TAHAP 4 - PERUNTUKAN SUSUTNILAI ASET BUKAN SEMASA KEMAHIRAN YANG DIKEHENDAKI a) Definisi susutnilai b) Kaedah Mengira Susutnilai (c) Merekod

Per. Susutnilai dalam Penyata Pendapatan dan Merekod Per. Susutnilai dalam Kunci Kira-kira a) Definisi Susutnilai adalah penurunan/kejatuhan nilai asset bukan semasa sesebuah pernaigaan setelah digunakan. Oleh itu satu pelarasan (mengira susutnilai) perlu dilakukan ke atas semua aset bukan semasa milik perniaga pada akhir tempoh perakaunan. b) Kaedah Mengira susutnilai ialah: (i) Kaedah Baki Berkurangan (ii) Kaedah Ansuran tetap/kadar rata/ kos

(i) Kaedah Baki Berkurangan Contoh. Nama Aset Bukan Semasa: Perabot Harga Kos (Harga beli asal) : RM10 000 Kadar Susutnilai : 10% setahun Tahun 1 Susunilai Tahunan (PP) 10%X10000 X1 RM1 000 Susutnilai Terkumpul (KKK) 1 000

1

Nama Aset Bukan Semasa: Kenderaan Harga Kos (Harga beli asal) : RM40 000 Kadar Susutnilai : 20% setahun mengikut Kaedah Baki Berkurangan Tahun 1 2 3 Susutnilai Tahunan (PP) Susutnilai Terkumpul (KKK) ii) Keadah Ansuran Tetap Contoh.2 10% X(10 000-1000)X1 RM 900 1 900 Latihan 1 Lengkapkan Jadual di bawah. Nama Aset Bukan Semasa: Kenderaan Harga Kos (Harga beli asal) : RM40 000 Kadar Susutnilai : 20% setahun mengikut Kaedah Ansuran Tetap Tahun 1 2 3 c ) Merekod Susutnilai dalam Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira Susunilai Tahunan (PP) Susutnilai Terkumpul (KKK) 2 . Nama Aset Bukan Semasa: Perabot Harga Kos (Harga beli asal) : RM10 000 Kadar Susutnilai : 10% setahun Tahun 1 2 Susunilai Tahunan (PP) 10%X10000 X1 1 000 10% X10 000X1 1 000 Susutnilai Terkumpul (KKK) 1 000 2 000 Latihan 2 Lengkapkan Jadual di bawah.

Maklumat Tambahan: (i) Kenderaan hendaklah disusutnilaikan dengan kadar 20% setahun atas baki berkurangan.Cara 1 Imbangan Duga pada 31 Disember 2005(sedutan) Kenderaan Dt. 4 000 4000 Maklumat Tambahan: (i) Kenderaan hendaklah disusutnilaikan dengan kadar 20% setahu atas baki berkurangan. 20 000 Kt. 20 000 Kt. Langkah 1 – Kira susutnilai tahun 2005 20%X20 000X1 = RM4000 Langkah 2 – Rekod dalam Penyata Pendapatan Penyata Pendapatan (petikan) Tolak: Belanja Operasi Peruntukan Susutnilai Kenderaan Langkah 3 – Rekod dalam KKK Kunci Kira-kira (petikan) Aset Bukan Semasa Kenderaan Tolak: Peruntukan Susutnilai 20 000 4 000 16 000 Cara 2 Imbangan Duga pada 31 Disember 2005(sedutan) Kenderaan Peruntukan Susutnilai Kenderaan Dt. Langkah 1 – Kira susutnilai tahun 2005 20%X(20 000-4 000)1 = RM3 200 Langkah 2 – Rekod dalam Penyata Pendapatan Penyata Pendapatan (petikan) Tolak: Belanja Operasi Peruntukan Susutnilai Kenderaan 3 200 3 .

20 000 5000 500 Kt. 4 000 Maklumat Tambahan: (i) Kenderaan hendaklah disusutnilaikan dengan kadar 20% setahun atas baki berkurangan.Kunci Kira-kira (petikan) Aset Bukan Semasa Kenderaan Tolak: Peruntukan Susutnilai 20 000 7 200 12 800 Cara 3 Imbangan Duga pada 31 Disember 2005(sedutan) Kenderaan Peruntukan Susutnilai Kenderaan Perabot Peruntukan Susutnilai Perabot Dt. (ii) Perabot hendaklah disusutnilaikan 10% setahun atas kos Langkah 1 – Kira susutnilai tahun 2005 20%X(20 000-4 000)1 = RM3 200 10% X 5 000 X1 = RM500 Langkah 2 – Rekod dalam Penyata Pendapatan Penyata Pendapatan (petikan) Tolak: Belanja Operasi Peruntukan Susutnilai Kenderaan Peruntukan Susutnilai Perabot Kunci Kira-kira (petikan) Aset Bukan Semasa Kenderaan 20 000 3 200 500 4 .

20 000 Kt. 2000 Dt. 5 . Penyata Pendapatan (petikan) Tolak: Belanja Operasi Per Susutnilai Kenderaan Kunci Kira-kira (petikan) Aset Bukan Semasa KENDERAAN -Per S Nilai 20000 2000 18000 Latihan 2 Imbangan Duga pada 31 Disember 2005(sedutan) Kenderaan Dt. 20 000 Kt.Tolak: Peruntukan Susutnilai Perabot Tolak: Peruntukan Susutnilai 7 200 12 800 5 000 1 000 4 000 Latihan merekod Susutnilai dalam Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira. Latihan 1 Imbangan Duga pada 31 Disember 2005(sedutan) Kenderaan Maklumat Tambahan: (i) Kenderaan hendaklah disusutnilaikan dengan kadar 10% setahun atas baki berkurangan.

Penyata Pendapatan (petikan) Tolak: Belanja Operasi Peruntukan Susutnilai Kenderaan Kunci Kira-kira (petikan) Aset Bukan Semasa KEND -psn 20000 4000 16000 Latihan 4 2000 Imbangan Duga pada 31 Disember 2005(sedutan) Kenderaan Peruntukan Susutnilai Kenderaan Perabot Dt. 2000 6 . 20 000 Kt. 20 000 5000 Kt.Peruntukan Susutnilai Kenderaan Maklumat Tambahan: (i) 2000 Kenderaan hendaklah disusutnilaikan dengan kadar 10% setahun atas baki berkurangan. 10/100 X 20000-2000 X 1 1800 Penyata Pendapatan (petikan) Tolak: Belanja Operasi Per susutnilai Kend Kunci Kira-kira (petikan) Aset Bukan Semasa Kenderaan Peruntukan Susutnilai Kenderaan(2000+1800) 20000 3800 16200 Latihan 3 1800 Imbangan Duga pada 31 Disember 2005(sedutan) Kenderaan Peruntukan Susutnilai Kenderaan Dt. 2000 Maklumat Tambahan: (i) Kenderaan hendaklah disusutnilaikan dengan kadar 10% setahun atas kos (Ansuran Tetap).

Latihan Kira Susutnilai a) Nama Aset Bukan Semasa: Kenderaan Harga Kos (Harga beli asal) : RM40 000 Kadar Susutnilai : 20% setahun mengikut Kaedah Ansuran Tetap Tahun 1 2 3 4 b) Nama Aset Bukan Semasa: Kenderaan Harga Kos (Harga beli asal) : RM40 000 Kadar Susutnilai : 20% setahun mengikut Kaedah baki berkurangan Tahun 1 Susunilai Tahunan (PP) Susutnilai Terkumpul (KKK) Susunilai Tahunan (PP) Susutnilai Terkumpul (KKK) 7 . Perabot hendaklah disusutnilaikan 10% atas baki berkurangan (iv) Penyata Pendapatan (petikan) Tolak: Belanja Operasi Psn kend PSN PERABOT 2000 450 Latihan 5 A.Peruntukan Susutnilai Perabot Maklumat Tambahan: (iii) 500 Kenderaan hendaklah disusutnilaikan dengan kadar 10% setahun atas kos (AnsuranTetap).

2000 Kenderaan hendaklah disusutnilaikan dengan kadar 10% setahun atas kos (AnsuranTetap). Latihan Merekod Imbangan Duga pada 31 Disember 2005(sedutan) Kenderaan Peruntukan Susutnilai Kenderaan Perabot Peruntukan Susutnilai Perabot Maklumat Tambahan: i) Dt. Perabot hendaklah disusutnilaikan 10% atas baki berkurangan ii) Penyata Pendapatan (petikan) Tolak: Belanja Operasi Kunci Kira-kira (petikan) Aset Bukan Semasa 8 . 20 000 5000 500 Kt.2 3 4 Nyatakan rumusan jawapan a dan b? A.

Perabot hendaklah disusutnilaikan 20% atas baki berkurangan Gaji terakru RM500 Insurans terdahulu RM120 Komisen belum diterima (terakru) RM400 Sewa diterima terdahulu RM800 ii) iii) iv) v) vi) vii) Penyata Pendapatan (petikan) Tolak: Belanja Operasi 9 .BTR. 4000 1000 4500 6000 500 800 Kenderaan hendaklah disusutnilaikan dengan kadar 20% setahun atas kos (AnsuranTetap). 20 000 5000 Kt.BTD.Nyatakan perbezaan jawapan kenderaan dan perbot Latihan Gabungkan HTR.BTR dan SUSUTNILAI Imbangan Duga pada 31 Disember 2005(sedutan) Kenderaan Peruntukan Susutnilai Kenderaan Perabot Peruntukan Susutnilai Perabot Gaji Sewa Komisen Insurans Maklumat Tambahan: j) Dt.

Kunci Kira-kira (petikan) Aset Bukan Semasa Aset Semasa: Tolak: Liabiliti Semasa: SIRI 7 IMBANGAN DUGA PADA 31 DISEMBER 2002 DEBIT KREDIT Modal 1 Januari 2002 17000 Belian & Jualan 24323 49457 Pinjaman Bank 5000 Pulangan 356 557 Kadar bayaran 300 Stok 1 Januari 2002 5000 Angkutan masuk 200 Sewa 600 500 Hutang Lapuk pulih 1025 Gaji 2000 Insurans 300 Komisen 578 Belanja am 300 Penghutang dan Pemiutang 4678 3657 Hutang Lapuk 400 Bank 4567 Tunai 2750 Kenderaan 30000 Perabot 5000 Peruntukan Susutnilai Kenderaan 3000 10 .

80774 80774 Maklumat Tambahan: (i) Stok pada 31 Disember 2002 dinilai RM12000 (ii) Perabot hendaklah disusutnilai dengan kadar 10 % setahun atas kos (iii) Kenderaan disusutnilaikan 20 % setahun atas baki berkurangan Anda dikehendaki menyediakan: (a) Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2002 (b) Kunci Kira-kira (bentuk penyata) pada 31 Disember 2002 Siri 8 Imbangan Duga pada 31 Julai 2002 Debit Kredit 34500 56789 10000 300 120 5678 1000 300 500 3300 1100 3300 480 300 200 17000 2000 25000 3500 2610 3000 1311 38000 350 5000 107819 107819 Belian dan Jualan Perabot Pulangan Stok 1 Ogos 2001 Upah atas belian Faedah Komisen Sewa Diskaun Gaji Insurans Kadar bayaran Belanja am Kenderaan Komisen Lengkapan Penghutang & Pemiutang Bank Tunai Modal pada 1 Ogos 2001 Angkutan Keluar Peruntukan susutnilai lengkapan 11 .

(ii) Sebahagian premis disewakan kepada peniaga lain.Maklumat Tambahan: (I) Stok pada 31 Julai 2002 dinilai RM7 679 (ii) Kenderaan hendaklah disusutnilaikan 10% setahun atas kos (iii) Sewa diterima terakru RM300 (iv) Gaji bulan Julai 2002 belum dibayar RM300 (v) Insurans terdahulu RM100 (vi)Lengkapan hendaklah disusutnilaikan dengan kadar 20% setahun atas baki berkurangan. sebuah perniagaan runcit milikan tunggal pada 30 Jun 2004 Imbangan Duga pada 30 Jun 2004 Debit Kredit RM RM Premis 80 000 Stok pada 1 Julai 2003 15 890 Pulangan 542 Bank 1 678 Sewa 3 900 Gaji 4 820 Ambilan 496 Insurans 480 Modal 1 Julai 2003 91 908 Kadar bayaran 2 654 Penghutang dan Pemiutang 9 250 5 460 Belian dan Jualan 54 800 72 400 Komisen 160 Alatan (kos) 6 000 Pinjaman 1 300 Iklan dan promosi 1 874 176 806 176 806 Maklumat tambahan: (I) Stok pada 30 Jun 2004 bernilai RM16498 mengikut harga pasaran dan RM 16789 mengikut harga kos. Pada 30 Jun 2003 12 . (vii Komisen diterima terdahulu ialah RM150 Anda dikehendaki menyediakan: (a) Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Julai 2002 dan (b) Kunci Kira-kira pada 31 Julai 2002 SIRI 9 Berikut adalah Imbangan Duga Perniagaan Sri Naluri.

sewa diterima terdahulu RM300 (iii) Komisen patut diterima setahun RM400 (iv) Sejumlah RM100 bayaran insurans adalah terdahulu (v) Gaji tahunan ialah RM5 200 Anda dikehendaki menyediakan: (a) Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 30 Jun 2004 dan (b) Kunci Kira-kira pada 30 Jun 2004 13 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful