You are on page 1of 9

SKLOPOVI S DIODOM

ZADATAK.1. Za poluvalni ispravlja s kapacitivnim optereenjem izraunati srednju vrijednost napona troila UIZ i faktor valovitosti r. Zadano je RT=100 , C=2,2mF, efektivni napon primara Upef=230V, frekvencija napona primara f=50Hz i omjer transformacije transformatora n=25.
n:1 + up + us C RT D + uIZ -

Rjeenje: Amplituda napona na sekundaru jednaka je:

U sm =

2 U pef n

2 230 = 13V 25

U izm = U sm = 13V

= RT C = 100 2,2 10 3 = 220 ms


T = 1 / f = 1 / 50 = 20 ms Amplituda napona valovitosti na troilu je:

U izvm = U izm

T 20 = 13 = 591 mV 2 2 220

U IZ = U izm U izvm = 13 0,591 = 12,42 V U izvef = U izvm 591 = = 341 mV 3 3 = 0,341 = 0,0275 12,42

r=

U izvef U IZ

ZADATAK.2. Za punovalni ispravlja s dvije diode s kapacitivnim optereenjem izraunati srednju vrijednost napona troila UIZ i faktor valovitosti r. Zadano je RT=50 , C=4,7mF, efektivni napon primara Upef=230V, frekvencija napona primara f=50Hz i omjer transformacije transformatora n=30.
n:1 + up + us + us D1 + D2 C RT uIZ Rjeenje: Amplituda napona na sekundaru jednaka je:

U sm =

2 U pef n

2 230 = 10,84V 30

U izm = U sm = 10.84V

= RT C = 50 4,7 10 3 = 235 ms
T = 1 / f = 1 / 50 = 20 ms Amplituda napona valovitosti na troilu je: U izvm = U izm T 20 = 10,84 = 230,7 mV 4 4 235

U IZ = U izm U izvm = 10,84 0,2307 = 10,61 V U izvef = U izvm 230,7 = = 133 mV 3 3 = 0,133 = 0,0126 10,61

r=

U izvef U IZ

ZADATAK.3. Za punovalni ispravlja u Graetzovom spoju odrediti C i srednju vrijednost napona troila UIZ tako da faktor valovitosti iznosi r=10-3. Zadano je RT=1k , amplituda napona primara Upm=250V, frekvencija napona primara f=50Hz i omjer transformacije transformatora n=10.

n:1 + up + us + D3 D4 C RT uIZ Rjeenje: Amplituda napona na sekundaru jednaka je: U sm = U pm n = 250 = 25V 10

D1

D2

U izm = U sm = 25V Faktor valovitosti se moe izraunati prema izrazu: r= U izvef U IZ = 10 3

gdje je Uizvef efektivna vrijednost napona valovitosti:

U izvef =

U izm

T U izm 4 C RT = 3 4 3 C RT f
1 4 C RT f 1 = U izm 4 C RT f 4 C RT f

i UIZ srednja vrijednost izlaznog napona: U IZ = U izm U izvm = U izm U izm

Uvrtavanjem dvaju predhodnih izraza u izraz za faktor valovitosti dobivamo:

U izm 4 3 C RT f 1 1 r= = = 10 3 4 C RT f 1 4 C RT f 1 3 U izm 4 C RT f Iz gornjeg izraza slijedi:

1+ 3 r 1 + 3 103 C= = = 2,89mF 4 3 r RT f 4 3 103 103 50 Srednja vrijednost izlaznog napona iznosi UIZ=24,96V.

ZADATAK.4. Analizirati odziv restauratora na napon uG. U istom dijagramu nacrtati napon uG i izlazni napon uIZ. Zadano je: Rg=50 , C=100nF, RT=10k i dinamiki otpor diode rd=10 . Napon na kondenzatoru u t=0ms je UC0=0V. Analizirati prijelaznu pojavu.
Rg uG C + D RT uIZ 0 0,5 1 1,5 2 t,ms uG,V U1=5

Rjeenje: U trenutku t=0+ napon uG=5V te se mrea moe prikazati slikom:


Rg 5V + + uC + UC0 rd RT uIZ -

Ako analiziramo paralelni spoj otpora rd i RT moemo zakljuiti da je rd RT = rd jer je rd<<RT. U daljnjem emo tekstu to uzeti u obzir. Iz gornje slike u trenutku t=0+ naponi iznose:

uG (0 + ) = 5 V u C (0 + ) = U C 0 = 0 V
u IZ (0 + ) = U IZ 0 = rd 10 (U 1 U C 0 ) = (5 0) = 0,833 V rd + R g 10 + 50

Za napon na kondenzatoru u vremenu od 0ms do 0,5ms vrijedi:

u C (t ) = U C 0 + (U 1 U C 0 ) 1 e

gdje je 1 vremenska konstanta mree i iznosi 1 = C (Rg + rd ) = 100 10 9 (50 + 10) = 6 s . Napon na izlazu moe se prikazati sljedeim izrazom:

rd rd u IZ (t ) = (U 1 u C (t )) = rd + R g rd + R g

t U U (U U ) 1 e 1 1 1 C0 C0

t 1 = rd (U 1 U C 0 ) e rd + R g

U trenutku t=0,5- iznosi napona su sljedei: u G (0,5 ) = 5V

u C (0,5 ) = U C1

0 , 510 1 e 610 6 = 0 + (5 0)

= 5V

u IZ (0,5 ) = U IZ 1

10 6 = (5 0 ) e 610 = 0V 10 + 50

0 , 510 3

U trenutku t=0,5+ napon uG padne s 5V na 0V i dioda je zaporno polarizirana (rd~). Nadomjesna shema sklopa sada je
Rg + + uC + UC1 RT uIZ -

Prema tome naponi u trenutku t=0,5+ iznose: u C (0,5 + ) = U C 2 = U C1 = 5V u IZ (0,5 + ) = U IZ 2 = RT 10000 ( U C 2 ) = ( 5) = 4,975V RT + R g 10000 + 50 u G (0,5 + ) = 0V

Za napon na kondenzatoru u vremenu od 0,5ms do 1ms vrijedi: u C (t ) = U C 2


t 0 , 510 1 e 2 + (0 U C 2 )
3

t 0 , 510 = U e 2 C2

gdje je 2 vremenska konstanta mree i iznosi 2 = C (Rg + RT ) = 100 10 9 (50 + 10000) = 1,005ms . Napon na izlazu moe se prikazati sljedeim izrazom:
RT RT u IZ (t ) = ( u C (t )) = U C2 e RT + Rg RT + R g t 0 , 510 3

U trenutku t=1- iznosi napona su sljedei: u G (1 ) = 0V

u C (1 ) = U C 3 = 5 e u IZ (1 ) = U IZ 3

0 , 510 3 1, 00510 3

= 3,04V
0 , 510 3

3 10000 = 5 e 1, 00510 = 3,025V 10000 + 50

U trenutku t=1+ napon uG poraste s 0V na 5V, dioda vodi i mrea se moe prikazati slikom:

Rg 5V

+ +

uC

+ RT uIZ -

UC3 rd

Prema tome naponi u trenutku t=1+ iznose: u G (1+ ) = 5V u C (1+ ) = U C 4 = U C 3 = 3,04V rd 10 (U 1 U C 3 ) = (5 3,04 ) = 0,33V rd + R g 10 + 50

u IZ (1+ ) = U IZ 4 =

Za napon na kondenzatoru u vremenu od 1ms do 1,5ms vrijedi: u C (t ) = U C 4


t 10 + (U 1 U C 4 ) 1 e 1
3

Napon na izlazu moe se prikazati sljedeim izrazom:


rd u IZ (t ) = (U 1 U C 4 ) e 1 rd + R g U trenutku t=1,5- iznosi napona su sljedei: t 10 3

u G (1,5 ) = 5V

u C (1,5 ) = U C 5
u IZ (1,5 ) = U IZ 5

0 , 510 1 e 610 6 = 3,04 + (5 3,04) 0 ,510 3

= 5V

10 6 = (5 3,04 ) e 610 = 0V 10 + 50

Naponi UC1 i UC5 (UIZ1 i UIZ5) jednaki su to znai da smo doli u stacionarno stanje i tu emo zavriti analizu jer e se u sluaju daljnjeg raunanja rezultati ponavljati.

u,V
5

uiz ug

0,833 0,33 0,5 -3,025 -5 1 1,5 2

t,ms

Zadaci za vjebu VJ.1. Za poluvalni ispravlja odrediti C i srednju vrijednost napona troila UIZ tako da faktor valovitosti iznosi r=10-3. Zadano je RT=1k , amplituda napona primara Upm=250V, frekvencija napona primara f=50Hz i omjer transformacije transformatora n=10.
n:1 + up Rjeenje: C=5,8mF;UIZ=24,96V

D + us C RT + uIZ -

VJ.2. Za poluvalni ispravlja odrediti C i faktor valovitosti iznosi r tako da srednja vrijednost napona troila bude UIZ =21V. Zadano je RT=560 , efektivni napon primara Upef=150V, frekvencija napona primara f=50Hz i omjer transformacije transformatora n=10.
n:1 + up Rjeenje: C=1,8mF;r=0,005862V

D + us C RT + uIZ -

VJ.3. Za poluvalni ispravlja s kapacitivnim optereenjem izraunati srednju vrijednost napona troila UIZ i faktor valovitosti r. Zadano je RT=220 , C=1mF, amplituda napona primara Upm=325V, frekvencija napona primara f=50Hz i omjer transformacije transformatora n=20.
n:1 + up Rjeenje: r=0,0275;UIZ=15,52V

D + us C RT + uIZ -

VJ.4. Za punovalni ispravlja s dvije diode odrediti C i srednju vrijednost napona troila UIZ tako da faktor valovitosti iznosi r=10-3. Zadano je RT=1k , amplituda napona primara Upm=250V, frekvencija napona primara f=50Hz i omjer transformacije transformatora n=10.
n:1 + up + us + us D1 + D2 C RT uIZ Rjeenje: C=2,9mF;UIZ=24,96V

VJ.5. Za punovalni ispravlja s dvije diode odrediti C i faktor valovitosti iznosi r tako da srednja vrijednost napona troila bude UIZ =21V. Zadano je RT=560 , efektivni napon primara Upef=150V, frekvencija napona primara f=50Hz i omjer transformacije transformatora n=10.
n:1 + up + us + us D1 + D2 C RT uIZ Rjeenje: C=888F;r=0,005862V

VJ.6. Za punovalni ispravlja s dvije diode s kapacitivnim optereenjem izraunati srednju vrijednost napona troila UIZ i faktor valovitosti r. Zadano je RT=220 , C=1mF, amplituda napona primara Upm=325V, frekvencija napona primara f=50Hz i omjer transformacije transformatora n=20.
n:1 + up + us + us D1 + D2 C RT uIZ Rjeenje: r=0,0134;UIZ=15,89V

VJ.7. Za punovalni ispravlja u Graetzovom spoju odrediti C i srednju vrijednost napona troila UIZ tako da faktor valovitosti iznosi r=0,005. Zadano je RT=330 , amplituda napona primara Upm=150V, frekvencija napona primara f=50Hz i omjer transformacije transformatora n=15.
n:1 + up + us + D3 D4 C RT uIZ Rjeenje: C=1,8mF;UIZ=9,91V

D1

D2

VJ.8. Za punovalni ispravlja u Graetzovom spoju odrediti C i faktor valovitosti iznosi r tako da srednja vrijednost napona troila bude UIZ =11V. Zadano je RT=300 , amplituda napona primara Upm=350V, frekvencija napona primara f=50Hz i omjer transformacije transformatora n=30.
n:1 + up + us + D3 D4 C RT uIZ Rjeenje: C=292F;r=0,0035V

D1

D2

VJ.9. Za punovalni ispravlja u Graetzovom spoju s kapacitivnim optereenjem izraunati srednju vrijednost napona troila UIZ i faktor valovitosti r. Zadano je RT=500 , C=4,7mF, amplituda napona primara Upm=250V, frekvencija napona primara f=50Hz i omjer transformacije transformatora n=25.
n:1 + up + us + D3 D4 C RT uIZ Rjeenje: r=0,0012;UIZ=9,98V

D1

D2