A) Anda dikehendaki membuat refleksi kendiri tentang punca berlakunya isu-isu moral dan peranan seorang guru

. Isu-isu moral ataupun krisis masalah sosial kini semakin menjadi-jadi walaupun pelbagai langkah telah dan sedang diambil untuk membanteras kegiatan tidak sihat ini.Kebanyakannya mereka yang terlibat dalam gejala yang tidak sihat ini adalah terdiri golongan remaja dan belia, tidak kira lelaki mahupun perempuan. Kerosakan akhlak dan kejadian salah laku di kalangan remaja atau pelajar di negara kita terus meruncing dan meningkat setiap tahun. Apa akan berlaku kepada generasi warisan akan datang jika remaja hari ini terus hanyut dibawa arus masalah akhlak seperti membunuh, melepak, ponteng sekolah, penyalahgunaan dadah, mengamalkan seks bebas, membuang bayi, melakukan jenayah juvana, lari dari rumah, berkelakuan lucah, menjadi bohsia atau bohjan, meminum arak, mengunjungi disko, membuli, merokok dan lain-lain lagi yang kian merebak dalam masyarakat kita. Masalah sosial ini memang amat membimbangkan kesemua golongan terutamanya ibubapa, pemimpin politik dan juga para polis. Ia jelas terbukti dengan berita-berita yang terpapar dalam akhbar dan majalah setiap hari dan ia menunjukkan bilangan remaja yang terlibat dalam masalah sosial semakin meningkat masa ke semasa. Terdapat beberapa punca-punca yang menyebabkan isu-isu moral ini masih berleluasa di negara kita. Didapati masalah sosial ini mempunyai hubungan kait yang luas dengan masyarakat, keluarga, pengetahuan agama, tahap pendidikan, suasana rumah, pengaruh luar, media, hiburan, jati diri, rakan-rakan dan lain-lain. Pengaruh rakan sebaya adalah salah satu perkara yang menjadi punca berlakunya gejala sosial. Perkara ini sering berlaku di kalangan remaja-remaja sekarang yang hidup di dalam alam penuh dengan kemajuan. Ini adalah kerana remaja pada masa sekarang lebih mesra dengan rakan mereka kerana ibubapa sibuk dengan urusan kerja dan lain-lain. Ada sesetengah remaja meluangkan masa hampir penuh bersama rakan-rakannya. Di sebabkan itu, remaja sekarang lebih mengenali rakan mereka berbanding dengan ibubapa sendiri dan lebih mempercayai rakan mereka daripada keluarga atau ibubapa. Kejadian seperti ini adalah amat bahaya dan boleh mengakibatkan remaja tersebut terjerumus dalam gejala sosial yang tidak sihat.
1

Walaupun keadaan bukan berlaku di setiap keluarga malah ia berlaku di kebanyakkan keluarga yang terlalu memberi kebebasan kepada anak-anak mereka ataupun terlalu mengongkong anak mereka. Bagi mencorakkan disiplin sekolah yang berkesan. sikap ibu bapa atau suasana keluarga juga mendorong golongan remaj terlibat dalam gejalah sosial di negara kita. nilai. Oleh itu. namun tidak semua maklumat. Disiplin sekolah biasanya diasaskan kepada etika. Disiplin adalah asas utama mekanisme pengawalan sekolah. akhlak dan tingkah laku yang mulia. televisyen dan sebagainya. kerohanian dan nilai-nilai murni semakin diabaiakan. Disiplin sekolah secara rasminya adalah menjadi tanggungjawab semua guru.maklumat itu sesuai untuk kesemua peringkat umur. Melalui teknologi yang semakin canggih ini. telefon bimbit. golongan belia mudah terdedah kepada banyak maklumat.Golongan ibubapa yang terlalu mongongkong anak-anak mereka pula sentiasa mengawal anak-anak mereka dengan menetapkan beberapa peraturanperaturan tersendiri dan langsung tidak memberikebebasan. Pengaruh media massa juga merupakan salah satu punca yang menyebabkan remaja terlibat dalam gejalah sosial. Paparan adeganadegan negatif dari filem barat menimbulkan perasaan ingin tahu dan ingin cuba sendiri mengikut apa yang ditonton dan menjurus ke pemikiran dan kelakuan yang negatif. Maka. Pengaruh modenisasi dan globalisasi in lebih terasa dan ketara dengan bantuan berbagai alat media-massa yang serba canggih seperti internet. permainan video.kebanyakan golongan remaja terlibat dalam gejalah sosial hanya untuk mendapat kebebasan atau ketenteraman dalamkehidupan mereka. Media massa tersebut merupakan sumber maklumat yang cukup berkesan dalam penyebaran berbagai maklumat. semua guru harus menunjukkan komitmen bagi menguatkuasakan disiplin dalam kalangan pelajar sekolah di kawasan sekolah mahupun di luar kawasan sekolah.Ini menjadi masalah kerana lazimnya golongan belia mudah meniru dan mengikut hal yang dilihat di sekeliling mereka. Segelentir ibubapa pulak terlalu mementingkan kekayaan yang menyebabkan mereka tidak peduli akan anak mereka yang diabaikan begitu sahaja. 2 .Selain itu. mereka diberi kebebasan yang lebih sehingga nilai keagamaan.

Keadaan ini juga akan mengelakkan pelajar daripada melepaskan tekanan permasalahan mereka dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang boleh menjejaskan ketenteraman awam seperti salah laku jenayah dan gengsterisme. Selain daripada itu. Kerjasama perlu dibentuk melalui satu rangkaian yang jelas danmelibatkan pelbagai aktiviti seperti penyampaian dan penyaluran maklumat tentang sesuatukegiatan yang melibatkan pelajar sekolah harian kepada pihak pengurusansekolah dan pihak penguat kuasa undang-undang. pelajar berasakan mereka dihargai dan pihak sekolah sentiasa mengambil berat terhadap kepentingan mereka. Sistem hubungan dua hala antara guru dan pelajar boleh diwujudkan di sekolah-sekolah yang bukan sekadar melibatkan masalah akademik tetapi juga masalah peribadi pelajar untuk membolehkan pihak sekolah mengesan gejala yang tidak sihat di peringkat awal sebelum mereka benar-benar terjebak dalam kes-kes yang tidak diingini. guru juga perlu mempunyai hubungan baik dengan pihak ibu bapa. fasilitator dan kaunselor kepada pelajar. Dengan cara ini juga. Para pelajar itu sendiri akan mampu menyampaikan atau meluahkan segala masalah. pendapat dan perasaannya. Jangan 3 . Tingkah laku guru haruslahboleh dicontohi dan diteladani oleh pelajar didikannya. kerajaan dan penguatkuasa undang-undang.Antara cara terbaik untuk mengatasi isu sosial dalam kalangan pelajar adalah melalui proses interaksi dan komunikasi berkesan. setiap guru perlu menganggap diri mereka sebagai teman. masyarakat. Guru-guru perlu mendekati pelajar secara peribadi dan memahami masalah yang dihadapi oleh seseorang pelajar tersebut. Kerjasama dalam bentuk perancangan danpenyediaan pelan tindakan secara bersama berdasarkan kefahaman yang jelas untuk mencegahdan membasmi masalah sosial dalam kalangan pelajar. pandangan. Dalam keadaan ini. Contohnya adalah tidak masuk akal seseorangguru memarahi pelajar yang ponteng atau lewat datang ke sekolah sedang guru itu sendiri sering kalitidak memasuki kelas tanpa alasan. Aktiviti pengawalan dantindakan bersama juga perlu bagimenghapuskan aktiviti-aktiviti gengster dan aktiviti buli disekolah khususnya tindakan yang melibatkan penguatkuasaan undang-undang dan disiplin Guru haruslah mempunyai perwatakan atau personality yang baik.

berbudi bahasa. Nilai-nilai murni seperti tolong-menolong. Contoh-contohnya seperti kempen budi bahasa. sikap pelajar akandibentuk dengan sendirinya. aktiviti gotongroyong. merendah diri dan lain-lain lagi tidak seharusnya dipelajari dalam matapelajaran moral sahaja malah perlu diserapkan dalam semua matapelajaran yang lain. Umpamanya sikap disiplin pelajar dapat dibentuk denganaktiviti-aktiviti pasukan berpakaian seragam seperti berkawad. Secara tidak langsung aktiviti-aktiviti seperti ini akan mendisplinkan diri mereka dan juga mengamalkan kehidupan sihat. Maka ini akan membantu para pelajar untuk mempelajari nilai-nilai murni dan mengaplikasikanya dalam kehidupan seharian mereka. kempen motivasi. Tambahan pula guru-guru perlu membawa pelajar-pelajar mereka ke pusat penangihan dadah. Melalui penglibatan pelajar dengan aktiviti-aktiviti kokurikulum. berkhemah. guru juga adalah µrole model¶ yang utama kepada pelajar-pelajar. bengkel ataupun aktiviti ±aktiviti yang akan mempertingkatkan akhlak pelajar. Guru-guru perlu memainkan peranan yang baik dalam membentuk sahsiah diri pelajar-pelajar. Guru-guru juga memainkan peranan yang penting dalam menerapkan nilai-nilai murni terhadap pelajar dengan tidak kira bangsa atau agama. Pelajar lebihcelik memerhatikan guruguru mereka. latihan ikhtiarhidup dan sebagainya. ceramah-ceramah daripada pihak polis. Disamping mengajar. Nilai-nilai yang diterapkan 4 . penjara dan sebagainya supaya pelajar akan menyedari kesan yang timbul akibat terlibat dalam gejala-gejala yang tidak diingini. Selain daripada itu lawatan ke rumah anak yatim dan rumah orang tua juga akan mengelakkan pelajar-pelajar daripada terjebak dalam gejala masalah sosial. hormat-menghormati. semua guru perlu memberi sepenuh perhatian terhadap diri sendiri daripada tidak membuat kesilapan. bersopan-santun. Oleh itu. Para guru boleh mengatasi gejala sosial dalam kalangan dengan menambahkan aktiviti-aktiviti berteraskan akademik dan separa akademik seperti kegiatan kokurikulum di sekolah-sekolah. Setiap guru harus mengambil tanggungjawab untuk menganjurkan kempenkempen.sangka guru sahaja yang memerhatikan pelajar. kementerian pelajaran dan sebagainya.

ponteng kelas dan sekolah. kerajaan dan golongan remaja itu sendiri memainkan peranan masing-masing dalam menangani isuisu sosial yang semakin meruncing di negara kita. Guru memainkan perana penting dalam melahirkan anak-anak murid supaya menjadi insan yang berguna kepada keluarga. semua pihak yang terlibat seperti ibubapa. aspekmoraliti dititiberatkan dengan penekanan terhadap nilai-nilai murni dan pengukuhansahsiah. Kebanyakkan pelajar tidak menyukai cara pengajaran guru-gurunya lalu mengambil keputusan untuk memonteng kelas mahupun sekolah. akidah dan akhlak bagi setiap pelajar. Maka. Antaranya penggunaan komputer. agama. bangsa. Bagi pelajar bukan Islam. agama dan negara. Secara tidak langsung masalahsosial dapat dihindarkan dan keadaan aman dapat diwujudkan. 5 . taraf kekayaan dan sebagainya. Bagai pelajar-pelajar yang beragama Islam. keturunan. Pelajar tidak akan cepat bosan dengan tekanan kerja-kerja akademik. Pelajar-pelajar kini mudah berasa bosan dengan pengajaran guru. guru-guru harus peka sentiasa membuat perubahan mengikut citarasa pelajar-pelajar.Kebanyakan aktiviti ko-kurikulum berteraskan kepada nilainilai murni danbersandarkan kepada keagamaan serta kepercayaan kepada tuhan. aspek keagamaan diterapkan dengan memperkukuhkanibadah. video. Guru-guru juga perlu mengubahsuaikan teknik-teknik pengajaran untuk menambah atau menarik minat pelajar untuk mempelajarinya.melalui aktiviti-aktiviti secara berkumpulan danbekerjasama akan memupuk semangat perpaduan di kalangan para pelajar tanpamengira bangsa. Walaubagaimanapun. Kepelbagaian aktiviti di dalam ko-kurikulum menjamin keseronokan dan kepuasan kepada pelajar. bantuan alat pandang dengar dan teknik pengajaran luar kelas dapat membantu mengembangkan pemikiran pelajar dan seterusnya dapat membanteras gejala lepak.

6 .B) Dengan meggunakan pengurusan grafik. Sebelum Bagaimana aplikasikan nilai-nilai murni? Pengajian moral sama seperti apa yang dipelajari dahulu. Pertimbangan nilai-nilai moral. (benar. Kefahaman yang baik tentang nilai-nilai murni. Semasa Pengaplikasian nilai-nilai murni. Anggap pendidikan moral tidak penting. Peranan guru di sekolah dalam mengajar pendidikan moral. Apakah peranan guru dalam isu-isu sosial? Kurang kefahaman nilainilai murni atau moral. buat refleksi kendiri tentang sahsiah anda sebelum dan semasa mengikuti kursus ini. baik dan patut) Mengetahui kepentingan pendidikan moral di sekolah.

saya juga hanya mengamalkan nilai-nilai murni yang tertentu sahaja dan tidak mengaplikasikan nilai-nilai murni yang lain. Ini adalah keranasaya mempunyai kefahaman yang kurang tentang nilai-nilai murni. Tambahan pula. Oleh itu. Selain itu.Sebelum saya mengikuti kursus pendidikan moral ini. saya mengetahui bagaimana setiap nilai-nilai murni boleh diaplikasikan dalam kehidupan kita. saya juga telah mengetahui apakah peranan guru yang mengajar pendidikan moral di sekolah. Guru juaga melahirkan budaya yang berdisplin. Selain itu. Selain itu. Ini disebabkan. Secara tidak langsung. guru membantu murid-murid supaya tidak terlibat dalam gejala sosial. Saya tidak mengetahui peranan-peranan guru dalam mendidik seseorang murid dengan mengajar pendidikan moral di sekolah. terdapat pelbagai persoalan dan tanggapan yang salah dalam pemikiran saya. Namun. setiap nilainilai murni tidak boleh diaplikasikan dalam semua situasi yangkita hadapi. Oleh itu. pekerjaan saya tidak berkaitan dengan pendidikan dan juga tidak sangka bahawa boleh menerima tawaran Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI). semasa saya mengikuti kursus ini saya mengetahui beberapa maklumat yang penting mengenai pendidikan moral. Pertama. Saya menggangap pendidikan moral yang dipelajari di sekolh dahulu cukup memadahi dan ia adalah sama juga apa yang dipelajari peringkat tinggi. Ini adalah kerana. budaya yang bermoral dengan mengajar pendidikan moral disekolah. ia membantu saya untuk mempunyai kefahaman yang lebih baik tentang setiap nilai murni berbanding masa dahulu.Pengetahuan saya adalah guru hanya mengajar matapelajaran ini di sekolah dan itu sahaja peranan mereka. saya tidak mementingkan pendidikan moral dan juga tidak berusaha untuk menimba ilmu yang banyak dalam pendidikan moral. 7 . Setiap guru memainkan peranan penting bukan sahaja dalam mengajar matapelajaran ini tetapi mereka memainkan peranan penting dalam membina insane yang berguna. saya juga berpendapat bahawa pengetahuan yang saya sudah ada dalam pendidikan moral ini adalah mencukupi dan tidak memerlukan pembelajaran lagi dalam pendidikan ini. saya hanya mempunyai pengetahuan moral dan tidak tahu bagaimana ia boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian.

8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful