PENGHARGAAN

Bukan lebah sebarang lebah Lebah bersarang di pohon kayu Bukan sembah sebarang sembah Sembah adat pusaka Melayu Sirih berlipat sirih seniman Sirih dari Pulau Mutiara Pemanis kata penyeri senyuman Awal Bismillah pembuka bicara

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam, keluarga para sahabat serta para tabi¶in. Syukur ke hadrat Ilahi dengan limpah kurnia dan dengan izinnya, akhirnya kami; Athirah bt Mohd Radzi, Mohd Farhan bin Jamaluddin, Mohd Rahimi bin Ahmad Latifi dan Zaleha bt Ahmad dapat menyiapkan tugasan EDU 3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku dalam tempoh masa yang ditetapkan. Di sini, kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ju taan terima kasih kepada Dr. Mior Ahmad Termizi bin Mior Idris selaku pensyarah pembimbing EDU 3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku bagi semester 3 Program Ijazah Sarjana Muda (PISMP) ambilan Januari 2010 . Sesungguhnya beliau telah banyak membantu kami dalam proses menyiapkan penulisan yang terbaik. Beliau juga memberi komitmen yang sepenuhnya tehadap penulisan ini dan banyak memberi nasihat, bimbingan, tunjuk ajar serta teguran yang membina supaya kami dapat menghasilkan kerja yang terbaik. Tidak lupa juga bukan ribuan tetapi jutaan terima kasih kepada kedua ibu bapa dan rakan-rakan kerana memberi sokongan secara t idak langsung kepada kami dalam proses menyiapkan tugasan ini. Akhir sekali, sekalung apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam menyiapkan tugasan ini kerana banyak membantu kami dari segi mendapatkan bahan -bahan rujukan sepanjang kerja ini dijalankan.

Justeru, kami mendoakan agar kesemuanya memperolehi kejayaan yang cemerlang, gemilang dan terbilang di dunia dan akhirat. Sekia n. Terima kasih.

Bintang tujuh sinar berseri Bulan purnama datang menerpa Ajaran guru hendak dicari Mana yang dapat janganlah lupa

1.0 PENDAHULUAN

Dalam tugasan ini, kami diminta untuk melakukan tugasan tutorial yang meminta kami mengakaji Lampiran 1 yang diberikan oleh pensyarah pembimbing; Dr Mior Ahmad Termizi bin Mior Idris. Tugasan tersebut memerlukan kami untuk mengenal pasti masalah susunan fizikal yang terdapat dalam lampiran dan juga mencadangkan susunan yang ideal bagi sesbuah bilik darjah. Kami juga telah menyediakan pelan yang ideal disamping meminta rakan kumpulan yang lain turut menyediakan pelan yang sama. Hal ini akan lebih memudahkan dan aktiviti perbincangan akan menjadi lebih menarik dengan pelbagai buah fikiran yang dikemukan oleh setiap kumpulan yang berbeza. Selain itu, kami juga diberi tugasan yang perlu dilakukan di sekolah sewaktu program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) iaitu dengan membuat

pemerhatian ke atas corak pengajaran seorang guru semasa beliau melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di dalam bilik darjah. Kami dikehendaki untuk mengenal pasti jenis-jenis model pengurusan bilik darjah yang digunakan oleh guru tersebut. Tidak lupa, kami harus membincangkan dan membuat analisis kritikal mengenai penggunaan model tersebut. Kami perlu mengemukakan kelemahan dan juga kekuatan mengenai model yang digunapakai oleh guru tersebut. Akhir sekali, di antara kelima-lima model yang ada. Kami perlu memilih dua model disiplin yang terbaik untuk dimanfaatkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bilik darjah.

2.0 PEMBENTANGAN TAJUK TUGASAN TUTORIAL 2.1 REFLEKSI INDIVIDU 2.1.1 ATHIRAH BT MOHD RADZI

Setelah tugasan tutorial diberikan bersama-sama lampiran 1, saya telah memikirkan beberapa susun atur yang sesuai di gunakan di Malaysia. Lampiran yang diberikan merupakan model kelas bagi kelas-kelas di luar negara. Antara perkara yang terdapat di luar negara dan tidak di tempat kita ialah closet ataupun almari baju. Hal ini kerana sekolah di Malaysia membenarkan baju sukan bagi kelas Pendidikan Jasmani boleh di pakai seharian. Berbanding dengan negara Jepun contohnya, mereka perlu menyalin uniform mereka. Jadi, untuk tidak membe bankan pelajar bagi membwa baju mereka dari rumah, masing -masing telah menyimpannya dalam almari baju yang disediakan. Bukan itu sahaja, mereka juga disediakan loker untuk menyimpan barang-barang mereka. Hal ini dapat mengelakkan mereka dari tertinggal buku-buku yang akan digunakan di kelas. Mereka akan membawa pulang kerja rumah sahaja. Berbanding dengan kelas di Malaysia, murid -murid sekolah tidak dibenarkan meninggalkan buku di dalam laci meja dan juga tidak disediakan loker kerana sesi persekolahan di Malaysia majoritinya melibatkan dua sesi iaitu pagi dan petang. Jadi, dikhuatiri buku -buku atau barang-barang murid akan hilang ataupun tertukar. Namun, bukanlah menjadi trend murid di Malaysia meningga lkan buku di sekolah kerana peraturan telah di tetapkan murid perlu membawa pulang buku ke rumah untuk mengulangkaji pelajaran. Dengan mengambil kira pengalaman sebagai murid sekolah rendah yang lepas dan juga kesesuain model pembelajaran pada ketika ini, kami telah menyusun aturkan kedudukan keperluan-keperluan fizikal yang perlu ada dalam bilik darjah di atas sehelai kertas manila kad dengan melekatkannya menggunakan tanah liat supaya kedudukannya boleh di ubah -ubah. Konsep pembentangan tutorial kami pada minggu itu adalah perbincangan. Jadi, kami te lah mengambil inisiatif meminta setiap kumpulan juga menyediakan susun atur yang sesuai di dalam kelas yang kondusif mengikut lampiran yang di beri. Lampiran tersebut susunannya tidak tertaur dan juga ada yang tidak perlu di letakkan di dalam kelas. Pembentangan minggu itu kami mula membincangkan mengenai pelan yang di buat oleh setiap kumpulan dan membincangkan kelemahan dan juga kelebihan yang terdapat dalam pelan bilik darjah masing-masing. Ada di antara mereka yang tidak mengikut lampiran yang

Sebagai contoh kedudukan rak buku dan juga rak menyimpan rekod pelajar dan pelbagai aksesori tambahan yang lain. Walaubagaimanapun. berdasarkan pembentangan minggu itu. Ternyata lari dari objektif sebenar. maka terdapat banyak celanya pada pelan mereka. Begitu juga kedudukan meja guru. Seterusnya. Beralih kepada kumpulan terakhir yang menambah aksesori pada pelan mereka iaitu pentas. kedudukan pentas yang dilakarkan tidak sesuai kerana diletakkan di hadapan papan tulis. saya dapat meneroka lebih banyak lagi pilihan dalam susu atur fizikal sesebuah kelas mengikut . pelan kelas prasekolah yang disediakan mereka boleh dikatakan sempurna dan kondusif bagi kanak-kanak tadika dan prasekolah. Kami menunjukkan setiap kesalahan yang mereka lakukan. Jadi. Oleh kerana mereka tidak menjadikan lampiran tersebut sebagai panduan. Terdapat dua kumpulan yang melukis pelan bilik darjah berkonsepkan kelas prasekolah atupun kelas bagi kanak -kanak tadika. Satu idea yang menarik dan lain dari yang lain. Kedudukan rak meyimpan rekod pelajar seharusnya berada di sisi meja guru di tepi kelas dan bukannya di tepi papan kenyataan. tibalah giliran kumpulan kami. Keseluruhann ya. kesilapan mereka kami ambil positif dengan beralih kepada pe lan kumpulan lain.diberikan dan melukis pelan bilik darjah mengikut citarasa mereka. Rujukan perlu dibuat dari masa ke semasa jika melibatkan murid yang bermasalah. setiap kumpulan tidak peka akn kedudukan yang sesuai di dalam kelas. Kedudukannya selalunya berada di tepi kelas dan bukannya di tengah kelas kerana tidak mehu menjadikan pentas tersebut sebagai daya tarikan utama di dalam kelas lantas menghilangkan fokus murid terhadap guru yang mengendalikan kelas. Jadi. Kesimpulannya. dengan kedudukan di sisi meja guru dan di t epi kelas(rujuk bahagian lampiran) akan memudahkan guru tersebut. Berdasarkan pengalaman berasaskan sekolah pada semester lepas. Walaubagaimanapun. Antaranya rak meyimpan rekod pelajar dan kedudukan rak buku. Pun begitu. Jadi. Hal ini kerana menghalang pergerakan dalam kelas dan juga mnyusahkan guru. Keseluruhan pembentangan pada minggu itu telah kami lampirkan buat rujukan pihak pensyarah pembimbing. pentas di gunakan untuk aktiviti bahasa ataupun aktiviti pengucapan awam. kami memberikan nafas baru terhadap lampiran yang diberikan. idea kumpulan tersebut di terima Cuma kedudukannya sahaja tidak sesuai.

Segala ilmu yang dicurahkan akan dapat diterima dalam keadaan yang selesa dan kurang tekanan dari persekitaran. pastikanlah kelas dalam keadaan yang kondusif sebelum memulakan sesuatu pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana kelas yang kondusif bukanlah kelas yang mempunyai pelbagai hiasann. Oleh yang demikian. saya dapati bahawa kelas yang kondusif dapat membawa persekitaran pembelajaran yang lebih tenteram dan selesa. seorang guru tidak perlulah menjadikan aksesori tambahan sebagai salah satu perkara utama dalam penyusunan kelas.keutamaan. Jadi. Maka. .

Sewaktu menyempurnakan tugasan ini saya telah banyak menimba ilmu pengetahuan dan maklumat berkaitan pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku . Terima kasih juga kepada Dr Mior Ahmad Termizi Bin Mior Idris yang telah banyak membantu saya dalam melaksanakan tugasan yang diberikan. Sekalung penghargaan bersimpul dan bertaut ribuan terima kasih ditujukan khas buat semua yang terlibat. Dengan berpandukan buku-buku rujukan dan beberapa bahan daripada internet.2 MOHD FARHAN BIN JAMALUDIN Alhamdulillah bersyukur saya ke hadrat Illahi kerana dengan izin dan keredhaan-Nya telah memudah dan melapangkan jalan bagi saya menyiapkan tugasan ini pada masa yang ditetapkan. Tidak lupa juga kepada pihak perpustakaan IPGM kampus Ipoh kerana memberikan peluang kepada saya untuk menggunakan komputer untuk mengakses dan memuat turun beberapa bahan yang diperlukan. saya memulakan tugasan ini dengan membuat pembentangan tugasan yang diberikan oleh pensyarah berdasarkan tajuk-tajuk tutorial.1. Saya mula membuat draf beberapa tajuk bagi pelaksanaan kerja yang akan dilakukan lebih mudah dan tersusun Setelah selesai menyempurnakan rangka atau draf esei. . Kerja kursus ini bermula dengan mencari bahan berkaitan kerja kursus sehinggalah kepada kaedah pelaksanaannya di sekolah rendah yang dipilih oleh saya sendiri. Terdapat pelbagai model pengurusan di dalam bilik darjah yang boleh dipraktikkan bagi keperluan pembelajaran dan pengajaran optimum yang disampaikan oleh seseorang guru terutama sekali terhadap kelas yang mempunyai masalah disiplin bilik darjah. Ternyata bantuan rakan -rakan yang lain banyak membantu dalam proses mempercepatkan penulisan esei berkaitan soalan yang telah diberikan. Pertolongan dan kerjasama yang diberi amatlah saya hargai setiap masa dan sepenuh jiwa.2. dan juga meminjamkan beberapa buah buku untuk membuat rujukan. Saya juga meminta rakan-rakan yang satu kumpulan dengan saya untuk bertukar bahan rujukan sewaktu menyempurnakan penulisan esei ini.

Akhir sekali. model terapi realiti Glasser dan menyiapkan esei tersebut bersertakan juga nota grafik yang diperlukan. kita seharusnya menggunakan teknologi yang dipelajari di dalam kelas agar pengajaran yang disampaikan dapat difahami di hayati oleh murid-murid lantas melahirkan generasi yang berkualiti dan berkerjaya satu masa kelak . Setelah selesai menyempurnakan esei tersebut saya terus membuat pemerhatian ke atas corak pengajaran seorang guru semasa Pengalaman Berasaskan Sekolah berlangsung . Dengan menyempurnakan tugasan berdasarkan objektif yang telah diberikan ini. saya memilih mentor saya di sekolah itu iaitu Cikgu Jamilah bagi sesi pengajaran yang dilakukan . saya menjadi lebih jelas dengan penggunaan pelbagai model pengurusan bilik darjah. saya mula mengumpul bahan yang telah dicari berkaitan dengan membincangkan kekuatan dan kelemahan penggunaan model modifikasi tingkah laku Skinner. ketika berada di Sekolah Kebangsaan Permas Jaya.Setelah menyempurnakan esei yang pertama. Terdapat pelbagai model pengurusan bilik darjah yang boleh dipraktikkan semasa melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam Bilik Darjah . Sewaktu sesi pemerhatian dibuat. model pengurusan Kelompok Kounin. Tugasan ini menghendaki pelatih guru untuk mengenal pasti jenis-jenis model pengurusan bilik darjah yang digunakan oleh pendidik tersebut. Kemudian pelatih guru hendaklah membuat analisis kritikal tentang penggunaan model tersebut di dalam bilik darjah . Objektif yang kedua ini agak su kar disempurnakan kerana kegagalan saya untuk mendapatkan buku rujukan lebih awal di perpustakaan. Hal ini berlaku kerana kami terpaksa merebut buku rujukan yang terdapat di dalam perpustakaan kerana kuantiti buku yang terdapat di dalam perpustakaan masih belum mencukupi. Setelah melakukan aktiviti pemerhatian di dalam kelas saya membuat laporan analisis tentang pemulihan dan pengayaan pengajaran Bahasa Melayu di dalam bilik guru semasa menjalankan aktiviti pengalaman berasaskan sekolah.

Selain itu.kekuatan dan kelemahan pengurusan bilik darjah serta cadangan untuk memperbaiki pengurusan bilik darjah bagi memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran. Konsep pengurusan bilik darjah ini merangkumi bebe rapa aspek iaitu maksud pengurusan bilik darjah itu sendiri. Semasa di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.W. pengurusan juga dengan kata lain boleh ditakrifkan sebagai satu proses mendapatkan penyertaan. saya ingin memanjatkan rasa bersyukur kehadrat Allah S.fungsi pengurusan secara fitrah melalui atau bersama orang lain dalam usaha mencapai objektif kerja secara berkesan dan menggunakan sumber-sumber organisasi dengan cekap dalam persekitaran yang dinamik dan sentiasa berubah-ubah bagi mencapai objektif organisasi.2. Oleh itu. Guru juga harus menyedari bahawa setiap bilik darjah yang diurus akan mempunyai masalahnya yang tersendiri. Pada masa yang sama.malah mereka juga perlu bertindak sebagai pengurus.saya juga dapat mengenalpasti dan memahami tugas seseorang guru. Pembentangan bagi subjek Pengurusan bilik darjah yang telah kami terima adalah Konsep pengurusan Bilik Darjah.T kerana dengan limpah. tugas guru bukan sahaja bertindak sebagai pendidik. saya juga telah memahami maksud sebenar pengurusan bilik darjah. Di samping itu. Terpulanglah kepada kebijaksanaan guru tersebut untuk mengatasinya. melalui pembentangan yang saya sampaikan bersama rakan -rakan.3 MOHD RAHIMI BIN AHMAD LATIFI Pertama sekali. Jadi. setiap insan yang bergelar pendidik haru slah mempunyai kesedaran terhadap pengurusan bilik darjah supaya guru dapat menyampaikan ilmu kepada murid dalam keadaan bilik darjah yang kondusif. izin dan kurnianya dapat melaksanakan pembentangan yang mana telah diberikan seawal pembukaan semester pada bulan satu.1. Tajuk pembentangan ini sangat penting bagi seseorang guru dimana guru mempunyai pengalaman sedia ada sebelum berdepan dengan masalah sebenar di dalam bilik darjah. saya memilih maksud pengurusan berdasarkan perspektif islam. Menurut perpspektif islam. Hal yang demikian kerana guru perlu mengururus bilik darjah supaya sentiasa berada dalam keadaan lebih kondusif dan lengkap dengan bahan -bahan pembelajaran yang sesuai. pengurusan ditakrifkan sebagai satu proses melakukan kerja dan menyempurnakan kerja melalui fungsi. kerjasama dan campur tangan ahli untuk mencapai .

Oleh itu. Hal ini kerana murid -murid di dalam sesebuah kelas adalah terdiri daripada individu .objektif-objektif organisasi atau kumpulan. terdapat beberapa cadangan untuk memperbaiki pengurusan bilik darjah. saya perlu memahami dan cuba mempelajari dengan lebih mendalam pengetahuan baru yang berguna untuk diaplikasikan di alam perguruan kelak. Guru juga perlu berhadapan dengan pelbagai situasi yang berbeza. Keselesaan bilik darjah membantu meningkatkan tahap pembelajaran dan pencapaian murid. Antaranya ialah dengan tindakan guru itu sendiri. Selain daripada maksud pengurusan bilik darjah. Jadi. gaya kepimpinan guru sama ada gaya kepimpinan autokratik atau pecah perintah. Melalui penge tahuan tentang kekuatan pengurusan bilik darjah ini. bahan-bahan pembelajaran dan sebagainya. Di samping itu juga. Melalui maksud pengurusan bilik darjah ini. Guru perlu bijak dalam menggunakan pendekatan pendekatan bagi mengawal iklim dalam bilik darjah berlandaskan tahap perkembangan murid. Guru perlu menukar cara berinteraksi yang bersesuaian den gan individu atau kumpulan berkenaan. input lain yang telah saya perolehi ialah mengenai kekuatan dan kelemahan pengurusan bilik darjah. Akhir sekali guru mesti mengurus dan mewujudkan disiplin dalam bilik darjah kerana disiplin adalah salah satu unsur utama bagi mencapai kejayaan dalam proses pengajaran . saya sebagai bakal guru haruslah memahami dan perlu untuk menyesuaikan diri dengan tingkah laku murid yang pelbagai. Gaya kepimpinan ini akan melemahkan semangat dan murid kebenyakannya menjadi pasif. saya telah memperoleh pengetahuan baru tentang cara mengendalikan kelas dengan tersusun.individu yang berbeza daripada latar belakang diri yang berbeza. melalui konsep yang saya pelajari. melaui pembentangan yang saya lakukan. tetapi perlu bertindak sebagai pengurus untuk mengelola kelas dengan membuat keceriaan. Antaranya ialah. pengurusan bilik darjah pula bermaksud merupakan satu proses yang memerlukan guru mengurus bilik darjah agar aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dapat dijalankan. Oleh itu. Selain itu. terdapat juga pelbagai kelemahan dalam pengurusan bilik darjah ini. Terdapat beberapa kekuatan dalam pengurusan bilik darjah ini iaitu cara untuk mewujudkan bilik darjah yang selesa. saya dapat membuat kesimpulan bahawa tugas guru bukan sahaja mendidik murid pasa waktu pengajaran dan pe mbelajaran sahaja.

keyakinan dan sikap guru tersebut perlu ditingkatkan bagi melalui hari sebagai seorang guru serta memastikan ilmu yang disampaikanituberkesan dan dapat dimanfaatkan oleh murid. Tanpa disiplin yang baik akan membantutkan kejayaan murid -murid di dalam sesuatu kelas.pembelajaran. tugasan pembentangan Pengurusan Bilik Darjah ini banyak memberi input yang sangat berguna dalam dalam membantu seorang guru menghadapi alam persekolahan samada dari aspek emosi. Sehubungan dengan itu. Kesimpulannya.interaksi dan juga aspek pemikiran. .

bilik darjah KBSR. terdapat pelbagai jenis jenis bilik darjah yang terdapat di Malaysia.4 ZALEHA BT AHMAD Pengurusan bilik darjah ialah s atu proses yang melibatkan penyusunan fizikal sesuatu bilik darjah. bilik darjah KBSM. kemahiran merancang. Berdasarkan pembentangan yang telah saya lakukan. almari. maklumat -maklumat yang penting dan sebagainya. kemahiran berkomunikasi. Susunan meja mestilah disusun mengikut susunan yang sesuai dan selesa untuk murid -murid belajar. pengurusan masa dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran serta penilaian. peralatan dan sumber. bahan-bahan bacaan yang berilmiah serta bahan bantu mengajar yang dapat melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran. kepelbagaian dalam pengajaran dan pembelajaran. Setelah membuat penilaian dan pembentangan di dalam kelas berkaitan pengurusan bilik darjah. Antaranya ialah bilik darjah tradisi. kemahiran kaunseling dan mampu mengendalikan teknoloji maklumat dan komunikasi (TMK). saya berpendapat bilik darjah yang sempurna memerlukan segala keperluan asas seperti papan tulis. meja. jadual tugas. bilik darjah terbuka dan yang terakhir sekali ialah bilik darjah pra sekolah. saya berpendapat bahawa pengurusan bilik darjah yang menyeluruh melibatkan pengurusan fizikal.1. Bagi bilik darjah tradisi. Papan -papan kenyataan hendaklah dihiasi dengan perkara asas seperti jadual waktu. peralatan dan sumber.2. kecekapan mengurus. serta galakan komunikasi dan interaksi antara murid. Guru seharusnya memiliki gaya kepimpinan. Bago saya sebagai seorang guru. kerusi. Guru seharusnya pandai memilih penyusunan bilik darjah yang sesuai agar murid tidak terganggu semasa berada di dalam bilik darjah. pengurusan murid . pengurusan organisasi. kebijaksanaan interpersonal. penyusunan bilik darjah yang kondusif akan dapat membantu di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. penyusunan kerusi dan meja adalah selari dan ia lebih sesuai pengajaran yang . Bagi pengurusan bilik darjah yang melibatkan pengurusan fizikal. Guru seharusnya pandai merancang strategi untuk mendapatkan suasana pembelajaran yang kondusif dan suasana yang harmoni agar sesi pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Ia melibatkan penyediaan persekitaran sosioemosi yang sihat.

Ini penting kerana ia dapat memberi petunjuk dan maklumat kepada murid -murid agar mereka tidak lupa. bahan bantu mengajar juga perlulah disediakan untuk memudahkan guru mengajar dan dapat menonjolkan ilmu teknologi maklumat kepada murid-murid. penyusunan bilik darjah yang sesuai ialah bilik darjah yang mempunyai pelbagai kemudahan untuk digunakan di dalam kelas. penyusunan bilik darjah yang sesuai amatlah penting untuk memastikan perjalanan pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan sempurna. Murid -murid perlulah disusun mengikut ketinggian dan tingkah laku mereka. Bilik darjah yang sempurna dan cukup dengan . penyusunan meja amat penting untuk membolehkan murid -murid mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran. Pengaliran udara yang bagus juga amat penting agar murid -murid tidak terganggu dengan bau yang tidak menyenangkan dikala sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan Penyusunan bilik darjah di Malaysia juga mementingkan sudut baca an agar ada sudut yang dapat memberi peluang kepada pelajar untuk mengisi masa lapang mereka dengan aktiviti yang berilmiah. Bagi saya sebagai seorang guru. senarai kumpulan di dalam kelas dan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan sekolah.berpusatkan guru. Ini dapat membantu guru memahami kelebihan dan kelemahan yang ada di dalam diri murid -murid tersebut. Kesimpulannya. Bagi saya. Apa yang penting ialah almari fail u ntuk memuatkan segala profil murid-murid agar guru dapat mengikuti segala perkembangan murid -murid. Selain itu. Selain itu. meja guru amat penting agar guru dapat memberikan tumpuan sepen uhnya kepada murid-murid. penyusunan almari juga mestilah sesuai agar tidak mengganggu ruang yang terdapat di dalam bilik darjah. bilik darjah merupakan tempat di mana murid -murid menerima ilmu yang menjamin masa depan mereka. Buku -buku yang disediakan oleh guru mestilah mengikut tahap murid-murid tersebut serta dapat menambahkan ilmu mereka di dada. Selain itu. Penyusunan kerusi dan meja tidak sesuai untuk diamalkan pada masa kini. sudut papan kenyataan juga perlulah dihias i dengan jadual waktu dan maklumat-maklumat yang penting seperti jadual bertugas. Bilik darjah ini kurang di dalam aktiviti yan g melibatkan kumpulan. Ini kerana. Bagi saya. Bagi saya ini penting supaya kita dapat memupuk masyarakat yang suka membaca walaupun berada di mana sahaja.

kelengkapannya ilmu. dapat memberikan keselesaan kepada pelajar untuk menimba .

para pendidik dan ahli -ahli akademik.M. Beliau banyak menerbitkan artikel dan buku berdasarkan kajian-kajian beliau terhadap tingkah laku manusia.1 MODEL MODIFIKASI TINGKAH LAKU SKINNER B. Model-model ini memberikan panduan tentang pengurusan displin dan tingkah laku dengan menggunakan pendekatan yang berbeza. perkembangan kanak-kanak dan hubungan sosial antara individu.0 MODEL DISIPLIN Disiplin ialah peraturan-peraturan yang dipersetujui sesuatu kelompok masyarakat bagi mewujudkan tingkah laku yang baik demi kesempurnaan kehidupan masyarakat itu. 3. Charles menghuraikan bahawa terdapat 10 model disiplin yang beliau gelarkan ³Model-Model Persediaan´.F.Skinner merupakan bapa tingkah laku psikologi. Kesemua model adalah yang terbaik dan boleh diterapkan dalam menguruskan kelas dan kesemuanya dicipta oleh tokoh tokoh ternama. Terdapat model yang menggunakan kawalan luaran sebagai pendekatan untuk menguruskan tingkah laku sehinggalah kepada model yang menggunakan kawalan kendiri sebagai pengurusan tingkah laku yang berkesan. Tingkah laku adalah kekuatan jika ia elemen-elemen yang dimaksudkan ialah diikuti dengan peneguhan . Beliau mendapati tingkah laku manusia banyak dipengaruhi oleh apa -apa yang berlaku sebaik sahaja sesuatu tingkah laku ditunjukkan. C. Jika murid diberikan peneguhan positif maka ia akan meningkatkan tingkah laku baik murid mana jika diberi peneguhan negatif seperti ransangan daripada majalah atau komik . Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) memperoleh Ijazah Kedoktoran dari Universiti Harvard pada tahun 1931 dalam bidang Psikologi. Beliau tidak mengkaji secara langsung tentang tingkah laku murid di dalam bilik darjah tetapi pengikut-pengikutnya telah mengaplikasi konsep modifikasi tingkah laku ke dalam pengajaran di dalam bilik darjah. Banyak Model pengurusan Disiplin telah dicadangkan oleh ahli -ahli psikologi tingkah laku. Tingkah laku mestilah menjadi akibat kesan. Pendekatan ini menjurus kepada elemen -elemen luaran untuk mempengaruhi tingkah laku murid. Antara model dan hasil karyanya yang popular ialah Model Modifikasi Tingkah Laku yang mementingkan tingkah laku pembentukan keinginan.3.

maka akan sedikit mempengaruhi untuk menjadi lebi h baik. tingkah laku adalah berbentuk akibat. Tingkah laku juga akan mejadi lemah jika tidak diikuti dengan latihan yang kerap. Peneguhan termasuklah pembekalan vokal. iaitu apa yang berlaku kepada seseorang itu selepas melakukan sesuatu. Ini dapat dijelaskan dengan contoh apabila seseorang murid tidak hadir ke sekolah ini akan menyebabkan dia akan ketinggalan pembelajaran pada hari tersebut. Dalam permulaan pembelajaran. Peneguhan Po sitif berfungsi sebagai ganjaran yg mendorong individu melakukan tingkah laku yang diingini bertambah. ³Stimuli´ itu dinamakan oleh skinner ³peneguhan´. Stimuli´ boleh diberi sebaik sahaja tingkah laku operan y ang dikehendaki berlaku. Tingkah laku dapat dapat dikekalkan dengan peneguhan yang berlainan. Skinner telah mencadangkan teknik peneguhan (reinforcement) untuk diaplikasikan di dalam bilik darjah . masa membaca yang terluang. Sebagai contoh di dalam bilik darjah.namun tingkah laku kurang sesuai kerana ia akan memburukkan lagi keadaan jika peneguhan ini gagal. Peneguhan positif dan negatif akan berlaku apabila suatu tingkah laku yg dihasilkan adalah memuaskan ´ Skinner. maka tingkah laku itu akan menjadi menjadi semakin le mah apabila hukuman dikenakan. Hukuman adalah sesuatu yang berlainan jika dibandingkan dengan pengukuhan negatif. Hal ini supaya murid lain dapat meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran tanpa ada gangguan daripada murid yang nakal. Contohnya seperti menghalau murid yang membuat bising untuk keluar dari kelas yang sedang berlangsung. Hal ini kerana apabila hukuman dijalankan. Manakala peneguhan negatif ialah stimuli yang dipindahkan atau dihapuskan dengan tujuan menguatkan tingkah laku positif. gred yang tinggi. Terdapat juga peneguhan yang boleh menyakiti seseorang murid. . ganjaran dan token ekonomi. pujian perlu diberikan kepada murid-murid. Akan tetapi. senyuman. untuk mendapat respon yang baik di dalam bilik darjah. Hukuman adalah sesuatu yang kurang baik jika dikenakan kepada kanak-kanak yang mempunyai tingkah laku yang negatif. peneguhan diperlukan setiap masa agar ia dapat menghasilkan tingkah laku yang diharapkan. Menurut teori ini. sesuatu tingkah laku itu akan menjadi semakin mahir apabila kanak-kanak melakukannya dengan kerap dan selalu.

Menurut Skinner lagi. 3. Setiap kali murid yang pemalu tersebut mengangkat tangan atau menjawab dengan betul guru mestiah memberikan pujian dan sokongan kepada beliau. Hal ini kerana peneguhan ini akan membuatkan murid tersebut menjadi lebih berani dan berkeyakinan untuk menjawab soalan pada masa akan datang. Menurut Canter. Peraturan dan peneguhan tersebut juga perlu dikenalpasti agar guru lebih mudah untuk melaksanaknnya di dalam bilik darjah. Selain itu. guru mesti menkaji sesuatu tingkah laku itu dahulu sebelum melakukan peneguhan ke atas seseorang murid tersebut. Oleh itu. Lee and Marlene Canter menubuhkan Canter & Associates. Guru juga perlu membuat pelan modifikasi tingkah laku deangn menyenaraikan beberapa tingkah laku yang yang perlu diberi perkatian yang khusus. Guru tersebut perlu menggunakan peneguhan yang tetap dan berkala.2 MODEL ASERTIF CANTER Pada tahun 1976. Penggunaan peneguhan positif sangat dititikberatkan dan perlu dilakukan sekerap mungkinapabila murid melakukan tingkah laku yang diing ini. Melalui penubuhan ini. guru perlu menyediakan persekitaran pembelajaran yang dapat membantu murid memilih tingkah laku yang sesuai dan bermanfaat. Canter & Associates telah menerbitkan bahan -bahan dan programprogram yang melibatkan displin asertif kepada guru -guru dan pentadbir sekolah. Cara peneguhan yang diberi akan memberi kesan terhadap tingkah laku yang seterusnya. Untuk mencapai persekitaran yang . murid -murid memilih untuk bertingkah laku. Pada tahun yang berikutnya. guru yang ingin menggunakan model ini perlu menganalisa tingkah laku setiap murid di dalam bilik darjah tersebut. Guru perlu menyenaraikan tingkah laku yang diingini pada masa sekarang dan masa akan datang. mereka menghasilkan sebuah buku yang bertajuk Assertive Discipline: A Take-Change Approach for Today¶s Educator (1976). Contohnya seorang guru ingin membantu salah seora ng muridnya yang pemalu. tingkah laku juga sebenarnya merujuk kepada langkah langkah yang digunakan guru untuk melakukan peneguhan yang berkala. Cara peneguhan yang telah diberi oleh guru akan mempengaruhi tingkah lakunya selepas itu. Dalam konteks ini. Ia juga sekaligus dapat mengurangkan rasa malu dalam dirinya.

Guru asertif tidak perlu untuk membawa imej yang garang. Guru yang mengamalkan pendekatan asertif tahu apa yang diingin oleh daripada murid-muridnya. Hal ini boleh dilakukan dengan mengadakan peraturan yang jelas di dalam bilik darjah. Sebagai contoh. Guru juga mesti memberikan arahan dengan jelas dan tegas supaya mudah dan senang difahami oleh murid-murid. rutin dan peraturan bilik darjah ditetapkan dengan jelas dan diterangkan kepada murid -murid tentang kepentingan rutin dan peraturan tersebut. Model Disiplin Asertif Canter juga berpendapat pendekatan yang terbaik untuk menguruskan disiplin bilik darjah adalah dengan menggunakan pendekatan asertif. kasar atau terlampau tegas tetapi guru jenis ini hanya perlu mengenalpasti peraturan -peraturan yang perlu dipatuhi oleh murid -murid dan pada masa yang sama mengambil berat terhadap keadaan murid serta berlaku adil terhadap semua murid.kondusif. Guru perlu memberi pujian dan galakan apabila murid mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Penjelasan guru d iterangkan secara perbincangan dengan murid -murid dan bukannya berbentuk ancaman. Murid-murid juga diberitahu perasaan guru sekiranya mereka mematuhi atau melanggar peraturan tersebut. . perasaan mereka terhadap tingkah laku murid dan menyokong tindakan-tindakan mereka dengan perlakuan yang boleh diterima oleh murid. Pendekatan asertif ini juga dapat menjamin hubungan baik antara guru dengan murid dan sekaligus guru dapat menguruskan bilik darjah dengan lebih konsisten. Muridmurid sedar dan jelas sebab peraturan itu diadakan dan tahu akan kesan apabila peraturan tersebut tidak dipatuhi. Guru yang asertif membantu muridnya untuk memahami bentuk tingkah laku yang dapat membawa kejayaan dan tingkah laku yang menyusahkan dan ke arah kegagalan. Jika sebaliknya berlaku iaitu murdi melanggar peraturan guru haruslah mengenakan peneguhan negatif yang bertsruktur dengan menyuruh murid sedaya upaya akan mengelak daripada melakukan kesalahan. Murid -murid diterangkan akibat-akibat yang munasabah sekiranya mereka melanggar peraturan. Mereka akan menyatakan dengan jelas kemahuan mereka terhadap tingkah laku murid yang diingini. Persekitaran pembelajaran yang tenang dan sokongan kepada perkembangan murid dapat dibantu melalui pendekatan ini. keperluan-keperluan guru dan murid perlu dipenuhi melalui pengurusan bilik darjah yang asertif.

. murid tersebut perlu diberitahu bahawa disebabkan tingkah laku yang ditunjukkan oleh me reka bercanggah dengan peraturan yang telah ditetapkan.Manfaat lain yang boleh diambil daripada Model Disiplin Asertif Canter pua ialah akibat atau tindakan pembetulan boleh dikenakan kepada murid -murid yang mengganggu hak murid-murid lain untuk belajar dengan selesa. Tindakan pembetulan bukanlah bertujuan untuk mendera murid secara fizikal atau psikologi walaupun kadangkala tindakan pembetulan akan menimbulkan rasa kurang selesa murid. Tambahan pula. Canter menasihatkan guru untuk membuat hierarki disiplin mengikut keutamaan berserta tindakan pembetulan atau akibat yang akan dikenakan. maka tindakan pembetulan itu perlu dilaksanakan. Apabila tindakan pembetulan hendak dikenakan kepada murid. Apabila salah laku berlaku hal ini perlu ditangani dengan tenang dan pantas. Setiap tindakan pembertulan atau akibat dalam hierarki akan menjadi semakin serius daripada sebelumnya. Sehubungan itu. Canter menegaskan matlamat tindakan pembetulan dapat memberikan keadilan kepada semua murid dan tindakan itu perlu konsisten. model Asertif Canter ini juga ada menyatakan bahawa guru akan gagal menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif kepada murid -murid sekiranya mereka tidak mengambil tindakan terhadap tingkah laku yang mengganggu pembelajaran tersebut.

S l i t i £¢ §¤ §¤ ¢©¢ §¤¥¤¨§ ¦ ¥£¤£¢ ¡   i i i P t l t i i i t . i i t itif i i i j i it i l l l j . menumbuk rakan tidak dibenarkan dalam kals ini. i t i . i t t i l i t j t l i j l t t j itif. . t i i j . Kali kedua/ ketiga mengganggu rakan. awak telah memilih untuk menelefon ibu awak.'Daniel. Awak telah memilih untuk berjumpa dengan GURU BESAR.' Tingkah laku yang terlampau! kadang -kadang ada murid yang akan terus menunjukkan tingkah laku yang disruftif yang melampau. i t j t t t il t .Kali pertama murid mengganggu rakan . .'Daniel. 'Dan iel. S t i ti t il it . ini ialah amaran dari saya'. .' telefon ibu Daniel dan lebih berkesan sekiranya Daniel memberitahu ibunya kesalahan yang telah dibuat.'Daniel. Kali keempat mengganggu rakan . peraturan kita ialah JANGAN GANGGU RAKAN. peraturan kita ialah JANGAN GANGGU RAKAN! Awak telah memilih untuk time out 5 minit di belakang kelas. Kita akan berbincang kemudian. Awak memilih untuk berjumpa dengan GURU BESAR sekarang juga. awak tahu peraturan kelas kalau mengganggu rakan. peraturan kita ialah JANGAN GANGGU RAKAN.'Daniel.' Rajah 2. Kali kelima Daniel masih mengganggu rakan .

Segala kesilapan berkaitan dengan empat kesilapan. kita harus mencari punca -punca yang menyebabkan murid itu menjadi bermasalah. Australia. Jadi dalam situasi ini. Selepas memperoleh Ijazah perubatan dari Universiti Australia. Chicago. bel iau bekerjasama dengan psikiatrik terkemuka Australia. Sebaliknya guru perlu mencari jalan untuk menyelesaikannya. iaitu mendapatkan perhatian. Disiplin adalah bukannya satu bentuk hukuman. Sebagai seorang guru kita perlu mengen alpasti kesalahan dalam cara pengajaranya dan berusaha untuk mencari jalan untuk meyakinkan murid berkenaan serta menyelesaikan masalahnya. Semua kanak-kanak mempunyai perasaan untuk dimiliki. Alfred Adler dalam bidang Kaunseling Keluarga dan Kanak-Kanak. Guru perlu mencari dan mengidentiti kesalahan yang dilakukan oleh kanak-kanak dan jangan mengukuhkan mereka untuk melakukannya. Disebabkan mina t beliau terhadap kaunseling kanak-kanak dan keluarga. Merujuk kepada model ini sebagai seorang guru yang berdedikasi. kebolehan mencari. Kebanyakan tingkah laku mereka adalah untuk menarik perhatian orang lain agar memberikan perhatian kepadanya. Pengajaran demokratik dan berdepan kesalahan. Seorang guru yang mempunyai sifat demokratik akan memberikan bimbingan dan sifat kepimpinan yang kukuh dan kuat. Mereka mahukan satu keadaan dimana mereka selalu dihargai dan juga diberikan penghargaan . Dreikurs kemudiannya berhijrah ke Amerika Syarikat pada tahun 1937 dan menjadi Pengarah di Institut Alfred Adler. Sebaliknya ia adalah satu cara u ntuk mengajar kanak-kanak untuk mengenakan satu tahap kepada diri mereka sendiri. dan mempamerkan ketidak puasan hati. guru perlu mengambil salah satu cara untuk memberi penghargaan kepada murid supaya mereka dapat memperolehi perhatian yang cukup daripada guru. Dreikurs telah beralih kepada salah laku dan displin di dalam bilik darjah.3 MODEL LOGIKAL DREIKURS Rudolf Dreikus (1897-1972) dilahirkan di Vienna. membalas dendam. Seorang pelajar yang mempunyai masalah keluarga boleh mengakibatkan dia menjadi pelajar bermasalah dan menyebabkan pelajaranya terganggu.3. .

Seterusnya. serta b ertenang dan tangani masalah dengan menunjukkan sifat prihatin . Teknik yang disyorkan oleh Dreikus ialah guru perlu terlebih dahulu menc uba kekalkan persekitaran pembelajaran yang positif. jika anak murid mengambil tindakan membalas dendam. bergaduh dan sebagainya. Guru hanya diamaafkan memaparkan kekurangan sekiranya ia adalah tindakan yang terakhir apabila gagal dengan teknik-teknik yang lain. Guru kemungkin perlu mengubahsuai keadah mengajar. serta sentaiasa b ertenang dan tangani masalah dengan menunjukkan sifat prihatin.Ke s B e y j B s e se e B e j e s B e se y Cara Dreikurs Menangani Murid yang Mempunyai Motif Yang Salah Pergelutan kuasa antara guru dan murid yang ditunjukkan melalui sifat seperti enggan bermula atau menyempurnakan tugas boleh diatasi dengan teknik mengekalkan persekitaran pembelajaran yang positif. ini kemungkinan besar kerana murid terasa tidak diberikan layanan y ang adil yang ditunjukkan melalui cara seperti mencuri. atau mengajar satu kemahiran sahaja pada satu masa. menggunakan bahan pembelajaran berbentuk maujud atau berbantukan komputer.

murid akan menjadi lebih takut dan akan mendengar arahan guru.3. Teguran yang diberi mestilah jelas dan menyatakan dengan spesifik tingkah laku yang hendak dibetulkan serta mengelakkan daripada memberikan teguran secara umum keada murid -murid. berhenti bermain dengan Hairil.situasi ini menggambarkan bahawa tingkah laku itu mampu mempengaruhi seseorang.murid A ini ialah seorang yang nakal dan selalu membuat bising di dalam kelas. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tertangguh.4 MODEL KELOMPOK KOUNIN Jacob Kuonin (1971) seorang pakar psikologi Pendidikan dari Wayne State University yang memfokuskan kajiannya terhadap cara pengurusan bilik darjah dan pengurusan P&P mempengaruhi tingkah laku murid di sekol ah. Dengan teguran yang tegas. Kuonin telah mencadangkan beberapa cadangan supaya guru member teguran dan tindakan disiplin kepada muri d A yang membuat kesalahan. kita dapat lihat bagaimana untuk kita aplikasikan model ini terhadap tingkah laku yang bermasalah di dalam bilik darjah. Kesan ini juga disebut sebagai kesan gelombang(Ripple Effect). Dalam kes tersebut. Justeru itu. duduk tempat kamu sekarang dan salin contoh yang saya tulis pada papan hitam¶. Selain itu. teguran atau tindakan guru terhadap seseorang murid yang melakukan kesalahan sama ada berat atau tidak akan member kesan keapda rakan sebaya yang lain di dalam bilik darjah.tingkah laku murid A ini telah . Asas kepada keberkesanan pengurusan displin bilik darjah mengikut model pengurusan Kelompok Kounin bergantung kepada pengawasan dan penyeliaan yang teliti guru terhadap aktiviti-aktiviti di dalam bilik darjah . Kuonin juga telah mencadangkan supaya ke lancaran dan pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah sangat memainkan peranan yang penting dalam mengawal salah laku murid. Namun setelah mereka ini bersahabat terlalu lama. Bagi memberikan kefahaman yang lebih lanjut. Jadi murid A telah mempengaruhi murid B untuk juga membuat bising di dalam bilik darjah. Sebagai contoh. dia juga mempunyai seorang sahabat yang baik iaitu murid B. tidak lancar serta arahan guru yang . Contoh teguran yang berkesan ialah µFahim. Fenomena ini disebut sebagai kesan riak.menjadi ikutan bagi murid B tersebut itu. Selain daripada itu. Menurut kajian Kuonin.

pelbagai dan menarik supaya murid lebih memberi tumpuan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Kuonin juga ada menyatakan guru perlu mempunyai momentum pengajaran yang baik agar membantu murid untuk bersedia melibatkan diri dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Guru mestilah membuat permulaaan aktiviti pengajaran dengan baik melalui langkah yang tersusun dan menarik. Set induksi merupakan salah satu cara untuk menarik perhatian murid supaya mereka lebih tertumpu kepada aktiviti yang dijalankan.kuonin juga menegaskan bahawa jika guru sering kali menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tidak lancar dan tersekat-sekat serta terkeluar daripada sukatan akan mempengaruhi kepada masalah disiplin murid yang kemungkinan akan lebih menjadi -jadi. Momentum merujuk kepada keadaan di mana guru memulakan pengajaran. Mereka juga akan sentiasa memastikanmurid tidak cepat merasa bosan dengan pengajaran yang . Kuonin menegaskan bahawa gru yang baik adalah guru yang sentiasa menimbulkan suasana ceria di dalam bilik darjah. meneruskan pengajaran dan membuat penutup dengan baik dan lancar. Kuonin berpendapat bahawa guru harus melakkan penutup kepada aktiviti yang dijalankan dan menyimpulkan pengajaran tersebut dengan berkesan. Tambahan pula. Kuonin berpendapat bahawa guru perlu melibatkan murid murid secara aktif di dalam bilik darjah dengan banyak melakukan aktiviti pengajaran yang berpusatkan murid. Hal yang demikian berlaku kerana muridakan cepat merasa bosan dan tidak bermotivasi untuk meneruskan pembelarajan di dalam bilik darjah. Dengan pen glibatan yang menyeluruh daripada murid. Selain itu. beliau amat memberi tumpuan utama terhada p pengurusan pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan murid sentiasa terlibat dengan aktivti bilik darjah dan sentiasa memberi murid tugasan -tugasan yang berkenaan. guru dapat mengekalkan perhatian murid serta menjadikan murid sentiasa bersedia untuk membuat tugasan ataupun menjawab soalan yang telah dikemukakan. guru juga mestilah bijak untuk membuat peralihan antara aktiviti pengajaran dan pembelajaran supaya murid akan terus menumpukan perhatian terhadap pakara yang ingin disampaikan dan meneruskan aktiviti dengan lancar. Akhir sekali. Guru perlu mengaplikasikan pelagai strategi yang sesuai.tidak jelas akan memberi kesan terhadap salah laku murid -murid. Di samping itu. Selain itu. Menurut Kuonin lagi.

iaitu sebuah institusi yang dikendalikan oleh kerajaan California untuk merawat gadis-gadis yang rosak moral dan melanggar peraturan atau undang-undang. Dalam tahun 1961. Glasser telah menjadi ketua psikatarist di Ventura School for Girls. Glasser menghasilkan bukunya yang pertama iaitu Mental Health or Mental Illness yang menjadi asas kepada teknik dan konsep terapi realiti. Dalam model disiplin Terapi Realiti yang telah dikemukakan oleh William Glasser.latar belakang. 3. kualititi dan kreativiti. kebebasan. Istilah realiti terapi digunakan untuk pertama kalinya oleh Glasser dalam manuskripnya yang bertajuk Reality Therapy´. Antara keperluan-keperluan asas tersebut adalah kasih sayang. personaliti ataupun masalah luar sekolah. guru perlu memastikan bahawa keperluan -keperluan ini perlu difokuskan dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Untuk itu. Guru perlu mengambil kira pelbagai aspek yang diutamakan iaitu aspek minat. Pendekatan model ini tidak meliputi sistem pengurusan bilik darjah yang sepenuhnya dan masalah disiplin akan tetap berlaku walaupun pelbagai pendekatan telah dilakukan. Hal ini mungkin seseorang murid itu didorong oleh masalah dalaman mereka sendiri sama ada keluarga. mempunyai kuasa dan kawalan. Salah laku dan masalah disiplin yang timbul di dalam bilik darjah serta persekitaran sekolah berlaku akibat murid-murid gagal memenuhi empat keperluan asas tersebut. Setiap aktiviti yang dirancangkanmestilah mencabar serta mampu untuk menjana idea dan minda murid-murid. beliau telah memperkenalkan Teori Pilihan (Choice Theory). dan keseronokan. Namun begitu. Beliau menambahbaik yeori yang terdahulu dengan memasukkan elemen -keperluan asas. . Salah laku daripada murid akan berlaku jika guru gagal menyediakan pengajaran yang menyeronokkan dan menarik mina t mereka untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. kebolehan dan perkembangan murid supaya mereka akan menumpukan kepada aktiviti yang ingin disampaikan oleh guru.disampaikan oleh guru tersebut. model Kuonin ini dilihat tidak meberi kesan yang mendalam terhadap masalah disiplin yang berlaku.5 MODEL TERAPI REALITI GLASSER Pada tahun 1956.

Guru hendaklah sentiasa mengambil berat terhadap semua murid -       Mur d memer ukan kuasa dan kawa an kend r untuk membuat p han tergadap membuat p han terhadap akt v t 0akt v t b k darjah meng kut kecenderungan dan kebo ehan mereka         MEMPUNYAI KUASA DAN KAWALAN DI I KEBESASAN Kebebasan per u d ber kan kepada mur d bersepadan dengan keupayaan mur d Kebebasan membuat p han akan membangk tkan rasa tanggungjawab mur d terhadap p han akt v t b k darjah . pemilihan yang baik akan mendatangkan hasil yang bagus. di mana ia bermaksud membina disiplin kelas. Glasser berpegang kepada tingkah laku yang baik hasil daripada keputusan yang baik dan bijak. sebaliknya pemilihan pemilihan keputusan yang buruk aka n mendatangkan kesan yang buruk kepada seseorang murid tersebut. kebebasan dan keper uan untuk bersuka ra kur ku um dan pengajaran mest berfokuskan keper uan n            Akibat daripada pemilihan sesuatu tingkah laku itu. sama a da baik ataupun buruk. KASIH SAYANG Keper uan-keper uan ps ko og asas mur d termasuk ah rasa d punya dan d sayang . ia akan diikuti oleh kesan dan akibat yang baik mahupun buruk. Beliau memfokuskan lebih kepada perbincangan kelas. guru hendaklah sentiasa membantu murid-muridnya membuat pemilihan keputusan yang baik.Selain itu. Murid-murid memiliki tingkah laku yang rasional dan mereka boleh mengawal tingkah laku mereka. mempunya kuasa dan kawa an. Glaser menegaskan timbang rasa akan mendatangkan nilai yang serius dan penting. Bagi mendapatkan hasil tingkah laku yang baik. Guru juga sebaik-baiknya menerangkan segala kesan dan akibat yang mungkin daripada kesan pemilihan tindakan mereka. Seterusnya. Mereka juga perlu bertanggungjawab ke atasnya.

Seterusnya. Oleh itu. . guru harus mengambil langkah untuk merancang satu bentuk pengurusan displin bilik darjah yang berkesan. Penguruusan Displin Bilik darjah yang berkesan perlu mempunyai asas pengurusan displin yang kukuh. iaitu sesuai dengan persekitaran bilik darjah masing-masing.Guru sepatutnya tidak boleh menerima segala keburukan yang dilakukan oleh muridnya.muridnya. Pengetahuan yang luas di dalam pengurusan bilik darjah ditambah dengan pengalaman yang ada akan membantu guru mensistesis satu pengurusan yang kondusif untuk kegunaan senditi di dalam bilik darjah masing -masing. Guru juga harus bijak menilai dan membuat pertimbangan yang menjurus kepada situasi sendiri. murid-murid juga perku bertanggungjawab dan mernerima segala akibat yang mungkin terjadi hasil daripada tingkah laku mereka sendiri. Teori-teori yang telah dibincangkan di atas boleh menjadi panduan untuk guru merangka satu bentuk pengurusan yang sesuai dengan situasi guru di dalam bilik darjah masing -masing.

Hukuman adalah sesuatu yang kurang baik jika dikenakan kepada kanak-kanak yang mempunyai tingkah laku yang negatif. Tingkah laku dapat dapat dikekalkan dengan peneguhan yang tidak sama dan berlainan.Skinner merupakan bapa tingkah laku psikologi. Penerusan itu bermaksud sesuatu tingkah laku itu di buat pengukuhan pada setiap masa dan terjadi.Dalam permulaan pembelajaran. ganjaran dan token ekonomi. Ini dapat dijelaskan dengan contoh apabila seseorang murid tidak hadir ke sekolah ini akan menyebabkan dia akan ketinggalan pembelajaran pada hari tersebut. . Semasa awal sesuatu sesi topik pembelajaran. Antara model dan hasil karyanya yang popular ialah Model Modifikasi Tingkah Laku yang mementingkan tingkah laku pembentukan keinginan. tingkah laku adalah berbentuk akibat. maka tingkah laku itu akan menjadi menjadi semakin lemah apabila hukuman dikenakan. masa membaca yang terluang. iaitu apa yang berlaku kepada seseorang itu selepas melakukan sesuatu.3 SELEPAS PEMERHATIAN DILAKSANAKAN 5.F.0 PEMERHATIAN KE ATAS GURU YANG MENGELOLAKAN BILIK DARJAH 4.0 MODEL YANG DIGUNAKAN 5.1 MODEL MODIFIKASI TINGKAH LAKU SKINNER B. Tingkah laku mestilah menjadi akibat kesan. sesuatu tingkah laku itu akan menjadi semakin mahir apabila kanak-kanak melakukannya dengan kerap dan selalu.1 SEBELUM PEMERHATIAN DILAKSANAKAN 4.4.Tingkah laku adalah kekuatan jika ia diikuti dengan peneguhan positif manakala ia akan berubah kepada kelemahan individu jika ia tiada peneguhan dan hanya diberi hukuman. Menurut teori ini. peneguhan diperlukan setiap masa agar ia dapat menghasilkan tingkah laku yang diharapkan.2 SEMASA PEMERHATIAN DILAKSANAKAN 4. gred yang tinggi. Ini kerana apabila hukuman dijalankan. Peneguhan termasuklah pembekalan vokal. senyuman. Tingkah laku juga akan mejadi lemah jika tidak diikuti dengan latihan yang kerap. Akan tetapi. Hukuman adalah sesuatu yang berlainan jika dibandingkan dengan pengukuhan negatif. pengukuhan yang secara terus menerus akan menghasilkan keputusan yang bagus.

dan ambil tahu latar belakang murid. Mereka ialah guru-guru yang peka. Model Kounin ini mempunyai lima perkara utama iaitu: Merangkumi semua (withitness) Guru hendaklah menjadi mesra.2 MODEL PENGURUSAN KELOMPOK KOUNIN Pengurusan kelas dan pengurusan kumpulan perlulah membetulkan pelajar lain jika membetulkan seseorang pelajar. .KEKUATAN Mendesak guru menjadi sedar dan peka tentang apa yang berlaku dalam Bilik Darjah. bersimpati. Momentum (momentum) Guru yang bijak dapat mengagak perkara yang akan berlaku kelak. Bertindih (overlapping) Guru hendaklah mempunyai kebolehan untuk menguruskan banyak perkara pada sesuatu masa sambil mengawal keadaan kelas. Kebosanan dapat dielakkan dengan memperlengkapkan sesi dengan bermacam macam aktiviti. KELEMAHAN Mengalakkan murid melakukan sesuatu kerana ganjaran dan bukan intrinsik Guru menjadi lebih tekal dari segi Sukar mengenal pasti ganjaran yang selaras dengan keperluan setiap mur id menyelesaikan masalah displin 5. Pembelajaran yang optimum akan berlaku apabila guru sentiasa berjaga-jaga tentang keadaan murid dan bertanggungjawab mereka terhadap sesi pembelajaran. serta memahami perasaan serta menghapuskan tingkah laku yang buruk dengan cara berbincang. persekitaran dan suasana kelas serta berjaga-jaga dengan kemajuan murid. Peralihan yang perlahan dan lembut antara aktiviti adalah menjadi kunci keadaan pengurusan kumpulan efektif.

Kurikulum dan pengajaran mesti berfokuskan keperluan asas ini. mempunyai kuasa dan kawalan. KEKUATAN Fokus terhadap pengurusan kelompok KELEMAHAN Sukar bagi guru yang perlu mengambil tindakan mewujudkan suasana bilik darjah dan terhadap dua atau lebih kelompok pada waktu persekitaran yang kondusif.3 MODEL TERAPI REALITI GLASSER Asas utama kepada model ini ialah perilaku atau tingkah laku yang baik hasil daripada keputusan yang baik atau bijak. kebebasan dan keperluan untuk bersukaria. Guru mestilah lancar dalam menjalankan aktiviti di dalam kelas. laku yang timbul 5. Keperluan-keperluan psikologi asas murid termasuklah rasa dipunyai dan disayangi. Rasa kasih sayang boleh dipupuk dalam persekitaran bilik darjah yang demokratik dengan guru yang prihatin dan mengambil berat tentang kebajikan murid. di mana ia bermaksud membina disiplin kelas.Kelancaran (smoothness) Guru harus mengekalkan proses pembelajaran dan pengajaran secara maksimum dan teratur tanpa menyentuh perkara-perkara yang luar tajuk atau topik pengajaran. mencabar bagi guru yang perlu Tidak berunsur hukuman yang hanya Agak berkesan dalam jangka masa yang singkat. sama. Pilihan yang dibuat individu berdasarkan keperluan -keperluan asas mereka. Ini bermaksud setiap tingkah laku yang ditunjukkan oleh individu berasaskan pilihan yang dibuat. . Glasser juga memfokuskan lebih kepada perbincangan kelas. William Glasser menegaskan timbang rasa akan mendatangkan nilai yang serius atau penting. Menitik beratkan variasi dari segi strategi Agak sukar untuk guru permulaan mengawal dan teknik pengajaran yang dapat gerak-geri murid dengan rapi agar mengambil mengekalkan minat dan semangat murid tindakan serta merta terhadap sebrang tingkah untuk belajar. mengambil tindakan terhadap dua atau lebih kelompok pada satu masa yang sama. Fokus kumpulan (group focus ) Semua murid hendaklah mengikuti pengajaran kelas iaitu melibatkan murid secara keseluruhan serta mewujudkan peoses pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik dan dapat menarik perhatian murid.

Murid-murid adalah memiliki tingkah laku yang rasional. Guru juga sebaik-baiknya menerangkan segala kesan dan akibat yang mungkin daripada kesan pemilihan tindakan mereka.4 KEKUATAN TERAPI REALITI Terapi ini sangat sesuai dilaksanakan dan diaplikasikan dalam bentuk kaunseling. ibu bapa. Kenyataan ini disokong oleh James C. Terapi realiti juga mempunyai pelan induk yang dirancang dengan secara sistematik dan realistik oleh klien dengan bantuan kaunselor sebagai panduan bagi penyelesaian masalah.Guru sepatutnya tidak boleh menerima segala keburukan yang dilakukan oleh muridnya. keluarga. Untuk mendapatkan hasil tingkah laku yang baik. menentukan dan membuat keputusan sendiri. misalnya kaunseling kanak-kanak. and adult and juvenile lawbreakers. kaunseling individu dan kaunseling Muhd Mansur (1993). jelas dan realistik di mana ia boleh menampilkan keberkesanan. Much of Glacier¶s work with juvenile offenders grew out of this years of work at the venture school for girls of the Calofornia Youth Authority. Guru hendaklah sentiasa mengambil berat terhadap semua murid-muridnya. ³«although now used with a variety of clients in a number of different settings.´ Pendekatan dan kaedah Terapi Realiti digunakan secara konkrit. mental hospital patients. dewasa. Terapi ini telah memberikan kebebasan kepada klien untuk berfikir secara rasional. . guru hendaklah sentiasa membantu muridmuridnya membuat pemilihan keputusan yang baik. Mereka mempunyai tingkah laku yang sendiri dan mereka boleh mengawal tingkah laku mereka. Hansen (1990) yang mengatakan . pemilihan yang baik ak an mendatangkan hasil yang bagus. sama ada baik ataupun buruk.Akibat daripada pemilihan sesuatu tingkah laku itu. murid-murid juga perlu bertanggungjawab dan menerima segala akibat yang mungkin terjadi hasil daripada tingkah laku mereka. sebaliknya pemilihan pemilihan keputusan yang buruk akan mendatangkan kesan yang buruk. menilai . Seterusnya. Model Terapi Realiti merupakan satu teknik kaunseling untuk membantu individu meneroka kemahuan diri. Mereka juga perlu bertanggungjawab ke atasnya.Seterusnya. dalam perkahwinan. remaja. ia akan diikuti oleh kesan dan akibat yang baik mahupun buruk. 5. dinilai terutamanya apabila kontrak dibuat dan persetujui oleh kaunselor dan klien. Reality Therapy originally used in the treatment of office patients.

Gladding (1996:283 -289) mengatakan bahawa terapi realiti ³«applicable to many different populations. promotes responsibility and freedom without blaming. centralized training center.´ KELEMAHAN TERAPI REALITI Walaupun pada dasarnya. Di antaranya ialah Panek (1993:461) menyatakan bahawa pendekatan terapi realiti sebagai ³« stimulates active mental processes . teori pilihan (µchoice theory¶) nampak mudah dilaksanakan setelah membuat bacaan yang mencukupi. Banyak kenyataan telah dibuat oleh beberapa penulis yang menyokong kelebihan-kelebihan terapi ini. Mengikut beberapa pengkritik terapi realiti menyatakan unsur unsur seperti masa lampau klien amat penting untuk mengetahui latar belakang permasalahan yang dihadapi pada masa kini. Adalah lebih tepat jika dikatakan kelemahan tersebut bukan berpunca daripada teori berkenaan tetapi berpunca dari pengamal -pengamal yang kurang pemahaman tentang terapi berkenaan. namun begitu sebenarnya ia tidak semudah begitu. ramai Ke banyakan terapis seminar-seminar terapi terapi realiti realiti kurang dikendalikan dalam bentuk konsep membantu diri µself -help¶ bukannya dalam bentuk menyebabkan pendekatan berpengalaman dalam bentuk klinikal tetapi bertindak memberi b antuan berdasarkan lebih kepada pengetahuan. concertinas.´ Menurut Samuel T. effective with certain disorders. Ini terapi berkenaan. Kottler (1996) berpendapat bahawa terapi realiti sebagai terapi jangka pendek dan sesuai dalam seting di sekolah dan selanjutnya ³«reality therapy is a short-term treatment that has been widely used in schools. short-term. Kelemahan teori ini nampak dengan jelas ekoran terdapat ahli terapis yang mengamalkan terapi realiti tanpa pemahaman yang dalam tentang prinsip-prinsip klinikal. It is a fairly simp le therapeutic approach and can be mastered withaut length training and supervision . Satu lagi kekurangan terapi realiti ialah unsur-unsur masa lampau tidak diberi perhatian langsung.Terapi ini telah menggunakan jangka masa yang pendek untuk membantu klien kalau dibandingkan dengan teori -teori yang lain seperti psikoanalisis dan pem usatan insan. . integrates control theory. stresses here and now. institutions and correctional settings.´.

sensasi dan sebagainya. kognitif. Oleh itu jelas menunjukkan terapi ini mempu nyai keupayaan yang terbatas.Selain itu. persepsi. . terapi realiti cenderung hanya memfokuskan kepada tingkahlaku semasa tetapi seseorang manusia adalah unik dan bertindak dengan secara menyeluruh termasuklah emosi.

6. kita dapat lihat perbezaan yang ketara dan keduanya begitu kontra sekali dimana William Glasser lebih cenderung untuk bermain secara psikologi manakala Canter lebih menekankan ketegasan dalam pengawalan kelas. Joey Nesamalar Samuel. Melihatkan Model Terapi Realiti oleh William Glasser dikaitkan dengan Teori Kawalan dan Teori Pilihan. kami sepakat memilih Model Disiplin Teori Realiti dalam Kaunseling oleh William glasser dan juga Model Disiplin Asertif Canter. guru tersebut perlu mempelbagaikan strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid .0 MODEL DISIPLIN YANG BOLEH DIMANFAATKAN DALAM P&P Melalui perbincangan yang telah kami lakukan. Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku ) Oleh itu. keadaan yang menyebabkan murid -murid gagal memenuhi keperluan-keperluan asas mereka di sekolah. Pelajar mungkin kekurangan keperluan-keperluan asas iaitu rasa dipunyai dan disayangi serta keperluan untuk bersuka ria menyebabkan mereka membuat bising di dalam kelas. (Haliza Hamzah. Pada tahun 1970an. Pun begitu. berpandukan pernyataan di atas. Jika dilihat berdasarkan ciri -ciri kedua model ini. Glasser mengutarakan teori kawalan yang menyatakan ³Kita cuba mengawal tingkah laku supaya apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang paling memuaskan hati kita pada waktu tersebut . 2008. tidak menjadi masalah untuk digabungkan kedua-dua model kerana keduanya bergerak seiringan. masalah tingkah laku di dalam bilik darjah berlaku akibat daripada murid-murid berasa bosan atau tidak berpuas hati dengan jangkaan guru di dalam bilik darjah. pada tahun 1986. Terdapat beberapa kaedah atau strategi yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah pelajar yang suka membuat bising seperti tidak berminat untuk belajar.´. Sebagai seorang guru. kita dapat lihat pelajar suka membuat bising di dalam kelas akibat daripada perasaan bosan atau tidak berpuas hati dengan jangkaan guru di dalam bilik darjah. Namun. Siri Pen didikan Guru. Teori pilihan menyatakan ³Semua tingkah laku manusia dihasilkan melalui apa yang terjadi dalam diri manusia diluahkan dari dalam diri kepada tingkah laku dan perbuatan . Glasser telah ubah nama teori kawalan kepada teo ri pilihan. Guru juga perlu memikirkan aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan murid-murid dan pada masa yang .´ Menurut Glasser.

kolaboratif dan sebagainya. Dengan itu. Siri Pendidikan Guru. pelajar tidak akan membuat bising dalam kelas dan sentiasa menumpukan perhatian dalam pembelajaran dan pengajaran dalam kelas . Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan perse kitaran bilik darjah yang sama dan berulang -ulang harus dielakkan bagi mengelakkan rasa kebosanan dalam kalangan pelajar. Apabila pelajar sudah . Selain itu. 2008. secara tidak langsung. sumbangsaran. Joey Nesamalar Samuel. Guru boleh meminta pelajar untuk berada di belakang ataupun hadapan kelas apabila melakukan sesuatu kesalahan iaitu membuat bis ing dalam kelas walaupun setelah beberapa ditegur dan diberi amaran. masalah tingkah laku akan berkurang. Ini disebabkan apabila pelajar berasa bosan dan tidak berminat terhadap pengajaran dan pembelajaran guru. pelajar tersebut akan memberi perhatian semasa dalam kelas kerana mereka rasa dipunyai dan mempunyai kuasa atau kawalan dalam bilik darjah. Lantaran itu. seseorang guru boleh menyuruh mereka menerangkan sebab bahan yang dipelajari oleh mereka itu berguna dan menarik minat mereka serta bagaimana dan di mana boleh mengaplikasikan ilmu tersebut. mereka mula memikirkan aktiviti yang lebih menyeronokkan iaitu membuat bising dalam bilik darjah. kaedah time-out iaitu (beri masa kepada pelajar untuk bersendirian dan memikirkan semula kesalahan yang telah dilakukan) tetapi jangan dalam bentuk ugutan juga boleh digunakan sebagai satu kaedah untuk membantu menyelesaikan masalah murid membuat bising dan tidak menumpukan perhatian di dalam kelas serta menganggu rakan kelas yang lain. Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku. Jadi. bagi pelajar yang membuat bising semasa guru mengajar.sama meningkatkan tahap pembelajaran mereka seperti kaedah bermain. (Haliza Hamzah. kurikulum perlu dirangka untuk memenuhi keperluan murid. guru perlu merancang kurikulum yang berkualiti dengan mengambil kira semua aspek seperti minat dan kebolehan pelaj ar. Bagi pelajar yang suka membuat bising seperti kurang berminat dalam pelajaran. main peranan. iaitu murid dapat menggunakan pengetahuan yang dipelajarinya dengan berkesan dan bukan hanya untuk lulus peperiksaan. m/s: 100) Oleh itu. Menurut Glasser. Perbincangan dan pengajaran yang berpusatkan murid patut digunakan semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan.

Seterusnya langkah ketiga. Justeru. Apabila murid menyedari apa yang dilakukannya itu salah. guru boleh bertanyakan kepada pelajar yang membuat bising iaitu ³Apa yang kamu lakukan dalam kelas?´ Maka. guru perlu meningkatkan cara pertanyaannya.sedar akan kesalahannya dan berhenti membuat bising. Sebagai contoh. Contohnya. maka ia harus digantikan dengan strategi berpusatkan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru harus banyak menghabiskan masa dengan menjalankan aktiviti -aktiviti yang menyeronokkan dan membantu pelajar apabila perlu. ³Apa yang kamu lakukan?´ adalah lebih berkesan daripada ³Mengapa kamu lakukan perbuatan itu ?´. maka guru perlu memanggil pelajar kembali semula ke tempa t duduk. Contohnya. apabila pelajar membuat bising. Langkah pertama. hapuskan sahaja. Seperti mana yang telah dinyatakan di atas. guru perlu mengambil masa memikirkan tingkah laku pelajar bagi mengetahui adakah guru menjadi penyebab berlakunya pelajar membuat bising seperti tidak berminat untuk belajar. seorang guru dapat membina hubungan yang baik dengan muridn ya. guru boleh mengatasi masalah tingkah laku yang berlaku di dalam kelas dengan 2 cara iaitu sesi pengajaran dan pembelajaran yang relevan dan menarik serta membina hubungan baik dengan pelajar. Guru juga perlu meluangkan masa untuk berbincang dengan pelajar tentang topik -topik yang diajar dan mengenal pasti bahagian-bahagian yang menarik minat mereka. dalam terapi ini Glasser telah menggariskan satu pelan pengurusan bilik darjah yang terdiri d aripada 10 langkah. pelajar tersebut . Langkah keempat adalah guru perlu bertanyakan kepada murid ³Apa yang kamu lakukan?´ daripada bertanyakan ³ Mengapa kamu lakukan perkara tersebut?´ bagi mengelakkan murid menjadi bingung. Contohnya. maka dia akan mula berfikir tentang kesalahan tersebut dan tidak mengulanginya. sekiranya strategi berpusatkan guru kurang sesuai. seseorang guru harus membimbing dan mamahami cara untuk memotivasikan pelajar dengan memberikan perhatian dan menarik minat pelajar untuk belajar. Langkah kedua. Ini bermaksud seseorang guru perlu membuat analisis tingkah laku murid tersebut. guru perlu menentukan cara untuk menguruskan tingkah laku murid berdasarkan pengalamannya berhadapan dengan situasi yang sama pada masa lepas. Dengan ini. Sekiranya strategi yang digunakan kurang berkesan.

jika tidak berkesan. guru perlu mempertahankan pelajar yang membuat bising dalam kelas supaya dia tidak dapat balik awal seperti pelajar lain. Langkah kelima. Langkah yang boleh dilakukan oleh guru adalah dengan bertanyakan pelajar perkara yang boleh dilakukan olehnya untuk menolong p elajar yang membuat bising dalam kelas. Selagi mereka tidak menyedari kesalahan mereka. mereka tetap diberikan konsekuen yang berkaitan. Ketika ini murid tidak boleh terlibat dalam aktiviti kelas sehingga dia memperbaiki perjanjiannya atau membuat perjanjian yang baru.akan mula menyedari bahawa dia telah melakukan kesalahan iaitu membuat bising dalam kelas dan mengubah tingkah laku tersebut. bagi pelajar yang membuat bising dalam kelas. lama kelamaan. Soalan-soalan ini amat penting bagi murid membuat penilaian yang berunsurkan nilai berhubung dengan apa yang telah lakukan iaitu membuat bising dalam kelas. Tujuan utama adalah supaya pelajar boleh menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran semula dan tidak mengganggu rakan sekelas lain. Maka. Dicadangkan guru yang menyelia kelas tahanan tersebut adalah guru yang berhemah dan menjadi pilihan murid yang ditahan. murid tersebut perlu diberi kelas tahanan. Ketujuh. ³Apakah yang sepatutnya anda lakukan ?´. Murid-murid akan disuruh membuat perjanjian untuk mengubah tingkah laku mereka kepada yang lebih baik merupakan langkah keenam. sekiranya pelajar melanggar perjanjian yang telah dibuat dengan bantuan guru mereka akan berupaya menyelesaikan salah laku dengan cara yang paling baik tetapi bukan secara mendenda. guru harus membuat perbincangan dengan murid ter sebut. guru harus meneruskan langkah kelapan iaitu jika tidak berhasil. mereka dikehendaki membayar RM1 sebagai tabung kelas sekiranya mereka tidak mengubah tingkah laku tersebut. Selepas perjanjian dan akibat daripada tingkah laku telah dipersetujui. Tanyakan soalan seperti ³Adakah apa yang yang anda lakukan melanggar peraturan?´. pelajar bolehlah diminta untuk menandatangani perjanjian tingkah laku yang telah dipersetujui. Di samping itu. . pelajar tersebut akan takut dan cuba mengubah tingkah lakunya yang tidak baik. Contohnya. Contohnya. Oleh itu. murid perlu diasingkan dengan menggu nakan kaedah ³time-out´ yang dilakukan dalam kelas.

Joey Nesamalar Samuel. Antara strategi yang sesuai digunakan adalah strategi berpusatkan murid. Sifat tidak asertif pula meminta guru untuk memarahi dengan nada tegas dan meminta pelajar menghentikan perbuatan tersebut. keperluan -keperluan guru dan pelajar perlu . ³guru mempunyai hak untuk menentukan dan mengamalkan peraturan dan mengarahkan murid untuk mematuhinya´. Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku) Oleh itu. Model ini berasaskan peneguhan terhadap tingkah laku yang diingini dan penerimaan pelajar terhadap akibat daripada tingkah laku yang ditunjukkan. Model ini menekankan bahawa gaya respon seseorang guru boleh bersifat asertif.Apabila pelajar tersebut tidak dapat dikawal. guru perlu menyediakan persekitaran pembelajaran yang dapat membantu pelajar memilih tingkah laku yang sesuai dan bermanfaat. Siri Pendidikan Guru. guru boleh memberitahu ibu bapa supaya mereka dapat mengambil tindakan segera demi mengubah tingkah laku pelajar. Model ini lebih menunjukkan bahawa guru bersikap authoritarian dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dan terakhirnya. bersifat agresif pula berlaku apabila guru bercakap nada yang paling tegas dan hampir melaksanakan hukuman kepada murid. tidak asertif serta agresif. Guru perlu menentukan peraturan-peraturan kawalan murid. Untuk mencapai persekitaran yang kondusif. Model Disiplin Asertif Canter adalah diutarakan oleh Lee dan Marlene Canter pada tahun 1976. Menurut Lee Canter. (Haliza Hamzah. Ini merupakan langkah kesembilan yang perlu dilakukan oleh Cikgu Hashim. Langkah terakhir iaitu langkah kesepuluh adalah pelajar perlulah tinggal di rumah atau dirujuk kepada agensi yang dapat mengendalikan masalah dan kehendak pelajar kerana mereka berupaya untuk memberi bantuan professional. Sifat asertif berlaku apabila guru memberi amaran dan menyatakan hukuman kepada pelajar jika melakukan sesuatu salah laku. Dalam situasi ini. guru haruslah membantu beberapa pelajar tersebut supaya berkelakuan baik. 2008. ibu bapa perlu diberitahu dan digantung persekolahan selama sehari. Model satu lagi yang sesuai digunakan untuk mengatasi masalah yang timbul bagi pelajar yang bising itu adalah menggunakan Model Disiplin Asertif Canter. Contohnya.

Guru yang asertif membantu pelajarnya untuk memahami bentuk tingkah laku yang dapat membawa kejayaan dan tingkah laku yang menyusahkan dan ke arah kegagalan.m/s: 78) Guru yang mengamalkan pendekatan asertif tahu apa yang diingini oleh pelajarnya. beberapa murid yang suka membuat bising dan berkelakuan seperti tidak berminat untuk belajar akan mengetahui akibat melanggar peraturan yang ditetapkan. Penjelasan guru diterangkan secara perbincangan dengan pelajar tersebut dan buka nnya berbentuk ancaman. Joey Nesamalar Samuel. Mereka akan menyatakan dengan jelas kemahuan mereka terhadap tingkah laku pelajar yang diingini.dipenuhi melalui pengurusan bilik darjah yang asertif. Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku. Mereka juga harus diterapkan menghormati guru kelasnya untuk membentuk tingkah laku positif pada diri mereka. Oleh itu. Guru boleh menetapkan peraturan kepada pelajar dengan harus bersedia dalam kelasnya dan menumpukan perhatian semasa sesi pengajarannya. guru tersebut boleh memberi perhatian yang positif kepada pelajar yang suka membuat bisin g di kelas dengan berinteraksi dengan mereka dan menunjukkan salah laku serta mewujudkan hubungan yang harmoni . Sebagai seorang guru yang baik. Murid diterangkan akibat-akibat yang munasabah sekiranya mereka melanggar peraturan. Sebagai contoh. Murid akan sedar dan jelas sebab peraturan itu diadakan dan tahu akan kesan apabila peraturan tersebut tidak dipatuhi. 2008. Siri Pendidikan Guru. Menurut Canter. perasaan mereka terhadap tingkah laku pelajar dan menyokong tindakan-tindakan mereka dengan perlakuan yang boleh diter ima oleh pelajar. guru menentukan rutin dan peraturan bilik darjah dengan jelas dan diterangkan kepada murid tentang kepentingan rutin d an peraturan tersebut. Guru yang asertif dapat membina hubungan positif dan boleh dipercayai dengan muridnya dan boleh memupuk tingkah laku yang baik dalam bilik darjah. pendekatan yang terbaik untuk menguruskan disiplin bilik darjah adalah dengan menggunakan pendekatan asertif. Murid juga diberitahu perasaan guru sekiranya mereka mematuhi atau melanggar peraturan tersebut. (Haliza Hamzah.

Guru haruslah menyatakan peraturan dengan jelas tetang tingkah laku yang diingin daripada murid. Murid diterangkan akibat-akibat yang munasabah sekiranya mereka melanggar peraturan yang ditetapk an. guru perlu menyatakan terlebih dahulu peraturan -peraturan yang dikehendaki olehnya. guru boleh membantu murid nya membentuk tingkah laku yang dapat membawa kepada kejayaan. Seorang guru berwibawa haruslah memastikan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi dan pada yang sama mengambil berat da n bertindak adil terhadap semua pelajar. Guru boleh menggalakkan kerjasama dan membantu murid dalam sesi pengajaran dijalankan. Guru yang asertif tidak membawa imej yang garang. kasar at au terlampau tegas. guru boleh menggunakan teknik mengamalkan sikap asertif pada peringkat permulaan. guru boleh memberikan tugasan yang sesuai dengan kemampuan murid-murid tersebut dengan melibatkan kerjasama antara kumpulan. Cara yang terbaik adalah menjelaskan kemahuan sebagai seorang guru kelas untuk membentuk tingkah laku yang diingini. Guru perlu Sesi pengajaran yang konsisten. pengiktirafan dan akibat daripada salah laku . Guru juga perlu mengingatkan murid yang lain untuk menyatakan peraturan bahawa setiap murid perlu senyap dan tumpukan sepenuh perhatian ketika sesi pengajaran dijalankan.antara satu sama lain dan seterusnya melancarkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Hal ini sebagai penggalak kepada tingkah laku yang diingin d an boleh membina persekitaran pembelajaran yang positif. Guru boleh menggunakan cara seperti memberi galakan untuk murid yang suka membuat bising dengan aktiviti . Canter turut mencadangkan guru -guru perlu membuat perancangan disiplin secara bertulis dan formal yang menyatakan dengan jelas peraturan dan rutin. Pada kali pertama memula kan kelas tersebut. Selain itu. adil dan boleh memenuhi kehendak murid dapat meggunakan teknik pengiktirafan untuk meningkatkan konsep kendiri dan keyakinan diri murid. Murid yang suka membuat bising berkemungkinan tidak minat dalam belajar disebabkan tidak faham dengan isi penyampaian dar i seseorang cikgu. membina pembelajaran yang tena ng. Untuk mengelak sebarang masalah yang timbul ketika sesi pengajaran dijalankan. Dengan itu. Penjelasan dari guru diterangkan secara perbincangan dan bukanya berbentuk ancaman.

guru perlu memberitahu kepada murid yang suka membuat bising bahawa tingkah lakunya bercanggah dengan peraturan yang ditetapkan dan pembetulan perlu dilaksanakan jika murid tersebut masih membuat bising. Berikan peluang kepada pelajar yang suka menimbulkan masalah u ntuk meluahkan perasaan mereka.kelas yang menyenangkan. guru boleh membuat kaedah main peranan untuk menerangkan peraturan. Oleh itu. Di samping itu. Canter menekankan untuk mendapatkan pengurusan disipli n yang berkesan. Setiap tindakan pembetulan atau akibat dalam hierarki akan semakin serius daripada sebelumnya. . Bagi murid yang suka membuat bising. Canter juga turut menegaskan matlamat tindakan pembetulan harus dilakukan agar dapat memberikan keadila n kepada semua murid dan tindakan yang dilakukan perlu konsisten. Jika mereka telah berjaya menyelesaikan aktiviti tersebut. Antara langkah -langkah yang perlu dilakukan oleh guru adalah memberi penerangan mengenai peraturan dan menunjukkan cara perlaksanaannya. guru boleh menggunakan sistem kad warna untuk menunjukkan kesalahan murid. guru boleh menggunakan cara time out. Kali keempat atau kelima kesalahan yang dilakukan oleh murid tersebut haruslah dimaklumkan kepada ibu bapanya. Guru boleh menggunakan teknik hierarki tindakan pembetulan Canter. ganjaran dan tindakan pembetulan. Mereka mungkin melakukan perbuatan sedemikian mungkin disebabkan tekanan atau faktor luar. Tetapi. Seterusnya semak kefahaman murid dan memaklumkan tentang ganjaran atau tindakan pembetulan yang akan dikenakan. Bagi murid yang telah menunjukkan tingkah laku yang diingini seperti tidak membuat bising dan menumpukan perhatian semasa sesi pengajaran. guru harus mengajar dan membimbing murid tentang pelan pengurusan disiplin yang dibentuk. Guru perlu menangani masalah ini dengan tenang dan pantas. guru boleh memberi amaran yang pertama kepada murid tersebut. Kali kedua atau ketiga. guru boleh memberi pengiktirafan seperti memberi komen positif atau memaklumkan tingkah laku yang baik kepada ibu bapa murid tersebut. Dan kesalahan yang semakin serius dan berterusan. murid tersebut dikehendaki berjumpa dengan guru besar atau pihak berkuasa. guru boleh memberi peneguhan dengan memuji atau memberi motivasi kepadanya. Untuk menjelaskan kepada murid.

sebagai guru kelas yang berpengalaman baru. maka guru perlu memberi perhatian dan pertimbangan yang secukupnya. Seorang guru boleh mengingatkan tentang tingkah laku yang telah ditunjukkan dan akibat-akibat yang akan diterima. Bagi murid yang masih suka membuat bising semasa pengajaran dijalankan walaupun pelbagai teknik yang telah digunakan. guru boleh cuba mendekati murid tersebut dan cuba mendapat kepercayaan mereka. . Guru perlu bertenang dan tujukkan memahami perasaan murid serta elakkan daripada bertelagah dengan murid kerana berperanan sebagai guru kelas kepadanya. Guru perlu memberikan usaha yang lebih untuk menangani masalah murid tersebut. Oleh itu. senang memberontak dan tidak bermotivasi.Selain itu. Seterusnya. Cari penyelesaian yang berkesan dan berkomunikasi lebih kerap dengan murid-murid tersebut. berikan perhatian dan keperluan yang bersesuaian dengan murid tersebut. Murid-murid jenis ini menunjukkan kelakuan disruptif. guru boleh menegur murid yang membuat bising secara individu.

Mereka berpendapat mengajar adalah untuk menyampaikan ilmu kepada murid-murid manakala mendisiplinkan ialah untuk mengawal tingkah laku murid supaya menunjukkan sikap yang boleh diterima dalam komuniti kelas. Disiplin dalam bilik darjah yang dianggap sebahagian daripada pengurusan bilik darjah meliputi arahan. guru perlu mengetahui dan mengenalpasti serta memahami tingkah laku. guru perlu dan seharusnyaq mengetahui cara untuk mengenal pasti punca utama kepada masalah disiplin yang berlaku di dalam bilik darjah . Pengetahuan mengenai model-model disiplin dan cara pelaksanaannya mungkin dapat dijadikan panduan oleh guru -guru dalam menguruskan bilik darjah dengan berkesan. Antara perkara yang boleh di lakukan dalam memastikan perjalanan dalam bilik darjah dalam keadaan yang aman dan teratur adalah dengan mewujudkan suasana perskitaran dan juga hubungan komunikasi yang baik antara guru dengan murid dan juga murid dengan murid. Selain itu. guru akan lebih memahami segala tingakah laku murid malah akan lebih mudah untuk guru menangani dan murid-murid dan persekitaran pembelajaran.0 REFLEKSI Pengurusan bilik darjah merupakan salah satu perkara utama yang perlu diberi perhatian oleh semua guru kerana pengurusan bilik darjah yang berkesan.7. personaliti dan tabiat murid -murid di dalam bilik darjah. Melalui pengalaman yang ada dan juga pengamatan yang tinggi. komunikasi. Menurut penulis buku Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku. persekitaran kondusif dapat dijalankan. streuktur dan juga hubungan dengan ibu bapa murid. Bukan itu saja. Haliza Hamzah. konsep tersebut telah berubah dimana displin merupakan salah satu aspek penting dalam pengajaran. hal ini termasuklah dengan pengelolaan rutin guru dalam bilik darjah bagi memastikan perjalanan bilik darjah berjalan dengan lancar dan berkesan. . Pengalaman dan pemerhatian yang tinggi merupakan satu aset utama bagi seseorang guru dalam mengenal pasti tingakah laku dan juga gerak tubuh seseorang murid. Apa yang dikatakan dengan disiplin? Disiplin merupakan satu set peraturan yang dikenanakan kepada murid -murid untuk mengawal dan mendapatkan tingkah laku yang diingini. Disamping itu. Namun begitu. pendidik pada masa lalu. mengaggap pengajaran dan disiplin adalah dua perkara yang berbeza.

Setiap kali Ali mengulang perbuatannya. Namun begitu. Setiap model yang dibincangkan mempunyai kekuatan dan kelemahannya. Jika guru menggunakan pendekatan atau teknik yang serupa. murid tersebut akan menyimpan perasaan dendam ataupun memberontak dan tidak mustahil jika murid berkenaan tidak akan mengendahkan amaran yang diberikan oleh guru. bukan semuanya boleh di terima pakai oleh budaya dan juga kesesuaian iklim masyarakat di Malaysia. Model yang ingin diguna pakai oleh guru perlulah bersesuaian mengikut situasi d an guru tidak seharusnya berfokus kepada satu model sahaja. Model Akibat Logikal Dreikurs. guru tersebut akan memanggilnya budak jahat. mereka berpotensi untuk tidak mematuhi arahan guru mereka. Jadi. guru perlu peka mengenai perilaku murid-murid sebelum mengenakan apaapa jua tindakan. murid-murid barangkali akan merasa jemu atau bosan. gurunya menegur Ali dengan bahasa yang kasar dan memanggil Ali sebagai budak jahat. Kesan : Ali merasakan dirinya jahat dan dia tidak perlu mendengar arahan atau nasihat dari gurunya. Model Displin Asertif Canter. . Guru perlu bersikap mencapah dalam menguruskan dan mengendalikan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Begitu juga jika guru menggunakan cara yang sama bagi mendisiplinkan murid -murid. jika seorang guru kekal memberikan peneguhan yang negatif dek kerana kenakalan muridnya murid tersebut akan lebih cenderung untuk mengulangi perkara atau kesalahan yang sama. Jadi. Dan bukan setiap model boleh diaplikasikan secra serentak di dalam kelas. guru boleh menggunakan model-model disiplin yang berbeza. William Glasser. Situasi : Ali tidak menganggu rakannya semasa di dalam kelas. Sebagai contoh. Model Pengurusan Kelompok Kounin dan juga Model Teori Realiti Dalam Kaunseling. menyedari akan hakikat itu terdapat lima model yang kami tekankan dalam EDU3104 iaitu Model Teknik Modifikasi Tingkah Laku Skinner. Jangan tertumpu pada satu model sahaja kerana kemungkinan cara yang digunakan akan hilang kesan jika ianya tidak efektif. terdapat pelba gai model disiplin yang ditawarkan oleh para pemikir dan juga sarjana barat yang boleh diguna pakai dalam sistem pendidikan di sekolah.Seperti yang telah kita sedia maklum. Dalam pelbagai situasi yang berbeza. Hal ini kerana jika peneguhan negatif diberikan berulang -ulang kali.

pengawalan ke atas kelas tersebut sangat berjaya kera na murid-murid mendengar arahan yang diberikan dan melakukannya. Melalui tugasan yang diberi kali ini. Dapat disimpulkan bahawa objektif telah tercapai dengan jayan ya. guru berkenaan juga mempelbagaikan pendekatan disiplin sepanjang kelas tersebut.Berdasarkan pemerhatian yang telah kami lakukan. . teknik dan strategi seseorang guru itu dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Mereka juga begitu gembira dan selesa dengan kelas yang dikendalikan oleh Cikgu Rohani. Walaupun begitu. Model disiplin dan juga kawalan kelas mempunyai hubungan yang rapat dan salin berkaitan. Setelah kami menyemak semula senarai semak mengenai model yang digunakan. Oleh yang demikian. guru pelatih telah didedahkan dengan kepelbagaian model disiplin yang ada yang boleh dipraktiukkan di sekolah. Begitu juga dengan kaedah. Moga kelak gur -guru pelatih menjadi guru yang cemerlang. Bukan itu sahaja. guru berkenaan. Jadi kepentingan mempelajari model model ini adalah sebagai pelengkap ilmu bagi seseora ng guru pelatih untuk menghadapi profesion perguruan yang kian mencabar. Puan Rohani menggunakan pelbagai pendekatan dan juga hampir kesemua model disiplin digunakan. Kesemua ini saling bergantung antara satu sama lain dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif dan menarik. Dan apa yang telah kami lihat. William Glasser. para guru pelatih harus bersiap siaga dengan segala ilmu di dada dan timbalah sebanyak selagi berada dalam dunia pendidikan. beliau lebih cenderung menggunakan Model Akibat Logikal Dreikurs dan juga Model Teori Realiti Dalam Kaunseling. model-model disiplin yang diperkenalkan juga merupakan salah satu buah fikiran bagi guru pelatih untuk mengaplikasikannya dalam mengawal kelas semasa di sekolah kelak. gemilang dan terbilang di dunia dan juga akhirat. Sesungguhnya pengajaran dan pembelajaran Cikgu Rohani memanusiakan manusia bukanlah perkara yang boleh dipandang enteng.

0 BIBLIOGRAFI Amdun Hussain (1995). Terbitan Pertama. Terbitan Kedua. Haliza Hamzah dan Joy Nesamalar Samuel (2008). Mok Song Sang (2009). Bhd. Pedagogi untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Selangor : Penerbitan Multimedia Sdn. Perkembangan Kanak-kanak. Selangor : Penerbitan Multimedia Sdn. Kamus Pelajar: Cetakan Kedua Belas. Ilmu Pendidikan Pedagogi. Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku. Bhd. Terbitan Pertama. Kuala Lumpur: Heinamann Educational Book (Asia) LTD. Sharifah Alwiah Alsagoff (1983). .8. Mok Song Sang (2010). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Selangor : Oxford Fajar Sdn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful