tabor

biserica
GĂTAIA
locul de unde poţi vedea mai mult
cuprins
scurt istoric g
oraşul Gătaia g
echipa de conducere g
scop şi viziune g
valorile bisericii Tabor g
programe g
întâlnirea doamnelor g
grupul de bărbați g
tineret g
lucrarea cu copiii g
mărturii g
4
6
8
9
10
13
14
15
16
17
18
„Muntele Tabor” este
simbolul binecuvântării şi
belşugului, al luptei şi al
biruinţei, un loc al înnoirii
şi al transformării.
„Muntele Tabor” este
locul unde vechiul este
acoperit de nou, umanitatea
de dumnezeire şi legea de
har.
biserica tabor
locul de unde poţi vedea mai mult
Dacă cineva îmi spunea acum 10 ani că astăzi mă
voi afa în poziția de Pastor coordonator al bisericii
Tabor din Gătaia nu l-aș f crezut. Dar Dumnezeu
este Cel care pregătește și cheamă oameni în lucrare.
Domnul Isus își zidește Biserica Sa, și dacă poate să
facă slujitori din pietre și din vânturi, cu atât mai mult
din oameni. El alege pe cine vrea și îi oferă resursele și
abilitățile necesare pentru a realiza planul Său.
Fiecare etapă a vieții vine cu provocările ei și sunt
încurajat să-L văd pe Dumnezeu cum pune oameni
împreună și oferă contextul potrivit pentru a da sens
unei viziuni. Biserica Tabor a fost mai întâi un vis, a
devenit o nevoie, o rugăciune, un plan de acțiune… iar
acum o realitate. Această realitate este pentru Gătaia
o invitație la împrospătare spirituală, o promisiune de
slujire creștină, o provocare la trăire creștină autentică,
o promovare a principiilor biblice relevante pentru
viața de zi cu zi.
Garanția acestei realități este dată de spiritul
de sacrifciu, entuziasmul creștin, dragostea pentru
Dumnezeu și durerea pentru cei pierduți, și, mai ales,
de favoarea lui Dumnezeu pe care o așteptăm să se
manifeste în continuare.
Biserica Tabor este un loc deschis pentru toți
oamenii din Gătaia și nu numai, un loc în care Isus
Hristos este Domn și Mântuitor, un loc unde fecare
persoană este binevenită și ajutată să-L cunoască mai
bine pe Dumnezeu și să trăiască o viață creștină bazată
pe adevărul Sfntei Scripturi.
Te invit să faci din Biserica Tabor o parte a vieții
tale!
Cu prietenie,
Pastor Marcel Lupăștean
BINE AI VENIT!
Sunt încântat
să vă spun
bun venit la
biserica Tabor
din Gătaia.
www.bisericatabor.com | 3 |
SCURT
ISTORIC
Biserica Metanoia, Timişoara, susţine plantarea de noi
biserici. În Gătaia, o familie din biserica Metanoia, Marcel şi
Elvira Lupăştean, investeşte în localitatea în care s-au născut,
pentru a ajuta la creșterea unei noi biserici care să fe un „Tabor”
pentru oraşul bănăţean, unde mesajul lui Isus Hristos să fe
exprimat relevant.
Biserica Tabor a fost un vis pe care Dumnezeu mi
l-a dat atunci când mă gândeam în special la afaceri,
mărturiseşte Marcel. Dumnezeu mi-a dat un gând că ar
trebui ca în orașul meu natal, în Gătaia, să existe o biserică
precum Metanoia, biserică în care eu sunt membru. Am
lăsat gândul să treacă și să îmi văd de treburile mele,
însă ideea unei biserici în Gătaia îmi revenea din nou în
minte, din ce în ce mai puternic și mai clar. Dumnezeu a
continuat să îmi vorbească și să îmi confrme planul Său.
După un timp am discutat cu pastorul și prietenul meu,
Cusman Cionca, și i-am spus ce mi-a pus Dumnezeu pe
inimă să fac. A fost încântat de idee și mi-a acordat tot
suportul lui și odată cu asta, suportul bisericii Metanoia.
Astfel, Biserica Tabor este o biserică plantată de Biserica
Metanoia din Timișoara datorită viziunii pe care Dumnezeu
i-a dat-o lui Marcel. Deschiderea Bisericii Tabor a avut loc în
decembrie 2007. După trei ani și jumătate, putem să confrmăm
încă o dată promisiunea Scripturii că Hristos Își zidește Biserica
Sa și că „prin ajutorul Duhului Sfânt” crește. Biserica a crescut,
numeric și spiritual. Au fost botezați peste 40 de persoane,
au fost organizate conferințe pentru familii,
întâlniri pentru copii, concerte... Nu a fost
ușor, dar a fost frumos. Dumnezeu a adăugat
oameni noi și mai ales a format ucenici care
și-au asumat responsabilitatea pentru slujire.
Încet, încet, s-a creat o comunitate.
Dacă la început, oamenii din orașul
Gătaia nu știau prea multe, nici la ce să se
aștepte, acum Biserica Tabor are un nume.
Parcul pentru copii din incinta bisericii este
folosit de mai toți părinții pentru a petrece
timp plăcut cu copiii lor. Așa cum am
anticipat, biserica Tabor a devenit o referință
pentru întreaga zonă dintre Timișoara și
Reșița.
Acesta este începutul... Istoria bisericii
Tabor se scrie cu fecare zi ce trece, fecare zi
în care Isus este înălţat, oamenii sunt slujiţi şi
scopurile lui Dumnezeu sunt împlinite.
| 4 | www.bisericatabor.com
MĂRTURISIREA
DE CREDINȚĂ
Noi credem:
+ că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, infailibil, unic şi autoritar, norma
absolută pentru credinţa şi practica creştină;
+ că există un Dumnezeu etern, care S-a revelat pe Sine ca singur
Dumnezeu existent în trei Persoane: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi
Dumnezeu Duhul Sfânt;
+ în divinitatea Domnului nostru Isus Hristos, în întruparea Lui prin
naşterea Sa din Fecioară, în viaţa Lui fără păcat, în minunile Sale, în moartea
Lui ispăşitoare în locul nostru, în învierea Lui în trup, în înălţarea Lui la cer şi
în reîntoarcerea Lui în putere şi glorie;
+ că, pentru mântuirea omului, pocăinţa şi credinţa în jertfa lui Hristos la
cruce, naşterea din nou, realizată prin răspunsul dat Cuvântului lui Dumnezeu
şi prin lucrarea interioară a Duhului Sfânt, şi recunoaşterea lui Isus Hristos ca
Domn şi Mântuitor, este singura cale prin care se poate ajunge într-o relaţie
potrivită cu Dumnezeu;
+ în lucrarea prezentă a Duhului Sfânt care locuieşte în credincios şi îl
ajută să trăiască o viaţă sfântă, în operarea darurilor spirituale în scopul zidirii
Bisericii şi în mărturisirea cu îndrăzneală lumii pe Domnul Isus Hristos;
+ în practica botezului în apă a celor care cred şi împărtăşirea regulată la
Masa Domnului;
+ în a doua venire în trup a Domnului Isus Hristos şi în strângerea noastră
cu El în glorie;
+ în judecata fnală, când morţii nemântuiţi vor învia şi vor f judecaţi după
faptele lor;
+ într-un cer şi un pământ nou, în care vor locui toţi cei mântuiţi de
Dumnezeu de-a lungul veacurilor.
www.bisericatabor.com | 5 |
ORAŞUL
GĂTAIA
Gătaia se găseşte în sudul judeţului Timiş, pe malurile
râului Bârzava, la o distanţă de 52 km de Timişoara şi 47 km
de municipiul Reşiţa, pe drumul naţional DN58B. Localitatea
a fost atestată documentar, pentru prima dată, în anul 1323.
Din anul 1779, localitatea este alipită judeţului Timiş. Legea
83/2004 a ridicat comuna Gătaia la rangul de oraş. Populaţia
totală la recensământul din 2002 era de 8.087. În componenţa
administrativă a oraşului Gătaia se regăsesc localităţile: Sculea,
Şemlacu Mic, Şemlacu Mare, Butin şi Percosova.
Gătaia a renăscut
ca Pasărea Phoenix din
propria cenuşă. Se simte
un spirit nou între oameni
şi am progresat pe toate
planurile, economic, social,
administrativ, educaţional,
cultural, sportiv, şi, nu în
ultimul rând, spiritual. Am
încercat, ca administraţie
locală, să fm deschişi şi să
ajutăm fecare biserică.
Cu siguranţă, biserica
Tabor aduce un plus de
valoare în oraşul Gătaia.
Capacitatea unei biserici
de a se adresa comunităţii
în mod efcient este dată
de liderii pe care îi are şi
de unitatea şi relaţiile din
cadrul acelei comunităţi.
Ştiu că fără Dumnezeu
nu putem face nimic, dar
cu El toate sunt posibile,
de aceea îndemn pe orice
cetăţean să stea aproape de
Dumnezeu şi să privească
din când în când în sus.
Nihil Sine Deo!”
Iosif Şargan
Primarul oraşului Gătaia
| 6 | www.bisericatabor.com
Muntele Tabor se afă la hotarele lui Isahar şi
Zabulon în câmpia Izreel, la 9 km de ţărmul sudic
al lacului Ghenezaret şi are o altitudine de 588 m.
Platforma acestui pisc calcaros are o formă eliptică,
pantele lui sunt abrupte, şi priveliştea pe care o oferă
este măreaţă. În prezent este numit Djebel et-Tur.
Taborul are o mare însemnătate biblică. Muntele
Tabor a fost locaţia ţintită de binecuvântarea rostită
de Moise pentru seminţia Zabulon şi Isahar. „Ei vor
chema popoarele pe munte; acolo, vor aduce jertfe de
dreptate, căci vor suge bogăţia mării şi comorile ascunse
în nisip.“ (Deuteronom 33:19) Pe muntele Tabor s-au
adunat bărbaţii lui Zabulon şi Isahar pentru a ataca
oştile lui Sisera, conduşi de Barac şi Debora (Judecători
4:6,12,14); însă semnifcaţia cea mai proeminentă şi-a
căpătat-o datorită faptului că a fost identifcat ca find
locul „schimbării la faţă” a lui Isus Hristos (Matei 17).
Astfel, „Muntele Tabor” devine simbolul
binecuvântării şi belşugului, al luptei şi al biruinţei, un
loc al înnoirii şi al transformării. „Muntele Tabor” este
locul unde vechiul este acoperit de nou, umanitatea de
dumnezeire şi legea de har.
MUNTELE TABOR
Taborul… se bucură
de Numele Domnului.
+ Psalmul 89:12
www.bisericatabor.com | 7 |
ECHIPA DE
CONDUCERE
Marcel Lupăştean
pastor
Valentin Dedu
pastor
Pastor Marcel LUPĂȘTEAN
+ Omul care a răspuns chemării lui Dumnezeu
și a avut viziunea de a construi biserica Tabor.
+ Este căsătorit cu Elvira.
+ Au un copil: Denis.
Pastor Cusman CIONCA
+ Este pastorul coordonator al bisericii
Metanoia din Timişoara.
+ Este căsătorit cu Cheți.
+ Au trei copii: Corina, Cosmin și Emi.
Pastor Valentin DEDU
+ Este căsătorit cu Corina.
+ Au doi copii: Elisa şi Elias.
Sandu UNGUR
+ Este căsătorit cu Tea.
+ Au patru copii: Denisa, Flavia, Carmina şi
Marcus.
Cusman Cionca
pastor
Sandu Ungur
lider
| 8 | www.bisericatabor.com
Scopul bisericii Tabor este să formeze
creştini autentici care să îşi dovedească
spiritualitatea prin închinare, pasiunea prin
evanghelizare, maturitatea prin ucenicizare
şi trăirea prin slujire.
SCOP
Viziunea bisericii Tabor este să
prezinte mesajul Evangheliei într-o
manieră relevantă oamenilor din generaţia
noastră. Prin fecare lucrare, misiune şi
slujire a noastră, dorim să-i aducem pe
creştinii născuţi din nou mai aproape
de Dumnezeu, şi pe necredincioşi într-o
relaţie mântuitoare cu Hristos.
VIZIUNE
www.bisericatabor.com | 9 |
Suficienţa Scripturii. Bibl ia este singura
autoritate, regul ă, normă, care are dreptul să
ghideze viaţa, conduita şi doctrina noastră
(concepţia despre l ume şi viaţă). Considerăm
că această Carte are capacitatea de a oferi
răspunsuri l a toate întrebăril e existenţial e al e
omul ui.
Trăirea creştină autentică. Noi credem că
a trăi o viaţă creştină autentică este posibil ă
prin puterea Duhul ui Sfânt în noi. Prin
urmare, căutăm să dezvol tăm o dependenţă
zil nică de Dumnezeu, pentru a primi de l a El
puterea de a face ceea ce este bine şi corect,
pentru a dovedi caracter şi integritate.
VALORILE NOASTRE
| 10 | www.bisericatabor.com
PăSTORIREA OAMENILOR. Biserica Tabor promovează
grija pastorală reciprocă între membri. Povara
păstoririi oamenilor nu revine doar pastorilor, ci
fiecărui membru, şi mai ales liderilor de biserică
de casă. Această grijă pastorală nu este manifestată
numai prin predici şi programe religioase sau
în perioade de criză, ci, mai ales, prin relaţii
personale, preţuire reciprocă şi interes manifestat
conştient în fiecare zi.
Slujirea practică şi dedicată. Fiecare membru, un
slujitor! Noi credem că fecare creştin este chemat la
slujire, indiferent de profesia pe care o are, şi poate sluji
potrivit darurilor spirituale şi înzestrărilor naturale.
Zeciuiala, dărnicia, milostenia. Biblia vorbeşte
despre trei forme de a dărui.
+ Zeciuiala este forma consecventă şi publică
prin care dăruieşti 10% din venitul tău
bisericii.
+ Dărnicia este forma prin care îţi exerciţi
credinţa în virtutea principiului: „Cine
seamănă puţin, puţin va secera, cine seamănă
mult, mult va secera.” Dărnicia are loc atunci
când dăruieşti pentru cauze speciale şi pentru
scopuri bine defnite.
+ Milostenia este forma ascunsă a dăruirii:
„Să nu ştie stânga ce face dreapta.” Milostenia
se manifestă faţă de cel afat în nevoie.
Relevanţa. Acelaşi Mesaj veşnic într-o formă
accesibilă omului contemporan.
Relaţiile bazate pe dragoste. Membrii bisericii
Tabor sunt motivaţi să se cunoască pe nume, să se
viziteze, să se invite la masă sau la cafea, să petreacă timp
împreună... Buna dispoziţie, ospitalitatea, întâlnirile
informale la picnic sau sărbătorirea zilelor de naştere,
sportul, combinate cu interzicerea bârfei şi gestionarea
corectă şi responsabilă a confictelor sunt modalităţi
prin care creştinii îşi dovedesc dragostea. Considerăm
că dragostea practică are o putere magnetică de a uni
creştinii şi de a atrage necredincioşii.
Ucenicizarea şi împuternicirea. Rolul pastorilor
şi al învăţătorilor este de a-i ajuta pe creştini să-şi
descopere, să-şi dezvolte şi să-şi dedice potenţialul
vieţii lor. Calitatea de mentor a pastorului în lucrarea
de echipare şi motivare a credincioşilor, cu dorinţa
ca aceştia să devină ceea ce Dumnezeu a intenţionat
pentru ei, ajută la îndeplinirea scopurilor bisericii prin
împuternicirea creştinilor în lucrarea de slujire. Fiecare
membru este un ucenic care formează ucenici.
Familia. Sănătatea unei biserici începe şi se termină
cu stabilitatea relaţiilor de familie. Prin modalităţile pe
care le avem la dispoziţie, conferinţe, întâlniri speciale,
reviste, grupuri mici specializate, promovăm principiile
biblice de viaţă creştină, pentru a ajuta familiile să
aplice voia lui Dumnezeu pentru viaţa lor.
CALITATEA ÎNAINTEA CANTITăţII. Orice obiectiv,
activitate sau lucrare se supune evaluării calitative,
chiar şi cantitatea.
LAUDA şI ÎNCHINAREA. Aceasta este forma, atitudinea,
practica şi experienţa vizuală, muzicală şi emoţională
prin care dorim să refectăm splendoarea şi măreţia
lui Dumnezeu. Slujim unui Dumnezeu inepuizabil şi
creativ; prin urmare, adevărata închinare, născută din
Duhul Sfânt, va refecta atributele Sale.
g g g
www.bisericatabor.com | 11 |
CONSTRUCŢIE
În 2005 am început demersurile pentru
concesionarea unui teren. Dumnezeu a deschis uşile
şi am primit din partea Primăriei un teren de 6000
mp. În octombrie 2006, lucrările la construcţia
bisericii Tabor au fost demarate. După un an se văd
progresele şi clădirea poate f inaugurată.
Proiectul de construcţie cuprinde:
+ Auditoriu + Sală polivalentă
+ Parcare + Teren sportiv
+ Teren de joacă pentru copii
+ Săli pentru activităţi specifce
| 12 | www.bisericatabor.com
SERVICIUL PUBLIC DE ÎNCHINARE
Duminică dimineaţa: 9:00 - 12:00
Duminică seara: 18:00 - 20:00
Este un timp special în care Trupul lui Hristos se
adună împreună pentru celebrare, într-o atmosferă de
laudă și închinare, dar și învăţătură bazată pe textul
Scripturii, punând în evidență principiile relevante
pentru viața de zi cu zi.
BISERICA DE CASĂ
Aici se realizează păstorirea primară. În cadrul
întâlnirilor săptămânale, la care participă toţi membrii
şi simpatizanţii, ne bucurăm de părtăşie, cunoaştere,
rugăciune şi învăţătură biblică specifcă aplicată
nevoilor concrete.
Biserica Tabor încurajează iniţiativa, creativitatea
şi dezvoltarea darurilor spirituale, de aceea doreşte
să ofere cadrul pentru dezvoltarea liderilor şi a
lucrărilor de slujire specializate, variate şi efciente.
La biserica Tabor ai parte de activități, proiecte,
evenimente și întâlniri care să te ajute să devii ceea ce
Dumnezeu a intenționat pentru tine:
+ Conferințe de familii.
+ Concerte creştine.
+ 1 mai la iarbă verde.
+ Competiții sportive.
+ Seri speciale de rugăciune şi mijlocire.
+ Conferințe pentru femei.
+ Întâlniri de tineret.
+ Seri speciale dedicate celebrării şi mulţumirii.
+ Studii periodice destinate noilor membri ai
bisericii şi noilor credincioşi.
+ Studii pentru creşterea spirituală.
+ Studii pentru liderii implicaţi în lucrarea de
slujire.
+ Întâlnire pentru copii şi şcoală duminicală.
+ Implicare în slujire socială.
+ Călătorii de misiune.
+ Tabere pentru copii.
+ Participare la conferințe.
PROGRAME
www.bisericatabor.com | 13 |
ÎNTÂLNIREA
DOAMNELOR ȘI
DOMNIȘOARELOR
Ce se întâmplă când se întâlnesc numai femeile?
O descătușare emoţională, comunicare afectivă,
cunoaștere reciprocă, părtășie profundă… Femeile din
biserica TABOR au învăţat să-și împărtășească
experienţele, să-și descopere potenţialul și să slujească
cu darurile spirituale cu care au fost înzestrate.
La biserica TABOR femeile au parte de:
+ O comunitate care își dovedește grija prin slujire.
+ Un program săptămânal de învățătură și încurajare.
+ Întâlniri festive de Crăciun și 8 martie.
+ Conferințe periodice pentru femei cu invitate
speciale.
g Coordonator: Elvira Lupăștean
| 14 | www.bisericatabor.com
GRUPUL
DE
BĂRBAȚI
În biserica TABOR încurajăm bărbaţii să
participe la aceste întâlniri de studiu astfel
încât, schimbaţi prin Cuvântul lui Dumnezeu,
să devină tot mai mult asemenea lui Hristos,
oameni de caracter, soţi responsabili, părinţi
grijulii, creştini autentici şi activi…
Programul acesta cuprinde:
+ Grup de bărbaţi care se întâlnesc pentru studiu,
rugăciune şi părtăşie.
+ Un material specifc de studiu.
+ Edifcare şi încurajare prin mărturii şi modele
practice de slujire.
g Coordonator: Simi Barbu
www.bisericatabor.com | 15 |
TINERET
La biserica Tabor,
ca tânăr vei avea parte de:
+ Prieteni de nădejde.
+ Lideri spirituali care te vor ajuta în
formarea ta.
+ Mesaje biblice pe subiecte relevante,
combinate cu jocuri și timp de închinare.
+ Un program de instruire pentru
adolescenți, care să-i ajute să se dezvolte
în viața de credință.
+ Integrarea într-un grup de casă.
+ Concerte.
+ Evenimente speciale.
+ Proiecte în care te poți implica.
+ Tabere de vară sau de iarnă.
Vârsta tinereții este vârsta formării
idealurilor. Nu este sărac cel care nu
are bani, ci acela care nu are visuri şi
prieteni. Cu dinamismul, energia şi
depozitul de idei pe care îl avem, vrem
să ne dedicăm întreg potenţialul ca să
te ajutăm să devii ceea ce Dumnezeu a
intenționat pentru tine.
g Activitățile departamentului de Tineret
se desfășoară sub conducerea pastorului de
tineret al Bisericii Metanoia, Marius Ciocan.
Tinerii din Biserica Tabor sunt implicați
în evenimentele organizate de biserica
Metanoia din Timișoara.
g Damaris Barbu este liderul celulei de
tineri din Gătaia.
| 16 | www.bisericatabor.com
La biserica Tabor copiii au parte de:
ȘCOALA DUMINICALĂ
+ O abordare potrivită vârstei lor.
+ O programă de studiu biblic adaptată nevoilor lor.
+ Învățători dedicați.
+ Școala duminicală are loc în timpul programului
de duminică dimineața și se axează în principal pe
dezvoltarea cunoștințelor biblice ale copilului.
g Coordonator: Cristina Halip
LUCRAREA
CU COPIII
Copiii sunt bucuria și perspectiva noastră.
Viitorul noii generații, viitorul Bisericii, viitorul
societății poate f anticipat în funcție de grija
pe care părinții, profesorii și Biserica o acordă
copiilor.
Copiii sunt cea mai bună investiție a noastră, de
aceea nu cruțăm niciun efort pentru ca moștenirea
noastră spirituală să le fe transmisă ca o bogăție,
pe care să o poată și ei împărtăși la rândul lor,
continuând astfel să trăim prin viața lor.
Dorim să asigurăm mediul plăcut, relaxant și
voios, punând la dispoziția acestui program o bază
logistică potrivită.
CLUBUL COPIILOR AWANA
+ Party – cu jocuri, muzică, dulciuri, distracție, voie
bună, desen, pantomimă, teatru de păpuși.
+ Evenimente sportive și distractive.
+ Tabere de copii și adolescenți.
+ Programe creative care să-i ajute în dezvoltarea
abilităților personale.
+ Diverse momente antrenante care să-i implice și
să-i motiveze.
g Coordonator: Iosif și Lenuța Ignătoaie
Clubul copiilor are loc în
fecare vineri și are ca scop
crearea unui mediu în care
copiii să fe împreună și
să se dezvolte în aspectele
elementare ale credinței
creștine.
www.bisericatabor.com | 17 |
Întotdeauna ne-am dorit ca biserica
Metanoia să aibă un impact local, județean
și național… și îl are. Plantarea de biserici
face parte din viziunea bisericii Metanoia,
iar biserica Tabor din Gătaia este o împlinire
concretă a acestei viziuni. Îi mulțumim lui
Dumnezeu pentru aceasta și recunoaștem harul
Lui în toate lucrurile.
g Cusman Cionca, pastor biserica
Metanoia Timișoara
Biserica Tabor este o biserică novatoare care
are curajul să infuzeze cultura românească cu un
spirit proaspăt creștinesc. Marcel și Elvira sunt
oameni care au nu numai viziune, ci și inimă și
disponibilitea să traducă viziunea în practică.
g Petru Mihenţ, pastor și psihoterapeut
creștin, Oradea
Marcel și Elvira sunt oameni cu viziune
și dedicați față de ceea ce cred. Ei își investesc
banii acolo unde le este „gura” și inima. Biserica
Tabor este o biserică de prezent și mai ales de
viitor pentru Gătaia. Pe lângă faptul că este cea
mai prezentabilă clădire din Gătaia, cu parc
pentru copii și loc de întâlnire pentru tineri, este
o biserică cu acțiuni sociale. Au o ospitalitate de
neegalat. Cred că Biserica Tabor va experimenta
o explozie.
g Sava şi Wendy Tomin, biserica Kairos,
Timișoara
MĂRTURII
Biserica Tabor a
fost o nouă lucrare
creştină în Gătaia
care ne-a atras de la
început. Este o lucrare
contemporană, de
perspectivă şi de mare impact. În cei trei ani și jumătate, biserica
a crescut numeric și spiritual mai mult decât ne-am așteptat.
Pentru copiii noştri a fost o revelaţie, ceva frumos care a prins.
Nimeni, dintre cei care vin la Tabor, nu poate să nu vadă
pasiunea și sacrifciul lui Marcel și al Elvirei. Inima, timpul și
banii lor sunt aici. Pastorii bisericii Metanoia au investit în noi:
tabere de copii, grupe de casă, grupuri de studiu, conferințe de
familii, seminarii pentru lideri, toate sunt investiție în oameni,
o investiție care rămâne. Cred că Dumnezeu va onora această
dedicare în continuare.
g Sandu Ungur, membru fondator
Deschiderea bisericii Tabor din Gătaia a reprezentat o
curiozitate pentru localnici și o suspiciune pentru unii care au
așteptat sceptic creșterea lucrării. Și pentru unii și pentru alții,
Hristos este Cel care Își zidește Biserica Sa. El nu disprețiuește
„ziua începuturilor slabe” și onorează munca, perseverența și
dăruirea. În mijlocul acestei energii consumate este familia
Lupăștean, Marcel și Elvira, a căror slujire și dedicare trebuie
să fe mereu crescândă, precum soarele care își atinge valoarea
maximă în miezul zilei. Fie acel miez al zilei încheierea slujirii
lor.
g Relu Babii, evanghelist
| 18 | www.bisericatabor.com
contact
spre BIRDA
spre TIMIŞOARA
spre REŞIŢA
C
E
N
T
R
U
Găt ai a
7
7
PROGRAM
g Duminică dimineaţa: 9:00-12:00
g Duminică seara: 18:00-20:00
Unele întâlniri se defășoară periodic,
altele își modifcă ora în funcție de nevoile
grupului. Ține legătura cu noi ca să fi
la zi cu toate întâlnirile și evenimentele
noastre. Vei ști ce se întâmplă la TABOR
dacă ești prezent(ă) la programele noastre
din fecare duminică. Te așteptăm!
ALTE ÎNTÂLNIRI
Nu pierde nimic din ce este pregătit
pentru tine:
g Marţi seara: Grupul de bărbați
g Marţi seara: Celula de adolescenți
g Miercuri seara: Grup de casă
g Vineri după-amiază: Clubul copiilor
g Sâmbătă seara: Întâlnire de femei
g Evenimente speciale
@
w
f
bisericatabor@gmail.com
www.bisericatabor.com
www.facebook.com/bisericatabor
tabor
biserica
@
w
f
bisericatabor@gmail.com
www.bisericatabor.com
www.facebook.com/bisericatabor

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful