Monitor Polski Nr 45

— 2551 —

Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2011.06.13 20:39:39 +02'00'

Poz. 508

508
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 maja 2011 r.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje: Do obsadzenia pozostają:

1) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 2) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 3) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 4) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 5) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 6) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 7) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 44, poz. 288, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 769, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 81, poz. 687, Nr 105, poz. 879 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 40, poz. 228, Nr 155, poz. 1038 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

ww
1)

w. rcl .go v.p l
o wolnym stanowisku komornika sądowego 8) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Legionowie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 9) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 10) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Wołominie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 11) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 12) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 13) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Będzinie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w  Katowicach w  terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 14) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w  Katowicach w  terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 15) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w  Katowicach w  terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 16) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

Monitor Polski Nr 45

— 2552 —

Poz. 508

18) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 19) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w  Katowicach w  terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

20) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Żywcu. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 21) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 22) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w  Katowicach w  terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

23) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Rybniku. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w  Katowicach w  terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

ww

24) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 25) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 26) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Żorach. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

w. rcl .go v.p l
28) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 29) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 30) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Lesznie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 31) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Pile. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 32) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Śremie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 33) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 34) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 35) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Obornikach. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w  Poznaniu w  terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 36) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 37) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Jaśle. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

17) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w  Katowicach w  terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

27) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

Monitor Polski Nr 45

— 2553 —

Poz. 508

39) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w  Rzeszowie w  terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 40) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 41) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 42) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Wałczu. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

43) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 44) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 45) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w  terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

ww

46) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

w. rcl .go v.p l
48) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Głogowie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w  terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 49) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Jaworze. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w  terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 50) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 51) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Brzegu. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 52) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 53) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 54) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Lipnie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 55) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w  Gdańsku w  terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

38) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

47) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w  terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;