UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE CATEDRA DE FINANTE

FIŞA DISCIPLINEI

Denumirea: Monedă şi credit Cod: S 304 F Titular curs: Prof. univ. dr. Silviu Cerna Anul de studii: III, semestrul I Fond de timp alocat: Curs 2x14=28 ore, Seminar 1x14=14 ore Nr. credite: 5 Profilul: economic Specializare: Finante-Asigurări Tip disciplină: obligatorie Obiective: Cunoaşterea mecanismelor monetare, bancare şi de creditare, precum şi a obiectivelor şi mijloacelor politicii monetare. Conţinut: A.CURS Cap. I . Obiectul şi caracteristicile teoriei monetare ca disciplină economică 1.1 Obiectul teoriei monetare 1.2. Caracteristicile teoriei monetare 1.2.1. Locul teoriei monetare în ştiinţa economică 1.2.2. Caracterul relativ al teoriei monetare 1.2.3. Factorii care determină dezvoltarea şi diferenţierea teoriei monetare 1.2.4. Clasificarea teoriilor monetare contemporane Cap. II . Moneda şi formele sale 2.1. Definiţia instituţională a monedei 2.2. Definiţia funcţională a monedei 2.3. Proprietăţile monedei Cap. III . Agregatele monetare 3.1. Criterii formale şi instituţionale de delimitare între diverse categorii de monedă 3.2. Agregatele monetare M1, M2, M3 şi M4 3.3. Nomenclatura agregatelor monetare în România Cap. IV. Creaţia monetară şi oferta de monedă 4.1. Contraposturile monedei

3. Piaţa interbancară 10.1 Factorii financiari ai echilibrului macroeconomic 6.3.2. VI.1. Evoluţia pieţei monetare 10. Operaţiunile băncilor comerciale 7. Oferta de monedă Cap. Alte investiţii cu caracter bancar Cap. Politica monetară 5.2. XI Creditele şi plasamentele băncilor şi a celorlalte instituţii financiare 9.1.3. Creaţia monetară a băncilor comerciale 4. Organizarea sistemului naţional de plăţi 8.5. Moneda şi intermedierea financiară 6. X Piaţa monetară 10. Evoluţia istorică a băncilor centrale şi a sistemelor monetare 8. Creditele pe termen scurt 9.4.1.2.2. Factorii determinanţi ai ratei dobânzii 9. Creditele pe termen mediu şi pe termen lung şi participarea băncilor la piaţa financiară 9.2.3. Instrumentele politicii monetare 5. V. Rolul statului 6.2.2. Politica taxei de rescont 5.3.3. Pluralitatea ratelor dobânzii 9. Creaţia monetară a băncii centrale 4. Operaţiunile băncii centrale Cap. Formele generale ale creditului 9.2.1.4.3. Intervenţionismul direct Cap.1. Inserţia băncilor în fluxurile financiare 6.4. VIII Banca centrală 8.2.5. Fluxurile financiare într-o economie complexă 6.2.2. Dobânda 9.5.5. Rolul intermediarilor financiari nebancari Cap. Fluxurile financiare şi monetare din economie 6.3.4. Piaţa monetară deschisă .3. Politica de open market 5.2.3.1. Constituirea şi evoluţia sistemului bancar 7.2. Natura creditului 9.1.1. Obiectivele operaţionale şi intermediare ale politicii monetare 5.2.3. Politica rezervelor obligatorii 5. VII Băncile comerciale 7.3. Structura ratelor dobânzii şi gestiunea financiară a întreprinderilor Cap.

Piaţa extrabursieră 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Denumirea temei Probleme epistemologice în analiza şi teoria monetară Definirea monedei Formele monedei.7. Patinkin 12.8.5. Piaţa primară şi emisiunea titlurilor pe piaţa financiară 11. Organizarea şi operaţiunile băncilor. XI Piaţa financiară 11.1. Agregatele monetare Emisiunea monetară Politica monetară Moneda şi intermedierea financiară Băncile comerciale Banca centrală Creditul bancar Piaţa monetară Piaţa financiară Principalele teorii monetare contemporane Mod de desfasurare Dezbatere Dezbatere Dezbatere Dezbatere Dezbatere Dezbatere Dezbatere Dezbatere Dezbatere Dezbatere Dezbatere Dezbatere Discipline anterioare cerute: • • obligatorii: Macroeconomie. Caracterizarea generală a pieţei financiare 11. recomandate: Introducere în drept. Teoria monetaristă: teoria cantitativă reformulată 12. Teoria monetară elaborată de J. Legătura dintre evoluţia bursei şi activitatea economică 11. Oferta publică de cumpărare şi oferta publică de schimb 11.6. Fazele evoluţiei teoriei monetare 12.2. Pieţe financiare şi gestiunea portofoliului de titluri.5. Introducere în econometrie. Factorii determinanţi ai evoluţiei teoriei monetare 12.3.7. Crt.3. Teoria monetară keynesiană 12. Piaţa secundară 11. Evoluţii recente ale pieţei financiare Cap. Bazele statisticii. Teoria cantitativă clasică 12. Tobin: coeficientul q 12. istoria economiei naţionale.2.Cap.4.4. Integrarea monedei prin conceptul de "efecte ale echilibrului real": contribuţia lui D. XII Teorii monetare 12. Posibilitatea utilizării în faza de tranziţie a principalelor teorii monetare contemporane B. .1. SEMINAR Nr. Matematici aplicate în economie.6.

Duesembery J. 2000. Caiete de studii. 7. Bucureşti..edu/centralbankscenter/index. Cluj-Napoca. ed. Didactică şi pedagogică. 1997. Ed. Enciclopedică. Monetarismul in teoria si practica economica. 1998. Moneda şi ipostazele sale. credit. 13..ro bis.org ecb. Săvoiu V.Bibliografie 1. Banii. 1/1995.. BNR. Caiete de studii.int europa. Monedă şi credit..repere pentru o sinteză. Moneda. Cerna S. 18.. 5. nr. Cocriş V. 9. a dobânzii şi a banilor. Mirton. Moneda şi politica monetară.. I.html . 2. Kiriţescu C. Canalele de transmisie a impulsurilor monetare.. Roşca T. Cerna S.. Banii şi creditul în economiile contemporane.. M.. vol. Didactică şi pedagogică. Iasi.nyu. Inflaţia . Ed.int bankofengland. Instrumente şi tehnici de plată. BNR. Moneda si teoria monetară. Cerna S... Mirton. Bucureşti.. Cerna S. Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere. Ştiinţifică. Brailean T. 14. 1994. bucureşti.. Didactică şi pedagogică. Mirton Timişoara. Sistemul monetar şi politica monetară. 1993. Mică enciclopedie.uk banque-france. Ed. Mayer T.. 1996. Cerna S. 2000. Dobrescu E. Enciclopedică. P. bănci. Enciclopedică.co. Basno C. Cerna S. 1998. 1997. Donath Liliana. Monedă şi credit. Operaţiuni bancare. Sarmis. Institutul European Iaşi.org imf. Iaşi. 17. Teoria generală a folosirii mâinii de lucru. Turliuc V. Ed. 1996.. Ed.eu. 15. Floricel N. a II-a. Cosma D. Monedă.. Economică. Bucureşti.. Dardac N.. 8. Didactică şi pedagogică.. bucureşti. Ed. Ed. Ed. Manolescu Gh. Enciclopedică. Ed. Adrese de internet: bnro. Ed. Fauger J.. 19. Bucureşti..fr law. Institutul European. 1995. Bucureşti. nr.. 16. vol 1-2. Keynes J. 4. 6/1998. Aliber R. Bucureşti.. Bucureşti. 1996. Ed. 1970. Bucureşti. activitatea bancară şi economia. 1999. Independenţa băncii centrale. Banca centrală şi sisteme de plăţi de interes naţional. Timişoara. 6. 10. 11. 1997.org fmi. Monedă şi credit. 1996. Basno C.. Dardac N. II. Timişoara. Angehlache G. Ed. 3.. Ed. Ed. 12. 1988.

referate. dezbateri. .Evaluarea cunoştinţelor În timpul semestrului Verificarea cunoştinţelor se va face prin teste de verificare. Notarea finală Se realizează prin examen oral luând în considerare şi activitatea din timpul anului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful