You are on page 1of 122

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


Li cm n

Em xin chn thnh b y t lng bi t n su sc n t t c cc thy c


ca trng i Hc Bch Kho a TP.HCM ni chung, ca khoa

in-in

T v cc th y c ca b m n Thit B in ni ring. Nhng ngi


hng dn, ging d y v t rang b cho em nhiu kin thc qu bu tron g
nhng nm hc i hc.
c bi t, em cng xin cm n thy Nguyn Xu n Cn g hng
dn tn tnh, to m i iu kin thun l i cho em trong su t qu trnh thc
hin ti ny.
Cm n gia nh v nhng ngi thn ht lng tin tng v to
cho em nhiu nim tin vo cuc sng.
Cui cng, xin cm n n tt c anh em , bn b, nhng ngi
gip v m t tin thn cng nh vt ch t em c th hon thnh tp lun
vn ny.

Sinh vin
Mai Nguyn Bnh Phng

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang ii

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


Tm tt lun vn

Ngy nay, nn kinh t nc ta ang pht trin mnh m, i sng ca nhn dn c


nng ln nhanh chng. Dn n nhu cu in nng trong cc lnh vc cng nghip, nng
nghip, dch v v sinh hot tng trng khng ngng. p ng nhu cu rt ng cn
b k thut trong v ngoi ngnh in lc ang tham gia thit k, lp t cc cng trnh cung
cp in phc v nhu cu trn.
Cp in l mt cng trnh in. thc hin mt cng trnh in tuy nh cng cn c
kin thc tng hp t cc ngnh khc nhau, phi c s hiu bit v x hi, mi trng v i
tng cp in. t tnh ton la chn a ra phng n ti u nht.
Lun vn gm 2 phn:
Phn 1: Thit k cung cp in cho chung c City Garden.
Chng m u: Gii thiu cng trnh
Chng 1: Thit k chiu sng
Chng 2: Tnh ton ph ti
Chng 3: Chn dy dn v thit b bo v
Chng 4: Chn my bin p v b cng sut phn khng
Chng 5: Tnh st p v ngn mch
Chng 6: Ni t an ton
Chng 7: Tnh ton chng st
Phn 2: Tit kim in cho cn h chung c
Tnh hnh in nng nc ta
H thng C-Bus
Em xin chn thnh cm n

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang iii

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


Nhn xt ca gio vin phn bin

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang iv

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


Mc Lc

Phn 1: Thit k cung cp in cho chung c City Garden........................................................................ 1


Chng m u: Gii thiu chung v ta nh City Garden ....................................................................... 2
Chng 1: Thit k chiu sng ................................................................................................................. 6
A)

Cc vn chung v thit k chiu sng................................................................................... 6

1)

LA CHN CC THNG S: ............................................................................................... 6

2)

PHNG PHP TNH TON CHIU SNG: ....................................................................... 7

B)

Tnh ton chiu sng:.................................................................................................................... 9


3)

Tnh chiu sng cho cn h tng 2-21 ..................................................................................... 14

Chng 2: Tnh ton ph ti................................................................................................................... 25


I)

Tng hm ................................................................................................................................... 25
1)

Xc nh ph ti chiu sng v cm cho tng hm ................................................................ 25

2)

Xc nh ph ti my bm nc thi: ...................................................................................... 28

3)

Xc nh ph ti bm x l nc thi: .................................................................................... 28

4)

Xc nh ph ti qut gi thi: ................................................................................................ 29

5)

Xc nh ph ti bm du ....................................................................................................... 29

6)

Xc nh ph ti bm lc ........................................................................................................ 29

7)

Xc nh ph ti t bm tng p.............................................................................................. 29

8)

Xc nh ph ti tnh ton cho bm trung chuyn:................................................................... 29

9)

Xc nh ph ti tnh ton cho bm cha chy: ....................................................................... 29

II)

Tng 1: ....................................................................................................................................... 31

III)

Tng 2-10: .............................................................................................................................. 33

IV)

Tng 11-20: ............................................................................................................................ 41

V)

Tng 21 v tng 21 lng ......................................................................................................... 45

VI)

Tng k thut:......................................................................................................................... 47

VII)

Tnh ph ti ngoi cn h........................................................................................................ 49

Chng 3: Chn thit b bo v v dy dn ............................................................................................ 54


I)
II)

Chn thit b bo v:................................................................................................................... 54


Chn dy dn.......................................................................................................................... 59

Chng 4: Chn my bin p v b cng sut phn khng ..................................................................... 70


1)

Chn my bin p....................................................................................................................... 70

2)

B cng sut phn khng ............................................................................................................ 70

3)

Chn ngun d phng ................................................................................................................ 72

Chng 5: Tnh st p v ngn mch ..................................................................................................... 74


I)

Tnh st p............................................................................................................................. 74

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang v

MSSV: 40601832

LVTN
II)

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


Tnh ton ngn mch 3 pha v 1 pha ....................................................................................... 79

Chng 6: Ni t an ton trong h thng in ...................................................................................... 95


1)

CC KHI NIM CHUNG ....................................................................................................... 95

2)

Chn s ni t cho chung c City Garden ............................................................................ 96

Chng 7: Chng st trc tip .............................................................................................................. 101


I)

TNG QUAN: ......................................................................................................................... 101

II)

CC PHNG PHP CHNG ST: .................................................................................. 101


1)

Bo V Chng St S Dng Kim Thu St(Phng Php C in): ....................................... 101

2)

Bo V Chng St S Dng u ESE(phng php hin i): .............................................. 101

3)

Bo V Chng St Dng Dy Chng St............................................................................... 102

III)

Thit k chng st ................................................................................................................. 102

Phn 2: Chuyn tit kim in cho chung c ................................................................................... 105


I) Tnh hnh in nng nc ta:
II)

Gii php tit kim cho cn h dng h thng C-Bus ............................................................ 105

III)

Cc bin php tit kim hng ngy ........................................................................................ 115

TI LIU THAM KHO .................................................................................................................... 117

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang vi

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

Phn 1: Thit k cung cp in cho chung c City Garden

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 1

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

Chng m u: Gii thiu chung v ta nh City Garden


1)

Gii thiu v City Garden:

C IM V TR:
D n cao cp City Garden ta lc ti 59 Ng Tt T, Phng 21, Qun Bnh Thnh,
TP. H Ch Minh.
Ch mt khong 5 pht n trung tm Qun 1 vi cc khu thng mi, nh hng,
phng tr ca nhc, qun c ph, cc ca hng thi trang City Garden, vi v tr l tng,
em n cho c dn mt cuc sng hin i nhng vn trnh xa khi nhp sng th n o
hi h.
CITY GARDEN s l khu vc dn c in hnh cho li sng vn minh, hin i, c
bo v tt nht nhng chan ha gn gi vi thin nhin v lun cao nhng gi tr cuc sng
gia nh cng tnh gn kt gia mi ngi trong cng ng.
QUY M D N:
CITY GARDEN c xy dng trn khu t c tng din tch hn 23.000 m2, c o
vi cc ta nh ln sng hnh elip cao t 21- 30 tng vi 927 cn h mang n nhiu s la
chn khc nhau: loi 1 phng ng, 2 phng ng, 3 phng ng v cn h penthouse tuyt m.
Ch xy dng 23.2% tng din tch, 75% din tch cn li chim trn 17.000 m2 c
City Garden dnh cho cnh quan xanh cng cc tin ch cng cng em n cho c dn
mt mi trng sng trong lnh v thn thin.
City Garden gm 4 ta nh:

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 2

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

Tuy nhin o y ta ch tnh ton thit k cung cp in cho ta thp n Avenue 21


tng:

Tng hm : gm nh gi xe, cc phng my bin p, my pht

Tng 1: gm cc phng dnh cho sinh hot chung.

Tng 2-10: mi tng gm 7 cn h.

Tng 11-20: mi tng gm 5 cn h.

Tng 21: gm 4 cn h.

2)

Gii thiu v cung cp in:


Ngy nay, nn kinh t nc ta ang pht trin mnh m, i sng ca nhn dn c

nng ln nhanh chng. Dn n nhu cu in nng trong cc lnh vc cng nghip, nng
nghip, dch v v sinh hot tng trng khng ngng. p ng nhu cu rt ng cn
b k thut trong v ngoi ngnh in lc ang tham gia thit k, lp t cc cng trnh cung
cp in phc v nhu cu trn.
Cp in l mt cng trnh in. thc hin mt cng trnh in tuy nh cng cn c
kin thc tng hp t cc ngnh khc nhau, phi c s hiu bit v x hi, mi trng v i
tng cp in. t tnh ton la chn a ra phng n ti u nht.

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 3

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

Cung cp in l trnh by nhng bc cn thit cc tnh ton, la chn cc phn t h


thng in thch hp vi tng i tng. Thit k chiu sng cho phn xng, cng cng.
Tinh ton chn la dy dn ph hp, m bo st p chp nhn c, c kh nng chu dng
ngn mch vi thi gian nht nh. Tnh ton dung lng b cn thit gim in p, in
nng trn li trung h p... Thit k i dy bc n trin khai hon tt mt bn thit k
cung cp in. Bn cnh , cn phi thit la chn ngun d phng cho nh my m
bm s n nh lm vic ca i tng.
Trong tnh hnh kinh t th trng hin nay, cc x nghip ln nh cc t hp sn xut
u phi t hoch ton kinh doanh trong cuc cnh tranh quyt lit v cht lng v gi c
sn phm. Cng nghip thng mi v dch v chim mt t trng ngy cng tng trong nn
kinh t quc doanh v thc s khch hng quan trng ca ngnh in lc. S mt in,
cht lng in xu (ch yu l in p thp) u nh hng n cht lng sn phm, gy
ph phm, gim hiu sut lao ng. t bit nh hng rt ln n cc x nghip may, ha
cht in t i hi s chnh xc. Do m bm tin cy cp in, nng cao cht lng
in nng l mi quan tm hng u. Mt x hi c in s lm cho mc sng tng nhanh vi
cc trang thit b ni tht sang trng nhng nu chng ta lp t mt cch cu th , thiu tun
th cc quy tc an ton s rt nguy him. Nng thn v cc ph ti sinh hot l cc ph ti
khng l. Ngi thit k cn quan tm n st p trn ng dy xa nht. Thit k cp
in cho ph ti sinh hot nn chn thit b tt nhm m bo an ton v tin cy cp in
cho ngi s dng.
Tm li, vic thit k cp in i vi cc i tng l rt a dng vi nhng t th
khc nhau. Nh vy mt n thit k cung cp in tt i vi bt c i tng no cng
cn tha mn cc yu cu sau:

tin cy cp in :Mc tin cy cung cp in tu thuc vo yu cu ca ph ti.

Vi nhng cng trnh quan trng cp quc gia phi m bo lin tc cp in mc cao nht
ngha l khng mt in trong mi tnh hung. Nhng i tng nh nh my, x nghip, t
Sx .. tt nht l dng my in d phng, khi mt in s dng in my pht cp cho nhng
ph ti quan trng.

Cht lng in : Cht lng in c nh gi qua 2 ch tiu tn s v in p. Ch

tiu tn s do c quan in h thng quc gia iu chnh. Nh vy ngi thit k phi m


bo vn in p. in p li trung v h ch cho php dao ng trong khong 5% . Cc
x nghip nh my yu cu cht lng in p cao th phi l 2.5% .

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 4

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

An ton : Cng trnh cp in phi c thit k c tnh an ton cao. An ton cho

ngi vn hnh, ngi s dng, an ton cho thit b tm li cho ton b cng trnh. Tm li
ngi thit k ngoi vic tnh ton chnh xc, chn la ng thit b v kh c cn phi nm
vng quy nh v an ton. Hiu r mi trng h thng cp in v i tng cp in.

Kinh t : Trong qu trnh thit k thng xut hin nhiu phng n, cc phng n

thng c nhng u v khuyt im ring, c th li v kinh t nhng xt v k thut th


khng c tt. Mt phng n t tin thng c t im l tin cy v an ton cao hn,
m bo hi ho gia 2 vn kinh t k thut cn phi nghin cu k lng mi t c
ti u.

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 5

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


Chng 1: Thit k chiu sng

A)

Cc vn chung v thit k chiu sng:

Chiu sng lm vic: dng m bo s lm vic, hot ng bnh thng ca ngi,

vt v phng tin vn chuyn khi khng c hoc thiu nh sng t nhin.

Chiu sng s c: cho php vn tip tc lm vic trong mt thi gian hoc m bo s

an ton ca ngi i ra khi nh khi h chiu sng lm vic b h hng hay b s c.

Chiu sng an ton: phn tn ngi (trong nh hoc ngoi tri) cn thit nhng

li i li, nhng ni trong x nghip v cng cng c hn 50 ngi, nhng cu thang cc to


nh c t 6 tng tr ln, nhng phn xng c hn 50 ngi v nhng ni khc hn 100
ngi.

Chiu sng bo v: cn thit trong m ti cc cng trnh xy dng hoc nhng ni

sn xut.
1)

LA CHN CC THNG S:

a/ Chn ngun sng:


Chn ngun sng theo cc tiu chun sau y:

Nhit mu c chn theo biu Kruithof.

Ch s mu.

Vic s dng tng cng v gin on ca a im.

Tui th ca n.

Quang hiu n.

b/ La chn h thng chiu sng:


thit k chiu sng trong nh, thng s dng cc phng thc chiu sng sau:

H 1 (h chiu sng chung):

H 2 (h chiu sng hn hp):.

c/ Chn cc thit b chiu sng:


S la chn TBCS phi da trn iu kin sau:

Tnh cht ca mi trng xung quanh.

Cc yu cu v s phn b nh sng v s gim chi.

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 6

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

Cc phng n kinh t.

d/ Chn ri E:
Vic chn ri ph thuc vo cc yu t sau:

Loi cng vic, kch thc cc vt, s sai bit ca vt v hu cnh.

Mc cng thng ca cng vic.

La tui ngi s dng.

H chiu sng, loi ngun sng la chn.

e/ Chn h s d tr k (h s b d):
Trong thit k chiu sng, khi tnh cng sut cn phi ch trong qu trnh vn hnh
ca h chiu sng, gi tr ri trn mt phng lm vic gim. Nhng nguyn nhn chnh lm
gim ri E l: gim quang thng ca ngun sng trong qu trnh lm vic, gim hiu sut
ca n khi TBCS, tng, trn b bn. Nh vy, khi tnh cng sut ngun sng m bo gi
tr tiu chun trn mt phng lm vic trong qu trnh vn hnh ca TBCS cn phi cho thm
mt h s tnh n s gim ri E. H s gi l h s d tr k (Lin X c) hay h s b
d (Php).
2)

PHNG PHP TNH TON CHIU SNG:

C nhiu phng php tnh ton chiu sng nh:

Lin X c cc phng php tnh ton chiu sng sau:

+ Phng php h s s dng.


+ Phng php cng sut ring.
+ Phng php im.

M c cc phng php tnh ton chiu sng sau:

+ Phng php quang thng.


+ Phng php im.

Cn Php th c cc phng php tnh ton chiu sng sau:

+ Phng php h s s dng.


+ Phng php im.

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 7

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

v c phng php tnh ton chiu sng bng cc phm mm chiu sng.
Tnh ton chiu sng theo phng php h s s dng gm c cc bc:
1/ Nghin cu i tng chiu sng.
2/ La chn ri yu cu.
3/ Chn h chiu sng.
4/ Chn ngun sng.
5/ Chn b n.
6/ La chn chiu cao treo n:
Ty theo: c im ca i tng, loi cng vic, loi bng n, s gim chi, b mt lm
vic. Ta c th phn b cc n st trn (h=0) hoc cch trn mt khong h. Chiu cao b
mt lm vic c th trn cao 0.8 m so vi sn (mt bn) hoc ngay trn sn ty theo cng
vic. Khi cao treo n so vi b mt lm vic:
htt= H - h-0.8 (vi H: chiu cao t sn n trn).

(1.1)

Cn ch rng chiu cao htt i vi n hunh quang khng c vt qu 4 m, nu khng


sng trn b mt lm vic khng . Cn i vi cc n thy ngn cao p, n halogen
kim loi nn treo trn cao t 5m tr ln trnh chi.
7/ Xc nh cc thng s k thut nh sng:
- Tnh ch s a im: c trng cho kch thc hnh hc ca a im
K

ab
htt ( a b )

(1.2)

Vi: a,b chiu di v rng ca cn phng; htt chiu cao h tnh ton
- Tnh h s b: da vo bng ph lc 7 ca ti liu chiu sng.
- Tnh t s treo: j

h'
h ' h tt

(1.3)

Vi: h chiu cao t b mt n n trn.


Xc nh h s s dng:

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 8

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

Da trn cc thng s: loi b n, t s treo, ch s a im, h s phn x trn,


tng, sn ta tra gi tr h s s dng trong cc bng do cc nh ch to cho sn.
8/ Xc nh quang thng tng yu cu: tong
Trong :

E tc Sd
(1.4)
U

Etc ri la chn theo tiu chun (lux)


S din tch b mt lm vic (m2).
d h s b.
tong quang thng tng cc b n (lm).

9/ Xc nh s b n:

N boden

tong

(1.5)

cacbong /1bo

Kim tra sai s quang thng:

N boden. cacbong/ 1bo tong


tong

.100%

(1.6)

Trong thc t sai s t 10% n 20% th chp nhn c.


10/ Phn b cc b n da trn cc yu t:

Phn b cho ri ng u v trnh chi, c im kin trc ca i tng, phn b

c.

Tha mn cc yu cu v khong cch ti a gia cc dy v gia cc n trong mt

dy, d dng vn hnh v bo tr.


11/ Kim tra ri trung bnh trn b mt lm vic:

Etb
B)

Nboden. cacbong/1bo .U

(1.7)

Sd

Tnh ton chiu sng:

1)
Tnh ton chiu sng cho tng hm :
Gm 2 nh gi xe, phng my bm, phng my bin p, phng my pht, bn du, phng
my bm nc thi.

Nh gi xe 1: tin cho vic tnh ton ta chia lm 2 vng:


Vng 1:

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 9

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

1 Kch thc : chiu di:

a =27.1(m); chiu rng b= 16.5(m)

Chiu cao: H = 3.3(m); din tch:


2 Trn : vng kem

S= 447.15 (m2)

H s phn x trn:

tr= 0.7

Tng: vng nht

H s phn x tng:

tg= 0.5

Sn : gch

H s phn x sn :

lv= 0.3

3 ri yu cu :

Etc= 150 (lx)

4 Chn h chiu sng : chung u


5 Chn khong nhit mu :Tm= 3000 (0K) theo th ng cong Kruithof.
6 Chn bng n loi :

Q-FL 40S.W (T10)

Ra= 74

Pm=40(w) =3000 (lm)

Tm=3000 (0K)
7 Chn b n :

FLI-240

S n/b : 2

hiu sut :100%

quang thng cc bng/1b : 6000 (lm)

8 Phn b cc b n : cch trn h= 0 (m); b mt lm vic: 0.8 (m)


Chiu cao lp n so vi b mt lm vic : htt= 2.5 (m)
9 Ch s a im : K

ab
= 4.1
htt ( a b )

10 H s b : d =1.25
11 T s treo : j

h'
h ' h tt

=0

12 H s s dng : U=1.08
13 Quang thng tng :

tong

14 Xc nh s b n : N boden

E tc Sd
=77630.2 (lm)
U

tong
cacbong / 1bo

=13 (b)

Chn s b n : Nboden=13

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 10

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

15 Kim tra sai s quang thng :


%

N boden . cacbong / 1bo tong


tong

.100% = 0.47%

Kt lun : tha yu cu
16 Kim tra ri trung bnh trn b mt lm vic :

Etb

Nboden. cacbong/1bo .U
Sd

= 150.71 (lx)

Do cch b tr ca mt bng xy dng nn ta chia bi gi xe nay thnh 2 vng. Nhng yu


cu v chiu sng v cch b tr cc phn hon ton tng t nhau nn tnh gn ng ta c :

Vng 2:

Kch thc:

chiu di a = 25.2 (m); chiu rng b= 10.5 (m)


Chiu cao H = 3.3

(m); din tch

S= 264.6 (m2)

= > S b n cn b tr cho vng ny l: Nb n= 8(b)


S b n cn b tr cho nh gi xe 1 l: N= 21(b)
vi Pb=80(w)

Nh gi xe 2:

Kch thc:

chiu di a = 16 (m); chiu rng b= 5.6 (m)


Chiu cao H = 3.3

Chn bng n loi :

(m); din tch

Q-FL 40S.W (T10)

Ra= 74

S= 89.6 (m2)
Pm=40(w)

=3000

(lm)

Tm=3000 (0K)
Chn b n : FLI-240

S n/b : 2

hiu sut :100%

quang thng cc bng/1b : 6000 (lm)

S b n cn b tr cho nh gi xe 2 l: N= 3(b) vi Pb=80(w)


Tnh ton tng t cho cc phn cn li.
2)

Tnh chiu sng cho tng 1:

Gm 2 phng community room, building manager room, fire control room, generator
room, maintenance store, tech room, lobby.
SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 11

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


Community room 1:

d dng cho vic thit k ta chia Community room 1 ra nhiu vng nh:

Vng 1:

1 Kch thc :

chiu di:

a =5.94(m); chiu rng b= 4.2(m)

Chiu cao: H = 3.3(m); din tch:


2 Trn : vng kem

S= 25 (m2)

H s phn x trn:

tr= 0.7

Tng: vng nht

H s phn x tng:

tg= 0.5

Sn : gch

H s phn x sn :

lv= 0.3

3 ri yu cu :

Etc= 300 (lx)

4 Chn h chiu sng : chung u


5 Chn khong nhit mu :Tm= 4000 (0K) theo th ng cong Kruithof.
6 Chn bng n loi :

:2

Ra=80

FL18 - T8 Deluxe

Pb n=18(w)

n= 1300 (lm)

Tm= 4000 (0K)

7 Chn b n :

loi PRFL 218

hiu sut:100%

S n/b

quang thng cc bng/b :2600(lm)


8 Phn b cc b n : cch trn h= 0 (m); b mt lm vic: 0.8 (m)
Chiu cao lp n so vi b mt lm vic : htt= 2.5 (m)
9 Ch s a im : K

ab
= 0.98
htt ( a b )

10 H s b : d =1.25
11 T s treo : j

h'
h ' h tt

=0

12 H s s dng : U=0.71
13 Quang thng tng :

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

tong

E tc Sd
=13204.22 (lm)
U

Trang 12

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

14 Xc nh s b n : N boden

tong
cacbong / 1bo

=5 (b)

Chn s b n : Nboden=5
15 Kim tra sai s quang thng :
%

N boden . cacbong / 1bo tong


tong

.100% = -1.54%

Kt lun : tha yu cu
16 Kim tra ri trung bnh trn b mt lm vic :

Etb

Nboden. cacbong/1bo .U
Sd

= 295.36 (lx)

Do cch b tr ca mt bng xy dng nn ta chia phng ny thnh 3 vng. Nhng yu


cu v chiu sng v cch b tr cc phn hon ton tng t nhau nn tnh gn ng ta c :

Vng 2:

Kch thc:

chiu di a = 8.91 (m); chiu rng b= 4.2 (m)


Chiu cao H = 3.3

Chn bng n loi :


Pb n=18(w)
Chn b n :

FL18 - T8 Deluxe

n= 1300 (lm)
loi PRFL 218

(m); din tch

S= 37.42 (m2)

Ra=80

Tm= 4000 (0K)


hiu sut:100%

S n/b :2

quang thng cc bng/b :2600(lm)

= > S b n cn b tr cho vng ny l: Nb n= 7(b)

Vng 3:

Chiu cao H = 3.3


Chn bng n loi :
Pb n=18(w)

FL18 - T8 Deluxe

n= 1300 (lm)

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

(m); din tch

S= 31.68 (m2)

Ra=80

Tm= 4000 (0K)

Trang 13

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

Chn b n :

loi PRFL 218

hiu sut:100%

S n/b :2

quang thng cc bng/b :2600(lm)


= > S b n cn b tr cho vng ny l: Nb n=6 (b)

s b n cn b tr cho Community room1 l Nb n=18 (b)

Lift lobby :

Kch thc:

chiu di a = 8.325 (m); chiu rng b= 2.2 (m)


Chiu cao H = 3.3

S= 18.32 (m2)

(m); din tch

Ta tnh ton theo sut ph ti chiu sng.Sut ph ti chiu sng hnh lang
l : P0=7(w/m2).
Tng cng sut cn cp chiu sng cho Lift Lobby l:
P= P0* S=7 * 18.32=128.24(w)
Chn n: DULUX

EL 15w/41-827 E27

Pn=15(w)

n=900 (lm)
Loi : RDV118

s n / b =1

cng sut: P=15(w)

E27

Vy s b n cn lp l: Nbden=P/Pb n=128.24/15=8(b)
tnh ton tng t cho phn cn li.

3)

Tnh chiu sng cho cn h tng 2-21:

Apartment 3C :

Gm 3 phng ng, 1 phng khch, nh bp, 2 toilet, ban cng


Phng ng 1:c din tch S=12(m2)

a)

n chiu sng: Ta b tr 3 b n cng sut 40(w)

Chn n: Q-FL 40S.W (T10)

Ra= 74

Pn=40(w)

n=3000 (lm)

Tm=3000

(0K)
Chn b n: FLI-140

S n/b :1

Quang thng cc bng/1b :3000 (lm),

Pb n=40(w)

N=3(b)

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 14

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

n ng:chn b n ng c cng sut P=20(W)


Phng ng 2: c din tch S=11(m2)

b)

n chiu sng: Ta b tr 3 b n cng sut 40(w)

Chn n: Q-FL 40S.W (T10)

Ra= 74

n=3000 (lm)

Pn=40(w)

Tm=3000

(0K)
Chn b n: FLI-140

S n/b :1

Quang thng cc bng/1b :3000 (lm), Pb n=40(w)


N=3(b)
n ng:chn b n ng c cng sut P=20(W)

c)

Phng ng 3: c din tch S=18(m2)

n chiu sng: Ta b tr 4 b n cng sut 40(w)

Chn n: Q-FL 40S.W (T10)

Ra= 74

Pn=40(w)

Chn b n: FLI-140

Tm=3000 (0K)

S n/b :1
Pb n=40(w)

Quang thng cc bng/1b :3000 (lm),

n=3000 (lm)

N=4 (b)

n ng: chn b n ng c cng sut P=20(W)

d)

Phng khch:c din tch S=23(m2)


n chiu sng: ta b tr 5 b n c cng sut 40(w)

Chn n: Q-FL 40S.W (T10)

Ra= 74

Pn=40(w)

n=3000

(lm)

Tm=3000 (0K)
Chn b n: FLI-140

S n/ b :1

Quang thng cc bng/b :3000 (lm),

Pb n=40(w)

N=5(b)
n trang tr:

Chn b n CCH2139-6

E27

6x60w

Cht liu Stone Brass


Chn bng n: A60

E27 P=60(w)

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

n=3000(lm)

Trang 15

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

cng sut b n Pb n=360(w)

e)

Nh bp: c din tch S=7 (m2). ta b tr 2 b n chiu sng

Loi n :

Pn=15(w) =900 (lm)

DULUX EL 15w/41-827 E27

s n / b =2 Pb =30(w)

B n : CDH802/W- FGL

E27

N=2(b)
Toilet: : Toilet 1 c din tch S=5(m2)

f)

Toilet 2 c din tch S=5.5(m2)


mi Toilet ta b tr 1 b n chiu sng.
Chn n: Osram DULUX D 26w/41-827

Pn=26(w)

=1800 (lm)
Loi : AF41514

s n / b =1 cng sut: P=26(w)

Ntoilet=2(b)
g)

Ban cng: ta b tr 1 b n chiu sng.

Chn n: DULUX

EL 15w/41-827 E27

Pn=15(w)

=900 (lm)
Loi : RDV118

s n / b =1

cng sut: P=15(w)

E27

N=1(b)
h)

Khng gian cn li v cc li i: c din tch S=21(m2)

Ta b tr 9 b n c cng sut P=18(w) cho khng gian trn.


Chn bng n :

Ra=80

FL18 - T8 Deluxe

Pn=18(w)

n= 1300 (lm)

Tm= 4000 (0K)


Chn b n:

loi AST 1818

Hiu sut:100%

s n/ b:1

quang thng

cc bng/1b :1300 (lm). Pb n=18(w)

N=9(b)

Chiu sng ngoi cn h (tng 2 ):

a) Cu thang: cu thang ta b tr 1 b n chiu sng


Chn bng n: :

Q-FL 20S.W

Ra=74

Pn=20(w)

n=1200

(lm)

Tm=3000 (0K)
Chn b n: loi FLI-120

hiu sut:100% s n/b :1

cng sut b n: 20(w)

quang thng cc bng/b :1200 (lm).

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 16

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

b) Lift lobby:
1 Kch thc :

chiu di:a =15.12(m); chiu rng b= 2.84(m)


S= 42.94 (m2)

Chiu cao: H = 3.3(m); din tch:


2 Trn : vng kem

H s phn x trn:

tr= 0.7

Tng: vng nht

H s phn x tng:

tg= 0.5

Sn : gch

H s phn x sn :

lv= 0.3

3 ri yu cu :

Etc= 200 (lx)

4 Chn h chiu sng : chung u


5 Chn khong nhit mu :Tm= 3000 (0K) theo th ng cong Kruithof.
6 Chn bng n loi :

DULUX D 18W/41-827

Ra= 80 Pm=18 (w) =1200 (lm)

Tm=3000 (0K)
7 Chn b n :

: CDH802/W- FGL

S n/b : 2

hiu sut :100%

quang thng cc bng/1b : 2400 (lm)

8 Phn b cc b n : cch trn h= 0 (m);


b mt lm vic: 0.8 (m)
Chiu cao lp n so vi b mt lm vic : htt= 2.5 (m)
9 Ch s a im : K

ab
= 0.96
htt ( a b )

10 H s b : d =1.25
11 T s treo : j

h'
0
h ' h tt

12 H s s dng : U=0.7
13 Quang thng tng :

tong

14 Xc nh s b n : N boden

E tc Sd
=15335.71 (lm)
U

tong
cacbong / 1bo

=6 (b)

Chn s b n : Nboden=6
15 Kim tra sai s quang thng :
%

Nboden . cacbong /1bo tong


tong

.100% 6.1%

Kt lun : tha yu cu

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 17

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

16 Kim tra ri trung bnh trn b mt lm vic :

Etb

Nboden .cacbong /1bo .U


Sd

188(lux)

tnh ton tng t cho cc cn h cn li cc tng cn li, ta c bng thng k chiu


sng sau:

Tng

Hm

V tr
chiu sng

Bng 1.1

Bng n

S
b
n

Tng
cng
sut(K
W)

Loi

Quang
thng(lm)

Loi mng
n

M hiu sn phm

Nh gi
xe 1

Hunh quang
40W

3000

2 bng

Q-FL 40S.W
(T10)

21

2.016

Nh gi
xe 2

Hunh quang
40W

3000

2 bng

Q-FL 40S.W
(T10)

0.288

Phng
my bm

Hunh quang
40W

3000

1 bng

Q-FL 40S.W
(T10)

0.288

Phng
my bm
nc thi

Hunh quang
20W

1200

2 bng

Q-FL 20S.W
(T10)

0.144

Phng
my pht

Hunh quang
40W

3000

1 bng

Q-FL 40S.W
(T10)

0.144

P.My
bin p

Hunh quang
40W

3000

2 bng

Q-FL 40S.W
(T10)

0.192

P. cha
du

Hunh quang
40W

3000

2 bng

Q-FL 40S.W
(T10)

0.096

Hnh lang

Compact
Hunh quang
15W

900

1 bng

EL 15w/41-827
E27

0.162

Cc li i

n cao p
150w

14000

1 bng

MH-ED
150W/642

1.2

Exit

8W

1 bng

0.016

Emergenc
y

2x20W

2 bng

15

0.6

Tng cng sut chiu sng tng hm


Tng 1

5.37

Communit
y room 1

Hunh quang
18w

1300

2 bng

FL18 - T8
Deluxe

18

0.7776

Communit
y room 2

Hunh quang
18w

1300

2 bng

FL18 - T8
Deluxe

10

0.432

Building
manager

Hunh quang
18w

1300

2 bng

FL18 - T8
Deluxe

0.1728

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 18

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

room
Fire
control
room

Hunh quang
40W

3000

2 bng

Q-FL 40S.W
(T10)

0.096

Generator
room

Hunh quang
40w

3000

1 bng

Q-FL 40S.W
(T10)

0.336

Maintenac
e store

Hunh quang
20w

1200

2 bng

Q-FL 20S.W
(T10)

0.144

Tech
room

Hunh quang
36W

3200

2 bng

FL36 - T8
Deluxe

0.1728

Cu thang

Hunh quang
20w

1200

2 bng

Q-FL 20S.W
(T10)

10

0.48

Toilet

Huynh quang
compact 18w

1200

1 bng

EL 18w/41827 E27

0.0216

Lobby

Huynh quang
compact 15w

900

1 bng

EL 15w/41827 E27

21

0.378

Soffit area

Huynh quang
compact 26w

1800

2 bng

D 26w/41-827

20

1.248

Exit

3W

8 bng

PEXA13RW

0.024

Emergenc
y

36W

10 bng

10

0.36

Tng cng sut chiu sang tng 1


Tng 2

Apartment
2A

4.6428

Hunh quang
40W

3000

1 bng

Q-FL 40S.W
(T10)

12

0.576

n compact
15W

900

2 bng

EL 15w/41827 E27

0.072

n compact
15W

900

1 bng

EL 15w/41827 E27

0.018

n compact
26W

1800

1 bng

DULUX D
26w/41-827

0.0624

Hunh quang
18w

1300

1 bng

FL18 - T8
Deluxe

0.1512

6 bng

A60 - E27

0.36

0.04

n trang tr 60w
n ng 20w
Apartment
2B

Hunh quang
40W

3000

1 bng

Q-FL 40S.W
(T10)

12

0.576

n compact
15W

900

2 bng

EL 15w/41827 E27

0.072

n compact

900

1 bng

EL 15w/41-

0.018

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 19

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


15W

827 E27

n compact
26W

1800

1 bng

DULUX D
26w/41-827

0.0624

Hunh quang
18w

1300

1 bng

FL18 - T8
Deluxe

0.1512

6 bng

A60 - E27

0.36

0.04

n trang tr 60w
n ng 20w
Apartment
1A

Hunh quang
40W

3000

1 bng

Q-FL 40S.W

0.384

n compact
15W

900

2 bng

EL 15w/41827 E27

0.072

n compact
26W

1800

1 bng

DULUX D
26w/41-827

0.0312

Hunh quang
18w

1300

1 bng

FL18 - T8
Deluxe

0.1296

6 bng

A60 - E27

0.36

n trang tr 60w
n ng 20w
Apartment
1D

0.02

Hunh quang
40W

3000

1 bng

Q-FL 40S.W
(T10)

0.384

n compact
15W

900

2 bng

EL 15w/41827 E27

0.072

n compact
26W

1800

1 bng

DULUX D
26w/41-827

0.0312

Hunh quang
18w

1300

1 bng

FL18 - T8
Deluxe

0.1296

6 bng

A60 - E27

0.36

n trang tr 60w
n ng 20w
Apartment
1B

0.02

Hunh quang
40W

3000

1 bng

Q-FL 40S.W
(T10)

0.432

n compact
15W

900

2 bng

EL 15w/41827 E27

0.072

n compact
26W

1800

1 bng

DULUX D
26w/41-827

0.0312

Hunh quang
18w

1300

1 bng

FL18 - T8
Deluxe

0.108

6 bng

A60 - E27

0.36

0.02

0.384

n trang tr 60w
n ng
Apartment

Hunh quang

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

3000

1 bng

Trang 20

Q-FL 40S.W

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


1C

40W

(T10)

n compact
15W

900

2 bng

EL 15w/41827 E27

0.072

n compact
26W

1800

1 bng

DULUX D
26w/41-827

0.0312

Hunh quang
18w

1300

1 bng

FL18 - T8
Deluxe

0.0864

6 bng

A60 - E27

0.36

0.02

n trang tr 60w
n ng
Apartment
3C

Hunh quang
40W

3000

1 bng

Q-FL 40S.W

15

0.72

n compact
15W

900

2 bng

EL 15w/41827 E27

0.072

n compact
26W

1800

1 bng

DULUX D
26w/41-827

0.0624

n compact
15W

900

1 bng

EL 15w/41827 E27

0.018

Hunh quang
18w

1300

1 bng

FL18 - T8
Deluxe

0.1944

6 bng

A60 - E27

0.36

0.06

n trang tr 60w
n ng
Chiu sang nh quang 18w
ngoi cn
ompact 18w
h

1200

Q-FL 20S.W

0.0216

1200

DULUX D
18W/41-827

0.2592

8.0164
Tng cng sut chiu sang tng 2
Tng
11

Apartment
2A

8.2972

Hunh quang
40W

3000

1 bng

Q-FL 40S.W
(T10)

12

0.576

n compact
15W

900

2 bng

EL 15w/41827 E27

0.072

n compact
15W

900

1 bng

EL 15w/41827 E27

0.018

n compact
26W

1800

1 bng

DULUX D
26w/41-827

0.0624

Hunh quang
18w

1300

1 bng

FL18 - T8
Deluxe

0.1512

6 bng

A60 - E27

0.36

n trang tr 60w

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 21

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


n ng 20w

Apartment
2B

3000

1 bng

Q-FL 40S.W
(T10)

12

0.576

n compact
15W

900

2 bng

EL 15w/41827 E27

0.072

n compact
15W

900

1 bng

EL 15w/41827 E27

0.018

n compact
26W

1800

1 bng

DULUX D
26w/41-827

0.0624

Hunh quang
18w

1300

1 bng

FL18 - T8
Deluxe

0.1512

6 bng

A60 - E27

0.36

0.04

n ng 20w
Hunh quang
40W

3000

1 bng

Q-FL 40S.W

17

0.816

n compact
15W

900

2 bng

EL 15w/41827 E27

0.108

n compact
26W

1800

1 bng

DULUX D
26w/41-827

0.0624

n compact
15W

900

1 bng

EL 15w/41827 E27

0.018

Hunh quang
18w

1300

1 bng

FL18 - T8
Deluxe

0.1512

6 bng

A60 - E27

0.36

0.06

n trang tr 60w
n ng 20w
Apartment
3B

Hunh quang
40W

3000

1 bng

Q-FL 40S.W

18

0.864

n compact
15W

900

2 bng

EL 15w/41827 E27

0.108

n compact
26W

1800

1 bng

DULUX D
26w/41-827

0.0624

n compact
15W

900

1 bng

EL 15w/41827 E27

0.018

Hunh quang
18w

1300

1 bng

FL18 - T8
Deluxe

0.1512

6 bng

A60 - E27

0.36

0.06

15

0.72

n trang tr 60w
n ng 20w
Apartment

0.04

Hunh quang
40W

n trang tr 60w
Apartment
3A

Hunh quang

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

3000

1 bng

Trang 22

Q-FL 40S.W

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


3C

40W
n compact
15W

900

2 bng

EL 15w/41827 E27

0.072

n compact
26W

1800

1 bng

DULUX D
26w/41-827

0.0624

n compact
15W

900

1 bng

EL 15w/41827 E27

0.018

Hunh quang
18w

1300

1 bng

FL18 - T8
Deluxe

0.1944

6 bng

A60 - E27

0.36

0.06

n trang tr 60w
n ng
Chiu sng nh quang 18w
ngoi cn
compact 18w
h

1200

Q-FL 20S.W

0.0216

1200

DULUX D
18W/41-827

0.2592
7.2452

Tng cng sut chiu sng tng 11


Tng
21
V
21
Lng

Apartment
3D-A

7.526

Hunh quang
40W

3000

1 bng

Q-FL 40S.W

12

0.576

n compact
15W

900

2 bng

EL 15w/41827 E27

0.072

n Compact
18w

1200

1 bng

EL 18w/41827 E27

0.0216

n compact
26W

1800

1 bng

DULUX D
26w/41-827

0.0624

n compact
15W

900

1 bng

EL 15w/41827 E27

0.018

Hunh quang
18w

1300

1 bng

FL18 - T8
Deluxe

13

0.2808

6 bng

A60 - E27

0.36

n trang tr 60w
Hunh quang
40W

3000

1 bng

Q-FL 40S.W

20

0.96

n Compact
18w

1200

2 bng

EL 18w/41827 E27

0.1296

6 bng

A60 - E27

0.36

0.1

n trang tr 60w
n ng
Chiu sng nh quang 18w
ngoi cn
nh quang 20w
h

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

1200

2 bng

Q-FL 20S.W

0.2592

1200

Q-FL 20S.W

0.048

Trang 23

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

Exit

8W

1 bng

0.016

Emergency

1x20W

1 bng

0.1

Tng cng sut chiu sng tng 21


Tng
k

Phng k
thut

Hunh quang
36w

3200

2 bng

FL36 - T8
Deluxe

0.2592

Thut

Cu
thang

Hunh quang
40w

3000

1 bng

Q-FL 40S.W
(T10)

0.096

Hnh
lang

Hunh quang
40w

3000

2 bng

Q-FL 40S.W
(T10)

19

1.824

Tng cng sut chiu sng tng k thut

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 24

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


Chng 2: Tnh ton ph ti

thun tin trong vic tnh ton ph ti ta chia chung c ny ra lm nhiu phn:
-

Tng hm : 2 nh gi xe, 1 phng my bm, 1 phng my bin p, 1 phng my pht,

1 bn du, 1 phng my bm nc thi.


-

Tng 1: 2 community room, building manager room, fire control room, generator

room, maintenance store, tech room, cu thang, toilet, lobby, soffit area.
-

Tng 2-10: gm 7 cn h AP-2A, AP-2B, AP-1A, AP-1B, AP-1C, AP-1D, AP-3C

AP-2A v AP-2B: Gm 2 phng ng,1 phng khch ,2 toilet, ban cng,nh bp.

AP-1A, AP-1B, AP-1C v AP-1D : Gm 1 phng ng,1 phng khch, nh bp, 1

toilet.

AP-3C : Gm 3 phng ng, 1 phng khch, nh bp, 2 toilet, ban cng.


Tng 11-20: gm 5 cn h AP-2A, AP-2B, AP-3A, AP-3B, AP-3C.

AP-2A v AP-2B : Gm 2 phng ng,1 phng khch ,2 toilet, ban cng,nh bp.

AP-3A, AP-3B, AP-3C: Gm 3 phng ng, 1 phng khch, nh bp, 2 toilet, ban

cng.
-

Tng 21 v 21 lng: gm 4 cn h AP-3D-A, AP-3D-B, AP-3D-C, AP-3D-D.

Mi cn h gm 2 phn:

I)

Phn trt : Gm 2 phng ng, phng khch, nh bp, 3 toilet.

Phn lng: Gm 3 phng ng,phng khch, phng sinh hot, 2 toilet.


Tng hm :

1) Xc nh ph ti chiu sng v cm cho tng hm:

n hunh quang m trn 2x40w, cng sut b n 80w vi cos=0.95, tg=0.33

Ptt=Pb n+ Pballast=80+ (80*20/100)=96(w)


Qtt=Ptt tg=96*0.33=31.68(var)
S= 101(VA)

n hunh quang m trn 1x40w, cng sut b n 40w vi cos=0.95, tg=0.33

Ptt=Pb n+ Pballast=40+ (40*20/100)=48(w)


Qtt=Ptt tg=48*0.33=15.84(var)
S= 50.5(VA)

n hunh quang m trn 2x20w, cng sut b n 40w vi cos=0.95, tg=0.33

Ptt=Pb n+ Pballast=40+ (40*20/100)=48(w)


Qtt=Ptt tg=48*0.33=15.84(var)

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 25

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

S= 50.5(VA)

n hunh quang compact m trn 1x15w, cng sut b n 15w vi cos=0.95,

tg=0.33
Ptt=Pb n+ Pballast=15+ (15*20/100)=18(w)
Qtt=Ptt tg=48*0.33=5.94(var)
S= 18.95(VA)

n cao p 150w, cng sut b n 150w vi cos=1, tg=0

Ptt=150w
S= 150(VA)

S dng cm i 3 chu 10/16A/220V vi cos=1

Poc=UI cos=220*10*1=2200(w)
Do dng cm i nn
Pb oc=2200*2=4400(w)
Ta c Ptt oc=ksd*kt*Pb oc
Vi ksd=0.7 v

kt=0.2

Ptt oc=0.7*0.2*4400=616(w)
S=616(VA)
Ta dng 25 b cm i 3 chu 10/16A/220V cho tng hm.

Tnh cng sut ca mt my lnh bt k, chng hn ta chn loi:


My lnh 2HP c cng sut tiu th in l: P=1.94(KW)
cos = 0.8, = 0.9, Ksd = 0.8, Kt = 1
Pttb/tn=

Ksd * Kdt * Ptb

0.8*1*1.94
= 1.72 (KW)
0.9

Stt= 2.15 (KVA)


Tnh ton tng t ta c bng t in cho tng hm:
Bng 2.1
Ph ti

n hunh quang
2x40w

S
lng

21

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

cos

tg

0.95

0.33

Trang 26

Cng sut (VA)


Pha A

Pha B

Pha C

CS tng
(VA)

2121

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

n hunh quang
2x40W

0.95

0.33

303

n hunh quang
1x40 W

0.95

0.33

303

n hunh quang
2x20 W

0.95

0.33

n hunh quang
1x40 W

0.95

0.33

151.5

n hunh quang
2x40 W

0.95

0.33

202

n hunh quang
2x40 W

0.95

0.33

101

n hunh quang
compact 1x15w

0.95

0.33

171

n cao p 1x150w

1200

25

15400

cm i 3 chu
10/16A/220V
Chiu sng khn
cp 2x20w

151.5

15

600

D phng

13163
Tng

33865

Vy tng cng sut ta chn l : Stng hm=33865(VA)


H s ng thi l kt=1
cng sut tnh ton cho tng hm l S=33.865(KVA)

P .cos
S
dmi

Costb =

dmi

0.95*3504 1120 15400 600 13163


=0.99
33865

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 27

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


Bng chia pha cho ph ti tng hm
Bng 2.2
Tng hm

Ti tiu th

220

Chiu sng tng hm


12 cm

220

13 cm

220

D phng

220

Cng sut lm vic (VA)

Dng lm vic ti Ib(A)

5304

24.11
7392

33.6
8008

4387

4387

4387

36.4
19.94

9691

11779

12395

44.05

53.54

Kt

Cng sut v dng in tnh ton

Stt hm

Itt hm

9691

hm

11779

19.94

Itng hm

Stng hm

Tng

19.94

12395

44.05

53.54

56.34

56.34

2) Xc nh ph ti my bm nc thi:

C 4 t in my bm nc thi.
Mi t gm 2 my bm. Mi my bm c cng sut Pm=7.5(kw), cos=0.83, 85% ,

ksd=0.8, kt=0.95
Ptt =

Ksd * Kdt * Ptb * n

0.8* 0.95* 7.5* 2


=13.5(KW)
0.85

Stt=16 (KVA)
3) Xc nh ph ti bm x l nc thi:

Gm 4 my bm. Mi my c cng sut P=18.5(KW), cos=0.86, 89% , ksd=0.8,


kt=0.85
Ptt =

Ksd * Kdt * Ptb * n

0.8* 0.85 *18.5* 4


=56.5(KW)
0.89

Stt=65.5KVA)

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 28

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


4) Xc nh ph ti qut gi thi:

Gm 2 qut, mi qut c cng sut P=10(KW), cos=0.85, 86% , ksd=0.8, kt=0.95


Ptt =

Ksd * Kdt * Ptb * n

0.8*0.95*10* 2
=17.7(KW)
0.86

Stt=21(KVA)
5) Xc nh ph ti bm du:
Gm 1 my bm. Mi my c cng sut P=11(KW), cos=0.86, 87% , ksd=0.8, kt=1
Ptt =

Ksd * Kdt * Ptb * n

0.8*1*11*1
=10.1(KW)
0.87

Stt=12(KVA)
6) Xc nh ph ti bm lc:
Gm 3 my bm, mi my bm c cng sut P=11 (KW), cos=0.86, 87% , ksd=0.8,
kt=0.9
Ptt =

Ksd * Kdt * Ptb * n

0.8* 0.9*11*3
=27.3(KW)
0.87

Stt=32(KVA)
7) Xc nh ph ti t bm tng p :
Gm 3 my bm, mi my bm c cng sut P=7.5 (KW), cos=0.83, 85% , ksd=0.8,
kt=0.9
Ptt =

Ksd * Kdt * Ptb * n

0.8*0.9 *7.5*3
=19(KW)
0.85

Stt=23(KVA)
8) Xc nh ph ti tnh ton cho bm trung chuyn:

Gm 8 my bm, mi my bm c cng sut P=15 (KW), cos=0.86, 88% , ksd=0.8,


kt=0.78
Ptt =

Ksd * Kdt * Ptb * n

0.8* 0.78*15*8
=85(KW)
0.88

Stt=100(KVA)
9) Xc nh ph ti tnh ton cho bm cha chy:

Gm 2 my bm c cng sut P=140 (KW), cos=0.87, 94% , ksd=0.8, kt=0.95

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 29

MSSV: 40601832

LVTN
Ptt =

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

Ksd * Kdt * Ptb * n

0.8* 0.95*140 * 2
=226.4(KW)
0.94

Stt=260(KVA)
Bng 2.3

Ph ti

S
l
ng

cos

Bm nc
thi 7.5KW

0.85

0.83

Bm nc
thi 7.5KW

0.85

0.83

Bm nc
thi 7.5KW

0.85

0.83

Bm nc
thi 7.5KW

0.85

0.83

Bm x l
nc thi
18.5KW

0.89

0.86

Qut gi thi
2
10KW

0.86

0.85

Bm du
11KW

0.87

0.86

Bm lc
11KW

0.87

0.86

Bm tng p
7.5KW

0.85

0.83

Bm trung
chuyn
15KW

0.88

0.86

Bm cha
2
chy 140KW

0.94

0.87

Ksd

Kt

Cng sut (VA)


Pha A

0.8

0.95

0.8

0.95

0.8

0.95

0.8

0.95

0.8

0.85

Pha B

Pha C

CS tng
(KVA)
16
16
16
16

65.5
0.8

0.95

0.8

0.8

0.9

0.8

0.9

0.8

0.78

21
12
32
23

100
0.8

0.95

Tng thanh ci

260
577.5

Cng sut tng l S=577.5(KVA)

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 30

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

Vi h s ng thi l kt=0.63
Cng sut tnh ton thanh ci 1 l Stt thanh cai1=0.63*577.5=363.825(KVA)

P .cos
S
dmi

Costb =

dmi

II)

496.43
=0.86
577.5

Tng 1:

Tnh ton nh trn tng hm ta c:


Bang 2.4
S
lng

Cng sut (VA)

CS tng
(VA)

cos

tg

18

0.95

0.33

819

n hunh quang
2x18W

10

0.95

0.33

455

n hunh quang
1x40 W

0.95

0.33

303

n hunh quang
1x18 W

0.95

0.33

n hunh quang
2x40 W

0.95

0.33

101

n hunh quang
1x40 W

0.95

0.33

354

n hunh quang
2x20 W

0.95

0.33

152

n hunh quang
2x36w

0.95

0.33

182

n hunh quang
2x20w

10

0.95

0.33

505

Ph ti

n hunh quang
2x18w

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 31

Pha A

Pha B

Pha C

182

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

Huynh quang
compact 1x18w

0.95

0.33

23

Huynh quang
compact 1x15w

21

0.95

0.33

398

Huynh quang
compact 2x26w

20

0.95

0.33

1314

Chiu sng khn


cp 1x36w

10

cm i 3 chu
10/16A/220V
cm i 3 chu
10/16A/220V

360

20

12320

13

8008

My lnh cng sut


6.5HP(P=6.7KW)

0.9

0.8

7444

My lnh cng sut


3HP(P=3.2KW)

0.9

0.8

3555

My lnh cng sut


1.5HP(P=1.3KW)

0.9

0.8

1444

My lnh cng sut


2HP(P=1.94)

0.9

0.8

2155

D phng

13161
Tng

52717

Vy tng cng sut ta chn l : Stng 1=52717(VA)

P .cos
S
dmi

Costb =

dmi

49660.8
=0.94
52717

H s ng thi l kt=1
cng sut tnh ton cho tng 1 l S=52.717(KVA)
Bng chia pha cho ph ti tng 1
Bng 2.5
SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 32

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


Tng 1

Ti tiu th
Chiu sng tng 1

220

Cng sut lm vic (VA)

Dng lm vic ti Ib(A)

5148

23.4

20 cm

220

12320

56

13 cm

220

My lnh 6.5HP

220

7444

33.83

My lnh 1.5HP

220

1444

6.56

My lnh 2HP

220

2155

9.79

My lnh 3HP

220

3555

16.15

D phng

220

8008

4387

36.4

4387

4387

19.94

17543

16707

18467

79.74

75.94

Kt

Cng sut v dng in tnh ton

Stt 1

Itt 1

17543

hm

III)

16707

19.94

Itng hm

Stng hm

Tng

19.94

18467

79.74

75.94

83.94

83.94

Tng 2-10:

Ta ch tnh ton cho tng 2, cc tng cn li tng t vy.

Tnh ton ph ti cm:


S dng cm i 3 chu 10/16A/220V vi cos=1
Poc=UI cos=220*10*1=2200(w)
Do dng cm i nn
Pb oc=2200*2=4400(w)
Ta c Ptt oc=ksd*kt*Pb oc
Vi ksd=0.8 v

kt=0.2

Ptt oc=0.8*0.2*4400=704(w)
S=704(VA)

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 33

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

1) Apartment 1A:

B ng2.6

Loai
cn h

Tn thit b

S
lng

cos

ksd

Cng sut
(VA)

n Hunh quang 1x40w

0.95

404

n compact 2x15w

0.95

76

n compact 1x26w

0.95

33

n Hunh quang 1x18w

0.95

136

n trang tr 6x60w

360

n ng 20w

Qut 55w

0.9

0.8

0.8

122

T lnh 110w

0.9

0.8

152

My git 500w

0.9

0.8

0.8

556

Bp in 1000w

0.8

800

Bn i 1440w

0.9

0.8

0.8

1600

Tivi 150w

300

Qut trn 110w

0.9

0.8

0.8

245

My nc nng 2500w

0.9

0.8

0.8

2778

My lnh 3HP
(P=3.2KW)

0.9

0.8

0.8

3555

0.8

5632

cm i 3 chu
10/16A/220V

20

Tng cng sut AP-1A

P .cos
S
dmi

Costb =

dmi

16514

14730.95
= 0.89
16514

H s ng thi kt=0.6
Stt 1A=9.9084(KVA)
2) Apartment 1D: ging apartment 1A nn ta c
Stt 1D=9.9084(KVA)

3) Apartment 1B:
SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 34

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


Bng 2.7

Loi
cn h

Tn thit b

S
lng

cos

ksd

Cng sut
(VA)

n Hunh quang 1x40w

0.95

455

n compact 2x15w

0.95

76

n compact 1x26w

0.95

33

n Hunh quang 1x18w

0.95

114

n trang tr 6x60w

360

n ng 20w

Qut 55w

0.9

0.8

0.8

122

T lnh 110w

0.9

0.8

152

My git 500w

0.9

0.8

0.8

556

Bp in 1000w

0.8

800

Bn i 1440w

0.9

0.8

0.8

1600

Tivi 150w

300

Qut trn 110w

0.9

0.8

0.8

245

My nc nng 2500w

0.9

0.8

0.8

2778

My lnh 3HP

0.9

0.8

0.8

3555

0.8

5632

cm i 3 chu
10/16A/220V

20

Tng cng sut AP-1B

16543

H s ng thi kt=0.6
Stt 1B=9.9258(KVA)
4)

Apartment 1C:
Bng 2.8

Loi
cn h

Tn thit b

S
lng

cos

ksd

Cng sut
(VA)

n Hunh quang 1x40w

0.95

404

n compact 2x15w

0.95

76

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 35

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


n compact 1x26w

0.95

33

n Hunh quang 1x18w

0.95

91

n trang tr 6x60w

360

n ng 20w

Qut 55w

0.9

0.8

0.8

122

T lnh 110w

0.9

0.8

152

My git 500w

0.9

0.8

0.8

556

Bp in 1000w

0.8

800

Bn i 1440w

0.9

0.8

0.8

1600

Tivi 150w

300

Qut trn 110w

0.9

0.8

0.8

245

My nc nng 2500w

0.9

0.8

0.8

2778

My lnh 3HP

0.9

0.8

0.8

3555

0.8

5632

cm i 3 chu
10/16A/220V

20

Tng cng sut AP-1C

16469

H s ng thi kt=0.6
Stt 1C=9.8814(KVA)
5)

Apartment 2A:
Bng 2.9

Loi
cn h

Tn thit b

S
lng

cos

ksd

Cng sut
(VA)

n Hunh quang 1x40w

12

0.95

606

n compact 2x15w

0.95

76

n compact 1x26w

0.95

66

n Hunh quang 1x18w

0.95

160

n trang tr 6x60w

360

n ng 20w

Qut 55w

0.9

0.8

0.8

183

T lnh 110w

0.9

0.8

152

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

40

Trang 36

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


My git 500w

0.9

Bp in 1000w

Bn i 1440w

0.9

Tivi 150w

Qut trn 110w

0.9

My nc nng 2500w

My lnh 3HP
(P=3.2KW)
My lnh 1.5HP
(P=1.3 KW)
cm i 3 chu
10/16A/220V

0.8

0.8

556

0.8

800

0.8

0.8

1600

450

0.8

0.8

245

0.9

0.8

0.8

2778

0.9

0.8

0.8

3555

0.9

0.8

0.8

1444

11

0.8

7744

Tng cng sut AP-2A

P .cos
S
dmi

Costb =

dmi

20766

18627.8
=0.9
20766

H s ng thi kt=0.6
Stt 2A=12.4596(KVA)
6)

Apartment 2B: ging apartment 2A nn ta c:


Stt 2B=12.4596(KVA)

7)

Apartment 3C:
Bng 2.10

Loi
cn h

Tn thit b

S
lng

cos

ksd

Cng sut
(VA)

n Hunh quang 1x40w

15

0.95

758

n compact 2x15w

0.95

76

n compact 1x26w

0.95

66

n Hunh quang 1x18w

0.95

205

n trang tr 6x60w

360

n ng 20w

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 37

60
MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


Qut 55w

0.9

0.8

0.8

245

T lnh 110w

0.9

0.8

152

My git 500w

0.9

0.8

0.8

556

Bp in 1000w

0.8

800

Bn i 1440w

0.9

0.8

0.8

1600

Tivi 150w

600

Qut trn 110w

0.9

0.8

0.8

245

My nc nng 2500w

0.9

0.8

0.8

2778

My lnh 3HP
(P=3.2KW)

0.9

0.8

0.8

3555

My lnh 1.5HP
(P=0.1.3KW)

0.9

0.8

0.8

1444

My lnh 1.5HP
(P=0.1.3KW)

0.9

0.8

0.8

1444

13

0.8

9152

cm i 3 chu
10/16A/220V

Tng cng sut AP-3C

P .cos
S
dmi

Costb =

dmi

24253

21741.55
= 0.9
24253

H s ng thi kt=0.56
Stt 3C=13.5817(KVA)

ta c Stng 2=Stt 2A+ Stt 2B+ Stt 1A+ Stt 1B+ Stt 1C+ Stt 1D+ Stt 3C=78.1249(KVA)

P .cos
S
dmi

Costb =

=0.9

dmi

Ta c h s ng thi kt=0.78
Nn ta tnh c Stt tng 2 = 60.94(KVA)
Bng chia pha cho cc cn h trong t in tng 2

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 38

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


Bng 2.11
DB1-2

Ti tiu th

Cng sut lm vic (KVA)

Dng lm vic ti Ib(A)

AP 1A

220

9.9084

45.04

AP 1B

220

9.9258

45.11

9.8814

44.9

AP 1C

220

AP2A

220

12.4596

56.63

AP 2B

220

12.4596

56.63

AP 1D

220

9.9084

45.04

AP 3C

220

13.5817

61.73
Ib tng

Stng

Tng
29.7156

24.9192

23.4901

135.05

113.26

Kt

0.78

0.78

Cng sut v dng in tnh ton

Stt tng 2

Ib tt tng 2

23.178

tng

19.437

18.322

105.34

88.34

106.77

83.28

Bng chia pha cho cc cn h trong t in tng 3


Bng 2.12
DB1-3

Ti tiu th

Cng sut lm vic (KVA)

Dng lm vic ti Ib(A)

AP 1A

220

9.9084

45.04

AP 1B

220

9.9258

45.11

9.8814

44.9

AP 1C

220

AP2A

220

12.4596

56.63

AP 2B

220

12.4596

56.63

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 39

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

AP 1D

220

9.9084

45.04

AP 3C

220

13.5817

61.73
Ib tng

Stng

Tng
23.4901

29.7156

24.9192

106.77

135.05

Kt

0.78

0.78

Cng sut v dng in tnh ton

Stt tng 2

Ib tt tng 2

18.322

tng

23.178

19.437

83.28

105.34

113.26

88.34

Bng chia pha cho cc cn h trong t in tng 4


Bng 2.13
DB1-4

Ti tiu th

Cng sut lm vic (KVA)

Dng lm vic ti Ib(A)

AP 1A

220

9.9084

45.04

AP 1B

220

9.9258

45.11

9.8814

44.9

AP 1C

220

AP2A

220

12.4596

56.63

AP 2B

220

12.4596

56.63

AP 1D

220

9.9084

45.04

AP 3C

220

13.5817

61.73

Stng

Ib tng

Tng
24.9192

23.4901

29.7156

113.26

106.77

Kt

0.78

0.78

Cng sut v dng in tnh ton

Stt tng 2

Ib tt tng 2

tng

19.437

18.322

23.178

88.34

83.28

135.05

105.34

Lm tng t cho cc tng 5-10 cn bng ti trn 3 pha.

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 40

MSSV: 40601832

LVTN
IV)

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

Tng 11-20:

Ta ch tnh cho tng 11, cc tng cn li th tng t vy.


1)

Apartment 2A: tnh trn


Stt 2A=12.4596 (KVA)

2)

Apartment 2B: tnh trn


Stt 2B=12.4596 (KVA)

3)

Apartment 3A:
Bng 2.14

Loi
cn h

Tn thit b

S
lng

cos

ksd

Cng sut
(VA)

n Hunh quang 1x40w

17

0.95

859

n compact 2x15w

0.95

114

n compact 1x26w

0.95

66

n Hunh quang 1x18w

0.95

160

n trang tr 6x60w

360

n ng 20w

Qut 55w

0.9

0.8

0.8

245

T lnh 110w

0.9

0.8

152

My git 500w

0.9

0.8

0.8

556

Bp in 1000w

0.8

800

Bn i 1440w

0.9

0.8

0.8

1600

Tivi 150w

600

Qut trn 110w

0.9

0.8

0.8

245

My nc nng 2500w

0.9

0.8

0.8

2778

My lnh 3HP

0.9

0.8

0.8

3555

My lnh 1.5HP

0.9

0.8

0.8

1444

My lnh 1.5HP

0.9

0.8

0.8

1444

13

0.8

9152

cm i 3 chu
10/16A/220V

60

Tng cng sut AP-3A

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 41

24347

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

H s ng thi kt=0.56
Stt 3A=13.6343(KVA)
4) Apartment 3B:

Loi
cn h

B ng2.15
Tn thit b

S
lng

cos

ksd

Cng sut
(VA)

n Hunh quang 1x40w

18

0.95

910

n compact 2x15w

0.95

114

n compact 1x26w

0.95

66

n Hunh quang 1x18w

0.95

160

n trang tr 6x60w

360

n ng 20w

Qut 55w

0.9

0.8

0.8

245

T lnh 110w

0.9

0.8

152

My git 500w

0.9

0.8

0.8

556

Bp in 1000w

0.8

800

Bn i 1440w

0.9

0.8

0.8

1600

Tivi 150w

600

Qut trn 110w

0.9

0.8

0.8

245

My nc nng 2500w

0.9

0.8

0.8

2778

My lnh 3HP

0.9

0.8

0.8

3555

My lnh 1.5HP

0.9

0.8

0.8

1444

My lnh 1.5HP

0.9

0.8

0.8

1444

13

0.8

9152

cm i 3 chu
10/16A/220V

60

Tng cng sut AP-3B

24398

H s ng thi kt=0.56
Stt 3B=13.6629(KVA)
5)

Apartment 3C: nh trn


Stt 3C=13.5817 (KVA)

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 42

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


ta c Stng 11=Stt 2A+ Stt 2B+ Stt 3A+ Stt 3B + Stt 3C=65.7981(KVA)

P .cos
S
dmi

Costb =

= 0.9

dmi

Ta c h s ng thi kt=0.8
Nn ta tnh c Stt tng 11= 53.64(KVA)
Bng chia pha cho cc cn h tng 11
Bng 2.16
DB1-11

Ti tiu th

Cng sut lm vic (KVA)

Dng lm vic ti Ib(A)

AP 2A

220

12.4596

56.63

AP 3A

220

13.6343

61.97

AP 2B

220

12.4596

55.63

AP 3B

220

13.6629

62.1

AP 3C

220

13.5817

61.73
Ib tng

Stng

Tng
26.0939

26.1225

13.5817

117.6

117.73

Kt

0.8

0.8

Cng sut v dng in tnh ton

Stt tng 2

Ib tt tng 2

20.875

tng

20.898

10.865

94.08

94.18

61.73

49.38

Bng chia pha cho cc cn h tng 12


Bng 2.17
DB1-12

Ti tiu th

Cng sut lm vic (KVA)

Dng lm vic ti Ib(A)

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 43

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

AP 2A

220

12.4596

56.63

AP 3A

220

13.6343

61.97

AP 2B

220

12.4596

55.63

AP 3B

220

13.6629

62.1

AP 3C

220

13.5817

61.73
Ib tng

Stng

Tng
13.5817

26.0939

261225

61.73

117.6

Kt

0.8

0.8

Cng sut v dng in tnh ton

Stt tng 2

Ib tt tng 2

10.865

tng

20.875

20.898

49.38

94.08

117.73

94.18

Bng chia pha cho cc cn h tng 13


Bng 2.18
DB1-13

Ti tiu th

Cng sut lm vic (KVA)

Dng lm vic ti Ib(A)

AP 2A

220

12.4596

56.63

AP 3A

220

13.6343

61.97

AP 2B

220

12.4596

55.63

AP 3B

220

13.6629

62.1

AP 3C

220
Tng
26.1225

13.5817

61.73

Stng

Ib tng

13.5817

26.0939

117.73

61.73

Kt

0.8

0.8

Cng sut v dng in tnh ton

Stt tng 2

Ib tt tng 2

tng

20.898

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

10.865

Trang 44

20.875

94.18

49.38

117.6

94.08

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


Lm tng t cho cc tng 14-20 cn bng ti trn 3 pha

V)

Tng 21 v tng 21 lng:

Gm 4 cn h 3D-A, 3D-B, 3D-C, 3D-D. ta ch tnh i din cn h 3D-A. cc cn cn li


tng t.
Loi
cn h

Bng 2.19
Tn thit b

S
lng

cos

ksd

Cng sut
(VA)

n Hunh quang 1x40w

32

0.95

1617

n compact 2x15w

0.95

114

n compact 1x26w

0.95

66

n Hunh quang 1x18w

17

0.95

386

n compact 2x18w

0.95

136

n trang tr 6x60w

720

n ng 20w

Qut 55w

0.9

0.8

0.8

367

T lnh 110w

0.9

0.8

304

My git 500w

0.9

0.8

0.8

556

Bp in 1000w

0.8

800

Bn i 1440w

0.9

0.8

0.8

3200

Tivi 150w

1050

Qut trn 110w

0.9

0.8

0.8

490

My nc nng 2500w

0.9

0.8

0.8

5556

0.9

0.8

0.8

3555

0.9

0.8

0.8

3555

0.9

0.8

0.8

1444

21

0.8

14784

My lnh 3HP
(P=3.2KW)
My lnh 3HP
(P=3.2KW)
My lnh 1.5HP
P=1.3KW
cm i 3 chu
10/16A/220V

100

Tng cng sut AP-3D-A

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 45

38496

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

P .cos
S
dmi

Costb =

dmi

34635.45
= 0.9
38496

H s ng thi kt=0.5
Stt 3D-A=19.248(KVA)
ta c Stng 21+lng=Stt 3D-A+ Stt 3D-B+ Stt 3D-C+ Stt 3D-D=76.992(KVA)

Ta c h s ng thi kt=0.85
Nn ta tnh c Stt tng 21+lng= 65.45(KVA)
Bng chia pha cho cn h tng 21 v 21 lng:
Bng 2.20
DB1-21

Ti tiu th
AP-3D -A

220

AP 3D B

220

Cng sut lm vic (KVA)

Dng lm vic ti Ib(A)

19.248

87.49
19.248

87.49

AP 3D -C

220

19.248

87.49

AP 3D -D

220

19.248

87.49
Ib tng

Stng

Tng
19.248

19.248

38.496

87.49

87.49

Kt

0.85

0.85

Cng sut v dng in tnh ton

Stt 21

Ib tt 21

tng

16.36

16.36

32.72

74.36

74.36

tnh cng sut ca cc t in t tng 2 n tng 21 Stt

2-21

174.98

148.72

trn thanh

Busway
S2-21=Stt 2-10+Stt 11-20 + Stt 21+lng=9*60.94 + 10*53.64 + 65.45 = 1150.31(KVA)

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 46

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

P .cos
S
dmi

Costb =

= 0.9

dmi

Ta c kt=0.62
Stt 2-21=720(KVA)
VI)

Tng k thut:

1)

Tnh Ph ti chiu sng,ph ti cm v lnh:


Bng 2.21
Tng
k
thut

Tn thit b

S
lng

cos

ksd

Cng sut
(VA)

n Hunh quang 2x36w

0.95

273

n compact 1x40w

0.95

101

n compact 2x40w

19

0.95

1920

16

0.8

11264

0.9

0.8

0.8

1650

cm i 3 chu
10/16A/220V
My lnh 2HP
D phng

13161
Tng cng sut

P .cos
S
dmi

Costb =

28369

= 0.98

dmi

Bng Chia pha cho ti tng k thut


Bang 2.22
Tng k thut

Ti tiu th
Chiu sng tng

U
220

Cng sut lm vic (VA)

Dng lm vic ti Ib(A)

2294

10.43

k thut
8 cm

220

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

5632

Trang 47

25.6

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

8 cm

220

5632

25.6

My lnh 1.5HP

220

1444

220

4387

4387

4387

19.94

19.94

19.94

8331

10019

10019

37.87

45.54

45.54

6.56

(P=1.3KW)
D phng
Tng
Kt=

8331

ton tng

2)

Itt tech

Stt tech

Cng sut v dng in tnh

10019

10019

37.87

45.54

45.54

Xc nh ph ti t bm tng p :

Gm 3 my bm, mi my bm c cng sut P=7.5 (KW), cos=0.83, 85% , ksd=0.8,


kt=0.9
Ptt =

Ksd * Kdt * Ptb * n

0.8*0.9 *7.5*3
=19(KW)
0.85

Stt=23(KVA)
3)

Xc nh ph ti t qut to p:

Gm 2 qut, mi qut c cng sut P=22(KW), cos=0.86, 89% , ksd=0.8, kt=0.95


Ptt =

Ksd * Kdt * Ptb * n

0.8* 0.95 * 22 * 2
=37.57(KW)
0.89

Stt=43(KVA)
4)

Xc nh ph ti t c kh:

Gm 3 ti, mi ti c cng sut P=7.5 (KW), cos=0.83, 85% , ksd=0.8, kt=0.9


Ptt =

Ksd * Kdt * Ptb * n

0.8*0.9 *7.5*3
=19(KW)
0.85

Stt=23(KVA)
5)

Xc nh ph ti t thang my:

Gm 3 my, mi my c cng sut P=45 (KW), cos=0.86, 91% , ksd=0.8, kt=0.9


Ptt =

Ksd * Kdt * Ptb * n

0.8*0.9 * 45*3
=106.81(KW)
0.91

Stt=124(KVA)
Bng 2.23
SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 48

MSSV: 40601832

LVTN

Ph ti
Bm tng p
7.5kw
T c kh
Ti 7.5kw
Qut to p
22kw
T thang
may

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


S
l
ng

cos

0.85

0.83

0.85

0.83

0.89

0.86

Ksd

0.91

Kt

Cng sut (VA)


Pha A

0.8

0.9

0.8

0.9

0.8

0.95

0.8

0.95

Pha B

CS tng
(KVA)

Pha C

23
23
43

0.86

124

45kw
D phng

42
Tng ph ti thanh ci

255

Cng sut tng l S=255(KVA)

P .cos
S
dmi

Costb =

=0.88

dmi

Vi h s ng thi l kt=0.8
Cng sut tnh ton thanh ci 2 l Stt thanhci 2=0.8*255=204(KVA)
VII)

Tnh ph ti ngoi cn h:

1)

T chiu sng LP1-1 cha cc ph ti ca tng hm, tng 1, v chiu sng ngoi

cn h t tng 2-10:
Ph ti ngoi cn h tng 2
Bng 2.24
Tng 2

Tn thit b

S
lng

cos

ksd

Cng sut
(VA)

n Hunh quang 2x18w

0.95

273

n compact 1x18w

0.95

46

cm i 3 chu

0.6

2640

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 49

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


10/16A/220V
Tng

P .cos
S
dmi

Costb =

2959

= 0.99

dmi

Cng sut ph ti ngoi cn h t tng 2 n 10 l:


S2-10=9*2959=26.631(KVA)
Ta c t chiu sng LP1-1 cha cc ph ti ca tng hm, tng 1, v chiu sng ngoi
cn h t tng 2-10.

Stng=Stt hm + Stt tng 1+ S2-10


=33.865 + 52.717 + 26.631=113.213(KVA)

P .cos
S
dmi

Costb =

= 0.96

dmi

Voi kt=1 nn ta c:
Stt LP1-1=113.213(KVA)
Bng Chia pha cho ph ti t LP1-1
Bng 2.25
LP1-1

Ti tiu th

Cng sut lm vic (VA)

Dng lm vic ti Ib(A)

tng hm

220

9691

11779

12395

44.05

53.54

56.34

Tng 1

220

17543

16707

18467

79.74

75.94

83.94

Chiu.sng

ngoi 220

8877

40.35

tng 2-4
Chiu.sng ngoi tng 220

8877

40.35

5-7
Chiu.sng ngoi tng 220

8877

40.35

8-10
Tng

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Stng

Trang 50

Ib tng

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


36111

37363

39739

164.14

169.8

Kt

Cng sut v dng in tnh ton

Stt LP1-2

Ib LP1-2

36111

tng

2)

37363

39739

164.1

169.8

180.6

180.6

T chiu sng LP1-2 cha cc ph ti tng k thut, v ph ti ngoi cn h t

tng 11-21:
a)

Ph ti ngoi cn h tng 11
Bng 2.26
Tng
11

Tn thit b

S
lng

cos

ksd

Cng sut
(VA)

n Hunh quang 2x18w

0.95

273

n compact 1x18w

0.95

46

0.6

2640

cm i 3 chu
10/16A/220V

Tng

2959

Cng sut ph ti ngoi cn h t tng 11 n 20 l:


S11-20=10*2959=29.59(KVA)
b)

Ph ti ngoi cn h tng 21:

Bng 2.27
Tng
21

Tn thit b

S
lng

cos

ksd

Cng sut
(VA)

n Hunh quang 2x18w

0.95

273

n compact 2x20w

0.95

50

0.6

2640

cm i 3 chu
10/16A/220V

Tng

3282

Stng=Stt 21 + Stt kthuat+ S11-20

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 51

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


=3.282 + 28.369 + 29.59=61.241(KVA)

P .cos
S
dmi

Costb =

= 0.98

dmi

Voi kt=1 nn ta c:
Stt LP1-2=61.241(KVA)
Phn b cng sut trn cc pha ca t LP1-2
Bng 2.28
LP1-2

Ti tiu th

220

tng k thut
Chiu.sng

ngoi 220

Cng sut lm vic (VA)

Dng lm vic ti Ib(A)

8331

10019

10019

37.87

45.54

45.54

11836

53.78

tng 11-14
Chiu.sng ngoi tng 220

11836

53.78

15-18
Chiu.sng ngoi tng 220

9200

41.82

19-21
Ib tng

Stng

Tng
20167

21855

19219

91.65

99.32

Kt

Cng sut v dng in tnh ton

Stt LP1-2

Ib LP1-2

20167

tng

21855

19219

91.65

99.32

87.36

87.36

Tnh ton cho thanh ci tng :


Stng= Stt LP1-1 + Stt LP1-2 + Stt t in + Stt thanh ci 1 + Stt thanh ci 2
=113.213+61.241+720+363.825+204
=1462.279(KVA)

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 52

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

P .cos
S
dmi

Costb =

= 0.895

dmi

Kt=0.8
Stt tng=1170(KVA)

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 53

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


Chng 3: Chn thit b bo v v dy dn

I)

Chn thit b bo v:

1) Cc nguyn tc la chn CB:


Trong li in h p chung c, cc thit b bo v c th l CB hoc cu ch. Do CB c
nhiu u im hn nhiu so vi cu ch nn ta chn CB lm thit b bo v. Khi la chn phi
lu n kh nng ct ngn mch, phi hp vi dy dn, kh nng m bo lm vic bnh
thng ca li.
H thng cp v thit b bo v mi cp cn tha mn ng thi cc iu kin cho
li in an ton v tin cy, ngha l:
C kh nng mang ti ln nht v chu dc qu ti bnh thng trong thi gian ngn.
Khng gy st p mnh trong nhng trng hp khi ng ng c
Hn na, cc thit b bo v cn bo v cp v thanh gp mi cp b qu dng. Bo
v chng chm in gin tip, c bit trong h thng TN v IT , khi chiu di mch in c
th hn ch bin ca dng ngn mch, do lm chm tr s ng ct CB.
CB: l thit b dng ng ct mch in lc bnh thng cng nh lc b s c ( qu
ti, ngn mch ).
Cc nguyn tc la chn CB:

Um CB Uli

(3.1)

Ib Ir In

(3.2)

ISC(3) ICu

(3.3)

ISC(1) Im

(3.4)

Vi Ib : l dng in lm vic nh mc ca dy dn
In: l dng in lm vic nh mc ca CB
Ir : l dng chnh nh ca CB
ICu : kh nng ct dng ngn mch ca CB
Im : dng chnh nh ct ngn mch
ISC(3) : dng ngn mch 3 pha i xng
ISC(1) : dng ngn mch 1 pha.
2) Tnh ton chn CB:

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 54

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


Bng 3.1

Tuy Dy
dn
n
dy

C2

Ib(A)
A

In(A)

Tn CB

Tn
trip unit

or Curve

H s
chnh
nh
dng
qu ti

Ir(A)

Icu
(kA)

C1

1743.
9

1754.
6

1765.
2

2000

Compact NS
2000N

Microlog
ic 2.0

0.9

1800

70

C0

1061.
5

1061.
5

1076.
5

1250

Compact NS
1250N

Microlog
ic 2.0

0.9

1125

50

C2

164.1 169.8

180.6 250

Compact NS
250N

STR22S
E

0.8*0.9
3

186

36

C2.B

44.05 53.54

56.34 63

Compact NS
100N

TM 63D

0.9

56.7

36

C2B1

24.11

25

Compact NS
100N

TM 25D

25

36

40

Compact NS
100N

TM 40D

0.9

36

36

40

Compact NS
100N

TM 40D

40

36

C2B2

33.6

C2B3

36.4

C2B4

19.94 19.94

19.94 25

Compact NS
100N

TM 25D

0.8

20

36

C21

79.74 75.94

83.94 100

Compact NS
100N

TM
100D

0.9

90

36

C211

23.4

25

Compact NS
100N

TM 25D

25

36

63

Compact NS
100N

TM 63D

0.9

56.7

36

40

Compact NS
100N

TM 40D

40

36

C214

33.89 40

Compact NS
100N

TM 40D

0.9

36

36

C215

30.11 40

Compact NS
100N

TM 40D

0.8

32

36

19.94 20

Compact NS
100N

TM 25D

0.8

20

36

50

Compact NS
100N

TM 50D

0.9

45

36

50

Compact NS
100N

TM 50D

0.9

45

36

C212
C213

56
36.4

C216

19.94 19.94

C22

40.35

C23

40.35

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 55

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

C24
C3

Compact NS
100N

TM 50D

0.9

45

36

C3

91.65 99.32

87.36 100

Compact NS
100N

TM
100D

100

36

C3T

37.87 45.54

45.54

Compact NS
100N

TM 50D

50

36

C3T1

10.43

Compact NS
100N

TM 16D

0.8

12.8

36

Compact NS
100N

TM 32D

0.9

28.8

36

Compact NS
100N

TM 32D

0.9

28.8

36

C60N

10

19.94 20

Compact NS
100N

TM 25D

0.8

20

36

63

Compact NS
100N

TM 63D

0.9

56.7

36

63

Compact NS
100N

TM 63D

0.9

56.7

36

41.82 50

Compact NS
100N

TM 50D

0.9

45

36

C3T2

50
16

25.6

C3T3

25.6

C3T4

7.5

C3T5

19.94 19.94

C31

53.78

C32

10

53.78

C33
C4

40.35 50

C4

552.7 552.7

552.7 630

Compact NS
630N

STR23S
E

0.9*1

567

50

C5

24.3

24.3

24.3

25

Compact NS
100N

TM 25D

25

36

C6

24.3

24.3

24.3

25

Compact NS
100N

TM 25D

25

36

C7

24.3

24.3

24.3

25

Compact NS
100N

TM 25D

25

36

C8

24.3

24.3

24.3

25

Compact NS
100N

TM 25D

25

36

C9

96.5

96.5

96.5

100

Compact NS
100N

TM
100D

100

36

C10

31.9

31.9

31.9

32

Compact NS
100N

TM 32D

32

36

C11

18.2

18.2

18.2

25

Compact NS
100N

TM 25D

0.8

20

36

C12

48.6

48.6

48.6

50

Compact NS
100N

TM 50D

50

36

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 56

MSSV: 40601832

LVTN

C16

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

C13

34.9

34.9

C14

151.9 151.9

C15

395

Compact NS
100N

TM 40D

0.9

36

36

151.9 160

Compact NS
160N

STR22S
E 160A

1*0.95

152

36

395

400

Compact NS
400N

STR23S
E 400A

1*1

400

50

C16

309.9 309.9

309.9 400

Compact NS
400N

STR23S
E 400A

0.8*0.9
8

313.6

50

C17

34.9

34.9

34.9

40

Compact NS
100N

TM 40D

0.9

36

36

C18

65.3

65.3

65.3

80

Compact NS
100N

STR22S
E

0.9*0.9
3

66.96

36

395

34.9

40

80A
C19

34.9

34.9

C20

188.4 188.4

34.9

40

188.4 250

Compact NS
100N

TM 40D

0.9

36

36

Compact NS
250N

STR22S
E

0.8*0.9
5

190

36

250A

C2A

63.8

105.3 88.34

63.8

63.8

80

83.28 160

Compact NS
100N

TM 80D

0.8

64

36

Compact NS
160N

STR22S
E

0.8*0.8
5

108.8

36

160A

94.08 94.18

49.38 100

Compact NS
100N

TM
100D

100

36

74.36 74.36

148.7 160

Compact NS
160N

STR22S
E

1*0.93

148.8

36

160A
L1A

45.04

50

Compact NS
100N

TM 50D

50

36

L1B

45.11

50

Compact NS
100N

TM 50D

50

36

L1C

45.9

50

Compact NS
100N

TM 50D

50

36

45.04 50

Compact NS
100N

TM 50D

50

36

63

Compact NS
100N

TM 63D

0.9

56.7

36

L1D
L2A

56.63

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 57

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

L2B

63

Compact NS
100N

TM 63D

0.9

56.7

36

63

Compact NS
100N

TM 63D

63

36

63

Compact NS
100N

TM 63D

63

36

61.73 63

Compact NS
100N

TM 63D

63

36

100

Compact NS
100N

TM
100D

0.9

90

36

100

Compact NS
100N

TM
100D

0.9

90

36

L4C

87.49 100

Compact NS
100N

TM
100D

0.9

90

36

L4D

87.49 100

Compact NS
100N

TM
100D

0.9

90

36

L3A

56.63
61.97

L3B

62.1

L3C
L4A

87.49

L4B

87.49

L1A

L11

9.5

10

C60N

10C

10

L1B

L12

25.6

32

Compact NS
100N

TM 32D

0.9

28.8

36

L13

12.3

16

C60N

16C

16

L14

12.6

16

C60N

16C

16

L15

15

16

C60N

16C

16

L1C
L1D

L2A

L21

11.1

16

Compact NS
100N

TM 16D

0.8

12.8

36

L22

35.2

40

Compact NS
100N

TM 40D

0.9

36

36

L23

12.9

16

C60N

16C

16

L24

12.6

16

Compact NS
100N

TM 16D

0.8

12.8

36

L25

15

16

C60N

16C

16

L26

7.5

10

C60N

10C

10

L2B

L3A

L31

12.8

16

C60N

16C

16

L3B

L32

41.6

50

Compact NS
100N

TM 50D

0.9

45

36

L33

13.6

16

C60N

16C

16

L34

12.6

16

Compact NS
100N

TM 16D

0.8

12.8

36

L35

15

C60N

16C

16

L3C

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 58

MSSV: 40601832

LVTN
L36
L4A

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


15

L4D

16C

16

L41

22

25

Compact NS
100N

TM 25D

0.9

22.5

36

L42

33.6

40

Compact NS
100N

TM 40D

0.9

36

36

L43

33.6

40

Compact NS
100N

TM 40D

0.9

36

36

L44

22.9

25

Compact NS
100N

TM 25D

25

36

L45

12.6

16

Compact NS
100N

TM 16D

0.8

12.8

36

L46

12.6

16

Compact NS
100N

TM 16D

0.8

12.8

36

L47

15

16

C60N

16C

16

L48

15

16

C60N

16C

16

L49

7.5

10

C60N

10C

10

L4B
L4C

C60N

II)

Chn dy dn :

1) Cc vn chung khi la chn dy dn:


a)

La chn dy dn :

C nhiu phng php tnh ton chn dy dn nh:

Chn dy dn theo mt dng kinh t:


F=
Trong :

I lv
jkt

( 3.5 )

F tit din dy dn (mm2).


Ilv dng lm vic ca ng dy (A).

jkt mt dng kinh t (A/mm2), gi tr mt dng kinh t


c tra trong cc ti liu k thut.

Chn dy dn theo st p cho php


( p i .l i )
U dm .U R

Trong :

( 3.6 )

in tr sut ca dy dn (m).
pi cng sut tc dng truyn trn on dy i (W).

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 59

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


li chiu di on dy i (m).
Udm: in p nh mc (V).
UR: st p do thnh phn tr khng gy ra (V).

Chn dy dn theo iu kin pht nng cho php p dng cc tiu chun ca Hi ng

K thut in Quc t (IEC - International Electrotechnical Commission).


Icp
Trong :

I lv max
K

( 3.7 )

Icp: dng cho php ca dy dn (A).


Ilvmax: dng lm vic ln nht ca ph ti tnh ton (A).
K: h s hiu chnh theo iu kin lp t.

b)

Phng php xc nh tit din nh nht cho php ca dy dn:

XC NH KCH C CA DY PHA
Trnh t xc nh tit din nh nht ca dy dn:
iu kin lp t ca dy

Dng lm vic max


IB

Xc nh cc h s K
v m ch ci.

Dng nh mc ca thit b bo v
khng c nh hn dng IB
In

La chn dng cho php IZ ca


dym thit b bo v c kh nng
bo v n

CB=>IZ=In

Xc nh tit din dy c kh nng ti IZ1


bng cch dng IZ c tnh n nh hng ca cc h s
I
K (IZ= Z ), ca m ch ci v v bc
K
Kim tra cc iu kin khc nu cn theo bng ...
SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 60

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

Trong :

IB: dng lm vic max, cp cui cng mch in, dng ny tng ng

vi cng sut nh mc KVA ca ti.


In: dng nh mc ca CB, l gi tr cc i ca dng lin tc m
CB vi Relay bo v qu dng c th chu c v hn nh nhit mi trng do nh ch
to quy nh, v nhit ca cc b phn mang in khng vt qu gii hn cho php.
IZ: dng cho php ln nht, y l gi tr ln nht ca dng m dy dn
c th ti c v hn nh m khng lm gim tui th lm vic.
Th tc c tin hnh nh sau:
+ Xc nh m ch ci: c tra t cc bng H1-12 ca ti liu.
-

dng ca mch (1 pha, 3 pha)

dng lp t.

+ Xc nh h s K phn nh cc nh hng sau: c tra t cc bng H1-13, H1-14, H1-15,


H1-19, H1-20, H1-21, H1-22 ca ti liu IEC.
-

s cp trong rnh cp;

nhit mi trng;

cch lp t.

* Xc nh c dy i vi cp khng chn di t:
+ Xc nh m ch ci: cc ch ci (B ti F) ph thuc vo dng ca dy v cch
lp t n.
+ Xc nh h s K: vi cc mch khng chn di t, h s K th hin iu kin lp t K
= K1.K2.K3.
Trong :

K1: th hin nh hng ca cch lp t.


K2: th hin nh hng tng h ca hai mch t k nhau. Hai

mch c coi l t k nhau khi khong cch L gia 2 dy nh hn 2 ln ng knh cp ln


nht ca 2 cp ni trn.
K3: th hin nh hng ca nhit tng ng vi dng cch
in.

* Xc nh c dy cho dy chn di t:

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 61

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

Trng hp ny cn phi xc nh h s K, cn m ch ci thch ng vi cch lp t s


khng cn thit.
+ Xc nh h s hiu chnh K: vi cc mch chn di t, K s c trng cho iu
kin lp t K = K4.K5.K6.K7.
Trong :

K4: th hin nh hng ca cch lp t.


K5: th hin nh hng ca s dy t k nhau. Cc dy c

coi l t k nhau nu khong cch L gia chng nh hn 2 ln ng knh ca dy ln nht


trong hai dy.
K6: th hin nh hng ca t chn cp.
K7: th hin nh hng ca nhit ca t.

XC NH KCH C DY NI T BO V (PE: Proctective Earth):

Dy PE cho php lin kt cc vt dn t nhin v cc v kim loi khng c in ca cc


thit b in to li ng p. Cc dy ny dn dng s c do h hng cch in (gia pha
v v thit b) ti im trung tnh ni t ca ngun. PE s c ni vo u ni t chnh ca
mng. u ni t chnh s c ni vi cc in cc ni t qua dy ni t.
Dy PE cn:
- Khng cha ng bt k hnh thc hoc thit b ct dng no;
- Ni cc v kim loi thit b cn ni ti dy PE chnh, ngha l ni song song;
-

C u kt ni ring trn u ni t chung ca t phn phi.

Kch c ca dy PE c xc nh theo phng php n gin sau:

- Sph 16 mm2

=> SPE = Sph

- 16 < Sph 35 mm2

=> SPE = 16 mm2

- Sph > 35 mm2

=> SPE =

S ph
2

Nu mng thng xuyn trong tnh trng bt i xng ta chn SPE = Spha = SN

XC NH KCH C DY TRUNG TNH :

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 62

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

Tit din v cc bo v dy trung tnh ngoi tr yu cu mang ti, cn ph thuc vo cc


yu t nh:
-

dng ca s ni t, TT, TN

phng php bo v chng chm in gin tip.


Tit din ca dy trung tnh: nh hng ca s ni t
S TN:

SN = Spha nu Spha 16 mm2 (dy ng) cho cc mch mt

pha.
SN = 0.5Spha cho cc trng hp cn li vi lu l dy trung
tnh phi c bo v thch hp.
Nu mng thng xuyn trong tnh trng bt i xng ta chn
SN = Spha
2)
Tnh ton chn dy dn:

Tuyn dy C1, t my bin p n t in chnh MSB


Dng in lm vic Ib= 1765.2(A), c dng chnh nh CB Ir= 1800(A)
+) Chn dy dn;
Iz= Ir =1800(A)
Cp c chn di t
Cp c t trong ng ngm:
K4=0.8
C 4 dy dn cho mt pha :
K5= 0.8
t kh:
K6=1
Nhit t 200C
K7=0.84
Ta c : K=K4*K5*K6*K7=0.8*0.8*1*0.84=0.5376
Dng in cho php lm vic lu di ca dy dn l:
IZ=Iz/K=1800/0.5376=3348(A)
Chn cp ng h p, 1 li. Cch in PVC, mi pha 4 si cp n, mi cp n mang dng
837(A). Tra bng 8.7 trang 48 sch DAMH TKCCD ta chn c dy cp c S=500(mm2),
c dng cho php l 864(A), suy ra Icp=3456(A).
Chn dy trung tnh v dy PE c S=Spha=4*500(mm2)
(do ti bt i xng)

Tuyn dy C2, t t in chnh MSB n t chiu sng LP1-1:

Dng in lm vic Ib= 180.6(A), c dng chnh nh CB


Ir= 186 (A)
+) Chn dy dn;
Iz= Ir =186(A)
Cp c t trong thang cp:
C 1 dy cho 1 pha, nm k 1 cp khc
Nhit t 300C
Ta c : K=K1*K2*K3=1*0.8*1=0.8

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

K1=1
K2=0.8
K3=1

Trang 63

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

Dng in cho php lm vic lu di ca dy dn l:


IZ=Iz/K=186/0.8=232.5(A)
Chn cp ng h p, 1 li. Cch in PVC, mi pha 1si cp n, cp n mang dng
232.5(A). Tra bng 8.7 trang 48 sch DAMH TKCCD ta chn c dy cp c S=60(mm2),
c dng cho php l 234(A).
Chn dy trung tnh v dy PE c S=Spha=60(mm2)

Chn Busway:
C Ib max=1076.5(A), c dng chnh nh CB l :
Ir=1125(A)
Nn ta chn Busway ng, c Icp=1250(A)
R=4.39x10-5( /m), X=2.45x10-5(/m),
Z=5.03x10-5(/m)
Tng t cho cc tuyn dy khc ta c:
Bng 3.2
Tuyn
dy

Dy
dn

t
MSB
n

C0

Loi dy v

K1

K2

K3 K

cch in

Ir
(A)

Iz (A)

Spha

S (PE)

SN

(mm2)

(mm2)

(mm2)

1125

Buswa
y
C2

C2

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

186

232.5

60

60

60

C2b

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

56.7

70.87
5

10

10

10

C2b1 Cu,1 li,


PVC

0.8

0.8

25

31.25

2.5

2.5

2.5

C2b2 Cu,1 li,


PVC

0.8

0.8

36

45

C2B
3

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

40

50

5.5

5.5

5.5

C2b4 Cu,1 li,


PVC

0.8

0.8

20

25

C21

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

90

112.5

22

22

22

C211 Cu,1 li,


PVC

0.7
3

0.7
3

25

34.24
658

2.5

2.5

2.5

C212 Cu,1 li,


PVC

0.7
3

0.7
3

56.7

77.67
123

11

11

11

C213 Cu,1 li,


PVC

0.7
3

0.7
3

40

54.79
452

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 64

MSSV: 40601832

LVTN

C3

C4

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

C214 Cu,1 li,


PVC

0.7
3

0.7
3

36

49.31
507

5.5

5.5

5.5

C215 Cu,1 li,


PVC

0.7
3

0.7
3

32

43.83
562

C216 Cu,1 li,


PVC

0.7
3

0.7
3

20

27.39
726

C22

Cu,1 li,
PVC

0.7
3

0.7
3

45

61.64
384

C23

Cu,1 li,
PVC

0.7
3

0.7
3

45

61.64
384

C24

Cu,1 li,
PVC

0.7
3

0.7
3

45

61.64
384

C3

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

100

125

25

25

25

C3T

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

50

62.5

C3T
1

Cu,1 li,
PVC

0.7
3

0.7
3

12.8

17.53
425

C3T
2

Cu,1 li,
PVC

0.7
3

0.7
3

28.8

39.45
205

3.5

3.5

3.5

C3T
3

Cu,1 li,
PVC

0.7
3

0.7
3

28.8

39.45
205

3.5

3.5

3.5

C3T
4

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

10

12.5

C3T
5

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

20

25

C31

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

56.7

70.87
5

10

10

10

C32

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

56.7

70.87
5

10

10

10

C33

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

45

56.25

C4

Cu,1 li,
PVC

0.7
04

0.7
04

567

805.3
977

C5

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

25

31.25

2.5

2.5

2.5

C6

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

25

31.25

2.5

2.5

2.5

C7

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

25

31.25

2.5

2.5

2.5

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 65

2*150 2*150

2*150

MSSV: 40601832

LVTN

C16

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

C8

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

25

31.25

2.5

2.5

2.5

C9

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

100

125

25

25

25

C10

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

32

40

3.5

3.5

3.5

C11

Cu,1 li,
PVC

0.7
3

0.7
3

20

27.39
726

C12

Cu,1 li,
PVC

0.7
3

0.7
3

50

68.49
315

10

10

10

C13

Cu,1 li,
PVC

0.7
3

0.7
3

36

49.31
507

5.5

5.5

5.5

C14

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

152

190

50

50

50

C15

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

400

500

240

240

240

C16

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

313.
6

392

150

150

150

C17

Cu,1 li,
PVC

0.7
3

0.7
3

36

49.31
507

5.5

5.5

5.5

C18

Cu,1 li,
PVC

0.7
3

0.7
3

66.9
6

91.72
603

14

14

14

C19

Cu,1 li,
PVC

0.7
3

0.7
3

36

49.31
507

5.5

5.5

5.5

C20

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

190

237.5

70

70

70

C2a

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

64

80

14

14

14

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

108.
8

136

30

30

30

L1A

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

50

62.5

L1B

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

50

62.5

L1C

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

50

62.5

L1D

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

50

62.5

L2A

Cu,1 li,
PVC

0.7
3

0.7
3

56.7

77.67
123

11

11

11

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 66

MSSV: 40601832

LVTN

L1A

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

L2B

Cu,1 li,
PVC

0.7
3

0.7
3

56.7

77.67
123

11

11

11

L3C

Cu,1 li,
PVC

0.7
3

0.7
3

63

86.30
137

14

14

14

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

100

125

25

25

25

L2A

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

56.7

70.87
5

11

11

11

L2B

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

56.7

70.87
5

11

11

11

L3A

Cu,1 li,
PVC

0.7
3

0.7
3

63

86.30
137

14

14

14

L3B

Cu,1 li,
PVC

0.7
3

0.7
3

63

86.30
137

14

14

14

L3C

Cu,1 li,
PVC

0.7
3

0.7
3

63

86.30
137

14

14

14

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

148.
8

186

50

50

50

L4A

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

90

112.5

25

25

25

L4B

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

90

112.5

25

25

25

L4C

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

90

112.5

25

25

25

L4D

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

90

112.5

25

25

25

L11

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

10

12.5

L12

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

28.8

36

3.5

3.5

3.5

L13

Cu,1 li,
PVC

0.7
3

0.7
3

16

21.91
781

L14

Cu,1 li,
PVC

0.7
3

0.7
3

16

21.91
781

L15

Cu,1 li,
PVC

0.7
3

0.7
3

16

21.91
781

L21

Cu,1 li,

0.8

0.8

12.8

16

L1B
L1C
L1D

L2A

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 67

MSSV: 40601832

LVTN
PVC

L2B

L3A

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

L22

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

36

45

L23

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

16

20

1.5

1.5

1.5

L24

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

12.8

16

L25

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

16

20

1.5

1.5

1.5

L26

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

10

12.5

L31

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

16

20

1.5

1.5

1.5

L32

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

45

56.25

L33

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

16

20

1.5

1.5

1.5

L34

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

12.8

16

L35

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

16

20

1.5

1.5

1.5

L36

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

16

20

1.5

1.5

1.5

L41

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

22.5

28.12
5

2.5

2.5

2.5

L42

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

36

45

L43

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

36

45

L44

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

25

31.25

2.5

2.5

2.5

L45

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

12.8

16

L46

Cu,1 li,
PVC

0.8

0.8

12.8

16

L3B
L3C

L4A
L4B
L4C
L4D

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 68

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

L47

Cu,1 li,
PVC

0.7
3

0.7
3

16

21.91
781

L48

Cu,1 li,
PVC

0.7
3

0.7
3

16

21.91
781

L49

Cu,1 li,
PVC

0.7
3

0.7
3

10

13.69
863

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 69

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

Chng 4: Chn my bin p v b cng sut phn khng


1)
Chn my bin p:
Ta c cng sut biu kin ca chung c l S= 1170 (KVA). Ta chn 1 my bin p 1250

KVA.

Chn MBA ba pha hai dy qun do Vit Nam ch to: S dmMBA 1250(kVA)
MBA c: P0 = 1800 (W)
PN = 15kW

RMBA

I0 = 1.0%
UN =6. 0%

2
PN U dm
15 103 4002

1.536 103 ()
2
2
3
S dm
1250 10

2
U N % Um
0.06 4002
X MBA

7.68 103 ()
Sm
1250 103
2) B cng sut phn khng

a)

Tng quan:
H s cng sut cos (hoc PF) l t s gia cng sut tc dng P(KW) v cng sut

biu kin S(KVA). H s cng sut ln nht bng 1 v h s cng sut cng ln cng c li
cho ngnh in ln khch hng; v khi P = S, ton b cng sut in pht ra s c tiu
th bi ph ti in m khng c bt k tn tht no.
Cos=

P ( KW )
= PF
S ( KVA)

(4.1)

H thng in xoay chiu cung cp hai dng nng lng:


-

Nng lng tc dng o theo n v kilowatt.gi(kw.h). Nng lng ny c chuyn

sang cng c hc, nhit, nh sng,


-

Nng lng phn khng. Dng nng lng ny c chia lm hai loi:

+ Nng lng yu cu bi mch c tnh cm (my bin p, ng c in,)


+ Nng lng yu cu bi mch c tnh dung (in dung dy cp, t cng sut,).
Theo thng k ta c cc s liu sau:
-

ng c khng ng b, chng tiu th khong 60 65% tng cng sut phn khng

ca mng.
-

My bin p tiu th khong 20 25%.

ng dy trn khng, in khng v cc thit b in khc tiu th khong 10%.

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 70

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

Nh vy ng c khng ng b v my bin p l hai loi my in tiu th nhiu cng


sut phn khng nht. Cng sut tc dng P l cng sut c bin thnh c nng hoc nhit
nng trong cc my dng in; cn cng sut phn khng Q l cng sut t ha trong cc my
in xoay chiu, n khng sinh ra cng.
V vy trnh truyn ti mt lng Q kh ln trn ng dy, ngi ta t gn cc h
dng in cc my sinh ra Q (t in, my b ng b) cung cp trc tip cho ph ti, lm
nh vy c gi l b cng sut phn khng. Khi b cng sut phn khng th gc lch pha
gia dng in v in p trong mch s nh i, do h s cng sut cos ca mng c
nng cao, gia P v Q v gc c quan h sau:
= arctg

P
Q

(4.2)

Khi lng P khng i, nh c b cng sut phn khng, lng Q truyn ti trn ng
dy gim xung, do gc gim, kt qu l cos tng ln.
H s cng sut cos c nng ln s a n nhng hiu qu sau y:
1/ Gim c tn tht cng sut trong mng in.
2/ Gim c tn tht in p trong mng in.
3/ Tng kh nng truyn ti ca ng dy v my bin p.
b)

Cc thit b b cng sut:

T b nn

B t b din khin t ng ( b ng ng)

c)

V tr t t b:

B tp trung: p dng khi ti n nh v lin tc.

B nhm ( b tng phn on) : nn s dng khi mng in qu ln v khi ch ti

tiu th theo thi gian ca cc phn on thay i khc nhau.

B ring: nn c xt n khi cng sut ng c ng k so vi cng sut mng in.

d)

Tnh ton b cng sut phn khng:


H s cng sut ca cng trnh trc khi b: cos1=0.895
.tg1=0.498
Tng cng sut tc dng tnh ton chung c : Ptt=1047.15 KW.
Cng sut biu kin ca chung c trc khi b: S1=1170 KVA.
H s cng sut ca cng trnh sau khi b: cos2=0.94

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 71

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


tg2=0.363

Cng sut phn khng cn phi b t c cos2=0.94 l:


Qb= Ptt.(tg1-tg2) = 1047.15 * (0.498 0.363 )= 141.36 (KVAr).
Vy Qb= 141.36 (KVAr).
Ta c cng sut phn khng trc khi b:
Q1= Ptt.tg1= 11702 1047.152 = 522 KVAr
Chn thit b b l t in b do Lin X (c) ch to:
12 b x 14 KVAr
Loi
t in
KC1-0.3814-3Y1

Bang 4.1

in p
nh mc
Ucm (KV)

Cng sut
nh mc
Pm (KVAr)

in dung
C (F)

0.38

14

309

Kiu
ch to

Chiu cao
H (mm)

Khi lng
(kg)

Ba pha

472

30

Cng sut phn khng sau khi b:


Q2 = Q1 Qb = 522- 12*14 = 354 (KVAr)
Cng sut biu kin ca chung c sau khi b:
S2 =
3)

P 2 tt Q 2 2 1047.152 3542 1106 (KVA)

Chn ngun d phng:

m bo tnh lin tc cung cp in, ta chn my pht d phng. Trong trng hp


mt in my pht ny s vn hnh cung cp in cho cc ph ti.
Cng ging nh chn my bin p, ta chn my pht sao cho: cng sut nh mc ca my
pht Sm phi ln hn hoc bng tng cng sut ti Stt ti.
Theo tnh ton chng 2 ta c:
Stt ti=1170(KVA)
Ta chn my pht 1250KVA, ca hng Cummins , kch thc
Bng 4.2
MODE
L

C1250 D5A

ng c

DIEZEL

Cng sut

in p

Tn s

Sm(KVA)

(V)

(Hz)

1250

380/220

50

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 72

S cc, pha, dy

RPM

4 cc, 3 pha, 4 dy

1500

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 73

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


Chng 5: Tnh st p v ngn mch

I)

Tnh st p:
1) Phng php tnh ton st p:

Ta c bng sau :
Bng 5.1
st p ln nht cho php t im ni vo li ti ni dng in
Loi ti

Chiu sng

Cc loi ti khc

Trm khch hng trung/h p c nui t li trung


p cng cng

6%

8%

Khi st p vt qu gi tr bng trn th cn phi s dng dy c tit din ln hn.

TNH TON ST P IU KIN N NH:


Cng thc tnh st p:
Bng 5.2
St p U

Mch
1 pha: pha/trung tnh
3 pha cn bng: 3 pha (c hoc
khng c trung tnh)

U = 2IBL.(Rcos + Xsin )
U =

3 IBL.(Rcos + Xsin )

U% =

100 U
Vn

U% =

100 U
Un

Trong :
+ IB dng lm vic ln nht (A);
+ L chiu di dy (km);
+ R in tr ca dy (/km)
+ X cm khng ca dy (/km);
X: c b qua cho dy c tit din nh hn 50mm2. Nu khng c thng tin no khc th s
cho X = 0.08 /km.
+ : gc pha gia in p v dng trong dy, khi ng c khi ng
cos = 0.35.
+ Un in p dy (V).
+ Vn in p pha (V).
2)

Tnh ton chi tit:


Tnh st p t my bin p n t in chnh MSB:
L=10(m), S=2000(mm2),
R=0 (b qua khi S500mm2),
X=0.08*L=0.08*10*10^-3=8*10^-4()
Cos=0.9 Sin=0.43589
Ib max=1765.2(A)

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 74

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

Ta c st p:
U= 3 I*(R Cos + X sin )=
= 3 * 1765.2*(0*0.9+8*10^-4 *0.43589=1.066(V)

U % =

100 *1.066
100 * U
=
=0.28% < 8% ( tha)
380
Un

Tnh st p t t in chnh n MSB n t chiu sng LP1-1:


L=10(m), S=60(mm2),
R=22.5/60*10*10^-3=3.75*10^-3()
X=0.08*L=0.08*10*10^-3=8*10^-4()
Cos=0.96 Sin=0.28
Ib max=180.6(A)
Ta c st p:
U2= 3 I*(R Cos + X sin )=
= 3 *180.6*(3.75*10^-3*0.96+8*10^-4*0.28=1.196(V)
U=U+U2=1.066+1.196=2.262(V)
100 * U
100* 2.262

U % =
=
=0.59% < 8% ( tha)
380
Un

Tnh tng t cho cc tuyn dy cn li ta c:


Bng 5.3

Phn on

Dng
in

Chieu
di

Tit
din
dy

R()

X()

cos

sin

U%

Li
MBA
C1 (MBA - MSB)

1765.2

10

C0 (on Busway t
MSB n tng 2

1076.5

Busway 2- 3

4X500

0.0008

0.9

0.43589

1.066

1.066

0.280526

25

0.001098

0.000613

0.9

0.43589

2.340

3.406

0.896188

1019

3.2

0.00014

7.84E-05

0.9

0.43589

0.283

3.689

0.970784

Busway 3-4

962

3.2

0.00014

7.84E-05

0.9

0.43589

0.268

3.957

1.041206

Busway 3-4

905

3.2

0.00014

7.84E-05

0.9

0.43589

0.252

4.208

1.107457

Busway 4-5

816

3.2

0.00014

7.84E-05

0.9

0.43589

0.227

4.435

1.167191

Busway 5-6

848

3.2

0.00014

7.84E-05

0.9

0.43589

0.236

4.671

1.229269

Busway 6-7

791

3.2

0.00014

7.84E-05

0.9

0.43589

0.220

4.891

1.287174

Busway 7-8

734

3.2

0.00014

7.84E-05

0.9

0.43589

0.204

5.095

1.340906

Busway 8-9

677

3.2

0.00014

7.84E-05

0.9

0.43589

0.188

5.284

1.390465

Busway 9-10

620

3.2

0.00014

7.84E-05

0.9

0.43589

0.172

5.456

1.435852

Busway 10-11

572

3.2

0.00014

7.84E-05

0.9

0.43589

0.159

5.615

1.477725

Busway 11-12

524

3.2

0.00014

7.84E-05

0.9

0.43589

0.146

5.761

1.516084

Busway 12-13

476

3.2

0.00014

7.84E-05

0.9

0.43589

0.132

5.894

1.55093

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 75

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

Busway 13-14

428

3.2

0.00014

7.84E-05

0.9

0.43589

0.119

6.013

1.582261

Busway 14-15

380

3.2

0.00014

7.84E-05

0.9

0.43589

0.106

6.118

1.610079

Busway 15-16

332

3.2

0.00014

7.84E-05

0.9

0.43589

0.092

6.211

1.634383

Busway 16-17

284

3.2

0.00014

7.84E-05

0.9

0.43589

0.079

6.290

1.655173

Busway 17-18

236

3.2

0.00014

7.84E-05

0.9

0.43589

0.066

6.355

1.672449

Busway 18-19

188

3.2

0.00014

7.84E-05

0.9

0.43589

0.052

6.408

1.686212

Busway 19-20

140

3.2

0.00014

7.84E-05

0.9

0.43589

0.039

6.447

1.69646

Busway 20-21

92

3.4

0.000149

8.33E-05

0.9

0.43589

0.027

6.474

1.703616

C2 (MSB-LP11)

180.6

10

60

0.00375

0.0008

0.96

0.28

1.196

2.262

0.595352

C2b(LP11- DBB)

56.34

10

10

0.0225

0.99

0.141067

2.174

4.436

1.167372

C2b1 (DBB - chiu


sng)

24.11

10

2.5

0.09

0.95

0.31225

4.123

6.684

3.04

C2b2 ( DBB- cm)

33.6

20

0.1125

7.560

10.121

4.60

C2B3 ( DBB- cm)

36.4

20

5.5

0.081818

5.956

8.517

3.87

C2b4 (DBB - d
phng)

19.94

10

0.1125

3.885

8.321

2.19

C21 (LP11 - DB1)

83.94

20

22

0.020455

0.94

0.341174

2.795

5.058

1.33

23.4

10

2.5

0.09

0.95

0.31225

4.001

6.921

3.15

C212 (DB1-ocam)

56

20

11

0.040909

4.582

7.502

3.41

C213 (DB1-ocam)

36.4

20

0.075

5.460

8.380

3.81

C214 (DB1-ML)

33.89

10

5.5

0.040909

0.8

0.6

2.218

5.138

2.34

C215 (DB1-ML)

30.11

20

0.1125

0.8

0.6

5.420

8.340

3.79

C216 (DB1duphong)

19.94

10

0.1125

3.885

8.943

2.35

C22 (LP11chieusang2-4)

40.35

25

0.070313

0.99

0.141067

5.617

6.924

3.15

C23 (LP11chieusang5-7)

40.35

35

0.098438

0.99

0.141067

7.864

9.171

4.17

C24 (LP11chieusang8-10)

40.35

45

0.126563

0.99

0.141067

10.111

11.418

5.19

C3 (MSB-LP12)

99.32

60

25

0.054

0.98

0.198997

9.104

10.170

2.68

C3T (LP12-DBT)

45.54

30

0.084375

0.98

0.198997

6.522

16.692

4.39

C3T1 (DBTchieusang)

10.43

0.1125

0.95

0.31225

2.229

11.866

5.39

C3T2 (DBT-ocam)

25.6

10

3.5

0.064286

3.291

12.928

5.88

C3T3 (DBT-ocam)

25.6

10

3.5

0.064286

3.291

12.928

5.88

7.5

0.1125

0.8

0.6

1.350

10.987

4.99

C3T5 (DBTduphong)

19.94

10

0.1125

3.885

20.577

5.42

C31(LP12-

53.78

10

0.01125

0.98

0.198997

1.186

7.057

3.21

C211 (DB1chieusang)

C3T4 (DBT-ML)

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 76

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

chieusang11-14)_
C32(LP12chieusang15-18)

53.78

15

10

0.03375

0.98

0.198997

3.558

9.429

4.29

C33(LP12chieusang19-21)

41.82

25

0.09375

0.98

0.198997

7.684

13.556

6.16

C4 (MSB-B1)

552.7

10

0.00075

0.0008

0.86

0.510294

1.008

2.074

0.55

C5 (B1-SP1)

24.3

30

2.5

0.27

0.83

0.557763

9.432

11.506

3.03

C6 (B1-SP2)

24.3

10

2.5

0.09

0.83

0.557763

3.144

5.218

1.37

C7 (B1-SP3)

24.3

20

2.5

0.18

0.83

0.557763

6.288

8.362

2.20

C8 (B1-SP4)

24.3

10

2.5

0.09

0.83

0.557763

3.144

5.218

1.37

C9 (B1- STP)

96.5

25

25

0.0225

0.86

0.510294

3.234

5.308

1.40

C10 (B1- EAF)

31.9

40

3.5

0.257143

0.85

0.526783

12.077

14.151

3.72

C11 (B1- DP)

18.2

25

0.28125

0.86

0.510294

7.625

9.699

2.55

C12 (B1- SFP)

48.6

25

10

0.05625

0.86

0.510294

4.072

6.146

1.62

C13(B1- BP1)

34.9

20

5.5

0.081818

0.83

0.557763

4.105

6.179

1.63

C14(B1-TP)

151.9

15

50

0.00675

0.0012

0.86

0.510294

1.688

3.763

0.99

C15 (B1-FP)

395

35

240

0.003281

0.0028

0.87

0.493052

2.898

4.972

1.31

C16 (MSB-B2)

309.9

90

150

0.0135

0.0072

0.88

0.474974

8.212

9.278

2.44

C17 (B2-BP2)

34.9

10

5.5

0.040909

0.83

0.557763

2.053

11.331

2.98

C18 (B2-TF)

65.3

20

14

0.032143

0.86

0.510294

3.126

12.405

3.26

C19 (B2-T-Mech)

34.9

15

5.5

0.061364

0.83

0.557763

3.079

12.357

3.25

188.4

20

70

0.006429

0.0016

0.86

0.510294

2.071

11.349

2.99

63.8

10

14

0.016071

1.776

11.054

2.91

L (Busway-DB2-10)

105.34

30

0.00075

0.9

0.43589

0.123

5.579

1.47

L1A (DB2,10-AP1A)

45.04

18

0.050625

0.9

0.43589

4.104

7.326

3.33

L1B (DB2,10-AP1B)

45.11

0.0225

0.9

0.43589

1.827

5.048

2.29

L1C (DB2,10-AP1C)

45.9

0.005625

0.9

0.43589

0.465

3.686

1.68

L1D (DB2,10-AP1D)

45.04

12

0.03375

0.9

0.43589

2.736

5.957

2.71

L2A (DB2,10-AP2A)

56.63

15

11

0.030682

0.9

0.43589

3.128

6.349

2.89

L2B (DB2,10-AP2B)

56.63

15

11

0.030682

0.9

0.43589

3.128

6.349

2.89

L3C (DB2,10-AP3C)

61.73

14

0.009643

0.9

0.43589

1.071

4.293

1.95

M (Busway- DB1120)

94.18

25

0.0009

0.9

0.43589

0.132

6.579

1.73

L2A (DB11,20AP2A)

56.63

15

11

0.030682

0.9

0.43589

3.128

6.926

3.15

L2B (DB11,20AP2B)

56.63

15

11

0.030682

0.9

0.43589

3.128

6.926

3.15

L3A (DB11,20AP3A)

61.97

14

0.003214

0.9

0.43589

0.359

4.157

1.89

L3B (DB11,20-

62.1

14

0.012857

0.9

0.43589

1.437

5.235

2.38

C20 (B2- TL)


C2a (B2- duphong)

300

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 77

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

AP3B)
L3C (DB11,20AP3C)

61.73

14

0.009643

0.9

0.43589

1.071

4.870

2.21

N (Busway- DB21)

148.7

50

0.00045

0.00008

0.9

0.43589

0.113

6.587

1.73

L4A (DB21-AP3DA)

87.49

15

25

0.0135

0.9

0.43589

2.126

5.929

2.70

L4B (DB21-AP3DB)

87.49

15

25

0.0135

0.9

0.43589

2.126

5.929

2.70

L4C (DB21-AP3DC)

87.49

25

0.0054

0.9

0.43589

0.850

4.653

2.12

L4D (DB21-AP3DD)

87.49

25

0.0036

0.9

0.43589

0.567

4.370

1.99

9.5

10

0.225

0.95

0.31225

4.061

11.387

5.18

L12 (AP1-ocam)

25.6

10

3.5

0.064286

3.291

10.617

4.83

L13 (AP1-thietbi)

12.3

10

0.1125

0.8

0.6

2.214

9.540

4.34

L14 (AP1-M
nuocnong)

12.6

0.05625

0.8

0.6

1.134

8.460

3.85

15

0.05625

0.8

0.6

1.350

8.676

3.94

L21 (AP2- chieusang)

11.1

10

0.225

0.95

0.31225

4.745

11.671

5.30

L22 (AP2- ocam)

35.2

10

0.05625

3.960

10.886

4.95

L23 (AP2- thietbi)

12.9

10

1.5

0.15

0.8

0.6

3.096

10.022

4.56

L24 (AP2- M
nuocnong)

12.6

0.1125

0.8

0.6

2.268

9.194

4.18

L25 (AP2- ML)

15

1.5

0.075

0.8

0.6

1.800

8.726

3.97

L26 (AP2-ML)

7.5

10

0.225

0.8

0.6

2.700

9.626

4.38

L31 (AP3chieusang_

12.8

10

1.5

0.15

0.95

0.31225

3.648

8.883

4.04

L32 (AP3- ocam)

41.6

15

0.05625

4.680

9.915

4.51

L33 (AP3- thietbi)

13.6

10

1.5

0.15

0.8

0.6

3.264

8.499

3.86

L34 (AP3- M
nuocnong)

12.6

0.1125

0.8

0.6

2.268

7.503

3.41

L35 (AP3- ML)

15

1.5

0.075

0.8

0.6

1.800

7.035

3.20

L36 (AP3- ML)

15

1.5

0.075

0.8

0.6

1.800

7.035

3.20

L41 (AP4- chieusang)

22

15

2.5

0.135

0.95

0.31225

5.643

11.572

5.26

L42 (AP4- ocam)

33.6

0.028125

1.890

7.819

3.55

L43 (AP4- ocam)

33.6

15

0.084375

0.00

5.670

11.599

5.27

L44 (AP4- thietbi)

22.9

10

2.5

0.09

0.8

0.6

3.298

9.227

4.19

L45 (AP4- M
nuocnong)

12.6

0.1125

0.8

0.6

2.268

8.197

3.73

L46 (AP4- M
nuocnong

12.6

15

0.3375

0.8

0.6

6.804

12.733

5.79

15

0.05625

0.8

0.6

1.350

7.279

3.31

L11 (AP1-chieusang)

L15 (AP1-ML)

L47 (AP4- ML)

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 78

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

L48 (AP4- ML)

15

15

0.16875

0.8

0.6

4.050

9.979

4.54

L49 (AP4- ML)

7.5

0.1125

0.8

0.6

1.350

7.279

3.31

Ta thy : tt c u tha tr tuyn dy C33.

Tuyn dy C33 c U%=6.16% > 6%


Ta chn li tit din dy C33 l: S=10(mm2)
II)
Tnh ton ngn mch 3 pha v 1 pha:
1) Cng thc tnh ton:
Theo tiu chun IEC ta c c phn tnh ton ngn mch sau:
Bng tm tt tnh tng tr cc phn t trong h thng cung cp in
Bng 5.4
R=

Dy dn (*)
ng c in
Dng ngn mch 3 pha

Cp: XC = 0.08 /m

Thng c b qua li h p
(3)

380
3 R 2t X 2t

Dng ngn mch 1 pha

Isc(1)=

220
2

R' t X 2t

Trong
:
: in tr sut ca dy nhit bnh thng,
ng = 22.5m*mm2/m.
(*): nu c vi dy dn trong pha th chia in tr ca 1 dy cho s dy. Cn cm khng th
hu nh khng thay i.
Rt : in tr tng (m)

Xt : cm khng tng (m).

R t = Rt + RN
Hai cng thc tnh dng ngn mch trn c tnh vi in p dy l 380V v in p pha l
220V, b qua st p trn ng dy.
2)

Tnh ton chi tit :


Tnh ngn mch ti t in chnh:
a)
Ngn mch 3 pha:

Ta c : RMBA=1.536 (m) XMBA=7.68 (m)


Khong cch t MBA n t in chnh L=10(m), c tit din S=4*500(mm2)
SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 79

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

in tr v in khng ca dy dn t my bin p n t in chnh l:


Xt=0.8(m)
Rt=0

Rt=RMBA+ Rt=1.536(m)
Xt=XMBA+ Rt=7.68 + 0.8=8.48m()
Dng ngn mch 3 pha ti t in l:
380
ISC(3)=
3 (1.536) 2 (8.48)2
= 25.457(KA)
Tnh ngn mch 1 pha:
b)
Ta c Rt=Rt+RN
M ta chn tit din dy trung tnh bng vi tit din dy pha nn ta c : Rt=2Rt
Rt=RMBA+Rt=1.536+0=1.536(m)
Xt=XMBA+Xt=7.68+2*0.8=9.28(m)
Dng ngn mch 1 pha ti t in l:
Isc(1)=

220

= 23.4(KA)
1.5362 9.282
Tnh ngn mch ti t chiu sng LP1-1
a)
Tnh ngn mch 3 pha:
Khong cch t t in chnh MSB n t chiu sng LP1-1 l L=10m, dy c tit din
S=60(mm2)
in tr v in khng ca dy dn t t in chnh MSB n t chiu sng l:
Rt=22.5/60*10=3.75(m)
Xt=0.08*10=0.8(m)

Rt=RMBA+ RMBA-MSB+Rt=1.536+0+3.75=5.286(m)
Xt=XMBA+ XMBA-MSB+Xt=7.68+0.8+0.8=9.28(m)
Dng ngn mch 3 pha ti t chiu sng LP1-1 l:
380
ISC(3)=
3 (5.286) 2 (9.28)2
= 20.54(KA)
b)
Tnh ngn mch 1pha:

Rt =2*Rt=2*3.75=7.5(m)
Xt=2*Xt=2*0.8=1.6(m)

Rt=RMBA+RtMBA-MSB+Rt=1.536+0+7.5=9.036(m)
Xt=XMBA+XtMBA-MSB+Xt=7.68+1.6+1.6=10.88(m)
Dng ngn mch 1 pha ti t chiu sng LP1-1 l:
220
= 15.55(KA)
Isc(1)=
9.0362 10.882
Tnh ton tng t cho phn cn li ta c:

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 80

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

Bng tnh ton ngn mch 3 pha


Bng 5.5

Phno n

Dng
i n

Ti t
Chi u di n
di
dy

R(

X()

L i

MBA

0.001536

0.00768

C1(MBAMSB)

1765.2

10 4*500

0.0008

C0(o nBuswayt MSB


nt ng2

1076.5

25

Busway23

1019

3.2

0.00014

Busway34

962

3.2

Busway34

905

Busway45

Rt

Xt

0.00848

25.4575817

0.002634 0.009093

23.17647848

7.84E05

0.002774 0.009171

22.89816862

0.00014

7.84E05

0.002914 0.009249

22.62342128

3.2

0.00014

7.84E05

0.003055 0.009328

22.35232487

816

3.2

0.00014

7.84E05

0.003195 0.009406

22.08495195

Busway56

848

3.2

0.00014

7.84E05

0.003336 0.009485

21.8213606

Busway67

791

3.2

0.00014

7.84E05

0.003476 0.009563

21.56159565

Busway78

734

3.2

0.00014

7.84E05

0.003617 0.009641

21.30568986

Busway89

677

3.2

0.00014

7.84E05

0.003757

0.00972

21.05366503

Busway910

620

3.2

0.00014

7.84E05

0.003898 0.009798

20.80553304

Busway1011

572

3.2

0.00014

7.84E05

0.004038 0.009876

20.56129683

Busway1112

524

3.2

0.00014

7.84E05

0.004179 0.009955

20.32095124

Busway1213

476

3.2

0.00014

7.84E05

0.004319 0.010033

20.08448391

Busway1314

428

3.2

0.00014

7.84E05

0.00446 0.010112

19.85187599

Busway1415

380

3.2

0.00014

7.84E05

Busway1516

332

3.2

0.00014

Busway1617

284

3.2

Busway1718

236

Busway1819

0.001098 0.000613

0.001536

Isc(KA) 3
pha

0.01019

19.6231029

7.84E05

0.004741 0.010269

19.39813494

0.00014

7.84E05

0.004881 0.010347

19.1769379

3.2

0.00014

7.84E05

0.005022 0.010425

18.95947365

188

3.2

0.00014

7.84E05

0.005162 0.010504

18.74570057

Busway1920

140

3.2

0.00014

7.84E05

0.005303 0.010582

18.53557409

Busway2021

92

3.4

0.000149

8.33E05

0.005452 0.010665

18.3162575

0.0008

0.0046

0.005286

0.00928

20.54262378

0 0.027786

0.00928

7.489170624

C2(MSBLP11)

180.6

10

60

0.00375

C2b(LP11DBB)

56.34

10

10

0.0225

C2b1(DBBchi usng)

24.11

10

2.5

0.09

C2b2(DBB c m)

33.6

20

0.1125

C2B3(DBB c m)

36.4

20

5.5 0.081818

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 81

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

C2b4(DBBd phng)

19.94

10

C21(LP11DB1)

83.94

0.1125

0 0.140286

0.00928

1.560488224

20

22 0.020455

0 0.025741

0.00928

8.018087099

23.4

10

2.5

0.09

C212(DB1ocam)

56

20

11 0.040909

C213(DB1ocam)

36.4

20

0.075

C214(DB1ML)

33.89

10

5.5 0.040909

C215(DB1ML)

30.11

20

0.1125

C216(DB1duphong)

19.94

10

0.1125

0 0.138241

C22(LP11chieusang24)

40.35

25

8 0.070313

C23(LP11chieusang57)

40.35

35

8 0.098438

C24(LP11chieusang810)

40.35

45

10

0.10125

C3(MSBLP12)

99.32

60

25

0.054

0 0.055536

0.00848

3.90520307

C3T(LP12DBT)

45.54

30

8 0.084375

0 0.139911

0.00848

1.565218114

C3T1(DBTchieusang)

10.43

2.5

0.045

C3T2(DBTocam)

25.6

10

10

0.0225

C3T3(DBTocam)

25.6

10

10

0.0225

7.5

0.1125

C3T5(DBTduphong)

19.94

10

0.1125

0 0.252411

C31(LP12chieusang11
14)_

53.78

10

0.01125

C32(LP12chieusang15
18)

53.78

15

10

0.03375

C33(LP12chieusang19
21)

41.82

25

11 0.051136

C4(MSBB1)

552.7

10 300

C5(B1SP1)

24.3

30

C6(B1SP2)

24.3

C7(B1SP3)

C211(DB1chieusang)

C3T4(DBTML)

0.00928

0.00848

0.868699833

0.00075

0.0008

0.002286

2.5

0.27

0.27

0 0.812567046

10

2.5

0.09

0.09

0 2.437701137

24.3

20

2.5

0.18

0.18

0 1.218850568

C8(B1SP4)

24.3

10

2.5

0.09

0.09

0 2.437701137

C9(B1STP)

96.5

25

25

0.0225

0.0225

0 9.750804546

C10(B1EAF)

31.9

40

3.5 0.257143

0 0.257143

0 0.853195398

C11(B1DP)

18.2

25

0.28125

0.28125

0 0.780064364

C12(B1SFP)

48.6

25

10

0.05625

0.05625

0 3.900321819

C13(B1BP1)

34.9

20

5.5 0.081818

151.9

15

50

C14(B1TP)

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

0.00675

Trang 82

0 0.081818
0.0012

0.00675

0.00928

1.583474912

22.9552745

2.68147125

0.0012

32.00092192

MSSV: 40601832

LVTN
C15(B1FP)

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


395

35

240 0.003281

0.0028

0.003281

0.0028

50.86153234

C16(MSBB2)

309.9

90

150

0.0072

0.015036

0.01568

10.09898843

C17(B2BP2)

34.9

10

5.5 0.040909

0 0.040909

5.3629425

C18(B2TF)

65.3

20

14 0.032143

0 0.032143

0 6.825563182

C19(B2TMech)

34.9

15

5.5 0.061364

0 0.061364

3.575295

188.4

20

70 0.006429

0.0016

33.11748471

C2a(B2duphong)

63.8

10

14 0.016071

0 0.016071

L(BuswayDB210)

105.34

30

0 0.003384 0.009093

22.61404504

L1A(DB2,10AP1A)

45.04

18

8 0.050625

L1B(DB2,10AP1B)

45.11

0.0225

L1C(DB2,10AP1C)

45.9

8 0.005625

L1D(DB2,10AP1D)

45.04

12

0.03375

L2A(DB2,10AP2A)

56.63

15

11 0.030682

L2B(DB2,10AP2B)

56.63

15

11 0.030682

L3C(DB2,10AP3C)

61.73

14 0.009643

M(BuswayDB1120)

94.18

25

0 0.004938 0.009876

19.86845126

L2A(DB11,20AP2A)

56.63

15

11 0.030682

L2B(DB11,20AP2B)

56.63

15

11 0.030682

L3A(DB11,20AP3A)

61.97

14 0.003214

L3B(DB11,20AP3B)

62.1

14 0.012857

L3C(DB11,20AP3C)

61.73

14 0.009643

N(BuswayDB21)

148.7

50

0.00045

L4A(DB21AP3DA)

87.49

15

25

0.0135

L4B(DB21AP3DB)

87.49

15

25

0.0135

L4C(DB21AP3DC)

87.49

25

0.0054

L4D(DB21AP3DD)

87.49

25

0.0036

L11(AP1chieusang)

9.5

10

0.225

L12(AP1ocam)

25.6

10

3.5 0.064286

L13(AP1thietbi)

12.3

10

0.1125

L14(AP1Mnuocnong)

12.6

0.05625

15

0.05625

L21(AP2chieusang)

11.1

10

1.5

0.15

L22(AP2ocam)

35.2

10

0.05625

L23(AP2thietbi)

12.9

10

1.5

0.15

C20(B2TL)

L15(AP1ML)

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

0.0135

0.00075

0.0009

Trang 83

0.0016

0.00008

0.006429

0 13.65112636

0.005902 0.010745

17.89573477

MSSV: 40601832

LVTN
L24(AP2Mnuocnong)

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


12.6

0.1125

L25(AP2ML)

15

1.5

0.075

L26(AP2ML)

7.5

10

0.225

L31(AP3chieusang_

12.8

10

1.5

0.15

L32(AP3ocam)

41.6

15

0.05625

L33(AP3thietbi)

13.6

10

1.5

0.15

L34(AP3Mnuocnong)

12.6

0.1125

L35(AP3ML)

15

1.5

0.075

L36(AP3ML)

15

1.5

0.075

L41(AP4chieusang)

22

15

3.5 0.096429

L42(AP4ocam)

33.6

4 0.028125

L43(AP4ocam)

33.6

15

5.5 0.061364

L44(AP4thietbi)

22.9

10

2.5

0.09

L45(AP4Mnuocnong)

12.6

0.1125

L46(AP4Mnuocnong

12.6

15

1.5

0.225

L47(AP4ML)

15

0.05625

L48(AP4ML)

15

15

0.16875

L49(AP4ML)

7.5

0.1125

Bng tnh ton ngn mch 1 pha


Phno n

Dng
i n

Chi u Ti tdi n
di
dy
R(

X()

L i

MBA

Rt

Xt

Rt

Isc(KA)1
pha

0.001
536

0.007
68

0.000
8

0.001
536

0.009
28

0.009
406

23.3886
836

C1(MBAMSB)

1765.2

10 4*500

C0(o nBuswayt
MSB nt ng2

1076.5

25

0.001
098

0.000
613

0.003
731

0.010
505

0.011
148

19.7346
814

1019

3.2

0.000 7.84E
14
05

0.004
012

0.010
662

0.011
392

19.3123
827

0.004
293

0.010
819

0.011
639

18.9016
224

0.004
574

0.010
975

0.011
89

18.5024
409

Busway23
Busway34

962

3.2

0.000 7.84E
14
05

Busway34

905

3.2

0.000 7.84E
14
05

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 84

MSSV: 40601832

LVTN

Busway45
Busway56

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

816
848

3.2

0.000 7.84E
14
05

0.004
855

0.011
132

0.012
145

18.1147
99

3.2

0.000 7.84E
14
05

0.005
136

0.011
289

0.012
402

17.7385
924

0.005
417

0.011
446

0.012
663

17.3736
638

Busway67

791

3.2

0.000 7.84E
14
05

Busway78

734

3.2

0.000 7.84E
14
05

0.005
698

0.011
603

0.012
926

17.0198
139

0.005
979

0.011
759

0.013
192

16.6768
103

Busway89

677

3.2

0.000 7.84E
14
05

Busway910

620

3.2

0.000 7.84E
14
05

0.006
26

0.011
916

0.013
46

16.3443
951

Busway1011

572

3.2

0.000 7.84E
14
05

0.006
541

0.012
073

0.013
731

16.0222
92

0.006
822

0.012
23

0.014
004

15.7102
109

Busway1112

524

3.2

0.000 7.84E
14
05

Busway1213

476

3.2

0.000 7.84E
14
05

0.007
103

0.012
387

0.014
278

15.4078
532

Busway1314

428

3.2

0.000 7.84E
14
05

0.007
383

0.012
543

0.014
555

15.1149
154

0.007
664

0.012
7

0.014
834

14.8310
919

Busway1415

380

3.2

0.000 7.84E
14
05

Busway1516

332

3.2

0.000 7.84E
14
05

0.007
945

0.012
857

0.015
114

14.5560
779

Busway1617

284

3.2

0.000 7.84E
14
05

0.008
226

0.013
014

0.015
396

14.2895
713

0.008
507

0.013
171

0.015
679

14.0312
743

Busway1718

236

3.2

0.000 7.84E
14
05

Busway1819

188

3.2

0.000 7.84E
14
05

0.008
788

0.013
327

0.015
964

13.7808
948

Busway1920

140

3.2

0.000 7.84E
14
05

0.009
069

0.013
484

0.016
25

13.5381
472

3.4

0.000 8.33E
149
05

0.009
368

0.013
651

0.016
556

13.2882
792

Busway2021

92

C2(MSBLP11)

180.6

10

60

0.003
75

0.000
8

0.009
036

0.010
88

0.014
143

15.5554
277

C2b(LP11DBB)

56.34

10

10

0.022
5

0.054
036

0.010
88

0.055
12

3.99125
935

0.234
036

0.010
88

0.234
289

0.93901
218

C2b1(DBBchi usng)

24.11

10

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

2.5

0.09

Trang 85

MSSV: 40601832

LVTN

C2b2(DBB c m)
C2B3(DBB c m)

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

33.6
36.4

20
20

0.112
5

5.5

0.081
818

C2b4(DBBd phng)

19.94

10

0.112
5

C21(LP11DB1)

83.94

20

22

0.020
455

0.279
036

0.010
88

0.279
248

0.78783
008

0.217
672

0.010
88

0.217
944

1.00943
314

0.279
036

0.010
88

0.279
248

0.78783
008

0.049
945

0.010
88

0.051
116

4.30390
234

0.010
88

0.230
202

0.95568
097

23.4

10

2.5

0.09

0.229
945

C212(DB1ocam)

56

20

11

0.040
909

0.131
763

0.010
88

0.132
212

1.66399
793

C213(DB1ocam)

36.4

20

0.075

0.199
945

0.010
88

0.200
241

1.09867
67

0.131
763

0.010
88

0.132
212

1.66399
793

C211(DB1chieusang)

C214(DB1ML)

33.89

10

5.5

0.040
909

C215(DB1ML)

30.11

20

0.112
5

0.274
945

0.010
88

0.275
16

0.79953
401

C216(DB1duphong)

19.94

10

0.112
5

0.274
945

0.010
88

0.275
16

0.79953
401

0.149
661

0.010
88

0.150
056

1.46611
977

C22(LP11chieusang2
4)

40.35

25

0.070
313

C23(LP11chieusang5
7)

40.35

35

0.098
438

0.205
911

0.010
88

0.206
198

1.06693
442

C24(LP11chieusang8
10)

40.35

45

10

0.101
25

0.211
536

0.010
88

0.211
816

1.03863
921

0.009
28

0.109
928

2.00130
262

C3(MSBLP12)

99.32

60

25

0.054

0.109
536

C3T(LP12DBT)

45.54

30

0.084
375

0.278
286

0.009
28

0.278
441

0.79011
441

C3T1(DBTchieusang)

10.43

2.5

0.045

0.368
286

0.009
28

0.368
403

0.59717
228

0.323
286

0.009
28

0.323
419

0.68023
18

C3T2(DBTocam)

25.6

10

10

0.022
5

C3T3(DBTocam)

25.6

10

10

0.022
5

0.323
286

0.009
28

0.323
419

0.68023
18

7.5

0.112
5

0.503
286

0.009
28

0.503
372

0.43705
291

0.112
5

0.503
286

0.009
28

0.503
372

0.43705
291

C3T4(DBTML)
C3T5(DBTduphong)

19.94

10

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 86

MSSV: 40601832

LVTN
C31(LP12chieusang11
14)_
C32(LP12chieusang15
18)

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

53.78
53.78

5
15

C33(LP12chieusang19
21)

41.82

25

C4(MSBB1)

552.7

10 300

10

0.011
25

0.132
036

0.009
28

0.132
362

1.66211
203

10

0.033
75

0.177
036

0.009
28

0.177
279

1.24098
134

0.051
136

0.211
809

0.009
28

0.212
012

1.03767
749

11

0.000
75

0.000
8

0.003
036

0.010
88

0.011
296

19.4765
251

0.010
88

0.543
145

0.40504
839

C5(B1SP1)

24.3

30

2.5

0.27

0.543
036

C6(B1SP2)

24.3

10

2.5

0.09

0.183
036

0.010
88

0.183
359

1.19983
151

C7(B1SP3)

24.3

20

2.5

0.18

0.363
036

0.010
88

0.363
199

0.60572
854

0.010
88

0.183
359

1.19983
151

C8(B1SP4)

24.3

10

2.5

0.09

0.183
036

C9(B1STP)

96.5

25

25

0.022
5

0.048
036

0.010
88

0.049
253

4.46675
722

C10(B1EAF)

31.9

40

3.5

0.257
143

0.517
322

0.010
88

0.517
436

0.42517
326

0.565
536

0.010
88

0.565
641

0.38893
952

C11(B1DP)

18.2

25

0.281
25

C12(B1SFP)

48.6

25

10

0.056
25

0.115
536

0.010
88

0.116
047

1.89578
111

C13(B1BP1)

34.9

20

5.5

0.081
818

0.166
672

0.010
88

0.167
027

1.31715
155

0.001
2

0.016
536

0.013
28

0.021
208

10.3732
314

C14(B1TP)

151.9

15

50

0.006
75

C15(B1FP)

395

35

240

0.003
281

0.002
8

0.009
599

0.016
48

0.019
071

11.5355
454

309.9

90

150

0.013
5

0.007
2

0.028
536

0.023
68

0.037
082

5.93286
021

0.110
354

0.023
68

0.112
866

1.94920
999

C16(MSBB2)
C17(B2BP2)

34.9

10

5.5

0.040
909

C18(B2TF)

65.3

20

14

0.032
143

0.092
822

0.023
68

0.095
795

2.29657
943

C19(B2TMech)

34.9

15

5.5

0.061
364

0.151
263

0.023
68

0.153
106

1.43691
689

70

0.006
429

0.001
6

0.041
393

0.026
88

0.049
355

4.45749
203

C20(B2TL)

188.4

20

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 87

MSSV: 40601832

LVTN

C2a(B2duphong)
L(BuswayDB210)

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

63.8
105.34

10
1

14

0.016
071

30

0.000
75

0.060
679

0.023
68

0.065
136

3.37756
141

0.007
76

0.011
916

0.014
22

15.4711
89

0.109
01

0.011
916

0.109
659

2.00621
918

0.052
76

0.011
916

0.054
089

4.06740
137

0.011
916

0.022
436

9.80578
498

L1A(DB2,10AP1A)

45.04

18

0.050
625

L1B(DB2,10AP1B)

45.11

0.022
5

0.019
01

L1C(DB2,10AP1C)

45.9

0.005
625

L1D(DB2,10AP1D)

45.04

12

0.033
75

0.075
26

0.011
916

0.076
197

2.88724
621

L2A(DB2,10AP2A)

56.63

15

11

0.030
682

0.069
123

0.011
916

0.070
143

3.13645
534

0.069
123

0.011
916

0.070
143

3.13645
534

L2B(DB2,10AP2B)

56.63

15

11

0.030
682

L3C(DB2,10AP3C)

61.73

14

0.009
643

0.027
045

0.011
916

0.029
554

7.44396
632

M(BuswayDB1120)

94.18

25

0.000
9

0.010
869

0.013
484

0.017
319

12.7024
675

0.072
233

0.013
484

0.073
481

2.99398
379

L2A(DB11,20AP2A)

56.63

15

11

0.030
682

L2B(DB11,20AP2B)

56.63

15

11

0.030
682

0.072
233

0.013
484

0.073
481

2.99398
379

L3A(DB11,20AP3A)

61.97

14

0.003
214

0.017
298

0.013
484

0.021
933

10.0307
411

0.036
584

0.013
484

0.038
989

5.64255
055

L3B(DB11,20AP3B)

62.1

14

0.012
857

L3C(DB11,20AP3C)

61.73

14

0.009
643

0.030
155

0.013
484

0.033
032

6.66011
094

N(BuswayDB21)

148.7

50

0.000
45

0.000
08

0.010
268

0.013
811

0.017
209

12.7836
758

0.037
268

0.013
811

0.039
744

5.53535
911

L4A(DB21AP3DA)

87.49

15

25

0.013
5

L4B(DB21AP3DB)

87.49

15

25

0.013
5

0.037
268

0.013
811

0.039
744

5.53535
911

L4C(DB21AP3DC)

87.49

25

0.005
4

0.021
068

0.013
811

0.025
191

8.73326
243

25

0.003
6

0.017
468

0.013
811

0.022
268

9.87967
769

L4D(DB21AP3DD)

87.49

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 88

MSSV: 40601832

LVTN

L11(AP1chieusang)
L12(AP1ocam)

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

9.5
25.6

10
10

0.225

3.5

0.064
286

0.559
01

0.011
916

0.559
137

0.39346
376

0.237
581

0.011
916

0.237
88

0.92483
715

0.334
01

0.011
916

0.334
222

0.65824
485

0.221
51

0.011
916

0.221
83

0.99175
077

0.011
916

0.221
83

0.99175
077

L13(AP1thietbi)

12.3

10

0.112
5

L14(AP1Mnuocnong)

12.6

0.056
25

0.221
51

15

0.056
25

L21(AP2chieusang)

11.1

10

1.5

0.15

0.372
233

0.013
484

0.372
477

0.59064
045

L22(AP2ocam)

35.2

10

0.056
25

0.184
733

0.013
484

0.185
224

1.18774
881

0.013
484

0.372
477

0.59064
045

L15(AP1ML)

L23(AP2thietbi)

12.9

10

1.5

0.15

0.372
233

L24(AP2Mnuocnong)

12.6

0.112
5

0.297
233

0.013
484

0.297
539

0.73939
991

15

1.5

0.075

0.222
233

0.013
484

0.222
642

0.98813
526

0.013
484

0.522
407

0.42112
764

L25(AP2ML)

7.5

10

0.225

0.522
233

L31(AP3chieusang_

12.8

10

1.5

0.15

0.336
584

0.013
484

0.336
854

0.65310
287

L32(AP3ocam)

41.6

15

0.056
25

0.149
084

0.013
484

0.149
692

1.46968
355

0.013
484

0.336
854

0.65310
287

L26(AP2ML)

L33(AP3thietbi)

13.6

10

1.5

0.15

0.336
584

L34(AP3Mnuocnong)

12.6

0.112
5

0.261
584

0.013
484

0.261
931

0.83991
637

15

1.5

0.075

0.186
584

0.013
484

0.187
07

1.17602
951

0.013
484

0.187
07

1.17602
951

L35(AP3ML)
L36(AP3ML)

15

1.5

0.075

0.186
584

L41(AP4chieusang)

22

15

3.5

0.096
429

0.230
125

0.013
811

0.230
539

0.95428
558

33.6

0.028
125

0.093
518

0.013
811

0.094
532

2.32725
288

5.5

0.061
364

0.00

0.159
995

0.016
211

0.160
814

1.36803
856

L42(AP4ocam)
L43(AP4ocam)

33.6

15

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 89

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

L44(AP4thietbi)

22.9

L45(AP4Mnuocnong)
L46(AP4Mnuocnong
L47(AP4ML)

12.6

10
5

2.5

0.09

0.112
5

0.217
268

0.013
811

0.217
706

1.01053
592

0.262
268

0.013
811

0.262
631

0.83767
675

0.013
811

0.487
463

0.45131
59

12.6

15

1.5

0.225

0.487
268

15

0.056
25

0.149
768

0.013
811

0.150
403

1.46273
491

0.374
768

0.013
811

0.375
022

0.58663
202

0.262
268

0.013
811

0.262
631

0.83767
675

L48(AP4ML)

15

15

0.168
75

L49(AP4ML)

7.5

0.112
5

Bng 5.6

Sau khi tnh ton ngn mch 3 pha v 1 pha, ta kim tra:
ICu > ISC(3)
Im< ISC(1)
Ta c bng chn li CB sau khi kim tra:
Bng 5.7
Tuy
n dy

C2

Dy
dn

Ib(A)

In(A)

Tn CB

Tn
trip unit

Ir(A)

Icu
(kA)

C1

1743.
9

1754.
6

1765.
2

2000

Compact NS
2000N

Micrologic 2.0

0.9

1800

70

C0

1061.
5

1061.
5

1076.
5

1250

Compact NS
1250N

Micrologic 2.0

0.9

1125

50

C2

164.1

169.8

180.6

250

Compact NS
250N

STR22SE

0.8*0.93

186

36

C2.B

44.05

53.54

56.34

63

Compact NS
100N

TM 63D

0.9

56.7

36

C2B1

24.11

25

Compact NS
100N

TM 25D

25

36

40

Compact NS
100N

TM 40D

0.9

36

36

40

Compact NS
100N

TM 40D

40

36

25

Compact NS
100N

TM 25D

0.8

20

36

C2B2

33.6

C2B3
C2B4

H s
chnh
nh
dng
qu ti

36.4
19.94

19.94

19.94

or Curve

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 90

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

C21

79.74

C211

23.4

C212
C213

75.94

56
36.4

Compact NS
100N

TM 100D

0.9

90

36

25

Compact NS
100N

TM 25D

25

36

63

Compact NS
100N

TM 63D

0.9

56.7

36

40

Compact NS
100N

TM 40D

40

36

33.89

40

Compact NS
100N

TM 40D

0.9

36

36

C215

30.11

40

Compact NS
100N

TM 40D

0.8

32

36

20

Compact NS
100N

TM 25D

0.8

20

36

50

Compact NS
100N

TM 50D

0.9

45

36

50

Compact NS
100N

TM 50D

0.9

45

36

50

Compact NS
100N

TM 50D

0.9

45

36

100

Compact NS
100N

TM 100D

100

36

Compact NS
100N

TM 50D

50

36

Compact NS
100N

TM 16D

0.8

12.8

36

Compact NS
100N

TM 32D

0.9

28.8

36

Compact NS
100N

TM 32D

0.9

28.8

36

10

C60N

10

20

Compact NS
100N

TM 25D

0.8

20

36

63

Compact NS
100N

TM 63D

0.9

56.7

36

63

Compact NS
100N

TM 63D

0.9

56.7

36

41.82

50

Compact NS
100N

TM 50D

0.9

45

36

C216

19.94

C22

40.35

19.94

40.35

C3

91.65

C3T

37.87

C3T1

10.43

C3T2

99.32

87.36

45.54

45.54

50
16

25.6

C3T3
C3T4

19.94

40.35

C24

25.6
7.5

C3T5

19.94

C31

53.78

C32

19.94

19.94

53.78

C33
C4

100

C214

C23

C3

83.94

C4

552.7

552.7

552.7

630

Compact NS
630N

STR23SE

0.9*1

567

50

C5

24.3

24.3

24.3

25

Compact NS

TM 25D

25

36

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 91

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


100N

C16

C6

24.3

24.3

24.3

25

Compact NS
100N

TM 25D

25

36

C7

24.3

24.3

24.3

25

Compact NS
100N

TM 25D

25

36

C8

24.3

24.3

24.3

25

Compact NS
100N

TM 25D

25

36

C9

96.5

96.5

96.5

100

Compact NS
100N

TM 100D

100

36

C10

31.9

31.9

31.9

32

Compact NS
100N

TM 32D

32

36

C11

18.2

18.2

18.2

25

Compact NS
100N

TM 25D

0.8

20

36

C12

48.6

48.6

48.6

50

Compact NS
100N

TM 50D

50

36

C13

34.9

34.9

34.9

40

Compact NS
100N

TM 40D

0.9

36

36

C14

151.9

151.9

151.9

160

Compact NS
160N

STR22SE
160A

1*0.95

152

36

C15

395

395

395

400

Compact NS
400N

STR23SE
400A

1*1

400

50

C16

309.9

309.9

309.9

400

Compact NS
400N

STR23SE
400A

0.8*0.98

313.6

50

C17

34.9

34.9

34.9

40

Compact NS
100N

TM 40D

0.9

36

36

C18

65.3

65.3

65.3

80

Compact NS
100N

STR22SE

0.9*0.93

66.96

36

C19

34.9

34.9

34.9

40

Compact NS
100N

TM 40D

0.9

36

36

C20

188.4

188.4

188.4

250

Compact NS
250N

STR22SE

0.8*0.95

190

36

80

Compact NS
100N

TM 80D

0.8

64

36

160

Compact NS
160N

STR22SE

0.8*0.85

108.8

36

100

Compact NS
100N

TM 100D

100

36

160

Compact NS
160N

STR22SE

1*0.93

148.8

36

Compact NS
100N

TM 50D

50

36

C2A

63.8

105.3

M
N

80A

63.8

63.8

88.34

83.28

4
M

94.08

74.36

L1A

45.04

94.18

49.38

74.36

148.7

50

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 92

250A

160A

160A

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

L1B

45.11

50

Compact NS
100N

TM 50D

50

36

L1C

45.9

50

Compact NS
100N

TM 50D

50

36

50

Compact NS
100N

TM 50D

50

36

L1D

45.04

L2A

56.63

63

Compact NS
100N

TM 63D

0.9

56.7

36

L2B

56.63

63

Compact NS
100N

TM 63D

0.9

56.7

36

63

Compact NS
100N

TM 63D

63

36

63

Compact NS
100N

TM 63D

63

36

63

Compact NS
100N

TM 63D

63

36

100

Compact NS
100N

TM 100D

0.9

90

36

100

Compact NS
100N

TM 100D

0.9

90

36

L3A

61.97

L3B

62.1

L3C
L4A

61.73
87.49

L4B

87.49

L4C

87.49

100

Compact NS
100N

TM 100D

0.9

90

36

L4D

87.49

100

Compact NS
100N

TM 100D

0.9

90

36

L1A

L11

9.5

10

C60H

10D

10

10

L1B

L12

25.6

32

Compact NS
100N

TM 32D

0.9

28.8

36

L13

12.3

16

C60N

16C

16

L14

12.6

16

C60H

16D

16

10

L15

15

16

C60H

16D

16

10

L1C
L1D

L2A

L21

11.1

16

Compact NS
100N

TM 16D

0.8

12.8

36

L22

35.2

40

Compact NS
100N

TM 40D

0.9

36

36

L23

12.9

16

C60N

16C

16

L24

12.6

16

Compact NS
100N

TM 16D

0.8

12.8

36

L25

15

16

C60H

16D

16

10

L26

7.5

10

C60N

10C

10

L2B

L3A

L31

12.8

16

C60N

16C

16

L3B

L32

41.6

50

Compact NS

TM 50D

0.9

45

36

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 93

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


100N

L3C

L4A

L33

13.6

16

C60N

16C

16

L34

12.6

16

Compact NS
100N

TM 16D

0.8

12.8

36

L35

15

C60H

16D

16

10

L36

15

C60H

16D

16

10

L41

22

25

Compact NS
100N

TM 25D

0.9

22.5

36

L42

33.6

40

Compact NS
100N

TM 40D

0.9

36

36

L43

33.6

40

Compact NS
100N

TM 40D

0.9

36

36

L44

22.9

25

Compact NS
100N

TM 25D

25

36

L45

12.6

16

Compact NS
100N

TM 16D

0.8

12.8

36

L46

12.6

16

Compact NS
100N

TM 16D

0.8

12.8

36

L47

15

16

C60N

16C

16

L48

15

16

C60N

16C

16

L49

7.5

10

C60H

10D

10

10

L4B
L4C
L4D

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 94

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


Chng 6: Ni t an ton trong h thng in

1)

CC KHI NIM CHUNG:

thc hin vic ni t t ng k thut v t hiu qu cao, chng ta cn bit cc


khi nim c bn sau:
- Cc b phn cn ni t (v kim loi): phn dn in ca thit b khi bnh thng
khng c in, tuy nhin trong iu kin h hng s xut hin in p.
1. ng cp:
+ ng dn;
+ Cc cch in giy v ch, bc gip hoc khng;
+ Cp bc kim loi cch in giy hoc cht khong.
2. Thit b ng ct:
+ Phn c th tho ri.
3. Thit b:
+ V kim loi ca thit b c cch in loi I.
4. Cc phn t khng in:
+ Kt cu kim loi t cp (khay cp, thang cp);
+ Vt th kim loi:
-

gn dy dn trn khng hoc thanh dn;


tip xc vi thit b in.

- Cc b phn khng cn ni t (khng c coi l phn v kim loi).


1. Cc ng, ng nh:
+ i dy cch in;
+ Bng in bng g hay vt liu cch in;
+ Dy v cp khng c v kim loi.
2. Thit b ng ct: dng kn c cu trc cch in.
3. Thit b: cc thit b c cch in loi II.
- Cc phn c coi l b phn ni t t nhin (vt dn t nhin)
1. Cc phn t ca cu trc ta nh:
+ Kt cu kim loi v btng ct thp:
-

khung kim loi;


bn cc st;
bn btng ct thp.

+ B mt:
-

nn nh hoc tng c kt cu btng ct thp c b mt t

sn lt gch.

nhin;

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 95

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


+ Kt cu bc kim loi: tng bc kim loi.
2. Cc phn t khc:
+ ng kim loi, ng dn kim loi cha gaz, nc;
+ Cc phn t c kim loi (thng cha, b cha);
+ Cc kt cu kim loi trong phng tm, git, v sinh

- Cc phn khng c coi l vt dn t nhin:


+ sn nh g;
+ sn bc cao su;
+ tng gch;
+ thm hoc thm gn tng.
2)
Chn s ni t cho chung c City Garden:
Ta s dng s ni t an ton TN-C-S, cho chung c City Garden.
a)
S TN:( Bo v ni trung tnh, ni khng)
v kimlo i

trungtnh

t(TerreT)

Trungtnh(NeutralN)

Ngun c ni t nh s TT. Trong mng, c v kim loi v cc vt dn t nhin ca


li s c ni vi dy trung tnh. Mt vi phng n ca s TN l:

S TN-C ( 3 pha 4 dy) (C- common, compound)


L1
L2
L3
PEN

RndHT
Hnh6.1.S TNC

c tnh:
Dy trung tnh l dy bo v v c gi l PEN. S ny khng c php s dng i vi
cc dy nh hn 10mm2 (dy Cu) v 16mm2 (dy Al) v thit b in cm tay.
S TN-C i hi mt s ng th hiu qu trong li vi nhiu im ni t lp li.
Cc v thit b v vt dn t nhin s ni vi dy trung tnh.

Cc lp PE: dy trung tnh v PE c s dng chung gi l dy PEN.

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 96

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

B tr bo v chng chm in gin tip: s c dng chm v v in p tip xc


ln nn:
-

C th ngt in trong trng hp h hng cch in.

Ngt in c thc hin bng CB (Circuit Breaker: my ct t ng h th hoc cu


ch). RCD (thit b chng dng r) s khng c s dng v s c h hng cch in c
coi l ngn mch pha- trung tnh.

S TN-S: (3 pha 5 dy) (S - separate):

L1
L2
L3
N
PE

RndHT
Hnh 6.2. S TN-S

c tnh:
Dy bo v v trung tnh l ring bit. i vi cp c v bc ch, dy bo v thng l
v ch. H TN-S l bt buc i vi mch c tit din nh hn 10mm2 (dy Cu) v 16mm2
(dy Al) hoc cc thit b di ng.

Cch ni t:
im trung tnh ca bin p c ni t mt ln ti u vo ca li. Cc v kim loi
v vt dn t nhin s c ni vi dy bo v PE. Dy ny s c ni vi trung tnh ca
bin p.

B tr dy PE:
Dy PE tch bit vi dy trung tnh v c nh kch c theo dng s c ln nht c th xy
ra.

B tr bo v chng chm in: do dng s c v in p tip xc ln nn:


- T ng ngt in khi c h hng cch in;
- Cc CB, cu ch s m nhn vai tr ny, hoc cc RCD, v bo v chng chm in
s tch bit vi bo v ngn mch pha-pha hoc pha- trung tnh.

S TN-C-S:
S TN-C v TN-S c th c cng s dng trong cng mt li. Trong s TN-

C-S, s TN-C (4 dy) khng bao gi c s dng sau s TN-S. im phn dy PE tch
khi dy PEN thng l im u ca li.

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 97

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


TNS

TNC

L1
L2
L3
N
PE

PEN

RndHT
Hnh6.3.S TNCS

3)

Tnh ton in tr ni t cho cng trnh:

i vi mng in c in p di 1000V, in tr ni t ti mi thi im khng c


vt qu 4 (ring vi cc thit b nh, cng sut tng ca my pht in, my bin p khng
qu 100KVA cho php n 10).
Ni t lp li ca dy trung tnh trong mng 380/220V phi c in tr khng c qua
10.

* TNH TON H THNG NI T AN TON:


Cc thng s ban u:
-

in tr ni t yu cu:
Rn 4

in tr sut ca t:

Ta nh City Garden c xy dng Thnh Ph HCM, gn sng Si Gn nn t thuc


loi t bi ph sa.
t = 20 100 m.
Gi s ti thi im o t =60 m.
-

H s iu chnh theo iu kin kh hu:


Lo in i t

Lo ii nc c

chnsu(m)

N i tanton

C cth ng ng

0.8

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 98

H s maKm( tkh)
1.4

MSSV: 40601832

LVTN
-

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


Chn cc tip t:

t0
t=t0+

Hnh6.4.C cn i tchnsu

Cc tip t l cc thp m ng c ng knh d = 20mm, cc di 3m, chn su


cc: t0 = 0.8 m, khong cch gia hai cc gn nhau L = 6m.
-

Dy ni cc cc tip t l dy ng trn c tit din l 70mm2.

to=0.8m

M t t

l=3m

Dyn iccc cti p t

M ihn

Dy ngtr n70mm2
C cti p
t
L=6m
Hnh6.5H th ngn i tanton

Tnh ton:
in tr tn ca mt cc:

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 99

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


Rc =

tt 2l 1 4t l
,
ln ln
2l d 2 4t l

(6.1)

Trong :
l: chiu di cc tip t (m), l = 3 m.
d: ng knh cc tip t (m), d = 20 mm = 0.02m.
t: chn su ca cc tnh t gia cc (m),
t = t0 +

l
3
= 0.8 + = 2.3 m.
2
2

tt = Km. o = 1.4 x 60= 84 m.


Rc =

84 2 x3 1 4 x 2.3 3
ln
ln
26.9
2 .3 0.02 2 4 x 2.3 3

c lng s b s cc cn:
n=

Rc 26.9

6.7
4
Rnd

Gi s h thng ni t c 7 cc ni t, dy ni gia chng c in tr khng ng k.


Ta c cc thng s sau:
n = 7, Rc = 26.9
t s

L 6
2
l 3

H s s dng cc c = 0.75.
in tr ni t Rn =

Rc
26.9

5.12() > 4 , khng t.


n 7 x0.75

Tng s cc ln 9 cc => = 0.75 => Rn =

Rc
26.9

3.98() < 4 , t
n 9 x0.75

Vy s cc cn l n = 9 cc.

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 100

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


Chng 7: Chng st trc tip

I)

TNG QUAN:

St l hin tng phng in trong khng kh gia m my vi t hoc gia cc m my


mang in tch tri du nhau.
in p gia my dng v t c th t ti hng ngn thm ch l hng triu volt.V vy
dng st cng s rt ln vi chc thm ch ln ti hng trm KA.
Nc ta nm trong vng c t l st nh rt ln.V vy bo v chng st l vn ng
quan tm v phi c gii quyt mt cnh thch ng nhm bo v ti sn v tnh mng ca
ngi dn.
II)

CC PHNG PHP CHNG ST:


1) Bo V Chng St S Dng Kim Thu St(Phng Php C in):

Kim thu st c lm t kim loi u trn c gn mi nhn hoc c mi nhn


tng cng mt in tch,u di ni vi dy dn st i vo h thng ni t chng st.
Vng bo v ca kim thu st c xc nh bi cng thc:

rx = 1.6*h*

h hx
*p
h hx

Trong : rx: bn knh bo v cao hx


hx: cao cng trnh c bo v
h: cao kim thu st
p = 1 (nu h 30m)

p=
2)

5.5
(nu 30 < h 60m)
h

Bo V Chng St S Dng u ESE(phng php hin i):

ESE hot ng da trn nguyn l lm thay i trng in t xung quanh cu trc cn


c bo v thng qua vic s dng vt liu p in (piezoelectric).
Cu trc c bit ca ESE to s gia tng cng in trng ti ch, to thi im
kch hot sm, tng kh nng pht x ion, nh to iu kin l tng cho vic pht trin
phng in st

Cu to ESE:

u thu: u thu nhn, c lm bng thp khng r c nhim v pht x ion,c ni

ti cc in cc ca b kch thch. u thu cn lm nhim v bo v thn kim. C h thng


thng gi nhm to dng lu chuyn khng kh gia nh v thn ESE.

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 101

MSSV: 40601832

LVTN
+

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

Thn kim: c lm bng ng x l hoc inox pha trn c mt hoc nhiu u nhn lm

nhim v pht x ion. Thn kim lun c ni vi in cc ni t chng st.


+

B kch thch p in : c lm bng ceramic p in t di thn kim trong mt ngn

cch in v c ni vi cc nh nhn pht x ion bng cp cch in cao p.


3)

Bo V Chng St Dng Dy Chng St

Dy chng st dng bo v nhng vt ko di nh ng dy in, ng dy lin lc


hoc ng ng,v..v
III)

Thit k chng st:

1) in tr ni t chng st: Rn 10().

Cc thng s ban u:
-

in tr ni t yu cu:
Rn 10

in tr sut ca t:

Ta nh City Garden c xy dng Thnh Ph HCM, gn sng Si Gn nn t thuc


loi t bi ph sa.
t = 20 100 m.
Gi s ti thi im o t =60 m.
-

H s iu chnh theo iu kin kh hu:


Lo in i t
N i tanton

Lo ii nc c

chnsu(m)

C cth ng ng

Chn cc tip t:

H s maKm( tkh)

0.8

1.25

t0
t=t0+

Hnh7.1.C cn i tchnsu

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 102

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

Cc tip t l cc thp m ng c ng knh d = 20mm, cc di 3m, chn su cc: t0 =


0.8 m, khong cch gia hai cc gn nhau L = 6m.
-

Dy ni cc cc tip t l dy ng trn c tit din l 70mm2.

to=0.8m

M t t

l=3m

Dyn iccc cti p t

M ihn

Dy ngtr n70mm2
C cti p
t
L=6m
Hnh7.2H th ngn i tch ngst

Tnh ton:
in tr tn ca mt cc:
Rc =

tt 2l 1 4t l
,
ln ln
2l d 2 4t l

(7.1)

Trong :
l: chiu di cc tip t (m), l = 3 m.
d: ng knh cc tip t (m), d = 20 mm = 0.02m.
t: chn su ca cc tnh t gia cc (m),
t = t0 +

l
3
= 0.8 + = 2.3 m.
2
2

tt = Km. o = 1.4 x 60= 84 m.

Rc =

75 2 x3 1 4 x 2.3 3
ln
ln
24.04
2 .3 0.02 2 4 x 2.3 3

c lng s b s cc cn:
n=

Rc 24.04

2.404
Rnd
10

Gi s h thng ni t c 3 cc ni t, dy ni gia chng c in tr khng ng k.


Ta c cc thng s sau:
n = 3, Rc = 24.04
t s

L 6
2
l 3

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 103

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

H s s dng cc c = 0.85.
in tr ni t RHT =

Rc
24.04

9.427() < 10 , tha yu cu.


n 3 x0.85

Vy: chn 3 cc ni t,in tr t hp 3 cc RHT = 9.427 ()

in tr xung kch:
Rxk = RHT*xk
Tra bng trang 197 gio trnh An Ton in: xk = 0.75
Rxk = RHT*xk = 9.427*0.75 = 7.07().
Vy: Rn = Rxk = 7.07 < 10()
2)
-

Chn u thu ESE:


Ta nh cao gm 21 tng, chiu cao khong: 85(m).

- Bn knh cn bo v l : R=16.5(m)
- Ta chn u thu st pht tia tin o sm ESE hiu Saint Elmo cho mi thp,vi cc
c tnh sau:
M hiu: SE 6-L = 15m
Bo v cp II.
Khong cch kch hot: D = 45(m)
Chiu cao: h = 2(m).
Bn knh bo v: Rp = 18(m) > 16.5(m).
- Chn dy dn dng st t u ESE xung h thng ni t chng st: m bo dy
dn st khng b ph hy khi c dng in st i qua th tit din ca dy khng c nh hn
50 mm2.
Do chn dy dn c tit din l 70 mm2 lm dy dn st cho cng trnh.

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 104

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


Phn 2: Chuyn tit kim in cho chung c

I)

Tnh hnh v ngun in nng nc ta:


Trong nhng nm gn y, nc ta lun ri vo trnh trng thit ht in nng. Ngun

in nng cung cp ch yu nc ta ch yu l da vo thu in, ngun in pht ra t


thu in c cng sut rt cao nhng li khng n nh, n ty thuc vo iu kin thi tit.
Thc t cho thy, ngun in rt di do trong ma ma nhng li thiu ht trm trng trong
ma nng.
Trong giai on nc ta gia nhp WTO, vi s pht trin mnh m v mi
mt kinh t k thut, th nhu cu v s dng in nng cng tng cao. Do , nc ta ri vo
tnh th rt kh khn v ngun in nng.
Tuy nhin, xt li nc ta, vic s dng in nng cng rt lng ph, s dng
in nng cn cha ng mc ch, cc thit b in hiu sut cn thp nn tiu tn in nng
cn nhiu. Ngi dn c thc v tm quan trng ca ngun nng lng cha cao, nhng
thc ra tnh trn ton quc gia mi ngi dn u c thc tit kim th mi nm nc ta s
tit kim mt khong chi ph rt ln.
Chung c cao cp City Garden l mt chung c c cng sut tiu th in ln,
m chung c l mt m hnh dn c s dng in nng km hiu qu. Theo tc th ha
cao nn cc m hnh chung c xut hin ngy cng nhiu. N s lm cho s thiu ht in
nng nc ta ngy cng trm trng. Do , phi c nhng gii php tht s hiu qu gii
quyt trnh trng thiu ht in nng ca nc ta hin nay.
Ngy nay, c rt nhiu ngun nng lng mi c tm ra nhm b sung
vo ngun nng lng ang ngy cng khan him. Cc ngun nng lng in hin nay c
sn xut ra t nhiu ngun nh: nh my nng lng mt tri, nh my nhit in, dng cc
tm thu nng lng mt tri
Ngoi ra vi cc h thng ln ta c th dng h thng iu khin v qun l thng
minh C-Bus.
Mt khc, trnh pht trin cng ngh ca chng ta ngy cng cao v pht minh ra
cc thit b in s dng tit kim in v hiu qu. Nh l: cc loi n LED, n compact
tit kim in, cc loi tivi LCD, my lnh s dng cng ngh bin tn, may nc nng dng
nng lng mt tri
II)

Gii php tit kim cho cn h dng h thng C-Bus:


1) Gii thiu

Clipsal Living Electrical

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 105

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

Clipsal c bit n l mt thng hiu ca Australia , ni ting trn th gii gn vi


cc loi thit b in cng nghip, giao tip d liu, t ng ha, ngi nh thng minh
Sn phm Clipsal ch yu c sn xut ti Adelaide - Gepps Cross (Australia) . Nh
my v tinh hot ng Strathalbyn v Wingfield, Nam Australia v Ringwood, Victoria.
Nhng nh my ny to vic lm cho hn 1.500 ngi dn trn ton Australia.
Trn trng xut khu, Clipsal t c s thnh cng tuyt vi v by gi l thng hiu
s mt trn ton Chu . Cui nm 2003, cc thng hiu tham gia Clipsal Schneider Electric
tr thnh Clipsal Australia. Vi s ng h ca cng ty thit b in ln nht th gii,
Clipsal by gi sn sng tr thnh mt nh cung cp ln trn th trng ton cu v thng
hiu sn phm v in s mt trn th gii.
Clipsal Australia ni ting vi cu slogan Living Electrical - 'Sng in', vi mc tiu t
150,000,000 ngi tiu dng - nhng ngi s xy dng mt ngi nh mi hoc ci to nh
hin c ca h mi nm.
C-Bus - Clipsal
C-Bus l h thng vi iu khin c bn cho cc cng trnh, nh xng v nh .
N c dng iu khin chiu sng, cc loi ti in khc nh my bm, thit b
pht thanh, ng c c th c iu khin theo kiu tng t, nh ballast in t, nh
ballast in t ca n hunh quang, C-Bus c th dng iu khin bt k loi ti no.
chc chn thc thi nhanh v linh hot, mi thit b C-Bus phi c mt vi x l bn trong, cho
php mi b phn c th c lp trnh trn .
C-Bus c th cp nht d liu c bn quyn cho tng b phn. Phng php ny
khng cn phi c mt my vi tnh hay b iu khin trung tm lu d liu v t chc thc
thi cc lnh. Trng thi ca mi b phn trong C-Bus c nh hnh trong mt khong thi
gian xc lp gia s kin m khng cn phi c iu khin t mt my ch. Mi thit b
c ch nh mt khong thi gian c th truyn i tn hiu ca mnh ng b vi xung
clock ca h thng. iu ny cho php mt s lng ln d liu c truyn i trong mt
khong thi gian rt ngn, rt hiu qu v linh hot.
2) Ti sao phi dng C-Bus?

Nguyn nhn chnh

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 106

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

L h thng iu khin mnh m v linh hot, nhng gi thnh khng cao.

Sn sng cho nhiu loi thit b trong c 3 nhm vn phng, nh xng, nh

v cho c h thng c my ch ln h thng ri rc.

Mt cp C-Bus n gin v c th iu khin c khng gii hn s thit b.

c tnh linh hot trong phng php iu khin v chuyn mch c th c

thay i, thm vo, xa b , lp trnh ti bt k v tr no trong mng, ti bt k a im no


m khng b vng bn.

C-Bus d dng ci t v vn hnh.

C-Bus c th iu khin c nhiu loi ti, Digital hay Analog.

3) C-BUS LM VIC NH TH NO?

a)

Kt ni C-Bus

H thng mng C-Bus l h thng dy giao tip kt ni h thng bao gm cc cp c


vn lp dy ni n thun l tip im. Bus ny khng ch c ngha m bo giao tip
gia cc b phn m cn cung cp nng lng duy tr hot ng ca cc b phn
Mng C-Bus c tch bit v in vi ngun in chnh, v hot ng mc in p
l 36 V. Do in p hot ng thp nn C-Bus c th c ni ti nhng ni nguy him vi
dy kt ni thng thng.
Tt c cc thit b u vo hay ra c th c ni vo C-Bus ti bt k im no bng
cc nt vn, trao i tn hiu gia cc b phn.
Kt ni C-Bus c th thnh vng t b phn ny ti b phn khc hay mt nhnh c
th c thit lp to bt k im no. Cu trc kt ni t do to ra 1 h thng iu khin linh
hot. Nhng thit b mi c th c thm vo bt k ni u, bt k thi im no m khng
cn phi nh hnh li.
Trong qu trnh iu khin, h thng c lp trnh mi phn ng cho mi lnh tc
ng cho mt hay nhiu thit b trong mng. Ti thi im bt k cc lnh c th c lp
trnh, cc b phn c th c lp vo, thay th hoc tho b.
V kch thc th C-Bus khng gii hn. Mt mng ln c khong 100 thit b kt ni,
khong 1000m cp kt ni tng cng. iu ny cho php h thng C-Bus c chia thnh
nhiu khu vc qun l, lm n gin ha thit k. hn ch cc s c, v thun tin cho vic
khc phc s c.

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 107

MSSV: 40601832

LVTN
b)

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


Cc b phn ca C-Bus

Tt c cc b phn ca C-Bus u c mt vi x l bn trong n, cho php n hot


ng c lp vi kh nng t hiu ca mnh. iu ny lm cho vic giao tip linh hot v hiu
qu., cng c ngha l khi mt b phn lm vic sai th khng nh hng n b phn khc.
Mi mt b phn C-Bus c mt a ch duy nht, v th tt c cc thit b trong mng
c th giao tip trc tip vi nhau. Ngoi ra v C-Bus hot ng theo kiu 1 im c th kt
ni vi nhiu im khc, nn mi thit b nhn v pht tn hiu trc tip t mng nn khng
cn c mt b iu khin trung tm.
c)

iu khin n gin

Mi mt thit b trong C-Bus c lp trnh thu v pht tn hiu mt cch chnh


xc. Hu nh khng c gii hn v s lng cc lnh lp trnh trong h thng C-Bus. Thng
thng, thit b u vo c lp trnh pht lnh, thit b u ra c lp trnh nhn
lnh v thc thi.
Khi mt lnh c 1 thit b trong C-Bus pht n 1 nhm a ch no , th bt k
thit b no c lp trnh vi nhm a ch s c kch hot, bt k ni no trong
mng. y khng cn thit phi kt ni trc tip vo in p 240 V gia cc thit b trong CBus.
d)

Nhng s kin phc tp

Nhng thit b n gin, c th cng to ra nhng s kin phc tp. v d bn c th


lp trnh cho mt cng tc u vo to ra nhiu tc ng da trn mt thi gian n nt, nu
nh thi gian n gi nhanh th tn hiu truyn i s l lnh bt/tt v ngc li th s l lnh
tng/gim.
Lnh phc tp khng ch iu khin cho nhng thit b ging nhau, m cn c th to
ra nhng s kin phc tp, v d mt nt nhn n gin c th iu khin c c mt tng
ca ta nh.
Nhng thit b u vo phc tp c th iu khin ty theo iu kin ca tng thit b
u ra. iu ny cho php nhiu mc iu khin ca cng tc v c th to iu khin d
dng nhng h thng phc tp.
e)

iu khin linh hot

H thng C-Bus c th c iu khin bng nhiu cch, bao gm:


SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 108

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

Bt k thit b u vo no cng c th iu khin c lp trnh nh mt im iu


khin chnh, im ny c th bt c u trong mng, v iu khin bt k b phn no kt
ni ti mng.
H thng c th iu khin phn tng thnh tng vng, tng khu vc. (tng, phng
,)
H thng c th cho php nh hnh khng gii hn cc cng tc, hai, ba hay bao nhiu
cng tc c th ni vo mt cht hay iu khin mt cng tc hay thit b khc.
y khng cn thit phi kt ni vo in p 240V AC gia u vo v u ra, ch
cn c tuyn cp ni gia cc b phn vi nhau l .
Vic iu khin c th c lp trnh d dng bng phn mm Windows bt c lc
no.
Mt my tnh hay b iu khin trung tm cho vic thc thi C-Bus l khng cn thit,
nhng c th s dng np thm nhng c tnh cn thit khc.
f)

V d

Bn di l v d n gin v chiu sng phng hp:

Mt nt nhn cng tc u vo trong phng hp c lp trnh vi mt nhm a ch


C-Bus iu khin chiu sng chnh. Khi cng tc c nhn, n pht lnh BT n nhm
cc a ch C-Bus.

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 109

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

Lnh ny c gi ti ton b cc b phn ca C-Bus nhng ch c nhng b phn


c lp trnh mi phn ng li, cn nhng b phn khc th s l i.
Mt v d n gin cho thy s linh hot ca C-Bus, thy l tt c cc b phn
ca C-Bus khng cn thit phi ni vo ngun in chnh m c th ni vo b phn ca CBus khng cn thit phi ni vo mt h thng khc.
4) TNG QUAN CC B PHN CA C-Bus
a)

Thit b u vo (Input units)

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 110

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


Phm tc ng lnh (Key input units)

Phm tc ng lnh l nhng b phn c th lp trnh thit k iu khin chiu sng


v cc loi ti in khc. Cc phm ny c th lp trnh bt c lc no truyn t cch thc
hot ng ti bt c thit b u ra no nh l relay, dimmer, b phn u ra theo kiu tng
t tt/m, tng gim sng .
Cc phm ny c kh nng lu li nhng thng tin c lp trnh, lin h vi nhng
tc v hin ti. trong trng hp s c, b nh tm thi s lu li nhng bin lp trnh.

Mn hnh iu khin (Scene controller)

L thit b u vo dng thit k iu khin chiu sng v cc loi ti in khc.


Thit b ny c th iu khin c bt k thit b u ra no trn C-Bus , iu khin v tr
tt/bt ti, iu khin hot ng theo tng mc. n c iu chnh bt c lc no trc hoc
sau khi ci t, h thng lnh c lp trnh thng qua phn mm C-Bus.

Cng tc ph (Auxillary Switch Input)

L thit b dng iu khin n khp mt cng tc c in p c in p khc vi


in p ca h thng C-Bus.

Cm bin mt ngi bng tia hng ngoi (PIR occupancy sensor).

L thit b nhn bit s bc x nhit thng thng pht ra bi c th ngi.


N c s dng nh l mt cng tc t ng iu chnh mc sng.

Cm bin nh sng (Light level sensor)

L thit b chuyn i, o c nh sng xung quanh ri pht i cc lnh on-off hay


ramp to level ln C-Bus. Nh vy nhng thit b u ra c lp trnh tng ng s iu
chnh mc sng ph hp vi tng iu kin nh sng t nhin.

Cm bin nhit (Temperature Sensor)

L thit b dng o nhit mi trng xung quanh ri pht i lnh on off ln CBus. T cc thit b to nhit u ra s c iu khin theo tng mc nhit c th.

B pht lnh nh k ( Clock Module)

L thit b kch hot cc thit b u ra theo tng thi im c lp trnh c th.


b)

Thit b u ra (Output units)

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 111

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden


iu khin ng ct (Relay Module)

B phn relay dng cp in cho ti thng qua cc lnh c pht i t cc Input


Units nh l Key input units. PIR Occupancy sensor. Ch R l loi relay c kt ni chung
mc in p, trong khi loi RVF th dung cc loi cng tc c mc in p ra khc nhau.

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 112

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

iu khin tng gim (Dimmer module)

L b phn u ra dng tng gim ti chiu sng khi nhn c lnh t thit b u
vo ca C-Bus nh l Key input Units hay PIR Occupancy sensor.

iu khin dng tng t ( Analog Output 0-10V)

Cung cp tn hiu ra tng t trong khong t 0-10V ty thuc vo tng hng sn xut
theo lnh c pht i t cc Input units.

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 113

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

5) Tnh ton chi ph:


Ta c chi ph cc loi cn thit b cn lp trong h thng C-Bus:
LOI

NO

DETAILS

SERIES

PRICE ()

4channel,
Dimmer

240V AC,

L5504D2AP

344.53

2A,

Plug

Remote Control

Relay Unit

Light
Sensor

Temperature Sensor

TNG

-For Solid

CABRJ45/8W

Cable

CC RJ45

Universal,

5030URC

Hand Held
1 channel,

sensor

105.85

5101R

131.33

E5031PE

75.76

E5031TS

93.83

10A
Light level

0.26

751.56

24.8 TRIU
VND

Tnh ton i din cho cn h 3C,


C cng sut S=13.5817KVA, Cos=0.9.
Nn ta c P=13.5817x0.9=12.3(KW)
Ta gi thit mi ngy cc thit b trong cn h 3C hot ng 10h, vy ta c cng sut
tiu th in trong 1 nm ca cn h 3C l:
P=12.3 * 10 *365=44895(kwh)
Gi 1kwh in bnh qun l 1000 ng.
Vy s tin in phi tr trong 1 nm l:

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 114

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

T=44895 * 1000 = 44.895 ( tr ng)


Vy nu ta dng h thng C- Bus th ta s tit kim c 20% lng in tiu th.
Mi nm ta s tit kim c l:

Ttk=44.895 * 0.2 = 8.98(tr ng)


Kt lun: Vy cha n 3 nm ta s thu hi dc s tin u t vo h thng iu khin

thng minh C-Bus.

III)

Cc bin php tit kim hng ngy :


Nguyn tc chung t c mc ch tit kim v hiu qu l mua ng thit b tit

kim nng lng v dng ng cch.


Di y l mt s phng php tit kim in trong gia nh:
i vi h thng chiu sng: nn tn dng nh sng t nhin bng cch s dng cc

tm tn nha trong, m; s dng cc ca s, ging tri ly nh sng; phi hp ca ly nh


sng vi ca thng gi.
Vi thit b chiu sng: khng nn dng loi n dy tc, v loi ny ta nhit ln, rt

tn in nng. Nn chn s dng loi n chiu sng c hiu sut cao (bo m sng
nhng tit kim in nng) nh n compact, n hunh quang T5, T8. Cn lp t n ti v
tr hp l (khng qu cao trn 4m, khng b vt che khut); cn c cng tc iu khin
ring cho n; khi s dng n nn dng mng (cha) n pht huy hiu qu chiu sng,
thng xuyn v sinh mng (cha).
Vi Tivi: Khng nn mn hnh ch d sng qu tn in. Khng nn tt ti vi

bng iu khin t xa m nn tt bng cch n nt my. Khng xem ti vi khi ang ni vi


u video. Nn chn kch c ti vi ph hp vi din tch nh bn v ti vi cng to cng tn in.

Vi t lnh: cn t ni thong mt, cch tng t nht 10cm, trnh nh nng v trnh

gn cc ngun nhit; khng cho thc n cn nng vo t; khng tuyt bm vo t dy qu


5mm; loi t c nhiu ca s gip tit kim in nng hn t lnh thng thng.
Vi my iu ha khng kh (my lnh): vic thit k phng c, v tr t my lnh... l

yu t quan trng tit gim in nng; i vi phng c s dng my lnh, cn trnh nh


SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 115

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

nng mt tri chiu vo cc ca knh. Nn mua my lnh loi tt, s dng my c cng sut
tng thch vi phng (vi phng 10-15m2 th cng sut s dng l 1 HP, lm v sinh my
nh k v tt my lnh khi khng s dng.Nn s dng my mnh vi cng ngh bin tn
tit kim in.
Vi ni cm in, khng nn nu cm qu sm, v thi gian hm nng cng lm hao

tn in nng, ch nn nu cm trc khi n 30 - 40 pht; nn lau chi sch y ni cm v


mm nhit; s dng loi ni c dung tch ph hp cng gip tit kim in.
Vi l vi sng : khng nn bt l viba trong phng iu ha nhit , khng t gn cc

in khc khng nh hng n hot ng ca cc vt ny.


Vi qut: thng xuyn lau chi, tra du nh k; s dng tc qut theo nhu cu,

tc cng ln th cng tn in.


Vi bn i: khng i vo gi cao im; nn tp trung nhiu i mt ln; i

theo th t: i mng ri n dy, sau rt phch cm v tn dng sc nng cn li


i mng.
Vi my nc nng: nn s dng my nc nng nng lng mt tri thay cho my

nc nng dng in.


Vi cc thit b s dng in khc (nh my vi tnh, my in, my photocopy, ti vi,

my git, my ra chn...): ch bt cc thit b ny khi c nhu cu s dng.

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 116

MSSV: 40601832

LVTN

Thit k cung cp in cho chung c City Garden

TI LIU THAM KHO

SCH THAM KHO

[1] Schneider Electric S.A. (2006). Hng dn Thit k lp t in theo tiu chun quc t
IEC. Nh Xut Bn Khoa Hc v K Thut, H Ni.
[2] Phan Th Thanh Bnh Dng Lan Hng Phan Th Thu Vn. (2002). Hng dn
n mn hc Thit k cung cp in. Nh Xut Bn i hc Quc gia TP.HCM.
[3] Nguyn Xun Ph Nguyn Cng Hin Nguyn Bi Khu. (2005). Cung cp in. Nh
Xut Bn Khoa Hc v K Thut, H Ni.
[4] Dng Lan Hng. (2005). K thut chiu sng. Nh Xut Bn i hc Quc gia
TP.HCM.
[5] Hunh Nhn. (2005). Thit k nh my in v trm bin p. Nh Xut Bn i hc Quc
gia TP.HCM.
[6] H Vn Hin. (2005). Hng dn n mn hc in 1 Thit k mng in. Nh Xut
Bn i hc Quc gia TP.HCM.
[7] Phan Th Thu Vn. (2003). An ton in. Nh Xut Bn i hc Quc gia TP.HCM.
[8] Hong Vit. (2005). K thut cao p Tp 2 Qu in p trong h thng in. Nh Xut
Bn i hc Quc gia TP.HCM.
[9] H Vn Nht Chng. (2003). Bi tp K thut in cao p. Nh Xut Bn i hc Quc
gia TP.HCM.
[10] Comet Lighting Catalogue 4/2007.
[12] Merlin Gerin Multi 9 Catalogue 2000.
[13] Cc lun vn ca cc anh ch nm trc

SVTH: MAI NGUYN BNH PHNG

Trang 117

MSSV: 40601832