You are on page 1of 56

UYGULAMA 1

24V START
0V

I1.5 I1.4 I1.3 I1.2 I1,1 I1.0 I0.7 I0.6 I0.5 I0.4 I0.3 I0.2 I0.1 I0.0

CPU-224

Q1.1 Q1.0 Q0.7 Q0.6 Q0.5 Q0.4 Q0.3 Q0.2 Q0.1 Q0.0

24V LO

0V

Verilen PLC bağlantısına göre;  START butonuna basıldığında Q0.0 çıkışını aktif yapan PLC programını yazınız.

CEVAP 1

UYGULAMA 2

STOP

Verilen PLC bağlantısına göre;  STOP butonuna basıldığında Q0.0 çıkışını pasif yapan PLC programını yazınız.

CEVAP 2

UYGULAMA 3

START

Verilen PLC bağlantısına göre;  I0.0 butonuna basıldığında Q0.0 çıkışını aktif yapan,  I0.1 butonuna basıldığında Q0.0 çıkışını pasif yapan PLC programını yazınız.

STOP

CEVAP 3 .

(Aktif: Kontağın konum değiştirmesi Pasif: Kontağın konum değiştirmemesi) .UYGULAMA 4 S5 S4 S3 S2 S1 S0 L2 L1 LO Verilen PLC bağlantısına göre.2 çıkışı aktif olsun PLC programını yazınız.1 çıkışı aktif olsun • S4 aktif ve S6 pasif iken Q0.0 çıkışı aktif olsun • S2 aktif ve S3 pasif iken Q0. • S0 aktif ve S1 pasif iken Q0.

CEVAP 4 .

2 çıkışı aktif olsun • S3. S2 pasif iken Q0.5 çıkışı aktif olsun . S2 aktif ve S4 pasif iken Q0. S2 pasif iken Q0. S4. S5 pasif iken Q0. S1. S1. S3 pasif iken Q0.S4 pasif iken Q0.3 çıkışı aktif olsun • S3 aktif ve S1.4 çıkışı aktif olsun • S4. • S0.S1 aktif ve S3. S5 aktif ve S0.1 çıkışı aktif olsun • S0.0 çıkışı aktif olsun • S0 aktif ve S2. S3. S4.UYGULAMA 5 L5 L4 L3 Verilen PLC bağlantısına göre. S1 aktif ve S2.

CEVAP 5 .

. START öncelikli çalışır. İki input aktif yapıldığında STOP öncelikli çalışır Alarm devrelerinde kullanılan röleli kumanda devresi. Verilen Devre1 ve Devre2’deki röleli kumandaların PLC bağlantısını çiziniz ve gerekli programları yazınız.UYGULAMA 6 DEVRE 1 DEVRE 2 Acil durdurma istenilen yerlerde kullanılan röleli kumanda devresi.

CEVAP 6 START Devre1 ve Devre2 röleli kumanda bağlantısının PLC bağlantı şekline çevrilmesi (ikisi birlikte verilmiştir) STOP L K .

.  S0 anahtarına basıldığında Q0.UYGULAMA 7 Mühürlemenin başlayacağı bir bitlik adres yazılır Başlangıç adresi dâhil mühürlenecek adres adedi Resetlemenin başlayacağı bir bitlik adres yazılır Başlangıç adresi dâhil mühürlenecek adres adedi S1 S0 Verilen PLC bağlantısına göre. S1 anahtarına basıldığında Q0.0’ı set eden.0’ı reset eden PLC programını yazınız.

CEVAP 7 Program RESET ağırlıklı olarak çalışır. . END komutu okunduktan sonra tekrar baştan başlar.

5)  S1 anahtarına basıldığında ilk iki çıkış reset olsun (Q0.Q0.… .0 .Q0.4 – Q0.1-…Q0.Q0.5)  S3 anahtarına basıldığında tüm set olan çıkışlar resetlensin (Q0.1)  S2 anahtarına basıldığında son üç çıkış reset olsun (Q0.5) .UYGULAMA 8 Verilen PLC bağlantısına ve aşağıda istenilenlere göre PLC programını yazınız:  S0 anahtarına basıldığında ilk 6 çıkış set olsun (Q0.1 .0-Q0.3 .Q0.0 .

CEVAP 8 .

STOP . • START butonuna basıldığında L0 yanacak • START butonuna basılmadığında L1 yanacak • STOP butonuna basıldığında L2 yanacak • STOP butonuna basılmadığında L3 yanacak • START butonuna bir defa basıldığında L0 sürekli yanacak.UYGULAMA 9 START Verilen PLC bağlantısına göre aşağıdaki şartları sağlayan PLC programı yazınız.

CEVAP 9 .

• Parça S2’ye dokunduğunda tekrar durup ileri yönde çalışmaya başlayacaktır. • START butonuna basıldığında M1 motoru hemen çalışacak ve bant ileri olarak hareket etmeye başlayacaktır.UYGULAMA 10 START STOP S1 M2 S2 M1 S 1 I 0.3 İLERİ GERİ M1 M2 Verilen PLC bağlantısına göre aşağıdaki şartları sağlayan PLC programı yazınız. • Parça S1’e dokunduğunda bant duracak ve ters yönde hareket etmeye başlayacaktır.2 S2 I 0. • Stop butonuna basıldığında çalışma duracaktır .

CEVAP 10 .

Start butonuna basıldığında üç motor aynı anda çalışmaya başlayacaktır. Çalışan A motorlarının termiği attığında yedek B motorları kendiliğinden devreye girmelidir. Bir fabrikada bir proses için üç tane motor çalışmaktadır. Bu motorların her biri için birer tane yedek motor bulunmaktadır. S7 M3B M2B M1B M3A M2A M1A .UYGULAMA 11 START STOP S4 S5 S2 S3 S6 Verilen PLC bağlantısına göre aşağıdaki şartları sağlayan PLC programı yazınız.

0 Devre 4 Q2.CEVAP 11 Devre 3 Q2.0 .

Bu devrenin PLC bağlantısını çiziniz ve PLC programını yazınız .UYGULAMA 12 3~50Hz 380V L1 L2 L3 Yukarıda kısa devreli asenkron motorun iki yönde çalıştırılmasına ilişkin güç devresi verilmiştir.

.1 girişlerine bağlanması daha güvenilir bir işletme özelliği sağlamak içindir. S1 ve S2 motorun iki ayrı yönde çalıştırılması için kullanılan kumanda düğmeleridir.0 ve I0.1 çıkışına K1 kontaktörünün NK kontağı üzerinden bağlanır. Bunun nedeni. Programın yazılmasında. S0 durdurma düğmesine basılmamış ve F2F aşırı akım rölesi uyarılmamış (motor aşırı yüklenmemiş) ve K2 kontaktörü devrede değilse (motor diğer yönde çalışmıyorsa).CEVAP 12 Bu devrede S0 kuman da düğmesi durdurma. K1 kontaktörünün çalışmasına ilişkin lojik ifadenin elde edilmesi için gerekli koşullar şu şekilde ifade edilebilir: Eğer.0 çıkışına K2 kontaktörünün NK kontağı üzerinden ve K1 kontaktörü bobini PLC Q0. herhangi bir nedenle K1 ve K2 kontaktörlerinin aynı anda devrede olmasını önlemektedir. K1 ve K2 kontaktörlerine ilişkin koşullar ayrı ayrı göz önüne alınır. S1 başlatma düğmesine basıldığında K1 kontaktörü devreye girecek ve S1 düğmesi bırakıldığında da devrede kalacaktır. F2F motor aşırı akım rölesi normalde kapalı (NK) kontağı. Aynı amaçla K1 kontaktörü bobini. PLC Q0. Şekildeki S0 durdurma düğmesi ve F2F aşırı akım rölesinin normalde kapalı kontakları üzerinden PLC I0.

Bu PLC programı bir sonraki şekildeki gibi de yazılabilir .

T97-T100 T5-T31.0 çıkışını aktif olsun. T101-T255 RESETLEME SÜRESİ Verilen PLC bağlantısına göre aşağıdaki şartları sağlayan PLC programı yazınız. T33-T36. T64.UYGULAMA 13 ZAMANLAYICILAR 1. START . T65-T68. T37-T63. T69-T95.Timer On Delay (TON): Girişe gelen sinyalle beraber saymaya başlar ve giriş 1 olduğu sürece saymaya devam eder. T32. 1ms 10ms 100ms T0. T96 T1-T4. Giriş 0’a düştüğünde çıkışta 0 olur.  Start butonuna basıldıktan 8 sn sonra Q0. Ayarlanan süre sonunda zamanlayıcı biti 1 olur.

CEVAP 13 .

UYGULAMA 14 START Verilen PLC bağlantısına göre aşağıdaki şartları sağlayan PLC programı yazınız.0’ı flaşör yaptıran program .  2 sn aralıklarla Q0.

.CEVAP 14 Uygulama 14’deki PLC programının iki şekilde yazılması aşağıda verilmiştir.

UYGULAMA 15 Verilen PLC bağlantısına göre aşağıdaki şartları sağlayan PLC programı yazınız. STOP START .

CEVAP 15 .

• Üç adet lambanın 1sn aralıklarla flaşör şeklinde yanmasını sağlayan program START .UYGULAMA 16 STOP L2 L1 LO Verilen PLC bağlantısına göre aşağıdaki şartları sağlayan PLC programı yazınız.

CEVAP 16 .

• • • • • Start butonuna basıldığında M! Motoru hemen çalışacak Herhangi bir anda Stop butonuna basıldığında program hemen duracak FS1 parça algıladıktan 2 sn sonra M2 motoru çalışacak FS2 parça algıladıktan 3 sn sonra M3 motoru çalışacak FS3 parça algılar algılamaz program hemen duracak .UYGULAMA 17 FS3 FS2 FS1 START STOP M2 M1 MO Verilen PLC bağlantısına göre aşağıdaki şartları sağlayan PLC programı yazınız. Yukarıda verilen bant düzeneğinde.

CEVAP 17 .

Bu devrenin PLC bağlantısını çiziniz ve PLC programını yazınız Y/Δ yol vermede. Bir sonraki şekilde ise kontaktörlü kontrol devresi verilmiştir. başlatma butonuna basıldığında motor önce Y bağlanarak devreye girer ve belirli bir süre sonra üçgen bağlanarak çalışmasını sürdürür.UYGULAMA 18 Yanda kısa devreli asenkron motora Y/Δ yol verme güç devresi verilmiştir. .

Durdurma butonu S0 ve aşırı akım rölesi F2F durdurma işlevini yerine getirdiğinden PLC girişlerine normalde kapalı kontakları üzerinden bağlanmıştır. .CEVAP 18 K2 ve k3 kontaktörlerinin aynı anda devrede olmaması için K2 kontaktörü bobin devresine K3 kontaktörü NK kontağı ve K3 kontaktörü bobin devresine K2 kontaktörü NK kontağı seri olarak bağlanmıştır.

Motor yol almaya başladıktan sonra dirençler kademeli olarak kısa devre edilir.UYGULAMA 19 Motor stator sargıları şebekeye bağlanmadan önce rotor devresindeki dirençler maksimum değerde tutulur. . Böylece. maksimum yol alma momenti ile motorun hızlanması sağlanırken yol alma akımı sınırlandırılmış olur.

CEVAP 19 .

UYGULAMA 20 ZAMANLAYICILAR 2. Mevcut değerini korur. T64 10ms T1-T4. Giriş 0 olursa içerik ve bit sıfırlanmaz.0 çıkışının 8 sn start butonu aktif olduğunda çıkışını değiştirmesini sağlayan program. 1ms T0.0 pasif olsun . Stop a basıldığında Q0. T69-T95 KOŞUL SÜRE=8sn SÜRE Preset Time Verilen PLC bağlantısına göre aşağıdaki şartları sağlayan PLC programı yazınız.Retentive On Delay Timer (TONR): Girişe gelen sinyalle beraber saymaya başlar ve giriş 1 olduğu sürece saymaya devam eder. T65-T68 100ms T5-T31.   Start butonuna 2 sn aralıklarla basılmaktadır Q0. İçerik ve biti sıfırlamanın tek yolu reset sinyalidir.

CEVAP 20 .

. Her yükselen kenarda sayıcı içeriğini 1 arttırır Sayıcı içeriğini ve bitini sıfırlar Karşılaştırma değeri 0~255 arası adres verilebilir Verilen PLC bağlantısına göre aşağıdaki şartları sağlayan PLC programı yazınız.0’ı aktif olsun Stop butonuna basıldığında sayıcıyı resetlensin. Sayıcı içeriği >=PV ise Sayıcı biti =1 olur.UYGULAMA 21 SAYICILAR 1. Yukarı Sayan Sayıcı (CTU): Sayıcı içeriği belirtilen karşılaştırma değerine ulaştığında ilgili biti 1 olur. Sınırsız sayıda sayıcı vardır.   Start butonuna 3 defa basıldığında (3 yükselen kenar) Q0.

CEVAP 21 .

1 yükselen kenarı geldiğinde C5’i bir azaltan. CTUD içeriği -32767 ile +32767 aralığında değişir. PV değerine gelene kadar CTUD biti 1 olur. sayıcı değeri 5’e ulaştığında Q0.0’ı aktif yapan I0. • • I0. Her yükselen kenarda sayıcı içeriğini 1 arttırır Sayıcı içeriğini ve bitini sıfırlar Sayıcı içeriğini ve bitini sıfırlar Karşılaştırma değeri 0~255 arası adres verilebilir PRESET VALUE Verilen PLC bağlantısına göre aşağıdaki şartları sağlayan PLC programı yazınız. PV değerini geçtiğinde bit değeri 0 olur.0 yükselen kenarı geldiğinde C5’i bir arttıran. CTUD karşılaştırma değerini (-) olarak da yapar. Aşağı-Yukarı Sayan Sayıcı (CTUD): PV değerine ulaşıldığında CTUD biti 1 olur. I0.UYGULAMA 22 SAYICILAR 2. Her yükselen kenar geldiğinde değeri bir azalır veya bir artar.2 reset geldiğinde sayıcı değeri sıfırlansın .

CEVAP 22 .

.  Birinci yükselen kenarda 1 olacak.UYGULAMA 23 KARŞILAŞTIRMA ELEMANLARI Verilen PLC bağlantısına göre aşağıdaki şartları sağlayan PLC programı yazınız. ikinci yükselen kenarda 0 olacak.

CEVAP 23 .

ÖZEL ÇEVRİM BİTLERİ .

.UYGULAMA 24 L5 L4 L3 L2 L1 L0 Verilen PLC bağlantısına göre aşağıdaki şartları sağlayan PLC programı yazınız.

CEVAP 25 .

.UYGULAMA 26 Verilen PLC bağlantısına göre aşağıdaki şartları sağlayan PLC programı yazınız.

CEVAP 26 .

• • • Start butonuna basıldığında B0 ve B1 bant motorları hemen çalışır Bant üzerinden geçen ürünler fotosel yardımıyla sayılmaktadır. .UYGULAMA 27 FOTOSEL STOP B1 B0 M4 M3 M2 FOTOSEL B1 B0 M2 M3 M4 Verilen PLC bağlantısına göre aşağıdaki şartları sağlayan PLC programı yazınız. 4 olduğunda M3 ve 6 olduğunda M4 çalışacaktır. Geçen ürün sayısı 2 olduğunda M2. Geçen ürün sayısı 8 olduğunda ise bütün motorlar durmalı ve sayaç resetlenmelidir.

CEVAP 27 .

• Pinpon topları onar onar paketlenecektir .UYGULAMA 28 STOP FS-2 FS-1 P1 M1 FS-1 FS-2 P1 M1 Verilen PLC bağlantısına göre aşağıdaki şartları sağlayan PLC programı yazınız.

CEVAP 28 .