NORMATIV privind alcătuirea structurilor rutiere rigide şi suple pentru străzi

Indicativ NP 116-04 Cuprins * Prevederi generale * Traficul de calcul * Structuri rutiere suple şI mixte pentru străzi * Structuri rutiere rigide pentru străzi * Structuri rutiere pentru trotuare * Consideraţii finale * Anexa 1 - Exemple de calcul * Anexa 2 - Variante de alcătuire a structurii rutiere pentru partea carosabilă * Anexa 3 - Variante de alcătuire a structurii rutiere pentru partea trotuare * Anexa 4 - Grafice utilizabile în dimensionarea structurilor rutiere pentru partea carosabilă

CAPITOLUL l Prevederi generale
Secţiunea 1 Obiect şi domenii de aplicare Art. 1. Prezentul normativ are ca obiect stabilirea modului de alcătuire al structurilor rutiere pentru străzi (parte carosabilă şi trotuare); este prezentat suportul teoretic specific ce stă la baza calculului structurilor rutiere pentru străzi şi sunt oferite variante de alcătuire pentru cele trei tipuri de structuri rutiere (rigide, flexibile şi mixte). Proiectantul poate opta, în funcţie de trafic şi de materialele locale, pentru una din variante sau pentru o combinaţie a acestora. Structurile adoptate se vor verifica conform prezentului normativ. Art. 2. Prezentul normativ se aplică următoarelor categorii de străzi: * străzi din localităţi urbane : - străzi magistrale, de categoria I; - străzi de legătură, de categoria II; - străzi colectoare, de categoria III; - străzi de folosinţă locală, de categoria IV. * străzi din localităţi rurale Art. 3. Prezentul normativ nu se aplică în cazul reabilitărilor (consolidărilor) de străzi, unde se va ţine seama de starea tehnică a structurii rutiere existente, de alcătuirea structurii rutiere şi de capacitatea portantă reziduală. Art. 4. Prezentul normativ are la bază:

1

- clasificarea şi definirea traficului rutier în conformitate cu caracterul specific al traficului urban - clasificarea şi definirea tipurilor de pământuri în funcţie de caracteristicile fizico-mecanice - caracteristicile de calcul pentru tipurile de materiale folosite în alcătuirea sistemului rutier, conform Normativ PD 177-2001 (publicat cu ordin MTCT nr. 609/2003 în Monitorul Oficial nr. 782/2003). Secţiunea a 2-a Terminologie Art. 5. Documentele tehnice normative referitoare ta terminologia şi definiţiile folosite în acest normativ sunt SR 4032-1:2001, SR 4032-2:2002. Art. 6. Media Zilnică Anuală (MZA), perioada de perspectivă şi volumul de trafic Nc au semnificaţia din Normativul PD 177-2001 (publicat cu ordin MTCT nr. 609/2003 în Monitorul Oficial nr. 782/2003). Art. 7. Vehiculul greu notat prin V.G. reprezintă vehiculul cu o greutate pe osie mai mare sau egală cu 50 kN. El este caracteristic pentru circulaţia urbană şi va fi considerat în prezentul normativ ca element de referinţă pentru traficul urban. Secţiunea a 3-a Valori de calcul Art 8. Valorile de calcul ale caracteristicilor de deformabititate ale straturilor rutiere considerate în calculele de dimensionare, în conformitate cu Normativul PD 177-2001 (publicat cu ordin MTCT nr. 609/2003 în Monitorul Oficial nr. 782/2003) sunt cele din tabelele 1a, 1b, 1c. Valorile de calcul ale caracteristicilor de deformabilitate ale materialelor din straturile de bază şi de fundaţie Tabelul 1a Denumirea materialului Macadam penetrat Macadam semipenetrat Macadam E (MPa) 1000 1000 600 Coeficientul lui Poisson, µ 0.27 0.27 0.27 0.25 0.27 0.27 0.27 300 350 200 300 0.27 0,27 0.27 0.27

Agregate naturale stabilizate cu ciment 1200/1000 în strat de bază / fundaţie Piatră spartă cilindrată * Piatră spartă amestec optimal Balast * Balast amestec optimal * Nisip * Pavaje Bolovani Blocaj de piatră brută 400 500

2

*Notă: În cazul în care aceste materiale alcătuiesc un strat inferior de fundaţie, modulul de elasticitate dinamic se stabileşte conform Normativului PD 177-2001 (publicat cu ordin MTCT nr. 609/2003 în Monitorul Oficial nr. 782/2003), cu relaţia:

în care: hb = grosimea materialului din stratul inferior de fundaţie, (mm) Ep = modulul de elasticitate dinamic al pământului de fundare, (MPa). Valorile de calcul ale caracteristicilor de deformabilitate ale mixturilor asfaltice Tabelul 1b Tip climateric Tipul stratului l + ll (zona caldă) E (MPa) Uzură, SR 174-1 Legătură, SR 174-1 Strat de bază, SR 7970 3600 3000 5000 4200 3600 5600 0,35 III (zona rece) Coeficientul lui Poisson, µ

Valorile de calcul ale caracteristicilor de deformabilitate ale altor materiale din îmbrăcămintea rutieră Tabelul 1c Denumirea materialului Pavele autoblocante din b.c. Pavele normale Pavele abnorme Calupuri Pavaj piatră brută Macadam Balast amestec optimal Secţiunea a 4-a Documente de referinţă Art. 9. Documentele tehnice normative la care se face referire în prezentul normativ sunt următoarele: a) SR 174-1:2002 Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald. Condiţii tehnice de calitate b) STAS 175-87 Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase turnate executate la cald. Condiţii tehnice generale de calitate c) SR 179:1995 Lucrări de drumuri. Macadam. Condiţii tehnice generale de calitate E (MPa) 5000 3000 3000 3000 350 600 300 Coeficientul lui Poisson, 0,25 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27

µ

3

Terasamente. 10. Straturi de formă. 625/2003 în Monitorul Oficial nr. Condiţii tehnice generate de calitate n) STAS 10473/1-87 Lucrări de drumuri. Pavaje de piatră naturală. pavele abnorme şi calupuri m) SR 7970:2001 Lucrări de drumuri. Terminologie j) SR 4032-2:2002 Tehnica traficului rutier. Straturi de bază şi de fundaţie. 779/2003) c) PD 177-2001: Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide (metoda analitică) (publicat cu ordin MTCT nr. Condiţii tehnice generale de calitate o) STAS 12253-84 Lucrări de drumuri. 609/2003 în Monitorul Oficial nr. Prescripţii tehnice h) STAS 2914-84 Lucrări de drumuri. l) SR 6978:1995 Lucări de drumuri. pavele normale. Prescripţii de calcul g) STAS 1709/2-90 Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Condiţii tehnice generale de calitate. Reglementările tehnice la care se face referire în prezentul normativ sunt următoarele: a) CD 155-2001: Instrucţiuni tehnice privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne (publicat cu ordin MTCT nr.d) SR 183-1:1995 Îmbrăcăminţi de beton de ciment executate în cofraje fixe e) STAS 1243-88 Teren de fundare. Condiţii tehnice generale de calitate Art. Clasificarea şi identificarea pământurilor f) STAS 1709/1-90 Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Terminologie k) STAS 6400-84 Lucrări de drumuri. Adâncimea de îngheţ în complexul rutier. 786/2003) b) AND 584-2002: Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacităţii portante şi al capacităţii de circulaţie (publicat cu ordin MTCT nr. Straturi de bază din mixturi bituminoase cilindrate executate la cald. Condiţii tehnice generale de calitate i) SR 4032-1:2001 Lucrări de drumuri. Prevenirea şi remedierea degradărilor din îngheţ-dezgheţ. 617/2003 în Monitorul Oficial nr. Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment. 782/2003} [top] CAPITOLUL II Traficul de calcul Secţiunea 1 Caracteristicile traficului urban 4 .

acesta a fost stabilit prin corelare cu reglementări tehnice în vigoare la drumuri în ţara noastră (CD 155 .3 5 >660 220....1 4 T0 T1 T2 T3 T4 7 >3.0. Traficul de vehicule grele (V. în ampriza cărora se găsesc şi amplasamentele lucrărilor edilitare subterane. Clase de trafic pentru străzi (perioada de perspectivă = 10 ani) Tabelul 2 TRAFIC DRUMURI OSII 115 kN CD 155 . Se recomandă adoptarea unei perioade de perspectivă de 10 ani..220 70.0. Art. în prezentul normativ.15.110 35. 1 Excepţional Foarte greu Greu Mediu Uşor 2 3.0 0.. unde pot apărea intervenţii..s. 625/2003 în Monitorul Oficial nr. Volum trafic Clasa trafic Nc m.0. publicat cu ordin MTCT nr. Ele sunt reprezentative pentru traficul urban şi considerarea lor în estimarea traficului de calcul conduce la o încadrare în clasele de trafic puţin diferită de cea stabilită pentru vehiculul etalon N115 (care se foloseşte pentru drumuri).s...2001 (publicat cu ordin MTCT nr.. Autovehiculele cu greutate pe osie mai mare de 50 kN (V. ajungând până la 30 de ani în cazul străzilor la care se poate considera reţeaua edilitară definitivată (tabelul 3). perioada de perspectivă poate fi mai mare.5 0.3.) cu greutatea pe osie mai mare de 50 kN.03.70 TRAFIC STRĂZI CORELARE CU ECHIVALARE CU VEHICULE GRELE (V. ţinând cont de specificul străzilor.G. considerând perioada de perspectivă conform Art.. 786/2003) Volum M. exprimat în vehicule grele (V.1. 15.) fac parte din categoria vehiculelor grele. 14..0.o.0 1. Pentru structurile rutiere rigide cu îmbracăminţi din beton de ciment.1.. Art. 12.0 1..) se utlizează şi la nivel vest-european.2001. Categoria străzii depinde de traficul viitor suportat pe durata de viaţă care decide şi tipul de structură rutieră aferentă.3 0.. Clasa trafic trafic Nc 50 kN 115 kN (V.. 13.660 110. Perioada de perspectivă va fi indicată de beneficiarul lucrării. 625/2003 în Monitorul Oficial nr.0.A..3.0.5.0.G. 13..3.1..Art..Z.) m.3.o..G. 786/2003) conform tabelului 2. care vor circula pe artera stradală. Secţiunea a 2-a Corelarea claselor de trafic Art..0 0.G.) 5 .G. Art.. La alcătuirea structurilor rutiere pentru străzi se ia în considerare traficul. care definesc traficul greu. 11.0 0.0 0...10...

) 2 >36 12.G... Art. respectiv V..660 210. Clase de trafic pentru străzi (perioada de perspectivă = 30 ani) Tabelul 3 TRAFIC STRĂZI VEHICULE GRELE (V. Art.. Pentru situaţii concrete se calculează volumul de trafic conform Normativului PD 177:2001 (publicat cu ordin MTCT nr.7.0. Art. 17..1980 330.. în vederea corelării acesteia cu data terminării lucrărilor de reabilitare.330 105. [top] CAPITOLUL III Structuri rutiere suple şI mixte pentru străzi Secţiunea 1 6 ...G.A.03 T5 <0.3 0.12 0. ca şi în cazul drumurilor interurbane este necesară efectuarea periodică a unor studii de trafic. în cazul în care nu există date recenzate din recensăminte de circulaţie. 786/2003) 1 Excepţional Foarte greu Greu Mediu Uşor Foarte uşor Secţiunea a 3-a Precizări suplimentare Volum trafic Nc Clasa trafic m.2. 50 kN (V...36 3.vehicule fizice.7 <0.. 18. 782/2003) pentru perioada considerată.. 609/2003 în Monitorul Oficial nr. implică actualizarea traficului de calcul.2002 (publicat cu ordin MTCT nr.. 625/2003 în Monitorul Oficial nr. În cazul străzilor.) M.Foarte uşor <0. volumul de trafic corespunde unei perioade de cea 10 ani.16.15 <35 NOTĂ: Pentru valori obişnuite ale MZA .210 <105 TRAFIC DRUMURI OSII 115 kN Clasa trafic CD 155 .o.Z..s. În vederea stabilirii traficului de calcul se va lua în considerare şi posibilul trafic atras de stradă ca urmare a îmbunătăţirii condiţiilor de circulaţie..2 4 T0 T1 T2 T3 T4 T5 7 >1980 660.. Modificarea perioadei de perspectivă..G.

19. 24. 782/2003).Principii de evaluare a stării de tensiune şi deformaţii la structurile rutiere suple şI mixte Art. .caracteristicile geotehnice ale pământului de fundare. 21. de tipul climateric al zonei în care se află localitatea şi de regimul hidrologic al complexului rutier şi sunt prezentate în Normativul PD 177-2001 (publicat cu ordin MTCT nr. 609/2003 în Monitorul Oficial nr. Documentul tehnic normativ de referinţă în acest sens este STAS 1243. Art. Art. Evaluarea se bazează pe îndeplinirea concomitentă a următoarelor criterii privind comportarea sub acţiunea traficului: . 20. Caracteristicile geotehnice ale terenului de fundare vor fi aduse la modulul de elasticitate dinamic de 100 MPa prin tehnologii de ameliorare sau stabilizare.G. . o tensiunea de întindere admisibilă la baza stratului/straturilor din agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici. conform Capitolului II. Grosimea stratului de formă necesară realizării acestei capacităţi portante se stabileşte conform Normativului PD 177-2001 (publicat cu ordin MTCT nr. 782/2003). Analiza structurii rutiere comportă următoarele etape: . Caracteristicile de deformabilitate ale terenului de fundare se stabilesc în funcţie de tipul pământului. 21 .stabilirea capacităţii portante la nivelul patului căii şi amenajarea acestuia conform Art. pe baza tabelului 2. • deformaţia specifică de compresiune admisibilă la nivelul patului drumului. Art. Art. 23. 609/2003 în Monitorul Oficial nr. Art.compoziţia şi intensitatea traficului de vehicule grele V.pentru structurile rutiere suple: • deformaţia specifică de întindere admisibilă la baza straturilor bituminoase.alegerea alcătuirii structurii rutiere conform Secţiunii a 2-a . 22. Caracteristicile pământului de fundare vor respecta prevederile documentului tehnic normativ de referinţă STAS 2914 şi STAS 12253 ce se referă la stratul de formă.caracteristicile de deformabilitate ale straturilor rutiere. . Pentru evaluarea structurilor rutiere suple şi mixte este necesar să se efectueze în prealabil studii conexe în vederea obţinerii următoarelor date: . .stabilirea clasei de trafic în funcţie de traficul de vehicule grele (VG).pentru structurile rutiere mixte: • deformaţia specifică de întindere admisibilă la baza straturilor bituminoase. • deformaţia specifică de compresiune admisibilă la nivelul patului drumului.verificarea grafică a condiţiilor de admisibilitate conform Secţiunii a 2-a Secţiunea a 2-a 7 .

a . Art. care poate fi preluat de straturile bituminoase corespunzător stării de deformaţie la baza acestora. 782/2003).grosimea totala a sistemului rutier.b. 782/2003). naturale stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici. Analiza structurii rutiere la solicitarea osiei standard OS 115 echivalentă vehiculelor grele recenzate V.grosimea fiecărui strat bituminos.adâncimea de la suprafaţa îmbrăcăminţii bituminoase unde se determină deformaţia. 609/2003 în Monitorul Oficial nr. . hi.G.pentru : la baza straturilor din agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici (cm) în care: hi. la următoarele interfeţe între straturi: .criteriul deformaţiei specifice de întindere admisibile la baza straturilor bituminoase este respectat dacă rata de degradare prin oboseală (RDO) are o valoare mai mică sau egală cu valoarea admisibilă.traficul de calcul în milioane osii standard de 115kN (m. pe banda de circulaţie cea mai solicitată.G. 782/2003) şi presupune următoarele: . în cm. Verificarea structurii rutiere s-a efectuat conform Normativului PD 177-2001 (publicat cu ordin MTCT nr. . 26. specific străzilor) s-a efectuat conform PD 177-2001 (publicat cu ordin MTCT nr.. Art. RDOadm (RDOadm = 0.Alegerea alcătuirii structurii rutiere suple şi mixte şi verificarea grafică a condiţiilor de admisibilitate Art.grosimea fiecărui strat din agregate naturale. 8 . 27.numărul de solicitări admisibil.o.pentru : la nivelul patului drumului z3 = H (cm) în care: H . 25. .rata de degradare prin oboseală se calculează cu relaţia: în care: Nc . Nadm . 609/2003 în Monitorul Oficial nr. în cm. 609/2003 în Monitorul Oficial nr. conform PD 177-2001 (publicat cu ordin MTCT nr. în cm.o.. în cm.s. în milioane de osii standard (m.pentru : la baza straturilor bituminoase (cm) în care: z1 . .m. caracterizate printr-o stare de solicitare maximă. comportă calculul deformaţiilor specifice şi tensiunilor în punctele critice ale complexului rutier.s.s).9).). Stabilirea comportării sub traficul de calcul (OS115) (echivalent traficului V.

31. Art. 4.13 din Anexa 2. SR2. II şi III variantele de alcătuire ale fiecărei structuri rutiere. Verificarea grafică a condiţiilor de admisibilitate se face conform graficelor din Anexa 4 ce au fost utilizate pentru variantele de alcătuire a structurii rutiere pentru partea carosabilă. conform Art.SR 18). 32.2. SR6.caracteristicile geotehnice ale pământului de fundare . 19-21 din Anexa 2. conform planşelor nr. 30. SR7 (cu betonul de ciment în strat de bază. pavaj din piatră brută sau bolovani.criteriul tensiunii la întindere din încovoiere admisibilă a betonului de ciment Art.structuri rutiere cu îmbrăcăminţi bituminoase (SR8 .structuri rutiere cu îmbrăcăminţi din pavaj de piatră cioplită: pavele normale.4).G şi echivalent osiei standard 115 kN. 22 27 din Anexa 2. 9 . Alcătuirea structurilor rutiere suple şi mixte la străzi se va încadra în următoarele categorii: . conform planşelor nr. SR5. macadam. recomandate pentru străzi în localităţi rurale (SR 22 . [top] CAPITOLUL IV Structuri rutiere rigide pentru străzi Secţiunea 1 Principii de evaluare a stării de tensiune la structurile rutiere rigide Art. 14 . conform planşelor nr.structuri rutiere cu îmbrăcăminţi din împietruiri. Evaluarea se bazează pe îndeplinirea următorului criteriu. conform tabelelor din planşele nr. 8-27 din Anexa 2. 28.compoziţia şi intensitatea traficului de vehicule grele V. În Anexa 1 este prezentat modul de utilizare al graficelor din Anexa 4.structuri rutiere cu îmbrăcăminţi din pavele autoblocante din beton (SR 19 -SR21).SR 26). Caracteristicile geotehnice ale terenului de fundare vor fi aduse la modulul de reacţie de 50 MN/m2 pentru structurile rutiere SR1. .SR13). . Caracteristicile pământului de fundare vor respecta prevederile documentelor tehnice normative de referinţă STAS 2914 şi STAS 12253 ce se referă la stratul de formă.4) sau la modulul de elasticitate dinamic de 100 MPa pentru sistemele rutiere SR4.Art. conform tabelului 2 şi 3. macadam penetrat. 29. conform Art.33. 8 . sub acţiunea traficului: . Pentru evaluarea structurilor rutiere rigide este necesar să se efectueze în prealabil studii conexe în vederea obţinerii următoarelor date: . S-a notat cu l.2. SR3 (cu îmbrăcăminte din beton de ciment rutier. abnorme sau calupuri (SR 14 . conform planşelor nr. . 4. . Art. prin tehnologii de ameliorare sau stabilizare.caracteristicile de deformabilitate ale straturilor rutiere Art.18 din Anexa 2.

conform capitolului 2 din normativ) şi pe baza legii de oboseală (fig. SR 6. 39.2 .G. Art. cu fundaţie din balast.structura rutieră 1 (SR1): structură rutieră cu îmbrăcăminte din beton de ciment rutier. presupune: cu: . comportă calculul tensiunilor la întindere din încovoiere a betonului din dale (strat de îmbrăcăminte sau de bază). SR 7 (tensiune determinată în centrul dalei). Stabilirea comportării sub traficul de calcul (OS 115) echivalent traficului V.. conform planşei 1 din Anexa 2. SR7.1. l (pentru străzi de categorie I şi II). unde γ este un coeficient egal cu 0. şi III (pentru străzi de categorie IV) prezentate în Anexa 2.5 şi Nc este traficul de calcul pe perioada de perspectivă. 37. Alcătuirea structurilor rutiere rigide la străzi se va încadra în următoarea clasificare: . 35. .tensiunea la întindere din încovoiere a betonului din dale determinată pe baza ipotezelor de dimensionare. Verificarea structurii rutiere se efectuează la baza dalei din beton de ciment. Art. pentru structurile rutiere SR 1. Caracteristicile de deformabilitate ale terenului de fundare se stabilesc în funcţie de tipul pământului.SR 3 şi SR 4 .Art. Art. de tipul climateric al zonei în care se află localitatea şi de regimul hidrologic al complexului rutier.SR 7. SR 2 şi SR 3 şi pe baza unui program de calcul multistrat elastic. SR 5. cu considerarea lunecării dalei pe suport pentru structurile rutiere SR 4. Art. . 34. Analiza structurii rutiere comportă următoarele etape: . 38. l şi fig II din Anexa 4) recomandată de Portland Cement Association (Packard şi Tayabji. SR 6. 36.tensiunea la întindere din încovoiere admisibilă a betonului de ciment din dale. 10 . II (pentru străzi de categorie III).stabilirea traficului de calcul şi încadrarea lui în prevederile cap.G.stabilirea capacităţii portante la nivelul patului căii şi tratarea lui conform art. (1) Analiza structurii rutiere la solicitarea osiei standard OS 115 echivalentă vehiculelor grele recenzate V.alegerea alcătuirii sistemului rutier conform Secţiunii a 2-a . 4.3 . determinată pe baza legii de oboseală a betonului de ciment din dală pentru structurile rutiere SR 1. SR 2 şi SR 3 ( .verificarea grafică a condiţiilor de admisibilitate conform Secţiunii a 2-a Secţiunea a 2-a Alegerea alcătuirii structurii rutiere rigide şi verificarea grafică a condiţiilor de admisibilitate Art. (2) Se determină tensiunea la întindere din încovoiere a betonului din dală pentru structurile rutiere SR 1 . SR 5.. Documentul tehnic normativ de referinţă în acest sens este STAS 1243. 1965) pentru structurile rutiere SR 4.

.7 din Anexa 2.structura rutieră 7 (SR7): structură rutieră cu pavele autoblocante pe strat de bază din beton de ciment şi fundaţie din balast. .structura rutieră 2 (SR2): structură rutieră cu îmbrăcăminte din beton de ciment rutier. şi fundaţie din piatră spartă. 3 din Anexa 2.structura rutieră 6 (SR6): structură rutieră cu îmbrăcăminte bituminoasă pe strat de baza din beton de ciment.structură rutieră pentru trotuare 3 (SRT 3) cu dală din beton de ciment. şi fundaţie din balast.structura rutieră 5 (SR5): structură rutieră cu îmbrăcăminte bituminoasă pe strat de baza din beton de ciment. . cu fundaţie din piatră spartă.. conform planşei 2 din Anexa 2. şi fundaţie din balast stabilizat. 6 din Anexa 2. 41. 28 şi 29 din Anexa 3.structură rutieră pentru trotuare 2 (SRT 2) cu beton asfaltic pe balast stabilizat. . . . Verificarea grafică a condiţiilor de admisibilitate se face conform graficelor din Anexa 4 ce au fost utilizate pentru variantele de alcătuire a structurii rutiere pentru partea carosabilă. .structură rutieră pentru trotuare 4 (SRT 4) cu beton asfaltic pe mixtură reciclată. 5 din Anexa 2. conform planşei nr.structura rutieră 4 (SR4): structură rutieră cu îmbrăcăminte bituminoasă pe strat de baza din beton de ciment. . conform planşei nr. (2) Structurile rutiere pentru trotuare SRT sunt prezentate în planşele nr. În Anexa 1 este prezentat modul de utilizare al graficelor din Anexa 4. Art. conform planşei nr. 40.structură rutieră pentru trotuare 6 (SRT 6) cu pavaj ornamental pe beton de ciment C8/1O.structura rutieră 3 (SR3): structură rutieră cu îmbrăcăminte din beton de ciment rutier. . cu fundaţie din balast stabilizat. 4 din Anexa 2. conform planşei nr.structură rutieră pentru trotuare 5 (SRT 5) cu pavaj ornamental. conform planşei nr. [top] CAPITOLUL V Structuri rutiere pentru trotuare Art.structură rutieră pentru trotuare 1 (SRT 1) cu beton asfaltic pe beton de ciment C8/10. (1) Structurile rutiere pentru trotuare sunt următoarele: . . [top] CAPITOLUL VI Consideraţii finale 11 .

9 m iar rosturile de dilataţie. condiţia de dimensionare se verifică şi se merge mai departe.. Anexele 1. bazat pe traficul fizic în vehicule grele V.G. • se verifică dacă RDO < RDOadm. În cazul structurilor rutiere cu strat de bază din beton de ciment sau balast stabilizat se va prevedea obligatoriu o soluţie pentru împiedicarea transmiterii fisurilor (straturi asfaltice antifisură sau geocompozite) Art. 3 şi 4 fac parte integrantă din acest normativ. dacă punctul rezultat se găseşte în zona "bună" ( ) înseamnă că se verifică şi condiţia a doua de dimensionare şi structura rutieră este bine aleasă. în 24 ore (MZA 50 kN).G. . se determină traficul viitor probabil pentru perioada de perspectivă în vehicule fizice şi apoi se determină traficul viitor probabil pentru perioada de perspectivă în vehicule etalon. [top] ANEXA Nr. corespunzător lui Nc valoarea RDO corespunzător tipului de structură rutieră aleasă (l. Structurile rutiere vor fi verificate obligatoriu la îngheţ ţinându-se seama de condiţiile locale privind nivelul apelor subterane. .se utilizează graficele astfel: • din graficul Nc/RDO se determină. dacă această condiţie este îndeplinită înseamnă că. tipul de pământ. Documentul tehnic normativ de referinţă în acest sens este STAS 183. Art. 44. 12 ..1 EXEMPLE DE CALCUL STRUCTURI RUTIERE SUPLE Şl MIXTE PENTRU STRĂZI Verificarea grafică a condiţiilor de admisibilitate se face conform graficelor din Anexa 4 ce au fost utilizate pentru variantele de alcătuire a structurii rutiere pentru partea carosabilă: .Art.00 m. 2. 45. Art. Îmbrăcăminţile din beton de ciment se vor prevedea cu rosturi.se calculează Nc (volumul de trafic) corespunzător perioadei de perspectivă. 1709/2 şi 1709/3. 46. 43. la baza straturilor de mixtură asfaltică. la intervale de cca 40.pentru un calcul exact se porneşte de la un trafic existent. Documentele tehnice normative de referinţă în acest sens sunt STAS 1709/1.pentru un calcul rapid. severitatea iernii. Art. 42. se determină traficul în V. Betonul de ciment în stratul de bază sau fundaţie va avea rosturile de contracţie executate la intervale de 8. în vehicule fizice. II sau III). • cu valoarea RDO se intră în graficul până la dreapta ce reprezintă tipul de structură (l. aproximativ. lI sau III). în 24 de ore (MZA). .

).1.1. cu ajutorul graficului .1 => .1 => RDO = 0.1 => = 282. = 0. corespunzător lui Nc se .s. Dacă este obţine un care trebuie să se afle în zona "bună".c.b. 12.C.c. ¤ Exemplu pentru Nc = 0.). se trece mai departe la verificarea: . STRUCTURĂ RUTIERĂ (MIXTĂ) nr.alegem SR 12.aparent sistemul rutier este supradimensionat. 12. astfel.1 şi 12. adică adevărat. 12 (SR 12) 13 . (vezi figurile 12.1.) şi (fig. structura rutieră este bine aleasă.b.din figura 12. deci sistemul rutier (SR) 12.a.a. 12.176 MPa (fig.• dacă structura rutieră conţine straturi din balast stabilizat se continuă verificarea şi la baza acestor straturi.1 din Anexa 4) .I poate fi adoptat. .0083 . dar se trece la efectuarea următoarelor verificări: (fig.valoarea se situează în zona bună.o.c.b. .9 m. 12.valoarea se găseşte în zona bună.8 microdef.I .din figura 12.din figura 12.1. 12 (SR 12) STRUCTURĂ RUTIERĂ (MIXTĂ) nr.

b.din figura 12. l . 12.) 14 . 12 (SR 12) ¤ Exemplu pentru Nc= 3 m.b.o.a. 12.STRUCTURĂ RUTIERĂ (MIXTĂ) nr.s.158 .2.2. dar se trece la efectuarea următoarelor verificări: (fig.2 din Anexa 4) . 12.2 şi 12.a. (vezi figurile 12.c.alegem SR 12.aparent sistemul rutier este supradimensionat.c.) şi (fig.2.2 => RDO = 0.

.b. deci SR 12.c.din figura 12.2 => = 282.din figura 12.).2.2 => = 0.valoarea se situează în zona bună. 12 (SR 12) STRUCTURĂ RUTIERĂ (MIXTĂ) nr. STRUCTURĂ RUTIERĂ (MIXTĂ) nr. 12.valoarea se găseşte în zona necorespunzătoare.176 MPa (fig.c.8 microdef. se trece mai departe la verificarea: . .l nu poate fi adoptat. . 12 (SR 12) 15 .

G.se calculează Nc (volumul de trafic) corespunzător perioadei de perspectivă. II sau III) cu valoarea traficului de calcul Nc. 3. bazat pe traficul fizic în vehicule grele V. 12 (SR 12) STRUCTURI RUTIERE RIGIDE PENTRU STRĂZI Verificarea grafică a condiţiilor de admisibilitate (conform graficelor din Anexa 4 ce au fost utilizate pentru variantele de alcătuire a structurii rutiere pentru partea carosabilă) pentru structurile rutiere rigide SR 1.b. 3. 1.a.b. 3.2.1. SR 3: .c.3. 3.0.c. 2.1. 2.G. 16 . ○ în cazul în care se alege valoarea minimă a grosimii Hdala Bc tensiunea la întindere din încovoiere în dală va fi egată cu tensiunea la întindere din încovoiere admisibilă în dală ( ).a.2. pentru perioada de perspectivă.a. 1. BcR5.b. aproximativ. BcR4. 2.1. în vehicule fizice/24 ore (MZA).c. 1. 3.1. . 3.2.1. SR 2.a. în 24 ore. se determină traficul în V.c. se determină traficul viitor probabil.2. 2. 2.b.b.3. stabilit anterior. .3.STRUCTURĂ RUTIERĂ (MIXTĂ) nr.3. 1.a.a. pe curba corespunzătoare betonului rutier ales (BcR3.a.3. 2.1. 3. 2.2.3. în vehicule fizice şi apoi se determină traficul viitor probabil.a.5.a.2. 1.3.1.se utilizează graficele (grosimea dalei în funcţie de traficul de calcul) din figurile 1.b. pentru perioada de perspectivă în vehicule etalon. 1. 1.1.b.3.5.2.c.c.pentru un calcul rapid.b.2. 3.3. astfel: ○ se intră pe graficul corespunzător categoriei tehnice a străzii a cărei structură rutieră se doreşte a se stabili (ipoteza l. 3.c. 2.2.0 şi se determină grosimea minimă a dalei din beton de ciment rutier pentru îmbrăcăminte. 1.1.pentru un calcul exact se porneşte de la un trafic existent. 2.c. BcR4.c din Anexa 4.b. .

SR 6. în vehicule fizice/24 ore (MZA). 6.c. 6. pentru perioada de perspectivă în vehicule etalon. 4. .c.pentru un calcul exact se porneşte de la un trafic existent. pentru perioada de perspectivă. 7.c. 5.b. 6. 7.a.a. ¤ Verificarea grafică a condiţiilor de admisibilitate (conform graficelor din Anexe ce au fost utilizate pentru variantele de alcătuire a structurii rutiere pentru partea carosabilă) pentru structurile rutiere rigide SR 4.se utilizează graficele (tensiunea la întindere din încovoiere admisibilă în dală în funcţie de numărul de treceri ale osiei standard) din figurile l sau III funcţie de tipul betonului de ciment: Bc20 (sau C16/20 conform codului de practică N012) sau BcR3. SR 7: .○ avantajul de a utiliza graficele specificate este acela de a obţine pentru acelaşi trafic de calcul o grosime de dală mai mare sau mai mică în funcţie de tipul betonului rutier ales ca îmbrăcăminte.5 şi graficele (tensiunea ia întindere din încovoiere în dală în funcţie de grosimea straturilor asfaltice) din figurile 4. 4.a. se determină traficul viitor probabil.G. în vehicule fizice şi apoi se determină traficul viitor probabil. 17 . bazat pe traficul fizic în vehicule grele V.b. . 5. astfel: ○ se intră în graficul ce dă legea de oboseală a betonului de ciment ales pentru stratul de bază (Bc20 sau BcR3.pentru un calcul rapid. 5.b. în 24 ore.b.se calculează Nc (volumul de trafic) corespunzător perioadei de perspectivă. 7. .c din Anexa 4. SR 5. aproximativ.5) cu valoarea traficului de calcul asimilat cu numărul de treceri ale osiei standard şi se obţine valoarea admisibilă a tensiunii la întindere din încovoiere în data din beton de ciment.G. se determină traficul în V.a.

funcţie de grosimea dalei din beton de ciment aleasă (18 cm sau 20 cm) şi de tipul betonului ales la punctul precedent (Bc20 sau BcR3. 18 .5). 12 cm (pavele + nisip) şi 14 cm (pavele + nisip).○ cu valoarea admisibilă a tensiunii la întindere din încovoiere în dala din beton de ciment se intră pe graficul corespunzător grosimii stratului de fundaţie ales. rezultând grosimea straturilor asfaltice (sau a pavelelor autoblocante). astfel valoarea rezultată din grafic se va asimila cu valoarea cea mai apropiată .  * pavelele autoblocante prevăzute sunt de 3 tipuri: 10 cm (pavele + nisip).în plus -corespunzătoare unei situaţii reale. pentru care tensiunea la întindere din încovoiere în dala va fi egală cu tensiunea la întindere din încovoiere admisibilă în dală ○ graficele ce dau tensiunea la întindere din încovoiere în dală în funcţie de grosimea straturilor asfaltice prezintă avantajul stabilirii unei grosimi mai mici de dală din beton de ciment şi o grosime mai mare a straturilor asfaltice sau invers. ○ grosimea straturilor asfaltice (sau a pavelelor autoblocante) determinată din punctul precedent reprezintă valoarea minimă a acestora.

19 .

b.2. anticapilar. 1.3.b.a.. 1.26 cm îmbrăcăminte din beton de ciment rutier executată într-un singur strat. după caz: izolant. cm Clasa de trafic (legenda ) 20 .[top] ANEXA Nr.. drenant teren de fundare * Se vor folosi graficele din figurile 1.30 cm balast cilindrat conform STAS 6400 substrat cu rolurile.3.b.1.. conform SR 183-1.2 VARIANTE DE ALCĂTUIRE A STRUCTURII RUTIERE PENTRU PARTEA CAROSABILĂ STRUCTURI RUTIERE RIGIDE ..a.a.3. STAS 6400 20. antigeliv. 1. 1.c Încadrarea în clase de trafic pentru o perioadă de perspectivă de 10 ani Cazuri posibile Straturi componen te Tip beton 18 20 h. 1.c.1. 1. cm Beton de ciment 21 22 23 24 25 26 balast Grosim e totală.2.c. 1.2. 1.CU ÎMBRĂCĂMINŢI DIN BETON DE CIMENT SR 1 CU FUNDAŢIE DIN BALAST 20.1.

5 fig.5 fig.0 18 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 20 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T4 h.56 T1 Ipoteza II Ipoteza III NOTĂ: pentru calculul cotelor finale se va avea în vedere grosimea nisipului de 2 cm de sub dala din beton de ciment Încadrarea în clase de trafic pentru o perioadă de perspectivă de 30 ani Straturi componen te Tip beton de ciment Ipoteza I BcR3.1.3 0 40.56 T3 20..0 BcR4.3 BcR5.0 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T3 T5 T5 T1 T0 T5 T5 T5 T4 T5 T5 T5 T1 T5 T3 T0 T0 T5 T5 T5 T1 T5 T5 T2 T0 T5 T0 T0 T0 T5 T5 T4 T0 T5 T5 T1 T0 T2 T0 T0 T0 T5 T5 T3 T0 T5 T4 T0 T0 T0 T0 T0 T0 T5 T5 T1 T0 T5 T1 T0 T0 T0 T0 T0 T0 T5 T0 T4 T0 T0 T5 T2 T0 T0 T0 T0 T4 T0 T0 T0 20..5 BcR4.5 BcR4..0 BcR4. BcR5...1.de ciment Ipoteza I BcR3.....0 BcR3.0 BcR4..2 BcR5.3 0 40.5 BcR4.1..0 BcR3.1.5 BcR4.3 0 40.2 BcR5.5 fig. BcR5.0 BcR4..0 BcR3.56 T1 Grosim e totală.1..3 0 40.0 BcR4.5 BcR4.5 fig. cm Clasa de trafic (legenda ) Cazuri posibile Ipoteza II 21 .5 fig..1.. cm Beton de ciment balast 21 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T3 22 T5 T5 T5 T3 T5 T5 T4 T1 23 T5 T5 T5 T2 T5 T5 T3 T0 24 T5 T5 T4 T1 T5 T4 T2 T0 25 T5 T5 T3 T0 T5 T3 T0 T0 26 T5 T0 T5 T2 T0 T5 T2 T2 T0 T0 20...3 0 40.56 T5 20....56 T3 20. 1.

3 0 40.56 T5 fig. STAS 6400 15. conform SR 183-1.. anticapilar...CU ÎMBRĂCĂMINŢI DIN BETON DE CIMENT SR 1 CU FUNDAŢIE DIN PIATRĂ SPARTĂ 20.25 cm piatră spartă cilindrată conform STAS 6400 10 cm balast cilindrat conform STAS 6400 substrat cu rolurile.5 BcR4..0 BcR4. după caz: izolant. drenant teren de fundare 22 .Ipoteza III BcR3..3 BcR5.5 T5 T5 T5 T1 T5 T5 T3 T0 T5 T4 T1 T0 T5 T2 T0 T0 T4 T1 T0 T0 T2 T0 T0 T0 T1 T0 T0 T0 T0 T4 T0 T0 T0 20.. 1. antigeliv.26 cm îmbrăcăminte din beton de ciment rutier executată într-un singur strat.1 STRUCTURI RUTIERE RIGIDE ..0 NOTĂ: pentru calculul cotelor finale se va avea în vedere grosimea nisipului de 2 cm de sub dala din beton de ciment Planşa nr..

2. 2.61 T3 15+10..5 Ipoteza III BcR4.25 +10 45. cm Clasa de trafic 23 .2. 2.. 2.b.0 BcR4.b..3.25 +10 45. 2.c Încadrarea în clase de trafic pentru o perioadă de perspectivă de 10 ani Straturi compone nte Cazuri posibile Tip beton de ciment 18 20 21 22 23 24 25 26 nisip T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 3 T 5 T 5 T 1 T 0 T 5 T 5 T 5 T 4 T 5 T 5 T 5 T 1 T 5 T 0 T 0 T 0 T 5 T 5 T 5 T 1 T 5 T 5 T 2 T 0 T 5 T 0 T 0 T 0 T 5 T 5 T 4 T 0 T 5 T 5 T 1 T 0 T 3 T 0 T 0 T 0 T 5 T 5 T 2 T 0 T 5 T 4 T 0 T 0 T 2 T 0 T 0 T 0 T 5 T 5 T 1 T 0 T 5 T 1 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 5 T0 BcR4..5 Ipoteza I fig.25 +10 45.3.1. 2. fig.61 T1 h..0 T 4 T 0 T 0 T 5 T2 T 0 T 0 T 0 T 0 T4 T 0 T 0 T 0 15+10.2.61 T5 15+10.5 BcR5.a.2.c.c. cm Clasa de trafic (legend a) BcR3.b.a..5 Ipoteza II BcR4.5 BcR5.2.1.0 BcR4.3 NOTĂ: pentru calculul cotelor finale se va avea în vedere grosimea nisipului de 2 cm de sub dala din beton de ciment Încadrarea în clase de trafic pentru o perioadă de perspectivă de 30 ani Straturi compone h.2.a.0 BcR3.5 BcR5.1.0 BcR3..* Se vor folosi graficele din figurile figurile 2.0 BcR4.. 2. 2. 2. cm Beton de ciment piatră spartă+bal ast/ Grosi me totală..1.2 fig.3.

25 cm balast stabilizat cu 3-5 % ciment conform stas 10473/1 10 cm balast cilindrat conform STAS 6400 substrat cu rolurile.. drenant teren de fundare 24 . antigeliv..26 cm îmbrăcăminte din beton de ciment rutier executată într-un singur strat.BcR4.0 T 5 T 5 T 1 T 5 T 3 T 0 T 4 T 1 T 0 T 2 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T5 T 0 NOTĂ: pentru calculul cotelor finale se va avea în vedere grosimea nisipului de 2 cm de sub dala din beton de ciment Planşa nr. STAS 6400 15.CU ÎMBRĂCĂMINŢI DIN BETON DE CIMENT SR 3 CU FUNDAŢIE DIN BALAST STABILIZAT 20.0 BcR4.2 STRUCTURI RUTIERE RIGIDE .5 BcR5. după caz: izolant. anticapilar... conform SR 183-1.

1.b. 3.5 BcR5..2.1.2 fig. cm Grosi Clasa 25 .3.61 T1 balast stabilizat +balast/nis ip Grosi me totală.5 BcR5.c.0 18 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 20 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 2 T 5 T 5 T 1 T 0 h.5 Ipoteza I BcR4.5 BcR5.a.3. 3.3 NOTĂ: pentru calculul cotelor finale se va avea în vedere grosimea nisipului de 2 cm de sub dala din beton de ciment Încadrarea în clase de trafic pentru o perioadă de perspectivă de 30 ani Cazuri posibile Straturi h. 3..25 +10 45.5 Ipoteza II BcR4.b..5 Ipoteza III BcR4.3.25 +10 45.* Se vor folosi graficele din figurile 3.0 BcR4.1..c Încadrarea în clase de trafic pentru o perioadă de perspectivă de 10 ani Straturi compone nte Tip beton de ciment BcR3. cm Clasa de trafic (legend a) Cazuri posibile fig..a.3..2.0 BcR3. 3.0 BcR3. 3. 3.1.2.0 BcR4.c.3. 3. fig. 3.25 +10 45. cm Beton de ciment 21 T 5 T 5 T 5 T 4 T 5 T 5 T 5 T 0 T 5 T 2 T 0 T 0 22 T 5 T 5 T 5 T 1 T 5 T 5 T 1 T 0 T 5 T 0 T 0 T 0 23 T 5 T 5 T 4 T 0 T 5 T 5 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 24 T 5 T 5 T 2 T 0 T 5 T 3 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 25 T 5 T 5 T 1 T 0 T 5 T 1 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 26 T 5 T0 T 4 T 0 T 0 T 5 T2 T 0 T 0 T 0 T 0 T4 T 0 T 0 T 0 15+10.61 T5 15+10. 3.a.61 T3 15+10.0 BcR4...b..

61 T1 fig.5 BcR5.5 BcR5.3....compone nte Tip beton de ciment BcR3.0 18 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 1 20 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 4 T 5 T 5 T 3 T 0 Beton de ciment 21 T 5 T 5 T 5 T 4 T 5 T 5 T 5 T 2 T 5 T 3 T 1 T 0 22 T 5 T 5 T 5 T 3 T 5 T 5 T 2 T 1 T 5 T 2 T 0 T 0 23 T 5 T 5 T 4 T 2 T 5 T 5 T 3 T 0 T 3 T 0 T 0 T 0 24 T 5 T 5 T 3 T 1 T 5 T 4 T 1 T 0 T 2 T 0 T 0 T 0 25 T 5 T 5 T 3 T 0 T 5 T 3 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 26 T 5 Balast stabilizat +balast/nis ip me totală.0 BcR4.CU STRATURI DE BAZĂ DIN BETON DE CIMENT SR 4 ÎMBRĂCĂMINTE BITUMINOASĂ PE STRAT DE BAZĂ DIN BETON DE CIMENT ŞI FUNDAŢIE DIN BALAST 26 .3 STRUCTURI RUTIERE RIGIDE ..5 Ipoteza I BcR4.0 BcR4..5 Ipoteza II BcR4.25 +10 45...25 +10 45.3 NOTĂ: pentru calculul cotelor finale se va avea în vedere grosimea nisipului de 2 cm de sub dala din beton de ciment Planşa nr.5 BcR5.0 BcR3.. cm de trafic (legend a) T0 T 4 T 2 T 0 T 5 T2 T 2 T 0 T 0 T 0 T4 T 0 T 0 T 0 15+10.61 T5 15+10.0 BcR3.0 BcR4.2 fig. 3.5 Ipoteza III BcR4.61 T3 15+10.1.3..25 +10 45. fig.

4. 4.b. Straturi componente Cazuri posibile Beton de ciment în strat de bază Tip de beton h. conform SR 183-1.4.30 cm balast cilindrat conform STAS 6400 10 cm nisip cilindrat conform STAS 6400 substrat cu rolurile. anticapilar. antigeliv. drenant teren de fundare * Se vor folosi graficele din figurile 4.. STAS 6400 20. cm Clasa de trafic (legenda) h. cm 4 asfalt de uzură 4 h.c... după caz: izolant.20 cm îmbrăcăminte din beton de ciment rutier executată într-un singur strat.a..9 cm straturi bituminoase conform SR 174 strat antifisură 18.. cm Balast+nisip Straturi asfaltice Grosime totală. cm 9 asfalt de uzură 4 binder de criblură 5 27 ..

c 20 30+10 20+10 25+10 30+10 BcR3.5 18 20+10 54. STAS 6400 28 ..CU STRATURI DE BAZĂ DIN BETON DE CIMENT SR 5 ÎMBRĂCĂMINTE BITUMINOASĂ PE STRAT DE BAZĂ DIN BETON DE CIMENT ŞI FUNDAŢIE DIN PIATRĂ SPARTĂ 4..57 NOTĂ: pentru calculul cotelor finale se va avea în vedere grosimea nisipului de 2 cm de sub dala din beton de ciment Planşa nr.. 4...9 cm straturi bituminoase conform SR 174 strat antifisură 18... 4..20 cm strat de bază din beton de ciment rutier executată într-un singur strat...a Bc20 Fig.b Fig.18 20+10 25+10 T5 T5 T5 T2 T2 T2 T0 T1 T0 T0 T0 T0 T0 T0 52.69 T3 T4 T5 52. conform SR 183-1.4 STRUCTURI RUTIERE RIGIDE .67 T0 T1 T2 Fig. 4.

5. 5. Straturi componente Cazuri posibile Beton de ciment în strat de bază Tip de beton h. 5...67 NOTĂ: pentru calculul cotelor finale se va avea în vedere grosimea nisipului de 2 cm de sub dala din beton de ciment Planşa nr. cm 9 binder de criblură 5 18 47.52 Bc20 15+10 20+10 T2 T1 T0 T0 49. anticapilar.CU STRATURI DE BAZĂ DIN BETON DE CIMENT SR 6 ÎMBRĂCĂMINTE BITUMINOASĂ PE STRAT DE BAZĂ DIN BETON DE CIMENT ŞI FUNDAŢIE DIN BALAST STABILIZAT 29 .. antigeliv. 5. cm Clasa de trafic (legenda) h. drenant teren de fundare * Se vor folosi graficele din figurile 5.a. cm Piatră spartă în fundaţie+nisip h.15.5 STRUCTURI RUTIERE RIGIDE .d..a 30+10 Fig. 5.b. cm 4 asfalt de uzură 4 15+10 20+10 25+10 Fig..5 18 15+10 T1 T1 T0 T0 T0 T0 47..d 20 25+10 30+10 BcR3.30 cm piatră spartă conform STAS 6400 şi SR 662 10 cm balast cilindrat conform STAS 6400 substrat cu rolurile. 5.5.69 T5 T3 T4 T5 T0 T2 T5 T5 T5 asfalt de uzură 4 T0 T0 T0 T0 T1 Straturi asfaltice Grosime totală.b Fig.c Fig.c... după caz: izolant.

6.. antigeliv.... cm 9 binder de criblură 5 30 . drenant teren de fundare * Se vor folosi graficele din figurile 6. STAS 6400 15. conform SR 183-1..c.4. 6.a. cm Balast stabilizat în fundaţie+nisip h.b..25 cm balast stabilizat cu 3-5% ciment conform STAS 10473/1 10 cm nisip cilindrat conform STAS 6400 substrat cu rolurile.20 cm strat de bază din beton de ciment rutier executată într-un singur strat.9 cm straturi bituminoase conform SR 174 strat antifisură 18. anticapilar. cm 4 asfalt de uzură 4 asfalt de uzură 4 Straturi asfaltice Grosime totală. cm Clasa de trafic (legenda) Cazuri posibile h. Straturi componente Beton de ciment în strat de bază Tip de beton h. după caz: izolant.

anticapilar.. conform SR 183-1.. antigeliv.62 T0 T1 T2 T3 T4 T5 NOTĂ: pentru calculul cotelor finale se va avea în vedere grosimea nisipului de 2 cm de sub dala din beton de ciment Planşa nr.. SR 662 substrat cu rolurile.64 47.6 STRUCTURI RUTIERE RIGIDECU STRATURI DE BAZĂ DIN BETON DE CIMENT SR 7 PAVELE AUTOBLOCANTE PE STRAT DE BAZĂ DIN BETON DE CIMENT ŞI FUNDAŢIE DIN BALAST 10. 6.a 25+10 Fig.... 6. după caz: izolant.25 cm balast cilindrat conform STAS 6400..15+10 18 Fig. drenant 31 . STAS 6400 15.14 cm pavele autoblocante pe 4 cm nisip pilonat 18. 6..b Fig.. STAS 10107/0..c 20 20+10 25+10 Bc20 15+10 20+10 T5 T5 T4 T1 T1 T0 T0 T0 T0 T0 T0 T0 49.20 cm îmbrăcăminte din beton de ciment executată într-un singur strat.

c 15 18 BcR3. cm Balast în fundaţie Pavele autoblocante pe nisip h.57 T4 T5 T5 T4 T2 T3 20 T5 T4 T2 45.. Beton de ciment în strat de bază Tip de beton h.. 7. cm h. cm 6+4 15 18 20 25 Bc20 15 Fig.c.5 25 20 15 T2 T0 T1 T0 T0 T0 45.teren de fundare * Se vor folosi graficele din figurile 7..49 20 T3 T3 T2 T2 T1 T0 43.a 20 Fig..a..b. 7.b 25 Fig. 7..57 T0 Straturi componente Groseime totală.. cm Cazuri posibile Clasa de trafic (legenda) NOTĂ: pentru calculul cotelor finale se va avea în vedere grosimea nisipului de 2 cm de sub dala din beton de ciment Planşa nr. 7.BETON ASFALTIC PE MACADAM ŞI BALAST 32 .59 T2 T5 T4 T3 T1 T5 T5 T5 8+4 T5 T5 T5 10+4 T5 T5 T5 43.7 STRUCTURI RUTIERE SUPLE -CU ÎMBRĂCĂMINŢI BITUMINOASE SR 8 . 7..

4 cm beton asfaltic uzură conform SR 174-1/2002 5…7 cm mixtură asfaltică tip AB1 conform SR 7970 10 cm macadam conform STAS 179.1. b. 3. antigeliv. cm) Varianta Nr.I 1.2) VARIANTE DE ALCĂTUIRE (GROSIMI DE STRATURI. STAS 6400 substrat cu rolurile.1. anticapilar. drenant Se vor folosi graficele din figurile 8. a.2. b. după caz: izolant. 4.II 4 6 10 30 50 T2 8. Beton asfaltic uzură Mixtură asfaltică Macadam Balast 4 7 10 30 51 T2 8. (a. b. a.6400 30 cm balast conform SR 662. Straturi componente 8.III 4 5 10 30 49 T2 Grosime totală Clasa de trafic 33 . 2.

BETON ASFALTIC PE MACADAM ŞI PIATRĂ SPARTĂ 4 cm beton asfaltic uzură conform SR 174-1/2002 4…5 cm beton asfaltic deschis conform SR 1741/2002 10 cm macadam conform STAS 179.8 STRUCTURI RUTIERE SUPLE -CU ÎMBRĂCĂMINŢI BITUMINOASE SR 9 .6400 sau 34 .CLASA DE TRAFIC (Legenda) T0 T1 T2 T3 T4 T5 Planşa nr.

anticapilar.2. 4. cm) Varianta Nr. #9.1. 5.III 4 4 10 25 10 53 T2 Grosime totală Clasa de trafic SR 10 . b. b. #9. #9. după caz: izolant. drenant * Se vor folosi graficele din figurile 9. a.2) VARIANTE DE ALCĂTUIRE (GROSIMI DE STRATURI. BLOCAJ ŞI BALAST 35 . b. a.BETON ASFALTIC PE MACADAM SEMIPENETRAT. Beton asfaltic uzură beton asfaltic deschis Macadam Piatră spartă Balast 4 5 10 30 10 59 T2 CLASA DE TRAFIC (Legenda) T0 T1 T2 T3 T4 T5 Planşa nr.1. antigeliv. Straturi componente 9. 3. STAS 6400 substrat cu rolurile.9 STRUCTURI RUTIERE SUPLE -CU ÎMBRĂCĂMINŢI BITUMINOASE 9. (a.6-12 cm mixtură asfaltică tip AB2 conform SR 7970 25…30 cm balast conform SR 662.II 4 4 10 30 10 58 T2 9. #9.I 1. 2.

b. (a. acoperit cu 6 cm piatră spartă pentru egalizare conform STAS 6400 15…30 cm balast conform SR 662. STAS 6400 substrat cu rolurile. 4. cm) Varianta Nr. #9. Beton asfaltic uzură beton asfaltic deschis Macadam semipenetrat Blocaj Balast 4 5 10 27 30 74 10. a. drenant * Se vor folosi graficele din figurile 10. anticapilar. Straturi componente 10. #9.1.I 1.III 4 4 10 27 15 58 Grosime totală 36 .4 cm beton asfaltic uzură conform SR 174-1/2002 4…5 cm beton asfaltic deschis conform SR 174-1/2002 10 cm macadam semipenetrat conform STAS 1120  21+6 blocaj de piatră brută/bolovani de 14…16 cm pe 5 cm nisip. după caz: izolant. atigeliv. 2.II 4 4 10 27 20 63 10. a. #9.1.2) VARIANTE DE ALCĂTUIRE (GROSIMI DE STRATURI. 5. b. b.2. #9. #9. 3.

BETON ASFALTIC PE MACADAM SEMIPENETRAT. BLOCAJ.Clasa de trafic T2 CLASA DE TRAFIC (Legenda) T0 T1 T2 T3 T4 T5 Planşa nr. PIATRĂ SPARTĂ ŞI BALAST 4 cm beton asfaltic uzură conform SR 174-1/2002 4…5 cm beton asfaltic deschis conform SR 174-1/2002 37 .10 T2 T2 STRUCTURI RUTIERE SUPLE -CU ÎMBRĂCĂMINŢI BITUMINOASE SR 11 .

Straturi componente 11. b. a. drenant * Se vor folosi graficele din figurile 11.II 4 4 10 27 20 10 73 T2 11. a.III 4 4 10 27 12 10 65 T2 Grosime totală Clasa de trafic 38 . b. b. 3. 5. după caz: izolant. 4. Beton asfaltic uzură Beton asfaltic deschis Macadam semipenetrat Blocaj Piatră spartă Balast 4 5 10 27 30 10 84 T2 CLASA DE TRAFIC (Legenda) T0 T1 T2 T3 T4 T5 11.1. STAS 6400 10 cm balast conform SR 662. antigeliv. anticapilar. 6.10 cm macadam semipenetrat conform STAS 1120 21+6 blocaj de piatră brută/bolovani de 14…16 cm pe 5 cm nisip.2) VARIANTE DE ALCĂTUIRE (GROSIMI DE STRATURI. cm) Varianta Nr. acoperit cu 6 cm piatră spartă pentru egalizare conform STAS 6400 12…30 cm balast conform SR 662.1. STAS 6400 substrat cu rolurile. 2.2.I 1. (a.

b. drenant * Se vor folosi graficele din figurile 12.2. anticapilar.c.c.7 cm mixtură asfaltică tip AB1 conform SR 7970 30 cm balast stabilizat conform STAS 10473 15 cm balast conform SR 662. Beton asfaltic uzură Mixtură asfaltică Balast stabilizat 4 7 30 12. 3.1. a.Planşa nr. cm) Varianta Nr. a.. (a.1.2.. 2.c.I 1.BETON ASFALTIC PE BALAST STABILIZAT ŞI BALAST 4 cm beton asfaltic uzură conform SR 174-1/2002 5. STAS 6400 substrat cu rolurile.II 4 6 30 12. Straturi componente 12.11 STRUCTURI RUTIERE SUPLE -CU ÎMBRĂCĂMINŢI BITUMINOASE SR 12 . după caz: izolant. b. antigeliv. b.III 4 5 30 39 .2) VARIANTE DE ALCĂTUIRE (GROSIMI DE STRATURI.1.

BETON ASFALTIC PE BALAST STABILIZAT.4.12 15 55 T2 15 54 T2 Grosime totală Clasa de trafic STRUCTURI RUTIERE MIXTE -CU ÎMBRĂCĂMINŢI BITUMINOASE SR 13 . Balast 15 56 T2 CLASA DE TRAFIC (Legenda) T0 T1 T2 T3 T4 T5 Planşa nr. ŞI BALAST 40 .

b. drenant * Se vor folosi graficele din figurile 13.2. Beton asfaltic uzură Beton asfaltic deschis Mixtură asfaltică Balast stabilizat Balast 4 5 15 20 15 59 T1 CLASA DE TRAFIC (Legenda) T0 T1 T2 T3 T4 T5 Planşa nr.III 4 5 8 20 15 52 T2 Grosime totală Clasa de trafic 41 . anticapilar.c. a. (a. antigeliv.. 4.II 4 5 12 20 15 56 T2 13. 3.c.. b.1. a.1.I 1. Straturi componente 13.c.2) VARIANTE DE ALCĂTUIRE (GROSIMI DE STRATURI.2.1. cm) Varianta Nr.13 13. 2. b.15 cm mixtură asfaltică tip AB2 conform SR 7970 20 cm balast stabilizat conform STAS 10473 15 cm balast conform SR 662. după caz: izolant. STAS 6400 substrat cu rolurile. 5.4 cm beton asfaltic uzură conform SR 174-1/2002 5 cm beton asfaltic deschis conform SR 174-1/2002 8.

I 1.STRUCTURI RUTIERE SUPLE -CU ÎMBRĂCĂMINŢI DIN PAVAJE DE PIATRĂ CIOPLITĂ: PAVELE NORMALE. STAS 6400 substrat cu rolurile. antigeliv. VARIANTE DE ALCĂTUIRE (GROSIMI DE STRATURI.III 13 4 20 37 Grosime totală 42 . drenant * Se va folosi graficul din figura 14. Straturi componente 14.II 13 4 25 42 14. 2. Pavele normale Nisip Balast 13 4 30 47 14.PAVELE NORMALE PE BALAST 13 cm pavaj pavele normale cu rosturi bituminate conform SR 6978 4 cm nisip pilonat conform SR 662.. cm) Varianta Nr. după caz: izolant. STAS 6400 20. ABNORME SAU CALUPURI SR 14 . anticapilar. 3.30 cm balast conform SR 662..

ABNORME SAU CALUPURI SR 15 .14 T2 T2 STRUCTURI RUTIERE SUPLE -CU ÎMBRĂCĂMINŢI DIN PAVAJE DE PIATRĂ CIOPLITĂ: PAVELE NORMALE. STAS 6400 43 .PAVELE NORMALE PE PIATRĂ SPARTĂ 13 cm pavaj pavele normale cu rosturile bituminate conform SR 6978 4 cm nisip pilonat conform SR 662.Clasa de trafic T2 CLASA DE TRAFIC (Legenda) T0 T1 T2 T3 T4 T5 Planşa nr.

. STAS 6400 10 cm balast conform SR 662.PAVELE ABNORME SAU CALUPURI PE MACADAM ŞI BALAST 44 . 2. anticapilar. VARIANTE DE ALCĂTUIRE (GROSIMI DE STRATURI. 4.15 STRUCTURI RUTIERE SUPLE -CU ÎMBRĂCĂMINŢI DIN PAVAJE DE PIATRĂ CIOPLITĂ: PAVELE NORMALE. Straturi componente 15. antigeliv..II 13 4 20 10 47 T2 15.12.III 13 4 12 10 39 T2 Grosime totală Clasa de trafic SR 16 . Pavele normale Nisip piatră spartă Balast 13 4 30 10 57 T2 CLASA DE TRAFIC (Legenda) T0 T1 T2 T3 T4 T5 Planşa nr. cm) Varianta Nr. 3. ABNORME SAU CALUPURI 15. după caz: izolant.30 cm piatră spartă conform SR 667. STAS 6400 substrat cu rolurile.I 1. drenant * Se va folosi graficul din figura 15.

Straturi componente 16. cm) Varianta Nr.. antigeliv. STAS 6400 10 cm macadam conform STAS 179. 6400 15.I 1. 3.12 cm pavaj pavele abnorme sau 10 calupuri conform SR 6978 3 cm nisip. Pavele abnorme/ calupuri Nisip macadam Balast 12 3 10 30 55 T2 16. 2. după caz: izolant..III 12 3 10 15 40 T2 Grosime totală Clasa de trafic 45 .II 12 3 10 25 50 T2 16.30 cm balast conform SR 662. VARIANTE DE ALCĂTUIRE (GROSIMI DE STRATURI. drenant * Se va folosi graficul din figura 16. anticapilar. STAS 6400 substrat cu rolurile. 4.

CLASA DE TRAFIC (Legenda) T0 T1 T2 T3 T4 T5 Planşa nr..16 STRUCTURI RUTIERE SUPLE -CU ÎMBRĂCĂMINŢI DIN PAVAJE DE PIATRĂ CIOPLITĂ: PAVELE NORMALE..10 cm macadam conform STAS 179.6400 46 . ABNORME SAU CALUPURI SR 17 .PAVELE ABNORME SAU CALUPURI PE MACADAM ŞI PIATRĂ SPARTĂ 12 cm pavele abnorme sau 10 cm calupuri conform SR 6978 3 cm nisip conform STAS 6400 8.

Straturi componente 17.I 1. ABNORME SAU CALUPURI 17.17 STRUCTURI RUTIERE SUPLE -CU ÎMBRĂCĂMINŢI DIN PAVAJE DE PIATRĂ CIOPLITĂ: PAVELE NORMALE. după caz: izolant. VARIANTE DE ALCĂTUIRE (GROSIMI DE STRATURI. cm) Varianta Nr. 4.III 12 3 8 12 10 45 T2 Grosime totală Clasa de trafic SR 18 .12. 2. drenant * Se va folosi graficul din figura 17. antigeliv. 3. 5..II 12 3 10 20 10 55 T2 17.30 cm piatră spartă conform SR 667.. STAS 6400 substrat cu rolurile.PAVELE ABNORME SAU CALUPURI PE BALAST STABILIZAT ŞI BALAST 47 . anticapilar. pavele abnorme/ calupuri nisip macadam piatră spartă balast 12 3 10 30 10 65 T2 CLASA DE TRAFIC (Legenda) T0 T1 T2 T3 T4 T5 Planşa nr. STAS 6400 10 cm balast conform SR 662.

10 cm macadam conform STAS 179. 4..III 12 3 20 15 50 T2 Grosime totală Clasa de trafic 48 . STAS 6400 10 cm balast conform SR 662.. Straturi componente 18..12 cm pavele abnorme sau 10 cm calupuri conform SR 6978 3 cm nisip conform STAS 6400 8.. 2. anticapilar.b) VARIANTE DE ALCĂTUIRE (GROSIMI DE STRATURI. cm) Varianta Nr. Pavele abnorme/ calupuri Nisip Balast stabilizat Balast 12 3 30 15 60 T1 18. antigeliv. drenant * Se vor folosi graficele din figura 18. după caz: izolant.II 12 3 25 15 55 T2 18.(a.6400 12.30 cm piatră spartă conform SR 667.I 1. 3. STAS 6400 substrat cu rolurile.

după caz: izolant.CLASA DE TRAFIC (Legenda) T0 T1 T2 T3 T4 T5 Planşa nr.10 cm pavele din beton 4 cm nisip conform STAS 6400 30 cm balast conform SR 662. anticapilar. drenant 49 ... STAS 6400 substrat cu rolurile. antigeliv.18 STRUCTURI RUTIERE SUPLE -CU ÎMBRĂCĂMINŢI DIN PAVELE AUTOBLOCANTE DIN BETON SR 19 .PAVELE DIN BETON DE NISIP ŞI BALAST 8.

* Se va folosi graficul din figura 19. VARIANTE DE ALCĂTUIRE (GROSIMI DE STRATURI, cm) Varianta Nr. Straturi componente 19.I 1. 2. 3. Pavele din beton Nisip Balast 10 4 30 44 T2 CLASA DE TRAFIC (Legenda) T0 T1 T2 T3 T4 T5 Planşa nr.19 STRUCTURI RUTIERE SUPLE -CU ÎMBRĂCĂMINŢI DIN PAVELE AUTOBLOCANTE DIN BETON 19.II 8 4 30 42 T2 19.III 8 4 30 40 T3

Grosime totală Clasa de trafic

SR 20 - PAVELE DIN BETON DE NISIP, PIATRĂ SPARTĂ ŞI BALAST

50

8...10 cm pavele din beton 4 cm nisip conform STAS 6400 15...25 cm piatră spartă conform SR 667, STAS 6400 30 cm balast conform SR 662, STAS 6400 substrat cu rolurile, după caz: izolant, antigeliv, anticapilar, drenant * Se va folosi graficul din figura 20. VARIANTE DE ALCĂTUIRE (GROSIMI DE STRATURI, cm) Varianta Nr. Straturi componente 20.I 1. 2. 3. 4. Pavele din beton Nisip Piatră spartă Balast 10 4 25 30 69 T2 CLASA DE TRAFIC 20.II 8 4 20 30 62 T2 20.III 8 4 15 30 57 T2

Grosime totală Clasa de trafic

51

(Legenda) T0 T1 T2 T3 T4 T5 Planşa nr.20 STRUCTURI RUTIERE MIXTE -CU ÎMBRĂCĂMINŢI DIN PAVELE AUTOBLOCANTE DIN BETON

SR 21- PAVELE DIN BETON DE NISIP, BALAST STABILIZAT ŞI BALAST

8...10 cm pavele din beton 4 cm nisip conform STAS 6400 15...25 cm balast stabilizat conform STAS 10473 30 cm balast conform SR 662, STAS 6400

52

substrat cu rolurile. MACADAM.II 8 4 20 30 62 T2 21.III 8 4 15 30 57 T2 Grosime totală Clasa de trafic SR 22 . 3. cm) Varianta Nr. b). după caz: izolant. MACADAM PENETRAT.21 STRUCTURI RUTIERE SUPLE -CU ÎMBRĂCĂMINŢI DIN ÎMPIETRUIRI. 3. Straturi componente 21. VARIANTE DE ALCĂTUIRE (GROSIMI DE STRATURI. drenant * Se va folosi graficul din figura 21. (a. PAVAJ DIN PIATRĂ BRUTĂ SAU BOLOVANI (recomandate pentru străzi în localităţi rurale) 21.BALAST OPTIMAL PE BALAST 53 . antigeliv. 2.I 1. anticapilar. Pavele din beton Nisip Balast stabilizat Balast 10 4 25 30 69 T1 CLASA DE TRAFIC (Legenda) T0 T1 T2 T3 T4 T5 Planşa nr.

III 15 30 45 T5 Grosime totală Clasa de trafic 54 .4 cm covor asfaltic de protecţie 15. cm) Varianta Nr.... Straturi componente 22.II 20 30 50 T3 22. VARIANTE DE ALCĂTUIRE (GROSIMI DE STRATURI. după caz: izolant..3.25 cm balast optimal conform STAS 6400 30 cm balast conform SR 662.I 1. Balast optimal Balast 25 30 55 T3 CLASA DE TRAFIC (Legenda) T0 22. antigeliv. drenant * Se va folosi graficul din figura 22. anticapilar. STAS 6400 substrat cu rolurile. 2.

anticapilar.. 55 .PIATRĂ SPARTĂ AMESTEC OPTIMAL PE BALAST tratament superficial cu rol de impermeabilizare 15.25 cm piatră spartă amestec optimal conform STAS 6400 30 cm balast conform SR 662. STAS 6400 substrat cu rolurile.. MACADAM.T1 T2 T3 T4 T5 Planşa nr. după caz: izolant. PAVAJ DIN PIATRĂ BRUTĂ SAU BOLOVANI (recomandate pentru străzi în localităţi rurale) SR 23 .22 STRUCTURI RUTIERE SUPLE -CU ÎMBRĂCĂMINŢI DIN ÎMPIETRUIRI. MACADAM PENETRAT. antigeliv. drenant * Se va folosi graficul din figura 23.

2. MACADAM PENETRAT.III 15 30 45 T4 Grosime totală Clasa de trafic SR 24 .II 20 30 50 T3 23. cm) Varianta Nr. Straturi componente 23.VARIANTE DE ALCĂTUIRE (GROSIMI DE STRATURI. Piatră spartă amestec optimal Balast 25 30 55 T2 CLASA DE TRAFIC (Legenda) T0 T1 T2 T3 T4 T5 Planşa nr.23 STRUCTURI RUTIERE SUPLE -CU ÎMBRĂCĂMINŢI DIN ÎMPIETRUIRI.MACADAM PE PIATRĂ SPARTĂ 56 . MACADAM. PAVAJ DIN PIATRĂ BRUTĂ SAU BOLOVANI (recomandate pentru străzi în localităţi rurale) 23.I 1.

antigeliv.II 8 20 25 53 T2 24. după caz: izolant. 3. STAS 6400 substrat cu rolurile.25 cm piatră spartă conform SR 662.I 1. drenant Eech=100 MPa teren de fundare * Se va folosi graficul din figura 24..III 8 15 25 48 T3 Grosime totală Clasa de trafic 57 . Straturi componente 24. VARIANTE DE ALCĂTUIRE (GROSIMI DE STRATURI.tratament superficial cu rol de impermeabilizare 8 cm macadam conform STAS 179.. cm) Varianta Nr. 2. Macadam Piatră spartă Balast 8 25 25 58 T2 24. STAS 6400 25 cm balast conform SR 662. anticapilar.6400 15.

STAS 6400 25 cm balast conform SR 662.24 STRUCTURI RUTIERE SUPLE -CU ÎMBRĂCĂMINŢI DIN ÎMPIETRUIRI. PAVAJ DIN PIATRĂ BRUTĂ SAU BOLOVANI (recomandate pentru străzi în localităţi rurale) SR 25 . MACADAM.CLASA DE TRAFIC (Legenda) T0 T1 T2 T3 T4 T5 Planşa nr. MACADAM PENETRAT. STAS 6400 58 .MACADAM PENETRAT PE PIATRĂ SPARTĂ 10 cm macadam penetrat conform STAS 1120 15.25 cm piatră spartă conform SR 667...

cm) Varianta Nr. antigeliv.PAVAJ DE PIATRĂ BRUTĂ PE BALAST 59 . b. b. Straturi componente 25. după caz: izolant.1.substrat cu rolurile.2. drenant * Se va folosi graficul din figura 25 (a. b.III 10 15 25 50 T2 Grosime totală Clasa de trafic SR 26 . MACADAM PENETRAT. a. a. anticapilar.25 STRUCTURI RUTIERE SUPLE -CU ÎMBRĂCĂMINŢI DIN ÎMPIETRUIRI.2) VARIANTE DE ALCĂTUIRE (GROSIMI DE STRATURI. 2. PAVAJ DIN PIATRĂ BRUTĂ SAU BOLOVANI (recomandate pentru străzi în localităţi rurale) 25.I 1. MACADAM. Macadam penetrat Piatră spartă Balast 10 25 25 60 T2 CLASA DE TRAFIC (Legenda) T0 T1 T2 T3 T4 T5 Planşa nr.II 10 20 25 55 T2 25. 3.1.

cm) Varianta Nr.II 18 5 20 43 T5 26. 3. VARIANTE DE ALCĂTUIRE (GROSIMI DE STRATURI..III 18 5 15 38 T5 Grosime totală Clasa de trafic 60 . antigeliv.tratament superficial cu rol de impermeabilizare 18 cm pavaj piatră brută conform STAS 9095 5 cm nisip pilonat conform SR 662. STAS 6400 substrat cu rolurile. STAS 6400 15.I 1. drenant * Se va folosi graficul din figura 26.30 cm balast conform SR 662.. Pavaj piatră brută Nisip Balast 18 5 30 53 T3 CLASA DE TRAFIC (Legenda) 26. 2. Straturi componente 26. după caz: izolant. anticapilar.

PAVAJ DE PIATRĂ BRUTĂ PE PIATRĂ SPARTĂ ŞI BALAST tratament superficial cu rol de impermeabilizare 18 cm pavaj piatră brută conform STAS 9095 5 cm nisip pilonat conform SR 662.. STAS 6400 12.. PAVAJ DIN PIATRĂ BRUTĂ SAU BOLOVANI (recomandate pentru străzi în localităţi rurale) SR 27 . STAS 6400 61 .26 STRUCTURI RUTIERE SUPLE -CU ÎMBRĂCĂMINŢI DIN ÎMPIETRUIRI.30 cm piatră spartă conform SR 662. MACADAM. MACADAM PENETRAT.T0 T1 T2 T3 T4 T5 Planşa nr. STAS 6400 10 cm balast conform SR 662.

după caz: izolant. anticapilar.II 18 5 20 10 53 T4 27.I 1. Pavaj piatră brută Nisip Piatră spartă Balast 18 5 30 10 63 T2 CLASA DE TRAFIC (Legenda) T0 T1 T2 T3 T4 T5 Planşa nr. 2.substrat cu rolurile. VARIANTE DE ALCĂTUIRE (GROSIMI DE STRATURI. cm) Varianta Nr.3 VARIANTE DE ALCĂTUIRE A STRUCTURII RUTIERE PENTRU TROTUARE STRUCTURI RUTIERE PENTRU TROTUARE (SRT) 62 . Straturi componente 27. drenant * Se va folosi graficul din figura 27. 3.27 [top] 27.III 18 5 12 10 45 T5 Grosime totală Clasa de trafic Anexa Nr. 4. antigeliv.

28 STRUCTURI RUTIERE PENTRU TROTUARE (SRT) 63 .Planşa nr.

Planşa nr.4 GRAFICE 64 . 29 [top] Anexa Nr.

utilizabile în dimensionarea structurilor rutiere pentru partea carosabilă 65 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful