Dit document is niet bedoeld voor medische doeleinden

Alzheimer
Samenvatting

Oorzaken van dementie (bron: Mayo Clinic, in NL soortgelijke percentages): Ziekte van Alzheimer 56% Vasculaire dementie 14% Ziekte van Parkinson en/of 10% Lewy body-dementie Frontotemporale dementie 8% Meervoudige oorzaken of 12% andere oorzaken N.B. ongeveer 15-20% van de patiënten met dementie heeft zowel Alzheimer als vasculaire dementie. N.B. 30-40% van de patiënten met Parkinson krijgt uiteindelijk dementie Verschil seniliteit, dementie en Alzheimer Seniel: van Latijn senex (=oude man), term wordt niet meer gebruikt. Een leeftijdsgebonden degeneratie, niet een ziekte. (Van Dale’s Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, seniel: “aan ouderdom eigen”) Dementie: van Latijn, mens=geest, de=niet of ont-; ontgeest Alzheimer: vernoemd naar dr. Alois Alzheimer (1864- 1915; zie foto) welke de ziekte in 1907 beschreef in “Uber eine eigenartige Erkrankung der Hindrinde”. (N.B. Hindrinde = cortex) Adagium binnen de medische wetenschap t.a.v. brein: ‘Use it or lose it’ Eiwitophopingen: Bij veel neurodegeneratieve aandoeningen is er een ophoping van bepaalde eiwitten in de hersenen. Ziekte van Alzheimer Ziekte van Parkinson Ziekte van Huntington Ziekte van Pick  bèta amyloid plaques (en neurofibrillaire tangles)  alfa synucleine  huntingtine  tau

Verschil Alzheimer dementie en vasculaire dementie Alzheimer: begint met geheugenstoornissen, later cognitieve stoornissen, ook hallucinaties, achterdocht. Sluipend begin, geleidelijke achteruitgang Vasculaire dementie: begint met cognitieve stoornissen, later geheugenstoornissen. Acuut begin, staps/sprongsgewijze verslechtering in de loop van de tijd N.B. patiënten met Alzheimer dementie komen na overlijden niet in aanmerking voor weefseldonatie, patiënten met (een bewezen) vasculaire dementie wel. Oorzaken van dementieel beeld kunnen ook zijn: Drugs (ook medicatie) of alcohol Eyes and ears – desoriëntatie door problemen met perceptie (bv. Charles Bonnet Syndrome) Medical disorders – diabetes mellitus, schildklierstoornissen, metabole ontregelingen, delier bij infectie Emotional and psychological disturbances – stemmings- of psychotische stoornissen Neurological disorders – Multi-infarct Brein Tumors and Trauma Infection – urineweginfectie of luchtweginfectie Arteriosclerosis – kan leiden tot decompensatio cordis, ischemie hart en hersenen en verwardheid

Richard Pladdet

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful