NOTA RINGKAS PENGAJIAN AM

(oleh Muhammad Amin bin Marozan)

BAB 1 : KONSEP KENEGARAAN Konsep Negara Negara : y Suatu kelompok masyarakat yang mediami sebuah wilayah fizikal yang mempunyai sempadan dan ditadbir atau diperintah oleh sebuah kerajaan. Ciri-ciri: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Penduduk tetap Sempadan Kerajaan yang teratur Kedaulatan Ideologi sendiri Sistem pemerintahan yang ditentukan sendiri

Malaysia Sebagai Sebuah Negara Malaysia : y y Sebuah negara berdaulat yang terletak di rantau Asia Tenggara Terdiri daripada sebuah Kerajaan Pusat, 13 buah kerajaan negeri, 3 buah Wilayah Persekutuan

Ciri-ciri Malaysia : y y y y y y Pemerintahan demokrasi Masyarakat yang berbilang kaum Sempadan Bebas daripada pemerintahan asing Mempunyai kedaulatan, raja dan pemerintah yang berdedikasi Mempunyai ciri-ciri kenegaraan 1

Sistem Kerajaan Kerajaan Kesatuan y y Kerajaan Pusat mempunyai kuasa dominant berbanding Kerajaan Negeri Kerajaan Pusat boleh membatalkan sebarang perudangan yang diluluskan oleh mana-mana peringkat kerajaan dalam sebuah negara

Kerajaan Konfederasi y y y Kuasa pemerintahan terletak di bawah penguasaan Kerajaan Negeri. Kerajaan Negeri mempunyai kuasa pentadbiran yang lebih tinggi.Kerajaan pusat mempunyai kuasa yang terhad. Wujud atas dasar perjanjian longgar antara Kerajaan Pusat dengan Kerajaan Negeri.

Kerajaan Persekutuan y y y Kerajaan Pusat, Kerajaan Negeri dan Kerajaan Tempatan bergabung melaksanakan pentadbiran dan pemerintahan Negara. Setiap peringkat kerajaan mempunyai autonomi perundangan tertentu yang dijamin oleh perlembagaan dan undang-undang. Kesemua peringkat kerajaan menjalankan bidang kuasa mereka tanpa gangguan peringkat lain tapi masih dipantau oleh Kerajaan Persekutuan dalam beberapa hal. Kuasa Pemerintahan Kerajaan Pusat menguasai pentadbiran dan perundangan Kerajaan Negeri mengikut segala peraturan yang ditetapkan oleh Kerajaan Pusat Kerajaan Negeri menguasai pentadbiran dan perundangan Kuasa Kerajaan Pusat sangat terhad Contoh Negara ‡ Great Britain ‡ New Zealand ‡ Malayan Union (tahun 1946)

Jenis Kerajaan Kerajaan Kesatuan

‡ ‡

Kerajaan Konfederasi

‡ ‡

‡ Negeri-negeri Selatan Amerika Syarikat

Kerajaan Persekutuan

‡

Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri bergabung melaksanakan pentadbiran negara

‡ India ‡ Malaysia ‡ Amerika Syarikat ‡ Australia

Rajah 1.1 2

Jenis-jenis Kerajaan Jenis-jenis Kerajaan Monarki Ciri-ciri ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Kuasa Penuh terletak di tangan raja Raja sangat berkuasa dan membuat keputusan sendiri Raja mempunyai kata putus Tiada parti politik Diperintah oleh individu atau badan politik Penduduk diperintah secara dan dihukum jika tidak menurut perintah Pemilihan pemimpin bagi mengekalkan ideologinya Mempunyai banyak tanah jajahan Arahan pemimpin tidak boleh ditentang Pemimpin mempunyai kuasa mutlak Bersifat kemasyarakatan (mengutamakan rakyat jelita terutama golongan berpendapatan rendah) Tidak mementingkan hak perorangan tetapi milik negara Kegiatan ekonomi terhad Mempunyai presiden Tiada raja yang memerintah negara Mengamalkan doktrin pengasingan kuasa Perdana Menteri dilantik untuk mrntadbir negara Semua anggota masyarakat adalah sama daripada aspek sosial Tiada percaya akan kewujudan Tuhan Menghalalkan kekerasan untuk mencapai tujuan Ekonomi dimiliknegarakan untuk kepentingan bersama Pemimpin dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya Setiap rakyat mempunyai persamaan hak Menegakkan konsep kerajaan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat Raja ialah ketua negara Perdana Menteri ialah ketua kerajaan Mempunyai kebebasan bersuara Terdapat juga negara yang mempunyai ketua eksekutif yang bergelar Presiden Rajah 1.2 Contoh ‡ Brunei Darussalam

Autokrasi

‡ ‡ ‡ ‡

Negara Komunis Cuba Korea Utara

Totalitarian

‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Sosialis

‡ ‡

Algeria Laos

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Demokrasi Berparlimen ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Repulik

‡ ‡

India Singapura

Komunis

‡

Korea Utara

‡ ‡

Malaysia Thailand

3

Pengasingan Kuasa ‡ ‡ Merupakan ciri utama demokrasi ± pengamalan doktrin pengasingan kuasa Doktrin pengasingan kuasa dikemukakan oleh Montesquieu, seorang ahli falsafah Perancis yang mengutarakan pembahagian kuasa kepada tiga badan bebas, iaitu badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman Ketiga-tiga badan ini hanya melaksanakan bidang kuasanya dan tidak menjalankan kuasa badan-badan lain. Tujuan ± untuk mengelakkan pemusatan kuasa pada sesuatu pihak tertentu sahaja

‡ ‡

Doktrin Pengasingan Kuasa di Malaysia ‡ ‡ ‡ ‡ Berbeza dengan doktrin asal kerana menekankan kuasa secara relatiF antara ketiga-tiga badan yang bebas Ciri-ciri saling kebergantungan (relatif) antara ketiga-tiga badan tersebut: Yang di-Pertuan Agong ialah ketua negara yang berkuasa dalam badan perundangan, badan kehakiman Perdana Menteri dan Kabinetnya melaksanakan fungsi eksekutif di samping menjadi ahli Parlimen yang terlibat dalam membuat dan menggubal undangundang Penguam Negara turut diberi kuasa istimewa oleh Parlimen dalam hal-ehwal pemerintahan dan perundangan Di peringkat negeri pula, raja, sultan atau Yang Dipertua Negeri menjadi ketua negeri dalam tiga badan berkenaan Menteri Besar atau Ketua Menteri serta Majlis Mesyuarat Kerajaan merupakan ahli dewan Undangan Negeri

‡ ‡ ‡

Pembahagian Kuasa Badan Perundangan (Legislatif) ‡ Pada peringkat persekutuan ialah Majlis Parlimen yang terdiri daripada Dewan Negara dan Dewan Rakyat ‡ Pada peringkat negeri ialah Dewan Undangan Negeri (DUN) ‡ Berperanan untuk membuat dan menggubal undangundang Badan Pentadbiran (Eksekutif) ‡ Pada peringkat persekutuan ialah Kabinet (jemaah Menteri) yang melaksankan dasar kerajaan melalui Jabatan Perdana Menteri, kementerian, jabatan, agensi kerajaan dan badan awam ‡ Pada peringkat negeri ialah Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri(MMKN) yang melaksanakan dasar kerajaan melalui 4 Badan Kehakiman (Judisiari) ‡ Pada peringakat persekutuan dan negeri dibahagikan kepada Mahkamah Atasan, Mahkamah Bawahan, Mahkamah Khas serta badan pengadilan atau tribunal ‡ Berperanan untuk menyemak undangundang,melaksankan keadilan, membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan dan

‡

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, kementerian (di Sabah dan Sarawak) Berperanan untuk merumuskan dan melaksasnakan dasardsar kerajaan Rajah 1.3

Perlembagaan Negeri serta mengistiharkan undang-undang yang bercanggah dengan Perlembagaan Negeri sebagai tidak sah

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful