Mga Probisyong Pangwika sa Saligang-Batas Saligang-Batas ng Biyak-na-Bato (1896) – Ang Wikang Tagalog ang magiging

opisyal na wika ng Pilipinas. Saligang-Batas ng 1935 – Ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. Hanggang hindi nagtatadhana ng iba ang batas, ang Ingles at Kastila ay patuloy ng gagamiting mga wikang opisyal. Saligang-Batas ng 1973 – Ang Batasang Pambansa ay dapat gumawa ng mga hakbang tungo sa paglinang at pormal na adopsyon ng isang panlahat na wikang pambansa na tatawaging Filipino Saligang-Batas ng 1987 – Ang Wikang Pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang, ito’y dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na mga wika ng Pilipinas at sa iba pang mga wika. Ang Kasaysayan ng Komisyon sa Wikang Filipino Itinatag ang Surian ng Wikang Pambansa (SWP) alinsunod sa Batas Komonwelt Blg. 184 na nilagdaan ng Pangulo ng Komonwelt, si Manuel L. Quezon noong Nobyembre 13, 1936. Ang pangunahing layunin ng Surian ay piliin ang katutubong wika na gagamiting batayan ng pagpapalaganap at pagpapatibay ng wikang pambansa ng Pilipinas. Ang batas ay pag-alinsunod sa Konstitusyon ng 1935 na nagtatadhanang “ang Kongreso ay gagawa ng hakbang upang linangin at palaganapin ang wikang pambansa sa isang wikang katutubo.” Noong Enero 13, 1937, hinirang ng Pangulo ang mga kagawad ng SWP. Si Jaime C. de Veyra ang naging unang direktor. Ang naging unang tahanan ng Surian ay ang isang maliit na silid sa Department of Public Information. Pagkaraan, nagpalipat-lipat ito: napatira sa Silid Blg. 326 ng Kongreso, nagkaroon ng silid sa Malacañang, nalipat sa Philippine Columbian, at noong 1940, napunta sa gusali ng UP Alumni sa Padre Faura. Noong 1942, napunta naman ito sa Philippine Normal School (naging College at ngayo’y University) bago napalipat sa “radio room” ng Mataas na Paaralang Mapa noong 1946. Nagbalik ito sa Malacañang noong 1947 bago napunta sa Philippine School at Arts and Trade. Nagkaroon din ito ng opisina sa isang “Japanese Temple” sa kalye Lipa, Maynila. Nang itadhana ang Kautusang Tagapagpaganap Blg. 94 at ang Batas ng Pagbabagong Tatag ng 1947, inilipat ang pangangasiwa ng SWP sa Kagawaran ng Pagtuturo, at ito ay nanahanan sa gusali ng Edukasyon sa Arroceros. Tumagal ito roon ng 34 na taon. Noong 1984, nang buwagin ang nasabing gusali at nalipat ang noo’y Ministri (ngayo’y Kagawaran) ng Edukasyon, Kultura at Isports sa Palacio del Gobernador, lumipat ang SWP sa ikatlo at ikaapat na palapag ng Gusaling LDCI sa kanto ng EDSA at East Avenue, Lungsod Quezon. Noong Enero taong 1987, batay sa nilagdaang Kautusang Tagapagpaganap Blg. 117 ng Pangulong Corazon C. Aquino, ang SWP ay pinalitan ng Linangan ng mga Wika ng Pilipinas na pagkaraan ay binuwag naman nang buuin ang Bagong Konstitusyon ng Pilipinas noong 1987. Petsa Agosto 14, 1991 nang likhain sa bisa ng Batas Republika Blg. 7104 ang Komisyon sa Wikang Filipino. May atas ang Komisyon na magsagawa, mag-ugnay at magtaguyod ng mga pananaliksik para sa pagpapaunlad, pagpapalaganap at preserbasyon ng Filipino at ng iba pang mga wika ng Pilipinas. Ang pagpapabilis ng pagsasakatuparan ng atas ay isinagawa sa pamamagitan ng pagbabalangkas ng mga patakaran, mga plano at mga programa ng iniuugnay sa iba’t ibang tanggapang pampamahalaan at maging pribado man (RA 7104, Sek. 14-g). Sa kasalukuyan, ang komisyon sa Wikang Filipino ay nasa ilalim ng Tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas at nakabahay sa ikalawang palapag (second floor) ng Gusaling Watson, 1610 J.P. Laurel Street, San Miguel, Maynila. Mga Naging Direktor/Tagapangulo Surian ng Wikang Pambansa, Linangan ng mga Wika sa Pilipinas at Komisyon sa Wikang Filipino RICARDO MA. DURAN NOLASCO(2006-Kasalukuyan).

programa sa ponolohiya. JULIAN CRUZ BALMACEDA (1947-1948) . ang wikang pambansa para sa pambansang kamalayan. makata. Pinagtuunan ng pansin ang pagpapaunlad ng wika. mandudula. CECILIO LOPEZ (1954-1955) Iskolar at linggwista. lexicographer at linggwista. Bunga nito ang paggamit ng wikang pambansa sa mga diploma. Binigyang-diin ang linggwistika at pinasigla ang makabagong linggwistikong pag-aaral sa wikang pambansa at iba pang mga katutubong wika sa Pilipinas. Nagdaos ng mga pasanayan sa korespondensya opisyal sa buong bansa. ang Wikang Pambansa na batay sa Tagalog ay tinawag na Pilipino. pasaporte. Pinasimulan ang paghahanda ng mga ispesyalisadong talasalitaan. nagdadaos ng mga seminar. at iba pang aktibidad na pang-edukasyon. Sinisikap ng KWF na itayo ang Library at Archives of Philippine languages. Nailathala ang English-Tagalog Dictionary na sinimulan sa panahon ng panunungkulan ni Cirio H. programa sa balarila ng Pilipinas. Kinikilala ng KWF ang kahalagahan ng mga wikang ginagamit ng mga Pilipino – ang katutubong wika para sa literasiya at edukasyon ng mga mamamayan. BUENAOBRA (1999-2006) Guro at manunulat. tulad ng mga sumusunod: pinalalakas nito ang mga programa sa leksikograpiya. corpus ng mga wika sa Pilipinas. iskolar at linggwista. Binigyang pagpapahalaga at pansin ang mga rehiyunal na wika sa pamamagitan ng paghanda/pagbuo ng mga diksyunaryong traylinggwal. PONCIANO B. ang wikang Filipino na ang nucleus ay Pilipino (na unang inlunsad noong 1983 at naging batayan ng probisyong pangwika ng Konstitusyon ng 1986) at ang Alpabetong Filipino na pinagtibay noong 1987. Ang katwiran nito ay ibinatay sa pagiging multilinggwal at pagiging multikultural ng mga Pilipino. at sinimulan ang talasalitaan ng walong pangunahing wika sa Pilipinas. Manunulat. pinapaganda ang website. at higit sa lahat sinisikap na magkaroon ng sarili tahanan at gusali ng wika. pagkakaunawaan. linggwista at abogada. Binigyang tuon ang pagpapatibay sa mga proyekto ng mga Panrehiyong Sentro sa Wikang Filipino (PSWF) sa bawat etnolinggwistikong rehiyon na nakabase sa isang pang-estadong unibersidad o kolehiyo. nagkaroon ito ng mga bagong programa at proyekto. Binalikat ang pagsasalin zat pananaliksik. Noong 1959. lektyur. etnikong pangangailangan at pang-araw-araw na gamit. Arithmetical and GeometrIcal Terms at iba pa. abogado. CIRIO H. guro. napataas ang kantidad at kalidad ng mga publikasyon. Tatlong rebolusyonaryong pagbabago ang ibinunsod ng SWP sa kanyang pangunguna: ang Edukasyong Bilinggwal noong 1974. JOSE VILLA PANGANIBAN (1955-1970) (1946-1947) Makata. ponetika at ortograpiya.P. proyekto sa sa pagmamapa ng mga wika sa Pilipinas. workshop. Itinatag ang 12 Panrehiyong Sentro ng Wikang Filipino sa buong kapuluan. pinalalakas ang mga kakayahang pang-IT at pampananaliksik. proyekto sa bibliograpiya ng mga wika sa Pilipinas. at ang mga wikang pang-ibayong dagat na tutugon sa pangangailangan ng wika ng malawak na komunikasyon (language of wider communication) at wika ng ugnayang pang-internasyonal. nagtatayo ng mga language councils sa mga rehiyon. PINEDA (1970-1999). lpinagpatuloy ang diksyunaryong pinasimulan ng kanyang sinundan. Ang natural na kundisyon ng karaniwang Pilipino at ng karaniwang mamamayan sa daigdig ay hindi lang iisa ang alam na wika. atb. programa para sa endangered languages. PANGANIBAN (1948-1954) Manunulat. pakikipag-ugnayan at pagkakakilanlan. Binuong muli ang Lupong Sanggunian ng SWP.Guro. pambansang programa sa pagsasalin. Ang kasalukuyang administrasyon ng KWF ay naniniwala sa napakalaking bentahe ng pagkakaroon ng Pilipinas ng mahigit na 170ng wika sa halip na isang disbentahe. Kaugnay ng bagong bisyon ng KWF. nagkakaloob ng mga research grants o tinutulungan ang mga stakeholder na makakuha ng mga research grants. NITA P. Panganiban. tulad ng Legal Terms. Nakatuon sa ang komitment sa multilinggwal na adhikain.

pinagtibay ng Sanggunian ng SWP ang pinayamang alpabeto.1971.Mandudula. Pinasigla ang pagsusulat sa wikang pambansa. ipinag-utos ang pagtuturo ng Wikang pambansa sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa buong bansa. alinsunod sa Konstitusyon ng 1987 na nagtatadhanang "ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Itinaguyod ng rebisyong ito ang leksikal na pagpapayaman ng Filipino sa pamamagitan ng pagluluwag sa panghihiram ng salita at pagsasalin. nabuo ang sumusunodna Alpabetong Filipino. PNU at iba pa. muling nagkaroon ng rebisyon sa alpabetong Filipino upang tugunan ang patuloy na development at/o istandardisasyon ng sistema ng pagsulat sa Filipino. Matapos ang seryengmga simposyum at sangguniang pulong na dinaluhan ng mga linggwista. 570 na nagproklama na ang Wikang Pambansa na tatawaging Wikang Pambansang Pilipino ay isa nang wikang opisyal. pag-unlad at paglaganap ng wikang pambansa. Ito ay bilang pagtugon sa mabilis na pagbabago. SANTOS (1941-1946) Makata. j. Pinalitan ito ng mga Kastila ng alpabetong Romano. Romero ng Edukasyon ang Kautusang Pangkagawaran blg. nobelista. ang mga letrang c. Ebolusyon ng Wikang Pambansa Disyembre 30. bagkus. JAIME C. mandudula. Ngayon. 7 na nagsasaad na ang Wikang Pambansa ay tatawagin nang Pilipino upnag mailagan na ang mahabang katawagang “Wikang pambansang Pilipino” o “Wikang Pambansa Batay sa Tagalog”. 1946. DE VEYRA (1937-1941) Unang direktor at "tagapagtatag ng wikang pambansa. . ito'y may nukleyus. pinagaralan ang mga wika sa PIlipinas upang piliin ang isa sa mga ito na magiging batayan ng wikang pambansa. na binubuo ng 14 katinig at 3 patinig." Ito ay hindi pinaghalu-halong sangkap mula sa iba't ibang katutubong wika. na may 20 titik: a b k d e g h i I m n ng o p r s t u w y Noong Oktubre 4. iprinoklama ng Pangulong Quezon na ang wikang Tagalog ang magiging batayan ng Wikang Pambansa. Nakapagpalimbag ng mga panayam at inumpisahan ang paggawa ng Diksiyunaryong Tagalog. na binubuo ng 31 letra: a b c ch d e f g h i j k 1 11 m n ñ ng o p q r rr s t u v w x v z Kaugnay ng pagbago ng Konstitusyon." Sa panahon ng kanyang panunungkulan. Napili ang Tagalog at naghanda ng gramatika at bokabularyo ng nasabing wika na inilathala noong 1940. edukador. makata. nagkabisa ang Batas Komonwelt Blg. 1937. f. may sarili nang palatitikan ang ating mga ninuno. manunulat at iskolar ng wika. Simula Hunyo 4. lider manggagawa at pulitiko. na may 28 letra: a b c d e f g h i j k I m n ñ ng o p q r s t u v w x y z Noong 2001. ang Pilipino o Tagalog. Ebolusyon ng Alpabetong Filipino Nang dumating ang mga Kastila noong Dantaon 16. guro. Santos ang Abakada. LOPE K. Filipino na ang ngalan ng wikang pambansa. Noong 1940. nobelista. Magkakabisa ang proklamasyong ito dalawang taon matapos itong mapagtibay. Noong 1959 ibinaba ng Kalihim Jose B. Ang mga dokumento at palatastasan ng pamahalaan ay isinalin at ang opisyal na Gazatte ay inilathala sa wikang pambansa. muling nireporma ng SWP ang alpabetong Filipino at mga tuntunin ng palabaybayang Filipino. Noong 1940. Nagdaos ng mga seminar at pasanayan sa paggamit ng wikang pambansa sa UP. sa kanyang Balarila ng Wlkang Pumbansa. ang Alibata o Baybayin. binuo ni Lope K. karamihan mula sa Ingles at Kastila. gamit ang walong karagdagang letra ng alpabeto.

May kahulugan ang salita na batay sa taglay na ponolohiya.com/2009/03/24/kahulugan-at-katangian-ng-wika/ . kasabay ito ng tao sa pagsilang sa mundo 2. superbisor sa Filipino at sa mga larangang ito sa buong bansa noong 2007 hanggang 2007. ito ay isang dan sa pakikipagsapalaran at pagsulong ng bansa sa iba’t ibang aspeto ng buhay. Gayunpaman. q. o iyong tinatawag na karaniwang salita. kaantasan. magulang at iba pang tagagamit ng wika sa 2001 rebisyon sa ispeling. Sa isang wika makikilala ng bayan ang kanyang kultura at matututuhan niya itong angkinin at ipagmalaki. Ang wika bilang kultura ay koliktibong kaban ng karanasan ng tao sa tiyak na lugar at panahon ng kaniyang kasaysayan. Nauuri ang wika sa kaanyuan. ang wika ay nalilikha ng tao upang ilahad ang nais ipakahulugan sa kanyang mga kaisipan (nanghihiram sa ibang wika upang makaagapay sa mga pagbabagong nagaganap sa kapaligiran) 5. inilabas ng KWF ang borador ng Ortograpiya ng Wikang Pambansa na binuo ng KWF sa pamamagitan ng serye ng mga konsultasyon sa mga guro. v. nadarama. Kaugnay nito. di napipigilan para umunlad 4. Ang wika ay likas at katutubo.pbworks. Ang wika. dalubhasa sa wika. Ipinagagamit ang mga ito sa ispeling ng lahat ng hiram na salita anuman ang barayti nito kasama ang hindi pormal at hindi teknikal na barayti. May sariling kakanyahang di-inaasahan. 2007. z. Ito ay may iba’t ibang katangian: 1.ñ. Ang wika ay mabisang kasangkapan ng tao sa pakikipag-unawaan sa kanyang kapwa Ito ay biyayang galing sa Diyos upang ipaabot ng tao ang kanyang iniisip. http://siningngkomunikasyon.wordpress. ay mabilis na nagbabago. sinasabi na pinaluwag ang paggamit ng walong dagdag na letra. katulad ng panahon. Noong Agosto. http://wika. estudyante. x. Sa rebisyong ito. noong Oktubre 9. palatunugan at diin 6. ponolohiya at kalikasan. nagkaroon ng maraming negatibong reaksyon at feedback mula sa mga guro. ang pinal na bersyon ng patnubay ay ipalalabas ng KWF bago matapos ang 2007. Samakatuwid. May pagbabago ang wika. May kayarian at nakabubuo ng marming salitang may mga kahulugan ang isang wika 3. nakikita at nararanasan sa kanyang kapaligirang ginagalawan. 2006 ang Kagawaran ng Edukasyon sa kahilingan ng KWF ay nagpalabas ng isang memorandum na pansamantalang nagpapatigil sa implementasyon ng “2001 Revisyon ng Alfabeto at patnubay sa Ispeling ng Wikang Filipino”.com/w/page/8021671/ KasaysayanKahulugan at Katangian ng Wika Ang wika ay bahagi ng ating kultura.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful