FAIL MEJA

ORGANISASI : JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT MALAYSIA BAHAGIAN JAWATAN : KANAK-KANAK : PENGETUA (SEKOLAH TUNAS BAKTI)
Alamat ; Tingkat 21 – 24, Menara Tun Ismail Mohd Ali, Jalan Raja Laut, 50562 Kuala Lumpur No. Telefon ; No. Fax E.mail http\\www ; ; : www.jkm.gov.my 03-26971090 03-26934270

MAKLUMAT PEGAWAI

NAMA JAWATAN HAKIKI

: :

ISMAIL ARUL RAJ BIN AMIRUDIN PEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKAT

GRED JAWATAN BAHAGIAN TARIKH MEMEGANG JAWATAN

: :

S44 -

:

15.2.2008 (Tarikh perlantikan Jawatan Hakiki)

TARIKH PENEMPATAN

:

15.3.2005 (Tarikh penempatan di Bahagian/Unit berkenaan )

*Maklumat pegawai ini perlu dikemaskinikan setiap kali pertukaran pegawai berlaku.

2

Disediakan oleh

Tandatangan:________________ Nama: Jawatan: PENGETUA Tarikh:

Diluluskan oleh

Tandatangan: ________________ Nama: ______________________ Jawatan: ____________________ Tarikh: ______________________

KANDUNGAN

3

Carta Organisasi Carta Organisasi Sekolah Tunas Bakti dan Kedudukan Pegawai Senarai Tugas. Carta Aliran Kerja dan Senarai Semak 5.Kuasa dan Hubungan Pegawai dengan Pegawai-pegawai Lain Peraturan-Peraturan Pentadbiran Proses Kerja. 8. Senarai Tugas Harian 4 . 7.1. Maklumat Mengenai Bahagian Kanak-kanak dan Sekolah Tunas Bakti a) b) Objektif Bahagian Objektif Sekolah Tunas Bakti /Piagam Pelanggan 3. Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai 10. Norma Kerja 12. 6. 4. Senarai Borang-borang Yang Digunakan 11. Maklumat Mengenai Jabatan Kebajikan Masyarakat a) b) c) d) e) Latar Belakang Objektif Visi Misi Perkhidmatan Teras 2. Senarai Undang-Undang Dan Peraturan 9.

1. MAKLUMAT MENGENAI JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT MALAYSIA LATAR BELAKANG 5 .

1957 Kementerian Kesihatan dan Kebajikan Masyarakat 1958 . JKMM telah mengalami evolusi dalam memenuhi peranannya di dalam pembangunan negara.1951 Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaya 1952 . Sebagai salah satu agensi kerajaan yang memainkan peranan penting dalam pembangunan sosial. Skop perkhidmatan diperluaskan dan struktur organisasi dimantapkan. 1982 Kementerian Kebajikan Am ditukarkan nama kepada Kementerian Kebajikan Masyarakat Malaysia. peranan dan fungsi Jabatan ini telah berkembang kepada perkhidmatan pencegahan dan pemulihan dalam isu-isu sosial serta pembangunan masyarakat. Bermula dengan penglibatan menangani pelbagai masalah yang timbul akibat Perang Dunia Kedua.1962 Kementerian Kesihatan dan Kebajikan Masyarakat 1963 Kementerian Buruh dan Kebajikan Masyarakat 1964 Jabatan Kebajikan Masyarakat telah dipertingkatkan kepada Kementerian Kebajikan Am. 6 .1955 Kementerian Perusahaan dan Perhubungan Sosial 1956 . ia telah ditempatkan di bawah beberapa kementerian seperti berikut : 1946 . Di dalam jangkamasa 57 tahun.Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKMM) telah ditubuhkan dalam tahun 1946. Perkhidmatan pembangunan sosial diperkukuhkan dengan pengwujudan perkhidmatan perkembangan sosial.1959 Kementerian Buruh dan Kebajikan Masyarakat 1960 .

3. Jabatan Kebajikan Masyarakat merupakan salah satu Jabatan di bawah Kementerian tersebut. 2. Memberi perlindungan dan pemulihan kepada kumpulan sasar Jabatan. 2004 Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat telah digabungkan dengan Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga dengan nama Kementerian Pembangunan Wanita.1990 Kementerian Kebajikan Masyarakat Malaysia ditukarkan kepada Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat mulai 27 Oktober. Membangunkan masyarakat melalui perubahan sikap dan peningkatan keupayaan untuk berdikari. Jabatan Kebajikan Masyarakat merupakan salah satu Jabatan di bawah Kementerian tersebut. Kini JKMM adalah salah satu jabatan kerajaan yang memainkan peranan penting dalam pembangunan sosial ke arah mewujudkan masyarakat penyayang dan masyarakat maju selaras dengan Wawasan 2020. 4. OBJEKTIF JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perkhidmatan kebajikan dan pembangunan sosial yang profesional dan perkongsian tanggungjawab yang strategik. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya penyayang. Keluarga dan Masyarakat. VISI Masyarakat Sejahtera dan Penyayang 7 .

5. Pencegahan Perlindungan Pemulihan Pembangunan Pengintegrasian 8 .MISI Membangun Masyarakat Ke Arah Kesejahteraan Sosial PERKHIDMATAN TERAS 1. 3. 2. 4.

MAKLUMAT MENGENAI BAHAGIAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH TUNAS BAKTI OBJEKTIF BAHAGIAN KANAK-KANAK 9 .2.

Membantu dan mempertingkatkan kualiti dan taraf hidup orang kurang upaya supaya dapat hidup berdikari iii. PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH TUNAS BAKTI 10 . Menggerakkan perubahan sikap dan peningkatan keupayaan di kalangan masyarakat yang berkeperluan OBJEKTIF SEKOLAH TUNAS BAKTI Untuk mendidik kanak-kanak membina sikap positif. keluarga miskin dan mangsa bencana seperti berikut :i.♦ Merancang dan memantau keberkesanan peranan dan tanggungjawab Jabatan dalam memberi perkhidmatan perlindungan dan pemulihan kepada kanak-kanak. orang kurang upaya. Memberi perkhidmatan bantuan kewangan kepada keluarga miskin dan mangsa bencana iv. Menjalankan usaha pencegahan masalah sosial daripada berlaku atau merebak melalui penglibatan anggota masyarakat v. Membantu kanak-kanak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan supaya mereka dapat diintegrasikan semula serta menjadi anggota masyarakat yang berguna ii. membentuk peribadi yang kukuh serta melengkapkan diri dengan keterampilan yang membolehkan mereka hidup berdikari dalam masyarakat.

Memberikan keperluan asas diri bagi kanak-kanak 1 kali sebulan.Kami berjanji untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti dengan mesra dan berintegriti berlandaskan teras utama iaitu: • PENJAGAAN: - Memastikan proses pendaftaran kemasukan dan penyemakan dokumen -dokumen kemasukan dalam tempoh 1 jam bagi setiap kemasukan kanakkanak. Menjamin setiap kanak-kanak diberi peruntukan sekurang-kurangnya 1 pasang pakaian 2 kali setahun. Memastikan setiap kanak-kanak ditemubual sekurang – kurangnya 2 kali sebulan. Membuat pemeriksaan perubatan bagi setiap kemasukan kanak-kanak dalam tempoh 7 hari bekerja. Memastikan pemeriksaan Pergigian keatas kanak-kanak 2 kali setahun. • PEMULIHAN - Memastikan setiap kanak-kanak diberikan kelas kemahiran vokasional atau akademik selepas tempoh 6 bulan kemasukan. Membuat pemeriksaan perubatan bagi setiap kanak-kanak dalam tempoh 1 bulan sebelum pembebasan. Menjamin setiap kanak-kanak diberi peruntukan 1 katil selama tempoh menjalani pemulihan.kurangnya sepanjang menjalani tempoh pemulihan . Memastikan setiap kanak-kanak diberikan sekurang. 1 aktiviti - - Memberi kelas pendidikan agama mengikut kepercayaan masing-masing bagi setiap kanak-kanak sekurang – kurangnya sekali sebulan. - 11 . - Menyediakan makanan mengikut menu yang telah diluluskan sebanyak 6 kali sehari untuk setiap kanak-kanak.

- 12 .- Memastikan setiap kanak-kanak diberi ujian personaliti sekurang – kurangnya 1 kali sepanjang menjalani tempoh pemulihan. Memastikan Laporan Ulangkaji Kanak-kanak disediakan selepas tempoh 12 bulan menjalani pemulihan. Kanak-kanak disediakan 1 bulan - Memastikan setiap kanak-kanak berjumpa dengan Lembaga Pelawat sekurang – kurangnya 3 kali sepanjang menjalani tempoh pemulihan. - • PENGINTEGRASIAN - Memastikan Laporan Pembebasan sebelum pembebasan. - Memastikan kanak-kanak diberikan penilaian gred setiap 3 bulan semasa tempoh menjalani pemulihan. Memastikan surat-menyurat bagi setiap kanak-kanak dengan keluarga sekurang – kurangnya 12 kali sepanjang menjalani tempoh pemulihan.

CARTA ORGANISASI 13 .3.

CARTA ORGANISASI BAHAGIAN KANAK-KANAK 14 .

.

CARTA ORGANISASI SEKOLAH TUNAS BAKTI DAN KEDUDUKAN PEGAWAI 16 .4.

CARTA ORGANISASI INSTITUSI (Carta Organisasi Kedudukan Pegawai) 17 .

KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI-PEGAWAI LAIN 18 . SENARAI TUGAS.5 .

SENARAI TUGAS NAMA JAWATAN GRED LOKASI : ISMAIL ARUL RAJ BIN AMIRUDIN : PENGETUA : S44 : SEKOLAH TUNAS BAKTI . KM10.KUALA LUMPUR.SG BESI. Ketua institusi hendaklah melawat para pelatih / penghuni di bilik pesakit. Ketua institusi hendaklah membuat pemeriksaan harian tiap-tiap bahagian institusi. 2. BERTANGGUNGJAWAB KEPADA : Pengarah Bahagian Kanak-kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia dan Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuaan Kuala Lumpur. 6. 57100. dalam hospital atau bilik asingan. Ketua institusi hendaklah sentiasa membuat lawatan ke tempat-tempat bekerja atau sekolah para pelatih untuk menentukan kemajuan mereka. 4.JLN SG BESI . 19 . 5. Tugas-tugas : 1. Ketua institusi hendaklah membuat lawatan waktu malam ke institusi pada masa yang berubah-ubah sekurang-kurangnya 3 kali seminggu untuk mengetahui keadaan yang berlaku di institusi. 3. Memastikan penjagaan dan pemulihan kanak-kanak selaras dengan Akta Kanak-kanak dan Konvensyen mengenai Hak Kanak-kanak. Ketua institusi hendaklah menjalankan pengawasan yang rapi dan malar ke atas institusi dengan memberi perhatian khas terhadap kesihatan jagaan dan perlindungan pelajaran latihan kerja dan kebajikan para pelatih / penghuni serta aspek kebersihan dan keselamatan.

Ketua institusi hendaklah mewakilkan secara bertulis kuasa-kuasa dan kewajipannya untuk dijalan dan dilaksanakan oleh seorang Pegawai atau kakitangan lain yang dilantik semasa Ketua Institusi tiada tertakluk kepada kelulusan Ketua Pengarah atau Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri. Ketua institusi hendaklah mendapatkan kelulusan Ketua Pengarah mengenai Jadual Waktu Harian bagi setiap institusi dan kelulusan mengenai menu dan skil makanan setiap 6 bulan sekali. 14. Ketua institusi hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri jika ia hendak meninggalkan institusi selama lebih daripada 24 jam dan kelulusan Ketua Pengarah jika lebih daripada 28 hari. 10. Ketua institusi hendaklah menentukan dengan keluarga dan Pegawai Perkhidmatan Luar rancangan telah dibuat bagi setiap pelepasan / pembebasan pelatih / penghuni termasuk pemberian pakaian. 13. Ketua Pengarah. Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri dan juga Lembaga Pelawat tentang kematian yang kejam atau mengejut seorang pelatih / penghuni institusi dan menghantar laporan bertulis mengenai apa-apa siasatan berkaitan dengannya kepada Ketua Pengarah dan Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri. wang saku atau wang simpanan (jika ada) dan urusan pengangkutan serta alat-alat kerja (jika diluluskan) telah disediakan. Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri dan Pengerusi Lembaga. 8.7. Ketua institusi hendaklah mendengar dan menentukan setiap aduan atau permohonan oleh para pelatih / penghuni diberikan layanan sewajarnya. Ketua institusi hendaklah melaporkan segera sesuatu kematian atau sakit kuat atau penyakit berjangkit atau kemalangan yang berlaku terhadap seorang pelatih / penghuni institusi kepada ibu bapa atau penjaga berkenaan. Ketua institusi hendaklah mempastikan ibu bapa atau penjaga memberi KEIZINAN BERTULIS kepada para pelatih / penghuni institusi terlebih dahulu SEBELUM dibenarkan keluar bekerja atau bersekolah. Ketua institusi hendaklah melaporkan segera kepada Polis Ketua Pengarah. atau mengikuti aktiviti rekreasi dan lain-lain setelah kelulusan dibuat 20 . membimbing dan memutuskan kewajipan-kewajipan bagi semua kakitangan di institusi dan mengekalkan mutu disiplin yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Ketua institusi hendaklah sentiasa menentu. Ketua institusi juga hendaklah mempastikan semua pelatih / penghuni yang ditempatkan sementara di institusi tidak dibenar meninggalkan institusi dalam keadaan apa sekalipun kecuali dengan kebenaran bertulis khas Ketua Pengarah. 16. 11. 15. 12. 9.

mengenainya oleh Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri atau pun Ketua Pengarah mengikut peraturan berkaitan. 17. Ketua institusi hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kelulusan Ketua Pengarah bagi setiap program pelajaran. Lain-Lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa. 18. 21 . latihan dan pekerjaan dalam atau luar institusi yang hendak diadakan atau diaturkan.

Penolong Pegawai Tadbir/Pembantu Kanan/Kewangan (Kew) dan Tadbir arahan Menyediakan perbendahara belanjawan an perkeliling sediada .2.SENARAI TUGAS.2 Mengawal peruntukan 22 dan kewangan.Kelarian Mengikut 2 KEWANGAN 2. Pengarah Bahagian Kanak-Kanak Menerima arahan urusan sumber Tugas dan Kuasa Yang Di beri Mengambil tindakan akta Kanak- Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan PHEP/Pembantu Kebajikan Atasan Yang Ada Tanggungjawab 1 JAGAAN DAN PEMULIHAN 1.4.Persidangan kes 1.5. KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN INSTITUSI Jawatan : : Sekolah Tunas Bakti Pengetua Tugas Pegawai Hubungan Pengarah Negeri Menerima arahan urusan manusia.1 anggaran tahunan 2.1 Penerimaan seperti dalam Masyarakat Kanak 2001 / dalam kemasukan Kanak-kanak 1.Menguruskan cuti operasi 1.Pengurusan Pelanggaran Displin Peraturan2 Sekolah Yang Diluluskan dan Sistem Pengurusan Klien dalam 1.Mengendalikan rundingcara 1.3.6.

institusi & menguruskan hal kewangan 2.3 2.5 Saku Pengeluaran Wang Pengurusan Pengurusan Sebut Wang Harga 23 .4 Saku 2.

Setiap hari Isnin semua kakitangan memakai tali leher.6 .Pemakaian Baju Koporat Jabatan setiap hari Jumaat. 24 . PERATURAN – PERATURAN PENTADBIRAN PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. 2.

7 . CARTA ALIRAN KERJA DAN SENARAI SEMAK 25 . PROSES KERJA.

Terima fail daripada Pegawai Bertugas /Pembantu Kebajikan masyarakat(PKM) 2.PROSES KERJA Tugas 1 : Penerimaan Kemasukan Kanak-kanak Proses Kerja Pegawai yang meluluskan/ di rujuk Undang-undang/ Peraturan 1. Menerangkan program pemulihan dan disiplin serta nasihat untuk perubahan sikap dan tingkahlaku Timbalan Pengetua 5. membuat catatan didalam fail dan menyerahkan fail kepada Timbalan Pengetua 26 . Mengadakan perjumpaan dokumen-dokumen Mengikut Sekolah Diluluskan Sistem Klien(CMS) Peraturan Yang dan Pengurusan dengan Kanak-kanak 4. Semak berkenaan 3.

CARTA ALIRAN KERJA Tugas 1 : Penerimaan Kemasukan Kanak-kanak Mula Terima fail Semak dokumen Tidak lengkap rujuk Pegawai Akhlak Lengkap Jumpa Kanak-kanak Catat dan serah kepada Tim Pengetua Tamat 27 .

Terima fail daripada Pegawai Bertugas/PKM 2.2 : Mengendalikan Rundingcara Proses Kerja Pegawai yang Undang-undang/ Peraturan meluluskan/ di rujuk 1.Perjumpaan kanak 5.PROSES KERJA Tugas 1.Rujuk kepada kaunselor Kaunselor dengan KanakMengikut Sekolah Diluluskan Sistem Klien(CMS) Peraturan Yang dan Pengurusan 28 .Semak laporan dan masalah yang dikemukakan 3.Mengaturkan temujanji dengan Kanak-kanak 4.Mengenalpasti masalah 6.

1.2. Carta Aliran Kerja Rundingcara Mula Terima fail Semak laporan dan masalah Atur temujanji dengan kanak-kanak Jumpa dengan kanak-kanak Kenalpasti masalah Tindakan/nasihat kaunselor tamat 29 .

Mempengerusikan 4.Jika tidak bersalah beri nasihat 6.Jika bersalah ambil tindakan 7. Terima aduan daripada Mengikut peraturan Pegawai Displin/PB/PKM/Kanakkanak 3.Perjumpaan kanak 5. Perbincangan dan keputusan 6.3 : Pengurusan Pelanggaran Disiplin Proses Kerja Pegawai yang Undang-undang/ Peraturan meluluskan/ di rujuk 1.PROSES KERJA Tugas 1.Catat dalam fail/buku denda Timbalan /PPM dengan Jawatan kanakKuasa Panel Displin dan Intervens Sekolah dan CMS 30 .

Carta Aliran Mengawal Disiplin mula aduan dari PB/PKM/ temujanji dengan kanak-kanak jumpa kanak-kanak bincang dan keputusan Bersalah hukuman tidak bersalah nasihat Catat dalam buku denda tamat 31 .1.3.

Terima permohonan cuti kanakkanak daripada PKM 2.Jika lulus aturkan cuti 5. Membuat ulasan dan kelulusan 4.PROSES KERJA Tugas 1.Teliti permohonan cuti dan semak mesyuarat 3.4 : Menguruskan Cuti Kanak-kanak Proses Kerja Pegawai yang Undang-undang/ Peraturan meluluskan/ di rujuk 1.Catatan dalam fail kanan rekod disiplin dlm Mengikut peraturan Sekolah dan CMS 32 .Jika tidak maklumkan kepada Timbalan /PPM pelatih 6.

1. Carta Aliran Pengurusan cuti kanak-kanak mula terima permohonan cuti semak permohonan dan rekod dlm mesyuarat ulasan dan kelulusan tidak lulus lulus maklum kepada kanak-kanak aturkan cuti catat dalam fail pelatih Tamat 33 .4.

Jika perlu rujuk kepada Timbalan /PPM kanan kaunselor 7.Adakan mesyuarat 5.Jika tidak perlu nasihat 6.Membuat keputusan 6.Terima rujukan daripada PKM 2.Catatan dalam fail Mengikut peraturan Sekolah dan CMS 34 .PROSES KERJA Tugas 1.Semak dokumen 3Tetapkan tarikh persidangan 4.5 : Persidangan kes Proses Kerja Pegawai yang Undang-undang/ Peraturan meluluskan/ di rujuk 1.

5. Carta Aliran Pengurusan cuti kanak-kanak mula terima rujukan semak dokumen Tetapkan tarikh mesyuarat buat keputusan tidak perlu nasihat perlu rujuk kaunselor catat dalam fail tamat PROSES KERJA 35 .1.

Semak fail pelatih 4.Tugas 1.Catat dalam fail kanan Mengikut peraturan Sekolah dan CMS 36 .lembaga pelawat/Pengarah JKMN 7.Minta laporan pelarian dari pegawai bertugas 8.Terima laporan pelarian 2.Jika dapat ditangkap semula bawa ke Jawatankuasa Displin dan Intervensi Pembetulan 5.Arahkan mencari disekitar kawasan sekolah 3.Maklum kepada PKMD/keluarga pelatih.Beri ulasan berkenaan pelarian dalam borang pelarian dan tandatangan 9.6 : Pelarian Kanak-kanak Proses Kerja Pegawai yang Undang-undang/ Peraturan meluluskan/ di rujuk 1.Jika tidak dapat buat laporan Timbalan /PPM polis dalam tempoh 24 jam 6.

6. Carta Aliran Pengurusan cuti pelatih mula terima laporan pelarian arahan gerakan mencari semak fail ditangkap Tidak dapat ditangkap Laporan polis J/K Displin maklum kepada PKMD/keluarga/ lembaga pelawat/PKMN minta laporan dari peg.bertugas ulasan dalam borang pelarian dan tandatangan catat dalam fail/buku pelarian tamat 37 .1.

Berbincang keperluan institusi dengan Tim. Dipanjangkan ke PKMN PT anggaran anggaran & (Stor) (Kew) PT (Kew) Tadbir pegawai berkenaan tentang Pembantu Tadbir perbelanjaan emolumen 38 . Mendapatkan bahan-bahan Pembantu yang diperlukan 6. Meneliti segala arahan dan panduan 3. Pengetua Tadbir (Kew & Stor) PPM Kanan 5.2. Mengarahkan menyediakan 7. KEWANGAN 1.1 Menyediakan Anggaran Belanjawan Institusi Proses Kerja Pegawai yang Undang-undang/ Peraturan meluluskan / di rujuk 1. Menerima surat arahan daripada Pengarah Negeri 2. Menyemak perbelanjaan menandatanganinya 8. Menyemak buku Vot tahun Pembantu semasa dan perbelanjaan (Kew) tahun sebelumnya 4.

2.1 Carta Aliran Menyediakan Anggaran Belanjawan Institusi mula terima surat arahan semak buku vot / perbelanjaan Bincang berkenaan dengan pegawai yang Dapatkan anggaran bahan-bahan yang diperlukan Arahkan PT (Kew) membuat anggaran perbelanjaan & emolumen Semak dan tandatangan Hantar ke PKMN Tamat 39 .

Sekiranya tidak mencukupi buat persiapan untuk permohonan tambahan dan kajian setengah tahun. Semak Borang Pesanan Kerajaan dan Tandatangan.2 Mengawal Peruntukan Institusi dan Menguruskan Hal Kewangan PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK UNDANGUNDANG/PERATURAN Terima Waren Peruntukan dari PKMN Semak Buku Peruntukan untuk mempastikan peruntukan mencukupi untuk belanja mengurus tahunan.1. Tandatangan setiap baucer dan bil-bil Semak Buku Daftar Bil bagi mempastikan bil-bil yang telah dibuat bayaran telah dicatitlkan. Bila terima bekalan atau perkhidmatan. Arahan Perbendaharaan 40 . Arahkan Pembantu Tadbir untuk urusan bayaran Semak buku peruntukan baucer bayaran dan bil-bil.

2 Carta Aliran Mengawal Peruntukan Institusi dan Menguruskan Hal Kewangan Terima Waren Peruntukan dari PKMN Semak Buku Peruntukan untuk memastikan peruntukan mencukupi untuk setahun Sekiranya tidak mencukupi buat persiapan untuk mohon tambahan dan kajian setengah tahun Semak Borang Pesanan Kerajaan dan tandatangan Bila terima bekalan.2. arahkan Pembantu Tadbir untuk buat pembayaran Semak Buku Peruntukan. baucer bayaran dan bilbil Tandatangan setiap baucer dan bil-bil Semak Buku Daftar Bil bagi memastikan bil-bil yang dibuat pembayaran telah direkodkan 41 .

bawa peti Sebut Harga dan serahkan kepada PKMN untuk dibuka oleh Jawatankuasa Sebut Harga Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri 2.3 Proses Kerja Bagi Pengurusan Sebut Harga PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK UNDANGUNDANG/PERATURAN Terima Waren Peruntukan dari PKMN bagi pembelian perkhidmatan atau bekalan Keluarkan Sebut Harga Kew.2.28-Pin. Bila terima Tawaran Sebut Harga sekurang-kurangnya 5 syarikat.1/78 Lampiran Q bagi pembelian perkhidmatan atau bekalan Edarkan kepada pembekal/kontraktor Sediakan Peti Sebut Harga yang berkunci dan lekatkan bilangan sebut harga dan tarikh tutup.3 CARTA ALIRAN PENGURUSAN SEBUT HARGA 42 .

4 Proses Kerja Bagi Pengurusan Wang Saku 43 .Terima Waren Peruntukan dari PKMN bagi pembelian perkhidmatan atau bekalan Keluarkan Sebut Harga Kew.1/78 Lampiran Q bagi pembelian yang berkenaan Edarkan kepada kontraktor/pembekal Sediakan Peti Sebut Harga yang berkunci tampal butiran sebut harga dan tarikh tutup Terima sebut harga pada tarikh tutup. Bawa peti Sebut Harga dan serah kepada PKMN untuk dibuka oleh Jawatankuasa Sebut Harga 2.28-Pin.

PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUK UNDANGUNDANG/PERATURAN Terima Baucer bayaran dan senarai nama pelatih. Memutuskan kelulusan Semak buku peruntukan Tandatangan Baucer Bayaran Serah Kepada Pembantu Tadbir untuk urusan lanjut Pembantu Tadbir Peraturan Sekolah – sekolah Diluluskan 1982 Arahan Perbendaharan 44 . Buat semakan senarai nama dan buku rekod kesalahan.

4 Carta Aliran Pengurusan Wang Saku Terima baucer bayaran dan senarai nama pelatih Buat semakan nama dan rekod kesalahan Buat keputusan/kelulusan TIDAK Serahkan kepada Pembatu Tadbir untuk buat yang lain LULUS Semak buku peruntukan Turunkan tandatangan pada baucer Serah kepada Pembantu Tadbir untuk urusan selanjutnya 2.2.5 Proses Kerja Bagi Pengurusan Keluaran Wang Saku 45 .

Serahkan wang kepada Pegawai Kes Catitkan keluaran wang dalam buku ledger dan fail pelatih. bawa pelatih ke bank untuk urusan pengeluaran wang. . Pegawai Kes Peraturan Sekolah Diluluskan 1982 46 . Keluarkan wang dari peti besi atau yang mempunyai akaun bank. Memberi pertimbangan dan kelulusan. Minta pelatih berkenaan menandatangani akaun penerimaan.PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK UNDANGUNDANG/PERATURAN Terima borang keluar wang Semak ledger dan akaun individu.

2.5 CARTA ALIRAN PENGELUARAN WANG SAKU Terima Borang Pengeluaran Wang Penghuni dari Pegawai Kes Semak ledger dan akaun Kanak-kanak Buat pertimbangan Maklum kepada Pegawai TIDAK LULUS Minta pelatih turunkan tandatangan akuan penerimaan Keluarkan wang dari peti besi atau bagi yang ada akaun bank. bawa Kanak-kanak untuk urusan pengeluaran Serahkan wang kepada Pegawai Kes untuk tindakan selanjutnya Catitkan pengeluaran wang dalam buku ledger dan fail kanak-kanak 47 .

4.1. 5. Semak dokumen setelah terima dari Pegawai Bertugas Rekodkan barang-barang berharga termasuk kad pengenalan Simpan barang-barang berharga kepunyaan kanak-kanak dalam peti keselamatan Adakan temuramah dan kenal pasti minat dan potensi Buat agihan kes kepada Pegawai Kes Maklumkan kepada keluarga melalui surat dan sertakan peraturan lawatan Uruskan pertukaran sekolah bagi yang bersekolah Mengadakan sesi Orientasi Serah fail kanak-kanak kepada Pegawai Kes 2. 3. SENARAI SEMAK MEMPROSES KEMASUKAN KES BARU TINDAKAN TANDAKAN ( / ) CATATAN 1. 9. 7. 8. 6.SENARAI SEMAK 3. 48 .

2. Semak Fail Kes Tetapkan tarikh temujanji Melaksanakan runding cara Rakaman Kes Membuat rujukan kepada kaunselor Mendapatkan maklumbalas daripada kaunselor 2. 5.3. 4. SENARAI SEMAK PROSES RUNDING CARA TINDAKAN TANDAKAN( / ) CATATAN 1. 3.3 SENARAI SEMAK TINDAKAN DISIPLIN 49 . 6. 3.

7. 5. TANDAKAN( / ) CATATAN Baca catitan aduan perlanggaran disiplin dari Pegawai Bertugas Buat siasatan susulan dengan teliti Jumpa kanak-kanak yang melakukan kesalahan dan bincang dengan Pegawai Kes Catitkankan pandangan dan kelulusan untuk tindakan selanjutnya Jalankan hukuman mengikut peraturan Catitkan dalam fail kes dan buku hukuman Beri bimbingan dan nasihat Rujuk kepada Kaunselor untuk kaunseling sekiranya perlu 2. 4. 6. 3. 8. 50 .TINDAKAN 1.

3.4 SENARAI SEMAK MEMPROSES PERCUTIAN KANAK-KANAK TINDAKAN TANDAKAN( / ) CATATAN 1. 4. Adakan perbincangan dengan Pegawai Kes apabila menerima permohonan cuti oleh keluarga atau menerima cadangan dari Pegawai Kes Semak rekod kesalahan kanak-kanak Buat pertimbangan dan beri keputusan Sekiranya diluluskan.3. 5. 51 . hantarkan surat kepada Pegawai Akhlak untuk dapatkan persetujuan ibubapa menjaga pelatih semasa bercuti Sekiranya tidak diluluskan maklum kepada Pegawai Kes dan keluarga 2.

5 SENARAI SEMAK PERSIDANGAN KES TINDAKAN TANDAKAN( / ) CATATAN 1. 4.3. Mengenalpasti masalah penghuni 2. Menyediakan laporan masalah untuk dibentangkan dalam persidangan kes Membincangkan masalah Membuat rumusan dan mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah 3. 52 .

Bila terima makluman Kelarian dari Pegawai Bertugas. arahkan supaya gerakan mencari di jalankan luar dan dalam kawasan Sekiranya dijumpai. 7.3.6 SENARAI SEMAK PENGURUSAN KELARIAN KANAK-KANAK TINDAKAN TANDAKAN( / ) CATATAN 1. 5. maklumkan kepada ibubapa mengenai kelarian melalui telefon Buat laporan awal kepada Polis melalui telefon mengenai Kelarian 2. Arahkan Pegawai Bertugas semasa kelarian berlaku supaya membuat laporan polis dalam tempoh 24 jam Maklumkan kepada Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri Buat laporan pelarian kepada Ketua Pengarah JKMM dan Pengarah JKMN dalam tempoh 72 jam 6. 53 . 4. 3. ambil tindakan disiplin dan rujuk kepada Pegawai Kaunselor Sekiranya gagal di kesan.

54 . Adakan Mesyuarat J/Kuasa Pengurusan Akaun bagi mendapatkan maklumbalas keperluan penghuni termasuk bengkel kemahiran Adakan perbincangan lanjut dengan Pembantu Tadbir Arahkan Pembantu Tadbir menyediakan draf Anggaran Belanjawan Tahunan Terima Draf Anggaran Belanjawan dari Pembantu Tadbir Semak Draf Anggaran Belanjawan sama ada perlukan pindaan atau tidak Turunkan tandatangan Edarkan kepada Pengarah Bahagian Kanak-Kanak 2. 5.7 SENARAI SEMAK PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN TINDAKAN TANDAKAN( / ) CATATAN 1. 6. 7. 3.3. 4.

Semak Buku Peruntukan.9 SENARAI SEMAK PENGURUSAN SEBUT HARGA 55 . 7 3. Semak Buku Peruntukan untuk memastikan peruntukan mencukupi untuk setahun Sekiranya tidak mencukupi buat persiapan untuk mohon tambahan dan kajian setengah tahun Semak Borang Pesanan Kerajaan dan tandatangan Bila terima bekalan. 5. 3. arahkan Pembantu Tadbir untuk buat pembayaran 2.3. baucer bayaran dan bil-bil Tandatangan setiap baucer dan bil-bil Semak Buku Daftar Bil bagi memastikan bil-bil yang dibuat pembayaran telah direkodkan 6.8 SENARAI SEMAK PENGURUSAN PERUNTUKAN KEWANGAN TINDAKAN TANDAKAN( / ) CATATAN 1. 4.

Semak Waren Peruntukan apabila menerimanya dari PKMN bagi pembelian perkhidmatan atau bekalan Keluarkan Sebut Harga Kew. bawa peti Sebut Harga dan serah kepada PKMN untuk dibuka oleh Jawatankuasa Sebut Harga 4. 5. 3.28-Pin.TINDAKAN TANDAKAN( / ) CATATAN 1. Edarkan Sebut Harga Kew. 3.1/78 Lampiran Q kepada kontraktor/pembekal Sediakan Peti Sebut Harga yang berkunci tampal butiran sebut harga dan tarikh tutup Bila terima sebut harga pada tarikh tutup.10 SENARAI SEMAK PENGURUSAN WANG SAKU 56 .1/78 Lampiran Q bagi pembelian yang berkenaan 2.28-Pin.

Buat semakan nama dan rekod kesalahan pelatih bila terima baucer bayaran dan senarai nama kanakkanak Buat keputusan/kelulusan Semak buku peruntukan Turunkan tandatangan pada baucer Serah kepada Pembantu Tadbir untuk urusan selanjutnya 2.TINDAKAN TANDAKAN( / ) CATATAN 1. 5. 57 . 3. 4.

6. 58 .11 SENARAI SEMAK MEMPROSES PENGELUARAN WANG MURID TINDAKAN TANDAKAN( / ) CATATAN 1. bawa untuk urusan pengeluaran Serahkan wang kepada Pegawai Kes untuk tindakan selanjutnya Catitkan pengeluaran wang dalam buku ledger dan fail 2. 5. 4. Semak ledger dan akaun bila terima permohonan pengeluaran wang oleh penghuni Buat pertimbangan dan berikan keputusan/kelulusan Minta pelatih turunkan tandatangan akuan penerimaan Keluarkan wang dari peti besi atau bagi yang ada akaun bank. 3.3.

8 .SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN SENARAI UNDANG-UNDANG / PERATURAN 59 .

9. Pekeliling Perkhidmatan Awam Surat Pekeliling Perkhidmatan Awam Surat Pekeliling dari Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Wanita. 8. 3. 10. Keluarga dan Masyarakat 5. Arahan Perbendaharaan Surat Pekeliling Perbendaharaan Pekeliling Kontrak Perbendaharaan Surat Pekeliling Kontrak Perbendaharaan Akta Kanak-kanak 2001 ( Akta 611 ) Dasar Pelindungan Kanak-kanak. Perintah Am – perkhidmatan Bab B – Bab C Bab D - Elaun-elaun Cuti Tatatertib dalam 2. 7. 4.1. 11. 60 . Surat Pekeliling dari Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Malaysia 6.

Ex-Officio Lembaga Pelawat.9. - 61 . SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Ahli Jawatankuasa Teknikal Sebutharga.

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN 62 .10.

. ……………………………. Nama Pegawai Kes :………………………………..……………… Hingga………....……………… Sebab-sebab Tahanan Lanjutan:…………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Nama/ Alamat tempat tinggal Ibubapa:…………………………….Umur Semasa Masuk: ……………Tahun……. Tel:……………………… Alamat Pegawai Akhlak: ……………………………. ……………………………... BUTIR-BUTIR PERIBADI PENGHUNI: Nama :…………………. 63 Nama / Alamat waris yang Berhampiran :…………………………… …………………………… …………………………… . Mahkamah:………………………………………………………………………… No. Kesalahan:………………………………………………………………………….Lampiran 1 BORANG KEMASUKAN PENGHUNI 1. 2. Nama/ Alamat Surat Menyurat.. Tarikh Tamat Perintah:...... Tarikh Masuk:…………….....Bulan Tarikh Perintah:……………. (jika berlainan) ………………………………...………………….. Kes Mahkamah:…………………………….. No...... ……………………………... Fail :… ……………………. BUTIR-BUTIR SEKOLAH: Nama Asrama :…………………………………No. …………………………….. ………………………………. ……………………………….……… No Kad Pengenalan :…………………………………... Fail PKMD:……………… Tempoh Tahanan Lanjutan Dari:...Tarikh Lahir:……………... No.……………………………………….. No Tel:…………………….………………………………..

. Tiada: Catitan: Perintah Mahkamah: ………… ………… ………… Laporan Pegawai Akhlak: ... Senarai Barangan Berharga (jika ada) :………...............…………..No. ……………………………………………………………………………….... e...……………………………………........ ………… Surat Akuan Doktor: ………........... Jumlah RM :………………………………………....... b. 64 .............. No...…………………………........... c...………....………....... j.. Surat Keizinan: ………… ………… ………… Lain-lain Dokumen :………………………………………………………….. g..... ………… ………… Laporan Waden Asrama: ………................. Diiringi Oleh :…………………………………………………………………… Jawatan Pengiring :……………………………………………………………… Diterima Oleh :……………………………... Dokumen Yang Diterima Sewaktu Masuk: Ada: a....... Wang Tunai (jika ada).. h.......... Tel……………………........... i. Lampiran 1 3...... f....... .................. ………… ………… Kad Pengenalan: ………......... Tel:…………………............ REKOD PENERIMAAN: Waktu Sampai :………………………………………………………... d........ ....... ………… ………… Surat Beranak: ………… ………… .. ………. ………………………………………………………………………………..

..... …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………....... …………………………………………………………………………………….. 65 .. Tandatangan :…………………… Tarikh:…………………………... …………………………………………………………………………………….... …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………......... …………………………………………………………………………………….Lampiran 1 4. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………..... LAPORAN PERJUMPAAN PERTAMA OLEH PEMBANTU PEMBANGUNAN MASYARAKAT / PEGAWAI BERTUGAS ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….

.. ……………………………………………………………………………………....... ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………..... ……………………………………………………………………………………..... …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………..Lampiran 1 5. ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. Tandatangan :……………………….. 66 . ……………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………. Tarikh:………………………………. ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………......... ……………………………………………………………………………………. LAPORAN PERJUMPAAN PERTAMA PENGETUA ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………..... ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………...

.. Tarikh:………………………… 67 . ……………………………………………………………………………………. LAPORAN PERJUMPAAN TIMBALAN PENGETUA …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………..... ……………………………………………………………………………………. 7.. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Tandatangan:…………………. ……………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………….. Tandatangan:………………. LAPORAN PERJUMPAAN KAUNSELOR ……………………………………………………………………………………........ ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………..Lampiran 1 6..... ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….. Tarikh:……………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………..

LAPORAN PERJUMPAAN HAL EHWAL PELATIH ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………….. 68 .. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Tarikh:……………………………….. ……………………………………………………………………………………....... ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….........Lampiran 1 8. ……………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………. Tandatangan :………………………...... ……………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………. Tarikh:……………………… 69 ... ……………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….Lampiran 1 9. ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….. LAPORAN PERJUMPAAN PEGAWAI KES (PEMBANTU PEMBANGUNAN MASYARAKAT) ……………………………………………………………………………………..... ……………………………………………………………………………………. Tandatangan:………………. ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………..... ……………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………….......

... ............... .. ......... .......... GRED A DARI ..... ................................................................ .................. ........... ........................ ................................................................... Hingga ................. ........................... 12 UJIAN BENGKEL (SEMASA DALAM ORIENTASI) Bil ...... .................... ....... ............................................. ..... ....... GRED B DARI ..... ...... Mulai ........................ ............ .......... . HINGGA………. Hingga A B C D ..... Catatan .............................................................. ......... . ..... ....................... ............. .......................... ................. . .......... ....... ...................................................... ................. ...................... ..... ......... ......................... .................................................... ....................................................................................... GRED C DARI ...... .................................. .............................................. ............... ......................... ........ ....... . ............. Bengkel ............ ............................................................... .......... ........................ .... Mulai ............................ 70 ...... .............. .......... ...... .............. ..............………………...... ... .. ........ ............. HINGGA .......... ........ ............ ROL ........ .. HINGGA .............……….... ..................... HINGGA ...... ..... ............ ......... ......................................... .Lampiran 1 10............................................................................. ........ ..... ................. ........ ....... .. 11 REKOD CUTI (TAHUNAN / KHAS) Bil ............. ........................ . ............. KENAIKAN GRED GRED D DARI ……………......

............. .................................................................................................... ........................... ................................ .... ............... Tarikh ................ ............................... ................................................ ... ....... 71 ........ ......................................................... ................................. .................................................................................. ....... Tarikh Lari ...... ...... .............. ............. ........................... ............................................................................................................................................................... ......................................Lampiran 1 13 AKTIVITI / SUKAN Bil . ............................................................ Catatan ....... .............. 15 REKOD KESALAHAN Bil ............. ......... ........... ... .............. ....................... Report ............................................................. .................... ............. ........................................ ..... .................. ................. ... ....... No.................. .......................................................... ................................ ............................................. . ... .......... .. .... .. ...... .............................. ................. . . Catatan .......... 14 REKOD PELARIAN Bil ...... ................... .............................................. ............. .. ....................................... .. ........ ....... Tarikh Kembali .............. ......................................................... ........................................... .................................................................................................... Jenis Aktiviti ... Tarikh Kesalahan Catatan .... ........................................................... ....................................................... ............ ............................................................................................................... .................................................................................... .. ...............................................

Lampiran 1 16 REKOD SURAT MENYURAT Tarikh Kepada Siapa Daripada Siapa Catatan Lampiran 1 72 .

Lampiran 1 17 REKOD TELEFON KELUARGA Tarikh Kepada Siapa Nombor Telefon Catatan 73 .

18 TANDA-TANDA KEKAL DI BADAN KETIKA MASUK (TANDAKAN PADA RAJAH DI BAWAH) 74 .

.......... Tarikh : ............................................................................................................................ Tarikh : ...... Lampiran 2 SURAT KEIZINAN Kepada Pihak Yang Berkenaan 75 ............................. Nama : ................HADAPAN BELAKANG T/T Penghuni : .............................. Nama : ................................................ T/T Pegawai : ..

.................. Alamat : ............ beralamat …………………………………………………………………………………dengan ini memberi keizinan kepada Pengetua Sekolah Tunas …………………… atau wakilnya untuk menandatangani bagi pihak saya bagi membolehkan dan / atau menyerahkan anak / anak jagaan saya …………………………………………… untuk menjalani pembedahan dan sebarang langkah pembedahan tersebut dan memberikan bius umum.............……………................ T/T Pegawai Akhlak :.............................. K/P : ......................................................... DISAHKAN bahawa tiada ada jaminan yang telah diberikan kepada saya yang pembedahan itu akan dijalankan oleh mana-mana pengamal perubatan yang tertentu ataupun perkhidmatan rawatan bius itu akan dijalankan oleh mana-mana pengamal bius tertentu. yang menandatangani di atas.................. 76 .............……..............................…….............................. Tarikh : ……………………………............................................... No........... Tali Persaudaraan :………………......................... No. Disaksikan Oleh T/T Saksi : ..……......................................................... Lampiran 3 REKOD PENERIMAAN HARTA BENDA PENGHUNI Nama : ....... Tarikh : ...... No... K/P : .... No... DENGAN SESUNGGUHNYA JUGA saya memberikan izin untuk anak / anak jagaan saya yang dinamakan di atas itu menderma darah......................... .. Saya mengaku bahawa saya telah menerangkan keadaan dan tujuan surat keizinan ini kepada ……………………………………............... BAHAWASANYA saya ..................... biasa................. menjalani rawatan pergigian dan mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti berbentuk latihan vokasional atau kesukanan yang diadakan untuknya di dalam atau di luar institusi sepanjang tempoh kediamannya itu..............……......... K/P : ........... Ditandatangani :……………......... No......... pelali bahagian atau lain-lain bagi apa jua tujuan pembedahan itu............ K/P : . K/P :……………................................................................................... Nama : ..................

............... Bil Senarai Barang Bilangan T/T Penghuni T/T Pegawai Catatan T/T Pegawai Bertugas : .................................. STB : .............. T/T Saksi :……………………………………........................................ Lampiran 4 REKOD PENERIMAAN BARANG KEPERLUAN PENGHUNI Nama : .....No......................................... Nama :…………………………………………......... K/P : .......... No............. Nama : ... T/T Penghuni : ................................................................................ 77 ................................

Bil Senarai Barang Bilangan Dibekalkan Catatan T/T Pegawai Bertugas : ........................................................ Lampiran 5 (Nama / Alamat Penjaga) ____________________ 78 .No................................. T/T Penghuni : ............................................... STB : ............................................... Nama : ..

..... BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah....k: Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah…………………... (…................................ No.....) Pengetua.............................____________________ Tuan........... Sekolah Tunas Bakti .......... Tuan / Puan digalakkan melawat dan menulis surat semasa penama berada di institusi ini..... Bagi kemudahan tuan / puan............................. Kerjasama tuan / puan amat diharapkan dan diucapkan terima kasih.......... K/P :..................................... bersama-sama ini disertakan kad lawatan dan Peraturan-peraturan Lawatan.... atas perintah Mahkamah Bagi Kanak-Kanak .. s. 3.. 2. bagi mengikuti program pemulihan............. PEMBERITAHUAN KEMASUKAN Nama :. Lampiran 6 Pegawai Perubatan ----------------------79 .. Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa penama telah dimasukkan ke institusi ini pada ........

oleh Mahkamah Kanak-Kanak ...............--------------------------------------------Tuan PEMERIKSAAN KESIHATAN KE ATAS PENGHUNI SEKOLAH TUNAS BAKTI Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa ......... Lampiran 7 80 .................................. Oleh itu..... Sekolah Tunas Bakti .. No........ telah diperintah masuk ke Sekolah Tunas Bakti ........... K/P : .) Pengetua...... 2......... sukacita sekiranya pihak tuan dapat membuat pemeriksaan kesihatan ke atas penama dan mengesahkan sama ada penama sihat serta bebas dari penyakit-penyakit yang berjangkit untuk pemulihan di sekolah ini...................... (…..............(L/P)............. Perhatian dan kerjasama tuan amatlah dihargai Sekian... terima kasih BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah......................................................

. ( ) Lampiran 8 81 .BORANG TEMUBUAL Nama Pelajar : ……………………………. Perkara dibincang …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 2. Pandangan Pegawai Kes …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 3.. Tarikh :……………………………. STB:…………………… Asrama :…………………. Masa :……………………………… 1. Tandatangan Pegawai Kes …………………………………….. Tempat :…………………….…. Tindakan …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… No.

PERBINCANGAN ASRAMA / HOUSE TALK 1. Ulasan Pengetua Tarikh : Lampiran 9 82 . Isu Yang Dibincangkan 2. Cadangan Pelajar 3. Ulasan Pegawai Asrama Tarikh : 4.

........................................ Tarikh Gred Diturunkan : ............... Penyelaras Projek & Pegawai Kes) Aktiviti Tempoh Penilaian Ulasan & T/T Pegawai Sistem Pemarkahan A – Cemerlang ........................................... D – Tidak Layak Keputusan Ditangguhkan / Diluluskan ke Gred : ........................................................................ (.......... Tempoh Berada di STB : ...........) Pengetua Sekolah Tunas Bakti ....................... Asrama : .......... Disokong Untuk Kenaikan Gred : ................................... Ringkasan Kemajuan Pelajar (Dinilai Guru................................................................ Pegawai Kes : ................................ No......... Sebab Lewat Naik Gred (jika ada) : ......................................... Tarikh : .......................... Hari Gred Sekarang : ...BORANG KENAIKAN GRED Nama Pelatih : ..................................................... ** Pindaan Borang Kenaikan Gred Boleh Dibuat Mengikut Kesesuaian Aktiviti di Institusi Lampiran 10 83 .............. C – Sederhana....................... Bulan ........ B – Baik.. Tarikh Dululuskan : ................................ STB :........... ..............................................................................

...... Lampiran 11 84 . Saya yang menurut perintah ------------------------------------( ) Pengetua Sekolah Tunas Bakti ...... hari mulai ... 2..................................... hingga ......................SURAT PERMOHONAN CUTI TAHUNAN (PKMD) Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Tuan CUTI TAHUNAN PELATIH : .................. jika sekiranya pihak tuan / puan berpuashati dengan keadaan keluarga penama.......... Penama yang tersebut di atas akan dbenarkan bercuti oleh pihak sekolah ini selama ................... sila penuhi borang yang disertakan ini.......................... Sehubungan dengan itu....................

..... hingga ........ Tuan / Puan hendaklah memastikan bahawa ianya kembali ke sekola ini pada atau sebelum tamat cutinya itu...............SURAT PERMOHONAN CUTI TAHUNAN (IBUBAPA) Ibu / Bapa / Penjaga ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Tuan CUTI TAHUNAN PELATIH : ..... Penama yang tersebut di atas akan dibenarkan bercuti oleh pihak sekolah ini selama .. Sekian.............................................................................................) Pengetua Sekolah Tunas Bakti .... hari mulai .. Sila berhubung dengan Pegawai Akhlak di Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah untuk menandatangani satu borang percutian............... Adalah diingatkan bahawa tuan / puan adalah bertanggungjawab ke atas diri anak Tuan / Puan semasa dalam percutiannya............. terima kasih BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah ( .... s... 3.................. 2.k Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah Lampiran 12 BORANG CUTI TAHUNAN PENGHUNI 85 ....

Pengetua Sekolah Tunas Bakti .................. Tuan CUTI TAHUNAN PENGHUNI : ................................................................ Berhubung dengan surat tuan bil....................... bertarikh .............................. saya menyokong / tidak menyokong cuti pemana tersebut di atas selama ..................... hari, mulai ..................... hingga ....................... 2. 3. Borang ini telahpun ditandatangani / cap ibujari Ibubapa / Waris. Keadaan rumah dan sikap Ibubapa / Waris adalah : ...............................................................

............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. (...........................................) Pegawai Akhlak Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah
Dengan ini saya memperakui akan bertanggungjawab ke atas anak / tanggungan saya bernama ............................................................. dalam masa percutiannya dan menjamin yang penama akan kembali ke sekolah pada waktu dan tarikh yang telah ditatapkan.

....................................... T/Tangan Nama Ibu / Bapa / Penjaga No. KP

Lampiran 13

86

SURAT PENGENALAN SEMENTARA Kepada Sesiapa Yang Berkenaan Tuan SURAT PENGENALAN SEMENTARA CUTI TAHUNAN PELATIH : ................................................................ Adalah diperakukan bahawa pembawa surat ini.......................................... adalah seorang penghuni di institusi ini yang dierikan keistimewaan bercuti mulai ................................... hingga .................................. 2. Oleh yang demikian, sebarang masalah yang berhubungkait dengan pengenalan penama hendaklah dirujuk kepada institusi ini. Sekian, terima kasih BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah ( ..............................) Pengetua Sekolah Tunas Bakti ............

Lampiran 14 87

Pengetua .......................................... .......................................... SURAT JAMINAN DAN AKUAN BERTANGGUNGJAWAB Dengan ini saya ........................................................No. K/P ............................................. Ibu / Bapa / Penjaga mengaku akan bertanggungjawab ke atas penghuni / anak saya ................................................... dalam masa cuti bermula .................................... hingga ........................................dan menjamin yang dia akan kembali ke Sekolah Tunas Bakti ........................ pada waktu dan tarikh yang telah ditetapkan. Saya faham jika gagal melakukan sedemikian maka saya boleh didakwa mambantu dan melindungi pelajar melarikan diri dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi Sepuluh Ribu Ringgit Malaysia (RM 10,000.00) atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya seperti dalam Seksyen 72 Akta Kanak-Kanak 2001. Tandatangan : ......................................... Tarikh / Masa : ......................................... Tandatangan Saksi : ........................... Nama : ................................................ Tarikh / Masa : ................................

AKUAN SERAH Saya ............................................................ No. K/P : ....................................................... selaku Pegawai Bertugas telah menyerahkan penghuni .................................................... kepada ................................................................. untuk keluar bercuti / lawatan pada tarikh .......................... jam .......................... hingga ........................... Tandatangan : ......................................... Nama Pegawai : ......................................

Lampiran 15

LAPORAN SEMASA BERCUTI
88

Pengetua Sekolah Tunas Bakti ......................... Tuan CUTI TAHUNAN PELATIH : ................................................................ Penama yang tersebut di atas akan dbenarkan bercuti oleh pihak sekolah ini selama ......... hari mulai ................................... hingga .................................. 2. Adalah diingatkan bahawa tuan / puan adalah bertanggungjawab ke atas diri anak Tuan / Puan semasa dalam percutiannya. Tuan / Puan hendaklah memastikan bahawa ianya kembali ke sekola ini pada atau sebelum tamat cutinya itu. 3. Sila berhubung dengan Pegawai Akhlak di Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah untuk menandatangani satu borang percutian. Sekian, terima kasih BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah ( ..............................) Pengetua Sekolah Tunas Bakti ............

Lampiran 16

LAPORAN KEMAJUAN BULANAN PELATIH Bulan : .............................. Tahun : ......................
89

....... Latihan Kemahiran dan Akademik 2........ 1.......... No. Ulasan dan Sokongan Pegawai Kes Lampiran 17 LAPORAN ULANGKAJI KES Nama Pelajar : 90 ... Kegiatan dan Aktiviti 5............................ Tempoh / Gred : ..................Nama : ..................... STB : ................... Pergaulan dengan rakan-rakan dan kakitangan 4................................. Perhubungan dengan keluarga 3. Pendidikan Agama / Moral 6....

Kad Pengenalan Bangsa Alamat Kesalahan : Tarikh Perintah : Tarikh Masuk : Tempoh Berada di Sekolah : Mahkamah : No. 3. 4. 5. Kes : Asrama : Gred : 1. 2. 9. 7. Kelakuan Pergaulan : : : : Perhubungan Dengan Kerluarga Perhubungan Dengan Kakitangan Latihan Kemahiran Aktiviti Masa Lapang Aktiviti Keagamaan Kesihatan Ulasan Pekerja Kes (Tandatangan) Nama 10.Umur No. 6. 8. Ulasan Pengetua (Tandatangan) Nama Lampiran 18 Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… 91 .

.. Rujukan Tuan : Bersama-sama ini disertakan Laporan Ulangkaji Kes .......bulan dan mungkin akan dipertimbangkan pembebasan dengan berlesen kemudian kelak jika menunjukkan prestasi yang baik................ 2.......... Penama telah berada di sekolah ini selama…………......) Pengetua Lampiran 19 Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah ……………………………………… ……………………………………… 92 ... Sekian. yang tersebut untuk makluman dan tindakan tuan.... terima kasih BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah ( .Tuan LAPORAN ULANGKAJI KES Nama Penghuni : No.

.............. Sukacita dapat tuan kemukakan laporan tersebut sebelum……………. sukacita dapat tuan menyediakan laporan meliputi aspek-aspek berikut:a. 4.. Pandangan ibubapa c.............. terima kasih..... Lembaga Pelawat Sekolah akan mengkaji kemajuan penghuni di atas bagi pertimbangan pembebasan secara berlesen..untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Lembaga Pelawat........……………………………………… Tuan Nama Penghuni :……………………………………… No......... 2.... Sekian. K/P : ................. Bersama-sama ini disertakan Laporan Kemajuan Pelatih untuk makluman dan tindakan pihak tuan... BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ( ...........) Pengetua Lampiran 20 SEKOLAH TUNAS BAKTI SUNGAI BESI 93 ............ Sehubungan itu...... Rancangan pekerjaan 3............... Keadaan rumah dan keluarga b..............

..... 9................ 6.. 3.... 2. 10............... 8............KM 10. 57100 KUALA LUMPUR ________________________________________________________________________ PENGAKUAN PENERIMAAN: Saya (Nama Penuh) .... Tandatangan Penerima : ………………………………...... …………………………………………………….. dengan ini mengaku menerima barang-barang yang tersebut di bawah daripada Pengetua Sekolah Tunas Bakti ... 5....... K/P : .... 1.. Tarikh : Lampiran 21 94 .... Nama Penuh : Tandatangan Saksi Pertama :…………………………… Nama Penuh :…………………………………………… Tandatangan Saksi Kedua :……………………………… Nama Penuh : …………………………………………......... 7............. No........ Kad Pengenalan : Nombor Sijil Beranak : Sijil Berhenti Sekolah : Sijil Berhenti Sekolah Menengah : Buku Bank Simpanan GIRO di sekolah sebanyak : RM Baki Wang simpanan di sekolah sebanyak : RM Wang Belanja : Surat-surat peribadi ……………………………………………………....... JLN SUNGAI BESI...... 4....

.... Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Penjaga kepada Penama & Alamat Lampiran 22 (Nama / Alamat Penjaga) ____________________ 95 . BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah.pada……………….. Sukacita dimaklumkan bahawa ....………………… Adalah saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas............ terima kasih.. (ISMAIL ARUL RAJ BIN AMIRUDIN) Pengetua Sekolah Tunas Bakti Sg Besi S...K: Pengarah Kebajikan Masyarakat... Besarlah harapan pihak kami dapat kiranya tuan mengemukakan salinan laporan perkembangan penama semasa tempoh seliaan dari tarikh pembebasan sehingga tamat tempoh perintah di institusi pada ………………… Bersama ini dikepilkan Borang 1 untuk keperluan pihak tuan..………. 2. 3. K/P………......... Perhatian dan kerjasama dari pihak tuan untuk membantu amat dihargai... telah dibebaskan secara berlesen dari Sekolah Tunas Bakti ....Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Tuan... PEMBEBASAN BERLESEN:……………………………. Sekian.…………………………… No.

................................. s.bagi perjumpaan bersama kaunselor............................ 3........................ Lampiran 23 BORANG PKPP STBSB 96 ................... Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa penama telah dimasukkan ke institusi ini pada .... 2..... atas perintah Mahkamah Bagi Kanak-Kanak ....................) Pengetua................................ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah..... (…...................... K/P :. Tuan / Puan diminta hadir ke institusi ini pada ......... bagi mengikuti program pemulihan.... No......................____________________ Tuan.. PEMBERITAHUAN KEMASUKAN Nama :..... Sekolah Tunas Bakti ......k: Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah…………………..... Kerjasama tuan / puan amat diharapkan dan diucapkan terima kasih..

3 Keluarga BIL. AKTIVITI Kaunseling 1. Pemulihan Fizikal 3. PEWARTAAN PROJEK DAN PERSIDANGAN KES A. Tarikh Perintah /Seksyen :………………………………. viii.. Tarikh Masuk Tempoh di STB :……………. Bimbingan Agama 2.TARIKH DIKELUARKAN : PENILAIAN KEMAJUAN PEMULIHAN PELATIH SEKOLAH TUNAS BAKTI SUNGAI BESI MESYUARAT JAWATANKUASA KENAIKAN GRED. HADIR KEMAJUAN ULASAN / SYOR PENYELARAS AGAMA 2. Asrama :…………………… vi.1 Sesi Housetalk 1. Pendaftaran :…………………. iii. 1. MENGIKUT JADUAL BIL. Komitmen Klien Untuk Mengikuti Program Pemulihan BIL. iv. MENGIKUT JADUAL BIL..2 Kelas Agama / Moral 2. CUTI.3 Ceramah Agama 2.4 Sesi Perkongsian / Perbincangan AKTIVITI BIL.2 Kelompok 1.1 Solat Berjemaah 2. No. HADIR KEMAJUAN ULASAN / SYOR KAUNSELOR ULASAN / SYOR PEGAWAI ASRAMA Kerja Kes 1. AKTIVITI BIL. Nama :…………………………………………………………………. MENGIKUT JADUAL BIL. ii. Gred Sekarang :…………. HADIR KEMAJUAN ULASAN / SYOR GURU / PKM 3.2 Kerja Individu 1.1 Kawad 97 . v.4 Lain-lain ………….3 Kerja Kumpulan 1. Gred Dicadangkan :…………. B. Maklumat Peribadi i.1 Individu 1. Projek /Vokasional :……………………. PEMBEBASAN. vii.

2 Morning Meeting 4. MENGIKUT JADUAL BIL.1 Motor Mekanik 5.7 Kimpalan 5.8 Pancaragam 5. Plumbing dan Cat 5.1 Ceramah 4. HADIR KEMAJUAN ULASAN / SYOR GURU 4.4 Binaan. Perubahan Tingkahlaku / Sikap 4.3 Lain-lain …………… AKTIVITI BIL. Latihan Kemahiran 5.6 Ternakan / Perikanan 5.11 Lain-lain * Nota : Cemerlang/Baik/Memuaskan/Tidak Memuaskan/Gagal 98 .2 Simen Fero / Seni Taman 5. MENGIKUT JADUAL BIL.5 Dragon Fruits 5.2 Latihan Jasmani / Senamrobik 3.4 Perbincangan 4.3. HADIR KEMAJUAN ULASAN / SYOR GURU / PKM 5.3 Pertukangan Kayu / Perabot 5. AKTIVITI BIL.10 Kelas KIA 3M 5.5 Lain-lain …………….3 Sesi Didaktik 4.9 Pertanian 5.

3 Lain-lain …………. MENGIKUT JADUAL BIL..5 Ping-Pong 7. * Nota : Cemerlang/Baik/Memuaskan/Tidak Memuaskan/Gagal C.3 Sepak Takraw 7. HADIR KEMAJUAN ULASAN / SYOR PENYELARAS ORIENTASI. Integrasi Semula Ke Dalam Masyarakat 8. AKTIVITI BIL.3 Sesi Ceramah 6..1 Pemeriksaan Kesihatan 6.2 Khidmat Masyarakat 8.1 Bola Sepak 7.6 Karem 7. JENIS KESALAHAN BILANGAN DILAKUKAN TERAPI KERJA TEMPOH TERAPI KERJA CATATAN .AKTIVITI 6. Sukan dan Riadah 7.1 Sesi Ceramah 8.4 Badminton 7. Kesihatan 6.7 Lain-lain ……………. …… AKTIVITI 7.4 Lain-lain ……. MENGIKUT JADUAL BIL. Rekod Disiplin ( Pegawai Disiplin ) BIL. MENGIKUT JADUAL BIL. HADIR KEMAJUAN ULASAN / SYOR PENYELARAS SUKAN DAN REKREASI BIL.2 Bola Tampar 7. INTEGRASI DAN PRA BEBAS 8. HADIR KEMAJUAN ULASAN / SYOR PENYELARAS KESIHATAN BIL.2 Ujian Klinikal 6.

2. 7. 3. Komitmen klien terhadap disiplin dan peraturan STBSB Persediaan klien untuk bekerja dan integrasi selepas bebas Kesedaran klien untuk mengamalkan gaya hidup positif Jumlah Markah : _____________________________ Peratus : _____________________( Jumlah markah x 100 ) 50 Gred Kemajuan : ___________________________ E. 8. 4.D. Berikan penilaian kemajuan pemulihan klien pada petak yang disediakan ( untuk Pegawai Asrama / Kaunselor ) Perkara Yang Dinilai Markah ( skel 1 – 5 ) 1. 1 0. 9. Cara klien menghadapi rejeksi keluarga Cara klien menghadapi stigma sosial negatif Cara klien menghadapi pengaruh negatif kawan Cara klien mengurus perasaan negatifnya dan halangan berkomunikasi Kebolehan klien berfikir secara positif dan kreatif Rancangan klien sebelum dibebaskan dari STBSB Komitmen klien untuk meninggalkan tingkahlaku negatif dan perubahan sikap. Ulasan / syor kemajuan pemulihan klien oleh Pegawai Asrama / Pekerja Kes 100 . Kemajuan pemulihan klien secara keseluruhan oleh kaunselor ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ______________________________________________________ Tandatangan : ______________________ Nama Tarikh : ______________________ : ______________________ F. 6. 5.

Tandatangan Pengetua : _______________________________ Nama / Cop Rasmi : _________________________________ Tarikh : _________________________________ . 2. cuti dan pembebasan pada ________________ / ditangguhkan sehingga _____________. Tandatangan Pegawai HEP : __________________________ Nama / Cop Rasmi : _________________________________ Tarikh : _________________________________ H. Keputusan Pengetua Klien layak / tidak layak untuk dipertimbangkan untuk kenaikan gred. Lebuhraya Sg. KM 10.___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ______________ _____________________________________________________________________ G. Diangkat untuk penelitian dan keputusan Tuan selanjutnya. Perakuan Untuk Kenaikan Gred / Cuti Dan Pembebasan Tuan Pengetua. Besi 101 .Potong yang tidak berkenaan Sekolah Tunas Bakti Sungai Besi. Saya memperakukan bahawa klien berkenaan telah menunjukkan kemajuan yang *cemerlang / baik / memuaskan / tidak memuaskan dan pada hemat saya ia boleh / tidak boleh dipertimbangkan untuk kenaikan gred / cuti / pembebasan.

36 (Untuk Asrama Akhlak) (d) Tarikh Kemasukan/ Tahanan bagi (a) (b) Atau (c) (e) Jika kes pemindaha n Nyatakan tarikh Keputusan Mahkamah dibuat.57100 Kuala Lumpur.Kes) (a) (b) ( c) Cubaan Kemasukan Kemasukan Akhlak Tahan Ikut Perintah S. Kami : Tarikh : LAPORAN PENERANGAN PERTAMA DALAM TEMPOH 72 JAM PERTAMA BERLAKU A. KETERANGAN PENGHUNI . JENIS KES (tandakan ( / ) Dalam ruangan yang sesuai) Nama Penghuni (Nama Per.P: Pengarah Bahagian Kanak-Kanak) Tuan. Tandakan ( / ) diruangan yang berkenaan 102 . Kes S. Tarikh penghuni melarikan diri pada petang / malam) dan pada waktu (pagi / 3. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Malaysia (U.21. Ruj. 2.26. Kes Sementara (STB/TSP) S. Bagaimana penghuni melarikan.

i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) Pecah Pintu/Tingkap bilik asingan Pecah Pintu/Tingkap bilik asrama Memanjat Pagar Melalui pintu besar tertutup/tidak tertutup Melalui lubang pagar Tidak pulang dari sekolah / tempat kerja Tidak pulang dari bercuti Lain-lain cara (nyatakan) ( ( ) ) ( / ) ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) 4. Nama Pegawai Penyelia / Pengawal Keselamatan bertugas semasa pelarian Nama 103 Jawatan . Aktiviti ditugaskan / dijalani oleh pegawai semasa penghuni melarikan diri 5.

104 . SEMAKAN BILANGAN PENGHUNI (ROLL CALL) 1. : Nama kakitangan yang membuat. 3. C.B. Bilangan penghuni yang berada Dalam Roll Call tersebut : 2. Waktu Roll Call terakhir diadakan sebelum pelarian berlaku. KAKITANGAN YANG BERTUGAS WAKTU PELARIAN.

Bil

Nama Kakitangan

Jawatan

Dimana ia berada diwaktu Pelarian berlaku

Apa yang sedang dibuatnya diwaktu tersebut

LAPORAN KEPADA POLIS

1) 2) 3)

No. Laporan Tarikh Laporan Nama kakitangan yang membuat laporan

: : :

E.

LAPORAN KEPADA IBUBAPA/PENJAGA DAN PEGAWAI AKHLAK 1) 2) 3) No.Rujukan Tarikh Laporan melalui telefon : : :

LANGKAH SEGERA YANG DIAMBIL UNTUK MENCEGAH PELARIAN MASA HADAPAN

105

G.

LAPORAN KAKITANGAN YANG BERTUGAS Laporan bertulis daripada pegawai berikut disertakan; Nama Jawatan

ULASAN KETUA INSTITUSI DAN SAMADA KECUAIAN BERLAKU.

……………………………………….. TANDATANGAN / COP KETUA INSTITUSI

H.

ULASAN PENGARAH KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI

106

……………………………………… TANDATANGAN / COP PENGARAH KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI

BORANG LAPORAN KAKITANGAN(INDIVIDU) BAGI PELARIAN PELATIH INSTITUSI

107

. 9. Waktu pelarian pelajar ialah pada jam:……………………………………. 6. Masa bertugas saya dari:…………………Hingga………………………… Roll Call terakhir ialah dari jam:…………………. Apa yang anda buat ketika itu:……………………………………………… Tindakan segera: a) Beritahu Pengetua jam:………………….…… b) Gerakan mencari : c) Lain-lain:……………………………………… 108 . 8.Hari/Ptg/Malam Jumlah Pelajar ialah:…………………….Pagi/T. ) 5. 2.. 3. Sekolah Tunas Bakti. Tuan/Puan. Sungai Besi Kuala Lumpur. LAPORAN PELARIAN PENGHUNI / PELAJAR Penghuni: 1. 4.Pembantu Pembangunan Masyarakat ( Sekolah Tunas Bakti Sg. Dimana anda berada ketika itu:…………………………………………….. 7.orang Kakitangan yang membuat Roll Call:……………………………………… Sebelum pelarian pelajar-pelajar berada di:………………………………. Besi Kuala Lumpur Tarikh: Pengetua.

.. Kuala Lumpur... 109 ...... Sekolah Tunas Bakti Sungai Besi.................Sekian dimaklumkan “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ” “BERKAT BERJASA” Saya yang menurut perintah.... Pembantu Pembangunan Masyarakat... .............

NORMA KERJA 110 .11.

10 4. 6. 60 5. 10 3. 9. NORMA MASA BAGI MEMPROSES KEMASUKAN KES BARU MASA YANG DIAMBIL (MINIT) JENIS KERJA 1. 240 8. 2100 20 111 . 15 20 7.NORMA KERJA 1. Semak dokumen setelah terima dari Pegawai Bertugas Rekodkan barang-barang berharga termasuk kad pengenalan Simpan barang-barang berharga kepunyaan pelatih dalam gerobok keselamatan Adakan temuramah dan kenal pasti minat dan potensi Buat agihan kes kepada Pegawai Kes Maklumkan kepada keluarga melalui surat dan sertakan peraturan lawatan Uruskan pertukaran sekolah bagi yang bersekolah Mengadakan sesi Orientasi Serah fail Pelatih kepada Pegawai Kes 20 2.

MASA YANG DIAMBIL (MINIT) Semak Laporan Kemajuan Buat lawatan ke sekolah sekiranya bersekolah Buat ulasan di ruangan Ulasan Waden Hantar Laporan Kemajuan kepada Pegawai Akhlak dan salinan kepada ibu bapa 25 120 2. NORMA MASA BAGI MEMPROSES LAPORAN KEMAJUAN KANAK-KANAK JENIS KERJA 1. 15 10 4. 3. 112 .2.

Mengadakan perbincangan dengan Pembantu Tadbir.3. 20 113 . edarkan kepada Tukang Masak 120 2. NORMA MASA BAGI MENGURUSKAN PENYEDIAAN MENU MAKANAN HARIAN KANAK-KANAK MASA YANG DIAMBIL (MINIT) JENIS KERJA 1. Pembantu Kebajikan Masyarakat dan Tukang Masak Buat arahan penyediaan Menu makan kepada Tukang Masak Semak draf Menu apabila terima dari Tukang Masak Edarkan Menu kepada Ketua Pengarah JKM Malaysia melalui Pengarah JKM Negeri untuk kelulusan Bila terima Menu yang telah dilulus. 20 5. 30 3. 95 4.

10 114 .NORMA MASA BAGI MENGURUSKAN PENEMPATAN KANAK-KANAK KE BENGKEL LATIHAN VOKASIONAL/AKADEMIK 4. Adakan temubual dengan pelatih dan kenal pasti minat dalam bidang vokasional Bincang dengan Pegawai Kes berkaitan penempatan Pelatih Mahklum kepada Pelatih kelas yang akan dihadirinya Serah Pelatih kepada Pengajar 45 2. 20 4. JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL (MINIT) 1. 30 3.

3. NORMA MASA BAGI MENGURUSKAN TINDAKAN DISIPLIN DAN HUKUMAN KE ATAS KANAK-KANAK JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL (MINIT) 1. 2. 6. 20 5. Baca catitan aduan perlanggaran disiplin dari Pegawai Bertugas Buat siasatan susulan dengan teliti Jumpa kanak-kanak yang melakukan kesalahan dan rujukan ke Jawatankuasa Displin dan Intervensi Kanak-kanak Catitkankan pandangan dan kelulusan untuk tindakan selanjutnya Jalankan hukuman mengikut peraturan Catitkan dalam fail kes dan buku hukuman Beri bimbingan dan nasihat 40 120 60 4.5. 7. 20 10 45 115 .

4. NORMA MASA BAGI PENGURUSAN WANG SAKU JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL (MINIT) 1. 116 . 5. Rujuk kepada Kaunselor untuk kaunseling sekiranya perlu 10 6.8. 20 10 10 10 3. Buat semakan nama dan rekod kesalahan pelatih bila terima baucer bayaran dan senarai nama pelatih Buat keputusan/kelulusan Semak buku peruntukan Turunkan tandatangan pada baucer Serah kepada Pembantu Tadbir untuk urusan selanjutnya 40 2.

7. 10 117 . NORMA MASA BAGI MENGURUSKAN PENYIMPANAN WANG PENGHUNI JENIS KERJA 1. tunaikan di bank Catitkan dalam Buku Harta dan masukkan dalam ledger wang Pelatih Simpan dalam peti besi Simpan wang dalam Bank sekiranya berlebihan Catitkan dalam buku ledger dan fail murid Dapat tandatangan akuan penerimaan daripada pelatih 120 40 2. 5. 6. MASA YANG DIAMBIL (MINIT) Bila terima cek. 10 120 20 4. 3.

NORMA MASA BAGI MEMPROSES PENGELUARAN WANG KANAK-KANAK JENIS KERJA 1. 120 5. bawa kanak-kanak untuk urusan pengeluaran Serahkan wang kepada Pegawai Kes untuk tindakan selanjutnya Catitkan pengeluaran wang dalam buku ledger dan fail pelatih 20 2. Simpan Buku Simpanan dalam Gerobok Keselamatan 10 8. 10 118 . 10 10 3. MASA YANG DIAMBIL (MINIT) Semak ledger dan akaun pelatih bila terima permohonan pengeluaran wang oleh penghuni Buat pertimbangan dan berikan keputusan/kelulusan Minta pelatih turunkan tandatangan akuan penerimaan Keluarkan wang dari peti besi atau bagi yang ada akaun bank. 4. 10 6.7.

MASA YANG DIAMBIL (MINIT) Tandatangan surat rujukan ke Klinik bila diserahkan oleh Pegawai Bertugas Sekiranya pelatih dirujuk ke Hospital buat arahan lanjut Sekiranya pelatih ditahan di Wad Hospital. buat lawatan dan pemeriksaan ke wad Maklumkan kepada keluarga Dapatkan perkembangan tahap kesihatan pelatih dari pihak Hospital 10 2. 119 . 10 3. 95 4. NORMA MASA BAGI URUSAN MENDAPATKAN RAWATAN PERUBATAN JENIS KERJA 1.9. 20 30 5.

20 120 .10. 4. 15 15 20 5. Adakan perbincangan dengan Pegawai Kes apabila menerima permohonan cuti oleh keluarga atau menerima cadangan dari Pegawai Kes Semak rekod kesalahan kanak-kanak Buat pertimbangan dan beri keputusan Sekiranya diluluskan. NORMA MASA BAGI MEMPROSES CUTI KANAK-KANAK JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL (MINIT) 1. 3. hantarkan surat kepada Pegawai Akhlak untuk dapatkan persetujuan ibubapa menjaga pelatih semasa bercuti Sekiranya tidak diluluskan maklum kepada Pegawai Kes dan keluarga 60 2.

10 6. 15 5. 10 7. ambil tindakan disiplin dan rujuk kepada Pegawai Kaunselor Sekiranya gagal di kesan. arahkan supaya gerakan mencari di jalankan luar dan dalam kawasan Sekiranya dijumpai. 15 4. maklumkan kepada ibubapa mengenai pelarian melalui telefon Buat laporan awal kepada Polis melalui telefon mengenai pelarian Arahkan Pegawai Bertugas semasa pelarian berlaku supaya membuat laporan polis dalam tempoh 24 jam Maklumkan kepada Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri Buat laporan pelarian kepada Ketua Pengarah JKMM dan Pengarah JKMN dalam tempoh 72 jam 240 2.11. NORMA MASA BAGI PENGURUSAN PELARIAN KANAK-KANAK JENIS KERJA 1. MASA YANG DIAMBIL (MINIT) Bila terima makluman pelarian kanakkanak dari Pegawai Bertugas. 10 3. 25 121 .

wang serta buku akaun bank pada hari pembebasan Catitkan dalam buku ledger dan dapatkan akuan penerimaan Nasihatkan keluarga supaya membawa pelatih melapor diri kepada Pegawai Akhlak. NORMA MASA BAGI MENGURUSKAN PEMBEBASAN KANAKKANAK JENIS KERJA 1. 3.\ 12. 10 4. Serahkan pelatih kepada keluarga 20 40 2. 10 6. 10 7. MASA YANG DIAMBIL (MINIT) Semak Laporan Pembebasan Pelatih bila menerimanya dari Pegawai Kes Adakan perbincangan dengan Pegawai Kes Hantarkan laporan dan makluman pembebasan pelatih kepada Pegawai Akhlak dan salinan kepada ibu bapa Serahkan dokumen-dokumen dan harta peribadi. 20 5. 10 122 .

7 5 10 123 . 10 5. arahkan Pembantu Tadbir untuk buat pembayaran Semak Buku Peruntukan. NORMA MASA BAGI PENGURUSAN PERUNTUKAN KEWANGAN JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL (MINIT) 1.13. 10 4. 960 3. baucer bayaran dan bil-bil Tandatangan setiap baucer dan bil-bil Semak Buku Daftar Bil bagi memastikan bil-bil yang dibuat pembayaran telah direkodkan 60 2. 10 6. Semak Buku Peruntukan untuk memastikan peruntukan mencukupi untuk setahun Sekiranya tidak mencukupi buat persiapan untuk mohon tambahan dan kajian setengah tahun Semak Borang Pesanan Kerajaan bagi pembelian dan tandatangan Bila terima bekalan.

1/78 Lampiran Q kepada kontraktor/pembekal Sediakan Peti Sebut Harga yang berkunci dan tampalkan butiran sebut harga dan tarikh tutup.28-Pin. Semak Waren Peruntukan apabila menerimanya dari PKMN bagi pembelian perkhidmatan atau bekalan Arahkan Pembantu Tadbir keluarkan Sebut Harga Kew.14. 60 124 . 1440 4. Bila terima sebut harga pada tarikh tutup. 30 5. bawa peti Sebut Harga dan serah kepada PKMN untuk dibuka oleh Jawatankuasa Sebut Harga 10 2.28-Pin. NORMA MASA BAGI PENGURUSAN SEBUT HARGA JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL (MINIT) 1.1/78 Lampiran Q bagi pembelian yang berkenaan Edarkan Sebut Harga Kew. 10 3.

6. 60 5. NORMA MASA BAGI PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN TAHUNAN JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL (MINIT) 1. 95 3. 10 4. semak Draf Anggaran Belanjawan sama ada perlukan pindaan atau tidak Turunkan tandatangan Edarkan kepada Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri 120 2. 5 20 125 . Adakan Mesyuarat J/Kuasa Kewangan bagi mendapatkan maklumbalas keperluan penghuni termasuk bengkel kemahiran Adakan perbincangan lanjut dengan Pembantu Tadbir Arahkan Pembantu Tadbir menyediakan draf Anggaran Belanjawan Tahunan Bila terima draf dari Pembantu Tadbir.15.

Menyediakan bulanan/suku 4. . Jenis Kerja MasaYang Diambil (minit) Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 1. Memproses pengesahan jawatan.16 NORMA KERJA PERKHIDMATAN Bil.kemasukan jawatan berpencen. Memrproses tindakan tatatertib tahunan perkhidmatan laporan dan prestasi tahun penyata mengenai 90 1 90 1 120 1 penyata 300 1 126 . perlantikan 100 dalam kedalam 3 2. Memproses rayuan pelarasan gaji 3. kedudukan perjawatan/pertukaran Menyediakan 5.

12 : SENARAI TUGAS HARIAN 127 .

Butir-butir tugas Catatan Catatan: Sila letakkan senarai ini diatas meja anda 128 .SENARAI TUGAS HARIAN Nama: Jawatan: Tarikh: Bil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful