Subiecte teoretice si Probleme propuse pentru examenul de statistică Conf. univ. dr.

Emilia Gogu

SUBIECTE TEORETICE ŞI PROBLEME PROPUSE A. SUBIECTE TEORETICE Noţiunile de bază folosite în statistica economico-socială 2. Sistemul informaţional statistic 3. Observare statistică 4. Particularităţile elaborării indicatorilor statistici 5. Cum se clasifică mărimile relative 6. Ce sunt mărimile relative de structură şi cum se reprezintă grafic 7. Ce sunt mărimile relative de dinamică şi cum se reprezintă grafic 8. Ce sunt mărimile relative ale planului 9. Ce sunt mărimile relative de intensitate şi cum se reprezintă grafic 10. Mărimile relative în analiza activităţii turistice si comerciale 11. Indicatorii medii şi de variaţie a activităţii turistice si comerciale 12. Indicatorii statistici care reflectă activitatea turistică si comercială 13. Indicatorii potenţialului economic al turismului si comertului 14. Indicatorii circulaţiei turistice 15. Analiza seriilor interdependente 16. Analiza seriilor cronologice
1.

B. PROBLEME PROPUSE Observatie: Studentii de la zi, care au nota la degrevari, problemele propuse sunt: 5, 6, 7, 8 si 9 PROBLEMA 1 Datele referitoare la Producţia Globală Bruta şi nivelul populaţiei la nivel mondial, după nivelul de dezvoltare a ţărilor Nivel ţară în funcţie de PNB Scăzut Sub mediu Peste mediu Ridicat Total mondial Sursa: The World Bank Atlas Se cere: 1. Mărimile relative posibile 2. Reprezentările grafice 3. Interpretare PROBLEMA 2 Se dau datele: PNB (mld $ USD) 1481 2098 2388 23786 29753 Populaţia (mil.loc) 3615 1067 507 931 6120

000 88.000 80. Grupe după agenţi Nr. 3. nov. Valoarea desfacerilor (mil lei) Realizat Plan Realizat oct.000 Nr. Să se reprezinte grafic rezultatele obţinute la punctul precedent.lei) Sub 200 20 200-240 40 240-280 42 280-320 55 320-360 60 360-400 80 400-440 50 440-480 40 480-520 8 peste520 5 Total 400 Se cere: 1. dr. să se verifice omogenitatea seriei de distribuţie.000 120. să se reprezinte grafic seria. 3.000 75. PROBLEMA 4 Dintr-un sondaj pentru 200 de turişti se cunosc datele: Durata sejurului Nr.000 92. turişti (zile) 3 10 4 20 5 30 6 40 7 50 8 30 9 20 Total 200 Se cere: 1. 30 32 33 32 35 35 40 45 43 PROBLEMA 3 Pentru proiectarea unui sondaj de cunosc următoarea distribuţie a agenţilor economic în funcţie de profitul obţinut. Să se calculeze mărimile relative permise de date. . precum şi medii de poziţie (structură) şi să se interpreteze relaţia dintre valorile lor. nov. 2.000 105. să se reprezinte grafic distribuţia turiştilor în funcţie de durata sejurului. să se calculeze indicatorii tendinţei centrale. nov. 2. 68. economici după mărimea salariaţi profitului (mi. să se calculeze indicatorii tendinţei centrale.000 125. 2.Subiecte teoretice si Probleme propuse pentru examenul de statistică Conf. personal Realizat Plan Realizat oct. nov. Emilia Gogu Magazin I II III Se cere: 1. indicatorii variaţiei şi asimetriei şi să se interpreteze gradul de omogenitate. univ.000 80.

se cere: 1.6 2009 +3. să se extrapoleze rezultatele obţinute la punctul 2 Mai 550 pentru fundamentarea prognozei vânzărilor pentru Iunie 5 90 primul trimestru al anului următor Iulie 510 August 600 Septembrie 680 Octombrie 690 Noiembrie 700 Decembrie 750 PROBLEMA 6 Se cunosc următoarele date cu privire la activitatea unei societăţi comerciale: Ani Modificarea faţă de anul precedent % 2003 +2. Să se reprezinte grafic seria. PROBLEMA 7 Se cunosc următoarele date cu privire la dobânzile bancare: . lei. relativi şi medii Ianuarie 530 care caracterizează seria. Să se ajusteze seria valorilor absolute folosind un procedeu mecanic şi unul analitic. să se calculeze indicatorii absoluţi. 4. 3. Februarie 520 3.4 2008 +3.8 2004 +2. să se ajusteze seria valorilor absolute folosind un Martie 540 procedeu mecanic şi unul analitic. să se caracterizeze gradul de asimetrie. să se reprezinte grafic seria reconstiruită. dr.5 2006 +3. să se reconstitue seria valorilor absolute.2 2007 +3. 2. Emilia Gogu 4.6 2005 +3. univ.lei) 1. să se calculeze indicatorii medii. PROBLEMA 5 Se dau datele: Luna Volumul Se cere: vânzărilor (mil.Subiecte teoretice si Probleme propuse pentru examenul de statistică Conf.0 2010 +3.4 Ştiind că în anul 2002 valoarea încasărilor a fost de 15 mil. 2. Aprilie 545 4.

7 +8. 27 97 10. 29 97 2. 17 87 Creşterea % faţă de luna precedentă +5. 12 88 6. 20 93 7.Subiecte teoretice si Probleme propuse pentru examenul de statistică Conf. 22 95 variabile printr-un indicator sintetic de corelaţie. să de ajusteze seria după o funcţie analitică pe baza 2. angajaţi afaceri (mil.3 +5. să se calculeze nivelul mediu şi sporul mediu lunar pe semestrul II 2010. să se măsoare gradul de corelaţie după cele două 4. 3. univ. să se precizeze care este variabila factorială şi care cea rezultativă. 1. lei.2 +7.lei) 1. să se reprezinte grafic seria reconstiruită la punctul precedent. 18 91 graficului de corelaţie. 3. 9 85 9. să se ajusteze seria după un procedeu adecvat şi să de calculeze valorile pentru lunile trimestrului I din 2011. 11 86 3. 5. 2.8 +8. PROBLEMA 8 Într-un sondaj de serii egale s-au înregistrat următoarele date: Nr Nr Cifra de Se cere: crt.0 PROBLEMA 9 Dintr-un sondaj efectuat în 10 magazine în care lucrează câte 12 vânzători s-au obţinut următoarele date: . dr.5 +6. 16 90 8. 1. Emilia Gogu Luna Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Se cere: 1. să se reconstitue seria valorilor absolute privitoare la volumul depunerilor ştiind că în luna iunie ele au reprezentat 50 mil.

4 Se cere: 1. Vă dorim mult succes în sesiune .Subiecte teoretice si Probleme propuse pentru examenul de statistică Conf.5 3. Emilia Gogu Nr mag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volumul mediu al desfacerilor (mil. să se interpreteze gradul de legătură dintre cele două variabile printr-un indicator sintetic de corelaţie parametric sau neparametric.9 3.2 5.0 5. să se reprezinte grafic legătura dintre cele două variabile. 2. dr.6 2.9 4.2 5.4 3.lei) 140 150 170 180 182 185 190 210 240 280 Venituri salariale medii (mil. să se calculeze ecuaţiile de regresie care exprimă interdependenţa dintre cele două variabile. 3. univ.3 4.lei) 2.