ХОМЕОПАТИЧНА МАТЕРИЯ МЕДИКА - БОАРОН

Д-р Иван Несторов
ACONITUM NAPELLUS
Aconitum napellus /Самакитка/ – тревисто растение от семеиство Ranunculaceae, характерно
за планинските региони в Европа, срещащо се и у нас. Тинктурата майка /ТМ/ се приготвя от цяло
растение в края на периода на цъфтежа. Съдържа силно токсичния алкалоид аконитин, както и
следи от тирамин и допамин, които обуславят и общото му действие.
Токсикология
Изключително силна и бързо действаща отрова – леталната доза е много близка до
терапевтичната. Клинично се изявява с неспецифични стомашно-чревни нарушения, бързо
последвани от неврологични и сърдечно- съдови, водещи до кома и екзитус.
Специфични клинични токсикологични симптоми :
- усещане за изтръпване и боцкане в областта на езика ,устните, лицето и крайниците
- тревожна напрегнатост, световъртеж, астения
- ритъмни сърдечни нарушения
- хипер –хипотермия – поради въздействието му на ниво булбарен център
Фармакология
В малки лечебни дози основния алкалоид аконитин действа на:
- на нервните окончания, по специално на тригеминуса
- на слюнчените и потните жлези, като повишава секрецията им.
Патогенетични експерименти
Те потвърждават токсикологичното въздействи върху органите мишени:
1.
Нервна система
- екстремна обща възбуда, тревожна напрегнатост, танатофобия
- изразени невралгии, предимно тригеминални
- спазми на храносмилателни тракт
2.
Сърдечно съдова система
- конгестивни прояви – предимно лице
- тахикардия с твърд, напрегнат пулс
- хипертензия
- склонност към хеморагии
3.
Общо състояние
- внезапна хиперпирексия с разтрисане
- екстремна жажда
- изразена конгестия особено на лицето, суха, пареща на допир кожа
Характерни признаци
Модалности
Подобрение - при поява на изпотяване / фебрилни състояния/
Влошаване - от силен и внезапно настъпващ студ
Етиологични сходства
Всички екстремни , брутални синдроми на реакция, вследствие на:
- внезапни, резки температурни промени – падане в ледена вода, рязка простуда, топлинен
удар и др.
- внезапен страх
1

- остра, внезапна хипертензивна или стенокардна криза / Belladonna, Glonoinum, Sulfur,Cactus
grandiflorus/
Клинични показания
1.
Инфекциозни заболявания, синдроми на термична травма
- екстремна хиперпирексия, независимо от етиологията й , отговаряща на патогенетичната
картина на Aconitum napellus.
- топлинен или слънчев удар с хиперимирана и суха кожа
Rp.) Aconitum napellus 9 (15;30) CH – по 5 гр. на всеки час докато се купират патологичните
симптоми или се появи изпотяване – преход към Belladonna.
2.
Неврологични показания
- тригеминални невралгии
- студови невралгии, независимо от локализацията им
Rp.) Aconitum napellus 15 (30)CH - по 5 гр 4 пъти дневно за две седмици
3.
Сърдечно съдови показания
- внезапна хипертонична криза с характерния твърд пулс, тахикардия и конгестивни прояви
на лицето /Belladonna, Glonoinum, Aurum/
- пароксизмална тахикардия – особено ако е следствие на рязка температурна промяна или
страх / Lycopus Virginians, Glonoinum/
- стенокардна криза – вследствие на студов фактор, или е съпроводена с изразена стенична
танатофобия / при Аrsenicum album липсва стеничността и решителността/
- внезапни хеморагии /епистаксис/ вследствие на гореописана хипертонична криза.
Rp.) Aconitum napellus 15 (30)CH по 3-5 гр на 2-3 часа до купиране на синдрома.
4.
Поведенчески нарушения
- смущения на съня, кошмари, събуждане около полунощ, с изразена
танатофобия,ажитираност, кардиачни проблеми с гореописаната характеристика.
Rp.) Aconitum napellus 30 CH по 5 гр преди лягане за съответния период

стенична

5.
Гинекологични показания
- аменорея, вследствие на рязък студов или емоционален фактор /страх/
Предпочита се стъпаловидното назначаване на медикамента:
Rp.) Aconitum napellus 9 CH - 10 гр първия ден
Rp.) Aconitum napellus 15 СН – 10 гр втория ден
Rp.) Aconitum napellus 30 СН – 10 гр третия ден и се изчаква подновяването на цикъла.
Заключение
Aconitum napellus е лекарство с ограничено действие в Материя медика. Изключително
полезен при всякаква патология за която ключовата дума е внезапност,бруталност на изявата.Влиза
в триото на “двигателно възбудените” медикаменти описани от Nash – Aconitum napellus, Rhus
toxicodendron, Arsenicum album. Действието му е бързо, но краткотрайно / Apis mellifica/ поради
което си е спечелил прозвището “скалпелът на хомеопата”. Добре допълва действието на
“стеничните” медикаменти – Sulfur, Aurum , Arnica Montana.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България – Aconitum napellus – 5CH;
9CH; 15CH; 30CH
ACTAEA RACEMOSA
/Cimicifuga Racemosa/
Actaea racemosa е растение от семейство Лютикови с родина Северна Америка. У нас е
познатo като гроздовиден ресник. Тинктурата майка се приготвя от изсушените корени на
растението. Съдържа няколко вида активни вещества като основните са:
2

- изофлавонът, наречен формононетин, който е с естрогенен ефект
- тетрацикличният тритерпенов дериват – актеин с изразено хипотензивно действие
- няколко алкалоида между които – цитезин, съдържащ се и в Caulophyllum, предизвикващ
спастицитет на мускулатурата и по-специално на матката.
Токсикология
Във високи дози Actaea racemosa притежава изразено нервно-токсично действие.
Патогенетични експерименти
В токсикологичен и патогенетичен ефект действието на Actaea racemosa е насочено в три
основни сфери:
1. Женската полова система – със симптоми дължащи се на ендокринни дисфункции, найчесто от хиперестрогенен тип
- предменструален синдром с изразена мастодиния
- интерменструален синдром с болезнена овулация
- дисменорея пропорционална на течението, колкото по-обилна е менструацията, толкова потежка е дисменореята, с характерни болки преминаващи през малкия таз и ирадииращи към
бедрата
2. Мускулна система – симптомите се дължат предимно на спастична миалгия, проявяваща
се:
-болки във врата
-изразена дорзалгия, особено задълбочаваща се при фиксирано положение на тялото принудителна поза ( работа на компютър, машинопис)
-изразена чувствителност на апофизите на ТН4, ТН5 и ТН8
-болка в Ахилесовото сухожилие с чувство на ретракция ( Causticum, Tuberculinum residuum )
3. Неврологични симптоми – характеризират се с изразено главоболие, предимно в тила,
понякога съпроводени с менингизъм
- възбудна словоохотливост ( Lachesis- словоохотливостта му е значително по-умерена и с
логичен изказ)
Характерни признаци
Модалности
Подобрение – при затопляне с изключение на главоболието, което се облекчава на свеж
въздух.
Влошаване – от студ и влага по време на менструация ( колкото по-обилна е менструацията,
толкова по-засилени са симптомите).
Етиологични съответствия
Хипофизно – овариална дисфункция с хиперестрогeнемия.
Спастични болки, предимно в гърба, особено при фиксирано положение на тялото.
Умствено пренатоварване ( Kalium phosphoricum)
Чувствителен тип
Морфология – неопределена / Actaea racemosa не е медикамент за конституции/.
Болестни тенденции - свързани са с органите или функциите, към които е насочено
патогенетичното действие на лекарството.
Поведение – напомня невроза от хистеричен тип, най-често евокираща Ignatia с нейната
хиперсенситивност ( но и парадоксалност на симптомите), както и Lachesis със своята
словоохотливост и възбуда, редуваща се с мълчаливост и тъга. Диференциалната диагноза между
Actaea и Lachesis е леснa по модалностите им. Влошаване по време на менструация при Actaea и
чувствителност към студ.
3

Клинични показания
1.
Гинекологични показания
- предменструален синдром с хиперестрогенемия ( Lilium tigrinum,Murex purpurea)
Rp./ Actaea racemosa 15 СН 2 пъти по 5 гранули дневно от появата на смущенията до края на
менструалния цикъл
-

интерменструален синдром
Rp./ Actaea racemosa 15 СН 2 пъти дневно по 5 гр от 7 до 15 ден на цикъла

- дисменореи
Rp./ Actaea racemosa 9 (15) СН по 5 гранули при всяко подновяване на болките
- регулиране на родовата дейност
Rp./ Actaea racemosa 9 СН по 5 гранули при всяко подновяване на болките ( често пъти се
редува с Caulophyllum)
2.
Нервно мускулни и ревматологични показания
- тортиколис ( Lachnantes tinctoria)
- цервико - брахиални невралгии
Rp./ Actaea racemosa 9 СН по 5 гранули при всяко подновяване на болките
- цервико дорзалгии – предимно свързани с фиксирано положение на тялото
Rp./ Actaea racemosa 15 СH по 5 гранули при всяко подновяване на болките
- тендинити - особено на Ахилесовото сухожилие ( Ruta graveolens, Ammonium muriaticum,
Symphytum officinale)
Rp./ Actaea Racemosa 9 СН по 5 гранули 3 пъти дневно в течение на 2 седмици
3.
Поведенчески нарушения
- безсъние при болни отговарящи на чувствителния тип на медикамента
( изразена хиперестрогенемия и хиперсенситивност)
Rp./ Actaea racemosa 15 СН по 5 гранули преди лягане
Заключение
Actaea racemosa е медикамент с ограничено действие в Материя медика. Наличието на
естрогенни субстанции обяснява ендокринно-гениталния му тропизъм. Един от основните
симптоматични медикаменти при хиперестрогенемични синдроми. Folliculinum във високи
разреждания подсилва пряко терапевтичния му ефект. Медикаментът е в преки взаимоотношения с
Lachesis, поради което често е наричан “ Lachesis на младостта”.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България – Actaea racemosa – 5СН;
9СН; 15СН.
ACTAEA SPICATA
Actaea spicata е тревисто растение от семейство Лютикови. За приготвянето на тинктурата
майка се използват корените на растението.
Патогенетични експерименти
При токсикологични и патогенетични експерименти Actaea spicata има избирателно действие
върху ставите, по-специално тези на китката и ставите на пръстите – деформации на
проксималните интерфалангиални стави ( нодули на Bouchard) с изразено възпаление, оток,
разпъваща болка, усещане за скованост на горепосочените стави.
4

Етиологични сходства
Гореизброените симптоми в патогенетичните експерименти насочват към основно
етиологично сходство - артроза и ревматоиден артрит.
Клинични показания
1.Ревматологични показания
– артроза или деформиращ артрит на китките и на проксималните интерфалангиални стави.
Rp./ Actaea spicata 5СН по 5 гранули 2 пъти дневно
NB!В много случаи, медикамента се комбинира с Polygonum aviculare, за който са характерни
същите клинични симптоми, но засягането е предимно при дисталните интерфалангиални стави.
Заключение
Actaea spicata (ресник) е малък симптоматичен медикамент от “Материя Медика”, поради
което е задължително да бъде лекуван терена, който ни насочва към сикоза – Thuya occidentalis,
Tuberculinum residuum.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Actaea spicata - 5 СН
AESCULUS HIPPOCASTANUM
Aesculus hippocastanum (Конски кестен) е добре познато у нас дърво, което се отглежда като
декоративно растение в парковете и градините ни. Родината на Aesculus е Централна Азия.
Тинктурата майка използва плода и неговата обвивка. Съставът и е сложен. Съдържа катехинови
танини ( в обвивката на кестена) със силно изразени свойства, подобни на тези на витамин Р и
изразено хемостатично действие, много флавоноиди, които са предимно хетерозиди на камферола,
протеинови производни и най-вече тритерпенови сапонозиди, от които около 10% съставлява
есцин.
Токсикология
Именно на есцина се дължат токсичните свойства на Aesculus hippocastanum. При външно
приложение той има некротичен ефект, при орално води до изразено раздразване на
храносмилателния тракт с прояви на горно и долно диспептичен синдром, а при интравенозно
прилагане води до интравазална хемолиза.
Фармакология
Есцина притежава изразено антиатероматозно, противовъзпалително и противохемороидно
въздействие. Освен това той има и антиедематозни свойства и повишава капилярната устойчивост.
Патогенетични експерименти
Токсикологичните данни и патогенетичните експерименти, потвърдени от клиничния опит
показват, че действието на конския кестен е насочено предимно към :
1.Венозната система, където причинява най-вече изразена конгестия на порталната система
(Sepia, Carduus marianus)
- болезнени хемороиди, рядко кървящи
- изразена конгестия на малкия таз съпроводени с болка и усещане за тежест в матката или
простатата ( Sepia, Aloe, Murex, Lilium)
- варици на долните крайници
2. Лигавици – предимно на устната кухина, фаринкса и ректума, където причинява изразена
хиперемия, съпроводена с чувство на сухо раздразване (Belladonna)
3. Лумбосакралната област – предимно сакроилиачните стави
( Medorrhinum)
5

Характерни признаци
Модалности
Подобрение
– всичко, което улеснява циркулацията (Sepia);
– от студ;
– при леки до умерени физически, но продължителни във времето упражнения
Влошаване
– от всичко, което води до засилване на венозната конгестия - фиксирано положение на
тялото, стоене прав;
– при затопляне
Клинични показания
1.
Проктологични показания
изразена хемороидална конгестия със слабо кървящи хемороиди
Rp./ Aesculus hippocastanum 5 СН по 5 гранули 3 пъти дневно
NB!Медикаментът често се асоциира в ниски разреждание с Collinsonia canadensis (при
сърбящи, боцкащи, кървящи хемороиди), Paeonia officinalis ( мокрещ аноректит), Ratanhia
( болезнени анални фисури – Nitricum acidum).
2.
Съдови показания
варици и варикозни язви (Lachesis, Carbo vegetabilis, Phosphoricum acidum)
Rp./ Aesculus hippocastanum 5 СН 3 пъти по 5 гранули до получаване на подобрения
3.
Ревматологични показания
болки в лумбалната и сакроилиячната област, най-вече при плеторици (Natrum
sulfuricum, Kalium carbonicum)
Rp./ Aesculus hippocastanum 5 СН 3 пъти по 5 гранули
4.
Оториноларингологични показания
Фоликулярни фарингити
Вазомоторни ринити ( Ammonium muriaticum)
Rp./ Aesculus hippocastanum 5СН 3 пъти по 5 гранули
Варици на хранопровода при болни страдащи от чернодробни заболявания с портална
конгестия ( Sepia, Lachesis)
Rp./ Aesculus hippocastanum 5СН по 5 гранули ежедневно
Заключение
Aesculus hippocastanum е типичен симптоматичен медикамент от “Материя медика”, но с
дълбочинно въздействие и поради това се предписва винаги като допълнение на някои лекарства с
общо действие – Sulfur, Sepia, Nux vomica.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Aesculus hippocastanum - 5
СН.
AETHUSA CYNAPIUM
Aethusa cynapium ( Див магданоз) е едногодишно растение от семейство Сенникоцветни.
Тинктурата майка се получава от мацерация на цяло прясно растение откъснато към края на
растежа. Дивият магданоз съдържа следните активни субстанции: етерични масла, полиини и в
много малко количество един основен алкалоид наречен конин, съдържащ се още и в бучиниша
(Conium maculatum)
Токсикология
6

Въпреки наличието на конин с известен ефект върху храносмилателния тракт и централната и
периферна нервна система, то дивия магданоз е практически безвреден, тъй като количеството на
алкалоида е нищожно.
Патогенетични експерименти
Все пак при много големи дози при експериментирането са получени и токсикологичните
ефекти върху следните органи - мишени :
1.Храносмилателна система
– силно изразена непоносимост към млякото, изразяваща се в горно и долно диспептичен
синдром ( Sepia, Magnesia carbonica)
2.Нервна система
– мъчително безпокойство преминаващо през фази на изразено главоболие със затруднена
концентрация, световъртеж при движение на очните ябълки, конвулсии, сънливост и прострация.
В крайните фази на интоксикация може да се достигне и до делир.
Характерни признаци
Модалности
Влошаване
при топло време
при поемане на мляко
Съпътстващи признаци – изразена лепкава студена пот и пълно отсъствие на жажда.
Етиологични съответствия
Aethusa cynapium е показан:
- при всички гастро-ентерити, предизвикани от непоносимост към кравето мляко( Magnesia
carbonica)
при чревни паразитози с изразен долно или горно диспептичен синдром (Cina)
Клинични показания
1.
Храносмилателни показания
Остри гастроентерити при кърмачета, протичащи с картина на невротоксикоза и
холероподобен синдром ( Baptisia tinctoria , Veratrum album)
Rp./Aethusa cynapium 9СН по 5 гранули 3-4 пъти на ден до купиране на симптомите
цьолиакоподобни състояния
Rp./Aethusa cynapium 9 СН 3 пъти по 5 гранули до купиране на симптоматиката
ротавирусни инфекции водещи до вторично индуциран лактазен дефицит ( Magnesia
carbonica)
Rp./Aethusa cynapium 9 СН 3 пъти по 5 гранули до купиране на симптоматиката
дентицио дефициле ( Chamomilla , Rheum)
Rp./Aethusa cynapium 9 СН 3 пъти по 5 гранули до купиране на симптоматиката
2.
Неврологични показания.
затруднена концентрация и нарушения на паметта( Kalium carbonicum, Agaricus
muscarius ) при деца страдащи от малабсорбционен и/или малдигестиционен синдром
Rp./Aethusa cynapium 9СН по 5 гранули през ден
Заключение
7

Aethusa cynapium е медикамент с ограничено действие в Материя медика. Класическо
лекарство при остро настъпила непоносимост към мляко. В преки взаимоотношения с Magnesia
carbonica, но не бива да забравяме и Sepia.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Aethusa cynapium 9 СН.
AGARICUS MUSCARIUS
Agaricus Muscarius (Червена мухоморка) расте в зоните на умерен климат и се появява в
сенчестите гори през есента. Тази гъба се характеризира с яркия си червено-оранжев цвят на
шапката си, посипана тук-там с бели точки.Пънчето и ламелите са бели, докато на манатарката са
жълти. Тинктурата майка се приготвя от цялата гъба в свежо състояние. Химическият състав е
сложен. Основни съставки, които имат фармакологично или токсично действие са мускарин и
мускаридин, които имат курарезиращо и парасимпатикомиметично действие. Съдържа също
известно количество ванадиум под формата на амавадин, следи от буфотенин ( Rana bufo) който е
близък до серотонина и най-вече производни на иботеновата киселина като мусцимол, който
представлява антагонист на GABA и притежава атропиноподобен ефект.
Токсикология
Известна в нашите географски ширини, червената мухоморка е силно отровна гъба и
интоксикацията с Agaricus се изразява основно чрез храносмилателни смущения, горно и долно
диспептичен синдром и предимно невро - сензорни смущения: неспокойство, делир, зрителни и
слухови халюцинации, редуване на фаза на възбуда и фаза на сомнолентност, некоординирани
движения, спазми, миоклонии и прояви на типичната атропинова интоксикация с мидриаза,
тахикардия и намаляване на слюнчените секрети.
Патогенетични експерименти
Те потвърждават основното токсикологично въздействие на Червената мухоморка върху
органите мишени:
1.
Нервната система
изразена еуфория, хаотична възбуда, редуваща се със зрителни и слухови
халюцинации, неспокойство, делир, дискоординация на движенията и кома.
2.
Мускулната система
мускулни спазми, лицеви тикове, нистагъм
3.
Периферна съдова циркулация
нарушение на чувствителността на кожата кум студ, сърбящ еритем
Етиологични сходства
Симптомите при патогенетичните експерименти ни показват и основните етиологични
сходства:
промени от страна на централна и периферна нервна система в следствие на
злоупотреба с психостимуланти и наркотици; алкохолизъм
последици от травма на гръбначния стълб или пост инфекциозни усложнения при
възпалителни и инфекциозни заболявания на централна нервна система (менинго -енцефалит)
акродинии и акропатии или симптоми на заболявания сходни с измръзвания
Характерни признаци
Модалности
Подобрения – от топлина ; при умерени физически усилия.
Влошаване – от студ и мраз; при умствено усилие
Чувствителен тип.
8

Не съществува определен морфологичен тип. Лица, които отговарят добре на морбидните
тенденции при Agaricus muscarius са:
подрастващи деца, при които се наблюдава забавено психо-моторно развитие
сенилна дебилност
лица, интоксикирани и злоупотребяващи с психотропни вещества.
Клинични показания
1.
Неврологични показания
– спастични прояви, хореини движения и тикове
– старчески сенилен тремор
– спинална невралгия, контактура на мускулите на гръбначния стълб, псевдостенокардия
Rp./Agaricus мuscarius 15(30) СН по 5 гранули дневно в продължение на месец
– невро-алго дистрофични синдроми в следствие на травматични или коронарни инциденти (
Cactus grandiflorus)
Rp./Agaricus мuscarius 9 СН 2 пъти по 5 гранули дневно в продължение на 2-3 месеца
2.
Съдови показания
- измръзване с парестезии ( Pulsatilla)
- акроцианози; синдром на Рейно ( Secale cornutum )
- болезнени акропатии и акродинии
Rp./Agaricus мuscarius 9 СН по 5 гранули по време на студения период
3. Поведенчески нарушения
- характерни поведенчески или интелектуални нарушения отговарящи на патогенезата на
медикамента
Rp./Agaricus мuscarius 15(30) СН по 5 гранули ежедневно
Заключение
Agaricus мuscarius е медикамент с ограничено действие в Материя медика. Симптоматичен
медикамент, който се използва в практиката предимно при измръзвания, някои видове акродинии,
двигателни възбуди, изоставане в училището със смущения във вниманието. Намира приложение и
при хореа. Често той допълва лечението на Calcarea carbonica и Baryta carbonica при деца, които
бавно се учат да говорят и дълго време остават несръчни и неумели.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Agaricus muscarius 9СН;15СН; 30СН.
AGRAPHIS NUTANS
Agraphis nutans /горски зюмбюл/ представлява тревисто растение, широко разпространено в
Западна Европа и у нас, предимно в областите с достатъчно количество влага. Листата са тесни и
остри на туфи, а цветовете, най- често са сини. Тинктурата майка се получава от цяло цъфнало
растение в свежо състояние. Химическият състав не е добре проучен. Известно е, че луковицата и
семената имат силно изразено хемолитично действие поради наличието на сапонозиди и етерични
масла.
Патогенетични експерименти
Общо въздействието на Agraphis nutans е насочено /подобно на Baryta carbonica и Silicea/
върху моноцитомакрофагалната система където предизвиква хипертрофия на стромата на нодулите
и то предимно на Валдайеровия пръстен /Baryta carbonica/.
9

Характерни признаци
Модалности:
Подобрения - от умерени температури и сух климат.
Влошаване - от влага и от студ.
Етиологични сходства:
Аденоидни вегетации.
Клинични показания:
1. Оториноларингологични показания
- хронични хипертрофии на сливиците
- аденоидни вегетации
- глухота – вторична, вследствие на аденодната хипертрофия
- рецидивиращи ангини и синузити на базата на аденоидна вегетация
Rp./ Agraphis nutans 5CH по 5 гранули дневно в течение на 6-8 месеца
Заключение
Agraphis nutans е медикамент с ограничено действие. Симтоматичен медикамент, в същото
време с бавно, но дълбочинно действие подобно на Baryta carbonica. Често пъти той се асоциира с
медикаменти,
които
подпомагат
моноцитомакрофагалната
функция
като
Silicea,
Tuberculinum.Изключително надежден при баналната патология в детската възраст/ вегетацио
аденоидеа/ при подходящо подбрано теренно лечение.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България – Agraphis nutans – 5CH
AILANTHUS GLANDULOSA
Ailanus glandulosa /Китайско небесно дърво/ е с родина - зоните с умерен климат на Китай,
Филипините и Малайзия. Представлява внушително
/ високо по 20-25 метра /дърво от
семейство Симарубиеви. В Европа се среща в южните географски ширини като декоративно дърво
край пътищата. Цветовете и листата отделят силна и неприятна миризма.Тинктурата майка
използва листата и младите разцъфнали клончета в свежо състояние.Тя съдържа много
полифеноли, между които и кверцетол, който има вено и капиляротонизиращо въздействие.
Патогенетични експерименти
Органите мишени на въздействие на Ailanthus glandulosa са цереброспиналната система,
сърдечносъдовата система и лигавиците.
1.Неврологични симтоми :
- състояние на тежка интоксикация , адинамия, ступор
- вторично подтискане на дихателните центрове водещо до диспнея и цианоза
2.Циркулаторни и хематологични симптоми
- изразена кожна конгестия, с пурпурен оттенък, възможна поява на хеморагична пурпура
- възможност за поява на десиминирана интравазална коагулопатия
3.Лигавични симптоми:
- конгестивен едематозен фаринкс- силно болезнен с виолетово червен цвят с тенденция към
кървене при допир / Phуtolacca,Lachesis/
- улцерации по тонзилите със зловонен дъх и съпътстваща болезнена регионална
аденопатия /Mercurius/
- екскориaнтна и кръвениста хрема /Kalium bichromicum/
Характерни признаци
Модалности:
10

Подобрения
- след примане на студени течности
Влошаване
- при преглъщане
- седнало положение в леглото
Етиологични сходства
Тежки инфекциозни състояния придружени с маркантна регионална и/ или генерализирана
аденопатия.
Клинични показания
1.Инфекциозни показания
- инфекзиозна мононуклеоза Ебщайн-Бар вирус
Rp./ Ailanthus glandulosa 9 CH 3 по 5 гранули до подобряване на състоянието
-

злокачествено протичащи скарлатини,детски екзантеми или тежки специфични ангини
Rp./Ailanthus glandulosa 9CH по 5 гранули няколко пъти на ден до подобряване на
състоянието.
Заключение
Ailanthus glandulosa представлява лекарство с ограничено действие и показанията му са
останали най-вече в историята. По-горе описаните възможности в лечението на тежките състояния
като тежки ангини, малигнено протичащата скарлатина или Ебщайн-Бар вирусна инфекция, са
дадени в контекста на комлементарната терапия - единствено и само в допълнение със съответното
етиологочно лечение. Много близък медикамент по своето въздейсвие е Mercurius cyanatus.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България – Ailanthus glandulosa - 9
CH
ALLIUM CEPA
Allium cepa /Кромид лук/ е тревисто растение от семейство кремови. Прародината на лука се
счита древна Персия. Тинктурата майка се приготвя от прясната луковица на растението.
Последната съдържа много минерални соли, от които основно са калиевите соли, но се откриват и
следи от натрий, мед, кобалт, желязо, манган, цинк и алуминий. Съдържа също и фруктозани ,
етерични масла, флавоноиди и простагландини, между които и простагландин А1, за който се
счита, че лежи в основата на противовъзпалителното му действие.
Токсикология
Allium cepa не е токсично растение, но в по-големи дози би могло да причини стомашно
чревни разстройства и в излючително редки случаи кожни алергии, като екзема по ръцете.
Фармакология
Луковицата на лука има диуретично, лаксативно , хипогликемично действие, както и известно
спазмолитично дейсвие при болни предразположени към бронхоспазъм.
Патогенетични експерименти
Клиничният опит и патогенетичните експерименти показват, че органите мишени на Allium
cepa са дихателната система, храносмилателния тракт и нервната система.
1. Дихателни симптоми

11

- практически всички видове хреми съпроводени с кихавици и манифестирани от
обилно,бистро, воднисто, парещо течение, което разранява горната устна и краищата на ноздрите.
Налице е съпътстващо недразнещо сълзене на очите и спастична дрезгава кашлица
2. Чревни симтоми
- изразен метеоризъм, понякога съпроводен с долнодиспептичен синдром с профузна
незловонна диария.
3. Нервна система
- невралгични болки по протежение най-вече на травмирания нерв
- постампутационни болки
Характерни признаци
Модалности
Подобрения
- от хладен въздух, на открито
Влошаване
- при престой в топло помещение и затопляне
- от сезонни алергени
- от влажен и студен въздух
Етиологични сходства
Всички фактори водещи до една обикновенна и банална хрема
- простудни фактори, сух или влажен студ/Aconitum; Dulcamara/
- въздушно течение /Nux vomica; Hepar sulfur/
- аероалергени – полени
Клинични показания
1. УНГ и дихателни показания
- инфекциозни или алергични остри ринити,които припокриват патогенетичната картина
на медикамента
Rp./ Allium cepa 9 CH по 5 гранули на всеки час до купиране на симптоматиката
- сезонни алергични ринити в период на обостряне
Rp./ Allium cepa 15 CH по 5 гранули ежедневно месец преди появата на полена
NB!В случая Allium cepa често пъти се комбинира с Poumon histamine в 15 или 30 CH
ежедневно
- ларингити, ларинготрахеити, коклюш в началните стадии на заболяването, когато се
манифестират с подобни симптоми от страна на лигавиците.
Rp./ Allium cepa 9(15) СН по 5 гранули до кwпиране на симптомите
NB!Когато говорим за използването на Аllium cepa при алергични или инфекциозни остри
ринити, често пъти той се налага да бъде комбиниран с медикаменти като: Sabadilla, Apis, Poumon
histamine при алергичен синдром или с Aconitum, Nux , Dulcamara - при инфекциозен ринит.
2.Храносмилателни показания
- Колопатии с изразен метеоризъм, при плеторични пациенти злоупотребяващи с месни
храни и подправки (Nux vomica, Sulfur)
Rp./ Allium cepa 5СН 3 пъти по 5 гранули в периода на злоупотреба с горепосочените храни
NB!Практиката показва, че в гастро-ентерологията с по-добър ефект е използването на Allium
sativum ( чеснов лук)
Заключение
Allium cepa е медикамент с ограничено действие, използван предимно за хрема и ринити при
остри състояния.
12

Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България – Allium cepa – 5CH; 9 CH;
15CH

ALOE
Aloe socotrina– растение от семейство Кремови, широко разпространено в Южна Африка.
Познато е и у нас. Oтглежда се декоративно. Тинктурата майка се приготвя от изсушения
концентриран сок от листата му.
Състава е разнообразен. Съдържа предимно хетерозиди и смоли, както и следи от етерични
масла.
Патогенетични експерименти
Експериментите потвърдени от клиничното наблюдение показват, че Aloe въздейства
предимно на храносмилателния тракт, където се наблюдават :
- изразена конгестия на порталната система, раздразване на лигавицата на червата
- болезнени гроздовидни, пролабирали хемороиди
- диария-тип “малиново желе”
- изразена анална инконтиненция при отделяне на газове
Характерни признаци
Модалности
Подобрения
- при локално охлаждане
- при студено време
Влошаване
- при затопляне
- при заседнал начин на живот
- след злоупотреба с храна и напитки
Етиологични съответствия
Медикамента е показан при:
- злоупотреба с лекарствени средства подпомагащи храносмилането- като ензимни
медикаменти
- последици от хранителни отравяния ( Mercurius, Аrsenicum)
- плеторици, водещи заседнал начин на живот склонни към преяждане ( Sulfur, Nux vomica)
- случаи на анална инконтиненция, функционална или в следствие на лъче –терапия
Клинични показания
Практически те припокриват етиологичните сходства на медикамента
1.
Анална инконтиненция
Rp.\ Aloe 5 СН 2 пъти по 5 гранули
2.
Хемороиден синдром у плеторици
Rp.\ Aloe 5 СН 2 пъти по 5 гранули
3.
Портална конгестия (Sepia, Carduus marianus, Aesculus)
Rp.\ Aloe 9 СН по 5 гранули ежедневно
Заключение

13

Aloe е симптоматичен медикамент с ограничено действие в “Материя Медика”, но
изключително надежден в случаите на анална инконтиненция и портална хипертензия с
пролабилари, мокрещи хемороиди.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България – Aloe socotrina – 5CH; 9
CH

ALUMINA
Alumina всъщност представлява алуминиев окис Al2O3, получава се след пречистването на
алуминиевата руда известна ни още като боксит. Бял, аморфен прах ,неразтворим във вода и
органични неполярни разтворители. Той се разтваря единствено в алкална среда.
Токсикология
Токсикологичните експерименти и клиничния опит показват,че алуминия се натрупва
практически навсякъде в човешкия организъм, но предимно органите мишени са тези с благороден
паренхим, като бъбреци, черен дроб. Следи се откриват и в главния мозък, в щитовидните и
паращитовидните жлези, в костите. При интоксикациите, особено хроничните, преобладават
смущенията в невната система, които се манифестират с неспецифични енцефалопатии.Също така
се засяга и черния дроб/страда предимно екскреторната му функция/ , паращитовидните жлези/
декалцификация/ и в по-малка степен сърцето и хемопоезата, с клинична изява на анемичен
синдром.
Не от вчера, алуминия е заподозрян за прогресиращото настъпване при по-млади индивиди на
сенилната деменция. Има натрупан достатъчно клиничен опит,особено при хемодиализирани
болни/ алуминиеви соли се използват като хелати за свързване на фосфорните радикали/ които
страдат от така наречената “деменция на диализираните”.
Фармакология
Известни са симптомите на ятрогенизация, появили се поради продължително използване на
алуминиеви гелове, както и на алуминиеви деривати като антиацидни медикаменти. При пократкотраен курс се наблюдава силно изразена констипация, а при по-продължителна употреба
могат да се появят и симптоми на деминерализация на костите, поради изчерпване на фосфора.
Позната е също така от фармакологична гледна точка и превантивната роля на алуминия и особено
на неговите окиси при профилактиката на силикозата.
Патогенетични експерименти
При патогенетичните експерименти се наблюдават няколко органи мишени на въздейсвие на
алуминия, като основен приоритет се поставя върху цереброспиналната нервна система.
1.Неврологични, поведенчески и сензорни смущения
несигурна залитаща походка
прогресираща парализа на крайниците
изразена чревна пареза с последваща констипация
затруднена микция
невросензорни смущения-ротаторен нистагъм, световъртеж
припряно, но неефективно поведение, нарушение в настроението и поведението
нарушена идеация, нерешителнолност
2. Кожни симтоми
липса на изпотяване
суха,като че ли преждевременно остаряла набръчкана кожа, с изразен сърбеж
,засилващ се от топлината на леглото
3. Лигавични симптоми
-намалена или липсваща лакримална секреция
14

- рагади по устните
- сухота в букалната кухина,особено сутрин
Характерни признаци
Усещания
- усещания за изразена обща сухота на лигавиците, фаринkс, ларинкс, перинеум, конюнктива
- усещане за масковидно лице – за опъната кожа по лицето
Модалности
Подобрения
- на открито
- от топли течности / локални подобрения/
Влошаване
- от студ
- сутрин при ставане от леглото
Чуствителен тип
Морфология – описват се като преждевременно остарели, сухи , слаби индивиди.
Поведение - прибързано, неефективно, контрастиращо на обичайната им бавност. С изразена
нерешителност и налични фобии от остри режещи предмети, кръв.
Естесвено, гореописаните морфологични и поведенчески тенденции на чуствителния тип са
само ориентировъчни, тъй като единствено морбидните / виж потогенетичните експерименти/ са
обективно достоверни .
Клинични показания
1.Гастроентерологични показания
- запек поради ректумна ленивост / Opium, Graphites , Sepia /, анални фисури при
констипирани пациенти / Ratanhia, Nitricum acidum/
Rp./ Alumina 5 CH по 5 гранули сутрин и вечер в течение на 2-3 месеца
2.Дерматологични показания
- лихенифицирани екземи , лихен планус /Arsenicum iodatum, Berberis vulgaris/
Rp./ Alumina 9 CH по 5 гранули дневно за 3-4 месеца
3.Офталмологични показания
- сухота на конюнктивалната лигавица и конюнктивалният сак, независимо от неговата
етиология, включително синдром на Gougerot -Sjogren /Bryonia alba, Nux moshata, Belladonna/
- непоносимост към меки или твърди контактни лещи с реакция на конюнктивата
Rp./ Alumina 5 или 9 CH по 5 гранули сутрин и вечер в течение на 6 месеца
4.Поведенчески нарушения
- дебютираща сенилна деменция, характеризираща се с патогенетичното табло на
медикамента, като сензорни смущения , гнозични и мнeзични нарушения /дезориентация,
дезидеация и т.н./
Rp./ Alumina 9 или 15 CH по 5 гранули ежедневно в течение на 6 месеца
Заключение
Alumina е един от медикаментите в “Материа медика” с изключително дълбочинно
въздействие, което настъпва бавно, но е продължително. В клиничната обстановка той често се
използва при състоянията на неврологични смущения и чревна атония. В тази си област той е един
прекрасен антидот на Plubum Metallicum, който предизвиква изразен спастичен запек с твърд и
стегнат корем. Поради появата в последно време на голям брой извънредни ваксинации по
отношение на грипа и парагрипните вируси, както и на обичайния имунизационен календар при
пациентите, в практиката си често използвам Alumina за профилактика на постваксиналните
реакции и усложнения,тъй като в голяма част от ваксините алуминиевият окис Al2O3 се използва
като носител и стабилизатор.
15

Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България – Alumina -5CH;9CH
AMBRA GRISEA
Ambra grisea е медикамент, който се приготвя от животински секреции, подобно на много
други медикаменти в “Материя Медика” като Murex, Moschus, Sepia и пр. Приготвя се от
секрецията на цекума на кашалот. Този продукт, който може би съответства на жлъчен
конкремент, е богат на много активни субстанции като голяма част от тях са : амбреини от 25% до
85%; соли на бензоената киселина; много стероли, като холестерол, дехидрохолестерол,
епикопростерол и т.н.
Токсикология
Липсват данни за токсичност на продукта.
Патогенетични експерименти.
Първата патогенеза на медикамента е описана още от Ханеман в неговата книга “Чиста
материя медика” и с годините клиничният опит показва, че лекарството има действие върху два
основни органа мишени: нервната и съдовата система.
Нервносензорни симптоми.
- изразена свръхчувствителност
- парестезии
- инсомния, дължаща се често пъти на незначителни външни дразнители или грижи
- усещане за постоянна умора, нужда от усамотяване, изолация от семейството и околния бит
Спастични прояви
- храносмилателният тракт – стомашен и коремен метеоризъм; еруктации
- дихателна сфера – изразена спастична кашлица, усещане за опресия и смесена диспнея при
незначителни психоемоционални неблагополучия
Сърдечно - съдови симптоми
- палпитации и опресия в кардиачната област от емоционален произход
- тенденция към хеморагии - слаба устойчивост на капилярната стена
Характерни признаци
Усещания - обща слабост.
Сърбеж sine materia в ановулварната област.
Модалности
Влошаване
Сутрин
От незначителни обстоятелства, които водят до изостряне на
свръхчувствителността на пациента.
Подобрения
в усамотение, далеч от всякакви дразнители

и без това

Клинични показания
1.
Поведенчески нарушения
безсъние при възбуда и силно повишена емоционална чувствителност. Сънят изчезва
щом болния легне в леглото
(Natrium muriaticum, Coffea cruda)
силно изразено притеснение
нервно-вегетативни смущения:
спастична кашлица, астма от емоционален произход, изразен метеоризъм, аерофагия
Rp./ Ambra grisea 9 (15) СН по 5 гранули дневно в течение на месец
16

2.
Кардиологични показания
сърцебиене, опресия в кардиачната област от емоционален произход ( Lycopus virginicus,
Gelsemium, Ignatia, Argentum nitricum)
Rp./ Ambra grisea 9 СН 5 гранули сутрин и вечер в течение на 2 седмици
Заключение
Ambra grisea е медикамент използван предимно в емоционалната сфера, но твърде надежден
в нашия забързан век, където много фактори оказват влияние върху вегетативната и централна
нервна система и водят до подобни дистонични реакции. Той допълва медикаментите от
туберкулиновата група и то предимно влошените туберкулиници, като Natrium muriaticum,
Phosphorus, дори Silicea. Често пъти в литературата Ambra grisea се описва като една уморена и
остаряла във времето Ignatia
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Ambra grisea - 9СН;
15СН.
AMMONIUM CARBONICUM
Ammonium carbonicum (амониев карбонат) се получава от взаимодействието на въглероден
анхидрид и амонячен газ в присъствието на вода. Той съответства на смес от карбонат и амониев
карбамат. Известен е ефектът му в алопатичната медицина, където е бил използван главно като
дихателен аналептик и мек диуретик.
Патогенетични експерименти
Терепевтичното наблюдение при патогенетичните експерименти показва действие на
медикамента в следните основни области:
Лигавици на дихателния и храносмилателния тракт
суха хрема със запушен нос през нощта
екстремна смесена диспнея с дразнеща кашлица в сутрешните часове ( Kalium
carbonicum), с отделянето на гъст жилав секрет (Antimonium tartaricum), придружена със силна
отпадналост и астеничната танатофобия (Stannum, Arsenicum album)
Симптоми от страна на устната лигавица
инфилтративен едем на лигавицата на венците, оформяне на джобове – парадонтоза;
венци, които лесно кървят с тъмна кръв
Сърдечно-съдови симптоми
кръвотечение с тъмна кръв, която трудно коагулира; чести епистаксиси; наличие на
пурпура, петехии, екхимози
нарушения свързани с анемизацията в следствие кръвозагуба; тахикардия; диспнея;
усещане за обща отпадналост
Симптоми от страна на отделителната система
хематурии, олиго и анурии, симптоми съпътстващи ХБН
Характерни признаци
Усещания
силна обща отпадналост
опресия и болки в гръдния кош със смесена диспнея
Модалности
Влошаване
призори около 3h – 4h сутринта (Kalium carbonicum)
студено, влажно време
Подобрения
при сух умерен климат
Етиологични съответствия
17

Те ще бъдат основание за клиничното предписание на медикамента. Основните са :
хеморагии;
тежка органична пулмокордиална или бъбречна патология
хемодиализирани пациенти
Клинични показания
1. Оториноларингологични показания
- остри хреми с тенденция към обструкция или хеморагии
Rp./ Ammonium carbonicum 9 СН 3 пъти по 5 гранули
2. Кардиологични показания
- кардиачна астма – в контекста на конвенционалната ресиституция
Rp./ Ammonium carbonicum 9 СН 3 пъти по 5 гранули
3. Пневмологични показания
- смесена диспнея /ХОББ/
- астма
Rp./ Ammonium carbonicum 9 СН 3 пъти по 5 гранули
N.B.! Посочената терапия е само спомагателна на основната алопатична!
4. Хематологични показания
- изразени хеморагии с тъмна кръв като: епистаксиси, менорагии, пурпури петехии, екхимози
и функционални прояви, свързани с анемичен синдром вследствие на кръвозагуба
комплементарно лечение!
Rp./ Ammonium carbonicum 9 СН 2 пъти по 5 гранули
5. Стоматологични показания
- гингивостоматити и парадонтози ( Kreosotum, Pyrogenium, Hepar sulfuris calc. , Silicea )
Rp./ Ammonium carbonicum 9 СН по 5 гранули 2 пъти на ден в течение на 1 месец
6. Нефрологични показания
- медикамента може да бъде назначаван като комплементарен, при класическото лечение на
болни страдащи от бъбречна недостатъчност и подлагани често на хемодиализа
Rp./ Ammonium carbonicum 9СН по 5 гранули ежедневно
Заключение
Ammonium carbonicum е един полезен медикамент от “Материя медика”, използван найчесто от клиницистите като симптоматично средство, но не бива да забравяме, че той стои и в
крайната фаза в редицата на еволюцията на карбоновия тип.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Ammonium carbonicum –
9СН.
AMMONIUM MURIATICUM
Ammonium muriaticum - Амониев хлорид (NH4CL) представлява бял кристален прах, без
миризма и цвят, разтворим във вода и спирт, неразтварящ се в етер.
Фармакология
В алопатичната медицина се използва като отхрачващо, диуретично и подкиселяващо урината
средство.
Патогенетични експерименти

18

Клиничният опит показва действието му върху лигавиците на дихателния и
храносмилателния апарат
1.Симптоми от страна на дихателният тракт
изразена водниста ринореа - светла, обилна разраняваща устните;
съпроводена с кихавици, аносмия и усещане за запушен нос, въпреки течната хрема.
2.Симптоми от страна на храносмилателният тракт
значителен метеоризъм
упорита обстипация с изхождането на твърди фекални маси с вид на “кози”
изпражнения ( Magnesia muriatica, Natrium muriaticum)
3.Ефект върху двигателния апарат
изразени болки в сакроилиачната област с характерни модалности, влошаващи се при
седнало положение, и особено при ходене ; изчезващи в легнало положение на пациента
усещане за ретрахирани сухожилия и мускули ( Causticum, Tuberculinum residuum)
Характерни признаци
Усещания
Модалности
Подобрения
Влошаване
-

чувство за обтурация на носа с изразена аносмия
усещане за ретрахирани сухожилия и мускули
в легнало положение
при затопляне
от студ
при седнало положение ( за сакроилиита)

Клинични показания
1. Оториноларингологични показания
течна хрема с аносмия ( Allium cepa + аносмия)
Rp./ Ammonium muriaticum 9 СН 3 пъти по 5 гранули в течение на седмица
2. Гастроентерологични показания
изразена констипация с характерния вид на изпражненията
Rp./ Ammonium muriaticum 9 СН 2 пъти по 5 гранули в течение на седмица
3. Ревматологични показания
лумбосакралгии с характерните за лекарството модалности
тендинит на ахилесовото сухожилие ( Actaea racemosa, Ruta graveolens,
Symphytum officinale)
Rp./ Ammonium muriaticum 9 СН 3 пъти по 5 гранули до купиране на симптомите
Заключение
Ammonium muriaticum е медикамент с ограничено действие, но много точни и надеждни
клинични показания.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Ammonium muriaticum –
9СН
ANACARDIUM ORIENTALE
Anacardium orientale е дърво от семейство Анакардиеви. Родината му са планинските
области на Индия. Към това семейство принадлежи и Rhus toxicodendron. Тинктурата майка се
приготвя от плода на дървото. В състава й влизат множество фенолови производни като
комплексни флавоноиди, анакардиева киселина и бифлаванони, които са много близки до
урусхиолите налични и при Rhus toxicodendron. Може би имено този състав доближава
Anacardium orientale до дерматологичните показания на Rhus toxicodendron.
19

Патогенетични експерименти
Първата патогенеза на медикамента е публикувана още през далечната 1823 година от
ученика на Hahnemann –Ernst Stapf. Натрупаният с годините клиничен опит показва ефекта на
Anacardium orientale върху три основни области:
1. Храносмилателна система
- стомашни болки след храносмилане при празен стомах, които се облекчават бързо след
хранене и се появяват отново след 2 часа;
- усещане за празнота в стомаха, подобряващо се при хранене;
- зловонен или метален вкус в устата, също подобряващ се след хранене;
- напразни позиви за дефекация;
- инертност на ректума.
2. Нервна система
- нарушения на паметта, отслабване или внезапно изчезване на паметта за имена и най-близки
събития;
- отчаяние, мизантропия, обезсърчаване;
- нерешителност, противоречиви импулси.
3. Кожа
- везикулопустулозни (Rhus toxicodendron) или дори фликтеноподобни обриви (Cantharis);
- нетърпим сърбеж в областта на лезиите
Характерни признаци
Усещания
усещане за обнубилация и изтощение след умствено пренатоварване или
сексуални ексцесии;
изразено главоболие влошаващо се при умствено усилие и облекчаващо се
при хранене;
обонятелни халюцинации, хиперосмия на фона на отслабване на другите
сензорни възприятия.
Модалности
Подобрения
при хранене
Влошаване
от умствена работа;
при празен стомах
Етиологични сходства
Медикаментът е показан при всички случаи на умствено пренатоварване, най-вече при
подрастващи, студенти и ученици по време или преди изпити.
Клинични показания
1. Гастроентерологични показания
- всички видове диспепсии облекчаващи се при хранене;
- гастрити; гастродуоденити; язви ( става дума само за облекчаване на болката)
Rp./ Anacardium orientale 9СН по 5 гр. час преди хранене в течение на 1 месец
2.Поведенчески нарушения
- умора, главоболие, съпроводено с нарушения на паметта в следствие най-често на умствено
пренатоварване при подрастващи;
- изразена булимия при пациенти страдащи от обезитас и раздвояващи се от чувството си за
вина при неспазена диета
Rp./ Anacardium orientale 15СН по 5 гранули в периодите между храненията – постоянно
20

3. Дерматологични показания
- атопични дерматити; контактна екзема
Rp./ Anacardium orientale 15СН по 5 гранули сутрин в течение на 2 месеца
Заключение
Anacardium orientale е медикамент използван от клиницистите в хомеопатията при проблеми
в храносмилането и психоемоционалната сфера. Поради тази причина той се предписва предимно
на интелектуалци и на подрастващи, които са умствено пренатоварени. Не бива да се забравя и
ефекта му в дерматологията при лезии характерни за медикамента / когато с Rhus toxicodendron,
Mezereum и Graphites не се постига окончателен ефект/, както и при наличието на атопична екзема
с изразена психоемоционална вариабилност.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Anacardium orientale 9СН; 15 СН
ANAGALLIS ARVENSIS
Anagallis arvensis (Огнивче) е растение от семейство Игликови. Тинктурата майка се
приготвя от цяло растение в период на цъвтеж. Съставът й е сложен. Богата е на минерали, калций,
калий, силиций, магнезий и известно количство сапонозиди и субстанции - химично сходни с
някои естрогенови и кортизолови субстанции като кукурбитацин ( Bryonia) и цекламиретин А.
Фармакология
Огнивчето
е познато във фармакологичната фитотерапия, с противогъбичните и
антивирусните си свойства.
Патогенетични експерименти
Лекарството има изразен ограничен тропизъм към кожата, където предизвиква еритемовезикулозни обриви със заострен връх, силен сърбеж, разположени предимно по дланите и
стъпалата.
Етиологични сходства
Палмоплантарна дисхидроза, която може да бъде кератизирана и напукана (Petroleum)
Клинични показания
1. Дерматологични показания
- палмоплантарна дисхидроза (Rhus toxicodendron, Mezereum, Graphites)
Rp./ Anagallis arvensis 5СН 2 пъти дневно в течение на 2 месеца
Заключение :
Anagallis arvensis е медикамент с ограничено, но изключително полезно действие върху
продуктивната и ексудативната компонента на палмоплантарната дисхидроза. Теренни
медикаменти най-често са Sepia, Natrum sulfuricum, като последния е често и симптоматичен.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Anagallis arvensis -5СН
ANTIMONIUM ARSENICOSUM
Antimonium arsenicosum (Арсенит на антемона) – представлява сивобелезникав кристален
прах, разтворим във воден разтвор и в алкална среда.
Фармакология
21

От фармакологична гледна точка интересно е съчетанието между окисите на арсеника и
антимона, които амплифицират действието си и играят ролята на синергисти.
Патогенетични експерименти
При клинично наблюдение се откриват следните полюси на действие на антимониевия
арсенит:
1. Бронхопулмонална система
- силно изразена предимно експираторна тахидиспнея,
- цианоза,
- обилна, но трудна експекторация,
- нарушено общо състояние
2.Кожа
- акне, често съчетано с нарушен хранителен режим , хронични дерматози с изразена
психоемоционална лабилност - латентна тревожност
Етиологични сходства
Обструктивни пулмопатии и акне.
Клинични показания
1. Пулмологични показания
- синобронхиални симптоми, ХОББ, астма бронхиале
Rp./ Antimonium arsenicosum 9 (15) СН 3 пъти дневно до подобряване на състоянието
N.B!.Подобно на Antimonium tartaricum и при Antimonium arsenicosum се наблюдава
характерната закономерност високите разреждания да намаляват бронхиалната секреция, а ниските
да я увеличават
2.Дерматологични показания
- Ювенилно акне ( Eugenia Jambosa, Carbo animalis)
Rp./ Antimonium arsenicosum 15 СН по 5 гранули ежедневно в течение на 2 месеца
Заключение
Antimonium arsenicosum представлява лекарство с ограничено действие, но изключително
надеждно при точните клинични предписания. С особено добър ефект в детската възраст при
бронхообструктивните синдроми, тъй като арсениковата компонента съчетана с антимонита, води
до премахване на двата основни физиологични елемента в развитието на бронхоспазъма, а именно
едема и хиперсекрецията.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България -Antimonium arsenicosum 15 СН
ANTIMONIUM CRUDUM
Antimonium crudum (Антимонов трисулфид) се среща в природата в стибина, основна сярна
руда на антимона. Антимоновият трисулфид представлява финно прахообразно вещество с
блестящ сиво-черен кристален прах, разтворим във воден разтвор на калиев хидроксид и в алкални
сулфати. Практически неразтворим в алкохол.
Фармакология
Антимоновият трисулфид действа върху метаболизма предимно на въглехидратите и
катехоламините и се свързва с SH групите на голям брой ензими на глутатиона.
22

Токсикология
Антимонитът се използва в производството на експлозиви, оцветители за боя, бенгалски огън
и фойерверки. Токсичността му засяга основно стомашно-чревния тракт, където предизвиква горно
и долно диспептичен синдром, дихателната система ( синдром на обструкция) и кожата- дерматити
с последваща ексудация и улцерация.
Патогенетични експерименти
При терапевтичното наблюдение се уточняват и основните болести на въздействие на
Antimonium crudum, които са:
1. Храносмилателна система
- език обложен с белезникав, плътен налеп;
- звучни еруктации, гадене, понякога повръщане, което не води до облекчаване;
- водниста диария под налягане без патологични примеси
2. Кожа и кожни образувания
- хиперкератоза, фисурирани и кератозни дерматози, вроговени и твърди брадавици,
палмарни или плантарни
- везикулозни или пустулозни обриви, напомнящи импетиго, разположено предимно около
устата
- ексудативни екзантеми с екскориации по окосмената част на главата /Mezereum, Viola
tricolor/
- деформирани дебели, твърди, но лесно чупливи нокти, цепещи се надлъжно (Thuya)
Характерни признаци
Усещания
усещане за тежест и напълненост на стомаха
желание за непрекъснати еруктации
Модалности
Подобрения
от топлина и топли апликации
Влошаване
при преяждане
при лъчиста топлина
в студено, влажно врене
Етиологични сходства
Лекарството е показано при всички ексцесии - булимия и преяждане.
Чувствителен тип
Морфология – обикновено това са лакоми малки деца в кърмаческа и ранна детска възраст
или възрастни бонвиван и плеторици.
Морбидни тенденции -предразположени към храносмилателни смущения и дерматологични
заболявания
Поведение - обикновено мрачни и раздразнителни
.
Клинични показания
1. Гастроентерологични показания
- диспепсия след преяждане;
- летни или сезонни диарии или непоносимост към някои видове храни с характерните
патогенетични черти на лекарството (Podophyllum; Magnesia carbonica)
23

Rp./Antimonium crudum 5 (9) СН по 5 гранули след всяко изхождане до нормализиране на
последните
2. Дерматологични показания
- импетиго – всички видове мокрещи дерматози и супер инфектирани екземи
- хиперкератози – вроговени, твърди брадавици, плантарни брадавици
Rp./Antimonium crudum 9 СН 2 пъти дневно в продължение на 3 месеца
NB!Често пъти, по отношение на брадавиците и хиперкератозите, медикамента се комбинира
с Thuya occidentalis или Nitricum acidum.
Заключение
Antimonium crudum е лекарство с ограничено въздействие, но изключително надежден
медикамент, особено при съчетаване на храносмилателната с кожна патология при детската
възраст. Теренни медикаменти най-често са Sulfur,Calcarea carbonica, Graphites.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България -Antimonium crudum -5СН;
9СН; 15СН
ANTIMONIUM TARTARICUM
Antimonium tartaricum (калиев антимоно - тартарат) е известен още като еметичен камък.
Представлява бял кристален прах, без миризма, с метален вкус. Безцветните кристали стават
непрозрачни като изгубят водата си. Веществото е разтворимо във вода и неразтворимо в алкохол.
Токсикология
Препаратът е силно токсичен. Известно е от практиката, че солите на антимона причиняват
интерстициални пневмонии след фагоцитозата на антемона от алвеоларните макрофаги. При
локално въздействие причинява контактен дерматит, манифестиращ се с пустулозен екзантем. При
вътрешно приемане или чрез вдишване, активира блуждаещия нерв, който причинява гадене и
повръщане.
Патогенетични експерименти
1.Най-общо Antimonium tartaricum засяга лигавицата на дихателния тракт, където
предизвиква:
значителна смесена тахидиспнея с изразена хипоксeмия и хиперкапния, което
придава на болния обнубилиран вид- бледоват, с подкражени очи.
аскултаторно се долавят многобройни, предимно средни и едри влажни
хрипове, на фона на скъсен перкуторен тон в основите - до появата при пълна обструкция на ням
бял дроб
спастична кашлица с много трудна експекторация
2.Кожа
при локално приложение причинява контактни дерматити, които са еритемопапулозни до пустулозни, оформящи в динамика вариолоформени цикатрикси.
Характерни признаци
Усещания
Модалности
Подобрения
Влошаване
-

силно изразена смесена диспнея
след обилна експекторация
в седнало, приведено напред положение – “поза на Роден”
при затопляне
в легнало положение
24

Етиологични сходства
Antimonium tartaricum е медикамент показан при всички състояния на силно изразена
тахидиспнея, придружена с хипоксемия и хиперкапния, отпадналост и бледност.
Клинични показания
1. Пневмологични показания
- бронхиолити, синобронхиални синдроми, остри и хронични бронхити, ХОББ в стадий на
обостряне, кризи на астма
NB! Във всички тези състояния е полезно предписването на Antimonium tartaricum в
съответни разреждания, като се има пред вид, че ниските разреждания подпомагат секрецията,
амбивалентните (9СН) действат по посока на физиологичния процес, а високите (15СН) водят до
намаляване на секрецията.
Rp./ Antimonium tartaricum 5 (9) (15) СН по 5 гранули на всеки 15 минути до купиране на
симптома
NB!В практиката често пъти Antimonium tartaricum , /особено в дебюта на астматичната
криза /се съчетава с Blatta Orientalis (9 СН) и Ipeca (9СН), като трите медикамента се редуват през
10-15 минути до купиране на състоянието
2. Дерматологични показания
- пустулозно акне
- вариолоформени цикатрикси, профилактика на цикатриксите при варицелен обрив
(Mezereum, Graphites)
Rp./ Antimonium tartaricum 15 СН два пъти дневно по 5 гранули
3. Други показания
- вагусов синдром, независимо от неговата етиология (Tabacum)
Rp./ Antimonium tartaricum 9 СН по 5 гранули на всеки ¼ час до купиране на симптома
Заключение
Antimonium tartaricum е медикамент с ограничено симптоматично действие, но що се касае
до кожната патология, то е с дълбочинен ефект. В практиката е изключително надежден, особено в
детската възраст, приложен при бронхообструктивни състояния (бронхиолити), тъй като при
децата основен патогенетичен елемент при бронхоспазъма е хиперсекрецията, която се купира
успешно с високите разреждания на Antimonium tartaricum .
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Antimonium tartaricum 5
СН; 9СН; 15СН
APIS MELLIFICA
Apis mellifica е хомеопатичен медикамент от животински произход. Тинктурата майка се
приготвя чрез мацерация на цяла пчела в алкохол. ТМ е изключително богата по състав и съдържа
допамин, адреналин и норадреналин, пептиди, които предизвикват дегранулация на базофилите и
мастоцитите, апамин, мелитин, хиалуронидаза и фосфолипаза, ацетилхолин; свободни амино
киселини като аланин, аргинин , цистин и липиди.
Фармакология и токсикология
Токсичните и фармакологичните ефекти на Apis mellifica се дължат предимно на :
1. eнзимите
фосфолипаза А2, която повишава пропускливостта на капилярите, води до увеличена
хистаминолиберация и предизвиква клетъчна лиза
25

хиалуронидаза, която увеличава пропускливостта на съединителната тъкан
2. mептидите
- мелитин, който има кураризиращ ефект и провокира хистаминолиберацията
- апамин- невротоксичен ефект
- MCD/ пептид дегранулиращ мастоцитите/
3. на хистамина, допамина, норадреналина и серотонина, които участват при оформянето на
отока и острата възпалителна реакция.
От казаното по-горе следва извода, че малките разреждания на Apis mellifica трябва да
се използват много предпазливо при лица, които по принцип са хиперреактори или са
сенсибилизирани, тъй като фосфолипазата А и мелитинът притежават силни имуногенни,
аналафилактоидни свойства и могат да задълбочат състоянието на пациента.
Изследванията проведени с Apis mellifica / особено във високи разреждания (15СН)/
доказаха ефективността й да инхибира в значителна степен еритема причинен от ултравиолетовите
лъчи, а инвитро да инхибира дегранулацията на човешките базофили.
Патогенетични експерименти
Ефектът на Apis mellifica при патогенетичните експерименти и клиничното наблюдение се
изразява с въздействието на медикамента върху:
- кожата, където тя предизвиква - боцкащ, парещ, розовочервен оток, облекчаващ се от
студени апликации;
лигавиците, където предизвиква силно изразен и бърз едем;
серозите – възпалителни, едематозни и ексудативни реакции, изразяващи се в
плеврален синовиален излив или менингизъм
отделителната система – клинична картина на остър нефрит с изявена
нефротична компонента; чист нефротичен синдром
общото състояние -хиперпирексия с липса на жажда и изразена вариабилност
на потоотделянето
Характерни признаци
Усещания
боцкащи, парещи болки
Модалности
Подобрения
при студово въздействие
Влошаване
при затопляне
при докосване, дори и леко
Съпътстващи признаци
липса на жажда
Етиологични сходства
Apis mellifica е медикамент показан при всички състояния със засягане на кожата и
лигавиците или хиперпирексия с гореспоменатите съпътстващи признаци.
Клинични показания
1. Дерматологични показания
- всички видове кожни едеми от алергична или възпалителна генеза, които могат да бъдат:
а/ локализирани : ухапвания от насекоми, изгаряния I-ва степен, палпебрални едеми, вулварни
едеми, посттравматични едеми, фурункули, дебютиращи панариции, флебити на повърхостни
вени, дебют на ерезипел (Arnica мontana, Vipera redi)
б/ генерализирани : бенигнен летен лусид, уртикарии, полиформени еритеми,ангиоедеми

уртикарии с алергична или холинергична генеза, контактни уртикарии
26

Rp./Apis mellifica 15 СН по 5 гранули на всеки 10-15 мин до купиране на симптомите
2. Оториноларингологични показания
- остри ринити, фарингити и ангини нестрептококови, банални, протичащи често пъти с едем
на мъждеца ( Kalium bichromicum, Kalium iodatum, Phytolacca decandra) с характерно протичащата
температурна крива и съпътстващата липса на жажда
Rp./Apis mellifica 9 (15) СН по 5 гранули на всеки час до купиране на симптомите
3. Офталмологични показания
- остри конюктивити
Rр./Apis mellifica 9 (15) СН по 5 гранули на всеки час до купиране на симптомите
4. Ревматологични показания.
- посттравматични хидроартрози и възпалителни остри артрити с характеристиката на
медикамента /Bryonia alba/
Rp./Apis mellifica 9 (15) СН по 5 гранули 3-4 пъти на ден в течение на седмица
NB!Често пъти в тази ситуация комплементарен медикамент е Bryonia, който също има
изключително изразен афинитет към серозите.
5. Инфекциозни показания
- всички фебрилни синдроми, имащи характеристиката на Apis mellifica, в следствие на
бактериални или вирусни инфекции със съответстващо асоцииращо алопатично лечение, при
липсата на жажда (Gelsemium, Pulsatilla)
- синдроми на менингорадикуларно дразнене и менингизъм като комплементарно лечение на
алопатичната терапия ( Stramonium, Belladonna, Bryonia)
Rp./Apis mellifica 9 (15) СН по 5 гранули на всеки 1-2 часа до купиране на симптомите
6. Нефрологични показания
- цистит с олигоурия ( Cantharis, Mercurius, Pareira brava)
- остри нефрити с изразена нефротична компонента; чист нефротичен синдром (Phosphorus,
Arsenicum album, Formica rufa)
Rp./Apis mellifica 15 СН по 5 гранули на всеки 1 час до купиране на симптоматиката
7. Гинекологични показания
- оварити, болки в следствие на овариални кисти
Rp./Apis mellifica 9 СН по 5 гранули на всеки час в началото на болката до купиране на
симптомите
Заключение
Действието на Apis mellifica е доказано в практиката като много сигурно и надеждно. То
настъпва бързо, но е много краткотрайно. Имайки предвид гореизложеното, съвета е да
назначаваме Apis mellifica възможно най-бързо при появата на симптоматика през кратки
интервали от време 15-20 минути, винаги във високи разреждания (15 СН) и бързо да отменяме
медикамента при настъпването на подобрение или липсата на ефект в очаквания период.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Apis mellifica - 9СН; 15
СН; 30 СН
ARALIA RACEMOSA
Aralia racemosa (Аралия) е храстовидно растение от семейство Бръшлянови. Тинктурата
майка се приготвя от корените на растението. Тя е богата на β - ситостерол и тритерпенови
сапонозиди, производни на карофилина, наречен аралозид.
Патогенетични експерименти.
Натрупаният клиничен и токсикологичен опит при използване на растението, подчертава
неговия тропизъм към дихателния апарат, където причинява:
27

ринит с обилно, светло, воднисто, дразнещо и разраняващо течение, съпроводено често
пъти от кихавици( Allium cepa), но всичко това е предизвикано и се влошава от въздушно течение
и на открито;
астмоподобна диспнея, която се отключва през нощта по време на първия сън, в легнало
положение;
спастична кашлица, която започва щом пациента премине в легнало положение
Характерни признаци
Модалности
Влошаване
от хладен, свеж въздух
Подобрение
от сух умерен климат
Клинични показания
1. Оториноларингологични показания
- банални ринити, отключвани от въздушни течения и студ ( Rumex crispus)
- спастична кашлица, веднага щом пациента премине в легнало положение вследствие на
задна ринорея, неусложнена бактериално;
Rp./ Aralia racemosa 5СН по 5 гранули сутрин, обед и ½ час преди лягане в течение на 3-4
дни
2. Пулмологични показания
- бронхообструктивни синдроми независимо от генезата си, отключващи смесена или
експираторна тахидиспнея вечер при лягане или след първия сън
Rp./ Aralia racemosa 5СН сутрин и ½ час преди лягане по 5 гранули в течение на 7 дни.
Заключение
Aralia racemosa представлява лекарство с ограничено действие в “Материя медика”.
Изключително полезна е при толкова често срещащи се патологии на задна ринорея с изразена
астмоподобна кашлица вечер при лягане.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Aralia racemosa - 5СН
ARANEA DIADEMA
Aranea diadema (паяк кръстоносец) е насекомо обичайно за Европа, Африка, Азия и Америка
от подклас паякообразни с характерен голям корем, на който се вижда рисунка напомняща кръст.
Тинктурата майка се приготвя чрез мацерация на цял изсушен паяк, който предварително е стрит
на прах в хаванче, мацериран с алкохол 65° . В ТМ се откриват наличия на : хемолизин, наречен
арахнолизин, хемотоксин, епейрализин, азотни производни и аминокиселини като гуанадин,
тирозин, левцин, нервнотоксична отрова, чиято основна съставка е аранин комбиниран с
хиалуронидаза.
Патогенетични експерименти
През изминалите два века Aranea diadema е била обект на много експерименти от лекари
хомеопати и клиничните наблюдения в следствие на тези патогенетични експерименти, показват
действието на Aranea diadema главно върху общото състояние:
фебрилен или псевдофебрилен синдром със силни продължителни разтрисания, които
не са съпроводени от изпотяване, провокирани от излагане на влажен студ;
периодични невралгии появяващи се предимно през нощта, най-вече по хода на
аферентните влакна на C6-Th1, логично водещи до парестезии с обективно усещане на оток на
китките и предмишниците.
28

Характерни признаци
Усещания
- остри ,пронизващи болки в един и същ час през нощта.
Модалности
а/ Подобрение
при сухо време; слънце
при силно притискане на широка площ (Bryonia)
б/ Влошаване
от влага; влажен студ
в полунощ
Ритмичност
изразена периодичност винаги в един и същ час.
Етиологични съответствия
Всички болкови синдроми и фебрилни състояния, причинени от рязко внезапно излагане
на влажен студ
Клинични показания
1. Неврологични показания
- нощни парестезии и болки в областта на китката и предмишницата с чувство на изтръпване,
тежест и подуване на засегнатите зони;
- периодични невралгии появяващи се в един и същ час на нощта с различна етиопатогенеза.
Rp./Aranea diadema 15СН 5 гранули в момента на появата на болката, при изразена
периодичност преди лягане.
2. Инфекциозни показания
- интерметентни фебрилни синдроми, маларийни и псевдомаларийни фебрилни синдроми,
които са с характерните признаци на лекарството, появяващи се в определен час предимно нощем,
съпроводени с обилни втрисания и чувство за вледеняващ студ, провокирани от внезапното
излагане на влажен студ
Rp./Aranea diadema 5СН по 5 гранули 3 пъти дневно до купиране на симптомите
Заключение
Aranea diadema е медикамент с ограничено действие в “Материя медика”. Изучаван и
широко използван в миналите векове, в момента той губи честотата на приложението си. Използва
се основно при изразени фебрилни състояния, след внезапно излагане на влажен студ, поради
което по настоящем често той е наричан “влажният Аконит” (Dulcamara не е медикамент за остри
състояния).
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Aranea diadema - 5СН.
ARGENTUM NITRICUM
Argentum nitricum (Сребърен нитрат) – представлява прозрачно кристално вещество без цвят
и мирис. Оставен на светлина или в присъствие на органични материи, неговите кристали
почерняват.
Токсикология
При контакт със сребърния нитрат се проявява неговото разяждащо и дразнещо действие
върху кожата и лигавиците. Описвани са от много автори и случаи на системна аргироза,
характеризиращи се със сивкаво-синкаво оцветяване на кожата при продължително използване на
медикамента, най-вече при инстилации и гаргара.
29

Фармакология
Сребърният нитрат е познато вещество от вековете. Използван е в класическата медицина
най-често за локални апликации, инстилации при цистити, уретрити, както и клизми при шигелоза,
за профилактиката на бленорагичния конюктивит при новородени, както и вътрешно като
тонизиращо, спазмолитично и диуретично средство.
Патогенетични експерименти.
Първата патогенеза на медикамента е описана още от Ханеман, но с вековете, натрупания
клиничен опит показва действието на Argentum nitricum главно в две насоки върху лигавиците и
нервната система:
1. Симптоми на лигавиците
- възпаление с тенденции към улцерация, което протича торпидно и има склонност към
хронифициране;
- отделяне на слузно- гнойно дразнещи, понякога дори кръвенисти секреции
2.Неврологични симптоми
- изразен тремор
- нарушена двигателна координация и изразена астения
- хоризонтален нистагъм и световъртеж при гледане на високи сгради
- изразена агорафобия
Характерни признаци
Усещания
усещане за забито трънче в засегнатата лигавица;
усещане за разяждаща стомашна болка, като при язва;
усещане за разширяване и увеличаване обема на органа, тип сенестопатии (Thuya,
Bovista)
Модалности
Подобрение
от чист въздух на открито;
при притискане на болезнената област
Влошаване
изобщо при затопляне ( с изключение на стомашните болки);
през нощта;
при приемане на сладки храни
Чувствителен тип
Морфология – макар и да липсват закономерности и Argentum nitricum да не е медикамент
за конституции, то индивидите са описани като пациенти със слабо телосложение.
Поведение – припряно, неефективно, пациентите се страхуват от непосредственото бъдеще, с
множество фобии (агорафобия), под непрекъснат страх от предстоящото събитие, с непрекъснато
усещане да завършат колкото се може по-скоро започнатата работа.
Морбидни тенденции – единствено те са обективно значими- видни от патогенетичните
експерименти
Клинични показания
1. Гастроентериологични показания
- аерофагия със залпови, шумни еруктации, които рядко допринасят облекчения;
- гастроезофагален рефлукс, гастрити , гастродуоденити, язвена болест
- диарии при кърмачета, особено в следствие на лактазна непоносимост ( Magnesia carbonica,
Sepia)
30

- хеморагични ректоколити(Ipeca,Mercurius, Nitricum acidum, Phosphorus)
Rp./Argentum nitricum 9СН по 5 гранули, след всяко изхождане до облекчаване на
симптомите
2. Оториноларигологични показания
- тонзилити и тонзилофарингити със специфични усещания за забитото трънче в лигавицита
(Nitricum acidum, Kalium carbonicum, Hepar sulfur)
- ларингити при оратори и певци ( въпреки, че Argentum metallicum е с по-добър ефект; Arnica
montana; Arum triphyllum)
Rp./ Argentum nitricum 9СН 3 пъти по 5 гранули
3. Офталмологични показания
- блефароконюктивити и гнойни конюктивити с характерната дразнеща, гъста, жълтеникава
секреция ( Pulsatilla)
Rp./ Argentum nitricum 9СН 5 гранули 3 пъти на ден в течение на 1 седмица
4. Поведенчески и неврологични показания
- неспокойство, притеснение (Gelsemium, но той е с по-остра клинична картина и значително
по-обнубилиран, Ignatia amara – при нея водят спазмите)
- главоболие, световъртеж
-дискоординация на движенията, графоспазъм
Rp./Argentum nitricum 15 (30)СН по 1 доза на седмица както и Argentum nitricum 30 СН по 5
гранули при поява на симптомите
5. Урогенитални показания
- цервицити, влагалищни течения, рецидивиращи уретрити,
специфичното алопатично лечение
Rp./ Argentum nitricum 9СН 2 пъти по 5 гранули в течение на месец

комплементарно

на

Заключение
Argentum nitricum е един от големите медикаменти в “Материя медика” с общо действие.
Често предписван главно поради многообразното му въздействие на лигавиците на органите и
системите, както и ефекта му върху нервната система. Негов антидот е Natrum muriaticum, поради
което много автори използват определението за Argentum nitricum – “екзецербирал Natrum
muriaticum”.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Argentum nitricum 5СН;
9СН; 15СН; 30СН
ARNICA MONTANA
Arnica Montana e многогодишно растение от семейство сложноцветни, растящо предимно по
планинските пасища на Европа. Тинктурата майка (ТМ) се приготвя от цялото растение в период
на цъфтеж, в свежо състояние. Съставът й е сложен. Съдържа флавоноиди и процианиди,
каротиноидни пигменти и манган, феноли, от които кофеинова и хлорогенова киселина; и лактони
- основно хеленалин.
Токсикология
Като цяло растението не е токсично, но лактоните, които съдържа, могат да предизвикат
контактни дерматити при чувствителни към тях лица.
Фармакология
От фармакологична гледна точка тинктурата майка е много активна.
31

- Лактоните (особено хеленалинът) притежават противовъзпалително, антиекхимозно и
аналгизиращо действие. От много автори хeленалинът се цитира като лактон, притежаващ и
антисептично въздействие. противовъзпалителният му ефект, Приложенекспериментално при
животни, противовъзпалителният му ефект, е по-силен от този на фенилбутазона и индометацина.
Други автори цитират, че хеленалинът повишава контрактилитета на сърдечния мускул.
- Флавоноидите имат подчертан венозен тропизъм и второстепенно кардиотонично
действие. В някои литературни източници се споменава и за техните коронародилатиращи и
антихипертензивни действия.
- Фенолите, в частност – кофеинова и хлорогенова киселина, имат антибактериален и
фунгициден ефект.
Патогенетични експерименти
При експериментите се наблюдават и локални, и общи симптоми на действие на Arnica
мontana.
1. Локални симптоми:
- Усещане за болезненост и натъртване в мускулните групи като при пренатоварване или
след контузия (Bellis рerennis, Phytolacca)
- В съдовете, където се причинява екстравазация с клинична изява на ексхимози
2. Общи симптоми:
- Състояние на отпадналост, съпроводено с фебрилитет, изразена конгестия на лицето на
болния, като фебрилитетът е съпроводен с изразено разтрисане и силна жажда (Baptisia тinctoria,
Rhus toxicodendron).
Характерни признаци
Усещания
- за контузия (Ranunculus Bulbosus), скованост, мускулни болки
- усещане за прекалено твърдо легло (Rhus toxicodendron, Ruta graveolens)
Модалности
Подобрениe:
- при покой
- в легнало положение, като главата е на по - ниско
Влошаване:
- при едно леко докосване
- при движение
- при влажен студ
Етиологични сходства
Благодарение на богатата патогенеза и натрупания през вековете клиничен опит (Arnica
мontana е лекарството на английския кралски двор) са известни и утвърдени в практиката
етиологичните сходства на медикамента:
- при всички случаи на травма
- при всички прояви на мускулна умора
- при всички патологии, засягащи капилярите и вените (Bellis рerennis, Hamamelis virginiana).
Клинични показания
1. Травматологични показания
Всяка една травма автоматично би трябвало да ни насочи към Arnica мontana, независимо от
това травмата локална ли е, или обща:
- всякакъв удар, падане, инцидент, рана
- всички видове хеморагии (от малки до средни), за които Arnica мontana ще играе ролята на
съдов протектор.
- последиците от раждането, както и кефалхематомите при новородените
- хематурии при физическо усилие
32

Във всички тези случаи назначението на Arnica Montana трябва да бъде възможно най-скоро
след травмата.
- пред- и следоперативно лечение
- спортни състезания
Във връзка с последните две показания, които могат да бъдат прогнозируеми и планувани във
времето, се препоръчва Arnica montana да се приема в 9СН по 1 доза глобули 3 дни преди
състезание или операция, а впоследствие - по общоприетата схема.
- травми на централна и периферна нервна система (Natrum sulfuricum)
- болки, провокирани от стари травми.
Във всички тези описани случаи:
Rp.) Arnica montana 9СН по 5 гранули на всеки час. Приемите се разреждат при подобряване
на състоянието.
2. Мускулна умора и слабост
- изразена мускулна умора, мускулна треска вследствие на продължителни физически усилия
- загуба на глас и дисфонии при оратори или певци (Rhus toxicodendron, Arum triphyllum)
Rp.) Arnica montana 9СН - по 5 гранули на всеки час до купиране на симптоматиката
3. Сърдечно-съдова система
- клинична остра изява на капилярна крехкост като: конюнктивални хеморагии, хематоми
или екхимози при минимален удар или вследствие на усилия
- остри хемороидални кризи, особено такива, провокирани от физически усилия (раждане)
- повърхностни флебити и перифлебити (Apis mellifica, Lachesis)
Rp.) Arnica montana 9СН по 5 гранули 3 – 4 пъти дневно в течение на седмица
- хронични съдови страдания
Профилактика на хематомите и екхимозите вследствие на минимален удар – телеангиектазии.
Болезнини варици, особено след физически усилия. В тези случаи:
Rp.) Arnica montana 9СН - по 5 гранули ежедневно в течение на няколко месеца.
- превенция на кардиоваскуларния риск
При всички случаи на пренатоварване на сърдечния мускул, което може да се презентира с
исхемия:
Rp.) Arnica montana 9СН - по 1 доза гранули на седмица в течение на 6 месеца.
4. Инфекциозни заболявания
- инфекциозни състояния, съпроводени с треска, напомняща патогенетично табло на Arnica
montana, особено протичаща с хеморагична компонента (естествено хомеопатичното лечение тук е
комплементарно заедно с антибиотичното)
Rp.) Arnica montana 15 (30) СН по 10 гранули на ден до изчезване на симптомите
5. Имуноалергични заболявания
- ревматоидна пурпура
- хематурични нефрити - остър постстрептококов гломерулонефрит, остър нефрозонефритен
синдром (Phosphorus, Apis, Arsenic)
Rp.) Arnica montana 15СН – 1 доза дневно в течение на 2 седмици
6. Офталмологични показания
- дегенеративни ретинопатии (макуларна дегенерация)
Rp.) Arnica montana 9СН – 1 доза на седмица в течение на 6 месеца
Заключение
Arnica montana е лекарство с общо действие в хомеопатичната “Mатерия медика”. Това е
най-често използваният медикамент, предписван не само от лекарите хомеопати, но често
назначаван и от самите пациенти. Лекарството е с изключително надеждно действие при всички
случаи на травма и съдов инцидент.

33

Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Arnica Montana - 5СН,
9СН, 15СН, 30СН.
ARSENICUM ALBUM
Arsenicum аlbum (двуарсенов триокис AS2O3) съществува под формата на кристален прах,
слаборазтворим във вода.
Токсикология
Arsenicum аlbum е силно токсично вещество, чиято патогенеза е особено богата и
достоверна, тъй като в годините е натрупан значителен клиничен опит във връзка с остри,
подостри или хронични отравяния. Пренася се по кръвен път. Разпределя се по всички органи.
Най-вече кумулира в органите с благороден паренхим, кожата и нейните придатъци. Елиминира се
предимно чрез урината и в по-малка степен чрез стомашно-чревния тракт. Биохимизмът на
интоксикацията с Arsenicum аlbum се заключава в следното:
- намаляване на енергийния потенциал на клетките чрез инхибиране на АТ-фазата и
инактивиране на липоидната киселина в цикъла на Кребс
- увеличаване на метаболизма на стероидите
- инхибиране синтеза и действието на интерферона (малките концентрации засилват
действието му). Описани са също така тератогенни и мутагенни свойства при хроничната,
професионална интоксикация с арсеник, които се дължат на инхибиране на инкорпорацията на
нуклеотидите в ДНК и РНК. Най-честите клинични изяви са увеличаване на вероятностите от рак
на кожата, бронхите и белите дробове.
Патогенетични експерименти
При патогенетичните експерименти и клиничното наблюдение се изявява и многополюсното
въздействие на арсеника.
1. Остра и подостра интоксикация
- раздразване с тенденция към улцеронекротични промени по лигавиците на органите
- засягане на паренхимните тъкани – бъбреци, черен дроб, надбъбречни жлези
- засягане на нервна система с гърчове и кома при острата интоксикация
- засягане на сърдечния мускул и хемопоезата с изразена хемолитична анемия и сърдечна
недостатъчност
- засягане на кожата - остри контактни екземи
2. Хронична интоксикация
- изразена астения, адинамия
- подчертано отслабване на всички физиологични функции
а. сърдечно съдова система
- недостатъчност на миокарда
- нарушение на ритъма
- хипотония
- артериална склероза
- склонност към анемизации и хеморагии
б. храносмилателна система
- диспепсия
- загуба на апетит
в. дихателна система
- изявени катарални прояви
- прогресиращи възпалителни процеси със склонност към супурация и хронификация
г. нервна система
- засягане на сивото вещество на гръбначния мозък със сензомоторна полиневропатия
д. кожа
- трофични кожни смущения, водещи до много характерни лезии – брашновидна десквамация
на фона на бледа, студена, набръчкана, “слонска” кожа; изразен блед, студен оток (особено на
местата с рехавост на съединителната тъкан – долни клепачи)
34

Характерни признаци
Усещания
- силно парене, сякаш причинено от жарава (Secale cornutum, Sulfur, Carbo vegetabilis,
Phosphorus)
- значителна адинамия отпадналост, несъответсваща на морбидното състояние (Psorinum,
Tuberculinum)
- екстремна зиморничавост и чувствителност към студ (Psorinum, Tuberculinum)
Модалности
Подобрение
- при затопляне, независимо в каква форма (Silicea)
- при промяна на мястото или положението на тялото (ажитираност на пациента) – “трио на
ажитираните” (Arsenicum album, Aconitum napellus, Rhus toxicodendron)
Влошаване
- между 1.00 и 3.00 часа сутринта
- при студово въздействие (без главоболието)
Ритъм
- подчертана ритмичност, редуване в един и същи ден на периоди на слабост и стеничност,
оптимизъм и песимизъм
- редуване на кожни с вътрешни смущения
Етиологични сходства
Натрупаният клиничен опит при патогенетичните експерименти и множеството
токсикологични данни при професионални , суицидни и умишлени отравяния дават възможност да
се предположат следните етиологични сходства на Arsenicum Album:
- тежки инфекциозни синдроми (като спомагателно средство при класическото лечение)
- всички тежки патологии и лечение на терена
- хронични интоксикации и общи хранителни токсикоинфекции
Чувствителен тип
Морфология
- слаби, бледи, уморени, отпаднали и чувствителни към студ индивиди
Поведение
- придирчиви, педантични до вманиачаване, взискателни, силно критични, подредени
личности, ревниво и изискано облечени
Изброените по-горе морфологични и поведенчески тенденции са, естествено, в контекста на
чувствителния тип – единствено и само ориентировъчни, но в никакъв случай обективно
достоверни, което го подчертавам нееднократно. Единствено морбидните тенденции са водещи в
определянето на чувствителния тип. А те са описани при етиологичните сходства и
патогенетичните експерименти.
Клинични показания
А.) Клинични показания при остра патология
1. Гастроентерологични показания
- остри гастроентерити- холероподобни
- хранителни токсикоинфекции
- остри хепатити
2. Оториноларингологични показания
- остри ринити
- оталгии
- остри, средни отити в комплекса с алопатичната антибиотична терапия
3. Дерматологични показания
35

- остри кожни инфекции с характерните локални и общи признаци на лекарството като:
карбункули, фурункули, херпес, херпес зостер, екзема и ерезипел.
4. Неврологични показания
- остри, парещи болки, невралгии, които се облекчават при затопляне
5. Урологични показания
- остри цистити (Cantharis, Mercurius)
- остър постстрептококов гломерулонефрит
- остри нефрити в комплекса с алопатичната терапия
6. Инфекциозни заболявания
- остри фебрилни синдроми с характерната модалност и признаци на лекарството
За всички гореизброени случаи Arsenicum аlbum се предписва:
Rp.) Arsenicum аlbum 9 СН по 5 гранули на всеки 3 – 4 часа, като приемите се разреждат с
подобряване на състоянието
Б.) Индикации при хронична патология
1. Оториноларингологични показания
- хронични ринити, периодични
- рецидивиращи отити, особено хронична оторея
- синузити
2. Дерматологични показания
- хронични дерматози, сухи екземи, псориазис, сенилен прурит (Psorinum, Dolichos рruriens,
Arsenicum iodatum, Berberis vulgaris)
3. Пулмологични показания
- астма в контекста на кризите на астмата, както и като теренно лечение
4. Инфекциозни показания
- всички хронични инфекции, водещи до супурация, независимо от етиологията и
локализацията им (Silicea)
5. Урологични показания
- рецидивиращи цистити и нефрити
6. Сърдечно-съдови заболявания
- хипотензия, нарушения в ритъма
- хипосистолия (като комплиментарно лечение към алопатичното)
- артериопатии – естествено, в асоциация с класическата терапия (плюс Secale сornutum)
7. Нервна система и психоемоционално състояние
- подчертана астения, физическа и психоемоционална
- реактивни, депресивни състояния, вследствие на хронични заболявания
- фобии и натрапливи състояния – подреденост, чистота, астенична танатофобия (при
Aconitum napellus е стенична)
Във всички тези състояния Arsenicum dlbum се предписва в зависимост от принципа на
подобие в средни и високи разреждания (средни – 9СН, високи – 15 (30)СН) по 5 гранули 1 – 2
пъти на ден)
Rp.) Arsenicum album 9 (15) (30) СН - 2 по 5 гранули за дълъг период от време до изчезване
на симптомите
Заключение
Arsenicum аlbum е лекарство с общо действие в “Материя медика”. Той влиза в триото на т.
нар. големи “поазонери” (Arsenicum album, Mercurius, Phosphorus). Медикаментът се използва
както за лечение на симптоматичните състояния, така е и един от основните за теренa, с типичен
псоричен хроничен модус на реакция.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Arsenicum Album – 9CH;
15CH; 30СН
ARSENICUM IODATUM
36

Arsenucum Iodatum (арсенов трийодит) представлява кристално вещество с оранжев цвят,
разтворимо във вода, спирт и серовъглерод. Водният разтвор е безцветен и относително бързо се
оцветява в жълто поради появата на свободния йод. От самия състав се вижда, че това е
композитно вещество, където арсеникът е обогатен с йоден радикал. Именно тази симбиоза ще
определя и общото въздейтвие в токсикологичен и патогенетичен план на медикамента.
Патогенетични експерименти
Действието на арсеновия трийодит е насочено към следните области:
- върху лигавиците изобщо и по-специално върху лигавиците на дихателния апарат със
селективен тропизъм към носната лигавица, с усещане за запушване на носа от парещи, дразнещи
и разяждащи секрети – воднисти и бистри при острите форми (Kalium iodatum)
- върху кожата, където предизвиква два патогмонични за него симптома – изразена
лихенификация със силен сърбеж, с чувство на изгаряща топлина на лезиите, които се подобряват
от студени апликации; лющене и ексквамация (трицевидна; брашневидната е характерна за
Arsenicum аlbum)
- ефект върху моноцитомакрофрагалната система с тенденция към лимфоидна хипертрофия с
малки, твърди аденопатии
- сърдечно-съдова система с тенденция към артериална склероза и нарушение на сърдечния
ритъм
- върху общия метаболизъм с отслабване, въпреки запазения или нараснал апетит, изразена
отпадналост и липса на компенсаторни възможности, намалена издръжливост и умерено изразена
термофобия, противно на Arsenicum аlbum
Последните три ефекта при патогенетичните експерименти на Arsenucum iodatum се дължат
именно наличието на йодния радикал.
Характерни признаци
Модалности
Подобрeние
- при приемане на храна
Влошаване
- при крайни температури
- при гладуване
Съпътстващи признаци
- леснонастъпваща тахикардия
- намалени компенсаторни физически възможности
- загуба на тегло, въпреки запазения, или нараснал апетит
Чувствителен тип
Чувствителният тип напомня донякъде чувствителния тип на Arsenicum аlbum с изключение
на по-изразената термофобичност за сметка на йодния радикал и ускорения метаболизъм, който
също се дължи на него. На лекарството отговарят по-добре подрастващи и индивиди във юношеска
възраст, които са предразположени към рецидивиращи или хронични заболявания предимно на
дихателния тракт, от които боледуват без изявена правилна периодичност.
Клинични показания
1. Дихателна и УНГ-патология
- рецидивираща хрема с изразена аденопатия и аденоидна вегетация
- периодична спастична хрема, синобронхиален синдром
- рецидивиращи спастични кашлици с изразена алергична компонента
Rp.) Arsenicum iodatum по 5 гранули 2 пъти дневно в течение на 2 месеца
2. Дерматологични показания
37

Arsenicum iodatum е прекрасен медикамент за симптоматично лечение на всякакви
хронични, скламозни дерматози
- атопични дерматити (Lycopodium, Natrum muriaticum)
- кожни микози (Psorinum, Sepia officinalis)
- лихинефицирани екземи (лихен планус)
- псориазис и псориазиформени дерматози
Rp.) Arsenicum iodatum 9 СН по 5 гранули дневно в течение на 3 месеца
NB! Както при всички кожни страдания, изхождайки от принципите на терапията в
хомеопатията, ние използваме обикновено по-високите разреждания. В случая препоръчвам
започване на лечението с амбивалентно 9СН разреждане, тъй като обикновено става въпрос за
дерматити с изключително голяма давност и лечебният план ще продължи месеци наред, което
предполага преминаването впоследствие към по-високи разреждания 15 (30)СН
3. Сърдечно-съдови показания
- сенилна артериосклероза, кардиосклероза (Kalium сarbonicum)
- профилактика на атеросклеротичните плаки по съдовете (плюс Baryta сarbonica)
- нарушение на сърдечния ритъм, най-вече екстрасистолии, тахикардии (Aurum muriaticum)
Rp.) Arsenicum Iodatum 9СН по 5 гранули ежедневно за дълъг период от време
4. Общ метаболизъм и хранене
- изразена астения, отслабване, въпреки прекрасния апетит (Natrum muriaticum, Iodum,
Phosphorus, Tuberculinum)
- рековалесценции при астенични индивиди (при стенични – Sulfur iodatum)
Rp.) Arsenicum Iodatum 9СН 5 гранули 2 пъти дневно за един месец
Заключение
Arsenicum iodatum, макар да се третира като медикамент с ограничено действие в “Материя
медика” е изключително надежден като симптоматичен. В контекста на патогенетичната си
картина той успешно влиза и допълва групата на т.нар. туберкулинови медикаменти. Не рядко
може да се изписва и като лекарство за терена при подгрупата на псоричния модус на реакция, а
именно туберкулиновият реактивен тип.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България Arsenicum Iodatum – 9СН;
15СН.
ARTEMISIA VULGARIS
Artemisia vulgaris (див пелин) е високо, многогодишно, тревисто растение от семейство
сложноцветни, характерно за всички запустели или необработвани места в цяла Европа и у нас.
Тинктурата майка се приготвя от корена на растението в прясно състояние и съдържа етерични
масла, от които основно циниол, следи от евкалиптол, 9% инулин, фруктозан и един полеин с
кетонов характер, наречен артемизия кетон, както и кумаринови производни.
Фармакология
Дивият пелин е известна от векове билка и в много страни се използва като спазмолитично
средство.
Патогенетични експерименти
Основният ефект на Artemisia vulgaris е насочен спрямо нервната система и то предимно
към централната нервна система. Дължи се на наличието на артемизия кетон и кумарините, които
влизат в състава на растението. Причинява спазми, тикове, тремори, гърчове, особено по време на
пубертета и при млади индивиди.
Етиологични сходства
38

Изхождайки от общото въздействие на медикамента при патогенетичните експерименти това
са гърчови състояния при подрастващи.

Клинични показания
Някои автори (Voisin) използват медикамента и при състояние на конгестивна хипертония
(Sulfur, Nux vomica, Aurum triphyllum), но показанията на лекарството са предимно в сферата на
патологията на централна нервна система – епиеквиваленти, “petit mal” в периода, предшестващ
пубертета.
От терапевтична гледна точка и поради широкото разпространение на Artemisia vulgaris в
природата е полезно използването му като изотерапевтик. И в двата случая може да се опита
лечение, естествено задължително съчетано с алопатично такова (особено що се отнася до еписимптоматиката)
Rp.) Artemisia vulgaris 15СН по 5 гранули дневно
Заключение
Artemisia vulgaris представлява лекарство с твърде ограничено действие в “Материя медика”.
Изключително симптоматичен медикамент. В наши дни, с развитието на фармакотерапията и
появата на нова генерация антиепилептичи средства, използването на подобни хомеопатични
медикаменти, като че ли остава в историята, но все пак бихме препоръчали използването на
медикамента при гранични състояния между чистия “petit mal” и гърчовата готовност или в
комплекса на добре подбрана алопатична терапия.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Artemisia vulgaris – 15СН.
ARUM TRIPHYLLUM
Arum triphyllum (трилистен змиярник) е многогодишно, тревисто растение, виреещо
предимно във влажните гори на Северна Америка. Тинктурата майка се приготвя от корена на
растението. Химическият му състав е слабо познат, но съдържа сапонозиди и флавоноиди. През
вековете трилистният змиярник е бил използван предимно от индианците в Северна Америка при
хронични заболявания на дихателните пътища.
Патогенетични експерименти
Клиничният опит при дългогодишното използване на Arum triphyllum демонстрира тропизма
на лекарството предимно към органите на дихателната система, където предизвиква:
- лека до умерена ринорея, но със силно изразена обтурация и отделяне на светъл, но
изключително дразнещ секрет, който разранява носната лигавица до появата дори на хеморагии.
Същите изменения с изключително конгестирана и лесно кървяща лигавица (едематозна) се
наблюдават и по фаринкса и ларинкса. Гласът е дрезгав, груб, битонален.
Характерни признаци
Усещания
- усещания за дразнещо парене, мравучкане и разраняване на лигавицата
Модалности
Подобрение
- от хладен, свеж въздух
Влошаване
- при затопляне в спарено помещение
Етиологични сходства
39

Медикаментът е показан при остри ринофарингити с екскориации и засягане на горните
отдели на дихателния тракт – предимно ларинкс.
Клинични показания
1. УНГ-показания
- ларингити при оратори и певци
- студов ларингит или ларингит като симптом на остро респираторно заболяване
Rp.) Arum triphyllum 5 (9) СН по 5 гранули на всеки час до настъпване на подобрение.
NB! Ефектът при Arum triphyllum е бърз и обикновено облекчението се наблюдава след
първите 1 – 2 приема (Apis mellifica)
Заключение
Arum triphyllum е лекарство с ограничено, симптоматично действие в “Материя медика”.
Изключително надеждно при горепосочените клинични показания, особено при пациенти от
туберкулинов тип.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Arum Triphyllum – 5СН,
9СН
ASA FOETIDA
Asa foetida (ферула Asa foetida) представлява високо растение от семейство сеникоцветни,
произхождащо от пустинните зони на Азия. Тинктурата майка се приготвя от смолата, получена от
срязване на корените. Съставът е богат на етерични масла – предимно дисулфиднопроизводни –
меркаптани, на които се дължи и неприятната чеснова миризма; естери на ароматните киселини и
терпенови алкохоли, каучукоподобни вещества и кумарини, основният от които е омбелиферон.
Патогенетични експерименти
Лекарството Asa foetida проявява тропизъм към следните органи-мишени:
- храносмилателен тракт, където причинява изразени спастични прояви
- нервната система – вегетативна и централна - с клиничната изява на хистероподобни прояви
1.Симптоми от страна на храносмилателния тракт
- спазми на хранопровода с изразена дисфагия
- изразена аерофагия
- шумни и звучни еруктации (Kalium carbonicum, Argentum Nitricum, Carbo vegetabilis)
2.Нервно-вегетативни симптоми
- изразена хиперестезия към допир и болка (Chamomilla vulgaris, Ignatia amara, Hepar sulfur)
- склонност към липотимия при безобиден повод (Ignatia amara, Moschus, Nux vomica)
Характерни признаци
Усещания
- стягане като топка в областта на гърлото, което се придвижва от стомаха към устната
кухина
Модалности
Подобрение
- от чист въздух и при движение
Влошаване
- при най-леко докосване и през нощта
Етиологични сходства

40

Те произтичат от симптомите, получени при патогенетичните експерименти, а именно болни от спазмофилия с прояви предимно от храносмилателния тракт и хистероподобни прояви на
спастицитет в описаната област.
Клинични показания
1. Гастроентерологични показания
- аерофагия
- гастроезофагални дискенизии
Rp.) Asa foetida 5СН 3 пъти по 5 гранули в течение на 2 – 3 месеца
2. Поведенчески нарушения и нервно-вегетативни прояви
- спазмофилия с доминиращи храносмилателни прояви
- хистероподобни прояви с болков синдром във вътрешните органи
Rp.) Asa foetida 5СН по 5 гранули до изчезване на симптоматиката
3. Дерматологични показания
- улцерации ; варикозни улцерации на долните крайници, изключително чувствителни при
контакт (Thallium Metallicum)
Rp.) Asa Foetida 5СН по 5 гранули сутрин и вечер в комплексната терапия на лечението на
язвите до изчезването на болковото усещане
Заключение
Asa foetida е лекарство с ограничено действие в “Материя медика”. Медикаментът е
изключително надежден за купиране на симптомите на спазмофилия по храносмилателния тракт. В
частност за лечението и профилактиката на гастроезофагалния рефлукс в кърмаческа и ранна
детска възраст, който, както е известно стои в генезата на отключването на бронхообструктивния
синдром в последствие (Sulfuricum acidum, Robinia pseudo-acacia)
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Asa foetida – 5СН.
AURUM METALLICUM
Aurum metallicum представлява елемантарно злато, или злато под формата на фолио.
Медикаментът е чист, без странични примеси, но поради факта, че при патогенетичните
експерименти през годините са използвани соли на златото, ще разгледаме медикамента в
следващото заглавие Aurum muriaticum, тъй като патогенетичните признаци и симптомите,
получени от тези експерименти са практически идентични.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Aurum metallicum – 5СН,
9СН, 15СН и 30СН.
AURUM MURIATICUM
Aurum muriaticum (златен хлорид) представлява композитно вещество, получено от чисто
злато, разтворено в т.нар. царска вода, представляваща смес от сярна и азотна киселина. Първата
патогенеза на Aurum muriaticum е написана от Ханеман.
Токсикология
Въпреки че златото е инертен метал, то златните соли, попаднали в организма, оказват поскоро биохимично, отколкото токсично въздействие. Постъпването става по кожен път при
професионална патология или парентерално (златни соли се използват при лечение на ревматоиден
артрит). Попаднали в организма, златните соли се пренасят чрез макрофагите. Елиминацията се

41

извършва чрез урината и жлъчката. Биохимичните механизми на въздействие на златото включват
основно:
- нарушение на процеса на набавяне на енергия на клетките
- имуномодулация: увеличаване на имуноглобулин Е, увеличаване на дейността на Т лимфоцитите
- натрупване в костите и кожата с увеличаване на общото количество колаген и периостална
реакция
- кожни нарушения – еритродермия, кератодермия, кожен “аурит”
- засягане на бъбречния паренхим с клинична изява предимно на екстрамембранозен
гломерулонефрит
Патогенетични експерименти
Изхождайки от биохимичните нарушения при постъпването на Aurum muriaticum в
организма на човека, могат да се прецезират и таргетните органи и системи:
1.ЦНС
- промени в психиката, хиперреактивност, раздразнителност, в последствие - депресия и
суицидни намерения
2.Сърдечно-съдова система
- изразена конгестия
- лабилно артериално налягане
- симптоми на артериосклероза
3.Опорно-двигателен апарат
- тенденция към изразени периостални реакции и остеонекроза
- избирателно действие предимно върху късите кости – мастоидна кост, челюсти, нос
4.Имунна система
- тенденция към хипертрофия и индурация на органите на моноцито-макрофагалната
система, било то централни, или периферни
5.Храносмилателен тракт
- хепатобилиарна система - тенденция към склеротични и циротични изменения
Характерни признаци
Усещания
- световъртеж, диплопия и горно-хоризонтална хемианопсия
- безспокойство със сърдечна опресия, екстрасистолии
Модалности
Подобрение
- от чист въздух
- от умерени температури
Влошаване
- през нощта
- от студ през зимата
- от противоречия, предизвикващи екстремен гняв (Colocynthis, Nux vomica, Hepar sulfur)
Етиологични сходства
Симптомите, получени при патогенетичните експерименти ни насочват към състояния на:
- артериална хипертензия
- хроничен алкохолизъм
- депресивни прояви
Чувствителен тип

42

Оставайки с уговорката, че обективно достоверни са само морбидните тенденции на
чувствителния тип, ще споменем най-характерните признаци на морфологията на индивида и
неговото поведение.
Морфология
- плеторици с конгесивно хиперимирано лице (Sulfur), но в някои ситуации може да се
срещне и слабоват, дори мършав, стегнат индивид, когато полисклеротичните процеси са с поголяма давност (тогава той напомня Luesinum)
Поведение
Основната характеристика е внезапната промяна на дейността, особено в емоционалната
сфера – редуване на свръхдейност и весело настроение с обнубилации и депресивни прояви. Силни
и екстремни изблици на гняв. Най-малкото противоречие води до изключително силен гняв,
неадекватен на първопричината. Често впоследствие настъпва дълбока тъга и униние, съпроводени
с обезсърчение, отвращение от живота и поява на натрапливи суицидни идеи.
Морбидни тенденции
Те произтичат от патогенетичните експерименти и единствено те са обективно достоверни.
Клинични показания
1. Сърдечно-съдови показания
- спастична артериална хипертензия, главно за купирането на функционалните признаци на
артериалната хипертензия, като главоболие, усещане за конгестивни прояви, опресия в гърдите,
световъртеж.
Естествено, всичко това с уговорката, че тук назначаването на Aurum muriaticum има
комплементарно действие на добре подбраната съответна алопатична терапия
- прояви на сърдечна невроза и екстрасистоли (Arsenicum iodatum)
И в двата случая се предписва:
Rp.) Aurum muriaticum 15СН ежедневно или през ден по 5 гранули в течение на 6 – 8 месеца.
Удачно е комбинирането на медикамента с Baryta carbonica в 9 или (15)СН през ден (Baryta
carbonica)
2. Поведенчески нарушения и психоемоционални дисфункции
- при активен депресивен синдром при възрастните (тук не става въпрос за маниакалнодепресивен синдром, който се лекува с алопатични средства)
- манифестация на депресивни синдроми на третата възраст, както и реактивни депресии,
свързани с годишния цикъл (т. нар. зимни депресии)
- поведенчески нарушения при деца с изблици на силен гняв, непропорционален на
дразнителя
Rp.) Aurum muriaticum 30СН по 10 гр. по една доза гранули на седмица
3. Гастроентерологични показания
- диспепсии храносмилателни, както и прояви на чернодробно страдание при алкохолици
(лахезис)
Rp.) Aurum muriaticum 30СН по 5 гр. ежедневно
4. Оториноларингологични показания
- хронични синузити и ринити, патологии на средното ухо и мастоидитr с голяма давност,
трудно поддаващи се на алопатична терапия (Cinnabaris, Silicea)
Rp.) Aurum muriaticum 9СН по 5 гр. ежедневно в течение на 6 месеца
NB! Длъжни сме да припомним, че Aurum muriaticum е бил един от основните медикаменти
за лечение на супуративни процеси в късите кости- мастоидити, синузити и пр. до антибиотичната
ера. Логично, в наши дни медикаментът при подобни показания е само комплементарен.
5. Други показания
- хронични ревматични болки, периостални болки, които се агравират през нощта от студено
и през зимата (Kalium iodatum, Radium bromatum)
43

- доброкачествена простатна хипертрофия със склонност към склероза (Baryta carbonica,
Conium maculatum, Thuya occidentalis)
Rp.) Aurum muriaticum 9СН по 5 гранули дневно в течение на 6 – 8 месеца.
Заключение
Aurum muriaticum е лекарство с общо действие и както всички метали, има дълбочинен
ефект, който настъпва относително бавно. Ето защо клиничните индикации при него са ясни и той
може да се използва както като медикамент за симптоматична терапия, така и в контекста на
теренно лечение, използвайки чувствителния му тип и подчертаната склонност към улцерация и
склероза. Това е дало достатъчно основания на старите автори да причислят Aurum muriaticum
към групата на т. нар. “луетични” медикаменти.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Aurum muriaticum – 9СН,
30СН.
AURUM MURIATICUM NATRONATUM
Aurum muriaticum natronatum представлява натриев аоритетрахлорид бихидрат. Това е
прахообразно вещество с жълто-оранжев цвят, изключително добре разтворимо във вода и спирт.
При загряване до 200º се разпада на метално злато и натриев хлорид. Лекарството е от групата на
Auruma, “братовчед” на Aurum muriaticum. Поради това притежава същите биологични свойства и
симптоми при патогенетичните експерименти с една-единствена уговорка
- патогмоничната му насоченост е към гинеталната сфера при жените, където предизвиква
конгестия и уплътнение с наличие на възли в матката.
Клинични показания
1.Гинекологични показания
- маточни фиброми, които не изискват хирургично лечение в процеса на наблюдението
Rp.) Aurum muriaticum natronatum 5СН 3 пъти дневно не по-малко от 6 месеца.
Заключение
Aurum muriaticum natronatum е медикамент с ограничено симптоматично въздействие в
“Материя медика”, изключително надежден при внимателно подбрани клинични показания при
пациенти със сикотичен модус на реакция.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Aurum muriaticum
natronatum – 5СН
AVIAIRE
Aviaire (птичи туберкулин) представлява биомедикамент, който отговаря на непреработен
туберкулин, получен от култури на птичи микобактериум туберкулозис, без добавка на
антисептични вещества.
Патогенетични експерименти
От клиничните наблюдения са видни и основните полюси на въздействие на лекарството, а
именно:
1.УНГ-сфера
- остри и рецидивиращи отити, серозни и пурулентни, синузити, рецидивиращи ангини
2.Дихателна система
- остри и рецидивиращи инфекции на дихателните пътища, бронхити, бронхиолити,
пневмонии, бронхообструктивни синдроми с различна генеза

44

Клинични показания
Те следват от патогенетичните експерименти
1. Оториноларингологични показания
- остри оталгии, остри средни отити – серозни или пурулентни с или без оторея
Rp.) Aviaire 9СН – 10 гранули възможно най-бързо
- профилактика на острите и рецидивиращи ринофарингити и отити
Rp.) Aviaire 15СН 1 доза на 2 седмици в течение на 3 месеца
2. Дихателна система (пневмология)
- остри трахеити, бронхити, пневмонии
Rp.) Aviaire 9СН 1 доза възможно най-бързо
- реконвалесцентен период след прекарани детски инфекции, детски екзантеми и банални
заболявания в сферата на УНГ и дихателната система
Rp.) Aviaire 9СН 1 доза седмично в течение на 3 мсеца
- профилактика на рецидивиращите инфекции на дихателната система, особено като
последица от банални ринофарингити и риноетмоидити, както и профилактика на бактериалните
усложнения при синобронхиални синдроми и астма.
Rp.) Aviaire 15 (30)СН 1 доза седмично в течение на 3 месеца.
Заключение
Aviaire представлява лекарство с ограничено действие в “Материя медика”, но с изразен
дълбочинен ефект. Особено полезен е в кърмаческа, ранна детска възраст, както и във възрастта на
подрастващите при посочените по-горе патологии. Често се съчетава в клиничната практика с
други биотерапевтици – в частност Staphylococcinum или Streptococcinum, в зависимост от
етиологичната причина. Поради състава си (птичи туберкулин) за него не важат правилата за
прилагане на биотерапевтиците като:
- никога не се предписва в остра фаза
- никога в ниски разреждания
- никога по-често от 1 път месечно (седмично)
(Vidе Tuberculinum )
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България – Aviaire – 9СН, 15СН,
30СН
BADIAGA
Badiaga (сладководна мийна гъба) е широко разпространена в басейните на Европа, Азия и
Америка. Оцветяването е от зеленикаво до жълто-кафяво. ТМ се приготвя от цяла, изсушена гъба.
Тя е особено богата на силиций, силикати и йод.
Патогенетични експерименти
Органите-мишени на действие на мийната гъба са:
- Периферни лимфни възли, където предизвиква уплътнения и аденопатии с регионален
периаденит
- Кожа – болезнена подкожна инфилтрация, целулитни изменения
- Горни дихателни пътища с клинична изява на спастични, алергични или инфекциозни
ларингити (Sambucus nigra) с упорита, коклюшоподобна кашлица (Spongia tosta, Coccus cacti)
- Гуша с екзофталм – особено, когато уголемяването на щитовидната жлеза води до кашлица
и ларингеални симптоми.
Характерни признаци
45

Модалности
Подобрение
- при затопляне
Влошаване
- от студ (Rumex crispus)
Етиологични сходства
Те произтичат от симптомите, получени при патогенетични експерименти.
Клинични показания
1. Оториноларингологични показания
- сезонни ларингити (Rumex crispus)
- спастична хрема с изразена обилна ринорея
- астматоформна диспнея с характерните признаци на лекарството
Rp.) Badiaga 5СН - няколко пъти дневно до купиране на симптомите.
2. Дерматологични показания
- инфилтративни периаденити, целулити (Phytolacca decandra, Rhus toxicodendron)
- възловиден еритем
Rp.) Badiaga 5СН - 2 пъти по 5 гранули в течение на 2 седмици.
Заключение
Badiaga е лекарство с ограничено действие, но несправедливо пренебрегвано напоследък за
сметка на Spongia tosta, Iodum и Bromum що се касае до ларингитите и при хипертиреоидизма.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Badiaga – 5СН
BAPTISIA TINCTORIA
Baptisia tinctoria (диво индиго) е многогодишно растение от семейство бобови, което расте в
Канада и САЩ. Тинктурата майка се приготвя от коренището и съдържа:
изофлавонови хетерозиди, баптигинин
известно количество алкалоиди – в частност – цитизин, на който се дължи и токсичния
ефект
полизахариди и гликопротеини
Фармакология
Доказано е, че полизахаридите и гликопротеините в състава на Baptisia tinctoria са способни
да стимулират отделянето на интерлефкин 1 и да активират макрофагите на плъх. Подобен
имуностимулиращ ефект е наблюдаван и при Echinacea angustifolia.
Патогенетични експерименти
Baptisia tinctoria е позната от векове и използвана в Северна Америка като жлъчегонно
средство. Клиничните наблюдения през вековете са показали и полюсите на действие на
медикамента:
изразено конгестивно главоболие с болки в очните ябълки (Eupatorium perfoliatum)
изразен дискомфорт в десен хипохондриум и болка
долно диспептичен синдром и безапетитие
изразена скованост и миалгии
засягане на централна нервна система с изразена обнубилация, сомнoлентност,
преминаваща в последствие в делир
Характерни признаци
46

Усещания:
натежаване на главата, тежест в основата на черепа и очните ябълки
сухота с горчив вкус в устата
хипертезия и болезнен дискомфорт в десния хипохондриум
Модалности
Подобрение:
при покой, въпреки че болния е непрекъснато неспокоен
Влошаване:
при движения
Етиологични сходства
тежки инфекциозни синдроми, тифоподобни състояния
Клинични показания
1. Гастроентерологични показания
комплементарно при холецистити и холангити в контекста на класическата алопатична
терапия
Rp.) Baptisia tinctoria 9СН 3 пъти по 5 гранули до подобряване на състоянието.
2. Инфекциозни показания
грипоподобни състояния, както и тифоподобни с изразен горно и долно-диспептичен
синдром, с характерното нарушено общо състояние (тежки ентеровирусни инфекции) (Rhus
toxicodendron, Arnica montana)
Rp.) Baptisia tinctoria 9СН по 5 гранули 4 пъти дневно до подобряване на състоянието.
Заключение
Baptisia tinctoria е лекарство с ограничено действие. Стимулиращият ефект върху моноцитомакрофагалната система и цитокините го прави изключително надежден в предписанието при
тежки инфекциозни синдроми.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Baptisia tinctoria – 9СН.
BARYTA CARBONICA
Baryta carbonica / BaCOз – бариев карбонат/ представлява бяло прахообразно вещество,
неразтворимо във вода и алкохол и разтворимо макар и слабо в киселини – солна , оцетна, азотна
при което се отделя въглероден двуокис.
Токсикология
В сравнение с големите “поазонери”/ арсен, бял фосфор, живачен двухлорид/ токсичността
му е значително по-слабо изразена. Различаваме остра и хронична интоксикация с бариев
карбонат. Острата се манифестира със симптоми от страна на гастроинтестиналния тракт – горно и
долно диспептичен синдром, често съчетан с хематемеза и мелена. При хроничната интоксикация
се засягат предимно съдовете - настъпват дегенеративно-склеротични промяни в ендотела им,което
е предпоставка за хеморагии и образуване на атероматозни плаки.Логично са налице симптоми от
страна на сърдечно-съдовата и отделителната система – артериална хипертензия, хематурия.
Симптоми от страна на нервната система се наблюдават и при двете форми на интоксикация –
предимно спазми на гладката мускулатура, парези.
Фармакология
Класическата фармакопея познава добре действието му върху хипертрофиралите и
индурирани лимфни възли. Натрупаните вече в течение на един век данни от експерименти върху
47

животни неопровержимо показаха хипертензивното му въздействие върху артериалната
циркулация поради дифузна съдова склероза.
Патогенетични експерименти
Те потвърждават бавното, но дълбоко въздействие на бариевия карбонат главно върху три
основни области:
1.
Общ метаболизъм – растеж и развитие
изразена ретардация както на физическо така и на умствено ниво
2.
Сърдечно – съдова система
артериална склероза и реактивна артериална хипертензия
3.
Моноцито-макрофагална система
- хипертрофия на стромата на нодулите предимно на Валдайеровия пръстен
Чрез гореописаните ефекти, опосредствено въздейства и върху сенилната дегенерация на
фиброзно-съединителната тъкан, както и върху стромата на някой жлезисти образования –
простата, слюнчени, млечни жлези.
Характерни признаци
Модалности
Подобрение – умерени температури, сух климат
Влошаване - от влага, от незначително дори застудяване
Чувствителен тип
Медикамента може да бъде разглеждан като етап в еволюцията на карбоновия тип и като
такъв е показан при:
- кърмачета, предучилищна и училищна възраст
- хора от третата възраст
Морфология
- карбонова конституция.
Поведение
- стеснителни, бавни, ретардирани в психо-емоционален аспект индивиди, затруднено
абстрактно мислене.
Болестни тенденции
- ретардация в психо-моторното развитие
- прогресираща хипертрофия на тонзилите, с рецидивиращи възпаления
- атероматозни и атеросклеротични съдови промени
Клинични показания

1.

УНГ – патология
- тонзиларна хипертрофия, рецидивиращи ангини /Silicea, Tuberculinum/
Rp.) Baryta carbonica 9CH – по 5 гр дневно за шест месеца

2.

Педиатрични показания
- ретардация във физическото, но най-вече в психичното развитие на детето/Саlcarea
carbonica, Graphites/
- закъсняващ пубертет / Natrum muriaticum, Kalium carbonicum, Pulsatilla/
Rp.) Baryta carbonica 15 (30)CH – 10 гр. седмично за шест мес.

3.

Гериатрични показания

48

- артериална хипертензия поради артериосклероза,последици от церебрално-съдови
инциденти – тук хомеопатичното лечение може да бъде само комплементарно към основното
специфично алопатично такова!
Rp.) Baryta carbonica 9 (15)CH – по 5 гр през ден, постоянно
- профилактика на преждевременното стареене / Arsenicum iodatum/
Rp.) Baryta carbonica 9 CH - по 5 гр през ден, редува се с Arsenicum iodatum 9 CH по 5 гр
през ден
- аденома на простатата / Thuya occidentalis, Aurum, Conium maculatum/
Rp.) Baryta carbonica 9 CH – по 5 гр на ден

4.

Дегенерация на фиброзно-съединителната тъкан
- болест на Dupuytren – за да се стабилизира болния в дебюта на заболяването / Rhus
toxicodendron – Calcarea fluorica – Tuberculinum residuum; Causticum/
Rp.) Baryta carbonica 9 CH – по 5 гр. дневно за шест месеца
Заключение
Baryta carbonica е лекарство с ограничено действие в Материя медика. Действието му е
бавно , но дълбочинно, затова се предписва и прилага методично в течение на месеци. В преки
взаимоотношения както с медикаментите за псоричен реактивен модус – Sulfur , Calcarea carbonica;
стоящите междинно – Silicea, Graphites, така и със сикотичния такъв – Thuya occidentalis.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България – Baryta
5;9;15;30CH

carbonica –

BELLADONNA
Belladonna (атропа беладона) принадлежи към семейство картофови. Расте спонтанно в
северна и южна Европа. Тинктурата майка се приготвя от цяло, разцъфнало растение и е
изключително богата на алкалоиди, предимно с парасимпатиколитично действие (Stramonium,
Hyoscyamus niger):
атропин, получаващ се от рацимизацията на хиосциамин
хиосциамин – основният алкалоид в прясното растение
скополамин или хиосцин
Токсикология
Умерената интоксикация с Belladonna, наблюдавана при деца и подрастващи, се манифестира
с клиниката на атропиновото отравяне - с една изразена кожна конгестия, маркантна сухота на
букалната лигавица, съпроводена от жажда, и естествено-мидриаза.
При високи дози се наблюдават засягане на централната нервна система с възбуда,
халюцинация, делир и хипотермия.
Фармакология
Belladonna притежава антихолинергичен ефект (особено върху М-рецепторите). Оказва
влияние и върху периферната нервна система с релаксация на гладката мускулатура, а във високи
дози и върху ЦНС с описваната в абзаца “токсикология” симптоматика.
Патогенетични експерименти
Клиничните наблюдения показаха действието на Belladonna върху:
1. Възпалителен и фебрилен синдром
изразена локална конгестия с основните елементи на възпалителната реакция:
49

-тумор, оток, чувствителност при докосване
-рубор, силно изразена бляскава червенина, стигаща понякога
до морава оцветка
-долор - изразена хиперестезия с туптяща болка
-калор – излъчваща топлина
изразена температурна реакция със стръмно плато, съпътствана от конгестивни прояви
на кожата и лигавиците, втрисане и изразено изпотяване (аконит при суха кожа)
2.Лигавични симптоми
изразена сухота на всички лигавици, храносмилателен тракт, дихателна система,
конюнктиви (Bryonia alba, Nux moschata)
3. Кардиоваскуларни симптоми
повишено артериално кръвно налягане с изразена тахикардия, палпитации (Glonoinum,
Veratrum viride)
цефалгии
4. Нервно-сензорни симптоми
изразена хиперестезия, най-вече фотофобия и непоносимост към докосване, шум
изразени свръхболезнени висцерални спазми – миоклонии
фурибунден делир с халюцинации при фебрилни състояния (Hyoscyamus niger,
Stramonium)
хипертермични гърчове
Характерни признаци
Усещания
екстремна сухота на лигавиците – изразена конгестия на главата и лицето
спастични, пулсиращи болки
Модалности
Подобрение:
при покой
Влошаване:
от силна светлина
от шум и докосване
от студен въздух
Етиологични сходства
Belladonna е остър медикамент и той мобилизира изключително бързо и брутално
циркулаторните и нервните функции на организма (Aconitum napellus). Поради това той е показан
при:
всички състояния на хиперпирексия, независимо от етиологията й, при което имаме
променлива жажда и изпотяване.
всички фактори на остър възпалителен процес и конгестия, независимо от етиологията
им
Клинични показания
1. Инфекциозни показания
всички инфекциозни болести, без значение на етиологията им, които препокриват
патогенетичното табло на Belladonna
профилактика и лечение на хипертермичните гърчове при децата (Stramonium)
Rp.) Belladonna 15 (30) СН по 5 гранули на всеки 15 – 20 мин до купиране на симптоматиката
възпалителен синдром и нервно-сензорни показания
изгаряния I-ва степен, инсулации и радиодермити
спазми на кухинните органи и на органите с гладка мускулатура, хълцане (Magnesia
phosphorica, Cuprum metallicum, Hyoscyamus niger)
Rp.) Belladonna 9СН (15) СН по 5 гранули на всеки час до купиране на симптоматиката
50

2. Сърдечно-съдови показания
главоболие във връзка с хипертензионна криза
рязко повишаване на кръвното налягане (Aconitum napellus, Glonoinum, Veratrum viride,
Sulfur)
Rp.) Belladonna 9 CH по 5 гранули на всеки 1/2 - 1 час до купиране на симптоматиката
3. Офталмологични показания
конюнктивити – остри или хронични, независимо от етиологията им (инфекциозни,
травматични или инсулационни), характеризиращи се с изразена фотофобия, хиперваскуларизация
на конюнктивата и променяща се секреция
Rp.) Belladonna 5 (9) СН по 5 гранули 4 пъти дневно, като приемите се разреждат при
подобряване.
непоносимост към контактни лещи с изразена сухост на конюнктивата (Alumina, Nux
moshata)
Rp.) Belladonna 5СН по 5 гранули дневно, ежедневно за дълъг период от време
Заключение
Belladonna е медикамент с ограничено действие, но с изключително често приложение в
хомеопатичната практика, благодарение на богатите симптоми от патогенетичното си табло.
Изключително ефективен медикамент в детската възраст при хиперпирексия и остри състояния,
протичащи с конгестивни прояви от страна на лигавицата.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Belladonna – 5СН, 9СН,
15СН, 30СН
BELLIS PERENNIS
Bellis perennis (паричка) е малко, многогодишно тревисто растение от семейство
сложноцветни, разпространено навсякъде в Европа. Тинктурата майка се приготвя от цяло,
разцъфнало растение. Съставът му е сложен. Съдържа активни вещества, срещащи се при всички
растения от семейство сложноцветни (като Chamomilla vulgaris и като Arnica montana). Основен
компонент на тинктурата майка са сапонозидите, на които се дължи противоекхимозното и
антихипертензивното действие на медикамента.
Патогенетични експерименти
Клиничният опит показва и ефекта на Bellis perennis, който е противовъзпалителен,
антиекхимозен и аналгетичен. Показан при всякакви травми (подобно на Arnica montana), но с
пределекционна локализация:
в мускулите на корема и гърдите
в малкия таз
Клинични показания
1. Травматологични показания
при травми на гърдите (Conium maculatum)
при травми на гръбначния стълб, особено в поясния, тазовия и опашния му отдел,
кокцикодиния (Hypericum perforatum, Natrum sulfuricum)
тазов травматизъм, който задълбочава венозната става в крайниците (Arnica montana,
Vipera redi, Hamamelis virginiana)
вибрационен микротравматизъм при шофьори
Rp.) Bellis perennis 5СН 3 пъти на ден по 5 гранули в течение на 1 седмица

51

Заключение
Bellis perennis е медикамент с ограничено действие в “Материя медика”, с изключително
тесни взаимодействия с Arnica montana и затова често предписван заедно с него при всички случаи
на травма, а тогава, когато се засягат венозните съдове – с Hamamelis virginiana.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Bellis perennis – 5СН
BENZOICUM ACIDUM
Benzoicum acidum (бензоена киселина) представлява безцветно,
слюдообразно вещество, разтворимо в алкохол и много слабо в топла вода.

кристално

или

Токсикология
Предписани са възпалителни изменения на кожата и раздразване на лигавиците на очите и
дихателните пътища при контакт с бензоената киселина.
Фармакология
Известен е секретолитичният ефект на бензоената киселина върху бронхите. Също така тя
притежава и известни фунгицидни и антибактериални свойства, поради които се използва широко
като консервант. Елиминира се с урината под формата на хипурова киселина.
Патогенетични експерименти
Те показват органите-мишени на Benzoicum acidum:
пикочен мехур, където предизвиква възпалителна реакция и раздразване с отделяне на
урина със специфичен аромат-кафеникава, мътна до гнойна
върху малките стави, където предизвиква блуждаещи, краткотрайни болки в колена,
китки, както и в големите сухожилия като Ахилово.
върху сърдечно-съдова система, където причинява остри пристъпи на сърцебиене,
съпроводени с чувство на туптене в слепоочията.
Характерни признаци
Модалности
Подобрение:
при умерен климат и след микция
Влошаване:
с намаляване на диурезата
Съпътстващи признаци
отделяне на урина със специфичен вид и мирис
Етиологични сходства
-

метаболитни нарушения – хиперурикемия, подагра

Клинични показания
1. Метаболитни нарушения
хиперурикемия и свързаните с нея ставни смущения; подагра (Ledum palustre, Formica
rufa, Lycopodium clavatum)
2. Урологични показания
доброкачествена простатна хиперплазия, простатизъм
уролитиаза, лечение и профилактика (Lithium carbonicum, Berberis vulgaris, Lycopodium
clavatum)
52

-

хронични цистити (Chimaphila umbellata; Sepia officinalis)
остатъчна урина в пикочния мехур (Pareira brava – при остра задръжка)

При гореописаните патологии:
Rp.) Benzoicum acidum 5СН, сутрин и вечер по 5 гранули в течение на месеци.
Заключение
Benzoicum acidum е симптоматичен медикамент с ограничено действие в “Материя медика”,
но изключително надежден при правилни клинични показания, особено при пациенти, които
манифестират в клиничната си картина хиперурикемия, артралгия и уролитиаза. В много тесни
взаимодействия с теренните си медикаменти - Lycopodium clavatum и Calcarea carbonica ostrearum.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Benzoicum acidum – 5СН.
BERBERIS VULGARIS
Berberis vulgaris (кисел трън) представлява туфест, бодлив храст, стигащ до 2 м височина,
често срещан по варовиковите почви на Европа. ТМ се приготвя от сушената кора на корените.
Съдържа предимно алкалоиди:
най-вече берберин, известен със жлъчегонните си, жлъчкотворни и спазмолитични
свойства. Същият алкалоид се съдържа и в Chelidonium majus, Sanguinaria canadensis, Hydrastis
canadensis.
бербамин, който има хипотензивен ефект и е цитотоксичен
производни на апорфирина – магнофлорин, също с хипотензивно и засилващо диурезата
действие
Фармакология
В класическата медицина Berberis vulgaris се използва като противотемпературно,
жлъчкогонно и очистително средство. Тази дренаторна му функция е използвана и в хомеопатията,
поради факта, че в практиката се използват предимно ниските разреждания, които засилват
елиминацията.
Патогенетични експерименти
Основните полюси на действие на Berberis vulgaris са:
1. Отделителна система, където предизвиква болки в лумбалната област (Пастернацки –
положителен) голяма вариабилност в количеството и вида на отделената урина.
2. Функции на хепатобилиарната система – изразена диспепсия с хипостенни прояви – горчив
вкус в устата, гъста слюнка, жълтеникави или хипохолични изпражнения в редуване на обстипация
с изразен долно диспептичен синдром.
3. Кожа – характерни пръстеновидни сърбящи дерматози.
4. Опорно-двигателна система – болки в лумбалната област, сакрооилиити, ишиас.
Характерни признаци
Усещания
за скованост, натъртеност в лумбосакралната и поясната област, особено в ляво
Модалности
Подобрения
при покой и затопляне
Влошаване
при най-малко сътресение
Етиологични сходства

53

Всички патологии, характеризиращи се с промяна в седиментния състав на урината,
жлъчката, както и метаболитни изменения по тип хиперурикемия са показани за Berberis vulgaris
Клинични показания
1. Урологични показания
уролитиаза, по-специално уратна литиаза (Sarsaparilla, Lithium carbonicum, Lycopodium
clavatum, Benzoicum acidum)
олиго- и анурични състояния (Pareira brava)
Rp.) Berberis vulgaris 5СН по 5 гранули – 4 пъти дневно до подобряване на състоянието.
2. Гастроентерологични показания
хепатобилиарни дисфункции, диспепсии с хипостенни прояви
жлъчни лизкинезии и жлъчно-каменна болест (Lycopodium clavatum, Chelidonium majus)
Rp.) Berberis vulgaris 5СН 3 пъти по 5 гранули до подобряване на състоянието.
NB! Berberis vulgaris като типичен хепатален и бъбречен дренатор често пъти се асоциира и
с други медикаменти от Материя медика, познати с дренаторните си свойства като Carduus
marianus, Chelidonium majus, Hydrastis canadensis и Solidago virga. Известни са в хомеопатичната
номенклатура и много медикамети-специалитети, съдържащи тези съставки
3. Дерматологични показания
пръстеновидни дерматози (екзема на Gilbert)
питириазис верзиколор, маргинална екзема на Hebra (естествено, асоциирани с
алопатичното лечение и подпомагано с теренни медикаменти за микотичния терен)
Rp.) Berberis vulgaris 5 (9) СН 3 пъти по 5 гранули до подобряване на състоянието.
NB! Често в практиката при горепосочените показания Berberis vulgaris се допълва със
симптоматичния медикамент Arsenicum iodatum. За постигане на краен успех, логично е, че трябва
да се третира терена.
4. Ревматологични показания
подагра и всички ставни проблеми във връзка с хиперурикемичен синдром (Ledum
palustre, Benzoicum acidum, Lycopodium clavatum, Calcarea carbonica ostrearum)
лумбалгии и лумбосакралгии (Kalium carbonicum)
Rp.) Berberis vulgaris 5СН сутрин и вечер по 5 гранули в течение на 3 месеца.
Заключение
Berberis vulgaris е лекарство с ограничено дейтсвие в “Материя медика”. Типичен дренатор
на отделителната и хепатобилиарната система. С много добър ефект при кожни лезии с
гореописаната патология. Поради дренаторните си свойства той се използва предимно в ниски
разреждания – 5СН, дори и в десетични такива. Поради наличието на берберин, който е силно
цитотоксичен, трябва дебело да се подчертае, че използването му при бременни, особено в първите
месеци на бременността / период на органогенеза/, е противопоказно заради риска от мутагенен
ефект.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Berberis vulgaris -5СН,
9СН.
BLATTA ORIENTALIS
Blatta orientalis (хлебарка) е насекомо от разред правокрили. Тя е типично нелетящо, а
тичащо насекомо, разпространено широко в Европа и Северна Америка, обитаващо предимно
сметищата и кухните. Поради тази причина е изключително богато на битови алергени (антигени).
ТМ се приготвя от мацерацията на цяло насекомо и съдържа следните основни субстанции:
- въглеводороди, производни на хептакозан
- гликозиди
- голям брой свободни аминокиселини
- урати с високо съдържание на калий
54

- перипланитин, който по същество е производен на бензоилглюкозата
Всички тези субстанции правят от Blatta orientalis една силно-изразена алергогенна нокса в
ежедневен пряк допир със сенсибилизираните към нея пациенти.
Патогенетични експерименти
Клиничният опит показва действието на Blatta orientalis върху:
- бронхиалната лигавица, където предизвиква експираторна и смесена диспнея като
преобладаващ патогенетичен елемент в нея е хиперсекрецията на вискозна слуз със затруднена
експекторация (Antimonium tartaricum, Senega)
Клинични показания
1. Пневмологични показания
- астма с изразена диспнея и трудна експекторация
- хронични бронхити - с и без бронхообструкция
- бронхиолити
- пневмокониози
Rp.) Blatta orientalis 5 (9)СН – няколко пъти на ден до купиране на симптоматиката.
NB! При подобни бронхообструктивни синдроми, било то от различна генеза, съчетанието на
Blatta orientalis с Antimonium tartaricum и Ipeca в острата фаза е удачно и с добър клиничен ефект.
Нужно е да се подчертае, че липсата на подобрение на състоянието в близкия половин-един час
след приемането на медикамента, води неминуемо до конвенционална алопатична терапия.
- Профилактика на бронхоспастичните състояния
Rp.) Blatta orientalis 9 (15)СН – по 5 гранули през ден, в течение на 3 месеца.
NB! В случая често комбинираме Blatta orientalis с Poumon histamine, също във високи
разреждания – 30СН.
Заключение
Blatta orientalis е лекарство с ограничено действие в хомеопатията, но изключително
надеждно, особено при бронхообструктивни синдроми вследствие на синобронхиален синдром
или/и астма инфантум, тъй като ефекта на медикамента е предимно в намаляване на
хиперсекрецията и облекчаване на експекторацията, а това са водещите патогенетични елементи на
бронхоспазъма в ранна детска и кърмаческа възраст.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България – Blatta orientalis - 5СН;
9СН
BORAX
Borax (двунатриев тетраборат) представлява бяло, прахообразно вещество, без мирис, силно
разтворимо във вода и глицерин.
Токсикология и фармакология
Той е познат отдавна като дезинфекционно средство при афти на кърмачета, затова се
използва и под формата на гаргара и инстилации като слабо антисептично средство при ангини,
стоматити, гингивити и афти. Използван е също така и вътрешно, като елиминатор-разтворител на
пикочната киселина, но при това приложение, той често пъти е предизвиквал диария и кожни
екземи, поради което е бил изоставен.
Патогенетични експерименти
Първата патогенеза датира от началото на XIX век. Впоследствие Ханеман я доразработва.
Органите-мишени на Borax са:
1. Лигавиците
55

- с изразено чувство на парене и множество афти в устната кухина, които лесно кървят.
- често съпъстваща жълтеникаво-слузеста диария
- възпаление на уретрата
- поява на белезникава, но недразнеща левкорея (Natrum muriaticum; Helonias dioca – тук
течението е сърбящо и дразнещо)
2. Кожни симптоми
- херпесни обриви със склонност към сгрупираност и образуване на псевдофликтени с
полициклични контури (Ranunculus bulbosus)
- екзематизация и сърбеж по дорзалната повърхност на ставите на пръстите, дисхидроза
(Anagallis arvensis)
- дори и минималните кожни улцерации са склонни към супурация (Silicea, Hepar sulfur)
3. Нервно-сензорни симптоми
- изразена хиперестезия към шум
- панически страх при движение надолу по наклон
Характерни признаци
Усещания
- страх от слизане
- хиперестезия при шум
Модалности
Подобрение
- при покой, при умерен климат
Влошаване
- при движение, особено по вертикала
Чувствителен тип
Липсва определена морфологична характеристика на пациентите, тъй като Вorax не е
медикамент за конституция. Морбидните тенденции, които са обективно достоверни са разгледани
в патогенетичните експерименти. Що се отнася до поведението, с известни резерви би могло да се
отбележи хиперсенситивния характер на децата и кърмачетата, които изпитват неописуем страх от
движение по вертикала, особено по направление в посока надолу / рефлекс на Моро/. При
възрастните пациенти често пъти се забелязва една педантичност; една безпричинна нервност и
тревожност, с изразени горни и долни диспептични прояви (при слизане надолу, при пътуване със
самолет, при попадане във въздушни ями).
Клинични показания
1. Стоматологични показания
- букални афти, особено при кърмачета (Sulfuricum acidum, Kreosotum, Secale cornutum,
Monilia albicans)
Rp.) Borax 9 СН - 2 пъти по 5 гр. в течение на седмица.
2. Дерматологични показания
- херпес, особено генитален (Croton tiglum, Rhus toxicodendron; при теренно лечение – с
Natrum muriaticum и Sepia officinalis)
Rp.) Borax 9 СН – 3 пъти по 5 гр. до купиране на симптоматиката.
3. Поведенчески нарушения и кинетози
- прилошаване при пътуване, свързани с вертикални ускорения
Rp.) Borax 9 (15) СН – по 5 гр. преди потеглянето. Да се повтарят приемите при всяка една
необходимост.
- безсъние при деца от чувствителния тип (Natrum muriaticum, Rhus toxicodendron)
Rp.) Borax 9 (15) СН – по 5 гранули преди лягане вечер в течение на 2 месеца.
56

Заключение
Borax е медикамент с ограничено действие в материя медика, който е особено полезен в
стоматологичната практика и най-вече при кинетози, тъй като няма друго лекарство в “Материя
медика”, което да се влошава така маркантно при слизане по наклон.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Borax – 5СН; 9СН.
BOVISTA GIGANTEA
Bovista gigantea (гигантска пърхутка) е голяма, сферична гъба, която достига, а понякога и
надминава 15 см в диаметър. Тинктурата майка (ТМ) се приготвя от цяла, прясна гъба, достигнала
период на зрелост. Съставът й е разнообразен. Съдържа около 20% въглехидрати, глюкозамини,
различни аминокиселини, между които – тирозин и левцин, вещества от групата на ксантините и
стероли (ергостерол и микостерол), на които явно дължи ендокринното си въздействие.
Патогенетични експерименти
Въпреки че първата патогенеза на Bovista gigantea датира още от началото на XIX век,
експерименталната й патогенеза е несигурна и не позволява да се уточнят определени полюси на
действие. При все това натрупаният през годините клиничен опит показва действието на
лекарството върху следните смущения:
- интерменструални, функционални метрорагии
- обилна менометрорагия със скъсен цикъл
- интермитентен диариен синдром преди и по време на менструация
- кожен едем с изразен сърбеж като клинична изява на екзема или друга кожна увреда
Характерни признаци
Усещания
- субективно усещане за общо увеличаване на обема - предимно на главата (Argentum
nitricum; Aranea diadema; Thuya occidentalis – сенестопатии!)
- лъжливо усещане за слабост в областта на глезените и китките с мравучкания в крайниците
(Thuya occidentalis)
Модалности
Влошаване
- преди и по време на менструация
- рано сутрин
Етиологични сходства
Въпреки относително неясните симптоми при патогенетичните експерименти Bovista gigantea
е показана в случаите на предменструален и интерменструален синдром, протичащ с обилни
метрорагии, и в някои случаи на сенестопатии.
Клинични показания
1. Гинекологични показания
- интерменструален синдром (хеморагична овулация) (Ambra grisea)
Rp.) Bovista gigantea 9СН – по 5 гр. 3 пъти на ден от 10-ия до 16-ия ден на менструалния
цикъл (околоовулаторно)
- предменструален синдром с чувство на подуване и увеличаване обема на пръстите и ръцете,
както и коремен метеоризъм
Rp.) Bovista gigantea 5СН – 2 пъти по 5 гранули след 21-ия ден на цикъла.
- менометрорагии, съчетани с диариен синдром
Rp.) Bovista gigantea 5СН - 2 пъти по 5 гранули до купиране на симптомите.
2. Съдови показания
57

- акропарестезии при фебрилен синдром
- лимфедеми по крайниците (могат да бъдат и постоперативни)
- главоболие със сенестопатии за увеличен обем на главата
Rp.) Bovista gigantea 5СН – 2 пъти по 5 гранули до купиране на симптоматиката.
3. Дерматологични показания
- уртикарии или екземи с подлежащ инфилтративен едем с чувство за увеличаване обема на
органа и изразен сърбеж, който не се облекчава при разчесване
Rp.) Bovista gigantea 5СН – 3 пъти по 5 гранули до облекчаването на симптоми.
Заключение
Bovista gigantea е лекарство с ограничено действие в “Материя медика”. Въпреки
несигурните си патогенетични експериментални данни, клиничният опит е наложил лекарството
при интерменстуални кръвотечения предимно. Като цяло Bovista gigantea принадлежи на
сикотичния реактивен тип и е в тесни връзки и напомня за Thuya occidentalis, чието действие добре
допълва.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Bovista gigantea – 5СН.
BROMUM
Bromum (бром) представлява тъмна, червено-кафява течност, която на стайна температура е
летлива и отделя токсични пари – оранжево-червени на цвят. Химическите му свойства са подобни
на тези на друг халогенен елемент, какъвто е хлорът, но той е по-слабо реактивен от него.
Токсикология
Парите на брома силно раздразват дихателните пътища. При хронични професионални
интоксикации се наблюдават характерни кожни прояви: оток на лицето, поява на акне, което е
пустулозно и оцветяване на кожата в жълтеникао-кафеникав оттенък. Наблюдава се и реакция от
страна на конюнктивите, както и изразена хиперкератоза в местата на контакт.
Патогенетични експерименти
Те показват основните полюси на действие на брома, а именно:
1. УНГ и дихателна система
- крупозна, спастична кашлица, отключвана при дълбоко вдишване и при преминаване от
студено на топло (Bryonia alba)
- изразена тахидиспнея с невъзможност за дълбок експириум
- сълзене и смъдене от очите
- пресипване и загуба на глас
2. Симптоми от страна на лимфната система и жлезите с вътрешна секреция
- неболезнено подуване и индурация на същите (Iodum, Calcarea fluorica)
3. Генитална сфера (особено при жените)
- дисменорея с обилна менометрорагия, често съпътствана от овариални болки
- неболезнена индуративна мастопатия
Характерни признаци
Модалности
Подобрение
- на брега на морето, или в открито море (Medorrhinum)
Влошаване
- при затопляне под каквато и да е форма
- от сух, континентален климат
58

Етиологични сходства
Имайки предвид симптомите при патогенетичните експерименти
Bromum е показан при:
- излагане на действие на алергени и при продължителен престой в сух, континентален
климат
Чувствителен тип
Морфология
Обикновено се описва като пълен, пастозен, рус индивид с фина и розова кожа.
Морбидни тенденции
- хипофункция на ендокринните жлези, склонност към дихателни патологии и индурация на
жлезите с вътрешна секреция
Поведение
- тъжен, мрачен, астеничен индивид, склонен към депресивни състояния с отслабване на
паметта и вниманието (Kalium bromatum)
Въпреки относителната значимост, особено на морфологията и поведенческите тенденции,
най-общо казано, чувствителният тип на Bromum е коренно противоположен на Iodum.
Клинични показания
1. Оториноларингологични показания
- ларингити и ларинготрахеити, независимо от етиологията си
- конюнктивити и хреми с характерните модалности
Rp.) Bromum 9СН – 3 пъти по 5 гранули с лечение за 1 седмица.
2. Пулмологични показания
- астма, облекчаваща се при престой на брега на морето
Rp.) Bromum 9СН - 2 пъти по 5 гранули
3. Гинекологични показания
- дисменореи с обилни менометрорагии
Rp.) Bromum 9СН – по 5 гранули 2 пъти дневно по време на менструацията. Лечение за 3
цикъла.
- неболезнени мастопатии (Conium maculatum)
Rp.) Bromum 9СН - по 5 гранули ежедневно в течение на 3 – 6 месеца.
4. Дерматология показания
- пустулозно акне (Kalium Bromatum)
Rp.) Bromum 9СН - 2 пъти по 5 гранули в течение на 3 месеца.
NB! Клиничният опит показва по-добри резултати при съчетанието му със Silicea 15СН
ежедневно.
Заключение
Bromum е типичен халогенен елемент с ограничено действие в материя медика. Поради
изявената му токсичност не се препоръчва използването на разреждания, по-ниски от 5СН.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България – Bromum – 9СН.
BRYONIA ALBA
Bryonia alba (дива бяла тиква) е растение от семейство тиквови, разпространено в Европа и у
нас. Тинктурата майка (ТМ) се приготвя от корена и съдържа глуциди, липиди, стероли и етерични
масла, в които най-голям относителен дял имат крукурбитацините, чиято химична структура се
59

доближава до тази на кортикоидите. Открити са следи и от ненаситени полихидроксилни мастни
киселини, чието действие напомня това на простагландините. Сухото вещество е богато на
фосфор, калий и калций.
Токсикология
Хетерозидите на растението имат известен токсичен ефект и водят до раздразване и
разраняване на кожата и лигавиците при пряк контакт.
Патогенетични експерименти
При клиничните наблюдения дивата бяла тиква действа основно върху:
1. Върху лигавиците
- предизвиква силна сухота на лигавиците – предимно на дихателния и храносмилателния
апарат
- увеличаване на всички болезнени усещания в тях при движение и контакт
2. Върху серозите
- изразено възпаление, последвано от ексудация
3. Общо състояние
- постепенна, повишаваща се на плато температура
- изразена сухота на лигавиците, водеща до екстремна жажда
- силно изразено главоболие, влошаващо се от минимално движение
- изразено изпотяване, което облекчава болния (Belladonna; Mercurius, Hepar sulfur –
изпотяването не облекчава болния)
Характерни признаци
Усещания
- остри, пронизващи, строго локализирани точковидни болки
- изразена сухота на лигавиците с екстремна жажда
Модалности
Подобрение
- при покой
- при силно притискане (Chelidonium majus), или болният е легнал върху засегнатата страна
(Sepia officinalis)
- от изпотяване
Влошаване
- при движение или най-леко докосване
- при затопляне (с изключение на локалните болки)
Етиологични сходства
Bryonia alba е показана при всички състояния, засягащи серози и лигавици с характерните
усещания и нарушено състояние.
Клинични показания
1. Инфекциозни показания
- всички инфекциозни заболявания, банални, независимо от тяхната етиология, при което се
наблюдават характерните признаци и субективни усещания от страна на пациента – ринити,
ринофарингити, трахеити, бронхити, пневмопатии, детски екзантеми
Rp.) Bryonia alba 9 (15) СН – по 5 гранули на всеки 3 – 4 часа до купиране на симптомите.
NB! В много ситуации Bryonia alba може да се комбинира с други симптоматични лекарства
от “Материя медика” в зависимост от разнообразието на клиничната картина (Ferrum
phosphoricum, Sticta pulmonaria, Drosera rotundifolia)
2. Ревматологични показания
60

- всички видове артралгии, независимо от локализацията, които се задълбочават от
минимално движение
- хидроартрози, артрити, синовиити
Rp.) Bryonia alba 9СН – по 5 гранули 3 пъти на ден в течение на седмица.
NB! В много случаи на артрит ,хидроартрози и синовиални реакции е удачно комбинирането
на Bryonia alba с Apis mellifica – за предпочитане в 15СН, който също, както бе разгледано в
съответната глава, има определен патогенетичен афинитет към серозите.
3. Гастроентерологични показания
- констипация с обемни, твърди, сухи изхождания
- диспептични синдроми
Rp.) Bryonia alba 5 (9)СН - по 5 гранули сутрин и вечер в течение на месец.
NB! Много добър ефект се получава от комбинирането на Bryonia alba с Alumina в ниски
разреждания при посочените показания.
4. Гинекологични показания
- мастити - остри, както и болки, свързани с лактогенезата (Belladonna ,Hepar sulfur,
Pyrogenium)
Rp.) Bryonia alba 9СН – 5 гранули 3 пъти на ден до купиране на симптомите.
5. Възпалителни синдроми
- перивисцерити вследствие на холецистит и възпаление в перитониалната кухина, овариити,
овариални кисти, асцити в контекста на комплексното алопатично или хирургично лечение.
Rp.) Bryonia alba 9СН – по 5 гранули на 3 – 4 часа.
NB! Особено при асцити е удачно комбинирането на Bryonia alba с Arsenicum album 9СН.
- плеврити, плевродинии, перикардити
Rp.) Bryonia alba 9СН – 4 пъти по 5 гранули в течение на 5 – 6 дни.
NB! Честа е комбинацията със Sulfur iodatum 9СН, който също е един прекрасен медикамент с
добра реактивност при възпаление на серозите.
- синдроми на менингорадикуларно дразнене – менингизъм (в контекста на съответната
конвенционална алопатична терапия)
Rp.) Bryonia alba 9 (15)СН – по 5 гранули 3 пъти на ден.
NB! Изключително добра е комбинацията между Bryonia alba и Apis mellifica в случая.
6. Други показания
- световъртеж, засилващ се при всяко движение на главата (Conium maculatum)
- синдром на суха, конюнктивална лигавица, независимо от нейната етиология, менопауза,
престой дълго време в климатизирано помещение, инсолация, синдром на Sjogren, и т. н. (Alumina,
Nux moshata, Belladonna)
Rp.) Bryonia alba 5СН – по 5 гранули дневно.
Заключение
Bryonia alba е един изключително полезен медикамент от “Материя медика” – лекарство с
общо действие. Ефикасен е във всички свои разреждания. Особено полезен при възпалителни
заболявания, засягащи серозите.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Bryonia alba – 5СН; 9СН;
15СН; 30СН.
CACTUS GRANDIFLORUS
Cactus grandiflorus е месесто растение с родина – Антилските острови и източните области
на Централна Америка. Тинктурата майка (ТМ) се приготвя от прясното младо стъбло. Съдържа
няколко активни субстанции, между които един амин, производен на тирамина, наречен хорденин.
Фармакология
61

ТМ има известен кардиотоничен ефект, дължащ се предимно на хорденина. В алопатичната
медицина той е познат и използван като хипотензивно и антидиарично средство.
Патогенетични експерименти
При клиничното наблюдение се установяват и основните области на действие на Cactus
grandiflorus, а именно:
1. Сърдечно-съдова система
- изразена вазоконстрикция, клинично проявяваща се с пасивна конгестия и пристягаща
констриктивна болка в предсърдната област
- екстрасистолия при лягане на лява страна и усилия (Phosphorus)
- различни видове хеморагии (хематурия, хемоптое)
- главоболие от съдов произход с усещане за тежест и пристягане в областта на главата
2. Урогенитална сфера
- усещания за свиване (крампи) на мускулатурата на пикочния мехур
- крампоидна дисменорея
- вагинизъм
3. Храносмилателна система
- изразен болков синдром с улцерозен характер и евентуална хематемеза
- ректална дисфункция, тенезми, анален спазъм с лъжливи позиви за дефекация
Характерни признаци
Усещания
- за свиване, пристягане в прекордиалната област, в главата
- изразено туптене в артериите с усещане за внезапен прилив на кръв (предимно глава)
Модалности
Подобрение
- на открито
Влошаване
- при лягане на лявата страна
- при ходене, изкачване на стълби
Клинични показания
1. Сърдечно-съдови показания
- стенокардни и псевдостенокардни пристъпи с характерните за лекарстсвото признаци и
усещания
Rp.) Cactus grandiflorus 9СН – по 5 гранули по време на болка.
NB! Медикаментът прекрасно се комбинира с Arnica montana в случаи на подобни субективни
усещания при физическо усилие.
- главоболие при кризи на артериално налягане (Nux vomica, Sulfur, Aurum)
Rp.) Cactus grandiflorus 9СН – по 5 гранули при нужда до купиране на симптомите.
2. Гинекологични показания
- дисменореи, метрорагии с черна кръв, вагинизъм
Rp.) Cactus grandiflorus 9СН – по 5 гранули 3 пъти дневно до купиране на симптомите.
3. Урологични показания
- хематурии при бъбречни колики (Pareira brava)
- функционални или органични промени в шийката на пикочния мехур (morbus Marion)
Rp.) Cactus grandiflorus 9СН – по 5 гранули при кризи.
4. Ревматологични показания
- синдром рамо- ръка с характерните усещания, алгодистрофии и артралгии на лява ръка с
чувство на онемяване
62

Rp.) Cactus grandiflorus 9СН – по 5 гранули 2 пъти на ден в течение на месец
Заключение
Cactus grandiflorus е лекарство с ограничено действие, с изключително добър клиничен
ефект при стенокардните и псевдостенокардните кризи, тъй като патогенезата му възпроизвежда
типичната картина на ангина пекторис. Допълващи медикаменти в случая – Aconitum napellus,
Spigelia anthelmia, Tabacum, Lilium tigrinum.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Cactus grandiflorus – 9СН.
CALCAREA CARBONICA OSTREARUM
Calcarea carbonica ostrearum представлява сложно, композитно вещество, получено от
варовика на черупка на стрида, след отстраняването на седефения й слой. Това е бяло,
прахообразно вещество, практически неразтворимо във вода и алкохол, напълно разтворимо в
киселини, при което се отделя въглероден двуокис. Логично, основната му съставка е калциев
карбонат, но в състава му влизат още: магнезий, калциев сулфат, манганови, железни, алуминиеви
соли, силициев двуокис и органични вещества с голям брой аминокиселини, главно лизин,
аргинин, тирозин и глицин.
Токсикология
Calcarea carbonica ostrearum е нетоксичен продукт. Инертно вещество.
Патогенетични експерименти
Първите патогенези на Calcarea carbonica ostrearum са написани от Ханеман при високи
разреждания. Клиничният опит, натрупан в годините, показва и органите-мишени на въздествие на
Calcarea carbonica ostrearum, а именно:
1. Общ метаболизам
- важен конструктивен елемент в периодите на развитие на индивида в кърмаческа, ранна
детска възраст, пубертет, менопауза, стареене.
2. Костна тъкан
- екзостози, деформации, декалцификация
3. Моноцито-макрофагален апарат (лимфоидна тъкан)
- хипертрофии и кожно-лигавични разраствания
Характерни признаци
Усещания
- усещане за общ, или локален студ
- обща аденамия, придружена с бледност
Модалности
Подобрение
- при умерен климат, сухо време
Влошаване
- от студово въздействие, но най-вече – влага
- от умствено, или физическо усилие
- от злоупотреба с храни, богати на лактоза и въглехидрати
- пълнолуние или новолуние
Съпътстващи признаци
- локално изпотяване със студена пот в областта на тила, окосмената част на главата и при
физическо усилие
Хроничен модус на реакция

63

Calcarea carbonica ostrearum е лекарство с общо действие и смесен реактивен тип –
псоричен и сикотичен.
Псоричният тип на реакция се проявява с:
- наследствено-генетично предразположение – склонност към обезитас, литиази - бъбречни и
жлъчни, метаболитни прояви – подагра, атопични реакции
- периодичност – влошаване при пълнолуние, редуване на кожни прояви със симптоми от
страна на храносмилателния тракт и дихателната система.
Сикотичен тип на реакция, проявяващ се с:
- тенденция към кожни и лигавични разраствания – наличие на брадавици, полипи, склонност
към аденоми и фиброми
- артроза с модалности характерни за сикотичния тип реакция – влошаване от влажен студ,
при раздвижване и физическо усилие
Чувствителен тип
Ранна детска възраст – кърмаческа и подрастващи.
Морфология
- склонност към скъсена конструкция с голяма кръгла или квадратна глава, широка,
бавнозатваряща се фонтанела, светъл цвят на кожата на лицето, с бледа, тебеширена кожа, скъсен
гръден кош, голям корем, къси крайници
Морбидни тенденции
- изразена склонност към спазмофилия и метаболитни промени – рахит (подостър)
- изразени кожни прояви – екзантеми, седалищен еритем, синдром на Leiner-Moussous
- изразена чувствителност към студ и заболявания на органите на дихателната система,
рецидивиращи ринофарингити, етмоидити, ангини, бронхити
- лесна физическа уморяемост, намалени компенсаторни възможности
- склонност към ретардация във физическото развитие в рамките на класическите норми
Поведение – спокойно, бавно, страхливо дете с много нощни страхове, стеснително
впоследствие
Същите характеристики на чувствителния тип се проследяват и при възрастните с някои
особености /Calcarea carbonica ostrearum е медикамент за конституции/. Той дава началото на
карбоновия тип и стои в основата на последващата му еволюция . Във възрастов аспект, от
морфологична гледна точка ,се задълбочават склонността към хидролипопексично затлъстяване
(обикновено това са плеторици с различни смущения, свързани с храненето); проявяват се и
задълбочават метаболитните смущения (като склонност към диабет, литиаза – бъбречна или
билиарна); налице е агравиране на кожните прояви (екзема, уртикария) и редуването им с
патологии на вътрешните органи и системи (дихателен апарат, астма, бронхити, храносмилателна
система); както и симптоми характерни за сикотичния тип на реакция (като артрози, полипи,
съдови дегенеративни прояви – артериосклероза, артериална хипертензия.
Клинични показания
Поради дълбочинното въздействие на Calcarea carbonica ostrearum и многообразните му
клинични показания, е удачно те да бъдат разграничени във възрастов аспект.
I. Показания при деца и подрастващи
1. Оториноларингологични и пулмонологични показания
- всички остри и подостри рецидивиращи заболявания на органите на дихателната система
като: ринити, риноетмоидити ринофарингити, тонзилити (особено тогава, когато са съпроводени с
аденоидни вегетации), бронхити, бронхиолити, асматоидни състояния и синобронхиални синдроми
– лечение и профилактика
Rp.) Calcarea carbonica ostrearum 9/15/ СН - по 5 гранули през ден в течение на 3 – 6 месеца.
NB! Изключително добро клинично повлияване се получава при съчетаването на
медикамента със Silicea 15СН (имат синергично въздействие – немалък брой от патогенетичните
64

им симптоми са общи). Практиката често пъти налага и използването на биомедикамент (Aviaire,
Tuberculinum, Staphylococcinum).
2. Дерматологични показания
- характерни дерматози на кърмачето, атопични дерматити, синдром на Leiner-Moussous,
седалищен еритем (Croton tiglium, Medorrhinum, Anacardium orientale)
Rp.) Calcarea carbonica ostrearum 15СН – по 5 гранули ежедневно до купирането на
симптома.
NB! Често пъти се налага Calcarea carbonica ostrearum да се използва като симптоматичен
медикамент заедно с изброените по-горе ,в зависимост от клиничната картина на дерматозата. И
тъй като Calcarea carbonica ostrearum е медикамент за хроничен модус на реакция, той се
назначава в доза глобули ежеседмично в 15 или 30СН за превенция на рецидивите.
3. Гастроентерологични показания
- храносмилателни смущения, неспецифични и специфични следствия на чревни паразити
(Cina, Kalium Bromatum, Silicea)
Rp.) Calcarea carbonica ostrearum 15СН – 1 доза на седмица в течение на 3 – 6 месеца.
4. Патологии на растежа
- смущения в растежа – психомоторно развитие в кърмаческа, ранна детска възраст, което е
забавено, но в рамките на клиничната норма (Baryta carbonica, Graphites)
- закъснял пубертет при момичета, или гинекомастия при момчета в пубертетен и
предпубертетен период (Natrum muriaticum, Kalium carbonicum)
Rp.) Calcarea carbonica ostrearum 15СН – 1 доза глобули седмично в течение на 3 – 6 месеца
II. Показания при възрастни пациенти
1. Урологични показания
- нефролитиаза (Lycopodium clavatum, Lithium carbonicum, Benzoicum acidim), везикални
полипози (Teucrium marum, Thuya occidentalis)
Rp.) Calcarea carbonica ostrearum 30СН – по 10 гранули седмично.
- лечение на кризите при бъбречно-каменната болест
Rp.) Calcarea carbonica ostrearum 30СН – по 5 гранули на всеки един час в течение на 2 – 3
дни.
NB! Често пъти медикаментът се комбинира с Colocynthis, Berberis vulgaris или Pareira brava
при олиго- или ануричен синдром.
2. Метаболитни нарушения
- склонност към обезитас, хиперлипидемии, подагра, предиабетни състояния- диабет – II-ри
тип, мигрени
Rp.) Calcarea carbonica ostrearum 15СН – 10 гранули седмично в течение на 6 месеца.
3. Гастроентерологични показания
- жлъчно-каменна болест (Lycopodium clavatum, Chelidonium majus, Carduus marianus,
Berberis vulgaris)
Rp.) Calcarea carbonica ostrearum 15СН – 10 гранули на седмица.
4. Дерматологични показания
- екземи и кожни дерматозни с пролиферативна компонента и сикотични модалности
Rp.) Calcarea carbonica ostrearum 15СН – 10 гранули седмично.
NB! Естествено, тук Calcarea carbonica ostrearum се използва като медикамент за теренно, а
не за симптоматично лечение.
5. Гериатрични показания
- артериосклероза и артериална хипертензия (Baryta carbonica, Arsenicum iodatum)
- артрози (Natrum sulfuricum)
65

- профилактика на рецидивите на полипозите и тенденция към полипози (Thuya occidentalis,
Nitricum acidum).
Във всички тези случаи Calcarea carbonica ostrearum отново се използва като медикамент за
теренно лечение
Rp.) Calcarea carbonica ostrearum 15СН – по 10 гранули на седмица в течение на 6 месеца
Заключение
Calcarea carbonica ostrearum е един от основните медикаменти с общо въздейтсвие в
“Материя медика”. Инертен медикамент, поради което ефектът му е бавен, но продължителен.
Медикамент със смесен хроничен реактивен тип, което го прави изключително полезен при
пограничните състояния между псора и сикоза. Медикамент, по-скоро за теренно, отколкото
симптоматично лечение.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Calcarea carbonica
ostrearum – 9СН; 15СН; 30СН.
CALCAREA FLUORICA
Calcarea fluorica (калциев бифлуорид) представлява бяло, прахообразно вещество,
практически неразтворимо във вода, за разлика от другите халогенни производни на калция. Добре
разтворима в концентрирани минерални киселини, при което се отделя флуороводород.
Токсикология
Токсикологията му е известна от клиничните наблюдения при продължителното действие на
флуора (хронична флуороза), изявяваща се предимно с изключителна крехкост на костите и
слабост на съединително-тъканния апарат.
Патогенетични експерименти
Патогенезата на Calcarea fluorica показва афинитет към 4 основни области.
1. Костна тъкан
- нарушение на метаболизма на минералните микроелементи в костната структура, което
води до остеопороза, или остеофитоза, екзостози
2. Съединителна тъкан
- изразен хиперлакситет на връзките и отпускане на поддържащата тъкан, висцерални птози
(Sepia officinalis), варици и съдови тумори
3. Моноцито-макрофагална система – периферна и жлези с вътрешна секреция
- изразена индуративна аденопатия
- индурации и склеротични изменения в млечни жлези, тестикули, яйчници, щитовидна жлеза
(Iodum, Bromum, Conium maculatum)
4. Кожа и кожни образувания
- суха, твърда, напукана кожа; чупливи, удебелени нокти; тънък космен фуликул (графит)
Характерни признаци
Модалности
Подобрение
- при топло време, топли апликации
- при продължително, бавно раздвижване (Rhus toxicodendron)
Влошаване
- при студ и влага
- при покой (Rhus toxicodendron)
Етиологични сходства

66

Calcarea fluorica е показана при всички случаи на слабост на съединителната тъкан, както и
при нарушения на минерализацията на костните структури и индуративни изменения – тип
склеротични, по стромата на моноцито-макрофагалната система или жлезите с вътрешна секреция.
Чувствителен тип
Морфология
Става дума за индивид с изразени “флуорни” стигми, при които има една асиметрия,
дисхармония, изразени със симптомите на слабост на съединителната тъкан като: костна
дистрофия, зъбни стигми с горна прогнатия, готическо небце, тенденция към сколиози, лордоза в
лумбалната област, предразположеност към късогледство, астигматизъм, пролапс на сърдечните
клапи, множество птози (висцерални), кожни образувания, варици по долните крайници.
Поведение – неопределящо.
Морбидни тенденции – единствено те са обективно значими и практически са разгледани
при общото действие на медикамента в патогенетичните експерименти.
Клинични показания
1. Опорно-двигателен апарат и ревматология
- смущения в растежа –сколиози; остеохондропатии - болест на Osgood-Shlatter, Scheuermann.
- в комплекса на ортопедичното лечение: артрози с наличие на остеофити и екзостози
- тенденция към остеопороза (Silicea)
- склонност към чести навяхвания и рецидивиращи лумбалгии (Natrium carbonicum, Kalium
carbonicum, Rhus toxicodendron)
- болест на Dupuytren и всички заболявания със склонност на ретракции на апоневрозите
(Causticum, Tuberculinum residum), алгодистрофии
Rp.) Calcarea fluorica 9СН – по 5 гранули ежедневно в течение на 6 месеца.
2. Гинекологични показания
- бенигнени мастопатии, индурации на яйчниците, маточни възли, фиброми (Conium
maculatum, Aurum muriaticum natronatum)
- висцероптози и съпътстващите ги симптоми в урогениталната област (Sepia)
Rp.) Calcarea fluorica 9СН – по 5 гранули ежедневно в течение на 6 месеца.
3. Съдови показания – флебология
- болки, свързани с вариците на долните крайници и хиподермити при разширени вени
Rp.) Calcarea fluorica 9СН – по 5 гранули ежедневно в течение на 6 месеца.
4. Дерматологични показания
- засягане на кожата и нейните придатъци с характерните признаци на лекарството
Rp.) Calcarea fluorica 9СН – по 5 гранули ежедневно в течение на 6 месеца.
5. Други показания
- придобити бронхиектазии, хронични пневмопатии с деформации на бронхиалната стена
(Natrum sulfuricum, Stannum metallicum)
- вродена малостойност на съединителната тъкан
6. Ендокринологични показания
- тиреоидни възли, неизискващи хирургична интервенция , комплементарно и съпътсващо
алопатично лечение (Iodum, Natrum muriaticum, Spongia tosta)
Rp.) Calcarea fluorica 15СН - по 5 гранули ежедневно в течение на 6 месеца.
Заключение
Calcarea fluorica е медикамент, стоящ в основата на флуорната конституция. Поради това се
описват много морфологични симптоми в патогенезата му, насочени към опорно-двигателния
67

апарат, кости и съединителна тъкан. Медикамент, изключително надежден в терапевтично
отношение, но изискващ време за проявата на ефекта му (6 месеца).
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Calcarea fluorica – 9СН;
15СН; 30СН.
CALCAREA PHOSPHORICA
Calcarea phosphorica (трикалциев фосфат) представлява бял, аморфен прах, без миризма и
вкус, практически неразтворим във вода и спирт, но разтворим в разредена солна и азотна
киселина.
Биохимия
В биологичните процеси калцият играе основна роля като посредник при клетъчните реакции
на голям брой процеси. Симптомите му на недостиг са известни отдавна във физиологията и се
проявяват с мускулни, неврологични и костни симптоми. Хиперкалциемията се среща рядко и е
свързана с точно определени патологии, като интоксикация с витамин D – остра и хронична,
хиперпаратиреоидоза, болест на Besnier-Boeck-Schaumann. Клинично се изявява с полидипсополиуричен синдром и метаболитна алкалоза.
Фармакология
Трикалциевият фосфат намира приложение в класическата алопатична терапия в измерими
дози – главно като субституиращо лечение при:
- улесняване образуването на калуса и зарастването на фрактурите
- при борба с рахита
- при съответно отношение на калциевите и фосфорните соли
Патогенетични експерименти
Те показват насоченото въздействие на Calcarea phosphorica върху:
- кости
- нервна система
- лимфоидна и кръвотворна тъкан
- метаболизъм и хранене
Характерни признаци
Усещания
- изразени болки в костите и ставите, локализирани предимно в зоната на растеж –
метаепифизарна пластина и епифиза, както и диастазите на дългите кости
- главоболие при умствено (предимно) а и физическо усилие
Модалности
Подобрение
- при умерен климат
- при хранене (всички медикаменти от псоро-туберкулиновата група)
Влошаване
- от студ и влага
- при умствено усилие предимно (всички медикаменти от псоро-туберкулиновата група)
Етиологични сходства
Calcarea phosphorica е показана при следните групи патологии:
- период на растеж
- период на реконвалесценция
68

- умствено пренатоварване
- фрактури
Хроничен модус на реакция
Calcarea phosphorica е типичен представител на псоро-туберкулиновата група. Тя стои
промеждутъчно между стеничните представители (Sulfur iodatum) и декомпенсиралите псоротуберкулиници (Natrum muriaticum, Phosphorus)
Чувствителен тип
Морфология
Кърмачетата обикновено са с издължен торакс, отпуснат, разлят корем и глава с
долихоцефална форма. В последствие растат като грацилни, с хипостеничен хабитус и удължена
конструкция, с грацилен, но не и дисметричен скелет (Calcarea fluorica). Подобна морфология дава
началото на фосфорната конституция и затова Calcarea phosphorica е медикамент за конституция.
Еволюцията и се наблюдава през целия живот на пациента.
Поведение
Като типичен представител на псоро-туберкулиновата група Calcarea phosphorica се
характеризира с променлив ритъм на поведение: неспокойствие, лесна раздразнителност, живо,
подвижно, но неустойчиво внимание, което е с ниски компенсаторни капацитети.
Болестни тенденции
Те произтичат от тропизма на медикамента към органите-мишени, а менно проблеми в
осификацията, темповете на растежа, в общия метаболизъм с ниски компенсаторни възможности
по отношение на имунитета най-вече и психоемоционалната сфера.
Клинични показания
1. Патология на растежа
- комплементарно лечение на класическата ортопедична схема при дистрофиите на растежа –
кифози, сколиози, остеохондропатии и епифизити на растежа
- главоболие предимно при умствено пренатоварване
- астении на подрастващите
- реконвалесцентен период на инфекциозни заболявания (Sulfur iodatum)
Rp.) Calcarea phosphorica 15СН – по 5 гранули ежедневно за период от 6 месеца.
NB! Когато се касае за хронична патология се лекува и терена, който обикновено изисква
Calcarea phosphorica 30СН – 10 гранули на седмица, а понякога и Sulfur iodatum 15СН – по 10
гранули на седмица.
2. Оториноларингология и дихателна патология
- остри, рецидивиращи инфекции на УНГ и белия дроб; тонзилити, тонзилофарингити на
фона на аденоидни вегетации и съпътстващи регионални аденопатии
Rp.) Calcarea phosphorica 9 (15)СН – по 5 гранули през ден в течение на 6 месеца.
NB! Много добър клиничен ефект в третирането на рецидивиращите патологии на УНГ и
дихателната система при децата се получава при комбинирането на Calcarea phosphorica със Silicea
в 15СН през ден за дълъг период от време.
3. Травматологични показания
- консолидация на калуса при счупвания (Symphytum officinale, Osteocynesine)
Rp.) Calcarea phosphorica 9СН – по 5 гранули сутрин и вечер в течение на месец
4. Урогинетални показания
- юношеска албуминурия - орто- или клиностатична (Natrum muriaticum), фосфатурия
- левкорея, дисменорея или хиперменорея на подрастващите с подходящия чувствителен тип
Rp.) Calcarea phosphorica 9 (15)СН - по 10 гранули седмично в течение на 6 месеца.

69

5. Дерматологични показания
- юношеско акне
Rp.) Calcarea phosphorica 9 (15)СН – по 10 гранули на седмица
NB! Тук Calcarea phosphorica се предписва като типичен медикамент за терена на фона на
правилно подбраната симптоматична терапия.
Заключение
Calcarea phosphorica е медикамент с общо действие в “Материя медика”. Показан е не
толкова като симптоматичен, а по-скоро като теренен медикамент, тъй като е един от основните
представители на псоро-туберкулировата редица, стоящ промеждутъчно между стеничните и
астеничните туберкулиници.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Calcarea phosphorica –
9СН; 15СН; 30СН.
CALCAREA SULFURICA
Calcarea sulfurica (калциев сулфат дихидрат) представлява бял прах, без миризма,
слаборазтворим във вода, на практика неразтворим в спирт. Среща се често в непроменен вид в
природата. Под формата на полухидрат - “печен гипс” се използва в ортопедията при фрактурите
за имобилизация.
Токсикология
Нетоксично, инертно вещество.
Патогенетични експерименти
Първата патогенеза е описана от Constantin Hering като общото действие на медикамента се
явява при патогенетичните експерименти промеждутъчно между Sulfur и Hepar sulfuris calcareum с
клинична изява на абсцедиране и нагнояване по кожата, лигавиците, с изтичане на жълтеникав,
гъст секрет със склонност към фистулизации.
Характерни признаци
Усещания
- парещ сърбеж по дланите и ходилата и около естествените отвори – уста, анус, очи
- липса на болка, въпреки ясно изразените обективизирани нарушения на кожата с обилна
ексудация
Модалности
Подобрение
- на открито
Влошаване
- от студ и миене (вода)
Хроничен модус на реакция
- псоричен – псоротуберкулинова група
Ефектът му при високите разреждания над 9СН е по-близък до Hepar sulfuris calcareum, а в
ниските разреждания преобладават симптомите на Sulfur.
Клинични показания
Те отговарят на етиологичните сходства – показани при всички процеси на възпаление и
супорация с жълтеникав, гъст, недразнещ и неболезнен секрет.
1. Дерматологични показания
70

- пустулозно акне, сикоза и инфектирани дерматози (Antimonium crudum, Hepar sulfur,
Graphites)
Rp.) Calcarea sulfurica 15СН - по 5 гранули 2 пъти на ден в течение на месец.
2. Офталмологични показания
- конюнктивити, блефароконюнктивити, дакриоцистити с характерните секрети (Kalium
sulfuricum, Pulsatilla)
Rp.) Calcarea sulfurica 15СН – 2 пъти по 5 гранули в течение на седмица.
3. Оториноларингологични показания
- ринити, риноетмоидити, ринореи с характеристиката на секрета
Rp.) Calcarea sulfurica 15СН – 2 пъти по 5 гранули в течение на седмица.
4. Стоматологични показания
- алвеоло-дентарна пиорея, пародонтоза (Kreosotum, Pyrogenium, Hepar Sulfur)
Rp.) Calcarea Sulfurica 9СН - по 5 гранули 2 пъти дневно в течение на седмица.
NB! Наложително е включването на Silicea в 15СН по 5 гранули дневно в течение на 3 – 6
месеца.
5. Проктологични показания
- анален и перианален абсцес с фистулизиране
Rp.) Calcarea sulfurica 9СН – по 5 гранули 2 пъти дневно в течение на седмица.
Заключение
Calcarea sulfurica е лекарство с ограничено действие, но с изключително надежден
терапевтичен ефект при точните си клинични показания. Стоейки в патогенетичен аспект
промеждутъчно между Sulfur и Hepar sulfuris calcareum, той често пъти е неоснователно забравян в
практиката на лекаря-хомеопат. Известен е в литературата като “анестезирания Hepar sulfur”.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Calcarea sulfurica – 9СН;
15СН.
CALENDULA OFFICINALIS
Calendula officinalis (градински невен) е растение от семейство сложноцветни. Среща се найчесто в средиземноморските райони, но се отглежда почти навсякъде в Европа. Тинктурата майка
(ТМ) се приготвя от горната надземна част на растението заедно с цветовете в период на растеж.
Съставът й е сложен, включващ предимно есенциални мастни киселини, производни на
олеанолиновата киселина, флавоноиди и сапонозиди, на които се дължи противъзпалителното,
антибактериалното, антисептично и цикатризиращо действие. Наличните каротени и
полизахариди, известно количество манган, алкохоли и терпенови лактони, обуславят
фунгицидното, противовирусно и антибиотично действие.
Фармакология
Невенът е познат във фитотерапията със своите спазмолитични, жлъчкогонни, и
хипотензивни свойства. Приложен локално, той се използва в народната медицина като антидот на
ужилване от насекоми, както и проявява своето противовъзпалително, антибактериално,
фунгицидно и антивирусно действие.
Етиологични сходства
- повърхностни и дълбоки рани, охлузвания, протрузии, цикатрикси с трансформации към
кеилоиди.

71

Клинични показания
1. Дерматологични показания
- под формата на пластири, напоени с ТМ, локално за обработка на рани, ухапвания от
насекоми
- локално при трудно заздравяващи рани, както и вътрешно в ниски разреждания
Rp.) Calendula officinalis 5СН – 3 пъти дневно в течение на 7 – 10 дни
NB! Calendula officinalis се използва в контекста на локалното и съпътстващо алопатично
лечение на раните. При трудно заздравяващи рани е удачно приложението и на Hepar sulfur,
Pyrogenium, а при хронифициране и Silicea, които потенцират ефекта й.
- цикатрикси и транформацията им в кеилоиди в комплексното алопатично и хомеопатично
лечение
Rp.) Calendula officinalis 5СН – 1 път дневно.
NB! При стари рани и цикатрикси с трансформация в кеилоиди много по-добър ефект имат
Staphysagria, Graphites и Fluoricum acidum
2. Други показания
- стоматити и букални афтози (Borax, Secale cornutum, Kalium bichromicum, Mercurius)
- рецидивиращи левкореи (Kreosotum, Hydrastis canadensis)
В горепосочените случаи Calendula се използва предимно като тинктура майка с каквато ние
не разполагаме на нашия фармацевтичен пазар.
Наличен е медикаментът Homeoplasmine, в който Calendula влиза като една от съставките за
локално приложение при охлузни, повърхностни рани и изгаряния I-ва степен.
Заключение
Calendula officinalis е изключително надеждно лекарство, макар и с ограничено действие.
Обикновено намира приложение в хомеопатията като тинктура майка или в десетични
разреждания. Приложен вътрешно, освен познатите и гореописани свойства, има известно
спазмолитично и антиневралгично действие.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България – Calendula officinalis –
5СН.
CANTHARIS VESICATORIA
Cantharis vesicatoria (испанска муха) е насекомо с металнозелен цвят, с променливи
отблясъци, с дължина до 2 см. Обитава Централна, Източна или Западна Европа. Тинктурата
майка (ТМ) се приготвя от цяло, изсушено, мацерирано животно. Богата е предимно на минерални
съставки, фосфати, калциеви и магнезиеви деривати, холестерол, пикочна киселина, органични
мазнини и около 1% кантаридин – органично вещество, чието конгестивно и разраняващо
действие в областта на пикочните пътища е добре познато.
Фармакология
Испанската муха отдавна е използвана в медицината. Дори самият Ханеман преди да
установи първата патогенеза, я препоръчва при лечение на водянката. Но твърде скоро
вътрешното й приложение е отказано от лекарите, тъй като предизвиква твърде много токсични
симптоми.
Токсикология
Токсичното й действие може да се прояви външно и вътрешно.
Токсичност при външно приложение:

72

- испанската муха е от семейство везиканти. Всички инсекти от това семейство, приложени
върху кожата, предизвикват еритем, последван от фликтенизация, преминаваща в була. Всичко
това се изявява на здрава, невъзпалена кожа.
При вътрешен прием:
- наблюдава се олиго- до пълна анурия, последвана от азотемична кома, предшествана от
делирен синдром, съпроводена от силна хидрофобия и гърчове. В по-малки дози Cantharis
предизвиква токсичен гастроентероколит с чувство на изключително силно парене в различните
отдели на храносмилателния тракт, тенденции към улцерации и кръвотечения.
- Ефект върху гениталната сфера, предимно на мъжа – непоносими болки в лумбалната
област, тестисите и по протежение на семенната връв. Локалното раздразване на половите органи
може да доведе до приапизъм.
Патогенетични експерименти
Cantharis преференциално изразява своето действие в следните области:
1. Лигавици
- пикочо-полова система – остро възпаление, съпроводено от усещане за силно парене,
еритемовезикулозни увреждания, улцерации по половите органи
- храносмилателен тракт – същите изменение в орофарингеалната област, съпроводени със
спазми; гастро- или гастроентероколит с изпражнения със зловонна миризма, примесени с кръв
2. Серози
- ексудативен плеврит
3. Кожа
- везикулобулозни, парещи, или фликтеноподобни увреждания
Характерни признаци
Усещания
- за силно парене с режеща болка
- хиперестезия с чувство на оголване на лигавиците и кожата
Модалности
Подобрение
- при затопляне, в легнало положение
Влошаване
- при докосване
- при уриниране
Съпътстващи признаци
- прояви на силна сексуална възбуда, съчетани с болезнен приапизъм на фона на изразена
дизурия
Клинични показания
1. Урологични показавия
- остри или рецидивиращи цистити, независимо от етиологията им – бактериална или
вирусна – характеризиращи се с патогенетичните признаци на лекарството (Mercurius corrosivus,
Terebinthina, Colibacillinum)
Rp.) Cantharis vesicatoria 15СН – по 5 гранули на всяка болезнена микция.
NB! В практиката често лекарството се комбинира с Mercurius сorrosivus през 10 – 15 мин по
1 прием от двете до купиране на симптоматиката. При наличие на изразена хематурия с олигоурия
или пиурия добър ефект имат Terebinthina и Pareira brava.
- олигоурия при изгаряния
Rp.) Cantharis vesicatoria 15СН - по 5 гранули на всяка болезнена микция.

73

- генитални афти и улцерации по половите органи, придружена с вискозна левкорея при
жените
Rp.) Cantharis vesicatoria 15СН – по 5 гранули 2 пъти дневно в течение на 1 седмица.
2. Дерматологични показания
- изгаряния I-ва и II-ра степен (слънчеви или термични, както и радиологични) с
фликтеноподобен обрив
- херпеси, пенфигоиди, еритродермии и булозни токсикодермии, кожни порфирии, екземи с
конфлуиращи везикули с тенденция към некротична ексфолиация, неусложнено импетиго
(усложнено – Antimonium crudum, Mezereum, Hepar, Pyrogenium)
Rp.) Cantharis vesicatoria 15СН – по 5 гранули на всеки 2 часа. Приемите се разреждат при
купиране на симптоматиката.
3. Оториноларингологични показания
- ларингити, фарингити херпетиформени, улциронекротични ангини, придружени с
фарингеални спазми и чувство на силно парене, фликтенозни отити, менингити
Rp.) Cantharis vesicatoria - по 5 гранули на всеки 2 часа. Приемите се разреждат при
подобрение.
4. Офталмологични показания
- остри и рецидивиращи кератоконюнктивити със симптоматика, припокриваща
патологоанатомичното табло на медикамента
Rp.) Cantharis vesicatoria 15СН - по 5 гранули на всеки час до купиране на симптома.
NB! Лечението се извършва задължително с лекар-специалист офталмолог, комплексно с
алопатичната терапия.
5. Гастроентерологични показания
- букални афтози (Mercurius, Borax, Secale, Arsenicum)
- гастрити със спазми и хидрофобия, независимо от острата жажда (Argentum nitricum)
- ентероколити и ректосигмоидити с парещи, остри болки, успокояващи се от топли
апликации и храни, тенезми, долно диспептичен синдром с патологични примеси, с парене в
аноректалната област и раздразняването й (Croton tiglium, Aloe, Podophyllum)
Rp.) Cantharis vesicatoria 9СН - по 5 гранули след всяко изхождане до купиране на
симптоматиката.
Заключение
Cantharis vesicatoria е била използвана като ревулзивно и афродиазично средство през
вековете. Основен момент в патогенезата му са възпалителните прояви в урогениталната сфера, но
би трябвало да подчертаем забележителния му ефект при лечението на еритемо-везиколобулозните дерматити с изразен седативен ефект и цикатризиращо действие. Медикамент с
ограничено действие в хомеопатията.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Cantharis vesicatoria 9СН; 15СН.
CAPSICUM ANNUUM
Capsicum annuum (люта чушка) е годишно растение от семейство картофови с родина –
Северна Америка. Понастоящем се отглежда почти навсякъде по света, използвайки плода му за
основна подправка в редица национални кухни. Тинктурата майка (ТМ) се приготвя от изсушения
плод. Представлява оранжева течност с парещ и лютив вкус и богата на горчиви сапонозиди.
Освен това в състава и се откриват и каротиноидни пигменти, имащи действие, подобно на
провитамин А с противовъзпалителен ефект, пигменти с хемостатичен и вазоконстриктивен ефект
и едно лютиво, дразнещо вещество, наречено капсаицин, на което се дължи и общото действие на
медикамента.

74

Фармакология
Установено е, че капсаицинът има хипохолестеролемичен ефект и възпрепятства агрегацията
на тромбоцитите – антиагрегантно действие. Той също така оказва влияние и върху вегетативната
нервна система. Експериментално води до изразена бронхиална обструкция при приложение върху
носната лигавица.
Патогенетични експерименти
Първата патогенеза на лекарството е установена още от Hahnemann. Като цяло медикаментът
е нетоксичен, но в много големи количества се показва клиничното му действие върху:
1. Лигавиците:
- възпалителна реакция с усещане за силно парене и дразнене, изразена в секреция
- парещи болки в уретрата, тенезми, спазми на пикочния мехур, пролабирали хемороиди със
силни парения и болка, парене в букалната лигавица, фаринкса, киселини, гастроезофагални
спазми
2. УНГ-симптоми
- остри, силни болки в ухото
- болезнено възпаление на мастоидния израстък
- генерализиран фебрилен синдром с втрисания, усещане за екстремен студ и силна жажда,
последвана от изпотяване и затопляне
Характерни признаци
Усещания
- изразена сензорна хиперестазия, болков синдром – предимно оталгия
- усещане за силно парене като от изгорено
Модалности
Подобрение
- при затопляне
Влошаване
- от студово въздействие
Клинични показания
1. Оториноларингологични показания
- реактивни средни отити с изразена болезненост на мастоидния израстък, начална фаза на
мастоидит
- ринофарингити и тонзилофарингити, характеризиращи се с чувство на парене и раздразване
в орофаринкса
Rp.) Capsicum annuum 9СН – по 5 гранули на всеки час. Приемите се разреждат при
купиране на симптома.
NB! Позната и твърде ефективна е колаборацията на Ferrum phosphoricum 9СН, Belladonna
9СН и Capsicum annuum при реактивни отити, начални форми на среден отит и мастоидит.
2. Урологични показания
- възпаления на външния отвор на пикочния канал и на уретрата с болка в началото и в края
на микцията
Rp.) Capsicum annuum 5СН - 3 пъти по 5 гранули до изчезване на симптоматиката.
Заключение
Capsicum annuum е лекарство с ограничено действие в “Материя медика”. Описаните в
миналото морфологични стигми и поведенчески черти на медикамента като че ли остават в
историята, както и приложението му при алкохолици. Понастоящем лекарството се предписва
главно като симптоматичен медикамент за изброените по-горе клинични показания.

75

Лекарсвена форма, налична в аптечната мрежа в България - Capsicum annuum - 5СН;
9СН.
CARBO ANIMALIS
Carbo animalis (животински въглен) представлява пречистен животински въглен, получен
чрез карбонизация на животински материи. Представлява фино, черно прахообразно вещество без
мирис, практически неразтворимо във вода и алкохол.
Патогенетични експерименти
Първата патогенеза е извършена от Ханеман, който дава и начина на получаване на
първичния продукт. Патогенезата е близка до тази на Carbo vegetabilis и благодарение на
клиничното наблюдение, натрупано през вековете са видни и основните органи-мишени:
1. Общо състояние
силно изразена отпадналост, астеноадинамия, състояние на прострация
мъчително безспокойство, отчаяние, желание за усамотяване
2. Храносмилателен тракт
изразени еруктации, висок метеоризъм, парене в аноректалната област, хемороиди,
ректорагия
3. Сърдечно-съдова система
изразени палпитации със зиморничeвост, тенденция към колаптоидни прояви и sludgeфеномен, склонност към хеморагии и eпистаксиси
4. Дихателна система
ХOББ или хронични бронхити и пневмонии
придобити бронхиекстазии със слузна, гнойна експекторация
5. Моноцито-макрофагална система
астения
слаба имунна реактивност,
склонност към хронификация и супурация на рани
6. Кожа
цианоза
симптоми на хипоксeмия с хиперкапния
мораво оцветяване, мрежовидна капиляроза
телеангиектазии
Характерни признаци
Усещания
парещи болки и усещане за локален студ
Модалности
Подобрения
умерен климат, топлина
при еруктации и отделяне на газове
Влошаване
от екстремни температури (предимно студ)
Клинични показания
1. Дерматологични показания
акне розацея (Eugenia jambosa, Sanginaria canadensis)
Rp.) Carbo animalis 5СН - 2 пъти по 5 гранули в течение на 2 – 3 месеца.
2. Други показания
сенилни телеангиектазии
76

акродистрофии
хиподермит със затруднена микроциркулация и засилен венозен едем
храносмилателни смущения, висок коремен метеоризъм, хемороиди (предпочита се
Carbo vegetabilis)
Rp.) Carbo animalis 5СН – по 5 гранули ежедневно в течение на 6 месеца.
Заключение
Carbo animalis е с патогенеза, близка до Carbo vegetabilis, лекарство с ограничено действие в
хомеопатията, но с често приложение като симптоматичен медикамент, особено надежден при
акне розацея.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Carbo animalis – 5СН.
CARBO VEGETABILIS
Carbo vegetabilis (медицински дървен въглен) се получава от несмолисти растителни
материи чрез карбонизация. Познат отдавна в класическата медицина заради абсорбиращите си и
адстригентни свойства, той представлява инертно, практически нетоксично вещество.
Патогенетични експерименти
Първата патогенеза е извършена от Ханеман, който установява въздействието на Carbo
vegetabilis върху следните органи и системи:
1. Храносмилателна система
зловонен дъх, висок метеоризъм, непоносимост към мазни храни
2. Сърдечно-съдова система
венозен застой, sludge-феномен, цианоза, нарушена микроциркулация, хипоксeмия с
тъканна хипоксия
промени в хемокоагулацията със склонност към хеморагии с тъмна кръв, изразена
полиглобулия.
3. Централна нервна система
хипоксeмия на булбарните центрове с астеноаденамия, прострация, синкопи или
колаптоидни явления, ступор и кома
Характерни признаци
Усещания
за вътрешно парене с външен студ – обективно засегнатата област е хладна (цианотична)
(Secale cornutum)
за извънредно силна отпадналост с астеноадинамия (Arsenicum album, Psorinum)
Модалности
Подобрение
при приток на кислород
при отделяне на газове, еруктации, намаляване на метеоризма
Влошаване
при екстремни температури, топлина
от вино, алкохол и мазни храни
изобщо от всичко, което води до задълбочаване на полиглобулията
Съпътстващи признаци
изразени пристъпи на конгестия и еритроцианоза в областта на главата след хранене и
при прием на алкохол

77

Етиологични сходства
Поради описаните патогенетични симптоми медикаментът е показан при последици от
болести, водещи до отслабване на организма като:
остра или хронична дихателна и сърдечна недостатъчност
ante mortem - стадий на декомпенсирани сърдечно-съдови заболявания
Чувствителен тип
Carbo vegetabilis представлява терминален етап в развитието на карбоновия тип. Описват се
обикновено като предтерминално болни, цианотични, с нарушена микроциркулация, със склонност
към sludge-феномен, с множество терминални морбидни прояви. Естествено чувствителният тип е
само един удобен ориентир и морфологията и поведението имат само насочващ, а не обективен
характер.
Клинични показания
1. Гастроентерологични показания
изразена диспепсия с висок метеоризъм (Nux vomica, Kalium carbonicum, Argentum
nitricum)
вазомоторни вълни в областта на лицето, изразена конгестия след хранене и прием на
алкохол
Rp.) Carbo vegetabilis 9СН – по 5 гранули преди всяко хранене в течение на 2 – 3 месеца.
2. Дихателни показания
хронично-обструктивни бронхопатии – астма, емфизема, ХОББ, хроничен бронхит,
протичащи с изразена хипоксемия и хиперкапния
банални инфекциозни заболявания, водещи до бронхообструктивни синдроми (RSVинфекция, бронхиолити)
Rp.) Carbo vegetabilis 15СН – по 5 гранули ежедневно в контекста с подходящата алопатична
бронходилататорна терапия.
остри, коклюшоподобни състояния (Drosera, Ipeca, Coccus cacti)
Rp.) Carbo vegetabilis 15СН – по 1 доза глубули на ден за 3 – 4 дни.
3. УНГ-показания
ларингити и фаринготрахиити, агравирани вечерно време и от влага
Rp.) Carbo vegetabilis 9СН - по 5 гранули сутрин и вечер в течение на седмица.
4. Дерматологични показания
капиляропатии, телеангиектазии (сенилни), варикозни хиподермити (Clematis vitalba)
атонични разпростиращи се язви
превенция на гангрените (Secale cornutum, Arsenicum album)
Rp.) Carbo vegetabilis 9СН – 3 пъти по 5 гранули в течение на 1 месец.
5. Сърдечно-съдови показания
хронична диспнея при сърдечна недостатъчност и кор пулмонале (Phosphorus),
естествено като комплeментарно на класическото алопатично лечение
астма кардиале
Rp.) Carbo vegetabilis 15СН – по 5 гранули ежедневно или доза глобули седмично.
декомпенсирана сърдечна недостатъчност, кардиогенен шок
Rp.) Carbo vegetabilis 15СН – на всеки 10-15 мин.
NB! Естествено, че при съвременните реанимационни мероприятия, ние не можем да
разчитаме на това лечение, но често пъти в комплексната терапия добавянето му “ante mortem”
води до учудващо добри резултати съвместно с реанимационните мероприятия. А тогава, когато не
78

се успява да се възстанови сърдечната дейност, то медикаментът оказва изразен седативен ефект
върху пациента.
Заключение
Carbo vegetabilis е медикамент с ограничено действие в Материя медика. Погрешно е да се
смята само за спешно лекарство при състояния “ante mortem”, дори и ако действието му в този
стадий понякога да е забележително. Комбинацията от стомашен метеоризъм, вазомоторен
синдром на лицето и конгестивно главоболие е достатъчно и задължително условие за
предписването му.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Carbo vegetabilis – 5СН;
9СН; 15СН.
CARDUUS MARIANUS
Carduus marianus (бял трън) е двугодишно тревисто растение от семейство сложноцветни.
Среща се по всички необработваеми терени в Централна и Южна Европа. Тинктурата майка (ТМ)
се приготвя от сухия плод на растението. Богата е на бетаин и флавоноиди, наречени
флавонолигнани като силибин, силидианин и силихристин, които оказват хепотопротективно
въздействие. На последния флавонолигнан се дължат и предимно венотоничните свойства на
медикамента.
Фармакология
Основният флаволигнан – силимаринът има познато фармакологично въздействие върху
черния дроб (в алопатичната терапия се използва като хепатопротектор – Carsil - РБългария).
Хепатопротективният ефект се дължи на инхибиране на пероксидацията на липидите и стимулация
на РНК-полимеразата на хeпатоцитите.
Патогенетични експерименти
Органите-мишени на въздействие на Carduus marianus са:
черен дроб, където предизвиква изразена конгестия и хипертрофия
вторичен застой в порталната система; съпътстваща конгестия на далака
Етиологични сходства
Лекарството е показано при патологии, свързани с увреда на черния дроб, хепатобилиарната
система и изразен венозен застой в порталната система (Sepia, Aesculus, Aloe)
Клинични показания
1. Гастроентерологични показания
чернодробна жлъчна дискенезия- като хепатодренатор (Berberis, Chelidonium, Solidago
virga aurea, Hydrastis)
остри, но най-вече хронични персистиращи и активни хепатити с интермитентен
цитолитичен синдром и нарушена екскреторна функция (Lycopodium, Sepia)
Rp.) Carduus marianus 5СН – 3 пъти по 5 гранули в течение на 3 – 4 месеца.
2. Съдови показания
хронична венозна циркулаторна недостатъчност
Rp.) Carduus marianus 5СН - 2 пъти по 5 гранули за продължителен период.
NB! Често пъти лекарството се комбинира с Hamamelis virginiana – флеботропен ефект за
долните крайници.
Заключение
79

Carduus marianus е лекарство с ограничено действие в Материя медика, с изключително
добро въздействие върху хепатобилиарния тракт и системата на вена порте. Един от дренаторите
на чернодробната функция в преки взаимоотношения с големите медикаменти на чернодробна
конгестия и увреда – Lycopodium и Sepia.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Carduus marianus – 5СН.
CAULOPHYLLUM THALICTROIDES
Caulophyllum thalictroides представлява многогодишно растение от семейство
Киселтрънови, срещащо се предимно в планинските региони на Северна Америка. Тинктуратамайка се приготвя от изсушения корен на растението. Съставът й е разнообразен: включва
квинолизидични алкалоиди като баптифолин, анагирин и N-метилцитизин (подобна субстанция се
съдържа в Actaea racemosa), тритерпени – основният е сапонозида - каулофилосапунин.
Фармакология
Caulophyllum thalictroides е познато растение в Северна Америка. Индианците го наричат
“женски корен” поради честата му употреба при родовата дейност. Фармакологичните изследвания
са показали спазмолитичното и антиестрогенно свойство на тинктурата майка. Поради това не се
препоръчва употребата на тинктурата майка, особено през първата половина на бременността.
Патогенетични експерименти
Те потвърждават основните полюси на въздействие на Caulophyllum thalictroides, а именно:
1. Симптоми от страна на матката
дисменорея с интерметентни болки и оскъдна менструация (Cocculus, Cactus, Cyclamen,
Viburnum)
лъжливи родови болки у бременната; в момента на родова дейност, ригидност на
маточна шийка при изразена маточна атония
изразени хеморагии след раждането – не много обилни, но изключително
продължителни (Secale cornutum)
2. Ставни прояви
ревматични болки вследствие засягане на интерфалангиалните стави (Actaea spicata,
Polygonium aviculare)
Клинични показания
1. Акушеро-гинекологични показания
проблеми на родовата дейност с ригидност на маточната шийка съпроводена с атония
на матката (улесняване на родовата дейност при липсата на всякаква друга патология)
Rp.) Caulophyllum thalictroides 5 (9)СН – по 5 гранули в началото на родовата дейност.
Приемът се повтаря на всеки час.
NB! Често пъти лекарството се комбинира с Actaea racemosa в 9СН и Gelsemium sempervirens
в 15СН по 5 гранули от двете. Нужно е да се подчертае, че назначаването на Caulophyllum
thalictroides може да бъде само тогава, когато липсва друга патология на родовата дейност и
разкритието на маточната шийка е не по-малко от 2 см.
лъжливи родови болки в лунарните седмици преди раждането (логично е ,че трябва да се
използват високи разреждания на Caulophyllum thalictroides, имайки предвид основните закони в
хомеопатичната терапия за ниски и високи разреждания).
Rp.) Caulophyllum thalictroides 15СН – по 5 гранули 1 път на ден.
изразени дисменореи, особено в първия ден на менструацията, съчетани с необилна, но
болезнена при започването менструация
80

Rp.) Caulophyllum thalictroides 9СН – по 5 гранули, следвайки ритъма на болките.
2. Ревматологични показания
интерфаренгиални артралгии, без деформация на засегнатите стави
Rp.) Caulophyllum thalictroides 5СН - по 5 гранули сутрин и вечер в течение на 3 месеца.
NB! Ниските разреждания не се предписват на бременни жени в първата половина на
бременността.
Заключение
Caulophyllum thalictroides с право носи наименованието си “женски корен”, тъй като това е
изключително надежден медикамент/ макар и с ограничено действие в “Материя медика”/ при
водене на родовата дейност. Тази методика е широко разпространена в много клиники в Германия
и Франция.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Caulophyllum thalictroides
– 5СН; 9СН; 15СН.
CAUSTICUM
Causticum представлява вещество с точно определен начин на получаване. Първата
патогенеза дължим на Ханеман, който е смесил прясно гасена вар и калиев бисулфат и ги е
подложил на дестилация. Към момента се използват други техники за получаване на медикамента,
но в крайната си фаза той представлява безцветна, бистра течност с миризма на лук със стипчив и
парлив вкус.
Фармакология
Подобно вещество не е било използвано никога в класическата фармакология, поради тази
причина клиничните симптоми се дължат единствено на:
Патогенетични експерименти
Те потвърждават насочеността на Causticum в три основни сфери:
1. Централна и периферна нервна система
- локализирани парализи или парези:
- парализа на лицевия нерв
- на гласните връзки
- на сфинктерите
- парализи на крайниците
- на гладката мускулатура (дисфагия, обстипация)
- изразена характерна дизестезия
2. Костно-ставна система
- ретракции и мускулни контрактури
- усещане за скъсени сухожилия
- болезнена скованост и то предимно в цервикалната и лумбалната част на гръбначния стълб
- артралгии (тазобедрени стави)
3. Кожни симптоми
- брадавици (поднокътни, по върховете на пръстите, по лицето – нос, клепачи, устни)
- склонност към хипертрофични или кейлоидни цикатрикси (болезнени или сърбящи)
(Graphites, Phytolacca, Fluoricum acidum)
- локализиран или генерализиран сърбеж (старчески сърбеж) (Dolichos pruriens)
- мокрещи екземи (Graphites)
Характерни признаци

81

Усещания
- усещане за охлузвания и за оголена рана особено по лигавиците, съчетано с усещане за
парене и болка
- екстремна астеноадинамия, обща отпадналост (физическа или психическа) (Kalium
carbonicum, Psorinum)
Модалности
Подобрение
- при затопляне и влага (влажна топлина)
Влошаване
- при сух студ, сух вятър
Чувствителен тип
Въпреки ,че обективно достоверни са само морбидните тенденции, които са описани при
симптомите от патогенетичните експерименти, то все пак при Causticum се наблюдава известна
склонност към общи морфологични и поведенчески тенденции. Биотипът, който се оформя ясно
едва към по-напреднала възраст е слаб, мършав, дехидратиран, паретичен, бавен индивид, с
хлътнали слепоочия и разпръснати кафеникави петна по кожата (Lycopodium). Мускулатурата е
слабо развита. Налице са артрозни промени по крайниците.
Детето обикновено е слабо, с астеничен хабитус. Понякога закъснява в психомоторното си
развитие. Много впечатлително, с изразено чувство на отговорност. То е плаксивно – често пъти
без причина, страхливо – особено от тъмнина. Често се отбелязва енуреза още в началото на нощта
и по принцип трудно контролира сфинктерите си.
Клинични показания
1. Неврологични показания
- студови лицеви невралгии и парализи на n. facialis
- блефароптози
- периферни парализи вследствие на инсултна изява или медуларен травматизъм
- инконтиненция на урината при усилие (Ferrum phosphoricum, Rumex crispus)
- паретичен запек
- постзостерни и зостерни болки с чувство на изгаряне в засегнатата област
Rp.) Causticum 15СН – по 5 гранули 3 пъти дневно в течение на 2 седмици.
2. Ревматологични показания
- ретракция на палмарната апоневроза, болест на Dupuytren (Calcarea fluorica, Tuberculinum
residuum)
- тендинити с усещане за прекалено къси сухожилия (Ammonium muriaticum, Graphites,
Tuberculinum residuum)
- контрактури, графоспазъм (Magnesia phosphorica)
- болки при артрозни изменения като коксартроза, гонартроза с характерните модалности
Rp.) Causticum 9СН – по 5 гранули сутрин и вечер в течение на 3 – 6 месеца.
NB! Лекарството прекрасно се комбинира в случаите с Tuberculinum residuum, а в някои
случаи и симптоматично с Cinnabaris.
3. Дерматология показания
- брадавици, особено поднокътни (околонокътни – Graphites) или брадавици по лицето (по
устни, по върха на носа)
Rp.) Causticum 9СН- по 5 гранули сутрин и вечер в течение на 3 до 6 месеца
NB! Комплементарен медикамент в тази ситуация е Thuya occidentalis. По-рядко – Nitricum
acidum.
- мокреща екзема (Mezereum, Graphites)
- старчески сърбеж
82

- лицеозни цикатрикси или кеилоиди с ретракции, особено след изгаряния
Rp.) Causticum 15 СН – по 5 гранули дневно.
NB! При вициозни цикатрикси с успех се използват локално под формата на унгвент
Graphites, както и Graphites и Fluoricum acidum – ежедневно в амбивалентни разреждания.
4. Отоларингологични показания
- ларингит с пресипване или афония поради пареза на гласните връзки
- дизартрия, поради парализа на езика
- пареза на небцето
Rp.) Causticum 15СН - по 5 гранули, 2 - 4 пъти дневно до облекчаване на симптоматиката.
- суха кашлица с характерното усещане на продрана ларинготрахеална лигавица,
облекчаваща се от влажен, топъл въздух
Rp.) Causticum 9СН – 3 пъти по 5 гранули в течение на седмица.
5. Урологични показания
- цисталгии и инконтиненции при усилие и особено след уретрални манипулации
(Staphysagria)
Rp.) Causticum 9СН - 3 пъти по 5 гранули в течение на няколко дни.
6. Поведенчески нарушения
- изключителна впечатлителност с плачливост от тъмнина при деца с характерния
чувствителен тип към лекарството
Rp.) Causticum 30СН - по 1 доза глобули седмично в течение на 3 – 6 месеца.
NB! Често пъти комплементарен към фоновото лечение на Causticum e Silicea.
Заключение
Causticum е лекарство с общо действие в хомеопатичната “Материя медика”. То се нарежда
между най-използваните неврологични и ревматологични лекарства. Комбинацията от
контрактура, пареза и тъканна дехидратация със сигурност ни навеждат към предписанието му.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България – Causticum – 5СН; 9СН;
15СН; 30СН.
CHAMOMILLA VULGARIS
Chamomilla vulgaris (лечебна лайка) представлява тревисто растение от семейство
сложноцветни, разпространено по необработваемите земи в цяла Европа. Тинктурата майка се
приготвя от цяло растение в свежо състояние, откъснато в период на растеж. Богата е най-вече на
голям брой минерали, от които най-голям процент са калиевите соли и силицият. И още на:
полифеноли с холеретично и диуретично действие, както и флавоноиди и етерични масла като
матрицин, бизабулол, апигенол.
Фармакология
Добре проучените по-горе и описани фармакологични вещества имат изявено
противовъзпалително, антисептично, фунгицидно и антиулцерозно действие. Тинктурата на лайка
е използване още от древността, най-вече заради своите дигестивни, спазмолитични и
антисептични свойства, а също така като противотемпературно лекарство с тонизиращо действие
на организма.
Патогенетични експерименти
Данните от фармакологията и токсикологията показват основните органи-мишени на
Chamomilla vulgaris, а именно:
1. Нервна система
83

- изразена хипералгия с парестезия към болка (Coffea cruda, Ignatia, Hepar sulfur) – всички
тези лекарства се характеризират с нисък болков праг на поносимост
- смущения в поведението, характеризиращо се с раздразнителност, неспокойствие,
екстремен гняв (Mercurius, Tarentula)
2. Лигавици на дихателен и храносмилателен тракт
- зъбобол, облекчаващ се от студово въздействие
- спастични колики, засилващи се от гняв, облекчаващи се от флексия (Colocynthis)
- водниста диария със зловонен мирис (Kreosotum, Argentum)
- оталгии и съпътстващи симптоми на възпаление от горни дихателни пътища, особено по
време на прорязване на зъбите
3. Фебрилен синдром
- фебрилен синдром при деца, съпроводен с обилно изпотяване, силна жажда, с характерните
спастични и възпалителни прояви, описани по-горе и наличен Арлекинов симптом (едната страна
на лицето е зачервена и топла, а другата – бледа и студена) (Ferrum phosphoricum)
Характерни признаци
Усещания
- пробождащи и крамповидни болки, като усещането за силата на болката не отговаря на
обективната патофизиологична увреда
Модалности
Подобрение
- при пасивно движение
- при вибрации
- при екстремно ускорение – линейно или вертикално
- при затопляне (с изключение на зъбобола)
Влошаване
- при гняв, противопоставяне (Colocynthis)
- вечер
- от тонизиращи напитки и храни
Етиологични сходства
Предвид фармакологичното действие на Chamomilla vulgaris, както и патогенетичните
симптоми, лекарството е показано при:
- дентицио дифициле
- злоупотреба с тонизиращи или нарколептични вещества, които допълнително възбуждат
централната нервна система
Чувствителен тип
Chamomilla vulgaris не е лекарство за морфология, така че от морфологична гледна точка
няма нещо характерно. Добре отговарят на медикамента лица, при които е налице екстремна
хиперестезия към болка, лесна раздразнимост, свръхчувствителност към противоречия с изблици
на гняв.
Клинични показания
1. Педиатрични показания
- болков синдром при кърмачета и малки деца с характерните симптоми на лекарството
(колики, оталгии)
- дентицио дифициле
- фебрилни синдроми, придружаващи никненето на зъбите и дължащи се на интеркурентна
суперинфекция (като УНГ-прояви, гастроентерити, бронхити и бронхиолити)
Rp.) Chamomilla vulgaris 15СН – по 5 гранули на всеки половин час до купиране на
симптомите.
84

2. Поведенчески нарушения
- независимо от възрастта
Rp.) Chamomilla vulgaris 15СН – по 5 гранули ежедневно или по 10 гранули седмично в
течение на 3 месеца.
NB! В практиката, особено при децата, често пъти медикаментът успешно се комбинира със
Silicea 15СН - синергичен ефект.
3. Лечение на болката
- при свръхчувствителни, нервни лица, независимо от етиологията, когато болковият
синдром не отговаря на обективността на клиничното наблюдение (Ignatia, Hepar sulfur, Asa
foetida)
Rp.) Chamomilla vulgaris 30СН – по 5 гранули на всеки половин час. Приемите се разреждат
при подобряване на състоянието.
Заключение
Chamomilla vulgaris е медикамент с ограничено действие в “Материя медика”, предписващ
се най-вече по педиатрични показания в периода на дентицио дифициле и/или съпътсващите ги
колопатии. Всъщност, лекарството е подходящо при възпалителен синдром и най-вече изразена
хиперестезия с непоносимост към болка и гняв при всички пациенти, независимо от тяхната
възраст.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Chamomilla vulgaris –
9СН; 15СН; 30СН.
CHELIDONIUM MAJUS
Chelidonium majus (змийско мляко) е тревисто растение от семейство макови. Вирее върху
стари стени и по всички влажни места в Европа. Тинктурата майка се приготвя от цяло растение в
свежо състояние, откъснато по време на цъфтеж.
Фармакология
Фармакологичното действие на растението е известно още от древността, когато е използвано
при лечението на иктер и за различни очни възпаления. Неговият тропизъм към черния дроб се
дължи на двата основни алкалоида – сангинарин и хелидонин, които имат жлъчкогонно
въздействие и хиполипиден ефект. В състава му влиза и хелидонова киселина и различни амини
като холин, метиламин, тирамин, които имат спазмолитични, болкоуспокояващи свойства, а
алкалодите коптизин и берберин (Berberis vulgaris, Sanguinaria canadensis, Hydrastis) обясняват
антивирусното и антибактериално действие на медикамента.
Токсикология
В много високи дози тинктурата майка може да доведе до хемолитична анемия.
Патогенетични експерименти
Първата патогенеза е описана от Ханеман. Натрупаният опит през годините показва
основните полюси на въздействие на Chelidonium majus.
1. Селективно върху черния дроб и жлъчката
- хипертрофия на десния лоб, изразена колостаза – нарушена екскреторна функция на черния
дроб.
2. Бял дроб
- изразена паренхиматозна реакция с реакция на плеврата
3. Бъбреци
85

- клиника на тубулопатия в цилиндрурия и нарушено отделяне на хлоридите
Характерни признаци
Усещания
- пронизваща болка в десен хипохондриум, ирадиираща към гърба и долния ъгъл на дясната
лопатка
Модалности
Подобрение
- от топло, топли напитки
- дълбоко и широко притискане (Bryonia)
Влошаване
16.00 – 17.00 часа (Lycopodium)
латерелизация – дясно (Lycopodium)
Съпътстващи признаци
-

- гадене с горчив вкус в устата , какосмия
Етиологични сходства
- нарушена екскреторна функция на черния дроб, жлъчни дискинезии, иктер с различна
етиология
Клинични показания
1. Гастроентерологични показания
-

остри и хронични хепатити и иктер с холостаза
колики при жлъчно-каменна болест
жлъчни дискенезии
мигрени при жлъчно-каменна болест
констипация с хипо- или ахолия
- синдром на Alagille
Rp.) Chelidonium majus 9СН – 3 пъти по 5 гранули до купиране на симптомите.
2. Белодробни заболявания
- пневмопатии, засягащи дясна белодробна основа
- астма, влошаваща се с характерния часови ритъм – 16.00 – 17.00 часа
Rp.) Chelidonium majus 9СН - 2 пъти по 5 гранули.
Заключение
Chelidonium majus е лекарство с ограничено действие в “Материя медика”. Той еволюира и
допълва действието на Lycopodium. Изключително ценен симптоматичен медикамент – типичен
чернодробен дренатор – и затова често пъти се използва в ниски или амбивалентни разреждания в
комбинация с Berberis, Sanguinaria, Hydrastis и Carduus marianus. Останалите му клинични
показания – белодробни и бъбречни – остават като че ли повече в историята.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Chelidonium majus – 5СН;
9СН.
CHIMAPHILA UMBELLATA
Chimaphila umbellata (чадъреста химафила) е ниско растение от семейство муравени. Среща
се по-често в северните страни, Скандинавски полуостров. Тинктурата майка се приготвя от
цялото растение в изсушен вид. Богата е предимно на танини, урсолинова киселина и флавоноиди.

86

Фармакология
Chimaphila umbellata е използвана като фитотерапевтичен продукт от векове заради своето
антисептично, уринарно действие, но продължителната й употреба като фитотерапевтик не е за
препоръчване, поради токсичните свойства на тинктурата-майка.
Патогенетични експерименти
Те показват основния полюс на въздействие на Chimaphila umbellata, а именно пикочополова, урогенителна сфера (по-специално – простата)
- дизурия със затруднена микция при непрекъснато желание за уриниране
- отделяне на оскъдна, зловонна, понякога с примеси на кръв урина (Terebinthina)
- чувство за парене, болки като от изгаряне по време на микция (Mercurius, Cantharis)
- болният уринира клекнал или прав, но приведен напред
Характерни признаци
Усещания
- субективно усещане за напрежение и чуждо тяло в областта на перинеума (Sepia, Aloe)
Модалности
Влошаване
- от студ
Клинични показания
1. Урологични показания
- хронични простатити
- доброкачествена простатна хиперплазия
- функционални нарушения при аденома на простатата (Sabal serrulata, Clematis erecta,
Conium maculatum)
Rp.) Chimaphila umbellata 9СН - 2 пъти по 5 гранули в течение на 3 – 4 месеца.
NB! При уринарна стаза и инфекция на отделителната система изключително надеждна е
комбинацията й със Sepia в 15СН – 10 гранули седмично.
Заключение
Chimaphila umbellata е лекарство с ограничено действие в “Материя медика”. Изключително
добър медикамент при функционални простатни нарушения. Често използвано симптоматично
лекарство както на сикотичния реактивен тип (Thuya occidentalis), така и на псоричния
(Lycopodium).
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Chimaphila umbellata 9СН.
CHINA RUBRA
China rubra (хининово дърво) е дърво от семейство брошови с родина югоизточната част на
американския континент. Расте по влажните склонове на Андите. Тинктурата майка (ТМ) се
приготвя от изсушената кора на дървото. Тя съдържа предимно танини, етерични масла,
сапонозиди и алкалоиди, като основните са: хинин, хинидин, цинхонин.
Фармакология
Фармакологичното действие на растението се дължи предимно на алкалоидите. Хининовото
дърво е известно още от древността, когато индианците, населяващи склоновете на Андите, са го
използвали като противотемпературно средство. Всъщност от тези земи впоследствие започва и
инвазията на хининовото дърво като лекарствено средство в новия свят – Европа.
87

Токсикология
Тя бива остра и хронична.
1.Остра
- брутална и бърза проява на нервносензорни смущения: осми чифт на черепномозъчните
нерви – клиника на бучене в ушите, световъртеж, хипер- и хипоакузис.
- сърдечно-съдови смущения, дължащи се вероятно на хинидина и изразяващи се с
тахикардия с умерена хипотензия, специфични ЕКГ-промени, удължаване на PR-интервала.
- изразена астено-адинамия със срив на мускулния тонус (вероятно дължаща се на
цинхонина)
- зрителни смущения, проявяващи се в диплопия, фотофобия, нарушено цветовъзприемане,
мидриаза,скотом дори слепота.
2. Хронична интоксикация:
- кожна вазодилатация
- анемия от хемолитичен характер
- тромболитична пурпура
ЦНС:
- главоболие
- мъчително неспокойство
- конвулсии
- делир
- изразена хипертермия вследствие на нарушение в центровете на терморегулация
- дихателни смущения, поради разстройство на булбарните центрове
- апнея, водеща до кома и екзитус
Патогенетични експерименти
Първата патогенеза е описана от Ханеман в “Материя медика”. Всъщност, хининовата кора е
първото лекарство, с което Ханеман прави своите патогенетични експерименти, и потвърждава
състоятелността на терапевтичното отношение на сходство, формулирано още от Хипократ. Това
става през 1790 година. Впоследствие натрупаният клиничен опит и патогенетичните
експерименти показват и основните полюси на въздействие на China rubra:
1. Храносмилателен тракт
- изразен метеоризъм по целия корем с прояви на псевдоперитонеално дразнене
- безболезнена, но изтощителна диария
2. Централна нервна система
- сензорна хиперестезия към шум, светлини, миризми, към докосване
- нарушени слухови възприятия и зрителни смущения
- разстройство на терморегулацията – интермитетна треска
- подчертана мускулна адинамия и хипотония
3. Сърдечно-съдова система
- ритъмни нарушения
- анемии, нарушения в хемокоагулацията с последващи хеморагии
Характерни признаци
Усещания
- изразена хиперестезия към докосване, особено по окосмената част на главата (Silicea)
- хипоакузис и различни слухови възприятия от патологичен произход
Модалности
Подобрение
- при затопляне
- при силно притискане
Влошаване
- от течения (Hepar sulfur, Kalium carbonicum, Nux vomica)
88

- от най-слабо докосване, лек допир
Периодичност – през ден, седмица, или два пъти месечно (фебрилни пристъпи)
Етиологични сходства
Симптомите, получени при патогенетични експерименти, насочват към използването на
China rubra във всички случаи на:
- продължителна интермитентна треска, която води до отслабване на организма
- след обилна или рецидивираща загуба на телесни течности, било то физиологични или
патологични (Natrum muriaticum, Calcarea phosphorica)
Клинични показания
1. Съдова система
- леки до умерени кръвотечения: епистаксис, менометрорагии, гингиворагии и др.
В случая China rubra се използва, за да способства спирането на хеморагията от една страна,
а от друга – за да премахне чувството на астеноадинамия във връзка с честите и рецидивиращи
леки хеморагии. Обикновено в случая се използват амбивалентни разреждания на China rubra,
асоциирани с Phosphorus 15СН и Crotalus horridus 9СН на всеки 5 – 6 часа при аномалии на
коагулацията.
Rp.) China rubra 9СН – по 5 гранули 3 пъти дневно до купиране на симптома.
- в комплексното хомеопатично лечение за профилактики на хеморагии при хирургични
интервенции, обикновено обилно кървящи (Millefolium)
Rp.) China rubra 5СН – 3 пъти по 5 гранули седмица преди интервенцията.
NB! Други два медикамента, с особено добър ефект в случая са Arnica montana 9СН и
Phosphorus 15СН по 10 гранули ежедневно 3 дни предоперативно.
2. Гастроентерологични показания
- неболезнени, изтощаващи горно- и долнодиспептични синдроми
- остри колити с изразен метеоризъм и астеноадинамия
Rp.) China rubra 9СН по 5 гранули 3 пъти дневно до купиране на симптома.
3. Фебрилни синдроми
- грип и грипоподобни състояния
- интермитентни трески с характерните три фази – на усещане на студ с втрисане,
впоследствие – силно затопляне и изпотяване с жажда и отпадналост, които унасят болния.
Особено показана в случая е China rubra, ако е налице хепато- или спленомегалия (клиника на
маларийния пристъп)
Rp.) China rubra 9СН – по 5 гранули на всеки 3 – 4 часа. Приемите се разреждат при
купиране на симптомите.
4. Астеничен синдром
- изразена астения при реконвалесценция, когато са налице основните признаци на
медикамента – слабост, бледност, световъртеж и шум в ушите
- анемични състояния вследствие на хронични кръвозагуби, хемолитичен процес или
недоимъчен характер
- астено-адинамичен синдром вследствие на загуба на течности при профузни изпотявания,
при изразен горно- и долнодиспептичен синдром, тежка менометрорагия, както и евакуация на
асцит
Rp.) China rubra 9СН – по 5 гранули сутрин и вечер в течение на 2 седмици.
5. Неврологични и поведенчески нарушения
- шум в ушите от лекарствен произход или хипотония (Chininum sulfuricum)
Rp.) China rubra 9СН – по 5 гранули сутрин и вечер в течение на 1 месец
89

- невралгия на тригеминуса
Rp.) China rubra 15СН – по 5 гранули на всеки 3 часа до купиране на пристъпа.
- нарушение на съня, безсъние с изразена с кожна и сензорна хиперестезия и мозъчна
свръхвъзбуда (Coffea Cruda)
Rp.) China rubra 15СН – по 5 гранули преди лягане.
Заключение
China rubra е лекарство с общо действие в хомеопатията, предписващо се повече на базата
на общи признаци (анемия, бледност, изтощение), отколкото на психическите такива. Уместно е да
допълним, че China rubra е полезен и като дрениращ медикамент, когато се предписва в ниско
разреждане. Влиза в състава на много дрениращи композиции, като подсилва ефекта им.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - China rubra – 5СН; 9СН.
CHININUM SULFURICUM
Chininum sulfuricum (хининум сулфат) представлява кристалообразно вещество, бяло на
цвят, със силно горчив вкус, разтварящо се слабо във вода или спирт. Изложено на действието на
слънчевите лъчи, променя цвета си в кафяв.
Патогенетични експерименти
Общото действие на Chininum sulfuricum е близко до това на China rubra и клиничното
наблюдение показва същите сфери на действие с някои особености като:
- невросензорни смущения, хипоакузис, изразен изключително силно, съпроводени често с
вертижен синдром и лицева невралгия
- фебрилен синдром с подчертана периодичност, с пристъпи предимно сутрин и изразена
чувствителност и болка в цервикоторакалния отдел на гръбначния стълб – С7 до ТН5
Клинични показания
1. Оториноларингологични показания
- хипоакузис и нарушени слухови възприятия от циркулаторен или ятрогенен произход
2. Неврологични показания
- лицеви невралгии, невралгии на n. facialias със силно изразена периодичност
3. Възпалителни синдроми
- фебрилен синдром с изразена чувствителност в цервикоторакалния отдел
И в трите случая
Rp.) Chininum sulfuricum 9СН – 3 пъти по 5 гранули до купиране на симптомите.
Заключение
Chininum sulfuricum е лекарство с ограничено действие в “Материя медика”. Лекарството се
предпочита пред China rubra, когато имаме клинична изява на нарушени слухови възприятия с
конгестивни прояви (Sulfur), или фебрилен синдром с изразена чувствителност в
цервикоторакалния отдел на гръбначния стълб (Actaea racemosa).
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Chininum sulfuricum –
9СН.
CICUTA VIROSA
Cicuta virosa (отровна цикута) е високо растение, характерно за мочурливите и блатисти
области в западна Европа. Тинктурата майка се приготвя от корена в прясно състияние и е богата
на полиацитиленови производни - цикутол, цикутоксин и фалкариндиол.

90

Токсикология
Изключително токсично растение. Ефектът му се дължи най-вече на изброените
полиацитиленови производни и най-вече на цикутоксина. По остротата на проявите си наподобява
бучиниша (Conium maculatum). В малки дози Cicuta virosa причинява най-вече тетаниформени
контрактури на крайниците и храносмилателния тракт, изразен с долно- и горнодиспептичен
синдром. В големи дози – конвулсии, брадикардия, тахипнея до кома.
Фармакология
Цикутоксина притежава антимикробно действие и ин витро инхибира пролиферацията на
лимфоцитите.
Патогенетични експерименти
Първата патогенеза е описана още от Ханеман. Натрупаният опит през годините показва
ефекта на Cicuta virosa предимно към:
1. Нервна система, където проявява изразени неврологични симптоми
- дебютна стомашна аура, предвестник на загуба на съзнанието и паметта
- обездвижване с втренчен поглед, мидриаза, цианоза на лицето, палпебрални миоклонии,
впоследствие – загуба на мускулен тонус и сфинктерна слабост на пикочния мехур
- фаза на конвулсии с опистотонус, тонични и клонични гърчове, започващи от лицето,
локални спазми до кома
2. Кожа
- мокрещи дерматози със сливащи се пустули, които образуват впоследствие жълтеникави
крусти предимно по главата (Viola tricolor) и лицето с медоподобен ексудат (Graphites)
Характерни признаци
Усещания
- стомашна аура
Модалности
Подобрение
- при затопляне
- при хранене
Влошаване
- при докосване
- от шум, светлина и дим (дискотека)
Етиологични сходства
Имайки предвид общото действие и симптомите, получени при патогенетичните
експерименти Cicuta virosa е показана при:
- последици от гръбначно-черепна травма (Natrum sulfuricum, Arnica)
- гърчове, независимо от етиогенезата им
Клинични показания
1. Неврологични показания
- епилепсия и епи еквиваленти
- абсанси - птимал
- генерализирана и сециална епилепсия
- джаксонова кортикална епилепсия
Rp.) Cicuta virosa 15СН – по 5 гранули ежедневно за дълъг период от време
NB! Cicuta virosa е назначен при тази тежка неврологична патология обикновено като
комплементарен медикамент на фона на съответната антиконвулсивна алопатична терапия.
Медикаментът може да бъде приложен самостоятелно единствено и само при епи еквивалентите
91

тип “джаксон”, при пациенти в юношеска възраст с чисто електроенцефалографско трасе при
перманентен контрол от специалист. В останалите случаи Cicuta virosa подпомага действието на
алопатичната терапия, спомага за редуциране на дозата на съответните медикаменти и подобрява
клиничното състояние на пациента.
2. Дерматологични показания
- несърбящи дерматози – ексудативни и мокрещи, локализирани предимно по лицето
(импетиго, сикозис)
Rp.) Cicuta virosa 9СН – по 5 гранули 2 пъти дневно в течение на 1 месец.
Заключение
Cicuta virosa е едно от най-старите и най-използваните лекарства за спазми и гърчове – от
хълцането до големите епилептични припадъци в миналите векове. В наши дни, при наличието на
богата гама от антиепилептични средства, използването й за лечението на епилепсия остава в
историята, но клиничният опит показва понякога учудващо добри резултати при приложението й
като комплементарен медикамент.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Cicuta virosa – 9СН;
15СН.
CINA
Cina (или Artemisia cina) е тревисто растение от семейство сложноцветни, растящо в степите
на Туркистан. Тинктурата майка (ТМ) се приготвя от неразтворилите се още съцветия в изсушено
състояние. Съдържа предимно етерични масла, цинеол-евкалиптол и карбонилни производнилактони: бета-сантонин и алфа-сантонин, наречен още артемизин
Фармакология
Алфасантонинът притежава антихелминтна активност, насочена предимно срещу нематодите
– в частност аскарис.
Токсикология
Тъй като лекарството е познато в степите на южна Азия и се използва главно като
антихелминтно, често пъти са се наблюдавали и токсични прояви при приемането на по-високи
дози от медикамента, протичащи главно с тенденция към генерализирани на спастични пристъпи
(в началото – клонични, в последствие – тонични). Всичко това е съпроводено от хемиконвулсии
на лицето, придружени от мидриаза, дисхроматопсия, зрителни халюцинации, впоследствие –
брадипнея, кома със стридорозно дишане / необратимостта на мидриазата e патогмоничен симптом
на тежка интоксикация завършваща често с екзитус /.
Патогенетични експерименти
Клиничните наблюдения показват ефекта му върху
- храносмилателния тракт -със симптоми на болки със спастичен характер и
- нервната система - очедвигателни смущения –страбизъм
Характерни признаци
Усещания
- анален сърбеж предимно през нощта
- абдоминални болки в областта на омбиликуса, подобряващи се, когато болният лежи по
корем
Модалности
Подобрение
- в положение легнал по корем
92

Влошаване
- през нощта
- при най-малката забележка и противоречие
- при новолуние
Съпътстващи признаци
- бруксомания с нощни страхове
- постоянен, неутолим глад предимно в нощните часове, редуващ се с дневна анорексия /
туберкулинова група /
Етиологични сходства
Лекарството е показано при смущения, вследствие на:
- хелминтиаза
- дентицио дифициле
Чувствителен тип
Морфология
- обикновено деца с астеничен хабитус, бледовати, със синкави кръгове около очите
Поведение
- мрачни, докачливи, вечно мърморещи, но упорити деца, трудно може да се влезе в контакт с
тях, не желаят да бъдат докосвани, преглеждани, сънят им е неспокоен, бруксомания, нощни
страхове, които често ги събуждат с плач
Морбидни тенденции
- чревни паразитози
- малабсорбционни синдроми
Клинични показания
1. Гастроентерология показания
- коремни периодични болки, съпроводени с изразен нощен глад и дневна анорексия
- чревни паразитози (аскаридози) (след прецизирана алопатична антихелминтна терапия)
- индуцирани малабсорбционни синдроми - ятрогенни или вследствие на интеркурентни
инфекции (ротавирусна инфекция)
Rp.) Cina 9СН – 3 пъти по 5 гранули до купиране на симптоматиката.
2. Неврологични и поведенчески нарушения
- лицеви тикове
- безсъние при страдащи от паразитози с нощни страхове, бруксизъм, сомнамбулизъм
(Calcarea carbonica, Kalium carbonicum, Silicea)
- енуреза (вследствие на паразитоза)
Rp.) Cina 15СН – по 5 гранули вечер преди лягане в течение на 2 – 3 месеца.
Заключение
Cina е медикамент с ограничено действие в хомеопатичната “Материя медика”.
Изключително надеждно лекарство при деца, предразположени към хелминтози (предимно
острици). Теренни медикаменти най-често са Silicea и Calcarea carbonica.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България – Cina – 9СН; 15СН.
CINNABARIS
Cinnabaris (живачен сулфид) се среща в природата под наименованието цинобър. Той е
яркочервен прах, който почернява, ако е изложен на слънце, особено при контакт с вода и алкални
съединения. Използван в медицината като антисептично средство.
93

Патогенетични експерименти
Cinnabaris представлява композитно вещество, носещо в себе си живачен и серен радикал.
Ето защо патогенезата на медикамента е близка до тази на Sulfur и Mercurius и симбиозата им
показва тропизъм на лекарството към възпалителни прояви в областта на:
1. Синусите, съпроводени с:
- хиперемия на лицето, силни пронизващи болки в основата на носа и очните орбити (Sticta
pulmonaria, Kalium iodatum), изразена ексудативна компонента клинично проявена със задна
ринорея (Kalium bichromicum)
2. Възпалителни изменения по половите органи:
- сърбеж, изразен еритем и
пролиферативни дерматози като брадавици, папиломи,
кондиломи – сърбящи и кървящи (Medorrhinum, Sabina)
Клинични показания
1. Оториноларингологични показания
- етмоидални и фронтални синузити
Rp.) Cinnabaris 9СН- по 5 гранули 2 пъти дневно. Приемите се разреждат при купиране на
симптоматиката.
2. Неврологични показания
- периоорбитални невралгии
Rp.) Cinnabaris 9СН – сутрин и вечер по 5 гранули.
3. Дерматовенерологични показания
- пролиферативни лезии по половите органи като брадавици, контагиозен мулуск, папиломи,
кондиломи, които лесно кървят при най-малък контакт (Medorrhinum, Nitricum acidum, Thuya)
Rp.) Cinnabaris 9СН – по 5 гранули 2 пъти дневно в течение на 2 месеца.
Заключение
Cinnabaris е лекарство с ограничено, симптоматично действие в “Материя медика”.
Медикаментът е в тесни взаимоотношения със сикотичния модус на реакция и поради тази
причина фонови медикаменти най-често са Thuya и Nitricum acidum.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България – Cinnabaris – 5СН; 9СН.
CISTUS CANADENSIS
Cistus canadensis (канадски жeлтак) е многогодишно, тревисто растение от семейство
Лавданови. Родината му е Северна Америка. Тинктурата майка (ТМ) се приготвя от цялото
растение в изсушен вид. Съставът й е сложен и недобре проучен. Богата е на танини и съдържа
един алкалоид, наречен хилиантемин.
Патогенетични експерименти
Клиничният опит показва ефекта на Cistus canadensis върху:
1. Моноцито-макрофагалната система, където предизвиква:
- подостро и хронично възпаление на лимфните възли с тенденция към индурация и
нагнояване
2. Дихателна система, където води до:
- увреда на лигавиците с вискозни екскреции
3. Кожа, където предизвиква:
- еритемосквамозни увреждания, локализирани предимно по лицето и ушите с усещане за
мравучкане; проблемите се задълбочават в студено, влажно време
Клинични показания
94

1. Оториноларингологични показания
- аденити и регионални аденопатии, паротит
- ринофарингити и синузити с подлежащи аденопатии при зиморничави, често боледуващи
деца (Calcarea сarbonica, Tuberculinum, Psorinum)
Rp.) Cistus canadensis 9СН – по 5 гранули сутрин и вечер в течение на месец.
NB! При рецидивиращи заболявания на УНГ-сферата е важно да се подбере правилно
теренното лечение на пациента. В случая най-чести фонови медикаменти са Calcarea carbonica и
Silicea.
2. Дерматологични показания
- сезонни еритемосквамозни дерматози, локализирани предимно по лицето (проява на
ексуативно-катарална диатеза, провокирана от студов фактор)
Rp.) Cistus canadensis 9СН – по 5 гранули ежедневно в зимния период.
NB! Cistus canadensis в случая е като симптоматичен медикамент, а за профилактиката на
изявата на подобни дерматози са подходящи Lycopodium, Calcarea carbonica.
Заключение
Cistus canadensis е лекарство с ограничено действие в “Материя медика”. Изключително
надежден е терапевтично при точните клинични показания в детската възраст.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Cistus canadensis - 9СН.
CLEMATIS ERECTA
Clematis erecta (прав повет) е тревисто растение от семейство лютикови. Широко
разпространено е по хълмовете и горите на Южна Европа. Тинктурата майка (ТМ) се приготвя от
стъблата в началото на цъфтежа, в свежо състояние. Както в повечето представители на семейство
лютикови, така и в Clematis erecta се открива наличието на анемонини и протоанемонини
(Pulsatilla, Ranunculus bulbosus). Откриват се също така и сапднозиди и хетерозиди с изявено
тонично действие.
Токсикология
Поради наличието на протоанемонини растението може да провокира при допир кожни
възпаления с лезии. При приемане вътрешно води до раздразване на уринарния и
храносмилателния тракт.
Патогенетични експерименти
Те показват органите-мишени на въздействие на Clematis erecta.
1. Урогенитален тракт
- чести позиви за уриниране, интермитентни микции със спиране на струята
- индурация и болезненост по хода на семенната връв и тестикулите
2. Кожа
- вeзикуло-пустулозни обриви, особено в областта на тила и по границите между коса и кожа
(Mezereum, Natrum muriaticum, Viola tricolor)
Клинични показания
1. Урологични показания
- функционални нарушения на простата (Sabal serrulata, Chimaphila umbellata, Conium
maculatum)
- последици от орхиепидимитите
Rp.) Clematis erecta 5СН – 2 пъти по 5 гранули в течение на 6 месеца.

95

2. Дерматологични показания
- везико-пустулозни ерупции по лицето
Rp.) Clematis erecta 5СН – по 5 гранули дневно в течение на месец.
3. Стоматологични показания
- зъбни невралгии, дължащи се на грануломи или абсцеси, подобряващи се от студено
Rp.) Clematis erecta 5СН – по 5 гранули, следвайки ритъма на болката.
Заключение
Clematis erecta е надежден медикамент с ограничено действие в “Материя медика”. Показан
е предимно при локални прояви от страна на урогенителния тракт. Представлява остър сикотичен
медикамент, логично допълващ действието на теренните такива като Thuya и Medorrhinum.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Clematis erecta – 5СН.
CLEMATIS VITALBA
Clematis vitalba (бяла лоза, обикновен повет) представлява пълзящо растение от семейство
Лютикови. Широко е разпространено в запустелите терени на цяла Европа. Тинктура майка (ТМ)
се приготвя от пресните и разцъфнали млади разклонения. Съставът е много близък до този на
Clematis erecta със съдържанието на протоанемонини и сапонозиди с венотонично действие, както
и един генин, наречен хедерагенин със специфично въздействие най-вече върху дермата и
субдермалния слой, където регулира мастната инфилтрация.
Токсикология
При локално приложение предизвиква изразени везикуло-пустулозни обриви по кожата.
Патогенетични експерименти
Органите-мишени са предимно кожа и венозна система.
Клинични показания
1. Флебологични показания
- болезнени варикозни язви с изразен периферен хиподермит
Rp.) Clematis vitalba - по 5 гранули сутрин и вечер в течение на 5 месеца.
Заключение
Clematis vitalba е лекарство с ограничено действие. Нужно е да се подчертае, че
ефективността му е висока при лечението на повърхностните язви/ дори и последните да са
обширни/ когато имаме повече инфилтрация и възпаление, отколкото супурация.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Clematis vitalba – 5СН.
COCCULUS INDICUS
Cocculus indicus (метличеста анамирта) представлява храстовидно растение от семейство
Мениспермацея, чиято родина е югозападна Индия. Тинктурата майка (ТМ) се приготвя от сухата
ядка на плода. Съдържа голямо количество алкалоиди и едно основно активно вещество –
сесквитерпен, наречен пикротоксин.
Токсикология
Именно на пикротоксина се дължи и токсичността на Cocculus indicus. Той показва
избирателно действие върху цереброспиналната нервна система, където предизвиква пристъпни,
епилептиформени гърчове, а при високи дози – до кома и смърт. На биохимично ниво
пикротоксинът действа като инхибитор на активността на GABA-рецепторите, което води до
96

ортокинетични и вестибуларни разстройства. В експеримента Cocculus indicus в разреждане 5СН
показва силно изразен протектиращ ефект върху неврологичните симптоми получени
експериментално при плъхове, интоксикирани с ТМ на Cocculus indicus.
Патогенетични експерименти
Първата патогенеза е описана в “Чиста материя медика” на Ханеман. Клиничните
наблюдения през годините потвърждават действието на Cocculus indicus върху централната
нервна система и по-специално върху 8-ма двойка черепно-мозъчни нерви, както и върху
моторните влакна на гръбначния мозък, където се проявява с клиника на:
- изразен вертижен синдром
- екстремна адинамия с хиперваготония
- периферна пареза, съпроводена често с тремор, спазми, предимно на гладката мускулатура
(горно-, долнодиспептичен синдром, коремни болки, алгоменорея)
Характерни признаци
Усещания
- изразен световъртеж, съпроводен от гадене
- усещане за екстремна слабост, огъване на коленете
Модалности
Подобрение
- при затопляне в топло, макар и непроветриво помещение
Влошаване
- при пренатоварване, безсъние, будуване
- при пасивно движение с влак, кола, кораб
- при резки движения в цервикалната област на гръбначния стълб
- от студово въздействие
Съпътстващи признаци
- симптоми на изразена вагална криза
Етиологични сходства
Лекарството е показано при:
- продължителни физически и психоемоционални пренатоварвания с нарушения на ритъма
сън – бодърстване.
- кинетози с изразена вагална криза
- бременност с гадене, повръщане и безсъние
- симптоми при адаптация в часовата разлика
Чувствителен тип
Cocculus indicus не е медикамент за конституция, следователно в морфологията няма нищо
особено. По-скоро чувствителният тип включва специфични патологични тенденции с техните
характерни модалности. В поведенчески план това са предимно индивиди, които са нервни,
раздразнителни, хиперестезични, със склонност към гадене и световъртеж. Но могат да бъдат и
възрастни хора – паретични, леко обнубилирани със забавена мисловна дейност, неспособност да
поддържат ортостатиката си.
Клинични показания
1. Неврологични показания
- кинетози с изразена вагална криза, когато са изпълнени модалностите на лекарството (да
припомним, че Tabacum се подобрява от чистия въздух, Petroleum – при хранене, а Borax се
влошава при вертикални ускорения)
97

Rp.) Cocculus indicus 9СН- по 5 гранули дневно, седмица преди да е пътуването, както и час
преди потегляне.
NB! Синергично на Cocculus indicus действат медикаменти, подобряващи
психоемоционалния статус на пациента, като: Ignatia amara – 15СН и Gelsemium sempervirens – 15
СН. Препоръчва се комбинацията на трите медикамента седмица преди пътуването.
- симптоми, свързани с часова разлика
Rp.) Cocculus indicus 9СН - по 5 гранули вечер, преди лягане.
NB! Медикаментът прекрасно се допълва в случая с Nux vomica – 15СН 5 гранули ежедевно.
- астеновегетативни симптоми, изразено безсъние вследствие на нарушаване на ритъма сън –
бодърстване; нощ – ден и умствено или физическо пренатоварване (нощни дежурства,
продължително будуване и т.н.) – Kalium phosphoricum
Rp.) Cocculus indicus 9СН – по 5 гранули вечер преди лягане в течение на 1 месец.
- световъртеж, ако е съпътстван с главоболие и гадене особено в случай на цервикоартроза,
съпътстван от съдови проблеми
Rp.) Cocculus indicus 9СН – сутрин и вечер в течение на месец.
- локални парези със слабост в шията и горните крайници
Rp.) Cocculus indicus 9СН – по 5 гранули ежедневно за 2 – 3 месеца.
2. Акушеро-гинекологични показания
- алгоменореи с с липотимия, гадене, повръщане и безсъние
Rp.) Cocculus indicus 9СН – 2 пъти по 5 гранули в течение на менструалния период.
- повръщане при бременни
Rp.) Cocculus indicus 9СН – 5 гранули ежедневно в първите 2 – 3 месеца на бременността.
Заключение
Cocculus indicus е лекарство с ограничено действие в “Материя медика”, но изключително
надежден при кинетози с вагална симптоматика с описаните модалности. Изключително полезен е
в нашия забързан век, където поради космополитизма на отношенията и честите пътувания се
нарушава ритъма нощ – ден, изразени часови разлики, които се манифестират с изразена
вегетативна симптоматика, предимно вагална. Ефектът му при повръщане при бременни също е
забележителен, като е необходимо да се напомни, че често пъти медикаментът е допълван от Sepia,
или пък заместван от Colchicum .
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Cocculus indicus – 9СН.
COCCUS CACTI
Coccus cacti (кошенил) е малко, твърдокрило насекомо от семейство Кокциде, характерно за
Мексико и Централна Америка, живеещо по различни видове кактуси. Тинктурата майка (ТМ) се
приготвя от мацерацията на цяло, женско насекомо, оплодено, преди да са се развили яйцата.
Представлява кафеникава до тъмночервена течност, оцветката на която се дължи на карминовото
багрило. Съдържа органични киселини, восък и мастни киселини, от които най-голямо
фармакологично въздействие притежава миристина (Nux moschata).
Патогенетични експерименти
Въведено е в хомеопатичната практика още през XIX век и натрупаните клинични данни при
наблюденията и патогенетичните експерименти показват органите-мишени на Coccus cacti:
1. Дихателна система
- дразнещо възпаление на лигавиците с обилно отделяне на гъста, точеща се слуз
- спастична кашлица на пристъпи, предимно вечер, преди полунощ, или сутрин след ставане
от сън с трудно експекторация
98

2. Отделителна система
- действие върху бъбреците с поява на олигоуричен синдром с хематурия, понякога
съпроводена с гъсти съсиреци (Pareira brava)
Характерни признаци
Усещания
- хиперестезия на ларинкса, което води до спастична кашлица
Модалности
Подобрение
- от студово въздействие или от малко студена вода (Cuprum metallicum)
Влошаване
- в топло, задушно помещение, въпреки общата чувствителност на болния към студ
(Hydrastis)
Клинични показания
1. Пневмология показания
- всички спастични кашлици на репризи с описаната модалност на лекарството
Rp.) Coccus cacti 9СН - по 5 гранули при всеки пристъп на кашлица – лечение за месец.
2. Инфекциозни показания
- коклюш (eдин от най-често използваните медикаменти при коклюшната кашлица, заедно с
медикаменти за психоемоционалната компонента като Ignatia)
Rp.) Coccus cacti 9 (15)СН- по 5 гранули при всеки пристъп на кашлица.
NB! Коклюшът и коклюшоподобната кашлица, особено репризите, се лекуват успешно с
Coccus cacti , но не бива да се пренебрегват и останалите медикаменти с добър симптоматичен
ефект като: Drosera, Ipeca, Cuprum, Corallium rubrum или Pertussinum- изключително подходящ при
кашлица след ДТК ваксинация.
Заключение
Coccus cacti е лекарство с ограничено действие, но с изключително добър ефект при добре
подбрани клинични индикации.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Coccus cacti – 5СН; 9СН;
15СН.
COFFEA CRUDA
Coffea cruda (кафеено дърво) е дърво от семейство Брошови с родина тропическите области
на Азия и Америка и Африка. Тинктурата майка (ТМ) се приготвя от зеленото кафе, освободено от
всичките му обвивки, ароматът на което се получава едва след изпичането му. Съставът й е
комплексен. Откриват се много неорганични вещества, органични киселини, липиди, следи от
алкалоиди като производни на никотиновата киселина, както и добре познатия ни алкалоид –
кофеин, много близък до теофилина и теобромина.
Токсикология
Острата интоксикация се проявява чрез невромускулни симптоми, миоклонии,
неспокойствия, сензорни смущения, понякога – конвулсии и халюцинации.
Съдови симптоми
- най-вече нарушение на сърдечния ритъм със склонност към тахикардия и екстрасистoли
Хронична интоксикация
- изявява се с картина на хроничен кофеинизъм, чиято острота зависи от индивидуалната
чувствителност на пациента
Неврологични симптоми
- подчертана тревога, неспокойствие, тремор, крампи – циркулаторни, тахикардия, полиурия
99

Храносмилателна система
- болки и киселини в стомаха, мигренозни кризи
Кожни
- сърбеж sine materia
Дихателни
- дихателни алергози, бронхообструктивни синдроми
Статистически е установено намаляване на фертилитета при жени, злоупотребяващи с кафе.
Патогенетични експерименти
Те потвърждават ефекта на Coffea cruda върху:
1. Централна нервна система
- свръхактивност на ЦНС, хиперидеация, повишаване на остротата на мисленето
- субективна свръхвъзбуда с оптимизъм и еуфория
- безсъние поради неспокойство и хиперидеация
2. Периферна нервна система
- тремор, миоклонии, дори гърчове
- кардионевротични симптоми – тахикардия, опресия и сърцебиене
3. Нервносензорна система
- свръхчувствителност на осезанието, кожна хиперестезия, хиперестезия на лигавиците в
урогенитален тракт
- свръхчувствителност и острота на зрение, слух и обоняние
Характерни признаци
Модалности
Подобрение
- при затопляне изобщо, освен при зъбобол
Влошаване
- от студ през нощта
- от тонизиращи напитки и силни емоции
Етиологични сходства
Медикаментът е показан при злоупотреба с кафе и психостимуланти (Nux vomica)
- везапни радостни емоции, водещи до хиперидеация и безсъние
Клинични показания
Логично е, че те следват етиологичните сходства:
1. Неврологични и поведенчески нарушения
- безсъние поради хиперидеация
- физическа и психическа непоносимост към болка (Chamomilla, Ignatia, Hepar sulfur)
- главоболия с характерните признаци на лекарството
Rp.) Coffea cruda 15СН – по 5 гранули при нужда ежедневно.
2. Гинекологични показания
- вулварен сърбеж, или хиперестезия на половите органи
Rp.) Coffea cruda 9СН– 3 пъти по 5 гранули за няколко дни.
Заключение
Coffea cruda е надеждно лекарство в “Материя медика”, макар и с ограничено действие.
Изключително полезно е при поведенчески нарушения с хиперидеация, но не бива да се забравят и
показанията му при екстремна хиперестезия и хиперсимпатикотония (Lycopus virginicus)
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в Българя - Coffea cruda – 9СН; 15СН.
COLCHICUM AUTUMNALE
100

Colchicum autumnale (есенен минзухар) е тревисто многогодишно растение, размножаващо
се чрез луковици. Разпространено е по влажните места в цяла Европа. Тинктурата майка (ТМ) се
приготвя от луковиците, които се събират в края на пролетта. Богата е на органични киселини,
между които – бензоена и салицилова и алкалоиди с трополоново ядро, от които най-значимия е
колхицинът.
Фармакология
Растението се е използвало като диуретично, болкоуспокояващо и подагрено средство.
Притежава и неспецифично противовъзпалително действие посредством намаляване на
левкоцитите и блокиране фагоцитозата на уратните кристали.
Токсикология
Токсичността му се дължи предимно на колхицина, който е известен цитостатик (инхибира
образуването на микротубулите, което блокира митозата в метафаза). Токсичността му се проявява
предимно върху храносмилателния тракт с парасимпатиколитично въздействие.
Патогенетични експерименти
Първата патогенеза е описана от Ernst Stapf. Натрупаният опит в годините доказва ефекта на
Colchicum autumnale предимно върху:
1. Нервна система
- където предизвиква: изразена астеноадинамия с противно на очакванията хиперестезия –
сензорна (по-специално хиперосмия)
- болезнена пареза на крайниците с крампи
2. Храносмилателна система
- гадене от миризма на храна
- изразена чувствителност на коремната стена, псевдоперитонизъм (China)
- изразен ентероколитен синдром с патологични примеси на желатинозна слуз и кръв,
тенезми
В по-малка степен Colchicum autumnale оказва действие върху:
3. Отделителна система
- олиго и анурия
4. Дихателна система
- опресия в гърдите
5. Кръвоносна система
- изразена тахикардия, периферен вазоспазъм, нарушена микроциркулация
Характерни признаци
Усещания
- хиперосмия
Модалности
Подобрение
- при покой и затопляне (Bryonia)
Влошаване
- при движение
- при влага и докосване
Клинични показания
1. Гастроентерологични показания
- изразен диспептичен синдром, независимо от етиологията си, диспепсии, колити,
гастроентероколити
- гадене и повръщане вследствие на химио- и лъчетерапия (Radium bromatum, Thallium
metallicum)
101

Rp.) Colchicum autumnale 9СН – по 5 гранули 3 пъти дневно до купиране на симптомите.
2. Акушеро-гинекологични показания
- повръщане при бременни
Rp.) Colchicum autumnale 9СН – по 5 гранули ежедневно в периодите на гадене (в първите
месеци на бременността).
Заключение
Colchicum autumnale е лекарство с ограничено действие в “Материя медика”. По настоящем
клиничните му показания са ориетирани предимно към диспептичните прояви вследствие на
хиперосмия, като на заден план остават афишираните в миналото антиподагрозни свойства (те са
характерни за алопатичните дози на медикамента, въпреки ,че е описана ефикасност при даването
на Colchicum във високи разреждания за предотвратяването и купирането на подагрозните кризи
при пациенти).
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България – Colchicum autumnale –
9СН.
COLIBACILLINUM
Colibacillinum представлява биотерапевтичен медикамент лизат, получен от култура
Escherichia coli, без добавка на антисептик.
Патогенетични експерименти
Органите-мишени на Colibacillinum като биотерапевтик са:
- отделителната система- бъбреци, уретер и пикочен мехур.
Етиологични сходства
Хронични или чести рецидивиращи уринарни инфекции с известен етиологичен пречинител Escherichia coli.
Клинични показания
1. Урологични показания
- лечение на асимптомна бактериурия Escherichia coli.
- превенция на рецидивиращи инфекции на отделителната система преди или след
корекцията на уростазата
Rp.) Colibacillinum 15СН – по 1 доза ежеседмично в течение на 3 – 6 месеца.
Заключение
Colibacillinum е типичен биотерапевтик, изключително надежден при точни клинични
показания. Както при всеки биотерапевтик, не бива да се забравят основните моменти в
предписанието му, а именно:
- никога в остра фаза
- никога в ниски разреждания
- никога по-често от 1 доза седмично (месечно).
Медикаментът е особено показан при пациенти от туберкулиновата група (медикаменти за
терена – Sepia, Natrum muriaticum, Silicea)
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България – Colibacillinum – 15СН.
COLLINSONIA CANADENSIS
Collinsonia canadensis
(канадска колинсония) е многогодишно тревисто растение от
Северна Америка. Принадлежи на семейство Устоцветни. Тинктурата майка (ТМ) се приготвя от
изсушеното коренище на растението. Въпреки че съставът му не е добре проучен, тинктурата е
богата на етерични масла, сапонозиди и терпеноиди.
102

Патогенетични експерименти
Те показват тропизма на Collinsonia canadensis към съдовата система и по-специално
системата на вена порте, където предизвиква:
- изразена конгестия, по-специално в областта на малкия таз при жените, където обостря
хемороидите, които са сърбящи, кървящи, облекчават се по време на мензис или при кръвотечения
- усещане за чуждо тяло в ректума, който задълбочава чувството на боцкаща болка
- констипация със сухи, твърди, обемни изпражнения, които затрудняват дефекацията, но не
предизвикват фисури (Ratanhia – фисури)
Клинични показания
1. Проктологични показания
- хемороиди, сърбящи, със склонност към кървене
- констипация при бременни жени
Rp.) Collinsonia canadensis 9СН - 3 пъти по 5 гранули дневно до купиране на
симптоматиката.
NB! Лекарството често се комбинира при хемороидални кризи с другите симптоматични
медикаменти с изразен тропизъм към конгестията във вена порте и хемороидалния сплит като:
Aesculus, Carduus, Hamamelis и Ratanhia. Естествено, подходящо е да се лекува терена на пациента
(най-често използвани медикаменти – Sulfur, Sepia, Lachesis).
Заключение
Collinsonia canadensis е медикамент с ограничено действие в “Mатерия медика” с отлични
клинични резултати предимно при хемороиди и варици по външните полови органи главно при
бременни жени.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Collinsonia canadensis –
9СН.
COLOCYNTHIS
Colocynthis представлява средиземноморско тревисто растение от семейство Тиквови.
Тинктурата майка се приготвя от изсушената пулпа. Съдържа хетерозиди на кукурбитацините
(Bryonia), както и алкалоиди (елатерини).
Токсикология
В много високи дози Colocynthis провокира повръщане, кръвнисти диарии, съпроводени със
спастични болки и бъбречно засягане. Във фармакологичен аспект ТМ има предимно пургативно и
спастично действие.
Патогенетични експерименти
Те показват основните полюси на действие на Colocynthis към:
1. Гладка мускулатура
- пристъпни, конвулсивни стомашни или чревни болки
- бъбречна колика
- жлъчна колика
- маточни спазми
3. Периферна нервна система и черепно-мозъчни нерви
- пароксизмални невралгии предимно на тройничния нерв, засягане на бедрения и
седалищния нерв (ишиас)
Характерни признаци
103

Усещания
- пароксизмални, силни, крамповидни болки с изразено неспокойствие и подчертана
гневливост на болния
Модалности
Подобрение
- от силно притискане (Bryonia, Kalium bichromicum)
- от превиване на две
- от затопляне
Влошаване
- от гняв, възмущение или обида (Aurum muriaticum, Nux, Ignatia, Staphysagria)
- при покой
- от плодове (China)
- латерализация – предимно в ляво (не е задължителна)
Етиологични сходства
Лекарството е показано при всички случаи на остри, силни пароксизмални болки,
съпроводени с психоемоционална компонента – гняв, възмущение.
Клинични показания
1. Спастични състояния с болков синдром
А) Гастроентерологични показания
- спастични болки в епигастриума, спастични колопатии, жлъчно-чернодробни колики,
колики при кърмаче, гастроентероколити със спастични болки и тенезми
Б) Урологични показания
- бъбречни колики, особено в ляво (Calcarea carbonica, Berberis)
В) Гинекологични показания
- алгоменореи (крампоидни) (Magnesia phosphorica)
Всички гореописани състояния се купират успешно с Colocynthis, особено ако е налице
модалността на облекчаване на болката от превиване на две, от флексия и е провокирана от гняв,
противоречия или психоемоционален компонент.
Rp.) Colocynthis 15СН – по 5 граули на половин час. Приемите се разреждат при облекчаване
на симптоматиката.
2. Неврологични показания
- лицеви невралгии, особено тригеминални
- невралгии на седалищния или бедрения нерв с характерните модалности на лекарството
Rp.) Colocynthis 9 (15)СН - по 5 гранули, 4 – 5 пъти на ден в течение на 2 седмици.
NB! Докато при лицевите невралгии често пъти медикаментът се комбинира с Causticum и
следва Aconitum napellus, при невралгиите на седалищния нерв, комбинацията е с Rhus
toxicodendron в 15СН.
Заключение
Colocynthis е лекарство с ограничено действие в “Материя медика”, но често използвано от
клиницистите. Много близък по показанията си е на Magnesia phosphorica, който представлява и
негов минерален еквивалент.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Colocynthis – 9СН; 15СН.
CONDURANGO
Condurango е растение от семейство Острелови. Представлява лиана, чиято родина е
планинският масив на Андите. Тинктурата майка се приготвя от кората на стъблото. Съдържа
предимно танини, следи от етерични масла, стероли, както и един естеризиран хетерозид, наречен
кондурангин, който има спазмолитично въздействие върху стомашно-чревния тракт.
104

Фармакология
Лианата е използвана от векове в народната медицина на индианците, населяващи тези земи,
които потвърждават лечебният й ефект, заключаващ се в цикатризиращо действие при рани. В
последствие, при експериментален модел, са доказани цитостатичните свойства на Condurango
инвитро при различни видове саркоми и аденокарциноми
Патогенетични експерименти
Те показват основните полюси на въздействие на Condurango, а именно:
Храносмилателна система с усещания за:
- пристягаща болка в хранопровода, дисфагия и ретростернално парене
- интермитираща стомашна болка с усещане за парене (Arsenicum album)
- фисуризация и разязвяване в гънките на устата и на ануса
Клинични показания
1. Гастроентерологични показания
- ангуларен стоматит
- анални фисури (Nitricum acidum е с по-надеждни показания при аналните фисури, а
Condurango при ангуларния стоматит)
- симптоматично лечение на стомашна язва и/или спомагащо лечение при злокачествени
заболявания на стомаха и хранопровода
Rp.) Condurango 5СН – 3 пъти по 5 гранули до купиране на симптомите
Заключение
Condurango е типичен симптоматичен медикамент с ограничено действие в “Материя
медика”. Показанията му са строго прецизирани. Приложението му при злокачествени заболявания
може да бъде само комплементарно.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България – Condurango – 5СН.
CONIUM MACULATUM
Conium maculatum (бучиниш) е високо, двугодишно тревисто растение от семейство
Сеникоцветни, разпространено повсеместно в Европа по пустеещите земи. Тинктурата майка (ТМ)
се приготвя от съцветията преди узряването на плодовете през лятото. Съставът й е сложен.
Съдържа полифенолови и ацитиленови производни и най-вече алкалоиди, производни на
пеперидина, прекурсори на най-познатото вещество в плодовете му – цикутин и коницеин (найтоксичен).
Токсикология
Токсичността на бучиниша е позната още от древността (смъртно наказание чрез отравяне в
Гърция). Токсичността на растението се дължи на алкалоидите, които имат курареподобно
въздействие. Те причиняват парализи на напречнонабраздената мускулатура и диафрагмата и
въздействат върху нервната система (вагална реакция). При остри интоксикации се наблюдават в
началния стадий прояви на възбуда, тремор, сензорна хиперестезия, халюцинации и гърчове, след
което настъпва вторият депресивен паралитичен стадий, като парализата е възходяща.
Фармакология

105

В нетоксични концентрации бучинишът се използва във фитотерапията при приготвянето на
различни медикаменти за въздействие върху спазмите на дихателните пътища и храносмилателния
тракт.
Патогенетични експерименти
Първата патогенеза е описана от Ханеман в неговата “Чиста материя медика”. Наблюденията
през годините потвърждават въздействието на Conium maculatum върху:
1. Централна нервна система с неврологични симптоми като:
- вертижен синдром, влошаващ се при движение на главата
- изразена фотофобия, нарушена акомодация
- възходяща парализа на двигателните и сетивните нерви
2. Моноцито-макрофагалната система, където предизвиква:
- генерализирани аденопатии, хипертрофии на тонзилите
3. Ендокринни и полови жлези:
- хипертрофия, или пролиферация (неоформация на фона на склероза и индурация) в тестиси,
яйчници, гърди или слюнчени жлези
- смущения в половата сфера на мъжа
- преждевременна и непълна еякулация, нарушена ерекция
Характерни признаци
Усещания
- изразен световъртеж при промяна на положението на главата, дори и само на очните ябълки
в легнало положение
Модалности
Подобрение
- от тъмнина и от топлина
Влошаване
- от простуда
- от движение на главата и очите
- при употреба на алкохол (ниска алкохолдехидрогеназа)
Етиологични сходства
Медикаментът е показан при преждевременно стареене
- при късно проявени последици от гръбначно-мозъчна травма с парези на долните крайници
(Natrum sulfuricum, Arnica, Hypericum)
Клинични показания
1. Неврологични показания
- световъртеж, отключен от движението на главата или очите
- различни видове парези, като парализа на лицевия нерв, психогенни дисфагии, констипация
с атоничен ректум
Rp.) Conium maculatum 9 СН – по 5 гранули 3 пъти дневно за продължителен период до
купиране на симптоматиката.
2. Гинекологични показания
- мастодинии и мастопатии с мамарна атрофия или мастозна фиброкистоза (Phytolacca
decandra)
Rp.) Conium maculatum 9 СН – по 5 гранули дневно в течене на 6 месеца.
NB! Необходим е периодичен ехографски и мамографски контрол.
- травматизъм на гърдата (Bellis perennis)
106

Rp.) Conium maculatum 9СН - по 5 гранули 4 пъти дневно в течение на седмица.
3. Урологични показания
- простатизъм, аденом на простатата и доброкачествена простатна хиперплазия, клинично
проявена с дизурия с прекъсване на микцията (Clematis erecta)
Rp.) Conium maculatum 9СН - по 5 гранули вечер в течение на 6 месеца.

- везикоуретрален рефлукс (ВУР) най-често в следствие на инфравезикална обструкция
(morbus Marion)
Rp.) Conium maculatum 9СН - по 5 гранули ежедневно в течение на 3 месеца.
NB! Sepia често пъти е медикамент за теренна терапия в случая.
4. Поведенчески нарушения и сексуални смущения
- астении, астеноадинамии и липотимии (хипохондрии, церебрални инволуции при лица с
преждевременни стигми на стареене)
- импотенция с преждевременна еякулация или променлива ерекция при лица със запазено
либидо (Lycopodium)
Rp.) Conium maculatum 9 (15)СН - по 5 гранули ежедневно в продължителен период от време
Заключение
Conium maculatum представлява лекарство с ограничено действие в “Материя медика”.
Въпреки че Ханеман го поставя в групата на псоричните лекарства, то Conium maculatum е
симптоматичен медикамент, символизиращ значителното сикотизиране на организма:
инфилтриране (Natrum sulfuricum), уплътнения и новообразувания (Thuya) или склероза
(Causticum).
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Conium maculatum – 5СН;
9СН.
CORALLIUM RUBRUM
Corallium rubrum (червен кристал) представлява калциева маса, практически неразтворима
във вода и алкохол от варовиковия скелет на Corallium rubrum – мекотело от семейство Корали,
обитаващо топлите морета. Тинктурата майка (ТМ) се приготвя от цялото изсушено животно и е
изключително богата на минерални вещества – предимно калциев карбонат (около 80%), магнезиев
карбонат (3,5%), следи от йод, бром, желязо, стронций и др.
Токсикология
Инертно, нетоксично вещество представлява ТМ.
Патогенетични експерименти
Въпреки нетоксичността си при патогенетични експерименти са показани основните полюси
на действие на лекарството върху:
Дихателната система, където предизвиква:
- катарално дразнене на лигавиците на бронха, ларингса, носоглътката и гърлото с клинична
изява на пристъпна, спастична, експлозивна кашлица с изразена задна ринорея и гранулиран
орофаринкс
- вторична локализирана полиаденопатия
Лигавиците на половите органи, където предизвиква
- ексудативно катарално възпаление (на препуциума) понякога съпроводено от улцерации
(Cinnabaris)
Характерни признаци

107

Модалности
Подобрение
- при топлина, независимо от естеството й (Silicea)
Влошаване
- през нощта
- от хладен въздух
Клинични показания
1. УНГ-показания
- експлозивна спастична кашлица, инициирана от студ, клинично изявена с изразена задна
ринорея (риносинузити, риноетмоидити)
Rp.) Corallium rubrum 5СН – 3 пъти по 5 гранули в течение на седмица.
NB! Медикаментът има много общи черти с Rumex crispus по отношение на модалностите и
често те са комплементарни симптоматични медикаменти.
2. Инфекциозни показания
- банални инфекции на горните дихателни пътища, протичащи със симптомите на кашлица,
коклюшоподобна. Тук медикаментът се назначава главно между пристъпите
Rp.) Corallium rubrum 5СН - по 5 гранули на ден в течение на 1 месец.
Заключение
Corallium rubrum е лекарство с ограничени действие, изключително ефикасен
симптоматичен медикамент за остри състояния предимно на влошени туберкулиници (Natrum
muriaticum, Phosphorus, Silicea).
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Corallium rubrum – 5СН.
CROTALUS HORRIDUS
Crotalus horridus (гърмяща змия) е влечуго, обитаващо скалистите терени на Северна
Америка. Достига дължина до 2 м. Има на края на кафявата си опашка поредица от големи,
конусообразни люспи, които при раздвижването си издават пронизителен шум. Тинктурата майка
(ТМ) се приготвя от изсушената и сублимирана отрова на змията. Съдържа токсини с
невротоксично въздействие като кротоксин, състоящ се от кротамин и кротактин. Последният
засилва пропускливостта на малките съдове, води до спазъм на гладката мускулатура и понижава
кръвното налягане. Още: инхибитори на коагулацията и фосфолипаза А, наличие на серинпротиаза (ензим, мощен активатор на тромбоцитите) и голямо количество минерални елемети, сред
които приоритет има цинкът.
Патогенетични експерименти
Първата патогенеза на Crotalus horridus е описана от Constantin Hering в далечната 1835
година. Ухапването от Crotalus horridus причинява симптоматика, аналогична с познатия ни в
клиниката ДИК-синдром (дисиминирана интравазална коагулация). В годините са натрупани
значителни познания за ефекта на отровата върху човешкия организъм. Описаните от много автори
ефекти на отровата и приложението на Crotalus horridus при тежко засягане на черния дроб с
хеморагични прояви показват следните приоритетни области на действие на кроталиса:
- значителна хеморагична диатеза, клинично изявена с ДИК-синдром
- токсикоинфекциозен синдром, с изразена адинамия, тежки изменения на общото състояние
- сепсис
- хеморагичен екзантем
- действие върху нервната система: делир със словоохотливост, в последствие обнубилация и
фрустрация
Характерни признаци
108

Усещания
- непоносимост към носене на колан
- усещане за притискане в областта на гърлото и шията (Lachesis)
Модалности
Подобрение
- при умерен климат и привечер
Влошаване
- нощем и след ставане от сън
- при пристягане
- латерализация – дясна, но не задължителна (Lachesis – лява)
Клинични показания
1. Инфекциозни показания
- инфекциозни болести с изявена хеморагична симптоматика (ДИК-синдром), хеморагични
трески- денга, жълта треска, лептоспироза, менигококцемии и т.н. В тези случаи медикаментът
често пъти е допълван от Phosphorus 15СН по 10 гранули доза глобули.
Rp.) Crotalus horridus 9СН – 2 пъти по 5 гранули в течение на 2 седмици.
2. Гинекологични показания
- трудноовладяеми маточни кръвотечения
Rp.) Crotalus horridus 9СН – по 5 гранули на всеки час до купиране на симптома.
NB! Отново е удачно да бъде комбиниран с Phosphorus в 15СН една доза глобули еднократно.
3. УНГ-показания
- персистиращи епистаксиси (Melilotus, Arnica montana)
Rp.) Crotalus horridus 9СН – по 5 гранули на всеки час. Приемите се разреждат при купиране
на симптоматиката.
Заключение
Crotalus horridus е лекарство с ограничено действие в “Материя медика”, но изключително
надежден медикамент в комплексното лечение на тежките инфекциозни състояния, протичащи с
ДИК-синдром.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Crotalus horridus – 9СН.
CROTON TIGLIUM
Croton tiglium (кротон) е храст от семейство Млечкови, чиято родина е Далечния Изток. У
нас се отглежда като декоративно, стайно растение. Тинктурата майка се приготвя от изсушените
семена на растението. Тя е богата предимно на етерични масла, албуминоиди, ензими-трипсин
липаза; аминокиселини; хемолитичен токсалбумин, наречен кротин, и дитерпенови алкохоли –
форболи.
Фармакология
От фармакологична гледна точка активни са предимно форболите. Тези производни на
двутерпеновите алкохоли са с познати ревулзивни свойства, но имат и имуносупресорно и комутагенно въздействие. Някои автори споменават и за техните антилевкемични свойства.
Токсикология
Кротоновото масло е токсично при приложението му вътрешно или локално за
храносмилателния тракт, кожата и бъбреците. Предизвиква горно- и долнодиспептичен синдром
със стомашно-чревни крампи, както и дразнещо въздействие върху кожата при контакт, с появата
на везикулозен обрив, склонен към улцерации и силно сърбящ. Това дразнещо въздействие върху
109

лигавиците на стомашно-чревния тракт и кожата е в пряка зависимост със съдържанието на
форбола в растението.
Патогенетични експерименти
Те показват двата основни полюса на действие на Croton tiglium, а именно:
Храносмилателен тракт
- жълтеникава, водниста диария, която се изхвърля под налягане
- диария, провокирана от каквато и да е храна и течност
- ректоколитни спазми с изразени тенезми, с нормална сфинктерна функция (Aloe –
дисфункция)
Кожно-лигавични симптоми
- зачервяване и едем с изразена локална топлина в началото на кожната лезия, впоследствие –
появяването на еритемо-везикулозен обрив – отначало с воднисто, прозрачно съдържимо, в
последтвие – склонност към супуриране (Mezereum); крайната еволюция на обрива е покриването
му с жълтеникави корички (Graphites, Mezereum)
- изключително силен сърбеж с хиперчувствителност на засегнатия кожен участък,
преференциална локализация (патогмонична – скротум и външни полови органи)
- хиперсензитивност със зачервяване и едематизация на клепачи, съпроводени с
конюнктивална реакция
Характерни признаци
Усещания
- изключително силен, нетърпим сърбеж
Модалности
Подобрения
- облекчаване на сърбежа от леко докосване и разтриване
Влошаване
- от поемане на храна и течности (диария)
- от разчесване и допир
Клинични показания
1. Гастроентерологични показания
- диарии, независимо от тяхната етиология, съпроводени от аногенитален дермит (в частност
при кърмачетата – Medorrhinum)
Rp.) Croton tiglium 9СН – по 5 гранули след всяко изхождане до купиране на симптоматиката.
NB! Често в ситуацията комплементарен, симптоматичен медикамент е Mezereum.
2. Дерматологични показания
- дерматози с изключително силен сърбеж, независимо от тяхната етиопатогенеза (в частност
варицела, импетиго и пр.)
- екземи, независимо от локализацията им, съпроводени с непреодолим сърбеж
- аногенитални дерматози със същата характеристика (Petroleum)
- екзема на скротума, херпес гениталис (Borax, Rhus toxicodendron, Apis). Теренни
медикаменти в случая са Natrum muriaticum и Sepia officinalis.
- като антидот на вторично причинените, силно сърбящи дерматози вследствие на употреба
на Sulfur и Rhus toxicodendron.
Във всички тези случаи:
Rp.) Croton tiglium 9СН – по 5 гранули няколко пъти на ден до облекчаване на състоянието.
3. Инфекциозни заболявания
- варицела в частност (Mezereum, Rhus toxicodendron, Antimonium tartaricum)
Rp.) Croton tiglium 9СН – по 5 гранули на всеки час до облекчаване на симптоматиката и
сърбежа.
110

Заключение
Croton tiglium е медикамент с ограничено действие в “Материя медика”. Обривите,
възпалението и долно диспептичния синдром го поставят в списъка на лекарства за псора и го
нареждат непосредствено след Sulfur, но само като симптоматичен медикамент.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Croton tiglium – 9СН.
CUPRUM METALLICUM
Cuprum metallicum (елементарна мед) представлява червен, ковък метал, практически
неразтворим във вода и алкохол. Под въздействие на влажния въздух се покрива с пелена от
основен карбонат и придобива зеленикав цвят.
Фармакология
Медта притежава мощно метаболитно действие, тъй като медният йон е основен в някои
протеини като церулоплазмин, цитохромоксидаза; дисмутаза, участваща в метаболизма на
свободните радикали и обясняваща ролята на медта като микроелемент, регулиращ възпалителната
реакция. Недостигът на мед води до микроцитна, хипохромна анемия, а симптомите на излишък на
мед в организма са свързани обикновено с остри интоксикации или хронични такива като болестта
на натрупването (Уилсън-Коновалов). Излишъкът на мед води до многобройни биохимични
нарушения, изразяващи се в:
- инхибиране на митохондрийното окисляване
- инхибиране на мембранната адeнозинтрифосфатаза
- инхибиране на диметилирането в хепатоцитите
Токсикология
1. Остра интоксикация
Тя се проявява:
- с раздразване на горните дихателни пътища, последвано от метален вкус в устата,
главоболие, хипертермия
- симптоми от страна на храносмилателния тракт (особено при приемане на храна, престояла
дълго време в медни съдове) със симптоматика на: горно диспептичен синдром, придружен с
изразени чревни колики, последвани от слузеста диария, понякога с патологични примеси на кръв.
2. Хронична интоксикация
Наблюдавана е при професионални интоксикации в промишленото производство. В
медицинските среди. като типичен пример на такава е болестта на Уилсън-Коновалов, която се
проявява с:
- хемолитична анемия
- бъбречен синдром – тубулопатия и интерстициален нефрит
- чернодробна склероза с изразена стеатоза и преход към цироза
- неврологичен синдром с екстрапирамидни прояви
Патогенетични експерименти
Богатото клинично наблюдение в токсикологичен план ни показват и основните полюси на
действие на Cuprum metallicum, изразяващи се в засягане на:
1. Напречно набраздена или гладка мускулатура
- мускулни крампи, главно в екстензорните групи
- болезнени лицеви тикове (миоклонии)
- Джаксонови еквиваленти
- крамповидни, прекордиални болки, както и спазъм на гладката мускулатура
- изразени коремни колики, спазми на глотиса, дисфагии, хълцане
- астмоподобна диспнея с бронхоспазъм
2. Храносмилателен тракт
111

- обилна саливация с извратен, метален вкус
- гадене и повръщане със спастични болки
- изразен долнодиспептичен синдром с холероподобна диария, с изразена болкова спастична
компонента (кинжална болка)
3. Кожни симптоми
- еритемо-везикулозни обриви
Характерни признаци
Усещания
- силен, крамповиден спастичен характер на болките
Модалности
Подобрение
- при глътка студена вода
- при изпотяване
Влошаване
- при студ през нощта
- при новолуние (Cina)
- при блокиране на елиминацията – кожа (пот), уриниране
Периодичност
- брутална внезапност (Aconitum)
Клинични показания
1. Гастроентерологични показания
- холериформени диарии със силно изразени спазми
- абдоминални колики
- хълцане
- дисфагии, подобряващи се от приема на студена вода
- труднокупируеми колики при новороденото и кърмачето (Lycopodium, Nux, Magnesia
phosphorica, Chamomilla)
При всички тези случаи:
Rp.) Cuprum metallicum 9 (15)СН – по 5 гранули на всеки половин час до купиране на
симптоматиката.
2. УНГ- и дихателна патология
- спазми на глотиса, хълцане (Belladonna, Hyoscyamus, Magnesia phosphorica)
- бронхоспазми и астматични кризи, характеризиращи се с модалностите на медикамента
- коклюшоподобни пристъпни кашлици с изразена спастична компонента
Rp.) Cuprum metallicum 5 (9)СН - по 5 гранули до купиране на симптоматиката.
3. Поведенчески нарушения
- моторни гърчове – хистероподобни
- израз на спазмофилия
Rp.) Cuprum metallicum 15СН – по 5 гранули ежедневно в течение на 2 – 3 месеца.
4. Неврологични показания
- болезнени лицеви тикове
- палпебрални миоклонии
- нощни крампи на прасците
Rp.) Cuprum metallicum 15СН - по 5 гранули на ден в течение на 2 месеца.
- моторна Джаксонова епилепсия, както и епилептиформени еквиваленти в комплекса на
прецизираната алопатична терапия с оглед комплементарното въздействие на хомеопатичното
лечение
Rp.) Cuprum metallicum 15СН - по 5 гранули дневно в периода на кризи.
112

5. Други показания
- алгоменореи при жени, използващи медни спирали
- прекордиални крампоидни болки
- болести на натрупването – Уилсън-Коновалов в контекста на комплементарната терапия /Дпенициламин/ с оглед елиминацията на мед от органите с благороден паренхим и централна нервна
система
Rp.) Cuprum metallicum 15СН – по 5 гранули ежедневно.
Заключение
Cuprum metallicum е медикамент с ограничено действие в “Материя медика”. Основен за
крампни, силни спазми. Значението му за лечение на тетаниите и спазмофилията го прави
лекарство, твърде близко до туберкулиновия тип и e в преки взаимодействия с теренните
медикаменти- Sepia и Lycopodium.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Cuprum metallicum –
5СН; 9СН; 15СН.
CYCLAMEN EUROPAEUM
Cyclamen europaeum (пурпурна циклама) представлява малко растение, което вирее в горите
и каменистите почви в зоните с умерен климат на Европа. Принадлежи към семейство Игликови.
Тинктурата майка (ТМ) се приготвя от прясната грудка. Съдържа много калциеви, калиеви,
магнезиеви соли, силиций и железен окис, олигозахариди, сапонозиди, между които цикламин
(Anagallis arvensis).
Фармакология
Основното въздействие на Cyclamen europaeum се дължи на сапонозида цикламин, който
има отхрачващо действие. ТМ, приложена външно, има антиекхимозен ефект, а при вътрешно
приемане има хемолитично въздействие.
Токсикология
Слаботоксична, но все пак във високи дози може да предизвика:
- гадене
- горно- и долнодиспептичен синдром
- абдоминални болки със спазми
Патогенетични експерименти
Първата патогенеза е описана от Ханеман в неговата “Чиста материя медика”. В годините
натрупаният опит обогати познанията ни за действието на Cyclamen Europaeum върху следните
органи-мишени:
1. Нервна система и сетивни органи
- изразен световъртеж
- засягане на вестибуларния нерв
- главоболие с очен произход
2. Храносмилателен апарат
- непоносимост към мазни храни (диспепсия)
- чести колики с изразен метеоризъм
- гадене, понякога – повръщане, бързо засищане (Lycopodium)
3. Кожа и лигавици
- изразен кожен сърбеж (sine materia)
- силно и внезапно настъпваща хрема
4. Генитална сфера (предимно при жената)
- левкорея (Natrum muriaticum)
113

- дисменорея
- изразен предменструален синдром, характеризиращ се със съпътстващо главоболие (очна
мигрена), съпроводено със световъртеж
Характерни признаци
Усещания
- изразен световъртеж с нарушения на зрението
- изразено главоболие, предшествано от зрителни нарушения (амблиопия, амавроза)
Модалности
Подобрение
- при движение
Влошаване
- от мазни храни
Чувствителен тип
При честите уговорки, които правя разглеждайки чувствителния тип, отново съм длъжен да
повторя, че единствено морбидните тенденции са обективно достоверни. Cyclamen europaeum не
е медикамент за конституция и следователно типичен морфологичен тип не съществува. Но все
пак повечето автори считат, че морфологията на Natrum muriaticum най-добре отговаря на
Cyclamen europaeum, а що се отнася до поведенческите особености, те са промеждутъчни между
Pulsatilla и Sepia. Това, което се отбелязва в поведенческо отношение е променливото настроение,
мрачност, тъга, съпроводена с желание за усамотяване (Natrum muriaticum и противно на Pulsatilla).
Морбидните тенденции са описани в клиничните признаци при патогенетичните експерименти.
Необходимо е да се подчертае, че тези психически нарушения се задълбочават сериозно по време
на предменструалния период.
Клинични показания
1. Неврологични показания
- вертижен синдром
- главоболие
- офталмична мигрена, съпроводена от световъртеж
Rp.) Cyclamen europaeum 9СН - по 5 гранули няколко пъти дневно до купиране на
симптомите. Лечение за 3 месеца.
2. Гастроентерологични показания
- атонична стомашно-чревна диспепсия (с непоносимост към мазни храни – Pulsatilla)
Rp.) Cyclamen europaeum 9 (15)СН – по 5 гранули ежедневно в течение на 1 месец.
Заключение
Cyclamen europaeum е лекарство с ограничено действие в “Материя медика”. Патогенезата й
възпроизвежда практически тази на Pulsatilla, но със засилени оплаквания. Често пъти фонови
медикаменти за Cyclamen europaeum са лекарствата от псоро-туберкулинова група, а именно –
Natrum muriaticum, Calcarea phosphorica или Phosphorus.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Cyclamen europaeum –
9СН; 15СН.
DIOSCOREA VILLOSA
Dioscorea villosa (мъхната диоскореа) е лианоподобно многогодишно растение, характерно за
прериите на САЩ. Тинктурата майка (ТМ) се приготвя от грудката в изсушен вид, след цъфтежа
на растението.
Фармакология
114

Dioscorea villosa е използвана от местното население в Северна Америка като отхрачващо,
потогонно и еметично средство.
Патогенетични експерименти
Те показват органите-мишени, към които е насочено действието на Dioscorea villosa:
1. Нервно-мускулна тъкан, където предизвиква:
- остри, силни, пароксизмални болки, подобни на крампи, локализирани предимно в органите
с гладка мускулатура, стомах, черва
- невралгии с усещане за прекалено къси сухожилия
- болки в лумбосакралната област на гръбначния стълб или в мускулите на гърба
Характерни признаци
Модалности
Подобрение
- при хиперекстензия
Влошаване
- при флексия (обратно на Colocynthis)
Клинични показания
1. Болкови синдроми
- всички пароксизмални висцералгии или невралгии, които имат характерната модалност на
лекарството
Rp.) Dioscorea villosa 9СН – по 5 гранули при поява на болка, няколко пъти на ден до
купиране на симптомите.
Заключение
Dioscorea villosa е лекарство с ограничено действие в “Материя медика”. Изключително
надежден медикамент, когато се предписва на основата на модалността за подобряване на
болковия синдром при хиперекстензия на тялото.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България – Dioscorea vllosa - 9СН.
DOLICHOS PRURIENS
Dolichos pruriens (мукуна пруриенс) представлява увивно, бобово растение с родина –
Индия. Тинктурата майка (ТМ) се приготвя от изсушените власинки на шушулката. Богата е на
холин, бета-карболин и серотонин.
Патогенетични експерименти
Показват предиспозицията на действие на Dolichos pruriens предимно върху кожата, където
предизвиква:
- нетърпим силен сърбеж, понякога “sine materia”, влошаващ се през нощта и при затопляне в
леглото (Psorinum).
Клинични показания
1. Дерматологични показания
- сърбежи, свързани с кожни, алергични прояви (като уртикария, едем на Quincke)
- сърбеж при невродермити и постзостерни невралгии
- старчески сърбеж (Psorinum, Arsenicum album)
Rp.) Dolichos pruriens 5СН – 3 пъти по 5 гранули до купиране на симптомите.
115

Заключение
Dolichos pruriens е лекарство с ограничено действие в “Материя медика”. Надежден
медикамент, особено в ниски, дори и децимални (DH) разреждания. Необходимо да се отбележи,
че за получаване на добри клинични резултати, често пъти той се асоциира и подпомага от
действието на теренните медикаменти (най-често това са Arsenicum album, Psorinum, по-рядко –
Sulfur) – катализатори на неговото симптоматично действие.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Dolichos pruriens – 5СН.
DROSERA ROTUNDIFOLIA
Drosera rotundifolia (кръглолистна росянка) е многогодишно, тревисто растение от
семейство Росянки. Разпространено е практически повсемество във влажни и блатисти местности.
Представлява растение-хищник, което се храни с малки насекоми. Пипалцата, които обвиват
залепналото насекомо, секретират течност, сходна на стомашния пепсин, а жлезите, намиращи се в
техния край, извършват неговото смилане. Тинктурата майка (ТМ) се приготвя от цялото изсушено
растение и съдържа захари, танини, флавонови пигменти, ензими – в частност протеаза,
нафтохинони, основният от които е плумбагонът.
Токсикология
Практиката е показала, че растението е токсично и предизвиква у преживните животни
кашлица, а понякога и тежки дихателни нарушения, водещи до смърт.
Фармакология
Плумбагонът и ензимите в състава на ТМ определят и основното фармако-динамично
действие:
- антибактериално действие
- парасимпатиколитично действие върху гладката чревна мускулатура
- В миналото Drosera rotundifolia е била широко използвана в народната медицина за
лечението на спастична кашлица (коклюш), дори и за туберкулоза.
Патогенетични експерименти
Първата патогенеза е описана от Ханеман в “Чиста материя медика”. Наблюдението във
вековете потвърждават действието на Drosera rotundifolia върху:
1. Дихателна система
- ларинкс - катар на лигавицата с усещане за чуждо тяло и гъделичкана
- трахея – дразнене със задушаваща спастична кашлица най-често през нощта с пристъпи и
репризи
- бронхи – кашлица със затруднена експекторация, понякога с кръвенисти жилки
2. Моноцито-макрофагална система
- изразени регионални лимфаденопатии – цервикални, но особено мезентериални и
трахеобронхиални, с изразен компресивен синдром
3. Костно-ставна система
- осалгии, особено в дългите кости, както и в прешлените
Характерни признаци
Усещания
- дискомфорт в ларинкса с усещане за гъделичкане (Rumex crispus, Coccus cacti)
- за опресия в гърдите
Модалности
Подобрение
116

- при притискане с ръце на широка площ (Bryonia)
- при движение
Влошаване
- през нощта в легнало положение
- при затопляне в леглото
Етиологични сходства
Медикаментът е показан при всички случаи на:
- компресивен синдром предизвикан от аденопатични разраствания
- коклюшоподобни кашлици
Клинични показания
1. УНГ- и дихателна патология
- ларингити, трахеобронхити, ринофарингити със съпътстващи аденопатии и спастична,
предимно нощна кашлица
Rp.) Drosera rotundifolia 15 (30)СН - по 1 доза вечер преди лягане.
2. Инфекциозни заболявания
- коклюш,
коклюшоподобни
инфекции,
респираторно-сенцитиални
инфекции,
характеризиращи се с пристъпни кашлици и поява на репризи особено нощем
Rp.) Drosera rotundifolia 30СН – 1 доза вечер преди лягане в течение на 4 – 5 дни.
- аденопатии (мезентериални или трахеобронхиални) с болков или компресивен синдром
Rp.) Drosera rotundifolia 9СН – по 5 гранули 3 пъти дневно в течение на седмица.
NB! Теренни медикаменти тук са обикновено тези от псоро-туберкулиновата група – Sulfur
iodatum, Natrum muriaticum, Silicea, Tuberculinum.
3. Ревматологични показания
- реактивни артрити, артралгии и транзиторни синовити (Ferrum phosphoricum, Sulfur
iodatum)
Rp.) Drosera Rotundifolia 9СН – 2 пъти по 5 гранули в течение на седмица.
4. Други показания
- кашлица вследствие на компресия при болест на Besnier- Boeck-Shaumann
Rp.) Drosera rotundifolia 15СН - по 5 гранули дневно в течение на 3 месеца.
Заключение
Drosera rotundifolia е медикамент с ограничено действие в “Материя медика”. В днешни дни
показанията му са значително по-редуцирани, но е изключително надежден при коклюшоподобни
кашлици, независимо от тяхната етиопатогенеза. Медикаментът отговаря на туберкулиновия тип,
като допълва действието предимно на Phosphorus, Silicea, Tuberculinum, Natrum muriaticum, както и
на стеничните туберкулиници – Calcarea phosphorica и Sulfur iodatum. Клиничният опит показва, че
за купиране на коклюшоподобните синдроми са подходящи единствено и само високите
разреждания - 15 и 30СН.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Drosera rotundifolia –
5СН; 9СН; 15СН; 30СН.
DULCAMARA
Dulcamara (червено кучешко грозде) е пълзящо растение от семейство Картофови, което
расте във влажните крайпътни местности. Тинктурата майка (ТМ) се приготвя от млади,
разцъфнали и разлистени клонки в свежо състояние. Богата е предимно на стероидни сапонозиди и
глюкоалкалоиди, които варират съобразно географското разпространение на растение
117

(томатиденол за Западна Европа, соладулцидин – за Източна). За България са характерни
глюкоалкалоидите солазодин и диосгенин.
Фармакология
В медицината растението се е използвало отдавна като вещество с локално, най-вече
противоревматично, антидерматозно и противоподагрено действие. А също и при различни
дихателни и кожни заболявания.
Токсикология
Токсичността се дължи предимно на глюкоалкалоидите в растението. При приема вътрешно
се наблюдават:
- нервно-сетивни смущения като световъртеж, главоболие, нарушена зенична фотореакция,
миоклонии и парестезии
- храносмилателни смущения – горно- и долнодиспептичен синдром, дисфункция на черния
дроб
- дихателни смущения, свързани с парасимпатиколитично действие
- сърдечно-съдови със склонност към хипотензия и тахикардия
Нужно е да се отбележи, че в токсикологичен план преобладават предимно нервносензорните смущения и долнодиспептичния синдром.
Патогенетични експерименти
Те показват тропизма на лекарството към следните органи-мишени:
1. Лигавици
- храносмилателен тракт: жълтозеленикава диария след излагане на студ
2. Дихателна система
- назална обструкция
- кашлица с хиперсекреция – бронхиална, с изразена експекторация и асоцииран фебрилен
синдром в дъждовно и мъгливо време
3. Моноцито-макрофагална система
- регионална лимфоаденопатия, съпътстваща с фебрилен синдром след излагане на влажен
студ
4. Опорно-двигателен апарат
- ревматични болки във влажно време
5. Кожа
- сърбящи, влажни, секретиращи дерматози, обострящи се в студено, влажно време
- меки брадавици – прозрачни или безцветни – на широка основа по раменете или дорзалната
повърхност на ръцете
Характерни признаци
Усещания
- обтуриран нос при влажно време
- болки, съпътстващи с усещане на пронизващ студ
Модалности
Подобрение
- при сухо, топло време и при затопляне
- при движение (Rhus toxicodendron)
Влошаване
- при влага и влажен студ, дъжд и мъгла (Aranea diadema, Aconitum)
- от сух студ
Етиологични сходства

118

Медикаментът логично е показан при всички случаи на последици от излагане на влажен студ
Хроничен реактивен модус
Dulcamara може лесно да се причисли към сикотичния тип на реакция поради:
- чувствителност към влажен студ
- тенденция към хроничност на патологията
- торпидни аденопатии и наличие на пролиферативни кожни прояви – брадавици.
От друга страна, редуването на кожна с дихателна и храносмилателна патология,
периодичността на влошаване и подобряване от влажен студ и сухо, топло време показват и
псоричния характер на лекарството. Така че, като обобщим, може да се приеме, че Dulcamara е
лекарство с промеждутъчен модус на реакция, но с преобладаващи, сикотизиращи черти и
неслучайно болшинството автори го наричат остър симптоматичен медикамент на сикозата.
Чувствителен тип
Водещи са предимно морбидните тенденции. А те отговарят на етиологичните сходства. Това
са индивиди, които са изключително силно зависими от влажното време и студа с обостряне на
своята морбидна предиспозиция.
Клинични показания
1. УНГ- и дихателна патология
- риноетмоидити, ринофарингити и инфекции на горните отдели на дихателните пътища
- вторични фебрилни синдроми вследствие на излагане на влажен студ
- астма, астматоидни заболявания и бронхообструктивни синдроми с обилна експекторация,
влошавани от влажно, студено време (Natrum sulfuricum)
Rp.) Dulcamara 9СН - 3 пъти по 5 гранули в течение на седмица при обострения симптом.
NB! За профилактика на изявата на подобна симптоматика – УНГ и дихателна патология, се
препоръчва: Rp.) Dulcamara 9СН - по 5 гранули ежедневно в дните с експозиция на влажен, хладен
въздух (мъгла, дъжд).
2. Гастроентерологични показания
- долнодиспептични синдроми вследствие на рязко понижаване на температурата (преход от
слънчевите летни към мъгливите студени есенни дни)
Rp.) Dulcamara 9СН - по 5 гранули след всяко изхождане до нормализиране на последните.
3. Ревматологични показания
- мускулно-сухожилни болки, артралгии, инициирани от студено, влажно време с
характерната модалност на лекарството (Rhus Toxicodendron)
Rp.) Dulcamara 9СН – 3 пъти по 5 гранули в течение на 4 – 5 дни.
4. Дерматологични показания
- дерматози, при които сърбежът се задълбочава от студено, влажно време (зимата и есента –
Petroleum)
- плоски, безцветни брадавици, разположени по гърба и ръцете
- контагиозен мулуск (Mezereum, Antimonium crudum)
Rp.) Dulcamara 9СН - по 5 гранули ежедневно в течение на 3 месеца.
NB! В случая лекарството се комбинира с теренни медикаменти. Най-често това са Thuya и
Natrum sulfuricum.
Заключение
Dulcamara е медикамент с ограничено действие в “Материя медика”. С изключително
надеждни клинични резултати, когато се открие модалността за влошаване на състоянието от студ
и влага. Той се отличава от останалите хидрогеноидни лекарства по това, че кризите винаги
започват внезапно и остро, докато при останалите медикаменти от сикотичния ред (Natrum
119

sulfuricum, Thuya, Baryta carbonica) – също рязко влошаващи се от влага - този процес е бавен.
Горепосочените медикаменти допълват изключително добре действието на Dulcamara, а той от
своя страна третира прекрасно острите състояния на Rhus toxicodendron.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България – Dulcamara – 9СН.
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA
Echinacea angustifolia е растение от семейство Сложноцветни, растящи предимно по
калциевите почви на прериите и сухите хълмове на Северна Америка. Тинктурата майка (ТМ) се
приготвя от цяло растение в свеж вид. Богата е на етерични масла, фловоноиди, инулин и
алкалоиди (ехинакозид и ехинацеин), както и на полизахариди.
Фармакология
В трудовете на различни изследователи, както и опитът, натрупан през вековете в
използването на Echinacea angustifolia от индианците, показват фармакологичното действие на
Echinacea с изявено противовъзпалителен, антибактериален и имуностимулиращ ефект, дължащо
се както на алкалоидите, така и на полизахаридите. Последните експерименти, извършени ин виво
и ин витро в клиничната фармакология показват, че прясното растение има имуностимулиращо и
противовъзпалително действие в ниски разреждания като ТМ или децимални – до 6Н. По-големите
разреждания от тях могат да обърнат ефекта в имуносупресивен. Действието на ТМ е предимно
върху фагоцитозата и капилярната пропускливост.
Патогенетични експерименти
Те потвърждават ефекта на Echinacea angustifolia главно върху органите на моноцитомакрофагалната система.
Етиологични сходства
Лекарството е показано при:
- инфекциозни синдроми
- бактериални възпаления, протичащи торпидно по кожата, лигавиците и вътрешните органи
(Silicea)
Клинични показания
1. Инфекциозни синдроми и болести
- инфекциозни синдроми, независимо от етиопатогенезата им: кожни заболявания
(флегмонии, фурункулози); заболявания на дихателния тракт и орофаринкса (ангини); хронични
фарингити (тонзилофарингити); рецидивиращи бронхити (пневмонии)
Rp.) Echinacea angustifolia 3DH – по 20 капки 3 пъти дневно.
NB! Медикаментът много често се комбинира в острата си фаза с Hepar sulfur, Calcarea и
Pyrogenium, а при хронични състояния поддържащ теренен медикамент се явява Silicea.
Заключение
Echinacea angustifolia представлява лекарство с ограничено действие в “Материя медика”. В
съвременната антибиотична ера Echinacea е загубила много от някогашните си показания при
тежки инфекции. Сега е изключително ефективен при фурункулози, кожни супурации и като
общотонизиращ, имуностимулиращ медикамент винаги в ниски, децимални разреждания.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Echinacea angustifolia –
5СН.
ENTEROCOCCINUM
120

Enterococcinum представлява типичен биомедикамент – лизат от култури на Streptococcus
fecalis, без да се добавя антисептик.
Етиологични сходства
Enterococcinum е показан при всички състояния на чревна патология с рецидивиращ
долнодиспептичен синдром, дисбактериоза с повишено микробно число на Streptococcus fecalis.
Клинични показания
1. Гастроентерологични показания
- хронични или рецидивиращи долнодиспептични синдроми, дължащи се на дисбиоза
- интермитентен или персистиращ диариен синдром вследствие на продължителна
антибиотична или лъчетерапия (в комплекс с прецизирана алопатична терапия)
- последици от чревни бактериални инфекции
- вродени малформации на отделителната система и храносмилателния тракт с комуникация
между двете системи
Rp.) Enterococcinum 15СН - 1 доза глобули (10 гранули) на 2 седмици в течение на 3 месеца.
Заключение
Enterococcinum е лекарство с ограничено действие в “Материя медика”. Изключително
полезен е при правилни клинични индикации и екзактно назначение (принципите на назначаване
на биомедикаментите вече бяха разгледани при Colibacillinum).
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Enterococcinum - 15СН.
EQUISETUM HIEMALE
Equisetum hiemale (зимен хвощ) представлява многогодишно тревисто растение, без цветове
от семейство Хвощови. Среща се практически навсякъде по влажните места и покрай реките в
Европа. Тинктурата майка (ТМ) използва надземната част на растението в прясно състояние в края
на пролетта. Богата е предимно на минерални вещества, от които приоритет има силицият. Има
следи от калций, калий и магнезий, флавоноиди и алкалоиди (никотин и палустрин).
Фармакология
Във фитотерапията медикаментът се използва като диуретично, хемостатично и външно –
като цикатризиращо средство.
Патогенетични експерименти
Те показват органите-мишени на въздейтвие на Equisetum hiemale, а именно:
Отделителна система
- лигавици на уретра и пикочен мехур, където предизвиква: изразена чувствителност с
боцкаща и пареща болка, която не се облекчава след микция.
Характерни признаци
Модалности
Влошаване
- при движение
- при палпация в областта на пикочния мехур
Подобрение
- от покой, топлина
Клинични показания
121

1. Урологични показания
- остри, подостри или рецидивиращи цистити с изразена цисталгия с характерните
модалности на лекарството
- хронични уринарни инфекции (Silicea, Sepia)
Rp.) Equisetum hiemale 5СН - 2 пъти по 5 гранули в течение на 2 – 3 месеца.
NB! Логично е, че в случая е необходим перманентен, бактериологичен контрол на урината и
при наличието на специфични бактериални агенти съответна антибиотична терапия.
2. Поведенчески нарушения
- нощна енуреза (първична)
Rp.) Equisetum hiemale 5СН - ежедневно за дълъг период от време.
NB! Лечението на първичната нощна енуреза е сложен проблем в терапевтичен план не само
по отношение на алопатичното, но и на хомеопатичното лечение. При всички положения от
хомеопатична гледна точка успеваемостта е процентно голяма единствено и само тогава, когато се
предприеме успешно лечение на терена.
Заключение
Equisetum hiemale е медикамент с ограничено действие в “Материя медика”. Изключително
надежден е при описаните уринарни патологии, подпомогнат от теренните медикаменти най-често
от туберкулиновата група – влошените туберкулиници Silicea, Phosphorus, както и промеждутъчно
стоящата между псора и сикоза – Sepiа.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Equisetum hiemale – 5СН.
EUGENIA JAMBOSA
Eugenia jambosa (карамфил) е известен още като индийски храст, разпространен широко в
Азия с родина – Индия. Тинктурата майка (ТМ) се приготвя от изсушените семена. Съставът й не е
добре проучен. Открива се наличието на лецитин със силно изразено аглутинационно действие
върху еритроцитите.
Патогенетични експерименти
Те са относително бедни, но показват афинитета на медикамента към :
Кожата и нейните структури, където се проявява със:
- раздразване, възпаление и еритемопустулозни плаки
Клинични показания
1. Дерматологични показания
- ювенилно акне, акне при алкохолици или акне, обострящо се предменструално
- акне розацея, както и токсични акнета, получени при интоксикации с халогенови прозводни
– бром и йод (Bromum, Iodum).
Rp.) Eugenia jambosa 5 (9)СН – 2 пъти дневно в течение на 3 месеца.
NB! Добри клинични резултати се получават при ювенилно акне с добавянето на Carbo
animalis. Логично е, че при тази хронична патология е необходимо назначаването на лечение на
терена – в частност Sulfur iodatum и Natrum muriaticum най-често.
Заключение
Eugenia Jambosa е лекарство с ограничено действие в “Материя медика”. Изключително е
ефективно в ниски разреждания – 5 до 9 СН с точни клинични показания.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Eugenia jambosa – 5СН;
9СН.
122

EUPATORIUM PERFOLIATUM
Eupatorium perfoliatum е многогодишно тревисто растение от семейство Сложноцветни,
растящо по влажните местности на Северна Америка. Разпространено е и в Европа. Тинктурата
майка (ТМ) използва цъфналата, надземна част в свеж вид. Богата е на танини, тритерпени,
стероли и лактоли – в частност еупаторин с цитотоксични свойства и метилирани
гликороноксилани, които стимулират фагоцитозата.
Фармакология
Растението е използвано във вековете от индианците в Северна Америка като диуретично и
противотемпературно средство.
Патогенетични експерименти
Клиничният опит ни показва ефекта на Eupatorium perfoliatum най-вече при инфекциозни
(грипоподобни) състояния, характеризиращи се с:
- усещане за болки в мускулите и костите
- изразена конюнктивална хиперемия
- болезнено усещане на очните ябълки с изразена чувствителност при притискане
- ринорея с кихавици
- ажитираност с неспокойсвие
- изразен мускулно-ставен дискомфорт
- изразена жажда (Bryonia), с умерено изпотяване, което не облекчава (Mercurius)
Характерни признаци
Усещания
- за натъртване и болки в мускулите
- болезнено усещане на очните ябълки със свръхчувствителност при натиск
Модалности
Подобрени
- при покой и тъмнина
Влошаване
- при движение (въпреки неспокойството)
- при притискане на очните ябълки и движението им
Клинични показания
1. Инфекциозни заболявания
- грип и грипоподобни синдроми с характерните за лекарството усещания и модалности
Rp.) Eupatorium perfoliatum 9СН – по 5 гранули на всеки 2 – 3 часа до купиране на
симптоматиката.
NB! Медикаментът прекрасно се комбинира с Rhus toxicodendron, въпреки че болките в
мускулите се облекчават при движение, и Gelsemium, въпреки че той е брадипсихичен,
астеноадинамичен и при него липсва жажда. В действителност добри клинични резултати се
получават от комбинирането и редуването на тези три медикамента при грип и грипоподобни
състояния.
Заключение
Eupatorium perfoliatum е лекарство с ограничено действие за остри състояния.
Изключително надеждно, с точни клинични показания. Действието му се обяснява с наличието на
описаните полизахариди с имуностимулиращи свойства.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Eupatorium perfoliatum –
9СН.
123

EUPHRASIA OFFICINALIS
Euphrasia officinalis (очанка) е малко растение от семейство Живеничеви, което паразитира
по корените на други растения в местата с подчертана влага. Среща се повсеместно в Европа.
Тинктурата майка (ТМ) се приготвя от цяло растение в свеж вид, откъснато по време на цъфтежа.
Богата е на етерични масла, алкалоиди, феноли, танини и стероли, близки по състав на Eupatorium
perfoliatum.
Патогенетични експерименти
Първата патогенеза е описана от Ханеман в “Чиста материя медика”. Клиничният опит през
вековете потвърждава действието на лекарството предимно върху очните и носните лигавици:
- обилно, бистро, разяждащо сълзене с хиперемия на конюнктивата и роговицата
- изразен оток на клепачите
- бистър, недразнещ секрет от носа
- дразнеща ларинготрахеална кашлица, придружена често пъти с дисфония
Характерни признаци
Усещания
- за парене, дразнене като че ли от пясък в конюнктивалната лигавица
Модалности
Подобрение
- от тъмнина, покой и затворено помещение
Влошаване
- от течение, въздух
- от затопляне и слънце
Етиологични сходства
Имайки предвид патогенетичните черти на лекарството и неговите характерни модалности, то
медикаментът е показан най-вече при поленози и при всички нокси, които водят до възпаление на
конюнктивата.
Клинични показания
1. Офталмологични показания
- конюнктивити, независимо от етиопатогенезата си (алергични, бактериални или вирусни)
- риноконюнктивити - алергични или инфекциозни (морбили, варицела, изобщо детски
екзантеми и грипоподобни заболявания)
Rp.) Euphrasia officinalis 9СН - по 5 гранули на всеки 1 – 2 часа до купиране на симптомите.
Заключение
Euphrasia officinalis е медикамент с ограничено действие в “Материя медика”. С отличен
терапевтичен ефект е назначаването му при конюнктивити с обилна секреция – независимо
дразнеща, или не е тя. В хроничните случаи (поленози) лекарствата на терена най-често са Natrum
muriaticum и Sulfur iodatum.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Euphrasia officinalis 5СН; 9СН.
FERRUM METALLICUM

124

Ferrum metallicum (елементарно желязо) представлява сив, или сребристобял ковък метал,
податлив на изтегляне. Практически неразтворим във вода и алкохол. Широко разпространен в
природата, но рядко в чист вид. Съдържат се често примеси на фосфор, силиций, манган и други
химични елементи. Хомеопатичната форма трябва да съдържа не по-малко от 95% елементарно
желязо.
Фармакология
Известен е недостигът на желязо като една от основните и най-чести причини за анемичните
синдроми, съпроводени с честа клинична картина на геофагия, хейлит, онихогрифоза, дисфагия,
изразен астеноадинамичен синдром и подчертана бледост на кожата и лигавиците. Излишъкът на
желязо се наблюдава най-често при хроничната интоксикация, която бива професионална –
белодробна хемосидероза при миньори и заварчици с клинична картина близка до силикозата и
най-често вторична хемосидероза (многократно хемотрансфузирани пациенти) с клинична картина
на характерна, сива пигментация на кожата, патогмоничен фациес, проява на хемосидероза от
страна на вътрешните органи – цироза на черния дроб, миокардиопатии със сърдечна
недостатъчност, засягане на жлезите с вътрешна секреция - панкреас, надбъбречни жлези,
хипофиза. Острата интоксикация се наблюдава относително рядко. Тя е следствие на приемане на
желязо пер ос или парентерално, където предизвиква картината на клинично изразен остър
гастроентероколит.
Патогенетични експерименти
Те показват дълбочинното действие на желязото предимно върху:
1. Кръв и сърдечно съдовата-система
- силно изразена бледост на лигавиците и кожата
- вазомоторна нестабилност
- клинично изразени симптоми адренергия
2. Нервна система
- изразена психоастения с изразена хиперестезия
- вертижен синдром в ортостатично положение, съпроводен със слухови възприятия
Вторично се засягат:
3. Храносмилателен тракт
- диспептичен синдром
- изразен метеоризъм, особено в епигастриума
4. Отделителна система
- слабост на везикалния сфинктер
- уринарна инконтиненция
5. Дихателен апарат
- спастична кашлица и тахидиспнея при най-малко усилия
- рецидивиращ епистаксис
6. Опорно-двигателен апарат
- миалгии
- артралгии
- скапуло-хумерален периартрит
Характерни признаци
Усещания
- усещане за палпитации в цялото тяло
- пулсиращи болки
- главоболие
Модалности
Подобрение
- при бавно движение
- при затопляне
Влошаване
125

- при студ и влага
Етиологични сходства
Медикаментът е показан при случаи на значителна загуба на телесни течности, изразена
циркулаторна слабост (China rubra).
Чувствителен тип
Морфология
- подчертана бледост на кожата и лигавиците с вазомоторни симптоми
Поведение
- екстремна зиморничавост, раздразнителност и хиперестезия на сетивата на фона на обща
астения
Морбидни тенденции
Единствено те са обективно достоверни и са свързани с нарушения метаболизъм на желязото
- хипохромни анемии или хемосидерози.
Клинични показания
1. Хематологични показания
- хипохромни анемии в контекста на заместителната алопатична терапия с желязо с оглед подоброто му усвояване
Rp.) Ferrum metallicum 9СН - по 5 гранули 2 пъти на ден в течение на 3 месеца.
- хемосидерози (най-често и атрогенни)
- ХХА ( хронични хемолитични анемии) – таласемични синдроми
- с оглед подобряване на екскрецията на желязото от организма или смекчаване на
вторичните ефекти от хемосидерозата
Rp.) Ferrum Metallicum 15СН – по 5 гранули ежедневно постоянно.
2. Урологични показания
- сфинктерна инконтиненция
- дневна енуреза при анемични деца от чувствителния тип
Rp.) Ferrum metallicum 9СН - по 5 гранули дневно в течение на 3 месеца.
3. Гинекологични показания
- вторични аменореи при млади и подрастващи момичета с характерните симптоми на
медикамента (често пъти асоцииран с алопатично и/или хомеопатично лечение – Luteinum,
Folliculinum)
Rp.) Ferrum metallicum 15СН – по 10 гранули седмично до нормализиране на цикъла.
Впоследствие – поддържащо лечение за 3 месеца.
4. Ревматологични показания
- тазобедрени артралгии, обострящи се през нощта
- скапуло-хумерален периартрит (Solanum malacoxylon)
Rp.) Ferrum metallicum 9СН - по 5 гранули ежедневно в течение на 3 месеца.
Заключение
Ferrum metallicum е лекарство с общо действие. Като че ли позабравен медикамент в наши
дни. Показанието му за лечение на анемични състояния се разглежда повече в исторически план,
докато твърде интересно е приложението му при хемосидерозни състояния. Допълващи
медикаменти на Ferrum metallicum често са China rubra, Kalium carbonicum и Phosphorus, без да
се забравят естествено и тесните му взаимоотношение с Natrum muriaticum и медикаментите от
туберкулиновия ред, характерни за подрастващите.

126

Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Ferrum metallicum – 9СН;
15СН.
FERRUM PHOSPHORICUM
Ferrum phosphoricum (железен фосфат) представлява композитно вещество, съдържащо двуи тривалентно желязо. Сиво-син прах, практически неразтворим във вода.
Токсикология
Практически нетоксично вещество.
Фармакология
Интересни са съвременните проучвания за ефекта на Ferrum phosphoricum. В ниски и
средни разреждания (9СН) той води до значително инхибиране на освобождаването на свободните
радикали, участващи в пораждането и поддържането на възпалителния процес. Това инхибиране
на неутрофилните гранулоцити е сравнимо с ефекта на класическите нестероидни
противовъзпалителни средства.
Патогенетични експерименти
Те потвърждават действието на Ferrum phosphoricum при всички възпалителни състояния,
при които е налице слабо до умерено повишение на температурата, изразен астено-вегетативен
синдром с тенденция към локална конгестия и хеморагии (най-често епистаксиси). При
експериментите се наблюдават:
1. Общи симптоми
- умерено повишаване на температурата до 38 - 39º С
- вазомоторна игра
- бледост и конгестия, умерено изпотяване
2. Локални симптоми
- суха, спастична кашлица, съпроводена с ретростернални болки
- оталгии с конгестия на тъпанчевата мембрана
- лека до умерена възпалителна синовиална реакция, изразяваща се с артралгия и едем
- склонност към леки хеморагии, най-често епистаксиси
Характерни признаци
Усещания
- изразена сухота на лигавиците на дихателната система
- астения с вегетосъдова дистония (конгестия и бледост)
Модалности
Подобрение
- от локално, студово въздействие
Влошаване
- общо от студ
- при продължителни физически усилия
Етиологически сходства
Медикаментът е показан при всички състояния, съпътстващи началните стадии на
възпалителния процес, изразени с умерен до лек фебрилитет. Най-често банални заболявания на
органите на дихателната система.
Чувствителен тип

127

Не е твърде характерен. Приближава се до този, описан при Ferrum metallicum с приоритетна
изява в детска и юношеска възраст при пациенти, отговарящи добре на лекарствата от
туберкулиновата редица.
Клинични показания
1. Възпалителни и фебрилни синдроми
- фебрилни синдроми на базата на започващ и разгръщащ се фебрилен процес с изразен
континуитет
- реактивни синовити, съпътстващи баналните инфекциозни заболявания
Rp.) Ferrum phosphoricum 9СН – 3 пъти по 5 гранули в течение на няколко дни до изчезване
на симптоматиката.
2. Ото-рино-ларингологични показания
- остри ринофарингити със склонност към чести епистаксиси
- остри конгестивни отити
Rp.) Ferrum phosphoricum 9СН - 3 пъти по 5 гранули в течение на няколко дни.
NB! С добър ефект е комбинирането на Ferrum phosphoricum заедно с Capsicum annuum 5СН
и Belladonna 9СН при реактивните конгестивни отити; при рецидивиращи такива е необходима
профилактика на състоянието с лечение на терена, както и допълващите медикаменти Kalium
muriaticum 15СН – 5 гранули ежедневно и Aviaire 15СН – 1 доза ежемесечно за период от 3 до 6
месеца. При чести епистаксиси съпровождащото симптоматично лечение (Arnica montana,
Melilotus officinalis) се допълва от 1 доза Ferrum phosphoricum 15СН ежеседмично.
- ларингити, трахеити и бронхити
Rp.) Ferrum phosphoricum 9СН - по 5 гранули 2 пъти на ден в течение на седмица.
NB! Изключително добър клиничен ефект се получава при съчетаването му с Bryonia 9СН 2
пъти дневно през периода.
3. Ревматологични показания
- артралгии от възпалителен произход, независимо от етиопатогенезата
Rp.) Ferrum phosphoricum 9СН - по 5 гранули 2 пъти на ден в течение на 2 седмици.
NB! Отново Bryonia alba се явява допълващ медикамент.
4. Урологични показания
- първична енуреза (при подходящо лечение на терена)
Rp.) Ferrum phosphoricum 9СН - по 5 гранули ежедневно в течение на 3 месеца.
Заключение
Ferrum phosphoricum е лекарство с ограничено действие в хомеопатичната материя медика.
Композитен медикамент, съчетал ефекта на Ferrum metallicum (астения, бледост с фаза на
конгестия) и Phosphorus (склонност към хеморагии). Отличен медикамент и често използван в
практиката на клинициста хомеопат за лечението на фебрилните симптоми при баналните
възпалителни заболявания на УНГ-тракта предимно у деца с псоротуберкулинов хроничен модус
на реакция.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Ferrum phosphoricum –
5СН; 9СН; 15СН.
FLUORICUM ACIDUM
Fluoricum acidum (флуороводородна киселина) представлява флуороводород в гъстообразно
състояние, разтворен във вода. Това е токсична, бистра и безцветна течност, която при контакт с
въздуха дими и отделя една остра миризма. Атакува предимно силиция и силикатите.
Фармакология
128

Флуорът е известен градивен елемент на човешкия организъм. Среща се предимно в костите,
зъбния емайл, еластично-съединителната тъкан и епидермиса. Необходим елемент в дневните
нужди – 1 мг/л, приеман предимно с водата.
Токсикология
Тя бива остра и хронична. Добре познати са симптомите на острата интоксикация в нашата
страна, особено в региона на град Русе. Клинично се изявява със симптоми от страна на
дихателната система като суха, спастична кашлица, придружена с тахидиспнея, понякога водеща и
до остър белодробен едем. Върху кожата се изявява с улцеронекротични изменения няколко дни
след контакт с продукта.
Хроничната интоксикация най-често при вътрешно приемане на флуор в големи количества
води до увреждане предимно на зъбите с наличие на характерните жълто-кафеникави петна и
други костни увреждания, изразяващи се в периостална реакция и увеличаване на денситета на
костния матрикс.
Патогенетични експерименти
Те потвърждават ефекта на Fluoricum acidum върху:
Костна тъкан
- нарушения на остеогенезата; деминерализация или остеопороза, некрози с образуване на
фистули или увеличаване на плътността на костния матрикс – периостоза, хиперостози, екзостози
и пр.
Фиброзно-съединителна тъкан
- склонност към висцерални птози
- промяна в архитектониката на съдовия матрикс – съдови ектазии (варици, хемороиди,
аневризми и пр.)
Кожа и кожни образувания
- склонност към хиперкератоза; паракератози, особено около естествените отвори (уста, анус,
вулва)
- трофични нарушения на ноктите и косата
- варикозни язви
Характерни признаци
Усещания
- за дразнене, парене и силен сърбеж
Модалности
Подобрение
- от студ и студени апликации
Влошаване
- от затопляне
Етиологични сходства
Медикаментът е показан при всички състояния, засягащи кожата и нейните придатъци, както
и опорно-двигателния апарат – костна и фиброзно-съединителна тъкан.
Чувствителен тип
Fluoricum acidum поради наличието на флуорен радикал е твърде близък по морфология,
описана от конституционалния медикамент Calcarea fluorica. Обективно достоверни са единствено
морбидните тенденции, описани при патогенетичните експерименти.
Клинични показания
129

1. Дерматологични показания
- варици, варикозни екземи, варикозни хипердермити (Carbo vegetabilis, Clematis vitalba) с
характерните признаци на медикамента
- профилактика на експанзивния растеж на невусите и малките ангиоми (монголоидни петна
при децата)
- силно сърбящи хипертрофични цикатрикси със склонност към формирае на келоиди
(Graphites, Thuya occidentalis)
Rp.) Fluoricum acidum 9СН - по 2 гранули ежедневно в течение на 3 – 4 месеца.
2. Заболявания на костно-ставната тъкан
- периостози (болест на Osgood-Schlatter)
- артралгии
- остеити, понякога съпроводени със супурация и образуване на фистули (Silicea)
- рецидивиращи кариеси, особено шиечни (Staphysagria), естествено със съпътстваща
комплементарна терапия с алопатични дози на флуор.
Rp.) Fluoricum acidum 9СН – по 5 гранули ежедневно в течение на 2 – 3 месеца.
3. Поведенчески нарушения
- психомоторна нестабилност при деца от чувствителен тип
- хипомании и характеропатии с нестабилност в настроението (ентусиазъм и депресия)
Rp.) Fluoricum acidum 9СН - по 5 гранули ежедневно в течение на 2 седмици.
4. Ендокринологични показания
- леки дистиреоидози със слаби клинични прояви на хипертиреоидоза (при нормален
хормонален фон)
Rp.) Fluoricum acidum 9СН – по 5 гранули ежедневно, или 10 гранули седмична доза.
Заключение
Fluoricum acidum представлява лекарство с ограничено действие. В миналото е използвано
по-широко от авторите в контекста на луетичния модус на реакция. В наши дни е изключително
полезен медикамент при лечението на дерматологичните заболявания и профилактиката и
лечението на шиечните кариеси - в тесни взаимоотношения със Silicea.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Fluoricum acidum – 9СН.
FOLLICULINUM
Folliculinum всъщност предствлява естроген (естрон – от гръцкото наименование oestros –
изблик на страст). Естрогена е фоликулярен хормон от гранулозния слой на theca interna образуван
под въздействието на фоликулостимулиращия хормон- FSH. Той е ненаситен тетрацикличен
оксикетон. Както се вижда от определението, терминът Folliculinum на хомеопатичния
медикамент не е идентичен със съдържанието му, но в контекста на експериментите, направени в
исторически план, се е запазил в терминологията Folliculinum, вместо състава на медикамента –
Estron.
Фармакология
Във фармакологичен аспект е известен ефекта на хиперестрогенемията върху организма на
жената и метаболизма изобщо. Наблюдават се промени в:
- Хемостазата- увеличава се агрегацията на тромбоцитите, повишават се нивата на
протромбина, респективно намаляват нивата на антитромбин ІІІ, с което се повишава риска от
тромбоемболизъм, особено при пушачки, поради склонността им към плетора и висок хематокрит.
- Увеличава се задръжката на течности (интерстициална и вазална)
- Увеличава се нивото на ангиотензиногена, следователно се увеличава риска за
хипердинамична, хипереакторна хипертония.

130

- Ускорява се триптофановия метаболизъм в мозъка, следователно намаляват серотониновите
нива. Това води до увеличаване на гонадорилизинг хормона GnRH и фоликулостимулиращия
хормон FSH, което затваря кръга с още по-високи нива на естрогените. Намалените серотонинови
нива от своя страна водят до задълбочаване предположеността към депресия и главоболие.
- Увеличава се склонността към хлоазми и повишена пигментация поради повишаване нивото
на меланоцитстимулиращия хормон.
- Върху въглехидратната обмяна, където се проявява контраинсулиновият ефект на
естрогените с клинична изява на намален глюкозен толеранс
- Върху липидния профил – повишава нивото на HDL-холестерола, с което се манифестира
явен антиатерогенен ефект.
Патогенетични експерименти
Първата патогенеза е описана от групата на професор Ravina в 50-те години на миналия век,
но официалните патогенетични източници, базиращи се на клиничното наблюдение, датират от
1979 година в разработките на Lea de Mattos (в труда й “Хомеопатична гинекология”). Те показват
и доказват ефективността на Folliculinum върху:
- полова система на жената
- поведенчески нарушения, свързани с менструалния цикъл, сетивна нервна система
- водносолевия метаболизъм и липидния метаболизъм
Логично произтичат и клиничните симптоми по органи и системи във връзка с гореописания
ефект на Folliculinum, а именно:
1. Полова сфера
- менометрорагии с малко или много изразен болков синдром, понякога свързан с
ендометриоза
- пременструална мастодиния
- циклична вариация на обема на съпътстващите кисти и фиброаденоми в гърдите
- аномалия на галактопоезата извън и по време на бременност
2. Поведенчески симптоми
- разнообразен болков синдром, хиперестезия на сетивата, свързана с менструалния цикъл
или климактериума
- нарушение в настроението и поведението, като хистероидни реакции, нарушение на
паметта, промяна в либидото
3. Метаболитни синдроми
- задръжка на течности, общи или локални едеми на лицето, на долните крайници, вариации в
тегловната крива
4. Циркулаторни симптоми
- нарушение на сърдечния ритъм, периодични екстрасистоли
- склонност към екхимози, нарушения в хемостазата
- хемороидални кризи
5. Храносмилателни симптоми
- гадене, периодични болки в корема, метеоризъм, нарушения в дефекацията - обстипация
или диария периодично
6. Симптоми от страна на отделителната система
- цисталгии, никтурии (периодични)
7. Симптоми от страна на кожата и лигавиците
- различни дерматози, свързани с цикъла – акне, ежемесечен херпес
- ринити, фарингити и ларингити ежемесечни, свързани с цикъла
Характерни признаци
Усещания
- напрежение в гърдите
- подуване на корема, метеоризъм, болка
- оток и чувство на тежест предимно в долните крайници
- главоболие и промяна в настроението
131

Модалности
Подобрение
- след менструация
- при леко раздвижване и от свеж въздух
Влошаване
- предменструално и по време на перименопаузата
Етиологични сходства
Медикаментът е показан при всички промени на естрогеновия фон в организма на жената.
Клинични показания
1. Синдроми, свързани с хиперестрогенемия
- предменструален синдром
Rp.) Folliculinum 15 (30)СН - по 10 гранули на 7-и и 20-и ден от цикъла.
NB! Някои автори препоръчват Folliculinum 15СН по 10 гранули ежеседмично в течение на
3 – 4 месеца. Длъжен съм да направя уточнението, че предложената по-горе прескрипция
предшества появата на двата физиологични пика на естрогени в менструалния цикъл и посочената
схема е обичайна за менструален цикъл с 28-дневна периодичност.
- интерменструални синдроми – с тежки дисменореи и менометрорагии, често пъти съчетани
с овариални кисти, полипи или фиброми или в резултат на ендометриоза
Rp.) Folliculinum 15СН - 10 гранули ежеседмично за 3 – 6 месеца. Или:
Rp.) Folliculinum 15СН - на 8-ия и 20-ия ден от цикъла по 10 гранули за дълъг период от
време.
NB! Към предходната терапия се асоциират успешно, особено когато имаме недостатъчност
на жълтото тяло, по 10 гранули Luteinum в 5СН на 15-ия – 25-ия ден от цикъла. Някои автори
описват добри резултати и от даването на прогестерон (Progesteronum) в 5СН по 10 гранули на 15ия ден от цикъла. Предложеното лечение, особено при интерменструалните синдроми, трябва да
бъде съпътствано от прецизен контрол от АГ-специалист.
2. Синдроми, свързани с хипоестрогенемия
- синдроми на перименопаузата и менопаузата, свързани с клинична изява на топли вълни,
вазомоторни прояви и изразена сухост на гениталните лигавици
Rp.) Folliculinum 5СН – по 5 гранули ежедневно в течение на 6 месеца.
- хипофертилитет, свързан с недостатъчност на жълтото тяло и хипоестрогенемия
Rp.) Folliculinum 5 (9)СН - по 5 гранули ежедневно в първите 2 седмици на цикъла, съчетано
с: Rp.) Luteinum 5 (9)СН – по 5 гранули ежедневно във вторите 2 седмици на цикъла.
Заключение
Folliculinum е медикамент с общо въздействие в Материя медика. Макар и с патогенеза с
неголяма давност той е изключително надежден медикамент при всички дисфункции в гениталната
сфера при жената. Интересна е ролята му върху профилактиката на климактеричната остеопороза,
която тепърва ще се доказва клинично (асоцииран с Calcarea carbonica и Silicea).
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България – Folliculinum – 5СН; 9СН;
15СН; 30 СН.
FORMICA RUFA
Formica rufa (червена мравка) е малко по размер насекомо, широкоразпространено у нас и в
Европа, особено в иглолистните гори. Тинктурата майка (ТМ) използва цялото насекомо.
Патогенетично действие
132

При клиничните експерименти са проучени и ефектите на Formica rufa върху органите и
системите, предимно към:
- Двигателен апарат, където се изявява с: внезапни, блуждаещи артралгии
- Отделителна система, където се изявява със симптоми на възпаление и дизурия,
протеинурия и цисталгии
Модалности
Подобрение - от локално затопляне
Влошаване - от студ, влага
Клинични показания
1. Урологични показания
- рецидивиращи или хронични цистити и уринарни инфекции, често пъти съпътствани с
артралгия
Rp.) Formica rufa 5СН - по 5 гранули няколко пъти дневно до купиране на симптомите.
NB! В някои ситуации Formica rufa може да бъде използвана и профилктично при влошаване
на времето (подобно на Dulcamara):Rp.) Formica rufa 5СН – по 5 гранули 2 пъти дневно през целия
есенно- зимен период.
2. Ревматологични показания
- артралгии при пациенти с хиперурикемия
Rp.) Formica rufa 5СН - 3 пъти по 5 гранули.
NB! Често пъти лечението се асоциира с Benzoicum acidum или Lithium carbonicum, а
медикаменти на терена са Calcarea carbonica и Lycopodium.
Заключение
Formica rufa представлява медикамент с ограничено действие в Материя медика. В наши дни
се използва предимно като добър симптоматичен медикамент за уринарна колибацилоза
(Colibacillinum). Теренни медикаменти в случая са най-често Sepia, Natrum sulfuricum и
Tuberculinum.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Formica rufa – 5СН.
FRAXINUS AMERICANA
Fraxinus americana (американски или бял ясен) е дърво от семейство Маслинови,
разпространено най-вече в източните области на Канада и САЩ. Тинктурата майка (ТМ) се
приготвя от свежата кора на младите клончета на дървото. Богата е предимно на етерични масла,
танини и един кумарин, наречен фраксинол, на който се дължи основно и терапевтичното му
въздействие.
Патогенетични експерименти
Клиничното наблюдение, датиращо още от трудовете на Burnett показва действието на
лекарството предимно върху матката със симптоми на:
- хронична конгестия; хипертрофия; тенденция към пролапс
Характерни признаци
Усещания
- тежест в областта на малкия таз (Sepia, Lilium tigrinum, Murex)
Клинични показания
1. Гинекологични показания
- фибромиоматоза на матката с или без менорагии
133

Rp.) Fraxinus americana 5СН - - 5 гранули сутрин и вечер в течение на 3 – 4 месеца.
NB! Логично, че това симптоматично лекарство от материя медика се използва единствено и
само след обстоен преглед и прецизиране на лечението от АГ-специалист.
Заключение
Fraxinus americana е лекарство с ограничено действие в Материя медика. Добър
симптоматичен медикамент при решение за терапевтично лечение на фибромиоматозните маточни
възли, тогава, когато те не се нуждаят от хирургична интервенция. Често медикаменти на терена в
случая са Thuya occidentalis, Sepia и Natrum carbonicum.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Fraxinus americana
- 5СН.
F.S.H.
F.S.H. (фоликулостимулиращ хормон) предтавлява гонадотропен хормон, секретиран от
гонадотропните клетки на предния дял на хипофизната жлеза.
Фармакология
Известно е значението на биохимично ниво на фоликулостимулиращия хормон, най-вече в
процеса на фоликуло и най-вече на стероидогенезата. Под влияние на лутеинизиращия хормон-LH
(гонадотропен хормон също от предния дял на хипофизната жлеза), в клетките на theca interna се
произвеждат С19 стероиди или андрогени, които се ароматизират до естрогени предимно в
гранулозните клетки на фоликула именно под въздействието на F.S.H.
Патогенетични експерименти
Те потвърждават ефекта на F.S.H. в гинеталната сфера на жената с гореописаните функции.
Клинични показания
1. Гинекологични показания

топли вълни в пери- и менопаузата
Rp.) F.S.H. 15 СН - по 5 гранули ежедневно
NB! В хомеопатията разполагаме с много симптоматични медикаменти, които биха могли да
повлияят топлите вълни, така че F.S.H. в случая играе по-скоро ролята на индуктор за успешното
ни лечение при жени на съответната възраст.

вторичен хипооваризъм
Rp.) F.S.H. 5 СН - по 5 гранули ежедневно до постигане на балансиран менструален цикъл
NB! В случая е необходим екзактен лабораторен хормонален контрол и проследяване на
състоянието при АГ специалист. Често пъти медикамента се комбинира с другия гонадотропен
хормон от предния дял на хипофизната жлеза лутеинизиращ хормон (LH) при нормални стойности
на пролактина.
Заключение
F.S.H. е медикамент с ограничено действие в Материя медика. С добър терапевтичен ефект
най-вече в периода на мено- и перименопаузата. Интересни са показанията му за регулиране на
дисфункцията по хипоталамо-хипофизарно-яйчниковата ос (ХХЯ ос) като напоследък се
коментират възможностите му в ниски разреждания при синдромите на овариална
хиперандрогенемия (синдром на Stein – Leventhal). Теренни медикаменти често пъти са Sepia и
логично – Lachesis.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - F.S.H. – 5 СН; 15 СН.
134

GELSEMIUM SEMPERVIRENS
Gelsemium sempervirens е храстовидно дръвче с вечно зелени листа и жълти, ухаещи
цветове. Родината е Северна Америка. В Европа се отглежда предимно като декоративно растение.
Тинктурата майка се приготвя от корените на растението в изсушен вид. Богата е на смоли,
липиди, стероли, както и на алкалоиди с индолова структура като гелземин, гелземицин
(изключителен токсичен) и семпервирин. В малко количество се открива и хидроксикумарин,
наречен скополетол (Belladonna).
Токсикология
Тя се дължи предимно на алкалоидите на растението, съдържащи се в ТМ. Токсичните дози
са от 0,5 г при децата до 2 г при възрастните с проява на остра интоксикация, клинично
проявяваща се поетапно с:
- миалгии, главоболия, световъртеж, нарушаване на двигателната координация, диплопия,
мидриаза, тремор на устните, сухота в устата. Следва парализа с ригидност на мускулатурата,
дихателни нарушения, цианоза и кома с екзитус с картина на остра дихателна недостатъчност.
Фармакология
В родината си – Северна Америка Gelsemium sempervirens е използван като
антиневралгично, аналгетично и антиспазматично средство. Изучените в динамика при
фармакологичните експерименти ефекти на Gelsemium sempervirens се дължат на алкалоидите,
които той съдържа – предимно на гелземина и в по-малка степен на гелземицина, който е
изключително токсичен и подпомага действието на първия. Най-общо той въздейства върху
холинергичните рецептори, предимно от никотиновия ред и по-малко от мускариновия. Ефектът се
изразява в курарезиращо действие върху напречно набраздените мускулатури на скелета,
седативен ефект върху централната нервна система, съпроводен със сомнолентност и ступор, както
и ефект върху сърдечно-съдовата система със склонност към хипотония, брадикардия; върху
дихателната система – бронходилатация.
Патогенетични експерименти
Първата патогенеза дължим на Е. Hale, публикувана за първи път в средата на XIX век.
Клиничното наблюдение и патогенетичните експерименти, натрупани през годините, показват
мишените на въздействие на гелземиума върху:
- Гръбначно-мозъчната система, предизвикваща в първата си фаза нестабилност, тремор
(патогномичен симптом – “тресящия се медикамент”/Nash/) , крампи, преминаващи във втора фаза
на прострация, екстремна астения и парези .
- Сърдечно-съдова система – хипотензия, брадиаритмия.
- Лигавиците на дихателния и храносмилателния тракт – изразен катар, проявяващ се с
долнодиспептичен синдром.
Характерни признаци
Усещания
- главоболие, диплопия, обнубилация, конгестия
- спиране на сърдечната дейност, ако няма раздвижване / обратно на Digitalis , Glonoinum/
Модалности
Подобрение
- при движение; при отделяне на урина, обилно изпотяване
Влошаване
- от емоции; при затопляне
Съпътстващи признаци
135

- липса на жажда по време на треската (Apis mellifica, Pulsatilla, Nux moschata)
Етиологични сходства
Медикаментът е показан при всички случаи на
- последици от емоционален шок
- последици от тежки органични заболявания
- последици от излагане на студ (фебрилен синдром със състояние на адинамия)
Клинични показания

1.

Инфекциозни показания
- грип, грипоподобни състояния, както и всички състояния на
треска, чиито клинични
признаци препокриват патолого-анатомичното табло на Gelsemium.
Rp.) Gelsemium sempervirens 9СН – по 5 гранули на всеки 4 – 5 часа до купиране на
симптома.
- двигателни парализи от вирусен произход като лицеви, постзостерни парализи (Conium
maculatum, Causticum)
Rp.) Gelsemium sempervirens 15 (30)СН - по 5 гранули 3 пъти дневно до купиране на
симптома.
NB! Интерес представлява приложението на Gelsemium при полиомиелит, където той с успех
се прилага в периодите на епидемия като профилактично средство по 1 доза (10 гранули)
Gelsemium sempervirens 15СН 1 път дневно или в лечебен план 3 пъти по 5 гранули ежедневно в
комплекс с подходящата алопатична терапия.
2. Неврологични показания
- главоболие и мигрени - предимно офталмоплегична мигрена, при която болката затихва,
когато се появят нарушения на зрението
- изразен тремор, засилващ се при вълнение (Agaricus muscarius)
- парализи и невропраксии вследствие на серотерапия (в частност ботулинов анатоксин)
Rp.) Gelsemium sempervirens 15СН - по 5 гранули няколко пъти на ден до купиране на
симптома.
- миастения, особено в началната си фаза; страбизъм, диплопия, птоза на клепачите
Rp.) Gelsemium sempervirens 30СН - по 5 гранули 3 пъти дневно, докато се купират
симптомите.
3. Поведенчески нарушения
- емоционален шок с потиснатост, обнубилация, нарушение на паметта, съчетан с диариен и/
или полакиуричен симптом (Argentum nitricum, Silicea, Lycopodium)
Rp.) Gelsemium sempervirens 30СН - по 5 гранули няколко пъти дневно до купиране на
симптомите.
- безспокойство поради предварително изживяване
характеристиките на медикамента.
Rp.) Gelsemium sempervirens - по 5 гранули ежедневно.

на

събитието,

придружено

- безсъние
Rp.) Gelsemium sempervirens 9 (15)СН - по 5 гранули вечер преди лягане до преминаване на
събитието.
4. Акушеро-гинекологични показания
- маточна хипотония при започнала родова дейност (заедно с Caulophyllum и Actaea)
Rp.) Gelsemium sempervirens 9СН – по 5 гранули на всеки час до стартирането на родовата
дейност.
136

с

Заключение
Gelsemium sempervirens е лекарство с общо действие. Изключително често се използва в
клиничната практика на хомеопата, тъй като то препокрива клиничната картина на
свръхемоционалност, придружена с тремор и обнубилация ; спазми и възбуда. Основни теренни
медикаменти, допълващи действието му са Sepia (потиснатост и прилошаване), Aurum (конгестия
и сърдечни палпитации), а еволюцията му в остротата на обнубилацията еволюира към Opium или
Nux moschata с поява на сънливост.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Gelsemium sempervirens –
9СН; 15СН; 30СН.
GLONOINUM
Glonoinum (нитроглицерин) е известен като динамит. Представлява мазна течност със
сладникав или парещ вкус, която се втвърдява при температура около 13º С. Неразтворим е във
вода. Синтезиран е през 1846г от италианеца Sobrero. За първи път е интегриран в медицината от
Constantin Hering, който публикува неговата патогенеза през 1849 г.
Фармакология
Едва след 30 години, през 1879 г. англичанинът William Murrel публикува действието на
нитроглицерина при ангина пекторис в английския “Lancet”.
Токсикология
Токсичното действие на нитроглицерина е добре познато през годините, най-вече във връзка
със симптомите на хронична интоксикация при работещи в заводите за взривни материали.
Наблюдава се двуфазовост при тази хронична интоксикация:
- синдром на импрегнация, характеризираща се със силно, конгестивно, пулсиращо
главоболие, топли вълни, обилно изпотяване, палпитации, гадене и повръщане, който може да бъде
последван от абстиненция: изрязяващ се с кризи на ангина пекторис 2 – 3 дни след прекратяване
излагането на действието на нитроглицерина.
Патогенетични експерименти
Те показват насочеността на Glonoinum към сърдечно-съдовата система, където той
предизвиква
- внезапно силно конгестивно главоболие
- остра циркулаторна възбуда с тахикардия и палпитации
- прекордиална болка с редуване на фазата на вазодилатация с вазоконстрикция
Характерни признаци
Усещания
- изразена конгестия в областта на лицето и главата и сърдечната област, съпроводена със
силно туптене в артериите (Belladonna, Veratrum viride)
- непоносимост към пристягане в областта на шията и прекордиалната област (Lachesis)
- страхово усещане за спиране на сърдечната дейност, особено при движение (Gelsemium –
при покой)
Модалности
Подобрение
- от чист въздух на открито
Влошаване
- при затопляне, от лъчиста топлина
- от движение и шум
137

Етиологични сходства
Медикаментът е показан най-вече при слънчев и топлинен удар, внезапни емоции.
Клинични показания
1. Сърдечно-съдови показания
- пароксизмални тахикардии, лабилни артериали хипертензии (Aconitum, Belladonna, Sulfur,
Lycopus)
- конгестивни главоболия при пациенти, склонни към артериална хипертония
- транзиторна миокардна исхемия (често пъти се асоциира с Arnica montana 9СН)
Rp.) Glonoinum 9 (15)СН - по 5 гранули през час до купиране на симптомите.
2. Гинекологични показания
- вазомоторни смущения, топли вълни по време на менопаузата
Rp.) Glonoinum 9СН - по 5 гранули ежедневно. Лечение за 3 месеца.
3. Други показания
- изразени конгестивни главоболия вследствие на инсулация
- рецидивиращи световъртежи при артериални хипертоници
- мигрени
Rp.) Glonoinum 15СН - по 5 гранули на всеки час до купиране на симптома.
Заключение
Glonoinum е лекарство с ограничено действие в Материя медика. Изключително полезен
симптоматичен медикамент за ежедневно лечение на топли вълни и за всякакъв род бързо
настъпили конгестивни прояви, свързани с кардиачни симптоми. Най-чести теренни медикаменти
на Glonoinum са Sulfur, Aurum и Lachesis.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Glonoinum - 9СН; 15СН.
GNAPHALIUM POLYCEPHALUM
Gnaphalium polycephalum (закръгленолистен смил) е тревисто растение от сухите области на
Северна Америка от семейство Сложноцветни. Тинктурата майка използва цялото растение,
откъснато в периода на цъфтеж. Съдържа предимно флавонови производни с не добре проучен
състав.
Патогенетични експерименти
Те показват органите-мишени на въздействие на Gnaphalium polycephalum, а именно
- Периферна нервна система (предимно невралгии на седалищния нерв).
- Храносмилателен тракт, където предизвиква изразен долнодиспептичен синдром,
съпроводен с изявен метеоризъм.
Характерни признаци
Усещания
- силни пробождащи болки по хода на нерва, съпроводени с локални парестезии: мравучкане,
вцепеняване на инерверуемата област
Модалности
Подобрение
- в седнало положение; от флексия (Colocynthis)
Влошаване
- от почивка, от покой и ходене
138

Клинични показания
1. Неврологични показания
- парестетична мералгия (невралгия на кожно-бедрения нерв) с клинично изразена парестезия
на външната страна на бедрото
- ишиас, подобряващ се в седнало положение
Rp.) Gnaphalium polycephalum 9СН - по 5 гранули 3 пъти на ден в течение на 2 седмици.
Заключение
Gnaphalium polycephalum е медикамент с ограничено действие в Материя медика.
Патогмонична клинична картина за предписването му се явява парестезичната мералгия, но найчесто в практиката се използва за лечение на ишиас с модалност, противоположна на Ammonium
muriaticum (влошаващ се в седнало положение).
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Gnaphalium polycephalum5СН; 9СН.
GRAPHITES
Graphites (графит) представлява фин, черен прах, без мирис и вкус, неразтворим във вода и в
спирт. Провежда добре електричество. Основното му съдържание е въглерод, но в кристалната му
решетка се откриват следи от силиций, алуминий, желязо, флуор и др.
Токсикология
Нетоксично вещество, но в практиката са описани случаи на контактни дерматити при работа
с графит.
Патогенетични експерименти
Те ни показват и основните органи-мишени, върху които въздейства графитът, а именно:
1. Кожа и кожни придатъци:
- мокрещ екзематозен обрив, при което се отделя гъста, вискозна, лепкава секреция; лесно
кървящи улцерации и фисури на увредената област – локализацията е обикновено във
флексионните гънки (зад ушите, по окосмената част на главата, около естествените отверстия и по
половите органи).
2. Склонност към хиперкератоза и микседематозни изменения:
- келоидни цикатрикси
- доброкачествени новообразувания по кожата, околонокътни брадавици (Сausticum –
поднокътни), чупливи и деформирани нокти, сухи, твърди и чупливи коси (Thuya, Antimonium
crudum, Silicea)
- блед, твърд, восковиден оток но дерма и субдермален слой
3. Храносмилателен тракт:
- изразен метеоризъм
- атоничен, хроничен запек с обемни, сухи, твърди изпражнения, с наличието на патологични
примеси на слуз
- болезнени фисулирали хемороиди с тенденция към секреция
4. Сърдечно-съдова система:
- анемия; конгестия, най-вече в областта на лицето и главата с вазомоторни вълни
- склонност към хеморагии при фисуриране на кожните лезии, при разчесване; епистаксиси
5. Генитална сфера
- полова слабост при мъжа
- нарушена ерекция
- липса на яекулация
- при жената – ретардирана или оскъдна менструация, често пъти и отсъстваща,
съпровождана с пресипване на гласа и дисфония по време на самия цикъл (Magnesia carbonica
преди цикъла)
139

- вторични аменореи
- намалено либидо; обилни левкореи, често пъти съчетани с вагинални микози
Характерни признаци
Усещания
- за студ по цялото тяло и тръпки
- парене и сърбеж на кожните увреждания, особено при затопляне
- парещи, сърбящи и боцкащи анални и перениални болки (хемороиди)
Модалности
Подобрение
- при бавно движение; при хранене
Влошаване
- от студ (общо)
- от затопляне в леглото (локални симптоми)
Етиологични сходства
Graphites е показан при всички състояния, чиято клинична картина наподобява дисфункция и
хипофункция на жлезите с вътрешна секреция – тироидна, овариална или андрогенна.
Хроничен реактивен модус
Graphites е медикамент с псоричен тип на действие с най-характерно редуване между
кожната и храносмилателната патология.
Чувствителен тип
Морфология
- индивиди, склонни към обезитас, с бледо лице, дистрофични промени по кожата и нейните
придатъци
Поведение
- мудни, плаксивни, психоастенични индивиди със затруднено мислене, но от друга страна
прекалено чувствителни към околни въздействия – климатични или психични агресии
Морбидни тенденции
Свързани са с псоричния тип на реакция на лекарството и засягат патология на кожата,
храносмилателната система, сърдечно-съдовата и половата сфера.
Клинични показания
1. Дерматологични показания
- атопични дерматити, отговарящи на клиничните симптоми, описани при патогенетичните
експерименти – интертриго, импетиго (Antimonium crudum, Mezereum, Hepar sulfur, Calcareа)
- мамарни фисури, фисури по върховете на пръстите, около естествените отверстия (Nitricum
acidum, Condurango, Phytolacca)
Rp.) Graphites 30СН - по 5 гранули дневно в течение на 2 седмици.
NB! Препоръчва се даването на високи разреждания, тъй като ниските в случая могат да
задълбочат ексудативната компонента и да увеличат секрецията от лезиите.
- периунгвални брадавици (Thuya occidentalis)
- кератози, паронихии, трихофитии (Tuberculinum residuum в контекста на лечение на
микозите)
- блефарити, халазиони и хордиоломи (Staphysagria, Phytolacca)
- кеилоиди
В гореописаните ситуации се назначава:
Rp.) Graphites 9СН - по 5 гранули дневно в течение на 3 – 6 месеца.
140

NB! При наличието на микотична инфекция, целесъобразно е ерадикирането й с фунгицидни
алопатични лекарствени средства.
2. Гастроентерологични показания
- хипостенна диспепсия, съпроводена с екстремен метеоризъм
- хронични ентероколити с изразен метеоризъм, редуване на констипация с диариен синдром
с обемни, зловонни фекалии
- гастродуоденална язва, цикатризирала, калозна
- атоничен запек с характерните обемни зловонни изхождания с примеси на слуз (Hydrastis)
Rp.) Graphites 9СН - по 5 гранули сутрин и вечер в течение на 3 месеца.
3. Гинекологични показания
- климактерични състояния, топли вълни, сухост на вагиналната лигавица при жени, склонни
към напълняване
- патологични състояния, съпътстващи менструалния цикъл – пресипване на гласа по време
на менструация, бяло, дразнещо течение от влагалището, дерматит и екзема на перениалната
област
Rp.) Graphites 9СН - по 5 гранули ежедневно.
4. Други показания
- клинични симптоми, наподобяващи хипотиреоидизъм, без промяна на хормоналния фон
- намалено либидо у лица, наподобяващи чувствителния тип
Rp.) Graphites 15СН - по 10 гранули ежеседмично.
Заключение
Graphites е лекарство с общо действие в Материя медика. Изключително надежден тогава,
когато клиничната картина наподобява хипо- и афункция на жлезите с вътрешна секреция.
Медикамент от псоричната група, в тесни взаимоотношения с големите поликрести като Sulfur
(псора), Calcarea сarbonica (псора с елементи на сикотизация) и Thuya ( сикоза).
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България Graphites – 9СН; 15СН;
30СН.
HAMAMELIS VIRGINIANA
Hamamelis virginiana е невисоко дърво, срещащо се във влажните гори на Северна Америка.
Тинктурата майка (ТМ) се приготвя от равни части листа и кора. Богата е предимно на
флавонолови хетерозиди, танини и етерични масла.
Патогенетични експерименти
Те потвърждават въздействието на Hamamelis virginiana предимно върху венозната система:
- изразени възпалителни прояви (Arnica montana, Bellis perennis)
- чувствителни и болезнени разширени вени
- хемороидален сплит с изключително чувствителни, едемни, синкави хемороидални възли,
които лесно кървят
- хеморагии предимно от венозен произход като епистаксии, метрорагии и конюнктюивални
кръвоизливи
Характерни признаци
Усещания
- болезнено усещане за пръсване на вените, изразена конгестия
Модалности
Подобрение
- от покой и повдигат нависоко крайник
Влошаване
141

- от сътресения и травми
Съпътстващи признаци
- хеморагии, екхимози при най-леки травми
Клинични показания
1. Ангиологични показания
- варици на долните крайници
- варикозни язви
- хеморагии от венозен произход – най-често травматични
Rp.) Hamamelis virginiana 5СН - 2 пъти по 5 гранули за целия период (при варици на долните
крайници за целия лятно-есенен сезон).
NB! При хеморагиите от венозен произход, дължащи се на травма, Hamamelis virginiana се
съчетава успешно с Arnica по няколко пъти на ден до купиране на симптоматиката.
2. Проктологични показания
- хемороиди
Rp.) Hamamelis virginiana 5СН - 3 пъти по 5 гранули в течение на месец.
NB! Тук медикаментът успешно се комбинира с Aesculus hippocastanum и в някои случаи с
другите медикаменти за тропизъм към хемороидалния сплит. Теренен медикамент най-често е
Sepia.
3. Офталмологични показания
- субконюнктивални безболезнени хеморагии (Arnica, Ledum palustre)
Rp.) Hamamelis virginiana 5СН - по 5 гранули на всеки 2 – 3 часа до купиране на симптома.
4. Оториноларингологични показания
- варици на фаринкса
Rp.) Hamamelis virginiana – 2 пъти по 5 гранули при обостряне на симптомите до тяхното
купиране.
Заключение
Hamamelis virginiana е медикамент с ограничено действие в Mатерия медика, изключително
надежден при венозен травматизъм и патологично състояние на венозния каркас. Поради това
често пъти в хроничната му патология поддържащ медикамент е Calcarea fluorica, а основни
допълващи медикаменти за кръвоизливите са Lachesis, Ferrum metallicum, а за изразената венозна
конгестия – Aesculus, Aloe и Sepia, който е и теренен медикамент.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Hamamelis virginiana –
5СН.
HELONIAS DIOICA
Helonias dioica е многогодишно, тревисто растение, често срещащо се по влажните места в
Северна Америка. Тинктурата майка се приготвя от изсушеното коренище. Съдържа предимно
сапонозиди, най-известният от които е диосгенин.
Патогенетични експерименти
Първата патогенеза е публикувана от Е. Hale. Тя потвърждава полюсите на действие на
лекарството, а именно:
Генитална сфера на жената
- изразена конгестия на малкия таз с усещане за тежест
- пролапс на матката и хиперсензитивност на гениталиите (Sepia, Lilium tigrinum, Murex)
- изразени менометрорагии
- обилно албуминозно дразнещо и сърбящо течение от влагалището
142

Характерни признаци
Модалности
Подобрение
- при покой и бавно движение (Sepia)
Влошаване
- от физическо усилие
- от стаза
Етиологични сходства
Медикаментът е показан при всички състояния на изразена конгестия, съпътствана с
дразнеща влагалищна секреция.
Клинични показания
1. Гинекологични показания
- рецидивиращи генитални микози (Sepia officinalis) естествено след подходящо етиотропно
алопатично лечение
- менорагии, болезнени и обилни, съчетани често пъти с фибромиоми (Thuya) или вследствие
на вътрематочна спирала (Arnica)
Rp.) Helonias dioica 9СН - 2 пъти по 5 гранули в течение на няколко месеца.
NB! При вагинални микози медикаментът е подходящ единствено и само след проведеното
правилно алопатично лечение. Често пъти се съчетава с биотерапевтици (Monilia albicans).
Заключение
Helonias dioica е лекарство с ограничено действие в Материя медика. Клиничните признаци
при патогенетичните експерименти показват тясната му връзка с Sepia, който е най-честият
теренен медикамет, а рецидивиращите, вяло протичащи инфекции на гениталната система,
изразената сензитивност със склонност дори към сенестопатии го доближават твърде много до
сикотичните медикаменти (Thuya occidentalis) В наши дни това е медикамент, използващ се
предимно при вагинални микози.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Helonias dioica – 9СН.
HEPAR SULFURIS CALCAREUM
Hepar sulfuris calcareum (варовиков калиев сулфид) е композитен медикамент, получен от
смесване на равни части калиев сулфид и варовик от черупка на стрида. Веществото представлява
синкаво-сивкав прах, практически неразтворим във вода и алкохол.
Патогенетични експерименти
Те потвърждават ефекта на Hepar sulfuris calcareum върху:
1. Кожа
2. Лигавици на дихателния тракт
3. Моноцито-макрофагална система - лимфоидна тъкан, където медикаментът предизвиква:
- възпаление с изразена склонност към супурация, а впоследствие и хронификация на
процеса.
Действието му върху посочените по-горе органи-мишени се допълва от ефекта му върху
централната и периферна нервна система, където се наблюдава една изразена хиперестезия,
възбуда с психастения.
Характерни признаци
Усещания
143

- силно изразена хиперестезия на сетивата
- непоносимост към болка (Ignatia, Chamomilla – също с нисък болков праг)
- болка – остра, пронизваща, локализирана като че ли от забито трънче в засегнатата област
(Nitricum acidum, Argentum nitricum, Silicea)
Модалности
Подобрение
- от затопляне, топли апликации (Silicea)
Влошаване
- от студ, въздушни течения (Nux vomica, Kalium carbonicum)
Съпътстващи признаци
- обилно изпотяване от минимални усилия (Kalium carbonicum), което не води до облекчаване
на болния (Mercurius, Pyrogenium)
Етиологични сходства
Медикаментът е показан при всички състояния на възпалителни процеси със склонност към
супурация, както и при чести рецидивиращи инфекции (псора).
Хроничен реактивен модус
Hepar sulfuris calcareum е типично лекарство за псоричния начин на реакция. Поради
периодичността на проявите и редуването на патология от страна на кожата и лигавиците с
вътрешните органи.
Чувствителен тип
Hepar sulfuris calcareum не е медикамент за конституции, следователно морфологията му не
е типична, а е вторичен израз вследствие на проявите от морбидните тенденции на медикамента,
които са и водещи.
Морбидни тенденции- псоричен модус на реакция-склонност към чести възпалителни
прояви по кожата и лигавиците, съпроводена с изразена реактивност на органите от моноцитомакрофрагална система.
Поведенчески тенденции - обикновено хиперсенситивни, припряни индивиди, импулсивни,
но психоастенични, склонни към внезапни и силни пристъпи на гняв (Aurum, Mercurius).
Клинични показания
Когато говорим за клинични показания, е необходимо да споменем някои от основните
принципи, които особено силно потвърждават ефекта на медикамента, предписан в различни
разреждания. Високите разреждания стопират стадия на инфламация и секреция, докато ниските
водят до увеличаване на секрецията и дренирането на засегнатата област, което подсказва и някои
от основните правила при предписването на Hepar sulfuris calcareum:
- той не се изписва никога в ниски разреждания при супуративен процес, еволюиращ в
затворена кухина или при недостатъчен дренаж
Често пъти медикаментът се асоциира при подобни супуративни процеси с биомедикамента
Pyrogenium в 9СН, който всъщност се явява катализатор на действието на Hepar Sulfur, особено в
началото на развитие на възпалителния процес. Pyrogenium обикновено се предписва час-два преди
приема на Hepar sulfuris calcareum еднократно в 2 – 3 последователни дни в доза глобули.
1. Дерматологични показания
- фурункули, абсцеси, хидроаденити, импетиго и импетигинезирани екземи (Graphites,
Mezereum, Antimonium Crudum)
- пустулозно акне (Kalium bromatum)
- рецидивиращи и обострящи се периодично хронични, стафилококови инфекции (Silicea,
Staphylococcinum)
Rp.) Hepar sulfuris calcareum 9 (15) (30)СН в зависимост от фазата и начина на развитие на
възпалителния процес – 2 – 3 пъти дневно.
144

2. Оториноларингологични показания
- остри ларингити, фаринготрахеити и трахеобронхити, съчетани със спастична кашлица и
характерните клинични особености на лекарството
- ринити, ринофарингити, аденоидити, синузити и отити с характеристиките на медикамента
Rp.) Hepar sulfuris calcareum 15СН - по 5 гранули 2 пъти на ден до купиране на острите
симптоми или други разреждания във връзка с фазата на супуративния процес.
NB! Логично е, че Hepar sulfuris често пъти се съчетава с другите симптоматични
медикаменти за гореописаната патология. Някои автори го предписват и като профилактично
средство през целия есенно-зимен период по отношение на заболяваемостта на УНГ-тракта- по 5
гранули ежедневно. Повечето школи в тази ситуация предпочитат адекватното лечение на терена,
както назначаването на медикаменти от туберкулиновата група и биотерапевтици (Aviaire,
Staphylococcinum, Silicea)
3. Пневмологични показания
- трахеобронхити и пневмонии в контекста със съответната алопатична терапия
Rp.) Hepar sulfuris calcareum 9 (15) (30)СН – по 5 гранули 2 – 3 пъти на ден в острата фаза на
заболяването, като делуцията (разреждането) се избира в зависимост от експекторацията при
болния.
4. Стоматологични показания
- зъбни абсцеси - в зависимост от осигурения дренаж и възпалителния стадий се използват
ниски, средни или високи разреждания
- профилактика на инфекциозните ендокардити при зъбни абсцеси и екстракция на зъби с
хронични или обострени гнойни колекции (естествено, в контекста на адекватната алопатична
терапия)
Rp.) Hepar sulfuris calcareum 30СН – по 1 доза сутрин и вечер в течение на 5 дни.
5. Офталмологични показания
- гнойни конюнктивити, хордеолуми (Staphysagria, а при рецидивиращи – Silicea)
Rp.) Hepar sulfuris calcareum 9 (15) (30)СН – по 5 гранули 2 – 3 пъти на ден в острата фаза на
заболяването, като разреждането се избира в зависимост от фазата на процеса при болния.
6. Други показания
- по принцип всички заболявания с хроничен модус на реакция, протичащи с фазовост във
възпалителната реакция и склонни към супурация.
Rp.) Hepar яulfuris ъalcareum 30СН – по 10 гранули ежемесечно (есенно-зимен сезон).
Заключение
Hepar sulfuris calcareum e лекарство с общо действие от псоричната редица. Композитен
медикамент, носещ много от характерните патогенетични и клинични черти на Calcarea carbonica,
Sulfur и калиевите деривати. Изключително полезен при остри възпалителни процеси. Често пъти
комбиниран с Pyrogenium. Естествената еволюция е към Silicea при хроничните заболявания и
супуративни състояния.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Hepar sulfuris calcareum –
5СН; 9СН; 15СН; 30СН.
HISTAMINUM
Histaminum (хистаминов дехидрохлорид) представлява фармакологична субстанция без цвят
и мирис, хигроскопична във вода и алкохол.
Фармакология
Представлява добре познат медиатор на възпалителната реакция, участващ заедно с други
субстанции в биохимията на непосредствената алергична реакция.
145

Патогенетични експерименти
Те потвърждават ефекта на Histaminum като регулатор на алергичната реакция с ясен
тропизъм предимно към кожата и в по-малка степен лигавиците на органите-мишени – дихателен и
храносмилателен тракт (Poumon histamine).
Етиологични сходства
Histaminum е показан при всички състояния на имуноалергичен конфликт с отделяне на
медиаторите на възпалението.
Клинични показаня
1. Дерматологични показания
- уртикарии, атопични екземи, нервно-вегетативни кожни прояви като едем, дермографизъм,
еритеми (Apis, Urtica urens)
Rp.) Histaminum 15СН – по 5 гранули ежедневно в комплекса с другите алопатични или
хомеопатични медикаменти.
2. Пневмологични показания
- сезонно-алергичен ринит
- несезонни ринити
- астма
- анафилактоидни реакции (в контекста на спешното алопатично лечение като
комплементарна терапия)
Rp.) Histaminum 9 (15)СН по 5 гранули ежедневно.
NB! Често пъти, когато се отнася до общи – анафилактоидни реакции или имуноалергични
проблеми на дихателния тракт – сенна хрема, несезонни алергични ринити, синобронхиален
синдром, се предпочита Poumon Histamine поради големия му и силно изразен тропизъм към
посочените органи-мишени.
Заключение
Histaminum е лекарство с ограничено действие в Материя медика. Изключително полезен
медикамент в лечението на острата фаза (изразена хистаминолиберация) при дерматологични
имуноалергични проблеми (при белодробни – за предпочитане Poumon histamine). Интерес
представлява употребата му в по-дълги курсове за потискане на хистаминолиберацията (високи
разреждания).
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в Българя - Histaminum – 9СН; 15СН.
HYDRASTIS CANADENSIS
Hydrastis canadensis е малко, тревисто растение, многогодишно от семейство Лютикови.
Расте предимно в сенчестите гористи местности на Канада, откъдето идва и името му. Тинктурата
майка (ТМ) се приготвя от изсушеното коренище. Богата е на стeроли, смолисти съставки,
хлорогенинови киселини, както и на алкалоидите: хидрастин, канадалин и берберин (Berberis,
Chelidonium, Sanguinaria).
Фармакология
Известно е въздействието на алкалоидите от фармакологичен аспект. Хидрастинът притежава
известно вазоконструктивно - хипертонично въздействие. Повлиява хемостазата и като основен
флавоноид притежава венотонизиращо и антихемороидално свойство. Берберинът – друг от
основните алкалоиди в ТМ, притежава жлъчкогонно, холеретично и спазмолитично свойство (vide
146

- Berberis, Chelidonium). Приложена локално, ТМ има аналгетични и цикатризиращи свойства
върху повърхностни рани.
Патогенетични експерименти
Те потвърждават основния ефект на Hydrastis canadensis, изразяващ се в общи и локални
симптоми.
Локални симптоми
1. Лигавици
- с увеличена секреция на гъст, жълтеникав, вискозен секрет (Kalium bichromicum – там почесто е кръвенист, а при Hydrastis Canadensis е сърбящ и в по-малка степен разраняващ)
2. Симптоми от страна на дихателната система
- катарални прояви с характерния секрет, придружен от болка и сърбеж
- задна ринорея (Corallium rubrum)
- експлозивна кашлица с необилна, трудна експекторация на ексудат с описаните характерни
признаци
3. Уро-генитален тракт
- необилно, но разраняващо, сърбящо и зловонно жълто-зеленикаво течение от влагалището
(Kreosotum, Mercurius)
4. Храносмилателен тракт
- афти по букалната лигавица с характерната особеност на секрецията (Kreosotum, Mercurius,
Borax, Kalium bichromicum)
- атонична диспепсия, тежест в десния хипохондриум, парадоксален горчив вкус в устата,
хепатомегалия (Chelidonium majus)
- хронична обстипация с атоничен характер, с фекални маси, често пъти обвити със слуз
(Graphites)
Общи симптоми
- екстремна загуба на тегло, астения (China)
- изразена астеноадинамия (Arsenicum album)
Характерни признаци
Усещания
- силна отпадналост (Sepia, Arsenicum, Kalium carbonicum)
Модалности
Подобрение
- на свеж, но не студен въздух
- в покой
Влошаване
- при влажен студ, течение или спарена топлина
Етиологични сходства
Медикаментът е показан при всички остри състояния с гореописаната клинична картина
препокриваща патогенетичното му табло, но той е изключително полезен при пациенти с подобни
оплаквания в следствие на прекарани тежки продължителни заболявания (инфекции).
Клинични показания
1. Ото-рино-ларингологични показания
- ринити, ринофарингити, синузити
Rp.) Hydrastis canadensis 9СН – 2 пъти по 5 гранули в течение на 1 седмица.
NB! Отново правим уговорката, че и тук е в сила едно от основните правила в хомеопатията,
че ниските разреждания повишават секрецията, високите я стопират, а амбивалентните действат по
посока на физиологичната реакция на организма.

147

2. Стоматологични показания
- афти на устната кухина (Mercurius, Borax, Secale cornutum)
Rp.) Hydrastis Canadensis 5СН – 2 пъти по 5 гранули в течение на 10 дни.
3. Гастроентерологични показания
- хепатобилиарни синдроми
- атонична, хронична обстипация, често пъти провокирана след злоупотреба с лаксативни
- хипо- и астенични диспепсии
- хронични гастрити
Rp.) Hydrastis canadensis 5СН - 3 пъти дневно по 5 гранули в течение на 3 месеца.
4. Гинекологични показания
- рецидивиращи бели течения, левкореи с гореописаната симптоматика (Kalium bichromicum,
Kreosotum, Mercurius, Helonias dioica)
Rp.) Hydrastis canadensis 9СН - 3 пъти по 5 гранули до купиране на симптомите.
NB! Тук Hydrastis canadensis се избира предимно сред добра диференциална диагноза с
останалите, току-що изброени симптоматични медикаменти. От тях най-често го отличава
чувството за дискомфорт изразен предимно в сърбеж / Helonias dioca/ , докато за Kalium
bichromicum e по-характерно кървенето, за Kreosotum парене и болка, за Mercurius – болка,
кървене, регионални аденопатии и нарушено общо състояние.
Заключение
Hydrastis сanadensis е медикамент с ограничено действие в Материя медика. Наличието на
берберин го сродява с Chelidonium, Berberis и Sanguinaria canadensis в чиято компания /в ниски
разреждания/ е добър хепатодренатор. Теренни медикаменти най-често са Lycopodium и Sepia , а
Kalium bichromicum е негов минерален еквивалент.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в Българя - Hydrastis canadensis –
5CH; 9СН; 15СН
HYOSCYAMUS NIGER
Hyoscyamus niger (блян) представлява двугодишно растение от семейство Картофови.
Разпространено е повсеместно в Европа. Тинктурата майка (ТМ) се приготвя от цялото растение в
свеж вид, откъснато по време на цъфтежа. Богата е на минерални съставки – предимно калций,
флавоноиди и естералкалоиди, които са идентични за представителите на семейство Картофови
(Belladonna, Stramonium), хиосциамин, атропин и скополамин.
Токсикология
Известна е токсичността на растението, но поради относително по-ниското съдържание на
атропин (в сравнение с Datura Stramonium) тя е по-слабо изразена. Ефектът му се дължи предимно
на скополамина (хиосцин), който води до сънливост и обнубилираност в началото, последвана от
възбуда – не толкова двигателна, колкото речева; мускулни спазми , гърчове и халюцинации.
Фармакология
Свойствата на растението са били известни още от Средновековието. Те се дължат предимно
на алкалоидите, характерни за цялото семейство Картофови. Хиосциаминът и атропинът
инхибират предимно мускариновите рецептори, а скополаминът води до халюцинациите. Също
така като цяло ТМ притежава спазмолитични и антиневралгични свойства.
Патогенетични експерименти
Първата патогенеза е описана още в трудовете на Ханеман. Оттогава натрупаните признаци
при патогенетичните експерименти и клиничните наблюдения ясно демонстрират органитемишени на лекарството. А те са:
148

1. Централна и вегетативна нервна система
- спазми – мускулни потрепвания, гърчове, тремор, нистагъм, спастични прояви от страна на
горните дихателни пътища, спастична тахидиспнея, дисфагия
- парези – на пикочния мехур, на аноректалната област, често пъти съпроводени с
инконтиненция
- делир – спокоен, тих делир, често съпроводен със сексуални девиации (ексхибиционизъм),
халюцинации и сетивни илюзии, с втренчен, отнесен поглед, мидриатично разширени зеници със
слаба фотореакция.
2. Сърдечно-съдова система
- бледо, до ливидно лице, много рядко конгестивни прояви в областта на главата, пулсиращи
сънни артерии, нарушение на сърдечния ритъм – тахи-, брадиаритмии
3. Лигавици
- екстремна сухота, която задълбочава дисфагията
Характерни признаци
Модалности
Подобрение
- в покой, седнал
Влошаване
- от емоции (страх, ревност)
Етиологични сходства
Медикаментът е показан при сенилни пациенти, както и при всички с крайна фаза на нервно
изтощение при умствено пренатоварване, продължително бодърстване; тежки инфекциозни
състояния.
Клинични показания
1. Поведенчески нарушения
- безсъние при нервозни психоастенични деца, стряскащи се насън (Stramonium)
- екстремна нервност, съпроводена с безсъние при лица с хистероидно поведение и изразена
психоастения, често пъти със сексуални девиации
- тих делир (сенилен) при възрастни пациенти
Rp.) Hyoscyamus niger 15СН - по 5 гранули ежедневно или по доза глобули на седмица.
2. Други показания
- хълцане
- нощна спастична кашлица, влошаваща се в легнало положение и подобряваща се в седнало
(коклюшоподобни репризи – Drosera, Coccus cacti)
Rp.) Hyoscyamus niger 15СН - по 5 гранули на всеки час до купиране на пристъпа.
Заключение:
Hyoscyamus niger е медикамент с ограничено действие в Материя медика. Заедно с
Belladonna и Stramonium той образува триото на големите хомеопатични медикаменти от
семейство Картофови. Изключително надеждни терапевтични възможности при състоянията на
тих делир с психоастения, съчетана със сексуални девиации (Belladonna е с изразени конгестивни
прояви и гърчови еквиваленти – фебрилни гърчове при децата; Stramonium е с изразена, бурна
клинична картина – фотофобиен, буен делир и халюцинации. Интерес представлява предписването
на Hyoscyamus niger при лечението на детската ревност (Lachesis).
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Hyoscyamus niger – 9СН;
15СН.
HYPERICUM PERFORATUM
149

Hypericum perforatum (жълт кантарион) представлява тревисто растение от семейство
Звъникови, широко разпространено в България и Европа. Тинктурата майка (ТМ) се приготвя от
цялото растение в свеж вид по време на цъфтежа. Богата е на кондензирани танини, флавоноиди и
два диантрона – хиперицин и псевдохиперицин с фотосенсибилизиращ ефект. Открит е също така
един гликол, наречен хиперфорин с доказано локално действие върху стафилококите и
стрептококите.
Токсикология
Тинктурата майка демонстрира известна токсичност, изразяваща се във фотосенсибилизация,
наблюдавана при животни. При човека същият ефект се получава при интравенозно приложение
във високи дози.
Фармакология
Познат медикамент като фитотерапевтик от години с изразено антисептично,
антихеморагично и седативно действие. При експериментите са получени следните ефекти:
- антидепресивен и анксиолитичен ефект, изразяващ се във въздействие върху
нервотрансмитерите и синтезата на мелатонина
- антибактериален ефект, благодарение на етеричните масла и хиперфорина
- изразено седиращо въздействие, дължащо се най-вече на комбинацията между флавоноиди
и нафтодиантрони.
В биохимичен план тинктурата майка катализира активността на цитохромите P450 и по този
начин може да ускорява метаболизма на редица медикаменти, свързани с цитохромната редица.
Патогенетични експерименти
Патогенетичните експерименти и натрупаният клиничен опит с медикамента показват
насоченото въздействие на Hypericum perforatum върху :
- травми или последици от травми на нервните окончания
- фотосенсибилизация при пациенти, чувствителни към ултравиолетови лъчи
Характерни признаци
Усещания
- силни, нетърпими пронизващи болки, разпространяващи се центростремително
Модалности
Подобрение
- от покой, комфортна температура
Влошаване
- от сътресения, допир, студ и влага
Етиологични сходства
Медикаментът е показан при всички травми, засягащи централна и предимно периферна
нервна система.
- изразена фотореактивност с проява на фотодерматити
Клинични показания
1. Травматологични показания
- травма на нервните окончания
- зъбна екстракция; ухапвания, наранявания с остър предмет, дълбоки убождания, фантомни
болки в ампутираните крайници, студова парализа, кокцикодинии (Bellis рerennis); чувствителни,
болезнени цикатрикси
Rp.) Hypericum perforatum - по 5 гранули на половин-един час до купиране на кризата.
NB! В подострите или хроничните случаи на болки:
150

Rp.) Hypericum рerforatum 30СН – по 5 гранули сутрин и вечер в течение на месец
N.B.! Логично е да се предположи, че се използват високи разреждания – 15 (30)СН, тъй като
става дума за терапевтично повлияване на болка, произтичаща от органи или системи с
ектодермална генеза.
- гръбначно-мозъчен травматизъм
- синдром на черепно-мозъчна травма, придружен обикновено с главоболие, световъртеж,
нарушения на паметта (Arnica montana, Natrum sulfuricum)
- главоболие и субективни синдроми вследствие на перидурална анестезия
- последици от нервнохирургични интервенции
Rp.) Hypericum perforatum 15 (30) СН - 2 пъти по 5 гранули до купиране на симптоматиката.
NB! Когато травмите са съпроводени с изразен депресивен синдром, успоредно с
гореописаното лечение, се прилагат и ниски разреждания - 5СН на Hypericum perforatum ,дори
тинктура майка.
2. Неврологични показания
- периферни невралгии; зостерни или постзостерни болки (Mezereum, Causticum)
- лицеви невралгии, студови невралгии
Rp.) Hypericum perforatum 9СН – по 5 гранули 3 пъти на ден в течение на 1 месец
3. Дерматологични показания
- фотосенсибилизации и бенигнени фотодерматози (естевални луцити) (Muriaticum acidum,
Natrum muriaticum)
- идиопатични фотодерматози
Rp.) Hypericum perforatum 15СН – по 5 гранули на всеки час до купиране на симптоматиката.
NB! Често пъти в острата си изява медикаментът се съчетава със симптоматичното действие
на Apis, Belladonna и Muriaticum acidum. С оглед профилактиката на подобни бенигнени луцити се
препоръчва лечението най-вече на терена (най-често Natrum muriaticum); при изразена
имунологична хиперреактивност на пациента (Histaminum, Poumon histamine), както и Hypericum
perforatum 15СН – по 5 гранули ежедневно седмица преди експозиция на слънце.
Заключение:
Hypericum рerforatum е медикамент с ограничено действие в Материя медика. В
терапевтичен план съвременната хомеопатична доктрина го използва предимно за лечение на
травма на крайниците с изразен болков синдром, последици от неврохирургично лечение, където
той прекрасно допълва по-общото действие на Arnica и Natrum sulfuricum. Изключително
надежден е и при профилактиката и лечението на бенигнените фотодерматози.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Hypericum perforatum 9СН; 15СН; 30СН.
IGNATIA AMARA
Ignatia amara представляват семената от пълзящо дърво от семейство Логаниеви (Strychnos
ignatii), чиято родина е Далечния изток – Филипините. Тинктурата майка (ТМ) се приготвя от
изсушените семена на растението. Съдържа алкалоиди като 60% от тях са стрихинин и в по-малка
степен бруцин (Nux vomica). За отбелязване е по-богатият състав на стрихинина при Ignatia в
сравнение с Nux vomica.
Токсикология
Изключително токсични са семената дори и в малки дози. Ефектът се дължи на стрихинина.
Тази интоксикация протича в две фази – първа, безпокойство, възбуда, хиперсенситивност, загуба
на координация и болезнени спазми на напречната мускулатура (предимно на гърба и шията), а в
последствие настъпват болезнени гърчове, последвани от екзитус.
Фармакология
151

Във фармакологичен план е известен психоаналептичният ефект на алкалоидите (стрихинин,
глицин и бруцин), които инхибират невротрансмитерите.
Патогенетични експерименти
Клиничното наблюдение е показало органите-мишени при патогенетичните експерименти с
медикамента, а те са насочени най-вече върху централната и вегетативната нервна система, където
предизвикват:
изразена органна хиперестезия, често съпроводена с психастения и променливост на
симптоматиката
тенденции към спазмофилии
нарушена координация на органите и системите
изразена парадоксалност на проявите
Характерни признаци
Усещания
Те са резултат от патогенетичното въздействие на Ignatia amara върху централна и
вегетативна нервна система.
свръхчувствителност към болка (Chamomilla, Hepar, Coffea)
хиперчувствителност и непоносимост към миризми (Colchicum, Sanguinaria)
усещане за топка в гърлото – псевдосенестопатии (Asa foetida, Thuya)
внезапни мимолетни, блуждаещи парадоксални болки, тенденция към спазмофилия
Модалности
Подобрение
от топлина и разсейване
Влошаване
от емоции в ранния предиобед
Съпътстващи признаци
парадоксални спастични прояви
функционални аритмии – тахикардии (Iodum, Lycopus)
Етиологични сходства
Медикаментът е показан при всички състояния от емоционален шок – страх, уплаха
(Gelsemium); противоречия (Aurum, Lycopodium); потискан, сдържан гняв (Staphysagria,
Colocynthis), траур, скръб (Phosphoricum acidum, Lachesis); любовни разочарования (Natrum
muriaticum); притеснение (Gelsemium, Argentum nitricum, Lycopodium, Silicea).
Чувствителен тип
Морфология
липсва такава
Морбидни тенденции
състояние на парадоксална спазмофилия
Поведение
психоастенични, тревожни, хиперестезични индивиди с парадоксални реакции
Клинични показания
1. Нервно-вегетативни дистонии
функционални синдроми с характерните вегетативни прояви, описани вече при
медикамента при изразена парадоксалност
Rp.) Ignatia amara 9СН - няколко пъти дневно до купиране на симптомите.

152

NB! За предпочитане са високи разреждания – 15 и 30СН, особено при наличие на елементите
на чувствителния тип. В противен случай е възможна агравация на симптомите.
2. Поведенчески нарушения
безспокойство, шок
функционални спазмофилии
нарушение на съня, реактивни депресии
Rp.) Ignatia amara 15СН – няколко пъти дневно или 10 гранули наведнъж.
Заключение:
Ignatia amara е медикамент с общо действие в Материя медика, твърде близък до Nux vomica
поради наличието на спазми и свръхвъзбуда, с по-остър, но мимолетен ефект в сравнение с Nux.
Основен медикамент за соматизирана емоционалност с бърз и краткотраен ефект. Най-чести
медикаменти за теренно лечение са тези от псоротуберкулиновата група и най-вече Natrum
muriaticum.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Ignatia аmara – 5СН;
9СН; 15СН; 30СН.
INFLUENZINUM
Influenzinum представлява биомедикамент, приготвен на базата на противогрипна ваксина,
следователна той се актуализира ежегодно.
Патогенетични експерименти
Ефектът му е ориентиран предимно към органите на дихателната система и общата нервновегетативна реактивност при острите вирусни инфекции (в частност – грип).
Етиологични сходства
грип, грипоподобни синдроми
Клинични показания
1. Инфекциозни заболявания
последици от противогрипни ваксинации
реконвалесцентен синдром след прекаран грип и грипоподобни състояния
профилактика на грипа и грипоподобните заболявания
Rp.) Influenzinum 15СН - по 5 гранули ежедневно до купиране на симптомите.
Rp.) Influenzinum 9СН - 10 гранули седмично (2 седмици подред, впоследствие след месец
още една доза от 10 гранули).
NB! Посочената по-горе схема е клинично изпитана с добър ефект в профилактиката на
грипа. Често пъти тя се комбинира с Oscilococcinum, който притежава не само профилактичен, но и
проявен терапевтичен ефект по време на острата фаза на заболяването.
Заключение:
Influenzinum е лекарство с ограничено действие в Материя медика. Изключително надежден
медикамент предимно в профилактичен аспект, както и добре повлияващ последиците от грипната
астения (China, Kalium phosphoricum); с добър ефект е при купирането на страничните въздействие
от постгрипните ваксини.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България – Influenzinum – 9СН;
15СН.
INSULINUM
153

Insulinum (инсулин) е хормон от задстомашната жлеза. Базовата субстанция представлява
инсулин от панкреаса на свиня.
Фармакология
Известен е ефекта на инсулина върху въглехидратната обмяна, енергийния потенциал и
общия метаболизъм като цяло.
Патогенетични експерименти
Те показват ефекта на инсулина главно върху:
1. Общ метаболизъм, въглехидратна обмяна, енергиен потенциал.
И вторично върху:
2. Кожа – хиподермити, склонност към варикозни улцерации, супуративни процеси с
торпидно протичане и хронификация: карбункули, фурункули, рецидивиращи екземи; микози.
3. Отделителна система – изразена полиурия с глюкозоурия.
4. Сърдечно - съдова система – атероматозни изменения, ретинопатии, гломерулопатии.
Клинични показания
1. Метаболитни показания
- погранични състояния – намален глюкозен толеранс (ниски и амбивалентни разреждания
-Insulinum 9 СН)
- транзиторни хипогликемии
- хиперинсулинарни синдроми –транзиторни (посталкохолни), инсулином на панкреаса (като
комплементарно лечение)
- склонност към обезитас при булимично настроени пациенти и жени в менопаузата.
Rp.) Insulinum 30СН - по 5 гранули ежедневно в течение на месец, като приемите се
разреждат при подобряване на състоянието.
N.B.! При гореизброените състояния Insulinum се явява комплементарен симптоматичен
хомеопатичен медикамент. Необходимо е проследяване състоянието на пациента от ендокринолог,
както и лечението на терена - най-често Natrum muriaticum.
Заключение
Insulinum е медикамент с ограничено действие в Материя медика. Той не е за лечение на
диабет, независимо от неговия тип! Полезен е единствено и само като комплементарна терапия при
зле контролиран или лабилен диабет ( пубертет, бременност). Ефикастността му е доказана найвече при пограничните състояния, намален глюкозен толеранс, транзиторни хипер- и
хипогликемии. В преки взаимоотношения с Phosphorus, а теренните му медикаменти най-често са
Natrum muriaticum, както и основните метаболитни такива – Calcarea carbonica и Lycopodium.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България – Insulinum – 30СН.
IODUM
Iodum представляват фини синьо-черни кристали с метален блясък и дразнеща миризма,
разтворими в спирт и в хлороформ и неразтворими във вода. При стайна температура сублимира
бавно.
Фармакология
Известен от векове микроелемент, който участва най-вече в патофизиологичните процеси и
метаболизма на хормоните на щитовидната жлеза. Доставя се в организма най-вече чрез йодирана
сол, морска риба, миди, ракообразни. Свързан е с протеините на серума и концентрацията варира
от 40 до 80 мг/л. Препоръчваната дневна доза е 150 мг.
Патогенетични експерименти
154

Клиничното наблюдение на действието на Iodum дава основание да се определи неговото
въздействие върху:
1. Обмяна на веществата
хипертиреоиден синдром – неспокойство, тревожност, палпитации, тремор, загуба на
тегло независимо от добрия апетит
2. Моноцито-макрофагална система
поли- и микроаденопатии – торпидни и неболезнени
3. Жлезисти образувания
хипертрофия и склонност към кистозни промени на щитовидната жлеза
хипертрофия, индурация, впоследствие – склероза на паротидни, слюнни жлези,
простата, тестикули, млечни жлези и яйчници
изменения в панкреасната жлеза, кисти, индуративни процеси; склонност към промяна в
архитектониката на черния дроб с или без спленомегалия
4. Лигавици и серози
УНГ- и дихателен тракт
раздразване на ларинкса, катарални прояви от лигавиците на ГДП, дрезгава крупозна
кашлица, разраняваща, бистра ринорея
Храносмилателен тракт
язви, афти и улцерации на букалната лигавица, склонност към обстипация,
непоносимост към мляко, причиняващо разстройство (Magnesia сarbonica, Sepia)
Генитални лигавици
дразнещо, обилно, бистро, разраняващо течение от влагалището
Серози – синовиални кисти, хидратрози, плеврит (Bryonia)
8. Кожа
хронични уртикарии, лихенифицирани дерматози, акне, възпалителни прояви в
дермалния слой – рецидивиращи папули, пустули, карбункули
Характерни признаци
Усещания
обща, изгаряща топлина по цялото тяло
глад, постоянна булимия (Anacardium), непрекъсната загуба на тегло (Silicea,
Tuberculinum, Natrum muriaticum)
аритмии, палпитации при най-малко усилие, усещане за пулсиране на артериите по
цялото тяло (Kalium carbonicum)
псевдоангинозни пристъпи (Cactus grandiflorus)
усещане за екстремна умора, психоастения (псоротуберкулинова група)
Модалности
Подобрение
от бавно движение, прохладен въздух
от прием на храна
Влошаване
при екстремна топлина в затворено помещение
Съпътстващи признаци
тремор
булимия
неспокойство с тревога
болки периостални, особено нощем
Чувствителен тип
Морфология
слаби, със стеничен хабитус индивиди;блестящи, подвижни очи; лице – бледо,
астенично, с множество кожни прояви на хронични дерматоза или акне
Болестни тенденции – единствено те са обективните. Припокриват клиничната картина на
хипертиреоидизъм, склероза и индурация на жлезистите образования.
155

Поведение - тревожни, неспокойни, преципитирани индивиди
NB! Чувствителният тип не е нито достатъчно, нито необходимо условие за предписване или
отказ от медикамента. Това базово понятие в хомеопатията ни позволява:
да се ориентираме в избора на медикамент и да го потвърдим
да прецизираме степента на разреждане и кратността на приемите
да прогнозираме развитието на състоянието на пациента, като по този начин
антиципираме диагностиката на бъдещи заболявания
Ценността му се допълва и от факта ,че той заедно с хроничния реактивен модус/който има
доминираща значимост/ определя понятието терен.
Клинични показания
1. Метаболизъм и хранене
задържаща или бързо настъпваща загуба на тегло, въпреки прекрасния апетит, понякога
дори булимия (псоротуберкулинова група – Natrum muriaticum)
Rp.) Iodum 15СН - по 5 гранули дневно или по 1 доза глобули седмично.
непоносимост към кравето мляко, често пъти водещо до диария (Sepia, Magnesia
carbonica)
Rp.) Iodum 9СН - по 5 гранули няколко пъти на ден до купиране на симптоматиката.
2. Ендокринологични показания
тирeоидни възли при еутиpeоидно или клинично незначимо хипертирeоидно състояние
(Calcarea fluorica, Natrum muriaticum, Spongia tosta)
Rp.) Iodum 9СН - по 5 гранули ежедневно в течение на 5 – 6 месеца.
хипертирeоидни състояния в комплексно лечение с подходящата алопатична терапия,
най-вече във връзка с намаляване на дозата на тиреостатика и избягване на страничните му
явления.
Rp.) Iodum 15СН - по 5 гранули ежедневно или по 1 доза глобули – 10 гранули седмично.
3. Ото-рино-ларингологични показания
остра или хронична рецидивираща ринорея с бистра секреция, която дразни силно
лигавиците и кожата, ларингофарингити и трахеити с крупозна кашлица
Rp.) Iodum 9СН - по 5 гранули 3 – 4 пъти на ден до купиране на симптоматиката.
4. Гинекологични показания
доброкачествени мастопатии с безболезнена индурация (Conium maculatum, Thuya)
Rp.) Iodum 9СН - по 5 гранули ежедневно в течение на няколко месеца.
5. Гастроентерологични показания
букални афти с изразена сиалорея; сиалоаденити – неспецифични
стеаторея поради панкреатична недостатъчност, склероза на панкреаса с индурация и
формиране на доброкачествени кисти, неизискващи хирургично лечение
хабитуална констипация и диаричен синдром след консумация на мляко
Rp.) Iodum 9СН – по 5 гранули 3 пъти на ден до купиране на симптомите.
6. Дерматологични показания
ювенилно акне (Kalium bromatum, Tuberculinum, Silicea) и акне розацея (Eugenia
jambosa, Carbo animalis)
теренно лечение главно при хронични дерматози и лихенифицирани екземи
Rp.) Iodum 15СН – по 10 гранули седмично за 6 месеца.
7. Други показания
синовиални кисти, синовиити, хидрартрози
156

персистиращи аденопатии, безболезнени и индурирани след съответното етиологично
лечение
Rp.) Iodum 9СН - по 5 гранули ежедневно в течение на месеци.
Заключение
Iodum е лекарство с общо действие в Mатерия медика. Предписването му не трябва да се
ограничава в рамките на клиничния хипертиреоидизъм, чиято картина патогенезата му
възпроизвежда абсолютно точно. Изключително полезно и надеждно е действието му върху
моноцито-монофрагалната система (Silicea), върху стромата на жлезите – склероза, индурация
(Conium maculatum, Calcarea fluorica). Метаболитните и храносмилателни смущения, които той
прекрасно препокрива, го сближават с Lycopodium, който често е негов теренен медикамент.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България – Iodum – 9СН; 15СН.
IPECA
Ipeca (Cephaelis ipecacuanha) е многогодишно растение, разпространено повсеместно във
влажните гористи долини на Южна Бразилия. Тинктурата майка (ТМ) се приготвя от изсушения
корен и е богата на смоли, минерални соли, три основни алкалоида – еметин, цефелин, психотрин,
разтворими танини с противодиаричен ефект, хетерозиди със спазмолитичен ефект и
гликопротеини с подчертано алергизиращо действие.
Токсикология
Във високи дози ТМ предизвиква гастроинтестинални симптоми като: гадене, повръщане,
диария; сърдечни симптоми – тахиаритмия, тахикардия, хипотензия; неврологични конвулсии,
нервно-мускулни спазми. От друга страна, инхалацията на изсушения корен провокира типичен
бронхоспазъм, идентичен с астматична криза. Алергизиращите свойства се дължат предимно на
гликопротеините.
Фармакология
Тя се дължи предимно на алкалоидите в състава на ТМ, които всъщност обясняват и
използването на лекарството в алопатичната медицина като отхрачващо, еметично и
противодиарично средство. В миналото емитинът е бил използван и като антиамебно средство, но
поради високата си токсичност е отпаднал от фармакопеята. Използва се предимно
спазмолитичния му ефект.
Патогенетични експерименти
Те потвърждават избирателното действие върху:
1. Вегетативна нервна система
- n. vagus - с характерната вагална симптоматика
2. Дихателна система
- спастична кашлица със смесена тахидиспнея, съпроводена с гадене и повръщане
- клинично изразен бронхоспазъм с преобладаване на хиперсекреторната и едемната
компонента (Antimonium tartaricum)
- изразено хемоптое, съпровождащо спастичната кашлица
3. Храносмилателна система
- влажен, чист, розов език, хиперсиалорея (Antimoniun сrudum – белезникав налеп; Nux
vomica – обложен език в задната трета; Mercurius – обложен език с личащ отпечатък от зъбите)
- изразено гадене и повръщане
- хематемеза с яркочервена кръв
- спастични ентероколити, тенезми, диариен синдром с изразени патологични примеси на
кръв предимно

157

Характерни признаци
Усещания
- гадене, задух
Модалности
Подобрение
- на открито, при покой, седнал
Влошаване
- при студ, влага и движения
Съпътстващи признаци
- хиперсиалорея и липса на жажда
Етиологични сходства
Ipeca е показана при всички състояния на изразен бронхоспазъм; на горно- и
долнодиспептичен синдром със спастични болки и склонност към хеморагии.
Клинични показания
1. Пневмология показания
- бронхообструктивни синдроми като клинична изява на бронхиолити, остри бронхити, астма
- коклюшоподобни кашлици с репризи, съпроводени с гадене и повръщане (Coccus сacti,
Drosera, Cuprum metallicum)
Rp.) Ipeca 9 (15)СН – по 5 гранули многократно до купиране на симптома.
NB! Ipeca припокрива два от основните патогенетични аспекта на бронхообструкцията, а
именно – хиперсекрецията и едема, поради което често при посочената по-горе патология на
бронхообструкция тя се съчетава с Antimonium tartaricum и Blatta orientalis (хриповете при Ipeca са
значително по-дребни – тип crepitatio indux в сравнение с тези при Antimonium tartaricum)
2. Гастроентерологични показания
- гастроентероколити, специфични и неспецифични, гадене с повръщане с характерния вид
на езика (ацетоанемични повръщания – Senna, Lycopodium, Phosphorus); гадене и повръщане при
бременност с изразена сиалорея (Colchicum, Cocculus indicus)
- хеморагични ректоколити (Argentum nitricum, Mercurius corrosivus, Nitricum acidum,
Phosphorus)
Rp.) Ipeca 9СН – по 5 гранули, следвайки ритъма на симптомите с разрeждането на приема
при подобрение.
3. Гинекологични показания
- обилни менометрорагии, често пъти съчетани със слабост, гадене и повръщане
Rp.) Ipeca 15СН – по 5 гранули в началото на менструацията няколко пъти на ден с
намаляване на приемите при подобряване на състоянието.
Заключение
Ipeca е лекарство с ограничено действие в Материя медика. Един от най-често използваните
симптоматични медикаменти от клиницистите хомеопати, тъй като той е изключително полезен
при всички заболявания, при които се наблюдава гадене с горно- или долнодиспептичен синдром,
с характерния език, липса на жажда и хиперсиалорея. Като добавим и показанията му при
бронхообструктивните синдроми (Antimonium tartaricum, Blatta, Cuprum), както и надеждността му
при колитните такива, протичащи с тенезми и диарии с патологични примеси на кръв, става ясно,
защо това е един от най-често предписваните симптоматични медикаменти.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България – Ipeca – 5СН; 9СН; 15СН.
IRIS TENAX
158

Iris tenax (американска перуника) е растение, обитаващо гористите местности на Северна
Америка. Расте на гъсти туфи. Тинктурата майка (ТМ) се приготвя от свежата грудка.
Патогенетични експерименти
Те показват органите-мишени на въздействие на Iris tenax, а те са:
1. Храносмилателен тракт
причинява остър и подостър възпалителен синдром, характеризиращ се с колопатия
и/или апендикуларна колика
Клинични показания
1. Гастроентерологични показания
колопатии; болки в илеоцекалната област (Ignatia аmara)
Rp.) Iris tenax 5СН - по 5 гранули няколко пъти дневно до купиране на симптоматиката.
NB! Естествено e, че медикаментът не може да отмени константното наблюдение върху
болния, както и необходимостта от хирургична интервенция при апендикуларните кризи.
Заключение
Iris tenax е лекарство с ограничено, симптоматично действие в Материя медика.
Изключително полезен е при хроничен апeндицит, неизискващ оперативно лечение, както и при
постоперативните болки в периапендикуларната област – сраствания, бридове, където влиза в
тесни връзки с Bryonia, Opium и Plumbum.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България- Iris tenax (Minor) – 5СН.
IRIS VERSICOLOR
Iris versicolor (синя перуника) е многогодишно, тревисто растение от влажните райони на
Северна Америка и Канада. Тинктурата майка (ТМ) се приготвя от прясната грудка. Богата е на
етерични масла, смоли, фитостерол, салицилова киселина и тритерпеноиди.
Фармакология
Известна е от векове в Америка, използвана като холеретично, слабително и диуретично
лекарствено средство.
Патогенетични експерименти
Те потвърждават ефекта на Iris versicolor върху:
1. Храносмилателен тракт
- усещане за парене от устата до ануса
- регургитации, еруктации, повръщане на стомашно съдържимо с възкисел вкус
- обилна саливация (Iodum)
- изразен долнодиспептичен синдром с водниста, пареща диария, съпроводена с коремни,
крамповидни болки
2. Нервна система
- мигрена с гадене и повръщане на стомашно съдържимо с възкисел вкус
- невралгични болки по хода на периферните нерви, седалищен нерв, лице
3. Кожа
- пустулозни обриви по окосмената част на главата (Mezereum), по лицето и около устата
(Antimonium сrudum)
Характерни признаци
Модалности
159

Влошаване
- при движения
Периодичност - ежеседмична (мигрена)
Клинични показания
1. Гастроентерологични показания
- киселинни диспепсии, хиперацидитет (Sulfuricum acidum, Robinia pseudo-acacia, Argentum
nitricum)
- подостри, хронични, обострени панкреатити, паротидни панкреатити
Rp.) Iris versicolor 9СН - 3 пъти по 5 гранули за 2 седмици.
2. Неврологични показания
- офталмични периодични мигрени (Kalium bichromicum); мигрени в края на седмицата;
главоболие с горнодиспептичен синдром с възкисело съдържимо
- невралгии и ревматични болки в ставите
Rp.) Iris versicolor 9СН - по 5 гранули няколко пъти на ден до купиране на симптоматиката.
Заключение
Iris versicolor е лекарство с ограничено дейтсвие в Материя медика с изключително добър
терапевтичен ефект при правилни клинични показания на офталмоплегични периодични мигрени с
храносмилателни смущения. Като симптоматичен медикамент добре се допълва от Sanguinaria
сanadensis по отношение на главоболието, периодичността и храносмилателните смущения.
Теренни медикаменти са най-често Sulfur и Phosphorus.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Iris versicolor – 9СН.
JABORANDI
Jaborandi представлява растение от семейство Седефчеви, характерно за тропическите гори
на Бразилия. Тинктурата майка (ТМ) се приготвя от листата на няколко вида растения. Съдържа
предимно танин, етерични масла и алкалоиди, от които най-клинично значимият е пилокарпинът.
Токсикология
Токсичността на растението се дължи на алкалоидите му и то предимно на пилокарпина,
който притежава изразен ваготоничен ефект с хипотензия, диспнея, изразена сиалорея, обилни
изпотявания, храносмилателни и дихателни спазми, нарушения на зрителната акомодация.
Фармакология
Парасимпатомиметичното действие на пилокарпина е широко използвано в съвременната
фармакопея. Той предизвиква хиперсиалорея, увеличение на секрецията на стомашния сок,
повишаване на мотилитета на гладката мускулатура на храносмилателния тракт и увеличаване на
иридокорнеалния ъгъл – изключително необходимо условие при лечението на глаукома.
Патогенетични експерименти
Те потвърждават клиничното въздействие на Jaborandi предимно върху вегетативната нервна
система с ваготоничен и симпатикотоничен ефект.
Клинични показания
1. Вегетативна вагусова дистония
- сиалорея и хиперхидрози (Anagallis аrvensis)
Rp.) Jaborandi 5СН – 2 пъти по 5 гранули ежедневно в течение на 2 – 3 месеца.
160

2. Офталмологични показания
- нарушение на зрението, дисакомодационен синдром в следствие на зрително
пренатоварване
Rp.) Jaborandi - 2 пъти по 5 гранули в течение на няколко дни.
NB! Тук медикаментът прекрасно се допълва от Ruta graveolens, който е също от семейство
Седефчеви. Необходимо е да се лекува терена на тези пациенти и често такъв медикамент е
Calcarea fluorica.
Заключение
Jaborandi е медикамент с ограничено действие в Материя медика. Изключително полезен е
при ваготонични кризи, където е в преки взаимоотношения с другите два големи симптоматични
медикамента за ваготония – Tabacum и Cocculus.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България – Jaborandi – 5СН.
KALIUM ARSENICOSUM
Kalium arsenicosum (калиев арсенит) представлява бял, хигроскопичен прах, силно
разтворим във вода, изключително токсичен.
Патогенетични експерименти
Първата патогенеза е описана от Константин Херинг. При клиничните експерименти в
годините са натрупват достатъчно доказателства за афинитета на лекарството към кожата и общото
състояние, където предизвиква:
- фисури в гънките на лактите и коленете
- сух, сквамозен обрив (Arsenicum iodatum)
- сърбеж, влошаващ се при затопляне
Характерни признаци
Модалности
Подобрение
- при локален студ (сърбеж, противно на Arsenicum album)
Влошаване
- от студ изобщо (от 1.00 до 3.00 часа сутринта – Arsenicum album)
Етиологични сходства
Медикаментът е показан предимно в дерматологичен аспект при всички сухи, сквамозни
дерматози.
Клинични показания
1. Дерматологични показания
- сухи екземи
- псориазис, псориазоформени дерматити
Rp.) Kalium arsenicosum 5СН – 2 пъти по 5 гранули в течение на 1 месец.
NB! Kalium arsenicosum е с клинични показания и картина, близка до тази на Arsenicum
album, обогатена с патогенезата на калиевия радикал. Сквамите са промеждутъчни между
брашневидното залющване на Arsenicum album с трицевидното на Arsenicum iodatum, но
161

задължителен критерий за изписване на медикамента е облекчаването на сърбежа от локална
топлина.
Заключение
Kalium аrsenicosum е лекарство с ограничено действие в Материя медика. Проверен в
практиката е ефектът му най-вече в дерматологичен аспект. Що се отнася до общото състояние,
като че ли той комбинира патогенетичното табло на Kalium сarbonicum с отоци и астения и на
Arsenicum аlbum с нозофобия, астеноадинамия, съпроводена с моторна възбуда и парещи болки.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Kalium Аrsenicosum –
5СН.
KALIUM BICHROMICUM
Kalium bichromicum (калиев бихромат) представлява кристално вещество с оранжевочервен
цвят, разтворимо във вода.
Токсикология
Kalium bichromicum притежава локална (професионално заболяване – циментов дерматит) и
обща токсичност. Интоксикацията бива остра, клинично изявена със симптомите на остър
гастроентерит и остър токсичен тубулонефрит и хепатит. При хроничната интоксикация се
увреждат предимно лигавиците с отделянето на гъст, жълтозеленикав лепкав ексудат, и кожата с
прояви на контактна екзема – дисхидрозна, папуловезикулозен обрив с еволюция към суха,
хиперкератозна екзема. При продължителна, хронична интоксикация могат да се наблюдават и
улцерации – труднозарастващи в лигавиците на носа и синусите.
Патогенетични експерименти
Те показват избирателното действие на Kalium bichromicum върху:
1. Храносмилателна система
- проява на афтозен стоматит с характерни дълбоки улцерации с ясно очертани ръбове,
жълто-зеленикава мембрана и вискозни секрети със склонност към кървене
- разязвяване по едемните дъги, едемен мъжец (Apis, Kalium iodatum, Phytolacca)
- пирозис, кисели еруктации (Argentum nitricum, Robinia pseudo-acacia)
- парене и болка в стомашната област, понякога с язвена болест на стомаха с характерните
черти на язвения дефект
2. Дихателна система
- болезнена ринорея с опресия в основата на носа (Sticta pulmonaria, Kalium iodatum,
Cinnabaris)
- вискозна, жълто-зеленикава задна ринорея (Corallium rubrum, Hydrstis canadensis – там
сърбежът е по-засилен) със склонност към улцерации на носната лигавица и кървене
3. Опорно двигателен апарат
- артралгии и осалгии, епикондилити
- радикулити, ишиас предимно в ляво с изразен болков синдром с внезапно начало и край
- тендинити, болка в талоса (Medorrhinum, Lycopodium, Antimonium сrudum)
4. Кожа
- еритемни в началото, впоследствие папулозни и пустулозни обриви с крусти с характерен
ексудат (Graphites, Mezereum)
- язви с правилно очертани, като че ли отсечени ръбове, прогресиращи в дълбочина със
склонност към кървене и отделяне на характерния вискозен, жълтозеленикав секрет.
Характерни признаци
Усещания
- болки с внезапно начало и край (Magnesia phosphorica, Colocynthis, Belladonna)
- блуждаещи болки (Lac caninum)
162

- точковидни болки, локализирани и подобряващи се от конкретен натиск
Модалности
Подобрениe
- при затопляне, освен сърбежът
Влошаване
- от студ и влага
- в ранна утрин
Периодичност - ежедневна, в точен час
Етиологични сходства
Медикаментът е показан при всички състояния на лигавични увреди с характеристиката на
секрецията.
Клинични показания
1. Гастроентерологични показания
букална афтоза (Кreosotum, Borax, Secale cornutum)
- гастрити, язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника с характерния язвен дефект –
правилно очертани, отсечени ръбове и дъно – секретиращо вискозен жълтозеленикав ексудат, при
отделянето на който лигавицата лесно кърви
Rp.) Kalium bichromicum 9СН – по 5 гранули няколко пъти на ден. Приемите се разреждат
при подобрение на състоянието.
NB! При язвената болест на стомаха и дванадесетопръстника е необходима прецизна
фиброскопска диагноза и надлежно алопатично лечение. За профилактиката на рецидивите е
необходимо лечение на терена – най- често Lycopodium.
-

2. Ото-рино-ларингологични показания
- мукопурулентни ринореи – подостри, остри и хронични, максиларни, по-рядко фронтални
синузити (Hepar sulfur, Mezereum, Kalium iodatum, Cinnabaris)
- тубарни катари (Kalium muriaticum)
Rp.) Kalium bichromicum 9СН – по 5 гранули 4 пъти дневно. Приемите се разреждат при
подобряване на състоянието.
NВ! За медикамента са характерни и основните закони на хомеопатията, че ниските
разреждания благоприятстват секрецията, високите я стопират, а амбивалентните действат по
посока на реактивността на организма на съответния етап.
3. Гинекологични показания
- улцерозни цервицити, левкореи с характерната за медикамента секреция
Rp.) Kalium bichromicum 9СН – по 5 гранули сутрин и вечер в течение на 2 – 3 месеца.
NB! Логично е необходима екзактна диагноза от АГ-специалист и при наличието на доказана
идентифицирана етиология – съответно алопатично лечение. Често пъти е трудно да се разграничи
назначението на симптоматичния медикамент единствено и само на основа на секрецията. В този
случай ни ориентира правилно събраната анамнеза и обстойният преглед- секрецията при Hydrastis
canadensis води до увеличен сърбеж ( съдържа берберин), при Kreosotum – до изразен болков
синдром с разязвяване, а при Kalium bichromicum се наблюдава склонност към кървене.
4. Ревматологични показания
1.
лумбаго, ишиас
2.
тенденити - епикондилит
Rp.) Kalium bichromicum 9СН – 2 пъти дневно в течение на месец.
5. Дерматологични показания
- варикозни язви с характерния дефект с правилно очертани ръбове
- импетиго, импетигинезирани екземи (Hepar sulfur, Mezereum, Antimonium crudum, Graphites)
- контактна екзема (циментна крафта – професионално заболяване на работещите в
циментната промишленост)
В случая Kalium bichromicum играе ролята на изотерапевтик.
163

Rp.) Kalium bichromicum 15СН – 3 пъти дневно в течение на седмица.
6. Други показания
- главоболие с храносмилателни прояви
- пунктиформени мигрени, съпроводени с промяна в зрителното поле и скотоми (Iris
versicolor)
Rp.) Kalium bichromicum 9СН – по 5 гранули дневно няколко пъти на ден до купиране на
симптома.
Заключение
Kalium bichromicum е медикамент с ограничено действие в Материя медика, но с
изключително богата патогенеза и затова често изписван в практиката на клинициста. Редуването
на болестните състояния и блуждаещите прояви са типични за псората. Трахеобронхитните му
оплаквания го причисляват към туберкулиновата група, разязвяванията му и костните периостални
болки показват луетичната му насоченост, а гениталните супуративни прояви напомнят за
сикозата. Минералният му еквивалент е Hydrаstis canadensis.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Kalium bichromicum –
5СН; 9СН; 15СН.
KALIUM BROMATUM
Kalium bromatum (калиев бромид) представлява бял, кристален прах, без миризма, силно
разтворим във вода и глицерин и слабо в спирт.
Фармакология
Известен медикамент в алопатичната практика. В предходните векове се е използвал в
измерими дози като успокоително с хипнотично и противоконвулсивно действие, впоследствие
изоставен заради страничните си лекарствени ефекти.
Патогенетични експерименти
Те показват органите-мишени на въздействие на Kalium bromatum, които са:
1. Нервна система
- фаза на възбудимост и спазмофилия
- моторно неспокойствие (предимно на пръстите на ръцете)
- безсъние с нощни страхове (Stramonium) – сомнамбулизъм, бруксомания
- сексуална възбуда
В големи токсични дози води до:
- намаляване на рефлекторната възбудимост, аналгезия, дезориентация, разсеяност и
отслабване на паметта
2. Кожни симптоми
- папуло-пустулозни обриви, индуративно пустулозно акне, себорея
Характерни признаци
Усещания
- хипо- или анестезия, аналгезия на лигавиците
Модалности
Подобрение
- при физически упражнения
Влошаване
- през нощта, при новолуние
- при умствена свръхнатовареност

164

Етиологични сходства
Медикаментът е показан при всички състояния на умствено претоварване, сексуални
ексцесии, както и при хелминтиаза в детската възраст.
Клинични показания
1. Поведенчески нарушения
- психомоторна нестабилност на тревожни деца с характерното за медикамента моторно
неспокойствие на пръстите на ръцете
- безсъние, нощни страхове, сомнамбулизъм
- енуреза; психомоторна нестабилност в контекста на хелминтиазата (комплементарни
медикаменти – Calcarea carbonica, Cina, Silicea)
- нарушение на паметта
- екстремна сексуална възбуда със сексуални ексцесии, последвани от импотенция
Rp.) Kalium bromatum 15СН – по 5 гранули ежедневно в течение на 3 месеца.
2. Дерматологични показания
- пустулозно и туберозно акне
Rp.) Kalium bromatum 9СН – по 5 гранули 2 пъти дневно в течение на 3 месеца.
NB! Комплeментарни в случая са медикаментите от туберкулиновата група –стенична редица
– Sulfur iodatum, Calcarea phosphorica; Tuberculinum residuum.
3. Други показания
- персистиращо хълцане (Hyoscyamus niger е медикамент за остра клинична изява)
Rp.) Kalium bromatum 9СН – по 5 гранули ежедневно в течение на 2 – 3 месеца.
Заключение
Kalium bromatum е медикамент с ограничено действие в Материя медика. Типичен
композитен медикамент, съчетал в себе си астенията и свръхвъзбудата на калия с депресивното
настроение, включително в сексуалната област, на Bromum.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Kalium bromatum – 9СН;
15СН.
KALIUM CARBONICUM
Kalium carbonicum (калиев карбонат) представлява бял, кристален прах, който се втечнява
лесно от атмосферната влага, неразтворим в спирт.
Фармакология
Известно е значението на калиевия йон – основният катийон във вътреклетъчната среда. В
ниски концентрации се съдържа и извън клетката, играещ важна роля при регулацията на различни
органни функции, по-специално на сърдечната деполяризация и контракция. Регулирането на
концентрацията на калия е в пряка зависимост от натрий-калиевата помпа и е свързана с АТфазата. От биохимичен аспект са известни клиничните прояви на интоксикацията на калия при
хиперкалиемия със сърдечните симтпоми – брадикардия, нарушение на сърдечния ритъм до
камерна фибрилация, както и неврологични симптоми с екстремна астения, парестезии, загуба на
костно-сухожилни рефлекси и рядко – парализа.
Патогенетични експерименти
Те изтъкват действието на Kalium carbonicum върху:
1. Храносмилателен тракт
165

- силно изразен метеоризъм в горните отдели на корема (стомах) веднага след нахранване,
дори и с малко количество храна (Lycopodium, Carbo vegetabilis)
- еруктации с киселини, които не облекчават болния (Argentum nitricum, Robinia pseudoacacia)
- склонност към обстипация с обемни, големи, твърди изпражнения, които задълбочават
хемороидалните кризи (Graphites)
- болезнени, пробождащи, пролабирали хемороиди, които са склонни обилно да кървят
2. Дихателен тракт
- астматични кризи между 2.00 – 4.00 часа сутринта, облекчаващи се в характерна поза –“поза
на Роден”, включваща спомагателната дихателна мускулатура; гранулирана, сивкава
експекторация при закашляне (спирали на Куршман, кристали на Шарко-Мари- Лайден)
- пневмопатии и плевропневмопатии, засягащи дясна белодробна основа (Chelidonium majus,
Bryonia alba)
3. Полова система
- нередовна, закъсняваща и оскъдна менструация при подрастващите
- интермитентна, или рецидивираща микрометрорагия, особено след интервенции върху
ендометриума – кюретаж, аборт, раждане
- подчертана слабост след полов акт (особено при мъжа)
4. Сърдечно-съдова система
- нарушение на ритъма, екстрасистолии, тахиаритмии със слаб, неравномерен, филиформен
пулс
- диспнея от сърдечен произход
- склонност към анемични синдроми (Natrum muriaticum, Ferrum metallicum)
- тенденция към хидрогеноидна конституция и особено задръжка на течности в
екстравазалното пространство (Arsenicum album)
5. Опорно-двигателен апарат
- пронизващи, блуждаещи болки в ставите (лумбосакрални болки и големи стави, особено
влошаващи се при студ, влага и течение) (Nux vomica, Hepar sulfuris calcareum, Rhus toxicodendron)
- екстремна рахиалгия, както и слабост в големите стави (колене), усещане, че те не държат
(Causticum, Natrum muriaticum, Sepia)
6. Нервна система
- екстремна хиперестезия на фона на обща, силно изразена астеноадинамия при най-малко
физическо усилие
- склонност към реактивни депресии със свръхчувствителност към минимални, незначителни
външни агресии
Характерни признаци
Усещания
- свръхчувствителност към шум, докосване
- усещане за тревожна напрегнатост, за мъчителен страх – “топка в стомаха” (Ignatia, Thuya)
- усещане за пронизваща болка, като че ли от забито трънче в гърлото (Hepar sulfur, Nitricum
acidum, Argentum nitricum, Silicea)
Модалности
Подобрение
- при затопляне
- в характерно седнало положение, наведен напред, с опрени в коленете лакти
Влошаване
- от студ
- в ранна утрин – около 4.00 сутринта
Етиологични сходства
Медикаментът е показан при всички състояния след продължителни заболявания, които водят
до засягане на описаните органи и системи; прогресиращо стареене на организма.

166

Чувствителен тип
Kalium carbonicum представлява етап в естествената еволюция на карбоновия тип. Поради
това:
Морфология
- пациенти с тенденции към хидрогеноидна конституция, едематозна инфилтрация и
затлъстяване с бледоват, леко жълтеникав цвят на лицето, имбибирани тъкани, характерен
патогмоничен симптом на Clemens von Boenninghausen (малък, кръгъл оток на горния клепач – при
Arsenicum album оточността е на долните клепачи)
Морбидни тенденции
Те са следствие на патогенетичната насоченост на лекарството към органите и системите смущения в областта на храносмилателния, дихателния тракт, сърдечно-съдови или опорнодвигателни заболявания.
Поведение
Отбелязва се изразената хиперестезия и свръхчувствителност на пациента към минимални
физични или психоемоционални агресии. Като цяло - психоастенични пациенти, егоцентрични,
педантично загрижени за здравето си, но бързо обезсърчаващи се при всяко едно начинание.
Бездейни пациенти (Vanier).
Клинични показания
1. Гастроентерологични показания
- аерофагия, изразена диспепсия с метеоризъм, хиатални хернии
- характерна констипация, хемороиди с характеристиките на медикамента и облекчаващи се
от студ или седене на твърдо
Rp.) Kalium carbonicum 9СН – 3 пъти по 5 гранули в течение на 2 – 3 месеца.
2. Пневмологични показания
- хронични или рецидивиращи остри бронхити, сино-бронхиални синдроми, пневмопатии,
засягащи предимно дясна белодробна основа (Natrum sulfuricum - лява )
- астма и астматични кризи с характерните модалности на медикамента (естествено в
контекста на симптоматичната хомеопатична и алопатична терапия)
Rp.) Kalium сarbonicum 9СН – по 5 гранули няколко пъти дневно до купиране на симптома.
3. АГ-показания
- лумбалгии в периода на менопаузата, на бременността, по време, или след раждането
- микрометрорагии вследствие на инвазивни вмешателства върху ендометриума – аборти,
кюретажи и т.н.
- нередовна, закъсняваща или липсваща менструация при подрастващи девойки (Natrum
muriaticum, Pulsatilla)
Rp.) Kalium carbonicum 9СН - по 5 гранули 3 пъти дневно.
4. Ревматологични показания
- лумбалгии, рахиалгии, артралгии с характерното усещане за слабост в съответната област и
характерните модалности на медикамента
Rp.) Kalium carbonicum 9СН – 3 пъти по 5 гранули.
NB! Основни симптоматични медикаменти в случая са Rhus toxicodendron, Radium bromatum.
В практиката често пъти се използва и Kalium carbonicum във високи разреждания – доза глобули
на седмица с оглед на теренното лечение, като медикамент с псорична насоченост и подходящ
чувствителен тип.
5. Поведенчески нарушения
- екстремна астения – психическа и физическа – вследствие на тежко органично заболяване
при хиперчувствителни и хиперсенситивни индивиди, тревожно напрегнати, безпокоящи се и
обезсърчаващи се от минимален дразнител
Rp.) Kalium carbonicum 15СН – по 5 гранули дневно, или 10 гранули седмично за дълъг
период от време.
167

6. Кардиологични показания
- тахиаритмии, екстрасистоли при чувствителните пациенти
- старческа миокардиопатия (Arsenicum iodatum, Baryta carbonica)
- десностранна сърдечна недостатъчност (Phosphorus)
Rp.) Kalium carbonicum 9СН - по 5 гранули ежедневно или 15СН по 10 гранули седмично за
дълъг период от време.
NB! Естествено, в сутиацията е необходим адекватен клиничен преглед от кардиолог и
съпътстваща алопатична терапия.
7. Нефрологични показания
- хронична бъбречна недостатъчност в контекста на необходимата алопатична терапия
(Amonium carbonicum)
Rp.) Kalium carbonicum 15СН - по 10 гранули седмично.
Заключение
Kalium carbonicum е голям медикамент с изразено общо действие в Материя медика. Той
като че ли е “позабравен и онеправдан в изпадналите в плен на рутината си лекари” (Ernst
Farrington). Лекарство на “отиващата си” псора. Еволюцията му при влошаване ни води към Sepia,
Graphites и Natrum сarbonicum, а по отношение на артрозните промени – към Causticum,
Tuberculinum residuum.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Kalium carbonicum – 9СН;
15СН.
KALIUM IODATUM
Kalium iodatum (калиев йодит) представлява бяло, прахообразно или безцветно
кристалообразно вещества без миризма, но с горчиво-солен вкус, силно разтворимо във всякакви
разтворители – вода, спирт, глицерин.
Фармакология
Познат през вековете, използван често в класическата медицина за лечение на сифилиса.
Впоследствие изоставен при наличието на подходящи етиотропни медикаменти.
Токсикология
Токсичността на калиевия йодит е висока и се равнява на тази на живака с тенденция към
разязвяване, кървене и впоследствие склерозиране. Засяга предимно лигавците на дихателния,
храносмилателния тракт, кожата и периоста. Наличието на йоден радикал подсилва токсичното
въздействие върху лигавиците, съединителната тъкан и органите на моноцито-макрофагалната
система.
Патогенетични експерименти
Те потвърждават токсикологичното въздействие на Kalium iodatum върху органите-мишени:
1. УНГ- и дихателна система
- засягане на лигавиците – очи, нос, фаринкс, трахея с разраняващи, дразнещи секреции,
болка в основата на носа и синусите, оток на ларинкса, епиглотиса (Apis mellifica, Phytolacca)
2. Опорно-двигателен апарат
- силни, пронизващи болки в дълбочина, периостални болки – предимно през нощта при
затопляне и влага
Характерни признаци
168

Модалности
Подобрение
- от чист въздух и движение
Влошаване
- при затопляне (освен ринореята) и през нощта
Съпътстващи признаци
Воднисти, кисели, обилни или пък гъсти, зеленикави, дразнещи секреции.
Клинични показания
1. Оториноларингологични показания
- остри и/или алергични ринити с ринорея с описаната вече характеристика (Allium сepa)
- фронтални синузити – остри или подостри с болки в основата на носа (Sticta pulmonaria,
Cinnabaris)
- остри, подостри ларингити, епиглотити (Hepar sulfuris calcareum, Apis mellifica) в контекста
на спешната алопатична терапия
Rp.) Kalium iodatum 9СН – по 5 гранули на всеки час-два до купиране на симптома.
2. Офталмологични показания
- инфекциозни и алергични конюнктивити с характерната секреция (Argentum nitricum,
Euphrasia)
Rp.) Kalium iodatum 9СН – по 5 гранули няколко пъти на ден до купиране на симптома.
3. Ревматологични показания
- артралгии и артрити, влошаващи се предимно нощем от топлина и влага
- периостални болки, задълбочаващи се нощем (Radium bromatum, Thallium metallicum)
Rp.) Kalium iodatum 9СН – по 5 гранули ежедневно в течение на 3 месеца.
4. Други показания
- акне
- хипертиреоиден синдром при гуша (в комплекса на подходящото алопатично лечение)
Rp.) Kalium iodatum 15СН - по 5 гранули ежедневно за дълъг период от време.
Заключение
Kalium iodatum е лекарство с ограничено действие в Материя медика. Композитен
медикамент, обединяващ патогенетичните черти на калиевия йон и на йода. Изключително
подходящ при лечение на пациенти с хиперфункция на симпатиковата вегетативна система
(Lycopus), които са двигателно възбудени, влошават се от топлина, с астеничен хабитус и са
склонни към хипертиреоидни прояви. В практиката е незаменим при фронтални синузити
(Cinnabaris) и ревматични оплаквания с изразени периостални болки.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Kalium iodatum – 5СН;
9СН; 15СН.
KALIUM MURIATICUM
Kalium muriaticum (калиев хлорид) представлява бяло, прахообразно или кристалообразно
вещество без миризма, със солен вкус при разтварянето му във вода. Неразтворимо в алкохол.
Фармакология
Калиевият хлорид играе важна роля в образуването на фибрина като фибринозен ексудат във
втората фаза на възпалителния процес, което води до изразен субдермален едем и нарушена
микроциркулация (Shussler).

169

Патогенетични експерименти
Те потвърждават органите-мишени на въздействие на Kalium muriaticum, а именно:
1. Лигавици
- хроничен катар на средното ухо с изразен едем и обтурация на Евстахиевата тръба
- имбибирани, възпалени тонзили с наличие на казеозна материя в криптите им
- афти по букалната лигавица със сиво-белезникави мембрани, хиперсиалорея с вискозен
секрет
2.Серози
- слабо болезнени ексудати, перикардиални, плеврални
- реактивни синовити
3. Кожа
- едемни възпаления на субдермалния слой
- папулозен, но предимно везикулозен обрив с мътен ексудат (Mezereum)
Характерни признаци
Усещания
- аутофония
Модалности
Подобрение
- от суха топлина
Влошаване
- на открито, от студен въздух, от влага
Съпътстващи признаци
- обложен с бял или сивкаво-белезникав налеп език (Antimonium сrudum)
- непоносимост към мазни храни (Pulsatilla)
Клинични показания
1. Оториноларингологични показания
- серомукозни средни отити с аутофония и хипоакузия
- тубарен катар (Mercurius dulcis)
- хроничен тонзилит с уголемени тонзили, изразени крипти, аденоидна вегетация (Baryta
сarbonica)
Rp.) Kalium muriaticum 9СН – по 5 гранули 2 пъти дневно в течение на седмица.
NB! Логично е симптоматичното лечение на тези състояния да бъде подкрепено с теренно
такова с оглед профилактиката на пурулентните отити при аденоидна вегетация (най-често
Calcarea carbonica, Silicea и медикаменти от групата на псоротуберкулиновите).
2. Гастроентерологични показания
- афти с характерното дъно
- хипостенични диспепсии с жлъчни дискенизии (Chelidonium majus, Hydrastis canadensis,
Pulsatilla)
Rp.) Kalium muriaticum 9СН – по 5 гранули 2 пъти дневно в течение на седмица.
3. Ревматологични показания
- реактивни синовиити (Sulfur iodatum, Bryonia, Apis)
- хигром на коляното, синовиални кисти (Iodum, Calcarea fluorica)
Rp.) Kalium muriaticum 9СН – по 5 гранули дневно в течение на 2 месеца.
4. Дерматологични показания
- поствъзпалителен или хроничен субдермален едем, болезнен подкожен оток, хиподермити
(Clematis vitalba, Carbo vegetabilis – при по-силно изразена нарушена архитектоника и
микроциркулация; Pulsatilla – циркулаторна слабост)
- дисхидрози и екземи с описаната морфология (Anagallis arvensis, Arsenicum iodatum)
Rp.) Kalium muriaticum 9СН – 2 пъти по 5 гранули в течение на месец.
170

Заключение
Kalium muriaticum е лекарство с ограничено действие в Материя медика. Основните му
терапевтични показания са клинично проверени с отличен ефект при реактивните отити и
особенно при профилактика на прехода им в супуративни поради тубарити и аденоидни вегетации.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Kalium muriaticum – 9СН.

KALIUM PHOSPHORICUM
Kalium phosphoricum (калиев фосфат) представлява бял, силно разтворим във вода прах,
слаборазтворим в алкохол.
Фармакология
Композитен медикамент, обединяващ в себе си фармакологичните свойства на калиевия йон
и на фосфора. И двата изграждат тъканите на организма и нарушаването на техния метаболизъм
обяснява съвкупността от съществуващите патологични състояния.
Патогенетични експерименти
Потвърдени в практиката, те показват полюсите на действие на медикамента върху:
1. Нервна система
- изразена психоемоционална астения, загуба на памет, главоболие
2. Опорно-двигателна система
- нервно-мускулни спазми и частични парези
3. Хемопоетична тъкан
- анемични синдроми
Характерни признаци
Усещания
- хиперестезия, изразена към шум и контакт (характерна за всички калиеви деривати)
- спазмофилични синдроми, усещане за топка в гърлото (Ignatia)
Модалности
Подобрение
- при хранене (Anacardium orientale, Iodum, Cina)
- на чист въздух, добър емоционален климат (всички псоротуберкулинови медикаменти)
Влошаване
- от студ, от тежък физически труд, от продължителна умствена работа; след полов акт
Етиологични сходства
Медикаментът е показан най-вече при изразено умствено пренатоварване; сексуални
ексцесии (Kalium bromatum)
Чувствителен тип
Не съществува точно определена морфология. Но фосфорният радикал в Kalium
phosphoricum ни насочва към индивиди с фосфорна конституция, които от морфологична гледна
точка са с хипостеничен или астеничен хабитус – грацилни, стройни, със слабо развита
мускулатура.
Морбидни тенденции
Те бяха описани в разгледаните патогенетични експерименти.
171

Поведение
- характерно за фосфорните индивиди: лъчезарни,
бързоизчерпващи се, имащи нужда от почивка и презареждане.

отворени,

свръхдейни,

но

Клинични показания
1. Поведенчески нарушения и общи показания
- физична и психична астения след различни умствени ексцесии, съпроводени с главоболие,
нарушение на паметта и безсъние
- сексуална астения след умствено пренатоварване при запазено желание (Lycopodium)
- период на реконвалесценция след прекарани инфекциозни заболявания (China rubra, Sulfur
iodatum)
Rp.) Kalium phosphoricum 9 (15)СН – по 5 гранули ежедневно в течение на 1 месец.
NB! При реконвалесцентните синдроми медикаментът успешно се съчетава с China rubra,
особено когато става дума за състояния със загуба на телесни течности – обилни изпотявания,
хеморагии, профузни горно- и долнодиспептични синдроми. А също и със Sulfur iodatum – по 1
доза глобули след съответното тежко заболяване с оглед бързото възстановяване на нормалния
имунологичен статус на пациента.
Заключение
Kalium рhosphoricum е медикамент с ограничено действие в Материя медика, но той е важно
лекарство за лечение на депресивните и психоастенични състояния при хора на умствения труд,
тъй като съчетава астенията на калия с нервномозъчния тропизъм на фосфора. Изключително
успешно е приложението му при т. нар. фосфорни индивиди, което показва тесните му
взаимодействия с медикаментите от псоротуберкулиновата група.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Kalium рhosphoricum –
9СН; 15СН.
KALIUM SULFURICUM
Kalium sulfuricum (калиев сулфат) представлява бяло, кристално вещество с горчиво солен
вкус, разтворим във вода и неразтворим в алкохол.
Фармакология
Известно композитно вещество от вековете. В класическата терапия се е използвало като
очистително средство. Според Shussler Kalium sulfuricum отговаря на третия стадий на
възпалението, т. е. изразена супурация с преход в реконвалeсценция. Този стадий, описан от
авторите през вековете ни показва и органите-мишени на действието на медикамента при:
Патогенетични експерименти
Ефект върху:
1. Лигавици
- жълти, зеленикави секреции, подобни на Pulsatilla, но значително по-дразнещи и сърбящи
поради сулфурния радикал
2. Кожа
- сквамозни дерматози на влажна основа (Natrum sulfuricum)
Характерни признаци
Усещания
- главоболие, влошаващо се в затоплено помещение
- блуждаещи болки
- хиперестезия към шум
172

Модалности
Подобрение
- на чист въздух (Pulsatilla)
Влошаване
- в затворено помещение (Pulsatilla)
Клинични показания
1. Оториноларингологични показания
- ринофарингити, риноетмоидити с характерна жълто-зеленикава ринорея (Pulsatilla), но
дразнеща, понякога и аносмия
Rp.) Kalium sulfuricum 9СН – 3 пъти по 5 гранули до купиране на симптомите.
2. Пневмологични показания
- бронхити и бронхопневмонии с кашлица с изразена експекторация, със съответно описаната
характеристика
Rp.) Kalium sulfuricum 9СН – 3 пъти по 5 гранули до купиране на симптомите.
3. Дерматологични показания
- импетигинезирани дерматози, мокрещи екземи (Mezereum, Graphites, Hepar sulfur)
- псориазис с наслоена вторична инфекция
Rp.) Kalium sulfuricum 15СН – по 5 гранули 2 пъти дневно в течение на 2 седмици.
Заключение
Kalium sulfuricum представлява медикамент с ограничено действие в Материя медика.
Клиничните му показания често пъти се преплитат с тези на Pulsatilla, който се явява и негов
растителен еквивалент, отличаващ се от него по не така дразнещите секреции.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Kalium sulfuricum – 9СН;
15СН.
KALMIA LATIFOLIA
Kalmia latifolia (планинско лаврово дърво) представлява огромен храст с височина до 12
метра. Расте в Северна Америка. Тинктурата майка (ТМ) се приготвя от свежото или изсушено
листо, в момента на цъфтежа. Съдържа голям брой танини и различни флавоноиди, от които
основният е граянотоксин (подобен при Rhododendron и Ledum palustre).
Токсикология
Токсичността на тинктурата майка се дължи именно на този флавоноид, който възпрепятства
затварянето на йонните канали и по този начин увеличава специфично мембранната пропускливост
за натриевите йони. Това води до затрудняване на провеждането на нервния импулс с появата на
парестезии, световъртеж, нарушение на координацията на движенията и зрението, изразена
мускулна слабост, както и смущения в сърдечния ритъм – от рода на аритмии и най-често
брадикардии.
Фармакология
Медикаментът е известен предимно като фитотерапевтично средство при индианците от
Северна Америка, които го използвали като антидиарично средство.
Патогенетични експерименти
Патогенезата дължим на Константин Херинг и тя потвърждава токсикологичния ефект на
Kalmia latifolia върху органите-мишени:
173

1. Нервна система
- мигновени, краткотрайни невралгии, разпространяващи се от центъра към периферията
- лицеви невралгии
- блуждаещи болки, променящи мястото си
2. Сърдечно съдова система
- остра, ангинозна пробождаща болка в сърдечната област, ирадиираща в лява ръка
- нарушение на сърдечния ритъм
- палпитации, склонност към брадикардии
Характерни признаци
Усещания
- силни, пробождащи болки по хода на нервите
Модалности
Подобрение
- от покой
Влошаване
- от движения; в началото на нощта
Клинични показания
1. Неврологични показания
- различни невралгии с характеристиките на пробождащата болка, разпространяващи се
центростремително – ишиалгии, лицеви невралгии, офталмични мигрени, зостерни и постзостерни
болкови синдроми
Rp.) Kalmia latifolia 15СН – по 5 гранули няколко пъти на ден до купиране на симптома.
2. Сърдечно-съдови показания
- псевдостенокардни кризи, вследствие на торакални радикулоневрити
- опресия, палпитация, нарушение на ритъма (брадиаритмия, особено при пациенти със
склонност към пролапс на митралната клапа – Calcarea fluorica)
Rp.) Kalmia latifolia 15СН - по 5 гранули до купиране на пристъпа.
NB! Естествено в случая е необходима прецизна кардиологична диагноза и ЕКГ-контрол,
както и съпътстваща при съответната симптоматика алопатична терапия.
Заключение
Kalmia latifolia представлява медикамент с ограничено действие в Mатерия медика. Показан
в миналото често при кардиопатии, то днес той губи значението си при това предписание за сметка
на алопатичните медикаменти, но е изключително полезен при спазмофилици с богата сърдечна
симптоматика, протичаща предимно с брадикардия (при тахикардия – Lycopus), както и при
болков синдром при тежки невралгии, най-често постзостерни.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Kalmia latifolia – 9СН;
15СН.
KREOSOTUM
Kreosotum (медицински креозот) е продукт на дестилацията на дървесния катран.
Представлява безцветна, запалима, мазна течност със специфична миризма. Разтваря се слабо в
студена вода и изключително добре в алкохол, хлороформ и масла. В състава й влизат различни
феноли, най-важният от които е крезол.
Токсикология
Наличието на крезол всъщност дава и силно изразеното токсично действие на Kreosotum.
Приложен локално, той причинява изгаряния на кожата и лигавиците.
174

Фармакология
В миналото се е използвал като противобацилно средство при лечение на белодробна
туберкулоза, както и разреден за инстилации при урогенитални възпалителни заболявания, но
поради токсичността си върху кожата лигавиците и общото му въздействие върху организма, е
прекратена употребата му.
Патогенетични експерименти
Клиничното наблюдение при опитите – най-вече при гинекологични заболявания, доказват
ефекта на Kreosotum върху:
1. Пикочно-полова система
- жълто-зеленикаво, дразнещо, кисело течение от влагалището с неприятна миризма,
понякога примесено с кръв
- изразена диспареуния със склонност към кървене при полов акт
- склонност към улцерации и разязвявания на шийката на матката, която кърви при малък
контакт (Mercurius, по-слабо – Kalium bichromicum)
2. Храносмилателен тракт
- болезнени, едематозни, тъмночервени венци, които лесно кървят и оголват шийките на
зъбите
- склонност към шиечни кариеси (Staphysagria)
- горно- и долнодиспептичен синдром, примесени с патологични примеси на кръв
Характерни признаци
Усещания
- силно изразено парене като от жарава (Arsenicum album)
Модалности
Подобрение
- при затопляне
Влошаване
- от студ
Етиологични сходства
Още старите автори, в частност Nash, дават основните клинични показания за медикамента
при тежки състояния, подобни на тези при живака. В днешно време медикаментът е подходящ при
всички състояния с нарушена дентиция и пародонтоза, както и неспецифични възпалителни
изменения в урогенеталната сфера на жената, протичащи с клиничната картина на вагинит и
колпит.
Клинични показания
1. Гинекологични показания
- левкореи в следствие на метрити и цервицити с характерните за медикамента екскреции
- вагинити, трихомоназни или с друга етиология, припокриващи патогенетичното табло на
медикамента (логично след добра подбрана алопатична терапия за ирадикацията на причинителя)
Rp.) Kreosotum 5СН – по 5 гранули ежедневно в течение на седмица.
2. Други показания
- стоматологични – пародонтози (Hepar sulfuris calcareum, Pyrogenium – в остра фаза, Silicea)
- стоматити и зъбни шиечни кариеси (Staphysagria)
- дентицио дефисиле при деца с наслоена вторична инфекция, водеща до симптоми от
храносмилателния тракт (Chamomilla, Rheum)
- повръщане при горнодиспептичен синдром при алкохолици със склонност към хематемеза
(Sulfuricum acidum, Lachesis)
Rp.) Kreosotum 5 (15)СН – по 5 гранули ежедневно.
175

Заключение
Kreosotum е лекарство с ограничено действие в Материя медика. Изключително полезен е
като симптоматичен медикамент при лечението на неспецифичните вагинални колпити, както и в
детската възраст при дентицио дефисиле.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България – Kreosotum – 5СН.
LAC CANINUM
Lac сaninum (кучешко мляко) е мляко, взето от женско куче в период на кърмене, 2 седмици
след раждането (след периода на коластрата). Хомеопатичният медикамент се приготвя
непосредствено след изцеждането. Тинктурата майка (ТМ) е изключително богата на минерални
соли, фосфати, хлорати, цитрати, следи от ензими, хормони, пигменти, както и голямо количество
белтъчини и мазнини, тъй като кучешкото в сравнение с материнското мляко е 3 – 4 пъти побогато на мазнини и около 8 – 10 пъти по-богато на белтъчини.
Фармакология
Кучешкото мляко е познато от древността като лекарствено средство използвано за
абортиране на мъртвия плод при болести на женската полова система, разязвяване на маточната
шийка. Фармакологичното му действие се дължи най-вече на следите на стероли и хормонални
производни като пролактин, прогестерон, андрогени и др.
Патогенетични експерименти
Те показват въздействието на Lac caninum предимно върху следните органи-мишени:
1. Гинекологична сфера
- болезнено подуване на гърдите (предменструално), влошаващо се при натиск и разтърсване
- болки в яйчниците, редуващи се ту от едната, ту от другата страна, облекчаващи се при
менструално течение (Lachesis)
- усещане за тежест в областта на малкия таз (Sepia, Murex, Lilium, Aloe)
2. Нервна система
- главоболие, най-често фронтално
- неадекватно поведение, илюзии, халюцинации, нарушена идeация
Характерни признаци
Усещания
- хиперсенситивност на гърдите при допир
Модалности
Подобрение
- студени апликации, освен главоболието
- влошаване
- при допир, разтърсване; предменструално
Съпътстващи признаци
- редуване на патологичните прояви ту от едната, ту от другата страна – лява-дясна
периодичност
Клинични показания
1. Гинекологични показания
- предменструален синдром, характеризиращ се с картината на хиперестрогенемия,
съпроводен с изразена мастодения и често пъти с кожни прояви - акне
Rp.) Lac сaninum 15СН – по 5 гранули ежедневно от появата на симптомите до тяхното
изчезване.
176

NB! Някои автори препоръчват стъпаловидното изписване в доза глобули – 9 (15) (30)СН на
20-ия, 21-ия и 22-ия ден (при редовен менструален цикъл – 28-дневен).
- отбиване на кърмачето от майката (прекратяване на лактацията)
Rp.) Lac сaninum 15 СН - по 5 гранули 3 – 4 пъти на ден
NB! За получаване на ефекта често пъти медикаментът се комбинира с Ricinus сommunis във
високи разреждания – 30СН по 5 гранули ежедневно.
2. Други показания
- патологии с характерна модалност на преместване на болковия синдром ту в ляво, ту в
дясно-мигрени, тонзилити, оварити и т.н.
Rp.) Lac сaninum 9СН – 3 пъти дневно при появата на симптомите, а при липсата им с оглед
превенцията им – по 5 гранули ежедневно в течение на 2 – 3 месеца.
- нарушения на съня с онирохалюцинации (змии, паяци и т.н.)
Rp.) Lac сaninum 15СН – по 5 гранули ежедневно преди лягане в течение на 3 месеца.
Заключение
Lac сaninum е медикамент с ограничено действие в Материя медика. Изключително
интересно, но клинично проверено и надеждно е предписването му при редуване на патология ляво
– дясно. Много близки до него медикаменти по отношение на гинекологичните оплаквания и
хиперестезията са Lachesis и Platina.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Lac сaninum – 9СН;
15СН; 30 СН.
LACHESIS MUTА
Lachesis mutа (ням кротал) е силно отровна змия, която обитава тропическите области на
Централна и на Южна Америка. Разпространена е най-вече в басейна на река Амазонка.
Правилното наименование е muta, а не mutus, тъй като името й произлиза от гръцката митология
(от имената на дъщерите на нощта – Атропос, Клотос и Лахезис). Терминологичното объркване в
различните справочници произлиза от това, че първата патогенеза на медикамента е изработена от
Константин Херинг на базата на Lachesis trigonocephalos. Тинктурата майка (ТМ) използва
отровата на змията, която съдържа: метали, сяра, цинк, но най-вече органични вещества с токсично
и фармакологично действие, като фосфолипаза–А; вазоактивни амини – брадикинин, ацетилхолин;
протеолитични ензими – най-вече клотаза – ензим, активиращ активността на тромбина.
Токсикология
Известно е действието на змийските отрови върху човешкия организъм, предизвикващо
предимно кардио-васкуларни симптоми, нарушения в хемокоагулацията, съпроводено с
микротромбози, некроза, консумативна коагулопатия с изразени хеморагии, локално изразен
възпалителен синдром и болка.
Патогенетични експерименти
Първата патогенеза ни е предоставена от Константин Херинг. Клиничният опит и
наблюдения в годините показаха ефекта на Lachesis mutа предимно върху:
1. Нервна система
- редуване на възбудна фаза с фаза на потискане
- булбарни синдроми – забавяне на сърдечната и дихателната дейност
- сетивна изразена хиперестезия, парестезии, невралгии
2. Нервно-вегетативна система
- вазомоторни смущения
3. Хемостаза
- ДИК-синдром
177

4. Сърдечно-съдова система
- конгестивни и хеморагични прояви
5. Черен дроб
- смущения в протеиносинтезиращата му функция
6. В по-малка степен върху кожата, лигавиците, ендокринната система, в частност –
щитовидна жлеза, както и в регулаторната функция на женската полова система
Характерни признаци
Усещания
- силна хиперестезия и непоносимост към стягане и леко докосване; хиперестезия към шум и
светлина
- усещане за пулсиране, туптене, изразена конгестия
Модалности
Подобрение
- при физиологично, или патологично течение
- при умерени температури на открито
Влошаване
- при закъсняване или недостатъчно физиологично, или патологично течение
- при излагане на лъчиста топлина
Латерализация – предимно в ляво
Съпътстващи признаци
- топли вълни
- редуване на логорея и мълчаливост
Етиологични сходства
Медикаментът е показан при физиологични състояния около менопаузата, предменструално,
при хроничен алкохолизъм и тежки инфекциозни състояния.
Чувствителен тип
Морфология
- Не съществува специфична морфология. Често се описват индивиди с конгестивни прояви в
областта на главата, акне-розацея, ринофима.
Поведение
Въпреки че не е нито необходимо, нито достатъчно условие за предписване на лекарството,
което подчертавам многократно, все пак в психо-емоционален план това са пациенти, които
редуват възбудна словоохотливост и депресия. Недоверчивостта и ревнивостта са типични черти
на характера им.
Болестни тенденции – единствено те са обективно достоверни.
- функционални и патологични прояви от страна на нервно-ендокринната и съдовата система
са най-често срещаните патологии при чувствителния тип.
Клинични показания
1. Гинекологични показания
- предменструални синдроми, дисменореи, менопауза и перименопауза с характерните за
медикамента синдроми на хиперестрогенемия – като мастодинии, тежест в малкия таз, овариални
болки.
Всички те обикновено са придружени с функционални сърдечно-съдови смущения като
палпитации, конгестивни прояви, топли вълни, повишено кръвно налягане (Nux vomica, Sulfur,
Aurum), главоболие и мигрени и промяна в поведението –недоверчивост, ревност, редуване на
периоди с екзалтирана, логична логорея с периоди на депресия и липотимични нарушения.
Rp.) Lachesis mutа 30СН – по 5 гранули на ден – лечение за 3 месеца.
NB! Редица автори препоръчват стъпаловидното предписване на медикамента, особено при
предменструален синдром в разреждания 9, 15 и 30СН респективно на 20-и, 21-и и 22-и ден.
178

2. Инфекциозни показания
- тежки инфекциозни състояния, съпроводени от остри супурации и локални възпаления,
естествено в контекста на подходящото алопатично (в частност – антибиотично лечение).
Rp.) Lachesis mutа – по 5 гранули 4 пъти дневно в течение на острия период – 3 – 4 дни.
3. Оториноларингологични показания
- периодични и непериодични алергични ринити, синузити (Sticta pulmonaria, Kalium
bichromicum, Mezereum, Cinnabaris) с характерната модалност за подобряване на състоянието при
появата на ринорея
- супуративни средни отити във фазата на изчакване на парацентезата
- комплементарно лечение при съпътстващата антибиотична терапия при ангини с
бактериална генеза (Phytolacca decandra)
- ежемесечни тонзилофарингити – предменструално (Magnesia carbonica)
Rp.) Lachesis mutа 9 (15)СН – по 5 гранули няколко пъти дневно до купиране на симптомите.
NB! При ежемесечни рецидивиращи тонзилофарингити за предпочитане е предписването на
доза глобули в 30СН – ежеседмично.
3. Проктологични показания
- хемороидални кризи, силно болезнени, заплашващи с хемороидална тромбоза, с
характеристиката на облекчаване на състоянието при хеморагичен синдром, особено ако е налице
обостряне предменструално
Rp.) Lachesis mutа 9СН – 3 пъти дневно до купиране на симптомите.
4. Поведенчески нарушения
- промяна на настроението и поведението в насока на редуване на фази на логорея с логичен
изказ (Actaea racemosa – нелогична), въздишки (Ignatia amara), безсъние с кошмари след заспиване
- кризи на ревност при децата при поява на второ дете в семейството (Hyoscyamus niger)
- хроничен алкохолизъм с характерните симптоми от страна на вегетативната нервна система,
храносмилателния тракт и кожата (Phosphorus, Arsenicum album)
Rp.) Lachesis mutа 15СН – по 5 гранули през ден в течение на 3 – 4 месеца, или по доза
глобули ежеседмично.
5. Дерматологични показания
- акне розация, ринофима
- хронични дерматити и екземи с хиперчувствителност при контакт, агравирани от лъчиста
топлина
- варикозни язви, хиподермити и еризипел (Apis, Belladonna, Clematis vitalba) с характерните
модалности на лекартвото-комплементарно лечение
Rp.) Lachesis mutа 9СН – по 5 гранули ежедневно в течение на 3 месеца.
6. Ендокринологични показания
- дистироидни състояния, особено в периода на пери- и менопаузата в комплекса на
алопатичното хормонално лечение
Rp.) Lachesis mutа 15СН – 10 гранули седмично за 3 месеца.
8. Други показания
- инсулации (Belladonna, Apis)
- главоболия и мигрени, които се облекчават при появата на кръвотечение (епистаксис,
начало на менструация)
Rp.) Lachesis mutа 9СН – по 5 гранули няколко пъти на ден до купиране на симптома.
Заключение
Lachesis mutа е лекарство с общо действие. Той е основният медикамент на менопаузата и
хроничния алкохолизъм. Действието му често се допълва от Sulfur, Phosphorus, Arsenicum album и
Lycopodium. Не бива да забравяме и Zincum (невротоксичност, подобрение от началото на някакво
179

течение, влошаване от употреба на алкохол). Поради това Zincum често се описва в
хомеопатичните справочници като един “студен Lachesis”.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Lachesis mutа – 9СН;
15СН; 30СН.
LACHNANTES TINCTORIA
Lachnantes tinctoria (червен нарцис) е растение от семейство Хемодорови с родина
блатистите местности на югоизточните щати в Северна Америка. Тинктурата майка (ТМ) се
приготвя от цяло, изсушено растение. Богата е предимно на карбонилни производни, за които се
счита, че имат фотосенсибилизиращ ефект при наблюдение върху животни, консумирали
“червения корен”.
Патогенетични експерименти
Първата патогенеза дължим на Edwin Hale. Те показват тропизма на лекарството към
шийните нерви на гръбначния стълб и цервикоторакалната област като цяло
- спастични миалгии във врата и стерноклеидомастоидния мускул, както и мускулус
трапезиус
- цервикални невралгии, ирадииращи центростремително
Характерни признаци
Усещания
- изразена скованост и контрактура на стерноклеидомастоидния мускул
- усещане за световъртеж, нестабилност, дискоординация
Модалности
Подобрение
- покой
Влошаване
- от движение в областта на шията, от шум
Клинични показания
1. Ревматологични показания
- остър тортиколис, особено в дясно
Rp.) Lachnantes tinctoria 9СН – по 5 гранули на всеки час до купиране на симптомите.
NB! Често медикаментът се допълва от Actaea racemosa; Bryonia.
- болка в цервикоторакалния сегмент с последваща центростремителна ирадиация: скаленов
синдром, главоболие, световъртеж, шум в ушите, нарушение на зрението; прекордиални болки и
псевдоангинозни пристъпи
Rp.) Lachnantes tinctoria 9СН – по 5 гранули сутрин и вечер в течение на месец.
Заключение
Lachnantes tinctoria е медикамент с ограничено дейтсвие в Материя медика. Изключително
полезно лекарство при остра, спастична форма на тортиколис. Kомплeментарни симптоматични
медикаменти най-често са Chamomilla, Actaea и Cicuta virosa.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Lachnantes tinctoria –
9СН.
LAPIS ALBUS
Lapis albus всъщност представлява калциев флуоросиликат. Това е бял прах, практически
неразтворим в студена вода и алкохол, но разтворим в топла такава.
180

Патогенетични експерименти
Те показват органите мишени на въздействие на калциевия флуоросиликат, а те са най-вече
върху:
1. Жлезисти образувания
- лимфни възли, аденити – най-вече индуративни аденопатии
2. Гърди и матка
- с еластични, възлести образувания – маточен фибром
3. Щитовидна жлеза
- гуша с фиброматозни възли.
Клинични показания
1. Гинекологични показания
- бенигнени неиндурирани мастопатии; еластичен маточен фибром– хомогенен, неизискващ
хирургично лечение
Rp.) Lapis albus 9СН – по 5 гранули ежедневно в течение на 6 месеца.
NB! Комплeментарен теренен медикамент в случая е Thuya occidentalis. Остава непременно
уговорката за периодичен, прецизен контрол от АГ-специалист и мамолог.
2. Ендокринологични показания
- еутиоридна гуша (при постоянен лекарски контрол)
Rp.) Lapis albus 9СН – по 5 граули ежедневно в течение на 6 месеца.
Заключение
Lapis аlbus е малък медикамент в Материя медика с ограничено действие. Показанието му в
съвременната медицина е единствено и само еластичен, хомогенен маточен фибром, неизискващ
оперативно лечение.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Lapis аlbus – 9СН.
LEDUM PALUSTRE
Ledum palustre представлява вечнозелено храстче от Северна Европа, Азия и Америка от
семейство Ерикацея. Тинктурата майка (ТМ) използва пресните разлистени клончета. Богата е на
етерични масла с противовъзпалително действие, флавоноиди и тритерпени.
Патогенетични експерименти
Първата патогенеза дължим в “Чиста материя медика” на Ханеман. Тя показва насочеността
на медикамента към:
1. Капиляри
- синкаво-червени, тъмни екхимози предимно на местата с рехава съединителна тъкан (очни
орбити, около очите)
- тъмночервени или виолетови суфузии около местата на убождания или ухапвания
- студена, мраморирана кожа след ухапвания от инсекти или влечуги
2. Стави
- възпаление, съпътствано от блед оток с чувство за локална топлина, облекчаваща се от
студени апликации
3. Кожа
- туберозни обриви по лицето, особено в основата на носа
- еритемосквамозни, сърбящи обриви; периферни язви със синкаво-червеникава оцветка,
облекчаващи се от студови въздействия

181

Характерни признаци
Усещания
- за контузии; сърбеж
Модалности
Подобрение
- при покой; от студово въздейтсвие
Влошаване
- от движение; при затопляне в леглото през нощта
Съпътстващи признаци
- oлигоурия с уратурия и повишена седиментация на уратите (Lithium carbonicum, Berberis,
Lycopodium, Colchicum)
Клинични показания
1. Травматологични показания
- посттравматични екхимози, особено периорбитални (травма с тъп предмет)
Rp.) Ledum palustre 5СН – по 5 гранули на всеки час до купиране на симптомите.
NB! В случая Arnica е прекрасен комплeментарен медикамент и редуването им води до
изключително бърз, терапевтичен резултат.
- рани от убождания (гвоздеи, тръни)
Rp.) Ledum palustre 5СН - 3 пъти дневно по 5 гранули.
NB! Удачно е прибавянето на Pyrogenium 9СН – 10 гранули (1 доза) и Hepar sulfur в 15СН във
връзка с възможността и за профилактиката на септичните прояви. Това не изключва често
налагащата се антитетанусна ваксинация.
- ухапвания от насекоми
Rp.) Ledum palustre 5СН – по 5 гранули на всеки час.
NB! Отново медикаментът се съчетава с Arnica за добър терапевтичен резултат. Може да се
назначава и Ledum palustre профилактично през целия период на експозиция в регион с подобни
инсекти. Тогава се използват 5 гранули ежедневно или 10 гранули доза глобули седмично.
Естествено,остава уговорката, че това не замества алопатичната профилактика на маларията.
2. Ревматологични показания
- хронични артралгии, артралгии и артрози, облекчаващи се от прилагане на студено
Rp.) Ledum palustre 9СН - по 5 гранули 3 пъти на ден до купиране на симптомите.
- профилактика на рецидивите на кризите на хиперурикемия и подагра (Calcarea carbonica,
Lycopodium, Sulfur)
Rp.) Ledum palustre 9СН – по 10 гранули ежеседмично.
3. Дерматологични показания
- акне розацея, най-вече при алкохолици (Carbo animalis, Eugenia jambosa, Lachesis)
Rp.) Ledum palustre 5СН – по 5 гранули дневно в течение на 3 месеца.
Заключение
Ledum palustre е медикамент с ограничено действие в Материя медика. Съвременните му
показания са предимно приложения при артралгии, хиперурикемии с изявата на подагрозноартрозни промени при индивиди, които имат нужда от хладен въздух и се облекчават от хладни
апликации. Това сродява медикамента със Sulfur и Lachesis, които често са му теренни
медикаменти. Не трябва да се забравят и близките му връзки с Lycopodium и Calcarea carbonica,
които са главните медикаменти за хиперурикемия и метаболитни проблеми.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Ledum palustre – 5СН;
9СН.
182

LILIUM TIGRINUM
Lilium tigrinum (тигров крем) представлява тревисто растение с родина – далечния Изток, но
отглеждащо се по нашите географски ширини предимно като декоративно растение. Тинктурата
майка (ТМ) използва цяло, разцъфнало растение. Богата е предимно на минерални вещества и
стероидни сапонозиди (в частност – лилагенин и юкагенин), които обясняват и основното
фармакологично действие на ТМ.
Патогенетични експерименти
Първата патогенеза дължим на Payne – хомеопат от американската школа. Клиничното
наблюдение през годините е доказало ефекта на медикамента върху:
1. Урогенитална система предимно на жената
- с усещане за тежест в малкия таз, изразена конгестия (Sepia, Murex, Aloe)
- чувство на опресия в областта на пикочния мехур и ректума с лъжливи позиви – дизурия и
тенезми
2. Нервно-психични симптоми
- инхибиращо действие върху нервната система и психо-емоционалния статус – тенденция
към реактивна депресия, плаксивност
- функционални сърдечни нарушения – палпитации, прекордиални болки и
псевдостенокардни кризи
- хистероидно поведение (Ignatia, Moschus)
Характерни признаци
Усещания
- колаптоидни прояви при продължителна вертикална позиция на тялото
Модалности
Подобрениe
- на свеж въздух и при движения.
Влошаване
- в затоплено помещение, фиксирано положение прав.
Чувствителен тип
Макар и с известни условности и с характерните уговорки, които нееднократно споменавам,
се описва морфология на предимно плеторични жени с циркулаторна слабост, понасящи зле
топлината на затвореното помещение. В поведенчески аспект – с хистероидно поведение, с
множество оплаквания (функционални, предимно от сърдечен произход).
Етиологични сходства
Медикаментът е показан при функционални сърдечно-съдови смущения при жени в мено- и
перименопаузата с изразени конгестивни прояви.
Клинични показания
1. Гинекологични показания
- дисменореи с характерна болка, която ирадиира към бедрата, изразена конгестия в малкия
таз с къси, кратки цикли, менструацията не е обилна, с яркочервена кръв
Rp.) Lilium tigrinum 9СН - по 5 гранули няколко пъти дневно до купиране на симптомите,
или доза глобули 15СН ежеседмично.
2. Поведенчески нарушения
- реактивни депресии в момента на перименопаузата при жени с гореописаните дисменореи,
съпроводени често със склонност към нимфомания
- сърдечни палпитации с характеристиките на псевдостенокардни пристъпи, провокиращи
безсъние
Rp.) Lilium tigrinum 15СН – по 5 гранули ежедневно или доза глобули седмично.
183

Заключение
Lilium tigrinum
е лекарство с ограничено действие. Изключително ефикасно при
хистероподобно поведение на плеторични жени в перименопаузата. Той е в тесни взаимодействия
със Sepia, Sulfur, а също така допълва ефекта на Aurum в гинекологичната и психичната сфера.
Поради това е наричан “растителният Aurum”.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Lilium tigrinum –9СН;
15СН.
LITHIUM CARBONICUM
Lithium carbonicum (литиев карбонат) е бяло, прахообразно вещество, слабо разтворим във
вода и неразтворим в спирт.
Фармакология
Медикаментът се използва в измерими алопатични дози в класическата медицина при
лечението на маниакално-депресивни психози.
Патогенетични експерименти
Наличните данни, най-вече във връзка със свръхдозираните литиеви лекарствени
медикаменти, ни показват органите-мишени:
1. Храносмилателен тракт
- разяждащи болки в стомаха
2. Двигателен апарат
- болки в ставите предимно на крайниците, рецидивиращи, в последствие водещи до артроза
3. Нервна система
- мъчително безпокойство, главоболие, центростремителни невралгии
4. Сърдечно-съдова система
- палпитации, болки в прекордиалната област
5. Кожа
- изразена сухота, съпроводена със сърбеж, папулоедематозни плаки
Характерни признаци
Усещания
- болезнено усещане и болка като че ли от контузия в засегнатите стави
Модалности
Подобрение
- при хранене (Antimonium crudum)
- при продължително бавно раздвижване
Влошаване
- при движение и физическо натоварване
Клинични показания
1. Ревматологични показания
- хронични ставни болки с деформация на малките стави на крайниците, подагроподобни
болки
Rp.) Lithium carbonicum 9СН - по 5 гранули ежедневно в течение на 3 месеца.
2. Гастроентерологични показания
- гастралгии, подобряващи се при хранене
Rp.) Lithium carbonicum 9СН – по 5 гранули 2 пъти дневно в течение на 3 месеца.
3. Други показания
184

- конгестивни главоболия, подобряващи се от прием на храна (псоротуберкулинова група –
Anacardium)
Rp.) Lithium carbonicum 15СН – по 5 гранули до купиране на симптома.
- в комплексното лечение – ало- и хомеопатично - на метаболитни смущения по тип
хиперурикемия (Lycopodium, Calcarea carbonica; Berberis – оратна диетеза)
Rp.) Lithium carbonicum 15СН – 10 гранули седмично в течение на 3 – 6 месеца.
Заключение
Lithium carbonicum е медикамент с ограничено действие в материя медика. В преки
взаимодействия е с медикаметите за хиперурикемия като Lycopodium и Calcarea carbonica.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Lithium carbonicum –
9СН.
LUTEINUM
Luteinum (лутео - хормон) представлява дикинетон екстрахиран от жълтото тяло на животно
от женски пол в полова зрялост. Той съдържа основно прогестерон и следи от естрогени. Активен
е около 5-7 дни в лутеиновата фаза на менструалния цикъл. Основната му роля е:
1.
подготвя леговището за евентуално оплодената яйцеклетка
2.
протектира бременността
3.
намалява тонуса на матката
Фармакология
Известна е активността на прогестагените от corpus luteum във фармакологичен и биохимичен
аспект:
– притежават андрогенно анаболен ефект – вирилизация, акне , увеличаване на агресивността;
– понижават либидото;
– намаляват прага на дразнимостта, следователно увеличават чувствителността към болка хиперрефлексия, безсъние, агресивност;
– увеличават холестерола и особено неговата LDL фракция – атероматозен ефект;
– увеличават активността на простагландин синтетазата – високи нива на простагландин
PGF2 и E2.
Патогенетични експерименти
Те показват органите мишени на Luteinum, а именно урогинеталната сфера при жената с
ефекти описани при фармакологичното действие на хормона.
Клинични показания
1. Гинекологични показания
– предменструален синдром ( с хипоестрогенемия)
Rp.) Luteinum 15 СН -10 гранули на 20-тия ден от цикъла
NB! В случая се касае за ПМС с хипоестрогенемия и Folliculinum не би ни дал добър ефект.
Тук теренен медикамент обикновено е Sepia, Graphites /овариалната хипофункция е характерна и за
двата медикамента/.
– дисменореи, по-специално мембранозна дисменорея
Rp.) Luteinum 15 СН -10 гранули на 20-тия ден от цикъла
NB! Медикаментът се асоциира добре с Phytolacca decandra и особено с Lac caninum 15CH,
при който се наблюдава изразена пролактинова активност.

185

– хипоменореи; аменореи; закъсняващ пубертет при девойките; вторичен хипооваризъм (
FSH)
Rp.) Luteinum 5 СН -по 5 гранули ежедневно до появата на мензис N.B.! При хипоменореи
по 5 гранули ежедневно след края на менструалното кръвотечение до началото на новото. Добре се
асоциира с FSH и Folliculinum, естествено в ниски разреждания - 5 СН. Логично е лечението на
терена (Pulsatilla, Natrum muriaticum, Kalium carbonicum, а понякога и Sepia).
Необходим е задълбочен клиничен преглед от АГ специалист и адекватен хормонален
лабораторен контрол с цел проследяване на функцията на хипоталамо-хипофизарно-яйчниковата
ос на регулация на цикъла.
– овариални и мамарни кисти
– перименопауза
Rp.) Luteinum 5 СН -по 5 гранули ежедневно или по 10 гранули ежеседмично за 3 до 6
месеца.
NB! Медикамента има добър ефект по отношение на размера и броя на кистите, естествено
под прецизния контрол на АГ специалист и мамолог.
Заключение
Luteinum е медикамент с ограничено действие в Материя медика. Изключително полезен и
надежден при овариални дисфункции и обратими нарушения по хипоталамо-хипофизарнояйчниковата ос. В преки взаимоотношения с Progesteronum, както и Folliculinum, FSH. Теренни
медикаменти най-често са тези при които имаме склонност към хипофункция като Sepia, Natrum
muriaticum, Kalium carbonicum, Pulsatilla, та дори и Graphites.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България – Luteinum -5CH; 9CH;
15CH; 30CH.
LYCOPODIUM CLAVATUM
Lycopodium clavatum (иглолистен плаун) е тревисто растение от семейство Плаунови,
широко разпространено в зоните на умерен или студен климат. Тинктурата майка (ТМ) използва
сухите спори на растението. Богата е на минерални вещества - серен, алуминиев окис, силициев
окис, мазнини, предимно ненаситени мастни киселини и много малки количества алкалоиди –
ликоподин, клаватин, клавотоксин със структура, сходна на морфина.
Токсикология
Практически инертен медикамент. В някои случаи прахът от спорите може да предизвика
дихателни алергози при чувствителни пациенти.
Фармакология
Действието на медикамента във фармакологичен аспект се дължи предимно на ликоподина,
който демонстрира парасимпатикотонична активност.
Патогенетични експерименти
Органите-мишени на действие на медикамента са:
1. Храносмилателен тракт
- изразена хипостенна диспепсия с метеоризъм, предимно в долните етажи на корема,
метеоризъм и изразена чувствителност на целия корем – псевдоперитониална реакция(China); Nux
vomica, Argentum nitricum, Kalium carbonicum и Carbo vegetabilis – в горната част на корема
(стомах); Natrum sulfuricum, Ignatia - по хода на колон асценденс и колон трансверзум; Raphanus
sativus niger – метеоризъм по хода на колон десценденс
186

- конгестия на лицето след хранене, сънливост (Nux vomica веднага след хранене, докато при
Lycopodium е след час-два)
- конгестивна мигрена, свързана с храносмилателните смущения, най-вече супраорбитално в
дясно – дясна вертикална хемианопсия
2. Урогенитален тракт
- мътна, или обилна, светла урина, но със склонност към хиперседиментация – уратна диетеза
- изразена сухота на влагалището – диспареуния (Natrum muriaticum)
- импотенция при запазено либидо
3. Кожа
- суха кожа с жълтеникав оттенък, с пигментирани жълтеникаво-кафеникави петна предимно
по лицето
- рецидивиращи дерматози – често хиперкератозни, с изразен сърбеж, със склонност към
хеморагии при разчесване
- преждевременно посивяване на косата
4. Лигавици
- катарални прояви от горните дихателни пътища, сухота на орофаринкса, обтурация на
носните ходове, особено през нощта (Pulsatilla)
- дисфагия, облекчаваща се от топли напитки
5. Нервна система
- умствена психо-астения с отслабване на паметта, тревожно безпокойство, неувереност,
особено в привечерните часове (Argentum, Gelsemium, Silicea)
- лицеви тикове (Hyoscyamus)
Характерни признаци
Усещания
- бързо засищащ се глад (Nux vomica)
- сърбеж, облекчаващ се от студени апликации
- Арлекинов синдром като проява на нервно-вегетативна дистония – усещане за топлина в
едната част на тялото, съпроводена с тръпки и студ в другата.
Модалности
Подобрение
- от чист въздух, бавно движение и топли храни
Влошаване
- между 16.00 – 20.00 часа
- от противоречия
Съпътстващи признаци
- желание за консумация на въглехидрати (Argentum nitricum, Calcarea carbonica)
- непоносимост към лук, чесън (Thuya occidentalis)
Хроничен модус на реакция
Lycopodium влиза в групата на трите основни лекарства за псоричния тип реакция (Sulfur,
Calcarea carbonica).
Чувствителен тип
Морфология
Колкото и обективно недостоверна да бъде морфологията заедно с поведенческите
тенденции, все пак се описва индивид, който е преждевременно състарен, а при децата–
преждевременно зрели, с характерните кожни прояви на бледа или жълтеникава, състарена кожа с
множество дерматозни изяви, слаборазвита мускулатура, грацилен скелет с метеористично голям
корем.

187

Поведение
Изразен егоцентризъм, склонност да девалоризира всичко или всички покрай себе си,
психоастения и дълбока неувереност в собствените сили, което влиза в противоречие с високите
цели, които си поставя. Именно това противоречие подсказва и богатата симптоматика на
функционални, а в последствие на органични симптоми от страна на нервно-вегетативата система
и органите с благороден паренхим, което всъщност демонстрират и болестните тенденции при
индивида.
Морбидни тенденции
В повечето случаи – генетично детерминирани като гастродуоденални язви, хиперурикемия,
хиперлипидемия, които получават лесна нозологична изява на фона на гореописаното поведение.
Клинични показания
1. Гастроентерологични показания
- диспепсии,флатуленции, пирозис, дуоденити и гастродуоденити
- хепатобилиарни смущения
- колики и констипации при кърмачета, съпроводено с аерофагия (Nux vomica, Argentum,
Cuprum)
- ацетонемични повръщания
Rp.) Lycopodium clavatum 9СН – по 5 гранули 2 пъти на ден.
NB! За купиране на ацетонемичните кризи често пъти е необходимо допълнително
хомеопатично симптоматично лечение. Най-често със Senna 5СН и с Antimonium crudum или Ipeca.
В третирането на подобна патология често катализаторен медикамент се явява Phosphorus 15СН –
една доза глобули.
2. Урологични показания
- бъбречно-каменна болест (най-вече уратна литиаза като проява на уратна диатеза) (Сalcarea
carbonica)
- простатизъм – при започващи, но все още дискретни склеротични промени в простатната
жлеза (Nux vomica – конгестивни прояви, Sabal serrulata; Conium maculatum, Thuya при изразена
склероза)
Rp.) Lycopodium clavatum 15СН – по 1 доза глобули на 2 седмици.
NB! Във връзка с превенцията на бъбречно-каменната болест често пъти медикаментът се
комбинира с Calcarea carbonica 15СН по 10 гранули доза глобули на 2 седмици.
3. Дерматологични показания
- себорични екземи, синдром на Leiner-Moussous при кърмачета
- хронични уртикарии, често пъти съпроводени с хиперкератоза (Antimonium crudum)
Rp.) Lycopodium clavatum 15СН – доза глобули на седмица.
NB! При гореспоменатите себорични екземи, особено при кърмачета, симптоматични
медикаменти най-често са Antimonium crudum, Mezereum и Medorrhinum, докато при хроничните
уртикарии и екземи Lycopodium следва предписването на Sulfur.
4. Оториноларингологични показания
- хронични хреми – сухи през нощта и изразена ринорея през деня (Pulsatilla)
Rp.) Lycopodium clavatum 9СН – по 5 гранули вечер преди лягане.
NB! Особено полезен е медикаментът в детската възраст при рецидивиращите ринити и
риноетмоидити с характерната клинична картина, когато предписването на Рulsatilla (дори и във
високи разреждания) води често до обострянето на реактивните отити и трансформацията им в
пурулентни.
5. Поведенчески нарушения
- реактивни депресии с клинична изява на психосоматизация на проблема, сенестопатии
- тикове (най-често лицеви) при децата и подрастващите
Rp.) Lycopodium clavatum 30СН – по 10 гранули седмично в течение на 2 – 3 месеца.
6. Метаболитни нарушения
188

- смущения в обмяната – хиперурикемия (Calcarea carbonica), умерени хиперлипидемии
(Phosphorus)
Rp.) Lycopodium clavatum 15СН – 1 доза глобули на 2 седмици за няколко месеца.
Заключение
Lycopodium clavatum представлява медикамент с общо действие в материя медика. Той
влиза в голямото трио на псората заедно със Sulfur и Calcarea carbonica. Медикамент с бавно, но
изключително дълбоко въздействие. Използването му като симптоматичен медикамент, макар и
възможно, трябва да бъде изключително прецизирано, тъй като Lycopodium е медикамент
предимно за теренно лечение.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Lycopodium clavatum –
5СН; 9СН; 15СН; 30 СН.
LYCOPUS VIRGINICUS
Lycopus virginicus е тревисто растение от семейство Устоцветни, обитаващо влажните зони в
умерените климатични области (зоните с умерен климат). Тинктурата майка (ТМ) използва
прясната надземна част на растението. Богата е на феноли, розмаринова, кофеинова киселина и
флавоноиди.
Фармакология
Изброените по-горе субстанции от ТМ оказват влияние предимно върху тиреоидната
функция.
Патогенетични експерименти
Те потвърждават насочеността на медикамента предимно към:
1. Вегетативна нервна система
- изразена симпатикотония, клинично изразена с екстремни палпитации, опресии и синусова
тахикардия
2. Опорно-двигателен апарат
- блуждаещи болки в ставите и мускулите
Характерни признаци
Усещания
- силно сърцебиене, опресия в областта на ларингса и прекордиалната област
Модалности
Подобрение
- от покой и на свеж въздух
Влошаване
- при усилие и лъчиста топлина
Клинични показания
1. Кардиологични показания
- палпитации, опресии и сърцебиене от нервно-вегетативен, метаболитен или ятрогенен
произход (тиреомиметици)
Rp.) Lycopus virginicus 9СН - по 5 гранули няколко пъти дневно до купиране на кризата, или
Lycopus virginicus 9СН – по 5 гранули ежедневно в течение на 2 – 3 месеца.
Заключение
Lycopus virginicus е медикамент с ограничено действие в материя медика, но изключително
надежден при хиперсимпатикотония. Допълващи действието му медикаменти най-често са Iodum и
Lachesis.
189

Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Lycopus virginicus – 9СН.
MAGNESIA CARBONICA
Magnesia carbonica (магнезиев карбонат) представлява бяло, прахообразно вещество,
практически неразтворимо във вода.
Фармакология
Фармакодинамичното действие на медикамента се дължи в голямата си част на свойствата на
магнезиевия йон. Той е необходим за активирането на голям брой ензими като ко-фактор на
различни фосфатази и играе важна роля за бързата минерализация на костите. Участвайки заедно с
калция и калия във функционирането на натриевата помпа, спомага за регулирането на нервномускулната възбудимост. Ефектът му върху нервната система се дължи на присъствието му като
ко-фактор на тиамин-пирофосфата и кокарбоксилазата, необходими за дейността на невроните.
Известна е клиничната изява на хипомагнезиемията, която се проявява с астения, сънливост,
стомашно-чревни смущения и повишена нервно-мускулна възбудимост – като тремор, мускулни
крампи, понякога дори и гърчове. Хипермагнезиемията предизвиква общо нарушение на нервномускулната проводимост чрез инхибиране на освобождаване на ацетилхолина на нивото на
синапсите. Този курарезиращ ефект се проследява най-добре в ЕКГ-параметрите – удължаване на
PR-интервала, разширяване на QRS и разширяване на амплитудата на Т-вълната; понижаване на
кръвното налягане; намаляване на надкостно-сухожилните рефлекси до арефлексия. При
свръхдози може да се стигне и до дихателна депресия и спиране на сърдечната дейност.
Патогенетични експерименти
Първата патогенеза дължим на Ханеман в неговата “Чиста материя медика”. Натрупаните в
годините данни от клиничния опит показват органите-мишени на Magnesia carbonica:
1. Нервна система
- хиперестезия, свръхвъзбудимост
2. Храносмилателен тракт
- диспепсии, гастроентероколити
3. Урогенитална сфера
- предимно у жената – дисменорея
4. Кожа и лигавици
- изразена сухота
Характерни признаци
Усещания
- остри, краткотрайни, пробождащи болки – центростремителни
Модалности
Подобрение
- от движение и от флексия
Влошаване
- през нощта; при покой
Съпътстващи признаци
- обилно изпотяване с кисела пот
- непоносимост към мляко (Sepia)
Клинични показания
1. Гастроентерологични показания
- киселинни диспепсии, изразен метеоризъм
- диарии, свързани с непоносимостта към кравето мляко (псевдоцьолиакични синдроми;
вторична лактозна непоносимост при ротавирусни инфекции; хабитуални констипации при
кърмаче с непоносимост към кравето мляко; цьолиакия)
190

Rp.) Magnesia carbonica 9СН – по 5 гранули 2 пъти дневно в течение на 2 – 3 месеца.
2. Неврологични показания
- спазмофилии при деца и възрастни, особено при наличието на храносмилателни смущения
- всички болкови синдроми, свързани с характерната модалност на лекарството като лицеви
невралгии, одонталгии, цервикобрахиални невралгии, скапуло-хумерални периартрити, които се
задълбочават предимно нощем и носят характерните усещания на медикамента
Rp.) Magnesia carbonica 9СН - по 5 гранули до купирането на симптома.
NB! В частност за купиране на болковия синдром по-често в практиката се използва Magnesia
phosphorica.
3. Гинекологични показания
- дисменореи или олигоменореи, съпроводени с катарални прояви от ГДП и ежемесечни
тонзилофарингити
Rp.) Magnesia carbonica 9СН – по 5 гранули дневно в дните с изразена симптоматика.
4. Офталмологични показания
- блефарити- рецидивиращи с липсваща секреция (Nux moschata)
Rp.) Magnesia carbonica 5СН – 2 пъти по 5 гранули до купирането на симптома.
Заключение
Magnesia carbonica е медикамент с ограничено действие в Mатерия медика, изключително
полезен предимно при диарийните синдроми с непоносимост към краве мляко в кърмаческа и
ранна детска възраст като изява на ротавирусна инфукция или цьолиакоподобен синдром. Често
теренни медикаменти са Lycopodium и Sepia.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Magnesia carbonica – 5СН;
9СН.
MAGNESIA MURATICA
Magnesia muriatica (магнезиев хлорид) представлява безцветно, кристалообразно вещество
със силно изразени хигроскопични свойства, горчив вкус. Естествено – разтворим във вода и
спирт.
Токсикология
Практически почти инертно вещество, но в много големи дози проявява своите токсични
свойства най-вече като холеретик и пургатив.
Патогенетични експерименти
Първоначалната патогенеза дължим на Ханеман, който го е смятал за важно лекарство на
псората. Натрупаният през годините клиничен опит дава основание да се определи ефекта на
медикамента върху:
1. Храносмилателен тракт
- гадене и повръщане с киселини при наличие на белезникав, плътен налеп по езика, по който
личат отпечатъците на зъбите (Mercurius)
- хепатомегалия с болка в десен хипохондриум
- констипация с характерните за всички медикаменти, съдържащи хлориден радикал, малки,
твърди “кози” изпражнения
2. Урогенителна система
- дизурия с изтичане на урината на капки, изискваща мускулно усилие от пациента
- спастична дисменорея, обилна менструация с тъмна кръв
3. Нервна система
- конгестивно главоболие предимно в слепоочията, облекчаващо се при притискане с ръце
(Argentum nitricum), или затопляне (Silicea, Psorinum)
191

- сънливост през деня и трудно заспиване вечерта (Nux moschata)
Характерни признаци
Усещания
- аносмия (Ammonium muriaticum)
Модалности
Подобрение
- при силно притискане и от движение
Влошаване
- през нощта; на морския бряг; от мляко
Клинични показания
1. Гастроентерологични показания
- диспепсии, причинени от непоносимост към мляко или злоупотреба с млечни храни
- гастралгии, или болки в десен хипохондриум при жлъчни дискенезии с характерната
констипация
Rp.) Magnesia muriatica 9СН – 3 пъти по 5 гранули до купиране на симптоматиката.
2. Урологични показания
- полакиурии и/или дизурии с изтичане на урината капка по капка като проява на вегетативна
дистония (Ignatia, Staphysagria)
Rp.) Magnesia muriatica 9СН – ежедневно.
3. Гинекологични показания
- дисменореи с обилна менструация с тъмна кръв, съпроводена със силни спастични болки
Rp.) Magnesia muriatica 9СН – по няколко пъти на ден при започване на менструацията.
4. Поведенчески нарушения
- спазмофилни терени, дентицио дефисиле при кърмачета (Chamomilla)
- дневна сънливост, придружена от нощно безсъние
Rp.) Magnesia muriatica 9СН – ежедневно – лечение за 3 месеца.
5. Оториноларингологични показания
- изразена аносмия на фона на рецидивираща хрема (Ammonium muriaticum)
Rp.) Magnesia muriatica 9СН – 2 пъти по 5 гранули в течение на седмица.
Заключение
Magnesia muriatica е лекарство с ограничено действие в материя медика. Той притежава
храносмилателните и спастични оплаквания на всички медикаменти от магнезиевата група. Тези
му прояви са потенцирани от действието на хлорния радикал. Именно заради това медикаментът е
в тесни взаимоотношения с Natrum muriaticum, Bryonia, Opium и Lycopodium по отношение найвече на храносмилателните симптоми от патогенезата си.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Magnesia muriatica – 9СН.
MAGNESIA PHOSPHORICA
Magnesia phosphorica представлява бяло, прахообразно вещество, слаборазтворимо във вода
и киселини, неразтворимо в спирт.
Патогенетични експерименти
Първата патогенеза дължим на Е.Hale, която е потвърдена при клиничното наблюдение в
годините и показва ясно тропизма на Magnesia phosphorica към:
1. Нервна система
192

- сетивна инервация - усещания за акропарестезии; силни, внезапно появяващи се и
изчезващи невралгии – центростремителни
- нервно-мускулни синапси на моторната плочка – предизвиква крампи, спазми или гърчове,
засягащи както гладката, така и набраздената мускулатура
Характерни признаци
Усещания
- остри, мигновени, блуждаещи, бързо появяващи се и изчезващи центростремителни болки
(Kalium bichromicum, Colocynthis, Belladonna)
Модалности
Подобрение
- при флексия (Colocynthis)
- при затопляне и при силно локално притискане (Bryonia)
Влошаване
- от студ
Латерализация – дясна (не е задължителна)
Клинични показания
1. Неврологични показания
- невралгии от различно естество с характеристиката на медикамента и определените
модалности
- контрактури и крампи на горните крайници, графоспазъм (Causticum)
- зъбобол при остри и хронични пулпити – задълбочаващ се от студ
- хълцане (Belladonna, Cuprum, Hyoscyamus niger)
Rp.) Magnesia phosphorica 9СН – по 5 гранули няколко пъти дневно до купиране на
симптома.
2. Гастроентерологични показания
- чревни колики при специфични и неспецифични гастроентероколити; колики на кърмачето
(Nux vomica, Chamomilla, Antimonium crudum)
- жлъчни колики при жлъчни дискинезии (Bryonia)
Rp.) Magnesia phosphorica 9СН – по 5 гранули няколко пъти на ден до купиране на симптома.
3. Урологични показания
- бъбречни колики при бъбречно-каменна болест с характерните модалности на медикамента
(Colocynthis, Calcarea carbonica, Berberis)
Rp.) Magnesia phosphorica 9СН – по 5 гранули на всеки 10 – 15 мин до купиране на
симптоматиката.
4. Акушеро-гинекологични показания
- крампоидни дисменореи
- родови болки
Rp.) Magnesia phosphorica 9СН – по 5 гранули на всеки 10 - 15 мин до купиране на
симптоматиката.
5. Други показания
- спазмофилични кризи, съпроводени с акропарестезии и акромелични контрактури
Rp.) Magnesia phosphorica 9СН – по 5 гранули до купиране на симптоматиката, както и
Magnesia phosphorica 9СН по 1 доза глобули на седмица.
Заключение
Magnesia phosphorica е лекарство с ограничено действие в материя медика. В клиничната
практика се използва най-вече антиспастичното му действие. Тропизмът му към периферните
нерви е подсилен от този на фосфора. Изключително подходящ медикамент за спазмофилици от
туберкулиновата група с фосфорна конституция. Растителният му еквивалент е Colocynthis.
193

Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Magnesia phosphorica –
5СН; 9СН.
MANGANUM METALLICUM
Manganum metallicum (манган) представлява блестящ, стоманеносив метал, твърд и чуплив,
неразтворим във вода и алкохол. Лесно се окислява на въздух, образуващ манганов двуокис.
Фармакология
Манганът е необходим микроелемент за функционирането на човешкия организъм. На
клетъчно ниво той проявява афинитет към митохондриите и участва в клетъчното дишане. Като кофактор влиза в основните металоензими – фосфотрансферази, пироваткарбоксилаза и
супероксиддисмутаза. Ежедневната нужда от манган варира от 2 до 3 мг. Доставя се предимно чрез
житните, необработени храни и богатите на хлорофил зеленчуци и чай.
Токсикология
Вреден е предимно мангановият двуокис, който се вдишва на прах или под формата на
изпарения при професионална интоксикация в химическата промишленост. Интоксикацията се
проявява главно с неврологични и дихателни симптоми.
Неврологични симптоми:
Увредите са предимно на ивицестите тела, каудалните възли и путамена. На биохимично
ниво манганът води до разстройство на допаминергичната система и се вмества в метаболизма на
триптофана. Всичко това се проявява в клиничната картина на т. нар. “манганов Паркинсон”.
Дихателни симптоми:
Характеризира се най-вече със засягане на белите дробове с остра, тежка манганова
пневмония, както и при постоянна хронична интоксикация – хроничен бронхит, еволюиращ по
типа на силикозата и пневмокониозата. При хронична интоксикация понякога се наблюдава и
увреждане на жлезите с вътрешна секреция с картина на генерализирана недостатъчност –
щитовидна жлеза, надбъбреци и гонади.
Патогенетични експерименти
Първата патогенеза дължим на Ханеман. Клиничното наблюдение, особено в случаите на
остра и хронична интоксикация, показват органите-мишени на Manganum metallicum, а именно:
1. УНГ- и дихателен тракт
- дрезгав глас, сухота на ларингса, хиперсекреция по задна фарингиална стена
- болка в ухото при говорене, хипоакузис поради тубарен катар, рефлекторна кашлица при
дразнене на външния ушен канал
- опресия и болка в гърдите, съпроводена от кашлица (често пъти с хемоптое)
2. Нервна система
- астено-депресивен синдром, псевдосветовъртеж, главоболие, крампи, спазми в напречнонабраздената мускулатура
- тремор
3. Кожа
- суха кожа, сърбящи дерматози
Характерни признаци
Усещания
- генерализирана астеноадинамия, подобряваща се в покой (легнал)
Модалности
Подобрение
- в легнало положение
Влошаване
194

- от влажен студ и от движение
Клинични показания
1. Оториноларингологични показания
- остър и субостър ларингит, независимо от етиологията – вирусна, токсична или
травматична, с характерните симптоми на медикамента за раздразване на орофарингса,
гранулирана задна фарингиална стена с постоянно чувство за прочистване на последната
- рецидивиращ тубарен катар, влошаващ се предимно в студените и влажни есенно-зимни
месеци (Dulcamara, Kalium muriaticum)
Rp.) Manganum metallicum 9СН – 3 пъти по 5 гранули до купиране на симптоматиката.
NB! Мнозина автори предпочитат Manganum aceticum при подобна патология.
2. Неврологични показаня
- депресивен синдром, хипохондрии, подобряващи се при покой и в легнало положение на
пациента
- Паркинсонов синдром
Rp.) Manganum metallicum 15СН – по 5 гранули ежедневно в течение на няколко месеца.
NB! Очевидно е, че не става дума за лечение на болестта на Паркинсон, тъй като при тази
болест имаме необратимо увреждане на субстанция нигра и хомеопатичната терапия в случая ще
бъде абсолютно безполезна. Третират се предимно вторични паркинсонови синдроми като
описания в интоксикацията “манганов Паркинсон”, както и паркинсонови синдроми от лекарствен
произход (халоперидол). В случая се използват високи разреждания на Manganum metallicum –
15СН с оглед – спомагане на елиминацията на мангана от организма.
Заключение
Manganum metallicum е медикамент с ограничено действие в Материя медика. В наши дни
той с успех се прилага при посочената симптоматология от страна на УНГ-заболявания, както и
като спомагателно лечение при вторичните Паркинсонови синдроми.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Manganum metallicum –
9СН; 15СН.
MEDORRHINUM
Medorrhinum представлява биомедикамент. Приготвя се от лизат на уретрални, гнойни,
гонореични секреции, взети от болния, преди да е започната каквато и да е етиологична терапия –
антибиотично или химиотерапевтично лечение.
Патогенетични експерименти
Клиничното наблюдение показва, че действието му е насочено предимно върху следните
органи-мишени:
1. Лигавици
- дразнещи, сърбящи, бяло-жълтеникави гъсти секреции, независимо от локализациите на
увредата – УНГ-тракт, дихателна система, гениталии
2. Кожа
- еритемовезикулозни, мокрещи обриви
- херпес (предимно генителан)
- доброкачествени кожни образувания – микробрадавици; молуски, генитални кондиломи
3. Опорно-двигателен апарат
- по-скоро инфилтративни и по-рядко склеротични промени на съединително-фиброзната
тъкан в областта най-вече на големите стави – тазобедрена, коленна, лумбална област, сакроилиачни съчленения
4. Нервна система
- психоемоционална сфера с неспокойно, припряно, на моменти безотговорно поведение
195

- дизестезии от различен характер
Характерни признаци
Усещания
- за скованост, натъртеност на ставите (най-вече в лумбосакрален сегмент)
- за локално парене - предимно по длани, ходила и по протежение на гръбначния стълб
(Phosphorus)
- сърбеж “sine materia”
Модалности
Подобрение
- нощем
- на брега на морето (влажно, хладно време)
- в ембрионална поза или легнал по корем
Влошаване
- през деня
- от сух студ
Съпътстващи признаци
- синдром на неспокойните крака (Zincum – при него липсва болезненост в крайниците)
Етиологични сходства
Изхождайки от субстрата на медикамента и патогенетичното му табло, лекарството е
показано при всички състояния на последици от прекарани урогенитални инфекции и дисфункции
на имунната система; след прилагане на имуномодулатори, чести ваксинации и пр.
Хроничен модус на реакция
Medorrhinum е биотерапевтикът на сикотичната група (Thuya, Nitricum acidum, Natrum
sulfuricum).
Чувствителен тип
От морфологична гледна точка липсва такъв, тъй като той не е медикамент за конституция. В
поведенческо отношение на преден план излиза припряността, безпокойството, редуването на
депресия с еуфорично настроение, граничещо с безотговорност. Отново е необходимо да се
припомни, че чувствителният тип представлява само удобен ориентир. Той в никакъв случай не е
необходимо, нито пък достатъчно условие за предписването или отказа от медикамента.
Единствено морбидните тенденции са тези, които са обективно достоверни, и ни дават възможност
в превантивен план да антиципираме диагностиката на някои възможни заболявания при индивида.
Клинични показания
Както всеки биотерапевтик Medorrhinum се предписва предимно по етиологично и
патогенетично сходство.
1. Урологични показания
- рецидивиращи хронични или последици от хронични урогенитални инфекции
- профилактика на рецидива на доброкачествените туморни образувания по гениталната
лигавица, профилактика на визикалната полипоза
Rp.) Medorrhinum 15СН – по 1 доза глобули (10 гранули) на седмица, в течение на няколко
месеца.
2. Гинекологични показания
- рецидивиращи гинекологични инфекции, инфекции вирусни – HPV, хламидиази и
постхламидиазни неспецифични вагинити
- маточни фиброми (неизискващи оперативно лечение) и профилактика на вагиналните и
маточни полипи
196

Rp.) Medorrhinum 15СН – по 10 гранули един път седмично в течение на половин година.
3. Ревматологични показания
- реактивни артрити, ювенилен ревматоиден артрит, синдром на Fiessinger-Leroy-Reiter
Rp.) Medorrhinum 15СН - по 10 гранули 1 път седмично в течение на няколко месеца.
4. Дерматологични показания
- екземи – остри и хронични с характерните клинични черти на медикамента; генитален
херпес; акне
- малки сгрупирани брадавици (най-вече по ръцете и лицето)
- кондиломи (Cinnabaris, Nitricum acidum), папиломи, контагиозен молуск (mezereum,
Antimonium crudum)
Rp.) Medorrhinum 15СН – по 10 гранули ежеседмично в течение на 3 месеца.
NB! Комплементарни на Medorrhinum в лечение на брадавиците са Thuya и Dulcamara, а
Nitricum acidum – в лечението на кондиломите.
- седалищна еритема при кърмачето; интертриго (Mezereum, Croton tiglium)
Rp.) Medorrhinum 9СН – по 5 гранули ежедневно в комплекс с гореописаните симптоматични
лекарства.
NB! Известна е с добрите си резултати и следната схема - стъпаловидно предписване на
Medorrhinum и Calcarea carbonica в 9СН по 5 гранули първия ден, в 15СН по 5 гранули на втория
ден и 30СН – по 5 гранули на третия ден.
5. УНГ и белодробни показания
- рецидивиращи ринофарингити и риноетмоидити, аденоидни вегетации, хронични синузити
и отити (особено вследствие на назална полипоза)
- хронични бронхити, ХОББ, астма с характерните модалности на медикамента
Rp.) Medorrhinum 15СН – по 1 доза глобули седмично в течение на 3 месеца.
6. Поведенчески нарушения
- нарушение на съня при деца, моторно неспокойни в съня си, спящи в ембрионална или
коленно-лакътна поза
- депресивни или обсесивни реактивни симптоми с характеристиката на медикамента
- нарушена училищна адаптация с нарушения в запаметяването при неспокойни, припрени
деца с рецидивиращи или хронични бактериални инфекции (Silicea – упорити, целеустремени
въпреки астенията си индивиди)
Rp.) Medorrhinum 30СН – по 1 доза глобули месечно.
Заключение
Medorrhinum е важен медикамент от сикотичната група с интересна и многолика
патогенеза. Периодичността на проявите му, остротата в изявата на клиничните му симптоми,
както и подобрението му от влага, му създават особен статут - на свързващ елемент между
сикотичните, псоротуберкулиновите и наричаните в миналото луетични медикаменти.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България – Medorrhinum – 9СН;
15СН; 30СН.
MELILOTUS OFFICINALIS
Melilotus officinalis (лечебна комунига) представлява двугодишно растение от семейство
Бобови, разпространено широко в Централна Европа. Тинктурата майка (ТМ) се приготвя от
разцъфналата надземна част в свежо състояние. Богата е на тритерпенови сапогенини, флавоноиди
и хетерозиди, основният от които е мелилотозид, който бързо се превръща в кумарин.

197

Фармакология
Известен е ефектът на ТМ във фармакологичен аспект като антиедематозно средство поради
увеличаване на венозния и лимфния дренаж, понижаване на пермеабилитета на капилярната стена
и по този начин се подобрява и ускорява разсейването на хематома. Кумаринът също така
притежава антиатерогенно действие и в известна степен венотонично и активираща макрофагите
функция.
Патогенетични експерименти
Те показват общото действие на медикамента, насочено предимно върху:
1. Съдова система
- остра локална конгестия, склонност към хеморагии с яркочервена кръв
Характерни признаци
Модалности
Подобрение
- от бавно раздвижване, от започване на течение (хеморагии – Lachesis)
Влошаване
- от покой; от топлина
Клинични показания
1. Гинекологични показания
- топли вълни по време на менопаузата
Rp.) Melilotus officinalis 5СН – по 5 гранули няколко пъти на ден до купиране на симптома.
NB! Често пъти на този симптоматичен медикамен теренни са Sulfur и Lachesis.
2. Проктологични показания
- конгестивни хемороиди, облекчаващи се при кръвотечение
Rp.) Melilotus officinalis 5СН - 3 пъти по 5 гранули.
3. Други показания
- изразено конгестивно главоболие, често пъти провокирано от лъчиста топлина (слънце)
- хипертонични кризи, обостряни от лъчиста топлина и облекчаващи се след епистаксис
(естесвено в комплекс с алопатичната терапия)
Rp.) Melilotus officinalis 5СН - по 5 гранули до купиране на симптома.
Заключение
Melilotus officinalis е симптоматичен медикамент с ограничено действие в Материя медика.
Показан предимно при изразени конгестивни прояви и хеморагии с пурпурна кръв, той допълва
най-често действието на Sulfur, Lachesis, дори и Aurum.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Melilotus officinalis – 5СН.
MEPHITIS PUTORIUS
Mephitis putorius (скункс) е малък, хищен бозайник от семейство Порови, който обитава
предимно Северна Америка. С изключително ценна кожа е. Тинктурата майка (ТМ) се приготвя от
секрецията на аналните жлези на животното. Представлява смес от съединения, богати на сяра –
предимно меркаптани, които са силно летливи и с изключително неприятна миризма.
Патогенетични експерименти

198

Патогенезата дължим на Константин Херинг. Тя демонстрира избирателното действие на
Mephitis putorius върху:
1. Дихателен тракт – предимно ларинкс
- с картина на ларингоспазъм и клинична изява на смесена тахидиспнея
- бронхиална обструкция с кашлица и предимно експираторна тахидиспнея
Характерни признаци
Усещания
- чувство за силно задушаване с невъзможност за издишване
Модалности
Подобрение
- от студени апликации; в седнало положение (Kalium carbonicum)
Влошаване
- при говорене; в легнало положение (Aralia racemosa)
Клинични показания
1. Пневмологични показания
- коклюшоподобни кашлици със задушаващи репризи (Coccus cacti, Drosera)
- бронхиален спазъм, ларингиален спазъм, съпроводен с моторно неспокойствие и
облекчаващ се от влажен, хладен въздух в седнало положение (Spongia tosta, Sambucus nigra)
Rp.) Mephitis putorius 5СН - по 5 гранули до купиране на симптоматиката.
NB! Медикаментът е изключително добър при локално прилагане чрез аерозол при
ларингоспазъм (разтварят се 10 гранули от медикамента и се пръска локално чрез пулвелизатор
при дълбоко вдишване)
2. Поведенчески нарушения
- ларингоспазми, дисфагии при спазмофиличен терен
Rp.) Mephitis putorius 5СН - по 5 гранули в началото на кризата. Приемите се разреждат при
купиране на симптома.
Заключение
Mephitis putorius е симптоматичен медикамент с ограничено действие в Материя медика. В
миналото е бил използван предимно за хистероидните реакции, протичащи с ларингоспазъм. В
наши дни е изключително надежден при всички състояния на спастична кашлица, съпроводена със
смесена тахидиспнея.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Mephitis putorius – 5СН.
MERCURIUS SOLUBILIS
Mercurius solubilis (разтворим живак на Ханеман) се извежда от начина му на приготвяне: 28
г живачен нитрат се разтварят в 100 мл разредена азотна киселина. Сместа се оставя в
продължение на 24 часа, впоследствие преципитата се измива с вода, изсушава се върху филтърна
хартия, без нагряване и без излагане на светлина. Представлява черен прах с остра, стипчива
миризма, практически неразтворим във вода, спирт и етер. Съдържа около 85% чист живак.
Токсикология
Токсичността на живака е свързана с образуването на йонизиран живак. Начинът му на
действие се дължи основно на фиксирането му върху органичните клетъчни съставки, богати на
сулфхидрилни (SH) групи. По този начин той блокира голям брой окислителни процеси в
организма:
1.Намалява произвежданата клетъчна енергия и дейността на митохондриите
2. Инхибира действието на голям брой ензими, участващи в биохимичните процеси на
главния мозък – моноаминооксидази, допадекарбоксилаза
199

3. Инхибира каталазата и глутатионпероксидазата, които осигуряват защитата на
организма от свободните радикали.
4. Засяга метаболизма на мембранните липопротеини, което довежда до изменение в
цитоплазмените и липозомните мембрани – по този начин предизвиква образуването на имунни
комплекси.
5. Установено е по биологичен път, че живакът се явява неспецифичен индуктор на
лимфобластната трансформация.
Острата интоксикация се проявява предимно със засягане на:
- белите дробове – остър трахеобронхит, бронхопневмония
- храносмилателна система – остър хеморагичен гастроентерит
- отделителна система – остър, интерстициален, тубуларен нефрит
- кожа – наблюдава се типичен, еритематозен симетричен обрив, придружен от регионални
еденопатии и повишена температура (живачен еритем)
Хроничната токсичност се явява с не толкова остра клинична картина със симптоми на
обща отпадналост, умора, анорексия, загуба на тегло, метален вкус в устата, хиперсаливация,
хеморагичен гингивит.
От неврологична гледна точка се появяват психоастенични прояви – раздразнителност,
безсъние, загуба на памет, живачен тремор. От органите с благороден паренхим страдат най-вече
бъбреците с клиничната картина на екстрамембранозен или екстракапилярен хроничен
глумерулонефрит.
Патогенетични експерименти
Те потвърждават основните полюси на действие на Mercurius solubilis , а именно:
1. УНГ и дихателни симптоми
- хиперимиран орофаринкс и тонзили с плътни псевдомембрани с тенденция към супурация и
изразен регионален лимфаденит
- гъсти, вискозни, жълто-зеленикави секреции по задната фарингеална стена или от носа на
фона на изразени възпалителни прояви в синусите, придружени с нарушено общо състояние и
температура
- суха, мъчителна кашлица през нощта, продуктивна през деня със супуративна
експекторация и влошено състояние
2. Храносмилателен тракт
- неприятен зловонен дъх, изразен гингивостоматит и пародонтоза
- характерен голям, отпуснат език, обложен с плътен налеп, по който личат отпечатъците на
зъбите
- хиперсаливация с вискозна слюнка, засилена жажда
- ентероколитен синдром с патологични примеси на слуз и прожилки кръв, съпроводен с
изразени болки и тенезми
3. Урогенитален тракт
- чести и болезнени микции
- оскъдна, мътна урина
- хематурия, олиго-, а понякога и анурия
- вискозен, жълто-зеленикав, разраняващ секрет от влагалището при нарушено общо
състояние (Kreosotum, Hydrastis)
4. Очни симптоми
- пурулентен блефарит и блефароконюнктивит с изразена конюнктивална инекция
- пурулентна, понякога кръвениста секреция от очите
Характерни признаци
Усещания
- за тръпки по кожата, втрисане и изразена астеноадинамия
- периостални и претибиални болки, предимно нощем

200

Модалности
Подобрение
- при умерен климат и температури
Влошаване
- през нощта, при студ, влага и екстремни температури
Съпътстващи признаци
- гнойни, дразнещи екскреции, нарушено общо състояние с регионална лимфоаденопатия и
вискозна пот (предимно нощем, която не облекчава болния)
Етиологични сходства
Медикаментът е показан при всички заболявания, протичащи с нарушено общо състояние,
фебрилитет и регионална лимфоаденопатия – тежки аденовирусни инфекции (те припокриват
изцяло патогенетичното табло на Mercurius, още повече, че при тези вирози практически отсъства
етиологично алопатично лечение); хранителни тоскикоинфекции
Клинични показания
1. Оториноларингологични показания
- остри или рецидивирищи тонзилофарингити, риноетмоидити и синузити с характерните
признаци и модалности на медикамента
- паротити и неспецифични сиалоаденити, средни отити
- ангини с регионални лимфаденити и нарушено общо състояние (в контекста на назначената
вече антибиотична терапия)
Rp.) Mercurius solubilis 9СН – 3 пъти по 5 гранули за няколко дни до купиране на
симптомите.
2. Стоматологични показания
- гингивити, пародонтози, стоматити и афтози
- гингивални абсцеси
Rp.) Mercurius solubilis 9СН – по 5 гранули 2 пъти дневно в течение на месец.
NB! При хроничната патология (като изброената по-горе) често пъти теренен медикамент е
Silicea, а при острата такава -като гингивални абсцеси- при които в контекста на хирургичната и
алопатичната терапия е възможно използването на Pyrogenium и Hepar sulfur.
3. Офталмологични показания
- блефарити, блефароконюнктивити и улцерозни кератити с характерния вискозен секрет и
нарушено общо състояние
Rp.) Mercurius solubilis 15СН - по 5 гранули 3 – 4 пъти на ден.
NB! И за Mercurius solubilis е характерен основния закон в хомеопатията, че ниските
разреждания способстват секрецията, средните действат амбивалентно, а високите я стопират.
4. Гастроентерологични показания
- остри или подостри диарийни синдроми с нарушено общо състояние, с наличието на
патологични примеси в изхожданията и тенезми (ректоколити, сигмоидити, дизентерии, както и
последици от амебни дизентерии) в контекста на алопатичната специфична терапия при
инфекциозен причинител
Rp.) Mercurius solubilis 9СН – по 5 гранули 4 – 5 пъти дневно до купиране на симптомите.
5. Урологични показания
- болезнени уретрити с мукопурулентна секреция и регионална лимфоаденопатия
Rp.) Mercurius solubilis 9СН – по 5 гранули 4 – 5 пъти дневно до купиране на симптомите.
NB! Необходим е прецизен лабораторен контрол и при наличието на известен етиологичен
причинител – съответно антибактериално лечение.
6. Гинекологични показания
201

- вагинити, вулвовагинити и колпити с характерните за медикамента секреции при влошено
общо състояние (Kreosotum, Hydrastis canadensis, Mercurius corrosivus)
Rp.) Mercurius solubilis 9СН – 3 пъти по 5 гранули в течение на 2 седмици.
7. Нефрологични показания
- интерстициални нефропатии, предимно от токсичен произход
Rp.) Mercurius solubilis 9СН – по 5 гранули 2 пъти на ден в течение на месец.
NB! При интерстециалните нефрити и тубулопатии за предпочитане е Mercurius corrosivus.
8. Дерматологични показания
- фурункули, абсцеси, пиодермии, супурирали аденити
- суперинфектирани екземи, инфектирани вторично повърхности улцерации с регионални
лимфаденопатии
Rp.) Mercurius solubilis 15СН – 2 пъти по 5 гранули в течение на 2 седмици.
NB! Логично е, че при тези състояния се прецизира необходимостта от антибиотично
лечение.
9. Поведенчески нарушения
- обикновено при деца с изразена характеропатия със склонност към лидерство и
безпричинна агресия спрямо околните; затруднения в училище при нервни и агресивни деца
Rp.) Mercurius solubilis 30СН - по 10 гранули седмично няколко месеца.
Заключение
Mercurius solubilis е медикамент с общо действие в Материя медика. Влизащ в миналото в
групата на т. нар. луетични лекарства, днес той е един от големите симптоматични медикаменти,
предписван и изключително полезен в случаите когато имаме нарушено общо състояние,
склонност към супуративни процеси с регионална полиаденопатия. Клиничната картина на
тежките форми на аденовирусни инфекции най-пряко отговаря на показанията му за предписване
като остър, симптоматичен медикамент. Той е може би единственият медикамент в Материя
медика с общо действие, който се използва предимно като симптоматичен, а не теренен
медикамент.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Mercurius solubilis – 5СН;
9СН; 15СН; 30СН.
MERCURIUS CORROSIVUS
Mercurius corrosivus (живачен двухлорид) представлява прахообразно вещество с белезникав
цвят, лесно разтворимо във вода и алкохол.
Токсикология
Токсичността на живачния йон бе подробно описана при Mercurius solubilis. Живачният
двухлорид също представлява силно токсично вещество. Тинктурата-майка има изразен афинитет
към органите на храносмилателния, урогениталния тракг, УНГ и пр., където предизвиква остри
възпалителни, улцерозни и предимно хеморагични увреди със склонност към ретракция и
склеротични изменения.
Фармакология
Живачният двухлорид е бил използван още от древността като изразено антисептично
средство, а през средновековието се е използвал главно за лечение на сифилис.
Патогенетични експерименти
Те показват органите-мишени на въздействие на живачния двухлорид, а именно:
1. Храносмилателен тракт
202

- улцерохеморагичен гингивит и стоматит
- остри ентероколитни синдроми, съпроводени със силни тенезми с голямо количество
патологични примеси на кръв
2. Урогенитален тракт
- дизурия с тенезми на пикочния мехур с разраняващо парене в уретрата (Cantharis)
- отделяне на мътна, или примесена с кръв урина, изразена протеинурия, олигоурия до анурия
(Pareira brava)
- вискозна, жълто-зеленикава, силно дразнеща, понякога и кръвениста левкорея във
влагалището
3. УНГ и очни симптоми
- тонзилофарингити и ангини - улцеронекротични, със склонност към кървене,
свръхболезнени при допир и преглъщане
- блефароконюнктивити с изразена конюнктивална реакция и сукровичен секрет; склонност
към улцерация на роговицата с изразена фотофобия
Характерни признаци
Усещания
- изразени тенезми; парещи и изгарящи болки
Модалности
Подобрение
- умерени температури
Влошаване
- от контакт; през нощта
Етиологични сходства
Ако Mercurius solubilis бе показан при всички заболявания с нарушено общо състояние,
регионална лимфаденопатия и склонност към супурация, то за Mercurius corrosivus са найхарактерни заболявания, които протичат със свръхостри улцерации, склонност към кървене и
болезнени спазми и тенезми на кухинните органи.
Клинични показания
1. Стоматологични показания
- улцерохеморагични бокални афти и гингеостоматити; парадонтози без склонност към
супурации
Rp.) Mercurius corrosivus 9СН - по 5 гранули 3 – 4 пъти на ден. Приемите се разреждат при
купиране на симптомите
2. Гастроентерологични показания
- ентероколитни синдроми - специфични и неспецифични, протичащи с изразен болков
синдром, тенезми и патологични примеси в изпражненията
- хеморагични ректоколити като проява на ХУХК, болест на Крон (Ipeca, Argentum nitricum,
Nitricum acidu, Phosphorus)
Rp.) Mercurius corrosivus 9СН – по 5 гранули 2 пъти на ден.
3. Урологични показания
- свръхостри цистити с болезнена дизурия; везикални тенезми, хематурия
Rp.) Mercurius corrosivus 9СН – по 5 гранули на всеки половин час до купиране на
симптоматиката.
NB! Изключително добър терапевтичен резултат се получава при редуването на Cantharis с
Mercurius corrosivus при свръхострите цистити с гореописаната клинична симптоматика. Понякога
съпътстващи симптоматични медикаменти са Pareira brava и Terebinthina.
4. Гинекологични показания
203

- вулвовагинити и вагинити с характерната пареща, разраняваща левкорея с кръвенисти
жилки
Rp.) Mercurius corrosivus 9СН – 2 пъти по 5 гранули в течение на седмица.
5. Оториноларингологични показания
- херпангини, фарингити и тонзилити с улцеронекротичен характер, без склонност към
супурация и регионален лимфаденит
Rp.) Mercurius corrosivus 9СН – 3 пъти по 5 гранули в течение на седмица.
6. Офталмологични показания
- блефароконюнктивити, ирити и улцерозни кератити, съпроводени с изразено дразнене,
болка и фотофобия, без супуративна компонента
Rp.) Mercurius corrosivus 9СН - по 5 гранули няколко пъти на ден до купиране на
симптоматиката.
NB! Логично е, че в случая е необходим адекватен контрол от офталмолог.
Заключение
Mercurius corrosivus е медикамент с ограничено действие в Материя медика. Представител
на групата на живачните деривати, той се отличава от solubilis по своята склонност към улцерации,
хеморагии и спазми на кухинните органи, като тези прояви са свръхостри. В тесни взаимодействия
като симптоматичен медикамент с Cantharis, Ipeca и Arsenicuim albim.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Mercurius corrosivus –
9СН.
MERCURIUS CYANATUS
Mercurius cyanatus (живачен цианид) представлява кристалообразно вещество без миризма и
цвят, добре разтворимо във вода, спирт и глицерин.
Токсикология
Изключително токсично вещество, дори и в минимални дози (алопатични) води до екзитус.
Патогенетични експерименти
Те потвърждават ефекта на Mercurius cyanatus върху органите-мишени, избирателно
атакувани от всички живачни деривати. Това, което прави впечатление, и го отличава от двата му
братовчеда – Mercurius corrosivus и Mercurius solubilis са свръхострите клинични прояви и силно
нарушеното общо състояние.
Клинични показания
1. Оториноларингологични показания
- тежки ангини с пвседвомембрани, псевдохиперсиалорея, нарушено общо състояние и
изразена регионална лимфаденопатия
- букална афтоза с характерните лъжливи мембрани и силно нарушеното общо състояние
Rp.) Mercurius cyanatus 9СН – по 5 гранули на всеки 3 – 4 часа. Приемите се разреждат при
подобряване на състоянието.
Заключение
Mercurius cyanatus е медикамент с ограничено действие в материя медика. Широко
използван в доантибиотичната ера като основно средство за лечение предимно на тежките форми
на ангини и дифтерит, днес той е загубил практическото си значение като самостоятелна терапия.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Mercurius cyanatus – 9СН
204

MEZEREUM
Mezereum (бясно дръвче) представлява храстовидно дърво, разпространено повсеместно в
планинските райони на Европа и Южна Азия. Тинктурата майка (ТМ) се приготвя от кората на
прясното стъбло. Богата е на кумарини, омбелиферон (Chamomilla), хетерозиди и дитерпенови
съединения, близки до форбола (Croton).
Токсикология
При външно приложение токсичността на Mezereum се дължи на дитерпеновите производни
- причинява улцерации с нагнояване. При вътрешно приемане се засягат лигавиците на
храносмилателния тракт с клинична изява на гадене, диариен синдром, както и симптоми от страна
на нервната система – главоболие, световъртеж, мускулни спазми.
Фармакология
В опитите ин витро с ТМ са получени обнадеждаващи резултати – имуностимулиращ ефект и
антитуморален такъв.
Патогенетични експерименти
Първата патогенеза е описана в “Трактат за хроничните болести” на Ханеман. Клиничното
наблюдение през годините позволява да се изясни въздействието на Mezereum върху органите и
системите, а именно:
1. Кожа и лигавици
- усещане за локално парене, раздразване, впоследствие – пурулентни секреции с прожилки
кръв; везикулозни обриви по кожата, съдържаща опалесцентна или гнойна течност, съпътствани от
силен, блуждаещ сърбеж
2. Кости
- изразена периостална реакция с пареща болка, влошаваща се предимно през нощта (засягат
се предимно лицевите кости)
Характерни признаци
Усещания
- засилен сърбеж (блуждаещ)
Модалности
Подобрение
- от горещи апликации; на открито
Влошаване
- през нощта, при затопляне в леглото
Клинични показания
1. Дерматологични показания
- импетиго, екзема с характеристиките на медикамента; дисхидроза (Anagallis arvensis)
- херпес, херпес зостер и постзостерни болки, особено в областта на лицето
Rp.) Mezereum 15СН – по 5 гранули 3 пъти дневно в течение на седмица.
NВ! При лечението не импетигенизиринати обриви и дисхидрозата, често пъти
комплементарни на Mezereum са Hepar sulfur и Graphites във високи разреждания. А понякога и
Mercurius solubilis.
- невродермити, сърбеж sine materia, агравиране от топлината на леглото с блуждаещ сърбеж
(Psorinum)
Rp.) Mezereum 15СН – по 5 гранули сутрин и вечер в течение на няколко месеца.
205

2. Оториноларингологични показания
- остри болки с характерните модалности при максиларни и фронтални синузити (Cinnabaris,
Kalium bichromicum, Hydrastis canadensis)
Rp.) Mezereum 15СН – по 5 гранули до купиране на болковия синдром.
3. Ревматологични показания
- артралгии, осалгии и периостални болки, които се агравират през нощта от топлината на
леглото (Radium bromatum, Kalium iodatum, Phytolacca, Thallium)
Rp.) Mezereum 9СН – по 5 гранули вечер до купиране на симптоматиката.
4. Инфекциозни показания
- тежки форми на варицела (Croton tiglium, Rhus toxicodendron) в края на еволюцията на
обрива, в стадия на преминаване от пустули в крусти
Rp.) Mezereum 15СН – 3 пъти по 5 гранули в течение на 1 седмица.
NB! Тук много добър терапевтичен ефект се получава от комбинацията му с Antimonium
tartaricum – 9 или 15СН, с оглед предотвратяване на вициозните цикатрикси от наслоена вторична
инфекция в хода на варицелата.
Заключение
Mezereum е симптоматичен медикамент с ограничено действие в Материя медика.
Изключително надежден при кожни патологии с описаната по-горе морфологична изява със
склонност към супурации. Това е дало основание на някои автори справедливо да го нарекат
“растителен живак” (Podophyllum peltatum).
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България – Mezereum – 9СН; 15СН.
MILLEFOLIUM
Millefolium (бял равнец) е тревисто растение от семейство Сложноцветни, повсеместно
разпространено в Европа. Тинктурата майка (ТМ) се приготвя от цялото растение, откъснато в
прясно състояние по време на цъфтежа. Тя е богата предимно на етерични масла, флавоноиди,
аконитиновава киселина. Съдържа следи от силиций, лактони и полифеноли.
Фармакология
Растението е известно още от древността с лековитите си свойства върху раните и неслучайно
е получило прозвището “военна трева”. Дълги години е било използвано за спиране на носните
кръвотечения .
Патогенетични експерименти
Те показват органите-мишени на въздействие на Millefolium, а именно:
1. Съдова стена и хемостаза
- кръвотечения – спонтанни или от травматичен произход с яркочервена кръв.
Характерни признаци
Усещания
- липсва болка и чувство на безпокойство
Етиологични сходства
- всички състояния, при които имаме налице хеморагии с ясна червена кръв и тяхната
профилактика.
Клинични показания
206

1. Оториноларингологични показания
- епистаксис
Rp.) Millefolium 5СН – по 5 гранули на всеки 10 мин до купиране на кръвотечението.
NB! Изключително добър терапевтичен ефект се постига с редуването на Arnica с Millefolium,
особено при травматичен епистаксис.
2. Гинекологични показания
- менометрорагии с яркочервена, ясна кръв
Rp.) Millefolium 5СН - по 5 гранули няколко пъти на ден до нормализацията на
менструалното течение
3. Профилактика на оперативното и постоперативното кръвотечение
- хеморагии след зъбна екстракция
- профилактика на хеморагиите при пациенти, показали склонност към кръвотечения в
предхождащи оперативни интервенции (China rubra, Arnica)
Rp.) Millefolium 5СН – по 5 гранули 2 пъти дневно в течение на седмица.
NB! Съществуват много схеми за профилактика на кръвотеченията при хирургични
интервенции, но с добър терапевтичен ефект се ползва освен назначаването на Millefolium по
гореспоменатата схема, и прибавянето към него на 1 доза Phosphorus в 15СН в навечерието и в
деня на операция. А при пациенти, които са с повишен риск към хеморагии, допълнително се
назначава Arnica montana и Crotalus horridis.
Заключение
Millefolium е медикамент с ограничено действие в материя медика. Изключително надежден
симптоматичен медикамент при профилактика на кръвоизливите при малки хирургични
интервенции (амбулаторна хирургия). В тесни взаимоотношения с Phosphorus, China, Lachesis и
Crotalus horridis.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България – Millefolium – 5СН.
MONILIA ALBICANS
Monilia albicans (Candida albicans) представлява биотерапевтик приготвен от лизат на
култури на Candida albicans от пациент нетретиран с фунгицидни медикаменти.
Патогенетични експерименти
Те показват насочеността на Monilia albicans предимно към лигавиците на:
1. Храносмилателен тракт – букална лигавица; орофаринкс; езофаг; дистални отдели на
храносмилателния тракт- ректосигмоидален отдел
2. Урогенитален тракт – уретрити, цистопиелити, вулвовагинити, баланити
3. Кожа – макулопапулоеритемен, понякога ерозиращ и везикулозен обрив с последваща
вторична инфекция – бактериална и склонност към екзематизация с лихенификация.
Клинични показания
1. Гастроентериологични показания
– специфични афтозни стоматити, soor
– вторични орофарингиални кандидози в следствие на химио- и лъчетерапия;
– дисбиози, ректосигмоидити със специфичния етиологичен причинител – първично или
вторично индуцирани
Rp.) Monilia albicans 15 СН по 10 гранули ежеседмично, в течение на 2-3 месеца.
2. Дерматологични показания
– рецидивиращи или хронични екземи с наслоена микотична инфекция
Rp.) Monilia albicans 15 СН по 10 гранули ежеседмично, в течение на 2 – 3 месеца.
207

3. Урогенитални показания
– уринарни кандидози – вяло протичащи, вагинални кандидози
Rp.) Monilia albicans 15 СН по 10 гранули ежеседмично, в течение на 2 – 3 месеца.
NB! При изброените по-горе показания става ясно, че Monilia albicans е биотерапевтик и в
никакъв случай не е медикамент за остра патология. За постигане на окончателен терапевтичен
ефект е задължителна ирадикацията на причинителя. Належащо е лечението на терена – Sepia,
Natrum muriaticum, Lycopodium, Sulfur…
4. Имуноалергични показания
– алергични заболявания на респираторния тракт, агравирани или индуцирани от Candida
albicans
Rp.) Monilia albicans 15 СН по 10 гранули ежеседмично, в течение на 3 – 6 месеца.
Заключение
Monilia albicans е медикамент с ограничено действие в Материя медика. Като всеки
биотерапевтик той се подчинява на основните правила при предписването си. Полезен медикамент
в практиката на лекаря – хомеопат в контекста на комплексното лечение на рецидивиращите
микози. В преки взаимоотношения с приемните си медикаменти - най-често Sepia, Natrum
muriaticum и по-рядко Lycopodium, Sulfur и Thuya occidentalis.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Monilia albicans – 15 СН.
MORBILLINUM
Morbillinum е биомедикамент. Представлява лизат от букофарингиалния ексудат на болния
от морбили в началото на заболяването.
Патогенетични експерименти
Те потвърждават действието на медикамента върху лигавиците на дихателния тракт и
конюнктивите.
Етиологични сходства
Лечение и профилактика на усложнението на морбили.
Клинични показания
1. Инфекциозни показания
- морбили в стадий на инвазия
Rp.) Morbillinum 15СН – 1 доза в момента на дебют на симптомите.
NB! Установено е клинично, че колкото по-бързо се включи доза от медикамента, толкова поинапарентни са клиничните изяви на заболяването и по-редки са настъпващите впоследствие
усложнения.
- реконвалесцентен период от морбили
Rp.) Morbillinum 15СН – в края на заболяването 1 доза глобули (10 гранули)
NB! Много добър терапевтичен ефект се получава от назначаването на доза глобули на Sulfur
iodatum в 15 или 9СН, който има доказан имуностимулиращ ефект във фазата на постморбилната
анергия.
2. УНГ и белодробни показания
- ринофарингити, трахеобронхити и пневмонии, появили се след прекарано морбили, или
постваксинално (тримовакс)
Rp.) Morbillinum 15СН – 10 гранули на всеки 2 седмици (общо 6 дози).
208

NB! Отново препоръчвам включването на Sulfur iodatum в 15СН – по 10 гранули
ежеседмично в течение на 2 месеца.
3. Офталмологични показания
- рецидивиращи конюнктивити, независимо от тяхната етиология – инфекциозни или
алергични, или конюнктивити като клинична изява на постваксинална реакция с тримовакс.
Rp.) Morbillinum 15СН - 10 гранули на всеки 2 седмици.
NB! Когато се говори за купиране на постваксинални реакции, към терапията е належащо
прибавянето и на Thuya occidentalis – по 1 доза глобули в 15СН разреждане.
Заключение
Morbillinum е биотерапевтик – лекарство с ограничено, но изключително надеждно действие
в Материя медика. Особено показано е назначаването му при деца от псоротуберкулиновата група,
които имат склонност към рецидивиращи бактериални инфекции на дихателната система или
които в периода на реконвалесценция са в състояние на хипо/анергия (Silicea).
Лекарсвена форма, налична в аптечната мрежа в България – Morbillinum - 15СН.
MOSCHUS
Moschus (мъжка кабарга) е животно от семейство Преживни, наподобяващо елен, но без рога.
Обитава планинските области на Централна и Източна Азия. Тинктурата майка (ТМ) се приготвя
от изсушената течност, която секретира мускусната му жлеза. Богата е на стероиди, предимно
естери на холестерола; мастни киселини; триглицериди, липиди и алкалоиди – мускопиридин.
Фармакология
Мускусът е известен и използван от местното население заради своите антиспастични,
противовъзпалителни и противоалергични свойства, както и като индуктор на менструацията и
регулатор на централната нервна система.
Патогенетични експерименти
Те показват насоченото действие на мускуса към:
1. Централна нервна система
- изразена нервна възбуда с хиперестезии и локализирани спастични прояви (фаринкс,
ларинкс); прекордиални болки; тремор
- тенденция към липотимия с псевдосинкопи
2. Урогенителна система
- хиперестезия със сексуална възбуда
- полиурия със светла урина
Характерни признаци
Модалности
Подобрение
- от чист въздух
Влошаване
- от студ; пред публика
Етиологични сходства
Медикаментът е показан при всички състояния на хистероидно поведение, съпроводено с
театралничене и сексуална възбуда (Ignatia, Platina).
209

Клинични показания
1. Поведенчески нарушения
- липотимии; функционални и спастични прояви, съпроводени с псевдосинкопи и/или
изразена сексуалност
Rp.) Moschus 15СН – по 5 гранули на всеки час до купиране на симптоматиката
NB! Медикаментът е полезен в доза глобули при изявени липотимични терени със склонност
към спазмофилия и театралничене. В такъв случай се предпочитат доза глобули в 15 (30)СН по 10
гранули ежеседмично.
Заключение
Moschus е медикамент с ограничено действие в Материя медика. Изключително ефективен
симптоматичен медикамент в случаите, когато е налице изявен контраст и дискорелация между
обективната клинична находка със субективните оплаквания на пациента.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България – Moschus – 9СН; 15СН;
30СН.

MUREX PURPUREA
Murex purpurea (пурпур) е коремоного мекотело, познато още под наименованието морски
охлюв. Характерно е за бреговете на Средиземно море. Тинктурата майка (ТМ) представлява
екстракт на жлезата на мекотелото и е богата на: минерали и метали (мед, цинк, кадмий);
серотонин и имидaзолово производно, наречено мурексин, с никотиново и курарезиращо действие.
Патогенетични експерименти
При експериментите липсва токсичност на медикамента. Поради това насочеността му към
органи и системи е потвърдена във връзка с клиничното наблюдение при патогенетичното
експериментиране. То показва следните основни полюси на действие:
1. Урогенитален тракт (най-вече при жените)
- конгестия
- птоза
- сексуална възбуда
2. Нервна система
Централна нервна система
- психоастения; склонност към депресии
Характерни признаци
Усещания
- болка в областта на малкия таз; сексуална възбуда
Модалности
Подобрение
- при бавно движение и кръстосани крака (Sepia)
Влошаване
- при физическо усилие; при стоене прав (Sulfur, Sepia)
Клинични показания
1. Гинекологични показания
- предменструални синдроми, съпроводени с депресивни прояви, с изразена
хиперсензитивност на гениталиите; сексуална възбуда
- дисменореи с преждевременно настъпващи, обилни менструации (хиперестрогенен
синдром)
210

Rp.) Murex purpurea 9СН – по 5 гранули няколко пъти дневно до купиране на симптомите
Заключение
Murex purpurea е лекарство с ограничено действие в Материя медика. Изключително
надежден симптоматичен медикамент, съчетаващ в себе си птоза, конгестия в областта на малкия
таз и сексуална свръхвъзбуда (Sepia – птоза, без хиперестезия; Platina – хиперестезия без птоза;
Lilium tigrinum – конгестия, хиперестезия, скрупули).
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Murex purpurea – 9СН.
MURIATICUM ACIDUM
Muriaticum acidum (концентрирана солна киселина) представлява прозрачна, безцветна
течност, която дими на въздуха.
Патогенетични експерименти
Токсикологията и патогенетичните експерименти показват, че Muriaticum acidum въздейства
предимно върху:
1. Храносмилателен тракт
- сухи, напукани, улцерирани устни
- хиперемиран, гранулиран орофаринкс с улцерации на лигавицата и зловонен дъх
(Mercurius)
- ентероколитен синдром с патологични примеси на кръв и аноректовезикална
инконтиненция
- едемни, пролабирали синкаво-червеникави, гроздовидни, кървящи при лек контакт
хемороиди
2. Кожа
- папулоеритематозни, понякога везикулозни, силно сърбящи обриви
- изразена чувствителност към UV-лъчи
3. Метаболизъм и общо състояние
- екстремна астеноадинамия, крайно изтощение; делир на агонизиращите; маразъм
Клинични показания
1. Гастроентерологични показания
- улцерозен фарингостоматит (Secale cornutum), хeйлит (Borax, Mercurius, Condurango, Ferrum
metallicum)
Rp.) Muriaticum acidum 9СН – 3 пъти по 5 гранули в течение на 2 седмици
- остра хемороидална криза с описаните по-горе хемороиди; тенденция към остра
хемороидална тромбоза (Lachesis, Arnica)
Rp.) Muriaticum acidum 9СН - по 5 гранули през час-два до купиране на острата
симптоматика
2. Дерматологични показания
- бенигнени летни луцити; идиопатични фотодерматити
Rp.) Muriaticum acidum 9СН – по 5 гранули 2 пъти дневно през периода на експозиция
NB! Често пъти към медикамента се добавя и Hypericum perforatum, тъй като съдържащите се
в него диантрони, както вече разгледахме, имат фотосенсибилизиращ ефект. С изключително
добър терапевтичен резултат в профилактичен аспект е следната схема: Muriaticum acidum 9СН
заедно с Hypericum perforatum 15СН по 5 гранули ежедневно в течение на 2 седмици преди
експозицията на слънце. В случая теренен медикамент най-често е Natrum muriaticum по доза
глобули – 15 (30)СН ежеседмично.

211

Заключение
Muriaticum acidum е медикамент с ограничено действие в Материя медика. В старите
монографии той е влизал в голямото трио на терминалните, агонизиращи пациенти (Arsenicum
album, Muriaticum acidum, Carbo vegetabilis). Днес е загубил тези свои клинични предписания за
сметка на алопатичните медикаменти, но е изключително полезен предимно в лечението и
профилактиката на бенигнените луцити.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Muriaticum acidum – 9СН.
NAJA TRIPUDIANS
Naja tripudians (индийска кобра, очиларка) е изключително отровно влечуго, обитаващо
Южна Азия. Тинктурата майка (ТМ) използва отровата на слюнните жлези на кобрата. Съставът й
е сложен. Изолирани са микроелементи – цинк, желязо, мед; нуклеотиди; мембранен токсин с
цитолитични свойства in vitro; ензими – ацетилхолинестераза и фосфолипаза, както и невро- и
кардиотоксин.
Фармакология
Изхождайки от състава и най-вече на токсините, фармакологичното въздействие на отровата
се проявява с парализиращо действие, поради блокиране на холинергичните рецептори – сърцето
спира в систула. Невротоксина и фосфолипазата блокират доставката на кислород в клетките. По
този начин се оказва упойващ ефект върху централната нервна система.
Патогенетични експерименти
Първата патогенеза дължим на Константин Херинг, който по същото време изучава
хомеопатичното въздействие на отровите на Crotalus hоrridus и Lachesis muta. Натрупаните
познания при експериментите и клиничните наблюдения в случаите на ухапване от индийска кобра
показват обратно на Lachesis и Crotalus слабо изразени, местни, локализирани реакции и липса на
значително нарушение на хемокоагулацията. Органите-мишени на въздействие на Naja tripudians
са предимно:
1. Сърдечна система
- прекордиални болки с характеристиката на ангинозния пристъп; опресия в сърдечната
област с палпитации и слаб, повърхностен, най-често тахиаритмичен пулс (понякога редуване с
брадикардия)
- тахидиспнея като синдром на кардиална астма
2. Нервна система
- седиращ ефект върху централната нервна система
- фаринголарингеални спазми, поради насоченото си въздействие върху глосо- фарингеалния
нерв и nervus vagus.
Характерни признаци
Усещания
- стенокардиални болки с типичните за кризата характеристики
Модалности
Подобрение
- при разходки на свеж въздух (бавни); в легнало положение – по гръб, или на дясна страна
Влошаване
- при физическо усилие, при стегнати около врата дрехи
Латерализация – лява
Клинични показания
1. Кардиологични показания
212

- прекордиални болки, псевдоангинозни пристъпи, опресии в гърдите с характеристиката на
стенокардия, тахидиспнея от физически усилия при възрастни пациенти
- валвулопатии
Rp.) Naja tripudians 9СН – по 5 гранули ежедневно. В периодите на остра псевдостенокардна
изява приемите зачестяват до купиране на симптоматиката.
Заключение
Naja tripudians е медикамент с ограничено действие в Материя медика. В наши дни
лекарството е изгубило показанията си при стенокардни кризи, но дава добри резултати при
пациенти, прекарали сърдечна операция и при такива с поставена клапна протеза. То не е
лекарство за стенокардни кризи, поради своето бавно и дълбоко действие, но допълва прекрасно
ефекта на симптоматичните такива хомеопатични медикаменти (Aconitum, Cactus, Spigelia).
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Naja tripudians – 9СН.
NAPHTALINUM
Naphtalinum (нафтилов въглеводород) представлява безцветни, слюдообразни люспи с
характерен мирис, неразтворими във вода, но разтворими в спирт и етер.
Патогенетични експерименти
Те показват въздействието на медикамента предимно върху:
1. Лигавици
- на очите – поява на катаракта при експеримента
- дихателни лигавици – с изявата на остра, спастична със силно изразена разраняваща
ринорея и дразнещо сълзене от очите; спастичен пристъп на кашлица; синобронхиален синдром
Характерни признаци
Модалности
Подобрение
- на открито (Allium)
Влошаване
- в затворено помещение (противно на Euphrasia)
Клинични показания
1. Оториноларингологични показания
- алергични ринити; САР (сезонен алергичен ринит), както и всички видове ринити и
конюнктивити с характерните за медикамента модалности
- синобронхиални синдроми
Rp.) Naphtalinum 5СН – по 5 гранули на всеки 15 – 20 мин до купиране на кризата.
NB! Често пъти медикаментът се асоциира, с добри терапевтични резултати, заедно с Poumon
histamine 15СН и Apis mellifica 30СН.
2. Офталмологични показания
- катаракта и помътняване на капсулата на стъкловидното тяло
Rp.) Naphtalinum 5СН - по 5 гранули 2 пъти дневно в течение на 6 – 8 месеца.
Заключение
Naphtalinum е медикамент с ограничено действие в Материя медика. Изключително
надежден при алергични ринити и синобронхиални синдроми с характерните модалности, тъй като
обединява патогенетичното табло на Allium и Euphrasia едновременно. Интерес представлява
приложението му при профилактиката на катарактата заедно със Secale cornutum (катаракта с
периферни помътнявания, изразена склероза на съдовете при пациента; Natrum muriaticum –
периферно помътняване, акомодационни астенопии, сълзене).
213

Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България – Naphtalinum – 5СН.
NATRUM CARBONICUM
Natrum carbonicum (монохидрат на натриевия карбонат) представлява бяло,
кристалообразно или прахообразно вещество, без цвят и мирис с алкален вкус, силно разтворимо
във вода.
Патогенетични експерименти
Медикаментът не проявява токсичност, но при натрупания клиничен опит при
патогенетичните експерименти се показва дълбочинното му въздействие предимно върху:
1. Храносмилателен тракт
- горчив метален вкус в устата, обложен език, афти
- изразен метеоризъм, тежест в горната част на стомаха непосредствено след нахранване
- колопатии – редуване на обстипация с диариен синдром
2. Лигавици
- ринорея, предизвикана от най-малки промени на температурния режим (топлина или студ) с
характерната вискозна жълтеникаво-зеленикава екскреция
- секреции или екскреции с гореописаната морфология от страна на бронхите, орофаринкса,
както и гениталиите при жената (вагинално течение, простаторея)
3. Кожа
- сърбящ, папуловезикулозен еритем (предимно по ръцете и пръстите)
- склонност към брадавици по дорзалната повърхност на ръцете
- дистрофични изменения и едематизация на дисталните части на крайниците
- екстремно изпотяване при най-малки усилия
4. Опорно-двигателна система
- скованост, миалгии и ревматоидни болки в големите и малките стави с характеристиката на
Rhus toxicodendron
- нестабилност, халтавост на свързващия апарат (Calcarea fluorica), но със склонност към
артроза и артрозни деформации (Causticum, Tuberculinum residuum)
5. Нервна система
- изразена психоастения с главоболие, световъртеж, загуба на памет на фона на мъчително
безпокойство, депресия и отпадналост, съчетана със сензорна хиперестезия (предимно слухова)
Характерни признаци
Усещания
- конгестивно главоболие, причинено предимно от лъчиста топлина
- интерметентен глад през 3 – 4 часа (приемът на храна подобрява настроението)
Модалности
Подобрение
- от бавно движение, раздвижване
Влошаване
- от лъчиста топлина (слънце); от умствени усилия
- от прием на мляко
Етиологични сходства
Медикаментът Natrum carbonicum е показан при всички случаи на обостряне на
функционалната и органична симптоматика от екстремни температури (предимно топлина).
Хроничен модус на реакция

214

Natrum carbonicum е медикамент на “отиващата си” псора – наличието на органична
патология, депресивните тенденции в психоемоционалния му статус, все по-кратки, дори
липсващи периоди на пълно здраве, съчетани с латентните и торпидно протичащи възпалителни
промени в лигавиците, както и доброкачествените кожни разраствания (брадавици) обрисуват
логично сикотичната му оцветка.
Чувствителен тип
Без да бъде нито достатъчно, нито необходимо условие за предписването или за отказ от
медикамента, чувствителния тип ни е удобен ориентир предимно в превантивен план, позовавайки
се най-вече на морбидните тенденции, които описах при патогенетичните експерименти. В
поведенчески и морфологичен аспект медикаментът отговаря на характерен етап в еволюцията на
карбоновия тип – етапът на “отиващата си” псора с появата на значителни органни увреждания и
сикотични черти.
Клинични показания
1. Гастроентерологични показания
- хипотонични и атонични диспепсии с изразен метеоризъм
- долнодиспептични синдроми, причинени от непоносимост към кравето мляко (Magnesia
carbonica, Sepia)
Rp.) Natrum carbonicum 9СН – 2 пъти по 5 гранули в течение на 2 – 3 месеца.
2. Дерматологични показания
- хронични екземи, рецидивиращи херпеси с характерните признаци на медикамента
Rp.) Natrum carbonicum 15СН - по 5 гранули ежедневно в течение на 3 месеца.
3. Травматологични показания
- чести навяхвания с халтавост на съединителната тъкан (Calcarea fluorica)
- артралгии и артрози, влошаващи се при екстремни температури (особено лъчиста топлина)
при чувствителни към медикамента индивиди (Causticum, Tuberculunum residuum)
Rp.) Natrum carbonicum 15СН - по 5 гранули ежедневно в течение на 6 месеца.
4. УНГ и дихателна патология
- хронични ринореи, синобронхиални синдроми
- ХОББ; хронични бронхопневмонии с обструктивен синдром, астма
Rp.) Natrum carbonicum 15СН – по 5 гранули ежедневно в течение на 3 месеца.
5. Други показания
- главоболие и изразена конгестия на лицето и главата след екстремна инсолация или
интелектуално напрежение
- депресивни хипохондрични феномени с изразена сензорна хиперестезия (предимно
слухова)
Rp.) Natrum carbonicum 15СН – по 1 доза глобули ежеседмично; при острите периоди на
главоболие – по 5 гранули няколко пъти на ден до купиране на симптома.
Заключение
Natrum carbonicum е медикамент, макар и с ограничено, но с дълбочинно въздействие в
Материя медика. Стоящ на промеждутъка между псора и сикоза, той влиза в тесни
взаимоотношения с псоросикотичните медикаменти – Sepia. Като етап в еволюцията на карбоновия
тип, следва Kalium carbonicum с влошаването предимно на органната си патология. Медикамент,
често пъти недооценяван и по този начин недостатъчно използван от клиницистите хомеопати.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Natrum carbonicum –
9СН; 15СН.

215

NATRUM MURIATICUM
Natrum muriaticum (морска сол) представлява първичен продукт, съдържащ основно натриев
хлорид, силно разтворим във вода, с характерния солен вкус, слабо разтварящ се в спирт.
Тинктурата майка (ТМ) съдържа и малки количества калиев и магнезиев хлорид, както следи от
калций, алуминий, йод и други елементи.
Токсикология и фармакология
По принцип морската сол не е токсичен продукт, но при свръхконцентриран разтвор на
натриев хрорид, приложен, интравенозно, води до тежки увреждания върху съдовата стена и
бъбречния паренхим с клинична картина на интерстициален нефрит с уремичен синдром и
изразена тенденция към хипертензия. В биохимичен аспект е известна ролята на натриевия хлорид
като основен градивен елемент на човешкия организъм с оглед поддържане на хомеостазата. На
клетъчно ниво механизмът на натриевата помпа е в основата на регулирането на целия
трансмембранен йонен обмен и поддържането на равновесие между вътре- и извънклетъчните
течности.
Патогенетични експерименти
Те показват общото въздействие на натриевия хлорид върху организма, както и локалното му
въздействие върху:
1. Лигавици
- редуване на екстремна сухота със секреции вследствие на възпалителна реакция
2. Кожа
- папулозни, везикулозни или полиморфни обриви; екзема или акне; хронична уртикария
- многообразие на симптоми на сухи, фисурирани участъци по кожата със себорея, която
може да бъде суха или мазна
- пролиферативни доброкачествени кожни заболявания – брадавици - предимно по дланите
на ръцете, пръстите и лицето (чело)
3. Централна нервна система
- депресивен синдром и изразена психоастения с редуване на фази на депресия и еуфория
4. Общ метаболизъм и хранене
- ускорен или забавен метаболизъм, вследствие на което се наблюдават периоди на
отслабване със склонност към хидропектично напълняване, особено в долната половина на тялото.
Характерни признаци
Усещания
- за парене и боцкане в областта на кожата и лигавиците
- за мравучкане и изтръпване, потрепвания в мускулните групи на крайниците; склонност
към спазмофилно състояние
- ниски компенсаторни механизми, поради които - усещане за бързо настъпваща физическа и
психическа умора
Модалности
Подобрение
- от чист въздух, на открито, при умерен климат; при изпотяване
Влошаване
- при лъчиста топлина (слънце); на брега на морето
- при умствена работа; при неумело утешаване (Sepia)
- часова модалност – влошаване около 10.00 сутринта (Sulfur)
Ритмичност
216

- редуване на симптомите в различни органи и системи с неправилна периодичност; през
кратки интервали от време
Съпътстващи признаци
- неутолима жажда; променливо желание за солени храни; булимия, редувана в периоди на
анорексия
Етиологични сходства
Natrum muriaticum е медикамент, показан при всички състояния, при които имаме
нарушение на хомеостазата (най-вече по отношение на водно-солевия баланс); както и при
психоастенични състояния; юношеска възраст.
Хроничен модус на реакция
Natrum muriaticum е медикамент – основен в редицата на псоротуберкулиновите
медикаменти и докато Calcarea phosphorica и Sulfur iodatum са типичните стенични туберкулиници,
то Natrum muriaticum стои в центъра, за да даде началото на влошените псоротуберкулиници
(Phosphorus, Silicea).
Чувствителен тип
Морфология
Слаби, особено в горната половина на тялото индивиди с недобре развита мускулатура, но
добре сложени долни крайници със склонност към хидрогеноидна конституция при тях. Бледи,
чувствителни към студ. Кожата е с тенеденции към екзематизация с редуващи се участъци на суха
и себорейна екзема, особено по лицето и в границите с косата. Рецидивиращ херпес, яркочервени
устни, хейлит.
Морбидни тенденции – те са следствие на патогенетичното табло на медикамента, описан
при патогенетичните експерименти.
Поведение – психоемоционална астения с характерната за медикамента нестабилност с
преход от обсесивно-депресивни състояния към екстремна енергичност и еуфоричност.
Клинични показания
1. Оториноларингологични и пневмологични показания
- рецидивиращи ринофарингити, серомукозни отити, алергични сезонни и непериодични
ринити; синузити с алергична етиология
Rp.) Natrum muriaticum 15СН – по 5 гранули ежедневно в течение на няколко месеца или:
Rp.) Natrum muriaticum 15СН – по 10 гранули ежеседмично за период от 3 – 4 месеца.
2. Дерматологични показания
- полиморфно, ювенилно акне с комедони (предимно върху челото)
- суха или мазна себорея по лицето или по границата с косата
- атопични дерматити с току-що описаната локализация
- хронични уртикарии; слънчеви алергии; идиопатични фотодерматози
- рецидивиращи херпеси - лабиални или генитални (Borax, Croton tiglium, Rhus toxicodendron,
Sepia)
- брадавици по върха на пръстите, в областта на гънките, или по челото
Rp.) Natrum muriaticum 15СН – по 5 гранули ежденевно, или по 10 гранули на седмица в
течение на 3 месеца.
NB! В частност в случая Natrum muriaticum е предимно медикамент за теренно лечение и
той добре катализира ефекта на симптоматичните медикаменти за съответната патология.
3. Гинекологични показания
- предменструални синдроми със склонност към задръжка на течности и увеличаване на
теглото; хиперестрогенемия (Folliculinum 30СН)
217

- рецидивиращи левкореи без етиологичен причинител; вагинити; диспареуния
- вторични аменореи при подрастващи (Кalium carbonicum)
- менометрорагии при жени от чувствителния тип
Rp.) Natrum muriaticum 15 (30)СН – по 5 гранули ежедневно, или по 10 гранули на седмица.
4. Урологични показания
- ортостатични протеинурии при подрастващи
- рецидивиращи уринарни инфекции
Rp.) Natrum muriaticum 15СН – по 10 гранули ежеседмично.
NB! При рецидивиращите уринарни инфекции, както и при гинекологични такива е за
предпочитане като теренен медикамент да се използва Sepia пред Natrum muriaticum.
5. Гастроентерологични показания
- диспепсии – най-често хипостенични; склонност към обстипация със сухи, твърди
изпражнения, наподобяващи овчи изпражнения (Ammonium muriaticum, Magnesia muriatica)
- ацетонемични повръщания при деца (тогава, когато не се намират характеристиките на
Lycopodium)
Rp.) Natrum muriaticum 15СН – по 5 гранули ежедневно.
6. Неврологични показания
- поведенчески нарушения в юношеска възраст, реактивни депресии, съчетани с периоди на
еуфория
- безсъние при подрастващи; страхови терени при деца (нощни страхове – Stramonium)
Rp.) Natrum muriaticum 30СН – по 10 гранули на седмица за дълъг период от време.
7. Ендокринологични показания
- клинично изявени дистироидни състояния, без лабораторен хормонален дисбаланс (Iodum,
Calcarea fluorica, Spongia tosta)
- нестабилен инсулинозависим диабет – в комплекса със заместващата хормонална терапия, с
оглед по-лесно адаптируемата доза инсулина
Rp.) Natrum muriaticum 15 (30)СН – по 10 гранули ежеседмично.
8. Други показания
- реконвалесценция след продължителни заболявания, или заболявания, свързани със
значима загуба на течности (China rubra)
- астения – физическа или психическа вследствие на свръхнатоварване (спортисти или
ученици в подрастваща възраст)
Rp.) Natrum muriaticum 15СН – по 10 гранули ежеседмично за 2 – 3 месеца.
NB! Често пъти , съвместно с Natrum muriaticum за постигане на отличен терапевтичен ефект,
се включват Sulfur iodatum 15СН по доза глобули, както и China rubra 9СН - ежедневно за целия
период.
- съпъстваща комплементарна терапия при алопатична такава във връзка с микроцитни и
други хемолитични анемии
Rp.) Natrum muriaticum 15СН - по 5 гранули през ден.
NB! Комплементарни са отново China rubra, както и Ferrum metallicum в 30СН при хронични,
хемолитични анемии, водещи до сидерози.
Заключение
Natrum muriaticum е медикамент с общо действие в Материя медика – един от големите
поликрести. Медикамент, в центъра на псоротуберкулиновата редица с изключително
многообразни и надеждни клинични показания, с противоречива симптоматика, както по
отношение на соматичните, така и на психичните си показания. Поради това той най-често е
наричан “медикамента на подрастващите” в Материя медика.

218

Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България -Natrum muriaticum – 9СН;
15СН; 30СН.
NATRUM PHOSPHORICUM
Natrum phosphoricum (двунатриев фосфат) представлява прозрачно, безцветно, кристално
вещество, без миризма, с леко солен, алкален вкус. Лесно разтворимо е във вода и неразтворимо в
спирт.
Фармакология
В миналото той се е използвал широко в алопатичната практика като медикамент,
стимулиращ мозъчните функции зарази фосфорните си радикали, както и като възбуждащ
секрецията на солна киселина (при хипокиселинни диспепсии) и разтворител на пикочната
киселина.
Патогенетични експерименти
Те потвърждават насочеността на медикамента към:
1. Нервна система
- екстремна астения, прострация, съпроводена с мъчително безпокойство, хиперестезия
предимно към шум и болка – в частност натриев радикал
2. Храносмилателен тракт
- изразен метеоризъм (стомашен) с кисели регургитации (Sulfuricum acidum, Argentum
nitricum)
- изразен долнодиспептичен синдром с киселинна, зловонна диария, тенезми (в частност –
Argentum nitricum, Areum officinale)
3. Опорно-двигателна система
- артралгии и артрозни изменения в ставите; синдром на скъсени сухожилия (Causticum)
Характерни признаци
Модалности
Подобрение
- от умерен климат и температури
Влошаване
- от шум; при промяна на барометричното налягане (преди и по време на буря)
- от мазнини и кисели храни
Съпътстващи признаци
- обложен със златистожълт налеп език
Клинични показания
1. Гастроентерологични показания
- киселинни диспепсии, езофагити, хиатална херния (Sulfuricum acidum, Robinia pseudoacacia, Argentum nitricum)
- диарични синдроми-вторично индуцирани (дентицио дефисиле; хелминтиаза)
Rp.) Natrum phosphoricum 9СН – по 5 гранули ежедневно в течение на месец-два.
2. Ревматологични показания
- артралгии със склонност към артрозни промени, ставна и сухожилна скованост (Causticum,
Tuberculinum residuum)
- тендосиновит на De Quervain
Rp.) Natrum phosphoricum 9СН – 3 пъти по 5 гранули до купиране на симптоматиката.

219

Заключение
Natrum phosphoricum е медикамент с ограничено действие в Материя медика. Показанията
му, макар и твърде ограничени, са с много надежден терапевтичен ефект.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Natrum phosphoricum –
9СН.
NATRUM SULFURICUM
Natrum sulfuricum (натриев сулфат) представлява хигроскопичен бял прах без миризма.
Фармакология
Natrum sulfuricum е медикамент, който потвърждава феномена на Arndt-Schultz за
обратимостта на ефекта в зависимост от приложената доза. В големи измерими дози от порядъка
на 15 г Natrum sulfuricum предизвиква изразен долнодиспептичен синдром във връзка с катарални
прояви в храносмилателния тракт. И обратно – в ниски, но все пак измерими алопатични дози –
около 1 г – той причинява обстипация.
Патогенетични експерименти
Те потвърждават ефекта на Natrum sulfuricum върху органите-мишени, а именно:
1. Храносмилателен тракт
- редуване на констипация с твърди, обемни, възлести изпражнения с диаричен синдром
- изразен диаричен синдром с обемни, воднисти, излизащи под налягане изпражнения в
ранните сутрешни часове (Sulfur, Podophyllum, Rumex)
- изразена жлъчна дискенезия с метеоризъм, болезнена конгестия в десен хипохондриум
- изразен метеоризъм и чувствителност по хода на колон асценденс (Ignatia), както и колон
трансверзум.
2. Дихателна система
- катар на лигавиците по протежение на дихателния тракт с воднист жълтеникав или
зеленикав дразнещ (заради Sulfur) секрет; обилна бронхорея (Stannum), засилваща се преди
промяна в барометричното налягане
- пневмопатии – предимно на лява белодробна основа (Кalium carbonicum от дясна)
3. Опорно-двигателен апарат
- артрозни промени, артралгии и скованост предимно на големите стави с модалностите на
Rhus toxicodendron
4. Кожа
- сквамозни дерматози с фини, но широки, прозрачни сквами; след отделянето им – розово,
блестящо дъно с лимфо-сукровичен секрет (феноменът на роса)
- склонност към доброкачествени кожни разраствания – брадавици
5. Нервна система
- склонност към депресивен синдром с вискозност на мисленето; психоастения с плаксивност
Характерни признаци
Усещания
- за метеоризъм по хода на колона
- за общо натъртване и скованост в областта на големите стави
Модалности
Подобрение
- при умерен, сух климат
- при отделяне на газове (при метеоризъм)
Влошаване
- при екстремни температури; влага
- преди и по време на промяна на барометричното налягане
220

Етиологични сходства
Медикаментът е показан при влошаване на функционалната и органичната патология на
всички индивиди, свързана с промяна на барометричното налягане; при състояния на водноелектролитен дисбаланс; при черепно-мозъчна травма или последиците от нея (Arnica)
Хроничен модус на реакция
Natrum sulfuricum влиза в групата на сикотичните медикаменти, но както и Medorrhinum се
ползва с особен промеждутъчен статут, тъй като при него са налице и много признаци,
приближаващи го към псоричния реактивен модус – периодичност на проявите във времето, както
и периодичността на клинични изява на различни органи и системи.
Чувствителен тип
Макар и неопределящ при избора на медикамента, той е удобен ориентир включващ се в
понятието терен.
Морфология – без да окарикатуряваме пациентите Natrum sulfuricum – обикновено това са
едри, склонни към ризомелично, хидролипопексично затлъстяване с целулитни промени и
множество доброкачествени кожни разраствания – брадавици.
Поведение – в психоемоционален аспект те са отпуснати, бавни, апатични индивиди, често
склонни да изпадат в депресивни състояния, на моменти с мрачно, песимистично настроение.
Морбидни тенденции – описани вече при патогенетичните експерименти
Клинични показания
1. Гастроентерологични показания
- ентероколитни синдроми, задълбочаващи се от влага и промяна на барометричното
налягане, с клинична изява предимно сутрин – с изразен метеоризъм
- жлъчно-каменна болест или жлъчно-чернодробна дискенезия с изразен вторичен
метеоризъм
Rp.) Natrum sulfuricum 9СН – по 5 гранули сутрин и вечер в течение на 2 – 3 месеца.
2. Оториноларингологични и пневмологични показания
- хронични или рецидивиращи ринофарингити и риноетмоидити с характерната
мукопурулентна секреция, отключваща се от влага и от промяна на времето
- астма, влошаваща се от влага и в контекста на нейната еволюция (многогодишно третирана
с кортизолови медикаменти)
- бронхопневмопатии с характерните признаци и модалности на медикамента
Rp.) Natrum sulfuricum 15 (30)СН - по 10 гранули седмично в есенно-зимния период.
3. Ревматологични показания
- артрози на големите стави, кокс- и гонартрози, лумбалгии с характерните признаци на
лекарството
Rp.) Natrum sulfuricum 9СН – по 5 гранули ежедневно в течение на 3 месеца, или: Rp.)
Natrum sulfuricum 30СН – по 10 гранули (1 доза глобули) в течени на седмица като теренен
медикамент.
4. Дерматологични показания
- палмарни или плантарни дисхидрози, хронични екземи, псориазиформени дерматози,
веруци
Rp.) Natrum sulfuricum 15 (30)СН – по 5 гранули ежедневно за период от 3 до 6 месеца, или:
Rp.) Natrum sulfuricum 30СН – по 10 гранули ежеседмично в течение на 6 месеца.
NB! Тук Natrum sulfuricum може да се използва като симптоматичен медикамент (независимо
от високите си разреждания – става дума за ектодермална дисфункция), или като теренен
медикамент на сикотичен модус на реакция.
221

5. Неврологични показания
- главоболие във връзка с перидурални анестезии (Arnica montana, Bryonia alba)
Rp.) Natrum sulfuricum 15СН – по 5 гранули сутрин и вечер в течение на седмица.
- субективни синдроми, вследствие на черепно-мозъчна травма
Rp.) Natrum sulfuricum 30СН – по 5 гранули всеки ден, съчетан заедно с Arnica montana –
лечение за 3 месеца.
7. Други показания
- депресивни реактивни синдроми, отговарящи на чувствителния тип на медикамента
- хормонални дисфункции и/или ятрогенезиращи синдроми вследствие на продължителна
кортизонова терапия (Къшинг синдром)
- лимфедеми вследствие на лимфно-модуларна екстракция (Bovista)
Rp.) Natrum sulfuricum 15СН – по 5 гранули ежедневно в течение на 2 – 3 месеца.
Заключение
Natrum sulfuricum е медикамент с общо действие в Материя медика. Един от големите
медикаменти на сикотичната група. В същото време със склонността си към периодична проява на
патологиите и обратимост на патологичните си синдроми, той притежава редица черти на
псоричния реактивен модус. Това го прави интересен и полезен медикамент при смесените
реактивни типове (Sepia, Calcarea carbonica, Medorrhinum, Silicea).

Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Natrum sulfuricum – 9СН;
15СН; 30СН.
NITRICUM ACIDUM
Nitricum acidum (азотна киселина) е безцветна течност с характерен мирис. В контакт с
въздуха отделя миризлив, жълтеникав дим.
Токсикология
Токсичен продукт. Острата интоксикация се дължи на вдишването на пари на азотна
киселина, които водят до раздразване на лигавиците, впоследствие със склонност към улцерации и
склеротични промени в последните.
Патогенетични експерименти
Те потвърждават ефекта на Nitricum acidum предимно върху кожата и лигавиците и поспецифично върху кожно-лигавичния преход, където причинява характерните разязвявания с
жълтеникав цвят, със склонност към неоформации.
1. Лигавични симптоми
- улцерации с правилни ръбове, които кървят при най-лек контакт
- линейни фисури като разрязани със скалпел, лесно кървящи
- мокрещи и лесно кървящи кожни новообразувания – полипи, кондиломи и пр.
2. Кожа
- хиперхромирана, жълтеникава оцветка със склонност към хиперкератоза
- улцерации с неправилно дъно, с жълтеникава оцветка, лесно кървящи при допир
Характерни признаци
Усещания
- силни, нетърпими, боцкащи болки като при забито трънче или треска в съответната област
(Argentum nitricum, Kalium bichromicum, Hepar sulfur)
222

Модалности
Подобрение
- при затопляне и пасивно движение
Влошаване
- от студ, шум и докосване
Хроничен модус на реакция
Nitricum acidum е медикамент от сикотичната редица, тъй като при него са на лице всички
основни характеристики на сикотичния тип, но склонността му към остра изява на
симптоматиката, улцерации, кървене и склероза му дават статута на пресечна точка на луетичния,
сикотичния и псоротуберкулинов модус на реакция.
Етиологични сходства
Медикаментът е показан при всички патологии, характеризиращи се с улцерация, склонност
към склероза, новообразувания и лесно кървене.
Клинични показания
1. Гастроентерологични показания
- ангуларен стоматит (Condurango), букална афтоза (Borax, Mercurius, Secale, Кreosotum)
- гастродуоденални язви със съответните характеристики на медикамента – синдром на
Малори – Вайс (линеарни улцерации на хранопровода) (Sulfuricum acidum, Argentum nitricum,
Lachesis)
- хеморагични ректоколити, независимо от тяхната етиология (Argentum nitricum, Ipeca,
Mercurius, Phosphorus)
- анални фисури с чувството на боцкане, тенезми и лесно кървене (Ratanhia, Peonia, Graphites)
- ректосигмоидни дивертикулози и полипози, които лесно кървят
Rp.) Nitricum acidum 9СН – 2 пъти по 5 гранули до купиране на симптоматиката, или: Rp.)
Nitricum acidum 15СН – по 10 гранули ежеседмично за период от 3 до 6 месеца.
2. Дерматологични показания
- плантарни веруци с хиперкератоза и жълта оцветка, педикулирани, силносърбящи и лесно
кървящи веруци, независимо от тяхната локализация (Cinnabaris, Medorrhinum, Thuya)
- папиломи или кондиломи, сърбящи, лесно кървящи при контакт
- баланити и баланопостити (Cinnabaris, Apis)
- фисурирани екземи на фона на хиперкератозна кожа, които лесно кървят (Petroleum)
Rp.) Nitricum acidum 9СН – по 5 гранули ежедневно в течение на 2 – 3 месеца.
NB! Често пъти към медикамента се асоциират теренни такива, като за пролиферативните
кожни патологии най-често това е Thuya, по-рядко – Medorrhinum и Sepia, а за хиперкератозните
фисури – Lycopodium.
3. Урогенитални показания
- вагинални полипи, цервикални кондиломи, улцерирани екзоцервицити, които лесно кървят,
вагинити и вторични вагинални теченя вследствие на ерозия на маточната шийка
- мамиларни фисури вследствие на кърмене (Graphites, Phytolacсa)
- везикоуретрални полипи, които лесно кървят
Rp.) Nitricum acidum 9СН – по 5 гранули ежедневно, или: Rp.) Nitricum acidum 15СН – по 10
гранули седмично в течение на 6 месеца.
4. УНГ показания
- хронични фарингити с усещане за забито трънче и силно гранулиран орофаринкс (Argentum
nitricum, Hepar sulfur calcarea, Kalium bichromicum)
Rp.) Nitricum acidum 9СН – по 5 гранули ежедневно в течение на 1 месец.

223

Заключение
Nitricum acidum е медикамент с общо действие в Материя медика. Въпреки че е медикамент
от сикотичната редица, в практиката той по-често се използва като симптоматичен медикамент,
оставащ в сянката на Thuya при лечението на терена.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Nitricum acidum – 9СН;
15СН.
NUX MOSCHATA
Nux moschata (мускатово индийско орехче) е двудомно дърво от семейство Мускатови,
произхождащо от Индийския архипелаг. Тинктурата майка (ТМ) ползва изсушената ядка на
зърното. Богата е на етерични масла, липиди, триглицериди, предимно на миристиновата киселина,
от които най-важен фармакологичен и биохимичен ефект имат миристицинът и елимицинът. Те са
съединения, разграждащи се в човешкия организъм до амини, близки до амфетамина. Както и
ликарини – ликарин В, който заедно с описания вече миристицин са типични депресори на
централната нервна система, предизвикващи изразена сомнолентност.
Токсикология
Мускатовото орехче е добре познато като подправка не само в индийската, но и в много
други кухни. Но в големи дози то е токсично (над 3 – 4 г). Причинява треска, нервна възбуда,
еуфория, делир, последвани от сомнолентност и състояния, наподобяващи апоплексия.
Патогенетични експерименти
Те показват основните области, върху които е насочен ефектът на медикамента:
1. Нервна система
- действието му е подобно на нарколептично вещество – непреодолима сънливост,
съпроводена с нарушена идеация, загуба на паметта
- световъртеж, съпроводен с логореичен, нелогичен изказ (Actaea racemosa)
- променливо настроение, редуване на плач с еуфоричен смях
2. Кожно-лигавични прояви
- екстремна сухота на кожата и лигавиците
- треска без жажда и изпотяване (Apis, Gelsemium)
- силно изразен метеоризъм и склонност към обстипация
Характерни признаци
Усещания
- екстремна сухота в устата с липса на жажда; сухи конюнктиви с чувство на чуждо тяло в
тях
- усещане за увеличаване обема на главата (Bovista, Argentum nitricum)
- за колапс (Ignatia, Moschus, Asa foetida)
Модалности
Подобрение
- от умерен климат и топлина
Влошаване
- от влажен студ; непосредствено след хранене
Етиологични сходства
Медикаментът е показан предимно при състояния на ятрогенизация вследствие на
психотропни медикаменти; изразена симпатикотония през първите месеци на бременността и при
всички състояния, свързани с изразена сухота на кожата и лигавиците предимно.

224

Клинични показания
1. Неврологични показания
- ятрогенични ефекти от психотропните медикаменти
- изразена сомнолентност през деня при синилен маразъм
Rp.) Nux moschata 15СН – по 5 гранули ежедневно в течение 2–3 месеца.
2. Гастроентерологични показания
- аерофагия с изразени диспепсии с метеоризъм; констипация с атоничен запек със сухи
изпражнения (Alumina)
Rp.) Nux moschata 9СН – по 5 гранули 3 пъти на ден до купиране на симптомите.
3. Офталмологични показания
- синдром на сухата конюнктивална лигавица от различна етио-патогенеза (синдром на
Sjogren); непоносимост към контактни лещи
Rp.) Nux moschata 9СН – 3 пъти по 5 гранули до купиране на симптома.
4. Поведенчески нарушения
- изразена екстремна сомнолентност през деня (в частност при бременни)
- липотимия с хистериформени феномени
Rp.) Nux moschata 15СН – по 5 гранули ежедневно в течение на няколко месеца.
Заключение
Nux moschata е медикамент с ограничено действие в Материя медика. Комбинацията между
сънливост, метеоризъм и сухота у невропатни индивиди са патогмонични за предписването му.
Действието му се допълва добре от Arsenicum album в комбинация с Ignatia.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Nux moschata – 9СН;
15СН.
NUX VOMICA
Nux vomica (стрихининово дърво) е с родина Югоизточна Азия. Тинктурата майка (ТМ)
използва сухите семена на растението. Богата е на полизахариди, хлорогенинова киселина и
индолови алкалоиди, от които стрихнин (около 45% от алкалоидите) и бруцин (около 65%). При
Ignatia amara съотношението е обратно и тя е по-богата на алкалоиди. Съдържа и алфа- и
бетаколубрини в изключително минимални количества.
Фармакология
Тя се дължи предимно на алкалоидите. В класическата медицина стрихнинът се използва за
стимулиране възбудимостта на невроните. По този начин се е постигало изостряне на сетивата и
засилване на перисталтиката.
Токсикология
В токсични дози стрихнинът има курарезиращо дейтсвие, а в субтоксични се проявяват
острите интоксикации с тетаниформена криза с опистотонус, тризмус и затруднения в дишането.
Патогенетични експерименти
Те са натрупани в годините вследствие на експерименти със субтоксични дози. Позволяват да
се очертаят органите-мишени на въздействие на Nux vomica, а именно:
1. Нервна система
- свръхчувствителност към светлина, шум, миризми, допир; студ, въздушни течения
- състояние на деидеация и объркване, особено сутрин след ставане (сутрешен махмурлук)
- крампи на ръцете и краката
225

- изразено главоболие с болки като при комоцио церебри
2. Храносмилателен тракт
- кисел, горчив вкус в устата
- изразен глад, който бързо се засища с отвращение към храната (Lycopodium)
- сънливост след хранене, подобряваща се от кратка дрямка
- изразен стомашен дискомфорт, метеоризъм след хранене, чувствителност в десен
хипохондриум
- лъжливи позиви за дефекация и субективно усещане за незавършена такава (Pulsatilla,
Silicea)
Характерни признаци
Модалности
Подобрение
- след кратка дрямка
- при умерен климатичен комфорт
Влошаване
- сутрин, след ставане от сън
- след хранене
- от студ и въздушни течения
- от психоаналептици и психостимуланти – алкохол, кафе, тютюн, подправки
Етиологични сходства
Медикаментът е показан при всякакви обстоятелства и явления, които представляват фактори
на агресия спрямо нервната система и храносмилателния тракт – злоупотреба с алкохол, пикантни
храни, заседнал начин на живот, злоупотреба с лекарствени медикаменти (психостимуланти),
както и продължителна употреба като цяло на лекарствени медикаменти (Thuya)
Чувствителен тип
Морфология – липсва такава.
Поведение – свръхчувтвителни, нервни, нетърпеливи, раздразнителни индивиди, активни,
подредени, проявяващи нетърпимост пред най-малките пречки по пътя към успеха, но
незлонамерени и незлопаметни. При декомпенсация изпадат в реактивна депресия.
Болестни тенденции – свързани с общата хиперрефлексия и тенденция към спастични
прояви, описани при патологичните експерименти.
Клинични показания
1. Поведенчески нарушения
- нервен синдром със спазми, хиперрефлексия, хиперестезия; нарушение в характера –
изблици на гняв, агресивност, но без злопаметност и злонамереност
- кинетози
- безсъние при пренатоварени хора, нарушена фаза на заспиване, а в последствие –
събуждане в ранна утрин (3.00 – 4.00 часа) с хиперидеация
Rp.) Nux vomica 15СН Rp.) Nux vomica – по 5 гранули ежедневно преди лягане в течение на
месец-два.
2. Гастроентерологични показания
- диспепсии с характеристиките на медикамента, с обложен език в задната си трета
(Antimonium crudum – целият език е обложен; Mercurius solubilis – със зловонен дъх и отпечатъци
от зъбите)
- постпрандиална сомнолентност
- конгестивни синдроми с чувство на тежест и болезненост в десен хипохондриум, особено
след алкохолни ексцесии и хранителни такива
226

- сърбящи, болезнени, некървящи хемороиди, облекчаващи се от хладни вани
- колики при кърмачето, съпроводени с храносмилателни спазми и нетърпеливо, често пъти
склонно към агресивност поведение
Rp.) Nux vomica 5 (9)СН – по 5 гранули 3 – 4 пъти на ден до купиране на симптоматиката.
3. УНГ показания
- ринити, ринофарингити и тонзилофарингити, както и банални остри респираторни
заболявания вследствие на излагане на влажен студ и течение
Rp.) Nux vomica 9СН – по 5 гранули на всеки час до купиране на симптоматиката.
NB! В случая към медикамента се суперпонират и редица други хомеопатични
симптоматични лекарства, специфични за симптомите на острото заболяване
4. Инфекциозни показания
- фебрилна треска с характеристиките на медикамента при грип и грипоподобни синдроми
Rp.) Nux vomica 9СН – 3 пъти по 5 гранули в течение на 3 – 4 дни.
5. Кардиологични показания
- спастична артериална хипертензия при хиперреактори или в контекста на комплементарно
лечение при свръхнатоварени плеторици към обичайната им алопатична терапия.
Rp.) Nux vomica 15СН – по 5 гранули ежедневно в течение на 3 месеца.
6. Други показания
- функционални и патологични синдроми вследствие на злоупотреба с различни токсини –
алкохол, кафе, тютюнопушене, медикаменти, стимуланти
- мигрени и главоболие при болни, отговарящи на чувствителния тип
- рахиалгии и ишалгии, агравирани нощем (Radium bromatum) с усещане за твърдо легло
(Arnica montana)
- уринарни ретенции и постанестезични цистити с напразни позиви на уриниране
Rp.) Nux vomica 15СН - по 5 гранули ежедневно в течени на 2 – 3 месеца.
Заключение
Nux vomica е медикамент с общо въздействие в Материя медика. Твърде близък по състав с
Ignatia и поради това лесно сравним с него. При Ignatia обаче съдържанието на алкалоидите е
многократно по-високо, а стрихининът съставлява 60% от общото съдържание на алкалоидите.
Съотношението е обратно при Nux vomica, поради което Ignatia е по-повърхностен медикамент,
където доминират емоционалните, остри прояви, докато при Nux vomica - физическите такива.
Макар и медикамент с общо въздействие, той е типичен симптоматичен, а не теренен медикамент.
Лекарство, често предписвано в съвременния ни век, тъй като припокрива всички
интоксикационни състояния, съчетани с хиперсенситивност.
Лекарствена форма, налична в аптечната мрежа в България - Nux vomica - 5СН; 9СН;
15СН; 30СН.
OPIUM
Opium представлява сухия сок, който изтича от неотрязаните, все още зелени капсули на
някои разновидности на сънотворния мак. Макът е едногодишно растение, разпространено
повсеместно в регионите с умерен и тропически климат. Тинктурата майка (ТМ) използва сухия
сок. Химичният му състав е сложен, но много добре проучен. Съдържа смоли, пектинови вещества,
органични киселини като: янтърна, фумарова, меконова (Hydrastis, Chelidonium) и най-вече голям
брой алкалоиди, между които производните на фенантрена: морфин, кодеин, тебаин и
производните на изохинолиина – папаверин, наркотин и нарцеин.
Фармакология
Действието на опиума се дължи основно на действието на алкалоидите – в частност това на
морфина и в по-малка степен на папаверина. Последният оказва и съдоразширяващ ефект върху
227

мозъка. В малки дози морфинът оказва седативно действие с хипоестезия, намаляване моториката
на гладката мускулатура и намаляване на секрецията на бронхите и лигавиците на
храносмилателния тракт, а увеличаване на потните секреции. На общия фон на хипоестезия се
наблюдава генерализирана психическа възбуда с некоординираност и свръхидеация. В големи дози
се задълбочават хипнотичното и болкоуспокояващо действие на медикамента и еуфорията по
отношение на психиката. Възприемчивостта при остра интоксикация при различните индивиди е
различна по отношение на дозата.
Патогенетични експерименти
Те потвърждават ефекта на Opium върху:
1. Централната и периферна нервна система:
- фаза на церебрална хиперактивност с хиперидеация; конгестивни прояви в областта на
лицето и главата; изразена миоза; намаляване на всички секреции с изключение на потната и
млечната
- чревна пареза с атонична констипация
- забавяне на сърдечната и дихателна честота
Характерни признаци
Усещания
- хиперестезия на всички сетива при отсъствие на болка
Модалности
Подобрение
- от чист въздух
Влошаване
- от затопляне и след сън
Етиологични сходства
Медикаментът е показан при всички случаи на постоперативни и постанестезионни
усложнения; хронична злоупотреба с алкохол и наркотици.
Клинични показания
1. Анестезиологични (постоперативни) показания
- продължителна обнубилация след обща анестезия
Rp.) Opium 15СН – по 10 гранули в момента на поява на гълтателен рефлекс при болния и
най-добре превантивно – 1 доза след излизане от реанимационната стая.
- профилактика и лечение на постоперативната чревна пареза, особено след лапаротомии
Rp.) Opium 5СН – по 5 гранули 3 – 4 пъти на ден до възстановяване на чревната проходимост.
NB! Opium се явява последният медикамент от хомеопатичната редица при симптоматичното
лечение на постоперативната чревна парез