CONSTANTIN MIHOLCĂ

ELECTRONICĂ
PENTRU FACULTĂŢILE CU PROFIL NEELECTRIC

GALAŢI 2007

CUPRINS
Introducere ............................................................................................
1

CAP. 1 DISPOZITIVE ELECTRONICE DE CIRCUIT
1.1 Noţiuni privind conducţia electrică în semiconductoare ................. 1.1.1 Semiconductoare de conductibilitate intrinsecă ......................... 1.1.2 Dispozitive electronice simple bazate pe semiconductoare intrinseci ............................................................................. 1.1.2 Semiconductoarele de conductibilitate extrinsecă ...................... 1.2 Joncţiunea p-n .................................................................................. 1.3 Dioda semiconductoare ................................................................... 1.3.1 Dioda în circuit, determinarea punctului static de funcţionare ... 1.3.2 Tipuri de diode semiconductoare ............................................... 1.4 Tranzistoare ..................................................................................... 1.4.1 Tranzistoare bipolare - structura fizică şi funcţionare ................ 1.4.2 Scheme de conexiuni şi caracteristici statice .............................. 1.4.3 Limitări în funcţionarea tranzistorului bipolar ........................... 1.4.4 Tranzistorul bipolar în circuit. Stabilirea PSF ............................ 1.4.5 Influenţa temperaturii asupra caracteristicilor externe. Stabilizarea punctului static de funcţionare ............................... 1.4.5.1 Scheme de stabilizare a punctului static de funcţionare utilizând elemente neliniare de compensare ........................ 1.4.6 Regimul dinamic al tranzistorului bipolar (funcţionarea etajului de amplificare în regim dinamic) ............................................ 1.4.7 Tranzistoare unipolare ................................................................ 1.4.7.1 TEC-J având canal de tip n. Structură fizică şi funcţionare.. 1.4.7.2 Construcţia etajului de amplificare cu TEC-J ....................... 1.4.7.3 Funcţionarea etajului de amplificare cu TEC-J în regim dinamic ............................................................................... 1.4.7.4 Tranzistorul TEC-MOS având canal permanent (de tip n) ... 1.4.7.5 Construcţia unui etaj de amplificare utilizând tranzistor TEC-MOS având canal de tip n ......................................... 1.5 Dispozitive semiconductoare speciale ............................................. 1.5.1 Tiristorul .................................................................................... 1.5.2 Triacul ........................................................................................ 1.5.3 Tranzistorul unijoncţiune (TUJ) ................................................ 1.6. Întrebări şi problemă................................................ 3 3 4 5 6 8 9 10 12 12 14 16 16 18 19 19 21 22 24 25 26 27 28 28 31 32 34

vi

Cuprins

CAP. 2 AMPLIFICATOARE ŞI OSCILATOARE
2.1 Proprietăţi generale şi caracteristici ale amplificatoarelor .............. 2.1.1 Parametrii principali ai amplificatoarelor ................................. 2.1.2 Caracteristici importante ale amplificatoarelor ......................... 2.1.3 Tipuri de amplificatoare ............................................................ 2.2 Amplificatoare de curent alternativ ................................................. 2.2.1 Amplificatoare de tensiune ........................................................ 2.2.2 Amplificatoare de putere (AP) .................................................. 2.2.2.1 Amplificatoare de putere în clasă A .................................... 2.2.2.2 Amplificatoare de putere în clasă B .................................... 2.2.2.3 Amplificatoare de curent (putere) în montaj Darlington ..... 2.3 Amplificatoare de curent continuu .................................................. 2.3.1 Amplificatoare de curent continuu în montaj diferenţial .......... 2.4 Reacţia negativă la amplificatoare şi consecinţele ei ...................... 2.5 Amplificatoare operaţionale ............................................................ 2.6 Oscilatoare ....................................................................................... 2.7. Întrebări ....................................................................................... 35 35 37 39 40 40 43 44 45 46 47 47 49 51 54 58

CAP. 3 REDRESOARE
3.1 Noţiuni generale .............................................................................. 3.2 Redresoare monofazate necomandate ............................................ 3.2.1 Schema bloc a unui redresor de mică putere ............................. 3.2.2 Redresoare monofazate monoalternanţă cu sarcină rezistivă .... 3.2.3 Redresoare monofazate dublă alternanţă cu sarcină rezistivă ... 3.2.4 Filtrarea tensiunii redresate ....................................................... 3.2.4.1 Funcţionarea redresorului cu filtru capacitiv ....................... 3.2.5 Parametrii redresoarelor de mică putere .................................... 3.3 Redresoare trifazate necomandate ................................................... 3.4. Întrebări............................................................................................ 59 61 61 61 64 66 66 68 69 72

CAP. 4 STABILIZATOARE ELECTRONICE
4.1 Noţiuni generale. Parametrii stabilizatoarelor ................................. 4.2 Stabilizatoare parametrice ............................................................... 4.2.1 Funcţionarea unui stabilizator parametric ................................. 4.2.2 Stabilizatoare cu reacţie având element de control serie şi amplificator de eroare ................................................................ 4.2.3 Stabilizatoare integrate de tensiune ........................................... 73 73 74 77 78

CAP. 5 REDRESOARE COMANDATE DE MICĂ PUTERE
5.1 Principiul comenzilor pe verticală şi orizontală la redresoarele de mică putere ..................................................................................... 5.2 Circuite specializate pentru comanda în fază a tiristoarelor ............ 5.3 Redresor monofazat semicomandat în punte ................................... 5.4. Întrebări şi problemă ..................................................................................... 82 86 88 90

...................2 Codificatoare şi decodificatoare ..............................5 Circuite logice combinaţionale ............................................1 Circuite secvenţiale elementare .............................................7 Întrebări şi probleme.........................................................................................................6 Circuite de memorie ...............5..........1 Funcţii logice elementare ............. 6. 6...........................................................................6 Circuite logice secvenţiale .1 Circuite LATCH ........ 6................................. 7...... 7.......... 7...... 6............................ 6.................................................... 7............. 6.................... 6 CIRCUITE LOGICE COMBINAŢIONALE ŞI SECVENŢIALE 6.....................................................4................................................ Întrebări ................8...........................6.................. 7 APLICAŢII ALE CIRCUITELOR COMBINAŢIONALE ŞI SECVENŢIALE LOGICE 110 110 111 113 114 115 117 122 123 7...................4 Numărătoare electronice . 6.. 124 ........ 91 94 95 97 99 100 100 101 103 104 107 109 CAP.............1 Noţiuni generale .......Slave ............................. 6.5 Convertoare .................... 6..........4 Circuite logice integrate (poarta logică NAND-TTL).... Microcalculatorul (μC) ..........................1 Circuitul secvenţial de tip Master .......................................3 Circuite de multiplexare şi demultiplexare ............ 7....................1 Poarta logică integrată NOR (SAU-Nu)......................3 Circuite logice..............................Cuprins vii CAP.........1 Utilizarea triggerului SR ca circuit LATCH .....................................7 Microprocesorul (μP)................... Bibliografie ........ 7................................ Realizarea funcţiilor logice elementare cu dispozitive electronice .2 Relaţii fundamentale în algebra logicii ................1.......... 7..............................6.. 6.. 6..................................................2 Analiza circuitelor logice combinaţionale ............... 7.5......................................................................................

În 1960 se construiesc primele dispozitive semiconductoare ale electronicii de putere (tiristoare şi triacuri) care au condus la modernizarea şi creşterea performanţelor în sistemele de acţionări electrice reglabile.000) de tranzistoare într-o capsulă. iar în 1952 s-a formulat ideea circuitului integrat. În prezent. Această tehnologie (BiCMOS) îmbină avantajele de viteză şi curent mare la ieşire ale tehnologiei bipolare. După 1980 s-au dezvoltat structuri VLSI (Very Large Scale Integration). circuitele integrate se realizează în tehnologie CMOS. cu avantajele consumului redus şi densitate mare de integrare. Aceste tehnologii permit înglobarea unui număr foarte mare (între 50. dar s-a trecut la tehnologia BiCMOS care este o combinaţie între tehnologia bipolară şi tehnologia CMOS. în prezent. Ca domeniu independent. Aceste circuite au condus la realizarea primului microprocesor. Începând cu anii 1949-1952 s-au realizat primele tranzistoare.INTRODUCERE Electronica a luat naştere ca o ramură a electrotehnicii. Microprocesorul a determinat o revoluţie tehnică denumită ”revoluţia microelectronicii”. pe 8 biţi. Primele cinci decenii au reprezentat ”epoca” tuburilor electronice. În prezent numărul de tranzistoare înglobate într-o capsulă depăşeşte 5 milioane. care a antrenat toate domeniile tehnologiei. Perfecţionarea rapidă a tehnologiilor electronice a condus la apariţia familiilor de circuite integrate logice MOS. microprocesorul 486 conţine 1.2 milioane de tranzistoare. se poate spune că electronica este ramura ştiinţei şi tehnicii care se ocupă cu studiul fenomenelor şi aplicaţiile acestora privind conducţia electrică în semiconductoare. Electronica se constituie la începutul secolului XX. . De exemplu. permiţând dezvoltarea tehnologiei circuitelor larg integrate (LSI –Large Scale Integration). dimensiunea unui tranzistor fiind ≤ 1μm. cu numeroase aplicaţii în telecomunicaţii şi industrie. la început în tehnologie bipolară şi apoi în tehnologie MOS (după 1965). utilizate fiind atât tehnologia CMOS cât şi bipolară. Ţinând seama de aspectele esenţiale ale electronicii şi fără pretenţia de a formula o definiţie atotcuprinzătoare. electronica să fie utilizată aproape în toate domeniile ştiinţei şi tehnicii. După anul 1990 s-au dezvoltat structuri ULSI (Ultra Large Scale Integration).000 şi 1. încât astăzi nu există domeniu de activitate umană în care microprocesorul să nu poată fi implicat. astfel că după şase ani (în 1958) s-a realizat primul circuit integrat. în 1971. gaze şi vid. Posibilităţile remarcabile ale electronicii şi progresele ei deosebit de rapide (mai ales în privinţa realizării tehnologice a dispozitivelor semiconductoare şi circuitelor integrate) au făcut ca. Începând cu anul 1962 s-a trecut la producţia industrială a circuitelor integrate. care pot îngloba peste un milion de tranzistoare CMOS într-o capsulă. fiind denumită la începuturile ei “electrotehnica curenţilor slabi” şi având ca aplicaţie principală domeniul telecomunicaţiilor cu şi fără fir. începând cu anul 1970. oferite de tehnologia CMOS.000.

se consideră dispozitive electronice şi acele dispozitive realizate dintr-un singur material omogen. în scopul realizării unei funcţiuni (redresare. Circuitul electronic este un ansamblu electric în care se folosesc unul sau mai multe dispozitive electronice la care se leagă elemente electrice de circuit. amplificare. dispozitivul electronic reprezintă un element de circuit. Dispozitivul electronic este un ansamblu format din părţi componente. imobile una faţă de alta. între care se produce conducţia electrică prin vid. gaze sau semiconductoare. condensatoare etc). detecţie etc). numit şi element electronic de circuit. Prin extensie. bobine. care are una dintre proprietăţile fundamentale ale conducţiei prin vid. În aplicaţii. gaze sau semiconductoare. modulaţie. spre deosebire de elementele electrice de circuit obişnuite (rezistoare. transformatoare. alimentându-se de la surse de energie.2 Introducere Întrucât electronica are în domeniul său de preocupare atât dispozitivele electronice cât şi circuitele electronice se impune definirea celor două noţiuni. . producerea oscilaţiilor. Părţile componente pot fi piese distincte (la tuburile electronice) sau regiuni cu proprietăţi diferite ale unui material neomogen (la dispozitivele semiconductoare).

Structura benzilor energetice pentru un semiconductor . Germaniu).1. figura 1. Aceşti purtători se generează simultan sub formă de perechi şi au o anumită mobilitate. După modul de generare a purtătorilor. adică sub influenţa unui câmp electric ei pot da naştere curentului electric de conducţie. reprezentat prin lăţimea benzii interzise (∆w). Conducţia electrică în medii semiconductoare se realizează prin două categorii ale purtătorilor de sarcină: electronii şi golurile.1 Semiconductoare de conductibilitate intrinsecă Acestea sunt materiale pure din punct de vedere chimic (ex. Generarea perechilor electron-gol se produce datorită aportului energetic extern.1.CAPITOLUL 1 DISPOZITIVE ELECTRONICE DE CIRCUIT 1. Figura 1. Siliciu. semiconductoarele se pot clasifica astfel: • semiconductor de conductibilitate intrinsecă. 1. • semiconductor de conductibilitate extrinsecă.1.1 Noţiuni privind conducţia electrică în semiconductoare Semiconductorul ocupă poziţia intermediară între materialele conductoare şi materialele izolatoare.

RTo[Ω]. Variaţia rezistenţei electrice a termistorului cu temperatura - Utilizări: detector în traductoare de temperatură. T .. Termistorul . K .2. în aparatura de măsură şi automatizare.1. R To dT rezistenţei RT la o variaţie dată de un grad Celsius a temperaturii.2.constantă ce depinde de natura semiconductorului.4 Capitolul 1 La echilibru termic (când nu există aport energetic extern) concentraţia electronilor. ca în figura 1. Δw . 1.este un dispozitiv semiconductor omogen a cărui rezistenţă electrică variază cu temperatura.1) A .constanta lui Boltzmann. este egală cu concentraţia de goluri. Dispozitive electronice simple bazate pe semiconductoare intrinseci (realizate cu materiale omogene) 1.aportul energetic extern (lăţimea benzii interzise).+300oC].100 → [%/oC] exprimă viteza de variaţie a . d) domeniul de temperatură. Figura 1. ceea ce conduce la o descreştere exponenţială a rezistenţei electrice. Parametrii de catalog: a) rezistenţa la temperatura de referinţă. ce reprezintă inerţia termică a termistorului.temperatura absolută ( grade Kelvin).. notată cu pi . în care performanţele termistorului sunt stabile. notată cu ni . 2. T1 [s].1). detector în construcţia sesizoarelor de incendiu. c) constanta de timp. Variaţia rezistenţei electrice a fotorezistorului se datorează modificării concentraţiei . Conductibilitatea termistorului este direct proporţională cu numărul de purtători ni daţi de relaţia (1. fiind exprimată prin relaţia: n i = pi = AT unde: 3/ 2 ⎛ − Δw ⎞ exp⎜ ⎟ ⎝ 2KT ⎠ (1. unde T0=20 oC. Fotorezistenţa este un rezistor a cărui rezistenţă electrică se modifică sub acţiunea unei radiaţii electromagnetice incidente din spectrul vizibil sau infraroşu. ΔT∈[-200oC.2. b) sensibilitatea S = − 1 dR T .

a 3. Figura 1. Procesul prin care se introduc impurităţi riguros dozate în semiconductor se numeşte dopare.3. c) caracteristica spectrală.4. Conductibilitatea extrinsecă se obţine prin impurificarea (doparea) cu mici adaosuri a unui semiconductor.1. Forma caracteristicii statice.Dispozitive electronice de circuit 5 purtătorilor de sarcină (formarea perechilor electron-gol). T1[s]. ilustrată în figura 1. T1 caracterizează viteza de variaţie a rezistenţei electrice la o variaţie bruscă a fluxului luminos. În funcţie de valoarea lui λo (la care sensibilitatea este maximă) fotorezistenţele se pot construi pentru spectrele vizibil sau infraroşu. b) sensibilitatea. d) constanta de timp. a cărui conductanţă creşte odată cu creşterea tensiunii aplicate la borne. Caracteristica curent-tensiune şi simbolizarea varistorului Perechile electron-gol se realizează pe seama energiei câmpului electric în care este plasat varistorul. îl face utilizabil ca dispozitiv de protecţie împotriva supratensiunilor. fiind ilustrată în figura 1. în construcţia releelor fotoelectrice. Sφ=f(λ). Figura 1.100 → [%/lm]. Semiconductoarele de conductibilitate extrinsecă Semiconductoarele de conductibilitate extrinsecă sunt cele mai utilizate. R o dφ unde lm simbolizează lumenul (unitatea de măsură pentru intensitatea luminoasă). . se defineşte asemănător constantei de timp a termistorului. Ro[Ω]. ca urmare a aportului energetic al radiaţiei incidente. Parametrii de catalog: a) rezistenţa la întuneric.4.3.3. Sφ = − 1 dR . exprimă dependenţa sensibilităţii faţă de lungimea de undă. Caracteristica spectrală a fotorezistenţei Fotorezistenţele sunt utilizate detectoarelor de incendiu etc. În funcţie de natura elementului de impuritate . 1. Varistorul este un dispozitiv semiconductor omogen cu o caracteristică neliniară.

Regiunea de trecere se extinde mai mult în zona n. Diferenţa de concentraţii dintre cele două zone determină difuzia purtătorilor majoritari dintr-o zonă în alta. 3. astfel încât distanţa dintre cele două zone să fie cel mult 10-5 mm. deoarece sarcina ionilor imobilizaţi în reţeaua cristalină compensează sarcina suplimentară a purtătorilor majoritari. numit şi curentul direct al joncţiunii: id = inM + ipM . iar semiconductorul obţinut este de tip n. Semiconductoarele de tip n şi p sunt corpuri neutre din punct de vedere electric. Aceste concentraţii scad până la zero la nivelul joncţiunii. Electronii sunt purtători majoritari iar golurile reprezintă purtătorii minoritari. sarcină care nu mai este compensată de sarcina . care devin purtători majoritari.concentraţia iniţială de electroni. • Doparea cu impurităţi trivalente (Indiu.curent direct (1. Lăţimea totală a regiunii de trecere creşte odată cu tensiunea inversă aplicată joncţiunii. deoarece atomii trivalenţi captează uşor câte un electron de la un atom vecin. care este mai slab dopată cu impurităţi. Proprietăţile regiunii de trecere (pentru joncţiunea p-n): 1. două tipuri de semiconductoare extrinseci. simbolizaţi prin M. • Doparea cu impurităţi pentavalente (Stibiu. Din cauza difuziei şi a recombinării purtătorilor majoritari cu cei difuzaţi rezultă. Ndo . De regulă concentraţiile impurităţilor din cele două zone nu sunt egale (Nao > Ndo). care au suficientă energie.curent invers (1. se realizează o joncţiune p-n care reprezintă structura de bază pentru majoritatea componentelor electronice. Purtătorii majoritari.2) Câmpul intern antrenează dintr-o zonă în alta purtătorii minoritari. ce devine electron liber (purtător). Aluminiu etc) are ca efect creşterea numărului de goluri. Se folosesc notaţiile: Naoconcentraţia iniţială de goluri. Aceşti atomi de impurităţi se numesc atomi acceptori şi se transformă în ioni imobilizaţi în reţeaua cristalină. Se obţine o sarcină a ionilor imobili (fixaţi în reţea) pentru purtătorii din fiecare zonă. o variaţie a concentraţiei de goluri (cp) şi electroni (cn). Atomii acestor impurităţi se numesc donori. simbolizaţi prin m. 1.2 Joncţiunea p-n Dacă într-un cristal semiconductor se realizează prin dopare (utilizând procedee speciale) o zonă p cu impurităţi acceptoare şi o zonă n cu impurităţi donoare.3) În figura 1. formând curentul de conducţie. numit şi curent invers al joncţiunii: ic = inm + ipm .5 se explică funcţionarea joncţiunii.6 Capitolul 1 există două modalităţi de dopare care generează corespunzător. Regiunea de trecere este un mediu dielectric (concentraţia purtătorilor este foarte mică). Arsen etc) are ca efect creşterea numărului de purtători negativi (electroni) deoarece atomii pentavalenţi de impuritate cedează uşor câte un electron. în vecinătatea de separaţie a celor două zone p şi n. Semiconductorul obţinut are purtătorii majoritari pozitivi (goluri) fiind de tip p. trec dintr-o zonă în alta şi dau naştere curentului de difuzie. 2.

respectiv polaritatea (−) la zona n. potenţialele de tip M-S (metal-semiconductor) anulează bariera de potenţial U0. cu polaritatea (+) la zona p şi.5-e). Efectul potenţialelor de contact asupra barierei de potenţial Polarizările directă şi inversă ale joncţiunii p-n a) Polarizarea directă (figura 1. în zona regiunii de trecere. ilustrată prin zona haşurată. Rezultă o distribuţie spaţială nesimetrică a sarcinii ρ. Regiunea în care apare câmpul electric Ei şi sarcina spaţială ρ se numeşte regiune de trecere. Această sarcină creează câmpul electric care se opune trecerii purtătorilor majoritari dintr-o zonă în alta.Dispozitive electronice de circuit 7 purtătorilor majoritari din zona respectivă. potenţialul iniţial (U0) al barierei scade cu . Figura 1.7). Prezenţa câmpului intern Ei determină apariţia unei bariere de potenţial notate cu U0 (figura 1. Ca urmare.5 Figura 1. presupune aplicarea tensiunii de alimentare Ua.6. Dacă joncţiunii p-n i se ataşează două contacte metalice. astfel încât la bornele joncţiunii potenţialul rezultant este zero (figura 1.6).

Polarizarea directă a joncţiunii p-n b) Polarizarea inversă (figura 1.7V pentru diodele cu Si şi Ua≅0. respectiv polaritatea (+) la zona n. cu polaritate pozitivă în timpul conducţiei. i . este neglijabil. Valoarea curentului de conducţie este de ordinul microamperilor. Curentul de conducţie (ic).8 Capitolul 1 valoarea tensiunii de alimentare Ua. Curentul direct al joncţiunii este neglijabil. C = Catod. numit curent invers al joncţiunii. cu polaritatea (−) la zona p şi.3V pentru diodele cu Ge. Tensiunea anodică inversă se notează cu (-Ua) sau (.3 Dioda semiconductoare Dioda reprezintă dispozitivul semiconductor format dintr-o joncţiune p-n care are ataşate două contacte M-S (metal-semiconductor).7. presupune aplicarea tensiunii de alimentare Ua. Figura 1. iar joncţiunea se consideră blocată. lipiţi prin procedee speciale de contactele M-S. Caracteristica statică a diodei este reprezentată în figura 1. Polarizarea inversă a joncţiunii p-n În acest caz potenţialul iniţial al barierei creşte cu valoarea tensiunii de alimentare. Ua. cu polaritate negativă în timpul conducţiei. Acest lucru permite trecerea putătorilor majoritari care formează curentul de difuzie (Id). În starea de conducţie tensiunea anodică directă este: Ua ≅ 0. 1. se numesc: A = Anod.U a ). Figura 1.9.8).8. Cei doi electrozi. numit curent direct al joncţiunii.

Dioda în circuit Figura 1. Caracteristica curent-tensiune a diodei 1. rezultată din a IIa teoremă a lui Kirchhoff aplicată circuitului din figura 1. aceasta se distruge prin efect termic datorită creşterii în avalanşă a curentului invers. Caracteristica externă a diodei Pentru determinarea punctului static de funcţionare.1 Dioda în circuit.11): ⎧E = R ⋅ i a + U a ⎨ ⎩ i a = f (U a ) (1. De asemenea. determinarea punctului static de funcţionare Se consideră dioda D polarizată direct prin sursa E şi o rezistenţă R de limitare a curentului anodic (figura 1.11. Figura 1.Dispozitive electronice de circuit 9 Dacă această tensiune creşte peste limita admisă (parametru de catalog) şi atinge valoarea de străpungere a joncţiunii.9. Figura 1. PSF (M).11. pentru ramura de polarizare directă (cadranul I). se cunoaşte caracteristica anodică. se rezolvă grafo-analitic sistemul format din ecuaţia dreptei statice de sarcină.10).4) Tăieturile dreptei de sarcină cu axele de coordonate vor fi: E/R → pentru Ua=0 şi E → pentru ia=0.10.10 şi ecuaţia caracteristicii anodice (figura 1.3. figura 1. Se observă că înclinaţia dreptei de sarcină este egală cu .

Coordonatele PSF sunt iao şi Uao. b) tensiunea inversă: Uinv.13. Această diodă este echivalentă cu un condensator variabil. 3) Diode de comutaţie. d) frecvenţa de lucru: fl ∈ [50 Hz . Sunt diode de mică putere şi au timpul de tranziţie – din starea ”blocat” în starea de ”conducţie” .. max ≤ 1800 V.5 V . U z ΔTa e) rezistenţa internă (dinamică). d) coeficientul de variaţie a tensiunii stabilizate cu temperatura: αz = 1 ΔU z . De regulă sunt utilizate în tehnica de calcul. rz.. Sunt diode de mică putere şi au suprafaţa joncţiunii foarte mică. 180 V]. Dioda Zener în circuit (a) şi caracteristica curent-tensiune (b) Parametrii de catalog: a) tensiunea de stabilizare Zener: Uz ∈[2. iar în figura 1.de ordinul nanosecundelor. 4) Diode cu contact punctiform. deci se comportă ca o capacitate comandată prin tensiune. în porţiunea de lucru a caracteristicii statice.2 Tipuri de diode semiconductoare 1) Diode redresoare (realizate cu siliciu) au următorii parametri de catalog: a) curentul mediu în sens direct: IF ≤ 600 A... aceasta echivalează cu depărtarea armăturilor ”condensatorului”.3.12-a este ilustrată polarizarea diodei Zener.100 [%/oC].10 Capitolul 1 valoarea rezistenţei de limitare R: tg(α) = R. 20 KHz]. c) puterea disipată: Pd<10W. .A]. b) curentul Zener – curentul corespunzător tensiunii de stabilizare: Iz∈[mA. Sunt utilizate în circuite de detecţie şi comutaţie la frecvenţe de lucru până la 10 MHz. Sunt diode realizate cu siliciu la care se utilizează ramura caracteristicii corespunzătoare polarizării inverse. obţinute din proiecţiile punctului M pe cele două axe. 1. .12.12-b este reprezentată caracteristica statică inversată (în cadranul I). 2) Diode stabilizatoare (diode Zener).. c) temperatura maximă admisă a joncţiunii: Tj max ≤ 140 oC. Figura 1.. 5) Dioda varicap. Pe măsură ce aplicăm o tensiune mai mare la bornele diodei. Simbolizarea şi variaţia capacităţii echivalente ale diodei varicap sunt prezentate în figura 1. În figura 1.

Este utilizată în construcţia afişoarelor numerice. Frecvenţa de lucru este cuprinsă între 0. .15-a.14 (a. Dioda varicap: simbolizare şi principiu de funcţionare 6) Fotodioda este utilizată cu polarizare inversă. Figura 1. Aceasta emite un flux de radiaţii luminoase pe seama energiei rezultate prin recombinarea purtătorilor de sarcină. optocuplor realizat cu LED+fotodiodă (b).15-c. caracteristica spectrală (c) 7) Dioda electroluminiscentă – LED (Light Emitting Diode) se utilizează cu polarizare directă A-C.Dispozitive electronice de circuit 11 Figura 1. LED în circuit (a). familia caracteristicilor curent-tensiune (b).15-b şi 1.5 şi 5 GHz. Curentul de purtători majoritari se datorează fluxului luminos incident. figurile 1. realizând şi o foarte bună separare galvanică. Optocuplorul este un dispozitiv electronic care permite transferul unei comenzi de tip intrare-ieşire. Figura 1. Culoarea radiaţiei depinde de natura semiconductorului şi de impuritatea activatoare. optocuplor realizat cu LED+fototranzistor (c) 8) Dioda tunel – are joncţiunea p-n cu cele două zone foarte apropiate şi puternic dopate cu impurităţi.16.6). Polarizarea fotodiodei (a). caracteristicile anodice şi caracteristica spectrală sunt reprezentate în figura 1. Caracteristica curent-tensiune este neliniară şi prezintă în porţiunea MN rezistenţă internă negativă. Simbolizarea şi caracteristica anodică sunt ilustrate în figura 1. dioda Tunel fiind utilizată şi în circuite de comutaţie.15.c).14.b. astfel încât regiunea de trecere este foarte îngustă. Fotodioda este utilizată în construcţia detectoarelor opto-electronice ce lucrează în spectrele vizibil sau infraroşu. la reclame etc. Din combinarea unui LED cu o fotodiodă rezultă un optocuplor (cuplor optic). Polarizarea.13. figura 1. iar purtătorii majoritari traversează bariera de potenţial prin ”efectul tunel” (efect cuantic). Această proprietate permite utilizarea diodei tunel în construcţia oscilatoarelor (vezi § 2.

19. iar joncţiunea B-C este polarizată invers.4 Tranzistoare Tranzistorul este principalul dispozitiv electronic care are proprietatea de a amplifica semnale electrice. la care conducţia electrică este asigurată de o singură categorie de purtători: fie numai electroni. Considerând un dispozitiv de amplificare (DA) comandat prin semnalul de intrare xi. 1.17. Tranzistoare bipolare.1 Tranzistoare bipolare .16. În această schemă tranzistorul reprezintă dispozitivul de amplificare. o rezistenţă de limitare a curentului de sarcină (R) şi sursa de alimentare E. tranzistoarele sunt de două tipuri: 1. Dispozitiv de amplificare cu tranzistor După modul în care se realizează conducţia electrică a semnalului prin DA.structura fizică şi funcţionare Acestea sunt dispozitive semiconductoare formate din trei zone şi două joncţiuni. La funcţionarea în regim de amplificare joncţiunea E-B este polarizată direct. iar zona C este mai puţin dopată decât zona E. Structura unui tranzistor bipolar poate fi de tip pnp sau npn. Simbolizarea diodei tunel şi caracteristica curent-tensiune 1. zona B este slab dopată cu impurităţi şi este foarte îngustă (de ordinul micronilor).12 Capitolul 1 Figura 1. colector şi bază.17 s-a reprezentat schema simplificată a unui amplificator. La aceste tranzistoare semnalul de intrare (xi) în DA este o tensiune.18.4. În acest caz semnalul de intrare (xi) este un curent. Tranzistoare unipolare. fie numai goluri. Simbolizarea acestora este dată în figura 1. Figura 1. Zona E este puternic dopată cu impurităţi. Structura fizică a unui tranzistor bipolar de tip pnp este prezentată în figura 1. . în figura 1. Cei trei electrozi se numesc: emitor. la care conducţia electrică este asigurată atât de electroni cât şi de goluri. 2.

golurile din emitor difuzate în bază (B) sunt preluate şi transportate în colector de câmpul electric intern Ei al joncţiunii colectorului.18. rezultând I C ≈ I E . UCB > Pi = UEB .5) Un procent foarte mic de goluri se recombină cu electroni din bază formând atomi neutri. tensiunea între colector şi bază este mult mai mare decât tensiunea dintre emitor şi bază: U CB >> U EB .Dispozitive electronice de circuit 13 Curentul de difuzie prin joncţiunea emitorului este format din purtătorii majoritari care sunt golurile. Observaţie: Curentul de purtători minoritari ICBo este foarte mic. Puterea la ieşire. Structura şi simbolizarea tranzistorului bipolar (pnp şi npn) Figura 1.8) unde: ICBo este curentul de purtători minoritari. Figura 1. Din schema structurală rezultă ecuaţia curenţilor prin tranzistor: I C = α n I E + I CBo (1. Pe = IC .995 . IB .7) (1. (Pe). este mai mare decât puterea de intrare (Pi): (1.9) Această inegalitate explică posibilitatea funcţionării tranzistorului în regim de amplificare. În modul. Întrucât lăţimea bazei este foarte mică iar regiunea de trecere a joncţiunii B-C se extinde mult în zona bazei (n).6) I B = (1 − α n )I E − I CBo IE = IC + IB (1. Structura fizică şi polarizarea tranzistorului pnp I α n = E ≅ 0.19. Transferul aproape integral în colector a golurilor difuzate în bază poartă numele de efect de tranzistor.factor static de amplificare în curent IC (1.

c) Schema de conexiuni – colector comun (CC – figura 1. se utilizează ca amplificator de putere (etaj final).20. Tranzistorul bipolar în conexiune bază comună b) Schema de conexiuni – emitor comun (EC – figura 1.23). emitor). În oricare dintre cele 3 scheme se are în vedere că joncţiunea E-B este polarizată direct.4.14 Capitolul 1 1. rezultă că un terminal al tranzistorului trebuie utilizat ca bornă comună pentru intrare şi ieşire. .24) I B = f ( U BE ) U CE = ct . Figura 1.23. Simbolizarea unui amplificator a) Schema de conexiuni – bază comună (BC – figura 1. Figura 1.20).21). Tranzistorul bipolar în conexiune emitor comun Figura 1.21.22) – este cea mai utilizată.2 Scheme de conexiuni şi caracteristici statice Întrucât în regim de amplificare tranzistorul este considerat un cuadripol (simbolizat în figura 1. având 4 borne. Figura 1. iar joncţiunea C-B este polarizată invers.22. De aceea sunt posibile trei scheme fundamentale de conexiune ale tranzistorului în regim de amplificare. iar tranzistorul având numai 3 terminale (bază. iar în continuare vor fi prezentate caracteristicile de intrare şi de ieşire pentru această conexiune. colector. Tranzistorul bipolar în conexiune colector comun Caracteristici statice de intrare pentru conexiunea EC: (figura 1.

în care se disting principalele regiuni de lucru. Figura 1.10) unde: β n = αn se numeşte factor static de amplificare în curent pentru 1 − αn conexiunea emitor comun. de ieşire pentru conexiunea EC: I C = f ( U CE ) I B = ct Familiile caracteristicilor de ieşire sunt date în figura 1.Dispozitive electronice de circuit 15 Figura 1. Regiunea 1 – zona de blocare (de tăiere) este caracterizată de polarizarea inversă a joncţiunii E-B sau de lipsa polarizării acestei joncţiuni.25. I C = β n I B + (1 + β n )I Co (1.25.11) . βn 1 + βn (1. Regiunea 2 – regiunea activă normală este caracterizată de polarizarea directă a joncţiunii E-B şi de polarizarea inversă a joncţiunii C-B.24. Caracteristici statice de intrare Caracteristici statice . Familiile caracteristicilor de ieşire Relaţia între factorul de amplificare βn şi factorul static de amplificare în curent αn – pentru conexiunea bază comună este: αn = unde β n = [30 L 1000] .

stabilizarea punctului static de funcţionare la variaţia temperaturii. . ce nu trebuie depăşiţi în timpul funcţionării tranzistorului.26. 1. Regiunea 3 – este numită şi zonă de saturaţie şi corespunde situaţiei când ambele joncţiuni sunt polarizate direct.U CE max (1. din relaţia (1. Relaţiile care trebuie respectate între valorile de lucru şi valorile limită ale celor trei parametri sunt: I C ≤ I C max U CE ≤ U CE max Pd < Pmax = I C max . în figura 1.4. Această dreaptă se numeşte ”dreaptă de saturaţie”. Aceste trei valori reprezintă parametri de catalog.13) Figura 1.16 Capitolul 1 În regiunea de tăiere curentul de bază fiind nul.10) rezultă: I C ≅ (1 + β n )I Co (1. La proiectarea etajului de amplificare trebuie rezolvate două probleme: . Limitări în funcţionarea tranzistorului bipolar 1.4.12) unde ICo este curentul de purtători minoritari (curentul invers al joncţiunii BC).26 sunt ilustrate cele 3 limitări esenţiale în funcţionarea tranzistorului: limita curentului de colector (ICmax).4 Tranzistorul bipolar în circuit.3 Limitări în funcţionarea tranzistorului bipolar Considerând familia caracteristicilor de ieşire pentru conexiunea emitor comun (EC).determinarea punctului static de funcţionare (PSF). . figura 1.27. Caracteristicile au o ramură comună sub formă de dreaptă cu înclinaţia de aproape 90o. Stabilirea PSF Se consideră cel mai simplu etaj de amplificare. limita tensiunii de colector (UCEmax) şi limita puterii disipate pe tranzistor (Pmax). realizat cu un tranzistor de tip npn.

Etaj de amplificare cu tranzistor de tip npn Se dau: EC. iCo).15) se obţine: iBo ≅ EC RB (1. (1. se obţine la intersecţia caracteristicii externe (aferentă curentului iBo) cu dreapta de sarcină.Dispozitive electronice de circuit 17 Figura 1. prezentată în figura 1.27.27) se obţine: EC = RC ⋅ iC + UCE . din relaţia (1. Panta (înclinarea) dreptei de sarcină se exprimă prin RC tg(α)=RC.ecuaţia dreptei de sarcină. M(UCEo. trasată prin tăieturile sale ( IC = EC şi U CE = E C ).28. RC şi familia caracteristicilor externe ale tranzistorului. Se cere: PSF → M(UCEo. iC=f(UCE).14) Procedând similar pentru circuitul de intrare se obţine: EC = RB ⋅ iB + UBE (1. iCo) Figura 1. . RB. Familia caracteristicilor externe ale tranzistorului Aplicând teorema a II-a a lui Kirchhoff pe circuitul de ieşire (figura 1.16) Punctul static de funcţionare.15) Neglijând UBE în raport cu EC ( UBE ≅ 0).28.

30.5 Influenţa temperaturii asupra caracteristicilor externe.4. sau IB=ct. realizând astfel stabilizarea PSF la variaţia temperaturii.29. atunci funcţionarea etajului de amplificare este defectuoasă. cresc factorii statici de amplificare în curent βn şi αn. U = UBE + RE .30 în care.29).18 Capitolul 1 1.17) se observă că UBE scade ceea ce conduce la micşorarea curentului de colector. cu ajutorul rezistenţei de emitor (RE) se rezolvă problema stabilizării PSF. Dacă deplasarea PSF este mare. iE .RE . iE ⇒ UBE = U . Un alt efect al creşterii temperaturii îl reprezintă micşorarea tensiunii E-B (pentru IE=ct. Figura 1. care utilizează diverse scheme. atât în conexiunea EC cât şi în conexiunea BC. Deci se compensează creşterea iniţială a curentului iC iar punctul static de funcţionare este adus din poziţia M’ în poziţia iniţială M. Din (1.) şi ca urmare modificarea caracteristicilor de intrare. Stabilizarea punctului static de funcţionare Dacă temperatura creşte iCo creşte. dar cea mai utilizată este schema din figura 1. Modificarea PSF la variaţia temperaturii Există mai multe metode de stabilizare. Figura 1. ceea ce conduce la creşterea curentului de emitor (iE ≈ iC). Schemă utilizată pentru stabilizarea PSF-ului la variaţia temperaturii Stabilizarea PSF se explică prin relaţiile: (1. rezultând o creştere a curentului de colector care deplasează punctul static de funcţionare M în M’ (figura 1. De asemenea. Pentru restabilirea funcţionării normale este necesară readucerea PSF (M’) în poziţia iniţială (M).17) Dacă T ↑ ⇒ iC ↑ (punctul M se deplasează în M’). ceea ce conduce la creşterea factorului de amplificare βn.

1 Scheme de stabilizare a punctului static de funcţionare utilizând elemente neliniare de compensare Pentru stabilizarea punctului static de funcţionare se pot utiliza şi elemente de compensare ce au caracteristici neliniare. 1.iE ≅ 0. cum sunt termistoarele şi diodele semiconductoare. are rolul de a scurtcircuita rezistenţa de emitor atunci când etajul funcţionează în curent alternativ.31 este prezentată o schemă de stabilizare utilizând un termistor ca element de compensare. Dioda D fiind polarizată în sens de blocare. . iar curentul prin termistor creşte.1 ⋅ RE. pentru care diagramele curenţilor şi tensiunilor. pentru stabilizarea punctului static de funcţionare În figura 1. corespunzătoare punctului static de funcţionare M.32.5. La funcţionarea etajului în curent alternativ condensatorul CE elimină reacţia negativă de tensiune dacă reactanţa condensatorului de emitor este de cel puţin 10 ori mai mică decât RE: XE ≤ 0.32 este dată o schemă de stabilizare termică utilizând o diodă ca element de compensare. În figura 1. Schemă cu diodă de static de funcţionare utilizând termistor compensare.Dispozitive electronice de circuit 19 Observaţii: • Divizorul de tensiune format din rezistenţele RB1 şi RB2 permite impunerea valorii curentului de bază în regim static (iBo). scade corespunzător. rezultat din nodul A. acţionând în sensul compensării efectului de creştere a curentului de colector cu temperatura. • Condensatorul din emitor.33-b. 1.33-a). • În regim static de funcţionare căderea de tensiune pe rezistenţa din emitor se poate calcula cu relaţia: RE. la creşterea temperaturii va creşte curentul invers idi. De regulă se adoptă curentul prin RD la valoarea: iD≅10⋅iBo. La creşterea temperaturii. rezistenţa termistorului scade. având ca efect micşorarea curentului iB.2⋅EC. deci are loc compensarea efectului de creştere a curentului iC cu temperatura. CE. Schema de stabilizare a punctului Figura 1.31.6 Regimul dinamic al tranzistorului bipolar (funcţionarea etajului de amplificare în regim dinamic) Se consideră cel mai simplu etaj de amplificare utilizând un tranzistor bipolar npn în conexiune emitor-comun (figura 1.4. astfel încât curentul iB.4. în paralel cu rezistenţa de emitor. sunt prezentate în figura 1. Figura 1.

AI. punctul static de funcţionare (M) se deplasează pe dreapta de sarcină. R E = 2 . a) Conexiunea bază-comună (BC): Ri .rezistenţa la intrare (zeci sau sute de kΩ).rezistenţa la intrare (zeci de Ω). Deplasarea alternativă a punctului static (M) pe dreapta statică de sarcină. tensiunea colector-emitor are două componente: (1. Deci caracteristica dinamică este locul geometric al punctelor statice de funcţionare când la intrarea etajului se aplică semnalul alternativ. (1. între punctele A şi B se face cu frecvenţa semnalului de intrare (iB~) şi are ca efect apariţia componentelor alternative pentru curentul de colector (adică iC~) şi pentru tensiunea de la ieşire (UCE~). În timpul funcţionării etajului de amplificare în curent alternativ. U2 = UCE. Re . adică segmentul AB. AU =zeci sau sute.tg β) este diferită faţă de panta caracteristicii statice (tg α).22) Rezistenţele de intrare şi ieşire ale etajului de amplificare sunt: ≅ U CE (val. I1 = IB.rezistenţa la ieşire (sute de kΩ sau MΩ).21) I1 IB Amplificarea în putere: AP = Pe/Pi.19) Condensatorul de cuplaj CC permite trecerea componentei alternative şi blochează componenta continuă (dacă există) a semnalului de intrare. În regim dinamic punctul static M se deplasează în ambele sensuri pe dreapta de sarcină şi descrie caracteristica dinamică. Curenţii prin tranzistor vor fi: i B = i Bo + i B ~ i C = i Co + i C ~ (1.23) Observaţie: Dacă tensiunea de intrare Ui este de înaltă frecvenţă sau dacă sarcina nu este rezistivă parametrii etajului sunt mărimi complexe: Zi. peste componentele continue (iB0. Curentul de la ieşire (iC~) este în fază cu cel de la intrare (iB~). unde Pe = UCE ⋅ IC. iar Pi = UBE ⋅ IB (1.20) Ri = U U1 . Tensiunea de la ieşirea etajului (UCE~) este în antifază faţă de curentul de intrare alternativ (iB~). . corespunzător valorilor maxime ale curentului iB~ . marcat cu linie groasă. I2 = IC I1 I2 (1. b) Conexiunea colector-comun (CC): Ri . adică este inductivă sau capacitivă. unde: U1 = UBE.rezistenţa la ieşire (zeci sau sute de Ω). eficace). Ai ≤ 1. AU. panta caracteristicii dinamice (panta segmentului A’B’ .20 Capitolul 1 Datorită semnalului alternativ de la intrare. Parametrii principali ai unui etaj de amplificare sunt: Amplificarea în tensiune: A U = A = U CE = U CEo + U CE ~ U2 Ui U BE I I Amplificarea în curent: A I = 2 = C (val. efective) (1. Re . iC0) ale curenţilor din tranzistor se suprapun componentele alternative.18) De asemenea. Construcţia grafică (reprezentată la scară) a caracteristicilor în regim dinamic permite calculul grafo-analitic al parametrilor etajului de amplificare. Dacă sarcina etajului nu este rezistivă. Proprietăţi calitative ale etajelor de amplificare în raport cu schema de conexiune utilizată. ZC.

Funcţionarea acestora se bazează pe modificarea conductanţei unei căi de trecere a purtătorilor care produc curentul electric prin dispozitiv. • Schema bază-comună (BC) creează dificultăţi la cuplarea etajelor în cascadă (serie) datorită diferenţelor foarte mari între impedanţa (sau rezistenţa) de intrare şi cea de ieşire. .Dispozitive electronice de circuit 21 Ai = zeci sau sute. Tranzistoarele unipolare se mai numesc Tranzistoare cu Efect de Câmp (TEC). Canalul poate fi realizat din purtători de sarcină negativi (electroni). conducţia este asigurată de o singură categorie de purtători: fie electroni. schema cea mai utilizată este cea cu emitorul-comun. Ai = zeci sau sute.33. în construcţia amplificatoarelor de putere. • Pentru amplificatoarele de tensiune. AU ≤1. c) Conexiunea emitor-comun (EC): Ri . fiind canal de tip n. Re . Se mai utilizează abrevierea FET. Figura 1.7 Tranzistoare unipolare În cazul tranzistoarelor unipolare.rezistenţa la ieşire (zeci kΩ). AU= zeci sau sute. Calea de trecere se numeşte canal şi este situat între doi electrozi numiţi sursă (S) şi drenă (D).4. Concluzii: • Schema colector-comun este utilizată în circuitele de adaptare pentru că are rezistenţa la ieşire mică sau. canalul fiind de tip p. sau goluri (care au sarcină pozitivă). fie goluri. Regimul dinamic al tranzistorului bipolar 1. care în limba engleză are aceeaşi semnificaţie: Field Effect Transistor.rezistenţa la intrare (kΩ).

1 TEC-J având canal de tip n. Zona p a grilei formează cu zona n a canalului o joncţiune polarizată invers. Deoarece conductanţa canalului depinde de potenţialul grilei.22 Capitolul 1 Figura 1. Distribuţia spaţială a potenţialului la nivelul canalului este prezentată în figura 1. 2) TEC cu grilă (poartă) izolată. În cele ce urmează se prezintă structura fizică a unui tranzistor TEC-J având canal de tip n. Figura 1. Rezistenţa internă a acestor tranzistoare este foarte mare ( 108 . Baza fiind legată la grila negativată de către tensiunea UG. Din acest motiv tranzistoarele unipolare se numesc cu efect de câmp. figura 1.TEC-MOS.34. respectiv curentul de drenă este maxim (ID=IDmax). În funcţionarea tranzistorului TEC-J se disting următoarele situaţii: a) Dacă grila nu este polarizată (UG =0). Deci canalul de tip n este situat între două joncţiuni polarizate invers. După modul în care se realizează controlul (reglajul) conductanţei canalului există două categorii de tranzistoare unipolare: 1) TEC cu joncţiuni (TEC-J). 1. regiunile de trecere (reprezentate prin zonele haşurate din figura 1. 1012 Ω).structura fizică (a).35-a. având structură MOS (Metal Oxid Semiconductor). regiunile de trecere au lăţime neglijabilă (deci nu apar zonele haşurate) şi ca urmare secţiunea canalului este maximă. Structură fizică şi funcţionare Tranzistoarele cu efect de câmp şi joncţiuni (TEC-J) pot avea canalul de tip n sau p.35-b. rezultă altă joncţiune p-n polarizată invers.35. distribuţia potenţialului (b) Zonele haşurate reprezintă regiunile de trecere ale celor două joncţiuni. b) Când grila este negativată (UG<0). Simbolizarea tranzistoarelor unipolare Conductanţa canalului se modifică sub influenţa câmpului electric produs de tensiunea aplicată la al 3-lea electrod numit grilă (G) sau poartă (P).. TEC sunt comandate în tensiune.35-a) se extind în zona canalului micşorând .4.. TEC-J .7.

Dispozitive electronice de circuit 23 secţiunea acestuia. Familia caracteristicilor de ieşire În familia caracteristicilor de intrare se observă că tensiunea de prag (Up) reprezintă valoarea tensiunii de grilă la care se anulează curentul de drenă (ID). Figura 1. iar curentul de drenă care circulă între sursă (S) şi drenă (D) se micşorează.38. Familia caracteristicilor de intrare . b) canal p Importanţă deosebită prezintă familia caracteristicilor de ieşire (figura 1. Simbolizarea tranzistorului TEC-J: a) canal n.38). c) Dacă grila este puternic negativată (UG<<0) regiunile de trecere se unesc anulând secţiunea canalului şi ca urmare se anulează curentul de drenă (ID≅0).zona de amplificare.36. În zona de amplificare curentul de drenă este reglat prin modificarea tensiunii de grilă.36a şi b.37) şi de intrare (figura 1. Simbolizarea în circuite a tranzistoarelor TEC-J este prezentată în figura 1. Familia caracteristicilor de ieşire prezintă două zone: I. Figura 1.37. indiferent de tensiunea aplicată pe drenă. Figura 1. II – zona de saturaţie.

realizat cu tranzistori TEC-J (canal n). În schema din figura 1. Figura 1. adică atunci când grila (G) este negativă în raport cu sursa (S).2 Construcţia etajului de amplificare cu TEC-J Funcţionarea unui etaj de amplificare. acestea având rolul de blocare a componentei continue din semnalul de intrare şi/sau ieşire. Etaj de amplificare cu TEC-J: a) cu sursă separată pentru negativarea grilei.7. valoarea mare a rezistenţei Rg asigură o rezistenţă (impedanţă) de intrare ridicată pentru etajul de amplificare. În figura 1. Rezultă că între rezistenţa Rg şi reactanţa X C trebuie să existe C1 relaţia: X C C1 ≤ Rg 100 (1.39-a etajul de amplificare utilizează o sursă separată (Eg) pentru negativarea grilei. Aceste condiţii impuse etajului de amplificare pot fi îndeplinite. întrucât reactanţa X C a acestuia este neglijabilă la frecvenţa de lucru a etajului. Observaţie: În proiectarea etajului de amplificare cu TEC-J trebuie îndeplinite două condiţii esenţiale: • Căderea de tensiune pe condensatorul de cuplaj CC1 de la intrarea etajului să nu fie mai mare de un procent (0. În acelaşi timp. dată de relaţia: UG0 = − RS ⋅ ID0 S (1. este posibilă dacă tranzistorul este polarizat corect. cu semnul plus (+) la sursă şi minus (−) la grilă. Rezultă tensiunea de negativare a grilei.01) din valoarea nominală a semnalului de intrare. utilizând o singură sursă de alimentare (sursa de drenă ED).25) .39-a şi b. iar pe drenă (D) se aplică o tensiune pozitivă. Rezistenţa Rg se adoptă de ordinul megohmilor (MΩ) şi are rolul de a transmite pe grilă potenţialul negativ al sursei (bateriei) Eg.39-b realizează negativarea automată a grilei în raport cu sursa.4.39.39-a tensiunea de negativare a grilei este: UG0 = −Eg. dacă se utilizează una dintre schemele prezentate în figura 1.24) Condensatorul CS decuplează (scurtcircuitează) rezistenţa RS la funcţionarea etajului în curent alternativ. Schema din figura 1. Condensatoarele CC1 şi CC2 sunt condensatoare de cuplaj la intrare şi respectiv la ieşirea etajului. se aplică între sursă şi grilă (prin rezistenţa Rg). b) cu negativare automată a grilei. Căderea de tensiune pe rezistenţa sursei (RS).24 Capitolul 1 1. Curentul de drenă (curentul de sarcină al etajului) este limitat prin rezistenţa de drenă (RD). dată de componenta continuă a curentului de drenă ID0 = IS0.

7.40). În acest caz panta caracteristicii dinamice va fi: tg β = f (RD + RS) sau tg β = g (RD + ZS) (1. depinde numai de valoarea rezistenţei de drenă RD: tg(α)=RD. Dacă la intrarea etajului se aplică un semnal alternativ (u~). astfel încât să se elimine reacţia negativă de tensiune.4. utilizând punctele de intersecţie ale dreptei de sarcină cu axele de coordonate: ID = ED . Panta caracteristicii dinamice (tg β) va fi diferită de panta dreptei statice (tg α) dacă la ieşirea etajului se conectează. figurat cu linie groasă. exprimată prin tg(α). Astfel.28) Punctul static de funcţionare (M) se obţine la intersecţia caracteristicii de ieşire. o rezistenţă de sarcină RS (sau o impedanţă ZS). Panta dreptei statice de sarcină. Proiecţiile duse din punctul static (M) pe axele ID şi UDS determină coordonatele ID0 şi UDS0 ale punctului M. G pentru tranzistorul TEC-J utilizat în etajul de amplificare (figura 1. cu frecvenţa semnalului UG ~ . reprezintă caracteristica dinamică a tranzistorului TEC-J. se trasează dreapta statică de sarcină în planul caracteristicilor de ieşire (figura 1.40 se observă că la funcţionarea etajului în regim dinamic apar componentele alternative ale curenţilor şi tensiunilor prin tranzistor care se suprapun peste componentele continue ale acestora.Dispozitive electronice de circuit • 25 Condensatorul CS conectat în paralel cu RS trebuie să şunteze rezistenţa RS la funcţionarea etajului în curent alternativ. a punctului static M pe dreapta de sarcină între punctele A şi B.29) Din figura 1. expresiile curenţilor şi tensiunilor în regim dinamic sunt: UG = UG0+ UG ~ UDS = UDS0+ UDS ~ ID = ID0+ ID ~ (1.39-a). cu dreapta statică de sarcină. Astfel segmentul AB.26) 1. atunci componenta alternativă a tensiunii de grilă (UG ~) determină deplasarea rectilinie alternativă. RD U DS = E D (1.30) . prin CC2.3 Funcţionarea etajului de amplificare cu TEC-J în regim dinamic Considerând etajul de amplificare din figura 1. pentru UG0= −Eg .27) Presupunând dată familia caracteristicilor de ieşire I D = f ( U DS ) U = ct.39-a şi aplicând teorema a II-a a lui Kirchhoff pe circuitul de ieşire rezultă ecuaţia dreptei statice de sarcină: ED = RD ⋅ ID + UDS (1. Această condiţie este îndeplinită dacă între rezistenţa sursei RS şi reactanţa X C există relaţia: S X CS ≤ RS 10 (1.

4. PSF se alege pe dreapta de sarcină în zona de îmbogăţire (grilă pozitivă). Dacă grila este la potenţial pozitiv. iar curentul de drenă creşte. reprezentând: I-regiunea de amplificare. i D = g( U G ) U D = ct (1. deci modifică conductivitatea canalului. rezistenţa de intrare rezultă foarte mare: Ri≅1014 Ω. La suprafaţa semiconductorului de tip n se depune prin difuzie un strat de oxizi cu o grosime de (10-5 .42-b sunt marcate regiunile I şi II. Structura fizică este prezentată în figura 1..42-b. ceea ce conduce la modificarea curentului de sarcină prin tranzistor.40. II – regiunea de saturaţie. În figura 1.4 Tranzistorul TEC-MOS având canal permanent (de tip n) Structura MOS este prezentată în figura 1. Diagramele tensiunilor şi curenţilor la funcţionarea etajului în regim dinamic 1. Pentru Ri mică.26 • • Capitolul 1 Observaţii: Curentul de la ieşirea etajului (ID~) este în fază cu semnalul alternativ de la intrare (UG ~).42-b sunt reprezentate caracteristicile de ieşire şi intrare: i D = f ( U D ) U G = ct Valoarea tensiunii de grilă pentru care curentul de drenă se anulează (iD=0) poartă numele de tensiune de prag (Up). Structura MOS poate avea două tipuri de canale: a) canal de tip n (electroni). Tensiunea de ieşire (UDS ~) este în antifază cu semnalul de intrare (UG~). b) canal de tip p (goluri).31) .42-a iar familia caracteristicilor statice de ieşire şi intrare este dată în figura 1. În cazul tranzistoarelor TEC-MOS având canal permanent. Metalul depus pe oxid joacă rol de grilă.7. se alege PSF în regiunea de sărăcire (grilă negativă). atunci regimul de funcţionare este un regim de îmbogăţire (în purtători).. În figura 1.10-6) mm. Observaţii: Dacă se cere o rezistenţă de intrare (Ri) cât mai mare a etajului de amplificare. deoarece modifică prin potenţialul său proprietăţile semiconductorului la suprafaţa dinspre oxid. la care grila este izolată de canal prin stratul de oxid.41. Figura 1.

43 este prezentată schema unui etaj de amplificare la care tranzistorul de tip TEC-MOS (canal n). Rezistenţa de grilă (RG) se adoptă suficient de mare (de ordinul MΩ) astfel încât să asigure o impedanţă mare la intrarea etajului de amplificare. a . Astfel de amplificatoare cu impedanţe de intrare foarte mari sunt necesare în construcţia adaptoarelor traductoarelor de pH. familia caracteristicilor statice de ieşire şi intrare (b) 1.41. CS şi RG.4. atunci se obţine un etaj de amplificare ce asigură o impedanţă de intrare (Zi) foarte mare (≈1012 Ω). Grupul RS .42.Dispozitive electronice de circuit 27 Figura 1. Structura tranzistorului MOS Figura 1. considerând că în PSF tensiunea de grilă este negativă (UGo<0). Structura fizică (a). este alimentat de la o singură sursă (+ED). În figura 1.43) se elimină elementele RS. la fel ca în cazul TEC-J.5 Construcţia unui etaj de amplificare utilizând tranzistor TECMOS având canal de tip n. Dacă din schema etajului de amplificare (figura 1.CS asigură negativarea automată a grilei în raport cu sursa de alimentare.7.

5 Dispozitive semiconductoare speciale În electronica aplicată se utilizează frecvent dispozitivele semiconductoare speciale. Un dispozitiv semiconductor special care are o singură joncţiune şi trei electrozi (terminale) este Tranzistorul Uni-Joncţiune (TUJ).4. deci mai multe joncţiuni.7.28 Capitolul 1 traductoarelor piezoelectrice etc. Din acest motiv aceste dispozitive semiconductoare se mai numesc şi multijoncţiune. caracteristicile şi funcţionarea următoarelor dispozitive semiconductoare: 1. Figura 1. Structura fizică şi simbolizarea tiristorului .47. diacul.1 Tiristorul Tiristorul este principalul dispozitiv semiconductor utilizat în electronica de putere. Cele mai utilizate dispozitive multijoncţiune sunt: dioda pnpn (numită diodă Shockley sau dinistor).3) Figura 1. El este format din 4 zone şi 3 joncţiuni. În cele ce urmează se va prezenta structura. Structura fizică a acestor dispozitive conţine mai multe straturi în succesiune pnpn.47. Regimul dinamic al tranzistorului TEC-MOS este asemănător celui prezentat la tranzistorul TEC-J (§ 1.43. structura acestuia şi simbolizarea fiind prezentate în figura 1. Etaj de amplificare cu TEC-MOS având canal n 1. Cei trei electrozi (terminale) se numesc: anod (A). triacul. tiristorul.5. catod (C) şi poartă sau grilă (P sau G).

iar i B 2 este dat numai de curentul de grilă care trebuie să fie suficient de mare. Acest lucru conduce la creşterea lui i B . ilustrată în figura 1.49.48. adică ia scade sub valoarea curentului de menţinere iam (parametru de catalog). Din figura 1. astfel încât acesta să nu depăşească valoarea nominală (care este un parametru de catalog). după care este necesar un curent de grilă pozitiv care se aplică sub formă de impuls. adică i B creşte şi 2 1 1 deschide T1 rezultând creşterea curentului de colector al tranzistorului T1.49. Figura 1. Curentul prin tiristor (care circulă de la anod la catod) trebuie limitat printr-o rezistenţă de sarcină. Schema echivalentă a unui tiristor Funcţionarea tiristorului cuprinde două etape: a) amorsarea (intrarea în conducţie sau aprinderea).48.49. Figura 1. ia=f(Ua). figura 1.48 se observă că: i B 2 = i C1 + i G . fenomenul de conducţie (creştere a curenţilor 2 prin tranzistoare) accelerându-se până când ambele tranzistoare intră în saturaţie. Pentru un tiristor prezintă importanţă caracteristica anodică. Caracteristica anodică a tiristorului . În continuare se deschide puţin T2.Dispozitive electronice de circuit 29 Tiristorul este echivalent cu două tranzistoare bipolare complementare (pnp şi npn). b) blocarea tiristorului are loc atunci când curentul prin tiristor se micşorează. La început ambele tranzistoare sunt blocate. ceea ce duce la creşterea lui i C = i B . conectate ca în figura 1. Pentru amorsare se aplică tensiune pozitivă la anod şi negativă la catod.

Observaţii: Dacă între tensiunile de amorsare Uam1 şi Uam2 există inegalitatea (Uam1<Uam2). fiind neglijabil). e. se înseriază cu tiristorul o bobină de inductivitate L (calculată ca şi grupul Rp-Cp după o metodologie utilizată de exemplu. iar curentul anodic are o creştere mică). Pentru protecţia tiristorului la curenţi de scurtcircuit se utilizează o siguranţă fuzibilă specială (ultrarapidă.30 Capitolul 1 În planul caracteristicilor anodice. Caracteristica de comandă a tiristorului • • • Principalii parametri de catalog ai tiristorului sunt: • curentul nominal (curentul direct) al tiristorului IN ≤ 1000A.51). valorile curenţilor de grilă necesari amorsării sunt mai mici şi invers (fenomen ilustrat şi în figura 1. • zona II – corespunzătoare regimului de tranziţie din starea blocat în starea de conducţie (când tensiunea scade pronunţat. figura 1. Caracteristica de comandă (caracteristica de grilă) reprezintă dependenţa tensiunii de amorsare în raport cu valoarea curentului de grilă (figura 1.32) zona III – corespunde regimului de conducţie (curentul creşte brusc după o caracteristică aproape verticală. iar pentru protecţia acestuia împotriva gradienţilor de tensiune inversă se utilizează un circuit Rp-Cp serie conectat în paralel cu tiristorul (figura 1. Δi a (1. Pentru limitarea vitezei de creştere a curentului la o valoare sub viteza critică (parametru de catalog). figura 1. Grupul Rp-Cp asigură atenuarea gradienţilor de tensiune inversă (periculoşi pentru joncţiunile tiristorului) ce apar în momentul blocării acestuia. se disting 3 zone corespunzătoare regimurilor de funcţionare ale tiristorului: • zona I – corespunzătoare regimului de blocare (curentul creşte foarte puţin. • tensiunea inversă Uinv = sute (mii) volţi (tensiunea anodică inversă).50). .49). • temperatura maximă a joncţiunii Tj max ≤ 140 oC.51).50. Figura 1. în [1]).49. Această caracteristică separă zona de blocare faţă de zona de conducţie şi explică faptul că pentru tensiuni de amorsare mari. iar căderea de tensiune între anod şi catod rămâne aproximativ constantă). atunci între curenţii de grilă corespunzători există inegalitatea inversă: i G1 > i G 2 . În regimul de tranziţie rezistenţa internă a tiristorului este negativă: R Ti = − • ΔU a < 0.

Uinv-max≤ 1200V. b) Dacă anodul A2 este negativ faţă de anodul A1. ia=f(ua). LS). Elementele de protecţie necesare triacului sunt aceleaşi ca în cazul tiristorului. La funcţionarea triacului într-un circuit de sarcină se disting două situaţii: a) Dacă anodul A2 este pozitiv faţă de anodul A1. Făcând abstracţie de structura fizică.2 Triacul Triacul este un dispozitiv semiconductor cu o structură complexă. IN≤ 75A. este formată din două ramuri situate în cadranele I şi III (figura 1. se poate considera că triacul este echivalent cu două tiristoare în conexiune antiparalelă comandate printr-o grilă comună (figura 1. 1. Triacul reprezintă un întrerupător static în curent alternativ şi este utilizat pentru reglarea tensiunii alternative (în structura variatoarelor de tensiune alternativă) la bornele receptoarelor mono sau trifazate. dacă tensiunile de .51. astfel încât curentul prin tiristor (ia – figura 1. Asemănător fenomenelor întâlnite la tiristor. • tensiunea maximă inversă. Tiristorul reprezintă un întrerupător static în curent continuu şi este utilizat în construcţia variatoarelor de tensiune continuă monofazate sau polifazate. caracteristica anodică. Acest domeniu de aplicaţie aparţine electronicii de putere. sunt următorii: • curentul nominal. Figura 1. intrarea în conducţie se face pentru curenţi de grilă pozitivi (iG>0).Dispozitive electronice de circuit • 31 După intrarea în conducţie a tiristorului.5. Tiristorul în circuit • • Amplitudinea impulsului de comandă pe grilă (iG) reprezintă un parametru de catalog a cărui valoare nu trebuie depăşită.52-a). iar funcţionarea corespunde cadranului III. Tj-max≤ 140 oC. • temperatura maximă a joncţiunii.52-b. Pentru amorsarea tiristorului este necesar ca durata impulsului de comandă (iG) să fie suficient de mare. care este o ramură distinctă a electronicii industriale. ce trebuie luaţi în considerare la alegerea unui triac. Întrucât triacul are conducţie bidirecţională. Conectarea triacului în circuit este prezentată în figura 1.53). Observaţie: Valorile absolute ale curenţilor de grilă |iG1| şi |iG2| necesari amorsării triacului depind de valorile efective ale tensiunilor de amorsare ale triacului (Uam1 şi Uam2). curentul de sarcină (curentul anodic) este limitat numai de rezistenţa şi/sau inductivitatea de sarcină (RS. iar funcţionarea corespunde cadranului I. Principalii parametrii de catalog. trecerea în starea de conducţie are loc pentru curenţi de grilă negativi (iG<0).49) să depăşească valoarea curentului de menţinere iam.

Structura fizică şi simbolizarea tranzistorului unijoncţiune La acest tranzistor zona n este slab dopată cu impurităţi. (a) (b) Figura 1. Figura 1.32 Capitolul 1 amorsare aplicate triacului sunt mai mari.3 Tranzistorul unijoncţiune (TUJ) Acest dispozitiv semiconductor se mai numeşte şi diodă cu două baze. triacul în circuit (b) Figura 1.54. Simbolizarea triacului (a).54.53. Caracteristicile anodice ale triacului 1.5. curenţii de grilă necesari intrării în conducţie vor fi mai mici şi invers.52. Zona p a emitorului este puternic . iar rezistenţa RBB între bazele B1 şi B2 este relativ mare (de ordinul kΩ). Structura fizică şi simbolizarea sunt prezentate în figura 1. Joncţiunea p-n este realizată în zona mediană a blocului semiconductor de tip n.

în cazul Termistorului şi Fotodiodei ? . (semnul plus la borna B2). După terminarea regimului tranzitoriu curentul de emitor creşte brusc (pe ramura AB comună caracteristicilor). Familia caracteristicilor curent-tensiune Datorită formei de variaţie a curentului de emitor (în regim de conducţie). iar uEB1 scade până la valoarea de 0. unde η se numeşte raport intrinsec (coeficient subunitar) exprimat prin relaţia: η= rB1 + rB 2 rB1 (1.8 . curentul de emitor (iE) creşte lent pe durata regimului tranzitoriu.. 1 V (punctul A din figura 1. b) uEB1 > η·uBB.8. De regulă η=0. Figura 1. Pe durata regimului tranzitoriu (porţiunea OA din caracteristici) rezistenţa internă a TUJ este negativă. fiind limitat numai de valoarea rezistenţei de sarcină. Care este legea de variaţie a purtătorilor de sarcină în cazul semiconductoarelor omogene? Precizaţi semnificaţia parametrilor din expresia analitică ! 2. tranzistorul unijoncţiune este utilizat ca formator de impulsuri în circuitele de comandă ale tiristoarelor sau triacurilor. Când aceste condiţii sunt îndeplinite joncţiunea p-n este polarizată direct. 1. Care sunt parametrii de catalog şi semnificaţia acestora.55). La aplicarea unei tensiuni uBB>0 între cele două baze potenţialul punctului M situat pe joncţiune va fi egal cu η⋅uBB.5 ··· 0.. Care sunt proprietăţile regiunii de trecere a unei joncţiuni pn? 3. Intrarea în conducţie a tranzistorului unijoncţiune are loc dacă sunt îndeplinite condiţiile: a) uBB > 0.33) în care rB1 şi rB2 sunt rezistenţele barei de semiconductor.55.6 Întrebări şi problemă 1.Dispozitive electronice de circuit 33 dopată cu impurităţi. între punctul din dreptul joncţiunii emitorului şi cele două baze.

Cum (în câte moduri) se poate măsura o tensiune alternativă cu parametrii: Uef = 80V. cu TEC-J (prezentată mai jos). C1 . R D . Care este schema de conexiune a unui etaj de amplificare ce are parametrii: RI =4 KΩ. Ce modalităţi (variante) există pentru negativarea grilei – în cazul TEC-J. Care element (componentă) din schema etajului de amplificare – asigură stabilizarea PSF la variaţia temperaturii mediului ? Problemă Considerând schema unui etaj de amplificare. f min = 200 [ Hz ] . în care se cunoaşte: U DS0 = 10 [ V ] . Se cere să se calculeze valorile elementelor: R S .34 Capitolul 1 4. U G0 = −5 [ V ] . Re = 40 KΩ ? 7. Prin ce parametru (variabil) se poate modifica secţiunea canalului (de tip n) în cazul TEC-J ? 9. Ce reprezintă caracteristica dinamică în cazul tranzistorului bipolar şi de cine depinde panta acesteia ? 8. I DS0 = 8m [ A ] . C2 = CS . f = 20 KHz ? 6. Care sunt relaţiile analitice ce justifică proprietatea de amplificare a tranzistorului bipolar ? 5. . canal de tip “n” (permanent) ? 10.

1) . caracterizată de tensiunea U2 şi respectiv curentul I2. printr-un cuadripol activ care are două perechi de borne. 2. Schema de principiu a unui amplificator Bornele de intrare (1 – 1’) reprezintă poarta de intrare. caracterizată de tensiunea şi curentul de intrare. Un amplificator are rolul de dezvolta în circuitul de ieşire o putere mai mare decât cea aplicată la intrare. care de regulă nu se simbolizează în schemele bloc. Bornele de ieşire (2 – 2’) reprezintă poarta de ieşire. Figura 2. U1.1. se pot defini următorii parametri: • Amplificarea de putere Ap: A p = P2 >1 P1 (2. în condiţia ca semnalul de la ieşire să păstreze forma semnalului aplicat la intrare.1. Amplificarea semnalului de la intrare se face utilizând energie preluată de la sursa de alimentare (Uo).1. Sarcina sa poate fi rezistivă sau poate fi o impedanţă.1 Proprietăţi generale şi caracteristici ale amplificatoarelor Un amplificator este simbolizat. respectiv I1. ca în figura 2.CAPITOLUL 2 AMPLIFICATOARE ŞI OSCILATOARE 2.1 Parametrii principali ai amplificatoarelor Dacă notăm cu P1 puterea în circuitul de intrare şi cu P2 puterea obţinută la ieşire.

4) Considerând reprezentările în complex ale mărimilor intrare-ieşire..dacă A = 1 → AdB = 0. Zgomotul propriu al amplificatorului se poate datora: .1012] Ω. .5) Impedanţa de intrare este impedanţa echivalentă la bornele de intrare atunci când la bornele de ieşire este conectată impedanţa de sarcină nominală (ZSN). • Impedanţa de ieşire. numită decibel [dB].. impedanţa de intrare (Zi) trebuie să fie foarte mare: Zi∈[108. .36 • Amplificarea în tensiune Au: A u ≡ A = Capitolul 2 U2 U1 U2 U1 (2. În aceste cazuri primul etaj al amplificatorului se realizează cu tranzistoare MOS. Când amplificatoarele intră în componenţa traductoarelor piezoelectrice. .dacă A = 10n → AdB = 20⋅n. nu depăşeşte o limită impusă (de exemplu 5%). Amplificarea în decibeli se calculează utilizând relaţia: A[dB] = 20 ⋅ log A = 20 ⋅ log Exemple: • [dB] (A > 0) (2. Ze. • Raportul semnal util/zgomot propriu este parametrul ce caracteri-zează efectul tensiunii fluctuante la ieşirea amplificatorului – care există şi atunci când nu se aplică semnal la intrare. piezorezistive sau de pH. se pot defini amplificările în tensiune şi curent prin relaţiile: A= • U2 . ce caracterizează deformarea unui semnal sinusoidal. osciloscoape etc). trebuie să fie mică (zeci de Ω) pentru ca la ieşire să se poată debita un curent (o putere) cât mai mare în impedanţa de sarcină nominală (ZSN). atunci când amplificatoarele se utilizează în aparatura de măsurare (voltmetre electronice.componentei alternative din tensiunea de alimentare a amplificatorului (când filtrarea acestei tensiuni este necorespunzătoare).6) Valoarea impedanţei de intrare trebuie să fie de ordinul meghomilor [MΩ]. Un amplificator performant trebuie să aibă raportul dintre semnalul util şi zgomot cât mai mare. . Puterea nominală este puterea maximă debitată în sarcină în condiţiile când factorul de distorsiuni. U1 I Ai = 2 I1 (2.2) Frecvent se utilizează unitatea logaritmică pentru amplificare.tensiunilor electromotoare parazite induse datorită câmpurilor electromagnetice din mediul înconjurător. Aceasta se defineşte prin relaţia: Zi = U1 I1 (2.agitaţiei termice a purtătorilor de sarcini elementare prin rezistoare şi tranzistoare. Amplificarea în curent se defineşte prin relaţia: A i = • I2 I1 (2.3) .

7) A1 unde: A1 – este amplitudinea armonicii fundamentale a semnalului de ieşire u2(t) – distorsionat.. se consideră un etaj de amplificare cu tranzistor bipolar la intrarea căruia se aplică un semnal sinusoidal.3-a) semnalul de ieşire (ue2) va fi distorsionat atunci când amplitudinea semnalului de intrare (ui 2) depăşeşte valoarea maximă (ui max) delimitată de curbele c1 şi c2..3. când la intrare se aplică un semnal perfect sinusoidal. Se defineşte factorul distorsiunilor de neliniaritate d[%] exprimat prin relaţia: 2 2 2 A 2 + A 3 + A 4 + . A3. fiind dată în figura 2. În figura 2. A2. Distorsiunile de acest tip se numesc distorsiuni de neliniaritate. b) Distorsiuni datorate alegerii greşite a poziţiei PSF . Dacă Ui>Uimax atunci semnalul de ieşire este distorsionat (deformat). iar punctul B – în zona de tăiere. A4 .2 Caracteristici importante ale amplificatoarelor Caracteristica externă reprezintă dependenţa tensiunii de ieşire în raport cu tensiunea de intrare. unde punctul A este situat în zona de saturaţie. (a) (b) Figura 2. reprezintă amplitudinile armonicilor de ordin superior ale semnalului u2(t). a) Distorsiuni datorate de amplitudinii prea mari a semnalului de intrare. d[%] = ⋅ 100 (2.3 sunt prezentate caracteristicile de ieşire ale tranzistorului împreună cu dreapta de sarcină (AB). în care este valabilă relaţia A[dB]=20⋅logA şi zona AB (zona II) corespunzătoare regiunii neliniare de saturaţie. Dacă PSF se alege în zona mediană a caracteristicii statice ( soluţia corectă – figura 2.2. Figura 2.. Pentru a explica apariţia distorsiunilor de neliniaritate şi efectul poziţiei punctului static de funcţionare (PSF) al tranzistorului asupra lărgimii zonei de liniaritate în caracteristica intrare-ieşire.Amplificatoare şi oscilatoare 37 2.2. ( U 2 = f ( U1 ) )..1. Caracteristica externă a amplificatorului În figură se disting două zone: zona OA (zona I) corespunzătoare regiunii liniare a caracteristicii.

Detalii privind caracteristica de fază a amplificatoarelor sunt date în [3]. este echivalentă cu scăderea amplificării A la valoarea 1 ⋅ A 0 = 0. Această condiţie este îndeplinită atunci când spectrul semnalului aplicat la intrare este cuprins în banda de trecere a amplificatorului. unde ϕ este defazajul introdus de amplificator.4. Observaţii: • La proiectarea amplificatorului banda de trecere a acestuia nu trebuie să fie mai îngustă decât spectrul semnalului util (de intrare). Dacă spectrul semnalului de intrare nu este inclus în totalitate în banda de trecere a amplificatorului. figura 2. vor rezulta distorsiuni de frecvenţă numite şi distorsiuni de liniaritate (când amplificatorul funcţionează în regiunea liniară a caracteristicii intrare-ieşire). semnalul de ieşire (ue) va fi distorsionat numai pentru semialternanţa pozitivă deoarece numai prima semialternanţă din semnalul de intrare (ui) depăşeşte valoarea maximă. Caracteristica de frecvenţă În aplicaţiile practice interesează domeniul de frecvenţă în care amplificarea este aproximativ constantă.8) Figura 2. un amplificator este caracterizat prin dependenţa defazajului ϕ. la extremităţile benzii de trecere. Ansamblul acestor armonici formează spectrul semnalului de intrare. transmisii de date etc. 2 unde A0 este amplificarea medie în banda de trecere Bt.707 ⋅ A 0 . introdus de amplificator.38 Capitolul 2 Dacă PSF este greşit ales spre punctul A. dar nici mult mai largă decât acest spectru pentru a nu micşora raportul semnal util/zgomot. • În afara caracteristicii de frecvenţă. . Caracteristica de fază este importantă la amplificatoarele utilizate în: osciloscoape. Acest domeniu se numeşte banda de trecere a amplificatorului (Bt) şi reprezintă domeniul cuprins între frecvenţa joasă de tăiere (ftj) şi frecvenţa de tăiere înaltă (ftî) pentru care amplificarea A[dB] nu se micşorează cu mai mult de 3dB. în funcţie de frecvenţa f (datorită elementelor reactive din circuitul acestora). iar f este frecvenţa semnalului de intrare. pentru a nu avea distorsiuni de frecvenţă.3-b. Pentru amplificarea fără distorsiuni a semnalului de intrare este necesar ca toate armonicele din spectrul acestuia să fie amplificate în aceeaşi măsură. Semnalul de intrare în amplificator este rezultatul însumării unor armonici de diferite amplitudini şi frecvenţe. Micşorarea cu 3dB a amplificării.4 şi exprimă dependenţa modulului amplificării în raport cu frecvenţa (f): A[dB] = g(f) (2. Această dependenţă se numeşte caracteristică de fază: ϕ = g’(f). delimitată prin caracteristica c1. televiziune. Caracteristica de frecvenţă este prezentată în figura 2.

ale căror spectre conţin şi componenta continuă (armonica de frecvenţă nulă).Amplificatoare şi oscilatoare 39 2. Caracteristică de frecvenţă a acestui tip de amplificator este prezentată în figura 2.. deoarece se urmăreşte. d) După lărgimea benzii de trecere: • amplificatoare de bandă îngustă.4.106.1.5. când frecvenţa medie este mai mică de 1MHz. definit prin relaţia Q=f0/(ftî . numite şi selective..6. este de ordinul 105. 60]. În categoria acestor amplificatoare sunt incluse amplificatoarele de videofrecvenţă. la care variaţiile de tensiune şi de curent.3 Tipuri de amplificatoare Amplificatoarele sunt de mai multe tipuri şi se pot clasifica după următoarele criterii: a) După tipul semnalului de amplificat: • amplificatoare de curent continuu – destinate amplificării semnalelor lent variabile. • amplificatoare de semnal mare. când frecvenţa medie este de ordinul MHz sau GHz. • amplificatoare de înaltă frecvenţă. caracterizate prin factorul de calitate Q. Valoarea curentă a factorului de calitate este cuprinsă în domeniul [10. În această categorie sunt incluse şi amplificatoarele de audiofrecvenţă.5. unde f0 este frecvenţa centrală a benzii de trecere. obţinerea unei amplificări în tensiune. sunt mici în comparaţie cu valorile tensiunilor şi curenţilor de la ieşire. Caracteristica de frecvenţă a unui amplificator pentru semnale lent variabile b) După nivelul semnalului amplificat: • amplificatoare de semnal mic. obţinerea unei anumite puteri pe sarcină.. Aceste amplificatoare se numesc amplificatoare de putere. Figura 2. • amplificatoare de curent alternativ. în mod deosebit. sunt relativ mari. unde variaţiile de curent şi tensiune. corespunzătoare semnalului de intrare. La aceste amplificatoare se urmăreşte. • amplificatoare de bandă largă. la care raportul dintre frecvenţa înaltă de tăiere şi frecvenţa joasă de tăiere (ftî/ftj). amplificatoarele pot fi: . Aceste amplificatoare se numesc de tensiune. în mod deosebit. c) După valoarea frecvenţei medii din spectrul semnalului amplificat: • amplificatoare de joasă frecvenţă. e) După poziţia punctului static de funcţionare (PSF).ftj). ilustrat în figura 2. corespunzătoare semnalului de intrare. care amplifică semnale fără componentă continuă şi au caracteristica de frecvenţă de tipul celei din figura 2..

Figura 2.1 Amplificatoare de tensiune Aceste amplificatoare trebuie să asigure la ieşire o tensiune U (suficient de mare) încât.. Se cere: proiectarea amplificatorului de tensiune şi a amplificatorului de putere astfel încât să se debiteze pe ZS puterea impusă la ieşire. Banda de trecere (Bt) a acestor amplificatoare este cuprinsă în domeniul 20Hz. 2.. • amplificatoare în clasă B (PSF se află în punctul de tăiere.7.2. Amplificatoarele de curent alternativ. AP-EF). impedanţa de sarcină (ZS) sau rezistenţa de sarcină şi puterea necesară la ieşire (P2). AT-PA).7. punctul M1). au în componenţă două blocuri funcţionale (etaje): primul bloc (etaj) este un amplificator de tensiune (numit preamplificator.2 Amplificatoare de curent alternativ Un exemplu tipic al acestor amplificatoare îl reprezintă amplificatorul de audiofrecvenţă. iar al doilea bloc este un amplificator de putere (etaj final. punctul M).20 kHz. • amplificatoare în clasă A-B (PSF se află aproape de punctul de tăiere. Poziţia PSF pentru diferite tipuri de amplificatoare 2.6. figura 2. punctul M2). acesta să poată furniza puterea P2 cerută la .40 • Capitolul 2 amplificatoare în clasă A (PSF se află în regiunea mediană a dreptei de sarcină. Observaţie: Există şi amplificatoare în clasă C. Figura 2. Schema bloc a unui amplificator de curent alternativ La proiectarea unui amplificator se dau: tensiunea la intrare (U1). la care PSF se alege în profunzimea regiunii de blocare. aceste amplificatoare fiind utilizate în construcţia triploarelor de frecvenţă şi în tehnica semnalelor modulate în frecvenţă. aplicată la intrarea AP.

9). RC2 au rolul de a limita curenţii de sarcină (curenţii de colector). Din acest motiv.9.Amplificatoare şi oscilatoare 41 ieşire.8. b) cuplajul direct între etaje (ca în cazul circuitelor integrate). CE2) sunt astfel alese încât reactanţele acestora să fie neglijabile (să reprezinte scurtcircuite) la frecvenţele de lucru ale amplificatorului. către amplificatorul de putere. Exemple de amplificatoare de tensiune 1. Condensatoarele CE1. dar are şi dezavantaje: gabarit mare şi preţ de cost ridicat. . Amplificator de tensiune alternativă realizat cu tranzistoare bipolare Perechile de rezistoare RB1 − RB2 şi RB3 – RB4 reprezintă divizoare de tensiune prin care se stabilesc valorile curenţilor de bază. C2 şi C3 se numesc condensatoare de cuplaj şi au următoarele roluri: C1 blochează componenta continuă a semnalului aplicat la intrarea primului etaj de amplificare. C2 are rolul de a bloca componenta continuă care s-ar transmite de la primul etaj la următorul. Observaţie: Utilizarea transformatoarelor de cuplaj între etaje oferă avantajul unei adaptări facile între sarcină şi etaj. Condensatoarele C1. Amplificatorul de tensiune cu două etaje utilizând tranzistoare bipolare (figura 2. Rezistoarele RC1. Structura generală a unui amplificator de tensiune Cuplarea etajelor se poate realiza în două moduri: a) utilizând elemente de cuplaj . CE2 sunt condensatoare de decuplare şi au rolul de a elimina reacţia negativă de tensiune la funcţionarea etajelor de amplificare în regim dinamic.condensatoare sau transformatoare de cuplaj. Rezistoarele RE1. Capacităţile condensatoarelor de cuplaj şi a condensatoarelor de decuplare (CE1. C3 blochează componenta continuă care s-ar putea transmite la ieşirea etajului al II-lea. RE2 au rolul de a stabiliza poziţia punctelor statice de funcţionare (PSF) în cele două etaje de amplificare.8. Figura 2. amplificatoarele de tensiune se realizează din mai multe etaje legate în serie (cascadă) ca în figura 2. Figura 2.

11 este prezentat un amplificator de audiofrecvenţă. Condensatoarele CS1. realizat cu circuitul integrat TAA-263. Amplificator de tensiune alternativă realizat cu TEC-J Ca şi în schema din figura 2. Capitolul 2 Amplificatorul de tensiune cu două etaje utilizând TEC-J (figura 2. Amplificator de joasă frecvenţă realizat prin cuplare directă între etaje În cazul cuplajului direct între etajele de amplificare se transmite. 4 – bornă de masă (−E). Din această cauză punctul static de funcţionare (PSF) al tranzistorului dintr-un etaj depinde de poziţia PSF a tranzistorului din etajul anterior. RS2 au rolul de negativare automată a grilelor cât şi de a stabiliza poziţiile punctelor statice de funcţionare (PSF) la variaţia temperaturii ambiante. deci blochează componentele continue (la intrare prin C1. C2. Rezistenţele RG1. atât componenta alternativă cât şi componenta continuă ale semnalului. RG2 (cu valori de ordinul MΩ) au rolul de a realiza impedanţe mari la intrarea etajelor.10. 2 – alimentare (+E). Se observă că cele trei etaje de amplificare (din structura circuitului integrat) sunt cuplate direct.9. iar tensiunea din colectorul lui T2 (UCE2) determină poziţia PSF pentru tranzistorul T3 care. Funcţionarea corectă a circuitului presupune ca în circuitul bazei primului tranzistor (T1) să existe un curent de polarizare iBo care să determine funcţionarea tranzistorului în regiunea activă. între etaje prin C2 şi la ieşire prin C3). 3 – ieşire. RD2 au rolul de a limita curenţii de sarcină (curenţii de drenă). Circuitul integrat are 4 terminale (borne de acces): 1 – intrare. CS2 sunt condensatoare de decuplare şi au rolul de a elimina reacţia negativă de tensiune în regim dinamic. Observaţii: • Capacităţile condensatoarelor de cuplaj şi de decuplare (CS1. 3.10) Figura 2. În figura 2. C3 au acelaşi rol (de cuplaj). • Al doilea etaj de amplificare poate fi realizat utilizând tranzistoare bipolare în loc de tranzistoare TEC-J. la rândul său. de la un etaj la altul. Rezistenţele RD1. Rezistenţa RB împreună cu potenţiometrul P realizează un divizor de tensiune utilizat pentru impunerea PSF al primului .42 2. condensatoarele C1. Tensiunea din colectorul lui T1 (UCE1) asigură polarizarea corectă a bazei lui T2. polarizează baza tranzistorului T1 (prin intermediul elementelor rezistive P şi RB). Acest fenomen complică – într-o anumită măsură – calculul regimului staţionar al amplificatorului (în faza de proiectare). CS2) trebuie să asigure reactanţe capacitive neglijabile la frecvenţele de lucru ale amplificatorului. Rezistoarele RS1.

Figura 2. schema echivalentă a amplificatorului (AP) este dată în figura 2. Cu prima metodă se adaptează rezistenţa de sarcină la etaj. au rolul de a debita pe un rezistor de sarcină dat. 2. la un generator dat se obţine puterea maximă pe sarcină atunci când rezistenţa internă a generatorului (Rg) este mai mică sau egală cu rezistenţa de sarcină (RS).11. Condensatorul Cd are rol de decuplare (elimină reacţia negativă de tensiune la frecvenţele de lucru ale amplificatorului). se va înseria un rezistor R1 ( ≅ 1 kΩ) înaintea condensatorului C.2. b) adaptarea etajului la sarcină utilizând pentru etajul final o schemă de conexiune adecvată. Amplificator de audiofrecvenţă realizat cu CI de tip TAA-263 Observaţie: Pentru limitarea componentei alternative a semnalului de intrare (U1∼). Schema echivalentă a unui amplificator de putere Există două metode pentru creşterea puterii debitate la ieşire: a) adaptarea sarcinii la etajul de ieşire prin intermediul transformatoarelor (de adaptare). o valoare impusă a puterii P2 (la ieşire).12).2 Amplificatoare de putere (AP) Aşa cum s-a arătat anterior amplificatoarele de putere.12. În conformitate cu teorema transferului maxim de putere. numite şi etaje finale.12. ţinând seama de schema echivalentă (figura 2. Reprezentând amplificatorul de putere (AP) ca un generator echivalent cu rezistenţa internă Rg egală cu rezistenţa de ieşire a etajului (Re).9) Figura 2. puterea debitată pe RS va fi maximă dacă este îndeplinită condiţia: Re (AP) ≤ RS (2. Deci. Acest lucru este posibil prin alegerea unui raport de transformare adecvat pentru transformatorul de .Amplificatoare şi oscilatoare 43 tranzistor.

13.12) Creşterea puterii debitate la ieşire datorată creşterii semnalului de intrare poate avea loc dacă punctul A’ nu intră în zona de saturaţie.11) R S ≅ rS ⋅ K t Adaptarea etajului la sarcină este posibilă dacă alegem o schemă de conexiuni adecvată transferului maxim de putere. unde N1 şi N2 reprezintă numărul de spire din primarul transformatorului. figura 2.15. Rezistenţa generatorului (Rg) din schema echivalentă se adoptă egală cu rezistenţa de ieşire (Re) a etajului amplificator de putere (AP). figura 2. pentru o putere mare la ieşire.44 Capitolul 2 cuplaj. O metodă de creştere a puterii debitate de AP constă în creşterea amplitudinii semnalului de la intrare.13. Rezistenţa de sarcină raportată la primarul transformatorului se poate calcula folosind relaţia: 2 ⎛ N1 ⎞ (2.2. 2. se alege o schemă de conexiuni cu rezistenţă de ieşire mică (conexiune colector comun).26). . se obţine relaţia aproximativă de calcul pentru RS: 2 (2. În acest caz trebuie urmărită condiţia ca punctul A’ să nu ajungă în zona de saturaţie şi punctul B’ să nu ajungă pe caracteristica iB=0 (zona de tăiere). Acest lucru este ilustrat în diagramele de semnale aferente funcţionării în regim dinamic al etajului. Aria triunghiului poate fi mărită dacă PSF iniţial (M) se adoptă prin proiectare astfel încât dreapta de sarcină să fie tangentă în M la hiperbola de disipaţie a puterii tranzistorului (vezi figura 1. 2 (2. puterea utilă (Pu) debitată pe rS reprezintă puterea dezvoltată în circuitul monofazat din secundarul transformatorului şi se calculează utilizând relaţia: Pu = U ef I ef cos(ϕ) = U CE max I C max U ⋅I ⋅ = CE max C max = 2 2 2 CM ⋅ AC = = aria (ΔMAC). respectiv din secundarul acestuia. Figura 2. În cazul unei sarcini rezistive (rS) conectate la ieşirea amplificatorului prin transformator.10) R S = r1 + (r2 + rS ) ⋅ ⎜ ⎜N ⎟ ⎟ ⎝ 2⎠ Dacă se neglijează r1 şi r2.2. Sarcină cuplată la AP prin transformator Transformatorul de cuplaj are factorul de transformare Kt ≅ N1/N2.14 care funcţionează în clasă A având sarcina cuplată prin transformator.1 Amplificatoare de putere în clasă A Se consideră etajul de amplificare din figura 2. adică pentru un curent de ieşire (curent de colector) mare. Astfel.

PSF (punctul M) poate ajunge în poziţia A”. unde Pc este puterea consumată de amplificator de la sursa auxiliară de alimentare).Amplificatoare şi oscilatoare 45 Randamentul unui amplificator în clasă A nu depăşeşte 50% (η=Pu/Pc. Figura 2. Diagrama de semnale pentru amplificatorul în clasă A 2. Pentru ca semnalul de ieşire să fie tot .14. Diagrama de semnale pentru amplificatorul în clasă B Dacă semnalul de intrare iB~ creşte excesiv. atunci PSF va descrie la ieşire un semnal redresat monoalternanţă (ca în figura 2.16.16). figura 2.16. în cazul acestor amplificatoare PSF se alege în zona de tăiere a dreptei de sarcină.2. semnalul fiind distorsionat.2. Figura 2. Dacă amplificatorul este realizat cu un singur tranzistor.2 Amplificatoare de putere în clasă B Considerând planul caracteristicilor de ieşire. Amplificator de putere în clasă A Figura 2.15.

46 Capitolul 2 sinusoidal (ca cel de intrare). Ansamblul tranzistoarelor într-o conexiune Darlington se numeşte dublet. conduce T1 iar T2 este blocat şi. 2. invers. Curentul de sarcină pentru din figura 2. i S = i C1 + i C 2 (2. În figura 2.de putere mică sau medie).14) unde: (2.18. Amplificator de putere amplificatorul în clasă B Figura 2. iar al doilea este un tranzistor de putere (T1). Figura 2.17: 1-npn şi 2-pnp. În acest ultim caz conexiunea Darlington se numeşte cu inversare de polaritate. figura 2.19-a conexiunea Darlington este realizată cu două tranzistoare npn (fără inversare de polaritate).17 Dacă la intrare se aplică semialternanţa pozitivă.2. formează prin însumare curentul alternativ de sarcină (iS) prin RS. β N = β N1 + β N2 + β N1 β N2 ≅ β N1β N2 .19-b. iar în figura 2.17. etajul de amplificare se realizează cu două tranzistoare complementare. figura 2. Randamentul acestui amplificator în clasă B este de circa (70÷75)%. Această conexiune este formată din două tranzistoare (figura 2. Cei doi curenţi de colector. iC1 şi iC2. dintre care primul este numit tranzistor de comandă (T2 .19). numită şi tranzistor compus.18.15) Din ultima relaţie se observă că tranzistorul compus realizează o amplificare în curent mare. pentru semialternanţa negativă. Curentul de colector al tranzistorului compus este: i C = i C1 + i C2 ≅ β N1i B1 + β N2i B2 = β N2i B + β N2i E 2 = β N 2i B + + β N1 (i C2 + i B2 ) = β N 2i B + β N1β N 2i B2 + β N1i B2 = β N i B (2. aceeaşi conexiune este realizată cu două tranzistoare complementare (T1 –npn.13) În schema prezentată este necesar ca tranzistoarele să aibă caracteristici statice identice. T2 –pnp).3 Amplificatoare de curent (putere) în montaj Darlington Etajele finale ale amplificatoarelor de putere se pot realiza utilizând conexiunea Darlington.2. pentru ca amplificarea celor două alternanţe să se facă în cantităţi egale (amplitudini egale).

20. Amplificarea semnalelor continue presupune cuplarea directă între etajele de amplificare.două divizoare de tensiune la intrări.două ieşiri nesimetrice (Ue1 şi Ue2). Pentru eliminarea acestui fenomen se utilizează două metode: a) folosirea unui montaj diferenţial în schema de amplificare. Ele sunt utilizate în construcţia aparatelor de măsură şi automatizare. Acest fenomen constă în modificarea în timp a tensiunilor la ieşirea amplificatorului atunci când la intrarea acestuia semnalul se menţine constant sau este nul. 2.20 este prezentat etajul de amplificare în montaj diferenţial. rezultă în timpul funcţionării un fenomen numit ”deriva nulului” (sau derivă termică). . .1 Amplificatoare de curent continuu în montaj diferenţial În figura 2. b) utilizarea schemei de amplificare care se bazează pe principiul modulăriidemodulării. Etaj de amplificare diferenţial . ca urmare. Figura 2.3 Amplificatoare de curent continuu Acestea sunt destinate amplificării semnalelor lent variabile care au frecvenţa minimă din spectru egală cu zero.o ieşire simetrică între bornele AB (Ue ≡UAB). .19. Conexiune Darlington: fără schimbare de polaritate 2. unde se disting: .3.două intrări simetrice Ui1 şi Ui2 .Amplificatoare şi oscilatoare 47 Figura 2. care asigură tensiunile U1 şi U2.

17) Dacă iE1 ↑. ⇒ (2. rezultând o tensiune constantă la ieşirea simetrică (Ue =UAB=const). În acest caz rezultă: iC1 creşte şi iC2 creşte. ↓ ≡ scade. Figura 2.16). Cazul I: Aplicând teorema a II-a a lui Kirchhoff în circuitele de emitor rezultă ecuaţiile: Ui1 ≠ 0 (Ui1 ↑) Ui2 = 0 ⇒ U2 = const. . figura 2. ceea ce conduce la scăderi ale tensiunilor Ue1 şi Ue2 în cantităţi egale.21. considerând aceste semnale neegale (Ui1 ≠ Ui2). Ui2 ≠ 0 (Ui2 ↑) Dacă Ui2 ↑. Ui1= 0 ⇒ U1= const. Dacă Ui1 ↑ ⇒ iB1 ↑ ⇒ iC1 ↑ ≈ iE1 ↑ ⇒ Ue1 ↓ U BE1 = U1 − R E (i E1 + i E 2 ) U BE 2 = U 2 − R E (i E1 + i E 2 ) (2. din (2.16) (2. dar iC2 ≈ iE2 ↑. tensiunea la ieşire va fi dată de relaţia: Ue=K⋅(Ui1-Ui2). deci iB1 ↓ ⇒ iC1 ↓ (scade) ⇒ Ue1 ↑(creşte) Concluzie: Cele două tensiuni la ieşirile nesimetrice Ue1. În figura 2. Funcţionarea în regim de amplificator Pe parcursul explicaţiilor se utilizează notaţiile simbolice: ↑ ≡ creşte. Aceste variaţii sunt ilustrate în planul caracteristicilor de transfer. unde K este factorul de amplificare pentru montajul diferenţial.17) ⇒ U BE 2 ↓ ⇒ iB2 ↓ ⇒ iC2 ↓ ⇒ Ue2 ↑ Cazul II.48 Capitolul 2 Explicarea atenuării fenomenului de derivă: considerăm Ui1=Ui2=constant şi că temperatura T creşte.22-a se dă schema unui etaj diferenţial. ⇒ iB2 ↑ ⇒ iC2 ↑ ⇒ Ue2 ↓.18) U BE1 ↓. Ue2 au variaţii opuse în raport cu creşterea semnalului la una dintre intrările amplificatorului.21. din (2. Dacă se aplică simultan semnale la ambele intrări. Tensiunile de ieşire ale amplificatorului diferenţial Observaţii: Panta caracteristicii Ue=f(Ui1) este dublă faţă de pantele caracteristicilor referitoare la ieşirile simetrice. având ca elemente de echilibrare potenţiometrul P şi reostatul R.

Există însă şi situaţii în care reacţia negativă apare accidental.Amplificatoare şi oscilatoare 49 S-a considerat iniţial că etajul nu este echilibrat. 2. Prin ajustarea potenţiometrului P se deplasează caracteristicile pe orizontală.22. Se consideră un amplificator cu reacţie negativă de tensiune. a cărui schemă bloc este prezentată în figura 2. prin intermediul unei legături inverse (ieşire-intrare). fiind determinată de cuplaje parazite. iar cu ajutorul reostatului R se deplasează caracteristicile pe verticală. b) deplasarea caracteristicilor statice. Figura 2. Figura 2. determinând o deplasare în sus a caracteristicilor. adică intersecţia caracteristicilor statice nu are loc în origine (figura 2.23. până când se obţine echilibrarea amplificatorului (intersecţia caracteristicilor statice are loc în originea axelor de coordonate). Când reacţia negativă este necesară în amplificatoare. Echilibrarea etajului diferenţial: a)schema etajului cu elemente de echilibrare. acesta se realizează prin circuite specializate (dimensionate în faza de proiectare).22-b). iar tensiunea de ieşire comună creşte. Schema bloc a amplificatorului cu reacţie negativă de tensiune . Exemplu: Prin creşterea rezistenţei R curentul iC ≅ iE1+iE2 se micşorează.23.4 Reacţia negativă în amplificatoare şi consecinţele ei Reacţia – în cazul amplificatoarelor – constă în aplicarea (introducerea) la intrarea acestuia a unei părţi din energia mărimii de la ieşire.

23) Din relaţiile (2. Dacă circuitul de reacţie este format numai din rezistoare atunci β este un număr real. Aplicând teorema a II-a a lui Kirchhoff în circuitul de intrare şi cel de reacţie (figura 2. de obicei.Ar este factorul de amplificare al amplificatorului cu reacţie de tensiune.20) şi (2. rezultă: .23 acest factor este exprimat prin relaţia: Ar = Ue Ui (2. pentru cazul reacţiei negative de tensiune (figura 2. (2.21) se obţine: Ue + β ⋅ Ue = Ui A Împărţind ultima relaţie la U i .20). exprimat prin relaţia: A= Ue U (2.19) unde: Ue . Conform figurii 2. se pot scrie următoarele ecuaţii: U + U r − Ui = 0 (2.23). Circuitul de reacţie este realizat.28) şi împărţind membrul drept prin A. Reacţia pozitivă se obţine când tensiunea Ue de la ieşire este în fază cu semnalul U. Amplificarea unui amplificator cu reacţie pozitivă de tensiune este dată prin relaţia: Ar = A 1−β⋅A (2.21) unde: Ur este tensiunea de reacţie.26) Rezultă că.20) unde: U i este tensiunea aplicată la intrare. U .23).este tensiunea la intrarea amplificatorului fără reacţie.A este factorul de amplificare al amplificatorului fără reacţie. din relaţia precedentă se obţine: (2.50 Capitolul 2 Semnificaţiile notaţiilor din figură sunt: . .28) Pornind de la relaţia (2.24) (2.25) Ar + β ⋅ Ar = 1 A A 1+β⋅A (2.27) În cazul reacţiei negative semnalul de la ieşire (Ue) este în antifază cu semnalul de la intrare (U).22) Ur = β ⋅ Ue (2.19).este tensiunea la ieşirea amplificatorului. amplificarea este exprimată prin relaţia: Ar = (2. se obţine: Ue U +β e =1 A ⋅ Ui Ui Ţinând seama de expresia lui Ar (2. printr-o reţea de elemente pasive şi este caracterizat prin factorul de reacţie β: β= Ur Ue (2.

Relaţia (dependenţa) intrare-ieşire poate fi liniară sau neliniară.Amplificatoare şi oscilatoare 51 Ar = 1 1 +β A 1 β (2. (foarte mare) rezultă: A r ≅ (2. iar erorile introduse sunt în limitele admise. în funcţie de structura circuitului de reacţie aferent amplificatorului. • Se ameliorează (îmbunătăţesc) parametrii calitativi ai amplificării. fiind conceput să funcţioneze într-o gamă largă de frecvenţe. Cele mai utilizate scheme cu AO sunt: . • Creşte lăţimea benzii de trecere. 4) impedanţa de intrare Zi → ∞.30) Consecinţele reacţiei negative în amplificatoare: Se micşorează amplificarea A. Observaţie: Datorită avantajelor oferite de reacţia negativă. • Se micşorează distorsiunile de neliniaritate. Principalii parametri idealizaţi sunt: 1) amplificarea în buclă deschisă A0 → ∞. Amplificatorul inclus în structura oricărui AO este un amplificator de curent continuu (amplificator diferenţial integrat). • Se modifică favorabil impedanţele intrare-ieşire.5 Amplificatoare operaţionale Un amplificator operaţional (AO) este un amplificator la care cuplarea între etaje se face direct. 7) variaţia defazajului Δϕ ≅ 0. • Creşte stabilitatea în timp a amplificării. • 2. Parametrii ideali ai AO permit proiectarea cu relaţii de calcul simple. diferenţiere etc). AO este caracterizat de o amplificare foarte mare. Un AO foloseşte reţele de reacţie a căror structură (rezistenţe şi capacităţi) permite realizarea unor operaţii matematice (adunare. astfel încât amplificarea cu reacţie să rezulte la valoarea impusă. • Se reduce zgomotul propriu al amplificatorului. integrare. 5) impedanţa de ieşire Ze → 0. 2) decalajul de tensiune (deriva nulului este neglijabilă. 6) 1ăţimea benzii de trecere B → ∞. Uieşire=0 în orice moment în care la intrare nu se aplică semnal). dar acest lucru nu reprezintă un inconvenient prea mare deoarece prin proiectare se poate adopta (impune) o amplificare A mai mare decât cea dorită. Amplificatoarele operaţionale se clasifică după natura relaţiei intrare-ieşire.29) Pentru A→ ∞ . proprietate foarte utilă în echipamentele de măsură şi de automatizare. 3) curentul de polarizare pe cele două intrări neglijabil. scădere. majoritatea amplificatoarelor utilizează acest tip de reacţie.

36) obţine: Ţinând cont de (2. Ro ⋅ Ui .35) (2. Schema de principiu a unui AO în montaj neinversor Figura 2. Schema de principiu a unui AO în montaj inversor Figura 2. ⇒ io ≅ − i1 Ue=R1i1+U Ue R1 se (2.26.34) şi (2. Figura 2. unde K = R1/Ro (2.25. rezultă: Ui=Roio+U (2.27. Schema electrică a acestui amplificator este dată în figura 2.27.realizează înmulţirea cu o constantă şi inversarea semnului tensiunii de intrare. Simbolizarea unui AO inversor Întrucât amplificatorul de curent continuu are impedanţa de intrare şi amplificarea în circuit deschis foarte mari.26.33).24. pentru determinarea caracteristicii Ue=f(Ui) se consideră ipotezele: Zi → ∞ .25.24.37) 2) Amplificator operaţional în montaj neinversor – realizează înmulţirea tensiunii de intrare cu o constantă pozitivă supraunitară.31) se obţine: i1 ≅ Din (2.52 Capitolul 2 1) Amplificator operaţional în montaj inversor . Schema de principiu este prezentată în figura 2.K Ui .33) Din teorema I-a a lui Kirchhoff aplicată în nodul de curenţi M rezultă: Din teorema a II-a a lui Kirchhoff aplicată în circuitul de ieşire rezultă: i = io + i1 .34) (2.35) Ue U =− i R1 Ro sau U e = − R1 Rezultă: Ue= .32) Ţinând seama de (2. (2.31) se obţine: i o ≅ Ui Ro (2. iar schema simbolică este dată în figura 2. Figura 2.31) Aplicând teorema a II-a a lui Kirchhoff în circuitul de intrare. Simbolizarea unui AO neinversor . iar simbolizarea este prezentată în figura 2. i ≅ 0 şi U≅0 (2.

40) Observaţie: Pentru R0 → ∞ şi R1 = 0 se obţine circuitul repetor. U≅0.45) i1=Ue/R1 sau Înlocuind în (2. din (2.38) Neglijând mărimile U şi i.42) (2.29.41).. cu semn schimbat.. i o 2 = i 2 . se obţine: Ue= -(K1Ui1+K2Ui2+ . se determină (utilizând legea lui Ohm) curenţii prin rezistoarele conectate la intrările amplificatorului: i o1 = U i1 U U .28. utilizat frecvent ca element de adaptare.43) (2.. întrucât asigură rezistenţa de intrare foarte mare şi rezistenţa de ieşire mică.29. +KnUin) (2.. Figura 2..45) componentele curentului i0 din relaţia (2. i on = in R 01 R 02 R 0n (2. Schema de principiu a unui AO în montaj sumator-inversor AO Figura 2. + i0n i0= .Amplificatoare şi oscilatoare Utilizând aceleaşi ipoteze din (2. Schema electrică a acestui amplificator este prezentată în figura 2. conform relaţiei (2.39) unde: K =1+ R1 Ro (2. conduce la relaţiile: Din teorema a II-a a lui Kirchhoff aplicată pe circuitul de ieşire se obţine: i0=i01 + i02+ . adică Zi → ∞ . i ≅ 0.41) Teorema I-a a lui Kirchhoff. a tensiunilor de intrare. aplicată în cele două noduri de curenţi. iar simbolizarea este dată în figura 2.31) şi aplicând aceeaşi procedură se obţin: 53 ⎧ R 0i 0 + U + U i = 0 ⎪ ⎨U e + R 0i 0 − R1i1 = 0 ⎪ i = i 0 + i1 ⎩ (2. Simbolizarea unui sumator-inversor Considerând aceleaşi ipoteze din (2. 3) Amplificatorul sumator-inversor realizează suma ponderată..46) .44) (2.i1 Ue = −i 0 R1 (2...38) rezultă expresia caracteristicii externe: Ue = K⋅Ui (2.31).28.31).

30. U≅0) şi procedând similar.49) Ţinând seama de ipotezele (2. iar simbolizarea este dată în figura 2. din (2.31. exprimat în secunde.50) U e = − K U i dt + U e (0) . Schema de principiu a unui AO montaj integrator-inversor Figura 2. Dacă timpul de integrare nu este limitat.51) 2..48) Din teorema a II-a a lui Kirchhoff aplicată pe circuitul de ieşire rezultă: Ue = 1 CR 1 i1dt +U C ∫ (2. i ≅ 0. Tensiunea Ue(0) se figurează la borna de ”condiţie iniţială” (figura 2..48). unde K = ∫ 1 1 = Ti RC (2. Atunci când . utilizând dispozitive electronice active. se obţin relaţiile: Ui = R⋅i0 şi i0 = -i1 (2..47) Figura 2. caracteristica de transfer se poate exprima prin relaţia (2. iar capacitatea C se exprimă în farazi.47): n j=1 4) Amplificatorul integrator-inversor furnizează la ieşire un semnal proporţional cu integrala tensiunii aplicate la intrare.54 unde Capitolul 2 K1 = R1 R R .31.6 Oscilatoare Acestea sunt circuit care.49) rezultă: t Ue = − 0 Cu Ue(0)=Ue0 s-a notat valoarea tensiunii la bornele condensatorului (din circuitul de reacţie) în momentul aplicării semnalului de intrare (t=0). Schema electrică a acestui amplificator este prezentată în figura 2. .31). ∑ K jUij (2. Simbolizarea unui AO în integrator-inversor Utilizând aceleaşi ipoteze (Zi → ∞ . dacă valoarea rezistenţei R este exprimată în ohmi. K 2 = 2 . K n = n R 01 R 02 R 0n Ue = − În general.31) şi relaţiile (2. generează semnale periodice de forma: U(t)=U⋅sin(ωt) sau de orice altă formă.30. Ti=RC este timpul de integrare. Ue(0)=0 dacă condensatorul este descărcat la momentul aplicării semnalului de intrare şi Ue(0)≠0 dacă condensatorul este încărcat la momentul aplicării semnalului de intrare. tensiunea de ieşire se poate exprima prin relaţia: ∫ Uidt sau U e = − Ti 1 ∫ Ui (τ)dτ + U e (0) (2.

Schema echivalentă a circuitului oscilant anterior este ilustrată în figura 2.34. Schema echivalentă a circuitului oscilant LC din figura 2. iar R este conductanţa de pierderi a condensatorului. Figura 2.34. figura 2. unde: r este rezistenţa electrică a bobinei care are inductanţa L.33-a.32. Schema de principiu a unui oscilator Principiul de întreţinere a oscilaţiilor Se consideră circuitul oscilant realizat dintr-o capacitate C în paralel cu o inductivitate L. Pierderile de energie care duc la micşorarea amplitudinii se datorează lui r şi R.33-a Pentru a realiza oscilaţii întreţinute (cu amplitudine constantă). Schema de principiu este prezentată în figura 2.33-b.33-a.32. Semnalul produs de circuitul LC Un circuit oscilant ideal nu poate fi realizat din cauza pierderilor de energie care determină stingerea. se va amortiza în timp (îşi micşorează amplitudinea) datorită pierderilor de energie prin rezistenţa electrică echivalentă a circuitului capacitiv-inductiv (L-C). în circuitul oscilant real este necesar să se recupereze (compenseze) energia pierdută.Amplificatoare şi oscilatoare 55 semnalul produs de oscilator este sinusoidal oscilatorul se numeşte armonic.52) Semnalul U(t). cu energie adusă din exterior prin intermediul unor rezistenţe negative. controlate prin curenţi sau prin tensiune. .33-b. Figura 2. tiristorul etc). figura 2. Circuit oscilant LC Figura 2. În acest sens se pot utiliza dispozitive semiconductoare care să funcţioneze în regiunea de rezistenţă negativă (dioda tunel. Figura 2. Sub acţiunea unei tensiuni oarecare (exterioare) iau naştere oscilaţii armonice având frecvenţa de oscilaţie la rezonanţă dată de relaţia: f0 = 1 2π LC (2. semnalul util produs de oscilator. adică amortizarea oscilaţiilor.

dau o rezistenţă echivalentă egală cu zero.56 Capitolul 2 Caracteristica statică a diodei tunel şi respectiv a tiristorului sunt date în figura 2. deci semnalul de reacţie trebuie să fie în fază cu semnalul de intrare.figura 2. Rezultă că reţeaua de reacţie trebuie să introducă un defazaj nul.53) arată că defazajul total introdus de amplificator şi circuitul de reacţie trebuie să fie un multiplu întreg de 2π. 1 − βA În acest caz. Acestea au calea .35-b. sau un defazaj de 1800. 1. 2) oscilatoare cu dispozitive care au rezistenţe negative (oscilatoare de relaxare).35-a şi 2. oscilatoarele pot fi: 1) oscilatoare de tip amplificator cu reacţie pozitivă. b) Caracteristica curent-tensiune a tiristorului. c)Schema bloc a unui oscilator cu reacţie Aceste dispozitive semiconductoare introduc rezistenţe negative. .35: a) Caracteristica curent-tensiune a diodei tunel..53) Prin ϕA s-a notat defazajul dintre semnalul de ieşire ( Ue .34). n (argumentul lui Acomplex + argumentul lui βcomplex = 2kπ) adică: arg A + arg β = 2kπ (2. ϕβ este defazajul dintre semnalul de reacţie ( U r ) şi semnalul de ieşire ( Ue ). Oscilatoarele pot fi realizate şi cu amplificatoare ce au reacţie pozitivă.. atunci A r → ∞ .54) Relaţia (2. dacă produsul βA tinde la valoarea 1. este un fapt real şi o metodă utilizată în proiectarea oscilatoarelor. După modul de realizare. care arată că produsul în modul al amplitudinilor trebuie să fie egal cu unitatea. β ⋅ A = 1 . Cele mai utilizate oscilatoare cu reacţie de tip LC sunt oscilatoarele în trei puncte. Oscilatoarele cu reacţie pot fi de tip LC sau RC.35-c) şi semnalul de intrare ( U i ). dacă defazajul amplificatorului (cu număr impar de etaje) este (2k+1)π. unde: A = A ⋅ exp( j ⋅ ϕ A ) şi β = β ⋅ exp( j ⋅ ϕβ ) (2. b) respectarea condiţiei de fază: ϕ A + ϕβ = 2kπ . Condiţia întreţinerii oscilaţiilor implică respectarea a două principii: a) respectarea relaţiei lui Barkhausen (de autooscilaţie). 2. k=0. Figura 2. la care amplificarea complexă este: A r = A . care însumate cu rezistenţele r şi R (figura 2. dacă defazajul amplificatorului este 2kπ (cu un număr par de etaje).. Producerea oscilaţiilor întreţinute prin anularea rezistenţei din circuit cu ajutorul unor rezistenţe dinamice negative.

56) f0 = 1 6 + 4R / R C 2πRC (2. În timpul funcţionării singurul condensator care nu este scurtcircuitat este condensatorul variabil C. aparatură electromedicală etc) fiind specifice benzilor de joasă frecvenţă.36. Schema de principiu a oscilatorului cu reţea RC . Figura 2. are schema de principiu prezentată în figura 2.37 este prezentată schema electrică a unui oscilator având reţea de defazare ”trece jos”. formată din trei celule RC. Oscilator având reţea RC (reţea de defazare trece-jos) Aceste oscilatoare au o largă utilizare în diferite domenii ale electronicii industriale (telecomunicaţii.57) Figura 2. Δϕ = arctgRC = Se obţine un defazaj total al semnalului de reacţie.Amplificatoare şi oscilatoare 57 de reacţie formată dintr-un circuit LC selectiv (care reprezintă un filtru cu trei borne de acces). egal cu π (180o): π 3 (2. automatizări.37. Exemple de oscilatoare în trei puncte Oscilatorul Hartley (realizat cu reţea de defazare trece sus).36. Schema de principiu a oscilatorului Hartley La acest oscilator emitorul este legat la masă. În figura 2. alimentarea este serie iar sarcina este cuplată inductiv.55) ϕ t = 3 ⋅ Δϕ = π Frecvenţa de oscilaţie la rezonanţă se poate calcula folosind relaţia: (2. Defazajul fiecărei celule este de 60o.

Care este schema de conexiune a unui etaj de amplificare ce are parametrii: RI =4 KΩ. ştiind că amplificatorul în clasă A are rezistenţa de ieşire. Re = 80 KΩ ? 8.7 Întrebări 1. Ce semnifică borna de condiţie iniţială în cazul A. Când apar distorsiunile de frecvenţă la amplificatoare şi cum se elimină acestea? 4. Ce se înţelege prin zgomot la amplificatoare? Ce se înţelege prin tensiune de zgomot (Uz) în cazul redresoarelor cu filtre ? 3. Care este raportul de transformare (K) al unui transformator de cuplaj pentru o sarcină rezistivă (rs = 4 Ω). Ce diferenţă există între caracteristicile A[dB] = g(f) în cazurile: a) amplificatoare de radiofrecvenţă ? b) amplificatoare de audiofrecvenţă ? 5. Ce sunt distorsiunile de neliniaritate în cazul amplificatorului de joasă frecvenţă şi cum se elimină acestea ? 12. Ce este reacţia negativă în cazul unui amplificator de tensiune? Cum se obţine practic reacţia negativă? 2. realizat cu un singur tranzistor? 6.58 Capitolul 2 2. Când un tiristor funcţionează ca şi o diodă ? Care este schema şi denumirea celui mai simplu amplificator de putere ? . Care este deosebirea între un AO inversor şi un AO integrator – inversor? (Utilizaţi schemele electrice !) 9.O. Ce formă de variaţie are tensiunea UCE la ieşirea unui etaj de amplificare în clasă B. Re = 40 KΩ ? 10. integrator şi ce se poate măsura la această bornă ? 7. Ce este deriva termică (deriva nulului) în cazul amplificatoarelor de curent continuu şi cum se atenuează aceasta ? 11.

Frecvenţa f2 a curentului alternativ poate fi variabilă (în cazul invertoarelor autonome) sau fixată la o anumită valoare.2-a) şi sub formă de convertor direct sau cicloconvertor (figura 3.1-b). după cum urmează. Convertorul de c. (figura 3. El poate fi: cu circuit intermediar de c. Principalul criteriu de clasificare a mutatoarelor îl reprezintă funcţiile realizate de acestea. Convertorul care modifică amplitudinea tensiunii de c. Invertorul transformă curentul continuu în curent alternativ (figura 3. Dacă mutatorul funcţionează în regim de redresor. În schemele din figura 3. Convertorul de c. numit şi variator de c.a. Transferul energetic se poate face. în energie electromagnetică debitată la ieşire.3-a) sau direct. fie în regim de invertor (neautonom). polaritatea tensiunii continue etc. (figura 3. furnizează la ieşire o tensiune continuă diferită de cea de la intrare. Mutatoarele transformă. tensiunea .) – fie în regim de redresor.a. numite mutatoare.c. prin elemente neliniare unidirecţionale (diode. Pentru convertorul cu circuit intermediar. energia electromagnetică primită la intrare. de regulă 50 Hz (când se numesc invertoare de reţea sau neautonome). (figura 3. cu anumiţi parametri. în curent continuu (c.). Redresorul este un circuit electronic care transformă curentul alternativ (c..a.1-c). tiristoare etc).2-c) se mai numeşte variator de c. În primul caz. mutatorul se mai numeşte convertor static de frecvenţă şi poate fi realizat în două variante: cu circuit intermediar de c.c.1-a şi b.a. la reţeaua de c. figura 3. în ambele sensuri.CAPITOLUL 3 REDRESOARE 3. în acest caz. converteşte frecvenţa sau amplitudinea curentului alternativ.). Mutatoarele din această categorie stau la baza sistemelor de acţionări recuperative cu maşini de c.c. În regim de frânare. obţinându-se transferul energetic (recuperarea) de la reţeaua de c. transferul energetic se face într-un singur sens.c.c.2-b).1 Noţiuni generale Redresoarele sunt circuite electronice care fac parte dintr-o clasă mai largă de echipamente electrice. Este însă posibil ca aceeaşi schemă de mutator să funcţioneze – în funcţie de condiţiile de lucru (comanda primită.3-b).a.a. cu alţi parametri.c.c. când maşina electrică lucrează ca generator de c. de frecvenţă f1.1-a. comanda mutatorului poate asigura funcţionarea acestuia în regim de invertor (neautonom). (figura 3. maşina electrică funcţionează ca motor şi transferul energetic se face de la reţeaua de c.c. (figura 3.

Mutatoarele care au comutaţie naturală sunt redresoare cu diode. mutatoarele se împart în următoarele categorii: • Mutatoare având comutaţie naturală. După provenienţa acestei energii. Mutatoare Figura 3.. mutatoarele care au comutaţie forţată pot fi: Mutatoare având comutaţie externă. Figura 3. Prelungirea conducţiei unui ventil. când energia reactivă este preluată din exterior. Convertor de c. După modul de realizare a comutaţiei. funcţionarea acestor elemente este ciclică. Figura 3.a.a. Convertoare statice de c.3. invertoare neautonome şi . când condiţia de comutaţie naturală nu este respectată. pe fiecare fază a reţelei de c.60 Capitolul 3 de ieşire (U2) poate fi mai mică sau mai mare decât tensiunea de intrare (U1). când valoarea instantanee a tensiunii pe latura ventilului care preia conducţia este întotdeauna mai mare decât valoarea instantanee a tensiunii pe latura ventilului care cedează conducţia.2. presupune – de regulă – un consum de energie reactivă din exterior.a. Comutaţia forţată externă se întâlneşte în redresoarele comandate. dincolo de momentul comutaţiei naturale.c. utilizează.1. Dacă această energie provine de la reţea. Mutatoarele care funcţionează cu intrarea şi/sau ieşirea în c. Mutatoare având comutaţie proprie. respectiv ridicător de tensiune. • Mutatoare având comutaţie forţată. În majoritatea mutatoarelor. după cum transformatorul este coborâtor. Dacă energia este dată de circuitul sarcinii (de la ieşire). mutatorul va avea comutaţie (forţată) de la reţea. elemente de conducţie unidirecţională numite şi “ventile” semiconductoare (diode şi/sau tiristoare). Trecerea conducţiei de la un ventil la altul se numeşte comutaţie. mutatorul are comutaţie (forţată) de la sarcină. când energia reactivă necesară este furnizată de însuşi mutatorul respectiv.

fie din cauza variaţiei tensiunii de alimentare U1. toate redresoarele se încadrează în categoria mutatoarelor. care are o componentă continuă (utilă) şi o componentă alternativă. Filtrul F are rolul de a diminua componenta alternativă din tensiunea redresată.2. În timpul semialternanţei negative.c. Tensiunea continuă. La ieşirea lui se obţine tensiunea redresată ur. Comutaţia proprie este specifică unei categorii de mutatoare. cu valoare de asemenea impusă. ur şi a curentului prin sarcină sunt date în figura 3. necesară obţinerii tensiunii continue U0. fie din cauza modificării rezistenţei de sarcină Rs. În figura 3. variatoare de c. în condiţiile cunoaşterii tensiunii de alimentare U1. mutatoarele reprezintă circuite electronice de putere. U0.4 este dată schema-bloc a unui redresor monofazat de mică putere. dioda este blocată şi ur = 0. definind un domeniu cunoscut sub numele ”electronică de putere”. de la ieşirea filtrului se poate modifica. .2 Redresoare monofazate monoalternanţă cu sarcină rezistivă Schema redresorului monofazat monoalternanţă este dată în figura 3.5-b. are rolul de a menţine constantă tensiunea U0 (stabilizatoarele vor fi prezentate în capitolul 4). Diagramele tensiunilor u2. 3. Redresorul R este elementul esenţial al schemei.1 Schema bloc a unui redresor de mică putere Redresoarele monofazate se utilizează. Transformatorul Tr reduce tensiunea alternativă din înfăşurarea primară la valoarea U2 (în secundar).4. dioda D (care reprezintă redresorul) este polarizată în sens direct şi conduce.2 Redresoare monofazate necomandate 3. Stabilizatorul de tensiune continuă. de regulă. datorită polarizării inverse. precum şi tratarea lor specifică. într-un paragraf distinct. în care ventilele (tiristoarele) au dispozitive de “blocare” forţată: invertoare autonome. Schema bloc a unui redresor monofazat de mică putere 3. de valoare impusă.5-a. la bornele sarcinii Rs. U0. Sub aspectul funcţiei realizate. Figura 3.2. etc. În timpul semialternanţei pozitive a tensiunii u 2 = 2U 2 sin ωt . la puteri mici. deci ur = u2. STC. Scopul urmărit este de a obţine o tensiune continuă. În acelaşi timp. Aceste circumstanţe au determinat includerea în capitolul de mutatoare a redresoarelor de mică putere realizate sub forma redresoarelor monofazate.Redresoare 61 convertoare directe de frecvenţă. conectat între filtru şi sarcină.

3) ⎥ 2π ⎢ 0 π ⎣0 ⎦ ∫ ∫ Din diagramele tensiunilor (figura 3. integrala din (3. π].2) Înlocuind valoarea perioadei (T = printr-o sumă de două integrale. deci este periodic şi pulsatoriu. 2π].5. iar în intervalul [π. exprimat prin relaţia: ir = ur Rs (3. ur= 0.4) π 2 2 ⋅ U 2 [− cos(ωt )] = ⋅ U 2 ≅ 0.5) Dacă se doreşte exprimarea detaliată a componentei alternative (u~).45 ⋅ U 2 2π π 0 Curentul redresat prin rezistenţa de sarcină este proporţional cu tensiunea ur .2) se poate exprima 1 U0 = ⋅ T ∫ 2π ⎤ 1 ⎢ u r ( ωt ) ⋅ d ( ωt ) = u r (ωt ) ⋅ d (ωt ) + u r (ωt ) ⋅ d (ωt )⎥ (3. atunci tensiunea redresată se poate exprima prin relaţia: ∞ (3. Din relaţia (3. Redresor monofazat monoalternanţă Componenta continuă U0 este egală cu valoarea medie a tensiunii redresate şi se calculează cu relaţia: T U0 = 1 ⋅ T ∫ u r ( ωt ) ⋅ d ( ωt ) 0 (3.3) se obţine: π 1 U0 = ⋅ 2π = ∫ 0 1 u r ( ωt ) ⋅ d ( ωt ) = ⋅ 2π ∫ 0 π 2U 2 sin(ωt ) ⋅ d (ωt ) = (3. Tensiunea redresată conţine o componentă continuă (U0) şi o componentă alternativă (u~): ur = U0+ u~ (3.1) Figura 3.5-b) se observă că în intervalul [0. astfel: 2π ⎡π 2π).6) u r (ωt ) = U 0 + ∑ 2U n sin( nωt + ϕ n ) n =1 . ur= u2.62 Capitolul 3 Se observă că tensiunea redresată ur este o tensiune periodică pulsatorie având perioada T = 2π.

45 (3. (3. γ. În cazul analizat coeficientul de redresare Kr este: Kr = U0 U2 = 0.7) u r (ωt ) = b 0 + ∑ a n sin( n ⋅ ωt ) + ∑ b n cos(n ⋅ ωt ) n =1 n =1 Coeficienţii seriei Fourier se definesc prin: T 2π ⎡π ⎤ 1 b0 = U0 = T ∫ 0 u r ( ωt ) d ( ωt ) = 1 ⎢ u ( ωt ) d ( ωt ) + u r ( ωt ) d ( ωt ) ⎥ = ⎥ 2π ⎢ r ⎢0 ⎥ π ⎣ ⎦ ∫ ∫ 0 Se observă că valoarea componentei continue (U0) este exprimată de coeficientul b0 al seriei Fourier.10). iar ϕn – faza iniţială a armonicii de ordinul n.8) an = 1 π ∫ 0 u r (ωt ) sin( n ⋅ ωt ) d (ωt ) = 2U 2 π = 1 bn = π = 2π ∫ 0 π (3.Redresoare 63 unde Un este valoarea eficace a armonicii de ordinul n. F.7) coeficienţii b0. Factorul de formă este raportul dintre valoarea eficace a tensiunii redresate.9) şi (3. an şi bn din relaţiile (3. ur. 2π 1 = 2π ∫ π 2U 2 sin(ωt ) d (ωt ) = 2 U 2 ≅ 0.45 U 2 π (3...6) se poate scrie sub forma trigonometrică a unei serii Fourier şi devine: ∞ ∞ (3.9) şi (3.10) Înlocuind în relaţia (3. (3. şi componenta continuă U0 : .⎟ . 2 π n −1 ∫ 0 π sin(ωt ) cos(n ⋅ ωt ) d(ωt ) = (3.11) ⎜1 + sin(ωt ) − 2 1⋅ 3 π ⎝ 3⋅5 ⎠ Raportul dintre tensiunea continuă pe sarcină şi valoarea eficace a tensiunii din secundar se numeşte coeficient de redresare.10) se obţine: u r ( ωt ) = 2U 2 ⎛ 2 2 π ⎞ cos(2 ωt ) − cos(4 ωt ) − .12) Ponderea componentei alternative în tensiunea redresată se poate evalua prin factorul de formă. şi factorul de ondulaţie.8). Relaţia (3.9) sin( ωt ) sin( n ⋅ ωt ) d ( ωt ) 2U 2 π ∫ 0 u r (ωt ) cos(n ⋅ ωt ) d (ωt ) = 2U 2 −2 ⋅ . iar coeficienţii an şi bn se pot calcula utilizând relaţiile (3.

6-a. Redresorul în punte are schema din figura 3. 2. Diodele D1 şi D2 conduc alternativ.17) şi rezultă U γ = ~ = U0 U1 + U 2 + . Schema redresorului având transformator cu priză mediană este dată în figura 3.. D2 şi D4 fiind blocate. astfel încât tensiunea redresată şi curentul prin sarcină au forma din figura 3.57 2 2 U2 (3.19) Aceasta determină o anumită putere aparentă. Cele două secţiuni ale înfăşurării secundarului transformatorului sunt identice ' " şi deci u 2 = − u 2 .211.13) Cu cât F este mai apropiat de unitate. Cunoscând valorile eficace Un ale armonicilor de ordin n = 1. necesară transformatorului. U P0 = U 0 I 0 = 0 Rs 2 (3. În semialternanţa negativă conduc diodele D2 şi D4 ..15) Factorul de ondulaţie se defineşte ca raportul dintre valoarea eficace a componentei alternative. În timpul semialternanţei pozitive a tensiunii u2 conduc diodele D1 şi D3 . … . sau utilizând schema de redresare în punte. 3. iar diodele D1 şi D3 sunt blocate. (3. . U∼ .64 Capitolul 3 F= ur U0 (3.7. cu atât ponderea componentei alternative în tensiunea redresată este mai mică.2.14) T0 0 F= 2 U 2 2 π π = = 1. = U0 2 2 U r − U0 = U0 2 2 ⎛ Ur ⎞ ⎜ ⎟ ⎜U ⎟ −1 = ⎝ 0⎠ 2 F −1 2 (3. valoarea eficace U∼ este: 2 2 U∼ = U1 + U 2 + .18) În cazul redresorului monoalternanţă se obţine Puterea în curent continuu este: γ = 1.3 Redresoare monofazate dublă alternanţă cu sarcină rezistivă Redresoarele dublă alternanţă se realizează după două scheme: cu transformator având priză mediană în secundar.. La redresorul monoalternanţă avem: 1T 2 1 π 2 2 2 Ur = ∫ u r (ωt ) d(ωt ) = 2π ∫ 2U 2 sin (ωt ) d(ωt ) = 2 U 2 (3.6-c. şi componenta continuă..16) sau 2 2 U∼ = U r − U 0 (3.

7. T ⎤ 2 ⎢2 ⎥ ⎪ ⎣ ⎦ ⎩ (3. Expresia analitică a tensiunii redresate. . Astfel. ⎥ ⎪ ⎣ 2⎦ ⎪ ur = ⎨ ⎪− 2U sin(ωt ) pentru t ∈ ⎡ T .23 P0. pentru schema cu priză mediană.3) ca şi în cazul redresorului monoalternanţă. γ = 0. Comparând cele două scheme de redresare dublă alternanţă se pot reţine următoarele: • pentru aceeaşi putere P0 în sarcină. pentru o putere P0 dată.9 ⋅ U 2 π (3. pe o perioadă a tensiunii u2 este: ⎧ ⎡ T⎤ 2 U 2 sin(ωt ) pentru t ∈ ⎢0.20) Componenta continuă a tensiunii redresate (U0) se calculează cu aceeaşi relaţie (3. ST = 1.48 P0.21) Coeficientul de redresare este dublu faţă de schema monoalternanţă (Kr = 0. b) diagrama tensiunilor din secundar. respectiv I0) şi o componentă alternativă. puterile aparente în înfăşurarea secundară şi înfăşurarea primară ale transformatorului se micşorează. puterea aparentă necesară a transformatorului este mai mare la schema cu punct median. Redresor dublă alternanţă folosind transformator cu priză mediană: a) schema.Redresoare 65 Figura 3.9). c) diagrama tensiunii şi a curentului redresat Figura 3.482. puterea de calcul a transformatorului este ST = 1. iar componenta continuă este: U0 = 2 2 ⋅ U 2 ≅ 0. iar la schema în punte.6.11. cu deosebirea că în acest caz perioada este egală cu durata unei semialternanţe (T = π). tensiunea şi curentul prin sarcină au două componente: o componentă continuă (U0 . De asemenea. iar factorul de formă şi coeficientul de ondulaţie se ameliorează: F = 1. Redresor dublă alternanţă în punte Ca şi în cazul redresorului monoalternanţă.

rezultă o cădere de tensiune pe diode dublă faţă de schema cu punct median.2.1 Funcţionarea redresorului cu filtru capacitiv Schema unui redresor monofazat monoalternanţă cu filtru capacitiv este dată în figura 3. pentru aceeaşi tensiune redresată este de două ori mai mare la schema cu punct median faţă schema de redresare în punte (deoarece tensiunea inversă ce apare în momentul blocării diodelor se distribuie pe două diode).8. este necesară diminuarea componentei alternative din tensiunea redresată. (u2 > uc) şi deci ua > 0. Figura 3.2. Aplicând teorema a II-a a lui Kirchhoff pe circuitul din secundarul transformatorului. Filtrele utilizate frecvent la redresoarele de mică putere au schemele din figura 3. rezultă: (3.CLC sau CRC 3. condensatorul C este descărcat.9-b. b) inductiv-capacitiv. 3. tensiunea inversă maximă pe diode.4. (uc).66 Capitolul 3 • • la schema în punte. Se observă că în intervalul (0 … ωt1) tensiunea din secundarul transformatorului (u2) este mai mare decât tensiunea la bornele condensatorului ua = u2 – uc. de a şunta armonicele de ordin superior. Dioda conduce şi condensatorul se încarcă prin . Funcţionarea filtrelor se bazează pe proprietatea bobinelor de a avea o rezistenţă neglijabilă pentru componenta continuă a curentului şi o reactanţă mare pentru componenta alternativă din curentul redresat. Funcţionarea ei se poate urmări în diagrama din figura 3. cu ajutorul filtrelor. ur.4 Filtrarea tensiunii redresate Pentru obţinerea unei tensiuni cu factor de ondulaţie mic la bornele rezistenţei de sarcină. Parametrul principal care le caracterizează este factorul de ondulaţie al tensiunii de la ieşire.8. cât şi pe proprietatea capacităţilor mari (conectate în paralel cu sarcina). c) tip π . tensiunea la bornele rezistenţei de sarcină (us) cât şi tensiunea după elementul redresor. datorită conducţiei în permanenţă a două diode. Din relaţia anterioară rezultă căderea de tensiune (ua) pe dioda în conducţie: Presupunem că în momentul aplicării tensiunii de alimentare. Tipuri de filtre: a) capacitiv.9-a.22) u2 = ua + uc Tensiunea la bornele condensatorului (uc) este în acelaşi timp.

deci condensatorul se încarcă rapid. Valoarea tensiunii continue U0. este foarte mică. Rezistenţa de încărcare. iar dioda se blochează. Dioda rămâne blocată şi condensatorul se descarcă prin rezistenţa de sarcină Rs. Ti = Ri C.ωt3). trecerea prin zero spre valori pozitive a tensiunii u2). Deci Ri = RS(Tr) + RDc β = ωt3 . adică intervalul de timp în care se încarcă condensatorul.. dioda conduce pe întreaga semiperioadă a tensiunii u2 din secundarul transformatorului. care este neglijabilă.. rezultă foarte mică. ωt2. RDc.ωt2) u2 < uc. RS(Tr) şi rezistenţa diodei în conducţie. tensiunea uc scade lent. care reprezintă componenta continuă a tensiunii la bornele sarcinii. Cu β s-a notat unghiul de conducţie. În momentul ωt1 se obţine egalitatea uc = u2. În figura 3.. iar componenta alternativă (u~) a tensiunii redresate creşte. precum şi amplitudinea componentei alternative. În intervalul de conducţie secundarul transformatorului şi diodă. Micşorarea rezistenţei de sarcină (Rs) are ca efect creşterea curentului de sarcină (Is) şi ca urmare tensiunea U0 scade. Ri. aceasta incluzând rezistenţa echivalentă serie în secundarul transformatorului.9-b s-a notat cu α unghiul de la care începe încărcarea condensatorului (considerând ca moment de referinţă. care – la rândul lor – sunt determinate de mărimile C şi Rs.23) [ 2 U 2 sin(ωt ) = ω C 2 U 2 cos(ωt ) 2 U2 sin(ωt ) Rs ] (3. deci ua = 0. Filtrul capacitiv micşorează durata de conducţie a diodei în intervalul 0 < β < π.Redresoare 67 Ri ≅ RS(Tr). La funcţionarea fără filtru capacitiv. În continuare dioda conduce în intervalul (ωt2 . Constanta de timp de descărcare a condensatorului este Td = RsC şi este relativ mare (pentru că Rs este mai mare decât Ri). Constanta de timp la încărcarea condensatorului. curentul prin diodă este: unde: ia = ic + is ic = C du c d =C dt dt is = (3. În intervalul (ωt1. depind mult de valoarea rezistenţei de sarcină. Parametrii redresorului depind de unghiurile de conducţie şi de blocare...25) . Unghiul la care încetează încărcarea condensatorului s-a notat cu ψ = α + β şi se numeşte unghi de blocare.24) (3. adică β = π. până în momentul ωt2.. iar ua < 0. sau Tensiunea la bornele condensatorului are mici oscilaţii (având forma dinţilor de ferăstrău) în jurul valorii U0.

influenţa rezistenţei de sarcină RS asupra tensiunii US este importantă. definit prin relaţia (3. ilustrată în figura 3. în condiţia 0 ≤ IS ≤ I0N . aceste caracteristici ar trebui să fie orizontale (liniile punctate din figura 3.2. în cazul redresoarelor cu filtru capacitiv. în regim nominal de funcţionare. reprezintă dependenţa US = f(IS).18) când redresorul funcţionează la putere nominală. Se observă o cădere de tensiune (la curent nominal) mică (ΔU01).10). • curentul nominal. Redresor monoalternanţă cu filtru capacitiv: a) schema. Cele trei caracteristici reprezintă: • Curba 1 este caracteristica externă în cazul redresorului fără filtru. PN . reprezintă puterea pe care o poate debita redresorul în sarcină.9. Ideal. egală cu tensiunea continuă la bornele de ieşire. • caracteristica externă. • factorul de ondulaţie. • .5 Parametrii redresoarelor de mică putere În cazul redresoarelor de mică putere parametrii şi caracteristicile importante sunt: puterea nominală a redresorului. I0N .10.68 Capitolul 3 Figura 3. U0N . atunci când redresorul funcţionează la putere nominală. • tensiunea nominală. exprimat prin raportul: I0N = PN / U0N . mai ales. dar aşa cum s-a precizat anterior. γ . b) diagrama tensiunilor şi curenţilor 3.

11. Deoarece majoritatea consumatorilor industriali. ΔU03) – poate fi compensat prin utilizarea stabilizatoarelor de tensiune continuă (STC) conectate între filtre şi consumatori (sarcini). Un parametru care determină panta caracteristicii externe este rezistenţa internă a redresorului.Redresoare • 69 • Curba 2 reprezintă caracteristica externă în cazul redresorului cu filtru capacitiv. polifazate) se construiesc pentru puteri nominale mari. Cea mai simplă schemă de redresor trifazat utilizează un transformator trifazat având secundarul conectat în stea (figura 3. ce funcţionează în curent continuu.27) . astfel încât caracteristica externă reală să fie cât mai apropiată de caracteristica ideală. În capitolul 4 se vor trata principiile de funcţionare şi schemele principalelor tipuri de stabilizatoare de tensiune continuă. Caracteristicile externe ale redresorului 3. este evidentă necesitatea utilizării filtrelor. Se remarcă o cădere mult mai mare de tensiune (ΔU02) corespunzătoare curentului nominal. În această situaţie se observă o cădere de tensiune (ΔU03) mai mică decât în cazul redresorului cu filtru capacitiv.10.12. Curentul prin sarcină este: is = i1 + i2 + i3 (3.26) Figura 3. ΔU S ΔIS (3. dată de relaţia următoare: Ri = − Această rezistenţă este de dorit să rezulte cât mai mică.) Funcţionarea schemei se poate urmări în diagrama din figura 3. Curba 3 reprezintă caracteristica externă în cazul redresorului cu filtru π (CLC). necesită o tensiune redresată cu un factor de ondulaţie cât mai mic. Dezavantajul pe care îl introduc filtrele – exprimat prin căderile de tensiune (ΔU02 . La un moment oarecare conduce dioda care are anodul la potenţialul cel mai ridicat.3 Redresoare trifazate necomandate Redresoarele trifazate (în general.

ωt3 … se produce comutarea conducţiei de pe o fază pe alta.14. ωt2 . Funcţionarea acestui redresor se explică utilizând diagramele curenţilor prin faze. deci perioada pulsaţiilor tensiunii redresate este de două ori mai mică. este schema de redresare trifazată în punte (figura 3. prin definiţie. În momentele ωt1 . Descrierea proceselor dintr-un redresor real cu sarcină inductivă se poate urmări în lucrarea [2].13). t2) conduc diodele D1 şi D5 . în special la producerea comutaţiei de pe o fază pe alta. Tensiunea continuă tensiunii U0 de la bornele rezistenţei de sarcină este. în cazul sarcinii rezistive. Astfel. calculată în relaţia (3.70 Capitolul 3 şi are.12. Tensiunea ur de la bornele rezistenţei RS este egală cu tensiunea pe faza în care dioda conduce şi are forma curbei cu linie întărită din figura 3. Tensiunea ur de la bornele rezistenţei de sarcină este egală cu diferenţa potenţialelor între acele borne ale înfăşurării secundare.34 U 2 π (3. t3) conduc diodele D1 şi D6 etc. În schema redresor O schemă foarte des utilizată în practică. sau când sarcina are caracter inductiv. împărţită la perioadă (T). situaţie ilustrată în figura 3.14. Valoarea tensiunii continue. apar efecte care complică funcţionarea redresorului. în intervalul (t2. datorită performan-ţelor superioare pe care le prezintă. Perioada ur fiind 2π/3. Se remarcă faptul că frecvenţa comutărilor este de două ori mai mare decât în cazul redresorului trifazat în stea.17 U 2 π 2π 2π 6 Descrierea funcţionării redresorului trifazat s-a făcut în ipoteza că transformatorul este ideal (are inductanţele de scăpări neglijabile). În cazul când se admite că transformatorul nu este ideal. Deci. integrala pe o perioadă a tensiunii ur. la care sunt legate diode în conducţie.29) . deci intervin inductanţele de scăpări ale acestuia. iar sarcina redresorului este rezistivă. În schema redresorului se observă că la un moment oarecare conduc două diode: dioda cu potenţialul anodului cel mai ridicat şi dioda cu potenţialul catodului cel mai scăzut. prezentate în figura 3. (3. a curentului i0 (curentul prin sarcină) şi a tensiunii redresate. în intervalul (t1.29). tensiunea ur corespunde segmentelor verticale dintre curbele trasate cu linie întărită şi axa timpului.28) π 2π 3 6+ 3 3 6 = 2U 2 sin(ω t )d(ω t ) = U 2 ≅ 1. este de două ori mai mare decât în cazul redresorului trifazat simplu (conectat în stea): rezultă valoarea tensiunii U0: π 2π 1 α0 +T 1 6+ 3 U0 = u r (ω t )d (ω t ) = u r (ω t )d(ω t ) = 2π π T α0 3 6 ∫ ∫ ∫ U0 = 3 6 U 2 ≅ 2. o formă pulsatorie.

Diagramele tensiunilor şi curenţilor pentru redresorul în punte .Redresoare 71 Figura 3.14.13.12.11. Diagramele tensiunilor şi curenţilor pentru redresorul trifazat în stea Figura 3. Redresor trifazat în punte Figura 3. Redresor trifazat în stea Figura 3.

4 Întrebări 1. conectate la un transformator cu două secundare şi punct median? 3. γ ? . Ce este deosebirea dintre un invertor (I) şi un convertor – static de frecvenţă? 2.72 Capitolul 3 3. Cum se explică (justifică) relaţia τ d >> τ i în cazul redresorului cu filtru capacitiv ? 4. Ce condiţie trebuie să îndeplinească cele două diode ale unui redresor bialternanţă. Care sunt semnificaţiile şi expresiile analitice ale parametrilor redresorului de mică putere Kr . F.

1 Noţiuni generale. Parametrii stabilizatoarelor Stabilizatorul electronic este un circuit care are rolul de a menţine. sau în paralel cu sarcina) şi cu reacţie (care funcţionează pe principiul sistemelor de reglare automată cu reacţie negativă).1. În lipsa stabilizatorului. în limite strânse. motiv pentru care această variantă este cel mai des utilizată în practică. Schema bloc de conectare a unui stabilizator electronic 4. care fac parte componentă din alimentatoarele celor mai diverse circuite .2 Stabilizatoare parametrice Cele mai răspândite stabilizatoare parametrice sunt cele de tensiune continuă. dacă tensiunea stabilizată este continuă. În prezent există un număr relativ mare de categorii şi tipuri de stabilizatoare electronice. valorile tensiunii sau curentului de alimentare. electromagnetice (cu miezuri magnetice saturate). montate în serie. Figura 4.CAPITOLUL 4 STABILIZATOARE ELECTRONICE 4. Varianta din figura 4. În principiu tensiunea continuă poate fi stabilizată şi înainte de redresor. Ele se pot conecta ca în figura 4. iar în funcţie de metoda de stabilizare există stabilizatoare electromecanice (pentru tensiuni alternative şi continue la consumatori de mare putere).1 are avantajul că menţine constantă tensiunea pe sarcină indiferent de cauzele care tind să o modifice. În funcţie de mărimea electrică de stabilizat există stabilizatoare de tensiune şi de curent. parametrice (cu elemente neliniare. pot fi depăşite limitele admise şi pot să apară dereglări în funcţionarea instalaţiilor sau/şi erori de măsurare nepermise. ale unei instalaţii industriale sau de laborator. În acest capitol vor fi prezentate stabilizatoarele parametrice şi cu reacţie. menţinând constantă tensiunea alternativă cu stabilizatoare corespunzătoare.1.

rezistenţa de sarcină se limitează astfel încât punctul de funcţionare M să se situeze la mijlocul segmentului AB (liniar) al caracteristicii. Pe măsură ce RS scade.3. iar punctul de funcţionare se deplasează spre B şi în continuare spre 0. care să asigure valoare maximă admisă a curentului I z max prin dioda Zener.2) Pentru RS = ∞. cresc atât i 2 (într-o mică măsură). electromagnetice). Aceste stabilizatoare folosesc elemente neliniare (electrice. Schema unui stabilizator de tensiune cu diodă Zener este dată în figura 4. pentru a nu se ajunge în zona neliniară a caracteristicii.3) 4. iar punctul M de funcţionare se deplasează spre A. cu variaţii reduse ale tensiunii ( ΔU z ) la bornele ei (figura 4. În mod similar funcţionează stabilizatorul şi în cazul variaţiei tensiunii de reţea: dacă tensiunea reţelei creşte. Practic.74 Capitolul 4 electronice.1 Funcţionarea unui stabilizator parametric Stabilizatoarele parametrice au ca elemente esenţiale diode Zener. creşte curentul i2 din RS. . punctul de funcţionare se deplasează spre B.2-b): (4. a căror caracteristică tensiune-curent asigură stabilizarea tensiunii.1) ΔI z = Iz max − I z min ΔU z = U z max − U z min (4. cât şi i z (într-o măsură mult mai mare). electronice. dacă tensiunea reţelei scade. Principiul stabilizatorului parametric cu diodă Zener: a) schema. tuburi cu gaz de tip stabilovolt sau stabilitron.2. Figura 4.2. Majoritatea stabilizatoarelor parametrice folosesc ca element stabilizator dioda Zener (figura 4. În cazul funcţionării în gol (RS = ∞) se alege o valoare pentru rezistenţa R (de “balast”). punctul de funcţionare al diodei se găseşte în A. Invers. b) caracteristica tensiune-curent a diodei Zener Pentru o funcţionare normală a stabilizatorului este necesar ca rezistenţa de balast R să îndeplinească următoarea condiţie: R min < R < R max (4.2-a) a cărei proprietate principală este de a prelua variaţii importante ale curentului ( ΔI z ).

2-b.7) Punctele de intersecţie ale dreptei de sarcină (tăieturile) cu axele de coordonate sunt: . Stabilizator parametric cu diodă Zener În această schemă sensurile adoptate pentru ia şi ua sunt inversate faţă de schema din figura 4.4) E = R ⋅ I + Ua I = I a + Is U Is = a Rs (4.Stabilizatoare electronice 75 Figura 4. Tensiunea de ieşire de pe rezistenţa de sarcină Rs este identică cu tensiunea anodică ua a diodei Zenner (DZ).6) precum şi dependenţa ia Zener.3.6) rezultă ecuaţia dreptei statice de sarcină: ⎛ R ⎞ E = R ⋅ Ia + ⎜ ⎜ R + 1⎟ ⋅ U a ⎟ ⎝ S ⎠ (4.4) … (4.4). astfel încât zona de stabilizare parametrică din caracteristica statică a diodei se va desena în cadranul 1 (figura 4.5) (4. Pentru deducerea punctului static de funcţionare (PSF) al diodei se utilizează relaţiile: (4. = f(ua). Tensiunea aplicată la intrarea în stabilizator este tensiunea de ieşire din filtrul redresorului şi s-a notat cu E în schema din figura 4. Modificarea PSF al diodei Zener la variaţia tensiunii de intrare (a) şi la variaţia rezistenţei de sarcină (b) Din relaţiile (4.4. dată grafic sub forma caracteristicii statice a diodei Figura 4.3.

. S-a considerat: R s > R s şi R s < R s . tăieturile dreptei de sarcină cu axele de coordonate vor fi (figura 4. U' = E . dacă punctul de funcţionare M nu intră în raza de curbură a caracteristicii statice a diodei Zener (DZ). Şi în acest caz modificarea poziţiei punctului static de funcţionare afectează curentul prin diodă. R Ua = E ⋅ Rs + R Rs (4. La intersecţia dintre caracteristica statică a diodei Zener şi dreapta de sarcină se obţine PSF notat cu M. Panta dreptei statice de sarcină se exprimă prin relaţia: tg α = RR s R + Rs (4. Concluzie: Proprietatea de stabilizare se păstrează în orice regim de lucru.76 Capitolul 4 Ia = E . Punctul static de funcţionare al diodei Zener se păstrează pe porţiunea în care tensiunea Ua este practic constantă. însă tensiunea la bornele diodei.4-b).).11) " ' R Rs + R Rs + R ' " Observaţie. I" = E" .10) Se observă că E’ > E şi E” < E. respectiv U’ > U şi U” < U. În funcţionarea stabilizatorului parametric pot exista două regimuri distincte de lucru: a) Dacă tensiunea de intrare E se modifică (creşte la valoarea E’. deci tensiunea pe sarcină este practic constantă dacă PSF (M) nu intră în raza de curbură a caracteristicii statice.4-a dreapta statică de sarcină este reprezentată printr-o linie continuă. .9) Rezultă că înclinaţia (panta) dreptei statice de sarcină nu depinde de valoarea tensiunii E de la intrarea stabilizatorului. tensiunea Ua rămânând practic constantă (vezi figura 4. U" = E (4.4-a). atunci tăieturile dreptei statice de sarcină cu axele de coordonate vor fi (figura 4. dacă PSF nu intră în zona de curbură a caracteristicii statice. sau scade la valoarea E”). R U' = E' Rs + R Rs . R U" = E" Rs + R Rs (4.4-b): " ' E Rs Rs I = I' = I" = . Deci. Înclinarea dreptei va fi aceeaşi (vezi figura 4. " ' b) Presupunând că rezistenţa de sarcină Rs variază între valorile R s şi R s .4-a): I' = E' . iar tensiunea de la intrare rămâne constantă (E = ct.8) În figura 4. modificarea tensiunii de intrare duce la modificarea curentului Ia . Proiecţiile duse din M pe axele de coordonate determină coordonatele PSF. iar Rs = ct. Aceste coordonate sunt: Ia 0 şi Ua 0 ≡ Uz.

Stabilizatoare electronice 77 4. obţinută la ieşirea elementului de comparaţie 5. Amplificatorul 2 amplifică semnalul de eroare şi acţionează asupra elementului de control 1 (ECS) în aşa fel.12) Diferenţa dintre aceste două tensiuni. elementul de execuţie 1. Dacă. este constantă şi proporţională cu valoarea prescrisă a tensiunii U0 (tensiunea de ieşire pe Rs). În figura 4. elementul de comparaţie 5 sesizează abaterea.13) E = U'+ U 0 dată de teorema a II-a a lui Kirchhoff se conservă în orice condiţie. Acesta se construieşte după schema din figura 4. Schema bloc a stabilizatorului cu element de control serie şi amplificator de eroare Elementul de comparaţie 5 compară două tensiuni: E0 şi Ur. Micşorarea rezistenţei elementului 1 duce la micşorarea căderii de tensiune U’ pe acest element. în sensul scăderii rezistenţei acestuia. . de exemplu. reprezintă eroarea sau abaterea tensiunii U0 de la valoarea prescrisă.6 este dată schema detaliată a stabilizatorului cu ECS.5. prezentată în figura 4. deci la creşterea tensiunii U0. dată de un stabilizator parametric (diodă Zener).5. a cărei valoare este comandată de semnalul de ieşire al amplificatorului 2. întrucât egalitatea: (4. încât să se compenseze variaţiile tensiunii de ieşire (±ΔU0) faţă de valoarea prescrisă. Tensiunea de referinţă E0.5. amplificatorul 2 amplifică semnalul de eroare şi comandă. Tensiunea Ur este proporţională cu valoarea reală a tensiunii U0: U r = U0 R1 = k ⋅ U0 R1 + R 2 (4. ceea ce reprezintă compensarea efectului iniţial de scădere a tensiunii U0. prin ieşirea sa. tensiunea U0 tinde să scadă faţă de valoarea nominală.2.2 Stabilizatoare cu reacţie având elemente de control serie şi amplificator de eroare Stabilizatorul cu elemente de control serie (ECS) şi amplificator de eroare este cel mai răspândit. Elementul de execuţie 1 se comportă ca o rezistenţă în serie. Figura 4.

3 Stabilizatoare integrate de tensiune Aceste stabilizatoare au performanţe superioare faţă de circuitele de stabilizare având componente discrete şi pot fi realizate atât pentru tensiuni mari (figura 4. Curentul de bază al tranzistorului T1 se micşorează ducând la reducerea curentului de colector. Deoarece colectorul tranzistorului T1 este legat direct la baza tranzistorului T2. Elementul de control serie este tranzistorul T2. . Astfel. dată de relaţia 4.14. fiind un tranzistor npn. a cărui rezistenţă este comandată de tensiunea de ieşire a amplificatorului de eroare. Acesta. iar în figura 4.5 Tensiunea de referinţă E0 este dată de un stabilizator parametric format din dioda Zener (Dz) şi rezistenţa R3. Elementele de control serie (ECS) sunt componente integrate.78 Capitolul 4 Figura 4.14) şi reprezintă mărimea de intrare în amplificatorul de eroare format din tranzistorul T1 şi rezistenţa R4.7-b amplificatorul de eroare lucrează în regim de repetor.2.7-a amplificatorul de eroare lucrează în regim de amplificator neinversor. deci la creşterea tensiunii de colector Uc1. ducând la creşterea tensiunii U0 conform relaţiei (4. Semnalul de eroare este: U be = U r − E 0 (4. Dacă tensiunea U0 tinde să scadă.6 Schema detaliată a stabilizatorului prezentat în figura 4. va scădea şi tensiunea Ur (conform relaţiei 4.7-a) cât şi pentru tensiuni mici (figura 4. se va deschide mai mult (curentul de colector ic2 creşte). 4.7-b). În figura 4. tensiunea colector – emitor U’ scade. iar amplificatoarele de eroare sunt amplificatoare operaţionale (AO).12) deci scade şi tensiunea Ube. creşterea potenţialului în colectorul tranzistorului T1 are ca efect o pozitivare accentuată a bazei tranzistorului T2. are loc compensarea efectului iniţial de scădere a tensiunii U0.13).

8 se constituie într-un stabilizator de tensiune fixă (5V) dacă STC este un circuit integrat tip LM7805 (figura 4.pentru tensiuni mici Figura 4. în prezent se realizează circuite stabilizatoare de tensiune fixă şi curenţi de sarcină relativ mari. Condensatorul C1 este indispensabil în montaj. Stabilizatoarele integrate pentru tensiuni fixe necesită un număr redus de componente discrete externe (pasive şi active). în special atunci când STC se află la o distanţă oarecare faţă de circuitul de filtrare care îl precede (la ieşirea redresorului).8 se prezintă schema clasică a unui stabilizator de tensiune integrat cu trei pini.pentru tensiuni mari (b).17) .Stabilizatoare electronice 79 (a). ieşire şi bornă de masă.5V superioară tensiunii de ieşire U0. Uin > U0nom + 2. schema generală din figura 4.7-b: (4. figura 4. În figura 4. în montajele la care tensiunea de ieşire se menţine şi după anularea tensiunii de intrare (cazul montajelor cu sarcini capacitive importante). Tensiunea de ieşire stabilizată în acest caz este: Stabilizatoarele din seria 78XX pot funcţiona corect numai dacă tensiunea de intrare este cu cel puţin 2. fiind prevăzute cu trei terminale: intrare. Exemplificând.7-a: Tensiunea de ieşire R + R2 U2 = 1 ⋅ Ur R1 R1 ⋅ Ur R1 + R 2 (4.15) b) pentru stabilizarea tensiunilor mici (U2 < Ur). Dioda D protejează circuitul integrat.16) U2 = Pentru a îmbunătăţi fiabilitatea stabilizatoarelor integrate şi pentru a elimina căderile de tensiune pe conductoarele externe (ce pot modifica tensiunea de ieşire). Acest montaj se caracterizează printr-o simplitate deosebită. Condensatorul C2 de la ieşire are tot rol de filtrare. figura 4. reducând suplimentar tensiunea de zgomot propriu al stabilizatorului. deoarece în afara circuitului integrat sunt necesare numai două condensatoare iar prezenţa diodei de protecţie este facultativă.9).5V (4. prin limitarea tensiunii inverse care poate să apară între intrare şi ieşire.7. Stabilizatoare de tensiune integrate U2 în funcţie de tensiunea de referinţă Ur are valorile: a) pentru stabilizarea tensiunilor mari (U2 > Ur). adică: U0 = Unom ± 5% unde Unom = 5V.

2V şi 37V. la un curent maxim de 1. în figura 4.10. Din motive de stabilitate.9. În acest caz termenul IrR2 din expresia tensiunii de ieşire (4. Pentru a minimiza acest efect se alege rezistorul R1. Stabilizator integrat de tensiune fixă (5V) Figura 4. se alege R1 = 120 Ω pentru stabilizatorul LM7805 utilizat în acest caz. este prezentat un variator de tensiune (în limite mici) utilizând circuitul specializat 7805. Tensiunea de ieşire a stabilizatorului LM317 poate fi reglată între 1.19) U0 = U0nom(1 + R2/R1 + Ir R2) (4. Variaţiile curentului rezidual Ir în funcţie de curentul de ieşire ar putea afecta gradul de stabilizare al tensiunii de ieşire.10. Şi în acest caz protecţia împotriva suprasarcinilor rămâne activă în condiţia că tensiunea de intrare nu depăşeşte valoarea maximă admisă (de firmă) care este de regulă de 35 V. În figura 4.5A.9 i se ataşează un divizor rezistiv la care unul dintre rezistoare este reglabil. astfel încât prin el să treacă un curent de cel puţin cinci ori mai mare decât curentul rezidual (IR1 ≥ 5 Ir). dacă schemei din figura 4.11 este prezentată schema unui stabilizator de tensiune variabilă utilizând circuitul integrat LM317 pentru tensiuni pozitive (sau LM337 pentru tensiuni negative). Variaţiile curentului rezidual Ir (în funcţie de curentul de ieşire) vor avea o anumită influenţă asupra tensiunii de ieşire când se reglează valoarea lui R2 către maxim. Pentru un stabilizator de 15V.80 Capitolul 4 Stabilizatoarele integrate pot îndeplini şi funcţia de regulatoare de tensiune. cu mai mult de 50%.. faţă de tensiunea nominală.8 mA.8. Din acest motiv se alege R2 ≅ R1/2. Întrucât valoarea cea mai mare a . nu este indicat să se depăşească plaja de variaţie a tensiunii de ieşire.5V în cazul stabilizatorului de 5V. Tensiunea de ieşire se poate determina folosind relaţia: Uout = 1. Figura 4. se adoptă R1 = 390 Ω. Schema de principiu pentru un stabilizator integrat – tensiune fixă Figura 4. Astfel.18) Curentul Ir (obţinut la pinul 3) are valori cuprinse în domeniul 4.25⋅(1 + R2/R1) (4..18) reprezintă circa 0. Stabilizator integrat de tensiune variabilă Tensiunea obţinută la ieşire are expresia: curentului Ir este de 8 mA. realizat cu circuitul LM7815.

25V.11. factorul de rejecţie global. Observaţii: Deşi schema utilizată în cazul stabilizatoarelor ajustabile de tensiune este identică cu cea din cazul stabilizatoarelor fixe. totuşi. baza de calcul suferă o modificare generată de faptul că stabilizatoarele variabile dezvoltă o tensiune de referinţă egală cu 1.Stabilizatoare electronice 81 Figura 4. suplimentar. între pinul ADJ şi pinul VOUT (de ieşire). Diodele D1 şi D2 au rolul de proteja circuitul integrat în cazul apariţiei unor descărcări inverse ale condensatoarelor. Stabilizator integrat de tensiune variabilă Condensatorul C3 are rolul de a ameliora. .

CAPITOLUL 5

REDRESOARE COMANDATE DE MICĂ PUTERE
5.1 Principiul comenzilor pe verticală şi orizontală la redresoarele de mică putere
Pentru ilustrarea unor noţiuni fundamentale privind utilizarea tiristoarelor în mutatoare se consideră cel mai simplu redresor comandat, în schema monofazată, monoalternanţă, cu sarcină rezistivă (figura 5.1). El conţine un dispozitiv de comandă pe grilă, DCG, la intrarea căruia se aplică semnalul de comandă, uc. Scopul urmărit este ajustarea tensiunii continue, la bornele sarcinii, prin intermediul tensiunii de comandă uc.

Figura 5.1. Redresor comandat monoalternanţă

Figura 5.2. Circuit de defazare

După modul cum DCG realizează amorsarea tiristorului (intrarea în conducţie), există două metode de comandă pe grilă: comanda pe orizontală şi comanda pe verticală. Dispozitivul de comandă pe grilă transmite impulsurile iG pe grila tiristorului, la fiecare semialternanţă pozitivă a tensiunii u2 (figura 5.3-b). Aceste impulsuri produc amorsarea tiristorului. Până la aplicarea impulsului iG curentul ia prin tiristor este nul. După deschiderea tiristorului curentul variază proporţional cu tensiunea aplicată u2.

iG care produce amorsarea tiristorului, se numeşte unghi de amorsare şi s-a notat cu αa.
Intervalul cuprins între începutul semialternanţei pozitive şi apariţia impulsului amorsare αa1 şi curentul mediu prin tiristor este proporţional cu suprafaţa dintre curba Din figura 5.3 se observă că modificarea unghiului de amorsare se realizează (1) prin modificarea fazei impulsurilor iG. Astfel, impulsurile iG realizează unghiul de

ωt

Redresoare comandate de mică putere

83

şi abscisă. Tensiunea continuă de pe rezistenţa de sarcină, proporţională cu valoarea curentului mediu, rezultă mai mică decât în cazul când unghiul de amorsare este zero, adică la redresorul necomandat. Dacă unghiul de amorsare creşte la (2) valoarea αa2, corespunzătoare impulsurilor iG , curentul continuu scade la o valoare proporţională cu suprafaţa dublu haşurată.

ia

Figura 5.3. Formele de undă ale tensiunilor şi curenţilor în cazul comenzii pe orizontală

Deci, prin ajustarea fazei impulsurilor de comandă, se poate modifica unghiul de amorsare de la 0° la 180° şi tensiunea continuă variază de la 100% la zero. Acest principiu este valabil în ambele metode de comandă pe grilă (comanda pe orizontală şi comanda pe verticală). La comanda pe orizontală, modificarea fazei impulsurilor iG se face prin deplasarea pe orizontală a unei tensiuni alternative de comandă. În figura 5.3-c este prezentată această tensiune, u~ , cu defazaj reglabil. DCG este astfel construit, încât se generează impulsurile iG în momentul trecerii tensiunii u~ prin zero, de la valori negative spre valori pozitive. Ajustarea fazei semnalului u~ se poate face cu ajutorul unor circuite de defazare aşa cum este cel din figura 5.2. În acest caz comanda defazajului, deci şi a tensiunii redresate, se face printr-o acţiune de reglare manuală asupra reostatului R. Dacă se impune ca tensiunea continuă să fie ajustată printr-un semnal de comandă uc, DCG trebuie să conţină un oscilator electronic care generează o tensiune periodică, liniar variabilă în timp, uLV, precum şi un circuit ce formează un impuls de comandă, iG, atunci când se produce intersectarea tensiunilor uLV şi uc pe panta

83

84

Capitolul 5

descendentă a tensiunii uLV (figura 5.3-d). Modificarea tensiunii de comandă conduce la modificarea corespunzătoare a fazei impulsurilor iG. Comanda pe verticală a redresoarelor monofazate cu tiristoare este ilustrată în figura 5.4. Dispozitivul de comandă pe grilă (DCG) generează iniţial o tensiune alternativă U~, defazată cu 900 în urma tensiunii U2. (a ) Impulsul de comandă pe grilă i G se formează iniţial la intersecţia cu abscisa (pe porţiunea ascendentă a tensiunii U~). Ca urmare, unghiul de amorsare a tiristorului are valoarea iniţială αa = 90 . Principiul comenzii pe verticală constă în variaţia unghiului de amorsare a tiristorului prin deplasarea pe verticală a tensiunii U~, deplasare ce are ca efect micşorarea sau creşterea unghiului de amorsare faţă de unghiul iniţial αa. Pentru a realiza deplasarea pe verticală a tensiunii U~, la nivelul DCG se însumează o tensiune continuă de comandă (Uc – pozitivă sau negativă) cu tensiunea U~.
0

Figura 5.4. Formele de undă ale tensiunilor şi curenţilor în cazul comenzii pe verticală

Redresoare comandate de mică putere
Ajustarea tensiunii de comandă astfel: a. Creşterea tensiunii

85

Uc determină reglarea unghiului de amorsare (Uc > 0) are [00 ... 900], iar
ca efect reglarea valoarea medie a

Uc

în valori pozitive

unghiului de amorsare

tensiunii redresate creşte (proporţional cu valoarea unghiului de conducţie α1) în cadrul unei semialternanţe pozitive; b. Creşterea tensiunii Uc în valori negative

(α1)

în intervalul

(Uc < 0) are ca efect reglarea 0 0 unghiului de amorsare (α2) în intervalul [90 ... 180 ], iar valoarea medie a tensiunii redresate scade proporţional cu creşterea unghiului α2, între [900 ... 1800].

[0 [0% ... 100%] din Ur.

0

Deci unghiul de amorsare a tiristorului se poate regla continuu, în domeniul ...1800], iar tensiunea medie redresată poate fi ajustată continuu, în domeniul

La evaluarea comparativă a performanţelor redresoarelor având comandă pe orizontală faţă de cele ce au comanda pe verticală, un criteriu important este forma dependenţei tensiunii continue U0 în raport cu semnalul de comandă uc. Expresia tensiunii continue sarcină rezistivă este: 2π

U0

la un redresor monofazat comandat cu

1 U0 = 2⋅π


0

1 u r d ( ωt ) = 2⋅π

αa

π

2 ⋅U 2 sin(ωt ) ⋅ d(ωt ) =
(5.1)

=

2 ⋅U 2 (1 + cos α a ) 2⋅π

La comanda pe orizontală, figura 5.3.d, unghiul de amorsare în funcţie de tensiunea de comandă uc prin relaţia:

αa se exprimă
(5.2)

α a = π ⋅ (1 −

uc

Înlocuind α a în relaţia (5.1) rezultă:

u c max

)

U0 =

π uc 2 ⋅U 2 (1 − cos ) 2⋅π u c max

(5.3)

deci dependenţa U0 = f(uc) este neliniară. La comanda pe verticală, considerând că tensiunea de comandă maximă, ucmax, este egală cu amplitudinea tensiunii u~ , relaţia dintre unghiul de amorsare

(αa) şi tensiunea uc este:
α a = arccos(

uc u c max

)

(5.4)

Înlocuind relaţia 5.4 în ultima formă a relaţiei 5.1 se obţine:

85

destinat comenzii în fază a elementelor de redresare.Intrare de sincronizare 10. semnificaţia terminalelor (pinilor) este următoarea: 1.Alimentare ( I ) 6.Ieşire ( E1 ) 11. Schema electronică test pentru o aplicaţie tipică (cu posibilităţi de comandă a două tiristoare) realizată cu circuitul integrat ßAA145 este prezentată în figura 5. este circuitul integrat ßAA-145. Dispozitiv de comandă pe grilă realizat cu ßAA-145 .Ieşire monostabil 3.5.Masă − 13.5. Această proprietate reprezintă un avantaj important al comenzii pe verticală faţă de comanda pe orizontală.Ieşire (E2) 15.Blocare impuls 7.86 Capitolul 5 U0 = 2 ⋅U 2 uc (1 + ) u c max 2⋅π (5.5) deci.Referinţa de tensiune (-V) 16. întrucât redresorul comandat poate fi utilizat ca element de execuţie într-un sistem liniar de reglare automată (de exemplu reglarea turaţiei motorului de curent continuu). 5.Sincronizare paralel Figura 5.Rampă de tensiune 8.Comandă fază ( V8 ) 9. Făcând abstracţie de schema electronică detaliată prezentată în [9]. dependenţa U0 = f(uc) este liniară. Unul dintre cele mai utilizate circuite integrate.Alimentare (+V) 2.2 Circuite specializate pentru comanda în fază a tiristoarelor Pentru reglarea unghiului de conducţie a tiristoarelor şi/sau triacurilor se pot utiliza dispozitive electronice specializate.Comandă durată (tp) 14. care pot fi realizate cu ajutorul componentelor electronice discrete sau cu ajutorul circuitelor integrate.

6. În acest caz valorile rezistenţelor divizorului se adoptă astfel încât curentul de sincronizare (consumat la pinul 9) să aibă valoarea de 10 mA. asociat cu divizorul rezistiv pentru alimentarea pinului de sincronizare (9).. Acest circuit permite reglarea unghiului de conducţie (φ) în domeniul 0-180 grade. se obţin la pinii 10 şi 14. 87 .8V.7. Variaţia unghiului de conducţie în raport cu tensiunea de comandă (V8) este prezentată în figura 5. Figura 5.Redresoare comandate de mică putere 87 Observaţie: Este recomandat să se utilizeze un transformator coborâtor de tensiune.6. această valoare fiind un parametru de catalog. pentru separare galvanică (220V~/24V~). atunci când tensiunea de comandă aplicată la pinul 8 variază în domeniul 0. ce urmează a fi aplicate pe porţile tiristoarelor sau triacurilor. Variaţia unghiului de conducţie Figura 5. Diagrama impulsurilor de comandă Impulsurile de comandă. Durata impulsurilor (tp) se poate ajusta cu ajutorul unui potenţiometru semireglabil (Rt) de 250 KΩ conectat la pinul 11..

9. Momentul în care tensiunea pe tiristor este nulă şi urmează să devină pozitivă în sensul anod . Momentul de referinţă pentru unghiul de comandă este momentul trecerii prin zero a tensiunii reţelei. impulsul de amorsare (aprindere) a fiecărui tiristor poate fi aplicat la un interval de timp variabil. Exprimat în radiani. Schema electrică a redresorului monofazat în punte semicomandată (cu sarcină inductiv-rezistivă) este prezentată în figura 5. Figura 5. Blocarea impulsurilor de comandă (inhibarea circuitului ßAA-145) se poate face conectând pinul 6 la masă. dar unghiul de conducţie ϕ se poate regla în intervalul 0. În punctul A al diagramelor.. realizate cu miezuri de ferită şi dimensionate corespunzător.8.88 Capitolul 5 Cele două impulsuri de comandă (V10 şi V14) sunt decalate permanent cu un unghi constant de 180 grade.. se alege ca moment de referinţă pentru comanda pe grilă.8. acestea trebuie amplificate cu ajutorul unor amplificatoare de tip Darlington. Schema electrică a redresorului monofazat în punte semicomandată Tiristoarele trebuie comandate pe intervalul în care tensiunea lor în sensul anod – catod este pozitivă. Unghiul de comandă (α) exprimă intervalul de timp cuprins între momentul începutului blocării tiristorului T1 şi momentul în care începe conducţia tiristorului T2. începe ieşirea din conducţie a tiristorului T2 şi intrarea în conducţie a diodei D1.. În raport cu referinţa. Reglajul tensiunii se face prin comanda corespunzătoare a tiristoarelor din circuit.100%]. în cazul redresorului monofazat.. figura 5. Aceste transformatoare realizează separare galvanică Între circuitul de forţă (tiristor sau triac) şi circuitul de comandă unde se află circuitul integrat βAA – 145.catod.3 Redresor monofazat semicomandat în punte În cazul redresorului semicomandat. . Impulsurile astfel amplificate sunt aplicate pe porţile tiristoarelor/triacurilor prin intermediul unor transformatoare de impulsuri. 5.180 grade datorită translaţiei pe orizontală a celor două impulsuri. Întrucât impulsurile de comandă (V10 şi V14) sunt de mică putere.7. acest interval defineşte unghiul de comandă (α) pentru tiristoare. tensiunea de ieşire Ud este reglabilă în limitele [0. iar formele de undă ale tensiunilor şi curenţilor prin circuitul redresor-sarcină sunt date în figura 5.

Formele de undă ale tensiunilor şi curenţilor 89 . Tensiunea medie redresată (Ud) este dată de relaţia: Ud = 2 U S (cos α + 1) . iar tiristorul T2 se blochează natural în momentele A.9. Tensiunea redresată Ud pe sarcină (LS. α – este unghiul de conducţie al tiristoarelor. RS) se obţine în intervalele de timp în care are loc conducţia simultană pe T1. Figura 5.Redresoare comandate de mică putere 89 Intervalele de comutaţie γ1 şi γ 2 definesc timpii necesari blocării tiristoarelor şi intrării în conducţie a diodelor. D2 . După intervalul de conducţie γ 2 . Tiristorul T1 se stinge natural în punctele (momentele) B şi D. π (5. curentul de sarcină trece în întregime prin T1 şi D1. C şi E.6) unde: US – este valoarea eficace a tensiunii din secundar ( U 21 = U 2 2 ). D1 şi respectiv T2.

α c = 900 ( unghiul de comutatie al tiristorului ) Se cere: a) Tensiunea medie redresată U 0 . K TR = 8. interval de timp necesar preluării conducţiei de la tiristoare de către diode. specializat pentru comanda în fază a tiristoarelor şi triacurilor? Problemă Se dă circuitul de redresareşi stabilizare din figură pentru care se cunoaşte: u1 ( t ) = 240 ⋅ sin ( ωt ) [ V ] . b) Durata de conducţie a diodelor este mult mai mare decât durata de conducţie a tiristoarelor. Ce avantaj oferă comanda pe verticală. asigurând curentul neîntrerupt prin sarcina RS. c) Tensiunea redresată (Ud) creşte dacă unghiul de comandă α scade. LS. iar în intervalul unghiului de comandă cele două diode D1 şi D2 joacă rolul de protecţie (descărcare) împotriva tensiunilor de autoinducţie ce apar în momentul blocării tiristoarelor. Care este rolul şi seminificaţia terminalelor (pinilor) de la circuitul integrat βAA145. diodele de acelaşi indice (nume) joacă rolul de redresor. 5.4 Întrebări şi problemă 1.1[ V ] . c) Unghuiul de conducţie θ al diodei Zenner. d) Valoarea curentului de sarcină (I S ) .90 Capitolul 5 Observaţii: a) Pe durata conducţiei tiristoarelor. R S = 50 [ Ω ] . b) Tensiunea între punctele M şi N (U MN ) . Valoarea minimă a unghiului de comandă (α) se adoptă în intervalul 5÷8 grade electrice. faţă de metoda comenzii pe orizontală (în cazul redresoarelor comandate) ? 2. U Z = 9. rDZ = 8 [ Ω ] . R = 200 [ Ω ] .

Fie de exemplu.1-b) i se poate asocia variabila binară y. numită şi algebră booleană (după numele matematicianului irlandez G. În cadrul schemei din figura 6. acesta îşi deschide contactul.2. având o semnificaţie asemănătoare. Referindu-ne la cele două propoziţii menţionate anterior constatăm că în schema din figura 6. Realizarea identităţii logice. contactul butonului X este normal închis.1 Funcţii logice elementare Algebra logicii. Deci se obţine identitatea logică: y≡x (6. când propoziţia este adevărată şi valoarea 0 când propoziţia este falsă. Figura 6. conform căreia o propoziţie poate fi adevărată sau falsă. care are valoarea 1. la care interesează veridicitatea acestora. 1815-1864). propoziţiei “releul Y este acţionat” (figura 6. Fiecărei propoziţii i se poate asocia o variabilă. luate din domeniul schemelor de comandă cu relee şi contacte. se vor introduce – în cele ce urmează – funcţiile logice elementare. În mod similar.1-a).1-a. care are valoarea 1 dacă propoziţia este adevărată (butonul fiind acţionat. numită variabilă logică sau binară. propoziţia a doua este adevărată când prima propoziţie este adevărată şi invers. contactul electric este închis) şi valoarea 0 dacă propoziţia este falsă (contactul electric deschis).CAPITOLUL 6 CIRCUITE LOGICE COMBINAŢIONALE ŞI SECVENŢIALE 6. Veridicitatea unei propoziţii poate să depindă de veridicitatea altor propoziţii.2.1) Identităţii logice îi corespunde tabelul de adevăr 6.3. Când butonul este acţionat. propoziţia: “butonul X este acţionat” (figura 6. 2 Negaţia logică. operează cu propoziţii. Definirea funcţiilor logice elementare.1. Acestei propoziţii i se poate asocia variabila binară x. În algebra booleană se utilizează logica bivalentă. circuitul se . 1 Identitatea logică. Ilustrând această idee prin exemple simple. Figura 6. Boole.

. notată simbolic: y= x (6.3 se constată că numai atunci când x1 şi x2 au valoarea logică 1. disjuncţia logică poate conţine n variabile binare. din care rezultă: y = x1 + x2 (6. ⋅ xn (6.4) .5) În cazul general..3. Din tabelul de adevăr 6. Din acest motiv. Ca urmare.1 Tabelul 6. Disjuncţia logică a două variabile binare x1 şi x2 se notează prin x1+x2 şi are valoarea 1 dacă una dintre variabile are valoarea 1. Interpretarea fizică a acesteia este ilustrată prin schema dată în figura 6.92 Capitolul 6 întrerupe.. + xn (6. de unde rezultă: y = x1 ⋅ x 2 (6. situaţie în care funcţia ”ŞI” este: y = x1 ⋅ x2 ⋅ x3 ⋅ . Tabelul de adevăr 6. Se realizează deci negaţia logică. Realizarea fizică a funcţiei “ŞI” cu două variabile este dată în schema din figura 6.5. disjuncţia logică se mai numeşte funcţie logică “SAU”.2 al disjuncţiei logice arată că aceasta are valoarea 1 dacă x1 sau x2 au valoarea ”1” logic sau x1 şi x2 au valoarea logică 1. conjuncţia logică are valoarea 1. situaţie în care funcţia ”SAU” este: y = x1 + x2 + x3 + . conjuncţia logică se mai numeşte funcţie logică “ŞI”. Realizarea negaţiei logice Figura 6.2 a) x y≡x x y= x 0 0 0 1 1 1 1 0 x1 x2 y=x1+x2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 b) x ⋅x 4 Conjuncţia logică a două variabile binare x1 şi x2 se notează prin 1 2 şi are valoarea 1 dacă ambele variabile au valoarea 1..1-b.6) În cazul negaţiei logice.4. corespondenţa dintre variabila dependentă (y) şi cea independentă (x) este dată de tabelul de adevăr 6. conjuncţia logică se realizează cu n variabile binare. Realizarea funcţiei logice SAU Tabelul 6.4. sau ambele variabile au valoarea 1.2) Figura 6. iar releul Y nu va fi acţionat.3) Generalizând.

3. NUMAI. SAU.4. de fapt. fapt ce exclude posibilitatea de a fi adevărate simultan cele două alternative implicate în propoziţie. ŞI reprezintă funcţii elementare în algebra propoziţiilor.5 rezultă că funcţia NUMAI se obţine prin negarea funcţiei ŞI. x1 x2 y= x1 + x 2 Tabelul 6. funcţia SAU-EXCLUSIV este disjuncţia termenilor x1 ⋅ x 2 şi x1 ⋅ x 2 . y = x1 ∩ x2 (6. se constată că funcţia NICI reprezintă. Funcţia logică NUMAI a două variabile binare x1 şi x2 se notează prin x1↓ x2 şi este definită prin intermediul tabelului de adevăr 6. Tabelul 6. adică se mai numeşte funcţia ŞI-NU. funcţia NICI se mai numeşte funcţie SAU-NU. simbolizarea disjuncţiei logice şi respectiv a conjuncţiei logice realizate cu două variabile (ca în exemplul de faţă) se poate face astfel: y =x1 ∪ x2 .8) x1 ↓ x 2 = x1 + x 2 Din acest motiv. adică: (6. Comparând tabelele de adevăr 6. acestea se pot realiza cu n variabile binare. Funcţia logică SAU-EXCLUSIV a două variabile binare x1 şi x2 se notează prin x1⊕x2 şi este definită prin intermediul tabelului de adevăr 6.7) Funcţiile logice NU. Semnificaţia şi denumirea funcţiei este legată de interpretarea propoziţiilor de forma: “Maşina electrică funcţionează în regim de motor sau în regim de generator”. nici x2 nu sunt egale cu 1.Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale Tabelul 6. se mai utilizează şi alte funcţii logice (derivate). cum sunt: NICI.6 x1 x2 y= x1 ⋅ x 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 x1 x2 x1⊕x2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 Din compararea tabelelor de adevăr 6. şi 6.5 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 Tabelul 6.2 şi 6.10) .9) Observaţie: Şi în cazul funcţiilor NOR şi NAND.4. iar în terminologia engleză este NOR (Not-OR). În afara acestora. SAU EXCLUSIV etc. Se remarcă faptul că funcţia are valoarea 1. Funcţia logică NICI a două variabile binare x1 şi x2 se notează prin x1↓ x2 şi este definită prin intermediul tabelului de adevăr 6.6.4. În conformitate cu tabelul de adevăr 6. funcţia SAU negată: (6. iar în terminologia engleză NAND (Not –AND): x1 ↑ x 2 = x 1 ⋅ x 2 (6. Uneori. atunci când nici x1.5.5.6.3 93 Figura 6.

13) (6. la funcţiile NU.7. SAU. NUMAI şi SAU–EXCLUSIV prin intermediul funcţiilor elementare NU. Relaţiile date în tabelul 6. Verificarea acestor proprietăţi se poate face cu uşurinţă utilizând tabelele de adevăr ale funcţiilor logice elementare. de la funcţiile NICI şi NUMAI. SAU. Tabelul 6. se realizează astfel: x1 ↓ x 2 = x1 + x 2 = x1 ⋅ x 2 x1 ↑ x 2 = x1 ⋅ x 2 = x1 + x 2 (6. date în tabelul 6.11) x=x+x=x↓x x1 + x 2 = x1 + x 2 = x1 ↓ x 2 x1 ⋅ x 2 = x1 ⋅ x 2 = x1 + x 2 = x1 ↓ x 2 (6.94 Capitolul 6 6.8) şi (6. însă cu o structură mai simplă. utilizând relaţiile de definiţie (6.7 permit exprimarea funcţiilor NICI. ŞI.7 Nr.2 Relaţii fundamentale în algebra logicii Pentru transformarea unor expresii logice în altele.9) precum şi teoremele lui De Morgan rezultă: (6. se folosesc o serie de relaţii (proprietăţi) fundamentale. crt.15) .12) Transformările inverse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Proprietatea de idempotenţă Proprietatea de asociativitate Proprietatea de comutativitate Proprietatea de distributivitate Proprietatea de absorbţie Teoremele lui De Morgan Principiul contradicţiei Principiul terţului exclus Principiul dublei negaţii Denumirea relaţiei logice Proprietăţile constantelor logice 0 şi 1 x+0=x x ⋅0 = 0 x + 1 = 1 x ⋅1 = x x+x=x x⋅x=x (x1⋅x2)⋅x3 = x1⋅(x2⋅x3) (x1+x2)+x3 = x1+(x2+x3) x1⋅x2 = x2⋅x1 x1+x2 = x2+x1 x1⋅(x2+x3) = (x1⋅x2)+(x1⋅x3) x1+(x2⋅x3) = (x1+x2)⋅(x1+x3) x1+x1⋅x2 = x1 x1⋅(x1+x2) = x1 x1 ⋅ x 2 = x1 + x 2 x1 + x 2 = x1 ⋅ x 2 x⋅ x =0 x+ x =1 x =x Astfel.14) (6. ŞI. echivalente celor iniţiale.

Dacă dioda este polarizată în sens direct. Diodele semiconductoare se consideră ideale (cu rezistenţă internă nulă). ŞI.+ ε1 )V → L " 1" logic → (+ E − ε 2 .8 Tabelul 6. ea va fi asimilată cu un element conductor ideal (contact închis). ceea ce echivalează cu semnalul “1” logic. căderea de tensiune pe tranzistor este mai mare decât la tranzistorul bipolar. Funcţiile logice se pot realiza şi cu ajutorul unor circuite electronice. Regula de asociere: " 0" logic → (0. iar dacă este polarizată invers.8 şi 6. ceea ce echivalează cu semnalul “0” logic.. Valorilor logice ”0” şi ”1” li se asociază două niveluri de tensiuni electrice: nivel coborât (L -Low) şi nivel ridicat (H . cu deosebirea că în starea “0” logic (tranzistor saturat). punctul static poate fi în poziţia M’ (regim de blocare).9 x 1 ⋅ x 2 = x1 ⋅ x 2 = x 1 ↑ x 2 x1 ↓ x 2 = x1 + x 2 x1 ↓ x 2 = x1 ⋅ x 2 x1 ↑ x 2 = x1 + x 2 x1 + x 2 = x1 ↓ x 2 x1 ⋅ x 2 = x1 ↓ x 2 x1 ↑ x 2 = x1 ⋅ x 2 x1 + x 2 = x1 ↑ x 2 x1 ⋅ x 2 = x1 ↑ x 2 În algebra propoziţiilor. . Relaţiile (6. se consideră ca un izolator ideal (contact deschis). în componenţa cărora intră diode şi tranzistoare. E ) → H (6. care lucrează în regim de comutaţie. funcţiile logice elementare NU..13)…(6.1 s-a arătat modul de realizare a funcţiilor logice elementare prin intermediul contactelor.17) x = x⋅x = x↑ x x1 + x 2 = x1 + x 2 = x1 ⋅ x 2 = x1 ↑ x 2 (6. Tranzistoarele utilizate în circuitele logice funcţionează în regim de comutaţie. .18) Relaţiile de transformare (6.13) … (6. Punctul static de funcţionare (M) al unui tranzistor bipolar este plasat pe dreapta de sarcină în M” (regim de saturaţie) – corespunzător unei tensiuni neglijabile în colector.18) sunt sintetizate în tabelele recapitulative 6.18) arată că atât funcţia NICI. Tabelul 6.High). În mod similar se consideră şi tranzistoarele unipolare. De asemenea. Realizarea funcţiilor logice elementare cu dispozitive electronice În § 6. când tensiunea în colectorul tranzistorului este aproximativ egală cu tensiunea de alimentare. SAU formează un sistem complet de funcţii. .3 Circuite logice. ceea ce le oferă o importanţă deosebită în circuitele logice de comandă.9. cât şi funcţia NUMAI pot juca rolul unui sistem complet de funcţii elementare. întrucât prin intermediul lor se poate exprima orice altă funcţie logică.16) (6.. 6..Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale 95 (6.19) . numite circuite logice. .

20) Sub aspect tehnologic. deci y = 0. x2 = 1. în logică pozitivă este dată în figura 6. În mod similar rezultă y = 0 când x1 = 0. respectiv 6. Atunci când x1 = 1 şi x2 = 1. x2 = 1 sau x1 = 1 şi x2 = 1. la utilizarea tranzistoarelor bipolare de tip npn. adică ≅ 0V.9. conducând D2. Dacă x1 = 0 şi x2 = 0.−ε1 ) V → L (6. În primele variante constructive. baza este negativată (prin sursa –Eb). intrările sunt conectate la potenţialul bornei comune şi diodele D1. x2 = 0. ambele diode sunt blocate (având semnal pozitiv la catozi). E şi tranzistorul lucrează în saturaţie. " l" logic → (− E + ε 2 . precum şi simbolizarea lor. . sunt date în figurile 6. respectiv circuitul ŞI-NU (NAND) realizate cu ajutorul componentelor discrete (diode. iar D1 este blocată. respectiv D1 şi D2. În figura 6. lucrând în logica pozitivă. Dacă x1 = 1 şi x2 = 0. x2 = 0. Funcţionarea acestui circuit este următoarea: dacă x1 = 0. la ieşire se obţine o tensiune uy = 0 V. deci y = 0. . Tensiunea de ieşire este egală cu valoarea căderii de tensiune pe diodele care conduc. deci rezultă y ≅ 0.. bornele de intrare având potenţialul +E ( E ≥ E1 ).96 Capitolul 6 în care ε1 şi ε2 sunt toleranţe admise. Tensiunea de ieşire este egală cu valoarea căderii de tensiune pe dioda D2.8. Circuit ŞI Circuitele SAU-NU (NOR). corespunde logicii pozitive şi se aplică.10. Circuit SAU Figura 6. deci y = 1.8.7 este dată schema unui circuit SAU cu diode.. .6. atunci când x1 = 0. dioda D1 conduce. iar la ieşire rezultă semnal logic y = 1. ca de exemplu la utilizarea tranzistoarelor de tip pnp. D2 este blocată şi tensiunea de ieşire este egală cu cea de la prima intrare. toate punctele circuitului se vor afla la potenţial nul. respectiv ŞI. dacă x1 = 1. astfel încât y = 1.− E ) → H Figura 6. circuitele logice se pot realiza utilizând componente discrete sau sub formă de circuite integrate. . E. rezistoare şi tranzistoare) se obţin prin conectarea în serie a circuitului SAU. deci y = 0. Dacă x = 1. În figura 6.. realizat cu diode. . tranzistorul este blocat. conduce dioda D2. funcţionarea este similară. circuitele logice conţineau componente discrete. tensiunea de intrare este ux. se adoptă logica negativă. Dacă x = 0. respectiv D2 conduc. Circuit logic NU Figura 6. Schema unui circuit ŞI cu două intrări. Schemele acestor circuite.. deci la ieşire se obţine uy.7. adică y = 1. cu circuitul NU. de exemplu. adică tensiunile de intrare sunt egale cu 0 V. căreia îi corespunde regula de asociere: " 0" logic → (0.6 este dată schema unui circuit logic NU (logică pozitivă). În alte situaţii. tensiunea de intrare ux este egală cu 0 V.

9. este de tip multiemitor. La realizarea CLI bipolare s-au adoptat mai multe tipuri de structuri de bază. adică intrarea respectivă se leagă la masă. tipurile: RTL. Circuitele RTL (Resistor-Transistor-Logic) au intrările prin rezistenţe. adică are o joncţiune bazăcolector şi mai multe joncţiuni bază-emitor. conectate la bazele tranzistoarelor bipolare. Dacă la una dintre intrări se aplică tensiunea 0V. în care se utilizează tranzistoare bipolare. DTL.TTL) În prezent circuitele logice se realizează aproape în exclusivitate sub formă de circuite integrate. Astfel curentul i în colectorul lui T1 este neglijabil. Tranzistorul de intrare. şi CLI-MOS. potenţialul bazei este practic egal cu 0V iar joncţiunea bazăcolector nu conduce.11. a cărui schemă este dată în figura 6.Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale 97 Figura 6. realizate cu tranzistoare unipolare TEC-MOS. circuitele logice integrate (CLI) se clasifică în: CLI bipolare. . joncţiunea bază-emitor respectivă conduce. Modulul logic reprezentativ al familiei de circuite TTL este circuitul ŞI-NU.Transistor-Logic) sunt în prezent cele mai utilizate CLI. Circuitele RTL şi DTL având performanţe reduse. TTL. dintre care menţionăm. Circuitele DTL (Diode-Transistor-Logic) au structura similară circuitelor cu componente discrete. HLL şi I2L. După tehnologia utilizată.10. Circuit ŞI-NU (NAND) 6. T1. Circuit SAU-NU (NOR) gura 6. în ordinea în care s-au succedat. în prezent nu mai sunt utilizate.4 Circuite logice integrate (poarta logică NAND . Circuitele TTL (Transistor.

1 2 Caracteristica de transfer a tensiunii pentru poarta TTL (NAND) este prezentată în figura 6. Dacă la toate intrările se aplică tensiunea +E. Figura 6. generând curentul de sarcină.4 V pentru y=”0” logic VH 3. deci şi acest tranzistor este blocat. tensiunea de ieşire este practic +E. iar curentul prin sarcina conectată la ieşire este asigurat de tranzistorul T3 care este în saturaţie. Practic. . Deci.12. întrucât T3 este în conducţie (saturat). cât şi în situaţiile când mai multe intrări au tensiunea de 0V. tranzistorul T3 se comportă ca un repetor pe emitor. Circuit ŞI-NU (NAND) TTL Tranzistorul T2 este blocat şi întrucât iE2 = 0. deci y = 0. potenţialul bazei tranzistorului T4 este practic egal cu 0V. Observaţii: Când ieşirea este ”1” logic (y = 1). adică potenţialul bornei de ieşire este practic egal cu +E. iar T4 ca un contact închis. Dioda D este conectată între tranzistorele T3 şi T4 din motive tehnologice.11. tensiunea de ieşire este 0V. în această situaţie. Curentul iE2 fiind mare.5 V pentru y=”1” logic Valorile standardizate pentru circuitele TTL sunt 0V şi 5V.12. însă va conduce joncţiunea bază-colector. Ca urmare. valorile tensiunilor pentru ”0” logic şi ”1” sunt: VH 0. În acelaşi timp tranzistorul T3 este blocat. potenţialul colectorului acestui tranzistor (T4). stabilindu-se un curent i suficient de mare pentru aducerea în saturaţie a tranzistorului T2.98 Capitolul 6 Figura 6. deoarece tensiunea bază-emitor aplicată acestuia este neglijabilă. care determină saturarea tranzistorului T4. joncţiunile bazăemitor ale tranzistorului T1 nu conduc. se asigură o cădere de tensiune pe rezistenţa RE. Întrucât T3 se comportă ca un contact deschis.

Perechile de tranzistoare T1.Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale 99 Observaţie: În timpul funcţionării (la trecerea din starea ”0” logic în starea ”1” logic) apare un impuls de curent tranzitoriu (curent suplimentar) datorită conducţiei simultane a tranzistoarelor T3 şi T4.13. Poarta TTL (NOR) Concluzie: Circuitul NOR (SAU-NU) realizează funcţia logică F ="1" = V0 = A + B = A ⋅ B . la ieşire se obţine V0=”1” logic (+E volţi). atunci tranzistorul T3 va fi saturat. Deci la ieşirea F se obţine V0=”0” logic. Astfel T3 îl ”surprinde” pe T4 în conducţie. T2 şi T’1.) .1. VH = VCC − VCE (T3 − sat.22) 6. Funcţionarea este următoarea: a) Dacă T2 sau T’2 este saturat.) .tensiunea colector-emitor când T3 este saturat.) − VD R C3 (6. În starea ”1” logic tensiunea VH la ieşirea porţii TTL este: VCE (T4 − sat. Expresia curentului maxim de impuls în colector (ICC-max) la ieşirea porţii TTL este: I CC − max = unde: VCC − VCE (T3 − sat. Figura 6. ce are schema electrică prezentată în figura 6. Observaţie: T2 sau T’2 sunt saturate dacă T1 sau T’1 sunt blocate. Cauza conducţiei simultane este aceea că T3 comută mai rapid în conducţie decât comută T4 în starea de blocare. atunci când T1 şi T’1 sunt saturate. .21) VD – este căderea de tensiune pe dioda D. VCE (T3 − sat. b) Dacă T2 şi T’2 sunt blocate. deoarece T3 este blocat iar T4 este saturat.4. într-un interval de timp foarte scurt (de ordinul microsecundelor). T’2 formează două etaje de intrare conectate în paralel pe rezistoarele R2 şi R3.tensiunea colector-emitor când T4 este saturat.) − VD (6.) − VCE (T4 − sat. când acesta ar trebui să fie deja blocat. iar T4 este blocat. Poarta logică integrată NOR (SAU-NU) În cele ce urmează se prezintă poarta integrată NOR (SAU-NU) realizată cu numai 2 (două) intrări. adică VIA sau VIB au valoarea „1” logic (+E volţi).13.

în care u1. u2. u 2 .elemente de ieşire: Y1. y2. în momentul considerat. unei situaţii date a elementelor de intrare (acţionate sau neacţionate).14-a).. b) Simbolizarea circuitului combinaţional Asociind elementelor de intrare-ieşire variabile binare.. ….5.. U2.elemente de intrare: U1...14. Yr... notate cu litere mici. lămpi de semnalizare etc.). yr – mărimi de ieşire. în orice moment. . u 2 . La ieşirea F se obţine ”0” logic dacă una dintre intrări (sau ambele) au nivel de tensiune ”1” logic. adică funcţii în care variabilele logice sunt legate prin operaţiile din algebra logicii. contacte ale unor relee din alte scheme de comandă etc. u m ) M y 2 = f 2 (u1. îi corespunde în mod univoc o anumită situaţie a elementelor de ieşire.. este determinat în mod univoc de o combinaţie dată a mărimilor de intrare.100 Capitolul 6 când ambele intrări sunt legate la masă. Um. caracterizat prin următoarele elemente: .5 Circuite logice combinaţionale 6. um se numesc mărimi de intrare. iar mărimile de ieşire sunt variabile binare dependente. Mărimile de intrare sunt variabile binare independente. Circuitele logice combinaţionale sunt acele circuite de comandă la care setul mărimilor de ieşire. . În privinţa circuitelor logice combinaţionale se pot formula două categorii de probleme: . înfăşurări ale robinetelor electromagnetice. schema de comandă se poate reprezenta ca în figura 6. ale căror structuri sunt cunoscute. u 2 . . …. Cu alte cuvinte. …. u m ) M y r = f r (u1. Y2. . Figura 6. f2(.23) în care f1(.. 6. …. Circuitele logice combinaţionale sunt descrise prin ecuaţii ieşire-intrare de forma: y1 = f1 (u1.14-b. reprezentând înfăşurări de relee şi/sau contactoare. iar y1. . a) Circuit combinaţional. fr(..ansamblul elementelor de comandă (contacte sau circuite logice). u m ) (6.). reprezentând contacte de butoane şi de limitatoare de cursă..) sunt funcţii booleene. .1 Noţiuni generale Fie un circuit de comandă (figura 6.

Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale
analiza circuitelor logice combinaţionale; sinteza (proiectarea) circuitelor logice combinaţionale.

101

6.5.2 Analiza circuitelor logice combinaţionale
Într-o problemă de analiză se dă structura circuitului combinaţional, starea elementelor de intrare (dacă sunt acţionate sau nu) şi se cere starea elementelor de ieşire. O problemă de analiză, de tipul celei formulate, se rezolvă în trei etape: • pornind de la schema circuitului combinaţional, se asociază variabile binare elementelor fizice de intrare-ieşire şi se scrie funcţia logică corespunzătoare schemei date; • se înlocuiesc variabilele binare independente cu 1 sau 0, după starea elementelor de intrare respective; • se evaluează expresia logică, deteminând variabila dependentă (mărimea de ieşire): dacă aceasta este 1, elementul de ieşire este acţionat, iar dacă expresia logică are valoarea 0, elementul de ieşire este neacţionat.

Figura 6.15. Schema de comandă cu releu şi contacte

Figura 6.16. Schema de comandă echivalentă schemei din figura 6.22

Vom ilustra procedura descrisă prin intermediul schemei de comandă cu relee şi contacte dată în figura 6.15. Aici, U1, U2 şi U3 sunt contacte normal deschise şi normal închise ale unor elemente de comandă, limitatoare de cursă etc. Aşa cum s-a arătat în § 6.1, contactelor normal deschise li se asociază variabile binare, notate cu litere mici fără bară de negare, iar contactelor normal închise li se asociază variabile binare negate (cu bară de negare). Acţionarea unui contact normal închis reprezintă deschiderea sa. Asociind o variabilă binară, y, elementului de ieşire, Y, schema de comandă poate fi reprezentată ca în figura 6.16. Cunoscând realizarea funcţiilor logice elementare utilizând contacte, variabila de ieşire y (figura 6.16) se poate exprima cu uşurinţă prin intermediul variabilelor de intrare u1, u2 şi u3:

y = (u1 u 2 u 3 + u 1 u 2 u 3 ) u + (u1u 2 + u 1 u 2 ) u 1 3

(6.24)

Presupunem că, în cadrul problemei de analiză, se cere starea elementului de ieşire atunci când U1 şi U2 sunt acţionate iar U3 este neacţionat. Punând în expresia (6.24) u1 = u2 =

1 şi u3 = 0, se obţine:

y = (1 ⋅ 1 ⋅ 0 + 1 ⋅ 1 ⋅ 0) ⋅ 1 + (1 ⋅ 1 + 1 ⋅ 1) ⋅ 0 = 1
deci elementul de ieşire este acţionat. Formularea problemelor de analiză a schemelor combinaţionale poate fi completată în sensul determinării unei scheme de comandă mai simplă, însă echivalentă cu cea iniţială, sau al stabilirii unei scheme de comandă cu aceleaşi funcţiuni, însă realizată prin alte dispozitive (de exemplu, circuite logice). Rezolvările

102

Capitolul 6

acestor completări din formularea problemelor de analiză constituie, în acelaşi timp, soluţii ale unor etape din procedura de sinteză (proiectare) a schemelor combinaţionale. Fie schema de comandă din figura 6.15. Se cere o schemă echivalentă cu aceasta, însă mai simplă, adică realizată cu un număr mai mic de elemente. Pentru simplificarea schemei de comandă se procedează la minimizarea funcţiei booleene (6.24), adică la aducerea acesteia la o formă cât mai simplă. Utilizând relaţiile fundamentale din algebra booleană, se obţine:

(6.25) Ţinând seama de proprietăţile de idempotenţă, terţ exclus şi contradicţie, din ultima expresie se obţine: (6.26) y = u 1 u 2 u 3 + u1u 2 u 3 + u 1 u 2 u 3 Mărimea de ieşire (y) s-a exprimat printr-o disjuncţie a unor conjuncţii logice. Funcţia booleană corespunzătoare se exprimă în forma canonică disjunctivă. Constituenţii disjuncţiei se numesc mintermeni. Pentru obţinerea formei canonice disjunctive minimale se pot utiliza mai multe metode: a) metoda alipirilor (metoda grupărilor); b) metoda diagramelor Karnaugh; c) algoritmul Quine-McCluskey. Dacă numărul variabilelor logice este mai mare de 3, se recomandă metodele b sau c. Pentru exemplul anterior, având în vedere numărul redus de mintermeni, vom utiliza metoda grupărilor. Termenii vor fi grupaţi câte doi, astfel încât fiecare pereche să aibă numai un singur termen diferit în conjuncţiile respective. Astfel, primii doi mintermeni se pot grupa având u 2 u 3 ca parte comună în conjuncţii. La fel, primul şi al treilea, se pot grupa având u 1 u 3 ca parte comună. Pentru a nu rămâne un mintermen necuplat, în expresia (6.25) se adaugă în disjuncţie mintermenul existent u 1 u 2 u 3 (care se poate cupla cu ceilalţi doi):

y = u 1 u 2 u 3 + u1u 2 u 3 + u 1 u 2 u 3 + u 1 u 2 u 3
Această expresie este

(6.27)

identică cu cea precedentă, deoarece u 1 u 2 u 3 + u 1 u 2 u 3 = u 1 u 2 u 3 , ca urmare a proprietăţii de idempotenţă. Grupând primii doi mintermeni, precum şi următorii doi, din relaţia 6.27, prin utilizarea proprietăţii de distributivitate se obţine: y = (u 1 + u1 )u 2 u 3 + u 1 u 3 (u 2 + u 2 ) (6.28) şi, deoarece u1 + u1 = 1 şi u 2 + u 2 = 1, în conformitate cu principiul terţului exclus rezultă forma minimală a funcţiei logice: y = u2 u 3 + u1 u 3 (6.29) Se constată cu uşurinţă că funcţia booleană în forma canonică minimaldisjunctivă nu se poate simplifica mai mult. Forma minimală a funcţiei booleene se prezintă ca o disjuncţie a unor termeni numiţi implicanţi primi ai funcţiei. Deci, în esenţă, determinarea formei canonice disjunctive minimale a funcţiei logice iniţiale se reduce la deducerea implicanţilor primi ai acesteia. Corespunzător ecuaţiei (6.29) se poate desena schema de comandă minimală din figura 6.17, echivalentă cu schema iniţială din figura 6.15.

Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale

103

Realizarea cu circuite logice NU, ŞI, SAU a circuitului de comandă corespunzător funcţiei logice (6.29), se face prin schema dată în figura 6.18. Dacă se pune problema deducerii unei scheme de comandă realizată cu elemente NAND, se transformă funcţia (6.29) după cum urmează:

y = u 2 u 3 + u 1 u 3 = (u 2 u 3 ) ↑ (u1 u 3 ) = (u 2 ↑ u 3 ) ↑ (u 1 ↑ u 3 )

(6.30)

Utilizând module NAND cu două intrări, rezultă schema circuitului de comandă din figura 6.19.

Figura 6.17. Schema de comandă minimală echivalentă schemei din figura 6.15

Figura 6.18. Schema echivalentă a realizată funcţiei logice (6.28)

Figura 6.19. Schema echivalentă a funcţiei logice (6.28) cu module NAND

6.6 Circuite logice secvenţiale
Aşa cum s-a arătat în § 6.5.1 mărimile de ieşire ale unui circuit combinaţional sunt determinate univoc, în orice moment, de mărimile de intrare din momentul respectiv. În cazul circuitelor logice secvenţiale, mărimile de ieşire la momentul k, k k k notate prin y1 , y 2 ,..., y r , sunt determinate nu numai de mărimile de intrare k k k u1 , u 2 ,..., u m , ci şi de starea internă a circuitului din momentul anterior, k −1 k −1 k −1 (figura 6.20). caracterizată prin mărimile de stare x1 , x 2 , ... , x n Variabilele de stare descriu evoluţia (istoria) circuitului, în sensul că la momentul k ele depind atât de valorile anterioare, din momentul k–1, cât şi de mărimile de intrare ale circuitului. Din cele menţionate rezultă că un circuit logic secvenţial este caracterizat de două seturi de ecuaţii: ecuaţiile de stare şi ecuaţiile de ieşire. Ecuaţiile de stare leagă mărimile de stare din momentul k, de mărimile de stare din momentul anterior, k–1, şi de mărimile de intrare. Ele pot avea două forme:

. .. x n . respectiv în momentul k – 1.20. . x 2 ... x 2 .. r..32) descriu trecerea circuitului dintr-o stare în alta. u1 k −1 . circuitul secvenţial se poate afla în 2 stări (n este numărul variabilelor de intrare). . .21. . Din acest motiv ele se mai numesc ecuaţii de tranziţie a stărilor.104 Capitolul 6 k k −1 k −1 k −1 k k x i = f i ( x1 . .1 Circuite secvenţiale elementare În cele ce urmează se vor considera câteva circuite secvenţiale cu numai două stări. Fie un circuit elementar cu două intrări u1. notate convenţional prin 0 şi 1. ele se mai numesc automate finite. .. Ecuaţiile (6.. Din acest motiv. 6. x n k −1 .. Variabilele de stare sunt. Circuitele logice secvenţiale se încadrează în categoria generală de sisteme dinamice. având diagrama de tranziţie a stărilor din figura 6. sub acţiunea semnalelor de intrare. u 2 . care ilustrează grafic modul cum se realizează trecerea dintr-o stare în alta. mărimile de stare şi mărimile de intrare ale acestuia. iar j = 1.31) şi (6. realizate într-o formă specifică. u1 . având particularitatea că au un număr finit de stări. după cum mărimile de intrare se consideră în momentul k. . x. . la fel ca şi cele de intrare-ieşire. x2 k −1 .10 de tranziţie a stărilor. variabilele din circuit (6. . la care corespunde tabelul 6. obţinându-se – în esenţă – clasa circuitelor basculante (triggere).. Circuit logic secvenţial. Ecuaţia de stare se poate asocia unei diagrame de tranziţie a stărilor. Se constată că s-a eliminat combinaţia (1.. ecuaţiile de ieşire ale unui circuit secvenţial sunt de forma: k k k k k k k (6. Tranziţia stărilor se face sub acţiunea unor semnale de intrare. u2 şi o ieşire y = x.. u m ) unde x i = f i ( x1 k −1 .. Ecuaţiile de ieşire exprimă legătura dintre mărimile de ieşire ale circuitului secvenţial. sub acţiunea mărimilor de intrare. u m ) Figura 6. u1 . Este evident că cele două stări pot fi codificate printr-o singură variabilă de stare binară.. 2.. n Deci..6.33) y j = g j ( x1 . n. x n . . . În cazul general.32) g(·) sunt funcţii logice cunoscute..31) k −1 sau k unde i =1.. .1) a variabilelor de intrare. . variabile binare. u m ) (6. 2..

35) reprezintă funcţia logică minimizată.22-a. şi se obţine: ⎞ ⎞ k ⎛ k k ⎛ k x k = u 2 ⋅ ⎜ u1 + x k −1 ⎟ = u 2 ⋅ ⎜ u1 ⋅ x k −1 ⎟ (6. dar pentru a nu schimba valoarea funcţiei x k . (6. .35) se transformă într-o expresie de forma ( ) x k = m ⋅ n .36) ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎛ k ⎞ k Notând (convenţional) n = u 2 şi m = ⎜ u1 ⋅ x k −1 ⎟ se observă că pentru a ⎝ ⎠ obţine expresia unei funcţii de forma x k = m ⋅ n este necesară operaţia de negare peste întreaga funcţie (6. considerând variabila u1k borna S (set = inscriere). cerută de proprietatea dublei negaţii. funcţiei din paranteză.21. Dacă se impune realizarea circuitului de comandă cu elemente (module) NAND funcţia logică minimizată (6.36) şi rezultă: k k x k = u 2 ⋅ ⎛ u1 ⋅ x k −1 ⎞ . Diagrama de tranziţie a unui circuit secvenţial elementar Ecuaţia de stare a circuitului este: k k k k −1 k k k −1 k k k −1 x = ( u1 ⋅ u 2 ⋅ x ) + ( u1 ⋅ u 2 ⋅ x ) + (u1 ⋅ u 2 ⋅ x ) (6.35) x k = x 2 u1 + x k −1 . Pentru aceasta se aplică proprietatea dublei negaţii şi una din teoremele lui De Morgan.37) ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ Această realaţie satisface expresia unei funcţii logice NAND (SI . Schema circuitului ce corespunde ecuaţiei (6.36). este necesar să se aplice operaţia de dublă negaţie peste funcţia (6.Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale Tabelul 6.22-b.37) este dată în figura 6. iar variabila u2k borna R (reset = ştergere) se obţine bistabilul S–R cu elemente NAND reprezent ca în figura 6.34) Se minimizează funcţia logică utilizând metoda grupărilor (1-3) şi (2-3): k k k k k k k k x k = ⎛ u 2 ⋅ x k −1 ⎞ ⋅ ⎛ u1 + u1 ⎞ + ⎛ u 2 ⋅ u1 ⎞ ⋅ ⎛ x k −1 + x k −1 ⎞ = ⎛ u 2 ⋅ x k −1 ⎞ + ⎛ u 2 ⋅ u1 ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ sau k k (6.10 105 Figura 6. Ultima relaţie (6.NU) deoarece. pe baza notaţiilor anterioare s-a obţinut expresia x k = m ⋅ n care arată că funcţia dorită x k = m ⋅ n . Prin redesenarea ei. va mai suporta o operaţie suplimentară de negare.

prezentată în figura 6.25-b. se obţine bistabilul din figura 6.23. a cărui funcţionare corespunde tabelului de tranziţie 6. dacă implicit se consideră echivalente notaţiile: xk-1 ≡ yk-1 şi xk ≡ yk Schema electrică simplificată pentru comanda pornirii şi opririi unui motor asincron trifazat. Observaţii: a) Comanda (1. bascularea dintr-o stare în alta se face prin aplicarea semnalului logic 0 la una din intrări.25-a reprezintă o celulă de memorie. adică numai atunci când contactele sale normal-deschise (y) se vor k închide.24.22.10 şi respectiv diagramei de tranziţie a stărilor din figura 6.106 Capitolul 6 (a) (b) (c) Figura 6.22. Cele trei situaţii în care motorul este pornit. ci şi de starea anterioară (pornit-oprit) a motorului k-1 k notată prin y . Cu alte cuvinte. atunci când combinaţia de intrare este (1. Diagrama de funcţionare a acestei scheme de comandă. este echivalentă tabelului de tranziţie a stărilor 6. b) Schema de comandă din figura 6. întrucât prin butonul BP se înscrie comanda de pornire. Circuitul secvenţial prezentat are o funcţionare asincronă.21.10.23. întrucât acţionarea simultană a butoanelor BP şi BO este fără sens (motorul nu ar porni). funcţionează conform diagramei de lucru din figura 6. ilustrată în figura 6. Dacă se elimină circuitele NU de la intrările S şi R ale elementelor NAND din figura 6.24. Se observă că motorul este alimentat de la reţeaua trifazată numai dacă contactorul Y este anclanşat. Starea curentă a k k motorului (pornit sau oprit) depinde nu numai de comenzile ( u1 şi u 2 ) date prin butoanele de pornire şi oprire. la care diagrama de stare este dată în figura 6. Bistabil SR comandat prin semnal logic zero Figura 6.25-b. circuitul rămânând în starea în care se afla. deci când y = 1 k (prezentate în tabelul de trantziţie 6. c – simbolizarea. îl reprezintă schema electrică de comandă (pornire-oprire) a unui motor asincron trifazat.25-a. În acest caz starea curentă (y ) are valoarea ”1” logic. Figura 6.10. Diagrama de tranziţie a bistabilului din figura 6.1) este eliminată. din tabelul de tranziţie anterior 6. iar motorul rămâne . b. Bistabil SR cu elemente ŞI–NU: a şi b – structura.1) (combinaţia (0.25-b) sunt identice cu stările x = 1.23 Un exemplu de circuit secvenţial asincron cu două intrări.0) este interzisă).

27.Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale 107 pornit (comanda este memorată) până când se acţionează butonul BO (pentru ştergerea memoriei).0) – la schema din figura 6. În figura 6. Figura 6. 6.26 se numeşte bistabil S–T–R. Aplicarea semnalelor S = 1. S = 1. Ele sunt formate din două circuite basculante conectate în cascadă: primul are funcţia de comandă (master . b. de exemplu starea 0.6. Figura 6. prezentat în figura 6.23). bistabilul rămâne în starea în care se afla. pentru S = 0 şi R = 1. Schema bistabilului S-T-R: a . astfel încât se produce bascularea (trecerea din starea 0 logic în starea 1 logic). Când nu se aplică semnalul de tact. unde T este intrarea de tact. Circuitul secvenţial de tip Master-Slave O categorie importantă de bistabile o formează cele cu structură stăpân-sclav (master–slave).23. Circuitul încadrat este un bistabil de tipul celui din figura 6. în sensul că îl subordonează pe al doilea (slave . R = 0 nu influenţează starea bistabilului decât atunci când se aplică semnalul de tact. revenirea în starea 0 se produce numai la aplicarea impulsului de tact (T= 1).26. Diagramă de tranziţie a stărilor În circuitele elementare prezentate se interzice aplicarea combinaţiei (1.2.28 se prezintă schema unui circuit bistabil Master-Slave (M-S) de tip SRT.23.structura. rezultă V1 = 1 şi V2 = 1. a cărui basculare este comandată prin semnal “0” logic. Semnalele de comandă se aplică prin bornele S (set) şi R .25 Pentru transformarea bistabilului SR (asincron) într-un automat sincron se utilizează schema din figura 6. R = 0) rezultă V1 = 0 şi V2 = 1. În acest caz (T= 1.simbolizarea Figura 6.stăpân).sclav).26. adică T = 0. Bistabilul M (master) este un trigger SR asincron realizat cu module NAND.1) la intrare (combinaţia (0. Circuitul secvenţial din figura 6. În mod similar.a.

3.29 Funcţionare: 1. Pe porţiunea 3-4. 2. prin semnalul de tact T. iar S este izolat faţă de M. La ieşirile porţilor P1 şi P2 se obţin semnalele logice (potenţialele) V1 şi V2 care reprezintă informaţia aplicată la intrarea bistabilului M. Bistabilul S (slave) este tot un trigger SR asincron realizat cu module NAND. Pe porţiunea 1-2. P2 se închid. iar P3. Porţile de intrare (P1 şi P2) sunt comandate (activate). în antifază faţă de porţile de transfer (P3 şi P4) datorită circuitului inversor (CI) care este un circuit de tip NU. P4 sunt închise.28 Figura 6. P4 nu s-au deschis încă. porţile P1. P2 sunt încă închise. de tip NAND. iar bistabilul S (Slave) este izolat faţă de Master. deci M este izolat faţă de intrare. porţile P1. Între bistabilul M şi bistabilul S se află porţile de transfer P3 şi P4 de tip NAND.108 Capitolul 6 (reset) unor porţi logice de intrare P1 şi P2. Pe porţiunea 2-3. porţile P1.29. Intrarea de tact s-a notat cu T (sau CK ) sugerând că informaţia apare la ieşirea bistabilului. P2 sunt deschise permiţând transferul informaţiei în M. Deci bistabilul M (Master) este izolat faţă de intrare. izolând M faţă de S. P4 se blochează. . Semnalele logice V3 şi V4 de la ieşirea porţilor de transfer reprezintă informaţia de intrare în bistabilul S. Figura 6. iar porţile P3. Funcţionarea bistabilului Master-Slave pe o perioadă a impulsului de tact real (trapezoidal) se explică utilizând diagramele de semnale din figura 6. iar porţile de transfer P3. pe frontul posterior al impulsului de tact.

U3 Ul U1 . cu module SAU . Observaţii: CBB – Master-Slave elimină posibilitatea tranziţiilor asincrone (necontrolate) la ieşire. şi un circuit C.NU . U2 Ul .C. care să acţioneze elementul de execuţie Y numai în următoarele situaţii: 1) B acţionat . U 3 - - Să se deducă schema de comandă în următoarele variante constructive: cu contacte. U2. Pentru ca informaţia să se înscrie fără erori. Y. Care este regimul de lucru al tranzistoarelor bipolare în cazurile: a) circuite logice ? b) circuite de amplificare ? 4. este necesar ca aceasta să nu-şi modifice valoarea în intervalele de tranziţie (1-2) şi (3-4) ale impulsului de tact. P4 sunt deschise. cu module SI .S.NU . Comanda unui utilaj impune utilizarea a 3 elemente de comandă (de intrare) U1. Pe porţiunea 4-5. U3 şi un element de execuţie Y. NU . cu circuite (module) SI. C – neacţionat. SAU. realizată cu circuite NAND (ŞI . – (circuit logic secvenţial) ? Probleme: 1.NU). 2) B.L. 3) A. U2. Cum se realizează practic condiţia de semnal logic “0” (zero) în cazul circuitului “SI” ? 2. Se cere schema logică de comandă. Întrebări şi probleme 1. porţile P1. A – neacţionat. NU.7. U 3 nu sunt acţionate U3 U 1 . U 2 .Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale 109 4. U3 U2 U2 . C – neacţionate. 2. 3. deoarece în acest circuit s-a eliminat transparenţa intrărilor de date. Schema de comandă pentru acţionarea unui utliaj are trei elemente de comandă U1. U3 şi a unui element de execuţie. 6. Se dau funcţiile logice: Să se arate că: y1 = y2. Care este diferenţa (funcţională) între un C. C acţionate. deci informaţia trece din M în S şi apare la ieşirea Q. U2 . Care este expresia (şi cauza apariţiei) curentului de impuls (IC MAX) în cazul porţii logice NAND (TTL) ? 3. NU. B – acţionate. iar porţile P3. care trebuie să fie acţionat numai in următoarele situaţii: sunt acţionate Ul .L. A. P2 sunt închise şi nu permit intrarea informaţiei în M.

Una dintre aplicaţiile circuitului latch serveşte la eliminarea oscilaţiilor de tensiune ce apar la închiderea contactelor electrice acţionate manual prin butoane. dar în practică se foloseşte reprezentarea din figura 7. În mod asemănător. activarea lui S prin ”0” logic produce setarea circuitului (poziţionarea ieşirii Q în ”1” logic).1-b.1-a evidenţiază faptul că circuitul latch are o singură reacţie. Dacă se utilizează un circuit latch. iar activarea lui R prin ”0” logic produce resetarea circuitului (poziţionarea ieşirii Q în ”0” logic. Schema logică a circuitului latch (b) Cele două scheme din figura 7. determină poziţionarea ieşirilor Q . încuietoare).CAPITOLUL 7 APLICAŢII ALE CIRCUITELOR LOGICE COMBINAŢIONALE ŞI SECVENŢIALE 7. Schema din figura 7.2-a se observă că la închiderea contactului K tensiunea pe rezistenţa de sarcină (URs ) se stabilizează la valoarea E după un regim tranzitoriu oscilant.1 Utilizarea triggerului SR ca circuit LATCH Conectând două porţi logice NAND conform schemei din figura 7.1.1 sunt identice.1. ca în figura 7.2-b.1 se obţine un circuit bistabil care memorează evenimentul marcat prin tranziţia temporară a unei intrări în ”0” logic. În figura 7. Deci ieşirile Q şi Q sunt complementare. Circuitul latch memorează tranziţia lui poziţionarea ieşirilor S în ”0” logic prin QQ în 10.3-a. Acest circuit se mai numeşte latch (în limba engleză având semnificaţia de zăvor. tranziţia lui R în ”0” logic Q în 01. ilustrat în figura 7.1 Circuite LATCH 7. (a) Figura 7.

L. circuite te tip Master-Slave etc). 7. Codificator cu patru ieşiri . Figura 7. • Codificatoarele sunt C.Aplicaţii ale circuitelor logice combinaţionale şi secvenţiale 111 atunci tensiunea la ieşirea Q a circuitului latch va fi de forma prezentată în figura 7. Codificarea este transformarea unui mesaj cu ajutorul unui cod. la care activarea unei intrări determină apariţia unui cuvânt de cod pe ieşire. se poate realiza decodificarea. adică reconstituirea mesajului iniţial.4: Figura 7.C.2 Codificatoare şi decodificatoare Se numeşte COD o regulă ce descrie o aplicaţie ”C” a unei mulţimi de semne în altă mulţime de semne.4.3-b.2 Figura 7.3 Astfel. Dacă aplicaţia ”C” este injectivă. semnalul de comandă la ieşirea Q va avea o valoare constantă şi fără oscilaţii care ar putea deranja funcţionarea altor circuite ce utilizează acest semnal (numărătoare. Principiul de lucru al codificatorului cu 4 (patru) ieşiri este ilustrat în figura 7.

al cărui tabel de funcţionare (figura 7. b) tabelul de adevăr.5-b) serveşte scrierii funcţiilor logice corespunzătoare.5.6.1) se elaborează schema logică a decodificatorului de adresă cu 4 ieşiri (figura 7. Figura 7. Y0 = A 0 ⋅ A1 ⎫ ⎪ Y1 = A 0 ⋅ A1 ⎪ ⎪ ⎬ Y2 = A 0 ⋅ A1 ⎪ ⎪ Y3 = A 0 ⋅ A1 ⎪ ⎭ (7. Decodificarea este necesară în următoarele operaţii: − adresarea memoriilor − afişarea numerică − multiplexarea datelor etc. atunci pe ieşirile paralele apare cuvântul de cod: 1101.6). prezentat în figura 7. Decodificatoare sunt C. Exemplu: Se consideră decodificatorul cu două intrări (n = 2) şi 2n ieşiri (4 ieşiri) distincte. care activează una sau mai multe ieşiri în funcţie de cuvântul de cod aplicat la intrare. decodificatorul de adrese este un CLC cu n intrări şi 2n ieşiri distincte.5-a. Decodificator de adresă cu patru ieşiri .C.1) Pe baza relaţiilor (7. Decodificator cu două intrări: a)schema bloc. b) Dacă se activează intrarea IJ (cu nivelul ”H”) pe ieşirile paralele se obţine cuvântul de cod: 1110.112 Capitolul 7 • În funcţionarea codificatorului menţionat se disting două situaţii: a) Dacă se activează intrarea IK (la nivel logic ”H”).L. În cazul general. Figura 7.

Schema bloc a unui multiplexor cu patru intrări şi o ieşire este prezentată în figura 7. X = valoare logică oarecare Circuitele de demultiplexare (DEMUX) sunt CLC care permit transmiterea datelor de pe o intrare de date comună pe una din ieşirile selectate. Observaţie: Porţile de intrare sunt prevăzute cu o intrare suplimentară comună ( E ) = Enable care autorizează. funcţionarea multiplexorului. E H L L L L L L L L A1 X L L L L H H H H A0 X L L H H L L H H I0 X H L X X X X X X I1 X X X H L X X X X I2 X X X X X H L X X I3 X X X X X X X H L Y L H L H L H L H L Stare circuit → circuit blocat → I0 selectat → I1 selectat → I2 selectat → I3 selectat Figura 7.7-a.7-a. sau nu. Pentru adresarea celor patru intrări sunt necesari 2 biţi. b) schema logică.Aplicaţii ale circuitelor logice combinaţionale şi secvenţiale 113 7. Figura 7. Selectarea ieşirii se face printr-un cuvânt de cod – numit adresă. . Multiplexorul prezentat în figura 7.7.8. schema logică fiind prezentată în figura 7.7-b. Selecţia intrării se face printr-un cod binar (adresă) aplicat pe intrările de selecţie A0 şi A1.3 Circuite de multiplexare (MUX) şi demultiplexare (DEMUX) Circuitele de multiplexare sunt circuite logice combinaţionale (CLC) care permit trecerea datelor de la una dintre intrări spre o ieşire unică.8.7-a funcţionează conform tabelului logic 7. Tabelul logic al multiplexorului din figura 7. Multiplexor cu patru intrări şi o ieşire: a) schema bloc.

este ilustrată în diagrama din figura 7. . figura 7.9-a. fie pe ieşirea Y0 (dacă A = 0) fie pe ieşirea Y1 (dacă A = 1). b) diagrama impulsurilor.114 Capitolul 7 Demultiplexorul cu două ieşiri.9-b. b) tabelul de adevăr.10-a. iar funcţionarea acestuia. c) schema a unui demultiplexor cu patru ieşiri. Demultiplexor cu două ieşiri: a) schema bloc.9. Numărător binar cu patru biţi: a) schema de principiu. 7.9-b) este dată în figura 7.10. Schema logică a demultiplexorului cu două ieşiri (realizată conform tabelului 7. Figura 7.4 Numărătoare electronice Schema unui numărător binar cu 4 biţi este dată în figura 7. permite comutarea fluxului de date de pe intrarea comună (I). la aplicarea unei succesiuni de impulsuri care trebuie numărate. Figura 7.10-b. conform tabelului de funcţionare 7.9-c.

impuls Q1 Q2 Q3 Q4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 3 1 1 0 0 4 0 0 1 0 5 1 0 1 0 6 0 1 1 0 7 1 1 1 0 8 0 0 0 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . Figura 7. .c). 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 . .11-a). numărul înregistrat cu ajutorul triggerelor scade cu o unitate (conform diagramei din figura 7. care se găsesc în interfaţa de intrare. Pentru conversia semnalelor analogice (achiziţionate dintr-un proces tehnologic) în semnale numerice..5 Convertoare Convertoarele sunt circuite electronice complexe care reprezintă elementele de bază ale interfeţelor de proces în sistemele numerice de reglare.. adică la fiecare impuls aplicat la intrare....11. b) diagrama impulsurilor. 115 Figura 7.11-b.b). Numărător binar invers cu patru biţi: a) schema de principiu.. .. la intrările calculatorului de proces se utilizează convertoare de tip A-N (analog-numerice).. 7. . frontul de basculare 1 → 0 al ieşirii Q produce tranziţia stării triggerului următor şi se obţine diagrama de semnal din figura 7.. stările triggerelor indică valoarea numerică a lui N. Tabel lohgic al numărotzorului binar (drirect) cu 4 biţi Se constată că după aplicarea a N impulsuri. când s-a obţinut numărarea directă în binar. Dacă se utilizează ieşirile Q pentru legarea triggerelor în cascadă (figura 7. în acest caz rezultă numărarea inversă a impulsurilor.Aplicaţii ale circuitelor logice combinaţionale şi secvenţiale Nr.10 – c.10 . în baza 2 (tabelul din figura 7.. Spre deosebire de schema anterioară.11.

C . întrucât în procesul conversiei tensiunea de intrare Ux este transformată într-un impuls. . 2. UC . Generatorul de rampă conţine un condensator care se încarcă la curent constant. Acest convertor face modulaţia în durată a impulsurilor. Aceste convertoare se găsesc în interfaţa de ieşire situată între calculatorul de proces şi elementele de execuţie care sunt implementate în instalaţia tehnologică. unde fiecare element din Sn se poate reprezenta sub formă de impulsuri codificate.capacitatea condensatorului.12..116 Capitolul 7 Semnalele numerice elaborate la ieşirea calculatorului de proces pe baza unui algoritm de reglare şi/sau conducere. Schema de principiu a unui CAN analogic cu rampă de tensiune..12 este dată schema de principiu a unui CAN . impulsurile de tact sunt numărate de N2. fiind convertor indirect. Deci: unde: UC = I ⋅ ΔT ' = UX C (7. În figura 7. care basculează şi închide poarta ŞI. sunt convertite în semnale analogice (necesare elementelor de execuţie). În acest moment numărătorul N2 este oprit de către comparator. Când rampa începe să fie generată. Conţinutul informaţiei din N2 reprezintă valoarea binară a tensiunii de intrare (Ux). prin intermediul convertoarelor de tip N-A (numericanalogice). din (7. Mărimea analogică este o mărime fizică a cărei variaţie în timp este dată de o funcţie continuă şi ale cărei valori sunt cuprinse în intervalul:I = [xmin ÷ xmax] cu x∈R.3) în care: 0 • ≤ N < 2n Observaţii: Acest convertor se numeşte convertor tensiune-timp. Figura 7. . n}.2) se obţine: Ux = I / C ⋅NT (7. a cărui lăţime este direct proporţională cu amplitudinea tensiunii Ux. Dacă numărătorul N2 a înregistrat (numărat) N impulsuri.analogic cu rampă de tensiune. 1.tensiunea pe condensator. Mărimea numerică (digitală) este o mărime fizică ale cărei valori aparţin mulţimii Sn = {0.. până când amplitudinea rampei este egală cu amplitudinea tensiunii Ux (de intrare). I este curentul de încărcare al condensatorului care generează rampa.2) ΔT’ este timpul de conversie egal cu NT. T fiind perioada impulsurilor.

dintre care. Există mai multe tipuri constructive de memorii ROM. Programarea memoriei constă în selecţia adresei şi a liniei de date şi aplicarea unui impuls . care pot fi doar citite. care lucrează pe 8 biţi. Realizarea convertoarelor A-N rapide presupune utilizarea reacţiei cu funcţionare prin SOFTWARE şi a circuitelor integrate specializate în operaţii de conversie A-N.Memoria ROM (Read Only Memory) este un circuit combinaţional care stochează permanent date binare. Memoriile sunt realizate cu circuite integrate de tip LSI şi VLSI realizate în diverse tehnologii. Acestea sunt folosite pentru înmagazinarea datelor şi a programelor de tip utilizator. sute de nanosecunde. care au fost anterior stocate într-un circuit de memorare. optice sau semiconductoare. care se vaporizează la trecerea unui curent suficient de mare prin el. adică îşi pierd conţinutul la întreruperea tensiunii de alimentare.Memoriile PROM (Programmable Read Only Memory) se fabrică cu toţi biţii poziţionaţi pe un anumit nivel logic. Acest lucru se face prin arderea unui fuzibil (o peliculă subţire de CrNi). Uxmax. tehnologia MOS este cel mai des folosită. fiind realizată însă cu matrice de bistabile SR. în consecinţă. Memoriile ROM programabile prin mască. memoriile pot fi: magnetice. lent. valorile logice complementare. Vectorul de intrare în decodificator este interpretat ca o adresă. Această structură este de obicei definită ca un convertor de cod compus dintr-un decodificator şi un codificator. În această categorie intră memoriile cu acces aleator . cu memoria operativă din calculatoarele clasice.Random Acces Memory (RAM). ca structură. acolo unde doreşte. sunt circuite la care harta memoriei de introduce în procesul de fabricaţie al circuitului integrat. n Deci: ΔT’ = (2 −1)T 7. fiind.6 Circuite de memorie Funcţia de memorare poate fi definită ca posibilitatea de regăsire a unor informaţii reprezentate sub formă binară.4) Rezultă că acest sistem de conversie este de tip serie. Circuitul de memorare este un circuit electronic integrat care implementează funcţia de memorare. Un exemplu de circuit integrat specializat în conversia numericanalogică este circuitul β DAC-08. Memoriile RAM sunt volatile. integrate în aceeaşi capsulă cu sistemele de înscriere şi citire a informaţiei. . Acest tip de memorie este similară. sau mask ROM.Aplicaţii ale circuitelor logice combinaţionale şi secvenţiale 117 numărul de impulsuri • Numărul N are valoarea 2 n-1 şi reprezintă corespunzătoare valorii (7. iar datele obţinute la ieşirea codificatorului reprezintă informaţia memorată la adresa respectivă. • Memorare numai pentru citirea datelor. În cele ce urmează se au în vedere circuitele de memorie realizate cu dispozitive semiconductoare. Timpul de acces în cazul memoriilor RAM poate fi de 10 ns în cazul tehnologiei bipolare sau. În funcţie de suportul fizic folosit pentru stocarea datelor. în cazul tehnologiei MOS. În această categorie intră memoriile următoare: . Există însă posibilitatea ca utilizatorul să-şi înscrie singur. În funcţie de modul în care se utilizează memoriile într-un sistem de calcul funcţiile de memorare pot fi: • Memorare cu citire şi scriere de date.

Memoriile EEPROM (Electricaly Eraseable Programmable Read Only Memory) sunt similare memoriilor EPROM. iar timpul de stocare a informaţiei poate depăşi 10 ani. o memorie FLASH (un EEPROM de capacitate mare) poate avea un timp de acces de 50ns.13: Figura 7. izolată de substrat prin 10 −7 m de SiO 2 . O memorie EPROM poate fi ştearsă şi reprogramată de circa 100 ori. Principalele caracteristici ale unei memorii sunt: 1. şi sarcina electrică negativă poate fi eliminată prin aplicarea unei tensiuni de polaritate inversă pe poarta tranzistorului care nu este flotantă. . cele realizate în tehnologie CMOS au timpi de acces mai mici de 100ns.Memoriile EPROM (Eraseable Programmable Read Only Memory) sunt programabile ca şi memoriile PROM. în timp ce memoriile EPROM şi EEPROM nu se pot realiza decât în tehnologie MOS. O memorie EEPROM poate fi ştearsă şi reprogramată de circa 10000 ori. În sfârşit. . adică tranzistoare care conţin o poartă metalică flotantă. dar de mai multe ori. EPROM. b. Accesul la memorie se face la un moment de timp bine determinat. Memoriile mask ROM şi PROM se realizează atât în tehnologie bipolară cât şi în tehnologie MOS. iar timpul de stocare a informaţiei poate fi de 100 ani. Geometria memoriei (modul de organizare) reprezintă lungimea unui cuvânt de memorie şi numărul de cuvinte memorate. semnale de intrare (când datele se înscriu în memorie). Dacă memoriile EPROM în tehnologie NMOS au timpi de acces de aproape 500ns. Capacitatea memoriei exprimă numărul total de biţi ce pot fi memoraţi (capacitatea se exprimă în multipli de 1k = 1024 biţi). Matricea de memorie conţine tranzistoare FAMOS (Floating Avalanche Injection MOS). Cuvintele (numerele) binare reprezintă date pentru un circuit de memorie şi se consideră: a.13 Schema bloc a unui circuit de memorie Observaţie: Transferul de date este bidirecţional (datele intră şi ies din circuit) în cazul memoriilor: RAM şi E2PROM. moment ce trebuie comunicat printr-un semnal circuitului de memorie. Schema bloc (conexiunile informaţionale) pentru un circuit de memorie este prezentată în figura 7. 2. Notaţia E2PROM este uneori folosită pentru memoriile EEPROM.118 Capitolul 7 de tensiune (10-30V) pe un pin special de programare. Evident că programarea nu se poate face decât o singură dată. Izolaţia porţii este mult mai subţire decât la EPROM. 100000 cicluri garantate de programare/ştergere şi timp de stocare a datelor de peste 20 ani. . PROM. pentru că ele pot fi “şterse” prin expunere la radiaţii ultraviolete cu o lungime de undă specifică. numai că ştergerea se poate face pe cale electrică. Progresele tehnologice au determinat modificări importante în performanţele memoriilor ROM. dar este unidirecţional în cazul memoriilor: ROM. semnale de ieşire (când datele se citesc din memorie).

figura 7. Volatilitatea .Aplicaţii ale circuitelor logice combinaţionale şi secvenţiale 119 3. care reprezintă selecţia pe linii în matricea de memorie. 4. Structura celulei de memorie RAM Celula de memorie este circuitul elementar care realizează memorarea unui bit. Celulă de memorie RAM cu tranzistor bipolar Liniile de conexiune în afara celulei sunt: • 2 (două) linii de bit (notate DL şi DL ) care servesc la scrierea şi citirea informaţiei în celulă. Aceste linii sunt comune tuturor celulelor de aceeaşi coloană într-o matrice de memorie.5 V. La memoriile dinamice.14.o memorie este volatilă dacă informaţia înscrisă se pierde în timp.14. În cazul utilizării tranzistoarelor bipolare circuitul elementar de memorie îl constituie circuitul basculant bistabil (CBB) care foloseşte două tranzistoare multiemitor. Volatilitatea se datorează modului de stocare a informaţiei sau dispariţiei tensiunii de alimentare a circuitului de memorie (cazul memoriilor dinamice). Puterea consumată reprezintă raportul între puterea totală consumată de circuit şi capacitatea acestuia. Acţionarea liniei de selecţie-cuvânt face posibilă citirea sau scrierea informaţiei în oricare dintre celulele de memorie situate pe aceeaşi linie în matrice.14. conexiunea selecţie-cuvânt (WL) este menţinută la un potenţial coborât (+0. ceea ce necesită reîmprospătarea conţinutului la intervale constante de timp. • 1 (una) linie de alimentare (sursa VCC) comună tuturor celulelor din matricea de memorie. Figura 7. În cele ce urmează se prezintă succint funcţionarea celulei de memorie din figura 7. prin intermediul unei rezistenţe senzor (r) care .la o tensiune de +0.3 V). Timpul de acces la memorie reprezintă durata necesară citirii sau scrierii informaţiei în memorie şi se exprimă în [ms] sau [ns]. Un circuit de memorare poate fi realizat cu tranzistoare bipolare sau tranzistoare MOS. Liniile de bit (DL şi DL ) sunt conectate la capătul coloanei . memorarea informaţiei se bazează pe modificarea capacităţii joncţiunii semiconductoare. În stare neselectată. • 1 (una) linie de selecţie cuvânt (WL). 5. Puterea consumată se exprimă în [μW/bit].

În figura 7. unde: . Linia (conexiunea) de alimentare este comună tuturor celulelor de memorie pe care le conţine matricea de memorare. Observaţii: . se va obţine la ieşire o tensiune diferenţială cu semnul (+) pe DL şi semnul (-) pe DL . iar viteza de comutaţie este de 20ns. Matricea de memorie Circuitul de memorare propriu-zis este aranjat sub forma unei matrice de memorare în ale cărei noduri se găsesc celule de memorie.5 V (în timp ce linia selecţie-cuvânt WL este selectată). simultan.15. adică numărul de coloane. figura 7. Figura 7.15. Cele două operaţii (citirea şi înscrierea informaţiilor) se desfăşoară astfel: • Pentru citirea informaţiei. adică m linii şi n coloane. Pentru accesul la celula de memorie (i×j) se face selecţia liniei. . Procesorul reprezintă un automat aritmetic. . iar linia de bit dreapta ( DL ) la o tensiune de aproximativ +0. se poate "spune" care este starea bistabilelor. acţionând WLi .n este numărul de perechi (DL şi DL ). DLj ). În cazul T1 blocat şi T2 în conducţie. Exemplu: Dacă T1 conduce şi T2 este blocat. se ridică potenţialul pe linia WL (la +3V) şi. şi selecţia coloanei prin perechea ( DLj. În acest mod. Exemplu: Pentru a se obţine T1 în conducţie şi T2 în starea blocat.120 Capitolul 7 sesizează apariţia închiderii unui curent. Explicativă pentru celula de memorie RAM • Pentru înscrierea informaţiei în celulă. tensiunea diferenţială are sens invers: semnul (+) la DL şi semnul (-) la DL. linia selecţie-cuvânt (WL) este pusă la un potenţial ridicat (+3 V) apropiat de VCC (+3. În funcţie de semnul tensiunii obţinute la bornele celor două linii de bit.5 V).16 se prezintă structura unei matrice de memorie de dimensiune m×n. selecţie-cuvânt (WL). se forţează linia de bit stânga (DL) la zero. deci conducţia este asigurată de acestea (legate în A şi B). . prin care se transformă un şir de date de intrare într-un alt şir de date la ieşire.Celula de memorie RAM se poate realiza cu două tranzistoare bipolare obişnuite (npn) la care se ataşează câte o diodă Shottky. se forţează pe liniile de bit (DL şi DL ) o diferenţă de potenţial corespunzătoare stării în care dorim să se găsească bistabilul. atunci selectând linia WL (selecţie-cuvânt) pentru citire. Structura unui circuit de memorie. Capacitatea memoriei este dată de produsul (m × n).m este numărul de linii.Consumul de putere al acestui circuit este de circa 800µW.5 V). Curentul de emitor se va închide prin rezistenţele senzor conectate la liniile de bit. în stare neselectată. acţionat printr-o succesiune de comenzi aplicate din exterior. emitoarele conectate la liniile de bit sunt polarizate la o tensiune mai mică (+0.

C . FL .semnal de tact (clock). A . având schema bloc prezentată figura 7. CK . Structura unui circuit de memorie Procesorul.adrese pentru selectarea operanzilor interni şi a destinaţiei rezultatelor.Aplicaţii ale circuitelor logice combinaţionale şi secvenţiale 121 Figura 7.comenzi.17: Figura 7.flag-uri (indicatori).comandă pentru funcţiile aritmetice (+ . : . Succesiunea de comenzi pentru RALU trebuie generată din exterior de către . RALU poate servi ca element structural pentru sisteme digitale complexe.18 sunt: Di.16. D0 sunt terminalele pentru datele de intrare şi respectiv de ieşire. . *) şi logice. denumit şi RALU (Registers and Aritmetic Logic Unit). Prelucrările se efectuează asupra unor cuvinte binare cu n biţi. Automat aritmetic Semnificaţiile mărimilor din figura 7.. F . conţine o unitate aritmetică logică şi registre.17. O operaţie elementară implică unul sau doi operanzi (interni sau externi faţă de RALU). RALU generează spre exterior şi un cuvânt FL ce conţine k indicatori (flag-uri) prin care se caracterizează rezultatul unei operaţii. Rezultatul operaţiei se poate memora intern (în registre) sau se poate genera spre exterior pe liniile de ieşire D0 (Data output).

Magistralele sunt fascicule de linii fizice pentru date (BD). D0. BC). Observaţie: Denumirea corectă a memoriei MD este RWM Read/Write Memory. FL . terminale video. c) Porturile de intrare/ieşire (PI.7 Microprocesorul (μP). Magistralele menţionate conţin: d linii pentru date. MD . Sistemul digital de prelucrare realizat cu ajutorul unui μP se numeşte microcalculator (μC).18 sunt: C este fluxul comenzilor către RALU. interfeţe cu sistemul comandat. imprimante.memoria de date (memorie RAM). realizate cu circuite specializate sau circuite standard. PE). Schema bloc a unui procesor Semnificaţiile mărimilor din figura 7.Buses (BA. b) Memoria (MEM) compusă din: MP . cap. benzi magnetice etc. discuri magnetice flexibile sau rigide. Cititorul interesat de aplicaţiile circuitelor logice combinaţionale (CLC) şi/sau aplicaţiile circuitelor logice secenţiale (CLS) poate găsi suficiente exemple în [1]. Microcalculatorul (μC) Microprocesorul este o unitate centrală de prelucrare realizată într-un singur circuit integrat (μP). 2. Schema bloc a unui procesor este dată în figura 7. Elementele componente ale microcalculatoarelor sunt: a) Unitatea centrală de prelucrare (μP).122 Capitolul 7 alt automat denumit unitate de comandă (UC). Deci procesorul este un sistem digital format din RALU şi UC.18. a linii de adresare şi c linii pentru comenzi. SO . ce conţin convertoare de tip N/A şi A/N cât şi magistralele . BD. I . 7.18: Figura 7. cititoare şi perforatoare de bandă de hârtie.19: Dispozitivele periferice sunt: 1. Configuraţia de bază a unui microcalculator (μC) este dată în figura 7. pentru interconectarea cu dispozitivele periferice sau cu sistemul comandat (cazul reglării sau conducerii numerice a unui proces).instrucţiunea curentă. şi este volatilă. Di . .fluxul datelor de la ieşire şi de la intrare.caracteristicile rezultatelor. informatice: console. pentru adresare (BA) şi pentru comenzi (BC). 7.sincronizarea comenzilor pentru intrare şi ieşire.memoria de program (memorie ROM). SI.

Ce rol au circuitele: MUX şi DEMUX ? 5.19.8 Întrebări 1. Când se utilizează circuitul LATCH ? 3. Care este deosebirea între o mărime analogică şi o mărime numerică (digitală) ? 2. Care este schema bloc a decodificatorului de adresă cu n = 2 (intrări) şi 4 ieşiri ? 6. Care sunt tipurile de memorii si cand se utilizează acestea ? 7. Ce este un convertor de cod ? Ce este un decodificator ? 4. Cum se poate activa (accesa) o celulă de memorie de ordinul (i x j) dintr-o matrice de memorare ? . Configuraţia de bază a unui microcalculator 7.Aplicaţii ale circuitelor logice combinaţionale şi secvenţiale 123 Figura 7. Care sunt componentele din structura unui microcalculator ? 8.

1983 9. Bîrcă – Gălăţeanu.. Purice. C. P. Electronică de putere – Aplicaţii. Semiconductor Company – TOKYO. 8. Stoichescu. United States.. Constantin. Electronică pentru neelectrice. I. 2003. Ţepelea. JAPAN... Neagoe. Editura Militară. Bucureşti. Editura didactică şi pedagogică. Electronică industrială (pentru subingineri). Editura Militară. P. Catalog IPRS – Băneasa. E. C. 1982. Tusac. ş. 1979.. 2002. V. Ceangă. Editura didactică şi pedagogică.. 2001. Malvern. A. V. Miholcă. Circuite integrate liniare. Şaimac. ∗ ∗ ∗ Circuite integrate analogice. C.. Universitatea din Galaţi.. Constantin. ∗ ∗ ∗ Catalog de circuite integrate digitale. Bucureşti. N.. profiluri 2. Editura MATRIX-ROM. 3. S.. 1981. http://www. ∗ ∗ ∗ Catalog de componente electronice “FULL LINE PRODUCT CATALOG”.sanyo.. 6. D.. Bulucea. Banu. VISHAY INTERTECHNOLOGY. Constantin. ş. Ltd. . Bucureşti. P.. 63 Lincoln Highway. 7. http://www. Editura Tehnică.. 1991. Bucureşti. Buzuloiu. Mărăşescu. E. Lupu. E. Rădoi.. 1976.a. 4. V. 12.co. Bucureşti. 11. C. Bucureşti. C.vishay.A. Editura didactică şi pedagogică.. 1980.. 10. S. Electronică industrială şi automatizări. E. Catalog IPRS – Băneasa. 1976.. 5. E. Electronică industrială. Bucureşti. Creangă. Ceangă.jp. 1981. Bucureşti. Miholcă. Bîrcă – Gălăţeanu. Electronică industrială. SANYO Electric Co..a. Microprocesoare – Aplicaţii.com.BIBLIOGRAFIE 1. INC. ∗ ∗ ∗ Circuite integrate liniare. PA – 19355. Bucureşti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful