Mga Probisyong Pangwika sa Saligang-Batas Saligang-Batas ng Biyak-na-Bato (1896) – Ang Wikang Tagalog ang magiging

opisyal na wika ng Pilipinas. Saligang-Batas ng 1935 – Ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. Hanggang hindi nagtatadhana ng iba ang batas, ang Ingles at Kastila ay patuloy ng gagamiting mga wikang opisyal. Saligang-Batas ng 1973 – Ang Batasang Pambansa ay dapat gumawa ng mga hakbang tungo sa paglinang at pormal na adopsyon ng isang panlahat na wikang pambansa na tatawaging Filipino Saligang-Batas ng 1987 – Ang Wikang Pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang, ito’y dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na mga wika ng Pilipinas at sa iba pang mga wika. Ang Kasaysayan ng Komisyon sa Wikang Filipino Itinatag ang Surian ng Wikang Pambansa (SWP) alinsunod sa Batas Komonwelt Blg. 184 na nilagdaan ng Pangulo ng Komonwelt, si Manuel L. Quezon noong Nobyembre 13, 1936. Ang pangunahing layunin ng Surian ay piliin ang katutubong wika na gagamiting batayan ng pagpapalaganap at pagpapatibay ng wikang pambansa ng Pilipinas. Ang batas ay pag-alinsunod sa Konstitusyon ng 1935 na nagtatadhanang “ang Kongreso ay gagawa ng hakbang upang linangin at palaganapin ang wikang pambansa sa isang wikang katutubo.” Noong Enero 13, 1937, hinirang ng Pangulo ang mga kagawad ng SWP. Si Jaime C. de Veyra ang naging unang direktor. Ang naging unang tahanan ng Surian ay ang isang maliit na silid sa Department of Public Information. Pagkaraan, nagpalipat-lipat ito: napatira sa Silid Blg. 326 ng Kongreso, nagkaroon ng silid sa Malacañang, nalipat sa Philippine Columbian, at noong 1940, napunta sa gusali ng UP Alumni sa Padre Faura. Noong 1942, napunta naman ito sa Philippine Normal School (naging College at ngayo’y University) bago napalipat sa “radio room” ng Mataas na Paaralang Mapa noong 1946. Nagbalik ito sa Malacañang noong 1947 bago napunta sa Philippine School at Arts and Trade. Nagkaroon din ito ng opisina sa isang “Japanese Temple” sa kalye Lipa, Maynila. Nang itadhana ang Kautusang Tagapagpaganap Blg. 94 at ang Batas ng Pagbabagong Tatag ng 1947, inilipat ang pangangasiwa ng SWP sa Kagawaran ng Pagtuturo, at ito ay nanahanan sa gusali ng Edukasyon sa Arroceros. Tumagal ito roon ng 34 na taon. Noong 1984, nang buwagin ang nasabing gusali at nalipat ang noo’y Ministri (ngayo’y Kagawaran) ng Edukasyon, Kultura at Isports sa Palacio del Gobernador, lumipat ang SWP sa ikatlo at ikaapat na palapag ng Gusaling LDCI sa kanto ng EDSA at East Avenue, Lungsod Quezon. Noong Enero taong 1987, batay sa nilagdaang Kautusang Tagapagpaganap Blg. 117 ng Pangulong Corazon C. Aquino, ang SWP ay pinalitan ng Linangan ng mga Wika ng Pilipinas na pagkaraan ay binuwag naman nang buuin ang Bagong Konstitusyon ng Pilipinas noong 1987. Petsa Agosto 14, 1991 nang likhain sa bisa ng Batas Republika Blg. 7104 ang Komisyon sa Wikang Filipino. May atas ang Komisyon na magsagawa, mag-ugnay at magtaguyod ng mga pananaliksik para sa pagpapaunlad, pagpapalaganap at preserbasyon ng Filipino at ng iba pang mga wika ng Pilipinas. Ang pagpapabilis ng pagsasakatuparan ng atas ay isinagawa sa pamamagitan ng pagbabalangkas ng mga patakaran, mga plano at mga programa ng iniuugnay sa iba’t ibang tanggapang pampamahalaan at maging pribado man (RA 7104, Sek. 14-g). Sa kasalukuyan, ang komisyon sa Wikang Filipino ay nasa ilalim ng Tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas at nakabahay sa ikalawang palapag (second floor) ng Gusaling Watson, 1610 J.P. Laurel Street, San Miguel, Maynila. Mga Naging Direktor/Tagapangulo Surian ng Wikang Pambansa, Linangan ng mga Wika sa Pilipinas at Komisyon sa Wikang Filipino RICARDO MA. DURAN NOLASCO(2006-Kasalukuyan).

proyekto sa sa pagmamapa ng mga wika sa Pilipinas. lektyur. Nagdaos ng mga pasanayan sa korespondensya opisyal sa buong bansa. ang wikang Filipino na ang nucleus ay Pilipino (na unang inlunsad noong 1983 at naging batayan ng probisyong pangwika ng Konstitusyon ng 1986) at ang Alpabetong Filipino na pinagtibay noong 1987. proyekto sa bibliograpiya ng mga wika sa Pilipinas. abogado. Sinisikap ng KWF na itayo ang Library at Archives of Philippine languages. PONCIANO B. Binalikat ang pagsasalin zat pananaliksik. Kaugnay ng bagong bisyon ng KWF. Itinatag ang 12 Panrehiyong Sentro ng Wikang Filipino sa buong kapuluan. Binigyang pagpapahalaga at pansin ang mga rehiyunal na wika sa pamamagitan ng paghanda/pagbuo ng mga diksyunaryong traylinggwal. pakikipag-ugnayan at pagkakakilanlan. nagdadaos ng mga seminar. nagkaroon ito ng mga bagong programa at proyekto. Tatlong rebolusyonaryong pagbabago ang ibinunsod ng SWP sa kanyang pangunguna: ang Edukasyong Bilinggwal noong 1974. Pinagtuunan ng pansin ang pagpapaunlad ng wika. Nakatuon sa ang komitment sa multilinggwal na adhikain. Ang kasalukuyang administrasyon ng KWF ay naniniwala sa napakalaking bentahe ng pagkakaroon ng Pilipinas ng mahigit na 170ng wika sa halip na isang disbentahe. Noong 1959. pinapaganda ang website. Ang natural na kundisyon ng karaniwang Pilipino at ng karaniwang mamamayan sa daigdig ay hindi lang iisa ang alam na wika. PANGANIBAN (1948-1954) Manunulat. linggwista at abogada. Manunulat. workshop. mandudula.P. JOSE VILLA PANGANIBAN (1955-1970) (1946-1947) Makata. makata. CECILIO LOPEZ (1954-1955) Iskolar at linggwista. at ang mga wikang pang-ibayong dagat na tutugon sa pangangailangan ng wika ng malawak na komunikasyon (language of wider communication) at wika ng ugnayang pang-internasyonal. ponetika at ortograpiya. lexicographer at linggwista. pasaporte. Arithmetical and GeometrIcal Terms at iba pa. programa para sa endangered languages. Bunga nito ang paggamit ng wikang pambansa sa mga diploma. Binuong muli ang Lupong Sanggunian ng SWP. napataas ang kantidad at kalidad ng mga publikasyon. tulad ng mga sumusunod: pinalalakas nito ang mga programa sa leksikograpiya. PINEDA (1970-1999). at iba pang aktibidad na pang-edukasyon. nagtatayo ng mga language councils sa mga rehiyon. at sinimulan ang talasalitaan ng walong pangunahing wika sa Pilipinas. tulad ng Legal Terms. Ang katwiran nito ay ibinatay sa pagiging multilinggwal at pagiging multikultural ng mga Pilipino. pinalalakas ang mga kakayahang pang-IT at pampananaliksik.Guro. iskolar at linggwista. atb. ang wikang pambansa para sa pambansang kamalayan. Binigyang-diin ang linggwistika at pinasigla ang makabagong linggwistikong pag-aaral sa wikang pambansa at iba pang mga katutubong wika sa Pilipinas. JULIAN CRUZ BALMACEDA (1947-1948) . etnikong pangangailangan at pang-araw-araw na gamit. corpus ng mga wika sa Pilipinas. at higit sa lahat sinisikap na magkaroon ng sarili tahanan at gusali ng wika. NITA P. ang Wikang Pambansa na batay sa Tagalog ay tinawag na Pilipino. programa sa balarila ng Pilipinas. CIRIO H. pambansang programa sa pagsasalin. Binigyang tuon ang pagpapatibay sa mga proyekto ng mga Panrehiyong Sentro sa Wikang Filipino (PSWF) sa bawat etnolinggwistikong rehiyon na nakabase sa isang pang-estadong unibersidad o kolehiyo. guro. Pinasimulan ang paghahanda ng mga ispesyalisadong talasalitaan. nagkakaloob ng mga research grants o tinutulungan ang mga stakeholder na makakuha ng mga research grants. Panganiban. pagkakaunawaan. BUENAOBRA (1999-2006) Guro at manunulat. programa sa ponolohiya. lpinagpatuloy ang diksyunaryong pinasimulan ng kanyang sinundan. Kinikilala ng KWF ang kahalagahan ng mga wikang ginagamit ng mga Pilipino – ang katutubong wika para sa literasiya at edukasyon ng mga mamamayan. Nailathala ang English-Tagalog Dictionary na sinimulan sa panahon ng panunungkulan ni Cirio H.

nagkabisa ang Batas Komonwelt Blg. Itinaguyod ng rebisyong ito ang leksikal na pagpapayaman ng Filipino sa pamamagitan ng pagluluwag sa panghihiram ng salita at pagsasalin. ipinag-utos ang pagtuturo ng Wikang pambansa sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa buong bansa. na may 20 titik: a b k d e g h i I m n ng o p r s t u w y Noong Oktubre 4. 1937. gamit ang walong karagdagang letra ng alpabeto. guro. j. mandudula. Pinalitan ito ng mga Kastila ng alpabetong Romano. Nagdaos ng mga seminar at pasanayan sa paggamit ng wikang pambansa sa UP. iprinoklama ng Pangulong Quezon na ang wikang Tagalog ang magiging batayan ng Wikang Pambansa. 1946. karamihan mula sa Ingles at Kastila. ito'y may nukleyus. binuo ni Lope K. sa kanyang Balarila ng Wlkang Pumbansa. muling nireporma ng SWP ang alpabetong Filipino at mga tuntunin ng palabaybayang Filipino. ang mga letrang c. PNU at iba pa. f. alinsunod sa Konstitusyon ng 1987 na nagtatadhanang "ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. manunulat at iskolar ng wika. lider manggagawa at pulitiko. 570 na nagproklama na ang Wikang Pambansa na tatawaging Wikang Pambansang Pilipino ay isa nang wikang opisyal. JAIME C. nobelista. LOPE K. nobelista.1971." Sa panahon ng kanyang panunungkulan. .Mandudula. Ebolusyon ng Wikang Pambansa Disyembre 30. 7 na nagsasaad na ang Wikang Pambansa ay tatawagin nang Pilipino upnag mailagan na ang mahabang katawagang “Wikang pambansang Pilipino” o “Wikang Pambansa Batay sa Tagalog”. SANTOS (1941-1946) Makata. Magkakabisa ang proklamasyong ito dalawang taon matapos itong mapagtibay. na binubuo ng 31 letra: a b c ch d e f g h i j k 1 11 m n ñ ng o p q r rr s t u v w x v z Kaugnay ng pagbago ng Konstitusyon. nabuo ang sumusunodna Alpabetong Filipino. DE VEYRA (1937-1941) Unang direktor at "tagapagtatag ng wikang pambansa. Ebolusyon ng Alpabetong Filipino Nang dumating ang mga Kastila noong Dantaon 16. Noong 1940. Pinasigla ang pagsusulat sa wikang pambansa. ang Alibata o Baybayin. Nakapagpalimbag ng mga panayam at inumpisahan ang paggawa ng Diksiyunaryong Tagalog. makata. Ang mga dokumento at palatastasan ng pamahalaan ay isinalin at ang opisyal na Gazatte ay inilathala sa wikang pambansa." Ito ay hindi pinaghalu-halong sangkap mula sa iba't ibang katutubong wika. Napili ang Tagalog at naghanda ng gramatika at bokabularyo ng nasabing wika na inilathala noong 1940. edukador. pag-unlad at paglaganap ng wikang pambansa. Ngayon. Noong 1940. Simula Hunyo 4. na binubuo ng 14 katinig at 3 patinig. pinagtibay ng Sanggunian ng SWP ang pinayamang alpabeto. Santos ang Abakada. muling nagkaroon ng rebisyon sa alpabetong Filipino upang tugunan ang patuloy na development at/o istandardisasyon ng sistema ng pagsulat sa Filipino. Romero ng Edukasyon ang Kautusang Pangkagawaran blg. ang Pilipino o Tagalog. bagkus. may sarili nang palatitikan ang ating mga ninuno. pinagaralan ang mga wika sa PIlipinas upang piliin ang isa sa mga ito na magiging batayan ng wikang pambansa. Filipino na ang ngalan ng wikang pambansa. Matapos ang seryengmga simposyum at sangguniang pulong na dinaluhan ng mga linggwista. Ito ay bilang pagtugon sa mabilis na pagbabago. Noong 1959 ibinaba ng Kalihim Jose B. na may 28 letra: a b c d e f g h i j k I m n ñ ng o p q r s t u v w x y z Noong 2001.

2007. Ang wika bilang kultura ay koliktibong kaban ng karanasan ng tao sa tiyak na lugar at panahon ng kaniyang kasaysayan. z. katulad ng panahon. nagkaroon ng maraming negatibong reaksyon at feedback mula sa mga guro. nadarama. v. Sa rebisyong ito. sinasabi na pinaluwag ang paggamit ng walong dagdag na letra. Ito ay may iba’t ibang katangian: 1. http://siningngkomunikasyon. May sariling kakanyahang di-inaasahan. ponolohiya at kalikasan. q. noong Oktubre 9.com/w/page/8021671/ KasaysayanKahulugan at Katangian ng Wika Ang wika ay bahagi ng ating kultura. Nauuri ang wika sa kaanyuan. http://wika. ito ay isang dan sa pakikipagsapalaran at pagsulong ng bansa sa iba’t ibang aspeto ng buhay. ang pinal na bersyon ng patnubay ay ipalalabas ng KWF bago matapos ang 2007. Ang wika ay mabisang kasangkapan ng tao sa pakikipag-unawaan sa kanyang kapwa Ito ay biyayang galing sa Diyos upang ipaabot ng tao ang kanyang iniisip. 2006 ang Kagawaran ng Edukasyon sa kahilingan ng KWF ay nagpalabas ng isang memorandum na pansamantalang nagpapatigil sa implementasyon ng “2001 Revisyon ng Alfabeto at patnubay sa Ispeling ng Wikang Filipino”. Sa isang wika makikilala ng bayan ang kanyang kultura at matututuhan niya itong angkinin at ipagmalaki. inilabas ng KWF ang borador ng Ortograpiya ng Wikang Pambansa na binuo ng KWF sa pamamagitan ng serye ng mga konsultasyon sa mga guro. Ang wika ay likas at katutubo. superbisor sa Filipino at sa mga larangang ito sa buong bansa noong 2007 hanggang 2007. May pagbabago ang wika. ang wika ay nalilikha ng tao upang ilahad ang nais ipakahulugan sa kanyang mga kaisipan (nanghihiram sa ibang wika upang makaagapay sa mga pagbabagong nagaganap sa kapaligiran) 5. dalubhasa sa wika. May kahulugan ang salita na batay sa taglay na ponolohiya. Gayunpaman. magulang at iba pang tagagamit ng wika sa 2001 rebisyon sa ispeling. ay mabilis na nagbabago. May kayarian at nakabubuo ng marming salitang may mga kahulugan ang isang wika 3. kaantasan.wordpress. Samakatuwid. nakikita at nararanasan sa kanyang kapaligirang ginagalawan. di napipigilan para umunlad 4.ñ. estudyante. Noong Agosto. Ipinagagamit ang mga ito sa ispeling ng lahat ng hiram na salita anuman ang barayti nito kasama ang hindi pormal at hindi teknikal na barayti.pbworks. kasabay ito ng tao sa pagsilang sa mundo 2. x. Kaugnay nito. Ang wika.com/2009/03/24/kahulugan-at-katangian-ng-wika/ . palatunugan at diin 6. o iyong tinatawag na karaniwang salita.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful