MAAHAD AMIR INDRA PETRA

BERIS KUBUR BESAR BACHOK KELANTAN 16350 MALAYSIA Tel: 09-7649392 60123456789

Tajuk : Pencemaran Alam Sekitar Di Taman Pantai, Bachok, Kelantan .
Nama : Siti Rubaya bt Mohd Sharani No. K.P : 96110357387 Kelas : 3A2 Nama Guru : En Zainudin b Yusof
0

Penghargaan 2. Lampiran 8 15 17 18 3 4 5 6 7 Halaman 2 1 . Kaedah Kajian 7. Kawasan Kajian 5.Senarai Kandungan Perkara 1. Pendahuluan 3. Rujukan 10. Objektif Kajian 4. Dapatam Kajian 8. Rumusan 9. Peta Kawasan Kajian 6.

Penghargaan Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan penghargaan saya kepada guru Geografi saya . Akhir sekali. Nor Shahzanani. ucapan jutaan terima kasih kepada responden-responden yang telah sudi meluangkan masa bagi menemu bual dan menjawab beberapa soalan berkenaan dengan tajuk ini .1. Saya bersyukur kerana mendapat kerjasama yang cukup baik daripada kawan-kawan saya iaitu Siti Nur Amirah. En Zainudin b Yusof kerana telah sudi memberikan bimbingan dan tunjuk ajar dalam menjalankan projek Kajian Geografi Tempatan . En Safaian b Yusof yang telah memberikan kebenaran kepada saya untuk menjalankan kajian ini selepas waktu persekolahan . Maizatul An-Nisa µ dan Nur Amalin Aina . Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu saya . Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengetua sekolah . 2 . Nur Adila . Shalelawati bt Yusoff dan juga kepada ayah saya Mohd Sharani yang telah banyak memberi dorongan dan bantuan untuk saya menjalankan kajian ini .

Selain itu juga terdapat jalan raya yang sentiasa sibuk menjadi laluan utama untuk taman-taman yang berhampiran untuk keluar ke Bandar Kota Bharu . 3 . Bachok. Kami memlih pencemaran alam sekitar di kawasan Taman Pantai kerana lokasi ini merupakan tempat tinggal saya. Di taman ini terdapat banyak kawasan petempatan yang begitu padat dan kawasan perniagaan yang pesat membangun.2. Kelantan¶. Masa yang diperuntukkan untuk menjalankan kerja khusus ini ialah dari bulan Februari hingga bulan Jun. Pendahuluan Bagi memenuhi keperluan Penilaian Menengah Rendah 2011. Saya dan rakan-rakan saya telah memilih tajuk µPencemaran Alam Sekitar Di Taman Pantai. kami telah menjalankannya selepas waktu persekolahan. Untuk melengkapkan lagi kajian ini.Setiap pelajar perlu menulis laporan ini secara individu berdasarkan maklumat yang dikumpulkan secara berkumpulan. pelajar-pelajar Tingkatan 3 diwajibkan melaksanakan Kerja Kursus geografi di sekolah.

Bachok. 4 . Bachok .3. Kelantan . Kelantan . Mengenal pasti jenis-jenis pencemaran alam sekitar di Taman Pantai . Bachok . Kelantan Mengkaji kesan-kesan pencemaran alam sekitar di Taman Pantai . Bachok. Kelantan . Objektif Kajian Antara objektif-objektif kajian yang saya jalankan ialah :y y y y y y Mendefinisikan konsep pencemaran alam sekitar di Taman Pantai . Kelantan . Mengenal pasti punca-punca pencemaran alam sekitar di Taman Pantai . Menerapkan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian . Bachok . Mencadangkan langkah-langkah untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar di Taman Pantai .

Ia terkenal sebagai sebuah perkampungan nelayan. lebih kurang tiga kilometer ke utara bandar Bachok) pada hari ini masih memanggil Bachok sebagai Ban Chak atau Kampung Nipah.4. Ban bermaksud kampung dan chak bermaksud Nipah yang pada asalnya merujuk kepada Kampung Nipah. Lokasi kawasan kajian saya ini terletak lebih kurang 35 kilometer dari Bandar Kota Bharu . Nama Ban Chak pada akhir berubah menjadi Bachok. 5 . Bandar Bachok pada masa dahulu mungkin merupakan sebahagian daripada Kampung Nipah. Kawasan Kajian Kawasan kajian saya ialah di Taman Pantai. Orang Siam tempatan (yang kebanyakannya tinggal di Kampung Balai. nama Bachok berasal daripada dua perkataan Siam ban and chak. Bachok . lebih kurang 35 kilometer dari Kota Bharu. Menurut penduduk setempat.Kelantan . Bachok Bandar Bachok terletak di sebelah barat daya. mungkin kerana ia lebih senang disebut. satu perkampungan yang lebih padat penduduknya yang terletak di selatan bandar Bachok sekarang.

Bachok Taman Pantai 6 .5. Peta Kawasan Kajian ii ) Peta Kawasan Kajian : Taman Pantai .

Soalan yang kami berikan adalah berdasarkan tajuk yang diberi. Sila rujuk soalan soal selidik yang telah disediakan. Kaedah Kajian Bagi mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut. kami telah menggubakan beberapa kaedah iaitu :- i ) Pemerhatian Kami telah melakukan kaedah pemerhatian di kawasan-kawasan perniagaan di Taman Pantai dengan melihat sistem perparitan serta sistem pembuangan sampah. 7 . iii) Soal selidik Kami juga telah memberikan kertas soal selidik kepada 20 orang responden yang terdiri daripada penduduk sekitar taman ini. kami juga telah membuat beberapa rujukan di Perpustakaan Maahad Amir Indra Petra .6. ii ) Rujukan Untuk melengkapkan lagi laporan kami. Kami juga mengambil gambar unutk membuktikan kaedah ini diguna pakai . Kami juga merujuk kepada risalah-risalah yang telah diperolehi daripada Syarikat Keck Seng (M) Sdn Bhd .

kimia.Ozon Sulfur.Bau-bauan) ataupun apa-apa campuran bahan-bahan ini .mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menjejaskan keguanaan-kegunaan berfaedah.gas-gas beracun.7.biologi atau aras-aras radiasi mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan.zarah-zarah yang terperangkap hasil dari asap kenderaan. 8 .Nitrogen Oksida. Hidrokarbon.kabus. Pencemaran dapat dikategorikan dan disenaraikan kepada pelbagai bentuk pencemaran alam : Jenis-jenis Pencemaram Alam sekitar:- A . Benda asing ini adalah di dalam bentuk habuk.1.tumbuhan dan haiwan . binatang dan harta benda. Konsep Pencemaran Alam Sekitar Pencemaran boleh ditakrifkan sebagai pembuangan benda-benda atau bahan-bahan hasil dari aktiviti manusia ke alam persekitaran menyebabkan terganggunya keselesaan atau kemandirian kehidupan.jerebu dari kesan pembakaran secara terbuka dan sebagainya . Dapatan Kajian 7. Contohnya.keselamatan atau kebajikan awam atau organisma-organisma lain.wap dan gas (Karbon Monoksida.yang menimbulkan sesuatu keadaan berbahaya atau mungkin berbahaya kepada kesihatan.Takrifan Pencemaran yang lebih bermaklumat adalah menurut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang menyatakan bahawa pencemaran adalah sebarang perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik.asap. Pencemaran Udara :- Pencemaran udara ini berlaku apabila terdapat benda asing dalam kepekatan yang menggangu atau membahayakan manusia. tumbuh-tumbuhan.

kesuburan dan hakisan.keadaan. Pencemaran Tanah Pencemaran tanah bermaksud perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga terjadinya pertukaran warna. dan warna sehingga tidak sesuai dan akan memberi kesan terhadap manusia apabila digunakan. Bahan pencemar pula terdiri daripada pencemar organik. 9 . Oleh itu.B.kimia atau fizik. C. cecair dan pepejal.kimia dan fizik. Pencemaran air boleh berlaku di mana-mana sahaja tempat berair. Pencemaran ini disebabkan oleh bahan buangan sama ada berbentuk air atau pepejal. Pencemaran ini berlaku sama ada sari segi biologi.Pencemaran Air Pencemaran air bermaksud perubahan yang berlaku dari segi kandungan. pencemaran air merupakan yang begitu meluas kerana didapati di seluruh dunia. Bahan pencemaran boleh didapati dalam pelbagai bentuk iaitu gas.

7.kebisingan selenjar. Pencemaran ini boleh dibahagikan kepada empat bahagian. Pencemaran bunyi biasanya melebihi 80 dB(A) dan pencemaran ini mengikuti situasi dan keinginan masing-masing.kebisingan fluktuasi dan bunyi lantunan . Kebanyakan kilang dibina di sepanjang sungai unutk memastikan bahab-bahan buangan disalirkan ke dalam sungai-sungai berkenaan. Kilang kilang juga dianggap sebagai punca pencemaran air yang utama.2 Punca-punca pencemaran alam sekitar :- Pelepasan asap daripada kilang . iaitu kebisingan selang-seli.Pencemaran Bunyi Pencemaran bunyi ialah bunyi bising yang keterlaluan sehingga menyakitkan telinga.D. Ini biasanya dikaitkan dengan bahan agrokimia. (a) Perkilangan. 10 . Masalah timbul apabila cecair kimia yang disalurkan ke dalam sungai tidak dirawat dan mengandungi bahan toksik yang mencemarkan air sungai. Kebanyakan kilang membuang sisa cecair dan pepejal ke dalam sungai yang mengakibatkan sungai tercemar.

Dianggarkan setiap tahun. Asap kenderaan akan menghasilkan karbon monoksida dan menyebabkan udara semakin panas. Selain itu.lebih kurang 13.6 juta tan gas-gas beracun yang berpunca daripada penggunaan kenderaan merosakkan kawasan hutan. Ini akan mencemarkan lagi kawasan tersebut dan kemungkinan akan menjadi kawasan penternakan nyamuk. (e) Pembinaan Pencemaran selalunya berlaku apabila terdapat pembinaan rumah-rumah baru oleh syarikat pemaju. (b) Kenderaan Kesan negatif yang disebabkan oleh sistem pengangkutan merupakan faktor terbesar yang menyebabkan pencemaran udara. 11 . (d) Sampah sarap Terdapat juga sebilangan masyarakat yang membuang sampah merata-rata terutama sekali penduduk yang tinggal di kawasan perumahan rakyat. bilangan kenderaan yang terlalu banyak juga menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Sementara ada juga sebilangan penduduk yang tidak mengambil kira perassan orang lain dengan membakar kawasan semak samun. rumah pangsa.Terdapat syarikat-syarikat yang tidak bertanggungjawab dan mementingkan keuntungtan emata-mata telah membuang sisa kilang ke dalam sungai walaupun menyedari kesannya terhadap persekitaran . Kadangkala selepas pembinaan atau dalam proses pengubahsuaian rumah. Sikap ini akan menyebabkan pencemaran alam sekitar berlaku. tasik dan kehidupan laut. sisa-sisa pepejal ini akan di buang di tepi-tepi jalan tanpa kebenaran. (c) Pembakaran terbuka Ramai penduduk suka membakar sampah merata-rata dan secara terbuka. kekurangan pengetahuan menyebabkan pemilik industri tidak mengambil berat serta cuba mengelak piawaian keselamatan yang ditetapkan sama ada berhubung keselamatan manusia atau kestabilan alam sekitar . Kebanyakan mereka tidak suka membuang sampah di tempat yang disediakan oleh pihak pemaju. Aktivit membakar sawah-sawah padi selepas kerja menuai juga merupakan salah satu punca pencemaran alam sekitar. Selain itu juga . rumah-rumah setinggan. Gas beracun ini juga turut menambahkan kesan rumah hijau serta membahayakan kesihatan manusia sejagat.

parit dan sungai berhampiran. a. (h) Perlombongan Selain itu. Kadangkala tempat pembuangan sampah yang dikhususkan pun mengeluarkan bau yang sangat busuk. Cari gali petroleum di dasar laut dan tumpahan minyak adalah antara bukti nyata. ia akan mengakibatkan air tercemar. Penggerudian perigi-perigi minyak dan letupan tangki minyak menyumbang kepada gejala ini. keadaan lebih tidak terurus. Mereka membuang sampah mengikut suka hati mereka sahaja. Ini disebabkan air hujan yang turun akan bergabung dengan karbon dioksida dan gas-gas berasid yang terdapat di atmosfera. mereka akan membuangnya di tempat-tempat yang tersorok. Hujan asid yang turun ke bumi akan terkumpul menjadi pemendapan berasid. barang elekrik yang sudah rosak.3 Kesan-kesan pencemaran alam sekitar. bangunan dan batu menjadi lemah dan 12 . Namun demikian untuk pembuangan sampah-sampah dalam kategori besar seperti alnari. Jika kita lihat banyak pusat-puat perniagaan yang gagal untuk menyediakan sistem pembuang sampah yang teratur. Sementara bagi petempatan setinggan pula. Bahan pencemar ini disebarkan oleh angin dan akan bergabung dengan titisan air yang turun sebagai air hujan lalu membentuk asid sulfurik dan asid nitrik. Jadi untuk tidak merugikan mereka. Ini menyebabkan banyak bahan tercemar di longkang. Ini memberi kesan kepada kehidupan air air seperti tumbuh-tumbuhan dan haiwan akuatik yang seterusnya menjejaskan sumber protein manusia . Bagi petempatan luar bandar. Bagaimanapun. berulat dan tidak terurus. Hujan asid Hujan asid secara semulajadi adalah berasid. (g) Petempatan Petempatan juga merupakan punca kepada pencemaran alam sekitar semakin serius. industri perlombongan juga tidak kurang penting dalam mengakibatkan pencemaran air. Ini berlaku apabila asid terkumpul dan menjadi semakin pekat. Asid yang terlalu pekat boleh menyebabkan tumbuh-tumbuhan dan kehidupan di dalam tasik mati. Pembakaran bahan api fossil seperti minyak dan arang batu oleh loji tenaga dan dari ekzos kenderaan membebaskan berjuta-juta ton sulfur dioksida dan nitrogen oksida ke udara. Keadaan ini dapat dilihat di kawasan-kawasan pasar basah dan kedai-kedai persendirian. perabot lama dan sebagainya. tong-tong sampah telah disediakan. akan dikenakan kos pengangkutan. penggunaan tenaga elektrik dan kereta telah menyebabkan bahan api fossil di bakar dalam jumlah yang banyak. disebabkan pada masa kini. 7.(f) Perniagaan Kawasan perniagaan banyak menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Apabila minyak ini bercampur dengan air laut atau sungai.

rapuh. Sesetengahnya berakhir dengan kelumpuhan dan ada yang menemui maut. serta kurang daya ketahanan badan akibat penggunaan sumber air tersebut . Kesannya adalah permukaan bumi menjadi panas. Selain dari itu pencemaran toksik yang masuk ke dalam air akan menyebabkan simptom kebas-kebas. bertaburan dan terapung di udara maka ia akan menyerap dan menghalang cahaya matahari untuk sampai ke permukaan bumi. Penyusutan lapizan ozon juga menyebabkan kejadian pemanasan global ini. udang atau ketam akan mti dengan tumpahan minyak. Asap kilang. iaitu pembesaran tubuh dan tingkahlaku yang tidak normal. ikan. mata terasa pedih dan berair. Pencemaran air yang berlaku memberi kesan bukan sahaja akan dialami olek manusia bahkan turut memberi kesan kepada kehidupan yang lain. Kesan ±kesan yang akan dialami setelah terdedah secara berterusan kepada jerebu termasuklah terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan batuk-batuk. banjir berlaku. hujan asid juga merosakkan kesihatan kesihatan manusia terutama mereka yang masih muda . golongan tua dan mereka yang berpenyakit seperti mengidap asma. Keadaan ini kemudiannya akan menyekat pemandangan dan menurunkan kadar penglihatan. Air tercemar Hidupan air seperti siput. Suhu meningkat Kenaikan suhu bumi dan penipisan ozon menjadi punca kepada pemanasan global yang dapat dirasakan oleh seluruh dunia. Dimana antara kesan yang dianggap kronik akibat pencemaran air yang berlaku adalah anomalia. kereta dan lain-lain menjadi pudar. sakit kepala. Air tercemar 13 . d. asap kenderaan dan juga asap pembakaran adalah faktor penyumbang kewujudan jerebu. Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh pembebasan gas-gas karbon dioksida yang terlalu banyak menyebabkan haba di bumi terperangkap dan akhirnya suhu bumi meningkat dan persekitarannya menjadi panas. Ia bukan sahaja membawa kesan buruk kepada individu tetapi juga kepada negara. b. terasa sukar untuk bernafas atau sesak nafas. Kesan kepada manusia adalah terhadap kesihatan mereka sendiri. Apabila zarah-zarah kecil berkumpul dengan jumlah yang banyak. hidung berair dan kerap bersin. Jerebu Jerebu adalah merupakan zarah-zarah kecil yang boleh wujud secara semulajadi ataupun wujud akibat daripada kegiatan seharian manusia. Selain itu. c.warna bangunan. mudah rosak dan cepat berkarat. Jerebu selalunya berlaku di kawasan bandar. Jerebu adalah satu fenomena yang begitu merungsingkan pada suaru ketika dahulu. ekosistem terganggu. secara kerap dan juga berlakunya kejadian alam yang tidak normal. pembuangan sampah dan sisa toksik yang dicemarkan. kabur penglihatan dan pertuturan yang tidak betul.kulit badan terasa gatal-gatl dan terasa sakit dada .

Kehadiran lalat. Sesetengahnya berakhir dengan kelumpuhan dan ada yang menemui maut.3 Cadangan untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar. Penggunaan petrol tanpa plumbun Penggunaan petrol tanpa plumbun dapat mengurangkan kandungan plumbun dalam pelepasan asap kenderaan. 7. iaitu pembesaran tubuh dan tingkahlaku yang tidak normal. pembuangan sampah dan sisa toksik yang dicemarkan. Pencemaran air yang berlaku memberi kesan bukan sahaja akan dialami oleh manusia bahkan turut memberi kesan kepada hidupan yang lain.Hidupan air seperti ikan. Dimana antara kesan yang dianggap kronik akibat pencemaran air yang berlaku adalah anomalia. Bau busuk Bau buruk akan terhasil apabila sampah sarap yang tidak diselenggarakan dengan baik dibiarkan sahaja. Kesan kepada manusia adalah terhadap kesihatan mereka sendiri. Selain itu. b. kilang sawit dan kilang getah. dan pertuturan yang tidak betul. Menghijaukan kawasan Penanaman pokok seperti pokok buah-buahan di persekitaran taman perumahan dapat mengurangkan masalah peningkatan suhu. Bau yang kurang menyenangkan penduduk setempat juga berlaku apabila petempatan mereka berdekatan dengan tempat pelupusan sampah. ulat dan bahan-bahan lain meyebabkan sampah ini akan mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan. udang atau ketam akan mati dengan tumpahan minyak. sakit kepala. a. Selain itu. pencemaran toksik yang masuk ke dalam air akan menyebabkan simptom kebas-kebas. kabur penglihatan. serta kurang daya ketahanan badan akibat penggunaan sumber air tersebut e. 14 . kandungan karbon dioksida dalam udara dapat dikurangkan dan meningkatkan kandungan gas oksigen melalui proses fotosintesis. siput. Langkah ini dapat mengurangkan masalah jerebu yang sering berlaku di waktu pagi dan juga dapat mengelakkan masalah kesihatan seperti batuk dan selsema daripada berlarutan. penternakan haiwan.

e.c. kertas terpakai dan kotak kertas. Penukar bermangkin dua hala (twoway catalytic converter) boleh mengurangkan hingga 98% unusr-unsur pencemaran dengan cara menukarkan hidro karbon dan karbon monoksida kepada karbon dioksida dan wap. Antara barang yang boleh dikitar semula ialah surat khabar. majalah lama. Penukar bermangkin tiga hala (three-way catalytic converter) pula boleh mengoksidakan oksida-oksida nitrogen tertentu. d. Pengurangan ini dilakukan dengan cara mewajibkan penggunaan penukar pemangkin dalam industri pembuatan kenderaan bermotor. tanapa mengurangkan kecekapan enjin atau menambahkan penggunaan minyak kenderaan bermotor. Program kitar semula Udara yang tercemar akibat pembakaran terbuka yang dilakukan penduduk di sekitar tanman perumahan boleh diatasi dengan menggalakkan mereka menjual barang-barang yang boleh dikitar semula kepada peniaga barang terpakai. Kempen Kempen mencintai alam sekitar yang disiarkan di TV dan radio hendaklah dihayati supaya alam sekitar kita terpelihara.barang ini boleh diproses semula menghasilkan kertas baru. Rasa tanggungjawab perlu disemai dalam diri setiap individu agar alam sekitar bersih dan selamat unutuk generasi akan datang. 15 . Catalytic converter Unutk mengurangkan pencemaran udara juga boleh digunakan dengan menukarkan catalytic converter. Barang.

Ia adalah tanggungjawab semua pihak. Alam sekitar yang bersih dan terlindung mencerminkan masyarakat yang harmonis dan sihat bagi menerajui pembangunan sains dan teknologi negara pada di masa akan datang . Langkah unutuk melindungi alam sekitar ini bukanlah tanggungjawab pihak kerajjan sahaja. langkah-langkah wajar dan berkesan patut diambil. 16 . Jika semua pihak ini bekerjasama untuk menangani masalah pencemaran.8. Rumusan Memandangkan dunia sekarang sedang diancam bahaya pencemaran. sudah tentu bumi akan dipanjangkan usianya. Pengguna memainkan peranan yang terpenting dalam menangani masalah pencemaran.

com/malaysia. PTS Publications & Distributors Sdn Bhd 3. Rujukan 1.geographia. 2.wikipedia.wisatathailand. Dr Azizan bin Hj Abu Samah. Sasbadi Sdn Bhd Buku teks Geografi Tingkatan 3.html http:// www. Internet. 7.9.com_bachok_kelantan 17 . 6. http:// www. 5. 2. Habibah Hj latif. 2002.googlemap. 4. Buku Buku teks Geografi tingkatan 1. Khaw Ah Seng.com/thailand http://www. Chong Mui sen . Tan Koh Lim 2004.com/mapofthailand http:// www.

10. Lampiran 18 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful