Jerzy Grotowski: Spre un teatru sărac - teatrul este o sumă de discipline; - producţiile noastre sunt investigaţii amănunţite privind

relaţiile actori/public; - considerăm că tehnica personală a actorului este nucleul artei teatrale; - actorul se dăruie totalmente. Este o tehnică de integrare a tuturor forţelor psihice şi corporale ale actorului, care ies la iveală de la baza fiinţei sale şi a instinctului său, ţâşnind dintr-un soi de „transiluminare”; - noi adoptăm metoda via negativa – nu un ansamblu de mijloace, ci o eliminare de blocaje; - semnul organic, şi nu gestul comun, este pentru noi expresia elementară; - două concepţii concrete s-au cristalizat în practica noastră: teatrul sărac şi spectacolul ca un act de transgresiune; - am descoperit că teatrul putea să existe fără machiaj, fără costume autonome şi scenografie, fără un loc special de spectacol (scena), fără efecte de lumină sau de sunet, etc. El nu poate exista fără relaţia actor/spectator, fără comuniunea percepţiei directe, „vii”; - esenţialul consistă în a găsi relaţia spectator/actor proprie pentru fiecare tip de spectacol şi în materializa decizia prin aranjamente fizice; - am găsit că era mult mai teatral pentru actor să se transforme de la un tip la altul, de la un caracter la altul, de la o siluetă la alta – sub privirea publicului – într-o manieră săracă, utilizând doar propriul său corp; - noi ştim că textul în sine nu este teatru, că el nu devine teatru decât prin utilizarea sa de către actor – altfel spus, graţie intonaţiilor, a asociaţilor de sunete, a muzicalităţii limbajului; - organismul viu, expus până la exces, ne readuce la o situaţie mitică concretă, la o experienţă a adevărului uman comun; - dezvoltarea mea se proiectează în el, sau mai degrabă se regăseşte în el – şi creşterea noastră comună devine revelaţie; - actorul renaşte – nu numai ca actor, dar de asemenea ca fiinţă umană – şi eu renasc împreună cu el.

statuile şi personajele din tapiserii retrăiesc scene din Vechiul Testament şi din antichitate. Această separare contribuie la impresia că morţii sunt produsul unui vis al celor vii.AKROPOLIS Tratarea textului - - - echilibrul textului a fost puţin alterat prin repetiţia deliberat obsesivă a unor anumite expresii ca „Acropolele nostru” sau „cimitirul triburilor”. . ei rămân prinşi în cursul vieţii cotidiene. complet. perfect. în mod simultan sau consecutiv. Piesa poate fi interpretată ca un apel la memoria etică a spectacolului. Reprezentaţia de la fapt la metaforă . În noaptea Învierii. Umanitatea a fost redusă la reflexe animalice elementare. ca un rezultat secundar al realizării. Într-o tristă intimitate. ei sunt morţii: spectatorii reprezintă cei care se află în afara cercului de iniţiaţi. rădăcinile înseşi ale tradiţiei europene. Ca nişte creaturi de coşmar. . ei sunt cei vii. o concepţie tehnică specifică: materia verbală a operei a fost transplantată şi grefată pe viscerele unei puneri în scenă străine. la subconştientul său moral. creând o senzaţie de ameţeală şi de ubicuitate obsedantă.reprezentaţia este concepută ca o parafrază poetică într-un lagăr de exterminare. care transformă figurile poetice cele mai îndrăzneţe în realitate. ei mişună în toate părţile. printre spectatorii adormiţi: apar în locuri diferite. Akropolis este cea mai puţin fidelă originalului său literar. Stilul poetic este singurul lucru care aparţine autorului. Drama pune o întrebare: ce se întâmplă cu natura umană când e supusă violenţei totale? Regizorul a arătat că suferinţa este în acelaşi timp oribilă şi hâdă.regizorul distribuie acţiunea în tot teatrul şi printre spectatori. actorii reprezintă cei care au fost iniţiaţi la experienţa supremă. paradoxal. A fost îmbogăţită prin asociaţii de idei care scot în relief. Este literalmente un „cimitir”. S-a decis că nu va exista un contact direct între actori şi spectatori. Acţiunea piesei se petrece în catedrala din Cracovia. călăul şi victima apar ca gemeni.

fiecare obiect este vechi. costumele le răpesc oamenilor orice personalitate. creează plastica.. . timpul şi spaţiul. ele sunt suficiente pentru a realiza orice situaţie a reprezentaţiei. Fiecare este ca bătut în cuie pe unealta sa.Protagoniştii nu pot să scape unul de celălalt. având ca emblemă burlane de sobă care decorează toată sala.Faimoasa scenă din Vechiul Testament este interpretată ca lupta dintre două victime ce se torturează reciproc. Actorii devin nişte creaturi complet identice. Găurile sunt cârpite cu bucăţi de pânză ce sugerează pielea jupuită. căci actorii le agaţă de tavan sau le bat în cuie pe podea. Costume costumele sunt saci plini de găuri.norma generală este următoarea: este interzis să se introducă în reprezentaţie orice lucru ce nu a existat de la început. Fiecare obiect trebuie să contribuie la producerea nu a unui sens. Recuzita ca orchestraţie dinamică . .obiectele sunt reunite în teatru. cacofonia monotonă a morţii şi a suferinţei absurde – un metal zgâriind un alt . ci la dinamica piesei. Realitatea obiectelor de recuzită este rugina şi metalul.lumea obiectelor reprezintă instrumente muzicale ale piesei. . şterg semnele distinctive care indică sexul.actorii vor construi cu aceste obiecte o civilizaţie absurdă: o civilizaţie de camere de gazare. putere anonimă menţionată în litigiu. - Mit şi realitate . acoperind corpuri goale. sunetul.nu există „decor” în sensul uzual al termenului. berete închise la culoare. vârsta şi mediul social. ruginit şi pare a fi fost recuperat într-un magazin de fiare vechi. . . tortura este cu atât mai intensă cu cât ei nu pot să se lase pradă mâniei ce îi cuprinde. valoarea sa rezidă în diferitele sale întrebuinţări. sub presiunea necesităţii.asemănătoare între ele. . Este o versiune poetică a uniformei din lagăr. Nu mai sunt decât corpuri torturate. Saboţi grei de lemn în picioare: pentru cap.

Teatrul sărac . scoate la iveală reflexe elementare. .toţi actorii utilizează gesturi.avem de a face cu un teatru redus la stadiul său embrionar. de suferinţă şi de indiferenţă. Şi umanitatea îşi depăşeşte hotarele. Dumnezeu şi Diavolul intrigă cu protagoniştii – iată de ce piesa se desfăşoară într-o mănăstire. . Actorul trebuie să-şi compună el însuşi masca organică prin intermediul muşchilor faciali şi fiecare personaj menţine aceeaşi grimasă de-a lungul piesei. . când instinctul pur alege în mod spontan instrumentele transformării sale magice. .metal. prins în mijlocul unui proces creator. acţiunile lui Faust sunt o parafrază grotescă a acţiunilor unui sfânt.în acest spectacol. Un om viu. sunetele readuc în memorie toate formele limbajului.în acest spectacol.piesa este bazată pe o temă religioasă. poziţii. actorul. fiecare obiect are funcţii multiple.când trăsăturile individuale sunt suprimate. scena este o luptă deschisă. dacă Dumnezeu L-ar vrea. specia umană e pusă sub un teasc imens. Faust.în „Acropolele nostru”. utilizând întregul său corp pentru a argumenta în discuţia cu Cerul şi luând diferiţii spectatori drept martori. dacă ar fi cu adevărat milos şi destul de puternic pentru a salva un suflet în momentul damnaţiunii sale. combinate cu deformarea limbajului. DOCTOR FAUST: MONTAJUL UNUI TEXT . el dezvăluie astfel în acelaşi timp patetismul sfâşietor al unui martir.teatrul sărac detestă machiajul.recuzita este extrem de redusă. .combinate într-o partitură complexă. . . .amestecul de elemente incompatibile. zgomote de ciocane. ritmuri împrumutate de la pantomimă.masca rămâne fixă ca o expresie de disperare. . este forţa creatoare a tuturor acestora. personajele devin reprezentanţi ai speciei umane dezumanizate. sugerează ceea ce ar permite mântuirea sufletului său. . scârţâituri de burlane de sobă cu ecouri de voce omenească. . marea întâlnire între sfânt şi Dumnezeu.

Afirmăm că acest citat conţine. . în faţa altor oameni.Ceea ce actorul îndeplineşte trebuie să fie – cum l-aş numi – un act total.Nu era în întregime el însuşi . . când descoperim că realitatea teatrală este instantanee. ci ceva aproape de viaţă prin analogie. O reînnoire corectă nu poate fi obţinută decât prin acest dublu joc de valori. întreaga problemă a spontaneităţii şi a disciplinei. .Artaud refuză un teatru care se mulţumeşte să ilustreze textele dramatice. între revoltă şi supunere. când ne dăm seama de toate acestea. nu o ilustrare a vieţii. ceea ce realizează el. . utilizând numai impulsurile sale interioare. un spectacol conceput ca o luptă între valorile tradiţionale şi cele contemporane – aceasta mi se pare singura şansă reală a mitului de a fi prezent în teatru. el proclamă că teatrul trebuie să fie o artă creatoare în sine. nici în discuţia cu publicul a unei ipoteze. corpul său. şi maniera în care o evoca face să apară imagini care ne ating într-un fel anumit. trebuie să-l realizeze cu întreaga sa fiinţă. şi nu să reproducă ce a făcut literatura. între ataşament şi respingere.Artaud a încercat să suprime bariera între actori şi public. el trebuie să facă această mişcare cu organismul său.Actorul nu trebuie să-şi utilizeze organismul pentru a ilustra o „mişcare a sufletului”.Noi propunem actorului să se transforme el însuşi în faţa ochilor spectatorilor. . să nu fie numai un gest mecanic al braţului sau al piciorului. ca un transformator electric.„Actorii trebuie să fie ca nişte martiri arşi de vii. nici o grimasă susţinută de o inflecţiune logică şi de o gândire.Artaud vorbea despre magia teatrului. ne punem încă o dată întrebarea: a sugerat oare Artaud vreodată un alt fel de magie? . atunci ne întrebăm noi înşine: nu vorbea oare Artaud tocmai de toate acestea şi de nimic altceva? . această conjuncţie de termeni opuşi care dă naştere actului total. nici măcar într-o viziune – dar că teatrul este un act ce se săvârşeşte aici şi acum în organismele actorilor. . care ne fac semne de pe rugurile lor”.Un spectacol care. în stilul său de oracol. .Descoperim că esenţa teatrului nu se găseşte nici în naraţiunea unui eveniment. nici în reprezentarea vieţii cotidiene. ajustează experienţa noastră faţă de cea a generaţiilor trecute. când afirmăm că magia teatrului consistă în această transformare ca într-o renaştere.

. nu vorbesc de ceva „exterior”. .Teatrul nu este o disciplină ştiinţifică.Un actor nu poate aştepta nici venirea talentului. ieşind din el însuşi. condiţiile esenţiale ale artei actorului sunt următoarele şi ele trebuie să facă obiectul unor cercetări metodice: a) a stimula un proces de auto-revelaţie.Teatrul – prin tehnica actorului.După părerea noastră. smulsul măştilor. b) a şti să se articuleze acest proces. dezvăluindu-se.Actul actorului – renunţând la semi-măsuri. din punct de vedere metodic. se dezvăluie profund el însuşi printr-o reacţie. Expunere de principii . nici momentul inspiraţiei. şi mai puţin încă arta actorului asupra căreia îmi concentrez atenţia. Dacă actorul acţionează astfel. revelaţia fiinţei adevărate: totalitatea reacţiilor fizice şi psihice. consider atunci că munca a fost efectivă. . .când spun că acţiunea trebuie să angajeze întreaga fiinţă a actorului fără de care reacţia sa este fără viaţă. Actorul care doreşte să fie creator trebuie să stăpânească o metodă. atât fizic cât şi psihic (amândouă formând un întreg). . arta sa prin care organismul viu tinde spre motivaţii superioare – oferă ocazia a ceea ce am putea numi integrarea. canalizând apoi această stimulaţie pentru a obţine reacţia dorită. . c) a elimina din procesul creator rezistenţa şi obstacolele datorate propriului său organism. mergând până în adâncul subconştientului. .Teatrul şi în special tehnica actorului nu pot să se bazeze – după cum sublinia Stanislavski – numai pe inspiraţie sau pe alţi factori atât de imprevizibili ca explozia unui talent.actorul eliberat de rezistenţele sale cotidiene. deschizându-se.Cercetări despre metodă . dezvoltarea bruscă şi surprinzătoare a posibilităţilor creatoare etc. de tip gesturi exagerate sau trucuri. să se disciplineze şi să se convertească în semne. . opunându-se la închidere. el devine un mod de provocare pentru spectator.

Înainte de a fi capabil să săvârşească un act total. şi face din el însuşi un obiect de prostituţie artistică. fără acordul celui ce conduce lucrul.Un actor nu are dreptul să-şi modeleze partenerul pentru a acorda posibilităţi sporite propriului său joc.Regizorul. reticenţele sale. El se află astfel în faţa unei alternative extreme: fie se vinde. . un element din partitura jocului.Un actor trebuie să fie întotdeauna gata pentru a integra actul creator în momentul precis determinat de grup. în el singur model şi creaţie se contopesc. . în vreme ce ghidează şi inspiră actorul. costumul.Prima datorie a actorului este de a înţelege faptul că aici. . dimpotrivă. .Actorul este creator. sanctificându-şi eul său „încarnat”. angajamentul pe jumătate. De asemenea.Nu trebuie nicidecum să exploatăm în afara teatrului orice ar fi în legătură cu actul creator: adică locul. recuzita. . obstacolele pe care corpul său le ridică contra actului creator. . o ascensiune care ne permite să ieşim din obscuritate într-o rază de lumină. .Regula noastră nu constă în simpla obligatorie.. Arta este un proces de maturaţie. avem intenţia de a-i lua multe. trebuie în acelaşi timp să se lase ghidat şi inspirat de el.Actorul nu trebuie să ilustreze un „act sufletesc”.Teatrul şi jocul actorului reprezintă pentru noi un soi de vehicul ce ne permite să ne desăvârşim. . o temă metodică sau fragmente din text. . fie se dăruieşte el însuşi.Ordinea şi armonia în munca fiecărui actor sunt condiţiile esenţiale fără de care un act creator nu se poate realiza. încât ele sunt practic de nedefinit prin cuvinte. ci în pregătirea fizică pentru creaţie. înclinaţia de a se disimula în spatele unor voaluri. nimeni nu vrea să-i dea nimic.Arta nu este nici o stare de spirit nici o stare a unui om. ci să-l împlinească cu propriul său organism. . . un actor trebuie să îndeplinească o serie de obligaţii. atât de intangibile. obiceiurile şi chiar „bunele sale maniere” obişnuite. nu are dreptul săşi corecteze partenerul.Una creator de asemenea calitate nu poate să se dezvolte armonios decât nutrit de organisme vii. . . deci material. de a-i suprima lucruri de care el este de obicei foarte ataşat: rezistenţa. îşi dezonorează eul său „încarnat”. dintre care unele sunt atât de subtile. o evoluţie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful