RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN 1 1 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian PROGRAM: ____________________________________________________________________________

SEMESTER: ______ TAHUN: ______ PSV3101 3 (3 + 0) Pengenalan Pendidikan Seni Visual Kursus: __________________________________________________________________________________________ Kod: ____________ Kredit: ____________

Minggu

Tajuk dan Kandungan Konsep Pendidikan Seni Visual Konsep Seni / Seni Visual - pelbagai bidang seni - pelbagai takrifan seni/seni visual subjek, idea, proses, media, objek, hasil

Hasil Pembelajaran

Kuliah

Tutorial

Amali

ISL

Catatan Clark G., Day,M. and Greer,D. (1987) Discipline Based Art education Mc Fee, J.K.(1977) Art, Culture and Environment

MMenjelaskan pelbagai taksiran seni/seni visual. (No.1.1)

Pembentangan pelajar :

Task:

 Menghurai pelbagai
takrifan seni/seni visual (Plato, Aristotel, John Dewey, , Walter Gropius, Chapman, Feldman, Al Faruqi, Ibn Khaldun, Abdullah Mohamad Nakula) Menyenaraikan dan menerangkan pelbagai bidang seni visual dengan memberi contohcontoh yang lebih spesifik

 Membanding beza
pelbagai konsep seni dengan menumpukan kepada subjek, idea, proses, media, objek, hasil

 Huraikan lima
perkara yang membezakan seni dan seni visual

M1

Menyenaraikan dan menerangkan pelbagai bidang Seni Visual.(No.1.2)

 Membuat rumusan
tentang konsep seni dengan rujukan kepada buku-buku dan tokoh-tokoh seni.

 Melayari internet
untuk mendapatkan maklumat tambahan tentang konsep seni dan seni visual

Matlamat dan Objektif PSV KBSR   M2  Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Matlamat PSV KBSR Objektif PSV KBSR

Task:

MMenerangkan FPK dalam perspektif pendidikan seni.(No.7.1)

Sukatan Pelajaran PSV KBSR Huraian Sukatan Pelajaran PSV KBSR

• Menjelaskan FPK dalam perspektif pendidikan seni • Menjelaskan matlamat PSV KBSR

Membincang dan menghasilkan pengurusan grafik tentang falsafah dan matlamat. Membentangkan hasil dapatan menggunakan peta minda

Mendapatkan bahan sukatan pelajaran PSV KBSR Menghasilkan peta minda kandungan sukatan berdasarkan falsafah dan objektik PSV KBSR


Objektif PSV KBSR

MMenghuraikan matlamat dan objektif PSV KBSR. (No.1.2)

Penjelasan objektif PSV KBSR

1

Britain: Victoria and Albert Museum 2 .chineseart. UPSI •Mengaplikasi kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. Seni dan Muzik. Seni dan Muzik. Michael. Fakulti Sains Sosial dan Kesenian. dan China. Drs (1977) Pandangan Islam Tentang Kesenian Kerr Rose.3. Fakulti Sains Sosial dan Kesenian. pengetahuan dan kefahaman.Minggu Tajuk dan Kandungan Kepentingan Pendidikan Seni Visual Hasil Pembelajaran Kuliah Tutorial Amali ISL Task: • Mendapat/ mencatat contoh-contoh kepentingan PSV Alat Komunikasi Ekspresi Kemahiran Pengetahuan dan kefahaman Catatan John A. ekspresi. (1991).1.3) Kepentingan Pendidikan Seni Visual Alat Komunikasi Ekspresi Kemahiran Pengetahuan dan Kefahaman • Menghuraikan kepentingan PSV mengikut aspek komunikasi. UPSI •MMenerangkan M3 Alat Komunikasi Ekspresi Kemahiran Pengetahuan dan Kefahaman kepentingan PSV mengikut aspek komunikasi.1983 Art and Adolescence.6) • Menghuraikan serta membuat ulasan tentang pandangan dan sumbangan tokoh-tokoh seni Islam dan China. ekspresi. (No.2. (No. ekspresi.org/Isla mic art/eia. • Membentang hasil dapatan dari ISL mengikut kumpulan dengan menggunakan pengurusan grafik www.co m Sidi Gazalba.2. Michael.5. kemahiran. (No. Chinese Art and Design.1983 Art and Adolescence.htm www.2 ) • •MMembanding beza pelpagai pendapat tokoh. kemahiran.1) Pandangan /Sumbangan Tokoh-tokoh Seni/ Pendidik Seni Visual • Islam • Al – Ghazali • Sidi Ghazalba • Cina • Ma Yuan • Kuo Shi • Zheng Xie (Orchid and Bamboo M5 • Menganalisis dan mengulas pandangan serta sumbangan tokoh-tokoh seni Islam.2) M4 • Menghuraikan kepentingan PSV mengikut aspek komunikasi. • Pembentangan kumpulan: • MMembentangkan dapatan ISL dengan menggunakan power point Task: •MMenghubungkaitkan aspek komunikasi dan ekspresi dengan kemahiran.lacma. pengetahuan dan kefahaman MMembanding beza pelpagai pendapat tokoh.(No. China dan India John A. (No. pengetahuan dan kefahaman. • Membincangkan kepentingan PSV dalam kehidupan seharian melalui contoh • •  Pembentangan kumpulan: MMembentangkan dapatan ISL dengan menggunakan power point Mendapat/ mencatat contoh-contoh kepentingan PSV Alat Komunikasi Ekspresi Kemahiran Pengetahuan dan Kefahaman Task: • MMelayari internet dan tulis kenyataan yang diutarakan oleh tokoh-tokoh / pendidik Seni Visual Islam.

3) b. Form & Soul.Kobayashi Kokei Zaman Meiji – 1883 . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.com Stanley-Baker. Seni India MPembentangan hasil dapatan dari ISL mengikut kumpulan dengan menggunakan pengurusan grafik • : Mughl Art .Hishida Shunso (Follen Leaves – 1910) Pandangan /Sumbangan Tokoh-tokoh Seni/ Pendidik Seni Visual M7 • • Barat Malaysia • Menganalisis dan mengulas pandangan serta sumbangan tokoh-tokoh seni dan pendidik seni.Mir Sayyid Ali .  Kobayashi  Kokei Membuat catatan sumber apabila membuat rujukan.2. New York M6 India • • Menganalisis dan mengulas pandangan serta sumbangan tokohtokoh seni India.(Barat dan Malaysia)(No. • • • • • • • Barat Herbert Read Viktor Lowenfeld Edmund Feldman Laura H.2.Khwaja Abdus Samad . Task:  Melayari internet • Menghuraikan serta membuat ulasan pandangan dan sumbangan tokoh-tokoh seni Barat dan Malaysia.Muhammad Nadir • Melayari internet dan tulis kenyataan yang diutarakan oleh tokoh-tokoh / pendidik seni visual Islam. . Japanese art Thames and Hudson.Chapman Frank Cizek John Dewey 3  Membentang hasil dapatan dari ISL mengikut kumpulan dengan menggunakan pengurusan grafi dan tulis kenyataan yang diutarakan oleh tokoh-tokoh / pendidik seni visual Islam.indiaforum.1984.Minggu Tajuk dan Kandungan Pandangan /Sumbangan Tokoh-tokoh Seni/ Pendidik Seni Visual Hasil Pembelajaran Kuliah Tutorial Amali Task: ISL Catatan www.(No. Seni Jepun. China dan India Jepun . New York: McGrawhill Book Company Syed Ahmad Jamal (1994).1987 (Fruit) . dan Jepun. Joan.3) • Mughal Art (zaman Mughal) • Menganalisis pandangan dan sumbangan tokohtokoh a. China dan India Encyclopedia of World Art (1966).

Reka Corak Kraf Tradisional Melayu (1984). W. Rosch.Husin • Hussein Enas • Ibrahim Hussein • T.2. (No.J & Le Winter R. Said Hj. Nolan M. Fine Art Photoshop Digital Drawing.Minggu Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah • Eisner • Malaysia • Syed Ahmad Jamal • Abdullah Arif • Tay Hooi Keat • Mohd.1. USA: Hayden Books. Menganalisis kepentingan rekabentuk dalam konteks kehidupan harian. (7. 1995. • Melayari Internet dan mendapatkan bahan rujukan yang sesuai.4) • Menghurai konsep rekabentuk dalam konteks kehidupan harian. Sabapathy Tutorial Amali ISL Catatan Pengertian Rekabentuk Dalam PSV • Konsep Rekabentuk • Rekabentuk dan Industri • Rekabentuk Dalam Konteks Kehidupan Task: • Menerangkan konsep rekabentuk dalam konteks kehidupan harian..1) Menganalisis kepentingan rekabentuk dalam konteks kehidupan harian. DBP • M8 • • Pengertian Kraf dalam PSV 4 Task: .. USA: Sams publication Siti Zainon. 1997. (No.3) Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. • Huraikan konsep rekabentuk dan industri dengan menggunakan kemahiran grafik dalam kumpulan. Multimedia Bible.L.

Alam Melayu )    Pelbagai Bidang ( Seni Visual ) Konsep dan nilai Contoh karya terkenal • Menganalisis dan menghurai konsep serta nilai kesenian budaya Islam dan Alam Melayu.ukiran kayu ) • Menganalisis kepentingan kraf dalam konteks kehidupan harian Tutorial • Pembentangan dan membuat rumusan konsep kraf dari koleksi gambar foto. batik. bahan dan kepentingan kraf.1) Kuliah • Menghuraikan konsep kraf dengan pelbagai contoh yang spesifik. wau.3). Motif – motif Rekacorak Melayu Task: Menghurai dan membuat ulasan kesenian pelbagai budaya ( Islam dan Alam Melayu )dalam aspek pelbagai bidang. konsep serta nilai dengan contoh-contoh karya terkenal 5 • Pembentangan koleksi gambar/karya serta ulasan konsep dan nilai pelbagai kesenian dalam kumpulan • Mendapatkan contoh-contoh gambar /karya dan menganalisis konsep dan nilai kesenian pelbagai budaya. Alam Melayu) Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. Zain.(No. (No.3. Motif – motif Rekacorak Melayu Dzul Haimi b Md.(8.1.4) M12 Pengenalan Kesenian Pelbagai Budaya ( Islam.(No. dengan contoh-contoh terkenal. Amali • ISL Mengumpul koleksi gambar foto pelbagai kraf tradisional Catatan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia.6) • PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH Task: • Menghuraikan fungsi kraf dahulu dan sekarang Pembentangan melalui perisian komputer dan membuat rumusan kraf dimensi baru Mengumpul koleksi gambit foto tentang kraf dimensi baru melalaui pemerhatian/ rakaman visual/ lakaran (contoh: tempat awam. hotel Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia.Minggu Tajuk dan Kandungan • • • Konsep Kraf Kraf tradisional Kraf Dimensi Baru Hasil Pembelajaran • Menerangkan konsep rekabentuk dalam konteks kehidupan harian. tembikar. anyaman. (Islam. Seni Islam (2003) Univision Press KL . tekat. ( Gasing.2. ● Menggunakan pengetahuan mengenai kraf tradisional untuk mencipta karya dimensi baru. Motif – motif Rekacorak Melayu M9 M10 ● Pengertian Kraf dalam PSV • • M11 Fungsi / Kegunaan Kraf Dimensi Baru ● Menerangkan dan menganalisis fungsi.

M15 Kepentingan PSV dalam Era Teknologi Tinggi .4) ● Menghuraikan serta membuat ulasan kesenian pelbagai budaya (India dan Jepun) dalam aspek pelbagai bidang. 1967. konsep serta nilai dengan contoh-contoh terkenal. Task: • Mendapatkan maklumat dan mengklasifikasika n ciri-ciri catan barat mengikut aliran : • • • • • • Renaissance Ekspresionisme Imprressionisme Kubisme Surrealisme Marcia. Mendapatkan maklumat dan mengklasifikasik an ciri-ciri catan China. Tutorial Amali ISL Catatan Sidi Gazalba.Ashort history of Chinese art. Chinese and Japanese art. Japanese art Thames and Hudson. Drs (1977) Pandangan Islam Tentang Kesenian Pengenalan Kesenian Pelabagai Budaya (Barat dan China)    M13 Pelbagai Bidang ( seni visual ) Konsep dan nilai Contoh karya terkenal • Menganalisis dan menghurai kesenian pelbagai budaya (Barat dan China). Stanley-Baker. Cambridge University Press Sullivan.1984. Joan. konsep serta nilai dengan contohcontoh terkenal (No. New York Task: Mengumpul contoh – 6 Nolan M. (No.Minggu Tajuk dan Kandungan * Alam Melayu Khususnya Malaysia dan Indonesia Hasil Pembelajaran • Kuliah Membanding beza kesenian pelbagai budaya. Diikuti dengan membuat rumusan. ● Pembentangan menggunakan peta minda tentang ciri-ciri catan India dan Jepun dengan contoh karya mengikut aliran. Michael. Diikuti dengan membuat rumusan. (1992) Color and Meaning: Practice and Theory In Renaissance Painting. • Pembentangan menggunakan peta minda tentang ciri-ciri catan barat dan China dengan contoh karya mengikut aliran. konsep serta nilai dengan contoh-contoh karya terkenal. Task: Mendapatkan maklumat dan mengklasifikasikan ciri-ciri catan India dan Jepun.4) • Menghurai dan membanding beza kesenian pelbagai budaya ( Barat dan China ) dalam aspek pelbagai bidang. Arthur 1981. konsep serta nilai dengan contoh-contoh karya terkenal.J & Le Winter R. Waley. Berkeley : University of California Press Pengenalan Kesenian Pelabagai Budaya (India dan Jepun)  M14   Pelbagai Bidang ( seni visual ) Konsep dan nilai Contoh karya terkenal • Menganalisis dan menghurai kesenian pelbagai budaya (India dan Jepun). 1997. B.. Cosmo Publications. Oriental art and culture: a study of Indian.

Arts and The Internet. Shiva V.Minggu Tajuk dan Kandungan Pengenalan kepada teknologi multimedia • Konsep evolusi teknologi multimedia Elemen-elemen multimedia (Multimedia Building Block) Kepentingan PSV dalam Era Teknologi Tinggi Penggunaan Multimedia dalam PSV • Integrasi multimedia dalam pelbagai bidang seni.(No.. diikuti dengan membuat rumusan.  Persembahan kumpulan hasil dapatan ISL  Membuat rumusan M 17 M 18 ULANG KAJI PEPERIKSAAN AKHIR 7 . USA: Hayden Books. diikuti dengan membuat rumusan. Integrasi multimedia dalam pelbagai industri Hasil Pembelajaran • Menjelas dan menghuraikan kepentingan PSV dalam era teknologi tinggi. Task: Mengumpul contoh – contoh karya multimedia melalui buku dan internet berkenaan multimedia interaktif dan hipermedia Melayari internet untuk mengumpul contoh-contoh hasilan seni digital . multimedia kreatif dan seni digital serta kepentingan kemahiran teknikal dalam menjana imej digital. Rosch. (No. Amali ISL contoh karya multimedia melalui buku dan internet berkenaan multimedia interaktif dan hipermedia Melayari internet untuk mengumpul contoh-contoh hasilan seni digital . (1996). 1997.L.A. ● Perbincangan hasil pembentangan mengenai multimedia i nteraktif dan hypermedia. Multimedia Bible. Fine Art Photoshop Digital Drawing.6) Kuliah ● Mengenal multimedia Interaktif Tutorial Perbincangan hasil pembentangan mengenai multimedia interaktif dan hypermedia.1995. USA: Sams publicati ● Menghuraikan peranan seni dalam bahan pengajaran pembelajaran multimedia interaktif M16 • Menerangkan dan menghuraikan perkembangan media baru.J & Le Winter R. multimedia kreatif dan seni digital serta kepentingan kemahiran teknikal dalam menjana imej digital.. New York: Allworth Pr Nolan M.6) Memperkenalkan multimedia interaktif Menghuraikan peranan seni dalam bahan P&P multimedia interaktif Menghuraikan perkembangan media baru. Mengklasifikasi karya seni digital yang bermutu dan bernilai estetik. W. Catatan Fine Art Photoshop Digital Drawing. USA: Hayden Books.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful