Title Call Number Bil

Naskah
Subjek Subjek 2
1 1001 Aktiviti Mengenal Komputer. 004.6 GOH 1990 1 JTP
12 Adobe Photoshop 6. 006.6 JAM 2002 1 JTP
13 Adobe Photoshop 7 : Fotografi Digital,Web Dan
Multimedia Siri 2.
006.6 JAM 2003 2 JTP
14 Adobe Photoshop 7 : Konsep Dan Asas
Penggunaan Siri 1.
006.6 JAM 2003 2 JTP
23 Animasi Dan Reka Bentuk Penerbitan Tingkatan
4 Dan 5.
004 SHA 2007 2 JTP
24 Animasi Dari Helaian Kertas ke Skrin Digital. 006.696 JAM 2005 1 JTP
26 Asas Pengaturcaraan Berorentasi objek dengan
C++.
005.1 NOR 2001 2 JTP
27 Asas Pengaturcaraan Berorientasi Objek Dengan
C.
005.133 NOR 2001 1 JTP
28 Asas pengaturcaraan pangkalan data untuk
aplikasi laman web =Basic web database
programming.
005.74 ROS 2004 2 JTP
29 Asas Pengkomputeran; McGraw-Hill. 004 ASA 2000 1 JTP
30 Authorware pengenalan kepada multimedia. 004 TOH 2000 1 JTP
31 Authoware Attan 5 : Siri 1 Pengenalan. 006.6 JAM 2000 1 JTP
36 Bagaimana Komputer Berfungsi. 004 WHÌ 1993 5 JTP
37 Bagaimana Mikropemproses Berfungsi. 004.35 WYA 1994 2 JTP
38 Bagaimana Pengaturcara Dan Komputer
Berfungsi.
005.1 APP 1994 2 JTP
39 Bahasa Himpunan 8086/8088/80286. 005.2651 SCA 1999 2 JTP
40 Basic Awalan. 004.6 CHU 1985 2 JTP
41 Basic lanjutan. 005.362 TAN 1986 1 JTP
47 Belajar Windows Langkah Demi Langkah 95. 005.4469 CHA 1997 1 JTP
48 Bergembira Dengan Grafik. 006.6 ÌSK 2004 4 JTP
49 Bergembira Dengan Hamparan Kerja. 005.54 ÌSK 2004 4 JTP
50 Bergembira Dengan Ìnternet. 004.678 ÌSK 2004 4 JTP
51 Bergembira Dengan Komputer. 004 ÌSK 2004 4 JTP
52 Bergembira Dengan Pangkalan Data. 005.74 ÌSK 2004 4 JTP
53 Bergembira Dengan Pemproses Kata. 005.3 ÌSK 2004 3 JTP
54 Bergembira Dengan Pengaturcaraan :
Programming.
005.1 ÌSK 2004 3 JTP
55 Bergembira Dengan Percetakan Meja : Desktop
Publishing.
004.77 ÌSK 2004 3 JTP
56 Bergembira Dengan Persembahan. 004.6 ÌSK 2004 3 JTP
57 Bergembira Dengan Rekabentuk. 004.2 ÌSK 2004 3 JTP
58 Berkenalan Dengan dBase ÌÌ. 005.362 CHU 1987 1 JTP
59 Berkenalan Dengan Ìnternet. 004.678 CHU 1998 3 JTP
60 Berkenalan Dengan Multiplan. 001.6 CHU 1987 2 JTP
61 Berkenalan Dengan Word Star. 004 CHU 1987 1 JTP
62 Bina Tapak Web Anda Sendiri. 005.72 KAL 2001 1 JTP
67 Buku sumber komputer dalam pendidikan. 004 PAN 1992 1 JTP
68 Cara Ìnternet Berfungsi Edisi Baharu. 004.6 GRA 1998 2 JTP
69 Cara menggunakan Komputer anda. 004.3 CAR 1998 1 JTP
70 Cara Mudah Logo. 004.6 AZM 1987 1 JTP
71 Cara Mudah Mengatur Pengatur Caraan Basic
Dan Logo.
001.6 AZM 1987 1 JTP
105 Coreldraw Cara Mudah. 006.6869 COP 1998 2 JTP
108 CSS Untuk HTML. 005.72 ÌSK 2002 4 JTP
133 Excel 2003. 005.54 HUN 2004 2 JTP
134 Excel 7 Pendekatan Langkah demi Langkah;
Pederal.
005.369 PUL 1998 1 JTP
140 Fakta Visual : Sains Dan Teknologi. 031 WÌL 2003 2 JTP
152 Glosari Teknologi Maklumat Jilid 3 : Bahasa
Ìnggeris-Bahasa Melayu-Bahasa Ìnggeris.
004.03 GLO 2003 1 JTP
153 Grafik Dan Animasi Komputer / Philippa Wingate. 006.696 ASH 1999 1 JTP
154 Grafik Digital : Asas Penggunaan Abobe
Photoshop 6 Siri 1.
006.6 JAM 2001 2 JTP
155 Grafik Digital:Asas penggunaan ADOBE
PHOTOSHOP 6 Siri 1.
006.6869 JAM 2001 2 JTP
156 Grafik Digital:Asas Penggunaan Adobe
Photoshop 6.
006.6 JAM 2000 1 JTP
157 Grafik Menggunakan Jasc Paint Shop Pro. 006.6 ÌSK 2001 5 JTP
165 HTML Care Mudah. 005.72 HOL 1998 2 JTP
186 Ìnternet langkah demi langkah (informasi
terbaru).
004.678 PAL 2000 2 JTP
187 Ìnternet Langkah Demi Langkah. 004.678 PAL 1999 7 JTP
199 Jaringan Sejagat Peringkat Permulaan. 004.678 KAL 2001 1 JTP
200 Kajian Penggunaan Standard Metadata Untuk
Sumber Maklumat Elektronik Di Agensi-Agensi
Kerajaan Malaysia.
025.30218 SAL 2005 1 JTP
201 Kamus Computer; DBP. 004.3 KAM 1995 1 JTP KAMUS
202 Kamus dwibahasa komputer. 005.742 ZOR 1991 3 JTP KAMUS
203 Kamus Komputer : Dewan Bahasa & Pustaka. 004.3 KAM 2002 2 JTP KAMUS
204 Kamus Komputer Dan Teknologi Maklumat. 004.03 GOH 1995 4 JTP KAMUS
205 Kamus komputer. 004.3 KAM 1995 2 JTP KAMUS
206 Keperluan Pendidikan Khas dan Ìnternet; Ìnstitut
Terjemahan Negara Malaysia Berhad.
025.0637 KEP 2007 4 JTP JÌP
208 Koleksi Kod Sumber Javascript. 005.2 ÌSK 2002 1 JTP
209 Komputer Dan Pemprosesan Maklumat. 004 FUO 1993 2 JTP
210 Komputer Dari Ìdea Ke Sosioteknologi. 004 HAÌ 1999 1 JTP
211 Komputer Peribadi. 004.028 PÌL 1995 2 JTP
212 Laman Web Peribadi Dengan Netscape
Composer.
005.72 KHA 2000 2 JTP
214 Latekan Satu Halacara Profsional. 001 WAN 1984 2 JTP SEMAK
215 Latihan PASCAL. 001.6 GOH 1987 1 JTP
216 Latihan Pengaturacaraan. 0001.6 GOH 1986 1 JTP
217 Latihan Pengaturcaraan Dengan Basic Buku 2. 004.6 GOH 1986 2 JTP
218 Latihan Pengaturcaraan Dengan Basic. 005.362 GOH 1986 3 JTP
225 Literasi Komputer. 005.3 LÌT 1993 1 JTP
229 Macromedia Authorware 6 Projek Ìnteraktif Aras
Tinggi Siri 3.
006.78 JAM 2002 1 JTP
230 Macromedia Authorware 6. 006.78 JAM 2000 1 JTP
231 Macromedia Authorware Attain 5 Siri 1. 006.6 JAM 2000 2 JTP
232 Macromedia Authorware Attain 5 Siri 2. 006.6 JAM 2000 2 JTP
233 Macromedia Authorware. 006.6 ABD 1999 2 JTP
234 Macromedia Flash 5 : Grafik dan Animasi Digital
Siri ii.
006.78 JAM 2001 3 JTP
235 Macromedia Flash 5 : Ìnteraktiviti menggunakan
Actionscript Siri iii.
006.78 JAM 2002 3 JTP
236 Macromedia Flash 5 Konsep dari Asas
Penggunaan Siri 1.
006.7869 JAM 2001 5 JTP
237 Macromedia Flash 5 Siri 3. 006.7869 JAM 2002 2 JTP
238 Maeromedia Authoware Altains. 006 JAM 2000 1 JTP
239 Makmal Komputer : Kenali Dan Tadbir. 001.64 MAS 2008 1 JTP
242 Manual asas kerosakan dan baik pulih komputer
peribadi.
004.16 OTH 2002 2 JTP
243 Manual Asas Pemasangan. 004.16 OTH 2001 4 JTP
244 Manual Pengguna : S-Cad[Versi Ì]; Biro
Rundingan.
005.4 MAN 1996 1 JTP
245 Marcomedia Authorware 6 Asas Pembangunan
Aplikasi Mutimedia Ìnterakitf ( siri 1 ).
006.78 Jam 2000 1 JTP
249 Memahami E-mel. 004.692 ZAÌ 2001 1 JTP
250 Memahami Ìnternet. 004.6 ZAÌ 2001 1 JTP
251 Membina Laman Web Pertama Menggunakan
HTML Langkah Demi Langkah.
005.72 ÌSK 2001 2 JTP
252 Membina Laman Web Pertama. 004.67 ÌSK 2001 1 JTP
253 Memformal Laman Web XHTML Menggunakan
CSS.
005.72 ÌSK 2002 3 JTP
254 Mempelajari Komputer Dan Aplikasi. 004.076 ÌSK 2004 3 JTP
255 Mempelajari Microsoft Visual Basic 6.0. 005.276 KAO 2002 2 JTP
256 Mempelajari MS Word 2000 secara ceria. 004 AHM 2000 1 JTP
257 Mempertingkatkan Prestasi PC Anda; Federak
Publication.
004.16 MEM 1998 2 JTP
258 Menbina Laman Web Menggunkan XHTML. 004.678 ÌSK 2002 1 JTP
259 Menbina Laman Web Pertama Menggunakan
HTML LDL.
005.72 ÌSK 2001 2 JTP
260 Mendalami Muslihat Trojan Horse; Kings
Ìnformations Company Limited.
005.84 MEN 2004 2 JTP
261 Mengenali & Mengguna Excel 5 For Findows. 005.369 CHU 1996 1 JTP
262 Mengenali & Mengguna Front Page. 055.72 CHU 2001 1 JTP
263 Mengenali Komputer Anda; sekai Systems
Technology Sdh Bhd.
004 MEN 1999 2 JTP
264 Mengenali Sistem Komputer. 001.6 ZAÌ 1986 3 JTP
265 Menggali Ìlmu di Ìnternet Menggunakan Engin
Carian.
025.04 KHA 2006 2 JTP
266 Menguasai Bahasa C. 005.262 HUN 2004 4 JTP
267 Menguasai Dunia grafik Berkomputer : Adobe
Photoshop.
006.6869 JAM 2001 1 JTP
268 Menguasai Dunia Grafik Berkomputer Adobe
Photoshop 6 Siri 2.
006.6 JAM 2001 2 JTP
269 Menguasai Enjin Carian. 025.04 ÌSK 2004 4 JTP
270 Menguasai Ìnternet. 004.678 ÌSK 2001 2 JTP
271 Menguasai Perisian Hamparan Elektronik :
Microsoft Excel XP.
005.369 JAM 2002 5 JTP
272 Menguasai Perisian Pangkalan Data : Microsoft
Access XP.
005.7565 JAM 2002 5 JTP
273 Menguasai Perisian Pembangunan Halaman
Web : Microsoft FrontPage XP.
005.72 JAM 2002 5 JTP
274 Menguasai Perisian Persembahan Elektronik :
Microsoft Power Point XP.
006.6869 JAM 2001 5 JTP
275 Menguasai Sistem Operasi Red Hat Linux 9. 005.8 ABD 2004 2 JTP
276 Menguasai XHTML. 005.72 ÌSK 2002 2 JTP
277 Microsoft Access 2000 Langkah Demi Langkah. 005.7565 PAL 2000 1 JTP
281 Microsoft Assess 2000 langkah demi langkah. 005.7565 PAL 2000 2 JTP
282 Microsoft Excel 2000 : Langkah Demi Langkah. 005.369 PAL 2000 3 JTP
286 Microsoft Exel 2000 Langkah Demi Langkah. 005.369 PAL 2000 3 JTP
294 Microsoft Power Point 2000 Langkah Demi
Langkah.
006.6869 PAL 2000 3 JTP
295 Microsoft Power Point 97/2000. 005.3 ZAÌ 2000 1 JTP
296 Microsoft Powerpoint 2000 Langkah Demi
Langkah.
006.6869 PAL 2002 2 JTP
302 Microsoft Word 2000 : Langkah Demi Langkah. 005.369 PAL 2000 1 JTP
305 Microsoft. ACCESS 2000 : Langkah Demi
Langkah.
005.369 PAL 2000 1 JTP
307 Modul Belajar Sendiri Teknologi Maklumat 1 :
Literasi Komputer.
004 RAZ 1996 1 JTP
308 Modul Belajar Sendiri Teknologi Maklumat
2Helaian Elektronik&Persembahan Elektronik.
005.369 RAZ 1997 1 JTP
314 Open Office : Org Writer : Langkah Demi
Langkah.
005.2 ÌSK 2003 1 JTP
315 Openoffice.org : Ìmpress Langkah Demi langkah. 006.6869 ÌSK 2002 2 JTP
317 Organisasi Komputer Dan Bahasa Himpunan. 004.6 MAZ 2000 6 JTP
319 Panduan mencari maklumat. 025.524 ÌRM 2005 5 JTP Lib M
320 Panduan Mengurus Makmal ÌCT Sekolah. 001.64 MUH 2008 2 JTP
321 Panduan Mengurus Perpustakaan. 025.1 ÌRM 2005 2 JTP Lib M
322 Panduan Mengurus Pusat Sumber Sekolah /
Azman Larut.
027.8 PAN 2005 2 JTP Lib M
323 Pc Diy : Mengenai Komputer Anda 2 / 004.028 PCD 1999 2 JTP
325 Pembangunan Perisian multimedia : Satu
Pendekatan Sistematik.
006.7 JAM 2001 9 JTP
326 Pencarian Laman Web Pengajian al-Quran
Melalui Ìnternet / Abd Rauf Dato'Haji Hassan
Azhari.
025.04 PEN 2007 2 JTP JAPÌM
327 Pendidikan Dalam Ìnternet. 006 AHM 1999 1 JTP JÌP
328 Penerbitan Multimedia Kreatif Tingkatan 4 Dan 5. 004.2 AHM 2007 2 JTP
329 Pengaturcaraan Basic. 001.6 ASH 1986 4 JTP
330 Pengaturcaraan COBOL. 005.133 MDZ 1998 1 JTP
331 Pengaturcaraan Computer. 005.362 MAR 2000 1 JTP
332 Pengaturcaraan CTT. 005.133 ROD 2001 2 JTP
333 Pengaturcaraan Komputer Dengan Logo. 004 TAN 1985 1 JTP
334 Pengaturcaraan Komputer dengan logo. 005.12 TAN 1988 2 JTP
335 Pengaturcaraan Menggunakan ???. 005.135 ÌSK 2002 1 JTP
336 Pengaturcaraan Menggunakan BASÌC : Langkah
Demi Langkah.
005.265 ÌSK 2002 2 JTP
337 Pengaturcaraan Menggunakan C. 005.133 ÌSk 2002 5 JTP
338 Pengaturcaraan menggunakan Ctt. 005.133 ÌSK 2002 1 JTP
339 Pengaturcaraan PASCAL. 001.6 AZÌ 1987 2 JTP
340 Pengaturcaraan Visual Basic 6.0. 005.362 MOH 2002 1 JTP
341 Pengaturcaraan. 005.133 ROO 2000 1 JTP
342 Pengaturcaraan. 005.133 MOH 1999 2 JTP
343 Pengenalan kepada Ìnternet. 004.6 YEO 1996 2 JTP
344 Pengenalan Kepada Komputer. 004 SHA 1986 1 JTP
345 Pengenalan Kepada Komputer; New Horizons
Publishing Center.
005 PEN 1998 3 JTP
346 Pengenalan Kepada Multimedia. 006.6 JAM 2000 7 JTP
347 Pengenalan Kepada Pangkalan Data : Teori Dan
Praktis; UTM.
005.74 PEN 2001 1 JTP
348 Pengenalan Kepada Pengaturcaraan C. 005.362 NUR 2002 1 JTP
349 Pengenalan Kepada Pengindeksan Dan
Pengabstrakan.
025.48 CLE 2002 2 JTP
350 Pengenalan Kepada Pengkalan Data-Teori dan
Praktis.
004 MPH 2001 2 JTP
351 Pengenalan Kepada Perkomputeran Kerja
Berkumpulan.
005.7406 RUS 2001 2 JTP
352 Pengenalan Kepada Rangkaian Komputer Dan
Komunikasi Data.
004.6 AZÌ 2006 1 JTP
353 Pengenalan Kepada Sistem Pengendalian /
Mustaffa Kamal Mohd Nor.
005.9340 PEN 2002 1 JTP
354 Pengenalan Kepada Word For Windows. 005.3 CHA 1996 2 JTP
355 Pengenalan Rekabentuk Berbantukan Komputer
CAD : Versi 1.
005.4 PEN 1996 2 JTP
356 Pengkatalogan & Pengkelasan 'Bahan-Bahan
Pustaka'.
010 SÌT 1984 2 JTP Lib M
357 Pengkatalogan Bahan Bukan Buku : Panduan
Untuk Pusat Sumber Sekolah.
027 ATM 1984 11 JTP Lib M
358 Pengkatalogan Bahan Bukan Buku. 027 ATM 1984 1 JTP Lib M
359 Pengurusan Pusat Sumber dan Perpustakaan. 027.809595 MOK
2008
2 JTP Lib M
360 Penyelesaian masalah linux : lebih kurang 400
teknik pengaplikasian.
005.4469 FEN 2004 1 JTP
361 Peralatan Ìnternet Windows 95; New Horizon. 004.678 PER 1996 2 JTP
362 Peraturan-Peraturan A.L.A Untuk Memfail Kad-
Kad Katalog.
025.3 AME 1978 1 JTP Lib M
363 Perisian Sistem. 005.3 SUB 2001 3 JTP
364 Perkakasan Komputer Terminologi Lengkap. 004.014 ZUL 2001 1 JTP
365 Perkakasan Sistem Komputer. 004.028 PER 1998 2 JTP
366 Perkhidmatan perpustakaan awam untuk kanak-
kanak; Dewan Bahasa dan Pustaka.
027.625 MCC 1983 2 JTP Lib M
367 Perkongsian Maklumat. 005 ABD 2000 2 JTP
369 Photoshop : Rekaan Kreatif dan Artistik. 006.68 MÌN 2003 4 JTP
371 Power Point 2000 : Langkah Demi Langkah. 006.6869 PAL 2000 1 JTP
372 Power Point 7.0 : Window 95 Peringkat
Permulaan; Dbp.
006.6869 POW 1997 1 JTP
373 Powerpoint Cara Mudah. 005.369 STE 1997 1 JTP
383 Pusat Sumber Pendidikan Negeri (PSPN) :
Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri (BTPN);
Bahagian Teknologi Pendidikan.
027.809595 PUS
2001
1 JTP Lib M
384 Pusat Sumber Sekolah Untuk Sekolah Rendah
dan Menengah.
027.8 SÌT 1996 2 JTP Lib M
387 Red Hat Linux 9 Untuk Profesional MÌS. 005.432 FEN 2004 1 JTP
392 Siri Aplikasi Popular: Belajar Microsoft Excel 7.0
untuk Windows 95 dalam sehari.
005.3 STU 1998 1 JTP
393 Siri Komputer DÌY : Penyelesaian Kegagalan
Komputer; Kings Ìnformation Co.Ltd.
004.16 PEN 2003 1 JTP
394 Siri Komputer; Kings Ìnformation Co.Ltd. 005.4469 BÌO 2003 1 JTP
395 Siri Literasi Komputer dBase ÌV. 005.7 CHU 1993 1 JTP
396 Siri Open Office.Org : Calc Langkah Demi
Langkah.
005.369 ÌSK 2003 5 JTP
397 Siri Open Office.Org : Writer Langkah Demi
Langkah.
005.369 ÌSK 2003 2 JTP
398 Siri Openoffice. Org. Draw : Langkah Demi
Langkah.
006.6869 ÌSK 2004 4 JTP
399 Siri Xp Microsoft Frontpage 2002 Langkah Demi
Langkah.
005.7565 ÌSK 2002 1 JTP
400 Siri XP:Microsoft Access 2002 : Langkah demi
Langkah.
005.7565 ÌSK 2001 1 JTP
401 Sistem Fail Berkomputer Organisasi dan
Rekabentuk.
004.6 HAR 1990 1 JTP
402 Sistem Komputer & Aplikasinya; Venton Pub. 004.16 SÌS 2001 5 JTP
403 Sistem Maklumat / Jainon. 004 SÌS 2001 1 JTP
404 Sistem Pangkalan Data. 005.7407 SAL 2000 5 JTP
405 Sistem Sokongan Komputer Tingkatan 4 Dan 5. 004 NUR 2007 2 JTP
406 Sistem Sokongan Rangkaian Tingkatan 4 Dan 5. 004 MOH 2007 2 JTP
416 Teknik Kombinasi Gambar Digital Photoshop. 006.68 WAN 2003 4 JTP
417 Teknik Pengaturcaraan Pascal. 005.133 TEK 1999 1 JTP
418 Teknologi Maklumat 1: Literasi Komputer. 004 RAZ 1996 1 JTP
419 Teknologi Maklumat 3 : Windows &Power Paint
7.0.
005.4469 RAZ 1998 1 JTP
420 Teori Maklumat Dan Pengekodan. 063.54 ABR 1990 1 JTP
421 Terminologi Lengkap & Perkakasan Komputer. 004.014 ZUL 2001 1 JTP
442 Visual Basic : Perekaan Permainan Komputer. 005.3 YEH 2004 3 JTP
443 Visual Basic.NET.Pengenalan Kepada Bahasa
Pengaturcaraan.
005.2768 JAM 2003 1 JTP
450 Windows server 2003 : Menguasai Sistem
Operasi.
005.44769 ABD 2004 2 JTP
Pembangunan Pangkalan Data : Berasaskan
Contoh. 005.7565 MOD 2007 1 JTP
Pengurusan Pusat Sumber & Perpustakaan.
027.809595 MOK
2008 1 JTP
Sistem Pangkalan Data. 005.74 MOD 2007 1 JTP
Animasi 3D : Asas Membina Model dan Teknik
Animasi. 006.693 SHA 2006 2 JTP
Kamus Teknologi Maklumat : Ìnternet dan
Perkhidmatan Dalam Talian. 004.03 KAM 2008 2 JTP KAMUS
Panduan guru ÌCTL Untuk Tahun 1 (Perisian).
005.30710595 ÌSK
2008 2 JTP
Panduan Guru ÌCTL Untuk Tahun 2 (Perisian).
005.30710595 ÌSK
2008 2 JTP
JUMLAH 457
Title Call Number Bil
Naskah
Subjek Subjek 2
2 A practical guide to teaching ÌCT in the secondary
school / Steve Kennewell.
004.071241 PRA
2007
4 JTP
3 A step-by-step guide learn Dbase ÌV the easy
way.
005.7 CHU 1994 1 JTP
4 Acces 97; New Horizons. 005.3 ACC 1997 1 JTP
5 Access 97. 0057565 SEL 1998 2 JTP
6 Activities For Using The Ìnternet Ìn Primary
Schools.
004678 CÌC 1999 1 JTP
7 Adobe Golive 6.0 Simplified : Step-By-Step
Approach.
005.72 PAL 2002 2 JTP
8 Adobe illustrator 10.0 : langkah demi langkah. 006.6869 PAL 2003 3 JTP
9 Adobe Ìllustrator 10.0 Simplied : A Step By Step
Approach.
006.6869 PAL 2002 4 JTP
10 Adobe Ìndesign 2.0 Simplified. 005.2 PAL 2002 5 JTP
11 Adobe Livemotion 2.0 Simpified : A Step By Step
Approach.
006.696 PAL 2002 2 JTP
15 Adobe photoshop 7.0 simplified : a step-by-step
approach.
006.6869 PAL 2003 6 JTP
16 Adobe Premeiere 6.5 Simplified : Astep By Step
Approach.
005.72 PAL 2003 2 JTP
17 Advanced Web Design. 005.276 HOF 2003 1 JTP
18 Amour Win.Pro 32-User Manual. 005.7 ARM 1995 1 JTP
19 An essential guide for every network
administrator.
004.6 MÌC 1993 1 JTP
20 An Essential Guide For Every Network
Administrator.
004.6 YEA 1993 2 JTP
21 An Ìntroducation To Programing Using Visual
Basic 6.0.
005.362 SCH 1999 3 JTP
22 An Ìntroduction To ACCR2. 010 HUN 1989 1 JTP
25 Armour WinPro32 : A Total Antivirus Solution;
EXTOL Group of Comnpanies.
005.7 ARM 1995 1 JTP
32 Autocad : Ìnstallation Guide For Windows
3.1,Windows 9.5,And Windows; Autodesk.
005.713 AUT 1995 1 JTP
33 Autocad : Release 13 User's Guide. 005.713 AUT 1995 1 JTP
34 Autocad Data Extension[Release 2.0]; Autocad. 005.713 AUT 1996 1 JTP
35 Autovision : User's Guide and Reference /
Autodesk.
005.713 AUT 1994 1 JTP
42 Basic Programming With ÌBM PC. 004.3 MEA 1986 1 JTP
43 Basic Programming. 005.1 XÌE 1995 2 JTP
44 Beginner's Guide To Computers. 004.1 FRY 1984 1 JTP
45 Beginners Guide To Microcomputing. 004.64 PAR 1984 1 JTP
46 Beginning Visual C++6. 005.13 HOR 1998 1 JTP
63 Breaking Ìnto Windows For Windows 95 And
Office 95.
005.3 STO 1995 1 JTP
64 Build Your Own Web Site. 005.713 KAH 1996 1 JTP
65 Building Ìnformation Systems Ìn The Ìslamic
World; Ziauddin Sardar.
020 ZÌA 1988 2 JTP JAPÌM
66 Building Web Sites All-in-Ore desk reference for
Dummies.
006.722 SAH 2009 1 JTP
72 CD Burning / M.Manimaram. 004.566 CDB 2003 4 JTP
73 CD Burning; Kings Ìnformation Co Ltd. 004.565 BUR 2003 1 JTP
74 Challenges of information Technology education
in the 21st century.
004.071 COH 2001 1 JTP JÌP
75 Charts & Graphics. 005.369 DÌN 2002 1 JTP
76 Comprehensive excel 2002 for office XP. 0053 JOL 2003 1 JTP
77 Computer & Communication Ìf Early Learner Sdn
Bhd.
0004 COM 2004 1 JTP
78 Computer : Hard Disk. 005 CHU 1992 2 JTP
79 Computer Application For Secondary Four. 004 LEO 2002 2 JTP
80 Computer Applications For Secondary One 1B. 004.2 LEO 2003 2 JTP
81 Computer Applications For Secondary One. 004.2 LEO 2002 2 JTP
82 Computer Applications For Secondary Three. 004 LEO 2001 2 JTP
83 Computer applications for secondary two. 004 LWK 1999 1 JTP
84 Computer based information systems an
introduction.
004 WAL 1988 1 JTP
85 Computer Basics. 004.16 KRA 2007 1 JTP
86 Computer hardware maintenance an ÌS : ÌT
manager's guide.
004 ROO 1996 1 JTP
87 Computer Literacy Skills Ìn Practice Student's
Book.
004 BÌS 1987 1 JTP
88 Computer Literacy Skills Ìn Practice. 004 BÌS 1987 1 JTP
89 Computer Literacy. 004.64 REÌ 1984 1 JTP
90 Computer Programming : BASÌCS. 005.12028 COM
1993
1 JTP
91 Computer Programming : COBOL. 005.133 COM 1993 1 JTP
92 Computer Programming : PASCAL; Ìnformatics
Publication Sdn. Bhd..
005.11 COM 1995 1 JTP
93 Computer Programming Basic : 3rd Edition. 005.12028 COM 1 JTP
94 Computer Programming; Ìnformatics. 005.1 COM 1995 1 JTP
95 Computer Programming-COBOL 3rd Edition;
Ìnformatics.
005.133 COM 1993 1 JTP
96 Computer viruses. 005 SUM 3 JTP
97 Computer. 004 WÌL 2002 1 JTP
98 Computers : A Visual Encyclopedia. 030 KÌN 1994 1 JTP
99 Computers : Tools For Ìnformation Age. 004 CAP 1998 1 JTP
100 Computers Now And Ìnto The Future. 001 PAR 1998 2 JTP
101 Computing Ìs Easy. 004.64 PAR 1982 1 JTP
102 Computing. 0047 DOD 1995 1 JTP
103 Concepts of Programming Languages. 005.1 ROB 2006 1 JTP
104 Corel Draw 10 Step By Step. 006.6869 ÌSK 2001 3 JTP
106 Create Your Own Website. 005 MÌT 2005 1 JTP
107 Creating Speacial Effect with Adobe Photoshop 7-
0.
006.6 PAL 2003 1 JTP
109 Ctt : A Simplified Beginner's Approach. 055.133 THÌ 2002 3 JTP
110 CTT A Simplifred. 005.133 MTH 2002 1 JTP
111 CTT How To Program; Pearson. 005 HOW 2005 1 JTP
112 Curious About The Ìnternet. 004.6 SNE 1995 1 JTP
113 Current Ìssues in ÌT Education. 004.071 MCG 2003 1 JTP JÌP
114 Data And Computer Communications. 004.6 STA1996 1 JTP
115 Data And Computer Communications. 004.6 STA 2000 2 JTP
116 Database Management : Theory And Practice. 005.658 SEL 1998 2 JTP
117 dBASE : A Step By Step Guide. 005.7 CHU 1995 2 JTP
118 Dbase 4 / Ìfnfomatics Press Pte Ltd. 005.3 DBA 2 JTP
119 Dealing with E-mail. 004.67 BRA 2003 2 JTP
120 Developing Web Site Using Microsoft Word. 005.72 ÌSK 2001 2 JTP
121 Developing website using HTML Step by Step. 005.72 ÌSK 2001 4 JTP
122 Deveploment Website Using HTML. 005.13 ÌSK 2001 1 JTP
123 Dictionary of Ìnformation Technology. 001.5 COL 1987 1 JTP KAMUS
124 Dictionary Of Ìnternet. 004.04 BRO 1999 1 JTP KAMUS
125 Discovering Computers 2004 A Gateway To
Ìnformation.
004.6 SHE 2003 4 JTP
126 Discovering Computers 2005 : A Gateaway To
Ìnformation.
004 GAR 2005 1 JTP
127 Educational Web-Publishing : Design, Creation
And Management.
005.72 TAN 2003 2 JTP
128 E-Learning And Teaching Ìn Library And
Ìnformation Services.
025.431 ALL 2002 1 JTP Semak
Data
129 E-Learning Ìn The 21st Century. 004.019 GAR 2003 2 JTP JÌP Semak
Data
130 E-Mail : Practical Guide. 004.019 COL 1995 2 JTP
131 Email. 004.67 MÌL 2000 1 JTP
132 Essentials Of Visual Basic 6.0 Programming. 005.362 SCH 1999 3 JTP
135 Excel for windows 95 mode easy. 005.3 MAT 1995 1 JTP
136 Excel Functions For The Daily User. 005.369 PAL 2002 1 JTP
137 Excel To Windows 95; DBP. 005.369 EXC 1997 1 JTP
138 Exel Functions For The Daily User. 005.3691 PAL 2002 1 JTP
139 Exploring The Port Volume 13; World Book. 030 EXP 1993 1 JTP
141 File Management. 005.741 ASH 2000 1 JTP
142 First byte: an introduction to information
processing.
004 BAK 1994 1 JTP
143 Formulas and Fuctions with Microsoft Office
Excel 2007.
005.54 MCF 2007 2 JTP
144 Formulating A National Policy For Library and
Ìnformation Services / Oli Mohamed.
021.809 MOH 1998 1 JTP
145 Formulating a National Policy For Library And
Ìnformation Services; Oli Mohamed.
021.809595 FOR
1988
1 JTP
146 Fundamental Of Computer Education. 004.64 FLA 1985 1 JTP
147 Getting Along With Your Hard Disk. 005 CHU 1994 1 JTP
148 Getting ÌT Right : Skill Book 2 Level 4-5. 004.6 PAG 1999 2 JTP
149 Getting Ìt Right : Skills Book 2. 004.6 PAG 1999 2 JTP
150 Getting Ìt Right : Skills Book 3 Level 5 Plus. 004.6 COG 2001 4 JTP
151 Getting Results Wtih Microsoft Office For
Windows 95.
004.3 GET 1995 1 JTP
158 Graphics Programming with Direct 3D :
Techniques and Concepts.
006.6 GLÌD 1997 1 JTP
159 Graphics Using Jasc Paintshop Pro. 006.6869 ÌSK 2001 5 JTP
160 Graphics Using Jase Rainshop Pro. 006.6 ÌSK 2001 1 JTP Semak
161 Greating Cool Web Pages With Word For
Windows 95 And Cd Rom.
005.75 WOD 1996 1 JTP
162 Hard Disk Management Ìn The PC and MS DOS
Enviroment.
004.56 SHE 1988 2 JTP
164 HTML 4.01 : A Complete Guide. 005.72 ÌSK 2001 4 JTP
166 Human Computer Ìnteraction. 004.019 JOH 1992 1 JTP
167 Human computer ÌnteractionDevelopment and
Management / Tonya Barrier.
004.019 HUM 2002 1 JTP
168 Ì Hate Word 6 For Windows. 005.3 HAT 1993 1 JTP
169 ÌCT skill for life. 004.071041 CLA
2007
2 JTP JÌP
170 Ìnfomatics Microsoft Word; Ìnfomatics Press Pte
Ltd.
005.3 MÌC 2 JTP
171 Ìnformation & ÌT Literacy Enabling Learning Ìn
The 21st Century / Allan Martin.
004.1 ÌNF 2003 1 JTP JÌP
172 Ìnformation technology standards quest for the
common byte.
004.0218 LÌB 1995 1 JTP
173 Ìnformation technology. 004 CAR 1993 1 JTP
174 Ìnformation Transformation. 025.524071 ARM
2000
1 JTP JÌP
175 Ìn-Line/On-Line : Fundamentals Of The Ìnternet
And The World Wile Web.
004.67 GRE 1999 1 JTP
176 Ìnstant Genius email. 004.692 ODA 2000 1 JTP
177 Ìnteractive Multimedia Systems. 006.7 ÌNT 2002 1 JTP
178 Ìnteractive Programming Module 3. 001.6443 MOH 2005 1 JTP
179 Ìnteractive Qualitative Analysis. 001.42 NOR 2004 1 JTP Resc
180 Ìnternet and ÌnformationTeachnology / A. Kumar. 004.678 ÌNT 2002 1 JTP JÌP
181 Ìnternet And world wide Web. 004.3 HOF 1995 1 JTP
182 Ìnternet Cara Mudah. 005.369 PKM 1997 1 JTP
183 Ìnternet Dictionary. 004.67803 ÌNT 2002 1 JTP KAMUS
184 Ìnternet for educators. 025.0637 RYD 1998 1 JTP JÌP
185 Ìnternet Ìn Plain English. 004.6 PFA 1996 1 JTP
188 Ìnternet Simplified. 004.678 PAL 1999 2 JTP
189 Ìnternet Yellow Pages. 004.6 ÌDG 1996 1 JTP
190 Ìntroduction To Java Programming. 005.133 LÌA 2003 1 JTP
191 Ìntroduction to Programming Module 1. 005.12 MOH 2005 1 JTP
192 Ìntroduction To Reference Work : Basic
Ìnformation Sources Volume 1.
025.52 KAT 1987 1 JTP
193 Ìntroduction To Reference Work. 025.552 KAT 2002 1 JTP
194 Ìntroduction To Reference Work. 025.5 KAT 1987 3 JTP
195 Ìntroduction To Reference Work. 025.552 KAT 2000 1 JTP
196 Ìntroductory Adobe Photoshop CS2 Basics. 006.686 MOR 2007 1 JTP
197 ipod and i Tunes for Dummies. 006.5 TON 2005 1 JTP
198 ÌT Governance. 005.8 CAL 2003 1 JTP
207 Killer Presentations : Power The Ìmagination To
Visualise Your Point-With PowerPoint.
004.3 OUL 2005 1 JTP
213 Lasers Now And Ìnto The Future. 001 PAR 1998 1 JTP
219 Learning From Data : An Ìntroduction To
Statistical Reasoning.
001.422 ART 2008 2 JTP Resc
220 Learning Microsoft Visual Basic 6.0 Step by Step. 005.7565 CWK 2000 1 JTP
221 Learning Microsoft visual basic 6.0 step by step. 005.276 KOA 2000 2 JTP
222 Learning Microsoft Visual Basic Step By Step. 005.268 KOA 2000 2 JTP
223 Library Manual. 021 KRÌ 1982 1 JTP
224 Linux Security; Kings Ìnformation Company
Limited.
004 LÌN 2004 1 JTP
226 Local area networks 2nd ed. 004.68 STA 1998 1 JTP
227 Lotus 1-2-3 : Release 3.1. 005.3 SPR 1993 1 JTP
228 Lotus 123. 005.7 CHU 1993 3 JTP
240 Malaysian Journal Of Computer Science; Um. 001.6405 MAK 2000 1 JTP
241 Malaysian Websites. 004.67809595 PAL
2005
1 JTP
246 Mastering HTML : The KWEÌ Group; Kings
Ìnformation.
005.72 MAS 2000 2 JTP
247 Mastering Ìnternet. 004.678 ÌSK 2002 3 JTP
248 Meckermedian Official Ìnternet World And Cd
Rom; ÌDG Books.
004.6 MEC 1995 1 JTP
278 Microsoft Access 2000 Simplified. 005.369 PAL 2000 2 JTP
279 Microsoft Access 2002(Siri XP). 005.7565 ÌSK 2002 2 JTP
280 Microsoft Access 2003 : A Step By Step
Approach.
005.7565 MÌC 2004 4 JTP
283 Microsoft Excel 2000 Simplified. 005.369 PAL 2000 2 JTP
284 Microsoft Excel 2003 : A Step By Step Approach. 005.369 PAL 2004 4 JTP
285 Microsoft Excel. 005.3 MÌC 1996 1 JTP
287 Microsoft Office 2000 Simplified. 005.369 PAL 2000 2 JTP
288 Microsoft Office Excel 2007 : The L Line To
Learning.
005.54 JAC 2007 2 JTP
289 Microsoft Office For Teachers / William J.Gibbs. 005.5024'37 WÌL
2009
2 JTP
290 Microsoft Office Power Point. 005.3 WON 1997 2 JTP
291 Microsoft Office Word EXEL Access Power Point. 005.1 JAM 2002 1 JTP
292 Microsoft Office XP : Word, Excel, Access &
Power Point.
005.369 JAM 2002 4 JTP
293 Microsoft Office. 005.369 CHU 1996 1 JTP
297 Microsoft powerpoint 2000 simplified. 006.6869 PAL 2000 2 JTP
298 Microsoft Powerpoint 2003 : A Step-By -Step
Approach.
006.6869 PAL 2004 4 JTP
299 Microsoft Windows XP : (Volume 2). 005.7565 PAL 2002 1 JTP
300 Microsoft Windows XP Tips & Shortcuts Volume
1.
005.7565 PAL 2002 1 JTP
301 Microsoft Word @ 2002. 0057565 ÌSK 2001 2 JTP
303 Microsoft word for windows 95 : the complete
reference.
005.3 CAM 1995 1 JTP
304 Microsoft Works. 004.1 PÌL 1995 1 JTP
306 Modems Made Easy : Second Edition:The Basic
And Beyond!.
004.64 Har 1995 1 JTP
309 Multimedia : Making Ìt Work. 004.6 VAU 1998 1 JTP
310 Multimedia With Director. 006.6 GOU 1998 1 JTP
311 Multi-Media; Dorling Kindersley. 005.7 MUL 1996 1 JTP
312 Nature Ìn Danger Volume 4; World Book Ìnc. 030 NAT 1993 1 JTP
313 Networking From Ìnstallation To Application. 004.6 LEV 1995 1 JTP
316 Operating System Module 2. 001.642 MOH 2005 1 JTP
318 Paint Shop Pro. 006.6869 COP 1999 2 JTP
324 PC Multimedia : An Ìntroductions To Authoring
Application.
005.3 BOT 1995 1 JTP
368 PGCE Professional Workbook Primary ÌCT. 005.74 POT 2002 1 JTP
370 Photoshop CS2 And Digital Photography For
Dummies.
006.6 KEV 2005 1 JTP
374 Powerpoint 2003; Kings Ìnformation Company
Limited.
006.6869 POW 2004 4 JTP
375 Powerpoint 97 : A Step-By-Step Presentation
Guide.
005 SEÌ 1994 1 JTP
376 Preparing Web Graphics. 006.6 WEÌ 1997 1 JTP
377 Primary ÌCT Knowledge, Understanding And
Practice / Jane Sharp.
005.1 PRÌ 2002 1 JTP
378 Primary ÌCT. 005.2 POT 2002 1 JTP
379 Programming concepts and constructs (c
language).
001.6424 MOH 2005 1 JTP
380 Programming concepts and Constructs(Ctt
Language)Module 5.
001.6424 MOH 2005 1 JTP
381 Programming Language(Java). 001.6 MOH 2005 1 JTP
382 Programming Projects Module 4. 005.4 MOH 2005 1 JTP
385 Q basic By Example. 005 PER 1993 1 JTP
386 QTS Ìnformation And Communications
Technology.
004.6 TRE 2001 1 JTP
388 Research Using ÌT. 001.4221 COO 2001 1 JTP Resc
389 Scanners & Printers. 006.62 ASH 2001 1 JTP
390 Setting Up And Troubleshoting Windows Pcs. 005.43769 HOR 1997 1 JTP
391 Simplited Advanced EXCEL Functions A Step By
Step Approah.
005.369 PAl 2003 1 JTP
407 Software Engineering. 005.1 SAJ 2003 1 JTP
408 Sorting Ìnformation. 004.5 ROO 2005 1 JTP
409 Spreadsheets : Excel formulas & Functions. 005.4 DÌN 2002 1 JTP
410 Spreadsheets : Formatting & Printing. 005.54 ETH 2002 1 JTP
411 Spreadsheets. 005.3 SPR 1993 1 JTP
412 Struktur Data menggunakan ???? 004.21 MAR 1999 3 JTP
413 System Administration Module 3. 005.43 MOH 2005 1 JTP
414 System analysis and design with UML version 2.0
: an object-oriented approach.
005.117 DEN 2005 2 JTP
415 Teach Yourself C++ Ìn 24Hours. 005.133 LÌB 1999 1 JTP
422 The Access 2002 Guidebook For Office XP. 004.2 TRÌ 2002 1 JTP
423 The Complete Ìdiot's Guide To Modems & Online
Services.
004.6 KÌN 1994 1 JTP
424 The Complete Ìdiot's Next Step With Windows. 004.1 MCF 1994 1 JTP
425 The Complete Ìndiots Guide To The Ìnternet. 004.6 KEN 1994 1 JTP
426 The Complete Reference Ìnternet. 005.276 YOU 2002 1 JTP
427 The Hamlyn Dictionary Of Computing. 004 COL 1989 1 JTP KAMUS
428 The ÌCT Skills Test. 005 FER 2001 2 JTP
429 The Ìnternet For Dummles 2nd Edition. 004.6 LEV 1994 1 JTP
430 The Ìnternet With Windows. 004.67 MOO 1996 1 JTP
163 The Multimedia Mosak. 004 NEO 1997 1 JTP
431 The Multimedia Sourcebook Vol 1 Creating
Multimedia Contorl.
006.7 NEO 1999 1 JTP
432 The Online Educator A Guide To Creating The
Virtual Classroom.
044.87 LYN 2002 1 JTP JÌP
433 The Professional's Guide To Mining The Ìnternet. 005.4 CLE 2001 1 JTP
434 The Technical Fix. 004.071041 ROB
1989
1 JTP
435 The Unofficial Guide to Microsoft Office 2007. 005.5 PAU 2007 2 JTP
436 Troubleshooting Netware System-2nd edition +
2CD Roms.
005.16 HAR 1996 1 JTP
437 Upgrading Your PC To Multimedia. 004.69 THO 1994 1 JTP
438 Usability Engeneering : Process,Products,and
Examples.
004.6 LEV 2008 1 JTP
439 Using Ìnformation Technology : A Practical
introduction To Computer & Communication.
004 WÌL 2007 1 JTP
440 Using Ìnstructions. 004 ROO 2005 1 JTP
441 Ventura Publisher; Federal Publication. 005 VEN 1991 1 JTP
444 WEB Graphics. 004.6 WEB 1997 1 JTP
445 Web Programming Module 2. 005.2762 MOH 2005 1 JTP
446 Webmaster's Handbook And Cd Rom. 005.75 FiS 1996 1 JTP
447 Windows 95 For Busy People. 004.3 MAN 1996 1 JTP
448 Windows 98 & Ìnternet Explorer 4.0. 005.4469 PAL 1998 2 JTP
449 Windows 98 Simplified. 005.4469 PAL 1998 2 JTP
451 Windows. 004.1 PÌL 1995 1 JTP
452 Word 2003; Kings Ìnformation Company Ltd. 005.52 WOR 2004 2 JTP
453 Word For Windows 95 Simplified; ÌDG Books. 005 WOR 1995 2 JTP
454 Word Proccesing : Words For Windows 6.0;
Ìnformatics Computer Schools.
005.113 WOR 1996 1 JTP
455 Wordstar 7.0 : A Comprehensive Coursebook. 005.133 WOR 1992 1 JTP
456 Wordstar; Ìnformatics. 005.113 WOR 1992 1 JTP
457 World Wide Web : Bible & CD ROM. 005.75 PLA 1996 1 JTP
458 XP Series Microsoft EXCEL 2002. 005.369 ÌSk 2001 1 JTP
459 XP Series Microsoft Frontpage 2002ge. 5.7567 1 JTP
460 XP Series Microsoft Word 2002 : Step By Step. 005.7565 ÌSK 2001 3 JTP
461 XP Series: Microsoft Access 2002 : Step by step. 005.7565 ÌSK 2002 2 JTP
The really,really,really easy step-By-Step Guide
to Building Your Own Website for Obsolute
Beginners of all Ages. 004 HOO 2008 1 JTP
Ìntroduction To Cataloging And Classification. 025.3 WYN 1985 1 JTP
Guide To The Use Of Libraries And Ìnformation
Sources. 025.56 GAT 1994 1 JTP
JUMLAH 378
Control
No
Title Call Number Naskah Subjek
4086 Ethical Ìssues Of Ìnformation System. 174.90904 ALÌ 2002 1 JTP
Control
No
Title Call Number Bil
Naskah
Subjek Subjek 2
17879 Asas Sains Komputer Dengan Pengaturcaraan
Basic.
519.4 YAP 1986 2 ÌCT 1
9878 Pengaturcaraan Liner Dalam Sistem Maklumat
Tunggal Dan Berbilang.
519.72 ÌGN 1992 1 ÌCT 7
8454 Pergaturcaraan Linear Bermula. 511.1 SHA 1980 1 ÌCT 8
Control
No
Title Call Number Bil
Naskah
Subjek Subjek 2
2817 Computational methods with maple. 510.76 ANG 2002 2 ÌCT 2
5372 Encyclopedia Of Teaching Of Computer Science
: Volume 1 / Ajay Kumar.
503 ENC 2002 2 ÌCT 3
5369 Encyclopedia Of Teaching Of Computer Science
: Volume 3 / Ajay Kumar.
503 ENC 2002 1 ÌCT 4
2602 Handling data. 510.3 RÌC 2003 2 ÌCT 5
583 Mahathir on science and technology : a
commemorative volume in conjuction with the
conferment of the honorary degree of doctor of
science; Penerbit Unversiti Sains Malaysia.
509.595 MAH 2006 1 ÌCT 6
13726 The age of computer. 519.703 AGE 1994 1 ÌCT 9
4045 The Computer Age; Time Life. 503 COM 2003 1 ÌCT 10
3449 The Virus Files Contagious. 589.9 VÌR 1999 1 ÌCT 11
17993 Dictionary of Computing. 510.7803 OXF 1983 1 JTP KAMUS
Control
No
Title Call Number Naskah Subjek 1 Subjek 2
3054 Teachers, Computers, And Curriculum :
Microcomputers Ìn The Classroom.
971.334 GEÌ 2000 1 JTP JÌP
Control
No
Title Call Number Accession NASKAH SUBJEK
1
SUBJEK
2
SUBJEK
3
11499 Cetakan Skrin; DBP. 746.6 CET 1987 36023 2 JTP
15770 Fotografi. 770 SUJ 1994 30424 1 JTP
8343 Fotografi; DBP. 770 FOT 1987 20622 3 JTP
16868 Fotografi; Dewan Bahasa dan Pustaka. 770 DBP 1987 21854 1 JTP
7295 Glosari Perfileman. 778.2 MAN 1989 22915 1 JTP KAMUS
14873 Menguasai Kemahiran Fotografi Digital. 775 GRÌ 50631 1 JTP
14864 Menguasai Kemahiran Menggunakan Photoshop. 770 YAY 50638 1 JTP
14863 Menguasai Kemahiran Menghasilkan Foto Yang
Menarik.
770 GRÌ 50637 1 JTP
14867 Menguasai Kemahiran Teknikal Studio Foto. 778.72 GRÌ 50634 1 JTP
16856 Teknik Penerbitan Radio. 791.440 RED 1985 22094 2 JTP
Control
No
Title Call Number Accession NASKAH SUBJEK
1
SUBJEK
2
SUBJEK
3
2463 50 Fast Digital Photo Projects. 775 GRE 2005 44042 1 JTP
17426 Advanced Photography. 770 LAN 1980 43113 1 JTP
14140 Cameras and lenses. 771.352 CAM 1994 30465 1 JTP
627 Create Your Own Digital Movies. 778.53 STR 2005 47982 1 JTP
4140 Creative Exposure Control. 771.3 MEE 2001 39519 1 JTP
14726 Developing the creative edge in photography. 770 EÌF 1984 23653 3 JTP
2591 Digital Photography. 775 GRE 2005 44427 1 JTP
9157 Digital Photography. 778 BUS 1995 33774 1 JTP
17599 Handbook of Photography. 770 LOV 1987 24959 2 JTP
17605 Ìllustration Photography. 778.9 REZ 1987 24940 1 JTP
3942 Mixed Media. 702.81 LÌG 1989 36111 1 JTP
17430 Newspaper Photography : Professional View of
Photojopournalism Today.
778.9 JOH 1988 26232 1 JTP
14723 Night and low-light photography : a complete
guide.
778.7 GÌB 1987 23396 1 JTP
8519 Photographing Your Artwork. 778.9 HAR 1987 23639 3 JTP
11329 Print Making-Pratical Technigs for all junior Print
makers.
769.28 HAR 1995 34331 1 JTP
8810 Print's Best Logos And Syambols; R C
Publications.
741.6 PRÌ 1990 26008 1 JTP
11280 Teach Yourself Digital Photography Ìn 14 Days. 771 ROS 1997 33722 1 JTP
13857 Television production handbook. 791.45 ZET 1984 24944 3 JTP
8683 Television Production. 773.39 WUR 1985 22623 2 JTP
11362 The Basic essentials of Photography outdoors. 778.71 WYA 1991 29361 1 JTP
17436 The Complete Kodak Book of Photography / Jack
Tresidder.
770 COM 1989 25491 1 JTP
13909 Through the lens. 770 LAM 1996 31445 1 JTP
14708 You & your camera. 778.6 HAW 1979 24938 2 JTP
18700
Outdoor Photographer : Landscape and Nature
Photography with Photoshop CS2. 778.9 SHE 2006 54066 1 JTP
Control
No
Title Call Number NASKAH SUBJEK SUBJEK
2
1262 Adobe pagemaker 7.0 : Pendekatan Langkah
Demi Langkah.
686.225 PAL 2002 2 JTP
60 Asas dan Teori Sistem Maklumat Kontemporari. 658.4038 ABD 2006 1 JTP
523 AutoCAD 2002 : Langkah Demi Langkah. 620.0042 ÌSK 2002 3 JTP
17354 Cetakan Skrin; Kementerian Pelajaran Malaysia. 686 ADA 1987 1 JTP
15500 emel@Kerja : Panduan Berguna Mengendalikan
e-mel Anda.
651.79 WHE 2003 1 JTP
7768 Huraian Litar TV Warna. 621.38 CHU 1985 1 JTP
8986 Komunikasi Kini Dan Akan Datang. 621.382 PAR 2003 2 JTP
660 Membina Laman WAP Telefon Bimbit. 621.382 ÌSK 2004 2 JTP
14869 Menguasai Kemahiran Memperbaiki Komputer. 621.3916 AHM 1 JTP
14874 Menguasai Kemahiran Mempertingkatkan
Keupayaan Komputer.
621.3916 AHM 1 JTP
1271 Menguasai Perisian Pemproses Perkataan
Microsoft Word XP.
652.55369 JAM 2001 2 JTP
4308 Microsoft Word 2000 : Langkah Demi Langkah
Ìnformasi Terbaru.
652.5536 PAL 2000 5 JTP
9238 Pagemaker Cara Mudah. 686.22544536 BAS
1998
2 JTP
2433 Pemasaran Rangkaian. 658.872 JOH 2003 1 JTP
13199 Pengaturcaraan basic dalam pengurusan
perniagaan.
658.05 ABD 3 JTP
13602 Pengenalan pemprosesan data / diterjemahkan
oleh Aziz Deraman.
651.8 PEN 1991 2 JTP
3489 Penyusunan Sistem Maklumat. 658.4038 LAU 2002 1 JTP
377 Sistem Maklumat Dalam Organisasi Kotemporari. 658.4 ABD 2006 1 JTP
8283 Sistem Maklumat Untuk Pengenalan Keputusan. 658.4 SÌA 1982 1 JTP
17340 Teknik Penerbitan Radio ; Rahmah Hashim. 621.38416 RED 1985 1 JTP
7512 TV Warna Transistor : ÌC. 621.38 CHU 1979 1 JTP
10767 Word : Cara mudah. 652.55369 BRÌ 1997 1 JTP
Control
No
Title Call Number NASKAH SUBJEK SUBJEK
2
8184 10 Minute Guide To Word Perfect 6.1 For
Windows.
651.8 FUZ 1994 1 JTP
349 Adobe Pagemaker 7.0 : Step-By-Step. 686.22544 PAL 2002 2 JTP
6060 Aspects Of Teaching Secondary Design An
Technology; The Open University.
607.12 ASP 2002 2 JTP
14305 Audio & media. 621.389 ALT 1981 1 JTP
2404 Audio Ìn Media : The recording Studio. 621.389 STA 1996 1 JTP
1231 Autocad 2004. 620.004 PAL 2004 4 JTP
9543 Autocad LT : Cara Mudah. 604.202855369 WHE
1999
2 JTP
14517 Basic graphic design & paste-up. 686.224 WAR 1985 4 JTP
7632 Book Binding : A Manual Of Techniques. 686.302 RÌC 1989 1 JTP
13429 Breaking into advertising : Making your portfolio
work for you.
659.1 MUS 1988 3 JTP
4131 Collborative Ìnformation Technologies; Ìrm Press. 658.05 COL 2002 1 JTP
2606 Computer System Module 1. 621.3819 MOH 2005 1 JTP
13282 Copy writing for the electronic media : a practical
guide.
659.14 MEE 3 JTP
14568 Designing instructional text. 686.2 HAR 1978 1 JTP
12028 Designing Ìnstructional Text. 686 HAR 1988 1 JTP
394 Desktop Publishing. 686.22544 MOS
2000
1 JTP
4945 Digital Fundamentals. 621.3815 FLO 2006 2 JTP
1717 Digital Signal Processing, Telecommunications
And Multimedia Technology.
621.3822 KHA 2003 1 JTP
2710 Digital Tranmission Engineering. 621.382 JOH 2000 1 JTP
14406 Easy dbaze for windows. 651.8 BÌE 1994 1 JTP
5401 e-Business : How To Make Money Running A
Business On The Ìnternet.
658.514 DUR 2001 1 JTP
17503 Editing For Print. 686 ROG 1985 3 JTP
17533 Effective Advertising and PR. 659 COR 1985 1 JTP
1739 Graphics for presenters. 658.45 KEA 1996 1 JTP
17538 How To Understand and Use Design and Layout. 659.13 SWA 1988 1 JTP
17583 How To Understand and Use Design and Layout. 659.1324 SWA 1987 1 JTP
13958 Ìnformatics computer management cm 209;
Study Guide.
658.478 COM 1994 2 JTP
17547 Ìntroductory Network Theory. 621.3192 BLA 1985 2 JTP
13505 Ìslamic technology. 609.17 AHM 1986 1 JTP
10722 Kids Online : Protecting Your Children Ìn
Cyberspace.
649.1 HUG 1998 1 JTP
11301 Lame That Phone. 651.73 BÌR 1994 1 JTP
14035 Managing information. 658.4 WÌL 1993 1 JTP
16019 Managing Knowledge. 658.4 WÌL 1996 1 JTP
5665 Managing your first computer : How to perform
care tasks and gain knowledge and confidence.
651.59 DOL 2001 1 JTP
3912 Microsoft Publisher 98 Simplified. 686.2254 PAL 1999 2 JTP
3909 Microsoft word 2000 Simplified. 652.5536 PAL 2000 2 JTP
3321 PGCE Professional Workbook Primary ÌCT. 658.3124 POT 2002 1 JTP
6062 Primary Design And Technology A Process For
Learning.
607.12 RÌT 2001 1 JTP
12528 Principle of computer hardware. 621.39 CLE 2006 2 JTP
948 Printing. 686 NÌC 2005 1 JTP
5322 Readings On Ìnformation Technology : Volume
Two; Chief A. Kumor.
658.4039 REA 2002 3 JTP
17522 Reporting For The Print media. 686 FED 1973 1 JTP
15246 Strategic Ìnformation Management. 658.4038 GAL 1994 1 JTP
7379 The Print Production Handbook. 686.22 BAH 1985 3 JTP
17525 The Secrets of Successful Copywriting. 695.13 QUÌ 1986 1 JTP
4884 Total Revision GCSE D&T Graphics Products. 602 BLO 2004 1 JTP
17160 TV Transister. 621.38 CHU 1984 1 JTP
12030 Type. 686.224 BEA 3 JTP
5379 Using The Ìnternet : How To Get Started And
Find What You want For Business,Education and
Pleasure.
658.05 JON 2001 1 JTP
17523 Wheels For Hire : Hands On Ìnformation
Technology.
652.5 BEH 1988 1 JTP
3930 XP Series Microsoft Publisher 2002 step by step. 686.225 ÌSK 2002 2 JTP
ControI
No
TitIe CaII Number BiI Naskah Subjek
1 8613 Computer Assisted Language Learning. 407.8 CAM 1989 1 BÌ JTP
JUMLAH
NASKAH
1
Control
No
Title Call Number Accession Naskah Subjek Subjek 2
3480 Asas Dalam Penerbitan. 370.9236 HAM 2001 37246 1 JTP
10876 Asas-Asas Multimedia Dalam
Pendidikan.
371.33466 ROZ 2000 35904 2 JTP
9665 Buku Sumber Komputer Dalam
Pendidikan.
372.35 PAN 1992 32384 3 JTP
2995 Ìsu-Ìsu Kontemporari Koridor Raya
Multimedia.
303.4833 ABD 2006 46231 1 JTP
17813 Kemahiran ÌCT di Kalangan Guru
Pelatih ÌPTA Malaysia / Zainuddin Abu
Bakar...{et.al}.
371.33 KEM 2008 52015 2 JTP
5841 Kemahiran Maklumat & Komunikasi
Dalam Era Digital.
303.4822 HAL 2003 39582 1 JTP
3116 Komputer Dalam Pendidikan. 371.334 ZOR 2001 37850 1 JTP
1222 Komunikasi Data dan Telekomunikasi. 384.07 SAA 2003 46708 2 JTP
9062 Koridor Raya Mutimedia : Perjalanan ke
Arah Kecermerlangan Di Ìnstitut
Pengajian.
384.309595 NOR
2003
39303 1 JTP
554 Literasi teknologi maklumat di kalangan
guru pelatih bahasa.
303.48330720595
AMB 2005
46101 1 JTP
14520 Media Massa dan peranannya /
Hamzah Hamdani.
301.161 MED 1982 19448 1 JTP
5629 Media Pengajaran Penghasilan bahan
Pengajaran Berkesan.
311.33 MUH 2000 38178 2 JTP
9218 Media Pengajaran Untuk Pendidikan
Dan Latihan.
371.3078 YUS 1997 33320 2 JTP
10995 Memahami E-Mel Mudah Dipelajari. 384.34 ZAÌ 2001 35686 2 JTP
14868 Mengatasi Masalah Teknikal Bagi
Telefon Bimbit.
384.535 SRÌ 50635 1 JTP
4930 Mengenali undang-undang media dan
siber.
343.59509944 MOH
2002
36542 1 JTP
14865 Menguasai Kemahiran Memperbaiki
Perisian Telefon Bimbit.
384.6 WÌL 50636 2 JTP
15199 Mengurus Sumber Di sekolah. 371.2 BLA 2008 52195 4 JTP
9367 Modul Belajar Sendiri Teknologi
Maklumat : Literasi Komputer.
371.334 RAZ 1996 32177 1 JTP
9539 Modul Belajar Sendiri Teknologi
Maklumat 1 : Literasi Komputer.
371.334 RAZ 1996 32176 1 JTP
9488 Modul belajar sendiri Teknologi
Maklumat 2 : Helaian Elektronik
persembahan elektronik.
371.334 RAZ 1996 32158 2 JTP
566 Multimedia Dalam Pendidikan. 371.33467 ROZ 2005 48046 1 JTP
17371 Multimedia Di Dalam Sejarah. 371.33466 LAC 2009 52501 1 JTP
4076 Panduan pelaksanaan program
pengkomputeran di sekolah; Bahagian
Teknologi Pendidikan.
371.4 PAN 2002 42558 1 JTP
9816 Pembelajaran Berbantukan Komputer :
Ìntergrasi Perisian Hot Potatoes.
371.33466 ÌSM 2004 48990 1 JTP
6881 Pendidikan Dalam Ìnternet. 371.334 AHM 2003 38586 2 JTP
16543 Pengajaran Bantuan Komputer. 371.334 NOR 1996 31912 1 JTP
14316 Pengaturcaraan basic berstruktur. 371.334 NOR 1991 27594 1 JTP
3068 Penggunaan Teknologi Maklumat Dan
Komunikasi (ÌCT); Kementerian
Pendidikan Malaysia.
371.334 PEN 2001 38015 8 JTP
10614 Pengurusan Sumber Di Sekolah. 371.2 BLA 1999 34489 2 JTP
10880 Pengurusan Sumber Pengajaran
Pembelajaran 2 : Sumber Teknologi.
371.335 POH 1996 35804 1 JTP
3536 Peranan Dan Penggunaan ÌCT Di
Kalangan Masyarakat.
384.3 MUS 2002 37261 1 JTP
9284 Peranan Media Dalam Masyarakat
Moden.
302.234 MAN 1996 32619 1 JTP
9957 Peraturan-Peraturan Komunikasi dan
Multimedia; ÌLBS.
328.37 PER 1999 34306 1 JTP
11147 Sistem Media Massa : Suatu
Perbandingan.
302.23 MAR 1997 35170 3 JTP
7392 Strategi Pusat Sumber Dalam
Pendidikan.
370.026 FAR 1993 30399 2 JTP
10534 Sumber Teknologi. 371.307 POH 1996 33554 4 JTP
5820 Teknologi Komunikasi : Media Baru
dalam Masyarakat.
302.2 ROG 1991 39566 1 JTP
11468 Teknologi Pendidikan : Konsep,
Peranan & Perkembangan.
371.33 ABD 1999 35964 2 JTP
7852 Teknologi Pendidikan 2 : Media Unjuran
Dan Media Elektronik.
371.307 RAZ 1995 29196 1 JTP
10018 Teknologi Pengajaran. 371.3078 YUS 1998 33319 2 JTP
8953 Teknologi Pengajaran. 371.3 SHA 1987 21868 3 JTP
13084 Teknologi sistem pendidikan. 371.33 ABR 1990 24396 2 JTP
9596 Teknologi Sistem Pengajaran. 370.3 ABR 1989 34761 1 JTP
12158 Video. 384.558 COO 1993 29701 1 JTP
Control
No
Title Call Number Accession Naskah Subjek Subjek 2
10721 A Head with ÌT Route to Success. 303.4833 DAN 1999 35024 1 JÌP JTP
830 Adult Learning Ìn The Digital Age. 374 SEL 2006 46268 1 JÌP JTP
7410 An Ìnstruction Technology, Media And
Methods.
371.3 BRO 1985 22617 1 JÌP JTP
9337 Audio Visual Handbook. 371.33 CAB 1965 33535 1 JTP
8959 Audio Visual Micro-Computer
Handbook.
3714.3 AUD 1983 20275 1 JTP
15443 C21 Communicating in the 21st
Century.
302.2 FUN 2008 51004 2 JTP
5497 Challenge and change in the
information society.
300 CHA 2003 39965 1 JÌP JTP
700 Composing Meanings : Media Text And
language / Lee Siew Chin.
302.23 COM 2006 46139 1 JTP
6183 Computer Activities. 372.1360285 SCH
2001
39832 1 JTP
438 Computer Education For Teachers :
Ìntergrating Technology Ìnto Classroom
Teaching.
370.285 SHA 2002 46745 1 JTP
9656 Computer Education; Discovery Pub
House.
372.35 COM 1996 33662 1 JTP
7315 Computers Ìn Third World Schools. 373.13 HAW 1990 25201 1 JTP
17590 Coordinating Ìnformation &
Communications Technology Across
the Primary School : A Book for the
Primary ÌT Coodinator.
372.1334 HAR 1998 52583 1 JTP
884 Creative ÌCT Ìn The Classroom Using
New Tools For Learning; Network
Continuum Education.
372 CRE 2006 46297 1 JTP
14730 Designing new system and technologies
for learning.
371.3078 DES 1988 23267 1 JTP
12023 Designing New Systems and
Technologies.
371.3 MAT 1988 23268 1 JTP
6028 Digital Pictures : Living Ìn The Dot.Com
World / James Wilsdon.
306.34 DÌG 2001 39830 1 JTP
1024 E-learning : The Key Concepts. 371.334678 MAS
2006
47766 1 JTP
1030 E-Literature For Children : Enhancing
Digital Literacy Learning.
372.64 UNS 2006 47767 1 JTP
12484 Empowering online learning : 100+
activities for reading, reflecting,
displaying and doing.
378.1734 CUR 2008 51563 2 JTP
8363 Evaluating Ìnstructional Technology. 371.335 KNA 1980 20234 1 JTP
15619 Guiding Learning with Technology. 371.33 MAR 2007 51503 1 JTP
6061 History ÌCT And Learning Ìn The
Secondary School / Routledge.
372.1134 HÌS 2003 39142 2 JTP
1006 ÌCT For learners With Special Needs :
Handbooks For Tutors.
371.333 TAY 2005 47779 1 JÌP JTP
12052 ÌCT Ìn The Early Years. 371.33 OHA 2044 49074 2 JÌP JTP
6064 ÌCT Ìn The Primary School; Open
University.
372.1334 ÌCT 2002 39144 1 JÌP JTP
7487 Ìmages. 372.622 RAM 1987 30557 1 JTP
5491 Ìnformation and Communication
Technologies in the welfare services;
Jessica Kingsley.
361.25 ÌNF 2003 42549 1 JTP
2524 Ìnformation System And Executive
Role.
352.3802854678
MOK 2005
43933 1 JTP
5489 Ìnformation Technology Training For
People with Disabilities / Edited by
Micheal Floycl.
362.4 ÌNF 1993 42543 1 JTP JÌP
4120 Ìnstructional media and technologies for
learning.
371.33 ÌNS 2002 40524 2 JTP
14615 Ìnstructional media. 371.3 HEÌ 1990 25088 1 JTP
12489 Ìnstructional technology and media for
learning / Sharon E.Smaldino.
371.33 ÌNS 2005 51517 2 JTP
10524 Ìntegrating Technology into Teaching
and Learning Concepts and application.
371.3078 ÌNT 2000 34811 9 JTP
4008 Ìntegrating Technology Ìnto Teaching
And Learning; Prentice Hall.
371.3078 ÌNT 2002 37445 1 JTP
10997 Ìntructional Tecnology For teaching And
Learning Secong Edition; Prentice Hall.
371.3 ÌNS 2000 35887 1 JTP
8989 Ìssues Ìn Teaching Using ÌCT ÌC
Marilyn Leask; Rontedge.
371.334 ÌSS 2001 39964 1 JTP
3045 ÌT And Education Ìn Malaysia :
Problems, Ìssyes And Challenges.
371.33409595 GAN
2007
38113 1 JTP
6007 Learning And Teaching With
Technology / Som Naidu.
378.133 LEA 2003 3981 1 JTP
5654 Learning With Technology : A
Constructivist Perspective.
371.33 JON 1999 38252 1 JTP
12298 Media And Society : An Ìntroduction. 302.23 SHA 2005 50374 1 JTP
562 Media history; worldviews and
communication futures.
302.23 MER 2005 47380 1 JTP
12782 Media Matters. 302.23 CUL 2003 50367 1 JTP
10411 Multimedia in the classroom. 371.33 AGN 1996 33506 1 JTP
10642 Multimedia Super Corridor. 384.309595 ÌBR 2000 35863 1 JTP
9396 Multimedia Super Corridor; Lead's
Publications.
384.309595 MUL
1998
33608 1 JTP
15414 Powerpoint for Teachers : Dynamic
Presentations and Ìnteractive
Classroom Projects (Grade K12).
371.33466 FÌN 2008 51572 2 JTP
1142 Preparing Teachers To Teach With
Technology.
371.33 PRE 2005 47497 1 JTP
3311 Primary ÌCT Knowledge,Understanding
and Practice / Jane Sharp.
371.904334 PRÌ 2002 37356 1 JTP
4084 Public Ìnformation Technology : Policy
And Management Ìssues.
352.38 GAR 2003 40523 1 JTP
14045 Shoot : how to make a video film. 384.558 MCC 1993 29897 1 JTP
2844 Starting to Teach Design and
Technology : A Helpful guide for
Beginning Teachers / Wong Hang Fah.
370.733 STA 2004 48769 2 JTP
12771 Teacher's resources. 373 CUL 2003 50369 1 JTP
11899 Teaching About Television. 301.16 MAS 1988 23254 2 JTP
4592 Teaching and Learning Online;
Stephenson John.
371.332 TEA 2002 39835 1 JTP
6094 Teaching And Learning With ÌCT Ìn The
Primary School.
372.133 LEA 2000 39191 1 JTP
2868 Teaching and learning with technology :
an Asia pacific perspective / Tan Seng
Chee.
371.3 TEA 2003 48741 2 JTP
4091 Teaching and using ÌCT in Secondary
Schools.
371.334 RUS 2001 40429 2 JTP
12065 Teaching Ìnformation Skills Through
Project Work.
371.144 WRA 1988 23466 1 JTP
1366 Teaching science and design and
technology in early years.
372.35044 DAV 2003 47785 1 JTP SCÌ
2173 Teaching Secondary Science Using
ÌCT.
371.3 HOD 2005 43707 1 JTP SCÌ
6070 Teaching With Technology Designing
Opportunities To Learn.
371.3 NOR 2003 39157 1 JTP
3836 Technology And Society : A Bridge To
The 21st Century / Linda S.Hjorth.
303.48 TEC 2000 36733 1 JTP
12078 Technology Based Learning / Nick
Rushby.
371.39445 TEC 1987 23347 2 JTP
5842 Technology For Ìnclusion : Meeting The
Special Needs Of All Students.
371.90285 MAL 2003 39592 1 JTP JÌP
8037 The Audio Visual Handbook. 371.335 MCP 1988 29906 1 JTP
15374 The Digital classroom : Harnessing
Technology For The Future of Learning
and Teaching.
371.334 JOH 2008 51006 2 JTP
4495 The Digital Revolution and The Coming
Of The Postmorden University.
378 RAS 2003 39847 1 JTP
17652 The Ìnternet in School. 371.334467821 GRE
2001
52625 1 JTP
13485 The selection and use of instruction
media.
371.3 ROM 1988 23272 2 JTP
17204 The Systematic Design of Ìnstruction. 371.3028 DÌC 2009 52408 1 JTP
4102 Using ÌCT in Foundation stage
teaching.
371.334 TON 2003 40426 1 JTP
3053 Using Ìnformation Technology Ìn The
Language Classroom : A Pratical Guide
For Teachers And Student.
303.483 TOW 2002 38106 1 JTP
13379 Voice and data. 384 BAT 1995 30589 1 JTP
6000 Web-Based Education : Learning From
Experience.
371.33 AGG 2003 39219 1 JTP
17732 Young People,Creativity and New
Technologies : The Challenge of Digital
Arts / Julian Sefton-Green.
372.5044 YOU 1999 52719 1 JTP
19279
Welcome To...Personal Finance On
Your Computer : A Guide To Saving,
Spending, Taxing, and Ìnvesting With
Your Computer.
332.02400285416
ROB 1994 29587 1 JTP
18587
Educational Technology for Teaching
and Learning. 371.33 NEW 2006 53835 1 JTP
19275 Software For Educational Computing. 371.39445 AHM 1980 20148 1 JTP
18920
Using Microcomputers Ìn The Primary
School. 372.133 WAY 1983 22526 1 JTP
19087 Careers Ìn Television And Radio. 374.26 ALL 1990 26043 1 JTP

 

8.7.08945 $ !:-83 0702-7.03.7.3#0.2503//.3!.80 & 0703.:/.3.44  .03.03.03.3 $ 0702-7..38..3425:907 $ 0702-7.7.3.9.9/.9.9:7.33907309 & 0703./02.03.3 $ !747.03.3:95.1.  0702-7..$.:/.203:3.7.3 ! .'8:.3 & .9:7!03.332.3!07802-.02.:/.0-3/.  $ .7%0344.3:9.303. # .3078 7.:2.03.9:7..03..7.  .09. $ 0702-7.$03/7  ::8:2-07425:907/..%.3/.3!02574808.. $ 0702-7.: .3..8...7.03.3!07.3425:907.8425:907.303.303.73/48.3/....347/$9.8.7. .9.8..3907309071:38/8..1 $ 0702-7.7.8..9. $ 0702-7.303.3 % 0.-039: $ 0703.8.3!03.3.03.307.3.  ! $$&39:% $ .33907309 $ 0702-7.3.5.3.0.3.7 & 3.37.0!03/0.0  & ..7: # ..25.   3078 .. !& !0/07.223 0702-7.3 & 0703.03.3%0344  48..30.344 470/7..3.

.&39: $:2-07.9!073..425:907 .8503:3..3.7/09.3/.3-4-0 !494845$7 7.8.8.2:8425:907     $   ! !   $  $:-0 .3/4-0 !494845 7.3!03:3.3. ..8.:2.3./02..19.2:8/-.3.!. 3907309. 31472.39$45!74 %.3 ! % $ !$7 7..8.9 ..3.70:/.19.2:8425:907.8!03:3.909743038 038 07.2:8425:9070.90 $ 7.3$9.3$0.9...2:8425:907! .3. !:89.3%0344.02.7: 3907309...8.8.73.8.8!03:3. ..103:3./..3...9!072:.     $:-0 %! %! %! %! %! %! %! %! %!                        %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %!            #       %! %! %! %! %! &$ &$ &$ &$ &$ .:2.3.!55.3 .8.19.8 907-.

8 0250.8.8:920/.3!07802-.3...:947..3-.3!$ ..74841988088 .30-!079.0! 03:.3$7 .7.7.2.7425:907.3..759$7 .3.. 03:3.107425:907/4-0 !494845$7 03:.3478038 31472./02.9.:3.3.25.3 5.02.3$7 .3:..78.9:7...088 .8./03.:947.9.3 .3..3!.80748.2:8.8.7.:: .0 .7439!.7.9...7.709.03:3.02...7420/.30-%03:3.3!03.. .07420/.8.7. $7 ../ 4084/$:2-07.3 % 03/.3$.0 0303.7420/.7.!741843.3 03:.7099.23907309 02-3...3.2.70!7403907.7420/.8.7484197439!..$8902 507.:2. !  $ &  !         %             $  %  %   .9 425:907. 03:3.9:..0$48490344 425:907!07-.33..7.8425:907 .7420/.3 .2    $  $  $  $     $  $   & &     &     $  $         $  ! ! ! !                              %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! ! $ ..3:.917..107425:907/4-0 !494845 03:..3098.8..3.03:3.!078.943 03-3..3.8.8!3/.3!02574808.. .8#0/.303.9438..3!03.8/.!078.3/..3$7 .8.3 .7..50 4254807 ./ .748419.0! 03:.3!03.3% 03-3..2.7.9438425.0/07.3:.748419.5:425:907 507-..7420/.:947.3.708.748419'8:.3 03:./-7 .$ ..93: 03:.7/0.../ .3..7.:947.2. 02-3.91 87 02...2:/390730903:3.8.2.843805/.!03:3.9:7.. 03:.. !:-.339073093899:9 %0702.                               0507:.3!03//.3.8!02.30-!079.3 $$ 0250.8.8!02-.9.8.2.87..0473/48 0303. 907.8.2.30-!07-.3.35.7.3907.30.9.:947. .3%.83907.38 ..425:9073/.:3.3 0-.8.:947.8.7099.3. .7$47/ 80.9203:3..3.344$// 0303.90.70 .:94.420/.748419.8$7 ..3:3.9.% ..07.332.3.9:7.9. 021472.3.2.2..748419!407!439! 03:../'078(74 #:3/3.333 .89..8..!078.2.3!7089.80.!078...425:90703..3.7484190 ..8.8.3:3.2 20 02.02.7420/.02..7420/..3!02-.8 %3$7 .8. 0250793..748419 .9%74..$89028 %0.3 .07..2..3.7420/.3.30-03:3.309743 .8 !03:3...3907309 03:..303.$8902425:907 03.1/.30-!079.7.8.8. 0250.3290/ 0303.088! 03:.309743 .70 .7420/.759 425:907.3 %.

02 . .3.748419!407!439.748419!407!439 .3.           .

3..02.02 .3/:..3/:.02.. ..3.. 503411.3.3.3..3 !.02 . 4/:0.3.8425:907.9$:2-07$04..:2.3. .3.8.3/:.3 !.38.9 907.02 .748419 $$ .7$03/7%0344.3203.3.:2. 7.%$04.72.:2.9 !.0 47257088. .9 0.303:7:8!:8.2.303:7:8!075:89.74841947/ .3.303:7:8.0 77907.25:3.8425:907 4/:0.3.309743 !07802-.3/:..748419!4075439 . !..309743 503 11.7$03/7%0344.

. 2.425:9073/.0303.3.7:9 !.

32:920/.2.3.9: !03/0.7. ":7.3$8902.3 0.30-!03.:3907309.3!078. !02-.3:3.9..3.$.9 !03..

.3.. !03.3 !03..88.:1.425:907047438 !:-8303907 !0303./..3 42:3..!03.!07425:907.7. 07:25:. !0303.9:7..305.9:7.9:7.3$../.3..305.8.8. !03...94 .7..303:3.305......8.7.303:3.9:7.98&% !0303.9:7.7 !03//.3...3425:907.3425:907/03.3.305.7.-897.9:7.305.3907309 !0303.-/#./...305./..344 !03.9.3 !03.305.9:7.305./.!03.3%% !03.9:7. !0303.9:7.3203:3.7.7.305./.9:7....!.7..3 !0303.3 !03..3 !03.70.98 !0303.3 !03..3 !0303..7.3.3.3 !7.305.$8902!0303/..7.3:920/.9:7.425:907 !0303.....7.7. !03.3.399 !03.3.3.9:7.307..7..3  !03..91%3..3 ..9:7.9:7.9.9.3!$ !03.3..7./.3'8:.../../.9..305.../.3425:907 !03...3 !0303..9:7.344 !03.#. %047/.3 !7.. 02.!033/08.3..3 !0303..7.23907309 !0307-9./.303:3..:920/.%047..7.3425:90703.

.5 !07.5.3425:907%07234403.3.9.3 !030.11.9..3:0-:7.39:.3 !:89.3/:.3 !07.3$8902 !07.9$:2-07/.4.3 903503.3!075:89.3 &39:021../.8....9$:2-07$04.4.305..3:.3 &39:!:8..3 .8.339073093/4804743 !07.3#0.9.2.3425:907 '078 !03..4/47 !0303.9:7..3$8902425:907 !  !  ! ! # # $  $   #  &  #  !  !   !          %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! - - - !                       $  # #  % % $  $  $  $     #    $ !  !  &#   !  #&$    !   ! $% % %      !#  $&  &  !#                    %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! ! - - - - - .3::!.3.3:: !03:7:8.47/473/48 !0303.4 !078./ .3 !07..3!:8. !03.8.3 !03008.8..3 .9..4.3:.32. !03.9:7.-039:07-.. :89..9.8./..

3..8/. !07438...8.0 77907. .3.38.9..35075:89.8425:907/.3.02. $7 503411.3. $7 503 11.9 !494845#0.3 425:9073831472.'03943!:- $8902. #0/.9434 9/ $7425:9073831472.02 ..3.3... !:8.74841974395.3...0 :39:3/48/.748419.2:39:.3 #0.02 .                    !07/2.3..02 .0 7 7.93:&39:!7410843.3007 !$! ..3. /..70.3%0344!03//.370..91/.:2.. $75.3.3 !:8.3.3.3%0344!03//.$ $75.:/.-039: $8902425:907 5./02 .80' $7 503 11. !407!439 3/4!073.0 7.02 .3../.7.&39:$04.30.8!45:..280..9. $7!.0 . $8902.37989 !407!439 .3.9 !072:.83..3007 %! .7 $7425:907!03008.0.7.07425:907 7.9$:2-07$04.3-5 !4075439.30303.088 .9434 9/ $7907..3.748419..:2.3.3!:89.9$:2-07!03//.#03/.3.

!070.8.9907.8.3 4394 !03:7:8.3 !.8.305.3:7:%&39:%.2:8%0344.3.3    ! !  $%  !&$  $%   $%& !    & $  $  $  $  $  # $$ $$  $ &#     %! %! %! %! %! %! %! - -              %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! - $8902$443.9. $8902$443./..9.9:7.3.8 !02-...3!072..7.343 $8902!.:2.:2..07.93/48 !407!..88.9.3425:907 '8:.:2.3.3.3  %0342-3.. !03.3%03 32.4/0/.3 %07234403.3!.:2.:3 !078.3   % # # # &             $    $   $     %! %! %! %! %! %! %! &$ & .5 !07.!494845 %03!03.3...9.8..3.3..79.3%3...7.3!:8.9..3.8.8.3.3!..07 03:.3/:.3 3/48807.3425:907 '8:.8.93907309/. % !0303.3/:.9.3:3..3!0304/.9:7.$8902 507.3:7:%&39:%.39 %047.802-3. %0344.9$:2-07 !075:89..3 !.:3 !078.8425:907 %0344...3#.2-.3.3.3 !07/2.8 .3425:907%3.2%.8..3 $8902!.8. 32..9.

44.7 !# 8..%90                            ..9.43/..:/09490.3%39080.:2-07 57.

.3.3../.0730947  .903843#00. /4-03/083 $2510/ ! /4-0.308 :94.08047438  ./ &% :94.943:/0473/48 &%  3/48 3/3/48:94/08 :94.0 $2510/$905 $905 ! 5574./02..943%4# & 724:73!74%49..90847&83%039073093!72.7 $.5574. ! /4-0:897. $ ./389.:/047.80&807 8:/0 &% :94.8. /4-05494845 82510/.80 (:94.. 33974/:.003300  8905 - 8905:/00.0/0-083   24:73 !74 &807.070947  /23897.947 ..088 $ .$90.947 388039./23897..3:.0. /.8 & . /4-0:897.9.843&807 8:/0..7:8$4:943 # % 74:5414235.947 $250/$905$905 ! 5574.3/#010703.3. .9.. /4-0!7020070 $2510/8905$905 ! 5574.943%4!747. # 3088039.:/01470.39.23&83'8:..73-.947 33974/:..024943 $2510/$905$905 ! 5574.80'900...448 /4-04./#00..8905 - 8905 ! .

2.0 :/4:7 30-$90 :/331472.943$890283%08.8.!747.0147 :2208 :733.223 03307 8:/0%4425:9078 033078:/0%4.7 :/30-$908 3 70/087010703.425:93 0333'8:.8.2239! . 70.://3$.74. 47/.33943/48473/483/ 11.!747.7/. :94/08 .

943$/3 / 425:907!747.3903..3.223  425:907!747.7//943 425:907!747.943814780.3440/:. %!                            %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! $:-0 ! ! .43/.9.0! 425:907 422:3.32..43/.8.943847$0.9.8 &%   # !#  # $%    $   &#        &         # # $ $ #          $:-0 .943847$0.00.3$% 2.74:7 425:90755.$83!7.943 425:907. ..943%0.70.94349/ .8 !:-.8 42570038.07 8:/0 425:907907.9.794 425:907-.8 425:907..943889028.7307$/3 / 425:907...223!$31472.43/.223$$ 425:907!747.8.0 147411.798 7.9431..7/..3.223.$83!7.9.943847$0.0 425:907907..7 30 425:90755.7.702.0..039:7 ..0$9:/039 8 44 425:907907.7/8 425:90755.2 :7333831472.943 39089.22331472..3 3974/:.03084131472.94347$0.55..43/.5.7 30 425:90755. 425:907!747.7%700 425:907.43/.8.80/31472.

9..2!0...99/4-0!494845 ! 99$2510/03307 85574.9438 $% .7:808 $& 425:907  425:9078'8:.-.223.9.80..0 $ /$$905$905:/0 & -. % %%$25170/ % %%4%4!747...3:.93$50.7843  :74:8-4:9%03907309 $ :7703988:083%/:.9430 ! 425:907843/394%0:9:70 !# 425:938.80.9..9..450/.9.904:7 30-890 % 70.  425:9078%4484731472.02039%0473/!7.3.                    425:907!747.3/425:907422:3.8 425:907.8 !# 425:93  43.9438 $% .3/425:907422:3.110.3.059841!747.08 #  4707.943  . $905$905 $ 70.223  7//943  31472.

0%43/48! 0:3.9.3..943$07.47-7.8 1'8:.04530-$90&83.%4 # 31472.90.943.90.4.0- !:-83083 70.943 % 3/.943847%0.04530-890:83%$905-$905 $ 0.943847%0.943 8.073425:9078 .7333/%0.33-7. 88039.39 2.&807 5473%0!479'4:2047/44 0.0 472:.3.943%0.7.8...7 13907309 # 8.93.%4 $ 31472.0:3.9439431472.9.8!7088!909/  0.01473/4824/00.!4.3/ 31472.8..02039 789-90.08.223 .073425:9078 .943$07.74841947/ $ 0.94389.0883 472:.943..4..344  .05420390-890&83% $ .943 574.74131472. !747.8 .:/0 2.7333%089039:7 #  .&807 .3/:.943 /:.748419 11.13142. # 0.!7..943.73/  31472.08 0..943.33974/:.02039 0.0 .

047 3/48 7.020393%0!.5.3.73/ 31472. 1425:907/:.3.08 4.3425:9073907..80#.20/ 472:.425:9073907.943$07.0 09939#9$844 09939#9$8440..93.5.943 :2.742039 % 425090:/0 :2.08947/47 3/483//#42 .3845!74 70.!4.748419 11.9 %0.7/8..0452039.3/$ $ 3.943 09934394:7.93440-!..39845!74 7.3/ .5.8&83.9430.02039.0598 7. 4.20/ :3/.943.2039.8!747.0!:8 0993#08:989.7/8 0993%#9$440.47-7.36:08.8&83.8.3/43.223970..3.!.

%43.9.9. .7333  %089039:7..8.7707 .8!7088!90  9/ 31472.3. .. $02.9.-30.9047/473/48 %814710    $ % !   !  ! $      #  & ! !   %  $  $   $ $   &                                 %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! ! ! ! &$ &$ $02.943 %907.     %   3142.            $02.74841947/3142.9.

.3.793 ! .

34489.                                 31472.42243-90 31472.7/86:08914790 .94390.94390.943 3 30.943%7.344 31472.381472.3/.

344.9.2039.943%0.9..$89028 3907.0!747.0":.9.8 1%03907309 3/%047/00- 389. 3907.3903:802.9.0:920/...88 3907309.3/31472.03.2234/:0 3907.. 3 30:3/.9.

7.3/%:308147:2208 %4.9438!407%02..943.804:7!439 9!407!439 .733 .9.0 07!708039.89073%%074:538 31472.733..733742.943%4#010703..8.047 3974/:.8.0 %030%4 0.!747.088 $7! .3094783/0/ 49:8 #00...223 3974/:..08'4:20 3974/:.7.33974/:. $905-$905 0.088 $905$905 5574.047%0.80 49:8 .943%4 $9.047 3974/:.748419 11.748419. 31472.8.8433 0. .3:.989.748419..94394!747.943$4:7.08 3974/:.748419 11.8 54/.943%4#010703.#0.70.0 $2510/ .:793831472.8.8:.078. 1425:907$.0 $905$9055574. .733.807843/394%0:9:70 0.2234/:0 3974/:.748419.748419 11.748419.3 290/ 4.338 3907309$2510/ 390730904!. :2.34:73.8.:/.7 39073091470/:.748419'8:.8.748419.943 .047 3974/:.-.047.947/4-0!494845$.943%4#010703.943%4#010703. 3907309.890733907309 0.748419.0 $2510/ .9478 39073093!.943%4 '8:....073.3.0&2 .943%4.30-8908 ...3 11.390730947/3// #42448 . 8905-8905 0.3.748419..03.0720/.$905$905 -7..733. 3:$0.8.0.7 39073093/47//00- 3907309...088 $2510/ ..0 .943425.748419'8:.

088!407!439  .0 .74841947/1473/4890.7484193/48! '4:20 .088 !407!439 .7484193/48!%58 $479.425090 7010703..    .. . ! &$ ! #08.748419!4075439 $905 $905 5574..:98'4:20 .0!47/ .74841954075439 82510/ .047/.2 --8  #  #  #   %    #  %   !  %  # ! !      % %  % %  #  %    & !# #%     #  $% $!# &   !  $ $   ! $   ! !   !                                 %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! ! #08.0 .748419478   & ! !  !  ! $   ! .748419 11.74841947/ .748419 11..748419 11.748419 11.0!407!439  .0 .

43//943%0.307'4:2047/443.8$0.9:703. 3/043/ :920/.9438%4:9473 55..547 :2208 !4075439 3831472.33974/:.5.3/33/ !7.943 :/0 !705.47-44!72.8.3947 :920/.730-7.4733/0780 .9.943%455....943425.93$89024/:0 !.943 507./0.8 !72.                                  4/028. 09473742389.943 !!74108843.3 290/ !4075439$905 $905!708039.970.!4947..7%340/0 &3/0789.0.39$45!74 !:920/.947 :9 0/.7% !494845$3/9.

3:.0598./80098 $!# $97:9:7.4:7801 34:78  %0.3/-443//#42 3/4847:8!0450 3/48 390730954707 3/48$2510/ 3/48  #  !&  # %  '  #  '    $  ! ! ! &$ ! .$4:7.223!740.0-44'470...48..3.3:.887442 %0!74108843.!:-..2234/:0 0-2.3 # $8902/23897.08 %0425090/49 809$90593/48  %04250903/498:/0%4%03907309  %0425090#010703..993 !7393 % $570.0 .70$8902 3/0/943 #428 &57.984/:0 "-. $419./34:7!%4:920/.9434/:0   $8902..9433/422:3..943 7.9438  $570.947:/0%470.8 .34-0.43.3. $2590//.3/ .3.7.943%4425:907 422:3.07843   .93  :920/./80098.9438$905 ! $9055574.2508 &8331472.088 !74/:.7 1425:93  %0%$8%089 # %0390730947:22083//943 ' %0390730993/48  %0:920/.3//0839&..9 470390/..0! %# %0425090/49 8:/0%44/028 330  $07. 8:/0%433%03907309  %0%0..223.5574.. 3974/:.7% !747..0598.344 #080.  %0:920/.943 #  $570..9.344!7.01472:. !747.7 '&  & & % '    !  % ! %  '  !  $  !#  ! %         !# %#    $  #                                %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! #08.!:-8070/07.23.8907 8.3:.9438 %0.8 :3.&83% $..943.93%0  '79:..70330073 $ $479331472.43947 %0 330/:.-93030073!74.223.943%0.8 0-!747.3/.98 ..5.0 !747.088 :/0-4447 11.75 !72.0 %74:-08449309.3/43897:.943 &833897:.9438 '039:7. &8.43897:.98 .30$./80098472..9.0 4/:0 !747.8.98 99 ..33078 !739078 $0993&53/%74:-084933/48!.88.203:3.748419 11. .:/094.0/:3..03907309  & %0.43..250 "%$31472. %0.223. %0&3411.

..04:780-44 47/89. 70.9.433/.88905 $905:/0 94:/34:7 30-890147 -84:90 03307841.748419.8 47//00--0 # !$0708.0 0 !$0708.8425:907$. 70.088 $905-8905 $ %070..943425.943 $4:7.448 47/89.74841974395.39/ 47/473/48$2510/448 47/!74.0.9.7083/31472.943%4.08    %  %! %! %! & .943 :/0%4%0&80 1-7.9.748419 !$0708.731472.74841947/ $905$905  #  #  #  #  # ! $   $      %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! !$0708.08 3974/:.881.7 42570038.08347/8473/48 31472.     47/ 3831472.

88:08 131472.943$8902 .43974 %90 4  9. $:-0 %! .8.:2-07   ..

2$8902.:2-07 !  $ .:2..3 !07. !03.38425:90703.8.7.9:7.  $:-0 $:-0 % % %  . .7.8.7..7072:....8$.3 .43974 %90 4 8.330.3!03.9:7.307-..3307.9:7...9 %:3.

50 3.0 '4:20.943.. 1%0.3 1425:907$.43974 %90 4 425:9..450/.2094/892.03.

0 '4:20. 1%0...450/..:2.3 1425:907$.7 3.03.

43107203941904347. . %0.03.9.4:203..344.8.   $:-0 % % % % % $:-0       '#     % % % %!  &$ .943990 .3/3/.43:.38.9.0789$.7  .:2.97438.0!0307-9&3.8.0.7/070041/4.4:8 .4220247.041.94741 8.0.:2-07      #    .425:907  %0425:9070%2010 %0'7:808439..03..741425:93 .3/90.943. .

43974 %90 4  %0.8. $:-0 %! $:-0 ! .425:90783%0..887442 .078 425:9078 3/:77.::2 .:2-07  .74.

7!07102.8.3%03.7.3#.3 03:.08843          $      $& $& $&  %! %! %! %! %! &$ %! %! %! %! %! 03:.7.34947.10.3!:89.$9:/4494 # %03!0307-9.7 03:.:2-07 % $&  % !  #  .02./4  # .7.3!494845 .8.8.1! 4947.3 # 03..02..3494.3..02./.8.7.3$73! 4947.43974 %90 4 09.8. 03:.02.. 48.303:3.303.19..1 4947.8.

00/0354947.3 !7.425090  :/0 !4947.843!74/:.43974 %90 .!494!740.4441!4947.4.943!4947.3/4 954947.   085.5  .3..3/03808  70.207.943 &# %0. 9.5...899.!4947.5 #  9.82%4/.8.3/-44 % %00.2-48# !# !:-.!4947.9.943.507!4947.38147.534:77947 # !739.98 #  /.8 # $ %00.:2-07 4  .045390..'041  !494454:73.843574/:.54:9/4478  %04250904/.5.8.0548:7043974   0.9.53.5 &$ .%0.5!74108843.3/-4441!4947.5  9.904:7 39.088039.5 # 0/0/.08 $%#  70.0/!4947.841!4947..:347!739 # 2.4:78019.9.078 !739 80894483/$.5  '  :897.!4947.9438 %0.70.

  %708//07  %74:90038   4: 4:7.50.507...9:70 !4947.3/8..59!494845$ $ ...207.08843               $             $& $& $&  %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! .  :9/447!4947.3/.

:/.3.7.3.74841947/!  ..8%07-..7.02.7.02.3 !03.74841947/ ..07 !03/0.9.8/.3 0 203/.8.3 5073.!078.3 .3 0:5.3!0.02..02.9.3 02-3. :7.02..3. 8. 02.8..43974 %90 4 /4-05.9..3  !0303.83.3$730203907.3425:907 03:..7..3%047$8902.3.3!02574808!07.30250793...9.39.9:7.7 .3../.:2-07 !   $ $&            $& %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! :94 .9..3502574808.. 42:3..0303/. $  09.8.73.3/.8. 31472.302507-.3.307:3.:2.2.3.2503:7:8.7.07.3/:.7: !.7%'..!.425:907 03:.3#.7.8.943902547.3.3.3.3!%001432-9 03:.02.3-.3.   & !#  $     ! $     !02.8..  02007.

/90702.2 7. # & # .2:/.7   $8902.9  &  $8902.9.73.2.3 ! 4007.305:9:8.38.:2..%7.3$8902..:2.3#.2..7.84902547.9&39:!0303.:2..3 $ %03!0307-9.3 !03:8:3.82 %'./4#.388947  47/.

5.2 $9:/:/0 3974/:.3/.8.0881:45793 %49.%070.98 1%0.8/-.8.%09 08945!:-83 9.3.943.3/.3.943%0.0789  :/4 20/.909  08333897:.74841947/ $2510/ !!74108843..943 %0.43/.3/ !0.9438 3/:920/.425:9072.3..57.0/. $97.3/-44 %0$0.34:75479144 471474: 4-47.7.3/.748419!:-807 8905-8905     & #     %! %! %! %! %!   %! %! %! %! ! ! ! %  #%     #     "&   &      %! %! %! %! %! %! %!     %! %! %! %! %! %! %! %!   $  %! %! .3/.748419!:-807$2510/ .81475708039078 4%4&3/0789.733 !73./083 5.9.328843330073  .943%0.431/03.3/&80083.0          .36:08 70.843$ %7.031472.07 $905 $905  850./  :94.3.0430#:333 :83088 3%03907309  /9347!739 110.31472.#0..0883 %00.344  /8 330!7490./.3/!# 7.344'4:20 %401 :247 #05479347%0!73920/.3394.02.20%../38 331472.70833/%0.98 %'%7.%0.94:.%7.08847 0.43974 %90 4  3:90:/0%447/!0710.20/.5.5./%.890 :5 443/3..331472. .4:9 $ 31472.2.344!74.3/8 331472.943.3/.943  .9.344%0 503&3.3/.70833 %0...47/3$9:/4 :94..0  .3:.7.344 !$0708..07983.07983.02039.425:9074945071472 .9.01473/48  0 :830884%4.344 9.90.9.34:71789.8!74/:.$3.8 9.3947:83088 /:.709841$:.7% !72.8:70 0084770.70 !7393 #0.388907 %50 &83%039073094%409$9..3440872!7088    425:907$89024/:0 457931479000.9 47 3/48 /4-0!.88.3$0.02039 %0!739!74/:.:/.3340/0 .47-44!72.5041.90.790/3/ 3/.943. :/0 08333897:.:3/.7/.!74.9743.709.2039.:2-07 & !  $!  % $% !    #  # &$ $ $& %! %! %!   %! %! %! %! $&  .9!430  .934:7/7033 -0785.3340/0.425:907.  :/430/..9470947%047  8.943.422:3. 1%0.3/&80083.943.4:9 %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %!   %! %! %! %!    # #  $        &# #  #  $ 4%4&3/0789.3.

:2-07  & $ .8.00. $:-0  %! .733 . 43974 %90 4 425:90788890/.3:.

. 02. :920/.8.3:7: !0..2!0307-9.3 ::$:2-07425:907.9!%....2 !03//..3%/.2 !03//.8 8.3  8.3.8:920/..747/47#.7.3 8: 8:43902547.8..43974 %90 4 8.

.7.27..:2.9-.   $:-0 $:-0 %! %! %! %! %!    #  $      %! %! %! %!  47/47#./..3./..3 907.30  # 7..  0/.88.:2-07   #  !    .< 02.0.8.08843    . 425:907.7 09 .3%0042:3.8 .33..3.9/.8903442.:2.07207.3.!07.8 .3   :7:50.3.9.9.....33899:9  !03..:920/.3..8.9 42:3.8.3://3-: .3507.3 42:3.2!03//.

.88.-07897:9:7  #  !03:3..3.39:.3..30/...39:.&3:7.3009743 :920/.8.:3/.8.  .7.3 ! !02-0..3!03:3.50.7.3425:907 $ 39077..3 !07..3425:907  # !03..3 # '/04        %! %! %! %! %!                   %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! ..!03..9 !07.%03.7.3.2$0..3 !03//.7.3%001432-9 03:7:8$:2-07804.7.8.9408 !03//.3% &$ .23907309   !03.7803/7%0344 # .8.309743 507802-..9  4/03 !07..3.3.9907.3  $:2-07%0344  !  %034442:3.3 #  :920/.30/.7.3 & !03.3 !# :920/.3  02.8.3.3   8-07  03:..90.3 %0344!03//...3/804.35747.   4/:0..30708.3 0/.3$:2-07$04.7.3..:2.9$:2-07..:2.9:  # !07-..2..3$:2-07%0344 !07..9 %0344!03//.8!078.3 $  %034488902503//.3 %0344!03//.3 $97..   !03:7:8.  !078.8425:907 4/:0.7   03.3 :3/...3  # .8.02.9:7.3-.3$:2-07!03.350.90!:8.7..3/:.9.3 !0702-.3  &$ %0344!03.3/3.8.3. $# %001432-9 0303.  !03:7:8...342:3.:2./.8.3 # %0344$8902!03.8 % 0203907.3..7.302507-..9.80/....349!49.3.9:7..3%0344.8425:907 4/:-0..307-..:2.7.3&39:!03//.7.$ $89020/.8.2/.3.30/.09743  %0344!03.2.3 ! 42:3.3 0/...2.2 0:/.3!03.!03.3-.7$03/7%0344 # ..7.7..9:7.7.2!03//.343805  !07.2 # !03//..7$03/7%0344 # .7.3  &$ .                %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! %!     %! %! %!  !.9...8..320/.3.9907.8/.7:  # /.3 !02-0.2 ! 503425:907.7.$:.

.:2-07 .7333%09.8./9%#4:9094$:..030.3380/.3/.3/-44  :/4'8:..344 0/..088  /:90.94384.3/-44 422:3.3:.74 425:907 & .09 4254830.      $:-0 ! ! ! %! %! %! ! %! %! %! $:-0 %! %! %!                 0..0 $ 33897:.9339089  & 039:7 ..3/ # 094/8 :/4'8:.08843       .0.43974 4      %90 .30390  31472.943%0.%093/   .

9.93%0.7$.34408 $ 1470.3/90.344394.9438.887442 %0..733 08330$89028.444414790 !72.9331472.9438%0.908  $  425:907/:.943 08333088902.4.33%049 42   47/..078 $ 39077..947 70.9.94347%0.887442&83 # 0%448470.34408 9.9:708.344.943  # 422:3.3/ % %0.7%44/3.7330947 4393::2/:.0%3%0..7488 90!72.00$03 425:907..!.3 425:907/:.07!:-  4:80 425:90783%7/47/$..448  447/3.

.9.%0.43/.90814770.:.7339%0..93 /85.3.733  &# .344  :/30.0.7$.733 25407343300./3 7010.0598 $  907..933897:.907.733%0043..44.344 # 8947%3/0.2088/43 0.3//43 .3.9:7047/7033.7333%0 $ $0.943.3 &$ 9.

.0789 2.3440839001..08 088..-908.380 31472.#4:90/0 %470.70.3/-44847%:9478 %3%0.:9.78   %3%0!72.70807.3347  !045098.730789$50.0  #40  31472.7$.943$89023/0.3/422:3.00/8 % .44 503 % &3..943  %0.943%0.08 # 31472.943.344%7.

943.0.733.147 $ 0..4. 3897:.3/20/.  3897:.733 3897:.3/90.943.34408147 $ 0.20/.90.344./90/- .20/.943.

7333/%0.344.344394%0.9433.3444790./34 3907.93%0.93%0.0.%0.730.743 $2.0.3/0.943.0308  0.3&83% .....  397:.344394%0. !74-028 88083/.0598.943 %!    %! %! %!  %!       %! %! %! %! %! %!           %! %! %! ! ! ! %! %! %! %! %!   %! %! !      %! %! %! %!  3907.3  % ..33/ $ 0.8#4390/0  %3//:.73343.3/..3  % 3/0. 88:083%0.733$0.43/943!7039.733!7039...55.8.39 %0.$.

0933974/:.$42.89!07850.7339%0./: 0.9.943 $$        $   %! %!      %! %! %! %! %! .9.0 0/.3/$4.344 43897:.

7%340/0 &3/0789.894747/.08.0783.9.887442  :920/.9438.73%0.078%4%0.99078  :920/..3/!7.0 ./0 !705.9431:9:708 0/....3/3 .3/3907..0.390.887442!740./ 8 !:-..9 %0.$:507477/47  #  &   #  &          %! %! %! %! %! %! :920/..9. !708039. 0/..2.422:3.3/ .9438 !4075439147%0.$:507477/470.98 7.344 !72..

30$.0203988:08  $4494942...75 !#  !#   %! %!  !:-.3/ $% %0. # 3/.344!4.344051::/0147 0333%0.0.3.31472.078.943%0./0412  $9...083.79394%0.

0..507850.44 %0.3/0...733990.344 % .7339%3%0  !72.3.33/0..    %! %! %! %0.07 87084:7..38.43.3/0.9.1.5.3.08 &  %0..3-4:9%00.843  $ %0.733 330 % $9050384343  %0.3.7$.

.0.3...7 #&$ $.7$..331472.3440833  # 55479:3908%40.34430.3//083.43/.3/  ' 90.43/..3$03 00  %0.943$8%74: # !740.448  %0.38.70.78 %0.03.73 %0.097/0%4  % %089039:7.3443/$4.3/:83%3$0.%.39%0.3$0.0&83   %  %0.947 %0.03.

$ 479  %0.344.733.80/0.3/.

0 4:3!0450 70.9.943%0.3/%0423 #$ 1%0!489247/03&3.34447%0:9:70410..943.0.:/0 47%0.34408%0.3  &8331472..733 ....0.344473.3/%0.3//...94389.80//:..0 %  90..030419.4:943.887442. 798.00/8 1$9:/0398  %0:/4'8:.887442!7.3/0  & %0.943    &83%34:3/.:8430093%0   $50.3/:80413897:.0783/$9:/039 '4.  %0$8902.3/-44 ! %09..9430.9.9.730883   %0.3:.3443%0  %  .9.083413897:.3 %09.0789 #  #       %! %! %! %! %!             %! %! %! %! %! %! %! %! %! %! ! $ $  %! %039073093$. % #:8- %0.44       %! %! %! %! %! %0800.#0. % 0- .943 20/.733742  50703.9.

8433/#.7047/:./4    .733      %! %! %!       %! %! %! %! %! $419.44  .08939   4:7425:907 # /:.3$01943 7003 0.700783%00.425:93 &83..425:90783%0!72..3/3.3 $503/3 %..3 .3/0..0 3 4:7425:907:/0%4$.7 $.3.3 .344147%0.:.74.420%4 !07843.943.943.%0.3.

JTP JTP JTP JTP JTP JTP .