You are on page 1of 2

Chương trình Chứng chỉ Xử lý số tín hiệu (DSP

)

Lớp 6.2: Thiết Kế Số Cho DSP và Viễn Thông
Lịch giảng dạy: Khóa học khai giảng ngày 30/05/2011 và bế giảng ngày 29/07/2011 Thời khóa biểu: 5 ngày học tập trung (Sáng 8:00 ~ 11:00 và chiều 1:00 ~ 4:00; từ ngày 30/05 đến ngày 03/06/2011)
8 tuần học qua mạng (Sáng 9:00 ~ 11:00 thứ 3 hằng tuần từ ngày 06/06 đến ngày 29/07/2011)

Tổng quan về khóa học
Khóa học này bao trùm cả về chiều sâu lẫn sự tinh tế trong thiết kế và ứng dụng dựa trên VLSI/FPGA/ASIC của hệ thống DSP hiệu quả cao. Sau khi giới thiệu về cấu trúc FPGA và những công cụ thiết kế của Xilinx và Altera, khóa học sẽ có nhiều ví dụ về DSP, truyền thông kỹ thuật số và âm thanh/hình ảnh sẽ đi kèm bao gồm FFT, FIR và mạch phát hiện và sửa lỗi, chuyển đổi không gian màu sắc và DCT. Trong khóa học sẽ có 4 dự án nhỏ và một dự án vừa để học viên thực hiện.

 Mục tiêu của khóa học
Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có thể: Hiểu những khái niệm và kỹ thuật cần thiết để phát triển phần cứng và phần mềm cho DSP và truyền thông trên hệ thống FPGA Có thể ứng dụng nhiều bộ lọc khác nhau trên FPGA Có thể xây dựng những hệ thống DSP và truyền thông bằng ngôn ngữ HDL

 Đối tượng người học nên tham dự
Kỹ sư phần cứng và phần mềm cần ứng dụng lý thuyết DSP và truyền thông trong FPGA

 Điều kiện tham dự
Có kiến thức về ngôn ngữ lập trình C (C, MATLAB hoặc Simulink), ngôn ngữ mô tả phần cứng (Verilog và VHDL) và lý thuyết DSP cơ bản.

 Tài liệu của khóa học
Tài liệu tham khảo: FPGA DSP System Design của C.Y. Choo (Sách và slide bài giảng)

Học phí:

9.900.000/khóa

Giảng viên: Tiến sĩ Khoa học (Ph.D) Jahan Ghofraniha
Jahan Ghofraniha nhận bằng đại học ở trường Đại học kỹ thuật Sharif, nhận bằng thạc sĩ và Tiến sĩ của trường Đại học British Columbia ở Vancouver, Canada về chuyên ngành xử lý số tín hiệu và lý thuyết hệ thống truyền thông. Ông đã từng giữ nhiều chức vụ khác nhau từ kỹ sư cao cấp đến kỹ sư chủ chốt trong nhiều công ty vừa và nhỏ ở Canada và Hoa Kỳ trong những ứng dụng của xử lý tín hiệu và truyền thông vô tuyến. Ông giảng dạy đại học và sau đại học ở nhiều trường đại học Canada và Hoa Kỳ hơn 14 năm qua. Gần đây nhất, ông là trưởng khoa kỹ thuật của trường đại học Northwestern Polytechnic và có nhiệm vụ phát triển những chương trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ. Ông cũng đã từng giảng dạy những khóa học nâng cao về ứng dụng của DSP và truyền thông vô tuyến với trọng tâm về thực hành. Ông cũng là giáo sư thỉnh giảng của nhiều trường đại học ở Silicon Valey và hướng dẫn nhiều khóa học ngắn hạn ở Hoa Kỳ và nhiều nước khác nhau. Lĩnh vực nghiên cứu chính là hệ thống MIMO và tăng hiệu quả cho hệ thống truyền thông vô tuyến, chuyển đổi radio, tối ưu lớp chéo và kỹ thuật tuyến tính hóa khuyếch đại công suất. Trong lĩnh vực DSP, ông đã hướng dẫn nhiều nghiên cứu trong tín hiệu radio nâng cao, nén dữ liệu và ứng dụng của xứ lý tín hiệu thống kê.

He has been teaching advanced courses in application of digital signal processing and wireless communication classes with an emphasis on hands-on aspect. 2011 Course Duration: 5-Day Intensive Class (May 30th ~ June 03rd .Certificate in Digital Image Processing (DSP) Course 6. cross layer optimization and power amplifier linearization techniques. His area of research is in the advanced MIMO systems and increasing throughput for wireless communications systems.  Prerequisites Knowledge of programming language (C. FIR filter. Be able to apply DSP and communication systems with HDL languages. hardware description language (Verilog or VHDL). More recently he has been the dean of school of engineering at Northwestern Polytechnic University and in charge of developing extensive programs for master’s and doctoral degrees. several design examples on DSP.  Course Objective Upon completion of this course. Choo (Lecture slides & writing) Course Tuition: $495USD/Course Course Instructor: Jahan Ghofraniha Ph. Be able to implement various filters on FPGA. He has been involved in undergraduate and graduate level teaching at universities in Canada and the US for over 14 years. Matlab and/or Simulink). and DCT.2: Digital Design for DSP and Communications Course Schedule: May 30th. He has held numerous positions as senior and principal engineer in small and large companies in Canada and the US working on application of signal processing and wireless communications.  Course Material Course Binder: FPGA DSP System Design by C. cognitive radio. including FFT. After presenting FPGA architectures and design tools by Xilinx and Altera. from the University of British Columbia in Vancouver. 8:00AM ~ 11:00AM and 1:00PM ~ 4:00PM) 8-week Webcasted Sections (June 06th ~ July 29th . In the DSP area he has conducted research in advanced audio. color space converter. students will be able to: Understand the concepts and techniques necessary to develop software and hardware for DSP and Communications on a FPGA system. and basic DSP theory. digital communications and video/imaging will be covered.Y.D. data compression and application of statistical signal processing. .D Jahan Ghofraniha got his undergraduate degree from Sharif University of Technology and his master’s and Ph. and a term project. There will be 4 mini-projects.  Who should attend? Hardware/Software engineers who needs to implement DSP and communication theories in FPGAs. 2011 ~ July 29th. Canada with specialization in digital signal processing and communications system theory. He has also been an adjunct professor with some local universities in Silicon Valley and has conducted numerous workshops in the US and overseas. every Tuesday 9AM~11:30AM) Course Overview This course provides an in-depth and state-of-the-art coverage on the design and VLSI/FPGA/ASIC-based implementation of high-performance DSP systems. error detection/correction circuits.