Проекта HARP

Единственият проблем пред реализирането на този проект било съображението, че
необходимата за тази цел честота на сигнала е близка до тази, която предизвиква
разстройства на човешката психика и нарушава жизнените функции на рибите и други
диви животни. В едно радиоинтервю Ийстлунд се изпуска и казва, че ако неговият
проект бъде осъществен, “той ще позволи на човека да контролира и моделира по свое
желание климата на Земята“. А когато проектът бъде завършен докрай, военните ще
разполагат с оръжие за предизвикване на климатични изменения по цялата планета.
Това може да стане, като се изпращат относително слаби “сигнали“ към т. нар. “Пояси
на Ван Алън“ (радиационните пояси около Земята). По този начин електромагнитният
резонанс на Тесла ще може да контролира огромни енергии с помощта на съвсем малки
сигнали. САЩ отдавна използват подобни технологии. Така например във Виетнам бе
използван метод за предизвикване на проливни дъждове в тропическите гори. След
края на виетнамската война започва осъществяването на два проекта за манипулиране
на урагани и на мълнии, станали известни с кодовите имена Project Skyfire и Project
Stormfury.
По онова време започват и експериментите с лазерни лъчи и химикали, с помощта на
които да се разруши озоновият слой в атмосферата. Паралелно с това започва
осъществяване на проект с кодовото название Prime Argus, чиято цел е да се изучават и
евентуално предизвикват опустошителни земетресения. Проектът се финансира от
Агенцията за модерни изследователски и отбранителни проекти (DARPA), която сега
действа под съкращението ARPA.
През 1994 г. US Air Force обявиха дългосрочна стратегия, наречена Spacecast 2020, в
която открито се говори за “контрол върху климата“ с използването на
“електромагнитни, плазмени, звукови, ултразвукови и лазерни оръжейни системи“. Там
пише черно на бяло: “Комбинацията от превъзходство в Космоса, съчетана с
превъзходство на сушата, въздуха и моретата, ще води до пълно господство в целия
спектър.“
В своята книга “Бъдещето на войната, силата и технологиите и американското
господство през ХХI век“ американските учени Джордж и Мередит Фридмън цитират
извадка от доклад на лабораторията, където е записано: “Американската сила в бъдеще
ще се базира върху господството в Космоса.“ Двамата са запознати с тази материя, тъй
като са участвали в разработката на стратегията за развитие на US Air Force през 1996 г.
Оръжието
на новия световен ред
Официално Проектът HAARP не е секретна програма и в американските медии от
време на време се появяват репортажи, в които се разказва за “научните постижения“
на екипа от Гокома. В същото време в специализирани издания като Military Space се
прокрадват намеци за “използване на йоносферата за целите на Министерството на
отбраната“. Във вече споменатия доклад AF 2025 Final Report на Военновъздушната
академия на САЩ се съдържа и друг любопитен пасаж: “Възможно е използване на
предизвикани йоносферни изменения като средство за създаване на климатични
аномалии и за разстройване работата на противниковите комуникации и радарни
съоръжения.“

Д-р Розали Бертел посочва, че учените от Гокома разполагат с 50-годишен опит от
изследване и разработка на програми за контрол върху най-горните слоеве на
атмосферата. Част от тази програма е и проектът за космическа лаборатория, който в
съчетание с HAARP ще позволява върху всяка точка от земната повърхност да се
въздейства с огромни количества енергия, съпоставима с мощта на атомна бомба, но
постигана в конкретния случай чрез лазер и насочени снопове от елементарни частици.
“Този проект се намира в заключителна фаза на разработка и ще бъде представен на
обществеността като “космически щит за ракетна защита“, или дори още по-цинично като средство за възстановяване на повредения озонов слой в атмосферата“ - твърди др Бертел.

F-111 Starfighter първи
става жертва на
електромагнитно
оръжие

Проектът HAARP е част от американския арсенал за постигане на Новия световен ред,
който включва и създаването на космическия щит за противоракетна отбрана. Чрез
него ще бъде възможно да се манипулират икономиките на цели държави чрез
предизвикване на изкуствени климатични аномалии.
Списание Military Space в специален материал преди две години писа, че в момента
НАСА и Националната картографска агенция към Министерството на отбраната
работят съвместно върху “изследване на последствията от наводнения, ерозии,
свличания на земни маси, земетресения, климатични прогнози и климатични промени в
различните екологични зони“ на основата на изпращани редовно от разузнавателните
спътници снимки.
Физикът Даниел Уинтър от Уейнсвил, щата Северна Каролина, твърди, че
високочестотните емисии на проекта HAARP могат да се комбинират с дълговълновите
импулси, които земната мрежа използва за разпространяване на информация под
формата на вибрации, които синхронизират “танца на живота“ в планетарната
биосфера. Уинтър нарича това геомагнетично явление “кръвоносната система на
земната информация“ и твърди, че ако се съчетаят високите честоти (HF) от HAARP с
естествената Изключително ниска честота (ELF) на Земята, могат да се получат
непредсказуеми последици.
Руски учени, участвали в разработката на подобни програми в епохата на СССР,
твърдят образно, че създаването на “нови интегрални геофизически оръжия за

въздействие върху йоносферата около Земята е качествен скок в човешката
цивилизация и може да се сравни с прехода от хладното оръжие към огнестрелното или
от конвенционалните към ядрените оръжия.
През 1976 г. САЩ и СССР сключиха споразумение, което забраняваше използването на
геофизични научни постижения за военни цели. Едновременно с този документ и двете
страни обявиха всички изследвания в тази област за “строго секретни“. И работата и в
двете велики сили продължи, като пред обществеността се твърдеше, че се правят
експерименти с нови технологии с двойна употреба. В същото време в годините на
студената война има цяла поредица от необясними събития, които и до днес нямат
подробно обяснение.
Хронология
на мистериите
През 1969 г. екип от съветски експерти изпробва във Виетнам нова технология,
базирана върху мобилни скаларинтерферометри и т. нар. радарни инсталации SA-2
Fansong. Само в продължение на 46 дни американските ВВС губят 8 самолета F-111
Starfighter и нито един от тях не е свален с директен обстрел от виетнамските ракетни
части. Те просто катастрофират след загуба на връзка.
На 8 април 1984 г. по северното японско крайбрежие е регистрирана мощна експлозия,
в резултат на която огромни водни маси са буквално изстреляни в атмосферата.
Японски научни екипи отначало предполагат, че се касае за ядрена експлозия, но
техните уреди не регистрират нито повишена радиация, нито ядрени отпадъци наоколо.
Те стигат до заключението, че това е т. нар. “студена експлозия“, която очевидно е
предизвикана от изпитания на съветски скаларни оръжия. Американски сателитни
снимки откриват на съветските острови Бенет и Нова земя в Северния ледовит океан
странни сгради с дължина 200 км (!), които били свързани със скаларни гаубици,
разположени на секретната база Саришаган в Узбекистан. Според учените тези
електромагнитни оръжия били в състояние в радиус от 1000 км да предизвикват
“студена експлозия“.

Системите SA-2 Fansong

През 1984 г. ЦРУ разкри, че КГБ е използвало електромагнитни средства за психично
въздействие в американското посолство в Москва и се наложи сградата да бъде
разрушена и посолството да бъде построено наново. Тогава обществеността бе
уведомена, че там са били разкрити “подслушвателни устройства“, и много хора се
питаха защо те просто не бъдат обезвредени, без да се налагат подобни крайни мерки.
През 1986 г. почти по едно и също време в СССР и САЩ стават инциденти с ядрени
централи. Най-напред руското разузнаване докладва, че САЩ са извършили неуспешен
водороден опит на полигона Майти Оукс в Невада. Експериментът имал за цел да се
взриви водородна бомба в специално укрепено помещение, снабдено с оловна врата с
дебелина 2 м. Целта е вратата да се затвори за една хилядна от секундата след
експлозията, което ще даде възможност първият радиоактивен лъч да бъде насочен към
“контролната зала“, оборудвана с уникална апаратура. Целта била радиацията да бъде
уловена и да бъде използвана като оръжие с насочен лъч. Вратата обаче не се затворила
както било планирано и в контролното помещение проникнали радиация и отломки от
експлозията, които разрушили цялата апаратура за над $90 млн. Радиацията се разнесла
над полигона и станала причина за рязко увеличаване на радиационния фон, макар че
за това по-късно била обвинена Чернобилската централа. Според американски учени
подобен експеримент е бил проведен и в Чернобил, което е довело до аварията.
По време на първата война в Залива на 13 април 1992 г. камерите на Си Ен Ен предават
на живо от бойното поле. В един момент се стига до гаф, който остава скрит за масовия
зрител, но изправя на нокти експертите. Фиксирана тв камера улавя репортера Питър
Арнет пред иракски специален ядрен бункер. В един момент на заден план камерата
уловила американски хеликоптер със странни странични приспособления.
Хеликоптерът започнал да кръжи над бункера в продължение на около 30 секунди, като
звукът от микрофона изчезва и се чува само шумът от двигателите. В следващия
момент внезапно вратите на бункера се отварят широко и отвътре започват да излизат
един по един иракските войници, с вдигнати ръце и... широко усмихнати.
Две години по-късно този инцидент е цитиран в секретен доклад на Пентагона, в който
се казва, че по време на войната е било използвано ново електромагнитно оръжие PBFA
(Particle Beam Fusion Accelerator), базирано върху електронния лъчев генератор Hermes
II, разработен от Националната лаборатория Сандия. Повече подробности обаче няма и
досега докладите по този случай са засекретени.
Точно в 16:11:09 ч на 14 август, четвъртък, спря електроснабдяването в Ню Йорк и
значителни територии от източната част на САЩ и Канада. В един момент 7 петролни
компании, 9 ядрени електроцентрали и 13 други електростанции са принудени да спрат
работа. Причините за аварията все още не са изяснени, а първоначалната версия на
американското правителство за “последица от светкавичен удар“ бе опровергана от
канадското правителство, което обяви, че в радиус от 200 км около електроцентралата
край Ниагарския водопад няма нито едно облаче.
Един друг любопитен факт и досега остава извън вниманието на обществеността: защо
нито една медия в района на Ню Йорк и Ню Джързи не използва поне един от над 100те репортерски хеликоптера, които са регистрирани за действия в този район? Краткото
обяснение е, че новото Министерство за вътрешна сигурност им е препоръчало да
останат на земята. В същото време в небето между Ню Йорк и Вашингтон почти през
цялата нощ патрулират два прехващача F-15C Eagle. Едва ли ще стане ясно какво точно
са регистрирали двата самолета и защо е било необходимо да им бъде гарантирана
абсолютна свобода на маневрите и действията в небето над Ню Йорк и Вашингтон?
Инерцията на ООН

Нима светът е безсилен пред перспективата Земята да се окаже в плен на собственото
си технологично развитие? Според клаузите на рамковата конвенция за климатичните
изменения, подписана по време на Конференцията за Земята в Рио де Жанейро от 1992
г., “държавите се задължават да действат отговорно, за да не допуснат - в рамките на
своята юрисдикция и възможности за контрол - развитие на процеси, които биха
нанесли щети на околната среда на други държави или в региони извън границите на
националната юрисдикция.“
През 1997 г. САЩ и Русия подписаха международна конвенция, с която се “забранява
използването на техники за екологични модификации за военни или други враждебни
цели, от които могат да възникнат трайни или непоправими последици за живота на
Земята“.
През февруари 1998 г. шведският депутат от Европейския парламент Май Брит Теорин
внесе за обсъждане в Комитета за външна политика доклад за опасностите, свързани с
разработката на Проекта HAARP. В края на дебатите участниците подготвят
проекторезолюция, в която се изразяват “загриженост от нееднократните откази на
САЩ да предоставят достатъчно доказателства, че Проектът HAARP не представлява
риск за околната среда и населението на Земята“. Под натиска на депутатите от
Европейската народна партия обаче в Европейския доклад за 1999 г. е включен
специален текст, който констатира, че “Европейската комисия не разполага с
необходимата юрисдикция, за да се рови в проблемите на взаимовръзките между
защитата на околната среда и стратегията за отбраната на САЩ“.
В пълна
бойна готовност
Макар учените и военните експерти да са единодушни, че не съществуват
доказателства за използване дори и на отделни елементи от потенциалните
възможности на системата HAARP, те също толкова единодушно признават, че към
настоящия момент този проект се намира във финалния етап на разработка и САЩ са в
пълна оперативна готовност. Това означава - според проф. Майкъл Чусудовски, - че
САЩ разполагат с възможност “селективно да оказват въздействие и да променят
климата над определени райони от планетата и да наказват “неприятелски нации“ или
“непокорни държави“ с цел дестабилизиране на националната икономика.
Според проф. Чусудовски, преди да се правят каквито и да било радикални изводи,
световните лидери да бъдат принудени да признаят публично, че съществува пряка
връзка и взаимна зависимост между икономическите, стратегическите и военните
процеси в политиката на Новия световен ред. В този контекст климатичните изменения
и аномалии, на които сме свидетели през последните две години, демонстрират
нагледно опасностите от осъществяване на целите, които се преследват с използването
на техники като тези, разработени от проекта HAARP. Природните стихии, независимо
дали са случайни или умишлено предизвикани, в крайна сметка отслабват
националната икономика, разрушават инфраструктурата “ и заплашват от банкрут
дребните фермери и малките и средните предприемачи и фермери. Така например
наводненията в Германия доведоха до фалит 268 000 малки фирми и фермери и
задълбочиха рецесията в германската икономика.

Проф. Чусудовски твърди, че след ноември 2000 г. работата по проекта HAARP се
ускорява и за това свидетелстват многобройни радиолюбители в целия свят, които
твърдят, че през последните две години се наблюдават доста мощни сигнали в
късовълновия обхват в диапазона с честота около 3.990 kHz, които не са свързани с
йоносферните емисии, тъй като денонощно са с една и съща интензивност. Според
германски учени едно от възможните обяснения са експерименти за модифициране на
климата. Русия още преди 10 години обяви, че разполага с подобни мощности, а
частната фирма ELATE Intelligent Technology не крие, че разполага със система за
“контрол върху времето в радиус от 300-360 км“.
През 1998 г. научният консултант на CBS Ричард Хоуглънд разкрива, че внезапно
разразилата се снежна буря и гъста мъгла над магистрален път № 17 няма логично
обяснение на базата на посоката на вятъра и въздушния фронт, отразени на
метеорологичната карта. В същото време сравняването на диаграмите с активността на
съоръженията на HAARP в Аляска и метеорологичната активност в Аризона
демонстрират твърде натрапчиви съвпадения. Засега това е може би единственият
случай на регистрирана намеса във формирането на климата.