Clasificarea staţiilor de tratare Staţii de dedurizare a apei

Fig. 1

Dedurizarea este procesul care permite eliminarea calciului şi a magneziului din apă. Aceste două elemente, împreuna cu prezenţa bicarbonaţilor, sunt principala cauză a depunerilor în interiorul instalaţiilor termice sau casnice (sisteme de încalzire, maşini de călcat, de spălat). De asemenea pot produce probleme mari şi în procesele indusrtiale. Procesul de dedurizare se realizează în mod normal prin trecerea apei prin straturi de răşini de schimb ionic (mase cationice). Răşinile conţinute în coloane schimbă ionii de sodiu cu care acestea sunt încărcate cu ionii de calciu şi magneziu (Ca2+ şi Mg2+) din apa de tratat. Când răşinile sunt “epuizate”, ele sunt pline de calciu şi magneziu (Ca2+ şi Mg2+) în timp ce conţinutul de ioni de sodiu, necesari pentru schimb, este sărac. Aceasta duce la necesitatea regenerării răşinilor. Apa prelevată din pânzele freatice sau din izvoare conţine substanţe dizolvate de tot felul. Dintre acestea, prezenţa bicarbonaţilor de calciu şi magneziu, în funcţie de concentraţia lor şi de destinaţia apei, poate da naştere unor inconveniente serioase. Creşterea temperaturii apei provoacă eliberarea unei părţi din bioxidul de carbon (care, fiind un gaz, este din ce în ce mai puţin solubil pe masură ce creşte temperatura), având drept consecinţă pierderea echilibrului anterior. Pentru a-l restabili, are loc o reacţie chimică de producere de bioxid de carbon, transformând în acelaşi timp bicarbonaţii de calciu şi magneziu în carbonaţi de calciu şi magneziu, substanţe puţin solubile şi care ţind să se precipite formând depunerile numite calcar sau piatră.

centrale termice murale. provocând variaţii notabile ale temperaturilor în diferite puncte ale suprafeţelor de schimb termic. rezistenţelor maşinilor de spălat). care sunt eliminaţi prin racordul de golire. boilere. aceste depuneri se formează şi pe conductele instalaţiilor de încalzire sau ale instalaţiilor sanitare. În timpul regenerării are loc un schimb invers între ionii de sodiu şi cei de calciu şi magneziu acumulaţi. Apa dedurizată poate avea deci numeroase utilizări atât în domeniul civil cât şi în cel industrial. în mare parte. Gama dedurizatoarelor NOBEL este adecvată tratării apei atât în aplicaţiile casnice cât şi în aplicaţiile industriale. grosimea depunerilor este extrem de neuniformă. ducând la reducerea secţiunii lor şi deci la debite reduse şi pierderi de presiune mari. aceştia se găsesc în clorura de sodiu (NaCl). mai ales a carbonaţilor de calciu şi magneziu. ca şi solicitări diferenţiate ale metalului. cât şi pentru a feri de depuneri instalaţiile. respectiv oriunde ea are posibilitatea de a provoca inconveniente. întrucât cu excepţia durităţii. În domeniul civil se dedurizează (cel puţin parţial) chiar şi apa potabilă. cunoscută şi drept sare de bucătărie. se ajunge chiar şi la obturarea completa a ţevilor. ca urmare a creşterii temperaturii apei. Staţiile de dedurizare NOBEL prepară automat saramura din sarea (NaCl) introdusă în rezervorul respectiv sub formă de granule sau tablete. pe suprafeţele metalice de schimb termic (cazane. toate celelalte caracteristici rămân neschimbate. inclusiv răşinile. dar sunt înlocuite cu sodiu).Regenerarea înseamnă refacerea încărcăturii de ioni de sodiu a masei cationice. Staţii de demineralizarea a apei Procesul de demineralizare este un procedeu de îndepărtare cvasi-totală a sărurilor din apa brută şi este bazat pe schimbul de ioni. Toate materialele din care sunt realizate aceste echipamente. schimbătoare de căldură. sunt adecvate contactului cu apa potabilă şi nu influenţează negativ gradul de potabilitate al apei. Raşina conţinută în coloana cationică schimbă cu ioni de . Depunerile calcaroase Depunerile se formează prin precipitarea carbonaţilor conţinuţi în apă. Trebuie totuşi subliniat că dedurizarea apei nu trebuie interpretată ca o purificare sau o potabilizare a apei. inclusiv conţinutul total de săruri (se elimină calciul şi magneziul. fie pentru avantajele de tip “igienico-sanitar” (mirosul şi moliciunea hainelor şi a parului spălate cu apă dedurizată). Depunerile calcaroase tind să se formeze. În acelaşi timp. În cazuri extreme.

Schimbătorul de anioni completează procesul de deionizare. Când răşinile sunt încarcate complet cu ioni de metal (cationic) spunem că ele sunt epuizate. la final fiind de asemenea necesară regenerarea. Această stabilitate a particulelor coloidale este dată de faptul că într-o soluţie apoasă în jurul acestor particule se formează pelicule cu sarcini electrice de acelaşi sens. nemaiavând ioni de hidrogen disponibili pentru a schimba şi necesitând o regenerare.floculare are loc o reducere considerabilă a turbidităţii precum şi a culorii apei. care sunt evacuaţi în vederea tratării. Răşinile din coloana anionică schimbă toţi anionii acizi din apa brută cu ionii de OH conţinuţi în ele. Aceste operaţiuni se derulează pentru ambele schimbătoare (cationic şi anionic) Regenerarea completă (spălare inversă . În vederea accelerării procesului decantării se folosesc anumiţi reactivi care prin dizolvarea lor în apă produc ioni de sens contrar particulelor coloidale. Aceste substanţe au greutatea specifică foarte apropiată de cea a apei şi în mod practic ele rămân în suspensie timp îndelungat. Neutralizarea partială a acestor sarcini conduce la aglomerarea coloizilor în flocoane mai mari şi mai grele reducând astfel timpul de depunere.clătire) a ambelor schimbătoare durează cca.injecţie chimică . Coagularea / Flocularea / Oxidare / Control pH. Începerea regenerării este de obicei programată în funcţie de conductivitatea apei tratate şi este comandată de panoul de control al staţiei de demineralizare. urmate de o clătire a răşinii. Prin acest proces de coagulare . 180 minute. 2 Procesul tehnologic de tratare al acestor tip de statii este alcatuit din: 1. . Fig. care fac particulele să se respingă reciproc. Aceasta constă în schimbarea ionilor de H şi OH disponibili în regenerantul chimic (HCl şi NaOH) cu ionii de metal şi ionii acizi reţinuţi din apa brută. Regenerarea constă dintr-o spălare inversă şi o injecţie de regenerant chimic. Apele de suprafaţă conţin o mare cantitate de substanţe coloidale.hidrogen toţi ionii metalici cu care este încărcată.

Aceste procese se realizează în instalaţii speciale. Amestecare rapidă Amestecul are loc în tubulatura de reacţie instalată în aval de sistemul de injectare a substanţelor chimice pentru a asigura amestecarea energică a acestora cu apa. evacuarea namolui se face folosind o pompă gravitaţională. În acest fel se asigură o exploatare îndelungată a filtrului cu un cost de întreţinere foarte scăzut. tablou automat de control al dozajului. Apa decantată esta captată printr-o reţea de găuri. Filtru multimedia nu trebuie schimbat. Prin această procedură se elimină şi diversele gaze aflate în apă (hidrogen sulfurat. Cantitatea de substanţă chimică dozată este în funcţie de caracteristicile chimice şi impurităţile apei. prin acţiunea fortelor gravitaţionale. staţia se regenerează automat la un timp prestabilit. pompa dozatoare pentru oxidare (dozare de hipoclorit de sodiu). pe de altă parte. şi suspensiile concentrate.8. În funcţie de dimensiunea decantorului.5 . obţinându-se totodată şi o reducere a turbidităţii. Sistemul este compus din: pompa dozatoare de agent floculant (sulfat de aluminiu Al2(SO4)3). dar se şi asigură protecţie antibacteriană permanentă. Acest lucru asigură o performanţă crescută a utilizării substanţelor dozate. 3. care asigură decantarea flocoanelor reziduale. având orificii hexagonale. amoniac).5. Domeniul de utilizare a decantoarelor lamelare sunt variate: producţia apei potabile.Decantor lamelar Decantarea apei este un proces de separare a particulelor solide din suspensie. corecţia pH-ului se face cu ajutorul H2SO4 98% sau a NaOH 40%. pe de o parte. astfel ca amestecul lichid-solid este separat în lichidul limpezit. Sistem Multimedia de filtrare Se elimină impurităţi mecanice şi suspendate cu fineţe de până la 10 microni. . tratarea apelor provenite din spălarea filtrelor. realizând astfel omogenizarea acestor substanţe chimice cu apa de tratat. Datorită variaţiilor de pH se impune corectarea acestuia în aşa fel încât apele să aibă un pH cuprins între 6. dispozitivul de injecţie al agenţilor chimici în conductă. 4. numite decantoare. 2.Oxidarea are loc prin intermediul unei pompe dozatoare pentru hipoclorit de sodiu în conducta principală în scopul creşterii vitezei de oxidare a fierului şi a materiei organice oxidabile. Decantorul lamelar este o cameră de decantare echipată cu module.

În acest context alarmant. dezvoltatea crescătoriilor de animale şi păsări conduc nemijlocit la evacuarea unor mari cantităţi de ape uzate conţinând importante substanţe poluante. Dozarea soluţiei se realizează computerizat cu ajutorul unei pompe dozatoare şi a doi senzori (pentru măsurarea on-line a clorului rezidual) montaţi în aval şi în amonte de dispozitivul de injecţie de hipoclorit de sodiu. Staţie eliminare amoniu (NH3) Fig. Dar în zilele noastre contribuţia compuşilor naturali la creşterea conţinutului de fosfor şi azot în apele de suprafaţă este mică în raport cu contaminarea de origine agricolă. O literatură bogată reflectă importanţa fosforului şi azotului în procesele biologice. impurificarea acestor ape de suprafaţă şi subterane.3 Dezvoltarea economiei a dus la creşterea rapidă a necesarului de apă. Descărcarea lor în receptori are ca rezultat. folosirea de îngrăşăminte chimice în agricultură. în scopul limitării impurificăriii cursurilor de apă în vederea asigurării unei calităţi corespunzătoare tuturor utilizărilor. Ca urmare a dezvoltării fără precedent a oraşelor şi industriei. oricare ar fi . tratarea şi purificarea apei devin foarte importante. problemele legate de gospodărirea.5. asociată concomitent cu creşterea cantităţii de apă reziduală şi diversificarea gamei de poluanţi. atunci când măsurile de protecţia mediului sunt insuficiente. Cu toate acestea. Epurarea apelor uzate menajere şi industriale are o importanţă din ce în ce mai mare pe plan mondial legată de dezvoltarea intensă a industriei şi creşterea populaţiei. Dezinfectarea Se realizează prin injecţia de hipoclorit de sodiu care are în principal rolul de a asigura protecţia antibacteriană de-a lungul reţelei de conducte până la punctul final de utilizare.

Având în vedere problema deosebită a poluării apelor reziduale cu ionii fosfat şi amoniu. respectiv a ionilor amoniu şi fosfat. 1 Fişa tehnică: Răşină litri Valvă comandă racorduri Debit m3/h Debit respalare timp Greutate Kg Volum rezervor saramură Mărime l*L*H 85 RX-63B-DVS +GYAF/1" 1.0 2. Fenomenul de eutrofizare este determinat nu numai de substanţele nutritive ci şi de alţi factori fizico-chimici. utilizarea detergenţilor cu conţinut de fosfaţi şi amoniu.0 mc/h 145 145 litri 950*650*1800 Avantajele instalării a unei staţii Puri Optima de eliminare amoniu Consum redus de sare şi apă în momentul regenerării raportat la consumul unei staţii de deferizare. Valva de comandă cu microprocesor şi memorie nevolatilă EEPROM. . apele menajere. apele provenite din agricultură şi zootehnie. studiul posibilităţilor de eliminare a acestora constituie o problemă deosebit de importantă privind protecţia mediului şi sănătaţii umane. Principalele surse de poluare cu ioni amoniu şi fosfat sunt: apele din industria îngrăşămintelor. Prezenţa fosforului şi azotului in apele reziduale este de regulă sub formă anorganică şi sub formă organică. Tab. Pentru a preveni acest fenomen de eutrofizare pot fi luate o serie de măsuri dintre care şi reducerea conţinutului de substanţe nutritive. nu necesită supraveghere. Functionare automată.forma chimică originală sub care se găsesc legaţi atomii de fosfor şi azot este necesară stabilirea unor metode de separare a compuşilor cu fosfor şi azot din apele reziduale. Acest fenomen poate fi observat în special în apele cu viteză mică de curgere (canale) sau ape stătătoare. demanganizare + dedurizator.

Staţie completă pentru o gospodărie Fig. dacă în decurs de 14 zile nu se consumă apa staţia îşi face o regenerare automată pentru a nu se dezvolta bacterii în coloana de răşină. Singurul consumabil este sarea pastilată pentru regenerarea mediului de filtrare. Mediul de filtrare poate fi folosit între 12 şi 15 ani fără a fi schimbat Răşina schimbătoare de ioni pentru uz alimentar cu capacitate de schimb ridicată. Sarea se adaugă şi nu trebuie scoasa sau înlocuită. Valva de comandă permite setarea individuală a fiecărei faze de regenerare sau se poate autoseta prin introducerea durităţii. sarea se consumă numai dacă există consum de apă tratată. în timp.Valva de comandă axială cu discuri ceramice extrem de fiabilă faţă de valvele de comandă clasice cu came mecanice. 4 . Funcţie de igienizare "Holiday". ci doar completată.

dedurizator pentru a rezolva problema durităţii apei. Datorită acestui fapt. Tocmai de aceea legea obligă proprietarii de fântâni sau puţuri forate să repete analiza apei la fiecare 6 luni. Oriunde pe traseul apei se pot forma viruşi sau bacterii mai mulţi sau mai puţini. sterilizatorul cu ultraviolete sterilizează apa din punct de vedere microbiologic. apa să sufere modificări chimice în compoziţia ei şi să devină neconformă consumului uman. acest sterilizator vine şi defineste calitatea apei . Elimină sărurile de calcar şi magneziu prezente frecvent în apele subterane. d. Asigură o apă hiperfiltrată (plată) pentru intreaga reţea de consumatori din casă. Instalaţia din imagine este compusă din sisteme de filtrare. Acest sistem are înglobată tehnologie recentă de purificare a apei atât din punct de vedere fizic cât şi chimic (tot ce este deja dizolvat în apă). Chiar dacă imediat după săpătură. Aceste săruri dau duritate apei şi sunt extraordinar de dăunătoare atât instalaţiei întregi cât şi tuturor maşinilor electrocasnice ce funcţionează cu apă. Este ştiut faptul că apa şi aerul intreţin viaţa. Apă brută Sterilizare Filtrare Dedurizare Purificare Apă potabil ă Descrierea instalaţiei: a. apa reiese conformă în urma primei analize. hidroforul are rolul de a împinge în reţea cu presiunea dorită. este posibil ca dupa un timp. este ideal daca este amplasat în camera tehnică iar aceasta este în interiorul casei. chimic şi microbiologic). c. f. unde se stochează apa purificată pentru a fi consumată atunci când este nevoie. dedurizare. filtru specializat pentru sedimente pana la 5 microni. Tocmai de aceea. e. b. apa din rezervor.Descriere Instalatţia din imagine este ideală pentru casele construite la marginea oraşelor şi sursa de apă provine din subteran. rezervor de apă (uz alimentar). purificator de apă cu osmoză inversă. astfel încât indiferent de evoluţia apei din subteran apa să fie în permanenţă sigură pentru consumul uman din toate punctele de vedere (fizic. Este stiut faptul că apa provenită din subteran de cele mai multe ori nu este conformă. Produce un zgomot abia perceptibil. purificare şi sterlizare. Asigură în permanenţă un stoc tampon de apă purificată pentru consumul casei. Funcţionarea lui nu deranjează. Acest hidrofor este foarte fiabil şi silentios.

corect alese şi dimensionate în funcţie de apa ce trebuie tratată. cu dedurizator.(sterilizând-o) ca şi ultim stadiu. Filtrele pot fi înglobate în instalaţii complexe de tratare. gradul de filtrare şi materialele de execuţie. coroziune. nu în ultimul rând. debitul necesar. În funcţie de contaminanţii prezenţi în apă şi scopul utilizării apei tratate. din instalaţii. chiar înainte ca aceasta să fie împinsă în reţea spre consum. se utilizează unul sau mai multe tipuri de echipamente. Echipamentele de tratare . acestea (calcar. fiabile şi.utilizare casnică Fig. rugină. 5 Filtrarea mecanică este suficientă în cazurile în care apa este contaminată doar cu suspensii. nisip. reductoarelor. abraziune. precum cele prezentate mai jos: Filtre mecanice . Prin sterilizare se distruge pana la 100% din viruşii şi bacteriile existenţi în apă. . deteriorarea vanelor. pompelor.potabilizare Potabilizarea şi tratarea apei în scopul utilizării în procese industriale nu sunt posibile fără utilizarea de echipamente moderne. Sunt astfel eliminate impurităţile care pot să apară pe traseele de conducte de-a lungul circuitului de la sursa de apă şi până la consumator. sterilizator şi osmoză inversă. presiunea de funcţionare. Modelele se diferenţiază în funcţie de diametrul racordurilor. suspensii diverse) pot cauza depuneri. Este singura metodă atât de sigură şi în acelaşi timp ecologică 100%. în funcţie de gradul de poluare a apei şi recomandările specialiştilor care au dimensionat echipamentele de tratare.

aerare pentru eliminarea ionilor de fier şi mangan. comercială şi industrială Filtre multimedia Fig. de cele mai multe ori constituind treapta mecanică a unei instalaţii complexe de tratare a apei. culoare. 6 Filtrele sunt utilizate frecvent şi în aplicaţii comerciale. pentru îndepărtarea: • • • ionilor de fier şi mangan eliminare gust. Următoarele tipuri de filtre sunt particularizate pentru: eliminarea radonului din apă. miros.1. comunale sau industriale. turbiditate neutralizarea apelor acide Se utilizează diferite medii filtrante în funcţie de compoziţia şi utilizarea finală a apei. Debit 600 .000 litri/oră Utilizare: comunală.000.Filtre mecanice . .utilizare industrială Fig. 7 Filtrele multimedia (cu diferite medii de filtrare) sunt adaptate unor utilizări specifice.

integrare în instalaţii complexe de tratare.utilizare industrială Fig. fier ionic. săpunul care intră în contact cu apa nu face spumă.000 litri/oră comercială. în funcţie de compoziţia şi utilizarea finală a apei. ce permit dedurizarea apei printr-un rezervor chiar şi atunci când celălalt rezervor este în faza de regenerare.100. Dedurizatoare .utilizare casnică Fig. etc. aceasta înseamnă că ionii de calciu şi magneziu sunt prezenţi din abundenţă în apă. diverse substanţe organice. apa lasă pete după evaporare şi prezintă gust. Debite: Utilizare: 600 . Tratarea se efectuează prin filtrarea apei în straturi de diferite răşini schimbătoare de ioni sau medii filtrante. alături de clor. comunală şi industrială . hidrogen sulfurat. miros sau culoare. construcţie solidă. În aceste cazuri se folosesc modelele duplex. 8 În cazurile în care filtrarea mecanică se dovedeşte insuficientă.Dedurizatoare . debite mari de apă tratată. 9 Dedurizatoarele utilizate în aplicaţii comunale. comerciale şi industriale trebuie să răspundă mai multor cerinţe simultan: funcţionare continuă.

sodiu. Acelaşi principiu de funcţionare este utilizat şi de echipamentele industriale ce produc apă ultrapură de proces pentru industriile cosmetică. Se foloseşte presiunea apei pentru a inversa un proces natural numit osmoză. Debite: Utilizare: 100 . nitraţi. protozoarelor şi mucegaiurilor. cadmiu. casnică. comercială şi industrială Sterilizare cu radiaţii U.000 litri/oră. Fig. ciupercilor. cupru. plumb. gust neplăcut şi miros. tanin. nitriţi. seleniu. Mâncarea se va prepara mai uşor şi va fi mai gustoasă. de a distruge codul genetic al bacteriilor.100. viruşilor. amoniu. magneziu. bromuri. clor liber. sulfaţi.V. aluminiu. cloruri. Apa sub presiune este forţată să treacă printr-o membrană semi-permeabilă prin care sunt filtrate mineralele şi impurităţile. bariu. Apa astfel tratată nu prezintă nici o modificare chimică. de gust sau miros. 12 Sterilizarea microbiologică a apei potabile se bazează pe capacitatea radiaţiilor U. Sistemul pune la dispoziţie apă plată de masă. 10 Tratarea apei pe bază de osmoză inversă este cea mai performantă tehnologie. ideală pentru gătit şi băut. crom (Cr3+/Cr6+).Osmoză inversă Fig. băuturi alcoolice şi răcoritoare. microorganisme. zinc. . precum şi turbiditate. Osmoza inversă înlătura din apă compuşi chimici periculoşi pentru sănătate conţinând: arseniu.V. bicarbonaţi. radiu. cu gust plăcut. farmaceutică.

Pentru o buna funcţionare a filtrelor.Debite: 300 . De aceea se recomandă ca stabilirea regenerării să se facă pentru o cădere de presiune de 0. pe măsură ce stratul filtrant reţine mai multe suspensii solide. ea realizându-se cu ajutorul unui debit stabilit de apă ce strabate stratul filtrant. după care este necesară spălarea inversă a stratului filtrant. Există şi posibilitatea adoptării unui dispozitiv special care să comande spălarea inversă la o atingerea unei pierderi de presiune prestabilite pe filtru. În timpul procesului. Pierderea de sarcină maximă admisă la filtrele NOBEL este de 1 bar (100 kPa). spălarea inversă trebuie realizată înainte ca pierderea de sarcină să atingă valoarea de 1 bar (100 kPa). Rolul spălării inverse este de a reface eficienăa patului filtrant. comercială şi industrială Filtre cu nisip cuartos Filtrarea printr-un strat de nisip este un proces mecanic ce permite înlaturarea particulelor solide (de dimensiuni mici) din apă.6 – 0.160. filtrarea devine tot mai bună datorita faptului că particulele astfel reţinute vor juca acelaşi rol ca şi stratul filtrant. .7 bar (60 – 70 kPa). înlaturând particulele solide reţinute în timpul funcţionării. Funcţionarea sistemelor este controlată de un programator automat ce permite stabilirea zilei şi a orei de regenerare (spalare inversă). Datorită acestui fapt pierderea de sarcina în interiorul filtrului creşte.000 litri/oră. Utilizare: casnică. Cu cât viteza debitului de apă prin patul filtrant este mai mică cu atât procesul de filtrare este mai bun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful