SHQIPËRIA

Shqipëria shtrihet në Europën Juglindore dhe në pjesën Perëndimore të Ballkanit. Kufizohet: Në veri kufizohet me Kosovën. Në jug me Greqinë Në lindje me Republikën e Maqedonisë Në perëndim ndahet me Italinë nga deti Adriatik dhe Jon në një largësi nga shteti fqinje 78 km, ndahet nga ngushtica e Otrantos. Shqipëria ka një sipërfaqe prej 28 748 km² dhe mbi 3,5 milion banorë, prej të cilëve mbi 900 mijë banojnë në kryeqytetine vëndit dhe qendrën më të rëndësishme, Tiranë .

SIPËRFAQJA
Në/ km2 Sipërfaqja Gjithisej 28748 Tokë 27398 Ujë 1350

GJATËSIA E VIJËS SË KUFIRIT Në/km Gjatësia përgjithshme Me Greqinë Të tjëra Gjatësia e kufitare detare e Gjithisej 1094 271 529 vijës 294 Tokësore Detare 657 316 255 402 22 294 Lumore 48 9 39 Liqenore 73 7 66

SHTRIRJA GJEOGRAFIKE Grada Gjerësia gjeografike Veriore Jugore Gjatësia gjeografike Lindore Perëndimore 4239° 3938o 2140° 1916° Fshati Vermosh Konispol Vernik sazan Rrethi M.Madhe Sarandë Devoll Vlorë

Ndarja administrative e njësive teritoriale është në disa nivele : -qarku -rrethi ( ka 12 qarqe) ( ka 36 rrethe)

1

-bashkia -komuna Shqipëria ndodhet në një zonë me klimë mesdhetare kontinentale që

karakterizohet nga katër stinë që dallohen qartë nga njëra tjetra në funksion të parametrave. Stinët janë: pranevera, vera, vjeshta, dimeri. Temperaturat mesatare arijnë në 18 c dhe nje sasi mesatare rreshjesh prej 1430 mm ne vit që pakesohen drejt perëndimit në lindje. Kjo klimë karakterizohet paraqet ndryshime nga një zonë e Shqipëris në tjetrën . nga dimër i shkurtër dhe i butë, dhe verë të gjatë dhe të nxehtë, shumë e thatë. Kjo klimë

Për shkak të pozitës gjeografike dhe të klimës së saj në Shqipëëri, sipas zonaliteteve të bimësisë duke u nisur nganiveli i detit kemi: -nga 0-300 m mbi nivelin e detit kemi zonën e bimësisë përherë të blertë gjethe mbajtësve (makjes). -nga 300-800 m kemi zonën e bimësisë gjethore -nga 800-1200m kemi zonën e halorëve -nga 1200-1600 kemi ndërthurje mes haloreve dhe gjethoreve -mbi 1600 m kemi zonen alpine( të kullotave alpine) Llojet e drurëve që rriten në zonën e Vlorës. Kortezhi floristik i bimësisë drunore përmban: Akacia, Albizja, Arra, Arë hindi, Bliri fletëgjerë, Bliri fletëaegjëndë, Bushi, caraci, Cedri i atlasit, Cedri himalajave, dafina, Dugllasi, Ekualipti lloj, Fiku, Frashëri i zi, Frashëri fletëngushtë, Gështënja e kalit, Glediçja trigjëmbëshe, Ilqja, Krekëzat, Lajthia e butë, Lajthia e egër, Lisi, Lofatë, Mani, Mareja lloje, Mëlleza, Mështekna, Mimoza, Murizi, Mushmolla, Oleandri, Palmat, Panjat, Pishat, Plepat, Pralli, Qiparisi, Rrapi, Shelgjet, Shqeme, Shqopa, Thanat, Trëndafilat, Tujat, Valanidhi, Vërinjtë, Vidhat, Xanat, Xinat, Limoni, Portokallet, Ulliri, Mandarinat, Rushi, Nespolla, etj. Bimësia barishtore që rriten në zonën e Vlorës. Kortezhi floristik i bimësisë barishtore përmban: Aneksant i merme, Bartheku i ndërmjemë, Telishi, Bishtpelëza, Festuka, Xhufka, Grami, Egjera shumëvjeçare, Krisja Tërfilrat, Jonxhet, Çajrat, Rigoni Gruri, Misëri, Tërshëra, Hithërat, Mjedërat, Luleshtrydhet, Grashina, etj.

2

Fauna e saj në funksion të relievit, bimësisë dhe kimës është shumë e pasur -nëtë gjitha zonat është prezente fauna autoktone (lepuri, thellenza, derr, kaprolli, dhija e egër, arui, një shumëlojshmëri shpendësh). Për vetë kushtet e favorshme klimaterike në periudhën dimërit vijnë shumë lloje shtegëtarësh për shumim dhe dimërim në zonën bregdetare në grykderdhjen e lumenjve dhe në liqenet e vëndit tonë.

3

VLORA

Vlora si qytet shtrihet në jug perëndim të vëndit tonë, dhe ndodhet afersisht 135km larg kryeqytetit (Tirana). Bashkia e Vlorës shtrihet ndërmjet kordinatave 40°27 N 19°29 E. Gjiri i Vlorës dallohet për resurset e shumta natyrore, për biodiversitetin e pasur dhe korridoret ekologjike. Është ndër zonat me potencialin turistik më të lartë të vëndit, gjë që lidhet me daljen direkte në det, me pasuritë e shumta natyrore, klimaterike, ujore, arkeolo-gjike, historike, kulturore, njerezore dhe ekonomike. Qyteti i Vlorës shtrihet ndërmjet Ujit të Ftohtë dhe Zvërnecit. Rrafshi mbi të cilin

4

ngrihet qyteti i Vlorës ka lartësi nga 6 m deri në 76 m mbi nivelin e detit dhe përfaqëson një nivel bazë kontinental, ende aktiv. Ndërsa gjatësia e përgjithshme e vijës bregdetare është 90 km, nga grykëderdhja e Vjosës deri në Karaburun. Aktualisht, qyteti i Vlorës vazhdon të zgjerohet në të gjitha drejtimet e veçanërisht drejt Bregut të Detit, sidomos drejt Ujit të Ftohtë dhe Jonufrës. Kushtet gjeomorfologjike midis Nartes dhe Plazhit të Vjetër nuk lejojnë avancimin e shpejtë të qytetit drejte bregdetit. Këtu ndikon ekzistenca e sektorëve moçalor si dhe qëndrueshmëria e dobët e bazamentit të tokës. Njohja e ligjeve natyrore të zhvillimit të zonës bregdetare si dhe ndryshimet e provokuara nga nderhyrja e njeriut përbëjnë sot një ndër problemet më kryesore për mbrojtjen dhe shfrytëzimin racional të saj. Vlora është qyteti i dytë më i madh portual pas Durrësit. Ndodhet në jugperëndim të Shqipërisë, në Detin Adriatik dhe është qndra e Rrethit të Vlorës me një popullsi afërsisht 210 457 banorë. Vlora ka klimë mesdhetare, bën pjesë në zonën e ngrohtë me dimër të butë e të lagët dhe verë të ngrohtë e të thatë.

TË DHËNAT E KLIMËS PËR ZONËN E VLORËS.
Temperatura mesatare e maksimumeve ditore shumë vjeçare, për stacionin meterologjik Vlorë Muaji Temperaturat I
12.4

II
13.9

III
16.0

IV
19.2

V
23.1

VI
27.2

VII
29.8

VII
30.0

IX
27.4

X
23.0

XI
18.3

XII
14.6

Mes.
21.2

Temperatura mesatare e minimumeve ditore shumë vjeçare, për stacionin meterologjik Vlorë Muaji I II III IV V VI VII VII IX X XI XII Mes. Temperaturat 5.4 5.6 7.4 10.4 13.7 17.1 19.2 18.8 17.1 13.8 10.6 7.2 12.2 Mesatarja mujore dhe vjetore e temperaturës shumë vjeçare, për stacionin meterologjik Vlorë Muaji I II III IV V VI VII VII IX X XI XII Mes. 7.2 Temperaturat 0.6 1.1 2.5 4.9 8.5 11.9 13.4 13.3 11.4 8.6 6.2 3.5

5

SHPËRNDARJA E DREJTIMIT TË ERËS PËR RRETHIN E VLORËS Drejtimet Drejtimi vjetor Gjatë dimrit Gjatë pranverës Gjatë verës Gjatë vjeshtës Q 40.2 29.7 41.7 49 40.3 N 3.5 5 3.2 2.9 3 NE 6.7 10.8 5.6 3.8 6.8 E 17.1 25.7 13.4 9.3 19.8 SE 3.2 5.6 2.9 0.9 3.5 S 7.6 11.4 8.5 4 6.7 SË 5.3 4.6 6.8 4.8 5 Ë 6.5 2.5 7.7 10.1 5.9

SHPEJTËSIA E ERËS SIPAS MUAJVE PËE STACIONIN METEROLOGJIK VLORË Muaji Vlora I 45 II 40 III 45 IV 40
e

V 35
e r

VI 25
ë s

VII 20

VII 25

IX 22
t ë

X

XI

XII 45

28 34

Sh p e j t ë s i a

s i p a s

mu a j v e

v i t i t

4 5 4 5 4 0 4 0

4 5

4 5

4 0

3 5 3 5

3 4

3 0 2 5 2 5 2 2 2 0 2 0 2 5

2 8

1 5

1 0

5

0 I I I I I I I V V V I V I I V I I I X X X I X I I

M u a j t

6

Mesatarja mujore dhe vjetore e reshjeve në mm shumë vjeçare, për stacionin meterologjik Vlorë Muaji I II III IV V VI VII VII IX X XI XII Mes. Reshjet në 148 114 95 78 55 32 14 27 73 134 164 156 1090 mm Maksimumi 24 orësh i reshjeve në Vlorë Muaji I II III IV V Reshj 89. 59. 46. 77. 60. et në 9 2 5 7 2 mm mm shumë vjeçare, për stacionin meterologjik VI 35. 7 VII 39. 9 VII 58. 0 IX 66. 0 X 119. 8 XI 120. 8 XII 52. 6 Mes. 120. 8

Numuri mesatar i ditëve me rreshje > 0.1mm, mesatarja mujore dhe vjetore shumë vjeçare, për stacionin meterologjik Vlorë Muaji I II III IV V VI VII VII IX X XI XII Mes. Rreshjet 14.3 12.5 12.7 10.8 8.0 4.9 3.3 3.4 6.4 10.1 14.3 14.6 115.3 në mm Mesatarja mujore dhe vjetore e lagështirës relative shumë vjeçare në %, për stacionin meterologjik Vlorë Muaji I II III IV V VI VII VII IX X XI XII Mes. Temperaturat 67 65 66 67 67 64 62 62 67 68 69 68 66

Llojet e drurëve që rriten në zonën e Vlorës. Kortezhi floristik i bimësisë drunore përmban: Akacia, Albizja, Arra, Arë hindi, Bliri fletëgjerë, Bliri fletëaegjëndë, Bushi, caraci, Cedri i atlasit, Cedri himalajave, dafina, Dugllasi, Ekualipti lloj, Fiku, Frashëri i zi, Frashëri fletëngushtë, Gështënja e kalit, Glediçja trigjëmbëshe, Ilqja, Krekëzat, Lajthia e butë, Lajthia e egër, Lisi, Lofatë, Mani, Mareja lloje, Mëlleza, Mështekna, Mimoza, Murizi, Mushmolla, Oleandri, Palmat, Panjat, Pishat, Plepat, Pralli, Qiparisi, Rrapi, Shelgjet, Shqeme, Shqopa, Thanat, Trëndafilat, Tujat, Valanidhi, Vërinjtë, Vidhat, Xanat, Xinat, Limoni, Portokallet, Ulliri, Mandarinat, Rushi, Nespolla, etj. Bimësia barishtore që rriten në zonën e Vlorës. Kortezhi floristik i bimësisë barishtore përmban: Aneksant i merme, Bartheku i ndërmjemë, Telishi, Bishtpelëza, Festuka, Xhufka, Grami, Egjera shumëvjeçare, Krisja Tërfilrat, Jonxhet, Çajrat, Rigoni Gruri, Misëri, Tërshëra, Hithërat, Mjedërat, Luleshtrydhet, Grashina, etj.

7

Fauna e saj në funksion të relievit, bimësisë dhe kimës është shumë e pasur -nëtë gjitha zonat është prezente fauna autoktone (lepuri, thellenza, derr, kaprolli, dhija e egër, arui, një shumëlojshmëri shpendësh). Për vetë kushtet e favorshme klimaterike në periudhën dimërit vijnë shumë lloje shtegëtarësh për shumim dhe dimërim në zonën bregdetare në grykderdhjen e lumenjve dhe në liqenet e vëndit tonë.

8

POPULLSIA
Shqipëria ka një popullsi prej 3 181 949 banorë. Ndarja mes meshkujve dhe femrave është pothuajse 49 % me 51 % ku mbizotërojnë meshkujt .
Viti POPULLSIA Total Meshkuj Femra URBANE Total Meshkuj Femra Total RURALE Meshkuj Femra

2001 3.087.159 1.539.980 1.547.127 1.299.925 641.992 675.933 1.787.234 897.988 889.246 1989 3.182.417 1.638.074 1.544.343 1.137.652 577.090 560.472 2.044.855 1.060.984 983.871 1979 2.590.600 1.337.400 1.253.200 POPULLSIA Total Meshkuj 100% 100% 100% 49,8% 51,5% 51,6% 866.600 442.000 424.600 1.724.000 896.500 827.500 URBANE Meshkuj Femra 49,4% 50,7% 51,0% 50,6% 49,3% 49,0% RURALE Meshkuj Femra 50,2% 51,8% 52,0% 49,8% 48,2% 48,0%

Viti 2001 1989 1979

Femra 50,2% 48,5% 48,4%

Total 42,1% 35,7% 33,5%

Total 57,9% 64,3% 66,5%

Përbërja e Popullsisë sipas Grup-Moshave Grup Mosha Total 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80+ Femra 1.547.127 130.102 147.997 159.359 150.390 120.969 111.067 111.704 110.707 106.411 83.340 69.733 58.381 55.410 42.394 33.669 22.492 14.587 Meshkuj 1.539.980 139.824 155.666 165.890 144.896 111.143 101.942 104.542 108.516 108.701 87.753 73.856 61.754 57.859 45.246 31.859 16.758 9.635 Total 3.087.159 269.926 303.663 325.249 295.286 232.112 213.009 216.246 219.223 215.112 171.093 143.589 120.135 113.269 87.640 65.528 39.250 24.222 Grup Mosha Perqindje 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80+ Femra 50.05% 4.3 % 4.8 % 5.2 % 4.9 % 4.0 % 3.6 % 3.7 % 3.6 % 3.5 % 2.7 % 2.3 % 1.9 % 1.8 % 1.4 % 1.1 % 0.7 % 0.5 % Meshkuj 49.95% 4.6 % 5.1 % 5.4 % 4.7 % 3.6 % 3.3 % 3.4 % 3.6 % 3.6 % 2.9 % 2.4 % 2.0 % 1.9 % 1.5 % 1.0 % 0.5 % 0.3 % Total 100% 8.8 % 9.9 % 10.6 % 9.7 % 7.6 % 7.0 % 7.1 % 7.2 % 7.0 % 5.6 % 4.7 % 3.9 % 3.7 % 2.9 % 2.1 % 1.3 % 0.8 %

9

Përbërja e popullsisë në përqindje për grupmoshat 0-14 vjec, 15-64 vjeç, mbi 65 vjeç në vitet 1990, 1995, 2000 dhe parashikimi për vitet 2005, 2010.

Mosha 0-14 15-64 65+

1990 32.5 % 62.2 % 5.3 %

1995 32.9 % 60.9 % 6.2 %

2000 30.0 % 63.1 % 6.9 %

Parashikim 2005 2010 26.2 % 23.9 % 66.0 % 67.4 % 7.8 % 8.7 %

Numri mesatar i popullsisë në vitet (1945-2000) Viti 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 Numri mesatar i popullsise (në mijë) 1,103.0 1,215.2 1,378.6 1,607.3 1,865.3 2,135.6 2,400.8 2,670.5 2,962.2 3,255.9 3,225.4 3,087.2

10

Shtesa natyrore në vite (grafik) Shtesa natyrore në vite (1937-2000), koeficentet e lindshmërisë dhe vdekshmërisë.

Popullsia dhe familjet në Shqipëri, 1923 ± 2001, Numri i Familjeve, Dendësia për KM 2, Pjesëtarë për Familje Vitet 1923 1930 1945 1950 1955 1960 1969 1979 1989 2001 Gjithsej 814,380 833,618 1,122.044 1,218,945 1,391,499 1,626,315 2,068,155 2,590,600 3,182,417 3,069,275 POPULLSIA Meshkuj 421,618 428,959 570,361 625,935 713,316 831,294 1,062,931 1,337,400 1,938,074 1,530,443 Femra 392,762 404,659 551,683 593,008 678,184 795,021 1,005,224 1,253,200 1,544,343 1,538,832 Numri i familjeve 143,065 146,249 196,850 211,613 251,756 279,805 346,588 463,333 675,456 726,895 Dëndësia për km 2 29.0 30.3 39.0 42.0 48.0 56.6 71.9 90.1 110.7 106.7 Pjesëtarë për familje 5.7 5.7 5.7 5.8 5.5 5.8 6.0 5.6 4.7 4.2

11

Treguesit e zgjatjes mesatare të jetës dhe të vdekshmërisë, 1950 ± 2000
Vitet 1950 1955 1960 1965 1969 1975 1979 1985 1990 1995 2000 Zgjatja mesatare Zgjatja mesatare e jetes e jetës për moshen 15 vjec 51.6 53.9 55.0 56.3 62.0 58.6 64.1 58.6 66.5 60.1 67.0 60.0 68.0 60.1 70.2 60.0 70.7 60.6 73.1 60.6 74.6 62.4 Vdekshmëria infantile 143.1 103.9 96.6 92.9 89.1 84.8 74.1 46.4 45.4 26.4 22.8 Vdekshmëria për moshën 1-4 vjeç 105.3 124.3 58.6 34.2 22.2 18.9 17.4 14.4 15.5 12.0 9.1

Popullsia sipas Rretheve dhe ndryshimet e saj në vitet 1989 dhe 2001 Rrethet SHQIPËRIA Berat Bulqizë Delvinë Devoll Dibër Durës Elbasan Fier Gramsh Gjirokastër Has Kavajë Kolonjë Korçë Krujë Kuçovë Kukës Kurbin Lezhë Librazhd Lushnjë Malesi e Madhe Mallakastër Mat Mirditë Numri i banoreve 1989 2001 3,182,417 3,069,275 136,461 127,837 50.282 42.968 23.785 10.765 38.094 34.641 99.368 85.699 164.484 181,662 211.948 221.635 204,137 199,082 43,565 35,750 66,373 54,647 21,881 19,660 81,015 78,179 24,781 17,161 177,127 142,909 54,046 63,517 39,937 35,338 79,421 63,786 52,806 54,392 62,001 67,734 71,982 72,387 134,280 143,933 43,784 36,692 40,925 39,529 76,674 61,187 50,447 37,056 Ndryshimi (në %) -3.56 -6.32 -14.55 -54.74 -9.06 -13.76 10.44 4.57 -2.48 -17.94 -17.67 -10.15 -3.50 -30.75 -19.32 17.52 -11.52 -19.69 3.00 9.25 0.56 7.19 -16.20 -3.41 -20.20 -26.54

12

Peqin Përmet Pogradec Pukë Sarandë Skrapar Shkodër Tepelenë Tiranë Tropojë Vlorë

30,002 39,775 71,446 48,969 63,983 46,503 192,505 49,850 368,213 44,779 176,788

32,964 25,780 70,471 34,386 35,089 29,845 185,395 32,404 519,720 27,947 147,128

9.87 -35.19 -1.36 -29.78 -45.16 -35.82 -3.69 -35.00 41.15 -37.59 -16.78

POPULLSIA DHE dËNDËSIA E POPULLSISË 2009 Mesatare vjetore Qarqet Shqipëria vlora POPULLSIA SIPAS GJINISË Mesatare vjetore 2007 Qarqet Gjithisej Shqipëria 3 161 337 Vlora 152 846 Meshkij Femëra 1 587 1 573 841 496 75 470 75 376 2008 Gjithisej Meshkij 3 181 949 1 585 523 210 457 104 022 Femëra 1 596 426 106 435 Popullsia 3181949 210457 Sipërfaqja km2 28748 2706 Dëndësia 111 78

POPULLSIA SIPAS ZONAVE Mesatare vjetore 2007 Qarqet Gjithisej Shqipëria 3 161 337 Vlora 152 846 Qytete 1 531 995 99 087 2008 Fshat Gjithisej 1 629 3 181 949 342 53 760 210 457 Qytet Fshat 1 549 1 632 567 382 144 061 66 396

13

EKONOMIA Shqipëria është një vënd në zhvillim dhe si e tillë ka prespektiva të mbëdha për
zhvillimin e ekonomisë. Pozita e favorshme gjeografike, urrë lidhëse me pjesën tjetër të Europës dhe ballkanit, i jep mundësi zhvilimit të turizmit. Nëntoka e Shqipëris është shumë e pasur dhe kjo ka bërë që të funksiononte industria e nxjerjes dhe përpunimit të naftës, e mineraleve të kromit, bakrit, etj. Një rol të rëndësishëm kanë dhe industria e lehtë si e manifakturës tekstile , një hov të rëndësishëmvitet e fundit ka marr dhe zhvillimi i ndërtimit.

Vlora është një qendër e rëndësishme turistike, kjo fal edhe mjedisit të këndshëm bregdetar. Vlora është një qendër e rëndësishme tregtare dhe detare në Shqipëri. E zhvilluar është industria e peshkimit. Vlora prodhon naftë, gaz natyror, bitum dhe kripë. E zhvilluar në qytet është industria e manifakturës tekstile si dhe ajo e ndërtimit. Vitet e fundit ka pasur një zhvillim të madh turizmi, duke u shoqëruar ky zhvillim me ndërtimin e shumë hoteleve, restoranteve, plazheve. Lë ende për të dëshiruar fakti se vet tregtaret Vlonjatë nuk munden të kryejnë një turizëm të mirëfillte duke bërë që shumë turistë ta shohin qytetin më shumë si një rrugë kalimi sesa një
vëndqëndrim, dhe kjo për faj të mungesës së komunikimit të kulturuar dhe mirësjelljes me klientin. Shkalla e punesimit dhe pjesmares në zhvillimin e ekonomisë të qytetit të Vlorës dhe të gjithë Shqipërisë FORCAT AKTIVE TË PUNËS Qarqet Shqipëria Vlora 2007 1 382 466 87 132 2008 1 291 897 56 176

SHKALLA E PJESMARJES NË FORCAT E PUNËS Në përqindje Qarqet 2007 2008 Shqipëria 65.20 61.86 Vlora 57.87 58.16 SHKALLA E PUNËSIMIT Në përqindje Qarqet 2007 Shqipëria 56.43 Vlora 48.46

2008 53.76 50.68

14

SHKALLA E INAKTIVITETIT Në përqindje 2007 2008 Shqipëria 34.80 38.06 Vlora 42.13 41.84 SHKALLA E PAPUNËSISË Në përqindje Qarqet 2007 Shqipëria 13.50 Vlora 16.21

2008 13.05 12.09

SHKALLA E PAPUNËSISË AFATGJATË Në përqindje Qarqet 2007 2008 Shqipëria 9.37 8.56 Vlora 11.05 9.09

15

ARSIMI
Shqipëria ka pasur një traditë të arsimimit dhe të kultures. Shqipëria ka 7 universitete shtetrore dhe shumë universitete private. Arsimi nëntë vjeçar në shqipëri është i detyrueshëm. Arsimi është shumë i zhvilluar dhe perfaqësohet nga frekuentimi i shkollave publike dhe private në nivelin e shkollave të mesme dhe nëntë vjeçare.

NXËNËS TË DIPLOMUAR NË ARSIMIN E MESËM TË PËRGJITHSHËM DHE PROFESIONAL 2007-2008 Qarqet Nxënës të diplomuar Gjithisej Femëra Shqipëria 31 122 16 971 Vlorë 1 932 1 145 Në të mesme të përgjithshme Gjithisej Femëra 26 255 14 426 1 594 962 Në të mesme profesionale Gjithisej Femëra 4 867 2 545 338 183

Shënim: Tek të diplomuarit perfshihen edhe ata me çertifikatë të shkollave profesionale STUDENTË TË DIPLOMUAR NË ARSIMIN E LARTË BRËNDA VËNDIT: 2007-2008 Universitete Studentë të diplomuar Gjithisej Femëra Shqipëria 11 762 7 200 Vlorë 1 719 1 217 Me kohë të plotë Gjithisej 8 555 1 262 Femëra 5 140 887 Me kohë të pjesshme Gjithisej Femëra 3 207 2 060 457 330

NUMRI I SHKOLLAVE SIPAS LLOJIT DHE NUMRI I MËSUESVE NË ARSIMIN E MESËM PUBLIK DHE JO PUBLIK PËR VITIN SHKOLLOR 2008_2009 Niveli 3: Nr Emërtimi Arsimi publik Arsimi jo publik Bash Kom rreth Rrethi ki une i Bashki Komune 1 Shkolla gjithsej 27 12 15 8 8 -Të përgjithshme 19 7 12 6 6 - Profesionale 4 4 0 2 2 - Tëbashkuara 12 0 12 4 4 2 Nxënës të regjistruar 4807 3092 1715 1110 1110 - femra 2368 1442 926 679 679 a E mesme e 3734 2019 1715 880 880 përgjithshme - femra 2053 929 1127 547 547 b E mesme profesionale 1073 1073 0 230 230 - femra 315 315 0 132 132 3 Nxënës të regjistruar 4807 3092 1715 1110 1110

16

4 5

ditën - femra Msuës gjithsej - femra - me arsim të lartë Numri i klasave gjithsej

2368 490 327 480 213

1442 380 276 376 106

926 110 51 104 107

679 120 120 51

679 120 120 51 0

STUDENTË TË REGJISTRUAR NË ARSIMIN E LARTË PUBLIK DITËN DHE ME KORESPONDENCË PËR VITIN SHKOLLOR 2008_ 2009 Emertimi Studente te S regjistruar Gjithsej / Femra
7567 1344 859 946 217 177 262 116 64 22 124 451 350 452 211 985 29 958

stemi i elite's Sistemi me Pr korespondence Gjithsej / Gjithsej/1 Femra Femra
3751 596 244 537 7 0 48 33 0 15 75 299 173 313 156 713. 29 513 1246 377 184 149 0 0 0 0 0 0 23 0 0 96 53 214 0 150

anuar te rinj Gjithsej / Femra
1009 159 82 108 0 0 18 33 0 15 0 97 55 91 33 150 0 168

Gjithisej rrethi Ekonomi, Drejtësi, Biznes - Turizem - Drejtësia Shkencat -Inxhinieri navale - Navigation Teknologji informatike Informatike _lnxhinieri Mekanike Mateniatikë Matematike-Fizikë Edukimi Anglisht Italisht -Cikli ulët _Parashkollore _Gjuhë -Letërsi _ Petagogji speciale - Infermicri

4316 6321 736 967 288 675 587 797 7 217 0 48 33 0 15 91 299 173 389 209 899 29 513 177 262 116 64 22 101 451 350 356 158 771 29 808

565 2034 14 243 44 50 0 0 0 0 0 0 16 0 0 76 53 186 0 0 192 139 0 104 137 116 64 22 0 160 136 117 35 158 0 411

17

TRANSPORTI

Rrjeti i përgjithshëm rrugor në Shqipëri, duke konsideruar gjithë kategoritë e rrugëve ku qarkullojnë automjete është rreth 18,000 km i gjatë duke përfshirë 3,636 km Rrugë Kryesore Kombëtare, 10,500 deri në 11,000 km Rrugë Rrethesh dhe Komunale dhe pjesa që ngelet me rreth 4,000 km është nën juridiksionin e njësive të ndryshme autonome, ndërmarrjesh ose firmash. Rrjeti rrugor primar është rreth 1,138 km me nëntë lidhje kryesore që formojnë shtyllën kurrizore të rrjetit si dhe një rrjet dytësor me një gjatësi të përgjithshme prej 1,998 km. Kodi rrugor përcakton gjashtë kategori rrugësh përsa i përket ndërtimit të tyre, standardeve teknike të projektit dhe karakteristikave funksionale:

A-Autostrada B-Rrugë interurbane kryesore, C-Rrugë interurbane dytësore, D-Rrugë urbane kryesore, E-Rrrugë urbane dytësore F-Rrugë lokale.

18

Këto rrugë më tej janë ndarë sipas pronësisë në: rrugë shtetërore, rrugë rrethi, rrugë të brendshme (rrugë nën juridiksionin e disa ndërmarrjeve të p.sh. minierash apo pyjesh) rrugë Komunale (gjithë rrugët brenda komunave) Parku i automjeteve në Shqipëri në fund të vitit 2007 përbëhet prej 349 726 automjete, nga të cilat 192 526 automjete janë që kanë kryer kontrollin teknik. Në përgjithësi numri real i automjeteve në qarkullim nuk është i saktë, pasi është kontingjenti i mjeteve të cilat nuk kanë kryer kontroll teknik dhe i atyre të cilat figurojnë të regjistruara, por që nuk janë në qarkullim. Rritja mesatare vjetore është relativisht e lartë 11.3%, megjithatë shkalla e motorizimit mbetet e ulët, 10 mjete për 100 banorë, kundrejt 60/100 që është mesatarja evropiane. Nga viti në vit ka ardhur duke u rritur numri i mjeteve të reja, por kryesisht i autoveturave. Automjetet e rënda si autobusa dhe kamionë, janë pothuaj të gjithë të përdorur. veçanta si

Aktualisht numri i linjave ndërqytetëse ndërmjet qarqeve është 340 (në të cilën operojnë 171 firma për transport rrugor pasagjeresh që përfaqësojnë një numër prej 855 autobusësh) që licencohen tashme nga organet e njësive të vendore (bashkitë). Nga organet e pushtetit vendor janë të miratuara 60 linja ndërqytetëse brenda qarqeve si dhe 450 linja rrethqytetës. Problemet kryesore për operatorët e transportit të udhëtarëve përveç atyre që lidhen me infrastrukturën rrugore janë; Mungesa e terminaleve të autobusëve si dhe konkurrenca e pandershme që lidhet me cilësinë e autobusëve, me mosrespektimin e orareve të miratuar. Organet e pushtetit vendor janë përgjegjëse për transportin e brendshëm të udhëtarëve brenda juridiksionit të tyre. Këshilli i Qarkut miraton linjat e transportit ndërqytetës të udhëtarëve brenda qarkut si dhe linjat rrethqytetëse. këtë lloj shërbimi brenda juridiksionit të tyre. Në linjat urbane të qytetit të Tiranës kanë hyrë shumë operatorë private, shtimi i numrit të tyre ka sjellë edhe përmirësimin e këtij lloj shërbimi.

19

Bashkitë gjithashtu janë përgjegjëse edhe për shërbimin e udhëtarëve me taksi (këshilli bashkiak përcakton çmimet dhe tarifat). Ministria përcakton numrin maksimal të taksive në shkallë vendi. Sistemi i transportit urban ekziston edhe në qytete të tjera të mëdha si Durrës, Vlorë dhe Korçë,në të cilat ka filluar futja e operatorëve private në linjat urbane, por edhe në këto qytete mungojnë terminalet e autobusëve. - Transporti i mallrave Transporti ndërkombëtar i mallrave për të tretë kryhet nga 90 shoqëri transporti, të cilat përfaqësojnë rreth 1090 mjete. Këtij trafiku i shtohet edhe transporti ndërkombëtar i mallrave për llogari të vet që përfaqësojnë rreth 640 mjete. Përveç tyre në tregun e brendshëm ka shumë operatorë të vegjël të transportit të brendshëm të mallrave që punojnë për të tretë apo për llogari të vet. Transporti ndërkombëtar i mallrave kryhet në bazë të marrëveshjeve bilaterale, në bazë të cilave janë ose jo subjekt i sistemit të kuotave të lejeve që rrjedhin nga këto marrëveshje. Me Greqinë që nga viti 2006 përdoren lejet me afat dyvjeçar, te cilat kanë lehtësuar transportuesit e dy vendeve. Me Maqedoninë shkëmbimi i mallrave bëhet pa sistem lejesh. Një volum të madh në transportin e mallrave zë transporti i mallrave të rrezikshme. Operojnë 378 mjete të transportit mallrave të rrezikshme, nga të cilat 98 mjete për transport ndërkombëtar. Transporti ndërkombëtar i mallrave të rrezikshme bëhet sipas Marrëveshjes së ADR-së, përsa i përket trajnimit, testimit dhe pajisjes me dëshmi të drejtuesve të mjeteve. Funksionojnë 67 agjenci spedicionere, të cilat merren me organizimin dhe shpërndarjen e mallrave kryesisht të transportit ndërkombëtar, 27 nga të cilat janë të vendosura në Durrës. Problemet kryesore për transportin e mallrave janë ato që lidhen me liberalizimin e lejeve të kalimit, proçedurave të gjata doganore, taksave; kontrollin për sa i përket peshave mbi aks; kontrolli teknik i mjeteve ekologjike, i mjeteve të mallrave. Transporti detar ndërkombëtar ishte i përqendruar thuajse tërësisht në Portin e Durrësit dhe në ndonjë rast dhe në Portin e Vlorës, me infrastrukturë/

20

superstrukturë të varfër dhe kapacitete përpunuese të kufizuara. Flota Detare Tregtare Shqiptare e organizuar si ndërmarrje shtetërore, ishte e amortizuar fizikisht dhe moralisht, me një kapacitet prej rreth 90.000 mjete dhe transportonte rreth 33 për qind të volumit të mallrave të eksport - importit. Transporti ujor ishte i kufizuar kryesisht në zonën e veriut dhe më aktiv në liqenin e Komanit. Trafiku detar dhe çështjet detare duhet të konsiderohen shumë të rëndësishme, për veprimtarinë ekonomike të vendit tonë, ashtu siç janë më të rëndësishmet dhe për zhvillimin ekonomik dhe social të botës moderne Për të gjitha vendet bregdetare deti ka qenë burim i mirëqenies, për zhvillimin e mëtejshëm ekonomik dhe të reputacionit ndërkombëtar. Infrastruktura e rrugëve detare nuk kërkon fonde për tu ndërtuar dhe mirëmbajtur, por duhen ndërtuar dhe pasur portet, si pikat e nisjes dhe të mbërritjes në rrugët detare, si pikat e lidhjes së transportit detar me atë tokësor. Të gjitha veprimtaritë që kryhen në detari, përfshijnë një fushë të gjerë të aktiviteteve të ndryshme si: transporti detar i pasagjerëve dhe mallrave transporti i brendshëm (kabotazhin) lundrimet turistike e sportive. monitorimi i trafikut detar dhe hidrografinë. industria e ndërtimit të anijeve porte detare mbrojtja e mjedisit detar trajnimi, certifikimi i detarëve etj. burimet detare (peshkimi, gaz/naftë,turizmi)

Vlora ndodhet rreth 135 km larg Tiranës, kryeqytetit të Shqipërisë, ndërkohë që
vetëm 77 milje e ndajnë nga Greqia. Drejt këtyre dy pikave udhëtojnë autobusë e mjete të shumta, që mundësojnë transportin e njerëzve. Bashki Vlorë është e lidhur me hekurudhë për transport pasagjerësh e mallrash me shumë qytete të Shqipërisëtë. Hekurudha funksionon rregullisht për në qytetet e Tiranës, Durrësit dhe me tej për në Pogradec dhe për në Shkodër. Gjëndja e tanishme bën që hekurudhat praktikisht mos të përdoren pothuajse fare. Vlen për tu theksuar se qytetin e Vlorës e ndajnë vetëm 72 km nga Italia. Çdo ditë nisen tragete për në Brindisi, Otranto.

21

Përsa i përket transportit ajror në Vlorë ndodhet dhe aeroporti ushtarak, tashme jashtë përdorimi.

Porti Detar i Vlorës, është porti i dytë në Shqipëri për nga rëndësia, i vendosur rreth 90 km në jug të Portit të Durrësit dhe është përcaktuar si porta e dytë hyrëse e Korridorit VIII. Në këtë port kryhet përpunimi i anijeve traget me pasagjerë dhe anijeve me mallra, duke mbuluar rreth 10% të mallrave të eksport-importit. Porti është në procesin e zhvillimit të infrastrukturës dhe superstrukturës së tij, mbi bazën e Master Planit. Qeveria Italiane, do të financojë me rreth 15.3 mln EURO fazat I+II+III, të cilat përfshijnë ndërtimin e kalatave për mallrat dhe kalatës së trageteve. Ne qarkun e Vlorës ndodhet edhe porti i Himarës i cili nuk ka ndonjë rol ne volumin e përpunimit te mallrave dhe do shërbejë si një port dytësor, kryesisht me drejtim turistik vetëm për Himarën dhe zonat përreth Porti (Treminali) i Gjirit të Vlorës ± Vlorë po ndërtohet nga kompania Italiane La Petrolifera Italo Albaneze në bazë të një marrëveshje konçensioni me Shtetin Shqiptar. Gjithashtu, ndërtimi i këtij porti, do te shërbejë për shkarkimin dhe depozitimin e naftës, gazit e nënprodukteve te tyre, do te krijoje lehtësira përpunimi duke rritur shkallen e sigurisë dhe mbrojtjen ambientale.

22

GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR 2008 km
Qarqet Shqipëri Gjithisej 13 051 Gjithisej 3 600 Në varësi të Dr. Rrugor Nacionale Turistike Miniera 2 631 566 149 Pyjore 123 Strate 131 Rrugë rurale 9 451

Vlora

1152

444

288

153

-

-

3

708

MJETET E TRANSPORTIT RRUGOR TË PASAGJERËVE Qarqe t Gjithi se 2007 Autov etura Autob us dhe mikro bus 29 506 2 480 Motoçi kleta dhe triçikla 13 859 1 005 Gjith ise 2008 Autove tura Autob us dhe mikro bus 30 575 3 209 Motoçi kleta dhe triçikla 18 329 1 027

Shqip ëri Vlora

281 307 23 049

237 942 19 564

297 842 23 525

248 938 19 289

NUMRI I MJETEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR SIPAS LLOJIT PËR VITIN 2008 GJËNDJE NË FUND

Nr.

1 2 3 4 5 6 7

Përshkrimi Rrethi gjithsej Nga këto: Autovetura Autobuze, mikr'obuze Kamiona + kamionçina Traktorë rrugorë Motoçikleta Rimorkio Të tjera

Gjithsej 21085 16400 630 1700 105 270 150 1830

Burimi i informacionit: Drejtoria e Policisë së Rrethit TRANSPORTI RRUGOR URBAN I UDHETAREVE PER VITIN 2008 Nr. 1 2 3 4 Emërtimi Vellimi i punes Vellimi i punes Kilometra gjithsej Kilometra me ngarkese Njsia e matjes OOO.udhetare OOO.ukm OOO.km kmg Viti 2849 25641 439 427631

23

TREGUESIT KRYESORË TË NDËRMARRJEVE TË TRANSPORTIT PËR VITIN 2008 MIJE LEKE
Kodi Në Emërtimi 4 shifror Ndërmarrjet e transportit Gjithisej Nuniri i Ndërmai Transportit. ATN TRKOM 2 2 Nr. mcs.i të punësuarve ATN210 86 86 Shifra afarizmit ATN120 58379 58379

PUNËSIMI DHE PAGAT NË NDËRMARRJET E TRANSPORTIT PËR VITIN 2008 (SIPAS MOD. 123) mije lekii
Kodi Nuniri i Nr. mes.i të ndërmarrj. punësuarve Në Gjithisej Me pagesë 4 shifror ATN ATN210 ATN211 TRKOM Ndermarrjet e transportit 2 86 86 gjithsej 2 86 86 Emertimi Fondi i pagave gjithisej ATN230 28644 28644

Sltenim :Ndenncti~fjet me mbi 10 ptinonjes AKSIDENTET NË QARKULLIMIN RRUGOR PËR VITIN 2008 (Mod AKSD_AR1) numër Nr. Emërtimi Gjithsej Aksidente automobilistike - Numri i aksidenteve gjithsej a) Te ëare b) Teplagosur Viti 2008 Femra

37 9 22

3 11

MJETET E TRANSPORTIT RRUGOR TË MALLRAVE Qarqe t Gjithi sej 2007 Kami ondhe kamo içina 59 645 6 405 Trakt or rrugo r 1 976 182 Rimork io 6 708 543 Gjith ise 2008 Kamio n dhe kamoi çina 71 015 6 490 Trakt or rrugo r 1 987 181 Rimork io 7 217 550

Shqip ëri Vlora

68 329 7 130

80 219 7 221

24

TRANSPORTI DETAR I PASAGJERËVE Qarqet 2007 Gjithisej Pasagjerë Të hipur Të zbritur 473 288 451 294 56 111 57 562 2008 Gjithisej Pasagjrtë Të hipur Të zbritur 1 079 559 533 186 546 373 123 267 61 508 61 759

Shqipëria 924 582 Vlora 113 673

TRANSPORTI DETAR I MALLRAVE 000 ton Qarqet 2007 Gjithisej Mallra Të Të ngarkuar shkarkuar Shqipëria 4 332 1 007 3 324 Vlora 77 5 72 AKSIDENTET AUTOMOBILISTIKE Qarqe t Aksid ente Gjithi se 1 254 45

2008 Gjithisej 4 705 72

Mallra Të ngarkuar 1 192 -

Të shkarkuar 3 513 72

2007 Gjith Persona të aksidentuar ise Gjithi Të Të sej vrarë plagosu r 1 728 64 384 15 1 344 49 1 208 50

2008 Persona të aksidentuar Gjithis Të Të ej vrarë plagosu r 1 559 63 303 15 1 256 48

Shqip ëri Vlora

GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR 2008 Km
Qarqet Gjithisej Në varësi të Dr. Rrugor Gjithisej Nacionale Turistike Miniera Pyjore Strate Rrugë rurale

Shqipëri 13 051 Vlora 1152

3 600 444

2 631 288

566 153

149 -

123 -

131 3

9 451 708

MJETET E TRANSPORTIT RRUGOR TË PASAGJERËVE
Qarqet Gjithise Autovet ura 2007 Autobus dhe mikrobus
29 506 2 480

Gjithise Motoçik leta dhe triçikla
13 859 1 005 297 842 23 525

Autovet ura

2008 Autob us dhe mikro bus
30 575 3 209

Moto çiklet a dhe triçik la
18 329 1 027

Shqipëri Vlora

281 307 23 049

237 942 19 564

248 938 19 289

25

MJETET E TRANSPORTIT RRUGOR TË MALLRAVE Qarqe t Gjithi se 2007 Kami ondhe kamo içina
59 645 6 405

Trakt or rrugo r
1 976 182

Rimork io
6 708 543

Gjith isej

2008 Kamio n dhe kamoi çina
71 015 6 490

Trakt or rrugo r
1 987 181

Rimork io
7 217 550

Shqipër i Vlora

68 329 7 130

80 219 7 221

TRANSPORTI DETAR I PASAGJERËVE Qarqet Gjithisej Shqipëria 924 582 Vlora 113 673 2007 Pasagjerë Të hipur Të zbritur 473 288 451 294 56 111 57 562 2008 Pasagjrtë Të hipur Të zbritur 1 079 559 533 186 546 373 123 267 61 508 61 759 Gjithisej

TRANSPORTI DETAR I MALLRAVE 000 ton Qarqet 2007 Gjithisej Mallra Të Të ngarkuar shkarkuar Shqipëria 4 332 1 007 3 324 Vlora 77 5 72

2008 Gjithisej 4 705 72

Mallra Të Të ngarkuar shkarkuar 1 192 3 513 72

AKSIDENTET AUTOMOBILISTIKE
Qarqet Akside nte Gjithis e 1 254 45 2007 Persona të aksidentuar Gjithis Të Të ej vrarë plagosu 1 728 64 384 15 1 344 49 Gjithi se 2008 Persona të aksidentuar Gjithise Të Të j vrarë plagosu 1 559 63 303 15 1 256 48

Shqipë ri Vlora

1 208 50

26

AKSIDENTE PËR 10 MIJË MJETE DHE 100 MIJË BANORË SIPAS VITEVE 1999-2008
Emërtimi Njësia e matje s Aksident e gjithisej Për 10.000 mjete Për 1000 mijë banor Të vrarë Për 10.000 mjete Për 10.000 mijë banor Të plagosur Për 10.000 mjete Për 1000 mijë banor 09 00 01 02 03 VITET 04 05 06 07 08

Nr. Nr. Nr. Nr. Nr.

468 3.155 31.81 274 18.4 7

429 23.17 12.61 280 15.12

400 18.65 12.95 297 13.85

328 13.96 10.5 4 250 10.6 4

363 13.75 11.54 264 10

804 29.96 25.71 315 11.47

853 29.96 27.15 307 10.78

1018 31.77 32.3 277 8.64

1254 35.85 39.66 384 10.97

1208 31.95 30.08 303 8.01

Nr.

8.09

8.23

9.62

8.03

8.39

10.07

9.77

8.79

12.14

9.55

Nr. Nr. Nr.

383 25. 8 11.3

336 18.1 5 9.88

250 11.6 5 9

228 9.7 7.32

248 9.4 7.8 8

804 29.2 7 25.7

875 30.7 4 27.8

1051 32.8 33.3 5

1344 38.4 2

1251 33.0 8

39.4 42.52 8

Aksidentet në vite

13 44

1254 Numuri i aksidenteve 1018
80 4 10 51

1208

804 468
38 3

853

25 0

1999

2000

2001

2002

22 8

2003

24 8

274

429 280
33 6

400 297

87 5

328 250

363 264

315

307

277

384

303

2004

2005

2006

2007

2008

Vitetet e monitoruara Aksidente gjithisej Të vrarë Të plagosur

12 51

27

Aksidente pë 10 m ijë m jete 45 40 Nr. Aksidenteve 35 30 25 20 15 10 5 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Vitetet e m onitoruara i t 25.8 23.17 18.65 18.15 15.12 11. 31.55 29.96 29.27 29.96 30.74 31.77 32.8 35.85 38.42 31.95 33.08

Numuri i aksidenteve pë 100 mijë banorë
45 40 35 r 30 25 20 31.81 25.7 25.71 27.8 27.15 ji tr 33.35 32.3 30.08 42.52 39.66 39.48

Nr. i r

15 10 5 0 1999 i 2000 t 2001 2002 2003 2004 2005 2006 r 100 ij 2007 r 2008 11.3 8.09 12.61 9.88 8.23 12.95 9.62 9 10.54 8.03 7.32 11.54 8.39 7.88 12.14 10.07 9.77 8.79 9.55

i

t

ij

1 5) 43 1 2

r 100 i j r 100

r Vitete e monitorimit r r r 

 ©¥ ©

1 0 1 4 7 16

1 5) 43 1 2 1 0 48 )(' & % 4 16 1 5) 4 3 1 2 1 0 ( )( ' & % $ 

© © ©

r

r 10.000 j t r 10 i j j t

l

r

r 10

¢

8.

ij

¡£
j t

 

¥ ¨    § ¨ ¥¤

¡

10 9.4

¡

10. 9.7

 

¢  

¥ ¨       ¥ ¨ ¥ § ¦ ¥¤

¡

18.

 

13.85 11.65

13.96

13.75 10. 8 10. 8.01

# " ! 

28

AKSIDENTE, VIKTIMAT, TE PLAGOSURIT NE VITE Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
16. 17.

VITET 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 199 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

AKSIDENTE 574 591 559 399 331 370 439 468 429 400 328 363 804 850 1018 1254 1208

VIKTIMA 372 375 421 306 257 266 308 274 230 297 230 267 315 308 277 384 303

TË PLAGOSUR 449 547 535 333 258 319 339 383 336 250 228 250 804 875 1051 1344 1251

GJITHISEJ 821 922 956 639 515 585 647 657 616 547 478 510 1119 1183 1328 1728 1554

Terminalet

Elementët kryesor të infrastrukturës së transporit janë dhe terminalet, të cilët luajnë rolin kryesor në elementët përbërës të infranstrukturës rrugore. Duke qënë se transporti rrugor zë rreth 80% të transportit të përgjithshëm të transportit të mallrave dhe pasagjerëve. terminali është një strukturë ndrëtimore që ka për qëllim vëndqëndrimin e autobusave dhe mjeteve të tjera të transportit publik dhe privat. Terminali është mënyra baze e opreimit dhe menaxhimit të udhëtarëve dhe mjeteve të transpoertit të tyre.

29

Terminali është mënyra bazë e opreimit dhe menaxhimit të udhëtarëve dhe mjeteve të transpoertit të tyre. Ky terminal duhet të thithë sa m shumë linja urbane dhe linja interurbane dhe një ndrthurej midis tyre, duke krijuar sa më shumë lehtësime në trafik, duke krijuar hyrje dhe daljen e rrugëve nacionle dhe kombëtare. Një rëndësi të madhe në kompozimin e terminalit ka numri i linjave interurbane që do të operojnë në të dhe prespektiva e zhvillimit të qytetit. Kjo për faktin se terminali projektohet që të plotësoj nevojat deri në një periudhë 20 vjet pas projektimit dhe ndertimit të tij .

Teminali në funksion të qëllimit të përdorimit të tij mund të jet; -për udhëtarë -për udhetare dhe mallra -për mallra Terminali ndahet dhe në funksion dh të distancës së udhëtimit që kryejnë linjat urbane : -terminale urbane -terminale interurbane (ndërqytetase) -terminale ndërkombëtare Në funksion të stacioneve të nisjeve dhe mbritjes kemi -stacion i thjeshtë pa infrastrukturën e shërbimeve -vëndeqëndrime gjatë aksit rrugor kombëtar që mund të kenë ndrëtesë shërbimi ose jo, mund të jenë dhe të mbuluar po nuk kanë infrastrukturën e nevojshme

30

-terminalet tranzite, këto lloj terminalesh shërbejn për shkëmbim udhetarësh në të cilët, ekzistojnë, pothuajse të gjitha infrastrukturat e shërbimeve, por janë të vogela. Këto loj teminalesh ndërtohen në akset e rrugëve ose në periferi të qytetit. -terminalet fundore, të ndërtuara në qytete Në funksion të mënyrës së menaxhimit të terminaleve i ndalmë në : i gjith aktiviteti menaxhohet nga shteti menaxhohet nëpermjet koncensionit menaxhohet nga shteti dhe privati

Funksion të veëdmbritjeve dhe nisjeve të automjeteve, terminalet i ndajmë në : -terminale me vëndmbritje dhe vëndnisje të ndara -terminale me vëndmbritje dhe vëndnisje të bashkuar

Për sa i perket kompozimit të terminalit dhe të elementëve përbërës të tij, duhet që ndërthurja midis tyre të realizoj një qarkullim të lehtë të udhëtarëve ose bagazheve, pa ndërprerje fluksin e automjeteve. Realizimi i një skeme qarkullimi të automjeteve dhe udhëtarëve e bën terminalin sa më të mire dhe fleksibël dhe me një siguri sa më të lartë. Ky kompozim varet nga ; -numri i linjave interurbane që hyjnë dhe dalin në terminal -sipërfaqja e tokës së marë për të ndërtuar terminalin.

Kompozimi i elementëve të një terminalit varet dhe nga disa parametra të mjeteve që janë : -gjerësia e mjetit

31

-gjatësia e mjetit -sipërfaqja e parkimit -rrezja manovruse e mjetit. Terminali mund të ketë një nga këto skemat

*Skema e kompozimit me ishull ± Sipërfaqja e tokës është në formë trekëndëshi. Terminali ndërtohet në qëndër bashkë me oborin e lëvizjes së udhëtarëve. Duke u mbështetur në numrin e popullsisë së VLORËS që është rreth 125 mijë banorë si dhe në formën e sipërfaqes së zgjedhur, kjo formë nuk është e përshtatëshme. Kjo për problemet që shfaqen në lëvizjen e në rrugët e qarkullimit të mjeteve. Kjo skeme ka probleme sigurie dhe nuk ka fleksibilitet në rritjen e numrit të nisjeve dhe mbritjeve ..

*Skema në formë U-je ±kjo skemë përdoret në qytete të cilat kane popullsi 200 mijë deri në 250 mijë banorë por kjo skemë ka një funksionalitet të ulet. Ky funksionalitet i ulët shfaqet në hyrjet dhe daljet e mjeteve. Fakti që një pjesë e pasagjerëve dhe mjeteve përzihen midis tyre ulet suguria dhe komoditeti i skemes. Kjo skemë ofron një shfrytëzim maksimal të sipërfaqes por për shkak të arsyeve të përmëndura nuk është e përshatëshme.

*Skema me formë të çfaredoshme ; - kjo skemë ka një shfrytëzim sa më të mirë të siprëfaqes dhe një ndarje vëndesh për nisjet dhe mbritjet e autobusave, të mikrobusave dhe taksive. Kjo skemë ka një fleksibilitet të lartë në ndryshimin e numrit të vëndeve të nisjes dhe mbritjes. Hyrja e dalja e mjeteve lidhet drejt për drejt me rrugën kryesore Elementët përbërës të terminalit janë :

32

-ndërtesa e terminalit, e cila shërben për shkëmbimin e udhëtareve midis linjave dhe të bagazheve. Nkëtë ndërtesë ndodhen të gjitha zyrat e nevojsheme për funksionimin normal të terminalit si: biletaria, salla pritjesh, etj. Siperfaqja e kësaj godine është rreth (10-30)% e sipërfaqes së përgjithëshme të terminalit. -rruga e hyrjes dhe daljes së autobusave. Sipërfaqja e saj merret rreth (10-25)% e sipërfaqes së ndërtesës së terminalit. -ndërtesa për riparim e shërbime të ndryshme teknike dhe lavazh. Sipërfaqja është në varësi të sipërfaqes së ndërtesës së terminalit rreth 10%. -parkim për autobusa -parkim për vetura dhe taksi Në projektimin e një terminali rëndësi ka marja në konsideratë e numrit të linjave që do të operojnë në këtë terminal dhe prespektiva e zhvilimit të qytetit, .ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe forma e sipërfaqes së zgjedhur. Sipërfaqja e përgjitheshme e terminalit llogaritet në funksion të numrit të hyrjeve dhe daljeve që ka një qytet, në funksion të pikave të hyrjes që ka qyteti. Në bazë të statistikave siperfaqja për 100 hyrje- dalje meret rreth 1200-1400 m2 Sipërfaqja e përgjitheshme e terminalit përbëhet nga : -nga sipërfaqja e ndërtesës së terminalit -sipërfaqja e rrugëve, qarkuluese të mjeteve -sipërfaqja e objeketeve të shërbimeve -sipërfaqja e vëndeve të qëndrimit të autobusëve -siperfaqja e nisjeve dhe mbritjeve -sipërfaqe të ndryshme Stot =™Si=Sipobt +Siprrug+Sip sh +Sip v p+Sippnpm+Sip ndy Sip obt =(10-25)% e sipërfaqes totale Sip pas =(15-30)% e sipërfaqes së terminalit Sip baga =10% e sipërfaqes së terminalit

33

Për të

realizuar një shfrytëzim optimal të tij

dhe prespektiva e zhvilimit të

terminalit llogarisim numrin optimal të vëndeve të mbritjes dhe nisjes sot, dhe në prespektivë . Llogaritja e numrit të vëndeve të nisjeve dhe mbritjeve bëhet : Nn=(Cp*tsh/60) Ku :Nn ±numri i nisjeve Cp-numri nisjeve në orën e pikut, merret nga të dhënat statistikore torike të hyrjeve dhe të daljeve të automjeteve në terminal Tsh-koha e shërbimit të një autobusi kjo kohë pranohet 15 min Numri maksimal i nisjeve merret me një rritje deri 10%, për të marrë parashysh difeketet dhe humbjet në kohë ; N¶n=Nn*10%+N N¶n merret për një prespektivë, e cila shpheret me koeficientin kp (ky koeficient llogaritet në funksion të rritjes së GDP-se) Llogaritja e numrit të vëndeve të mbritjes: Nmb=Cp*tsh /60 Ku : Cp ±tregon numrin maksimal të mjeteve që do të hyjnë në një orar pik Nn = Nm Perveç llogaritjes së numrit të vëndqëndmireve në nisje dhe mbtirje duhet të llogaretit dhe oborri i nisjes: W=Q/kf Ku: k-tregon numërin e udhëtarëve në një metër katërore k=1 f-frekuenca që tregon në sa minuta është distanca nga një nisje në nisjen tejtër f=Cp/N Ku: Cp-tregon numrin maksimal i përbashkët si të nisjeve dhe mbritijeve në orën pik

34

N-numri i përgjithshëm Shqipëria ka rreth 18300 km rruge nga të cilat 3456 janë rrugë kryesore, 1000 km brënda qyteteve. Qyteti i Vlorës ka rreth 1152 Km rrugë. Gjëndja e infrastrukturës rrugore lë shumë për të dëshirruar si për sa i takon cilësisë së asfaltitdhe parametrave të tjera, dhe mund ta klasifikojmë :

gjëndja e mirë Gjëndja e keqe Gjëndja shumë e mirë

20% 60 % 20 %

Nga inventari i mjeteve në shkallë kombetare marrim këto tabela : Qarqe Gjithi sej 2007 Autobu s dhe mikrob us
29 506 2 480

Autove tura

Moto çikle ta dhe triçi kla
13 859 1 005

Gjith isej

Autove tura

2008 Autob us dhe mikro bus
30 575 3 209

Motoçi kleta dhe triçikla
18 329 1 027

Shqipër i Vlora

281 307 23 049

237 942 19 564

297 842 23 525

248 938 19 289

MJETET TË TRANSPORTIT RRUGOR TË MALLRAVE
Qarqe Gjithis e 2007 Kamio ndhe kamoiç ina 59 645 6 405 Trakto r rrugor 1 976 182 Rimorkio Gjithis e 2008 Kamion dhe kamoiçi na 71 015 6 490 Trakto r rrugor 1 987 181 Rimorkio

Shqipër i Vlora

68 329 7 130

6 708 543

80 219 7 221

7 217 550

Nga të dhënat jepet rritja mesatare X= (inventari i mjeteve në 2008 ± numri i mjeteve në 2007)/inventari i mjeteve në 2007

35

X =(23525-23049)/23049=0.02=2% Shkalla e motorizimit Shm =numri i mjeteve /numrine popullsisë = 23525 / 210457=0.11 mjete =11 mjete për 100 banore Sh m për shqipërinë është 10 mjete për 100 banorë

Qyetei i Vlorës për shkak të numrit të madh të popullsisë dhe të shtrirjes teritoriale shumë të gjerë lind, nevoja e pasjes së linjave të brëndëshme urbane. Vlora ka gjihësej 6 linja të brëndëshme; të ndara në mënyrë të tillë që të mbulloj gjithë shtrirjen teritoriale. Këto linja kanë një frekuencë prej 5 minutash në orët normale dhe prej 4 minutash në orët e pikut. Linja Vlorë uji i ftohtë ka 4 autobusa në dimër dhe në sezonin turistik ritet numri i aitobusave në 6. Linja çole spital ka 2 autobusa Linja Vlorë plazhi i vjetër ka 2 autobusa Unaza ka 3 autobusa Linja e fundit ka 2 autobusa Pjesën më të madhe të lëvizjes e mbulon linja Plazhi i vjetër -Vlore dhe Vlore- Uji i ftohtë Vlora ka dy hyrje të rëndësishme në qytet nga këto dy pika hyjn dhe dalin në dite 445 hyrje dalje dhe parashikimi i cili merr nje ritje mbi 20 % pas 20 vjetesh . Ora pik është midis ora 07-08 dhe 15-17 Pikat 1 2 Hyrje dalje 315 130 Në % 70 30 Parashikimet 378 156 531

Kompozimi i objekteve të terminalit, zgjedhja e formës së terminalit duke u mbështetur në numrin e linjave të brëndëshme që mund të grumbulloj dhe ndërthurja me linjat e tjera të jashtëme, interurbane, dhe me mënyrat etjera të transportit pra hekurdhor.

36

Nga fluksi i linjave interurbane shohim se rreth 70 % e fluksit të përgjithshëm kalon në hyrj 1 dhe në ndërthurjen e linjave të brëndëshme, duke u nisur dhe nga forma hapsinore e qytetit, në pjesën veriore ka përqëndrim më të madh të popullsisë si dhe të studentëve. vëndodhja më e mundeshme e terminalit është në piken 1, ky pozicion bën të mundur thithjen e linnjave inteurbane me urbanë. Tipi i terminalit zgjidhet në funksion të sipërfaqes. Sipërfaqja që kemi në dispozicion është e çfardoshme e përbërë nga dy drejtkëndësha dhe zgjedhim një formë U-je . Qyteti yn ka 531 hyrje ±dalje nga kjo del që sipërfaqja do të jetë : Sip =5.31*1400=7435 m2 Kjo është siperfaqja minimale e domosdoshme Llogarisim numrin e nisjeve Nn Nn=(Cp*tsh/60) Nn=45*15/60=11.25 vende=12 vënde nisjeje Duke marrë parasysh dhe defektet teknike vëndi i nisjes merret 10% më i lartë N¶n=Nn*10%+N=12*0.1+12=13 vënde nisje Nga parashikimi N¶n=63*15/60=16 vënde nisje N¶n=16+10%16=18 vënde nisje në parashikim Numri i mbritjeve Nmb=Cp*tsh /60 Nmb=50*15/60=12.5 =13 vënde mbritje N¶mb=Nmb*10%+Nmb=13+13*10%=15 vënde mbritje Nmb në parashikim Nmb=74*15/60=17.5 Nmb=Nmb*105+Nmb=20 vënde mbritje në parashikim Pasi përcaktuam numrin e mbritjeve dhe të nisjeve përcaktojmë diferencën ekohës midis dy nisjeve f=60/N=60/38=1.57 minuta është frekuenca totale

fn=60/Nn=60/18=3.3 min

37

fm=60/Nn=60/20=3 min Llogarisim numrin e udhëtarëve që lëvizin në një ditë Q=1000 pasagjerë W=1000/1*1.51=636m 2 Llogarisim sipërfaqen e terminalit : Stot =™Si=Sipobt +Siprrug+Sip sh +Sip v p+Sippnpm+Sip ndy Sip obt =(10-25)% e sipërfaqes totale Sip pas =(15-30)% e sipërfaqes së terminalit Sip baga =10% e sipërfaqes së terminalit S tot= 7434m2 Sip ob= 7434 * 25% = 1875m2 Sip e pas= 10% * 187 5 = 187.5m2 Sip e bag= 10% * 1875 = 187.5 m2

38

39

40

BASHKISË VLORE DREJTORISË SË DHËNIES SË LEJE E PËR USHTRIM KTI ITETI

AUTORIZIM PËR MIRATIMIN E TRANSPORTIT TË UDHËTARË E ME AUTOBUS NDËRMJET RRETHE E

(P r h r t

r )

Unë i nënshkruari «««««« «««««««banues në adresë««««««««««««««. Tel««««..cel«««««««««dhe me dokument identifikimi ««««««««««.Nr«««.. Bazuar në Ligjin Nr. 8308 dt. 18/03/1998 ³Për Transportet rrugore´ si dhe ndryshimet e tij, Ligjin Nr. 8378 dt. 22/07/1998 ³Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë´., Udhëzimin Nr. 5781 dt. 23/12/2003 ³Për kriteret dhe proçedurat e lëshimit, pezullimit dhe heqjes së liçensave, lejeve, çertifikatave dhe autorizimeve për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor´ si dhe Vendimeve përkatëse të Këshillit Bashkiak. Në emër të subjektit Juridik«««««««««me seli në adresën«««««««««««««««. KËRKOJ: Pajisjen me Autorizim për Miratimin e Transportit të Udhëtarëve me Autobus ndërmjet rretheve ........................................................................................ ............................................................................................................................................................... ............. Bashkëlidhur dorëzoj dokumentat e mëposhtme: 1. Vendimin e regjistrimit në gjykatë. Aktin e Themelimit dhe Statutin e Personit Juridik. Fotokopje e noteruar. 2. Plan biznesin. 3. Siguria bankare (30000 Lekë për mjetin e parë dhe 15000 Lek për mjetet e tjera) ose garancia e sigurimit. 4. Çdo dokument tjetër që vërteton pronësinë e aplikuesit mbi pasuri të tundshme dhe të pa tundshme. 5. Lejet e qarkullimit për çdo mjet. Fotokopje e noteruar. 6. Aktet e Vleresimit Teknik për çdo mjet. Fotokopje e noteruar.

41

7. Fotokopje të noteruar të taksës së regjistrimit të mjeteve. 8. Kontratat e blerjes së mjeteve dhe kontratat e huapërdorjes për mjetet që nuk janë inventar i shoqërisë. 9. Dëshmitë e penalitetit për Pronarin dhe Adminstratorin. 10. Dokumentin e Arsimimit të drejtuesit të aktivitetit. Kontrata e punës kur drejtuesi i aktivitetit është drejtuesi teknik. 11. Liçensa e subjektit për agjensi udhëtarësh ose kontrata me një agjensi tjetër të liçensuar të qytetit ku fillon linja.

DREJTORISË SË DHËNIES SË LEJE E PËR USHTRIM KTI ITETI

AUTORIZIM PËR MIRATIMIN E TRANSPORTIT TË UDHËTARË E ME AUTOBUS NDËRMJET RRETHE E

(P r h r t

r )

Unë i nënshkruari «««««« «««««««banues në adresë««««««««««««««. Tel««««..cel«««««««««dhe me dokument identifikimi ««««««««««.Nr«««.. Bazuar në Ligjin Nr. 8308 dt. 18/03/1998 ³Për Transportet rrugore´ si dhe ndryshimet e tij, Ligjin Nr. 8378 dt. 22/07/1998 ³Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë´., Udhëzimin Nr. 5781 dt. 23/12/2003 ³Për kriteret dhe

42

proçedurat e lëshimit, pezullimit dhe heqjes së liçensave, lejeve, çertifikatave dhe autorizimeve për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor´ si dhe Vendimeve përkatëse të Këshillit Bashkiak. Në emër të subjektit Juridik«««««««««me seli në adresën«««««««««««««««. KËRKOJ: Pajisjen me Autorizim për Miratimin e Transportit të Udhëtarëve me Autobus ndërmjet rretheve ........................................................................................ ............................................................................................................................................................................ Bashkëlidhur dorëzoj dokumentat e mëposhtme: 1. Vendimin e regjistrimit në gjykatë. Aktin e Themelimit dhe Statutin e Personit Juridik. Fotokopje e noteruar. 2. Plan biznesin. 3. Siguria bankare (30000 Lekë për mjetin e parë dhe 15000 Lek për mjetet e tjera) ose garancia e sigurimit. 4. Çdo dokument tjetër që vërteton pronësinë e aplikuesit mbi pasuri të tundshme dhe të pa tundshme. 5. Lejet e qarkullimit për çdo mjet. Fotokopje e noteruar. 6. Aktet e Vleresimit Teknik për çdo mjet. Fotokopje e noteruar. 7. Fotokopje të noteruar të taksës së regjistrimit të mjeteve. 8. Kontratat e blerjes së mjeteve dhe kontratat e huapërdorjes për mjetet që nuk janë inventar i shoqërisë 9. Dëshmitë e penalitetit për Pronarin dhe Adminstratorin. 10. Dokumentin e Arsimimit të drejtuesit të aktivitetit. Kontrata e punës kur drejtuesi i aktivitetit është drejtuesi teknik.

11. Liçensa e subjektit për agjensi udhëtarësh ose kontrata me një agjensi tjetër të liçensuar të qytetit ku fillon linja.

43

44

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful