You are on page 1of 2

www.VNMATH.

com

S Gio dc - o to TP. H Ch Minh K thi tuyn sinh mn lp 6 Trng THPT chuyn Trn i Ngha nm hc 2009 2010 Thi gian :90 pht CHNH THC: 1) 2 im a) Tnh A = ( 4,53 x 0,2 +6,165 x 3 ) : 2,5 b) Tnh B = : 4 2 3 5 15 3 5
2 5 3 2 1

2) 2 im Mt ngi bn hng bn ln th nht 1/4 s trng , ln th hai bn 2/5 s trng th cn li 21 qu trng. Hi ngi bn bao nhiu qu trng v mi ln bn bao nhiu qu ? 3) 2 im Cho hai phn s 7/9 v 5/11 . Hy tm phn s a/b sao cho em mi phn s cho tr i phn s a/b th c hai phn s mi c t s l 5 ? 4) 2 im Ba ngi th lm chung mt cng vic th sau 3 gi s xong . Nu ngi th nht l mt mnh th sau 8 gi s xong . Nu ngi th hai lm mt mnh th sau 12 gi s xong . Hi ngi th ba lm mt mnh cng vic th sau my gi s xong ? 5) 2 im Mt tha t hnh tam gic c y l 25m . Nu ko di y thm 5m th din tch s tng thm 50 mt vung . Tnh din tch tha t khi cha m rng ? HT

www.VNMATH.com

nh li thi bi Hong Xun Vnh.