SMK CONVENT SITIAWAN TUGASAN PROJEK KERTAS 3756/3 SPM 2011

Saya memperakui bahawa Tugasan Projek yang dikemukakan untuk memenuhi syarat Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2011 bagi mata pelajaran Prinsip Perakaunan 3756/3 adalah tulen.

Tandatangan calon Nama Calon No. Kad Pengenalan Angka giliran calon Nur Liyana binti Mad Tahir 940419-08-5462

Dengan ini disahkan bahawa Projek Prinsip Perakaunan telah dilaksanakan dan maklumat adalah benar. Tanda tangan Guru Pentaksir Nama Guru Pentaksir Tarikh Puan Talimah 31 Mei 2011

PENGHARGAAN

Alhamdulillah, akhirnya saya mampu menyiapkan tugasan projek Prinsip Perakaunan , Kertas 3, 2011. Saya merasakan tugasan projek ini tidak akan dapat disempurnakan tanpa bantuan dan bimbingan guru-guru, rakan-rakan dan kedua ibu bapa saya. Saya ingin merakamkan jutaan ribuan terima kasih kepada guru-guru yang banyak membantu iaitu Cikgu Talimah selaku guru mata pelajaran Prinsip Perakaunan. Tidak lupa juga rakan-rakan sekelas 5 sains 1. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga kepada kedua ibu bapa saya , Tuan Rosnani Bt Raja Sulaiman dan Abd Rashid B Sulaiman yang sanggup mengeluarkan perbelanjaan, meluangkan masa dan tenaga untuk melihat saya berjaya. Akhir sekali ucapan yang tidak terhingga kepada teman karib yang menjadi tunjang kejayaan saya menyiapkan tugasan ini iaitu Mas Adibah dan Nor Haifaa.

PENGENALAN PERNIAGAAN

Saya, Nik Noraisyah Bt Abd Rashid, telah memulakan perniagaan jual beli perabot pada 1 Januari 2010. Saya telah menggunakan duit simpanan peribadi berjumlah RM60,000. Jenis perniagaan saya ialah milikan tunggal dengan nama perniagaan Ni Chi Enterprise. Kedai saya beroperasi di No.61, Jalan Utama Melur,Taman Hj Mohd Ali, 32000 Sitiawan, Perak. Saya memilih perniagaan berkaitan alatan perabot kerana; 1. Mempunyai potensi untuk berkembang kerana kawasan persekitarannya ialah kawasan penempatan yang padat. Barang perabot sudah menjadi satu keperluan. 2. 3. 4. Persaingan yang kurang, hanya ada tiga buah kedai yang bersaiz kecil berdekatan. Prasarana yang lengkap. Mempunyai pengalaman bekerja ditempat lain sebelum ini yang berkaitan dengan perabot Produk perabot yang saya pilih adalah dari jenama yang bermutu dan mempunyai tanda SIRIM. Pengguna berkemungkinan tidak akan menghadapi masalah barang rosak. Untuk

melancarkan perniagaan, saya telah mengupah seorang pembantu kedai dengan gajinya RM1200. Disamping itu, saya pasti akan berdepan dengan risiko perniagaan seperti persaingan, kos tinggi, keusangan , rosak , kecurian, kebakaran, perubahan teknologi, jaminan setia dan lain lain. Namun saya yakin saya telah membuat pilihan perniagaan yang betul dan akan berjaya. Saya memilih perniagaan milikan tunggal kerana perniagaan ini adalah milik saya sepenuhnya, mudah ditubuhkan, pembahagian untung rugi milik saya sepenuhnya dan kadar cukai yang rendah.

PROFIL PERNIAGAAN

PROFIL PERNIAGAAN i. ii. iii. Nama Perniagaan Nama Pemilik Lokasi/Alamat Ni Chi Enterprise Nik Noraisyah Bt Abd Rashid No.61, Jalan Utama Melur,Taman Hj Mohd Ali, 32000 Sitiawan, Perak Tel: 05-6911057 Fax:05-6907812 Emel: ni_chi@yahoo.com Milikan Tunggal -Barangan Perabot 1Jan – 31Disember 2011(setahun) 1 Jan – 31 Jan 2011(1 Bulan) RM60,000 Seorang Meneruskan Perniagaan TABUNG HAJI MALAYSIA BERHAD No.8,Lorong Terus Maju, 32000,Sitiawan 94072320119105

iv. v. vi. vii.

Jenis Perniagaan Tempoh perakaunan Tempoh rekod Modal Perniagaan

viii. Jumlah pekerja ix. x. Status perniagaan Nama dan alamat bank

xi.

Nombor Akaun

Waktu Urusniaga: Isnin – Sabtu ( 9.00 pagi – 6.00 petang) Ahad dan cuti umum (9.00 pagi – 12.00 tengahari)

CATATAN LEJAR

LEJAR PENGHUTANG Tarikh 2011 Jan 1 2 Butir Baki b/b Jualan Akaun Restoren Aneka Rasa Folio Jumlah Tarikh Butir RM 2011 1 300 Jan 3 Bank 6 200 Diskaun diberi 7 500 LJ 1 Folio Jumlah RM 7 190 310 7 500

Tarikh 2011 Jan 1 18 25

Butir Baki b/b Jualan Jualan

Akaun Pelangi Resort Bhd Folio Jumlah Tarikh RM 2011 6 400 Jan 19 7 800 3 900 18 100 6 500 Akaun Hotel Seri Kota Folio Jumlah Tarikh RM 2011 12 200 Jan 10 6 600 24 8 800 11 000 24 31 38 600 11 000 20 31

Butir Pulangan Jualan Bank Diskaun diberi Baki h/b

LJ2 Folio Jumlah RM 1 300 10105 195 6 500 18 100

Feb1 Tarikh 2011 Jan 1 20 23 28

Baki b/b Butir Baki b/b Jualan Jualan Jualan

Butir Bank Bank Diskaun Diberi Pulangan Jualan Baki h/b

Folio

LJ3 Jumlah RM 12 200 10 450 550 4 400 11 000 38 600

Feb 1

Baki b/b

LEJAR PEMIUTANG Tarikh 2011 Jan 7 Butir Bank Diskaun Diterima Akaun Din Jati’s Sdn Bhd Folio Jumlah Tarikh RM 2011 8 975 Jan 1 325 5 9 300 Butir Baki b/b Belian Folio LB1 Jumlah RM 2 800 6 500 9 300

Tarikh 2011 Jan 25 14 31

Butir Bank Pulangan Belian Baki h/b

Folio

Akaun Siva Enterprise Jumlah Tarikh RM 2011 17 930 Jan 1 1 820 12 4 550 24 300 Feb 1

Butir Baki b/b Belian

Folio

LB 2 Jumlah RM 15 200 9 100 24 300

Baki b/b Folio

4 550 LB 3 Jumlah RM 18 500 7 700 1 780

Tarikh 2011 Jan 7 20 29 31

Butir Bank Bank Diskaun diterima Pulangan Belian Baki h/b

Akaun Lim Furnitures Sdn Bhd Folio Jumlah Tarikh Butir RM 2011 18 500 Jan 1 Baki b/b 4 389 13 Belian 231 28 Belian 3 080 1 780 27 980 Feb1 Baki b/b

27980 1 780

LEJAR AM

Tarikh 2011 Jan 31

Butir Baki h/b

Folio

Akaun Modal Jumlah Tarikh RM 2011 218 320 Jan 1 218 320 Feb 1

Butir Baki b/b Lengkapan

Folio

LA1 Jumlah RM 217 600 720 218 320 218 320

Baki b/b LA2 Butir Baki h/b

Tarikh 2011 Jan 1

Akaun Premis Butir Folio Baki b/b

Jumlah RM 135 000 135 000 135 000

Tarikh 2011 Jan 1

Folio

Jumlah RM 135 000 135 000

Feb 1

Baki b/b

Tarikh 2011 Jan 1

Butir Baki b/b

Folio

Akaun Stok Jumlah Tarikh RM 2011 56 500 Jan 1 56 500 56 500

Butir Baki h/b

Folio

LA3 Jumlah RM 56 500 56 500

Feb 1

Baki b/b

Tarikh 2011 Jan 1

Butir Baki b/b

Folio

Akaun Kenderaan Jumlah Tarikh RM 2011 40 000 Jan 1 40 000 40 000

Butir Baki h/b

Folio

LA4 Jumlah RM 40 000 40 000

Feb 1

Baki b/b

Akaun Lengkapan

LA5

Tarikh 2011 Jan 1

Butir Baki b/b Modal Baki b/b

Folio

Feb 1

Jumlah RM 15 000 720 15720 15 720

Tarikh 2011 Jan 1

Butir Baki h/b

Folio

Jumlah RM 15720 15720

Tarikh 2011 Jan 31 31

Butir Bank Baki h/b

Folio

Akaun Pinjaman 6% Jumlah Tarikh RM 2011 400 Jan 1 21 200 21 600 Feb 1 Akaun Pinjaman 4% Jumlah Tarikh RM 2011 1 000 Jan 1 2 000 3 000 Feb 1

Butir Baki b/b

Folio

LA6 Jumlah RM 21 600

21 600 Baki b/b 21 200 LA7 Jumlah RM 3 000

Tarikh 2011 Jan 31 31

Butir Bank Baki h/b

Folio

Butir Baki b/b

Folio

3 000 Baki b/b 2 000

Tarikh 2011 Jan 12

Butir Bank

Folio

Akaun Kadar bayaran Jumlah Tarikh RM 2011 560 Jan 1 560

Butir Baki b/b Penyata Pendapatan

Folio

LA8 Jumlah RM 280 280 560

Tarikh 2011

Butir

Akaun Peruntukan Hutang Ragu Folio Jumlah Tarikh Butir RM 2011

Folio

LA9 Jumlah RM

Jan 31

Baki h/b

875

Jan 1 31

Baki b/b Pertambahan Per Hutang Ragu

370 505 875

875 Feb 1 Baki b/b

875

Tarikh 2011 Jan 31

Butir Baki h/b

Akaun Susutnilai Terkumpul Kenderaan Folio Jumlah Tarikh Butir RM 2011 12667 Jan 1 Baki b/b 31 Susutnilai 12 667 Feb 1 Baki h/b

Folio

LA10 Jumlah RM 12 000 667 12 667 12 667

Tarikh 2011 Jan 31

Butir Baki h/b

Akaun Susutnilai Terkumpul Lengkapan Folio Jumlah Tarikh Butir RM 2011 2957 Jan 1 Baki b/b 31 Susutnilai 2 957 Feb 1 Baki h/b

Folio

LA11 Jumlah RM 2 850 107 2 957 2 957

Tarikh 2011 Jan 31

Butir Baki h/b

Folio

Akaun Deposit Sewa Jumlah Tarikh RM 2011 2 400 Jan 1 2 400 Feb 1 Akaun Belian Jumlah Tarikh RM 2011

Butir Baki b/b

Folio

LA12 Jumlah RM 2 400 2 400

Baki h/b Butir Folio

Tarikh 2011

Butir

Folio

2 400 LA13 Jumlah RM

Jan 3 8 31

Bank Bank Pelbagai Pemiutang

2 100 4 400 25 080 31 580

Jan 5 31

Ambilan Penyata Pendapatan

910 30 670

31 580

Tarikh 2011 Jan 31

Butir Penyata Pendapatan

Folio

Akaun Pulangan Belian Jumlah Tarikh RM 2011 4 900 Jan 31 4 900

Butir Pelbagai Pemiutang

Folio

LA14 Jumlah RM 4 900 4 900

Tarikh 2011 Jan 31

Butir Penyata Pendapatan

Folio

Akaun Jualan Jumlah Tarikh RM 2011 58 100 Jan 5 19 22 25 31 58 100

Butir Bank Tunai Bank Bank Pelbagai Penghutang

Folio

LA15 Jumlah RM 3 000 1 800 5 200 3 800 44300 58 100

Tarikh 2011 Jan 31

Butir Pelbagai Penghutang

Akaun Pulangan Jualan Folio Jumlah Tarikh RM 2011 5 700 Jan 31 5 700

Butir Penyata Pendapatan

Folio

LA16 Jumlah RM 5 700 5 700

Tarikh 2011

Butir

Akaun Sewa Diterima Folio Jumlah Tarikh RM 2011

Butir

Folio

LA17 Jumlah RM

Jan 31

Penyata Pendapatan

400

Jan 31

Bank Sewa diterima Terakru

300 100 400

400

Tarikh 2011 Jan 31

Butir Penyata Pendapatan

Folio

Akaun Komisen Diterima Jumlah Tarikh RM 2011 500 Jan 8 500

Butir Tunai

Folio

LA18 Jumlah RM 500 500

Tarikh 2011 Jan 5 31

Butir Belian Tunai Insurans

Folio

Akaun Ambilan Jumlah Tarikh RM 2011 910 Jan 31 800 100 1810 1810

Butir Baki h/b

Folio

LA19 Jumlah RM 1810

1810

Feb 1

Baki b/b

Tarikh 2011 Jan 10

Butir Tunai

Folio

Akaun Insurans Jumlah Tarikh RM 2011 600 Jan 31

Butir Ambilan Penyata Pendapatan

Folio

LA20 Jumlah RM 100 500 600

600

Tarikh 2011

Butir

Folio

Akaun Komputer Jumlah Tarikh RM 2011

Butir

Folio

LA21 Jumlah RM

Jan 11

Bank

2 800 2 800

Jan 31

Baki h/b

2 800 2 800

Feb 1

Baki b/b

2 800 Akaun Angkutan Masuk Folio Jumlah Tarikh RM 2011 450 Jan 31 450 Akaun Promosi Jumlah Tarikh RM 2011 500 Jan 31 LA22 Jumlah RM 450 450 LA23 Jumlah RM 350 150 500

Tarikh 2011 Jan 15

Butir Tunai

Butir Penyata Pendapatan

Folio

Tarikh 2011 Jan 18

Butir Tunai

Folio

Butir Penyata Pendapatan Promosi terdahulu

Folio

500

Tarikh 2011 Jan 20

Butir Bank

Folio

Akaun Alat tulis Jumlah Tarikh RM 2011 650 Jan 31 650

Butir Penyata Pendapatan

Folio

LA24 Jumlah RM 650 650

Tarikh 2011 Jan 22

Butir Tunai

Folio

Akaun Pengiklanan Jumlah Tarikh RM 2011 300 Jan 31

Butir Penyata Pendapatan

Folio

LA25 Jumlah RM 300

300

300

Tarikh 2011 Jan 24

Butir Bank

Folio

Akaun Belanja Am Jumlah Tarikh RM 2011 500 Jan 31 500

Butir Penyata Pendapatan

Folio

LA26 Jumlah RM 500 500

Tarikh 2011 Jan 28

Butir Tunai

Folio

Akaun Derma Jumlah Tarikh RM 2011 100 Jan 31 100

Butir Penyata Pendapatan

Folio

LA27 Jumlah RM 100 100

Tarikh 2011 Jan 31

Butir Bank Faedah Pinjaman Terakru

Akaun Faedah Atas Pinjaman Folio Jumlah Tarikh Butir RM 2011 120 Jan 31 Penyata Pendapatan 40 160

Folio

LA28 Jumlah RM 160

160

Tarikh 2011 Jan 31

Butir Bank Gaji Terakru

Folio

Akaun Gaji Jumlah Tarikh RM 2011 1000 Jan 31 200 1200

Butir Penyata Pendapatan

Folio

LA29 Jumlah RM 1200 1200

Tarikh 2011

Butir

Akaun Upah Pembantu Kedai Folio Jumlah Tarikh RM 2011

Butir

Folio

LA30 Jumlah RM

Jan 31

Bank

1040 1040

Jan 31

Penyata pendapatan

1040 1040

Tarikh 2011 Jan 31

Butir Penyata Pendapatan

Folio

Akaun Diskaun Diterima Jumlah Tarikh RM 2011 556 Jan 31 556

Butir Pelbagai Pemiutang

Folio

LA40 Jumlah RM 556 556

Tarikh 2011 Jan 31

Butir Pelbagai Penghutang

Akaun Diskaun Diberi Folio Jumlah Tarikh RM 2011 1055 Jan 31 1055

Butir Penyata Pendapatan

Folio

LA41 Jumlah RM 1055 1055

IMBANGAN DUGA

Ni Chi Enterprise Imbangan Duga Pada 31 Januari 2011 Debit RM Kredit RM

Bank Tunai Premis Stok Kenderaan Lengkapan Pelangi Resort Hotel Seri Kota Ambilan Belian Pulangan Jualan Diskaun diberi Insurans Komputer Kadar bayaran Angkutan masuk Promosi Alat tulis Iklan Belanja am Derma Upah Faedah atas pinjaman Gaji Siva Enterprise Lim Furniture Pinjaman 2 Pinjaman 1 Peruntukan Hutang Ragu S/nilai terkumpul kenderaan S/nilai terkumpul lengkapan Modal Pulangan belian J ualan Deposit sewa Sewa ruang niaga Komisen Diskaun diterima

18 181 450 135 000 56 500 40 000 15 720 6 500 11 000 1 710 30 670 5 700 1 055 600 2 800 280 450 500 650 300 500 100 1 040 120 1 000 4 550 1 780 21 200 3 000 370 12 000 2 850 218 320 4 900 58 100 2 400 300 500 556 330 826 330 826

PELARASAN

SENARAI PELARASAN PADA TARIKH IMBANGAN (1) STOK AKHIR Stok akhir dinilaikan pada harga kos RM48 600 dan harga pasaran RM46 800

Stok Akhir RM46 800 (Harga Terendah ) (2) SUSUT NILAI Kenderaan disusutnilaikan sebanyak 20% setahun mengikut kaedah garis lurus Susutnilai = RM40 000 X 20% X 1/12 = RM666.66 ( RM667 ) b Lengkapan disusutnilaikan sebanyak 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Susutnilai = ( RM15 000 – RM2 850 X 10% X 1/12 ) + ( RM720 X 10% X ½ ) = RM101.25 + RM6 = RM107.25 ( RM107 ) (3) PERUNTUKAN HUTANG RAGU Peruntukan hutang ragu diselaraskan 5% ke atas baki penghutang bersih. Peruntukan hutang ragu = Penghutang bersih X kadar = RM17 500 X 5% = RM875 (4) BELANJA TERAKRU Gaji yang belum dijelaskan bagi bulan Januari RM200 Faedah atas pinjaman belum dibayar berjumlah RM40 (5) BELANJA TERDAHULU Belanja promosi dibayar terdahulu RM150 (6) HASIL TERAKRU a Sewa ruang niaga belum diterima bagi bulan Januari bernilai RM100 (7) PEMBETULAN KESILAPAN Ansuran pinjaman bank berjumlah RM1 000 belum direkodkan dalam manamana buku . Insurans untuk kegunaan rumah telah direkod ke dalam akaun insurans kedai

a

a b

a

a b

RM100

SENARAI PELARASAN UNTUK BELANJAWAN TUNAI 1. Gaji yang dibayar kepada pekerja akan meningkat 20% setahun setiap tahun. 2. Perniagaan bercadang membeli sebuah lori bernilai RM40,000. Bayaran tunai sebanyak RM4000 dibuat pada 1 September 2012 sebagai deposit sebanyak 10 % daripada harga kenderaan dan dibayar secara ansuran bakinya sebanyak RM7200 setahun mulai Oktober 2012. 3. Jualan Tunai perabot dijangka meningkat sebanyak 15% setahun. Penghutang bertambah sebanyak 5 % setahun. 4. Belian tunai dijangka bertambah 5% dan jumlah Pemiutang dijangka meningkat bagi setiap tahun 10% kerana mengurangkan jumlah bayaran belian perabot secara tunai untuk mengukuhkan pegangan tunai semasa. 5. Penyelenggaraan Komputer akan dibuat pada tahun 2013 sebanyak 50% daripada kos asal pembelian komputer.

PENGIRAAN

i)

Susutnilai kenderaan Susutnilai = kos X kadar X tempoh = RM40 000 X 20% X 1/12 = RM666.66 ( RM667 )

ii) Susutnilai lengkapan Susutnilai = = = = ( kos – susutnilai terkumpul) X kadar X tempoh ( RM15 000 – RM2 850 X 10% X 1/12 ) + ( RM720 X 10% X ½ ) RM101.25 + RM6 RM107.25 ( RM107 )

iii) Peruntukan hutang ragu Peruntukan hutang ragu = Penghutang bersih X kadar = RM17 500 X 5% = RM875 iv) Faedah atas pinjaman 1 Faedah atas pinjaman A = RM12 000 X 4% X 1/12 = RM40 Faedah atas pinjaman B = RM24 000 X 6% X 1/12 = RM120

CATATAN PELARASAN DALAM JURNAL DAN LEJAR

JURNAL AM Tarikh Butir Folio Debit RM Kredit RM

Jan 31

Susutnilai kenderaan Susutnilai terkumpul kenderaan (Susutnilai bagi Januari RM667) Susutnilai lengkapan Susutnilai terkumpul lengkapan (Susutnilai bagi Januari RM107) Pertambahan Per Hutang Ragu Peruntukan Hutang Ragu ( Pruntukan hutang ragu diselaraskan 5% ) Gaji Gaji terakru (Gaji belum bayar RM200) Faedah atas pinjaman Faedah atas pinjaman terakru (Faedah pinjaman belum bayar RM40) Promosi terdahulu Promosi (Promosi terlebih bayar RM150) Sewa ruang niaga terakru Sewa ruang niaga (Sewa belum diterima RM100) Ansuran pinjaman Bank (Ansuran pinjaman belum dicatat) Ambilan Insurans (Insurans peribadi dicatat)

667 667 107 107 505 505 200 200 40 40 150 150 100 100 1 000 1 000 100 100

AKAUN KAWALAN Akaun Kawalan Penghutang

Tarikh 2011 Jan 1

Butir Baki b/b Jualan

RM 19 900 44 300

Tarikh 2011 Jan 31

Butir Pulangan Jualan Diskaun diberi Bank Baki h/b

RM 5 700 1 055 39 945 17 500 64 200

Feb 1

Baki b/b

64 200 17 500

Tarikh 2011 Jan 31

Butir Pulangan Belian Diskaun diterima Bank Baki h/b

Akaun Kawalan Pemiutang RM Tarikh Butir 2011 4 900 Jan 1 Baki b/b 556 31 Belian 49 794 6 330 61 580 Feb 1 Baki b/b

RM 36 500 25 080

61 580 6 330

Tarikh 2011 Jan 31

Butir Akaun susutnilai Terkumpul

Akaun Susutnilai Kenderaan Folio Jumlah Tarikh RM 2011 667 Jan 31

Butir Penyata Pendapatan

Folio

Jumlah RM 667

Kenderaan 667 667

Tarikh 2011 Jan 31

Butir Akaun susutnilai Terkumpul Lengkapan

Akaun Susutnilai Lengkapan Folio Jumlah Tarikh RM 2011 107 Jan 31

Butir Penyata Pendapatan

Folio

Jumlah RM 107

107

107

Tarikh 2011 Jan 31

Akaun Pertambahan Peruntukan Hutang Ragu Butir Folio Jumlah Tarikh Butir RM 2011 Peruntukan 505 Jan 31 Penyata Hutang Ragu Pendapatan 505

Folio

Jumlah RM 505 505

Tarikh 2011 Jan 31

Butir Baki h/b

Folio

Akaun Gaji Terakru Jumlah Tarikh RM 2011 200 Jan 31 200 Feb 1

Butir Gaji

Folio

Jumlah RM 200 200

Baki b/b

200

Tarikh 2011 Jan 31

Butir Promosi

Akaun Promosi Terdahulu Folio Jumlah Tarikh RM 2011 150 Jan 31

Butir Baki h/b

Folio

Jumlah RM 150

150 Feb 1 Baki b/b 150 Akaun Faedah Pinjaman Terakru Folio Jumlah Tarikh Butir RM 2011 40 Jan 31 Gaji 40 Feb 1 Baki b/b

150

Tarikh 2011 Jan 31

Butir Baki h/b

Folio

Jumlah RM 40 40 40

Tarikh 2011 Jan 31

Butir Sewa Diterima

Akaun Sewa Diterima Terakru Folio Jumlah Tarikh Butir RM 2011 100 Jan 31 Baki h/b 100

Folio

Jumlah RM 100 100

Feb 1

Baki b/b

100

Tarikh 2011 Jan 31

Butir Baki b/b

Folio

Akaun Bank Jumlah Tarikh RM 2011 18181 Jan 31 18181

Butir Pinjaman 4% Baki h/b

Folio

Jumlah RM 1000 17181 18181

Feb 1

Baki b/b

17181

Imbangan Duga Terselaras

Ni Chi Enterprise Imbangan Duga Terselaras pada 31 Januari 2011 Butiran Bank Debit RM 17 181 Kredit RM

Tunai Premis Stok Kenderaan Lengkapan Pelangi Resort Hotel Seri Kota Ambilan Belian Pulangan Jualan Diskaun diberi Insurans Komputer Kadar bayaran Angkutan masuk Promosi Alat tulis Iklan Belanja am Derma Upah Faedah atas pinjaman Gaji Siva Enterprise Lim Furniture Pinjaman 2 Pinjaman 1 Peruntukan Hutang Ragu S/nilai terkumpul kenderaan S/nilai terkumpul lengkapan Modal Pulangan belian J ualan Deposit sewa Sewa ruang niaga Komisen Diskaun diterima

450 135 000 56 500 40 000 15 720 6 500 11 000 1 810 30 670 5 700 1 055 500 2 800 280 450 350 650 300 500 100 1 040 160 1 200 4 550 1 780 21 200 2 000 875 12 667 2 957 218 320 4 900 58 100 2 400 400 500 556

Susutnilai kenderaan Susutnilai lengkapan Pertambahan Peruntukan Hutang Ragu Gaji terakru

667 107 505 200

Faedah atas pinjaman terakru Promosi terdahulu Sewa ruang niaga terakru

40 150 100 331 445

331 445

PENYATA KEWANGAN

Ni Chi Enterprise Penyata Pendapatan Bagi sebulan Berakhir pada 31 Januari 2011 RM Jualan Tolak : Pulangan Jualan Diskaun Diberi Jualan Bersih RM RM 58 100 5 700 1 055 51 345

TOLAK KOS JUALAN Stok Awal Belian Tolak : Pulangan Belian Diskaun Diterima Tambah : Angkutan Masuk Kos Barang Untuk Dijual ( - ) Stok Akhir KOS JUALAN UNTUNG KASAR Campur Hasil Lain Sewa Ruang Niaga Komisen Diterima

56 500 30 670 4 900 556 25 214 450

25 664 82 164 46 800 35 364 15 981 400 500 900 16 881

Tolak Belanja : Insurans Kadar Bayaran Promosi Alat Tulis Pengiklanan Belanja Am Derma Faedah Atas Pinjaman Gaji Susutnilai Kenderaan Susutnilai Lengkapan Pertambahan Peruntukan Hutang Ragu Upah UNTUNG BERSIH

500 280 350 650 300 500 100 160 1 200 667 107 505 1 040

6 359 10 522

Ni Chi Enterprise Kunci Kira- Kira Pada 31 Januari 2011 RM ASET BUKAN SEMASA Kenderaan (-) Susutnilai terkumpul Kenderaan Lengkapan RM 40000 12667 15720 RM 27333

(-) Susutnilai Terkumpul Lengkapan Komputer Premis ASET SEMASA Bank Tunai Penghutang (-) Peruntukan Hutang Ragu Promosi Terdahulu Sewa ruang Niaga Terakru Stok Akhir

2957

12763 2800 135000 177896

17181 450 17500 875 16625 150 100 46 800 81306

Tolak : LIABILITI SEMASA Pinjaman 4% Pemiutang Deposit Sewa Gaji terakru Faedah Pinjaman Terakru MODAL KERJA JUMLAH ASET BERSIH EKUITI PEMILIK Modal Awal (+) Untung Bersih (-) Ambilan LIABILITI BUKAN SEMASA Pinjaman 6%

2 000 6330 2400 200 40

10970 70336 248232

218320 10522 228842 1810 227032 21200 248232

PENGIRAAN NISBAH DAN TAFSIRAN

Bil Formula i. Keberuntungan a. Tokokan = Untung Kasar x 100 Kos Jualan

Pengiraan

= 15981 x 100 35364 = 45.20% Tafsiran : Harga jualan bagi bararng niaga diperoleh dengan menambahkan 45% Peratus Untung Kasar atas jualan = Untung kasar x100 Jualan Bersih

b.

= 15 981 x 100 51345

= 31.12% Tafsiran : Bagi setiap ringgit jualan bersih untung kasar yang diperoleh ialah 31 sen. c. Peratus Untung Bersih atas Jualan = Untung Bersih x100 Jualan Bersih

= 10522 x 100 51345 = 20.50% Tafsiran : Bagi setiap ringgit jualan bersih, untung bersih yang diperoleh ialah 21 sen. d. Pulangan atas Modal =Untung Bersih x 100 Modal Awal

= 10 522 x 100 218 320 = 4.81 % Tafsiran : Bagi setiap RM1.00 modal yang dilaburkan, untung bersih yang diperoleh ialah 5 sen. ii. Kecairan Nisbah Semasa = Aset Semasa Liabiliti Semasa

a.

= 81 306 10 970 = 7.41 : 1 Tafsiran : Setiap RM1.00 liabiliti semasa, perniagaan mempunyai aset semasa sebanyak RM7.41 untuk menjelaskannya. Nisbah ujian asid =Aset semasa – stok akhir Liabiliti Semasa

b.

= 181306 - 46800 10 970 = 3.20 : 1 Tafsiran : Perniagaan dapat menampung liabiliti semasanya 3.20 kali tanpa perlu menukarkan stok akhir kepada tunai. c Nisbah Ujian Mampu =Jumlah Liabiliti Jumlah Aset

= 32 170 259 202 = 0.12 : 1 Tafsiran : Bagi setiap RM1.00 aset, perniagaan mempunyai jumlah hutang sebanyak 12 sen. iii. Kecekapan

a

Kadar Pusing Ganti Stok =Kos Jualan Stok Purata * *Stok Purata = Stok Awal + Stok Akhir 2

= 35364 51650 = 1 kali

= 56 500 + 46 800 2 = 51 650 Tafsiran : Kadar pusing ganti stok menunjukkan bahawa perniagaan membeli stok baru sebanyak sekali dalam sebulan. b Tempoh Kutipan hutang =Penghutang X 31 Jualan Kredit

= 17 500 x 31 44 300 = 12 hari Tafsiran : Tempoh kutipan hutang menunjukkan bahawa firma mengambil masa 12 hari untuk mengutip hutang pelanggannya.

c

Tempoh Pembayaran Hutang = Pemiutang X 31 Belian Kredit

= 6330 x 31 25 080 = 8 hari Tafsiran : Manakala perniagaan mengambil masa 8 hari untuk membayar hutang kepada pemiutang.

BELANJAWAN TUNAI

Ni Chi Enterprise Belanjawan Tunai untuk Empat Tahun Berakhir 31 Disember 2014 2011 RM Baki b/b PENERIMAAN Jualan Penghutang Pinjaman 165 600 210 000 190 440 220 500 10 000 219 006 231 525 251 856.90 243 101.30 30200 2012 RM 197 400 2013 RM 392 430 2014 RM 598 917.70

Sewa Ruang Niaga Komisen Jumlah Penerimaan TOLAK PEMBAYARAN Gaji Penyelengaraan Komputer Deposit Kenderaan Ansuran Kenderaan Ansuran Pinjaman 1 Ansuran Pinjaman 2 Insurans Kadar bayaran Angkutan Masuk Promosi Alat tulis Pengiklanan Belanja Am Derma Belian Pemiutang Upah Faedah Atas Pinjaman Jumlah Pembayaran Lebihan/Kurangan Baki h/b

4 800 6 000 386 400

4 800 6 000 431 740

4 800 6 000 461 331

4 800 6 000 505 758.20

14 400

17 280 4 000 1 800

20 736 1 400 7 200 4 800 6 000 6 720 5 400 4 200 7 800 3 600 6 000 1 200 73 955.70 91 911.60 12 480 1 440 254 843.30 206 487.70 598 917.70

24 883.20 7 200 4 800 6 000 6 720 5 400 4 200 7 800 3 600 6 000 1 200 77 653.50 101 102.80 12 480 1 440 270 479.50 235 278.70 234 196.40

2 000 4 800 6000 6 720 5 400 4 200 7 800 3 600 6 000 1 200 67 080 75 960 12 480 1 560 219 200 167 200 197 400

4 800 6 000 6 720 5 400 4 200 7 800 3 600 6 000 1 200 70 434 83 556 12 480 1 440 236 710 195 030 392 430

CADANGAN PENINGKATAN PRESTASI PERNIAGAAN SEMASA DAN JANGKA PANJANG

i. Peningkatan Semasa
a. Meningkatkan jualan perabot melalui promosi yang lebih berkesan. b. Memperkenalkan produk baru atau menambahkan jenis barangan yang dijual c. Meningkatkan kualiti produk yang dihasilkan setaraf dengan perabot yang diimport dari luar negara. d. Perniagaan juga mengambil bahagian dan menyertai pameran yang dianjurkan oleh pihak swasta dan kerajaan contohnya , HomeDex.

e. Mengadakan jualan murah dan menyertai kempen Beli Belah Barangan Buatan Malaysia.

ii. Peningkatan Jangka Panjang
a. Mempelbagaikan produk perabot yang lebih baik selain daripada produk sedia ada. b. Membuka beberapa cawangan perniagaan secara meluas di seluruh Malaysia. c. Mempelbagaikan perkhidmatan berkaitan penjualan perabot seperti hiasan dalaman. d. Meningkatkan jumlah modal melalui menaik taraf milikan perniagaan seperti perkongsian atau syarikat sendiri an berhad. e. Melebarkan sayap perniagaan ke luar negara melalui pameran antarabangsa dan rombongan perdagangan ke luar negara.

RUMUSAN

RUMUSAN
Sepanjang saya menjalankan perniagaan ini, saya sentiasa mematuhi dan mengamalkan konsep-konsep perakaunan. Dengan mematuhinya, semua urus niaga lebih mudah difahami. Antara prinsip yang saya amalkan ialah Prinsip catatan bergu , Kos Sejarah dan beberapa konsep serta andaian lagi.

Walaupun nilai untung bersih untuk bulan Januari tidak terlalu tinggi, tetapi saya amat yakin untung saya akan dipertingkatkan melalui strategi pemasaran yang berterusan. Penyata kewangan yang saya sediakan adalah releven, kebolehpercayaan, kebolehfahaman, kebolehbandingan dan tepat masa. Saya juga yakin dengan perniagaan berasaskan perabot amat berpotensi kerana keluaran kedai saya adalah amat bermutu berdasarkan Analisa Nisbah Kecekapan , Nisbah Keberuntungan dan nisbah Kecairan . Perniagaan lebih cekap mengurus stok, mengutip hutang dan membayar hutang perniagaan. Analisa Kecairan pula menunjukkan yang perniagaan mempunyai dana tunai yang mencukupi untuk menjelaskan hutang dengan segera dan tidak menghadapi masalah tunai terikat dalam bentuk aset yang sukar ditukar ke tunai. Hal ini terbukti melalui kadar pusing ganti stok yang lebih tinggi dan tempoh kutipan serta pembayaran hutang yang lebih singkat. Nisbah keberuntungan perniagaan saya agak mantap. Hal ini menunjukkan bahawa kos pengendalian perniagaan lebih rendah dan tahap keuntungan lebih tinggi . Nisbah semasa, nisbah ujian asid dan nisbah ujian mampu menunjukkan bahawa kemampuan aset semasa perniagaan untuk membayar liability semasa adalah lebih baik. Akhir sekali, daripada maklumat pelaporan dan analisa nisbah menunjukkan perniagaan mampu untuk bersaing di pasaran global dan menembusi pasaran antarabangsa. Perancangan untuk memajukan perniagaan amat bergantung kepada maklumat pengurusan dan kawalannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful