Vārdi ar emocionālu nokrāsu

Pozitīva nokrāsa Negatīva nokrāsa parādās caur cildinājumu, cieņu, patiku, labvēlību, sirsnīgumu; bieži vārdi tiek lietoti deminutīvā (ar piedēkļiem -iņ- un -īt-) izsaka nepatiku, nelabvēlību, nievājumu, nicinājumu, nosodījumu, necieņu, ironiju; lieto piedēkļus -el- vai -elēdzimtene - tēvzeme zvaigzne - zvaigznīte jaunietis - jauneklis darbinieks - darbonis vīrs - vīrelis karaspēks - karapūļi meitene - skuķis nabags - plikadīda nekā nav - bešā mīļie - mīlīši

Vārdi ar stilistisku nokrāsu
Sarunvalodas vārdi vārdi, kurus lieto brīvā, neoficiālā sarunā, bet kas ir literāras valodas vārdi; pazīmes: nepiespiestība, brīva attieksme pret sarunu biedru, emocionalitāte, konkrētība, vienkāršība, lakonisms, tēlainība, nosliece uz humoru satīru. lieto daiļliteratūrā, lai atklātu varoņa valodu nelieto oficiālajās sarunās un zinātniskajā un lietišķajā stilā daiļliteratūras un svinīgajam stilam raksturīgi vārdi, kas ir rakstnieku un dzejnieku veidoti; neikdienišķi, piemīt dzejiskums vārdi, kuri neatbilst literārās valodas normām, ir ļoti rupji un pauž krasi negatīvu vērtējumu; visbiežāk apzīmē parādības, kas saistītas ar cilvēku un viņa negatīvajām īpašībām

Poētismi Vienkāršrunas vārdi

gulēt - dusēt skaistums - daile mīlestība - mīla runāt - muldēt ēst - rīt smieties - zviegt

Īpatnējas vārdu grupas
Homonīmi Sinonīmi Antonīmi Homoformas Homogrāfi Homofoni Frazeoloģismi: vārdi ar vienādu rakstību un skanējumu, taču dažādām nozīmēm vienas vārdšķiras vārdi ar vienādu vai līdzīgu nozīmi vienas vārdšķiras vārdi ar pilnīgi pretēju nozīmi dažādu vārdšķiru firmas, kas nejauši sakritušas gan rakstībā gan izrunā vārdi, kurus vienādi raksta, bet dažādi izrunā vārdi, kurus dažādi raksta, bet vienādi izrunā 1)mīkla - krustvārdu 2)mīkla - rauga līt - pilināt - gāzt - rasināt skriet - rikšot melns - balts ceļos (lietv. v.) - ceļos (darb. v.) eju (lietv. v.) - eju (darb. v.) mērs (garuma) - mērs (pilsētas) jods (velns) - jods (ķīm. elem.) Kāds [kāc] - kāts [kāc]

Frazeoloģismi
tradicionāli vārdu savienojumi ar īpatnēju nozīmi, kas piemīt visam savienojumam kopumā un nav izsecināma no atsevišķo vārdu nozīmēm; padara valodu stilistiski un emocionāli ekspresīvu frazeoloģismi, kuru nozīmē nav nekā kopēja ar atsevišķo vārdu nozīmēm frazeoloģismi, kuros kāds no vārdiem saglabā savu pamata nozīmi

Idiomas Frāzēmas

ciets rieksts - grūts uzdevums lēkt acīs - izaicinoši izturēties zili brīnumi - lieli brīnumi cūkas laime - nejauša laime

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful