Kinh nghiệm thi thực hành mạch số

Kinh nghiệm trên được viết dựa theo bạn Bình của nhóm Itspirit – Nếu các bạn có đóng góp hãy liên hệ với nhóm để cập nhật thêm cho các bạn thi sau nha. Nhóm rất trân trọng sự đóng góp của các bạn. Xin cám ơn

Bình:
Bài 1: Cửa logic và mạch dao động Bài này sẽ làm một trong hai mạch sau: 1) Mạch dùng cổng logic: Nối như hình của cô , đo sóng ở 2 đầu ra thấy ngược nhau là đúng. 2) Mạch dùng IC 555 : (Bình thi mục này, điểm 9. Do bị sai tính tần số)

Hãy chú ý là T sẽ là tổng của hai đoạn T2 + T1 Công thức tính f như sau: ( ở trang 7 )

Bình chỉ thi bài 555 nhưng các bài khác cũng nắm được trong quá trình ôn trước khi thi -.-! Bài 2: Flip Flop

Bài này các bạn cứ nối như mạch trên để đếm từ 0 -> 9. Chân R0(1) = 0, để có một chân nối thấp. Nếu cô yêu cầu đếm tới một số bất kì. Ví dụ như đếm 5 = 0 1 0 1. Tương ứng là chân QA = 1 và QC = 1. Thì ta nối hai chân QA và QC vào 2 chân reset (R0(1) và R0(2) ). Nghĩa là, khi hai chân QA và QC = 1 thì 2 chân reset đều = 1, và sẽ reset về 0.

Với mạch 74193 thì cô hỏi như trong hình thôi. Nếu làm được các việc sau là ok: đếm lên từ 0>15; đếm xuống từ 15 -> 0; đếm có điều kiện.

Nếu như đếm lên 0->15 thì :

1) nối xung vào 5 2) nối PL và Tcv. Xong

Nếu như đếm xuống 15->0 thì : 1) nối xung vào 4 2) nối PL và Tcd. Xong Nếu như đếm lên có điều kiện (ví dụ 3 = 0 0 1 1) thì : 1) nối xung vào 5 , D C xuống mass 2) nối PL và Tcv. Xong

Bài 3: Mạch dịch ghi Bài này có mạch dùng IC 74164 và mạch đếm Johnson 5 tầng 1) mạch dùng IC 74164

Mạch này chỉ là đếm đảo lại hoặc là lặp lại. Xong 2) mạch đếm Johnson 5 tầng ( hình ở trang 26) Bình thường mạch sẽ chạy từ Q0 tới Q9 rồi quay lại từ Q0 tới Q9. Nếu muốn nó dừng ở Qx thì nối Qx với Cp1. Còn nếu muốn chạy tới Qx rồi quay về Q0 đến Qx thì nối Q(x+1) với Mr ( chân 15) Bài 4 + 5 không có gì đặc biệt. Các bạn coi clip trong web là làm được.

Bạn nào có thêm kinh nghiệm nói cho mình update ngay nha.. Thanks :x