Diagnosticul pentru evaluarea intreprinderii

CHESTIONAR: Diagnosticul juridic 1. Informatii privind actele comerciale: - continutul actelor de infiintare ale societatii (statut, contracte de asociere); existenta actelor aditionale si continutul acestora: ……………………………………………………………………… - conformitatea intocmirii registrului A.G.A.(Adunarii generale a Actionarilor ) si a registrului actionarilor: ……………………………………………………………………… - existenta contractelor cu furnizorii si clientii; respectarea clauzelor contractuale de catre parti: ………………………………………………………………………… - contracte de inchiriere: obiectul si clauzele acestora: ………………………………………………………………………… - exista alte contracte legate de desfasurarea activitatii( contracte de locatie de gestiune, contracte de concesiune, etc.)? ………………………………………………………………………… 2. Informatii privind actele de drept civil: - acte si contracte privind dreptul de proprietate/ folosinta asupra constructiilor, cladirilor, terenurilor: ………………………………………………………………………… - care este situatia juridica a imobilizarilor necorporale (inregistrarea lor la organismele abilitate, care sunt titularii de drept ale acestora si certificarea dreptului asupra lor, duratele legale de protectie etc.): ………………………………………………………………………… - situatia juridica a imobilizarilor financiare existente ( titluri de participatie la soc. …, cotele de participare la capitalul altor firme, valoarea si situatia creantelor imobilizate): ………………………………………………………………………… - situatia imprumuturilor primite ( cuantumul garantiilor depuse, existenta creditelor nerambursate la scadente si consecintele, este posibil falimentul?): ………………………………………………………………………… - existenta contractelor de asigurare ( felul asigurarilor, primele de asigurare etc.): ………………………………………………………………………… 3. Informatii cu privire la incadrarea fiscala si respectarea regulilor fiscale: - indeplinirea sarcinilor fiscale ( inregistrarea firmei ca platitor de taxe, plata acestora se face la scadente etc.): ………………………………………………………………………… - situatia platilor restante:

Diagnosticul operational 1. motive: ………………………………………………………………………… . comparativ cu cele care se produc in momentul de fata pe plan mondial: ………………………………………………………………………. Informatii privind factorii tehnici de productie . sunt intocmite pentru toti salariatii si conform legii? ………………………………………………………………………… . Alte informatii juridice: .termenii regulamentului de ordine interioara si respectarea acestuia: ………………………………………………………………………… . iar firma este parte ( stadiu de rezolvare. autorizatii existente: ………………………………………………………………………… .existenta contractelor de colaborare si ponderea acestora in total: ………………………………………………………………………… .ce litigii exista pe rol. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale?: ………………………………………………………………………… . conform Catalogului privind normelor de functionare si clasificare a mijloacelor fixe din Legea nr.desfasurarea activitatii in cadrul impus de legislatia mediului.datele celor mai recente controale fiscale si rezultatele acestora: ………………………………………………………………………… 4.care sunt performantele mijloacelor fixe utilizate.………………………………………………………………………… . posibilitati de utilizare a acestora in viitor?: ………………………………………………………………………… . Informatii legate de respectarea dreptului mediului: . conformitatea si respectarea clauzelor: ………………………………………………………………………… 5. 6.scutiri privind anumite obligatii fiscale. consecinte asupra situatiei financiare): ………………………………………………………………………… . Informatii legate de dreptul muncii: .exista un impact al activitatii firmei asupra mediului? ………………………………………………………………………… .alte elemente juridice particulare activitatii firmei: …………………………………………………………………………. . parti implicate.felul contractelor de munca (colective sau individuale). termenii acestora si consecinte asupra situatiei firmei: ……………………………………………………………………….incadrarea mijloacelor fixe pe categorii.existenta contractelor de management.ce grad de uzura au si in ce stare de functionare sunt masinile si utilajele.litigiile eventuale ca urmare a nerespectarii obligatiilor privind protectia mediului.

implicatii asupra functionalitatii si sigurantei in exploatare: ………………………………………………………………………… . Informatii privind productia si tehnologiile utilizate: - .care este gradul de utilizare a parcului propriu de masini. modificari.evidentiati principalele categorii de mijloace de transport: ………………………………………………………………………… .care este starea tehnica a cladirilor. .valoarea investitiilor in curs si stadiul de desfasurare a lor. Categoria de teren Suprafata cf. certificat(mp) Suprafata existenta(mp) 1Teren construit 2Teren afectat retelelor 3Cai de acces 4Teren liber - descrieti imbunatatirile aduse unor categorii de teren sau daca destinatia unor suprafete a fost modificata. crt. in ce baza legala a fost efectuata: ………………………………………………………………………… .care e gradul de uzura al mijloacelor de transport si posibilitatile de folosire in viitor?: ………………………………………………………………………….- exista mijloace fixe care fac parte din patrimoniul firmei. in raport cu graficele de executare.concordanta suprafetelor de teren existente cu suprafetele inscrise in certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului: Nr. a capacitatii de incarcare a acestora : ………………………………………………………………………… . dar nu mai sunt folosite datorita schimbarii structurii productiei.concordanta situatiei existente cu planurile de constructie. cum vor influenta ele potentialul productive al societatii: ………………………………………………………………………… care sunt necesitatile investitionale si ce investitii sunt estimate pentru urmatorii 5 ani: ………………………………………………………………………… 2. oportunitatea conservarii lor sau valorificarii acestora: ………………………………………………………………………… . schimbari de destinatie. gradul de rezistenta la seisme si ce depreciere se estimeaza pe viitor: ………………………………………………………………………… .

lansarea si urmarirea productiei?: ………………………………………………………………………… .evolutia ponderii rebuturilor in total productie obtinuta: ………………………………………………………………………… .prezentati etapele ciclului de fabricatie pentru principalele grupe de produse si tehnologiile folosite (schema): ………………………………………………………………………….exista un serviciu special in pregatirea .sunt respectate termenele de livrare sau este necesara o reducere a duratei de fabricatie (reamplasari. varsta. pregatire profesionala: . pe ultimii trei ani: ……………………………………………………………………… .descrierea organizarii productiei : ………………………………………………………………………… . tehnologii noi): ………………………………………………………………………… .sunt analizate permanent stocurile? Exista riscul suprastocajului sau al unei rupturi de stoc? ………………………………………………………………………… 3.produsele/serviciile si tehnologiile utilizate corespund normelor de calitate impuse de reglementarile interne.cheltuielile privind remedierea produselor aflate in termen de garantie.sunt utilizate sisteme informatice in productie? ………………………………………………………………………… . vechime. numar efectiv de personal): ………………………………………………………………………… structurarea personalului pe categorii.inclusive celor referitoare la protectia mediului : …………………………………………………………………………. Informatii legate de salariati si de eficienta utilizarii acestora: . sexe. productia este sezoniera?: ………………………………………………………………………… .care este dimensiunea personalului din intreprindere ( numar mediu de personal. .tehnologiile utilizate sunt stapanite bine de personalul direct productive? Asigura acestea avantaj concurential? Vor fi folosite in viitor sau se prevede o restructurare? ………………………………………………………………………… . Informatii privind calitatea productiei: .- care sunt principalele produse fabricate de firma sau servicii prestate. Diagnosticul resurselor umane 1.cum este organizat controlul de calitate: ………………………………………………………………………… .

crt. Categorii de personal crt.M=studii medii.ce niveluri au indicatorii circulatiei fortei de munca (ponderea intrarilor de personal. P= scoala profesionala . Grupe de vechime S AN 1 M P S AN 2 M P S AN 3 M P Vechime pana la 5 1 ani Vechime intre 6-10 2 ani Vechime intre 11-15 3 ani Vechime intre 16-20 4 ani Vechime peste 21 ani 5 6 TOTAL S=studii superioaret. crt. cauzele care au provocat absentele: ………………………………………………………………………… .Nr.care este gradul de folosire a timpului de lucru (timp efectiv lucrat/timp maxim disponibil): ………………………………………………………………………… . Grupe de varsta AN 1 B F B AN 2 F B AN 3 F Personal pana in 30 1 ani Personal intre 31-40 2 ani Personal intre 41-50 3 de ani Personal intre 51-60 4 ani Personal peste 61 ani 5 6 TOTAL Nr. Personal operativ 1 Personal auxiliary 2 Personal de 3 conducere 4 TOTAL AN 1 B F B AN 2 F B AN 3 F Nr. . a iesirilor si miscarea totala): ……………………………………………………………………….. zile absenta/timp maxim in zile).care este rata absenteismului( nr.

............. cum a evoluat eficienta utilizarii fortei de munca in perioada diagnosticata: Indicatori Calcul Productivitatea medie Wa = Productie/Ns 1 anuala Productivitatea medie Wz = Productie/Tzom 2 zilnica Productivitatea medie Wh= Productie/Thom 3 orara AN 1 AN 2 AN 3 2.......: ……………………………………………………………………… ...........- au existat greve? Care a fost durata acestora? Ce factori au determinat manifestarea sindicala? Ce consecinte au avut grevele asupra activitatii intreprinderii: …………………………………………………………………………....................... experienta): Nume si prenume Functie Pregatire Vechime Varsta Experienta profesionala . Nr.................exista legaturi de dependenta ale conducerii cu actionari majoritari.... avantaje in natura): ………………………………………………………………………… ............ varsta......stilul conducerii: ………………………………………………………………………… ... crt. vechimea in functie............ care este echipa de conducere a firmei (nume............. crt. .... stat etc............. banci.... Informatii legate de conducerea firmei: Nr............in ce consta remunerarea conducerii ( salariu............................modificari recente in structura echipei de conducere: ………………………………………………………………………… ..... in ce masura sunt indeplinite?: ………………………………………………………………………… .... formatie............................... .. prime legate de performantele obtinute..baza legala conform careia isi exercita prerogativele: ………………………………………………………………………… .......care sunt obiectivele stipulate in contractul de management..........

in functie de stadiul in care se afla din ciclul de viata (aprecierea potentialului de evolutie a firmei fata de pragul de rentabilitate al firmei si capacitatea acesteia de a-si asigura resursele): ………………………………………………………………………… Nr. fata de media pe sectorul de activitate: ………………………………………………………………………… .repartitia vanzarilor pe produse. Stadiul din ciclul de viata 1 Lansare 2 Crestere 3 Maturitate 4 Declin 5 Total vanzari AN 1 mil lei % mil lei AN 2 % mil lei AN 3 % 100% 100% 100% .evolutia ponderii cheltuielilor de cercetare-dezvoltare in cifra de afaceri. Informatii privind produsele/serviciile firmei: .Diagnosticul comercial 1. crt. Grupe de produse AN 1 mii lei % AN 2 mii lei % AN 3 mii lei % Total vanzari 100% 100% 100% - eventualitateae eventualitatea aparitiei de noi produse in structura de fabricatie: ………………………………………………………………………… . crt.care sunt principalele produse/servicii furnizate de firma si ce ponderi au inregistrat acestea in perioada diagnosticata: ………………………………………………………………………… Nr.

.............................................. mii lei % Total Alte zone mii lei % mii lei % Produse/piete Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Total cifra de afaceri - mentiuni privind specificul pietelor de desfacere ( exista/nu exista concurenta........... crt................. .evolutia vanzarilor pe ultimile 3 exercitii financiare incheiate...........................cu exceptia cedarii de active (vanzari cu caracter exceptional).......... ....................................................nominalizati principalii concurenti de pe piata interna si externa......... Specificatie Cifra de afaceri in preturi 1 curente(mii lei) Dinamica cifrei de afaceri 2 curente (%) 2Indicele preturilor Cifra de afaceri in preturi reale 3 (mii lei) Dinamica cifrei de afaceri reale 4 (%) Indicele vanzarilor pe piata 5 sectorului de activitate AN 1 AN 2 AN 3 - structurarea vanzarilor firmei pe piete de desfacere(la data evaluarii): Piata interna mii lei % C............ piata inchisa.......................comparativ cu dinamica vanzarilor pe piata sectorului de activitate al firmei: Nr.... mii lei % Piata externa S.posibilitati de penetrare pe piete de desfacere...........2........ in functie de specificul pietei ( piata deschisa...........U.A.................... riscurile pietelor de desfacere etc............... Informatii despre piata : ......................... care sunt cotele de piata ale competitorilor: ……………………………………………………………………………… ............ existenta zonelor de liber schimb sau acorduri comerciale: ……………………………………………………………………………… 3......................): …………………………………………………………………………… . . Informatii privind concurenta: ................. piata protejata).....................E....

....... in medie........ierarhizarea firmelor concurente pe baza cotei de piata: Firma(concurentul) vanzari AN 1 cota piata vanzari AN 2 AN 3 cota piata vanzari cota piata Vanzari totale 100% 100% 100% care este raportul calitate –pret la produsele concurente si la cele proprii: ……………………………………………………………………………… 4....... sunt respectate aceste termene ( compararea Di cu termenele contractuale) sau..- stabilirea cotei de piata absolute (cpa =vanzarile firmei/vanzarile totale ale pietei) si a cotei de piata relative (cpr = vanzarile firmei/vanzarile liderului de piata) ………………………………………………………………………......... care sunt perioadele maxime de incasare a creantelor: ……………………………………………………………………………… ........................... termenele de decontare (urmarirea duratei de imobilizare a creantelor)...... ......... .....evolutia ponderii in vanzari a clientilor................................................................ce fel de relatii (traditionale............................................................................................ .............................. pe perioada de diagnosticare: Nr.................. Clienti Clienti interni AN 1 mii lei % AN 2 mii lei % AN 3 miilei % - .................. ...................... Informatii privind clientii firmei: ....modalitati de decontare (recuperare) a creantelor: ……………………………………………………………………………… ...) are firma cu clientii: ……………………………………………………………………………… ................................................................... ........................care este situatia economico-financiara a principalilor clienti: ……………………………………………………………………………… .................care sunt.......................enumerati principalii clienti ai firmei: …………………………………………………………………………… .......... crt........ contractuale etc........... daca nu ................ I....

.........nominalizati principalii furnizori ai firmei. II..................... crt..............................................................criterii de alegere a furnizorilor: ………………………………………………………………………… ......... Furnizori Furnizori de materii prime AN 1 mii lei % AN 2 mii lei % AN 3 mii lei % I........... Furnizori de utilitati Total cumparari de la furnizori 100% 100% 100% .... ..... ................................................................................. ........................................II.firma este dependenta de anumiti clienti?.........................gradul de dependenta fata de anumiti furnizori si consecinte asupra calitatii produselor si costurilor de productie: ……………………………………………………………………… ...................... care sunt acestia : ……………………………………………………………………………… 5...... Informatii privind furnizorii firmei: . mentionand natura resurselor materiale care sunt puse la dispozitie de acestia: ……………………………………………………………………………… ........... .......................gradul de integrare a activitatii firmei: ………………………………………………………………………… ..........evolutia ponderii principalilor furnizori in totalul cumpararilor: Nr.................................... ............................................................................................. Clienti externi Total cifra de afaceri 100% 100% 100% ..............................

slabe. creantelor 4. prin analiza contului de profit si pierdere 3.. modul de gestionare a activelor de exploatare. Informatii legate de indicatorii financiari din situatia patrimoniului 2.): …………………………………………………………………………… . Informatii despre indatorarea firmei.aprecierea calitatii relatiilor cu principalii furnizori si implicatiile intreruperii acestora: ………………………………………………………………………… 6. pct.forma juridica a distribuitorului: …………. amplasarea in teritoriu. drepturi si obligatii fata de acestia: …………………………………………………………………………… . prin analiza dosarelor de credit Documente necesare pentru diagnosticul ec-fin. comparatii cu termenele contractuale de plata a furnizorilor : ………………………………………………………………………… . Informatii legate de rentabilitatea firmei.- calculul duratei medii de utilizare a surselor atrase de la furnizori. Informatii privind organizarea distributiei: . Informatii despre activitatea firmei.: situatiile financiare pe ultimile 3 exercitii financiare Nota: Diagnosticul va fi finalizat prin analiza SWOT(puncte tari.durata contractelor cu distribuitorii.……………………………………………………………… . de natura stocurilor.existenta unei retele proprii de distributie( numar de puncte de desfacere. oportunitati si riscuri) . personal calificat etc.alte aspecte privind distributia: …………………………………………………………………………… Diagnosticul economico financiar 1.