Živorad Mihajlović Slavinski

SIMBOLI HERMETIZMA

2

UVODNE NAPOMENE
Ova knjiga je praktičan priručnik hermetičke tradicije Zapada. Kako je to uvijek slučaj sa veoma složenim stvarima koje imaju dugu prošlost, pristup predmetu je neizbježno jednostran; takav je i moj pristup. Ali, istovremeno u tome je i vrijednost ove knjige, jer u hermetizmu mišljenja najvećih autoriteta nemaju nikakvu vrijednost dok nisu, bar djelomično, potvr ena ličnim iskustvom. Hermetička literatura predstavljena je ogromnim brojem radova na svim svjetskim jezicima. Neki obra uju oblast nižih hermetičkih fenomena - nabrajaju tzv. parapsihičke pojave, kao što su telepatija, telekineza, hipnoza, dijagnoza i liječenje bolesti sredstvima koje medicina ne poznaje, vidovitost i različite metode za njeno postizanje, otkrivanje podzemnih voda vilinskim rašljama itd. Izvjesni radovi usredsre eni su na odre enu usku oblast, naglašavajući njenu važnost u hermetičkoj tradiciji, kao što su neki vidovi Kabale, Astralne svjetlosti, metode meditacije i sl. Svaka od ovih oblasti grana se dalje, tako da postoje radovi o Zenbudističkoj meditaciji, o meditaciji Džnana-joge, Radža-joge, Subuda, Sufizma, Antropozofije, Teozofije, raznih kabalističkih škola, škola psihomagije itd. Hermetizam je bezmalo neograničena oblast. Postoje hermetička znanja koja su zajednička čitavoj ljudskoj rasi; znanja koja su nastala unutar jedne od dviju glavnih hermetičkih tradicija (Istoka i Zapada); znanja lokalnog obilježja; najzad, individualna hermetička znanja. Preobuhvatan naslov ovog tečaja - “Simboli hermetizma” - svesti ću na prave okvire kratkim obrazloženjem. Nekih desetak godina bavio sam se isključivo tradicijom Istoka, uglavnom jogom. Postepeno i neosjetno prešao sam na proučavanje njene sestre - hermetičke tradicije Zapada i to onih škola koje obučavanje svojih Sljedbenika i sistem spiritualnog treninga zasnivaju na ritualima hermetičkog reda Zlatna Zora. Ipak, mnoge stvari koje priznati autoriteti hermetizma navode kao opća pravila nisam našao. S druge strane, u svojim traganjima došao sam do izvjesnih otkrića koja nitko ne spominje. Vjerujem da je to slučaj sa svim Sljedbenicima koji su naglasak stavili na praksu. Kod takvih su razlike u iskustvima veoma velike. Kod teoretičara ima malo neslaganja. Evo zašto. Ako stotinu ljudi pročita istu knjigu, znanje izloženo u njoj doći će do svih čitalaca. Na primjer, činjenica da Drvo Života ima 10 plodova ili Sefirota i jedanaesti koji je u procesu formiranja lako će naučiti svaki čitalac i tu, osim u rijetkim izuzecima, neće biti nikakvog spora. Ako oni svoje teoretski stečeno znanje stave na provjeru i svoja iskustva izlože, pojaviti će se razlike, iako u osnovi pojedinačnih iskustava leži zajednički imenitelj. Spomenuti ću, primjera radi, literaturu koja obra uje hermetičku operaciju Astralne projekcije, čija je suština u izdvajanju svijesti od tijela. U uvodnom dijelu svih takvih knjiga, gdje se govori o svojstvima Astrala, zakonima koji vladaju Astralnim svijetom itd., postoji velika podudarnost autora. Kad prije u na praktični dio, koji odražava lično iskustvo, dolazi do uočljivih nepoklapanja. Neki tvrde da je potrebno 10-15 godina napornog duhovnog treninga da se postigne Astralna projekcija. Njima je, jasno, toliko bilo potrebno. Na sreću, za većinu to ne važi. Silvan Maldun (“The Projection of the Astral Body”) tvrdi, koliko znam jedini, da je Astralno tijelo povezano sa fizičkim u predjelu potiljka. Svi ostali navode, kao stvar koja se razumije sama po sebi, da veza postoji u oblasti pleksusa solarisa (to je splet nerava u gornjem dijelu stomaka, ispod grudne kosti). Neki kažu da projekciju ne treba da pokušavaju ljudi slaboga srca - drugi to ne spominju. Ima ih koji kažu da su samo neke od metoda za izdvajanje svijesti iz tijela i njen prijenos u Astralne svjetove opasne (tu se misli na metodu projekcije pomoću simbola koja je opisana u ovom tečaju), jer Sljedbenik može da se dezorijentira u sferama Astralne svjetlosti i da ne bude u stanju da se vrati. Po mom mišljenju, jedini problem je kako da se tamo dospije. Da biste to postigli i da biste se tamo

3

zadržali neko vrijeme potreban je napor. Čim prestanete da se naprežete, automatski se vraćate u stanje budne svijesti. Cijeli proces nalik je na penjanje uz konopac. Da biste se popeli uz uže i zadržali iznad čvrste podloge, morate uložiti veliku energiju, stežući ga čvrsto. Ako popustite, sletjeti ćete dolje bez napora i bez teškoća. Praksa pokazuje da se potpuna podudarnost opisa sreće samo u slučajevima gdje jedna strana u stvari nema nikakvog iskustva, izuzev iskustva prepisivanja tu ih knjiga. Ako budete došli do stadija praktične primjene, vidjeti ćete da će vaše iskustvo da se razlikuje od svega što ste pročitali i čuli. Ukratko, ovaj priručnik obra uje dio hermetičke tradicije Zapada, koji je zasnovan na praktičnom sistemu Kabale i filozofskoj mašini zvanoj Tarot. Lično iskustvo prožima sadržaj ove knjige. Neću da kažem da sam svaku pojavu ovdje iznijetu lično proživio u svim njenim vidovima, jer tada bih bio star hiljadu godina, već da je praktičan dio neposredno provjeren. Knjiga ove vrste ima vrijednost samo kad je direktno iskustvo autora pretočeno u njene pisane stranice, jer proživljavanje je jedina aktivnost koja može zadovoljiti čovjeka u potpunosti. Posljednji stupanj proživljavanja je pisanje knjige i za samog pisca je vrlo značajan. Kao što njegova knjiga izaziva promjene u svijesti čitalaca, tako se on pišući je i sam mijenja. Pokušavajući da napišem ovu knjigu, priznajem bez ikakvog ustezanja da sam naučio mnogo. Možda čudno zvuči kad kažem da su stvari meni samom postale stabilnije i jasnije. Ipak, to je pojava dobro poznata svakome tko se bavi pisanjem. Kristalizacija misli u pisani oblik dovodi do njihove veće jasnoće u glavi. Ova knjiga, zamišljena kao praktičan tečaj, možda je manje privlačna od “Psihičkog treninga” i “Ključeva”, ali je za proučavanje hermetizma ništa manje korisna. Ovdje su, usporedo sa tehnikama visoke vrijednosti dana osnovna hermetička znanja, koja treba da posluže kao vodič do samorazvoja i boljeg uvida u život. Razlika izme u ovakve knjige i većine drugih koje ste do sada čitali lako je uočljiva. Mnoge knjige ne traže nikakav napor od čitalaca, izuzev napora pamćenja. Neke čak ni to. Njihova sadržina izložena je kao gotovo jelo, i takvo čitanje predstavlja vrstu duhovnog kljukanja u kome ste pasivan učesnik. Ovdje to nije slučaj. Mada se ovaj priručnik može čitati i samo iz radoznalosti, da biste od njega imali istinske koristi, potrebna je vaša nepodijeljena suradnja. Istinska avantura doživljava se od trenutka kada teoriju počinjete da primjenjujete u praksi, u životu koji živite i iz koga ne možete. Glavno ograničenje odnosi se na vaše predznanje. Ovo je moja treća knjiga, koja je tijesno povezana sa dvije prethodne. Naročito je naglašena veza sa drugom (“Ključevi psihičke magije”). Mnoge stvari koje sam u njoj detaljno obradio ne mogu ovdje ponavljati. Mogu samo da ukažem na vezu, a vaše je da to znanje steknete, ukoliko već niste. Ovo nikako ne znači da treba da kupite knjige, ovo nije komercijalni trik da povećam njihovu prodaju. Jednostavno u njima su dana izvjesna znanja sa kojima se u hermetizmu često operira i to ne mogu ponavljati. Do istih znanja možete doći proučavanjem hermetičke literature na stranim jezicima ili na neki treći način. Bilo kako bilo, ta znanja su vam potrebna da biste sa manje teškoća pratili dalje izlaganje.

njih 78 na broju. Primjećujete da na slici pred magom. materijalizira.simbol elementa Zrak ŠTAP . pijesak. koji na fizičkom planu realnosti nose ista imena. da preobrazi u opipljive oblike. Ona je smjesa različitih kemijskih elemenata i jedinjenja i samo neupućen može hermetički pojam kozmičkog elementa zemlje poistovjetiti sa fizičkom zemljom. Vatra. osim četiri simbola. tako da će ona biti osvjetljavana uvijek na nov način. voda i zemlja. ta ista ideja vraća uvijek iznova u novom simboličnom ruhu. već se. Poruka koju prenosi mag jezikom simbola jasna je samo čitaocu sa nešto iskustva: čovjek koji je stekao hermetička znanja treba kozmičke snage. Isti je slučaj sa fizičkim zrakom. kamenje i dr. vodene pare. Pred magom na četvrtastom stolu leže četiri predmeta. To znači. opipljivosti. Nemojte pasti u uobičajenu početničku grešku da poistovjetite kozmičke elemente sa smjesama i jedinjenjima.KOZMIČKI ELEMENTI Učenje o kozmičkim elementima čini osnovu hermetizma.simbol elementa Vode NOVČIĆ . kroz hermetički razvoj. Vi znate da fizička zemlja. prikazuje muškarca koji u visoko uzdignutoj desnoj ruci drži kratak štap sa dva istovjetna zadebljanja na krajevima. ako prihvatimo kao istinitu misao da su energija i materija isto. vid pod kojim se kozmičke snage javljaju i mijenjaju. dakle. čestica prašine i još koje čega. kreće. Mislimo na vid ispoljavanja univerzalne kozmičke energije. Kozmički elementi: Zrak. na prvom mjestu. što se javlja. koje teku kroz njega. biti će govora kroz cijeli ovaj tečaj. dakle tlo po kome gazite i koje se svodi na humus. kao i način ispoljavanja kozmičkih snaga u čovječjem duhu i univerzumu. da ih kristalizira u opipljivu formu. vatra. nema ničeg više.4 STRUKTURA UNIVERZUMA . sve . da treba svoje ideje. Simboli kozmičkih elemenata nisu samo četiri spomenuta instrumenta magije (mač.simbol elementa Vatre PEHAR . O sve novim hermetičkim simbolima. ostvari. želje i misli da ovaploti. Ne mislimo na to kad u hermetizmu govorimo o kozmičkom elementu Zraka. Oni su. pehar i novčić).predstavlja izraz kozmičkih elemenata. Voda i Zemlja nisu fizički zrak.simbol elementa Zemlje. koji simbolično prikazuju kozmičke elemente: MAČ . Njene stranice su Tarot-karte. koji je smjesa plinova. To je shvatljivo. da ih prizemlji. da materija predstavlja energiju zgusnutu do nivoa vidljivosti. Ovo ne treba da nas čudi. pod kozmičkim elementima podrazumijevamo načine na koji se ispoljava opća kozmička energija u univerzumu i čovjeku. Znači. Kako . dima. Bez shvaćanja te osnove teško se može postići pravilno razumijevanje mehanizma mnogih rituala i tehničkih postupaka. prelazeći iz jednog stanja u drugo. nije nikakav element. Od samog početka moram naglasiti važnost poznavanja prirode ovih elemenata za vaš hermetički razvoj. jer sve što postoji. Sastoje se od 22 Velike Arkane ili 22 Velika Ključa i 56 Malih Arkana ili 56 Malih Ključeva. a lijevom pokazuje na tlo na kome stoji (vidi naslovnu stranu knjige “Ključevi psihičke magije”). sa drugačijeg stanovišta. Prva Tarot karta ili Prva Arkana zvana Mag. štap. Četiri kozmička elementa nisu kozmičke snage. koji izražavaju osnovnu ideju elemenata. već način ispoljavanja tih snaga u beskonačnom univerzumu s jedne strane i u svijesti čovječjoj sa druge.od elektrona do najvećih galaksija . Sve hermetičko znanje bilo je u davnim vremenima klasificirano i simbolički prikazano u takozvanoj Knjizi Tota ili Hermesovoj Knjizi mudrosti. djeluje. Kako se ona ispoljava vidjeti ćemo kasnije. To će postići kroz kontrolu četiri kozmička elementa u sebi.

fizički. neminovno podliježe odre enom redoslijedu kozmičke formule stvaranja .“J” (ili hebrejskim “JOD”). od koga potiču svi ostali: praelement A K A Š A. pošto je vjerojatnoća da se ona zanemari uvijek prisutna. ali ćemo njegovo razmatranje odložiti za kasnije. kretanje. iz koje proizlaze sva ostala svojstva. ponavljati.APAS Zemlja . za razliku od većine. društveni i psihološki predstavlja rezultat djelovanja elemenata. Zrak je POKRETLJIV! U formuli Tetragramatona (J H V H) element Zraka predstavljen je prvim slovom . No. a ovo dovodi do javljanja toplote. U psihomagiji njegov simbol je mač. Prvi se uvijek ispoljava element Zraka.predstavlja novu fazu u procesu stvaranja. Za čitaoca je najvažnije slijedeće: cijeli naš svijet .PRITIVI Postoji i peti kozmički element. neprijateljima. nastaviti ću da upotrebljavam taj način. Elemenat Zraka kroz svoju glavnu odliku . Kako je to objašnjeno u prethodnoj knjizi. I za smjesu fizičkih plinova i ostalih sastojaka koju nazivamo zrakom (fizički zrak koji udišemo) važi isto. male razlike. Pokretljivost. Promjene ne mogu biti nagle i drastične. ali ću neprekidno isticati njihovu pravu prirodu. Vatru. sva iskustva i doživljaji jeste odraz djelovanja elemenata. U formuli Tetragramatona to je prvo od dva slova “H” (prvo slovo “HE”). sve što je stvorenu na bilo koji način. razlikuje se samo terminologija. nisam ih zanemario. Za čitaoce koji poznaju Joga-sistem praktične filozofije ističem da je učenje o kozmičkim elementima veoma naglašeno u istočnjačkoj hermetičkoj tradiciji. oružje kojim se kreće. jer ono što čini naš svijet ovakvim ili onakvim jesu. bilo kozmičkog (makrokozmos). Magijski simbol Vatre je štap. U ovom priručniku usredsrediti ću se na praktičnu primjenu kabalističke formule stvaranja (Tetragramaton) i navo enja primjera. Mač ne djeluje u stanju mirovanja. To tako er važi za naš svijet materijalnih objekata i pojava. a ne teoretsko.POKRETLJIVOST . Te karakteristike treba da znate napamet da biste olakšali sebi dalji rad. To znanje mora biti radno. neću iste stvari. U hermetizmu je bukvalno shvaćanje najkraći put do zablude. Taj svijet misli i osjećanja odnosi sa prijateljima.biva preobražen u slijedeći elemenat. Njegova glavna karakteristika je POKRETLJIVOST ili KRETANJE. spremno da posluži kao polazna osnova za nove uvide. slučajnim poznanicima. bilo na nivou mikrokozmosa. ro acima. suradnicima. uglavnom. Nov element Vatra . mogućnost izmjene svijeta u kome živi. djelatno. Ova. izaziva trenje.formule Tetragramatona. znanje iznijeto u prethodnoj knjizi (“Ključevi”) treba da bude na aktivnom nivou.5 hermetička tradicija govori o tim kozmičkim djelovanjima kao elementima. Ove karakteristike izložiti ću redoslijedom kojim se one ispoljavaju. pored ostalog. koja se nisu mogla objasniti logikom strogog naučnog tumačenja. što znači u čovječjim aktivnostima. Vratimo se glavnim svojstvima svakog elementa. na taj način. imao sam u životu izvjesnih “čudnih iskustava”. Izmjena svijeta u kome živimo zvuči vrlo primamljivo.VAJU Vatra . Druga.TEDŽAS Voda . Sva razlika izme u bljutave i ukusne hrane često je nekoliko truni soli. Radi lakše orijentacije u radu sa elementima izdvojiti ćemo za svakog od njih glavnu karakteristiku. Elementi se u Joga-učenju nazivaju: Zrak . Shodno tome. do nastanka ove knjige. Suština oba učenja je ista. ne manje važna stvar: poznavanje hermetičkih metoda daje čovjeku mogućnost rukovanja tim snagama i. odnosno redoslijedom kojim se elementi pretvaraju jedan u drugog. Posle stupnja mak- . na prvi pogled nevelika. primjenljivo. razlika dovela je. To je važno zato što sve što postoji. Glavna karakteristika elementa Vatre je EKSPANZIJA ili ŠIRENJE. Kao i većina psihologa. već sam na njih stavio težište svoga interesiranja. ali to nije ni potrebno.

pak. 2. U složenim slučajevima i iskusan hermetista imati će teškoća u identificiranju i jasnom razgraničenju kozmičkih elemenata u nekom procesu. kontrakcija. Zvijezde sijaju na nebu i danju. bito u univerzumu ili duši čovječjoj. Voda nema stalan oblik.javljanje emocija. iako ih mi ne vidimo. kad se Vatra raširi do krajnjih mogućnosti u svim pravcima. Magijski instrument koji ga simbolizira je pehar ili čaša. neopipljivog Zraka. Naš uspjeh ili neuspjeh u uvi anju prisutnosti Tetragramatona ne utječe.skupljanje. njeno pretvaranje u stvarnost. dolazi neminovno skupljanje. 3. . isti procesi odvijaju se sve vrijeme u njemu. To je realizacija ili materijalizacija. Voda . već uzima oblik posude u kome se nalazi. Kako je čovjek vjerna kopija univerzuma u malom. a zatim ćemo zajedno obraditi neke oblasti ljudske djelatnosti u kojima se jasno vidi djelovanje Tetragramatona. Na nivou ljudskog duha ta zbivanja imaju oblik psiholoških procesa. Sve što postoji.ostvarenje prvobitne ideje. u kozmički element Zemlju. širenje originalne ideje u svim pravcima. Na taj način je karakteristična odlika elementa Vode SKUPLJANJE ili KONTRAKCIJA. Voda djeluje kao psihološki lijevak. me utim kako je to od najvećeg značaja za dalji hermetički rad. Naglašavam da se sve što postoji i nastaje odvija po istom zakonu (J H V H). što nastaje i što će nastati prolazi kroz ta četiri stupnja ispoljavanja kozmičkih energija. Zemlja . Vatra . postoji u jednoj od faza. ali neupućenom čovjeku nije lako da to vidi. daljim procesom zgušnjavanja element Vode prelazi u posljednju fazu. ni najmanje na njegovu sveprisutnost i neumitno djelovanje. to je ulaganje emocionalne energije. To sam više puta naglasio u knjizi “Ključevi psihičke magije”. sažimanje raspaljenih želja u jednom konkretnom pravcu. Glavna karakteristika elementa Zemlje je OPIPLJIVOST ili ČVRSTINA. nastaviti ću izlaganje u tom pravcu. ponoviti ću i ovdje: četiri kozmička elementa ispoljavaju se u čovjeku kao četiri psihološka procesa: 1. 4. ona je korak bliže čvrstoj. Kako navo enje praktičnih primjera najbolje objašnjava hermetičke metode. odnosno Zraka.ra anje ideje ili misli u svijesti. Konačno. opipljivoj formi u odnosu na nestalne elemente Vatre. Sve što je nastalo. U formuli Tetragramatona (J H V H) Vatra je predstavljena slovom “V” (ili hebrejskim “VAU”).6 simalne ekspanzije. koje nazivamo kozmičkim elementima. Zrak . Ipak. koji je započet fazom suptilnog. U odnosu na prethodna dva elementa (Zrak i Vatru). Voda je jedan stupanj bliže krajnjem ostvarenju procesa stvaranja.

sve što vam padne na pamet. Cijeli proces psihobilježnika. opuštenost mišića i slična ispoljavanja koja prate takvo duhovno stanje. Zato se na vrhu lista čiste papira prvo napiše: “Što ja problem?” Ispod toga se problem kratko odredi (pismeno). Što je želja da se problem riješi jača i što nas duže drži. kao plod cijelog procesa rješavanja problema. pa do najlu ih. primjera radi. javljanje problema u svijesti. vaša efikasnost i pravilan razvoj na Stazi spiritualne evolucije. Nas interesira nešto drugo. Od pravilnog razumijevanja takve primjene zavisi. Njegova prva faza je element Zraka (J ili JOD). odnosno svo enje velikog broja prethodnih ideja na mali broj prihvatljivih . Taj metod se uči u S A D na tečajevima za menadžere . U četvrtoj fazi odlučite se za put kojim ćete problem riješiti. Ona je jasna.rukovodioce poduzeća. On je veoma jednostavan. u kojoj odabiremo nekoliko najprihvatljivijih mogućnosti. Ispod problema napišite: “Ideje”. veći broj mogućnosti pasti će nam na pamet. prethodno raspaljenih ideja.7 PRAKTIČNA PRIMJENA DJELOVANJA ZAKONA TETRAGRAMATONA Ovo poglavlje predstavlja prikaz praktične primjene hermetičkog znanja o kozmičkim elementima i formuli Tetragramatona. počevši od onih koje izgledaju logične. Tako. u duhovnom smislu “opipljiva' i predstavlja KRISTALIZACIJU . iako u osjećanju spokojstva ima malo čega “materijalnog”.što je veća temperatura. ponoviti ću. O tome metodu Edvards je napisao čitavu knjigu sa bezbroj praktičnih primjera. vlada procesom materijalizacije. kontrakcija u obliku psihološkog lijevka. Možda smiren ritam disanja. psihobilježnik je samo jedna od primjena formule Tetragramatona.OSTVARENJE NA BILO KOME NIVOU KOZMIČKE EGZISTENCIJE. odnosno misli koje vam padnu na um u vezi sa problemom. koja u čovječjoj svijesti uzima oblik psiholoških procesa. To u hermetizmu ne znači samo proces realiziranja takozvanih materijalnih želja. jer je pojava bilo kog problema u svijesti nerazdvojna od ideje da se problem riješi. umjetničke težnje i tome slično. obično ne uzima više od tri dana. Da prije em na stvar. očigledno je element Vode (slovo V ili VAU u formuli). već ima daleko širi značaj i predstavlja u suštini OSTVARENJE u najširem smislu riječi. I najzad. U prvoj je potrebno sasvim jasno identificirati problem. dolazi naša odluka. u kojoj kritički pregledajte sve prethodno nabacane ideje i iz njih izdvojite dvije-tri koje vam izgledaju najprihvatljivije. To je druga faza. u kojoj je detaljno opisan poseban način za efikasno rješavanje problema u praktičnom životu.znači sažimanje ideja poslije njihove ekspanzije. sa sve četiri faze. širenje kroz nabacivanje svih mogućih ideja za rješenje problema. a nekad se pravo rješenje odabere u toku samog ispisivanja ideja. skoro odmah. Bez ikakvog ustezanja. Na taj način moguće je materijalizirati spiritualne ideje. konkretno odre ena. krajnja ekspanzija. Sastoji se iz četiri faze. Treća faza psihobilježnika. Tetragramaton. ako nekim postupkom želimo da izazovemo u sebi osjećanje spokojstva i uspijemo u tome. To je na neki način hla enje. veće je širenje. Uslijed toga pravi smisao hermetičkog termina materijalizacija je . mi smo svoju ideju “materijalizirali”. Druga faza je element Vatre (prvo slovo H ili prvo slovo HE u formuli). na primjer sticanje nekog materijalnog dobra. Usprkos tome što je objavljen kao nov postupak rješavanja problema. Prije nekoliko godina došla mi je do ruku knjiga “Psihobilježnik” (“Psychorecording”) od Edvardsa (Edwards). u velikoj mjeri. Jezikom fizike rečeno . Treća faza je faza eliminiranja ili filtriranja. Autor knjige je statistički utvrdio da mnogo uspješnije od ostalih rješavaju probleme ljudi koji dosljedno primjenjuju metod psihobilježnika. Tu ispisujete sve ideje.

Najopćiji primjer praktične primjene formule kozmičkih elemenata nalazimo u stvaralačkom mišljenju. javila se metoda zvana moždana bura (brainstorming). Najvažnija je što veća spontanost. Bore Stevanovića. U čemu se sastoji? Na sastancima svih članova poduzeća postavi se problem. Zatim slijedi treća faza. vjerojatno bi vam odgovorio da ste nešto pobrkali. pribjegla je metodi moždane bure. odabirajući ono što vodi cilju. Stvaralačko mišljenje je jedinstven proces. prvo HE. Za ilustraciju ove metode. na stotine svakojakih prijedloga. izdvojiti četiri faze u procesu rješavanja problema ili u procesu umjetničke kreacije: 1. sužavanje mogućih rješenja. nabacuju sve moguće pretpostavke. imao sam prilike da slušam predavanja prof.8 SVE TRI PRETHODNE ETAPE. sve nabacane ideje. 2. koja je našla široku primjenu u svim oblastima ljudske djelatnosti. Ako biste mu rekli da je njegov metod prikaz djelovanja kozmičkih elemenata u ljudskoj svijesti. Najzad. ali se pažljivim ispitivanjem on može rasčlaniti na ključne momente ili faze. povezuje problem sa ranije riješenim problemima. kojoj je bio povjeren zadatak uklanjanja mine. Ne tako davno. Vjerujem da je nepotrebno ukazivati vam na uklapanje opisanih faza cijelog postupka u formulu Tetragramatona. skuplja činjenična gra a. Faza preparacije ili pripreme. treba sasvim slobodno da daju prijedloge za rješenje problema. traže sličnosti i razlike itd. kako smanjiti troškove transporta. Jakim mlazovima vode iz ure aja za gašenje požara polako su potisnuli minu na pučinu. zaostala iz II svjetskog rata. Faza inkubacije. Kao student. u američkoj psihologiji. Idemo dalje. Me u njima bila je ideja. nesvjesni duh grozničavo traga za rješenjem. na primjer. a zatim je uništili. Ovaj metod koristi se u najrazličitijim grupama. Za nas. ideje treba iznositi onako kako učesnicima padaju na pamet. Bilo je nemoguće uništiti je eksplozivom. bez obzira na logiku i bilo kakvu cenzuru. takvim postupkom. koji sužava bezbrojne mogućnosti u smjeru one prave. u toku dužeg perioda. besmislene ili sasvim lude. Posada minolovca. faza elementa Vode. odbacujući nepotrebno. od direktora do kurira i čistačice. Svi članovi kolektiva. njihovo filtriranje i sabijanje u lijevak praktične logike realnih mogućnosti kojima grupa raspolaže u tome trenutku. kako povećati proizvodnju. kako reklamirati novi proizvod. filtri svjesne cenzure otklone. Identificiranje problema (što je problem?). podsvijest proizvodi mnoštvo ideja (nalik na Frojdovu metodu slobodnih asocijacija). jer bi razorila dokove. U formuli . hermetiste. Bilo je naravno. Tim stručnjaka dobro upoznatih sa problemom razmatra. To je kontrakcija. tj. Ipak. kontrakcije. Opet možemo ovu fazu poistovjetiti sa psihološkim lijevkom. u kojoj rješenje problema sazrijeva u podsvijesti. da svi istovremeno pušu ustima i tako zračnim mlazom potisnu minu na pučinu. Prilikom kritičkog razmatranja ova ideja (faza elementa Vode) je iskorištena kao polazna točka rješenja problema. od kapetana do kuhara. U njoj se gomilaju znanja. Vjerujem da Edvards. pisac spomenute knjige. Kada se. element Vatre. sažimanja. grubo. rješenje problema! To je usvajanje najprihvatljivijeg načina kojim treba da se redi i njegovo rješenje. to je element Zraka ili JOD ili “J” u Tetragramatonu. koje je prilično detaljno ispitivano u psihologiji. Problem je bio: kako minu odvesti na pučinu da bi tamo bila uništena? Svi članovi posade. Kod svih stvaralaca (umjetnika i naučnika) mogu se. činjenice govore za sebe. uvi ate. i gurajući rješenje problema ka zoni budne svijesti. nije nikad čuo za Tetragramaton. To je. na prvi pogled zaista nelogična da se cijela posada sakupi na pramcu broda. 3. Sasvim neprimjetno za nas. kako privući veći broj kupaca itd. To uvi ate i sami. Uslijed opasnosti od eksplozije blokirana je cijela luka. očigledno. koji predstavljaju skokovita napredovanja u odnosu na prethodne. naveo je slijedeći primjer (vjerojatno iz literature). ne samo u privredi. To je. Jednom prilikom u neku američku luku dolutala je velika plivajuća mina. iznosili su ideje po principima ove metode. ekspanzija. bez obzira što na prvi pogled mogu da izgledaju neplodne.

ali nažalost ne u opipljivoj materijalnoj formi. Rizikujući da vam sasvim dosadim. BAŠ TO HOĆU DA KAŽEM! U trenutku kad sam pomislio na električnu pisaću mašinu ja sam je već imao. samo zato što je za trenutak na nju pomislio?”. na nivou nematerijalne ideje. i te kako! To znanje dovodi do lakšeg i efikasnijeg odvijanja opisanih procesa u nama. jeste u jednoj od elementarnih kozmičkih faza ostvarenja. iako efikasna primjena formule. a to znači da imaju veze sa slijedećom fazom u hermetičkoj formuli stvaranja.. opisan u “Ključevima psihičke magije”. zato što je to bila samo jedna u lancu misli koje se bez prekida provlače kroz svijest. a iluminaciju ne može.a to su upravo sve one silne ideje i maštarije o tome kako da dobijete željenu stvar. koja isplanira obijanje banke i uspije u tome. pitate se vi sumnjičavo. Većina su čista fantazija. postoji nemoralna. ali na nivou elementa Zraka. ekspanzija . ako se savjesno prakticira. da . Iluminacija je ključni momenat stvaralaštva. Kako da zaradite novac za kupovinu mašine: da prodate neku svoju manje potrebnu stvar i za taj novac kupite mašinu. 4. kojom sada pišem. veoma efikasno poučava našu podsvijest kako treba da djeluje da bi ostvarila želje. mada je u nauci od ogromnog značaja. na pamet vam padaju stotine i hiljade misli kako da to ostvarite. Na tom nivou je i ostala. Opsjednutost svijesti mislima o sticanju električne mašine. U ovom trenutku kroz glavu mi je proletjela misao da bi bilo lijepo imati električnu pisaću mašinu. Razlog je sasvim jednostavan . Da bih spriječio javljanje pogrešnog uvjerenja koje bi moglo nastati iz prethodno navedenih primjera.9 Tetragramatona to je “V” (VAU). Ritual Pentagrama. Provjeravanje može da izvrši i netko drugi. Od faze elementa Zraka nije išla dalje ka konačnoj realizaciji. Na primjer. Skrećem vam pažnju da se u psihologiji faze koje sam naveo pod 1 i 2 tretiraju kao jedna faza. “Hoće li on da kaže da već ima električnu pisaću mašinu. VEĆ U MISAONOJ FORMI! Znači imam je. da me je želja držala danima i nedjeljama. tako da ubrzo umori prste. da sve što želite POSTOJI u jednoj od kozmičkih faza ostvarenja. a posle iluminacije opisuje se četvrta faza . u svijetu misli. razbojnička banda. o njenoj upotrebi. Mi tu fazu ne uzimamo u obzir. da se formula elemenata sreće samo u nauci ili oblastima koje se sa njom graniče. često kvari i veoma je tvrda. Stvaralaštvo se završava iluminacijom. da je sada NA NIVOU ELEMENTA VATRE. Osim navedenog. jer Vatra je želja u svijesti. Ritual usmjerava našu podsvijest i pretvara je. To je za nas.provjeravanje nije stvaralački akt. pokušati ću da osvijetlim taj proces primjerima iz života. električna mašina ne mora ostati na tom nivou. Me utim. Evo odmah primjera. kroz alkemijski proces osvještavanja. odnosno za uklanjanje prepreka na Stazi evolucije. Da razmotrimo ukratko sudbinu ove ideje. jer postoje točna i netočna rješenja problema. znači da je prvobitna ideja (ili ako hoćete polazna ideja) prešla u fazu bližu konačnom ostvarenju. ponoviti ću još jednom: sve što želite. prizemljenje originalne ideje u opipljivu formu. pogodnostima itd. ka fazi elementa Zemlje. a to mnogo znači. realizacija ili materijalizacija.verifikacija ili provjeravanje rješenja. To ne znači da upoznavanje sa djelovanjem Tetragramatonske formule i razmišljanje o opisanom nema nikakvih korisnih posljedica. prosvjetljenje ili rješenje problema. Osim toga. Krajnja faza je iluminacija. Pretpostavimo da sam uložio napor u dalji razvoj želje da steknem tu mašinu. sve o čemu mislite. iako je zbog toga svi osu ujemo. Ima. držeći sve vrijeme na umu ono što sam na početku rekao. DA. Neke su realnije. u mojoj mašti. Što bi se desilo? Kad nešto jako želite. Vjerojatno mi je ta misao došla jer se mašina. Formula se može pogrešno primijeniti. Njena glavna odlika je širenje. koje iz nje vuku korijen. u djelotvornu psihološku mašinu za rješavanje problema. Kažem “proletjela”. Ne smijete pomisliti da samo poznavanje formule Tetragramatona rješava probleme. a ne na nivou elementa Zemlje. realizacije. primijenila je formulu veoma efikasno.

Njemačka. koji smo do tog trenutka uštedjeli. čvrstina. Tu spadaju. onaj koji izdrži i kroz treću fazu doći će do konačnog stadija. ALI NE U MISLIMA.10 na ete prekovremeni posao u slobodno vrijeme i tako sebi omogućite ono što vam redovni prihodi ne dozvoljavaju. Za ubijene pacove dobijali su novac i posao je cvjetao sve dok se stvar nije rasčula. u svijetu svojih misli . ali veoma produktivna. vjerojatno. Naši zemljaci su lijepo u velikom betonskom bunkeru. Sad možete vidjeti sasvim jasno da su . To smo već raščistili. VEĆ U RUKAMA!!! Sljedeći primjer na duhovit način pokazuje već razglašenu jugoslavensku domišljatost. doći će. ili da je kupite na otplatu i otplaćujete godinu-dvije dana i slično. Ne znam koliko je trajalo sazrijevanje problema. Kratko rečeno. nastavite da ulažete psihičku energiju. Ovo mi je ispričao prijatelj koji se nedavno vratio iz Njemačke. ne biste je materijalizirali. dakle. zahvaljujući svojoj velikoj vitalnosti i brzom razmnožavanju. ali na lakši način. da kupite jeftino pokvarenu mašinu i popravite je. materijalna stvarnost. da na ete pun novčanik na ulici itd. do faze elementa Zemlje čija je karakteristika. Često se naša aktivnost ukršta sa magijskim procesom drugih ljudi. prirodno. na primjer. do blokiranja stvaralačkog procesa. nije riješila problem gamadi i pacova u velikim gradovima. Tada o ishodu odlučuje uložena energija i nivo svijesti nosilaca procesa. Na primjer. da nekoliko mjeseci radite prekovremeno i tako sakupite potreban novac. pokušali . djetinjaste želje da dobijete električnu mašinu na lutriji. na tom nivou. kao što znate. ali je taj posao ispao teži nego što su očekivali. Nekad ćemo i na toj fazi odustati. pored ostalog. sagledati i iskoristiti u rješavanju problema. Otud je kod njih.. To je. pa su za svaku mrtvu životinju raspisali novčanu nagradu. Da li će netko riješiti taj problem ili ne zavisi uglavnom od njega. Prekovremeni rad se može tegobno odužiti i izgledati suviše naporan ili se može roditi nova ideja. visoke higijene i redovnog uklanjanja smeća. a to je JOŠ JEDAN KORAK DALJE KA OSTVARENJU PRVOBITNE IDEJE. tako da su se pacovi razmnožavali velikom brzinom. Neophodno je podsjetiti se češće da se procesi rješavanja problema. koje su besplatno dobijali iz restorana gdje su radili. Prilike se neprestano nude. I pored deratizacije. opipljivost. počeli da uzgajaju pacove! Pacovska farma. rezervirane za strance. polazne ideje o električnoj mašini predstavlja izraz elementa Vatre. na koje. tome nasuprot.za razliku od mene koji električnu mašinu imam samo u glavi. mogu uspješno sprovesti po formuli Tetragramatona samo kroz neprestano ulaganje psihičke energije (slučajeve u kojima se proces odvija bez napora možemo zanemariti). Ukoliko prestanemo sa ulaganjem energije na odre enom nivou. skupljanje. koja će prekinuti proces Tetragramatona. postavio problem: kako zaraditi novce ubijanjem pacova. potrošimo na ljetovanje ili da kupimo nešto drugo. svako širenje osnovne. Obilno su ih hranili otpacima. sažimanje. istina ilegalna. Što znači ovakvo sužavanje. Da bi smanjile zlo. prisutna težnja da se novac zaradi na lakši način. Pred njih se. nije računao onaj koji je raspisao nagrada za mrtvog pacova. prenijeli u opipljivu formu.da zarade novac na “lakši” način. treba ih samo. tj. Ako. ali je na eno zaista originalno rješenje. doći će do sužavanja cijele mase ideja kroz lijevak realnosti u pravcu dvije-tri ostvarive ideje. na primjer. ideja da novac. tako er. ako biste zastali u fazi Vatre. Neki Jugoslaveni su. Ako biste ostali na tom stupnju. u kojoj obje strane teže . opet ne biste ostvarili polaznu ideju. pacovi su se održali. slučaj u sportskoj borbi. koje nameće lijevak neumitne realnosti fizičkog svijeta? Znači da smo prešli na fazu elementa Vode.ubijajući pacove uobičajenim postupkom .svi ljudi koji posjeduju taj predmet u stvarnosti prošli kroz sve četiri faze ili sva četiri elementa formule stvaranja i sad IMAJU ELEKTRIČNU PISAĆU MAŠINU. da vam je neko pokloni. Da ne duljim. Većina radnika radi tamo teške i prljave poslove. kao ni ostale razvijene zemlje. željele da podstaknu stanovništvo na uništavanje pacova. sasvim sigurno. kao i stvaralački procesi. njemačke vlasti su. Najzad. iz koga životinje nisu mogle umaći. itd. kroz istinski napor.

rekli smo na početku. U njemu su primjese ostalih elemenata . vjerojatno. Za nas. Kada. Dok je fantaziranje ugodna zabava i odmor. on znači samo jedno: proces realizacije prekinut je na nivou elementa Vatre. u trenutku kad sretne djevojku. Taj utisak ne bi odgovarao istini. bilo da smo toga svjesni ili ne. stidljiv mladić. pobje uje ona strana koja bolje i energičnije prelazi iz jedne u drugu elementarnu fazu. da ima lijepu kosu (to žene vole!). po svojoj prirodi. ushićenja itd. Jedan moj poznanik. čvrstina. osnovno svojstvo elementa Vode je težnja ka najvećem mogućem skupljanju. On. ni u univerzumu ni u čovjeku. jer se ništa ne postiže bez uživljavanja. On u sebi ipak ima nešto od oblika i to “nešto” potiče od elementa Zemlje prisutnog u njemu. uzima oblik “suda” u kome se nalazi. To je. Elemente sam prikazao pojedinačno radi jasnoće i lakšeg shvaćanja. Vatre. maštanjem. postojanost. Što sve ovo praktično znači. To će vam. da joj haljina lijepo stoji. besprijekorno je savladana. kao i u svemu ostalom. Na žalost. Ekspanzija polazne neodre ene ideje razvijala se do neslućenih granica . Pazite sad! Element Zraka (ili JOD u formuli) je neodre ena ideja da djevojka bude njegova. jeste VIZUALIZACIJA. na primjer. faza elementa Vatre odvijala se u njemu ne može bolje biti. nikad nije čist. Svijest o opisanim procesima čini ih daleko efikasnijim i rješavanje problema bržim. već predstavljaju mješavinu osnovnog elementa koji u tom trenutku vlada situacijom (zavisno od toga u koju je fazu proces dospio) i manjih primjesa ostalih elemenata. bio je beznadežno zaljubljen u djevojku koju je svakodnevno sretao na ulici u kojoj je stanovao. Lanac psiholoških procesa je prekinut na taj način i nije doveo do ostvarenja polazne ideje. Takvo “sagorijevanje” postoji u svim oblastima. sabijanju.Zraka. Tako su osjećanja. Vizualizirati znači vidjeti svojim duhovnim okom ono što želimo postići. proces istovjetan sa sanjarenjem. ali je svako takvo izlaganje donekle vještačko. me utim. Naš ljubavnik. koja su vid ispoljavanja elementa Vatre. Već smo na kraju ovog poglavlja. prisutna do samog ostvarenja osnovne ideje. Suštinska razlika je u intenzitetu. priča se tu završava. Od sažimanja (element Vode) nema ni traga ni glasa. odnosno oštro odijeljene jedna od drugih. koji ćemo razmotriti kasnije. nemarno će je pozvati na sastanak itd. Idući ka mjestu gdje su se sretali obično u isto vrijeme. vizualizacija je rad i napor. Rekli smo da element Vode nema svojstvo oblika već. koje je srž do sada iznijetog hermetičkog znanja: sve što želite postoji u ovom trenutku! Sve što .11 pobjedi. jer na drugi način nije moguće). zašto se naprezati da učimo o tome? Odgovor je vrlo jednostavan. Zato usmjerite pažnju na slijedeće izlaganje. unošenja psihičke energije. mi smo prožeti emocijama zadovoljstva. Isto važi za ostale elemente. odnosno “stvaraoc” nije uspio da proces ekspanzije (širenja) prevede u fazu kontrakcije. opipljivost. u koju je uložena ogromna energija.njegove ideje smjenjivale su se i umnožavale velikom brzinom: kad je bude sreo osmjehnuti će se samouvjereno. pri čemu pobjeda jedne strane nužno znači poraz druge. držimo u ruci knjigu koju smo dugo željeli i konačno stekli (kroz formulu Tetragramatona. Na primjer. Zemlje. Hermetička vizualizacija se odvija upravo po shemi Tetragramatona. Iz dosadašnjeg izlaganja o elementima može se steći utisak da su to u potpunosti “čiste” faze. sa potpunom sviješću o preobražaju jednog elementa u drugi. jer. a čija je glavna karakteristika oblik. kao i fizička tekućina. Ti se procesi nikad ne javljaju u čistom obliku. faza elementa Vatre. biti jasnije prilikom razmatranja djelovanja elemenata u čovjeku. reći joj da lijepo izgleda. Samo postojanje emocija u tom trenutku znači da je element Vatre i dalje prisutan. U sportskoj borbi. ovo je praktičan priručnik? Ako je sve postojeće došlo u fizičku egzistenciju po kozmičkoj formuli stvaranja. da se nije sasvim preobrazio u element Vode i Zemlje. prije e na drugu stranu ulice. Ukratko. prići će joj i predstaviti se. Elementi nisu nikad sasvim čisti. gdje se ispoljavaju u vidu psiholoških procesa. kojim se postiže izmjena u nama i svijetu oko nas. kao da je nije vidio. čak i osnovnog praelementa Akaša. Osnovni hermetički proces. Ponekad se u sportskim izvještajima koristi izraz “sagorjeti od prevelike želje za pobjedom”.

i stigli do samog praga posljednje faze . ukazujući na ograničenja koja nameću objektivne okolnosti. Pošto ovaj rezime ima za hermetiste veliku upotrjebnu vrijednost. kroz dalje ulaganje psihičke energije biva kristaliziran u stadij kozmičkog elementa Zemlje. jer ideje uvijek pripadaju tome elementu. neusporedivo najveći broj ideja ostaje u fazi elementa Zraka. . Lijek protiv raka je u ovom momentu za većinu ljudi. odbacili sve neprihvatljive pretpostavke o prirodi raka. a za mali broj naučnika-istraživača u fazi elementa Vode. njenim uzrocima itd. Dakle. to je normalno. daleko najmanji broj ideja dospijeva do posljednjeg stupnja. kroz nova ulaganja psihičke energije. prelazi u treći stadij . materijalnom stanju.12 ste ikada željeli i na što ste ikada pomislili postoji baš sada u jednom od četiri elementarna kozmička stanja! Problem je u tome što svi želimo da vidimo svoje ideje i želje u krajnjem “zemaljskom”. Da li će se rješenje jednog vašeg problema ili ostvarenje jedne vaše ideje razviti do stadija materijalizacije. Oni su. kroz slijedeće tri kozmičke faze do stupnja materijalizacije zavisi.element Vode. pod jednim jedinim uvjetom da ispod njih izgradite čvrste temelje. u stadiju Zraka. prikupili mnogo znanja o bolesti. zavisi najviše od vas. sa druge strane. od vas. Ako su vaše ideje kule u zraku. zajednički za cijelu ljudsku rasu. Za neke je u fazi Vatre. One su točno tamo gdje treba. Konačno. posle dugogodišnjih istraživanja i naučnih provjeravanja. na pravom mjestu. Da li će se ideja dalje razvijati. s jedne strane. Još manji broj.otkrića lijeka. Ogromna većina ideja i želja ostaje za uvijek u stadiju Zraka. Jasno je da ta plemenita ideja nije još uvijek dospjela do elementa Zemlje. Dok ovakvi osnovni problemi. Ideje koje dosegnu do četvrtog elementa u Tetragramatonskoj formuli jesu ostvarene. vaši lični problemi zavise od vas samih. od općih uvjeta u kojima živite. ponoviti ću ga i drugim riječima. Nešto manji broj prelazi u stadij elementa Vatre. opipljivom. materijalizirane. zavise u mnogome od stanja nauke i općih društvenih uvjeta. nalaženje lijeka protiv raka je problem koji može da zavisi od vašeg ulaganja energije u traganje za rješenjem i od stanja nauke u tom trenutku. Na primjer.

misaono ili na druge načine. U nekim religijama Akaša se identificira sa Bogom. Kako može da postoji. Akaša je. NEOPISIVO. uzročni element. jer je teško pisati o neopisivom. jer se od njih u mnogome razlikuje. Po Kabali to je Ain Sof Aur ili VELIKO NEISPOLJENO. Da li ćete prihvatiti takvo poistovjećenje ili ne. o njemu se može govoriti samo simbolično. jer ga hermetička tradicija opisno definira kao NE-STVAR. jedina mogućnost da se o njoj nešto zaključi jesu analogije putem simbola. osjećanja i materijalne stvarnosti. U samoj definiciji Akaše pada u oči kontradikcija.postoji kroz djelovanje Akaše. ako je nepostojeće? Odgovor je u činjenici da to “nešto” ima sasvim drugačije dimenzije u odnosu na naše svjetove misli. Kako se Akaša razlikuje od svega čime mi operiramo. O Akaši srećemo malo podataka u literaturi. kažu kabalisti. NESHVATLJIVO. sve što postoji . AKAŠA JE VELIKO NEISPOLJENO. Budući da je to sfera prauzroka. u toku daljeg izlaganja. Akaša je početni. Pobliže razmatranje ukazuje da se Akaši zaista pridaju božanska svojstva. Akaša je bezprostorna i bezvremena. zadržati naziv Akaša. neispoljena i izmiče svakom preciznom odre enju. me utim. . pitati ćete. ALI SE ISPOLJAVA KROZ NEPREKIDNE PREOBRAŽAJE OSTALIH ELEMENATA. vaša je stvar. Veliko Nepostojeće. no ja ću. Ona je nestvorena.13 PRAELEMENT AKAŠA Akašu sam izdvojio od ostalih elemenata.

Astralni svijet je slijedeći. zvuci. Razumljiva je žudnja hermetista da prodru u svijet Astrala i tu. Astralna supstanca ima mnogo viši nivo vibracija u odnosu na fizičku materiju. Astralni svijet je takozvani formativni svijet Kabale. mnogo tolerantnije stanovište. koji se na neki način može nazvati imaginacijom prirode. koji služe kao prijemnici draži.” U svojoj drugoj. Naziva se. ASTRALNI SVIJET JE SVIJET ČISTE ENERGIJE. Jedno od najvažnijih svojstava Astralne svjetlosti je da je sama bezoblična. kao što voda prihvaća oblik suda kojim je zahvaćena. Astralna supstanca se ispoljava u vidu čiste energije i uzima oblik koji joj se nametne.moraju da se preobraze preko Astralne svjetlosti da bi se ispoljile na fizičkom planu egzistencije. imajući različite vrste vibracija. ljubav ili mržnju. Astral predstavlja polje energije u koje su utisnute “sheme” po kojima se odigravaju zbivanja i formiraju materijalne tvorevine. svjetlosna. naročito u radovima fizičara.mentalnog i spiritualnog).razrje ivanje. O tome malo kasnije. Dok je fizički svijet prvenstveno svijet oblika. ali odmah prihvaća svaki oblik koji se u nju utisne. i kozmička zračenja. bogatstvo ili bijedu. katovi iznad materijalnog svijeta. U istom prostoru mogu jednovremeno biti prisutni fizički objekti. Suštinske razlike u strukturi četiri svijeta Kabale nema. tako da podsjeća na beskonačni ocean energije. krajnje osjetljivog na sva djelovanja viših i nižih energija (na djelovanja energija nižeg.14 ASTRALNI PLAN ILI PLAN ASTRALNE SVJETLOSTI O Astralnom svijetu i njegovim svojstvima pisao sam ukratko u “Ključevima”. materijalan i spiritualan. zagrijavanje i hla enje. .. poznavanje ove snage je Velika Arkana (tajna) praktične magije. tako er. Sve ideje i snage sa viših planova .hermetistu najprihvatljivije definirati Astralnu svjetlost kao SVEPRISUTNU I SVEPROŽIMAJUĆU ETERIČNU SUPSTANCU. univerzalni plastični medijator. zdravlje ili bolest. KOJA JE ZASTUPLJENA U SVAKOM VIDLJIVOM OBJEKTU I BIĆU I NA SVAKOM MJESTU NAŠEG FIZIČKOG UNIVERZUMA. izazivajući život ili smrt. Današnjoj nauci je učenje o postojanju svjetova van našeg materijalnog svijeta sasvim strano i do skroz heretično. Otud sve što se odigrava na planu materijalnog svijeta (u kome sve ima oblik) odražava se.” Pored definicije Elifasa Levija postoje stotine opisnih odre enja ovog nivoa postojanja. sagledaju “klišeja” prošlih i budućih doga aja. istovremeno i fluid i energija. Viši svjetovi nisu. prema tome ni izme u Astralnog i fizičkog svijeta. Poznati adept magije. u skladu sa danim impulsom. Olam Jecirah.Arhetipskog i Kreativnog . Čini mi se da je za početnika . pod izvjesnim uvjetima. kretanja i slika materijalnih oblika. zgušnjavanje. mogu izmijeniti sve vidove prirode. tako da bi bilo poželjno da to ovlaš pogledate. me utim. Astralne svjetlosti . viši nivo egzistencije u odnosu na svijet fizičke realnosti. ALI SE PROTEŽE I VAN NJEGA. opet vrlo slikovito o Astralnoj svjetlosti: “Postoji posrednik koji je prirodan i božanstven. ne manje poznatoj knjizi “Transcendentalna magija” Levi piše. U najnovije vrijeme počinje da se nazire. kao u kozmičkom ogledalu. usmjerena čovječjom voljom. Tako Astralnu svjetlost možemo nazvati kozmičkim ogledalom koje odražava sve što se doga a u fizičkom svijetu ili u spiritualnim sferama iznad njega. u poglavlju o četiri svijeta Kabale.. fizičkog plana i viših planova . Od stanja naših organa. Elifas Levi. prije nego što nastavite da pratite novo izlaganje. Budući da viši planovi dominiraju nižim. Ova 4 svojstva. neku vrstu neograničenog elektromagnetskog polja. toplotna. a radovi eksperimentalnih parapsihologa pružaju nepobitne dokaze istinitosti hermetičkih učenja starih hiljade godina. u “Historiji magije” piše: “Složena forma sfinge predstavlja 4 svojstva univerzalnog posrednika tj. već su to stanja koja se prožimaju. Tako. u svijetu Astralne svjetlosti. zavisi koje ćemo od tih svjetova zapaziti. zajednički prijemnik vibracija. Prema tome.

Operacija u kojoj svijest napušta fizičko tijelo u tzv. U njega je utisnut “film” svih doga aja. Niži Astral odražava zbivanja fizičkog plana. Iz takvih energetskih odnosa nastaje sve veća napetost na Astralnom nivou. Odnos izme u Astrala i ljudskih bića nije jednostran. Niži Astral je veoma blizak fizičkoj materiji u plinovitom stanju i prelazi u takozvani ETERIČNI SLOJ ili ETERIČNI SVIJET. već u prenošenju naših zapažanja sa viših svjetova na plan budne svijesti. Sljedeći primjer nedvosmisleno pokazuje da svijet Astralne svjetlosti nije mjesto. KOJI JE NEVOLJNA ASTRALNA PROJEKCIJA. dok se najzad ne dogodi pražnjenje. Astralna svjetlost. Čim u imaginaciji stvorimo neku sliku i čim se u nama javi neko osjećanje (i jedno i drugo doga a se bezmalo neprestano). odnosno prelaženje u druge oblike energije.Kreativnog i Arhetipskog . Zašto je to teško? Zato što ljudska svijest u Astralnom svijetu i u fizičkom svijetu ima različite vibracije. problem nije u mogućnosti kontaktiranja sa Astralnim svijetom. nego stanje. odnosno istrenirana sposobnost stvaranja psihičkih slika. stečena u Astralnim sferama. kao što su i ta dva svijeta sačinjeni od različitih vibracija. Ne dolaze samo vidovnjaci u kontakt sa astralnim strujama i klišejima.i provodnik je viših energija. Istinski problem je. Energetske struje Astralne svjetlosti utiču na sve stanovnike naše planete. pak. stupili smo u kontakt sa astro-mentalnim svjetovima. Naša iskustva u Astralnim svjetovima su pod utjecajem zakona koji tamo vladaju.pretvaranje u . prekinut i prenošenje znanja i stečenih iskustava onemogućeno.15 očito je da put do izmjene stanja i okolnosti na zemaljskom planu vodi preko plastične supstance Astralne svjetlosti. U Astralu postoje plime i oseke. kako prenijeti iskustva. Bitan element takve operacije je zadržavanje pune svijesti o svemu što se dešava i sposobnost da se iskustva. dakle. čije je uloga održavanje molekula fizičkog tijela u funkcionalnom stanju. tako da ljudsko emocije povratno pojačavaju Astralne tokove energije koji su ih prvobitno izazvali. neka naša znanja bivaju sasvim neutralizirana. čvrsto i nametljivo prisutno. kontinuitet svijesti je znatno poremećen. Viši Astral odražava zbivanja viših svjetova . Postoje viši i niži nivoi Astrala. iako istovremeno boravimo u svome fizičkom tijelu. Obratite pažnju na slijedeće. U snu. nije homogena. u koje u budnom stanju ni malo ne sumnjate. STANJE SVIJESTI. od biljaka do čovjeka. Smetnja punoj svjesnosti o kontaktu sa astromentalnim vibracijama u takvim slučajevima jeste upravo fizičko tijelo. postoji način da se utjecaj fizičkog tijela eliminira i da se našoj svijesti omogući da funkcionira nezavisno od njega u Astralnim sferama. nije ništa drugo do sposobnost nekih ljudi da stupe u kontakt sa astralnim energetskim strujama. Prema tome. zajedno sa psihičkim slikama koje ljudska bića neprestano stvaraju. koju u običnom govoru nazivamo vidovitošću. znanja i snage koje imamo u višim svjetovima . preobražavajući ih u njihovom toku ka nižem Astralu i fizičkom univerzumu. neutralizacije suprotnih snaga i njihovo prividno gubljenje. erupcije energija. vremenom i relativnom stalnošću oblika. pošto je astralna projekcija završena. već svi ljudi. Glavni instrument za izazivanje tih promjena je kreativna imaginacija. Vjerojatno ste u snovima sretali ljude za koje u budnom stanju znate da su odavno mrtvi. već je višeslojna. koje je tu. Astralnom tijelu naziva se astralnom projekcijom. ne uspijevate da prenesete u Astralne sfere i gle! tamo ne sumnjate da imate posla sa živom osobom. To znači da svoje znanje o njihovoj smrti u svijetu materijalne realnosti. Na taj način. Ti se zakoni znatno razlikuju od “zemaljskih” zakona koji su uvjetovani prostorom. Pri prijelazu sa jednog nivoa vibracija na drugi. izazivajući različite promjene koje se na psihološkom planu ispoljavaju kao emocionalne napetosti i pražnjenja. u vidu prelaska energije u nov kvalitet . pored astralnog i eterično tijelo. prenesu na fizički plan budne svijesti. astralnim klišejima i shemama koji su na putu da se ostvare i zgusnu u svijet naših čula. doga aje i objekte. smijali se u čudu što ih vidite itd. Čovjek ima. Razgovarali ste s njima. u ovozemaljska zbivanja. vančulna percepcija. Ipak.na ovaj svijet u kome se naše fizičko tijelo koprca. sudari.

u vama se ra a sasvim predvidljiva reakcija koja za tren ovlada cijelim bićem. Iz sfera nižeg Astrala potiču impulsi koji izazivaju masovne histerije me u pripadnicima ljudske rase.Mojsije. loše posljedice za nas same. a to je obično osjenčano prethodnim iskustvom. prihvatiti ćemo i slijedeću tvrdnju hermetizma: u Astralu sve nalazi svoje mjesto prema vrsti energetskih vibracija. U višem Astralu još uvijek herojska bića svih naroda osloba aju svoje suplemenike od nemilosrdnih čudovišta. Sa nivoa višeg Astrala potiču spiritualni impulsi. jer neobuzdana reagiranja na negativne utjecaje okoline imaju. stvori misaonu formu (sliku) astralna energija je odmah zaposjeda. Izljevi mržnje. takva osjećanja i misli su energetske pojave. jer će svaki pojedinac izvući iz izloženog ono što za njega samog ima poseban značaj. mržnja. već ih ljudski duh u nju utiskuje. niži Astral je tako sfera utisaka i energetskih djelovanja za koje se može reći sve prije nego da su prijatna. a vjerojatno jesu kad vas neko na takav način uvrijedi. Što su obrisi neke psihičke slike oštriji i što je njeno energetsko punjenje veće.“vi pričate gluposti!” Gotovo automatski. ljubavi.blagoslivljaju svoje učenike i zlatnom spiritualnom svjetlošću obasjavaju Stazu novih generacija Sljedbenika. nagle izljeve mržnje i razaranja. a energija je neuništiva. epidemije pomodnih igara i aktivnosti. Ako prihvatimo kao istinitu pretpostavku od koje smo pošli.16 zemaljska stanja i okolnosti. sve će one naći svoje mjesto u plastičnoj supstanci Astrala. a nesretni titan Prometej pati okovan zato što je darovao ljudima vatru. “Vi ste budala i neznalica” . da su u svjetovima Astralne svjetlosti sačuvane sve uspomene ljudske rase (i ne samo to).pod uvjetom da smo duhovno spremni da prodremo u sferu razrije enog “spiritualnog Zraka”. Usporedo sa tim postoje neki momenti koji su zajednički imenitelj većine uvida. modne ludosti. Ukoliko je veći broj aktivnih bića (ljudi) učestvovalo u uobličavanju psihičke slike nekog božanstva. koja je česta kod nekompetentnih hermetista. ispunjava.kaže vam netko u prisustvu vaših poznanika . postepeno se mijenjajući. Voljeli vi to ili ne. Većina je sasvim lične prirode. straha. koji teže harmoničnim odnosima me u ljudima i njihovoj duhovnoj evoluciji. Krist. Kada čovječja svijest. Tako ćemo u nižem Astralu naći odraz mračne strane ljudskog bića. želja da ga naučite pameti. mržnje. Upamtite dobro polaznu aksiomu: oblici nisu prirodna odlika Astralne svjetlosti. Otud važnost poznavanja hermetičkih simbola.Arhetipskom i Kreativnom . Na prvom mjestu nameće se važnost kontrole misli i osjećanja. Muhamed. utoliko je njihov otisak u Astralu oštriji i jasniji. privlačeći i usisavajući astralna tijela ljudi kod kojih ta osjećanja u izvjesnim periodima ili uvijek preovla uju. Naravno. u svijet naše stvarnosti. oni će se . koje su mnoge generacije uobličavale svojom plastičnom imaginacijom i oživljavale ih emocijama. njih ćemo prvenstveno naći u višim svjetovima . Ovo zato što spiritualni impulsi imaju svoj izvor na Arhetipskom nivou. straha. sujevjerja i sl. očajanja i agresivnosti kruže tu u vječitim vrtlozima. kao na kozmičkom filmu. u svojoj grozničavoj aktivnosti. a u sferama suptilnih vibracija još uvijek veliki učitelji čovječanstva . to je veća mogućnost materijalizacije te slike na planu fizičke realnosti. Odatle potiču i grozomorna bića alkoholičarskih halucinacija i opsesija duševnih bolesnika. Kako su proizvodi ljudskog vjerovanja. očito. rata i smrti naših poganskih predaka. Na fizičkom planu one su nevidljive. sve se to izljeva ka osobi koja vas je uvrijedila. Tu nalaze svoje mjesto demoni i bogovi razaranja. Herkules obavlja svojih 12 gigantskih radova. Ako su ti izljevi dovoljno snažni. ukradenu bogovima. Gnjev. Buda. Astralna svjetlost je neutralna i oslikava sve što se u nju utisne. opisan detaljno u “Psihičkom treningu”). Šri Ramakrišna i njima slični . različite slike. Koje su praktične pouke poznavanja svojstava Astralne svjetlosti? Ima ih mnogo. Nemojte pasti u zabludu. Grozničavo tragate za najbržim načinom da joj vratite istom mjerom. zgušnjava. ali stvarne (vidi eksperiment sovjetskih naučnika o elektromagnetskoj prirodi psihičke slike. i povjerovati da ta bića i bogovi imaju stvarnu egzistenciju. odakle i dolaze. prožima i u njoj se koncentrira.

nesebičnost i razumijevanje. zavisti. Ne može se reći koji je najefikasniji metod. pakosti ili. 1. sretan. koja se priljepljuje za ivicu aure svoga tvorca ili neke druge osobe koja je u stanju sličnih duhovnih vibracija. tako da se poslije kraćeg ili dužeg vremena javljaju novi sadržaji svijesti. nesposobno za stalnost djelovanja. Iskusni hermetisti biraju postupak prema svom temperamentu i ličnim sklonostima. Hermetička sredstva i metode za uništavanje larvi izložiti ću uobičajenim redom . Larva. Sva je sreća da je čovjek kolebljivo biće. Ako je posrijedi osoba koja je lišena osjećanja mržnje. zavisti i sličnih negativnih emocija. čovjek kod koga dominiraju odre ena stanja privlači sebi. koncentrat je sve jači. već da s vremena na vrijeme o tome misli i da postupa u skladu sa sadržajem svog mišljenja. za ljude koji žele. Larva podsjeća na astralnu pijavicu. iako je sasvim razumljivo da većinu ljudi u početku privlači primjena magijskog mača i rituala. larva će se automatski odbiti i biti će privučena nekom drugom centru energetske aktivnosti koji je magnetski privlači. bez fizičkog tijela. mržnju ćemo i primiti. Tako. budući malo ali koncentrirano polje energije. da ne zaboravi nanijetu uvredu. negativno osjećanje prema nekoj osobi rodi u vama. Na čudan. pošto zračimo mržnjom. Što duže i jače reagirate na taj način. Da li ste takvi? Ako jeste. Njegove vibracije imaju povratno djelovanje i utjecati će na sva bića u okolini (pri tome “okolina” nije ograničena samo na fizičku okolinu). ona će ovakvim postupkom biti lišena neophodne hrane i postepeno će iskopnjeti. koji za druge zrači samo ljubav. što znači za ljude koji još nisu savladali svoje slabosti. Ukoliko larva ima veliko energetsko punjenje. uopćeno govoreći. naravno u sebi: “To je negativna misao!” Odmah zatim uz koncentriran napor volje. niti postigli kontrolu misli i emocija. U ovom slučaju. odnosno energetsku supstancu. Ukoliko larva već postoji. da ubrzaju svoju duhovnu evoluciju. po zakonu psihičke atrakcije. kao zlo koje ste prethodno pustili u svijet. istiskujući prethodne. ova knjiga nije za vas. Larva će biti prehranjivana. NEUTRALIZACIJA Kad se osjećanje mržnje. Vrata vašeg duha automatski se zatvaraju pred nepoželjnim gostima. Nije dovoljna maglovita svijest o prirodi tog osjećanja. Morate praštati isto tako snažno kao što ste mrzili. najvjerojatnije je da će se larva kao pijavica prilijepiti uz auru žrtve. nemate čega da se plašite. uvijek iznova. budi spokojan budi zadovoljan!” Možete uputiti uopćenu struju pozitivne energije svakom živom stvoru: “Neka sva bića budu sretna!” itd. po cijenu istinskih napora. javlja joj se neka vrsta sopstvene svijesti. Osim toga. ali shvatljiv način ovakve struje misli (ako su prožete emocionalnom energijom) neutralizirati će prethodne negativne tendencije i do formiranja larve neće doći. iste vibracije.17 zgusnuti u energetski koncentrat koji će od tada imati donekle nezavisnu egzistenciju u odnosu na vas. čijom aktivnošću je i nastao. na prvom mjestu na svoga tvorca.od jednostavnijih ka složenijim. kad god se sjetimo svog bolnog iskustva koje je izazvalo reakciju mržnje i osvete. ako ste istinski “svetac”. Dobro je da i vi slično postupite. neprestano zrači svoj utjecaj i daje impulse čovjeku od koga je potekla. Opisani koncentrat misaone i emocionalne energije zove se u hermetici LARVA. Možete odabrati formulu koja vam se najviše svi a. Od presudne važnosti je da se iza misli koju izražavate nalaze osjećanja isto onako intenzivna. uputite istoj osobi struju pozitivnih misli: “Budi. morate ga odmah identificirati. svome “tvorcu”. Ona je pisana za ljude sa problemima. Ukoliko su osjećanja mržnje ili gnjeva izrazito uperena prema jednoj osobi (jer ima čovjekomrzaca koji gaje negativna osjećanja prema ljudima uopće) i ukoliko iz aure te osobe zrače slične vibracije. ni u mržnji ni u ostalim emocijama. Utjecati će najjače na bića koja su u sličnom stanju vibracija. . Nudi li hermetizam sredstva za borbu protiv energetskog djelovanja zla u vidu larvi? Naravno! Postoji veći broj postupaka kojima se larve mogu uništiti ili neutralizirati. To “biće” imati će astralno i mentalno tijelo. već morate sebi reći sasvim odre eno. pošto je taj u skladu sa njenim vibracijama.

Sadržaj autosugestije ne mora biti suprotan negativnim osjećanjima. Za uklanjanje opsesija Paracelzusov mač je veoma efikasan. Siguran simptom prisustva larve jeste opsjednutost erotičnim mislima i maštanjima. Nedostatak ovog instrumenta je nemogućnost neutralizacije negativnih misli i osjećanja koje uobičajeno emitiramo. Na primjer. Logično je da se zapitamo.18 2. jaka osjećanja mržnje koja za malo oslabe. kako ćemo znati da li se u našoj auri učahurila otrovna larva? Većina Sljedbenika. naročito kod onih koji se redovno mole. Što god započne ja završim do kraja!” Budući da svijest ne može biti istovremeno usmjerena na dva sadržaja. duže vrijeme davali ste sebi sugestiju: “Ja sam istrajan! Što god započnem. trozubac daje osjećanje sigurnosti i moći. 3. Na slici 1. prilijepile za ivicu našeg psihoelektričnog polja. U tu svrhu mogu se koristiti samo autosugestije koje ste prethodno dugo ponavljali. privlači pažnju praktičara. da ispuni polje svijesti pozitivnim sadržajem tako da za djelovanje negativnih snaga ne ostane prostora. dugo ponavljana sugestija može se efikasno primijeniti za neutralizaciju negativnih misli. Razlog je jednostavan: veoma sigurna obrana postiže se na način oslobo en velikih napora. negativne misli kao da se guše . O metodu autosugestije i mehanizmu njegovog djelovanja vidi detaljno u “Psihičkom treningu”.odumiru same od sebe prije nego što su se razvile. osjećanje nesrazmjerne opasnosti. već hermetičko sredstvo. . čak i sa iskustvom od nekoliko desetina godina.“Ja sam istrajan. kao astralni paraziti. u najvećoj mjeri. koji pate od kompulzivne masturbacije (onanije). obrana mačem može znatno olakšati stanje. Mnogo je lakše sagledati aure drugih ljudi. naročito mla ih. po kome treba da napravite svoj i to sami. Religiozni ljudi mogu u istom cilju pribjeći molitvi. već je pogodan samo za uništavanje larvi koje su se. tako da ih vaša svijest bez napora prihvata. AUTOSUGESTIJA Autosugestije jesu sugestije koje dajemo sebi. Osim toga. koja je vid snažne koncentracije. Koji su nagovještaji da nam se tu a larva prikačila ili da se formirala kao posljedica našeg nerazumnog ponašanja? Ima ih više. nije u stanju da vidi svoju auru. naše aure. hermetički instrument za uništavanje larvi koji. ja završim do kraja!” Ovakva.strah da će nas neka osoba napasti. Hermetički instrumenti su od male vrijednost: ako nisu naše čedo. čim osjetite da se ra aju okrenite se svojoj autosugestiji . Pribjeći ćete joj kad osjetite da se zlo pomalja u vama i da će vas uzeti pod svoje. Stalna opsjednutost neprijatnim mislima i osjećanjima . jer ste ih lišili emocionalnog kisika. Autosugestija treba da vam posluži u cilju borbe protiv larvi. imate model mača ili trozupca. MAGIJSKI MAČ ILI PARACELZUSOV TROZUBAC To nije metod. Kod ljudi. pa se pojačana vraćaju itd. Da biste spriječili javljanje takvih negativnih misli.

Na kraju da spomenem da se minijaturni Paracelzusov trozubac primjenjuje kao veoma efikasno sredstvo za liječenje muške impotencije. Ceremoniju izvršite oko ponoći. Postupak uništavanja je isti bilo da probadate okolinu svoje aure ili aure neke druge osobe. potrebno je ceremonijalno posvetiti mač da bi bio efikasno sredstvo. Na ite prostoriju u kojoj nećete biti uznemirivani. osim intimnim prijateljima koji imaju ista interesiranja. jeste ritualna magija evokacije ili prizivanja. 4. koja će služiti kao izolator. a zatim u fizičkom organizmu. ako imate. poslije nekog vremena. Sasvim sam svjestan da opisani procesi pravljenja i primjene trozupca izgledaju kao posljedica velikog sujevjerja. To će vas smiriti. tako da oboje služe Tebi. ne smijete dodirivati rukom metalni dio. Potrebno je da imate drveni stol zastrt novim bijelim stolnjakom. malo tamjana. rezerviran za hermetiste sa nešto iskustva. mogu . 30 cm. Tako prepoznati. Ne treba ga pokazivati. Oni nesvjesni sadržaji duha koje psihologija naziva kompleksima i koji su čest uzrok naših iracionalnih reagiranja na draži što potiču iz okoline. Larve su najčešće veličine ljudske šake. Kako se uništavaju larve trozupcem? One se. blagoslovi ovaj mač i Tvoga slugu (recite svoje ime). bacaju više svjetlosti na djelovanje ovog drevnog instrumenta. uništavajući njime larve. Moguće je da ćemo uskoro doživjeti njegovu potpunu rehabilitaciju. To je sve. Pošto ih vi ne vidite. koja se proteže oko jedan metar od površine našeg fizičkog tijela. Stavite na njega dvije svijeće i izme u njih mač.19 Olovkom u boji iscrtajte linije modela na površini tankog čeličnog ili gvozdenog lima. Dimenzije metalnog dijela trozupca su slijedeće: širina je. kao što već znate prikačuju za ivicu aure.da dobiju vid objektivnog ispoljavanja. da vam ne bi neka umakla treba sav prostor da isprobadate udarcima (vidovnjaci koji su u stanju da vide astralna bića prilično su rijetki). budući da je astro-mentalni koncentrat. . Dok držite trozubac. Prema drevnoj tradiciji. U trenutku kad pogodite larvu. Nije potrebno pravo graviranje . Najnovija ispitivanja eksperimentalne parapsihologije u Sovjetskom Savezu i drugim zemljama. ona. bivaju pripojeni budnoj svijesti i njihova negativna djelovanja kopne. što je naročito važno za početnika. uništavajući zlo i štiteći dobro!” Uzmite desnom rukom mač i iznad svoje glave načinite njime znak križa. kakve se mogu naći u limarskim radionicama. Mač treba da čuvate na mjestu gdje neće doći lako do ruku drugih. Zatim zapalite svijeće i. RITUALNA MAGIJA Posljednji metod. Drvenu ili plastičnu dršku najbolje ćete pričvrstiti za metalni dio ako probušite rupe burgijom i kroz njih protjerate čavle koji se račvaju. od ivice gornjeg zupca do ivice donjeg zupca. ako za tim budete imali potrebe. dužina. ali. jer se njena energija u kontaktu sa šiljcima trozupca prazni kao preko gromobrana. osjetite da ste se emocionalno primirili. Na vama je da cijelu stvar provjerite. 15 cm.dovoljno je da vrhom šiljatog ili oštrog dlijeta snažno trljate površinu lima. biva uništena. Ritualna magija evokacije spada u vrlo visoku magiju. Otprilike na toj razdaljini treba sav prostor okolo tijela isprobadati kratkim i brzim udarcima trozupca. kojima je utvr eno da se oboljenja razvijaju prvo u auri. Za metalnu dršku treba da pričvrstite drvenu ili plastičnu dršku. Takvih udaraca treba da bude što više i treba da budu što brže izvedeni. Kad. nestaje. Na jednoj strani trozupca treba da urežete sve znake koje vidite na slici. Zatim ga isijecite škarama za lim. od vrha srednjeg šiljka do kraja metalne drške. koncentrirajte se maksimalno na evokaciju koju ćete tri puta izgovoriti: “Svemogući Bože. tako da ostanu vidljivi tragovi u vidu željenih slova i znakova.u izuzetnim okolnostima magijskog rituala .

Kako sve što postoji u ljudskom društvu može biti dvojako upotrebljeno. a mnoge hermetičke metode i tehnike koje se smatraju “tajnim” možete i sami otkriti kroz meditaciju.20 jednostavan ritual Pentagrama (opisan u “Ključevima”). kreću misli većine praktičara. logično je da potražimo mogućnost upotrebe onih pojava u životu koje su nam do sada nanosile samo zlo. Larve nisu koncentrati naše ili tu e psihičke energije od kojih se isključivo treba braniti. u prošlom vijeku doživio eksplozivno širenje pokret Kršćanske Nauke. trgovački putnici i menadžeri na Zapadu uče na praktičnim tečajevima kako se efikasno djeluje na čovjeka. cijeli grad u kojem živimo biti će čistiji. upotrebljeno za zlo kao i za dobro. Prirodno. Nekad ih namjerno stvaramo. veoma djelotvorno čisti psihičku atmosferu od larvi i drugih astralnih parazita. da do e do sopstvenog uvida. Gledajmo sebe! Ako počistimo ispred svoje kuće. pri čemu se. Primjera radi.ili u neposrednom kontaktu ili sa daljine. od kojih su mnoga bila na organskoj osnovi. na primjer. za upućenog. ulažući napor u njihovo formiranje i oživljavanje. veoma sažet izvod procesa koji mogu trajati danima i mjesecima. KOJI SE PROTRLJAJU i tada iz njih iza e dobri “duh” (biće bez fizičkog tijela). Takav pozitivan koncentrat energije zove se ELEMENTAL. niti smijemo djelovati na njihove nedostatke. okolina u kojoj živimo automatski će se izmijeniti. Nije teško shvatiti da larve ne moraju biti koncentrati negativne misaone i emocionalne energije. Treba probuditi u sebi pozitivne emocije i uputiti ih u pravcu odgovarajuće psihičke slike. kao što su čarobna lampa i čarobni prsten. a ne na crnu magiju. Izvori iz kojih ćemo crpiti znanja dobro su vam poznati od ranije. . jer ni duhovna hrana koju drugi svare nije dobra za čovjeka. iako je to naziv za negativna astro-mentalna “bića”. ovdje vam je u nekoliko rečenica dana suština. Dan-danas. a ne samo psihogena. svaki put ih iznova prožimati emocionalnom energijom i tako ih energetski njegovati i hraniti. često sasvim suprotnih ciljeva. Sa hermetičkog stajališta dozvoljeno je isključivo mijenjati sebe (ovdje mislim na bijeli. koji je začela Mjeri Beker Edi. U psihičkom razvoju svaki Sljedbenik treba. Hermetička znanja mogu se upotrijebiti za postizanje različitih. Osnovne postupke koji se u tom cilju primjenjuju obraditi ću u slijedećim poglavljima. MOGU BITI POZITIVNE! Tehnički postupak je isti. nagovještaji su više nego jasni. O tome metodu napisano je mnoštvo knjiga i dana su mnogobrojna tumačenja. naša usmjerenost suprotna. na osnovu proučavanja istih ili sličnih izvora. koji je pristupačan svakom. Neposredan utjecaj nije dozvoljen čak kad smo sigurni da preko njega mijenjamo ljude nabolje. od strane čovjeka. Na takvu pozitivnu astralnu tvorevinu treba se u mislima često vraćati (kao što se vraćamo na uvrede koje nas peku). postizali su izvanredne rezultate u liječenju oboljenja. Možete ga nazvati i larvom. usporedo razvijala njegova zloupotreba. ne treba im otvarati oči za Istinu kojoj sami služimo. Pošto je. čije su pristalice upravo na suprotnoj strani barikade). djelovalo na bolesnika . očito humanog metoda. da pomogne ispunjenju želja sretnog vlasnika magijskog instrumenta. prema tome zao. Zato se ovaj vid individualne ritualne magije savjetuje svakome. opisati ću vam način na koji se. kao i ona sama. Ovo skretanje sa teme nije slučajno. Nastale su mnoge organizacije okultnog treninga.radi zara ivanja novca kroz psihičko djelovanje na čovjeka. približno. Kad izmijenimo sebe. Terapija se sastojala u poricanju zla. tečajevi za trgovačke putnike i akvizitere koji su isti metod koristili u egoistične svrhe . ipak neophodno imati primjer od kojeg ćete analogijom poći dalje. O drugim ljudima ne treba brinuti. U hermetičkoj literaturi nerijetko možete naći misao da sve što postoji može biti. zar ne? Bajke i vilinske priče iz narodnih predanja pune su. Treba da posluži kao uvod u slijedeće izlaganje. uz aktivnu koncentraciju operatora. u bajkama se često spominju magijski instrumenti. Za naše izlaganje značajna je činjenica da se sa širenjem ovog. Tako je. Utjecaj kojem se tu pribjegava je neposredan. pod izgovorom da ćemo ih tako popraviti. nagovještaja o hermetičkim postupcima. I naći ćemo to što tražimo. Za onoga koji ima znanja praktične magije ili je savladao tehniku meditacije. Pri tome su sva sredstva za formiranje i oživljavanje ovakvih tvorevina dozvoljena. evolutivni okultizam. samo je naš stav. Njeni sljedbenici.

emocionalnu energiju u vidu seksualne energije najteže je staviti pod kontrolu.kontrola te energije nije postignuta. Ovaj dio diskusije ne znači poziv na orgije. Dobiti ćete. žeženo zlato. Letimičan pregled sredstava javnog informiranja. izgleda. prstenu se obično pripisuje najveća moć. ispovijesti nesretnih ljudi. zna se da je seksualna magija najmoćniji oblik magije uopće. U spiritualnoj evoluciji neophodno je postići kontrolu svih elemenata. bilo nadohvat ruke.jako veliki. pored ostalog. Za Sljedbenike hermetizma jedna od najvažnijih je složen skup astromentalnih elemenata. Upravo tu vrstu kontrole imati su u vidu veliki majstori hermetizma kad su u alkemijskim tekstovima pisali o pretvaranju grubih metala u plemenite . koji nazivamo elementalom. drugi momenat . dovoljno nagovještaja za upotrebu seksualne magije u te svrhe.. da je to predmet koji daje svjetlost. u ime “traženja istine” niti pokušaj da se na lak način postigne ono za što je drugima potrebno mnogo znoja. pokazuju da je broj ljudi sa emocionalnim problemima uopće. bez ikakve sumnje. ili. struje i erupcije kozmičkih energija. koja . kod većine naroda to je simbol seksualnog statusa. na kontrolu seksualne energije. Na sam postupak formiranja elementala ili pozitivnih larvi. Dakle. Znači. pisma čitalaca. ali je točno. možda. poći od njihovog naziva. Me u istinskim znalcima. Pri tome su prsten i prst na koji se on stavlja nametljivo jasni simboli genitalnih organa muškarca i žene. Svjetlost je najuniverzalniji simbol znanja. ma da nam je. pa i kontrolu emocionalnih procesa. I zaista. Izuzetaka je malo. RAD. biti će vam potreban veliki napor vizualizacije i uživljavanja da bi želja krenula ka ostvarenju. simbol koji sasvim jasno i lako uočljivo govori da je osoba koja ga nosi seksualno vezana za odre enog partnera i nepristupačna ostalim kandidatima. koji može imati i fizičku osnovu.vjerojatno će vam biti jasan. a ta se kontrola proteže. i dalje. Ma što o tome mislili ljudi koji vjeruju da o seksu sve znaju. Kako ćemo meditirati o hermetičkim instrumentima koji prizivaju dobre “duhove” iz bajki (elementale) ili pozitivne larve? Uvijek ćemo. kako u bukvalnom tako i u prenosnom značenju. To znači samo jedno . tako er. Fantasti i sanjalice ne ulažu nikakav napor u svoje “kule u oblacima”. što je lampa? Nije ni malo originalno. Egregor nastaje od svakog skupa svjesnih bića. neopterećenim osjećanjem krivice koja je u seksualnoj oblasti česta i me u hermetistima. ako vam se više svi a. mudrosti i otkrovenja kod svih naroda. ali izvan našeg polja svjesnosti. Ovdje je nagovještaj nekih hermetičkih metoda realizacije još očigledniji. me u čarobnim predmetima.TRLJANJE . formira. naročito časopisa koji imaju veliki tiraža. Sličan lanac misli može da se javi pri meditiranju o čarobnom prstenu. dobrih duhova iz bajki. jer je to jedini način da se koncentrat energije. za prenošenje u materijalnu realnost. njihove prirode. To je sasvim očigledno upućivanje na NAPOR. Ako se sada vratimo na okultni simbolizam čarobnog prstena. da emocije ljudskog bića dostižu vrhunac napona i snage u stanju orgazma. To ćemo prihvatiti bez otpora ako se sjetimo da je emocionalna energija neophodna za prizemljenje ideja tj. javljaju se u Astralu u svim mogućim kombinacijama. podaci psiholoških savjetovališta itd. lampa će na to baciti svjetlost. Drugi činilac je TRLJANJE. U bajkama. Daleko od toga! Sadržaj ovog priručnika je usredsre en na kontrolu kozmičkih elemenata.u suho.21 Nadam se da ćete ovo shvatiti samo kao primjer i iz njega izvući osnovnu ideju o tome kako treba postupati u praktičnom radu. zvani EGREGOR. Što je prsten? Sa rijetkim izuzecima. zadržati ću se u jednom od slijedećih poglavlja. Pomoću nje postaje nam vidljivo nešto što je do tada postojalo. Kod njih nema “trljanja” i zato nikad ne ostvare svoje želje. EGREGOR Pojedinačni koncentrati energije (elementali) i psihičke slike. načina upotrebe itd. a posebno sa seksualnim problemima .

” Bila je arheolog široke kulture. što se prilično rijetko sreće me u okultistima. Svaka grupa ima svoje kolektivno fizičko tijelo i svoj kolektivni duh. odmah odustala od očito uzaludnog ubje ivanja. na primjer kad bude fizički uništen? Ukoliko su astromentalne komponente bile jače. Na ovu njenu izjavu pogledao sam je sa neskrivenom sumnjom. napon koji postoji na nivou Astralne svjetlosti djelovati će na ljude na fizičkom planu i dovesti će do formiranja nove grupe. Članovi jedne tobože rozenkrojcerske organizacije. veoma pribrana i uravnotežena osoba. iako su lišene svog fizičkog tijela. knjiga i sličnih izvora obavještenja. Prirodno. utoliko će. njen osnivač bi mogao štošta da objasni Metuzalemu. na višim planovima. tvrde da ona vuče koren iz starog Egipta. Nedugo zatim. tragovi u vidu rukopisa. tako da će sada egregor dobiti novo fizičko tijelo. Ako je. pak. ostavivši u “univerzalnom filmu” Astrala jasne. Ovo stoga što fizički kontinuitet egregora nije jedini. udružene u bilo kom cilju. postalo mi je jasno kako je vijek hermetičkih grupa i redova relativan. tako da će uskoro doći do okupljanja nove grupe ljudi na fizičkom planu. tako da biste od nje očekivali sve prije nego da iznosi nevjerojatnosti i izmišlja senzacije. Što biva sa astralnom i mentalnom komponentom egregora kad njihov fizički nosilac na zemaljskom planu prestane da postoji. čine egregor. egregor je jači. te će formirati novu organizaciju. “staro je 400 godina. a ogranci rasuti po mnogim zemljama svijeta. kao i slične u hermetizmu. rekla mi je prije nekih 6-7 godina srednjovječna Šve anka. Nosilac egregora na fizičkom planu su fizička tijela članova grupe. u višim svjetovima (astralnom i mentalnom) egregori imaju uglavnom simboličan izgled. pa prema tome čini egregor. znajući ono što ja tada nisam znao. naglašavaju svoju dugovječnost na način koji jasno pokazuje da imamo posla sa velikim šaljivčinama. U knjigama nekompetentnih autora može se naići na shvaćanje da je egregor isključivo grupa hermetista. Postoje astralni i mentalni kontinuiteti koji su nekad važniji. ta je okolnost. energetski naboj astromentalnog tijela bio izuzetno jak. čije je sjedište u Kaliforniji. a njihov skupni ili kolektivni duh čine njihova astro-mentalna tijela. Već samo dvije osobe. koji skoro uvijek odgovara simbolu koji predstavlja grupu na fizičkom planu. Na fizičkom planu mogu ostati. Ponekad imaju oblik zgusnutih maglina neodre enog oblika. a ona je. Iz svijeta Astralne svjetlosti (koja nije ništa drugo nego Kolektivno nesvjesno čovječanstva) dolaziti će impulsi i probijati će se kroz lično nesvjesno pojedinih ljudi u vidu njihovih “spontanih” ideja. koje nemaju nikakav stvarni kontakt sa snagama koncentriranim u Astralnom svijetu. biti dugovječnije. ali beživotne slike. izuzetno pogodna za sve moguće zloupotrebe.22 su ujedinjena osjećanjem zajedničke pripadnosti nekoj ideji ili cilju. Takvim slijedom doga aja hermetička grupa zaista može biti znatno starija nego što je moguće to dokazati. Što je broj pripadnika grupe veći i što je duhovni ili spiritualni nivo pojedinaca koji je čine viši. . Prije ili poslije prijeći će u druge oblike energije. Mnoge nazovi okultne organizacije. Na višim planovima egzistencije. “Naše bratstvo”. poslije uništenja ili odumiranja njenih članova. što je sasvim netočno. Kako to da objasnimo? Kako astromentalni koncentrat može da utječe na ljude od krvi i mesa da se organiziraju i organizirano djeluju? Mogućnosti za takav utjecaj su mnogobrojne. Kad to ne bi bila izmišljotina.

inače bi se ptice okupljale uvijek kad čovjek umire. leži princip kauzaliteta ili uzročnosti. Na prvom mjestu. zapitala što se r avo dogodilo njenom suprugu. pošto se za mnoge od tih pojava nisu mogli otkriti uzroci koji bi zadovoljili kriterij naučnosti. dosta ubjedljivo. zadržati ću se ukratko na ovoj teoriji. smirujući svoju savjest povikom na Jungov “misticizam”. Jung očito nije spadao u tih devedeset devet procenata. Otprilike u isto vrijeme Jungu se javlja telefonom žena nesretnog pacijenta. . Početkom ovog vijeka Frojd je princip kauzaliteta proširio na oblast iracionalnih pojava svakodnevnog života. Pored toga. Jedan od njegovih pacijenata požalio mu se na bol u grlu. drugo. ljudska smrt nije uzrok privlačenja ptica. Tako je automatski eliminirano beskonačno polje okultnih pojava iz razmatranja svakog “logičnog” čovjeka. inače nerazumljivih pojava. teško mogu da se pomire sa učenjem i objašnjenjima koja izlaze iz granica kauzalnosti. Sve govori protiv takve veze. da bi ga. na osnovu prihvaćanja ovog principa. Ovim principom u mišljenju postavljene su stabilne granice pojava i odnosa u svijetu u kojem živimo. Teorija sinhroniciteta obznanjena je prilično kasno. ubje ujući je da je pacijent kod njega zbog psihičkih poremećaja. Budući da slabo poznavanje Junga nije uobičajeno samo kod hermetista. on je pokušao da je smiri. Ima hermetista. gdje je prije njega bilo teško otkriti uzročne veze. Svako izlaženje van tih granica predstavlja opasan poremećaj ravnoteže u strukturi ustaljenih odnosa i načina mišljenja. jer bi Venecija. Kad je saznao za tragičan kraj svog pacijenta nastavio je da čeprka dalje i saznao da je jato ptica doletjelo na prozor sobe njenog djede kad je umirao. Rekla je da je na prozor sobe njenog muža doletjelo jato ptica!? Taj odgovor bi devedeset devet od sto psihijatara odbaciti kao sujevjerje preplašene žene. jato ptica koje dolijeću na prozor nekog čovjeka ne mogu biti uzrok njegove smrti. za kratko vrijeme ostali bez ljudi. kao što su omaške. znanje teorije prepliću sa praksom i dovodi do pravilnog shvaćanja mnogih. od čega se rijetko umire. efikasnih u praktičnom djelovanju. snovi. nosio u sebi neku čudnu iako teško objašnjivu logiku. Tako je njen strah. U tom trenutku on nije znao da je pacijent umro. Isto se ponovilo kad je umro njen otac. gmizavaca i tome slično. kad su ptice doletjele na prozor muževljeve sobe. Jung je iz cijele situacije izdvojio dvije činjenice. Nama se čim logičnim da sve ima svoj uzrok i stoga smatramo da je princip uzroka i posljedice dominantan ne samo u nauci. iako je nastala skoro tri decenije ranije. U osnovi svih učenja. Iako u hermetizmu efikasno djelovanje nije uvjetovano teorijskim znanjem. strah od zatvorenog prostora. kao Jungov pokušaj da objasni okultne pojave iz svoje bogate analitičke prakse. Pokazao je. kao u većini oblasti ljudske djelatnosti. već i u mišljenju takozvanog normalnog čovjeka. Još manje ih je koji je dobro poznaju. Njen odgovor morao je iznenaditi i iskusnog psihijatra. Shvatljivo je da ljudi koji se smatraju normalnim i duševno uravnoteženim. Kao psihijatar koji je imao iskustva sa svim mogućim oblicima neosnovanog straha (fobijama). koje u našoj civilizaciji imaju pretenzije na naučnost. Iz njenih riječi Jung je zaključio da se plaši za muževljev život. Jung je posumnjao na srčano oboljenje i savjetovao mu da se pregleda kod kardiologa.23 JUNGOVA TEORIJA SINHRONICITETA Malo je hermetista čulo za Jungovu teoriju sinhroniciteta. Idući na taj pregled pacijent je doživio srčani napad i umro. već njegove radove zaobilaze i psiholozi. preplašena. zapitao je ženu što ju je navelo da pomisli na tragičan kraj svog supruga. posebno naučnika. i ostali gradovi sa mnoštvom ptica. zaborav. koji i ne slute da mnoge njihove operacije ulaze u okvir teorije čudnog naziva. mora se istaći da se i u ovoj. prisutnost tog principa u naizgled nerazumljivim zbivanjima. pedesetih godina. Jung je do teorije sinhroniciteta došao praktičnim terapeutskim radom.

Da se vratimo za kratko na doga aj od kojeg je pošao Jung u svojim razmišljanjima. kao što ni način na koji padnu štapići ne može utjecati na budućnost. Sa ovim sistemom. pri čemu bi odre ena konstelacija izazivala uvijek odre ene posljedice. godinama obra ivao prije nego što ju je objavio u djelu “Tumačenje prirode i psihe”. Pristalice astrologije pozdravile su oduševljeno njegove rezultate. podvrgao je nalaze statističkoj obradi i došao do rezultata koji daleko prevazilaze ono što bi se moglo očekivati na osnovu prostog slučaja. Vezu čini. pretpostavimo. Pretpostavimo da žena nije znala da su ptice doletjele na prozor sobe u kojoj je njen djeda ležao na samrtnoj postelji.posredovanje koje daje ZNAČENJE. SMISAO. dalje. Bilo je. Definirao je sinhronicitet kao VREMENSKU PODUDARNOST IZME U DVA ILI VIŠE AKUZALNO (NEUZROČNO) JEDAN ZA DRUGIM ODIGRANIH DOGA AJA. da je zaboravila što se desilo kad joj je otac umirao. Me utim. U svom praktičnom. Tražio je procent bračnih parova koji se vezuju. Jung je sinhronicitet kratko definirao kao “smisaonu podudarnost”. Način na koji oni padnu predstavlja polaznu točku za meditaciju. tako dragu njegovom srcu. rastaju. tvrdeći da je Jung dokazao istinitost astrologije. Istina je znatno drugačija. koji je doveo do toga da zaplašena žena telefonira Jungu u trenutku dok je njen suprug umirao. Jung je ovu teoriju. jer važi samo za oblasti i pojave koje se ne mogu objasniti odnosom uzrok i posljedica. SA ISTIM ILI SLIČNIM SADRŽAJNIM SMISLOM! Jung nije osporio vrijednost kauzalnog odnosa. koji se često koristi za prognozu budućih doga aja. odnos. poznatom pod neobičnim nazivom JI DŽING ili KNJIGA PREOBRAŽAJA. smisao koji je postojao u njenoj svijesti. Poznati psihijatar je zaključio da je otkrio sasvim drugačiju vrstu odnosa. tako er. prognostičkom vidu metod Ji Džinga sastoji se u nasumičnom bacanju odre enog broja štapića ili metalnih novčića. slažu. očigledno da u opisanom slučaju ne bi bilo nikakve veze. odnosno jedna njegova funkcija . sukobljavaju itd. Jung je dokazao ono što je i htio da dokaže . na osnovu astroloških premisa. Ispitavši nekoliko hiljada horoskopa (a to je zaista ogroman posao). a njihov spoj je funkcija ljudske svijesti koju nazivamo smislom. pri čemu ona nalikuju na dva usporedo postavljena ogledala. koji je neka nadgradnja kauzaliteta. Priča ovako ispričana ostavlja utisak da je Jung došao na vrlo lak način do značajne teorije. gdje je popularno i ukratko objasnio svoju teoriju. ponoviti ću. Kratko rečeno. čini upravo smisao (a to je funkcija njene svijesti) koji je ona pridala tome doga aju. A takvog odnosa zaista nema. koja se u potpunosti razlikuje od odnosa uzroka i posljedice i nazvao je SINHRONICITETOM. Čuven je njegov predgovor knjizi (Willhelm) “I Ching”.da postoji izvjesna veza izme u kozmičkih djelovanja i nekih zbivanja u životu ljudi. odnos uzroka i posljedice. On je godinama vršio ozbiljna ispitivanja u oblasti astrologije. Značajnu potvrdu našao je u izvanrednom sistemu kineske praktične filozofije. očito ne mogu biti uzrok dobivene konstelacije štapića. DA POSTOJI IZVJESNA SMISAONA PODUDARNOST. već je smatrao da je otkrio jedan sasvim nov odnos. Da žena nije uočila nikakav smisao u dolasku jata ptica. od kojih svako odražava zbivanja u drugom. Jung je istrajno eksperimentirao i došao do mnogih značajnih zaključaka. Sa druge strane. dakle. Ali nije! Da bi se dokazala istinitost astrologije potrebno je naći uzročni odnos izme u konstelacije nebeskih tijela i ljudske sudbine. pretpostavimo da nije bilo takvih uspomena u njenoj svijesti. Vezu. sasvim jasno da POSTOJI NEKAKAV ODNOS. U tom slučaju izme u ptica i smrti Jungovog pacijenta ne bi bilo nikakve veze. .24 Iz ove dvije činjenice bilo je jasno da ne postoji kauzalni odnos. dokazao je teoriju sinhroniciteta. koju su njegove kolege tretirali kao očit izraz sujevjerja. smisaona podudarnost izme u ova dva paralelna zbivanja zaista postoji. Ti doga aji. Veza izme u dva činioca ili zbivanja koji su akuzalno (sinhronicistički) povezani je upravo ljudski duh. kojom se skida neprozirni veo sa nailazećih doga aja.

mi namjerno i svjesno započinjemo jedan proces da bismo izazvali njegovo odražavanje u sličnom zbivanju. štoviše. a to znači da IZAZIVAMO UZROKE GORE.jasnovi enje. Princip sinhroniciteta objašnjava u potpunosti sve pojave tzv. Neki ih dožive u okolnostima svakidašnjeg života. Budući da nesvjesno ne podleže zakonima prostora i vremena. sinhronicističkom nema mjesta. bilo bi jako zgodno ovladati sinhronicističkim fenomenima. Ukratko. za objašnjenje mnogih psiholoških fenomena. vrh nosa. dok hodaju ulicom ili usred razgovora. Tu se upravo trudimo da stvorimo uzroke. zar ne? Nevolja je u tome što se oni javljaju najčešće kad ih ne zovemo. uglavnom u situacijama koje su bremenite emocijama. Ali. javljanje sinhronicističkih fenomena nije ograničeno samo na emocionalna stanja. za druge kauzalni princip je sasvim dobar. stupa u dodir sa dijelovima svoje zaboravljene prirode i čita nepogrešivo iz velike knjige života. u stanje polutransa i transa kada je kritičnost svjesnog duha otklonjena i vrata nesvjesnog odškrinuta. u svojoj “Eksperimentalnoj magiji” kaže: “Otkriće akauzalnog (sinhronicističkog) principa u prirodi na svoj način je isto tako dalekosežno kao otkriće Ajnštajnove formule E=m c2. pupak i slično. Brenan. U magiji na prvom mjestu težimo izazivanju promjena u svojoj svijesti i svijetu oko nas. Kada snažna osjećanja preplave svijest. J. To znači svoditi sinhronicistički odnos ne kauzalni. U tom cilju fiksira se plamen svijeće. Nismo pasivni posmatrači koji registriraju svojom sviješću odvijanje dva usporedna procesa. N. Istini za volju. na primjer. Tu spadaju sve pojave koje obuhvaća vidovitost . Neki ih doživljavaju u pasivnom stanju sanjivosti. po svojoj suštinskoj prirodi sasvim različiti odnosi. Kauzalni odnos ostati će glavno oružje egzaktne nauke dokgod ona ne prizna vrijednost novih principa. Princip sinhroniciteta najpotpunije objašnjava NEKE OKULTNE POJAVE. DA BISMO IZAZVALI POSLJEDICE NA FIZIČKOM PLANU. Istovremeno se pribjegava ritmičkom disanju. Usprkos navedenom ograničenju. Mi se naprežemo tokom takvih procesa. To su doživljaji koji duboko potresaju ljudsko biće: smrt bliske osobe. nesvjesni sadržaji dobijaju prevagu i “ja” se pretvara u sićušnog posmatrača. U oblasti praktičnog hermetizma. sinhronicitet je u velikoj mjeri zapostavljen. shvatljivo je da će čovjek. veoma snažno se naslanjaju na ovaj princip u pokušaju objašnjavanja okultnih fenomena. tim putem. prije padanja u san ili u trenutku bu enja. kauzalni princip nema premca. tradicionalnim postupcima. Neki okultisti namjerno dovode sebe. predosjećanje itd. a to su.25 Uobičajena greška pri prvom susretu sa teorijom sinhroniciteta je na izgled logičan pokušaj da se traga za novim. Taj proces ide po formuli Tetragramatona. princip sinhroniciteta je ogroman doprinos Junga modernom hermetizmu. trpimo neuspjehe i ponovo se naprežemo. kristal. Mi se uživljavamo. sinhronicistički odnos predstavlja dragocjeno otkriće.” Ovo pore enje poznatog okultiste ukazuje na opasnost od prevelikog optimizma u pogledu širine primjenljivosti sinhroniciteta. slutnja. Tada čovjek. Na drugoj strani. teška bolest. U svom sedamnaestosgodišnjem rvanju sa parapsihologijom nisam postao pristalica takvog gledišta. jasnoosjećanje. kako je njegova praktična primjena manje primjetna od djelovanja atomske bombe. Mi vizualiziramo. čiji je vrhunski vid intuicija. doći u kontakt sa sadržajima koji su na fizičkom planu egzistencije sasvim nepristupačni. iznenadna smrtna opasnost i slično. sa značajnim . jasnoslušanje. S druge strane. zajedničkim uzrokom oba paralelna zbivanja. me u njima i navedeni Brenan. mi sijemo da bismo želi. Naprotiv. Kako je to uobičajeno sa novootkrivenim principima tumačenja pojava i ovdje se javilo pretjerivanje o njegovoj sveprisutnosti. koji postrance prati dramu arhetipskog zbivanja. poznati pisac hermetičke literature. gdje svojim djelovanjem oponašamo kozmičke procese stvaranja. početak duševnog oboljenja. površina vode u čaši. Neki. vančulne ili ekstrasenzorne percepcije. NA VIŠIM PLANOVIMA KOZMOSA. na prvom mjestu onih koji su najtešnje povezani sa čovjekovom prirodom. stupajući u kontakt sa sadržajima Kolektivnog nesvjesnog.

26 zadržavanjem daha. svi ljudi bez razlike. Ona. Svi ovi postupci zahtijevaju duži trening da bi doveli do vrijednih rezultata. Jer što intelekt zna da nam kaže o ekstrasenzornim opažanjima u kojima se čovjek obdaren telepatskim i prekognitivnim sposobnostima. u ponornim dubinama svoga bića. ili ako hoćete parapsihologije. uvijek ćemo. Svi mi. jedan od rijetkih poznavalaca Jungovog učenja kod nas. jer Istina ne trpi tijesne okvire koje joj je egzaktna nauka tako uporno navlačila u posljednje vrijeme. G. Junga i princip sinhroniciteta koji je on predložio za njihovo objašnjenje. Teški oklopnici “prave nauke”. osjećati pulsiranje jedne druge realnosti iz koje takvi doživljaji proističu. . Najviše što može. koji piju iz šalice mudrog tatice Junga. Ali. prepreke kojima će društvo. jeste prihvaćanje egzistencije i onih pojava i fenomena koji izmiču njegovom kauzalnom načinu posmatranja i zaključivanja. željni novog i spremni da sigurnost eksperimentalnog dokaza zamijene koji put i za avanturu drugačijeg načina istraživanja i objašnjavanja. zagriženi borci protiv odbačenog i podcijenjenog hermetizma. djeluje kao neodoljiv zov Istine. imali smo poneko čudno iskustvo. ostavimo njih. osjećajući pri tome kako nam pomanjkava moć da dokučimo količinu života koji treperi u njima. Dr Vladeta Jerotić. na probu eno ljudsko biće. koje izmiče svakom pokušaju tumačenja strogim naučnim principima. imaju sve više teškoća u pomla ivanju svojih argumenata. Možemo ih se prisjetiti. postali su dragocjeni za nauku i one naučnike koji su radoznalog duha. . Ma koliko se naprezali da ih protumačimo ustaljenom logikom. kao što isprva izgleda. vi i ja nismo jedini. . racionalni duh i sopstvene slabosti zasijati našu Stazu samo su potvrda njene beskonačne dubine i snage. Svakim danom sve nas je više. a i to je u sadašnjem trenutku dovoljno. relaksaciji i ostalim tehnikama koje vode željenom stanju.” Vidite. Točno je da je nauka djelo intelekta. a koja nam ne dozvoljava da pomirljivo prihvatimo tumačenje za nas neubjedljivim argumentima. nalazi. Ali Jung je imao pravo kada je tvrdio da je intelekt samo jedna od mnogih fundamentalnih psiholoških funkcija i kao takav nije dovoljan da nam stvori opću sliku o svijetu . opisati ih i komentirati ih jezikom nauke. piše lijepo i ubjedljivo (“Jung izme u prošlosti i sadašnjosti”): “Parapsihološka istraživanja K. bar jednim dijelom u jednom vanprostornom i vanvremenskom kontinuumu? Zaista vrlo malo.

Kako da štetu i patnju pretvorimo u korist i zadovoljstvo? Ne moramo daleko tragati. u svakodnevnom životu. Logično je zapitati hermetiste kako možemo ono što nas muči. Potrebno je. našli su praktičnu primjenu u mirnodopskom životu itd. Ako želimo izvjesne pozitivne promjene u sebi. Za ljude koji pokazuju poremećaje u prilago avanju kaže se da su iskompleksirani. Na nesreću. na primjer u javnom klozetu. kroz ulaganje energije.jakim i dugotrajnim zatvorom ili učestalim proljevima. Uzmimo sasvim jednostavan primjer. Svako od njih izaziva vezivanje izvjesne količine psihičke energije. kao zli duh pušten iz boce. da je dobra ili loša njena primjena. Bojim se da sam čitaocima “Ključeva” dosadio ponavljajući da je kozmička energija neutralna.27 HERMETIČKE OPERACIJE ELEMENTALA U hermetičkim tekstovima nerijetko se može naići na tvrdnju da se sve pod kapom nebeskom može primijeniti za dobro. ili što nam zagorčava život upotrijebiti za svoju dobrobit? Takvo preusmjeravanje je. Osoba koja crveni u društvu ne može to spriječiti. Do formiranja kompleksa rijetko dolazi na osnovu jednog jedinog neprijatnog doživljaja. kažu psiholozi. Primjera radi. Psihologija ga tako nekako i definira. zmijski otrov je dragocjena sirovina za spravljanje lijekova i protuotrova. kroz ponavljanje traumatskih iskustava. tako da se ne može savladati. iako nesvjesni. voljno i namjerno stvoriti pozitivan vještački kompleks. Tako se u mnogim knjigama izlaganje prekida na za čitaoca najinteresantnijem mjestu . ma koliku energiju ulagala u takav pokušaj. Kompleks se obično postupno uobličava. U procesu podizanja djeteta roditelji ili vaspitači usa uju u njegovu svijest osjećanje stida i krivice. kompleks je autonoman. koji se veoma žilavo odupire svakom pokušaju njegovog uklanjanja. Proces stvaranja vještačkog kompleksa ili pozitivnog elementala dovršen je u . Članci u štampi. primijeniti u suprotnom smjeru u cilju postizanja korisnog efekta. U pogledu naglašavanja te proste istine ni moje knjige nisu izuzetak. tako da kompleks vremenom stiče sve veću snagu i utjecaj na ponašanje svog zlosretnog domaćina. Dijete se ne usteže da vrši nuždu pred drugima. mnogi pronalasci iz ratnog perioda. jer se mogu zloupotrijebiti. Takvo osjećanje umjerenog stupnja nije zlo samo po sebi.kada se do e do primjene i praktične provjere sa obrazloženjem da bi bilo opasno opisati metode i tehničke postupke. čiji je cilj prvenstveno bilo uništavanje. skupina afektivno nabijenih potisnutih ideja koje utiču na ponašanje individue. jer je potiskivanje i kontrola elementarne prirode cijena koju čovječanstvo plaća za svoj kulturni razvitak. Očito da vaspitanje u takvim slučajevima nije postiglo svoj cilj. Kratko rečeno. Pri tome čak i laici nejasno shvaćaju da čovjek “s kompleksom” ne može pomoći samom sebi. Mnogi o njima govore bez osnovnog poznavanja prave prirode tih pojava. kompleks (često) dobiva sve veću snagu. Da pogledamo i drugu stranu medalje. često i svakome poznato. Nas u najvećoj mjeri interesira kako da u oblasti psiholoških fenomena postignemo takav preobražaj. nezavisan. On vremenom stiče nezavisnu egzistenciju i postaje moćan parazit. Mnogi prilikom svakog putovanja reagiraju poremećajem u tim funkcijama . podsjećajući ga s vremena na vrijeme tko je pravi gospodar. jer su se javile neželjene posljedice. Kompleks se ne može ukloniti svjesnim naporom. kao i za zlo. Kompleks je. moramo isti postupak. prepuni su podataka o toj vrsti poremećaja. Mnogi odrasli ljudi nisu u stanju da nesmetano obave fiziološke potrebe van svoje kuće. Danas svi govore o psihičkim kompleksima. stekli su moć nezavisnog djelovanja i kao nevidljiv polip truju čovjekov život. Da pogledamo svjetliju stranu. da mu je potrebna stručna pomoć. koji će iz podsvijesti djelovati snažno i neumitno kao vjeran pas čuvar. često popularnoj. koji je doveo do velikih nevolja. Kompleksi.

Zato prethodno morate vrlo pažljivo ispitati svoje motive i moralnu opravdanost cijele operacije. koje su jasno pokazivale da se radi o nezavisnom funkcioniranju usa ene ideje. Ne smijete. Prvo ćete. da li se radi o elementalu ili ne. Ipak. na spoljašnji svijet djeluje indirektno. najviše. uticati na Ljudsko biće protiv njegove volje. koji našu ličnost obogaljuje. knjigu koju bi počeo da čita ne bi mogao ostaviti. sve do trenutka kada se ta energetski zasićena ideja sasvim ne osamostali i stekne sposobnost nezavisnog funkcioniranja. Tako se i ponašao nije mogao da napusti ono što bi počeo. dakle koncentrata mentalne i astralne (emocionalne) energije. bila ova hermetička operacija. odlučuje nezavisno postojanje i djelovanje jednog grozda ideja. ma koliko bila dosadna. Ispoljite su se i neke posljedice na koje nije računao. koliko možete. Pretpostavimo da neki vaš mladi ro ak muku muči sa školom. ni po koju cijenu. koji će. koji će djelovati na druge ljude. automatski. neću se na samom postupku zadržavati. Polazimo od odre ene ideje i postepeno ulažemo u nju psihičku energiju. želimo da formiramo pozitivan ili koristan kompleks. jer se.kako se u bajkama naših predaka nazivaju kompleksi biti će malo-pomalo zamijenjeni pozitivnim kompleksima ili dobrim duhovima. djelovati spontano. Ovakav elemental djeluje prvenstveno na nas. Produžena autosugestija je prvi i najlakši metod. mada ponekad to izgleda opravdano. noći”. kao crta naše ličnosti. koje je doveo do kraja. bez naše svijesti. jer ste ubije eni da takvo djelovanje ide njemu u prilog. Kako sam autosugestiju detaljno opisao na drugom mjestu. uostalom. kao i štetni kompleks. Na taj način bio je lišen neophodne elastičnosti u ponašanju. MORALNI ISPIT operacija polaže ukoliko vaš ro ak želi promjenu. autonomnog funkcioniranja. ispunjenih energijom. Kroz autosugestiju upornost je veoma. Da pre emo na tehnički postupak. Upravo takvim “trljanjem” prsten i postaje čaroban! Ponoviti ću ukratko. nema nikakvog opravdanja za takvo djelovanje! Pogledajmo to na praktičnom primjeru. Sljedeći postupak stvaranja elementala spada u oblast više magije. Postao je pravi duhovni buldog. jer je jasno da je takva želja izvan zone dostupnosti i da se ne može realizirati. čiji je nedostatak veoma bolno osjećao. Najzad je pozitivna reakcija počela da se javlja i postao je konačno uporan kao mazga. Neki hermetisti ne smatraju mogućnim stvaranje elementala na ovaj način. pored djelovanja koje će vršiti na nas. Na primjer. Postepeno. Jedan moj poznanik davao je sebi duže vrijeme (nekoliko godina) ovakvu autosugestiju: “Ja sam ustrajan. po mom mišljenju. u srazmjeri sa količinom uložene energije. Sve što započnem. ali je prva od težih stvari. Na prvi pogled ne izgleda sasvim logičan. već ćemo pogledati primjer iz praktičnog života. Proces njegovog nastanka istovjetan je sa genezom njegove zle braće. Uzmimo da je riječ o osobi prosječnih sposobnosti kakvih nas je. ja završim do kraja. veoma polako hvatala korijena u njemu. koje poslije dužeg vremena počinju da ispoljavaju nezavisno djelovanje. U ovoj operaciji posrijedi je formiranje istinskog elementala. prijeći sedam mora i sedam planina itd.” Ustrajnost je bila crta ličnosti. pored emocionalne energije koristi i mišićna energija za oživljavanje psihičke slike. razmotriti objektivne okolnosti. kao junaci iz bajki. nesumnjivo se radi o elementalu.vizualizacija i ulaganje psihičke energije. To je smisao mnogih bajki iz “1001. Počinjao je mnoge stvari. zahvaljujući svojoj velikoj ustrajnosti. operaciju nećete ni počinjati.28 trenutku javljanja njegovog nezavisnog. zli duhovi . da bismo stekli čarobnu lampu ili prsten moramo se dobro namučiti. ali je mnogo dobio svojom upornošću. Žali se da mu učenje . Ako se on na izvjestan način osamostalio. Ako imate nesreću da je u pitanju mentalno zaostala ili vrlo neinteligentna osoba. Nije prestajao svih tih godina da djeluje na sebe. a malo ih je priveo kraju. Prirodno. Kada se autosugestija primjenjuje duže vrijeme i veoma učestalo za razviće neke crte ličnosti. Čarobni prsten moramo snažno trljati da bi se vjerni duh pojavio da nas štiti. Osnovne metode koje ovdje koristimo istovremeno su osnovne metode psihičke magije i praktičnog hermetizma . Me utim. Umjesto štetnog kompleksa. oko polazne ideje grupirati će se čitav grozd povezanih ideja.

najbolje ujutro u postelji. vaš ro ak uporno tvrdi da mu neuspjeh u školi ne smeta . Ma koliko čudno izgledalo. ima osoba koje. Dalje. A bez viših elemenata formule sav rad na nižim planovima. da je dekoncentriran itd. Znači osoba mora imati polaznu ideju o promjeni svoga stanja. To je faza elementa Zemlje ili drugog He. Kako je osoba nesposobna da koncentrirano uči. roditelji idu od jednog do drugog stručnjaka tražeći da im promjene dijete. da se izvrši sabijanje. kojeg ćemo stvoriti magijskom operacijom. umjesto u mislima. ispoljava u vidu dugotrajnih razmišljanja o izmijeni stanja. Kako da stvorite elemental? Pazite na slijedeće. Taj most će biti elemental ili koncentrat astralne energije. koga ćete formirati. Primjenjujući ovu univerzalnu formulu. znate već kako to u mašti lako ide. najvećim dijelom astralno biće.realnog postojanja. To ćemo jasno vidjeti ako se vratimo formuli Tetragramatona J H V H. ali se na njega ne žale. Vi namjeravate da stvorite elemental. onda budite mudri i dignite ruke od cijele stvari. ali je nešto sprečava. U ovom slučaju to je ideja da najzad počne da uči efikasno (to je Zrak. kad počne da uči sa uspjehom. ni iskusni hermetisti. Biti ću do kraja jasan. Tada. mora imati jaku želju da tu ideju ostvari. ne poduzimajte ništa! Dokgod se želja za promjenom ne rodi u samom čovjeku. osoba bi htjela da se izmijeni. gledano našim očima.na trećem nivou. Kratko rečeno. a zatim sve jasniju. Ako. na primjer mladić u mašti vidi kako je školu već završio. Prvo He (H ili Vatra) je ekspanzija u svim pravcima. kad počne da sprovodi odluke u djelo itd. na fizičkom planu egzistencije. po kojoj se sve promjene odvijaju. U takvom slučaju možete prijeći na djelo. na primjer. Naš astralni koncentrat. Tu nema lijeka. Potrebna je velika energija da se sa stadija razbuktale mašte i želja prije e na realnu aktivnost. . Znači vi morate astralno djelovati u smjeru materijalizacije njegove želje. sliku vašeg ro aka kako uči zadubljen nad knjigom. Kod takvog čovjeka ne postoji ni Jod ni He u formuli stvaranja. imate ostvarenje “na djelu”. ma kako energičan. zapitajte se gdje vi intervenirate. Bez toga ništa! Drugo He (Zemlja) biti će dosegnuto u trenutku kad ta osoba osjeti u sebi promjenu. po pravilu. već se s njim poistovjećuju. Ona se. koncentracija. To je sve znak da je formula Tetragramatona primijenjena i na svom drugom nivou (Vatra.J H V H. Jod ili J).29 ne ide od ruke. To je slovo Vau ili V u formuli. da nema dovoljno volje. Tako ćete i djelovati. Izoštravanje . Dakle. u prvo vrijeme neodre enu. Ona će ovako izgledati: Jod (J ili Zrak) je ideja da mu pomognete da počne sa učenjem. da mu pomognete da premosti astralnu fazu preko mosta koji ćete vi izgraditi. Vau (V ili element Vode) ili faza astralnog zgušnjavanja biti će ulaganje vaše psihičke energije u proces. misli i mašta o tome.. koji će ideju prenijeti do zadnje faze . pored ostalog.. na kome nivou? Oni koji su često meditirali o primjeni formule neće imati teškoća da točno odgovore. vode paklen život. raditi slijedeće: stvoriti ćete psihičku sliku koja jasno predstavlja vašu ideju. Vratimo se na našu aktivnost. To znači da se u operaciji stvaranja elementala morate pridržavati svoje formule . u fazi elementa Vode (Vau ili V).ako pokazuje da mu je svejedno da li će završiti školu ili ne itd. kad. . Sada vam je jasno zašto ne vrijedi pokušavati da se pomogne čovjeku koji sam ne želi promjenu. Ma koliko vam teško padala takva situacija. Prvo He ili H). Evo gdje vi stupate u djelovanje . sa zadovoljnim izrazom lica. Svakodnevno ćete. jer je elemental. unosite još neke detalje. Tu sliku postepeno izoštravajte. naravno. već njena okolina. u vidu sanjarenja u kojima je promjena već postignuta. da bi htio da uči ali ne može. U takvim slučajevima sama osoba ne traži promjenu.astralni medij ili posrednik. sasvim je besmislen. najčešće. kako uživa plodove svoga uspjeha itd. ali neka u osnovi ostane jednostavna. dakle. jer je lanac ostvarenja baš tu prekinut. znači da je formula prekinuta u procesu ostvarenja na trećem nivou. da pomognu . Inače ne. biti će baš ono što je potrebno . u fazi kozmičkog elementa Voda. nema te magije koja će mu pomoći.

Možete ponoviti cijeli proces nekoliko puta uzastopno svake večeri. Ako istovremeno sa popuštanjem mišićne napetosti lagano izdišete na usta. U takvom nerazumnom aktu. pribjegavaju i slijedećem. STVORITE ELEMENTAL! Ovako. Najveću štetu. ali se i bez nje može. Ustvari. Napregnite ih do krajnjih granica. Astralni koncentrat stvorene slike spontano usisava njihovu energiju. Smatra se da je vitalna snaga (prana) ovih materija veoma velika. Najefikasniji. Zatim lagano i postepeno popuštajte napetost. do kojih dolazi dok držite neku psihičku sliku u svijesti. ako vam to makar i malo pomaže. Emocije mržnje nepogrešivo se vraćaju svome tvorcu. na primjer. Postepeno napregnite sve mišiće svoga tijela. želje za njenom propašću su bogato ilustrirane i prožete energijom. Ukoliko ste veću količinu energije unijeli u naprezanje mišića. Glavno je da se emocije. dodatnu energiju. rijetko se doga a da mu je svijest slobodna od psihičkih slika. ali i najteži metod je seksualna magija. istovremeno zamišljajući kako ste povezani sa slikom preko trake svjetlosti ili svjetlosnog mlaza koji iz vas ističe i ulijeva se u sliku. Možete. da bi ojačali energiju elementala još u većoj mjeri. Vizualizacija svjetlosnog mlaza u toku opuštanja mišića važan je doprinos djelotvornosti operacije. Možete probati i to. Najbolje je da zamišljate kako vam svjetlosni mlaz ističe iz usta. Najzad. dok opuštate mišiće i zamišljate istjecanje svjetlosnog mlaza: “On uči! On uči!” Kad su vam se mišići sasvim opustili. Pored postelje u kojoj leže dok stvaraju ovo astralno biće stave čašu dobro provrelog mlijeka ili meda. To je najlakše u ležećem položaju. tako da vam tijelo bude sasvim ukrućeno. . pak. Kad čovjek plamti od mržnje. nanosimo sebi.30 se postiže čestim prizivanjem iste slike. Važno je da slika. prestanite sa vizualizacijom svjetlosnog mlaza. Tada se spontano nameću slike o uništenju osobe koju mrzimo. Osjećanje zadovoljstva što je on najzad uspio. sve vrijeme dok osjećanja plamte u vama. već prožetu emocijama. sva energetska pražnjenja. Ulijte u psihičku sliku. biti će vam znatno olakšana vizualizacija opisanog procesa. koji se ulijeva u sliku. ako vas interesira. stoji u centru polja imaginacije. Neki hermetisti. tako da ćemo njoj posvetiti posebno poglavlje. Usporedo sa stvaranjem slike raspalite u sebi osjećanja koja ga prate. psihička slika i opuštanje mišića vremenski poklope. osjećanje velike sreće itd. automatski će je prožeti i ispuniti. mada ni ostali nisu isključeni. o njenim mukama itd. ponavljati u sebi. To objašnjava zašto većina ljudi tako uspješno stvaraju negativne elementale ili larve. utoliko je veće energetsko punjenje slike.

ali je ostavila neizbrisiv pečat na hermetičku tradiciju Zapada. Mnogi alkemijski tekstovi govore na prikriven ili dvosmislen način o procesima seksualne magije. crnu magiju i homoseksualizam. Jedan od najvećih dužnika bio je francuski kralj Filip Lijepi. jer je njegova višeslojna ličnost gasila že sa mnogih izvora. Na lomači. Odgovor na majstorov priziv sa lomače došao je vrlo brzo na drastičan način. kao posljednji akt svoje fizičke egzistencije. god. Hermetičke grupe. vijeka. dizanje moralnog i kulturnog nivoa u širokim slojevima i sl. ako do nekih zaključaka uopće mogu doći. sa veoma humanim ciljevima. Najzad. Sam naziv . Za kratko vrijeme svi poznati Templari završili su na mukama ili na lomači. ili “666” ili .seksualna magija . a kasnije u djelima Papusa i Elifasa Levija. Njihov rad se sastojao od posvećivanja hermetičkim metodama i ritualima onih osoba koje su smatrali zrelim za takav tretman. Čovjeku koji nije u stanju da čita izme u redova alkemijski priručnici nerijetko izgledaju sasvim besmisleni. To je Alister Krauli ili Velika Životinja. početkom ovog vijeka pojavio se čovjek koji je u najvećoj mjeri doprinio renesansi drevnih Sufi-rituala seksualne magije.31 SEKSUALNA MAGIJA ILI DUHOVNA ALKEMIJA Stav prema seksualnoj magiji dobar je primjer različitog tumačenja iste stvari od strane neupućenih ljudi punih predrasuda i posvećenih Sljedbenika. iako je taj vid hermetičke aktivnosti veoma intenzivno prakticiran u srednjem vijeku. a nekoliko mjeseci kasnije kralj Filip je nesretno poginuo u lovu. tako da su oni postali glavni bankari evropskih država. Istovremeno on je najodgovorniji za njenu r avu reputaciju. Na Zapad je dospjela preko Sljedbenika poznatog hermetičkog reda vitezova Hramovnika ili Templara (1118-1312.fizičkom uništenju zajmodavca. pored ostalog.). Mjesec ili dva po njegovom spaljivanju papa Kliment je umro u živim ranama (tuberkuloza kože). Iz tog vremena ne postoje o njoj podaci. Seksualna magija ima. ili Frater Perdurabo. Podnio je tužbu papi Klimentu V. već se o seksualnoj magiji govorilo teško shvatljivim jezikom alkemije. siguran sam da ne mogu nabrojati sva imena pod kojima je pisao i djelovao. U to vrijeme u Palestini je cvjetala magijska tradicija sufizma (koja dan-danas ima Sljedbenike na Bliskom istoku). seksualnu magiju. Neke podatke možemo naći u radovima Paracelzusa (Teofrastus Bomkrastus fon Hohenhajm) i Eduarda Kelija. koji je pribjegao oprobanom sredstvu tirana za brzu otplatu dugova . Veliki majstor reda Zak de Molej nije napustio ovaj svijet kao pokorno janje. . što je veoma moćna evokacija kad potiče od pravog Adepta. prije nekoliko desetina godina. ali je moćna egregora njihovog bratstva nastavila da djeluje sa Astralnog plana. o čemu često govore alkemičari. kratku historiju i dugu prošlost. čiji su Adepti prenijeli vo ama Templarskog bratstva znanje o metodama i ciljevima seksualne magije. kako se ponekad kaže. što je povlačilo hitnu intervenciju inkvizicije.javlja se relativno kasno. jer su u njihove ruke došla ogromna imanja. tako da naivni čitaoci iz takvih tekstova moraju izvući pogrešne zaključke. koje su osnovali preživjeli templari prakticirale su. Red Hramovnika ponikao je u vrijeme krstaških ratova. stavljajući mu na teret bogohulne grijehe . Pretvaranje grubih metala u zlato. pozvao je kralja Filipa i papu Klimenta “pred Božji sud”. moć Templarskog reda porasla je do neslućenih razmjera. Početkom 14. Osnovao je bratstvo Orijentalnih . protiv Templarskog reda. kao što su brisanje razlika me u narodima (jer su na svaki nacionalizam gledali kao na egoizam u nacionalnim razmjerima). Tog čovjeka ne možemo zaobići kad govorimo o bilo kojoj vrsti hermetizma. Malobrojni preživjeli templari povukli su se u tajnost.seksualne orgije. . U periodima primirja izme u krstaša i Saracena dolazilo je do veoma intenzivnih i obostrano korisnih odnosa. u stvari znači (na simboličan način rečeno) pretvaranje sirove seksualne energije u spiritualnu. Ta organizacija živjela je na fizičkom planu dvije stotine godina.

ustremio se kao prorok novog doba da uzida sebe u sopstveni mit. Osnovni problem magije jeste kako mobilizirati što veću količinu energije za ostvarenje naših težnji. u obje tradicije je oplemenjivanje seksualne energije. Većina nikad ne kusa kašu onako vrelu kao što je bila dok su je kuhali. za one koji umiju da čitaju izme u redova. na prvom mjestu spiritualnih. I uvijek bi neko pisao o njemu umačući pero u otrov. Jedna od osnovnih aksioma nove magije potekla je od njega: “Ti nemaš drugog prava osim da radiš po svojoj volji!” Istinski mag i pjesnik rijetke kulture. sa univerzalnim Kozmičkim duhom . čije se konture u ovom trenutku samo naziru. Glasine koje su pratile njegovo djelovanje u tom periodu prevazišle su sve što je do tada bila kadra da učini žuta štampa. u kome je intenzivno prakticirana ritualna magija po tradiciji Zlatne Zore. Sve grane Joge oplemenjuju seks. To tvr enje je donekle sumnjivo. Frenk Rasel. Sredstvo da se to postigne. u kojoj je magija bila glavna aktivnost svećeničke kaste. Dvadesetih godina ovoga vijeka osnovao je u Čefalu na Siciliji hermetičku grupu za prakticiranje ritualne i seksualne magije. prag Nadsvijesti i jak nagovještaj spiritualnog statusa koji će čovjek dostići u budućnosti. Nije bilo jakog izraza koji nije upotrebljavan preko štampe u žigosanju njegovih aktivnosti. Jedna od neprikrivenih crta ličnosti Alistera Kraulija bila je težnja za šokiranjem učmalog društva u kome je živio i toj težnji dao je punog maha. Sredina koja je odbacila psihoanalizu kao bogohulno učenje. osnovao je. mogao usmjeriti svoje nedokučive težnje ka bilo kojoj meti. Pražnjenje energije u orgazmu i je . jer pretpostavlja postojanje kultura mnogo starijih od staroegipatske. nakon nekoliko godina. Nisu rijetki hermetisti koji tvrde da sva okultna znanja potiču sa Istoka. i Indija ima svoju seksualnu magiju. u Americi magijsko bratstvo G. Jedina razlika je terminološka. iako su sve njegove pjesme. Bilo kako bilo. Takva osoba izaziva agresivnost kod posmatrača.. jer ovi na neprijatan način postaju svjesni koliko svoje ideale zamjenjuju kompromisima. Kraulijev okultni klan je protjeran.32 Templara (jedno od nekoliko bratstva koje je osnovao). U tom cilju stvorena je ritualna magija. Potrebna nam je velika količina emocionalne energije.T. Da razmotrimo mehanizam djelovanja seksualne magije sa psihoenergetskog stanovišta. pogodio bi uvijek u centar. kozmičku volju. bogato natopljene aromom seksualne magije. Kad je hajka dospjela do bijelog usijanja. seksualna i talismanska magija. u izvjesnom smislu. G. iako to saznanje nije prijatno osobama koje Jogu tretiraju kao isključivo spiritualnu disciplinu. na zahtjev samog Musolinija.Daemonom. Seksualna magija! Orgije! Perverzije! . jače emocionalno uzbu enje od orgazma ne postoji. Na istom principu djeluje duhovna alkemija koju nazivamo seksualnom magijom. Začudo Kraulijeva poezija je (on je bio i priznati pjesnik) zadržala neokrnjenu reputaciju. poznato u literaturi po inicijalima O. Joga koja to čini u najvećoj mjeri je Tantra-joga. Krauli je bio rijedak izuzetak i treba njegovati uspomenu na njegov život. istina je da ga je on doslovno primijenio u životu. već kako da u konkretnim okolnostima izrazi svoju istinsku. atmana. koje je imalo kratak vijek.Bramom. Krista i Satane. Nije ga interesiralo što će ljudi reći. On je kao neponovljiv spoj sna i jave. Slagali se mi sa njegovim učenjem ili ne. Već smo se ranije složili da efikasnost nekog djelovanja zavisi od ulaganja psihičke energije.O. kažu. kao psihološka proteza. koja. uzdiže našu svijest do nivoa većeg napona i na njemu je izvjesno vrijeme održava.. dočekala je Kraulijevu seksualnu magiju kao kugu. ili .kako kažu moderni hermetisti ugledajući se na Junga . ali dalekosežan utjecaj na hermetičke škole Zapada. Cilj Tantra-joge je ekspanzija svijesti kroz spajanje individualnog duha.. Najžučniji napadi došli su upravo od ljudi koji su najmanje poznavali ono što su napadali. To stanje je. U hermetičkoj tradiciji Zapada govori se o spajanju sa Svetim An elom Čuvarom. a to se rijetko doga a sa bito kojom teorijom. uz odgovarajuću sposobnost pronicanja i strahovitu moć volje. tražeći u njoj lažnu otmjenost duše.. jedan od članova njegove grupe iz tih dana. B.

ukoliko nema odbojan stav prema seksualnim odnosima može biti sasvim dobar partner. uživljavati se u njega i svom snagom sebe ubje ivati. Na primjer. sa istovremenom koncentracijom na spajanje sa Daemonom. U toku seksualnog odnosa treba po svaku cijenu održavati. Osoba koja nije u stanju da doživi orgazam. Ne samo to! Svojim agresivnim ponašanjem poremetiti će koncentraciju Sljedbenika i sasvim neutralizirati njegove napore. umjesto izraza Sveti An eo Čuvar. sva amo i ponekad izmjenjujemo niske udarce. Seksualna magija zahtijeva.33 kratkotrajno i strahovito. svaka njena ekspanzija i uvid jeste korak bliže Njemu. koji se javljaju u novom odnosu. njegove nedostatke i slično i koncentrirati se na njega kao na vidljivu i opipljivu formu koju je na sebe uzeo Nadja. u daljem izlaganju. Neophodno je ispuniti mnoge tehničke preduvjete.uzdizanje i ekspanziju svijesti kroz kratkotrajno spajanje sa višim Ja. ali ćemo crnomagijske aktivnosti ostaviti psihopatima. Misaone vibracije takvog partnera i njegov emocionalni stav potpuno će poništiti napore Sljedbenika i svaku djelotvornu koncentraciju učiniti nemogućom. ili spajanje sa istinskim Ja. ali teže njemu na agresivan način. tako er su nepogodne za ovu vrstu magije. Kako se koncentrirati na Daemona. Spajanje našeg individualnog duha sa Daemonom ili Kozmičkom sviješću krajnji je cilj bijele magije. njegovog Daemona. mi ćemo. prinudu. Sljedbenik treba da se. Budući da ne živimo u srednjem vijeku. pored ostalog. Kako čovjek osjeća jaku potrebu za personifikacijom snaga sa kojima dolazi u dodir. kao i emocionalno uzbu enje koje mu prethodi. Pogledajmo kako se. To je većinom nemoguće postići sa novim partnerom. pogrešnu tendenciju da tu riječ izgovore kao “demon”. doživljava ga kao prljavu dužnost. To pražnjenje. Sa druge strane. ovakvo ubje enje. Idealni uvjeti postoje kad partneri prilaze sa istim ciljem seksualnom aktu. Stvar je komplicirana time što je u ovoj vrsti magije glavni instrument tijelo Sljedbenika i njegovog partnera ili partnerke. U ritualnoj magiji potrebno je zajedničko usredsre ivanje ili bar neutralan stav pasivnog učesnika. dugo odlaganje orgazma. jer moramo držati na umu da je seksualna magija ritualna magija udvoje. srednjovjekovni alkemičari nazvati su Nadsvijest Svetim An elom Čuvarom tako da je najviši cilj bijele magije spajanje sa Njim. naše intuicije? Prije nego pristupi ritualu. sa Jastvom. usredsredi na ideju da je njegov bračni odnosno ljubavni partner otjelotvorenje njegovog Nad-ja. Svako uzdizanje svijesti. Dobar izbor partnera je jedan od najvažnijih preduvjeta. Masturbaciji ovdje nema mjesta. Sa uhodanim partnerom napetost je daleko manja i mnogi činioci. sukobljavamo se. otpadaju. Krajnji cilj hermetizma Zapada je dostizanje Kozmičke svijesti. Na neki način to je pretapanje naše individualne svijesti u univerzalnu svijest. treba je izgovarati kao što je napisana: D A E M O N) Da ponovim. kontroliraju se u dužem periodu i zajednički doživljavaju orgazam. uz maksimalni napor imaginacije. jer moramo zaboraviti sve ono što za nas znači ljudsko biće uz koga provodimo svakodnevni život. Ima slučajeva gdje bračni partner nije pogodan. koji je izvor sveg višeg znanja u nama. Mora zaboraviti lik partnera. ma da je neki crnomagijski kultovi naširoko koriste u sasvim druge svrhe. Uslijed prevelike želje za pražnjenjem kroz klimaks nisu u stanju da se usredsrede na cilj operacije . Za ovakav zadatak je nužno veliko naprezanje mašte. Ovakve uvjete moguće je ostvariti samo kroz istrajno usavršavanje seksualnog rituala. odnosno teže orgazmu kao isključivom cilju seksualnog akta. u tome cilju koristi seksualna magija. Neki . uz neprekinut napor imaginacije. kad partner osjeća jaku odbojnost prema seksu. Logično je da najbolji izbor čini bračni ili ljubavni partner na koga je sljedbenik navikao. me utim. vjerojatno. koristi se kao pogonska snaga svjesne duhovne evolucije. usvojiti Jungov termin Daemon (čitaoci sa nešto znanja latinskog jezika imati će. skrnavljenje ljudske čistoće itd. osobe koje ga bez teškoća doživljavaju.

npr. Neki savjetuju da se u periodu trajanja orgazma vizualizira blještava svjetlost. Sve je dozvoljeno.34 Sljedbenici ponavljaju u sebi bez najmanje pauze: “Ti si moj Nad-ja! Ti si moj Nad-ja!” Sva čula treba da učestvuju u izgradnji astro-mentalne forme: dodir. Moramo se. navo enja razloga i protuargumenata. Oči mogu biti zatvorene. Ovdje će mi kolege-psiholozi. koje ima trajne posljedice na cijelo ljudsko biće.”). Magija i ljubav su dvije strane istog zlatnika od suhog. Neki preporučuju zamišljanje slike beskonačnog univerzuma. Na primjer. mora se koristiti da se njime prožme psihički koncentrat koji se u mašti oformio. uz najveći mogući napor imaginacije. nalik na sasvim vedro noćno nebo. Pjesme Alistera Kraulija su bezmalo udžbenik seksualne magije. On je u stvari naše istinsko Ja. kao blic fotoaparata. ali se u duhovnom oku mora održavati slika partnera kao inkarnacije sopstvene više svijesti. a umjetnost je jedan njen vid. kad obavite opisani ritual kako treba. Uslijed toga. To treba postići na svaki način. samo je prijelazna faza u spiritualnoj evoluciji. Svakom je ostavljena potpuna sloboda. jer se razbu ena emocionalna energija automatski usmjerava u astralni kalup. koji se spokojno smješka u ponornim dubinama ljudskog bića. osjećanje toplote i ostalo. što i jesmo. jedan vid sagledavanja njegovog Daemona. Mnoge pjesme su natopljene seksualnomagijskim simbolizmom. koje znači aktiviranje emocionalne energije. jer svoju snagu i vrijednost doživljavamo izvan sebe. Ako tokom eksperimentiranja otkrijete neki poseban postupak koji vam koristi. To ne znači samo priznati umjetnici. a naša ograničena svijest koja čita Froma. Nemojte pomisliti da ćete se. držanjem u svijesti opće ideje kojom smo počeli ritual (ideje o spajanju sa Daemonom) i usredsre ivanjem na njegov priziv . na izvjestan način. što vam otkriva dublje unošenje u njihovu poeziju (Rakić. koja sada čita ove redove i koja ih je i napisala. doživljava kao niz nestvarnih snova kroz koje smo lagano sazrijevali.“Uzmi me sebi! Uzmi me sebi! Uzmi me sebi!” Naravno to izgovarate u mislima. Kozmičke svijesti koja je u nama. dok emocije prožimaju svijest. žeženog zlata. koncentrirati na ideju da je partner inkarnacija naše više svijesti. ponovo pribrati. To nije ni malo teško. ali iz kojih smo se najzad probudili. Ljudi sa umjetničkim sklonostima biti će najpogodniji učesnici ovakvog rituala. Sve lijepo što umjetnik izvuče iz sebe jeste sićušna iskra njegove Kozmičke svijesti. Dučić. Želja za maltretiranjem partnera u bilo kojem vidu siguran je znak da ovaj oblik ritualne magije nije za vas. onda se ovaj period umovanja. već baš tako ljudi sa umjetničkim sklonostima. Tijelo partnera je samo maska koju je Daemon navukao. a taj kratki period je najvažniji. Svaki od rituala ove vrste predstavlja kratko zakoračenje u Nadsvjesno stanje. višim od svega što je zlo i slabijeg samo u odnosu na njega. Jer nema veće magije od ljubavi. prebaciti da je seksualna magija vid otu enja. ali sa dužim trajanjem. forma koju on koristi da bi sa nama stupio u kontakt.“Da u tebi volim sebe sama. koja obuhvata oba partnera. . spojiti sa svojim Nad-ja konačno i nepovratno i da ćete tako riješiti sve svoje probleme. koji su se nagutali Froma ali ga nisu dobro svarili. ali je krajnji cilj spiritualne evolucije . me utim mnogi pjesnici koji nikad nisu čuli za seksualnu magiju nisu bili daleko od nje.potpuno i nepovratno spajanje . Neposredno pred nastupanje orgazma treba se. Pri tome treba što duže odlagati orgazam. Moramo se osjećati sićušnim prema njemu. slobodno mu pribjegavajte. da se prepuste. Većina ljudi ima tada neodoljivu želju da se “zaborave”. Moramo sebe doživljavati kao jednakog svemu što je dobro. Čovjek sam najbolje zna što mu odgovara. Ovo zbog toga što je partner tokom cijelog seksualnog rituala otjelotvorenje našeg Daemona. možete u sebi energično i kratko prizivati “Daemone! Daemone! Daemone!” itd. Istina je znatno drugačija. nije izvan nas. miris. naše Jastvo. Osjećanje zadovoljstva. naš Nad-ja. treba čvrsto držati odabranu sliku u duhovnom oku. Kad se svijest trajno pretopi sa Nadsvješću (u dalekoj budućnosti). Daemon. Ili “To si Ti! To si Ti! To si Ti!” Ukoliko vam ovaj izraz ne izgleda sasvim stran i nepodesan. koji smo stvorili u mislima.

jednom nogom smo zakoračili kroz vrata nesvjesnog. Govoreći uopćeno. na primjer: “Nema veće magije od ljubavi'. tako i od čitalaca ove knjige. Odabrao je ljubav kao cilj seksualno-magijskog rituala. svojih nedostataka i nesposobnosti da voli. misli velikih ljudi o ljubavi koje možemo prizvati. osjećanje spokojstva. sa mnogo detalja i za njihovo držanje u svijesti gotovo da nije potreban napor. Kako su vrata nesvjesnog odškrinuta njeni sadržaji prodiru u budnu svijest. Ona se na njih oslanja i lagano diže kako uzbu enje raste. usredsre ujući se na ponavljanje. ljubav pod kontrolom volje! Ljubav je zakon. ljepota. Cilj može biti potenciranje nekih univerzalnih vrijednosti u nama kao što su ljubav. ali su duboki uvidi. svoje netolerancije. budući pri tome živa i jasna. Na tu teškoću često nailaze početnici u ritualu seksualne magije. produžiti seksualni ritual sve do stadija javljanja graničnog ili hipnagoškog stanja. veoma česti. ona će trajati u svijesti relativno dugo. Ili: “Ljubav je zakon. Slike su često veoma žive. ako je ikako moguće. koje predstavlja prijelaz izme u sna i budnog stanja. ali ne jedini cilj rituala seksualne magije. na ljubav. svoje potrebe da kinji osobe koje ga vole. Ne treba očekivati čudo i iluminaciju tokom rituala. Kada misli skrenu tokom seksualnog rituala treba ih mirno vratiti na osnovni lanac ideja. najbolje na formulu koju ponavlja u sebi . kako tokom akta tako i u orgazmu. dok smo u takvom stanju.35 svijesti i Nadsvijesti . Ali. kao njen simbol u tjelesnom obliku. neko vrijeme po obavljenom ritualu. To stanje poznato je u psihologiji kao hipnagoško. Emocije moraju biti probu ene. Ili: “Ljubav je vječita!” itd. ali one moraju činiti energetsku pozadinu ideje ljubavi. ljubavni prizori iz umjetničkih djela koji se uklapaju u našu ideju i tako dalje. Ljudi koji su dugo prakticirali metod autosugestije. svoje nezasitne želje da bude voljen. Neposredno prije orgazma. Sljedbenik ne smije zaboraviti da je stanje orgazma prag Nadsvijesti i da koncentracija na odabranu ideju tokom orgazma ne može biti bez posljedica. Pri produženom odnosu po pravilu se zapada u tzv. Koncentracija na spajanje sa ličnom nadsvješću je prevashodni. odnosno . Partner treba da se tretira kao otjelotvorenje ljubavi. mogu to ovdje iskoristiti. Treba u sebi ponoviti veći broj puta: “Ti si ljubav!” ili “Ti si otjelotvorenje ljubavi!” Za vrijeme akta svijest treba da je ispunjena u što je moguće većoj mjeri idejom ljubavi. a drugom još uvijek stojimo na svjetlu svijesti. Rekli smo da je ovaj vid magije najmoćniji metod stvaranja elementala. To su naša sjećanja na trenutke kad smo doživljavali ljubav. Kako je apstraktnu ideju ljubavi teško održati u svijesti. Lijek za nesposobnost tako jake koncentracije je produženi odnos u trajanju od pola sata naviše. Nedostatak dugačkih formula je mogućnost da ih nepozvane ideje presijeku i teško ih je održati u svijesti tokom orgazma. Postupiti će na isti način kao pri usredsre ivanju na spajanje sa Daemonom. ako uložimo sasvim mali napor u održanje odabrane psihičke slike.daleko. Kod iskusnih praktičara odnos sa poznatim uvježbanim partnerom može trajati dva puna sata i tada daje često izvanredne rezultate. Naročito je opasna tendencija spontanog usredsre ivanja na zadovoljstvo kao takvo. Nema veće magije od ljubavi!” itd.“Ljubav! Ljubav! Ljubav! Ljubav!” itd. žive. “granično stanje svijesti”. odnosno najdjelotvorniji način za impregnaciju psihičkih slika energijom. Razlog je u slijedećem. Zato je važno. treba postupiti na najprirodniji način . tako da im svijest bez velikog napora prihvaća ponavljanje izabrane formule. jer tada možemo dugo ostati usredsre eni na željenu ideju. ljubav pod kontrolom volje!' 'itd. Kad zapadnemo u takvo stanje. Iznenada može postati svjestan nekog svog nedostatka koji je trovao odnose sa partnerom. sreće. vrlo daleko kako od pisca.dozvoliti da sve ideje koje potiču od osnovnog izvora ispune svijest. Oni se tiču samog Sljedbenika. Psihičku sliku nije lako držati neprekidno u svijesti. Prije samog akta koncentrirati će se svom snagom na cilj rituala tj. Kako to u praksi izgleda? Pretpostavimo da hermetista osjeća da je u njegovim emocionalnim odnosima sa partnerom došlo do hla enja i udaljavanja. i za vrijeme njega. Sljedbenik mora da se maksimalno usredsredi na cilj rituala.

Pošto vi niste Krauli. Osjećanje krivice . Veoma često se javlja blagonaklonost prema pojavama ili osobama koje su dotad u nama izazivale izrazitu netrpeljivost. a hermetista da je do kratkotrajnog spajanja sa Daemonom zaista došlo i da naša viša svijest počinje da se ispoljava u svjesnom duhu. poslije nekoliko desetina ritualnih seansi. želeći da pokaže svojoj supruzi kako je on moćan mag. Javlja se težnja da se shvate tu i motivi. Ipak. Vrlo često. ubrzati će vaše spiritualno vrenje. pored ostalog nestajanje ili ublažavanje seksualnog poremećaja. izlet u naručje Daemona. Psihijatar bi rekao da dolazi do boljeg prilago avanja okolini. Njegov blagi dah dodirnuti će vas ovlaš.koje često prati seksualni život . izvršio seriju magijskih evokacija. frigidne žene. koristeći njega i tijelo kao instrument svoje kozmičke misije. možda najpoznatije djelo “Knjiga zakona” (“The Book of the Law”). Očito je sa svojom suprugom Rouz prakticirao veoma djelotvornu magiju. naročito za samog praktičara i gotovo uvijek imaju znatno šire djelovanje od polazne ideje. Frigidnost ustupa mjesto izrazitoj osjetljivosti. doživljavaju potpuni preobražaj u čisto seksualnoj sferi. iako kratkovječnog. Posljedice ovakvog. kroz alkemijsku vatru orgazma. dok je boravio u Egiptu. a ljubavni kapacitet je nesumnjivo povećan. ali će duboko odzvoniti u slojevitim naslagama vašeg bića i u svakodnevnom bitisanju njegov srebrni odjek dugo će se prelamati. Znači. ili žene sa djelomičnim smetnjama u seksualnom životu. čiji je cilj bilo spajanje sa Daemonom. ali uvijek pozitivne.nestaje. jer se tek učite (prosta istina da čitate ovakvu knjigu govori za sebe). bez ikakvih posebnih ciljeva. Posljedice serije dobro obavljenih rituala su primjetne. jer je došlo do dalekosežnih promjena u njegovoj svijesti uvid za uvidom slijedio je u toku slijedeća dva-tri dana i kao posljedica nastalo je njegovo.36 sliku koja je predstavlja. Javlja se dublje samorazumijevanje. bez velikog napora. cilj je bio spiritualan . . Prizvao je Daemona kroz ritual seksualne magije. Tako je Krauli na bračnom putovanju. da se razumije i da se oprosti. promjene u vašoj svijesti biti će sigurno manje dramatične i ne tako spektakularne. spajanja su dalekosežne i nepredvidljive.kratkotrajno dosezanje Nadsvjesnog stanja a posljedice mnogostruke.

Teško je reći kako se odvijaju procesi spiritualnog vrenja. jer ti procesi izmiču pažnji. Značaj mitova za Sljedbenika je neprocjenjiv. To znači da njegova unutrašnja suština nije apsolutno odre ena. koja je možda malo rogobatna i neumivena. Veliko Neispoljeno. Isti mit u različitim epohama je različito tumačen. Za nas je važno svojstvo mita o kojem se u naučnoj literaturi još uvijek ne govori njegova moć da izazove u nama dublje shvaćanje sopstvene sudbine i načina kako da je iživimo u skladu sa kozmičkim zakonima. jer se duh u svojim aktivnostima služi konačnim kategorijama. . a njihovo naučno znanje u tim oblastima daleko prevazilazi moje. što je uvijek praćeno nekom vrstom katarze . me u posmatračima. Na ustaljenim svečanostima. Njihove definicije su lijepo izrečene. kako papa Jung mudro napominje. Ovdje ćete. koji bi pokazali da su sazreli za viši stupanj upućivanja. koje su imale zadatak da na upečatljiv način vrate mit nesvjesnom svake individue. pražnjenja. Leži u oblastima o kojima ne možemo da rasu ujemo. na naše nesvjesno i izaziva u njemu lagano previranje. shvatljivo ruho apstraktne misli. ali nam način njihovog djelovanja postaje jasan ako se sjetimo Jungove definicije simbola (a mitovi su složeni simboli): “Simbol je psihološka mašina koja preobražava energiju. U kasnijem praktičnom radu sa mitovima uvijek držite na umu slijedeću definiciju mita.IZVORI HERMETIČKE MUDROSTI U ovom poglavlju neću se mnogo osvrtati na mnogobrojne definicije i tumačenja mitova koje možete naći u radovima antropologa. Mit je pristupačno. Nirvana (Ništavilo) . pak. U negdašnja vremena su žreci i svećenici bili prenosioci mitova. a i istovremenici ga različito doživljavaju. Simbol je psihološka mašina koja taj preobražaj postiže najdjelotvornije i zato ga srećemo kod svih naroda. Javljanje mitova u narodu je san njegove Kolektivne nesvijesti. praćenim ovakvim dramatskim prikazima. iracionalne slojeve bića. Neopisivo. Ona se u praktičnom radu svodi na slojevitost i mnogostranost. Ono što je san za pojedinca. Njeni sadržaji se probijaju u ljudsku svijest kroz individualne snove i univerzalne snove ili mitove. . dobiti ono što ne možete naći u drugim pisanim izvorima . Mit rada u nama seriju slika koje djeluju na dublje. a ne protiv njih. moramo pribjeći preobražaju apstraktne energije u sasvim konkretnu. Oni su ih održavali. regrutirani su kandidati za hermetički trening. sociologa i psihoanalitičara.37 MITOVI . Apsolutno.mit nam vraća točno koliko je u njega uloženo. to su mitovi i bajke za ljudsku zajednicu. Brama. koje je nedvosmisleno ukazivalo na pomaljanje uvida unutrašnje suštine mita. Razlog leži u jednostavnoj istini .čišćenja. koje mistici nazivaju Neizrecivo. . čuvali u usmenom i pismenom predanju i koristili. MIT JE SLOŽENI SIMBOL U AKCIJI.” Najčešći način korištenja bila je dramatizacija mitova u vidu predstava. Izvor mitova je Kolektivno nesvjesno čovječanstva. Najveća vrijednost mita je njegova univerzalna prihvatljivost. “kao psihološku mašinu. da bi do njega makar posredno došlo. Znak takve zrelosti moglo je biti duboko doživljavanje same predstave ili inteligentno pitanje u vezi sa prikazom. već se SMISAO MITA MIJENJA ZAVISNO OD SPOSOBNOSTI SHVAĆANJA SAME INDIVIDUE.kako da crpite energiju iz tih vječitih izvora mudrosti koji zato i postoje. Njegova spiritualna evolucija odre ena je u mnogome snagama koje mitovi kriju u sebi. koje pretvara slatki nezreli sok znanja u opojno vino životne mudrosti.” Jungovo odre enje simbola je u savršenom skladu sa hermetičkim učenjima Istoka i Zapada: smisao nastanka univerzuma i čovjeka leži izvan oblasti svjesnog racionalnog duha. a krajnje uzroke možemo samo naslutiti u razrije enim sferama najveće apstraktnosti. Neposredan dodir ljudskog duha sa tim sferama je nemoguć i zato. ali je sasvim dobra za ostvarenje ciljeva koje smo postavili sebi u uvodu ove knjige. da ga pokrene i omogući da prepozna arhetipove.

ona ne govori laicima. Kaže se da sfinga ne govori. Na prvom mjestu usredsrediti ćemo se na mitsko učenje o kozmičkim elementima i njihovoj kontroli. Mi ćemo. već samo one koji su u neposrednoj vezi sa sadržajem ove knjige.Pehar . u kome treba da izazove spiritualno vrenje. pa i sasvim različite simbole. koji im daje konačno ruho.Štap . Ona je simbol formule Tetragramatona ili Jehove starih kabalista. Shvatljivo je da ovdje neću uzimati u razmatranje bilo koje mitove. Tražiti će u njima psihološku mašinu koja će ih brže ponijeti stazama evolucije. koji je zatim prešao u grčku i druge mitologije. Mit je postigao svoj cilj kada izazove emocionalnu reakciju subjekta. Sfinga je simbol psihološke formule po kojoj djeluje ljudska svijest. naglašavajući njihovu UPOTREBNU VRIJEDNOST.He . Taj ambis se mora nekako premostiti. Ima glavu čovjeka (element Zraka).He ili Arhetipski . relativno nezavisne od vremena u kojem se ispoljavaju. tragati za skrivenim. ako želimo da shvatimo nešto od onoga što se odigrava u “drugim svjetovima”. Tada je postignut spoj izme u dva svijeta različitih vibracija i omogućeno je shvaćanje nečeg što je u izvornom vidu neshvatljivo.Vau . tako mu sfinga postupno progovara. koje nazivamo kozmičkim elementima. Formula stvaranja univerzuma i psihološkog djelovanja ima četiri elementa. Mnogi ljudi došli su do istih rezultata koristeći drugačije. u mitu.jer su mitovi sa jedne strane odraz svog vremena i društvenih odnosa . da odmah kažem. Hermetisti će u njima tražiti dublji smisao. To je djelomično točno. Tako mitovi nose poruku i ljudskom razumu (naučnici mogu iz njih saznati mnogo o društvenim odnosima koji su vladali u odre enoj zajednici iz koje je mit potekao) i čovječjem nesvjesnom. u skladu sa tim. na višim planovima egzistencije vibracije se u potpunosti razlikuju od vibracija normalne ljudske svijesti.i arhetipske sile. a druga značenja i poruke prepustiti ćemo onima koji su od nas kompetentniji.Mentalni . Sfinga je. koje su u stvari kozmičke snage.Novčić . Mitovi potiču iz jednog izvora. dok konačno ne propjeva. Bilo bi naivno vjerovati da mitove treba da proučavaju samo okultisti. svatko sam mora riješiti njenu zagonetku. Pri tome moram da naglasim ograničenost svog iskustva. složenog simbola tradicije starog Egipta.Astralni . ali primaju mnoge pritoke. okultnim smislom mita i bajke. Na taj način. Taj momenat dovodi nas do sfinge. To je u skladu sa drevnom istinom da se sa različitih strana može dospjeti do istog mjesta. Kontrola kozmičkih snaga. kao složenoj simboličkoj tvorevini dolaze do izražaja kako društvene snage . kojima odgovaraju četiri svijeta Kabale: Jod . šape lava (element Vatre). na prvom mjestu antropolozima.Fizički svijet svijet svijet svijet ili Zrak . krila orla (element Vode) i trup i rep bika (element Zemlje). Na taj način sfinga je složeni simbol univerzuma i kad riješimo njenu tajnu do kraja dostigli smo cilj kozmičke evolucije. sasvim jasan simbol kozmičkih elemenata. Mitovi izviru iz osnovne ideje smisla ljudske egzistencije na Arhetipskom planu. Kako je korak po korak rješava.Zemlja ili Mač . odnosno mita.38 Govoreći tehnički. zauzeti će u ovom razmatranju središnje mjesto. Da se podsjetimo što znamo o formuli Tetragramatona i elementima. Meditacija o unutrašnjoj biti nekih od bezbrojnih simbola dovela me je do izvjesnih uvida. a zatim se prelamaju kroz niže planove sve do fizičkog.Voda . Ništa manje naivno bilo bi vjerovanje da njima treba da se bave isključivo antropolozi i psihoanalitičari. Vidjeti ćemo sada dinamički princip djelovanja simbola.Vatra .

u podne na dvije. A sresti ćete je mnogo puta. složen simbol koji u sebi sadrži istinsko znanje o čovjeku i svijetu. želite da dočarate novac. u zrelo doba hoda i u starosti se pomaže štapom pri hodu). Suočena sa rješenjem zagonetke.“Čovjek”! . već da do njih do e istinskim psihološkim uvidom. ne sliježete ramenima. Kad u hermetičkoj literaturi. Pokraj jednog grada u staroj Grčkoj živjelo je čudovište sfinga.Skupljanje . U neznanju je ubio svog oca i stupio u rodoskrvni odnos sa majkom. zaista smo riješili sfinginu tajnu i ona nam više neće prijetiti. Me utim.Širenje . meditacije prethodnika koji su došli do izvjesnih uvida mogu da posluže kao dragocjen putokaz za potonje generacije Sljedbenika. Na tom planu. Uzmimo za primjer veoma eksploatiran mit o Edipu. mitovima i sličnim izvorima nai ete na sfingu (ili sličan složen simbol). Ali. niti ih skupljate. vjerujte mi.39 ili Čovjek .Orao .Opipljivost Svatko može sam na osnovu ličnog iskustva ili meditacije izvlačiti nove veze i simbole za osnovni odnos koji postoji u Tetragramatonu. mada su bliski ro aci. na planu emocija. Jer. Na kom je nivou Edip riješio zagonetku? Odgovorivši .jeste: riješite . Ovaj često navo eni mit je dobar primjer različitog tumačenja iste stvari. Iako ne sumnjam da ga većina zna. Prirodno. a uvečer na tri? Edip je odgovorio . Edip nije riješio sfinginu tajnu i vi znate nastavak mita. a vi tragajte dalje za dubljim uvidima. Pokušajte da shvatite što to znači! Možda ćete se sjetiti Frojda. koji je zaista simbol opipljivosti. ona bi ga proždirala. Na primjer. do krajnosti MATERIJALNO.rješenje zagonetke je u postizanju kontrole nad elementima. Tako neki nalaze veze sa četiri osnovne psihološke funkcije Jungove psihologije ili sa četiri elementa Ajnštajnove teorije prostor .Bik ili Pokretljivost . već da vam je dana kao putokaz za djelovanje. već trljate palac o ostale prste. Hermetički odgovor je manje spektakularan. već je ona njega “prožderala”. na Astralnom planu Edip nije našao rješenje. podsjetiti ćemo se ukratko njegovog sadržaja.vrijeme .Lav .materija i tako dalje.jer. koje je sačekivalo putnike i svakom postavljalo zagonetku. najjednostavnije hermetičko rješenje tajne ne poklapa se sa psihoanalitičkim. Na Astralnom planu (a to je.Edip je riješio problem. Heroj Edip. koji nije znao tko su mu roditelji. Sfinga je.Čovjek! (U djetinjstvu puzi. bio je stavljen pred istu vječitu zagonetku: Što je to što ujutro ide na četiri noge. fizičkim planom vlada razum. Nešto dublja poruka ovog mita za vas . ali samo na nivou fizičkog plana.energija . ali dalekosežniji . zdrav razum je zakon fizičkog plana. On je iz ovog mita izvukao poruku za sebe i svojim uvidom o postojanju Edipovog kompleksa obogatio iskustvo čovječanstva. odnosno nije uništio sfingu na Astralnom planu. Ako putnik ne bi uspio da je riješi. bajkama. vi ne mašete rukama. ponavljam. Kad strancu. idući za svojom neumitnom sudbinom. čiji jezik ne razumijete. realnosti. najnižeg plana postojanja! Upravo to postiže većina ljudi i zato je laiku takvo rješenje zagonetke prihvatljivo i logično. vi ste kralj Edip . Edipov odgovor je na nivou laičkog uvida i kao takav može se naći u mnogim zabavnicima i dječjim knjigama. ne širite ih. zašto je novčić simbol elementa Zemlje? Novac je nešto čvrsto. možete lako vidjeti. opipljivo. To je univerzalni gest za novac. koji će imati značenje samo za vas! Naučili ste da je Astralni plan (ili elemenat Vode) svijet emocionalnih energija. sjetite se da ona nije izmišljena iz nečije dokolice. Kad postignemo kontrolu elemenata na svim planovima egzistencije. Evo vam najpovršnijeg odgovora. Osnovna stvar za Sljedbenika je da ove veze ne prima na slijepu vjeru. iznenadnim sagledavanjem unutrašnje biti neke stvari ili odnosa. predanjima. svijet osjećanja) doživio je grozna iskustva. sfinga je uništila samu sebe.

pa preko mentalnih i emocionalnih do fizičkih. Drugujmo uvijek sa definicijom psihomagije: “To je sposobnost za izazivanje promjena u svijesti po sopstvenoj volji. Često će izraziti ubje enje da je ostvarenje ideje nešto nemoralno. sa njega naša svijest stiče dublji uvid u aktivnosti koje treba obaviti da bismo nastavili da se krećemo Stazom evolucije u skladu sa kozmičkim zakonima.” A davno smo naučili da promjene u svijesti (i nesvjesnom) neumitno dovode do promjena u spoljašnjem svijetu. on u spoljašnjem svijetu nestaje sam od sebe. kako spiritualnih. lice im dobije izraz kao da im je u usta stavljeno jaje sumnjivog ukusa . Evo zašto. Hermetičkim metodama postižemo egzaltaciju i uzdizanje svijesti na viši nivo.koji odaje negodovanje i blago ga enje. moramo biti praktični! Ne smijemo zaboraviti da je u sadašnjoj fazi kozmičke evolucije čovječanstvo duboko uglobljeno u fizički plan egzistencije i zato svaka naša realizacija mora dostići taj plan. pretnje. počevši od spiritualnih. Ovakvo izlaganje neudubljenom posmatraču može izgledati odbojno i proturječno. mržnje. logično. moram ukratko da se osvrnem na sam proces realizacije. jer je u čovjeku i peti elemenat Akaša). koji nam govori o procesu realizacije (materijalizacije).vrlo lijepo. Kad problem riješimo u sebi. od spiritualnog do ovozemaljskog. Formula Tetragramatona mora da se razvije od prvog do posljednjeg stadija. našem Daemonu. treba da se trudimo da budemo jednako djelotvorni na svim kozmičkim planovima. Nisu rijetki ni pisci hermetičke literature koji. Prije nego što predem na mit o Herkulu i Anteju. Sasvim je netočno tvr enje da se realizacija svodi na ostvarenje materijalnih želja. Hermetizam je privlačan upravo stoga što nudi odgovore na najdublja pitanja čovjekove egzistencije i. na plan fizičke stvarnosti. ne u spoljašnjem svijetu. ukoliko je to u našoj moći. Život nije samo u jelu i piću. Počnite da milite ka istini i ona će pohrliti ka vama. moramo svesti svaku ideju. Daleko od toga! Takve želje su sastavni dio slike. To znači nudi metode i uputstva za rješenje problema. Sve je u redu dok se diskutira ili teoretski razmatra postizanje viših stupnjeva svijesti. zaboravljajući da je cijeli razvitak ljudskog društva u stvari niz takvih realizacija. Neki ljudi shvaćaju realizaciju sasvim pogrešno. Kako je svako od nas četverostruko biće (točnije rečeno . Jedno bez drugog ne ide.petostruko. zastupaju sličan stav. o širenju spiritualnih ideja po svijetu itd. Ali. Realizacija se odnosi na sve moguće ideje. povezujući je sa nečim nedostojnim čovjeka. mi sasvim jasno znamo što nas čeka. već ste dužni da ih prizemljite u opipljivu formu. Ako ih imate. sa spokojnim smiješkom. Moramo biti realni. u našoj fizičkoj i socijalnoj sredini. Za to je. ne smijete ih ostaviti (blokirane) na stadiju elementa Zraka. oslobo enje od kotača sudbine i ponovnog ra anja (karme). ali sa perifernim značenjem. vječito počiva u blaženstvu Nirvane. odnosno o procesu ostvarenja ideje. nema proturječnosti. ali se prepadaju od pomisli da zasuču rukave. što treba uraditi i zatim . bar na riječima. To je istina. Otvorite oči i svjetlost će sama ući u njih. na svim planovima postojanja i monstruozna sfinga straha. nudi PRAKTIČNE ODGOVORE.40 sfinginu zagonetku na svim nivoima. uzdizanje na više stupnjeve vibracija bliže našoj istinskoj prirodi. me utim. Upravo izbjegavanje takvog napora često srećemo kod slatkorječivih moralizatora. zaista niste daleko od stadija Bude koji. Istinski problem je u nama. pa i Edipovog kompleksa nestati će sama od sebe. jer su sva četiri elementa i sva četiri plana zastupljena u našem slojevitom biću. U stvari. U hermetizmu je sve nerazdruživo povezano. Prvo kažemo da su nam cilj spiritualne visine. čim spomenete ostvarenje ideja koje se odnose na fizički plan egzistencije. ne zaboravite. Vraćajući se sa viših nivoa svijesti na nivo svakodnevnog bitisanja. tako i ovozemaljskih. Takav izvitoperen stav predstavlja poremećaj i bezmalo huljenje kozmičkih zakona. Moramo. Ako nemate nikakvih želja . Često ponavljamo da preko njega želimo postići ekspanziju svijesti. biti realni. da ih moramo prizemljiti. a zatim kažemo da ih moramo spustiti na nivo opipljivosti. potrebno uložiti napor. koji vole da diskutiraju o hermetizmu.

moramo se. Shvativši tajnu Antejeve nepobjedivosti. Kozmičke svijesti koja je u vama.čišćenje štala. dobio bi od nje novu snagu i pobijedio. predstavljaju simbole tzv. a ne branje lotosovih cvjetova. ideje su sasvim bezvrijedne. bar za trenutak. dokle ste došli itd. koja se začinje nekom idejom. na Ego. Vi zaista jeste Herkul i radovi koji vas čekaju u životu zahtijevaju herojske napore i to ne samo na spiritualnom nivou . ostvarenja. a zbog njega sam i počeo cijelu priču. Herkulov otac je bio bog Zeus. proletjela kroz glavu misao o poklapanju 12 Herkulovih radova sa 12 znakova Zodijaka. Zato moramo biti realni. MORA DA SE OKONČA MATERIJALIZACIJOM! Morate biti u kontaktu sa elementom Zemljom.(majka) i “materija”.stanje Kozmičke svijesti) morao je da pro e kroz mukotrpne napore. nije ništa manji heroizam od ubijanja čudovišta. Zato. Morao je da izvrši 12 velikih radova. bio je polubog. Dokle god je bio u kontaktu sa majkom Zemljom bio je nepobjediv. koji uči našu podsvijest procesu realizacije tiho. Zastanite za trenutak i razmotrite njegovo začeće. izgubili ste moć realizacije. POLUBOG! To znači da je predstavljao spoj čovjeka i Boga. Realan čovjek shvaća. Sada lako možete odrediti kategoriju u koju spadate. a ljude zrele za uvid mnogo čemu. Operacija u kojoj nema fizičke realizacije je duhovna onanija. prazna sanjarenja. Podigao ga je u ZRAK i zadavio ga. Smjeti (Vatra). Da li vam pada u oči isti korijen riječi “mater'. Ako svoje ideje niste u stanju da prizemljite. vašeg Daemona.aktivno djelovanje Nadsvijesti na svjesno Ja. vratiti na kozmičke elemente. kojih treba da postanemo svjesni kroz meditaciju o suštini mita. Oni nisu ništa drugo do Arhetipovi koje moramo sebi pripojiti kroz niz inkarnacija. Pored ostalog. Herkul. Svi mitski junaci predstavljaju dio nas. Što nam govori.je simbol uspjeha i neuspjeha u formuli ostvarenja (J H V H). Tu imate zaista mnogo hrane za razmišljanje. Pazite. čija je majka bila boginja zemlje Gea. čemu nas uči ovaj mit? Kao i uvijek. nečujno i nepogrešivo. Te vrline jesu: Znati (Zrak). neupućene ničemu. što ste postigli. Ljudska komponenta Herkulovog bića bila je polazna točka njegovog herojskog života. Naša formula realizacije. Tada su zaista kute u zraku. ako izgubite kontakt sa elementom Zemljom. on bi dodirnuo zemlju. bez mnogo naprezanja. Herkul se sukobio sa nepobjedivim Antejem. snovi. mora da vam je. vaše svijesti. To ste i vi. REALNI! Inače se bogohulno protivimo Kozmičkoj svijesti. Vi ste djelomično Hekul. Pazite sada. za kratko. To znači samo jedno . procesu evolucije. Vi ste spoj vašeg Ego. ne dajte se! Držite se majčice Zemlje i vaši snovi postati će opipljiva stvarnost. na što mu ličnim primjerom ukazuje Herkul. Prije nego što predemo na predanje o Kristu i Judi. proći kao Antej u sukobu sa Herkulom. Ako ste samo načuli za Astrologiju. dragi moji. inače je sve što je njoj prethodilo sasvim bezvrijedno. možda u najvećoj mjeri. pored toga što sebe obmanjujemo. bez ikakve sumnje. O tome govori i sukob Herkula sa Antejem. predstavljaju Arhetipove Kolektivne nesvijesti. Sad otvorite četiri oka! Antejeva nepobjedivost poticala je od njegovog KONTAKTA SA ZEMLJOM! Kad god bi mu u borbi zaprijetila opasnost. . i vašeg istinskog JA.41 URADIMO TOČNO TO ŠTO TREBA! Pazite na slijedeće! Najvažnije je da ova posljednja faza bude ostvarena. Antejeva sudbina . nemoćni Antej koga Herkulove ruke dave. pandan babilonskom junaku Gilgamešu. Već smo raščistili da su oni simboli za mnoštvo stvari i procesa. Tako ćete. Dokle god vam je proces ostvarenja prekinut ili blokiran na nekoj od viših faza. hermetičkih vrlina. bori i koje pobje uje. Kako je do njega došlo? Zeus je sišao sa Olimpa i oplodio smrtnu ženu. da čišćenje Augijevih štala. HERKUL GA JE LIŠIO KONTAKTA SA ZEMLJOM I POBIJEDIO GA. kad bi počeo da gubi snagu. Na šutnju prevashodno o svome radu. Vrijeme je da predemo na mit o borbi Herkula i Anteja. a mater mu je bila smrtna žena. Da bi stekao pravo da dospije na Olimp me u bogove (da bi ostvario cilj kozmičke evolucije .njegova nepobjedivost do susreta sa Herkulom i smrt u tom sukobu . U hermetizmu se insistira. Htjeti (Voda) i Šutjeti (Zemlja). ali ste djelomično i svaki od ostalih heroja sa kojima se on sreće. na šutnji.

Neposredno pošto smo se lijepo pohvalili svojim čudnim iskustvima. Na taj način. Ona šuti. koja svijest njihove civilizirane subraće uopće ne registrira). kao u bilo kojoj drugoj? Ipak. grupni duh. posljednje i najvažnije faze . nagoni čovjeka na samoruiniranje u bezbrojnim vidovima. ali ih nepridržavanje vrline šutnje automatski izaziva. To je gest koji ima svuda isto značenje . pojavom šire općedruštvene demokracije u Evropi i Americi. kojega je Herkul odigao u zrak i lišio spoja sa majkom Zemljom. ako ne šutimo o svome hermetičkom radu i iskustvima. U skladu sa znanjem stečenim iz ovog priručnika. Kažnjavanje za kršenje zakletve šutnje je jako komplicirano i za neupućenog posmatrača neuhvatljivo. koja je mnogo ozbiljnija. redovima i grupama. ako su pristojniji. Druga vrsta razočaranja. koji je više nego prost zbir kapaciteta prisutnih članova. Prethodna iskustva blijede. Okolina ispoljava neprijateljstvo prema našim naporima. kao što je pijančenje do besvijesti. a čija je unutrašnja struktura tipa “kako mali okica zamišlja hermetizam”).“ovaj je malo skrenuo”. hermetička tradicija Zapada se do skora zasnivala na tajnim društvima. kritizira nas i potkopava nam samopouzdanje ismijavanjem. na primjer sugestiju (to pokazuju i suvremena ispitivanja pripadnika primitivnih plemena. U dinamičkoj psihologiji je dobro poznato da osjećanje krivice. Njihova čula bivaju stimulirana veoma slabim nadražajima. U psihičku sferu Sljedbenika usadi se mehanizam koji. u kojem nam ništa više ne polazi za rukom. Svi početnici osjećaju jaku potrebu da podijele svoja iskustva sa drugim. na prvom mjestu inkvizicije. Tu ih čeka prvo veliko razočaranje. Vježbe nam izgledaju suhoparne i beskrajno dosadne i ne daju rezultat. automatski stupa u djelovanje. prestaje da djeluje kada se o aktivnostima grupe priča van kruga njenih članova. suhi period. Sve kreće nizbrdo.ostvarenja. moći ćete. a odatle do svakojakih zloupotreba nije dalek put. kršenje zakletve tajnosti motivirano je istim razlozima zbog kojih se rade sve r ave stvari. lišavamo sebe. prisjetite se sfinge. U periodu praskozorja civilizacije stroga tajnost je imala izvjesnog smisla. jer zemlja je nepokretnost. da zaključite da šutnja spada pod element Zemlje. Ra a se jaka želja da se cijela stvar prekine i napusti. Ljudi kojima početnik oduševljeno opisuje svoje iskustvo obično mu odmah kažu da je to glupost. ljudi koji se bave hermetizmom duže vrijeme znaju iz iskustva da je naglašavanje važnosti šutnje sasvim opravdano. Kao što sam spomenuo u knjizi “Ključevi psihičke magije”. ili. Na taj način.42 Na prvi pogled ovakav zahtjev izgleda nelogičan. nego na nas same. Rad u grupi stvara posebnu psihičku atmosferu. pričekaju da naš ushićeni osnovac okrene le a i tada se kuckaju prstom po čelu. Zato na početku svi bez izuzetka “pričaju”. u našem radu javlja se neumitna reakcija ili tzv. Početkom ovog vijeka. Senzibilnost pruža mogućnost za lakši utjecaj. ali se smatra kao pravilo dobrog vaspitanja da se ne priča van grupe o stvarima o kojima ne treba pričati. da opišu svoja preživljavanja. Druga vrsta šutnje odnosi se na grupni rad. Kako nevolja imate dovoljno. Zašto ne bismo rekli što smo doživjeli u ovoj oblasti. Grupni duh. da bi bilo ublaženo. Danas se organizacije koje traže polaganje zakletve šutnje mogu izbrajati na prste jedne ruke (naravno. ozbiljne organizacije. u procesu realizacije ideja. materijalizacije. otkrivanje hermetičkih znanja moralno nezrelim ljudima predstavljalo je težak prekršaj. nekontrolirano kockanje sa nesvjesnom . jer je ljudska rasa bila u cjelini mnogo senzitivnija na psihološko djelovanje. pri čemu novcu pripada počasno mjesto. koji je neophodan uvjet za djelotvornost složenih rituala. Naša aktivnost u takvom slučaju nema moć realizacije. Ovakvi psihološki suhi periodi neminovni su i inače. Zato je tajnost zahtjevana od svih i novi članovi polagali su bez izuzetka veoma stroge zakletve tajnosti. vjerojatno bez velikih teškoća. inercija. pri kršenju zakletve. Uslijed neprijateljskog stava srednjovjekovnog društva. a novih više nema. ne odnosi se na spoljašnji svijet. Unutrašnji pritisak da se saopći okultno iskustvo gotovo je nepodnošljiv. napuštena je praksa polaganja zakletve u hermetičkim bratstvima. jer ima mnogo organizacija koje postavljaju takve zahtjeve. Mi smo tada Antej.

odbacivanja. već da bi osvijetlilo sudbinu svakog od nas. Ipak. za razliku od ljudi nezrelih za Stazu mi znamo da razapinjanje nije kraj. Osjećanje krivice i griža savjesti često navode grešnika da nesvjesno izazove nesreću i takvim kažnjavanjem otupi nepodnošljiva osjećanja koja ga progone. Od samog početka mi naslućujemo kako će se završiti naša duhovna avantura. da li je polazna osnova historičara bila idealistička ili materijalistička. kao i svako drugo predanje. Znamo za čašu koju moramo ispiti do dna. odreći će nas se naši najbliži (“Prije nego što pijetli tri puta zapjevaju”). koja se pripisuje samom Kristu. U trenucima kad nam zaprijeti istinska opasnost. on je bio svjestan svoje istinske. jer su sve velike religije i učenja imali stvarne osnivače. naše tragalaštvo. Kratko rečeno. Prvobitno je to bio zlatan križ jednakih krakova. Prepun patnji. zar me i Ti ostavi?!). zakukati će i najhrabriji me u nama (“Oče. Predanje o njegovom životu nije preživjelo do danas da bismo se osjećali bezvrijedni i bijedni prema njemu. Njegov život. Ima i neuobičajenih interpretacija. kad izgleda da svjetlosti niotkuda nema. Pri tome se me u samim historičarima javljaju ogromne razlike u tumačenjima. jer svaki uvid je . ismijavanja okoline. Jedan psihijatar smatra da za nastanak kršćanstva treba da zahvalimo činjenici da je Isus bio epileptičar. Historičari daju svoja tumačenja. Dakle. gledajući na kršćanski pokret sa neskrivenim negodovanjem). povezujući doga aje sa društvenim uvjetima toga vremena. zavisno od toga. sa ružom u sredini. kao i svi ljudi. Ono što nas u ovom priručniku interesira jeste osnovno hermetičko tumačenje. To nas jedino interesira. jer ono daje smjernice za praktičnu djelatnost. zavisno od ličnih uvida ljudi koji su ta tumačenja dali. naći će načina kako da sebe kazni. da nitko nije prorok u svome selu.križ stariji je od Krista najmanje dvije hiljade godina. postoje i različita okultna tumačenja. tvrditi da smo samo mi u pravu. Sve vrijeme dok se krećemo Stazom treba da imamo pred očima krajnji cilj evolucije . Nirvana. Učenje o Kristu. U tome je smisao izreke. duhovnih muka. Sasvim druga stvar je koliko su potonje generacije kršćana dodale da bi ukrasile prvobitnu sliku. čiji se “Anali” smatraju pouzdanim historijskim izvorom. makar to svijetu izgledalo kao razapinjanje. kao nedostižnom idealu. U svakom čovjeku tinja vječita spiritualna iskra Nadsvijesti. Vjerojatno nazirete da se ponovo vraćamo na osnove hermetizma Zapada. bio polubog. Život svakog Sljedbenika biti će nalik na Kristov. jer nam primjerom pokazuje što nas čeka na Stazi. Kako vrijeme prolazi gubi se mnogo toga što smeta neposrednim učesnicima u procesu ra anja jedne religije. uzdizanje duha u do tada nepristupačne sfere Nadsvijesti i ostvarenje cilja našeg zemaljskog bitisanja. Za razliku od ostalih ljudi.uvid i različita tumačenja samo su posebne staze koje vode istom cilju. Vrijeme je da prije emo na priču o Kristovom raspeću. Oče. Neki historičari tvrde da Krist nije postojao i da su mit o njemu stvorile potlačene mase Palestine da bi ublažile svoj težak položaj. On je. Služio je kao veoma moćan simbol psihičke magije u starom Egiptu. Takvo mišljenje je prilično neubjedljivo. izazvalo je svakojaka tumačenja. U trenutku najvećih muka. Osnovni simbol kršćanstva .43 željom da se izgubi. a taj stupanj svjesnosti (Nadsvijest. za nas je važno da postoji mit o Kristu. jer najmračnije je upravo prije svitanja. Razni teolozi daju veoma različita tumačenja raspeća Kristovog i doga aja koji su mu prethodili. Poslije njega slijedi uskrsavanje. Bilo bi krajnje netolerantno. Najzad. čak znak slijepog fanatizma. Samadhi. prekrivena debljim ili tanjim slojevima neznanja. božanske prirode. . drogiranje i slično. na učenje o četiri kozmička elementa.) čeka sve nas u budućnosti. kao i većina ostalih hermetičkih informacija. Iskustvo pokazuje da se dodaje zaista mnogo. kako ga predanje opisuje. Bilo da je Krist zaista postojao ili ne (moram da naglasim da Tacit. prekršilac opsjednut jakim osjećanjem krivice. konačno spajanje sa Daemonom i dr.križ kozmičkih elemenata. da se vratimo Kristu. ima značaja za sve nas. u čije središte moramo sebe dovesti. spominje Isusa Nazarećanina.

dakle. Kad nas budu razapinjali (a to nam se neće desiti samo jedanput) izjednačiti će nas sa lopovima. a ne van nas. Juda je izdao Krista za novac. Griža savjesti. to su naše slabosti. makar neodre enu.44 Ostali elementi predanja o Kristu tako er bacaju dosta svijetla na našu Stazu. Sjetite se što smo rekli za kršenje zakletve. Juda je u nama. ono u što polažemo najviše nade . . nagnala ga je da se objesi. mračnjaka. posebno kontrole 4 procesa svijesti koji dovode do ostvarenja ideja. Svako tko duže vrijeme korača Stazom zna iz iskustva da je nerijetko proglašavan za varalicu. Ne navodi li taj podatak vašu misao na sličnost. Juda je. Krist je imao dvanaest apostola. izdao Krista za šaku zlatnika. Juda je. lopova. On je izdao nezrelom svijetu okultnu tajnu kontrole kozmičkih elemenata. arhetipski prikaz izdaje okultnog znanja duhovno nezrelim osobama. odnosno kršenje zakletve tajnosti. Kao razdjevičena sfinga uništio je samog sebe. A kazna? Tko ga kažnjava? Svijet ga ne kažnjava. to je naš neposlušni svjesni duh koji nas izdaje kad nam je najpotrebniji. sa druge strane. To su naše egoistične tendencije. On se kažnjava sam. kao grozna sjena od koje se ne može pobjeći. Svako svog Judu nosi u sebi. sa dvanaest Herkulovih herojskih podviga i dvanaest znakova Zodijaka? Najzad.Juda – izdati će nas.

me utim. verzija koja je pravljena pod nadzorom Artura Eduarda Uajta. koji su naslikani na metalnim ili kožnim folijama. koja je davno cvjetala u Srednjoj Americi prije civilizacije Maja.000 riječi”. znači da u sticanju znanja o sebi i svijetu kroz Tarot nećete imati nikakvih ograničenja i da vam taj izvanredni sistem praktične filozofije vraća. Jedan je bio da se vjekovna mudrost povjeri ljudskoj vrlini. brojčana podudarnost. nemoguće je prenebjegnuti Tarot. Nije pretjerao u svojoj tvrdnji. ostavljajući mu istovremeno inicijativu i slobodu.kaže: “Tarot je istinska filozofska mašina koja sprečava lutanje duha. sudeći po izvjesnim elementima slika. dok se postupno ne javi uvid da je Tarot simboličkim slikama predstavljeno svekoliko znanje prošlosti. uz to široko prihvaćeno. bar što se tiče duhovnog sistema dosezanja istine kao što je hermetizam. možda najjednostavnija i najgrandioznija zamisao ljudskog genija. koje je pod . To nikako ne znači da ćete steći to znanje kad kupite špil Tarot-karata i pročitate neki od mnogobrojnih priručnika u kojima je dato tumačenje Tarotovih simbola. jednog od prvih članova Zlatne Zore. Me u najpoznatije spadaju: karte koje su korištene u Zlatnoj Zori. Bolje je vječite tvorevine ljudskog duha vezati za ključeve kojima će operirati ljudski poroci. u svojoj “Transcendentalnoj magiji”. ali su prihvatile kockanje kartama. Mislim na megalitsku kulturu na tlu Britanije. starih najmanje 7000 godina i čiji raspored odgovara konstelaciji nebeskih tijela iznad tog mjesta. To. Očito je. Glavna briga bila im je kako da sačuvaju nagomilanu okultnu mudrost za potonje generacije.45 TAROT . Neposredno prije propasti starog Egipta. ali su u biti zadržale svoje izvorno značenje. posvećeni adepti hermetizma. rekli su. njegovi vo i. Na jednom skupu vrsnih Sljedbenika javila su se dva prijedloga. Drugi posvećenici se nisu složili. suviše nepostojana. ne znači da je do krajnje mudrosti došao pisac takve knjige. u najmanju ruku čudna. te ga je nemoguće točno odrediti. čiji se glavni spomenik Stoun Hedž sastoji od 56 neobičnih kamenova. Tarot-karte Alistera Kraulija. seriju čudnih simbola dubokog značenja i neograničenih mogućnosti. spoj pozitivnog i idealnog koji izaziva javljanje misli egzaktnih kao brojevi. Neki tragovi nagovještavaju postojanje Tarota u civilizacijama koje su prethodile staroegipatskoj Sreće se. nastaloj drugom polovinom prošlog vijeka . tako er. Upadljiva je podudarnost sa brojem Malih Arkana Tarota . rekao je prije mnogo vjekova nepoznati kineski mudrac. Vrijeme nastanka Tarota gubi se u tami prošlosti. sagledali su proročanskim metodama tužan kraj svoje zemlje.” Trebalo mi je desetak godina da shvatim smisao ovog citata.FILOZOFSKA MAŠINA “Jedna slika vrijedi 10. sadašnjosti i budućnosti dostupno ljudskoj rasi u njenoj duhovnoj evoluciji. Postoje mnoga tumačenja nastanka Tarota. koja se sastoji od do sada nedešifriranog alfabeta od 56 znakova. nalazimo kod poznatog okultiste Papusa (“Tarot of the Bohemians”). Ovaj prijedlog je prihvaćen. Takve tvrdnje o vrijednosti Tarota izgledaju nesumnjivo pretjerane. Ništa manje čudna nije zaostavština bezimene civilizacije. za laike potpuno besmislenim. Sva okultna mudrost predstavljena je simbolima. jer zlo je uvijek prisutno u čovjeku i nestati će tek završetkom ljudske evolucije. Što je Tarot? Elifas Levi. to je matematika primijenjena na apsolutno. mag koji je uticao na generacije hermetista. Izmišljena je kockarska igra i puštena u narod. Pošto ova knjiga obra uje hermetičke simbole kao ključeve do psiholoških uvida i samopronicanja. Tokom slijedećih milenija Tarot-karte raširile su se po svijetu trpeći sve moguće izmjene. Barbarske horde srušile su egipatsku kulturu u prah. kao magično ogledalo. Najinteresantnije. Ljudska vrlina je. u kome je ljudski duh istovremeno predmet i instrument istraživanja. točno onoliko koliko u njega uložite. dodajući detalje do kojih su došli kroz meditacije.56. Mnogi hermetisti su davali svoje verzije Tarot-karata. da je do nas došao iz starog Egipta. To. tako da danas postoji više verzija.

Tarot-karte bratstva Graditelji Adituma. zatim se redaju pub. To su vječite ideje koje ljudska rasa naslje em prenosi sa generacije na generaciju. štap. prenoseći simboličkim putem poruku Hermesovog zakona “Kako je gore. Svaka od ove četiri grupe sadrži seriju karata od jedinice (keca. Na glavi ima krunu sa dva polumjeseca i punim mjesecom me u njima. na kome se vide slova TORA. pasivnost. uvis upravljenoj. drži kratak štap sa dva istovjetna zadebljanja na krajevima. pehar i novčić. Štapovi (tref). otpor. razapeta je zavjesa na kojoj su naslikani narovi i palme. Jedan je crni označava inerciju. Iza njegovih le a pas pokušava da ga ujede za nogu. U desnoj ruci. sa krunom od 12 zvijezda. aktivnost i dr. ČAROBNJAK ILI MAG Prikazan je muškarac u stojećem stavu. velikim dijelom. na dugačkom štapu zaturenom na ramenu. Na zelenoj odjeći budale nazire se deset krugova. 1. 3. Tarotov špil sadrži 78 karata. broj i simboličnu predstavu. pred kraj svog plodnim tragalaštvom ispunjenog života. zatim Marseljski Tarot. Oko nje su plodna polja. Pehari (herc) i Novčići (karo). podijeljene u četiri jednake grupe Mačevi (pik). Sve Velike Arkane imaju ime. tako je dole” (vidi “Ključeve psihičke magije”). BUDALA Mlad čovjek nosi u lijevoj ruci bijelu ružu (odsustvo želja).broj 8 u vodoravnom položaju. nabasao je na Velike Arkane i. Kod Malih Arkana izme u 10 i puba postoji karta zvana princeza ili paž. Kraj njenih nogu teče voda. . U ruci drži skiptar. zadovoljno zaključio da je našao ono što je godinama tražio.Tifareta. nedugo potom. izme u stupova. Njihov simbolizam ne govori laiku ništa. Na taj način se približava cilju evolucije . Narovi su raspore eni po shemi Drveta Života. U špilu Tarot-karata pored 56 Malih Arkana postoje 22 Velike Arkane. položaj Sefirota broj 6 . početniku malo. do 21.pretapanju i spajanju sa Nadsvjesnim duhom. očito. slijedećim redom: 0. Drugi je bijeli i označava inicijativu. Daemonom ili Kozmičkom sviješću. Velike Arkane su stilizirani prikazi Arhetipova Kolektivnog nesvjesnog čovječanstva. Iznad glave maga je znak beskonačnosti. a iskusnom Sljedbeniku veoma mnogo. Duhovna evolucija sastoji se.46 njegovim nadzorom crtala Frida Haris. 56 umjesto 52. sjedi na ulazu u hram.mač. sve me usobno različite. CARICA Trudna žena. sjedi u žitnom polju. Jedina razlika izme u Malih Arkana i običnih karata za igranje je u tome što prvih ima četiri više. u naporu pripajanja tih arhetipskih modela našem svjesnom Ja. ispred četvrtastog stola na kojem se nalaze instrumenti mentalne magije . Redaju se od 0. 2. negaciju. On korača očiju upravljenih ka nebu. . koji je izgubio mnogo od staroegipatskog simbolizma i Njemački Tarot. pri čemu sama svećenica zauzima središnji položaj. Na njenim grudima visi srebrni križ jednakih krakova. malu torbu u kojoj je sav njegov imetak. a ispod drugog ogrtača nazire se do pola razvijen svitak. Moderni alkemičar Jung. koja se vremenom izgubila. Na njenom prestolju ugraviran je znak Venere. kraljica i kralj. VELIKA SVEĆENICA To je djevica koja sjedi izme u dva stuba mudrosti. Iza njenih le a. asa) do 10. tako da ne vidi da se približava dubokoj provaliji. Ona. Ona sjedi na kamenoj KOCKI. a u desnoj. 56 su takozvane Mate Arkane.

SNAGA Mlada žena sa vijencem bršljana na glavi zatvara lavu razjapljene čeljusti. On ovdje predstavlja Nadsvijest ili Kozmičku svijest. U lijevoj ruci drži sferu (simbolično prikazanu zemaljsku kuglu sa križem). Na njemu je ispisano (s desna na lijevo. LJUBAVNICI Na slici su nagi muškarac i žena. KOTAČ SREĆE Ova Arkana je veoma bogata simbolima. On stoji na planinskom visu prekrivenom snijegom. tzv. istovjetan sa onim iznad glave čarobnjaka. Iza Imperatora naziru se kamenite planinske litice. bijela i crna. Muškarac predstavlja svjesni duh. 8. a ne ka Rafaelu. što su znaci carskog položaja i vlasti. niža svijeta Kabale .47 4. PUSTINJAK Starac sa dugom kosom i dugom bradom oslanja se lijevom rukom na dugačak štap.sa opruženim kažiprstom i velikim prstom. Sa desne strane uz kotač se uspinje čovjek sa glavom šakala. a žena podsvijest. HIJEROFANT ILI PRAVOSVEĆENIK Izme u dva stupa na ulazu u hram sjedi čovjek sa trostrukom krunom na glavi (koja je simbol tri donja. Kočije su prekrivene plavim baldahinom. 9. na oblacima. Iznad Ljubavnika je arhan el Rafael. orao. 5. To znači da Nadsvijest možemo dosegnuti samo preko harmoničnog spoja i suradnje (ljubavi) sa podsvjesnim duhom. U podignutoj desnoj ruci drži fenjer u kojem svijetli heksagram (Solomonova šestokraka zvijezda). kao u hebrejskom) TORA i J H V H. Na prestolju je predstavljena ovnova glava. Drvo Dobra i Zla. Iza žene je tzv. IMPERATOR Bradati Imperator sjedi na kockastom kamenom prestolju. koje su simboli elemenata: čovjek. U lijevoj ruci drži skiptar sa trostrukim križem. U oklopu je. a to je boja Sefirota Čokmah. nalaze se četiri svete životinje.mentalnog. U sredini karte nalazi se kotač sa 8 paoka. Sa lijeve strane niz kotač se spušta zmija. a u drugoj skiptar. 7. Pred njim kleče dva svećenika. Iznad ženine glave je znak beskonačnosti. bik i lav. Stupovi hrama su sive boje. a ostalim zgrčenim prstima .podignuta mu je u gestu blagoslivanja. Ženu i lava spaja veliki vijenac ruža. 10. Sljedbenik treba da obrati pažnju na slijedeće: muškarac gleda ka ženi. KOČIJA Oklopljen vitez vozi se u četvrtastim kočijama koje vuku dvije sfinge. koji je simbol elementa Zraka. Na vrhu kotača je sfinga sa mačem preko lijevog ramena. U desnoj ruci drži skiptar. U uglovima karte. Desna ruka . Ja ili Ego. U daljini se vidi ogoljeli planinski vrh. na kojem su naslikane Zvijezde (Astralni plan). astralnog i fizičkog). Sefirota mudrosti. . Iza muškarca je drvo sa 12 vatrenih plodova. 6.

Iz vode. Na drvetu kraj nje stoji ptica Ibis. zagazila je jednom nogom u vodu. me u stupovima. 19. Satana umjesto stopala ima papke ili kopita. Desnom je zagazio u vodu. Ona je očito personifikacija pravde. 15. KULA Visoka kula. 16. koja pada poslije udarca groma. 13. Lijeva noga mu je tako savijena u koljenu da sa desnom formira križ. Izme u njih vijuga staza sve do planinskih vrhova u daljini. Jedino nema poveza preko očiju. glavom okrenut ka zemlji. Desnu ruku. 17. sa tri prozora. SMRT To je dobro poznata predstava smrti u vidu kostura sa kosom u rukama. MJESEC Pun mjesec sa ljudskim likom sija na nebu. 12. PRAVDA Žena sa krunom na glavi sjedi na tronu izme u dva stupa.48 11. drži buktinju. nalaze se dvije kule. U lijevoj ruci drži zlatnu vagu. U rukama drži posude iz kojih sipa vodu . spuštenoj.iz jedne na tlo. a na le ima ima krila slijepog miša. U lijevoj. sa glavom koja podsjeća na jarca. Pored staze stoje pas i vuk glave uzdignutih ka mjesecu. Na njegovoj odori ispisana je riječ J H V H. 14. od koje polazi staza. . ZVIJEZDA Lijepa mlada žena. konopcem vezan za desnu nogu. UMJERENOST Krilati arhan eo Mikael (Mihailo). tako da laktovi i glava čine ravnostrani trokut. Na grudima mu visi sedmokraka zvijezda. Na desnoj ruci piše na latinskom “Solve”. Vrh kule je u obliku krune. On sjedi na polovini kocke. podigao je uvis. Ruke su mu vezane na le ima. pogo ena je gromom. OBJEŠEN ČOVJEK O horizontalnu gredu visi čovjek. To je složeno biće. To znači “Razrijedi” i “Zgusni”. Drugom nogom kleči na čvrstom tlu. izme u čijih se rogova nalazi izvrnut pentagram. iz druge u vodu u koju je zagazila. Tako er dvije ljudske prilike padaju naglavce sa vrha kule. a u desnoj podignut mač. za koju su lancima privezani nagi čovjek i žena. SUNCE Blještavo sunce obasjava dijete koje nago jaši na konju držeći u ruci zastavu. iza njega se pomaljaju glave suncokreta. SATANA Na karti je poznata figura. koji je simbol elementa Vatre. 18. a to je simbol velike vještine. Iza nje. presipa vodu iz jednog pehara u drugi. razapet je ljubičast veo. Svuda oko nje leže glave i odsječeni dijelovi tijela. duge kose. pomalja se rak. otvorene šake. ispod njega. On lijevom nogom stoji na čvrstom tlu. na lijevoj “Coagula”. Na zemlji. Na horizontu se ra a sunce. U pozadini je zid. personifikacija crne magije.

dižu se mrtvi: čovjek. jer je to nemoguće. Nemojte se prepasti kad čujete da Tarot možete proučavati čitavog života. “Obješen čovjek”. Kraj jednostavno ne postoji. Sa druge strane. ono nije nikad bez rezultata. koja djeluje na čovječje nesvjesno konstelacijama nasumce bačenih štapića ili metalnih novčića. Za praktičan rad sa Tarotom potrebno je voditi bilješke u posebnoj bilježnici. Dobivene podatke interpretira stručnjak propuštajući ih kroz filtar svog iskustva. To su vaši magijski instrumenti i tako treba da se prema njima odnosite. ne treba zaboraviti da takvi doprinosi ne krnje glavnu karakteristiku Tarotovih simbola . Pozitivne promjene u Sljedbeniku koji se poduhvatio praktičnog rada teško su uočljive sa strane. ili nedovoljno uobličen materijal. nešto oduzimale. ma koliko proučavanje izgledalo naporno. Morate imati sasvim nov špil karata i čuvati ga na posebnom mjestu. dijete u položaju slova “U”.svjetlost. bez izgleda da do ete do kraja. sa zadatkom da ga protumači. tako da su do nas dospjele verzije karata koje su plod dugotrajnog tragalaštva. Svi ovakvi simbolički metodi hermetizma djeluju slično projektivnim metodama dinamičke psihologije. Projektivni testovi stavljaju ispitanika pred neuobličen. sami napravite karte. Kako je djelomično prekrivena velom. čovjek u položaju slova “X° što čini latinsku riječ “LUX” . Ispitanik takvu nejasnu situaciju tumači na osnovu svojih nesvjesnih sadržaja.49 20. kao kod Arkane broj 12. Kod projektivnih psiholoških metoda vi ste pasivni. Mnoge generacije okultista dodavale su po nešto. Na trubi visi zastavica sa križem jednakih krakova. projektira se. jer se one svode na uvid koji je subjektivno stanje sagledavanja postojećih odnosa u čovjeku i svijetu na nov način. Čitalac može lako uviditi da sav simbolizam Tarot karata nije staroegipatskog porijekla. Ispod njega. orao. Ipak. da izazovu njihovo pomaljanje kroz našu ličnu nesvijest i tako nam omoguće da prepoznamo vječite Arhetipove ljudske rase. On je instrument dijagnoze vašeg trenutnog stanja. U četiri ugla karte. To je JI DŽING ili knjiga preobražaja. 21. iako tradicija Istoka ima svoju. Daleko najbolje je da. žena i dijete. SVIJET Unutar velikog lovorovog vijenca. ona treba da do e spolja. Drugi zaključuju o vašoj situaciji i. Prava filozofska mašina. Tarotovi simboli imaju sveopću vrijednost. Lijeva noga joj je savijena iza desne. lav i bik. ali ima veoma skupih. karton . Žena drži ruke u položaju slova “L”. znatno drugačiju verziju filozofske mašine. niti ga davati u tu e ruke. U svakoj ruci drži kratku spiralu. iz kovčega koji plivaju po vodi. Za ovladavanje projektivnim psihološkim metodama potrebno je. Sličnost je jasna. Ne valja ga nikome pokazivati. elipsoidnog oblika. Na njihovu vrijednost tako er nema nikakvog utjecaja ako loše crtate i bojite. predstavljena je naga figura kako igra (mlada žena ili hermafrodit). ali su razlike još upadljivije. spol joj se ne može odrediti. sredstvo prognoze vaše budućnosti i istovremeno izvor istinske mudrosti. Tarot je. tako da čine križ. Najjednostavnije je da kupite u prodavaonici fotografskog materijala. u prosjeku. Neki koštaju 20-30 dolara. izvan lovorovog vijenca. iako vrijednost špila nikako ne zavisi od cijene. besplodno i ma koliko vam se činilo da stojite u mjestu. kao i Ji Džing. po ugledu na kupovni špil. kako kažu psiholozi. a ne vatromet koji svi mogu gledati za jeftine pare. Jeftinih špilova nema. Karte možete kupiti od izdavača hermetičke literature u inostranstvu.moć da pokrenu univerzalne ideje. ubacuje dio sebe u neuobličenu situaciju. nalaze se čovjek. ako vam je pomoć potrebna. nekoliko godina. neusporedivo superiorniji. SUD An eo Gabriel (Gavrilo) puše u trubu iz oblaka. .

50

za fotografije. Isijecite 22 pravokutnika. Zatim, po ugledu na velike Arkane nacrtajte tušem sve što postoji na originalnim kartama i obojite ih vodenim bojama, temperom ili flomasterom. Ovaj pripremni proces crtanja i bojenja, od kojeg najveći broj ljudi stidljivo uzmiče, ima veliki značaj za dalji rad, jer su to sada instrumenti zaista intimno povezani sa vama i daleko prevazilaze najskuplje kupovne karte. Sad nešto o upotrebi. Vrsni znalci primjenjuju Tarot-karte za prevo enje hebrejskih riječi u hermetičke formule. Primijetili ste da ima 22 Velike Arkane, točno koliko slova hebrejskog alfabeta i koliko ima staza na Drvetu Života. Prirodno, bilo bi besmisleno tvrditi da sve hebrejske riječi, kada se predstave serijom Tarotovih ključeva, daju tajnovit i skriven smisao. Istina je, me utim, da takav smisao imaju mnoge riječi, odnosno formule, date u hermetičkim priručnicima i poznatim drevnim tekstovima, kao što su “Stari zavjet”, “Sefer Jecirah” i drugi. Preobražajem hebrejskih riječi u formule preko Tarotovih ključeva bave se uglavnom teoretičari Kabale. Glavna aktivnost Sljedbenika treba da bude meditiranje o značenju simbola. Na taj način doći će do bu enja pasivnih sadržaja prikrivenih u dubljim slojevima naše psihe. Svaki od Tarotovih ključeva odgovara izvjesnim sastavnicama naše psihičke organizacije. Koncentracija na pojedine karte razvija sposobnosti koje su sa njima povezane. Uzmimo za primjer kartu broj 1, Mag ili Čarobnjak. Usredsre eno meditiranje (razmišljanje) o ovoj karti razvija sposobnost koncentracije misli. Rad sa kartom broj 3, čije je ime Carica, razvija kreativnu imaginaciju. Sam rad je veoma jednostavan: desetak minuta dnevno posvetite jednoj karti, uzimajući redom svakog dana drugu. Treba da ste sami u sobi. Stavite kartu ispred sebe na stol, ili, ako nemate stola, držite je u ruci kao da gledate fotografiju. Ako nekog dana preskočite vježbu, nemojte se previše uzrujavati, mada i ovdje važi princip ulaganja energije - što se više trudite, to su rezultati bolji. Treba da razmišljate o sadržaju slike kako o cjelini, tako i o pojedinostima. Na što vas podsjeća, što predstavlja, ima li kakve veze sa ostalim kartama itd. Po isteku desetak minuta usredsre enog gledanja i razmišljanja o karti odmah zapišite sve što vam je palo na pamet tokom koncentracije i neposredno po završetku vježbe. Tako er treba da zapišete ideje koje vam padnu na pamet u okolnostima svakodnevnog života, dakle van vremena odre enog za vježbu. To, u oba slučaja mogu biti ideje povezane na najčudniji način sa simbolikom karte i na taj način, ovlaš gledano, bez ikakvog značenja. Mnogo puta činiti će vam se da osim naivnih crteža i čudnih znakova tu ničeg nema i - taj će utisak nesumnjivo biti površan. Riječ je o tome da kroz Tarot dolazite u kontakt sa dilemama koje ste oduvijek rješavali, ali ne i riješili na odgovarajući način. Arhetipskim problemima smisla ljudske egzistencije mora se prići uvijek iznova sa stvaralačkim elanom, pokušavajući da ono što je iracionalno kao proizvod nesvjesnog, jer je lišeno logike prostora, vremena i ustaljenih oblika, rastumačimo sami sebi pjesničkim i simboličkim jezikom, koji pulsira u tamnim damarima našeg srca, a ne u kratkovječnoj iskri razuma. Da bi došli do vrijednih uvida morate posvetiti mnogo, mnogo vremena Tarotu, tako da Arkane postanu dio vašeg bića, da žive i djeluju unutar vas. Treba da budete u stanju da bez mnogo odlaganja izazovete u imaginaciji sliku svake karte prostim naporom volje. Poslije dužeg vremena ispunjenog praktičnim radom Arkane počinju da djeluju kao spiritualne snage na vaš život. Nerijetko se Arhetipski likovi sa karata javljaju u snovima, tako da će taj dio vašeg života njihovom simbolikom biti znatno bolje protumačen. Viša aktivnost uključuje kombiniran rad sa Tarotovim kartama i Drvetom Života. U mislima se polazi od odre enog Sefirota (ili sfere) na Drvetu Života, koji ima odre enu boju, pa se kreće ka susjednom Sefirotu. Pri tome se kao staza koristi prizor sa odre ene Tarot-karte. Na taj način prolazimo u mislima kroz vizualiziranu i uvećanu sliku odre ene

51

karte. No to je viši rad koji ne spada ovdje. Zadržati ćemo se, ukratko, na nivou koji će vam neko vrijeme ispunjavati praktičan dio aktivnosti. Iz iskustva mi je poznato da čak i najdetaljniji teorijski opis ne daje dovoljno podstreka čitaocu za praktičan rad. Javljaju se mnoga pitanja i dileme čije rješenje predstavlja nužan uvjet da bi se krenulo od pasivnog gomilanja znanja ka praktičnoj primjeni. Zato vam je ovdje u skraćenom obliku izloženo kako bi, otprilike, moglo da izgleda meditiranje o sadržaju jedne karte. U “Ključevima” naveo sam niz uvida o značenju prve karte; zvane Mag, o značenju simbola kozmičkih elemenata: to su psihološki procesi u svijesti, koje Sljedbenik mora pravilno da shvati i razvije, od prvog - ra anje ideje ili problema u svijesti, pa preko njene ekspanzije u svim pravcima i kontrakcije do materijalizacije, odnosno rješenja problema. Sada ćemo uzeti novu kartu. Neka to bude karta broj 15, SATANA. U hermetičkoj literaturi, za simboličnu figuru prikazanu na karti sreće se tako er ime BAFOMET. Nemoguće je, čak i za sasvim poznat i jasno uobličen materijal, da se misli različitih ljudi kreću istim slijedom. Svako će ići svojim putem, jer čovjek tumači nove utiske u skladu sa prethodnim ličnim iskustvom, a ona su beskrajno promjenljiva. Zato vam je ovdje dato, na jako skraćen način, ono što bi se moglo javiti u mislima.

Pogledajte sliku br. 2. Što, zaboga, sve to na slici znači? Je li to avo kojeg treba da se klonimo i plašimo? Što znače ove riječi na njegovim rukama “Solve” i “Coagula”? Poslije početne nedoumice, koja može potrajati i nekoliko dana, vjerojatno će početi da se uobličava shvaćanje da se na slici nalazi vještačko biće, spoj raznorodnih elemenata. Ono je neka mješavina jarca i čovjeka... čovjek i žena vezani su lancem za polukocku . . . Može vam pasti u oči da se na ostalim Arkanama uglavnom sreće kocka kao tron, za razliku od ove gdje Bafomet sjedi na polukocki . . . Lanac oko vrata muškarca žene je veoma širok, tako da bi ga lako mogli zbaciti kad bi htjeli . . . Ne znači li to da od njih samih zavisi da li će ostati u vlasti zla ili će se osloboditi . . .? Da Bafomet u velikoj mjeri simbolizira zlo govori sasvim jasno izvrnut pentagram, jer pentagram U UOBIČAJENOM POLOŽAJU JESTE SIMBOL DOBRA, SIMBOL DUHOVNE EVOLUCIJE. Poslije nekog vremena pada vam na pamet da stvorenje pred vama ima krila slijepog

52

miša, koji se često sreće u vradžbinama i crnoj magiji . . . možda ćemo se sjetiti da su istucana krila slijepog miša skoro obavezan sastojak ljubavnih napitaka i amajlija... Još kasnije može nam pasti na pamet da je u pitanju hermafroditsko biće, jer ima muški izraz lica, ali grudi žene . . . Zatim, da mu je desna, visoko uzdignuta ruka, snažna ruka muškarca, a lijeva, kojom drži ka zemlji usmjerenu buktinju, ruka žene. Što je sa buktinjom? Zašto je Bafomet drži na tako neinteligentan način, okrenutu ka tlu, kad svako dijete zna kako se buktinja drži? Netko se može dosjetiti da Bafomet ne drži buktinju kako bi trebalo, da bi osvjetljavao, već na beskoristan i opasan način, to jest, ako budemo radili kako nas Bafomet uči možemo se OPEĆI. U nekim okultnim priručnicima, pisanim od kompetentnih autora, naići ćete na tvrdnje da, pored toga što simbolično pokazuje kako da izbjegnemo zlo u svome djelovanju, Arkana broj 15 daje uputstva, pod velom hermetičkog simbolizma, za formiranje magijske turbine, za proces realizacije ili materijalizacije. Kako da formiramo magijski vrtlog u praktičnom životu? O tome nam govori položaj ruku Bafometa i na njima tetovirane riječi; “Solve” (RAZREDI) i “Coagula” (ZGUSNI). Kad provedete duže vrijeme u meditiranju o simbolima hermetike, lagano će, iz potmulih dubina nesvjesnog, početi da se pomalja sposobnost shvaćanja ovakvih poruka. Teško je povjerovati da ćete sada uvidjeti dalekosežnost okultnog otkrića koje slijedi (iskustvo pokazuje da se individualni uvid javlja kad je spiritualno zrenje dospjelo do točno odre enog stadija), već ćete to postići u daljoj ili bližoj budućnosti. Pazite dobro! Ova karta je dobar primjer bacanja prašine u oči nezrelim osobama, nesposobnim da probiju veo simbolike kojima je Arkana obavijena. Dakle, kako da svoje ideje materijaliziramo? Lijeva ruka Bafometa osvjetljava buktinjom zemlju, ZEMALJSKI PLAN, FIZIČKO-MATERIJALNI PLAN EGZISTENCIJE! Na toj ruci piše “zgusni”. Ali, fizički plan je “zgusnut” do maksimuma! Što ćemo sa tom kontradikcijom? Strpite se još malo . . . ! Desna ruka pokazuje naviše, ka nebu. Na njoj piše “razrijedi”. To je jasna indikacija za djelovanje na Astralnom planu, jer on je prvi slijedeći plan iznad plana materijalne realnosti, To je plan koji se u Kabali naziva Formativnim Svijetom, svijetom u kojem se vrši proces formiranja, uobličavanja stvari, okolnosti i zbivanja, prije nego što konačno očvrsnu i uobliče se na zemaljskom planu. Ako prihvatimo kao točno dosadašnje izlaganje, okultna šifra za većinu magijskih operacija bila bi ova: koncentriraj (zgusni) energiju na fizičkom planu, a razrijedi je na Astralnom! Ovakav zaključak nećemo prihvatiti, jer je besmislen i dat naivnima kao šarena laž. Vrlo dobro znamo da je na fizičkom planu energija maksimalno zgusnuta do oblika materije, a na Astralnom planu je veoma razrije ena. Što sad? Obratite pažnju na pojedinost koja vam je u prvom trenutku vjerojatno izmakla pažnji (iskreno govoreći, meni je izmicala godinama): noge Bafometa su ukrštene; desna pokazuje na lijevu stranu, a lijeva na desnu! Znači, prethodnu poruku saopćenu putem simbola OKRENITE NAOPAČKE! Morate u najvećoj mogućoj mjeri usredsrediti energiju na Astralnom planu (to znači uložiti što više energije “gore”, u psihičku sliku). Na fizičkom planu morate izvršiti razrje ivanje, a to znači ne pružati otpor djelovanju koje dolazi sa Astrala. Princip je isti kao kod mehaničkih turbina. Ako djelujete sa jedne strane turbine odre enom silom, turbina će se pokrenuti - ako djelujete sa obje strane u istom smjeru, doći će do poništavanja sila i turbina će ostati nepokretna. Pravi “majstor” djelovati će na obje strane turbine jednakom silom, ali suprotnog smjera. Tada turbina dobiva punu snagu. Ovo objašnjenje postati će vam mnogo jasnije kad iz hermetičkih priručnika, u kojima se govori o Astralnoj svjetlosti, saznate da se zbivanja u Astralu odigravaju, u odnosu na zemaljski plan, kao u ogledalu. Što je u Astralu lijevo, na zemaljskom planu je desno, i obratno. Mnogi vidovnjaci dobijaju upravo takve astralne impresije i slike, koje tumače na način suprotan opaženom. O tome govori, pored ostalog, narodna tradicija tumačenja

možda besmisleno. Ona je usredsre ena na njegovu spoljašnju stranu. Nema slike bez pole ine. kao što predstavljaju za osobu koja sama do njih do e. odnosno one snage. jer čas govorimo o realnosti ideja. najčešće smo se domogli obiju njenih strana. jer je Istina svaki put sagledana pod različitim uglom. jer otkrivaju dio Istine. Ono što im daje boju jeste individualni doživljaj pojedinca. u kojoj se pisac raspričao dovoljno za obje strane. smeće i izmet znače novac. a u hermetizmu BINARIJEM ili DVOJSTVIMA. Raketa se kreće naprijed istom snagom kojom mlaz ističe u suprotnom smjeru.hladno itd. Najpoznatiji parovi suprotnosti (dvojstva ili binari) su veliko . Pogledajmo običnu stolicu. Upravo smo dospjeli do ključne tačke ove diskusije. radost. do ZAKONA SUPROTNOSTI. malo je organizacija koje vas u tu tajnu mogu uputiti. unazad djeluje sila jednaka sili kojom tane izlijeće iz cijevi. Dvostranost stvari. jer nepoželjna strana nužno poništava poželjnu. Koristimo samo jednu njenu stranu . kažu ljudi iz naroda. a čas da je tako nešto nemoguće postići. Drugu ne koristite. Nemoguće je isplesti pulover bez unutrašnje strane! Vjerojatno dobivate utisak da se u ovom poglavlju ra aju proturječne izjave. jer strana o kojoj nismo razmišljali automatski. iako uvidi svih ljudi imaju zajednički imenitelj.malo. vrlo važan činilac. ali vi sada čitate slova samo sa jedne. Opet nova tajna od velike važnosti?! Da. teško da vam pada na pamet da u tom trenutku upotrebljavate samo jednu stranu pokrivača. Ovakvi primjeri suprotnosti ili dvojstva su općepoznati. donjoj strani. a vaše učešće u diskusiji svodilo se na povremeno mrštenje i negodovanje. Već vidim kako se iznova mrštite. Kad pucate puškom. bijelo . Listovi knjige koju čitate prekriveni su slovima sa obje strane. Pazite! Svaka stvar. Pored ostalog. jer se svaki čas javlja nov. Evo da vidimo. Satana ili Bafomet govori o tome? Ta karta govori zaista mnogo za onoga tko umije da gleda kroz zamućenu opnu simbola. zanemarena strana je uvijek VEZANA ili BLOKIRANA! U okvirima ovog priručnika ne interesiraju nas stolice i slične stvari. ali vi gledate samo prednju stranu. Ali. Kad ležite u postelji sa pokrivačem preko svog tijela. Ponovo moram da naglasim da je osnovni magijski proces vizualizacija ili stvaranje psihičkih slika i prožimanje tih slika . ZAKON SUPROTNOSTI se odnosi na činjenicu da sve što postoji ima dvije strane. bez ikakve namjere. treba da očekujete. donja je istovremeno pričvršćena za noge stolice. bar ne istovremeno. mi u stvari NISMO SVJESNI DA ŽELIMO SAMO JEDNU NJENU STRANU. dobro . Vaše otkrovenje biti će samo vaše. i to ovog puta tajna za koju se u hermetičkim grupama polaže zakletva stroge šutnje. ne mogu djelovati duže vrijeme jedna bez druge. slijedi stranu koju želimo. kao sjenka. napreduje sa unutrašnjom. Kad kažemo da želimo jednu stvar. najčešće ispoljene kao snage.gornju stranu sjedišta .ne razmišljajući mnogo o drugoj. sanjati nekog u bijelom znači bolest ili smrt. Dvije strane svega postojećeg.crno. Izgledati će veoma čudno. Došli smo do istinske tajne operativnog okultizma. Teško je vjerovati da će ovi podaci predstavljati istinsko otkrovenje. Nož kojim siječete ima sječivo i dršku. Kad god o nečemu mislite vi (po pravilu nesvjesni te činjenice) mislite samo o jednoj strani te stvari ili okolnosti. ali dvostrana priroda svega postojećeg glavni je razlog nesposobnosti većine ljudi da ostvare svoje ideje. ali znanje koje se može izvući polazeći od njih ima nesagledive posljedice za hermetičku djelatnost. koja teži da poništi naše djelovanje. Interesiraju nas mogućnost magijskog djelovanja u ostvarenju ideja i vezivanje ili blokiranje one strane. Na taj način druga. Zamislite ženu koja plete pulover. Dok koristimo gornju stranu sjedišta. Koliko god napreduje sa spoljašnjom stranom.53 snova: ako sanjate da ste plakali. pojava i okolnosti naziva se u svakodnevnom govoru suprotnostima. Razmislite zašto je nemoguće ostvariti neke ideje ili želje. ma kakve zakletve polagali. nije tako. koje su inače sasvim dostupne ljudskom biću? Što je najčešći uzrok neuspjeha? Da li nam Arkana broj 15. toplo . Jedna automatski slijedi drugu. svaka okolnost ima dvije strane. kad je se domognemo. Me utim.zlo. isto toliko.

54

emocionalnom energijom. Gdje je, zapitati ćete sasvim logično, suprotan proces? Tu, ispred vas, teče usporedo sa prethodnim procesom. Pretpostavimo da želite neku knjigu do koje je jako teško doći. Primjena psihičke magije u tom slučaju svodi se na vizualiziranje te knjige kao vaše svojine. Istovremeno morate raspaliti svoja osjećanja, morate “osjećati" kako tu knjigu već imate. Mnogi hermetički priručnici daju veoma optimistička obećanja, pod uvjetom da se pridržavate njihovih uputstava. “Zamislite kuću kakvu želite”, piše u takvim knjigama, “čvrsto je zamislite i angažirajte svoje emocije. Poslije nekog vremena dobiti ćete točno to što ste zamislili.” Mnogi su poslušali takva uputstva i pretrpjevši neuspjeh, zaključili neveselo da se radi o glupostima. Pravo objašnjenje uklapa se u sadržaj ovog poglavlja. Vidite, osoba koja zamišlja, ili bolje reći vizualizira željenu stvar ili okolnost zaista je privlači sebi i sebe njoj. Ako bi to činila često i BEZ SUPROTNIH AKTIVNOSTI, svi su izgledi da bi svoju želju ostvarila. Ali, da li ona to čini? Većina se poslije obavljene vizualizacije vraća uobičajenom pesimizmu ispoljava nevjericu prema sopstvenoj aktivnosti, sumnja i osjeća da od cijele stvari neće biti ništa i tome slično. Hermetički gledano, ono što je prethodno izgra eno tada se razgra uje. Na drugoj strani, primjeri veoma uspješnih ljudi u svim oblastima života pokazuju da oni postižu uspjeh bezmalo u svemu čega se poduhvate. Da li to znači da zakon suprotnosti na njihovu aktivnost ne djeluje? Ne, ne znači to! To znači da oni, najčešće nesvjesno, primjenjuju VEZIVANJE ili BLOKIRANJE suprotne snage, tako da ona nema mogućnosti da poništi njihov rad. Isto kao što vi, da biste vezali suprotnu stranu sjedišta koju ne želite, pričvršćujete tu stranu za noge stolice. Što treba činiti u praksi, u svakodnevnom životu, da biste vezali (blokirali) onu stranu stvari i okolnosti koju ne želite? Pogledajte što čine ljudi za koje nepoželjna snaga na izgled ne postoji. Kako je oni blokiraju? Oni ne dozvoljavaju da im u svijest do e ni najmanja pomisao o drugoj strani, o neuspjehu. Oni svoju pažnju, svoje misli i svoju energiju usmjeravaju samo na jednu stranu i time postižu strahovit pritisak na mentalnom i emocionalnom planu. Oni misle samo o pozitivnoj, željenoj strani stvari i okolnosti, a ne o suprotnoj, negativnoj. Na taj način nepoželjna strana ili nepoželjna snaga je VEZANA I PRAKTIČNO U DUŽEM ILI KRAĆEM PERIODU NE POSTOJI, NE DJELUJE!! Znači, koncentracija samo na ono što želimo, samo na jednu ideju, uz potpunu eliminaciju njene suprotnosti, čini suštinu tehnike okultnog vezivanja nepoželjne snage. U tome je, pored ostalog, smisao zapovjedi Bafometa: zgusni i razrijedi. ZGUSNITE ENERGIJU MAKSIMALNO NA POZITIVNOJ STRANI - RAZRIJEDITE JE ŠTO VIŠE NA SUPROTNOJ! ŠTO VIŠE ENERGIJE NA POŽELJNOJ STRANI: ŠTO MANJE ENERGIJE NA NEGATIVNOJ!! Da li smo sposobni da se držimo samo jedne strane stvari i okolnosti? Da li smo u stanju da mislimo samo na uspjeh? Pošteno govoreći - nismo. Teško je sresti takvu osobu u ovom našem svijetu. Pa što onda? Moramo se “pozitivno” ponašati bar u stvarima koje su za nas važne, koje su od životnog značaja. Tako er, a to se ne smije zanemariti, dok ste angažirani na ostvarenju neke svoje ideje, izbjegavajte da se izlažete sumnjama i negativnom djelovanju sredine. Ne upuštajte se u diskusije o mogućnostima i vjerojatnoći realizacije, jer tako osloba ate suprotnu snagu da počne da djeluje i poništavate svoj prethodni rad. Kad čujete za studenta koji priprema ispit, plašeći se da ga neće položiti; kad vidite majku, čije je dijete bolesno, da strahuje od najgoreg; kad nai ete na takve slučajeve, sjetite se petnaeste Tarotove karte - oni koncentriraju, zgušnjavaju snagu na pogrešnoj strani. Nije čudo da ih turbina zla zahvati i povuče tamo gdje je energija usmjerena. Ostvarenje, materijalizacija uvijek se razlikuje od polazne ideje, ali, ako je energija uložena kako valja, doći će do prizemljenja ideje. To, me utim, važi za ostvarenje kako dobra, tako i zla.

55

Prije nekog vremena cijeli svijet je bio šokiran ubistvom američke glumice Šaron Tejt i njenih prijatelja. Besmislenost ubistva, nepostojanje motiva i nevjerojatno krvoločan način na koji je izvedeno, posebno su padali u oči. Široj javnosti, me utim, nije bilo poznato da su se Šaron Tejt i njen suprug Roman Polanski aktivno bavili okultizmom i to crnom magijom. Prisustvovali su u više navrata tzv. crnoj misi, u kojoj se sredstvima crne magije priziva Satana, odnosno snage mraka, zla. Kad čovjek lišen svakog hermetičkog iskustva čita o tome, pomisliti će da je po srijedi ubijanje dokolice bogatih ljudi, otupjelih za uobičajena zadovoljstva, bezopasna igra u kojoj se govore strašne stvari, ali se ništa strašno ne doga a. Kratko vrijeme pošto je Polanski završio svoj film “Rozmarina beba” (u kojem znalac bez teškoća prepoznaje crnomagijski ritual prizivanja Satane kroz seksualnu magiju), njegovu suprugu, koja je očekivala dijete, zajedno sa grupom prijatelja masakrirala je grupa drogiranih psihopata, naizgled bez razloga, “iz čista mira”. I kakva slučajnost, poslao ih je čovjek čiji je nadimak bio Satana. Ako budete imali prilike da pogledate taj film, učinite to svakako. Poučan je. Možda u ovom trenutku razmišljate: “Sve postojeće stvari su dvostrane, one postoje kao jedinstvo suprotnosti. Shvatljivo je da mi želimo jednu stranu. Naučili smo kako da poželjnu stranu privučemo uz istovremeno blokiranje ili vezivanje nepoželjne strane. Ali, što se zbiva kasnije, kad blokada prestane i kad počne da se ispoljava djelovanje negativne strane?” Druga strana mora stupiti u djelovanje prije ili poslije, ALI U IZMIJENJENOM OBLIKU. U čovječjim aktivnostima, prethodno blokirana snaga najčešće uzima oblik negativne emocionalne reakcije. Reakcija se javlja u obliku razočaranja, osjećanja nezadovoljstva, osjećanja duhovne praznine. Sjetite se školskih dana ili, ako ste studirali, studentskih. Kad se školska godina završi većina ljudi nas zapitkuje: “Kako se osjećaš? Jesi li sretan?” Ako ne želite da lažete, obično priznajete da se osjećate čudno, da ste “prazni”, da niste sretni kao što ste očekivali. Na vjenčanju, o kojem djevojke sanjaju godinama, svi se lijepo provedu osim mladenaca. To sve znači da poslije “zgušnjavanja” nužno slijedi razrje ivanje. To moramo znati i to moramo očekivati. Ovaj fenomen rijetko je obra ivan u hermetizmu. Pisci o tome ne govore, a trebalo bi, jer nije sve sreća, nije sve med i mlijeko i sve ima svoju cijenu, koja mora da se plati ovako ili onako. Da potražimo u predanjima neki nagovještaj hermetičkih tehnika koje obra ujemo u ovom poglavlju. Ne treba daleko ići. Sjetimo se predanja o Odiseju, koje je umjetnički uobličio Homer. Jedna epizoda “Odiseje” na simboličan način prikazuje proces vezivanja, odnosno blokiranja nepoželjne snage. Da se ukratko podsjetimo. Odisej je u toku desetogodišnjeg lutanja prošao brodom pored otoka sirena. Sirene su, po mitu, bile polužene i poluribe, čiji su glasovi neodoljivo privlačili ljudska bića (Mala digresija. Negativne misli lako privuku ljude. Od prvih dana života okolina, pored ostalog, usa uje u dječju psihu otrovni polip straha - od r avih ljudi, izmišljenih bića, neuspjeha i sl. Ma koliko to čudno izgledalo ljudi se lako prepuštaju negativnim mislima, jer je takvo prepuštanje linija manjeg otpora). Za ljude je zov sirena bio tako neodoljiv da bi po svaku cijenu pohrlili k njima i bili ubijeni. Sirenama je bilo su eno da umru kad prvi čovjek preživi njihovu pjesmu. Kad je Odisej to postigao, one su se pretvorile u stijene, okamenile su se. Ovdje ćete pod velom simbolike vidjeti princip uspješnog rješavanja polarnosti, dvojstva ili binarija. Dvojstvo ili binari, kao što smo rekli, jeste ono što u svakodnevnom životu nazivamo suprotnostima. Dvojstvo, kao takvo, je pasivno, ono nema snage sve dok ga čovjek ne neutralizira. Na primjer, najpoznatije dvojstvo je dobro - zlo i na njemu insistiraju sve religije. Ako ga pobliže osmotrimo u praktičnom životu, vidjeti ćemo da je ono sasvim neefikasno. Ljudsko biće mora da izvrši neutralizaciju tog dvojstva, da bi moglo da djeluje i da se kreće ka cilju svoje evolucije. Religija insistira u teoriji samo na dobru, ali u praksi odstupa od proklamiranog principa i neutralizira ga. Neutralizacija se

56

sastoji, kratko rečeno, u razumnoj ravnoteži dobra i zla ili, drugim riječima, u shvaćanju dobra i zla na sasvim nov način. Po okultnom učenju dobro se sastoji u ravnoteži suprotnosti, a zlo u poremećaju te ravnoteže. Pogledajte Drvo Života (vidi “Ključeve psihičke magije”). Dva stupa Drveta Života predstavljaju suprotnosti ili dvojstva ili binarije, a Srednji Stup njihovu neutralizaciju. Uzmimo za primjer poznati par suprotnosti Milosr e i Oštrinu, koje predstavljaju Sefiroti broj 4 i 5. Staza mudrosti i efikasnog razvoja ide linijom njihove ravnoteže. Moramo naći neku razumnu sredinu izme u milosr a i oštrine. Što će se desiti ako nema ravnoteže izme u suprotnosti? Prevelika oštrina nije dobro, već zlo, jer prelazi u okrutnost. Preveliko milosr e nije ništa manje zlo - to je slabost. Očito, dobro je ravnoteža izme u ekstrema, a zlo poremećaj te ravnoteže. Da se vratimo mitu o Odiseju. Tu imamo dobar primjer dvojstva ili polariteta i mig za okultnu metodu njegovog rješavanja. Binari ili dvojstvo svodi se na slijedeće. Pjesmu sirena ne može preživjeti nitko tko ju je čuo. U nemirnom duhu Odisejevom (a vi ste Odisej!) javio se problem: kako čuti pjesmu sirena i preživjeti? Kako steći dragocjeno iskustvo, namijenjeno samo malom broju smrtnih, i izbjeći njegove opasnosti. Ili, u skladu sa temom ovog poglavlja, KAKO PRIVUĆI SEBI SAMO JEDNU STRANU STVARI? SAMO JEDNU SNAGU BEZ NJENE MRAČNE SJENKE? Evo kako. Mit dalje kaže da je Odisej zapovjedio prijateljima da zapuše svoje uši voskom, a da njega vežu za jarbol. Kad su se približili sirenama, jedino je vezani Odisej mogao da ih čuje. Privučen otrovnom magijom njihove pjesme bezuspješno je pokušavao da se otrgne iz veza i preklinjao je prijatelje da ga odvežu. Oni ga nisu odvezali, jer na njih pjesma sirena nije djelovala. Kad su se udaljili od opasnosti, Odisej se smirio i tada su ga mornari oslobodili. Tako je lukavi Odisej ostao jedini smrtnik koji je čuo pjesmu sirena i preživio je. U ovom mitu je, kroz simboliku, dato uputstvo za aktivno djelanje. Odisej je simbol nemirnog duha u nama. Arhetip vječitog tragalaštva, neugasive težnje za novim iskustvima. Me utim, svako novo iskustvo krije u sebi opasnost, tako sticanje iskustva može imati tragičan kraj. Bez obzira na to, evolucija ljudskog bića je prolaženje kroz veoma dug lanac iskustava, često neprijatnih, bolnih i zastrašujućih. Mnogi pojedinci usporavaju svoj razvoj zadržavajući se ne izvjesnom nivou. Takvo ukopavanje daje prividno osjećanje sigurnosti. Istovremeno znači stagnaciju, zavlačenje u ustajalu ljušturu nekretanja. Svjesni da sve ima svoju cijenu, na nama je da biramo: da li ćemo u jednom trenutku ustuknuti i ostati da plutamo u mlakoj vodi spokojstva ili ćemo se drznuti dalje, u nepoznate ponore iz kojih dopire zavodljiva i otrovna pjesma sirena. Postupak lukavog Danajca za nas je jasan putokaz na Stazi kojom se uspinjemo hiljadama godina poslije njega. U stvari, to je uzor uspješnog ponašanja u svim oblastima života koje kriju neku opasnost, a svako iskustvo ima svoju tamnu stranu. Obratite pažnju na uspješan ishod u bilo kojoj oblasti: osoba koje je uspjeh ostvarila - VEZALA JE NEGATIVNU KOMPONENTU SNAGE KOJU JE PRIZVALA I IZLOŽILA JE SEBE SAMO POZITIVNOJ SNAZI ILI POZITIVNOJ STRANI NEKE STVARI. Kako je nemoguće održati sve vrijeme pritisak u jednom smjeru, jer vremenom reakcija postaje sve jača, USPIJEŠNA OSOBA OSLOBA A NEGATIVNU SNAGU TEK POŠTO JE CILJ OSTVAREN I KOZMIČKA ENERGIJA BLOKIRANA U ODRE ENOJ FORMI, TEK POŠTO JE IDEJA MATERIJALIZIRANA!!! Od ljudi koji su prošli kroz teška iskušenja često se može čuti: “Dok je sve to trajalo, nisam mislio ni ne što. Nisam imao kad da se uplašim. Strah sam osjetio tek kasnije, kad je sve bilo završeno.” Mnogi studenti koji polažu ispite sa odličnim ocjenama ne osjećaju nikakav strah dok odgovaraju. Poslije položenog ispita pokazuju, po pravilu, znake opuštanja i klonulosti (to je “razrje ivanje”). Tada prepuštanje negativnim emocijama ne nanosi štetu. Kozmička energija tada je blokirana u željenu formu i emocionalna reakcija koja nužno slijedi ne smeta previše. Ispit je položen, diploma stečena, čovjek je preživio.

Tarotove Arkane. Budite mudri Odisej! Stičite iskustva.u samom čovjeku. To znači vizualizirajte samo uspjeh! Kad je stvar okončana. Njena cijena je mnogo veća. već mi. Naprotiv. on nema ni moć ni mudrost sam po sebi. na istom mjestu gdje su se pitanja javila . jer više ne može poništiti postignuto. imaju sposobnast da izazovu odgovor u nama. “Putevi do Samorealizacije”): “Svi Adepti Tarota govore o njemu sa najvećim oduševljenjem. astralni i fizički . dok na počasnom postolju primaju medalje poslije završene trke. Meni. razni ljudi činiti će mnogo što sa Tarotom. Da. koje nitko prije vas nije dosegao. Kad je pobjeda izvojevana. Oni koji to čine odustaju ili stižu zadnji. .57 Atletski šampioni. Rad na njima je naporan. Neki će napredovati do stadija o kojem nisu ni sanjali kada su prvi put uzeli karte u ruke. pa da započnete niz nesagledivih avantura duha. Nju kroz Tarot ne traže Adepti. Pripisuju mu mnoga svojstva. Slavinski). kao složeni simboli. neki će proučavati samo Male Arkane.” Na kraju kratka napomena. S. Kako je Tarot povezan sa sva tri svijeta u kojima normalno živimo (mentalni. Izložio sam vam mali dio praktičnog rada sa Tarotovim kartama. ali ćete se uvijek iznova vraćati misterioznim kartama koje su ključevi do svekolike mudrosti ovoga svijeta. samo to ne treba da vas brine. Tarot je neutralan.prim. Već osjećam kako gorite od želje da nabavite Tarot-karte i priručnik koji ih tumači. pak. to je dobro i lijepo. nesavršena ljudska bića koje dileme duboko prožimaju i peku. Ohladite se malo. Vidite. jer vrijeme je da završimo. dok ljudi željni moći i bogatstva mogu tako er upotrijebiti znanje Arkana za dostizanje tih ciljeva. čovjek može postati veliki mag ili okultni majstor. Ako se proučavanju Tarota pridoda sposobnost koncentracije. prepuštanje emocionalnoj reakciji ne utječe na ishod trke. zar ne? Da se vratimo Tarotu. koji su okončali svoju evoluciju. štaviše predstavlja ljudsku kompenzaciju za izvanredne napore u procesu “zgušnjavanja”. kao što su moć rješavanja bilo kakvog duhovnog problema. često plaču ili sasvim otupjelo prate doga aje oko sebe. uravnoteživanje sopstvene karme kroz konsultaciju Tarotovih karata i djelovanjem u skladu sa otkrivenim podacima. Odgovore moramo tražiti kroz demonsku igru svjesnog i nesvjesnog. oni ne plaču prije trke niti za vrijeme nje. Mnogo puta ćete odustati poslije jalovih napora. nije nikakvo čudo da mu se pripisuje tolika moć. Put do vrijednih uvida je dug i vijugav. Možda ste mogli da naslutite kako one postupno otkrivaju svoj smisao i usmjeravaju naš razvoj. Tarot nas samo usmjerava u mučnom i iscrpljujućem tragalaštvu ka mudrosti. možete razrijediti energiju. možete se opustiti. predupredite opasnost vezujući nepoželjnu snagu koja bi vam poništila napore i držite je blokiranu dokgod opasnost traje. ostaje da privedem kraju ovo poglavlje citatom iz knjige čovjeka koji o tome zna neusporedivo više (Sadu Mouni. M. ali se doista isplati. jer su u hermetizmu tu a iskustva od male vrijednosti i ne mogu nikad biti sasvim istovjetna sa vašim. Vaša iskustva razlikovati će se u mnogo čemu od iskustva drugih ljudi. Dugotrajna meditacija o Odiseju i njegovom dragocjenom iskustvu može vam donijeti neslućene uvide. Tada je bez straha oslobodite. ali ne srljajte nepotrebno u opasnost! Polako stvar razmotrite sa svih strana. neki će uz pomoć Tarota pokušati da odškrinu vrata budućnosti i bace pogled na ono što ih čeka u životu. To upamtite dobro. to je poučna priča. Kupujući karte niste kupili mudrost. jer simboli su psihološke mašine koje preobražavaju energiju našeg bića. U svakom slučaju.

koja se doga a u snu.. Pravljenje simbola je veoma jednostavno. Potrebne su vam žive boje. Vatre. Simbole treba da napravite sami.. zato je akvarel praktično neupotrebljiv. bez prijelaza.” Tema ovog poglavlja je poseban metod projekcije. metod hermetičkih simbola ili Tatva-metod. To su. kriterij volje i namjere razlikujemo namjernu voljnu projekciju (to je hermetička operacija kojom ćemo se baviti u ovom poglavlju) i nevoljnu. pod djelovanjem halucinogenih droga i još nekim stanjima. Zato je dominantna želja mnogih Sljedbenika Staze da razviju svoje sposobnosti do tačke kad su u stanju da izvedu operaciju voljne projekcije tijela. Vode i Zemlje. To ovdje ne mogu ponavljati. nesvjestice. stanju narkoze. ukratko. a zatim obojite odgovarajućim bojama. koji su hermetički instrumenti ove operacije. U knjizi “Ključevi psihičke magije” detaljno je obra en metod kontrole sna i. sa slikama u boji. Potrebna vam je ravnomjerno obojena površina.58 ASTRALNA PROJEKCIJA METODOM SIMBOLA Postoji više metoda astralne projekcije. osim ako ste slikar sa iskustvom. Neki savjetuju da ih nacrtate tušem. To je donekle nezadovoljavajući postupak. metod magijskog imena. odnosno kontroliranog izdvajanja svijesti iz fizičkog tijela i njen prijenos u astralno tijelo. Najjednostavnije je da kupite u knjižari blok papira u boji ili da isiječete iz časopisa. U spontanoj projekciji astralnog tijela čovjek je pasivan.u Astralnom i mentalnom svijetu. nama već dobro poznati. Za one koji tu knjigu nisu čitali reći ću ukratko da je astralna projekcija hermetička operacija u kojoj naša svijest voljno napušta fizičko tijelo i nezavisno od njega funkcionira i djeluje u svjetovima višim od fizičkih . simboli kozmičkih elemenata . veću obojenu površinu. . Na taj način uspostaviti ćete neophodnu tijesnu vezu sa njima.Zraka. Nekad se sreće termin eksterioracija. jer je teško naći boje koje se mogu ravnomjerno nanijeti na površinu kartona. ali vam savjetujem da to proradite. Obratite pažnju na slijedeći. spontanu projekciju. ne kontrolira situaciju i najčešće nije svjestan onog što se dešava. bez ičije pomoći. Obzirom na . nešto duži citat iz navedene knjige: “Izdvajanje svijesti iz tijela naziva se astralnom projekcijom ili projekcijom astralnog tijela ili projekcijom svjetlosnog tijela. U mnogim ilustriranim časopisima nalaze se reklame u kojima se koriste velike površine jakih boja.

kad ste kvadrat povećali ili sebe smanjili. Stavite svoj simbol na stol ispred sebe. ali veći broj pokušaja ukazati će vam na mali trik. koji služi kao podloga. Neki ga nikad ne nauče. Ova pojava naknadnog javljanja suprotne odnosno komplementarne boje dobro je poznata u općoj psihologiji. okrenite zadnju stranu vaše simboličke karte i fiksirajte bijelu površinu kartona. jer praktičan rad sa njim prevazilazi nivo ove knjige. slika plavog kvadrata će se povećati. Voda . tako da bude (u vašem duhovnom oku) veličine normalnih vrata. Stolicu i stol tako postavite da budete licem okrenuti onoj strani svijeta koja odgovara elementu sa kojim radite (Zrak . Kad vrijeme od tri minuta istekne. Pred vama. Mirno gledajte obojenu površinu 2-3 minuta. već ljepilo koji ćete sami napraviti od brašna i vode ili upotrijebite bjelanjak od jajeta. Iako je sasvim sigurno da do projekcije isprva neće doći. Najzad. Zemlja sjever). nešto slabije obojen.59 Na sl. Zatim ćete zatvoriti oči. Zatim ga zalijepite na bijeli karton čija je površina znatno veća. Možete slobodno treptati. To nije lako. Sintetička ljepila su neka vrsta izolatora i otežavala bi ionako naporan rad. kroz koja možete proći bez teškoća. Simbol elementa Zraka biti će krug plave boje. Ako pogled oba oka usmjerite paralelno u daljinu (iako su vam oči zatvorene). naporom imaginacije. čije su strane od 6 do 10 cm. tako da karta stoji uspravno ili malo ukoso. povećate. zatim će izblijedjeti dok sasvim ne nestane. Elemenat Akaša ne treba da pravite. treba da ste okrenuti sjeveru. Sada pokušajte da ga. Možete je držati i u rukama. Gledajući (zatvorenih očiju) plavi kvadrat zamisle da se sami smanjuju. Tada pokušajte da vidite okolinu u kojoj ste se našli. Kako ćete početi simbolom Zemlje. isijecite od papira jasno žute boje kvadrat čije su strane od 6 do 10 cm. novim naporom mašte “pro ite” kroz njega! Ne treba da zamislite sliku svog tijela kao nešto odvojeno od vas. 3 imate prikazane svih 5 elementarnih ili tatvičnih simbola. tj. Da bi se ovaj postupak savladao potrebno je dugotrajno ponavljanje (najmanje nekoliko nedjelja).istok. njegov simbol. ponašajte se kao da ste uspjeli. To znači da ćete opet zamisliti plava svjetlosna vrata iza svojih le a i sebe kako kroz njih napuštate Astralni svijet i sjedate u svoju stoticu. nećete nastaviti ritual do kraja. gledati ćete koncentrirano žuti kvadrat pred sobom. br. Počnite ritualom Pentagrama (o ritualu Pentagrama vidi detaljno u “Ključevima”). Znači. koji je od velike pomoći. Kad. Slika plavog ili ljubičastog kvadrata biti će vidljiva neko vrijeme. pa pribjegavaju slijedećem. lijepoj. već treba da “osjetite” kako ustajete i zakoračujete kroz plavu svjetlosnu zavjesu u Astral i kako se zavjesa za vama zatvara. naporom mašte. tokom rituala dospijete do sjevera. prečnika 6 do 10 cm. Poslije toga lagano . Poslije sekundu-dvije ponovo će se pojaviti.jug. ako vam to odgovara.zapad. tako er na većem crnom kartonu. vibrirajte formulu elementa Zemlje (“A G A L A”) a zatim sjedite za stol i koncentrirajte se na kartu njegovog simbola. zalijepljen na nešto većem bijelom kartonu. Bilo kako bilo. Vatra . Sad možete preći na uvježbavanje same operacije. na bijelom kartonu. kvadrat je manji! Tako je slika kvadrata na samoj površini kapaka zatvorenih očiju najmanja. Kao ljepilo nemojte upotrebljavati gumena i sintetička ljepila. već ga prekidate u fazi onog elementa sa čijim simbolom radite. pojaviti će se slika kvadrata prozračne plave boje. Što su vam pravci gledanja očiju ukršteni bliže lica. a zatim će izblijedjeti i nestati. da bi napravili simbol elementa Zemlje. Možete pokušati isto. pred vašim zatvorenim očima. Znači. Simbol elementa Zemlje pojaviti će se na bijeloj površini u komplementarnoj boji. upotrijebiti ćete ga kao vrata za Astralni svijet. tako da mogu proći kroz njega. prozračnoj plavoj boji ili nekoj nijansi ljubičaste. biti će crveni ravnostrani trokut. Elemenat Vatre. Na primjer. Sada ćete prijeći na pravi rad. ritual ćete raditi stojeći. Naravno. što više uvećate. na primjer sa dvije-tri naslagane knjige. U ovom slučaju to je Zemlja. Kad vam se simbol elementa Zemlje javi u komplementarnoj boji (plavoj ili ljubičastoj). Tu sliku treba da. Poslije kratkog vremena početi će po ivicama žutog kvadrata da se javljaju refleksi još jače žute boje. Karta sa simbolom Zemlje treba da Vam je poduprta improviziranim postoljem. simbol Vode je bijeli polumjesec širine 6 do 10 cm. Za praktičan rad treba da napravite veće simbole i svaki na posebnom kartonu.

iz dragocjene baštine Zlatne Zore. Kada konačno uspijte. Postoje po tri formule za svaki element. itd. u onom sloju Astralne svjetlosti čije vibracije odgovaraju elementu Zemlje. Ukoliko ne vode evidenciju. Dobro je vježbati u odre eno vrijeme. Gabriel 3. Tada bez odlaganja unesite u dnevnik rada rezultat svojih pokušaja.1973. svakog dana isto. za ulaz u svijet Astralne svjetlosti. Kada biste. Mikael 3. Jehova Cabaot 2. doživjeli biste neku vrstu šoka. Prije ili poslije uspjeti ćete da se projektirate koristeći. naći ćete se u Astralu. Za element Zemlje te tri formule (koje treba vibrirati kad se na emo u Astralu) jesu: 1. Cijeli proces ponovite više puta u toku jedne seanse.1. šest pokušaja. za vrijeme projekcije. ustanite i završite ritual Pentagrama.30-7. god. Na primjer: 5. imaju jak utisak da su načinili bezbroj neuspješnih pokušaja. od 7. jer ljudi po pravilu odustaju poslije samo desetak neuspjelih dana. Šadai El čai 2. odakle ste i počeli. iako je sasvim vjerojatno da će se takva želja ubrzo javiti. Mala glavobolja tokom vježbanja. Potreban je veliki broj ponavljanja. Ne mehanički. obrisi će postati odre eniji i jasniji. ali treba mnogo muke da se do njega do e. Kao posljedica vibriranja tih formula okolina će se stabilizirati. naglo otvorili svoje tjelesne oči. trajanje vježbe i rezultat. Osjećanje koje prati uspjeh u ovoj operaciji je nepogrješivo. broj pokušaja. Doživljaj je sasvim odre en. ili preciznije rečeno. bez naglih promjena psihičkog napona.60 otvorite oči. O vibriranju vidi detaljno u “Ključevima” ili u nekom od mnogobrojnih hermetičkih priručnika koje sam tamo preporučio. Završiti ćete ga na istoku. kartu sa simbolom odre enog elementa. Da biste . Taliahad Za element Zrak formule jesu: 1. Te formule potiču. Ne treba da se udaljavate od simboličkog ulaza. Postoji način da se utisci koje tada primate pojačaju. a zatim načinite znak zatvaranja . Adonai ha-Arec 2. Pošto ste 5-6 minuta pokušavali da se projektirate. Forlak Za element Vatre one glase: 1. vrijeme vježbanja. koje se primjenjuju u tom cilju. kao i najveći dio hermetičkog znanja koje nam je danas na raspolaganju. Ništa posebno nije doživljeno. O svakom danu rada vodite detaljne bilješke. Časan Treba da vibrirate formule redom kojim su date. Prvih dvadesetak uspješnih projekcija neka budu uvježbavanje operacije prodora kroz vrata simbola i vraćanje na plan realnosti na postepen i siguran način. već sa uživljavanjem i uz neophodan napor imaginacije. Elohim Cabaot 2. Ne možete doći u nedoumicu da li ste se projektirali ili ne. Auriel 3.kao da obim rukama navlačite zavjesu na prozoru. Rafael 3. Za duže vrijeme sva vaša aktivnost treba da bude usredsre ena na sticanje jasnih utisaka na samom pragu Astrala. Aral Za element Vode formule jesu: 1.40. Zapis treba da sadrži datum.

Sasvim je. jer se one pretapaju jedna u drugu. Kad element Zemlje dostigne vrhunac djelovanja. šaljući tako svom nesvjesnom duhu signal da ste ponovo na planu materijalne realnosti. . Svako strogo odre enje vremenskih granica pojedinih faza je besmisleno. zatim lagano slabi. sve elementarne plime su složene. Plime elementarnih energija djeluju na psihofizičku cjelinu ljudskog organizma. Smatra se da ne treba počinjati praktičan okultni rad u periodu dok mjesec kopni. iako svaki od njih čini ulaz u različit nivo Astralne svjetlosti. nastaje neminovna oseka. Uvježbavajući astralnu projekciju metodom simbola primijetiti ćete da se uspjeh osjetno mijenja od jednog do drugog dana i da zavisi u velikoj mjeri od doba dana kada vršite pokušaje. da bi se ustupilo mjesto iznova elementu Akaši. ali postoji odre eno doba dana kad jedan element izrazito dominira. koji doživljava plimu. Poslije nekog vremena element Zraka ili Vaju dostiže vrhunac djelovanja. Dvije glavne faze u mjesečevim promjenama su faza opadanja i faza rasta mjeseca. Me utim. mada neki prave od toga veliku misteriju. tako da je njegov simbol bijeli polumjesec na crnoj podlozi. postupite na slijedeći način: kad ste već projektirani u Astral i želite da se vratite na fizički plan. Nakon toga unesite utiske u dnevnik rada. a svih pet elemenata su sastavnice jedne složene energetske struje koja vječito opasuje našu zemlju. ali je jedna od njih u odre enom periodu dominantna. plivati nasuprot matice). tako da uvijek djeluje svih pet elementarnih struja. Prevlast svakog elementa traje približno 2 sata i 24 minuta. plime i oseke. već isključivo dok raste (lično sumnjam u to. I tako vječito. a ovaj se pretapa u element Zemlje ili Pritivi. poslije toga ustanite i završite ritual Pentagrama zaključno sa istokom. vršeći nevidljiv ali stvaran utjecaj na sve ljude. Ovaj ustupa prevlast Apasu ili Vodi. Operaciju završite Kabalističkim križem i ritualnim gestom zatvaranja (kao da navlačite zavjese na prozor). napose na hermetičke djelatnosti. uz pojačan napor. usredsredite se na simbol koji treperi pred vama u vidu energetske zavjese plave boje. Po okultnoj tradiciji postoje struje elementarnih energija u Astralu ili Tatvične plime i oseke.61 to izbjegli. One su uskla ene sa mjesečevim mijenama i odre enim dobom dana. Ništa precizno ne može se o tome reći. a zatim mu djelovanje opada sa istovremenim porastom djelovanja elementa Zraka. Na kraju četiri puta lupnite stopalom o tlo. koje nazivamo plimom i osekom elemenata. gdje vaše čelo sve vrijeme boravi: sasvim lagano otvorite oči i posjedite nekoliko trenutaka mirno. Astralna svjetlost je sastavljena od svih pet elemenata i u njoj se sreću sasvim nepredvidljiva pražnjenja i erupcije energije. Svaka od elementarnih plima djeluje na ljudske aktivnosti. Elemenat Akaša dostiže maksimum djelovanja u trenutku ra anja sunca. Elementarne struje se kreću od istoka ka zapadu. tako da je Astralna svjetlost uvijek pod dominacijom odre enog elementa. Postupak sa ostala tri simbola je istovjetan. a njihove plime i oseke smjenjuju se odre enim redom. zatim kročite kroz njega i lagano sjedite na svoje mjesto. dok se ostali simboli crtaju na bijeloj podlozi. ustupajući dominantni utjecaj elementu Vatre ili Tedžasu. Svaki element ima vrijeme svog najjačeg i najslabijeg djelovanja. Takav period naziva se Tatva-plimom i nosi ime elementa pod čijom je dominacijom. jer se lijepo može. sa što više detalja. Evo skale sa nazivima elemenata u tradiciji Zapada i Istoka i skalom boja: nazivi: boja: Eter ili Akaša crna ili indigo-plava Zrak ili Vaju plava Vatra ili Tedžas crvena Voda ili Apas srebrno siva ili bijela Zemlja ili Pritivi žuta U praktičnom radu sa simbolom elementa Vode umjesto srebrno sive koristi se bijela boja.

Ovakva iskustva mogu biti dramatična sa dalekosežnim. Ukoliko nemate bar malo iskustva u ovoj oblasti (neki ljudi. to je siguran znak da od kontakta ne može biti štete. Nekad možete nabasati na prizor sa karte koji se znatno razlikuje od uobičajenog. I najkraće odlaganje nanosi štetu. Ovdje se dobro uklapa Jungova misao: “Sasvim je bespredmetno raspravljati da li bogovi postoje ili ne. stupaju u kontakt sa Astralnim svijetom preko svoje kreativne imaginacije i ne znajući što zapravo čine). Kakve doživljaje možete očekivati? To je zaista teško reći. koje ljudski duh. U svakom slučaju. Čini se da je najbolje rukom (naravno astralnom) načiniti znak križa ili pentagrama. koji bez predrasuda razmotri stvar sa svih strana prije nego što presudi. naravno ukoliko ide pod ruku sa praktičnom provjerom. Ponekad. kada postoje kozmičke snage koje se ponašaju upravo kako mi očekujemo od bogova da se ponašaju. Ako “biće” položi ovakav test. složiti ćete se. svoju svijest. Ma što vi o tome mislili u prvo vrijeme. jer sve što se materijalizira na zemaljskom planu mora proći kroz plastični medij Astrala.62 me utim. One su odraz njihovih astralnih vizija i razlike u pojedinostima ne utječu na njihovu osnovnu vrijednost . Sagledati ćete veoma izoštreno veze izme u Astralnog i fizičkog svijeta. probajte! Bez znanja drugih napravite svoje simbole (da vam se ne bi smijali prijatelji). lakše uspijeva u izvjesnim periodima. Najteže razdoblje je ostalo za vama.sposobnost da pokrenu misao. I to je dobro. neophodno je bez odlaganja unijeti u dnevnik rada sva iskustva koja ste imali. I biti ćete sasvim u pravu! Nemojte se ustezati. Stvarno. dobro je držati na umu da to nisu bića. raspitujući se sve vrijeme kada je plima elementa sa kojim radite. vjerojatno ćete zaključiti da su spisi kao što je ova knjiga proizvod piščevih halucinacija. Skepticizam je veoma zdrava polazna osnova. To su snage. uobličava na način koji njemu odgovara. Kada ste se navikli da stupate u Astralni svijet uz pomoć simbola i kada ste više puta to ponovili. Bez ikakve sumnje imati će susrete sa čudnim “stvorenjima”. jer svatko vidi svijet kroz svoju optiku. ali one imaju. prije nego što donesete konačan sud? Misliti ćete tada o sebi da ste objektivan čovjek. koji imaju sasvim odre eno značenje. na primjer slikari. Po povratku u svijet materijalne realnosti. ili ste lišeni sposobnosti intuitivnog naslućivanja istine. oblici čiste energije. u težnji da im da prihvatljivu formu. To su navodno astralna bića. Isto važi za ostale elemente. a koji je za njih ono što je za nas čvrsta majka zemlja. koje će Sljedbenik sresti u svojim astralnim lutanjima. Usprkos obliku u kojem se javljaju to nisu ljudska bića. Sasvim sigurno ćete primijetiti da vam projekcija uz pomoć simbola. sami da otkrijete približno najbolje vrijeme za rad sa pojedinim elementima. iz ovakvih susreta mogu se izvući vrijedna znanja. zašto ne biste nekoliko mjeseci vježbali. Nitko vas ne može kriviti zbog toga. igrajte se po malo svakog dana . veoma rijedak. sigurno da elementarne plime i oseke imaju značajan utjecaj na praktičan rad sa simbolima elemenata koje koristimo kao vrata za odre ene sfere Astralne svjetlosti. Nitko vam ne može reći sasvim odre eno što vas tamo čeka. iako ste u tome svijetu uljez. već SNAGE. sada je za vas vrijeme žetve. mada to nije lako prihvatiti. na ovakav gest “biće” će reagirati tako što će nestati.” Što valja činiti kad nam u takvim susretima “astralna bića” ponude da nas vode? Pametno je pribjeći nekom od univerzalnih gestova. već da je poželjno. Ovakav spoj je. vodeći detaljne bilješke o rezultatima rada. U hermetičkoj literaturi često se može pročitati po nešto o takozvanim duhovnim vo ama. To ne znači da treba mjesecima odlagati praktičan rad sa simbolima. bezmalo nesagledivim posljedicama. možete nastaviti da produbljujete svoja iskustva. na primjer elementa Zemlje. koja će vas rado dočekati i voditi kroz svijet Astralne svjetlosti. Tu leži razlog zašto se Tarot-karte mnogih majstora razlikuju u detaljima. jer oni zavise umnogome od ličnosti i neponovljivih odnosa njenih svjesnih i nesvjesnih sadržaja. ali se upravo tako ponašaju. Najinteresantniji su susreti sa likovima sa Tarot-karata. Postupajući kako valja steći ćete mnoga znanja o simbolima.

dobar vjetar čudna ptico! . ipak probajte.63 sa njima. Znam da zvuči djetinjasto. Ne košta mnogo. probajte da preko njih u ete u jedan drugi svijet. Ako se slažete sa njim onda . Netko je jednom rekao da su hermetisti čudne ptice.

Do toga će sasvim sigurno doći ako svoje traganje ne utemeljimo na čvrstim osnovama. . kao da je riječ o epilepsiji ili tuberkulozi. Takvo sigurno tlo čovjek traži u eksperimentu. ako joj pamćenje nije izblijedjelo. Ne samo mladići. Evo što se meni dešava . Iskusan i vrsni hermetista se time uglavnom ne bavi i njegova interesiranja za takvu vrstu eksperimentiranja su davno utrnuta. i provjerava. što je logično očekivati. a shvatiti smisao teksta sa cijele stranice u ovako kratkom vremenskom periodu. Takvi sistemi bez premca su Tarot i Kabala. odnosno takvim kojeg nije mogao prozrijeti logikom. “Relaksiram se. u koji nova znanja lako mogu da se uklope i klasificiraju. mnogi nazovi okultisti cijelog života ostaju na nivou hermetičkih djetinjarija i nikad ga ne prerastu. Čekam da se u meni rodi prvi impuls i odmah postupim njemu sasvim nasuprot. Kada smo aktivan centar. koji djeluje.64 FENOMENI NIŽEG HERMETIZMA “Možete li mi pokazati neki okultni eksperiment?” Mnogo puta postavljali su mi u povjerenju takvo pitanje. koju je taj profesionalni kockar sa uspjehom primjenjivao. Prerastanje faze okultnih igrarija po pravilu je uvjetovano prolazom kroz tu fazu u periodu hermetičkog sazrijevanja. usprkos možda sasvim suprotnih objašnjenja koja vam daje sam “operator”. . sjećam se. Najviše me je iznenadila jedna svojevrsna metoda. neće imati teškoća da u ljudima. neće vam biti teško da u svim takvim slučajevima otkrijete suštinu fenomena. Uvijek postoji mogućnost da se upletemo u neki od nižih fenomena sa ozbiljnim posljedicama. nabasali su na neke njegove izolirane fenomene. makar sićušnom. uočava neka vrsta stida. Ipak. U takvom pasivnom stanju pokušavam da dobijem bilo kakav utisak o partneru. samo uskom krugu najbližih prijatelja. da ih navedu na akciju koja njima ide u korist. dopala mi je ruku knjiga o pokeru od čuvenog američkog igrača bridža i pokera Džekobi Osvalda. koji tako željno traže prikaz okultnog eksperimenta prepozna sebe iz ranih perioda tragalaštva. Neki ljudi. Kao sedamnaestogodišnjaku. da igrači pokera pokušavaju da djeluju telepatski na protivnike u igri. Ponekad se. Često se čuje: “Postoji nešto što nauka ne zna. koji nisu ni čuli za hermetizam. Ispraznim svoju svijest. uz potpunu sposobnost reprodukcije.” kaže on . tako da se često javlja osjećanje gubljenja podloge pod nogama. dok nam saopćavaju o nekom okultnom fenomenu koji se kroj njih spontano ispoljava. pročita cijelu štampanu stranicu teksta iz knjige. Zvala se “Kako Džekobi igra poker”. Najčešće se o njima veoma neodre eno izražavaju. primjenjuju ih i bave se njima čitavog života. neproturječan sistem znanja. naročito kod intelektualaca. Zato on . “opustim se što više mogu i ne mislim ni na što. već često stariji i zreli ljudi. koji bi sam izveo. Začudo. u trajanju od samo 1-2 sekunde. predstavlja istinsko okultno dostignuće na nivou pravog majstora. na osnovu dugogodišnjeg iskustva. Ta osoba krila je ovu svoju izuzetnu sposobnost i prikazivala bi je veoma rijetko. a to znači na dosljedno razvijenom i koherentnom sistemu. a sigurnost izbija iz našeg bića kao snažno vrelo. sa svojim glavnim ključem Drvetom Života. poslije mnogo nagovaranja i moljakanja.” Ovaj poznati kockar očito je utvrdio. Osvald je primjenjivao slijedeći postupak. Supruga jednog profesora Beogradskog Univerziteta imala je uro enu sposobnost da jednim jedinim pogledom. ako se takva osoba osvrne na svoju prošlost. U sudaru sa nečitljivim igračem. Opis nekog hermetičkog fenomena naći ćete katkad tamo gdje bi se najmanje nadali. budući da se umnogome razlikuju od priča o Aladinu i njegovoj lampi. Da bi se razvila sposobnost brzog čitanja potrebni su mjeseci upornog vježbanja. naga ajući iz daleka o pravoj prirodi tih pojava. naše sumnje bivaju lako razvejane. Eksperimenti ove vrste često djeluju razočaravajuće na početnika. Svijet hermetizma je nepregledan i neuhvatljiv.” Ukoliko u osnovi vaših tumačenja okultnih pojava počiva čvrst.

Obično se uzima da. željeza ili čak zlata. Ako klatnom ispitujete neki predmet koji teži na stolu. A ljudi žele eksperimente koje mogu odmah provjeriti. na postavljeno pitanje. nevolja sa eksperimentima navedenim u “Ključevima” jeste u tome što je potreban prethodan naporan rad da bi se opisani eksperimenti izveli. pravo ispred sebe. U radu sa klatnom najčešće su dvije greške koje morate izbjeći. Opisani postupci ne daju rezultat svakome. nešto će vam sigurno uspjeti. vjenčanu burmu. pretvara u uobičajene načine kretanja. Osvald nije u knjizi objasnio suštinu zbivanja kod ovakvog postupka. pokušati da spriječite nevoljne pokrete ruke. KLATNO Neki ovaj instrument nazivaju magijskim klatnom. Ukoliko osoba koja se bavi naukom počne bar djelomično da proučava hermetičke pojave. Možete ga napraviti sami za nekoliko minuta. njen stav postaje mnogo tolerantniji. svoja saznanja. i možda iskustva. dva kružna i dva pravolinijska: u smjeru kazaljke na satu.65 namjerno dovodi sebe u stanje relaksacije. nama nepristupačne. Dovoljan vam je jači konac dužine 20-25 crn i mali teg na njegovom kraju. pravo naučno objašnjenje. Možete ga držati u opruženoj ruci. prije ite na slijedeću. ne iznose nego strogo čuvaju za sebe. uglavnom. U takvim slučajevima. Koliko sam vidio. a zatim postupi suprotno od primljenog impulsa. pri čemu na jednom kraju konca visi teg. ali je značajan napredak učinjen u mnogobrojnim novonastalim parapsihološkim institutima. Klatno nema sposobnosti. ali uz njih i jedna napomena. proučavajući pisma čitalaca. Držite ruku mirno i sačekajte da se klatno umiri. Ukoliko želite da vas ovaj instrument posluži do kraja kako valja. javiti će se tendencija da namjerno počnete da ljuljate klatno. Rad sa klatnom svodi se na postavljanje pitanja svom nesvjesnom duhu i primanje odgovora koje nam on šalje preko klatna kao posrednika. ako ne želite da se zavaravate. To je čisto sujevjerje. ali se on. a drugi je izme u vašeg kažiprsta i palca. jedna stvar ne po e za rukom. Zato na početku treba da utvrdite značenje osnovnih pokreta.naučnici po pravilu bježe od pokušaja tumačenja ovakvih pojava. Držeći konac vrhovima prstiju zapaziti ćete da. morate spriječiti obje pogreške. Nasuprot mističnom prizvuku naziva. NE”. jer su one za nauku. za sada. u smjeru suprotnom kazaljci sata. ne uči u udžbenicima naučne psihologije. Ili ćete. Budite bez brige. kad njihanje spontano počne. Može se javiti nekakav prijelazan oblik kretanja izme u ova četiri. To je sasvim svejedno. i da nam na ovaj način prenosi svoje znanje. Razlog je jednostavan . na primjer elipsoidni. u ovom trenutku. tako da teg klatna visi neposredno iznad predmeta koji ispitujete. poslije nekoliko POŠTENIH pokušaja. a kružno kretanje u suprotnom smjeru . postoje četiri moguća smjera kretanja klatna. To je obično dovoljno. gra evinski visak od željeza. uslijed nesvjesnih pokreta ruke ili tijela. Držite ga i dalje tako sve dok ne počne. kružno kretanje u smjeru kazaljke na satu znači “DA”. magijsko klatno je veoma jednostavno. Ako vam. Kada vam ruka miruje duže vrijeme i pokreti klatna izostanu. mali teg od aluminija. za sada. Neki koriste kao teg prsten. U nekim naivnim knjigama sreće se tumačenje da nevidljiva biča van nas (drugim riječima duhovi) izazivaju oscilacije klatna ili da klatno “zna” neke stvari. onda oslonite ruku laktom na površinu stola. klizav teren. Neki tragaju za kretanjem koje znači “NE ZNAM” i “NE ŽELIM . Jasno je da je ova tehnika uspješna: o tome govori njegova kockarska reputacija. po pravilu. ali naš nesvjesni duh svakako ima izvjesne moći o kojima se. da se njiše. poslije kraćeg vremena. Ovdje su vam dati upravo takvi eksperimenti. Većina fenomena koje ćemo obraditi nemaju. kada se telepatske sugestije najlakše primaju. pogodan kamenčić. naprijed-nazad i lijevo-desno. ali to nije teško čak ni početniku hermetisti. Svi takvi fenomeni uglavnom se trpaju u zajednički koš sujevjerja.

najčešće. Ukoliko njihanje izostane. klatno uopće ne kreće. sa laktom koji počiva na stolu. Možda ćete postići točnost predvi anja veću od 90%.66 ODGOVORITI”. raznospolne blizance i slučajeve u kojima buduća majka veoma snažno želi dijete odre enog spola. Tada odbacite sve ostale misli i ponovo postavite sasvim odre eno pitanje. znači pravolinijski. Zašto je tako meni zaista nije jasno. Za kratko vrijeme uspjeti ćete da utvrdite značenje kretnji klatna i ubuduće ga se držite. Vi možete sami ustanoviti smisao pokreta klatna. Istini za volju na e se osoba kod koje ovaj fenomen izostaje. Neki hermetisti vršili su veliki broj ovakvih opita. statistički podaci pokazuju da se u 90% slučajeva iznad glave muškarca klatno ljulja naprijed-nazad ili lijevo-desno. mada je normalno da se kretanje klatna javi bez mnogo odlaganja. koja je u poodmaklom stadiju trudnoće. Ako teg klatna ne držite iznad sredine sječiva. dobiti ćete odgovor. Kod takve se. tako da samo od vaše domišljatosti zavisi kakva ćete mu pitanja postavljati. već želju buduće majke. Napetost najčešće sprječava vezu sa nesvjesnim. Od svog nesvjesnog duha. dok ne budete znatno bolje opušteni. To će. Držite ga olabavljenom rukom. 10% pogrešno prognoziranih slučajeva otpada na greške. Iznad glave žene kreće se kružno. Dok klatno mirno visi u ruci zapitajte se: “Da li se ja zovem NN?” Naravno reći ćete svoje pravo ime. Jako želja gravidne žene utječe na kretanje klatna. ma koliko ga dugo držala u ruci ili točnije sve dok ruka ne počne od zamora da podrhtava. klatno će poslije kratkog vremena izmijenite pravac i vratiti se kretanju putanjom duž sječiva. pored pitanja koje ste postavili. ili odložite klatno za neko vrijeme. Klatno ima čudna svojstva u rukama većine ljudi. to je obično znak da ste u nedoumici i da vam se. Na primjer. biti kretanje sa smislom “DA” za vas. obično naprijed-nazad. U takvim slučajevima otkrivate ne spol djeteta. Klatno se drži iznad stomaka gravidne žene. tako da teg visi iznad pisma i postavite svom nesvjesnom pitanje: “Da li je dobro za mene da prihvatim prijedlog?” poslije izvjesne pauze. Kretanje koje dobijete imati će značenje “NE” ubuduće. ako pred sebe na stol stavite nož tako da mu je sječivo okrenuto upravo naviše i klatno držite tako da teg visi neposredno iznad sredine sječiva. . Možete pitati: “Da li ova osoba govori istinu?” itd. Zatim ga zapitajte na primjer: “Da li ja imam sto godina?” (Pretpostavljam da ste bar malo mla i). još mnoga motaju po glavi. možete kao indikator upotrijebiti klatno. klatno se kreće na jedan od dva opisana načina: ako je plod muškog spola pravolinijski. savjesno zapisujući rezultate u dužem periodu. tako da je plod sasvim oformljen. ono će se kretati kružno. Vjerojatno ste shvatili da klatno služi kao prevodilac nerazgovijetnog govora nesvjesnoj duha u nama pojmljive znake. Neki se obraćaju svom nesvjesnom duhu sa zahtjevom: “Pokaži mi kretanje koje znači NE ZNAM!” itd. Na primjer.DA ili NE. Probajte ovaj eksperiment. Držite klatno iznad glave ženske osobe i obratite pažnju na smjer njihanja. Predvi anja su točna u oko 90% slučajeva (naravno. uz pomoć klatna. Nesvjesni duh ima velike sposobnosti. Poslije nekog vremena klatno će početi da se kreće na jedan od četiri moguća načina. ono će poslije nekog vremena početi da se kreće – njihati će se UVIJEK naprijed-nazad duž sječiva! Ako ga drugom rukom zaljuljate kružno ili u pravcu pravnom na sječivo noža. ako vam neka osoba iznese u pismu prijedlog. Kao da nož nevidljivom magnetskom snagom prisiljava klatno da se kreće duž njega. Nekad se doga a da pro u dva-tri minuta prije javljanja uočljivog kretanja. Možete probati slijedeće. nego iznad jednog njegovog kraja. Najveći uspjeh postiže se postavljanjem pitanja na koja se mogu dobiti samo dva odgovora . od sada nadalje. možete dobiti mnoge značajne odgovore. obično kratkotrajne. U jednom trenutku postavljajte samo jedno pitanje. Zatim iznad glave muškarca. Neki koriste taj nalaz za predvi anje spola djeteta koje treba da se rodi. provjera je moguća samo poslije poro aja). čije vam posljedice u slučaju prihvaćanja nisu jasne. a ako je ženskog polukružno. Možda ćete vi doći do prihvatljivog objašnjenja.

mogu sasvim dobro da posluže. dok ne počne da udara u zidove čaše. a zatim bih vršio provjeru sata. Vjerojatno se da se račvasti štap smije odsjeći samo u ponoć. već dva posebna komada žice u obliku slova “L”. bogom ocem. Žice treba da budu meusobno paralelne i da su u vodoravnom položaju. kratko rečeno. da bi sebe uvjerio u vrijednost upotrebe klatna. Nove generacije su otkrile da i priručna sredstva. Dijelove. Kraći kraci ova dva žičana slova “L” služiti će kao drške. U prošlosti je prevladavalo ubje enje da vilinsku moć otkrivanja vode imaju isključivo rašlje napravljene od lijeske ili mladih izdanaka hrasta. koje ćete uhvatiti rukama kao da u rukama držite žičane pištolje. Nije. Iako danas vodovodi uglavnom rješavaju taj problem.25 ili 5. ali tako da ne dodiruje nigdje njene zidove. korišteno je drugo raslinje. sreću individualne razlike. plemeniti štapiću lijeske. Na primjer.27 klatno će o zidove čaše sasvim jasno otkucati pet puta. Ruke treba da su vam na visini nešto iznad pojasa. Zatim zapitajte koliko je sati ili glasno ili u sebi. Da bih je provjerio ustajao sam noću iz postelje ne znajući koje je vrijeme i prihvaćao se klatna. kao vedro u bunaru. pala mi je takva ideja na pamet. Ako je u tom trenutku 9.25 – otkucati će devet puta. ako je u tom trenutku vrijeme oko polovine punog sata. u studentskim danima. Ponekad se dešava. koja se mogu naći u svakoj kući. nesvjesno pokreće ruku tako da dobije odre en broj udaraca. U ime boga oca. da bi lakše klizile u ruci. da li u vašim rukama žice reagiraju na . pri čemu duži krak treba da bude dugačak oko 30 cm. Moglo bi se pomisliti da eksperimentator. koji vam kao drške stoje u šakama. Sasvim je shvatljivo da se u toj vještini. čak ni u magijskom umijeću. znajući koliko je sati. u pitanju autosugestija. na primjer ruda. da se za pola sata oglasi jedva primjetan zvuk. ali je najvažnije da svatko ima tu sposobnost u izvjesnoj mjeri. Nesvjesni duh me je i tada nepogrešivo obavještavao. vješalica za odijelo. kao da ste dva pištolja uperili u nevidljivog neprijatelja. da mi tražiš srebro i zlato. pri čemu je čovjek morao biti nag do pojasa: Pri tome je morao neprekidno ponavljati magijske formule kao što je ova: “Ti. proizvodeći sasvim odre en zvuk. bogom Svetim duhom. VILINSKE RAŠLJE Od davnina ljudi pokušavaju da prona u siguran način za otkrivanje podzemnih voda i ruda.35 – biti će deset udaraca. primjena vilinskih rašlji joj nije izgubila svoju privlačnost. zaklinjem te Svetom trojicom. Kad otkuca odre eno vrijeme klatno će se zaustaviti. Kopati bunar zamašan je posao. čak i zar ala. svakom rukom držite jedan takav pištolj od žice i to za kraći krak. Dobre vilinske rašlje možete napraviti od žice starog kišobrana ili. Neka bude prazna. kao što je Marija bila djevica kada je rodila našeg gospoda Isusa Krista. boga sina i boga Svetog duha. Uz primjenu rašlji i proces njihovog pravljenja vezano je dosta sujevjerja. sasvim različit od jasnih udaraca za cijele sate. tako da mogu da se kreću bez teškoća lijevo-desno. ako je 5. tako sigurno i istinito. U srednjem vijeku je postojala a i danas postoji profesija rašljara. što ne izgleda neprihvatljivo. koje je sakriveno od mojih očiju. navodno. bogom sinom. tako čisto i jasno. amin:” Vrijeme ne stoji. daleko bolje prenosile vibracije vode na čovjeka. držite sasvim labavo. To u stvari neće biti rašlje. pokušavajući da objasnim tu pojavu. Klatno treba da visi unutar čaše. kao u svakoj drugoj. znači. Nekad su ih dugo držali u vodi dok se sasvim ne bi smočile. postupno sve jače. Ako je 9. Znači. Davno. Neki su sa rašlji gulili koru.67 Klatno možete upotrijebiti i kao psihički sat. Vjekovima se smatralo da čovjek mora biti posebno nadaren za tu vrstu djelatnosti radiesteziju ili rašljarstvo. dakle. unutar čaše. Visi. da sebe zavarava. a za otkrivanje ostalih materija. zatim jedva čujno jedanput. Uzmite usku staklenu čašu. obraćajući se svom nesvjesnom. Odličan materijal je obična žica. Udariti će onoliko puta koliko je u tom trenutku sati. Treba da provjerite odmah na početku. Tako vlažne bi. Poslije kratkog vremena klatno će početi da se njiše. Jedini uvjet je da nije lakirana ili izolirana. a u oblastima siromašnim vodom nalaženje vodene žice pitanje je od životnog značaja.

Ima dana kad nepogrešivo prima utiske. A taj činilac ne može se zanemariti kada je posrijedi voda . kao ni sadržaji što prerušeni dopiru do svijesti. kada malo što polazi za rukom. Drugi to i ne spominju. potrebno nam je sredstvo kojim ćemo premostiti taj jaz. U svakom slučaju to se doga a prosječno kod 8 od svakih 10 ljudi. To se sasvim dobro vidi u tumačenjima rašljara koji. Na žalost. pokazujući tako gdje se krije vodena žica. nije sve autosugestija. i tražio od njih da tu lokaliziraju podzemne vode. Tada. navode da nisu u stanju da otkriju podzemnu žicu ako nisu bosi. kao pištolje. Danas se većinom smatra da je voda izvor zračenja. Mnogi psiholozi. Kad do ete iznad vode osjetiti ćete pritisak naniže. Kako su svjesni i nesvjesni duh u budnom stanju oštro odijeljeni. objašnjavajući svoju sposobnost. jer kretanje izaziva trenje molekula vode. dvozube viljuške. Što je više vremena proteklo od točenja do eksperimenta. ne osjećaju vibracije. čija je jačina ispod praga svjesne osjetljivosti. odmaknete od suda sa vodom. oblik slova “Y”. Dva kraka koja ćete hvatati rukama iskrivite nešto malo ustranu. kao i u ostalim oblastima hermetike. navode sve moguće stvari. odnosno ka vodi. rijetki su oni koji su se lično oprobali. Najzad. ali će uglavnom zadržati svoj paralelni položaj. Ovo je sasvim vjerojatno objašnjenje. Neki praktičari tvrde da je bolji instrument jedna žica. Uspjeh je sasvim izostao. Držeći žice na opisani način. Probajte sa nekoliko osoba. pa se sami uvjerite. Ljudi su skloni da svoja iskustva uopćavaju i da ono što je sasvim moguće na subjektivnom nivou uzdignu na nivo zakona. Ako stavite svoje moderne “rašlje” u ruke osobe koja ne zna ŠTO treba da se dogodi kad do e iznad suda sa vodom. a ispravljenu kuku. Sve do prošlog vijeka rašljari su tvrdili da duhovi naliježu na vrh rašlji. Uzmite žičanu vješalicu za odijelo i ispravite njenu kuku. Moguće je da postoji više izvora ove sposobnosti i da od svakog pojedinca zavisi koji će biti dominantan. I s pravom. da li su je subjekti tražili u vrijeme koje je njima odgovaralo ili u unaprijed odre eno vrijeme. glavni instrument čovječje nesvjesno. Ne kaže se. idući dalje. Sasvim je sigurno da će se žice. tako da dobijete oblik rašlji. žice će se razmaknuti i vratiti u prvobitni paralelni položaj. kao da su odjednom nemagnetizirane. kad je to zahtijevao od njih eksperimentator koje njima nije odgovaralo itd. oni problemu prilaze indirektno. gdje nikada ranije nisu bili. uslijed čega se zračenje pojačava. to su izgledi da se žice ukrste iznad vode manji. dana kada je uspjeh promjenljiv i suhim perioda. usmjerite pravo ispred sebe. Stavite na pod svoje sobe poveći sud sa svježom vodom. navodno. ali koja nesvjesni duh i te kako osjeća. jer ćete i sami primijetiti da je uspjeh u vašem eksperimentu u sobi utoliko veći ukoliko je voda svježija. kao neki šiljati gromobran. žice će se lagano i sasvim sigurno ukrstiti. To se u praksi svodi na činjenicu da čovjek nije uvijek jednako sposoban. Takvih nepoklapanja ima bezbroj. iskrivljena u obliku originalnih starih rašlji od lijeske. Ipak. O radiesteziji ili rašljarstvu napisane su mnoge knjige sa različitim tumačenjima ove sposobnosti. ispitujući subjekte koji se time bave. na primjer. rezultati su često sasvim oprečni. ako hoćete. po ustaljenom običaju. me utim. ili. u ovoj oblasti sigurno ima varalica. po samoj prirodi stvari zainteresirani su za ovu oblast. Probajte i to. Jedan američki psiholog odveo je grupu rašljara u pustinjsku oblast. a ono je u neprekidnoj promjeni i njegov kontakt sa svjesnim duhom nije uvijek isti. većina takvu provjeru izbjegava iz straha da ih kolege ne bi ismijali ili proglasili nenaučnim šarlatanima. kao u većini parapsiholoških aktivnosti. Koliko sam upoznat. lagano se krećite po prostoriji. Upravo takvo sredstvo su vilinske rašlje. Tekuća voda jače zrači od stajaće. Ako se. kao daleki eho zbivanja u njegovim gluhim dubinama. ako ih držite dovoljno labavo. Teško je reći što je točno. Mogli biste pomisliti da autosugestija igra ovdje značajnu ulogu. Neki.68 prisustvo vode. Dio vješalice o koji se kači odjeća savijte pritiskom u sredinu. Kad budete došli sa rukama iznad suda sa vodom. Stvar dalje komplicira jednostavna istina da je u ovoj. kretati u rukama lijevo-desno. kao da nevidljiva ruka pritiska vrh vaših rašlji ka tlu. žice će se i kod nje ukrstiti.

Najveći broj nesreća ima za uzrok gubitak kontrole nad vozilom. jedan geolog i rašljar . Na drugoj strani. Teško je vjerovati da će saobraćajni organi postaviti znake opasnosti na osnovu izjava predstavnika jedne sasvim nepriznate oblasti. praksa nepobitno pokazuje da je u mnogim oblastima voda bezuspješno tražena sve dok ne bi došao iskusan rašljar i točno odredio mjesto za kopanje bunara. Sasvim jasno je obilježio nekoliko mjesta. ali činjenice govore za sebe. Koliko znam o Amerikancima i njihovoj opsjednutosti novcem. na kojem je ranije obavljano bušenje tla u potrazi za vodenom žicom. Poznati zagrebački radiestezista. Nije nijednom pogriješio . pa ga provjerite na sebi i ljudima voljnim da sura uju. Naime. kroz koju prolazi autoput Zagreb-Beograd. u najmanju ruku smiješan.na svim mjestima na ena je podzemna voda. po mom mišljenju. željezo.” rekao mi je nedavno jedan prijatelj. Činjenica je da u toj oblasti autoput nema oštrih zavoja. Prethodno su ga neki naučnici kritizirali kao šarlatana. Fizičar. tvrdeći da će se na njima otkriti vodena žica. U jednoj takvoj emisiji. slijedeće. pored ostalog.69 koju treba osjetiti možda na velikoj dubini. naravno). Česti gosti popularnih kviz i šou-emisija na američkoj televiziji su poznati okultisti. a onda su uzeli riječ naučnici. Zaključak psihologa bio je da rašljari ne mogu da otkriju vodu sa sigurnošću. Ponekad su vibracije upravljača sasvim iznenadne tako da se gubi kontrola nad vozilom. gosti emisije su bili naglo obogaćeni rančer. nafte i ostalog. . Imate opis eksperimenta. zato veoma često znatno podrhtava u rukama senzitivnih osoba. čuveni fizičar. koja je karakteristična za odnos prema parapsihološkim pojavama. Upravljač (volan) automobila je neka vrsta velikih metalnih rašlji. naime i takvih rašljara koji su senzitivni na naftu.specijalista za podzemne vode. teško je tvrditi sa sigurnošću. upozoravao je javnost više puta da su podzemne vode u oblasti Sremske Mitrovice i Pazove. “nitko ih ne pita za teorijska znanja i diplome.” Nekoliko posljednjih godina on živi u Americi i imao je mnogo puta prilike da se u to uvjeri. U me uvremenu ljudi ginu. zahtijevao da se njegov rad snima filmskom kamerom. Ovaj je. Za kratko vrijeme tu su podignute ogromne plantaže i cijena zemljišta se ustrostručila. Rašljar je objasnio kako nalazi vodu i prirodu svoje sposobnosti. tako ono ili slijeće sa puta. Možda će vas interesirati podatak da većina američkih petrolejskih kompanija koristi radiestezičare u traganju za novim naftonosnim poljima. a tu se svakodnevno dešavaju udesi. psiholog. uzrok velikog broja teških saobraćajnih nesreća. siguran sam da ih ne bi plaćali bez jakih razloga. Gledaoci televizije mogli su od početka do kraja da prate film njegovog traganja. zlato i dr. pri čemu su svi učesnici ravnopravno iznosili svoje mišljenje. pa je smatrao da je neophodno da ostanu čvrsti dokazi njegovog rada. Tema njihovog javnog razgovora bila je upravo mogućnost otkrivanja podzemnih voda. što je i normalno. uslijed čega dolazi do jakih vibracija. Novi vlasnik je pozvao poznatog rašljara. Mišljenje radiestezičara ima u današnjem društvu mnogo manju težinu od mišljenja priznatih naučnika. geolog i psiholog bili su složni i vrlo odlučni . ali ih odlično plaćaju za uspješno otkrivanje vode. Praksa i u ovoj grani hermetike ima počasno mjesto. promućurni rančer je budzašto kupio velike komplekse pustinjskog zemljišta. Po njegovom mišljenju kretanje podzemnih voda tu je vrlo intenzivno. ili prelazi na lijevu stranu kolovoza te dolazi do čeonog sudara. inače fakultetski obrazovan.to nije nikakva nauka! To nema veze sa naukom! Ovakav stav je. ni mjesta naizgled opasnih. Da li je ovaj poznati radiestezičar u pravu. rašljari. duhovni iscjelitelji i slična bratija. kao jedini uvjet (pored novčane nagrade. Težište razgovora bio je jedan realan doga aj: otkriće vode ovom metodom u pustinjskoj oblasti gdje do tada voda nije na ena. Nije za zanemarivanje ni značajna razlika izme u privatnog stava jednog naučnika i stava koji on javno ispoljava. Ima. Poslom su rukovodili stručni geolozi i nisu uspjeli. bakar. Ispričao mi je. “Amerika je obećana zemlja za uspješne radiestezičare.

” . odnosno ljudi koji nemaju nikakvu ideju o tome što treba da se dogodi u eksperimentu. razni činioci se nameću kao ključ za objašnjenje ove pojave.” zaprijetio joj se prstom Kue. iznad istine. Jedna anegdota o njemu pokazuje koliko ima smiješnog u pokušaju da se jednom pojavom objasne sve ostale. Ona mora da otkriva istinu i da se njoj prilago ava. Tamo je on neoboriv dokaz da ste pametniji od onih koji ga postižu u manjoj mjeri. već svih okultnih pojava. Me utim. došla je ista bolničarka i saopćila mu sa neprikrivenom ironijom: “Gospodine Kue. Emil Kue je autosugestijom postigao neosporno lijepe uspjehe. bogati rančer je kratko odrezao: “Ja ne znam da li je to nauka ili ne. Od nje nema ničeg jačeg. prema psihološkoj strukturi osobe. To me i ne interesira. čak i sa značajnim parapsihološkim znanjem. Mnogi naučnici. A. da kaže svoje mišljenje o sporu naučnika i radiestezičara. zaboravljaju sve o objektivnom traganju za istinom čim napuste uzani prostor svojih interesa. pogotovu ako steknete nešto iskustva.ovaj čovjek može da na e vodu!” Čini se da je ovakav stav ispravan. koji veličaju nauku. iznad prakse ili. dotrčala je medicinska sestra i usplahireno mu se obratila: “Gospodine Kue. počevši od Emila Kuea. a ne malom broju . Znam sigurno samo jednu stvar . ne samo ove. Mnogi su je. Ništa ne uspijeva tako brzo kao uspjeh. na kojem je Kue tvrdoglavo insistirao. Ako nauka do e u sukob sa očevidnom praksom. Jednog dana. ljudi pokazuju izrazitu tendenciju da lična iskustva stave na tron općevažećeg zakona. niti smije da bude svijet za sebe. navodili kao isključivo objašnjenje. dok je Kue nastavljao da asistentima obrazlaže svoje učenje. svake tvrdnje. Na taj način. kako je neumorno ponavljao Engels staru izreku: “Dokaz da puding postoji imamo kad ga jedemo.autosugestija izgleda jedino logična. On MISLI da mu je r avo!” Sutradan. izoliran od života. uostalom.” Sasvim razborit bio je zaključak te emisije. bilo je subjektivno uvjerenje pacijenta. bolesnik iz sobe 17 MISLI da je umro. Osnovni momenat.70 Nauka nije. ako hoćete. koja se njime drogira. Kako je već spomenuto. posebno u Americi. Iako nije bio liječnik. u kojoj je posljednja riječ pripala novopečenom milioneru. Zapitan od voditelja emisije. Mislili mi ovo ili ono. njoj nema mjesta kad svoje moderne vilinske rašlje stavite u ruke takozvanih naivnih subjekata. Mnogi ljudi. Za njega nisu postojale objektivne okolnosti. praksa bode oči. ako je ona značajan činilac kad stanete sa žicama u rukama iznad lonca sa vodom u svojoj sobi. imao je neku vrstu klinike na kojoj su razni poremećaji otklanjani isključivo metodom autosugestije. “pacijentu iz sobe 17 nije r avo. kojem se novac uložen u kupovinu bezvrijedne pustinje preko noći umnogostručio otkrićem vode. tumače radiesteziju isključivo jakom autosugestijom. dok je asistentima po stoti put izlagao svoje učenje. Vjerojatno ćete doći sami do svog tumačenja ove vrste osjetljivosti. onda nešto nije u redu sa naukom. bolesnik iz sobe 17 je r avo!” “Sestro. ona je vrhovno mjerilo svakog učenja.

uvijek sa novog stanovišta. ali se u velikoj mjeri izdvojila od života. Ona je voljeno čedo racionalnog duha. njoj se mora pristupiti uvijek iznova. Davno je Paskal mudro zaključio: “Posljednje djelo razuma je saznanje da postoji beskonačno mnogo stvari koje ga prevazilaze. u ukazivanju na osnovne principe življenja i isticanje krajnih vrijednosti kojima treba težiti.ona je apsolutna. Na taj način. sasvim je opravdano da se oslonimo na druge sisteme saznanja. osim u glavama uskogrudnih osoba.sukobi. vodi računa isključivo o činjenicama. ne samo predmetu vašeg tragalaštva. filozofije i nauke. ponekad pražnjenje strasti preko njihovih le a. Razum je sićušni otok. Religija je bila nužan stupanj u razvitku ljudskog društva. najmla i od svih sistema traganja za istinom. sve novi vidovi istine bivaju sagledani. religija i filozofija nalazi svoj životni prostor hermetička tradicija. okružen nepreglednom pučinom iracionalnog. stavljajući naglasak na misaonost i ispitivanje. relativno nezavisnog od stupnja razvoja sredine. Istina je jedna. pak. Paracelzusa. Njena veza sa ostalim sistemima ljudske misli mnogo je jasnija na Dalekom Istoku nego kod nas. može sasvim uskla eno da živi i djeluje na više planova. bar do sada. Razvitkom društva u cjelini i razvitkom pojedinca. Oni koji se drznu da to učine dobro znaju što ih čeka . ali uvijek sa istim konačnim ciljem. . Ukoliko je posrijedi osoba koja je izborila istaknut položaj u nauci ili umjetnosti. daleko uži od cjelokupnog kapaciteta ljudskog bića. filozofije i nauke. Potražiti bilo kakvu vrijednost u radovima srednjovjekovnih alkemičara. koji je. ponekad nezahvalna uloga žrtvenog jarca. od problema svakodnevnog bitisanja prenaglašavajući krajnje ciljeve. i kraj njenog razvoja nemoguće je sagledati. koje veliki ljudi mogu sebi da dozvole. ali sasvim zapostavlja krajnje ciljeve. U procesu približavanja istini pred nama se javljaju pojedini njeni vidovi i dijelovi koji su ograničeni prostorom. takva njena interesiranja se ili potpunim ignoriranjem zaobilaze ili se tumače kao dječje igre neizigrane u djetinjstvu. ali su vidovi u kojima se ispoljava bezbrojni: sve je relativno osim nje same . iako je ona sama ostala nepromijenjena.71 HERMETIZAM I SUVREMENI ČOVJEK Svi pokušaji čovjeka da dokuči istinu svode se. po učenju hermetičke tradicije beskonačna. Prostor nauke se širi. ne može da prodre. u najboljem slučaju nerazumijevanje. a za pojedince ona je i danas neprevazi en oblik doživljavanja svijeta. vremenom i stupnjem saznanja koje je ljudsko društvo do tog trenutka steklo. živ i dinamičan proces. Filozofija je vješto izbjegla osnovnu manjkavost religije. Tradiciju Istoka je nemoguće odijeliti od religije. uprošteno govoreći. Ova nepromjenjivost apsolutne istine sadrži prividnu kontradikciju. koji se uzajamno ne isključuju. Istina je. koji nudi najprihvatljivija rješenja vječitih dilema. Elifasa Levija. manje sreće. jer je u njih neraskidivo utkana. apsolutna i nepromjenljiva. Postoji granica preko koje razum ljudskog bića. Papusa i njima sličnih nosi u sebi veliki rizik da vas kolege proglase šarlatanom i poreknu svaku vrijednost. već i motivima koji vas k njemu vode. Mi smo imali. svakim danom sve brže. na prvom mjestu. Kada nam nauka i filozofija otkažu. Nauka. usprkos dogmatskim shvaćanjima. Osnovni nedostatak većine religija je stalno prisutna tendencija da se okameni u gotove oblike i dogme i tako sputa ljudski duh u njegovom tragalaštvu. ovakvog kakvo je danas. ona biva razriješena tek u trenutku kad ljudsko biće dostigne cilj svoje kozmičke evolucije. Vrijednost religije je.” Negdje u oblasti gdje se prepliću nauka. na sisteme religije. podmetanja. Usprkos tome neosporivo je da naučni metod posmatranja i tumačenja pojava nije primjenljiv na sve vrste ljudskog iskustva. Čovjek. koji ispunjavaju prazan prostor i nude svoja rješenja. Zato se ljudi teško odlučuju da obznane takva interesiranja.

teško je reći. dobro poznat svakom Sljedbeniku. Izgubio sam volju za vježbanjem. U to doba. Izdavao se za Adepta joge. Takav sklad postiže daleko više njih nego što se obično misli. . odjevenog u tradicionalno ruho joga sanjasina. ali je bio na dobrom putu da ih izgubi. Malo je poznato. ali je skoro uvijek nepotpuna. emocionalna i društvena zbivanja imaju neki smisao: dolaze nam kao poruke našeg Nad-ja. Tamo je postojala biblioteka sa priličnim brojem probranih knjiga o jogi. u najgorem raspoloženju. bili su iznena eni kad sam im spomenuo taj kratki spis. već najvećma na intuiciju. da se u beskonačnom univerzumu zapaža takav sklad formi i odnosa. Takva slika obuhvaća obično samo jednu stranu ličnosti. Jednog dana. jer se prešućuje. zvao se Svami Dev Murti. Svako je istovremeno svjetlost i sjenka. gdje su bile police sa knjigama. da bi se raspitao za mogućnost javne egzibicije u Beogradu. bio je mason). U prijemnoj prostoriji ambasade. To.od slavnih muzičara i književnika. vedanti i ostalim sistemima indijske ortodoksne filozofije. U ambasadu je svratio. osjećao sam se jadno. redovno sam odlazio u indijsku ambasadu u Beogradu da pozajmljujem knjige. očevidno. U nekim prikazima njegovog opusa taj članak je nekim slučajem izostavljen. mada je u stvari bio neka vrsta fakira. koji neumoljivo navodi misao ka jedinom mogućem uvidu . prije nekih 12-13 godina. isto tako može Stazom hermetizma ići konačnoj istini. do najsitnijih detalja. Joga i egzibicije ne idu zajedno. Sada to mnogi ponavljaju. do poznatih političara. naišao sam na bradatog dugokosog Hindusa. sa naučnog stanovišta procjenjivano. sukobljavao se sa porodicom i prijateljima i osjećao kako sumnje bujaju u meni. u velikoj mjeri. da ga je to učinilo najistaknutijim naučnikom našeg vijeka. Miloša urića. krenuo sam u biblioteku ambasade da vratim dopola pročitanu knjigu. na primjer telepatske.takva potpuna harmonija odraz je Apsolutne Svijesti. Miloš urić je imao šira interesiranja nego što je to u javnosti poznato. oslanjajući se ne samo na razum. A nju su sačinjavate zaista poznate ličnosti iz mnogih zemalja . Albert Ajnštajn je oživio staru izreku. prof. Neke osobe vas zaista mogu iznenaditi. Kao neku vrstu preporuke nosio je sobom veliki broj fotografija na kojima su snimljen: prizori sa njegovih javnih nastupa i to tako da se uvijek dobro vidjelo tko sačinjava publiku. Usporedo sa intenzivnim čitanjem. Tko sve sa uspjehom uklapa različite sisteme doživljavanja svijeta na neproturječan način. Sveukupnost našeg svijeta. Imao je neke okultne sposobnosti. Naravno. zaboravljajući da je na osnovu iste teorije došao do zaključka. kako to uvijek biva kad nam se ogadi ono što najviše volite. Posjećivao sam je često. Vrijedi li sve to? Zašto se pametni i priznati ljudi time ne bave? Nije li to šarena laž za neodrasle duhove? Kratko rečeno. sva fizička. zapadao sam u sve jaču krizu. spominjući slučajnost mislim na našu trenutnu nesposobnost da na emo objašnjenje izvjesnih zbivanja. istovremeno može sasvim iskreno i predano da vjeruje u Boga. nije smetalo da iz njegovog djela ponikne. koja može biti istinita. zajedno sa svojim menadžerom. na tako jednostavan način. da je sve relativno. jer sam namjeravao da pročitam sve što se moglo naći na tome mjestu. može vam pasti u oči članak pod čudnim naslovom: “Krist u svjetlosti Joga nauke”. o kojima je u društvu stvorena jedna odre ena slika.72 Čovjek može biti veoma skrupulozan naučnik na planu objektivne nauke. Sjećam se čudnog razrješenja jedne svoje duže krize. To je najčešće slučaj sa ličnostima. najobjektivniji oblik psihologije. Mnogi dobri poznavaoci njegovih djela. najčešće samo slučajno sagledati. Slučaja zapravo nema. otvoreno ili prikriveno. Svaki čovjek je poprište mnogih bitaka i iz svakog se naizmjence pomaljaju prividno proturječne snage. da je Pavlov. bio veoma religiozan. koju možemo nazvati Bogom. Ako pregledate sve radove našeg poznatog heleniste. To je bio jedan od takozvanih suhih perioda. pružajući nam priliku da osvijetlimo za trenutak zasjenjene strane našeg bića. riješen da dignem ruke od Staze. Koliko se sjećam. Nije malo takvih ljudi. neku drugu možete. otac uvjetnog refleksa. našeg Daemona. koji su ga lično poznavali. Veoma interesantna osoba (pored ostalog.

izgleda da je neka vjera nužna u stvarima duha koja su izvan domašaja našeg fizičkog svijeta. duhovna i idealistička shvaćanja. Možda najplodniji spoj naoko suprotnih načina doživljavanja svijeta ostvaren je u ličnosti pokojnog Džavaharlala Nehrua. bilo da mi to zovemo stvaralačkom životvornom snagom ili vitalnom energijom koja postoji u materiji i daje joj sposobnost da se sama pokreće. neki udaljeni cilj koji nas privlači. mada se izmiče. Ona može veoma mnogo. neka nejasna koncepcija savršenog čovjeka i boljeg svijeta. impotenciju. Oni izgovaraju riječ “nauka” kao svemoćnu bajalicu koja će izliječiti mržnju. nesumnjivo.73 Naročito su me iznenadile fotografije njegovih egzibicija za očito uzan krug ljudi. Na fotografijama je padalo u oči da je Hruščov različito odjeven. tako da su Rusi danas vodeća sila na tome polju. . po sopstvenim riječima. nesputanost i dubina uma najplemenitijeg kova!? Iskustvo pokazuje da je moguće zahvatiti svijet na raznim nivoima egzistencije na sasvim različit način. Sutradan ujutro osjetio sam da su oblaci sumnje počeli da se razilaze. što je nedvosmisleno govorilo da fotografije nisu nastale samo u toku jednog dana. po pravilu. lični. nacionalni ili internacionalni. Osjetio je veoma dobro da je spas njegove voljene zemlje u izgradnji modernog društva na socijalističkim osnovama. da čovjek izgubi samopouzdanje i da nestane njegova sposobnost i moć stvaranja. mijenja i razvija. ni za trenutak ga nije napuštao ponos na raskošnu kulturnu baštinu Indije. već i iz privatnog života. Sve vrijeme školovanja u Engleskoj. Uzgred rečeno.što je paradoks samo za jedan već sasvim prevazi en način mišljenja. većina nas obožava oltar nekog nepoznatog boga i pruža mu žrtve neki ideal. ipak. marksista. pa se i tada ne može reći da je potpuno znamo. osjećanje tjeskobe i sputanosti. u doba Hrušćova došlo je do naglog napretka u naučnom izučavanju okultnih pojava u SSSR-u. neka vitalna snaga. Bilo da vjerujemo u Boga ili ne. jer je uvijek moguće otkriti nove odnose. već tek kad dokazima stekne pravo da to učini. kao što je život realan kada se usporedi sa smrću. Period nazadovanja i nedoumica bio je okončan. Što je niži nivo tolerancije i praktične mudrosti utoliko se sa manje ustezanja odbacuju stvari koje se ne poznaju. najviše utjecali Marks i Lenjin. jer od ovog fakira nije mogao ništa saznati o proizvodnji ugljena i čelika. Kriza je bila riješena “slučajnim” susretom. ne samo sa nastupa. ali neki demon u nama. U praktičnom životu bio je.istinski su mračnjaci.” Koliko zgusnute hermetike u ovim jednostavnim riječima!? Kakva širina duha. Bilo da smo ovoga svjesni ili ne. Hruščov i Bulganjin u šetnji sa ovim malopoznatim bradatim fakirom. Tih fotosa je bilo jako mnogo. Treba stvar ili pojavu o kojoj se govori upoznati sa svih strana. iako sam razum nalazi u njemu malo suštine. a u svijetu njegovih intimnih preživljavanja našle su plodno tlo drevna učenja i mudrost Indije. patnju. neko oslanjanje na moralna. bez uzajamnog isključivanja . tolerantan prema stvarima koje ne poznaje. religiozno na drugom i hermetičko na trećem mogu teći usporedo. Čitamo u njegovom dijelu “Otkriće Indije”: “Suviše oslanjanja na natprirodne faktore može da dovede. Pravi naučnik je. gdje je bio svjedok do tada nevi enog napretka nauke. Ljudi koji vjeruju i grlato izvikuju da će nauka kompjutera. pod svim mogućim uvjetima. Slijedio je novi period grabljenja naprijed. nečim što je realno. ne odbacuje ih unaprijed. Tko bi rekao da se Hruščov toliko interesirao za hermetizam. Na njima prizori. jer inače ne bismo imali uporišta. Možda je nemoguće dostići to savršenstvo. u razgovoru za stolom. niti ciljeva u životu. A steći to pravo veoma je teško. Ono nas nagoni na zaključak da naučno shvaćanje stvarnosti na jednom. na kojima su se vidjeli sada već pokojni Hruščov i Bulganjin. Hruščov pod ruku sa njim u nekom parku. ako točno znamo što nikako ne može. Na njega su. i često je dovodilo. tehnologije i antibiotika riješiti naše dileme . nemoguće je ne vjerovati ni u što. goni nas tome savršenstvu i mi idemo tom stazom iz generacije u generaciju. ili nekim drugim imenom. A. Nauka je dostojna divljenja dokle god smo svjesni njenih ograničenja.

kao i svega ostalog. da se izrazi na bilo koji način. odbljesak su. Za izvjestan broj ljudi to je složeni sistem hermetičkih učenja. koja vijuga izme u krajnosti. ni u hermetici nije sve med i mlijeko (“Mnogi će doći u moje ime i obmanuti će mnoge . u skladu sa novijom terminologijom . masovne kulture.” Ako suvremena nauka proširuje vidike i gomila znanje činjenica. Ne malo je neurotičara koji hermetizmom žele da prekriju i ušutkaju svoje slabosti. proizvod našeg vremena. Uz to. Ukoliko je takva aktivnost svrhovita. a ona je to bezmalo uvijek. . Osnovna težnja svakog ljudskog bića je da stvara. . . potiče od nedokučivog jezgra stvaralačkih impulsa iz kojeg sve izvire i kojem se sve vraća. aktivno učestvuje u uobličavanju i mijenjanju svoje životne sredine i sebe samog. onda je i najobičnija upotreba ruke. a zatim je trajno naglasilo njegovu inferiornost. kao i zaljubljeni. potrošačkom društvu.” Hermetizam ima u svojim njedrima svega i svačega. . emocionalni. koje se kroz spoljašnju ljušturu probija u me uljudski prostor i tu od nama sličnih biva prepoznato. prema svojim stvaralačkim mogućnostima. ako je riječ o fanaticima pa i fanatika ovdje ima mnogo. a to svi žele. ne ispunjava ih srećom mogućnost da svako popodne.74 mučninu . . sjedeći u fotelji i ispijajući pivo. Njegov život je poprište gdje se odigravaju nebrojeni procesi. a ima i zanesenjaka koji smatraju da su svi van okultne matice slijepi ili duhovno siromašni. ušančivanja i zaostajanja. kao što moramo shvatiti da kreativnost i aktivno izražavanje ne pripadaju samo hermetizmu. Stvaralačka moć čovjeka je beskonačna i neponovljiva. jeste vrijeme naglog bu enja interesiranja za okultne pojave. Konačno. Istinske motive ovakvih podviga vizionarski je razgolitio Jung jednostavnim riječima: “Kozmički letovi su prosto bjekstvo od sebe. Avaj! ona je svemu tome ne malo doprinijela. Danas je primjetna tolerancija u odnosu na stvaraoce bez obzira iz koje sredine potiču. demokratizacije umjetnosti i začetak masovnog hermetičkog tragalaštva. Napredak nauke. Spuštanje kozmonauta na mjesec dovelo je. Moramo biti stalno na oprezu od podmukle tendencije da maticu kojom smo zaplivali smatramo boljom od ostalih. Čovjek današnjice osjeća potrebu da. Prošlo je vrijeme salonskih slikara. ali ne rješava naše dileme. To bi bio početak r ave izolacije. jezika ili mozga stvaralačka. već poštovanje. ne vole da misle. ili. zure u televizor. Čovjek ne mora da bude naučnik da bi tragao za tajnama svijeta. Ona olakšava elementarno življenje. do narastanja osjećanja čovječje moći. koja je primjetna u tzv. one iste stvaralačke vatre koja je gorjela u tvorcima velikih simfonija. koji se ne zadovoljavaju sitnim radostima potrošačkog društva.parapsihologija. Nesvjesno i neuočljivo stvaralaštvo predstavlja još dublju tajnu od vidljivog neimarstva duha. misaoni i tjelesni. Tvrdnja da hermetička učenja odgovaraju svima i da su lijek za sve nevolje siguran je znak zaslijepljenog fanatizma. Mnogo je onih koji zauvijek ostaju na stadiju čitaoca. Naše doba je doba masovne potrošnje. jer lakše je stići do Marsa ili Mjeseca nego prodrijeti u sopstveno biće. Ne jede se meso od svake ptice. to je nepobitno. Okultno tragalaštvo. Okultna tradicija svim takvim procesima pribavlja ne samo lični. sasvim je izvjesno da nam smirenost i životna mudrost ne dolaze sredstvima kojima se reklamiraju deterdženti i koka-kola. Ima mnogo inteligentnih ljudi koji tu traže ključ za smisao života koji drugdje nisu našli. Seljak koji slika sada ne izaziva podsmjeh. ne treba gasiti že samo sa jednog izvora. Pošto je postao svjesniji bezgraničnosti vasione. Toga treba da budemo svjesni. već čini da ih jasnije osjećamo. Moramo tražiti zlatnu sredinu . ili na ite neki treći izraz. Me u hermetistima ima misaonih ljudi. nasuprot tendenciji duhovnog osipanja i osiromašenja. umjetnički drhtaj i zanos neposredni su potomci onog spiritualnog treperenja duboko u nama. pošto su pred kućom oprali auto kupljen na otplatu. Pjesništvo. makar i dalek. Hermetička učenja crpe sokove sa svih strana.Stazu mudrosti. koji nikada ranije nisu ostvareni. Novi oblici muzike. jeste dvostran. Sa druge strane naše vrijeme. trenutno. Potrebno nam je nešto drugo. koliko god anatemirani od sterilnih kritičara. Jer. već i kozmički smisao. a o zatamnjenoj strani njeni fanatici.

a mnogo privlačnog za nemirni ljudski duh. Može kružiti dvorištem. istina. Naše doba je početak kraja autoriteta svake vrste. i tada im moramo prići ovakvi kakvi smo. već treba pokušati da dokučimo što bi rekli i učinili na našem mjestu. Ne obratno. nekada davno. sasvim prihvatljivo do izvjesne točke. Kad god osjetimo da gubimo tlo pod nogama. treba da im se makar na kratko vratimo. a više o Mekluanu. zreli smo za nov odnos prema svijetu. makar za kratko. To je. . A kad u nama počne da se rada nemir i nezadovoljstvo. Na tome insistiraju svi mudraci koji su. a u sredini dvorišta počiva nekoliko krupnih kamenova. ma kako stajao. ovdje i sada. Ne smijemo se preslišavati što su prije mnogih vjekova rekli i učili Buda. Teorije Frojda.oni postoje samo zato da bismo shvatili što sami možemo. Markuzea i Makluana imaju relativan značaj u našem tragalaštvu. Mudri stari kalu er! Na tako jednostavan način ostavio je vječitu poruku potonjim generacijama. ma sa koje točke gledao. U jednom gradu u Japanu. Pokušaj da shvatimo sebe proučavanjem Makluanove teorije ima samo jedan rezultat naučiti ćemo manje o sebi. nepoznati zen-budistički kalu er pomučio se da uredi dvorište svoga hrama. gdje rijetki posjetioci traže odgovore na svoje dileme. Autoriteti imaju jedino upotrebnu vrijednost za probu eno ljudsko biće . bilo sa koje strane joj se prikradali. Ma kako se postavio. zaronili u ocean Kozmičke svijesti. ljudi svog vremena. svjesni da je voda samo na izvoru čista. raspore enih na način koji je zahtijevao mnogo razmišljanja. u srednjem vijeku. Njih više nema. slika središnjeg kamenja. neće moći da ne primijeti čudnu stvar. U njima nema ničeg što bi plijenilo oko. Krajnja Istina je uvijek ista. njihov odnos ostaje nepromijenjen. bacajući radoznali pogled sa svih točaka. filozofske i hermetičke Staze vode istom cilju. koji vodi od centra ka periferiji. sve religiozne. Najzad. Krist i Konfučije. Ali.75 Hermetička tradicija ima duboke korijene. Ne smijemo pretvoriti svoj kratki život u psihološko ukopavanje davno okamenjenih fosila. naučne. položaj krupnog kamenja u sredini ostaje isti. koji je intuitivan. Ako se čovjek prošeta ovim dvorištem. Sav prostor je posut sitnim šljunkom.

naglo bu enje interesiranja za okultizam. naletio je na iznena ujuće otkriće . javljale su se situacije u kojima su radio-ure aji za komuniciranje astronauta sa stručnjacima na zemlji sasvim otkazivali. telepatiju i svojstva subjekta pod hipnozom. Ali. To se dogodilo na početku ere letova satelita sa ljudskom posadom. “Elektromagnetska aura ljudskog bića”. čija je karakteristika. Hermetizam. već. Rješenje je samo druga strana problema. Prije nekih desetak godina ruski naučnik Vasiljev je ispitivao sugestiju. Ovaj ih je bez teškoća primao. a stručnjaci na zemlji sasvim nemoćni da im upute pomoć. pored Albanije. A sve je počelo tako naivno. tako da to neću ponavljati. već samo u relativnom smislu. da li postoje prepreke za energiju kojom se prenose telepatske sugestije. “Biljke koje osjećaju i misle” i tako u nedogled. kada je posada satelita bivala lišena mnogih značajnih informacija. Kada satelit. Sve do nedavno činilo se neizvodljivim bilo kakvo eksperimentiranje vrijedno spomena. Vodeća zemlja u parapsihološkim istraživanjima nije Indija. Usprkos veoma savršenim ure ajima. Ovaj eksperiment opisan je detaljno u “Psihičkom treningu indijskih jogija i fakira”. Javljali su se povremeni nepredvi eni prekidi u vezama. Vasiljev je utvrdio da hipnotizirani subjekt bez velikih teškoća prima telepatske sugestije. pri čemu udaljenost operatora ne igra nikakvu ulogu. iako utječu na radiovalove. Da vidimo o čemu je riječ. postojanje svjetova viših od fizičkih. Okultne pojave najčešće nastaju spontano. Rješenje postoji čim se javi svijest o problemu. Takva emocionalna pražnjenja nemoguće je eksperimentalno izazvati. Problem provjere okultnih fenomena i iskustava oduvijek je bila nemogućnost eksperimentalnog dokazivanja. u velikoj mjeri. dospije do gustih slojeva atmosfere. kao što su trenuci jakih uzbu enja. Ovaj uspješno izvedeni eksperiment imao je za posljedicu nagli porast interesiranja za okultne fenomene u sovjetskoj armiji. nastaje period u kojem nikakve veze ne funkcioniraju. Sovjetski Savez. Posljednje tri godine naročito su značajne. Časopisi su preplavljeni čudnim fotografijama i zbunjujućim naslovima: “Fotografije duše”. Pored tih nepredvidljivih. jer nerješivih problema nema u apsolutnom. aura svetaca. Problem ne bi bio problem kad ne bi imao rješenje. Bezmalo isti proces odigravao se usporedo u SAD. jer su dobiveni neslućeni rezultati koji su umnogome potvrdili učenja jogija i drevnih okultista. za čudo. Zato je logično što se došlo na ideju da se prouči mogućnost telepatskog kontakta izme u posade i rukovodstva leta na zemlji. Instituti za okultizam ili parapsihologiju niču preko noći u mnogim zemljama svijeta. Nastavljajući eksperimente Vasiljev je želio da utvrdi. Sovjetska armija je obezbjedila sredstva i ispitivanja su počela da se množe. Subjekt je stavljen u izoliranu čeličnu komoru i upućivane su mu sugestije telepatskim putem. psihičke pojave i duhovnu stranu života. Astralno tijelo. došli su pod lupu egzaktnih naučnih metoda. Emocionalna veza me u njima je tako produbljena da se telepatski kontakt sa lakoćom ostvaruje. To je istovremeno najkritičniji period cijele avanture.76 ELEKTRONSKI HERMETIZAM ILI NOVA PARAPSIHOLOGIJA Najzad smo i to dočekali. često u nepredvi enom pravcu i s neočekivanim rezultatima. čovječanstvo je zakoračilo u akvarijansku eru. psihičko liječenje. Metalni zidovi nisu spriječili kretanje misaone energije. utiču jaki elektromagneti. pored ostalih. jer na njih. Neka od mnogobrojnih istraživanja izašla su iz okvira vojne primjene. vraćajući se majci zemlji. Poslije ovog slijedili su drugi opiti. kada je prag svijesti značajno snižen. Provjeravajući da li elektromagnetske sile utiču na sposobnost vizualizacije. jedina koja ga nema. mada ih po- . Od socijalističkih država naša zemlja je. u nepredvi enim situacijama i okolnostima koje je nemoguće kontrolirati.psihičke slike su neka vrsta elektromagnetskih tvorevina. javljali su se i redovni prekidi veza u kritičnoj fazi prizemljenja.

Eksperimenti sa snimanjem aure biljaka tako er potvr uju vjekovima stare okultne teorije. već energetska cjelina koja sama proizvodi sopstveno elektromagnetsko polje (ali se ne svodi na njega!). dok ona najzad sasvim ne iščezne. Možete prelistati djela hermetista sa početka ovog vijeka ili njihovih prethodnika iz prošlog. Pokazalo se da je to veoma sretna i plodna kombinacija. Interesantno je da su se Kirlijanovi jedno vrijeme trudili da izbjegnu svaki zaključak koji ne bi stajao čvrsto na osnovama strogog materijalizma. Kad se poslije kratkog vremena film izvadi. . Pa ipak. Naši prethodnici nisu znali za polje visoke frekvencije. Njen ishod je prvi snimak astralnog tijela čovjeka. kako su to davno tvrdili duhovni iscjelitelji koji su liječili dodirom i “magnetskim pasovima”. Na osnovu oblika i jačine aure može se predvidjeti stanje bakterija. zapravo čovječjeg prsta. Instrument kojim je snimak dobiven bio je začu ujuće jednostavan. odnosno auru koja se mijenja sa zdravstvenim stanjem čovjeka i njegovim raspoloženjem. začu enom oku postao je vidljiv i nematerijalni dio živih bića. Kako vrijeme prolazi fotografije aure otkinutog lista su sve slabije. To je bio samo početak. da tu ne postoje čestice. Uvijek ćete naići na iste podatke. opet. Shvaćajući sve teškoće koje prate uvo enje ovakvih rezultata u nauku pod starim nazivima. grupa bakterija. a za njima većina ostalih. List. Ostaje samo da se čudimo kako se ljudi nisu ranije toga sjetiti. koje je. Prsti uzeti sa ruke leša nemaju nikakvu auru. Mijenja se tako er zavisno od toga da li je čovjek pijan ili trijezan. još uvijek na stabljici i na taj način sastavni dio žive biljke. otkinut sa peteljke pokazuje auru znatno manje jačine. i magnetnog polja visoke frekvencije. To je Kirlijanov efekt! Na taj način.list neke biljke. Auru imaju i grupe bakterija snimljene na ovaj način. stvar su u svoje ruke uzeli ljudi koji su po stručnoj spremi bili iskusni inženjeri-elektroničari i fiziolozi. izoštren napornim vježbama koncentracije. preko noći je dobilo neslućene dimenzije. kako to naivni kažu. Oni su potvrdili staro i učinili ga nepobitnim skeptičnom oku današnjice. a hiljadugodišnji termin aura zamijenjen je novim koji ima veoma jak naučni prizvuk . a po ubje enju okultisti. brazilski parapsiholozi. To aurično polje je energetski model ili kalup po kome je izgra en fizički organizam. po istraživačima koji su ga prvi dobili. Očito. njihova moć razmnožavanja . ni osjetljive filmove. Jedini instrument je bio njihov radoznali duh. plod. Aparat kojim je.POLJE STRUKTURE OBLIKA. odbacili su staru terminologiju. Svi parapsihološki instituti baciti su se na ispitivanja tehnikom koja se neprestano usavršava.77 nekad razdvajaju vjekovi.. koji kao rep vuku za sobom sve moguće teorijske zaključke u prilog vjekovnih okultnih učenja. Prsti ljudske ruke pokazuju. pokazuje veoma snažnu svijetlu auru. vidi se oko objekta svjetla aura. nastaloj na tako jednostavan način. itd. eksperimentalno polje nove parapsihologije. od joniziranih elektrona. na fotografiji.. ali je još uvijek vrlo jednostavna. U komoru se stavlja objekt koji će se snimati . o Astralnom tijelu i sl. Jer eksperimenti ovog elektronskog hermetizma nisu otkrili ništa novo. da li je drogiran ili ne. Priznali su da aura predstavlja čisto energetsko tijelo (dakle nematerijalno . . nama je ostao lakši dio posla potvr ivanje već otkrivenog. Ubrzo su odustali od takvog tumačenja. svijetle plamičke. Okultizam se ne spominje. osnova svih bioloških zbivanja u organizmu. do nedavno tako skučeno.vidi o Astralnoj svjetlosti). “snimljena duša” se sastoji od mračne komore u kojoj se nalazi osjetljiv film bez fotografskog aparata. . Elem. već se isključivo govori o parapsihologiji. dio čovječjeg tijela (ruka ili samo prst). KIRLIJANOV EFEKT (bračni par Valentine i Semjon Kirlijan). a rezultat je nazvan. pa su pokušali da dokažu da se aura ili snimljeno polje svjetlosnog zračenja sastoji od materijalnih čestica. možete ići unatrag do Paracelzusa ili u još dalju prošlost. i njegove promjene prethode promjenama fizičkog organizma. Sada je pravo vrijeme da se prisjetite onog što je rečeno u ovoj knjizi (i mnogim drugim o prirodi i svojstvima Astralne svjetlosti.

Oni imaju prednost nad starim učenjima. odnosno sposobnost reagiranja na draži. Oni su. Kada je ispitivanje završeno. po ustaljenim mjerilima jedan organizam je sasvim zdrav i medicinskim metodama se ne mogu utvrditi nikakvi tragovi oboljenja. još dok se nisu ispoljile na zemaljskom planu. Tako se on zamislio o uzroku reagiranja biljke. U nekim parapsihološkim laboratorijima istraživanja su išla u drugom pravcu. ali situacija je već bila sazrijele za ovakvo otkriće.jaki zvuci. naročito teških. karakteristične za neko oboljenje. što nas posebno raduje. u njegovom polju strukture oblika. kalupi. na ljudska osjećanja. Nekom drugom prilikom eksperimentator bi previdio ovaj momenat. iznerviran neuspjelim pokušajima. odnosno u fizičkom tijelu. E. Konačno. A sigurno se sjećate da je Astralni plan nivo čiste energije gdje se uobličavaju modeli koji se zatim ostvaruju na nivou materijalne egzistencije. Igla se iznova pomjerila . aura i tome slično. U tom trenutku igra poligrafa se vidno pomjerila na skeli. u čijoj osnovi leži objašnjenje vidovitosti: “Nastupajući doga aji bacaju sjenke ispred sebe. Sasvim slučajno (da li slučajno?) otkriveno je da biljke reagiraju na emocionalnu energiju čovjeka. u njegovoj auri.” Opisani eksperimenti istovremeno objašnjavaju mehanizam našeg djelovanja u magiji. predvi aju buduće zdravstveno stanje čovjeka. električna struja i njima slične. eksperimentator je prišao biljci sa sasvim odre enom namjerom da je iščupa iz zemlje i spali.POLJE STRUKTURE OBLIKA. na koje reagiraju niži organizmi. kao karakteristične promjene u energetskom polju aure organizma ili. mnogo toga je već potvr eno. opipljivi dokazi kakvi se danas traže. poremećaj se već ispoljava u njegovom nematerijalnom. sve što se realizira na ovozemaljskom nivou postojanja. Poznato vam je da sve što se javi na fizičkom planu. Inženjer elektronike Enriko Rodrigez sa parapsihološkog instituta u Belo Horizonte (Brazil) utvrdio je da se bolesti. Kad su svi činioci bili eliminirani ostala je samo jedna mogućnost . Konstruiran je poligraf neka vrsta jednostavnog encefalograma za biljke i prosta živa bića. pomoću kojeg izazivamo promjene u skladu sa svojom voljom (zadržati ću i dalje stare termine magija i hermetizam. Ova potvrda drevnih učenja biti će dragocjena za ranu dijagnozu oboljenja. Ali. koje se na fizičkom planu egzistencije još nisu ispoljile. mora prethodno postojati na Astralnom. planovi po kojima se objekti i bića fizičkog svijeta uobličavaju. a koji su uvijek od presudnog značaja. koji su u stanju da sagledaju ljudsku auru. svjetlost. O tome govori i stara okultna izreka. jer će biti sasvim moguće poduzimanje medicinskih mjera prije nego što se oboljenje ispolji u fizičkom organizmu. čisto energetskom tijelu. Provjerio je sve što je dolazilo u obzir kao draž. Prevedeno na jasan jezik za laike to znači energetsko polje u kojem nastaju sheme. Upravo na taj način mnogi vidovnjaci. u potpunom skladu sa okultnim teorijama. Vršeni su pokušaju da se utvrdi najniža prečaga na ljestvici evolucije oblika na kojoj postoji osjetljivost. gdje se mogu nazrijeti obrisi budućih doga aja.78 Vratimo se na novi naziv aure . Oni su u stanju da sagledaju promjene u Astralnom tijelu. ako vam se više svi a. koje su u stvari astralna klišeji ili kalupi po kojima se kasnije uobličavaju zbivanja i objekti ovozemaljskog svijeta. Veoma dugo se smatralo da draži. Na primjer. Oni su prirodno obdareni ili su treningom razvili sposobnost sagledavanja zbivanja u Astralnom svijetu. jer u njihovoj osnovi ne leže tvrdnje zanesenjaka.da se nešto odigralo van kontrole eksperimentatora. mogu unaprijed identificirati. Veoma dalekosežni zaključci mogu se izvući iz ovih nalaza. koji mjeri jednostavne električne promjene u njima što se javljaju kao reakcija na draži okoline. već sasvim konkretne fotografije. Poslije nekog vremena on se javlja i u fizičkom tijelu. U jednoj parapsihološkoj laboratoriji. u poligraf je bila uključena biljka čije se reagiranje na proste draži ispitivalo. moraju biti veoma jednostavne . vidite. jer zašto ne bismo nazvali stvari pravim imenom?) Kreativnom imaginacijom i uživljavanjem stvaramo psihičke slike prožete emocijama. krenuo je da učini ono što je namjeravao na samom početku: da biljku isčupa i spali.

na njegovu emocionalnu energiju. jedan po jedan. U me uvremenu. i. u neposrednoj budućnosti. Ono prima neku vrstu telepatskih signala svog umirućeg brata i reagira na njih. već sposobnost reagiranja organske materije! Uzeo je neoplo eno jaje. Krajem prošlog i početkom ovog vijeka nastala je psihologija životinja. parapsiholozi su kao sumanuti išli dalje. prihvatili su odmah ovakve eksperimente.da je iščupaju iz korijena i spale . Jedno je sigurno . zaista nevjerojatni rezultati. jer se u materiji.biljke osjećaju čovječje emocije i reagiraju na njih.poligraf je registrirao promjenu. jer iskusni hermetisti nisu bili iznena eni. na prvi pogled. To je razina na kojoj okultisti i opće sa svijetom prirode. U laboratoriju su pozivani studenti. Postignuti su. Parapsihološki instituti. odigravaju neprekidna kretanja. Pogotovu za laike. na njegova osjećanja. s tim što su subjekti njegovih čudnih eksperimenata bila jaja. očito je da su signali primljeni “telepatski”. Možete zamisliti oduševljenje ovog modernog alkemičara! Najzad su snovi i želje generacija hermetista. upotrebe alkohola i dr. mrtva naša sposobnost da nazremo život u njemu. rasuti po cijelom svijetu. pošao je upravo od tog hermetičkog postulata. jaje je reagiralo na namjeru čovjeka da ga razbije! Genijalni Bakster! Išao ja dalje. u tome grmu je ležao zec! Biljka reagira na namjeru čovjeka da je uništi. Ne samo da se aura ruke mijenja zavisno od raspoloženja. u tome trenutku. . Ona prevashodno govori o našoj nesposobnosti da stupimo u kontakt sa materijom na tome nivou. Ponovo je eksperimentator s istom namjerom prišao biljci i rezultat je bio isti . glasno saopćio: “Sada ću da iščupam ovu biljku i da je spalim!” Ovog puta reakcija je izostala. Kada kažemo da je neki predmet mrtav. eksperimentirajući na stotine načina. sada već čuveni parapsiholog.79 na skali. Pošto zvanična psihologija ispituje ne samo procese svijesti. provjerili ih i nastavili dalje. pažljivo posmatrajući skalu. Kako nema fizičkog kontakta. Dakle. U normalnom pasivnom stanju.kada je. bez ikakve stvarne namjere. pa je pokušao da utvrdi sposobnost reagiranja ne jednostavnih živih bića kao što su biljke. Sada smo na pragu nove psihološke ere. dakle. On je zatim. Kada je eksperimentator tražio od studenata da uklone biljku iz laboratorije . predvidio veliki zaokret u predmetu ispitivanja psihologije i nastanak novih psiholoških disciplina. gle. već voljni napor izaziva sasvim primjetne promjene na fotografijama. Kliv Bakster. kada postaje zametak živog bića. dok su naučnici van oblasti parapsihologije šutjeli. izgovaraju riječi: “Uništiti ću ovu biljku. Nešto malo dalje nazire se ra anje psihologije organskih materija. već ponašanje i reagiranje. Da li se “plašila” ili ne teško je odre eno reći. prepuštajući zaključke novinarima. Odmah se prešlo na dalju provjeru. sve dok se ne oplodi. Utvrdio je još nešto: jaje uključeno u poligraf reagira. Reći da je mrtvo nešto što se kreće ozbiljna je greška. kao nauka koja je ispitivala ponašanje životinja u vezi sa njihovom mogućnošću rješavanja problema. Od njih je zahtijevano da. Ono reagira na zbivanje u drugom jajetu. Nema mirovanja. nivo astralnih ili emocionalnih energija. Nivo na kome čovjek može da opći sa biljnim svijetom je stariji sloj ljudskog bića. postojale istinska namjera da je unište. probosti ću je iglom itd. ne treba biti prorok da bi se. Svjedoci smo nastanka nove psihološke discipline . Uključio ga je u kolo poligrafa. jer ga ne razumije. U Sovjetskom Savezu proučavali su razlike Kirlijanovog efekta u različitim duševnim stanjima. Sada se mogući uzrok ove reakcije već počeo nazirati. za koje možemo reći da je koncentrat organske materije. biljka je nepogrešivo reagirala. Po njima nema nežive materije. a na ljudski govor koji nije praćen emocijama ne reagira. sa plamičcima odre ene veličine i oblika. koju smo doskora nazivali mrtvom.. nauke o ponašanju i reagiranju biljnog svijeta. Vjerojatno znate okultne teorije o prirodi materije (vidi “Ključeve''). Sve je živo. prst ruke narodnog iscjelitelja daje uobičajenu sliku aure.psihologije biljaka. urodili plodom. da se priznaju njihova učenja. kada se u njegovu blizinu stavi drugo jaje koje je razbijeno. mogli bismo reći “uznemiri se”. mi iznosimo na vidjelo da je. spaliti ću ovu biljku. Reakcije nije bilo.

energetsko. Svjetlosni jezici iz vrhova prstiju pružaju se mnogo dalje i njihova svjetlost je mnogo jača. Ono što se ranije činilo čudesnim. bilo je neophodno da se pojavi parapsiholog Bakster i utvrdi. jedno drugo srce . nauka će ih prisvojiti i njen zabran postati će prostraniji. PARAPSIHOLOGIJA SE BAVI NAROČITIM OBLICIMA OSJETLJIVOSTI. odvijaju kao faza koja nužno prethodi zbivanjima fizičkog svijeta. koja bi služila kao začetak srca.” Prijatno iznena enje čeka nas u izdanju “Sovjetske Enciklopedije” iz 1970. godine pod pojmom “parapsihologija”. kao i me u laicima. na planu čiste energije. To bi značilo zaslijepljenost trenutno nadmoćne strane. poslije oplodnja jajeta. Nastajući na jednom. Ovakvi neosporivi uspjesi nove parapsihologije doveli su do izmjene stava prema njoj. u skladu sa formulom Tetragramatona da sve što se javi na zemaljskom planu postojanja mora prethodno proći kroz stadij Astralnog plana. Polje okultizma ostati će sa druge strane zabrana. Bakster je uključio u poligraf jaje oplo eno svega jedan dan. Konačno. jer okultno je ono što nije još uvijek nedvosmisleno potvr eno. da se organska materija iz koje se ono sastoji. organizira u vidu najjednostavnijih mišićnih vlakana srca. od sudbine joj odre enom mjestu i u trenutku kada se drevna tradicija spojila sa prodorom biopsihofizikom. Oduševljenje novom parapsihologijom najveće je me u laicima. astralnog srca pileta su sasvim jasno registrirane. dana je ovakva definicija: “IDEALIZAM SUPROTAN NAUCI. U Sovjetskom Savezu je došlo do potpunog zaokreta u ideološkom stavu. najjednostavnija je podjela na tolerantne i . REZULTATIMA TE OSJETLJIVOSTI I KRAJNJIM MOGUĆNOSTIMA LJUDSKOG ORGANIZMA. nova parapsihologija liči na snažno stablo sa dva korijena koje samo sakuplja i propušta kroz sebe ono što se diže iz dubina nemirnog ljudskog duha. A ipak. nepobitno su utvr ene. Uspio je da registrira na tek oplo enom jajetu pulsacije astralnog srca! Obratite pažnju na slijedeće izlaganje. a pulsacije energetskog. U izdanju iz 1955. čemu su nesumnjivo doprinijeti veliki uspjesi sovjetskih parapsihologa. sposobnih da počnu sa slabim pulsacijama.80 Sasvim je različita fotografija napravljena u trenutku kada iscjelitelj stavlja ruku na oboljelog sa namjerom da ga izliječi. Stara je istina da ništa ne uspijeva tako brzo kao uspjeh. godine: “PARPSIHOLOGIJA JE SKUP BIOLOŠKIH I BIOPSIHOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA O MOGUĆNOSTIMA OPAŽANJA I IZVORIMA ENERGIJE KOJA JE JOŠ SKRIVENA U ŽIVOJ MATERIJI. Do istih saznanja su dolazili ili svojim unutarnjim čulima ili intuicijom. Potrebno je najmanje 3-4 dana. kao začetak organskog srca. dostupnu malom broju upućenih. Me u naučnicima. Tek 3-4 dana kasnije formirati će se prva mišićna vlakna. nematerijalno . ali bit otkrića ostaje ista. Ali. što da kažemo o ovim rezultatima? Svakako da moramo biti zadovoljni najnovijim zbivanjima i iznenadnim ishodom koji nas je približio eksperimentalnoj nauci. koji obuhvaća sve okultne pojave. Sjetimo se da su danas sasvim obične aktivnosti. pulsacije postoje. Bakster je na neobično dramatičan način dokazao djelovanje formule Tetragramatona (slični dokazi su promjene u auri koje nagovještavaju pojavu oboljenja u fizičkom organizmu). Pokazao je eksperimentalno kako se zbivanja na Astralnom planu. nalazi sada strogo znanstvene potvrde. kojoj je predugo odricana svaka vrijednost. Busati se sada u grudi neizbježno bi značilo pognuti glavu kasnije. To je nauka znala od ranije. Mikroskopsko ispitivanje bjelanceta i žumanceta tog jajeta ne otkriva ni najmanji znak postojanja uobličene organske strukture koja može da pulsira. Smijemo li da likujemo? Za likovanje je uvijek rano. nekada bile istinske okultne vještine. Najbolje ćemo sagledati ovu korjenitu promjenu ideološkog stava prema okultnim pojavama ako usporedimo dva izdanja “Sovjetske Enciklopedije”. Iskusni hermetisti nisu bili iznena eni.” Pažljivo razmotrite ovu definiciju! To je jedna od najboljih definicija okultizma od Paracelzusa naovamo.već kuca. u ovoj epohi njegove evolucije sa nesagledivim krajem. da prije nastanka bilo kakve materijalne forme. kao što su čitanje i pisanje. Čim se rezultati istraživanja stalože.

Baba je seksualnu magiju provodila veoma usrdno i sa žarom.” “To nije teško”. Kad je sve bilo gotovo. zapavši u tešku životnu krizu. može da bude istinita i nju smijete odbaciti tek ako ste ozbiljno razmotrili sve ono što je išlo u prilog nje ili protiv nje. “ja sam vještica i poznajem dobro seksualnu magiju. seksualna magija kojom ćemo povratiti vaš novac. On joj odgovori da hoće da se ubije zbog proćerdanog novca. Hermetista sa iskustvom je uvijek donekle rezerviran jer je svjestan i svojih i objektivnih ograničenja. Ali on pomisli “Novac je novac. To je shvatljivo. tvrdeći da su to budale. vračare i sličnu bratiju koja nudi brza sredstva za svaku muku. Neki kockar imao je mnogo sreće na kartama. kada takvi ljudi promjene tabor.81 isključive i netrpeljive prema idejama koje izlaze iz njihovog područja.” I pristane. u neko drugo vrijeme.” reče mu baba. Bio je savršeno svjestan toga da su većina ideja. “Treba sada ovdje da vodite ljubav samnom. Polazno stanovište fanatika i lakovjernog je uvijek neznanje: oni u sve mogu da povjeruju. Dok je birao pogodno drvo. Odjednom je povjerovao u sve priče o magiji i tajnim naukama koje je ikada čuo i sa kojima se šegačio. sve primaju na vjeru. Baba je bila strahovito ružna. sa velikim krivim nosom . zaboravljaju sve o njoj kada iza u iz svoje uske sfere.” Oni tada. šarlatane. godinama nisam imala prilike za tu vrstu magije. bez ikakve opreznosti. To je. “Mogu da vam pomognem da povratite svoje bogatstvo. Po pravilu postaju krajnje zaslijepljeni fanatični vjernici koji. očekujući nagradu. prljava i krezuba starica i zapita ga što radi u to doba u šumi. dok je kockar radoznalo gledao u nju. Prljava.” Iskustvo pokazuje da najogorčeniji protivnici hermetičkih učenja u osnovi svoga stava imaju jak strah. Sve vrijeme je ismijavao hermetiste. krenuo je u šumu da se objesi. znate. govoreći o svome ocu i utjecaju koji je ovaj izvršio na njegov pogled na svijet. Jedne noći sreća mu je sasvim okrenula le a. odbijaju zrelu umjerenost hermetizma i uglavnom se vezuju za varalice. To i jeste osnovna odlika naučnog duha nesputanog predrasudama. pisao je: “Možda se najdragocjenija lekcija kojoj me je naučio ogledala u ovome: svaka ideja. rekla mu je baba. A imati naučni stav prema oblastima koje ne poznajemo prevashodno zahtjeva toleranciju nepoznatog. koji se zaklinju naukom. Zato.” Novopečeni hermetista vjerovao je starici svaku riječ. zažmiriti ću na oba oka. a katkad i u neko drugo vrijeme u toku samog života. A znanje je uvijek ograničeno u većoj ili manjoj mjeri. Nerijetko se doga a da takve osobe. raščupana. Bertrand Rasel. Točno je primijetio Džavaharlal Nehru u “Otkriću Indije”: “Suviše mnogo naučnika današnjice. prestaju da budu naučnici. jer neznanje je bezgranično. nai e jedna raščupana. starica ga upita. mogle da se čine suviše ekscentričnim da bi se a njima čak i govorilo. A ja sam stara.” Naš zlosretni kockar sav se ozario. U osnovi iskustva je uvijek izvjesno znanje. svejedno kako i koliko neobično izgledala. u stvari.prava vještica. koje sada smatramo konvencionalnim. Sav očajan. jer on bez tajnih znanja dobiva novac na kartama svojom vještinom. vadeći lišće iz raščupane kose: “Koliko imate godina?” “Trideset i pet. jedan jedini put.” “Trideset i pet!” začudi se ona. potraže lijeka upravo u hermetizmu protiv kojeg su do tada bili. bez obzira da li se do njega došlo gomilanjem pojedinačnih činjenica ili intuicijom. ali se malo ustezao. izgubio je sve do posljednjeg dinara. “zar vam se ne čini da ste suviše stari da još uvijek vjerujete u vještice?” . Takvu poruku možemo naći u duhovitoj priči o kockaru.

uostalom kao unutar svih društvenih grupa. Sotonu i Krista. Život stiče dubok. koji djeluje kao zrela. možemo u novom svjetlu shvatiti mnoge duševne krize i neprohode. One su rje e. oko kojeg sva zbivanja rotiraju. Da li je to posljedica ere akvarijusa u koju je čovječanstvo zakoračilo? Činjenica da ova tradicija postavlja čovjeka u položaj aktivnog središta. odnosno kretanje Srednjom Stazom. da zlo kao takvo ne postoji . u kojoj nam sudbina dijeli packe kad pogriješimo. a završava se njenim prevazilaženjem. Me utim. prethodno samo iz daleka naslućivani smisao. na prvom mjestu. Njena osnovna vrijednost je u osmišljavanju svega. Ravnoteža se postiže u kretanju. ali umije da nas blago pomiluje po glavi kad zadatak izučimo kako valja. ali i patnje. Veličina je uvijek utjecaj na ljude bilo u kojem vidu. Me u kršćanskim svećenicima mogu se zapaziti ne male razlike. ukoliko je prerastemo. ali je i proces čišćenja i sazrijevanja kroz njih daleko . liječi bolesti. On postaje svrhovito kretanje. Bilo bi lijepo. stvari i pojave dobivaju novu svrhovitost. teorijskom obliku. Susreti. čak i mučnine i bola. Slijed iskustava pokazuje neumoljivu zakonomjernost. O snazi kršćanstva govori. Na njoj nas čekaju sretni časovi. namjesto ranijih zamršenih. nedogmatska ličnost. proces i škola. jer je skladno uglobljena u tijelo kozmičke klackalice na kojoj sve nalazi svoje mjesto. Neuroza. Iskustvu počinje krizom. prisutnu u čitavom kozmosu. Nešto što traje dvije hiljade godina. obmani ili zabludi. njegova dugovječnost. ne može biti bez znatne unutarnje snage. čak i za psihoze ili poremećaje koje nestručno nazivamo ludilom. nepročišćenih i iskidanih zbivanja. kao što nema meda bez žuči. religiozni. Mnogi hermetisti prije ili poslije potraže vezu sa kršćanstvom. odriče se pravo pojedincu da se kreće srednjom Stazom. njihova iskustva dublja. koji bi propovijedao takvu mogućnost bio bi zasnovan na laži. Osnovna slabost kršćanstva u njegovom čistom. izbjegavajući krajnosti. Ako analizirate ponašanje uravnoteženog svećenika. koja po pravilu uvijek izrasta iz jednog odre enog aspekta Istine. sasvim sigurno nije bez značaja. a da mu se kraj ne da sagledati. učenja i kultovi.” Hermetička Staza od samog početka razvija svijest kod Sljedbenika o procesu neutralizacije krajnjih suprotnosti. a veliki pjesnik nas vječito podsjeća da se “smiješane najlakše piju. dublji smisao. Teško je reći zašto suvremenog čovjeka tako snažno privlači hermetička tradicija. ne samo fizičkom. To važi za sva učenja pod kapom nebeskom. a kršćanstvo je izvršilo i vrši neosporno veliki utjecaj na jedan dio ljudskog roda. Slučajnih i besmislenih doga aja više nema. Bilo bi lijepo kada bismo mogli objaviti da Staza hermetizma preko noći rješava probleme. uvidjeti ćete da je on uvijek. doga aji. uključujući i hermetizam. već i u višim svjetovima. To je istovremeno odgovor zašto postoji patnja. tako čest i mučan poremećaj u sunovratnoj civilizaciji našeg vremena. Život postaje niz pojedinačnih. jeste odsustvo onog što se u hermetici naziva moć neutralizacije. uvijek čovjek srednje Staze. koje je nesumnjivo jedna od Staza traganja za Istinom. Ako nam ovakav način umovanja nije tu . može postati dragocjeno iskustvo u sazrijevanju.82 KRIZE I SAZRIJEVANJA U tkivo hermetike ugra eni su bezbrojni religiozni i filozofski sistemi. ali sasvim zaokruženih iskustava. Isto važi za ostale krize. Ona nije ništa drugo do druga strana radosti. sjećate se. pruža ljubav i sigurnost Sljedbenicima. ravnomjernim njihanjem čas na jednu čas na drugu stranu Drveta Života. Teorijsko kršćanstvo nas stavlja pred me usobno suprotstavljene krajnosti: dobro i zlo. Nema takvog puta.ono se u biti svodi na nedostatak sklada me u parovima suprotnosti. naučni ili okultni sistem. Negdje na početku ove knjige spomenuo sam. koji nije ništa drugo do hermetička tendencija neutralizacije. svjetlost i tamu. ali je to nemoguće i svaki filozofski. Da nije nje nikada ne bismo napustili sigurnost mirovanja. kršćanstvo ima pored obznanjenog i svoj skriveni.

sa puno povjerenja. očajanjem i bezna em. Rastali su se brzo. Ako nam se put ukrsti sa nekim vidom psihoterapije. Oni su. . Svoje slutnje je nagovijestio. Kao Hese i Krauli. Živio je prekasno za lomaču i prerano za priznanje. Čašu je ispio do kraja. Jung je morao da nastavi sam dalje. vjerovao je u svoju sudbinu. ali nije išao dalje. Susret sa bilo kojim od njenih mnogobrojnih oblika veoma je značajan za Sljedbenika. Klasična frojdovska psihoanaliza je prije iznošenja smeća iz podruma naše ličnosti. sa kojim Jungovo učenje ima mnogo zajedničkog. koja ima mnogo sličnosti sa starim magijskim i religioznim tehnikama. prepustio matici svoje intuicije. Umro je u dubokoj starosti. nije mogao da ne nasluti postojanje i viših svjetova. Otac psihoanalize nikada nije prerastao svoj Edipov kompleks i sa njime se hrvao do kraja života. našeg Daemona. Vrijeme u kojem se rodio nije mu bilo naklonjeno. krajnje potresan. kada je Jungu postalo jasno da sjenka prevelike uprošćenosti natkriljuje Frojdovu viziju svijeta. Njegova sreća je što se. kao Zvijezde repatice. Kuda će nas. prepustiti se patnji. uputiti prst provi enja nikad se ne zna.zaustavio se. iz naručja mučnine. nego uspinjanje u razrije en zrak spiritualne avanture. nikako krajnja. nekad ljubav ili duboko prijateljstvo. morali da sagore u gustoj atmosferi me uljudskog prostora da bi obasjali svoj vijek. Jedino pravo zlo jeste ostati u procjepu životnih nevolja. To je najbolji put za osloba anje sapetih energija. Rijući po tamnim kutovima ljudske duše. ali je prekratko živio. treba da budemo svjesni da se terapeut javlja kao izaslanik naše više svijesti.83 dramatičniji. Frojd je nesumnjivo obavio herojski posao. Pošto je isprevrtao lijepo uglačanu kaldrmu morala srednje klase i pokasio što sve ispod nje gmiže . umiriti se zazidan strahovanjem. ali je imao i oštro oko za njegove slabosti. Često je to susret sa nekim vidom psihoterapije ili religioznog očišćenja. veoma je vrijedna etapa u duhovnoj evoluciji pojedinca. Psihoanaliza. i da je susret sa njim samo jedna etapa na tome dugom putu. Jung je istančano osjećao vrijednost Frojdovog učenja. koja ga je odnijela do galerije velikih likova gdje će ostati zanavek. Bio je sasvim svjestan da je crna ovca velike porodice psihoanalitičkih škola i prorok nove epohe.

idući odozdo naviše: podsvijest. Drugi.dovo enje u sklad mikrokozmosa našeg bića sa makrokozmosom. a donji je podre en. Broj štapića ili konstelacija bačenih novčića . Nameće se utisak da se tu radi o metodu vračanja ili proricanja koji nije lako shvatiti. već prije dva ravnopravna kooperativna partnera. Gornji trigram je vladajući ili dominantni. Neki koriste štapiće od kornjačine kore. zatim tzv. u kojem se neumoljivo smjenjuju plime i oseke i u kome za sve postoji odre eno vrijeme: vrijeme za nastanak. aktivnog i pasivnog. nemoguće je upustiti se u detaljan opis rada sa Ji Džingom. cvjetanje. otkrivajući istovremeno stanje našeg duha. zvane trigrami (trijade). propadanje i smrt. Oni ne čine dualizam suprotnosti. Osim dvosmislenih fraza i zastarjelog pjesničkog načina izražavanja. svijest i Nadsvijest.84 JI DŽING . Linije koje čine trigram predstavljaju (što mnogima nije jasno). Neki dolaze do heksagrama bacanjem kockice. rekao je Konfučije kad mu je bilo 70. razvoj. Knjiga Preobražaja zasniva se na 64 heksagrama. Vremenom se pomalja viši smisao . Heksagrami nam govore o stanju kozmičkih snaga i smjeru njihovog djelovanja. za progovaranje i šutnju. veličine i pojave kako u čovjeku. komentar i značenje pojedinačnih linija. sasvim ozbiljni autori. Kineski naziv za trigrame je Pa Kua. Kao kruna svega ukazuju nam se mogućnosti za djelovanje. Najpoznatiji vidovi u kojima se Jang i Jin ispoljavaju jesu: muško-žensko. ekstroverzija-introverzija i još neki. Uslijed ograničenja koja nameće obim ove knjige. koga često nismo svjesni. koje mogu biti cijele ili prekinute. vrijeme za sjetvu i žetvu. u čiji sastav ulaze tri cijele ili prekinute linije. Bilo kako bilo. Ovaj metod nije pogodan za svakog. Cilj konzultiranja Ji Džinga nije samo da zavirimo kroz ključanice heksagrama iza vrata budućnosti. generacije kineskih mislilaca i filozofa svih škola crpili su mudrost iz dodira sa Knjigom Preobražaja. Janga i Jina. koji koegzistiraju.KNJIGA PREOBRAŽAJA “Kad bi mi bilo poklonjeno još 50 godina života”. sud ili odluku. i ustvari ne mogu postojati jedan bez drugog. tvrde da je stariji od 6000 godina. niti im pridavati moralne vrijednosti. Do heksagrama se dolazi posebnim rukovanjem osušenim stabljikama hajdučke trave ili nasumičnim bacanjem novčića. što daje paran broj i onemogućava javljanje neparnih kombinacija. Svaki se sastoji iz dvije manje figure. 64 heksagrama predstavljaju sve moguće odnose. Heksagrama ima 64. već prvenstveno da dovedemo u sklad svoju prirodu sa ritmičkim gibanjem kozmosa. U njima ne treba gledati prevashodno seksualni polaritet. Luis Kaling predlaže da se naglo podignu ruke i bez razmišljanja ispruži izvjestan broj prstiju. “upotrijebio bih sve te godine proučavajući Ji Džing:” Prvi susret sa Ji Džingom ili Knjigom Preobražaja izaziva po pravilu sumnju i nevjericu u njegovu veliku vrijednost. za povlačenje i napredovanje. Jer Ji Džing je istovremeno praktičan sistem prognoze budućih doga aja i filozofska mašina koja vrši neosjetan preobražaj ličnosti čovjeka koji je sa njime u kontaktu. slonovače ili tvrdog drveta. One predstavljaju drevni kozmički polaritet pozitivnih i negativnih kvaliteta. Neki kažu da je star 5000 godina. Nemoguće je točno odrediti starost Ji Džinga. Očito je da nijedan član ovakvih dvojstava ne može postojati bez drugog. pogotovu što postoje brojni priručnici (na žalost ne na našem jeziku) koji daju podrobna uputstva za rad i konzultaciju. Svaki heksagram izražava jednu osnovnu ideju. Traženje savjeta za ispravno življenje je ono od čega većina počinje. To su figure sastavljene od šest linija. kao da nema ničeg više. sura uju. čiji je vjeran odraz. me u kojima slobodnom voljom možemo odabrati jednu i otkriva nam se što nas čeka na kraju svake staze. tako da smo navedeni citat spremni da odbacimo kao izmišljotinu pripisanu proslavljenom kineskom mudracu. jer neki ljudi po pravilu opružaju uvijek isti broj prstiju na obje šake. tako i u kozmosu. inicijativa-održavanje. aktivno-pasivno.

Jezik Knjige Preobražaja je visoko simboličan. od našeg svjesnog Ja. čuveni psihijatar je bio iznena en njegovom pronicljivošću i svekolikom mudrošću. na prvom mjestu. pa se razvela. već da . a ne povodi se za željama. ali na žalost izolirana i pasivna. većinom oženjenih i udanih. To može značiti mnoštvo stvari . koje se nisu završile na zadovoljavajući način. Zatim je imala čvršće emotivne veze sa dvije ili tri osobe. Dobro postavljeno pitanje trebalo bi da glasi: “Da ti ću u toku ove godine doživjeti veliku ljubav. otići na dalek put i dr. treba znati da se njihovo značenje mijenja od slučaja do slučaja. prekinuti sa dotadašnjim načinom života. našoj intuiciji. Postavljao mu je sva moguća konkretna pitanja i uvijek je dobivao logične odgovore. Spomenuo sam. Neki karakteristični izrazi se često sreću. Često se u heksagramima nalazi savjet da se konsultira “mudrac” ili tzv. Nekom prilikom zamolila me je intimna prijateljica da konsultiram Ji Džing za nju (to se inače rijetko prihvaća. o sopstvenoj izopćenosti. Ona je bila nesretno udana. potreban je dubok uvid u sopstveno stanje. Kretala se stalno u istom krugu poznanika. sa našim Jastvom. do kojeg su došli kineski mudraci prije hiljada godina . a on je po svojoj prirodi nepogrešiv. postaviti sasvim jasno i odre eno pitanje. ustvari za simboličan jezik poruka.85 daje odre en heksagram. Ji Džing je veza sa Kozmičkom sviješću.ne samo da je Ji Džing veza sa Kozmičkom sviješću.pitati iskusnijeg prijatelja (i postupiti po njegovom savjetu!) ili osobu koja u oblasti u kojoj se problem javio ima više znanja od nas ili advokata ili liječnika. Poruke se uglavnom nalaze “izme u redova”. Bio je toliko opčinjen ovom psihološkom mašinom. da se sasvim primakao zaključku. potrebna je svjesnost (koja je mojoj prijateljici nedostajala) o dobrovoljnom povlačenju od svijeta. “prijeći veliku vodu” znači sprovesti u djelo odluku od velikog značaja. Poslije toga živjela je prilično povučeno. jer ona je istinski mudrac unutar našeg svijeta. Za plodan rad sa Knjigom Preobražaja neophodno je steći osjećaj za tekst. Njeno pitanje je glasilo: “Da li ću u toku ove godine doživjeti veliku ljubav?” Na prvi pogled ovo je sasvim jasno i vremenski dobro ome eno pitanje. i me u srodnicima. što je razumljivo. uplesti se u teškoće. treba da preispitamo oblik u kome smo pitanje postavili ili duševno stanje u kojem smo bili dok smo postavljali pitanje. “Mlada lisica” je neiskusan ili impulzivan čovjek. izmijeniti životnu sredinu. Jednostavna činjenica da je ovaj simbolični jezik preživio do danas. govori da simboli nisu izgubili ništa od svoje vanvremenske spiritualne sveobuhvatnosti. Maglovita pitanja dovode do maglovitih odgovora. “Superiorni čovjek”. jer da bi se obuhvatile sve životne situacije heksagram mora biti elastičan. Ponirući u sve dublje slojeve Ji Džinga. Greške mogu poticati samo od instance koja operira logikom. Kad god dobijemo nejasan odgovor. Daemonom. Drugo pitanje (sa dodatkom) daje već pola odgovora i nije čudo da je odgovor Ji Džinga bio jasan i nedvosmislen “Prije i veliku vodu”. Da bi se dobio jasan i logičan odgovor mora se. što je zahtjev za korjenitom izmjenom načina života. “Pokvasiti rep” znači pretrpjeti neuspjeh. AKO NASTAVIM SA DOSADAŠNJIM NAČINOM ŽIVOTA?” Što vidimo iz ovog kratkog dodatka prethodnom pitanju? Da bi čovjek uobličio svoje pitanje kako valja. Zatim se iz knjige čita značenje heksagrama. koji ima oblik kratkog eseja. u poglavlju koje obra uje teoriju sinhroniciteta. da je Jung do mnogih potvrda te svoje teorije došao zahvaljujući u mnogome praktičnom radu sa Knjigom Preobražaja. “Stara lisica” je iskusan čovjek koji se u postupcima rukovodi mudrošću. odnosno veoma rastegljiv i prilagodljiv. Nerijetko to znači prepustiti rješenje našem višem Ja. imati problema. Nije pružala nikakvu mogućnost ljudima koji bi došli u obzir za ostvarenje njene želje da je upoznaju i zavole. sačuvavši neokrnjenu vrijednost. jer Ji najbolje savjetuje samog pitača). Pogledajmo jedan primjer. Na primjer. To je bila suptilna žena. inteligentna i obrazovana. odnosno takav kome se mudrost ne presipa bez obzira na starost. navući sebi nevolje na vrat. ali nije tako.

veli Van Over. Ja ga poučavam. da ne bude dosadan i nasrtljiv. Zato sam postavio pitanje: “Da li ću imati . Jezik knjige mi se činio veoma neodre en i pitijski. zvani “Mladalačka ludost” ili “Mladalačko neiskustvo”. Ovaj heksagram savjetuje pitača da bude pristojan i pun poštovanja prema Ji Džingu. suhoparan i doslovan. njegov grubi realizam kojim odgovara na naša pitanja. rekao je Ji Džing. već on dolazi i traži mene. jer je poslije teško razumljivog komentara u tradicionalnom stilu. To je čudno samo u prvo vrijeme. Kao početnik neumorno je postavljao pitanja. u svojoj knjizi “I Ching”. postavljao bi nova pitanja o tome što neki odgovor ili fraza znači. Jednom prilikom naišao sam na knjigu japanskog hermetiste (Jimmei Shimano . biti će mnogo puta iznena en dalekosežnim savjetima koje nam daju tajnoviti Pa Kua. Na Zapadu je postojao samo jedan prijevod “Knjige Preobražaja” od Džemsa Lidžija (James Legge). Bio sam. nepogrešivim sagledavanjem situacije. tako da se sada objavljuje desetak redova godišnje iz te oblasti. Kada je po tko zna koji put postavio pitanje o značenju odgovora prethodno dobivenog. nisam htio da gubim vrijeme ako mi sistem ne odgovara. Čitao sam knjige i tumačenja različitih autora. predgovor koji je možda poznatiji nego djelo povodom koga je napisan. uskoro ću dobiti zasluženo priznanje. tako da se uvijek dobiva odgovor koji se može višestruko protumačiti. jedan od vrsnih znalaca ovog sistema. kad nauči da čita poruke izme u redova.” Ovo posljednje Ji Džing je saopćio. da sam odmah prestao da dosa ujem. koja ima izvanredan uvid u svoje stanje i izrazitu moć da uvijek na e najbolji odgovor u danoj situaciji. a ja ne poučavam nasrtljivce. ponoviti ću. jer Ji je. kako Jung duhovito primjećuje. Jung veli da je dobivene odgovore ocijenio. Svaki praktičar. prije ne tako mnogo vremena. budući da je psihijatar. veoma dubokoumne. Zato Jung u veoma ozbiljnom tonu upozorava čitaoca . Dobiveni odgovor potpuno ga je zadovoljio. Držeći se stare izreke da liječnik treba prvo sebe da izliječi. i ona mi se učinila pogodnom za početnika. Istovremeno želio sam da saznam što Ji Džing misli o mojim izgledima u toj oblasti. slijedila primjena na najvažnije životne situacije izrečena sasvim jasnim i nedvosmislenim jezikom. bez ikakvog pokušaja da ga konsultiram.86 iza privida heksagrama postoji posebna inteligencija Ji Džinga.“Nemojte uvrijediti Ji Džing postavljajući mu dva puta isto pitanje. došlo je do naglog širenja Ji Džinga na Zapadu. To je bilo njegovo prvo dublje iskustvo sa samosvojnim bićem Ji Džinga. Interesantno iskustvo navodi Rejmon Van Oven. Jung je bio sasvim svjestan da će njegov predgovor knjizi Ričarda Vilhelma privući pažnju mnogih ljudi otvorenog duha i usmjeriti njihovo tragalaštvo prema ovom sistemu praktične filozofije. tražio sličnosti sa Tarotom i dr. I zaista.“Oriental Fortune Telling”). Htio je da vidi što Ji Džing misli o sopstvenoj vrijednosti i svojoj budućnosti.” Pišući predgovor za poznatu knjigu Ričarda Vilhelma “Ji Džing ili Knjiga Preobražaja”. instrument općenja izme u naše svijesti i Kozmičkog duha. Kad ne bi bio u stanju da shvati elastične odgovore ili smisao neke fraze.” Dalje Ji Džing zaključuje: “Mene čeka lijepa budućnost.” Nije potrebno isticati. to je dosa ivanje. njegovo nepogrešivo sagledavanje trenutne situacije i strahovita moć pronicanja budućnosti. naime. Jung je postavio Ji Džingu pitanje “Kakva je Tvoja vrijednost?” Treba znati da je u prvoj polovini ovog vijeka Ji Džing bio praktično nepoznat van Kine. nekoliko godina u dodiru sa Ji Džingom. Otud. Otud njegovo dugo pamćenje. “ali ja sam još nepriznat. poslije objavljivanja Vilhelmove knjige sa Jungovim predgovorom. Ako on do e drugi i treći put. “Moja je vrijednost velika”. Htio sam da prije em na praktičan rad. Imao sam tako er iznena ujuće iskustvo u svom prvom praktičnom pokušaju. ponekad. kao odgovore dobro integrirane osobe. gledajući ispod oka na Jungov još nezavršen predgovor Vilhelmovoj knjizi. Kada prvi put traži utočište u proricanju. ali sasvim nepodesan za praktičnu konzultaciju. uobličio se četvrti heksagram. Heksagram glasi: “Ja ne tražim mladog i neiskusnog i ne odlazim kod njega.

. On vas dovodi u sklad sa kozmičkim ciklusima uzdizanja i pada. vjerujem da oštroumnom čitaocu nije promaklo da je Mudrac Ji Džinga jedan od vidova u kome se javlja njegov Daemon.” Prednost Ji Džinga nad ostalim metodama prognoze doga aja postaje očigledna uz malo uspore enja. glasio je: “Ready to start. Kad sam završio rukopis ove knjige. Upravo tu je Ji Džing nadmoćan. On savjetuje najbolji izbor u danoj situaciji. Postepen razvoj. takva prognoza vrijedi samo uvjetno. papir.” (“Spreman si da počneš: “) Nikad kraja iznena enjima sa nedokučivom Knjigom Preobražaja. godine. Put do takvog stanja proteže se u nedogled i njegov kraj se samo nejasno nazire. Ako se oslonite na to sretno proročanstvo i pri tome se ulijenite i opustite. plime i oseke. Morao sam da odlažem štampanje nekoliko puta. Lišavajući vas slobodne volje. situacija u izdavačkoj djelatnosti bila je više nego nepovoljna za objavljivanje privatnih izdanja. ako uložim stvarne napore u to?” Odgovor.87 uspjeha u praktičnom radu sa Ji Džingom. Poistovjećujući se sa Kozmičkim duhom. govori vam kako bi se na vašem mjestu ponašao mudrac čija je duhovna evolucija okončana. da će pun mjesec početi da kopni i da poslije plime dolazi oseka. Najzad sam konsultirao Ji Džing: “Hoće li ova knjiga izaći iz štampe u toku 1973. ali ga vi ne morate poslušati. porez i mnogo toga drugog. koji je postao jedno sa Kozmičkom sviješću. očito je da će se ono pokazati pogrešnim. ako budem uložio sve svoje snage u to?” Odgovor je glasio: “Korak po korak. već težnjom ka općoj harmoniji. Ji Džing vas uči kako da se ponašate saobrazno kozmičkim zakonima. svi ostali sistemi proricanja (izuzev Tarota) dovode vas u zavisan položaj. Sve je jako poskupjelo: štamparske usluge. Znači svaka prognoza je uvjetna. jer zavisi od vas. On vas uvijek stavlja pred nekoliko mogućnosti i govori vam što vas na kraju svake od mogućih staza čeka. Mnogi vrsni znalci smatraju da stalna konsultacija i razmišljanje o dobivenim odgovorima dovode do trajnog uklapanja filozofije Ji Džinga u čovječje nesvjesno. Ako vam neki vidovnjak prorekne da ćete sa velikim uspjehom završiti školu. Pošumljivanje obećava razvoj i napredak. povoljnog i nepovoljnog vjetra. Postupci čovjeka nadalje bivaju pokretani ne ličnim motivima. Na taj način postupno dolazi do alkemijskog pretapanja čovječje svijesti u Mudraca koji prebiva unutar Ji Džinga. čak i kad ste na vrhuncu svoje “dobre sreće”. Ji vas nikada ne ostavlja u beznadežnom stanju i uvijek vas opominje. čovjek u potpunosti shvaća svekolike pojave života i dolazi u sklad sa sobom i univerzumom. koji me je zaista iznenadio. Konačno.

. kroz praktičan rad sa ovom i srodnim knjigama.Astralnu svjetlost. u kojoj je ostalo malo prostora za Frojda. Neki će se sjetiti već izblijedjelih doživljaja i razumjeti će ih u novom svijetlu. zar ne. pored mene.” Moram da ponovim da je polje hermetike nepregledno. . suhoparni intelektualci opsjednuti umovanjem u kojem nema mjesta za osjećanja i intuiciju naći će malo privlačnog u knjigama kao što je ova. jer ja ću biti kralj i moje će biti kraljevstvo. uz nesputanu igru intuicije. Ovaj posljednji momenat je veoma važan za uspjeh operacije. I to je dobro i shvatljivo. Neki su izgradili sopstvenu simbologiju sna. To vas ne iznena uje. mnogi duševni doživljaji. primjera radi. ona leže u postelju i “vodi ljubav”. . ovdje nenavedenim. Doći će vrijeme kada ćete svi vi koji čučite u tamnim kutovima postati ruglo. Na primjer. Na vratima sobe jednog mladog hermetiste pale su mi u oči riječi prepisane iz neke Paracelzusove knjige. a to je ono što hermetiste isključivo interesira. jer duhovna avantura je za drzovite ljude. dovesti će do ličnih uvida. . Pokušao sam da je izložim kao praktičan priručnik. Pred svaku važnu partiju ja spavam. tada unaprijed odigram tu partiju i dosad se nikad nisam prevario u predosjećanju: ako tada dobijem. prezir čitavog svijeta. Uzastopno premišljanje o iznijetim mitovima i mnogim drugim. i tako otkrije njihovu UPOTRIJEBNU VRIJEDNOST. spontano nastale u svijetu duhovnog proživljavanja. dok se kraj nje u postelji nalazi nag muškarac.” Ne bi trebalo da imate teškoća u otkrivanju suštine postupka mladog velemajstora. To je stanje koncentracije. Taj užasni napor jedina.88 POGOVOR Dospjeli smo do kraja knjige. Pošto obavi operaciju. Kako to izgleda? Neodjevena vračara (ili ako hoćete vještica) koncentrira se na ostvarenje neke želje. Pogledajmo. Neki se služe sposobnošću predosjećanja sa iznena ujućom točnošću i tako dalje. . To važi za sve pojave. Mnogi ljudi njeguju samosvojne postupke. Neki čitaoci prepoznati će svoja iskustva na ovim stranicama. koji že utoljavaju tamo gdje ih srce vuče. obješenjaka i brijača . znanje treba tražiti tamo gdje slutimo da ćemo ga naći . Naprotiv. Tokom sna on ima spontane astralne projekcije. u poganskom kultu vičkrafta (kult vještica) veoma je čest postupak bacanje čini praćeno seksualnim aktom. Kod mene to podsjeća na stanje kad indijski fakir padne u trans. sve doga aje. Ovaj postupak nikako nije rezerviran za intelektualce. sutra za šahovskim stolom to je obična repriza. Svaki misaono nastrojen čitalac može kroz proces usredsre enog meditiranja da prodre u njihovu srž. pa ni šahovska partija i osjećanja koja je prate ne mogu umaći sveobuhvatnoj kozmičkoj formuli Tetragramatona. vi znate da sve što se ostvari na zemaljskom planu mora proći kroz plastični posrednik . U stvari. tako da zainteresiranom čitaocu izoštri vid za neke pojave koje je do sada mutno i površno sagledavao. tako da partiju što ga na zemaljskom planu čeka sutradan. Nisam se stidio da naučim ono što sam smatrao korisnim čak i od potucala. ali mu je svijest znatno više očuvana no u običnom snu. Ovo naročito važi za primjenu formule Tetragramatona i pronicanje u bit mitova. Vrlo široku primjenu imaju neki postupci koji služe alkemijskom preobražaju seksualne energije. može da zahvati samo njen mali dio. Ako izgradite čvrstu osnovu.Onda u šahu su lijepa i ona čudna stanja. Zašto? Čarobnica će vam reći da . predanja i bajki. koje primjenjuju za njegovo odgonetanje. koje nas lijepo podsjećaju na nepredvidljiva izvorišta mudrosti: “Pošao sam u potragu za svojim znanjem često se izlažući životnoj opasnosti. U ovakvoj projekciji on stupa u dodir sa astralnim klišejom ili kalupom nastupajućeg doga aja. kako naš najmla i šahovski velemajstor Ljubomir Ljubojević objašnjava. ali sam u stanju nekog budnog sna. igra na Astralu noć uoči materijalizacije. u jednom intervjuu. tako da jedna knjiga. vaši i drugih ljudi. koji su uvijek praćeni osloba anjem izvjesne energije i zrelijim pogledom na svijet. ma koliko obimna. Otkriti ću vam kako to izgleda. postati će vam sasvim shvatljivi. za duhovne avanturiste. zapaža moja majka. samosvojni postupak kojem mnogo duguje za svoje uspjehe: “ .

a ta vrsta energije je djelotvorna i plodonosna na Astralnom planu. povlačenje. daleko od mogućnosti da se pravimo pametni pred ljudima i stičemo njihovo divljenje. Veljačića. . mnogo energije. djelovanje na podsvijest i tome slično). veliku emocionalnu napetost. Probu ena energija se može primijeniti u različite svrhe. Njegova pisma sa Cejlona. za razliku od prave Joge koja zahtijeva potpuno angažiranje čovjeka. svi istinski učitelji Joge od davnina naglašavaju da znanje dobiveno za novac ne vrijedi ništa. u velikom uzbu enju. vidjeti ćete da je u raskoraku sa samom Joga tradicijom. može sa lakoćom da prihvati potpunije objašnjenje.bu enje energije. Ako pobliže osmotrite osnovu na kojoj poziraju takvi “učitelji”. Istinita Joga traži cijelog čovjeka. On je bio donekle upoznat sa praksom Tantra-joge. Istovremeno je znano da je najveći dio života bio potpuni seksualni apstinent. Daleko od ukusne hrane. Uzbu enje znači pokretanje emocionalne energije.koncentracija misli. a to se može postići isključivo povlačenjem od ljudi i zaglušujuće buke svjetskog mlina. i to je donekle točno. da mu je uz najveći napor mašte teško sagledati kraj. redovno spavao sa nekoliko svojih vrlo mladih sljedbenice. objavljena u nekim časopisima. kidanje veza sa ovim životom. Sve ostalo je imitacija. poučavaju “pravu Jogu”. naša sredina dala je do sada jednog jedinog čovjeka takvog kova. ili bar glavni izvor prihoda. kroz koju se neposredno preobražava seksualna energija u ostale vidove psihičke energije. jasno pokazuju da je put do Samadhija dug i vijugav. ali je teško naći jednog pravog učenika.89 seksualni odnos dolazi na kraju kao ritual plodnosti. od vlažnih očiju lijepih žena. da bi operacija dala rezultat. potpuno i sasvim točno objašnjenje jeste da je ona sve vrijeme svjesna čime će se završiti njen poduhvat. Istinita je istočnjačka izreka da ima na hiljade učitelja. što su koristile engleske kolonijalne vlasti da bi mu potkopavale ugled u masama. kontrolirano i usmjereno emocionalno uzbu enje. Nag partner je u neposrednoj blizini da je stalno na to podsjeća. u jeku najžešće političke borbe za oslobo enje Indije. što iz nesvjesnog plave polje svijesti. prevara ili djelovanje skopčano sa velikim opasnostima. Nešto slično srećemo kod umjetnika koji stvaraju na mah. sa svoje strane osloba a velike količine energije. Situacija u koju je sebe svjesno dovodio izaziva snažnu emocionalnu napetost i neprestano je održava. po svome tvr enju. Me u nama je malo ljudi koji to žele. Nekima je to jedini. Ona. Čak i neki bliski Gandijevi sljedbenici tumačili su ovakvo ponašanje pogrešno . Ove dvije činjenice su prividno proturječne. Prvo. rijetki kontakti sa učiteljem i samoća koja će trajati godinama. Već ostarjelom Gandiju u iscrpljujućoj političkoj borbi bila je potrebna energija. i da se mnoga sredstva i postupci koriste da bi se kontrolirana napetost izazvala i održala. najvažnije je da je tu.kao vježbu u samokontroli. proturajući tvr enje da je njegov asketizam lažan i da je vo a nove Indije seksualni manijak. ali su sasvim sigurni da je to nešto “opasno”. sedam dana nedjeljno i 365 dana godišnje. dr. Možda vam je poznato da je Mahatma Gandi. još manje ih je koji to mogu. U vezi sa izloženim mogu nam postati jasne neke činjenice prethodno pogrešno tumačene. Koliko znam. Spavanje (bez seksualnog kontakta) sa nagim mladim ženama imalo je upravo takav cilj . izdvajanje i izopćenost (naravno. Me utim. Zapadna hermetička tradicija odgovara uvjetima života u našem društvu. Vjerujem da ste do sada shvatili da je osnovna proteza kojom se uzdiže svijest na viši nivo. ali čitalac koji je usvojio energetski način mišljenja i shvatio mehanizam djelovanja seksualne magije. čitavog života. njeno raspaljivanje. Ovo je djelomično točno. O tradiciji ponikloj na našem tlu uglavnom ne znaju ništa. Izdvajanje. Osjećam da sebi postavljen zadatak ne bih ispunio kako valja kad ne bih povukao jasnu granicu izme u hermetizma izloženog u ovom priručniku i Joge sa kojom se često i netočno poistovjećuje. samoposmatranje. Danas mnogi na Zapadu (čak i kod nas) poziraju kao majstori Joge i jedini. Svijest da je čeka seksualni odnos izaziva kod nje uzbu enje. Moderni instruktori po pravilu naplaćuju svoje lekcije. neke tehnike su zajedničke . da je to naporan i mučan rad koji traje 24 časa dnevno.

zov koji nerijetko znači početak novih patnji. on ima zadatak da svoja osjećanja obznani bez obzira na posljedice po sebe i njih. Moderni “Jogi” na sve strane sipaju kritiku i otrov. a o nekakvom naplaćivanju ne treba trošiti riječi. Bilo bi lijepo napisati knjigu i vidjeti kako dolazi u ruke zainteresiranih bez ponižavajućih. što možete lako utvrditi ako zavirite u neki leksikon.poslije nekoliko nedjelja meditiranja po nekom Joga-priručniku nije se desilo apsolutno ništa! I odustali su. To znači otprilike ovo: kako ne možemo boraviti sve vrijeme u razrije enom zraku duhovne avanture. po pravilu neodgovornih. što će vam uporna praksa ubjedljivo pokazati. njegova misija je zov sudbine što se kroz njega prelama i postaje bolje razumljiv. tako i za pisca. Moramo biti svjesni da mi objelodanjujemo nešto što je. U Evropi i Americi mogu se na prste jedne ruke izbrojiti ljudi sposobni za takvu meditaciju. ako ga intuicija čini sposobnim da osjeti ono tanano treperenje unutarnjeg života u ljudima. ali je nemoguće. neka to budu povremeni ali česti izleti. ali neophodnih procesa računanja troškova. vratimo se ustaljenoj igri navlačenja maski poštujući njena pravila. Bilo bi lijepo. Više puta spomenuta sredina znači nalaženje razumne sredine. što prodiru u našu svijest i tu bivaju prepoznati i pripojeni. a Bogu Božje. Srednje Staze.90 Joga zahtjeva toleranciju svih ostalih učenja. Iskustvima stečenim u dodiru sa ljudima treba omogućiti da se stalože i smire.siromašniji za izvjesnu sumu novca i bogatiji za jedno iskustvo. pretposljednji stupanj Radžajoge i Džnana-joge i čini predvorje Samadhija ili Kozmičke svijesti. od toga je napravio unosan biznis). a to je zaista najgore što može da se desi i o tome nitko ne voli da priča. navodeći kao neoboriv argument da su oni imali takvih neprijatnih iskustava “o kojima ne mogu nikome pričati”. Njihov pokušaj da nas obezvrijede ne smije da nas potisne u nekakvo vrlinsko usamljeništvo. izuzetno po svojoj ljudskosti. Kada se razgolićeni spustimo do samog korijena od kojeg smo potekli i kad iz zaboravljenih dubina izronimo isprani i potreseni. a za poremećene jedina valjana Joga i onako je psihoterapija. Ona znači. postati će vrlo brzo . Duž naše Staze biti će uvijek kritičara. Lijepo mišljenje zadržavaju samo za sebe. Daj caru carevo. danas na Zapadu vrlo popularan. duboko ili usredsre eno razmišljanje. Tu meditacija predstavlja sedmi. razglašava da se njegova transcendentalna meditacija može savladati za sedam dana (uzgred. Naša Staza mora biti prilago ena takvom životu u kojem se izdvajanje i osama skladno smjenjuju sa aktivnim životom u društvu. gdje je osnovno biti što propustljiviji za arhetipske sadržaje Kolektivnog nesvjesnog. Naša deviza mora biti biblijska mudrost . izme u duhovnih i materijalnih zahtjeva. Sasvim druga stvar je meditacija u Joga tradiciji. Poslije toga javlja se nova potreba za trenjem sa ljudima i že za novim iskustvima. oglašavanja. Neke osobe vam mogu reći da je meditacija opasna. Očito je da u tome ne može biti ničeg opasnog za duševno zdravu osobu. jer kad se prihvate da kritiziraju nešto što ne razumiju ne osjećaju nikakvu obavezu da objektivno procjenjuju tu rad. jer je . Uvjerio sam se da većina ne zna značenje te riječi. a Bogu Božje važi kako za čitaoca. na primjeru jedne Tarot-karte. Jer.samo za sedam dana . E. pa da vam kažem: zaista su imali strašna iskustva . bilo kakvo da mu je ispoljenje. Ako hermetista osjeća spiritualni nemir koji se može ublažiti samo preuzimanjem misije. dovoljno naivan da povjeruje u ovo i plati zahtjevan novac. kako se meditira u hermetičkoj tradiciji Zapada. Radi razgraničenja ponoviti ću da meditacija koja se upražnjava u hermetičkoj tradiciji Zapada znači usredsre eno razmišljanje i svakome je dostupna. Takvim procesom zaista možete stupiti u dodir sa prikrivenom suštinom stvari. Takvi se ne reklamiraju i ne hvale.daj caru carevo. bez mnogo koječega što nam nameće neumitna stvarnost. blago rečeno. Što da kažemo na ovo? Svako tko je. Naša sudbina je da živimo me u ljudima. Jedan samozvani “adept” Joge. bez sukoba sa štamparima zbog mnogo puta prekoračenih rokova. Mnogi ljudi koji se bave HataJogom reći će vam da je meditacija opasna. Pokazao sam vam u glavnim crtama.

jer je neponovljiva. Približavalo se vrijeme velikih bitaka. ne bojte se! Budite hitac ka samom sebi. sudbini i krajnjoj Istini.“Na svijetu ima samo jedan put kojim nitko osim tebe ne može ići. primjeni metodu simbola u praksi. Da nedavno sam vodio opširnu korespondenciju sa čitaocima. Kuda taj put vodi ne pitaj . M. sadrži izvjesne opasnosti za emocionalno i mentalno nestabilne osobe. Svamija Vivekande. već ovdje. Doživio sam kao otkrovenje da pakao zaista postoji. Slavinski P. prenošenu nehotice od odraslih djeci. Kroz njega sam zauvijek rekao zbogom svojoj usamljenosti i bezna u. profesionalnih i drugih obaveza više nisam u stanju da odgovaram na pisma. usprkos date opomene. S. čija su bojna polja neprohodi i pustoline ljudskog duha i mračni ponori mržnje što kao demon živi u nama. Kad god zapadnete u procjep nedoumice uslijed unutrašnjih sumnji ili spoljašnjih otpora. Sve ostalo je kao kratkovječna pjena života. polumahnitom stanju. u kojem se dan-danas koprcam. Ostavljajući strašljivice.91 sazrijevanje uvijek bolno. Nemojte ustuknuti. Svaka takva osoba koja. Astralna projekcija metodom simbola. i one čiji se unutrašnji život svodi većinom na varenje. da vjekuju u zatravljenim dvorištima svog sputanog duha. Shvatio sam da moj život nikada više neće biti ono što mi je baka pričala i da su bajke i vilinske priče djetinjstva krile u sebi groznu poruku. puštajući da odjekne u gluhim dubinama vašeg bića .idi njim!” Pišući ovo ne mogu da se ne uzbudim sjećajući se prvog susreta sa hermetizmom kroz knjige. Ž. ali ne na suprotnoj obali raja. i da je istinski pakao niz mučnih napora kroz koji se mili ka Istini. kao privlačan i nestvaran predio iz šarenog sna. jer su mi donijele neslućenu potvrdu mojih umovanja o životu. koju prije ili poslije moramo sami odgonetnuti. snažno povucite strunu poruke velikog mislioca. vi morate platiti visoku cijenu da biste dosegli svu ljepotu dalekih svjetova. vrebajući zakrvavljenih očiju svaki trenutak naše slabosti. Osjetio sam u Vivekandinim riječima srodnost sa neuobličenim mislima što su kipjele u meni. Imajte povjerenja u svoju sudbinu. od Provi enja zasječenom mjestu. Susret sa njima na nezaobilaznom. na zemlji. na koje me je navela neumitna ruka Provi enja. Pročitao sam ih u jednom dahu u grozničavom. uslijed mnogobrojnih porodičnih. opisana u ovoj knjizi. bio je jedan od onih spojeva nakon kojih se čovjek upućuje ka sasvim novim horizontima. OPOMENA! Po mišljenju mnogih autoriteta hermetizma. čini to na sopstveni rizik i odgovornost!!! . Na žalost. nesposobne da se izraze na razumljiv način i sa podsmjehom odbacivane od sredine u kojoj sam živio.