INTRODUCTION.

Pembangunan professional berterusan

(Continuing Professional Development (CPD)

diperkenalkan untuk mencapai objektif-objektif yang ditetapkan oleh kementerian kesihatan dan lembaga jururawat malaysia sejajar dengan matlamat-matlamat yang ditetapkan oleh polisi kesihatan kebangsaan. CPD menandakan yang amalan professional dalam kejururawatan kejururawatan dalam merupakan satu proses pengajian berterusan untuk menaikan taraf pengetahuan, kemahirankemahiran dan pembangunan professional peribadi seseorang pengamal kejururawatan kepada teknologi terkini meningkatkan kualiti perkhimatan . Terlalu banyak difinasi yang diberikan untuk memperkenalkan tentang cpd. Institut berkanun kakitangan dan pembangunan (2000) memberi berbunyi : “CPD ditakrifkan sebagai kesedaran mengemaskini kesedaran ilmu professional dan meningkatkan kecekapan professional sepanjang kerjaya seseorang.ia adalah satu komitmen untuk meningkatkan mutu professional, mengikut perkembangan semasa dan sentiasa berusaha untuk memperbaiki mutu perkhimatan. Ia adalah kunci untuk mengoptimumkan peluang kerjaya seseorang. Semua ini adalah untuk hari ini dan masa hadapan.” Petikan diambil dari: http://en.wikipedia.org/wiki/Continuing_professional_development. CPD juga didefinisikan sebagai “pelbagai aktiviti-aktiviti pembelajaran di mana profesionalprofesional mengekalkan dan dibangunkan sepanjang kerjaya mereka untuk memastikan bahawa mereka mengekalkan keupayaan mereka berlatih dengan selamat, berkesan dan secara sah dalam skop memperkembangkan amalan mereka . Petikan diambil dari :Modul School Of nursing and Allied Professionalism and Issues In Nursing B. Dari kedua-dua definisi diatas boleh dirusmuskan bahawa CPD juga dikenali sebagai pembelajaran berterusan yang diperkenalkan di sektor pekerjaan berasaskan perubatan samada sektor swasta mahupun kerajaan untuk meningkatkan taraf kesihatan Negara bertepatan dengan Health Sciences:NBBS1203 definasi kepada cpd kepada maksud yang sepanjang kerjaya.Ia juga sebagai satu cabang untuk melengkapkan para pengamal serta perubahan –perubahan terkini

mengadakan menghadiri bengkel-bengkel.negeri. Semua aktiviti ini mempunyai nilai mata kiraan berbaza-beza mengikuttahap anjuran dan tahap penceburannya seperti dari peringkat kawasan . bab-bab dalam buku . mendapatkan ijazah-ijazahlepasan ijazah dan diploma dan penglibatan dalam jawatankuasa-jawatankuasa akademik aktiviti –aktiviti teras terdiri dari katogori A1-A11 yang pada dasarnya dengan cara melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti dari kehadiran untuk penyampaian atau kertas-kertas di kongress.forumforum. bengkel-bengkel.dearah. mendapatkan ijazah-ijazah lepasan ijazah dan diploma dan penglibatan dalam jawatankuasa-jawatankuasa akademik.tujuan utama CPD iaitu untuk mewujudkan dan mempunyai tenaga kerja kejururawatan yang cekap dan cermelang sepanjang masa. kursus-kursus dan ceramah-ceramah berkaitan bidang kejururawatan.cara lain yang termasuk dalam aktiviti –aktiviti teras ialah melibatan diri dalam penerbitan jurnal (diindekskan. mesyuarat-mesyuarat sains.ianya mengambil kira semua yang dilakukan dan penglibatan pengamal kejururawatan dalam setiap aktiviti – aktiviti rasmi ini.Semua cara yang ada didalam Aktiviti –aktiviti teras merupakan aktiviti-aktiviti yang berkait rapat atau secara langsung berkaitan dengan meningkatkan mutu perkhimatan kejururawatan.Cara seterusnya adalah seperti belajar kendiri. tidak mengindeks). CPD dinilai melalui system penggeradan CPD iaitu dengan memberi mata kiraan melalui dua katogori aktiviti-aktiviti iaitu aktiviti-aktiviti formal yang juga dikenali dan .forum- forum.Negara dan antarabangsa . tidak mengindeks). mesyuarat-mesyuarat sains. pengajian jarak jauh dan penilaian sendiri dalam talian. kursus-kursus dan ceramah-ceramah. dari kehadiran untuk penyampaiankertas-kertas di kongress. dan lain-lain. Aktiviti-aktiviti Teras (Category A1-A11) pada dasarnya semua kejadiandisertai oleh pengamal perubatan. pengajian jarak jauh dan penilaian sendiri dalam talian. Ia juga termasukpenerbitan dalam jurnal (diindekskan.cara seterusnya adalah merupakan aktiviti seharian pengamal jururawat iaitu Kehadiran di rondaan wad. Kehadiran di rondaan wad.daripada cara ini pengamal kejururawatan dapat memambah pengertahuan melalui perbincangan-perbincangan yang diadakan di sisi pesakit bersama pakar-pakar kanan perubatan dengan ini perawatan yang diberi adalah sejajar dengan apa yang diperlukan pesakit secara tidak langsung juga cara ini dapat meningkatkan mutu perkhimatan yang diberi selain memberi mata kiraan kepada aktiviti CPD pengamal kejururawatan itu sendiri. dan lain-lain. belajar kendiri. agar dapat meningkatkan mutu perkhimatan dan penjagaan kejururawatan kepada pesakit amnya dan meningkakan mutu kesihatan Negara melalui panjagaan kejururawatan khasnya. aktiviti-aktiviti secara rasmi ini lebih jelas diterangkan bahawa setiap aktinviti –aktiviti yang dihadiri oleh pengamal kejururawatan itu yang hanya berkitan dengan . bab-bab dalam buku .

. Dan ceramah –ceramah yang diberi seperti…. dan aktiviti-aktiviti menyokong lain berkaitan dengan perkembangan peribadi. muzik. Nyatanya semua kategori ini memerlukan bukti yang didokumenkan dan pengesahan. kajian-kajian terkini dan penemuan terkini serta tatacara terkini tentang kejururawatan. kepimpinan. kerja berpasukan . kemajuan diri. manakala. . IT malah penglibatan dalam Arts. Cara atau pendekatan yang disenaraikan Melalui aktiviti-aktiviti rasmi ini juga menunjukkan pengamal kejururawatan sedar dan melakukannya atas satu keperluan iaitu untuk meningkatkan pengertahuan terkini dan mengekalkan kemahiran professional dalam persekitaran yang mempunyai banyak cabaran dan pertambahan pasakit serta permintaan untuk kualiti dan akuantabiliti yang lebih besar. Aktivitiaktiviti Bukan Teras yang terdiri dari katogari B1 and B2. bahasa-bahasa. dan lain-lain. Ini menambah nilai kepada sifatsifat luar kurikulum pengamal dan bantuan mengangkat tahap kualiti penjagaan bagi pesakitpesakit. pengurusan.contohnya seperti forum yang dianjurkan setiap tahun oleh Lembaga jururawat Malaysia melalui peringkat negeri Selangor baru-baru ini yang bertajuk…………. Ia termasuk keanggotaan dalam Kesatuan Jururawat .kejururawatan contohnya seperti menghadiri bengkel atau forum bagaimana meningkatan mutu perkhimatan kejururawatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful