Langkah-langkah pengajaran Gagne

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Aktiviti pengajaran: 1.Pertama sekali guru

Pendekatan/Strategi/Kaedah Dan Teknik

menerangkan Pendekatan tematik tema pembelajaran pada hari ini iaitu Guru menggunakan tema keselamatan “keselamatan” dan cuba menghubungkaitkannya dengan 2.Guru memaparkan sekali guru kit mini alat tajuk keselamatan dan organisasi pemadam api,peti kecemasan
3.Pertama

bengkel.

menunjukkan

rakaman video mengenai kilang yang Strategi berasaskan bahan. tidak mengamalkan pengurusan alatan Guru memulakan aktiviti

dengan

dan bahan dengan bersistematik di mana membuat tayangan video.Dengan ini kilang itu bersepah dan suka membuang murid akan lebih faham ,meningkatkan lebihan 4.selepas di bengkel. 5.Kemudian kecemasan. 6.Rakaman disusuli dengan situasi contoh bengkel pertukangan sekolah di mana ada pelajar melakukan banyak kesalahan dalam bengkel dan menyebabkan kawannya kemalangan. 7.guru meminta pendapat pelajar tentang video yang ditayangkan. Aktiviti pembelajaran: video mengenai penggunaan alat pemadam api dan peti sumber itu diikuti ke video dalam tumpuan tentang pelajar,membolehkan pelajar longkang di sebelah kilang. kemalangan jalan raya dan kemalangan 1.Tarik Perhatian Pelajar TerhadapPembelajaran Yang Akan Disampaikan. guru menggunakan beberapa cara untuk menarik minat dan perhatian murid untuk belajar. Selain itu,langkah ini juga digunakan oleh guru untuk membangkitkan rasa ingin tahu murid dalam topik yang ingin diajar terlibat aktif dalam proses pengajaran.

Langkah-langkah pengajaran Gagne Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Pendekatan/Strategi/Kaedah Dan Teknik .

Aktiviti pengajaran iaitu keselamatan dan organisasi bengkel. guru Setrategi topik yang akan mereka pelajari sebelum pembelajaran. 3. Ini adalah untuk memudahkan murid-murid mengetahui sedikit sebanyak tentang guru mengajar dengan selanjutnya dan mencapai objektif daripada hasil pembelajaran. oleh para pelajar.2. dipelajari. guru menerangkan kepentingan objektif sehala berlaku dan murid akan bersifat atau isi kandungan yang akan dipelajari pasif dan mendengar sahaja. Aktiviti pembelajaran. 4. Maklum Pelajar Objektif Pembelajaran pembelajaran yang ingin disampaikan mestilah mempunyai matlamat iaitu guru akan menyampaikan konsep atau perkara penting berkaitan topik yang ingin diajar pada awal pengajaran. Strategi berpusatkan guru. Kefahaman-Perhatian-Pemilihan Persepsi Murid dapat menghubungkaitkan objektif pelajaran melalui tayangan video serta kepentingan pelaksanaan pemadam kecemasan. bengkel.pada masa ini komunikasi 1. api peraturan organisai dan keselamatan. menghubungkaitkan objektif pembelajaran ditayangkan dengan objektif dengan video.kit penggunaan alat peti .Guru membuat rumusan tentang video yang telah ditayangkan dengan objektif Strategi berpusatkan murid Guru berinteraksi dengan pelajar meminta murid untuk dalam menghubungkaitkan video yang pembelajaran. guru menerang tajuk yang akan dipelajari Guru menerankan tajuk yang akan 2.

Langkah-langkah pengajaran Gagne Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Pendekatan/Strategi/Kaedah Dan Teknik .Murid menumpukan perhatian terhadap pembelajaran yang akan disampaikan . Murid membuat tanggapan mengenai peraturan cara cara peti keperluan kepentingan mengetahui menggunakan kecemasan. mempelajari mempelajari kandungan alat di keselamatan dan organisi dibengkel serta menggunakan alat pemadam api serta serta dalam Murid bersedia untuk mengikuti aktiviti pengajaran seterusnya.

selain itu murid dapat mendekod kepentingan topik yang akan dipelajari.Contoh murid menghubungkaitkan pengalaman jatuh dari basikal.kemalangan di beserta pemadam kit guru dalam bengkel organisasi api dalam bengkel menggunakan alat pemadam api dan sebab. Cungkil Pengetahuan Sedia Ada Pelajar Berkaitan Topik Yang Akan Disampaikan Perkaitan antara maklumat baharu dengan skema sedia ada pelajar 1. amalan Guru berinteraksi dengan pelajar.Murid dapat akan murid berkaitan tentang kemalangan dengan yang pernah di alami. Cth. pengalaman Aktiviti pembelajaran: Pemerolehan-Mendekod Pengetahuan Sedia Ada 1.Pelajar dapat membuat keselamatan bengkel. .guru menceritakan pengalaman bengkel. hubungkait dan sedar akan 2.menggunakan alat memadamkan kandungan kit kecemasan serta cara api.kemudian pengalaman murid yang berkaitan topic bertanyakan yang akan disampaikan. semula pengalaman semasa melihat orang lain menggunakan alat pemdam .3. dan menggunakan menggunakannya atau apa sahaja kecemasan.guru pula akan menerangkan sebab murid menghubungkaitkan itu jatuh dan menghubungkaitkan pengalaman dalam kehidupan tentang dengan keselamatan di dalam peraturan keselamatan dengan bengkel.Guru Aktiviti pengajaran: bertanyakan murid di murid tentang pengalaman keselamatan pelaksanaan langkah untuk tentang Strategi berpusatkan guru. menguruskan bengkel.

3.api dan peti kecemasan. Langkah-langkah pengajaran Gagne Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Pendekatan/Strategi/Kaedah Dan Teknik .murid ingin mengetahui isi pelajaran yang akan disampaikan pada aktiviti pengajaran seterusnya.

Sampaikan Maklumat/Isi Pelajaran mengemukakan alat bantu mengajar bagi mengukuhkan lagi pemahaman murid tentang topik yang diajar Aktiviti pengajaran.Dengan memahaminya akan perhatian digunakan.Murid diedarkan nota rujukan 2.4. papan lebal amaran dan peringatan yang ada dilekatkan di sesetengah sudut. menerangkan peraturan-peraturan dalam bengkel serta Murid menumpukan berdasar Contohnya keselamatan melalui powerpoint yang bergambar. . Berdasarkan bahan yang digunakan guru menyampaikan ini murid lebih bahan dengan lebih isi dapat jelas.dengan melalui murid dapat mengingati dengan gambar dipaparkan dalam powerpoint.murid penerangan akan itu yang juga yang terangsang 4. yang guru langkah pelajaran.Guru menunjukkan kandungan dan diberi cara menggunakan kit pertolongan untuk cemas 5. 1.Guru membawa murid ke sekeliling bengkel sambil menerangkan kenapa alat dan bahan tersebut diletakkan di mudah belajar.Murid melihat tayangan layar multimedia powerpoint sambil mendengar penerangan guru mengenai organisasi bengkel. Dengan adanya gambar dan . Guru menunjukkan video cara-cara memadamkan kebakaran 6.Guru juga menerangkan maksud Strategi berpusatkan bahan. 3.

4. murid dapat mengingati dan dan cara dan kandungan dapat menggunakan kit pertolongan cemas mengingat .murid memahami 5.murid dapat memahami peraturanperaturan dalam bengkel serta organisasi bengkel. 3.tempat tersebut. 8. Murid diminta membuat catitan jika perlu Aktiviti pembelajaran: Pemilihan Penanggapan 1. 7.selain itu murid dapat mengenali dan memahami lebal amaran dan peringatan yang ada dilekatkan di sesetengah sudut. Guru menunjukkan cara penggunaan yang betul alat pertukangan.

Langkah-langkah pengajaran Gagne Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Pendekatan/Strategi/Kaedah Dan Teknik . langkah memadamkan kebakaran menggunakan alat pemadam 6.memahami api.Murid membuat tanggapan bahawa mereka perlu menguasai isi pelajaran yang telah sampaikan.

Menggunakan memberi bimbingan tambahan kepada pelajar semasa penyampaian kandungan topik untuk membantu pelajar mengekod maklumat dalam jangka panjang latihan Aktiviti pengajaran: pemusatan bahan -guru telah menggunakan bahan untuk multimedia membantu proses pengajaran.kit alat pemadam api. Beri Panduan Pembelajaran Sebagai Latihan Untuk Mengukuhkan Pembelajaran 1.organisasi bengkel.ecara berkumpulan murid pemusatan bahan -guru telah menggunakan bahan untuk membantu proses pengajaran. penggunaan kecemasan.5.guru akan membimbing pelajar pada bahagian diselesaikan.dan kit pertolongan langkah-langkah memadamkan kebakaran menggunakan alat pemadam api sepertimana yang telah disampaikan dalam langkah pengajaran yang keempat. Bahan yang telah digunakan oleh guru ialah yang didapati sukar . 2.lebal amaran menunjukkan soalan dalam bentuk dan peringatan. 2.kandungan dan cara multimedia.guru akan mengagihkan kit pertolongan kecemasan. Bahan interaktif murid bersama guru menjawab yang telah digunakan oleh guru ialah soalan berkaitan peraturan peraturan video dan ‘slide show’ yang akan bengkel. 2.

Melalui bimbingan. kit alat pemadam api untuk menunjukan lagi kefahaman pelajar tentang topik ini.murid dapat memahami serta menyesuaikan isi pelajaran dengan latihan terbimbing yang diberi oleh guru.akan cuba mengikuti langkah yang ditunjukkan guru tentang kandungan serta cara menggunakan kit pertongan kecemasan serta langkah penggunaan kit alat pemadam api. Langkah-langkah pengajaran Gagne Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Pendekatan/Strategi/Kaedah Dan Teknik . Pemahaman-Mengenkod Maklumat Baru-Menyimpan 1. 2. mengendalikan cara menggunakan alat pemadam api dengan betul dan mengenalpasti kandungan peti kecemasan.Murid dapat mengenalpasti peraturan keselamatan bengkel yang betul .

?’ membantu begini untuk mengetahui tahap kefahaman pelajarnya.Murid dapat menjawab solan yang diberi. Uji Pemahaman Pelajar Berkaitan Isi Pelajaran Baru kemahiran perlakuan yang memberi baru. bahawa Aktiviti pengajaran Galakan berkaitan dengan pemahaman. pelajar melalui dari Pada akan jawapan maklumat akhir umum ke cara soalanpembelajaran. Mengingat Semula-Menjawab Soalan/Tugasan 1. Soalan yang diberikan perlulah sistematik. iaitu mencungkil kemahiran pelajar untuk berfikir spesifik. mengetahui daripada pemakaian yang betul dan sesuai. mengemukakan soalan-soalan mengesahkan menguasai pengetahuan yang betul dan ulangan latihan ini memanjangkan masa penyimpanan pengetahuan berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindak balas yang sewajarnya. Contoh soalan yang boleh diajukan kepada murid ialah ‘bagaimana cara pemakaian yang betul ketika berada Soalan guru di di dalam akan bengkel. soalan yang diajukan dan objektif yang . .6.pelajar dikehendaki untuk melatih 1.Guru memberi menyoal soalan yang peluang Soal jawab Kaedah ini dapat mewujudkan Guru akan yang interaksi antara guru dengan murid secara berkesan. untuk pelajar Aktiviti pembelajaran.

ingin dicapai oleh guru dan pelajar akan berhasil. .

Setiap pencapaian baik mahupun kurang baik perlu diberi peneguhan segera oleh guru supaya murid yakin untuk melakukan sesuatu tugasan . Murid menggunakan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari semasa kuiz. Murid terlibat aktif dalam kuiz yang diadakan. 2. murid yang lemah dapat mengatasi kelemahan di dalam Mengukuhkan Pemahaman guru memberi maklum balas positif yang amat berguna kepada peelajar kerana ia dapat memberikan kepastian kepada pelajar. Guru membuat kuiz di dalam kelas merangkumi isi pelajaran yang telah disampaikan Guru menyuruh murid tertentu untuk menjawab soalan di papan hitam. 7. 3. Aktiviti pembelajaran Generalisasi-Perlakuan-Membuat Pemindahan Pembelajaran 1. Beri Maklum Balas Untuk Aktiviti pengajaran.pendekatan ini digunakan apabila murid menggunakan pengetahuan sedia ada mereka berkaitan topik dan memberitahu apabila guru bertanya.Langkah-langkah pengajaran Gagne Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Pendekatan/Strategi/Kaedah Dan Teknik pemusatan murid .

kelas melalui perhatian yang lebih oleh guru dengan menyuruhnya menjawab soalan di papan hitam. .

Langkah-langkah pengajaran Gagne Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Pendekatan/Strategi/Kaedah Dan Teknik 8. Aktiviti pengajaran pemusatan murid 1.strategi yang digunakan ialah pelajar. .Guru akan mengakhiri pembelajaran dengan memberikan ujian atau pentaksiran akhir untuk menilai penguasaan pengetahuan yang telah diajar. yang telah di ajar. Maklum Balas-Pengukuhan 1. murid-murid menjawab ujian yang telah di berikan berdasarkan topic Aktiviti pembelajaran. Tafsir Perlakuan Pembelajaran Pelajar . Guru memberikan ujian kepada .ujian yang diberi merangkumi pemusatan murid. Ini menunjukkan murid aktif dalam proses pembelajaran. 2. Murid berkeyakinan dalam menjawab ujian yang diberi. Murid dapat menjawab ujian yang diberi dan menyiapkannya dalam masa yang diberi. Hal ini kerana isi kandungan pelajaran yang telah dalam aktiviti ini guru telah menyuruh disampaikan.

Setiap kumpulan diberikan kertas mahjong. tingkatkan guru perlu ingatan memberikan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran dan 1. untuk yang pemerhati mengambarkan Guru akan murid tahap perolehi semasa menilai murid pemindahan pembelajaran tambahan dan latihan-latihan untuk pemadaman kebakaran menggunakan menambah baik pemahaman pelajar alat pemadam api dan menyenaraikan terhadap pembelajaran yang telah kandungan kit kecemasan dan cara dikuasai.organisasi langkah contoh bengkel. 3. 4.Murid diberi taklimat mengenai syarat pertandingan.menyenaraikan Pendekatan/Strategi/Kaedah Dan Teknik pemusatan murid strategi yang digunakan ialah pemusatan murid. marker pen. masa melakar ialah 10 minit. pemahaman daripada topik yang diajar .carta organisasi. 2. guru akan memberi arahan kepada murid supaya melukis pelan bengkel kedudukan menjadi melukis yang sebenar.Murid dikehendaki melakar pelan bengkel yang menggambarkan keadaan keseluruhan bengkel . Melalui topik ini.dan menyenaraikan langkah pemadaman kebakaran menggunakan alat pemadam api dan menyenaraikan kandungan kit kecemasan serta cara merawat luka ringan. memberi arahan melalui kaedah ini guru akan memberi arahan kepada murid untuk menjalankan sesuatu aktiviti. pensil dan pemadam. Murid melakukan aktiviti seperti yang telah di arahkan. merawat luka ringan.Guru mengadakan pertandingan melakar pelan bengkel.Langkah-langkah pengajaran Gagne 9.

6.menyenarai langakah memadamkan api . susunan peralatan yang betul dan lakaran yang menarik . .5. Kad bintang itu menunjukkan kemahiran dalam melukis serta kerja kumpulan yang dihasilkan. Kumpulan yang gagal juga diberikan gula-gula kerana usaha menyiapkan lakaran.melakar carta organisasi dengan betul.Kumpulan yang melakar dengan kemas.kandungan serta cara merawat cedar ringan dengan betul akan menerima hadiah gula-gula dan diberikan satu kad bintang daripada guru.

Murid dapat menggunakan aktiviti atau yang dalam secara dalam mengaplikasi apa yang telah dipelajari sebelumnya dijalankan.Murid bersungguh-sungguh aktiviti dengan rakan melaksanakan bekerjasama diberi. dalam berkumpulan. Murid berinteraksi atau menyiapkan tugasan atau aktiviti yang .Aktiviti pembelajaran 1. 2.

a) TEORI-TEORI PENGAJARAN YANG DIAPLIKASIKAN Teori Pembelajaran Kognitif Dalam rancangan pengarajaran harian dalam topik keselamatan dalam bengkel bagi murid tahun 4. teori kontrukstivisme sosial melihatkan pembelajaran manusia dalam konteks sosia-budaya iaitu individu berkongsi dan saling membina pengetahuan baru. kami memperkenalkan teori pembelajaran kognitif iaitu teori pembelajaran penerimaan Ausubel. teori konsturktivisme sosial juga melibatkan dalam rancangan pengajaran harian kami. Oleh itu. Teori Pembelajaran Konstruktivisme Selain daripada itu.Penglibatan dengan orang lain memberikan peluang kepada pelajar untuk menilai dan meningkatkan . Teori pembelajaran ini melihatkan murid sebagai pembina pengetahuan tentang topik yang dipelajari dengan cara mengaitkannya dengan pengetahuan atau pengalaman sedia ada masingmasing. . Teori ini melibatkan pembelajaran bergantung kepada pengetahuan asas sama ada dalam bentuk pengetahuan sedia ada ataupun persembahan maklumat umum ataupun gabungan keduaduanya. teori pembelajaran konstruktivisme juga turut ditekankan dalam topik keselamatan dalam bengkel. Di dalam rancangan pengajaran ini teori ini dapat di lihat melalaui penayagan video dan dan interaksi antara murid berdasarkan pengalam yang telah meraka lalui. bukannya menerima bulat-bulat pengetahuan yang disampaikan. Hal ini berlaku pada masa maklumat baru sedang dalam proses perolehan. Teori pembelajaran konstruktivisme mempunyai asas teori kognitif dengan penekanan diberikan kepada bagaimana struktur kognitif membina dan mengorganisasi pengetahuan. Pembelajaran akan berlaku apabila maklumat baru mempunyai kaitan dengan maklumat atau pengalaman sedia ada dalam struktur kognitif. Teori Ausubel memberikan memberikan penekanan kepada penyampaian pelajaran secara terancang oleh guru. Melalui penayagan video guru bertanyakan sama ada pelajar pernah mengalami peristiwa yang sama di dalam video yang telah di tayangkan. Di samping itu.

Model ini dapat dikesan melalui pembelajaran koperatif. b) Teori Pembelajaran Humanism Selain itu juga. teori pembelajaran humanism iaitu teori yang diperkenalkan oleh Carl Rogers dikaitkan dalam rancangan pengajaran harian kami. terutama dalam kumpulan. pelajar akan belajar bekerjasama. pelajar belajar mengambil tanggungjawab ke atas pembelajaran sendiri. Menurut Rogers. Sama dengan teori kognitif pelajar akan menhubungkaitkan pengalaman yang lepas dengan topic yang bakal di ajar berdasarkan video yang telah di tunjukan kepada pelajar. Model sosial adalah model yang direka untuk mengambil peluang demi menbina komuniti pembelajaran.pengetahuan diri memandangkan mereka terdedah kepada pemikiran orang lain. Pembelajaran pengalaman ialah belajar melalui proses membuat. Melalui proses membuat sendiri. setiap pelajar memainkan peranan masing di dalam kumpuln contohnya semasa melakukan aktiviti melakar plan bengkel. Model ini juga bertujuan untuk menbantu pelajar menajamkan pemikiran melalui interaksi dengan orang lain serta kerjasama dengan individu lain secara produktif dan bagamana dapat berfungsi sebagai seorang ahli dalam pasukan atau kumpulan. pembelajaran pengalaman mengambil kira keperluan dan kehendak pelajar. Pembelajaran jenis ini . merancang. menghayati nilai dan memupuk sikap yang baik. merancang. Pelajar akan libatkan diri secara aktif dalam pembelajaran. Berdasarkan pembelajaran yang di tekankan iaitu pelajar melibatkan diri dalam kumpulan menggunakan alat pemadam kebakaran di dalam kumpulan. menghasilkan sesuatu yang pasti ada hasil dan kesannya yang merasangkan. berfikir. pembelajaran pengalaman ini. Dengan itu. c) MODEL-MODEL PENGAJARAN YANG DIAPLIKASIKAN Model Sosial Model kedua yang terlibat ialah model sosial.

Model main peranan / simulasi Model simulasi adalah model yang menpunyai elemen-elemen dunia sebenar dan dapat di bentuk serta dapat di persembahkan di dalam bilik darjah.melibatkan murid-murid berbincang sesama sendiri untuk menguasai kandungan pembelajara serta memperoleh kemahiran dalam aspek sosial dan perhubungan manusia. Percubaan untuk menyamakan keadaan sebenar dapat di laksanakan supaya pelajar dapat menguasai konsep yang diajar serta berupaya untuk memindahkan ke situasi yang sebenar. Dalam rancangan pengajaran harian ini telah di selitakan simulasi penggunaan alat pemadam api di dialam kumpulan masing-masing sambil di perhatikan oleh guru. . Di sini pelajar dapat melibatkan diri serta objektid yang cuba di samapaikan dapat terlaksana dengan penggunaan model ini. Aktiviti pembelajaran yang melibatkan pembelajaran ini ialah semasa murid bersama-sama berbincang dalam kumpulan untuk menjawab soalan kuiz yang telah di berikan pada penhujung pembelajaran yang disediakan oleh guru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful