You are on page 1of 490

GESCHIEDENIS VAN DE

FAMILIE ADRIAENS
2
IK BEN DENDERHOUTEM
IK BEN ADRIAENS
Verslag van een ontdekkingsreis in het verleden
Door Eddy Adriaens

3
INHOUD
De geboorte van een familienaam 6
Onze Stamboom 17
01. Arent (Arnoldus) - Aaigem 18
02. Dierik (Theodorus) - Aaigem en Sint Lievens Esse 19
03. Jan (Joannes) - Denderhoutem 20
- De Pest 22
- Adriaan Adriaenssens 25
04. Dierik (Theodorus) - Denderhoutem 26
05. Justus (Judocus) - Denderhoutem (LEBEKE) 28
- Berperkingen van de parochieregisters 30
- Vermeldingen in het Rijksarchief van de Raad van Vlaanderen 31
06. Gilles (Egidius) - Herlinckhove 32
- Samenvatting 35
07. Jan (Joannes) - Denderhoutem 36
08. Gilles (Egidius) - Denderhoutem 38
09. Franoise (Francisca) - Denderhoutem 39
10. Jean-Baptist (Joannes-Baptiste) 41
11. Gust (Augustus) 43
12. Alos 45
- De Fransmannen 47
- Loon- en seizoenarbeid 48
Alos Adriaens - vervolg 50
De Kantbenen 51
13. Omer 53
14. Wij 58
Verspreiding van onze naam in Belgi 61
Sporen van Adriaens-en in omliggende gemeenten en andere regio's 62
Vlaanderen sterft 70
De bakermat van onze familie(naam) 71
Een Staet Van Goede te Heerelinckhoeve in 1761 78
To Borrekent or not to Borrekent ? 86
Rondrit langs een aantal dorpen waar onze familie in de 16e en 17e eeuw leefde 88
- Denderhoutem (88), Herlinkhove (89), Haaltert (90), Okegem (92), Erembodegem (108)
Onze gewesten 1600 1830 111
Adriaan als pestheilige 115
Ravels: rampen, onlusten en epidemien 116
Informatie over Vlaanderen in het Vlengels 120
Stamboom van Adriaen Adriaenssens uit Sint Lievens Esse 122
Een tweede versie van de stamboom van Adriaen Adriaenssens 129
Het verhaal van een Adriaen Adriaensz uit Nederland 133
Interessante Kanttekening: Adriaen .... ook genoemd: Arent ? 136
Een Antwerpse Dierick Adriaens 137
Willem Adriaens, Bokkenrijder 141
De heksenvervolging 143
Evolutie van het aantal inwoners in Denderhoutem (900 - 1975) 147
Stamboom van de stam Petrus Adriaens uit Herlinckhove 148
Santa Clara History - Eerste stappen op Chileense bodem 156
Ongekende Familieleden en Andere Adriaensjes 167
Gekende Voorouders van Omer Adriaens 171
Gekende Afstammelingen van Egidius Adriaens an Herlinckhove 195
Verdeling familienaam Adriaens per gemeente (Belgi - 1997) 228
Verdeling familienaam Adriaensens per gemeente (Belgi - 1997) 233
Verdeling familienaam Adriaensen per gemeente (Belgi - 1997) 235
Verdeling familienaam Adriaenssens per gemeente (Belgi - 1997) 238
Verdeling familienaam Adriaenssen per gemeente (Belgi - 1997) 241
De oorsprong van onze namenschat 243

4
Verdwijnen er familienamen ? 244
Populairste voornamen in Nederland van 1870 tot 1947 245
Adlof Daens 246
Bidprentjes 251
Allumettire Adriaens Bros (Modest en Edward) te Ninove 254
Acte de Naissance de Marie Adriaens, Ninove 22.04.1816 257
Stamboom van de familie De Pauw uit Denderhoutem - Kerksken van 1535 tot 2010 259
Descendants of Rogier De Pauw 269
De Naam "De Schrijver" 389
De Stamboom van grootmoeder, Maria Prudentia De Schrijver 390
D'Est : Een naam van buitenlandse oorsprong in grootmoeders stamboom 436
Cyprianus Cornelius Grapheus De Schrijver 443
Een droevig verhaal 453
Adriaensen in Duitland in de 17e eeuw 455
Wat doet een baljuw voor de kost? 457
Een stukje Vaderlandsche Geschiedenis 458
Besluit 474

EERHERSTEL VOOR DE MOEDERS:


Sommigen onder ons hebben al kleinkinderen. 16 generaties scheidt hen van Arent. In rechte lijn stammen
zij 16 keer af van een Adriaens. Maar hoeveel andere voorvaders en moeders droegen tussen 1535 en nu
genen bij om hen te maken tot wat ze nu zijn?

Theoretisch hebben we twee ouders, vier grootouders, acht overgrootouders, 16 betovergrootouders ... iedere
generatie die je in beschouwing neemt doe je gewoon nog eens x2. Na 16 generaties kom je aan 216 of
65.536 mensen. Aangezien we vele generaties lang in Denderhoutem woonden en er huwden met mensen
die daar vaak ook al generaties lang woonden, zit er veel meer waarheid in de woorden: "Ik ben
Denderhoutem" dan "Ik ben Adriaens" ... en zo blijft altijd alles toch heel relatief.

1. ca 1535 - 15XX Arent Aaigem ?


2. ca 1560 - 16XX Dierik Aaigem en Sint Lievens Esse meermaals gehuwd, onder meer met
Joanna. Willems (niet moeder van Jan)
3. 1587 - 1646 Jan Aaigem en Denderhoutem Jozyn De Greve
4. 1619 - 1668 Dierik Denderhoutem Catharina Beeckman
5. 1645 - 1687 Justus Drh Lebeke en Herlinckhove Maria De Meyer en
Maria de Caesemaecker
6. 1671 - 1753 Gilles Herlinckhove en Denderhoutem Anna Lobyn en
Maria Van Vaerenbergh
7. 1715 - 1775 Jan Denderhoutem Joanna-Catharina Huylenbroeck
8. 1739 - 1811 Gilles Denderhoutem Joanna Raes
9. 1785 - 1853 Franoise Denderhoutem ? (later: Callebaut en Van Landuyt)
10. 1809 - 1879 Tist Denderhoutem Isabelle Wynant
11. 1856 - XXXX Gust Denderhoutem Clmence Strijpens
12. 1891 - 1934 Wisj Denderhoutem Clmence Van Herrewege
13. 1923 - 2008 Omer Denderhoutem en Terjoden Franoise De Pauw

5
DE GEBOORTE VAN EEN FAMILIENAAM
De oudste vermeldingen van de (voor)naam Adrianus of Hadrianus in
Vlaanderen, dateren uit de periode van de Romeinse bezetting, toen keizer
(H)Adrianus in het noorden van Engeland de beroemde muur liet bouwen om
het land te verdedigen tegen invallen van de Schotten. Het geslacht van keizer
Adrianus was uitkomstig uit de stad Atria in Noord Itali, tegen Veneti. De
stad werd door de Etrusken gesticht, die haar Adria noemden.

Adria gaf haar naam aan de Adriatische Zee. Omgekeerd zou ze haar naam
ook zelf aan die zee te danken hebben, want Ater betekent donker,
dofzwart en verwijst naar het donkere zand dat men ter plekke vond.
In de vierde eeuw onderscheidt een Romeinse Officier met dezelfde naam
zich, doordat hij weigerde 23 Christenen naar de martelkamer te brengen en
zich bij hen aansloot. De man werd gemarteld en in Nicodemia terechtgesteld. Meteen verdiende de naam
zich een plaatsje in de Katholieke Heiligenkalender en was het
voortbestaan verzekerd.
Wij vieren Sint Adriaan als patroon van de soldaten, (voeger: ridders),
smeden, boden, bierbrouwers, slagers en gevangenisbewaarders. Hij
wordt aanroepen tegen een plotselinge dood, onvruchtbaarheid en de
pest. Tijdens de pestjaren waren er grote begankenissen naar Sint-
Adriaan, de patroonheilige van Houtvenne, Geraardsbergen en Ravels-
Eel. Destijds waren er ook belangrijke bedevaartplaatsen in Haacht en
in Naaldwijk (Nederland). Elsene en Adegem hebben tot op vandaag
een Sint Adriaan kerk.
Sint Adriaan is natuurlijk ook patroonheilige van Geraardsbergen. De
Sint-Adriaansabdij in Geraardsbergen was tijdens de late
middeleeuwen een Europees vermaarde bedevaartsplaats waar vele
tienduizenden pelgrims de relieken van Sint-Adriaan kwamen vereren.
In bepaalde gevallen was de bedevaart zelfs een opgelegde boete-
bedevaart. Vooral na 1425 kende dit bedevaartsoord een grote
ontplooiing. In zoverre zelfs dat Geraardsbergen op landkaarten uit die
tijd regelmatig aangeduid werd als Sint Adriaan.
Over de verering in Ravels schrijft de auteur Jan van de Velde in 1742:"Ravels heeft Sint-Adriaan tot zijn
patroon, die aldaar zeer tegen de pestziekte in eere is..." Het is geen wonder dat de voornaam Adrianus in
haast elk gezin van Ravels aan een zoon werd gegeven. Ook Weelde en Poppel volgden dit voorbeeld.
Al vroeg werd de naam zeer populair. Zes pausen kozen Adrianus als
paus-naam. De laatste, Adriaan Floriszoon Boeyens (1459-1523) is de
enige Nederlander die ooit Paus werd: Hij werd geboren in Utrecht en
studeerde in Zwolle en Leuven. Voordat hij paus was, was hij opvoeder
van Keizer Karel en regeerde hij een tijd (tegen zijn zin) over Spanje.
Ook Adrianus VI werd heilig verklaard. Evenals Adriaan van
Hilvarenbeek, een katholiek pastoor die in 1572 door de geuzen vermoord
werd (zie de martelaren van Gorkum).
Onze naam, Adriaens, betekent : filius Adriaen, zoon (of dochter) van Adriaen. In elk namen-woordenboek
zal je dan ook deze betekenis als uitleg voor onze familienaam vinden. Een speurtocht in het verleden wordt
dan meteen een speurtocht naar stamvader Adriaen, Adrianus of Adriaens, want : jawel, het latijnse Adrianus
werd ook wel eens als voornaam veranderd in Adriaens in plaats van in Adriaen.
Ook wat de familienaam betreft ligt de schrijfwijze niet meteen vast. Je kan wat bedoeld wordt, met name
"Adriaens' zoon" immers op uiteenlopende wijzen schrijven. Rond het jaar 1600 vermelden de registers nu
eens Adriani, dan weer Adriaens of Adriaenssens. Op sommige plaatsen ook Adriaensen en alle mogelijks
denkbare andere variteiten.

6
Toch kan er meer dan n redenen zijn waarom iemand Adriaens heet.
Adriaens als patroniem.
Tijdens het grasduinen in stambomen viel mij op dat de filius-vorm in de zestiende eeuw hoofdzakelijk als
een bijkomende naam gebruikt werd, die toeliet de personen met meer precisie te benoemen.
Er zijn stambomen terug te vinden met letterlijk honderden personen die "Adriaens" noemen, doch enkel als
bijkomende vermelding. Bv: Jan Adriaens (of 'Adriani') De Smet. Wat dan eigenlijk betekent dat de man
Jan De Smet noemt, maar zoon is van Adriaan De Smet. Heel uitzonderlijk wordt een nakomelingzoon van
zo'n Jan
Typerend is bijvoorbeeld dat in lijsten van plaatselijk voorkomende geslachten, bij personen die alleen
maar met Adriaens aangeduid worden, regelmatig vermeld wordt dat men niet weet tot welke familie zij
behoren.
Voorbeeld uit de lijst "Opwijkse geslachten" :
de Block. Te Opwijk reeds in de 14e eeuw; een tak kreeg den bijnaam de Cooman. Goessin, L. ca. 1370;
Joes f. Henrics, L. 1430, leengoed te Neervelde, dat in 1513 op Adriaen f. Joes, en, in 1549, op Jan f.
Adriaens vererfde; -->>> "Jan filius Adriaens" : echte familienaam = De Block
Adriaens wordt dus normaal niet als een familienaam gebruikt, maar als een bijkomende
veruidelijking met de betekenis: zoon/dochter van Adriaen.
In heel veel gevallen was alleen de toevoeging van een vaders- of moedernaam nog niet voldoende. Vooral
bij mensen die nog geen 'achternaam' hadden, verzon men bij het opmaken van officile documenten ter
plekke een nadere aanduiding die verwarring met andere naamdragers kon voorkomen. Jan Adriaens werd
dan bij voorbeeld in de stukken opgenomen als Jan Adriaens Dieriks omdat zijn grootvader Dierik heette.
Of hij werd Jan Adriaens van Aelst genoemd omdat zijn vader uit Aalst kwam, of Jan Adriaens
Temmermans omdat zijn vader de dorpstimmerman was en er in het dorp geen tweede timmerman (met
dezelfde voornaam) woonde.
Bij kinderen uit gezinnen die in voorbije jaren op diezelfde wijze al een 'achternaam' (of beter een nadere
aanduiding ter indentificatie) bezaten was het wat eenvoudiger die werden dan verder met die 'achternaam'
aangeduid. Bijvoobeeld : Jan Adriaens De Pauw, of Jan De Pauw f. Adriaens. (f. = filius, zoon van)
Bij meisjes, vrouwen en echtgenotes ging het allemaal nog iets ingewikkelder. Die konden als nadere
aanduiding de naam van de (groot)vader, van de (groot)moeder of van de echtgenoot meekrijgen. De
echtgenote van meneer Jansen gaat in veel gevallen door het leven als mevrouw Jansen en alleen in meer
officile stukken werd haar achternaam aangevuld met haar 'meisjesnaam'. 8
Wanneer de pastoor bij het invullen van de doopregisters (verplicht vanaf het einde van de zestiende eeuw)
van mening was dat een enkele voornaam niet specifiek genoeg was omdat er in die parochie al meer mensen
met die naam rondliepen dan werd ook de naam van de vader of opa erbij genoemd, bijvoorbeeld: Jan
Adriani Adriaens.
Het zijn vooral deze doopboeken geweest die uiteindelijk bij de invoering van de burgerlijke stand de
officile 'achternamen' hebben opgeleverd. Voordien had men dus een roepnaam samen met ofwel in het
geheel geen achternaam ofwel als nadere aanduiding een vadersnaam (patroniem), een moedernaam
(matroniem), een vaders- of moedernaam samen met een aanduiding van de plaats van herkomst (loconiem
of toponiem), een vaders- of moedernaam samen met een eerder ontstane nadere aanduiding, zoals
Temmermans, of een roepnaam samen met de naam van de echtgenoot (androniem).
De lering die uit al het bovenstaande getrokken kan worden is dat men in de periode vr 1600, toen de Kerk
de kerkelijke registers invoerden, bij mannen die in officile documenten twee of meer (voor)namen hebben,
er doorgaans van mag uitgaan dat de tweede (voor)naam de voornaam of roepnaam van de vader of de
grootvader is. Dat is te meer aannemelijk als die tweede naam een genitief is, d.w.z. eindigt met een
verbuigings-'s' of in het Latiijn bij mansnamen eindigt op "i" of "is". 8
Hoe dan ook: zoek je de betekenis van "Adriaens" in een namenboek, dan vind je meestal enkel "zoon van
Adriaen" als verklaring. De kans dat ook bij ons "Adriaens" als patroniem ontstond is dus wel zeer groot.

7
Adriaens als roepnaam
Roepnamen, waaruit in een later stadium de familienamen voortvloeiden, ontstonden bij gewone mensen
vanaf het jaar duizend. Je moet er rekening mee houden dat er voor kristenen - hetzij katholiek, hetzij
protestants -, in de middeleeuwen eigenlijk heel weinig variatie in de voornamen was : vanaf het begin van
het 2e milleneum worden de Germaanse namen geweerd. Mettertijd groeit de regel dat een voornaam moet
uit de bijbel komen. Meer zelfs: als je een naam gaf, zag de pastoor erop toe dat er al een heilige was met
dezelfde naam. Omdat bovendien lokaal in elke tijd een aantal heiligen zeer populair waren, liepen er al
gauw een massa mensen met dezelfde naam rond.

In de dertiende eeuw hadden de meeste mensen reeds een roepnaam, vaak de voornaam van de vader,
soms ook van de moeder, of van het beroep, of van een andere bijzonderheid die een persoonof familie
onderscheidt van de rest. Je kan dat vergelijken met een familienaam. Alleen bestond de regel toen nog
niet dat je als kind automatisch de roepnaam van je vader overnam. Vaak bleef zon roepnaam dus
slechts n generatie in voege.

Op het ogenblik dat de Kerk met een vaste familienaam werkt, ligt het niet voor de hand dat voor een
roepnaam als Adriaens gekozen wordt. Immers, precies omdat Adriaen een ongemeen populaire
voornaam was, is hij niet goed geschikt voor het beoogde doel : Welke eigenheid of betekenis heeft een
familienaam wanneer die naar Jan en Alleman verwijst ? En geloof me vrij : in de 16e eeuw krioelt het in
onze streken van de mannen die Adriaen noemen. ... Tenzij natuurlijk verwezen wordt naar een persoon
die zich binnen de familie of de gemeenschap op speciale manier nuttig gemaakt heeft, en waar met de
nodige trots naar verwezen wordt.

Adriaens als loconiem


Adriaens kan evenwel ook een andere betekenis hebben, waardoor de naam in sommige streken wl
betekenis krijgt als familienaam. Met name : als verwijzing naar de plaats van afkomst. Het gebruik van
Adriaens als loconiem vind je vooral rond Haacht, waar een wijk bestaat met de naam Sint Adriaen. In
sommige oude documenten vind je daar de vermelding Van Adriaen of dus : Adriaens als
plaatsaanduiding. Ik vond geen bewijzen dat deze loconiem in sommige gevallen ook tot een echte
familienaam is uitgegroeid.
Toch wil ik concluderen dat theoretisch de mogelijk bestaat dat er heel helemaal geen stamvader Adriaen
geweest is. Misschien verwijst onze naam naar Geraardsbergen, die op oude kaarten toch ook gewoon St
Adriaen genoemd werd. Er zijn ook verwijzingen naar personen afkomstig uit Eyghem, Ayghem of
Aaigem als zijnde afkomstig uit Adriaens. Zekerheid hieromtrent zullen we wel nooit hebben.

Toch lijken Aaigem en Geraardsbergen als naamgevers voor ons geslacht eerder onwaarschijnlijk:
1. Geenenkel voorbeeld gevonden
2. De band tussen Denderhoutem en Geraardsbergen was groot. Kerkelijk hing Denderhoutem af van
de Sint Adriaens abdij in Geraardsbergen. Vele burgers waren buitenpoorters van Geraardsbergen.
En de voornaam Adriaen kwam in de streek op het ogenblik van de invoering van de officile
familienamen (begin 17e eeuw) zo vaak voor dat een extra verwijzing naar Geraardsbergen als plaats
van oorsprong weinig zinvol was.
3. Met Aaigem waren de banden zo mogelijk nog groter: zowel Denderhoutem als Aaigem behoorden
tot het Land van Rotselaar en beide wooncentra liggen op een steenworp van elkaar.

Haacht dan ?
Maar wat komt Haacht hier eigenlijk doen in ons verhaal ? Goed : er was een Sint Adriaens dorp of wijk
die is er nog trouwens -. Maar wellicht vind je met een beetje speurwerk ook een wijk met die naam in
andere streken ?
Haacht is voor ons echter om een andere reden van groot belang en wel in verband met een heel bijzondere
merkwaardigheid met betrekking tot onze naam. De spreiding van de naam Adriaens leert ons dat er maar
een paar duidelijke kernen bestaan, van waaruit de naam zich verspreid heeft : Denderhoutem en het
Leuvense zijn de grote kernen. Kleinere kernen situeren zich in Hasselt en Mechelen. Ook de twee grote
steden Antwerpen (57) en Brussel (61) tellen relatief veel Adriaensjes. Kan het dan toeval zijn dat de
belangrijkste verspreidingsplaatsen samenvallen met de woonplaats van de oude heren van Denderhoutem,
die immers uit het juist ten noorden van Leuven gelegen Rotselaar kwamen ?

8
Het verspreidingspatroon van de naam Adriaenssens wijkt sterk af van dat van onze familienaam. In het
Antwerpse zijn er heel veel "Adriaenssens". Voor deze variant van onze naam zijn er goede redenen dat
naast de stam Sint Lievens Esse - Aaiem van onze familie ook afzonderlijke stammen ontstonden in en rond
Antwerpen. Natuurlijk moeten wij bij de interpretatie van de cijfers van Antwerpen altijd bedenken dat een
zesde van alle Vlamingen in De Metropool wonen, waardoor je daar voor alle namen hogere cijfers krijgt.

Waren / zijn wij de enige Adriaensen ?


Zoals reeds aangehaald: In de middeleeuwen alvast niet. De naam komt als voornaam en patroniem heel
frekwent voor in stambomen en geschriften van de 15e en 16e eeuw. Onder meer in de grensstreek met
Nederland (Poppel,Weelde), in het Antwerpen, Brugge, Gent en Hasselt en zoals reeds gemeld in het
Leuvense. Veel meer zelfs nog in Nederland dan bij ons. Ook in sommige kleinere woonkernen : Asse,
Zemst, Londerzele, Weelde, Ravels, Genk, Roeselare, . is de naam heel populair

Anderzijds is het huidige aantal Adriaens-en vrij beperkt, zodat het aantal stamvaders bij het invoeren van de
familienamen rond 1600 ook zeer beperkt moet geweest zijn. Ik schat, zeker niet meer dan vijf verspreid
over gans Vlaanderen. Of onze stam en sommige stammen uit andere regio's een gemeenschappelijke
voorvader hebben, is moeilijk te beantwoorden. Vooral in het Leuvense lijkt het er eerder op dat daar een
andere Adrianus aan de wieg van de stam stond, want de naam komt ongeveer even vaak voor in beide
streken. Die redenering kan ook gelden voor Mechelen, Antwerpen, Brussel en Hasselt. Dichterbij is het
mogelijk dat het geslacht Adriaens uit Asse - Opwijk - Baardegem familie was: er is een grote gelijkenis bij
de keuze van de voornamen en zelfs sommige echtgenotes dragen dezelfde familienaam (Beeckman, bv).
Maar ja, veel keuze voor voornamen was er destijds nog niet, zodat zelfs een zo opvallend gegeven niet
direct bepalend is en de kans dat het hier een totaal andere familie betreft, groot blijft.

Conclusie: sommige Adriaensjes zijn helemaal geen familie van ons. : Er zijn echter slechts zo'n 1500
levende Adriaensjes in Vlaanderen op dit ogenblik, en bijna geen in Nederland. Reken je dat de familienaam
zo'n 500 jaar bestaat, dan volstaan gemiddeld 10 generaties met elk 2 overlevende mannelijke naamgevers
per gezin om dit aantal te bereiken. Dat aantal is z klein dat ik het heel waarschijnlijk vind dat alle nu
levende naamgenoten van maximaal een vijftal verschillende stamouders afstammen.

En de families Adriaensen (1830) en Adriaensens (457), Adriaenssen (422) en Adriaenssens (1485)?


Wij stellen in de oude documenten vast dat er, tot de parochieregisters in gebruik genomen worden, geen
vaste schrijfwijze is. In Asse en Ninove, begint het verwarrend: nu eens is er sprake van "Adriani", dan weer
heten wij "Adriaens", maar een broer of nakomeling kan plots "Adriaenssens" zijn. Pas in de tweede of
derde generatie stabiliseert de situatie zich en van dan af wordt altijd dezelfde schrijfwijze gehanteerd.
In Denderhoutem vermeldt Gunther De Paepe consquent altijd enkel "Adriaens". Een "Adriaenssens" uit
Aaigem die naar Denderhoutem komt wonen, wordt hier meteen herdoopt tot Adriaens.
In de praktijk ging het er wellicht ook daar in de beginfaze niet zo consequent aan toe. We stellen vast dat
Joannes Adriaens in officile documenten nu eens Jan, dan weer Joannes wordt genoemd en nu eens
Adriaens, dan weer Adriaenssens. Ook zijn zonen Dierick en Lieven, die meier wordt, worden in
teruggevonden processtukken "Adriaenssens" genoemd. We kunnen dus gerust stellen dat in het begin
overal de familienamen Adriaens en Adriaenssens, - soms zelfs nog andere vormen (Adriani, Adriaensen, ...)
door elkaar gebruikt werden, met blijkbaar een voorkeur voor "Adriaenssens".
De naam ontstond duidelijk op verschillende plaatsen in Vlaanderen en Nederland. (Zie verder). Hoewel
dus zeker niet alle "Adriaensen" familie van ons zijn, zijn er heel goede redenen om aan te nemen dat de
familie Adriaenssens uit Sint Lievens Esse en Aaigem wel degelijk dezelfde familie is als de onze. Meer
zelfs, Wanneer Dierick Adriaens in 1606 n Ninove trouwt, vermeldt hij niet alleen de naam van zijn vader,
Arent of Arnoldus, maar vermeldt hij erbij: "uit Aaigem". Dierick geeft als adres bij zijn inschrijving als
buitenpoorter van Geraardsbergen trouwens ook Aigem op als woonplaats. Later laat hij zijn vrouw zowel in
Aaigem als in Sint Lievens Esse registreren.
Spijtig genoeg beginnen de registers in Aaigem en Sint Lievens Esse pas 50 jaar later. Adriaen Adriaenssens
vermeldt dan wel dat hij de zoon van Dierick is, maar dat is geen onomstotelijk bewijs dat hij naar onze
Dierick verwijst. Al is de kans wel groot ...

9
Adriaens als voornaam. In Breda werden tussen 1550 en 1950 op pakweg 1,5 miljoen registraties ongeveer
1.500 aktes geregistreerd, vooral "vestbrieven" (zeg maar: testamenten, verkoop en pacht aktes), waarin
personen voorkomen met de voornaam ADRIAENS.

Zoals je merkt kwam de naam als voornaam na 1700 bijna niet meer voor.

10
Kijken wij naar de voornaam ADRIAEN, dan komen we zelfs op 40.000 aktes waarin een Adriaen
voorkomt. Hier zien we dat de naam snel aan populariteit verliest vanaf het einde van de 17e eeuw.

11
Die verminderende populariteit stellen we nog sterker vas wanneer wij gaan kijken naar mensen met de
FAMILIENAAM ADRIAENS. Met een beetje overdrijving kunnen we stellen: Gn meer vanaf 1700.
En dat zien we in Nederland tot op de dag van vandaag:

12
Amper 455 mensen droegen in Nederland anno 2007
dezelfde familienaam als wij. Merk de sterke
concentratie in Nederlands Limburg, waar de familie
van de molenbouwer Adriaens al honderden jaren een
gevestigde waarde is.

Merk ook op dat de plaatsen waar de naam meest


voorkomet als een gordel rond de grens met
Vlaanderen liggen.

13
DE FAMILIE ADRIAENS VAN AAIGEM / SINT
LIEVENS ESSE, TAK NINOVE-DENDERHOUTEM
Veel informatie in dit werk is overgenomen uit: http://perso.orange.fr/gunter.depaepe/index.htm, van Gunter
De Paepe, uit "Families en Personen te Ninove en Herlinckhove" en andere bestanden samengesteld door
Herman Van Isterdael en Guy Borighem.
Gewone mensen hebben bij de aanvang van de 17e eeuw vaak geen familienaam die van generatie tot
generatie wordt overgedragen. De "vaste" familienamen ontstaan meestal wanneer de parochies vanaf ca
1600 verplicht worden registers bij te houden van alle geboortes en huwelijken. Toch zijn er uitzonderingen:
namen als Pau - De Pau - De Pauw en De Schrijver - De Schryver, Scerelinckx - Scheerlinck worden
blijkbaar al eeuwen lang van vader op kind overgedragen.
Hoe dan ook: de oudste teruggevonden inschrijving van een voorvader van ons in een parochieregister in de
buurt dateert van 1606, wanneer Theodorus Adriaens huwt in Ninove. Hij vermeldt hierbij dat hij de zoon is
van Arnoldus uit Aaigem. Diezelfde Theodorus (Dierick), zoon van Arnoldus (Arent), te Aaigem vinden we
dan terug in een ouder document, met name zijn inschrijving als buitenpoorter van Geraardsbergen in 1595.
Er is geenenkele twijfel dat het over dezelfde persoon gaat, want na zijn huwelijk, schrijft ook zijn vrouw,
Joanna Willems, fa Jacobus, zich in als buitenpoorter van Geraardsbergen. Zij doet dit niet alleen in
Aaigem, maar ook in Sint Lievens Esse (en wel op dezelfde dag 23.07.1622)
Theodorus moet al een zekere leeftijd gehad hebben toen hij in 1606 huwde te Ninove, want zijn zoon
Joannes, die vijf jaar na het huwelijk van zijn vader ook zelf huwt, werd reeds in 1587 geboren. Afgaande
op de peterschappen van de kinderen van Joannes, is de kans groot dat er ook nog een oudere zoon is met
dezelfde naam als zijn vader: Theodorus. (Eerste kind krijgt Dierick Adriaens als peter, vierde kind krijgt
Theodorus Adriaens als peter). Wij schatten dus dat Theodorus rond 1560 geboren is en diens vader, Arent,
rond 1535. In Denderhoutem schept een zoon van Joannes (Jan) Adriaens, Lieven, het tot prater en meier.
Ook Lieven laat zich registreren als buitenpoorter van Geraardsbergen. In de beginperiode noemt de familie
zich soms "Adriaenssens", soms "Adriaens", maar in de loop der jaren wordt In Ninove en Denderhoutem
steevast "Adriaens" gebruikt, terwijl in Sint Lievens Esse en Aaigem de voorkeur uitgaat naar
"Adriaenssens". De nakomelingen in de familielijn Arent - Dierick - Jan Waar wij van afstammen blijven,
op een korte zijsprong naar Herlinckhove na, tot in de 20e eeuw in Denderhoutem wonen, waardoor wij onze
stamboom haarfijn kunnen uittekenen, tot en met Arent.
In de streek Sint Lievens Esse - Aaigem - Denderhouem - Ninove kiest bij de aanvang van de registers slechs
n familie voor Adriaenssens of Adriaens als familienaam. Personen die later opduiken en deze naam
dragen, zijn in regel terug te brengen naar n van deze gemeenten (bv: De eerste Adriaenssens in
Denderwindeke, geeft op dat zijn vader afkomstig is van Sint Lievens Esse "en daarvoor van Aaigem". Hoe
die banden met Aaigem en Sint Lievens Esse exact ineen zitten, is moeilijk te achterhalen. Omdat de
Registers in Sint Lievens Esse en Aaigem pas een halve eeuw na die van Ninove en Denderhoutem
beginnen, is het moeilijk om ondersteunend materiaal te vinden.
In Sint Lievens Esse laat zich alleszins even na Theodorus (op 9.6.1663) nog iemand met familienaam
Adriaens (Adriaenssens) registreren als buitenpoorter van Geraardsbergen : Adriaan Adriaenssens, de lokale
burgemeester, geboren in 1598, gehuwd met Joosyne Tuypens. Ook hij vermeldt "Dierick" als naam van zijn
vader. Er zijn evenwel voorlopig geen doorslaggevende bewijzen dat Adriaan een broer is van Joannes, al is
de kans wel groot. Een van Adriaans kinderen, geboren in 1630, heet trouwens Arnoldus, dezelfde naam
dus als de grootvader van Joannes (en Adriaan ?).
Door de late aanvang van de registers vinden wij in Aaigem geen vermeldingen van onze eerste stamvader,
Arent, noch van zijn kinderen. De eerste persoon met onze naam die wij er wel terugvinden is Geraard.
Geraard Adriaenssens is ook hier alweer burgemeester. Ook tussen Geraards afstammelingen vinden wij nog
een burgemeester van Aaigem. Geraard zelf is geboren rond 1640, en geeft als naam van zijn vader op:
Adriaan. Is hij een zoon van de in 1598 geboren Adriaan uit Sint Lievens Esse? Technisch is het een
match, maar zeker weten wij het niet.
Met een naam als "Adriaens" hoop je in het begin van de registraties een "Adriaan" terug te vinden, die je
dan als stamvader kan uitroepen. Gezien de invloedrijke positie van Adriaan uit Sint Lievens Esse, is het
best mogelijk dat zijn familieleden zich met hem associeerden. In de praktijk gaat die vlieger evenwel niet
op: Hoe komt Dierick erbij die naam al in 1606 als familienaam op te geven? Adriaan, zoon van Dierick,
14
mogelijks dus zijn eigen zoon, is op dat ogenblik nauwelijks 8 jaar oud ! We zouden in dit geval eerder
kunnen veronderstellen dat de grootvader van Dierick, de vader van Arent dus, Adriaan noemde. Kortom:
wie in Aaigem of Sint Lievens Esse of omstreken een invloedrijke persoon met voornaam Adriaan terugvindt
geboren rond tussen 1500 en 1515, gelieve dringend contact met mij op te nemen ! Zeker als die een zoon
met naam "Arnoldus"
zou hebben !!
Waarschijnlijk staat
onze Adriaan trouwens
aan het begin van meer
dan n naamlijn: de
families Adriaenssens
uit Sint Lievens Esse en
Aaigem stammen
vrijwel zeker van
dezelfde voorvader af
als wij. Alleen, we
vinden hem niet!
We zien Adriaens'
schaduw, maar kijken
naast of over hem.
Daarmee bedoel ik: Alle
Adriaensjes die we
terugvinden in Ninove
en Denderhoutem op
n na, waarover meer
verder in dit boekje, zijn
zonder de minste twijfel
leden van nzelfde
familie en op beide
plaatsen begint de
stamboom met dezelfde
mensen. Bovendien
zijn alle Adriaenssens-
en die we in Sint
Lievens Esse en Aaigm
vinden met min of meer
grote zekerheid terug te
voeren tot Adriaan
Adriaenssens,zoon van Dierick, en dus mogelijks ook behorend tot onze familie. Met andere woorden: het
gaat hier niet om een "oude" familie gaat, met vele leden. Nee: de naam is nieuw, wat betekent dat ergens
tussen 1500 en 1600 in de streek, waarschijnlijk in Aaigem n enkel gezin "Adriaens" leefde, met als vader
een "Adriaan", en een of meerdere kinderen die als "kinderen van Adriaan" en dus Adriaens of Adriaenssens
aangeduid werden. Van dit gezin stammen wij allemaal af. Maar we kunnen er onze vinger niet opleggen en
blijven dus in onze opzoekingen beperkt tot Arent, geboren rond 1535.
Het begin van de familielijnen in de verschillende parochies waar wij hen terugvinden lijkt onlogisch :
Geraard in Aaigem noemt zich "Adriaenssens" en geeft als naam van zijn vader Adriaan op. Wij vinden een
Adriaan in Sint Lievens Esse die zou kunnen deze Adriaan zijn. Hij noemt zichzelf alvast ook Adriaenssens,
maar zijn vader noemt Dierick. Deze Dierick zou kunnen dezelfde Dierick zijn als de man die ook Jan
Adriaens in Denderhoutem rond dezelfde tijd als zijn vader benoemt. En hier hebben we wel geluk : we
vinden die Dierick terug. Moest diens vader "Adriaan" noemen, het plaatje ware mooi rond geweest.
Alleen: Dierick zegt dat zijn vader "Arent" noemt. En meteen weten wij dat het moeilijk zal worden om
Stamvader Adriaan ooit te vinden, want daar is alleen nog kans voor als hij opduikt in processen of aktes uit
het begin van de 16e eeuw.

15
Zijn er andere redenen denkbaar waarom wij Adriaens noemen dan dat wij afstammelingen
zijn van Adriaan?
Ik zie drie mogelijke andere pistes:
1. Er is een zeer nauwe band met Geraardsbergen, "Sint Adriaens" op oude landkaarten, bedevaartoort
tegen de pest en vestigingsplaats van de rijke en invloedrijke Sint Adriaens abdij, waar de rijkeren uit de
familie zich laten registreren als buitenpoorter.
Sterk argument tegen deze piste: de naam Adriaens ontstond hier, in Denderhoutem, niet in Geraardsbergen
en onze oudste familieleden verwijzen naar een oorsprong in Aaigem en Sint Lievens Esse, nooit
Geraardsbergen. Op dit ogenblik leven trouwens amper 6 mensen met onze naam in Geraardsbergen, 3 in
Zottegem, 5 in Oudenaarde, 8 in Herzele, maar 17 in Erpe-Mere, 44 in Ninove en 61 in Haaltert !
2. In 1522 - 1523 was Adrianus paus, de enige paus uit onze contrijen: geboren in Utrecht en opgeleid in
Leuven, leraar van Keizer Karel. De voornaam is hier in die tijd ongemeen populair.
Alleen: als Arent rond 1535 geboren werd, leefde zijn vader reeds voordat Adrianus paus werd. De naam zal
op dat ogenblik nog niet op het hoogtepunt van zijn populariteit geweest zijn.
3. Vanaf de 14e eeuw werd de bevolking uitgedund door de pest. Adriaan was d pestheilige bij
uitstek. Zo'n naam dragen had wellicht iets bezwerends? Mogelijk

Sarah D'Hoe, dochter van Marc en Marleen Adriaens

16
ONZE STAMBOOM

17
1. ARENT (ARNOLDUS) ADRIAENS UIT AAIGEM
01. Arent ca 1535 Aaigem ?
02. Dierik ca 1560 Aaigem x Joanna Willems (Ni) 1606
03. Joannes 1587 ? + 1646 D x Jozyne De Greve (D) 1611
04. Theodorus 1619 D + 1668 D x Catharina Beeckman (D) 1639
05. Judocus 1645 D Lebeke + 1687 H x Maria De Meyer (Ni) 1668
x Maria De Caesemaecker (Ni) 1670
06. Egidius 1671 Ni + 1753 D x Anna Lobyn (D) 1693
x Maria Van Vaerenbergh (D) 1718
(D = Denderhoutem, Ni = Ninove, H = Herlinkhove)

Arnoldus of Arnout (Arent) (geboren rond 1535) is onze oudst gekende voorvader. Er zijn geen
documenten waaruit blijkt dat hij "Adriaens" genoemd wordt. Dierik vernoemt zijn vader Arent wanneer hij
zich in 1595 laat inschrijven als buitenpoorter van Geraardsbergen en opnieuw in 1606, als hij in Ninove
(her)trouwt met Joanna Willems. De priester in Ninove vermeldt voor Dierik: "zoon van Arent te Aaigem".
Wij hebben noch voor Dierik, noch voor Arnoldus een juiste geboortedatum. Vertrekkend van het
geboortejaar van zijn kleinzoon Joannes, 1587, kunnen we voor Dierik ca 1560 en voor Arent ca 1535
vooropstellen.
Meer weten we niet van Arent, naam die nadien in onze stamboom trouwens ook niet meer voorkomt, maar
wel nog n keer opnieuw opduikt, met name in de stamboom van de familie Adriaenssens in Sint Lievens
Esse. Adriaan's (vermoedelijk) vijfde zoon krijgt immers de naam van de grootvader van Adriaan:
Arnoldus Adriaenssens (geboren ca 1630 - overleden te Sint-Lievens-Esse, 22.09.1667)
Arnoldus was gehuwd met Maria Van Waienberge op 17.08.1652. Getuigen waren Adrianus Adriaensssens
en Joanna Van Waienberge. Inzegening door de plaatselijke pastoor M.L. Gijsens. (Huwelijksakte p.142 -
boek 1 (4.07.1651 - 17.09.1702): parochieregister van de parochie Sint-Martinus te Sint-Lievens-Esse).
Kinderen:
- ADRIAENSSENS Adriana Sint-Lievens-Esse, 4.03.1654 - + Sint-Lievens-Esse, 18.04.1654
Peter was Adriaan Adriaenssens - Meter was Anna Van Waienberge.
Maria stierf op 18 april 1654. Ze werd op het kerkhof begraven. Pastoor M.L. Gijsens.

Arnoldus overleed op 22.09.1667. De plechtige uitvaart werd geleid door pastoor M.L. Gijsens
(Overlijdensakte p. 199 - boek: parochierehgister van de Sint-Martinusparochie te Sint-Lievens-Esse).
Adriaen van Sint Lievens Esse, geboren omstreeks 1598, vermeldt dat hij de zoon is van Dierik (met name
bij zijn inschrijving als buitenpoorter van Geraardsbergen) en heeft als enige een zoon met de naam
Arnoldus, naam van de vader van Dierick en dus eventueel zijn grootvader. Dit is voorlopig de sterkste
ondersteuning voor de veronderstelling dat Adriaen van Sint Lievens Esse wel eens een jongere broer zou
kunnen zijn van onze voorvader Joannes, geboren 1587.
Tegen dit argument spreekt anderzijds dat Adriaen geen peter wordt van een van de talrijke kinderen van
Joannes.
Volgens de peterschappen van zijn kinderen, bestond Joannes' familie uit:
- zijn vader (Dierik) en moeder (Joanna) als peter, resp meter bij de twee eerste kinderen
- een broer Theodorus (peter 4e kind - tenzij het hier opnieuw zijn vader betreft)
- een zuster Maria (meter 4e kind)
- een broer Adriaan (geen peter) ?
Dat geen der andere zeven kinderen een "Adriaens" als peter of meter krijgt kan laten vermoeden dat er
ofwel weinig familieleden waren, ofwel dat Joannes in onmin leefde met een deel van de familie. Waardoor
het argument dat Adriaan gn peter is van een van zijn kinderen meteen vervalt als element om hun relatie
in twijfel te trekken.

18
2. DIERICK (THEODORUS) ADRIAENS
Geboren rond: + 1560

Arnoldus wordt in Ninove in 1606 vermeld als vader van Theodorus (Dierik) Adriaens, wanneer deze er
trouwt met Joanna (Jenneke) Willems, fa Jacobus. Theodorus werd vermoedelijk geboren rond 1560 of
1570.

Theodorus (Dierik) is in 1595 in Aaigem ingeschreven als buitenpoorter van Geraardsbergen. Zijn vrouw,
Joanna (Jenneke) Willems, laat hij op 23.07.1622 zowel in Aaigem als nu ook in Sint Lievens Esse
registreren als buitenpoorter van Geraardsbergen. In Ninove wordt hij altijd mt familienaam "Adriaens"
vermeld.

Aangezien Dierik (Theodorus) pas in 1606 trouwt met Joanna Willems, kan dit niet zijn eerste huwelijk
geweest zijn: zijn zoon Joannes werd in 1587 geboren en ook Adriaen uit Sint Lievens Esse, mogelijks een
andere zoon van Dierik, werd geboren in 1598, dus lang voor dit huwelijk:

Niet alleen Jan Adriaens (geboren 1587) in Denderhoutem, ook Adriaan Adriaenssens in Sint Lievens Esse
(geboren 1598), vernoemen DIERICK als hun vader. Dat is geen sluitend bewijs dat het hier om dezelfde
persoon gaat. Het feit dat Adriaan een van zijn kinderen Arnoldus noemt, dezelfde naam als die van de
vader van Dierick, ondersteunt toch wel de mogelijkheid dat dit wel zo is.

Mogelijks noemt een derde zoon van Theodorus, - zijn oudste zoon ? - eveneens Theodorus, want voor het
eerste kind van Joannes wordt "Dierick Adriaens" als peter genoemd, en voor het vierde "Theodorus
Adriaens".

Albert en Omer Adriaens Franoise en Florine De Pauw 17/11/1951

19
3. JAN (JOANNES) ADRIAENS
Later laat een zoon van Dierik, Joannes, zich in Denderhoutem registreren als Joannes Adriaens. Deze
Joannes wordt ook in Ninove vermeld, maar dan als Joannes (Adriani) Adriaens. In Iddergem noemen ze
hem dan weer steevast Jan Adriaenssens of Jan Adriaens.
Joannes, (1587 1646), trouwt in 1611 in Denderhoutem met Jozyne de Greve (ook genoemd Swe(e)rts,
naar haar moeder), weduwe van Hieronymus Van Testele, van wie ze vier kinderen kreeg: Gabriel in 1604,
Petrus in 1606, Justus en ten slotte Stephanus inop 6/3/1611. Het koppel vestigt zich te Denderhoutem.
Joannes is schepen in Denderhoutem, tot aan zijn dood op 59-jarige leeftijd.
Uit in Iddergem bewaarde aktes, zien we dat hij daar rond 1620 gronden koopt. Later zijn er alleen nog
aktes van verkoop en van leningen met grond als onderpand. Dat Joannes wel degelijk de zoon van
bovenvermelde Dierik is - en van geen naamgenoot (gezien hij slechts 5 jaar na zijn vader trouwt, diende er
rekening mee gehouden te worden dat hij niet de zoon, maar bijvoorbeeld een broer van de vermelde Dierik
was,) blijkt uit het feit dat Dierik peter is van zijn eerste kind en Jozyne Willems meter van het tweede kind.

Gender: Male - Birth : 1587, O.-Vl., Denderhoutem - Death : 3 May 1646 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: Father : Adriaens Dierik
Marriage : - August 1611 - Spouse: De Greve, Jozyne, Gender: Female
Jozyne of Judoca De Greve (De Greeve, 's Greeve ...) dochter van De Greve, Gabriel en sWeerts, Livina was
eerder gehuwd met Hieronymus van Testele. Zij werd ook Jozyne Swerts genoemd, naar haar moeder. Van
Destele Hendrik wordt als woning-eigenaar in Iddergem vermeld in de penningkohieren 1569 en 1571.
Zij had kinderen met Hieronymus:
Van Testele, Gabriel - Birth : July 1604 in Belgium, East Flanders, Denderhoutem
Van Testele, Pieter - Birth : 16 April 1606 in Belgium, East Flanders, Denderhoutem
Van Testele Steven - Birth : 22 March 1611 in Belgium, East Flanders, Denderhoutem
Denderhoutem 03.03.1634 x Denderhoutem 24.04.1634 Petrina De Herde Denderhoutem
03.08.1646. Getuigen bij de ondertrouw: Joannes Adriaens en Cornelius De Greve; bij het huwelijk:
Joannes Adriaens en Elisabeth Van der Paelt. - Van wie te Denderhoutem nakomelingen.
Steven was dooppeter van Stephanus, natuurlijke zoon van Cornelia Adriaens (zijn halfzus - dochter
van Joannes, geboren te Denderhoutem op 26.04.1623). De jongen werd geboren te Dender-houtem
op 15.01.1652 met vermelding dat de vader een Waal was met de naam Gabriel Andrieu.
JAN ADRIAENS WAS IN 1625, 1626, 1636, 1642, 1643 en 1644 SCHEPEN IN DENDERHOUTEM

20
Kinderen:
1. Adriaens, Elisabeth - Gender: Female - Birth : 15 March 1613 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
2. Adriaens, Livinus - Gender: Male
Birth : 14 August 1614 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: Father: Adriaens, Joannes, Mother: De Greve, Jozyne

LIEVEN ADRIAENS (echtg Van den Berghe Petronella) WAS IN 1658 PRATER EN IN
1661 EN 1662 MEIER VAN DENDERHOUTEM, DIT LAATSTE SAMEN MET JOOS VAN
LANDUYT - Hij was buitenpoorter van Geraardsbergen
Uit archiefstukken blijkt dat de man ook ADRIAENSSENS genoemd werd:
Franoise Provijn c. Lieven Adriaenssens, meier van Denderhoutem:
inbeslagneming van koeien i.v.m. settingen.
Inventaris van het Archief van de Raad van Vlaanderen (Rijksarchief te Gent), 9 dln., 1964-
1979 / J. Buntinx - Deel II/I Processen in eerste aanleg
Aanvraaginstructie: Rijksarchief te Gent - GW8 - 14653

Huwelijk:
11 November 1641 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Spouse: Van den Berghe, Pieryne, Gender: Female
Birth : 15 November 1612 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 8 October 1668 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: Father: Van den Berghe, Franciscus, Mother: Praet, Jozyne
Kinderen:
1. Adriaens, Judocus
2. Adriaens, Nicolaus - Male - Birth : 4 January 1640 Denderhoutem
3. Adriaens, Judoca - Female - Birth : March 1643 Denderhoutem
4. Adriaens, Maria - Female - Birth : 13 September 1646 Denderhoutem

3. Adriaens, Joannes (wordt in Ninove vermeld als "Joanna") - Gender: Male (?)
Birth : February 1617 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
4. Adriaens, Theodorus ************************ ( zie 04 hierna)
5. Adriaens, Joannes - Gender: Male - Birth : 21 November 1621 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 11 June 1622 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
6. Adriaens, Cornelia - Birth : 1623 - Death : 1668
7. Adriaens, Adrianus - Gender: Male - Birth : 29 May 1629 - Death : 6 December 1669
Huwelijk:
in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Spouse: Cobbaert, Cornelia, Gender: Female
Birth : 24 March 1625 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 20 December 1668 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: Father: Cobbaert, Judocus, Mother: Claus, Catharina
Kinderen:
1. Adriaens, Catharina - Gender: Female - Birth : 6 August 1651, Denderhoutem
Death : 6 December 1669 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
2. Adriaens, Judocus (Justus) - Gender: Male - Birth : 10 May 1654 Denderhoutem
Trouwt in Ninove met Judoca Ruyssinck (13.10.1680) en vestigt zich in Ninove aan
de Koepoort. Het koppel heeft 10 kinderen in Ninove.
Ook zijn zoon Petrus heeft in Ninove 10 kinderen (met Cornelia de Caesemaecker)
3. Adriaens, Joanna - Gender: Female - Birth : 28 January 1657, Denderhoutem

21
4. Adriaens, Cornelia - Gender: Female - Birth : 22 December 1658, Denderhoutem
5. Adriaens, Maria - Gender: Female - Birth : 2 November 1661, Denderhoutem
Death : 5 March 1674 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
6. Adriaens, Petronella - Gender: Female
7. Adriaens, Petrus - Gender: Male - Birth : 2 August 1666, Denderhoutem

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPMERKING : DE PEST
1 Adriaens, Elisabeth, geboren 15/3/1613 - overleden: ??? - verhuisd ???
2 Adriaens, Livinus, geboren 14/8/1614, meier in 1661 & 1662 - overleden: ??? - verhuisd ???
Zijn echtgenote overleed op 8/10/1668
Adriaens, Judocus, geboren 4/4/1640 (TWEELING !) - overleden: ??? - verhuisd ???
trouwt en heeft 1 kind, Elisabeth, die in Denderhoutem sterft in 1681
Adriaens, Nicolaus, geboren 4/1/1640 - overleden: ??? - verhuisd ???
Adriaens, Judoca, geboren maart 1643 - overleden: ??? - verhuisd ???
Adriaens, Maria, geboren 13/9/1646 - overleden: ??? - verhuisd ???
3 Adriaens, Joannes, geboren februari 1617 en tussen 25.8.1619 en 21.11.1621 overleden
(in Ninove vermeld als "Joanna"!)

4 Adriaens Theodorus, geboren 25/8/1619 en overleden 21/1/1668


Zijn echtgenote, Catharina Beeckman is eveneens geboren in aug 1619
5 Adriaens, Joannes, geboren 21/11/1621 en overleden 11/6/1622
6 Adriaens, Cornelia, geboren 1623 en overleden in 1668
Adriaens, Stephanus, geboren 15/1/1652, natuurlijke zoon. Vader was Gabriel Andrieu " van Walloni"
+ 3 kinderen met echtgenoot Lievens
+ 1 jong gestorven kind met echtgenoot Andries
7 Adriaens (Adriani), Adrianus, geboren 29/5/1629 en overleden 6/12/1669
Zijn echtgenote, Cornelia Cobbaert is overleden op 20/12/1668
Kinderen:
1. Adriaens, Catharina, geboren 6/8/1651 en overleden 6/12/1669
2. Adriaens, Justus (ook gen. Adriaenssens), geboren 10/5/1654, nageslacht in Ninove (woonde aan de Koepoort)
3. Adriaens, Joanna, geboren 28/01/1657, weesje vanaf haar 12 jaar - overleden: ???
4. Adriaens, Cornelia, geboren 22/12/1658, weesje vanaf haar 10 jaar - overleden 18/4/1750 -
huwt eerst met Van den Haute Joannes, geen kinderen, - daarna met Jacobus De Dier, 4 kinderen.
5. Adriaens, Maria, geboren 2/11/1661, weesje op 8 jaar, overleden 5/3/1674
6. Adriaens, Petronella, geboren op 2/8/1666, weesje vanaf haar 2 jr - huwt met Praet Egidius. 8 kinderen
7. Adriaens, Petrus, geboren 2/8/1666, tweeling! - weesje vanaf 2 jr - - overleden: ??? - verhuisd ???
Ook Theodorus overleed in pestjaar 1668 in Denderhoutem, de zoveelste Adriaens al dat jaar. Er stierven
ook 3 Adriaensen op dezelfde datum: 6/12/1669 !! -> De pest was toen op haar hoogtepunt.
Van de moeder, noch van de kinderen zijn overlijdens opgetekend in Denderhoutem. Aangezien overlijdens
niet stelselmatig werden opgetekend, mogen we aannemen dat er nog "veel" meer familieleden overleden
aan de pest.

22
DE PEST OF "DE ZWARTE DOOD"
Anno 1347
In de herfst van 1347 duikt de pest voor het eerst op in Europa, met name in Sicili. Ze bereikte in januari
1348 Marseille en verspreidde zich vandaar uitrazendsnel verder over Europa. Pas in 1352 was het voorbij.
De gewone mensen noemen de ziekte de zwarte dood. Als je ziek wordt is het bijna zeker dodelijk. De
pestepidemie heeft grote gevolgen voor Europa en voor de contacten van Europa met andere delen van de
wereld. De economie die nogal gebloeid had sinds de dertiende eeuw, stortte volledig in. Ook op het
platteland hield de pest lelijk huis. Er waren geen boeren meer om het land te bebouwen. Na de pest kwam
de hongersnood. De mensen waren zo vermoeid en teneer geslagen dat het zeer veel jaren kostte om de
landbouw, de nijverheid en de handel weer een beetje op gang te krijgen.
In Europa was het verlies van zoveel mensen op alle fronten voelbaar. De hele veertiende eeuw bleef er een
tekort aan arbeidskrachten, onderwijzers en lagere geestelijken die de ontredderde bevolking misschien
hadden kunnen leiden. De Zwarte Dood liet een sfeer van angst en pessimisme achter.
Maar ook van losbandigheid. Mensen stonden vijandiger tegenover elkaar dan vroeger. De solidariteit was
weg. Pas in de vijftiende eeuw, toen er niemand meer leefde die de Zwarte Dood had ontmoet, kwam Europa
weer tot leven.
Hoe weet je dat het pest is?
Dat zie je aan: hoge koorts, bulten zo groot als een ei, het spugen van bloed. De mensen hebben ook precies
zwarte vlekken op hun lichaam. Vandaar de enge bijnaam.
Besmettelijk?
De pest is een zeer besmettelijke ziekte! Dit wil zeggen dat als jouw moeder de ziekte heeft, jij, je broer/zus
en je vader ook snel de ziekte zullen hebben! Maar ook huisdieren zullen sterven: Honden, katten, kippen,
ossen, ezels, schapen.
Zeer gevaarlijke ziekte!
Binnen 2 tot 8 dagen kan iemand dood en begraven zijn. Als er dus pest uitbreekt in een huis, dan laat de
zieke mensen, die daar nog wonen, in de steek. Anders wordt je ook ziek en zul je sterven!
Medicijnen tegen de pest?
Iedereen zoekt om toch iets tegen deze ziekte te vinden! Natuurlijk komen er nu allerlei kwakzalvers aan met
middeltjes die zo gezegd helpen: het drinken van azijn, allerlei kruiden die de kwade dampen kunnen
verdrijven worden gebruikt. De werkelijkheid is dat er nooit een medicijn gevonden is.
Verspreiding door lucht
Men denkt ook dat de pest zich verspreidt door de lucht. Daarom doen dokters dan ook dikke mantels aan en
maskers voor het gezicht.
Pest komt uit Azi
De pest komt eigenlijk uit Azi. Via schepen is de ziekte tot in Europa geraakt.
Verspreiding door ratten en vlooien
Vlooien en ratten bevorderen de verspreiding van de ziekte! In de steden zijn er veel open riolen. De ratten
lopen dus in de steden rond. De vlooien springen van de ratten op de mensen. Zo krijg je de pest. De
belangrijkste overdrager van de pestbacterie is de rattenvlo. Mensen raken door de beten van de vlo of door
het inademen van genfecteerde lucht besmet.
Aantal slachtoffers
Het aantal slachtoffers weet niemand precies! Men denkt dat al ongeveer 20 miljoen mensen deze eeuw
gestorven zijn door de pest. Dat is meer dan 1/3 van de bevolking.

23
Hoe heeft men de ziekte weg gekregen?
De ziekte is eigenlijk op een bepaald moment gewoon verdwenen uit Europa. Misschien dat de verbeterde
hygine hier een oorzaak van is. Maar je moet niet denken dat de pest nu niet meer bestaat! Ze komt nu nog
altijd voor in sommige delen van Afrika.
De eerste slachtoffers
De eerste slachtoffers van de pest werden in ijltempo in haastig opgeworpen graven gedumpt, of bleven
geruime tijd op straat liggen. Het leven in de stad kwam tot stilstand, toen de epidemie zich steeds verder
uitbreidde, en de mensen ontvluchtten hun huizen. De lucht leek eveneens verpest te zijn door een
ondraaglijke stank, zo afschuwelijk, dat men er door bevangen raakt. In de kunst van de 14e en 15e eeuw
was de pest een weerkerend thema.
Slechts weinig steden en landstreken bleven gespaard. In Milaan bijvoorbeeld verordonneerde de
aartsbisschop de eerste drie huizen, die door de pest getroffen werden, samen met de bewoners dicht te
metselen. (hoge geestelijken staan er in de geschiedenis nu eenmaal niet om bekend erg barmhartig te zijn en
namen wel vaker drastische beslissingen, vooral omdat ze het gewoon mochten, er was immers niets of
niemand die hen tegenhield? ) Zijn verordening werd opgevolgd en Milaan bleef zodoende gevrijwaard van
de pest. Zonder te weten hoe de pest zich uitbreidde, had de aartsbisschop toch een afdoend middel tegen de
epidemie gevonden.
Oorzaken van de pest
De beschreven gevallen waren echter uitzonderingen. De pest eiste een verschrikkelijke tol, toen deze golf
door Europa trok. De loop der geschiedenis toont aan dat dergelijke catastrofen, die zoveel mensenlevens
eisten, vaak vooraf werden gegaan door perioden van grote overbevolking en / of door economische nood.
Als er teveel mensen op een te klein gebied samenleven, braken niet zelden epidemien of oorlogen uit,
waarin veel mensen het leven lieten. Nadat de pestepidemie voorbij was, veranderde de houding tussen heer
en knecht op een beslissende manier. De arbeiders konden hogere lonen eisen en de grootgrondbezitters
moesten tevreden zijn met lagere prijzen, want de vraag naar de belangrijkste gebruiksgoederen was danig
afgenomen. Er ontstond met name in de lagere klassen economische en sociale onrust.
Tegenwoordig onderscheidt men 3 soorten pest:
1. De builen of bubonenpest: hierbij zwellen de lymfvaten in de lies, oksel en nek op en vormen zogenaamde
bubonen of builen.
2. De longpest: als de pestbacterie in de longen terecht komt kan de long genfecteerd raken. De longpest kan
echter ook door het inademen van de pestepidemie veroorzaakt worden.
3. De pestsepsis: de derde vorm van pest is nog zeldzamer, hierbij is het bloed verrijkt met pestbacterin en
kunnen er huidbloedingen voorkomen
Schadelijke bacterin en hun geschiedenis
Deze bacterien die mensen en dieren ziek kunnen maken hebben een grote invloed gehad op de geschiedenis.
Zo werd de afloop van vele veldslagen en oorlogen niet zozeer bepaald door hoe goed de soldaten oorlog
konden voeren, maar meer door de bacterien die de mens ziek maakte. Dus ook al had je het sterkste en
grootste leger en had je veel wapens om mee te vechten, enkele schadelijke bacterien en de oorlog kon
verloren zijn.
Tijdens langdurige oorlogen ging de conditie van de soldaten zo achteruit dat ze heel gevoelig waren voor
besmetting. Ook in door oorlog geteisterde gebieden, waar de mensen lange tijd in diepe armoede leefden,
was de kans op besmetting groter. Hygiene was er vroeger ook al niet, dus bacterien in overvloed.
Doordat er zoveel mensen dood waren gegaan was er geen voedsel tekort meer en genoeg te eten voor
iedereen. Aan de andere kant waren er nu ineens wel weer te weinig mensen om al het voedsel te verbouwen
of ander werk te doen.
Zo weten we nu dat we besmet water bijvoorbeeld eerst moeten koken voordat we het drinken of eten mee
gaan klaar maken.

24
NOG DERDE GENERATIE?
Adriaan Adriaenssens (1598-1663),
Adriaen Adriaenssens, zoon van Dierick, is getrouwd met Judoca Typens en woont in Sint Lievens Esse,
waar hij in 1663 overlijdt. Beiden werden op 9.2.1622 eveneens buitenpoorter van Geraardsbergen.

Deze Adriaen wordt zowel in Sint Lievens Esse als in Ninove altijd Adriaenssens of Adriaensens genoemd.
Dit kan erop wijzen dat hij geboren werd in Aaigem of Sint Lievens Esse, waar wij de schrijfwijze
"Adriaens" in het begin van de 17e eeuw niet terugvinden. (De registers in Sint Lievens Esse beginnen
trouwens pas in 1651 en gebruiken altijd de naam "Adriaenssens", net zoals in Aaigem.) - Uit de vermelding
"burgemeesters vrouw, die de pastoor toevoegt bij het overlijden van zijn vrouw in 1662 - dus een jaar
voordat hijzelf overlijdt, kan afgeleid worden dat hij burgemeester was van Sint Lievens Esse (of Aaigem ?
zie verder)

Persoonskaart van Adriaen Adriaenssens en Judoca Tuypens


Adriaen Adriaenssens is geboren omstreeks 1598. Adriaen is overleden op zaterdag 9 juni 1663 in Sint-
Lievens-Esse, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Adriaen: Overlijdensakte p.193 - boek 1 (1651-1702): parochieregister van de
Sint-Martinusparochie te Sint-Lievens-Esse. - Leeftijd: 65 jaar. Begraven op het kerkhof van S.L.E..
Begrafenis geleid door de plaatselijke pastoor M.L. Gijsens.
Adriaen trouwde met Judoca Tuypens. Judoca is geboren omstreeks 1602. Judoca is overleden op maandag
25 december 1662 in Sint-Lievens-Esse, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Judoca: Overlijdensakte p.192 - boek 1: parochieregister van de Sint-
Martinusparochie te Sint-Lievens-Esse. Judoca Tuypens, overleden op 25 december 1662, 60 jaar,
burgemeesters vrouw, van geboorte adelijke vrouw, is op het kerkhof begraven.

Belangrijke opmerking:
Als deze Adriaan, zoon van Dierick, afstamt van dezelfde Dierick als wij, is het wel hl vreemd dat noch
hij, noch zijn echtgenote verschijnen als dooppeter of doopmeter bij de kinderen van zijn broer Joannes.
Zou de Dierick Adriaens, vader van Joannes, met belangen in Aaigem en Sint Lievens Esse dan een andere
persoon zijn dan de Dierick Adriaensen uit Sint Lievens Esse die Adriaan opgeeft als vader? De kans lijkt
reeel dat het hier om twee mensen gaat, heel waarschijnljik wel dichte familieleden, met dezelfde naam!
4e generatie, stam Adriaen Adriaenssens: In Aaigem treffen we een Geraard aan, gehuwd met Judoca
D'hondt. Hij vermeldt dat hij de zoon is van Adriaan. Er bestaat geen zekerheid dat het hier om Adriaan,
zoon van Dierik gaat. Maar hij kiest er wel voor geregistreerd te worden met dezelfde familienaam:
"Adriaenssens". Gezien er geen spoor is van een tweede familie met dezelfde naam, is het zeer aannemelijk
dat Geraard de zoon van de bovenvermelde Adriaen is. Geraard wordt burgemeester in Aaigem.
Ik neem verder in dit werkje de stambomen van Adriaan en Geraard over.

25
4. DIERICK (THEODORUS) ADRIAENS
Birth : 25 August 1619 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 21 January 1668 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem (pestjaar)
Parents: Father: Adriaens, Joannes, Mother: De Greve, Jozyne
Marriage:
21 December 1639 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Spouse: Beeckman, Catharina, Gender: Female
Birth : August 1619 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: Father: Beeckman, Cornelius, Mother: Kiekens, Maria

Kinderen van Theodorus en Catharina:

1. Adriaens, Joannes, geboren februari 1640, waarschijnlijk overleden voor 1653


2. Adriaens, Judoca, geboren 6/10/1642 en overleden 18/3/1694 - trouwt en heeft 1 kind, Catharina de
Putter, 1670, overleden in Denderhoutem in 1748,
3. Adriaens, Judocus, geboren LEBEKE 1/1/1645 - huwt in Ninove op 5.8.1668 met Maria de
Meyere uit Ninove en op 13.4.1670 met Maria De Caesemaecker uit Voorde. Hij overlijdt in
Herlinkhove op 26.3.1687. Zijn tweede zoon, Egidius, geboren te Ninove 19.4.1671, trouwt
in 1693 met Anna Lobyn en later met Maria Van Vaerenbergh en komt opnieuw naar
Denderhoutem wonen. hun afstammelingen blijven in Denderhoutem wonen tot wanneer
vader Omer trouwt in 1951 en beslist naar Denderleeuw en later naar Terjoden te
verhuizen.
4. Adriaens, Maria, geboren 10/2/1647 - overleden 3/6/1710 - trouwt en krijgt 8 kinderen met haar
echtgenoot, Petrus Gorteman
5. Adriaens, Adriana, geboren 7/3/1650 - overleden 16/4/1687 - trouwt, krijgt 4 kinderen met
echtgenoot De Putter
6. Adriaens, Joannes, geboren 12/2/1653 -> nageslacht geboren in Denderhoutem
Marriage:
2 September 1674 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Spouse: De Schutter, Cornelia, Gender: Female
Birth : 24 August 1650 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 31 May 1717 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: Father: De Schutter, Adrianus, Mother: Schotteyman, Margareta

Children:
1. Adriaens, Judocus Gender: Male - Birth : voor 1676 - Death : 26 April 1756 in
Denderhoutem
huwt met Francisca De Weghe op 20.11.1707 - 5 kinderen in Drh: Petronella 1708, Joannes
1711, Elisabeth 1713, Cornelius 1715 en Franciscus 1718
2. Adriaens, Josephus - Gender: Male - Birth : 11 August 1676 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
3. Adriaens, Petrus - Gender: Male - Birth : 4 January 1679 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 9 February 1679 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
4. Adriaens, Josyna - Gender: Female - Birth : 21 April 1680 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
5. Adriaens, Franciscus - Gender: Male - Birth : 24 May 1682 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
6. Adriaens, Adriana - Gender: Female - Birth : 6 January 1685 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
7. Adriaens, Elisabeth - Gender: Female - Birth : 3 February 1687 in Belgie, O.-Vl.,
Denderhoutem
8. Adriaens, Petronella - Gender: Female - Birth : 18 April 1689 in Belgie, O.-Vl.,
Denderhoutem
9. Adriaens, Egidius - Gender: Male - Birth : 7 May 1691 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 6 April 1693 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem

26
7. Adriaens, Cornelius, geboren 12/4/1656 - overleden: ??? - verhuisd ???
8. Adriaens, Petronella, geboren 1659, overleden 11/10/1702 -
Trouwt en heeft 6 kinderen Mylief, hertrouwt en heeft nog 3 kinderen Van Rossen.
9. Adriaens, Laurentius, geboren 6/3/1662 - overleden: ??? - verhuisd ???

Als we de registers bekijken, leren we al meteen iets: de pastoors noteren stipt alle geboorten, maar
overlijdens zijn niet zo belangrijk voor de kerk: het doel van de geboorteregisters is officieel: incestueuze
huwelijken voorkomen. Tenminste, volgens de besluiten van het Concilie van Trente (1545-1563). In
werkelijkheid wil de kerk de mensen controleren, verhinderen dat ze protestant worden. Eens overleden is
dat gevaar geweken, dus worden overlijdens soms wel, maar soms ook niet genoteerd.

Vanaf 1614 vraagt de kerk de pastoors om de aantallen overlijdens te vermelden, maar op verzuim staat geen
sanctie. Vele pastoors maken dan ook geen werk van het inschrijven van de overlijdens. Vervelend, want
omdat ook niet vermeld wordt wie de parochie verlaat, heb je er het raden naar wat er met mensen gebeurd
is waarvan enkel de geboortedatum geregistreerd werd!

27
5. JUSTUS (JUDOCUS) ADRIAENS UIT LEBEKE
Gender: Male
Birth : 01 January 1645 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem, Lebeke (!)
Death : 26 March 1687 in Belgie, O.-Vl., Herlinkhove
Parents: Father: Adriaens, Theodorus, Mother: Beeckman, Catharina

Marriage 1:
05 Agugust 1668 in Belgie, O.-Vl., Ninove
Spouse: Maria De Meyer (De Meyere), Gender: Female
Birth : 15 September 1633, in Ninove,
Parents: Father: Gisbertus, Mother: Elisabeth de Beenhouwere

Children:
1. Adriaens, Joannes - Gender: Male - Birth : 7 July 1669
Death: 27 September 1676, O.-Vl., Ninove
Marriage 2:
13 April 1670 in Belgie, O.-Vl., Ninove
Spouse: Maria De Caesemaecker (Caesemaeckers, Casmaeckers, De Kesemaker), Gender: Female
Birth : 02 April 1643, in Voorde,
Parents: Father: Petrus, Mother: Joanna Muylaert
Death: 16 June 1709, Herlinckhove

Children:
1. Adriaens, Egidius - Gender: Male - Birth : 19 April 1671 Ninove ****** (zie 06 hierna)
2. Adriaens, Catharina - Gender Female - Birth: 16.08.1673 Ninove
3. Adriaens, Joannes - Gender Male - Birth 21.08.1679 Ninove x Jacoba Cobaert xx Joanna Van Der Steen
Death: Herlinckhove 04.12.1718.

In 1709, bij de graantelling, wonen Jan en zijn vrouw "Jaecquele Cobbaert (huw 13.01.1702 Drh) te
Herlinkhove met drie kinderen: Petrus Herl 14.11.1702, Joannes Herl 30.01.1705 en Egidius
Herl 06.01.1708 (Peeter, Jan en Gilles). Maria Anna, die geboren was op 27.11.1706 was toen
blijkbaar reeds overleden. Zij hadden in 1709 Peeternelle Adriaens in dienst als meid. Later kregen
ze nog Adrianus ( Herl 4.5.1710), Anna Maria ( Herl 25.02.1713) en Judocus ( Herl 25.02.1713).

1. Zoon Petrus blijft in Herlinckhove wonen, waar hij in 1739 overlijdt. Hij was gehuwd met
Cornelia De Pril met wie hij acht kinderen had: Gaspar (12.3.1726 - 9.9.1733), Joanna (17.2.1728 -
7.6.1800), Egidius (officier van Haaltert) (2.3.1730 - ), Jacoba (19.11.1731 - 29.11.1947), Marcus
(21.9.1733 - 14.5.1759), Joannes (7.4.1735 - ), Adrianus (13.9.1736-) en Petrus (12.1.1739 -
3.6.1739)

2. Zoon Joannes blijft ook in Herlinckhove wonen, waar hij in 1788 overlijdt, 84 jaar oud. Op
16.4.1733 trouwt hij met Anna Muylaert van Nederhasselt (22.4.1699 - 15.5.1749 hrl), weduwe
Joannes Van Den Eynde. Hij krijgt met haar vier kinderen: Anna Maria (11.4.1734 - 23.1.1802
Herl), Egidius (3.3.1736 -), Adrianus (21.5.1738 - 7.9.1756), Adriana (14.9.1740 - 6.12.1792)

3. Maria Anna, geboren 27.11.1706 overlijdt voor 1709 (graantelling)

4. Zoon Egidius verhuist naar Ninove (Burchtdam). Hij overlijdt in Ninove op 22.5.1788. Op
21.8.1743 trouwde hij met Anna Catharina Colins (Collins)( Ni 15.11.1718 - + Ni 20.03.1802). Het
koppel kreeg tien kinderen: Egidius (16.1.1744 - 24.2.1744), Anna Maria (7.7.1745), Petrus (
8.8.1746 - + 24.8.1817 / was kleermaker), Claria (10.7.1748), Joannes Baptista (11.10.1750 x Maria
Joanna Anckaer, xx Petronilla Van den Haute), Joannes (24.8.1752 x Anna Catharina Van Rossem),
Livina (3.9.1755 - 22.8.1788, x Paulus De Paepe), Nicolaus (2.1.1758), Adrianus Franciscus
(15.11.1759, x Anna Maria Petronilla Vierendeel) en Livinus (28.12.11762 - 11.1.1763)
28
5. Zoon Adrianus blijft in Herlinckhoe wonen en overlijdt er in 1790. Op 3.7.1735 trouwde hij in
Aspelare - Nederhasselt met Elisabeth Faut, ( Ni 10.2.1696-1.11.1775 Herl) weduwe Livinus
D'Hont. Op 25.9.1738 wordt in Nederhasselt Cornelius geboren. Deze overlijdt op 26.7.1776 te
Herlinckhove. Op 27.8.1776 hertrouwt Adrianus in Aaigem met Maria Theresia Callebaut (Aaigem
10.3.1742 + Herl 25.3.1783)

6. Dochter Anna Maria trouwt met Petrus Bael en volgt haar man naar Nederhasselt.

7. Judocus is de tweelingbroer van Anna Maria, geboren op 25.2.1713

Jacoba bleef in het kraambed van Anna Maria en Judocus, waarna Joannes hertrouwde: Mere, 25.7.1713
met Joanna Van Der Steen, dochter van Nicolaus en Anna Meganck. Met haar kreeg hij nog:

8. Livinia ( Herl 16.09.1714 x Jacobus Faut ( Ni 23.05.1701 - + 04.04.1743 Herl) in Ni op


22.06.1740.
Ze trouwde een tweede keer op 09.06.1743 met Cornelius Cobbaert (Drh 28.7.1711 - Herl
30.07.1761).

9. Na Livinia volenden nog Maria ( Herl 2.2.1716) en 10. Nicolaus ( Herl 04.07.1718)

Petronilla Adriaens, (Drh 18.4.1689, Ni 17.04.1749), die in 1709 als meid in dienst was bij Judocus
Adriaens was de dochter van zijn broer Joannes Adriaens en van Cornelia De Schutter. Zij zou
trouwen op 05.02.173 in Drh met Livinus Schandevel. Deze overleed op 24.11.1731, waarna ze op
25.02.1732 hertrouwde met Joannes De Naijer geboren Nin 26.04.1707 en overleden te Ninove op
02.05.1764

4. Adriaens, Josina - Gender Female - Birth: 30.12.1686 Ninove


5. Adriaens, meisje - Gender Femala - Birht: 02.11.1691 Herlinckhove

De pijproker

Op basis van een schilderij


zelfportret van Adriaen Brouwer

29
LINKEN MET ANDERE GEMEENTEN
Tenzij mensen in de gemeente (parochie) waar ze geboren werden huwen en later ook kinderen krijgen,
verlies je meteen elk spoor van hen !
Er vertrekken altijd aan gezinnen uit een dorp : in iedere generatie vind je een aantal mensen terug, waarvan
in Denderhoutem enkel de geboortedatum gekend is. De man trouwde immers in de parochie van zijn
vrouw. Als hij dan ook naar ginder ging wonen, was er in Denderhoutem geen enkele link meer.
Administratief toch niet. Want familiaal blijft er meestal wel een band. Dat heeft tot gevolg dat later
sommigen terugkeren naar Denderhoutem. Bijvoorbeeld om er in familiekring te sterven. Of hun kinderen
keren weer : ze leren in Denderhoutem op een huwelijksfeest of kermis hun aanstaande echtgeno(o)t(e)
kennen en komen terug om er te trouwen en zich misschien zelfs opnieuw in Denderhoutem te vestigen.

Zo krijg je in de registers van Denderhoutem een glimps van linken met andere Adriaenskens-
woonplaatsen :

( = ginder geboren, x = ginder gehuwd, + = ginder overleden)


* Belgie, Ant., Schoten [1944] 1
* Belgie, O.-Vl., Aaigem [1747 - 1954] 1, 3 , 1+
* Belgie, O.-Vl., Aalst [1953 - 1997] 7+
* Belgie, O.-Vl., Denderhoutem [1611 - 2001] 233, 105 , 145+
* Belgie, O.-Vl., Denderleeuw [1810 - 1944] 1 , 1+
* Belgie, O.-Vl., Denderwindeke [1966] 1
* Belgie, O.-Vl., Erembodegem [1874] 1+
* Belgie, O.-Vl., Gent [1970 - 1992] 2+
* Belgie, O.-Vl., Haaltert [1989] 1+
* Belgie, O.-Vl., Herlinckhove [1730 - 1803] 15, 1 , 4+
* Belgie, O.-Vl., Iddergem [1692 - 1953] 1 , 1+
* Belgie, O.-Vl., Kerksken [1746 - 1936] 2 , 2+
* Belgie, O.-Vl., Lebeke [1950] 1+
* Belgie, O.-Vl., Nederhasselt [1818 - 1844] 1, 1+
* Belgie, O.-Vl., Ninove [1786 - 1991] 1, 9+
* Belgie, O.-Vl., Outer [1886 - 1920] 4, 2
* Belgie, O.-Vl., Overboelare [1968] 1+
* Belgie, O.-Vl., Zottegem [1980] 1+
* Belgie, Vl.-Brab., Grimbergen [1971] 1+
* Belgie, Vl.-Brab., Liedekerke [1964] 1+
* USA, MI, Macomb Co., Warren [1975] 1+

Hier valt op dat er al eens een sporadische link naar links of rechts is, maar dat er blijkbaar enkel met
Herlinckhove regelmatige uitwisseling is. Herlinckhove, in 1700 30 huizen groot, behoorde in die tijd
administratief tot Ninove . De mensen uit Herlinckhove hadden geen eigen kerk, enkel een kapel die dan
nog bijna in Ninove stond. Ze gingen voor liturgische plechtigheden naar Ninove, Outer of Denderhoutem.
Afgaande op het cijfermateriaal kunnen we stellen dat de familienaam Adriaens in Denderhoutem een lokaal
gegeven is, met inwijking / uitwisseling uit Herlinckhove en Outer (maar, zoals gezegd: Outer kan destijds,
gezien de bestuurlijke band evenzeer in werkelijkheid Herlinckhove geweest zijn). Een aantal Adriaensen
overlijden in Ninove. Ninove ligt voor de hand, maar Aalst is ongetwijfeld het gevolg van het feit dat in
Denderhoutem geen kliniek aanwezig was en vooral vanaf de 20e eeuw de mensen vaak in een kliniek
overleden.
Ook het kleine Aaigem valt met een tweede plaats in de vermeldingen op. Aaigem maakte, net als
Denderhoutem en Haaltert, eertijds deel uit van het gebied van de heren van Rotselaar, wat de contacten zal
vergemakkelijkt hebben. Maar het blijft opvallend dat er verhoudingsgewijs veel meer uitwisseling is met
Aaigem dan bv met het veel grotere aangrenzende Haaltert.

30
VERMELDINGEN VAN FAMILIELEDEN IN HET
ARCHIEF VAN DE RAAD VAN VLAANDEREN
In het Rijksarchief van de Raad van Vlaanderen te Gent bevinden zich een aantal stukken waarin
familieleden vernoemd worden:

Raad van Vlaanderen : Inventaris van het Archief van de Raad van Vlaanderen (Rijksarchief te Gent), 9 dln.,
1964-1979 / J. Buntinx - Archiefbeschrijving - Deel II - I. Processen in eerste aanleg

Rijksarchief te Gent - GW8 - 14653


Franoise Provijn c. Lieven Adriaenssens, meier van Denderhoutem:
inbeslagneming van koeien i.v.m. settingen.

Rijksarchief te Gent - GW8 - 15608


Pieter van der Beken (Denderhoutem), imp. van inductie, c. Dirk Adriaenssens:
brieven van inductie. (staking van betaling als bescherming tegen faillissement)
Overige
Er zijn nog andere stukken waarin mensen met de naam Adriaens of Adriaenssens vernoemd worden, maar
waarvan de vermelde voornaam niet terug te vinden is in onze familie en/of er geen link is met
Denderhoutem, maar wel met plaatsen in afgelegen delen van het land (West Vlaanderen, Gent, Antwerpen)

Een aantal zaken vallen op:


1. de processtukken waarbij familieleden genoemd
worden, hebben betrekking op stukken die geen
datum vermelden in de omschrijving. Binnen een
archief dat gaat van 1350 tot begin 19e eeuw,
bevinden de gevonden stukken zich nabij stukken
van 1661 (14653) en 1668 (15608)
2. Voor een leek is het niet meteen duidelijk of ze
berhaupt wel over onze familieleden gaan: als ik
andere titels als vergelijkingsbasis neem, stel ik vast
dat in het eerste luik (Franoise Provijn, Pieter van
der Beken) normaliter de naam van de verweerder
staat, in het tweede luik (Lieven Adriaenssens, Dirk
Adriaenssens) staat dan de naam van de aanklager.
Met andere woorden, gezien de vermelde functie
van Lieven, die optreedt als meier van
Denderhoutem, en de mogelijkheid dat Dirk als
eiser optreedt in de tweede zaak, hoeven deze zaken
zelfs geen persoonlijk verband met onze familie te
hebben.

31
6. GILLES (EGIDIUS) UIT HERLINCKHOVE
Wie was hij ook alweer ?
1. Arent ca 1535 ?
2. Dierik ca 1560 Aaigem x Joanna Willems (Ni) 1606
3. Joannes 1587 ? + 1646 D x Jozyne De Greve (D) 1611
4. Theodorus 1619 D + 1668 D x Catharina Beeckman (D) 1639
5. Judocus 1645 D Lebeke + 1687 H x Maria De Meyer (Ni) 1668
x Maria De Caesemaecker (Ni) 1670
6. Egidius 1671 Ni + 1753 D x Anna Lobyn (D) 1693
x Maria Van Vaerenbergh (D) 1718

De kleinzoon van Joannes, Judocus, wordt evenals zijn vader , Judocus (Justus), in Denderhoutem geboren.
Maar wanneer de pastoor van Ninove zijn huwelijk registreert met Maria De Meyer, is hij een beetje meer
concreet : "Lebeke" schrijft hij erbij. Zeer interessant, want daardoor krijgen wij een beeld van wr in
Denderhoutem de familie woont. Op de grens namelijk van Denderhoutem met Herlinckhove, Outer en
Nederhasselt.
Zeer interessant voor een tweede reden ook: Wij begrijpen gemakkelijker waarom hij "verhuist" naar
Herlinckhove: Hij is bij manier van spreken n straat van zijn thuis af gaan wonen. Wat een groot geluk is
voor onze stamboom, want zo groeide zijn zoon, Egidius, op aan de rand van Denderhoutem en was het ook
voor hem maar een kleine stap om een generatie later terug te keren naar Denderhoutem.
Zijn zoon, Egidius Adriaens, trouwt in 1693 in Denderhoutem en komt naar Denderhoutem wonen. Dank
zij deze verhuis en het feit dat de nazaten van onze lijn ook allen in Denderhoutem blijven wonen, kunnen
we vandaar de stamboom gemakkelijk volgen tot bij ons.
Voorvader Gillis is actief in de politiek : tussen 1711 en 1744 is hij minstens 14 jaar schepen van Dender-
houtem en n jaar pointer. De pointer is de man die op de gemeente de belastingen vaststelt. Het valt dus
op dat Gillis, net als de Adriaenskens uit de oudst gevonden generaties, een ontwikkeld man is die op de
gemeente enig aanzien en vertrouwen geniet.
Egidius huwt twee keer en krijgt maar liefst 17 kinderen !!!

Tot heden ten dage (2017) bleef er naast de Adriaenskens van Denderhoutem ook een familie Adriaens in
Herlinckhove wonen. Vader beschouwde deze Adriaenskens als een andere stam, die geen familie was.
Thans kunnen wij met zekerheid zeggen dat hij mis was: lle Adriaens-en van Denderhoutem stammen
af van Arent, vader van Dierick uit Aaigem, wiens zoon Joannes naar Denderhoutem kwam wonen.

David Rimbaut en Sarah Bogaert


(2015)
David is zoon van Johan Rimbaut en
Mieke Adriaens

32
Birth : 19 April 1671, Belgie, O.-Vl., - Ninove
Death : 12 November 1753 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem

Wanneer Egidius met Anna Lobyn trouwt, in 1693, noteert de priester in Denderhoutem dat hij afkomstig is
van Herlinckhove. In de geboorteregisters van Ninove vinden wij als geboorteplaats "Ninove" voor alle
kinderen van het gezin Judocus Adriaens x Anna Cobbaert en xx Maria De Caesemaecker.
MAAR: 1. als plaats van overlijden staat voor Judocus in 1687 : Herlinkhove.
2. Als geboorteplaats voor het jongste kind (in 1691 ?? overleden bij geboorte) van
Catharina Adriaens wordt eveneens Herlinkhove vermeld.
Reden: voor 1687 werd Herlinckhove niet afzonderlijk vermeld, maar gewoon beschouwd als "Ninove".
Daarna wordt het onderscheid wl gemaakt.

Marriage 1:
5 April 1693 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Spouse:
Lobyn, Anna Birth : 17 August 1671 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 14 May 1716 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: Father: Lobyn, Franciscus , - Mother: Daeme, Elisabeth

Children:
1. Adriaens, Maria
2. Adriaens, Joanna - Birth : 30 November 1695 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 3 January 1698 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
3. Adriaens, Petronella - Birth : 16 November 1697 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
4. Adriaens, Petrus - Birth : 17 January 1700 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
5. Adriaens, Joannes - Birth : 16 October 1701 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 6 September 1707 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
6. Adriaens, Catharina
7. Adriaens, Jacoba - Birth : 3 April 1705 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 20 January 1715 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
8. Adriaens, Judocus - Birth : 14 March 1708 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
9. Adriaens, Judoca - Birth : 23 April 1710 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 23 January 1728 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
10. Adriaens, Joannes ***************************** zie 07 hierna
11. Adriaens, Petronella

33
Marriage 2 :
14 November 1718 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Spouse:
Van Vaerenbergh, Maria
Birth : 25 October 1697 in Belgium, East Flanders, Denderhoutem
Death : 5 October 1743 in Belgium, East Flanders, Denderhoutem
Parents: Father: Van Vaerenbergh, Adrianus - Mother: Standaert, Livina
Maria was eerder gehuwd geweest met : Duym, Adriaen
Children:
1. Adriaens, Livina birth
Birth 5.10.1720- Death 11 June 1777 -( x Duym Adrianus)
2. Adriaens, Anna-Catharina
Birth 1720 - 23.4.1805 Krksk (x Van den Hole, Livinus xx Van Den Storme Adrianus)
3.Adriaens, Carolina
Birth: 1728 - Death : 1 November 1808 (x Kiekens Cornelius)
4. Adriaens, Adrianus Birth : 28 July 1733 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
5. Adriaens, Joanna-Petronella
Birth 28 February 1736 - Death : 24 December 1798
6. Adriaens, Adriana Birth : 1 December 1738 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem

Adriaens

Artproduction - morph van


verschillende Adriaens-
familieleden

34
Op basis van al het voorgaande kunnen we dus samenvatten :

1. Tegen het einde van de 16e eeuw, woonde in Denderhoutem n familie, met familienaam Adriaens,
met name de familie Joannes Adriaens.
2. Joannes is de zoon van Dierick uit Aaigem, waar hij zich latat registreren als buitenpoorter van
Geraardsbergen(1595). Zijn vrouw laat hij in Aaigem en in Sint Lievens Esse registreren. (1622)
Het is onwaarschijnlijk dat Dierick zelf ooit in Denderhoutem gewoond heeft: waarschijnlijk hadden
er dan naast Joannes nog andere afstammelingen in Denderhoutem geregistreerd geweest. Dierick
zelf (her)trouwt in Ninove in 1606 met Joanna Willems. De pastoor schrijft hem in als Theodorus
Adriaens. Dierick vermeldt bij deze gelegenheid Arent (Arnoldus) als zijn vader.
3. Deze relatie : Dierick, zoon van Arent, of Theodorus zoon van Arnoldus, vinden we bevestigd in de
registratie van Dierick (en later van zijn echtgenote) als buitenpoorters van Geraardsbergen.
4. Joannes Adriaens was een gegoede burger. De familie levert in de eerste 2 generaties dat ze in
Denderhoutem woont een schepen en een meier. Ook uit de registers van Iddergem-Okegem blijkt
dat Joannes niet onbemiddeld was: hij koopt en verkoopt er gronden en gaat leningen aan.
5. De familie werd hard getroffen door de pest van 1668-1669. Minstens zes familieleden overleden op
ongeveer n jaar tijd. Doordat wij voor onze informatie afhangen van de kerkelijke registers, die
het niet zo nauw nemen met de registratie van de overlijdens, weten wij van velen niet wanneer of
waar ze overleden. Mogelijks sloeg de pest dus nog veel harder toe dan op basis van de vermelde
overlijdens al kan verondersteld worden.
6. Op het einde van de 17e eeuw (1693) trouwt Egidius Adriaens uit Herlinckhove in Denderhoutem.
Nog even vinden wij een mogelijke band met Aaigem: hij en zijn vrouw treden op als dooppeter en
doopmeter bij afstammelingen van burgemeester Geraard Adriaenssens in Aaigem. Maar absolute
zekerheid is hier niet: er zijn in die tijd gewoon t veel mensen met dezelfde naam.
7. Bij de aanvang van de registers aldaar vinden wij in Aaigem een burgemeeser, Geraard Adriaenssens
die als naam van zijn vader "Adriaen" opgeeft. In de registers van Aaigem is voorts niets vermeld
over deze Adriaen. Wel vinden wij een persoon met deze naam terug in Sint Lievens Esse, geboren
in 1598, waar hij eveneens burgemeester is en gehuwd met Judoca Tuypens. Als vader vernoemt
deze bij zijn registratie als buitenpoorter van Geraardsbergen: "Dierick". Hij kan dus een broer van
Joannes zijn, maar zeker is dit niet, want wij vinden geen ondersteunende bewijzen (Hij, noch zijn
vrouw treden op als dooppeter of doopmeter bij de kinderen van Joannes).

Natasha Adriaens (2015)


Natasha is de dochter van Peter en Monica Castillo

35
7. JAN (JOANNES): DE KERKMEESTER
Wie was hij ook alweer ?
1. Arent ca 1535 ?
2. Dierik ca 1560 Aaigem x Joanna Willems (Ni) 1606
3. Joannes 1587 ? + 1646 D x Jozyne De Greve (D) 1611
4. Theodorus 1619 D + 1668 D x Catharina Beeckman (D) 1639
5. Judocus 1645 D Lebeke + 1687 H x Maria De Meyer (Ni) 1668
x Maria De Caesemaecker (Ni) 1670
6. Egidius 1671 Ni + 1753 D x Anna Lobyn (D) 1693
x Maria Van Vaerenbergh (D) 1718
7. Joannes 1712 D +1775 D x Joanna-Catharina Huylenbroeck (D) 1736
In 1712 wordt het 10e kind van Egidius geboren : Joannes. Hij is onze volgende voorvader.
Uit het werk van Edgard Huylebroeck, Denderhoutem door de eeuwen heen, weten wij dat JAN
ADRIAENS, echtg Joanna van Huylenbroeck, in 1766 vermeld wordt als kerkmeester. Dat het wel degelijk
om onze Joannes gaat, weten wij omdat die inderdaad op 26/5/1736 trouwde met Huylenbroeck Joanna-
Catharina, geboren in 1716 en overleden in 1806, bijna 90 jaar oud.

Kerkmeester is als gegeven niet veel, maar het vertelt toch een en ander. Om kerkmeester te worden moet je
eerst lid worden van de kerkfabriek (al noemde dat toen nog niet zo). Vervolgens word je voorzitter van die
kerkfabriek, met verantwoordelijkheid over de inkomsten, uitgaven en rekeningen van de kerk.

De kerk was destijds als instituut veel belangrijker dan nu. De kerkmeester was op het dorp dan ook een
man van aanzien. Hij kon lezen, schrijven en rekenen en genoot het vertrouwen van de geestelijke overheid
en van de leden van de kerkraad.
Joannes had 11 kinderen. Zijn overlijden wordt vermeld in het werk van Edgard Huylebroeck. Niet ten
onrechte vond hij er de vermelding bij : groot kroost.

7. Adriaens, Joannes
Birth : 19 February 1712 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 3 April 1775 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: Father: Adriaens, Egidius, Mother: Lobyn, Anna

JAN ADRIAENS, echtg Joanna van Huylenbroeck, is kerkmeester in 1766

Marriage:
26 May 1736 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Spouse: Huylenbroeck, Joanna-Catharina, Gender: Female
Birth : 25 August 1716 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 4 May 1806 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: Father: Huylenbroeck, Cornelis, Mother: Bullens, Clara

Children:
1. Adriaens, Clara
Birth : 6 June 1737 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : before 1788

2. Adriaens, Egidius ****************************** (zie 05)


Birth : 16 October 1739 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 21 January 1811 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem

36
3. Adriaens, Adrianus
Birth : 26 September 1741 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 26 December 1814 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
4. Adriaens, Catharina
Birth : 24 March 1744 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : before 1788
5. Adriaens, Judocus
Birth : 3 February 1746 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 18 May 1790 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
6. Adriaens, Ignatius - Birth 8.1.1748 / Death 3.6.1809
Marriage: De Backer Barbara (11.7.1745 - 22.5.1809 - Drh)
Parents: Father De Backer, Joannes - Mother: Couck Maria
Children:
1. Adriaens, Agatha : Birth: 14 June 1775
2. Adriaens, Judoca : Birth : 6 May 1777
3. Adriaens, Maria-Petronella
4. Adriaens, Giulielmus : Birth : 14 August 1783
5. Adriaens, Petrus
6. Adriaens, Cornelius : Birth 2.6.1789 / Death 29.3.1869 Drh
Marriage: 4.8.1818 in Drh met Van de Waeter Berlindis (22.11.1796 - 8.1.1851)
Children: Petrus, Maria-Josepha, Egidius, Joanna-Catharina, Joseph, Rosalia, Constantia
7. Joanna
7. Adriaens, Maria-Magdalena
8. Adriaens, Joannes-Baptiste Birth : 12 December 1752 / Death : before 1788
9. Adriaens, Petronella
10. Adriaens, Adrianus-Josephus - Birth: 27 May 1757 / Death : 7 February 1833, O.-Vl, Drh
Marriage: 14 August 1798, Drh met Rijdans, Isabelle-Victoria (19.12 1777 /19.6.1849 Drh)
Parents: Father: Rijdans, Ludovicus - Mother: Ceulemans, Anna-Catharina
Children:
1. Adriaens, Joanna-Francisca : Birth : 11 July 1799 - Death : 1 March 1800 - Drh
2. Adriaens, Joanna
3. Adriaens, Petrus-Josephus : Birth : 14 February 1804 - Death : 30 October 1878 - Drh
4. Adriaens, Dominicus - Birth : 8 February 1807 - Death : 20 December 1890 Drh
Marriage: 24 September 1840 Drh met Kiekens, Barbara (3.5.1806 Drh - 23.7.1884 Drh)
5. Adriaens, Marie - Birth : 22 July 1809 - Death : 23 July 1809 Drh
11. Adriaens, Petrus-Franciscus - Birth : 14 February 1761 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem

2016: Jeffrey Adriaens en Catarina Chavarri

37
8. GILLES (EGIDIUS) ADRIAENS
Het tweede kind van Joannes noemt opnieuw Egidius (Gilles), naar zijn grootvader, en zet de rij van
onze voorvaderen verder.

Egidius leeft van 1739 tot 1811. Zijn vrouw, Joanna Raes, van 1743 tot 1817.
Hij krijgt met haar 9 kinderen, waarvan maar 3 jongens.

Birth : 16 October 1739 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem


Death : 21 January 1811 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: Father: Adriaens, Joannes, Mother: Huylenbroeck, Joanna-Catharina

Marriage:
Spouse: Raes, Joanna , Gender: Female
Birth : 8 January 1743 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 9 July 1817 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: Father: Raes, Judocus-Ignatius-Alphonsius, Mother: Van Hespelgem, Joanna

Children:
1. Adriaens, Joannes-Josephus (zie aangehechte stamboom)

2. Adriaens, Joanna-Catharina
Birth : 19 January 1769 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
3. Adriaens, Petronella
Birth : 30 December 1770 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 8 February 1834 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
4. Adriaens, Joanna-Marie
Birth : 24 November 1773 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 11 June 1821 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
5. Adriaens, Maria-Magdalena
Birth : 23 November 1775 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 23 July 1817 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
6. Adriaens, Victoria
Birth : 10 March 1778 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
7. Adriaens, Cornelius
Birth : 30 December 1779 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 15 April 1854 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
8. Adriaens, Joannes
Birth : 24 June 1782 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 12 September 1783 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
9. Adriaens, Francisca *************************************** (zie 09)

38
9. FRANOISE (FRANCISCA) ADRIAENS
Het is evenwel geen van de jongens, maar wel de jongste dochter die de naam doorgeeft in onze lijn.
Adriaens Francisca, geboren 11/4/1785 en overleden 19/4/1853 trouwt twee keer : op 23/7/1811 , op 26
jarige leeftijd, met de 13 jaar oudere Franciscus Callebaut, die het jaar nadien reeds overlijdt. Met hem heeft
ze geen kinderen.
Met haar volgende man, Van Landuyt Josephus, met wie ze trouwt op 24/6/1814, op 29 jarige leeftijd, zal ze
er zeven hebben. Allemaal Van Landuytjes. Josephus was al eens eerder getrouwd, met Praet Catherina,
met wie hij ook drie kinderen had. Hij was 20 jaar ouder dan Francisca. Zij was 17 jaar ouder dan zijn
oudste dochter
Twee jaar voor haar eerste huwelijk, in 1809, had ze reeds een kind, dat ze Joannes-Baptiste noemde.
Als enige van haar kinderen zal dit kind een "Adriaens" zijn en blijven.

9. Adriaens, Francisca
Birth : 11 April 1785 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 19 April 1853 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: Father: Adriaens, Egidius, Mother: Raes, Joanna

Marriage 1:

23 July 1811 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem


Spouse: Callebaut, Franciscus, Gender: Male
Birth : 11 February 1772 in Belgie, O.-Vl., Nieuwerkerken
Death : 30 December 1812 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: Father: Callebaut, Joannes, Mother: Coppens, Joanna

Marriage 2:

24 June 1814 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem


Spouse: Van Landuyt, Josephus, Gender: Male
Birth : 25 April 1765 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 5 July 1824 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
-> had reeds drie kinderen uit zijn vorig huwelijk met Praet Catherina.

Children:
Adriaens, Joannes-Baptiste (onwettig kind) **************************** (zie 07)
Birth : 28 January 1809 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 26 October 1879 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: Father: Van Landuyt, Josephus, Mother: Adriaens, Francisca

Van Landuyt, Barbara


Van Landuyt, Rosalia
Van Landuyt, Amelia
Van Landuyt, Dorothea
Van Landuyt, Amandus
Van Landuyt, Frans
Van Landuyt, Marie-Joanna

39
Welke gebeurtenissen vonden plaats in de streek tijdens het leven van Francisca?
Jaar aantal inw jaar gebeurtenis

1750 + 2500 1768 : Oostenrijks bewind, hongersnood, oproer


1785 FRANCISCA WORDT GEBOREN
1797 + 2200 1792 : Frankrijk verklaart oorlog aan Oostenrijk,
bezet ons land - opnieuw hongersnood
1800 2632 1798 : boerenkrijg (ook vooraanstaande Denderhoutemenaars
worden gezocht door Fransen)
1809 Joannes-Baptiste wordt geboren
1815 : Napoleon verslagen in Waterloo
1830 : Belgi onafhankelijk,
1831 : Fransen verjagen Hollanders
1832 : cholera epidemie
1849 : cholera epidemie
1850 + 3500 1866 : cholera epidemie
1853 FRANCISCA OVERLIJDT

Percent behoeftigen tegenover de Oost-Vlaamse bevolking.

Steden Platteland Totaal 1842 17,0 13,1 14,2


1843 17,2 14,1 14,9
1801 13,0 10,1 10,6
1844 17,8 14,5 15,2
1818 14,5 9,6 10,8
1845 20,4 21,6 21,2
1836 18,5 10,6 12,7
1846 23,6 28,3 27,2
1837 17,9 10,7 12,5
1847 24,6 29,5 28,3
1838 16,7 10,9 12,3
1848 24,9 26,9 26,2
1839 17,8 11,3 12,8
1849 21,8 25,9 24,3
1840 17,8 11,8 13,2
1850 20,6 23,6 22,6
1841 18,0 12,3 13,8

De armoede neemt duidelijk toe naarmate de 19e eeuw vordert. In vergelijking met de rest van de eeuw, viel
het met de algemene levensstandaard tijdens de eerste levensjaren van Francisca dus al bij al nog mee. Maar
enige relativering is hier wel op zijn plaats: Van welvaart is er geen sprake: er was een ernstige
hongersnood in 1792 en de ganse tijd zetten de Fransen de streek in vuur en vlam. De Boerenkrijg leeft nog
steeds in het collectief geheugen.

De Cholera jaren
De belangrijkse epidemien :
1832 : cholera epidemie
1849 : cholera epidemie
1866 : cholera epidemie

Zonder in detail te gaan, kunnen we stellen dat de familie die moeilijke jaren blijkbaar vrij goed doorkwam.

40
10. JEAN BAPTIST (JOANNES-BAPTISTE)
(Arent1, Dierick2, Jan3, Dierick4, Justus5, Gillis6, Jan7, Gillis8, Franoise9, Jean-Baptist10)
Onze volgende voorvader, zoon van Francisca, Joannes-Baptiste Adriaens, is een natuurlijk kind. In de
parochieregister staat duidelijk vermeld: onwettig kind Hij werd twee jaar voor Francisca's eerste huwelijk
geboren, namelijk op 28/1/1809. Francisca was toen 24 jaar oud.
Had een van de echtgenoten van Francisca hem geadopteerd, dan noemden wij nu Callebaut of Van
Landuyt. Dat gebeurde echter niet, en dus behield hij, en wij met hem, de familienaam van Francisca.
De keuze van de naam van haar Joannes Baptiste laat vermoeden dat zij die zonder inspraak van de vader
heeft bepaald : haar grootvader noemde Joannes, ze had een oom die Joannes-Baptiste noemde, een zus die
Joanna-Marie noemde en een broer die Joannes-Josephus noemde, enz Ze koos dus een naam uit haar
eigen familietraditie. Met die opmerking nochtans dat de naam Joannes-Baptiste in die tijd zeer veel
voorkomt in de streek.
Concreet vertelt dat niets over de vader, natuurlijk: de dertien jaar oudere Frans Callebaut uit Nieuwerkerken
waarmee ze pas twee en een half jaar na de geboorte van Joannes-Baptiste trouwt? Weinig waarschijnlijk.

Frans overlijdt anderhalfjaar na het huwelijk. Is de weduwenaar Josephus Van Landuyt waarmee ze
anderhalf jaar later trouwt dan de vader? Evenmin waarschijnlijk.
Geen van beide echtgenoten adopteert het kind. We moeten dus eerder in een andere richting zoeken: een
getrouwde man uit het dorp ? een Frans soldaat ? een jongen die sneuvelde ? Geen diet nog vertellen zal.
De tijdsgeest indachtig is de kans dat Francisca verkracht werd door een Frans soldaat vrij groot.
Alleen: wij zullen het nooit met zekerheid weten.
Feit is : had de vader het kind erkend, dan hadden wij nu allemaal een andere familienaam gehad
(Tenzij t hier om een incestje ging natuurlijk Foei !)

Joannes-Baptiste zelf zal 70 jaar worden. Hij trouwt in 1856 - Niks te vroeg, want hij is dan 47 jaar, - met
Wynant Isabella, 31 jaar oud, of dus 16 jaar jonger dan hij.
Isabella brengt twee kinderen mee die haar naam dragen en door Joannes-Baptiste naar alle
waarschijnlijkheid gewettigd worden, want in de kerkelijke registers staan ze vermeld als :
Adriaens, Constant Wijnant (1849) en Adriaens, Antonia Wijnant (1852 - + 1876).
Vraag is: als het kerkelijk register voor die mensen als familienaam Adriaens, Wynant vermeldt : was hun
officile naam dan Wynant of Adriaens? Spijtig genoeg is Constant niet in Denderhoutem getrouwd of
overleden, zodat wij ook hier het antwoord schuldig blijven.

10. Adriaens, Joannes-Baptiste


Birth : 28 January 1809 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 26 October 1879 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: Father: Van Landuyt, Josephus, Mother: Adriaens, Francisca

Marriage:
17 June 1856 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Spouse: Wynant, Isabella, Gender: Female
Birth : 23 February 1825 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 18 June 1881 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: Father: Wynant, Franciscus, Mother: Goossens, Adriana

41
Children:
Wijnant Constantinus
Birth : 7 December 1849 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Wijnant, Antonia
Gender: Female
Birth : 19 October 1852 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 28 December 1876 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem

Adriaens, Augustus ("Gust") *************************************** (zie 11)


Birth : 6 December 1856 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death: na 1907
Adriaens, Dominicus ("Damien")
Birth : 15 November 1887 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 20 December 1974 in Belgie, O.-Vl., Aalst, O.L.V.-kliniek
Adriaens, Ludovica ("Louisa) - 1862 - 1944
Adriaens, Carolus-Ludovicus ("Charles")
Birth : 27 July 1864 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 8 January 1934 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Adriaens, Amandus (15/6/1867 26/9/1956).

2001: Eddy Adriaens

42
11. PETJEN GUST, GROOTVADER VAN OMER
De eerste zoon van Joannes-Baptiste met Isabella, Augustus, geboren op 6 December 1856 zal de
grootvader van onze vader, Omer Adriaens, worden.
Petjen Gust trouwt op 4 April 1883 met Maria-Clementina (Clmence) Strijpens, dochter van Joannes-
Jacobus Strijpens uit Aalst (Aalst, 9/7/1806, + Denderhoutem 30/11/1878). Haar grootvader, Joannes-
Franciscus was op 28/5/1806 in Aalst overleden. Clmence had zes broers en een zus en een naam die
toen al zeer zeldzaam was en dat nu nog is :
http://www.ariadnedatabank.be/~ariadne/ariadne/pubgdb/fambel87.php vermeldt op basis van de gegevens
van 1987: 0 x Strijpens en 29 keer Strypens
5 STRYPENS Aalst (Alost) [ arr. Aalst (Alost) P. Oost-Vl. ]
9 STRYPENS Denderleeuw [ arr. Aalst (Alost) P. Oost-Vl. ]
5 STRYPENS Haaltert [ arr. Aalst (Alost) P. Oost-Vl. ]
5 STRYPENS La Louviere [ arr. Soignies (Zinnik) P. Hainaut ]
5 STRYPENS Liedekerke [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]

www.familienamen.be vermeldt op basis van de gegevens van 1998:


8 x Strijpens (2 in het Leuvense, 6 in 3 verschillende gemeenten rond Aalst), en
42 x Strypens : +- 25 hier, +- 10 op 2 plaatsen in Walloni en +- 5 in het Gentse
www.familienamen.nl vindt gn van beide namen terug in Nederland.

Er bestaat een dorpje Strijpen, deelgemeente van Zottegem. In Nederland, omgeving van Eindhoven zijn
er twee dorpjes die Strijp noemen. De betekenis van de naam zelf vormt geen probleem : een streep
grond is nog steeds de manier waarop in de volksmond af en toe een klein lapje grond aangeduid wordt.
Van Petjen Gust wist vader te vertellen dat hij op den Borrekent woonde en er wat groenten en vruchten
verbouwde. Regelmatig trok hij met de handkar naar Aalst om er op de markt groenten en fruit te verkopen.
Hij overleefde zijn vrouw en trok op latere leeftijd in bij zijn zoon Charles, die een voedingswinkel uitbaatte
en caf hield op het Dorp in Denderhoutem.
Nonkel Miel vond in het gemeentearchief een overzicht van het aantal stemmen per inwoner volgens het
algemeen meervoudig stemrecht (in Belgi ingevoerd in 1893). Het gaf elke man van ten minste 25 jaar
een stem, accijnsbetalers en mannen in het bezit van bekwaamheidsattesten bekwamen nog 1 of 2
bijkomende stemmen. (Dit stelsel stond aan het begin van de uitbouw van de democratie: het zorgde ervoor
dat het aantal kiezers van 46.000 in 1830 steeg tot 1.370.000 in 1893. Petjen Gust had vier stemmen.)
Uit de stamboom blijkt dat het gezin niet van tegenslagen gespaard bleef :
Adriaens, Maria-Celesta, 24 August 1889 - 10 November 1899 - 10 jr
Adriaens, Petrus-Josephus, 9 October 1894 - 2 December 1899 - 5 jr
Op drie weken tijd sterven twee kinderen, n 5 jaar, n 10 jaar, oud.
Als ik dit lees, spookt een oud verhaal door mijn hoofd : over een kindje dat in het water viel en een broertje
of zusje dat probeerde het te redden en uiteindelijk ook de dood vond. Maar zekerheid is er niet.
De overige kinderen groeien op in goede gezondheid :
Tante Del zal 96 jaar worden, Gustaaf 89, Kamiel 93, Delphine 70, Jan-Baptist 82, Charles 90.
Van Amand weet ik het niet.

Alle wereldoorlogen ten spijt leven onze Adriaensjes langer dan ooit tevoren. Vreemd desondanks: van alle
voorvaders, met uitzondering van nrs 1 en 3 Arent en Dierik, is Petje Gust de enige waarvan ik de datum van
overlijden niet terug vindt. Hij overleed dus waarschijnlijk in de kliniek in Ninove of Aalst.

43
AUGUSTUS ADRIAENS
Birth : 6 December 1856 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: Father: Adriaens, Joannes-Baptiste, Mother: Wynant, Isabella
Death: "after 1907"

Marriage:
4 April 1883 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Spouse: Strijpens, Maria-Clementina, Gender: Female
Birth : 23 October 1856 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: Father: Strijpens, Joannes-Jacobus, Mother: Malfroy, Maria-Theresia

Children:
1. Adriaens, Maria-Delphina
Birth : 13 June 1883 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 3 September 1953 in Belgie, Iddergem

2. Adriaens, Joannes-Baptiste
Birth : 9 April 1885 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 29 September 1967 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem

3. Adriaens, Karel-Lodewijk (Carolus-Ludovicus)


Birth : 28 July 1886 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 22 December 1976 in Belgie, O.-Vl., Ninove

4. Adriaens, Amand (Amandus)


Birth : 4 February 1888 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem

5. Adriaens, Maria-Celesta
Birth : 24 August 1889 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 10 November 1899 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem

6. Adriaens, Aloysius ************************************* (zie 12)


Birth : 24 March 1891 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 17 June 1934 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem

7. Adriaens, Maria-Adelaide
Birth : 2 May 1893 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 8 January 1989 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem

8. Adriaens, Petrus-Josephus
Birth : 9 October 1894 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 2 December 1899 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem

9. Adriaens, Gustaaf
Birth : 28 September 1895, in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Marriage: 20.04.1921 with De Backer Maria Delphina, daughter of Augustus and Scheerlinck Maria Joanna
Death : 14 December 1984 in Belgie, O.-Vl., Ninove

10. Adriaens, Leopoldus-Camillus


Birth : 10 December 1897, in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Marriage: 6-3-1929 With Boon Virginia-Elodia, daughter of Boon Gustavus)
Death : 6 May 1991 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem

44
12. ALOS (ALOYSIUS) ADRIAENS
Birth : 24 March 1891 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 17 June 1934 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: Father: Adriaens, Augustus, Mother: Strijpens, Maria-Clementina

Marriage:
Spouse: Van Herrewegen, Clementia, Gender: Female
Birth : 10 October 1889 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 9 June 1934 in Belgie, O.-Vl., Lemberge
(->> mistake in archives : she died on July 9th, 3 weeks after her husband !)
Parents: Father: Van Herrewegen, Franciscus, Mother: De Nul, Philomena

Children:

1. Adriaens, Elisabeth-Maria, 3.1.1916 Drh - 1.10.1996 Lede


2. Adriaens, Rachelle, 23.02.1918 - 17.06.1918
3. Adriaens, Rachella, 02-05-1919 Drh - 01.05.2009
was gehuwd met Ghysels Albertus-Franciscus, 04.05.1916 - 13.07.2011
Kinderen: Hilda, Joha, Nadine
4. Adriaens, Albertus, 18-11-1921 Drh - 22.10.2004 Aalst
was gehuwd met De Dier, Juliana - 22.1.1925 Drh - 25.02.2013
Kinderen: Christiane, Herman, Ann
5. Adriaens, Omer ******************************************* (zie 013)
6. Adriaens, Irma, 27.03.1926 Drh - 12.05.2005
Liedekerke
was gehuwd met Deleu Emiel, Dhr 01.10.1926 -
24.12.2011
Kinderen: Paul, Chris, Geert
7. Adriaens, Marcellus
Birth : 7 July 1927 in Belgie, O.-Vl.,
Denderhoutem
Death : 6 December 1927 in Belgie, O.-Vl.,
Denderhoutem

De volgende Adriaens in het rijtje is Alos, onze


grootvader. Voor ons de eerste Adriaens die ook echt
een gezicht krijgt.
Op fotos zien we een knappe man. In levende lijve
hebben wij hem nooit mogen kennen, want hij kent een
noodlottig einde lang voor onze generatie geboren
wordt.
Aanvankelijk blijven Alos, Charles, Jan-Baptist,
Amand, Gustaaf en Kamiel dicht bij elkaar in den
Borrekent wonen. Alos, de oudste, is de eerste die
vertrekt: hij koopt een huisje op Den Drouk, De
Driehoek dus, thans Sint Annaweg. Dit kleine wijkje
telde rond 1830 11 huizen. Nu, bijna 80 jaar later, staan
er een vijftiental.

45
Uit mijn jeugdjaren herinner ik me dat de wijk eind der vijftiger jaren een ietwat troosteloze aanblik bood :
een slecht onderhouden straat die overging in een veldpaadje; een boerderij en wat huisjes langs n kant
van de straat, een rij kleine arbeiderswoningen op de tegenover liggende kant.
Het huisje van Alos was in 1935 of 1936 volledig uitgebrand en vervangen door den thuis van onze
vader: een meter of vijf, zes breed aan de straat. Tante Rachel had het later achteraan uitgebreid met een
veranda om meer ruimte te creren. Daarachter was een lange, smalle moestuin van waaruit men uitkeek
over de velden naar de Dwarsstraat en den Borrekent. Toen reeds, eind jaren 1950 dus, lag het voetbalplein
van Denderhoutem centraal tussen die drie woonkernen. Naast de Driehoekstraat (Sint Annaweg), destijds
een kasseibaan van een meter of vier breed, verbonden vooral veldwegeltjes den Drouk met de rest van
Denderhoutem. Enkel het Pastorijstraatje was verhard met tegels en sloot aan op andere smalle baantjes die
achter het Dorp door naar De Molenstraat liepen en op hun beurt aftakkingen hadden naar onder meer Den
Borrekent toe.
Uit de dorpskaart van 1830 leren we dat er destijds volgende beroepen op Den
Drouk voorkwamen : landbouwer, handelaar, kuiper, schaapherder. Toen Alos
er een kleine honderd jaar later ging wonen, zal hij waarschijnlijk als
landbouwer of handelaar te boek gestaan hebben : Naast het obligate
moestuintje voorzag een handeltje in zuivelproducten in het onderhoud van zijn
gezin.
Vader deed daar nogal geringschattend over : Hij ging bij de boeren wat eieren
en melk bedelen en ging die dan op de markten in het omliggende verkopen.
Veel moet het alleszins niet opgebracht hebben, want tussendoor werkte Alos als
losse arbeider in de omliggende steenbakkerijen, vooral als steenperser.
Ook trok hij minstens een vijftal keren te voet mee naar Frankrijk om te gaan helpen met de bietenproductie.
Maar in die tijd was dat geen uitzondering : een zeer groot deel van de inwoners van Denderhoutem
combineerde het werk op hun boerderijtje met seizoenswerk in Frankrijk en losse werkopdrachten in dienst
van lokale fabrikanten of aannemers.

Rachel - ca 1931 Irma - 1936

46
DE FRANSMANNEN
In Het Nieuwsblad van 2/9/2005 vond ik volgend artikel over deze vorm van seizoenarbeid die destijds zo
typisch was voor onze streek :

De Fransman krijgt een standbeeld - Seizoenarbeiders gehuldigd met groots volksfeest

HELDERGEM - Zaterdag 3 september krijgt Heldergem als vierde deelgemeente van groot-Haaltert ook
een beeld. Ontslagnemend burgemeester Valentine Tas schenkt persoonlijk het beeld van de seizoenarbeider
- in de volksmond De Fransman genoemd - aan de gemeente. Alle verenigingen helpen mee om er een groot
dorpsfeest van te maken.

Het kleine Heldergem stond in de vorige eeuw


bekend als Fransmansdorp . Omdat er nauwelijks
industrie was zagen de mannen zich verplicht
seizoenarbeid te gaan verrichten in Frankrijk. Een
eerste ploeg vertrok al rond Pinksteren voor het
uitdunnen van de bieten. Later was er de
graanoogst, vervolgens het rooien van de bieten en
soms volgde nog het werk in de distilleerderij of in
de suikerfabriek. Het was hard labeur, maar voor
velen was het een noodzaak om het gezin op een
behoorlijke manier te laten overleven.

Als hommage aan die mensen komt er nu een


standbeeld van de seizoenarbeider. Heldergem is
daar fier op en is bereid mee te werken om van de
inhuldiging een grandioos feest te maken. ,,We
hebben ook een speciale editie van de Gazet van
Heldergem uitgegeven", vertelt William Minnaert
van de dorpsraad. ,,De Heemkundige Kring van
Haaltert en vooral Heldergemnaar Roger De Troyer
verrichtten enorm veel opzoekingswerk en
schetsten een mooi beeld van het werk van de
Fransmannen ."

Unieke koetsen

,,Als Heldergemnaren zijn we enthousiast over het


bronzen beeld dat door kunstenaar Herman De
Somer werd gemaakt. We zagen nog maar het
ontwerp. Het is realistisch maar mooi. We vonden
tal van mensen bereid om er een feest rond te
bouwen. Niet alleen de verenigingen van Heldergem, maar ook de Kerkskense Sint-Martensruiters, de
harmonie van Denderhoutem en het strijdkoor Dwarsbalk uit Haaltert. En natuurlijk ook waarnemend
burgemeester Willy Michiels, die als peter van het beeld fungeert en met enkele unieke koetsen uit zijn
ruime collectie de stoet gestalte zal geven. Nog een drietal echte Fransmannen zullen meegevoerd worden.
Robert Van Snick, Maurice Vijverman en Joris Verbeken hebben de campagnes nog meegemaakt, al trokken
er na de Tweede Wereldoorlog steeds minder arbeiders de grens over. Aansluitend zijn er verschillende
activiteiten zoals een gezellig samenzijn met streekbieren en gerechten, filmvoorstellingen van de
'Godverdommes', een expo over seizoenarbeid en emigratie en nog veel meer", besluit Minnaert.

Ulrich HERREMANS,

47
Als achtergrondinformatie is ook volgende tekst zeer interessant :

Loonarbeid tijdens de overgang van traditionele naar moderne


landbouw. (uittreksel)
Een sociaal-economische studie van de landarbeiders in Oost- en West-Vlaanderen tijdens de eerste helft van
de 20e eeuw. - MARTINA DE MOOR - Universiteit van Gent
De hoogte van de lonen voor seizoenarbeiders in Frankrijk, heeft ongetwijfeld ook voor een pull gezorgd.
In Rollegem is er volgens de resultaten van de Enqute sur le travail agricole uitwijking naar Frankrijk, waar
150 tot 175 fr. in de industrie te verdienen viel. Voor de comice Bottelare werd genoteerd dat de werklieden
in die regio naar Frankrijk trokken omdat Fransche boeren 1350 fr. voor drie maanden met kost en
inwoon betaalden, terwijl in de gemeenten van de comice zelf mannen en vrouwen respectievelijk slechts
100 tot 125 fr. en 45 tot 60 fr. per maand inclusief mondbehoeften en inwoon ontvingen.
Over het algemeen werden de lonen van de seizoenarbeiders in Frankrijk berekend per prestatie. Dit
verklaart de hoge verloning maar tevens het uitputtende karakter van de arbeid. De dag duurde immers vaak
van 3 uur s morgens tot 8.30 of 9.00u s avonds, gedurende de 8 tot 15 dagen tijdens de oogstperiode. De
betaling per prestatie bood in Frankrijk bovendien het voordeel dat de oogst sneller ging omdat er minder
bieten per hectare geplant waren. Het rooien en laden van de bieten leverde 75 90 fr. per ha op. Het
binnenhalen van het graan kon volgens de gegevens van E. Ronse in 1913 30 35 fr. per ha opleveren voor
een opstaande oogst, 40 60 fr.voor een halfopstaande oogst en 60 90 fr. voor een totaal platgeslagen
oogst. De staat van het graan bepaalde tevens het aantal arbeiders nodig per hectare; indien het helemaal
platgeslagen was, konden er geen pikmachines ingezet worden. Het rooien en rapen van de aardappels werd
70 80 fr. per ha betaald. De lonen van de dagloners varieerden naargelang van de streek van 2,25 fr. tot
3,75 fr. voor lichte arbeid; van 3 fr. tot 4,25 fr. voor zware arbeid, wat neerkwam op ongeveer het
drievoudige van de lonen in West-Vlaanderen. Het totale bedrag dat een seizoenarbeider naar huis bracht,
varieerde en was afhankelijk van het bedrag dat ter plaatse reeds geconsumeerd werd. E. Ronse geeft voor
1913 een bedrag tussen 800 en 1.000 fr. per jaar op.
In de enqute werd ook een aantal keren gewezen op de voordelige wisselkoers die de seizoenarbeiders een
bijkomend voordeel opleverde in vergelijking met werkenin eigen streek. De sterke inkomensverschillen
worden bevestigd door een vergelijking van de inkomens van de landbouwers, landarbeiders en
industriearbeiders op nationaal niveau door J. Blomme. Vanaf 1895 tot 1929 stelt Blomme een constante
daling vast van het landarbeidersinkomen ten opzichte van dat van de landbouwers (zie tabel 4). Na een fikse
daling tussen 1929 en 1934 neemt het landarbeidersinkomen vanaf 1934 weerom toe. Ten opzichte van het
inkomen van de industriearbeider zien we een gelijkschakeling in 1921, waarna het echter weer daalde tot
slechts 3/4 ervan (kolom F). Het inkomen van delandarbeider stijgt echter op geen enkel moment uit boven
dat van de tweeandere categorien.
Wanneer we de verschillen tussen het jaarlijks inkomen van landbouwers, van loonarbeiders in de landbouw
en van loonarbeiders in de industrie onderzoeken, stellen we een duidelijke discrepantie vast tussen het
inkomenvan de loonarbeider in de landbouw ten opzichte van beide andere groepen (zie tabel 4). In absolute
cijfers zien we een afname van de inkomens tussen 1880 voor alle landarbeiders maar een toename voor de
industriearbeiders.De landbouwcrisis speelde de landarbeiders en vooral de landbouwers parten. Van de
eerste landbouwcrisis ondervonden de industriearbeiders geen inkomensverlies, terwijl de algemene
economische recessie van de jaren dertig het landbouwersinkomen deed afnemen met 2/5 terwijl het
inkomen van de industriearbeiders met minder dan 1/5 afnam (periode 1929-1934).
Na 1895 en tot 1929 volgde voor alle groepen een sterke absolute inkomensverhoging. Deze toename bleek
voor de industrie-arbeiders het kleinste te zijn, namelijk een toename met een factor 11. Voor de
landbouwers bedroeg dit factor 19. Voor de loonarbeiders situeerde deze toename zich tussen die van de
industriearbeiders en de landbouwers.

Het verschil tussen het inkomen van een landbouwer en dit van een industriearbeider kon van groot belang
zijn voor de loonarbeider die zijn situatie wenst te verbeteren en zo voor de keuze stond een eigen bedrijf te

48
starten, uit te breiden tot hoofdberoep of elders een inkomen te zoeken (kolom C). Tot voor de Eerste
Wereldoorlog was het inkomen van de industriearbeider een stuk aantrekkelijker dan dat van de landbouwer.
Het hoge inkomen van de landbouwers na de oorlog heeft ongetwijfeld te maken met de financile voordelen
die de Eerste Wereldoorlog hen opleverde.
Vanaf 1929 tot 1934 worden de rollen echter omgedraaid waarna het verschil weer meer in het voordeel van
de industriearbeider begon te spelen. J. Blomme wijst erop dat er in de gunstige periodes weinig redenen
waren voor een landbouwer om zijn bedrijf op te geven. Naast economische redenen, speelde ook de hoge
status die een landbouwer vr de Tweede Wereldoorlog genoot daarbij een rol. Het inkomensverlies tijdens
de landbouwcrisis zette echter niet aan tot het opgeven van het bedrijf omdat de houders van een bedrijf
immers steeds konden terugvallen op een zekere vorm van zelfvoorziening.
Het inkomen van de loonarbeiders fluctueerde minder sterk dan dat van de landbouwers. Tijdens de
gunstiger periodes groeide hun inkomen slechts zeer beperkt aan, maar tijdens de crisissen daalde het ook
minder sterk. Blomme leidt hieruit af dat het landarbeidersloon vrij stabiel was, weinig onderhevig aan
conjunctuurschommelingen.
Men kan hier eveneens uit afleiden dat loonarbeid tijdens de gunstige periodes een relatief minder voordelige
vorm van inkomsten was dan de verdiensten uit een eigen bedrijfje, en vice versa. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat we tijdens de crisis van 1880-1895 een groei waarnemen van het aantal loonarbeiders.
Wanneer we het aantal loonarbeiders tijdens de crisis van de jaren dertig bekijken (tussen 1929 en 1937),
vinden we op nationaal niveau een daling van 18.269 arbeidseenheden, een kleinere terugval in vergelijking
met de andere jaren. Voor de provincie Oost-Vlaanderen is de terugval tussen 1929 en 1937 in vergelijking
met de andere jaren vrij beperkt, namelijk 329 loonarbeiders. In de provincie West-Vlaanderen is deze
terugval groter (427 loon-arbeiders) maar niettemin nog steeds veel kleiner dan de andere jaren. De
discrepantie tussen enerzijds de inkomensstijging van de loonarbeider en anderzijds deze van zijn werkgever
in gunstige periodes zette mogelijk aan tot verandering van job. In crisis-periodes viel vooral de beperktere
daling op van het landarbeidersinkomen ten opzichte van dat van de landbouwer, wat in vergelijking met de
gunstige periodes tot een kleinere afname van het aantal landarbeiders geleid heeft.

49
ALOS ADRIAENS - VERVOLG
Hoe dan ook : Alos trouwde
Clementia Van Herreweghe,
in het Frans : Clmence, of in
het dialect : Maasse,
dochter van Van Herreweghe
Franciscus en De Nul
Philomena, Fie. Een eeuw
eerder, op 15/4/1776, was
een voorouder van haar
moeder, De Nul Joannes, in
Kerksken op dezelfde dag
overleden als zijn vrouw, De
Zadeleer Catharina. Dat
zullen zij wellicht nooit
geweten hebben. Fie zelf
overleed op 24/2/1897. Een
paar jaar later (6/11/1905)
hertrouwde Franciscus met
Van Rossen Maria-Catharina
(4/5/1859 3/12/1949), die
zelf al twee keer weduwe
geworden was.

Vreemd : voor vader bleef Fie altijd de enige grootmoeder langs moeders zijde. Nooit of te nooit kwam
Maria-Catharina ter sprake. Dit ondanks het feit dat Maria Catharina blijkbaar altijd in Denderhoutem is
blijven wonen, want : er overleed toen vader reeds 26 jaar oud was.

Maasses vader kwam uit Erembodegem, waar hij op 3/9/1851 geboren was als zoon van Fredericus en De
Troch Rosa. Met zijn Fie had hij vijf kinderen : Maria-Clementina (23/2/1881 in Denderhoutem
+31/8/1882 in Erembodegem), Maria-Seraphina (Delphine !), Maria-Marcellina (Marceline), Joannes-
Albertus (Albert) en Clementia.

Van de Van Herreweghes weten wij dat zij uit een zeer oude familie komen : reeds in de 14e eeuw woont
Gheert Vanden Herweghe (1384-1460) in Galmaarden. Zijn zoon Peeter wordt er kerkmeester en later
meier. Een kleinzoon van Peeter, Bartholomeus, is eerst schepen te Galmaarden en later baljuw van
Steenhuize. Van daaruit waaiert de familie uit : kleinzoon Jan trouw in 1632 te Aspelare. Diens zoon, ook
Jan, schrijft niet langer Van den Herweghe of Van den Herreweghe, maar alleen nog Van
Herreweghe. Een kleinzoon van Jan, Joos (1718-1797) trouwt in 1745 met Catharina Troch in Haaltert.
Hun hoeve stond er aan de Bruul. Een zoon van Joos, Louis (1803 -1887) komt naar Denderhoutem wonen,
waar hij trouwt met Petronella De Nul in 1835.

De juiste relatie tussen Louis Van Herreweghe Petronella De Nul enerzijds en Franciscus van Herreweghe
Philomena De Nul anderzijds, kon ik niet achterhalen, maar het ligt er vingerdik op dat het om dezelfde
families gaat.

Vader vertelde wel eens dat ze zijn grootouders langs moeders kant De Hollanders noemden. Omdat
hun dialect afwijkend was, dacht hij. Als kind reeds dacht hij dat er ook een link naar Nederland was.
Maybe. Maar waarschijn-lijker is dat de bijnaam ofwel van een familietrekje werd afgeleid (gierigaards ?
geslepen handelaars ?) of dat de familie de naam ergens anders kreeg opgeplakt. Zo noemde men in
Nederhasselt destijds de inwoners van het laagst gelegen deel van het dorp de hollanders.

50
DE KANTEBENEN
Nu we het toch over bijnamen hebben : Ook de
Adriaenskens hadder er n : De Kantebenen. Volgens
vader sloeg de uitdrukking op opvallende jukbeenderen.
Dat heb ik evenwel bij gn Adriaensje ooit opgemerkt.
Een andere mogelijke verklaring is dat de familie van
gestel nogal aan de magere kant is en, vooral in de
jeugdjaren, nogal wat leden door scherpe benen
gekenmerkt worden. Op te merken valt ook dat
Kantebeen in Nederland een bestaande familienaam is.
In 1993 waren er 13 telefoonaansluitingen op die naam.
Bij de volkstelling van 1947 leefden er 31 Kantebenen in
Nederland, vooral in Zuid Holland (23) en Amsterdam (5).
In Belgi komt de naam helemaal niet voor.

In het Engels spreekt men van een aitchbone (= H-been)


of edgebone en bedoelt men daarmee dan : The bone of
the rump especially from cattle; also, the cut of beef
surrounding this bone. In het Nederlands zou dat dan het
stuitbeen zijn of staartstuk, ook het stuk rundsvlees rond
dat been. Zeg maar de cte los (al is dat eigenlijk het
T-bone). Tja of dat ons veel verder helpt ?

Maar, keren we terug naar Wischj en Maasse. Met hun vijf kinderen, Elisabeth, Rachel, Albert, Omer en
Irma, (Marcellus op 7/7/1927 was immers in zijn eerste levensjaar op 6/12 reeds overleden), wonen ze dus
op "den Drouk".

Het zijn woelige tijden met sociale onderdrukking, met een oppermachtige kerk en haar politieke arm (de
partij van de bokken), de economische crisis Vader Wischj was steeds een brave, conservatieve
katholiek geweest. Maar zijn Denderhoutem ligt in het oog van de storm : Denderhoutem, Outer, Aspelare :
hier is de kern van het Daensisme. Hier heerst een dynamische sfeer die mensen doet geloven dat de dingen
kunnen en moten veranderen.

In het begin van de jaren dertig bekent ook vader Wischj zich tot het Daensisme. In de zalen van het dorp
gaat hij luisteren naar advokaat De Backer en andere sociaal bewogen sprekers. Na de vergaderingen en na
de zondagdiensten doet hij iets dat hij vroeger nooit deed : hij begint zich te interesseren voor de politiek,
neemt deel aan de gesprekken en blijft al eens plakken.

Moeder Maasse is er niet mee opgezet. In tegenstelling tot wat wij nu weten, wist zij waarschijnlijk niets
van de rol die de Adriaensjes in het begin van de 17e en van de 18e eeuw op hun dorp gespeeld hebben.
Onze familie is altijd politiek actief geweest in Denderhoutem. Het valt evenwel op dat de stroom
vermeldingen van onze voorvaders in de gemeentelijke archieven abrupt stopt in 1766. De grootvader van
Francisca is dan kerkmeester. Daarna wordt het wachten tot 1921, wanneer Petrus Adriaens opnieuw een
schepenambt bekleedt. Maar Petrus is al geen rechtstreekse voorvader meer.

Vader herinnert zich hoe hij, een jaar of negen oud, erop uit gestuurd werd om zijn vader naar huis te halen.
Omdat het eten klaar was ? Omdat er nog werk wachtte ? Omdat vader Wischj niet van stoppen wist ? Feit
is: vader vond het helemaal niet leuk om zijn vader uit caf te gaan halen.

Voor het overige blijven de vragen onbeantwoord, want plots gebeurt een drama : Alos krijgt het vuur in
den buik. De dokter stelt eerst een verkeerde diagnose en wanneer hij een paar dagen later dringend
opgeroepen wordt, weigert hij eerst zich te verplaatsen. Naar vader denkt: omdat de eerdere rekening nog
niet betaald was. Tegen dat hij toch aan het ziekenbed verschijnt, baat zijn aanwezigheid niet meer: Alos
sterft aan een gesprongen appendicitis.

51
Als Alos begraven wordt, is zijn vrouw niet in de kerk: Maasse ligt zelf doodziek te bed. Sinds de dood
van vader heeft ze geen brijzel meer gegeten vertelt vader.

En ding is zeker : het is nit de honger die haar, op 45 jarige leeftijd, amper drie weken na haar man zal
doen overlijden. Ze werd nog overgebracht naar het sanatorium in Lemberge (Merelbeke). Maar de dokters
staan machteloos. Tijdens een bezoek aan zijn doodzieke moeder, maakt vader mee dat de zuster-
verpleegster onder de lakens voelt en gelaten het hoofd schud : moeder blijft bloeden !

Was Maasse, zeven jaar na het overlijden van haar jongste, zwanger ? Pleegde ze een mislukte abortus? Of
zag ze het leven zonder haar man niet meer zitten? Het eerste lijkt mij het waarschijnlijkst, gezien de
opmerking van de zuster.

Geen van beide verklaringen kon aan de kinderen meegedeeld worden. Dus ontstond er een ander verhaal:
"Na moeders overlijden komen gemeente-arbeiders de waterput op de wijk ontsmetten met ongebluste kalk.
Moeder is waarschijnlijk aan een besmettelijke ziekte gestorven, waar mogelijks ook vader aan overleden is"
Het is effectief zo dat sinds de cholera-epidemien de waterputten regelmatig met ongebluste kalk
gereinigd werden. Feit is dat bij de weesjes het vermoeden gestimuleerd werd dat er een verband was.
Waarschijnlijk was dit niet het geval: "het sanatorium in Melle" waar Clmence terecht kwam, is in
werkelijkheid een psychiatrische inrichting. Zware depressie gelinkt aan mislukte abortuspoging of zelfs
zelfmoordpoging liggen dus veel meer voor de hand dan een vage besmettelijke ziekte. De kinderen
mochten trouwens hun moeder bezoeken... Tegelijkertijd blijft er voor eeuwig achter ieder mogelijk
antwoord een vraagteken en een bedenking: Wellicht dronken beiden besmet water ? Maar pompte niet
ieder-een op het gehucht aan dezelfde waterpomp ? En waarom werden de kinderen dan niet onderzocht ?
Of vergaten ze dit ? Sommige feiten zijn gewoon te verschrikkelijk om zo maar te aanvaarden!

Engeltjesmakerij of niet, vader en moeder werden plots, bijna tegelijkertijd weggerukt uit het leven van de
kinderen. Liesken, 17 jaar oud, krijgt de verantwoorde-lijkheid voor de opvoeding van haar jongere broers
en zussen. De burgemeester stak zijn kop even binnen, mijnheer pastoor werd een regelmatige bezoeker en
het leven ging verder.

Maar nog binnen het jaar worden de weesjes getroffen door een tweede ramp : de gezinswoning brandt
totaal uit. Met het geld van de verzekering wordt ter plaatse een nieuwe woning gebouwd. Groter en
mooier, want het oude huisje was zeer bescheiden. Vele jaren later zal Rachel, die de woning overhield,
opmerken dat de brand eigenlijk een zeer goede zaak geweest was.

52
13. OMER ADRIAENS
Vanuit hun nieuwe woning trekt vader Omer vanaf zijn
12 jaar dagelijks naar Aalst om er te werken. Als metser
diender. Hij werkt bij een paar bazen, maar het
metselen gaat hem niet echt goed af. In Terjoden vindt
hij werk als arbeider op "de steenkapperij", in
werkelijkheid een steen-zagerij. gelegen bij het station
(Marbreries et Scieries de Haeltert, later NV RAFFO).
Even werkt hij ook bij Hugo Baeyens, die onder de naam
HUBA wasmachines en bureaumateriaal assembleert in
een fabriekje aan de overkant van de steenweg. Wanneer
schoonbroer Emiel hem vertelt dat er veel meer te
verdienen valt in Brussel, wordt hij echter pendelaar.

Hij werkt in Brussel als draaier, zandstraler en lasser bij


de firma SABELMA. Om het zo ver te brengen heeft hij
na zijn uren vakschool gevolgd. Terwijl hij bij Sabelma
werkt en als convoyeur meerijdt om overal in Belgi
frigotogen te plaatsen in cafs, begint hij opnieuw te
studeren. Schriftelijke cursussen nu, waarmee hij het tot niveau Lager Middelbaar brengt en binnengeraakt
in het Ministerie van Financin.

Rond 1964 slaagt hij in een wervingsexamen van de Algemene Spaar en Lijfrentekas (de ASLK,
inmiddels opgegaan in BNP-PARISBAS-FORTIS Bank).Hij werkt er als klasseerder-copiist en studeert
inmiddels koppig verder. Klerk worden is zijn doel, niveau Hoger Middelbaar bereiken. Maar na een aantal
mislukte examens staakt hij einde van de zestiger jaren zijn pogingen om nog hogerop te komen. Tot zijn
65 jaar zal hij bij de ASLK blijven werken.

Maar we lopen te vlug nu. We moeten terug. Minstens tot 1942. Op dat ogenblik is vader 19 jaar. Jonge
mannen geboren in 1923, werden vrijgesteld van militaire dienstplicht. In moeilijke omstandigheden zorgt
hij thuis, samen met zijn broer en zussen voor een inkomen. Maar het is gevaarlijk om als jonge man in het
bezette Belgi te leven en te werken : De Duitsers zoeken arbeidskrachten en organiseren af en toe razzias
om jonge mannen te kunnen opeisen en naar Duitsland af te voeren.

Nonkel Albert neemt het zekere voor het onzekere en vertrekt vrijwillig naar Duitsland. Hij heeft zo het
vooruitzicht op een leefbare werkomgeving, een stabiele betrekking en een hoger loon dan wat hij in Belgi
zou kunnen verdienen.

Vader blijft thuis. Maar op een nacht omsingelen de Duitsers de kleine wijk en wordt hij van zijn bed
gelicht. Verraden door zijn eigen kozijn vertelde moeder er altijd sarcastisch bij. Voor vader is het op
dat ogenblik een groot geluk dat zijn broer reeds in Duitsland werkt. Hij wordt naar hetzelfde Arbeitslager
gevoerd, in Freckenhorst Hoetmar (nabij Mnster), waar hij op een boerderij wordt ondergebracht en
tewerkgesteld wordt als spoorweg-arbeider. Hij werkt er samen met zijn broer onder Duits toezicht in een
ploeg waarin onder meer ook een aantal Polen, Hongaren en Russen tewerk gesteld zijn. Het werk is hard,
maar doenbaar. Maar we zouden het geen van allen uitgehouden hebben zonder de steun van de
plaatselijke bevolking vertelt vader. Vooral met de dochter van de lokale bakker, Ulla Mense, komt hij
goed overeen.

Tegen het einde van de oorlog beleven ze nog een hachelijke periode : Amerikaanse en Engelse vliegtuigen
hebben het vooral op de spoorweginfrastructuur gemunt. Meer dan eens moeten de arbeiders laten vallen
wat valt en wegduiken in de spoorwegberm. Vader en Albert overleven het avontuur en keren na de oorlog
terug naar huis. Als jonge mensen, in de bloei van hun leven, vinden ze al snel werk. Hun eerste werk zal
een job als lader en losser zijn voor het Amerikaans leger.

53
Op een huwelijksfeest ontmoet vader een textielarbeidster uit Kerksken : Franoise De Pauw. Hoewel
Franoise in Kerksken woont, zijn zowel de familie van haar vader als die van haar moeder afkomstig uit
Denderhoutem. Het wordt een vrij lange verloving, want vooral samen met haar oudere zus, Florine, heeft
Franoise zich voorgenomen niet te trouwen zolang het huisje niet afbetaald is dat haar ouders op Terlicht,
Kerksken, kochten. Uiteindelijk trouwen de twee op 17 november 1951.

Moeder Franoise komt uit een militant Daensistisch gezin. Eentje dat politiek op een heel andere manier
ervaart dan de weesjes.

Laat ons eerst de sfeer bij de weesjes eens proeven : Zij komen uit een oorpronkelijk conservatief katholiek
gezin. Als minderjarige kinderen samen moeten ze wel heel braaf zijn, willen ze niet het risico lopen om in
een weeshuis te belanden. De pastoor is er vriend aan huis. Zij worden grootgebracht met de idealen van
Cardijn en groeien op tot voorzichtige, plichtsbewuste, kerkelijke en sociaal voelende mensen die vanuit de
jeugdbeweging haast vanzelf de overstap maken naar de Christelijke Arbeidersbeweging en daar ook hun
ganse aktieve leven zullen lid van blijven.

Bij alle leden van het gezin valt op hoe veel belang ze hechten aan het naleven van regels en wetten. Hoe
zeer ze zich bewust zijn van klassenverschillen : als arbeider ga je niet om met een dokter, tenzij om je te
laten onderzoeken. Je moet je plaats kennen in de wereld Het zijn ook angsthazen. Als vader aan een
eigen huisje geraakt, is het omdat moeder en tante Florine achter zijn rug om afspreken dat tante Florine het
huisje zal aankopen, want vader durft aanvankelijk de stap niet te zetten. Korte tijd later al kopen vader en
moeder het huisje vervolgens van tante Florine over. Dubbele kosten en voor tante Florine met het nadelig
neveneffect dat ze later, als ze zelf een huis bouwt, geen bouwpremie krijgt omdat het niet haar eerste huis is
Jaren later berekent moeder dat ze met haar groot gezin voordelig naar een ruimere, nieuwe woning kan.
Vader durft opnieuw niet en het kroostrijk gezin blijft in de oorspronkelijke, inmiddels veel te kleine woning
wonen

Dit zijn voorbeelden van beslissingen van vader Omer. Maar in mijn contacten met zijn broer en zussen,
mijn oom en tantes, kreeg ik soms het gevoel dat er een collectieve angst heerste bij de Adriaensjes van hun
generatie. Als gevolg van het gezinsdrama? Ik weet het niet, maar gezien de leeftijd die ze toen reeds
hadden, denk ik dat er meer aan de hand is. Opvallend is bijvoorbeeld dat ook Edgar Huylebroeck in zijn
werk over Denderhoutem maar n zaak weet te vertellen over de Kantebenen van de generatie voor vader,
zijn nonkels dus, en met name: dat ook deze zeer braaf waren. Ergens voelt het alsof de familie reeds een
of meer generaties voor vader zwaar getroffen werd. Zo zwaar dat de ellende in het collectief onderbewuste
een plaatsje kreeg : Door te knikken en braaf te zijn, zo overleef je. Hoogmoed wordt gestraft ! Mogelijks
was het Jean-Baptist, die het als natuurlijk kind van Franoise wel niet gemakkelijk zal gehad hebben, die
deze houding doorgaf ?

54
Bij moeder lagen de zaken lichtjes anders. Grootvader was een envoudig man. Als schoenmaker verdiende
hij een karig loontje, waarmee het gezin nauwelijks rondkwam. Naast de akker moesten losse jobs er voor
zorgen dat de eindjes konden aan mekaar geknoopt worden. Hij maakte klompen, hij was een goed
straatlegger (kasseilegger) en ook hij trok meerdere keren naar Frankrijk om ginds seizoenarbeid te doen.
Grootmoeder hield daarnaast thuis een winkeltje in voedingswaren open en vroeger hielden ze tezelfdertijd
ook nog eens caf ("het zwengeltje" Terlicht, Kerksken) Dat deden grootvaders ouders de generatie
daarvoor ook al (caf "Den Eik", Terlicht, Kerksken). Met dat verschil dat die een ruimer inkomen uit hun
landbouwaktiviteiten verwierven, want ze hadden een boerderij waarop met twee paarden gewerkt werd.

Grootvader had twee roepnamen: Triens Jef, naar zijn grootmoeder Catharina en Jef van de Manken
Haan, wat laat vermoeden dat zijn vader mankte. Al hadden de kinderen daar geen herinnering aan, en
dachten zij dat de naam afstamde van de oude naam van de herberg van zijn ouders.

Grootvader werd vooral getekend door zijn voortvarendheid. Met een vloek en een slag op tafel of tussen
pot en pint besliste hij zaken waar hij beter eerst rustig zou over overlegd hebben. Zo bouwde hij onder meer
een mooi, ruim huis in het begin van de jaren dertig, om dan achteraf te moeten vaststellen dat hij als gevolg
van de wereldcrisis aan geen lening geraakte. De oorlog, de crisis er was altijd wel een goed klinkende
reden, maar feit i : zonder de inzet van tante Florine en ook van moeder Franoise, zou hij in armoede
gestorven zijn.

Die voortvarendheid maakte dat het gezin op een


bepaald ogenblik ook bijna uitgeweken was naar
Amerika. De reismanden waren reeds gekocht. Maar
toen liet hij zich overhalen om toch in Belgi te blijven
wonen. Grootmoeders zuster, Celine, vertrok
trouwens wel, en bouwde in Californi een mooie
toekomst op.
Grootvader had door ervaringen in zijn leven een haat
ontwikkeld tegen de Franssprekende gezagsdragers. De
Belgische staat is voor hem altijd ergens het Belgi van
de eerste wereldoorlog gebleven: Vlaamse soldaten en
Vlaams werkvolk die misbruikt en uitgebuit werden
door Franstalige bazen. Het Daensisme paste hem als
een tweede huid. Tot kort voor zijn dood zou hij het
lijflied der Daensisten zingen. Daensist tot in de kist.
en Vlaming. Hoe pijnlijker de vernedering, hoe
sterker zijn nationalisme. Een tijd lang was een fusie
van Vlaanderen met Nederland zijn ideaal. Later vooral
een sterk en zelfstandig Vlaanderen. In Belgi als het
moest. Zonder de Walen als het kon.
Hij was een man die zijn mening niet onder stoelen of
banken verstopte. Zelfs niet tijdens de oorlog. Hij was
lid van de witte brigade, dus geen collaborateur, maar
slaagde er toch in om overal bekend te geraken als
"zwarte" en in de gevangenis te geraken omdat hij op de
rechtzaak die hij had ingespannen tegen de Belgische
Staat naar aanleiding van het overlijden van zijn zoon
Edgard, in dienst van het Belgisch Leger, ook na
herhaalde aanmaningen niet wilde of kon zwijgen. De overheid betwiste namelijk dat Edgard onder bevel
stond op het ogenblik dat hij omkwam en weigerde daarom hem te herkennen als oorlogsslachtoffer.
Bovendien was hij er van overtuigd dat een officier de laarzen en portefeuille van zijn zoon gestolen had, wat
hij eveneens van de daken schreeuwde.

55
Vele jaren later zal hij zijn zaak toch winnen, nadat ook familieleden van andere soldaten de misbruiken van
de overheid hebben kunnen aantonen op basis van getuigenverklaringen en hij half Vlaanderen is
rondgereisd om handtekeningen te verzamelen die bevestigden dat ook zijn zoon wel degelijk onder bevel
handelde op het ogenblik dat hij jammerlijk verdronk in Frankrijk.
Bij mij thuis hangt nog steeds een schildje
Omdat ik Vlaming ben, uit hout gekerfd in de
gevangenis in Gent. Noch zijn verlies, noch de
periode in gevangenschap, noch de overwinning
achteraf hebben hem een moer veranderd. In
tegendeel wellicht want hoe kon de Belgische
Staat beter bewijzen dat ze repressief was en
tgen de Vlaamse zaak dan door hem zo
oneerlijk te behandelen?
Moeder Franoise ging niet akkoord met de
manier van zijn van haar vader. Ze had veel
meer bewondering voor haar moeder, Maria
Prudentia De Schryver, die in alle stilte en met
grote wijsheid, ondanks haar handicap - ze
mankte zwaar als gevolg van kinderverlamming
in haar jeugd - , de chte steun en toeverlaat was
voor alle andere familieleden, grootvader
inbegrepen. Toch heeft moeder altijd een stuk
van dat vuur van haar vader ook in zich
gedragen. Als kind al schreef ze gedichtjes over
Vlaanderen en gans haar leven heeft ze iets
militants over zich gehad. Een kreupele gaat
nog, was haar standaardantwoord wanneer wij
wilden opgeven.
Edgard - Franoise - Celine
In tegenstelling tot vaders totale respect voor regels en zijn angst om op te vallen door afwijkend gedrag,
gold voor moeder vooral de eigen verantwoordelijkheid : als iedereen in een gracht springt, moet je er
daarom nog niet zelf in springen

56
13. OMER ADRIAENS
Birth : 18 May 1923 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: Father: Adriaens, Aloysius, Mother: Van Herrewegen Clementia

Marriage:
Spouse: De Pauw, Franoise, Gender: Female
Birth : 20 May 1927 in Belgie, O.-Vl., Kerksken
Death : 31December 2007 in Belgie, O.-Vl., Erembodegem-Terjoden - Aalst
Parents: Father: De Pauw, Joseph, Mother: De Schryver, Maria Prudentia

Children:

1. Adriaens, Linda - Birth : 25 August 1952 in Belgie, O.-Vl., Aalst


2. Adriaens, Edgard - Birth : 21 September 1953 in Belgie, O.-Vl., Aalst
3. Adriaens, Marlies - Birth : 27 January 1955 in Belgie, O.-Vl., Aalst
4. Adriaens, Marleen - Birth : 24 June 1956 in Belgie, O.-Vl., Aalst
5. Adriaens, Peter - Birth : 22 October 1959 in Belgie, O.-Vl., Aalst
6. Adriaens, Maria - Birth : 26 January 1961 in Belgie, O.-Vl., Aalst
7. Adriaens, Walter - Birth : 29 April 1962 in Belgie, O.-Vl., Aalst
8. Adriaens, Herman - Birth : July 1964 in., Aalst / Death : July 1964 in Belgie, O.-Vl., Aalst

Walter Adriaens met kinderen: Jeffrey, Walter Junior (Sam) en Deborah + zus Marlies

57
14. WIJ
Wij, dat zijn Linda, ikzelf : Edgard (Eddy), Marlies, Marleen, Peter, Maria (Mieke) en Walter. Onze
gelijkmaker, Herman werd in 1969 te vroeg geboren en overleed al na een paar dagen.

Vader en moeder begonnen hun huwelijk met bijna niets : tot korte tijd voor het huwelijk ging hun loon thuis
in de pot. Omdat vader in 1951 reeds in Brussel werkte, huurden zij een huisje in de Visserstraat te
Denderleeuw, niet ver van het station. Daar werd in augustus 1952 Linda geboren. Het jaar nadien
verhuisden ze naar Terjoden, naar de Ninovestraat, dicht bij De Dries waar moeder een deel van haar jeugd
had doorgebracht. Daar werd ik geboren. Ook dit huis beviel hen niet. Vooral niet toen bleek dat de kelder
bij elk onweer onder water liep. Zoals reeds vermeld schakelde moeder haar zuster Florine in om een huisje
aan de Geraardsbergsesteenweg te kunnen kopen tegen vaders zin in. Daar werden alle andere kinderen
geboren. Het gezin bleef er wonen tot moeder op 31/12/2006 plots overleed. Tegen die tijd waren de
kinderen allemaal al geruime tijd het uis uit. Vader was ernstig ziek geworden en verbleef reeds een teetal
jaren bij dochter Marleen. Deze had in Kerksken het huis dat tante Florine gebouwd had op de plek waar
vroeger haar ouders woonden, overgekocht en volledig laten renoveren.

Vader heeft zich pas laat in zijn leven financieel gerust gevoeld. Zijn eerste zorg was dan ook: de lening
van het huisje zo vlug mogelijk terugbetalen. Met vele overuren en inspanningen slaagde hij daar in op acht
jaar tijd. Achteraf gezien kan je stellen dat hij er beter wat langer over gedaan had en wat meer tijd en geld
besteed had aan de aangename dingen des levens. Want in mijn prille kindertijd ging lke frank naar de
afbetaling van ons huis. Op speelgoed, schoolreizen en kleding werd enorm bespaard. Voor eten
daartegenover, was er altijd geld. Al kwam er bijvoorbeeld slechts zeer uitzonderlijk biefstuk op tafel.

Nadien veranderde dit langzaam. Vooral sinds vader in de ASLK aan het werk geraakt was, verbeterde de
levensstandaard van de familie aanzienlijk. Een fiets hoefde niet langer het afdankertje van iemand anders te
zijn en, met enige vertraging tegenover de meeste andere gezinnen dook ook bij ons thuis enig comfort op :
een draagbaar radiootje, een platenspeler, een bandopnemer, een T.V. en nog later zowaar ook een auto.
Halverwege de jaren zeventig, nadat moeder jarenlang vruchteloos geprobeerd had vader te overhalen om te
verhuizen naar een nieuwbouw-woning, werden er in de woning ook belangrijke verbouwingswerken
uitgevoerd.

Vader en moeder waren aktief in de Christelijke Arbeidersbeweging (KWB en KAV) en een tijdlang lid van
het Davidsfonds. Als hen evenwel iets onderscheidde van de gemiddelde dorpsgenoot, was het wel hun
haast fundamentalistische geloofsbelevenis. Heel lang werd bij ons thuis elke avond de paternoster gebeden,
vaak gevolgd door de vier akten des geloofs (akte van geloof, hoop, liefde en berouw) en een litanie
(gebed ter bekoming van een genezing of andere weldaad) of een paar godsdienstige liederen. Vele jaren
lang vertrok vader lke dag t vroeg naar het werk, zodat hij eerst naar de mis kon gaan. Geloof was de
sleutel die thuis op alle deuren paste : wijwater tegen blikseminslag, bidden op de knien als straf, heiligen
aanroepen ter genezing, bidden uit dankbaarheid voor wat bekomen werd er kwam geen einde aan.

Het duurde tot een eind in de jaren zeventig voor er, de familiefeesten en een sporadische fles kinawijn
uitgezonderd, bier of andere alcoholische dranken thuis toegelaten werden. Ook op vlak van drinkgeld
voor de kinderen waren onze ouders uitermate karig. Als kind mochten we 1 fr per week besteden. Destijds
genoeg voor een brokkelpak (een papieren zak met afval van koeken) of n chick uit de chickenbak.
Toen ik, als tienjarige op internaat gestuurd werd, kreeg ik 20 fr mee per drie weken. En flesje limonade of
een frisko kostten toen op school 5 fr. Van zodra ik begon te roken, heeft mijn drinkgeld nooit volstaan om
mijn sigaretten te betalen. Als ik op caf ging, kon ik met mijn drinkgeld welgeteld n pintje per week
kopen, maar aangezien ik ook rookte kon ik virtueel gewoon niets. Ook op kermissen bestond onze
hoofdaktiviteit in toekijken. Gelukkig voor de jongere kinderen werden onze ouders mettertijd wat
vrijgeviger.

Op schoolgebied werd de lat aanvankelijk zeer hoog gelegd : 7/10 op n post op mijn rapport stond geruime
tijd gelijk aan een verbanning naar de slaapkamer gedurende het grootste deel van de zaterdagnamiddag. Het
beoogde doel was officieel : mij aanzetten om te leren. In werkelijkheid voelde ik mij vaak stiefmoederlijk

58
behandeld in vergelijking met de meisjes, waarvoor heel wat meer tolerantie betoond werd. De echte reden
van mijn verbanning, vond ik, was vooral: de rust in huis verzekeren. Geen wonder dat ik mettertijd ging
rebelleren en mijn vrije tijd als kind bij voorkeur op straat, in de velden of op de nabije steenkapperij
doorbracht.
Als er al een taboe bij ons thuis heerste, was het : SEX. Zelfs wanneer de meisjes niet op hun kamer waren,
gold voor mij een absoluut verbod om hun kamer te betreden. Toen ik als twaalf jarige naar vaders zin te
goed opschoot met een schoolvriendinnetje van Marlies, werd het meisje prompt aan de deur gezet en
werden haar ouders ingelicht over haar wel zeer verderflijk gedrag. Dit hoewel wij enkel dachten aan samen
spelen en er zelfs nooit een enkel kusje tussen ons uitgewisseld was. Ouder wordend werden om dezelfde
reden mijn vrienden thuis geweerd : met al die meisjes in huis kon je immers niet voorzichtig genoeg zijn.
Het was een bevreemdende en vervreemdende bedoening.
Nooit heb ik me kunnen ontdoen van de gedachte dat er ergens een bijzonder schokkende ervaring ten
grondslag ligt aan een dermate overdreven bezorgdheid. Misschien moeten we daarvoor wel terug naar
Francisca ?

Als ik, zestiger nu, naar mijn broers en zusters kijk, zie ik de sporen van onze opvoeding :
1. In een toenemend seculiere wereld, kozen Linda en Marleen voor een meer fundamentalistische
geloofsbeleving en werden protestant.
2. Marlies trok als ontwikkelingshelpster naar Chili en leefde er bijna 13 jaar in een krottenwijk aan de rand
van Santiago, waar zij een socio- educatief project opstartte dat wij nu, dertig jaar na haar vertrek, nog
steeds steunen.
3. In haar spoor werkten ook Peter en Walter geruime tijd in Chili. Beiden huwden met een Chileense en
zorgden voor prachtige kinderen. Minstens vijfhonderd jaar lang putten wij bijna uitsluitend uit het
genetisch materiaal van Denderhoutem. Als Sam,Jeffrey, Natasha en Tamara onze genen en/of naam
doorgeven aan volgende generaties, zullen zij deze op hun beurt met een goeie scheut vers bloed
versterken.
4. Marlies en Mieke zijn beperkt politiek actief bij De Groenen.

De meisjes Adriaens zijn verzorgsters :


Linda baat een bijbel-boekenwinkeltje uit en is actief in haar geloofsgemeenschap.

Marlies en Marleen werden verpleegster. De eerste had gedurende 12 jaar een socio-educatief project in een
sociale wijk in Chili en runde na haar terugkeer in Belgi een crche. Bovendien heeft zij zich ontfermd
over Walters dochtertje, Deborah, die met een handicap ter wereld kwam.
De tweede is voor de halve wereld moeke. Naast haar eigen kinderen nam ze een pleegzoon op in haar
gezin en ontfermde zich meerdere keren over kinderen of jonge mensen die in hun eigen gezin niet de
geborgenheid en liefde vonden die ze nodig hebben. Een aantal jaren had ze haar handen vol in haar eigen
kleine priv-kliniekje : ze zegde haar werk als verpleegster op om voor onder meer vader en tante Florine
te zorgen.
Weinig mensen hechten zoveel belang aan het bezoeken, aanmoedigen en beschermen van ouderen en zieken
als Mieke, die daarnaast ook de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van Walters jongste zoon, Jeffrey,
op zich nam en zich constant inzet voor studiebegeleiding van jonge immigranten.
De jongens zijn familie-mannen : Wij zien het als onze taak zekerheid en stabiliteit te verzekeren in onze
gezinnen en doen dit met inzicht, begrip en verdraagzaamheid. Het is hierbij schrijnend dat juist Walter, die
van alle jongens nog het meest waarde hechtte aan zijn gezin, zijn gezinnetje zag uiteenvallen en door een
combinatie van omstandigheden (zwakke rug, ongeval, mislukking van een pogingom als zelfstandige in zijn
levensonder-houd te voorzien) van een invaliditeits-vergoeding moet leven en de zorg voor zijn kinderen
moest afstaan aan zijn zussen. Ondertussen heeft evenwel ook hij het geluk teruggevonden bij zijn Pilar .
In Chili.

59
60
VERSPREIDING VAN ONZE NAAM IN BELGIE
Blijven wij even stilstaan bij onze familienaam, dan merken we :
Verspreiding van de naam Adriaenssens

... Dat de naam


Adriaenssens hier in de
omgeving zo goed als
verdwenen is: Anno
2008 is er geen enkele
persoon meer met die
naam in Herzele
geregistreerd (Sint
Lievens Esse maakt
thans deel uit van
Herzele) en ook in de
omliggende gemeenten
veel blanco velden. In
Erpe Mere, waarvan
Aaigem ondertussen deel
uitmaakt, zijn er slechts
drie.

Bij de verdeling over


Vlaanderen valt op hoe
de naam Adriaenssens
vooral in het Antwerpse geconcentreerd is.

Verspreiding van de naam Adriaens

Qua totale aantallen


zijn wij met 1438 keer
Adriaens in de
minderheid tegenover
de 1662 landgenoten
die Adriaenssens
noemen.

De verspreiding van
de naam is totaal
verschillend.

Haaltert Denderhoutemis
tot op vandaag herkenbaar
als bakermat, met extra
kernen in het Leuvense,
Hasselt en Antwerpen.

61
SPOREN VAN ADRIAENS-EN
1. IN DENDERWINDEKE 1788 - 1796
Wanneer Adrianus Adriaenssens in 1788 in Denderwindeke trouwt met Albertina Beirens, verklaart hij dat
hij afkomstig is uit ESSCHE en zoon is van Petrus Adriaenssens uit EIJGEM. Opnieuw zien wij de
beweging bevestigd: eerst Aaigem, vervolgens Sint Lievens Esse en van daaruit "de rest van de
wereld" ...
ADRIAENSSENS Adrianus ( L ) ex Sint Lievens Esse x VIERENDEEL Livina ( L )
Huwelijk op 03/02/1788 met tt. Andreas Vierendeel ( L ) en Joanne Baptiste Adriaenssens ( L )
Hij is 29 jaar ex Essche fs. Petrus ex Eijgem en Albertina Beirens ex Woubrechtegem
Zij is 24 jaar en dv. van Anthonius en van Joanna Verhasselt

Hij + 12/12/1823 oud 66 jaar maritus Livina Vierendeel fs. Petrus en Albertina Beirens , overleden in zijn huis te
Meersvoorde , aangifte door zijn zoon Eduardus oud 28 jaar en door zijn schoonzoon Carolus Ludovicus Vander
Linden oud 30 jaar

Zij + 31/01/1825 oud 63 jaar fa. Antonius en Joanna Verhasselt uxor Adriaenus Adriaenssens

Volkstelling anno 1796 , het gehucht Meersvoorde - Adriaenssens Adrianus x Vierendeel Livina ( 6 )
1. Adriaenssens Adriaen , 40 jaar , landbouwer
2. Vierendeel Livina , 36 jaar , vrouw
3. Verhasselt Joanna , 79 jaar , moeder van Livina
4. Adriaenssens Petrus Josephus , 6 jaar , zoon
5. Adriaenssens Benedicta , 2 jaar , dochter
6. Adriaenssens Eduardus , 10 maand , zoon
1. 01/02/1789 infans - thuis gedoopt en direct overleden
2. 11.01.1790 Maria Anthonia + 31.01.1790 oud 3 weken
P. Jan Baptiste Adriaenssens ( L ) - M. Anna Maria Vierendeel ( L )
3. 06.12.1790 Petrus Josephus
P. Petrus Josephus Grenez ( L ) - M. Livina Vander Poorten ( L )
4. 25.12.1791 Albertina + 23.03.1795 oud 3 jaar
P. Cornelius Josephus Vierendeel - M. Albertina Beirens
5. 24.11.1793 Benedicta
P. Antonius De Backer - M. Joanna Verhasselt
6. 23.06.1795 Eduardus x1 Victoria Hendrickx , hij x2 Theresia Van Neygen
P. Carolus Vierendeel - M. Joanna Norbertina Roosens
7. 19.10.1796 Francisca + 10/03/1803 oud 6 jaar
P. Petrus Adriaenssens - M. Maria Antonia Gronie
8. circa 1798 Carolus + 06/03/1803 oud 5 jaar
9. circa 1799 Agneta - x Carolus Ludovicus Vander Linden - zij + in 1831 oud 32 jaar -
10. 10/03/1801 Isabella
P. Andreas Vierendeel - M. N. De Backer
11. 02/04/1802 Petrus Livinus + 24.05.1808 oud 6 jaar
P. Petrus Livinus De Pril ex Voorde oud 22 jaar - M. Catharina Vierendeel ex Zandbergen oud 23 jaar
12. 10/03/1804 Francisca + 08.06.1808 oud 4 jaar
P. Petrus Joannes De Foer ex Ninove - M. Maria Joanna Van Vreckem ex Zandbergen
13. 06/05/1806 Joanna Catharina
P. Petrus Joannes Vander Haegen - M. Scolastica Vierendeel
14. 01/04/1808 Carolus
P. Jan Baptiste De Smet - M. Benedicta Adriaensens

62
Acht jaar later gebeurt er in Denderwindeke iets merkwaardigs:

ADRIAENS Franciscus ex Ninove trouwt met VIERENDEEL Petronilla ex DW

Huwelijk op 05.05.1796 van :

Adrianus Franciscus Adriaens (1759 - 1840) ex Ninove (Herlinkhove) fs. Egidius en Carolina Colins
oud 37 jaar, met Petronilla Vierendeel (1769 - 1845) fa. Jan Baptiste en Elisabeth Bieseleijden oud 26
jaar. tt. Petrus Adriaens en Livinus Diependaele.

De familie verhuist naar Ninove


(waarschijnlijk Herlinkhove), waar hij
werkt als kleermaker en zij als
dagloonster.

Het merkwaardige van de zaak is dat


Franciscus een kleinzoon is van Joannes
en Jacoba Cobbaert en broer van onze
voorvader Egidius die, na een overstapje
naar Ninove (Herlinkhove), zal
terugkeren naar Denderhoutem om er
onze stamboom verder te zetten.

Wij zien met name dat er in


Denderwindeke n familie
Adriaenssens is, afkomstig uit Sint
Lievens Esse en voorheen uit Aaigem,
met een telg getrouwd met een jufflouw
Vierendeel. Acht jaar later duikt er ook
n familie Adriaens op, die uit alle
Denderwindegemnaren er ook precies
een jongedame Vierendeel uitpikt om
mee te trouwen.

Aanwijzing te meer dat er ook nog op


Alois Adriaens Artproduction het einde van de 18e eeuw contacten zijn
tussen de familie Adriaenssens uit
Aaigem / Sint Lievens Esse en onze stam Adriaens uit Denderhoutem / Herlinckhove.

63
2. SINT LIEVENS ESSE 1658

Vl familieleden kunnen er in Sint Lievens Esse nooit gewoond hebben, aangezien de naam zowel in Sint
Lievens Esse als in de omliggende gemeenten driehonderdvijftig jaar na de start van de parochiale registers
vrijwel niet meer voorkomt. Hetzelfde geldt trouwens voor Aaigem.

Het lijkt niet onlogisch te veronderstellen dat in de 16e eeuw in Aaigem n Adriaen woonde, wiens zonen
zowel in Sint Lievens Esse als in Denderhoutem aan de wieg stonden van de familienaam.

64
3. AAIGEM
Arnoldus Adriaens in directe omgeving van Aaigem (Mere) 1633 - 1634 :

65
Adriaen Adriaens uit Eijgen trad op 14 september 1753
in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie
Heenreis
1753
vrijdag 14 september : Adriaen Adriaens (uit Eijgen) in dienst als
bosschieter bij kamer Zeeland. (ook busschieter: fuselier, zeesoldaat, kanonnier.)
Vertrek van het schip Pasgeld op weg naar Batavia
1754
donderdag 10 januari = 118 dagen na vertrek:
Aankomst van het schip Pasgeld op deKaap
zondag 3 februari = 24 dagen na aankomst op de Kaap.
Vertrek van het schip Pasgeld van de Kaap
woensdag 15 mei = 101 dagen na vertrek van de Kaap, 243 dagen na vertrek uit
Nederland
Aankomst van het schip Pasgeld inBatavia
Terugreis
1758
woensdag 18 januari = 1344 dagen na aankomst in Batavia
Vertrek van het schip Delft met kamer Delft vanuit Batavia
zondag 26 maart = 67 dagen na vertrek uit Batavia
Aankomst van het schip Delft op de Kaap
zaterdag 22 april = 27 dagen na aankomst op de Kaap
Vertrek van het schip Delft van de Kaap met bestemming Nederland
zondag 30 juli = 99 dagen na vertrek van de Kaap, 193 dagen na vertrek uit Batavia
Aankomst van het schip Delft in Nederland
1780 dagen na indiensttreding
Uitdiensttreding Adriaen Adriaens (Delft), reden: gerepatrieerd

Opmerkingen
Maandbrief: nee / Schuldbrief: ja

The four passengers included two condemned persons; they disembarked at the Cape.
After the arrival of the ship at patria its name was altered into ERFPRINS (see 3757/7607, etc.);
the new ERFPRINS replaced the previous ERFPRINS, stranded and wrecked off

66
4. ASSE, OPWIJK, BAARDEGEM
Arnoldus en andere naamgenoten Adriaens in Asse, Opwijk, Baardegem ca 1630:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het vierde kind uit het gezin van HENDRIK VAN DER GUCHT den ouden, (zv. Gielis) en diens
vrouw, MARGARETA VAN COUWENBERGHE, geb. ca 1568, heette Anna ca 1598. Zij
trouwde met Arnold Adriani, Hoogmeier van het land van Asse.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adriani, Hendrick Meester
1. Marriage 1 ca 1630 : Spouse: Van Langenhove, Lucas Meester - Death : 30 AUG 1638 Asse
Father: Van Langenhove, Egidius - Mother: Van Candriesch, Gertrudis Joff.
2. Marriage 2 : 29/12/ 1639 in Mollem - Van Mulders, Barbara - : 1609 Asse - Death : 26 OCT 1665 Asse
Father: Van Mulders, Peeter - Mother: Van der Heyden, Joanna

Children:
Adriani, Arnoldus - Marriage: 14 SEP 1673 in Denderbelle -
Spouse: Beeckman, Maria - Birth : 08 SEP 1648 Denderbelle
Father: Beeckman, Egidius Magister - Mother: Seghers, Georgia

Children:
Adriani, Joanna - Birth : 06 FEB 1681 Asse - Death : 01 JAN 1748 Asse
Marriage: 26 SEP 1713 in Asse
Spouse: Van Mulders, Steven -
Birth : 10 APR 1681 Anderlecht - Death : 01 MAY 1764 Asse
Father: Van Mulders, Petrus - Mother: Verheyleweghen, Joanna
Children: Van Mulders, Anna Maria

Adriani, Judocus Bernardus


Birth : 16 FEB 1686 Wieze
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adriaens, Judocus
Father: Adriaens, Pieter - Mother: N, N
Death : 01 NOV 1741 Opwijk
Marriage 1: 30 MAY 1698 in Opwijk
Verdoodt, Joanna
Marriage 2: 20 FEB 1726 in Opwijk

Van Nuffel, Elisabeth

67
Birth : 02 JAN 1695 Opwijk - Death : 03 JUL 1728 Opwijk
Father: Van Nuffel, Michiel - Mother: Vermeiren, Anna
Children:
Adriaens, Joanna
Marriage 3 : 17 FEB 1729 in Opwijk
Spouse: Van Damme, Catharina

Children:
Adriaens, Aldegonde
Birth : 16 DEC 1729 Opwijk - Death : 11 OCT 1803 Baardegem
Marriage: 10 MAY 1749 in Opwijk
Spouse: Van Langenhove, Petrus
Birth : 10 APR 1712 Baardegem - Death : 19 SEP 1804 Baardegem
Father: Van Langenhove, Petrus - Mother: Verhasselt, Catharina
Children:
Van Langenhove, Maria Theresia
Van Langenhove, Joanna Maria
Van Langenhove, Petrus Josephus
------
Adriaens(sens), Petrus
Birth : 02 APR 1731 Opwijk
Marriage: 20 OCT 1771 in Opwijk
Spouse: Buyens, Anna Maria Philippa
Birth : 23 OCT 1737 Opwijk
Parents: Father: Buyens, Jan - Mother: De Valck, Catharina
-------
Adriaens, Paulus
Birth : 12 SEP 1733 Opwijk - Death : 29 DEC 1767 Baardegem
Marriage: 04 JUN 1767 in Baardegem
Spouse: Van der Stappen, Theresia
Birth : 11 OCT 1739 Baardegem - Death : 13 MAR 1805 Baardegem
Parents: Father: Van Stappen, Gerardus - Mother: Vermeiren, Elisabeth

Tamara Adriaens en Jan


Impens

Tamara is de dochter van


Eddy (Edgard) en Arlette
Scheerlinck

68
Vlaanderen sterft
16e & 17e eeuw: Spanjaarden, Fransen en Hollanders vechten hun vetes bij ons uit
In de tweede helft van de 16e eeuw vallen de Spanjaarden
hier binnen. Van dan af zullen de vreemde soldaten hier niet
meer weg zijn.
Eens Spanje bedwongen, sluit Lodewijk XIV immers met de
Nederlandse koning Frederik Hendrik van Oranje een geheim
akkoord waarbij zij de Zuidelijke Nederlanden onder hun
beidjes verdelen. Prompt daarna valt Frankrijk Vlaanderen
binnen (1648). We zullen de Fransen hier nog heel veel zien,
Bijvoorbeeld in de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-
1748), tijdens de Eerste Coalitieoorlog (1792-1797) en bij de
Belgische "Revolutie" (1830-1839).
De gevolgen voor de gewone mensen hier zijn desastreus.
Nadat in de 15e eeuw de bevolking quasi gehalveerd was als gevolg van opeenvolgende pest epidemien -
het aantal inwoners van Denderhoutem zakte zelfs van rond de 1500 naar minder dan 300 !! - , zien wij dat
als gevolg van de inval van de Spanjaarden tussen 1575 en 1595 opnieuw de helft tot zelfs twee derden van
de mensen in de regio sterven of verdwijnen: Appelterre gaat van 665 naar 183 mensen, Aspelare van 713
naar 583, Denderwindeke van 1005 naar 325, Neinof van 325 naar 50 (!!), Ninove van 2230 naar 665, Outer
van 480 naar 54 (!!), Pollare: van 240 naar minder dan 60, enz...
In 1572 en 1580 worden in verschillende gemeenten opnieuw pesthaarden vastgesteld. Af en toe blijven die
ook in de volgende decennia her en der opduiken. Na een moeizame herstelperiode tijdens de eerste helft
van de 17e eeuw, verergert de ellende opnieuw: tussen 1666 en 1686 "verdwijnen" in Aspelare 200 mensen
op 875, in Denderwindeke 250 van de 1125, in Neinof zakt de bevolking van 125 naar 92, in Ninove van
1750 naar 1125. Okegem: van 419 naar 263, Outer van 515 naar 384, ...
Soortgelijke cijfers vinden we over gans Vlaanderen. Niet alleen het direkte oorlogsgeweld is
verantwoordelijk voor de rampzalige situatie. Van 1666 tot 1669 wordt de hongerende bevolking getroffen
door een nieuwe pest epidemie. Na de uitzonderlijk strenge winter van 1697, mislukt bovendien in 1698 de
oogst. Ik gebruik vrijwillig de term "verdwijnen", want de daling van de bevolkingcijfers is niet alleen aan
overlijdens te wijten. Het herstel van de aantallen n de opeenvolgende crises verloopt daarvoor te snel.
Er zijn hiervoor verschillende redenen: mensen ontvluchten de stad en trekken in bij familie op den buiten,
waar ze gemakkelijker in eigen voeding kunnen voorzien en ze hopen dat besmettingen minder snel
doorgegeven worden. Later keren ze dan terug naar de stad. Of, vooral eind 16e eeuw: ze vertrekken naar
Nederland. Algemeen wordt gesproken van zo'n 200.000 Vlamingen die om redenen van zaken, geloof en
overleving naar het Noorden vluchtten. 10% van de bevolking stelt men dan, waarvan een deel later
terugkeert. Met dergelijke cijfers moet men echter voorzichtig zijn: bijna de helft van de Antwerpenaren
trok naar het noorden, maar in Denderhoutem zal het verhoudingswijze gezien om veel beperkter aantallen
gegaan zijn. Er zullen zeker een paar mensen naar Nederland gevlucht zijn en sommigen zullen later terug
gekeerd zijn, maar even zeker betreft het hier geen grote getallen
Kortom, achter de lijsten van namen en geboorten in dit werkje gaat meer doffe miserie schuil dan wij ons
ook maar bij bendadering kunnen voorstellen. Ik zette in het gezin van voorvader Joannes de overlijdens in
de pestjaren 1668 en 1669 in een ander kleurtje en cursief. Da's al indrukwekkend genoeg op zich, maar
tussen de vele mensen waarvan na hun geboorte niets meer vermeld is, zullen het grootste gedeelte deze
donkere tijden evenminoverleefd hebben!

69
De Bakermat van onze familie(naam)
Wij vinden de oudste onbetwistbare inschrijvingen op naam van onze voorvaders terug in de parochie-
registers van Ninove - Herlinkhove: in 1606 trouwt Theodorus (Dierik) Adriaens met Joanna (Jenneke,
Jozyne) Willems en vermeldt hij dat hij de zoon is van Arent (Arnoud, Arnoldus) uit Aaigem.
En inderdaad: Dierik Adriaens, zoon van Arnoldus, liet zich eerder in Aaigem (in 1595) ook al als
buitenpoorter van Geraardsbergen registreren. Een tijd na zijn huwelijk, in 1622, laat hij ook zijn echtgenote
als buitenpoorter inschrijven. Deze keer zowel in Aaigem als in Sint Lievens Esse.
In 1611, vijf jaar na Dierik, huwt Dieriks zoon Joannes (Jan) met Jozyne De Greve. Dit koppel vestigt zich
in Denderhoutem , waar ze de stamouders worden van alle naamgenoten uit Denderhoutem n (op n
uitzondering na) van Ninove en Outer.
In Sint Lievens Esse vinden we naast Dierik nog een tweede persoon die buitenpoorter van Geraardsbergen
wordt (in 1626) en als familienaam ADRIAENSSENS opgeeft, met de bijkomende vermelding dat hij de
zoon is van Dierik. Het betreft Adriaan Adriaenssens, gehuwd met Joosyne Tuypens. Mogelijks is Adraan
dus een broer van Joannes. Zekerheid bestaat daaromtrent niet, want in Sint Lievens Esse beginnen de
parochieregisters pas na 1650 en we vinden Adriaan niet terug als peter van een vande kinderen van Joannes.
Adriaan overlijdt in 1663 op 65-jarige leeftijd en zou dus in 1598 geboren zijn. Bij het overlijden van
Judoca Tuypens, echtgenote van Adriaan, twee jaar eerder, vermeldt de priester "echtgenote van
burgemeester". Adriaan heeft nakomelingen, want de registers van Sint Lievens Esse vemelden dat hij
getuige was bij de doop van zijn kleinkinderen Adriana (1654-1654), Adrianus (1663-1671) en nogmaals
Adriana (geb 1672), terwijl zijn echtgenote meter was van Judoca en Petrus (tweeling?) in 1655
Maar Dierik leefde toch in Aaigem? Aaigem maakt net als Denderhoutem deel uit van het land van
Rotselaar en ook van Sint Lievens Esse naar Aaigem is maar een kleine stap. InAaigem, waar de registers
ook al rijkelijk laat beginnen, vinden wij een of twee generaties later bij burgemeester Geraard
Adriaenssens, de vermelding dat hij een zoon is van Adriaen. Geraard werd geboren rond 1640. Technisch
kan hij dus perfect de zoon geweest zijn van Adriaan uit Sint Lievens Esse. Bewijzen hiervoor ontbreken
opnieuw. Hoe dan ook: Geraard huwde op 10.05.1664 te Aaigem met Josyne D'Hondt (1640-1698) en had
er kinderen :
o :
Adrianus Adriaenssens 1665-1723 Joannes Adriaenssens 1667
Joannes Adriaenssens 1668 Joanna Adriaenssens 1671
Egidius Adriaenssens 1673 Egidius Adriaenssens 1675
Judoca Adriaenssens 1676 Elisabeth Adriaenssens 1676
Petrus Adriaenssens 1677-1754 Petrus Adriaenssens 1679
Maria Adriaenssens 1681
In Sint Lievens Esse en Aaigem praten wij over mensen met de familienaam "Adriaenssens", in
Denderhoutem en Ninove over mensen met familienaam "Adriaens" ... hoe zit dat?
De naam ligt nog niet echt vast bij de aanvang van de registers. Nu eens noteert een pastoor "Adriaenssens",
dan weer "Adriaens" of nog andere vormen (Adriani, Adriaensen, ...). Ook in andere officile stukken
(aktes, gerechtsdocumenten) zien wij dat aanvankelijk vooral Adriaenssens gebruikt wordt. Pas na een tijdje
wordt orde op zaken gesteld en gaat men in Denderhoutem en Ninove consequent Adriaens gebruiken,
terwijl men in Sint Lievens Esse en Aaigem de voorkeur geeft aan Adriaenssens.

(info registers van Sint Lievens Esse en Aaigem, Ninove en Denderhoutem gebaseerd op het werk van
Herman Van Isterdael en Guy Borichem (Ninove - Herlinkhove) en van Gunther De Paepe (Denderhoutem)

70
Op basis van de huidige stand van zaken hebben wij zekerheid over een aantal gegevens:
1. Onze oudst gekende voorvader is Arent Adriaens, vader van Dierik, grootvader van Joannes.
2. Dierik (Theodorus) woonde te Aaigem en had ook belangen in Sint Lievens Esse. Dierik is
voldoende welgesteld om zichzelf en zijn echtgenote als buitenpoorter van Geraardsbergen te laten
registreren. Hemzelf: in Aaigem, zijn echtgenote zowel in Aaigem als in Sint Lievens Esse.
3. Ook Adriaan Adriaenssens, woonachtig in Sint Lievens Esse noemt zich "zoon van Dierik". Bij het
overlijden van de vrouw van Adriaan vermeldt de pastoor "echtgenote van burgemeester". Zij
overlijdt twee jaar voor Adriaan. Ze wordt te Sint Lievens Esse begraven. Er worden gn
peterschaps- of andere banden gevonden tussen deze Adriaan Adriaenssens en Joannes Adriaens, die
toch zijn broer zou moeten zijn. Hij kan dus best zoon van een andere Dierik zijn. Of ze kunnen in
onmin met elkaar geleefd hebben.
4. In de parochielijsten van Aaigem is de eerst vermelde Adriaenssens: Geraard, geboren rond 1640,
burgemeester van Aaigem, zoon van Adriaan. Er is geen bewijs dat hij een zoon is van Adriaan
uit Sint Lievens Esse, geboren in 1598. De mogelijkheid bestaat. De registers beginnen in Sint
Lievens Esse en Aaigem ongeveer 50 jaar later dan in Ninove en Denderhoutem.
5. Joannes Adriaens, zoon van Dierik Adriaens uit Aaigem, kleinzoon van Arent, trouwt met Jozyne De
Greve uit Iddergem. Hij vestigt zich te Denderhoutem en is de stamvader van alle personen met
familienaam Adriaens die in Denderhoutem geregistreerd worden.
6. Na ee periode waarin verschillende vormen van onze naam dooreen gebruikt worden, kiest men voor
de leden van onze familie in Denderhoutem en Ninove consequent voor Adriaens, in Sint Lievens
Esse en Aaigem voor Adriaenssens.
7. Binnen de beperkte keuze aan voornamen die destijds bestond, valt op dat de families Adriaenssens
in Aaigem en Sint Lievens Esse en Adriaens in Denderhoutem een voorkeur hebben voor dezelfde
namen! Oorzaak: veelal gaf de peter zijn naam door aan zijn petekind. Teken te meer dat alle
gezinnen dezelfde stamvaders en dus oorsprong hebben.
RECURRENTE VOORNAMEN:
Adrianus/a, Theodorus/a, Joannes/a, Joannes-Baptiste, Egidius, Elisabeth, Judocus/a, Petrus, Petronella,
"EENMALIGE" VOORNAMEN:
Arnoldus, Catharina, Cornelius, Cornelia, Laurentius, Maria, Nicolaus, Livinus, ....
Kanttekening:
De eerste twee kinderen van Joannes (Jan), krijgen hun grootouders Dierik en diens echtgenote Jozyne als
peter en meter. Maar het derde kind, Joanna, krijgt gn Adriaens als peter, noch als meter (Jan Bernars -
Joanna Van Den Storme). Het vierde, onze voorvader Theodorus, ook Dierik dus, krijgt Theodorus Adriaens
als peter. Vreemd is dat bij de doop van het eerste kind gesproken wordt over peter Dierik Adriaens, terwijl
hier de vorm "Theodorus" gebruikt wordt. Mogelijks heeft Dierik dus naast Adriaen en Jan, ook een zoon
Dierik (Theodorus) en betreft het hier twee verschillende peters met dezelfde naam. De peters en meters van
het vijfde, zesde en zevende kind worden geleverd door de families Van Der Straeten, Guens, Van Den
Storme, Lievens, Van der Paelt en Melief.
Twee namen zijn dus opvallend afwezig: Adriaan en Judoca Tuypens. Adriaan overlijdt in 1663, Judoca
in 1662, lang na de geboorte van het laatste kind van Joannes (1629). Er blijkt dus toch wel meer de beide
families te scheiden dan alleen maar de schrijfwijze van hun familienaam!

Anderzijds werd mij volgende info meegedeeld.


Op 01.10.1722 huwt in Aaigem ene Petrus Adriaenssens met Anna De Backer (1705-1750).
Dit koppel noemt op 21/08/1723 hun eerstgeborene Egidius. Peter van deze jongeling is zijn grootvader,
Egidius Adriaenssens. Meter is Maria Anna De Meyer. Het koppel krijgt op 30/01/1726 een tweede kind :
Maria Anna. Peter is nu Peter Elskens. Meter is Maria Van Vaerenbergh.
We hebben hier dus een mogelijke aanwijzing voor een nauwe link tussen de familieAdriaenssens uit
Aaigem en de familie Egidius Adriaens - Maria Van Vaerenbergh uit Herlinkhove. Noteer bijkomend ook
dat "onze " Judocus Adriaens, zoon van Theodorus, in 1668 huwde met Maria De Meyer.

71
ADRIAENS OF ADRIAENSSENS ?
Een voorbeeld van familienaam hokus-pokus : In Aaigem registreren ze Petrus Adriaens als
Petrus Adriaenssens, maar zijn dochter Maria Anna dan plots wel als Adriaens !

Bron:
http://gw5.geneanet.org/index.php3?b=rudyschockaert&lang=nl;pz=lieselot;nz=schockaert;ocz=0;p=petrus;n
=adriaenssens

Maria Anna Adriaens


Burgerlijke staat

Geboren op 30 januari 1726 Aaigem - Overleden op 9 maart 1795 - Aaigem , (69 jaar
oud)

Ouders
o Petrus Adriaenssens /1699-1769 ( : 27 jaar oud)
o Anna De Backer /1705-1750 ( : 21 jaar oud)

We stellen ook vast dat de enige Adriaens waarvan wij met zekerheid weten dat zij ook uit
Aaigem naar Denderhoutem kwam, in Aaigem Adriaenssens noemde, maar in Dender-
houtem als Adriaens genoteerd werd.

Bron: 1 http://clark-debisschop.co.uk/tng/getperson.php?personID=I7729&tree=D

Elisabeth Adriaenssens
Birth 20 Apr 1731 Aaigem, East Flanders, Belgium
Gender Female
Died Outer, East Flanders, Belgium
Family Joannes Focket, b. 14 Aug 1724, Outer, East Flanders, Belgium ,
d. 18 Oct 1786, Outer, East Flanders, Belgium
Married 19 Aug 1755 Aaigem, East Flanders, Belgium
Children 1. Petrus Franciscus Focket, b. 21 May 1756, Outer, East Flanders, Belgium ,
d. 22 Sep 1756, Outer, East Flanders, Belgium
2. Petrus Franciscus Focket, b. 29 Jun 1758, Outer, East Flanders, Belgium ,
d. 7 Dec 1765, Outer, East Flanders, Belgium
3. Angelina Focket, b. 2 May 1761, Outer, East Flanders, Belgium ,
d. Yes, date unknown
4. Veronica Focket, b. 31 Jul 1764, Outer, East Flanders, Belgium ,
d. 26 Jun 1821, Outer, East Flanders, Belgium
5. Albertina Focket, b. 3 Jun 1768, Outer, East Flanders, Belgium , d. 1 Jun 1854
6. Berlindis Focket, b. 14 Sep 1771, Outer, East Flanders, Belgium ,
d. Yes, date unknown

72
Bron 2 : zelfde persoon, parochieregister Denderhoutem,
(zie: spouse 2) - http://gunter.depaepe.pagesperso-orange.fr/dat30.htm#99

Focket, Joannes - Gender: Male


Birth : 14 August 1724 in Belgie, O.-Vl., Outer
Death : 14 October 1786 in Belgie, O.-Vl., Outer
Parents:
Father: Focket, Petrus
Mother: Berlamont, Petronella
Spouse 1 :
Antheunis, Adriana - Gender: Female
Birth : 1723
Death : 3 March 1755 in O.-Vl., Outer
Children:
Focket, Petrus - Gender: Male
Birth : 30 May 1748 in O.-Vl., Outer - Death : 1749 in , O.-Vl., Outer
Focket, Petrus - Gender: Male
Birth : 9 April 1750 in O.-Vl., Outer -
Focket, Aldegonda - Gender: Female
Birth : 9 January 1751 in, O.-Vl., Outer
Focket, Petronella - Gender: Female
Birth : 24 July 1752 in O.-Vl., Outer
Focket, Anna-Catharina - Gender: Female
Birth : 2 June 1753 in, O.-Vl., Outer
Focket, Maria - Gender: Female
Birth : 19 October 1754 in O.-Vl., Outer - Death : 3 June 1755 in, O.-Vl., Outer

Spouse 2 :
Adriaens, Elisabeth - Gender: Female
Birth : Belgie, O.-Vl., Aaigem
Children:
Focket, Petrus-Franciscus - Gender: Male
Birth : 21 May 1756 in, O.-Vl., Outer
Death : 22 September 1756 in, O.-Vl., Outer
Focket, Petrus-Franciscus - Gender: Male
Birth : 29 June 1758 in O.-Vl., Outer - Death : 7 December 1765 in, O.-Vl., Outer
Focket, Angelina
Focket, Veronica
Focket, Albertina
Focket, Berlindis

Chris en Geert Deleu


kinderen van Emiel en Irma
Adriaens
foto anno 2000

73
Boven links:
Rachel Adriaens
met kleindochter

Rechts: Irma
Adriaens

Midden links:
Irma Adriaens en
Julienne De Dier,
echtg. Albert
Adrians

Onderaan links:
Alberg Ghijsels
echtg. Rachel
Adriaens

Rechts:
Julienne en
Albert Adriaens

Omer Adriaens, Tamara Adriaens - dr Eddy, Franoise Adriaens

74
Herman Adriaens, zoon van
Albert en Julienne De Dier

onder: Caroline, dochter van


Herman, met kinderen

75
Joksie Biesemans, dochter van Marc en Chris Adriaens (dr Albert en Julienne)

Evelien, Annelies, Ernst Pattyn en Chris Deleu, (dr Emiel en Irma Adriaens)

76
Een 'staet van goede' te Heerelinckhoeve in 1761
Een Staat Van Goed is de volledige inventarisatie van alle bezit, zowel roerend als onroerend, op te maken
bij het overlijden van een meerderiarige volwassene. Dit document was onmisbaar, vooral om de rechten van
onmondige kinderen veilig te stellen, wanneer ze hun ouders vroegtijdig verloren. Geen overbodig iets als
men er van uitgaat dat in zeer veel gevallen, vooral jonge weduwnaars of weduwen, een tweede huweliik
afsloten. Het erfgoed van kinderen uit het eerste huwelijk moest duideliik herkenbaar zijn ten overstaan van
kinderen uit het latere huwelijk.
Navolgende Staat Van Goed werd opgemaakt in 'Heerelinckhoeve'. Dit eerder klein dorp gelegen op de
grens van Denderhoutem met Outer en Ninove - als gemeente afgeschaft in 1 807- had geen rechtstreekse
bindingen met Denderhoutem, wel met Ninove.
Herlinkhove iseen zeer oud domein, door Karel de Grote aan de abdij van Elnone (nu Saint-Amands-les-
Eaux, dpartement du Nord-Fr.) geschonken. Aanvankelijk was het dorp 325 ha groot. Deze oppervlakte
verminderde echter tot ongeveer 250 ha. In het begin van de 18de eeuw telde Herlinkhove 175 inwoners,
verspreid over 30 gezinnen. Op het einde van dezelfde eeuw was het gestegen tot 452. Het oudste kerkje
stond op dezelfde plaats waar nu de Sint-Amanduskapel staat. Deze staat op een kleine motte, in de Gentse
straat, op enkele tientallen meter van een groot warenhuis. Onder bevolking treffen wij in 1709 bij de
graantelling Jan (Joannes) Adriaens en echtgenote Jaqueline Cobbaert aan, met hun kinderen Peeter, Jan en
Gillis. Het lijkt ons om een gegoed boerengezin te gaan, want hoewel vermeld als "lantsman", was er toch
een meid in huis. Joannes was de zoon van Judocus Adriaens en de broer van Egidius Adriaens, onze
rechtstreekse voorvader.
Op 27 juni 1761 overlijdt in Herlinkhove Cornelis Cobbaert. Hij was getrouwd met een dochter van Joannes
Adriaens, Livina (16.9.1714 - 16.12.1775). Zij was eerder, op 22.6.1740 getrouwd met Jacobus Faut, die
evenwel in 1743 overlijdt. Twee maand na zijn overlijden hertrouwt Livina met Cornelius Cobbaert (Drh
28/7/1711 - begraven: Herl 30/7/1761 volgens kerkregister)
Op 17 november1761 doet Livina Adriaens aangifte van het bezit van het gezin.
De vormen en geplogenheden zoals die toen vervuld werden waren zeer streng. De aangever moest de
vereiste eed voor de juistheid en volledigheid afleggen. De 'griffier' die voor de opmaak van de stukken
moest instaan was eveneens een bedigd man. Voor een benaderende waardebepaling van een grote reeks
voorwerpen en ook zo voor het onroerend goed werd beroep gedaan op de ervaren schatter Adriaen Redant.
De aangifte bestond uit de volgende delen:
1 - de bii de aangifte betrokken personen, met hun persoonsgegevens;
2- al de nuttige gegevens uit een eventueel eerder ingediende staat van goed;
3- al het onroerend erfgoed van de overledene;
4- al het onroerend goed, verworven tijdens de huwelijksgemeenschap, en liggende in 'den lande van Aelst',
dus buiten Ninove;
5- al het samen verworven onroerend goed binnen 'de jurisdictie van Ninove' gelegen;
6- het onroerend goed dat, geheel of gedeeltelijk, aan de kinderen uit het eerste huwelijk toekomt;
7- de gebouwen, zoals woning, stallingen en andere batimenten; met beschrijf der constructies
8- de ganse veestapel; alle nog voorradige granen, het liinwaad, de klederen alles naar iuiste waarde geschat;
9- alle houtwas, hetzij geveld of nog wassende;
10- obligatin, renten ('croysen'], gangbare specin, enz ...
11- het tegoed aan pachten, onbetaalde leveringen, enz.. .
Al deze activa werden toen genoemd het 'haeffeliick voordeel'. Het werd zo getotaliseerd.
Ook de passiva, of in de taal van destiids: de 'commer en lasten van den sterfhuyse werden vermeld';
12- de begrafenisonkosten;
13- de nog te betalen pachten, renten, schulden, belastingen, administratiekosten, vooral van de opmaak en
de schattingen bij deze aangifte gedaan, kosten voor onderzoek van deze door het schepencollege, het
zegelrecht enz ...
Na deze inleiding komt de behandeling van de Staat van Goed.

77
Het eerste blad was steeds op gezegeld papier, met het iaartal en de zegelwaarde 176 1, vier S [stuivers).
De identiteiten: de overledene heette Cornelis Cobbaert, zoon van Gllis, overleden in Herlinkhove op 27
juni 176 1 . Ziin weduwe, de mede-rechthebbende ('de hauderigghe') in de erfenis, ook de langst levende,
was Livina Adriaens. Er waren 'drij saemen gewonnen ende achtergelaeten noch levende kinderen':
Marianne, Elizabeth en JoannaCatharina. De voogden waren: Jacobus Cobbaert ('vought paterneel'), broer
van de overledene en Joannes Adriaens ('vought materneel'), broer van de weduwe Livina Adriaens.
Er werd natuurliik melding gemaakt van een vroegere Staat van Goed, gemaakt door deze Livina, nl. in
1743, bij het overlijden van haar eerste man Jacobus Faut. Uit dit huwelijk was er n zoon: Peeter Faut.
Erfgronden van haar overleden echtgenote Cornelis Cobbaut waren:
1. een partij land in Denderhoutem op het Groot Broekveld, 1 dw en 40 r.
2. idem, zelfde dorp, op de Quanaert, 33 r.
3. meers in Denderhoutem, Nijgemstraat, belast met twee oorden 'heereliicke rente t'sjaers aen d'heer
De Camps', 50 r.
4. 'lochtinck' aen de Niigelochtinckl, belast met 'twee vaeten herreweten [erwteh] t'sjaers aen den
Armen van Denderhautem', 90 r.
5. land in Denderhoutem op 't Schoonaertveld, 97 r. 10 voet
6. meers in Haaltert, genoemd den Plasschaert,
Erfgronden door de echtelingen binnen hun huwelijk samen verworven:
1. land in Denderhoutem op het Huysveldt, 49 r.
2. land op Oultre, op de Doorecauter, 77 r.
3. land binnen Denderhoutem, jurisdictie Outer, op Dwelhaege, 1 dw. 2 r.
Gronden door beiden verworven op de 'jurisdictie' van Ninove:
1. land gelegen op het Boschveldt te Ninove, Herlinckhove, 50 r.
Gronden gelegen onder Ninove en Herlinckhove, voor de helft behorende aan Peter Faut, 'kind uit het eerste
bedde', en de andere helft aan de 3 kinderen uit de tweede echt:
1. schoofland op Herlinckhove, op de Varent (A), 82 roeien
2. meers te Ninove, Boschmeers, 94 roeien.
3. de hofstede op Herlinchove, 'Kli jne Varent', belast met 15 stuivers aan de Ninoffse abdij, om reden
van schoofland (een vorm van pacht waarbij de gebruiker een schoof of schoven moest afstaan aan
de heer) waarop de stede is opgericht, 91 roeien. 10 voet
4. 4 roeien en 5 voet uit een hofstede bewoond door de mede-rechthebbende Peter De Faut
(de ganse hofstede 1 dagwant. 19 roeien.),
5. 4 r. 5 v. de helft van 7 r. 15 v. uit 1 dw. 9 1 /2 r. meers, ook in Herlinckhove, iurisdictie Ninove,
6. 3 r. 17 v. de helft van 5 1 /2 r. chijnsland van Denderhoutem onder Herlinckhove, groot in 't geheel
80 r., jaarlijks voor 1 gl. 13 stuivers chijns, 2 r. 15 v.
7. nog de helft van 47 2/7 r. uit 3 dw. 24 r. land onder Ninove Boschveld, belast met 'boschrente' a 6
stuivers, 23 1 /2 r.

Gebouwen: de hofstede op 94 r. in Herlinckhove, ''t Klijn Heerelinckhoeve', ten dele erfgrond van de
overledene, bevattende: keuken, een kamer, een 'voervloer', wagenhuis, schuurvloer, twee 'winckels'
(vermoedelijk 'atelier' van de ambachtsman), peerdenstal, koestal, varkensstal, geprijsd door meester-
timmerman Adriaen Redant over 'timmer, mijtswerk als stroeydak in staende weirde' 692 gulden.
Alle meubels, granen (in schuur en op de zolder), klederen, lijnwaad, geprijsd door Giisbrecht van
Oudenhove 'geswoeren costumier', geassisteerd door de voogden, 1.l91 gulden -15 stuivers - O oorden
Bomen, houtwas e.d.m. wordt geschat: 468-1 8-3
Een gouden ring 7-1 0-0
Deel van een obligatie 30-0-0
Voor levering van werk, boter etc. 6-0-0
Deel van de 'weese penninghen' (gelden die voor jonge wezen opgespaard werd) 48-0-0
Voor een deel der rente van 540 gulden kapitaal nog van 20 maart 171 9, het part van 2/5 wordt dus
21 0-0-0, het ander deel komt aan Peter Faut toe.
Van denzelfden Peter Faut geleend geld 5 4-0-0

78
De aanwezige gelden bedragen 1 8 1-1 0-0
Deze activa bedragen samen 2795 gulden en 13 stuivers en dit zonder de gronden.
Nu volgen al de passiva, t.t.z. af te trekken lasten, kosten enz. (=commer)

Uitvaartkosten 24-1 2-0


Landpacht aan de abdii van Ninove schuldig 67-0-0
id. aan Judocus Lievens schuldig 13-1 0-0
id. aan Gillis de Fiiter schuldig 10-1 0-0
id. aan de Armen van Denderhoutem 8-9-0
'heereliicke rente' op d'hofstede schuldig aan d'abdij van Ninove 3-0-0
Schuldig aan Judocus Rollier over een iaar 'verdinghde schoof' (verdinghen:veranderen door gift,
koop, erfenis) 4-0-0
Schuldig aan ontvanger De Noose over 'settinghe' (grondbelasting), Denderhoutem en Haaltert 33-19-3
idem 'over settinghe' op Outer 3-1 0-0
id. aan de heer van Outer over 20ste penning van de aankoop van 49 r. land 7-1 1-0
id. aan Peter Faut, kind 1ste echt, over 'siine vaderlijcke penninghen' toen nog minderjarig, volgens
Staat van Goed van 7 juli 1743: 552-1 8-2
Aan de griffier voor 't passeren van de Staat van Goed van 17 juli 1743: 8-1 0-0
Nog schuldig aan de wees uit de 1 ste echt, Peter Faut, voor het steken van 'eenighen torf.. ." op de
erfgrond der wees en genoten door de weduwe en moeder Livina Adriaens
nog 6-2-0 over de helft van enig 'cattyl ofte brancken' (huisraad),
samen 24-1 0-0

Aan burgemeester Cornelis De Cooman en schepen Laureys Brijs, 3-0-0


Aan dezen nog voor registratie 6-0-0
Aan de griffier 3-0-0
Nog aan deze voor de registratie 6-0-0
Voor een gelijkvormig afschrift 6-4-0
Voor de zegels van deze staat 6-1 0-0
Voor de voogdii-akten met de registratie 1-1 -0
Aan de officier 'over zyn devoiren' 0-14-0
Aan de 'costumier Van Oudenhove' 5-5-0
Aan Adriaen Redant voor het priizen der hofstede 3-0-0
Aan Joannes Adriaens voor levering van bier 2-1 0-0
Aan schoofrecht 2-0-0.
Er blijft biigevolg een batig saldo van 1.986 gulden en 16 1 /2 stuivers.
Zo heeft wed. Adriaens recht op de helft zijnde 993-8-1 .
De geijkte slotformule volgt dan met de goedkeuring van burgemeester De Cooman en n schepen Laureys
Brijs.
Over enige jaren gespreid wordt dan door de weduwe, hun moeder, aan allen hun rechtmatig aandeel
uitbetaald. De kwitanties worden in de rand vermeld:
1. Maria Cobbaert, in 2 'reysen' (in tweemaal. eensongedateerd 13 1 gl. en op 1 8 september 1770, 200 gl.
Voor kwijting tekende Lieven DIHondt.
2. Elisabeth Cobbaert ineens op 2 oktober 1772, 33 1-6-0, gekweten door Jacobus Van den Eynde
3. Joanna Cobbaert int op 24 september 1775 haar deel, 33 1-6-0, ondertekenden voor kwiiting Lowis
Wijnant en Joanna Cobbaert.

79
De schatting der hofstede wordt verder vermeld, 94 r. 'staende in 't guchte ter Vaerent in Herlinckhove.
Deze bestond uit een keuken, een kamer, een 'voervloer', een wagenhuis, een schuur, de 'deschvloer', de
koestal, de paardenstal, varkenskoten, gezamenlijke waarde 592 gl.

Het alaam: hael (klem), tang, vierschip, branderaal, rooster, angen ijser, 2 lightvaeten, 2 ijzeren
potten, wafelijzer, koperen ketel, 2 hoekers, 2 mermitten: 23-0-0 1
2 ceiren [karnvat], 2 melkkuipen, 1 vleeskuip, 1 waskuip, 8 tonnen, 5 drankkuipen, 1 scherfbert
[hakbord), 1 wasstoel, 2 heemers: 27-0-0
Al het aerdewerk, steenwerk en geleyer werk (verglaasd aardewerk] 6-0-0
Twee pond thin, 21-0-0
Tafel, en stoelen, 7
Drie spinnewielen, 1 asper, 1 ekel, 5-9-0
Nog 3 manden, 1 korf, 1 scropie, 1 vleesblok, 9-1 0-0
7 pond varkensvlees, 120 pond boter, 3 pond smaut, 19-1 0-0
3 pond gehekeld vlas, 5 pond 'werek', 9 lijnwaete sacken, 1 hammelaken, 3 pond garen, samen 13-7-0.
1 bijl, 2 schippen, 2 braeken, 2 haemesschen, 2 picken, 1 zijze, 1 mesthaek, 2 gaffels, 1 haergetouw, 5-1 -0
Drie servetten, 10 ellen gebleeckt lijnwaet, 5-8-0
Transport, 142-1 1-0
Nog 1 pluimen bed, 1 Spaanse sargie, 3 poer slaepe laeckens, 5 werke (weekdaagse) sargin, 1 bat
bedde, 20-1 0-0.
Al de kleren en lijnwaeden van de overledene, 3 6-0-0.
(Ook van de weduwe werden kleren en liinwaden gemeld, maar in de marge afgekeurd!)
Nog 160 banden ongeswingelt vlas, prijs met 2 'sacken cueppers' samen 75-0-0.
Nog 5 sacken boec kwijt 1 7-0-0.
Nog 10 meukens (oude maat] erwten en 12 meukens haver en 5 mockens bonen, prijs met 2 vaten
roomse bonen, samen met klaverbotten 1 4-0-0.
Nog 1 2 mocken misteluyn, prijs 9-0-0.
Nog 40 ponden hop 2-0-0
Nog 1 wanmolen, 1 wan, 1 vlegel, 1 reekke, 21-0-0.
Ook 2 leren (ladders], de helft van een vlasknap (knap of vlasbraak is een hekel om vlasstengels te
breken), 2 swingelberden, nog te dorsen in de schuur: 60 mandels tarwe, 72-0-0.
Nog 45 mandels (1 2 a 15 schoven] rogge, 42-1 5-0
Nog 70 mandels misteluyn, 70-0-0 en nog 18 mandels bonen, 16-4-0.
Nog 30 mandels haver 36-0-0.
100 bundelen gedorschen strooi, 12 zakken kaf, prijs met 5 voer 'mersch' hooi en klaver hooi, 45-8-0.
Drie koeien en 1 kalf, 1 05-7-0.
Twee paarden, 1veulen, prijs met harnassen, 21 0-0-0
Twee varkens, 2 biggen, 14 hennen, 1 haan, 42-2-0
Een wagen ploeg en eg, 60-1 0-0.
Al het brandhout, schelfperi.in (staken, bv voor bonenkweek], boonpertin, 1 039-9-0.
Hoppestaeken en dry voer torf, met de latten, 43-1 6-0.
De mesthoop met 3 sacken torf en as , 12-0-0.
Gezaagd berd, platen, kepers, riggels, stijl en staf, 35-0-0.
30 zakken pattatters, 33-1 0-0; het loof, 22-1 0-0;
1 1 'veetels' schoekeloen, 5-1 0-0 samen 1 19 1 -1 5-0.
'Vervoethede' [preisei] in de landen, bomen en houtwas:
100 r. land op d1Weelaghe, is na sloorzaet (koolzaad) bezaaid met masteluyn (half tarwe en half
rogge), in 3de vet gelabeurd en overschoeten , komt in prijs, met halfpacht en zettinghe, 14-2-2.
100 r. op 't zelfde veld is beplant met koolzaad in volle mesivet gelabeurd met 3 voeren , 21-1-0-0.
180 r. op het Huysveldt met koolzaad in volle mesivet, met 3 voren, 38-14-0.
100 r. op de Vaerent, beplant met koolzaad in halfmest met 2 voren, 15-1 0-0
100 r. masteluin op de Vaerent in half mest met 1 voor, 8-5-0.
50 r. koolzaad op de Vaerent in half mesivet met 1 voor, 7-2-2

80
90 r. misteluyn op de vaerent, 9-9-2, samen 1 14-13-2
28 r. op 't Huysveldt, na koolzaad, zaaide men er masteluyn, 'gelabeurt met drii vooren en
overschoeten in derde veth, prijs met halfpacht en setting he, 1 3- 1 6-0
90 r. op 't Buyzichenvelt, tarwe, in volle mesivet en is overschoten, gelabeurt met 2 vooren, 1 3- 1 4-2
30 r. op 't Leebeekvelt, schaukeloen, gelabeurt met 1 voore, ter derde van 3 zakken as, 1-1 0-0.
45 r. op 't Siip, rogge in volle mesivet gelabeurt met 2 vooren, prijs met overschieten, samen 6- 1 2-3
100 r. op den Hinnewinckel, na koolzaad werd masteluyn gezaaid, in derde vet, gelabeurt met drii
vooren en overschoten, prijs met halfpacht en setting he, 14-2-2
100 r. op 't zelfde veld, na zaadklaver gelabeurt mei 1 voor, nu rnasteluyn, prijs met 8 zakken as, 8-1
9-0
225 r. op d' Achtbunder, bezaaid in volle mestvet met rogge en overschoten, 36-1 1-0
50 r. op 't zelfde veld, gelabeurt met 2 vooren en bezaaid met tarwe en overschoten, priis met derde
graven, met volle mesivet, 8-1 5-3
250 r. tarwe op 't zelfde veld, met 1 voor en overschoten, priis met derde as, 17-1 3-2
Nog over het mesivet en 'pottagerije' (groenten) in den koolhof, 1-2-0
Verder de 'prijsbare opgaende boomen op de behuysde hofstede', 32-0-0 en de houtwaspriis, 0-1 8-0.
Nog bomen op 100 r. van de Boschmeers, 79-0-O en houtwas 0-1 5-0
Bomen staande op de Dam, op 50 r. 62-8-0 en houtwas, 1 0-1 0-0
Bomen stande op 50 r. in de Niigestraat, 3 6- 1 0-0
Bomen op 1 80 r. op 't Huysveldt, 8-8-0 en houtwas 1-1 0-0; totaal 468 gl. en 18 st.

Met de gebruikeliike, uitgebreide slotformule eindigt deze aangifte.


Tot goedkeuring wordt het stuk afgesloten met enkele handtekeningen op 17 november 1761.

Bron : Mededelingen Heemkundige Kring Groot Haaltert, 3 maandelijks ledenblad, 9e jaargang 1999 nr 4
Redactie: Diepeweg 15, 9450 Haaltert.
Tekst opgemaakt door Edgard Huylebroek op basis van bescheiden bezorgd door Hr De Gelas, Outer

81
Vader Omer, Tamara Adriaens,
dochter van Eddy en Arlette
Scheerlinck, en moeder
Franoise De Pauw

Sam Adriaens, zoon van Walter en Sofia


Fuenzalida-Mura, met Silvia Seplveda

David Rimbout,
zoon van Johan
en Mieke
Adriaens

82
Jeffrey Adriaens, zoon van Walter
en Sofia Fuenzalida-Mura.

Natasha Adriaens, dochter van Peter en Monica Castillo Perez

83
Deborah Adriaens, dochter van Walter en
Sofia Fuenzalida-Mura

Eva en Sarah DHoe, dochters van Marc


en Marleen Adriaens

Eva met zoon Seth Impens

Sirah en Seth Impens

84
TO BORREKENT OR NOT TO BORREKENT
Op een kaart van Denderhoutem uit 1850, met vermelding van alle eigenaars van woningen, vinden we gn
Adriaensjes. Merkwaardig op het eerste gezicht, want er leefden op elk moment sinds 1611, toen Dierik
zich in Denderhoutem vestigde, afstammelingen van hem in de gemeente. In 2007 vond ik 21 verschillende
gezinnen Adriaens met elk een vaste telefoonlijn. Volgens de website www.familienamen.be waren er In
Groot Haaltert in 1998 67 naamgenoten geregistreerd. Op basis van mijn telefoongids-onderzoek wonen
er daarvan ca 35 in Denderhoutem, ca 15 in Kerksken. De rest zit verspreid over Haaltert zelf, Heldergem en
Haaltert-Terjoden. In Ninove zouden er een 50-tal wonen, in Aalst 20, in Denderleeuw ca 15, in Roosdaal
ca 10 en in Zottegem ook een paar. In de andere omliggende gemeenten spreken wij telkens van n of twee
gezinnen. Het belang van Denderhoutem (inclusief Herlinkhove) wordt hierdoor nog maar eens ten
overvloede bewezen.
Maar waar zaten die Adriaensjes hun overgrootouders dan in 1850? We kunnen bijna niet anders dan
besluiten dat Joannes-Baptiste, geboren in 1809 en gehuwd in 1856 destijds buiten het bereik van de kaart
van Denderhoutem woonde. Met andere woorden al die tijd bleven de Adriaensjes in de regio Lebeke -
Herlinckhove wonen, ofwel daar dicht bij. (Knipperhoek ? Varentstraat?) De kaart in kwestie stopt immers
aan de Dwarsstraat.
Vader Omer groeide op in Denderhoutem, op Den Draak, De Driehoekstraat, Nu Sint Annaweg. Zijn
vader had daar een huisje gekocht. Oorspronkelijk kwam vader echter van De Borrekent, vroeger Den
Borreken, waar zijn vader, Alois en diens broers broederlijk naast mekaar woonden. De familie woonde
daar al meerdere generaties dacht vader.
Dat in de Borrekent verschillende Adriaensjes naast mekaar woonden, laat inderdaad veronderstellen dat er
de generatie daarvoor (Augustus Adriaens Strijpens) ter plekke een grotere eigendom was. Tot op de dag
van vandaag wonen een familie Strijpens en twee families Adriaens in den Borrekent
Maar waar wonen de families van onze voorvaders en -moeder nu? Dit onderzoek levert volgens interessant
resultaat:
a/ De Adriaensen
Terlinden (5), Lebeke (4), Vossel (2), Borrekent (2), Nieuwstraat (2), Dorp (2), Sannastraat (1),
Koemeersstraat (1), Zonnestraat (1), Ankerstraat (1), De Poel (1), Anderenbroek (1)

b/ De voor-moeders
1.a. fam Egidius Adriaens Lobyn : Herlinckhove en in de Dwarsstraat.
1.b. fam Egidius Adriaens Van Vaerenbergh : Herlinckhove, Bareelstraat, Terlinden, Nieuwstraat, Vossel,
Koekelberg, Vondelen, Eigenstraat,
2.-. fam Joannes Adriaens - Huylenbroeck : Borrekent en Ninoofse steenweg
3.-. fam Egidius Adriaens Raes : Lebeke, Knipperhoek, Veldeken, Bareelstraat,
Terlinden, Vossel, Dries, Dwarsstraat, Borrekent,
Zonnestraat, Dorp, Iddergemsesteenweg, Vondelen,
Hoekstraat, Koemeersstraat, Eigenstraat, Advokaat de
Backerstraat, Pastorijweg.
4.a. fam Francisca Adriaens Callebaut : Herlinckhove, Dwarsstraat, Dries, Nieuwstraat,
Koemeersstraat, Vondelen, Anderenbroek.
4.b. fam Francisca Adriaens Van Landuyt : Knipperhoek 53, Dwarsstraat
5.-. fam Joannes Baptiste Wijnant : Dwarsstraat, Borrekent, Veldstraat, Dorp, Molenstraat,
Iddergemsesteenweg, Anderenbroek
6.-. fam Augustus Adriaens Strijpens : Borrekent
7.-. fam Aloysius Adriaens Van Herreweghe : Dwarsstraat, Borrekent, Dorp, Iddergemsesteenweg
Herinner U ook dat de pastoor van Ninove voor Judocus Adriaens in 1645 als geboorteplaats noteerde:
"Denderhoutem, Lebeke"

85
Op het risico af dat ik zie wat ik wil zien, stel ik vast :
1. De familie komt uit Aaigem en vestigde zich rond 1600 in Denderhoutem, met name in de grensstreek
met HERLINCKHOVE en LEBEKE. Een deel van de familie blijft daar wonen (tot op heden ! - Ward
Adriaens in klein Herlinckhove, Plastiekcentrale Patrick Adriaens in Gentse Straat, ook Herlinckhove,
familie Meganck in Lebeke, familie Vander Meeren - Meganck in Herlinckhove, maar onze voorouders
schuiven langzaam op naar de BORREKENT EN SINT ANNAWEG via de DWARSSTRAAT
2. Sommige voormoeder-families komen verspreid over gans Denderhoutem voor, maar er is een
opvallende concentratie in het Zuiden en Oosten : langs de assen Herlinkhove Dwarsstraat Dries
Borrekent en Lebeke - Herlinkhove Knipperhoek Nieuwstraat Dorp. Ook valt de
oververtegenwoordiging van de zuidelijke woonkernen op : Terlinden, Vossel, Ninoofsesteenweg,
Bareelstraat
3. De familie Huylenbroeck woont in de Bovenste Borrekent in de tijd van Joannes stonden daar nog
geen huizen. De Borrekent wordt pas vaste stek vanaf Joannes Baptiste
4. De famile Wynant is een constante op oude kaarten en geschriften in Denderhoutem.
5. Francisca heeft zich mogelijks teruggeplooid richting Herlinkhove: met haar stopt de expansie en
keren we terug naar de omgeving van Herlinkhove. Na haar gaat het via de Dwarsstraat terug naar den
Borrekent.
6. Op vandaag vinden wij Adriaensjes in die wijken waar wij ook onze voormoeder-families aantreffen:
klemtoon in het Zuiden, van Lebeke tot het Dorp (Lebeke, Sannastraat, Terlinden, Vossel, Nieuwstraat
en Dorp). Plus de familieleden in Herlinckhove en Borrekent natuurlijk.
We kunnen nog wijzen op de relatief grote aantallen Adriaensen in Kerksken, Iddergem en Denderleeuw :
De as Dries (Dwarsstraat) Borrekent vormt de verbinding tussen Kerksken en Iddergem / Denderleeuw.
Met de toename van het pendelverkeer lijkt het logisch dat Adriaensen opschuiven naar het station van
Denderleeuw toe, of naar de verbindingsweg Geraardsbergen- Aalst.
Een kanttekening bij de keuze van woonplaats in den Borrekent : oude kaarten tonen aan dat er vroeger enkel
huizen stonden ter hoogte van het kruispunt met de Dwarsstraat. Diezelfde Dwarsstraat heeft een zijstraat
die naar de Driehoekstraat leidt. Den Borrekent vormde daar een klein eigen gehuchtje. Dat dit precies op
die plaats gebeurde, is niet
verwonderlijk: vanaf de Dwars-
straat is het de ganse tijd bergop
in beide richtingen: uitge-
sproken naar De Dries toe, iets
minder in de richting van de
Molenstraat.
Dat verklaart meteen de naam
van de plek zelf : Borreken,
later Borrekent, komt van het
Keltisch burre of borre,
wat bron betekent. Omwille
van de genoemde topografische
reden moeten we niet twijfelen:
de mensen die zich hier
kwamen vestigen deden dat
rond de plaatstelijke bron(nen).
De Engelse woorden burrow
(hol) en to bury (begraven),
hebben dezelfde oorsprong.

Omer en Franoise Adriaens - De Pauw in 2002

86
EEN RONDRIT LANGS DE DORPEN WAAR ONZE
FAMILIE IN DE 16E EN 17E EEUW LEEFDE
DENDERHOUTEM (Overgenomen Van Wikipedia)

Wapenschild Denderhoutem
(Eigenlijk berust het wapenschild op een vergissing: Het oorspronkelijk schild toonde een
ontwortelde boom tussen twee schilden.)

Geschiedkundig verleden in een notedop


In 1976 werden vier gemeenten en een deel van Erembodegem (Terjoden) gefusioneerd, en kreeg de naam:
Haaltert met ca. 17000 inwoners.In het leenstelsel behoorden onze dorpen tot de heerlijkheid Land van
Rotselaer. Het blazoen van de heren van Rotselaer was drie rode klauwende leeuwen, blauw getongd op een
zilveren veld. Het is nu het wapenschild van (groot) Haaltert.
In 1132 ontmoeten wij reeds een ridder Goswinus van Denderhautem die een goederen beheert van de abdij
van Geraardsbergen. Een oude schepenzegel dateert van 1536. Denderhoutem bezat een eigen vierschaar. In
het leentijdperk stond het dorp onder de voogdij van de hertog van Brabant en van Hendrik, zoon van
Gewijde van Dampierre, heer van Ninove. Omstreeks 1650 had het dorp erg te lijden onder de belastingen
en verwoestingen van de Fransen. Aan het einde van de 18de eeuw trokken veel dorpelingen ten strijde tegen
de Oostenrijkse keizer Jozef II.
Denderhoutem werd n van de welvarendste dorpen uit de Denderstreek. Grote belangrijke pachthoven,
zoals Hof ten Betsenbroek, Hof te Hullebroek, Hof ter Blokken, Hof ter Rusinge, Hof ter Schuren en Hof te
Groten Broeke zorgden naast kleinere landbouwbedrijven voor de welvaart. In 1770 telde Denderhoutem
200 weefgetouwen. In 1830 werd hier turf ontgonnen, vandaar de bijnaam turfboeren. Zes molens zijn
bekend: Groebbemolen, Smetjesmolen, Tervarentmolen, Gravesmolen, Tabaksmolen en een watermolen op
Herlinkhove. In Denderhoutem waren een bierbrouwerij, vier linnenfabrieken, drie suikerfabrieken en
verscheidene handschoenmakerijen actief.
Denderhoutem kan ook prat gaan op een groot sociaal voelend en politiek figuur, Advocaat Alos De Backer
(1858 1904), medestander van priester Adolf Daens.
De oudste naam van de plaats, werd gevonden in een oude keuren van de 11e eeuw. Hier is het genoemd
als Holthem samen met de plaats Herlinkhove, een plaats dat tot 1807 een zelfstandige dorp was. In de 15e
eeuw komt de naam Tenrehoutem, wat zoiets als beboste plek bij de Dender betekende. Een bekende
bijnaam voor de inwoners van Denderhoutem is die van turfboeren, in 1830 meldt de Potter een turfland
van 5 ha bij de plaats.
Het behoorde vroeger tot de heerlijkheid Land van Rotselaer, vernoemd naar de Brabantse heren van
Rotselaar, een adellijke familie, die bestuurlijk belangrijkste positie bekleedde. Overigens is de oudste
melding van deze heerlijkheid uit 1277 als Land van Haaltert.

De Sint-Amanduskerk

Er zijn sporen van een houten kerk van vr de 11de eeuw. In de 11de eeuw werd de
Gotische kerk in witte plaatselijke hardsteen opgetrokken. De toren (beschermd) en de
zuiderbeuk werden gebouwd in de 12de of 13de eeuw. Het koor (beschermd) en de
noorderbeuk zouden gebouwd zijn in de 16de eeuw. Ook Denderhoutem had te lijden
onder de beeldenstorm. Pastoor Cornelius Baeyens, zelf van Denderhoutem, herstelde de
schade. De huidige pastorie werd in 1767 opgericht.

87
Herlinkhove
De plaats was oorspronkelijk een domein, dat in de 9e eeuw door Karel De Grot werd geschonken aan de
abdij van Sint Amand te Elnone. Oorspronkelijk was het 325 ha groot. In 1709 schoten daar nog 200
bunder en 150 roeden van over.

Herlinckhove kwam in het bezit van de heren van Ninove-Herlinkhove en was onafhankelijk van Vlaanderen
en het Land van Aalst tot in 1295, toen ze werd verkocht aan graaf Gwijde van Dampierre. Sindsdien had
het een eigen burgemeeter en schepenen, maar die resorteerden onder het gezag van de schepenen van
Ninove.

Begin 12de eeuw heette het dorpje Hellingova en bezat toen reeds een kerk / kapel. Rond dit gebouwtje
werden de overleden parochianen begraven.
Het werd verwoest door de geuzen en in 1639 hersteld. Het gebouwtje stond in de Elnonestraat en verging
tot puin in het begin van de 19e eeuw. De huidige Sint-Amanduskapel werd gebouwd op diezelfde plaats.
De moederkerk voor de parochianen van Herlinkhove was de Ninoofse parochiekerk. Voor doop, huwelijk
en houden van hun Pasen, moesten de parochianen naar Ninove gaan. Pas van in het begin van de 18e eeuw
noteerde de pastoor de geboorteplaats bij dopen van kinderen van Herlinckhove.
Bij de volkstelling van 1709 leefden er 30 gezinnen en een totale bevolking van 175 inwoners, inbegrepen 26
meiden en knechten. Zeven gezinnen vervulden toen hun parochiale plichgen in de parochies van Aspelare-
Nederhasselt en Outer geteld werden.
In 1794 zijn er 490 inwonersverdeeld over 86 huishoudens. Twee jaar later, in 1796 : 460 inwoners.
Op de Ferrariskaart uit de jaren 1770 staat de plaats aangeduid als Heerlinckhoeve.
In 1796 kreeg deze parochie de status van een zelfstandig gemeente, om een paar jaar later, in 1807, te
worden opgeheven als gemeente en als parochie. Herlinckhove was toen 251 ha groot. De gronden werden
verdeeld tussen Denderhoutem, Aspelare, Outer en Ninove.
Ninove lijfde een enclave in van ca 20 ha, met daarop slechts enkele huizen.
Denderhoutem verwierf Terwarent, ca 26ha, 30 gezinnen
Outer verwierf de dorpskern, ca 166 ha met 195 inwoners en een enclave van ca 0,7 ha. Ook de enclave
Lebeke van 36 ha en 99 inwoners ging naar Outer, dat in ruil een stuk grond afstond aan Nederhasselt, dat
ook een overblijvende enclave van ca 39 ha met 15 gebouwen mocht aanhechten.

Op vandaag is Herlinkhove in twee woonkernen gesplitst : n sluit aan bij Ninove, het tweede ligt op de
baan Denderhoutem Lebeke en sluit aanop Terwaret. Het is in deze kleine woonkern, momenteel een
dertigtal huizen groot, dat wij de familie van Egidius Adriaens situeren.

Lebeke
Lebeke is een gehucht waarvan de kerk staat op het grondgebied van de voormalige Belgische gemeente
Outer, thans Ninove. Het gehucht ligt verspreid over Outer, Denderhoutem (Haaltert) en Nederhasselt.
Tot begin 20e eeuw gingen de bewoners van deze wijk naar de wekelijkse zondagsmis in de vernoemde
dorpen. In 1913 bouwden de bewoners een houten noodkerk. In 1946 werd er een nieuwe stenen Sint-
Antoniuskerk gebouwd. Deze kerk wordt echter niet meer gebruikt aangezien er geen parochie meer is,de
kerk zal verkocht worden en niet meer als kerk worden gebruikt.

88
Haaltert
Haaltert, de plaats waar wijmen en/of bessen groeiden is sinds 1976, jaar van de fusie, de gemeente
waaronder ook Heldergem, Denderhoutem, Kerksken en Terjoden (deel van Erembodegem) ressorteren. Met
ruim 17.000 inwoners en een oppervlakte van 3.073 ha vormt ze een niet onbelangrijke entiteit in het
administratief arrondissement Aalst. Over het prille bestaan van de dorpen is weinig concreets bekend, al
bewijzen sommige toponiemen en povere vondsten op een zeer vroeg bestaan in de Gallo-Romeinse en
Frankische periode.

11de eeuw, Haaltert, het Haletrut van toen vinden wij terug in een oorkonde van de Heer
Engelbert dOisy, in 1046. De paus verleende hem de toelating een kapittel van 12
kanunniken te stichten in de Sint-Gorikskerk. Door allerlei gelobby en onduistere
manipulaties n onder druk van het Huis van Oostenrijk verhuisde dit prestigieuze kapittel
in 1495 naar de Sint-Martinuskerk van Aalst. Nu nog staat in een kerkelijke zegel:
S.Eclesia parochialis olim collegialis S. Gaugerici Haeltrensis (parochiale kerk, voorheen
collegiale St Gorikskerk Haaltert).

In 1096 ontmoeten wij voor het eerst de naam Heldreghem in het cartularium van de Sint-
Pietersabdij (later Adriaansabdij) te Geraardsbergen. De bisschop van Kamerijk, Manas
schonk de altaarrechten van Denderhoutem met afhankelijkheden Heldergem en Iddergem
aan de abdij: Altare videlicit de Holthem cum appenditiis suis Heldreghem et Ydrighem.
Vele goederen zijn overgegaan naar de bezittingen van de Abdij van Anchin (Fr), die in
1650 nog bezittingen had te Heldergem met een oppervlakte van ruim 34ha.

In de oude keuren van de 11de eeuw is er sprake van Holthem en eveneens van het
gehucht Herlinkhove (tot 1807 een zelfstandig dorpje). In de 12de eeuw hadden de heren
van Denderhoutem het reeds voor het zeggen o.a. Gosuinus de Holthem in 1132,
Waltherus de Holthem in 1150 e.a. In de 15de eeuw werd de naam Tenrehoutem (beboste
plek bij de Dender). De inwoners kregen de naam van turfboeren. De Potter vermeldt in
1830 een turfland van 5 ha.

Hoe Kerksken aan de originele naam is gekomen is vooralsnog onduidelijk. Sommige


historici voeren hem tot kleine kerk, anderen leiden hem af van Kerk-hem, wat ons zou
terugvoeren tot de Merovingische periode. Zeker is dat het grondgebied reeds bewoond
werd in die periode.

Vast staat dat er reeds vroeg een feodale band bestond tussen deze gemeenten. Dat de Brabantse heren van
Rotselaar er aan de basis van liggen is mogelijk doch niet zeker. De oudste vermelding is immers het
Land van Haaltert en dateert van 1277. Later ontstond de benaming Land van Rotselaer beheerd
door de Brabantse adellijke familie van Rotselaer. Jan van Rotselaer was de eerste heer in 1279.

Het land van Rotselaer omvatte als heerlijkheid de latere gemeenten Aaigem en Vlekkem (behorend
tot de fusiegemeente Erpe-Mere) en Denderhoutem, Haaltert, Heldergem en Kerksken die het huidige
Haaltert vormen. Het wapenschild, drie blauw geklauwde en getongde rode leeuwen op zilveren veld,
was het blazoen van de vroegere heersers.

Ons gebied werd een speelbal in adellijke handen, van Jan II, hertog van Brabant, langs het Huis van
Bourgondi, Karel V, Lamoraal van Egmont tot de uiteindelijke splitsing in kleine leengoederen.

89
Gedurende de feodale periode waren er drie schepenbanken bedrijvig: n voor Haaltert en Kerksken samen,
n in Denderhoutem en een schepenbank in Heldergem. Zij bezaten bevoegdheden op rechterlijk en
administratief vlak binnen hun territorium. De hogere rechtspraak werd uitgeoefend door de leenmannen van
het hof De Schijvinck. Waarschijnlijk was de schepenbank van prioritair belang, aangezien Haaltert de
vergaderplaats was van het leenhof en de leenmannen bevoegd waren om de misdrijven te bestraffen in alle
dorpen van het land van Rotselaer. Ook duidt de eerste benaming pays de Haltert op een vooraanstaande
plaats in het geheel van deze schepenbanken.

In 1794 komt een einde aan het feodale systeem en begint de Franse overheersing tot 1815. Van 1815 tot
1830 heerst het huis van Oranje over onze gewesten. In 1830 ontstaat het koninkrijk Belgi en op 8 oktober
werd beslist door de Voorlopige Regering van Belgenland de bestaande gemeenteraden te hervormen. In de
fusiegemeenten vergaderden de vooraanstaanden en organiseerden de 1ste gemeenteraadsverkiezingen in het
nieuwe Belgi volgens het Cijnskiesrecht. Kerksken, tot dan afhankelijk van Haaltert werd een zelfstandige
gemeente. In de voorbije decennia ging elke gemeente zowat haar eigen weg, elkeen leefde onder zijn eigen
kerktoren tot de fusiewet in 1976 de inwoners van de vier dorpen van het land van Rotselaer uitnodigde naar
de stembus om 25 raadsleden te kiezen voor het bestuur van het huidige Haaltert.

WEERSPREUKEN

Op 5 maart krijgen we inderdaad Sint-Adrianus op


bezoek. En dat de maartse buien geweldig kunnen zijn,
getuigen de volgende weerspreuken die vooral in het Gentse
goed gekend zijn :
Al op Sint-Adriaan, en laat de hagel gien
gesken staan.
Ook regenbuien kunnen deze maand echte stortvlagen zijn,
en dat wordt ons dan weer als volgt vertelt :
Regen op Sint-Adriaan, en laat niet meer
druuge staan.

Hopelijk is het morgen niet koud en blijven we


gespaard van vorst want anders, lees eens :
Vorst op Sint-Adriaan, ghiel de maand mee t
goe were gedaan.

Duimen omdat het morgen een mooie zonnige dag zou


zijn dus ! ! !

04-03-2007 om 00:00 geschreven door Franois

90
Okegem
Okegem is een landelijk dorp in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en een deelgemeente van Ninove.
Het ligt ongeveer in het midden van de driehoek Aalst - Geraardsbergen - en (25km ten zuidwesten) Brussel.
Okegem is gelegen aan de linkeroever van de Dender, die ook de grens vormt met de provincie Vlaams-
Brabant. De dorpskom ligt op de beboomde westelijke helling van de mooie Dendervallei.

Het grondgebied van Okegem beslaat


een oppervlakte van 277 ha. en dit
gebied telde op 31 december 2009 (
cf. bevolking Ninove) 955 woningen.
Het aantal inwoners bedroeg op dat
ogenblik 2121 zielen, waaronder
1045 mannen, 1051 vrouwen en 25
allochtonen.

De eerste vermelding van de naam


Okegem (Ockinghem) dateert van het
jaar 1096 en komt voor in een charter
van de Geraardsbergse Sint-
Adriaansabdij. De naam is van
Frankische oorsprong. De uitgang -
gem of heim verwijst naar een hoeve
of woonplaats. De naam heeft dus de
betekenis van "woonplaats van Oko of Oking" . ( Lees hierover meer in de rubriek On-line publicaties ).
De heerlijkheid van Okegem, afhangend van het grafelijk leenhof "ten stene" te Aalst (dus persoonlijk bezit
van de graaf van Vlaanderen), was naar alle waarschijnlijkheid van de 12e tot de 14e eeuw in leen gegeven
aan de gelijknamige familie. De oudste bekend, " Willem van Okegem", komt met enkele andere edelen voor
in een charter van 1188.
Volgens monnik-historicus Sanderus (17e eeuw) kwam Okegem in 1399 onder het gebied van de heren van
Ninove. Vermoedelijk keerde de heerlijkheid terug tot de grafelijke kroon en dit tot in 1638, toen " Claudia
van Liedekerke, vrouwe van Haussy", ze met de heerlijkheid van Idevoorde (op grondgebied Okegem) tot
leenpand verkreeg.
Naast de dorpsheerlijkheid bestond er te Okegem ook de heerlijkheid van Idevoorde. Hier stond, in de
nabijheid van de dorpskerk, het oud-heerlijk kasteel ( eerder een versterkte hoeve ), dat reeds in 15e eeuw
werd vernietigd.
Samen met Outer is Okegem
n van de twee
deelgemeenten van Groot-
Ninove, die geen eigen
gemeente wapen dragen. In
1973 werd door het
toenmalige gemeente-bestuur
van Okegem een aanvraag tot
toekenning van een
gemeentewapen ingediend,
doch in het vooruitzicht van
de fusie der gemeenten in
1976 niet verder
doorgevoerd.

91
Sinds de kerkelijke hervormingen van 1559 behoorde de parochie Okegem tot het aartsbisdom Mechelen en
sinds de uitvoering van het concordaat tussen Napoleon en de Paus (1801) tot het bisdom Gent. Van 1625 tot
1845 ressorteerde Okegem onder de dekenij Geraardsbergen. In 1845 richtte de Gentse bisschop Delebecque
de dekenij Ninove op waartoe van dan af ook Okegem behoorde.
De O-L-Vrouwekerk van Okegem dateert uit de 14e eeuw maar heeft door de eeuwen heen vele
veranderingen ondergaan. Door het groeiende bevolkingsaantal werd de kerk te klein en werd in 1841 de
aanvraag ingediend om de kerk volledig te herbouwen. Eind 1844 was deze zeer eenvoudige kerk volledig
afgewerkt en ze werd een jaar later ingewijd. De nieuwe kerk was aan de buitenkant zeer eenvoudig. De drie
beuken bevonden zich onder een zadeldak en de bakstenen muren waren gewit
Begin 20e eeuw was de kerk opnieuw te klein. In 1905-1906 werd de kerk weer vergroot. Men breidde de
kerk uit aan de oostzijde aan de kant van het koor. De kerkhofmuur werd verplaatst en er kwam een klein
doorgang onder het koor voor de kleine Beeweg van St-Antonius. Het orgel van de kerk is vanaf 1995 terug
bespeelbaar na een grondige restauratie. Het werd gebouwd in 1847 door de Ninovieter "Pieter Hubertus
Anneessens" (1810-1888).
Naar aanleiding van de werken voor
de kanalisatie van de Dender (1863-
1867) gebeurden grenscorrecties met
Liedekerke, Denderleeuw en Pamel.
Tijdens deze werken werd ook een
nieuwe ijzeren brug gelegd over de
Dender die voor een vlotte
verbinding zorgde met Pamel en
Liedekerke en wat verderop
aansluiting gaf met de steenweg
Brussel-Ninove.

In 1935 werd deze brug vervangen


door een nieuwe brug van gewapend
beton. In 1940 werd deze echter
opgeblazen door de terugtrekkende
Engelse troepen en pas in 1945-1946
werd de nieuwe en huidige brug gebouwd.
De aanleg van de spoorlijn Geraardsbergen - Aalst in 1855, die door Okegem liep, zorgde voor heel wat
economisch voordeel voor Okegem en de omringende gemeenten. De spoorwegmaatschappij bouwde in
1869 een station en goederendepot.
Het belang van de dender voor scheepvracht en vooral de
spoorweg en station voor Okegem kan niet voldoende
benadrukt worden. De spoorweg was niet enkel
belangrijk voor Okegemse arbeiders die buiten de
gemeente gingen werken, maar was ook een opportuniteit
voor reizigers uit de omliggende gemeenten die een
snelle verbinding vonden naar Aalst, Gent of Brussel.
Vroeger vertrokken honderden arbeiders uit het station
van Okegem naar de Waalse steenkoolbekkens en
staalindustrie. Enkele honderden pendelaars sporen nu
nog dagelijks naar Brussel.

Detail van een kaart met afbeelding van de kerk van Okegem (ca 1620)

92
Okegem: een historisch overzicht
1. De Romeinen
Voor de verovering van onze streken door de Romeinen kunnen we eenvoudig over geen geografische en
bestuurlijke indeling spreken.
Pas in de 3de - 4de eeuw na Christus (Romeinse periode) ontwikkelt zich stilaan een gewestelijke en
gevestigde bestuursvorm, die van blijvende invloed op onze gewesten was, doordat de latere kerkelijke
indeling zich daarop baseerde.
De tweede Belgische provincie (Belgica secunda) van het Romeinse rijk (hoofdplaats Reims) die zich
uitstrekte over Noord-Frankrijk en het huidige Belgi werd ingedeeld in "civitates" die op hun beurt verdeeld
werden in pagi (gouw), vici en villae (dorpen).
2. De Franken
Tijdens de periode van de 6de tot de
10de eeuw (Frankische periode) wordt
het gebied tussen Schelde en Dender
(waarbinnen Okegem ligt) "pagus
Bracbantensis" of Brabantgouw
genoemd. Een dergelijke pagus werd
naar Romeins voorbeeld
onderverdeeld in villae, en iedere
'villa' (enkelvoud) bevatte een aantal
'mansi'. Een villa-oppervlakte kwam
ongeveer met een latere
dorpsoppervlakte overeen en was de
verzameling van een 10 tot 30-tal
mansi.
Een 'mansus' (enkelvoud) was een
middeleeuws domein, een hoeve met bijhorende landerijen, uitgebaat als familiebedrijf en afhangend van een
heer of abdij.
Volgens het Liber Miraculorum van de abdij van Ninove (eind 12de eeuw) behoorde de 'Villa Okenghem' tot
de bezittingen van de heer van Ninove. Waarschijlijk bedoelde men hiermee de heerlijkheid Idevoorde die
genclaveerd was in Okegem. ( Noot: H. Van Sassen: Geschiedenis van Ninove, deel 2 )
De "villa" bestond uit verschillende
agrarische elementen: akkerland,
weide, bos en kreupelhout.
De hoeve van de heer heette
vroonhof, waartoe ook het saalland
(reserve) behoorde. Hierop liet de
heer ook in de 7de - 8ste eeuw ( tijd
van de grote missionering ) een kerk
bouwen, waarvan hij de bedienaar
aanstelde.
De mansi van de villa besloegen
meestal 12 bunder ( ongeveer 15 ha
), wat doet veronderstellen dat n
familie met die oppervlakte in haar
onderhoud kon voorzien.
De bewoners ( halfvrije en vrije
boeren ) hadden deze grond niet in

93
bezit, maar in 'tenure': ze bewerkten hem, maar mochten hem zonder toestemming niet verlaten. Wanneer de
heer aan de bewoner van een mansus een levenskans bood, was de boer gehouden tot een reeks leveringen
van produkten in natura of tot de betaling van een geldbedrag.
Het zwaarst wogen echter de hand- en spandiensten op de bewoners van de mansi: het werken gedurende een
vastgesteld aantal dagen op het saalland ( land van de heer ), het verrichten van vervoerdiensten ( bv.
aanvoer van graan ) e.d.m. voor krijgstochten. ( Noot: L. Milis & R. Van Uytven: De middeleeuwse
samenleving in Vlaanderen )
3. Van Brabant naar Vlaanderen
In 925 werd de Brabantgouw bij het Duitse rijk gevoegd en behoorde het aan de hertogen van Neder
Lotharingen, de latere Duitse Keizers.

In het kader van de expansiezucht van de graven van Vlaanderen veroverde Boudewijn IV het gebied tussen
Schelde en Dender. Boudewijn V bekwam in 1049 de bevestiging van deze bezitname op voorwaarde dat hij
het gebied hield als leen van het Duitse Keizerrijk. Dit gebied werd later in twee gedeeld en zo ontstonden de
twee latere graaf-schappen: het Land van Aalst en dit van Ename (Oudenaarde).
In 1046 schonk Dirk van den Elzas het hele bezit van het Land van Aalst aan zijn schoonzoon Iwein van
Gent, kastelein van Aalst. Het graafschap was dus voortaan een vrij leen, maar dit op voorwaarde dat het
steeds aan de rechtstreekse afstammelingen van Iwein van Aalst zou gaan. Zoniet zou het leen terug aan de
Graaf van Vlaanderen komen. Dit is het geval geweest na de dood van Dirk van Aalst, zoon van Iwein, die
kinderloos stierf in 1166.
Het Land van Aalst keerde dus terug aan de Graaf van Vlaanderen en hierdoor zal het door de latere eeuwen
steeds als een afzonderlijk en samenblijvend geheel rechtstreeks van de graaf blijven afhangen. ( Noot: M.
Cornelis : Land van Aalst, jaargang XXIV - 1972 )

94
4. Heren en heerlijkheid van Okegem en Idevoorde.
Een 'heerlijkheid' was een bepaald grondgeied waarvoor iemand - "de heer" - van rechtswege en in eigen
naam overheidsgezag uitoefende.
Vorstendommen ( zoals graafschappen, hertogdommen, enz...) en heerlijkheden zijn in dezelfde periode en
in dezelfde historische omstandigheden ontstaan, nl. in de loop van de 10de - 11de eeuw, ingevolge het
sterke verval van het geag van de Karolingische vorsten.

De uitholling van het staatsgezag van de 9de eeuw is te wijten aan een ontwikkeling in de feodaliteit (
leenstelsel ) en meer in het bijzonder aan heterfelijk worden van ambten van gouwgraaf in het grote
Karolingische Rijk.
Door die toestand komen sommige gouwgraven zich tot echte territoriale vorsten opwerken. Het graafschap
Vlaanderen ontstond op die wijze, maar ook vestigden talloze heren hun persoonlijke gezag over kleinere
gebieden die dan heerlijkheden werden. ( Noot: J. Van Rompaey : De heerlijkheid als heem van onze
voorouders, Ons Heem 1975 )
We horen het eerst over de heren van onze streken spreken op het einde van de 11de eeuw, na de naasting
van het gebied tussen Schelde en Dender bij het graafschap Vlaanderen ( zie hoger ).
Ten gevolge van welke gebeurtenissen zij hier aan de macht kwamen is onbekend. Bronnen uit vroege tijden,
die ons hierover zouden kunnen inlichten ontbreken.
De heren waren grondbezitters en over hun dienstlieden of lijfeigenen hadden zij uitgebreide macht. Ze
moesten weliswaar aan hun lijfeigenen de nodige bestaansmiddelen verschaffen, maar zij konden ze
verkopen met de grond waarop ze leefden en na hun dood keerde hun bezit geheel of gedeeltelijk terug naar
de heer. in de loop der tijden, onder invloed van de godsdienst, van de sociaal-economische evolutie kwam
hierin, gelukkig maar, een grote verandering. (Noot: H. Van Gassen : Geschiedenis van Ninove II, blz. 11 )
De feodale heren waren ook belust op gebieds- en machtsuitbreiding. Ze leefden veelal in onmin met hun
naburen. Deze lokale twisten gingen gepaard met roof van paarden en vee en brandstichting.
In een van die feodale oorlogen moest Boudewijn van Aalst het onderspit delven tegen Amelrik II en de
Ninovieters toen hij na het afbranden van de villa Okegem zijn buit in veiligheid meende te voeren naar
Aalst. Boudewijn werd als gevangene naar Ninove gebracht. ( Noot: H. Van Gassen : Geschiedenis van
Ninove II, blz. 41 )

95
Vooraleer over te gaan tot een beschrijving van de rechten en de plichten van de heren, geven we eerst een
chronologisch overzicht van de heren van Okegem en Idevoorde, zoals die in "Broeckaert - De Potter"
opgesomd worden.
De heerlijkheid van Okegem, afhangend van het grafelijk leenhof "Ten Steene" te Aalst, behoorde naar alle
waarschijnlijkheid van de 12de tot 14de eeuw aan een gelijknamige familie. De oudst bekende, Willem van
Okegem, komt met Willem van Pamele en enkele andere edelen als getuigen voor in een charter van 1188,
waarbij Geraard van Grimbergen, heer van Ninove, de abdij van Ninove in het bezit stelt van haar te Pamele
( Oudenaarde ) gelegen oederen.
In 1197 ondertekende Godwinus de Okengem een akte van Raas van Gavers, die aan de abdij van Ninove
zes dagwand land schonk. In hetzelfde jaar was Walterus de Okengem medeondertekenaar van een akte van
Gillis van Boelare, waarin deze erkende dat de graaf van Vlaanderen de tiende van Voorde aan de abdij van
Ninove had gegeven.
In 1202 ondertekenden Nicolaas en Galterus de Okengem
akten van de abt van Ninove, terwijl ridder Impinus van
Okengem in 1209 een der leenmannen was van de heer
van Liedekerke. Bij brief van 17 mei 1295 verklaarde
Willem van Okengem, ridder, dat Gwijde van Dampierre
de hem toebehorende boeten van 10 stuivers en minder te
Okegem heeft afgestaan in ruil voor Willems toestemming
zijn kasteel met het omliggende land te Okegem, voortaan
van hem, de graaf, in leen te houden. Deze Willem van
Okegem, die later vermeld wordt als meier van de graaf,
zodat de dorpsheerlijkheid van Okegem hem in feite niet
toebehoorde, werd vermoord door Hugo van der Borst en
zijn gezellen.
Vermoedelijk keerde de heerlijkheid van Okegem in de loop van de 14-15e eeuw terug tot de grafelijke
kroon. Zij behoorde althans ten tijde van de beroemde geschiedschrijver Cornelius Gailiard, (16e eeuw) aan
de graaf van Vlaanderen.
In 1638 verkreeg Claudia van Liedekerke, vrouw van Haussy, ze verder met de heerlijkheid van Idevoorde
tot leenpand. In 1664 behoorde Okegem aan Adriana de Boussu en tot in 1700 aan Maria-Adriana de
Boussu. Weinige tijd nadien kwam de heerlijkheid in handen van Jan-Baptise Sturtewagen, uit hoofde van
zijn moeder Maria Francisca van Coppenholle, weduwe van Jan-Baptist van Coppenholle en van Jan Antoon
van Hulthem.
Later openbaar verkocht ging de heerlijkheid over naar Constantia Carolina de Camusel, gehuwd met Jozef
de Landre, die ze in 1782 voor 12.700 gulden verkocht aan Lodewijk Jozef de Coninck, heer van Outer, na
wiens dood zij in 1790 te beurt viel aan Jan Baptist Ferdinand de Coninck, zoon van eerst genoemd en van
Coleta de Berlare, die er in naam van haar toen nog minderjarige zoon het denombrement van overlegde op
25 januari 1792.

6. Het gezag en overheidsrechten van de heer


Zoals het overheidsgezag van de vorsten (graven, hertogen) was ook het beperkt overheidsgezag van de
heren een familiaal en dus erfelijk bezit. Een gewone heer kon eigenaar zijn van de grond van zijn
heerlijkheid maar dit was uitzonderlijk omdat hij zijn heerlijkheid in leen hield.
De voornaamste heren hielden hun heerlijkheid rechtstreeks van de vorst of landheer in leen via de
leenhoven van wat in Vlaanderen kasselrijen waren. Het centrale leenhof van de graaf van Vlaanderen was
de Wetachtige Kamer en de kasselrijleenhoven droegen verschillende namen. Het leenhof van de kasselrij
Aalst heette "Het Steen" van Aalst. Iedere heerlijkheid die afhing van n van deze leenhoven werd dus
rechtstreeks van de graaf van Vlaanderen gehouden.
Als overheidspersoon oefende de heer altijd de overheidsrechten van bestuur en rechtspraak uit. Hij deed dit
via zijn baljuw, die voorzitter was van de schepenbank van de heerlijkheid en waakte over alle rechten van

96
de heer. De rechtspraak omvatte zowel het burgerlijk recht als het strafrecht en voor dit laatste kende het
middeleeuwse recht drie graden van rechtspraak.
hoge justitie: het echt om misdrijven te berechten waarop doodstraffen, lijfstraffen of zware boeten stonden.
Bijzonder zware misdrijven werden aan de vorst of landheer overgelaten.
middelbare justitie: het recht om alle lichte misdrijven te berechten waarop geen al te grote boete stond,
evenals het recht van put en galg "om dieven te hanghen ende diefvegghen te delven".
lage justitie: omvatte alleen de grondrechtspraak d.i. betwistingen inzake gronden en ook de overdracht van
gronden.

7. De inwoners van de heerlijkheid.

In welke omstandigheden leefden onze voorouders nu in dit "heerlijk" kader?


De boeren, die de heerlijkheden bevolkten, waren meestal geen eigenaars van de grond die ze bewerkten. Ze
hielden de grond van de heer in "tenure" (Lat. tenere = houden) d.w.z. dat ze op de grond een erfelijk
gebruiksrecht hadden tegen betaling van een jaarlijkse cijns of rente aan de heer. De grondcijnzen waren niet
alleen erfelijk en dus eeuwigdurend, maar ook onveranderlijk, zodat het steeds dezelfde prestatie betrof in
natura of in geld.
In de latere eeuwen (vanaf de XVIe eeuw) werden renten in natura door schatting omgezet in geld. Verwar
echter cijnzen en renten niet met pacht.
De huur van landbouwgronden of pacht werd pas belangrijk vanaf de 13e eeuw en dan nog uitsluitend voor
nieuw ontgonnen gronden, want de omzetting van cijnsgrond in pachtgrond was wegens het eeuwigdurend
karakter van de cijns niet mogelijk. De pacht bood voor de grondbezitters het grote voordeel dat ze een
kontrakt was voor een bepaalde termijn en dat de pachtprijs na verloop van die termijn kon aangepast
worden.

97
Verreweg de meeste inwoners van heerlijkheden waren geen persoonlijk vrije mensen zoals wij nu, maar wel
zogezegde horigen of laten d.i. mensen die persoonlijk gebonden waren aan hun heer en aan de heerlijkheid,
waarin ze geboren waren en warin ze ook hun hele leven doorbrachten.
In de 12e en 13e eeuw sprak men van lijfeigenen d.i. personen wiens lichaam een soort eigendom was van de
heer. In de late middeleeuwen (14e-15e eeuw) en in de moderne tijden (16e-17e-18e eeuwen) evolueerde dit
begrip in gunstige zin voor de bewoners van de heerlijkheid, maar de volledige persoonlijke vrijheid werd
nooit bereikt.
- In een heerlijkheid konden ook mensen wonen die persoonlijk wel vrij waren door geboorte uit vrije ouders
- toch moesten ze het overheidsgezag van de heer erkennen en waren aan bepaalde heerlijke rechten
onderworpen. Juridisch was er dus een verschil tussen vrije en horige mensen in de heerlijkheid maar
sociaal-economisch niet.
8. Heerlijke rechten.
De heerlijke rechten zijn een typisch voorbeeld van de omzetting van feitelijke macht in gevestigd recht. In
de loop van de eeuwen legden de heren aan hun onderdanen een aantal prestaties op, die dan uitgroeiden tot
gevestigde heerlijke rechten, die aan het heerlijk gezag verbonden, ten slotte algemeen erkend werden. De
heren kenden zich eenvoudig weg een aantal rechten toe; deze heerlijke rechten verschilden van plaats tot
plaats. De meest algemene waren:
De heer had het monopolie om in zijn heerlijkheid te jagen, aan vis- en vogelvangst te doen; hij had
ook plantrecht of recht om langs de openbare wegen bomen te planten.
De heer legde zijn horigen jaarlijkse prestaties op: iedere houder van cijngrond moest de op zijn
grond gevestigde cijns of heerlijke rente betalen in geld of natura.
Hierbij kwamen ook nog de herendiensten of karweien de zg. hand- en spandiensten door de horige
te verrichten op de landen van de heer, onderhouds- en herstellingswerken aan het kasteel, aan
wegen of bruggen.
Typische heerlijke rechten waren ook de verschillende mutatierechten op goederen die geheven
werden wanneer een goed door overlijden of verkoop, in andere handen overging:
het recht van doodkoop werd geheven bij overgang van rentegronden ingevolge vererving
het recht van wandelkoop werd geheven bij overgang van rentegronden ingevolge verkoop
het recht van de dode hand (mortemain) en beste hoofd. Aanvankelijk hadden de Heren recht op de
"halve have" of de helft wat de horigen aan roerend goed nalieten. Op het einde van de
middeleeuwen (14-15e eeuw) was dit recht beperkt tot het beste hoofd, meubel of kateil uit de
roerende nalatenschap. Dit kon door de erfgenamen ook afgekocht worden.
het uitgangsrecht dat diende betaald door horigen als ze vertrokken uit de heerlijkheid naar
aanleiding van hun huwelijk.
de collatie of het recht van benoeming die de heer bezat voor sommige ambten: koster,
schoolmeester, grafmaker, kerkmeester, enz.
het recht van auditie verleende aan de heer de bevoegdheid de rekeningen van instellingen (b.v.
parochie - armen) na te zien.
het recht van preminentie verleende aan de heer een zitbank in de kerk.
De heerlijkheden werden met heel hun nasleep van heerlijke rechten afgeschaft bij de Franse revolutie.
Het gezag en de voorrechten van de heren moesten verdwijnen omdat ze onverenigbaar waren met de
moderne denkbeelden van burgerlijke gelijkheid en individuele vrijheid die in de 18e eeuw opkwamen.

In de lijst der heerlijkheden van het Land van Aalst vinden we een beknopt overzicht van de rechten die de
heren (vrouwen) van Okegem en Idevoorde bezaten. ( Noot: J. Van Twembeke: Lijst der heerlijkheden van
het Land van Aalst - Oostvlaams Verbond van de kringen voor Geschiedenis. Voorlichtingreeks.)

98
Idevoorde.

Werd in leen gehouden van het grafelijk leenhof van Aalst.


Bij het verheffen van het leen, waardoor de heer erkende leenhouder te zijn van Idevoorde, gehouden
van het leenhof van Aalst werd een vol recht geheven nl. 10 pond parisis en 20 schellingen
kamerlinggeld.
De heerlijkheid Idevoorde lag in het dorp Okegem. Het foncier (d.i. deel van de heerlijkheid dat het
langst aan de heer toebehoorde en niet in leen of cijns gegeven werd) besloeg 10 roden bestaande uit
berg van het hof te Okegem gelegen bij de kerk.
De Heer bezat de uitoefening van de drie justitiegraden met boeten van 60 pond, confiscatie en
verbanning van lijf en goederen.
De heerlijke renten (afkopen van de vroondiensten) bedroegen in totaal 80 1/2 rasieren 1/3 mud haver,
163 capoenen en 8 pond 8 schellingen 23 penningen te betalen op Pasen door de laten van Okegem.
De heren (vrouwen) van Idevoorde hadden recht op het "beste hoofd", bezaten ook het jacht- en visrecht
en vogelvangst d.w.z. zonder toelating van de heer was het verboden te jagen, te vissen, vogels te vangen
of beplantingen te doen.
De schepenbank bestond uit 7 schepenen die bevoegd waren in het erven en onterven en in het berechten
van alle gevallen.
Okegem.

Was een van de 's graven propre


dorpen waarvan de heerlijkheid in
1638 in leen uitgegeven werd.
Werd in leen gehouden van het
grafelijk leenhof van Aalst.
Er werd een vol verhef geheven.
(Zie Idevoorde)
Het foncier bestond uit een mote
met hof bij de kerk van Okegem.
Waarschijnlijk was dit foncier de
vroegere heerlijkheid van Idevoorde.
Als justitierechten bezat de heer
(vrouw) de uitoefening van de drie
justitiegraden.
De heerlijke renten bedroegen 80 rasieren haver en 40 capoenen (hanen).
De heren (vrouwen) van Okegem hadden recht op het "beste hoofd" en de haafdeligheid van de personen
die vertrokken uit Okegem, zelfs als ze poorters van Geraardsbergen of Aalst waren. (wordt in volgend
hoofdstuk uitgelegd).
De heer van Okegem bezat het jachtrecht, het recht van visvangst op de Dender en alle waters die er in
uitmonden.
Hij (zij) benoemde de kerk-armmeester, de koster, de schoolmeester en de grafmaker.
De schepenbank bestond uit 7 schepenen die bevoegd waren in alle zaken.
De baljuw maande het leenhof en was belast met het uitvoeren van de uitgesproken vonnissen.
De meierij van Okegem werd in 1355 gekocht door Ninove en in leen gehouden van de graaf van
Vlaanderen. De meier van Ninove was erfmeier te Okegem.

99
Okegem in het "Land van Aalst".
Het "Land van Aalst" omvatte ongeveer 150 dorpen en was samengesteld uit:
5 roeden, leden of baronien nl. Boelare (17 dorpen), Gavere (11 dorpen), Rode (16 dorpen),
Schorisse (7 dorpen) en Zottegem (10 dorpen).
22 dorpen die rechtstreeks afhingen van de graaf van Vlaanderen en die men "'s graven propre"
noemde.
10 dorpen die men 'serveplaatsen' noemde en die eveneens rechtstreeks van de graaf afhingen.
Ninove dat zijn bijzondere heren had behoorde niet tot het Land van Aalst, het hing rechtstreeeks af van de
graaf van Vlaanderen. Geraardsbergen werd in 1333 bij het Land van Aalst gevoegd door akte van Lodewijk
van Male. Van nu af zal men spreken van "De twee steden en lande van Aalst".
We willen nu verder uitweiden over de "'s graven propre", omdat ons dorp Okegem tot die groep behoorde.
22 dorpen van het Land van Aalst hadden een speciaal rechtstatuut. Deze rechtstoestand zou ontstaan zijn in
1252 door een charter van Margaretha van Constantinopel. In die dorpen oefende de graaf of zijn
vertegenwoordiger de "heerlijke rechten" uit en stonden dus onder het rechtstreeks gezag van de graaf van
Vlaanderen.
Men beweert dat die 22 propre-dorpen degene zijn die bij de overdracht van het graafschap Aalst naar het
graafschap Vlaanderen (1166) geen plaatselijke heer hadden en aldus als de persoonlijke eigendom van de
graaf van Aalst werden aanzien.
De personen, in deze dorpen geboren, waren onderworpen aan het recht van de "hoofdstoel" of "beste kateil"
en het recht van "haafdeligheid". Het recht van "hoofdstoel" hield in dat bij het afsterven van een horige de
graaf recht had op het beste hoofd, d.i. het beste stuk vee, het beste meubel of het beste kledingstuk uit de
nalatenschap.
Het recht van "haafdeligheid" hield in dat indien iemand geboortig uit zo'n "'s graven propre dorp" in een
ander dorp overleed, dan kon de graaf door middel van zijn baljuw beslag laten leggen op de helft of geheel
zijn nagelaten roerende goederen, naargelang hij gehuwd was of niet.
De uitzonderlijke rechtstoestand waarin bepaalde dorpen uit het land van Aalst verkeerden, vinden we
geformuleerd in de "Costumen van de twee Steden en het Land van Aalst" Rubrica I par. 2-4 en werden op
12 mei 1618 bekrachtigd.
"Haere voornoemde Hoocheden, als Graven van Aalst, hebben op alle persoonen gheen poorters zijnde van
Aelst ofte Geeraertsberghe, stervende binnen
huerlieden propre dorpen, het beste catheyl
ofte hoofdstoel".
"Ende zoo verre de guene geboren inde
voorseyde propre dorpen tzy dat zylieden
poorters zyn ofte niet, hemlieden van daer
vertrocken metter woenste buyten den Lande
van Aelst, ende aldaer quaemen te overlyden
zoo zyn de dezelve Princen ende Graven
gherecht te aenveerden alle de mueble
goedinghen vande selve tenzy in plaetsen
anders ghepriviligiert ende hebben opde selve
ghedyde lieden vervolgh in Vlaenderen
Henegauwe, Brabant ende elders, waer dat
zij."
Naargelang de plaats waar de in een 's graven propre-dorp geboren lieden overleden zijn, kunnen zich dus
twee gevallen voordoen.

100
1. De betrokken persoon, inwoner van een 's Grave propre-dorp, overlijdt in zijn geboortedorp. Dan heeft de
graaf van Aalst, later de graaf van Vlaanderen, of degene die hem in deze hoedanigheid opvolgde, recht op
het "beste hoofd".
Wanneer de afgestorvene poorter was van Aalst of Geraardsbergen is dit "beste kateil" niet verschuldigd. De
baljuwrekeningen van het Land van Aalst, aangevangen in 1385, geven vermelding van de in dit verband
gende rechten. Voor Okegem is o.a. vermeld:
1388: Premiers en Okeghem: Katheline Wytarts, trespasset voechtwyf, dont mons. Doit avoir le meilleur
cateil, si eut on III anes de blanquet, (10) vendut l'alne XII s. (Noot: 3 ellen gebleekt lijnwaad.) 36 s.
2. Iemand, geboren in "s graven propre, heeft zijn geboortedorp verlaten en overlijdt in een plaats waar de
graaf het recht van vervolg heeft.
"alle degene die metter woenste trecken van myns heeren propre dorpen binnen den lande van Aalst,
onder wat heeren het sy daer myne heere vervolgh heeft van syne dienstlieden ooc mede in Brabant ende in
Henegauwe, synde dienstlieden ende serfven myns heeren, volgt men ende heeft myn heere die have ende
catheyle ende syn onvry".
1377: in Liedekerke: Lisebette Faes, dienstwyf mynsheeren ende quam van myns heeren propre
Idderghem, van II sacken corens ende VIII mandelen gersten, twee ketelen, potten pannen een paer cleedere,
een alve coe ende edelec (aanzienlijk, sierlijk) bedde ende ander cleene huusallame, ontfaen. (Noot: J.
Pieters: Van 's gravcen propre in het land van Aalst. Land van Aalst, jg. 23, nr. 1-2.) 30 1b
Deze grafelijke rechten wogen zwaar op de inwoners van de 's graven propre-dorpen en heel wat middelen
werden aangewend om hieraan te ontkomen.
Een zwangere vrouw had er voordeel bij haar woonplaats tijdelijk te verlaten en er na de bevalling terug
te keren. Het kind, buiten 's graven propre geboren, was bij zijn overlijden aan bedoeld recht niet
onderworpen.
Een ander middel om aan de heffing van haafdeligheid te ontkomen bestond er in dat iemand in zijn
oude dag of bij het naderen van zijn dood naar zijn geboorteplaats terugkeerde en er overleed.
Naar aanleiding van een sterfgeval werd ook een stuk vee of een kledingstuk dat voor aanslag in
aanmerking kon komen, tijdig van de hand gedaan of bij bloedverwanten voor een tijdje in bewaring
gegeven.
Wie zich als "poorter" van Geraardsbergen of Aalst liet inschrijven kon op de vrijstelling van het recht
van het "beste hoofd" rekenen.
Spijtig gold als stelregel dat degene, geboren in een van 's graven propre aan het recht van haafdeligheid
onderworpen bleef, niettegenstaande zijn inschrijving als "buitenpoorter". De buitenpoorters d.i. lieden die
buiten de stad woonden hadden dezelfde rechten als de poorters van de stad. Ze vielen niet meer onder de
rechtspraak van de plaatselijke heer en konden beroep doen op de rechtspraak van de stad.
Deze rechtspraken waren over het algemeen onpartijdiger en minder willekeurig dan de schepenbanken van
ten lande.
De persoon die wenste ingeschreven te worden als buitenpoorter begaf zich persoonlijk ten stadhuize en
verscheen er voor de stadsklerk en twee getuigen (meestal 2 schepenen). Hij gaf zijn voornaam en
familinaam op, de plaats waar hij woonde en de voornaam van zijn vader. Na de inschrijving diende de
kandidaat de "eedt van getrauwicheit" af te leggen en de bepaalde som te bepalen. (zes groten of 8
schellingen). De aanvrager diende ook een domiciliant aan te duiden alwaar de overheid hem kon bereiken
of laten verwittigen. Men mag aannemen dat degenen die zich lieten ischrijven tot een hogere of
middenklasse behoorden.
De lijsten van de buitenpoorters van Geraardsbergen zijn gepubliceerd in het Land van Aalst. In de
buitenpoortersboeken van Aalst staan ook heel wat Okegemnaars ingeschreven, maar onze mensen verkozen
het poorterschap van Geraardsbergen boven dat van Aalst omwille van de betere voorwaarden.
- Men kon ook aan de koning een verzoek richten om vrijstelling te bekomen van "haefdelicheyt".
Mits betaling van een overeengekomen bedrag, werd men in sommige gevallen ontheven van bedoelde
verplichting. Voor Okegem staat volgend geval aangegeven:

101
1536: Laurent Beeckman, afkomstig uit Okegem, woonde met zijn gezin te Ninove, waar hij het pachthof
van de St. Corneliusabdij betrok en uitbaatte.
Hoewel hij het inzicht had zijn levensdagen te Okegem te eindigen, zetten de onzekerheid van de toekomst
en het vooruitzicht dat vrouw en kinderen de helft van zijn nagelaten goederen zouden dienen afgestaan
wanneer dit overlijden niet te Okegem plaats vond, hem aan vrijstellingsbrieven aan te vragen.
Deze werden afgeleverd op 13 februari 1635 mits betaling van 18 pond vlaams. (Arch. Dpart. Nord - Rijsel
B1617 blz. 130 vo).
- De vrijkoping is in de 17e-18e eeuw de vrijstellingsbrieven van de koning komen te vervangen. Dit middel
werd toegepast door bepaalde heren die de heerlijkheid van een van 's graven propre in leenpand of door
aankoop hadden verworven. Ze verkeerden in de mening dat de aanwerving van de heerlijkheid van hun dorp
meteen de bestendiging van schijnbaar verouderde rechten meebracht. Zelfs op het einde van de 18e eeuw is
het begrip van "'s graven propre" nog niet uitgewist.
De leenverheffing die op 25 januari 1792 in naam van de minderjarige heer van Okegem, Jan Baptist
Ferdinand de Coninck wordt voorgelegd, bevat nog steeds de opsomming van deze heerlijke rechten:
"Beste hoofden ende het recht van 's graven propre op uyttreckende inboorlingen buyten den lande van
Aelst". (Noot: R.A.G. Land van Aalst -leenboek nr. 1332 p. 34)
De haafdeligheid die voor velen als zwaarwegend in het verschiet stond en hen afschrikte, was bedoeld als
een rem om de ontvolking van deze bepaalde dorpen te voorkomen. 's Graven propre waren onbelangrijke
dorpen (buiten Lede) waarin voor de heer het bevolkingsaantal primeerde op de sociale of rechterlijke stand
van de inwoners. Dit diende ten allen prijze gehandhaafd. We begrijpen best waarom!
Voor de bewoners van 's gravenpropre die hun dorp verlieten was de lichamelijke band van horigheid wel
opgegeven, doch bleven aan de haafdeligheid onderworpen. Dit vooruitzicht moest deze horigen aanzetten
op hun dorp te blijven wonen.
Het merendeel van 's gravenpropre-dorpen werden in de eerste helft van de 17e eeuw als heerlijkheid in pand
gegeven. In 1638 nam de toenmalige vrouwe van Idevoorde, Claudia van Haussy, de "prochie" Okegem in
leenpacht zodat beide heerlijkheden onder eenzelfde "heer of vrouwe" kwam.
Voor 1638 wees de hoofdbaljuw van het Land van Aalst de baljuw en schepenen aan. Vanaf 1638 fungeert er
nog n schepenbank voor beide heerlijkheden en bestond uit een burgemeester en 6 schepenen. Vanaf 1638
worden de plaatselijke gezagdragers benoemd door de heer of vrouwe van Okegem. De bevoegdheden van
de meier en baljuw kwamen ongeveer overeen met die van de meier en baljuw van het Land van Aalst, doch
dan binnen de heerlijkheid.
Na de 10e eeuw is er een gewoonterechtsbegrip "prochie of gemeente" ontstaan met een welafgebakend
gebied waaraan juridische gevolgen, rechten en verplichtingen waren verbonden.
De gemeentelijke gebiedsomschrijving, oorspronkelijk parochiale gebiedsomschrijving won veld t.o.v.
leenroerige indeling in lenen. De afbakening van het gebied wordt geleidelijk schriftelijk vastgelegd in
renteboeken (14e eeuw) en de landboeken (17e eeuw) en tenslotte op kaarten en plannen (17e en 18e eeuw).
(Noot: J. Buys: Over Lede op oude landkaarten en kadasterplannen. Ken uw dorp, nr. 10, 1981. )
De verovering door de Franse Republiek en de annexatie op 1 oktober 1795 maakte een einde aan het
institutionele ancien Rgime en daardoor ook aan de provinciale en locale autonomie. Voortaan zou het
gemenebest bestuurd worden volgens het Jacobijnse principe nl. de revolutie kan alleen slagen door de
eenheid en eendracht van alle burgers.
Daaruit volgde een bij ons ongekende centralisatie. Met de annexatie van de Zuiderlijke Nederlanden bij
Frankrijk kwam er een nieuwe bestuurlijke orgenisatie. Het oude graafschap Vlaanderen werd verdeeld in
twee departementen, dat van de Schelde en dat van de Leie.

102
Na de 10e eeuw is er een gewoonterechtsbegrip "prochie of gemeente" ontstaan met een welafgebakend
gebied waaraan juridische gevolgen, rechten en verplichtingen waren verbonden.
De gemeentelijke gebiedsomschrijving, oorspronkelijk parochiale gebiedsomschrijving won veld t.o.v.
leenroerige indeling in lenen. De afbakening van het gebied wordt geleidelijk schriftelijk vastgelegd in
renteboeken (14e eeuw) en de landboeken (17e eeuw) en tenslotte op kaarten en plannen (17e en 18e eeuw).
(Noot: J. Buys: Over Lede op oude landkaarten en kadasterplannen. Ken uw dorp, nr. 10, 1981. )
De verovering door de Franse Republiek en de annexatie op 1 oktober 1795 maakte een einde aan het
institutionele ancien Rgime en daardoor ook aan de provinciale en locale autonomie. Voortaan zou het
gemenebest bestuurd worden volgens het Jacobijnse principe nl. de revolutie kan alleen slagen door de
eenheid en eendracht van alle burgers.
Daaruit volgde een bij ons ongekende centralisatie. Met de annexatie van de Zuiderlijke Nederlanden bij
Frankrijk kwam er een nieuwe bestuurlijke orgenisatie. Het oude graafschap Vlaanderen werd verdeeld in
twee departementen, dat van de Schelde en dat van de Leie.
Ieder departement telde een aantal kantons met meer dan 5.000 inwoners. De staatsgreep van Bonaparte
leidde op 17 februar 1800 tot een administratieve reorganisatie. De kleine gemeenten kregen weer een eigen
bestuur. Het departement werd een prefectuur, onderverdeeld in onderprefecturen, voor een beter toezicht op
de nu veel talrijker gemeenten. Zo werd de Faipoult de eerste prefect van het Scheldedepartement, alle
prefecten kwamen van buiten ost-Vlaanderen.
Van 1800-15 maakte Okegem als gemeente deel uit van het Scheldedepartement, van het arrondissement
Oudenaarde en van het kanton Ninove.
(Van Der Speeten Jozef (Mededelingen 1983 deel 1 )

103
Okegem... een armzalige gemeente ( Begin 19de eeuw ).
Bij zijn doortocht in 1815 door
onze streken schreef de Engelse
kapitein Mercer in zijn dagboek
over Okegem: Ik vond de officieren
en de troep hier zeer schamel
gehuisvest, in niets beter dan
hutten. Wellicht was hij getroffen
door de behoeftigheid van de
mensen. Het aantal huizen bedroeg
in deze periode niet meer dan
honderd.
Philippe Van der Maelen voegde
hier in 1834 hieraan toe: De meeste
huizen zijn van hout en leem en
bedekt met stro.
Hoe groot de armoede in Okegem
juist was, valt moeilijk te becijferen. Niet alleen is er het gebrekkig bronnenmateriaal, maar de graad van
behoeftigheid is ook afhankelijk van de beschikbare middelen van het armbestuur. Voorts wordt armoede
doorheen de tijd ook verschillend ervaren zodat dit moeilijk kwantitatief te meten is. Toch lijkt Okegem een
typisch voorbeeld te zijn van het 'arme Vlaanderen'.
In 1792 waren er 43 rechtstreeks ondersteunde armen en 144 gezinnen waarvan de kinderen kosteloos
onderwijs kregen. Op een bevolking van ca. 450 inwoners betekent dat ongeveer 20%. In 1801 zou het
aandeel behoeftigen opgelopen zijn tot 42,6%, meteen het hoogste percentage voor gans Oost-Vlaanderen.
Vanaf de Franse bezetting van onze streken werd de armenzorg onttrokken aan de parochie en in handen van
de gemeente gelegd. Behoeftigen werden voortaan door een Bureel van Weldadigheid ondersteund. Dit
armbestuur was in feite een politiek cenakel want de vijf leden werden aangeduid door de gemeenteraad.
De grote inkomensverschillen tijdens het begin van de 19de eeuw bleven verantwoordelijk voor de armoede
van een groot gedeelte van de bevolking. Zoals in de rest van het land viel de eigendomsstructuur op door
een grote ongelijkheid. Het gelijkheidsstreven van de Franse revolutionairen ten spijt, bleef het gros van de
grond in handen van enkele grootgrondbezitters.
Zoals elders in Vlaanderen had ook Okegem sterk te lijden onder de crisis van 1845-1849. Deze depressie
wordt door verschillende factoren verklaard: de crisis in de linnennijverheid ten gevolge van de concurrentie
met de goedkopere Engelse katoenproducten, de mislukking van de aardappel- en graanoogst en een tyfus-
en cholera-epidemie.
Reeds in de winter van 1845-1846 besliste het gemeentebestuur dat het spingaren door het Bureel van
Weldadigheid zou opgekocht worden. Deze garandeerde aan de spinners een prijs die hoger lag dan op de
markt hiervoor te krijgen was. Daarnaast zou het bureel nieuw vlas ter beschikking stellen. De toestand moet
op dat ogenblik echt ellendig zijn geweest. Er wordt melding gemaakt van 180 armen op ca. 700 inwoners,
dit is 25% van de bevolking. Aangezien de middelen van het armbestuur beperkt waren, moet het aantal
behoeftigen in werkelijkheid veel groter zijn geweest.
Het gemeentebestuur probeerde tevens de armen tewerk te stellen door hen de wegen te laten onderhouden
die zich toen in een miserabele toestand bevonden. Het gaf hiervoor als motivatie dat: het grootste deel der
voornoemde personen tot die ellende zijn gekomen bij gebrek aan werk, de schier vervallen garen- en
linnenhandel en de scaersheid en de duurte der eerste noodwendigheden der lage burgerklas.
Tot overmaat van ramp heerste er in de jaren 1847-1848 nog de tyfus. De cholera-epidemie van 1849 die in
andere streken talrijke slachtoffers maakte, moet gezien de zwijgzaamheid der bronnen hierover, Okegem
grotendeels gespaard hebben. De stijgende mortaliteit en de dalende nataliteit leidden in deze crisisjaren tot
een bevolkingsdaling.

104
Ook tijdens de jaren 1850 bleven vele bewoners balanceren op de rand van de armoede. Zo besliste het
gemeentebestuur om aan de kantwerksters, bloemkes- en handschoenmaeksters vrouwen met een laag
inkomen, hogere daglonen toe te kennen. Aan de mannen verschafte men werk door hen in te schakelen in de
aanleg en verbetering van het wegennet.
Vanaf het einde van de eeuw verbeterde het algemene welvaartspeil. Dit nam niet weg dat een epidemie een
behoeftig gezin in ernstige problemen kon brengen. We vermelden onder andere de cholera van 1862 en
1869, de koepokkenziekte van 1879 en de tyfuskoortsen van 1879, 1882 en 1904. De remedie voor deze
ziekten was klassiek:... de inwoners verwittigen de woningen gezond te maken, dat de klederen en slaapgoed
voor de zieken gediend hebbende in kokend water behoorden gewassen en desnoods verbrand te worden en
dat de in herstelling zijnde zieken zich in het openbaar niet mogen vertonen zolang zij sporen dragen van
pokken.
Ook het intellectuele peil liet te wensen over. In 1866 kon meer dan 54% van de bevolking noch lezen noch
schrijven. In 1910 was bijna een derde ongeletterd.
Het welvaartspeil nam vanaf het einde van de 19de eeuw stelselmatig toe. Enkel in uitzonderlijke situaties
werd er nog armoede geleden. Zo was het tijdens de Eerste Wereldoorlog nodig dat een hulpcomiteit werd
gesticht dat het armbureel moest bijspringen. Dit comit werd gespijsd met de financile hulp van de
voornaamste notabelen die hierin een zetel hadden. Wekelijks werden bedelingen (vooral van brood en
steenkool) voor de behoetigen georganiseerd. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam er speciale
hulpverlening voor de meeste behoeftigen, meer bepaald in de vorm van winterhulp.
In 1925 werd de armenzorg in Belgi gereorganiseerd. De Burelen van Weldadigheid werden omgevormd tot
C.O.O.'s ( Comissies van Openbare Onderstand) die niet alleen materile, maar ook medische en psycho-
sociale hulp verleenden. Zoals in de rest van het land was dzez C.O.O. in Okegem een gepolitiseerd
gemeentelijk orgaan waar voor de zetels danig werd gebekvecht. In 1976-1977 werd de C.O.O. vervangen
door het O.C.M.W. (Opnbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn), die aan verschillende vormen van
behoeftigheid pobeert het hoofd te bieden.
Nutsvoorzieningen
In een tijd dat er nog geen waterleiding bestond, waren de mensen afhankelijk van het grondwater. In
Okegem vormde dit geen probleem omdat er zich op diverse plaatsen van de gemeente bronnetjes bevonden.
Zo bestond op het dorpsplein de plaetsput, een drenkput voor paarden. Deze werd omstreeks 1850 uit
hyginishe overwegingen gedempt. Men gebruikte hiervoor de grond afkomstig van de nieuwe spoorlijn.
In Eversem waren de meeste waterbronnen (of fonteintjes, vandaar ook Fonteinstraat) gelegen. Bekend was
deze aan de Borreweg (borreken of berreken), naast de oude Sint-Antoniuskapel, waar zich een waterput
bevond waar vele mensen hun water kwamen halen. Tijdens de Sint-Antoniusommegang op de eerste kermis
werd dit water door de pastoor gewijd.
De hyginische omstandigheden waren tijdens de 19de eeuw ronduit dramatisch. Het mest en de afval
slingerden rond de huizen en dreven bij regenval in de richting van de steenputten. daar drong het door tot de
bovenlaag van de bodem waaruit precies het water werd geput. Vanaf 1890 drong de provincie bij de
gemeenteraad aan om aan deze gevaarlijke toestand in de Fonteinstraat iets te doen. Gebrek aan geld bracht
met zich mee dat het gemeentebestuur pas in 1900 werken begon uit te voeren om aan de bron op het einde
van de Fonteinstraat een artesische put met pomp aan te leggen die veel veiliger moest zijn. Eenmaal de
werken klaar, plaatsten de buurtbewoners een kuip onder de buis. Het gemeentebestuur vond het
allesbehalve hyginisch dat iedereen zomaar uit die kuip kwam scheppen en besloot over de buis een
vergaarbak met een kraan te plaatsen.
Toen in 1907 ten gevolge van een besmette priv-waterput opnieuw de tyfuskoorts uitbrak, gingen stemmen
op om Okegem op het waterleidingsnet aan te sluiten, maar hiervan kwam voorlopig niets terecht. Wel
werden in de herstelwoede van na de Eerste Wereldoorlog de eerste rioleringen aangebracht. Dit gebeurde
vanaf 1919 op het dorpsplein, terwijl de Neerbeek gedeeltelijk werd overwelfd. Met dit laatste wou men
besmettelijke ziekten vermijden die regelmatig in het lager gelegen gehucht 'Beek' uitbraken.
In 1948 werd er een kleinere pomp op de waterput in de Fonteinstraat geplaatst. Alhoewel er reeds vanaf
1949 contacten bestonden met de Nationale Maatschappij voor Waterleidingen, werd Okegem pas in 1958
op het waterleidingsnet aangesloten. Bij de wegenwerken aan deze straat tijdns het midden van de jaren

105
zeventig werd het "Pompken" dat lange tijd deel had uitgemaakt van het Okegemse leven, opgeruimd.
Voordien was Okegem reeds op andere nutsvoorzieningen aangesloten. In 1904 werd de eerste telegraaflijn
aangelegd zodat Okegem met de buitenwereld kon communiceren. In 1924 sloot het gemeentebestuur een
contract met de N.V. Compagnie d'Electricit de La Dendre. Het jaar daarop werd Okegem aangesloten op
het elektriciteitsnet. De elektriciteit werd verdeeld via een cabine die tot voor enkele jaren net voor de brug
stond. Kort na 1925 kreeg Okegem ook de eerste telefoonlijn.
De eerste huisvuilophaling gebeurde in 1951. Het gemeentebestuur gaf aan Ernest Staels de opdracht om met
kar en paard het huisvuil op te halen. Het huisvuil werd tot 1963 langs de Broekstraat naar het bos gevoerd.
Sindsdien werd een terrein aan de "Pennemaker" de officile stortplaats. Cesar De Smedt en zijn zonen
waren in deze periode verantwoordelijk voor het ophalen van het huisvuil.
Praet Patrick (uit Okegem 1796 - 1996 )

106
Erembodegem
De tijd van de godsdienstberoerten.
In 1554 werd de meierij Erembodegem opnieuw verplicht een wagen met paarden te leveren.
Erembodegem had ook te lijden ten tijde van de godsdiensttroebelen, zowel onder de troepen van de Staatsen
als van de Spanjaarden. De ellende van de bevolking werd nog verhoogd wanneer de Spaanse troepen te
Aalst in 1576 aan het muiten gingen en rooftochten uitvoerden in de omgeving van de stad. De bevolking die
zich tegen soldatengeweld wou verzetten, werd uiteengedreven. Op 20 november 1583 was de sombere tijd
voorbij : de stad Aalst werd heroverd door de Spaanse troepen en de omgeving van de Staatsen verlost.
Tussen 1575 en 1580 had Erembodegem af te rekenen met een pestepidemie die de bevolking halveerde.
Onder het bestuur van de aartshertogen Albrecht en Isabella kende het land een periode van vrede en werd
het puin van de oorlog heropgebouwd. In 1636 brak de pest opnieuw uit.
De 80 jarige oorlog (1643 - 1713)
In januari 1643 werd zware schade aangericht toen de Dender buiten zijn oevers trad. Twee jaar later in
1645, volgde de bezetting van het land van Aalst door de Hollanders, die het onder voet liepen en
plunderden. Bij de mislukte inname van Aalst door de troepen van de Franse Koning Lodewijk XIV op 29
oktober 1658, werden de huizen van de randgemeenten in brand gestoken en de bevolking geterroriseerd. De
herstelde Denderbrug werd opnieuw vernield. De tijdelijke bezetting van Aalst door de troepen van
Lodewijk XIV op 2 augustus en 12 september 1667, had plundertochten tot gevolg. De Vrede van 1668 tot
1672 werd door de Fransen opnieuw verstoord. Van mei 1672 tot 1679 lagen ze voor de Dender en eisten
naast de belastingen nog leveringen in natura.
De Oostenrijkse Erfopvolgingsoorlog (1740-1748)
Nu werd de bevolking getroffen door een pokkenepidemie. Na het overlijden van Karel VI en de
troonbestijging van Maria Theresia, werden onze gewesten bedreigd door de Fransen. Het Oostenrijks kwam
onze gewesten bewaken, waarbij Erembodegem 396 manschappen moest leveren en vijf wagens met paarden
voor het vervoer van de bagage naar Aalst.
Vrede (1750-1790)
Onder Keizerin Theresia kenden onze gewesten een periode van vrede.
Tussen 1755 en 1762 kende ons gebied zeven aardbevingen.
De Brabantse omwenteling
Tegen de hervormingen die Jozef II, keizer van Oostenrijk, in onze gewesten wou doorvoeren, kwam de
bevolking in opstand. Die opstand, gekend als de "Brabantse Omwenteling", bracht in 1789 de "patriotten"
op de been, die de Oostenrijkers uit het land verjoegen en op 11 januari 1790 de onafhankelijkheid uitroepen.
Vanuit Erembodegem trokken er vrijheidsstrijders naar Gent. Erembodegem stortte 263 gulden als steun aan
de patriotten.
De Moderne tijd
Alle instellingen uit het verleden werden afgeschaft, wanneer ons grondgebied bij Frankrijk werd ingelijfd.
De rechtspraken werden vervangen door een eenvormig wetboek. Erembodegem behoorde voortaan tot het
departement van de Schelde en tot het gemeenten-kanton-Herzele. 17 juni 1796 : oprichting burgerlijke
stand. De parochiale doop-,huwelijk- en overlijdenregisters dienden te worden ingediend. 21 maart : Franse
kiesstelsel
De Verenigde Nederlanden
Na de nederlaag van Napoleon werden in 1814 de Nederlanden, na 200 jaar scheiding, opnieuw samen
gebracht in het Verenigd Koningkrijk der Nederlanden. De departementen werden nu provincies en de
prefekten gouverneurs. Erembodegem behoorde tot de provincie Oost-Vlaanderen, distrikt Aalst, kanton
Herzele. Op 1 augustus 1814 deed Koning Willem een oproep tot de bevolking van Belgi.
Hij was bezorgd om het welzijn van zijn onderdanen en niet het minst om het onderwijs. Twee
Erembodegemenaars behaalde het diploma van onderwijzer.

107
Het Belgisch Koninkrijk
De boeren werden verplicht de grachten aan hun eigendom te onderhouden. De winter van 1838 eiste talrijke
slachtoffers. En het gemeentebestuur steunde de armen door de bedeling van beddengoed.
Onder dit bestuur, dat enkele belangrijke veranderingen invoerde (branden van de lantaarns om 's nacht
ongelukken te voorkomen, huizen moesten genummerd worden, oprichten van een Nachtwacht,...), vallen de
"Hongerjaren". Het grote probleem was de aardappelschaarste, ook de hop was mislukt door de strenge
winters. Er heerste in die tijd ook de cholera, later brak er ook nog een tyfusepidemie uit.

Samengevat :

1576 - 1580 : pestepidemie


1583 : We worden door de Spaanse troepen heroverd
1643 : Dender treedt uit zijn oevers
1645 : Bezetting door de Hollanders
1667 - 1669 : pest
1668 - 1672 : Vrede
1672 : Fransen lagen voor de Dender
1695 : Terugtrekken van de Fransen

1740 : Onder Oostenrijksbewind


1750 - 1790 : Vrede
1755 : 7 aardbevingen
1790 : Brabantse Omwenteling / Onafhankelijkheid
1796 : Burgerlijke stand opgericht
1797 : Frans kiesstelsel

http://www.ping.be/~sintlod3/gewestplan_2001_2002/michaelvk/michaelvk_gesch.htm

Omer
Adriaens
en
Franoise
De Pauw
2001

108
Erembodegem Terjoden

Johan Rimbaut & Mieke Adriaens

109
Onze gewesten (1600-1830) Spaans bewind
Van Spanjolen tot Sanskulotten
Binnen het Bourgondische Rijk, waarvan het Graafschap Vlaanderen in
de 16de eeuw deel uitmaakte, ontstond de Republiek der Verenigde
Nederlanden. In 1648 scheidden de Zuidelijke Nederlanden (Graafschap
Vlaanderen, Hertogdom Brabant, Groothertogdom Luxemburg,
prinsbisdom Luik met het Graafschap Loon, ...) zich af bij de Vrede van
Mnster. De Zuidelijke Nederlanden blijven tot 1713 onder Spaans gezag,
terwijl ze bij de Vrede van Utrecht in 1713 aan Oostenrijk werden Aartshertogen Albrecht & Isabella
toegewezen. In 1792 werd het gebied door de Fransen bezet en in 1794
ingelijfd. Oostenrijkse bewind
In 1798 komt de Vlaamse landelijke bevolking (de Brigands) op tegen de
Franse bezetters (de Sansculotten). Er waren meerdere redenen voor : een
algemene misnoegdheid over de anti-godsdienstige politiek en de
plundering door de Fransen, alhoewel de directe aanleiding de Wet op de
algemene Dienstplicht (5 september 1798) was. Als begindatum voor de
opstand was donderdag 25 oktober 1798 vastgesteld. Door een spontane
uitbarsting van woede, veroorzaakt door de zoveelste inbeslagname voor
achterstallige belasting bij een inwoner van Overmere (halverwege Gent en
Dendermonde) begon dit Oost-Vlaamse dorp de eigenlijke Boerenkrijg, twee Jozef II, de keizer-koster
weken te vroeg, op 12 oktober 1798.
Frans bewind
Boeren heropenden parochiekerken, haalden de ondergedoken pastoors
terug en vernietigden de lijsten van dienstplichtigen en belastingsbetalers.
Het verzet hield niet lang stand : de Franse generaal Collaud sloeg de
opstand neer : op 5 december 1798 was met de inname van Hasselt de
opstand voorbij. In totaal werden duizenden gearresteerd, honderden
gedeporteerd en de leiders van de opstand (Constant, Corbeels en
Meulemans) terechtgesteld. De belangrijkste leider, Van Gansen, slaagde
erin onder te duiken. De opstand die geleid was geworden door burgers en Napoleon I
uitgevochten door boeren was voorbij, de hoop op Engelse steun was
tevergeefs geweest. Hollands bewind
Na de nederlaag van Napoleon en de aftocht van de Fransen besliste het
Congres van Wenen (1814-1815) dat Noord en Zuid tot het Koninkrijk der
Nederlanden zouden worden samengevoegd. Het Nederlands, de taal van
driekwart van de bevolking zou de landstaal worden en de administratieve
taal van het gehele rijk. Koning Willem I verwachtte dat het algemene
gebruik van het Nederlands de geestelijke eenheid van zijn koninkrijk zou
bevorderen.
In 1819 vaardigde de regering een decreet uit waardoor vanaf 1823 het
Willem I
Nederlands de enige officile taal werd van de provincies (de indeling in
provincies was een nalatenschap van de Fransen) West-Vlaanderen, Oost-
Vlaanderen, Antwerpen en Limburg. Vier jaar later werd de werking van Onafhankelijk Belgi
dat decreet uitgebreid naar het Vlaamse deel van de provincie Zuid-
Brabant, te weten de arrondissementen Leuven en Brussel. Even zag het
ernaar uit dat het Nederlands alle Vlaamse dialecten zou overkoepelen.
Maar de taalpolitiek van Koning Willem I was er mede de oorzaak van dat
de Franstalige of Fransgezinde aristocraten en ambtenaren in Vlaanderen
zich verongelijkt voelden. En ook de katholieke geestelijken, vreesden dat
met het Nederlands of Hollands (zoals zij het noemden) het calvinisme zou
worden binnengesmokkeld. Velen die in Vlaanderen enig gezag hadden,
keerden zich tegen Willem I en vooral de gezagsdragers in Walloni, die in
de politiek van de koning een bedreiging zagen voor de Franse taal en Leopold I
cultuur.

110
Het verzet tegen Willem I nam toe. In 1829 haalde hij bakzeil en zag zich
verplicht het gebruik van het Frans opnieuw toe te staan voor de behandeling
van sommige administratieve en gerechtelijke stukken in de Vlaamse
arrondissementen. In juni 1830, dat is nog vr de Belgische Omwenteling
plaatsvond, ging de koning overstag en riep de absolute "taalvrijheid" uit. De
verfransing van Vlaanderen kon weer doorgaan.
De septemberdagen van 1830 betekenden het einde van het Koninkrijk
der Nederlanden. Het Koninkrijk Belgi kreeg vorm en grondwet. Op 21
juli 1831 legde Leopold von Saksen-Coburg-Gotha de eed af als Leopold I, Cort advys der doctoren van
Koning der Belgen. Antwerpen teghen de peste. Verm.
ende distinctelijcker de oorsake,
teeckenen oock der doode lichaemen,
Kiezen tussen pest en cholera prognostike, onderscheyden, ende
curatie gheexpliceert. Daer by
Pest ghevoecht de ordonnancie der
Magistrate om peste te weiren, ende
In 1668 woedde de pest in Doel. Meester Jacques werd aangesteld hoemen de huysen, meubelen en
als pestmeester. Dagelijks vielen er slachtoffers. Zieken en cleeren suyveren sal, met beter maniere
gezinsleden van slachtoffers uitten klachten dat meester Jacques als oydt te voren ghedaen is. Ende hoe
meer dronken was dan nuchter. Hij werd tevens beschuldigd van de biechtvaders ende medicijnen de
mismeesteringen. Dit alles leidde tot zijn ontslag en de aanstelling gheinfecteerde persoonen visiterende
van een chirurg uit Antwerpen. De overlijdens verminderden hen praeserveren sullen
onmiddellijk Lazarus Marcquis; Antwerpen 1633

Tussen 1300 en 1750 spreekt men van enkele tientallen De broederschap van den heyligen
pestgolven. Meestal betrof het builenpest, met de pijnlijke Carolus Boromaeus ... ingestelt in
zwellingen van de lymfeklieren in lies en oksel, die na enkele de Kercke van de E.P. Carmelieten
dagen etterig doorbraken. Wie eenmaal besmet was had minder binnen Antwerpen ... met schoone
dan 50% kans op overleven. Bij sommige epidemien was de onderwijzinghen, vermaningen,
sterfte zo massaal dat 1/3 of meer van de bevolking om het leven ende vierige gebeden tegen de
kwam. Dokters, notarissen, geestelijken en lijkdragers werden als pest.
gevaarlijke beroepen beschouwd. Met hoge beloningen trok men
Antwerpen : Wed. J. Cnobbaert 1655.
pestmeesters, pestdragers en pestdokters aan. Na een grote
epidemie bleef de infectie hier en daar hangen en gaf gedurende Histoire de la dysenterie
jaren kleine, vaak plaatselijke opstoten, vooral op het einde van de epidmique qui, en 1846, svit
zomer. Pestepidemien leidden tot migratie van grote dans quelques communes des
bevolkingsgroepen om de kwaal te ontwijken, wat vaak tot een arrondissements de Bruxelles, de
verdere verspreiding van de ziekte leidde. Meestal was er na een Malines et de Termonde
ernstige pestgolf een langere periode met weinig sterfte door pest, J.-B. Groenendaels; Malines : Olbrechts 1847.
doch helemaal verdween de ziekte zelden. Vanaf 1675 is de pest, in
de Republiek der Verenigde Nederlanden verdwenen en niet meer
teruggekomen. Wel zijn er nog enkele ernstige uitbraken geweest Rapport sur le typhus qui a regn dans
in het begin van de 18e eeuw in Zuid-Europa. les Flandres, pendant les annes 1846,
47 et 48
Soc. de Md. de Gand 1848
Tyfus
Van 1846 tot 1848 was er een stijging van de mortaliteit in Belgi.
Dit was grotendeels te wijten aan de tyfus- en cholera-epidemie. In
Vlaanderen lag het sterftecijfer het hoogst. Van de boorlingen
haalden 27,7% het eerste levensjaar niet.
De tyfusInfectie wordt veroorzaakt door de bacterie Salmonella
typhi. De besmetting kan plaatsvinden door het drinken van
ongekookte melk, water of door voedsel dat door een drager is
besmet De ziekte begint na een incubatietijd van 7-14 dagen met
hoofdpijn, opgezette buik en buikpijn, misselijkheid, diarree, De
koorts loopt langzaam op in de loop van de eerste week tot
temperaturen boven de 40C.

111
Rode loop (dysenterie)
1846, dysenterie in gemeenten van de arrondissementen Brussel,
Mechelen en Dendermonde. Na de pest zien we, vanaf 1672,
regelmatig epidemien opduiken van rode loop (bloedloop) en
persloop (gewone dysenterie), die minder catastrofaal waren dan de
pest, maar niettemin grote sterfte veroorzaakten. Deze darminfectie
heeft het sterftepatroon in de 18e eeuw en het begin van de 19e eeuw
getekend. Sterfte van 5% van de bevolking waren bij een flinke
dysteriegolf niet uitzonderlijk.
De dorps-alchemist
Jan Steen 1660
Cholera
Gent. 1832 cholera ; 1838-40 mazelen ; 1847 typhus; 1849 opnieuw
cholera ; 1851 pokken en cholera ; 1854 cholera ; 1865 en 1866
nogmaals cholera ; 1871 typhus en pokken.
De cholera (braakloop) is een infectieziekte van de darmen die zich
vooral in de 19e eeuw voordeed, toen de handel met het Verre
Oosten weer op gang kwam. Braakloop verspreidde zich dan ook
meestal vanuit de havenplaatsen. In Duitsland was het Hamburg en
in Engeland Liverpool, die als kern fungeerden van epidemien die
massaal door Europa trokken. Deze ziekte kenmerkt zich door
hevige diarree en veel vochtverlies.
De vreselijke cholera- epidemien die ons land in de jaren 1832-
33, 1849, 1853-54, 1859 en 1866-67 troffen, noopten het bestuur van
de gasthuizen veel wezen, kinderen van de slachtoffers der
epidemien, in de tehuizen onder te brengen om ze uit de besmette De luizenjacht
Gerard ter Borch ca. 1653
plaatsen weg te halen. Zo diende Sint-Julianus als
afzonderingstehuis, vooral in de periode augustus-oktober 1859 en
ook in 1866, toen 285 kinderen en volwassenen in de afzondering
gehouden werden.
In 1849 werd Doel geteisterd door de cholera. De brik Medora
had de ziekte meegebracht uit een oosters land en de bemanning
werd in quarantaine ondergebracht in barakken tussen de Witte
Brug en Liefkenshoek. De gemeenteraad besliste dat alle bestaande
grachten en stilstaande wateren moesten gedempt worden. Op 22
juli 1849 kwam er een verordening dat alle lijken binnen de zes
uren na overlijden moesten begraven worden, zonder lijkdienst in
de kerk. De toegang en bewoning van besmette huizen was
verboden.
Begin 1866 brak opnieuw cholera uit. Het besmette Breemse
barkschip Agnes, lag voor anker in Doel en de slachtoffers werden De kwakzalver-tandarts
rechtstreeks naar het fort gebracht. De gemeenteraad verbood alle Jan Steen ca.1660
contact met Liefkenshoek. Niemand mocht verder gaan dan de
Steenen Beer. Genezing van de ziekte kende men toen nog niet.
Men gaf de raad om de zieke te verwarmen met wollen dekens, heet
zand en kruiken met warm water. De apothekers verkochten
Elexir tegen Cholera. De lichamen van de overleden slachtoffers
aan cholera werden begraven in de schorren, om besmetting van
het Doelse kerkhof te vermijden.

112
Hongersnood
Erger is echter het feit dat hij waarschijnlijk veel honger geleden
heeft in 1845 en in 1848-49. Inderdaad, in Vlaanderen wordt de
ellende ten top gedreven door mislukte aardappel- en roggeoogsten.
De jaren 1848 en 1849 zijn gruwelijke sterfjaren in geheel Belgi,
mede door de cholera.
Pest en honger waren vrienden. Vaak ging een hongersnood aan
een pestgolf vooraf. Voedselgebrek leidde tot massale rattensterfte,
zodat voor het bloedzuigen de vlooien van de rat op de mens
oversprongen en aldus besmetting veroorzaakten. Na een
pestepidemie ontstond vaak een gebrek aan werkkrachten, en
daardoor een voedseltekort. Niet zelden ontstond een machtvacuum
omdat bestuurders door de pest waren weggevallen. Onderdrukte
boeren namen soms de kans om in opstand te komen. Ook werden
oorlogen begonnen omdat men de vijand, door de pest, ernstig
verzwakt achtte.
in de desastreuze jaren 1840-1850 : graan- en aardappeloogsten
mislukten ; in 1847 kwam er tyfus bij en in 1848 cholera.
Vanaf de 19de eeuw wordt de aardappel het volksvoedsel bij uitstek
omdat hij de maag beter vult dan brood. In juli en augustus 1845,
geholpen door een vochtige atmosfeer, veroorzaakt een extreem
virulente vorm van de schimmel Phytophtora Infestans, eerst in
Belgi (streek van Kortrijk?) en Nederland en nadien in gans
Europa, een onvoorstelbare misoogst. De verliezen worden geschat
op 1/4 tot 1/2 van de oogst. In West- en Oost-Vlaanderen op meer
dan 90 %. Begin juli 1846 verschijnt de ziekte opnieuw en blakert
in twee, drie weken tijd de aardappelvelden zwart. De catastrofe is
volledig want ook de roggeoogst mislukt.
Vlaanderen en gedeelten van Brabant, Namen en Luxemburg lijden
honger, een sedert de Middeleeuwen ongekende ervaring. Het
plunderen van een bakkerij te Brugge op 2 maart 1847 is het
signaal voor een hongeroproer. In 1848 is 35% van de bevolking in
West-Vlaanderen afhankelijk van de openbare armenzorg. De
uitgeputte bevolking van de dichtbevolkte provincies West-
Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Brabant wordt een gemakkelijke
prooi voor de snel om zich heen grijpende tyfusepidemie van 1847-
1848 en cholera in 1848-49 en 1866, de meest noodlottige.
"Le mal flamand" was toen zelfs een medische term : sterven aan
ondervoeding en uitputting.

Overgenomen van :
http://users.pandora.be/clinckspoor/gewest.htm

113
Adriaan als pestheilige (Handzame 18de eeuw)
http://users.pandora.be/frankie.schram/plaatselijk3008.htm

We haalden de volgende fragmenten uit de "Voorreden" (drie eerste strofen) en "Naerreden" (de laatste strofe)
van een achttiende-eeuws West-Vlaams toneelstuk "Geloofsstrijd of martelaarsschap van de Heilige Adriaan onder de
kerkvervolging van keizer Maximianus Galerius X":

Al wilden de tyrannen het christendom uytroyen


Der martelaerenbloet, doet nieuwe christen groyen
Heiligen Adriaan, onsen patroon (= beschermheer)
Verkrijgt voor ons het hemelsch loon.
Bewaert uw kercke en prochie altijdt
En van alle onheijlen bevrijdt

Nu gaet hij (= Adriaen) Godes naem (als Paulus) belyden


Voor heel des Keysers hof, waarom hy moet lyden
Een straf en wreede doot, die wij uyt minneconst
Gaen brenghen op thonneel ...
wij schrijven niet om Lof of Ere te ontfaen (= ontvangen)
Maer tot glorie van Godt en heylighen Adriaen

Want Godt door Adriaen sal uwen helper syn


Hij is een patroon in peste en quade plaeghen
Godt sal door syn gebedt dees sieckten van ons jaegen.
Eert Adrianus dan al die op Hantsaem leeft
Want Godt, voor patroon, hem u gegeven heeft

Bidt voor ons, o Adriaen


dat U parochianen gaen
al met u, in 'shemels hof,
Godt daer zynghen eeuwigh lof.
Oock van pest en quaden tydt
uw gemeente dogh bevrijdt.
Bidt voor den coster van de kerck
die t' uwer eer maeckte dit werck
Joannes-Frans Vergote
coster ende schoolmmester Hantsaem

(uit K. SUYKERS, Een rederijkersspel te Handzame, -Biekorf, LIV (1953), p. 129-134)

114
Ravels : Rampen,onlusten en epidemien
Bron : http://users.skynet.be/Ravels-Weelde-Poppel/nieuwe_pagina_1456.htm

Alhoewel tegenwoordig ook niet alles rozengeur en maneschijn is en we vaak horen klagen en morren,
hadden onze voorouders meer reden tot ontevredenheid dan wij. Vaak werden onze streken geteisterd door
"boze machten" die veel ellende brachten in de nederige en rustige dorpen. Wat denkt u van de talloze
oorlogen die in onze streek woedden? In de 14e eeuw waren de Brabantse Hertogen er op belust hun
landhonger oostelijk uit te breiden en ze wilden Gelderland, Limburg en Gullik (West-Duitsland) inpalmen.
In de slag van Baesweiler bij Aken werd het Brabantse leger in 1371 totaal verslagen. We weten niet of
Weelde soldaten leverde, maar wel is bekend dat de gemeente moest instaan om de Brabantse
krijgsgevangenen te helpen vrijkopen. Op 1 november 1374 werd te Leuven een dekreet uitgevaardigd
waarbij drie jaar lang, 105 ingezetenen van Poppel, 75 van Weelde en 50 van Ravels, respectievelijk en
globaal 735,525 en 285 gouden mottoenen (waardevol Leuvens muntstuk) aan extra-belasting dienden
binnen te brengen. Dat was voorzeker een beroerde taxatie! Spaanse, Franse en Hollandse troepen vielen
onze voorouders vaak langdurig lastig. Om enkele voorbeelden te noemen: van 1572 tot 1585 plunderden de
Spaanse en Hollandse soldaten onze gewesten; in 1590 werd de helft van de huizen in Weelde vernietigd ten
gevolge van brandstichting en plundering door de soldaten van Bergen-Op-Zoom; in 1602 en 1603
plunderden de soldaten van prins Maurits de Kempen.

Behalve soldaten waren er de rondtrekkende benden die voor de nodige ellende zorgden, zoals de beruchte
bende van Maarten van Rossum uit Gelre die in 1542 in onze gewesten huishield. Deze Maarten van Rossum
eiste van de bevolking schatting op dreiging van brandstichting. Het ellendigste tijdstip uit de geschiedenis
van de Vrijheid Weelde speelde zich af op 11 juli 1703 en volgende dagen. Weelde kreeg een ontzettende
plundering en verwoesting te verduren van de Hollanders en de aangerichte schade werd toen op 80.000
gulden geraamd. Naar hedendaagse maatstaf zou die schade om en bij de 250 miljoen frank bedragen. Op 20
juli 1707 geraakten 64 Hollanders en 22 Fransen slaags bij de kerk. Twee Fransen verloren er het leven en de
Hollanders hadden vijf gekwetsten, waaronder de Kapitein, die 's anderendaags te Breda stierf. Een andere
keer sloeg de hongersnood genadeloos toe, zoals dat nog in 1847 te Weelde het geval was. Strenge winters,
zware onweders vergezeld met hagelslag en droge zomers brachten grote schade aan de gewassen aan. Het
jaar 1723 was buitengewoon droog en heet: de zon verzengde de rogge in de aren; de hitte verschroeide het
gras. Op 5 juni 1737 werd Weelde door een geweldige hagelslag geteisterd. Niet minder dan 16.425 roeden
(54 ha en 75a) werden door het ontij vernield. De winter van 1740 was buitengewoon streng. De vorst was in
de Kempen zo hevig dat kinderen in de wieg doodvroren. De groenten leden door de vorst grote schade zodat
de prijzen de pan uitrezen.

Het meest van al echter waren onze voorouders beducht voor de gevreesde epidemien zoals rode loop
(dysenterie), cholera, difterie, pokken, melaatsheid en de pest. Dergelijke epidemien werden gezien als een
straf van God of toegeschreven aan de duistere machten van de duivel. Als belangrijkste remedies werden
dan ook gehanteerd het gebed en de verering van de heiligen. In onze streken waren de H.Antonius, Sint-
Rochus en Sint-Sebastiaan pestheiligen. Voornamen van deze heiligen kwamen dan ook in Weelde in de 16e
en 17e eeuw, toen de pest onophoudelijk woedde, veelvuldig voor. Tijdens de pestjaren waren er grote
begankenissen naar Sint-Adriaan, de patroonheilige van Ravels-Eel. De auteur Jan van de Velde schreef in
1742:"Ravels heeft Sint-Adriaan tot zijn patroon die aldaar zeer tegen de pestziekte in eere is..." Het is geen
wonder dat de voornaam Adrianus in haast elk gezin van Ravels aan een zoon werd gegeven. Ook Weelde en
Poppel volgden dit voorbeeld. Behalve tot het gebed nam men ook zijn toevlucht tot allerlei voorbehoed- en
geneesmiddelen. En recept uit een klooster van Antwerpen willen we u niet onthouden. "Remedy tegen den
rooden loop: 4 doyers van Eyers en 2 roomers boomolie en 4 ... Laot beste poeyersuiker en een halve kruyen
noot en een halve vles witte wijn en dan door een getimpert en eenighen tijdt kooken en altijdt roeren en dan
warm in 1 2 keeren gebruyken en eerst pregeeren van witte rabarber is wondergoet en dan den
bovenstaenden midden gebruyken en warm in huys blijven".

Tegen de pest bevolen geneeskundigen uit de 17e eeuw verzuivering van lucht aan en de onthouding van alle
overdaad in eten en drinken. Vanaf de 18e eeuw verdwenen deze rampzalige epidemien langzaam maar

115
zeker. De belangrijke oorzaken waren: de langzaam, bijna onmerkbare vooruitgang: betere kleding, huizen
van duurzamer materiaal, betere verwarming in huis waardoor vochtigheid en ongedierte werden
teruggedrongen. Zo zien we in Meerhout de gemiddelde leeftijd in 60 jaar met 9 jaar toenemen. De
gemiddelde leeftijd tussen 1776 en 1800 was 34 jaar en 6 maanden. In andere parochies zien we tussen 1660-
1669 en 1750-1796 een verlenging van de levensduur met een tiental jaren. De meest vreselijke gesel Gods
was ongetwijfeld de pest. De pest werd veroorzaakt door bacterin, voorkomend bij knaagdieren. De mens
zelf werd meestal besmet door de rattenvlo, die de bacillen van de rat op de mens overbracht. Na 2 tot 6
dagen traden de eerste ziekteverschijnselen op. De infectie werd van rat tot rat voornamelijk door de
rattenvlo overgebracht. De rat stierf gewoonlijk aan de ziekte, de vlo zocht voedsel (bloed) bij een andere rat
en bracht daarbij de infectie over. Toen er door de pest nog maar weinig ratten waren, vielen de hongerige
vlooien ook de mensen aan. Infectie met de pestbacil veroorzaakte bij de mens meestal de builenpest. Deze
naam dankte de ziekte aan het meest opvallende verschijnsel: de builen. Dat waren zwellingen door hevige
ontstekingen van een groep lymfeklieren, meestal in de lies, soms in oksels of hals. De patint was zwaar
ziek en had hoge koorts. De ogen waren rood doorlopen en dikwijls was hij onrustig of verward. De buil kon
veretteren en daarna doorbreken waarbij veel etter vrijkwam. Zonder behandeling stierf de helft tot driekwart
van de lijders na enkele dagen. Behalve de builenpest kende men de longenpest. Deze ontstond door
inademing van pestbacillen bevattende druppeltjes waardoor longontsteking ontstond. De patint was ernstig
ziek, gaf veel slijm op en was erg benauwd. Hij was zeer besmettelijk voor anderen. Zonder behandeling trad
in de meeste gevallen na enkele dagen de dood in.

De pest had in vroegere eeuwen alle kans om toe te slaan. De hygine liet vaak te wensen over. De huisjes
waren klein, vochtig, slecht onderhouden en herbergden mensen en huisdieren. Op straat lag voor de deur de
mest- en ashoop. Ongedierte zoals ratten, kreeg dus genoeg kans om welig rond te tieren. In slordigheid en
vuiligheid opgegroeid nuttigden onze voorzaten niet zelden ongezond voedsel en drinken. Wanneer de
toestand dan nog verslechterde door oorlog, slechte oogsten, werkeloosheid, konden de epidemien
onverbiddelijk toeslaan. In crisistijden immers trokken de mensen vanwege de werkeloosheid uit hun
woonplaats weg of in oorlogstijden kwamen soldaten af en aan. De ziektes konden zich door deze zwervende
en trekkende mensen gemakkelijk verspreiden. In Weelde vielen de pestjaren -zoals hieronder zal blijken-
samen met jaren van inkwartiering en het weg- en weertrekken van vijandelijke legerkorpsen. In sommige
volkssagen wordt de pest voorgesteld als een jonkvrouwe in wit doodsgewaad met loshangende witte mantel,
dragende het opschrift: "waar mijn mantel waait, daar worden de gezichten bleek en de woningen ledig". De
pest werd beschouwd als een straf, een bezoeking, een "gave" Gods en ze wordt daarom ook wel betiteld met
de naam van: "Godsgave" of "Gave Gods". In tegenstelling tot de tering, die men wel "de witte dood"
noemde, heette de pest "de zwarte dood", omdat zij gepaard ging met donkere bloedbrakingen en met builen
(builenpest). Andere benamingen voor de pest waren "haestige sieckte" of "de gauwe". Was de pestziekte
ergens heersende, dan werden "keuren" (= verordeningen) vastgesteld, waarvan de artikelen, op zware boete
door de ingezetenen moesten worden nageleefd; door het luiden der "pestclocke" werden ze van tijd tot tijd
aan die plicht herinnerd.

Volgens de ordonnantie van keizer Karel van 13 maart 1533 moest voor het huis waar de pest heerste, of
waar een lijder was bezweken, een "stroowisch" uitgestoken worden "boven de dorpel van de deure, dat men
die lichtelijcke ende wel sien kan". En waar een huisgenoot van een pestlijder "uyt nootsaeck" zich op straat
moest begeven, was hij verplicht "bloot ende onbedeckt een witte roede van een el lang" in de hand te dragen
en ieder, die hem "sagh, moest soo veel en soo verre te wijcken, als het mogelijk was". Er werden personen
aangesteld, die de besmette huizen moesten vegen en schrobben, de zgn. "schrobbers, schrobsteren en
wakers"; zij waren tevens belast met het begraven der doden hetgeen in de schemeravond of in de nacht
moest geschieden;het waren doorgaans arme mensen, die zich met deze werkzaamheden belastten; niemand
leende zich graag voor dit gevaarlijke werk, al werd het dan ook goed betaald. De pestjaren in Weelde
kunnen we slechts achterhalen vanaf 1598. Vanaf dat jaar werden in Weelde de begrafenissen in
kerkregisters opgetekend. Ook voor 1598 zullen onze voorouders echter ook wel door deze kwaal geteisterd
geweest zijn. De grootste pestepidemie geselde Europa immers al halverwege de 14de eeuw. Via de havens
van Azi en Frankrijk (Marseille) drong de zwarte dood in 1348 het Europese vasteland binnen en bereikte in
1349 de Lage Landen. Ongeveer 40% van de Europese bevolking zou aan de verschrikkelijke ziekte
bezwijken. Het schijnt dat Brabant en dus ook de Vrijheid Weelde, iets minder geteisterd geweest zijn. We
kennen uit die periode echter geen bevolkingscijfers van Weelde, evenmin als van bijvoorbeeld Turnhout.
Nadien zou de ziekte geregeld de kop opsteken in de Kempen. Turnhout kende in de 15e eeuw

116
pestepidemien, o.a. in 1430, 1431, 1438, 1480 en 1490. Ook in de 16e eeuw woedde de pest verschillende
malen in de Kempen. In de jaren 1518-1520 zo erg dat in Turnhout "menich duysent personen daer ter tijt
afgestorven sijn". Turnhout was "ongepeupeleerd ende verwilderd" en zonder "coopluyden". Er werd geen
bier gebrouwen, geen brood gebakken. De herbergen waren gesloten. De schout van Turnhout noteerde in
1518 geen inkomsten voor Poppel, Ravels en Weelde ..."waer die haestige siecte had geregneert" en talrijke
personen waren overleden. In 1552 kondigde de dorpsheer van Ravels zware sancties aan tegen
inwijkelingen van dorpen waar de pest voorkwam. Van 1569-1570 en van 1583-1586 heerste de epidemie zo
erg dat Turnhoutenaars de toegang tot Antwerpen was ontzegd. Velen hadden de Vrijheid Turnhout verlaten
om hun leven te redden en hadden zich gevestigd in de bossen en heidevelden rondom de stad. Van de
achtergebleven gezinnen waren er geen 15 of 16 die niet waren aangetast. Er was in Turnhout nog maar 1
bakker, 1 brouwer en 1 vettewarir. De stad was zo eenzaam dat de straten en mesthopen met gras begroeid
waren.

De 17e eeuw liet zich al onmiddellijk aanzien als een pesteeuw. In het begin van de eeuw viel prins Maurits
van Nassau vanuit Holland onze Brabantse gewesten binnen om vooral Antwerpen aan de Spanjaarden te
onttrekken. In Weelde zien we in die jaren van 1601-1604 de pest toeslaan. In 1602 werd Adriaan
Sebastiaensen gestraft, omdat hij mest weggevoerd had uit een hoeve waar de pest heerste. In 1603 stierven
Govaert van den Nieuwenhuysen, Cathalijne Michiels zijn vrouw en twee van hun kinderen aan "de gauwe
of peste". Volgens een attestatie van de schepenen van Baarle uit 1608 (zie bijlage 8) was Weelde erg
getroffen door oorlog en pest. In de jaren 1630 dook opnieuw een pestgolf op. Vanaf 1632 tot 1643 heerste
de pest overal in Europa. De Vrijheid Weelde viel ten prooi aan brandschattingen, opeisingen, plunderingen
en terreur, teweeggebracht door Hollandse geuzen of tegenstanders van het Spaanse bewind. Wanhopige
soldaten richtten bloedbaden aan en troffen vergeldingsmaatregelen tegen de geestelijken van de Roomse
godsdienst. De pestjaren te Weelde vielen midden in deze wreedaardige retorsie. De aangetasten werden in
een zaal van het gemeentehuis ondergebracht en afgezonderd, waar zij allen samen werden verzorgd. De
lijken werden aanstonds begraven. Weelde telde in 1637 een honderdtal lijken. Slechts 11 huishoudens
bleven ongedeerd. Op 24 juli 1637 werden door de schepenen onderrichtingen uitgevaardigd om deze ziekte
te bestrijden. Niemand die besmet was, mocht onder het volk verschijnen binnen de veertien dagen op straf
van 21 gulden. Niemand mocht wanneer zijn huis besmet was, de schrobbers nog buiten laten of laten
werken op het veld. Tevens was iedereen gehouden de overheid te verwittigen, wanneer er besmetting in zijn
huis was, opdat het huis binnen een vastgestelde tijd zou kunnen worden ontruimd. Het dokument is jammer
genoeg gedeeltelijk vernield en daarom ontbreken ons de verdere voorschriften. Op 21 november 1637
werden de maatregelen veralgemeend en uitgebreid op de dieren. Het was ten strengste verboden nog dieren
buiten te brengen op straf van boete. Wanneer men bij dag deze regel overtrad, werd een boete gevraagd van
10 stuivers voor een paard, koe, vaars, rund of veulen, een van 4 stuivers voor een kalf of varken en een van
twee stuivers voor schaap, ooi of lam. Bij nacht verdubbelde de boete.

Pastoor Zebertus van den Dungen had het dorp verlaten en verbleef te Antwerpen. Was het omwille van de
pest of omwille van de retorsie? Hierop blijven we het antwoord schuldig. Hij overleed te Antwerpen op 7
mei 1637 maar de uitvaart had te Weelde eerst plaats op 3 september 1637. De pest woedde andermaal in
1668, toen voor de eerste maal Franse soldaten ons dorp binnenvielen in hun strijd tegen Holland. En van
de slachtoffers die aan de pest overleed, was pastoor Le Pieme. Hij werd begraven op 10 augustus 1668. In
1676 brak de pest weer uit te Weelde en vier jaar zou de gevreesde kwaal vele slachtoffers eisen. Pastoor
Gerard Deyns overleed aan pest op 3 september 1679. In 1677 kwam Franciscus Zataar zich te Weelde
vestigen als chirurgijn of heelmeester. De stadhouder van Weelde stelde de wondheler aan en hij moest met
forse hand ingrijpen, want een oude spreuk luidde: "zachte heelmeesters maken stinkende wonden". De
magistraat vaardigde ook allerhande verordeningen uit om verbreiding van de pest te voorkomen:

Het lijk van een pestlijder moest men dezelfde dag laten "zinken";
Zes weken na de begrafenis mocht de uitvaartdienst in de kerk volgen en konden de koopwaren weer
afgevoerd worden van de bedrijven;
De mest moest van de wegen geruimd worden en aangestelde "toortenrapers" vergaarden de dierlijke
uitwerpselen. Nog tweemaal is er sprake van pest, namelijk in 1686 en 1705. In 1705 gebeurde dit weer
temidden van wapengekletter en doorstoten en wijken van Hollandse en Franse legerhorden. Met recht
konden onze voorouders bidden: "Van pest, hongersnood en oorlog, verlos ons, Heer".

117
Een andere besmettelijke ziekte die onze voorouders bezocht, was de rode loop of de rode melissoen. Deze
ziekte werd in de gematigde streken veroorzaakt door bepaalde bacterin. De ziekte brak vooral uit bij grote
hitte en in lage moerassige en vochtige plaatsen. De rode loop werd gekenmerkt door ondraaglijke pijnen van
de ingewanden, gepaard gaande met diarree waarbij in de ontlasting etter en bloed voorkwam (rode loop of
bloedloop). Slechte voedingsmiddelen prikkelden de ingewanden overmatig. Sommigen gingen zelfs zo ver
de rode loop toe te schrijven aan het eten van onrijp fruit, witte kool en witte pruimen. De rode loop kon
evenals de pest de bevolking decimeren.

In de Kempische dorpen dook deze ziekte voor de eerste maal op aan het begin van de 18e eeuw, tijdens de
Spaanse erfopvolging (1702-1713). In Weelde treffen we de ziekte voor het eerst in de begraafboeken aan
van 1702 en 1703 en de epidemie eiste vele slachtoffers. Later zou de rode loop nog driemaal opduiken: in
1736, in 1794 en in 1810. Tussen 20 september en 1 december 1794 werden te Weelde 56 mensen begraven
die aan deze ziekte bezweken. In 1810 waren er in 5 maanden nog 41 lijken wegens rode loop. Ons volk
bleef aan verpleging toe, want in 1730 stierf te Weelde Melchior Verbeucken, chirurgijn. Na hem werd in
1730 Marcus Sauv uit Asten als chirurgijn aangesteld, in 1788 oefende Johannes Bols van Weelde dit
beroep uit en in 1827 werd Jan Frans Fastr als chirurgijn van Weelde vernoemd. Een bemettelijke ziekte die
in vroegere eeuwen ook nog al eens opdook en waar we tegenwoordig nog tegen ingent worden, was de
pokken. Het is een virusziekte die op de huid etterpuisten veroorzaakt. De huidletsels verschijnen het eerst
op de huid en spreiden zich later over romp en ledematen uit. De pokpuisten bestaan aanvankelijk uit een
blaasje waarin het virus zich vermenigvuldigt. Dit blaasje droogt later in, waarna een virus bevattend korstje
ontstaat dat enkele weken later afvalt waarbij een litteken blijft bestaan. De infectie gaat gepaard met hoge
koorts. Na genezing zorgen de littekens voor misvorming in het gelaat.

In Weelde manifesteerden zich de pokken in de jaren 1736, 1737 en 1745 en ook in de Franse tijd heerste
deze epidemie. Op de opeisingsbevelen van de meeste Weeldse jongemannen die onder Napoleon werden
opgeroepen, staat onder speciale kenmerken aangegeven: littekens van "petite variole" (pokken). Van een
vijftal Weeldenaars wordt vermeld dat ze de dood vonden in Napoleons leger, namelijk in Duitsland, maar
niet op het slagveld, maar als gevolg van deze ziekte. Tot het einde van de 19e eeuw werd de bevolking
geteisterd door epidemische ziektes. Dank zij het werk van vooral Louis Pasteur in de tweede helft van de
19e eeuw konden deze virus- en bacterieziekten voortaan efficint bestreden worden. Toch stierven in
Weelde aan het einde van de eerste wereldoorlog nog heel wat mensen aan de zgn. "Spaanse griep".
Tegenwoordig zijn de epidemische ziektes in onze streken beperkt tot meer onschuldige griepjes en hoeven
we gelukkig niet meer te vrezen voor de "boze machten" die onze voorouders vaak meedogenloos in hun
greep hadden en die hun leven danig konden verpesten

Omer Adriaens (1971 & 1977)

118
Informatie over Vlaanderen in het Vlaams-Engels :
SOCIAL AND ECONOMIC EVOLUTION OF SOUTH-EAST-FLANDERS

According to a written eyewitness report, at the end of July 1845 a plague distroyed first the early white, and
then the red potatoes, which became that bad that even feeding to the cattle was not recommended. The same
witness described the famine which followed as far worse than the one of 1816. In Geraardsbergen, where
30% of the inhabitants received support from the local welfare, starveling unemployed attacked the potato-
market in 1846. In 1832, 1849 and 1866 cholera raged through the region.

Except for a remarkable revival from the 1850s in the villages surrounding Sint-Maria-Oudenhove thanks to
the gloves industry, the cottage industry was declining in most of the country. Thousands inhabitants from
South-East-Flanders commuted daily or weekly to the coal mines of the Borinage (Province of Hainaut,
Belgium), factories near to Brussels or brickyards in Boom (Province of Antwerp, Belgium). Since 1870,
seasonal labor in the sugar beets sector in France became popular in South-East-Flanders. Around 1900 42%
of the rural labors of the Province of East-Flanders performed seasonal labor in France. Villages like
Velzeke, where 20% of the population choose for this type of labor in France, were like deserted during the
summer and autumn seasons. Every year a few hundred laborers from the region of Geraardsbergen left by
boat for Chicago to work in the local cigar industry.

In South-East-Flanders itself, the cities of Geraardsbergen and Zottegem had a local attraction to labor
thanks to respectively the cigar, matches, lace and musical instrument industries (Geraardsbergen) and
knitwear, shoe and stove industries (Zottegem). The horticulture around Melle and Merelbeke got more and
more specialized in ornamental flowers and professional vegetable gardening. In smaller villages, family
owned enterprises (among others, textile and furniture) supplied to the local or regional market. In the
villages alongside the River Scheldt, brickyards, potteries, hide industry and dye works were expanding.
Each village had at least one mill and one distillery. In 1906, Zottegem had 5,000 inhabitants, ten breweries
and 302 registered pubs.

INFRASTRUCTURE OF SOUTH-EAST-FLANDERS

During the Dutch period (1815-30), the provincial roads Gent-Geraardsbergen (1817), Aalst-Geraardsbergen
(1826) and Oudenaarde-Geraardsbergen (1828) were constructed. In 1838, the Hundelgemsesteenweg in
Merelbeke was straightened and cobbled. In 1852, the Dender-Waas railroad, passing through
Geraardsbergen, was completed, and in 1861, a concession for a railroad from Gent to 's Gravenbrakel
(Braine-le-Comte), with stations in Zottegem and Geraardsbergen, was granted. The railroad Brussel-
Kortrijk, via Oudenaarde and Zottegem, dates back to 1868-71.

In 1895, first consultations were held for a local track connection between Oudenaarde and Geraardsbergen.
Though the route was decided in 1897, it took till 1905 before the exploitatoin could start. Therefor, in
South-East-Flanders, the first local tramway track in operation was the one between Zottegem and Oordegem
via Sint-Lievens-Houtem. In 1907, a track Merelbeke - Sint-Lievens-Houtem - Herzele was realized, five
years later extended till Geraardsbergen. Plans for local tracks between Zottegem and Geraardsbergen via
Steenhuize, between Zottegem and Ninove via Herzele, and between Zottegem and Merelbeke were not
executed due to the First World War. Zottegem and Geraardsbergen, strategically well located, were
conveniently opened up, and their influence as administrative, nursing, social, commercial and educational
centers grew steadily.

RELIGION IN SOUTH-EAST-FLANDERS

Within the Catholic Church, South-East-Flanders shifted from the authority of the Archbishop of Mechelen
to that of the Bishop of Gent. During the Dutch period, new religious congregations in Geraardsbergen in
1817 (Josephites and Sisters of Maria and Saint-Joseph) and Opbrakel in 1819 (Penitent Sisters of Saint-
Francis) started taking care of sick and elderly, and organized partly local education.

119
After the independence of Belgium in 1830, more convents came into existence in Zottegem in 1837 (Sisters
of Saint-Barbara), in Deftinge in 1832 (Sisters of Saint-Vincent a Paulo), in Nederbrakel in 1834 (Sisters of
Maria's Holy Hart), Aspelare (Sisters of Our Lady Immaculate Conception), Sint-Maria-Oudenhove in 1840
(Sisters of Our Lady of Zeven Weeen (litt. Seven Laments)), and Grotenberge in 1875 (Sisters of Saint-
Francis). Each convent motherhouse (such as in Nederbrakel where till the First World War 385 newcomers
were welcomed) established several branches. The sick were taken care of in the hospitals of Zottegem and
Geraardsbergen, and psychiatric patients in Velzeke and in the newly established Caritas-centre in Melle
(1904-11).

Source: Koenraad DE WOLF, - http://www.geocities.com/firc/1800-1918c.html

Edgard (Eddy), Linda, Marleen, (Marie-Rose Van der Donckt), kleine Peter en Marlies Adriaens in 1961

Jozef De Pauw, Marlies, Franoise De Pauw, Linda, Mieke,


Marleen, Walter, Maria-Prudentia De Schryver, Marie-Rose Van Der Donckt (1964 of 1965)

120
STAMBOOM VAN ADRIAEN ADRIAENSSENS
VAN SINT LIEVENS ESSE
Er leefde in Sint Lievens Esse een Adriaan Adriaenssens (1598-1663), getrouwd met Judoca Typens
(1602-1662). Beiden werden op 9.2.1622 buitenpoorter van Geraardsbergen. Er waren in 1622 nog geen
geboorteregisters in Sint Lievens Esse, maar in zijn inschrijving als buitenpoorter van Geraardsbergen
vermeldt hij dat zijn vader Dierick heet. In 1662 was hij burgemeester van Sint Lievens Esse.

Deze Adriaan ZOU KUNNEN de vader zijn van Adriaan, door Geraard Adriaenssens, burgemeester
van Aaigem, vermeld als zijn vader.

Als deze Adriaan meteen ook de zoon is van dezelfde Dierick waar onze famie van afstamt, en van wie we
weten dat hij in Aaigem n Sint Lievens Esse woonde (buitenpoorterschap van hemzelf in Aaigem
geregistreerd, dat van zijn vrouw na hun huwelijk zowel in Aaigem als in Sint Lievens Esse), dan stamt de
familie Adriaenssens van Sint Lievens Esse en Aaigem en de familie Adriaens van Denderhoutem af van
dezelfde persoon uit Sint Lievens Esse !

Adriaan Adriaenssens (1598-1663), zoon van Dierick, is getrouwd met Judoca Typens en woont in Sint
Lievens Esse, waar hij in 1663 overlijdt. Beiden werden op 9.2.1622 buitenpoorter van Geraardsbergen.

Deze Adriaen wordt zowel in Sint Lievens Esse als in Ninove altijd Adriaenssens of Adriaensens
genoemd. Dit kan erop wijzen dat hij geboren werd in Aaigem of Sint Lievens Esse, waar wij de
schrijfwijze "Adriaens" in het begin van de 17e eeuw niet terugvinden. (De registers in Sint Lievens Esse
beginnen trouwens pas in 1651 en gebruiken altijd de naam "Adriaenssens", net zoals in Aaigem.) - Uit de
vermelding "burgemeesters vrouw, die de pastoor toevoegt bij het overlijden van zijn vrouw in 1662 - dus
een jaar voordat hijzelf overlijdt, kan afgeleid worden dat hij burgemeester was van Sint Lievens Esse (of
Aaigem ? zie verder)

Persoonskaart van Adriaen Adriaenssens en Judoca Tuypens


Adriaen Adriaenssens is geboren omstreeks 1598. Adriaen is overleden op zaterdag 9 juni 1663 in Sint-
Lievens-Esse, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Adriaen: Overlijdensakte p.193 - boek 1 (1651-1702): parochieregister van de
Sint-Martinusparochie te Sint-Lievens-Esse. - Leeftijd: 65 jaar. Begraven op het kerkhof van S.L.E..
Begrafenis geleid door de plaatselijke pastoor M.L. Gijsens.
Adriaen trouwde met Judoca Tuypens. Judoca is geboren omstreeks 1602. Judoca is overleden op maandag
25 december 1662 in Sint-Lievens-Esse, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Judoca: Overlijdensakte p.192 - boek 1: parochieregister van de Sint-
Martinusparochie te Sint-Lievens-Esse. Judoca Tuypens, overleden op 25 december 1662, 60 jaar,
burgemeesters vrouw, van geboorte adelijke vrouw, is op het kerkhof begraven.

Belangrijke opmerking:
Als deze Adriaan, zoon van Dierick, afstamt van dezelfde Dierick als wij, is het wel hl
vreemd dat noch hij, noch zijn echtgenote verschijnen als dooppeter of doopmeter bij de
kinderen van zijn broer Joannes.

Zou de Dierick Adriaens, vader van Joannes, met belangen in Aaigem en Sint Lievens Esse
dan een andere persoon zijn dan de Dierick Adriaensen uit Sint Lievens Esse die Adriaan
opgeeft als vader? De kans lijkt reeel dat het hier om twee mensen gaat, heel waarschijnljik
wel dichte familieleden, met dezelfde naam!

121
Opgelet : hier bestaat geen doorslaggevend bewijs voor, alleen een sterk vermoeden uitgaande
van het feit dat de kans klein is

1. dat in het kleine Sint Lievens Esse twee verschillende personen heetten met de voornaam Dierick
(Theodorus), welke dezelfde familienaam opgeven (Adriaenssens = Adriaens gezien we hier aan het
begin van de registratie van familienamen zitten en er nog geen eenvormige schrijfwijze bestond)
2. dat afstammelingen van twee verschillende Diericks Adriaen(sens) bij de heel beperkte krans van
mensen in hun dorp zou behoren, die zich laten registreren als buitenpoorters van Geraardsbergen.
3. dat Adriaan de naam "Arnoldus" zou geven (zie tweede stamboom, want in de eerste werden enkel de
afstammelingen van Geraard opgenomen.)

Anderzijds gebiedt de eerlijkheid ons te herinneren dat Adriaan destijds een heel populaire voornaam was en
dat de gewoonte van het doorgeven van de eigen naam aan peetkinderen, heel regelmatig tot gevolg had dat
kozijns met dezelfde peetvader ook dezelfde voornaam droegen ...

Nu, zelfs als Adriaan Adriaenssens, zoon van Dierick uit Sint Lievens Esse niet de broer is van Joannes
Adriaens, zoon van Dierick uit Sint Lievens Esse, blijft de kans dat de beiden geen familie zouden zijn toch
wel heel klein. Missschien komen de stambomen van de familie Adriaenssens en van de familie Adriaens
dus nog niet hier samen in n persoon (Dierick), maar dan zal dat heel waarschijnlijk toch wel een of twee
generaties eerder wl het geval zijn!

1. Arnoldus (Arent)

2. Dierick Adriaenssens (= Dierick Adriaens ??) - Sint Lievens Esse en Aaigem

3. Adriaen Adriaenssens 1598 - 1663 - Sint Lievens Esse

4. Geraard Adriaenssens 1635 1640-1717 &1664 - Aaigem


Van Geraard weten we dat hij zou geboren zijn in 1635 volgens nbron, 1640 volgens een andere ... dus
rond die tijd. Ook dat hij twee keer trouwde: in 1664 met Josijne D'Hondt (1640-1698) en in 1703 met
Elisabeth Coppens /1660-1728. Hij kreeg 11 kinderen met zijn eerste vrouw, blijkbaar geen met zijn tweede
vrouw. Elisabeth Coppens stierf op 7 augustus 1728, tien jaar na hem, in haar geboortedorp: Kerksken. Hij
was burgemeester van Aaigem, O.VL en overleed er op 4 juli 1717.
huwelijken: Josijne D'Hondt /1640-1698 &1703 - Elisabeth Coppens /1660-1728

In Aaigem treffen we een Geraard aan, gehuwd met Judoca D'hondt. Hij vermeldt dat hij de zoon is van
Adriaan. Er bestaat geen zekerheid dat het hier om Adriaan, zoon van Dierik gaat. Maar hij kiest er wel
voor geregistreerd te worden met dezelfde familienaam: "Adriaenssens". Gezien er geen spoor is van een
tweede familie met dezelfde naam, is het zeer aannemelijk dat Geraard de zoon van de bovenvermelde
Adriaen is. Geraard wordt burgemeester in Aaigem.

122
afstammelingen van Geraard en Josijne :

.1. Adrianus Adriaenssens 1665-1723 &1710 Elisabeth Backaert ca 1693-1741


1.1.1. Gerardus Adriaenssens 1712
1.1.2. Anthonius Adriaenssens ca 1714
1.1.3. Joannes Baptiste Adriaenssens 1715-1725
1.1.4. Catharina Adriaenssens 1719
1.1.5. Petrus Adriaenssens 1722
1.1.6. Joannes Adriaenssens 1723-1771 &1763 Christina Doolaeghe /1725
1.1.6.1. x Adriaenssens 1764-1764
1.1.6.2. Dominicus Adriaenssens 1765-1791 &1789 Adriana De Bie 1761-1806
1.1.6.2.1. Franciscus Adriaenssens ca 1790-1855
1.1.6.3. Franciscus Adriaenssens 1767
1.1.6.4. x Adriaenssens 1770-1770

1.2. Joannes Adriaenssens 1667


1.3. Joannes Adriaenssens 1668
1.4. Joanna Adriaenssens 1671
1.5. Egidius Adriaenssens 1673
1.6. Egidius Adriaenssens 1675
1.7. Judoca Adriaenssens 1676
1.8. Elisabeth Adriaenssens 1676

1.9. Petrus Adriaenssens 1677-1754 &1718 Adriana Rombauts /1695-1779


1.9.1. Antonius Adriaenssens 1719-1796 &1765 Joanna Catharina Meulenyser /1740-1803
1.9.1.1. Joannes Baptiste Adriaenssens 1767-1791
1.9.1.2. Franciscus Adriaenssens 1770-1828 & Maria Kielemaes ca 1776-1849
1.9.1.2.1. Casimir Adriaenssens 1804 &1827 Anna Christina Meganck 1808
1.9.1.2.1.1. Maria Livina Adriaenssens 1827
1.9.1.2.1.2. Franciscus Adriaenssens 1828-1830
1.9.1.2.1.3. Petrus Franciscus Adriaenssens 1830
1.9.1.2.1.4. Maria Theresia Adriaenssens 1833
1.9.1.2.1.5. Livinus Adriaenssens 1835
1.9.1.2.1.6. Donatus Adriaenssens 1837
1.9.1.2.1.7. Leopoldus Adriaenssens 1839
1.9.1.2.1.8. Desiderius Adriaenssens 1841
1.9.1.2.1.9. Amelia Adriaenssens 1843
1.9.1.2.2. Anna Theresia Adriaenssens 1807-1811
1.9.1.2.3. Maria Catharina Adriaenssens 1810-1889
& 1843 Franciscus De Vuyst 1807-1879
1.9.1.2.3.1. Maria Bernardina De Vuyst 1838-1909
& 1889 Victor De Spiegeleer 1839
1.9.1.2.3.1.1. Melanie De Spiegeleer 1859-1937
& 1881 Franciscus Philemon Scheerlinck 1855-1914
1.9.1.2.3.1.1.1. Maria Clementina Scheerlinck 1893-1900
1.9.1.2.3.1.1.2. Anna Maria Scheerlinck 1897
1.9.1.2.3.1.1.3. Maria Odila Scheerlinck 1899
1.9.1.2.3.1.1.4. Odomarus Ghislain Scheerlinck 1901-1986
1.9.1.2.3.1.1.5. Magdalena Scheerlinck 1905
1.9.1.2.3.1.2. Rosalia De Vuyst 1863
1.9.1.2.3.1.3. Hendrik De Spiegeleer 1865-1905
& 1889 Rosalia Segers 1862-1948

123
1.9.1.2.3.1.3.1. Victor De Spiegeleer 1891-1978
1.9.1.2.3.2. Isabella Livina De Vuyst 1844-1847

1.9.1.2.3.3. Rosalia De Vuyst 1847-1931


&1870 Petrus Joannes Van Den Storme 1838-1922
1.9.1.2.3.3.1. Marie Filomena Van Den Storme 1871
1.9.1.2.3.3.2. Franciscus Van Den Storme 1874
&1908 Nathalia Maria Van Der Haegen 1883
1.9.1.2.3.3.3. Maria Bernardina Van Den Storme 1876
1.9.1.2.3.3.4. Theophilus Van Den Storme 1879
&1903 Maria Josephina De Block 1882
1.9.1.2.3.3.5. Maria Elodia Van Den Storme 1883
&1904 Theodorus Albertus Steenhout 1878
1.9.1.2.3.3.6. Odilla Van Den Storme 1886
&1906 Charles Alos Guns 1879
1.9.1.2.3.3.7. Clementina Van Den Storme 1889
&1908 Albinus Callebaut 1887
1.9.1.2.3.4. Hortentia De Vuyst 1850-1941
&1872 Livinus Victor De Vuyst 1850-1915
1.9.1.2.3.4.1. Franciscus De Vuyst 1873
1.9.1.2.3.4.2. Bernard Joseph De Vuyst 1875-1932
& Angelina Strobbe /1880 &1903 Sidonia Strobbe /1880
1.9.1.2.3.4.3. Livinus Franciscus De Vuyst 1877-1954
&1901 Maria Angelina De Vos 1880-1952
1.9.1.2.3.4.3.1. Jan Baptist De Vuyst 1903-1945
1.9.1.2.3.4.3.2. Elodia Malvina De Vuyst 1905-1944
1.9.1.2.3.4.3.3. Kamiel Theodoor De Vuyst 1907-1907
1.9.1.2.3.4.3.4. Donaat Sylvain De Vuyst 1909-1973
1.9.1.2.3.4.3.5. Anna De Vuyst
1.9.1.2.3.4.3.6. Remi De Vuyst
1.9.1.2.3.4.3.7. Emilia Francisca De Vuyst
1.9.1.2.3.4.4. Donatus Carolus De Vuyst 1883-1944
& Angelica Schockaert /1885
1.9.1.2.3.4.5. Odille De Vuyst 1887-1965
&1908 Gustaaf Matthijs /1890
&ca 1914 Gustaaf Verspille /1890
1.9.1.2.3.4.6. Camiel Theodoor De Vuyst 1890
1.9.1.2.3.4.7. Anna Rosalia De Vuyst 1894-1967
&1919 Victor Ottoy 1885-1963
1.9.1.2.3.5. Camillus De Vuyst 1854
1.9.1.2.3.6. Gustaaf De Vuyst 1859-1924
&1900 Maria Antonia Van Wassenhove 1865

1.9.1.2.4. Anna Theresia Adriaenssens 1812-1843 & Carolus De Vuyst 1810-1863


1.9.1.2.4.1. Joannes Franciscus De Vuyst 1838
1.9.1.2.4.2. Casemirus De Vuyst 1839-1861
1.9.1.2.4.3. Petrus Joannes De Vuyst 1841-1916
1.9.1.2.4.4. x De Vuyst /1843-1843
1.9.1.2.5. Petrus Adriaenssens 1815-1875 &1843 Amelia Van Melkebeke 1825-1882
1.9.1.2.5.1. Maria Adriaenssens 1843-1858
1.9.1.2.5.2. Camillus Adriaenssens 1845-1849
1.9.1.2.5.3. Petrus Adriaenssens 1847-1847
1.9.1.2.5.4. Joannes Baptista Adriaenssens 1849 &1882 Maria De Backer 1847

124
1.9.1.2.5.5. Camillus Adriaenssens 1851
1.9.1.2.5.6. Victorina Adriaenssens 1853 &1877 Ivo Coolens 1846
1.9.1.2.5.7. Remigius Adriaenssens 1856
1.9.1.2.5.8. Maria Godeliva Adriaenssens 1858-1859
1.9.1.2.5.9. Godeliva Adriaenssens 1860
1.9.1.2.5.10. Maria Rosalia Adriaenssens 1862
1.9.1.2.5.11. Aloysius Adriaenssens 1866 &1895 Leontina Van Damme 1864
1.9.1.2.5.11.1. Honorius Adriaenssens 1896
1.9.1.2.5.11.2. Godeliva Adriaenssens 1897
1.9.1.2.5.11.3. Joannes Baptist Adriaenssens 1898 &1926 Georgina De Baer
1.9.1.2.5.11.4. Camillus Maria Adriaenssens 1900
1.9.1.2.5.12. Leo Adriaenssens 1870-1871
1.9.1.2.6. Donatus Adriaenssens 1817-1876
1.9.1.2.7. Bernardus Adriaenssens 1820-1884 &1882 Maria Theresia D'Haeseleer 1832-1885
1.9.1.3. Livinus Adriaenssens 1772 & Coleta De Latte ca 1782-1828
1.9.1.3.1. Constantia Adriaenssens 1818
1.9.1.3.2. Maria Seraphina Adriaenssens 1818-1820
1.9.1.3.3. Casimirus Adriaenssens 1823-1842
1.9.1.4. Maria Anne Adriaenssens 1774-1804
1.9.1.5. Maria Theresia Adriaenssens 1777
1.9.1.6. Maria Catherina Adriaenssens 1779 &1803 Martinus Torrekens 1775
1.9.1.7. Bernardus Adriaenssens 1781

1.9.2. Joannes Adriaenssens 1720-1807 &1762 Catharina De Clerck 1734-1763


&1765 Maria Anna De Wetter 1734-1800
1.9.2.1. Adrianus Adriaenssens 1766
1.9.2.2. Joannes Baptiste Adriaenssens 1768-1831
&1788 Joanna Maria De Rijck 1765-1848
1.9.2.3. Petrus Adriaenssens 1772-1773
1.9.2.4. Petrus Antonius Adriaenssens 1779-1847
&1801 Dorothea Beckers 1781-1808 &1808
Catharina Temmerman 1764-1823
&1824 Alexandrina De Saedeleer 1803-1848
1.9.2.4.1. Christina Adriaenssens ca 1800-1849
& Adrianus Meganck 1800-1845
&1846 Franciscus Civilia ca 1800
1.9.2.4.2. Joannes Baptiste Adriaenssens 1803
1.9.2.4.3. Dominicus Adriaenssens ca 1804
&1830 Maria Hoogstoel 1808-1831
1.9.2.4.3.1. Dominicus Adriaenssens 1831-1833
1.9.2.4.3.2. Franciscus Adriaenssens 1831
1.9.2.4.4. Amelia Adriaenssens 1806-1888
& Guilelmus Van Keymeulen ca 1801-1865
1.9.2.4.4.1. Donatus Van Keymeulen 1831-1864
1.9.2.4.4.2. Maria Sophia Catharina Van Keymeulen 1833-1847
1.9.2.4.4.3. Dominica Van Keymeulen 1835-1875
& Bernardus Minnaert 1834
1.9.2.4.4.3.1. Jan Baptist Minnaert 1868-1874
1.9.2.4.4.3.2. Rosalia Minnaert 1869
1.9.2.4.4.3.3. Remigius Polydorus Minnaert 1871
1.9.2.4.4.3.4. Maria Victoria Ludovica Minnaert 1873
1.9.2.4.4.3.5. Emile Victor Minnaert 1875
1.9.2.4.4.4. Desiderius Leopoldus Van Keymeulen 1838-1841

125
1.9.2.4.4.5. Maria Van Keymeulen 1841-1868
1.9.2.4.4.6. Eduardus Van Keymeulen 1844
&1870 Monica Bellens 1831- 1906
1.9.2.4.4.6.1. Amelia Van Keymeulen 1871
&1900 Joannes Baptiste Van Herreweghe 1862
1.9.2.4.4.6.2. Maria Emma Van Keymeulen 1873-1951
& Jan Baptist Allaer /1875
1.9.2.4.4.6.3. Edmondus Desiderius Van Keymeulen 1877
& Mathilde Scheerlinck /1880
& Juliette Drieux /1880
1.9.2.4.4.7. Maria Catharina Van Keymeulen 1848-1866
1.9.2.4.4.8. Charles Louis Van Keymeulen 1850
1.9.2.4.5. Vincentianus Adriaenssens 1808-1808
1.9.2.4.6. Maria Virginia Adriaenssens 1825-1882
& Franciscus De Smet 1826-1901
1.9.2.4.6.1. Charles Ludovicus De Smet 1852
1.9.2.4.6.2. Eduardus De Smet 1854-1907
1.9.2.4.6.3. Leo De Smet 1856-1936
1.9.2.4.6.4. Josephus De Smet 1858
&1884 Melania Vonck 1859-1925 &1929
Maria Pelagia Lievens 1860
1.9.2.4.6.4.1. Frans De Smet 1885
&1906 Elvira Coppens 1888
1.9.2.4.6.4.2. Maria Theresia Elisa De Smet 1886-1888
1.9.2.4.6.4.3. Maria Delphina De Smet 1888-1891
1.9.2.4.6.4.4. Edouardus De Smet 1889-1918
1.9.2.4.6.4.5. Gustaef De Smet 1892
1.9.2.4.6.4.6. Leo De Smet 1894-1897
1.9.2.4.6.4.7. Camiel De Smet 1895-1897
1.9.2.4.6.4.8. Maria Theresia Elisa De Smet 1897-1944
&1920 Remi Van den Abeele 1892
1.9.2.4.6.4.8.1. Josephina Van den Abeele
1.9.2.4.6.4.9. Polydoor De Smet 1899-1899
1.9.2.4.6.4.10. Arthur De Smet 1900-1905
1.9.2.4.6.4.11. Maria Cecilia De Smet 1902
&1925 Ernestus De Boeck 1897
1.9.2.4.6.4.12. Celina Maria De Smet 1905
&1926 Frans Evariste Meuleman 1904
1.9.2.4.6.5. Philomena De Smet 1861-1865
1.9.2.4.6.6. Camildis De Smet 1865
1.9.2.4.6.7. Alfons De Smet 1867
1.9.2.4.6.8. Philemondus De Smet 1869-1871
1.9.2.4.7. Eduardus Adriaenssens 1826
1.9.2.4.8. Seraphinus Adriaenssens 1827
1.9.3. Joanna Adriaenssens 1720-1724
1.9.4. Leonardus Adriaenssens 1722-1778
1.9.5. Adriana Adriaenssens 1724
1.9.6. Josina Judoca Adriaenssens 1727 &1749 Fransiscus Vidts /1730
1.9.6.1. Anthon Vidts /1757
1.9.6.2. Marie Therese Vidts ca 1757
1.9.6.3. Marie Vidts ca 1759
1.9.7. Livinus Adriaenssens 1729
1.9.8. Elisabeth Adriaenssens 1731 &1755 Joannes Foquet 1724-1786

126
1.9.8.1. Petrus Franciscus Foquet 1756-1756
1.9.8.2. Petrus Franciscus Foquet 1758-1765
1.9.8.3. Angelina Foquet 1761
1.9.8.4. Veronica Foquet 1764-1821 & Petrus De Decker
1.9.8.5. Albertina Foquet 1768-1854 & Dominicus Torrekens /1770
1.9.8.6. Berlindis Foquet 1771
1.9.9. Maria Anna Adriaenssens 1733
1.9.10. Petrus Adriaenssens 1736
1.9.11. Adrianus Ludovicus Adriaenssens 1743
1.9.12. Catharina Adriaenssens /1754

1.10. Petrus Adriaenssens 1679


1.11. Maria Adriaenssens 1681

Aaigem watermolen

127
Ik vond nog een tweede stamboom van Adriaen, welke
naast Geraard ook andere (mogelijke) afstammelingen
van Adriaen vermeldt.
Aangezien Adriaen alleszins geen directe voorouder van ons is, laat ik het aan de ijverigen
onder jullie over om de verschillen met de eerste stamboom op te zoeken !

ADRIAEN ADRIAENSSENS
Geboren omstreeks 1598 en overleden op 9 juni 1663 in Sint-Lievens-Esse, ongeveer 65 jaar oud.
Vermeldt bij zijn inschrijving als buitenpoorter als naam van zijn vader: DIERICK.
Notitie bij overlijden van Adriaen: Overlijdensakte p.193 - boek 1 (1651-1702): parochieregister van
de Sint-Martinusparochie te Sint-Lievens-Esse. - Leeftijd: 65 jaar. - Begraven op het kerkhof van
S.L.E.. Begrafenis geleid door de plaatselijke pastoor M.L. Gijsens.

ADRIAAN ADRIAENSSENS WAS GETUIGE BIJ:

04-03-1654 doop Adriana Adriaenssens (1654-1654) [grootvader vaderszijde]


29-04-1663 doop Adrianus Adriaenssens (1663-1671) [grootvader vaderszijde]
16-01-1692 doop Adriana Adriaenssens (geb. 1692) [grootvader vaderszijde]

Adriaen trouwde met Judoca Tuypens. Judoca is geboren omstreeks 1602. Judoca is overleden
op maandag 25 december 1662 in Sint-Lievens-Esse, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Judoca: Overlijdensakte p.192 - boek 1: parochieregister van de Sint-
Martinusparochie te Sint-Lievens-Esse.
Judoca Tuypens, overleden op 25 december 1662, 60 jaar, burgemeesters vrouw, van
geboorte adelijke vrouw, is op het kerkhof begraven.

JUDOCA TUYPENS WAS GETUIGE BIJ:

doop Judoca Adriaenssens (geb. 1655) [grootmoeder vaderszijde]


12-11-1655 doop Petrus Adriaenssens (geb. 1655) [grootmoeder vaderszijde]

KINDEREN VAN ADRIAEN EN JUDOCA:

1. [waarschijnlijk] Joanna Adriaenssens.


Getuige bij:
20-01-1667 doop Joannes Adriaenssens (geb. 1667) [tante vaderszijde]
03-10-1693 doop Jan Adriaenssens (geb. 1693) [tante vaderszijde]
02-05-1710 kerkelijk huwelijk Adrianus Adriaenssens (1665-1723) en Elisabeth Backaert
(ovl. 1741) [tante vaderszijde bruidegom]

2. [waarschijnlijk] Joannes Adriaenssens.


Getuige bij:
04-12-1668 doop Joannes Adriaenssens (geb. 1668) [oom vaderszijde]
29-03-1716 kerkelijk huwelijk Rochus Standart en Adriana Adriaenssens (geb. 1692)
[oom vaderszijde bruid]

128
3. [waarschijnlijk] Francisca Adriaenssens.
Getuige bij:
24-02-1705 doop Petrus Adriaenssens (geb. 1705) [tante vaderszijde]

4. Adrianus Adriaenssens.
Adrianus is overleden op donderdag 10 oktober 1697 in Sint-Lievens-Esse.
Notitie bij overlijden van Adrianus: Overlijdensakte p. 246 - boek 1 (1651-1702): parochieregister
van de Sint-Martinusparochie van Sint-Lievens-Esse (vertaald uit het Latijn):
Adrianus stierf aan dysenterie en werd voorzien van de kerkelijke sacramenten, begraven op het
kerkhof van Sint-Lievens-Esse na een plechtige uitvaart op 6 november 1697.
Getuige bij:
17-08-1652 kerkelijk huwelijk Arnoldus Adriaenssens (1630-1667)
en Maria Van Waienberge [broer bruidegom]
Adrianus trouwde met Antonia De Vuyst. Antonia is overleden.

5. Arnoldus Adriaenssens
omstreeks 1630 - + Sint-Lievens-Esse, 22.09.1667.
Arnoldus is begraven geweest en de plechtige uitvaart werd geleid door de plaatselijke pastoor
M.L. Gijsens (vertaald uit het Latijn - Overlijdensakte p. 199 - boek: parochierehgister van de Sint-
Martinusparochie te Sint-Lievens-Esse).

Arnoldus was in het huwelijk verbonden met Maria Van Waienberge op 17.08.1652. Getuigen
waren Adrianus Adriaensssens (vermoedelijk zijn broer) en Joanna Van Waienberge. Inzegening
door de plaatselijke pastoor M.L. Gijsens. (vertaald uit het Latijn) (Huwelijksakte p.142 - boek 1
(4.07.1651 - 17.09.1702): parochieregister van de parochie Sint-Martinus te Sint-Lievens-Esse).

- ADRIAENSSENS Adriana Sint-Lievens-Esse, 4.03.1654 - + Sint-Lievens-Esse, 18.04.1654


Peter was Adriaan Adriaenssens - Meter was Anna Van Waienberge.
Maria stierf op 18 april 1654. Ze werd op het kerkhof begraven. Pastoor M.L. Gijsens.

6. Geraard Adriaenssens,
geboren omstr. 1635 in Sint-Lievens-Esse.
Notitie bij de geboorte van Geraard: Geboorteplaats is waarschijnlijk Sint-Lievens-Esse, zeker niet
Aaigem, maar de doopregister van Sint-Lievens-Esse begint pas in 1651. - Geraard is overleden
op zondag 4 juli 1717 in Aaigem, ongeveer 82 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Geraard: Overlijdensakte p. 222 - boek 2 (8.06.1691 tot en met
23.05.1748): parochieregister van Sint-Niklaas / Sint- Leonardparochie te Aaigem.

Geraard was getuige bij:


12-07-1663 doop Gerardus Adriaenssens (geb. 1663) [oom vaderszijde]
19-08-1712 doop Gerardus Adriaenssens (geb. 1712) [grootvader vaderszijde]

Trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1664 in Aaigem met Judoca (Josine)
D'Hondt, 29 jaar oud. Josine is geboren op zondag 22 april 1635 in Aaigem. (Notitie bij de
geboorte van Josine: Doopakte p.21- boek 1 (1629-1689): parochiergister van de Sint-Niklaas en
Sintleonardus parochie te Aaigem:De ouders zijn Petrus D'Hondt en Barbara Standart.
Volgens een andere bron op Geneanet zouden de ouders Geraard D'Hondt ( voor 1600 - +
Aaigem, 25.10.1670) en Joanna Schoup ( voor 1600 en +Aaigem, rond 1693) zijn.

Josine is overleden op maandag 24 maart 1698 in Aaigem, 62 jaar oud.

129
Notitie bij overlijden van Josine: Overlijdensakte p. 211 - boek 1691-1748: parochieregister van
Sint-Niklaas / Sint- Leonardparochie te Aaigem.
(2) begon een relatie, ongeveer 45 jaar oud, in 1680 met Jacoba Patrijs !?
(3) maar trouwde op 16.6.1703 in Kerksken met Elisabeth Coppens !?

Was burgemeester van Aaigem


Kinderen met Josine D'Hondt:
Adrianus Adriaenssens 1665-1723
Joannes Adriaenssens 1667-
Joannes Adriaenssens 1668-
Joanna Adriaenssens 1671-
Egidius Adriaenssens 1673-
Egidius Adriaenssens 1675-
Judoca Adriaenssens 1676-
Elisabeth Adriaenssens 1676-
Petrus Adriaenssens 1677-1754
Petrus Adriaenssens 1679-
Maria Adriaenssens 1681-

Married 19 June 1703, Kerksken, to Elisabeth Coppens /1660-1728

7. Barbara Adriaenssens,
geboren omstreeks 1640.
Getuige bij:
12-04-1660 doop Jacobus Adriaenssens (geb. 1660) [tante vaderszijde]
05-11-1665 doop Barbara Adriaenssens (geb. 1665) [tante vaderszijde]

Barbara trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op donderdag 5 juli 1663 in Sint-Lievens-Esse met
Antonius Van (den) Bossche. Bij het kerkelijk huwelijk van Barbara en Antonius waren de
volgende getuigen aanwezig: Adriana Van den Moortgate en Adriaen Van Reyntbaert.

Notitie bij het huwelijk van Barbara en Antonius: Huwelijksakte p. 151 - boek 1 (1651-1702):
parochieregister van de Sint-Martinusparochie te Sint-Lievens-Esse - Antonius en Barbara werden
vrijgesteld van de 3 huwelijksafkondigingen.

Het huwelijk werd ingezegend door de lokale pastoor M.L. Gijsens.


(Niet 100% zeker dat zij een zus is van Gerardus wegens te weinig bijkomende gegevens, maar
na alle waarschijnlijkheid wel).

8. Maria Adriaenssens,
geboren omstreeks 1641.
Getuige bij:
31-10-1657 doop Maria Adriaenssens (1657-1660) [tante vaderszijde]
03-01-1658 doop Joannes (Jan) Adriaenssens (geb. 1658) [tante vaderszijde]

Maria trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op zaterdag 12 januari 1664 in Sint-Lievens-Esse met
Joannes Van den Moortgate. Bij het kerkelijk huwelijk van Maria en Joannes waren de volgende
getuigen aanwezig: Arnoldus De Pape, Maria Van den Moortgate en Canide Van Ruyskensvelde.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Joannes: Huwelijksakte p. 151 - boek 1 (1651-1702):
parochieregister van de Sint-Martinusparochie te Sint-Lievens-Esse (vertaald uit het Latijn).
Joannes en Maria werden vrijgesteld van de 3 huwelijksafkondigingen. Ze huwden onder plechtige
eed in de kapel van Sint-Lievens-Esse voor de plaatselijke pastoor M.L. Gijsens.

130
9. [waarschijnlijk] Antonius Adriaenssens,
geboren omstreeks 1644 in Sint-Lievens-Esse.
Notitie bij de geboorte van Antonius: Geboorteplaats van Antonius is waarschijnlijk Sint-Lievens-
Esse, zeker niet Aaigem, maar de doopregister van Sint-Lievens-Esse begint pas in 1651.

Antonius is waarschijnlijk de broer van Gerardus, maar absolute zekerheid bestaat hier niet over.
Hiervoor staat er te weinig informatie in de overlijdensacte, zoals de namen van de ouders, wel de
leeftijd van 74 jaar. Het geboortejaar moet dus 1644 of daarrond zijn.

Antonius is overleden op vrijdag 11 maart 1718 in Sint-Lievens-Esse, ongeveer 74 jaar oud.


Notitie bij overlijden van Antonius: Overlijdensakte p.12 (1703 - 17..): parochieregister van de Sint-
Martinusparochie te Sint-Lievens-Esse (vrij vertaald uit het Latijn):

Antonius Adriaenssens, was burgemeester van Sint Lievens Esse

Antonius trouwde, ongeveer 47 jaar oud, op woensdag 25 april 1691 in Sint-Lievens-Esse met
Joanna Galle, 25 jaar oud. Bij het kerkelijk huwelijk van Antonius en Joanna waren de volgende
getuigen aanwezig: Petrus Galle en Judocus Van Moortgaete.

Notitie bij het huwelijk van Antonius en Joanna: Huwelijksakte p. 173 - boek 1 (4.07.1691 -
17.09.1702): parochieregister van de Sint-Martinusparochie te Sint-Lievens-Esse: Joanna is
geboren op vrijdag 17 juli 1665 in Sint-Lievens-Esse, dochter van Jacobus Galle en Gertrudis
Schauvlieghe. Joanna is overleden op 25 augustus 1733 in Sint-Lievens-Esse, 68 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Joanna: Overlijdensakte p. 23 - boek 2(1703-1771): parochieregister van
de Sint-Martinusparochie te Sint-Lievens-Esse
Joanna Galle was een vrome vrouw van stand, weduwe van Antonius, gestorven op 25.08.1733,
voorzien van de sacramenten en dezelfde dag begraven met rouwstoet te Sint-Lievens-Esse.

Joanna Galle was getuige bij:


09-09-1720 doop Joanna Adriaenssens (1720-1724) [aangetrouwde oudtante vaderszijde]
31-07-1723 doop Laurentius Adriaenssens (geb. 1724) [grootmoeder vaderszijde]

Marc D'Hoe en Marleen


Adriaens

131
Het verhaal van een Adriaen Adriaensz uit Nederland:

DeAdriaen op dit schilderij van Rembrandt is het lijdend voorwerp van de anatomische les :

De anatomische les, Rembrandt


Het schilderij in het Mauritshuis te Den Haag, Anatomische les van dr. Nicolaes Tulp, is door de 26 jarige
Rembrandt in Amsterdam geschilderd in 1632. De jaarlijkse openbare anatomische les, een traditie die in
December of Januari plaats vond, als door de winterkou de ontbinding van het snijlijk wordt vertraagt. Het was
een grote eer voor de jonge onbekende schilder in een stad waar schilders met grote namen werkten.

Notabelen
Het evenement in de Amsterdamse Waag, was bedoeld als open dag om de burger te tonen wat het werk van de gilde
inhield. De gilde had, zoals iedere organisatie geld nodig dus werd het een elitaire vertoning voor uitgenodigde notabelen
die de gildekas spekten met het betalen van het hoge entreegeld; met zon uitnodiging op zak telde men mee in de
hoogste kringen van de stad.
De Waag
De Waag gebouwd als poort van de stadsmuur werd door de Amsterdammers al gauw de snijburcht genoemd. Op de
bovenverdieping van de Waag bevonden zich de gilden van de smeden, schilders, metselaars en chirurgijnen (artsen),
ieder met een eigen ingang vanaf de straat. De chirurgijnen komen naast deze beroepen nogal ambachtelijk over.

Boven de ingang stond (het staat er nog) Theatrum anatomicum. Het was een ronde theater, een arena in het klein, in
het midden de snijtafel waarop het te ontleden snijlijk, er om heen normaal collegas en studenten en nu op de open dag,
de genodigden.

132
Het Galgenveld
Executies in het openbaar met publiek op het plein voor de Waag uigevoerd. Normaal was dat de lijken naar het
galgenveld in Amsterdam Noord gebracht werden, waar nu de wijk Volewijk ligt. Daar stonden galgen rond de galgeput
waarin de vergane lijken vielen. Alles went en zondags bezochten gezinnen het Galgenveld om er te recreren en hun
kinderen te wijzen op het belang van goed gedrag.
Vanuit de Galgenstraat en de Galgebrug op het Prinseneiland (Prinseneiland ligt nu in het centrum, toen in het noorden
aan de rand van de stad aan het IJ) kon je de galgen zien. Voor bezoekers uit het westen en uit het noorden en
passagiers en zeelui op de schepen op het IJ, was het galgenveld met de galgen goed zichtbaar en was bedoeld als
waarschuwing aan vreemdelingen, dat de stad niet met zich liet sollen.
Adriaan Adriaanszn
De dode is de 40 jarige kokermaaker (hulpstuk bij het vervaardigen van aardewerk borden) Adriaan Adriaansz, een
simpele ziel ook Aris t kindt genoemd. Rembrandt heeft Adriaans simpele geest uitstekend in zijn grove gezicht
weergegeven. Adriaan is een inbreker, een recidivist en voor zijn laatste diefstal een mantel werd hij veroordeeld tot de
strop in Januari 1632. Het kwam de gildeheren heel goed uit want alleen op gehangen misdadigers mocht gesneden
worden. Het leven van de gehangene was van geen belang, als dode had hij nog z`n waarde voor kunst, wetenschap en
vermaak.

De snijlijken waren zeldzaam maar elk jaar lukte het weer om op het juiste moment over een gehangene te beschikken.
Als we bedenken dat er volgens de stadsarchieven in 1632 gemiddeld per drie maanden (kwartaal) iemand tot de galg
veroordeeld werd, dus circa vier personen per jaar moeten we op bases van de waarschijnlijkheidsleer concluderen dat
de chirurgijngilde een goede relatie met Magere Hein gehad moeten hebben.
Op 31 Januari 1632 werd Adriaan ontleed door de Amsterdamse Chirurgijngilde, naakt uitgestrekt op de snijtafel voor
een zaal met notabelen, geslachtsdelen bedekt ter bescherming van de zielen der godvrezende hypocrieten. Zelfvoldane
gildehoofden buigen zich over de arme drommel met z`n volksgezicht en ruwe handen. Geen moment komt de gedachte
bij ze op dat Adriaan een spelend kind is geweest die graag wou leven maar zijn hersens niet mee konden komen.

Nawoord
Buiten beeld staat Rembrandt te schetsen om het schouwspel te vereeuwigen. Adriaan z`n leven had geen waarde, z`n
dood is gevat in kostbare oude kunst die men eeuwig zal bewaren, onbedoelde ode aan de schlemiel, ook een blijvende
herinnering aan hoe mensen met elkaar omgaan. Adriaan en Rembrandt zorgden voor elkaars onsterfelijkheid.

De levenden halen de doden in, ze ontmoeten elkaar in het schimmenrijk, waar de vermoorden en gemartelden wachten
op hun beulen. Adriaan kwelt z`n kwelgeesten al bijna vier eeuwen, ze kunnen noch vluchten noch sterven, ze laten hem
nooit in de steek.

The Anatomy Lesson, by Nina Siegal

The Anatomy Lesson


Set on a single day in the Dutch Golden Age, this engrossing historical novel
brilliantly imagines the complex story behind one of Rembrandt's most famous
paintings.

Commissioned by the Amsterdam surgeon's guild, "The Anatomy Lesson of Dr.


Nicolaes Tulp" was the first major work by Rembrandt to be proclaimed a
masterpiece. The novel opens on the morning of the medical dissection, and, as
they prepare for that evening's big event, it follows several characters: a one-
handed coat thief called Aris the Kid, who is awaiting his turn at the gallows;
Flora, the woman pregnant with his child who hopes to save him from the noose;
Jan Fetchet, a curio collector who also moonlights as an acquirer of medical
cadavers; Ren Descartes, who attended the dissection in the course of his quest
to understand where the human soul resides; and the 26-year old young master
himself, who feels a shade uneasy about his assignment. Then there's Pia, an art
restorer who is examining the painting in contemporary times. As the story builds to its dramatic and
inevitable conclusion, the events that transpire throughout the day sway Rembrandt to change his initial
composition in a fundamental way.

133
Bringing to life the vivid world of Amsterdam in 1632, The Anatomy Lesson offers a rich slice of history and
a textured story by a masterful young writer.

One day in January of 1632, a handful of people became linked through the body of one man. This man, a
thief, was beloved by one narrator in Nina Siegal's The Anatomy Lesson. He was a subject of medical study
by two other narrators and an object to be acquired by a fourth. To yet another narrator, he was the subject of
a painting that would become world famous. That man, Adriaen Adriaenszoon, lived a short, miserable life,
with no idea that we would still know his name four hundred years later. One last narrator, a modern painting
conservator, lends us his scholarly
experience to understand what Rembrandt
was doing with his painting.

Each of the narrators, who get the unusual


opportunity of addressing us all from the
first person, are distinguished by an
anatomical heading. The body speaks for
himself. Adriaen tells us of his unhappy
childhood and how he came to be a thief.
The heart is Flora, the only one who
showed kindness to Adriaen during his
life. They loved each other and Flora
became pregnant with the thief's child.
She is six months gone when she gets
news that Adriaen is to be executed for
committing one theft too many. The mind
is Ren Descartes. Descartes happened to
be in Amsterdam at the time. Siegal invites him to the anatomy lesson held by Dr. Tulp, the hands. The eyes
belong to Rembrandt van Rijn. Van Rijn is commissioned to paint the anatomy lesson for the surgeons'
guild. The mouth is Jan Fetchet, who deals in curiosities and acquires bodies for the surgeons to dissect.

Flora, Fetchet, and Rembrandt tell most of the tale. Flora travels to Amsterdam to try and claim Adriaen's
body for a proper burial, knowing that it is already too late to try and save his life. Compared to her very
practical concerns and Fetchet's fixation on money and acquisition, everyone else in this book is distinctly
cerebral. They meditate and discuss the nature of the soul. Dr. Tulp and Descartes wonder where the soul
resides in the body. Rembrandt believes that capturing some essence of a person's soul is only possible when
a person is alive. He can catch a glimpse of it while painting portraits.

As I read The Anatomy Lesson, I frequently looked at Rembrandt's painting. I wondered about the
foreshortened limbs, but Rembrandt and the conservator narrator pointed out the structure of the painting that
puts Adriaen at the focal point. The conservator, Pia, points out the anatomical errors the artist made and
discovers that the thief's right hand was a creation of the artist. Rembrandt originally painted Adriaen's
stump; he lost his hand to one of the many judges he went before during his life. In The Anatomy Lesson (the
book), Rembrandt was trying to give Adriaen back his dignity.

Nina Siegal is a conscientious and erudite writer. Her scholarship is on full display in The Anatomy Lesson,
but it doesn't overpower the narrative. Her characters live and breath (except for Adriaen, obviously). I very
much enjoyed her portrayal of Dr. Tulp. Tulp was caught at an awkward time in the history of medicine.
New discoveries were coming fast and thick, but Tulp trusted the ancients. He would bend over backwards to
incorporate (please excuse the pun) Galen, and even Plato and Aristotle, into his anatomy lesson. His
Calvinism showed in his attempts to find signs of "internal corruption" that would explain why Adriaen was
a thief and, essentially, a failure at life. Tulp thoroughly rejected William Harvey's theory on the circulation
of blood. He believed in a bizarre blend of Galen and Aristotle about how the body worked. He believed,
among other things, that the lungs would blow air into the heart. Any high school student of today would be
able to point out the error of Tulp's ways.

134
The Anatomy Lesson covers one short day in January 1632, but it doesn't feel rushed. By parceling the story
out to so many narrators, the book has room to breathe. We get to ruminate, as several narrators do, about the
nature of the soul and the body. We get to experience the business of a booming Amsterdam. We get to see
the tension of lingering medieval ideas and the light of the Renaissance and coming Enlightenment. This
really is a remarkable book.

Interessante kanttekening : Adriaen, ook genoemd .. Arent ?


De Adriaen Adriaensz uit Tulpen en Terpentijn van Nina Siegal is de zoon van Adriaen van
Leiden was gekend onder verschillende namen in verschillende steden waar hij werd ingerekend,
verbannen en opnieuw ingerekend: Aris t Kint, Hans Kindt en Arend Kint. Arend was de bijnaam
die zijn vader hem had gegeven en die verwijst naar de gelijknamige roofvogel. Later noemde hij
zich Aris, wat niets betekent. Anderen hebben hem de naam Kindt of het Kint toegedicht
vanwege zijn geringe lengte en omdat hij nog onvolgroeid en baardeloos was toen hij zijn eerste
misdaden beging.

Da's niet eens zo verrassend: ook bij andere Adriaenen vinden wij terug dat zij onder meer
"Arent" genoemd werden :

Adriaen (Arent) (Erent) Willemse(n) Everse is geboren omstreeks 1665 in Ellemeet (ZL), zoon van
[waarschijnlijk] Willem Evertse en [waarschijnlijk] Tannetje Jacobs. Adriaen trouwde, oneveer 25 haar oud, op 11.5.1690
in Kerkwere (ZL) met Sijtjen Jans, ook ongeveer 25 jaar oud. Adriaen is overleden na 1722, ongeveer 57 jaar oud.
Kinderen van Adriaen en Sijtjen:
1 Willem Everse. Hij is gedoopt op zondag 9 december 1691 in Elkerzee (ZL).
2 Geertie Everse. Zij is gedoopt op zondag 18 januari 1693 in Elkerzee (ZL).
3 Annetie Everse. Zij is gedoopt op maandag 12 april 1694 in Elkerzee (ZL).
4 Willem Adriaens (Arendtz, Arens, Adriaens) Everse.
5 Jan Everse. Hij is gedoopt op zondag 26 januari 1698 in Elkerzee (ZL).
6 Jakob Everse.
7 Sijtie Everse.

De vraag die wij ons hierbij kunnen stellen


is of "onze" Arent (naam gebruikt door zoon
Dierick voor inschrijving parochiale register
Ninove), wiens naam in officile
documenten logischerwijze vertaald wordt
als "Arnoldus" (buitenpoorterschap
Geraardsbergen) wel effectief Arnoldus
heette ?

Misschien is Arent wel onze naamgever,


Adriaan !!

ARNOLD: Samengestelde Germaanse naam:


1] 'Arn-' = 'arend' of 'adelaar';
2] '-old' is afgeleid van het werkwoord 'wald-' =
'heersen' (vgl. het Duitse 'walten').
Dus 'heersend als een adelaar'

135
Maar ook een DIERICK ADRIAENS ontstnapte dank zij de kunst aan de vergetelheid.

Het navolgend uittreksel komt uit: "GESCHIEDENIS DER NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE IN DE


MIDDELEEUWEN " DOOR D. W. J. A. JONCKBLOET. TWEEDE DEEL. DERDE, GEHEEL
OMGEWERKTE UITGAVE, TE GRONINGEN BIJ J. B. WOLTERS , 1885. - Digitized by the Internet
Archive in 2010 by RoBERT DE Boer with funding from University of Toronto
http://www.archive.org/details/geschiedenisdern02jonc - Excerpt uit het ZEVENDE BOEK. - VI. ANNA
BIJNS 479.

Anna Bijns was een Antwerps refreindichteres, en 'schoolmeesteres'. Zij bleef lesgeven tot ze 80 jaar oud
was en verdedigde tijdens de reformatie de katholieke 'moederkerk' tegen wat zij als ketterse veranderingen
beschouwde. (tekst ontleend uit Wikipedia). Zij werd geboren in 1493 in Antwerpen en overleed er in 1575.
Boeken: 't Is al vrouwenwerk: refreinen van Anna Bijns, Meer zuurs dan zoets

Anna Bijns was een van de zeldzame vrouwen die deel uit mocht maken van de broederschap van
onderwijsgevenden. De Franciscanen moedigden haar zelfs aan om haar werk,Chambres de Rhtoriques
(Rederijkerskamers) te publiceren. Ze kreeg later ook erkenning van renaissance-humanisten, die haar
loofden als een van de bestverkopende Nederlandse auteurs van de 16e eeuw.

Haar werk bestaat uit religieuze en moraliserende gedichten, polemische refreinen tegen Maarten Luther,
liefdesgedichten en verschillende satires. In Nederland werd ze beschouwd als verdediger van de
contrareformatie en werd ze vergeleken met Filips van Marnix van Sint-Aldegonde. Protestanten die hun
eigen heil ter hand konden nemen door zelf de Bijbel te lezen en te interpreteren, bespotte ze zo:

"Schrifture wordt nu in de taveerne gelezen, / In deen hand devangelie, in dander den pot.

Zij was ook een notoir tegenstander van het huwelijk, waar ze geen goed woord voor over had. 'Wreed
huwelijk!" Is de uitdrukking die Anna Bijns gebruikt om de handeling van het heilige huwelijk te beschrijven
dat zo vurig vereerd werd door anderen. Ze spot openlijk met de volgens haar naeve meisjes die zich zonder
nadenken in een huwelijk storten, en noemt hen "sletten" en "zwervers". Destijds werden getrouwde
vrouwen beschouwd als rolmodellen van de maatschappij. In Bijns' visie waren zij echter de belichaming
van frivoliteit en domheid. Nog groter is haar afschuw voor de mannen in de samenleving, die in haar ogen
niets anders doen dan drinken en onnodig misbruik maken van hun vrouwen.

In een van haar werken voorziet Anna Bijns n enkele naam van een acrostichon. (Een acrostichon,ook:
naamdicht of lettervers, is een gedicht waarvan bepaalde, - meestal de eerste, - letters van iedere regel of
strofe, achter elkaar gelezen zelf ook een woord of zin vormen.), Het is die van Dierick Adriaens. Men
vermoedt dat hij een Antwerps kleermaker was, die in 1539 trouwde met Anna Vrancken. Wellicht was hij
lid van een rede-rijkerskamer of (zoon van) een vriend van Bijns' vader, die als kousenmaker in een verwante
branche werkte. Algemeen is verondersteld dat hij haar Anna's vriend en mogelijk ook minnaar was.

Aan Dierick Adriaens is het refrein "Niet en mach ons versaden dan God alleene" opgedragen;
Wat zijn persoonlijkheid betreft, men mag deze beoordeelen naar 't gedicht, waarin zijn naam wordt
aangetroffen en waarvan hierna de eerste regels volgen:

Het opperste goet, vol alder gerusticheyt,


Daer elck mensch natuerlijck toe heeft appetijt,
Soect deene in hoocheyt, dander in wellusticheyt,
De derde in rijckdom en tijtlijck profijt.
De vierde in genuechte en eertsch jolijt,
In dansen, in springhen, in drincken, in eten,
In ciericheyt des lichaems, in pompeus habijt;
En dese dolen al in haer vermeten;
want, zegt de stock: Niet en mach ons versaden dan God alleene."

136
Alles duidt aan dat hij een minnaar was van wereldsch genot, van Pozie en Muziek was en overigens geen
zeer stichtelijk leven schijnt geleid te hebben. Wellicht was deze Dierick de ontrouwe minnaar; immers is
men geneigd dat af te leiden uit de bittere toespeling, die zij maakt:
Mindt men creatueren, oft is men daer af gemint,
Ontrouwe is int eynde de gagie."
En het is hoogst merkwaardig, hoe daarop weldra de verklaring volgt, dat de afleiding, die zij in zingenot
gezocht had, de droefheid haars harten niet kon wegvagen:

Amoreuse gheesten, fray Goddinnekens,


Volcxken die Venus' legende studeren,
Aen eertsche ghenuchte leggende haer sinnekens,
Dansen en springhen en triumpheren,
Haer lachen, haer singen en haer boeleren
En blijft [niet] altijt in zijnen fleure,
Tijtlijck jolijt moet metter tijt passeren:
Daer vruecht int huys is staet druc voor de duere.
Al hadden wy van genuchten onsen cuere,
Sy en can ons niet volcomelijck vermaken :
Als de vruecht cesseert, therte blijft in getruere.
Diet proeft gheeft tvonnisse: ghy weet vander saken.
Bancketeert, hoveert, vult wel u kaken.
Schinckt, drinckt den wijn met potten, met cruycken,
Sijt ghy heden versaet en verhuecht door tsmaken,
Morghen baeckt ghy naer voetsel met ydel buyeken.
Wilden wy wel ons verstant ghebruycken,
Wy hielden ons van eertscher ghenuchten reene:
Niet en mach ons versaden dan God alleene."

Onmogelijk is het dus niet, dat wij hier den waren naam
van den minnaar hebben leeren kennen; ofschoon uit
het aangehaalde gedicht evenzeer is op te maken, dat
Dierick Adriaens een der eerste vrienden geweest is,
met wien Anna zich heeft zoeken te troosten over de
ontrouw van dien eenen, dien zij eigenlijk nooit
vergeten heeft.

Maar zij heeft ook nog tot anderen, zij het dan misschien later, in zekere nauwe betrekking gestaan. Geven
hare gedichten daaromtrent ook eenig licht? Die, waarin de namen van de Paters Guilhelmus en Matthias
voorkomen, niet. Het is misschien al te gewaagd, bij den laatsten aan Matthijs "De Casteleyn te denken,
ofschoon hetgeen wij van zijne persoonlijkheid weten, de gissing niet afsnijdt, dat hij de ontrouwe minnaar
geweest is. Hetgeen tot die gissing eenige aanleiding geeft, is, dat zij ergens tot dien minnaar zegt (Hs. B, f.
iii): "Casteleynken mijnder herten ic u leende"; terwijl zij elders {P. 151 v.) verklaart:

Moest ic u, mijn alderliefste goedt laten,


Alder werelt schat my min dan lueren dochte,
Twaer al niet, wat tradt van avontueren brochte,
Wilde zij van my het liefste greyn drijven;
Met u ie broodt van dueren te dueren sochte.
Mocht ic by u, mijns herten castelleijn blijven."

Is die toespeling op den naam toevallig?

137
Anna stelt vast dat haar minnaar haar ontrouw is:

...Ic moet daghelijcx scouwen


Dat ghij sprect teghen maechden en vrouwen...
Waer ic slape oft wake,
Altijt comt mij dit ghepeys te voren...
Ic heb u ghegheven mijn herte reene,
In mijn herte staet ghij alleen ghescreven'...

...'Maar met ander vrouwen houdij u bancketten !'...

...Die voermaels mijn vrient hiet, heeft mij bedroghen,


Schoon bueselen hij mij int ooren stiet;
Wanckelbaer als een riet, dobbel en duertoghen
Heb ic hem vonden, al scheen hij schoon voor oghen.
Trouwe es vervloghen, dit doet mijnen moet sincken.
Dlijden es groot, dat ic moet ghedoghen:
Ic segt ongheloghen, die woerden clincken,
Meer suers dan soets moet ic eenpaerlijc drincken.

Na enige tijd smoort zij haar liefdesverdriet


met nieuw amoureus vertier:

...Heb ic eenen verlooren,


Twee daer voore vercooren, dwelck de seden fijn
Opten dach van heden zijn....
Want mijn lief heeft eerst gebroken de trouwe,
Dus, wat ic brouwe, het werdt hem verweten....
Sot ben ic, dat ic om hem dus druck verpachte,
Bij dage, bij nachte gae suchten en trueren;
Ic salt aventueren
En ontfangen wat goedts alst mij mach gebueren.
Trouwe wil ic schueren als oudt en versleten
En sluyten alle droefheydt buyten der dueren;
Nieuwe vrueght doet ouden druck vergeten.

...Dleven lust my, tvleesch trect my, de werelt vleyt,

...Mijnen tijdt versleten in ijdelheden,


Heel daghen lanck aenden disch gheseten,'

en

...In teghenspoet ghesocht troost in creaturen*.


...Mindt men creaturen, oft is men daer af gemint,
Ontrouwe is int eynde de gagie.
...'Als u vaderlijcke hant my wilde castien
Geenen troost aen u gesocht in mijn lijen,
Maer inde creaturen*.

*Met 'creaturen' bedoelt ze mannen, ofte scharrels...

138
Na haar liederlijke uitspattingen
komt Anna tot inkeer:

...Ick sangck, ic sprangck, ic verkeerde, ic speelde...


Duer vleeschelijcken wellust, die in mij brande,
Verquiste ic Gods gaven menigherande;

...'Dat tot wellust des lichaems scheen profijtelijc


Heb ic gesocht seer appetijtelijck,
Niet achtende, al wast der sielen schadelijc;
Van eertscher genuchten, was ic onversadelijc,
En hoe meer gepleecht, hoe meer gebrekelijc

...'Den geest begeert al hemelsche dingen,


Het vleesch wilt lachen en singen,
Hoveren, boeleren, dansen en springen,
Ydelheyt hantieren

...Mijnen tijdt versleten in ijdelheden,


Heel daghen lanck aenden disch gheseten',

...'Zoe en dunct mij smaken spijse noch dranck


Gheen snaren gheclanck mij oock verhuecht,
Rethorijcke, musijcke, der voghelen sanck'.

...Princhelijcke Prinche,
daer alle princhen voer beven,
Zoet euwich leven,
Al begheven mij vrienden, nichten en neven,
Nu wil ic hopen....
Heb ic van eerdtscher weelden ghesopen,
Levende beestelijck,
Wilt mijn herte met uwer gracien nopen:
Als de verloorne zone come ick gheslopen,
Ontfanct mij feestelijck.
Mijn vleeschelijck herte wilt maken geestelijck,
Laet aen mij niet verloren u bitter doot,
Als den windt der temptatien waeydt tempeestelijck.
Troost mij, bone Jesu, ic hebs groot noot'.
...Al heb ic onredelijc geleeft als een beeste,
In deerde gewroet, gelijc de swijns...
...Ic heb leggen wroeten jaren, maenden, weken
In den dreck der sonden...
...Niet en mach ons versaden dan God alleene'.
...Des biddic genade op beyde mijn knien',

139
WILLEM ADRIAENS, DE BOKKENRIJDER
Een naamgenoot van ons maakte deel uit van de meest beruchte bende die Limburg ooit geteisterd heeft: de
bokkenrijders.

Zover van hier zal het wel niet om familie gaan (oef !) - maar toch even ter informatie een paar gegevens:

Wie waren die fameuze bokkenrijders?

Bokkenrijders waren volgens het volksgeloof personen of geesten, die op bokken door de lucht reden. In de
18e eeuw was dit de naam die gegeven werd aan een bende dieven, afpersers en plegers van gewelddadige
berovingen in de Landen van Overmaas en het voormalige graafschap Loon. De bokkenrijdersbendes waren
met onderbrekingen actief in de periode tussen 1740 en 1798 in het tegenwoordige Nederlands Zuid-
Limburg, delen van Belgisch-Limburg en de Kempen, de Belgische Voerstreek, het Land van Herve, de
streek rond Luik en enkele gebieden vlak over de Duitse grens nabij Herzogenrath.

De strooptochten en afperserijen waren over het algemeen gericht tegen boerderijen en pastorien op het
platteland. Later kregen de bokkenrijders bij sommigen een Robin Hood-achtige status. Tegenwoordig denkt
men dat er sprake was van diverse criminele bendes en individuen, die geen connecties met elkaar hadden.
Ook acht men een groot deel van de circa 1.200 beschuldigden en circa 500 veroordeelden onschuldig,
omdat de meeste bekentenissen werden afgedwongen door middel van martelingen.

Bokkenrijders behoren thans tot het immaterieel cultureel erfgoed van Limburg.

Stamboom van onze illustere naamgenoot:

Willem Adriaens, leidekker in Aalbeek, gefolterd, galg 1774


Willem. ADRIAENS (1732-74) x Schimmert 1758 Mar. Gert. LAHAIJE (1732-1819)

|----...Joh. Mat. ADRIAENS (1759-1803) x Hulsberg 1784 An. Elis. TIMMERS (-1820)
|----|----...Mar. Gert. ADRIAENS (1784-1826) 1 rel.m. N.N.
|----|----|...x 2 1811 Jacob KERCKHOFS (1787-1843)
|----|----|----...1) Joh. Jos. ADRIAENS (1807-81) x Wijnandsrade 1831 An. Cath. BOESTEN (1810-83)
|----|----|----|----...Wijn. Hub. ADRIAENS (1831-87) x Kerkrade 1861 Joan. Mar. SCHEEREN (1837-)
|----|----|----|----|----...Mar. Elis. ADRIANS x Kerkrade 1885 Petr. Jos. SLANGEN (1861-1908) [zie 527]
|----|----|----|----...An.M.H. ADRIAENS (1838-) x Maastricht 1865 Joh. Hub. LAST (1838-84)
|----|----|----|----|----...Petr. Hub. LAST (1866-) x Schimmert 1898 An. Mar. LAHAIJE (1875-) [zie 421]
|----|----|----|----|----...Hub. Jos. LAST (1867-1930) x Meerssen 1894 Hub. UMMELS
|----|----|----|----|----...Joh. Jac. LAST (1872-1737) x Meerssen 1894 Elis. SCHRDERS
|----|----|----|----...Joh. Jac. ADRIAENS (1840-1914) x 1 Wijnandsrade 1874 Joan. Mar. VAN DENBOSCH
|----|----|----|----|... x 2 Schinnen 1881 Barb. FRIJNS
|----|----|----|----...Petr. Jos. ADRIAENS (1844-) x Wijnandrade 1874 Mar. Hel. WINTJENS (1850-]
|----|----|----|----...Elis. ADRIAENS (1846-1917) x Ulestraten 1876 Theod. CAENEN
|----|----|----|----...Joh. Math. ADRIAENS (1807-81) x Merkelbeek 1888 An. Jos. COUMANS (1859-)
|----|----|----...2) Joh. Math. KERCKHOFS (1812-59) x Hulsberg 1836 Mar. Hel. SNACKERS (1800-)
|
|----|----|----...2) Joh. Jac. KERCKHOFS (1816-92) Schimmert 1843 Mar. Elis. KLINKHAMERS (1812-84)
|----...Wijn. ADRIAENS (1760-1834) x Heerlen 1795 Joan. Mar. DOUVEN (1773-1840)

140
|----...Mar. An. ADRIAENS (1763-1811) x Joh. Hend. KREYEN (1770-1835)
|----|----...Andr. KREIJEN (1798-1859) x Hulsberg 1826 Mar. An. BINDELS (1802-72)
|----|----|----...Hend. Hub. KREYEN (1828-96) x Hulsberg 1860 Joh. Petr. CANISIUS (1817-94)
|----|----|----|----...Mar. Elis. CANISIUS (1860-) x Hulsberg 1886 Petr. Franc. BREULS (1852-)
|----|----|----|----...Mar. Cath. CANISIUS (1866-) x Hulsberg 1892 Petr. Jos. SOONS (1865-)
||----|----|----...Agnes KREYEN (1834-) x Kanne 1861 Lamb. JANSSENS (1826-)
|----|----|----...Joan. Elis. KREYEN (1836-) x Hulsberg 1858 Joh. Arn. MOONEN (1832-) [zie 039]
|----|----|----...Mar.G.R. KREYEN (1838-) x Maastricht 1872 Joh. J.H. LEENDERS
|----|----|----...Andr. Hub. KREYEN (1841-1901) x 1 Zutphen 1873 Hendr. MULDER
|----|----|----|...x 2 Zutphen 1875 Hendr. WILKES
|----|----|----...Joh. Wil. KREYEN (1843-) x Kerkrade 1873 Mar. C.P. NAGELS
|----|----|----|----...Mar. Hub. KREYEN x Kerkrade 1894 Bart. Jos. GERARDS (1870-1941) [zie 012]
|----|----|----...An.Mar. KREYEN (1846-1930) x Hulsberg 1874 Joh.Mat. LINNOVANDENBERG (1849-)
|----|----...Win. CREIJEN (1801-66) x Margraten 1829 Mar. Agn. JACOBS (-1867)
|----...An. Elis. ADRIAENS (1765-1841) x 1 Hulsberg 1789 Nic. SCHOUTETEN (1761-1815) [zie 502]
|----|...x 2 Hulsberg 1812 Lamb. HUSTINGS
|----.. Hend. ADRIAENS (1769-1811) x Maastricht 1803 Isab. WIJKMANS (1779-)
|----|----...Lod. Balt. ADRIAENS (1805-71) x Maastricht 1828 An.B.H. HERMANS
|----|----|----...Petr.Hub. ADRIAENS (1828-83) x Maastricht 1851 Mar. Ida RAMAKERS
|----|----|----...Mar. Sib. ADRIAENS (-1913) x Maastricht 1869 Kasp. Ger. LINDAUER
|----|----|----|----...An. B.H. LINDAUER (1869-) x Maastricht 1897 Kar. Joh. BUNCKE
|----|----|----...Math. Hub. ADRIAENS (-1870) x Maastricht 1856 Cec. Jud. GIESEN
|----|----|----...Joh.J.H. ADRIAENS x Maastricht 1870 Joan. Fil. JANSSEN
|----|----|----|----...Nic. ADRIAENS (1875-1939) x 1) Maastricht 1899 Mar. Hub. WEIJL
|----|----|----...Ant. Gert. ADRIAENS (-1895) x Maastricht 1852 Jos. VAN VOORDEN (-1929)
|----|----|----|----...Lod. Balt. VAN VOORDEN (1865-) x Maastricht 1886 Mar. Cath. HITZ
|----|----|----|----...Joh. Bern. VAN VOORDEN (1871-1950) x 1) Maastricht 1897 Louisa Cl. DICKMEIS
|----|----|----|----...Mar. Jul. VAN VOORDEN (1873-) x Maastricht 1897 Jac. Hub. MARTIN
|----...An. Gertr.. ADRIAENS (1771-) rel.m. N.N. WILLEMS
|----|----...Joh. Petr. WILLEMS (1788-1873) x Maastricht 1810 An. Cath. REUPERS (1786-1856) [zie 468]
|----|----|----...Petr. Leon. WILLEMS (1816-91) x Ulestraten 1846 Mar. Cath. VAN REIJMERSDAEL (1823-99)
|----|----|----|----...Petr. Hub. WILLEMS (1847-1916) x Maastricht 1872 Mar. Sib. HONINGS (1850-1923)
|----|----|----|----|----...Petr. Leon. WILLEMS (1873-) x Maastricht 1895 Mar. Hend. FEHRENBACH (1868-)
|----|----|----|----|----...Cath. WILLEMS (1875-) x Maastricht 1898 Joh. Lamb. AERTS (1877-)
|----|----|----|----...Adam Mart. WILLEMS (1859-1938) x Ulestraten 1890 Mar. Jos. STEVENS (1863-)
|----|----|----...Petr. WILLEMS (1820-93) x 1 Maastricht 1848 Mar. Elis. SCHOORMANS (-1859)
|----|----|----|...x 2 Maastricht 1862 Mar. Hel. MAESSEN (1816-77)
|----|----|----|...x 3 Maastricht 1873 Maria PETERS (1821-93) [zie 134]
|
|----...Mar. Cath. ADRIAENS (1773-) x Lamb. CLOUSSENS

Met dank aan Arjen Wolters. - BRON: https://johnve.home.xs4all.nl/index.html

141
DE HEKSENVERVOLGING
Bron:
Geexecuteert metten viere omwille van 'toverie' in het graafschap Vlaanderen - 1650-1700 (15/08/2001 -
door J. MONBALLYU) + Wikipedia

Europese Heksenvervolging
De heksenvervolging heeft tussen circa 1450 en 1750 grote delen van Europa in haar greep gehad en vele
tienduizenden slachtoffers geist. De meeste schattingen lopen uiteen van 30.000 tot 60.000 gexecuteerden
waarvan ongeveer 80% vrouwen. De meeste van die vrouwen waren ouder (meestal rond de 60), zeer arm,
alleenstaand en machteloos.

De heksenvervolging vond niet, zoals veel mensen denken, grotendeels in de Middeleeuwen plaats, maar
voornamelijk in de Renaissance.

Hekserij werd in eerste instantie gezien als het op bovennatuurlijke wijze aandoen van kwaad aan anderen.
Rond 1375 werd daar door de hogere klasse aan toegevoegd dat de heksen een pact met de duivel gesloten
zouden hebben.

De meeste heksen bekenden alle beschuldigingen omdat ze gemarteld werden. Velen stierven al tijdens de
marteling. Als ze zich na de bekentenis ook nog bekeerden, werden ze gewurgd voordat ze verbrand werden
en zouden ze nog in de hemel kunnen komen. Tot halfweg de 16e eeuw bleven de straffen beperkt tot
geldboetes, eventueel gevolgd door een verbanning. Pas later kwamen de bloederige vervolgingen.

Na 1590 werden de heksen er door de hogere klasse ook nog van beschuldigd vrijwillig
geslachtsgemeenschap met de duivel te hebben gehad tijdens de heksensabbatten. Daarbij werden de heksen
gedwongen om de namen van andere deelnemers aan die sabbatten te noemen. Daardoor ontstonden er op
grote schaal procesreeksen en massaprocessen. Ook kinderen, mannen, geestelijken en
hoogwaardigheidsbekleders kwamen daarbij op de brandstapel.

Rond 1660 kwam het tot een grote mentaliteitsverandering bij de elite. Men werd sceptisch en verwierp het
concept van onstoffelijke wezens. Hierdoor liet de elite zijn ideen over duivelspact en heksensabbat varen.
Rechters begonnen heksenprocessen tegen te werken en de wetgeving werd zodanig aangepast dat
heksenprocessen steeds minder tot een veroordeling leidden. De marteling werd afgeschaft. Rond 1720
waren er in Europa haast nergens meer heksenprocessen.

Heksenvervolging in de Nederlanden
In heel huidig Nederland zijn ongeveer 250 heksenverbrandingen bekend, waarvan 100 in Limburg dat toen
contrareformatorisch was en onder Spaans bewind viel. Dat is een relatief klein aantal, maar het is niet zeker
dat alle nog bestaande archieven al ontdekt zijn. De eerste heksenverbranding was rond 1500 in Gelderland.
De laatste heksenprocessen in Nederland waren rond 1610. In andere landen in Europa gingen ze soms nog
door tot 1720.

In de Spaanse Nederlanden moest volgens een decreet van Filips II uit 1570 permissie voor de marteling
gevraagd worden aan een hogere rechtbank met beroepsjuristen. Een bekentenis onder marteling verkregen,
kon daags erna herroepen worden. En dan kon alleen de hogere rechtbank een hernieuwde marteling
toestaan. Daarna was marteling alleen nog toegestaan als er nieuw bewijs kwam.

In 1592 kwam Filips II echter met een nieuw decreet waarin die veiligheidsmaatregelen voor de
beschuldigden niet meer voor kwamen. Er werd alleen maar gemaand dat de sterk toegenomen hekserij

142
harder aangepakt moest worden. In de Zuidelijke Nederlanden was er zodoende na 1592 een opleving van de
heksenvervolging.

Volgens Monballyu's onderzoek stierven als gevolg van de heksenvervolging in het Graafschap Vlaanderen
in de periode van 1459 tot 1684 honderden slachtoffers op de brandstapel. 206 'heksen' werden verbrand en
nog eens 23 stierven in gevangenschap in afwachting van hun proces

Voorbeeld van een veroordeling:

Ayshove in Kruishoutem, leenhof, circa 1651: Gillis Ogiers


Omme dat ghy Gillis Ogiers, filius Arnaudt ontrent de LXX jaeren, gheboren binnen de prochie van
Huyse ende ghewoont hebbende binnen de prochie van Cruyshauthem den tydt van (niet
ingevuld) u soo verre hebt vergheten van oude ontrent de dertich jaeren af te gaen ende af te sweeren
Godt almachtich uwen schepper ende te versaeken u doopsel ende christendom mitsgaeders anne te
hanghen den duuvel, ende den selven telcken jaere ten diverssche stonden als Godt tanbidden ende
beloefte ghedaen u leven lanck hem te dienen int faict van tooverye ende alle andere execrabele acten
die den duuvel van u soude versoucken. Dat ghy ooc inghevolghe van dien ter executie stellende u
verbant ende beloefte an den duuvel ghegheven ende ghedaen, u ten diverssche stonden hebt laeten
transporteren duer de lucht by den selven duuvel in menichvuldighe vergaederynghen van tooveraers
ende toveresssen ende specialick jeghens de hoochtyden die de heyleghe kercke jaerlicx es
celebrerende. Dat ghy ooc in de voorseyde vergaderynghen ende dansynghen mette andere presente
toveraers ende toveressen hebt gheheten ende ghedroncken wyn ende bier. Dat ghy present syt
gheweest daer de voorseyde tooveraers ende toveressen onderlynghe hebben ghenomen vleesschelicke
conversatien ende ooc de duuvels met de toveressen. Dat ghy gheduerende den tydt van de selve
dertich jaeren dickmaels te wercke hebt ghestelt diverssche abominable acten van tooverye
inghevolghe van de instructie, ingheven ende inventien van den duvel. Dat ghy specialick hebt
betovert Jan van der Meulen tot Peteghem met het gheven van twee peeren daervan hy deenne hetende
dadelick sieck es gheworden soodat hy syn water niet en heeft cunnen verliesen. Item het dochterken
van Gillis Baert, ooc met het gheven van een peere daervan het selve immediatelick daernaer sieck es
gheworden ende ten letsten naer vele quellynghen es overleden. Item het dochterken van Laurents de
Buck insghelycx met het gheven van een peere die sy gheheten heeft daervan sy ooc naer vele
miseryen gheleden thebben, is overleden. Item dhuysvrauwe van Pieter dAntony die ghy ghegheven
hebt appelen daervan sy vele tyds sieckelick heeft ghegaen met groote smerte ende eyndelyghe door
belesynghe ende andere remedien van de heylighe kercke is ghecommen tot beter ghesontheyt. Item
het soontken van Daniel de Kuekelaere, twelck ghy soo hebt betoovert met het strecken van u handt
over syn hansicht, segghende dese ofte ghelycke woorden in substantie: "Wat een soet ofte schoon
manneken is dat". Dat tselve kindt door u malifitie ende tooverye naer seer lanckduerighe pyne heeft
verlooren eene van syn hooghen die uytgheswoeren is ende eenighen tydt ghehanghen heeft op syn
caeke ende dat daernaer tvoorseyde kindt naer onverdraghelicke miserie ten letsten door u tooverye es
ghestorven. Item dat ghy hebt betoovert Monnyne van Elstraete, huysvrauwe van Symon Lenaert, met
het gheven van twee pruymen daervan sy heeft gheheten ende naer langhduerighe pyne es ghestorven.
Item het dochterken van Loys de Keysere met een beetken lyfcoecke an haer ghegheven daervan sy
heeft gheheten ende ghestorfven is alsvoren. Item het dochterken van Jan van den Berghe met het
gheven van peeren alsvooren, daervan sy deene heeft gheheten ende nietmin nae langhe quellynghe es
ghenesen door het belesen ende andere remedien van de heyleghe kercke. Item dat ghy ooc hebt
betoovert de coe van Joos van der Beke die ghy hem hadt vercocht, met het strecken van u handt op de
selve beeste danof sy de moort es ghesteken. Item seker calf op Nazarette met het geven van loof soo
ghy in den morghenstont waert ghecommen uuyt de duvelichsche vergaderynghe waermede tselve ooc
de moort es ghesteken, ghelyck van alles es ghebleken by uwe kennisse ende anderssins den rechten
onghenoughen, niet sonder groote ende vehemente suspicien van veele andere persoonen duer de
voorseyde tooveryen gheinfecteert, ende naer lanckdurighe ende extraordinaire pynen ter doet
ghebrocht thebben metgaeders menichvuldiche bestialen doen swellende ende eenighe vruchten te
velde staende, bederfende, alle welcke acten syn seer abominable ende grootelicx schadeliic an de
ghemeenen welvaert nochte lydelick sonder condigne punitie andere ten exemple. Soo eyst dat

143
mannen van leene van de baronnye ende leenhove van Ayshove ende Cruyshautem, recht doende met
advys van rechtsgeleerden van den Raede in Vlaenderen in competente ghetalle by thof specialic
gheauthoriseert omme te besoingneren int faict van tooverye, naer manynghe van onsen ghesworenen
maenheer, u ghecondemneert hebben, soo wy doen by desen ter causen voorscreven, ghevoert te
woorden ter plaets patibulaire om aldaer verworcht te woorden an eene staecke tot datter de doodt naer
volcht, ende aldaer u doode lichaem an den selve staecke verbrant te woorden ende het selve verbrant
lichaem daernaer gheleyt op een rat om aldaer te blyven. Verclaerende alle uwe goedinghen soo leen,
erfve als catheylen ende alle andere, gheene uytghesteken ende ghereserveert, waer al het selve
gheleghen es, gheconfisqueert sheeren proffyte, de costen van den processe ende mysen van justitie
alvooren ghededuceert. Donderscreven gheconsulteerde, naer visitatie van het bovenscreven proces
crimineel, syn van advyse dat de voorschreven leenmannen behoorden ende schuldich syn te
pronuntieren de bovenscreven sententie by hemlieden gheconcipieert. Ende alsoo onlancx binnen de
selve prochie eenen tooveraere es gheexecuteert, sy sullen moghen kiesen tot het doen van dese
executie een andere plaetse aldaer op de jurisdictie van den heer van Cruyshauthem.

Jozef De Pauw, Celine De Pauw, Victorine De Pauw, Linda Adriaens, Prudentia De


Schryver,Edgard (Eddy) Adriaens - 1954 - Terlicht, Kerksken

144
Standbeeld De Turfboer, Denderhoutem

Marlies, Eddy en Jeffrey Adriaens in 2007

145
EVOLUTIE VAN HET AANTAL INWONERS IN
DENDERHOUTEM (ca 900 tot 1975)
900 + 500
1468 + 1000 (209 huizen, waarvan slechts 8 huurhuizen)
1550 + 1500 1566-1568 Spanjaarden plunderen alles, beeldenstorm
1585 + 300 tussen 1567 en 1585 : Pest (1576 - 1580), Spaanse terreur (1576)
-> bevolking tot 1/6e van daarvoor verminderd !!!!
1600 + 800 1622 : terreur door Spaanse soldaten, 1634 - 1636: opnieuw pest
1650 + 1200 1667 : Lodewijk xiv: "Fransen zijn ruw, bloeddorstig, moord,
verkrachting, enorme vernielingen"
1668 1669: PEST. 3 Adriaensen sterven in 1668 + 3 op 6/12/1669
!
1700 + 1000 1700 - 1706: Fransen baas, 1705 : laatste pestepidemie
1706 - 1715: Engelsen en Hollanders baas.
1738 : hongersnood, opstand, plunderingen
1745 : Oostenrijkers bezetten land,
1750 + 2500 1768 : hongersnood, oproer
1797 + 2200 1792 : Frankrijk verklaart oorlog aan Oostenrijk,
bezet land - opnieuw hongersnood
1800 2632 1798 : boerenkrijg (ook paar vooraanstaande Denderhoutemenaars
worden gezocht door Fransen)
1815 : Napoleon verslagen in Waterloo
1830 : onafhankelijk,
1831 : Fransen verjagen Hollanders
1832 : cholera epidemie
1849 : cholera epidemie
1850 + 3500 1866 : cholera epidemie
1870 : Duitsland verslaat Frankrijk
1900 + 4500 1914 : w0 i
1950 + 5000 1940 : wo ii
1975 + 5000

Marlies,
Marleen en
Linda
Adriaens
1961
Terjoden

146
De stam Adriaens Petrus uit Herlinckhove
Wanneer wij terugkijken naar de eerste gekende voorvaders, is het duidelijk dat ook deze mensen niet alleen
op de wereld stonden. Toch kennen wij geenenkele broer of zuster van Arent, en kunnen wij enkel
vermoeden dat hij de zoon van Adriaen was, ofwel zelf naast Arent ook Adriaen genoemd werd, omdat hij
blijkbaar de enige is wiens zoon, Dierick, zich "Adriaens" noemt.
Dierick, op zijn beurt heeft met zekerheid enkel Joannes als zoon. Op basis van de peterschappen van
Joannes' kinderen kunnen wij een tweede zoon, Theodorus, vermoeden. En indien Adriaan uit Sint Lievens
Esse naar hem verwijst als vader, had hij ook een derde zoon, Adriaan. Maar zelfs drie kinderen is weinig
in die tijd. Onze informatie is per definitie onvolledig. Het eerste wat het opstellen van een stamboom
duidelijk maakt, is dat er veel voorvaders en afstammelingen van voorvaders zijn, die wij niet kennen. Wij
delen onze genen met ons volk, niet enkel met onze familie!
Ook tussen de kleine hoeveelheid naamgenoten die van bovenvermelde voorouders afstammen, zijn er veel
die wij helemaal niet als familie kennen.
Bijvoorbeeld: de afstammelingen van een andere vruchtbare tak van onze stam: de kinderen van Petrus
Adriaens, zoon van een broer van onze voorvader Egidius, namelijk Joannes, en diens echtgenote Jacoba
Cobbaert (Arent1, Dierick2, Jan3, Dierick4, Justus5, Joannes6 Petrus7,)

JOANNES ADRIAENS
(Arent1, Dierick2, Jan3, Dierick4, Justus5, Joannes6)
Adriaens, Joannes - Gender Male - Birth 21.08.1679 Ninove x Jacoba Cobaert xx Joanna Van Der Steen
Death: Herlinckhove 04.12.1718.
In 1709, bij de graantelling, wonen Jan en zijn vrouw "Jaecquele Cobbaert (huw 13.01.1702 Drh) te
Herlinkhove met drie kinderen: Petrus Herl 14.11.1702, Joannes Herl 30.01.1705 en Egidius Herl
06.01.1708 (Peeter, Jan en Gilles). Maria Anna, die geboren was op 27.11.1706 was toen blijkbaar reeds
overleden. Zij hadden in 1709 Peeternelle Adriaens in dienst als meid. Later kregen ze nog Adrianus ( Herl
4.5.1710), Anna Maria ( Herl 25.02.1713) en Judocus ( Herl 25.02.1713).

PETRUS ADRIAENS
(Arent1, Dierick2, Jan3, Dierick4, Justus5, Joannes6 Petrus7,)
Birth : Herl/Ni 14.11.1702
Death : Herl/Ni 11.12.1739
Marriage: 10.5.1725 met De Pril, Cornelia, dr van Gaspar en Barbara De Smet
Death : Hrl, 5/9/1761
Children:
1. Adriaens, Gaspar 12.3.1726 - 9.9.1733, O.-Vl., Herlinckhove
2. Adriaens, Joanna, 17.2.1728 - 7.6.1800, O.-Vl., Herlinckhove
3. Adriaens, Egidius, 2.3.1730 - marriage 24.9.57 Petronilla Simoens - verhuisd naar Haaltert, waar hij
officier was.
4. Adriaens, Jacoba, 19.11. 1731 - 19.06.1800, O.-Vl., Herlinckhove
5. Adriaens, Marinus, 21.09.1733 - 14.5.1759, O.-Vl., Herlinckhove (in Denderhoutem Marcus
genoemd, in overlijdensakte Marculphus)
6. Adriaens, Joannes, 7/4/1735 ******************************* zie hierna (1.01)
7. Adriaens, Adrianus, 13/9/1736 ***************************** zie hierna (1.02)
8. Adriaens, Petrus, 12.01.1739 - 03.06.1739, , O.-Vl., Herlinckhove

147
1.01 Adriaens, Joannes
Birth : 7 April 1735 in Belgie, O.-Vl., Herlinckhove
Death : 13 December 1815 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Marriage: 27 June 1770 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Spouse: Van den Stock, Petronella (Reg. Ninove: Petronilla Van der Stock of Van der Stockt)
Parents: Van den Stock, Cornelis EN Raes, Elisabeth
Birth : 24 October 1736 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 28 March 1810 in Belgie, O.-Vl., Ninove

Children:
1. Adriaens, Josephus Herl, 02.09.1770 - Herl. 11.07.1797
2. Adriaens, Victoria Herl, 06.10.1771 - Ni. 28.04.1819
3. Adriaens, Maria-Judoca Herl, 31.08.1773 - Ni. 04.11.1859
4. Adriaens, Joanna-Christina Herl, 07.08.1778 - Ni: 09.03 1807
5. Adriaens, Petronella Herl 05.09.1782 - Ni 23.12.1782

In de registers van Ninove worden voortaan ook beroepen vermeld. Voor Joannes vermeldt de pastoor
"landbouwer", voor Petronilla "werkvrouw".
Voor Adrianus : "landman" en voor Anna Maria Kieckens "landbouwster"

1.02 Adriaens, Adrianus


Birth : 13 September 1736 in Belgie, O.-Vl, Herlinckhove
Death : 2 June 1815 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Marriage: 5 July 1772 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Spouse: Kiekens, Anna-Maria (reg Ninove: Kieckens)
Birth : 12 March 1744 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 13 March 1803 in Belgie, O.-Vl., Herlinckhove
Parents: Kiekens, Judocus EN Scheerlinck, Petronella

In 1796 woonde het paar in Klein Herlinckhove

Children:
1. Adriaens, Joanna-Carolina
2. Adriaens, Cornelia-Joanna Herl, 30 April 1774 (reg Ninove 31.04.1773 !!) - 28.07.1810 Drh
was gehuwd met Franciscus De Pauw (Drh 05.01.1776 - 12.03.1828 Drh, zn Joannes en Petronella
Callebaut)
3. Adriaens, Anthonia Herl, 04.02. 1775 - Herl, 07.09.1781
4. Adriaens, Petrus-Joannes ************************** zie hierna (2.01)
5. Adriaens, Constantinus Herl, 12.12 1778 - Herl, 15.01.1779
6. Adriaens, Petrus-Franciscus Herl, 03.10. 1780 - 06.02.1781
7. Adriaens, Florentia (in reg Drh: Adriana) Herl, 29.04.1782 - Herl, 03.01.1797
8. Adriaens, Marie-Theresia Herl 23.06.1786 - Drh 19.01.1858
was gehuwd met Joannes Baptiste Hameryck Ni 23.03.1786 - Drh 14.05.1867
9. Adriaens, Anna-Maria-Francisca 10.04.1788, Nederh 11.06.1818, was gehuwd met Josephus
Meganck (= voorvader Maria Meganck, echtg Albert Vander Meeren, Herl; ook voorvader Magda
Meganck, echtg Stefaan Van der Schueren, Nederhasselt)

148
2.01 Adriaens, Petrus Joannes
Birth : 8 February 1777
Death : 16 April 1860 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: Adriaens, Adrianus EN Kiekens, Anna-Maria
Marriage: 7 October 1813 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Spouse: Hameryck, Marie-Josepha
Birth : 17 September 1783 in Belgie, O.-Vl., Herlinckhove
Death : 7 June 1832 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: Hameryck, Petrus EN Guns, Joanna-Catharina

Children:
1. Adriaens, Joannes-Baptiste ********************** (zie verder : 3.01)
2. Adriaens, Joanna
3. Adriaens, Josef - Birth : 17 August 1818
4. Adriaens, Josef - Birth : 20 February 1820 - Death : 15 December 1870 Drh
5. Adriaens, Marie-Josepha : Birth : 13 January 1823 - Death : 18 April 1834 Drh
6. Adriaens, Amelia - Birth : Drh - Death : 27 June 1834 Drh

3.01 Adriaens, Joannes - Baptiste

Birth : 8 July 1814 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem


Death : 1 July 1870 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: Adriaens, Petrus-Joannes en Hameryck, Marie-Josepha
Marriage: 25 May 1850 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem

Spouse: Torrekens, Barbara


Birth : 4 September 1821 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 17 December 1895 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: Torrekens, Josephus en Cobbaert, Anna-Catharina

Children:
1. Adriaens, Petrus-Joannes Drh 31.01.1851 - Drh 07.02.1862
2. Adriaens, Frans Drh 09-09-1852 - ?
3. Adriaens, Rosalia Drh 30.11.1854 - Drh 20.08.1857
Adriaens, Leander ********************* zie verder (4.01)
4. Adriaens, Josephus-Amandus ************* zie verder (4.02)
5. Adriaens, Joanna-Catharina Drh 22.06.1861 - Drh 01.12.1870
Adriaens, Sophia
6. Adriaens, Petrus-Joannes ***************** zie verder (4.03)

4.01 Adriaens, Leander

Adriaens, Leander
Birth : 25 January 1857 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : after 12 November 1919
Parents: Adriaens, Joannes-Baptiste en Torrekens, Barbara

Marriage: 9 June 1886 in Belgie, O.-Vl., Outer


Spouse: Schockaert, Sidonie
Birth : 25 June 1856 in Belgie, O.-Vl., Outer - Death : after 12 November 1919
Parents: Schockaert, Petrus-Joannes - Baeyens, Nathalia

149
Children:
Adriaens, Joseph (gehuwd, geen afstammelingen)
Adriaens, Renaat (gehuwd, geen mannelijke afstammelingen blijven leven)
Adriaens, Maria-Theresia

4.02 Adriaens, Josephus Amandus


Birth : 2 May 1859 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: Adriaens, Joannes-Baptiste - Torrekens, Barbara
Marriage: 16 August 1907 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Spouse: Raes, Philomena
Birth : 27 February 1874 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: Raes, Petrus - Raes, Amelia
Children:
1. Adriaens, Richardus (gehuwd, geen verdere gegevens bekend)
2. Adriaens, Maria-Emma

4.03 Adriaens, Petrus Joannes


Adriaens, Petrus-Joannes
Birth : 18 September 1865 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: Adriaens, Joannes-Baptiste - Torrekens, Barbara
Marriage: 23 June 1897 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Spouse: Raes, Maria-Theresia
Birth : 24 April 1870 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 17 July 1916 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: Raes, Petrus - : Raes, Amelia
Children:
1. Adriaens, Remi
Birth : 24 October 1897 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 23 March 1975 in USA, MI, Macomb Co., Warren

150
Remi married Maria Wittebols (SSDI, Michigan, Death Index, 1971-1996 on FamilySearch, Ellis
Island database : (1)) on the 20th of September, 1924 in Detroit. Maria was born on the 3rd of
November, 1904 in Belgium, probably in Leefdaal, daughter of Alfons Wittebolle and Anna
Crabbe. Remi is listed as "carpenter" on the marriage certificate, Maria as "cook".
In 1930, Remi and Mary were living in Lake Township, Wood Co., Ohio, together with children
Anna T., age 4, Pauline M., age 1, and Richard O., a baby of less than 1 year old.
In 1935, Remi and Maria were living in rural Lapeer County, Michigan.
In 1940 they had moved and were living in Mundy Township, Genesee county, Michigan, on a farm
they rented for $10, with daughters Anna, age 14, Pauline, age 11, son Richard, age 10, daughter
Rosemary, age 6, son Lawrence, age 4, and son David, 10 months old (SSDI on FamilySearch).
Remi is listed as a farmer, having worked 52 weeks in 1939 and earned $600.

Son David's obituary reads:


David Remi Adriaens, Born in Atlas, Michigan on May 17, 1939, Departed on Jun. 18, 2013 and
resided in Comins, MI. David R. Adriaens, age 74 of Comins, Michigan, passed away peacefully in
his sleep in Davisburg on June 18, 2013.
He was born in Atlas, Michigan on May 17, 1939; the son of Remi and Mary Adriaens. Beloved
father of Mindy (Eric) Bluthardt and Steven (Theresa) Adriaens.
Adoring grandfather of Mary Bluthardt, Katheleen (David) Ryan, Alexis Bluthardt, Bruce
Bluthardt, Matthew Bluthardt, Megan Adriaens, Jason Adriaens and Kevin Adriaens. Proud great-
grandfather of Patience Ryan. Dear brother of Ann (Max) Hull, Richard (Rita) Adriaens, Rosie
(Norman) Keber, Arthur (Ginny) Adriaens, the late Polly (Bud) Klatt and the late Lawrence (Joann)
Adriaens.
David is also survived by many nieces, nephews and cousins. Visitation will be held Friday, June
21, 2013 from 2:00pm until 9:00pm with a rosary at 7:00pm at the A.H. Peters Funeral Home,
32000 Schoenherr (at Masonic), Warren. Instate Saturday, June 22, 2013 at 9:30am until time of
mass 10:00am at St. Malachy Catholic Church, 14085 E. Fourteen Mile Rd., Sterling Heights.

151
The Clarkston News - Article By David Fleet on November 22, 2006

Heading west for work, a new life in Wyoming


Former Groveland Township resident Richard
Adriaens says he misses family, pumpkins, and the
orange leaves during the autumn months in
Michigan.
Still, the former Royal Oak police officer says the
decision to head west was the right one.
Budget cuts forced him to take an early retirement
from the police department, but as he pursued
numerous Michigan cities for law enforcement
openings, he noticed an advertisement for Gillette,
Wy., a city of 30,000 in the northeast section of the
state. So in the summer of 2004, Adriaens and his
wife packed up their four children and made the
1,300 mile trek west to visit Campbell Countys
largest town in the foothills of the Big Horn
Mountains.
If we moved an hour away from work to live in
Groveland, why not move 20 hours away?? asks
Adriaens, 45, who commuted to Royal Oak each day. We fell in love with the Gillette area, and so
we moved here. Its a whole different workforce and life from Michigan.?
Adriaens was appointed Gillette Chief of Police in January 2005 and now leads a force of 48
officers, including three other transplants from Michigan. His family has adjusted, with Emiley, 15,
Drew, 12, Hannah, 7 and Abbey, 7 all attending the Gillette School District which encompasses all
5,000 square miles of Campbell County. His wife, Kelly, stays at home with the children.
The Adriaens? move to Gillette is part of a small migration to the western United States from job-
starved mid-Michigan. In a report from the Michigan Department of Economic Growth and
Development, Michigan had the second-highest unemployment rate nationwide in September 2006
with 7.1 percent. Only Mississippi ranks higher in unemployment, with 7.2 percent. In comparison,
Wyomings unemployment rate is 1.3 percent.
The labor deprivation in Wyoming is magnified by a major energy boom in coal, oil and natural gas
business in the area. The worker shortage has prompted vigorous courting of workers, like Adriaens
from the mid-Michigan area ? and the workers are responding, adjusting to a very different life in
the western sections of the country.
Its much different than Michigan, its a different mentality out here,? said Adriaens. Growth has
taken the state by storm. The locals have never had to deal with the change (in population). Theres
only about 500,000 people in the whole state? Oakland County has twice that many alone.?
Housing was kind of different. When we moved here two years ago, we had only 11 houses to
choose from,? said Adriaens, who purchased a four-bedroom home. I had to spend more money
than I expected, with less to choose from.?
When we first moved here, my son was the new kid in class for only about three weeks, until a kid
from Alaska moved here,? said Adriaens. From June until October this year, just under 400 new
kids moved into the district. Its a big districtabout 8,000 students, but still theres been a big

152
influx. About 75 percent of the people who live here are from somewhere else other than
Wyoming.?
While the number of new residents is increasing, for some businesses its not soon enough.
They just closed Quiznos (subs) last week because there were not enough workers,? said Adriaens.
The competition for the few workers here is fiercethey are paying $13 per hour at Wendys if you
can work during the day shift.?
Despite the abundance of jobs and great outdoor activities with the nearby Big Horn Mountains,
Adriaens says he misses some of the conveniences back in Michigan.
Its nice here, the friendliness of the residents helps. But when we first moved here, there were
only three food stores in a city of about 30,000. Now we have a Super Wal-Mart, so we have a little
more choice. We also noticed the fresh fruit was not as fresh.?
And Id give anything for a Papa Bellas Pizza from Ortonville. Its still the best,? laughs Adriaens.
Most people follow the Denver Broncos and a few watch the Minnesota Vikings out here, since the
state has no professional sports teams,? said Adriaens. I wont admit to being a Detroit Lions fan,
but I still keep an eye on them. Still, I can never follow the Colorado Avalanche after all that with
the Red Wings a few years ago.?
Our family does a lot of camping, Yellowstone National Park is only about six hours away.?
The Adriaens may not be the last mid-Michigan residents to head west for work.
Ruth Benson, executive director for the Campbell County Economic Development Corporation says
Wyoming has began targeting mid-Michigan over the past two years.
Last year was our first trip out to the mid-Michigan area, and just a few days before we were
planning to arrive, General Motors announced huge layoffs,? said Benson. That was lucky for us.?
Benson has been conducting recruiting trips along with a host of job fairs in Flint, Grand Rapids,
Kalamazoo, Lansing, and Saginaw, with decent results. Their efforts in Michigan also included a
billboard promoting Wyoming along I-75 between Flint and Detroit right in the heart of the auto
industry, says Benson.
We focus on Michigan due to the large number of automobile related layoffs, and the climate in
Wyoming is similar to Michigan,? said Benson. The biggest issue were facing in northeastern
Wyoming right now is a lack of housing. For those that come out here, dont expect to drive into
town and find a place to live. Contact your employer first and have them help you find something.
However, several new building projects should be open within the next 12 to 18 months.?
While locals may be heading west in search of work, dont expect a lot of empty spaces in the mid-
Michigan area, say state officials.
Ken Darga, a State of Michigan demographer, says the loss of population has been overstated by
the media through the years.
People see a high unemployment rate and assume there must be a population loss to match it,? said
Darga. Its just not the case. Michigan has one of the lowest rates of out-migration and one of the
lowest rates of in-migration in all the 50 states. People born here tend to stay here.?
Migration is highest for young adults in the 20 year-old range. Many of those that do leave are
going to either college or the military,? added Darga. With a state of 10 million people, you can
find families that move to Wyoming, and also families that came here from Wyoming.?
Area economists suggest a slight increase in Michigan population, despite the move west by some
residents.

153
Population growth is slower in Michigan than other states,? said Bruce Weaver, economic analyst
for the Michigan Department of Economic Growth and Development. The labor force edged up
just a little over the past few months.?
Compared to other states, the Michigan labor force, the sum of those employed and unemployed, is
up only .03 percent or about 17,000 to a total of 5,110,000. Nationwide, the labor force grew 1.3
percent, says Weaver.
---------------------------------------------------------------------------------
Overige afstammelingen van Adriaens Petrus-Joannes (1865 - 1916):
2. Adriaens, Cyrillus
Birth : 20 April 1899 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 30 June 1900 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
3. Adriaens, Arthur (geh met Schockaert Maria-Jeanette, verhuisd naar Outer (?))
4. Adriaens, Julia
5. Adriaens, Cyrillus
Birth : 3 April 1903 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
6. Adriaens, Irma
7. Adriaens, Maria-Helena
Birth : 26 February 1905 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
8. Adriaens, Palmyra

154
SANTA CLARA HISTORY
This is a story of a girl in her early twenties, inspired by one idea: to help the neediest people she could find.
She eventually found her way to a shanty town in Santiago, Chile, as part of a Mill Hill Mission. Soon after
her arrival in Santiago, she took the
dramatic decision to give up the
standard approach to helping slum
dwellers. Instead of staying in a
comfortable place herself and
supporting the people of Clara Zetkin
from there, she built her own wooden
cottage inside the slum and went to live
with the people, share the dirt and
poverty with them and fight together
with them for better living conditions.

For more than 12 years, she lived with


the people from Clara Zetkin. The first
half of this period, she shared their lives
in conditions unworthy of man. The last
part, she accompanied them in the new
social barrio to which they were
displaced, named Santa Clara.

This is the year 1978, and the girl I am


writing about is my sister, Marlies
Adriaens.

Marlies is the third of seven children.


She grew up in a deeply Catholic home
in Terjoden, a small village near Aalst
in Flanders, Belgium. After graduating
as a nurse, she took short courses in all
sorts of practical things. Whilst working
as a nurse in a hospital in Aalst, she became friendly with a nun who had just returned home from Chile.

An other sister, preparing to continue the sisters job at Hogar de Cristo, finally could not go. With
her mind meanwhile turned to the sufferings and needs of the poor people in Chile, Marlies promised the
sisters that she would go to Chile herself to help the people who most needed her help and assistance.

A period of specialized courses and preparations followed. Then came a surprise telephone call from one
Antonia Beentjens in Holland: Would she be interested in a joint trip to Chile?

Six months later, the two girls found themselves lodged with two separate families in the suburbs of
Santiago, to learn Spanish.

Marlies and Anthonia were lodged in Maip, in a respectable suburb of Santiago. Yet, at the other side of the
road was a campamento: a collection of about 400 shacks housing about 3.000 people.

155
A SHANTY TOWN NAMED CLARA ZETKIN
According to local gossip, the campamento was a hotbed of vice, drugs, violence, robbery and
prostitution.

The reality, such as Marlies and Anthonia observed it, was that the people who lived in the campamento
were families who had fled the poverty from other regions and were hoping to find work and build a decent
living in Santiago.

Soon, the two girls started frequenting the people from the campamento. They immediately learned that the
people from the campamento, though treating them with the greatest respect, were suspicious about their real
intentions and afraid to talk about their problems.

After all, this was 1978 and the country was being ruled with iron hand by Pinochet. People especially
poor people - were not allowed to organize, and the oppression and intimidation
from army and police had left the people very
conscious of their vulnerability and afraid of
retaliations should they dare to break the law.

There was something else hindering the relations


between the people from the campamento and the two
European girls. How can you help us? You dont even
understand our reality they were told over and over
again. At night, you go to sleep in a warm bed; during
the week-ends, you eat at fancy restaurants and watch
movies in the cinema you dont know how it is to
spend your days in mud and dirt, not being able to send
your children to school, or to pay a doctor when they
need one.

With some trepidation, the two girls decided to built


their own little cottage and settle down amongst the
people of the slum. One day, no more than one day,
that is how long it will take before you are raped and
robbed, the good people of Maip warned them. I
have been robbed, Marlies smiles: But never in Chile.
Some years ago however, in Brussels however, the
radio was stolen from my car.

To live with the people and be part of their life, was a first step.

The second step was, to become aware of the problems. There was no shortage of these: poverty,
unemployment, malnutrition, in some cases even bordering on starvation, especially in the children. In
addition: widespread neurosis in the women and alcoholism in the men, both the fruit of frustration and
despair. There were the health problems related to living in conditions not worthy of man: skin diseases,
respiratory problems, allergies, parasites,

Step three was the most difficult: convincing the people to organize. They will imprison us, they will raid
our houses, shoot at us, The tragic truth was that, unless they organized, they would lose all they ever
hoped to find in Santiago. Families would fall apart, people would die. There was no alternative to
organizing. And so, they organized!

The girls first initiatives concentrated on the children. First, a children restaurant was organized with
leftovers from adjacent markets and food begged in shops. But soon, lack of space forced them to switch to a

156
system of village kitchen in which teams of women prepared the meals, which were then taken home and
eaten in family circle.

With the mothers who helped in the kitchen, they formed knit-teams, who made the uniforms that allowed
the children to go to school. They also organised study sessions, in which the smartest youngsters helped
the slow learners amongst younger children with their schoolwork.

Once started, the people were eager for more. Teachers were invited to teach practical skills: lessons in
dressmaking, hair care and electricity were organized.

But it did not stop there: The municipal authorities were contacted about such items as distribution of water
and electricity, collection of household refuse and medical assistance.

Local youngsters were formed as monitors and accompanied the children at holiday colonies in empty
schools, where they spent part of their summer vacation far away from the dangers of campamento-life.
Here, they participated in healthy walks, visited swimming pools and cinemas, - often for the first time in
their lives -, and dedicated the rest of their time to educational games.

For the families also, day trips to the sea and the mountains were organised.

Unfortunately, after a couple of years, Anthonia had to return to Holland due to serious health problems.
Marlies remained at the campamento, assisted by local people, amongst which Monica Miranda, Marcelo
Monsalves nd Magaly Ibarra, Maria Ortiz, Roxana Saez, Carmen Prado, Flor Huaitiao, Hugo Saavedra,
Lucila, Ester Snchez, Jos (pepe), Flor Nieto, Elsa Gonzlez and Yolanda Brito

A NEW START IN SANTA CLARA


In 1984, the campamento was eradicated and most of the families were moved to a newly built social Barrio,
El Cambucho, soon to be renamed in Santa Clara.

157
They left with their hearts filled with hope. Soon to find out that there were insufficient houses to
accommodate them all and that, 12 km from the city centre and 20 km away from their old home, most
families were dumped without income in a neighbourhood surrounded with equally poor quarters, deprived
of shops and social services.

The first years at Santa Clara were tough. Tougher even then at the campamento, for here the parents found
it much more difficult to provide some kind of income for their families and had to pay for water and
electricity. Some people left, mostly in the dark of night. Sometimes a whole family would suddenly
disappear, other times the father would not return home and leave his wife and children because he felt
unable to take care of them.

Alcohol abuse, drugs, prostitution and robbery abounded. After all: stealing from your own neighbours is a
difficult thing to do, but here, crossing a street of some parch of land was enough to arrive at another barrio,
where nobody knew who you were

In this environment, the organising work started again. The experience obtained in the campamento paid of:
soon the women met again to cook and knit, and now also produced different kinds of simple artwork, which
they sold on the streets or to social commercial organisations. A lot of the arpilleras, artisanal wall
decorations, mobiles, decorations for nurseries, artisanal cards and knittings were also shipped to
Flanders, where Marlies parents and brethren had organised themselves in a support group called SOS
Chile and took to the streets to sell them from door to door.

SOS CHILE
With father Omer recently retired from work, Marlies parents especially worked relentlessly to help the
people of Santa Clara. Apart from selling artesana, they organised charity raffles and collected second
hand clothes which were shipped to Chile in collaboration with Wereld Missie hulp, (World-Mission-
Aid), a catholic NGO.

Sister Marleen and her husband, Marc, set up Silent Support to Chile, a funds to which a number of
friends and members of the protestant community Marleen and Marc belonged to, contributed on a regular
basis.

At the time, Mieke was suffering from


a brain tumour. She helped where and
when possible and became with time
one of the most active family members,
working incountable hours in support
of Marlies Chilean project. During a
visit to Santa Clara, she got to know
Sofa Fuenzalida Mura, who returned
to Flanders with her for a three month
visit. In Terjoden however, Sofa
(Toty) met and married Walter.
Their children Walter Junior (Sam),
Deborah and Jeffrey became the first
Flemish-Chilean Adriaens family
members.

Brothers Eddy, Peter and Walter,


joined by Walters wife Toty (Sofia),
organised presentations in schools, cultural and youth organisations and joined the Committee for
International Collaboration of their hometown Aalst, together with whom they organised a first Chile
Evening, soon to be followed by other Chile Evenings which they organised themselves. Different
formulas were applied: mostly, the solidarity meals, originally with empanadas , Chilean meat pastry,

158
wine and punch, later on mostly with cheese and wine, or even spaghetti, were very popular. But also
evenings with guest speakers (Paul Gheysels) and informative evenings organised in collaboration with local
cultural organisations (KWB Katholieke Werklieden Bond, KAV Katholieke Arbeiders Vrouwen, LG
Landelijke Gilden) were much appreciated. During these evenings, Chilean and / or local artists were hired
to ensure the musical part of the evening.

During a short stay at home, Marlies obtained the support Broederlijk Delen (brotherly sharing), the main
Belgian Catholic Aid Oranisation for International Collaboration, which would support her work financially
with a limited yearly contribution for 10 years. She also contacted an Antwerp based laboratory, that for a
number of years provided free shipments of medicines and pharmaceutical products, which were much
needed in Santa Clara.

Meanwhile, in Chile, the women of Santa Clara acquired a small house and increasingly felt the need of a
name and an official structure. So, Rayen Mahuida was set up.

PREDEL
Because Rayen Mahuida was a women organisation, boys tended to stop participating at a young age and
preferred spending their leisure time on the streets. Mothers complained that their sons were inhaling shoe
glue (neoprene) in the wholes, a wasteland bordering Santa Clara, and were participating in illegal
activities.

When she heard that brother Peter had lost his job, she invited him to spend some time in Chile and try to
start a youth association which could offer them a more structured and educational pastime. Peter accepted.
In Chile, he formed a team with, amongst others, Marcelo Monsalves , Monica Castillo, Magaly Ibarra,
Leo Sanchez; Mauritius Quezada and Glory Salinas.

Together, they founded PREDEL (Programa Ecumnico de Desarrollo Local ecumenical program for
local development). In its best moments, Predel offered a shelter to numerous individuals from the and
helped them to find their own route in life.

Whilst participating in a national conference of social workers, Peter met Monica Castillo, a nurse from
Copiap. The two fell in love and married. In 1988 they got a daughter: Natasha.

Meanwhile, also Walter and Toty had decided to move to Chile. For about five years, they worked in a
youth project in Copiap. Unfortunately, the marriage did not last. Walter returned to Flanders for a short
time, but back home he missed the beauty of Chile, the generosity of the Chilean people and the freedom and
openness of the Chilean culture. After a couple of years, he returned to Chile, soon followed by his sons
Sam and Jeffrey.

159
Yet another unbreakable bond was created between the Adriaens family and Chile when in 1989 Eddy and
Arlette adopted Tamara. Tamara was born in 1987 in San Carlos and resided at the time in an orphanage in
Chilln. In 1988, Marlies visited the Orphanage Hogar Esperanza, led by the Flemish nun Lucienne Hardy,
carrying her brothers adoption files with her. Tamara, only one at the time, left an immediate and strong
impression. Marlies wrote an enthusiast letter to Eddy, who immediately contacted sister Lucienne. One
year later, Maria Magdalena Flores Flores became Tamara Alexandra Maria Magdalena Adriaens.

One of Marlies most ardent supporters was here aunt, Florine De Pauw. Unable to participate in door to
door activities due to the consequences of a traffic accident, she offered financial support to her goddaughter
and, accompanied by Marlies mother, visited Santa Clara various times. During one of her visits, she laid
the first stone of the day-care center and community house which where built at Jos Joaqun Prez n 8995
in Santa Clara.

In the early nineties, Marlies, Peter, Monica and Natasha returned to Belgium. Yet their commitment to and
bonds with Chile endured.

They started a support group of families which accepted to financially adopt a child of Santa Clara and
provide for a yearly bursary. Marlies also secured important support from her home town Aalst and from the
province of East Flanders. New members from outside the Adriaens family joined the organisation: .
Marleen Smessaert and Nicole Callant who started up a branch of the organisation in the Flemish town
Aalter, and Fons van Rie.

At the present moment, 2014, some of the older group members are retiring. Their places are filled by
members from the new generation, amongst which Marleen Stallaert and Natasha Adriaens.

160
CORPORACIN DE DESARROLLO LOCAL
RAYEN MAHUIDA
AYUAYUDANOS A AYUDAR

PRESENTACIN:

El Rayn Mahuida es una organizacin funcional comunitaria, sin fines de lucro. Se denomina Corporacin
de Desarrollo Local Ryen Mahuida, Rol nico tributario n73.750.400-k, con domicili en Jos Joaqun
Prez n 8995, unidad vecina N 32, Comuna de Cerro Navia, Santiago de Chile, reconocida por el
Ministerio de Justicia, a travs de la Resolucin n 110, de fecha 25 octubre de 1996.

Con fecha 10 de enero de 1997, adquiere en comodato Renovable otorgado por el Serviu metropolitano, el
terreno que Ocupa para su desarrollo e infraestructura (resolucin n e 5989 del 31/12/1996).

Rayen Mahuida realiza un trabajo en beneficio de la


poblacin Santa Clara y sus alrededores, cuyo
objetivo principal es mejorar el nivel de vida de las
familias a travs de acciones de bien pblico,
proyectos, programas de educacin, cultura y
desarrollo social, fomentando e incentivando la
participacin, potenciando el desarrollo personal, la
creatividad, el autoestima y la prevencin.

La corporacin tiene adems como finalidad brindar


un espacio alternativo de recreacin para nios y
nias, jvenes, adultos medios y adulto mayor; para
ello contamos con diferentes planes de accin en la
que involucramos actividades como: talleres, cursos,
educacin infantil, charlas, paseos, etc., todo en vas
del bien comn y el servicio.

Todas las acciones de Rayen Mahuida en Chile estn reguladas por el gobierno a travs del Ministerio de
Justicia donde ao tras ao son entregados los informes financieros contables y sociales de la institucin.

161
HISTORIA:

En el ao 1979, en el campamento Clara Zetkin, en la comuna de Maip, dos misioneras europeas, Antonia
Beentjes y Marles Adriaens iniciaron un trabajo de acompaamiento a organizaciones en Poblaciones de
base, con el objeto de realizar proyectos de bien comn, para una mejor calidad de vida. De esta forma
iniciaron un gran Trabajo social en conjunto con mujeres pobladoras como: Carmen Prado, Flor Huaitiao,
Mara Ortiz, Roxana Sez, Hugo Saavedra, Lucila, Ester Snchez, Jos (pepe), Mnica Miranda, Flor Nieto,
Elsa Gonzlez, Yolanda Brito entre otras, de las cuales a la fecha, algunas de ellas continan trabajando en
esta gran accin de desarrollo social y local en el sector de Cerro Navia.

Durante todos estos aos, la presencia e inters de monseor Enrique Alvear obispo y vicario de la Zona
Oeste del arzobispado de Santiago, fue decisiva ya que su presencia le permiti mantenerse informado de
todos los quehaceres, motivando al mximo a los responsables de estas labores sociales y comunitarias. As,
esta comunidad de Clara Zetkins se integr al trabajo pastoral social solidario de la Villa Mxico y la Villa
Zaror, ambas ubicadas en la comuna de Maip en Santiago de Chile.

Por aquellos aos, los contactos con la municipalidad eran prcticamente nulos, el rgimen militar pretenda
ignorar a las organizaciones de base, a las cuales vea como espacios de oposicin, Por contraparte, la Iglesia
Catlica cobijaba numerosas iniciativas solidarias y de derechos humanos como una forma de contrarrestar
los efectos de la econmica que se impona autoritariamente en esa poca.

En 1980, por razones de salud, Antonia Beentjes se vea obligada de regresar a Europa. Marlies Adriaens
decidi dequedarse en Chile y construye su propio casita de madera en Clara Zetkins. Marlies introduca un
proyecto con Broederlijk Delen (Compartir Fraternalmente), una organizacin no gubernamental (ong) belga
que tiene como objetivo dar una oportunidad a los grupos locales del Sur para realizar sus propios planes y
resultaba en obtener un apoyo financiero durante diez aos. Informaba tambin a sus familiares y amigos de
la situacin precaria en que viven la gente en el campamento y de la falta de financiamiento para mejorar las
condiciones de vida.

Sus padres, Omer Adriaens y Franoise De Pauw organizaban una serie de acciones de solidaridad en
conjunto con las divisiones locales de las organizaciones culturales catlicas KWB y KAV (Uniones de
Obreros y Mujeres Catholicos) y Marleen Adriaens, su hermana, organizaba las familias cristianos en un
iniciativo de apoyo. Con aportes mensuales de familias y personas individuales de la regin de Aalst,

162
Flandes, y los ingresos provenientes de rifas, ventas de waffles y flores juntaban durante varios aos un
dinero limitado pero estable que permita a los pobladores de organizarse y buscar soluciones a los
problemas ms agudas.

A pesar de la realidad imperante, dolorosa, con una libertad de expresin limitada, los pobladores lograron
organizarse para dar solucin a los problemas: cesanta, desnutricin infantil, poco acceso a la educacin, a
la salud y con graves focos de infeccin.

Tomando en cuenta toda esta situacin, los pobladores en conjunto con Marlies logran organizar: comedor
familiar, equipo de salud, comit de allegados, comprando juntos, talleres de arpilleras y uniformes
escolares, colonias urbanas, comit de vivienda, instalacin de agua y luz. El nivel de organizacin y
solidaridad de los pobladores permito avances en beneficio de sus habitantes y mejorar la estructura del
campamento Clara Zetkins.

La situacin cambia hacia 1984, cuando las familias son erradicadas hacia la poblacin "El Cambucho" en la
comuna de entonces Pudahuel y hoy Cerro Navia. Los pobladores venan con el sueo de habitar su casa
slida y con sus necesidades cubiertas. Desde entonces, comenz un largo proceso de reorganizacin en los
pobladores, as es como dentro de este marco encontramos la poblacin Santa Clara, ubicada al noreste de
Santiago, al final de la avenida Jos Joaqun Prez, en la comuna de Cerro Navia. Aqu, han llegado personas
provenientes de las Comunas de Maip, Las Condes, Renca y Quilicura.

La historia poblacional, es marcada por cada uno de aquellos compromisos que se han podido concretar a
travs del tiempo y que ha formado el Movimiento Organizacional de la Accin Comunitaria. Dan cuenta de
esto: la organizacin de las singulares ollas comunes, una amasandera, un taller de artesana, un grupo de
apoyo a nios de alto riesgo (los pajaritos) ,un club para la atencin y recuperacin de jvenes drogadictos
(La Chomila), un grupo de salud, un equipo pastoral (adultos y nios) y un jardn infantil, colonias urbanas,
apadrinamiento entre otros.

No queremos dejar de nombrar a personas como Raquel Mory, Ruth Muoz, Olga Prez, Seoras:
Esperanza, Bella, Lina, Genoveva Asencio, Mireya Gonzlez, Miguelina, Sonia, Mirtha, Mercedes Morales,
Flor Parra, Rosa Seplveda, Carmen Huichilao, Vernica Rojas, Raquel Enipane, Cecilia Ziga, Isabel
Cortes, Rosa Pizarro, Ana Huaitiao han entregado un trabajo y dedicacin al desarrollo de estas acciones.

Papel importante han jugado tambin el Programa Ecumnico de


Desarrollo Local (ONG Predel) dirigido por Peter Adriaens,
hermano de Marlies, llegado desde Flandes en 1987 y quien
formaba equipo con: Marcelo Monsalve , Mnica Castillo,
Magaly Ibarra, Leo Snchez; Mauricio Quezada y Gloria
Salinas. En sus mejores momentos Predel cobij a numerosas
personas de la poblacin insertndolas en el quehacer
comunitario y social, ayudndolas a buscar caminos propios.

Con la llegada de Peter Adriaens veamos una movilizacin


aumentado de parte de las familiares de Marlies, que fundaban la
organizacin S.O.S. Chile. Miembros de sta organizacin, entre
los cuales destacaban los padres de Marlies y sus hermanos Eddy
Adriaens, Walter Adriaens casado entretanto con una chilena,
Sofa Fuenzalida Mura - y Mieke Adriaens, organizan charlas
en escuelas y en varias organizaciones culturales flamencas, noches de solidaridad con msicos chilenos y
flamencos, comidas de solidaridad y la venta de artesana (arpilleras y mviles) hechas por las mujeres de
Santa Clara.

Adems juntan ropa usada y medicamentos que envan por barco a Chile y venden unas 100.000 tarjetas
postales producidas con diseos de Maria Soledad Rodriguez y Ricardo Morales.

163
De regresa en Blgica, Marlies logra obtener un subsidio de la ciudad de Aalst y, mas tarde gracias a
Marleen Smessaert y Nicole Callant de la ciudad de Aalter y de la provincia de Flandes Occidental y inicia
un programa de becas.

DESARROLLO SOCIAL:

APADRINAMIENTO:
En esta rea encontramos a S.O.S Chile, de origen belga quienes son los grandes padrinos de Rayen
Mahuida. Esta institucin se ha preocupado durante muchos aos de buscar familias solidarias que apadrinen
nios chilenos ayudndolos econmica y moralmente a salir de la pobreza. (39 familias apadrinadas)

AREA INFANTIL:

JARDIN INFANTIL:
Rayen Mahuida a travs del apoyo de Junji (Junta Nacional de Jardines Infantiles) entrega educacin
Parvularia a nios de escasos recursos. Actualmente, el jardn infantil atiende a 36 nios y nias, durante
todos los das hbiles de ao en un horario de 8:30 a 17:00 hrs., junto a tas muy bien preparadas.

LOS CARIOSITOS:
Es un programa infantil que nace con el objetivo de entregar un espacio recreativo y formativo a nios y
nias entre 6 y 14 aos, especialmente nios que permanecen en la calle despus del colegio; nios en riesgo
social. A la fecha participa un grupo de 30 nios y nias , desarrollando actividades los das martes y jueves
de 16:00 a 19:00 hrs..

GRUPO LOS PAJARITOS:


El objetivo de este programa es entregar un espacio y atencin personalizada a nios en riesgo social de
5 a 7 aos, apoyndolos en sus tareas, brindndoles cario, valores y un rico desayuno. Actualmente se
atienden 7 nios, de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 hrs.

AREA JUVENIL:
El objetivo esencial del programa juvenil es buscar espacios de formacin, recreacin y capacitacin para
jvenes de 15 a 20 aos, previniendo y evitando que estos adquieran conductas inadecuadas que los
impulsen a participar en el mundo de la drogadiccin y la delincuencia.

AREA MUJER:
Durante 7 aos se ha mantenido el grupo de tercera edad Taller Ta Florine con un promedio de asistencia
de 30 mujeres, de diferentes edades, donde se realizan manualidades libres como: aplicado en gnero, tejido
a palillo y crochet, pintura en gnero, macram, etc., adems este taller realiza campaas de
autofinanciamiento como: venta de sopaipillas, rifas, pan amasado, onces, etc., con el objetivo de salir
de paseo a fin de ao. - Taller Ta Florine funciona todos los lunes de 15:00 a 19:00 hrs.

164
MUJERES EMPRENDEDORAS:
Lo componen 7 mujeres, su objetivo principal es generar recursos para poder apoyar su ncleo familiar,
confeccionando artesanalmente: cojines, bolsas para el pan, delantales, etc.. y apoyar al grupo de la tercera
edad Ta Florine confeccionando obsequios para sus cumpleaos, da de la madre y da internacional de la
mujer. - Funciona los das jueves de 15:00 a 18:30 hrs.

BIBLIOTECA:
Es un espacio donde se brinda atencin personalizada a nios y adolescentes en apoyo escolar y prstamo de
libros. Biblioteca Marcela Paz, funciona de lunes a viernes de 17:00 a 19:00 hrs.

AREA GESTION SOCIAL:


Esta rea tiene como objetivo ser el enlace de la comunidad con la municipalidad y sus diferentes
departamentos, as como con otras organizaciones existentes en la comuna. Participa en todas las redes
existentes en Cerro Navia, gestiona proyectos y los ejecuta, promueve y apoya a nuevas organizaciones,
orienta y acompaa a poblador@s con problemas de: salud, vivienda, drogadiccin, etc..

SERVICIO COMUNITARIO
Nuestra organizacin acoge adems a diferentes organismos que necesiten de un espacio para realizar sus
actividades como:

v Junta de Vecinos N32 Santa Clara


v Centro de Desarrollo Vecinal (CVD)
v Profesionales Consultora Sur (Quiero mi Barrio).
v Departamento de Cultura.
v Banco de los nios
v Taller de mujeres (violencia intrafamiliar)
v Jvenes Universidad (Apoyo escolar )

165
ONGEKENDE FAMILIELEDEN EN
ANDERE ADRIAENSJES ...

Hugo Adriaens van de plastiekcentrale Adriaens in Ninove

Johnnie Adriaens Wilfried Adriaens Nancy Adriaens


Okegem Ninove Liedekerke

Marie-Louise Adriaens
Denderhoutem

166
Ward Adriaens - Denderhoutem

167
Peter Adriaenssens, psychiater en schrijver Manu Adriaens, journalist en schrijver

Kamiel Adriaens, voorzitter Algemeen Boeren Syndicaat

Marie Germaine Adriaens Mieke Adriaens Wim Adriaens

168
Pieter Adriaens

169
GEKENDE VOOROUDERS
In deze lijst bekijken wij de gekende informatie vanuit een ander gezichtspunt : welke voorouders,
Adriaens of niet, vinden wij terug als wij vertrekken bij Omer Adriaens? (met vooral de parochie-
registers van Denderhoutem als uitgangspunt - jammer genoeg kenden wij nog niet alle linken bij
het opstellen van dit document, bv link Egidius naar de oudere generaties was toen nog een
vraagteken, waardoor de lijst jammerlijk onvolledig is. Er wordt geen rekening gehouden met
gekende informatie betreffende Arent1, Dierick2, Jan3, Dierick4, Justus5 en Joannes6 .
Generation No. 1
1. offspring of 2. Omer Adriaens and 3. Francisca De Pauw.

Generation No. 2
2. Omer Adriaens, born 18 mei 1923 in Denderhoutem. He was the son of 4. Aloysius Adriaens and 5.
Clementia Van Herrewegen. He married 3. Francisca De Pauw 17 november 1951 in Kerksken.
3. Francisca De Pauw, born 20 mei 1927 in Kerksken; died 31 december 2006 in Erembodegem-terjoden. She
was the daughter of 6. Josephus-Albertus De Pauw and 7. Maria-Prudentia De Schrijver.

Children of Omer Adriaens and Francisca De Pauw are:


i. Linda Adriaens, born 25 augustus 1952 in Aalst.
1 ii. Edgard Adriaens, born 21 september 1953 in Aalst.
iii. Marlies Adriaens, born 27 januari 1955 in Aalst.
iv. Marleen Adriaens, born 24 juni 1957 in Aalst.
v. Peter Adriaens, born 22 oktober 1959 in Aalst.
vi. Maria Adriaens, born 26 januari 1961 in Aalst.
vii. Walter Adriaens, born 29 april 1962 in Aalst.
viii. Herman Adriaens, born juli 1964 in Aalst; died juli 1964.

Generation No. 3
4. Aloysius Adriaens, born 24 maart 1891 in Denderhoutem; died 17 juni 1934 in Denderhoutem. He was the son
of 8. Augustus Adriaens and 9. Maria-Clementina Strijpens. He married 5. Clementia Van Herrewegen.
5. Clementia Van Herrewegen, born 10 oktober 1889 in Denderhoutem; died 9 juli 1934 in Denderhoutem. She
was the daughter of 10. Franciscus Van Herreweghen and 11. Philomena De Nul.

Children of Aloysius Adriaens and Clementia Van Herrewegen are:


i. Elisabeth Adriaens
ii. Albertus Adriaens
iii. Rachella Adriaens
2 iv. Omer Adriaens, born 18 mei 1923 in Denderhoutem; married Francisca De Pauw 17 november 1951 in
Kerksken.
v. Irma Adriaens
vi. Marcellus Adriaens, born 7 juli 1927 in Denderhoutem; died 6 december 1927 in Denderhoutem.

6. Josephus-Albertus De Pauw, born 3 juni 1892 in Kerksken; died 10 augustus 1978 in Aalst. He was the son of
12. Franciscus-Xaverius De Pauw and 13. Siveria De Gendt. He married 7. Maria-Prudentia De Schrijver 2
januari 1920 in Denderhoutem.

7. Maria-Prudentia De Schrijver, born 23 juni 1887 in Denderhoutem; died 21 december 1976 in Aalst. She was
the daughter of 14. Augustus De Schrijver and 15. Constantia De Smet.

Children of Josephus-Albertus De Pauw and Maria-Prudentia De Schrijver are:


i. Edgard De Pauw, born 1920; died 1940.
ii. Victorina De Pauw, born 12 augustus 1921.
iii. Celina De Pauw
3 iv. Francisca De Pauw, born 20 mei 1927 in Kerksken; died 31 december 2006 in Erembodegem-terjoden; married
Omer Adriaens 17 november 1951 in Kerksken.

170
Generation No. 4
8. Augustus Adriaens, born 6 december 1856 in Denderhoutem. He was the son of 16. Joannes-Baptiste
Adriaens and 17. Isabella Wynant. He married 9. Maria-Clementina Strijpens 4 april 1883 in Denderhoutem.
9. Maria-Clementina Strijpens, born 23 oktober 1856 in Denderhoutem. She was the daughter of 18. Joannes-
Jacobus Strijpens and 19. Maria-Theresia Malfroy.

Children of Augustus Adriaens and Maria-Clementina Strijpens are:


i. Maria-Delphina Adriaens, born 13 juni 1883 in Denderhoutem; died 3 september 1953 in Iddergem; met
Camillius De Schryver 24 april 1909 in Denderhoutem; born 4 maart 1878 in Iddergem.
ii. Joannes-Baptiste Adriaens, born 9 april 1885 in Denderhoutem; died 29 september 1967 in Denderhoutem;
married Maria-Ludovica De Laen 5 november 1908 in Denderhoutem; born 10 juni 1889 in Denderhoutem.
iii. Carolus-Ludovicus Adriaens, born 28 juli 1886 in Denderhoutem; died 22 december 1976 in Ninove; married
Maria-Theresia-Odilla Van Vaerenbergh 7 september 1907 in Denderhoutem; born 8 januari 1887 in
Denderhoutem; died 2 november 1974 in Denderhoutem.
iv. Amandus Adriaens, born 4 februari 1888 in Denderhoutem.
v. Maria-Celesta Adriaens, born 24 augustus 1889 in Denderhoutem; died 10 november 1899 in Denderhoutem.
4 vi. Aloysius Adriaens, born 24 maart 1891 in Denderhoutem; died 17 juni 1934 in Denderhoutem; married
Clementia Van Herrewegen.
vii. Maria-Adelaida Adriaens, born 2 mei 1893 in Denderhoutem; died 8 januari 1989 in Haaltert; married Petrus
Sorgeloos; born 23 juli 1892 in Denderhoutem.
viii. Petrus-Josephus Adriaens, born 9 oktober 1894 in Denderhoutem; died 2 december 1899 in Denderhoutem.
ix. Gustavus Adriaens, born 28 september 1895 in Denderhoutem; died 14 december 1984 in Ninove; married
Maria-Delphina De Backer; born 14 augustus 1900 in Denderhoutem; died 3 september 1983 in Ninove.
x. Leopoldus-Camillus Adriaens, born 10 december 1897 in Denderhoutem; died 6 mei 1991 in Ninove; married
Virginia-Elodia Boon; born 10 oktober 1906 in Denderhoutem; died 8 maart 1985 in Ninove.

10. Franciscus Van Herreweghen, born 3 september 1851 in Erembodegem. He was the son of 20. Fredericus
Van Herreweghen and 21. Rosa De Troch. He married 11. Philomena De Nul 14 april 1880 in Denderhoutem.
11. Philomena De Nul, born 10 juni 1846 in Denderhoutem; died 24 februari 1897 in Denderhoutem. She was the
daughter of 22. Petrus De Nul and 23. Cecilia De Bruyn.

Children of Franciscus Van Herreweghen and Philomena De Nul are:


i. Maria-Clementina Van Herreweghen, born 23 februari 1881 in Denderhoutem.
ii. Maria-Seraphina Van Herreweghen, born 22 juli 1882 in Denderhoutem; died 8 juli 1974 in Mere; married
Gustaaf-Joseph De Caesemacker 7 februari 1906 in Denderhoutem; born 23 januari 1884 in Haaltert.
iii. Maria-Marcellina Van Herreweghen, born 9 september 1884 in Denderhoutem; married Theophilus Van Den
Bossche 29 november 1905 in Denderhoutem; born 1879 in Nederhasselt.
iv. Jan-Albert Van Herreweghen, born 2 januari 1888 in Denderhoutem; died 10 december 1974 in Ninove; married
Maria-Clementina Impens.
5 v. Clementia Van Herrewegen, born 10 oktober 1889 in Denderhoutem; died 9 juli 1934 in Denderhoutem;
married Aloysius Adriaens.

12. Franciscus-Xaverius De Pauw, born 13 mei 1852 in Haaltert; died 23 september 1927 in Kerksken. He was
the son of 24. Josephus De Pauw and 25. Joanna-Catharina De Trogh. He married 13. Siveria De Gendt.
13. Siveria De Gendt, born 17 juni 1862 in Nieuwerkerken; died 12 maart 1942 in Kerksken.

Children of Franciscus-Xaverius De Pauw and Siveria De Gendt are:


i. Maria-Evelina De Pauw, born 19 mei 1884 in Kerksken; died 3 februari 1966 in Kerksken.
ii. Emilius De Pauw, born 3 november 1888 in Kerksken; married Maria-Julia Callebaut; born 24 februari 1892 in
Kerksken.
6 iii. Josephus-Albertus De Pauw, born 3 juni 1892 in Kerksken; died 10 augustus 1978 in Aalst; married Maria-
Prudentia De Schrijver 2 januari 1920 in Denderhoutem.
iv. Malvina-Celesta De Pauw, born 8 februari 1901 in Kerksken.

14. Augustus De Schrijver, born 11 februari 1854 in Denderhoutem; died 19 oktober 1930 in Denderhoutem. He
was the son of 28. Petrus-Anthonius De Schrijver and 29. Joanna-Catharina Van Der Waerden. He married 15.
Constantia De Smet 9 oktober 1878 in Haaltert.
15. Constantia De Smet, born 4 januari 1856 in Haaltert. She was the daughter of 30. Petrus De Smet and 31.
Victoria Hunninck.

Children of Augustus De Schrijver and Constantia De Smet are:


i. Maria-Josina De Schrijver, born 15 november 1881 in Denderhoutem.
ii. Maria-Leopoldina De Schrijver, born 16 augustus 1883 in Denderhoutem; died 1963; married Philemond Meert
2 augustus 1906 in Denderhoutem; born in Welle.

171
iii. Emma De Schrijver, born 23 februari 1886 in Denderhoutem; died 24 februari 1950 in Denderhoutem; married
August Deleu 25 juni 1919 in Denderhoutem; born 24 september 1887 in Denderhoutem; died 5 november 1970
in Gent.
iv. Helena De Schrijver, born 11 juni 1891 in Denderhoutem; died 31 oktober 1954 in Haaltert.
v. Maria-Celina De Schrijver, born 14 februari 1893 in Denderhoutem; died 7 januari 1967 in Orange Cy, CA, US;
married August Caignau 1910 in Denderhoutem; born 15 juli 1888 in Denderhoutem; died 17 oktober 1964 in
Orange City, Carolina, US.
vi. Frans De Schrijver, born 17 juni 1895 in Denderhoutem.
vii. Maria-Adelina De Schrijver, born 19 maart 1898 in Denderhoutem; died 8 februari 1978 in Aalst.
viii. Arthur-Albert De Schrijver, born 3 november 1899 in Denderhoutem.
7 ix. Maria-Prudentia De Schrijver, born 23 juni 1887 in Denderhoutem; died 21 december 1976 in Aalst; married
Josephus-Albertus De Pauw 2 januari 1920 in Denderhoutem.

Generation No. 5
16. Joannes-Baptiste Adriaens, born 28 januari 1809 in Denderhoutem; died 28 oktober 1879 in Denderhoutem.
He was the son of 32. Josephus Van Landuyt and 33. Francisca Adriaens. He married 17. Isabella Wynant 17 juni
1856 in Denderhoutem.
17. Isabella Wynant, born 23 februari 1825 in Denderhoutem; died 18 juni 1881 in Denderhoutem. She was the
daughter of 34. Franciscus Wynant and 35. Adriana Goossens.

Children of Joannes-Baptiste Adriaens and Isabella Wynant are:


i. Constantinus Wynant, born 7 december 1849 in Denderhoutem.
ii. Antonia Wynant, born 19 oktober 1852 in Denderhoutem; died 28 december 1876 in Denderhoutem.
8 iii. Augustus Adriaens, born 6 december 1856 in Denderhoutem; married Maria-Clementina Strijpens 4 april 1883
in Denderhoutem.
iv. Dominicus Adriaens, born 4 maart 1859 in Denderhoutem; married Pelagia De Pelsmaeker 4 juli 1894 in
Denderhoutem; born 13 maart 1863 in Denderhoutem.
v. Ludovica Adriaens, born 5 januari 1862 in Denderhoutem; died 30 maart 1944 in Denderleeuw; married
Aloijsius Van Gijseghem 21 februari 1883 in Denderhoutem; born 9 augustus 1857 in Denderhoutem; died 22
januari 1897.
vi. Carolus-Ludovicus Adriaens, born 27 juli 1864 in Denderhoutem; died 8 januari 1934 in Denderhoutem.
vii. Amandus Adriaens, born 15 juni 1867 in Denderhoutem; married Maria-Hortensia Van Impe 21 september 1893
in Denderhoutem; born 20 maart 1870 in Denderhoutem.

18. Joannes-Jacobus Strijpens, born 9 juli 1806 in Aalst; died 30 november 1878 in Denderhoutem. He was the
son of 36. Joannes-Franciscus Strijpens and 37. Catharina-Judoca Petit. He married 19. Maria-Theresia Malfroy
23 januari 1856 in Denderhoutem.
19. Maria-Theresia Malfroy, born 14 juli 1831 in Denderhoutem. She was the daughter of 38. Franciscus
Malfroy and 39. Anna-Catharina De Bruyn.

Children of Joannes-Jacobus Strijpens and Maria-Theresia Malfroy are:


9 i. Maria-Clementina Strijpens, born 23 oktober 1856 in Denderhoutem; married Augustus Adriaens 4 april 1883 in
Denderhoutem.
ii. Joannes-Baptiste Strijpens, born 3 januari 1858 in Denderhoutem; married Maria-Adelaide De Dier 11
december 1889 in Denderhoutem; born 24 maart 1862 in Denderhoutem.
iii. Joseph Strijpens, born 26 januari 1860.
iv. Philomena Strijpens, born 23 maart 1862 in Denderhoutem; died 22 november 1918 in Denderhoutem; married
Donatus Van Den Eynde 26 oktober 1887 in Denderhoutem; born 16 mei 1857 in Kerksken.
v. Adelaida Strijpens, born 14 september 1864 in Denderhoutem; married Remi Matthys 7 maart 1906 in
Denderhoutem; born 20 februari 1880 in Haaltert.
vi. Carolus-Ludovic Strijpens, born 28 februari 1867.
vii. Petrus Strijpens, born 2 maart 1870 in Denderhoutem; married Maria-Odila De Dier 14 november 1901 in
Denderhoutem; born 24 oktober 1875 in Denderhoutem.

20. Fredericus Van Herreweghen He married 21. Rosa De Troch.


21. Rosa De Troch

Child of Fredericus Van Herreweghen and Rosa De Troch is:


10 i. Franciscus Van Herreweghen, born 3 september 1851 in Erembodegem; married (1) Philomena De Buysscher;
married (2) Philomena De Nul 14 april 1880 in Denderhoutem; married (3) Maria-Catharina Van Rossen 6
november 1905 in Denderhoutem.

172
22. Petrus De Nul, born 5 december 1812 in Denderhoutem; died 5 juni 1879 in Denderhoutem. He was the son
of 44. Judocus De Nul and 45. Anna De Backer. He married 23. Cecilia De Bruyn 17 juni 1837 in Denderhoutem.
23. Cecilia De Bruyn, born 21 februari 1815 in Denderhoutem; died 3 januari 1892 in Denderhoutem. She was
the daughter of 46. Joannes-Bernardus De Bruyn and 47. Joanna-Catharina Eeman.

Children of Petrus De Nul and Cecilia De Bruyn are:


i. Joannes-Baptiste De Nul, born 18 februari 1838 in Denderhoutem; died 6 juni 1865 in Denderhoutem.
ii. Maria-Joanna De Nul, born 28 februari 1841 in Denderhoutem; died 16 mei 1865 in Denderhoutem; married
Engelbertus Anckaer; born 2 februari 1834 in Denderhoutem; died 30 september 1900 in Denderhoutem.
iii. Virgenia De Nul, born 16 april 1843 in Denderhoutem; died 23 januari 1889 in Denderhoutem; married
Franciscus-Xaverius De Buysscher 13 januari 1869 in Denderhoutem; born 8 december 1838 in Denderhoutem;
died 20 maart 1908 in Denderhoutem.
11 iv. Philomena De Nul, born 10 juni 1846 in Denderhoutem; died 24 februari 1897 in Denderhoutem; married
Franciscus Van Herreweghen 14 april 1880 in Denderhoutem.
v. Virginia De Nul, born 16 november 1849 in Denderhoutem; died 2 november 1852 in Denderhoutem.
vi. Felix De Nul, born 28 maart 1853 in Denderhoutem; married Barbara Redant 25 juli 1877 in Denderhoutem;
born 21 maart 1857 in Denderhoutem.
vii. Petrus-Joannes De Nul, born 9 januari 1859 in Denderhoutem; married Mathilde Goeman 24 december 1884 in
Kerksken; born 25 december 1858 in Kerksken.

24. Josephus De Pauw, born 5 januari 1817 in Denderhoutem; died 8 november 1890 in Kerksken. He was the
son of 48. Franciscus De Pauw and 49. Constantia Van Der Haegen. He married 25. Joanna-Catharina De Trogh
16 oktober 1849 in Haaltert.
25. Joanna-Catharina De Trogh, born 8 oktober 1816 in Haaltert; died 28 april 1888 in Kerksken.

Children of Josephus De Pauw and Joanna-Catharina De Trogh are:


i. Leonia De Pauw, born 10 augustus 1850 in Haaltert; died 7 juni 1860 in Kerksken.
12 ii. Franciscus-Xaverius De Pauw, born 13 mei 1852 in Haaltert; died 23 september 1927 in Kerksken; married
Siveria De Gendt.
iii. Clementia De Pauw, born 8 april 1855 in Kerksken; died 16 oktober 1855 in Kerksken.
iv. Remigius De Pauw, born 27 september 1856 in Denderhoutem; died 18 november 1937 in Kerksken.
v. Maria-Amanda De Pauw, born 1 oktober 1858 in Kerksken; died 23 juni 1896 in Brugge.
vi. Maria-Celina De Pauw, born 4 november 1863 in Kerksken.

28. Petrus-Anthonius De Schrijver, born 18 maart 1803 in Iddergem; died 13 juni 1875 in Denderhoutem. He
was the son of 56. Josephus De Schrijver and 57. Catharina De Deyn. He married 29. Joanna-Catharina Van Der
Waerden 8 april 1853 in Denderhoutem.
29. Joanna-Catharina Van Der Waerden, born 14 december 1815 in Iddergem; died 24 maart 1891 in
Denderhoutem. She was the daughter of 59. Brigitta Van Der Waerden.

Children of Petrus-Anthonius De Schrijver and Joanna-Catharina Van Der Waerden are:


14 i. Augustus De Schrijver, born 11 februari 1854 in Denderhoutem; died 19 oktober 1930 in Denderhoutem;
married Constantia De Smet 9 oktober 1878 in Haaltert.
ii. Josephus De Schrijver, born 25 januari 1857 in Denderhoutem; died 15 april 1927 in Denderhoutem; married
Constantia Sonck 20 januari 1886 in Denderhoutem; born 9 juli 1854 in Iddergem; died 22 augustus 1930 in
Denderhoutem.
iii. Veronica De Schrijver, born 4 november 1859 in Denderhoutem; died 3 oktober 1898 in Denderhoutem;
married Victorinus Van Den Bruelle 11 december 1884 in Denderhoutem; born 6 april 1830 in Denderhoutem.

30. Petrus De Smet He married 31. Victoria Hunninck 30 juni 1843 in Nieuwerkerken.
31. Victoria Hunninck, born 27 september 1816 in Haaltert; died 22 september 1883 in Denderhoutem. She was
the daughter of 62. Josephus Hunninck and 63. Joanna-Catharina Ghysels.

Child of Petrus De Smet and Victoria Hunninck is:


15 i. Constantia De Smet, born 4 januari 1856 in Haaltert; married Augustus De Schrijver 9 oktober 1878 in Haaltert.

173
Generation No. 6
32. Josephus Van Landuyt, born 25 april 1765 in Denderhoutem; died 5 juli 1824 in Denderhoutem. He was the
son of 64. Livinus Van Landuyt and 65. Petronella Hoebeke. He married 33. Francisca Adriaens 24 juni 1814 in
Denderhoutem.
33. Francisca Adriaens, born 11 april 1785 in Denderhoutem; died 19 april 1853 in Denderhoutem. She was the
daughter of 66. Egidius Adriaens and 67. Joanna Raes.

Children of Josephus Van Landuyt and Francisca Adriaens are:


16 i. Joannes-Baptiste Adriaens, born 28 januari 1809 in Denderhoutem; died 28 oktober 1879 in Denderhoutem;
married Isabella Wynant 17 juni 1856 in Denderhoutem.
ii. Barbara Van Landuyt, born 5 april 1815 in Denderhoutem; died 5 november 1883 in Denderhoutem; married
Petrus-Joannes Van Der Stockt 19 augustus 1850 in Denderhoutem; born 21 mei 1800 in Denderhoutem.
iii. Rosalia Van Landuyt, born 25 maart 1816 in Denderhoutem.
iv. Amelia Van Landuyt, born 22 september 1817 in Denderhoutem; died 13 maart 1876 in Erembodegem.
v. Dorothea Van Landuyt, born 15 januari 1819 in Denderhoutem; died 27 maart 1835 in Denderhoutem.
vi. Amandus Van Landuyt, born 8 juli 1820 in Denderhoutem; died 13 augustus 1889 in Denderhoutem.
vii. Franciscus Van Landuyt, born 2 mei 1822 in Denderhoutem; died 1 mei 1823 in Denderhoutem.
viii. Maria-Joanna Van Landuyt, born 26 december 1824 in Denderhoutem.

34. Franciscus Wynant, born 30 juni 1795 in Denderhoutem; died 27 januari 1862 in Denderhoutem. He was the
son of 68. Joannes-Baptiste Wynant and 69. Maria-Petronella Van Landuyt. He married 35. Adriana Goossens 13
juli 1822 in Denderhoutem.
35. Adriana Goossens, born 4 december 1798 in Denderhoutem; died 1 december 1884 in Denderhoutem. She
was the daughter of 70. Pieter Goossens and 71. Catharina Clottemans.

Children of Franciscus Wynant and Adriana Goossens are:


i. Dominicus Wynant, born 3 december 1822 in Denderhoutem; died 15 mei 1896 in Denderhoutem; married
Maria-Anna Fuselier; born 25 maart 1830 in Welle; died 23 oktober 1894 in Denderhoutem.
17 ii. Isabella Wynant, born 23 februari 1825 in Denderhoutem; died 18 juni 1881 in Denderhoutem; married Joannes-
Baptiste Adriaens 17 juni 1856 in Denderhoutem.
iii. Josephus Wynant, born 30 juni 1826 in Denderhoutem; married (1) Nathalia De Schrijver 10 februari 1858 in
Denderhoutem; born 7 augustus 1830 in Denderhoutem; died 16 februari 1862 in Denderhoutem; married (2)
Maria-Judoca De Troyer 2 mei 1867 in Haaltert.
iv. Maria-Josepha Wynant, born 19 februari 1832 in Denderhoutem; died 6 september 1894 in Denderhoutem;
married Charles-Louis Maesschalck 21 september 1874 in Denderhoutem; born 6 juni 1842 in Denderhoutem.
v. Cecilia Wynant, born 14 juli 1835 in Denderhoutem; married Andr Walravens 29 oktober 1868 in Ninove.
vi. Amelia Wynant, born 27 juli 1841 in Denderhoutem; married Donatus Bellens 10 september 1879 in
Denderhoutem; born 5 juli 1831 in Kerksken; died 24 april 1897 in Denderhoutem.
vii. Coleta Wynant, born 15 maart 1838 in Denderhoutem; died 19 juni 1920 in Denderhoutem; married Eduardus
Anckaer 14 mei 1859 in Denderhoutem; born 3 november 1834 in Denderhoutem.

36. Joannes-Franciscus Strijpens He married 37. Catharina-Judoca Petit.


37. Catharina-Judoca Petit

Child of Joannes-Franciscus Strijpens and Catharina-Judoca Petit is:


18 i. Joannes-Jacobus Strijpens, born 9 juli 1806 in Aalst; died 30 november 1878 in Denderhoutem; married Maria-
Theresia Malfroy 23 januari 1856 in Denderhoutem.

38. Franciscus Malfroy, born 12 november 1797 in Denderhoutem; died 12 december 1879 in Denderhoutem.
He was the son of 76. Petrus-Amandus Malfroy and 77. Marie-Rose Quenor. He married 39. Anna-Catharina De
Bruyn 3 september 1825 in Denderhoutem.
39. Anna-Catharina De Bruyn, born 19 oktober 1805 in Denderhoutem; died 2 april 1838 in Denderhoutem. She
was the daughter of 78. Joannes De Bruyn and 79. Joanna-Maria Roelandt.

Children of Franciscus Malfroy and Anna-Catharina De Bruyn are:


i. Rosalia Malfroy, born 15 september 1825 in Denderhoutem; died 11 februari 1839 in Denderhoutem.
ii. Sohia Malfroy, born 2 juni 1828 in Denderhoutem; died 7 januari 1832 in Denderhoutem.
19 iii. Maria-Theresia Malfroy, born 14 juli 1831 in Denderhoutem; married Joannes-Jacobus Strijpens 23 januari
1856 in Denderhoutem.
iv. Naamloos Malfroy, born 15 april 1837 in Denderhoutem; died 15 april 1837 in Denderhoutem.
v. Joannes-Baptiste Malfroy, born 24 maart 1834 in Denderhoutem; died 30 mei 1897 in Denderhoutem; married
(1) Berlindis Morraije 20 november 1874 in Denderhoutem; born 14 juli 1835 in Denderhoutem; died 17
december 1879 in Denderhoutem; married (2) Maria-Theresia Couck 28 april 1880 in Denderhoutem; born 6
december 1848 in Denderleeuw.

174
44. Judocus De Nul, born 22 mei 1777 in Denderhoutem; died 28 februari 1831 in Denderhoutem. He was the
son of 88. Joannes-Baptiste De Nul and 89. Joanna Triest. He married 45. Anna De Backer 2 januari 1803 in
Denderhoutem.
45. Anna De Backer, born 14 maart 1779 in Denderhoutem; died 11 januari 1830 in Denderhoutem. She was the
daughter of 90. Martinus-Bernardus De Backer and 91. Judoca Cobbaert.

Children of Judocus De Nul and Anna De Backer are:


i. Barbara De Nul, born 24 januari 1803 in Denderhoutem; died 30 augustus 1876 in Nederhasselt; married
Joannes-Baptiste De Neve 21 augustus 1824 in Denderhoutem; born 10 oktober 1802 in Aspelare; died 14
december 1875 in Nederhasselt.
ii. Constantinus De Nul, born 19 april 1805 in Denderhoutem; died 30 oktober 1806 in Denderhoutem.
iii. Florentina De Nul, born 2 november 1807 in Denderhoutem; died 22 december 1882 in Outer; married (1)
Constantinus Wijnant 29 oktober 1831 in Denderhoutem; born 3 december 1791 in Denderhoutem; died 6
november 1846 in Denderhoutem; married (2) Martinus-Joannes Kentane 4 augustus 1849 in Denderhoutem;
born 10 mei 1792 in Sint-Antelinks; died 5 september 1873 in Denderhoutem.
iv. Joanna De Nul, born 6 maart 1810 in Denderhoutem; died 7 december 1811 in Denderhoutem.
22 v. Petrus De Nul, born 5 december 1812 in Denderhoutem; died 5 juni 1879 in Denderhoutem; married Cecilia De
Bruyn 17 juni 1837 in Denderhoutem.
vi. Joannes-Baptiste De Nul, born 20 januari 1815 in Denderhoutem; died 21 april 1816 in Denderhoutem.
vii. Judoca De Nul, born 2 juli 1817 in Denderhoutem; died 12 april 1879 in Denderhoutem; married Jacobus
Coppens 11 juli 1838 in Denderhoutem; born 30 mei 1810 in Denderhoutem; died 11 maart 1873 in
Denderhoutem.
viii. Maria-Anna De Nul, born 31 mei 1820 in Denderhoutem; died 4 april 1884 in Outer; married Petrus-Joannes
Van Bever 29 april 1845 in Outer; born 3 januari 1820 in Outer; died 23 januari 1891 in Outer.

46. Joannes-Bernardus De Bruyn, born 4 oktober 1756 in Iddergem (Bakergem); died 14 maart 1824 in
Denderhoutem. He was the son of 92. Pieter De Bruyn and 93. Anne-Marie Baeyens. He married 47. Joanna-
Catharina Eeman.
47. Joanna-Catharina Eeman, born 6 oktober 1777 in Denderhoutem; died 3 maart 1837 in Denderhoutem. She
was the daughter of 94. Petrus Eeman and 95. Anthonia Van Der Straeten.

Children of Joannes-Bernardus De Bruyn and Joanna-Catharina Eeman are:


i.Judoca De Bruyn, died 20 januari 1799 in Denderhoutem.
ii.Bernardina De Bruyn, born 7 maart 1805 in Denderhoutem; died 27 december 1861 in Denderhoutem.
iii.Josephus De Bruyn, born 8 oktober 1807 in Denderhoutem; died 9 december 1809 in Denderhoutem.
iv. Victoria De Bruyn, born 23 september 1808 in Denderhoutem; died 27 januari 1821 in Denderhoutem.
v. Marie-Joanna De Bruyn, born 28 juni 1812 in Denderhoutem; died 14 april 1880 in Denderhoutem.
23 vi. Cecilia De Bruyn, born 21 februari 1815 in Denderhoutem; died 3 januari 1892 in Denderhoutem; married
Petrus De Nul 17 juni 1837 in Denderhoutem.
vii. Barbara De Bruyn, born 15 juni 1820 in Denderhoutem; died 25 december 1873 in Denderhoutem.

48. Franciscus De Pauw, born 5 januari 1776 in Denderhoutem; died 12 maart 1828 in Denderhoutem. He was
the son of 96. Joannes De Pauw and 97. Petronella Callebaut. He married 49. Constantia Van Der Haegen 2 april
1812 in Denderhoutem.
49. Constantia Van Der Haegen, born 10 november 1785 in Denderhoutem; died 12 augustus 1820 in
Denderhoutem. She was the daughter of 98. Egidius Van Der Haegen and 99. Francisca Moock.

Children of Franciscus De Pauw and Constantia Van Der Haegen are:


i. Felicitas De Pauw, born 29 januari 1813 in Denderhoutem; died 30 september 1840 in Welle; married Petrus-
Joannes De Sadeleer 18 februari 1833 in Denderhoutem; born 27 mei 1805 in Welle.
ii. Amandus De Pauw, born 18 november 1814 in Denderhoutem; died 3 maart 1866 in Kerksken.
24 iii. Josephus De Pauw, born 5 januari 1817 in Denderhoutem; died 8 november 1890 in Kerksken; married Joanna-
Catharina De Trogh 16 oktober 1849 in Haaltert.
iv. Rosalia De Pauw, born 13 februari 1819 in Denderhoutem; died 13 oktober 1872 in Denderhoutem; married
Franciscus De Brauwer 13 juni 1845 in Denderhoutem; born 26 november 1815 in Denderhoutem; died 30 april
1887 in Denderhoutem.

56. Josephus De Schrijver, born 18 april 1775 in Denderleeuw; died 1 maart 1824 in Iddergem. He was the son
of 112. Guilielmus De Schrijver and 113. Maria-Anna Hellinckx. He married 57. Catharina De Deyn 29 november
1801 in Iddergem.
57. Catharina De Deyn, born 6 april 1774 in Iddergem; died 17 november 1825 in Iddergem. She was the
daughter of 114. Joannes-Leonardus De Deyn and 115. Adriana Haegeman.

175
Children of Josephus De Schrijver and Catharina De Deyn are:
i. Joannes-Baptiste De Schrijver, born 31 mei 1801 in Iddergem.
ii. Joannes-Bernardus De Schrijver, born 18 maart 1803 in Iddergem; died 26 oktober 1803 in Iddergem.
28 iii. Petrus-Anthonius De Schrijver, born 18 maart 1803 in Iddergem; died 13 juni 1875 in Denderhoutem; married
(1) Marie-Therese De Craecker 11 juni 1844 in Denderhoutem; married (2) Joanna-Catharina Van Der Waerden
8 april 1853 in Denderhoutem.
iv. Joanna-Catharina De Schrijver, born Abt. 1806 in Iddergem; died 27 januari 1847 in Iddergem.
v. Coleta De Schrijver, born 18 oktober 1806 in Iddergem; died 24 december 1837 in Iddergem.
vi. Petrus-Franciscus De Schrijver, born 21 januari 1809 in Iddergem; married Rosalia Wyns 26 december 1833 in
Iddergem; born 18 september 1814 in Liedekerke.
vii. Veronica De Schrijver, born 23 november 1810 in Iddergem.
viii. Rosalia De Schrijver, born 10 mei 1814 in Iddergem; died 25 december 1816 in Iddergem.
ix. Petrus-Joannes De Schrijver, born 3 oktober 1816 in Iddergem.
x. Judocus De Schrijver, born 24 april 1820 in Iddergem; died 16 januari 1830 in Iddergem.

59. Brigitta Van Der Waerden

Child of Brigitta Van Der Waerden is:


29 i. Joanna-Catharina Van Der Waerden, born 14 december 1815 in Iddergem; died 24 maart 1891 in
Denderhoutem; married (1) Josephus Cobbaert; married (2) Josephus Cobbaert 14 november 1841 in
Denderhoutem; married (3) Petrus-Anthonius De Schrijver 8 april 1853 in Denderhoutem.

62. Josephus Hunninck, born 2 januari 1772 in Haaltert; died 12 oktober 1818 in Haaltert. He was the son of
124. Adrianus Hunninck and 125. Joanna Van Hespelgem. He married 63. Joanna-Catharina Ghysels 23 oktober
1806 in Denderhoutem.

63. Joanna-Catharina Ghysels, born 22 oktober 1777 in Denderhoutem; died 23 april 1834 in Haaltert. She was
the daughter of 126. Franciscus Ghysels and 127. Jacoba-Carolina Schouppe.

Child of Josephus Hunninck and Joanna-Catharina Ghysels is:


31 i. Victoria Hunninck, born 27 september 1816 in Haaltert; died 22 september 1883 in Denderhoutem; married
Petrus De Smet 30 juni 1843 in Nieuwerkerken.

Generation No. 7
64. Livinus Van Landuyt He married 65. Petronella Hoebeke.
65. Petronella Hoebeke

Children of Livinus Van Landuyt and Petronella Hoebeke are:


i. Joannes-Baptiste Van Landuyt, born 16 november 1766 in Denderhoutem; died 12 januari 1840 in
Denderhoutem; married (1) Joanna-Catharina Praet 19 november 1800 in Denderhoutem; born 6 april 1777 in
Denderhoutem; died 27 augustus 1805 in Denderhoutem; married (2) Maria-Anna Scheerlinck 21 juli 1807 in
Iddergem; born 1 augustus 1784 in Iddergem; died 29 september 1858 in Denderhoutem.
32 ii. Josephus Van Landuyt, born 25 april 1765 in Denderhoutem; died 5 juli 1824 in Denderhoutem; married (1)
Anna-Catharina Praet 29 november 1800 in Denderhoutem; married (2) Francisca Adriaens 24 juni 1814 in
Denderhoutem.
iii. Judocus Van Landuyt, born 28 oktober 1773 in Denderhoutem; died 5 augustus 1835 in Denderhoutem; married
(1) Judoca Scheerlinck 21 oktober 1801 in Iddergem; born 9 mei 1782 in Iddergem; died 25 februari 1821 in
Denderhoutem; married (2) Adriana-Petronilla Van Den Eynde 14 februari 1825 in Iddergem; born 29 augustus
1782 in Iddergem.

66. Egidius Adriaens, born 16 oktober 1739 in Denderhoutem; died 21 januari 1811 in Denderhoutem. He was
the son of 132. Joannes Adriaens and 133. Joanna-Catharina Van Huylenbroeck. He married 67. Joanna Raes.
67. Joanna Raes, born 8 januari 1743 in Denderhoutem; died 9 juli 1817 in Denderhoutem. She was the daughter
of 134. Judocus-Ignatius-Alphonsius Raes and 135. Joanna Van Hespelgem.

Children of Egidius Adriaens and Joanna Raes are:


i. Joannes-Josephus Adriaens, born 19 mei 1766 in Denderhoutem; died 27 december 1822 in Denderhoutem;
married Joanna Van De Velde; born 1768; died 24 juli 1800 in Denderhoutem.
ii. Joanna-Catharina Adriaens, born 19 januari 1769 in Denderhoutem.
iii. Petronella Adriaens, born 30 december 1770 in Denderhoutem; died 8 februari 1834 in Denderhoutem; married
Joannes-Baptiste De Nul; born 4 november 1770 in Denderhoutem; died 8 juli 1828 in Denderhoutem.

176
iv. Joanna-Maria Adriaens, born 24 november 1773 in Denderhoutem; died 11 juni 1821 in Denderhoutem; married
Joannes-Anthonius De Geyter 22 februari 1805 in Denderhoutem; born 13 maart 1777 in Denderhoutem; died
20 februari 1862 in Denderhoutem.
v. Maria-Magdalena Adriaens, born 23 november 1775 in Denderhoutem; died 23 juli 1817 in Denderhoutem;
married Guilielmus De Backer 3 oktober 1811 in Denderhoutem; born 4 december 1759 in Denderhoutem; died
16 februari 1817 in Denderhoutem.
vi. Victoria Adriaens, born 10 maart 1778 in Denderhoutem.
vii. Cornelius Adriaens, born 30 december 1779 in Denderhoutem; died 15 april 1854 in Denderhoutem; married
Maria-Anna Van Der Ween 28 augustus 1810 in Denderleeuw; born 16 januari 1785 in Denderleeuw; died 5
december 1859 in Denderhoutem.
viii. Joannes Adriaens, born 24 juni 1782 in Denderhoutem; died 12 september 1783 in Denderhoutem.
33 ix. Francisca Adriaens, born 11 april 1785 in Denderhoutem; died 19 april 1853 in Denderhoutem; married (1)
Josephus Van Landuyt 24 juni 1814 in Denderhoutem; married (2) Franciscus Callebaut 23 juli 1811 in
Denderhoutem.

68. Joannes-Baptiste Wynant, born 20 oktober 1766 in Denderhoutem; died 8 april 1822 in Denderhoutem. He
was the son of 136. Jacobus Wynant and 137. Maria-Joanna Van Den Eynde. He married 69. Maria-Petronella Van
Landuyt 1 februari 1791 in Denderhoutem.

69. Maria-Petronella Van Landuyt, born 1770 in Denderhoutem; died 26 maart 1847 in Denderhoutem. She
was the daughter of 138. Petrus Van Landuyt and 139. Joanna Schoonjans.

Children of Joannes-Baptiste Wynant and Maria-Petronella Van Landuyt are:


i. Judoca Wynant, born 23 februari 1792 in Denderhoutem; died 14 april 1827 in Denderhoutem; married Livinus
Taeleman 20 mei 1818 in Denderhoutem; born 17 augustus 1780 in Denderhoutem; died 22 maart 1826 in
Denderhoutem.
ii. Maria-Anna Wynant, born 3 augustus 1793 in Denderhoutem; died 15 maart 1808 in Denderhoutem.
34 iii. Franciscus Wynant, born 30 juni 1795 in Denderhoutem; died 27 januari 1862 in Denderhoutem; married
Adriana Goossens 13 juli 1822 in Denderhoutem.
iv. Coleta Wynant, born 1798 in Denderhoutem; died 12 april 1850 in Denderhoutem.
v. Ferdinandus Wynant, born 1 november 1800 in Denderhoutem; died 12 augustus 1849 in Denderhoutem.
vi. Joannes-Baptiste Wynant, born 24 januari 1802 in Denderhoutem; died 5 februari 1802 in Denderhoutem.
vii. Joannes-Baptiste Wynant, born 4 oktober 1804 in Denderhoutem; died 30 december 1812 in Denderhoutem.
viii. Florentina Wynant, born 4 november 1806 in Denderhoutem; died 20 december 1812 in Denderhoutem.
ix. Isabella Wynant, born 11 maart 1810 in Denderhoutem; died 11 mei 1811 in Denderhoutem.

70. Pieter Goossens, born 21 juli 1773 in Denderhoutem; died 26 februari 1836 in Denderhoutem. He was the son
of 140. Gisbertus Goossens and 141. Adriana Van Den Stockt. He married 71. Catharina Clottemans 26 mei 1798
in Denderleeuw.

71. Catharina Clottemans, born 27 mei 1776 in Denderleeuw; died 18 juli 1815 in Denderhoutem.

Children of Pieter Goossens and Catharina Clottemans are:


35 i. Adriana Goossens, born 4 december 1798 in Denderhoutem; died 1 december 1884 in Denderhoutem; married
Franciscus Wynant 13 juli 1822 in Denderhoutem.
ii. Maria-Theresia Goossens, born 1799 in Denderhoutem; died 23 december 1829 in Denderhoutem; married
Louis Cobbaert 20 januari 1827 in Denderhoutem; born 21 november 1774 in Denderhoutem; died 5 juni 1847
in Denderhoutem.
iii. Isabelle Goossens, born 30 augustus 1801 in Denderhoutem; died 21 april 1850 in Denderhoutem; married
Josephus De Pril 6 mei 1837 in Denderhoutem; born 6 mei 1815 in Denderhoutem; died 18 mei 1853 in
Schepdaal.
iv. Jan-Baptiste Goossens, born 31 maart 1803 in Denderhoutem; died 15 juli 1804 in Denderhoutem.
v. Petrus-Josephus Goossens, born 25 februari 1805 in Denderhoutem; died 26 december 1807 in Denderhoutem.
vi. Ferone Goossens, born 20 maart 1807 in Denderhoutem; died 5 november 1807 in Denderhoutem.
vii. Benedicta-Isabelle Goossens, born 10 maart 1809 in Denderhoutem; died 22 augustus 1852 in Denderhoutem;
married Bellarminus De Schutter 22 oktober 1836 in Denderhoutem; born 23 februari 1808 in Haaltert; died 24
juli 1863 in Denderhoutem.
viii. Cecilia Goossens, born 30 oktober 1812 in Denderhoutem; died 28 juli 1880 in Denderhoutem; married
Constantinus-Franciscus De Geyter 13 mei 1837 in Denderhoutem; born 28 november 1811 in Denderhoutem;
died 15 februari 1865 in Denderhoutem.

76. Petrus-Amandus Malfroy, died 21 augustus 1825 in Voorde. He married 77. Marie-Rose Quenor 8 januari
1782 in Denderhoutem.
77. Marie-Rose Quenor, born 1759 in Lahamaide, Ellezelles; died 27 november 1833 in Denderhoutem.

177
Children of Petrus-Amandus Malfroy and Marie-Rose Quenor are:
i. Joannes Malfroy, born 8 maart 1782 in Denderhoutem; died 7 juni 1785 in Denderhoutem.
ii. Maria Malfroy, born 15 augustus 1784 in Denderhoutem; died 3 september 1784 in Denderhoutem.
iii. Renatus Malfroy, born 22 september 1785 in Denderhoutem.
iv. Catharina Malfroy, born 23 januari 1789 in Denderhoutem; married (1) Petrus De Pelsmaeker 2 maart 1810 in
Denderhoutem; born 20 november 1784 in Denderhoutem; died 12 september 1824 in Denderhoutem; married
(2) Francis Van De Maele 1 september 1827 in Denderhoutem; born 1787 in Oordegem; died 25 januari 1833 in
Denderhoutem.
v. Joanna-Catharina Malfroy, born 4 april 1792 in Denderhoutem; died in Aalst; married Josephus Matthys 31
augustus 1821 in Denderhoutem; born 26 maart 1793 in Haaltert; died in Aalst.
vi. Theresia Malfroy, born 1 september 1795 in Denderhoutem; died 23 februari 1834 in Denderhoutem.
38 vii. Franciscus Malfroy, born 12 november 1797 in Denderhoutem; died 12 december 1879 in Denderhoutem;
married (1) Anna-Catharina De Bruyn 3 september 1825 in Denderhoutem; married (2) Mara-Francisca Chiau 1
juli 1839 in Denderhoutem.
viii. Josephus Malfroy, born 1799 in Denderhoutem; died 16 april 1801 in Denderhoutem.
ix. Sophia Malfroy, born 7 april 1802 in Denderhoutem; died 10 februari 1832 in Denderhoutem; married Josephus
Cobbaert 7 juni 1828 in Denderhoutem; born 10 februari 1804 in Denderhoutem; died 3 maart 1850 in
Denderhoutem.

78. Joannes De Bruyn, born 20 december 1757 in Denderhoutem; died 20 maart 1847 in Denderhoutem. He was
the son of 156. Renerius De Bruyn and 157. Francisca Eeckhout. He married 79. Joanna-Maria Roelandt 22
november 1786 in Denderhoutem.
79. Joanna-Maria Roelandt, born 4 december 1766 in Denderhoutem; died 26 november 1808 in Denderhoutem.
She was the daughter of 158. Nicolaus Roelandt and 159. Francisca Praet.

Children of Joannes De Bruyn and Joanna-Maria Roelandt are:


i. Judoca De Bruyn, born 3 februari 1788 in Denderhoutem; died 2 mei 1804 in Denderhoutem.
ii. Michael De Bruyn, born 22 maart 1790 in Denderhoutem.
iii. Petrus De Bruyn, born 20 februari 1793 in Denderhoutem; died 14 februari 1877 in Denderhoutem; married (1)
Rosalia Redant 8 maart 1819 in Denderhoutem; born januari 1797 in Denderhoutem; died 28 november 1846 in
Denderhoutem; married (2) Maria-Carolina Van De Velde 17 april 1857 in Denderhoutem; born 14 juni 1811 in
Steenhuize-Wijnhuize.
iv. Joanna De Bruyn, born 26 februari 1795 in Denderhoutem; died 21 september 1833 in Denderhoutem; married
Joannes-Baptiste Beeckman; born 7 september 1787 in Denderhoutem; died 6 november 1848 in Denderhoutem.
v. Catharina De Bruyn, born 11 januari 1798 in Denderhoutem; died 24 september 1833 in Denderhoutem; married
Franciscus Scheerlinck 8 maart 1818 in Denderhoutem; born 14 augustus 1797 in Denderhoutem; died 29
september 1853 in Haaltert.
vi. Marie-Therese De Bruyn, born 8 maart 1801 in Denderhoutem; died 25 maart 1834 in Denderhoutem; married
Bernardus Sonck 28 februari 1824 in Denderhoutem; born 5 augustus 1798 in Denderhoutem; died 24 augustus
1849 in Denderhoutem.
vii. Anna-Christina De Bruyn, born 21 januari 1803 in Denderhoutem; died 28 november 1824 in Denderhoutem;
married Adrianus-Ludovicus Raes 27 november 1824 in Denderhoutem; born 29 augustus 1802 in
Denderhoutem; died 21 maart 1882 in Haaltert.
39 viii. Anna-Catharina De Bruyn, born 19 oktober 1805 in Denderhoutem; died 2 april 1838 in Denderhoutem; married
Franciscus Malfroy 3 september 1825 in Denderhoutem.
ix. Josephus-Judocus De Bruyn, born 27 februari 1808 in Denderhoutem; died 14 november 1838 in
Denderhoutem; married Godeliva Van Der Straeten 24 augustus 1838 in Denderhoutem; born 3 november 1813
in Denderhoutem; died 19 februari 1853 in Kerksken.

88. Joannes-Baptiste De Nul, born 11 april 1751 in Denderhoutem; died in Denderhoutem. He was the son of
176. Melchior De Nul and 177. Barbara De Pelsmaeker. He married 89. Joanna Triest 26 mei 1775 in
Denderhoutem.
89. Joanna Triest, born 23 augustus 1748 in Outer; died 10 februari 1806 in Denderhoutem. She was the
daughter of 178. Laurentius Triest and 179. Marie Vonck.

Children of Joannes-Baptiste De Nul and Joanna Triest are:


i. Petrus-Joannes De Nul, born 19 november 1775 in Denderhoutem.
44 ii. Judocus De Nul, born 22 mei 1777 in Denderhoutem; died 28 februari 1831 in Denderhoutem; married Anna De
Backer 2 januari 1803 in Denderhoutem.
iii. Judoca De Nul, born 6 februari 1781 in Denderhoutem.
iv. Constantinus De Nul, born 12 maart 1783 in Denderhoutem; died 23 maart 1783 in Denderhoutem.
v. Florentina De Nul, born 3 februari 1784 in Denderhoutem; died 6 december 1844 in Denderhoutem; married
Petrus Papelier 21 augustus 1806 in Denderhoutem; born 4 augustus 1786 in Denderhoutem; died 28 november
1835 in Denderhoutem.
vi. Alexandrina De Nul, born 22 juni 1790 in Denderhoutem; died 14 mei 1791 in Denderhoutem.
vii. Jacoba De Nul, born 2 maart 1792 in Denderhoutem; died 6 maart 1792 in Denderhoutem.

178
viii. Constantinus De Nul, born 1 januari 1793 in Denderhoutem; died 22 maart 1793 in Denderhoutem.
ix. Petrus De Nul, born 20 december 1778 in Denderhoutem; died 23 maart 1831 in Denderhoutem; married Joanna
Scheerlinck 21 augustus 1806 in Denderhoutem; born 16 april 1779 in Denderhoutem; died 13 oktober 1838 in
Denderhoutem.

90. Martinus-Bernardus De Backer, born 14 augustus 1753 in Denderhoutem; died 23 januari 1829 in
Denderhoutem. He was the son of 180. Livinus De Backer and 181. Anne-Marie Van Oudenhove. He married 91.
Judoca Cobbaert.
91. Judoca Cobbaert, born 22 juli 1753 in Denderhoutem; died 27 april 1817 in Denderhoutem. She was the
daughter of 182. Nicolaus Cobbaert and 183. Adriana De Pril.

Children of Martinus-Bernardus De Backer and Judoca Cobbaert are:


i. Adrianus-Livinus De Backer, born 16 maart 1775 in Denderhoutem; died 25 juli 1847 in Denderhoutem;
married Judoca Troch 4 mei 1809 in Denderhoutem; born 3 november 1779 in Nieuwerkerken; died 6 december
1835 in Nieuwerkerken.
ii. Constantinus De Backer, born 31 maart 1777 in Denderhoutem; died 3 december 1804 in Denderhoutem.
iii. Joanna De Backer, born 31 juli 1782 in Denderhoutem; died 25 maart 1784 in Denderhoutem.
iv. Joannes De Backer, born 16 januari 1785 in Denderhoutem.
v. Joannes-Baptiste De Backer, born 1787 in Denderhoutem; died 5 december 1841 in Nederhasselt; married
Maria-Anna Raes.
vi. Alexius De Backer, born 1791 in Denderhoutem; died 7 oktober 1812 in Denderhoutem.
45 vii. Anna De Backer, born 14 maart 1779 in Denderhoutem; died 11 januari 1830 in Denderhoutem; married
Judocus De Nul 2 januari 1803 in Denderhoutem.

92. Pieter De Bruyn, born 6 augustus 1723 in Iddergem; died 31 december 1777 in Iddergem. He married 93.
Anne-Marie Baeyens 31 juli 1748 in Iddergem.
93. Anne-Marie Baeyens, born 16 februari 1722 in Iddergem; died 27 januari 1780 in Iddergem.

Children of Pieter De Bruyn and Anne-Marie Baeyens are:


i. Catharina De Bruyn, born 18 mei 1750 in Iddergem; died 11 mei 1811 in Denderleeuw.
ii. Petrus-Cornelius De Bruyn, born 14 juli 1751 in Iddergem.
iii. Maria-Francisca De Bruyn, born 12 mei 1753 in Iddergem.
iv. Joanna-Petronella De Bruyn, born 4 februari 1755 in Iddergem.
46 v. Joannes-Bernardus De Bruyn, born 4 oktober 1756 in Iddergem (Bakergem); died 14 maart 1824 in
Denderhoutem; married (1) Joanna-Catharina Eeman; married (2) Francisca Andries 3 mei 1784 in Iddergem.
vi. Angelus De Bruyn, born 3 september 1758 in Iddergem; died 20 maart 1759 in Iddergem.
vii. Gerardus De Bruyn, born 8 februari 1760 in Iddergem; died 4 juli 1828 in Ninove.
viii. Joanna-Petronella De Bruyn, born 7 juli 1765 in Iddergem.
ix. Judoca De Bruyn, born 7 juli 1765 in Iddergem; died 8 februari 1803 in Iddergem; married Judocus De Schrijver
4 juli 1792 in Iddergem; born 31 januari 1765 in Denderleeuw; died 20 juni 1845 in Iddergem.

94. Petrus Eeman He married 95. Anthonia Van Der Straeten.


95. Anthonia Van Der Straeten

Children of Petrus Eeman and Anthonia Van Der Straeten are:


i. Cornelia Eeman, born 19 juli 1769 in Denderhoutem; died 8 september 1845 in Haaltert; married (1) Ludovicus
Van Cauter 9 september 1795 in Denderhoutem; born 19 augustus 1772 in Mere; died 6 januari 1809 in
Denderhoutem; married (2) Adrianus Maesschalck 23 december 1809 in Denderhoutem; born 12 februari 1759
in Haaltert; died 26 juni 1828 in Haaltert.
ii. Dorothea Eeman, born 19 juli 1769 in Denderhoutem; died 25 maart 1850 in Denderhoutem; married Adrianus
Kiekens 14 juni 1809 in Denderhoutem; born 9 februari 1765 in Denderhoutem; died 27 oktober 1839 in
Denderhoutem.
iii. Joanna-Maria Eeman, born 10 augustus 1772 in Denderhoutem; died 25 maart 1850 in Denderhoutem; married
Joannes-Baptiste Wynant 2 oktober 1796 in Iddergem; born 30 januari 1756 in Iddergem; died 2 november 1836
in Denderhoutem.
47 iv. Joanna-Catharina Eeman, born 6 oktober 1777 in Denderhoutem; died 3 maart 1837 in Denderhoutem; married
Joannes-Bernardus De Bruyn.

96. Joannes De Pauw, born 1 december 1737 in Denderhoutem; died 1 maart 1803 in Denderhoutem. He was the
son of 192. Joannes De Pauw and 193. Catharina Moock. He married 97. Petronella Callebaut 14 februari 1768 in
Denderhoutem.
97. Petronella Callebaut, born 8 maart 1743 in Denderhoutem; died 26 december 1785 in Denderhoutem. She
was the daughter of 194. Erasmus Callebaut and 195. Joanna-Maria Doolaege.

Children of Joannes De Pauw and Petronella Callebaut are:

179
i. Constantinus De Pauw, born 4 januari 1769 in Denderhoutem; died 29 augustus 1823 in Welle; married Cornelia
D'Haeseleer 20 mei 1801 in Denderhoutem; born 22 februari 1769 in Denderhoutem; died 30 november 1827 in
Welle.
ii. Anna-Maria De Pauw, born 4 oktober 1773 in Denderhoutem; died 2 augustus 1810 in Denderhoutem; married
Jacobus Van Cauter 16 november 1804 in Denderhoutem; born 26 augustus 1754 in Denderhoutem; died 5
augustus 1810 in Denderhoutem.
48 iii. Franciscus De Pauw, born 5 januari 1776 in Denderhoutem; died 12 maart 1828 in Denderhoutem; married (1)
Joanna-Carolina Adriaens 20 juli 1803 in Herlinckhove; married (2) Constantia Van Der Haegen 2 april 1812 in
Denderhoutem.
iv. Petrus De Pauw, born 4 mei 1781 in Denderhoutem; died 11 februari 1831 in Denderhoutem.

98. Egidius Van Der Haegen He married 99. Francisca Moock.


99. Francisca Moock

Child of Egidius Van Der Haegen and Francisca Moock is:


49 i. Constantia Van Der Haegen, born 10 november 1785 in Denderhoutem; died 12 augustus 1820 in
Denderhoutem; married Franciscus De Pauw 2 april 1812 in Denderhoutem.

112. Guilielmus De Schrijver, born 10 april 1738 in Okegem; died 31 mei 1784 in Denderleeuw. He was the son
of 224. Joannes De Schryver and 225. Joanna Van Der Poorten. He married 113. Maria-Anna Hellinckx 25 april
1762 in Denderleeuw.
113. Maria-Anna Hellinckx, born 4 maart 1736 in Denderleeuw; died 3 maart 1804 in Denderleeuw. She was the
daughter of 226. Adrianus Hellinck and 227. Anna Truff.

Children of Guilielmus De Schrijver and Maria-Anna Hellinckx are:


i. Joannes De Schrijver, born 4 februari 1763 in Denderleeuw; died 5 februari 1797 in Denderhoutem; married (1)
Joanna-Catharina Van Schelvergem 12 oktober 1790 in Denderhoutem; born 12 februari 1766 in Denderhoutem;
died 2 januari 1792 in Iddergem; married (2) Joanna Van Schelvergem 3 mei 1792 in Iddergem; born 14 oktober
1766 in Denderhoutem; died 3 september 1847 in Denderhoutem.
ii. Judocus De Schrijver, born 31 januari 1765 in Denderleeuw; died 20 juni 1845 in Iddergem; married (1)
Petronella Meyts; born 3 juli 1784 in Wambeek; died 12 augustus 1854 in Iddergem; married (2) Judoca De
Bruyn 4 juli 1792 in Iddergem; born 7 juli 1765 in Iddergem; died 8 februari 1803 in Iddergem.
iii. Petrus De Schrijver, born 22 januari 1767 in Denderleeuw.
iv. Adrianus De Schrijver, born 6 december 1769 in Denderleeuw; died 9 april 1845 in Iddergem.
v. Gasparus De Schrijver, born 1 maart 1772 in Denderleeuw; married Maria-Anna Vernaillen 22 september 1798
in Denderleeuw; born 21 januari 1779 in Denderleeuw; died 6 september 1832 in Denderleeuw.
56 vi. Josephus De Schrijver, born 18 april 1775 in Denderleeuw; died 1 maart 1824 in Iddergem; married Catharina
De Deyn 29 november 1801 in Iddergem.
vii. Joanna-Petronilla De Schrijver, born 13 november 1777 in Denderleeuw; died 8 maart 1807 in Denderleeuw.

114. Joannes-Leonardus De Deyn, born 1 maart 1735 in Iddergem; died 13 februari 1789 in Iddergem. He was
the son of 228. Joannes De Deyn and 229. Catharina Van Der Linden. He married 115. Adriana Haegeman 24
november 1772 in Iddergem.
115. Adriana Haegeman, born 2 augustus 1739 in Iddergem; died 20 april 1820 in Iddergem. She was the
daughter of 230. Petrus-Franciscus De Deyn and 231. Catharina Van Geenderdeuren.

Children of Joannes-Leonardus De Deyn and Adriana Haegeman are:


i. Joannes De Deyn, born 9 november 1780 in Iddergem; died 16 november 1855 in Iddergem; married Maria-
Josepha Scheerlinck 8 juni 1814 in Iddergem; born 22 december 1788 in Iddergem; died 12 oktober 1817 in
Iddergem.
ii. Josephus De Deyn, born 28 oktober 1776 in Iddergem; died 9 januari 1861 in Iddergem; married Elisabeth Van
Der Kelen 15 oktober 1806 in Iddergem; born 12 november 1782 in Iddergem; died 6 juni 1849 in Iddergem.
iii. Judocus De Deyn, born 28 oktober 1776 in Iddergem; died 25 juni 1806 in Iddergem.
iv. Philippus De Deyn, born 27 augustus 1778 in Iddergem; died 11 juli 1845 in Denderleeuw; married Elisabeth
Meyts.
v. Joannes-Franciscus De Deyn, born 9 november 1780 in Iddergem; married (1) Maria-Josepha Scheerlinck;
married (2) Ludovica Van Den Berghe.
57 vi. Catharina De Deyn, born 6 april 1774 in Iddergem; died 17 november 1825 in Iddergem; married Josephus De
Schrijver 29 november 1801 in Iddergem.

180
124. Adrianus Hunninck He married 125. Joanna Van Hespelgem.
125. Joanna Van Hespelgem

Child of Adrianus Hunninck and Joanna Van Hespelgem is:


62 i. Josephus Hunninck, born 2 januari 1772 in Haaltert; died 12 oktober 1818 in Haaltert; married Joanna-Catharina
Ghysels 23 oktober 1806 in Denderhoutem.

126. Franciscus Ghysels, born 10 oktober 1723 in Denderhoutem; died 14 oktober 1811 in Denderhoutem. He
was the son of 252. Joannes Ghysels and 253. Petronella De Leenheer. He married 127. Jacoba-Carolina Schouppe
7 september 1772 in Kerksken.
127. Jacoba-Carolina Schouppe, born 22 juni 1746 in Kerksken; died 4 april 1816 in Denderhoutem. She was
the daughter of 254. Erasmus Schouppe and 255. Petronella Van Vaerenbergh.

Children of Franciscus Ghysels and Jacoba-Carolina Schouppe are:


63 i. Joanna-Catharina Ghysels, born 22 oktober 1777 in Denderhoutem; died 23 april 1834 in Haaltert; married
Josephus Hunninck 23 oktober 1806 in Denderhoutem.
ii. Joannes Ghysels, born 18 november 1781 in Denderhoutem; died 22 maart 1808 in Clermont.
iii. Egidius Ghysels, born 16 april 1786 in Denderhoutem; died 28 augustus 1788 in Denderhoutem.
iv. Judocus Ghysels, born 28 februari 1791 in Denderhoutem; died 21 april 1806 in Denderhoutem.

Generation No. 8
132. Joannes Adriaens, born 19 februari 1712 in Denderhoutem; died 3 april 1775 in Denderhoutem. He was the
son of 264. Egidius Adriaens and 265. Anna Lobijn. He married 133. Joanna-Catharina Van Huylenbroeck 26
mei 1736 in Denderhoutem.
133. Joanna-Catharina Van Huylenbroeck, born 25 augustus 1716 in Denderhoutem; died 4 mei 1806 in
Denderhoutem. She was the daughter of 266. Cornelius Van Huylenbroeck and 267. Clara Bullens.

Children of Joannes Adriaens and Joanna-Catharina Van Huylenbroeck are:


i. Clara Adriaens, born 6 juni 1737 in Denderhoutem; died Bef. 1788.
66 ii. Egidius Adriaens, born 16 oktober 1739 in Denderhoutem; died 21 januari 1811 in Denderhoutem; married
Joanna Raes.
iii. Adrianus Adriaens, born 26 september 1741 in Denderhoutem; died 26 december 1814 in Denderhoutem.
iv. Catharina Adriaens, born 24 maart 1744 in Denderhoutem; died Bef. 1788.
v. Judocus Adriaens, born 3 februari 1746 in Denderhoutem; died 18 mei 1790 in Denderhoutem.
vi. Ignatius Adriaens, born 8 januari 1748 in Denderhoutem; died 3 juni 1809 in Denderhoutem.
vii. Joannes-Baptiste Adriaens, born 12 december 1752 in Denderhoutem; died Bef. 1788.
viii. Petrus-Franciscus Adriaens, born 14 februari 1761 in Denderhoutem.

134. Judocus-Ignatius-Alphonsius Raes He married 135. Joanna Van Hespelgem.


135. Joanna Van Hespelgem

Child of Judocus-Ignatius-Alphonsius Raes and Joanna Van Hespelgem is:


67 i. Joanna Raes, born 8 januari 1743 in Denderhoutem; died 9 juli 1817 in Denderhoutem; married Egidius
Adriaens.

136. Jacobus Wynant, born 5 november 1736 in Denderhoutem; died 11 februari 1803 in Denderhoutem. He was
the son of 272. Joannes Wynant and 273. Anna De Pauw. He married 137. Maria-Joanna Van Den Eynde 28 juni 1761
in Iddergem.
137. Maria-Joanna Van Den Eynde, born 24 augustus 1735 in Denderhoutem; died 6 maart 1803 in
Denderhoutem. She was the daughter of 274. Judocus Van Den Eynde and 275. Adriana Droeshout.

Children of Jacobus Wynant and Maria-Joanna Van Den Eynde are:


i. Joannes Wynant, born 17 september 1761 in Denderhoutem.
ii. Petrus-Josephus Wynant, born 22 juli 1764 in Denderhoutem.
68 iii. Joannes-Baptiste Wynant, born 20 oktober 1766 in Denderhoutem; died 8 april 1822 in Denderhoutem; married
Maria-Petronella Van Landuyt 1 februari 1791 in Denderhoutem.
iv. Joanna-Maria Wynant, born 17 maart 1769 in Denderhoutem; died 5 april 1826 in Denderhoutem; married
Adrianus Fermon 19 augustus 1813 in Denderhoutem; born 1764 in Sint-Antelinks; died 21 december 1841 in
Denderhoutem.
v. Judocus-Josephus Wynant, born 2 november 1771 in Denderhoutem.

181
vi. Adriana Wynant, born 17 december 1773 in Denderhoutem; died 12 augustus 1832 in Denderhoutem; married
Ludovicus Van Der Brempt 22 oktober 1812 in Denderhoutem; born 17 januari 1766 in Erpe; died 28 februari
1842 in Denderhoutem.

138. Petrus Van Landuyt He married 139. Joanna Schoonjans.


139. Joanna Schoonjans

Child of Petrus Van Landuyt and Joanna Schoonjans is:


69 i. Maria-Petronella Van Landuyt, born 1770 in Denderhoutem; died 26 maart 1847 in Denderhoutem; married
Joannes-Baptiste Wynant 1 februari 1791 in Denderhoutem.

140. Gisbertus Goossens, died 1 mei 1791 in Denderhoutem. He married 141. Adriana Van Den Stockt.
141. Adriana Van Den Stockt She was the daughter of 282. Jan-Baptist Van Den Stockt and 283. Judoca
Menschaert.

Children of Gisbertus Goossens and Adriana Van Den Stockt are:


i. Judocus Goossens, born 21 januari 1768 in Denderhoutem; died 5 april 1841 in Denderhoutem; married Maria-
Anna De Vos 11 april 1793 in Iddergem; born 3 oktober 1768 in Iddergem; died 26 september 1815 in
Denderhoutem.
ii. Jan-Baptist Goossens, born Bet. 1769 - 1770 in Denderhoutem.
70 iii. Pieter Goossens, born 21 juli 1773 in Denderhoutem; died 26 februari 1836 in Denderhoutem; married
Catharina Clottemans 26 mei 1798 in Denderleeuw.

156. Renerius De Bruyn, died 17 januari 1766 in Denderhoutem. He married 157. Francisca Eeckhout.
157. Francisca Eeckhout

Children of Renerius De Bruyn and Francisca Eeckhout are:


78 i. Joannes De Bruyn, born 20 december 1757 in Denderhoutem; died 20 maart 1847 in Denderhoutem; married
Joanna-Maria Roelandt 22 november 1786 in Denderhoutem.
ii. Judoca De Bruyn, born 15 september 1760 in Denderhoutem; died 12 mei 1834 in Denderhoutem; married
Engelbert Van Der Hoeven 25 november 1813 in Denderhoutem; born 17 juli 1786 in Denderhoutem; died 6
januari 1858 in Denderhoutem.
iii. Petrus De Bruyn, born Bet. 1761 - 1762 in Denderhoutem.

158. Nicolaus Roelandt He married 159. Francisca Praet.


159. Francisca Praet

Children of Nicolaus Roelandt and Francisca Praet are:


i. Petronella Roelandt, born 1763 in Denderhoutem; died 16 augustus 1802 in Denderhoutem; married Carolus De
Saedeleer 19 mei 1787 in Denderhoutem; born 25 juni 1748 in Denderhoutem; died 15 april 1804 in
Denderhoutem.
79 ii. Joanna-Maria Roelandt, born 4 december 1766 in Denderhoutem; died 26 november 1808 in Denderhoutem;
married Joannes De Bruyn 22 november 1786 in Denderhoutem.

176. Melchior De Nul, born 30 januari 1701 in Kerksken; died 2 april 1753 in Denderhoutem. He was the son of
352. Joannes De Nul and 353. Catharina De Zadeleer. He married 177. Barbara De Pelsmaeker 8 oktober 1732 in
Denderhoutem.
177. Barbara De Pelsmaeker, born 30 mei 1711 in Denderhoutem; died 14 januari 1784 in Denderhoutem. She
was the daughter of 354. Judocus De Pelsmaeker and 355. Petronilla Fobe.

Child of Melchior De Nul and Barbara De Pelsmaeker is:


88 i. Joannes-Baptiste De Nul, born 11 april 1751 in Denderhoutem; died in Denderhoutem; married Joanna Triest 26
mei 1775 in Denderhoutem.

178. Laurentius Triest He married 179. Marie Vonck.


179. Marie Vonck

Child of Laurentius Triest and Marie Vonck is:


89 i. Joanna Triest, born 23 augustus 1748 in Outer; died 10 februari 1806 in Denderhoutem; married Joannes-
Baptiste De Nul 26 mei 1775 in Denderhoutem.

180. Livinus De Backer He married 181. Anne-Marie Van Oudenhove.


181. Anne-Marie Van Oudenhove

182
Child of Livinus De Backer and Anne-Marie Van Oudenhove is:
90 i. Martinus-Bernardus De Backer, born 14 augustus 1753 in Denderhoutem; died 23 januari 1829 in
Denderhoutem; married Judoca Cobbaert.
182. Nicolaus Cobbaert He married 183. Adriana De Pril.
183. Adriana De Pril

Children of Nicolaus Cobbaert and Adriana De Pril are:


91 i. Judoca Cobbaert, born 22 juli 1753 in Denderhoutem; died 27 april 1817 in Denderhoutem; married Martinus-
Bernardus De Backer.
ii. Veronica Cobbaert, born 1758 in Denderhoutem; died 30 oktober 1812 in Denderhoutem; married Jacobus
Geerts 29 mei 1792 in Denderhoutem; born 1767 in Elingen; died 5 januari 1836 in Denderhoutem.
iii. Judocus Cobbaert, born 23 april 1763 in Denderhoutem; died 23 oktober 1828 in Denderhoutem; married Maria-
Theresia Brewee 22 april 1788 in Denderhoutem; born 7 juni 1765 in Denderhoutem; died 22 november 1831 in
Denderhoutem.

192. Joannes De Pauw, born 12 juni 1701 in Denderhoutem; died 6 juli 1755 in Denderhoutem. He was the son of 384.
Cornelius De Pauw and 385. Elisabeth Meganck. He married 193. Catharina Moock 7 mei 1733 in Denderhoutem.

193. Catharina Moock, born 10 oktober 1709 in Denderhoutem; died 4 maart 1780 in Denderhoutem. She was the
daughter of 386. Cornelius Moock and 387. Petronella Coppens.

Children of Joannes De Pauw and Catharina Moock are:


i. Petronella De Pauw, born 4 juni 1734 in Denderhoutem.
ii. Adrianus De Pauw, born 29 januari 1736 in Denderhoutem; died 2 maart 1801 in Denderhoutem.
96 iii. Joannes De Pauw, born 1 december 1737 in Denderhoutem; died 1 maart 1803 in Denderhoutem; married
Petronella Callebaut 14 februari 1768 in Denderhoutem.
iv. Franciscus De Pauw, born Bet. 1739 - 1740 in Denderhoutem.
v. Cornelia De Pauw, born 14 januari 1743 in Denderhoutem; died 25 oktober 1834 in Denderhoutem; Stepchild;
married Petrus De Winter 21 augustus 1771 in Denderhoutem; born 31 augustus 1733 in Denderhoutem; died 13
februari 1803 in Denderhoutem.
vi. Adriana De Pauw, born 4 februari 1745 in Denderhoutem.
vii. Anne-Marie De Pauw, born Bet. 1745 - 1756 in Denderhoutem.

194. Erasmus Callebaut He married 195. Joanna-Maria Doolaege.


195. Joanna-Maria Doolaege

Child of Erasmus Callebaut and Joanna-Maria Doolaege is:


97 i. Petronella Callebaut, born 8 maart 1743 in Denderhoutem; died 26 december 1785 in Denderhoutem; married
Joannes De Pauw 14 februari 1768 in Denderhoutem.

224. Joannes De Schryver He married 225. Joanna Van Der Poorten.


225. Joanna Van Der Poorten

Children of Joannes De Schryver and Joanna Van Der Poorten are:


i. Judocus De Schryver, born 15 augustus 1736 in Okegem; died 6 mei 1795 in Iddergem; married (1) Joanna De
Dier 9 januari 1766 in Iddergem; born 3 augustus 1738 in Iddergem; died 21 mei 1782 in Iddergem; married (2)
Elisabeth Camu 27 januari 1784 in Iddergem; born 18 december 1757 in Erembodegem.
112 ii. Guilielmus De Schrijver, born 10 april 1738 in Okegem; died 31 mei 1784 in Denderleeuw; married Maria-
Anna Hellinckx 25 april 1762 in Denderleeuw.

226. Adrianus Hellinck, died in Denderleeuw. He married 227. Anna Truff.


227. Anna Truff

Children of Adrianus Hellinck and Anna Truff are:


i. Adriana Hellinck, born 27 december 1729 in Denderleeuw; died 22 mei 1772 in Iddergem; married Gerardus
Van Den Stock 19 mei 1756 in Iddergem; born 19 december 1728 in Denderleeuw; died 15 november 1779 in
Iddergem.
113 ii. Maria-Anna Hellinckx, born 4 maart 1736 in Denderleeuw; died 3 maart 1804 in Denderleeuw; married
Guilielmus De Schrijver 25 april 1762 in Denderleeuw.

228. Joannes De Deyn, born 10 april 1695 in Iddergem; died 15 april 1776 in Iddergem. He was the son of 456.
Maximilianus De Deyn and 457. Joanna Van Geirte. He married 229. Catharina Van Der Linden 21 februari 1720 in
Iddergem.

183
229. Catharina Van Der Linden, died Bef. 1776.

Children of Joannes De Deyn and Catharina Van Der Linden are:


i. Joanna De Deyn, born 7 november 1720 in Iddergem.
ii. Maria De Deyn, born 8 december 1722 in Iddergem; died 18 mei 1732 in Iddergem.
iii. Barbara De Deyn, born 18 december 1724 in Iddergem; died 20 mei 1803 in Iddergem; married Petrus De Dier
8 juli 1757 in Iddergem; born 28 augustus 1719 in Iddergem; died 2 oktober 1776 in Iddergem.
iv. Thomas De Deyn, born 7 februari 1727 in Iddergem; died 8 mei 1731 in Iddergem.
v. Josephus De Deyn, born 24 april 1729 in Iddergem; died 30 november 1730 in Iddergem.
vi. Elisabeth De Deyn, born 30 maart 1731 in Iddergem.
vii. Gaspar De Deyn, born 2 maart 1733 in Iddergem; died 24 september 1805 in Iddergem.
viii. Anna-Catharina De Deyn, born 3 juni 1737 in Iddergem; died 10 februari 1740 in Iddergem.
ix. Joanna-Judoca De Deyn, born 14 mei 1739 in Iddergem.
x. Gertrudis De Deyn, born 12 januari 1742 in Iddergem; died 2 maart 1744 in Iddergem.
xi. Catharina De Deyn, born 21 april 1744 in Iddergem; died 27 augustus 1789 in Iddergem.
114 xii. Joannes-Leonardus De Deyn, born 1 maart 1735 in Iddergem; died 13 februari 1789 in Iddergem; married (1)
Elisabeth Van Santen 6 juni 1762 in Iddergem; married (2) Adriana Merckx 6 oktober 1767 in Iddergem;
married (3) Adriana Haegeman 24 november 1772 in Iddergem.

230. Petrus-Franciscus De Deyn He married 231. Catharina Van Geenderdeuren.


231. Catharina Van Geenderdeuren

Child of Petrus-Franciscus De Deyn and Catharina Van Geenderdeuren is:


115 i. Adriana Haegeman, born 2 augustus 1739 in Iddergem; died 20 april 1820 in Iddergem; married Joannes-
Leonardus De Deyn 24 november 1772 in Iddergem.

252. Joannes Ghysels, died 31 december 1753 in Denderhoutem. He was the son of 504. Egidius Ghysels. He
married 253. Petronella De Leenheer.
253. Petronella De Leenheer

Children of Joannes Ghysels and Petronella De Leenheer are:


i. Judoca Ghysels, married Arnoldus Wellekens.
ii. Maria-Joanna Ghysels, died februari 1785 in Denderhoutem; Stepchild; married (1) Petrus Gorteman; died 5 mei
1771 in Denderhoutem; married (2) Franciscus Schotyman.
126 iii. Franciscus Ghysels, born 10 oktober 1723 in Denderhoutem; died 14 oktober 1811 in Denderhoutem; Stepchild;
married (1) Joanna Gorteman; married (2) Jacoba-Carolina Schouppe 7 september 1772 in Kerksken.
iv. Anna Ghysels, born Bet. 1734 - 1735.

254. Erasmus Schouppe He married 255. Petronella Van


Vaerenbergh.
255. Petronella Van Vaerenbergh

Children of Erasmus Schouppe and Petronella Van Vaerenbergh are:


127 i. Jacoba-Carolina Schouppe, born 22 juni 1746 in
Kerksken; died 4 april 1816 in Denderhoutem; married Franciscus Ghysels
7 september 1772 in Kerksken.
ii. Joannes Schouppe, born 19 januari 1753 in Kerksken;
died 29 november 1805 in Denderhoutem; married Carolina Van Den Stock
20 juni 1793 in Denderhoutem; born 19 april 1759 in Denderhoutem; died
13 december 1810 in Denderhoutem.

Omer Adriaens en Franoise De Pauw


(17/11/1951 Kerksken)

184
Generation No. 9
264. Egidius Adriaens, born Abt. 1670 in Herlinckhove; died 12 december 1753 in Denderhoutem. He married
265. Anna Lobijn 5 april 1693 in Denderhoutem.
265. Anna Lobijn, born 17 augustus 1671 in Denderhoutem; died 14 mei 1716 in Denderhoutem. She was the
daughter of 530. Franciscus Lobijn and 531. Elisabeth Daemen.

Children of Egidius Adriaens and Anna Lobijn are:


i. Catharina Adriaens, married Jacobus Van Keymeulen.
132 ii. Joannes Adriaens, born 19 februari 1712 in Denderhoutem; died 3 april 1775 in Denderhoutem; married Joanna-
Catharina Van Huylenbroeck 26 mei 1736 in Denderhoutem.
iii. Maria Adriaens, married Livinus De Backer.
iv. Petronella Adriaens
v. Joanna Adriaens, born 30 november 1695 in Denderhoutem; died 3 januari 1698 in Denderhoutem.
vi. Petronella Adriaens, born 16 november 1697 in Denderhoutem; married Petrus Vyverman.
vii. Petrus Adriaens, born 17 januari 1700 in Denderhoutem.
viii. Joannes Adriaens, born 16 oktober 1701 in Denderhoutem; died 6 september 1707 in Denderhoutem.
ix. Jacoba Adriaens, born 3 april 1705 in Denderhoutem; died 20 januari 1715 in Denderhoutem.
x. Judocus Adriaens, born 14 maart 1708 in Denderhoutem.
xi. Judoca Adriaens, born 23 april 1710 in Denderhoutem; died 23 januari 1729 in Denderhoutem.

266. Cornelius Van Huylenbroeck He married 267. Clara Bullens.


267. Clara Bullens

Child of Cornelius Van Huylenbroeck and Clara Bullens is:


133 i. Joanna-Catharina Van Huylenbroeck, born 25 augustus 1716 in Denderhoutem; died 4 mei 1806 in
Denderhoutem; married Joannes Adriaens 26 mei 1736 in Denderhoutem.

272. Joannes Wynant, born 12 juni 1697 in Denderhoutem; died 20 april 1767 in Denderhoutem. He married 273.
Anna De Pauw 28 januari 1727 in Denderhoutem.
273. Anna De Pauw, born 1 juli 1703 in Denderhoutem; died 3 december 1762 in Denderhoutem. She was the
daughter of 384. Cornelius De Pauw and 385. Elisabeth Meganck.

Children of Joannes Wynant and Anna De Pauw are:


i. Barbara Wijnant, born 7 december 1727 in Denderhoutem.
ii. Petrus Wijnant, born 4 november 1730 in Denderhoutem; died 7 september 1750 in Denderhoutem.
iii. Anna-Maria Wijnant, born 4 november 1730 in Denderhoutem; died 19 december 1803 in Denderhoutem;
married Adrianus Goubert 21 mei 1752 in Denderhoutem; born 6 september 1729 in Denderhoutem; died 18
oktober 1790 in Denderhoutem.
iv. Joannes Wijnant, born 5 september 1733 in Denderhoutem; died 22 april 1801 in Denderhoutem; married (1)
Joanna-Maria Sonck 15 mei 1759 in Denderhoutem; born 17 oktober 1737 in Denderhoutem; died 27 november
1778 in Denderhoutem; married (2) Anna-Maria Van Geirt 18 mei 1779 in Iddergem; born 14 januari 1749 in
Iddergem; died 14 oktober 1799 in Denderhoutem.
v. Petronella Wijnant, born 18 januari 1734 in Denderhoutem; died Bef. 14 januari 1746.
136 vi. Jacobus Wynant, born 5 november 1736 in Denderhoutem; died 11 februari 1803 in Denderhoutem; married
Maria-Joanna Van Den Eynde 28 juni 1761 in Iddergem.
vii. Cornelius Wijnant, born 27 februari 1739 in Denderhoutem.
viii. Joanna-Catharina Wijnant, born 2 maart 1744 in Denderhoutem.
ix. Adrianus Wynant, born 30 mei 1729 in Denderhoutem; died 12 juli 1785 in Denderhoutem; married Francisca
Kiekens 6 mei 1762 in Denderhoutem; born 16 januari 1738 in Denderhoutem; died 10 mei 1778 in
Denderhoutem.

274. Judocus Van Den Eynde, died 28 december 1739 in Iddergem. He was the son of 548. Adrianus Van Den
Eynde. He married 275. Adriana Droeshout 18 mei 1721 in Iddergem.
275. Adriana Droeshout, born 28 oktober 1695 in Iddergem; died 18 juli 1764 in Iddergem. She was the daughter
of 550. Anthonius Droeshoudt and 551. Anna Dhaeme.

Children of Judocus Van Den Eynde and Adriana Droeshout are:


i.Maria Van Den Eynde, born 7 juni 1722 in Iddergem.
ii.Anna Van Den Eynde, born 6 maart 1724 in Iddergem.
iii.Judoca Van Den Eynde, born 13 september 1725 in Iddergem.
iv. Petrus Van Den Eynde, born 24 september 1727 in Iddergem; died 27 januari 1796 in Iddergem; married (1)
Joanna-Catharina 't Kint; died in Iddergem; married (2) Catharina Van Der Haegen 4 september 1759 in
Kerksken; born 24 september 1726 in Kerksken; died 11 september 1801 in Iddergem.
v. Livina Van Den Eynde, born 1 augustus 1729 in Iddergem; died 13 april 1787 in Iddergem.
vi. Adrianus Van Den Eynde, born 8 december 1731 in Iddergem.

185
137 vii. Maria-Joanna Van Den Eynde, born 24 augustus 1735 in Denderhoutem; died 6 maart 1803 in Denderhoutem;
married (1) Jacobus Wynant 28 juni 1761 in Iddergem; married (2) Petrus-Amandus Redant 29 april 1777 in
Denderhoutem.
viii. Joannes-Baptiste Van Den Eynde, born 30 maart 1737 in Iddergem.

282. Jan-Baptist Van Den Stockt He married 283. Judoca Menschaert.


283. Judoca Menschaert

Child of Jan-Baptist Van Den Stockt and Judoca Menschaert is:


141 i. Adriana Van Den Stockt, married Gisbertus Goossens.

352. Joannes De Nul He married 353. Catharina De Zadeleer.


353. Catharina De Zadeleer

Children of Joannes De Nul and Catharina De Zadeleer are:


176 i. Melchior De Nul, born 30 januari 1701 in Kerksken; died 2 april 1753 in Denderhoutem; married (1) Barbara
De Backer 13 november 1731 in Denderhoutem; married (2) Barbara De Pelsmaeker 8 oktober 1732 in
Denderhoutem.
ii. Judocus De Nul, born 1696; married Judoca D'Hondt 10 juli 1723 in Denderhoutem; born 14 maart 1675 in
Aspelare; died 30 september 1743 in Denderhoutem.

354. Judocus De Pelsmaeker, born 29 november 1683 in Denderhoutem; died 1 november 1767 in Denderhoutem.
He was the son of 708. Adrianus De Pelsmaeker and 709. Petronilla Moock. He married 355. Petronilla Fobe.
355. Petronilla Fobe, died 26 maart 1763 in Denderhoutem.

Children of Judocus De Pelsmaeker and Petronilla Fobe are:


i. Adrianus De Pelsmaeker, born 12 februari 1708 in Denderhoutem; died 8 juni 1710 in Denderhoutem.
177 ii. Barbara De Pelsmaeker, born 30 mei 1711 in Denderhoutem; died 14 januari 1784 in Denderhoutem; married
Melchior De Nul 8 oktober 1732 in Denderhoutem.
iii. Paulus De Pelsmaeker, born 10 december 1713 in Denderhoutem; died 4 februari 1789 in Denderhoutem.
iv. Adrianus De Pelsmaeker, born 19 augustus 1716 in Denderhoutem; died 21 mei 1791 in Denderhoutem; married
Elisabeth Buyl 2 september 1741 in Denderhoutem; born 18 juni 1719 in Denderhoutem; died 22 februari 1801
in Denderhoutem.
v. Joanna De Pelsmaeker, born 23 augustus 1718 in Denderhoutem.
vi. Elisabeth De Pelsmaeker, born 19 juni 1722 in Denderhoutem; died 31 januari 1805 in Outer.

384. Cornelius De Pauw, born 2 oktober 1670 in Denderhoutem; died 17 april 1742 in Denderhoutem. He was the
son of 768. Judocus De Pauw and 769. Petronilla Beeckman. He married 385. Elisabeth Meganck januari 1695 in
Denderhoutem.
385. Elisabeth Meganck, born 24 mei 1674 in Denderhoutem; died 23 maart 1716 in Denderhoutem. She was the
daughter of 770. Egidius Meganck and 771. Maria Van Muylem.

Children of Cornelius De Pauw and Elisabeth Meganck are:


i. Judocus De Pauw, born 28 december 1695 in Denderhoutem.
ii. Maria De Pauw, born 17 april 1699 in Denderhoutem; married Jacobus Perreman.
192 iii. Joannes De Pauw, born 12 juni 1701 in Denderhoutem; died 6 juli 1755 in Denderhoutem; married Catharina
Moock 7 mei 1733 in Denderhoutem.
iv. Anna De Pauw, born 1 juli 1703 in Denderhoutem; died 3 december 1762 in Denderhoutem; married Joannes
Wynant 28 januari 1727 in Denderhoutem; born 12 juni 1697 in Denderhoutem; died 20 april 1767 in
Denderhoutem.
v. Joanna De Pauw, born 20 december 1704 in Denderhoutem; died Bef. 10 december 1736.
vi. Philippina De Pauw, born 25 juni 1708 in Denderhoutem; died 23 november 1736 in Denderhoutem; married
Judocus Kiekens 24 oktober 1733 in Denderhoutem; died 24 oktober 1744 in Denderhoutem.
vii. Judoca De Pauw, born 18 april 1711 in Denderhoutem; died 29 januari 1716.
viii. Adrianus De Pauw, born juni 1713 in Denderhoutem; died 26 december 1779 in Denderhoutem.

386. Cornelius Moock, born 18 maart 1665 in Denderhoutem. He was the son of 772. Adrianus Moock and 773.
Cornelia Van Hauwenrode. He married 387. Petronella Coppens.
387. Petronella Coppens, born 14 juli 1673 in Denderhoutem; died 5 februari 1743 in Denderhoutem. She was the
daughter of 774. Cornelius Coppens and 775. Judoca Van Testel.

Children of Cornelius Moock and Petronella Coppens are:


i. Henricus Moock, born Bet. 1697 - 1698 in Denderhoutem.
ii. Egidius Moock, born Bet. 1702 - 1703 in Denderhoutem; married Joanna Van Landuyt.
iii. Joannes Moock, born Bet. 1702 - 1703 in Denderhoutem.
iv. Cornelia Moock, born Bet. 1705 - 1706 in Denderhoutem; married Judocus Langeleth.

186
v. Adrianus Moock, born Bet. 1707 - 1708 in Denderhoutem.
193 vi. Catharina Moock, born 10 oktober 1709 in Denderhoutem; died 4 maart 1780 in Denderhoutem; married
Joannes De Pauw 7 mei 1733 in Denderhoutem.
vii. Maria Moock, born Bet. 1712 - 1713 in Denderhoutem.

456. Maximilianus De Deyn, born 30 december 1657 in Outer; died 2 december 1715 in Iddergem. He was the
son of 912. Joannes De Deyn and 913. Maria De Dier. He married 457. Joanna Van Geirte.
457. Joanna Van Geirte, died 14 februari 1723 in Iddergem. She was the daughter of 914. Martinus Van Geirte
and 915. Maria Guens.

Children of Maximilianus De Deyn and Joanna Van Geirte are:


i. Martinus De Deyn, died 24 mei 1739 in Ninove; married (1) Barbara Van Der Kelen 11 juli 1707 in Ninove;
born 4 april 1684 in Pamel; died 9 mei 1732 in Iddergem; married (2) Judoca Schellaert 8 februari 1733 in
Okegem.
ii. Cornelius De Deyn, born 14 augustus 1689 in Iddergem; died 19 november 1693 in Iddergem.
iii. Catharina De Deyn, born 14 augustus 1692 in Iddergem; died 11 november 1693 in Iddergem.
iv. Adrianus De Deyn, born 10 november 1693 in Iddergem.
228 v. Joannes De Deyn, born 10 april 1695 in Iddergem; died 15 april 1776 in Iddergem; married Catharina Van Der
Linden 21 februari 1720 in Iddergem.
vi. Barbara De Deyn, born 9 november 1697 in Iddergem; died 11 november 1697 in Iddergem.
vii. Joanna-Maria De Deyn, born 3 februari 1700 in Iddergem; died 18 maart 1700 in Iddergem.
viii. Judocus De Deyn, born 21 januari 1701 in Iddergem; died 11 augustus 1756 in Iddergem; married Maria Van
Den Berch.

504. Egidius Ghysels

Child of Egidius Ghysels is:


252 i. Joannes Ghysels, died 31 december 1753 in Denderhoutem; married Petronella De Leenheer.

Generation No. 10
530. Franciscus Lobijn, died 26 februari 1689 in Denderhoutem. He married 531. Elisabeth Daemen 30 mei 1670
in Denderhoutem.
531. Elisabeth Daemen, born 17 juli 1647 in Denderhoutem; died 28 september 1692 in Denderhoutem. She was
the daughter of 1062. Gisbertus Daemen and 1063. Martina Perreman.

Children of Franciscus Lobijn and Elisabeth Daemen are:


i. Joanna Lobijn, born 8 april 1670 in Denderhoutem; died 12 april 1701 in Denderhoutem; married Nicolaus
Backaert.
265 ii. Anna Lobijn, born 17 augustus 1671 in Denderhoutem; died 14 mei 1716 in Denderhoutem; married Egidius
Adriaens 5 april 1693 in Denderhoutem.
iii. Catharina Lobijn, born 21 januari 1673 in Denderhoutem; died 19 februari 1705 in Denderhoutem.
iv. Petrus Lobijn, born 21 oktober 1674 in Denderhoutem; died 19 december 1674 in Denderhoutem.
v. Joannes Lobijn, born 16 maart 1675 in Denderhoutem.
vi. Martina Lobijn, born september 1677 in Denderhoutem.
vii. Petrus Lobijn, born 28 november 1679 in Denderhoutem.
viii. Martinus Lobijn, born 6 februari 1682 in Denderhoutem.
ix. Gisbertus Lobijn, born 16 november 1684 in Denderhoutem.
x. Judocus Lobijn, born 10 augustus 1686 in Denderhoutem; died 3 juni 1722 in Denderhoutem; married Judoca
D'Hondt 6 juni 1717 in Denderhoutem; born 14 maart 1675 in Aspelare; died 30 september 1743 in
Denderhoutem.
xi. Francisca Lobijn, born 10 mei 1689 in Denderhoutem; died 24 maart 1736 in Denderhoutem.

548. Adrianus Van Den Eynde

Child of Adrianus Van Den Eynde is:


274 i. Judocus Van Den Eynde, died 28 december 1739 in Iddergem; married (1) Adriana Droeshout 18 mei 1721 in
Iddergem; married (2) Catharina De Bisschop 27 november 1734 in Liedekerke.

550. Anthonius Droeshoudt He married 551. Anna Dhaeme.


551. Anna Dhaeme

Children of Anthonius Droeshoudt and Anna Dhaeme are:

187
275 i. Adriana Droeshout, born 28 oktober 1695 in Iddergem; died 18 juli 1764 in Iddergem; married (1) Judocus Van
Den Eynde 18 mei 1721 in Iddergem; married (2) Cornelius Schaepdryver 14 februari 1740 in Iddergem.

ii. Anna Droeshout, died 10 september 1731 in Iddergem; married Petrus De Dier 25 november 1717 in Iddergem;
born 1686 in Iddergem.
iii. Joanna Droeshoudt, died 22 november 1739 in Iddergem; married (1) Joannes Borreman; married (2) Anthonius
Schoonjans; died 26 april 1702 in Iddergem; married (3) Joannes Sonck 12 november 1707 in Iddergem; born
24 augustus 1648 in Denderleeuw; died 24 november 1710 in Iddergem.

708. Adrianus De Pelsmaeker, born 18 februari 1653 in Denderhoutem. He was the son of 1416. Jacobus De
Pelsmaeker and 1417. Elisabeth Van Der Straeten. He married 709. Petronilla Moock 23 januari 1683 in
Denderhoutem.
709. Petronilla Moock

Children of Adrianus De Pelsmaeker and Petronilla Moock are:


354 i. Judocus De Pelsmaeker, born 29 november 1683 in Denderhoutem; died 1 november 1767 in Denderhoutem;
married Petronilla Fobe.
ii. Barbara De Pelsmaeker, born 30 maart 1688 in Denderhoutem.

768. Judocus De Pauw, born 23 november 1644 in Denderhoutem; died 2 december 1706 in Denderhoutem. He
was the son of 1536. Petrus De Pauw and 1537. Petronilla Van Mechelen. He married 769. Petronilla Beeckman 16
februari 1670 in Denderhoutem.
769. Petronilla Beeckman

Children of Judocus De Pauw and Petronilla Beeckman are:


384 i. Cornelius De Pauw, born 2 oktober 1670 in Denderhoutem; died 17 april 1742 in Denderhoutem; married
Elisabeth Meganck januari 1695 in Denderhoutem.
ii. Joannes De Pauw, born 15 maart 1673 in Denderhoutem; died 18 juli 1695 in Denderhoutem.
iii. Petronella De Pauw, born 15 oktober 1680 in Denderhoutem; died 11 april 1683 in Denderhoutem.

770. Egidius Meganck, died 13 maart 1690 in Denderhoutem. He was the son of 1540. Adrianus Meganck and
1541. Maria Cromphaut. He married 771. Maria Van Muylem 23 oktober 1663 in Denderhoutem.
771. Maria Van Muylem, born 30 maart 1638 in Denderhoutem; died 22 december 1708 in Denderhoutem. She
was the daughter of 1542. Egidius Van Muylem and 1543. Clara Cobbaert.

Children of Egidius Meganck and Maria Van Muylem are:


i.Joannes Meganck, born 26 juni 1665 in Denderhoutem.
ii.Maria Meganck, born 17 november 1666 in Denderhoutem; died 25 januari 1734 in Denderhoutem.
iii.Adrianus Meganck, born 25 februari 1670 in Denderhoutem; died 7 december 1735 in Denderhoutem.
iv. Petrus Meganck, born 24 mei 1671 in Denderhoutem.
385 v. Elisabeth Meganck, born 24 mei 1674 in Denderhoutem; died 23 maart 1716 in Denderhoutem; married
Cornelius De Pauw januari 1695 in Denderhoutem.
vi. Passchier Meganck, born 30 juli 1683 in Denderhoutem.

772. Adrianus Moock, born 21 februari 1633 in Denderhoutem; died december 1674 in Denderhoutem. He was
the son of 1544. Egidius Moock and 1545. Joanna Van Houdenhove. He married 773. Cornelia Van Hauwenrode 11
januari 1660 in Denderhoutem.
773. Cornelia Van Hauwenrode, born 30 januari 1633 in Denderhoutem; died Aft. december 1674. She was the
daughter of 1546. Andreas Van Hauwenrode and 1547. Judoca Moock.

Children of Adrianus Moock and Cornelia Van Hauwenrode are:


i. Egidius Moock, born 17 januari 1662 in Denderhoutem; died 19 september 1711 in Denderhoutem; married
Elisabeth Suys; died 10 oktober 1732 in Denderhoutem.
ii. Elisabeth Moock, born 11 november 1670 in Denderhoutem; died 3 maart 1745 in Denderhoutem; married
Joannes Van Rossen 29 mei 1695 in Denderhoutem; born 1669 in Denderhoutem.
386 iii. Cornelius Moock, born 18 maart 1665 in Denderhoutem; married Petronella Coppens.

774. Cornelius Coppens, died 7 april 1688 in Denderhoutem. He married 775. Judoca Van Testel 8 juli 1666 in
Denderhoutem.
775. Judoca Van Testel

Children of Cornelius Coppens and Judoca Van Testel are:

188
i. Barbara Coppens, died 27 februari 1733 in Denderhoutem; married Adrianus Cobbaert 8 februari 1685 in
Denderhoutem.
ii. Cornelia Coppens, born 6 juli 1670 in Denderhoutem; died 14 december 1674 in Denderhoutem.
387 iii. Petronella Coppens, born 14 juli 1673 in Denderhoutem; died 5 februari 1743 in Denderhoutem; married (1)
Cornelius Moock; married (2) Adrianus Heyman 20 december 1714 in Denderhoutem.

912. Joannes De Deyn He married 913. Maria De Dier 25 juli 1655 in Outer.
913. Maria De Dier, born Abt. 1632 in Iddergem; died 16 november 1714 in Iddergem. She was the daughter of
1826. Joannes De Dier and 1827. Margareta Straetmans.

Children of Joannes De Deyn and Maria De Dier are:


456 i. Maximilianus De Deyn, born 30 december 1657 in Outer; died 2 december 1715 in Iddergem; married Joanna
Van Geirte.
ii. Egidius De Deyn, born 9 april 1656 in Outer; died 30 juni 1720 in Iddergem; married Joanna Dhouw; born 8
augustus 1654 in Denderhoutem; died 27 mei 1716 in Iddergem.
iii. Adrianus De Deyn, born 25 april 1660 in Outer; died Bef. 1715.
iv. Paulus De Deyn, born 1 januari 1662 in Outer; died Bef. 1715.
v. Ludovicus De Deyn, born 15 april 1663 in Okegem; died Bef. 1715.
vi. Anthonius De Deyn, born 8 februari 1665 in Okegem; died Bef. 1715.

914. Martinus Van Geirte, died Bef. 1694 in Iddergem. He was the son of 1828. Martinus Van Geirte. He married
915. Maria Guens.
915. Maria Guens

Children of Martinus Van Geirte and Maria Guens are:


457 i. Joanna Van Geirte, died 14 februari 1723 in Iddergem; married Maximilianus De Deyn.
ii. Adrianus Van Geirte, died 29 oktober 1748 in Iddergem; married Anthonia Boelman 18 februari 1691 in
Iddergem; died 9 september 1737 in Iddergem.

Generation No. 11
1062. Gisbertus Daemen, born 12 februari 1623 in Denderhoutem; died 17 maart 1718 in Denderhoutem. He was
the son of 2124. Judocus Daemen and 2125. Elisabeth Guns. He married 1063. Martina Perreman 16 oktober 1644 in
Denderhoutem.
1063. Martina Perreman, born 11 juni 1626 in Denderhoutem; died 18 november 1693 in Denderhoutem. She was
the daughter of 2126. Jacobus Perreman and 2127. Francisca Van Der Haegen.

Children of Gisbertus Daemen and Martina Perreman are:


i. Justus Daemen, born 6 februari 1645 in Denderhoutem.
531 ii. Elisabeth Daemen, born 17 juli 1647 in Denderhoutem; died 28 september 1692 in Denderhoutem; married (1)
Franciscus Lobijn 30 mei 1670 in Denderhoutem; married (2) Judocus Gortebeek 20 juli 1690 in Denderhoutem.
iii. Joanna Daemen, born 15 mei 1650 in Denderhoutem.
iv. Justa Daemen, born 22 september 1652 in Denderhoutem.
v. Adrianus Daemen, born 5 mei 1655 in Denderhoutem.
vi. Francisca Daemen, born 11 april 1660 in Denderhoutem; died 26 oktober 1691 in Denderhoutem.
vii. Joanna Daemen, born 6 januari 1667 in Denderhoutem.
viii. Petrus Daemen, born 19 juni 1673 in Denderhoutem; died 25 augustus 1676 in Denderhoutem.

1416. Jacobus De Pelsmaeker He married 1417. Elisabeth Van Der Straeten.


1417. Elisabeth Van Der Straeten

Child of Jacobus De Pelsmaeker and Elisabeth Van Der Straeten is:


708 i. Adrianus De Pelsmaeker, born 18 februari 1653 in Denderhoutem; married Petronilla Moock 23 januari 1683 in
Denderhoutem.

1536. Petrus De Pauw, born 19 maart 1626 in Denderhoutem. He was the son of 3072. Judocus De Pauw and
3073. Cornelia Van Den Doorent. He married 1537. Petronilla Van Mechelen 24 oktober 1644 in Denderhoutem.
1537. Petronilla Van Mechelen

Children of Petrus De Pauw and Petronilla Van Mechelen are:


768 i. Judocus De Pauw, born 23 november 1644 in Denderhoutem; died 2 december 1706 in Denderhoutem; married
(1) Petronilla Beeckman 16 februari 1670 in Denderhoutem; married (2) Maria Van Wassenhove 16 februari
1670 in Denderhoutem.

189
ii. Joannes De Pauw, born 25 maart 1648 in Denderhoutem; died 13 september 1729 in Denderhoutem; married
Joanna Beeckman 18 november 1674 in Denderhoutem; died 15 maart 1723 in Denderhoutem.
iii. Joanna De Pauw, born 15 november 1650 in Denderhoutem; died 21 mei 1710 in Denderhoutem.
iv. Cornelia De Pauw, born 6 november 1652 in Denderhoutem.
v. Maria De Pauw, born 24 juni 1655 in Denderhoutem; died 25 januari 1657 in Denderhoutem.

1540. Adrianus Meganck, born 1600 in Haaltert. He was the son of 3080. Egidius Meganck and 3081. Maria
Hoffelinckx. He married 1541. Maria Cromphaut 24 maart 1626 in Denderhoutem.
1541. Maria Cromphaut, born 12 september 1600 in Denderhoutem. She was the daughter of 3082. Petrus
Cromphout and 3083. Lauwereyne Sonck.

Child of Adrianus Meganck and Maria Cromphaut is:


770 i. Egidius Meganck, died 13 maart 1690 in Denderhoutem; married Maria Van Muylem 23 oktober 1663 in
Denderhoutem.

1542. Egidius Van Muylem, died 26 november 1650 in Denderhoutem. He married 1543. Clara Cobbaert.
1543. Clara Cobbaert, died 17 augustus 1647 in Denderhoutem.

Children of Egidius Van Muylem and Clara Cobbaert are:


i.Anna Van Muylem, born 16 augustus 1621 in Denderhoutem; died 14 december 1638 in Denderhoutem.
ii.Livinus Van Muylem, born 22 februari 1623 in Denderhoutem; died 11 oktober 1693 in Denderhoutem.
iii. Elisabeth Van Muylem, born 3 februari 1624 in Denderhoutem.
iv. Cornelia Van Muylem, born 29 augustus 1627 in Denderhoutem.
v. Egidius Van Muylem, born 15 december 1630 in Denderhoutem; died 26 januari 1647 in Denderhoutem.
vi. Margareta Van Muylem, born 19 februari 1635 in Denderhoutem.
771 vii. Maria Van Muylem, born 30 maart 1638 in Denderhoutem; died 22 december 1708 in Denderhoutem; married
(1) David Mylief; married (2) Egidius Meganck 23 oktober 1663 in Denderhoutem.
viii. Judoca Van Muylem, born 26 april 1642 in Denderhoutem.

1544. Egidius Moock He married 1545. Joanna Van Houdenhove.


1545. Joanna Van Houdenhove

Child of Egidius Moock and Joanna Van Houdenhove is:


772 i. Adrianus Moock, born 21 februari 1633 in Denderhoutem; died december 1674 in Denderhoutem; married
Cornelia Van Hauwenrode 11 januari 1660 in Denderhoutem.

1546. Andreas Van Hauwenrode, died 11 januari 1668 in Denderhoutem. He married 1547. Judoca Moock.
1547. Judoca Moock

Children of Andreas Van Hauwenrode and Judoca Moock are:


773 i. Cornelia Van Hauwenrode, born 30 januari 1633 in Denderhoutem; died Aft. december 1674; married Adrianus
Moock 11 januari 1660 in Denderhoutem.
ii. Egidius Van Hauwenrode, born Bet. 1646 - 1647 in Denderhoutem.
iii. Joanna Van Hauwenrode, born Bet. 1650 - 1651 in Denderhoutem.

1826. Joannes De Dier, died 23 juni 1653 in Iddergem. He was the son of 3652. Adrianus De Dier and 3653.
Adriana Van Londersele. He married 1827. Margareta Straetmans.
1827. Margareta Straetmans, born Abt. 1596 in Iddergem. She was the daughter of 3654. Joannes Straetmans.

Children of Joannes De Dier and Margareta Straetmans are:


i. Adriana De Dier, born Abt. 1623 in Iddergem; married Adrianus Van Bevere.
ii. Joannes De Dier, born Abt. 1627 in Iddergem; died 15 juni 1697 in Iddergem; married (1) Joanna De Leeuw;
married (2) Judoca De Winne; born Abt. 1650 in Okegem; died 23 mei 1735 in Iddergem.
iii. Anna De Dier, born Abt. 1629 in Iddergem; married Petrus Van Der Straeten; born Bet. 1623 - 1628 in
Denderhoutem.
913 iv. Maria De Dier, born Abt. 1632 in Iddergem; died 16 november 1714 in Iddergem; married (1) Egidius Dauwe;
married (2) Joannes De Deyn 25 juli 1655 in Outer.
v. Catharina De Dier, born Abt. 1635 in Iddergem; married Adrianus Sonck; died Abt. 1670 in Iddergem.

1828. Martinus Van Geirte

Child of Martinus Van Geirte is:


914 i. Martinus Van Geirte, died Bef. 1694 in Iddergem; married Maria Guens.

190
Generation No. 12
2124. Judocus Daemen He married 2125. Elisabeth Guns februari 1598 in Denderhoutem.
2125. Elisabeth Guns

Children of Judocus Daemen and Elisabeth Guns are:


i.Gisbertus Daemen, born 21 augustus 1603 in Denderhoutem.
ii.Lievens Daemen, born 4 oktober 1606 in Denderhoutem.
iii.Cornelis Daemen, born 4 januari 1609 in Denderhoutem.
iv. Lowys Daemen, born 3 mei 1614 in Denderhoutem.
v. Anna Daemen, born 6 september 1616 in Denderhoutem.
1062 vi. Gisbertus Daemen, born 12 februari 1623 in Denderhoutem; died 17 maart 1718 in Denderhoutem; married
Martina Perreman 16 oktober 1644 in Denderhoutem.
vii. Martina Daemen, born 27 augustus 1623 in Denderhoutem.

2126. Jacobus Perreman, died 15 december 1638 in Denderhoutem. He married 2127. Francisca Van Der Haegen
3 februari 1626 in Denderhoutem.
2127. Francisca Van Der Haegen, born 9 april 1603 in Denderhoutem; died 11 januari 1668 in Denderhoutem.
She was the daughter of 4254. Petrus Van Der Haegen and 4255. Martina Costers.

Children of Jacobus Perreman and Francisca Van Der Haegen are:


1063 i. Martina Perreman, born 11 juni 1626 in Denderhoutem; died 18 november 1693 in Denderhoutem; married
Gisbertus Daemen 16 oktober 1644 in Denderhoutem.
ii. Paula Perreman, born 10 februari 1627 in Denderhoutem; died februari 1627 in Denderhoutem.
iii. Justa Perreman, born 7 juni 1629 in Denderhoutem; died 10 maart 1704 in Denderhoutem.
iv. Margareta Perreman, born 22 juni 1631 in Denderhoutem; died 11 december 1645 in Denderhoutem.
v. Catharina Perreman, born 26 september 1633 in Denderhoutem.
vi. Maria Perreman, born 1 juni 1636 in Denderhoutem.
vii. Adrianus Perreman, born 25 juli 1638 in Denderhoutem; died 22 juli 1642 in Denderhoutem.

3072. Judocus De Pauw He was the son of 6144. Nicolaus De Pauw and 6145. Maria De Coninck. He married
3073. Cornelia Van Den Doorent 6 oktober 1620 in Denderhoutem.
3073. Cornelia Van Den Doorent, born 15 juni 1596 in Denderhoutem; died 1 juli 1646 in Denderhoutem. She
was the daughter of 6146. Judocus Van Den Doorent and 6147. Joanna Baeyens.

Children of Judocus De Pauw and Cornelia Van Den Doorent are:


i. Maria De Pauw, born 23 november 1621 in Denderhoutem.
ii. Cornelius De Pauw, born 25 februari 1624 in Denderhoutem; died 8 september 1670 in Denderhoutem.
1536 iii. Petrus De Pauw, born 19 maart 1626 in Denderhoutem; married Petronilla Van Mechelen 24 oktober 1644 in
Denderhoutem.
iv. Petrina De Pauw, born 26 december 1628 in Denderhoutem.
v. Justa De Pauw, born 4 september 1631 in Denderhoutem.

3080. Egidius Meganck He married 3081. Maria Hoffelinckx.


3081. Maria Hoffelinckx

Child of Egidius Meganck and Maria Hoffelinckx is:


1540 i. Adrianus Meganck, born 1600 in Haaltert; married Maria Cromphaut 24 maart 1626 in Denderhoutem.

3082. Petrus Cromphout He married 3083. Lauwereyne Sonck.


3083. Lauwereyne Sonck

Children of Petrus Cromphout and Lauwereyne Sonck are:


1541 i. Maria Cromphaut, born 12 september 1600 in Denderhoutem; married Adrianus Meganck 24 maart 1626 in
Denderhoutem.
ii. Judoca Cromphaut, born 5 mei 1602 in Denderhoutem; married Paulus De Meyer.
iii. Cornelius Cromphaut, born 21 november 1604 in Denderhoutem.
iv. Elisabeth Cromphaut, born 10 november 1607 in Denderhoutem; married Egidius Vereecken 9 oktober 1638 in
Denderhoutem.
v. Catharina Cromphaut, born 22 februari 1611 in Denderhoutem; died 23 maart 1668 in Denderhoutem; married
Gisbertus Van Der Paelt 17 november 1636 in Denderhoutem; born 5 januari 1598 in Denderhoutem.

3652. Adrianus De Dier He was the son of 7304. Adrianus De Dier. He married 3653. Adriana Van Londersele.
3653. Adriana Van Londersele She was the daughter of 7306. Joannes Van Londersele.

191
Children of Adrianus De Dier and Adriana Van Londersele are:
1826 i. Joannes De Dier, died 23 juni 1653 in Iddergem; married Margareta Straetmans.
ii. Jacobus De Dier
iii. Ludovicus De Dier
iv. Adrianus De Dier
v. Daniel De Dier

3654. Joannes Straetmans

Child of Joannes Straetmans is:


1827 i. Margareta Straetmans, born Abt. 1596 in Iddergem; married Joannes De Dier.

Generation No. 13
4254. Petrus Van Der Haegen, died 7 juli 1630 in Denderhoutem. He married 4255. Martina Costers.
4255. Martina Costers, died 26 september 1631 in Denderhoutem.

Children of Petrus Van Der Haegen and Martina Costers are:


2127 i. Francisca Van Der Haegen, born 9 april 1603 in Denderhoutem; died 11 januari 1668 in Denderhoutem; married
(1) Jacobus Perreman 3 februari 1626 in Denderhoutem; married (2) Joannes Praet 30 juni 1648 in
Denderhoutem.
ii. Nicolaes Van Der Haegen, born 30 november 1605 in Denderhoutem.
iii. Judocus Van Der Haegen, born september 1608 in Denderhoutem.
iv. Joannes Van Der Haegen, born 13 oktober 1611 in Denderhoutem.
v. Barbara Van Der Haegen, born 28 mei 1614 in Denderhoutem.
vi. Petronilla Van Der Haegen, born 17 juni 1616 in Denderhoutem.

6144. Nicolaus De Pauw He married 6145. Maria De Coninck.


6145. Maria De Coninck She was the daughter of 12290. Guilielmus 's Conincx.

Children of Nicolaus De Pauw and Maria De Coninck are:


3072 i. Judocus De Pauw, married Cornelia Van Den Doorent 6 oktober 1620 in Denderhoutem.
ii. Jacobus De Pauw, born 23 februari 1655 in Denderhoutem.
iii. Carola De Pauw, born 1585 in Denderhoutem.

6146. Judocus Van Den Doorent He married 6147. Joanna Baeyens 1588 in Denderhoutem.
6147. Joanna Baeyens

Children of Judocus Van Den Doorent and Joanna Baeyens are:


3073 i. Cornelia Van Den Doorent, born 15 juni 1596 in Denderhoutem; died 1 juli 1646 in Denderhoutem; married
Judocus De Pauw 6 oktober 1620 in Denderhoutem.
ii. Cornelis Van Den Doorent, born november 1590 in Denderhoutem.
iii. Jacobus Van Den Doorent, born 3 november 1593 in Denderhoutem.
iv. Gisbertus Van Den Doorent, born juli 1600 in Denderhoutem; died 17 januari 1641 in Denderhoutem.
v. Jacoba Van Den Doorent, born maart 1602 in Denderhoutem.
vi. Adrianus Van Den Doorent, born juli 1603 in Denderhoutem; died 18 oktober 1627 in Denderhoutem.
vii. Adriana Van Den Doorent, born 5 maart 1606 in Denderhoutem.

7304. Adrianus De Dier

Child of Adrianus De Dier is:


3652 i. Adrianus De Dier, married Adriana Van Londersele.

7306. Joannes Van Londersele

Child of Joannes Van Londersele is:


3653 i. Adriana Van Londersele, married Adrianus De Dier.

192
Generation No. 14
12290. Guilielmus 's Conincx

Child of Guilielmus 's Conincx is:


6145 i. Maria De Coninck, married Nicolaus De Pauw.

Mieke, Marleen, Marlies en Linda Adriaens in 2013

193
GEKENDE AFSTAMMELINGEN VAN
EGIDIUS ADRIAENS (van Herlinckhove)
Opnieuw: toen deze lijst opgesteld werd, kenden we de link van Egidius naar de voorgaande
genraties nog niet, waardoor alle informatie van deze generaties buiten de scope van de opzoeking
bleven. (Arent1, Dierick2, Jan3, Dierick4, Justus5, Joannes6 , waarna pas: Egidius7)

Generation No. 1
1. Egidius1 Adriaens was born 19.04.1671 in Herlinckhove, and died 12 december 1753 in Denderhoutem. He
married (1) Anna Lobijn 5 april 1693 in Denderhoutem, daughter of Franciscus Lobijn and Elisabeth Daemen. She
was born 17 augustus 1671 in Denderhoutem, and died 14 mei 1716 in Denderhoutem. He married (2) Maria Van
Vaerenbergh 14 november 1718 in Denderhoutem. She died 23 oktober 1743 in Denderhoutem.

Children of Egidius Adriaens and Anna Lobijn are:


2 i. Catharina2 Adriaens. She married Jacobus Van Keymeulen.
+ 3 ii. Joannes Adriaens, born 19 februari 1712 in Denderhoutem; died 3 april 1775 in Denderhoutem.
+ 4 iii. Maria Adriaens.
5 iv. Petronella Adriaens.
6 v. Joanna Adriaens, born 30 november 1695 in Denderhoutem; died 3 januari 1698 in Denderhoutem.
7 vi. Petronella Adriaens, born 16 november 1697 in Denderhoutem. She married Petrus Vyverman.
8 vii. Petrus Adriaens, born 17 januari 1700 in Denderhoutem.
9 viii. Joannes Adriaens, born 16 oktober 1701 in Denderhoutem; died 6 september 1707 in Denderhoutem.
10 ix. Jacoba Adriaens, born 3 april 1705 in Denderhoutem; died 20 januari 1715 in Denderhoutem.
11 x. Judocus Adriaens, born 14 maart 1708 in Denderhoutem.
12 xi. Judoca Adriaens, born 23 april 1710 in Denderhoutem; died 23 januari 1729 in Denderhoutem.

Children of Egidius Adriaens and Maria Van Vaerenbergh are:


13 i. Joannes2 Adriaens.
+ 14 ii. Livina Adriaens, born Bet. 1721 - 1722.
15 iii. Anna-Catharina Adriaens, born Bet. 1723 - 1724.
16 iv. Joanna-Petronella Adriaens, born Bet. 1727 - 1728. She married Adrianus Van Den Storme.
17 v. Carolina Adriaens, born Bet. 1729 - 1730.
18 vi. Adrianus Adriaens, born 28 juli 1733 in Denderhoutem.
19 vii. Adriana Adriaens, born 1 december 1738 in Denderhoutem.

Generation No. 2
3. Joannes2 Adriaens (Egidius1 ) was born 19 februari 1712 in Denderhoutem, and died 3 april 1775 in
Denderhoutem. He married Joanna-Catharina Van Huylenbroeck 26 mei 1736 in Denderhoutem, daughter of
Cornelius Van Huylenbroeck and Clara Bullens. She was born 25 augustus 1716 in Denderhoutem, and died 4 mei
1806 in Denderhoutem.

Children of Joannes Adriaens and Joanna-Catharina Van Huylenbroeck are:


20 i. Clara3 Adriaens, born 6 juni 1737 in Denderhoutem; died Bef. 1788.
+ 21 ii. Egidius Adriaens, born 16 oktober 1739 in Denderhoutem; died 21 januari 1811 in Denderhoutem.
22 iii. Adrianus Adriaens, born 26 september 1741 in Denderhoutem; died 26 december 1814 in Denderhoutem.
23 iv. Catharina Adriaens, born 24 maart 1744 in Denderhoutem; died Bef. 1788.
24 v. Judocus Adriaens, born 3 februari 1746 in Denderhoutem; died 18 mei 1790 in Denderhoutem.
25 vi. Ignatius Adriaens, born 8 januari 1748 in Denderhoutem; died 3 juni 1809 in Denderhoutem.
26 vii. Joannes-Baptiste Adriaens, born 12 december 1752 in Denderhoutem; died Bef. 1788.
27 viii. Petrus-Franciscus Adriaens, born 14 februari 1761 in Denderhoutem.

4. Maria2 Adriaens (Egidius1) She married Livinus De Backer.

Children of Maria Adriaens and Livinus De Backer are:


28 i. Petrus3 De Backer, born Bef. 1722.
29 ii. Joanna De Backer, born Bef. 1723. She married Cornelius Van Paepegem.
30 iii. Catharina De Backer, born Bef. 1724. She married Petrus De Moor.
31 iv. Anthonius De Backer, born Bef. 1725.

194
32 v. Adrianus De Backer, born Bet. 1725 - 1726.
33 vi. Jacobus De Backer.

14. Livina2 Adriaens (Egidius1) was born Bet. 1721 - 1722. She married Adrianus Duym.

Children of Livina Adriaens and Adrianus Duym are:


+ 34 i. Egidius3 Duym, born 9 februari 1747 in Denderhoutem; died 6 juli 1803 in Denderhoutem.
+ 35 ii. Joannes-Baptiste Duym, born 17 november 1751 in Denderhoutem; died 15 juli 1837 in Denderhoutem.
+ 36 iii. Joanna-Catharina Duym, born 11 augustus 1761 in Denderhoutem; died 25 januari 1830 in Denderhoutem.

Generation No. 3
21. Egidius3 Adriaens (Joannes2, Egidius1 ) was born 16 oktober 1739 in Denderhoutem, and died 21 januari
1811 in Denderhoutem. He married Joanna Raes, daughter of Judocus-Ignatius-Alphonsius Raes and Joanna Van
Hespelgem. She was born 8 januari 1743 in Denderhoutem, and died 9 juli 1817 in Denderhoutem.

Children of Egidius Adriaens and Joanna Raes are:


+ 37 i. Joannes-Josephus4 Adriaens, born 19 mei 1766 in Denderhoutem; died 27 december 1822 in Denderhoutem.
38 ii. Joanna-Catharina Adriaens, born 19 januari 1769 in Denderhoutem.
+ 39 iii. Petronella Adriaens, born 30 december 1770 in Denderhoutem; died 8 februari 1834 in Denderhoutem.
+ 40 iv. Joanna-Maria Adriaens, born 24 november 1773 in Denderhoutem; died 11 juni 1821 in Denderhoutem.
+ 41 v. Maria-Magdalena Adriaens, born 23 november 1775 in Denderhoutem; died 23 juli 1817 in Denderhoutem.
42 vi. Victoria Adriaens, born 10 maart 1778 in Denderhoutem.
+ 43 vii. Cornelius Adriaens, born 30 december 1779 in Denderhoutem; died 15 april 1854 in Denderhoutem.
44 viii. Joannes Adriaens, born 24 juni 1782 in Denderhoutem; died 12 september 1783 in Denderhoutem.
+ 45 ix. Francisca Adriaens, born 11 april 1785 in Denderhoutem; died 19 april 1853 in Denderhoutem.

34. Egidius3 Duym (Livina2 Adriaens, Egidius1) was born 9 februari 1747 in Denderhoutem, and died 6 juli 1803
in Denderhoutem. He married Albertina Van Den Berghe 21 maart 1801 in Herlinckhove, daughter of Carolus Van
Den Berghe and Barbara De Pril. She was born 13 januari 1782 in Herlinckhove, and died 14 april 1855 in
Denderhoutem.

Children of Egidius Duym and Albertina Van Den Berghe are:


46 i. Josephus4 Duym, born 1804 in Denderhoutem; died in Denderhoutem.
47 ii. Maria Duym, born 12 januari 1804 in Herlinckhove; died in Herlinckhove.
+ 48 iii. Francisca Duym, born 12 januari 1804 in Herlinckhove; died 15 juli 1862 in Herlinckhove.

35. Joannes-Baptiste3 Duym (Livina2 Adriaens, Egidius1) was born 17 november 1751 in Denderhoutem, and
died 15 juli 1837 in Denderhoutem. He married Joanna Van Den Eynde 1782 in Ninove, daughter of Adrianus Van
Den Eynde and Anna-Marie Lievens. She was born 8 januari 1760 in Herlinckhove, and died 10 maart 1823 in
Denderhoutem.

Children of Joannes-Baptiste Duym and Joanna Van Den Eynde are:


+ 49 i. Barbara4 Duym, born 14 juni 1787 in Denderhoutem; died 31 maart 1857 in Denderhoutem.
+ 50 ii. Theresia Duym, born 2 maart 1789 in Denderhoutem; died 17 februari 1852 in Denderhoutem.
51 iii. Adrianus Duym, born 17 juli 1791 in Denderhoutem.
+ 52 iv. Franciscus Duym, born 11 juni 1793 in Denderhoutem; died 30 juni 1864 in Denderhoutem.
+ 53 v. Francisca Duym, born 10 november 1796 in Denderhoutem; died 20 oktober 1844 in Aalst.
+ 54 vi. Petrus Duym, born 6 september 1798 in Denderhoutem; died 17 maart 1866 in Denderhoutem.
55 vii. Amandus Duym, born 19 februari 1804 in Denderhoutem; died 21 februari 1804 in Denderhoutem.

36. Joanna-Catharina3 Duym (Livina2 Adriaens, Egidius1) was born 11 augustus 1761 in Denderhoutem, and
died 25 januari 1830 in Denderhoutem. She married (1) Joannes-Franciscus Goubert 1 februari 1785 in
Denderhoutem, son of Judocus Goubert and Petronella Scheerlinck. He was born 23 december 1756 in Denderhoutem,
and died 23 augustus 1803 in Denderhoutem. She married (2) Adrianus Van Schandevyl 28 juni 1804 in
Denderhoutem, son of Petrus-Joannes Schandevyl and Anna-Catharina Wynant. He was born 17 februari 1747 in
Denderhoutem, and died 7 september 1811 in Denderhoutem.

Children of Joanna-Catharina Duym and Joannes-Franciscus Goubert are:


+ 56 i. Petronella4 Goubert, born 21 mei 1786 in Denderhoutem; died 13 november 1835 in Denderhoutem.
+ 57 ii. Petrus Goubert, born 19 december 1787 in Denderhoutem; died 9 mei 1836 in Denderhoutem.
58 iii. Adriaan Goubert, born 18 augustus 1789 in Denderhoutem; died 24 november 1794 in Denderhoutem.

195
59 iv. Joannes-Baptiste Goubert, born 13 september 1793 in Denderhoutem; died 9 februari 1796 in Denderhoutem.
60 v. Francisca Goubert, born 25 februari 1796 in Denderhoutem; died 25 september 1801 in Denderhoutem.
61 vi. Therese Goubert, born 1797 in Denderhoutem; died 11 oktober 1816 in Denderhoutem.
62 vii. Joannes-Baptiste Goubert, born 1800 in Denderhoutem; died 14 januari 1812 in Denderhoutem.
+ 63 viii. Isabelle Goubert, born 23 december 1791 in Denderhoutem; died 7 mei 1826 in Denderhoutem.

Child of Joanna-Catharina Duym and Adrianus Van Schandevyl is:


64 i. Barbara4 Van Schandevyl, born 25 december 1805 in Denderhoutem; died 12 november 1821 in Denderhoutem.

Generation No.4
37. Joannes-Josephus4 Adriaens (Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 19 mei 1766 in Denderhoutem, and
died 27 december 1822 in Denderhoutem. He married Joanna Van De Velde, daughter of Petrus Van De Velde. She
was born 1768, and died 24 juli 1800 in Denderhoutem.

Children of Joannes-Josephus Adriaens and Joanna Van De Velde are:


+ 65 i. Egidius5 Adriaens, born 14 januari 1799 in Denderhoutem; died 17 oktober 1839 in Denderhoutem.
66 ii. Joannes-Baptiste Adriaens, born 8 juli 1800 in Denderhoutem; died 23 juli 1800 in Denderhoutem.

39. Petronella4 Adriaens (Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 30 december 1770 in Denderhoutem, and died 8
februari 1834 in Denderhoutem. She married Joannes-Baptiste De Nul, son of Adrianus De Nul and Adriana Prieels.
He was born 4 november 1770 in Denderhoutem, and died 8 juli 1828 in Denderhoutem.

Children of Petronella Adriaens and Joannes-Baptiste De Nul are:


+ 67 i. Constantia5 De Nul, born 8 november 1799 in Ninove; died 17 april 1871 in Denderhoutem.
+ 68 ii. Maria-Joanna De Nul, born 9 november 1799 in Denderhoutem; died 28 mei 1862 in Denderhoutem.
69 iii. Marie-Joanna De Nul, born 27 februari 1801 in Denderhoutem; died 28 februari 1801 in Denderhoutem.
+ 70 iv. Eleonora De Nul, born 1803 in Denderhoutem; died 6 oktober 1866 in Denderhoutem.
+ 71 v. Cornelius-Franciscus De Nul, born 15 februari 1804 in Denderhoutem; died 14 april 1879 in Denderhoutem.
+ 72 vi. Egidius De Nul, born 4 december 1805 in Denderhoutem; died 21 december 1878 in Denderhoutem.
73 vii. Livinus De Nul, born 29 januari 1808 in Denderhoutem; died 22 januari 1813 in Denderhoutem.
74 viii. Joannes-Baptiste De Nul, born 15 december 1810 in Denderhoutem; died 14 januari 1839 in Denderhoutem.

40. Joanna-Maria4 Adriaens (Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 24 november 1773 in Denderhoutem, and
died 11 juni 1821 in Denderhoutem. She married Joannes-Anthonius De Geyter 22 februari 1805 in Denderhoutem,
son of Cornelius De Geyter and Marie-Anne De Backer. He was born 13 maart 1777 in Denderhoutem, and died 20
februari 1862 in Denderhoutem.

Children of Joanna-Maria Adriaens and Joannes-Anthonius De Geyter are:


+ 75 i. Maria-Joanna5 De Geyter, born 30 november 1805 in Denderhoutem; died 11 april 1882 in Denderhoutem.
76 ii. Adrianus-Josephus De Geyter, born 28 oktober 1807 in Denderhoutem; died 28 november 1807 in
Denderhoutem.
77 iii. Marie-Francisca De Geyter, born 11 oktober 1809 in Denderhoutem; died 17 oktober 1858 in Denderhoutem.
78 iv. Franciscus De Geyter, born 16 maart 1812 in Denderhoutem; died 17 februari 1813 in Denderhoutem.
79 v. Maria-Therese De Geyter, born 26 april 1814 in Denderhoutem; died 21 december 1817 in Denderhoutem.
80 vi. Cecilia De Geyter, born 28 januari 1817 in Denderhoutem; died 29 december 1817 in Denderhoutem.

41. Maria-Magdalena4 Adriaens (Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 23 november 1775 in Denderhoutem,
and died 23 juli 1817 in Denderhoutem. She married Guilielmus De Backer 3 oktober 1811 in Denderhoutem, son of
Joannes De Backer and Maria Couck. He was born 4 december 1759 in Denderhoutem, and died 16 februari 1817 in
Denderhoutem.

Children of Maria-Magdalena Adriaens and Guilielmus De Backer are:


+ 81 i. Petronella5 De Backer, born 8 augustus 1812 in Denderhoutem; died 26 april 1896 in Denderhoutem.
+ 82 ii. Amandus De Backer, born 26 februari 1815 in Denderhoutem; died 17 september 1871 in Denderhoutem.

43. Cornelius4 Adriaens (Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 30 december 1779 in Denderhoutem, and died
15 april 1854 in Denderhoutem. He married Maria-Anna Van Der Ween 28 augustus 1810 in Denderleeuw,
daughter of Christianus Van Der Ween and Petronilla De Schryver. She was born 16 januari 1785 in Denderleeuw,
and died 5 december 1859 in Denderhoutem.

Children of Cornelius Adriaens and Maria-Anna Van Der Ween are:

196
+ 83 i. Adrianus-Ludovicus5 Adriaens, born 29 november 1807 in Denderhoutem.
+ 84 ii. Josephus Adriaens, born 24 januari 1811 in Denderhoutem; died 9 december 1897 in Denderhoutem.
+ 85 iii. Maria-Joanna Adriaens, born 15 oktober 1812 in Denderhoutem; died 4 september 1885 in Denderhoutem.
86 iv. Jan-Baptist Adriaens, born 31 augustus 1816 in Denderhoutem; died 1 juni 1818 in Denderhoutem.
87 v. Joanna-Maria Adriaens, born 1817 in Denderhoutem; died 1821 in Denderhoutem.
+ 88 vi. Bernardina Adriaens, born 24 januari 1822 in Denderhoutem; died 11 december 1851 in Denderhoutem.
89 vii. Melania Adriaens, born 18 april 1824 in Denderhoutem; died 27 december 1875 in Denderhoutem.
90 viii. Constantia Adriaens, born 18 juni 1826 in Denderhoutem; died 8 september 1897 in Denderhoutem. She
married Dominicus Van Den Steen 29 september 1860 in Denderhoutem; born 16 december 1814 in
Denderhoutem.

45. Francisca4 Adriaens (Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 11 april 1785 in Denderhoutem, and died 19
april 1853 in Denderhoutem. She married (1) Josephus Van Landuyt 24 juni 1814 in Denderhoutem, son of Livinus
Van Landuyt and Petronella Hoebeke. He was born 25 april 1765 in Denderhoutem, and died 5 juli 1824 in
Denderhoutem. She married (2) Franciscus Callebaut 23 juli 1811 in Denderhoutem, son of Joannes Callebaut and
Joanna Coppens. He was born 11 februari 1772 in Nieuwerkerken, and died 30 december 1812 in Denderhoutem.

Children of Francisca Adriaens and Josephus Van Landuyt are:


+ 91 i. Joannes-Baptiste5 Adriaens, born 28 januari 1809 in Denderhoutem; died 28 oktober 1879 in Denderhoutem.
+ 92 ii. Barbara Van Landuyt, born 5 april 1815 in Denderhoutem; died 5 november 1883 in Denderhoutem.
93 iii. Rosalia Van Landuyt, born 25 maart 1816 in Denderhoutem.
+ 94 iv. Amelia Van Landuyt, born 22 september 1817 in Denderhoutem; died 13 maart 1876 in Erembodegem.
95 v. Dorothea Van Landuyt, born 15 januari 1819 in Denderhoutem; died 27 maart 1835 in Denderhoutem.
96 vi. Amandus Van Landuyt, born 8 juli 1820 in Denderhoutem; died 13 augustus 1889 in Denderhoutem.
97 vii. Franciscus Van Landuyt, born 2 mei 1822 in Denderhoutem; died 1 mei 1823 in Denderhoutem.
98 viii. Maria-Joanna Van Landuyt, born 26 december 1824 in Denderhoutem.

48. Francisca4 Duym (Egidius3, Livina2 Adriaens, Egidius1) was born 12 januari 1804 in Herlinckhove, and died
15 juli 1862 in Herlinckhove. She married Livinus De Doncker 19 december 1829 in Denderhoutem, son of Judocus
De Doncker and Petronella Van Muylem. He was born 4 januari 1806 in Denderhoutem, and died 26 april 1869 in
Denderhoutem.

Children of Francisca Duym and Livinus De Doncker are:


99 i. Frans5 De Doncker, born 8 januari 1831 in Denderhoutem; died 26 juli 1850 in Denderhoutem.
100 ii. Maria-Theresia De Doncker, born 10 juni 1832 in Denderhoutem; died 28 augustus 1865 in Denderhoutem.
101 iii. Marie-Joanna De Doncker, born 4 maart 1834 in Denderhoutem; died 14 oktober 1846 in Denderhoutem.
102 iv. Petrus-Joannes De Doncker, born 17 oktober 1835 in Denderhoutem; died 2 november 1835 in Denderhoutem.
103 v. Rosalia De Doncker, born 29 december 1836 in Denderhoutem.
104 vi. Rosalia De Doncker, born 11 april 1839 in Denderhoutem.
+ 105 vii. Maria-Sidonia De Doncker, born 11 april 1839 in Denderhoutem; died 14 januari 1894 in Denderhoutem.

49. Barbara4 Duym (Joannes-Baptiste3, Livina2 Adriaens, Egidius1) was born 14 juni 1787 in Denderhoutem, and
died 31 maart 1857 in Denderhoutem. She married Cornelius Goubert 20 januari 1814 in Denderhoutem, son of
Joannes-Baptiste Goubert and Anna-Catharina Baeyens. He was born 9 januari 1783 in Denderhoutem, and died 19
januari 1848 in Denderhoutem.

Children of Barbara Duym and Cornelius Goubert are:


106 i. Marie-Judoca5 Goubert, born 7 januari 1815 in Denderhoutem; died 12 januari 1815 in Denderhoutem.
107 ii. Franciscus Goubert, born 21 februari 1816 in Denderhoutem; died 28 april 1890 in Denderhoutem.
+ 108 iii. Marie-Judoca Goubert, born 13 september 1817 in Denderhoutem; died 31 januari 1882 in Outer.
+ 109 iv. Bernardina Goubert, born 23 juli 1819 in Denderhoutem; died 16 februari 1898 in Denderhoutem.
110 v. Amelia Goubert, born 23 december 1821 in Denderhoutem; died 1 juni 1832 in Denderhoutem.
+ 111 vi. Maria-Therese Goubert, born 4 mei 1824 in Denderhoutem; died 19 december 1886 in Denderhoutem.
112 vii. Albertina Goubert, born 19 oktober 1830 in Denderhoutem; died 25 januari 1910 in Denderhoutem.

50. Theresia4 Duym (Joannes-Baptiste3, Livina2 Adriaens, Egidius1) was born 2 maart 1789 in Denderhoutem,
and died 17 februari 1852 in Denderhoutem. She married Joannes Van Der Straeten 20 november 1818 in
Denderhoutem, son of Judocus Van Der Straeten and Joanna Moock. He was born 21 oktober 1782 in Denderhoutem,
and died 10 juli 1842 in Denderhoutem.

Children of Theresia Duym and Joannes Van Der Straeten are:


113 i. Constant5 Duym-Van Der Straeten, born 19 november 1811 in Denderhoutem.
+ 114 ii. Marie-Josepha Van Der Straeten, born 18 januari 1819 in Denderhoutem; died 4 maart 1892 in Denderhoutem.
+ 115 iii. Franciscus Van Der Straeten, born 5 januari 1820 in Denderhoutem; died 21 januari 1884 in Denderhoutem.

197
+ 116 iv. Amelia Van Der Straeten, born 17 oktober 1821 in Denderhoutem; died 29 september 1896 in Denderhoutem.
117 v. Dominicus Van Der Straeten, born 30 november 1823 in Denderhoutem; died 19 maart 1838 in Denderhoutem.
118 vi. Coleta Van Der Straeten, born 3 maart 1826 in Denderhoutem; died 2 maart 1830 in Denderhoutem.
119 vii. Nathalia Van Der Straeten, born 25 juli 1828 in Denderhoutem; died 27 februari 1830 in Denderhoutem.
120 viii. Amandus Van Der Straeten, born 22 december 1830 in Denderhoutem; died 28 maart 1837 in Denderhoutem.
+ 121 ix. Constantinus Van Der Straeten, born 31 december 1832 in Denderhoutem; died 20 januari 1894 in
Denderhoutem.

52. Franciscus4 Duym (Joannes-Baptiste3, Livina2 Adriaens, Egidius1) was born 11 juni 1793 in Denderhoutem,
and died 30 juni 1864 in Denderhoutem. He married Maria Raes 19 maart 1822 in Denderhoutem, daughter of
Cornelius Raes and Joanna Van Den Eynde. She was born 9 september 1794 in Denderhoutem, and died 22 april 1862
in Denderhoutem.

Children of Franciscus Duym and Maria Raes are:


122 i. Joannes-Baptiste5 Duym, born 26 december 1822 in Denderhoutem; died 21 september 1890 in Denderhoutem.
123 ii. Constant Duym, born 24 januari 1824 in Denderhoutem; died 24 mei 1824 in Denderhoutem.
124 iii. Josephus-Amandus Duym, born 18 maart 1825 in Denderhoutem; died 15 juli 1908 in Denderhoutem.
125 iv. Felicitas Duym, born 23 februari 1827 in Denderhoutem; died 14 december 1855 in Denderhoutem.
+ 126 v. Nathalia Duym, born 12 september 1830 in Denderhoutem; died 8 december 1899 in Denderhoutem.
127 vi. Marie-Theresia Duym, born 2 maart 1832 in Denderhoutem; died 12 juni 1834 in Denderhoutem.
128 vii. Theresia Duym, born 2 februari 1836 in Denderhoutem; died 9 juli 1898 in Denderhoutem.

53. Francisca4 Duym (Joannes-Baptiste3, Livina2 Adriaens, Egidius1) was born 10 november 1796 in
Denderhoutem, and died 20 oktober 1844 in Aalst. She married Dominicus Beeckman 18 november 1818 in
Denderhoutem, son of Judocus Beeckman and Maria-Theresia-Carolina Wynant. He was born 4 augustus 1795 in
Denderhoutem, and died 28 december 1845 in Aalst.

Children of Francisca Duym and Dominicus Beeckman are:


129 i. Amelia5 Beeckman, born 18 november 1819 in Denderhoutem.
130 ii. Felicia Beeckman, born 27 augustus 1822 in Denderhoutem.
131 iii. Martha Beeckman, born 21 maart 1824 in Denderhoutem; died 16 november 1832 in Denderhoutem.
132 iv. Maria-Catharina Beeckman, born 25 december 1825 in Denderhoutem.
133 v. Franciscus Beeckman, born 14 juni 1828 in Denderhoutem; died 30 april 1860 in Halmond, NL. He married
Anna-Elisabeth Luyben 30 april 1860 in Halmond, NL.
134 vi. Carolus-Ludovicus Beeckman, born 15 juni 1833 in Denderhoutem.
135 vii. Petrus-Amandus Beeckman, born 13 maart 1836 in Denderhoutem.

54. Petrus4 Duym (Joannes-Baptiste3, Livina2 Adriaens, Egidius1) was born 6 september 1798 in Denderhoutem,
and died 17 maart 1866 in Denderhoutem. He married (1) Marie-Anne Van Der Haegen 2 mei 1825 in Nederhasselt.
He married (2) Maria-Elisa Van Den Driessche 19 juni 1829 in Kerksken, daughter of Judocus Van Den Driessche
and Albertina Geerts. She was born 18 december 1806 in Denderhoutem, and died 29 mei 1846 in Denderhoutem.

Children of Petrus Duym and Maria-Elisa Van Den Driessche are:


+ 136 i. Amelia5 Duym, born 12 maart 1830 in Denderhoutem; died 25 november 1869 in Denderhoutem.
137 ii. Barbara Duym, born 7 juli 1833 in Denderhoutem. She married (1) Silverius Adriaens Hameryck 2 juni 1869 in
Denderhoutem; born 22 december 1826 in Denderhoutem; died 24 april 1884 in Denderhoutem. She married
(2) Petrus-Joannes Buyl 11 maart 1885 in Denderhoutem; born 16 september 1841 in Denderhoutem; died 29
december 1907 in Denderhoutem.
138 iii. Theresia Duym, born 5 september 1835 in Denderhoutem; died 19 februari 1901 in Denderhoutem.
+ 139 iv. Maria-Josepha Duym, born 3 maart 1837 in Denderhoutem.
140 v. Columba Duym, born 28 mei 1839 in Denderhoutem; died 19 september 1842 in Denderhoutem.

56. Petronella4 Goubert (Joanna-Catharina3 Duym, Livina2 Adriaens, Egidius1) was born 21 mei 1786 in
Denderhoutem, and died 13 november 1835 in Denderhoutem. She married Dominicus De Bruyn 4 juni 1813 in
Denderhoutem, son of Joannes De Bruyn and Anna-Maria Sienaert. He was born 9 oktober 1782 in Denderhoutem, and
died 23 februari 1876 in Denderhoutem.

Children of Petronella Goubert and Dominicus De Bruyn are:


+ 141 i. Jacobus5 De Bruyn, born 12 maart 1814 in Denderhoutem; died 31 mei 1875 in Denderhoutem.
142 ii. Petrus De Bruyn, born 4 oktober 1815 in Denderhoutem; died 1 november 1815 in Denderhoutem.
143 iii. Petrus De Bruyn, born 13 oktober 1816 in Denderhoutem; died 8 november 1816 in Denderhoutem.
144 iv. Franciscus De Bruyn, born 13 november 1817 in Denderhoutem; died 1 maart 1887 in Denderhoutem.
145 v. Louis De Bruyn, born 25 september 1819 in Denderhoutem.
146 vi. Frans De Bruyn, born 3 november 1821 in Denderhoutem.
+ 147 vii. Josephus De Bruyn, born 23 december 1823 in Denderhoutem; died 8 juli 1890 in Denderhoutem.
148 viii. Marie-Theresia De Bruyn, born 23 december 1823 in Denderhoutem.

198
+ 149 ix. Theresia De Bruyn, born 13 april 1826 in Denderhoutem; died 23 november 1893 in Denderhoutem.
150 x. Jan-Baptist De Bruyn, born 5 augustus 1829 in Denderhoutem. He married Nathalia Van Der Haegen 30
oktober 1866 in Aspelare.

57. Petrus4 Goubert (Joanna-Catharina3 Duym, Livina2 Adriaens, Egidius1) was born 19 december 1787 in
Denderhoutem, and died 9 mei 1836 in Denderhoutem. He married Isabelle Wauters 12 november 1818 in
Denderhoutem, daughter of Joannes Wauters and Anna-Catharina Cools. She was born 22 maart 1785 in
Denderwindeke, and died 8 januari 1834 in Denderhoutem.

Children of Petrus Goubert and Isabelle Wauters are:


151 i. Dominicus5 Goubert, born 28 januari 1819 in Denderhoutem; died 8 augustus 1885 in Denderhoutem.
+ 152 ii. Barbara Goubert, born 8 oktober 1822 in Denderhoutem.
+ 153 iii. Franciscus Goubert, born 24 september 1826 in Denderhoutem; died 3 juli 1873 in Denderhoutem.

63. Isabelle4 Goubert (Joanna-Catharina3 Duym, Livina2 Adriaens, Egidius1) was born 23 december 1791 in
Denderhoutem, and died 7 mei 1826 in Denderhoutem. She married Alexius-Josephus De Prez 8 augustus 1816 in
Denderhoutem, son of Joannes-Josephus De Prez and Anna-Maria Van Den Neck. He was born 1788 in Vloesberg, and
died 1 juni 1855 in Denderhoutem.

Children of Isabelle Goubert and Alexius-Josephus De Prez are:


154 i. Angelina5 De Prez, born 7 juni 1816 in Denderhoutem; died 24 september 1833 in Denderhoutem.
155 ii. Marie-Theresia De Prez, born 10 januari 1819 in Denderhoutem; died 2 oktober 1841 in Denderhoutem.
+ 156 iii. Petrus De Prez, born 28 december 1820 in Denderhoutem; died 11 augustus 1877 in Denderhoutem.
+ 157 iv. Franciscus De Prez, born 19 april 1823 in Denderhoutem; died 23 juni 1888 in Denderhoutem.
158 v. Rosalia De Prez, born 20 april 1826 in Denderhoutem; died 16 februari 1828 in Denderhoutem.

Generation No. 5
65. Egidius5 Adriaens (Joannes-Josephus4, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 14 januari 1799 in
Denderhoutem, and died 17 oktober 1839 in Denderhoutem. He married Maria-Elisabeth Van Belle 8 februari 1823
in Denderhoutem, daughter of Jan-Baptist Van Belle and Maria-Elisabeth De Lobbel. She was born 1794 in
Borchtlombeek, and died 30 oktober 1869 in Denderhoutem.

Children of Egidius Adriaens and Maria-Elisabeth Van Belle are:


159 i. Joanna-Maria6 Adriaens, born 1823; died 2 december 1906 in Denderhoutem.
+ 160 ii. Cornelius-Franciscus Adriaens, born 28 juli 1827 in Denderhoutem; died 29 december 1901 in Denderhoutem.
161 iii. Maria-Theresia Adriaens, born 3 december 1829 in Denderhoutem; died 16 juni 1845 in Denderhoutem.
162 iv. Maria-Joanna Adriaens, born 17 juli 1834 in Denderhoutem; died 30 augustus 1874 in Denderhoutem. She
married Alexander Van Rossen 1852 in Denderhoutem.

67. Constantia5 De Nul (Petronella4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 8 november 1799 in
Ninove, and died 17 april 1871 in Denderhoutem. She married Joannes-Baptiste Van Der Biest 29 oktober 1834 in
Denderhoutem, son of Franciscus Van Der Biest and Maria-Petronella Van Snick. He was born 15 januari 1807 in
Nederhasselt.

Children of Constantia De Nul and Joannes-Baptiste Van Der Biest are:


163 i. Petrus-Amandus6 Van Der Biest, born 6 februari 1835 in Denderhoutem.
+ 164 ii. Maria-Josepha Van Der Biest, born 6 december 1836 in Denderhoutem; died 12 september 1872 in
Denderhoutem.

68. Maria-Joanna5 De Nul (Petronella4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 9 november 1799 in
Denderhoutem, and died 28 mei 1862 in Denderhoutem. She married (1) Franciscus Van Der Biest 11 november
1825 in Denderhoutem, son of Jan-Baptist Van Der Biest and Marie-Theresia De Mulder. He was born 5 december
1782 in Aspelare, and died 11 februari 1841 in Denderhoutem. She married (2) Petrus De Rouck 10 augustus 1843 in
Denderhoutem, son of Constantinus De Rouck and Anna-Catharina Agneessens. He was born 22 december 1787 in
Aspelare.

Children of Maria-Joanna De Nul and Franciscus Van Der Biest are:


165 i. Egidius6 Van Der Biest, born 24 februari 1826 in Denderhoutem; died 17 juni 1848 in Denderhoutem.
166 ii. Marie-Theresia Van Der Biest, born 18 november 1827 in Denderhoutem.
167 iii. Constantia Van Der Biest, born 26 november 1829 in Denderhoutem; died 24 april 1830 in Denderhoutem.
+ 168 iv. Virginia Van Der Biest, born 20 december 1831 in Denderhoutem.

199
169 v. Antonia Van Der Biest, born 17 januari 1834 in Denderhoutem; died 27 februari 1894 in Denderhoutem. She
married Dominicus Chiau 5 maart 1880 in Denderhoutem; born 2 november 1828 in Kerksken; died 12 oktober
1904 in Denderhoutem.
+ 170 vi. Maria-Judoca Van Der Biest, born 2 februari 1836 in Denderhoutem.
171 vii. Joanna-Francisca Van Der Biest, born 1 december 1837 in Denderhoutem.
172 viii. Victorina Van Der Biest, born 3 mei 1839 in Denderhoutem.

70. Eleonora5 De Nul (Petronella4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 1803 in Denderhoutem, and
died 6 oktober 1866 in Denderhoutem. She married Charles Monsieur Bael 7 december 1827 in Denderhoutem, son
of Joannes-Baptiste Bael and Berlinde Monsieur. He was born 6 juni 1801 in Denderhoutem, and died 29 november
1849 in Denderhoutem.

Children of Eleonora De Nul and Charles Monsieur Bael are:


173 i. Petrus-Amandus6 Bael, born 6 februari 1825 in Denderhoutem; died 19 mei 1887 in Haaltert. He married
Sophia Tourriani 15 februari 1851 in Haaltert.
174 ii. Rosalia Bael, born 8 oktober 1828 in Denderhoutem; died 29 april 1830 in Denderhoutem.
+ 175 iii. Joanna Bael, born 1830 in Denderhoutem.
+ 176 iv. Constantia Bael, born 19 januari 1830 in Denderhoutem.
177 v. Benedictus Bael, born 9 februari 1834 in Denderhoutem; died 2 mei 1838 in Denderhoutem.
+ 178 vi. Amelia Bael, born 14 februari 1836 in Denderhoutem; died 4 november 1888 in Denderhoutem.
+ 179 vii. Virginia Bael, born 29 september 1838; died 6 februari 1866 in Denderhoutem.
180 viii. Marie-Theresia Bael, born 4 juni 1839 in Denderhoutem.
181 ix. Marie-Josepha Bael, born 24 december 1840 in Denderhoutem.
182 x. Theresia Bael, born 19 november 1845 in Denderhoutem; died 21 maart 1865 in Denderhoutem.
183 xi. Marie-Josepha Bael, born 1847 in Denderhoutem; died 15 januari 1867 in Denderhoutem.
+ 184 xii. Joannes-Baptiste Bael, born 21 december 1831 in Denderhoutem; died 20 februari 1907 in Denderhoutem.

71. Cornelius-Franciscus5 De Nul (Petronella4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 15 februari 1804
in Denderhoutem, and died 14 april 1879 in Denderhoutem. He married Maria-Josepha Adriaens 28 november 1843
in Denderhoutem, daughter of Cornelius Adriaens and Berlindis Van De Waeter. She was born 26 maart 1819 in
Denderhoutem, and died 19 november 1896 in Denderhoutem.

Children of Cornelius-Franciscus De Nul and Maria-Josepha Adriaens are:


+ 185 i. Rosalia6 De Nul, born 22 maart 1844 in Denderhoutem; died 26 november 1888 in Denderhoutem.
186 ii. Clementia De Nul, born 2 mei 1848 in Denderhoutem; died 9 mei 1848 in Denderhoutem.
187 iii. Petrus De Nul, born 18 juli 1849 in Denderhoutem.
188 iv. Desir De Nul, born 13 juni 1852 in Denderhoutem; died 10 oktober 1853 in Denderhoutem.
+ 189 v. Joanna-Catharina De Nul, born 14 oktober 1854 in Denderhoutem.
190 vi. Daniel De Nul, born 27 april 1858 in Denderhoutem; died 27 mei 1859 in Denderhoutem.

72. Egidius5 De Nul (Petronella4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 4 december 1805 in
Denderhoutem, and died 21 december 1878 in Denderhoutem. He married Melania De Veylder 23 september 1840 in
Erembodegem. She was born 26 mei 1818 in Erembodegem, and died 10 november 1896 in Denderhoutem.

Children of Egidius De Nul and Melania De Veylder are:


+ 191 i. Philomena6 De Nul, born 5 september 1841 in Erembodegem.
192 ii. Jedoinie De Nul, born 16 maart 1843 in Denderhoutem.
193 iii. Constantia De Nul, born 13 februari 1845 in Denderhoutem.
+ 194 iv. Joannes-Baptiste De Nul, born 12 oktober 1847 in Denderhoutem.
+ 195 v. Amandus De Nul, born 26 mei 1851 in Denderhoutem.
196 vi. Carolus-Lodewijk De Nul, born 13 februari 1862 in Denderhoutem.

75. Maria-Joanna5 De Geyter (Joanna-Maria4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 30 november
1805 in Denderhoutem, and died 11 april 1882 in Denderhoutem. She married Benedictus Sienaert 15 december 1832
in Denderhoutem, son of Judocus Sienaert and Florentina De Nul. He was born 18 september 1802 in Denderhoutem,
and died 12 januari 1880 in Denderhoutem.

Children of Maria-Joanna De Geyter and Benedictus Sienaert are:


+ 197 i. Bernardina6 Sienaert, born 12 februari 1840 in Denderhoutem; died 6 november 1909 in Denderhoutem.
198 ii. Jan-Baptist Sienaert, born 9 september 1841 in Denderhoutem.
199 iii. Maria-Theresia Sienaert, born 15 januari 1843 in Denderhoutem; died 4 augustus 1857 in Denderhoutem.
+ 200 iv. Joannes-Baptiste Sienaert, born 14 februari 1845 in Denderhoutem.
201 v. Florentina Sienaert, born 30 augustus 1847 in Denderhoutem; died 28 januari 1898 in Denderhoutem.
+ 202 vi. Victoria Sienaert, born 16 juni 1851 in Denderhoutem; died 6 januari 1884 in Denderhoutem.

200
81. Petronella5 De Backer (Maria-Magdalena4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 8 augustus 1812
in Denderhoutem, and died 26 april 1896 in Denderhoutem. She married Dominicus-Bernardus Sterck 22 augustus
1839 in Denderhoutem, son of Petrus-Joannes Sterck and Theresia Sterck. He was born 14 september 1809 in
Denderhoutem, and died 13 november 1886 in Denderhoutem.

Children of Petronella De Backer and Dominicus-Bernardus Sterck are:


203 i. Jeanne-Marie6 Sterck, born 6 september 1841 in Denderhoutem; died 4 september 1869 in Brugge.
204 ii. Petrus Sterck, born 30 december 1843 in Denderhoutem; died 22 november 1846 in Denderhoutem.
+ 205 iii. Josephus Sterck, born 16 mei 1846 in Denderhoutem.
206 iv. Jan-Baptist Sterck, born 4 maart 1850 in Denderhoutem; died 30 november 1855 in Denderhoutem.
+ 207 v. Octavia Sterck, born 11 december 1851 in Denderhoutem; died 21 juli 1896 in Denderhoutem.

82. Amandus5 De Backer (Maria-Magdalena4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 26 februari 1815
in Denderhoutem, and died 17 september 1871 in Denderhoutem. He married Bernardina D'Hondt 31 mei 1848 in
Denderhoutem, daughter of Constantinus D'Hondt and Maria-Josepha Cromphaut. She was born 28 juni 1814 in
Denderhoutem, and died 15 november 1863 in Denderhoutem.

Children of Amandus De Backer and Bernardina D'Hondt are:


+ 208 i. Amelia6 De Backer, born 2 maart 1849 in Denderhoutem; died 26 maart 1911 in Denderhoutem.
+ 209 ii. Adelaide De Backer, born 24 januari 1852 in Denderhoutem.
210 iii. Franciscus De Backer, born 11 september 1856 in Denderhoutem; died 16 december 1881 in Denderhoutem.

83. Adrianus-Ludovicus5 Adriaens (Cornelius4, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 29 november 1807 in
Denderhoutem. He married Bernardina Raes 30 juni 1838 in Denderhoutem, daughter of Egidius Raes and Adriana
Van Landuyt. She was born 10 november 1811 in Denderhoutem, and died 6 juni 1887 in Denderhoutem.

Children of Adrianus-Ludovicus Adriaens and Bernardina Raes are:


211 i. Maria-Theresia6 Adriaens, born 20 mei 1840 in Denderhoutem.
212 ii. Philomena Adriaens, born 1841 in Denderhoutem; died 8 augustus 1844 in Denderhoutem.
213 iii. Constantinus Adriaens, born 22 juni 1841 in Denderhoutem.

84. Josephus5 Adriaens (Cornelius4, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 24 januari 1811 in Denderhoutem,
and died 9 december 1897 in Denderhoutem. He married Cecilia Brewee 3 oktober 1838 in Denderhoutem, daughter
of Judocus Brewee and Marie-Francisca Van Der Smissen. She was born 19 december 1811 in Denderhoutem, and
died 26 september 1879 in Denderhoutem.

Children of Josephus Adriaens and Cecilia Brewee are:


214 i. Dominicus6 Adriaens, born 17 december 1839 in Denderhoutem.
+ 215 ii. Constantinus Adriaens, born 18 februari 1842 in Denderhoutem; died 23 juni 1928 in Denderhoutem.
+ 216 iii. Amandus Adriaens, born 23 februari 1844 in Denderhoutem.
217 iv. Rosalia Adriaens, born 5 januari 1846 in Denderhoutem.
218 v. Maria-Catharina Adriaens, born 20 maart 1850 in Denderhoutem.
219 vi. Naamloos Adriaens, born 31 maart 1853 in Denderhoutem; died 31 maart 1853 in Denderhoutem.
220 vii. Desiderius Adriaens, born 14 maart 1855 in Denderhoutem.

85. Maria-Joanna5 Adriaens (Cornelius4, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 15 oktober 1812 in
Denderhoutem, and died 4 september 1885 in Denderhoutem. She married Alexander Van Boven 6 oktober 1852 in
Denderhoutem, son of Franciscus Van Boven and Barbara Antheunis. He was born 21 januari 1818 in Aaigem, and
died 29 oktober 1899 in Denderhoutem.

Children of Maria-Joanna Adriaens and Alexander Van Boven are:


221 i. Naamloos6 Van Boven, born 27 september 1853 in Denderhoutem; died 27 september 1853 in Denderhoutem.
222 ii. Desir Van Boven, born 24 april 1856 in Denderhoutem; died 30 mei 1862 in Denderhoutem.
223 iii. Naamloos Van Boven, born 24 april 1856 in Denderhoutem; died 24 april 1856 in Denderhoutem.
224 iv. Clementia Van Boven, born 17 september 1857 in Denderhoutem; died 24 mei 1862 in Denderhoutem.

88. Bernardina5 Adriaens (Cornelius4, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 24 januari 1822 in Denderhoutem,
and died 11 december 1851 in Denderhoutem. She married Donatus Scheerlinck 19 februari 1851 in Denderhoutem,
son of Petrus-Joannes Scheerlinck and Joanna De Pelsmaeker. He was born 16 mei 1816 in Denderhoutem, and died 6
maart 1894 in Denderhoutem.

Child of Bernardina Adriaens and Donatus Scheerlinck is:


225 i. Naamloos6 Scheerlinck, born 8 december 1851 in Denderhoutem; died 8 december 1851 in Denderhoutem.

201
91. Joannes-Baptiste5 Adriaens (Francisca4, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 28 januari 1809 in
Denderhoutem, and died 28 oktober 1879 in Denderhoutem. He married Isabella Wynant 17 juni 1856 in
Denderhoutem, daughter of Franciscus Wynant and Adriana Goossens. She was born 23 februari 1825 in
Denderhoutem, and died 18 juni 1881 in Denderhoutem.

Children of Joannes-Baptiste Adriaens and Isabella Wynant are:


226 i. Constantinus6 Wynant, born 7 december 1849 in Denderhoutem.
227 ii. Antonia Wynant, born 19 oktober 1852 in Denderhoutem; died 28 december 1876 in Denderhoutem.
+ 228 iii. Augustus Adriaens, born 6 december 1856 in Denderhoutem.
+ 229 iv. Dominicus Adriaens, born 4 maart 1859 in Denderhoutem.
+ 230 v. Ludovica Adriaens, born 5 januari 1862 in Denderhoutem; died 30 maart 1944 in Denderleeuw.
231 vi. Carolus-Ludovicus Adriaens, born 27 juli 1864 in Denderhoutem; died 8 januari 1934 in Denderhoutem.
+ 232 vii. Amandus Adriaens, born 15 juni 1867 in Denderhoutem.

92. Barbara5 Van Landuyt (Francisca4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 5 april 1815 in
Denderhoutem, and died 5 november 1883 in Denderhoutem. She married Petrus-Joannes Van Der Stockt 19
augustus 1850 in Denderhoutem, son of Adrianus Van Den Stock and Maria-Judoca Callebaut. He was born 21 mei
1800 in Denderhoutem.

Children of Barbara Van Landuyt and Petrus-Joannes Van Der Stockt are:
+ 233 i. Maria-Louise6 Van Der Stockt, born 30 april 1852 in Denderhoutem; died 29 januari 1899 in Geel.
234 ii. Petrus-Frans Van Den Stockt, born 30 april 1852 in Denderhoutem.
235 iii. Petrus-Amandus Van Den Stockt, born 28 februari 1856 in Denderhoutem; died 20 april 1862 in Denderhoutem.

94. Amelia5 Van Landuyt (Francisca4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 22 september 1817 in
Denderhoutem, and died 13 maart 1876 in Erembodegem.

Child of Amelia Van Landuyt is:


236 i. Rosalia6 Van Landuyt, born 2 oktober 1842 in Denderhoutem; died 9 oktober 1853 in Denderhoutem.

105. Maria-Sidonia5 De Doncker (Francisca4 Duym, Egidius3, Livina2 Adriaens, Egidius1) was born 11 april
1839 in Denderhoutem, and died 14 januari 1894 in Denderhoutem. She married Gaugericus Coppens 11 mei 1864 in
Denderhoutem. He was born 10 april 1831 in Haaltert, and died 21 maart 1895 in Denderhoutem.

Children of Maria-Sidonia De Doncker and Gaugericus Coppens are:


237 i. Marie-Leonia6 Coppens, born 24 januari 1865 in Denderhoutem.
238 ii. Marie-Josephina Coppens, born 17 februari 1866 in Denderhoutem; died 3 april 1930 in Denderhoutem.
+ 239 iii. Maria-Joanna Coppens, born 22 mei 1868 in Denderhoutem; died 11 augustus 1908 in Denderhoutem.
+ 240 iv. Benedictus Coppens, born 3 oktober 1870 in Denderhoutem; died 18 november 1945 in Denderhoutem.
241 v. Petrus-Joannes Coppens, born 4 januari 1874 in Denderhoutem; died 4 december 1924 in Erembodegem. He
married (1) Maria-Celina Coppens. He married (2) Joanna-Hortensia Coppens 20 februari 1923 in
Erembodegem.
242 vi. Jan-Baptist-Ren Coppens, born 7 februari 1878 in Denderhoutem; died 25 januari 1929 in Denderhoutem.

108. Marie-Judoca5 Goubert (Barbara4 Duym, Joannes-Baptiste3, Livina2 Adriaens, Egidius1) was born 13
september 1817 in Denderhoutem, and died 31 januari 1882 in Outer. She married Constantinus De Bodt 28 augustus
1839 in Denderhoutem, son of Joannes-Baptiste De Bodt and Brigitte Raes. He was born 3 januari 1810 in Outer, and
died 12 april 1881 in Denderhoutem.

Children of Marie-Judoca Goubert and Constantinus De Bodt are:


243 i. Marie-Josepha6 De Bodt, born 23 mei 1840 in Denderhoutem. She married Jan-Baptist De Cooman 13
november 1867 in Outer.
244 ii. Petrus De Bodt, born 19 november 1843 in Outer; died 30 juli 1880 in Outer.
245 iii. Berlinde De Bodt, born 7 juni 1845 in Outer. She married Frans Matthys 6 mei 1874 in Outer.
246 iv. Pieter-Amand De Bodt, born 25 september 1848 in Outer. He married Adeline Raes 2 juni 1880 in Outer.
247 v. Maria-Theresia De Bodt, born 1855 in Outer; died 20 maart 1879 in Outer.
248 vi. Maria-Mathilde De Bodt, born 20 juni 1858 in Outer. She married Pieter-Jan De Saedeleer 7 april 1880 in
Outer.

109. Bernardina5 Goubert (Barbara4 Duym, Joannes-Baptiste3, Livina2 Adriaens, Egidius1) was born 23 juli 1819
in Denderhoutem, and died 16 februari 1898 in Denderhoutem. She married Franciscus Eeman 3 mei 1845 in
Denderhoutem, son of Petrus Eeman and Florentina Craenhals. He was born 9 november 1812 in Denderhoutem, and
died 2 april 1887 in Denderhoutem.

Children of Bernardina Goubert and Franciscus Eeman are:

202
+ 249 i. Nathalia6 Eeman, born 10 maart 1846 in Denderhoutem.
+ 250 ii. Charles-Louis Eeman, born 21 december 1848 in Denderhoutem.

111. Maria-Therese5 Goubert (Barbara4 Duym, Joannes-Baptiste3, Livina2 Adriaens, Egidius1) was born 4 mei
1824 in Denderhoutem, and died 19 december 1886 in Denderhoutem. She married Josephus De Bruyn 8 augustus
1857 in Denderhoutem, son of Dominicus De Bruyn and Petronella Goubert. He was born 23 december 1823 in
Denderhoutem, and died 8 juli 1890 in Denderhoutem.

Children of Maria-Therese Goubert and Josephus De Bruyn are:


251 i. Felix6 De Bruyn, born 23 augustus 1858 in Denderhoutem.
+ 252 ii. Franciscus De Bruyn, born 7 maart 1861 in Denderhoutem.
+ 253 iii. Adelaide De Bruyn, born 27 februari 1864 in Denderhoutem; died 27 maart 1902 in Denderhoutem.

114. Marie-Josepha5 Van Der Straeten (Theresia4 Duym, Joannes-Baptiste3, Livina2 Adriaens, Egidius1) was
born 18 januari 1819 in Denderhoutem, and died 4 maart 1892 in Denderhoutem. She married Petrus-Amandus
Steppe 20 april 1844 in Denderhoutem, son of Franciscus Steppe and Bernardina Eeman. He was born 26 mei 1814 in
Denderhoutem, and died 22 december 1882 in Denderhoutem.

Children of Marie-Josepha Van Der Straeten and Petrus-Amandus Steppe are:


254 i. Maria-Theresia6 Steppe, born 25 januari 1845 in Denderhoutem; died 11 september 1897 in Denderhoutem. She
married Joannes-Baptiste Scheerlinck 12 juli 1876 in Denderhoutem; born 17 januari 1835 in Denderhoutem;
died 29 juni 1906 in Denderhoutem.
255 ii. Petrus-Joseph Steppe, born 23 mei 1846 in Denderhoutem; died 23 maart 1858 in Denderhoutem.
+ 256 iii. Petrus-Joannes Steppe, born 10 mei 1848 in Denderhoutem; died 17 december 1925 in Welle.
257 iv. Frans Steppe, born 21 februari 1850 in Denderhoutem.
+ 258 v. Carolus-Ludovicus Steppe, born 6 maart 1852 in Denderhoutem; died 27 april 1912 in Denderhoutem.
259 vi. August Steppe, born 17 oktober 1853 in Denderhoutem; died 17 januari 1913 in Denderhoutem.
260 vii. Camille Steppe, born 18 oktober 1855 in Denderhoutem; died 17 januari 1857 in Denderhoutem.
261 viii. Camille Steppe, born 1 januari 1858 in Denderhoutem; died 31 maart 1922 in Denderhoutem.
262 ix. Maria-Delphina Steppe, born 3 november 1860 in Denderhoutem.

115. Franciscus5 Van Der Straeten (Theresia4 Duym, Joannes-Baptiste3, Livina2 Adriaens, Egidius1) was born 5
januari 1820 in Denderhoutem, and died 21 januari 1884 in Denderhoutem. He married (1) Petronella Van Der Kelen
28 mei 1851 in Denderhoutem, daughter of Joannes-Baptiste Van Der Kelen and Judoca Schouppe. She was born 14
november 1823 in Denderhoutem, and died 6 september 1860 in Denderhoutem. He married (2) Antonia Van
Vaerenbergh 25 april 1861 in Iddergem, daughter of Petrus Van Vaerenbergh and Theresia Van Den Eynde. She was
born 13 februari 1826 in Iddergem, and died 8 juli 1894 in Denderhoutem.

Children of Franciscus Van Der Straeten and Petronella Van Der Kelen are:
263 i. Mathildis6 Van Der Straeten, born 24 augustus 1852 in Denderhoutem.
+ 264 ii. Delphina Van Der Straeten, born 12 januari 1855 in Denderhoutem.
265 iii. Philemondus Van Der Straeten, born 1 februari 1856 in Denderhoutem; died 19 mei 1856 in Denderhoutem.
266 iv. Camille Van Der Straeten, born 6 mei 1857 in Denderhoutem; died 5 maart 1907 in Denderhoutem.
267 v. Benedict Van Der Straeten, born 21 juni 1858 in Denderhoutem.
+ 268 vi. Anna-Francisca Van Der Straeten, born 6 september 1860 in Denderhoutem.

Children of Franciscus Van Der Straeten and Antonia Van Vaerenbergh are:
+ 269 i. Eduardus6 Van Der Straeten, born 15 augustus 1862 in Denderhoutem; died 28 oktober 1928.
+ 270 ii. Cornelius-Josephus Van Der Straeten, born 20 mei 1864 in Denderhoutem; died 3 november 1918 in
Denderhoutem.
271 iii. Cyrille-Constant Van Der Straeten, born 16 augustus 1866 in Denderhoutem.

116. Amelia5 Van Der Straeten (Theresia4 Duym, Joannes-Baptiste3, Livina2 Adriaens, Egidius1) was born 17
oktober 1821 in Denderhoutem, and died 29 september 1896 in Denderhoutem. She married Petrus-Amandus De
Pauw 23 april 1852 in Denderhoutem, son of Adrianus De Pauw and Marie-Judoca D'Hondt. He was born 4 april 1820
in Denderhoutem, and died 1 januari 1879 in Denderhoutem.

Children of Amelia Van Der Straeten and Petrus-Amandus De Pauw are:


272 i. Maria-Theresia6 De Pauw, born 3 augustus 1853 in Denderhoutem; died 14 april 1932 in Denderhoutem.
273 ii. Petrus-Josef De Pauw, born 25 september 1854 in Denderhoutem.
274 iii. Octavia-Marie De Pauw, born 20 november 1855 in Denderhoutem.
275 iv. Dorothea De Pauw, born 8 augustus 1857 in Denderhoutem; died 7 april 1862 in Denderhoutem.
276 v. Maria-Elodia De Pauw, born 3 mei 1859 in Denderhoutem.
277 vi. Emile-Constant De Pauw, born 22 februari 1861 in Denderhoutem.

203
278 vii. Adelaide-Emma De Pauw, born 15 november 1862 in Denderhoutem. She married Philemond Eeman 20
februari 1906 in Denderhoutem; born 20 december 1865 in Denderhoutem; died 14 september 1909 in
Denderhoutem.
279 viii. Frans-Xaveer De Pauw, born 15 maart 1867 in Denderhoutem; died 24 september 1867 in Denderhoutem.

121. Constantinus5 Van Der Straeten (Theresia4 Duym, Joannes-Baptiste3, Livina2 Adriaens, Egidius1) was born
31 december 1832 in Denderhoutem, and died 20 januari 1894 in Denderhoutem. He married Louise-Jeannette De
Winter 16 september 1868 in Denderhoutem, daughter of Casimirus De Winter and Amelia De Schryver. She was
born 20 februari 1849 in Denderhoutem, and died 22 maart 1888 in Denderhoutem.

Children of Constantinus Van Der Straeten and Louise-Jeannette De Winter are:


280 i. Evelina-Marie-Theresia6 Van Der Straeten, born 23 juli 1869 in Denderhoutem; died 11 december 1908 in
Denderhoutem.
281 ii. Josephus Van Der Straeten, born 15 februari 1871 in Denderhoutem; died 17 september 1929 in Denderhoutem.
He married Maria-Odile Francx 23 april 1910 in Denderhoutem; born 2 juli 1879 in Denderhoutem; died 15
september 1958 in Denderhoutem.
282 iii. Honor-Josef Van Der Straeten, born 19 februari 1872 in Denderhoutem; died 28 september 1872 in
Denderhoutem.
+ 283 iv. Franciscus-Honorius Van Der Straeten, born 4 februari 1874 in Denderhoutem.
+ 284 v. Maria-Antonia Van Der Straeten, born 10 juli 1877 in Denderhoutem; died 12 november 1910 in
Denderhoutem.
285 vi. Maria-Theresia Van Der Straeten, born 17 oktober 1879 in Denderhoutem. She married Joannes-Philemondus
Provost 15 april 1903 in Denderhoutem; born 14 maart 1865 in Haaltert; died 19 maart 1946 in Aalst.
286 vii. Josephus-Albertus Van Der Straeten, born 14 december 1882 in Denderhoutem; died 29 oktober 1970 in
Haaltert. He married Clementine De Tant.
287 viii. Emile-Josef Van Der Straeten, born 31 augustus 1884 in Denderhoutem; died 1959. He married Rosalia-Delfina
Peleman; born 13 januari 1887 in Denderhoutem; died 26 maart 1959 in Denderhoutem.
288 ix. Petrus-Amand Van Der Straeten, born 10 juni 1876 in Denderhoutem; died 18 oktober 1982 in Denderhoutem.
He married (1) Maria-Josepha Peleman; born 12 mei 1882 in Denderhoutem; died 13 oktober 1962 in
Denderhoutem. He married (2) Maria-Josepha Peleman.

126. Nathalia5 Duym (Franciscus4, Joannes-Baptiste3, Livina2 Adriaens, Egidius1) was born 12 september 1830 in
Denderhoutem, and died 8 december 1899 in Denderhoutem. She married Joannes-Baptiste Taelman 14 augustus
1869 in Denderhoutem, son of Petrus-Joannes Taeleman and Joanna-Catharina Baeyens. He was born 22 februari 1825
in Kerksken, and died 18 december 1887 in Kerksken.

Child of Nathalia Duym and Joannes-Baptiste Taelman is:


+ 289 i. Maria-Theresia6 Taeleman, born 14 juni 1870 in Kerksken; died 26 januari 1948 in Denderhoutem.

136. Amelia5 Duym (Petrus4, Joannes-Baptiste3, Livina2 Adriaens, Egidius1) was born 12 maart 1830 in
Denderhoutem, and died 25 november 1869 in Denderhoutem. She married Martinus De Backer 17 mei 1858 in
Denderhoutem, son of Petrus De Backer and Francisca Van Caeneghem. He was born 29 november 1827 in
Denderhoutem, and died 27 februari 1903 in Denderhoutem.

Children of Amelia Duym and Martinus De Backer are:


290 i. Felix6 Duym, born 16 februari 1846 in Denderhoutem; died 30 augustus 1863 in Denderhoutem.
+ 291 ii. Augustus De Backer, born 23 april 1859 in Denderhoutem.
292 iii. Carolus-Ludovicus De Backer, born 5 april 1861 in Denderhoutem; died 4 juni 1890 in Denderhoutem.
293 iv. Maria-Theresia De Backer, born 27 april 1863 in Denderhoutem; died 18 mei 1870 in Denderhoutem.
294 v. Alphonsius De Backer, born 30 oktober 1865 in Denderhoutem; died 2 november 1905 in Denderhoutem. He
married Maria-Clementina Buyl 12 april 1899 in Denderhoutem; born 1 juni 1865 in Denderhoutem; died 12
januari 1937 in Denderhoutem.

139. Maria-Josepha5 Duym (Petrus4, Joannes-Baptiste3, Livina2 Adriaens, Egidius1) was born 3 maart 1837 in
Denderhoutem. She married (1) Petrus-Amandus Muylaert 31 januari 1866 in Denderhoutem, son of Joannes-
Baptiste Muylaert and Francisca Haelterman. He was born 31 augustus 1833 in Denderhoutem, and died 20 maart 1868
in Denderhoutem. She married (2) Joannes-Baptiste Kiekens 28 april 1869 in Denderhoutem, son of Joannes Kiekens
and Angelina Brewee. He was born 2 november 1833 in Iddergem, and died 3 februari 1901 in Denderhoutem.

Child of Maria-Josepha Duym and Petrus-Amandus Muylaert is:


295 i. Mathilde6 Muylaert, born 25 november 1866 in Denderhoutem; died 27 oktober 1942 in Denderhoutem.

Children of Maria-Josepha Duym and Joannes-Baptiste Kiekens are:


296 i. Gustavus6 Kiekens, born 13 februari 1870 in Iddergem; died 12 mei 1871 in Iddergem.
297 ii. Petrus-Franciscus Kiekens, born 12 mei 1871 in Iddergem; died 20 mei 1871 in Iddergem.
298 iii. Marie-Therese-Silvia Kiekens, born 4 april 1872 in Denderhoutem; died 27 juni 1885 in Denderhoutem.

204
299 iv. Naamloos Kiekens, born 25 maart 1874 in Denderhoutem; died 25 maart 1874 in Denderhoutem.
+ 300 v. Gustavus Kiekens, born 28 mei 1875 in Iddergem.
301 vi. Josef-David Kiekens, born 11 november 1877 in Denderhoutem.
302 vii. Maria-Delfina-Carolina Kiekens, born 17 februari 1883 in Denderhoutem; died 23 januari 1965 in
Denderhoutem.

141. Jacobus5 De Bruyn (Petronella4 Goubert, Joanna-Catharina3 Duym, Livina2 Adriaens, Egidius1) was born 12
maart 1814 in Denderhoutem, and died 31 mei 1875 in Denderhoutem. He married Barbara Goubert 26 april 1840 in
Denderhoutem, daughter of Petrus Goubert and Isabelle Wauters. She was born 8 oktober 1822 in Denderhoutem.

Children of Jacobus De Bruyn and Barbara Goubert are:


303 i. Domien6 De Bruyn, born 12 juni 1849 in Denderhoutem.
304 ii. Marie-Josepha De Bruyn, born 2 december 1852 in Denderhoutem.
305 iii. Frans De Bruyn, born 15 december 1859 in Denderhoutem.

147. Josephus5 De Bruyn (Petronella4 Goubert, Joanna-Catharina3 Duym, Livina2 Adriaens, Egidius1) was born
23 december 1823 in Denderhoutem, and died 8 juli 1890 in Denderhoutem. He married Maria-Therese Goubert 8
augustus 1857 in Denderhoutem, daughter of Cornelius Goubert and Barbara Duym. She was born 4 mei 1824 in
Denderhoutem, and died 19 december 1886 in Denderhoutem.

Children are listed above under (111) Maria-Therese Goubert.

149. Theresia5 De Bruyn (Petronella4 Goubert, Joanna-Catharina3 Duym, Livina2 Adriaens, Egidius1) was born
13 april 1826 in Denderhoutem, and died 23 november 1893 in Denderhoutem. She married Ferdinandus De Backer
30 december 1857 in Denderhoutem, son of Joannes-Baptiste De Backer and Maria-Anna Raes. He was born 8 februari
1826 in Denderhoutem.

Child of Theresia De Bruyn and Ferdinandus De Backer is:


+ 306 i. Aloysius6 De Backer, born 26 mei 1858 in Denderhoutem; died 25 mei 1904 in Denderhoutem.

152. Barbara5 Goubert (Petrus4, Joanna-Catharina3 Duym, Livina2 Adriaens, Egidius1) was born 8 oktober 1822
in Denderhoutem. She married Jacobus De Bruyn 26 april 1840 in Denderhoutem, son of Dominicus De Bruyn and
Petronella Goubert. He was born 12 maart 1814 in Denderhoutem, and died 31 mei 1875 in Denderhoutem.

Children are listed above under (141) Jacobus De Bruyn.

153. Franciscus5 Goubert (Petrus4, Joanna-Catharina3 Duym, Livina2 Adriaens, Egidius1) was born 24 september
1826 in Denderhoutem, and died 3 juli 1873 in Denderhoutem. He married Maria-Josepha Lievens 11 november 1852
in Denderhoutem, daughter of Adrianus Lievens and Joanna-Catharina Baeyens. She was born 23 februari 1830 in
Denderhoutem, and died 8 december 1914 in Denderhoutem.

Children of Franciscus Goubert and Maria-Josepha Lievens are:


+ 307 i.Barbara-Paulina6 Goubert, born 3 december 1868 in Denderhoutem; died 3 december 1943 in Denderhoutem.
308 ii.Marie-Catharina Goubert, born 11 oktober 1853 in Denderhoutem; died 21 augustus 1862 in Denderhoutem.
309 iii.Barbara-Paulina Goubert, born 14 mei 1856 in Denderhoutem; died 9 augustus 1867 in Denderhoutem.
310 iv. Petrus Goubert, born 2 september 1859 in Denderhoutem; died 29 augustus 1908 in Haaltert. He married Maria-
Odila Meganck 22 september 1897 in Haaltert.
311 v. Aloysius Goubert, born 23 november 1863 in Denderhoutem; died 11 januari 1867 in Denderhoutem.

156. Petrus5 De Prez (Isabelle4 Goubert, Joanna-Catharina3 Duym, Livina2 Adriaens, Egidius1) was born 28
december 1820 in Denderhoutem, and died 11 augustus 1877 in Denderhoutem. He married (1) Joanna-Catharina
Baeyens 31 oktober 1845 in Denderhoutem, daughter of Petrus Baeyens and Maria De Saedeleer. She was born 28 juli
1814 in Denderhoutem, and died 18 januari 1848 in Denderhoutem. He married (2) Maria Wellekens 25 augustus
1848 in Erembodegem, daughter of Judocus Wellekens and Petronella Allaer. She was born 1 december 1817 in
Erembodegem, and died 7 maart 1911 in Denderhoutem.

Child of Petrus De Prez and Joanna-Catharina Baeyens is:


+ 312 i. Pieter-Amandus6 De Prez, born 30 oktober 1846 in Denderhoutem; died 25 februari 1876 in Denderhoutem.

Children of Petrus De Prez and Maria Wellekens are:


313 i. Amelia6 De Prez, born 19 juli 1849 in Denderhoutem; died 29 maart 1853 in Denderhoutem.
+ 314 ii. Josephus De Prez, born 24 februari 1851 in Denderhoutem; died 1 februari 1885 in Denderhoutem.
315 iii. August De Prez, born 27 juni 1853 in Denderhoutem; died 2 september 1873 in Denderhoutem.
316 iv. Frans De Prez, born 15 oktober 1855 in Denderhoutem.

205
+ 317 v. Amelia De Prez, born 5 augustus 1858 in Denderhoutem.
318 vi. Roman De Prez, born 30 september 1861 in Denderhoutem.

157. Franciscus5 De Prez (Isabelle4 Goubert, Joanna-Catharina3 Duym, Livina2 Adriaens, Egidius1) was born 19
april 1823 in Denderhoutem, and died 23 juni 1888 in Denderhoutem. He married Maria De Schepper 20 augustus
1845 in Denderhoutem, daughter of Petrus-Joseph De Schepper and Theresia Taeleman. She was born 17 februari 1825
in Denderhoutem, and died 6 maart 1867 in Denderhoutem.

Children of Franciscus De Prez and Maria De Schepper are:


319 i. Josephus6 De Prez, born 25 april 1846 in Denderhoutem; died 21 juli 1851 in Denderhoutem.
+ 320 ii. Marie-Therese De Prez, born 19 januari 1848 in Denderhoutem; died 17 oktober 1877 in Denderhoutem.
321 iii. Petrus-Amandus De Prez, born 3 september 1850 in Denderhoutem; died 28 januari 1861 in Denderhoutem.
322 iv. Josephus De Prez, born 14 januari 1853 in Denderhoutem.
323 v. Maria-Joanna De Prez, born 7 september 1855 in Denderhoutem; died 6 november 1857 in Denderhoutem.
+ 324 vi. Leonia De Prez, born 14 maart 1858 in Denderhoutem; died 1 oktober 1950 in Denderhoutem.
325 vii. Petrus-Amandus De Prez, born 26 april 1861 in Denderhoutem; died 10 december 1886 in Denderhoutem.
+ 326 viii. Augustus De Prez, born 13 augustus 1863 in Denderhoutem; died 27 oktober 1944 in Denderhoutem.
327 ix. Romanus De Prez, born 14 februari 1867 in Denderhoutem; died 15 februari 1867 in Denderhoutem.

Generation No. 6
160. Cornelius-Franciscus6 Adriaens (Egidius5, Joannes-Josephus4, Egidius3, Joannes2, Egidius1 ) was born 28
juli 1827 in Denderhoutem, and died 29 december 1901 in Denderhoutem. He married Maria-Joanna Saman 16
augustus 1861 in Denderhoutem, daughter of Franciscus Saman and Berlinde Cooman. She was born 6 januari 1832 in
Denderhoutem, and died 13 maart 1903 in Denderhoutem.

Children of Cornelius-Franciscus Adriaens and Maria-Joanna Saman are:


328 i. Leontina7 Adriaens, born 1 september 1862 in Denderhoutem; died 1 november 1862 in Denderhoutem.
329 ii. Maria Adriaens, born 21 augustus 1863 in Denderhoutem; died 13 februari 1939 in Denderhoutem.
330 iii. Dominicus Adriaens, born 16 maart 1866 in Denderhoutem; died 29 januari 1871 in Denderhoutem.
+ 331 iv. Leontina Adriaens, born 19 oktober 1873 in Denderhoutem; died 23 februari 1941 in Denderhoutem.

164. Maria-Josepha6 Van Der Biest (Constantia5 De Nul, Petronella4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was
born 6 december 1836 in Denderhoutem, and died 12 september 1872 in Denderhoutem. She married Joannes-
Baptiste Verbeken 29 oktober 1856 in Denderhoutem, son of Petrus-Joannes Verbeken and Joanna-Maria Van Der
Meiren. He was born 18 november 1828 in Denderhoutem, and died 29 maart 1888 in Denderhoutem.

Children of Maria-Josepha Van Der Biest and Joannes-Baptiste Verbeken are:


332 i. Felix7 Verbeken, born 19 november 1856 in Denderhoutem.
+ 333 ii. Leonia Verbeken, born 16 juni 1858 in Denderhoutem.
334 iii. Lucia Verbeken, born 4 oktober 1860 in Denderhoutem.
+ 335 iv. Romanus Verbeken, born 28 februari 1863 in Denderhoutem.
+ 336 v. Rosalia Verbeken, born 23 juni 1865 in Denderhoutem.
337 vi. Anthonia Verbeken, born 5 november 1868 in Denderhoutem.
338 vii. Naamloos Verbeken, born 29 september 1871 in Denderhoutem; died 29 september 1871 in Denderhoutem.

168. Virginia6 Van Der Biest (Maria-Joanna5 De Nul, Petronella4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was
born 20 december 1831 in Denderhoutem.

Child of Virginia Van Der Biest is:


339 i. Antonia7 Van Der Biest, born 26 oktober 1859 in Denderhoutem.

170. Maria-Judoca6 Van Der Biest (Maria-Joanna5 De Nul, Petronella4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1)
was born 2 februari 1836 in Denderhoutem. She married Dominicus Brack 12 november 1858 in Denderhoutem, son
of Joannes-Baptiste Brack and Joanna-Maria Bael. He was born 21 december 1835 in Denderhoutem.

Children of Maria-Judoca Van Der Biest and Dominicus Brack are:


340 i. Joannes-Baptiste7 Van Der Biest Brack, born 16 januari 1857 in Denderhoutem; died 25 april 1862 in
Denderhoutem.
341 ii. Constantinus Brack, born 13 december 1859 in Denderhoutem.
342 iii. Marie-Theresia Brack, born 23 mei 1863 in Denderhoutem.
343 iv. Jan-Baptist Brack, born 17 maart 1865 in Denderhoutem; died 12 april 1865 in Denderhoutem.
344 v. Jan-Baptist Brack, born 25 december 1866 in Denderhoutem.
345 vi. Petrus-Joannes Brack, born 27 maart 1869 in Denderhoutem; died 17 juli 1871 in Denderhoutem.

206
346 vii. Franciscus Brack, born 14 januari 1872 in Denderhoutem; died 31 december 1872 in Denderhoutem.

175. Joanna6 Bael (Eleonora5 De Nul, Petronella4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 1830 in
Denderhoutem.

Child of Joanna Bael is:


347 i. Desiderius7 Bael, born 25 juni 1857 in Denderhoutem.

176. Constantia6 Bael (Eleonora5 De Nul, Petronella4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 19 januari
1830 in Denderhoutem. She married Donatus Van Impe 28 februari 1859 in Denderhoutem, son of Josephus Van
Impe and Maria-Joanna De Mil. He was born 26 juni 1831 in Kerksken, and died 20 november 1901 in Kerksken.

Child of Constantia Bael and Donatus Van Impe is:


348 i. Amelia7 Van Impe, born 4 november 1862 in Denderhoutem; died 1 juni 1942 in Denderhoutem. She married
Petrus De Schryver 28 december 1898 in Denderhoutem.

178. Amelia6 Bael (Eleonora5 De Nul, Petronella4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 14 februari
1836 in Denderhoutem, and died 4 november 1888 in Denderhoutem. She married Franciscus Peleman 7 februari
1867 in Denderhoutem, son of Joannes-Philemondus Peleman and Adriana Wynant. He was born 19 juni 1822 in
Denderhoutem, and died 4 december 1900 in Denderhoutem.

Children of Amelia Bael and Franciscus Peleman are:


349 i. Maria-Ludovica7 Peleman, born 25 oktober 1867 in Denderhoutem; died 12 november 1867 in Denderhoutem.
350 ii. Emma Peleman, born 9 januari 1869 in Denderhoutem; died 1 november 1902 in Denderhoutem.
351 iii. Marcelina Peleman, born 9 januari 1870 in Denderhoutem.
+ 352 iv. Delphina Peleman, born 19 oktober 1872 in Denderhoutem.
353 v. Joannes-Baptiste Peleman, born 12 november 1875 in Denderhoutem; died 24 februari 1876 in Denderhoutem.

179. Virginia6 Bael (Eleonora5 De Nul, Petronella4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 29 september
1838, and died 6 februari 1866 in Denderhoutem. She married Frans Van Der Veecken 11 januari 1864 in
Denderhoutem, son of Henricus Van Der Veecken and Barbara De Merckx. He was born 23 juni 1821 in Outer.

Children of Virginia Bael and Frans Van Der Veecken are:


354 i. Camille7 Van Der Veecken, born 26 februari 1864 in Denderhoutem; died 23 december 1864 in Denderhoutem.
355 ii. Marie-Theresia Van Der Veecken, born 30 maart 1865 in Denderhoutem; died 26 augustus 1865 in
Denderhoutem.

184. Joannes-Baptiste6 Bael (Eleonora5 De Nul, Petronella4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 21
december 1831 in Denderhoutem, and died 20 februari 1907 in Denderhoutem. He married Maria-Josepha
Maesschalck 1 maart 1865 in Nieuwerkerken, daughter of Petrus-Franciscus Maesschalck and Marie-Therese Sienaert.
She was born 25 september 1836 in Nieuwerkerken.

Children of Joannes-Baptiste Bael and Maria-Josepha Maesschalck are:


356 i. Carolus-Ludovicus7 Bael, born 18 november 1865 in Denderhoutem; died 15 november 1940 in Denderhoutem.
He married Justina-Maria Roelandt 12 oktober 1916 in Neiwerkerken.
357 ii. Maria-Leonia Bael, born 12 mei 1867 in Denderhoutem; died 1 december 1900 in Denderhoutem.
+ 358 iii. Petrus-Joannes Bael, born 20 februari 1870 in Denderhoutem; died 2 augustus 1953 in Denderhoutem.
359 iv. Constantinus Bael, born 22 november 1872 in Denderhoutem. He married Maria-Victorina Wynant 28
november 1907 in Aaigem.
+ 360 v. Emma Bael, born 26 februari 1875 in Denderhoutem; died 6 maart 1957 in Denderhoutem.
361 vi. Josephus Bael, born 17 juli 1877 in Denderhoutem.
+ 362 vii. Maria-Clementina Bael, born 4 december 1879 in Denderhoutem.

185. Rosalia6 De Nul (Cornelius-Franciscus5, Petronella4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 22
maart 1844 in Denderhoutem, and died 26 november 1888 in Denderhoutem. She married Constantinus Brack 3
november 1875 in Denderhoutem, son of Joannes-Baptiste Brack and Joanna-Maria Bael. He was born 23 december
1841 in Denderhoutem, and died 6 maart 1906 in Denderhoutem.

Children of Rosalia De Nul and Constantinus Brack are:


363 i. Silvia7 Brack, born 4 december 1877 in Denderhoutem.
+ 364 ii. Aloysius Brack, born 15 april 1882 in Denderhoutem; died 29 november 1975 in Ninove.

189. Joanna-Catharina6 De Nul (Cornelius-Franciscus5, Petronella4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was
born 14 oktober 1854 in Denderhoutem. She married Franciscus Van Den Stockt 29 november 1875 in

207
Denderhoutem, son of Joannes-Baptiste Van Den Stock and Marie-Theresia Windeye. He was born 12 juli 1852 in
Denderhoutem.

Children of Joanna-Catharina De Nul and Franciscus Van Den Stockt are:


365 i. Petrus7 Van Den Stockt, born 30 maart 1877 in Denderhoutem.
366 ii. Romanus Van Den Stockt, born 8 oktober 1878 in Denderhoutem.
367 iii. Adrianus-Gustavus Van Den Stockt, born 23 mei 1881 in Denderhoutem; died 5 maart 1884 in Denderhoutem.
+ 368 iv. Elisa Van Den Stockt, born 1 december 1883 in Denderhoutem.
369 v. Naamloos Van Den Stockt, born 2 november 1885 in Denderhoutem; died 2 november 1885 in Denderhoutem.
370 vi. Joannes-Baptiste Van Den Stockt, born 23 september 1886 in Denderhoutem; died 21 oktober 1886 in
Denderhoutem.
371 vii. Aloysius Van Den Stockt, born 21 augustus 1887 in Denderhoutem.
372 viii. Arthur Van Den Stockt, born 25 augustus 1890 in Denderhoutem; died 28 september 1890 in Denderhoutem.
373 ix. Gustaaf Van Den Stockt, born 28 augustus 1891 in Denderhoutem.
374 x. Emilie Van Den Stockt, born 11 januari 1897 in Denderhoutem; died 26 juli 1985 in Denderhoutem. She
married Cyril-Amand Van Herreweghe; born 20 december 1895 in Denderhoutem; died 26 augustus 1970 in
Denderhoutem.

191. Philomena6 De Nul (Egidius5, Petronella4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 5 september
1841 in Erembodegem. She married Josephus Coppens 24 juni 1868 in Denderhoutem, son of Alexander Coppens
and Beatrix Van Impe. He was born 6 februari 1834 in Mere.

Children of Philomena De Nul and Josephus Coppens are:


375 i. Philemondus7 Coppens, born 2 januari 1869 in Denderhoutem; died 27 oktober 1885 in Denderhoutem.
376 ii. Maria-Cordula Coppens, born 12 november 1870 in Denderhoutem; died 14 juni 1871 in Denderhoutem.
377 iii. Carolus-Lodovicus Coppens, born 25 augustus 1872 in Denderhoutem; died 22 september 1874 in
Denderhoutem.
378 iv. Naamloos Coppens, born 23 september 1874 in Denderhoutem; died 23 september 1874 in Denderhoutem.
379 v. Jan-Baptist Coppens, born 9 november 1875 in Denderhoutem.
380 vi. Melanie Coppens, born 13 november 1877 in Denderhoutem.
381 vii. Constantinus Coppens, born 5 september 1880 in Denderhoutem; died 13 februari 1884 in Denderhoutem.
382 viii. Sidonia Coppens, born 9 september 1884 in Denderhoutem; died 25 november 1885 in Denderhoutem.

194. Joannes-Baptiste6 De Nul (Egidius5, Petronella4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 12 oktober
1847 in Denderhoutem. He married Bernardina Van Den Stockt 15 mei 1872 in Denderhoutem, daughter of Joannes-
Baptiste Van Den Stock and Marie-Theresia Windeye. She was born 10 april 1843 in Denderhoutem.

Children of Joannes-Baptiste De Nul and Bernardina Van Den Stockt are:


383 i. Philomena7 De Nul, born 18 februari 1873 in Denderhoutem; died 27 september 1874 in Denderhoutem.
+ 384 ii. Petrus De Nul, born 19 januari 1875 in Denderhoutem; died 10 mei 1956 in Denderhoutem.
+ 385 iii. Adrianus-Gustavus De Nul, born 27 januari 1877 in Denderhoutem.
386 iv. Naamloos De Nul, born 25 juni 1879 in Denderhoutem; died 25 juni 1879 in Denderhoutem.
+ 387 v. Constantia-Maria De Nul, born 16 oktober 1880 in Denderhoutem.
+ 388 vi. Amandus De Nul, born 1 februari 1883 in Denderhoutem.
389 vii. Maria-Theresia De Nul, born 20 april 1885 in Denderhoutem; died 19 september 1885 in Denderhoutem.
+ 390 viii. Franciscus De Nul, born 14 juni 1887 in Denderhoutem; died 26 juli 1957 in Ninove.

195. Amandus6 De Nul (Egidius5, Petronella4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 26 mei 1851 in
Denderhoutem. He married Sidonia Van Herzele 9 februari 1881 in Denderhoutem, daughter of Petrus-Franciscus
Quinteyn and Joanna-Catharina Van Herzele. She was born 13 juli 1856 in Denderhoutem.

Children of Amandus De Nul and Sidonia Van Herzele are:


+ 391 i. Melania7 De Nul, born 19 januari 1884 in Denderhoutem; died 19 september 1958 in Vancouver, Brit.
Columbia, CA.
392 ii. Maria De Nul, born 23 december 1885 in Denderhoutem; died 31 december 1885 in Denderhoutem.
393 iii. Karel De Nul, born 6 oktober 1887 in Denderhoutem.
394 iv. Alfons De Nul, born 22 augustus 1890 in Denderhoutem; died 26 oktober 1983 in Aalst. He married Maria-
Justina Paridaens; born 15 oktober 1894 in Denderhoutem.
395 v. Magdalena De Nul, born 27 augustus 1893 in Denderhoutem.
396 vi. Victoria De Nul, born 29 augustus 1896 in Denderhoutem; died 13 december 1974 in Ninove. She married
Alphonsius De Schutter 12 augustus 1921 in Denderhoutem.

197. Bernardina6 Sienaert (Maria-Joanna5 De Geyter, Joanna-Maria4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was
born 12 februari 1840 in Denderhoutem, and died 6 november 1909 in Denderhoutem. She married Dominicus
Taeleman 9 november 1871 in Denderhoutem, son of Joannes-Baptiste Taeleman and Joanna Adriaens. He was born 3
april 1835 in Denderhoutem, and died 7 december 1905 in Denderhoutem.

208
Children of Bernardina Sienaert and Dominicus Taeleman are:
+ 397 i. Jan-Baptist7 Taeleman, born 28 augustus 1872 in Denderhoutem; died 19 mei 1940 in Denderhoutem.
+ 398 ii. Maria-Joanna Taeleman, born 15 januari 1875 in Denderhoutem; died 18 juni 1951 in Denderhoutem.
399 iii. Josef-Aloys Taeleman, born 24 juli 1877 in Denderhoutem.
+ 400 iv. Philemond Taeleman, born 6 december 1880 in Denderhoutem; died 16 maart 1952 in Denderhoutem.

200. Joannes-Baptiste6 Sienaert (Maria-Joanna5 De Geyter, Joanna-Maria4 Adriaens, Egidius3, Joannes2,


Egidius1) was born 14 februari 1845 in Denderhoutem. He married Maria-Catharina De Vriendt 14 juni 1882 in
Denderhoutem, daughter of Franciscus-Jacobus De Vriendt and Angelina Van Damme. She was born 29 augustus 1842
in Denderhoutem.

Child of Joannes-Baptiste Sienaert and Maria-Catharina De Vriendt is:


401 i. Maria-Clementina7 Sienaert, born 31 december 1883 in Denderhoutem; died 20 maart 1910 in Denderhoutem.

202. Victoria6 Sienaert (Maria-Joanna5 De Geyter, Joanna-Maria4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was
born 16 juni 1851 in Denderhoutem, and died 6 januari 1884 in Denderhoutem. She married Dominicus De Vriendt
31 januari 1883 in Denderhoutem, son of Franciscus-Jacobus De Vriendt and Angelina Van Damme. He was born 1
januari 1849 in Denderhoutem, and died 1917 in Denderhoutem.

Child of Victoria Sienaert and Dominicus De Vriendt is:


402 i. Naamloos7 De Vriendt, born 27 november 1883 in Denderhoutem; died 27 november 1883 in Denderhoutem.

205. Josephus6 Sterck (Petronella5 De Backer, Maria-Magdalena4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was
born 16 mei 1846 in Denderhoutem. He married Oktavia Allaer 2 mei 1881 in Denderhoutem, daughter of Joannes-
Baptiste Allaer and Maria-Theresia De Winter. She was born 7 mei 1850 in Denderhoutem.

Children of Josephus Sterck and Oktavia Allaer are:


403 i. Marie-Josephina7 Sterck, born 20 april 1882 in Denderhoutem.
404 ii. Maria-Ceria Sterck, born 24 december 1884 in Denderhoutem. She married Gustaaf-Jozef Vijverman 14
september 1915 in Denderhoutem; born 1 juni 1886 in Haaltert.
405 iii. Carolina-Justina Sterck, born 28 juni 1887 in Denderhoutem; died 9 november 1967 in Denderhoutem. She
married Stefaan-Ren Van Rossen; born 24 juni 1884 in Denderhoutem; died 29 november 1968 in
Denderhoutem.
406 iv. Helena Sterck, born 29 december 1889 in Denderhoutem.

207. Octavia6 Sterck (Petronella5 De Backer, Maria-Magdalena4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born
11 december 1851 in Denderhoutem, and died 21 juli 1896 in Denderhoutem. She married Pieter-Frans Goessens 7
april 1880 in Denderhoutem, son of Petrus Goessens and Wuillemina Cobbaert. He was born 24 januari 1848 in Outer,
and died 1908 in Denderhoutem.

Children of Octavia Sterck and Pieter-Frans Goessens are:


407 i. Maria-Leontina7 Goessens, born 5 mei 1881 in Denderhoutem. She married Constantinus Van Bossuyt 24 juni
1905 in Denderhoutem; born in Erembodegem.
408 ii. Desir Goessens, born 21 december 1882 in Denderhoutem.
+ 409 iii. Carolina Goessens, born 28 januari 1885 in Denderhoutem; died 30 oktober 1967 in Orange City, CA, US.

208. Amelia6 De Backer (Amandus5, Maria-Magdalena4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 2 maart
1849 in Denderhoutem, and died 26 maart 1911 in Denderhoutem. She married Constantinus Baeyens 29 november
1871 in Linnenwever, son of Joannes Baeyens and Marie-Theresia D'Haeseleer. He was born 8 februari 1847 in
Denderhoutem.

Children of Amelia De Backer and Constantinus Baeyens are:


+ 410 i. Maria-Florentina7 Baeyens, born 30 december 1872 in Denderhoutem; died 5 december 1907 in Denderhoutem.
411 ii. Valentina Baeyens, born 22 december 1873 in Denderhoutem; died 11 oktober 1874 in Denderhoutem.
412 iii. Lodewijk Baeyens, born 6 maart 1876 in Denderhoutem; died 4 januari 1970 in Denderhoutem.
413 iv. Pharaildis Baeyens, born 28 april 1877 in Denderhoutem.
414 v. Franciscus-Xaverius Baeyens, born 21 maart 1879 in Denderhoutem; died 15 augustus 1965 in Denderhoutem.
He married Maria-Augusta Muylaert; born 17 december 1880 in Denderhoutem.
415 vi. Josephus Baeyens, born 21 november 1880 in Denderhoutem.
416 vii. Eulalia-Sofia-Maria Baeyens, born 29 januari 1882 in Denderhoutem; died 24 april 1961 in Denderhoutem. She
married Aim-Josef Van Der Hoeven; born 23 maart 1881 in Denderhoutem; died 19 juli 1970 in
Denderhoutem.
417 viii. Cheri-Joseph Baeyens, born 23 januari 1884 in Denderhoutem; died 29 februari 1884 in Denderhoutem.

209
418 ix. Gustaaf Baeyens, born 1 maart 1885 in Denderhoutem.
419 x. Ren Baeyens, born 1 mei 1888 in Denderhoutem; died 9 juni 1959 in Orange Cy, CA, US.
420 xi. Remigius Baeyens, born 1 oktober 1891 in Denderhoutem; died 23 januari 1894 in Denderhoutem.
421 xii. Gustavus-Remigius Baeyens, born 16 mei 1897 in Denderhoutem; died 6 februari 1898 in Denderhoutem.

209. Adelaide6 De Backer (Amandus5, Maria-Magdalena4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 24
januari 1852 in Denderhoutem.

Child of Adelaide De Backer is:


422 i. Gustavus-Josephus7 De Backer, born 23 april 1879 in Denderhoutem; died 30 april 1879 in Denderhoutem.

215. Constantinus6 Adriaens (Josephus5, Cornelius4, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 18 februari 1842 in
Denderhoutem, and died 23 juni 1928 in Denderhoutem. He married Adelaida-Philomena Cobbaert 7 februari 1867
in Denderhoutem, daughter of Joannes-Baptiste Cobbaert and Rosalia Backaert. She was born 24 maart 1845 in
Denderhoutem, and died Aft. 1900.

Children of Constantinus Adriaens and Adelaida-Philomena Cobbaert are:


+ 423 i. Rosalia-Clementina7 Adriaens, born 5 juli 1867 in Denderhoutem; died 18 februari 1953 in Denderhoutem.
+ 424 ii. Maria-Sidonia Adriaens, born 26 september 1868 in Denderhoutem.
+ 425 iii. Josephus-Joannes Adriaens, born 5 februari 1871 in Denderhoutem; died 10 december 1914 in Ninove.
+ 426 iv. Franciscus-Dominicus Adriaens, born 2 mei 1873 in Denderhoutem; died 21 mei 1950 in Denderhoutem
(Lebeke).
427 v. Naamloos Adriaens, born 23 maart 1875 in Denderhoutem; died 23 maart 1875 in Denderhoutem.
+ 428 vi. Maria-Odila Adriaens, born 24 februari 1876 in Denderhoutem; died 1957; Stepchild.
429 vii. Petrus-Amandus Adriaens, born 16 juli 1878 in Denderhoutem; died 21 mei 1956 in Denderhoutem.
430 viii. Maria-Cecilia Adriaens, born 10 januari 1881 in Denderhoutem; died 30 november 1945 in Denderhoutem.
431 ix. Alphonsius Adriaens, born 26 maart 1886 in Denderhoutem; died 1 november 1889 in Denderhoutem.
432 x. Rene Adriaens, born 27 mei 1888 in Denderhoutem; died 16 juni 1888 in Denderhoutem.
433 xi. Sidonia-Josephina Adriaens, born 1 maart 1883 in Denderhoutem. She married Petrus Heyman; born 10
december 1879 in Denderhoutem; died 3 december 1947 in Ninove.

216. Amandus6 Adriaens (Josephus5, Cornelius4, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 23 februari 1844 in
Denderhoutem. He married Maria-Theresia Souffriau 16 april 1885 in Aaigem, daughter of Bellarminus Souffriau
and Anna-Maria De Rouck. She was born 17 mei 1854 in Aaigem.

Children of Amandus Adriaens and Maria-Theresia Souffriau are:


434 i. Honor7 Adriaens, born 3 maart 1886 in Denderhoutem.
435 ii. Maria-Carolina Adriaens, born 5 januari 1889 in Denderhoutem; died 20 januari 1954 in Aaigem. She married
Victor-Donatus Neckebroek 2 juni 1910 in Denderhoutem; born 30 september 1880 in Aaigem; died 24 april
1962 in Aaigem.
436 iii. Cyrillus Adriaens, born 17 mei 1891 in Denderhoutem; died 9 december 1967 in Denderhoutem.
437 iv. Maria-Cesarina Adriaens, born 10 oktober 1893 in Denderhoutem; died 19 maart 1977 in Denderhoutem. She
married Frans Lambrecht.

228. Augustus6 Adriaens (Joannes-Baptiste5, Francisca4, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 6 december 1856
in Denderhoutem. He married Maria-Clementina Strijpens 4 april 1883 in Denderhoutem, daughter of Joannes-
Jacobus Strijpens and Maria-Theresia Malfroy. She was born 23 oktober 1856 in Denderhoutem.

Children of Augustus Adriaens and Maria-Clementina Strijpens are:


438 i. Maria-Delphina7 Adriaens, born 13 juni 1883 in Denderhoutem; died 3 september 1953 in Iddergem. She met
Camillius De Schryver 24 april 1909 in Denderhoutem; born 4 maart 1878 in Iddergem.
+ 439 ii. Joannes-Baptiste Adriaens, born 9 april 1885 in Denderhoutem; died 29 september 1967 in Denderhoutem.
+ 440 iii. Carolus-Ludovicus Adriaens, born 28 juli 1886 in Denderhoutem; died 22 december 1976 in Ninove.
441 iv. Amandus Adriaens, born 4 februari 1888 in Denderhoutem.
442 v. Maria-Celesta Adriaens, born 24 augustus 1889 in Denderhoutem; died 10 november 1899 in Denderhoutem.
+ 443 vi. Aloysius Adriaens, born 24 maart 1891 in Denderhoutem; died 17 juni 1934 in Denderhoutem.
444 vii. Maria-Adelaida Adriaens, born 2 mei 1893 in Denderhoutem; died 8 januari 1989 in Haaltert. She married
Petrus Sorgeloos; born 23 juli 1892 in Denderhoutem.
445 viii. Petrus-Josephus Adriaens, born 9 oktober 1894 in Denderhoutem; died 2 december 1899 in Denderhoutem.
446 ix. Gustavus Adriaens, born 28 september 1895 in Denderhoutem; died 14 december 1984 in Ninove. He married
Maria-Delphina De Backer; born 14 augustus 1900 in Denderhoutem; died 3 september 1983 in Ninove.
447 x. Leopoldus-Camillus Adriaens, born 10 december 1897 in Denderhoutem; died 6 mei 1991 in Ninove. He
married Virginia-Elodia Boon; born 10 oktober 1906 in Denderhoutem; died 8 maart 1985 in Ninove.

210
229. Dominicus6 Adriaens (Joannes-Baptiste5, Francisca4, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 4 maart 1859 in
Denderhoutem. He married Pelagia De Pelsmaeker 4 juli 1894 in Denderhoutem, daughter of Martinus De
Pelsmaeker and Felicia Monsieur. She was born 13 maart 1863 in Denderhoutem.

Children of Dominicus Adriaens and Pelagia De Pelsmaeker are:


448 i. Maria7 Adriaens, born 25 juni 1895 in Denderhoutem; died 23 augustus 1895 in Denderhoutem.
449 ii. Maria Adriaens, born 15 juli 1896 in Denderhoutem.
450 iii. Ludovica-Irma Adriaens, born 14 september 1897 in Denderhoutem.

230. Ludovica6 Adriaens (Joannes-Baptiste5, Francisca4, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 5 januari 1862 in
Denderhoutem, and died 30 maart 1944 in Denderleeuw. She married Aloijsius Van Gijseghem 21 februari 1883 in
Denderhoutem, son of Joannes-Baptiste Van Gijseghem and Lucia Van Den Bergh. He was born 9 augustus 1857 in
Denderhoutem, and died 22 januari 1897.

Children of Ludovica Adriaens and Aloijsius Van Gijseghem are:


+ 451 i. August7 Van Gijseghem, born 17 december 1883 in Denderhoutem; died 10 maart 1960 in Denderhoutem.
452 ii. Maria-Theresia-Emilia Van Gijseghem, born 26 november 1885 in Denderhoutem. She married Josephus
Neuckermans 29 april 1909 in Denderhoutem; born 21 november 1884 in Okegem.
+ 453 iii. Maria Van Gijseghem, born 17 februari 1888 in Denderhoutem; died 3 december 1925 in Denderleeuw.
454 iv. Gustaaf Van Gijseghem, born 23 april 1890 in Denderhoutem.
455 v. Naamloos Van Gijseghem, born 12 mei 1892 in Denderhoutem; died 12 mei 1892 in Denderhoutem.
456 vi. Maria-Josephina Van Gijseghem, born 24 juli 1893 in Denderhoutem.
457 vii. Aime Van Gijseghem, born 9 augustus 1895 in Denderhoutem.

232. Amandus6 Adriaens (Joannes-Baptiste5, Francisca4, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 15 juni 1867 in
Denderhoutem. He married Maria-Hortensia Van Impe 21 september 1893 in Denderhoutem, daughter of Alexander
Van Impe and Cecilia Everaert. She was born 20 maart 1870 in Denderhoutem.

Children of Amandus Adriaens and Maria-Hortensia Van Impe are:


458 i. Maria-Helena7 Adriaens, born 25 juni 1895 in Denderhoutem.
459 ii. Maria-Delphina Adriaens, born 25 januari 1894 in Denderhoutem; died 10 maart 1968 in Ninove. She married
Dominique Goubert 28 december 1921 in Denderhoutem; born 19 december 1893 in Denderhoutem; died 29
augustus 1960 in Denderhoutem.
460 iii. Dominicus Adriaens, born 15 november 1897 in Denderhoutem; died 20 december 1974 in Aalst. He married
Josephina-Joanna De Buysscher; born 20 augustus 1902 in Denderhoutem; died 22 augustus 1995 in Erem.

233. Maria-Louise6 Van Der Stockt (Barbara5 Van Landuyt, Francisca4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1)
was born 30 april 1852 in Denderhoutem, and died 29 januari 1899 in Geel. She married Joannes-Baptiste Stockman
17 juli 1872 in Denderhoutem, son of Joannes Stockman and Regina Bogaert. He was born 4 juli 1838 in
Denderhoutem, and died 16 juli 1874 in Denderhoutem.

Children of Maria-Louise Van Der Stockt and Joannes-Baptiste Stockman are:


+ 461 i. Petrus-Amandus7 Stockman, born 13 mei 1873 in Denderhoutem; died 26 juni 1902 in Denderhoutem.
462 ii. Melania Van Den Stockt, born 3 mei 1878 in Denderhoutem; died 11 mei 1878 in Denderhoutem.

239. Maria-Joanna6 Coppens (Maria-Sidonia5 De Doncker, Francisca4 Duym, Egidius3, Livina2 Adriaens,
Egidius1) was born 22 mei 1868 in Denderhoutem, and died 11 augustus 1908 in Denderhoutem. She married Petrus-
Amandus De Schryver 27 mei 1896 in Denderhoutem, son of Joannes-Baptiste De Schryver and Maria-Berlindis Van
Landuyt. He was born 25 juni 1855 in Denderhoutem, and died 7 maart 1949 in Denderhoutem.

Children of Maria-Joanna Coppens and Petrus-Amandus De Schryver are:


463 i. Maria-Leonia-Sidonia7 De Schrijver, born 3 augustus 1897 in Denderhoutem; died 9 februari 1982 in Haaltert.
She married Emeri Van Der Hoeven; born 25 januari 1894 in Denderhoutem; died 1 november 1986 in AalsT.
464 ii. Maria-Josephina-Sylvia De Schrijver, born 30 november 1900 in Denderhoutem.
+ 465 iii. Maria-Delphina-Rachel De Schrijver, born 3 februari 1902 in Denderhoutem; died 10 juli 1972 in Hekelgem.
466 iv. Joannes-Baptiste-Renatus De Schrijver, born 22 juli 1903 in Denderhoutem; died 30 maart 1990 in Ninove. He
married Maria-Joanna Van Den Storme; born 1 november 1900 in Denderhoutem; died 1974.
467 v. Franciscus-Josephus-Benedictus De Schrijver, born 24 maart 1905 in Denderhoutem; died 1 april 1905 in
Denderhoutem.
468 vi. Gabriella-Maria-Magdalena De Schrijver, born 22 april 1906 in Denderhoutem; died 4 februari 1982 in Aalst.
She married Maurits Ghijsels.
469 vii. Maria-Theresia-Benedicta De Schrijver, born 12 december 1898 in Denderhoutem; died 2 december 1974 in
Aalst. She married Petrus Van Der Hoeven; born 24 juni 1898 in Denderhoutem.

211
240. Benedictus6 Coppens (Maria-Sidonia5 De Doncker, Francisca4 Duym, Egidius3, Livina2 Adriaens, Egidius1)
was born 3 oktober 1870 in Denderhoutem, and died 18 november 1945 in Denderhoutem. He married Maria-Joanna
Taeleman 3 februari 1903 in Denderhoutem, daughter of Dominicus Taeleman and Bernardina Sienaert. She was born
15 januari 1875 in Denderhoutem, and died 18 juni 1951 in Denderhoutem.

Children of Benedictus Coppens and Maria-Joanna Taeleman are:


470 i. Maria-Leonia-Sidonia7 Coppens, born 5 november 1903 in Denderhoutem; died 19 oktober 1953 in
Denderhoutem. She married Benediktus Lievens 5 juli 1930 in Denderhoutem.
471 ii. Rachella-Maria-Clementina Coppens, born 6 november 1904 in Denderhoutem; died 27 februari 1985 in
Haaltert. She married Philemondus Van Schandevyl; born 23 september 1897 in Denderhoutem; died 6
augustus 1963 in Kerksken.
472 iii. Richardus-Jan-Baptiste Coppens, born 21 januari 1906 in Denderhoutem; died 31 mei 1995 in Haaltert. He
married Maria-Celesta De Schrijver; born 19 september 1900 in Denderhoutem; died 12 september 1991 in
Aaigem.
473 iv. Aloysius-Josephus Coppens, born 27 mei 1908 in Denderhoutem.
474 v. Irma-Maria-Magdalena Coppens, born 17 juni 1910 in Denderhoutem; died 3 januari 1984 in Aalst. She
married Leonardus-Prosper Van Den Storme; born 22 september 1909 in Denderhoutem; died 13 april 1987 in
Denderhoutem.
475 vi. Albert Coppens, born 17 maart 1916 in Denderhoutem; died 13 februari 2002 in Denderhoutem. He married Jos
Houtman.
476 vii. Suzanne Coppens, born 30 maart 1919 in Denderhoutem.
477 viii. Clementine Coppens, born 30 maart 1919 in Denderhoutem.
478 ix. Josef Coppens, born 16 januari 1922 in Denderhoutem.
479 x. Gabrielle Coppens, born 28 februari 1912 in Denderhoutem; died 20 december 1989 in Aalst. She married Felix
Impens; born 1912.

249. Nathalia6 Eeman (Bernardina5 Goubert, Barbara4 Duym, Joannes-Baptiste3, Livina2 Adriaens, Egidius1) was
born 10 maart 1846 in Denderhoutem. She married Augustus Van Herreweghe 11 november 1874 in Denderhoutem,
son of Ludovicus Van Herreweghe and Petronella De Nul. He was born 25 juli 1836 in Denderhoutem.

Children of Nathalia Eeman and Augustus Van Herreweghe are:


480 i. Ermina7 Van Herreweghe, born 30 augustus 1875 in Denderhoutem.
481 ii. Frans-Xaveer Van Herreweghe, born 9 maart 1877 in Denderhoutem.
482 iii. Cyrillus Van Herreweghe, born 26 december 1878 in Denderhoutem; died 6 november 1965 in De Pinte. He
married Delphina Van Den Steen 9 september 1908 in Denderhoutem; born 11 november 1882 in
Denderhoutem; died 28 november 1956 in Pamel.
+ 483 iv. Felix Van Herreweghe, born 13 oktober 1880 in Denderhoutem; died Bet. 1912 - 1922 in Denderhoutem.
484 v. Josef-Albert Van Herreweghe, born 4 november 1882 in Denderhoutem; died 1 mei 1953 in Denderhoutem.
485 vi. Ren Van Herreweghe, born 9 mei 1885 in Denderhoutem.
486 vii. Josef-Prosper Van Herreweghe, born 28 mei 1887 in Denderhoutem.
487 viii. Leopold-Frans-Herman Van Herreweghe, born 13 april 1889 in Denderhoutem; died 2 december 1964 in Pamel.
He married Elvire-Charlotte Schouppe 1924 in Denderhoutem; born 1 december 1890 in Denderhoutem; died 25
april 1969 in Denderhoutem.
488 ix. Oktaaf-Cyril Van Herreweghe, born 5 april 1892 in Denderhoutem; died 22 mei 1940 in Aalst. He married
Maria De Backer.

250. Charles-Louis6 Eeman (Bernardina5 Goubert, Barbara4 Duym, Joannes-Baptiste3, Livina2 Adriaens,
Egidius1) was born 21 december 1848 in Denderhoutem. He married Maria-Joanna Van Herreweghe 2 juli 1881 in
Denderhoutem, daughter of Ludovicus Van Herreweghe and Petronella De Nul. She was born 26 april 1852 in
Denderhoutem.

Children of Charles-Louis Eeman and Maria-Joanna Van Herreweghe are:


489 i. Naamloos7 Eeman, born 8 juni 1882 in Denderhoutem; died 8 juni 1882 in Denderhoutem.
490 ii. Urma-Augusta Eeman, born 9 december 1883 in Denderhoutem; died 14 juni 1972 in Gent. She married Emile-
Leonie D'Hondt 8 januari 1907 in Denderhoutem; born 6 oktober 1874 in Denderhoutem.
491 iii. Naamloos Eeman, born 9 juni 1885 in Denderhoutem; died 9 juni 1885 in Denderhoutem.
492 iv. Leonia Eeman, born 28 maart 1889 in Denderhoutem; died 9 mei 1889 in Denderhoutem.
493 v. Oktavius Eeman, born 28 maart 1889 in Denderhoutem; died 24 maart 1891 in Denderhoutem.
494 vi. Odila-Augusta Eeman, born 2 november 1891 in Denderhoutem.
495 vii. Naamloos Eeman, born 31 januari 1894 in Denderhoutem; died 31 januari 1894 in Denderhoutem.

252. Franciscus6 De Bruyn (Josephus5, Petronella4 Goubert, Joanna-Catharina3 Duym, Livina2 Adriaens,
Egidius1) was born 7 maart 1861 in Denderhoutem. He married Maria-Theresia Taeleman 1 juni 1892 in Kerksken,
daughter of Joannes-Baptiste Taelman and Nathalia Duym. She was born 14 juni 1870 in Kerksken, and died 26 januari
1948 in Denderhoutem.

212
Children of Franciscus De Bruyn and Maria-Theresia Taeleman are:
496 i. Oktavus-Josephus-Felix7 De Bruyn, born 25 oktober 1893 in Denderhoutem; died 28 oktober 1893 in
Denderhoutem.
497 ii. Maria-Theresa-Berha De Bruyn, born 10 oktober 1894 in Denderhoutem; died 12 november 1966 in
Denderhoutem. She married Gerome Bracquene.
498 iii. Richardus-Petrus-Josephus De Bruyn, born 1 juni 1898 in Denderhoutem.
499 iv. Camille-Hector De Bruyn, born 14 juni 1905 in Denderhoutem.

253. Adelaide6 De Bruyn (Josephus5, Petronella4 Goubert, Joanna-Catharina3 Duym, Livina2 Adriaens, Egidius1)
was born 27 februari 1864 in Denderhoutem, and died 27 maart 1902 in Denderhoutem. She married Camilius Faut 30
november 1892 in Denderhoutem, son of Joannes-Baptiste Faut and Rosalia Standaert. He was born 29 mei 1864 in
Nederhasselt, and died 2 augustus 1946.

Children of Adelaide De Bruyn and Camilius Faut are:


500 i. Naamloos7 Faut, born 10 maart 1895 in Denderhoutem; died 10 maart 1895 in Denderhoutem.
501 ii. Omer-Jan-Baptist Faut, born 5 juli 1896 in Denderhoutem; died 28 november 1972 in Denderhoutem. He
married Maria-Justina Van Der Niepen.
502 iii. Maria-Theresia Faut, born 2 januari 1899 in Denderhoutem; died 25 oktober 1935 in Outer. She married Joseph
Adriaens.
503 iv. Irma-Clementina Faut.

256. Petrus-Joannes6 Steppe (Marie-Josepha5 Van Der Straeten, Theresia4 Duym, Joannes-Baptiste3, Livina2
Adriaens, Egidius1) was born 10 mei 1848 in Denderhoutem, and died 17 december 1925 in Welle. He married
Octavie Perdaens.

Children of Petrus-Joannes Steppe and Octavie Perdaens are:


504 i. Maria7 Steppe. She married ? Van Rampelberg.
505 ii. Delphine Steppe. She married ? Bleys.
+ 506 iii. Karel-Lodewijk Steppe, born 9 december 1890 in Welle.
507 iv. Lisa Steppe. She married Gustaaf De Rijck.
508 v. Augusta Steppe. She married Jan Verleysen.
509 vi. Maria-Theresia Steppe.

258. Carolus-Ludovicus6 Steppe (Marie-Josepha5 Van Der Straeten, Theresia4 Duym, Joannes-Baptiste3, Livina2
Adriaens, Egidius1) was born 6 maart 1852 in Denderhoutem, and died 27 april 1912 in Denderhoutem. He married
Adelina Muylaert 17 oktober 1890 in Denderhoutem, daughter of Franciscus Muylaert and Coleta Vlaminck. She was
born 5 december 1852 in Denderhoutem.

Children of Carolus-Ludovicus Steppe and Adelina Muylaert are:


510 i. Philomena-Celina7 Steppe, born 6 augustus 1891 in Denderhoutem; died 3 november 1973 in Denderhoutem.
She married Ren Adriaens.
511 ii. Emelie-Justina Steppe, born 22 januari 1894 in Denderhoutem.
512 iii. Irmina-Delfina Steppe, born 4 juni 1896 in Denderhoutem; died 13 september 1973 in Denderhoutem.

264. Delphina6 Van Der Straeten (Franciscus5, Theresia4 Duym, Joannes-Baptiste3, Livina2 Adriaens, Egidius1)
was born 12 januari 1855 in Denderhoutem. She married Alphonsius Maesschalck 26 juni 1878 in Denderhoutem, son
of Franciscus Maesschalck and Schollastica Scheerlinck. He was born 11 mei 1847 in Mere.

Child of Delphina Van Der Straeten and Alphonsius Maesschalck is:


513 i. Desiderius-Franciscus7 Maesschalck, born 19 april 1882 in Denderhoutem; died 12 maart 1959 in
Denderhoutem. He married Maria-Felicia Baeyens; born 17 juni 1885 in Denderhoutem; died 1 januari 1972 in
Denderhoutem.

268. Anna-Francisca6 Van Der Straeten (Franciscus5, Theresia4 Duym, Joannes-Baptiste3, Livina2 Adriaens,
Egidius1) was born 6 september 1860 in Denderhoutem. She married Eugenius De Sadeleer 3 april 1884 in
Denderhoutem. He was born 27 augustus 1859 in Haaltert.

Children of Anna-Francisca Van Der Straeten and Eugenius De Sadeleer are:


514 i. Maria-Emma7 De Sadeleer, born 27 augustus 1884 in Denderhoutem.
515 ii. Josef De Sadeleer, born 17 juli 1885 in Denderhoutem; died mei 1970 in Long-Beach, CA, US. He married
Paulina Baeyens; born 19 november 1882 in Denderhoutem; died 28 december in Westminster, Orange Cy, CA,
US.
516 iii. Clarissa De Sadeleer, born 23 augustus 1886 in Denderhoutem; died 21 september 1886 in Denderhoutem.

213
517 iv. Ren De Sadeleer, born 2 augustus 1887 in Denderhoutem; died 2 augustus 1888 in Denderhoutem.
518 v. Eduard De Sadeleer, born 29 augustus 1888 in Denderhoutem. He married Juliana De Winter; born 31 maart
1889 in Denderhoutem; died 23 januari 1965 in Denderhoutem.
519 vi. Clarisse De Sadeleer, born 8 september 1889 in Denderhoutem; died 13 augustus 1978 in Aalst. She married
Frans Guns.
520 vii. Victorina De Sadeleer, born 8 december 1890 in Denderhoutem; died 12 augustus 1891 in Denderhoutem.
521 viii. Rosalia-Alphonsina De Sadeleer, born 5 oktober 1892 in Denderhoutem.
522 ix. Theresia-Evelina De Sadeleer, born 24 januari 1895 in Denderhoutem.
523 x. Benedictus De Sadeleer, born 18 februari 1898 in Denderhoutem; died 29 juli 1907 in Denderhoutem.
524 xi. Gabriella-Justina De Sadeleer, born 21 september 1900 in Denderhoutem; died 15 juni 1918 in Denderhoutem.
525 xii. Amatus-Omer-Joseph De Sadeleer, born 12 juni 1903 in Denderhoutem.

269. Eduardus6 Van Der Straeten (Franciscus5, Theresia4 Duym, Joannes-Baptiste3, Livina2 Adriaens, Egidius1)
was born 15 augustus 1862 in Denderhoutem, and died 28 oktober 1928. He married (1) Maria-Columba De
Leenheer 19 december 1894 in Denderhoutem, daughter of Rosalia De Leenheer. She was born 17 maart 1861 in
Denderhoutem, and died 21 oktober 1899 in Denderhoutem. He married (2) Maria-Victoria Eeman 13 juni 1906 in
Denderhoutem, daughter of Franciscus Eeman and Maria-Joanna Torrekens. She was born 8 mei 1865 in
Denderhoutem, and died 11 februari 1949 in Denderhoutem.

Child of Eduardus Van Der Straeten and Maria-Columba De Leenheer is:


526 i. Naamloos7 Van Der Straeten, born 21 oktober 1899 in Denderhoutem; died 21 oktober 1899 in Denderhoutem.

Child of Eduardus Van Der Straeten and Maria-Victoria Eeman is:


527 i. Mauritius-Franciscus7 Van Der Straeten, born 10 april 1907 in Denderhoutem. He married Maria-Rosalia-Zo
Van Der Straeten; born 19 maart 1897 in Denderhoutem; died 29 maart 1994 in Denderhoutem.

270. Cornelius-Josephus6 Van Der Straeten (Franciscus5, Theresia4 Duym, Joannes-Baptiste3, Livina2 Adriaens,
Egidius1) was born 20 mei 1864 in Denderhoutem, and died 3 november 1918 in Denderhoutem. He married Maria-
Theresia-Josephina-Antonia De Winter 2 maart 1896 in Denderhoutem, daughter of Adrianus-Franciscus De Winter
and Rosalia Uyttersprot. She was born 12 juni 1873 in Denderhoutem, and died 6 juli 1948 in Denderhoutem.

Children of Cornelius-Josephus Van Der Straeten and Maria-Theresia-Josephina-Antonia De Winter are:


528 i. Maria-Rosalia-Zo7 Van Der Straeten, born 19 maart 1897 in Denderhoutem; died 29 maart 1994 in
Denderhoutem. She married Mauritius-Franciscus Van Der Straeten; born 10 april 1907 in Denderhoutem.
529 ii. Rufinus Van Der Straeten, born 5 april 1898 in Denderhoutem; died 10 juni 1989 in Ninove. He married
Bernardina-Maria De Pauw; born 24 mei 1898 in Denderhoutem; died 28 maart 1965 in Denderhoutem.
530 iii. Maria-Benedicta-Alissa Van Der Straeten, born 16 augustus 1900 in Denderhoutem.
531 iv. Gabriella Van Der Straeten, born 21 maart 1904 in Denderhoutem.
532 v. Florentinus Van Der Straeten, born 30 september 1905 in Denderhoutem; died 4 oktober 1905 in Denderhoutem.
533 vi. Omer Van Der Straeten, born 10 maart 1907 in Denderhoutem; died 20 augustus 1972 in Ninove. He married
Clementina-Wivina De Pauw; born 18 december 1905 in Denderhoutem.
534 vii. Alphonsus Van Der Straeten, born 20 juli 1910 in Denderhoutem.

283. Franciscus-Honorius6 Van Der Straeten (Constantinus5, Theresia4 Duym, Joannes-Baptiste3, Livina2
Adriaens, Egidius1) was born 4 februari 1874 in Denderhoutem. He married Maria-Cordula Van Geem 29 augustus
1898 in Denderhoutem, daughter of Joannes-Augustus Van Geem and Barbara Fieremans. She was born 2 januari 1873
in Denderhoutem, and died 1 december 1928 in Denderhoutem.

Children of Franciscus-Honorius Van Der Straeten and Maria-Cordula Van Geem are:
535 i. Gerardus7 Van Der Straeten, born 16 november 1897 in Denderhoutem; died 22 januari 1970 in Gent. He
married Maria-Emilia Beerens; born 14 oktober 1901 in Denderhoutem; died 19 december 1973 in Ninove.
536 ii. Julia-Evelina Van Der Straeten, born 22 november 1899 in Denderhoutem; died 6 juni 1990 in Ninove. She
married Vitalis Van Schandevyl 1923 in Denderhoutem; born 5 september 1897 in Denderhoutem; died 16
september 1985 in Denderhoutem.
537 iii. Pelagia Van Der Straeten, born 24 juli 1902 in Denderhoutem. She married Joannes-Baptiste De Coninck; born
21 november 1901 in Denderhoutem; died 28 mei 1980 in Aalst.
538 iv. Josephus Van Der Straeten, born 18 maart 1908 in Denderhoutem; died 23 april 1985 in Aalst. He married
Elisa-Camilla Beeckman; born 18 november 1906 in Denderhoutem; died 21 augustus 1982 in Aalst.

284. Maria-Antonia6 Van Der Straeten (Constantinus5, Theresia4 Duym, Joannes-Baptiste3, Livina2 Adriaens,
Egidius1) was born 10 juli 1877 in Denderhoutem, and died 12 november 1910 in Denderhoutem. She married Ren
De Coninck 26 september 1901 in Denderhoutem, son of Joannes-Baptiste De Coninck and Marie-Theresia D'Herde.
He was born 29 januari 1875 in Denderhoutem.

214
Children of Maria-Antonia Van Der Straeten and Ren De Coninck are:
539 i. Clara-Evelina7 De Coninck, born 23 november 1901 in Denderhoutem; died 29 november 1994 in
Denderhoutem. She married Remigius Geerts; born 29 november 1897 in Denderhoutem.
540 ii. Maria De Coninck, born 25 augustus 1905 in Denderhoutem. She married Ludovicus Goubert 9 januari 1925 in
Denderhoutem; born 16 oktober 1899 in Denderhoutem; died 31 juli 1982 in Haaltert.
541 iii. Maria-Philomena De Coninck, born 10 januari 1907 in Denderhoutem; died in Aalst. She married Petrus
Grijseels.
542 iv. Josephus De Coninck, born 4 februari 1908 in Denderhoutem; died 23 april 1974 in Gent. He married Maria-
Celestina-Rosalia Goubert; born 8 augustus 1908 in Denderhoutem; died 15 september 1977 in Gent.
543 v. Amandus De Coninck, born 8 augustus 1909 in Denderhoutem.

289. Maria-Theresia6 Taeleman (Nathalia5 Duym, Franciscus4, Joannes-Baptiste3, Livina2 Adriaens, Egidius1)
was born 14 juni 1870 in Kerksken, and died 26 januari 1948 in Denderhoutem. She married Franciscus De Bruyn 1
juni 1892 in Kerksken, son of Josephus De Bruyn and Maria-Therese Goubert. He was born 7 maart 1861 in
Denderhoutem.

Children are listed above under (252) Franciscus De Bruyn.

291. Augustus6 De Backer (Amelia5 Duym, Petrus4, Joannes-Baptiste3, Livina2 Adriaens, Egidius1) was born 23
april 1859 in Denderhoutem. He married (1) Maria-Ludovica De Schryver 20 februari 1889 in Denderhoutem,
daughter of Josephus De Schryver and Lucia D'Herde. She was born 18 mei 1862 in Denderhoutem, and died 2 april
1895 in Denderhoutem. He married (2) Maria-Joanna Scheerlinck 3 november 1897 in Denderhoutem, daughter of
Beljaminus Scheerlinck and Francisca Van Hespelgem. She was born 10 augustus 1874 in Denderhoutem.

Children of Augustus De Backer and Maria-Ludovica De Schryver are:


544 i. Leontina7 De Backer, born 11 september 1892 in Denderhoutem; died 13 augustus 1894 in Denderhoutem.
545 ii. Joannes-Baptiste-Ren De Backer, born 22 oktober 1894 in Denderhoutem; died 17 januari 1897 in
Denderhoutem.
546 iii. Maria-Irma De Backer, born 26 augustus 1890 in Denderhoutem; died 9 januari 1971 in Denderhoutem. She
married Gustaaf Malfroy; born 2 augustus 1884 in Denderhoutem; died 24 februari 1967 in Aalst.

Children of Augustus De Backer and Maria-Joanna Scheerlinck are:


547 i. Medardus-Petrus7 De Backer, born 4 februari 1899 in Denderhoutem.
548 ii. Maria-Delphina De Backer, born 14 augustus 1900 in Denderhoutem; died 3 september 1983 in Ninove. She
married Gustavus Adriaens; born 28 september 1895 in Denderhoutem; died 14 december 1984 in Ninove.
549 iii. Leonia De Backer, born 2 november 1901 in Denderhoutem; died 8 januari 1993 in Aaigem. She married
Alexis Coppens 16 februari 1928 in Denderhoutem.
550 iv. Gustavus De Backer, born 4 november 1903 in Denderhoutem.
551 v. Hortensia-Alphonsina De Backer, born 25 mei 1905 in Denderhoutem; died 25 december 1906 in
Denderhoutem.
552 vi. Camillus De Backer, born 3 augustus 1906 in Denderhoutem; died 11 september 1970 in Gent. He married
Eulalia-Amelia Pardaens.
553 vii. Charles-Louis-Arthur De Backer, born 12 december 1907 in Denderhoutem; died 27 februari 1977 in
Denderhoutem.
554 viii. Julia-Carolina-Barbara De Backer, born 14 september 1909 in Denderhoutem.
555 ix. Omer De Backer, born 9 november 1910 in Denderhoutem.

300. Gustavus6 Kiekens (Maria-Josepha5 Duym, Petrus4, Joannes-Baptiste3, Livina2 Adriaens, Egidius1) was born
28 mei 1875 in Iddergem. He married Dominica Souffriau. She was born 1876 in Outer.

Children of Gustavus Kiekens and Dominica Souffriau are:


556 i. Ernest7 Kiekens, born 10 september 1905 in Denderhoutem; died 22 december 1978 in Denderhoutem. He
married Bertha-Angela Redant 4 november 1933 in Haaltert.
557 ii. Donatus-Hector Kiekens, born 20 september 1907 in Denderhoutem; died 31 augustus 1970 in Denderhoutem.
He married Maria-Augusta Ghijsels; born 14 juni 1908 in Denderhoutem; died 5 juni 1974 in Lede.
558 iii. Mauritsius-Amatus Kiekens, born 14 oktober 1910 in Denderhoutem.

306. Aloysius6 De Backer (Theresia5 De Bruyn, Petronella4 Goubert, Joanna-Catharina3 Duym, Livina2 Adriaens,
Egidius1) was born 26 mei 1858 in Denderhoutem, and died 25 mei 1904 in Denderhoutem. He married Emelia-
Maria-Josephina-Clotilda Maes 2 februari 1890 in Denderhoutem, daughter of Gerardus-Charles Maes and
Philemonda-Bernardina Van Oudenhove. She was born 27 november 1869 in Denderhoutem.

215
Children of Aloysius De Backer and Emelia-Maria-Josephina-Clotilda Maes are:
559 i. Elmire7 De Backer, born 22 februari 1891 in Denderhoutem.
560 ii. Paul De Backer, born 19 juni 1892 in Denderhoutem.
561 iii. Anna De Backer, born 3 mei 1894 in Denderhoutem.
562 iv. Leona De Backer, born 24 mei 1895 in Denderhoutem; died 19 september 1895 in Denderhoutem.
563 v. Joanna De Backer, born 11 augustus 1896 in Denderhoutem.
564 vi. Eleonora De Backer, born 18 november 1897 in Denderhoutem.
565 vii. Albertus De Backer, born 29 september 1899 in Denderhoutem.
566 viii. Felix De Backer, born 8 december 1902 in Denderhoutem.

307. Barbara-Paulina6 Goubert (Franciscus5, Petrus4, Joanna-Catharina3 Duym, Livina2 Adriaens, Egidius1) was
born 3 december 1868 in Denderhoutem, and died 3 december 1943 in Denderhoutem. She married Romanus-
Gustavus Van Vaerenbergh 7 juni 1899 in Denderhoutem, son of Charles Van Vaerenbergh and Maria-Christina De
Cock. He was born 26 september 1859 in Denderhoutem.

Children of Barbara-Paulina Goubert and Romanus-Gustavus Van Vaerenbergh are:


567 i. Carolus-Maria7 Van Vaerenbergh, born 16 juli 1900 in Denderhoutem; died 24 december 1978 in Ninove.
568 ii. Mathildis-Christina Van Vaerenbergh, born 11 april 1902 in Denderhoutem; died 25 mei 1986 in Aalst. She
married Desir Schouppe.
569 iii. Lucia-Maria Van Vaerenbergh, born 29 mei 1904 in Denderhoutem; died 11 juni 1977 in Denderhoutem.
570 iv. Benedictus-Josephus Van Vaerenbergh, born 3 december 1905 in Denderhoutem; died 29 april 1983 in
Denderhoutem. He married Jeanne Huylebroeck.
571 v. Helena Van Vaerenbergh, born 18 augustus 1907 in Denderhoutem. She married Odomarus-Ren-Gaston
Schouppe 25 april 1936 in Denderhoutem.
572 vi. Rachel-Adela Van Vaerenbergh, born 26 januari 1909 in Denderhoutem.
573 vii. Dominicus-Leo Van Vaerenbergh, born 30 december 1910 in Denderhoutem.

312. Pieter-Amandus6 De Prez (Petrus5, Isabelle4 Goubert, Joanna-Catharina3 Duym, Livina2 Adriaens, Egidius1)
was born 30 oktober 1846 in Denderhoutem, and died 25 februari 1876 in Denderhoutem. He married Marie-Josepha
Van Der Hoeven 19 mei 1873 in Denderhoutem, daughter of Petrus-Amandus Van Der Hoeven and Brigitta Taeleman.
She was born 1 januari 1846 in Denderhoutem, and died 13 mei 1875 in Denderhoutem.

Children of Pieter-Amandus De Prez and Marie-Josepha Van Der Hoeven are:


574 i. Gustavus7 De Prez, born 16 augustus 1873 in Denderhoutem; died 27 november 1873 in Denderhoutem.
575 ii. Rosalia-Delphina De Prez, born 19 augustus 1874 in Denderhoutem; died 20 december 1874 in Denderhoutem.

314. Josephus6 De Prez (Petrus5, Isabelle4 Goubert, Joanna-Catharina3 Duym, Livina2 Adriaens, Egidius1) was
born 24 februari 1851 in Denderhoutem, and died 1 februari 1885 in Denderhoutem. He married Sidonia Roelant 7
mei 1873 in Denderhoutem, daughter of Ludovicus Roelant and Rosalia Van Den Bossche. She was born 12 februari
1852 in Denderhoutem.

Children of Josephus De Prez and Sidonia Roelant are:


576 i. Camille7 De Prez, born 31 augustus 1873 in Denderhoutem; died 9 oktober 1873.
+ 577 ii. Camille De Prez, born 18 september 1874 in Denderhoutem.
578 iii. Franciscus-Xaverius De Prez, born 8 maart 1877 in Denderhoutem; died 7 juni 1978.
579 iv. Franciscus-Xaverius De Prez, born 12 februari 1879 in Denderhoutem; died 12 februari 1879.
580 v. Maria-Leonia De Prez, born 12 februari 1879 in Denderhoutem; died 13 februari 1879.
+ 581 vi. Maria-Hortensia De Prez, born 2 mei 1880 in Denderhoutem.
+ 582 vii. Maria-Amelia De Prez, born 4 april 1882 in Denderhoutem.
583 viii. Frans-Xaveer De Prez, born 7 augustus 1884 in Denderhoutem.

317. Amelia6 De Prez (Petrus5, Isabelle4 Goubert, Joanna-Catharina3 Duym, Livina2 Adriaens, Egidius1) was born
5 augustus 1858 in Denderhoutem. She married Petrus Baeyens 1 augustus 1883 in Denderhoutem, son of Joannes-
Baptiste Baeyens and Maria-Joanna De Kegel. He was born 27 september 1856 in Denderhoutem, and died 18 oktober
1905 in Denderhoutem.

Children of Amelia De Prez and Petrus Baeyens are:


584 i. Frans-Xaveer7 Baeyens, born 16 oktober 1886 in Denderhoutem.
585 ii. Romanus Baeyens, born 19 juli 1888 in Denderhoutem; died 12 december 1893 in Denderhoutem.
586 iii. Josephus Baeyens, born 10 september 1890 in Denderhoutem.

216
587 iv. Celine Baeyens, born 26 november 1892 in Denderhoutem; died 5 maart 1970 in Aalst. She married
Alphonsius-Josephus Goubert 17 april 1920 in Denderhoutem; born 22 april 1881 in Denderhoutem; died 30
januari 1944 in Denderhoutem.
588 v. Romain Baeyens, born 21 september 1895 in Denderhoutem.
589 vi. Maria Baeyens, born 18 december 1884. She married Felix-Romanus Van Der Kelen 1919 in Denderhoutem;
born 4 augustus 1884 in Denderhoutem; died 1 juni 1970 in Ninove.

320. Marie-Therese6 De Prez (Franciscus5, Isabelle4 Goubert, Joanna-Catharina3 Duym, Livina2 Adriaens,
Egidius1) was born 19 januari 1848 in Denderhoutem, and died 17 oktober 1877 in Denderhoutem. She married
Donatus Bellens 22 juli 1870 in Denderhoutem, son of Josephus Bellens and Judoca Van Vleckem. He was born 5 juli
1831 in Kerksken, and died 24 april 1897 in Denderhoutem.

Children of Marie-Therese De Prez and Donatus Bellens are:


590 i. Joanna-Marie7 Bellens, born 19 juli 1871 in Denderhoutem.
591 ii. Carolus-Ludovicus Bellens, born 28 maart 1874 in Denderhoutem; died 31 maart 1874 in Denderhoutem.

324. Leonia6 De Prez (Franciscus5, Isabelle4 Goubert, Joanna-Catharina3 Duym, Livina2 Adriaens, Egidius1) was
born 14 maart 1858 in Denderhoutem, and died 1 oktober 1950 in Denderhoutem. She married Felix De Ryck 5
december 1883 in Denderhoutem, son of Karel-Ludovicus De Ryck and Rosalia Haegeman. He was born 26 mei 1858
in Welle, and died 10 februari 1899 in Denderhoutem.

Children of Leonia De Prez and Felix De Ryck are:


592 i. Marie-Amelia7 De Prez De Rijck, born 1 maart 1880 in Denderhoutem.
593 ii. Maria-Stefania De Rijck, born 11 oktober 1885 in Denderhoutem.
594 iii. Augustinus De Rijck, born 27 september 1888 in Denderhoutem; died 9 mei 1941 in Kerksken. He married
Oktavia Roelandt 9 januari 1918 in Kerksken.
595 iv. Maria-Celina De Rijck, born 29 maart 1891 in Denderhoutem.
596 v. Hortensia De Rijck, born 1 juli 1894 in Denderhoutem.

326. Augustus6 De Prez (Franciscus5, Isabelle4 Goubert, Joanna-Catharina3 Duym, Livina2 Adriaens, Egidius1)
was born 13 augustus 1863 in Denderhoutem, and died 27 oktober 1944 in Denderhoutem. He married Leontina De
Kerpel 4 mei 1898 in Denderhoutem, daughter of Eduardus De Kerpel and Maria-Theresia Cobbaert. She was born 27
april 1866 in Denderhoutem, and died 9 november 1936 in Denderhoutem.

Children of Augustus De Prez and Leontina De Kerpel are:


597 i. Nicolaus-Achilles7 De Prez, born 7 april 1899 in Denderhoutem; died 8 juli 1900 in Denderhoutem.
598 ii. Celina-Rachella De Prez, born 25 september 1900 in Denderhoutem; died 17 april 1980 in Aalst. She married
Arthur Matthijs 28 december 1929 in Denderhoutem.
599 iii. Celina-Bertha De Prez, born 12 december 1902 in Denderhoutem; died 17 december 1986 in Aalst. She married
Benoit De Pauw.
600 iv. Achillus-Romanus De Prez, born 16 januari 1906 in Denderhoutem; died 15 november 1939 in Ninove. He
married Adle Gryseels.

217
Generation No. 7
331. Leontina7 Adriaens (Cornelius-Franciscus6, Egidius5, Joannes-Josephus4, Egidius3, Joannes2, Egidius1 ) was
born 19 oktober 1873 in Denderhoutem, and died 23 februari 1941 in Denderhoutem. She married Victorinus Allaer
31 januari 1905 in Denderhoutem, son of Josephus Allaer and Barbara Stockman. He was born 10 juni 1869 in
Denderhoutem, and died 1 juni 1945 in Denderhoutem.

Children of Leontina Adriaens and Victorinus Allaer are:


601 i. Maria8 Allaer, born 3 december 1905 in Denderhoutem; died 10 juli 1906 in Denderhoutem.
602 ii. Dominicus Allaer, born 23 oktober 1906 in Denderhoutem; died 8 maart 1978 in Ninove.
603 iii. Maria-Josepha Allaer, born 30 mei 1908 in Denderhoutem; died 1990. She married Cyrillus-Amedeus Goubert;
born 19 juli 1907 in Denderhoutem; died 24 augustus 1988 in Aalst.
604 iv. Fernandina Allaer, born 6 september 1909 in Denderhoutem; died 8 oktober 1909 in Denderhoutem.

333. Leonia7 Verbeken (Maria-Josepha6 Van Der Biest, Constantia5 De Nul, Petronella4 Adriaens, Egidius3,
Joannes2, Egidius1) was born 16 juni 1858 in Denderhoutem. She married Franciscus Van De Velde 11 april 1883 in
Denderhoutem, son of Petrus-Amandus Van De Velde and Virginia Paridaens. He was born 13 februari 1857 in
Denderhoutem, and died 22 februari 1949 in Heldergem.

Children of Leonia Verbeken and Franciscus Van De Velde are:


605 i. Maria-Eulodia8 Van De Velde, born 5 oktober 1883 in Denderhoutem.
606 ii. Amandus Van De Velde, born 25 oktober 1885 in Denderhoutem; died 29 januari 1886 in Denderhoutem.
607 iii. Felix-Nestor Van De Velde, born 23 juni 1888 in Denderhoutem; died 10 augustus 1962 in Sint-Gillis-bij-
Dendermonde. He married Maria-Paulina Temmerman 3 mei 1913 in Sint-Gillis-bij-Dendermonde.
608 iv. Theofiel Van De Velde, born 29 september 1890 in Denderhoutem.
609 v. Anthonia Van De Velde, born 21 januari 1893 in Denderhoutem; died 24 februari 1969 in Heldergem. She
married Livien-Alfons Matthijs.
610 vi. Maria-Justina Van De Velde, born 8 juli 1895 in Denderhoutem; died 13 februari 1978 in Haaltert. She married
Joseph Van Hoorebeke 11 februari 1921 in Denderhoutem.
611 vii. Apolonia-Clementina Van De Velde, born 1 oktober 1899 in Denderhoutem; died 24 mei 1900 in
Denderhoutem.

335. Romanus7 Verbeken (Maria-Josepha6 Van Der Biest, Constantia5 De Nul, Petronella4 Adriaens, Egidius3,
Joannes2, Egidius1) was born 28 februari 1863 in Denderhoutem. He married (1) Catharina-Delphina Struyf. She
was born 1861 in Lier, and died 28 november 1902 in Denderhoutem. He married (2) Maria-Josephina Beerens 13
augustus 1903 in Aaigem. She was born 6 februari 1876 in Aaigem.

Child of Romanus Verbeken and Catharina-Delphina Struyf is:


612 i. Georgius-Cyrillus8 Verbeken, born 14 maart 1901 in Denderhoutem; died 20 januari 1902 in Denderhoutem.

Children of Romanus Verbeken and Maria-Josephina Beerens are:


613 i. Evelina8 Verbeken, born 16 april 1905 in Denderhoutem; died 3 augustus 1986 in Merelbeke. She married
Omer De Pril 17 juni 1927 in Denderhoutem.
614 ii. Romana-Mathildis Verbeken, born 3 oktober 1906 in Denderhoutem; died 22 november 1906 in Denderhoutem.
615 iii. Remigius-Petrus Verbeken, born 8 september 1907 in Denderhoutem.
616 iv. Franciscus-Renatus Verbeken, born 14 december 1909 in Denderhoutem.
617 v. Julien Verbeken, born 12 november 1913 in Denderhoutem; died 9 augustus 1991 in Aalst. He married
Clementina Cobbaert.

336. Rosalia7 Verbeken (Maria-Josepha6 Van Der Biest, Constantia5 De Nul, Petronella4 Adriaens, Egidius3,
Joannes2, Egidius1) was born 23 juni 1865 in Denderhoutem. She married Petrus De Boeck 30 mei 1888 in
Denderhoutem, son of Karel-Lodewijk De Boeck and Albertina De Schutter. He was born 23 november 1862 in
Haaltert.

Children of Rosalia Verbeken and Petrus De Boeck are:


618 i. Dominicus-Franciscus8 De Boeck, born 25 oktober 1888 in Denderhoutem; died 8 mei 1889 in Denderhoutem.
619 ii. Felix-Ren De Boeck, born 24 oktober 1890 in Denderhoutem.
620 iii. Felicitas De Boeck, born 29 augustus 1892 in Denderhoutem; died 27 oktober 1981 in Haaltert. She married
Aloysius Van Der Elst-Goubert 5 december 1917 in Denderhoutem; born 20 juni 1897 in Denderhoutem; died
16 december 1959 in Ninove.
621 iv. Achillus De Boeck, born 12 april 1905 in Denderhoutem.

352. Delphina7 Peleman (Amelia6 Bael, Eleonora5 De Nul, Petronella4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1)
was born 19 oktober 1872 in Denderhoutem. She married Petrus De Nul 3 januari 1901 in Denderhoutem, son of

218
Joannes-Baptiste De Nul and Bernardina Van Den Stockt. He was born 19 januari 1875 in Denderhoutem, and died 10
mei 1956 in Denderhoutem.

Children of Delphina Peleman and Petrus De Nul are:


622 i. Alma-Maria8 De Nul, born 13 oktober 1901 in Denderhoutem; died 20 januari 2000 in Ninove. She married
Victorinus Torrekens; born 4 december 1901 in Denderhoutem; died 24 februari 1967 in Aalst.
623 ii. Marcellinus-Gustavus De Nul, born 4 april 1903 in Denderhoutem; died 15 februari 1951 in Ninove. He
married Maria Jacobs.
624 iii. Jan-Baptiste De Nul, born 23 september 1905 in Denderhoutem.
625 iv. Maria-Pelagia De Nul, born 15 maart 1909 in Denderhoutem; died 2 oktober 1909 in Denderhoutem.

358. Petrus-Joannes7 Bael (Joannes-Baptiste6, Eleonora5 De Nul, Petronella4 Adriaens, Egidius3, Joannes2,
Egidius1) was born 20 februari 1870 in Denderhoutem, and died 2 augustus 1953 in Denderhoutem. He married Leonia
Van Damme 27 december 1897 in Denderhoutem, daughter of Carolus Van Damme and Maria-Catharina De Cocker.
She was born 24 april 1873 in Denderhoutem, and died 4 december 1956 in Denderhoutem.

Children of Petrus-Joannes Bael and Leonia Van Damme are:


626 i. Coleta8 Bael, born 17 december 1893 in Denderhoutem; died 2 december 1973 in Ninove. She married Gustaaf
Eeckhout 30 november 1916 in Denderhoutem; born 28 mei 1889 in Aaigem; died 3 mei 1957 in
Denderhoutem.
627 ii. Cyrillus Bael, born 20 april 1899 in Denderhoutem; died 18 oktober 1947 in Haaltert. He married Helena De
Rijck 20 maart 1929 in Haaltert.
628 iii. Maria-Angelica Bael, born 1 september 1900 in Denderhoutem. She married Joseph De Bolle 11 januari 1927
in Denderhoutem.
629 iv. Franciscus Bael, born 9 december 1901 in Denderhoutem; died 23 april 1987 in Aalst. He married Germana
Muylaert.
630 v. Emma Bael, born 29 maart 1903 in Denderhoutem. She married Polydoor-Frans De Bolle 26 juli 1928 in
Denderhoutem.
631 vi. Rachel-Germana Bael, born 20 augustus 1904 in Denderhoutem.
632 vii. Richardus Bael, born 11 april 1906 in Denderhoutem; died 8 juli 1992 in Ninove. He married Irma Goessens.
633 viii. Margarita-Alicia Bael, born 19 oktober 1907 in Denderhoutem; died 4 juni 1983 in Aalst. She married Emilius-
Camillus De Bolle.
634 ix. Mathildis Bael, born 27 februari 1909 in Denderhoutem; died 24 december 1951 in Haaltert. She married
Clement De Rijck 14 januari 1931 in Denderhoutem.
635 x. Mathildis Bael, born 27 december 1909 in Denderhoutem.
636 xi. Victorinus Bael, born 14 mei 1910 in Denderhoutem.
637 xii. Leon Bael, born 8 mei 1913 in Denderhoutem; died 23 april 1956 in Leuven. He married Laura Van Landuyt.

360. Emma7 Bael (Joannes-Baptiste6, Eleonora5 De Nul, Petronella4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was
born 26 februari 1875 in Denderhoutem, and died 6 maart 1957 in Denderhoutem. She married Jan-Lodewijk De
Coninck 13 november 1902 in Denderhoutem, son of Joannes-Baptiste De Coninck and Marie-Theresia D'Herde. He
was born 30 juni 1877 in Denderhoutem.

Child of Emma Bael and Jan-Lodewijk De Coninck is:


638 i. Maria-Agatha8 De Coninck, born 4 februari 1908 in Denderhoutem.

362. Maria-Clementina7 Bael (Joannes-Baptiste6, Eleonora5 De Nul, Petronella4 Adriaens, Egidius3, Joannes2,
Egidius1) was born 4 december 1879 in Denderhoutem. She married Jan-Baptiste De Ro 14 september 1990 in
Denderhoutem, son of Ludusiaus De Ro and Berlinde De Wetter. He was born 26 november 1877 in Sint-Lievens-
Esse.

Children of Maria-Clementina Bael and Jan-Baptiste De Ro are:


639 i. Franciscus8 De Ro, born 2 december 1900 in Denderhoutem; died 27 september 1964 in Los Angeles Cy, CA,
US.
640 ii. Cyrillus De Ro, born 5 maart 1908 in Denderhoutem. He married Maria-Emma Adriaens.

364. Aloysius7 Brack (Rosalia6 De Nul, Cornelius-Franciscus5, Petronella4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1)
was born 15 april 1882 in Denderhoutem, and died 29 november 1975 in Ninove. He married Clara Praet 22 februari
1906 in Denderhoutem, daughter of Josephus Praet and Ludovica De Clerck. She was born 7 april 1886 in
Denderhoutem.

Child of Aloysius Brack and Clara Praet is:


641 i. Josephus8 Brack, born 11 augustus 1906 in Denderhoutem. He married Hermina-Rosalia Bellens 18 juni 1932
in Haaltert.

219
368. Elisa7 Van Den Stockt (Joanna-Catharina6 De Nul, Cornelius-Franciscus5, Petronella4 Adriaens, Egidius3,
Joannes2, Egidius1) was born 1 december 1883 in Denderhoutem. She married Alphonse De Pril 10 september 1909 in
Denderhoutem. He was born 7 mei 1878 in Kerksken.

Child of Elisa Van Den Stockt and Alphonse De Pril is:


642 i. Hector-Augustinus8 De Pril, born 13 oktober 1910 in Denderhoutem; died 7 oktober 1977 in Denderhoutem.

384. Petrus7 De Nul (Joannes-Baptiste6, Egidius5, Petronella4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 19
januari 1875 in Denderhoutem, and died 10 mei 1956 in Denderhoutem. He married Delphina Peleman 3 januari 1901
in Denderhoutem, daughter of Franciscus Peleman and Amelia Bael. She was born 19 oktober 1872 in Denderhoutem.

Children are listed above under (352) Delphina Peleman.

385. Adrianus-Gustavus7 De Nul (Joannes-Baptiste6, Egidius5, Petronella4 Adriaens, Egidius3, Joannes2,


Egidius1) was born 27 januari 1877 in Denderhoutem. He married Maria-Sylvia Sorgeloos 13 december 1906 in
Denderhoutem, daughter of Josephus Sorgeloos and Juliana Goeman. She was born 27 juni 1881 in Denderhoutem, and
died 29 april 1973 in Kerksken.

Child of Adrianus-Gustavus De Nul and Maria-Sylvia Sorgeloos is:


643 i. Hubertina8 De Nul, born 28 april 1908 in Denderhoutem; died 15 oktober 1986 in Aalst.

387. Constantia-Maria7 De Nul (Joannes-Baptiste6, Egidius5, Petronella4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1)
was born 16 oktober 1880 in Denderhoutem. She married Judocus-Romanus Haezaert 11 mei 1907 in
Denderhoutem, son of Josephus Haesaert and Maria-Josepha Lippens. He was born 3 juli 1880 in Denderhoutem.

Child of Constantia-Maria De Nul and Judocus-Romanus Haezaert is:


644 i. Joannes-Baptiste8 Haezaert, born 8 december 1907 in Denderhoutem; died 20 april 1909 in Denderhoutem.

388. Amandus7 De Nul (Joannes-Baptiste6, Egidius5, Petronella4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born
1 februari 1883 in Denderhoutem. He married Maria-Justina Sorgeloos 3 juni 1909 in Denderhoutem, daughter of
Josephus Sorgeloos and Juliana Goeman. She was born 12 december 1883 in Denderhoutem, and died 28 december
1964 in Denderhoutem.

Child of Amandus De Nul and Maria-Justina Sorgeloos is:


645 i. Maria-Philomena8 De Nul, born 31 mei 1910 in Denderhoutem; died 14 mei 1994 in Hillegem. She married
Gustaaf Paternoster.

390. Franciscus7 De Nul (Joannes-Baptiste6, Egidius5, Petronella4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was
born 14 juni 1887 in Denderhoutem, and died 26 juli 1957 in Ninove. He married Maria-Catharina Goubert 26 april
1911 in Denderhoutem, daughter of Petrus Goubert and Maria-Delphina Vonck. She was born 31 januari 1888 in
Denderhoutem, and died 16 december 1927 in Denderhoutem.

Children of Franciscus De Nul and Maria-Catharina Goubert are:


646 i. Anna-Delphina8 De Nul, born 6 december 1915 in Denderhoutem; died 19 april 1930 in Lokeren.
647 ii. Camilla-Emma De Nul, born 17 maart 1919 in Denderhoutem; died 24 februari 1955 in Ninove.

391. Melania7 De Nul (Amandus6, Egidius5, Petronella4 Adriaens, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 19
januari 1884 in Denderhoutem, and died 19 september 1958 in Vancouver, Brit. Columbia, CA. She married Joannes-
Baptiste Van Den Stockt 23 september 1903 in Denderhoutem, son of Adrianus Van Den Stockt and Theresia De
Maeseneer De Block. He was born 3 maart 1881 in Denderhoutem, and died in Vancouver, Brit. Columbia, CA.

Children of Melania De Nul and Joannes-Baptiste Van Den Stockt are:


648 i.Andr8 Van Den Stockt.
649 ii.Charles Van Den Stockt, died 1995 in US.
650 iii.Albert Van Den Stockt.
651 iv. Adrianus-Gustavus Van Den Stockt, born 28 december 1903 in Denderhoutem; died in Charmainus, Brit.
Columbia, CA. He married Josephine-Jeanne Detaeye 23 oktober 1929 in Vancouver, Brit. Columbia, CA.
652 v. Alice Van Den Stockt, born 1914; died in Vancouver, Brit. Columbia, CA.
653 vi. Betty Van Den Stockt, born 1920.

397. Jan-Baptist7 Taeleman (Bernardina6 Sienaert, Maria-Joanna5 De Geyter, Joanna-Maria4 Adriaens, Egidius3,
Joannes2, Egidius1) was born 28 augustus 1872 in Denderhoutem, and died 19 mei 1940 in Denderhoutem. He married
Maria-Julia Chiau 14 januari 1904 in Denderhoutem, daughter of Karel-Lodewijk Chiau and Bernardina Van Rossen.
She was born 9 december 1872 in Denderhoutem, and died 28 december 1950 in Denderhoutem.

220
Children of Jan-Baptist Taeleman and Maria-Julia Chiau are:
654 i.Richardus-Dominicus8 Taeleman, born 16 juli 1905 in Denderhoutem; died 20 maart 1908 in Denderhoutem.
655 ii.Rachella Taeleman, born 13 augustus 1906 in Denderhoutem.
656 iii.Maria-Bernardina Taeleman, born 13 augustus 1906 in Denderhoutem; died 4 augustus 1980 in Aalst.
657 iv. Maria-Joanna-Alice Taeleman, born 1 november 1908 in Denderhoutem; died 10 februari 1980 in Aalst.
658 v. Richardus Taeleman, born 19 december 1909 in Denderhoutem; died 20 januari 1997 in Aalst. He married
Matha Van Den Steen.
659 vi. Adolphina-Irena Taeleman, born 30 maart 1911 in Denderhoutem.

398. Maria-Joanna7 Taeleman (Bernardina6 Sienaert, Maria-Joanna5 De Geyter, Joanna-Maria4 Adriaens,


Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 15 januari 1875 in Denderhoutem, and died 18 juni 1951 in Denderhoutem. She
married Benedictus Coppens 3 februari 1903 in Denderhoutem, son of Gaugericus Coppens and Maria-Sidonia De
Doncker. He was born 3 oktober 1870 in Denderhoutem, and died 18 november 1945 in Denderhoutem.

Children are listed above under (240) Benedictus Coppens.

400. Philemond7 Taeleman (Bernardina6 Sienaert, Maria-Joanna5 De Geyter, Joanna-Maria4 Adriaens, Egidius3,
Joannes2, Egidius1) was born 6 december 1880 in Denderhoutem, and died 16 maart 1952 in Denderhoutem. He
married Maria-Victorina De Luyck 3 juni 1905 in Denderhoutem, daughter of Judocus-Augustus De Luyck and
Maria-Theresia De Doncker. She was born 2 november 1877 in Denderhoutem, and died 15 januari 1939 in
Denderhoutem.

Children of Philemond Taeleman and Maria-Victorina De Luyck are:


660 i. Maria-Magdalena8 Taeleman, born 1 maart 1907 in Denderhoutem. She married Valerie-Frans Lievens 25 juni
1938 in Denderhoutem.
661 ii. Bernardina Taeleman, born 1908 in Denderhoutem; died 10 mei 1908 in Denderhoutem.
662 iii. Aloysius Taeleman, born 28 maart 1910 in Denderhoutem; died 12 april 1910 in Denderhoutem.

409. Carolina7 Goessens (Octavia6 Sterck, Petronella5 De Backer, Maria-Magdalena4 Adriaens, Egidius3,
Joannes2, Egidius1) was born 28 januari 1885 in Denderhoutem, and died 30 oktober 1967 in Orange City, CA, US. She
married Gustaaf Beerens 9 december 1908 in Denderhoutem. He was born 24 november 1885 in Aaigem, and died 8
augustus 1965 in Orange City, CA, US.

Children of Carolina Goessens and Gustaaf Beerens are:


663 i. Hector8 Beerens, born 7 februari 1910 in Denderhoutem; died 24 augustus 1992 in CA, US.
664 ii. Naamloos Beerens, born 21 maart 1911 in Los Alamitos, CA, US; died 21 maart 1911 in Los Alamitos, CA, US.
665 iii. Suzanne Beerens, born 21 maart 1913 in Los Alamitos, CA, US; died in Newport Beach, Orange City, CA, US.
She married Albert Schiettecatte 6 maart 1937 in Seal Beach, Orange City, CA,US.
666 iv. Polimere Beerens, born 11 mei 1914 in Los Alamitos, CA, US; died 10 december 1993 in US.
667 v. Josephine Beerens, born 26 juni 1915 in Los Alamitos, CA, US. She married Emil Schiettecatte.
668 vi. Evelyn Beerens, born 1 september 1916 in Los Alamitos, CA, US; died 21 januari 1990 in US. She married (1)
Raymons Schiettecatte. She married (2) Henry Schiettecatte.
669 vii. Gustaaf-Ernest Beerens, born 15 oktober 1917 in Los Alamitos, CA, US; died 6 juli 1966 in US.
670 viii. Henry Beerens, born 6 mei 1919 in Los Alamitos, CA, US; died 21 mei 1919 in Los Alamitos, CA, US.
671 ix. Henry Beerens, born 24 juni 1920 in Los Alamitos, CA, US; died Bef. 29 februari 1924 in Los Alamitos, CA,
US.
672 x. Henry Beerens, born 29 februari 1924 in Huntington Beach, Orange City, CA, US.
673 xi. Jeannie-Gabriel Beerens, born 7 mei 1925 in Huntington Beach, Orange City, CA, US.

410. Maria-Florentina7 Baeyens (Amelia6 De Backer, Amandus5, Maria-Magdalena4 Adriaens, Egidius3,


Joannes2, Egidius1) was born 30 december 1872 in Denderhoutem, and died 5 december 1907 in Denderhoutem. She
married Cyrillus Van Der Hoeven 16 april 1903 in Denderhoutem, son of Charles-Louis Van Der Hoeven and
Clementina Beeckman. He was born 22 november 1871 in Denderhoutem, and died 18 februari 1956 in Haaltert.

Children of Maria-Florentina Baeyens and Cyrillus Van Der Hoeven are:


674 i. Amelia-Bertha8 Van Der Hoeven, born 20 september 1905 in Denderhoutem; died 9 september 1964 in Haaltert.
She married Jozef De Meyer.
675 ii. Constantinus Van Der Hoeven, born 21 augustus 1904 in Denderhoutem; died 16 juli 1980 in Denderhoutem.
He married Zo-Maria Geeroms; born 5 juli 1902 in Denderhoutem; died 15 februari 1983 in Denderhoutem.

423. Rosalia-Clementina7 Adriaens (Constantinus6, Josephus5, Cornelius4, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was
born 5 juli 1867 in Denderhoutem, and died 18 februari 1953 in Denderhoutem. She married Aloysius Wynant 3 mei
1893 in Denderhoutem, son of Henricus Wynant and Dominica Sonck. He was born 27 juli 1857 in Denderhoutem, and
died 26 september 1910 in Denderhoutem.

221
Children of Rosalia-Clementina Adriaens and Aloysius Wynant are:
676 i. Constantinus-Franciscus8 Wynant, born 8 juni 1895 in Denderhoutem.
677 ii. Victor-Gustaaf-Albert Wynant, born 1 september 1897 in Denderhoutem.
678 iii. Josephus-Amandus Wynant, born 25 februari 1902 in Denderhoutem; died 29 juni 1975 in Aalst. He married
Alissa Meert; born 5 juni 1903 in Denderhoutem; died 28 december 1966 in Ninove.
679 iv. Maria-Francisca Wynant, born 29 mei 1904 in Denderhoutem.
680 v. Theophilus Wynant, born 21 juni 1907 in Denderhoutem.
681 vi. Sidonia-Irma Wynant, born 2 december 1899 in Denderhoutem; died 18 februari 1982 in Denderhoutem. She
married (1) Petrus-Frans De Kock 13 mei 1926 in Denderhoutem; born 21 februari 1897 in Denderhoutem; died
24 februari 1985 in Ninove. She married (2) Petrus-Franciscus De Kock 13 mei 1926 in Denderhoutem.

424. Maria-Sidonia7 Adriaens (Constantinus6, Josephus5, Cornelius4, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 26
september 1868 in Denderhoutem. She married Leonardus-Augustus Van De Velde 27 september 1899 in
Denderhoutem, son of Petrus-Amandus Van De Velde and Virginia Paridaens. He was born 27 maart 1866 in
Denderhoutem, and died 9 augustus 1945 in Denderhoutem.

Children of Maria-Sidonia Adriaens and Leonardus-Augustus Van De Velde are:


682 i. Petrus-Franciscus8 Van De Velde, born 29 juni 1902 in Denderhoutem; died 5 september 1974 in
Denderhoutem.
683 ii. Constantinus-Richardus Van De Velde, born 13 september 1903 in Denderhoutem.

425. Josephus-Joannes7 Adriaens (Constantinus6, Josephus5, Cornelius4, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born
5 februari 1871 in Denderhoutem, and died 10 december 1914 in Ninove. He married (1) Maria De Henau. He
married (2) Angelica De Swaef 25 mei 1900 in Ninove, daughter of Joannes De Swaef and Rosalia Huylebroeck. She
was born 4 november 1875 in Erpe, and died Aft. 1904.

Children of Josephus-Joannes Adriaens and Angelica De Swaef are:


684 i. Rosalia-Constancia8 Adriaens, born 12 maart 1901 in Ninove.
685 ii. Mauritius Adriaens, born 9 november 1902 in Ninove.
686 iii. Omer Adriaens, born 13 juli 1904 in Ninove.

426. Franciscus-Dominicus7 Adriaens (Constantinus6, Josephus5, Cornelius4, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was
born 2 mei 1873 in Denderhoutem, and died 21 mei 1950 in Denderhoutem (Lebeke). He married (1) Maria-Delphina
Baeyens 26 april 1899 in Denderhoutem, daughter of Livinus Baeyens and Juliana Van den Bruelle. She was born 3
december 1876 in Denderhoutem, and died 13 september 1904 in Denderhoutem. He married (2) Maria-Clementina
Buyl 6 december 1906 in Denderhoutem, daughter of Petrus-Joannes Buyl and Henriette Cappeau. She was born 1 juni
1865 in Denderhoutem, and died 12 januari 1937 in Denderhoutem.

Children of Franciscus-Dominicus Adriaens and Maria-Delphina Baeyens are:


687 i. Maria-Irma8 Adriaens, born 15 oktober 1899 in Denderhoutem; died 1959.
688 ii. Celesta-Maria Adriaens, born 6 november 1902 in Denderhoutem; died 27 november 1902 in Denderhoutem.
689 iii. Celesta-Maria Adriaens, born 20 juli 1904 in Denderhoutem; died 19 februari 1985 in Denderhoutem. She
married Louis-Cyrille Meganck; born 26 november 1926 in Denderhoutem.
690 iv. Josephus Adriaens, born 9 januari 1901 in Denderhoutem. He married Maria-Catharina-Palmyra Cobbaert; born
13 februari 1891 in Denderhoutem; died 7 mei 1965 in Denderhoutem.

Child of Franciscus-Dominicus Adriaens and Maria-Clementina Buyl is:


691 i. Richardus8 Adriaens, born 26 februari 1908 in Denderhoutem; died 10 maart 1908 in Denderhoutem.

428. Maria-Odila7 Adriaens (Constantinus6, Josephus5, Cornelius4, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 24
februari 1876 in Denderhoutem, and died 1957. She married (1) Karel-Lodewijk De Dier 21 januari 1904 in
Denderhoutem, son of Petrus-Joannes De Dier and Catharina De Bruyn. He was born 31 januari 1875 in
Denderhoutem, and died 13 mei 1904 in Denderhoutem. She married (2) Desir De Dier 27 februari 1906 in
Denderhoutem, son of Petrus-Joannes De Dier and Catharina De Bruyn. He was born 2 maart 1880 in Denderhoutem,
and died 17 augustus 1962 in Denderhoutem.

Child of Maria-Odila Adriaens and Karel-Lodewijk De Dier is:


692 i. Magdalena-Adelaide8 De Dier, born 5 november 1904 in Denderhoutem; died 22 januari 1945 in Denderleeuw.

Children of Maria-Odila Adriaens and Desir De Dier are:


693 i. Constantinus-Richardus8 De Dier, born 11 januari 1907 in Denderhoutem; died 1 september 1977 in
Denderhoutem. He married Henriette Raes.
694 ii. Clementina-Margarita De Dier, born 10 juni 1908 in Denderhoutem.
695 iii. Joannes De Dier, born 28 augustus 1910 in Denderhoutem.

222
439. Joannes-Baptiste7 Adriaens (Augustus6, Joannes-Baptiste5, Francisca4, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was
born 9 april 1885 in Denderhoutem, and died 29 september 1967 in Denderhoutem. He married Maria-Ludovica De
Laen 5 november 1908 in Denderhoutem, daughter of Albertus De Laen and Maria-Leontina Van Herreweghe. She
was born 10 juni 1889 in Denderhoutem.

Children of Joannes-Baptiste Adriaens and Maria-Ludovica De Laen are:


696 i. Malvina-Leontina8 Adriaens, born 16 december 1908 in Denderhoutem; died 1 januari 1909 in Denderhoutem.
697 ii. Franciscus Adriaens, born 21 april 1910 in Denderhoutem; died 31 december 1971 in Grimbergen. He married
Maria Lievens 15 mei 1936 in Kerksken.
698 iii. Victorrinus Adriaens, born 14 december 1913 in Denderhoutem; died 4 juli 1970 in Gent. He married Irma
Coppens.

440. Carolus-Ludovicus7 Adriaens (Augustus6, Joannes-Baptiste5, Francisca4, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was
born 28 juli 1886 in Denderhoutem, and died 22 december 1976 in Ninove. He married Maria-Theresia-Odilla Van
Vaerenbergh 7 september 1907 in Denderhoutem, daughter of Jan-Baptist Van Vaerenbergh and Maria-Angelica De
Decker. She was born 8 januari 1887 in Denderhoutem, and died 2 november 1974 in Denderhoutem.

Children of Carolus-Ludovicus Adriaens and Maria-Theresia-Odilla Van Vaerenbergh are:


699 i. Augustinus-Renatus8 Adriaens, born 30 maart 1909 in Denderhoutem; died 8 januari 1960 in Ninove. He
married Christina Jacobs.
700 ii. Hector Adriaens, born 25 december 1911 in Denderhoutem; died 16 juli 2001 in Denderhoutem. He married
Julia De Coorde.

443. Aloysius7 Adriaens (Augustus6, Joannes-Baptiste5, Francisca4, Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 24
maart 1891 in Denderhoutem, and died 17 juni 1934 in Denderhoutem. He married Clementia Van Herrewegen,
daughter of Franciscus Van Herreweghen and Philomena De Nul. She was born 10 oktober 1889 in Denderhoutem, and
died 9 juli 1934 in Denderhoutem.

Children of Aloysius Adriaens and Clementia Van Herrewegen are:


701 i. Elisabeth8 Adriaens.
702 ii. Albertus Adriaens.
703 iii. Rachella Adriaens.
+ 704 iv. Omer Adriaens, born 18 mei 1923 in Denderhoutem.
705 v. Irma Adriaens.
706 vi. Marcellus Adriaens, born 7 juli 1927 in Denderhoutem; died 6 december 1927 in Denderhoutem.

451. August7 Van Gijseghem (Ludovica6 Adriaens, Joannes-Baptiste5, Francisca4, Egidius3, Joannes2, Egidius1)
was born 17 december 1883 in Denderhoutem, and died 10 maart 1960 in Denderhoutem. He married Elisa Sorgeloos.
She was born 1883.

Children of August Van Gijseghem and Elisa Sorgeloos are:


707 i. Maria-Judith8 Van Gijzeghem, born 11 juni 1908 in Denderhoutem; died 26 november 1978 in Ninove. She
married Emanuel-Amand Saeyens.
708 ii. Maria-Odila Van Gijzeghem, born 18 april 1909 in Denderhoutem.
709 iii. Remigius-Robertus Van Gijzeghem, born 19 mei 1911 in Denderhoutem.

453. Maria7 Van Gijseghem (Ludovica6 Adriaens, Joannes-Baptiste5, Francisca4, Egidius3, Joannes2, Egidius1)
was born 17 februari 1888 in Denderhoutem, and died 3 december 1925 in Denderleeuw. She married Bernardus-
Jacobus Sonck 22 juli 1909 in Denderhoutem. He was born 3 april 1888 in Okegem, and died 1945 in Denderleeuw.

Child of Maria Van Gijseghem and Bernardus-Jacobus Sonck is:


710 i. Margarita-Ludovica8 Sonck, born 23 januari 1914 in Denderhoutem.

461. Petrus-Amandus7 Stockman (Maria-Louise6 Van Der Stockt, Barbara5 Van Landuyt, Francisca4 Adriaens,
Egidius3, Joannes2, Egidius1) was born 13 mei 1873 in Denderhoutem, and died 26 juni 1902 in Denderhoutem. He
married Maria-Ludovica Van Den Berghe 12 december 1894 in Denderhoutem, daughter of Dominicus Van Den
Berghe and Angelica Steppe. She was born 13 juli 1875 in Denderhoutem, and died 12 april 1906 in Denderhoutem.

Children of Petrus-Amandus Stockman and Maria-Ludovica Van Den Berghe are:


711 i. Emilia8 Stockman, born 18 maart 1895 in Denderhoutem.
712 ii. Dominicus Stockman, born 4 september 1897 in Denderhoutem; died 7 mei 1976 in Ninove. He married Maria-
Leontina-Stephania Kiekens 1920 in Denderhoutem; born 29 september 1898 in Denderhoutem; died 24
december 1979 in Aalst.
713 iii. Anna Stockman, born 31 oktober 1899 in Denderhoutem.

223
714 iv. Theophilus Stockman, born 20 augustus 1902 in Denderhoutem.

465. Maria-Delphina-Rachel7 De Schrijver (Maria-Joanna6 Coppens, Maria-Sidonia5 De Doncker, Francisca4


Duym, Egidius3, Livina2 Adriaens, Egidius1) was born 3 februari 1902 in Denderhoutem, and died 10 juli 1972 in
Hekelgem. She married Richardus Van Der Speeten 10 november 1923 in Denderhoutem, son of Norbertus-Daniel
Van Der Speeten and Maria-Catharina De Coorde. He was born 10 augustus 1898 in Denderhoutem, and died in
Ninove.

Children of Maria-Delphina-Rachel De Schrijver and Richardus Van Der Speeten are:


715 i. Petrus-Omer8 Van Der Speeten, born in Denderhoutem; died 28 augustus 1947 in Denderhoutem.
716 ii. Octave-Norbert Van Der Speeten, born in Denderhoutem. He married Maria-Ludovica Van Waeyenbergh in
Brussel; born in Elsene.
717 iii. Maria-Anita Van Der Speeten, born in Denderhoutem. She met Armand Broucke.
718 iv. Cheri-Willy Van Der Speeten, born in Denderhoutem. He married Christiane-Maria-Agnes De Pril in Outer;
born in Outer.
719 v. Ren-Aim Van Der Speeten, born in Denderhoutem. He married Liliane-Theresia-Leopoldine Van Gijseghem;
born in Herdersem.

483. Felix7 Van Herreweghe (Nathalia6 Eeman, Bernardina5 Goubert, Barbara4 Duym, Joannes-Baptiste3, Livina2
Adriaens, Egidius1) was born 13 oktober 1880 in Denderhoutem, and died Bet. 1912 - 1922 in Denderhoutem. He
married Coleta-Justina Baeyens, daughter of Camillus Baeyens and Maria-Clementina Baeten. She was born 20
januari 1885 in Denderhoutem, and died 19 januari 1961 in Ninove.

Children of Felix Van Herreweghe and Coleta-Justina Baeyens are:


720 i. Bertha8 Van Herreweghe, born 12 november 1919 in Denderhoutem; died 29 januari 1985 in Aalst. She married
Felix De Man 1940 in Denderhoutem.
721 ii. Omer Van Herreweghe, born 27 april 1921 in Denderhoutem; died 25 september 1932 in Denderhoutem.

506. Karel-Lodewijk7 Steppe (Petrus-Joannes6, Marie-Josepha5 Van Der Straeten, Theresia4 Duym, Joannes-
Baptiste3, Livina2 Adriaens, Egidius1) was born 9 december 1890 in Welle. He married Maria De Meerleer.

Children of Karel-Lodewijk Steppe and Maria De Meerleer are:


722 i. Godelieve8 Steppe.
723 ii. Emma Steppe.
+ 724 iii. Joseph-Ren Steppe, born 19 november 1936.
725 iv. Maria-Theresia Steppe. She married Frans De Poortere.
726 v. Petrus Steppe. He married Elise De Cuyper.

577. Camille7 De Prez (Josephus6, Petrus5, Isabelle4 Goubert, Joanna-Catharina3 Duym, Livina2 Adriaens,
Egidius1) was born 18 september 1874 in Denderhoutem. He married Maria-Theresia Meert 1 maart 1897 in
Denderhoutem, daughter of Franciscus Meert and Amelia Vijverman. She was born 9 december 1875 in
Denderhoutem.

Children of Camille De Prez and Maria-Theresia Meert are:


727 i. Celina8 De Prez, born 2 september 1897 in Denderhoutem.
728 ii. Franciscus-Xaverius De Prez, born 20 juni 1899 in Denderhoutem; died 10 juli 1956 in Haaltert. He married
Maria-Elvira Beerens 19 september 1926 in Haaltert.
729 iii. Augustus-Josephus De Prez, born 29 juli 1901 in Denderhoutem; died 2 januari 1961 in Iddergem. He married
Leopoldina-Delphina Beerens 12 november 1925 in Haaltert.
730 iv. Hortensia De Prez, born 29 augustus 1903 in Denderhoutem.
731 v. Rufinus De Prez, born 7 mei 1905 in Denderhoutem.
732 vi. Romanus De Prez, born 26 augustus 1907 in Denderhoutem.
733 vii. Maria-Magdalena De Prez, born 7 april 1909 in Denderhoutem.
734 viii. Clementina De Prez, born 11 december 1910 in Denderhoutem.

581. Maria-Hortensia7 De Prez (Josephus6, Petrus5, Isabelle4 Goubert, Joanna-Catharina3 Duym, Livina2
Adriaens, Egidius1) was born 2 mei 1880 in Denderhoutem. She married Gustavus Baeyens 19 september 1901 in
Denderhoutem, son of Franciscus Baeyens and Rosalia Roelandt. He was born 14 oktober 1877 in Denderhoutem, and
died 25 juli 1971 in Detroit, MI, US.

Children of Maria-Hortensia De Prez and Gustavus Baeyens are:


735 i. Alice8 Baeyens, born 15 maart 1903 in Denderhoutem. She married Joseph-Serafien Michiels 15 oktober 1923
in Denderhoutem.
736 ii. Rosalia-Celestia Baeyens, born 24 augustus 1905 in Denderhoutem.
737 iii. Amelia-Magdalena Baeyens, born 4 juli 1908 in Denderhoutem.

224
738 iv. Anna-Celestina Baeyens, born 18 september 1910 in Denderhoutem.

582. Maria-Amelia7 De Prez (Josephus6, Petrus5, Isabelle4 Goubert, Joanna-Catharina3 Duym, Livina2 Adriaens,
Egidius1) was born 4 april 1882 in Denderhoutem. She married Ludovicus-Remigius Baeyens 14 december 1907 in
Denderhoutem, son of Franciscus Baeyens and Rosalia Roelandt. He was born 10 november 1885 in Denderhoutem,
and died juni 1968.

Children of Maria-Amelia De Prez and Ludovicus-Remigius Baeyens are:


739 i. Amatus-Josephus8 Baeyens, born 19 maart 1908 in Denderhoutem; died 23 januari 1909 in Denderhoutem.
740 ii. Rosalia-Irma Baeyens, born 11 maart 1910 in Denderhoutem.

Generation No. 8
704. Omer8 Adriaens (Aloysius7, Augustus6, Joannes-Baptiste5, Francisca4, Egidius3, Joannes2, Egidius1, ) was
born 18 mei 1923 in Denderhoutem. He married Francisca De Pauw 17 november 1951 in Kerksken, daughter of
Josephus-Albertus De Pauw and Maria-Prudentia De Schrijver. She was born 20 mei 1927 in Kerksken, and died 31
december 2006 in Erembodegem-terjoden.

Children of Omer Adriaens and Francisca De Pauw are:


741 i. Linda9 Adriaens, born 25 augustus 1952 in Aalst.
742 ii. Edgard Adriaens, born 21 september 1953 in Aalst.
743 iii. Marlies Adriaens, born 27 januari 1955 in Aalst.
744 iv. Marleen Adriaens, born 24 juni 1957 in Aalst.
745 v. Peter Adriaens, born 22 oktober 1959 in Aalst.
746 vi. Maria Adriaens, born 26 januari 1961 in Aalst.
747 vii. Walter Adriaens, born 29 april 1962 in Aalst.
748 viii. Herman Adriaens, born juli 1964 in Aalst; died juli 1964.

724. Joseph-Ren8 Steppe (Karel-Lodewijk7, Petrus-Joannes6, Marie-Josepha5 Van Der Straeten, Theresia4
Duym, Joannes-Baptiste3, Livina2 Adriaens, Egidius1) was born 19 november 1936. He married Hilda Fermon.

Children of Joseph-Ren Steppe and Hilda Fermon are:


+ 749 i. Marleen-Magdalena-Carolina9 Steppe, born 9 juli 1967.
+ 750 ii. Johan-Karel-Michiel Steppe, born 17 maart 1969.
751 iii. Ann-Godelieve-Frieda Steppe, born 16 februari 1974. She met Yves Vander Velde.

Generation No. 9
749. Marleen-Magdalena-Carolina9 Steppe (Joseph-Ren8, Karel-Lodewijk7, Petrus-Joannes6, Marie-Josepha5
Van Der Straeten, Theresia4 Duym, Joannes-Baptiste3, Livina2 Adriaens, Egidius1,) was born 9 juli 1967. She married
Bart Bosman.

Children of Marleen-Magdalena-Carolina Steppe and Bart Bosman are:


752 i. Hannah10 Bosman.
753 ii. Laura Bosman.
754 iii. Marthe Bosman.

750. Johan-Karel-Michiel9 Steppe (Joseph-Ren8, Karel-Lodewijk7, Petrus-Joannes6, Marie-Josepha5 Van Der


Straeten, Theresia4 Duym, Joannes-Baptiste3, Livina2 Adriaens, Egidius1) was born 17 maart 1969. He married Mieke
Vermassen.

Child of Johan-Karel-Michiel Steppe and Mieke Vermassen is:


755 i. Viktor10 Steppe, born 6 september 2005.

225
Vooraan: Eddy Adriaens & David Rimbaut
Rechtstaand: Linda, Marlies, Mieke, Marleen en Peter Adriaens

Florine De Pauw en Franoise De Pauw op bezoek bij Rayen Mahuida, Santa Clara, Cerro Navia,
Santiago de Chile, in het sociaal project door dochter Marlies Adriaens gestart in Chili.

226
VVF-Genealogie & Computer -
(VVF) - Vlaamse Vereniging voor Familiekunde

Ariadne on line
Familienamen in Belgi 1997

ADRIAENS - TOTAAL : 1497


22 ADRIAENS Aalst (Alost) [ arr. Aalst (Alost) P. Oost-Vl. ]
1 ADRIAENS Aalter [ arr. Gent (Gand) P. Oost-Vl. ]
14 ADRIAENS Aarschot [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
1 ADRIAENS Aartselaar [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
3 ADRIAENS Affligem [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
1 ADRIAENS Alveringem [ arr. Veurne (Furnes) P. West-Vl. ]
5 ADRIAENS Anderlecht [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
1 ADRIAENS Anderlues [ arr. Thuin P. Hainaut ]
3 ADRIAENS Ans [ arr. Liege (Luik) P. Liege ]
63 ADRIAENS Antwerpen (Anvers) [ arr. Antwerpen P. Antwerpen ]
1 ADRIAENS Arlon (Aarlen) [ arr. Arlon (Aarlen) P. Luxembourg ]
2 ADRIAENS Asse [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
8 ADRIAENS Balen [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
4 ADRIAENS Bassenge (Bitsingen) [ arr. Liege (Luik) P. Liege ]
1 ADRIAENS Beersel [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
12 ADRIAENS Bekkevoort [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
10 ADRIAENS Beringen [ arr. Hasselt P. Limburg ]
2 ADRIAENS Berlaar [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENS Bertem [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
8 ADRIAENS Beveren [ arr. Sint-Niklaas (Saint-Nicolas) P. Oost-Vl. ]
3 ADRIAENS Bierbeek [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
3 ADRIAENS Bilzen [ arr. Tongeren (Tongres) P. Limburg ]
1 ADRIAENS Binche [ arr. Thuin P. Hainaut ]
3 ADRIAENS Blegny [ arr. Liege (Luik) P. Liege ]
1 ADRIAENS Bocholt [ arr. Maaseik P. Limburg ]
1 ADRIAENS Boechout [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENS Bonheiden [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENS Boom [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENS Bornem [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
4 ADRIAENS Borsbeek [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
8 ADRIAENS Boutersem [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
6 ADRIAENS Braine-L'alleud [ arr. Nivelles (Nijvel) P. Brabant ]
1 ADRIAENS Braine-Le-Comte [ arr. Soignies (Zinnik) P. Hainaut ]
2 ADRIAENS Brakel [ arr. Oudenaarde (Audenarde) P. Oost-Vl. ]
2 ADRIAENS Brasschaat [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
2 ADRIAENS Brecht [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENS Bredene [ arr. Oostende (Ostende) P. West-Vl. ]
11 ADRIAENS Brugge (Bruges) [ arr. Brugge (Bruges) P. West-Vl. ]
16 ADRIAENS Brussel ** Bruxelles [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
15 ADRIAENS Charleroi [ arr. Charleroi P. Hainaut ]
2 ADRIAENS Chatelet [ arr. Charleroi P. Hainaut ]
1 ADRIAENS Courcelles [ arr. Charleroi P. Hainaut ]
1 ADRIAENS Court-Saint-Etienne [ arr. Nivelles (Nijvel) P. Brabant ]
1 ADRIAENS Crisnee [ arr. Waremme (Borgworm) P. Liege ]
6 ADRIAENS Damme [ arr. Brugge (Bruges) P. West-Vl. ]
5 ADRIAENS De Haan [ arr. Oostende (Ostende) P. West-Vl. ]
1 ADRIAENS De Pinte [ arr. Gent (Gand) P. Oost-Vl. ]

227
13 ADRIAENS Denderleeuw [ arr. Aalst (Alost) P. Oost-Vl. ]
1 ADRIAENS Dessel [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENS Destelbergen [ arr. Gent (Gand) P. Oost-Vl. ]
16 ADRIAENS Diest [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
6 ADRIAENS Dilbeek [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
1 ADRIAENS Dilsen-Stokkem [ arr. Maaseik P. Limburg ]
2 ADRIAENS Diskmuide (Dixmude) [ arr. Diksmuide (Dixmude) P. West-Vl. ]
1 ADRIAENS Doische [ arr. Philippeville P. Namur ]
1 ADRIAENS Dour [ arr. Mons (Bergen) P. Hainaut ]
4 ADRIAENS Drogenbos [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
4 ADRIAENS Duffel [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENS Edegem [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
2 ADRIAENS Eghezee [ arr. Namur (Namen) P. Namur ]
1 ADRIAENS Ellezelles (Elzele) [ arr. Ath (Aat) P. Hainaut ]
13 ADRIAENS Elsene ** Ixelles [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
4 ADRIAENS Erpe-Mere [ arr. Aalst (Alost) P. Oost-Vl. ]
1 ADRIAENS Esneux [ arr. Liege (Luik) P. Liege ]
4 ADRIAENS Etterbeek [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
5 ADRIAENS Evere [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
1 ADRIAENS Evergem [ arr. Gent (Gand) P. Oost-Vl. ]
2 ADRIAENS Farciennes [ arr. Charleroi P. Hainaut ]
1 ADRIAENS Florenville [ arr. Virton P. Luxembourg ]
1 ADRIAENS Frasnes-Lez-Anvaing [ arr. Ath (Aat) P. Hainaut ]
1 ADRIAENS Gavere [ arr. Gent (Gand) P. Oost-Vl. ]
8 ADRIAENS Geel [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
13 ADRIAENS Geetbets [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
3 ADRIAENS Genk [ arr. Hasselt P. Limburg ]
16 ADRIAENS Gent (Gand) [ arr. Gent (Gand) P. Oost-Vl. ]
6 ADRIAENS Geraardsbergen (Grammont) [ arr. Aalst (Alost) P. Oost-Vl. ]
10 ADRIAENS Gistel [ arr. Oostende (Ostende) P. West-Vl. ]
4 ADRIAENS Glabbeek [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
2 ADRIAENS Grez-Doiceau (Graven) [ arr. Nivelles (Nijvel) P. Brabant ]
9 ADRIAENS Grimbergen [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
2 ADRIAENS Grobbendonk [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
63 ADRIAENS Haaltert [ arr. Aalst (Alost) P. Oost-Vl. ]
1 ADRIAENS Habay [ arr. Virton P. Luxembourg ]
27 ADRIAENS Halen [ arr. Hasselt P. Limburg ]
1 ADRIAENS Halle (Hal) [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
1 ADRIAENS Ham [ arr. Hasselt P. Limburg ]
2 ADRIAENS Hamme [ arr. Dendermonde (Termonde) P. Oost-Vl. ]
3 ADRIAENS Hannut (Hannuit) [ arr. Waremme (Borgworm) P. Liege ]
1 ADRIAENS Harelbeke [ arr. Kortrijk (Courtrai) P. West-Vl. ]
40 ADRIAENS Hasselt [ arr. Hasselt P. Limburg ]
1 ADRIAENS Hechtel-Eksel [ arr. Maaseik P. Limburg ]
1 ADRIAENS Heers [ arr. Tongeren (Tongres) P. Limburg ]
4 ADRIAENS Heist-op-den-Berg [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENS Hemiksem [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
15 ADRIAENS Herent [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
3 ADRIAENS Herentals [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
16 ADRIAENS Herk-de-Stad (Herck-La-Ville) [ arr. Hasselt P. Limburg ]
8 ADRIAENS Herselt [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
2 ADRIAENS Herstal [ arr. Liege (Luik) P. Liege ]
1 ADRIAENS Herve [ arr. Verviers P. Liege ]
8 ADRIAENS Herzele [ arr. Aalst (Alost) P. Oost-Vl. ]
10 ADRIAENS Heusden-Zolder [ arr. Hasselt P. Limburg ]
4 ADRIAENS Hoegaarden [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
1 ADRIAENS Hoeilaart [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
1 ADRIAENS Holsbeek [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
3 ADRIAENS Houthalen-Helchteren [ arr. Maaseik P. Limburg ]
3 ADRIAENS Houthulst [ arr. Diksmuide (Dixmude) P. West-Vl. ]
3 ADRIAENS Hove [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENS Huldenberg [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]

228
2 ADRIAENS Hulshout [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
2 ADRIAENS Ichtegem [ arr. Oostende (Ostende) P. West-Vl. ]
4 ADRIAENS Jabbeke [ arr. Brugge (Bruges) P. West-Vl. ]
13 ADRIAENS Jette [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
2 ADRIAENS Jurbise (Jurbeke) [ arr. Mons (Bergen) P. Hainaut ]
7 ADRIAENS Kapellen [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENS Kappelle-op-den-Bos [ arr. Halle-Vilvoorde P. Brabant ]
2 ADRIAENS Kaprijke [ arr. Eeklo P. Oost-Vl. ]
8 ADRIAENS Kasterlee [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
4 ADRIAENS Knokke-Heist [ arr. Brugge (Bruges) P. West-Vl. ]
1 ADRIAENS Koekelberg [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
3 ADRIAENS Kontich [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
6 ADRIAENS Kortenaken [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
9 ADRIAENS Kortenberg [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
2 ADRIAENS Kortrijk (Courtrai) [ arr. Kortrijk (Courtrai) P. West-Vl. ]
3 ADRIAENS Kruishoutem [ arr. Oudenaarde (Audenarde) P. Oost-Vl. ]
17 ADRIAENS La Hulpe (Terhulpen) [ arr. Nivelles (Nijvel) P. Brabant ]
8 ADRIAENS La Louviere [ arr. Soignies (Zinnik) P. Hainaut ]
13 ADRIAENS Laakdal [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
5 ADRIAENS Lanaken [ arr. Tongeren (Tongres) P. Limburg ]
8 ADRIAENS Landen [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
3 ADRIAENS Langemark-Poelkapelle [ arr. Ieper (Ypres) P. West-Vl. ]
5 ADRIAENS Lede [ arr. Aalst (Alost) P. Oost-Vl. ]
2 ADRIAENS Lennik [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
2 ADRIAENS Lens [ arr. Mons (Bergen) P. Hainaut ]
31 ADRIAENS Leopoldsburg (Bourg-Leopold) [ arr. Hasselt P. Limburg ]
81 ADRIAENS Leuven (Louvain) [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
7 ADRIAENS Liedekerke [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
11 ADRIAENS Liege (Luik) [ arr. Liege (Luik) P. Liege ]
2 ADRIAENS Lincent (Lijsem) [ arr. Waremme (Borgworm) P. Liege ]
1 ADRIAENS Lint [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
2 ADRIAENS Linter [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
5 ADRIAENS Lokeren [ arr. Sint-Niklaas (Saint-Nicolas) P. Oost-Vl. ]
6 ADRIAENS Lommel [ arr. Maaseik P. Limburg ]
13 ADRIAENS Lubbeek [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
10 ADRIAENS Lummen [ arr. Hasselt P. Limburg ]
1 ADRIAENS Maarkedal [ arr. Oudenaarde (Audenarde) P. Oost-Vl. ]
2 ADRIAENS Maasmechelen [ arr. Tongeren (Tongres) P. Limburg ]
1 ADRIAENS Machelen [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
3 ADRIAENS Malle [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENS Martelange [ arr. Arlon (Aarlen) P. Luxembourg ]
28 ADRIAENS Mechelen (Malines) [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
5 ADRIAENS Meerhout [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
2 ADRIAENS Meise [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
4 ADRIAENS Merchtem [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
1 ADRIAENS Middelkerke [ arr. Oostende (Ostende) P. West-Vl. ]
4 ADRIAENS Moeskroen ** Mouscron [ arr. Mouscron (Moeskroen) P. Hainaut ]
12 ADRIAENS Mol [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
5 ADRIAENS Mons (Bergen) [ arr. Mons (Bergen) P. Hainaut ]
1 ADRIAENS Montigny-Le-Tilleul [ arr. Charleroi P. Hainaut ]
1 ADRIAENS Morlanwelz [ arr. Thuin P. Hainaut ]
2 ADRIAENS Mortsel [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
5 ADRIAENS Namur (Namen) [ arr. Namur (Namen) P. Namur ]
1 ADRIAENS Nandrin [ arr. Huy (Hoei) P. Liege ]
1 ADRIAENS Nazareth [ arr. Gent (Gand) P. Oost-Vl. ]
2 ADRIAENS Neerpelt [ arr. Maaseik P. Limburg ]
3 ADRIAENS Neupre [ arr. Liege (Luik) P. Liege ]
14 ADRIAENS Nieuwerkerken [ arr. Hasselt P. Limburg ]
1 ADRIAENS Nieuwpoort (Nieuport) [ arr. Veurne (Furnes) P. West-Vl. ]
1 ADRIAENS Nijlen [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
46 ADRIAENS Ninove [ arr. Aalst (Alost) P. Oost-Vl. ]
2 ADRIAENS Olen [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]

229
19 ADRIAENS Oostende (Ostende) [ arr. Oostende (Ostende) P. West-Vl. ]
4 ADRIAENS Oostkamp [ arr. Brugge (Bruges) P. West-Vl. ]
1 ADRIAENS Opglabbeek [ arr. Hasselt P. Limburg ]
6 ADRIAENS Oud-Heverlee [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
1 ADRIAENS Oud-Turnhout [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
3 ADRIAENS Oudenaarde (Audenarde) [ arr. Oudenaarde P. Oost-Vl. ]
2 ADRIAENS Oudergem ** Auderghem [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
5 ADRIAENS Oupeye [ arr. Liege (Luik) P. Liege ]
6 ADRIAENS Overijse [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
5 ADRIAENS Overpelt [ arr. Maaseik P. Limburg ]
9 ADRIAENS Peer [ arr. Maaseik P. Limburg ]
1 ADRIAENS Plombieres [ arr. Verviers P. Liege ]
4 ADRIAENS Pont-a-Celles [ arr. Charleroi P. Hainaut ]
5 ADRIAENS Poperinge [ arr. Ieper (Ypres) P. West-Vl. ]
1 ADRIAENS Puurs [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
2 ADRIAENS Ranst [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
2 ADRIAENS Ravels [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENS Rebecq [ arr. Nivelles (Nijvel) P. Brabant ]
3 ADRIAENS Rendeux [ arr. Marche-en-Famenne P. Luxembourg ]
8 ADRIAENS Riemst [ arr. Tongeren (Tongres) P. Limburg ]
5 ADRIAENS Rixensart [ arr. Nivelles (Nijvel) P. Brabant ]
2 ADRIAENS Roeselare (Roulers) [ arr. Roeselare (Roulers) P. West-Vl. ]
11 ADRIAENS Roosdaal [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
3 ADRIAENS Rotselaar [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
1 ADRIAENS Saint-Nicolas [ arr. Liege (Luik) P. Liege ]
2 ADRIAENS Schaarbeek ** Schaerbeek [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
20 ADRIAENS Scherpenheuvel-Zichem [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
11 ADRIAENS Schilde [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
3 ADRIAENS Schoten [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENS Seraing [ arr. Liege (Luik) P. Liege ]
2 ADRIAENS Sint-Agatha-Berchem [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
1 ADRIAENS Sint-Genesius-Rode [ arr. Halle-VilvoordeP. Brabant ]
3 ADRIAENS Sint-Gilis [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
5 ADRIAENS Sint-Gilis-Waas [ arr. Sint-Niklaas P. Oost-Vl. ]
5 ADRIAENS Sint-Jans-Molenbeek [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
7 ADRIAENS Sint-Katelijne-Waver [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENS Sint-Lambrechts-Woluwe [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
1 ADRIAENS Sint-Lievens-Houtem [ arr. Aalst (Alost) P. Oost-Vl. ]
5 ADRIAENS Sint-Martens-Latem [ arr. Gent (Gand) P. Oost-Vl. ]
1 ADRIAENS Sint-Niklaas (Saint-Nicolas)[ arr. Sint-Niklaas)P. Oost-Vl.]
4 ADRIAENS Sint-Pieters-Leeuw [ arr. Halle-Vilvoorde) P. Brabant ]
5 ADRIAENS Sint-Truiden (Saint-Trond) [ arr. Hasselt P. Limburg ]
1 ADRIAENS Spa [ arr. Verviers P. Liege ]
12 ADRIAENS Stabroek [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
2 ADRIAENS Steenokkerzeel [ arr. Halle-Vilvoorde ) P. Brabant ]
2 ADRIAENS Stekene [ arr. Sint-Niklaas (Saint-Nicolas) P. Oost-Vl. ]
5 ADRIAENS Ternat [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
4 ADRIAENS Tessenderlo [ arr. Hasselt P. Limburg ]
10 ADRIAENS Tielt-Winge [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
6 ADRIAENS Tienen (Tirlemont) [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
3 ADRIAENS Tongeren (Tongres) [ arr. Tongeren (Tongres) P. Limburg ]
2 ADRIAENS Torhout [ arr. Brugge (Bruges) P. West-Vl. ]
1 ADRIAENS Tournai (Doornik) [ arr. Tournai (Doornik) P. Hainaut ]
2 ADRIAENS Tremelo [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
1 ADRIAENS Trooz [ arr. Liege (Luik) P. Liege ]
2 ADRIAENS Tubize (Tubeke) [ arr. Nivelles (Nijvel) P. Brabant ]
5 ADRIAENS Ukkel ** Uccle [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
6 ADRIAENS Verviers [ arr. Verviers P. Liege ]
1 ADRIAENS Villers-La-Ville [ arr. Nivelles (Nijvel) P. Brabant ]
5 ADRIAENS Vilvoorde (Vilvorde) [ arr. Halle-Vilvoorde) P. Brabant ]
1 ADRIAENS Vise (Wezet) [ arr. Liege (Luik) P. Liege ]
5 ADRIAENS Vorst ** Forest [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]

230
1 ADRIAENS Vresse-sur-Semois [ arr. Dinant P. Namur ]
1 ADRIAENS Wachtebeke [ arr. Gent (Gand) P. Oost-Vl. ]
3 ADRIAENS Wanze [ arr. Huy (Hoei) P. Liege ]
1 ADRIAENS Waterloo [ arr. Nivelles (Nijvel) P. Brabant ]
3 ADRIAENS Watermaal-Bosvoorde [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
7 ADRIAENS Wavre (Waver) [ arr. Nivelles (Nijvel) P. Brabant ]
25 ADRIAENS Westerlo [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENS Wetteren [ arr. Dendermonde (Termonde) P. Oost-Vl. ]
5 ADRIAENS Wezembeek-Oppem [ arr. Halle-Vilvoorde P. Brabant ]
2 ADRIAENS Wichelen [ arr. Dendermonde (Termonde) P. Oost-Vl. ]
2 ADRIAENS Wielsbeke [ arr. Tielt P. West-Vl. ]
4 ADRIAENS Willebroek [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENS Wommelgem [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
4 ADRIAENS Zedelgem [ arr. Brugge (Bruges) P. West-Vl. ]
3 ADRIAENS Zele [ arr. Dendermonde (Termonde) P. Oost-Vl. ]
24 ADRIAENS Zemst [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
2 ADRIAENS Zoersel [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENS Zomergem [ arr. Gent (Gand) P. Oost-Vl. ]
6 ADRIAENS Zonhoven [ arr. Hasselt P. Limburg ]
5 ADRIAENS Zottegem [ arr. Aalst (Alost) P. Oost-Vl. ]
1 ADRIAENS Zoutleeuw (Leau) [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
2 ADRIAENS Zuienkerke [ arr. Brugge (Bruges) P. West-Vl. ]
1 ADRIAENS Zutendaal [ arr. Hasselt P. Limburg ]
3 ADRIAENS Zwalm [ arr. Oudenaarde (Audenarde) P. Oost-Vl. ]
9 ADRIAENS Zwevegem [ arr. Kortrijk (Courtrai) P. West-Vl. ]
1 ADRIAENS Zwijndrecht [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]

Er zijn zeven Belgische gemeenten waar het aantal Adriaensjes opvalt :


1. Leuven (81)
2. Haaltert (63)
3. Antwerpen (63)
4. Brussel (61)
5. Ninove (46)
6. Hasselt (40)
7. Mechelen (29)

Als we het aantal keer dat onze naam voorkomt


in verhouding stellen tot de totale bevolking,
springt Groot Haaltert nog verder uit de band,
vooral omdat de Ninovieters ook afstammen
van de stam van Denderhoutem.

Het valt ook op dat vooral Leuven en Haaltert


de kern vormen van een groter gebied waar de
naam zich verspreid heeft. Hasselt lijkt dan
eerder een eindpunt voor een expansie die uit
Vlaams Brabant komt.

231
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
Startpagina Terug Hoofdmenu

Ariadne on line
Familienamen in Belgi 1997

ADRIAENSENS Totaal : 457


1 ADRIAENSENS Aalst (Alost) [ arr. Aalst (Alost) P. Oost-Vl. ]
5 ADRIAENSENS Affligem [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
56 ADRIAENSENS Antwerpen [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen]
3 ADRIAENSENS Arendonk [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
3 ADRIAENSENS Balen [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
5 ADRIAENSENS Beerse [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
2 ADRIAENSENS Beringen [ arr. Hasselt P. Limburg ]
1 ADRIAENSENS Berlaar [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSENS Bierbeek [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
4 ADRIAENSENS Boechout [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
6 ADRIAENSENS Bonheiden [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
3 ADRIAENSENS Boom [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
7 ADRIAENSENS Bornem [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
10 ADRIAENSENS Brasschaat [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
2 ADRIAENSENS Brecht [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSENS Brugge (Bruges) [ arr. Brugge (Bruges) P. West-Vl. ]
1 ADRIAENSENS Brussel ** Bruxelles [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
9 ADRIAENSENS Buggenhout [ arr. Dendermonde (Termonde) P. Oost-Vl. ]
11 ADRIAENSENS Dendermonde (Termonde) [ arr. Dendermonde (Termonde) P. Oost-Vl. ]
2 ADRIAENSENS Duffel [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSENS Edegem [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSENS Etalle [ arr. Virton P. Luxembourg ]
1 ADRIAENSENS Geel [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
11 ADRIAENSENS Gent (Gand) [ arr. Gent (Gand) P. Oost-Vl. ]
1 ADRIAENSENS Geraardsbergen (Grammont) [ arr. Aalst (Alost) P. Oost-Vl. ]
4 ADRIAENSENS Grimbergen [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
2 ADRIAENSENS Ham [ arr. Hasselt P. Limburg ]
1 ADRIAENSENS Hastiere [ arr. Dinant P. Namur ]
1 ADRIAENSENS Hechtel-Eksel [ arr. Maaseik P. Limburg ]
1 ADRIAENSENS Heist-op-den-Berg [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
4 ADRIAENSENS Hemiksem [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSENS Herent [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
4 ADRIAENSENS Herentals [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSENS Herenthout [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSENS Herselt [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
2 ADRIAENSENS Holsbeek [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
3 ADRIAENSENS Houthalen-Helchteren [ arr. Maaseik P. Limburg ]
2 ADRIAENSENS Huldenberg [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
3 ADRIAENSENS Kalmthout [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
10 ADRIAENSENS Kapellen [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
2 ADRIAENSENS Kappelle-op-den-Bos [ arr. Halle-Vilvoorde P. Brabant )
1 ADRIAENSENS Kasterlee [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSENS Keerbergen [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
1 ADRIAENSENS Knokke-Heist [ arr. Brugge (Bruges) P. West-Vl. ]
2 ADRIAENSENS Koksijde [ arr. Veurne (Furnes) P. West-Vl. ]
6 ADRIAENSENS Kontich [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]

232
1 ADRIAENSENS La Louviere [ arr. Soignies (Zinnik) P. Hainaut ]
1 ADRIAENSENS Landen [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
1 ADRIAENSENS Lebbeke [ arr. Dendermonde (Termonde) P. Oost-Vl. ]
1 ADRIAENSENS Lennik [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
1 ADRIAENSENS Leopoldsburg (Bourg-Leopold) [ arr. Hasselt P. Limburg ]
6 ADRIAENSENS Lessines (Lessen) [ arr. Soignies (Zinnik) P. Hainaut ]
10 ADRIAENSENS Leuven (Louvain) [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
4 ADRIAENSENS Lille [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSENS Lommel [ arr. Maaseik P. Limburg ]
40 ADRIAENSENS Londerzeel [ arr. Halle-Vilvoorde P. Brabant ]
2 ADRIAENSENS Manage [ arr. Charleroi P. Hainaut ]
18 ADRIAENSENS Mechelen (Malines) [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
7 ADRIAENSENS Meise [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
7 ADRIAENSENS Mol [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
15 ADRIAENSENS Mortsel [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
3 ADRIAENSENS Neerpelt [ arr. Maaseik P. Limburg ]
1 ADRIAENSENS Nevele [ arr. Gent (Gand) P. Oost-Vl. ]
1 ADRIAENSENS Niel [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
3 ADRIAENSENS Nivelles (Nijvel) [ arr. Nivelles (Nijvel) P. Brabant ]
9 ADRIAENSENS Olen [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSENS Oostende (Ostende) [ arr. Oostende (Ostende) P. West-Vl. ]
9 ADRIAENSENS Oud-Turnhout [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSENS Overijse [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
1 ADRIAENSENS Putte [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
26 ADRIAENSENS Puurs [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSENS Ranst [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
4 ADRIAENSENS Ravels [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
11 ADRIAENSENS Rumst [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
3 ADRIAENSENS Schelle [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
3 ADRIAENSENS Schilde [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
2 ADRIAENSENS Schoten [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
8 ADRIAENSENS Sint-Amands [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSENS Sint-Katelijne-Waver [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
2 ADRIAENSENS Stabroek [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
3 ADRIAENSENS Tienen (Tirlemont) [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
22 ADRIAENSENS Turnhout [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSENS Ukkel ** Uccle [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
6 ADRIAENSENS Vosselaar [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSENS Waterloo [ arr. Nivelles (Nijvel) P. Brabant ]
1 ADRIAENSENS Wevelgem [ arr. Kortrijk (Courtrai) P. West-Vl. ]
9 ADRIAENSENS Willebroek [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
2 ADRIAENSENS Zandhoven [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
5 ADRIAENSENS Zoersel [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSENS Zwalm [ arr. Oudenaarde (Audenarde) P. Oost-Vl. ]

Conclusie:
Grootste concentratie in Antwerpen,
maar tevens significante
verspreiding in
Vooral Londerzeel: 40!
en in Puurs: 26

Beperkt aantal: 457


Geen verband met onze naamvariante
merkbaar.

233
ADRIAENSEN - Totaal: 1830
1 ADRIAENSEN Aalter [ arr. Gent (Gand) P. Oost-Vl. ]
1 ADRIAENSEN Aarschot [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
7 ADRIAENSEN Aartselaar [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
5 ADRIAENSEN Anderlecht [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
3 ADRIAENSEN Ans [ arr. Liege (Luik) P. Liege ]
280 ADRIAENSEN Antwerpen [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen]
23 ADRIAENSEN Arendonk [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
16 ADRIAENSEN Baarle-Hertog (Baerle-Duc) [ arr. Turnhout P. Antwerpen]
6 ADRIAENSEN Balen [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
65 ADRIAENSEN Beerse [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSEN Bekkevoort [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
1 ADRIAENSEN Berlaar [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
3 ADRIAENSEN Beveren [ arr. Sint-Niklaas (Saint-Nicolas) P. Oost-Vl. ]
5 ADRIAENSEN Bilzen [ arr. Tongeren (Tongres) P. Limburg ]
8 ADRIAENSEN Bocholt [ arr. Maaseik P. Limburg ]
7 ADRIAENSEN Boechout [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
13 ADRIAENSEN Borsbeek [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSEN Brakel [ arr. Oudenaarde (Audenarde) P. Oost-Vl. ]
36 ADRIAENSEN Brasschaat [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen]
36 ADRIAENSEN Brecht [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSEN Bredene [ arr. Oostende (Ostende) P. West-Vl. ]
3 ADRIAENSEN Bree [ arr. Maaseik P. Limburg ]
1 ADRIAENSEN Brugelette [ arr. Ath (Aat) P. Hainaut ]
4 ADRIAENSEN Brugge (Bruges) [ arr. Brugge (Bruges) P. West-Vl.]
7 ADRIAENSEN Brussel ** Bruxelles [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant]
1 ADRIAENSEN Buggenhout [ arr. Dendermonde (Termonde) P. Oost-Vl.]
1 ADRIAENSEN Chaumont-Gistoux [ arr. Nivelles (Nijvel) P. Brabant]
1 ADRIAENSEN De Panne (La Panne) [ arr. Veurne (Furnes) P. West-Vl.]
4 ADRIAENSEN Deerlijk [ arr. Kortrijk (Courtrai) P. West-Vl. ]
53 ADRIAENSEN Dessel [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSEN Diest [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
7 ADRIAENSEN Duffel [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
15 ADRIAENSEN Edegem [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
12 ADRIAENSEN Essen [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
2 ADRIAENSEN Evere [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
3 ADRIAENSEN Geel [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
6 ADRIAENSEN Genk [ arr. Hasselt P. Limburg ]
13 ADRIAENSEN Gent (Gand) [ arr. Gent (Gand) P. Oost-Vl. ]
4 ADRIAENSEN Grez-Doiceau (Graven) [ arr. Nivelles (Nijvel) P. Brabant]
2 ADRIAENSEN Grimbergen [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant]
8 ADRIAENSEN Grobbendonk [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSEN Halle (Hal) [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant]
3 ADRIAENSEN Ham-Sur-Heure-Nalinnes [ arr. Thuin P. Hainaut ]
4 ADRIAENSEN Heers [ arr. Tongeren (Tongres) P. Limburg ]
3 ADRIAENSEN Heist-op-den-Berg [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
4 ADRIAENSEN Hemiksem [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
5 ADRIAENSEN Herentals [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSEN Herselt [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
3 ADRIAENSEN Herstal [ arr. Liege (Luik) P. Liege ]
1 ADRIAENSEN Heusden-Zolder [ arr. Hasselt P. Limburg ]
74 ADRIAENSEN Hoogstraten [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSEN Houthalen-Helchteren [ arr. Maaseik P. Limburg ]
1 ADRIAENSEN Hove [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
2 ADRIAENSEN Jette [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
2 ADRIAENSEN Juprelle [ arr. Liege (Luik) P. Liege ]
11 ADRIAENSEN Kalmthout [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
3 ADRIAENSEN Kampenhout [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant]
17 ADRIAENSEN Kapellen [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
42 ADRIAENSEN Kasterlee [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]

234
1 ADRIAENSEN Koekelberg [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
7 ADRIAENSEN Kontich [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSEN Kortenberg [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
1 ADRIAENSEN Kortrijk (Courtrai) [ arr. Kortrijk (Courtrai) P. West-Vl. ]
6 ADRIAENSEN Laakdal [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSEN Landen [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
8 ADRIAENSEN Leuven (Louvain) [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
3 ADRIAENSEN Liege (Luik) [ arr. Liege (Luik) P. Liege ]
14 ADRIAENSEN Lier (Lierre) [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
20 ADRIAENSEN Lille [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSEN Lint [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
2 ADRIAENSEN Maldegem [ arr. Eeklo P. Oost-Vl. ]
80 ADRIAENSEN Malle [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
8 ADRIAENSEN Mechelen (Malines) [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
7 ADRIAENSEN Meerhout [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
3 ADRIAENSEN Meise [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
1 ADRIAENSEN Merelbeke [ arr. Gent (Gand) P. Oost-Vl. ]
64 ADRIAENSEN Merksplas [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
3 ADRIAENSEN Moerbeke [ arr. Gent (Gand) P. Oost-Vl. ]
20 ADRIAENSEN Mol [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSEN Mont-Saint-Guibert [ arr. Nivelles (Nijvel) P. Brabant ]
18 ADRIAENSEN Mortsel [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSEN Neerpelt [ arr. Maaseik P. Limburg ]
8 ADRIAENSEN Nijlen [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSEN Ninove [ arr. Aalst (Alost) P. Oost-Vl. ]
2 ADRIAENSEN Olen [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
3 ADRIAENSEN Ottignies-Louvain-La-Neuve [ arr. Nivelles (Nijvel) P. Brabant]
7 ADRIAENSEN Oud-Heverlee [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
29 ADRIAENSEN Oud-Turnhout [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
5 ADRIAENSEN Oudergem ** Auderghem [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
6 ADRIAENSEN Puurs [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
3 ADRIAENSEN Ranst [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
29 ADRIAENSEN Ravels [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
171 ADRIAENSEN Retie [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
90 ADRIAENSEN Rijkevorsel [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSEN Rixensart [ arr. Nivelles (Nijvel) P. Brabant ]
1 ADRIAENSEN Rotselaar [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
5 ADRIAENSEN Rumst [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSEN Schaarbeek ** Schaerbeek [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
2 ADRIAENSEN Schelle [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
4 ADRIAENSEN Scherpenheuvel-Zichem [ arr. Leuven P. Brabant ]
9 ADRIAENSEN Schilde [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
34 ADRIAENSEN Schoten [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSEN Sint-Agatha-Berchem [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
1 ADRIAENSEN Sint-Amands [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
5 ADRIAENSEN Sint-Genesius-Rode [ arr. Halle-Vilvoorde (P. Brabant ]
1 ADRIAENSEN Sint-Gilis ** Saint-Gilles [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant]
5 ADRIAENSEN Sint-Katelijne-Waver [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSEN Sint-Lambrechts-Woluwe [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
8 ADRIAENSEN Sint-Niklaas (Saint-Nicolas) [ arr. Sint-Niklaas P. Oost-Vl. ]
1 ADRIAENSEN Sint-Pieters-Woluwe ** [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
10 ADRIAENSEN Stabroek [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSEN Steenokkerzeel [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde)P. Brabant]
3 ADRIAENSEN Temse (Tamise) [ arr. Sint-Niklaas (Saint-Nicolas) P.Oost-Vl.]
1 ADRIAENSEN Tielt-Winge [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
2 ADRIAENSEN Tongeren (Tongres) [ arr. Tongeren (Tongres) P. Limburg ]
128 ADRIAENSEN Turnhout [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
6 ADRIAENSEN Vilvoorde (Vilvorde) [ arr. Halle-Vilvoorde P. Brabant ]
1 ADRIAENSEN Voeren ** Fourons [ arr. Tongeren (Tongres) P. Limburg ]
7 ADRIAENSEN Vorselaar [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
4 ADRIAENSEN Vorst ** Forest [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
21 ADRIAENSEN Vosselaar [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]

235
2 ADRIAENSEN Waterloo [ arr. Nivelles (Nijvel) P. Brabant ]
1 ADRIAENSEN Wavre (Waver) [ arr. Nivelles (Nijvel) P. Brabant ]
11 ADRIAENSEN Westerlo [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
3 ADRIAENSEN Wijnegem [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSEN Willebroek [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
7 ADRIAENSEN Wommelgem [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
20 ADRIAENSEN Wuustwezel [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
5 ADRIAENSEN Zandhoven [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSEN Zaventem [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
1 ADRIAENSEN Zemst [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
34 ADRIAENSEN Zoersel [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
4 ADRIAENSEN Zonhoven [ arr. Hasselt P. Limburg ]
6 ADRIAENSEN Zwijndrecht [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]

Conclusie:
Concentratie en
verspreiding vanuit
Antwerpen en Turnhout

280 Antwerpen
171 Retie (Turnh)
128 Turnhout
80 Malle (Antw)
74 Hoogstraten (Turnh)
65 Beerse (Turnh)
53 Dessel (Turnh)

Geen zichtbaar
verband met
Adriaens

Omer Adriaens & Franoise De Pauw met Linda en Eddy in 1955

236
ADRIAENSSENS - Totaal : 1485
10 ADRIAENSSENS Aalst (Alost) [ arr. Aalst (Alost) P. Oost-Vl. ]
1 ADRIAENSSENS Aarschot [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
10 ADRIAENSSENS Aartselaar [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
6 ADRIAENSSENS Anderlecht [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
1 ADRIAENSSENS Antoing [ arr. Tournai (Doornik) P. Hainaut ]
396 ADRIAENSSENS Antwerpen [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSSENS Anzegem [ arr. Kortrijk (Courtrai) P. West-Vl. ]
5 ADRIAENSSENS Asse [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
1 ADRIAENSSENS Assenede [ arr. Eeklo P. Oost-Vl. ]
3 ADRIAENSSENS Awans [ arr. Liege (Luik) P. Liege ]
8 ADRIAENSSENS Beerse [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
2 ADRIAENSSENS Beersel [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
4 ADRIAENSSENS Berlaar [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
3 ADRIAENSSENS Bertem [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
71 ADRIAENSSENS Beveren [ arr. Sint-Niklaas P. Oost-Vl. ]
1 ADRIAENSSENS Bierbeek [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
2 ADRIAENSSENS Blankenberge [ arr. Brugge (Bruges) P. West-Vl. ]
2 ADRIAENSSENS Bocholt [ arr. Maaseik P. Limburg ]
5 ADRIAENSSENS Boechout [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
6 ADRIAENSSENS Bonheiden [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
11 ADRIAENSSENS Boom [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
10 ADRIAENSSENS Boortmeerbeek [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
4 ADRIAENSSENS Bornem [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
8 ADRIAENSSENS Borsbeek [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
2 ADRIAENSSENS Braine-L'alleud (Eigenbrakel) [arr. Nijvel)P. Brabant]
84 ADRIAENSSENS Brasschaat [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen]
22 ADRIAENSSENS Brecht [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
5 ADRIAENSSENS Bredene [ arr. Oostende (Ostende) P. West-Vl. ]
1 ADRIAENSSENS Bree [ arr. Maaseik P. Limburg ]
7 ADRIAENSSENS Brugge (Bruges) [ arr. Brugge (Bruges) P. West-Vl. ]
10 ADRIAENSSENS Brussel ** Bruxelles [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant]
6 ADRIAENSSENS Buggenhout [ arr. Dendermonde (Termonde) P. Oost-Vl.]
5 ADRIAENSSENS Charleroi [ arr. Charleroi P. Hainaut ]
3 ADRIAENSSENS De Haan [ arr. Oostende (Ostende) P. West-Vl. ]
1 ADRIAENSSENS Denderleeuw [ arr. Aalst (Alost) P. Oost-Vl. ]
18 ADRIAENSSENS Dendermonde (Termonde) [ arr. Dendermonde P. Oost-Vl. ]
2 ADRIAENSSENS Destelbergen [ arr. Gent (Gand) P. Oost-Vl. ]
3 ADRIAENSSENS Diest [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
4 ADRIAENSSENS Dilbeek [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant]
16 ADRIAENSSENS Edegem [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
2 ADRIAENSSENS Edingen ** Enghien [ arr. Soignies (Zinnik) P. Hainaut ]
4 ADRIAENSSENS Eghezee [ arr. Namur (Namen) P. Namur ]
4 ADRIAENSSENS Erpe-Mere [ arr. Aalst (Alost) P. Oost-Vl. ]
2 ADRIAENSSENS Esneux [ arr. Liege (Luik) P. Liege ]
8 ADRIAENSSENS Essen [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
2 ADRIAENSSENS Evere [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
1 ADRIAENSSENS Flemalle [ arr. Liege (Luik) P. Liege ]
11 ADRIAENSSENS Galmaarden (Gammerages) [arr. Halle-Vilvoorde P. Brabant ]
2 ADRIAENSSENS Ganshoren [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
1 ADRIAENSSENS Geel [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSSENS Genappe (Genepien) [ arr. Nivelles (Nijvel) P. Brabant ]
5 ADRIAENSSENS Gent (Gand) [ arr. Gent (Gand) P. Oost-Vl. ]
2 ADRIAENSSENS Gooik [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
11 ADRIAENSSENS Grimbergen [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P.Brabant]
1 ADRIAENSSENS Grobbendonk [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
5 ADRIAENSSENS Haacht [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
1 ADRIAENSSENS Haaltert [ arr. Aalst (Alost) P. Oost-Vl. ]
3 ADRIAENSSENS Halle (Hal) [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P.Brabant ]
55 ADRIAENSSENS Hamme [ arr. Dendermonde (Termonde) P. Oost-Vl. ]

237
13 ADRIAENSSENS Hasselt [ arr. Hasselt P. Limburg ]
1 ADRIAENSSENS Heist-op-den-Berg [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
3 ADRIAENSSENS Hemiksem [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
2 ADRIAENSSENS Herent [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
1 ADRIAENSSENS Herentals [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
3 ADRIAENSSENS Herne [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
1 ADRIAENSSENS Heron [ arr. Huy (Hoei) P. Liege ]
1 ADRIAENSSENS Holsbeek [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
2 ADRIAENSSENS Hoogstraten [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSSENS Hove [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
6 ADRIAENSSENS Hulshout [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSSENS Ieper (Ypres) [ arr. Ieper (Ypres) P. West-Vl. ]
2 ADRIAENSSENS Jette [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
16 ADRIAENSSENS Kalmthout [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
2 ADRIAENSSENS Kampenhout [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
35 ADRIAENSSENS Kapellen [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
5 ADRIAENSSENS Kappelle-op-den-Bos [ arr. Halle-Vilvoorde P. Brabant ]
1 ADRIAENSSENS Kaprijke [ arr. Eeklo P. Oost-Vl. ]
2 ADRIAENSSENS Kasterlee [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
2 ADRIAENSSENS Keerbergen [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
6 ADRIAENSSENS Knokke-Heist [ arr. Brugge (Bruges) P. West-Vl. ]
1 ADRIAENSSENS Koksijde [ arr. Veurne (Furnes) P. West-Vl. ]
8 ADRIAENSSENS Komen-Waasten ** Comines-Warneton arr. Mouscron P.Hainaut]
21 ADRIAENSSENS Kontich [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSSENS Kortenberg [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
6 ADRIAENSSENS Kortrijk (Courtrai) [ arr. Kortrijk (Courtrai) P. West-Vl.]
1 ADRIAENSSENS Kraainem [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant]
4 ADRIAENSSENS Kruibeke [ arr. Sint-Niklaas (Saint-Nicolas) P. Oost-Vl.]
3 ADRIAENSSENS La Louviere [ arr. Soignies (Zinnik) P. Hainaut ]
1 ADRIAENSSENS Laakdal [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSSENS Lebbeke [ arr. Dendermonde (Termonde) P. Oost-Vl. ]
4 ADRIAENSSENS Lede [ arr. Aalst (Alost) P. Oost-Vl. ]
5 ADRIAENSSENS Lennik [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
2 ADRIAENSSENS Leopoldsburg (Bourg-Leopold) [ arr. Hasselt P. Limburg ]
9 ADRIAENSSENS Leuven (Louvain) [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
5 ADRIAENSSENS Liege (Luik) [ arr. Liege (Luik) P. Liege ]
7 ADRIAENSSENS Lier (Lierre) [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
4 ADRIAENSSENS Lille [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
3 ADRIAENSSENS Lint [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
5 ADRIAENSSENS Lochristi [ arr. Gent (Gand) P. Oost-Vl. ]
17 ADRIAENSSENS Lokeren [ arr. Sint-Niklaas (Saint-Nicolas) P. Oost-Vl. ]
10 ADRIAENSSENS Londerzeel [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant]
3 ADRIAENSSENS Lummen [ arr. Hasselt P. Limburg ]
1 ADRIAENSSENS Maarkedal [ arr. Oudenaarde (Audenarde) P. Oost-Vl. ]
3 ADRIAENSSENS Machelen [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
1 ADRIAENSSENS Maldegem [ arr. Eeklo P. Oost-Vl. ]
3 ADRIAENSSENS Malle [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
32 ADRIAENSSENS Mechelen [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSSENS Melle [ arr. Gent (Gand) P. Oost-Vl. ]
1 ADRIAENSSENS Merelbeke [ arr. Gent (Gand) P. Oost-Vl. ]
2 ADRIAENSSENS Merksplas [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSSENS Moerbeke [ arr. Gent (Gand) P. Oost-Vl. ]
2 ADRIAENSSENS Moeskroen ** Mouscron [ arr. Mouscron P. Hainaut ]
3 ADRIAENSSENS Mol [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSSENS Mons (Bergen) [ arr. Mons (Bergen) P. Hainaut ]
19 ADRIAENSSENS Mortsel [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
6 ADRIAENSSENS Niel [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
12 ADRIAENSSENS Nijlen [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
9 ADRIAENSSENS Ninove [ arr. Aalst (Alost) P. Oost-Vl. ]
1 ADRIAENSSENS Olen [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
2 ADRIAENSSENS Oostende (Ostende) [ arr. Oostende (Ostende) P. West-Vl.]
1 ADRIAENSSENS Oosterzele [ arr. Gent (Gand) P. Oost-Vl. ]

238
1 ADRIAENSSENS Ottignies-Louvain-La-Neuve [ arr. (Nijvel) P. Brabant ]
4 ADRIAENSSENS Oud-Heverlee [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
2 ADRIAENSSENS Oudergem ** Auderghem [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
1 ADRIAENSSENS Overijse [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
1 ADRIAENSSENS Pepingen [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
1 ADRIAENSSENS Poperinge [ arr. Ieper (Ypres) P. West-Vl. ]
8 ADRIAENSSENS Putte [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
39 ADRIAENSSENS Puurs [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
2 ADRIAENSSENS Quaregnon [ arr. Mons (Bergen) P. Hainaut ]
12 ADRIAENSSENS Ranst [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
9 ADRIAENSSENS Ravels [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
5 ADRIAENSSENS Rijkevorsel [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
3 ADRIAENSSENS Rumst [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
4 ADRIAENSSENS Schaarbeek ** Schaerbeek [arr.Brussel-Hoofdstad P Brabant ]
1 ADRIAENSSENS Scherpenheuvel-Zichem [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
9 ADRIAENSSENS Schilde [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
54 ADRIAENSSENS Schoten [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
4 ADRIAENSSENS Sint-Amands [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
10 ADRIAENSSENS Sint-Gilis-Waas [ arr. Sint-Niklaas P. Oost-Vl. ]
1 ADRIAENSSENS Sint-Jans-Molenbeek [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
7 ADRIAENSSENS Sint-Katelijne-Waver [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen]
27 ADRIAENSSENS Sint-Niklaas [ arr. Sint-Niklaas P. Oost-Vl. ]
2 ADRIAENSSENS Sint-Pieters-Leeuw [ arr. Halle-Vilvoorde P. Brabant ]
3 ADRIAENSSENS Sint-Pieters-Woluwe [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
2 ADRIAENSSENS Sint-Truiden (Saint-Trond) [ arr. Hasselt P. Limburg ]
1 ADRIAENSSENS Spa [ arr. Verviers P. Liege ]
84 ADRIAENSSENS Stabroek [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
2 ADRIAENSSENS Steenokkerzeel [ arr. Halle-Vilvoorde P. Brabant ]
6 ADRIAENSSENS Stekene [ arr. Sint-Niklaas (Saint-Nicolas) P. Oost-Vl. ]
53 ADRIAENSSENS Temse [ arr. Sint-Niklaas P. Oost-Vl. ]
1 ADRIAENSSENS Tournai (Doornik) [ arr. Tournai (Doornik) P. Hainaut ]
6 ADRIAENSSENS Tremelo [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
1 ADRIAENSSENS Tubize (Tubeke) [ arr. Nivelles (Nijvel) P. Brabant ]
5 ADRIAENSSENS Turnhout [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
6 ADRIAENSSENS Ukkel ** Uccle [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
3 ADRIAENSSENS Verviers [ arr. Verviers P. Liege ]
14 ADRIAENSSENS Vilvoorde (Vilvorde) [ arr. Halle-Vilvoorde P. Brabant ]
6 ADRIAENSSENS Vorst ** Forest [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
5 ADRIAENSSENS Waasmunster [ arr. Dendermonde (Termonde) P. Oost-Vl. ]
1 ADRIAENSSENS Wachtebeke [ arr. Gent (Gand) P. Oost-Vl. ]
3 ADRIAENSSENS Waterloo [ arr. Nivelles (Nijvel) P. Brabant ]
8 ADRIAENSSENS Wijnegem [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
11 ADRIAENSSENS Willebroek [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
4 ADRIAENSSENS Wommelgem [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
11 ADRIAENSSENS Wuustwezel [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
5 ADRIAENSSENS Zandhoven [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSSENS Zaventem [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
3 ADRIAENSSENS Zele [ arr. Dendermonde (Termonde) P. Oost-Vl. ]
1 ADRIAENSSENS Zemst [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
10 ADRIAENSSENS Zoersel [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSSENS Zonhoven [ arr. Hasselt P. Limburg ]
1 ADRIAENSSENS Zwalm [ arr. Oudenaarde (Audenarde) P. Oost-Vl. ]
11 ADRIAENSSENS Zwijndrecht [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]

239
Conclusie:
Concentratie en verspreiding vanuit Antwerpen
Geen zichtbaar verband met Adriaens
Antwerpen : 396, Brasschaat: 84, Stabroek: 84,
Beveren: 71, Hamme: 55, Schoten: 54, Temse: 53,
Puurs: 39, Mechelen: 32

ADRIAENSSEN Totaal: 422


66 ADRIAENSSEN Antwerpen (Anvers) [ arr. Antwerpen (P. Antwerpen ]
3 ADRIAENSSEN Arendonk [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
12 ADRIAENSSEN Beerse [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSSEN Beveren [ arr. Sint-Niklaas (Saint-Nicolas) P. Oost-Vl. ]
8 ADRIAENSSEN Brasschaat [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
14 ADRIAENSSEN Brecht [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSSEN Brussel ** Bruxelles [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
2 ADRIAENSSEN Dessel [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSSEN Diepenbeek [ arr. Hasselt P. Limburg ]
1 ADRIAENSSEN Drogenbos [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
4 ADRIAENSSEN Duffel [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSSEN Edegem [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
6 ADRIAENSSEN Evergem [ arr. Gent (Gand) P. Oost-Vl. ]
25 ADRIAENSSEN Geel [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
2 ADRIAENSSEN Gent (Gand) [ arr. Gent (Gand) P. Oost-Vl. ]
9 ADRIAENSSEN Grobbendonk [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSSEN Hasselt [ arr. Hasselt P. Limburg ]
2 ADRIAENSSEN Heist-op-den-Berg [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
5 ADRIAENSSEN Herentals [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
6 ADRIAENSSEN Herenthout [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
4 ADRIAENSSEN Herselt [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
10 ADRIAENSSEN Hoogstraten [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
3 ADRIAENSSEN Hove [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
2 ADRIAENSSEN Kapellen [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSSEN Kappelle-op-den-Bos [ arr. Halle-Vilvoorde P. Brabant ]
17 ADRIAENSSEN Kasterlee [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSSEN Knokke-Heist [ arr. Brugge (Bruges) P. West-Vl. ]
2 ADRIAENSSEN Kontich [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
3 ADRIAENSSEN Laakdal [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSSEN Leopoldsburg (Bourg-Leopold) [ arr. Hasselt P. Limburg ]
6 ADRIAENSSEN Leuven (Louvain) [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
1 ADRIAENSSEN Lier (Lierre) [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
37 ADRIAENSSEN Lille [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSSEN Lochristi [ arr. Gent (Gand) P. Oost-Vl. ]
3 ADRIAENSSEN Londerzeel [ arr. Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) P. Brabant ]
1 ADRIAENSSEN Lummen [ arr. Hasselt P. Limburg ]
14 ADRIAENSSEN Malle [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
2 ADRIAENSSEN Mechelen (Malines) [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
13 ADRIAENSSEN Merksplas [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]

240
2 ADRIAENSSEN Middelkerke [ arr. Oostende (Ostende) P. West-Vl. ]
2 ADRIAENSSEN Mol [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
3 ADRIAENSSEN Mortsel [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
2 ADRIAENSSEN Nijlen [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
4 ADRIAENSSEN Oud-Turnhout [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSSEN Ranst [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
3 ADRIAENSSEN Rebecq [ arr. Nivelles (Nijvel) P. Brabant ]
9 ADRIAENSSEN Retie [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
24 ADRIAENSSEN Rijkevorsel [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSSEN Rotselaar [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
1 ADRIAENSSEN Schilde [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
6 ADRIAENSSEN Schoten [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSSEN Seraing [ arr. Liege (Luik) P. Liege ]
1 ADRIAENSSEN Sprimont [ arr. Liege (Luik) P. Liege ]
6 ADRIAENSSEN Stabroek [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
2 ADRIAENSSEN Turnhout [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
4 ADRIAENSSEN Ukkel ** Uccle [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
2 ADRIAENSSEN Vielsam [ arr. Bastogne (Bastenaken) P. Luxembourg ]
16 ADRIAENSSEN Vorselaar [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSSEN Vosselaar [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSSEN Watermaal-Bosvoorde ** [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
3 ADRIAENSSEN Wavre (Waver) [ arr. Nivelles (Nijvel) P. Brabant ]
8 ADRIAENSSEN Westerlo [ arr. Turnhout P. Antwerpen ]
5 ADRIAENSSEN Wijnegem [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSSEN Willebroek [ arr. Mechelen (Malines) P. Antwerpen ]
3 ADRIAENSSEN Wommelgem [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
10 ADRIAENSSEN Zandhoven [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
7 ADRIAENSSEN Zoersel [ arr. Antwerpen (Anvers) P. Antwerpen ]
1 ADRIAENSSEN Zwevegem [ arr. Kortrijk (Courtrai) P. West-Vl. ]

Conclusie:
Bijna zuiver Antwerps Turnhouts
fenomeen.
Concentratie en verspreiding
richting kempen vanuit Antwerpen.
Geen zichtbaar verband met
Adriaens

Beperkte aantallen (422)

241
De oorsprong van onze namenschat (NL)
Wanneer we de oorsprong van onze voornamen nagaan, dan blijkt dat de meeste ervan iets te maken hebben
met het christendom en dan vooral met de heiligenverering. Dat geldt niet alleen voor traditionele namen als
Jan, Marie, Piet, Trijntje, Klaas en Anna, maar ook voor veel moderne namen zoals Chantal, Kevin, Nicole,
Martijn, Tessa en Tim.
De geschiedenis van de heiligennamen gaat in ons taalgebied terug tot de Middeleeuwen. Vanaf de twaalfde
en dertiende eeuw vonden er ingrijpende veranderingen plaats in onze naamgevingsgewoonte. Vr die tijd
droeg men voornamelijk Germaanse namen, zoals Adelmar, Hadewig, Everhard en Hildegard. Deze
Germaanse namen kregen sterke concurrentie van de veelal uitheemse namen van vereerde heiligen zoals
Catharina, Margareta, Elisabeth, Johannes, Nicolaas en Petrus, namen van Griekse, Latijnse en Hebreeuwse
herkomst.
Ook binnen de moderne voornaamgeving zijn er maar weinig namen die niet op een heilige teruggaan. Veel
buitenlandse voornamen die tegenwoordig bij ons voorkomen zijn vormen van heiligennamen, omdat ook in
Engeland en Ierland (en daarmee Amerika), Frankijk, Itali en de rest van Europa de naamgeving in sterke
mate bepaald is door heiligennamen. Zo is Karin een Scandinavische verkorting van Catharina, Nick kunnen
we beschouwen als de Engelse Nico (van Nicolaas), Ilona is de Hongaarse vorm van Helena en Lars de
Zweedse tegenhanger van Laurens. Ook bijvoorbeeld Anita, Niels, Dennis, Mariska, Kevin, Bianca, Patrick
en Jacqueline zijn van oorsprong (vormen van) heiligennamen. Natuurlijk komen er tegenwoordig ook nog
Nederlandse vormen van heiligennamen voor, zoals Marieke, Jeroen, Janneke en Martijn.
Hoewel de heiligen nadrukkelijk hun sporen in de naamgeving hebben nagelaten, zijn er ook namen die
zonder de steun van een heilige bekend zijn geworden.

Namen zonder heilige


Hoewel de heiligennamen een dominante plaats innemen binnen de voornamen, zijn er toch ook namen die
niet op een heilige teruggaan. Naast Germaanse namen van graven, stadhouders of andere belangrijke
personen, zoals Dirk, Willem, Arnold en Hendrik, zijn er nog een paar groepen te onderscheiden.
De eerste bestaat uit enkele bijbelse namen waarvan de verspreiding niet door een heilige gesteund werd.
Een mooi voorbeeld is Judith, omdat deze naam de bron is van de uitdrukking met Sint Juttemis (Jutte is een
middeleeuwse verkorting van Judith). Andere voorbeelden van bijbelse namen zonder heilige zijn Samantha,
Jeremias, Debora, Joram, Esther, Izak, Naomi, Job, Rebecca, Tobias en Tamara.
In het noorden van ons land heeft de kerstening minder invloed op de naamgeving gehad dan in de rest van
het land (de invloed van het Fries strekt zich, zeker wat de voornamen betreft, verder uit dan de huidige
provincie Friesland). Vandaar dat de niet-christelijke namen er beter bewaard zijn gebleven. Als voorbeelden
noem ik Boukje, Wubbo, Sietske, Douwe, Tjitske en Jelle. Overigens zijn er ook Friese vormen van
heiligennamen, bijvoorbeeld Tryntsje (vergelijk Trijntje van Catharina), Jeen (variant van Jan), Gretske (een
Friese variant van Greetje) en Piers (een Friese vorm van Pieter).
Tot slot zijn er voornamen die ontleend zijn aan benamingen van bloemen, zoals Daisy, Viola, Myrte en
natuurlijk Roos of Rosa, en namen die hun oorsprong vinden in de literatuur, bijvoorbeeld Vanessa, Jessica,
Roxane en Miranda. Nu zal de literatuur wel vaker van invloed zijn geweest bij de naamkeuze, maar van de
genoemde voorbeelden staat vrijwel vast dat ze hun voorkomen eraan te danken hebben.
Bron : http://www.naamkunde.net/index.php

242
Verdwijnen er familienamen?
Op 31 december 1997 waren er in de bevolkingsregisters van de Belgische gemeenten in totaal
316 295 verschillende familienamen geregistreerd. Iets meer dan de helft van deze naamvormen
(53%) kwam slechts 1x, 2x of 3x voor. De meeste van deze laagfrequente familienamen zijn
buitenlandse namen.

Op lange termijn zullen steeds meer mensen dezelfde familienaam dragen, terwijl een groot deel
van de nu al zeldzame namen over een paar generaties verdwenen zal zijn.

In de toekomst zullen steeds meer Vlamingen Peeters of Janssens en steeds meer Nederlanders De
Jong of De Vries gaan heten. Omdat zij nu al met zovelen zijn, hebben zij de meeste kansen om hun
familienaam door te geven aan nakomelingen.

De familienamen die nu al weinig frequent zijn, dreigen daarentegen in snel tempo te verdwijnen.
Slechts n helft van het ouderpaar draagt zijn familienaam over op zijn kinderen: in de regel is dat
de vader. Ook dochters krijgen de naam van hun vader, maar zij kunnen die niet op hun beurt
doorgeven aan hun kinderen. De vererfbaarheid langs de mannelijke lijn is wettelijk vastgelegd in
1795 (Belgi) resp. in 1811 (Nederland), maar ook in de eeuwen daarvoor was het al de gewoonte
om kinderen de familienaam van de vader te geven.

Ook het kleiner worden van de gezinnen leidt op termijn tot een verschraling van het
namenpatrimonium. Met een gemiddelde van amper twee kinderen per gezin heeft een man 25%
kans hij twee zonen en dus twee potentile naamdragers krijgt, 50% kans dat hij een zoon en een
dochter krijgt en dus n nieuwe naamdrager voortbrengt en 25% kans dat hij twee meisjes krijgt en
zijn naam bijgevolg in zijn familietak verdwijnt.

Het verdwijnen van nu al zeldzame


familienamen, statistisch beschouwd een
tendens, is om twee redenen minder
dramatisch dan het op het eerste gezicht
lijkt: ten eerste gaat het vaak, vooral in het
Belgische namenbestand, om namen met een
bijzondere spelling. De naam Dolleslaegers
bv. telt nog slechts 8 dragers, maar de
gebruikelijkere variant Olieslagers is met
156 naamdragers niet meteen bedreigd.

Met 1497 Adriaenskens is er ook voor onze


naam op korte termijn niks te vrezen.

Duidelijk is ook dat onze naam NIET uit


Nederland overgewaaid is: daar komt hij
amper 171 keer voor en dan nog bijna
uitsluitend in Nederlands Limburg.

243
POPULAIRSTE VOORNAMEN IN
NEDERLAND +- 1870 TOT 1947
Hieronder vindt u de meest frequente voornamen ten tijde van de volkstelling van 1947; achter de
naam staat het percentage van voorkomen vermeld. De lijst is gebaseerd op een steekproef van
84.000 personen. In de steekproef zijn de grote steden niet vertegenwoordigd (de steekproef is
samengesteld vanuit de vraag naar de regionale verscheidenheid in de traditionele naamgeving).

Tel de percentjes maar op : Meer dan de helft van de mensen had destijds een van de navolgende 25
mannen & 25 vrouwen-namen !

De toestand bij ons moet, rekening houdend met de normale invloed van lokale voorkeuren, perfect
vergelijkbaar geweest zijn.

Vrouwen % Mannen %
1. Maria 8,24 Jan 7,48
2. Johanna 6,20 Johannes 6,43
3. Anna 3,56 Hendrik 4,04
4. Cornelia 3,00 Cornelis 3,97
5. Adriana 2,18 Willem 3,26
6. Wilhelmina 2,00 Pieter 3,14
7. Catharina 1,92 Gerrit 2,63
8. Hendrika 1,92 Jacob 1,98
9. Elisabeth 1,82 Jacobus 1,97
10. Grietje 1,71 Petrus 1,93
11. Aaltje 1,68 Adrianus 1,51
12. Jantje 1,42 Dirk 1,42
13. Trijntje 1,34 Hendrikus 1,39
14. Petronella 1,29 Wilhelmus 1,39
15. Jacoba 1,25 Gerardus 1,36
16. Geertruida 1,23 Klaas 1,35
17. Geertje 1,22 Marinus 1,26
18. Janna 1,10 Antonius 1,26
19. Elizabeth 1,04 Albert 1,11
20. Neeltje 1,01 Johan 0,99
21. Helena 0,99 Adriaan 0,97
22. Antje 0,98 Peter 0,97
23. Margaretha 0,92 Harm 0,97
24. Jannetje 0,85 Theodorus 0,95
25. Hendrikje 0,80 Nicolaas 0,89

244
Adolf Daens
Bron: Luc DELAFORTRIE : Twintig eeuwen Vlaanderen

Kort overzicht
Adolf Daens werd geboren te Aalst op 18 december 1839. Humaniorastudie aan het jezuetencollege te
Aalst. Trad in bij de jezueten in 1859. Verliet tweemaal de orde en trad in 1871, met de toestemming van
zijn oversten, definitief uit. Tot priester gewijd in 1873, werd hij in 1876 onderpastoor te St.-Niklaas en in
1878 te Kruishoutem. Daar hij zich, door zijn opleiding, meer geschikt achtte voor het onderwijs, werd hij
retoricaleraar aan het bisschoppelijk college te Oudenaarde en nadien aan het H.Maagdcollege te
Dendermonde (1879-1888). De bisschop van Gent stelde hem toen voor opnieuw in pastorale dienst te
treden, als onderpastoor te Drongen. Hij heeft dit niet aanvaard, omdat het hem moeilijk viel op 50-jarige
leeftijd opnieuw als onderpastoor te beginnen. De bisschop liet hem toen zonder functie. Nadat hij
privlessen had gegeven bij de familie Callebaut te Wieze, kwam Adolf, zonder vast kerkelijk ambt, bij zijn
broer Pieter te Aalst inwonen en hielp deze bij de redactie van diens weekbladen.
In 1893 stelde Adolf Daens het programma op van de nieuw op te richten Christene Volkspartij. Hij zocht
naar samenwerking met de conservatieve Katholieke Partij, die toen het bewind in handen had, maar dit
bleek onmogelijk, vooral door de halsstarrigheid van haar voorzitter Charles Woeste. De Christene
Volkspartij nam aan de verkiezingen van oktober 1894 deel, met A dolf Daens als eerste kandidaat op de
lijst. Wegens 'vergissingen' werd hij niet verkozen, maar de Kamer gelastte een nieuwe verkiezing voor het
arrondissement Aalst, waardoor hij op 9 december 1894 kamerlid werd (tot 1898).
De bisschop had intussen zijn openbaar optreden afgekeurd en hem verboden de mis op te dragen. In 1895
werd Adolf Daens naar Rome geroepen, maar hij bleef zijn actie voortzetten. Onder de druk van de
conservatieven, trof de bisschop van Gent, mgr. A. Stillemans, herhaaldelijk maatregelen tegen hem en
gebood hem zelfs het priesterkleed af te leggen. Adolf Daens ging daar echter niet op in. In 1902 werd hij
kamerlid voor het arrondissement Brussel, maar in 1906 werd hij niet herkozen.
Reeds jaren lijdend aan een hartkwaal, overleed Daens op 14 juni 1907, na zich te hebben onderworpen aan
de beschikkingen van zijn bisschop. De Christene Volkspartij zette de strijd voort tot aan de Eerste
Wereldoorlog. Nadien versmolt ze met 'Het Vlaamsche Front'.

Uitvoerig
Het optreden van priester Adolf Daens heeft in zijn tijd veel beroering gewekt en geeft nu nog stof tot
tegenstrijdige interpretaties.Daens wilde de doorbraak van de christen-democratie en, daarin genspireerd
door de encycliek Rerum novarum, ten spoedigste sommige hoogst noodzakelijke sociale voorzieningen
afdwingen. Zijn optreden moet gezien worden in het licht van de sociale toestanden die op dat ogenblik
heersten. Altijd heeft hij zich strikt gehouden aan de christelijke sociale leer. Op dat punt werd hem nooit iets
ten laste gelegd, evenmin als wegens zijn persoonlijk gedrag. Het grootste bezwaar dat tegen hem werd
aangevoerd was, dat hij in een afzonderlijke partij optrad, tegen de destijds overheersende conservatieve
Katholieke Partij, die de steun had van de bisschoppen en van Rome.
De katholieken, die pas de schoolstrijd hadden gevoerd en de regering in handen hadden, konden moeilijk
een scheuring in de katholieke gelederen aanvaarden. De katholieke regering bleef echter ten achteren n in
het toepassen van Rerum novarum n in het nastreven van een vooruitstrevende sociale politiek. Men diende
bovendien rekening te houden met het opkomende socialisme.
Priester Daens meende in geweten (en daarover kan geen twijfel bestaan) dat hij de strijd toch moest
doorzetten. Hij was bereid met de socialisten tot samenwerking te komen om een sociale wetgeving tot stand
te brengen, maar hij heeft herhaaldelijk verklaard dat hij het niet eens kon zijn met de houding van de
socialisten ten opzichte van de godsdienst.
245
Een belangrijk element is zijn overtuiging dat de ontvoogding van het Vlaamse volk het bestaan van
taalwetten noodzakelijk maakte, waarbij het gebruik van het Nederlands in het Vlaamse landsgedeelte werd
veralgemeend. Hij was een overtuigd voorstander van het verplicht algemeen
onderwijs. Alzo zou in Vlaanderen het lager, middelbaar en hoger onderwijs
automatisch vernederlandst worden. Ook hier bestond een fundamentele
tegenstelling, aangezien de conservatieve Katholieke Partij ook in Vlaanderen
geleid werd door Franstaligen.
De betekenis van priester Daens en van de Christene Volkspartij in de Vlaamse
Beweging is tot nu toe onvoldoende belicht. Zeker heeft hij zich op de eerste
plaats toegelegd op het verwezenlijken van een sociale politiek en op het
bereiken van het algemeen stemrecht. Zijn partij, die zich geleidelijk aan in
andere arrondissementen organiseerde, bracht in de Vlaamse bewustwording
een onderstroom, die niet mag worden onderschat. Daens breidde zijn actie
trouwens uit tot Nederland, waar hij herhaaldelijk ging spreken en waar, onder
zijn impuls, onafhankelijke christen-democratische groepen ontstonden, o.m. te Enschede. Hij werd ook daar
door de bisschoppen afgekeurd.
Zowel op het gebied van de sociale politiek als ten opzichte van de Vlaamse Beweging waren zijn
standpunten gericht op het praktische, d. w .z. op datgene wat, gezien de omstandigheden, bij voorrang
moest bereikt worden. Hij vroeg Vlaams onderwijs en diende in 1905, samen met zijn broer Pieter, met twee
liberalen en een socialist, een wetsvoorstel in tot vernederlandsing van de Gentse universiteit, maar sprak
zich niet uit over de structuren.
Op politiek gebied beperkte hij zich tot het helpen realiseren van een
werkelijke democratie, gebaseerd op het zuiver algemeen stemrecht, wat nu als
vanzelfsprekend wordt aanvaard. Op sociaal gebied vroeg hij o.a. pensioen,
ziekteverzekering, verplicht onderwijs en dienstplicht voor iedereen. Ook hier
kan hij dus niet worden beschouwd als een ideoloog, die een vooropgesteld
maatschappelijk systeem wilde realiseren. Hij hield in grote mate rekening met
de andere gedachtenstromingen en kan bijgevolg beschouwd worden als de
vroegtijdige verdediger van een synthese, die geleidelijk in West-Europa is
gegroeid: het vrijwaren van de persoonlijke rechten en vrijheden, zoals zij na
de Franse Revolutie door de liberalen werden nagestreefd, en het vestigen van
een rechtvaardige sociale orde, wat, buiten de doctrinaire betwisingen, het doel
is van het socialisme. Maar bij Daens werd dat alles gezien op basis van de
christelijke opvattingen, wars van ieder klerikalisme. Hij werd daarin niet altijd
begrepen, ook niet door zijn volgelingen.
De invloed van zijn actie bleef zeker niet beperkt tot het arrondissement Aalst
en het zou fout zijn, ze alleen te willen situeren binnen het raam van
plaatselijke, soms persoonlijke tegenstellingen. Hoewel de meeste punten die
in zijn praktisch opgevat programma waren vervat, op dit ogenblik gerealiseerd
zijn, blijft zijn figuur een symbool van wat nu nog wordt nagestreefd om te
komen tot een evenwichtige en rechtvaardige samenleving.
Boven dat alles rijst zijn zedelijke grootheid. Zijn gewetensconflict, voortvloeiend uit het groeiend
bewustzijn dat de christen dient te handelen op eigen verantwoordelijkheid, heeft hem lichamelijk ten onder
gebracht. Dit standpunt wordt na de jongste concilies niet meer betwist. Dat hij bovendien, samen met de
zijnen, bereid was alle materile belangen op te offeren, kan eveneens als een voorbeeld blijven gelden.
Adolf Daens had, zoals iedereen, zijn fouten en gebreken, beging misslagen, was beperkt door zijn nochtans
zeer rijke en begaafde persoonlijkheid, maar het geheel van zijn leven en van zijn strijd kan nu nog blijven
bezielen.
In 1957 werd voor hem te Aalst een standbeeld opgericht. Jaarlijks heeft aldaar in juni een herdenking plaats.

246
DAENSISTEN IN LEBEKE EN KERKSKEN
De herinnering aan de daensistische strijd - zelfs aan de beginjaren van vr de Eerste Wereldoorlog - is bij
vele mensen in de Denderstreek nog zeer levendig. Weliswaar zijn alle directe getuigen uit die periode allang
gestorven, maar ze hebben hun verhalen doorgegeven aan hun kinderen en kleinkinderen. Die vertellen trots
dat op de wijk Lebeke in Outer smid Lambrecht werd geboren en dat advocaat De Backer geboren werd op
een kleine boerderij in de Denderhoutemse Lebeke. De daensisten werden er aanvankelijk roelanders
genoemd, naar hun blad Klokke Roeland dat vanaf 1891 verscheen. Later kregen ze ook de naam van groene
democraten en hun vijanden spraken van groene socialisten, volksfoppers en dommekraten. Ook daensist
was oorspronkelijk een scheldnaam, maar hij werd in de loop der jaren een eretitel.
De wijk Lebeke ligt verdeeld over de gemeenten Denderhoutem (nu deelgemeente van Haaltert), Outer en
Neder-hasselt. De sociale strijd was er eind 19de eeuw en gedurende de eerste helft van de 20ste eeuw zeer
hevig, met plaatselijke voorvechters die ofwel de zijde van Daens of die van Woeste kozen. De weinige
liberalen en socialisten die toen op het Vlaamse platteland woonden, kozen bijna allemaal de kant van de
daensisten. Niet zozeer uit sympathie voor priester Daens, maar omdat alleen de daensisten een valabele
oppositie konden vormen tegen de oppermachtige Katholieke Partij.
Invloedrijk en machtig waren de daensisten in Denderhoutem. En ze lieten dat ook naar buiten uit zien. Elk
jaar op de derde zondag van september was het kermis in de Knibberhoek in Lebeke. De daensistische
fanfare Groeien en bloeien was er telkens bij en manifesteerde in vier cafs luidruchtig haar aanwezigheid.
Het eerste caf was bij de Groenen; daarna gingen ze bij Trezeke Mant, Petrus Perdaens en het laatst bij
Gust Raes. Daar werd regelmatig meeting gegeven. De spreker kroop dan op een bierton en sprak vol
overtuiging het volk toe, over de slechte toestand van de arbeiders en over het juk van de rijken. Als slot
zongen alle aanwezigen: "t Moet beteren, t moet beteren / Dat zingen we hier heel vrij. / t Moet beteren, t
zal beteren / Door de Christene Volkspartij". Ook de katholieke fanfare Moed en Volharding deed haar
ronde op de kermis en de katholieken trachtten de daensisten uit te dagen. Wat hen soms duur te staan kwam.
De grote figuur van de daensisten in Denderhoutem en omgeving was Alos De Backer. In zijn jonge jaren
was hij goed bevriend met Frans Bayens, een dichterlijke natuur die ze in Lebeke Melsjn noemden. Met zn
tween trokken ze vaak naar de Herlinckhoofse bossen: Melsjn om te werken, Alos om te studeren. Want
De Backer wilde advocaat worden, door zelfstudie. Melsjn is later een van zijn trouwste aanhangers geweest.
Aanvankelijk werkte De Backer bij notaris Maes in Denderhoutem. In februari 1890 trouwde hij met diens
dochter. Volgens de overlevering, niet helemaal met de goedkeuring van zijn schoonouders.
Toen hij advocaat was en de geleerde man van het dorp, vergat hij zijn mensen niet. Hij nam allerlei
maatregelen ten gunste van de arbeiders en spoorde de kleine boeren aan tot samenwerking. Hij stichtte
melkerijen en een coperatieve weverij waar Mien den Baard eerste wever was. De boeren wilde hij nieuwe
methodes aanleren en nieuwe teelten zien uitproberen. Op de boerderij van zijn vader gaf hij het voorbeeld.
Ze werd opgefleurd met een siertuin. Tegenover de boerderij in de natte weide werd een vijver gemaakt om
er vis op te kweken. Op de rest van de grond plantte men fruitbomen, vooral mirabellen, en werden bessen
gewonnen. De kinderen uit de buurt konden er gaan plukken voor een cent de kilo. Hij ijverde voor de export
van groenten en fruit naar Engeland en droomde ervan dat Vlaanderen de moestuin en de boomgaard van
Engeland zou worden.
De grote tegenspeler van Daens in Denderhoutem was pastoor Willem Van de Putte, een autoritair man en
broer van de katholieke drukker Clemens Van de Putte uit Aalst die er een concurrent was van drukker Pieter
Daens. Volgens kinderen en kleinkinderen van daensisten zou pastoor Van de Putte heel wat initiatieven van
De Backer om zeep geholpen hebben en hem gereneweerd hebben. Hij zou ervoor gezorgd hebben dat De
Backer na de dood van zijn schoonvader het notariaat niet kon overnemen. Hij viel hem ook aan vanaf de
preekstoel. Een keer is het de vrouw van De Backer te veel geworden. Ze is met haar kinderen uit de kerk
gestapt. Maar De Backer die onder de preekstoel zat, reageerde niet.
Toen De Backer in 1900 tot volksvertegenwoordiger werd verkozen, maakten de mensen een ereboog aan de
ingang van de ouderlijke boerderij. Ze dansten tot s avonds laat en zongen: "En onzen Bakker is ne man /
Die in de Kamer zitten kan / trr boem tiejee".

247
Na zijn dood bleven de mensen in hem de wijze leider en vader zien. Op 30 april 1905 onthulden ze een
grafmonument op het kerkhof van Denderhoutem. Nog jaren lang zongen ze met de kermis op de
Knibberhoek: "Nu ziet hij op ons neder / Van uit een hoger sfeer, / Zo vaderlijk en teder / Zo goedig als
weleer / Want groot was zijn verleden / Hij is ons voorgegaan / We volgen zijne schreden / Voor t vrije
volksbestaan".
De vader van Alos De Backer, Fernand, kwam uit de Nederhasseltse Lebeke. Hij overleefde vrouw en zoon
en bleef alleen wonen in de lange lage boerderij, die hij voor een deel verhuurde. Op het einde van zijn leven
was hij in het klooster van Denderhoutem.
In Kerksken, ten noorden van Denderhoutem, waren het vooral de gebroeders Albien, Jozef en Emiel
Callebaut en de jonge Victor Van der Haegen die er de Daensistische Beweging activeerden. Van der
Haegen was de plaatselijke medewerker van het weekblad Klokke Roeland. Het was in Kerksken dat in 1895
Frans De Rouck het Lied van de Groene Strik heeft geschreven, dat jarenlang het lijflied bleef van vele
daensistische actievoerders. Pastoor Constant Pringels kwam meteen in conflict met de democraten en
gedurende meer dan een decennium stonden in Kerksken katholieken en daensisten regelrecht tegenover
elkaar.
Dat kwam onder meer tot uiting bij de gemeenteraadsverkiezingen. Door een hervorming van het kiesstelsel
mochten vanaf 1895 alle mannen vanaf dertig jaar stemmen. Mannen die gestudeerd hadden, gezinshoofd
waren of veel belastingen betaalden kregen een supplementaire stem; maximaal vier stemmen per persoon.
Om de vier jaar zouden er verkiezingen zijn voor de helft van de gemeenteraad.
In Kerksken was midden 1895 de katholieke fanfare Vrede en Eendracht gesticht. Het was de enige
culturele vereniging in het dorp. Maar in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen kwam er al snel
ruzie. Frans Coppens, eerste schepen, kreeg het aan de stok met burgemeester Leander Meganck. Coppens
kwam op met een scheurlijst en kreeg steun van de daensisten. De twee politieke partijen trachtten daarop de
fanfare onder hun kleuren te laten marcheren en toen de daensisten daarin niet slaagden, probeerde Victor
Van der Haegen met enkele muzikanten een eigen fanfare te stichten. Maar ook hij slaagde niet in zijn opzet.
Er bleef de daensisten geen andere keuze dan in mei 1896 opnieuw aan te sluiten bij de gevestigde
maatschappij.
Er waren in 1895 in Kerksken negen zetels te verdelen. De daensisten voerden een intense campagne, maar
moesten zich op 17 november tevreden stellen met drie zetels. Die gingen naar Frans Coppens, Philemon
Van den Eynde en Louis Roelandt.
De daensisten bleven evenwel niet bij de pakken zitten. Amper een paar weken na de installatie van de
nieuwe gemeenteraad, op 2 februari 1896, organiseerden ze een meeting met advocaat De Backer uit hun
buurgemeente Denderhoutem. Het blad Klokke Roeland dat de katholieken smalend Vodde Roeland
noemden - schreef "dat er op die meeting wel tweeduizend man was". Maar de correspondent van de
katholieke Denderbode had er maar tweehonderd geteld "en daar moet gij nog de kinderen en de
vrouwpersonen afrekenen alsook de toehoorders die daar enkel uit nieuwsgierigheid stonden om de
woordenkramerij van de kwakzalver eens te horen".
In 1896 stichtten de daensisten in Kerksken Den Onderlingen Bijstand. Lokaalhouder was Domien
Schouppe op Terlicht. De initiatiefnemers waren advocaat De Backer, Prosper De Pelsmaeker, Camille
Meganck, de gebroeders Callebaut en Victor Van der Haegen.
Op 8 februari 1897 brak in de weverij Smits in Kerksken een staking uit. De arbeiders namen het niet dat ze
weer geconfronteerd werden met een loonsvermindering en kregen de steun van de daensisten. s
Anderendaags zakte een groep van honderd tachtig wevers, de meeste lid van de pas opgerichte daensistische
vereniging voor Onderlinge Bijstand, af naar Aalst. Daar kreeg ze versterking van de socialisten. Met
spandoeken en luid geschreeuw trokken de manifestanten naar het huis van fabrikant Adriaan Smits op de
Koolmarkt, die een delegatie ontving, en naar het huis van Pieter Daens die hen toesprak. De staking duurde
veertien dagen en werd een mislukking. De werklieden verloren twee weken loon en de leiders werden op
straat gezet en gebroodroofd. Het was een zware slag voor de daensistische beweging in Kerksken: een deel
van haar aanhang stapte over naar de socialisten en anderen keerden terug naar de katholieke stal.
Om de getroffen en werkloze daensisten te helpen, stichtte de leiding met advocaat De Backer op 5 maart
1897 een Samenwerkende Weverij in Kerksken en in Denderhoutem. Een initiatief dat bij de katholieke en
conservatieve fabrikanten niet in goede aarde viel en van hen meteen felle tegenwind kreeg.

248
De daensisten zetten echter alles op alles om de Samenwerkende Weverijen te doen slagen. Einde mei
organiseerden ze een grote steunbetoging voor de werkloze wevers en nodigden diverse gelijkgezinde
muziekkorpsen uit de omgeving uit. Eind juli 1897 kwamen priester Daens, advocaat De Backer, smid
Lambrecht en Petrus Van Schuylenbergh, de zwaargewichten van de beweging in de streek, de Kerkskenaren
warm maken voor het initiatief. In de katholieke pers werd de meeting opnieuw afgeschilderd als een fiasco,
maar volgens de daensisten was er een zee van volk! De grootste zaal der steden zou te klein geweest zijn.
Priester Daens werd er verwelkomd met bloementuilen en aanspraken".
Er werden voor de weverij twaalf jacquart-weefgetouwen besteld. Vijf ervan werden in Kerksken geplaatst.
Toen de coperatie eind februari 1898 van start ging, kon ze meteen werk geven aan achttien wevers. De
verwachtingen waren dan ook hoog gespannen. Maar al snel rezen er moeilijkheden. Van alle kanten werd
druk uitgeoefend op leveranciers om geen garen te verkopen aan de nieuwe coperatie. De prijzen van
grondstoffen als katoen en lijnwaad stegen. Om zich staande te houden fuseerden de afdelingen van
Kerksken en Denderhoutem. Maar rond de eeuwwisseling stierf de samenwerkende maatschappij een stille
dood.
Bij de verkiezing van 15 oktober 1899 moesten vier gemeenteraadsleden vervangen of herkozen worden. De
daensisten veroverden drie van de vier zetels. Op 18 oktober 1903 waren vijf plaatsen beschikbaar, die alle
naar de katholieken gingen. De katholieke pers jubelde: "Te Kerksken is de Daensistenpartij verpletterd".
Maar in oktober 1907 gingen de vier beschikbare zetels naar de daensisten. Die hadden er nu vijf van de
negen.
Op 9 maart 1908 overleed burgemeester Leander Meganck en op 16 juni stierf oppositielid Louis Roelandt.
Er bleven drie katholieke raadsleden en vier daensisten in de raad. De katholieken hadden de meerderheid in
het schepencollege en de Daenspartij had de meerderheid in de gemeenteraad. Van een nieuwe verdeling van
de bevoegdheden wilden de katholieken niet weten. Daens interpelleerde de bevoegde minister erover in de
Kamer. Maar tevergeefs! Besturen werd nu heel moeilijk. Daarom werd op 20 december 1908 een
tussentijdse verkiezing georganiseerd om de twee overledenen te vervangen. Het werd een woelige
verkiezingsstrijd. Al vr de verkiezingsdag gebeurden onregelmatigheden. Er werd geruzied, gelasterd en
zelfs geweld gebruikt. Op de dag zelf gingen heetgebakerde katholieken en daensisten met elkaar op de
vuist. De veldwachter kon de situatie niet meer meester en de burgemeester moest de hulp inroepen van de
rijkswacht. De rellen haalden de nationale pers. Volgens Het Laatste Nieuws liepen de manifestanten
gewapend met messen en revolvers. Er vielen gewonden en de rijkswacht moest tot maandag avond present
blijven. De katholieken wonnen de twee zetels.
Na 1910 takelde de daensistische beweging in Kerksken verder af. Enkel een kleine kern, onder leiding van
Jozef Callebaut bleef de beweging trouw. Victor Van der Haegen, de dynamische daensistenleider van
Kerksken, mocht het nog beleven dat hij op 29 september 1957 als 88-jarige het Priester Daensmomunent in
Aalst mee mocht onthullen.
F.V.C.
Voornaamste bronmen: Edgard Huylebroek, Denderhoutem. De Sint-Amandusparochie: vroeger en nu,
Haaltert, 1985; Laurent Meganck, De Mannen van het houten geloof, Ninove, 1985; Willy De Loose & Joris
De Kegel, Kerksken, de wereld in een dorp, Haaltert, 1999; gesprekken met Herman De Gelas, Lebeke-
Outer: 23.02.2001 & 07.03.2001.

249
BIDPRENTJES VAN ALOIS ADRIAENS
EN CLEMENTINA VAN HERREWEGHE

250
251
ALLUMETTIERE ADRIAENS BROS - NINOVE
De geschiedenis van de luciferproductie in Belgi loopt van 1835-1998 en speelt zich voor het grootste deel
in onze streek af:

In 1835 richtte schoensmeerfabrikant Balthazar Mertens te Lessen de eerste Belgische luciferfabriek op. Deze
werd in 1850 verplaatst naar Geraardsbergen.
In 1850 opende M. Bides ook een fabriek te Geraardsbergen, die in 1870 door Victor De Scheye als V.D.S.
werd voortgezet.
In 1860 werd te Ninove de eerste fabriek geopend door Van den Bossche, Violon & Cie., later de Allumetire
de Ninove genaamd. Ook ontstonden de fabrieken van F. Hoebeke te Ninove en van C. de Lannoit te
Geraardsbergen.
In 1870 startte L. Byl-Campen te Geraardsbergen en F. Cobbaert (later: La Sudoise genaamd). In 1907 werd
deze fabriek overgenomen door Kbenhavens Export Tndstikfabrik (KET) In Gent werd Roche & Cie.
opgericht.
In 1880 bestonden er in Belgi een 14-tal, meest kleinere, luciferfabrieken. De grootste concentratie daarvan
bevond zich te Geraardsbergen. Belgi werd, na Zweden, het belangrijkste lucifer-exporterende land.
In 1886 brak, ten gevolge van de zeer slechte sociale omstandigheden, te Geraardsbergen een staking uit.
In 1907 was er ook sprake van Caussemille & Cie. te Gent, Les usines de Denderleeuw, La Grammontoise te
Geraardsbergen en L. Cobbaert te Ninove.
In 1912 werden een negental luciferfabrieken samengevoegd tot de Union Allumettire (UA). Onder de
fabrieken: B. Mertens, Hoebeke & Co., KET, Van den Bossche, Usines de Denderleeuw en L. Matthijs te
Havr. Drie fabrieken hiervan werden stilgelegd en los daarvan bestonden er nog 6 andere, onafhankelijke,
fabrieken.
In 1920 begon Ivar Kreuger ook de Belgische fabrieken op te kopen, om ze samen te voegen in de Svendska
Tndsticks AB (STAB). In eerste instantie werden alle zes onafhankelijke fabrieken opgekocht, en deze
werden verenigd in Fabriques Belges dAllumettes (FBA). Hieronder: V. de Scheye, C. de Lannoit, L. Byl-
Campen, Caussemille, Roche en de Nouvelle Fabrique d'Alumettes te Godarville. Alle Belgische
luciferfabrieken waren nu geconcentreerd in Geraardsbergen en Ninove. Mercks te Ninove bleef
onafhankelijk.
De fabriek La Songienne te Zinnik werd opgericht in 1920. Ze werd in 1929 door UA overgenomen en sloot
in 1930.
In 1921 werden de Belga Match fabrieken te Ninove opgericht door de gebr. Stevens. Zij werd in 1925 door
UA overgenomen.
In 1921 werd La Coloniale Allumetire te Ninove opgericht, welke onder andere Congo Match produceerde.
Het bedrijf sloot in 1950.
In 1923 werd Nervia Match te Okegem opgericht, maar dit bedrijf sloot weer in 1927.
Ook startte in 1923 nof S.A. Lux te Lessen, doch dit werd in 1929 door UNAL overgenomen.
Van 1925-1927 produceerde Dendra Match te Denderleeuw.
In 1925 werd te Ninove ook Sofalgor opgericht. Deze werd in 1932 door STAB overgenomen, maar bleef in
werking.
In 1929 fuseerden UA en STAB tot Union Allumettire (UNAL). Een bekend merk was: Three Torches
(Union Match).
In 1944 werd door UNAL te Geraardsbergen een moderne luciferfabriek opgezet, alsmede een bedrijf om het
houtafval tot spaanplaat te verwerken. Er werkten 1600 mensen. Deze fabriek bleef bestaan tot 1979. Men
bezat meer dan 2000 ha populierenaanplant.
In 1948 werd door Swedish Match het Instituut voor Populierenonderzoek opgericht. Dit vooraanstaande
instituut werd in 1982 door de Belgische overheid overgenomen en ging verder als: Rijksinstituut voor de
Populierenteelt.
Door de komst van sigarettenaanstekers en pizoelektrische gasaanstekers verminderde, na een aanvankelijke
opbloei, gaandeweg de vraag naar lucifers.
In 1973 sloot de enige nog bestaande onafhankelijke luciferfabriek: Merckx te Ninove.
In 1976 werd UNAL gentegreerd met het Nederlandse VHLF. UNAL had haar hoofdkantoor in Brussel.
In 1980 veranderde de naam UNAL in Union Match en het hoofdkantoor verhuisde van Brussel naar
Geraardsbergen.
In 1997 werd de naam veranderd in Swedish Match Belgium, doch in 1998 werd de productie in Belgi
voorgoed gestaakt, want ze werd overgebracht naar Hongarije.

252
De naam Adriaens komt nergens voor in bronnen over de lucifergeschiedenis die op vandaag via het internet
terug te vinden zijn. En toch bewijzen volgende krantenknipsels uit 1923 dat twee gebroeders Adriaens,
Modest en Edward, in 1923 aan het hoofd stonden van een fabriek in Ninove.

253
Wat opvalt is, dat de voornamen Modest (Maciste !) en Edward in onze familiestamboom niet voorkomen.
Ook in de parochieregisters van Ninove en Denderhoutem vinden wij beide heren niet terug.

Wellicht waren deze fabrieksbazen helemaal niet uit Ninove afkomstig? Maar ... dan zou er in de omgeving
nog een struik "Adriaens" moeten geleefd hebben / leven, want de luciferindustrie was in de regio
Geraardsbergen - Ninove geconcentreerd.

Wat mij doet denken aan Jacobus Adriaenssens. In de registers van Ninove staat maar n persoon met de
familienaam Adriaenssens. Al is het wel zo dat bij verschillende van onze familieleden een tweede naam
tussen haakjes werd bijvermeld. Een paar keer "Adriaenssens" en heel uitzonderlijk zelfs nog een andere
schrijfwijze: "Adriani", "Adrians", "Adreans", "Adriaensens". Mogelijks omdat die mensen hun naam zelf
afwijkend noteerden?

Jacobus Adriaenssens (Ariaens, Adriaensens, Adriansens) trouwt op 1.8.1666 in Ninove met Catharina
Corthals. Blijkbaar betrof het hier een zeer eenvoudig man. Heel uitzonderlijk is hier zelfs de naam van zijn
vader niet vermeld. De getuigen bij het huwelijk kwamen mogelijks enkel van de kant van de vrouw.
Op 27/08/66 bevalt Catharina van een tweeling, Catharina en Antonia. Als naam van de vader vinden we
een doorstreepte vermelding met de verduidelijking dat de naam van de vader niet vermeld wordt. Het is mij
zelfs niet duidelijk welke familienaam de kinderen krijgen, vermoedelijk Corthals of Liebaert.

De volgende kinderen van het koppel worden al niet meer in Ninove geboren, maar in Aalst. Ze krijgen als
familienaam "Adriansens": Livina (16.09.1669), Joanna Maria (5.5.1672) en Jacoba (9.4.1673)

Behoorde Jacobus tot "het Adriaenssens reservoir" in Aaigem of Sint Lievens Esse ? We vinden hem daar
alleszins niet terug. Weliswaar wordt bij Berlindis Adriaenssens vermeld dat zij in 1660 optreedt als
doopmeter voor Jacobus Adriaenssens. Die Jacobus kan natuurlijk in 1666 niet trouwen, maar zijn vader of
een oom met dezelfde naam zouden dat wel kunnen.

Anderzijds is een naam als Jacobus zo frequent dat het haast verwonderlijk is dat hij in onze stamboom
verder niet voorkomt. Kortom. Conclusie : er leven in de 17e eeuw in de regio nog mensen die zich
Adriaens of Adriaenssens noemen. De naam kan dus mogelijks toch verder teruggaan dan (de vader van)
Arent.

Maar even zeer kan hij meer dan n keer als familienaam gekozen zijn. Veel evenwel niet, want anders
a/ zouden er nu meer naamgenoten zijn
b/ zouden er in de registers van (vooral) Sint Lieven Esse, Aaigem, Ninove en Denderhoutem meer personen
opduiken met die naam die geen familie zijn.

2016: Walter
Adriaens met
vrouw Pilar,
dochter
Clmaudia en
kleinkinderen
in Chili

254
Acte de Naissance de Marie Adriaens,
Ne Ninove le 22.04.1816

Huiveringwekkend toch hoe weinig het gescheeld heeft of ze hadden onze taal en identiteit afgenomen !
1816, da's dan nog tijdens het Hollands Bewind op e koop toe !

255
Petrus Johannes Adriaens (Arent5, Dierick4, Joannes3, Adrianus Adriani2, Judocus1)
Vader Pierre Ivan, - Petrus Johannes volgens het geboorteregister -, werd geboren op 10.09.1791, als vierde
kind van Adrianus Adriaens (28-9-1732 - 18-2-1804), zelf zoon van Petrus en Cornelia Caesmaeckers.
Petrus was op zijn beurt de zoon van Judocus Adriaens en Judoca Ruyssinck. Deze Judocus Adriaens was
de zoon van Adrianus Adriaens (Adriani),

Petrus Johannes woonde tijdens de volkstelling van 1796 bij zijn ouders in de Koepoortstraat, waar ook zijn
overgrootvader Judocus ook al gewoond had. De familie moet op die plaats dus over een eigendom beschikt
hebben. Voor zijn vader was bij de telling in 1796 als beroep "landbouwer" geregistreerd en voor diens
vrouw, Maria de Weeck, afkomstig uit Sint Martens Lennik., spinster-landbouwster. Adrianus had zijn
huwelijksakte zelf getekend. Zijn vrouw kon dit niet.

Een generatie later kon Petrus Johannes, die als arbeider werkte, de geboorte akte van zijn dochter niet meer
ondertekenen. Hij was met Petronilla Constancia De Rooseleer (18.12.1790 - 9.8.1838) getrouwd op
28.11.1815 en zou overlijden op 05.03.1867. Maria was dus hun eerste kind.

Eddy, Marlies, Marleen, Peter, Mieke en Linda in 2015

256
STAMBOOM FAM DE PAUW +- 1535 TOT 2010
Uit : Denderhoutem door de eeuwen heen van Edgard Huylebroeck :

Al in de 14e eeuw (1366) was de familie PAU gevestigd in Denderhoutem.


NICOLAUS PAU wordt toen vermeld als eigenaar van een windmolen in de Lebeke.

http://perso.orange.fr/gunter.depaepe/index.htm

15
De Pauw, Rogier
Birth: ca 1535
Vermeld in Haaltert (Denderhoutem)

14
De Pauw, Nicolaes (Claes)
Birth : February 1560 in Belgie, O.-Vl., Haaltert (Denderhoutem?)

Spouse: De Coninck, Mayken


Birth : 1565 in Belgie, O.-Vl., Haaltert (Denderhoutem?)
Father: sConincx, Willem

Children:
1 De Pauw, Jacobus

2 De Pauw, Judocus

3 De Pauw, Carola

13
De Pauw, Judocus
Schepen van Denderhoutem in 1642 - 1643
Birth : 23 April 1593 in Belgie, O.-Vl., Haaltert (Denderhoutem)
Parents: De Pauw, Nicolaes x De ConincK, Mayken

Marriage: 6 October 1620 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem


Spouse: Van den Doorent, Cornelia
Birth : 15 June 1596 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 1 July 1646 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: Van den Doorent, Judocus x Baeyens, Joanna

Children:
1 De Pauw, Maria
Birth : 23 November 1621 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem

2 De Pauw, Cornelius
In 1650 - 51 - 52 is CORNELIUS DE PAU, zoon van Joos, MEIER van Denderhoutem.
Hij is buitenpoorter van Geraardsbergen
Birth : 25 February 1624 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 8 September 1670 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem

257
3 De Pauw, Petrus
in 1653 - 54 - 56 is PIETER DE PAU, ook genoemd PETER DE PAUW, MEIER van
Denderhoutem.

4 De Pauw, Petrina
Birth : 26 December 1628 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
5 De Pauw, Justa
Birth : 4 September 1631 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem

12
De Pauw, Petrus
Birth : 19 March 1626 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
in 1653 - 54 - 56 is PIETER DE PAU, ook genoemd PETER DE PAUW, MEIER van
Denderhoutem.

Parents: De Pauw, Judocus x Van den Doorent, Cornelia

Marriage: 24 October 1644 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem


Spouse: Van Mechelen, Petrina

Children:

1 De Pauw, Judocus
in 1685 is JOOS DE PAUW kapelmeester in Denderhoutem
2 De Pauw, Joannes
3 De Pauw, Joanna
4 De Pauw, Cornelia
Birth : 6 November 1652 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
5 De Pauw, Maria
Birth : 24 June 1655 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 25 January 1657 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem

11
De Pauw, Judocus
Birth : 23 November 1644 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 2 December 1706 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: De Pauw, Petrus x Van Mechelen, Petrina
1st Marriage:
Spouse: Van Wassenhove, Maria
2nd Marriage: 16 February 1670 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Spouse: Beeckman, Petronella

Children:
1 De Pauw, Cornelius

258
2 De Pauw, Joannes
Birth : 15 March 1673 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 18 July 1695 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
3 De Pauw, Petronella
Birth : 15 October 1680 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 11 April 1683 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem

10
De Pauw, Cornelius
Birth : 2 October 1670 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 17 April 1742 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: De Pauw, Judocus x Beeckman, Petronella

Marriage: January 1695 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem


Spouse: Meganck, Elisabeth
Birth : 24 May 1674 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 23 March 1716 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: Meganck, Egidius x Van Muylem, Maria

Children:
1 De Pauw, Judocus

2De Pauw, Maria

3 De Pauw, Joannes

4 De Pauw, Anna

5 De Pauw, Joanna
Birth : 20 December 1704 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem

6 De Pauw, Philippina

7 De Pauw, Judoca
Birth : 18 April 1711 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 29 January 1716 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem

8 De Pauw, Adrianus

9.
De Pauw, Joannes
Birth : 12 June 1701 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 5 July 1755 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: De Pauw, Cornelius x Meganck, Elisabeth

Marriage: 7 May 1733 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem


Spouse: Moock, Catharina
Birth : 10 October 1709 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem

259
Death : 4 March 1780 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: Moock, Cornelius x Coppens, Petronella

Children:
1 De Pauw, Petronella
Birth : 4 June 1734 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem

2 De Pauw, Adrianus
Birth : 29 January 1736 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 2 March 1801 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem

3 De Pauw, Joannes

4 De Pauw, Franciscus

5 De Pauw, Cornelia
Birth : 14 January 1743 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem

6 De Pauw, Adriana
Birth : 4 February 1745 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem

7 De Pauw, Anna-Maria

8 De Pauw, Cornelia

8.
De Pauw, Joannes
Birth : 1 December 1737 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 1 March 1803 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: De Pauw, Joannes x Moock, Catharina

Marriage: 14 February 1768 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem


Spouse: Callebaut, Petronella
Birth : 8 March 1743 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 26 December 1785 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: Callebaut, Erasmus x Doolaege, Joanna-Maria

Children:
1 De Pauw, Constantinus

2 De Pauw, Anna-Maria

3 De Pauw, Franciscus

4 De Pauw, Petrus
Birth : 4 May 1781 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 11 January 1831 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem

260
Foto: Josephus De Pauw
03-06-1892 (Kerksken)
10-08-1978 (Aalst)

7
De Pauw, Franciscus
Birth : 5 January 1776 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 12 March 1828 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: De Pauw, Joannes x Callebaut, Petronella

1st Marriage:
20 July 1803 in Belgie, O.-Vl., Herlinckhove
Spouse: Adriaens, Joanna-Carolina
Birth : 30 April 1773 in Belgie, O.-Vl., Herlinckhove
Death : 28 July 1810 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: Adriaens, Adrianus x Kiekens, Anna-Maria

DE PAUW FRANCISCUS WAS DUS GETROUWD MET EEN DOCHTER VAN


EEN RECHTSTREEKSE VOORVADER VAN ONS LANGS VADERS KANT
EN DIT AMPER 200 JAAR GELEDEN!!!

Children:

1 De Pauw, Joanna-Maria

2 De Pauw, Joanna-Maria
Birth : 13 September 1805 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 25 March 1878 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem

3 De Pauw, Marie-Therese
Birth : 28 February 1808 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 12 June 1811 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem

4 De Pauw, Anna-Catharina
Birth : 28 June 1810 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 29 June 1810 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem

261
2nd Marriage:
2 April 1812 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Spouse: Van der Haegen, Constantia
Birth : 10 November 1785 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 12 August 1820 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Parents: Van der Haegen, Egidius x Moock, Francisca

Children:
5 De Pauw, Felicitas

6 De Pauw, Amandus
Birth : 18 November 1814 in Belgie, O.-Vl., Denderhoutem
Death : 3 March 1866 in Belgie, O.-Vl., Kerksken

7 De Pauw, Josephus : ZIE HIERONDER

8 De Pauw, Rosalia

6
Josephus De Pauw x Joanna Catharina De Troch
gehuwd 16-10-1849 (Haaltert) (ook: De Trogh)
05-01-1817 (Denderhoutem) 08-10-1816 (Haaltert)
08-11-1890 (Kerksken) 28-04-1888 (Kerksken)
------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Leonia De Pauw (ongehuwd)


10-08-1850 (Haaltert)
07-06-1860 (Kerksken)
2 Franciscus Xaverius De Pauw x Siveria De Gendt
13-05-1852 (Haaltert) 17-06-1862 (Nieuwerkerken)
23-09-1927 (Kerksken) 12-03-1842 (Kerksken)
3 Clementia De Pauw (ongehuwd)
08-04-1855 (Kerksken)
16-10-1855 (Kerksken)

4 Remigius De Pauw (ongehuwd)


27-09-1856 (Denderhoutem)
18-11-1937 (Kerksken)
5 Maria Amanda De Pauw (ongehuwd begijntje)
01-10-1858 (Kerksken)
23-06-1896 (Brugge)
6 Maria Celina De Pauw
04-11-1863 (Kerksken)

Sam Adriaens en Silvia in Guanzhou China (2016)

262
5
De Pauw
Franciscus Xaverius x Siveria De Gendt
13-05-1852 (Haaltert) 17-06-1862 (Nieuwerkerken)
23-09-1927 (Kerksken) 12-03-1842 (Kerksken)
--------------------------------------------------------------------------------

1 Maria Evelina (ongehuwd) - zie foto ---------------------------->


19-05-1884 (Kerksken)
03-02-1966 (Kerksken)

2 Emile x Maria Julia Callebaut


03-11-1888 (Kerksken) 24-02-1892 (Kerksken)

3 Josephus Albertus x Maria Prudentia De Schrijver


gehuwd: 02/01/1920 (Dhoutem)
03-06-1892 (Kerksken) 23-06-1887 (Denderhoutem)
10-08-1978 (Aalst) 21-12-1976 (Aalst)

4 Malvina Celesta
08-02-1901 (Kerksken)

4
De Pauw
Josephus Albertus x Maria Prudentia De Schrijver
gehuwd: 02/01/1920 (Dhoutem)
03-06-1892 (Kerksken) 23-06-1887 (Denderhoutem)
10-08-1978 (Aalst) 21-12-1976 (Aalst)
-------------------------------------------------------------------------------------------

1 Edgard 2 Victorine 3 Celine 4 Franoise


- 1920 - 12-08-1921 - 20-05-1927
- 1940 - 31-12-2006

3
De Pauw
Franoise x Omer Adriaens
gehuwd : 17-11-1951 (Kerksken)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Linda Adriaens 2 Edgard Adriaens 3 Marlies Adriaens 4 Marleen Adriaens


25-08-1952 (Aalst) 21-09-1953 (Aalst) 27-01-1955 (Aalst) 24-06-1957 (Aalst)

5 Peter Adriaens 6 Maria Adriaens 7 Walter Adriaens 8 Herman Adriaens


22-10-1959 (Aalst) 26-01-1961 (Aalst) 29-04-1962 (Aalst) 1964 / 1964 (Aalst)

263
2
1. ADRIAENS Linda Prudentia Albertine
Echtgenote van de heer SMIT Gerrit
Kinderen : geen
2. ADRIAENS Edgard Alos Joseph
Echtgenoot van mevrouw SCHEERLINCK Arlette Marie Celine
Kinderen : Adriaens Tamara, 8/12/1987
3. ADRIAENS Marlies Florine Albertine
Kinderen : geen
4. ADRIAENS Marleen Rachel Emile
Echtgenote van de heer DHOE Marc Arthur
Kinderen : DHoe Sarah en DHoe Eva
5. ADRIAENS Peter Albert Benedictus Isidoor
Echtgenoot van mevrouw CASTILLO PEREZ Monica Patricia
Kinderen : Natasha
6. ADRIAENS Maria Irma Arthur
Echtgenote van de heer RIMBAUT Johan Kamiel Fabienne
Kinderen : Rimbaut David
7. ADRIAENS Walter Maurits Julienne
Kinderen : Adriaens Walter, Adriaens Deborah, Adriaens Jeffrey

8. ADRIAENS HERMAN (1965 - 1965)


1.
Onze kinderen

Jozef De Pauw
Prudentia De
Schryver (1973)

264
Remigius De Pauw Maria Amanda De Pauw
(1856 1937) (1858 1896)

265
Franciscus Xaverius De Pauw Siveria De Gendt
(1852 1927) (1862 1942)

266
Descendants of Rogier De Pauw

Generation No. 1

Rogier De Pauw added to existing list according to data found on Geneanet


Rogier was born ca 1535

Generation No. 2
1. Nicolaus1 De Pauw (Claes, fs Rogier, born ca 1560 died ca 1617) He married Maria De Coninck,
daughter of Guilielmus 's Conincx.

Children of Nicolaus De Pauw and Maria De Coninck are:


+ 2 i. Judocus2 De Pauw.
3 ii. Jacobus De Pauw, born 23 februari 1655 in Denderhoutem.
4 iii. Carola De Pauw, born 1585 in Denderhoutem.

Generation No. 3
2. Judocus2 De Pauw (Nicolaus1) He married Cornelia Van Den Doorent 6 oktober 1620 in Denderhoutem,
daughter of Judocus Van Den Doorent and Joanna Baeyens. She was born 15 juni 1596 in Denderhoutem, and died 1
juli 1646 in Denderhoutem.

Children of Judocus De Pauw and Cornelia Van Den Doorent are:


5 i. Maria3 De Pauw, born 23 november 1621 in Denderhoutem.
6 ii. Cornelius De Pauw, born 25 februari 1624 in Denderhoutem; died 8 september 1670 in Denderhoutem.
+ 7 iii. Petrus De Pauw, born 19 maart 1626 in Denderhoutem.
8 iv. Petrina De Pauw, born 26 december 1628 in Denderhoutem.
9 v. Justa De Pauw, born 4 september 1631 in Denderhoutem.

Generation No. 4
7. Petrus3 De Pauw (Judocus2, Nicolaus1) was born 19 maart 1626 in Denderhoutem. He married Petronilla Van
Mechelen 24 oktober 1644 in Denderhoutem.

Children of Petrus De Pauw and Petronilla Van Mechelen are:


+ 10 i. Judocus4 De Pauw, born 23 november 1644 in Denderhoutem; died 2 december 1706 in Denderhoutem.
+ 11 ii. Joannes De Pauw, born 25 maart 1648 in Denderhoutem; died 13 september 1729 in Denderhoutem.
12 iii. Joanna De Pauw, born 15 november 1650 in Denderhoutem; died 21 mei 1710 in Denderhoutem.
13 iv. Cornelia De Pauw, born 6 november 1652 in Denderhoutem.
14 v. Maria De Pauw, born 24 juni 1655 in Denderhoutem; died 25 januari 1657 in Denderhoutem.

Generation No. 5
10. Judocus4 De Pauw (Petrus3, Judocus2, Nicolaus1) was born 23 november 1644 in Denderhoutem, and died 2
december 1706 in Denderhoutem. He married (1) Petronilla Beeckman 16 februari 1670 in Denderhoutem. He
married (2) Maria Van Wassenhove 16 februari 1670 in Denderhoutem.

Children of Judocus De Pauw and Petronilla Beeckman are:


+ 15 i. Cornelius5 De Pauw, born 2 oktober 1670 in Denderhoutem; died 17 april 1742 in Denderhoutem.
16 ii. Joannes De Pauw, born 15 maart 1673 in Denderhoutem; died 18 juli 1695 in Denderhoutem.
17 iii. Petronella De Pauw, born 15 oktober 1680 in Denderhoutem; died 11 april 1683 in Denderhoutem.

267
11. Joannes4 De Pauw (Petrus3, Judocus2, Nicolaus1) was born 25 maart 1648 in Denderhoutem, and died 13
september 1729 in Denderhoutem. He married Joanna Beeckman 18 november 1674 in Denderhoutem. She died 15
maart 1723 in Denderhoutem.

Children of Joannes De Pauw and Joanna Beeckman are:


18 i. Elisabeth5 De Pauw, born 8 maart 1675 in Denderhoutem; died 6 augustus 1676 in Denderhoutem.
19 ii. Petrus De Pauw, born 11 oktober 1676 in Denderhoutem.
20 iii. Maria De Pauw, born 30 november 1680 in Denderhoutem; died 8 juni 1728 in Denderhoutem.
21 iv. Jacobus De Pauw, born 20 oktober 1682 in Denderhoutem.
22 v. Jacobus De Pauw, born 30 november 1683 in Denderhoutem.
+ 23 vi. Judoca De Pauw, born 8 mei 1685 in Denderhoutem; died 27 april 1727 in Denderhoutem.
+ 24 vii. Michaelis De Pauw, born 6 juli 1689 in Denderhoutem; died 19 februari 1730 in Denderhoutem.
25 viii. Philippina De Pauw, born 13 januari 1692 in Denderhoutem; died 15 februari 1746 in Denderhoutem.

Generation No. 6
15. Cornelius5 De Pauw (Judocus4, Petrus3, Judocus2, Nicolaus1) was born 2 oktober 1670 in Denderhoutem, and
died 17 april 1742 in Denderhoutem. He married Elisabeth Meganck januari 1695 in Denderhoutem, daughter of
Egidius Meganck and Maria Van Muylem. She was born 24 mei 1674 in Denderhoutem, and died 23 maart 1716 in
Denderhoutem.

Children of Cornelius De Pauw and Elisabeth Meganck are:


26 i. Judocus6 De Pauw, born 28 december 1695 in Denderhoutem.
+ 27 ii. Maria De Pauw, born 17 april 1699 in Denderhoutem.
+ 28 iii. Joannes De Pauw, born 12 juni 1701 in Denderhoutem; died 6 juli 1755 in Denderhoutem.
+ 29 iv. Anna De Pauw, born 1 juli 1703 in Denderhoutem; died 3 december 1762 in Denderhoutem.
30 v. Joanna De Pauw, born 20 december 1704 in Denderhoutem; died Bef. 10 december 1736.
+ 31 vi. Philippina De Pauw, born 25 juni 1708 in Denderhoutem; died 23 november 1736 in Denderhoutem.
32 vii. Judoca De Pauw, born 18 april 1711 in Denderhoutem; died 29 januari 1716.
33 viii. Adrianus De Pauw, born juni 1713 in Denderhoutem; died 26 december 1779 in Denderhoutem.

23. Judoca5 De Pauw (Joannes4, Petrus3, Judocus2, Nicolaus1) was born 8 mei 1685 in Denderhoutem, and died 27
april 1727 in Denderhoutem. She married Cornelius De Conseth. He died 30 april 1770 in Denderhoutem.

Children of Judoca De Pauw and Cornelius De Conseth are:


34 i. Joanna6 De Conseth, born Bet. 1714 - 1715. She married Petrus Roelant.
35 ii. Maria De Conseth, born Bet. 1715 - 1716. She married Adrianus De Vuyst.
36 iii. Philippina De Conseth, born Bet. 1721 - 1722. She married Joannes De Schryver; died Bef. 19 mei 1770.

24. Michaelis5 De Pauw (Joannes4, Petrus3, Judocus2, Nicolaus1) was born 6 juli 1689 in Denderhoutem, and died
19 februari 1730 in Denderhoutem. He married (1) Judoca Van Den Berghe 7 februari 1719 in Denderhoutem,
daughter of Franciscus Van Den Berghe and Margareta Andries. She was born 7 november 1694 in Denderhoutem, and
died 16 mei 1728 in Denderhoutem. He married (2) Joanna Doolaege 14 augustus 1728 in Denderhoutem, daughter of
Adrianus Doolaeghe and Adriana Christiaens. She was born 8 juni 1704 in Denderhoutem, and died 29 november 1729
in Denderhoutem.

Children of Michaelis De Pauw and Judoca Van Den Berghe are:


+ 37 i. Jacobus6 De Pauw.
38 ii. Joanna-Maria De Pauw, born 27 december 1719 in Denderhoutem;
died 17 februari 1787 in Denderhoutem.
39 iii. Cornelius De Pauw, born 10 september 1721 in Denderhoutem; died
3 augustus 1755 in Denderhoutem.
40 iv. Joannes De Pauw, born 10 december 1723 in Denderhoutem; died 13
september 1780 in Denderhoutem.
41 v. Martina De Pauw, born 7 maart 1726 in Denderhoutem.

Child of Michaelis De Pauw and Joanna Doolaege is:


42 i. Adriana6 De Pauw, born 2 juni 1729 in Denderhoutem.

Victorine (Florine) De Pauw (1943)

268
Generation No. 7
27. Maria6 De Pauw (Cornelius5, Judocus4, Petrus3, Judocus2, Nicolaus1) was born 17 april 1699 in
Denderhoutem. She married Jacobus Perreman.

Children of Maria De Pauw and Jacobus Perreman are:


43 i. Anna-Catharina7 Perreman, born Bet. 1725 - 1726 in Denderhoutem.
44 ii. Joannes Perreman, born 1730 in Denderhoutem.

28. Joannes6 De Pauw (Cornelius5, Judocus4, Petrus3, Judocus2, Nicolaus1) was born 12 juni 1701 in
Denderhoutem, and died 6 juli 1755 in Denderhoutem. He married Catharina Moock 7 mei 1733 in Denderhoutem,
daughter of Cornelius Moock and Petronella Coppens. She was born 10 oktober 1709 in Denderhoutem, and died 4
maart 1780 in Denderhoutem.

Children of Joannes De Pauw and Catharina Moock are:


45 i. Petronella7 De Pauw, born 4 juni 1734 in Denderhoutem.
46 ii. Adrianus De Pauw, born 29 januari 1736 in Denderhoutem; died 2 maart 1801 in Denderhoutem.
+ 47 iii. Joannes De Pauw, born 1 december 1737 in Denderhoutem; died 1 maart 1803 in Denderhoutem.
48 iv. Franciscus De Pauw, born Bet. 1739 - 1740 in Denderhoutem.
+ 49 v. Cornelia De Pauw, born 14 januari 1743 in Denderhoutem; died 25 oktober 1834 in Denderhoutem; Stepchild.
50 vi. Adriana De Pauw, born 4 februari 1745 in Denderhoutem.
51 vii. Anne-Marie De Pauw, born Bet. 1745 - 1756 in Denderhoutem.

29. Anna6 De Pauw (Cornelius5, Judocus4, Petrus3, Judocus2, Nicolaus1) was born 1 juli 1703 in Denderhoutem,
and died 3 december 1762 in Denderhoutem. She married Joannes Wynant 28 januari 1727 in Denderhoutem. He
was born 12 juni 1697 in Denderhoutem, and died 20 april 1767 in Denderhoutem.

Children of Anna De Pauw and Joannes Wynant are:


52 i. Barbara7 Wijnant, born 7 december 1727 in Denderhoutem.
53 ii. Petrus Wijnant, born 4 november 1730 in Denderhoutem; died 7 september 1750 in Denderhoutem.
+ 54 iii. Anna-Maria Wijnant, born 4 november 1730 in Denderhoutem; died 19 december 1803 in Denderhoutem.
+ 55 iv. Joannes Wijnant, born 5 september 1733 in Denderhoutem; died 22 april 1801 in Denderhoutem.
56 v. Petronella Wijnant, born 18 januari 1734 in Denderhoutem; died Bef. 14 januari 1746.
+ 57 vi. Jacobus Wynant, born 5 november 1736 in Denderhoutem; died 11 februari 1803 in Denderhoutem.
58 vii. Cornelius Wijnant, born 27 februari 1739 in Denderhoutem.
59 viii. Joanna-Catharina Wijnant, born 2 maart 1744 in Denderhoutem.
+ 60 ix. Adrianus Wynant, born 30 mei 1729 in Denderhoutem; died 12 juli 1785 in Denderhoutem.

31. Philippina6 De Pauw (Cornelius5, Judocus4, Petrus3, Judocus2, Nicolaus1) was born 25 juni 1708 in
Denderhoutem, and died 23 november 1736 in Denderhoutem. She married Judocus Kiekens 24 oktober 1733 in
Denderhoutem. He died 24 oktober 1744 in Denderhoutem.

Child of Philippina De Pauw and Judocus Kiekens is:


61 i. Cornelius7 Kiekens, born 1734.

37. Jacobus6 De Pauw (Michaelis5, Joannes4, Petrus3, Judocus2, Nicolaus1) He married Clara Van Damme 25
oktober 1714 in Denderhoutem. She died 25 augustus 1732 in Denderhoutem.

Children of Jacobus De Pauw and Clara Van Damme are:


62 i. Maria-Adriana7 De Pauw, born 24 juli 1715 in Denderhoutem; died 22 oktober 1716 in Denderhoutem.
63 ii. Maria-Petronella De Pauw, born 7 oktober 1716 in Denderhoutem; died 22 december 1748 in Denderhoutem.
64 iii. Petronella De Pauw, born 12 maart 1719 in Denderhoutem; died 25 mei 1792 in Denderhoutem.
65 iv. Elisabeth De Pauw, born 15 augustus 1721 in Denderhoutem.
+ 66 v. Philippina De Pauw, born 26 november 1723 in Denderhoutem; died in Denderhoutem.
67 vi. Judocus De Pauw, born 19 februari 1726 in Denderhoutem.
+ 68 vii. Clara-Maria De Pauw, born 2 januari 1729 in Denderhoutem; died 16 mei 1772 in Denderhoutem.
69 viii. Pieter De Pauw, born 20 mei 1731 in Denderhoutem; died 7 mei 1803 in Denderhoutem.

269
Generation No. 8
47. Joannes7 De Pauw (Joannes6, Cornelius5, Judocus4, Petrus3, Judocus2, Nicolaus1) was born 1 december 1737
in Denderhoutem, and died 1 maart 1803 in Denderhoutem. He married Petronella Callebaut 14 februari 1768 in
Denderhoutem, daughter of Erasmus Callebaut and Joanna-Maria Doolaege. She was born 8 maart 1743 in
Denderhoutem, and died 26 december 1785 in Denderhoutem.

Children of Joannes De Pauw and Petronella Callebaut are:


+ 70 i. Constantinus8 De Pauw, born 4 januari 1769 in Denderhoutem; died 29 augustus 1823 in Welle.
+ 71 ii. Anna-Maria De Pauw, born 4 oktober 1773 in Denderhoutem; died 2 augustus 1810 in Denderhoutem.
+ 72 iii. Franciscus De Pauw, born 5 januari 1776 in Denderhoutem; died 12 maart 1828 in Denderhoutem.
73 iv. Petrus De Pauw, born 4 mei 1781 in Denderhoutem; died 11 februari 1831 in Denderhoutem.

49. Cornelia7 De Pauw (Joannes6, Cornelius5, Judocus4, Petrus3, Judocus2, Nicolaus1) was born 14 januari 1743 in
Denderhoutem, and died 25 oktober 1834 in Denderhoutem. She married Petrus De Winter 21 augustus 1771 in
Denderhoutem, son of Joannes De Winter and Suzanne-Theresia De Meyer. He was born 31 augustus 1733 in
Denderhoutem, and died 13 februari 1803 in Denderhoutem.

Children of Cornelia De Pauw and Petrus De Winter are:


74 i. Joanna-Catharina8 De Winter, born 1 augustus 1772 in Denderhoutem; Stepchild.
+ 75 ii. Marie-Joanna De Winter, born 2 maart 1776 in Denderhoutem; died 4 februari 1817 in Denderhoutem;
Stepchild.
76 iii. Christina De Winter, born 16 juni 1777 in Denderhoutem; Stepchild.
+ 77 iv. Petrus-Joannes De Winter, born 28 maart 1779 in Denderhoutem; died 14 maart 1857 in Denderhoutem.
78 v. Bernardina De Winter, born 16 oktober 1780 in Denderhoutem; died 25 november 1783 in Denderhoutem.
+ 79 vi. Berlinde De Winter, born 22 januari 1784 in Denderhoutem; died 21 mei 1858 in Denderhoutem.
+ 80 vii. Josephus De Winter, born 1 juli 1786 in Denderhoutem; died 20 maart 1863 in Denderhoutem.
81 viii. Jan-Baptist De Winter, born 7 mei 1788 in Denderhoutem.
82 ix. Isabelle De Winter, born 15 april 1793 in Denderhoutem.

54. Anna-Maria7 Wijnant (Anna6 De Pauw, Cornelius5, Judocus4, Petrus3, Judocus2, Nicolaus1) was born 4
november 1730 in Denderhoutem, and died 19 december 1803 in Denderhoutem. She married Adrianus Goubert 21
mei 1752 in Denderhoutem, son of Petrus Goubert and Joanna Van Waeyenbergh. He was born 6 september 1729 in
Denderhoutem, and died 18 oktober 1790 in Denderhoutem.

Children of Anna-Maria Wijnant and Adrianus Goubert are:


83 Joannes8 Goubert, born 13 februari 1753 in Denderhoutem.
i.
+ 84 ii.
Joanna-Petronilla Goubert, born 12 september 1754 in Denderhoutem; died 2 augustus 1817 in Denderhoutem.
85 iii.Adriaan-Louis Goubert, born 14 september 1756 in Denderhoutem.
86 iv.Joanna-Maria Goubert, born 28 juni 1758 in Denderhoutem.
+ 87 v.Anna-Catharina Goubert, born 10 februari 1760 in Denderhoutem; died 7 februari 1821 in Denderhoutem.
88 vi.Jan-Louis Goubert, born 16 december 1761 in Denderhoutem.
89 vii.Ferdinandus Goubert, born 23 november 1763 in Denderhoutem.
90 viii.Pieter-Jan Goubert, born 28 oktober 1764 in Denderhoutem.
+ 91 ix.Isabella Goubert, born 31 januari 1766 in Denderhoutem; died 20 december 1833 in Denderhoutem.
+ 92 x.Emanuel Goubert, born 24 juni 1768 in Denderhoutem; died 24 december 1821 in Denderhoutem.
93 xi.Peeter-Jan Goubert, born 14 juli 1770 in Denderhoutem; died 12 april 1842 in Denderhoutem.
94 xii.Josephus Goubert, born 19 juli 1772 in Denderhoutem.
95 xiii.Constantia Goubert, born 3 april 1774 in Denderhoutem. She married Nicolaes Hautman 2 december 1797 in
Denderhoutem; born 26 augustus 1774 in Welle; died 19 april 1807 in Welle.
96 xiv. Joannes-Ludovicus Goubert, born 16 december 1776 in Denderhoutem.
97 xv. Augustinus Goubert, born 15 april 1778 in Denderhoutem.

55. Joannes7 Wijnant (Anna6 De Pauw, Cornelius5, Judocus4, Petrus3, Judocus2, Nicolaus1) was born 5 september
1733 in Denderhoutem, and died 22 april 1801 in Denderhoutem. He married (1) Joanna-Maria Sonck 15 mei 1759 in
Denderhoutem, daughter of Andreas Sonck and Petronella Van Landuyt. She was born 17 oktober 1737 in
Denderhoutem, and died 27 november 1778 in Denderhoutem. He married (2) Anna-Maria Van Geirt 18 mei 1779 in
Iddergem, daughter of Adrianus Van Geirt and Maria De Botselier. She was born 14 januari 1749 in Iddergem, and
died 14 oktober 1799 in Denderhoutem.

Children of Joannes Wijnant and Joanna-Maria Sonck are:


98 i. Joanna8 Wijnant, born 24 januari 1760.
99 ii. Joannes-Baptiste Wijnant, born 9 mei 1762.

270
100 iii. Adrianus-Ludovicus Wijnant, born 6 juni 1764.
101 iv. Joanna-Catharina Wijnant, born 1 september 1765.
102 v. Adriana-Francisca Wijnant, born 19 november 1766.
103 vi. Petronella Wijnant, born 12 juni 1768.
104 vii. Jacobus-Amandus Wijnant, born 17 oktober 1769.
105 viii. Joanna-Petronella Wijnant, born 1 november 1771.
+ 106 ix. Anna-Maria Wijnant, born 13 juli 1773 in Denderhoutem; died 30 juli 1810 in Denderhoutem.

Children of Joannes Wijnant and Anna-Maria Van Geirt are:


107 i. Petrus8 Wijnant, born 11 juli 1780 in Denderhoutem; died 11 februari 1781 in Denderhoutem.
108 ii. Theresia Wijnant, born 28 juli 1782 in Denderhoutem; died 22 december 1838 in Denderhoutem.
+ 109 iii. Adrianus Wijnant, born 26 februari 1786 in Denderhoutem; died 16 maart 1855 in Denderhoutem.
110 iv. Isabella Wijnant, born 4 december 1787 in Denderhoutem.
111 v. Josephus Wijnant, born 28 januari 1790 in Denderhoutem; died 30 mei 1809 in Iddergem.
112 vi. Constantinus Wijnant, born 3 december 1791 in Denderhoutem; died 6 november 1846 in Denderhoutem. He
married Florentina De Nul 29 oktober 1831 in Denderhoutem; born 2 november 1807 in Denderhoutem; died 22
december 1882 in Outer.

57. Jacobus7 Wynant (Anna6 De Pauw, Cornelius5, Judocus4, Petrus3, Judocus2, Nicolaus1) was born 5 november
1736 in Denderhoutem, and died 11 februari 1803 in Denderhoutem. He married Maria-Joanna Van Den Eynde 28
juni 1761 in Iddergem, daughter of Judocus Van Den Eynde and Adriana Droeshout. She was born 24 augustus 1735 in
Denderhoutem, and died 6 maart 1803 in Denderhoutem.

Children of Jacobus Wynant and Maria-Joanna Van Den Eynde are:


113 i.Joannes8 Wynant, born 17 september 1761 in Denderhoutem.
114 ii.Petrus-Josephus Wynant, born 22 juli 1764 in Denderhoutem.
+ 115 iii.Joannes-Baptiste Wynant, born 20 oktober 1766 in Denderhoutem; died 8 april 1822 in Denderhoutem.
116 iv. Joanna-Maria Wynant, born 17 maart 1769 in Denderhoutem; died 5 april 1826 in Denderhoutem. She married
Adrianus Fermon 19 augustus 1813 in Denderhoutem; born 1764 in Sint-Antelinks; died 21 december 1841 in
Denderhoutem.
117 v. Judocus-Josephus Wynant, born 2 november 1771 in Denderhoutem.
+ 118 vi. Adriana Wynant, born 17 december 1773 in Denderhoutem; died 12 augustus 1832 in Denderhoutem.

60. Adrianus7 Wynant (Anna6 De Pauw, Cornelius5, Jud