You are on page 1of 8

Osho'nun kitaplarindan alintilar

19/3/2006 Kategori: Osho

Her zaman yaam nehriyle birlikte git. Asla akntya kar gitmeye, nehirden hzl akmaya alma. Sadece mutlak bir rahatlk iinde, her an kendini yuvada, rahat ve varoluun iinde huzurlu hissederek git. Unutmaman gereken ey yaamn ksa deil sonsuz olduu ve bu yzden de aceleye hi gerek olmaddr. Acele etmek yalnzca bir eyleri karmana neden olur. Varoluun acele iinde olduunu grdn m hi? Mevsimler zamannda gelir, iekler zaman gelince aar, aalar hayat ksa diye hzla bymek iin kouturmazlar. Tm varolu yaamn sonsuzluunun farknda gibi grnr. Biz hep buradaydk ve hep burada olacaz; tabi ki ayn biimlerde, ayn bedenlerde deil. Yaam evrimlemeye, daha yce evrelere erimeye devam ediyor. Ama bunun bir sonu olmad gibi, bir balangc da yok. Balangsz bir yaamla, sonsuz bir yaamn ortasnda var oluyorsun. Daima bu iki tarafl sonsuzluun ortasnda yer alyorsun. Varoluun gizemlerini soruturmaya braktn anda varolu kaplarn sana aar, seni buyur eder. Ve varoluun gizemlerine bir misafir olarak girmek onurlu bir eydir. Doaya saldrmak, doay zorlamak ise barbarlktr. Altn gelecek ite bu olacaktr; bilim varolula bir mcadele veya ekime yerine bir ak ilikisine girdiinde; onunla tezat olarak deil, derin bir ahenk, derin bir dostluk iinde var olabildiinde.

OSHO-Altn Gelecek (Golden Future)


Din insanlarn anladklar ey deildir. Din Hristiyanlk deildir. Hinduizm deildir. Mslmanlk deildir. Dnyada varolan tm dinler -ki saylar hi az deildir, dnyada yz din vardr- l kayalardr. Onlar akmazlar, onlar deimezler, ala birlikte hareket etmezler. Tm szde dinler yaantnz, sevginizi, sevincinizi ykarak ve kafalarnz Tanr hakknda, cennet ve cehennem, reenkarnasyon (genedoum) ve eitli samalklar hakknda

fantazilerle, kuruntularla ve halsinasyonlarla doldurarak size mezar kazyorlar. Hakki dindarln peygamberlere, kurtarclara, kutsal kitaplara, kiliselere, papalara, rahiplere ihtiyac yoktur nk dindarlk yreinizin iek amasdr. O varlnzn en merkezine ulamaktr. Ve varlnzn en ortasna ulatnz an bir gzellik, saadet, sessizlik, k patlamas olur. Tmyle farkl bir kii olmaya balarsnz. Yaamnzda karanlk olan herey ve yaamnzda yanl olan herey kaybolur. OSHO-Ben Dini Deil Dindarl retiyorum ocuk anne babalar tarafndan irkin ekillerde koullandrlyor. Anne baba koullandrmas dnyadaki en byk kleliktir. Bu tamamyla ortadan kaldrlmaldr. Sadece o zaman insan, ilk defa, gerekten zgr, hakikaten zgr, sonuna kadar zgr olacaktr, nk ocuk insann babasdr. ayet ocuk yanl bir ekilde bytlrse o zaman tm insanlk yanl yne gider. ocuk tohumdur. ayet tohumun kendisi zehirlenmise, bozulmusa, o zaman zgr bir insan bireyi iin hibir umut yoktur, o zaman bu rya asla gerek olamaz. Kiilik senin iinde, senin doann iinde anne baba, toplum, din adam, politikac ve eiticiler tarafndan retilmitir. Onlarn tm amac her ocuu, kurumsallam olan topluma uyum salayacak ekilde sakatlamaktadr, her ocuu mahvetmektedir. Bir korku vardr: ayet ocuk en bandan itibaren koullanmadan braklrsa o ylesine zeki, ylesine tetikte ve farknda olacaktr ki onun tm yaam tarz bir bakaldr olacaktr. Ve hi kimse asileri istemez; herkes boyun een insanlar ister. Anne babalar boyun een ocuklar sever ve unutma ki boyun een ocuk en aptal olandr. Bakaldran ocuk ise zeki olandr ama ona sayg duyulmaz ya da o sevilmez. retmenler onu sevmez, toplum ona sayg gstermez; o ktlenir. Ben ise senin ocuklara sayg duyman isterim. OSHO-ocuk / Kendin Olma zgrl (Children Freedoom to be Yourself) Farz edelim ki elimizde bir anahtar var. Anahtarn kendisine bakarak dorudan ne ie yaradn anlamamz veya byk bir hazineye onun sayesinde ulalabileceini hayal etmemiz mmkn deildir. Anahtarn iinde hazineyle ilgili bir iaret gizli deil; anahtar kendi iinde kapal. Onu krar veya paralara blersek hangi metalden yaplm olduunu bulabiliriz ama ortaya karma yetisine sahip olduu hazine hakknda hibir ey bulamayz. Ve byle bir anahtar hazine hakknda hibir ipucu olmakszn uzun sre sakland zaman yalnzca yaammzdaki bir yke dnr. Yaamda bugn bile birok hazinenin kapsn aabilecek pek ok anahtar mevcut ancak ne yazk ki ne hazineler, ne de alabilecek kilitler hakknda hibir ilgimiz yok. Ve ne hazine, ne de kilitler hakknda hibir ey bilmediimiz zaman elimizde tuttuumuz eye anahtar bile denemez. Ancak bir kilidi amaya yarayan eye anahtar denir. Ayn anahtar gemite bir ok hazineyi aa karm olabilir ama bugn hibir kilit alamyorsa o anahtar da bir yke dnm demektir ama buna karn hala onu frlatp atamyoruz. OSHO-Gizemli Srlar (HIDDEN MYSTERIES) Kalbin yolu gzeldir ama tehlikelidir. Zihnin yolu sradandr ama gvenlidir. Erkek en gvenli ve en kestirme yaam tarzn semitir. Kadn duygularn, hislerin, ruh hallerinin en gzel ama en sarp, en tehlikeli yolunu semitir. Ve bugne kadar dnya erkekler tarafndan ynetildii iin kadnlar muazzam ekilde azap ekmitir. O, erkein yaratm olduu topluma uyamamtr nk toplum manta ve nedenlere uygun olarak yaratlmtr. Kadn kalpten bir dnya ister. Erkek tarafndan yaratlan toplumda ise kalbe yer yoktur. Ben kadnlarn gerekten bir kadn olmasn isterdim nk bu byk oranda kendilerine baldr. Kadn erkekten ok daha nemlidir. nk o rahminde hem erkei hem kadn tar. O kza ve olana, her ikisine de annelik eder; her ikisini de besler. Eer o zehirliyse, o zaman st zehirlidir, o zaman ocuklar yetitirme tarz zehirlidir. Erkekle yaryorsun ve yarmana gerek yok; sen zaten stnsn. iir yazmaya gerek yok, iir sensin. Sevgin senin mziindir. Sevgilinle birlikte arpan kalbin senin dansndr! OSHO-Kadn / Diiliin Manevi Gcyle Temasa Gemek (The Book of Woman)

Hayatn kendi bana bir anlam yok. Hayat bir anlam yaratma frsatdr. Anlamn kefedilmesi deil, yaratlmas gerekir. Anlam, ancak onu yaratrsan bulursun. Orada bir alnn arasnda durmuyor. Yani sana soluna baknca, biraz araynca bulamazsn. O bulunacak bir kaya gibi durmuyor. O, yaratlacak bir iir, sylenecek bir ark, edilecek bir danstr. Anlam bir danstr; ta deil. Anlam mziktir. Onu ancak yaratrsan bulursun. Bunu unutma. Tanr, bir nesne deil, bir yaratmdr. Onu ancak yaratanlar bulur. Bence anlamn kefedilecek bir ey olmamas ok gzel. Aksi halde, insan onu kefederdi ve sonra bakalarnn kefetmesine gerek kalmazd. OSHO-Yaratclk - indeki Gleri Serbest Klmak Kendi iindeki bilinmeyeni bilmeden, baka hi kimseyi tanyamazsn. O insann esrarn zmek iin tek yol, kendi esrarn zmektir. Gizli katlarn arkasnda baka katlar gizlidir, insan sonsuzluktur. Kendi iinde ne kadar derine inersen, btn bir varoluta, ayrca bakalarnda da o kadar derine inersin, nk z birdir. eperse milyonlarcadr, oysa z tektir. Beden son derece yaln kullanlmaktadr. Kendi vcuduna kt davranyorsun. Bedenin srrn bilmiyorsun. O yalnzca ten deildir, yalnzca kemik deildir, yalnzca kan deildir. O muhteem bir organik btnlk, muhteem bir dinamizmdir. Daha birok sr var. Bu beden, birok bedenin ilk katmandr... Aslnda yedi beden vardr. Eer bu bedende derine inersen, yeni olgularla karlarsn. Bu hantal bedenin arkasnda, ince beden gizlidir. Bu ince beden uyandnda, ok gl olursun, nk belli bal boyutsal gler kazanrsn. Bu beden yatanda yatarken ince beden hareket edebilir. Onun iin engel yoktur. Yerekimi onu etkilemez; onun iin zaman ve mekn sz konusu deildir. Hareket edebilir... Her yere gidebilir. Btn dnya ona aktr. Hantal beden iin bu mmkn deildir. OSHO-Yoga 2 / Zamann, Mekann ve Arzunun tesinde Zeka bir kazanm deildir. Sen zeki dodun. Aalar kendi tarznda zekidir, kendi hayatlar iin yeterli zekalar vardr. kular zekidir ; hayvanlarda da yledir. Aslnda dinlerin Tanr'dan kastettikleri tek ey evrenin zeki olduudur ; her yerde gizlenmi bir zeka olduudur. Zeka hayatn znde vardr. Zeka hayatn doal bir niteliidir. Tpk atein scak olmas ve havann grnmez olmas ve suyun aa doru akmas gibi, hayat da zekidir. OSHO-Zeka imdiki Ana Verilen Yaratc Cevap Yaknlk baka bir boyuttur. Dierinin senin iine girmesine izin vermektir, seni senin grdn gibi grmesine izin vermek; dierinin seni senin iinden grmesine izin vermek, bir insan varlnn en derin noktasna davet etmek. Modern dnyada yaknlk giderek kayboluyor. Sevgililer bile yakn deil. Dostluk sadece bir kelime artk, giderek kayboluyor. Neden? nk paylaacak bir ey yok. indeki yoksulluu kim gstermek ister? nsanlar rol yapma derdinde: "Ben varlklym, ben oraya ulatm, ne yaptm biliyorum, nereye gittiimi biliyorum." Eer sen yakn olmaya hazrsan, karndakinin yakn olmasna da yol aabilirsin. Senin akln, onun ak olmasn kolaylatrr. Senin itenliin, onun itenliine, masumluuna, gvenine, sevgisine, aklna izin verir. Sen olmasan, bu evrenin iirinde, gzelliinde bir eyler eksik kalr. Bir ark, bir nota eksik kalr, bir boluk olur; hi kimse sana bunu sylemedi... OSHO-Yaknlk Coku manevidir. O, zevkten ya da mutluluktan farkldr, tamamyla farkldr. Onun daryla, dieriyle hibir ilgisi yoktur; o isel bir olgudur. Coku lgndr. Ve sadece lgn insanlar bu bedeli deyebilir. Sradan akll insan ok kurnazdr, ok hesapdr, ok hilekardr. O cokunun bedelini deyemez nk onu kontrol edemez. Ancak perian haldeki bir insan kontrol edebilirsin. Cokulu bir insan zgr olacaktr. Coku zgrlktr. Cokulu olduunda sen bir kleye indirgenemezsin. Tanr yukardaki cennetlerde bir

yerlerde deildir. O, imdi burada; aalarda, talarda, senin iinde, benim iimde, her eyin iinde. Tanr varoluun ruhudur, grnmez olan, en iteki zdr. Ne olacan hakknda bir fikrin olmadan dnyada yaa. Bir kazanan m yoksa kaybeden mi olmann hibir nemi yok. lm her eyi senden alr. nemli olan tek ey oyunu nasl oynadndr. Houna gitti mi? O zaman her an bir coku andr. OSHO-Coku - ten Gelen Mutluluk (JOY) Ben sana bir ahlak dersi vermiyorum. "Bu doru, bu yanl, bu ahlakl, bu ahlakl deil" demiyorum. Bunlarn hepsi ocukadr. Ben sana ok basit bir kriter veriyorum: "FARKINDALIK" Eer farkndalkla bir ey yaparsan doru olmak zorundadr nk farkndalkla hibir eyi yanl yapamazsn. Ve farkndalk olmadan da herkes tarafndan takdir edilen kimi eyleri ok iyi yapabilirsin. Ama ben hala ona yanl diyorum nk farknda deilsin. Ve yanl sebeplerden dolay yapm olmalsn. Farkndalk olmadan onlarn sadece gsteri, ikiyzllk olduunu biliyorum. Onlar seni yapmack hale getirir. Seni zgrletirmezler, seni zgrletiremezler. Tam tersine seni hapsederler.

OSHO-Farkndalk

Kalc Balant Yorum (21) Yorum yaz! Arkadana Gnder! 21 yorum yazlmtr Yazan:kaan | Tarih: 2009-09-15 14:33:55 Konu: Osho

Osho kitap yazmamtr bu yazlar onun roportajlarndan alnmstr onun edeb kaygs yoktu oo am egolarnn ogunu yenms br kii onun gb olmak isterim.. Balant Yazan:MEHTAP | Tarih: 2009-03-24 16:30:31 Konu: OSHO

baz eyler aramadn iin gelir insann kapsna osho da yle geldi. aramayn arkadalar. doru bilgi doru zamanda sizi bulur. ak gibi. ibadet gibi.. huzur gibi...kavgalarn bittiin de bulursun osho yu ve anlarsn onu. kavgas bitmiyenler yorumlarndan belli. sabr ve sevgi sizlerle olsn Balant Yazan:isimsiz | Tarih: 2009-03-18 16:01:35 Konu: ???

Sonu???? sonu nedir??? Ama arkadalar sonu itibar ile nereye varlyor... Anlayan bir arkada sonucu (yani "ne yaplmas gerektiini") aklarsa iyi olur... Bir de osho br dnya hakknda ne dnyor..."Farkndalk" demi...ldkten sonra karsna kacak eylerin farknda m? Balant Yazan:isimsiz | Tarih: 2009-03-14 00:04:03 Konu: nemli olan bilgiye ve sevgiye ulamak

Ya imdi genel toplum grlerinden farkl diye elbetteki eletirilebilir,veya bakalarndan alnt yaptda denilebilinir,bence btn bunlarn nemi yok,nemli olan herkesten gzel eyler almak bu Mevlana'dan olur hac bektatan olur , olur Budha olur ,zaten iice anlaldnda btn bu kiilerin bir btnn paras olduu ve hepsinin birlik kavramna ulap ayn arky farkl yollarla syledikleri anlalr,Osho'da o ekilde zaten sufizmden mevlanadan alnt yaptn etkilendiini sylyor ite doru olan sadece bir kiiye bal olmadan btn bilgileri bir sentez yapmak , oshonun bu noktadaki fark ise btn bunlarn anlalmas iin doanza dnmeniz gerektiini daha gncel ve rahat bir dilden sylemi olmas,ite u veya bukii zaten tasavvuf kavram iice anlalrsa kelimelerin kime ait olduunun nemi bile ortadan kalkar geriye kalan sevgi ve salt varoluun kendisi , bir btn olarak kalir diye dnyorum. te okunmas gereken ana kitapda insann kendisi olduuda unutulmamalidir : ) Balant

Yazan:isimsiz | Tarih: 2009-03-12 15:38:21 Konu: hayallere hayranlk m:)

hayallere hayranlk m..:)sylenenlere hayal demeni anlyorum nk kendi iine bir yolculuk yapmadndan dolay zihnindeki kalplar bunu hayal olarak grmene neden oluyor..kitap okumak, aratrmak sadece bir hobi olabilir..kendini bulmak olamaz..sen zihnin deilsin ki cmleler seni sana anlatsn..cmleler sana cmlelerin olmad bir alan yaratacak bilinci veriyorsa kaliteli cmlelerdir:)hani bazen ok akc bir kitap okursun ve kitab elinden yavaa brakp iindeki mutluluu deneyimlersin..tuhaf bir huzur ve mutluluk olur..veya arpc bir ak sahnesini izlerken..bir anda dncen kesilir zorlama olmakszn..ve kendini hissedersin.. biraz iine bakarsan asl imdi hayal grdn greceksin;) Balant Yazan:isimsiz | Tarih: 2009-01-21 13:43:55 Konu: bak alar...

osho yu okuyup kendime yakn kelimelerin altn izen bir kii olarak.Tamamn okumadan kitab kapatmak ne kadar dogru osho felsefe profsr zeki hayatn rnek almak degil zekamza yakn geleni almak degilmi asl olan?iinde o kadar gzel aklamalar varki evremdeki her kiiye tavsiye ediyorum,anlayabildigin kadar oku seni aarsa brak zaman gesin yle oku diye.. Balant Yazan:SONSUZLUK | Tarih: 2008-05-05 17:22:45 Konu: HAYALLERE HAYRET

BEN oshoyu ilk kez okudugumu ve begenmedigim yorumunu yapmtm ve HAYALLERE HAYRANLIK demitim baz arkadalar bu eletirimden rahatsz olmu HAYRET ben, ok ar derecede snf, dil, din, rk, gzetmeksizin okuyan biriyim ve diyorumki bu insan kitaplarnda tamamen alnt yapmtr bu insana hayran olan arkadalara ABDULLAH BN SEBEY araatrmalarn tavsiye ederim nk SEBEDE yzyllar nce hayal dnyas kurmu ve dnya genelinde taraftar bulmutur ve saptmtr nk z kaynag yoktu oshoda gnmz SEBES hepsi bu bana yeni bir fikir yeni bir akm sylesin farkl bir aksiyona tasn BU MMKN DEGL NK z kaynag HAYAL VE BU SZDE FELSEF AKIMA KAPILANLAR SONUTA NASIL BYLE HAYALLERE KAPILDIKLARINA HAYRET EDECEK VE PMAN OLACAKLARDIR.....! Balant Yazan:aysinerdem | Tarih: 2008-05-04 00:07:46 Konu: osho2yu anlamak

merhaba arkadalar,osho yu ilk nce okuyup sonrada internette birka yaz grp onu okumaktan vazgeen arkadalar olmu.!bu bana ok ilgin geliyor.ben senelerden beri oshoyu okuyorum,baucu kitaplarm arasnda.yazdklarn sindirebiliyorum cmelerini anlayabiliyorum ve yazd hibir ey kt deil,eletirilecek birey bulmuyorum.eletiriler olabilir,farkl kitaplarda okunmal,farkl kiilerin grlerine de kulak vermeli elbet ancak hakknda birka eletiri grld diyede okunmaktan vazgeilmemeli ,kitaplar bir keye atlmamal.osho hayatmda hep zor zamanlarmda yanmda oldu,senelerdir baucu kitaplarm arasnda ve vazgeilmezlerimden. syledii o kadar gzel cmleler var ki en gzeli de bana gre : herey iinizde,siz de sakl!bu ne gzel bir eydir byle ne doru bir cmledir... herkese tavsiye ediyorum,biliyorum ki bazlar sadece anlayabilecek ama olsun bu hayatta byle zaten .herkese sevgiyle! Balant Yazan:mor sk | Tarih: 2008-04-12 04:34:58 Konu: zhnsel alg

aldgnz enerjy onu kulanmak ve br ust basamaga sonsuza dek gecsnz sglamk cn aldgnz unutmayn yoksa akntya kars kurek cekyorsunuz demektr.eger blg zhnsel boyutda srkule edyorsa szn baskalarna ya da kendinize syleyiiniz zihinsel paylasmalardan baret kalaccaktr...dnuyorum o halde varmmmmm :D Balant Yazan:isimsiz | Tarih: 2008-03-20 21:14:47 Konu: osho yu anlamak

merhaba...gurcell osho bizim tkanmamz gerektiren bir sey yapmamz istemiyor zaten.bizim zihin haritamz farkllklarmzn farknda olmamz istiyor ve bahetms oldugun kaplarn hepsinin anahtarlarn veriyorki zihin kilitlerini kralm diye sende zgr iradenle zgr zihninle ve alabildigince her cicekten bal toplaki o ieklerin polenlerini harmanlayp osho kadar gzel bir iek tohumu eke bilesin. ve hayat osonun dedigi kadar uzun olmasayd.tanrnn da hayat bu kadar uzun olmazd ve ozaman ortaya kocaman bir bosluk ckard... Balant Yazan:seluk | Tarih: 2008-03-20 16:58:56 Konu: osho - hayalkrkl

ben de osho'yu ilk okuduumda ok etkilenmitim. taki internetten hakknda aratrma yapana kadar. zellikle u yazy okuduktan sonra direkt sildim osho'yu: http://www.propeller.com/viewstory/2006/09/13/osho-bhagwan-rajneesh-and-the-lost-truth/?url=http%3A%2F%2Fhome.att.net%2F%7Emeditation%2FOsho.html&frame=true bu yazya muhalif yazlar da buldum ama yine de tatmin edici deillerdi. ayrca osho ile ilgili bir ok eletiri daha bulunabilinir internette. hakknda bu kadar ok yabana atlamaycak iddia olan birini okumaya daha fazla devam edemezdim. kimseye de tavsiye etmiyorum. belki de byle aydnlanmaym, ermekmi gibi kulaa ok ho gelen eyler aramay brakp hayat yaamak gerekiyor. iyi sosyal ilikiler, sevilen bir meslek, hobiler, sosyal aktiviteler ... vb eyler mutlu olmak iin yeterli belki de. byle hayat zm, baka fikirlere, felsefelere yukardan bakarm gibi grnmek istemiyorum. sadece mutluluu bu tr felsefelerde aramak zaman kayb gibi geliyor bana. herkese sevgiler. Balant Yazan:SONSUZLUK | Tarih: 2008-02-13 15:08:39 Konu: HAYALLERE HAYRANLIK

ben oshoyu ilk kez okudum gzel bir dille pembe bir tablo izilmi felsefi aktmalar gzel vurgulanm dini ynnden aktmlar houma gitmedi hrstiyanlgn sunum tarzyla islamn fersfektif sevgi vurgusu yaplm ekstra bir bilgi ve kutsiyet gremedim bilmiyorum belkide benim acziyetim...! Balant Yazan:grucell | Tarih: 2008-01-08 03:31:29 Konu: Osho

Yeni hi birey gremedim... eski retilerin devam niteliinde... sadece osho le yetinmez.. iran, in, msr ve hindistan felsefe tarihini incelerseniz ve hatta sufi inancn... hepsi bir btnn paralar... retinin kendisini tekrar.. aray iindekiler.!!!!!!!! aramayn anahtar sizsiniz... ama nnzde aabileceiniz mlyon adet kap var neden sadece birini ap girmeyi ve orda size hazrlanan almay tercih ediyorsunuz...her dnce sizin iin.. alabldiiniz kadar iekten bal toplayn..hayat osho nun dedii kadar uzun deilse !!!!!!!. topladklarnz deerlendireceiniz, yorumlayableceiniz bir aklnz ve oturmu br mantnz var ise cevab orda bulacaksnz... osho tkendii anda bulduunu daa ettii eyi size buldurmak iin sizi tketmesin.. sayglar.. Balant Yazan:icecoral19 | Tarih: 2007-11-11 00:56:32 Konu: Merhaba.

Osho'yu kesinlikle herkese tavsiye ederim.Ben Sezgi ile basladim ve cok begendim. Balant Yazan:suloder | Tarih: 2007-10-10 15:34:19 Konu: KENDN BL

OSHO'nun varolu hakknda bize sunduu bilgileri ve retileri herkesin deneyimlemesini ok isterim; eer aray ierisindeyseniz osho sizin klavuzunuz olacaktr! buna hi pheniz olmasn...VAROLU sadece sizin iinizde....

Balant Yazan:zenveben | Tarih: 2007-09-24 05:44:31 Konu: ...

insan oshoyu dinleyince yaam doluyor..imdiki gibi...ok iyiydi Balant Yazan:zeynepkurtulus | Tarih: 2007-09-11 00:03:36 Konu: Bir rica

Merhaba, Son yazlarm, katogorilerim......v.s ksm yazlarn en altnda kyor. Sizin sitenizdeki gibi kelebek resminin altnda olmasn istiyorum. ablon dzenle ksmnda nereye kopyalamam gerekiyor yardmc olursanz memnun olurum. imdiden teekkrler Balant Yazan:isimsiz | Tarih: 2007-09-06 09:27:54 Konu: osho

oshoyu okumak istiyorsanz benim fikrim direk farkndalkla balanamanz Balant Yazan:MEYRACA | Tarih: 2006-03-20 14:46:00 Konu: SELAM

SAYFANI LGYLE TAKP EDYORUM ZELLKLE OSHO YI YAKINDAN TAKP EDP SEMNERLERNE KATILAN ARTIK HAYATINI DETREN KUZENM VAR. BANA DA BRAZ ANLATMITI AMA SEN DEN FAZLASINI RENDM SEVGLER.. Balant Yazan:oglena | Tarih: 2006-03-19 23:31:59 Konu: Balksz Yorum

kitaplar her zaman karma kyor.ama nedense alamyorum bir trl hep daha var diyorum.. Balant Yazan:Agnia | Tarih: 2006-03-19 18:19:50 Konu: Hepsini okuyamadm

Yine de okuduklarma tamamen katldm. Osho'yu pek tanmam ama takdire ayan dorusu :) Balant