Studiu Caz Insula Serpilor

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

STUDIU DE CAZ

INSULA ŞERPILOR

Studentă: Dora-Alexandra Cibotariu An II, Grupa I
IAŞI MAI 2010

1

INSULA ŞERPILOR -PĂMÂNT ROMÂNESC

2

INSULA ŞERPILOR

I. DATE GENERALE:1 Nume: Insula Şerpilor Amplasare: Europa de Est Ţară: Ucraina Suprafaţă: 0,17 km2 Altitudine: 40 m Lungime: 662 m Lăţime: 440 m Populaţie: O Mare: Marea Neagră Insula Şerpilor este o stânca/insulă din Marea Neagră care aparţine Ucrainei. Ea se găseşte în Marea Neagră, la 45 de km de ţărmurile României şi Ucrainei. Ea a fost ocupată de URSS la sfârşitul celui de-al doilea război mondial, cedată forţat de România comunistă în 1948 printr-un simplu proces-verbal secret, şi e astăzi parte a Raionului Chilia al regiunii Odessa din Ucraina. Singura utilizare a Insulei Şerpilor în trecut era ca bază de pescuit. Importanţa sa economică a crescut la începutul anilor 1980 odată cu descoperirea unor importante rezerve de petrol şi gaze naturale în subsolul platoului continental din jurul insulei. În noiembrie 2003, autorităţile ucrainiene au declarat Insula Şerpilor zonă de rezervaţie naturală, ca să demonstreze că locul poate oferi condiţii pentru turism. Şarpele de apă, care a dat numele insulei, avea o lungime de maximum 2 metri şi era complet inofensiv, dar cu o înfăţişare dezagreabilă. El a dispărut complet de pe insulă
1

http://www.insulaserpilor.info/Statutjuridic.asp

3

la mijlocul secolului al XX-lea, din cauza amplelor lucrări secrete desfăşurate de sovietici.

II. SITUAŢIA JURIDICĂ A INSULEI ŞERPILOR

Istoria Insulei Şerpilor este una destul de complexă. Cred că este important pentru a înţelege statutul juridc al acestei insule să precizăm momentele cheie2 :  1877-1878, Tratatul de la Berlin din 1/13 iulie 1878 atribuie Insula Şerpilor, Delta Dunării şi Dobrogea României. In schimb, judeţele Cahul, Bolgrad şi Ismail, din sudul Basarabiei, vor fi anexate Rusiei ţariste;  14-26 noiembrie 1878 Dobrogea revine oficial României;  Până in 1947, Insulei Serpilor va aparţine României ;  august 1944 Insula Şerpilor este ocupată de forţele navale sovietice, deşi România ii devenise aliat ;  10 februarie 1947 - Tratatul de pace în Insula Şerpilor nu a făcut obiectul discutiilor în Comisia politică şi teritorială;
2

http://www.tomrad.ro/iserpi/

4

 Pe harta la care face referire art.1 al Tratatului de pace 3 (Anexa 1), frontiera dintre România şi U.R.S.S. în sudul Basarabiei era fixată pe braţul Chilia până la vărsarea acestuia în Marea Neagră, apoi în largul mării la nord de Insula Şerpilor, ceea ce constituia o recunoaştere juridică internaţională a faptului că Insula Şerpilor era parte integrantă a teritoriului României. Practic, se menţinea, în continuare, statutul ei juridic stabilit prin Tratatul de pace de la Berlin (1878), recunoscut prin Tratatul de pace de la Paris (1920), nemodificat în urma celor două note ultimative sovietice care nici măcar nu o menţionau.  august 1944 - februarie 1947 insula s-a aflat sub ocupaţie militară sovietică având în vedere statutul U.R.S.S.- ului în cadrul Conferinţei, presiunile făcute asupra delegatiei române, jocul pro-Moscova făcut de americani şi britanici (în special), ocupaţia militară sovietică asupra României, tratarea noastră între învinşi nu între învingători - nu i-a ridicat şi chiar dacă l-ar fi ridicat tot nu ar fi obtinut câştig de cauză.  4 februarie 1948, delegaţiile române si sovietică semnează: "Tratatul de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală dintre Uniunea "Protocol referitor la precizarea parcursului liniei frontierei de stat intre Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica Populară Română"4 Republica Populara Română şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste". Acest protocol, pregătit de miniştrii de externe al României, Ana Pauker, şi al URSS, V.M. Molotov, preciza, printre altele, ca "Insula Şerpilor, situată in Marea Neagră, la răsărit de gurile Dunării, intră in cadrul Uniunii R.S.S".  23 mai 1948 este semnat, pe teritoriul Insulei Şerpilor, procesul verbal de predare-primire a insulei, de catre Nikolai Pavlovici Sutov, primsecretar de ambasadă, reprezentand MAE al URSS, şi Eduard Mezinger (Mezincescu), reprezentantul MAE al Republicii Populare Române.  1948 - 1991, Insula Şerpilor a fost bază militară sovietică, şi cel mai puternic centru de ascultare al fostei URSS din intreaga Europă de Est.  1991, Insula Şerpilor a devenit bază militară ucrainiană.
3 4

Dominuţ Pădurean, Insula Şerpilor, Ed. Muntenia, Constanţa, 2004, p. 178-369. http://www.scribd.com/doc/21713379/Insula-serpilor

5

 2009-02-03 prin verdictul Curţii Internaţionale de Justiţie de la Haga a dat dreptate României în procesul împotriva Ucrainei pentru delimitarea platformei continentale, anunţând că Insula Şerpilor nu infuenţează linia de demarcaţie, astfel încât formaţiunea are dreptul la o mare teritorială de 12 mile marine. Soluţia propusă de România pentru delimitare constă într-o linie care porneşte de la ultimul punct al frontierei maritime dintre cele două state urmând arcul de cerc de 12 mile marine din jurul Insulei Şerpilor până la un punct aflat la est de această formaţiune maritimă, apoi pe linia de echidistanţă între coastele relevante adiacente ale celor două state până la punctul unde linia de echidistanţă se transformă într-o linie mediană între coastele relevante opuse ale României şi Ucrainei, apoi spre sud pe această linie mediană.

CONCLUZII:
Partea română trebuie să fie mai insistentă în a prezenta părţii ucrainene problema ca fiind o componentă a bunei vecinătăţi, a dezvoltării normale a relaţiilor bilaterale, a interesului reciproc, a colaborării multilaterale în zonă. Poziţia României, atât faţă de Ucraina, cât şi pe plan internaţional, trebuie să fie fermă, în sensul că Ucraina nu are nici un temei să-şi aroge drepturi mai mari ca U.R.S.S. şi că preluarea succesiunii acesteia - atât cât este - trebuie reglementată în spiritul viitorului, respectiv al recunoaşterii faptului că documentele din 1948 nu pot funcţiona, în forma respectivă, mai departe. Decizia Curţii Internaţionale de Justiţie de la Haga a oferit României ceea ce de fapt era al ei. Important este ca România să menţină relaţii bune cu Ucraina, să profite de ceea ce i s-a oferit pentru că, chiar şi după atâţia ani de exploatare de către URSS şi Ucraina în Insula Şerpilor încă se găsesc resurse din care România ar putea câştiga.

BIBLIOGRAFIE
1. Dominuţ Pădurean, Insula Şerpilor, Ed. Muntenia, Constanţa, 2004.

6

SITEOGRAFIE
1. http://www.tomrad.ro/iserpi/ 2. http://www.insulaserpilor.info/Statutjuridic.asp 3. http://www.scribd.com/doc/21713379/Insula-serpilor

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful