REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM

Bil. Program Tempoh Tarikh Penilaian Cadangan Catatan Pelaksanaan Pemantauan Keberkesanan Penambahbaikan Program

1

2

Pertandinga n Melukis Poster Anti Dadad Pameran Anti Dadah

21-25 Feb

25 Feb

Berkesan

Terus dijalankan pada tahun hadapan.

1 Jun30 Jun

30 Jun

Kurang berkesan

Dipamerkan di tempat yang mendapat tumpuan murid. Guru diminta menjalankan program mengikut ketetapan. Terus dijalankan pada tahun hadapan.

3

Program Pendidikan Anti Dadah 5 minit Kebersihan Diri

Feb. dan Jun

30 Jun

Kurang berkesan

4

Sepanjang tahun

Setiap minggu

Berkesan

5

Pertandinga Sepanjang n Kebersihan tahun Kelas

Setiap akhir bulan

Berkesan

Terus dijalankan pada tahun hadapan.

6.

Gotong Royong

Feb dan Oktober

Akhir bulan Feb dan bulan Oktober

Kurang berkesan

7.

Kawad Kebakaran

Feb dan Ogos

Akhir bulan Feb dan bulan Ogos

Kurang berkesan.

8.

Kem Motivasi Pelajar

28-30 Mei

31 Mei

Berkesan

Membuat pengumuman dan menggalakkan ibu bapa mengambil bahagian Bekerja sama dengan pihak bomba untuk menarik minat dan menyampaika maklumat yang tepat dan berkesan. Program terus dijalankan pada tahun hadapan.

Sepanjang tahun Akhir setiap bulan Kurang berkesan 12. Terus dijalankan pada tahun hadapan. Menjemput ibu bapa murid berkenaan ke sekolah untuk menyelesaikan masalah dan melawat ke rumah murid. Program Mesra Ibubapa Murid Sepanjang tahun Akhir setiap bulan Kurang berkesan 13. 11. Kebajikan Murid Sepanjang tahun Akhir setiap bulan Berkesan Menjemput ibu bapa murid berkenaan ke sekolah untuk menyelesaikan masalah dan melawat ke rumah murid. Program Oriantasi ke sekolah menengah 11 November 11 November Kurang berkesan 10.9. Program Kesedaran Peraturanperaturan Sekolah Program Ponteng Sifar Sepanjang tahun Akhir setiap bulan Berkesan Menjemput murid-murid sekolah menengah untuk menyatakan pengalaman di sekolah menengah. Terus dijalankan pada tahun hadapan Tandatangan Penilai: Nama Penilai: Jawatan Penilai: .