Pecahan

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Lompat ke: pandu arah, gelintar

Sebiji kek dengan suku (satu perempat) darinya telah dipotong, meninggalkan lebihan tiga perempat. Pecahan (Bahasa Inggeris: fraction dari Bahasa Latin fractus, "dipecahkan") ialah nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan atau sekumpulan benda. Pecahan terawal adalah salingan integer-integer yang menggunakan simbol mewakili satu perdua, satu pertiga, satu perempat, dan seterusnya.[1] Dalam perkembangan seterusnya, pecahan "kasar" atau pecahan biasa telah dibangunkan dan ia masih digunakan sehingga hari ini. Pecahan ini terdiri daripada satu pengangka dan satu penyebut, pengangka mewakili beberapa bahagian sama dan penyebut menunjukkan berapa banyak bahagian-bahagian tersebut yang membentuk keseluruhan. Sebagai contoh dalam pecahan 3/4, pengangka, 3, menunjukkan 3 bahagian sama, sementara penyebut, 4, menunjukkan yang 4 bahagian yang membentuk keseluruhan. Kemudian, pecahan perpuluhan pula diperkenalkan, yang kini hanya dikenali sebagai "perpuluhan". Penyebutnya adalah nombor asas sepuluh yang dikuasakan dengan nombor yang ditentukan oleh bilangan digit di kanan titik perpuluhan. Jadi nombor perpuluhan 0.75 mempunyai pengangka 75 dan penyebut 10 kuasa 2 (kerana terdapat 2 digit di kanan titik perpuluhan). Jadi penyebutnya ialah 100. Jenis pecahan ketiga yang sering digunakan ialah "peratusan", yang menggunakan penyebut 100 sahaja. Jadi, 75 peratus bermaksud 75/100. Dalam matematik, set untuk semua pecahan (kasar) dipanggil set nombor nisbah dan diwakili simbol Q. Penggunaan lain pecahan ialah untuk menunjukkan nisbah dan pembahagian. Jadi, pecahan 3/4 juga digunakan untuk menunjukkan nisbah 3:4 (tiga kepada empat) dan pembahagian 3 ÷ 4 (tiga dibahagikan dengan empat).

Isi kandungan

"pecahan" merujuk kepada sebarang nombor yang tidak mewakili keseluruhan.3 Pecahan setara o 4.1 Membandingkan pecahan o 5. dan nombor yang kini dipanggil "pecahan".4. nombor yang kini dipanggil "perpuluhan".2.5 Pembahagian o 5. perkataan "kasar" (vulgar) bermaksud "biasa" (commonplace).3 Nombor bercampur o 5. ia digelar vinculum atau secara tidak rasmi.3 Penolakan o 5.2 Nombor bercampur o 4. Jika garisan ini mencondong. pecahan wajar dan pecahan tak wajar o 4.2 Mendarab dengan pecahan  5.6 Menukar nombor perpuluhan berulang menjadi pecahan 6 Rasionalisasi 7 Kes istimewa 8 Lihat juga 9 Rujukan Istilah Mengikut sejarah. satu garisan memisahkan keduanya.1 Pecahan biasa. ia digelar solidus atau slash.4.4 Pendaraban dan pembahagian  5. asalnya dikenali sebagai "pecahan kasar". Perkataan pecahan juga digunakan dalam ungkapan matematik seperti pecahan lanjar dan pecahan algebra.5 Pecahan kompleks 5 Aritmetik dengan pecahan o 5. contoh 3⁄4.2 Penambahan  5. Lazimnya. "palang pecahan".1 Mendarab dengan nombor bulat  5. asalnya dikenali sebagai "pecahan perpuluhan". [sunting] Menulis pecahan Pecahan biasa atau kasar biasanya ditulis dalam satu pasangan nombor.4.4 Salingan dan "penyebut halimunan" o 4. Jika garisannya melintang.1 Menambah kuantiti tak serupa o 5. nombor di atas dikenali sebagai pengangka sementara yang di bawah dikenali sebagai penyebut.[sorok] • • • • • • • • • 1 Istilah 2 Menulis pecahan 3 Penggunaan 4 Bentuk pecahan o 4. . seperti : .

(0. berbanding mendarabnya dengan nombor perpuluhan untuk pecahan tersebut. Antaranya: • • • • • • • • • ¼ ½ ¾ ⅓ ⅔ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ (satu perempat) (satu perdua) (tiga perempat) (satu pertiga) (dua pertiga) (satu perlapan) (tiga perlapan) (lima perlapan) (tujuh perlapan) [sunting] Penggunaan Pecahan lebih banyak digunakan apabila penyebutnya kecil. yang mengurangkan ruang tetapi masih memberi makna dalam konteksnya.Tanda solidus boleh diabaikan dari gaya mencondong (cth. beberapa pecahan dinyatakan dalam satu angka.[2] [sunting] Nombor bercampur Nombor bercampur ialah campuran nombor bulat dan pecahan wajar. ia banyak digunakan dalam isyarat lalu lintas di beberapa negara. . untuk merujuk 2 kek penuh dan 1 kek dengan tiga perempat bahagian. . seperti . Adalah juga lebih tepat mendarab 15 dengan 1⁄3.1875). 9⁄7). berbanding mendarabnya dengan nombor perpuluhan untuk satu pertiga (0. Boleh dibayangkan yang setiap kek penuh itu dibahagikan kepada empat bahagian. Pecahan kasar akan menjadi pecahan tak wajar apabila nilai mutlak pengangka adalah lebih besar atau sama dengan nilai mutlak penyebut (cth.. dan bundarkan kepada ketepatan yang diingini. bahagian penuh dan bahagian pecahan itu ditulis bersebelahan.. sebagai contoh. Dalam paparan komputer dan tipografi.). 34). bahagikan pengangka dengan penyebut. Penambahan ini dinyatakan tanpa menggunakan tanda operasi seperti "+". yang menjadikan nilai mutlak keseluruhan pecahan kurang daripada 1. Adalah mudah untuk mendarab 32 dengan 3⁄16. pecahan wajar dan pecahan tak wajar Pecahan kasar (atau pecahan biasa) ialah satu nombor nisbah yang ditulis dengan satu integer (pengangka) yang [[pembahagian]dibahagikan]] dengan satu integer bukan sifar (penyebut).333. Untuk mengubah satu pecahan menjadi nombor perpuluhan. Satu pecahan kasar akan menjadi pecahan wajar apabila nilai mutlak pengangka adalah kurang dari nilai mutlak penyebut. [sunting] Bentuk pecahan [sunting] Pecahan biasa. Satu pecahan tak wajar boleh digunakan untuk menyatakan satu nombor bercampur.

Bahagikan pengangka dengan penyebut. Penyebut baru untuk pecahannya adalah sama dengan pecahan tak wajar yang asal. bayangkan kek (dalam gambar di atas) dipotong menjadi empat bahagian. Darabkan nombor bulat dengan penyebut pecahan. dan sebarang nombor yang didarab dengan satu mempunyai nilai yang sama dengan nombor asal. untuk pecahan : apabila kedua-dua pengangka dan penyebut didarab dengan 2. jadi cara lain untuk menulis nombor bercampur . Untuk gambaran lebih jelas. Contoh: . Membahagikan pengangka dan penyebut dengan nombor (bukan sifar) yang sama juga menghasilkan pecahan setara. didarab dengan adalah sama dengan pendaraban dengan satu. Sebaliknya. Contohnya. 3. . 3.Perimbangan dan perkadaran yang sama. dan kesemuanya adalah pecahan setara.menjadikan penyebut untuk kek penuh (nombor bulat) sama dengan penyebut kek yang telah dipotong. yang memiliki nilai yang sama (0. Ia dikenali sebagai mengurangkan atau memudahkan pecahan. . 2. Sebagai contoh. Satu pecahan yang pengangka dan penyebutnya tidak mempunyai faktor yang sama (selain 1) adalah dianggap tidak boleh dimudahkan dan berada dalam bentuk termudah atau sebutan terendah. pecahan tak wajar juga boleh ditukar menjadi nombor bercampur: 1. kedua-dua pecahan memiliki nilai yang sama yang mengekalkan integriti yang sama . bukanlah satu pecahan termudah kerana 3 dan 9 mempunyai faktor yang sama iaitu 3. [sunting] Pecahan setara Dengan mendarab pengangka dan penyebut sesuatu pecahan dengan nombor yang sama (bukan sifar). hasil pecahan yang baru adalah setara dengan pecahan asal. Tambah pengangka pecahan pada hasil darab di atas. Ini adalah benar kerana mana-mana nombor n. hasilnya adalah . Hasil tambah langkah 2 adalah pengangka untuk pecahan (tak wajar) baru. 2 dari empat bahagian ini ( ) mewakili separuh kek ( ). Hasil bahagi (tanpa baki) menjadi nombor bulat manakala bakinya menjadi pengangka untuk pecahan. setiap kek penuh diwakili dengan pecahan . . ialah pecahan termudah kerana satusatunya faktor untuk 3 dan 8 ialah 1.5) dengan . Perkataan setara di sini bermaksud. Sebaliknya. Jadi. dengan penyebut 'baru' nya kekal sama dengan penyebut untuk pecahan asal nombor bercampur. ialah Nombor bercampur boleh ditukar menjadi pecahan tak wajar dalam tiga langkah: 1. 2.

. ialah . ia ditukar menjadi dan . kerana 3>2. Contohnya. setiap pecahan atau nombor bulat memiliki satu salingan. Satu cara untuk membanding pecahan yang mempunyai penyebut yang berbeza ialah dengan mencari penyebut yang sama. kecuali untuk sifar. Untuk memudahkan satu pecahan kompleks. [sunting] Membandingkan pecahan Untuk membandingkan pecahan-pecahan yang memiliki penyebut yang sama. nombor bulat juga boleh ditulis dalam pecahan dengan menggunakan 1 sebagai penyebut: 17 = (kadang-kadang 1 dirujuk sebagai "penyebut halimunan").[sunting] Salingan dan "penyebut halimunan" Salingan sesuatu pecahan ialah pecahan dengan pengangka dan penyebutnya diterbalikkan. bahagikan pengangka dengan penyebut seperti dalam pecahan yang lain (lihat bahagian pembahagian untuk keterangan lebih lanjut): [sunting] Aritmetik dengan pecahan Seperti juga nombor bulat. dan ketaburan. dan hukum melarang pembahagian dengan sifar. cuma memerlukan pembandingan pada pengangkanya. Pecahan kompleks (atau pecahan majmuk) ialah pecahan yang pengangka atau penyebutnya mengandungi pecahan. Untuk membanding dan . Oleh kerana hasil bahagi sebarang nombor dengan 1 adalah sama dengan nombor itu. pecahan mematuhi hukum ketertukartertiban. Contohnya. bd adalah penyebut yang sama dan kedua-dua pengangka ad dan bc boleh dibandingkan. Kemudian. Maka. salingan untuk . dan merupakan pecahan kompleks. kesekutuan. Salingan untuk 17 ialah [sunting] Pecahan kompleks .

termasuk pecahan positif.[3] [sunting] Penambahan Hukum pertama penambahan pecahan ialah cuma kuantiti serupa yang boleh ditambah. pengangka akan dibahagikan menjadi bahagian-bahagian yang lebih kecil. contohnya. . Oleh kerana 85 adalah lebih besar daripada 72. yang boleh membandingkan ad dan bc. Oleh kerana empat perempat adalah bersamaan dengan satu. Untuk penambahan kuantiti tak serupa. Bayangkan sebuah saku mengandungi dua perempat. ia boleh dinyatakan seperti berikut: . termasuk pecahan negatif. Jika kedua-dua pecahan memiliki pengangka yang sama. Jika kek ditambah dengan kek. Perlu juga diingat yang setiap nombor negatif. maka pecahan yang memiliki penyebut yang lebih kecil adalah pecahan yang lebih besar. ? Darabkan 17 dengan 5 (85) dan darabkan 18 dengan 4 (72). potongan ini perlu ditukar menjadi kuantiti serupa. apabila penyebut adalah lebih besar. dan saku yang lain mengandungi tiga perempat. seperti menambah pertiga dengan perempat. . keduanya perlu ditukar menjadi kuantiti serupa terlebih dahulu. adalah kurang daripada sifar. dan setiap nombor positif. Ini kerana. tanpa mengira penyebutnya. seperti perlapan atau perempat. jadi setiap pecahan negatif adalah kurang daripada pecahan positif. Kaedah lain untuk membandingkan pecahan ialah dengan melihat pada pengangkanya. jumlahnya adalah lima perempat. penambahan antara kuantiti perempat.? memberikan Terdapat satu jalan mudah yang dikenali sebagai "pendaraban silang". adalah lebih daripada sifar.

yang merupakan faktor sepunya terkecil untuk 4 dan 12. keduanya ditukar kepada (perduabelas). Contohnya. adalah perlu untuk menukar kesemuanya menjadi kuantiti serupa. Kaedah ini boleh dinyatakan dalam rumus algebra: Dan untuk ungkapan yang mengandungi penambahan tiga pecahan: . adalah bersamaan dengan 1. jadi adalah sama dengan . tukar menjadi perduabelas dengan mendarab pengangka dan penyebut dengan empat: Kesimpulannya: . untuk menambah dan . jadi adalah sama dengan . Lihat contoh penambahan dua kuantiti di bawah: Pertama.[sunting] Menambah kuantiti tak serupa Untuk menambah pecahan yang mengandungi kuantiti tak serupa (seperti perempat dan pertiga). Ia boleh dilakukan dengan mendarab penyebut setiap pecahan. adalah bersamaan dengan 1. tetapi penyebut 12 yang lebih kecil boleh juga digunakan. Kedua. Adalah bersamaan dengan: Kadang-kadang terdapat penyebut yang lebih kecil boleh digunakan (penyebut sepunya terkecil). tukar menjadi perduabelas dengan mendarab pengangka dan penyebut dengan tiga: . Bagi menambah perempat dengan pertiga. penyebut 48 boleh digunakan (hasil darab 4 dan 12).

dan tukar setiap pecahan kepada pecahan setara dengan penyebut yang dipilih. menjadikan jam bekerja mereka satu perlima dari tiga pertujuh dalam sehari. Dalam pengiraan: Secara umumnya. Setiap orang akan melakukan satu perlima dari 3 jam tersebut. dan hasil tolak pengangka untuk pecahan asal. hasilnya ialah satu perduabelas kek. atau 15 pertujuh sehari. Contohnya: . Secara keseluruhan. katakan terdapat lima orang yang melakukan kerja yang sama dalam jumlah masa tiga jam daripada tujuh jam waktu bekerja. Contohnya. satu pertiga dari satu perempat (atau satu pertiga darab satu perempat) ialah satu perduabelas. hasilnya ialah tiga perempat. jika satu perempat kek didarab dengan satu pertiga kek. apabila pecahan didarab. mereka bekerja 15 jam (5 x 3 jam seorang). Ini boleh dinyatakan dalam pengiraan seperti berikut: Untuk contoh lain. Ia boleh digambarkan dalam pengiraan seperti berikut: Contoh lain. Kenapa? kerana setiap bahagian satu perempat telah dipotong menjadi 3 bahagian. [sunting] Pendaraban dan pembahagian [sunting] Mendarab dengan nombor bulat Perhatikan contoh kek seperti di atas. Dalam pengiraan: [sunting] Mendarab dengan pecahan Perhatikan contoh kek seperti di atas. dan empat bahagian kek didarab dengan tiga akan menjadi 12 bahagian (atau perduabelas).[sunting] Penolakan Secara dasarnya. proses penolakan pecahan adalah sama dengan penambahan. dan kedua-dua penyebut akan didarab untuk menghasilkan penyebut yang baru. mencari penyebut sepunya. jumlah waktu bekerja untuk kelima-lima perkerja adalah 2 hari dan satu pertujuh jam dalam sehari. jika satu perempat kek tersebut didarab dengan tiga. Hasil tolak kedua-dua pecahan akan mempunyai penyebut tersebut. katakan terdapat lima orang bekerja untuk tiga jam bagi setiap tujuh jam waktu bekerja (tiga pertujuh jam waktu bekerja). kedua-dua pengangka akan didarab untuk menghasilkan pengangka yang baru. Dalam erti kata lain. Oleh kerana 7 pertujuh bersamaan dengan 1 hari bekerja dan 14 pertujuh bersamaan dengan 2 hari bekerja.

menghasilkan jumlah 11 perempat (kerana 2 kek. boleh dilakukan. bermaksud kita boleh bahagikan 6/2 kepada 2 bahagian yang bersaiz 3/2 setiap satu. bermaksud kita boleh bahagikan 6 batu kepada 2 bahagian yang berukuran 3 batu setiap satu. Contohnya: 2 ⁄7 X 7⁄8 = 2 1⁄7 1 X 7 1⁄8 4 = 1⁄1 X 1⁄4 = 1⁄4 Nombor dua adalah faktor sepunya untuk pengangka pecahan kiri dan penyebut pecahan kanan.bermaksud kita boleh bahagikan 6 inci kepada 2 bahagian yang berukuran 3 inci setiap satu. menjadikan jumlah keseluruhan 8 perempat (bahagian). setiap satunya dipotong empat.) dan 33 perempat adalah sama dengan (kerana 8 kek. Untuk memahami bagaimana ia dilakukan. 6 batu dibahagikan dengan 3 batu = 2. setiap satu dipotong kepada empat bahagian. 6/2 dibahagikan dengan 3/2 = 2.Apabila mendarab (atau membahagi). Untuk pembahagian pecahan-pecahan yang mempunyai penyebut yang sama. kaedah pemansuhan silang untuk nombor yang mempunyai faktor sepunya. lihat keterangan berikut: 6 inci dibahagikan dengan 3 inci = 2 . cuma darabkan dengan salingan pecahan tersebut (diterbalikkan).). [sunting] Pembahagian Untuk membahagi dengan satu pecahan yang lain. menjadikan jumlah keseluruhan 32 perempat (bahagian). jadi kedua-duanya dibahagikan dengan dua. dan kedua-duanya dibahagikan dengan tujuh. adalah sama dengan . Contohnya: Dalam erti kata lain. cuma bahagikan pengangkanya sahaja dan buangkan penyebutnya. Manakala nombor tujuh adalah faktor sepunya untuk penyebut pecahan kiri dan pengangka pecahan kanan. [sunting] Nombor bercampur Apabila mendarab nombor bercampur. Tapi bagaiman jika pecahanpecahan itu memiliki penyebut yang berbeza? . adalah lebih mudah jika nombor bercampur itu ditukar menjadi pecahan tak wajar.

• Teorem • Bukti Diketahui yang pembahagian didefinasikan sebagai kebalikan pendaraban.Penyelesaiannya ialah. darabkan pembahagi dengan hasil bahagi Jadi. yang kemudian dimudahkan menjadi . Sebarang nombor yang dibahagikan dengan dirinya adalah bersamaan dengan satu (contoh: ) II. adakah Diberi/Diterima I. Iaitu. cari penyebut sepunya dan bahagikan pengangkanya. Apabila satu nombor didarabkan dengan satu. Ini adalah satu bukti matematik untuk pembahagian menggunakan kaedah balik dan darab. Sebaliknya. ia tidak berubah (contoh: ) . Cara lain untuk memahaminya adalah seperti berikut: Soalan. kaedah "balik dan darab" yang memberikan jawapan yang sama. seperti dalam rumus berikut: Bagaimanpun. jika dan hanya jika Dalam ungkapan yang kita mahu buktikan. adalah lebih ringkas. kaedah ini adalah terlalu panjang.

626262626262… = 62/99 0. . penyelesaian Sekitar 4.000 tahun dahulu. dari apa yang diberi dalam (III) . boleh dilihat . nombor perpuluhan tak terhingga digunakan untuk mendapatkan ketepatan yang sama. adalah lebih berguna jika nombor perpuluhan berulang ditukar menjadi pecahan.[4] [sunting] Menukar nombor perpuluhan berulang menjadi pecahan Walaupun nombor perpuluhan lebih berguna apabila melakukan pengiraan.555555555555… = 5/9 0. Nota: Nilai satu dipilih untuk mendapatkan penyebut sepunya untuk pecahan tersebut.III. pengangkanya boleh dibahagikan untuk mendapatkan hasil bahagi (contoh: ) Bukti 1. Kaedah ini memberikan jawapan yang sama seperti kaedah moden kita. bd adalah penyebut sepunya. Kadang-kadang. 6. Jadi. 4. 2. orang Mesir purba membahagi pecahan menggunakan kaedah yang sedikit berbeza. Contohnya (corak pengulangan ditebalkan): 0. Jika dua pecahan memiliki penyebut sepunya. pembahagian ringkas corak tersebut dengan nombor sembilan (bergantung pada jumlah nombor dalam corak tersebut). Mereka menggunakan gandaan sepunya terkecil dengan pecahan unit. darabkan pecahan pertama dengan dan pecahan kedua dengan . Masalah . ia tidak memiliki ketepatan seperti yang ada pada pecahan biasa. dan seperti yang diterima di atas (I & II) tidak mengubah nilai pecahan tersebut. tatatanda berubah . dapat menyelesaikan masalah ini. yang sama dengan pendaraban dengan satu. 3. Untuk corak pengulangan yang coraknya bermula selepas titik perpuluhan.264264264264… = 264/999 0. .629162916291… = 6291/9999 . 5.

. tukar kedua-duanya menjadi pecahan. [sunting] Kes istimewa ..0000987987987… Kemudian.1523 + 0. dalam kes ungkapan yang kompleks. ia tidak boleh ditukar mengikut corak yang diberi di atas: 1523/10000 + 987/9990000 Tambahkan kedua-dua pecahan dengan mencari penyebut sepunya. 1521477/9990000 + 987/9990000 Tambahkan keduanya menjadi 1522464/9990000 Akhir sekali. Ia sangat berguna dalam pengiraan yang melibatkan nombor kompleks seperti . nombor khayalan atau nombor kompleks agar pengiraan menjadi lebih mudah. mudahkan hasilnya: 31718/208125 [sunting] Rasionalisasi Rasionalisasi pecahan adalah satu teknik memudahkan penyebut untuk ungkapan pecahan yang rumit.1523987987987…).0555… = 5/90 0. Satu pecahan perlu dirasionalkan jika penyebutnya mengandungi nombor tak nisbah.000392392392… = 392/999000 0. nombor sembilan akan diakhiri dengan bilangan sifar yang sama: 0. Proses rasionalisasi adalah melibatkan pendaraban bahagian atas dan bawah pecahan dengan konjugat penyebut untuk menjadikan penyebutnya satu nombor nisbah. asingkan nombor tidak berulang dan nombor berulang dalam penambahan seperti berikut: 0. Oleh kerana bahagian pertama tidak mempunyai corak berulang.Jika nombor sifar mendahului corak pengulangan selepas titik perpuluhan. seperti . proses ini masih boleh memudahkan manipulasi dengan mengurangkan bilangan nombor tak nisbah dalam penyebut. atau dengan membuat penyebutnya menjadi nyata. Walaupun proses ini menyebabkan pengangka boleh bertukar menjadi tak nisbah atau kompleks.00121212… = 12/9900 Dalam kes terdapat nombor perpuluhan yang tidak berulang mendahului corak pengulangan (seperti 0.

Contoh biasa ialah . ungkapan nisbah tambah untuk dua pecahan: dalam kalkulus." Buku ini mengandungi gambarajah simbol-simbol yang digunakan oleh orang Mesir . yang pengangka dan penyebutnya adalah polinomial. An Introduction to the History of Mathematics. ↑ Howard Eves. kecuali 2/3. Sebagai contoh. ISBN 0-03-029558-0. Istilah pecahan separa digunakan dalam algebra untuk mengurai ungkapan nisbah (satu pecahan dengan ungkapan algebra dalam penyebutnya). Ungkapan nisbah ini adalah medan hasil bahagi]] untuk polinomial (melampaui beberapa domain integer). Pecahan lanjar ialah satu ungkapan seperti yang ai adalah integer. .Jadi. sebagai satu hasil tambah pecahan unit.Pecahan unit ialah pecahan biasa dengan pengangka 1. . 2/7 telah dinyatakan sebagai 1/4 + 1/28. Ini bukan satu elemen dalam medan hasil bahagi.. Satu ungkapan yang memiliki bentuk pecahan tetapi sebenarnya mewakili pembahagian dengan nombor tak nisbah sering disebut "pecahan tak nisbah". sukatan radian untuk sudut kanan. Saunders. contoh. dan boleh ditulis semula sebagai hasil . Fungsi nisbah adalah fungsi yang dinilai dalam bentuk pecahan. Istilah ini adalah bersempena dengan fakta yang orang Mesir purba mengungkapkan semua pecahan kecuali . 1990. dan dalam bentuk ini. Tujuannya ialah untuk menulis ungkapan nisbah sebagai jumlah ungkapan nisbah yang lain dengan penyebut yang darjahnya lebih rendah. contoh.Contoh. Nombor nisbah ialah medan hasil bahagi untul integer. Pecahan Mesir ialah hasil tambah pelbagai pecahan unit yang berbeza. Pecahan diadik ialah pecahan biasa yang memiliki penyebut dalam gandaan nombor dua (yang dikuasakan). . Ini berguna untuk pengiraan beberapa kamiran [sunting] Lihat juga • Nombor nisbah [sunting] Rujukan 1. "Orang Mesir purba telah berusaha untuk mengelakkan kesukaran pengiraan menggunakan pecahan dengan menyatakan semua pecahan.

org/wiki/Pecahan capaian 06/02/11 . 2.blogspot.wikipedia. "Math History". http://egyptianmath. ↑ World Wide Words: Vulgar fractions 3. "Satu perempat" kelihatan seperti satu bentuk segi empat yang dihitamkan dengan satu garisan bujur di atasnya. Diambil daripada "http://ms.org/wiki/Pecahan" Kategori: Nombor http://ms. Diambil 2006-01-18.com. 2005).untuk pecahan. See for examples and an explanation. ↑ Visual Fractions tutorial 4. 2/3 adalah seperti satu bentuk bujur dengan U terbalik merentasinya. ↑ Milo Gardner (December 19.wikipedia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful