bibliografie generala

• • • • •

Victor Kernbach, Dicţionar de mitologie generală, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989 Anca Balaci, Mic dicţionar de mitologie greacă si romană, Editura Mondero, Bucureşti, 1992, ISBN 973-9004-09-2 George Lăzărescu, Dicţionar de mitologie, Casa Editorială Odeon, Bucureşti, 1992, ISBN 973-9008-28-3 N.A.Kun, Legendele şi miturile Greciei Antice, Editura Lider, Bucureşti, 2003, ISBN 973629-035-2

Istoria artelor plastice, Constantin Suter, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti-1963

antica:
1. 1ooo de sculpturi ale unor artişti de geniu , Oradea , 2007 2. Laurence Castello, Civilizaţia megaliţilor, Bucureşti, 1997 3. Robert Cohen, Egiptul faraonilor, Bucureşti, 1997 4. C.I. Culian, Lumea culturii primitive, Bucureşti , 1981 5. Franz, Cumont, Persia – o mare putere, Bucureşti, 1998 6. Ovidiu Drîmba , Istoria culturii şi a civilizaţiei , Bucureşti, 2002 7. W.Durant, Civilizaţii istorisite, Bucureşti , 2001-2002 8. R. Ginouves, Arta greacă, Bucureşti, 1992 9. Istoria artelor plastice în România, Bucureşti, 1968 10. Istoria ilustrată a picturii , Bucureşti, 1973 11. Arthur F. Jones, Introducere în artă, Bucureşti, 2000 12. M.N. Golfin, Istoria artei , vol. I , Bucureşti, 1970 13. Walter Krauss, Sumer , prima civilizaţie, Bucureşti , 1998 14. Costas Martin, Grecia Partenonului , Bucureşti, 1997 15. G.Oprescu, Manual de istoria artei , Bucureşti, 1986 Christian Strauss, Preistoria , o epocă misterioasă , Bucureşti,

Adriana Botez Crainic - Istoria artelor plastice, vol I, II, III, Ed Didactica şi pedagogica, Bucuresti 1994 - Constantin Prut - Dicţionar de artă contemporană, Ed.Univers enciclopedic, Bucureşti 2002 - Vasile Florea, Gheorghe Szekely - Mică enciclopedie de artă universală, Ed. Litera, BucureştiChişinau, 2001 - Virgil Vătăşianu - Istoria artei europene, vol I, II, Ed. Meridiane, Bucureşti 1972 - Vasile Drăguţ, Vasile Florea, Dan Grigorescu, Marin Mihalache - Pictura românească în imagini, Ed Meridiane, Bucuresti, 1970 - Vasile Drăguţ, Vasile Florea – Arta românească, vol. I, II, Editura Meridiane, Bucureşti, 1982 - Herbert Read, Imagine şi idee, Editura Univers, 1970 - E.H. Gombrich – Istoria artei, Editura Bucureşti, 2007
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ARGAN, Giulio Carlo – Arta modernă , vol. II, Ed. Meridiane, Bucureşti,1982. ARNHEIM, Rudolf – Arta şi percepţia vizuală, Ed. Meridiane, Bucureşti,1979. BACHELLARD, Gaston – Poetica spaţiului, Ed. Parelela 45, Piteşti, 2003. BACHELLARD, Gaston – Poetica reveriei, Ed. Parelela 45, Piteşti, 2003. BANCOMPANI, Salas – Lumea simbolurilor, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2004. BERGOS, Jean – Imaginar şi creaţie, Ed. Univers, Bucureşti, 2003. BESANÇON, Alain – Imaginea interzisă, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1996. BLAGA, Lucian – Trilogia culturii, Editura pentru Literatură Universală, Bucureşti, 1969. BOIA, Lucian – Pentru o istorie a imaginarului, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2000.

Bucureşti. ▪ DURAND. 1968. 1971. Didactică şi pedagogică. Ed. Ed. Bucureşti. ▪ MARLEAU PONTY. 1976. Constantin – Dicţionar de artă modernă. I. Meridiane. Meridiane. Ed. Bucureşti. Heinrich – Principii fundamentale ale istoriei artei. vol. Ed. ▪ EVSEEV. . Bucureşti. Bucureşti. ▪ PLEŞU. Timişoara. Meridiane. ▪ READ. ▪ DUFRENNE. vol. ▪ HOFMANN. 2004. 2001. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Meridiane. ▪ PRUT.E. Rene – Dialog cu vizibilul. Nemira. George – Mit şi metafizică. ▪ HUYGHE. 1987. Ed. Ed. 2002. Bucureşti. Meridiane. Univers. ed. Univers Enciclopedic. Bucureşti. 1976. I. Bucureşti. 1981. Ed. Gheorghe – Antropologie artistică. Bucureşti. Ivan – Cuvânt – simbol – mit. Bucureşti. II. Ed. Mikel – Fenomenologia experienţei estetice. Gilbert – Structurile antropologice ale imaginarului. I. ▪ HUYGHE. Henri – Viaţa formelor. Iaşi. Aion. Meridiane. Facla. Humanitas. Meridiane. ▪ MORPURGO-TAGLIABUE. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ed. vol I. Bucureşti. 1970. Polirom. F. Ed. 2000. 1981. Claude – Antropologie structurală. Meridiane. Timişoara. Ivan – Enciclopedia semnelor şi simbolurilor culturale. 1968. Rene – Puterea imaginii. II. Wölfflin. Bucureşti. Bucureşti. Erwin – Artă şi semnificaţie. Bucureşti. 1973. Meridiane. Ed. Bucureşti. vol. Meridiane. Univers Albatros. Werner – Fundamentele artei moderne. Ed. – Hermeneutica.▪ CASSOU. 1971. Gilbert – Figuri mitice şi chipuri ale operei. Guido – Estetică contemporană. ▪ GHIŢESCU. Humanitas. Piteşti. Bucureşti. ▪ SCHLEIERMACHER. ▪ PANOFSKY. Ed. ▪ ORTEGA Y GASSET. Karl – Logica cercetării. ▪ READ. Heinrich – Principii fundamentale ale istoriei artei. II. ▪ MOCANU. Helmut – Istoria esteticii. 1977. Polirom. Ed. Titus – Morfologia artei moderne. Ed. ▪ PLEŞU. vol I. ▪ ECO. Maurice – Fenomenologia percepţiei. Ed. Meridiane. Ed. 2003. Bucureşti. ▪ CĂLIN. 1975. Thomas – Artele şi relaţiile dintre ele. ▪ WUNENBURGER. Ed. ▪ GILBERT. Bucureşti. Ed. ▪ IONICĂ. Ed. KUHN. ▪ PANOFSKY. Ed. Ed. 2001. Herbert – Semnificaţia artei. 1969. Ed. 2000. Politică. ▪ WÖLFFLIN. Ed. Jose – Dezumanizarea artei. 1992. Meridiane. Andrei – Ochiul şi lucrurile. Timişoara. Bucureşti. 1981. Ed. Bucureşti. Bucureşti. Ed. 1977. ▪ GUSDORF. 1980.D. Marineasa. Erwin – Ideea. 1977. Constantin – Dicţionar de artă modernă şi contemporană. Bucureşti. 1999. Ed. Amacord. Umberto – O teorie a semioticii. 1969. Umberto – Opera deschisă. Meridiane. Andrei – Pitoresc şi melancolie. ▪ EVSEEV. Bucureşti. Ed. Parelela 45. Univers. 1977. Meridiane. Jean-Jaques – Filosofia imaginilor. 1979. Herbert – Imagine şi idee. Jean – Panorama artelor plastice contemporane. Vera – Alegoria şi esenţele. Ed. Ed. 1982. Ed. 1975. Meridiane. 2005. ▪ LEVI-STRAUSS. Lucian – Imaginea vizuală. 1999. II. Paul – Eseuri de hermeneutică. Ed. Katherine Everett. 1983. Ed. ▪ DURAND. 1996. ▪ PRUT. ▪ FOCILLON. 1980. Amacord. ▪ ECO. Bucureşti. ▪ POPPER. Bucureşti. Ed. Meridiane. Bucureşti. ▪ RICCEUR. Ed. Timişoara. Meridiane. II. Univers. Univers. Iaşi. Ed. ▪ MUNRO.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful