OFERIA SPECIALA

Pentru orice consoli Nintendo Wii achizltionati prin revista NEXT primeftl cadoul abonament pe 0 perloadi de 121uni la revista NEXT!

• Consola WI. ' .WIISports

Pachetul contine:
(tenls, gelf, box, bawling

• WII Remote Controller • nunchuk

,I

... ~a·~

baseball)

office@medlacontact.ro

;0720/440 .. 04 0

'ENZI /401 .. 86 0
steel

Llvrare din

EDITORIAL

Playstation 3 ataca "playurile EUropene.~."
I

I
avut loc in Bucure?ti ; ?i simultan in toata Europa - lansarea consolei Sony, PlayStation 3 (prescurtat unul dintre niagazinele. Sincer, ma astsptam la re extraordinarll, in fapt PS3) la Aanco. 0 lansalucrurile

e data de 23 martie a

eateva jocuri pentru aceasta din

ca este wireless ?i se lncarca pe
orice port USB fie ci"i el este al conso[ei sau al unul PC. Practic senzatla de vitezll este redata mult mai bine pe PS3 decal pe PS2, nu mai vorbesc de calitatea imaginii din joe, aspecte care erau asteptate.; Cu toate ell maneta PS3 nu mal beneficiazll de clasicul feedback de la PS2,

urrna, Consola este impresio-nanta, caracteristicile el hardware au fost prezentate in numarul trecut, asa eli 0 sa tree la tapte. Sigur, lansarea ei, nu mi-a Illsat un "gust dulce", insa dupll ce am reuslt sa tree cu greu de colegil mei din redactte am apucat sa rna joc cateva ore ~i pot sa vll spun ell viitoarele jocuri pentru PS3 vor face valuri unase "de dori ntll" prlntre jucatorii pasionati de censota, Madar, am "chinuit" consola cu Motor storm pe PS3, dupll care pe PS2 am condus comparativ, un bolid in Gran Turtsmo 4, constatand astfel grafica deoseblta pe PS3, chiar daca feeling-ul este redus de faptul ell maneta PS3 nu are Force Feedback ca cea PS2. Un plus al rnanetei PS3 este faptul

Probabil pe viitor Sony va regia aceste aspecte tehnlce. FInanciar varbind consola costa 1999 lei fiind cea mai scumpa eonsola de pe piata la ora actuala, are un aspect faarte finisat, foarte futuristic, cu siguranta 0 slI-ti placa in mamentul cand a s-o vezi. Oricum, degeaba tti mai pavestesc ineli 10.000 de caraetere pentru ell nu are sens, mergl repede tntr-un club inchiriaza consola ?1un joc ~i vezi dacll ttl place, iar dupa aceea nu trebule

nu au decurs tocmai asa, lansarea PS3 in Romania a fost "aJutatll" de echipa campioanll Steaua Bucure~tl. Unde majoritatea presei venitll la eveniment nu prea parea interesatli de PS3, cl de Cosmin Oillroiu, Mihai Stoica, Elton, Mihai Ne~u. Prezent la lansare, CEIHlI Aamingo a tinut un discurs, iar, lucrurile &-au inciUzit de-a dreptul cand Elton ~ Mlhai Ne~ au ridicat e?Brfa de pe 0 eonsola PS3_ Imediat dupll eveniment am aehlzitlonat 0 consola PS3 ?i

tnsa

cu ajutorul ei poti controla spre exemplu un avlon dintr-un

joe -in ce directie sa zboare prin simpla inclinare: sus, jos, dreapta, stanga a controlerului PS3. Decl, lata ell Sony aduce impreunil cu PS3 cel putin 0 lnovatle. Totusi, continuand sa mll joe am observat Iimpii de tncarcare a niveleIor - care sunt destul de rnari, ?i consola se inclllze?te destul de tare, asa ea ai grija cane intraduci dlscul optic!

sa itl dau vreun pont, sunt multe bancl care de abia asteapta sa te flnanteze pentru PS3-u1 tau ?l
firesc ceva jacuri.

Redactcr-sef DOREL PtJCHIANU JR.
~tact.ro

_IZ007

CUPRINS

NEXT

nr.

5

MAl

2007

P~lnte DoreIPuthlanti Coordonatoredltortal Ci,,"~n Corolanu {StJalnul) Redactilr·tBf Dorel PuehhullJJr. Redaet(lr Mi.cea

([)Q:mm)

ExecuIiY M,lIilln (Burl1Jo;u)

RedaC'klrt: Jik:lntEJdel(V~ntu~chel Pilul:sa~teaIlU(CrUm<l) G3brfoeIGIeCU(Flbdi) RemllS IIII!f (.Remus.hl Adrianti~iln [Dr..Phlll) Muriusaaudiu Bondart IZuIu.i

Corecturi.
uaea Corolanu {Half~Wlk:) I>lP Crl~anMacla(RockIi) CD-ROM! Webmarur LMtI panrea (Pula)

Camenzi

,1I1bQ:tiamet'rlil~

0lS9/401.-D3!3-;lllIllUmnlolmtdllCOlllact.1O

Dlmlbutle: SC M~dia Contact Dlstrtbutie
tel,:Ol59/40I.o.a(;

SRL

DI~'IIls:b1lJlI'tIe: Dnl~ Dorin teL:: 0720/440.003 -dls1rlbuderlroe~lacontaClro Contabilitate ContaItIIF-L.aI.Jn!iIflilAnieleil~ JUrl-dlc: loanaClol!:RII Ju~dl~iIIcontllct.ra

NEXTnr. 5/ mai /2007
Gadgets
Difuzoare HP Pavilion Tortuga: Pirates of a New World ___ • . .. •5 multimedia Edison 1100e .. Notebook .. ..54

II:BCllm-atli:
~·mlll: r«Ilm~lllritme~l~,cCil~~cr.r1l P'tIxIiJ¢\I&: SC MEDIA coNfACT D~STRIBUJ1e SRL- Oradell ECiltor SC MEDIA CONTACT SRl

ruooo

PC
..__ •

55 ,56
57

Actualitati
Editorial _.

Olympus VJ-10

..•.. ..•... .••.. ..••. ..••56

3

SOny's Energy UNK USB Rarer ProIType Keyboard

s.e, MEDIA COMTACTS.R.L eete membra
p:.R.A.T.
....JIlrt!lullllttrJttaldln_astir!'ri!tll,~pedb(~~rlop1!C>I! oIfJrlhl~~n~t.IJ~proo.lmFldepa:li'rlli..ub~~tt:rIL :rtI:I.

AclllalitllU games __ ..••. ..••.. ..•.. ...... .. 6 • Actualitllli gadgets . 8 Aclllalitllp hardware __... . • • .•• . 10

Batelii1e USB ~i meea, • •• ..__ •• ••57 KEF Muon .. .... .. .. .. 58 Mool Hood Toaster. Dragon J iPod Dock • •• • .. • ..__ 58 •• 59 •• • .. .. •.59

IPI~1!fl

s.c.

MEDIA COHI'II-c:T S.R.L
om.rttTq ~d~QIi~

NIt!

U~ arttd ee
5k.MEIl!A

llI:rce.tlal nllpoatefl~relu~l5.aU dI.WI CIJ 8QQr:J;Iul ~'WI~bll

repco4IJs,PlltlaI!I.8.IIi~legn~

Games ~ Console
Monol~ul eetor de 10SOny Resistance: Fall of Man Ridge Racer 7
Upcoming PlayStalion

CaNTAIlTs.R.LPill!!e~illnte.lacIlIBll;$IIpedl~oCtIll'Ioml ~_M~~~~ nda~ -jrdil<llrtn ~rm~1 ~rliI.: ~ $COpVI publ~~. dI!'d~ ~rtlpll~~ -~~I~!Jl

12
16

Cel mal putemlc

laptop allumIL

s.c.. MED!A

20 . ... ... 23
.•. 24 2S 33 ,3436 ____ , 38

Alga's F989 / MP-ES17 .. OCZ Trifecla .. .. Sklp-Away .. .. .. • ..

•__ •__0 ..__ 6 60 _ •.61 ..__

CONTAi:Ts..ru·RMootIa~u~Pbl'ld~pomlnJrltIl'r1InuLuII"l'llM-

meioroilll a~untu.rltolpu~lk:aletn

pagEnll, rMleI.

3.

Adnas.ared.ac::tlel SC MEDIA CONTACT SRL
$V, CQI. BUZQoI,lnU, nr, 34, ~Ll CP.54 OP.7, O~dea, cod 410094 ter~ 0359/401.086 fax: 0359/401:221 ORld~,

Viva Pinata. __ ..•••..__.••..__.•... .__ _ . . ...... .•.. Lost Planet Extreme Condition Upcoming Xbox 360 Aocesorii pentru 'Wii Need For Speed: Carbon Call of Duty 3 ..---Upcoming Nintendo Wii SOCOM: Navy SEAt.s Upcoming PSP , .• ... ..•..__ • Super Marlo 64 05 Final Fantasy X

N-Gage se Intoarce
Mobllul Tarnagotchl Vertu Ascent Jabra 81135
CU

....


._.

••

••.61
62 62 •• •••.63 64

gust de Ferrari CineWalker Headset.

TakeMS MP4-Player

JSSN: 1842-5348
Med13 Cr.ntIIl:l este un grtIll ediltl.r1111 C'\J sedlul te Oradea -$I e~lteazi:i urm5uJ.a:rE'le publleatil: PC Garnes, NElIJ, CD rerum, Mllblllty, AndMl, Norooell.

Bluetooth

•.
•• • •• ••

__
••

__.41 .
..42

__ ...•.. ..••..__ ..45 ....__.46 . •• ..48

www.pcgamesro
www.cdforumro
In .. eren11
PCGAMES 2 TVTRANSILVAN.... 19 CERr' 65 Aim!' 73 AUDIOFQ,N NJNTUlDO Wli 8 84

Hardware
DVD-RW in test,

66

4

next

mal Z007

Strategie

Joe FULL

Producator: Ascaron Publisher: Encore Data de aparltle: 17 octombrle

2003

Tortuga: a New World
jocului ai de-a face doar cu misiuni de explorare, pe parcursui sau te vei trezi cu misiuni de atac, pftna la ceJe rnai dificile. Vei putea rezolva toate acestea cu grija ~irabdare, deoarece, odata cu trecerea timpului, 1~ va sta in putinta sa achizitionezi noi nave de luptii, din ce in ce mai putemice, Ia vazul carora tremuriciul adversarilor va cancura eu cutremurele japoneze. Ai la dispozijie aproximativ 14 tipuri de nave, iar cele 60 erase existente vor putea fi curatate de pe harta pe parcursul a 16 misiuni captivante. In ceea ee priveste biitaliile navale, acestea sunt redate curat, folosind un engine 3D colorat §i simpatico Navele se intalnesc, dl.pitanii schirnba amabilitati fotbalistice, dupa care inccpi sa te rotesti ca titirezul §i sa adrninistrezi adversarilor doza de ghiulele pe care 0 merita, Cele trei tipuri de rnunitie pot sa distruga corpul de lemn al corabiei, sa.; impu ~neze treptat rnembrii arnbarcatiunii sau sa ciuruiasca velele, pentru a Ie restrictiona capadtii(ile de deplasare, Toate puse cap la cap, Tortuga este un joe de strategie simpatie §imerita incercat, chiar §i pentru cateva ore.

e poate fi mai fascinant, pentru amatorii de istorie, decat 0 epoca in care piratii bantuiau in cautare de prada apele involburate ale oceanelor ca babele prin farmacii? Nave maritime.orase, nimic nu Ie statea in cale acestor caini rO§ii de mare! Ei bine, Tortuga i\i ofera ~ansa de a intra in pielea unuia dintre ei {sau, daca preferi partea binelui, in pielea unui freelancer, luptator pentru dreptate) ~i ox;iIi dud natiunea pe cuimile prosperitatii, Anglia, Olanda, Pranta §i Spania sun! cele patru "regine" ale apelor din acea perioada, cu flote puternice, de temut, iar tu, ca un baiat bun ce e§ti, trebule sa

C

te guduri pe langa' stapanii tai ca un adevarat catelu§ iubitor. Incepi joeul, asadar, eu buzunarele pline pe jumatate cu bani, cu a nava amaratii §i cu un echipaj zdrentuit. Bineinteles, nimeni nu te iubeste, drept pentru care trebuie sa 1p demonstrezi maiestria in fala guvernatorului explorand apele, facand niscaiva corner] lntre erase sau atacand §i distrugand orice barca de pirati pe care 0 intalnesti. Odatii cu treeerea timpuluf, reputafia ta en factiunea aleasa creste mai ceva ca Rit-Frumos, §i vei in cepe sa primesti tat felul de misiuni, din ce in ce rnai dificile. Daca in epoca primitiva a

mall!007

next

5

ACTUALITA

I

Games

Petrecere Pokemon
Pe data de 22 apnlle ac., fanil Poiremon au pututdegesta din proaspateIe joeuri Pamon DS Pokemon Diamond ~I

ScummVM pentru consofele Nintendo!
~ .~ -;',_:, iI ;~ I .. ,.f'~. u . ~~~.~ .... ; Ir _
i~~

este acum

diaponibila

pentru datori-

Tentacle

sau Sam and Max Hit consoPentru care pe vizitafi

Game Cube §i, implicit

the Road. Eh, jocuri clasice de PC, direct in intestinele

Pea~. Cu aceastll Deane,

tii retrocompatibilitatii, pentru Wii. Ce este ScummVM, V<l intrebati? Est" prescurtarea de Script Creation Utility for Maniac Mansion Virtual Machine §i, in linii mari, ne va permite sa. [ucam acele clasice jocuri adventure de la LucasArts, cum ar fi Day of the

Ielor noastre! Fasdnant!
informajiile §i alte ghidusii tehnice mine rna depa§esc,

Nintendoa organizato petrecere slmpati· . cii in New YOlK City, la Nlntendo World Store din Rockefeller Plaza. prjntle aRe aclivit8ti mai muRsau mai pulin ludlce
ell

.

1. ~~.~~.. la ..

legate de instalare

care arganlzatorii ~·au intampinat invita· lii, se num~ra un scavanger hunt Poke Ball, tot felul de pore alMllri de indiv12i imbracali in costume Pokemon, partide intense de reG, plus, 0 serie de stalil de gaming Interactive, labordul carora curio~1Iau pututincerca nollejecun,

BalrAnii vor incantati la auzul acestei vesti minunate: Rodolfo Portillo anun\ii di a

urmatorul Iink: hltp-//rododev{lDOglepages.allnhome

versiune noua de ScummVM

Sony renunta oficial fa PS3-uf de 20 GBl
Chiar atund cand Microsoft se pregateste sa arunce pe piatii un nou model de X360, cei de la Sony i>jicontinua parada deciziilor ciudate §i anunta, in mod oficial, retragerea de pe pia(a europeana a SK!J-u[ui de 20 GB. Nu V<l faceti griji, 0, voi, cci care nu att avut suficient cascaval pentru it achizitiona varianta de 60 GB, deoarece Sony va continua, ca un bun ciudata, deoarece acoperirea provider

ce este,

sa of ere

custo-

mer service garantat, discriminare.

Ideea in sine este

.

fli.ra nici 0

de v.inzfui §i, chiar daca ambeIe modele sunt construite pe aceeasi arhitectura (spre deoseca acest

bire de cazul consolelor Microsoft), ceea ce inseamna suport de care V<l ziceam mai

Guitar Hero II,
noicantece
Era~utde mutttimp cum ciiActivision ~i RedOctane doresc

SONY

sus este foarte simplu de intretinut, totusi, subsemnatul refuzii sa inteleagii de ce marefii de la Sony au ajuns sa-§i omoare propria lor consola, la doar §ase luni de la lansare.

sa

lanseze, mal

devremesau mal talZiu, pachetul de canIeee din Guitar fklro ~ pentru sequelul acestuia, dezvottat pentru X360. $tiut, dar nu confinnat, deeareee produciitorii s-au dmeditafl maltaeuli ea laun parastas. Ei bine, recent, Microsoft a anuntat disponibilitatea alrei pachete detrack-uri pentru Gultarfklroll1n magazinullorviltUal,Xbox lJve Marketplace. flecare dlmre acestea continand c1ite tlei canteee din GIM;ar fklro, la un Pre! de 500 Microsoft Points (6,25 dolari). OzzyOsboume, Motorhead, Red Hot Chilli Peppees, Bad Religion sau Incubus, toate aooste trupe a~pta neincen:am viltUozitii\ile muzicale.

pietei low end ar fi garantat, probabil, 0 anumita cantitate

Mercury Meltdown amanat
Doamnele de la Ignition 'Entertainment ne-au dezvaluit recent anticipatul lor tillu,

ca

acest puzzle game nu va vedea lumina zilei ded.t pe un seremut 12 iunie a.c. Revolution este practic un sequel dintr-o franciza ce a facut cuno§tin(a cu fanii pe PlayStation (Mercury Playstation Meltdown) 2 (Mercury Portable §i pe Melt-

down
tru

Remix).

Versiunea

pen-

Wil va pune din nou juca-

torul la carma unei bile de mer-

Mercury tion, pentru

Meltdown

Revolu-

au Iichid care trebuie sa treaca
prin tot felul de niveluri de obstacole. Suna fuscinant! pline

Wii, a fost arnanat.

[ocul trebuia initial

sa fie lansat

la tarabele din pia\ii pe data de 1 mai, insa, din varii motive,

Tean Fa1n:!ss2, detalii
!ntr-un

sa

recent interviu cu

cei de la lGN, Robin Walker a bolborosit cateva cuvinfe despre viitorul FPS aI celor de la Valve, Team Fortress 2, FPS care, in treacat bine, fie spus, a fast !recut. Ei

Dragon Quest:

data de
Intltulal. pampas, SwonIs::1heMaskod~

lansare
Quest

Dragon

anuntat In secolul rum

andtheT_

ufMlllOl$, jocul de fatii va aterIza pe raftu· rire magazinelor japoneze pe data de 12 iunie a.c.,lnn pre!de 6,8OOyeni. SWords este, in esenlil, un hack and slash co translonnii Wllmote-ul atatin sable, c1it~ in scut Initial, jocul unna amana! din vani motive.

ca jocul

se §tie deja de multisor va functions pe mal ales ca au portat Half-Life de capul lor, in studiouri, doar de dragul expenentet §i pentru a inviita cum se manipuleaza tot soiul de smecherii, control, multiplayer etc. Pe de alta parte, versiunea de PS3 este dezvoltata la ora actuala de catre EA, care nu pot face prea mult in momentul de fata, lipsindu-le paTti esenftale de networking pe care Valve Inca nu le-a furnizat.!n plus, se pare cii sansele sunt mid pentru a reusi un cross platform intre PS3 §i PC, lar intre PS3 §i X360, il citez pe Walker, "sunt zero §8IlSe".

toate platformele respectabile (mai putin Will, adicatelea pe PC, PS3 §i X360. Care e §mecheria? Ei bine, producatorii do-

resc

sa fie

un tItIu

pregiitit pentru lansarea WlI, Insii a fos!

fuca pe draco' in patru §i mtroduca posibilitatea de multiplayer cross platform,

sa

sa

mai exact Intre PC §i X360. Experienta au baietii, nu zic nu,

6

next

malZ007

Games

ACTUALITA I
Reqlnajocurilor

Halo 3 Beta
desfasurare, producatorii VOT pune la dispozifia ahtiatilor nu mai putin de trei harti, Snowbound, High Ground §i Valhalla, plus noi arme §i vehicule, cum ar fi masmutele Mongoose, foarte utile pe once tipuri de teren, sau arsenalul compus din Brute Spiker, Spike . Grenade, §i un Assault Rifle nou nou], Binelnteles, s-a discutat mult §i de functionalitatea micului §i dragutului buton va informez In alta ordine de X §i de functia lui secreta, care idet di nu am purtat ceas In va fi, se pare, cea de deploy pentru diverse chestii din dotaviata mea), elrept pentru care re, cum ar fi, de exemplu, niste jucatorii vor avea la dispozitie aproape 0 luna pentru a-~i mine, un scut ca 0 bulina sau testa abilitatile de puscasi ma- tot soiul de alte echipamente rini §i submarini Impotriva, extrem de utile oricarui juciitor care se respecta, celorlalti. Pentru a le da loc de

in Malaezia
14 partitipante, doar 0 singur.'i invingMoare. MaxGames, eel mal mare publisher de jocun mobile din Malaelia, a organizat a competltle de Jocuri pe mobile, lar ~tig1ltoa"", a fost Tncoronatli

,

drepl Miss MaxGames 2007 ~i a semnat un contract de a conduce echlpa companlel (excluslY femlnlnil) de jocull, plus

ca

lata un moment mult asteptat. Pe 16 mai, amatorii de Halo se vor putea lega cu furtunul de fotoliu In fata televizorului, pentru ca beta-ul lui Halo 3 va deveni functional. Acesta va rula pima pe 7 iunie (orele 7:59 AM, ea sa fiu mal exact, §i ea sa

dom'soara a incasat ~iun PlayStation 3. PenllU un PlayStation 3, ~i eu a,. Yrea sa flu Miss Malaelia.

Blu-Ray -

0

gre~la?

DaYldJaffe, creatorulleribllululjocGor! of War, a declarat recent eli este n~el cam nemul\Umltde evolutla de marketinga lui Sony. Cam toata lumea este nemull'lmitli, dar, mil rog..• Printre allele, neneacreator ludic, intrebat

Wii merge la Opera
Pentru doar 5 dolarei ama0 vizita pe Wii Shop Channel), fericitii posesori ai consolei Nintendo (§i ai serviciului acesteia online) vor putea, In sfarsit, achizitiona versiunea full a browserului de internet Opera, special conceput (cu trudii §i sudoare) pentru a facilita accesul user-ilor ce se chinuie de zor cu Wiimoteulla serviciile oferite de divinul internet. Pentru a-I putea folosi, un update al software-ului de sistern va fi imperios necesar, Ce aduce nou acest browser? Ei bine, fiind vorba despre Opera, §tim cu totii ca

0. Start Page

Opera Powered~

rap (§i

ce ar sChimba la

FallOlHes

Enter a Web Address

Help

PlayStation 3 daeli ar avea ocazIa, declaIi eli I'r seeate ~Iarunca Bru-Ray-ul pe fereaslti! ~ eli astfel, ar pulea comerdallzaeonsola la un pretceva mal mlc. in plus,

e®Zoom

I!)SaoIl

AboUltile Intemel Channel

ne asteptam numai la lucruri bune, dupa cum urmeaza: toolbar cu auto-hide, pe ecran vor aparea cursoarele mai multor useri sirnultani, daca este cazul (chiar daca doar unul dintre acestia va putea c1ickui) paginile Favorites sunt imediat accesibile, cornpatibiliratea cu

diversele website-uri a fost tmbunatatita, interfata de scroll a primit 0 noua tura de farduri, un search button a aparut pe toolbar, ca prin minune, timpul de start a scazut cu 5 secunde, iar textele URL sunt acum u~or accesibile, .

a mal deetarat eli ar vrea sa~ infllnteze propriul sau studio IndopendeRt.

Din diverse surse, spar ca tiupercile dupa ploale rapoaite conform carora preturiledevanzare ale PS3 scad in continuu, la dive,.. retalleri din Ult Mal mull, se

Nintendo tace male
Dupa ce, tocmai din Grecia, au sosit niste §tiri precum cii. atat Wii Music ~i WIi Health Pack sunt pe drumul eel bun §i se apropie, lncet, incet, de casele noastre, reprezentanhi oficiali au declarat ca., nu vor declara nimic In legatura cu acest subiect: Conform unui interviu cu George Katrinakis, CEO-ul partenerului grecesc de distributie al Nintendo, WIi Music implies, ei bine, sa luarn
malZ007

controlul diversilor muzicanti de pe ecran §i sa ne facem de cap cu ei, cam cum am putu! vedea din demo-ul de la E3-ul de anul trecut, in timp ce Health Pack este un joc...medicinal, care ofem jucatorilor nitjca miscare sanatoasa §i care sintetizeaza tot soiul de date biometrice, transmise ulte-~ rior spre spitale prin intermediul Wii Chane!' Adicatelea, un medic de fami- ""-

lie doar al tau, care nu bea, nu fumeaza ~i nu cere mita pentru 0 nenorocita de adeverinta, De ce tace Nintendo ea mutu', e greu de injeles, insa caile Judice sunt nebanuite...

Z'IOn~

cum eli Sony ar pule. reduce

pre\Ulconsoleicu 100 dolariincepanddln octombrie. Trebule mentlonat faptul eli reducerile de pre\Uri men~ona1e mal sus ~n numal ~I numal de retaileri, ele nefUnd cerute de vreun aHtial Sony. Pe de aM parte, 0 scadere de prel a consolel ar fi blnevenitli, cu sigu",n\A, mal ales odatli

ii911

... ,.

cuaparilla pe plalll a)(360 Elite,~I cu pi...

03"'" acasa a PS3, varianta de 20

GB.

next

7

ACTUALITA

I

Gadgets

Rotisor solar pentru
ie~irile Ia larba verde
Cum po~ pmfita mal blne de avantalul soarelul fierblnte de vam decal pnntr-o 1~lre la larM verde? RoUsoml cu allmentare solam nu vine cu panouri lmaglnare ori un design special care sa-I incalzeascli suprafata acestula ffim garsau splra Ie, cl cu un invell~ reflectorizant produs in special pentru a focallza toate razele soarelui spre panoul din mijloe unde
50

Radio820HD - Cambridge SoundWorks
Cambridge SoundWorks a lansat de curand dispozitivul Radio 820HD care iii permite sa asculti posturiJe obisnuite de radio, CD-uri ~i bineinteles Radio. sunetului Care este oferit de radio-ul HD HD comparativ cu statiile obismute? Ei bine, in primul rand trebuie sa traiesti intr-un oras unde dolan culoare emisia pentru posturilor un elefant radio de este HD, daca nu ai plli.ti! 300 alba pe degeaba.

diferenta

Pistol electric pentru protectie cu aspect de telefon mobil
Dad! nu vrei lia celor

prl\Je~

!%taml. Aeestprodus poatefi achlzltlonal la pretul de 240 dolan inainle ca soslrea veril sa-I m~reascli Pretul.

sa atragi

atenun

ceteze "teJefonuJ" dupa ce vor
citi aceasta §tire. Oricum aeest "pistol" dispune de 800.000 de

din jur detinand

pistol electric pentru propria protectie, ei bine, acest celular este perfect pentru tine. El seamana foarte bine cu un telefon mobil Nokia, nu sunl dad nu curnva avocatii paniei Nokia vor tncepe sigur comsa cer-

volti prin simpla apasare a unui buton §i are un buton de
siguranta ca sa nu te accidenteDispozitivul 120 dolari, zi din greseala, costa aproximativ

Ceas

pentru plrati

Rangurlle papagalulul alMun de ochlul bandalal sunl accesorll IndlspensabiJe oricaml plrat care se respecta, Dac;; cunoa~~ vreun plrat care nu deVne a astfel de piesa, pmbabll felinaml~1 eeasul in fonna de papagal ar fi cadoul pelfect pentru el. La pretul de 10 dolan, ave~ un

Robot care t-e ajuta sa mergi cu snowbord-ul
Cercetatcrii School de Ia Thayer Dartof Engineering, in lara este destul de scump urci eu telescaunul, astfel ea mai binc it,i achizitionezi pro-

sa

ceas digttal ~i 0 lamp. cu led a~tii de cincul acestuipapagal, care va ofern companie inUmp ee v~ man;ati traseul pentru unnaloarea D, ffim

mouth au lansat 0 noua idee, ei folosesc acum robofi alirnentati de razele solare pentru a se depJasa cu snowbord-ul, cu taate cii viteza de deplasare nu este mare. Ideea este extraordinara avand in vedere di la noi

sa ri~
0

sa va ineen-

dia1i corabla foloslnd rile cu pUVnrom.

lampii incapiitil-

nata cu petrol in Ump ceva inecali gandu-

priul robot care sa te trah-a la deal. Mai ales di dispozitivul este prietenos cu mediul inconjurator, folosind ca sursa de alimentare energia solara,

Cowan

Q5 se ive~

Intel le-a pregiUit gamerilor un nou gadget
Intel a rnarit din nou distanla dintre AMD, procesor rivalul cu nucleu lui principal eel mai rapid cvadruplu, lansand produs pentru

inzare
Media player-ul portabll Cowon Q5 Mega vaH dezlantullincurandin iar, dacl! cineva do~ mul\ime, sa fie ocupal, !re-

in procesul de 65nm
un pre! exorbitant de QX6800 este con-

1.199 dolan.

buie sa se ndlee ~Isa la notile_ Q5 va ave. conectivitate WI-FJ ~I Bluetnnfh, oferind de asemenea HSDPAjffiGE/GPRS pentru explorarea pe web a datelor eelulare, Doc;; acest luc')' nu este sullc1enl pentru a va face sa clipi!i, ee spune~ de fun~onaillate DVR~ navigare GPSeu peste 11 mllloane de puncte de Interes? Desigur, eelelalte componente hardware sunl un ecran tactil de 5 inei, un radio/recorder fM integral, inregistrare vocala ~i dlfuzoare stereo. Q5 vafi disponlbllin al doilea trimestru al anulul curent Modelul de 40GB va costa 500 dolari, iar eel de 60GB va costa 550 dolan.

Core 2 Extreme Quad - QX6800 este tactat la 2,93' GHz §i este

ceput pentru a pregati gamerii pentru urmatoarea genera lie de jocuri pe Pc.

Hard disc AV
Western lnceput sa Digital distribuie a realitate, Western Digital afirrna d! noul hard disc AV abia poate urechea acestuia nanta, este fi auzit de Viteza pot impresioumaria, hard discul AV "24x7" care este construit special pentru pe termen utilizare lung. Teh0

iar utilizatorii

nologia IntelliSeek, mite hard discului tarea dinamidi

perajus-

alege modele inccpand de la 80 pane la 500 GB. jn acest cunoaste moment pretul nu se aces tor

a vitezei

de cautare, ca rezultat avand reducerea consumului nivelului de energie de zgomot.

hard discuri.

8

next

~

In

§i

,"012007

Gadgets

ACTUALITA I
GGDeIlAxIm
Dell a talataftclal de pe IIs1li liniaAxlm de PDA-u~, larcompanla nuare planurl de extlndere pe lIiitor pentru aceastli IInle de dlspozitlve. 0 privire s.:ult§ pe slte-ul web al companlei Dell arata eli IInl. de dlspo-

Canon a lansat camera HV20
Camera Canon HV20 of era o calitate ridicata a imaginii video HD ~i a imaginilor digitaIe tntr-un pachet mic ce se poate transporta Camera include CMOS un zoom cu u§urinta. un senzor eu Cinema 24p este pentru a wegistra imagini video care sunt redate asemenea unui film, cat §i cele doua moduri trare video HD Definition". se detalii Camera de inregis§i "Standard iti permite

de 2,96 megapixeli

sa capturezi

cele mai meticuloa§i cea mai potrivitii

indiferent ce filmezi. Canon HV20 costa 1.099 dolari.
culoare

z!tIve Axlm )(51 nu m~ este dlsponibilli P'lntru cumparare,aducand o moarte prematu~ dispozitivUlul vedll de 2 ani.

optic de lOx, modul

Sony DVP-FX850 player DVDportabil
In limp ce focalizarea in aces! moment este pe discurile
HD DVD §i Blu-Ray, Sony toernai a lansat player-u1 DVD portabil DVP-FX850 care include cateva caraeteristici destul de impresionante. Ecranul acestui dispozitiv este un LCD de 8inei
CU 0

Transmltatorul aucIo
OnkyoUWL-l
Onkyo a lansat transmltatorul audio UWL-l care ~ureazli transmlsl. muzfcli de pe calculatorul dumneavoasua la un slstem audio Tn dlferlte camere ~i etale la a raza de 30 m, Deslgur. aceastli dlstantii va fi afectatli de pereti ~Iu~, dec! fi~pregatltl pentru a face cateva ala eM. Comblnateu 0 aplicatleWl·A POA pentru Windows cum arfi NetRemotesau PodIet

rezolutie

maxima

800x480 pixeli §i suporta
ri optice DVO-R,lRW

de discu-

sau DL

Sunetul este redat Dolby sau Drs. Bateria acestui dispozitiv are 0 durata de viata de 6 ore, iar DVP-FX850 va fi lansat la inceputullunii mal a.c,

Pastrati-va toaleta frumos mirositoare
pentru neplacut a mlatura orice printr-un Capacul

miros

Remote, UWL-l stralu~tecuadeviratin producerea muzlai in dlferlte locuri. Este compatlbl11n princlplu cu orice dispozltiv careaeceptao conexiune audio analoglca sauoptfcli.

filtru de carde roaleta, de

bon aetivat lnainte de a ajunge in incapere, care

confine acest sistem

dezodorizare, asigura inlaturarea mirosurilor neplacute Brondel! Breeza vii of era 0 noua solutie pentru dezodorizarea toaletei de acasa §i anume un sistem de dezodorizare eu 4 trepte care utilizeaza un ventiprintr-o supapa cu parfum ce poate fi inlocuitii §i este Iocalizata in jurul capacului de toaletao Acest capac de toaleta costa

Difuzoare Karissima cu Jftt robust
Oifuzoarele Ka~sslma produse de Cabasee soot 0 calltate sonar."!mal buna, avand in vedere pretul de 24.400' dolari pentru ftecare difuzor. Aces! difuzor e Tn momentul de fata 0 vetslune noua ~ imbunatlilftll a difuzoarelor Kara din selia Artis.

lator foarte mic §i silentios pentru circulatia aerului. Aerul va suferi un proces de purificare

129,99 dolari.

Spi-Dog catelul-paianjen
Tiger jucariilor Electronics rnuzicale a lansat ale vine i-Dog, poredin illva veni specific lui Spider-Man din universul deja disponibil ponibil doar (rosu cu albasfictiv. Primul este la pretul peste
0

recent un cuplu de versiuni elite Spi-Dog, de la designul muI Spider-Man Aces! nume inspirat

tru) sau al unui alien symbiote de 40 de

~lWalk
Se pare ca tot ce merge CUun IPod vine cu prefixul "I". Aceste ~ de 13 iWalk sunt disponlbile Tneuloare neagr3 ~ alba, unde LP·IPOOl ~ILP-IP002 suntcompatibile cu prima ~ a doua ganeratie de IPud-u~ nano,

dolari, iar eel din urrna va fi disluna zile, desigur la un pre] mai sea-

3, care urrnea-

za a fi lansat, Spi-Dog intr-un costurn normal

zut (28 doIari).

Deseori rei care urrnaresc
micile camera tie, dar ramfui zburatoare prietenoase poarta cu ei 0 generafotografiile care ii intereseaza oarecum tot

3D VuCAM
plina glorie 3D. Aceste fotografii "3D" trebuie rnai intai transferate produs pentru oarecum ofera ceva eu totul nou comunitatea prohibitiv observatoeste de intrare

PmetI

accesa butanul de scroll luCIU lip-

fiIrn slI sooateli IPud--ul din slot, dar mal intiilva !rebul slI scoatetI ~Ie, sit de orice sans. C!nd nu Ie folosi!i. aces-

intr-un calculator

unde

rilor, dar pretul

SLR de ultima

pot. fi viizute cu ajutorul unei perechi de' ochelari 3D. Acest

ambianta

fotografii intr-o 2D. 3D VuCAM
asteste in

(2.000 dolari), Marirea imaginii Bx, memoria interna de 256MB
§i

tecli¥i se potlmpaturi pentru a econQmlsi
spatiu in clilaloria voasW.

In

plus, ele

suportul

card-urilor

de ale

ofem ceva cu totuldiferit fel incat acest binoclu capabil sa capteze
mal 2007

memorie CF sunt cele mai
importante caracteristici acestui produs,

sun! compatiblle cu alte playere MPJ ~ alte dlspozltive cu un cabl_ audio de 3,5mm. Ca~le lWalk coslli aproxlmatlv 58dolari.

imagini

next

9

ACTUALITA I
100 de milloane
de playere IPod Apple

Hardware

vandute, dcr Walkman-ul produs de Sony .

ramane tot pe primulloc
Apple, producatorda electronleesl calculatoare personale, a anuntat ell a vandot 100 milioane de media playere dlgltaIe IPod, facand un pas ImportantTn sucresui acastul dispozltiv. Totu~l, va dura eeva Hmp panacandvanzli~le deiPod-uri levor dep~1 pe eele ale Walkman-ulul Sany, care a lost vandot in cantlta!l de sute de milioane. Primul IPod a lost vandot acum clnclanlJumate, in nolembria2001, larde

atunci Apple a Introdus mal mult de zece modele noi de iPod, incluzlind cine! generatJi IPod, doua genera~IIPod mini, doua generatJllPod nano ~ doua generatJi iPod shuffle_ Impreuna cu iTunes ~ depozltul de muzica online iTunes, IPod a dobandit milloane de lubitori de muzlell care ascul-

ta ~I admlnlstreaza
Peste

muzica indragitii.

4.000 de aecescm sunt special

filcute penbu iPod ~I unele automobile ofera deja conectlvitare IPod. Totu~l, IPodul ofe~ de Apple nu are asa mull succes ea Warkman-ul de la Sany, care a pennls uri~ulul Japonez al electronlcli Sa vandii 340 mllloane decasete, CD:u~ ~I playere digltale de muzieliin Intreaga lume pana In 2004, dupa 25 de ani de la introducere, iarSanyEricsson avandut20 mllloane de teleloane mobil. "muslc-centered"

OLPC- sistem de operare disponibil gratuit
Sistemul de operare bazat Per Child's XO" un proiect top-ul de 100 dolan In timp ce sistemul
0

va oferi.

pe Linux "alimenteaza" laptopul "One Laptop care va indeplini

de operare

deosebit. Un LiveCD a fost Iansat pe site-ul RedHat pentru a fi descarcat gratuit. Cantarind 291MB, of era celor curiosi §i nu numai experienja pe care lap-

za rernarcabil pe
calculatoare,

nu este conceput numai pentru laptop-ul XO, acesta rulea-

dispusi

sa mcercati

:?i in caz ca sunteti
OLPC

0

varietate

de

acest sistern este

de ope rare site-ul deschis sugestiilor.

intr-unan~lumataledelalansareainltiaI~ din august 2005. iPod-urile oferile de Apple sunt dlsponibile la pretul de 79 349 dola~. Companla are de asemenea in plan lansarea In acest an a unullPhone, Un lelefon eelular' muslc-centered".

Transcend a lansat 2GB microSD cu adaptor dual
Compania mation memorie adaptor eel mai 'Iransrend Inforde cu este lurne x Imm) toarea ~ieste ideal pentru generatie vii-

muI
tiple.

me. a lansat card-ul

de telefoane

2GB microSD
dual. mic card din

mobile §i dispozitive portabile. Acest card microSD se

Acest card de memorie (dimensiunile

Iivreaza tmpreuna eu un adaptor miniSD §i unul normal putand SD,

lui fiind: 15 x 11

f folosite in dispozitive
mal 2007

10
I

next

Hardware

ACTUALITA. I
Furia razboiului de
preturi la procesoare: AMD reduce pretul micropnlcesoinl
Advaneed Micro Devices a anuntat oH· cial redueerea preturilor la mlcroprocesoarer. desktop, aslfelTncatcipurile dual-

Pentru Sony VAIO G- optional poti primi 32GB
SSDIn lac de hard discul c1asic de 40GB
Sony instaleaza in propriul laptop VAlO UX90 UMPC "discurl fixe" de 16GB SSD, iar de

fara alirnentare

minute,

astfel VAlO G ruleaza de la priza cca.

acum a adaugat
SSD-ul penlru ultra-portabil hard discul

§i optional notebook-ul

6,5 ore cu bateria standard, iar 13 are cu bateria extinsa. Sony VAlO G are carcass din
fibre de carbon, Express ecran de 12,1 inci XGA, cipset Intel 945GMS §i procesor Celeron M sau ULV Core Solo. De asemenea mai

VAlO G. Ultimul traditional de 40

model Sony VAlO G a uitat de GB §i in locullui foloseste unul de 32 GB SSD. Astfel, greutatea notebook-ului a scazut de Ia 0,89 la 0,86 kg. De asemenea, viata bateriei s-a extins cu 30 de

Cand Sony
anuntat prima

VAIO

G a fast

datil in noiem-

care vorfl disponlblle I. mal putin de 100 dolari, lar pre\1JIeelor de top va fi redus de 10999 dolanla 799 dolarl. Reducerll. de PretarputeastBmllnteresul pentru proce-

include

wireless 8Ol.Ualb/g, Bluetooth 2.0+ EDR, slot PCMClA, cititor de card-uri §i de arnprenta.

brie 2006 pentru plata japoneza, el costa intre 1800 §i 2100 dolari. Opfiunea SSD va adau-

ga suplimentar . dolari.

la acest pre! 545

soarete AMD, dar furia r3zbolului de preluri 1mpob1va Intel va reduce profillli amb_lor campanii. Agteslva campetitle a serlel de procesoare Intel Extreme a fortat campania AMD sa Inceapi!

Hitachi distribuie hard discuri de lTB
Hitachi Technologies Global (Hitachi Storage GST) a hard distehnic in Deskstar probabil un model ATA. in rurand vor lansa §i Parallel discul
0

nevoiti

sa

plateasca a sums
pentru Deskstar la pretul un hard hard 7KlOOO de 433 -

inceput

sa distribuie
Hitachi

cu interfata hard

considerabila discul Hitachi eu volum bil in [aporua

curi (HOD) din punet acest an.

de ITB introduse de vedere

Rira

disc de ITB. in prezent, discutie, importanta de 1TB reprezinta pentru

sa yanda doua

modele Athlon 64 FX la pretul de 999 dolari, lar acum campania AMD a lI!dus pretulla eele mal rapid. solutii desktop~ anume AMD Athlon 64 FX-74 cu 20% (799 dolaril_ AMD a redus semnificatlv pre\1Jrile ~ in cadrul familial dual-core AtI1lon 64X2 de la 23% la 48%, ",dutAnd pre\1J1 olul mal rapid procesordln oompao nle AMD Athlon 64 X2 6000+ la 241 dolari. Cel_ mal pUlln eosusltoare clpuri dual-core de 10 AMD, Athlon 64 X2 4000+, X2 3800+ ~ X2 3600+ costa acum 104 dolari, 83 dolari ~172 dolari In cantltatl de :LOaD de bu~. avansat clp
aJ

Hitachi latura

de 1TB este disponi-

sto-

7K1000 HDS721010KLA330 are cinci platane de 250GB §i zece capete, 7200rpm §i 32MB memorie tampon pentru date. Producatorul sustine dis- .

ca

lnspire the Next
carea desktop, avand in vedere

HITACHI

470 dolari, un pret mult mai mare decat al hard discului Seagate Barracuda de 750GB, care se vinde cu 247 - 333 dolari in Tokyo, conform site-ului web Akiba PC Hotline.

pozitivul

are un limp de citire

de 8,Sms, un limp de scriere de 9,2ffis §i 0 rata medie de transfer de maxim 170MB/s distri(133,75MBls).

ca acum
Deskstar hotarul top-uri

Pretul recomandat
un hard disc pentru de Hitachi produsul

10 ani de zile eel mai hard disc a fast IBM 16,7G1.l, in limp de 1GB pentru a fost realizat ce deskin 1995. vor fi

pentru 11'B de la ce pentru

voluminos

S. u.A. este de 750GB este

399 dolan,

in limp Seagate

in prezent,

campania

buie hard discuri de 1TB cu interfata Serial ATA-300, dar

de 249 dolari (SUA).

Dar, se pare cit entuziastii

SanDisk ~i ahoo Music lucreaza Impreuna In competitia cu Apple Y iPod ~i serviciile iTunes
SanDisk a anuntat recent ca noul player Wireless de muzica, Sansa Connect va fi imperecbear cu Yahoo Music. Parteneriatul permite Sansa ca posesorii Connect sa se va de la Consumer Show Electronics ~i costa dolari player-ul 250 (MP3 bazat care SanDisk

Cel mai

deane 9% din

un singur nucleu de la

piaja de MP3 player-e din SUA. Mp3 player-ul Zune de la Microsoft de muzica ra melodii este singurul cu capacitate player wire-

AMD, Athlon 64 4000+ costa acum 92 dolan, lar cel mai leflin .este 5empron 3000+ disponlbilia 31 dolali (1.000 de butA~). Co nolle Preturi, avand Tnvedere raportul pret/perfonnanta, AMD Athlon

pe flash de 4GB are un slot suplimentar card-urile pentru de. me0

less. Utilizatorii

nu pot cumpade asece

conecteze ~i te muzica

sa asculprin

prin plata Microsoft

Zune. SanDisk lucreaza

morie SD). Cand nu

Internet radio LAUNCHcast. Detalii financiaafacerea re despre

este conectat la
retea Connect Wi~Fi, Sansa

intentioneaza sa creeze §i sa of ere tehnologie §i servicii pentru amuzamentul Mobile va furniza vicii pentru mobil. ZING Engine §i serEntertainment noi tehnologii MP3 player.

menea cu ZING, 0 companie

64 X2, 1nmajolftatea cazurilor sunt 0 alegare mal bun~ comparalivctJ procesoareIe Intel Core 2 Duo. De asemenea, placile de baza dedicate clpurilor AMD sunt mai putin costisitoare camparaliv
00

se poartii ca un

dintre companii nu sunt disponibile momentan, Sansa Connect
maE 2007

?>.1P3 player obisnuit, care poate fi conectat la Pc. Lansarea Sansa Con-. nect are lac in momentul in

eele slm~

a ~st introdus

primul

lare pennu prooesoarele Intel.

next

11

GAMES

Prezentare

Sony

PS3

Cu ocazia primei Intalniri de gradul (PS)3am avut impresia ca ma aflu In fata monolitului pe care I-am vszut In Odiseea Spatiala. Noua consola este 0 perla rara de design industrial: culoarea neagra combinata cu arcurile delicate II confera PS3-ului 0 forma misterioasa ~i irezistibila. Asemenea monolitului din film. console vedeta trebuie sa ne propulseze In urrnstoarea era a digital entertainment-ului, marcat de HD~i de Blu-Ray.

Monolitul celor de la Sony

I I

12

next

m.12007

Prezentare

Sony

PS3

GAMES

U
fala
de pentru

n industria

jocurilor

doua versiuni, Arnbele
dotate cu noul procesor

conteaza foarte mult sa
fii cu un pas in fata con-

sunt Cell, cu .

intr-adevar 0 cutie a minunilor §i darn e chiar rnai buna decat
Xbox 360. Din perspectiva gamer-ultti,

Iaponia,

Pentru

lansarea

euro-

curentei, Cu Xbox 360, Microsoft a obtinut un avans de un an de consola next-gen

player Blu-Ray lncorporat §i Ct1 iesire HDML Modelul de baza are In dotare un hard disc de 20 GB, in timp ce modelul Deluxe se poate liiuda cu un hard disc de 60 GB, Wi-Pi integrat, card reader multi-format niste elemente Este adevarat nipon a promis ca producarorul mult mai multe un §i

peana, conduciitorii Sony au decis sa reduca rosturile §i sa
inlocuiasca cipul care asigura compatibilitatea noli console cu jocurile de PS2 cu 0 solutie software. In urma acestui anunt a sosit §i 0 lisla de jocuri PS2 §i PSOne console. compatibHe Langii fiecare eu noua joe era

raspunsul este sim-

a celor la Sony, purtand batalii numai cu Nintendo §i a lor Wii
domina rea camerei de zi, In acele 12 luni, Microsoft a reusit sa wnda milioane de consa imbudin spatele piala cu cum sole, sii-§i corecteze gre§eli de prolectare, natiileasca soft-ul eventualele

plu: inca nu. Suferind de dezavantajul lntarziern aparitiei, PS3 nu se poate lauda cu 0 colectie de joeuri la fel de impresionanta preeum jocurile Xbox

de decor argintii.

360. Dintre

existente,

nirnic nu se poate lua la tranta cu titlurile consolei Microsoft, [ucatorii trebuind ca

mentionat dad jocul are probleme mari, problerne mici sau ruleaza consola fara probleme minune. pe noua care Jocurile

hard-ului,
diferite cateva

sa invadeze

pentru versiunea mai costisitoare (cum ar fi dual HDMI),
dar se pare ca in urrna nenurnaratelor scandal uri §i amana ri, trebuie sa ne multumim CU atilt. Cel putin pentru moment.

sa

sa mai asrepte de calibru de §i al tehlucrurile

vada

jocuri

mare vedere

~i pe PS3. Din punct
al design-ului incorporate,

nu erau pe lista de aproxirnativ 1.700 de titluri nu sunt compatibile cu PS3. Emulatorul din vex-

accesorii jocuri

§i sa impunii

ca referinte,

nologiilor

ar fi Gears of War, de exemplu.

Acest an a dat insa timp celor de
la Sony sa mai cizeleze arnbi-

stau insa diferit: Sony ti da dasa . Itri' >\box 360, faca,nd. lin 'PS3
vedeja sufuageriilor. Diferente exista insa nu doar fata de eoncurenti, ci §i falii de consolele PS3 aparute in Statele Unite §i

siunile europene
lia, se pare insa multe problems

ca are

§i din Austra-

Incle'itarea

~oasa §i piperata la pret consola. Asernenea marelui concurent, PS3 este disponibila In

trtan!Jor Cele mal imporrante intreau fost daca PS3 e

chiar mai dedit cipul din

bari pe care le-a adus lansarea europeana

consolele destinate celorlalte piete, Acest fapt este rezultatul disperatei tncercari a Sony de a

mal Z007

next

13

GAMES

Prezentare

s on v PS3
impune noile tehnologii - 0 gafa. irnensa avand in considerare cii. jocurile de PS2 la ora actuala msa putin mai grea, canrarind aproximativ 5 kg. Nu este nevoie tensiu.ne de nici un adaptor extern (amintiti-va de de

sunt net superioare jocurilor de pe PS3 (mai putin la capitolul
graficii.). Renuntarea bineinteles rea consolei. Ecllpsa din camera de zl Datorita faptului Sony s-a la acel cip cii.nu a dus la ieftini-

caramida de la Xbox 360), ci dear de un cablu asemanaror cu cele de la Pc.

a alta

diferenta

esentiala

falii.

ca

de eel mai mare concurent, este felul in care lncarci discurile tn unitate. in loc de tava glisantii caracterisrica PC-uri.lor, In PS3

tot laudat

cu diferite

prototi-

pun, design-ul genera! a! consolei era deja cunoscut, dimensiunile ei Rind mai mult un mister. Desi tn ultimii ani nu prea s-a remareat, streazii

discuri.le se in troduc prin intermediuJ unei ruse, de la un anumit cum punct, consola "ingurgiacest meca-

tand'' singura discu.l. Nu §tim
se comports nism in tirnp, dar este 0 solutie mult mai elegant .. §i mai sigura decat tiivita clasica de la

ca nu

cu PS3, Sony demon~i-a pierdut pe noi bunul culmi.
0

gust §i cil poate -dul design-ului Pentru

ridica stan darprimesti

pretul piperat

cutie neagra de dimensiuni

con-

siderabile, cu un finisaj impecabi! §i cu un luciu orbiter, cu butoane incorporate fata touch-sensitive. Aidoma concurentilor
531,

pe

PS3 poate fi montat atilt in pozilie verticala, cat §i orizontala. Chiar daca se poate amplasa intr-un stand NV, datorira formelor ovoidale, pe consola nu se poate pune nimic altceva - §i sa fim sinceri, ar fi pacat sa ascundem aceasta bijuterie sub alte aparate. Versiunea Deluxe cu HDD de 60 GB este diferentiatii. de versiunea dunga standard de 0 midi. de cram, care sparXbox 360. in partea frontala a consolei patru porturi de eonectarea rice, anta rat, folosesc high-end ascuns controller-elor mai ocupa loc USB care, in afara diferitelor wireless. a consolei diseret perifeVarimai §i la incarcarea

ofera §i un card reader incorpoin spatele pentru ineecu unei usi ce of era suport eele mai uzuale pand formate

ge monotonia negrului. Nu existii. posibilitatea de a personaliza aspectul canso lei la fel ca

de la SO §i terrninand

tn cazul lui Xbox 360 (cu acele
fa!ete inlocuibile), dar niei nu e nevoie. Avand tn vedere politica de marketing de care a dat dovada Sony in cazul lui PSp, ne

Compact Flash. in spate se ascund portunle Ethernet, HDM!, SPDlF §i iesirea clasidi A/V de PlayStation. Indiferent de varianta Cei care vor aleasa, in pachet se giise§te un cablu

asteptam ca pe viitor §i PS3 sa apara in alte combinan! de culori. Singurul (doar pentru numele lueru deranjant unii) este ca litereseamana mult

sa se bucure
indus

A/V composite.
de pla-

cerile HD, vor trebui sa cumpere cablul separat, Controller-ul chet arata veehiul gamepad in pacu este aproape identic

Ie eu care a fast inscriptionat consolei prea mult cu literele afisele peliculei Dimensiunile folosite in

de la PS2, cea diferenta

Spider-Man ... consolei (32,51 In

mai importantii

x 9,65 x 27,43 em) corespund

dl. noul gamepad este wireless. Prin sistemul Bluetooth lncorporat, se pot conecta pfma la sapte astfel de controlJer-e cu 0
mal 2007

mare cu cele ale unui Xbox 360. Con sola eel Or de la Sony este

14

next

Pre zen tar
raza de aqiune Reincarcarea de pana Ia 20 m. bateriilor induse media

e Son y' P S 3

GAMES

tncar sa fie atractiva nu
juciitori.

doar pentru

se face prin conectarea lor la console. Cea mai mare problema este faptul di bateria nu se poate scoate din controller, astfel, dupa ce durata de via\ii ii va

Pe langa faptul di este eel mai ieftin player Blu-Ray de pe pia!a, oferii suport pentru iubitorn de muzica §i pentru cei pasionati de fotografia digitalii. Modelul Deluxe poate citi §i copia informatia pe hard discul de 60 GB de pe 0 varietate de ustensile USB, cum ar £i majoritatea carnerelor dlgitale. PSP-ul, stick-urile priijite formatele USB sau suportate se Clz-urile Printre la mama" acasa,

expira,
intreg

va

trebui

schimbat
Chiar daca a feed-

gamepad-ul.

sensibilitatea fast crescuta disparut

gamepad-ului force

de la 8 la 10 bi~, a

suportul

back. Juciitorilor de PS2 le va lipsi foarte mull vibratia controller-ului, atmosfera inginerii nologie care jocurilor au indus numita
0

confribuia noua

la teh-

numara
§i redate

in schimb

]pEG, TIFF, BMP, GIF §i PNG, care pot £i organizate in cadrul diferitelor slideshow-

SixAxis motion inseamna

sensing. Acest lucru PS3 sesizeaza

ea

miscarile
in cele

uri. Din punet de vedere acustie, PS3 suporta cele mai uzuale tipuri de fisiere: MP3, ATRAC,

MC §i WAV Chiar dad consola se deseurca cu formatuI cam
obscur playere magiti, direct de SACD, posesorii PS3 neputand muzica de (vezi iPod) vor fi deza-

sa

redea §i

neputand

sa copieze

de pe player de protectie

continutul

afIat sub sistemul al drepturilor PS3 suporr nativa producatorilor de jocuri. 'Iehnologia este deja utilizata printre altele de NHL 2K7, Tony Hawk's Project 8 sau NBA '07. . punet de vedere

de autor. DiJ;1. al filmelor;

se poate lauda cu Blu-Ray in full RD,

respectiv suport pentru filmeJe pe DVD. in afarii de aces tea mai sunt suportate fi§ierele MPEGl, MPEG2 §i MPEG4/h.264. Cei care nu se multumesc cu atat, pot apela la browser-ul Web incorporat mite

La

0

~uetii in familie

I

.

rna 0 surpriza
de interfata printre

Posesorii de PSP nu vor avea cand vine yorba ca users, system consolei, Navigarea

In pofida

cu suport faptului

flash. cii are anua

minusuri,

PlayStation3

optiuni

depa§it limitele unei console obisnuite, fiind un sistem versa-

settings sau media options se face ln plan orizontal. Selectand o categorie, apar mai multe posibilitiili de setare aranjate pe plan vertical. Interfata este lucrata ~i usor de Iolosit, chiar dacii atingerea unei anumite setiiri poate fi un proces cam prea lung, Din punet interfata arata de vedere mult estetic, bine

til ~i impresionant entertainment.

de

home

In opinia juciitorilor, valoarea consolei va fi datil de jocuriIe ce v?I aparea pentru ea §i care 0 vor transforma (sau nu) intr-un hype adevarat, Desi pre-

tul este piperat, datoritii tehnologiilor incorporate §i posibilitaavansate,

. tilor multimedia lent.

PS3 exce-

rna!

are un raport pret-calitate

decat dashboard-ullui Xbox 360 sau Wii Channels. Sony s-a asigurat ca noua console sufidente caracteristici
rnai 2007

sa .aiba
multi-

VANruRACHE

next

15

FPS

Test

PS3

GAMES

P niste tineri
up-ul ei dedicat

e vremuri,

dind eram imberbi §i fieca-

§i tacut, genul durului care salveaza lurnea de unul singur de o invazie extraterestrii, persona] pe care numai joeuriJe video §tiu sa-l creeze. Proaspat debareat in Anglia, ultimul bastion al Europe; (sicl), eroul nostru nu are timp de pierdut §i va fi aruncat

vicios ~i Nathan Hale, aidoma omologului sau din Resident Evil 4, Leon, va descoperi progresiv mai multe des pre evolu-

sea pam de un adversar

plini de hormoni,

prea Iipicios sau sa econorrusim cartuse, un buton pentru incarcare, altul pentru lansarea de grenade... nimic iesit din comun la acest capitol. Odata ce te-ai obisnuit cu controlul, cepi pareurgi zeci de misiuni kilarind fiirii mila sute de himere care te ataca ln grup. Nathan Hale lrebuie sa fadi falii multor asemenea adversarii hoarde sunt pentru eli din numerosi,

re consola noua avea shoot'em inca de la apajocuri Fal of ritie, Azi, locul batranelor gen in care Resistance:

tis

statutului

sau de erou. Este

e luat de First Person Shooters, Man se tncadreaza 100%. ina;nte sa creeze micul Spyro, Insomniac loper-ul Man, §i-a rodat Garnes, deveFall of dantura lui Resistance:

tn foculluptei

in misiuni de

un mic artificiu scenaristic, deloc original, dar care macar exista in acest cocteil de Razboiul Lumilor/ WWIl, doua
teme genul devenite redundante in este FPS. De fapt, asta

sa

in-

asalt

asemanatoare
sau

celor din
Medal of

Call of Duty

cu

Honor. Aventura se desfa§Oarii in anti '50, asernanarile cu acea perioada fiind numeroase, dar adaugarea alienilor §i elementeIe futuriste dau joculm un plus pe plan scenaristic, Sigur ca tnlocuirea germanilor cu monstri hidosi nu are nimic genial in sine. Mda, dar macar aduce 0 schimbare binevenital Invadatoru sunt numiti himere, creaturi parazitati Descoperi sunt, iute ca aceste apoi de fapt, oamenl In nava alienilor

impresia generala pe care ti-o lasa jocul: nu te surprinde cu nimic nou, dar realizarea este acurata, foarte bine lucrata,

Disruptor, un FPS aparut pe l'SOne. Unul bun, ce-i drept, Puteai utiliza puteri psihice dragute, §i ansamblul era original pentru acea perioada, Sa vedem in cele ee urmeaza bine reuseste Resistance cat de sa

fericire, arsenalul sau este pregiitit sa reziste in fata unei asemenea situatii: armele au fost punctuJ forte aI lui Ratchet & Oank, iar Resistance: Fall of Man

X-Factor?
Gameplay-ul cu care ne-au cadorisit developerii este clasic, dar eficace, ceea ce este 0 performanta Insomniac daca \inem eont cii Games sunt tnca genului. Comenpe de §i ergonomice

profita la randul lui de

raspunda

asteptarile
3.

rnai ales di este primul rut pe PlayStation

noastre, FPS apa-

acest know how aI developerilor ,pentru a-I transforma

intr-un atu major. Manevrarea
unora ljj face 0 deosebita place-

novici intr-ale

zile sunt intuitive

Riizboiullumllor.

edltla PS3

in maruntaie,

Resistance: Fall of Man ne pune in pielea lui Nathan Hale, dasicul
ma'2007

soldat american,

soli tar

ca sa poata fi §i utili la ceva, pe carnpul de biitii.lie. Procesul este

reconditionap

pentru obisnuitii FPS-urilor console. Regastm functia

re, cum se intampM, de exemplu, in cazul eficacelor grenade
incendiare. In mod regulat,
0

zoom prin apasarea R3, lupta corp la corp in urrna careia sa

scena la bordul da posibilitatea

unui vehicul iii sa te mai defu-

next

17

GAMES

PS3

Test

FPS

lezi

un

pic

zdrobind

cateva me§i

himere

cu jeep-ul

sau incasand Un ansamblu dtstractiva,

tirul unui Stalker (paianjen came himerian), de "abilit;'iti" pot fi deblocate ig ofera 0 provocare

masura asteptanlor, cu mio rezerve, Exista defecte la calirate a texturilor, la sistemul de iluminare deanna adesea abia schitat §i la intotfizica ce nu este aphcata corect, in unele in alte cazuri,

clasicele

DeathMatch §i Team DeatilMatch, Capture the Flag, dar §i Meltdrmm, in care trebuie sa
§; sa aperi unele advers, distrugi

capturezi

cazuri;

noduri ale squad-ului Breach, unde trebuie reactorul advers, ca la modurile

de exemplu, uciderea mai multor adversari cu 0 grenada bine aruncata prin sau descoperirea In rest, a cel jocul

pop interactiona

sa Sa ajungern

pufin 20 documents ascunsc
niveluri, de

§i distruge 0 mare parte din elementele prezente in joe, in acest caz engine-ul fund foarte eonvingator, beneficiind §i de plusul numeroaselor variante de ragdoll implementate, Punctele forte ale [ocului sunt, oricum, fluiditatea extrema a actiunii, cluar cu zeci de personaje prezente pe ecran, hartile, adesea foarte amplu §i detaliate, §i efectele atmosferiee §i de particuje, cu 0 realizare convingatoare, a ploii extrem de Latura sonora

Conversion §i Team Conversion, m care fiecare judtor porneste cu 0 singura viatii ~i, odata lovit, se va transforma m!r-un versiunea posibilitati hibrid Chimera, care in §i vedere asume prea multe berserk este dotal cu

musteste
realizate, are cu ce ramane

§i, dad

sa

cinematici bine povestea nu ea

te surprinda,

de sprint

mai masacrezi cagva alieni scarbosi, La randul lor, scenele de lupta epice alterneaza cu angoasante zone inchise, coridoare sumbre, pe scurt, nimic din ce nu am mut pana acum,

sa

un pretext £oarte bun ca

prin ziduri; ca§tigii, evident, last man standing.; In fine, in modul

Assault, trebuie

sa invinraspan-

riscuri, dar

creat pe haze solide, jocul este un FPS "ochei", Realizarea sonora §l grafica a egaleaza pe cea a unui Gears of War, dar Iasa se intrevada d

gem baza adverse slabindu-i mal intii defensiva, reprezentat1i sub forma de noduri dite in diferite puncte ale hargi, care, odara cucerite, vor deveni un nou punet de respawn in cazul unei morti premature. Toate aeeste opfiuni sunt In50pte de nelipsilul care putem lalp jucatori putem chat vocal, prin interacfiona cu eeifilra sa luiim mainimai §i mai medalii pentru

sa

Tehn!c! de rezlstenta
Engine-ul grafic care urneste Resistance: Fall of Man a fost dezvoltat ex novo pe PlayStation 3 §i rezultatele sunt pe

i§i faee bine job-ul, unele melodii fund foarte "atmosferice",

PlayStation 3 poate multe, Cei (Jbi§nuip intr-ale FPS-urilor· nu vor gaSi nimic iesit din cornun, dici Resistance se multumeste

Rezlstatl in multi?
Modurile de joe in multiplayer sunt in numar de opt, cu

sa reia

acelasi i!e arhlcunoscute ale genului: arme bine realizate,

Ie de pe pad. Pe deasupra, dobandi fiecare obiectiv indeplinit

pe care Ie pop debloca progresiv, un mod multi foarte distractiv ... pe scurt, ne ofera un gameplay arhak, dar bine compensat de intensitatea actiunii, Unora Ie va hisa 0 amintire jocurile mai §learsii, dar pentru

putem participa, grape excelentului sistem de matchmaking, la partide libere sau de clasificari care ne pozitioneaza intr-un clasament online atat pentru singleplayer squad-uri. cat §i pentru

video erect d inseamna ceea ee producjiile hollywood-iene tnseamna pentru cinema: 0 distractie simpla §i bine realizata fiirii pe care a ingurgitezi opui rezistenta,

sa

Cuviintul deordine: eflcacltate, dom',le! A§ putea rezuma Resistance
la un termen: eficace. Rira sa"ii

18

next

",.1 Z007

GAMES

.PS3

I

Test

I

Curse

Ridge Racer 7
Numele seriei Ridge Racer s-a Impletit cu soarta console lor Sony. A aparut cate un episod al jocului la lensaea lui PSt PS2 ~i PSP. Era de ~teptat ca nici de la lansarea lui PS3 sa nu lipseasca

un nou episod. Daca succesul consolei nu este garantat, al jocului cu siguranta eli e.
cest lucru se datoreaza in primul r§nd retetei de joe nealterate inca de la primul episod: bolizi fantastici §i un gameplay arcade pur sange. Cei care se asteptau la inovatii §i la evolutia seriei prin eel de-al §aptelea episod al seriei, VaT fi profund dezamagiti. Noul Ridge Racer nu are
I I

A

alte pretenfii decat sa aduca bucuria curselor pe televizoareIe noastre. [ocul ignorii orice lege a fizicii§i,spre deosebire de concurentii precum Project Gotham Racing 3, ramane fidel gameplay-ului arcade. Ridge Racer 7 riimane impasibil §i la influentele lui Burnout Revenge, punand un accent mult

mai mare pe rnanevrele efectuate la viteze ametitoare in loc de distrugerea cauzata pe pismo in lac de realism §i de un model de avarii veridic, producatorii au centrat joeul pe drift-uri, dandu-i §ansa fiecare jucator sa-§i perfectioneze abilitatilein cadrul aeestei noi forme de arm urbana.

Cltlnd urmele de eeuclue ars

La prima vedere drifting-ul pare chiar usor: dai drumul acceleratiei §i tragi de volan in directia dorita. Ceea ee face insii mecanica de joe interesanta §i rna; ales distractiva este felul in care jucatorii trebuie sa apeleze la aceasta tehnica pentru a termina cursele. Majoritatea pistemal 2007

20

next

Cur se

Te st

PS3

GAMES

lor de la inceputul

carierei

tale

de interacfiune. de §oferi este decat tutorialul Racer 7. Depinde

rona

§i scoala

de pilot fg rezerva niste curbe §i cateva viraje putin mal stranse. Mai incolo, design-ul de nivel te forteazii sa apelezi la drifting, distracda viraje nand peste incepand abia cand de cu patie§ti nevoit sa parcurgi extrem dintr-un
0 serie

maio distractiva din Ridge in intregime

deja sa §i repornesti cursa, stnnd cii. nu mai ai nicio sansa de izbanda,

in

afara de aceste irnpedilin, unii,

de tine claca poti, dar §i d.t de repede te obi§nuie§ti cu centrolui jocului §i cu Iipsa totala a fizicii, Chiar §i dupa antrenamente

mente, [ocul functioneaza poate chiar prea lin pentru

de stranse,

Ciocnirea cu alte masini duee la derapari politicoase §i nu axe nicidecum efecte eatastrofale. ~ofatul In stilul betivului nu face decat sa tncenneasca ritrnul

colt 1ntr-altul

serioase, numite

piste

iti dau

200 mile la ora, Hind 1neonjurat de 14-15 aJti concurenti, Oricine poate sa eontroleze rnasina aflata in derapa] Ia

senzajia ca au fost spalate cu litri de vaselina, Dupa ce ai sub stapanire controlul, te vei duela §i cu par mai de decor, la adresa mal ales cu cronometrul forma pistei. Adversarii degraba un element deeM nisre arnenintari zinta parapetul:

tara sa aiba
serioase,

§i eventual

sa pierdeji

cursa,

viteza de 90 de mile la ora, producatorii se pare insa nu au avur rabdare de asa ceva: ori fnveti sa fad drift §i la viteze amefitoare, ori te la§i de joe. Atitudinea radicala nu este sustinuta insii de un tutorial care ajute incepatorii sil-§i

ca

alte efecte negative Chiar §i dupa cea mai

salbatica cursa in care ai condus fidel spiritului Burnout, rna§inile arata de pares pe tocmai usile atunci le-ai salonului. fi scos

tao Cel mai mare pericol 11reprein stagiile rna;
0

avansate

ale jocului,

simpla

sa

atingere a parapetului poate duce la pierderea cursei. Indiferent dad acest lucru s-a produs din ratarea drift-ului sau din cauza unei incercari esuate de a-u ocoli oponentul, pop

Varu', ada' nltrou'l
In afara de drifting, un rol deosebit de important II are nitro-ul, Acesta se roloseste la £el ca in varianta de X360 a epi-

insuseasca fine\urile meseriei. Lectiile de drift constau 1ntr-un
manual virtual, plin de text §i fara poze, fill-a vreo posibilitate

maJZ007

next

21

GAMES

PS3

Test

Curse

sodului

anterior.

Bara

indica-

internet.

Modul split scrCeII, desi strigare, e destul

toare din coltul stang al ecranului este impiirpta in [rei zone, fiecare dintre ele inciirdindu-se in timpul drift-urilor. Fiecare fam a nitro-ului se controleaza separat, consumi astfel nu e nevoie sa intreaga rezerva dintrdi nitro se

pare atractiv la prima in realitate, rezultatul

Inainte lnsa de a primi 0 masina cu care sa poli porni la vanatoarea gloriei, trebuie sa intri in graliile unei celebre firme producatoare de care sa-Ii devina sponsor. piese

Racer 7 confine peste 300.000 de combinatii posibile, Chiar dacii nu este revolutionara din nici un punet de vedere, Ridge Racer 7 imbunatateste eelebra seria de jocuri. in ciuda faptului di nu lipsesc greutalile §i noul prietenos testabila, incercat episod nu este deloc valoamerita eu incepiltorii, Ridge Racer

de urat: texturile J§i pierd calitatea, iar framerate-ul scade considerabil, Astfel, din pacate putea fi un atu al jocului, dovedeste Partea ingrijita a fi un esec, online este mult mai In afara §i mai reusita, ce se

Dad reusesti sa-i impresionezi, vei avea nu doar ma~inaT
dar vei putea investi banii ca§tigap in piese originale din ee in ce mai avansate, De aid . lncepe un drum lung §i plin de personalizarii obstacole. Posibilitatea

un singur §ut. Din cauza faptului

rea sa ca joe de curse este ineonde orice fan al acestui

incarca greoi, primele curse vor reprezenta un chin pentru a .gasi strategia sirea corecta intre folo§i porfiunile ca un rinodrift-ului

de statistid §i clasamente deosebit de de tali ate, apar §i diferite titluri precum Bounty Hunter, Winning Streak sau RSGP Champion. Atmosfera creata cii este urucii, dandu-ti impresia

gen de jocuri .
VANruRACHE

unde sa 0 zbughesti

ccr cu diaree. Dupa a perioada de acomcdare insa, te 'lei obisnui cu sistemul §i rareori vei mai avea probleme din cauza !ipsei de nitro. ~i ca sa Iii motivat

masinii este un element nou'in universul Ridge Racer. Cu ajutorul meniului Machine Connector, poti cumpara §i tuna diferiti bolizi. Optiunile

fad parte dintr-o lume speciala §i vie a curselor - tocmai ca FI sauWRC. Dintre player modurile singlese distinge Ridge Stale Grand Prix, mult mai atractiv

sa experide joe cu

ofente de RR7

mentezi substraturile artei sofatului din RR 7, producatorii au inelus toate modurile curse modern.

sunt bunicele, incluzand printre altele tuning-ul motorului, a pneurilor, a suspensiei §i a sistemului nitro. Nu lipsesc nici posibilitatile de personalizare vizuala, produciitorii asigurandu-se cii jocul confine 0 mare varietate de spoilere, jenp, abtibilduri etc. Producatorii sustin ca Ridge'
ma12007

decat simplele curse arcade. De fapt, acest mod este inirna noului episod, unde are loc cea mal mare parte a actiunii, Intrand In rolul unui pilot profesionist, vei avea sansa de a-ti etala abilitatiIe de §ofer in curse ce impanzesc intregul mapamond,

care-i sade bine unui joe de
Pe langa modurile singleplayer, exista §i posibi!itatea de a-V masura puterile impotriva altar oponenti - chiar dad. nu dispui de conexnme la

ZZ

next

I
I

Upcoming

PlayStation

3

GAMES

Producillor Publisher ~en ermen

SOny Computer

Enl.

SOny Computer Ent. PuzzlE 03.05.2007

LB 07: The Show roducator ublisher en

ermen

.

.. ~
Eurocom Entertainmen Action 25.05.2007 Disney Interactive Studios

Producator

ru !,en

blisher

errnen

ftroducator Publisher Activision Actior

~en
ermen

04.05.2001 v

rrOducator
fubliSher

~en

ermen
om Clancy's Rainbow Six; Vegas roducator blisher

en ermen
•• -:-. t:
':11

Producillor Publisher

fien

ermen

mal 2007

next

23

GAMES

X360

I

Test

I

strategie

Viva Pinata
Colorata lume a acestui joe are un farmec aparte care prinde in mreje orice jucator.

Chiar daca piiiatele bogat colorate, vocile comice ~i stilul de desene animate se adreseaza unui segment demografic mai tanar, exista un element de design care nu tine de varsta: placerea explorarii $i descoperirii.
24

next

malZ007

strategie

Test

X360

GAMES

mente preluate din genuri de jocuri diferite, ineilt este foarte greu sa definesti apartenenta lui Viva Piitata la grupul jocuriJor de strategie, de platforma sau de puzzle-uri. Cei de la Rare au adus noi profunzirni §i 0 complexitate rar tntillnita in cadrul jocuriJor penau copii, faeand din Viva Pinata eel mai bun joe al studioului, aparut de cand acesta a fost cumparat in 2002 de catre Microsoft. Vlzlte prln veelnl Format din tmbinarea lui The Sims, a lui Lemmings ~i a lui Zoo Tycoon, Viva Pifiata se distinge ca un joc aparte care se adreseaza jucatorilor indiferent de varsta Totul incepe cu un petic de pam ant, plin de gunoaie §i buruieni. Primind 0 lopata banana mostenita parca de la Horea, Closca §i Crisan, te transformi intr-un taran veritabil: tt( cureti mosia de reziduurile nedorite, tal iarba, ari solul etc. Scopul activitatilor agrare este transformarea proprietatii tale intr-un paradis ce atrage pifiatele, precum apa Cl1 zahar mustele, Aidoma animalelor reale fiecare dintre creaturile din joe au propriile nevoi. Pe masura ce reusesti sa Ie indepli.nesti, vor fi din ce in ee mai incantate de gradina ta, in cele din urma luand decizia sa se stabileasca definitiv pe gazonul tau. Procesul consta din trei pasi: pinatele prima data va vor da tarcoale gradinii, apoi vor face 0 vizita §i, daca ce vad Ie este pe plac, vor deveni rezidenti.

U

nplus, producatorii au

inclus atat de multe ele-

asemenea situajii e destul de greu sa fii impartial avand in vedere, faptul cit animaleie din joe sunt care mal de care mai ~gala§e §i te atasezi foarte repede de vreunul sau altul. Alte pifiate sunt rnai prietenoase §i compatibile, incantand jucatorul eu scene idilice in care se fugaresc §i se joaea prin gradina rupta din paradis. Posibilitahle de a interactiona cu protejatii tiii sunt multiple: pot( sa-i botezi dupa propriul plac, poti sa-i determini sa intre in relatii amoroase pentru a asigura viitorul speciei ~i in cele din urma pot( sa-i imbraci cu diferite accesorii care mal de care mal nazlii. La nevoie pon sa-i vinzi sau sa Ie curmi existenja eu lopata, transformandu-i intr-o cascadii de dulduri. Deoarece, nu exista un scop bine definit in afara de a deveni eel rnai bun gradinar care a existat vreodata, poti sa faci ce vrei cu gradina ta §i cu locuitorii ei. Aceastii libertate complete asigurii un grad de rejucabilitate deosebit de mare, dar §i faptul ca doi jucatori nu au sanse prea rnari ca sa alba gradini identiee. Descoperlrea eoplIirlel plerdute In Viva Pinata intotdeauna ai ceva de facut, sarcinile fiind atat de variate incat eomplexitatea jocu\ui intreee cu usurinta orice joe Tycoon mut pana acum. Pentru a evita plietiseala care se poate instala in popularul gen de jocuri, producatorii s-au gandit ca in fiecare moment sa fii confruntat eu 'provocan noi §idescoperiri proaspete. Vor fi insa putine momente in care sa nu §tii de ce sa te apucir jocul lncurajeaza descoperirea lucrurilor noi, printre altele §i prin intermediul sistemului de evolutie. Pentru fiecare sarcina dusa la bun sfaf§it primesti puncte de experienta. Odata cu atingerea de noi niveluri apar elemente de gameplay noi, piriate noi §i provocari din ce in

Odata devenite chiriase permanente, pifiatele primese culoare, schimbandu-si aspectul de rnim alb-negru intr-un invelis pastel at caracteristic jucariilor populare de peste ocean. La fel ca in realitate insa, diferitele specii de pinata soar putea sa nu se prea inteleaga §i sa Inceapa scandal uri locale. in
mol 2007

DANSill ff1IJCRlI

Recare romanta reu~ita setenninA

co un dans comlc,p

next

25

GAMES

X360

Test

strategie

%IA TAJFAS Sublectal ~.dlnl.i de azI est. teoria unui anume cerwtlltor Darwin ce mai solicitante. Anumite dinii tale. Oensitatea aparitiei pifiate i~i baga nasul la tine prin griidina doar daca ai ajuns la un anumit nivel de experienta sau daca dispui de un anumit nirii anumitor conditii, obiect Lista problernelor a fost sincronizata

PflSAlfllJlUCf

Convieluire. nu este Tntoldeauna usoara Tntre erblvore ~I carnivore J> asupra rama§ilesa vezi intre ele §i Totul se limiteaza ta, cine dispune moasii gradina, la comparatii; de cea mai frucine a reusit sa cine are cea rnai valoroasa piria-

aruncandu-se pinatele

lor. E la fel de ciudat vanandu-se mancandu-se

cu nivelul jucatorului: cu cat evoluezi, cu atat mai dese §i mai grave devin amenintarile. in problerne, in

de vii. in pofida

care se c<1§tiga in urma indepliaccesoriilor §i posibilitiiplor de combinare a aces tara este eel

Astfel, inccpatorii nu se vor
simfi lngropati timp ce jucatorii mai avansati vor avea parte tot timpul de 0

acestor aspecte, gameplay-ul este placut §i antrenant, oferind distractie de lunga durata tutusa-l ror celor care se hotiirase

creases cele mai rnulte piriate, cat de repede §i-a atins scopuriIe etc. in amra de compararea datelor statistice, mai poti trimite amicilor prin serviciul postal indus in joc lazi umplute cu buniitatile crescute in griidina

tncerce.
Haos in paradis Printre toare posibilitatile aspeetele limitate din cauza dezamagise numara ale jocului categoriei a fost dar ale jocului

putin la fel de impresionanta
precum obieclelor varietatea §i numarul din The Sims. de bucurie. Printre deja in joe

provocare noua care sa le mentina interesul viu. La un rnament trebui dat vei ajunge sa hotiira§ti griidinii. momente par putin ale gameilare, E ciuchiar §i la in care va sa niste decizii cruciale

Nu totul este insa roz §i un tur nesfarsit ba evolutia. nurnara bolile care

tao in cutie se pot include pana la cinci obiecte de acelasi fel, rora posibilitatea ai pus intr-o crescuti de a le cornbidad. na intre eie. De exemplu,

ce pifiate

exisra §i lucruri care iti pot inhiaces tea se amintite, luptele

sacrifici pentru a-ti putea pastra
controlul Aceste play-ului

in cadrul
inteles nevoie

ca,

Xbox Live. Este de
mai tineri,

cutie trei morcovi
draga-

de utilizatori posibilitatile fost duntite ducatori,

de tine, flu mai e loc §i nu va §ti ce

iti

pot afecta proteja-

de anumite

limitari,

de 0 floare sau 0 pinata la§a. Destinatarul

tii, structura

lantului trofic in
rnadife-

dat sa vezi di decesulpifiatei tale favorite se produce printr-o explozie de dulciuri, toate celelalte

de Xbox Live au prea mult de pro-

care vulpile de exemplu nand; iepurasii, respectiv

are in cutie pana nu 0 deschide. De conlinutul este 0 pinata cu care nu ai avut inca de-a face, aceasta va locuitoarea deveni griidinii automat tale §i vei de de fi

ritele creaturi daunatoare care aduc haos §i distrugere in lumea la.

in categoria

din urma

se incadreaza liliecii care se hranesc cu dulciurile ce circuIii prin venele pinatelor sau melcii care mananca semintele §i lasa in urma bornboane care ii imbolnavesc pe

aceeasi cantitate
puncte

experienja de

m.iZ007

Strategie

Test

X360

GAMES

i

va incepe sa-Ii dis!Tuga griidina.· Rina nu ai deschis coletul, po\i sa-l trimiti ina poi expeditorului, ori poti sa-l trimiti mai departe la un alt prieten. Un alt minus al jocuJui este tutorialul cam sumar, Chiar

daca se adreseaza copiilor, partea introd uctiva explica lucrurile de parca ar presupune din start cii jucatorul e matur sau are niscaiva experienta cu astfel de jocuri. Multe dintre informatiile vitale se regasesc numai i.n jurnal, explorarea ~i folosirea caruia nu este 0 sarcina Ioarte usoara pentru un copil. In plus, sistemul de management at resurselor devine solicitant pana ~i pentrn un jucator cu experienta, Nu poti cere unui junior sa se descurce cu stagiile avansate ale jocului, asia daca ajunge pana acolo, E pacat, mai ales ca pifiatele eele rnai interesante ca Cinnamonkey sau Horstachio apar spre finalul jocului, multi novici ratfutd 0 mare parte a distraetiel.
Ochl ~I urechl

sfera ta de influenta se limiteagradina, vei observa cii intreaga lume din [ur este vie. Copacii §i florile se inal!a dupa razele soarelui in timp ce piiiatele se [oaca in jurul lor toernai ca niste copil neastamparatio Chiar §i dupa 0 xi exasperanta, ajunge a singura privire asupra lumii de joe §i omul se simte mai relaxat §i mai putin apasat de probleme. Multora nu le place grafica atAt de colorata sau stilul de

za la propria

un joe ca Viva Pinata nu poate fi insa imaginat altfel. Stilul driiga-

Febra descoperirii este inlretinuta ~i de grafica colorate ~i stilul eu care au fast desenate §i animate piiiatele. Chiar daca

special pe un sistem de sunet 5.1.1nconjurilnd gradina, se pot auzi tot felul de zgomote §i sunete care contribuie la iluzia de gradinii vie §i la atmosfera pHicuta. Voeile de copii din serialul de desene animate omonirn au fost inJocuite cu sunete de anirnale care sa se potriveasca mai bine cu tematica [ocului, Aceste sunete nu pre~ exagerate \in lac de muzica din joe. Povestea se prezinta sub forma unor file de poveste din jurnal §i, datorita libern\ii de joe ~i placern descoperirii de lucruri noi, Viva Pinata e un joe remarcabil §i deosebit de distractiv. Nu se ia in series la fel ca Gears of War sau Lost Planet, §i nici nu se adreseaaceleiasi categorii de juciitori. Viva Pifiata e un joece merits tncercat indiferent de viirstii, pastrandu§ifarrneculin timp.
VANruRACHE

,
l

II
mal 2007

I

next

27

Upcoming
, ,.
Producator Publisher Goo ermen

Xbox 360

GAMES

Trey.",h
Activisioo Action

. ..
,

04.05.2007

Produclitor ublisher Goo ermen

Microsoft Microsoft

Producator Publisher Geo

.

Racing
25.05.2007 ". Eurocom Entertainment Disney Interactive Studios Action 25.05.2007

annen

Juiced 2: Hot Import Nights

roducalor ubllsher en ermen

Producator Publisher fien

ermen
•• ;.1-

producator rublisher

Midwa Midwa

~.n
ermen
Surfs Up roduclitor ubllsher en

mal 2007

next

33

GAMES

Wii

Te st

Curs

e

Indiferent ca sunteti fani sau nu ai jocurilor cu masini cu siguranta ali pus mana pe acest titlu arhicunoscut. Poate v-a placut. poate nu, sunt sigur insa ca introducerea lui Carbon Ipe Wii este un eveniment important pentru consola Japoneza §i al ei controller. ln cele ce urrneazs vedem ce au reusit sa faca .

acum, vom face 0 scurta retros-

II
CU 0

caz totusi nu ati pus ca ainile pe Need For Carbon panii.

anirne

tmbracat yer

doar in culori

DIrect 1n mlezul problemel
Rlra intru neajunsuri sa mai pierd timpul, a abrupt

irnpresia

ca. se

putea

mai mult.

Iosforescente,
singlepla

durata carierei
fiind
ell

Pe un veritabil

Joe doi, sun tern

peed:

destul

de

in eeJe rnai marl

scurta, iar eursele plielisitoare unui Oltdt.

politia mai

ale acestei adaptari

§ocati de lipsa multiplayer-ului. Desi Carbon nu este un titlu prea stralucit printre curse, dezma] varianta jocurile de online

pectiva prin lumea lui Palmont City. Tineti minte Most Wanted-ul? Acel joe dragala§ curse din celebra franciza care, de

deeM cond usu I In ce puncte a exce-

lui Need For Speed: Carbon pentru Wii. Voi incepe de la cele mai putin grave,

este un

EA,

lat Carbon? ffii, autosculptul, celebra unealta de personalizare a fiedirei bucatele de echipament sport pe care 0 atasam masinii. De asemenea, nu putern neglija nid modul multiplayer, did acolo distractia jocului se tripleaza, Cursele cu prietenii sunt un prilej de sarbatoare, toate oferind un rernediu bun lmpotriva plictiselii. Putem

ajungand la

total! Cu acest gray nea-

grafica ee triigea spre

cele de-a dreptul frustrante. Pe un demn loc trei, avem de-a face eu grafiea. roam Jumea §tie di Wii-ul nu a fost facut pentru

juns, jocuI deja are jurnarate din farmee aruncat la gunoi. Rejucabilitatea in acest eaz se aplica doar dad sunteti curiosi de toate tipurile de masini, din mal multe ipostaze. Sau, aceasta rejucabilitate ar mal putea interveni in cateva cazuri, ce-i drept, rare. Mal exact, pa§im spre nea[unsul nurnarul Need For Speed: unu' al lui Carbon, ni-

sepia, §i niste urmariri cu masinile de politie ee te fikeau

sa tragi
reusit
darde Need deraiat

sa

pe dreapta,

la propriu,

a

a

impuna cateva stanaceasta serie, Dar Speed: Carbon a

pune accentul totusi, la efectele

pentru For

gratein de

csu Of

pe grafiea, grafice inte-

face ca grafica
decenta

sa fie macar
pard

Duty 3, puteau

Ia feJ
prea

un pic de la idee, irnbu-

(desi

niHatind unele capitole, pe allele llisimdu-Ie de izbeliste. In Carbon, grafica este la fel de stralucitoare ca un festival

sa faeem poze cu care sa ne Jaudam pe net cu bolidul nostru tunat §i cate §i mai care,

colorate) precum eea a versiunii pentru Pc. Nu putem spune ca avem de a face 0 grafica spalacita situ slaba, dar parca jocuJ lasa

meni altul decat controlul. in acelasi limp, noul tip de control,
mal 2007

36

next

Curs
Ii va putea tine in frau pe frag; trebuie aplecat

e

Test

Wii

GAMES

ba in fata, ba In

nostri mioritici care sunt abia la inceputul festinului pe care it of em gameplay-uJ consolei Wii.

spate, fapt ce e dezastruos. Precizia franelor noastre in diferite curbe mai dificile va f ca a tragere

1a sorti a unui bilet de

Dureri de inehe,letura
La 0 privire mai atentii aruncarn in ograda NFS: Carbon, controlului vedem din cii produ-

loterie.

Daca folosirn butoanele controller-ului analog pentru acceleratie obisnui §i.frana, nu ne vom cu viraj ele, deoarece Nunchuk-ul soar putea sa ne incomodeze. Mai avem inca un mod de joe mai important, care se foloseste de ambele controllere. anaAid, pe lang;; controller-ul

ditorii ne imbie cu aproximativ einci stiluri de control cu wiimote-ul, Am incercat sa gasirn unuJ acceptabil pentru toata lumea, nu exista asa dar, din pacare ceva.

Fiecare din moduri

seamana

intre ele. Voi incepe cu eel setat din fabrica, Pur §i simplu !,ineti controller-ul orizontala prefaced analog in pozitie cu ambele millni ~; sunteti

log pentru acceleratie §i frana, Nunchuck-ul reactioneaza du-

pa tehnologia
Adicii joystick-ul folosint1i, ci

ca

va

motion-sensing. sau nu mai are pur §i simplu

la volan.

Acceleratia, frana sau boost-ul de nitro tunctioneaza de la butoane. superba, ldeea !n sine pare dar pusa in practica va

miscam de Nunchuk In stanga §i In dreapta pentru a lua virajeIe. ~i aceasta moda!itate suna bine, dar dupa 30 de minute incheietura

voastra

va cere

0

va seoate peri albi. Virajele nu sunt deloc precise, iar daca totusi obisnuiti cu

pauza bine-meritata. Toate aceste moduri de joe se pot combina intre ele, ceea ce poate

va

ele, Ia un moment tema designer-ul jele strarnte pe

dat yeti blesce a pus viratot parcursuJ

sa !nsemne

0

diversitate pe Wii.

mare pentru

eei ee se tncumeta

sa joace NFS: Carbon

in

pistei. Ei, la acele viraje ~nsele de a lua curba tara nici 0 zgarietura sunt aproape nule. Frustrati de acest impediment major, am cautat restuJ metodelor de condus. E clar, trebuie scoateti din cutis §i Nunchukul, deoarece condusul sita ambele manete. Se mai poate vira de la joystick-ul Nunchuck-ului, e superb, dar acceleratia sunt din controller-ul ceea ce §i frana analog ee

esenta, ceva scartfue foarte rau. Distractia se poate diminua doar dupa cateva are de joc, iar asia in mare parte datorita controluJui §i a !ipsei multiplayerului. Desi are un aer aparte, For Speed: i se potriveste Carbon la un kilometru Need de miroase

sa

va nece-

a joe ce sigur nu consolei Wii.

mal 2007

next

37

: din urma itl psrmlte sli
'I

te ml~i, sa sari ~i ~ te ghemuie~i. in timp ce Wllmote-tll

se ccupa de cele!aSta funCl;iit drept pernru cere.menta oarece analiza mal temeinle-a. Pozi11onarea "telecomenzi'i" Wii lnspre televlznr rnseamna oontrolarea per· spectlvei avatarulUl Uiu, deel mrra armei pe care 0 tolOSoe$ti. Butonul A face

often..

Ie de zoom, cu B tragi, lar butoanele -~i + sunt folosite pentru aettunea standard (culegi monltie, arme, tncarel, actionezi dispozitive etc.). arunei grenade ~I sa lcvestl adversartl, trebule mi~and wnmcte. vine In memorle

sa

ca sA schimbi

anna, s!

tolO5e?tl crucea de direqie,

CoO 3 mal prezlntA unele mfnigames: primul exempJu care tml este lupta corp 18corp. Trebule sa mi~ Wllmote ~I Nunchuck ... 1
unul vehicul: trebuie

inainte ~iina poi, dup~ care mi~i dlspozitivele ca :.si cum al vrea sa IDve~ti eu patul ermel adversarul, Un alt exemplu este conducerea Wlimote-ul ~ Nunchuck-ul

sa folose,;.tl

ca:§:l cum ai fila voran. aqionllind nu acel~

eelelalte butoane ca bine implemenserios ca

sa franezi sau sa accelerezi. DacA aceaste acpune se dovede~ tata, foarte distractiva ~I imersiv:i, corp la corp, unde mLtocArile sunt imprec~ sa smlllgl erma din bratele adversarului. general, controlul pe Wli t"nctlone~ atunei c§nd vine yorba de ar fi lost perfect :?I ar fl contrlbult

lucru se poate spune despre lupta ~ trebule sA te totrebulntezi s! fie "vazLI-

ca sa·speri apol ca m~rea

tl!" blne ~e Sensor Bar. Ulte asa.jocul devine trustrant, Est. pacat, perrtru ca, in destul de blne ~iso dovedeste foarte precis enorm la precizia $i lmerefvltatea jocuJui.

tintit Suntem siguri ~ un adaptor in serma de Garand

sa

Upcoming

Nintendo

Wii

GAMES

malZ007

next

41

OCOM U.S. Navy Tntr-un articol anterior scriam despre AssS SEALs: Combined eelor __ ault este mandria problema originaliUitii iocurilor pentru PSP. de la Zipper Interactive care au reusit sa reuneasca eomunitaEi bine, de aceasta data, am sa varog sa te foarte mare de juditori in timpurile de mull apuse, pe cand incercati sa va ganditi la 10 jocuri complet "the old generation" nu era chiar atilt de old ~iPlayStation 2 nol, care nu au nieio legatura cu vreun era inca regele consolelor. Dar, cum vremurile s-au schimbat titlu (ansat pentru PlayStation 2, ~isa iar Ghost Recon: Advanced Warfighter nu i§imai uda scuteera cazul ca vedetl daca nota acordata fiecarui joe in cele sale frantuzesti, sa fie dopat batranelul SOCOM cu doza sanatoasa parte se ridica (a un nivel suficient de [ina, sa primeasca un de adrenanou nume
0 0

mare incat jocul sa treaca cu succes de etapa unui simplu titlu mediocru.
42

§i

sa fie aruncat In lupta,

Mull nu a trecut ~i asteptarile nu au fost deloc dureroase (deh, nu loti au S.T.A.L.KE.R.

pe etichetii!), iar SOCOM: U.S. Navy SEAls Fireteam Bravo §ia facut aparitia in magazinele de specialitate, implicit in PSPul din redactia noastrii. Ririi. sa va mai In~irui prea multe vorbe goale, mai ales datoritii faptului ca lui Ciprian ii face 0 deosebita placers sa utilizeze optiunea de "cut", mergem de urgenta direct in inima Republicii Chile, acolo unde esti aruncat in bocancii liderului unui grup de elitii SEAL (Sandman) §i trebuie sa 2!iidarnic~ti planurile rebelilor razvratiti impotriva guvernului. Spre deosebire de versiunea pentru PSZ, unde trebuia sa comanzi 0 echipa de Irei silsi, in acest joe, din pacate, iti este ofemalZ007

next

rit doar un singw: membru (Lonestar), Iucru care elimina din start a mare parte din posibilitatile tactice ale [ocului, Bineinteles, daca te ui!i la spedficatiile teh nice ale consolei, decizia radicala luatii de catre produditori va deveni una cal se poate de logica ~i rafionala. PSP-ul nu poate aduce laolalta rnai mult de 10 personaje cu un script complex ~i diteva anirnat;ii decente pe ecran in acelasi timp ~ila un .framerate suficient de ridicat lncat sa ill impresia cil joeul se mi§ca precum imaginiIe in slideshow. Aceasta este oarecum a buba senoasa a joeului deoarece, de foarte multe on, orasele It;ilasd irnpresia ca sunt abandon ate, iar bazele
mal Z007

militare par in !ipsa acuta de personal. Abia acum incep sa inteleg cu adevarat boala de care sufera engine-ul folosit in Doom 3 ~i din ce motiv au apelat produditorii la trucurile in care adversarii erau pur §i sirnplu teleportati din senin Ifmga tine. Aceste tri§ari ale Al-ului fae jocul mill activ, nu se pierde in monotonie §i nu iti lasa impresia ca dupa ce ai cura\atun nlvel de 0 mana de rebeli restul este doar 0 plimbarica. Mai rnereu, dupa un anume obiectiv, de regula dupa unul principal, a voce feminina, sexy, te anunta ciisatelituJ a depistat un nou val de oponenti care se indreapta spre tine. Este bine sa nu vii. a§teptal;i la faze vazute doar in

Far Cry, acolo unde din varful dealului priveai cum biircile de mercenari se indreaptii ca fulgerele spre t3rm. Aid, pur §i simplu, biiietii sunt teleportati pe hartii lntr-un mod faarte bine ales, In asa fel incat ochiul tau sa dea peste aparitia miraculoasa a vreunui soldat. De altfel, un hicru care meritii apreciat la Fireteam Bravo esrc manmea hartilor ~i distants mare la care it;; este perrnis sa vezi. Daca dispui de 0 armii cu lunetii, ~i ar fi recomandat sa at una, jocul ili permite sa privesti dintr-un colt intr-altul al hart;ii, sau piinll dai cu nasul de un obstacol, §i chiar sa elimini adversarii de la distante foarte rnari. Dar, spre fericirea fanilor

stealth-ului sau ill asalturilor prin surprindere, hiirl;ile in sine nu sunt giindite sa itt ofere postbilitatea sa te pui in fund §i sa trag; in tot ceea ee mi§ca. Irebuie sa cercetezi a zona, sa vezi rutele de patrulare a soldaWor §i abia apoi sa incerci a actiune asupra unui NPc. Fazele de genul "one man army" sunt total excluse din ecuatie. AI. AY. AYl Avand in vedere ca SOCOM este un joe dit de dit tactic, AJul adversarilor a fost dezvoltat in asa fel indit sa nu permita jucatorului sa faca pe Rambo cu o intrcaga baza militara, AJ-ul Ie aude, te vede §i este constient

next

43

GAMES

PSP

Te st

FPS

de prezenta ta in joe. Un sniper . bine ascuns va acoperi cu foe

constant un camarad ce are
rolul de patrulare; la fel cum de doi, perimetrul unde este plasat snipatrulat

Probleme,

SUu.le? atunci cand vine unui obiecCu toate nu mai sunt chiar marl (nu imense),

Din pacate, tiv, lucrurile hiirtile sunt

Tn fine._
La final as dori sa mai spun cateva tehnic

vorba de abordarea atat de frumoase.

per-ul e regulat schimb

trei soldati, Nu poji intra tntr-un de .focuri Doi care te dezasoldati care vantajeaza, te-au depistat, inseamna repetarea SOCOM: Fireteam . bun tariu Unora sincer genul
0

ca

at jocului,

cuvinte

despre aspectul Spre nefericieel mai slab al

rea lui, punctu1

fiira niciun obsta~i

Iinearitatea acestora te lasa de foarte multe ori cu buzele umflate. De exemplu, trebuie sa ajungi intr-un sat, Ja 0 casa oarecare, pentru a salva un VIP. Ar fi

lui Fireteam Bravo este grafica. Din cauza spatiului mare de joe, fiirii timpi de incarcare, nivelul grafic al acestuia este unul 'mediocru, Nu arata urat, departe de mine asemenea ganduri, dar spre deosebire de alte joeuri aparute pana acum, aeesta este pur ~i simplu sunt toate efeetele realizate, gheata. despre depasit, Texturile mica, sunt juri slab este de rezolujie iar apa Reflexii bump

col dupa care sa te poti ascunde, moarte sigura intregi misiuni.' U.S. Bravo Navy nu

Da, camarazilor,

da! In
SEALs se poate misiune. comendecizii. nu. Dar

frumos daca produditorii

nu

p-ar bloca toate optiunile prin diverse trucuri sau peretl invizibili. Jmagineaza-ti nevoit mergi lntr-un punet exact ca sa poti trece tntr-o anumita zona, deoarece nu lti per mite

salva decat dupa ce ai dus la
sffir§it intreaga vreun altora personal caruia Nu am sa adaug Ie place, sa fiu, de jucator

sa

cum e

sa

fij

de explozii

asupra aeestei

sa folosesti

designer-ul optiu-

ca

nu exista,

cat

sunt
Dum-

nea de jump, iar tu te vezi pus in situatia alergi pana la gar-

sa

mapping

sau alte

nezeu i-a daruit foarte multa rabdare, deci nu rn-a afectat nicio clipa alegerea Zipper Interactive. .celor de la

dul

x, care, bineinteles, este

tehnologii de actualitate, nici nu vii bata gandul, 'Iotusi, dupli

sa

identic cu gardul y, doar

ca prin
solde

cum veden §i in tabelul de notare de mal jos, SOCOM: U.S. Navy SEALs Fireteam Bravo nu este deloc un joc de lepadat, Ofera multe lucruri interesante in modul singleplayer §i §tie foarte bine eu ce se maniinca 0 partida de multiplayer. psp·uri

In plus, faptul ca nu pot salva de care ori doreste muschiul meu de la degetul mare, a adus 0 fiirilma de realism atmoslerei jocului. Cel putin, re pe din acest punet mine de vede-

zona I§i fae simtita prezenla datti.., abia apoi, optiunea jump devine disponlbila.

Norocul lor ca interfata este una foarte, foarte... foarte reu~ita cateva comanda §i nu iti trebuie decal secunde ca sai dai 0 partenerului de sufecere, iar din

sa avejil

m-a

convins,

rinta. Ape§i butonul

Gameplay-ul jocului parca te face simti nisipul in papuci §i

sa

lista cu optiuni disponibile alegi ce-ti trebuie §i confirmi. Lonestar este capabil

praful in cavitatea bucala, Misiunile sunt foarte variate, la fel locatille: Polonia. Chile, Maroc, dintre Asia §i acesIn fiecare

sa realizeze

toate "faptele'' unui membru real de echipa, Te acopera atunei cand e nevoie, elirnina tinte, dezamorseaza bombe sau

tea vei avea 'de dus la final un numar de misiuni ce au un continut suficient de variat, incat nu-ti lase impresia ca aeeasta se repeta la un anumitinterval de .timp. Vei salva ostatici, VIP-uri, vei arunca bui

sa

il pui sa pazeasca un anumit obiectiv Nici schema de control nu este una dificila, cauza butoanelor nevoit

dar, din in

sa

pe care vei fj simultan,

Ie apesi

sa

lucruri In aer, va trebombe, ostatici sau sa inter-

dezarnorsezi

sa

primele are de joe aceasta va fi un adevarat calvar. Apoi, dupa ee 0 sa inlelegi pe deplin, ip vei
mol 2007

capturezi

44
I

next

Upcoming

PSP

f'rodu~tor
fubli9ller

Icon Game Ghosllgh Raeln 04.0S.200

. ..
~
ennen

GAMES
Gamelat
Eidos Puzzle 18.05.200

~n • ermen
any Hawk's Project B du~tor blisher en errnen

I.:.
page Producator

::
Dim", Namcc Flghtln@ 18.05.200

lstory Channel: Great Battles of Rom Producator ""bUsher Vicarious Vision Activisio Action 04.05.200 ave Mirra BMX Challenge Producator publisher Highlmpa" ' Slith.rin BlackBea

pen

ermen

pen
ermen

Son
Actio 1l.0S.200

us, NavySEALs Areteam Brnvo
roducator blisher en

ermen

~. ~
producalor Publi9ller

..
lifomla Games

~n
ermen

roducator ublish.er Gen ennen irates of the caribbean: Producato. publisher Gon At Worlds En Disn

errnan

"

.

~----IIIIII
Actio 25.05.200

5eg.

KuJ"

PuzzlE

erm~n

25.05.200

,,
roduc~tor Publisher Gen ermen mposslbte Mission roducatce ubllsher OJ ~i Pandora nu vor nicicum s4 se rase bAtuV ~ lata c3 se inton; od'llI co acest sequel, pentru ~I mal multa aventum, cu ~i mal muM putere de foci ~. Tnmod evident, co ~I mal multi inamlcl posedO\i d. tot.olul despirlte.
PRODucAmR BACKBONE PUaUSHER. KONAMI TERMEN: 2505 20tH GEtt AcnON

ures Up

Ie Br~ain the Video Game Game Republl

Play It
System Action 18.05.200

en
errnen

mal 2007

next

45

GAMES

Nintendo

OS

T

est

Action

Super Mario 64 OS

••

.lansarea lui

Super Mario Galaxy pe Wli. La prima vedere pare a veste ca oricare, ba chiar mai buna decat altele, pentru ca, nu-i a§", foamea de mai nou §i mai bun ne macina vintrele §i ne-am razboi cu oricine soar pune in calea evolutiei. Dad e Sa mii intrebati pe mine, vestea asta e mult, mult mai buna decat orice altii veste a§ fj primit

in ultimele zile §i sa vii spui de ce: eu, al vostru umil dr. PhiII, ered ca Mario e eel putin la fel de important pentru istoria jocurilor video preeum e Charlie Chaplin pentru istoria filmului, Nica a' lu' ~tefan a' Petru pentru isloria literaturii romane sau Ted Bundy pentru
istoria criminalisticii judiciare.

sat in 1985 (ha, hii, bunica era mull mal tilnara pe atunci!). A devenit in limp un dasic §i un exemplu de sucres, fund menponat in Guiness Book of Records ca fiind eel mai bine vandut videogame din toate timpurile.

los comunistos!) l-a pnut departe de rornani pe micul instalator italian cu mustacioara §i §"pcii rosie (ironic, nu?), care, desi era un dernn reprezentant al clasei muncitoare, primejdie '

Eh. vremurl ...
Cortina de

Poate cl cea din urma nu e 0 asociere prea potrivita, dar vreau sa subliniez faptul ell Mario e miez de gaming. Super Mario e creatia lui Shigeru Miyamoto si, daca lmi aduc eu bine aminte, a fost lan-

I
I

46

next

mal 2007

Action

Test

Nintendo

OS

decadentei
Fireste, cu greu §i pe sub mana mai ajungea de §tabi, §i pe la unii plozi noroc cu revolu-

Amlntlrlle ma "ra5cole~te"
Super Mario mi-a ajuns din nou in falii cu ocazia faptului ca am primit spre studiu de caz consola aeum cu Nintendo descrierea Mario cu tot. Nu

msa,

tia organizatii in cinstea conducatorilor iubiti pe la luna a douasprezecea a anului 1989, cii astfel simpatieul Mario §i-a c3§tigat libertatea de drculatie §i prin casele noastre. Bine, desi se §tie cii fiecare casa are nevoie de un instalator priceput, nu fiecare casa §i-I permitea, motiv penteu care, noi, copiii, ne adunam gramada §i ne aduceam disperarii expeditii ori se soldau sparte), ba la piieinl;ii pe culmile adevarate

va ocup

OS, cu timpul degeteun se

Yore, rechinul sezi natatia

din adancuri regele

(exista §i un nivel in care exer§i apneea),

consolei

(desi ma cam mananca le), ci vreau pic despre Mario

sa va povestesc

bombelor §i eel al cariirnizilor §i
a1pi pe care nu-i mai pomenesc aid. Din fericire, Mario e dotat

asa cum

prezenta el in 2005. Hai, totusi un pic despre consola, ca e importantii in economia jocului (vorba lui Cornel Dinu). Nintendo OS e dotatii cu doua ecrane super tari, dintre care unul tactil, care te ajutii

Am prletenl ~IdU!j:mllnl'M
Cautiind-o pe printesa, Ma-

eorespunziitor, poate alerge, sara (indusiv in capul inamicilor), faca salturi mortale

sa

sa

organizand

sa manevrezi

.rio intra in odaile castelului §i, de acolo prin tablourile de pepereti, patrunde in reaIitiip alternative in care gaseste indidi despre locul in care

(farii. moara, fireste), inoate, sa se catere in copaci, se sau de pereti,

sa sa

sa

tarasca

sa meargii

sa

tiptil, lipit

(care nu de putine cu vaze §i bibelouri

personajul, prin intermediul unui "creion", ecran care
pune la dispozipe §i minunata fica perspective

ip.

se

aflii

gingasa

prizoniera, ca§tigii
neeesara, pentru alte a ~i

Am Incalecat P-O~a._
V-a~ mai povesti eu, dar Voda nu rna Iasa, Mai am destul spatiu cat sa-mi exprim bucuria pentru faptul cii Mario triiie§te §i e bine mersi, cii nu a obosit §i ca va mai bucura multe genera-

cel care avea video §i filme cu karate, ba la eel care avea jocuri. Eh, vremuri ....

haria jocului din care pri-

''banii de bilet", mici monede care li asigurii energia §i, lucru important, rii, alilt de necesare putea (vezi?) deschide stelele pute-

abilitate de a modi-

vesti. Pe celaJalt ecran, Mario se manifestii in functie de priceperea ta de a naviga cu "creionul" pe hartii. Ce se intampHi in joe? Care-i scopul? Ei

alte usi (smecheria e ca, pentru a putea deschide 0 anumitausa, ai nevoie de un anumit numar de stele). La capitolul te care tunwile "prieteni", intalpacifis-

I;ii de tineri gameri. Play nice §i nu-i uitati pe "batrani", mai
avem ce invii\3 de la ei. Cum ar fi...bucuria de a te juca.
DR. PHILJ.

bine,
cum

cavaler
sunt top in operaa prin-

nim 0 seama de bombije

italienii, Mario se angreneaza complicata pune de salvare

iti pun la dispozitie lor in caz ca ai nevoie de mare viteza,
CD

de propulsie afise sau

0

testoasa sfatoasa §i multe, multe pli!icute indicatii despre trasee, respectiv abilitiip pe care nici nu §tii cii Ie ai sau incii nu e§ti toanai Dusmanil stapan ca-n pe ele. viata, insii,

lesei Peach, intemni\3tii intre zidurile unui castel. Fireste, la ineeput Mario nu e tocmai

vin din toate piirtile. Avem aid intM trebuie sa se regaseasca pe sine, respectiv §apca rosie care il transformii
malZ007

o sumedenie, de la bombije antipatice care te aleargii tncercand te arunce in aer, la ciuperci morocanoase, dornice sa

sa

in

next

47

lidus este un tAnAr carismatic $i un viitor star a' e<:hipel de blltzball, Zanarkand Abes. ratal sau, Jecht, care

I-a plIriisil de clnd era mie copil, I-a

Indus splritul de luptlilor ~ pasiunea pentru sport. Aglllta1ea sa I~ din comun n permlte sa atace chisr ~ cei mai rap1zi adversari.

Summoner dore$e 54u, un personaj cunoscut ell sa.< ajute pe

Braska, ~Ilublt pe

Yuna

1§.r

nespus sa deviffill. asemenea

tat:Alui

tot terltonin

ul Splre1, Un caracter bland, care mereu 1ncear-

01111, Yuna pome~

aeeasta

miraculoasa calatorie pentru ~

spari puterile.

.IecIlI

care, alalUri de Braska ~I a reu~ perfonnanta de a-I [nh~nge pe Sin acum 10 ani. Auron nu este ernul -cuvlntelor, preferand 54 T~I lase arm ... a VOlbI Tn locul lui,
Un lupt!!tor legendar E fuarte utllimpotriva adversarilor putemiol.

ClIpitanul """Ipel de Blitzball Bessald Aurochs, • W,akka d<''''l;te ,;II so retragll din sport dUpli ultimul campionat, ~ntru a 50 dedlca meseriei d& gardlen deschis ~ prletenos

trup ~

SIJIIet

al Yunei. Spiritul S!U

este compensat de forts sa

Unul dlntre gardlenll Vunel, alalUrl de Wakka ~ Klinahri. Lulu este 0 maestra folosindl>le

cu SUCCES in tlmpul batalillOl', Fie ca este yorba d. foe, "pi! sau fulgere, nlolunul dintre ele nu constituie un mister pentru ea.

a elementelce;

Un membru al bibulul sonalltate deschi54

AI Bhed, Rlkku are

0

per-

:;i pozitMi, nefilndu-l

niclo-

dat!! fr1el1 sa spuna in!oemol co are pe suIIet. Poate dlstruge cu U$urlnta lnamlci mec:anici ~, in acola~ limp, poole fur. echlpamentele

T:lnanJi

K1mahli

este

un luptator

al tribulul

Ronzo, ales 54 fie gardlan al YuneL Nu vo~ aproape deloc, iar terocitatea de lupta este de neegaiat sa de pe campul Printre allele, adVersarilOl',

KJmahri poate tnvata, din m~rile diverse abllitlili ale

acestora

Upcoming
-1 GP 2006 Produc:itor Pu!)lisher

PlayStation

2

GAMES

ermen

Produelilor Publisher ermen

Produelilor
I

Publisher
I

ermen

rrodlJ!'l!lor Publisher ~ermen

Produelilor Publisher Irermen

ortd Championship Cards Produelilor Publisher ermen •

Producalor Publisher

ermen

mal 2007

next

53

, I

GADGETS

Prezentare

Difuzoare multimedia Edison 1100e o caoodopera eleganta

zoare. De fapt, este chiar greu sa ne imaginam ca jocuriIe, fisierele de muzica §i filrnele ar fi amuzante utilizarea

U

n

calculator plet

£ara

este incom-

lui de porturi ul vorbeste

marcate

dar, in Design-

sunt vedere

protejati magnetic

din

punet

de

de boxe cll un aspect celor care au putin birou. media este elegant,

placut spatiu

§i pe

un set de difu-

spatele subwoofer-u1ui.

pentru

a evita

de la sine §i este de

£ara

inteles ca subwoofer-u1 sistemului ellOO trebuie asezat pe masa sau pe birou alaturi de cei doi sateliti. Rata de energie este de 4,5W pentru sateliti §i 12W pentru subwoofer; Sistemul ellOO este menit

interferenta nedoritii eu dlspozttivele electri.ce invecinate cum ar fi un telefan mobil, de cxemexperienta muzicala oferita de sistemul ellOO a fast deosebita, avand in vedere specificatiile §i seopul design-ului lor. Edifier elIDO este dedicat celor care l§i doresc un sistem
I

Acest set de difuzoare paate

multireda

plu.

in ansamblu,

difuzoarelor.

Compania

Edifier

foarte bine atmosfera din jocuri, filrne, dar ~i muzica, fiind 0 alegere buna din punet de vedere al design-ului industrial, aJ pre\ului §i calitatii sunetului.

sustine di utilizatorii

vor avea

cu noul set de difuzaare 0 adewratii experienta acustidi. Se pare

ca

sa w

bine disceea ce

Edifier

§i-a finisat

cu

puna doar in apropiere,

multii atentie trial Odata tul, primullucru

destgn-ul indusce desfaceti pachecare w va siiri neagra §i al acestui set

inseamna ci'iw Yeti bucura de el daar dacii este asezat chiar in
fa\a dumneavoastra. Acestea

~~~~~j~.~~~~~.~~I_U~"_~!.2

r ~.

in och.i va fi culoarea
stilul avangardist

fiind spuse, satelitii au functionat impecabil, s-a compartat un bas faarte iar subwoofer-ul decent placut oferind datoritii

,s:t::-:t_:;':.':~~L~:1lt(~,!:::::~t~~':1r::·~lE:C~!~'" ~mRl.!.ili!MlEiD!Qi_

de boxe. De la despachetare §i pAna la a savura primele clipe alaturi de sistemul de boxe, intregul proces se va incheia in cateva minute multumita setu-

5}~1S~:2~±~J;~~~£ti
• ,\].~,\:. ~~,

••

'

.'

, ....

40"

c- ....

reflexiei de frecvente joase pe arice suprafata, avand difuzorul orientat

fW?t~-t.tffij~~~'f.i~~~1t~l'itl:~-'·':;'·~~IIIIIIllIlIIII.IIII ••• 1 [i~-7:;:·::r,(;I-~~·,~I~~L~?·~:0::'::~:~~·~~~:f~~~;3tlim!l~~ •• l1li••

in jos, Ambii satelitii
molZQQ7

54

next

Prezentare

GADGETS

PaVi ion TX1000 Notebook PC Aparenta In~elatoare
P §i-a dezvaluit recent ultimele eforturi pe __ ~ piata consumatorilor desktop §i notebook la Seul, Coreea, §i anume HP TouchSmart PC §i HP Pavilion txlOOO Notebook Pc. Ambele produse sunt noi §icelebrate de HP pentru a "ilustra" experienta utilizatorului pe ecranele touchscreen §i a controlului prin intuitie. Vom analiza pe scurr notebookuI HP Pa";iUon txl000, care a fost menit sa ofere consumatorilor 0 noua atingere a amuzamentului multimedia, pur §i simplu. Notebook-ul de 2 kg, HI' Pavilion txlOOONotebook PC poarta bineeunoscuta suprafatli neagra §i lucioasa, ell porfiuni argintii §i curbe sexy bine lustruite, care se potrivesc de minune ell toate produsele din seria HP Pavilion DV.Are o· constructie solida §i este garnisit cu difuzoare discrete §i foarte capabile, cu 0 cantitate generoasa de scurtaturi media, 0 telecomanda multimedia, care

H

se strecoara la baza notebookului §.i 0 camera web urmata de un microfon §i un scanner fingerprint. Lasand la 0 parte caracteristicile multimedia §i de securitate, txl000 ofera de asemenea 0 multitudine de intrari pentru date. Atractia principal'; a acestui notebook, care 11 diferentiaza de celelalte nootebookuri este ecranul tactil "twist and touch" de 12,1 inci WXGA (1280x800 pixeli) BrightView LCD. Ecranul are un invelis protector, care amornzeaza §i protejeaza eeranul impotriva atingerilor pronuntate §i a zgil.rieturilor, dar il va lasa vizibil fara luciu, Dimensiunea ecranului este cam mica pentru un notebook multimedia. Creionul pentru ecranul taetil este bine adapostit la baza notebook-ului §i poate fi retras prin apasare usoara, Chiar daca se pierde acest creion, varful degetelor poate fi folosit pentru ea este un ecran "touch screen" foarte rezistent, care recunoaste semna-

lele dupa presiunea aplicata (in pentru stocarea datelor. in orice ciuda faptului eli raspunsul prin caz, gameril nu trebuie sa se aceasta metoda variaza in astepte la prea mclt de la 0 solufunctie de persoana), Caraclie grafieli Integrate. GeForee terishcile specifice acestui ere- Go 6150 nu poate face fata perion suntintegrate in sistemul de ..:fQrmante~~or solujii dedicate operare Microsoft Windows cum fi CeForee Go 7600 sau Vista (txlooO este distribuit cu chiar modelul low-end 7300. Vista Home Premium).· Din punct de vedere aI pretuJui (2.500 dolan), este 0 soluFiind dotat cu un procesor AMD Turion 64 X2 TL-56 pe dragilta rnai ales daca pnem (1,8GHz) mobile, 1GB DDRZ cant de cat de mult poate sa RAM de rnemorie §i 0 solutie ofere pentru cat ·de mic este. graficii nVidia GeForce Go 6150, Cand luati decizia unei achizitii HP Pavilion txlOOO· otebook N trebuie, linut cont de eonfortuJ PC poate manevra destul de pe care il aveti cu ecranul, senbine aplicatiile multimectia §i sibilitatea raspunsului la atingeagitalia majoritara a sistemului re §i raspunsul global sistede operare Vista. Hard discul mului pentru configuratia lui. care poate fi configurat piina la FlBIM 200GB, va oferi destul spapu

¥

:u

mol 2007

next

55

GADGETS

Prezentare

Olympus V J-10
nul dintre eel mal cunoscuti producatori de aparate foto din lume, Olympus, a dezvsluit pub!icului noul sau proiect: un ceas desteptator cu radio incorporat, VJ-IO care se poare sincroniza numai cu frecventele AM §i PM aduce cu el insa ceva cu totul neobisnuit: un HDD de 37 GR Aceesta solutie permite stocarea a 1250 panii la 2500 Orede transmisii in fisiere WAY,in functie de calitatea aleasa, Moo mult, portul USB 2.0 ineorporat permite transmiterea continutului audio din desteptator pe PC sau pe stick. Pentru a putea asculta diferitele emisiuni inregistrate

U

lntr-o calitate cat mai buna, producatorul a echipat radioul cu doua boxe stereo de tip SRS WOW Xl: Acestea asigurii 0 calitate a sunetului decenta chiar daca VJ-10 este tolosit in dormitor sau la birou. Din ernisiunile inregistrate aveti posibilitatea alcatuirii unui playlist. Ecranul LCD de dimensiuni respectabile ofera toate mformatiile deocamdata doar japoneza. Peste scurt limp insa se vor livra §i versiunile in lirnba engleza.
VANruRACHE ....... oI)mpllS.CO.Jp

u toata lumea poseda abilitatile §itimpul neeegar pentru a-§i confectiona un tncarcator artizanal dintr-o bricheta, 0 sfuma de cupru ~ 0 lanterna. Pentru cei care nu au skill-uri lui MacG~er, dar se afJii mult pe drum ~; au nevoie de energie mobila poate fi atractivii noua solutie de la Sony. Energy LINK USB este partenerul ideal pentru cei care folosesc nenumarate gadget-uri alimentate prin USB. Acest dispozitiv reprezinIii 0 solutie mobila pentru tncarcarea §i folosirea acestor gadgets. in afara de functia de intermediar pentru procesul de lncarcare, producatorii au indus in pachet §i doua bateril

Sony's Energy LINKUSB m
reincarcabile de tip Cycle Energy. Aceste baterii pot fi considerate veriga lipsa dintre bateriile alcaIine §i cele NiMH. Cele doua SUIse de Energy LINK USB va aparea pe rafturile magazinelor la inceputul vern, urrnand sa aib1lun pre] de aproxiroativ 35 dolari.
VANruRACHE www.sony.com

indircate in doar trei ore, 'dar nu exista Inca informafii despre puterea lor ~itimpul in care se
consume
0 inciirciiturii

electrica,

56

next

m.I~007

Prezentare

GADGETS

Razer Prollvpe Keyboard
azer Tarantula se numaprintre tastaturiJe de vis ale jucatorilor, Design-ul rafinat, butoanele suplimentare, tastele speciale §i intreg conceptul pe care se bazeaza Tarantula, fac din ea una clintre cele mai bune

ra

aetuala - eel putin dad vine yorba de gaming. Acum Razer i-a glisit §i 0 alta utilitate dokking station-ului amplasat in partea superioara, deasupra tastelor, largind categoria de consumatori luati in colimator de celebra arahnida. 'lransferand produ-

suI departamentului Pro Solutions §i srhimbandu-i culoarea In alb, s-a nascut Razer Pro Solutions Prol Iype Multi. media Keyboard, care se adreseaza fanilor multimedia.

player-ului, indiferent dad e de management-ul sau redarea continutului multimedia, Razer Pro I Type Keyboard poate fi achizitionat deja de pe Amazon la un pre] de aproximativ 130 dolari. Razer nu a neglijat nici recenta §i fructuoasa colaborare cu Microsoft (in urma caruia s-au nascut Microsoft Habu §i Microsoft Reclusa), zvonurile spunand ca ni se pregateste §i 0 versiune cu . docking station pentru Zune,
vorba
V.l.NruRACHE

m

Bateriile USB ~imoda
vizuala §i culorilor aparatelor electro nice pe care Je folosim. i'nregistrarea cererilor pentru bateriile de diverse culori a inceput pe data de 1 aprilie, CEO-ul Simon Daniel a mai adaugat ca inginerii fumei lucreaza in prezent §i la un design de camuflaj pentru militari, un design Thrtan pentru scotieni ~ doresc sa apeleze §ila ajutorul celor mai renumiti designeri ai lumii modei pentru a largi mai mult gama de modele disponibile. Pretul unui pachet de doua baterii M reincarcabile de pe portul USB este de 17 euro, TIU exista ins.. informatii despre pretul variantei colorate. Nu uirati: luarea precomenzilor a inceput pe 1 aprilie, la adresa www.ilsbcelLcomiproduct/lO.
VANIURACHE

e§imulti nu Ie-au acordat prea multe §anse de supravietuire, considerandu-Ie rezultatul plictiselii unui inventator nebun, bateriile reincarcabile direct de pe portul USB au devenit un adevarat succes. Popularitatea acestor baterii s-a dovedit a fi asa de mare ineilt producatorul Moixa Energy a anuntat Iansarea unei game colorate a bateriilor. Nolle baterii vor fi disponibiIe In diferite culori §i mai multe formate (M, AM, baterii de 9V §i baterii speciale pentru telefoane mobile, camere digitale §i console de jocuri portabile). Decizia de a imbraca sursele de energie in culori pastel se pare ca a fost rezultatul nevoii consumatorilor de a tine pasul cu moda, Deoarece bateriile sunt reincarcabile §i pot Ii folosite de nenumarate ori, cei de la Moixa Energy doresc sa ofere solutii care sa se potriveasca cu lumea
mil' 2007

next

57

GADGETS

Prezentare

KEF Muon
la N rile imprurnutateMende in filmarile lui Black ill ~ nici de vreun OZN agatat din Area 51. Muon sunt noile boxe ale firmei KEF (0 adevarata legenda in domeniul echipamentului audio profesionisi), proiectate de designer-ul industrial Ross Lovegrove. Confectionate din aluminiu special, boxele de doi metri au un design diferit de tot ce am vazut acUID. Planificale sa fie atractia principala a firmei KEF in cadrul expozitiei de la Milano din aprilie a.c., cele doua boxe reprezinta niste prototipuri, fara prea multe sanse de a ajunge vreodata in comert, Muon nu se remarci insa numai datorita formelor sale, dar §i grape u, nu e vorba de decorucaJitiittiacustice cu care se poate Iauda, Cazduind un sistem de difuzoare cu patru canale, boxeIe se pot Iauda cu ni§le basi deosebit de puternici, Producatorul a incorporat c,;teva dintre cele mai avansate tehnologii ale sale cum ar fi Acoustic Compliance Enhancement. Scopul inginerilor §i design-erilor a fost sa produca ruste boxe care intruchipeaza conceptul de sunet organic. Desi nu §tim exact daca s-au referit la ciripitul pasarilor sau la mugetul vacilor din grajd, cand au vorbit .de organic, recunoastem eli. boxele sunt impresionante. Organic vorbind ...
YANruRACHE

.'

daca tot e aprilie §i vorim de design-uri neoisnuite sa arunciirn 0 privire §iin zone mai putin elevate §i sa trecem din gradina muzelor muzicii pe tiiramul zanelor de bucatarie. AWrid laptop-uri inspirate dupa ferrari, Lamborghini sau Maybach, ceasuri desteptatoare cu care comunicam pe cale vocala, caini electronici cu iPod incorporal §i toalete care se trag singure, nu putem sa ne liisam mai prejos nici in domeniul ustensilelor de bucatarie, Pentru a ne putea lauda eu statutul de consumatori ai tehnologiei secolului XXI, trebuie sa achizitionarn in mod obligatoriu unul dintre toasterele proiecrate de Atil Kizilbayir. Acest toaster neobisnuit nu respecta nicio regula menitii

g

Mool Hood Toaster
sa~i protejeze utilizatorul, nu este deloc sigura §i nu poate fi folosita de copii, eficienta sa de a incalzi painea este catastrofala, dar arata foarte bine, inditerent de culoarea aleasa. Nu se §tie inca daca sistemul bazat pe un "cosciug' fix §i 0 tiivita momla reprezinta un pericolla adresa vietii urnane dupa cwn nu se cunoaste exact nici· daca reu§e§te sa prajeasca painea in mod corespunziitor, dar anumiti bogatasi §i snobi ai designului industrial sunt deja in limba dupa el. Dupa Mool Hood Toaster, asteptam cu interes prototipul toaster-ului care ne garanteaza ca painea prajita nu va ateriza niciodata pe tala unsa cu margarine,
YANruRACHE

58

next

mal 2007

I

Prezentare

GADGETS

Dragon I iPod Dock
N media
u doar playerele multise raspandesc
aidoma floricelelor trezicelor de la Smart Design, bote-

te de venirea primaverii, dar !Ii diferitele accesorii se raspandesc cu viteza focului care mistuie tot ce Ie iese in cale, Cel mai celebru player rarnane inevitabilul §i indubitabilul iPod. Nu prea rna; exiscare sa nu incerce sa profite de succesul player-ului celor de laApple. intre de accesorii §i servicii, cele mai populare s-au dovedit a fi diferitele docking stations care, pe langa ca inlocuiesc perechea de di§ti a iPod-ului cu un numar variabil de boxe, adauga §i noi functii player-ului. Unul dintre ce1e mal remarcabile docking stations este noua odrasla a

zat Dragon I. La 0 prima vedere ne dam seama ca nurnele este inspirat de cele patru "capete" ale docking stationului, care reprezinta de fapt patru boxe minuscule cu 0 capacitate de 5W fiecare. Bratele pe care sunt amplasate aceste speakere sunt confectionate dintr-un materia] care permite rasucirea §i stiilcirea lor d upa voie, Produciitorii s-au gandit §i la cei mai comozi, oferind liinga player 0 telecomanda minuscula, Disponibil in combinatia de culori rosu cu , negru, Dragon I va putea fi comandat de la sffir§itul lunii aprilie la pretul de 249 euro.
VAtmJRACKE

eel mai putemic laptop allumii
insii., ne maturiziim §i lasiim naivitatea la 0 parte, realizand faptul ci avem de-a face cu 0 firma care reambaleazii produsele altora fiira sa aduci nimic nou (tocmai ca Eurocom sau Rock). Astfel, §i noul Orca Extreme, reprezinta 0 reimpachetare a unui laptop produs de Clevo, §i anume a rnodelului D900C. Chiar §i asa laptop-ul de dimensiuniJe unei balene se poate lauda cu caracteristici impresionante cum ar fi procesorul Core 2 Extreme CPU, cele doua placi grafice n Vidia GeForce 7950 GTX legate in SLl, memorie de pana la 4GB RAM, ecranul TFT de 17 !oli §icele trei hard discuri care, legate in RAID 0, oferii 0 capacitate de pana la 600 GB. Multi dintre noi nu se pot lauda cu un astfel de PC, daramite un notebook CU astfe! de dotari, Pretul laptop-ului balenil.in.cepe de la 2.600 dolari.
VANIURACKE

el putin asa se lauda CompAmerica defiecare data cand seoate un laptop nou. Urui chiar au fost

C

tentaji sa-i creadii §isa-i priveasdi ca pe un producator dornic

sa riispunda nevoiJor jucitoriloc Mai devreme sau mai tilrziu

mal 2007

next

59

GADGETS

Prezentare

Aigo's F989/ MP-E817
xistli viatl §i dineolo de Nintendo OS §i Sony PSp,respeetiv de Zune §i iPod. Firmele asiatice mai mult sau mai putin cunoscute inceareli din rasputeri sa ne demonstreze acest lucru §ise iau la trantii cu produsele titanilor. Printre ei se numara §i Aigo, ale diror produse incep sa devma din ce in ce rna; cunoscute §i in Europa. Noile lor PMP (portable multimedia players) se bazeaza pe ideea ea aceasta categorie de produse nu Ie mai este rezervatii exdusiv adultilor, F989 §iMP-E817 se adreseaza in mod direct generatiei tinere, avand un design prietenos (desi

E

cam pueril). Mai ales F989 ne aminteste de produsele Disney sau Toy Quest. Desi prezentat ca PMP, acest gadget este mai degrabliun sistem de joe portabi! cu un ecran QVGA de 2,4

toli, cu slot pentru memory card SO, eu camera foto de 1,3 megapfxeli, cu radio FM §i microfon incorporate, cu ebook reader, cu software de afisare a lmaginilor, eu eeas/

calendar/ cronometru, calculator §i, mal presus de toate, zeee jocuri preinstalate. Acesta poate reda bineinteles §i fisiere SFW/ AVI cu vireze de pani! 30fps ceea ce este mai mult dedit suficient pentru a urmari un episod din Power-puff Girls sau Scooby 000. MP-E917 se poate lauda cu un design mai rafinat, cu memorie lncorporata (1 sau 2 GE) §i cu slot pentru cardurile de memorie de tip miniSO. Produsele ce vor aparea pe rafturile magazinelor inca inainte de sfaf§itul primliverii nu au inca un pret,
VANTURACHE

m
60

oez Trifecta
un gadget deosebit de uti!la easa omuJui. 'frifecta combina avantajele cardurilor de memorie SO §iMicroSO cu cete ale portului USB, dand nastere pe de 0 parte la un card reader minuscuJ §i pe de alta parte la un stick USE de rnarimi reduse. A treia functie a gadget-ului
'Irifecta,

cz, cunoscuta pana acum mai ales datoritii modulelor sale de memarie §i surselor de putere, a inceput sti-§i largeasca paleta producand periferice, pliki video §i sisterne de riicire inovatoare. Una dintre noile inventil ingenioase ale firmei este next

este de adaptor: eu ajutoruJ lui se poate transforma orice card MicroSO tntr-un card SO de 66X. Gadget-ul se va dovedi a fi deosebit de uti! fanilor fotografiei, respeetiv eelor care se incurca in jungla for-

memorie suportate de telefoanele mobile modeme.
VAN1URACHE

mal Z007

Prezentare

GADGETS

upa ce ti-ai salvat cele mai importante fisiere din calculator pe CD sau DVD, te la~ipe spate crezand cii ai facut 0 treaba buna ~iarhiveIe tale sunt in siguranta, S-ar putea insa ea peste ceva limp sa ai surpriza ea discurile in urma £Olosiriilor au ajuns zgariate §i pe anumite portiuni unitatea din PC nu Ie mai citeste. Ori

m

Skip-Away
poate discurile cu jocuri de PS2 au devenit prea uzate §i consola nu Ie mai cite§te. in aceste cazuri se va doved.i a fi deosebit de util nouJ produs al celor de la VenMill, botezat Skip-Away.· Singura functie a acestui gadget este repararea DVD-urilor §i CD-urilor zganate. Spre deosebire de alte astfel de masinarii care lncearca sa repare discurile folosind smirghel £oarte fin sau apa, Skip-Away apeleaza la noua tehnologie OptoClear. ProcesuJ de reparatie presupune inmuierea stratului de plastic, apoi eomprimarea acestuia pentru a obtine din nou 0 suprafata neteda §i uniforma, Procesul de reparare nu ia mai mult de trei minute, aparatuJ dispunand §i de 0 functie de curiitare ce indeparteazii impuritiitile de pe disc in mai putin de 10 secunde, AparatuJ care cantareste aproximativ doua kilograme va aparea in corner] pe la mijlocul vern la un pre! de aproximativ 250 dolari. Daca merilli? Cand vine vorba de colectii unice §i irecuperabile, nici nu se pune problema!
VANruRACHE

N-Gage se Tntoarce
U cunoscutede modele ale gamei telefoane
Nokia, se intoarce. Fana sa ne incante insa cu nouJ telefon (daca va exista vreunul), firma dezvoltii de zor platforma NGage v2. A§a di mult asteptata intoarcere se refera la partea de software §inicidecum la cea de hardware (eel pufin pentru moment). Noul sistem va fi lncorporat pentru inceput in modelele din seria smart, cum
m.IZ007

nul

dintre

cele mai

ar fi de exemplu seria 60. de studiouri ca EA sau Compania se asteapta sa dea Gameloft. Nu se stie lovitura prin aceastii actiune, dacii suita de aplicatii preconizand ca la ineeputul lui N-Gage v2 va fi deja Z008cele mai bune jocuri mobi- inclusa in noile le vor fi eele de pe N-Gage. modele din seria 60, Noul sistem seamana eel mai dar este sigur cii va bine cu eel realizat de Microsoft putea fi tncarcata prin Xbox Live Arcade: pe langa in telefoanele de usernames, profiles, friends list, -acest tip, pennigamer points §i alte chichile tand accesul la menite sa vanda §i sa motiveze, accentuJ principal se va pune pe jocurile de tip arcade create

jocurile par cam sub\irele, dar sunt mult bune obisnuitele jocuri pe care Ie-am .putut vedea pana acurn in tele£oanele mobile.
VAIffiJRACHE

next

61

GADGETS

Prezentare

Mobilul Tamagotchi
iacum,oveste imbucuratoare pentru cei ca fratele Paul care, pe langa anime §i diferitele activitiiti educative executate in timpul urmfuirii serialelor japoneze cu surioare asiatice, nu mai au timp de domni§oarele tn carne §i oase. Bandai §i Playphones §i-au unit fortele penfru a readuce in centrul atentiei cea mai mare inventie a anilor '90: Tamagotchi-ul, Noul concept este al unui telefon mobil prepaid care este imbibat de inconfundabi!ul spirit al juclriei japoneze. Pe langa design-ul rozaliu §i plin de creaturi puerile, acest telefon mobil ofem posibilitatea evadarii din lumea obisnuitelor aplicatti pentru telefon §i de a-ti

$

~j;5li5ii~ tamagotchi, •
pornle

vorbire purtatii poate sa aduca 0 noua etapii in viata animalului tau favorit, fiirii sa existe riscui decediirii favoritului in cazul neachitilrii facturii curente. Daca totusi moare saracul micu] poate vor fi redcschise §i
cimitirelor de astfel ca spiritele compuse din coduri binare ale anirnalelor virtuale sa se poatii odihni m liniste pe plaiurile ridicate de produditorii imbogatili din prostia umana. Celularele tamagotchi vor aparea m vara acestui an §i vor fi comercializate pentru aproximativ 100 dolari. Astea fund spuse, cei interesati §tiu ce cadou sii-icumpere lui Paul.

creste propriul animal mire doua convorbiri, Pe langa un wallpaper special cu tamagot-

chi, fiecare telefon va coniine §i o versiune imbuniitatitii a jocului original. In plus, fiecare con-

VANlURACitE

Vertu Ascent cu gust de Ferrari
ertu este in lumea telefoanelor mobile exact ce este Ferrari in lumea masinilor sport: 0 oportunitate ca eei putred de bogati sa cheltuiasci 0 suma de bani enorma pe ceva ce nu Ie este uti! mai deloe. Astfel nu ne mai miram ca cele doua companii au ajuns sa zamisleasca un copi! comun, destinat putinilor norocosi care se pot mandri di sunt fericifii proprietari ai unui bolid italian pur-sange. Editia limitate trasa in piele neagra §i rosie botezatii "Ferrari Challenge" este de fapt o editie speciala a modelului Ascent. Acesta va fi fabricat in

V

doar 1947 exemplare, fiecare model purtand asupra lui In afara de biiuteriile obisnuite §i ecranul din safir, §i emblema Ferrari, respectiv un element de decor pe verso care ar trebui sa ne aminteasca de pedala de ao:eleratie (sau poate de frana) a unui bolid. Chiar daca nu se §tie daca sunt in lume 1947 de oameni care sa-§i permita §i sa-§i doreasca un astfel de telefon mobil, producatorul va termina fabricarea telefoanelor panii in' luna iulie a acestui an.
vAImJAACIlE

62

next

mal 2007

Prezentare

GADGETS

TakeMS
MP4-Payer

CineWalker
deja posibilitatea sa. P luarn cu noi nu doar muzica preferata, ci sa ne delectam vizionand filme sau videodipuri. Cea mai usoara metoda este folosirea unui PMI' (portable multimedia player), produse care au invadat piata romaneasca asemenea lacustelor care au zarit un Ian de grau virgin. Dintre acestea se rusting diferitele mp4 playcre, care atrag simpatia cumparatorilor cu pretul §i dimensiunile reduse. Singurul dezavantaj al acestor playere este ecranul rnic, ce strica pofta §i celui mai inversunat cinefil, Un bun compromis poate fi [nsa produsul oferit de takeMS, care se poate mandri eu un ecran de 2,5 toli. Mai mare decat concurenfii care mcearca sa imite design-ul Wod, CineWalker, pe langii faptul ca este usor de manevrat, ofem toate atributele unui PMI' din categoria superioara, in privinta forrnatelor audio, CineWalker ofera suport pentru fi§ierele MP3, WMA §i WAY,care pot fi redate fie prin speaker-ul incorporat, fie prin ca§tile incluse in pachet, Deoarece puterea micutei boxe este destul de limitate, recomandam folosirea ci§tilor (acestea sunt identice eu eele oferite la mp3 player-ul deja prezentat). Cine Walker poate fi folosit §i pe post de reportofon, pe langii speaker producatorii
mal 2007

ornind la drum, avern

incorpordnd §i un microfon, Fe plan video, ecranul de 256.000 de culori, poate vizualiza atat fisiere .jpg, cat §i fi§iere video comprimate In formatul .asf. Producitorul a indus in pachetul player-ului §i un software care converteste filmele din format avi sau mpeg, in formatul .asf recunoscut de player. Cei care j~i doresc un ecran mai mare pot folosi iesirea video pentru a conecta CineWalker la televizor. Stocarea datelor se poate face pe memoria intema de 128 MB sau pe un card SO. Slot-ul din aparat recunoaste carduri de memoria de pana la 1GB. Printre facilitat,ile suplimen tare se numara calendarul §i ceasul, respectiv doua jocuri preinstalate: Snake §i Tetris. Din pacate, calitatea acestora ramane cu mult in urma jocurilor de pe ielefoanele mobile. Datele se pot transfera in aparat sau pe cardul de memorie prin intermediul portului USB 2.0. De asernenea, aparatul functionew §i ca un SD card reader. Continutul pachetului este destul de bogat, producatorul induzand pe langii cabluri, CD eu drivere §i utilitare, manual §i o husa de protectie precurn §i un acumulator reincarcabil, Pentru pretul de circa 70 euro, CineWalker este eel mai de temut concurent al lui Wod Shuffle.
VAN1lJRACHE

next

63

GADGETS

Prezentare

Jabra 'BT135 Bluetooth Headset
S.
ii orbesti v la telefonul

mobil este ceva normal

~i pentru mul\i dintre noi este obligatoriu, dar ce fad cand esti la volanu! unui vehicui sau daca in timp ce vorbesti la telefon vrei

zate pe partea superioara a dispozitivului folosesc ajustarea §i se pentru

sa scrii

voluButonul serve§te ca ineepi 81uetooth

s-au
auzit zgornote

pe laptop

mului.
frontal

un text? Ei bine, in multe cazuri un sistem headset sau maini libere este mulf mai comod decal utilizarea nuluirnobil,

buton de porn ire/ oprire, raspundere /inchi-

sa

caufi via

nedorite pe parcursul convorbirii, in plus, microfonul omnidirectional s-a dovedit a avea 0 fidelitate buna, oferind un sunet curat pentru eel care ne asculta la capatul celalalt, [abra 6T135 ne-a oferit in jur de 8 ore de convorbire, §i cateva zile tn rnodul asteptare. Ultlmele cuvlnte." Jabra BT135 este un headset

dispozitivul

clasica a telefo-

dere
B1'135

convorbire

dispune

§i "mute". de 0 mufa

81'135. Dupa gasirea acestuia introduci parola pe care nu 0 "stie nimeni", 0000, ~i se va incheia procesul de sincronizareo Statutul headset-ului se poate monitoriza cu u§urinlii pentru ca la fiecare trei secunde LED-u! va "sclipi'' cand este in modul continuu

Asadar, iata ca [abra a lansat un headset care se deosebeste de restuJ headset-urilor

mama care ii permite incarcarea de Ia un adaptor AC, cablu PC USB sau incarcator Dispozitivului Ii. trebuie incarcare
0

aparute

de masina, Jabra

pe piata, avand un cauciuc ce merge mana in mana en urechea de fiecare data cand e utiIizat. Headset-ul ambelor se potriveste §i un Doua urechi, Pe 6T135 gasim

Bluetooth

perioada ini\ialii de de cca. doua ore, sa ape§i butoconde §i

dupa care trebuie vorbire culoare pana

asteptare sau va lumina
cand bateria acestuia

nul raspundere/inchidere cand .LED-ul se aprinde, albastra

care i\i of era
fortabil

un total de trei butoane LED de culoare albastra.

este pe terminate. Cum vorbim prln Intermediul lu1BTl35? Pentru a obtine performanta optima, manualul lui 8T135 ne recomanda

libertatea de care a.i nevoie. Este usor, compact, con§i usor de folosit, Mai mult, durata de vialii 3 bateriei e destul de lunga §i ne ajutii. purtarn convorbiri ore intregi.
DORIAN

sa

sa pozitionam

tele-

fonul mobil pe aceeasi parte en dispozitivul [abra. in teste, am obtinut buna
____ ,.

cea mai §i nu
v2.0

cali tate a sunetuJui

..

..

,:.-::::....-=-==.-. ........... _ ...............
_1A~
mal 2007

_cle __

:lDm

HARDWARE

Test

DVD-RW

[:l
- lupta

0ua unitati

optice DVD /

CD de ultima generatie in teste - Sony §i Philips cot la cot pentru centralal a oferi "optic" pen-

rat douii unitati optice DVD+/RW de ultima generatie dintr-o tarii care face parte din Uniunea

DVD-RWin test
acasa", di "noo" sper pe sfar§ituJ anului sa ne cumpiiriim ''Blusau HD-DVD ray la pre] de Sony pentru a constata respectivele tari ofertal" SONY AW-G170A pachet pe langa manual

tul software sau mai bine spus "bulk", Unitatea opnca de la

AW·G170A, include in
§i clasi-

Europeana
cum

eel mai bun pachet tru orice unitate

se prezinta

marci §i in alte
Romania. mania avern Magazinele inca

decat
din Ro"nu pro-

cele §uruburi de asigurare a unilatii In carcasa §i soft-ul de
scriere Ce

Acum cand unitatile Blu-Ray §i HD-DVD §i-au facut aparitia pe piata la preturi care ne golesc buzunarele §i ne obllga ne

- verslune

Firmware 1.11

mai au gripa

Sony este a marca ce dispune de un ecou larg §i datorita produselor cu un design deosebit prectUn §i fiabjlitap; acceptabile. Dispozitivul de fata AW-

sa va spun,

NERO 7 ESSENTIALS. la pretul aproxi-

sa

in sloe respeetivul

mativ de 200 lei, obtii pe IiJnga unitatea de inscriptionare §i programul Nero 7 care e destul de complex ~i 'ti faciliteaza scrierea discurilor optice. Iar daca te-ai obisnuit cu programul Nero, ei bine atunci merita din plin sa-ti optica achizitionezi tmpreuna a cu unitate

dus, ne pare rau!" De aceea, am preferat sa tncercam §i alte piete de desfacere care sunt mult mai mature ca §i piata romaneasca.

luam credit de la banca pentru a Ie putea achizitiona, producatorii inca se mai "gfuldesc" la utilizatoruI obisnuit §i lata di au Jansat unitiiti optice - noi - care pot scrie doar clasicele DVD-uri sau CD-uri. Asadar am cumpa-

Asadar sa ii vedem pe cei doi care ne vor "grava" cu laser discuriJe DVD sau CD pe care, noi, oameni obi§nulti "Ie mai avem

Gl70A a fast achlzltionat
Germanla

Probabil la noi in este mai ieftin pentru ca, de obicei, in Romania se vinde

ca

din §i a costal 59,99 euro.

tara

fara pache-

~

~
IJI liD' 48

Cr.-0iIc

0;.011(0 Oic~

~""'="'::===:::::::~;:O;;~===::JI_ ~~
fpc 10: DDCO CM'C~...-a 0* liIII:: 6

,,_ ... 0100'' ' ... -'""-==----=----:-:-"-:"~__
50
..

48

I);

OiPJm--,_ DuID
Da LIbII: 29tofa2OO1 W,D~

<><e_
ICI1IoI<171

_I

z:a ....
J.410itc

2f11l

30

W

I· ...... Jru H .... 1""'-1 E.. /O>t<t18 1
O<lUd<._
0~C11P1E
0St-c:M'If'

s~ s~

,.
~

r=... ElJru
s~ DOID. .... EI_C11PE EI_C2IPF
0SIlm'~e,~

....

1""""-"'1

EI-"'_ 0Show ..d.~

0st.1wJ;lei:

"""'"

.......

"'''',.x " ...

.. ,.,.

0sl'D¥~ 1i:Jst.. .... :fII*Id

66

next

molZ007

Test

DVD-RW

HARDWARE

.,
'" '" .,
10

aces! software. Daca esti unul dintre eel care vor sa faci economie, software atuncl iti prapun §i sa-ti

verde, iar in caz de urgenta

exis-

cumperi unitatea dorita
suplimentar card gratuit criptionare

sa

fara

til un orificiu ce permite introducerea unui ac pentru a deschide "usa" unitiltii optice.

desPHILIPS SPD2411BD - verslune Firmware BP01 Ca
0

programul de insCDBurnerXP Pro

3.5.101.6 Alpha 2. lnainle de a testa uniratea optica multe Sony, am ciiutal pe rnai site-uri ale cornpaniei, pentru aceas-

eunozltare,

Philips este

inventatorul Compact Discului; spre deosebire de Sony, site-ul Philips este impecabil nu am ninuc de reprosat acest capitol. ~i aces! dispozitiv a fost achizitionat tot din Germania la pretul de 59,99 euro, Cum spuneam in randuriIe de mai sus, site-ul companiei Philips putul este exceptional, descarca soft-ul astfel Philips care era instalata Ia mornentul testarii era ultima versiune, In interiorul pachetului se gase§te unitatea optica protejata mult rnai eficicnt, dad e sa facem
§i

ultimul Firmware la unitate, mic detaliu

§i Is

in fine, dupa lungi pe slte-urile Sony

cautari, nu am gasit nici eel mai

despre unitatea optica AW·
G170A. Asadar, nervos nevoie mare, am cautal pe batranul Google, unde am gasit ultimul Firmware versiunea 1.71 pentru AW-GI70A. Unitatea, In timpul operaru, produce un zgomot acceptabil, partea frantal1i este colorata In negru, iar butonul de "eject-are" a sertarului, dupa parerea mea putea fi finisat mai bine, Led-ul care indica activitatea unitiitii
Di!c DpIlc; DVD+R:
I

ca, Ia rsectiunea

suport, am
softul de inregistrare a discurilor optice DVD/CD, Nero 7 Essentials. Led-ul care indica activitatea unitatii are dimensiunea unui ..arf de ac §i este de culoare verde. ~i aceasta unitate are un orificiu care permite introducerea unui ac pentru a usii", Bwst

Intelligent Agent, ce actualizeaza firrnware-ul unitafi optice, Acest program poate fi programat sa verifice daca exista actualizari pentru unitatea optici Philips - spre exernplu 0 data la 10 zile, Versiunea

comparatie cu pachetul

Sony.

un_opIIcii
SOnyAW-G17aA 1.71 PhiUps ~PD2411P BP() SOnyAW-G170A 1.71 Ph'i.lFps ~PD2411P BP()

1l.9:1x

media

este

_18 _18
start
6.58. sfAr.;It

15.93>< 126ms

a_ de Firmware 1,13
150m. 138m. 155m. 101m. 91ms

Pe langa cele patru §uruburi, mai gi'isim manualul de utilizare ~i instalare
Utlllzare

BPOI Acoes
Fug 238 ms 203 ms 244 ms 154 m.

a unitatii 2l
9%

precum 4x
1.5%

"eject-area de urgenta
8><
29% Total

procesor
Utilizare

jx

"'"'""
4,36GB

Da1&

......

proeesor
Iltlllzare procesor utilf.zare procesor Uti1lzare procesor

28% 5%

81%

42MBj.

DVD+R

12.18.
I

6.79>< 20.84. 21.75Jc

16.27. 47.98. 49.37.

1.18 ms

8%

24%

91%

128% 24% 23%

4,36 GEl 41MEljs 79:42.18 79,42.17, 37 MBj. 31MB/.

CD+R CD+R

36.56. 37.24.

1.56 ms

19% 2%

1% 3%

1% 7%

I'

3% 11%

onal2007

next

67

HARDWARE

Test

DVD-RW
Unitatea optica SPD2411BD pare a fi eu ceva mai silentioasa fala eea Sony §i in adancime este mai scurta cu 3-4 mm, Designul exterior al unitap este mai prietenos. Dar acum sa vedem CUm s-au eomportat in teste cele doua unitap.
Cum am

Teste
llmp real de scrlere -SONY AWG1711A DVD+R16>: (4,35G6) -SONY AWG1711ADVD+R18x(4,35GB) -SONY AWG17I1ACDTR4&(700 MS) • PHIUPSSPD24llBO DVD+R16> (4,35GB) • PHIUPSSPD24llBO CO+!! 4& (700 MB) 6:09 mlnute 5:35 minute 3;13 minute 6:03 mlnure 2:49 mlnure

rection Test.
Slstemul urmatorul:

de test a

fost

AIle rezultate tn cazul unul CD+R rulat pe unltatea SONYAW-G170A Spin-up time: 2,60 secunde Spin-down time: 3,37 secunde Eject time: 1,75 secunde Load time :l1, 77 secunde limp de reeunoastere: 0,00 secunde AIle rezultate in cazul unul DVD+Rrulat pe unltatea SONYAW-G170A Spin-up time: 2,93 secunde Spin-down time: 3,40 secunde Eject tim~ 1,75 secunde load time 15,58 secunde limp de reeunoastere: 0,27 secunde AIle rezultatetn c:azuJ unul DVD+R!\Ilat pe unitatea PHIUPSSPD24llBD Spln-up time: 0,00 secunde Spln-down time: 2,71 secunde Eject time: 1,28 secunde Load time 1,26 secunde llmp de recuncastere; 14,12 secunde AIle rezultate tn cazul unul CD+R rulat pe unltatea PHIUPSSPD24UBO Spin-up time: 0,00 secunde Spin-down time: 4,65 secunde Eject time: 1,28 secunde Load time 1,26 secunde limp de recunoastere: 6,75 secunde

testat?

Dupa ce am instalat fizic fiecare unitate in parte, am folosit pachetul software Nero Express Essential versiune 7.2.3.4, unde am scris un DVD §i un CD pentru a masura timpul de scriere ell fiecare unitate optica in parte. De asemenea, cu utilitarul Nero CD-SPEED 4.52 am scanat discul optic pentru a rna asigura di. nu are sectoare defecte,

Procesor Extrem Edition Pentium 4 3,2 GHz (soclul 478), memorie RAM 1 GB, hard disc WD de 250 GB, unimp optice: Sony AW-G170A ~i Philips SPD2411BD; unitate de dische!ii, placa video GeForce 5200 FX, monitor CRT Samsung 795DF (TCO'03).
de call tate inainte de a trece la testele propriu-zise, a§ dori sa prezint cateva aspecte teoretice in evaluarea calitapi discului srris de 0 unitate optica, bazandu-ne pe datele obtinute in urma scanani cu programul Nero CD-OVD Speed. El evalueaza calitatea discului optic OVD, numarand erorile §i esecurile PI. Standardul EeMA pentru DVDR/RW §i DVD+R/RW recomandii. ca numarul total al erorilor PI in 8 blocuri ECC sa nu depaseasca 220. a eroare PI este un rand de blocuri fCC, ce can!;ine cel putin un octet eronat. Criterlile

Tot cu acest utili tar am testat viteza discului optic, dar §i calitatea scrierii realizate de fiecare unitate in parte pe care un DVD/CD marca Verbatim. De asemenea, am mai rulat doua teste pe care le realizeaza programul Nero §i anume: Advanced DAE Quality Test §i Advanced DAE Error CorCD Spee.d - Advan«d

<D S.,.d

- AdvanCed DAEError ~orrectillilill

DAEError Correcti

CD Speed DAE test,disc

CD Speed DAE test disc
compare elfOlS

r.;;;;;;(
lElllpsed:

73:59.74 6:40

68

next

mal 2007

Test
CD Speed - A..... nced DAE QualltJ Test

DVD-RW

HARDWARE

lUJ'1I L-Jl..I"JJB3
on-th e- nyc~lx: OK 20: OK .x: OK 6x: OK
-

[t~
peed:

Concluzie pe baza fiecarui test realizat
lEST (Nero) D.1scQuality DVD+R Tn aces! test unitatea Sony s-a descureat destul de sl1ibu!- Adid
,

33.53X

8x: OK lOx: 11K 12x: OK 161[ OK

0 0

scae:

10110

testat ealltatea inscrip!ionarH cu unita!ea Sony in cazul. unul disc optic DVD+R Verbatim, la doua nlvele de viteza. Unul a fost la 16x ~i celalalt

.

am

Advanced Olbet

lea!ures:

$b!': .. (24 .....

1
HeadCO·T"",

Readl..eod\ Readl..eodot1

0 0

_S_Data

0 0

s-a efectuat la 18x. Practic din testele de vitelli observllm ca la 18x un
disc DVD+R se serie mult mal repede fata de 16x. ~dar, un plus al unit1iIii Sony ar fi ell ea poate scrie unele dlscuri de 16x ~i cu 18x viteze. rnsa, cum spuneam, calitatea inscriptionarii lasa de dorit in eazul unitatii AW~170A. Chiar dacll am seris disculla 16x sau 18x viteze, erorlle ~i PI sunt cu mult sub standardul calillltii pe caretrebuie sa--! aiba

I..ead<lU: Olive can TeoI~ E'-I
read .....

~
S7411_ 1.IJI:29.7 _the •• l.e«kot

Tine: 0:11<26

§ II
Save

esecurile

un disc optic scrls cu 0 unitate optic;!. Precizez ca aeest rezultat slab pe care I-a oblinut unitatea Sony se poate corecta pe viitor eu un firmware nou. Deei, sl! vedernrezultate concrete: Sony AW-'G170A· a oblinut in cazul unui disc optic DVD+R scris cu 16x (pen!ru ell eet serts.cu 18x a avut:;i mai multe erori) un maxim de 1043 erori PI sl un maxim de 275 eseeurl PI. lnteresant este ell acest maxirn s-a localizat de fiecare data la mljlocul diseulul optic DVD+R, chlar dacll a fast serls cu vileze de 16x sau 18x.lar acum sa vedem performantele unMlil PhilipsSPD2411BD. Aceasta a.obtlnut in cazul unui disc optic DVD+R scrls cu 16x un maxim de 46 erorl PI ~i un maxim de 2 esecurl PI. Chlar 91programul de test Nero a acordat dlsculuiscris eu unitatea optid Philips 95 puncte dlntreste PI. un total maxim de 100. lalll d in aces! test Philips SPD24UBD recomanda un maxim de 220 eror; PI ~ un maxim de 4 e~curi

liiiiiill iiiili iilll ililliillliiillilii !liiii lIiiiiiU Iii iii it

I
<&PHIUPS SPD2411BD

St.sl

I I'

--

'0.-

I

~

-AdvancedDAEQuality

Un rand contine 128de biji, ultimii 10 bili ai acestuia continand informajia de paritate interns, Fiecare bloc ECC confine 208 randuri, ultimele 16 rand uri continand informatii de paritate externa (un bloc ECC nu trebuie sa aiba mai mult de 4 erori PI irecuperabile). Astfel, noi consideriim cii un disc optic DVD este de calitate ~i este inscriptionat la un standard calitativ, atunci cand nu are mai mult de 220 de erori PI ~i 4 esecuri/ bloc ECC. Precizare Chiar darn in unele cazuri
CD Speed - A..... nc.d DAf QUI"" Test
Test!eM>

din teste rezultatele sunt dezamagitoare, acestea sunt relative. ~i 'Vii exphc de ceo Orice actualizare Firmware
pentru a unitate optica poate

tmbunatiiti radical performanlele unitatii de inscriptionare dar §i de citire. De asemenea, aceste teste pe care le-am efectuat sunt vaIabile numai in condifiile particulare pe care Ie-am realizat, in alte condijii rezultatele se pot modifica radical!
PO~IAN

cea mal bun~ unltate care se tncadreaza peste standardele cerute, ce

PRECIZEi

discul optic VERBAllM de 16x este un dise optic de calitate ~

nu a influentat in niciun tel rezultatele obunute de vreo unitate testaUi! lEST (Nero) Disc Quality CD+R Atat In cazul discurilor DVD+R cat ~I CD+R, unitatea PHILIPS a oblinut eete mai puline erori. Astfel, Sony a oblinut 63 erori Cl, iar Philips a obiinut 21 erori C1. Advanced DAE Ernlr ColT8dlon

'11iEl'1I 1.. .. n.OII11
o n-Ihe-Jly copying 10: OK 20: OK 40: OK 6", OK 8x: OK 111", OK 12>< OK 16", OK

~
29:34X 0 0
100.11

A ..._S.-f; DoIitE""",
S-Emn: Q"."""",

Aici, scorul obtinut de Philips a rest de 100 puncte cu aeuretetea C2 neeunoscuta, larseorul afl~ pentru unitatea Sonya fost de 94,9 ~I aeuratetsa C2 a tost de 82,27%. Orice comentariu ar ti de prisos, Advanced DAE Quality

0_

Advanced

1e,Wre,

264b!':e.I66 ......

Read I..eod\ _ t.ea.bJI

0 0

_COTet

ReadSW:hamelData

~

.

in acest test ambele unit1ili au oblinut 100 puncte. ConcIuzIe in testele de vitem reallzate de Nero un;tatea Sony s-a dove<llt a fl mal bunll decat PHIUPS, Tn cele practice unitatea Philips devanssnd mode-

I..ead<lU: 0 ... """"" read dolo

rm
§

"DOl the l.e«kot

TeoI <:aqJIoIed EIopJed r_ 0:19:15

lui AW-'G170A. Lui!nd in considerare calitatea serlerll, evident, unitatea PHILIPS este alegerea mea ca ~ editor, probabil ell Sony va rezolva "problema serieri; de caiitate" spersm cu lanserea unul nou firmware. fnsa pi!n1i atunei, un lueru aste cert, daell vrem 0 unltate optlca pentru DVDuri ~i CD-uri iIi recomand marea Philips eu incredere.

C
mai2007

IiiIllliliiiiililiiliiilii

iliil ilililiill illaill iliiililii iliiiiii i

I

St.sI

II

-

-

Save.

II

Close

I

----,

iiilt

,

SONY AW-G17OA AdvancedOAEQuallty.P -

next

69

HARDWARE

Placa

q r a t lc a

PX8800GTS TDH 320MB

Leadtek WinFast

Sistemul de test • Proc:e5or - EnteJeCore 2 Duo £6100
• PIac;\ de bazli -Inlet D975XBX • Memorle - 2GB OOfl2.8OO Kingston H)perX

A

vand lansare,

in vedere este

ca se

acest produs

sa fie vandut Ia un

apropie a noua data de
inevitabil

• Han! disc-Seagate • Sistem de operare • ProfessIonal SP2

-

7200.7 SArA Windows XP

ca ra~nita de zvonuri sa fi pornit. i§i va atinge oare nVidia linta cu lansarea placilor grafice de clasa rnijlocie din seria GeF~rce 8, adica .modelele GeForce 8600 ~i85007 in momentul de fata, produsul disponlbil din lotul placilor grafice varianta imbrap§at 8800 aflate .GeForce in test este 8800 GTS cu au mai

pret mult mai bun pentru consumatori. Asadar, vorn analiza produsul Leadtek Win!'as! PX8800 GTS TDH 320MB, oferit de campania Versiunea seria GeForce la 513MHz, 1584MHz. alarmanta, rente Leadtek . eu 320MB din

Pe langa vitezele de ceas, Leadtek a madificat de asernenea ~isistemul standard de riicire, inlocuind lnvelisul de plastic eu versiunea personala cu aspect metalic, un aspect deosebit care nu sernnificative sau zgomat. layout-ul la placile aduce modificiiri de temperatura Practic, designul sunt grafice din ~i aceleasi seria cil

PlaCi graflce foloslte: .l.eadtek WinFOSI PX8800 G1S lDH 320MB (ForoeWare 97.92)
• MSI NXSSOOGlS-T2D32OHI()'oc

8800 GTS Leadiar memoria la

tek, are procesorul grafic tactat Situatia nu este cat timp aceste difenu afecteaza percazuride ceas chiar

general

(ForoeWare 97.02)
(ForoeWare

• FoJc<onn GeFon:e 8800 GlS 320MB 97.02) .oVo<J;a GeForoe 8800 G1S32OMB
97_02)

Ge!'orce 8800 GTS, indiferent Printre pachetul accesoriile confine obisnuite, aplicatii

rninore

sunt eu 320MB sau eu 640MB. §i

320MB. caliva din moment
4x FSAA

producatori

(ForoeWare

deja aceasta variantii,

forrnanta in majoritatea lor; cresterea frecventei a nucleului benefica.
FutureMark 30Mark06

• nVidia GeFon:e 8800 G1S 640MB
(fo«eWare 97.02)

ce cantitatea
perrnite

grafic

fiind

mica de mernorie
30M.rk05

ca

jacuri care sunt titluri obisnuite pentru vanzare_ Serious Sam II
/ ax AF

FutureMark

I

ax AF

4x fSAA

futureM.rk

30MarkOS

4x FSAA

I

8x Af

future

Mark 30Mark06

4x FSAA / Bx AF

FutureMark
PUhctaJ:O

30M.rkOS ! goo.

4x FSAA

I

ax AF

FutureMark

30Mark06

4x FSAA

I

ax AF

1
!' ,

70

next

mal 2007

Placa
Splinter Cell:ChaosTheory 1.3 SM3.0 - HDR 4x FSAA 18x AF 170 i80 !OO F.E.A.R

q r a t lc a

HARDWARE
4x FSAA 18x AF

l'fJr:~
Splinter Celt ChaosTheory 1.3
clJdr.!$

SM3,O- HDR

4x FSAA 18x AF F.E.A.R

4x FSAA 18x AF

i=

Splinter Ce,t ChaosTheory 1.3

SM3.0 - HDR

4x FSAA lax AF !3IS 1«\5:45

kfl
aceasta adecvata Leadtek sun!

F,E.A.R

4x FSAA 18x AF

~iSpellForce

2 nu au fost consi-

derate niciodata jocuri de lop ~i au incepu I se invecheasca,

sa

te. Cu rivali ca MSI §i Foxconn care au lansat versiuni supratactate semnificativ. placa in terQuake4 (Caiitate maxima) 4x FSAA 18x AF '70

Cu rivali ca Asus §i MS] care of era in pachete Company reinnoiasca titluri recente §i probabil de top cum ar fi G,R,A.W. of Heroes, ofertele. oil ar fi timpul ca Leadtek

grafica oferita
este comparatia

de Lead tek nu

meni de performanta.

sa-~i

in pachetul
ficc, compania o colectie

acestei pUki graa indus de aplicatil,

decenta

Concluzif
In limp ce ATi se pregateste

jocuri §i accesorii, dar singurul inconvenient este faptul di [ocurile din pachet cam invechlte. Leadtek trebuie neaparat sa-§i regandeasca oferta in ceea ce priveste jocurile din pachel pentru a face fatii COnCUrentei sau chiar

pentrubatalia

DX10, nVidia a ob(inut un avantaj deosebit, Nu manta lui R600 sa fie surprinzatoare, dar cel putin n Vidia a se ilie, dar este posibil ca perfor-

",,,,. I" e++r
;

i

Quake4 (Calltale maxima)

4x FSAA I 8x AF

sa Ie scoata

Quake4 (Calltate maxima)

4x FSAA I ax AF
!42

com-

reusit sa vand§ 0 canmate. decenta de placi grafice din
seria Ceforce 8 §i continua van-

plet din pachet §i sa concureze cu pretul in sine. Costand In jur de 330 dolari brand-uri (in S.u.A.), adica un pre] mai ridicat dedit al altor

1±M~j
I ~f'j

148 ~

zarile eu proaspata

versiune

..,I! 1!
4x FSAA

I
I,

'60

CeForce 8800 GIS cu 320MB.

Placa grafica din testul nostru nu este versiunea Extreme de la Leadtek, ci 0 versiune

tan,

disponibile momenplaca grafica Leadtek
PX8800 GIS IDH

Companyof Heroes1.3 (Calltatemaxima a imaqinill

Win.Fast manta pe

320MB nu este atat de perfor-

eu

perforrnanta

medie,

cat e de

costisitoare.
FIBM

avand frecvente

de ccas modes-

cadre/s!O

Companyof Heroes1.3(C.lltate maxima a Im.ginii) 4x FSAA i5,5 In !1:P:22. iZ7,s!33 138,5 j44 j49S!55

erFl·H'"ll
next

mal 2007

71

HARDWARE

Mouse

BENQP800 Wireless Optical Mouse
'affiPania BenQ a evenit faimoasa datorit1i design-ului ~i, de 0 buna perioada de limp, datorita fiabilitatii §i produselor de caIitate. lata eli acum am ocazia sa va prezint un soricel marcat cu stanta BenQ. Se potriveste perfect eu rnainile ale caror dimensiuni nu depasesc In lungime 16 - 20 em. Asa eli ia liniarul §i vezi daca ti se potriveste acest mouse. Mouse-ul P800 pare la prima vedere un pic "grasut", are 0 lat;ime de aproximaliv 5,5 cm.Iungime de 9,5 em §i o Inaltime de 3,5 cm. P800 nu are cabluri, deci este confortabil §i ideal pentru eei care au nevoie de un ~oricel extern, pentru cii nu il folosesc pe eel integrat la laptop. Este alimentat de doua baterii R6 §i dad una dintre cele doua cedeaza §oricelul BenQ P800 se multumeste cu una singura. Adica functioneaza §ialimental de la 0 singura baterie R6. Acum, pentru a menta bateriile trebuie sa deschidem "portbagajuI" lui P800 care se detaseaza prin apasarea unui buton central. "Portbagajul" ne oferii accesulla cele doua baterii care sunt pozitionate cu polul pozitiv in aceeasi directie, asa ca atentie la montarea lor. Cele doua baterii oferite in pachet conform spedficatiilor de pe acesta ne asigura "papid;" pentru §oricel pentru urrnatoarele 6 luni. A§a cii autonomia lui PBOO este moo mare decat am spera. Cum spuneam la Inceput, mausul nu are cabluri pentru a fi conectat la PC sau la Macintosh. Astfel, integreaza un dispozitiv wireless de dimensiunea unui stick care se conecteaza la portul USB al PC-ului sau Mac-ului, §i ne faciliteaza imediata functionare a §oricelului nostru, Dispozitivul wireless este depozitat in mouse ~i, la nevoie, in cazul unui transport, pop sa scoti dispozitivul din portul USB ~i sa-l infigi in 10c a §u I din mouse pentru a purta soarecul tara fire oriunde doresti, Mouse-ul are 0 predzie de BOO dpi §i se poate opri prin apasarea celor Irei butoane simultan. In teste, mouse-ul B-a comportat impecabil §i, chiar daca confine doua baterii, nu este greu de manevrat §i iti confera rnai mulra predzie. Are un pret ridicat, lnsii se adapteaza foarte bine ~i celor mai vilrege situatiil
DORIAN BENQ P800 WIreless Optical Mouse

72

next

mal <!007

LABORATORULSOFnNARE
Slstemul _ pe care I-M1 _ penIrU
8

projpamele de mai )os

este commemo-

pus din: Procesor Extrem Edition
Pentium 4 3,2 GHz(sodul478), unilate opUciI ~ rI8 RAM 1 GIl, hard disc WD de 250 GB, Sony, unltat8 de dIoI:heta, pIadI video GeFon:e

penllU __

5200 FX, monitor Samsung 7950F (TeO'03l, Redac!Ia nu Jt;I asurnA raspunderea
creatadeorlprezsnI8te

care dlntre programeIe
_demaljosl

Ji

WEBROOT SPY SWEEPER WfTH ANTfVfRUS

1. Webroot Spy SWHJ)er with AntiVirus

necesua 0 minima interactiuneactualizarile sunt automate.

ware Doctor este usor de folosit §i utilizeaza pentru ruJaj resur-

Programul Spy Sweeper este o protectie complete pentru 2. SPYWllre Doctor doua amenintari care exista pe Spyware Doctor §terge spyinternet §i anume: spyware §i ware-urile §i te protejeaza In virusi - Intr-o singurii solutie timp real de adware, spyware, usor de utilizat. SpySweepercu troieni, keyloggere, spyware AntiVIrus integreaza 0 protectie cookies, adbots, spybots, browpentru virusi care ofera 0 detecser hijackers, §i phishing attare avansata, blocare §i §terge- tacks. Suplimentar el te protere a tuturor tipurilor de virusi, jeaza cfmd folosesti browser-til spyware, viermi §i troieni, . Internet Explorer avand inteProgramuJ este usor de folosit §i grat un popup blocker. Spy-

74

next

mol 2007

Programe
se foarte

SOFTWARE

punne, iar viteza lui

rie tampon

pe disc, limitarea

este compensatii de mai mulp scaneri specializati. Aproape orice functie a lui Spy ware Doctor se poate actualiza folosind procesul "Uve Update". 3. Ad-Aware Edition SE Personal

vitezei, mapare automata a porturilor, proxi-uri §i filtrare IF.

7.ICQ

5. AVG AntI-Vius Free EIition
AVe program intreaga Free Edition este numai un in pe
~

antivirus lume avand

renurnit

-L-'-

~

•., •

9. WlnZlp

INewICQ~

site-ul download.corn peste 19 milioane de descarcari, Programul se actualizeaza rapid cu ultima baza de date cand porneste sistemul de operare. AVe Free Edition oferii un nivel Avand abilitatea RAM, registrii, dispozitive hard externe de a scana discuri §i de stocare inalt de protecpe rnai ales milioane de utilizatori au increICQ este printre primele

1
ser-

WinZip fisierele

este programul eu extensia

ori-

ginal §i eel mai popular

pentru zip. Cu

WmZip poti cu u§urintii §i rapid vicii de mesagerie instantanee care s-a lansat pentru Pc. In prezent ei au lansat include versiunea caractecompresezi §i decompresezi fisiere, directoare §i riidlicini intregi de "fold ere" pentru ordona hard a salva a-ti pe

sa

ca

spattu pe disc sau pentrn
mai bine informatia discul

5.1. Programul

pentru date cunoscute de tip "mining", reclame, §i componente de tip tracking, Ad-Aware SE poate cu U§urin!;ii

dere in acest program. Versiunea 7.5 a lui AVe Free Edition a fost prezentata

ristidJe esentiale pentru a asigura 0 buna comunicare in scris, poate: salva istoria "chatului", mesaje transfera fisiere, trimite de tip SMS, realiza cu voce ~i video

etc. De asemenea,

te

sistemul ~ menpna intimitatea la un nivel ridicat in momentul in care navighezi pe Web. La data redactiirii lui Ad-Aware download.com peste articolu'237 mili-

sa-i

sa ip

numarul
re

'1/2007

pe larg in al revistei
0 actualiza-

programul il;i poate cripta §i decripta documenteJe importante, Programul WinZIP poate deschide £§ierele cu extensia BZ2 §i RAR, dar §i alte tipuri de fisiere compresate, 10. Registry Registry program Mechanic Mechanic este un

disetc.

cure-

NEXI AVe include automata, ofm Shield

cutii

AVG protectie

Resident in tirnp

Suplimentar

ofera posibilitatea

real verificand fisierele executate §i AVe VIrus Vault este destinat manevrarii fi§ierelor in sigura_ntli a Programul utilizainfectate.

cu utilizatorii AOL §i AIM. De eurand a lansat
de a comunica un nou serviciu, Phone

SE avea pe situl

care

iii permite sa realitelefonice

numit

ICQ

zezi convorblri

de pe

avansat de curatare a registrilor din Wmdows care iti
permit problemele aparute in registri, Problemele registnior din Windows sunt uzuale §i biocheazii sau acesta de eroare. sistemul de

oane de descarcaril

AVG este gratuit pentru torii "casnici",

PC pe telefon Ia costuri recluse.

sa cureti §i sa repari

in sigurantii

sa scanezi,

4.LIIMWln
LirneWire este 0 aplicatie de

8. BearFllx 6. BItComet
BitComet este un client de BearFlix este rea mai rapida aphcatie de descarcare a fisierelor video de pe WeB oferind acces gratuit la milioane de tit-

parrajare P2P pentru toate tipurile de fisiere, incluzand muzica, video, imagini, jocuri §i documente ristica este text. 0 alta caractepre-vizualizarea descfucirii, de localizare LirneWire nu

operare
mesaje regulata re

poate da Utilizarea li va
§i

luri video. Bearfhx foloseste acelasi motor ea §i BearShare,
insii este optirnizat pentru deseste spy-

a acestui program mai stabil

facilita sistemului

fi§ierelor pe tirnpul o tehnica avansara §i usor de utilizat,

sa

tau de operarnai

ruleze

carcarea video, BearFlix
100% curat, nu are adware, ware virusi sau troieni.

rapid.
DORIAN

a fisierelor rare, interfatii simpla

--..-----:i

---"-'! ----_ .................
_I!. _~

_next
75

mai2007

LIFESTYLE

Cinema

Sunt sigur ea, de cateva saptamani bune, va intersectati prin ora~ cu adolescenti de sex

masculin carer cu 0 ardoare fanatica In privirir urla din toti plamanii: "This is SpartaaaaaaaJ"r in fata altor adolescenti care "rad de se sparg".
Nu trebuie sa va speriati este eeva normal, sau eel putin este explieabil...
76

next

mar 2007

Cinema

LIFESTYLE

regizor de geniu? Heh, vrem nu vrem, nu avern cum

m
felurile,

erita 300 toate osanalele care i-au fost ridicate? Zack Snyder este un

decat

rosu, piditurile distincte

de sange

te, cu cateva permise lui dupa Scenariul fapte Termopile), Leonidas,

mid de

modificari Miller (sofia exemplu). in parte Frank

Arthur

sau The Last Samourai... lnsa cii. scenaeficadtatradare,

apiirand

uncle de alte-

de Frank

Asia nu inseamna te, cuprinzand tele genului:

sa

Ie. Toate planurile de profiluri, mai ales cele care 11ilustreazii pe
Leonidas sunt reusite, Scenele din de luptii sunt §i ele filmate profil.,

riul nu are 0 anumitii dragoste,

este adaptat reale de

toate ingredien-

n.u de

(biltalia de la la care

observam

eil 300 se bucura

glorie, riizboi, onoare ... Unii critid au viizut In film 0 propaganda pro-americana: al?ararea

un tratament gralie iesit din tipare, 0 luminare magnifica, iar scenele se inliintuie eu a fluiditate care are toate sansele sii-i inmoaie pana §i pe cei mal sceptici dintre noi, Ni se prezmta a multime de scene siingeroase: vedem dezmembriiri de toate intre care decapitiiriJe departe, eele Snyder a reusit mai mult

Miller a tesut a poveste fantastico-dramatics. Scenariul nu prezinia asadar un interes mare,la fel au stat lucrurile Kingdom of' Heaven, prea §i cu King

Muste~te 300 de Ideologle? Majoritatea ii reproseaza eriticilor de film lui 300 lipsa de ori-

libertatii, sacrificiul pentru natiune §i lupta impotriva urmasilor persilor, iranienii,

ginalitate din punet de vedere scenarisfic, dar a§ vrea sa amintesc ca obieetivul desenata lui Snyder a banda a fast acela de a adapta

Termopile
nou-te. strtline. spune Spartel eecem. fideli legilor
Batalia ell" (480 de Tennopile eli

aiei

cl!.i. greell au tlmrt

plept

du,.manulul.

sunt, de
reusite. reda

sa aplinegru

mai

- 300 a lui Frank Miller
0 adapta-

- pe marele ecran, TIiniirul regizor a vrut Sa realizeze

ce un flitru peste imagine sangele

care

re ciit mai fidela benzii desena-

t, Ch.) a opus 0 aliantA a oraf;elor gre~ imperiului Ahernenld. Este una dintre cere mal rlsunMoare fapte de arme ale Antlchitatii, cando in
inferiorttate

CumJuL~I sacrttlclul mlilor de spartani, tebani $i thespieni au devenit legendare ~ au foot pl'etuate de cultura popular4. Greell au ales in luna august 0 pozitie defens'iYA toarte putemlca la Terrnopile, care centroteu accesul catre Beo1ia ~ Greda centrala. elI.t despre flotl\ aceasta $-a lnstalat la nord de Eubeea Tntr-un Ioc numlt ArtemisiQn, in scoput de a impled!prin

numerl-

ffota persana sa tnoonjoare aceasta po,"!'" Ca sa pastreze contactul cu flo", lor, ~i trebulau sA urmeze sin,gura rota importanta care uecee prin Termopile ("Por1J!e calde", de la izvoarela termale exlstente scolo). AcoIo, tntre goltul Maliac ~ munte, drumul $trttmt trece printr-un defileu ale carul pasaje rw depl;i~ 10 m IAtIme, ~ care mal este barat ~ de vestigJlle unui zid oonstruR In zlg-zag; In flne,
ca

m~nile sunt numeroase ~ tormeazl un obstaco1 suplimentar. Leonidas a dispus de un numAr tntre 1.000 ~ 10.000 de oamenl, dar ~ de flota lui Euribiades.,

mal 2007

next

77

LIFESTYLE

Cinema

du-le pierderi senose. inchJSiyin randurile fal~lor Nernurftcn, trupele de elM are fui Xerxes. Dar, leonidas este tr~dat de un anumit Efialtes, fiul lui Eutidemos, un biJttatea ~ Tncercuiasdi annata greaca, pe celaa de fa Anopeea.. leonidas horA~ atune! sIl sacrifice 300 d« hoplill spartanl, ~ eea 700 de soId.p "'esplenl,

ne. Cal 400 de [upUitori din Teba (probebil sclavl) au primn ordln sa partidpe Ja aceastii ultima acuuoe, ewau dezertatcu ptima ocazle. Greeii au rezistat erele in JUNI ,..gelul spartan :;I au lost ma""aritl din ordfnul lui Xerxes. AceasUi Mtalie a devenit simbolur rezis,.tentei gr~ tn 1314 invadatorilor ~ al spiritului de sacrifi. clu al spartanl!or.

ofensati

foarte

de faptuJ

dl au

latum amuzanta
tu I erotic

este tratamen-

fost prezentati

ca niste cuceri-

tori nesatui, Deh, a~ vrea Ie amintesc nu numai grecii au

ca

sa

de care se bucura spar-

tanii, biiieti robusti cu slip din piele, adepfii epilarii integrale §i ai abdomenelor spartanii apar ludoase. Dad;

avut

astfel

de probleme

eu

persii, ci §i stramosii nostri get) (Darius §i apoi Lisimach au cam Iuat-o pe cocoasa In Dobrogea), menlj.onati taman de Herodot "eei mai viteji §i mai drepti dintre traci"; ah, apropo, persii obisnuiau ceara "pii.mant §i apa" ca semn de supunere rotala a oponentilor Din fericire, ridicolul riilor, dialogurile acest film, tea cu care Zack Snyder discrediteaza ... accesoa tratat total drept

ca niste Chip-

pend ales de lupta, adversarii lor au 0 alum mai gay. Xerxes ar face geloasii

once cadana

cu

ca

aspectul sau, iar cand se lnfurie atinge cul mile grotescului. La fel de amuzante mi s-au parut

nenumaratele vederi panoramice ale campurilor de cereale,
care se onduleaza brizei spartane, Ca 0 particularitate sub bataia

BD §i seriozita-

a lui 300,

orice tentativ.'i de demonstratie ideologica, 300 devine pe alaruri §i cea rnai buna cornedie involuntarii a acestui inceput de an. Cele rnai amuzante rni s-au parut replicile lui Leonidas, care are ceva din Duke Nukem, replici pe care nu ai cum Ie retii ("This we dine is "Tonight in Sparta!", Hem", with

dupa modelul lui Sin City, alta banda desenata a lui Frank
Miller adaptata pentru marele ecran, este faptul de a fi turnat In fata unor bluescreens, Snyder nu a ezitat fad! apel la

sa

actori teatrali, Actori care au fost antrenati spartani, este Ioarte riizboiul ca sa devina Atmosfera sumbra "le e sete, vorbind adevarati filmului ilustrand cinism marea

sa nu

cu un anumit

Today no spartan been sharing

dies", "we've

our culture

sa beat",
in

(Leonidas:

sa Ie diim

despre

you the whole morning", "spartans never retreat, spartans never surrender!", "there's no reason we can't be civil" etc. Alta

care, ranjind, spartanii urmau sa-i azvarle pe persani).

Sub aspect vizual, filmul nu te orbeste ell 0 cantitate impresiomal 2007

78
I

next

Cinema
nanta de culori ~i tavorizcaza un cer senin ~i tunica rosie a spartanilor. lana §i marea pare neagra ... 0 singura scena a fast tumata intr-un decor natural, cea In care vedem in lanul de grau, Spartanii rnatiei: Butler), sunt eaii galopand foarte cariscapitanul lui Leonidas ~i al spar-

LIFESTYLE

tanilor in 30U! Apai, coregrafia luptelar seamana destul de mult: avem acelasi salturi nebunesti, de felina, cu irnpunsatura de lance ~iaeoperirea ell scutul. fi vorba despre stilul de lupta

o

al epocii, dar, lara Gerard vingator,

sa

diminuez

Leonidas (Gerard regele unei armata de moartea, care vrea capitanul sa lntal-

ca

meritullui

Brad Pitt, mi se pare Butler este mai conLas§n~ deoparte

eroi sfideaza rul spartan

sau are 0 privire ce te arde, tana-

Troia, mai recunoastem patina lui Galdiatar: sofia §i baiatul, campul sofii de grau ... unei filoa epacii (orice

neasca odata omul care sa-i of ere 0 moarte eroicli. Unul dinpersonajele 'marcante ale story-ului (aproape absent in banda desenata) este regina tre sotia lui Leonidas - care va face tot ce-i sta In putinta sa trimita armata

300 este §i povestea
amorale

copi! diform era aruncat de pe stanci), dar pline de disciplina (copiii sunt crescuti ca sa devina .riizbOinici feroce). Spiritul tan tnseamna nibilitatea binele ciunii §i a sentimentelar, celorlalti, spardispo"Grecil care apElrau Termoplle au aflat de la ghlcttorul Meglstias eli I~ ver gIlsI mcartea in acea zi: acesta vlizusa totul in maruntalele victimelor, Apol au apArut ni~ fugari care leu anuntat tal pe~il f?I schlmbau po2i!iile: acestla le-au dat de vesta in tlmpul noptii. cet de-al treilea avertisment le-a venit de la santineSe care, de pe iniiltimi, au alergat sA-i previnl 10 primel:e ore ate diminetii. Atunei grecil sau sfatutt, dar oolnllle lor difereau, caa unil refuzau ~ abandoneze pozjtlUe-, ceilafti cptand pentru contrBriul. Prln unnare, s-au ctespartlt unll e-eu tetras, iar a'lii, lmpreuna cu Leonidas, s-au declarat gala sA fupte 1n contJnuare. Se spune ca teenteas i-a trimis pentru ell tinea sli Ie salvezeYietile; lui $I spartanncrcere flln.sotaau, oncarea nu Ie pennltea ~i abandoneze posturile pe care venlserl sa le .opere. De iapt,. areasta este opinla pe care 0 prefer: atunci cend Leooidas ~ vazut aliatij lipsiti de entuzfasm ~ deloc d"1Sp~ ~ m~n§ eu el pAM la cepat, i-a trlmls, cred, dar considera 0 mare dezonoare pentru eI ~ paraseasca postul; dadi rlirnfine pe joe, lad 0 gloria imensA, ~ norocul Spartei nu e-ar spulbera. SpartanUau consultatoracolul cu prtvtrela acest razboI chiar in momentuf in care a latA ~unsu]
vostru glonos,

spartana

In

ajutorul

forta, lipsa slabi-

celor 300, chiar daca Leonidas luase deja decizia se sacrifice

sa

la sacri ficiu pentru "De ce zam-

lmpreuna ell namenii sai pentru
supravietuirea fi creditate Spartei. ca scene cult, rnai Mai multe scene din film pot ales ploaia de &;ge~ care acopera soarele, dupa una dintre cele rnai tari scene de lupta viizute vreodata la cinema! ternandu-se Sau lupta unul de

besti?
armata

it intreabii
"Pen tru asta

arkadianul pe
ea in toata

spartan,

de un milion de

copilului
amandoi altul

Leonidas cu lupul,

persi, venita din toara Asia sper sa fie unul care sa-i acorde ceea ce noi, spartanii, numim 0 moarte glorioasa". Regasim aeest spirit in filosofia samurailor, razboinicr care traiese ca sa lupte §i mor in luptfi - ceea ce ne imaginam cu greu in ziua de azi - fapt ee ilustreaza eroismul §i loialitatea, dar indeosebi aspectul discipliner; Doar §i azi se pastreaza spartana"! Leonidas expresia "disciplina Celui care it va trada ii explicii principiul

momentul oportun pentru a-si lovl ad VeTsaruL Bineinteles ca nu pot uita Leonidas sta in In in care

§i pfmdind

scena

fata lui Xerxes, echipat compler, eu pufinii spartani rarnasi spatele sau, acoperiti perfect de scuturi ...Muzica lui 300 se inserie In linia muzicilor altor filme ale genului. Cantecele corale care amintesc de finalul lui Gladiator sunt combinate CU budi!;i nervoase compuse de Nine Inch Nails, ~i nu strica deloc compozitia, Antlcil a~tla ••. 300 are cateva puncte cornune cu Troia lui Petersen. Nu cred Din contra.

dat
fie

de

oracol:
sub Iovfturile

"Pentru vol,

cetatenl .1 Spartel, ~I
cade

falangei, prin care fieeare spartan este aparat de camaradul

sau, numai astfel avand sorn de
izbanda

adversar numeros;
tanului, membrii el trebuie

~i In fata unui unitatea stii la baza fartei incredibile a spar§i daca unul acestui

chiar

'''''''put

ecesta, ~ Pythia Ie spusese eli Lacedemonia urma ~ eada $I..Ib Ioviturile

])Bf'iilor, fie ram<'lne In pIcIoare; dar peste descenden!il lui Hercule. sub un rete defunct, va plange pl\mantul Lacedemc>nienilor. Pe adversarul slu. cA.nd V8 ven~ nicifortataurilor nu-tva opri'Ii nici a lejloe forta sa este cea a lui Zeus. Nu, ill spun, eI nu se va opri rnalnte de primE prada, orlul\aorlalta.·

a-sr

dintre
ca

grup esre slab,

indepartat, pentru

pune in pericol vietile celorlalti, Este 0 dlsciplina care le-a adus multe victorii §i care le-a pastrat numele In memoria omenirii aducandu-le nemurirea pe care §i-a doreau.

ca

se poate spune di Snyder ar Ii copiat fragmente de film, dat aceeasi

fiind cit e varba despre

epoca, dar avem cateva .., hrnm, asernanari izbitoare. in primul rand, capitanul lui Ahile ~i al Mirmidonilor este acelasi cu
malZ007

**

next

79

SERVICE

P

es

ta

re

d

ec

t le l

Console mio...
Slima!a redaepe NEXT ill primul mild, fin sa pentru

m felicit

prima

ediue

a revistei

noastre,

primele palm cditii ale wis-

Sigur, din aceasta cauza a fost necesar sa scurtam rubridle de hardware
§i

lei d"I1!l1el1Wllstrii, toate ftind foorle

software ale revistei

reusite, orient/indu-se spre un segnICJII de piata tnca neacoperil In iotaIi/ale - §i aici ilia refer la console. E
drept, mullealle revislede proftl (prin-

pentru a va respecta cererile,

Cu deosebitii col1sideratie, Redactia Next

Ire care §i PC Games, revis/a voastrii "sorii-mai~mare·r)/ trateazit, pc l£n numar ;nft'" de pagim~ diverse aparipi, jlXlIri, noutati, legate de console. Probabil cfi ",uiti IIU §tiu ponderea pe care acestea au incepui 0 aibii In

sa

Romiinin. Sun! foorle multi posesori de console, fie eie PSI, PS2, GameCube, XIm, sau mai §Iiu eu ce alie suporturi mobile, drept pentru care a§ urea sii §tiu in ce miisurii m veti
orienta, In viitorul mai muit sau mni

Pentru cei de In Next, Numai de bine, I11111t sncces §i In elit mal multe edipi Next! Revista n fos! 0 surprizii extrem de pliic"tii §i, chior cu ""eie problemc legate de aspeciul ei fi~ic (ma nfer la medul. ill care all fost legate paginile la prim"l Il"mal), pot spune cii a fast w, coniinul reu~il. Tralnrea ,,"or subiecte diverse, din varii domenii, poate paren

intereseazii pe mille in mod special Remeui-urile ta cans%~~lenext-gen. Suni unul dil1tre fericitii posesori ai ,,"ui Xbox 360 §i mi-<ll face placere sa descopiir jn paginile voastre 0 prezell-

ta preferata §i nu numai. Pentru eli iata focalizarea noastra se concentreaza din aoeasta editie aproape exclusiv pe consolele next-gen. Daca nu ai reusit "a dtesti preview-urile §i review-urile jocurilor

puiin. apropiat, exdusi» pe console. Sau dncfi veti saate cumoo. 0 revisliisuplimeni exciusiu pentru aceastli OJtegorie. Respecte, Ionut
multumim pentru aceasta felicitare. Revista noastra va cladi un drum al cititorilor, adica vom respecta dorinta lor ~ivorn mari numarul de pagini dedicate COnsnlelor §i jocurilor pentru aceste platforme indriigite. ~dar, chiar multom un ghivcci llereu~it? 11lsii 1m din aceasta editie, a cincea, am alocat un numar mai mare de pagini - segmentului de console. ~i uite din acest numar am marit numarul de pagini acordate "gadgets" pentru categoriei eli au fost apre-

pentru Xbox 360, eu indraznesc sa-Ii starnesc curiozitatea spunandu-Ii eli am prezentat Juiced 2:
Hot Impot Nights - care nu este un joe rasunator, insa dupa 0 perioadii de doi ani de development s-a vandut in 2 milioane de exemplare; Stuntman: Ignition te va tine cugura cascatil. pentru ca ai de parcurs destule are efectuand trucuri ell rnasina, giumbuslucuri pe care in viata reala le fac doarcei maibunidintrecei mai (nejbuni: §i, fi~te, am testat pe

Iii

tare a rol"l;S()lei,0 praentare

a console-

date in mod deosebit inca de la

estea§Q. Cu siglirall/ii, parten dejocuri lor concurente ~i,de ce nu, reoiem-uri PC pnate fi giisiNi peste tof ill prCS/1 elit mai mulie Injocllrile de calibru ce romaneascif, insii am observat cii wi Sf rcgiisesc pe aces/ea. illlrebaTea mea ali tratat doar eele mai imporinntc li/- este, pc dind? luri, fiirii jocuri de duzinii. Ce l1Ia enme/
Cornel, consola Xbox 360 a fost al revisrei noastre, ~i aid ma refer Ia numarul patru NEXI Cclegul \!\nturache a pregatit un articol eu greutate care s-a plimbat peste mati ~i tiiri §i a dat din nou de descrisa pe larg in numarul trecut

Xbox 360: Project Gotham Racing 3 care face furori in randul consora Sa continue, am testat un joe dasic, Kameo: Elements of Power, care te va tine multe Ore in fata televizorului irnpreuna cu maneta ta preferata (de culoare alba). Deslgur nu vreau doar sa-Ii fac pofta §i sa nu te servesc cu prajitura NEXT numarul s, d vreau, dadi doresti sa ne scrii, adresa ta pe care sa 0 trimiti la redactie pentru ca noi"" it! trimitem aceasta revistiiin sisternul ramburs. Cilstima, lelornext-gen
§i,

pentru ca aventu-

vestea consolei Microsoft
360. Doleanta

Xbox

ta este indeplinita,

fiira doar

§i

poare, fiecare nurnar al

Dorel Puchianu jr.

revistei noastre

iii

va prezenta

§i

testa cateva titluri pentru consola

80

next

mal 2007

SERVICE

mal Z007
I

next

81

SERVICE

Raspundeti

la intrebari

~i expedia1i

Nmoo~"mc:
M....,l.oooIbma

~

__

talonul pan a la 10 iunie 2007

w.~
Venlt/Iu'''''-

str

'"'
Dala/llIRO/anul""!fl!lll:___;__J_

_

III,___Ap._Codpoflal:_____.__TeIefon/MobiT: E-malI _ SpedtIca1IIlUI'OiruIIIIOIIIbrIar_Iet

CHESTIONARN~XT mal/2007 o Foartebun o NlcI bun.l\l~
3.

_

1. Cumconslderl

OICe$lnumaral

n;!Y!stei NEX17

0 BLin
slab

YOUR #1 11. JoaJI tiu preferat (un singur J:!spuns):

OSI,b

o Foarte~.b
dfsplaoot1

FLASH
12.

2 Careartlool{e) din aces1 nUnWlI-a(u) placut mal muir? Galli artfool(e}
aI? din revlsta conslderl e.:i din acest DlIml!lrt!.a{u}

se g3sefte

NEXT 18chi~1

tAu

preferat?

o o

18.

Ce

mtidiene ~

eel mal des?

Adev.1rt11

0 Ube1tatea
0

0

R~m.1lnla libeti:

0

Gazcta Sporturllor

CIon"" RomW

ProSport 0

C4Jren1u1011 ua

0 CotIdIanul

Do a.
D Da.
ON,. dar sunt plJtine exemplar&.

o Jumalul Na1iooaI 0 AD 0 _1",.I\",1211e1
Ultslstem

19, AI

DW?

4. ce sugestii

o Nu DOa
deCD-wi? OOa 21.De _ ONu

0
0

DVI>1lnm

0 D'I1J PI_penllulV
aJ

5. Ce arUcole (rubricl) site?

pot

fllnclllSll

poe

13. CM:~ Iflspus sI pliltefli pentra un JDe: de top orlglnaJ al caml (:I)n~nut nu de~ dimenslunea destocere a until CD-ROM? 02()'3111el03().4lJ1eI

20. AIcump.!ra

editle speclalli, lilnari,

un DW ln roc

$I

6. ~ dDli ca unnlltoarele InformatHsifte adiugate testelor avanpremlerelor. slint3ln~ mal destn NEXT?

04()'501el 0_501~ 2.
3 14. Pentru topul NOO propune UIII1Moarele jocuri: 1.

oblcel prdntt rev:i!;.taNEXTpr1etenJlorsau~L1n~ntelot?

7. Cetemealprefera

.

_
.n __

ODa ONu los snfhn1le pe care Ie apreclezl necesara
22. Avand fn vedere pro!esia sau vlltoarea

4. 5.
__
(

~~MM.M

_

__

M.

__

M ••

.

.

.,.

.__

.MMMM.

__

'M.~

__

.,.

_

_

ta

protesre,

semnale:aza

mal

HARDWARE 8. ce caIcuTatorfol~?
10 MHz)
"

~ ................................•...•.....
unnlUoarele

($p8cifici

ewea, modeM, procesorul
" " "

$I

15. Emlslunea 16. 1. ce posturi 2. 3..

TV prefer.rta

.. ..
"

;.,

9.

Mlj

Interaeaza

componeJlte:

de radio ascufti

. .• .

frecvent1 . . .._.

23. Pa$[unea

mea e5Ie

.

_ ..•.....-

_._

_".".".,,';

.

CD
10.
Ce

sugestil al?

17. 1. Ce rNSlI! ~ 2. . 3•._.

eel mal des _ afarn de NEXI? to

.

. ..

..._ .

Acresa:

Telefon/Mobil: Speciflcatl

Localitatea Nume/lPien~ujmie!:!iii~~ii~!i!i!i~~~:::.:::~::::::::::::::::::::::::~:::::::-1I1I1I1111 E-mail: numarul membrilorfamiliei:_Venit/luna Studii
Jud. SIr. BI._Ap._ Codostal: p Data/luna/anul nasterii:•••••

Nr._

BZ

next

mal 2007

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful