Clasificarea staţiilor de tratare Staţii de dedurizare a apei

Fig. 1

Dedurizarea este procesul care permite eliminarea calciului şi a magneziului din apă. Aceste două elemente, împreuna cu prezenţa bicarbonaţilor, sunt principala cauză a depunerilor în interiorul instalaţiilor termice sau casnice (sisteme de încalzire, maşini de călcat, de spălat). De asemenea pot produce probleme mari şi în procesele indusrtiale. Procesul de dedurizare se realizează în mod normal prin trecerea apei prin straturi de răşini de schimb ionic (mase cationice). Răşinile conţinute în coloane schimbă ionii de sodiu cu care acestea sunt încărcate cu ionii de calciu şi magneziu (Ca2+ şi Mg2+) din apa de tratat. Când răşinile sunt “epuizate”, ele sunt pline de calciu şi magneziu (Ca2+ şi Mg2+) în timp ce conţinutul de ioni de sodiu, necesari pentru schimb, este sărac. Aceasta duce la necesitatea regenerării răşinilor. Apa prelevată din pânzele freatice sau din izvoare conţine substanţe dizolvate de tot felul. Dintre acestea, prezenţa bicarbonaţilor de calciu şi magneziu, în funcţie de concentraţia lor şi de destinaţia apei, poate da naştere unor inconveniente serioase. Creşterea temperaturii apei provoacă eliberarea unei părţi din bioxidul de carbon (care, fiind un gaz, este din ce în ce mai puţin solubil pe masură ce creşte temperatura), având drept consecinţă pierderea echilibrului anterior. Pentru a-l restabili, are loc o reacţie chimică de producere de bioxid de carbon, transformând în acelaşi timp bicarbonaţii de calciu şi magneziu în carbonaţi de calciu şi magneziu, substanţe puţin solubile şi care ţind să se precipite formând depunerile numite calcar sau piatră.

Gama dedurizatoarelor NOBEL este adecvată tratării apei atât în aplicaţiile casnice cât şi în aplicaţiile industriale. Staţii de demineralizarea a apei Procesul de demineralizare este un procedeu de îndepărtare cvasi-totală a sărurilor din apa brută şi este bazat pe schimbul de ioni. Staţiile de dedurizare NOBEL prepară automat saramura din sarea (NaCl) introdusă în rezervorul respectiv sub formă de granule sau tablete. grosimea depunerilor este extrem de neuniformă. ca urmare a creşterii temperaturii apei. schimbătoare de căldură. În timpul regenerării are loc un schimb invers între ionii de sodiu şi cei de calciu şi magneziu acumulaţi. În domeniul civil se dedurizează (cel puţin parţial) chiar şi apa potabilă. Depunerile calcaroase tind să se formeze. în mare parte. Depunerile calcaroase Depunerile se formează prin precipitarea carbonaţilor conţinuţi în apă. aceste depuneri se formează şi pe conductele instalaţiilor de încalzire sau ale instalaţiilor sanitare. În cazuri extreme. ca şi solicitări diferenţiate ale metalului. dar sunt înlocuite cu sodiu). fie pentru avantajele de tip “igienico-sanitar” (mirosul şi moliciunea hainelor şi a parului spălate cu apă dedurizată). Raşina conţinută în coloana cationică schimbă cu ioni de . se ajunge chiar şi la obturarea completa a ţevilor. Toate materialele din care sunt realizate aceste echipamente. centrale termice murale. sunt adecvate contactului cu apa potabilă şi nu influenţează negativ gradul de potabilitate al apei. mai ales a carbonaţilor de calciu şi magneziu.Regenerarea înseamnă refacerea încărcăturii de ioni de sodiu a masei cationice. Trebuie totuşi subliniat că dedurizarea apei nu trebuie interpretată ca o purificare sau o potabilizare a apei. provocând variaţii notabile ale temperaturilor în diferite puncte ale suprafeţelor de schimb termic. respectiv oriunde ea are posibilitatea de a provoca inconveniente. boilere. Apa dedurizată poate avea deci numeroase utilizări atât în domeniul civil cât şi în cel industrial. pe suprafeţele metalice de schimb termic (cazane. În acelaşi timp. care sunt eliminaţi prin racordul de golire. cât şi pentru a feri de depuneri instalaţiile. rezistenţelor maşinilor de spălat). inclusiv răşinile. aceştia se găsesc în clorura de sodiu (NaCl). ducând la reducerea secţiunii lor şi deci la debite reduse şi pierderi de presiune mari. întrucât cu excepţia durităţii. toate celelalte caracteristici rămân neschimbate. cunoscută şi drept sare de bucătărie. inclusiv conţinutul total de săruri (se elimină calciul şi magneziul.

clătire) a ambelor schimbătoare durează cca. Coagularea / Flocularea / Oxidare / Control pH. Aceste operaţiuni se derulează pentru ambele schimbătoare (cationic şi anionic) Regenerarea completă (spălare inversă .injecţie chimică . Prin acest proces de coagulare . Aceasta constă în schimbarea ionilor de H şi OH disponibili în regenerantul chimic (HCl şi NaOH) cu ionii de metal şi ionii acizi reţinuţi din apa brută. urmate de o clătire a răşinii. În vederea accelerării procesului decantării se folosesc anumiţi reactivi care prin dizolvarea lor în apă produc ioni de sens contrar particulelor coloidale. Schimbătorul de anioni completează procesul de deionizare. 2 Procesul tehnologic de tratare al acestor tip de statii este alcatuit din: 1. la final fiind de asemenea necesară regenerarea. care fac particulele să se respingă reciproc. care sunt evacuaţi în vederea tratării. Apele de suprafaţă conţin o mare cantitate de substanţe coloidale. nemaiavând ioni de hidrogen disponibili pentru a schimba şi necesitând o regenerare. Regenerarea constă dintr-o spălare inversă şi o injecţie de regenerant chimic. Fig. Aceste substanţe au greutatea specifică foarte apropiată de cea a apei şi în mod practic ele rămân în suspensie timp îndelungat. Această stabilitate a particulelor coloidale este dată de faptul că într-o soluţie apoasă în jurul acestor particule se formează pelicule cu sarcini electrice de acelaşi sens. Când răşinile sunt încarcate complet cu ioni de metal (cationic) spunem că ele sunt epuizate.floculare are loc o reducere considerabilă a turbidităţii precum şi a culorii apei.hidrogen toţi ionii metalici cu care este încărcată. . Neutralizarea partială a acestor sarcini conduce la aglomerarea coloizilor în flocoane mai mari şi mai grele reducând astfel timpul de depunere. Răşinile din coloana anionică schimbă toţi anionii acizi din apa brută cu ionii de OH conţinuţi în ele. 180 minute. Începerea regenerării este de obicei programată în funcţie de conductivitatea apei tratate şi este comandată de panoul de control al staţiei de demineralizare.

5 . numite decantoare. . având orificii hexagonale. evacuarea namolui se face folosind o pompă gravitaţională.Oxidarea are loc prin intermediul unei pompe dozatoare pentru hipoclorit de sodiu în conducta principală în scopul creşterii vitezei de oxidare a fierului şi a materiei organice oxidabile. corecţia pH-ului se face cu ajutorul H2SO4 98% sau a NaOH 40%. Filtru multimedia nu trebuie schimbat. Decantorul lamelar este o cameră de decantare echipată cu module. Amestecare rapidă Amestecul are loc în tubulatura de reacţie instalată în aval de sistemul de injectare a substanţelor chimice pentru a asigura amestecarea energică a acestora cu apa. Cantitatea de substanţă chimică dozată este în funcţie de caracteristicile chimice şi impurităţile apei. care asigură decantarea flocoanelor reziduale. astfel ca amestecul lichid-solid este separat în lichidul limpezit. Domeniul de utilizare a decantoarelor lamelare sunt variate: producţia apei potabile. Datorită variaţiilor de pH se impune corectarea acestuia în aşa fel încât apele să aibă un pH cuprins între 6. Sistem Multimedia de filtrare Se elimină impurităţi mecanice şi suspendate cu fineţe de până la 10 microni. 2.Decantor lamelar Decantarea apei este un proces de separare a particulelor solide din suspensie. Prin această procedură se elimină şi diversele gaze aflate în apă (hidrogen sulfurat. pompa dozatoare pentru oxidare (dozare de hipoclorit de sodiu). staţia se regenerează automat la un timp prestabilit. Apa decantată esta captată printr-o reţea de găuri. realizând astfel omogenizarea acestor substanţe chimice cu apa de tratat.8. şi suspensiile concentrate. dar se şi asigură protecţie antibacteriană permanentă. obţinându-se totodată şi o reducere a turbidităţii. pe de altă parte. În acest fel se asigură o exploatare îndelungată a filtrului cu un cost de întreţinere foarte scăzut. tratarea apelor provenite din spălarea filtrelor. Acest lucru asigură o performanţă crescută a utilizării substanţelor dozate. prin acţiunea fortelor gravitaţionale. Sistemul este compus din: pompa dozatoare de agent floculant (sulfat de aluminiu Al2(SO4)3).5. dispozitivul de injecţie al agenţilor chimici în conductă. Aceste procese se realizează în instalaţii speciale. tablou automat de control al dozajului. amoniac). În funcţie de dimensiunea decantorului. 3. 4. pe de o parte.

tratarea şi purificarea apei devin foarte importante. Ca urmare a dezvoltării fără precedent a oraşelor şi industriei. Dezinfectarea Se realizează prin injecţia de hipoclorit de sodiu care are în principal rolul de a asigura protecţia antibacteriană de-a lungul reţelei de conducte până la punctul final de utilizare. Dar în zilele noastre contribuţia compuşilor naturali la creşterea conţinutului de fosfor şi azot în apele de suprafaţă este mică în raport cu contaminarea de origine agricolă. Epurarea apelor uzate menajere şi industriale are o importanţă din ce în ce mai mare pe plan mondial legată de dezvoltarea intensă a industriei şi creşterea populaţiei. Descărcarea lor în receptori are ca rezultat. în scopul limitării impurificăriii cursurilor de apă în vederea asigurării unei calităţi corespunzătoare tuturor utilizărilor. Cu toate acestea. În acest context alarmant. problemele legate de gospodărirea.5.3 Dezvoltarea economiei a dus la creşterea rapidă a necesarului de apă. Staţie eliminare amoniu (NH3) Fig. oricare ar fi . impurificarea acestor ape de suprafaţă şi subterane. dezvoltatea crescătoriilor de animale şi păsări conduc nemijlocit la evacuarea unor mari cantităţi de ape uzate conţinând importante substanţe poluante. Dozarea soluţiei se realizează computerizat cu ajutorul unei pompe dozatoare şi a doi senzori (pentru măsurarea on-line a clorului rezidual) montaţi în aval şi în amonte de dispozitivul de injecţie de hipoclorit de sodiu. folosirea de îngrăşăminte chimice în agricultură. atunci când măsurile de protecţia mediului sunt insuficiente. asociată concomitent cu creşterea cantităţii de apă reziduală şi diversificarea gamei de poluanţi. O literatură bogată reflectă importanţa fosforului şi azotului în procesele biologice.

respectiv a ionilor amoniu şi fosfat.0 mc/h 145 145 litri 950*650*1800 Avantajele instalării a unei staţii Puri Optima de eliminare amoniu Consum redus de sare şi apă în momentul regenerării raportat la consumul unei staţii de deferizare. demanganizare + dedurizator. . nu necesită supraveghere. Tab. apele provenite din agricultură şi zootehnie. Acest fenomen poate fi observat în special în apele cu viteză mică de curgere (canale) sau ape stătătoare.0 2. studiul posibilităţilor de eliminare a acestora constituie o problemă deosebit de importantă privind protecţia mediului şi sănătaţii umane. Fenomenul de eutrofizare este determinat nu numai de substanţele nutritive ci şi de alţi factori fizico-chimici. Functionare automată.forma chimică originală sub care se găsesc legaţi atomii de fosfor şi azot este necesară stabilirea unor metode de separare a compuşilor cu fosfor şi azot din apele reziduale. Prezenţa fosforului şi azotului in apele reziduale este de regulă sub formă anorganică şi sub formă organică. Având în vedere problema deosebită a poluării apelor reziduale cu ionii fosfat şi amoniu. apele menajere. Principalele surse de poluare cu ioni amoniu şi fosfat sunt: apele din industria îngrăşămintelor. 1 Fişa tehnică: Răşină litri Valvă comandă racorduri Debit m3/h Debit respalare timp Greutate Kg Volum rezervor saramură Mărime l*L*H 85 RX-63B-DVS +GYAF/1" 1. Valva de comandă cu microprocesor şi memorie nevolatilă EEPROM. Pentru a preveni acest fenomen de eutrofizare pot fi luate o serie de măsuri dintre care şi reducerea conţinutului de substanţe nutritive. utilizarea detergenţilor cu conţinut de fosfaţi şi amoniu.

Valva de comandă permite setarea individuală a fiecărei faze de regenerare sau se poate autoseta prin introducerea durităţii. Funcţie de igienizare "Holiday". 4 . Mediul de filtrare poate fi folosit între 12 şi 15 ani fără a fi schimbat Răşina schimbătoare de ioni pentru uz alimentar cu capacitate de schimb ridicată. dacă în decurs de 14 zile nu se consumă apa staţia îşi face o regenerare automată pentru a nu se dezvolta bacterii în coloana de răşină. Singurul consumabil este sarea pastilată pentru regenerarea mediului de filtrare. sarea se consumă numai dacă există consum de apă tratată. ci doar completată. Sarea se adaugă şi nu trebuie scoasa sau înlocuită.Valva de comandă axială cu discuri ceramice extrem de fiabilă faţă de valvele de comandă clasice cu came mecanice. Staţie completă pentru o gospodărie Fig. în timp.

dedurizator pentru a rezolva problema durităţii apei. Acest sistem are înglobată tehnologie recentă de purificare a apei atât din punct de vedere fizic cât şi chimic (tot ce este deja dizolvat în apă). Asigură o apă hiperfiltrată (plată) pentru intreaga reţea de consumatori din casă. acest sterilizator vine şi defineste calitatea apei . Tocmai de aceea legea obligă proprietarii de fântâni sau puţuri forate să repete analiza apei la fiecare 6 luni. unde se stochează apa purificată pentru a fi consumată atunci când este nevoie. Chiar dacă imediat după săpătură. Elimină sărurile de calcar şi magneziu prezente frecvent în apele subterane. dedurizare. Produce un zgomot abia perceptibil. Este ştiut faptul că apa şi aerul intreţin viaţa. Datorită acestui fapt. este ideal daca este amplasat în camera tehnică iar aceasta este în interiorul casei. chimic şi microbiologic). apa reiese conformă în urma primei analize. Aceste săruri dau duritate apei şi sunt extraordinar de dăunătoare atât instalaţiei întregi cât şi tuturor maşinilor electrocasnice ce funcţionează cu apă. astfel încât indiferent de evoluţia apei din subteran apa să fie în permanenţă sigură pentru consumul uman din toate punctele de vedere (fizic. sterilizatorul cu ultraviolete sterilizează apa din punct de vedere microbiologic. Este stiut faptul că apa provenită din subteran de cele mai multe ori nu este conformă. d. Apă brută Sterilizare Filtrare Dedurizare Purificare Apă potabil ă Descrierea instalaţiei: a. b. Asigură în permanenţă un stoc tampon de apă purificată pentru consumul casei. purificator de apă cu osmoză inversă.Descriere Instalatţia din imagine este ideală pentru casele construite la marginea oraşelor şi sursa de apă provine din subteran. Funcţionarea lui nu deranjează. rezervor de apă (uz alimentar). apa să sufere modificări chimice în compoziţia ei şi să devină neconformă consumului uman. Oriunde pe traseul apei se pot forma viruşi sau bacterii mai mulţi sau mai puţini. Tocmai de aceea. Acest hidrofor este foarte fiabil şi silentios. f. c. Instalaţia din imagine este compusă din sisteme de filtrare. hidroforul are rolul de a împinge în reţea cu presiunea dorită. e. apa din rezervor. filtru specializat pentru sedimente pana la 5 microni. este posibil ca dupa un timp. purificare şi sterlizare.

nisip. Echipamentele de tratare . Filtrele pot fi înglobate în instalaţii complexe de tratare. presiunea de funcţionare. rugină. chiar înainte ca aceasta să fie împinsă în reţea spre consum. în funcţie de gradul de poluare a apei şi recomandările specialiştilor care au dimensionat echipamentele de tratare. Prin sterilizare se distruge pana la 100% din viruşii şi bacteriile existenţi în apă. Modelele se diferenţiază în funcţie de diametrul racordurilor. corect alese şi dimensionate în funcţie de apa ce trebuie tratată. fiabile şi. Este singura metodă atât de sigură şi în acelaşi timp ecologică 100%.(sterilizând-o) ca şi ultim stadiu. precum cele prezentate mai jos: Filtre mecanice . se utilizează unul sau mai multe tipuri de echipamente. nu în ultimul rând. suspensii diverse) pot cauza depuneri. debitul necesar. cu dedurizator. . sterilizator şi osmoză inversă. În funcţie de contaminanţii prezenţi în apă şi scopul utilizării apei tratate.potabilizare Potabilizarea şi tratarea apei în scopul utilizării în procese industriale nu sunt posibile fără utilizarea de echipamente moderne. gradul de filtrare şi materialele de execuţie. abraziune. Sunt astfel eliminate impurităţile care pot să apară pe traseele de conducte de-a lungul circuitului de la sursa de apă şi până la consumator. coroziune. reductoarelor. din instalaţii.utilizare casnică Fig. acestea (calcar. deteriorarea vanelor. pompelor. 5 Filtrarea mecanică este suficientă în cazurile în care apa este contaminată doar cu suspensii.

pentru îndepărtarea: • • • ionilor de fier şi mangan eliminare gust. aerare pentru eliminarea ionilor de fier şi mangan. Următoarele tipuri de filtre sunt particularizate pentru: eliminarea radonului din apă. turbiditate neutralizarea apelor acide Se utilizează diferite medii filtrante în funcţie de compoziţia şi utilizarea finală a apei.000 litri/oră Utilizare: comunală. 6 Filtrele sunt utilizate frecvent şi în aplicaţii comerciale. comercială şi industrială Filtre multimedia Fig. comunale sau industriale. . Debit 600 .000. culoare. de cele mai multe ori constituind treapta mecanică a unei instalaţii complexe de tratare a apei. miros.utilizare industrială Fig.1.Filtre mecanice . 7 Filtrele multimedia (cu diferite medii de filtrare) sunt adaptate unor utilizări specifice.

100. hidrogen sulfurat. ce permit dedurizarea apei printr-un rezervor chiar şi atunci când celălalt rezervor este în faza de regenerare.utilizare casnică Fig. Tratarea se efectuează prin filtrarea apei în straturi de diferite răşini schimbătoare de ioni sau medii filtrante. integrare în instalaţii complexe de tratare. etc. în funcţie de compoziţia şi utilizarea finală a apei.000 litri/oră comercială. 8 În cazurile în care filtrarea mecanică se dovedeşte insuficientă. comunală şi industrială . aceasta înseamnă că ionii de calciu şi magneziu sunt prezenţi din abundenţă în apă. Dedurizatoare .Dedurizatoare .utilizare industrială Fig. construcţie solidă. diverse substanţe organice. debite mari de apă tratată. În aceste cazuri se folosesc modelele duplex. Debite: Utilizare: 600 . alături de clor. apa lasă pete după evaporare şi prezintă gust. săpunul care intră în contact cu apa nu face spumă. comerciale şi industriale trebuie să răspundă mai multor cerinţe simultan: funcţionare continuă. fier ionic. 9 Dedurizatoarele utilizate în aplicaţii comunale. miros sau culoare.

12 Sterilizarea microbiologică a apei potabile se bazează pe capacitatea radiaţiilor U. Apa sub presiune este forţată să treacă printr-o membrană semi-permeabilă prin care sunt filtrate mineralele şi impurităţile. Se foloseşte presiunea apei pentru a inversa un proces natural numit osmoză. de a distruge codul genetic al bacteriilor. Fig. de gust sau miros. bromuri. gust neplăcut şi miros. casnică. farmaceutică. crom (Cr3+/Cr6+). nitraţi. Mâncarea se va prepara mai uşor şi va fi mai gustoasă. Acelaşi principiu de funcţionare este utilizat şi de echipamentele industriale ce produc apă ultrapură de proces pentru industriile cosmetică.Osmoză inversă Fig. amoniu. tanin.V. protozoarelor şi mucegaiurilor. cu gust plăcut. clor liber. microorganisme. magneziu. 10 Tratarea apei pe bază de osmoză inversă este cea mai performantă tehnologie. nitriţi. cadmiu. comercială şi industrială Sterilizare cu radiaţii U. băuturi alcoolice şi răcoritoare. seleniu. zinc. plumb. sulfaţi. radiu.100. viruşilor.V.000 litri/oră. bicarbonaţi. Sistemul pune la dispoziţie apă plată de masă. . cloruri. precum şi turbiditate. Osmoza inversă înlătura din apă compuşi chimici periculoşi pentru sănătate conţinând: arseniu. Debite: Utilizare: 100 . sodiu. aluminiu. bariu. ciupercilor. Apa astfel tratată nu prezintă nici o modificare chimică. ideală pentru gătit şi băut. cupru.

Pierderea de sarcină maximă admisă la filtrele NOBEL este de 1 bar (100 kPa). Utilizare: casnică. comercială şi industrială Filtre cu nisip cuartos Filtrarea printr-un strat de nisip este un proces mecanic ce permite înlaturarea particulelor solide (de dimensiuni mici) din apă. Datorită acestui fapt pierderea de sarcina în interiorul filtrului creşte. Rolul spălării inverse este de a reface eficienăa patului filtrant.7 bar (60 – 70 kPa). înlaturând particulele solide reţinute în timpul funcţionării. ea realizându-se cu ajutorul unui debit stabilit de apă ce strabate stratul filtrant. .6 – 0.Debite: 300 . pe măsură ce stratul filtrant reţine mai multe suspensii solide. spălarea inversă trebuie realizată înainte ca pierderea de sarcină să atingă valoarea de 1 bar (100 kPa).000 litri/oră. În timpul procesului.160. Cu cât viteza debitului de apă prin patul filtrant este mai mică cu atât procesul de filtrare este mai bun. Există şi posibilitatea adoptării unui dispozitiv special care să comande spălarea inversă la o atingerea unei pierderi de presiune prestabilite pe filtru. De aceea se recomandă ca stabilirea regenerării să se facă pentru o cădere de presiune de 0. Funcţionarea sistemelor este controlată de un programator automat ce permite stabilirea zilei şi a orei de regenerare (spalare inversă). Pentru o buna funcţionare a filtrelor. filtrarea devine tot mai bună datorita faptului că particulele astfel reţinute vor juca acelaşi rol ca şi stratul filtrant. după care este necesară spălarea inversă a stratului filtrant.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful