Danielle Steel Hullócsillagom

Az amerikai Danielle Steelről, a világ talán legolvasottabb írójáról kevesen gondolnák, hogy élete drámai fordulatok, tragikus epizódok sorozata. Legújabb könyve híres zenész-költő fia, Nick Traina - betegségével vívott - hősies küzdelmének krónikája. Nem regény, hanem lebilincselő, lélekerősítő, igaz történet. Az Egyesült Államokban mintegy hárommillióan szenvednek a mániás depresszió kínzó, alattomos betegségétől. Hazánkban is százezreket érint a kór. Danielle Steel könyve elsősorban róluk, nekik és környezetüknek szól. "Azt remélem, hogy ez a kötet valahol valakinek az életét menti meg." Danielle Steel Fiam, Nick Traina élete és halála A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Danielle Steel: His Bright Light. The Story of Nick Traina Published by Delacorte Press Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc., New York, 1998 1998 by The Nick Traina Foundation Jacket design by Jorge Martínez 1

Front and back jacket photos ^ Eliot Holtzman Fordította Bánki Bálint A fedél magyar változata Szakálos Mihály munkája Harmadik kiadás Hungarian edition by Maecenas Könyvkiadó, 1999, 2001, 2002 Elsősorban és mindenekelőtt Nicknek ajánlom ezt a könyvemet, aki már hosszú ideje rágta a fülem azért, hogy ajánljam neki valamelyik művemet. Nem gondoltam volna, hogy ez Iesz majd az a kőnyv Ezt viszont neked írtam, Nick. Cserébe mindazért, amit tanultam és kaptam tőled. Köszönöm, hogy a szíveden viselted a sorsomat, és megosztottad velem a szeretetedet, ami háborgóbb volt az óceánnál, és végtelen, mint az ég. Szárnyalj magasan, édes kisfiam, nemsokára ismét találkozunk. Tiszta szívből szeretlek. Anya. Hungarian translation ^ by Bánki Bálint, 1999, 2001, 2002 Köszönetnyilvánítás Köszönettel tartozom Julie-nak, aki nélkül nem élhetett volna olyan életet a fiam, mint amilyenre vágyott. Tőle örömöt, szabadságot, tiszteletet, biztonságot és bölcs tanácsokat kapott, de ami mindennél fontosabb, szeretetet. A fiam arra vágyott, hogy felnőttként kezeljék, és ő megadta ezt neki. Julie férjének, Billnek, aki igaz barátja volt, és Serenának és Chrisnek is, amiért befogadták és szerették Nicket. Paulnak és Codynak, amiért fáradhatatlanul és tiszta szívből támogatták... Ráadásul az összes koncertjére elkísérték!!! Dr Seifriednek, aki nélkül nem bírta volna ki ilyen sokáig 2

Nick az életet, és aki annyira szívén viselte a fiam sorsát. Max Leawittnak, Sammy (the Mick) Ewingnak és Thea Andersonnak, akik örökre a szívükbe zárták a fiamat, sőt még annál tovább. Chucknak (Erin Mason), mert mindig ott volt, amikor igazán szükség volt rá. Jo Schuman Silvernek, akihez nem mindennapi barátság fűzte a fiamat. Kölcsönösen rajongtak egymásért. Camillának és Lucynak, az éveken át tartó elapadhatatlan szeretetükért. Mort Janklow-nak, amiért hitt ebben a könyvben, bennem és a fiamban is. Carole Baronnek, amiért felkért e könyv megírására. Johnnak, az elveszett álmainkért és mindazért, amit tett. Orvosokat, megoldásokat és új gyógyszereket keresett a fiamnak. Köszönöm, hogy szerető apja volt Nickynek. Tomnak, mert mellettem állt, és mert Nick annyira szerette. Ő bátorított e könyv megírására, és mindvégig segített ebben. Billnek, mert tőle kaptam Nicket, és támaszom volt, amikor elvesztettük. Azóta ismét barátok vagyunk. És mindazoknak, akik törődtek fiam sorsával, megőrvendeztették, és együtt nevettek, illetve sírtak vele, és akik néIkül nem valósíthatta volna meg önmagát. A nővéreknek, az orvosoknak, a zene világában dolgozóknak, minden barátunknak és mindenki másnak, akik mellette álltak, és ezzel hozzátettek valami pluszt az életéhez. És imádott gyermekeimnek, Beatrixnak, Trevornak, Toddnak, Samanthának, Victoriának, Uanessának, Maxxnek és Zarának, mert a vílág Iegjobb testvérei és az életem legdrágább kincsei. Nick is az volt, még most is az, és örökre az is 3

marad. Rengeteg szeretetet, erőt és örömet osztottunk meg egymással és Nickkel is. Mindörökre legyen áldott a nevetek, és soha többé ne legyen részetek ilyen fájdalmas veszteségben. Tiszta szívemből szeretlek titeket, d.s. Nem áll sűrű rengetegben, Mint magasfák az erdőben; Mint háromszríz éves odvas tölgy, Mely alutt reng, ha kivágják, a föld. A liliom mégis Májusban tündéribb, Habár elhervad egyhamar, S mint hulló virágcsillag hul. Ben Jonson "Mit számít, mennyi pénzem halmozódik fel a bankokban, ha minden reggel összetört szíwel ébredek." Nick Traina, 1997. augusztus Anya... Már sok ezer emberrel találkoztam És egyik barátom sem hétköznapi De egy sem hozzád fogható És én mégsem tudom megmondani Hogy ilyen csodálatos hogy lehetsz A világ legnagyszeru"bb anyukája vagy Mellettem állsz és mindig segítesz Még akkor is, ha rosszcsont a fiad 4

Sajnálom ha fájdalmat okoztam neked Sajnálom ha néha megri7cattalak Ígérem mostantól mindent megteszek Hogy büszke lehess a fiadra Senki sem ismer igazán minket Mindenki csak a nehézségekről gagyog És nem látják hogy a felhők közül A napunk majd felragyog Hiába keresem a szavakat Azt el sem lehet mondani Hogy mennyire szeretlek Olyan sokat adtál nekem mami Nélküled semmire sem mennék Te mindig hittél bennem vakon Ígérem örökre szívembe zárlak Es kitárom előtted a karom Jobban tisztellek téged Mint bármelyik nőt a világon És ha bármikor szomorú leszel Kisírhatod magad a vállamon Meglátod minden jóra fordul Mert én mindaddig szeretlek téged Míg a harang felettem meg nem kondul Nick Traina, 1996.augusztus Prológus Nagy fába vágom a fejszém e könyv megírásával. Azonban annyi minden kikívánkozik belőlem, hogy ezeket meg kell osztanom önökkel, nemcsak a magam, hanem a fiam nevében is. Bármilyen nehéznek bizonyul is e feladat, ha 5

van valaki, akinek segíthetek emlékeim felidézésével, akkor már nem dolgoztam hiába. Senkinek sem könnyű megragadni a lényegét. Különösen akkor nem, ha az illető egy nem mindennapi személyiség. Hosszú oldalakon keresztül lehet elemezni a gyermek, az ifjú, majd a férfi lelkivilágát, derűjét és hatalmas tehetségét. Mégsem térhetek ki a kihívás elől. Ezt nem tehetem meg. Könyvemet olvasva, remélem, megértik majd, hogy a fiam milyen sokat jelentett azoknak, akik ismerték, és önök is megismerhetik őt. Ez egy különleges srác története. Ragyogó gondolatok pattantak ki a fejéből, aranyból volt a szíve, de sokat gyötrődött. Ez a könyv egyben egy betegség története is. Bemutatja a versenyfutást a halállal, és a küzdelmet az életért. Miközben e sorokat papírra vetem, még nagyon frissek lelkemben a sebek. Nem is olyan rég még köztünk volt. A szívem majd megszakad, ha rá gondolok. Sehogy sem akarnak múlni a napok. Ha meghallom a nevét, elsírom magam. A szobájába belépve még mindig érzem jól ismert illatát. Még mindig fülembe csengnek a szavai. Néhány napja, pár hete még köztünk volt... Olyan rövid idő telt el halála óta, ezért még nem tudom felfogni, hogy elment. Képtelen vagyok magamba fojtani a fájdalmat. Belenyugodni a megmásíthatatlanba még ennél is nehezebb. A fényképeit nézegetve nem fér a fejembe, hogy az élete, a szeretete és a belőle áradó energia tovatűnhetett. Jóképű volt. Arcán csibészes mosoly ragyogott. Jobban ismertem, mint saját magamat. A legjobb barátom volt. Lehetséges, hogy mindez már csak a múlté? Lehetséges, hogy mindez már csak emlék? Ezt máig nem tudom felfogni, és néha úgy érzem, hogy elviselni sem. Mindez hogyan történhetett meg? Hogyan veszíthettük el, ami6

kor szinte mindent megtettünk érte, törődtünk vele és elárasztottuk szeretetünkkel? Ha pusztán a szeretetünk életben tarthatta volna, akkor háromszáz évig élhetne. Azonban néha még az sem segít, ha valakit tiszta szívből szeretünk, és minden porcikánk azt kívánja, hogy ő boldog legyen. Szomorú ugyan, de Nickkel is ez volt a helyzet. Ha lehetne három kívánságom, akkor először azt kívánnám, hogy bárcsak ne lett volna lelkileg ennyire sérülékeny. Másodszor azt kívánnám, hogy még ma is éljen. A harmadik kívánságom pedig az lenne, hogy bár időben figyelmeztetett volna valaki arra, hogy a betegsége - a mániás depresszió - akár halálos is lehet. Talán figyelmeztettek. Talán finoman a tudomásomra hozták. Esetleg bennem is megérlelődött ez a gondolat, csak nem akartam tudomásul venni. Azonban az elmúlt évek során minden elejtett szót alaposan megrágtam magamban, és még a legfinomabb jelzések sem , kerülték el a figyelmem. Minden tőlem telhetőt megtettem és komolyan vettem minden intő jelet. Hiába is próbálok visszaemlékezni, nem jut eszembe senki sem, aki figyelmeztetett volna. Legalábbis nem egyértelműen. Pedig én kétségbeesetten szomjaztam egy ilyen személy szavaira. Nem vagyok biztos abban, hogy ebben az esetben bármit is másképp csináltunk volna. Azonban ha figyelmeztetnek, akkor legalább tudtuk volna, hogy a legrosszabb esetben mire számíthatunk. A betegsége kíméletlenül végzett vele, rosszabb volt, mint a rák. Bárcsak sejtettem volna, mit jelent ez. Bárcsak figyelmeztettek volna arra, milyen nagy a kockázat. Akkor talán jobban felkészülhettem volna a később történtekre. Uajon az emberek tudják, hogy az igen gyakran csak mániás dep7

senki sem maradt közömbös iránta. Talán nem taglóz le ennyire. akkor legalább telvállalhattam volna a betegségével járó rettentő kockázatot. A halál legtöbbször öngyilkosság vagy baleset következtében éri utol a máruás depresszióban szenvedő áldozatait. és mellette ugyanolyan hatalmasnak ' érezte magát az ember. és sokat nevetett. keményen és lehetetlent nem ismerve küzdöttem volna az életéért ebben az esetben is. mindig jobbra törekedett. Ő volt a legnagyobb. Meg akartam osztani másokkal is a fájdalmat. Oda kellett rá figyelni. Bátran nézett szembe az élettel. amit rövid élete során elért.resszióként emlegetett bipoláris kór akár halálos is lehet? Nem kell mindjárt megkongatni a vészharangot. a bátorságot. Minket is gyakran megnevettetett és megr~lcatott. Mindkettő igen gyakori. Nagyon tudott szeretni. és ellenállhatatlan humora volt. hogy kegyelettel adózzak fiam emlékének és mindannak. Öröm és bölcsesség sugárzott az egész lényéből. és a saját gyengéit is jól ismerte. hogy milyen tragikusan rövid is lehet az élete. Azonban egy másik cél is vezérelt. Akkor legalább megérthettem volna. noha minden bizonynyal így is pokolian nehéz lett volna. Nick rendkívüli egyéniség volt. Ugyanolyan kitartóan. mint amilyen hatalmas ő volt. fütötte a szenvedély. Sbha nem elégedett meg a középszerrel. Ezt a könyvet azért írtam. a szeretetet és mindazokat a tapasz8 . és közben rá sem hederíteni. Ha azt mondták volna az orvosok. hogy rákos daganatot találtak valamelyik belső szervében. Nem lehetett észrevétlenül elmenni mellette. Ezért is akartuk annyira megmenteni. Feltűnően könnyen átlátott másokon. de már túl sok életet követelt ez a betegség. azonban talán nem ennyire mellbevágó az elvesztése. Mindenkire nagy hatást tett. Az ő tiszteletére és emlékére írtam ezt a könyvet.

több út is létezik. hogy ne csupán egy bennünk élő fájdalmas emlék legyen. Tudatosítani kell magunkban. Az is kétséges. Azonban mielőtt nekivágnánk valamelyiknek. amelyekre a történtek során szert tettem. vagy sem. Es akkor még nem is beszéltünk azokról. akik nap mint 9 . Nagyon tanulságos a története. Például öngyilkosság helyett véletlen gyógyszer-túladagolást. csak a beszedett gyógyszer mennyiségére kíváncsiak. jelentős. Másokat is be akartam avatni Nick életébe. és egyik sem könnyen járható. amit a rákkal lehet egy napon emlegetni. hogy komoly. Ilyenkor nem keresik az indítékot. és később sem viszi el őket ez a betegség. A statisztikai adatok egy kissé "gyengék" a haláleseteket illetően. az otthonokban. mivel állunk szemben. de ez az arány akár kétharmad is lehet. Fel kell mérnünk. akiknek eddig sikerült életben maradru. mert a halál okának gyakran mást tulajdonítanak. mert nemcsak egy múló hasfájásról van szó. jelenleg is köztünk vannak. Azon lehetne vitatkozni. szembe kell néznünk a problémával. Különböző lehetőségek állnak rendelkezésünkre. A közhiedelem szerint egyharmaduk bele is hal e kórba. továbbá egy olyan betegségről is sokat megtudhatunk. veszélyes és nemegyszer halálos kimenetelű kórral van dolgunk. Rajtuk hogyan segíthetünk? Eddig sajnos még senki sem találta meg erre a kérdésre az egyértelmü választ.talatokat. hogy az halálos dózis volt-e. hanem egy olyan betegségről. Nemcsak a pszichiátriai rendelőkben. Ezek rémisztő számok. amely két-hárommillió amerikai életét szomorítja meg. hogy az elhunytak életét meg lehetett volna menteni. az utcán és a munkahelyeken is találkozhatunk olyan hétköznapi emberekkel. hogy a még életben levőknek segítséget lehet-e nyújtani. hanem a kórházakban.

Máskülönben lehet. Végül ő távolodott el tölünk. Nick életét ismertetve próbálok meg segíteni nekik. Olyan magasra repítette a sike~ ahová másoknak egy teljes élet sem elég. akkor kétharmaduk el tudja viselni a betegséggel járó lelki terhet.nap ádáz csatát vívnak ezzel a kórral. hogy mennyire fontos a bátorság. és életben marad. Karriert futott be egy olyan területen. még ha nekem nem is sikerült. akik tanulnak a mi esetünkből. Amikor öngyilkosságot kísérelt meg. jó volt a családi háttere és sikereket 10 . soha nem támadtunk rá. akik jól ismerik és szeretik őket. az életerő. hogy eljussanak. Így vállvetve küzdöttünk tovább együtt az életéért. hogy általunk értelmet nyert az élete. hogy mindig van remény. hogy soha nem bontakozott volna ki ennyire. soha nem fordultunk el tőle. Itt szeretnék megállni egy percre. hogy majd lesznek olyanok. mert talán tanulnak a hibáinkból. és így talán más életeket még megmenthetünk. Megtanulta élvezru a siker ízét. mert már nem bírta tovább a küzdelmet. Azt akarom. Barátok vették körül. és erőt merítenek a sikereinkből. és a legtöbbünknél nagyobb árat fizetett érte. és a magam és a rokonok nevében elmondaru. Olyan barátokkal vannak körülvéve. és soha nem engedtük el a kezét. és csak remélru tudom. Esetleg az olvasó meg tudja változtatni a dolgok végkimenetelét. minden tőlünk telhetőt megtettünk annak érdekében. és így értelmes életet élhetnek. Rajtulc mindenképp lehet segíteru. az egyéniség és a kitartás. a szeretet. Soha nem adtuk fel. Számára és számunkra is az jelentette az igazi sikert. Számomra a legnagyobb tanulság az volt. Ha valóban a betegek egyharmadánál halálos kimenetelű a mániás depresszió. a zenében. élhette a saját életét. hogy tartsuk benne a lelket. hogy mások ne járjanak így. amelyet imádott.

akár nem. és ezért vele együtt szenvedünk. mindent meg kell tennünk. és bármilyen áldozatot is követel tőlünk. A törekvéseinkből tanulni lehet. hogy megvalósítsa önmagát. hogy minden maradt a régiben. hogy úgy érzi. Kétségtelenül igen nehéz olyan valakit szeretni. Utólag visszagondolva azt hiszem. Néha üvölteru tudna az embe~ és előfordul. mint ő. hogy ez volt az egyik legnagyobb ajándék. amilyen volt. Én csak abban segíthetek. hogy elfogadtuk olyannak. Mi pedig elképesztően büszkék voltunk rá. Nincs más választásunk. megkeseríti a mindennapjainkat. Időnként úgy érezzük. amit tőlünk kapott. és mi olyannak szerettük őt.ért el. amilyen volt. Vannak pillanatok. és így talán másoknak sikerül megtalál11 . Azonban akár tetszik. az érző szívű férfira és a zenészre egyaránt. Gyakran hetek telnek el. Ugyanolyan áldozatok vagyunk. hogy gyűlöljük ezt a helyzetet. Tehetséggel megáldott nagyszerű fiatalember volt. Mégsem mondhatjuk azt. Élete utolsó néhány évén kecsesen siklott végig. Az örömébe mégis sokszor bánat vegyült. hogy leírom a saját tapasztalatainkat. Mi nem ítéltük meg felületesen. A feltétel nélküli szeretetünk és az. és már szinte mi is becsavarodunk tőle. hiszen szeretjük. veleszületett betegsége ellenére. és közben úgy tűnik. aki bipoláris kórban szenved. akiben ott bujkált egy alattomos kór De ez nem akadályozhatta meg abban. nyakig benne vagyunk. amikor legszívesebben hátat fordítanánk az egésznek. hogy a beteget sikerul kizökkentenünk a régi kerékvágásból. hogy ez nem a mi bajunk. mert tönkreteszi az életünket. pusztán a betegségét kidomborítva. Ilyenkor csak reménykedru lehet abban. a végsőkig ki kell tartanunk mellette. nem bírja már tovább. sikeres és sikertelen próbálkozásainkat.

mert emellett rengeteg örömben és boldogságban is részünk volt. és ő is megpróbált talpra állni. közben a másikra figyelve. Ha csupán egy ember van. és hogy segítsek mindazoknak. Hosszú éveken át ezt fel sem fogtuk. A világ minden kincséért sem mondanék le erről a tizenkilenc évről. amin kereszti. Nemcsak a fiam. Nem az a célom. Csak tapogatóztunk a sötétben. minden lehetséges eszközt megragadtunk. Amikor nem működött valami. Ezért kölcsönösen tiszteltük egymást. használati leírás a kezünkben. Tudta. és megosztani minden örömét és szenvedését az olvasókkal. Nevetnem kellett. Nem volt útmutató. a teljes frusztrációt és a legnyomorúságosabb napokat is. Mi ketten valójában nagyon sok mindenben hasonlitottunk egymásra. Olyan sok mindenen mentünk együtt keresztül. az ő tiszteletére. Neki írom ezt a könyvet. hanem hogy segítsek másokon. akin segítek vele. pusztán azért. hogy sínen van az élete. akkor bejönnek a próbálkozásaink. és gyakran a megérzéseinkre hallgattunk. Ennyire futotta erőnkből. Egyetlen közösen 12 .ilmentünk. Végül ő mondta ki. milyen keményen küzdünk az életéért. Amíg a végzet utol nem érte a fiamat. más úton indultunk tovább. hogy kiteregessem a fiam magánéletét vagy az én életemet. Újra átélném a fájdalmat. akik okulni akarnak a hibáinkból és sikereinkből. már akkor is megérte felidézni és újra átélni mindazt. Nem volt kitaposva előttünk a járható út. amin végighaladva elérik céljukat. Gondolkodás nélkül. hogy elképesztően erős kötelék alakult ki közöttünk. Ha szerencsénk lett volna. Nick tudta ezt. mint amikor úgy láttam. Még egyszer végigcsinálnám? Igen. Mi sok mindennel próbálkoztunk. hanem a legjobb barátom is volt egyben. a gyötrődést. Semmi sem tett annyira boldoggá.ni azt az utat.

amíg újra találkozunk.. a megértésével. Azt hiszem. mi pedig érte. melyeket fiam a szíve mélyéről feltörő nevetésbe csomagolt. Megajándékozott a szeretetével. A betegsége és a végső kudarc ellenére sem élt hiába." És milyen andalitó volt a zene! A hangját örökre szívünkbe zártuk. A szeretetet megosztani. Mindenre megtanított. A nehézségek ellenére semmit sem bántam meg. Ez az ajándék nemcsak nekem és a mi családunknak okoz örömet. akárcsak az iránta érzett szeretetünket.. ezt ő is így gondolná. 1. Ő nemcsak magáért. Tartsa meg az Isten örökre ilyennek. Ha e könyvet olvasva fájdalmukat megosztják velem. Nick miatt volt értelme végigcsinálni ezt a nehéz küzdelmet. a toleranciájával és a türelmével. és enyhítik a Nickből áradó szeretettel. Egyetlen közös percünkről sem mondanék le. És én most megosztom az olvasókkal ezeket az ajándékokat. akitől többet tanulnék a szeretetről. amit az életről és a szeretetről tudni érdemes. táncolj velem kérlek. a bátorságról és az élet napos és árnyékos oldaláról. és vigyázzon rá. A kezdetek 13 . végzet. Ahogy az egyik dalában írta: "Végzet. hanem talán önöknek is. Azonban a végzetét senki sem kerülheti el. Megfizethetetlen ajándék volt. hanem értünk is tette.eltöltött percről sem mondanék le. a részvétével. a fájdalmat pedig enyhíteni kell. Ez mindvégig a szeretet tánca volt. Egész életemben nem volt és nem is lesz senki. az örömről. Efelől szemernyi kétség sincs bennem. És vigyázzon az Isten önökre is utuk során. akkor az ő élete ezzel újabb értelmet nyert..

Jó hírü családból származott. Most azonban. mint JeanPaul Belinondo. Nagyon sok minden szólt mellette. a főiskolán focizott. és kedves szülökkel áldotta meg a sors. és még mindig az. de sohasem bocsátkozott részletekbe. vagy én töröltem ki az emlékezetemből. Beszélt ugyan róla. milyen jó ember volt. Amikor megismerkedtünk. hogy csak egy rövid fellángolás volt a kapcsolatunk. A sármossága. Jezsuita oktatásban részesült. A régi fényképeket nézegetve és a múltba visszatekintve rájövök. ugyanakkor intelligens és roppant szellemes. sem most nem fogyasztok szeszes italokat. ugyarus sem akkor. dolgozott. A vonzereje. Billel a harmincegyedik születésnapján ismerkedtem meg egy napsütéses júniusi délután. ám a múltja valahogy már akkor is túl eseménydúsnak tűnt. sok olyan dolog is felszínre kerül. Két évtizeden keresztül azzal áltattam magam. Egész életemben nagy ívben ellcerültem a drogosokat. de már régen nem élt velük. menynyi érték is volt Billben. Billel kapcsolatban még mindig számos emléket örzök magamban. Most Nick miatt útjaink ismét találkoztak. Fiatalkorában a kábítószerek rabjává vált. de kitörölhetetlen hatással volt rám. sok minden azonban már a feledés homályába merült.Nick apjával. Művelt volt. Egyáltalán nem. Az életünk nem fonódott sokáig egybe. és olyan benyomást tett rám. Szívdöglesztően vonzó. amelyeket már mélyen elástam magamban. amikor felidézem Nick életének minden egyes mozzanatát és a világrajöttét megelőző napokat. és nem sokkal megismerkedésünk után pszichológiát kezdett el tanulni. nem ivott. és soha nem szedtem ajzószereket. Bizonyos szempontból nemcsak a benne megrendült hitem 14 . és újra rá kell döbbenjek. nem drogozott. Ez nagy hatást gyakorolt rám.

ráadásul megismerkedésünkkor nem voltam elég tapasztalt ahhoz. Nem hiszem. vagy az enyémben. hogy a mániás depresszióra való hajlamot hordozó gén az ő családjában bukkant-e fel. szerette a természetet. Sok értékes tulajdonsággal rendelkezett. hogy rendes és szerető férj legyen. ami körülöttem törtéruk. hogy miért és hogyan alakul ki egyesekben ez a káros szenvedély. horgászni járt. hogy az esetek többségében az emberek saját maguk akarnak gyógyírt találni a problémáikra. és nekem volt egy kilencéves lányom. Harmincegy évesen csöndes volt. hogy normális körülmények között minket egymás mellé sodorhatott volna a sors. és olyan terheket cipelt a vállán. amelyek némelyikét később Nickben is felfedeztem. Szerencsésnek tartottam. Ez szinte elképzelhetetlen. akik nem hitték el. ő is egyke volt. hogy felfogjam mindazt. hogy az én családomban soha nem fordult elő mentális betegség. és ezért lesznek drogfüggők. Mindig is azt hittem.tért vissza. Azonban nem vagyok biztos abban. Az azonban tény. és bujkált benne valami félénkség is. hogy részéről lehetett valami gikszer Erre azonban már túl későn jöttem rá. hogy a fiuk rosszat is tehet. Beatrix. hogy bárki is meg tudja mondani. Nem tudom. de a lelke 15 . El sem tudom képzelni. hanem a magamba vetett hitem is. A saját démonjai üldözték. Mostanra világosan látom. Élete során lelki gyötrelmek garmadájának terhét kellett magával cipelnie. amelyekről nekem fogalmam sem volt. Csupán Bill drogok iránti vonzalma jelzi azt. Akárcsak én. amiért élvezte szülei támogatását. hogy Bill esetében is erről volt szó. hogy mit reméltem ettől a kapcsolattól és vártam Billtől: azt. Mindketten túl voltunk az első házasságon. de ez már nem is fontos. Kapcsolatunk kezdetén nem tudtam sokat az életéről.

Mondanom sem kell. Kár azon vitatkozni. és a fizetésem csupán a tisztes megélhetést biztosította. Később visszatekintve ezekre az idökre. hogy megdöbbentünk. arra a megállapításra jutottam. Egy alig hathetes kapcsolatban senkinek sem leányálom egy teherbe esés. Még egyikünkben sem érett meg a házasság gondolata. hogy fogalmunk sem volt arról. hogy Billhez hozzámenjek feleségül. amikor már bölcsebb voltam és jobban ismertem magam. hogy titokban biztos egy második gyerekre vágytam. hogy egy ilyen terhet a nyakába vegyen. hogy jobban tudjam.valamilyen csoda folytán ép maradt. Habár az is lehet. habár érthetően eléggé elbátortalanodott. mint mások. nem várhattam el Billtől. ahol egy házasságon kívül született 16 . és nem terveztem. akit fel kellett neveljek. azonban már voltam anynyira felnőtt. Bill nagyon tisztességesen állt a dolgokhoz. hogy a vak véletlen számlájára volt írható mindez. A lellcüsmeretem miatt elleneztem az abortuszt. hogy nyáron egymásba botlottunk. vagy sem. és az elkövetkező egy-két hónapban úgy le voltunk taglózva. hogy az adott körülmények között ezt a lehetőséget is megfontoltam. a felismerés ereje mindkettőnket szíven ütött. mi a jó nekem. és akkoriban ezt meg sem engedhette volna magának. hogy ez helyénvaló volt-e. Még nagyon fiatal voltam. Bármi is legyen az igazság. és jó embernek tartom. hiszen tizennyolc évesen kötötték be először a fejemet. habár be kell vallanom. Nick halála óta megint igazi barátok vagyunk. Ez morális és szociális problémát is jelentett számomra. Elvált voltam. én már teherbe is estem. Egy kisbaba érkezése komoly kihívást jelentett volna. Így utólag visszaemlékezve. Hat héttel azután. Ráadásul már volt egy gyerekem. Olyan közegben éltem. mit tegyünk.

aki ne döbbent volna meg a hír hallatán. ahol a nem várt. Billel abban maradtunk. Végül. mint én. Ritkán találkoztam velük. hogy továbbra is külön élünk. hogy egy ilyen hírtől érthetően frászt kapnának. Nem kell sokáig kutat17 . Ez egy nagyon nehéz döntés volt. hogy még nem zárult le a válásom. nem mondtam el. amint kiközösít a társadalom. ráadásul Bill teljesen más volt. Már ekkor is éreztem. És ráadásul két gyermekemet is fel kell nevelnem. Ráadásul nem ismertem olyan embert. de rendszeresen találkozunk. és vállalom a gyereket. A szüleimnek.csecsemőnek nem örültek volna tiszta szívből az emberek. nagyon be kellett osztanom a pénzt. hogy milyen példát lát majd felcseperedő lányom az anyjától. ha felnő? A döntésem nem tükrözött túl nagy bölcsességet. Hiába volt biztos keresetem. hogy kisbabát várok. de nem utolsósorban az is aggasztott. hogy nem működik olajozottan a kapcsolatunk. hogy belevágok. illetve törvénytelen gyerekeket nem fogadnák meleg szíwel. és minden bizonnyal férj nélkül. és tudtam. A nyilvánvaló problémák ellenére végül úgy döntöttem. még most sem örülnék. Mit szól majd hozzá. ha bármelyik gyermekem az anyja példáját szeretné követni. Én sem ugráltam örömömben. akik háromezer mérföldre éltek tólem. és mit gondol majd rólam. erre nem lett volna lehetőség. hogy attól a perctől fogva az életem még az eddiginél is nehezebb lesz. habár már évek óta külön éltünk. hogy működni fog a dolog. Reménykedtünk abban. Tehát hiába is akartunk volna azonnal egybekelni. Már láttam lelki szemeim előtt. Olyan családból származom. Tovább bonyolitotta a helyzetet. de ez távolról sem volt biztosra vehető. és bevallom. és tudtam. A szüleim és különösen az apám nem lenne elragadtatva a hírtől. egyedül élem le a hátralevő életem.

amit mondok.nom az emlékeim között. A megélhetésemet elsősorban reklámszövegekből. hogy egy hosszú. a kórházi ellátás díját. A felajánlott szerződés egyben azt is jelentette. göröngyös és magányos útnak vágok neki. egy olyan írói szerződést ajánlottak fel. hogy teherbe esik. Ezzel még csak az első akadályon sikerült átjutnom. Aztán valamilyen csoda folytán. hogy felidézzem. és aztán gyermeke születik. hogy ugyanazt a hibát kövesse el. amit én (szerencsére eddig nem is tette). Időnként még boltokban is dolgoztam. tarutásból biztosítottam. Azonban úgy éreztem. amikor felnő. hogy majd beleszeret valakibe. akit alig ismer és csak hébe-hóba lát. Azt reméltem. Pont akkora honoráriumról volt szó. ami fedezné a kisbaba születése miatt várható kiadásokat: a hálapénzt az orvosnak. hogy a lányom miatt és a születendő gyermekem kedvéért minden tőlem telhetőt meg kell tennem. hogy kisbabát várok. 18 . hiszen nagyszerű példája "az a fontos. nem pedig amit teszek" papolásnak. akinek el kellett valahogy mondanom. A következő legyőzendő akadályt a lányom jelentette. hozzámegy feleségül. Nem akartam. és aztán olyasvalakivel köti össze az életét. fordításokból. pár nappal a nehéz döntés meghozatala után. hogy számtalan további ajánlatra számíthatok. Akkor még csak pusztán annyit tudtam. Akkoriban számomra ez nem mindennapi csodával ért fel. mint amekkorára szükségem volt a kezdeti kiadásokra. de tudtam. a pelenkára és a ruhákra szánt összeget. hogy a továbbiakban főállású íróként dolgozhatok. mennyire halálra rémült és összezavarodott voltam ezekben a napokban. de közülük mindössze kettő jelent meg a piacon. nem megy férjhez. Ez a morális dilemma sok fejtörést okozott. Nem pedig azt. Bár már hét könyvet megírtam.

hogy "gyerekünk" születik. és madarat lehetett volna fogatni vele. és most zavarba ejtően feldobta az a hír. és a kapcsolatunk is feszültté vált. senki másé. nincs más választásom. eddigre már Bill is velem együtt ráébredt. hogy nem vagyunk tökéletes pár Ezenkívül olyan dolgok is nyomasztották. Gyanítom. A lányom minden várakozásomat felülmúlta. mint megszülni a gyermeket. Soha nem tettem fel magamnak komolyan a kérdést: "Ki ez a férfi. hogy fiatalon nem rágódnak sokat ilyesmiken az emberek. mindvégig mellettem állt és erőt adott. Bár csak kilencéves volt. milyen idözített bombát örökölhet megszületendő gyermekünk. ha teljes mélységében felfogom. ahelyett. hogy ez pusztán a naivságomnak tudható-e be. aki majdan a gyermekem apja lesz?" A gyerekre mint egy tölünk független élőlényre tekintettem. A szívem repesett az örömtől. Más volt ugyanis az érdeklődési körünk és az életvitelünk. és lányommal a kapcsolatom még szorosabbbá vált. elragadtatva magához ölelt. sem pedig magamnak. Azonban akkor sem cselekedtem volna másképp. Mindig is testvérre vágyott. meghallva az újságot.Ezt aztán igazán nem kívánhattam neki. 19 . Úgy éreztem. hogy döbbenten vagy helytelerutve vagy zavartan meredt volna rám. Nagyon nehéz napok köszöntöttek ránk. vagy esetleg egyszerű kortünet. Érdekes módon az öröklődés kérdése ekkoriban fel sem merült bennem. amelyekről én még akkoriban vajmi keveset tudtam. A megszületendő gyermek külön-külön is nyomasztott minket. és később minden tőlem telhetőt megtenni érte. Ennél optimistábban már nem is lehetett volna felfogni a helyzetet. Fellellcesült. aki csak a miénk lesz. Nem tudom. Amikor négyszemközt szívszorítóan őszinte vallomást tettem neki.

sőt napokra eltűnt. hogy hozzám költözik. aztán amikor terhességem hatodik hónapjában jártam. ha nem leszek várandós. elkezdett kimaradozni. kivel van és mit csinál. Mivel nem vagyok jártas a kábítószeresek világában. Gyakran hajnali kettő körül vetődött csak haza. én pedig halálosan rettegtem bejelentésének még a gondolatától is. ezért nem is érthettem meg a cselekedeteit. 20 . ami mindig kicsúszik a kezemből. és mire reggel felébredtem. Fogalmam sem volt arról. ezért a figyelmeztető jeleket sem ismertem fel. Halvány sejtelmem sem volt ekkor még arról.) Pár nappal azután. sem pedig agresszív. (A szüleim még mindig nem tudtak a terhességemről. valahogy más ember lett.A következő néhány hónapban rendszeresen összejártunk Billel. Az életvitelét még soha nem szemléltem annyira borúlátón. hogy sor került volna erre. habár nem hinném. Számomra úgy tűnt. Az eltűnései nagyon sok álmatlan éjszakát okoztak nekem. már csupán hűlt helyét találtam. Úgy tűnt. Valójában minden vonalon keserűen csalódtam benne. majd miután viszszajött. hogy Bill hozzám költözött. Habár kételyek támadtak bennem. és meglátjuk. úgy döntött. hogy legalább ennyivel tartozom megszületendő gyermekünknek. furcsán viselkedett. Vele kapcsolatban mindössze abban lehettem biztos. Ekkor már az összeházasodás gondolatával is eljátszadoztunk. Órákra. mégis beleegyeztem. hogy merre jár. hogy megint visszatért a kábítószerekhez. Soha nem volt erőszakos. és az eltűnései hamarosan egyre gyakoribbak és hosszabbak lettek. mi sül ki a dologból. inkább a szappanhoz hasonlitanám. hogy gyermeket várok tőle. mint akkoriban. mint amilyennek megismertem. Makulátlan megjelenése zilálttá változott.

hiszen Billt nekem kellett ápolni. Minden fenntartásom ellenére végül nem találtam más megoldást. mire apám fagyos hangon megszólalt. ha belegondoltam. hogy májgyulladása van. mint egy expresszvonat. aki ilyen életet él? Noha nem akartam törvénytelen gyermeket.Hét hónapos terhes voltam. Bill az ideje nagy részét távol töltötte. hogy már napok óta nem láttam Billt. a házasságnak még a puszta gondolata is halálra rémített. mibe keveredhetek. Már tova is robogna. akkor is csak átszáguld a házamon. Ráadásul hogyan is mehetnék feleségül egy olyan férfihoz. persze az én kocsimmal. amíg fel nem épült. mielőtt még a házasságot szóba hozhatnám. Majd autóbalesetet szenvedett. ha nem teszek ellene valamit. az esküvőnek nem volt jogi akadálya. és a lányomét is. Félelmetes dilemma elé állított ezzel. hogy felhívjam a szüleimet és elmondjam nekik. hogy házasodjunk össze. és hogy Bill a kábítószer rabja. nem lepett meg 21 . és nem szívesen gondolok vissza ezekre a napokra. Nyolc hónapja hordtam már közös gyermekünket a szívem alatt. A családomnak nem beszéltem Bill kábítószeres problémáiról. szinte örökkévalóságnak tűnt. amikor végül vettem a bátorságot ahhoz. amikor egy napon azzal állított haza. hogy az én életemet is felforgassa. Ez még inkább megnehezítette az életemet. Nem akartam. hogy mi történik körülöttem. A nyolcadik hónapban jártam. Ekkor döbbentem rá. A válásom ekkor már lezárult. hogy áldott állapotban vagyok. Képtelenség lett volna elmagyarázni neki. és a lányomra is gondolnom kellett. Azt akarta. Rájöttem. amikor a párom immáron meggyógyulva ismét kezdett eltünedezni. Ugyanakkor tele voltam aggodalommal. Mérhetetlenül hosszú csend következett. és amikor felbukkan. hogy rám is ez a jövő vár. mint az összeházasodást.

én pedig legtöbbször egyedül gubbasztottam a négy fal között. Egy nappal a gyermekünk megszületése előtt aztán Bill. miközben Bill jött és ment. rosszabb bőrben volt. ki tudja. és még más komplikációk is felmerültek. Rémálmomban se jöjjenek elő a szülés előtti órák. amikor az esküvőnk előtti éjjel betoppant. Másnap egy szerény ceremónia kíséretében egybekeltünk. hiszen összeházasodtunk. Végül lóhalálában. hogy idővel majd Billel is jóra fordulnak a dolgok. ezért a kollégáira bízott. és házassági időpontot sem kért. aztán még a kórházba is bevitt. Kénytelen voltam megtapasztalru. miért. akiket még csak 22 . Estére aztán megint felszívódott. majd újra nyoma veszett. egy kicsit ott is maradt. Időnként felbukkant. Ekkor már erős drogfüggőség alakult ki nála. pici nő vagyok. majd a barátainkkal megebédeltünk egy vendéglőben. Kimaradozásainak és nyomasztó helyzetemnek köszönhetően.és légzési zavarokkal küszködtem. A fiam csaknem öt kilóval jött világra. Egy héttel későbbre voltam kürva szülésre. A lányom a kisbaba érkezéséig pár hétre az apjánál maradt. de ismét felbukkant. Olyan ügyeletes orvosok és szülésznők asszisztálása mellett vajúdtam. Én pedig egy barátom társaságában tizenkét órán át vajúdtam. én pedig egy törékeny. Csupán az vigasztalt. külön engedéllyel házasodtunk össze. Sajnos a szülészem is kámforrá vált. mint én. végül szó szerint hisztériás rohamot kaptam. hogy az apám végre fellélegezhet. Amikor elment. hogy egy hozzám képest aránytalanul nagy csecsemőt milyen förtelmesen nehéz világra hozni.gyűrűkkel. Egy rémálom volt akkor az életem. Sürgős esethez hívták. Reménykedtem. Nálam töltötte az éjszakát. és a saját szükségleteiről is gondoskodrua kellett. majd ismét szem elől vesztettük. Többször is szívritmus.

ami nagyon ritka. de 23 . Nem volt egyszerű szülés. de ezt akkor még nem lehetett megmondani. Azonban a feltételezett idegrendszeri károsodásokat és a tanulási nehézségeket kiválthatta vagy súlyosbíthatta a születési trauma. Tanulásbeli nehézségeivel később nekünk is szembe kellett néznünk. Amint megpillantottam. Hihetetlen. és sürgősségi császármetszést hajtott végre. A fiamat inkubátorba tették. és olyan gyönyörű volt. Épp eleget aggódtunk a bipoláris kór miatt. mivel a túl nagy súllyal világra jött kisbabák néha esendőbbek. belopta magát a szívembe. hogy az életerő jele. hogy minden gyötrelmet megért. Nekem is óriásinak tűnt.nem is ismertem. Úgy tűnt. hogy túléltük. úgy tűnt. Mindenki erről beszélt. hogy a fiam végre világra jött. Ez volt a legnehezebb szülésem. Én ezt jó ómennek tartottam. Amikor az első metszést megtette az orvos. A későbbiekben azonban egy szóval sem okoltunk vagy vádoltunk másokat. hatalmas fekete szemével és fekete hajával. a csecsemő felsírt. és mint a legtöbb mentális betegség. Látszólag sérülés nélkül jött világra. Végül visszaérkezett a saját szülészem. ünnepnap. Május elseje volt. hogy boldogan elfelejtettem a gyötrelmes szülést. mint egy pufók angyalka. genetikai okokban gyökeredzik. és olyan volt a karjaimban. Három hónapos csecsemőnek látszott. Hálát rebegtem az Istennek. A Nick életében később felmerülő problémák túlnyomó többsége azonban szerintünk öröklött. hiszen a hosszú vajúdás okozhat a csecsemőknek idegrendszeri károsodásokat. hogy hazavihetem magammal a gyermekemet. és ezért olyan hálás voltam a sorsnak. Persze nem lehettem teljesen nyugodt. minden szempontból tökéletes. Nekem minden gondolatomat lekötötte.

és egyből beleszeretett az öccsébe. tisztař maradru. hiszen végül is újra bekötötték a fejemet. Fiunk világrajöttével Bill számára tizenkilenc évnyi viszszaesés vette kezdetét. hogy érvénytelenítsük a házasságkötést. Tíz nappal később meghalt az apám. egy órán belül ismét eltűnt. hogy hazavigyen minket. de ekkorra Nick és én már réges-régen eltávolodtunk tőle. akárcsak a későbbiek. ő pe24 . mint ahogyan belecsöppent. amibe zuhant. amikor az apja egyszer megpróbált . hogy végleg legyőzze a kábítószerekkel szembeni függőségét. de kudarcba fulladt ez a próbálkozása. Hosszú évekre volt szüksége. Sokat sírtam. mint amikor valakit maga alá temet egy hatalmas szökőár. hogy egyszer is látta volna a fiúunokáját. Beatrix hazajött. Bill szerencséjére végül nem így történt. Olyan volt ez. és az illető csaknem megfullad tőle. Olyan hirtelen tűnt el az életünkből. Bill többórás késéssel érkezett a kórházba. és ahogy az várható volt. anélkül. hogy nem tudott megállni a lejtőn. Neki sokkal sanyarúbb sors jutott. Nick haláláig nem tudott kilábalni. mert mi a gyerekeimmel képesek voltunk együtt újra kezdeni az életünket. annyira a szenvedélye rabjává vált. Bill egy ideig még időnként felbukkant. Miután a fiunk megszületett.minden trauma ellenére megérte. amikor már nem tudtam megbirkózni a problémáinkkal. De legalább nyugodtan halhatott meg. Nick körülbelül négyhetes lehetett. és a hatalmas szakadékból. vagy legalább tegyük meg az első szükséges lépéseket. Aztán egy időre elálltam ettől a szándékomtól. Hiába volt meg benne a jó szándék. Egy nappal a szülés után már fel is hívtam az ügyvédemet. és csak később adtam be a válókeresetet.

A fiamra néztem és csodálatos érzés fogott el. Nick halála után újra visszatért közénk.mondta. és olyan hatalmas volt. 2. majd meglátja!" . "Még nem? . éreztem. immár egészségesen és "tisztánř. majd óvatosan átnyújtotta nekem. Tökéletes csecsemőnek látszott. ezért csak megráztam a fejemet. mint ő volt. hogy láttam-e már a kisbabámat. akit mindenki izgatottan váz Aztán rám mosolygott és elsietett. Soha nem ismerte a fiát. amiért ez a gyönyörű baba az enyém lehet. "Elképesztő vagyok!" ~em sokkal Nick világrajötte után egy nővér megkérdez~l V te. Ahogy lenéztem rá. Bill élte a saját életét. mintha valamilyen nagy meglepetésre kellene számítanom. a mi imádott Nickünkkel. Soha nem láttam még ilyen boldog és édes kisbabát. Miközben karjaimban tartottam. a saját kisbabánkkal. hogy támaszunk volt. Szinte az egész életet elmulasztotta.dig mindebből kimaradt. hogy felajánlja a barátságát. mintha egy érkező rocksztárról beszélne. Soha életemben 25 . szép és imádnivaló volt a fiam. Egészséges. vidám. ezzel a csodálatos isteni ajándékkal. Beatrix és én magunkra maradtunk Nicholasszal. kerek arcocskájának finom vonásait és kifejező tekintét. amikor a szemembe nézett. Pár perccel később egy pólyával a kezében tért vissza. hogy megszűnik minden fájdalom. Nemrég ébredtem fel a császármetszés után az altatásból. Nekem és Nick testvéreinek akart ezzel vigaszt nyújtaru.kérdezte elképedve. pufók. gyermekem ártatlan szépségét. Soha nem fogom elfelejteni az izgatottságomat. . Hálás vagyok neki. lehunyta szemét és lassan álomba merült. mi pedig a lányommal a magunkét. Hálát rebegtem az égnek.Na. hogy ránézésre három hónaposnak tűnt. pedig még csak pár órája született meg.

azonban másképp nem lehetett jóllakatni és elaltatni. nagy sikere volt vele a negyedikes lányok között. Azért valahogy mindig sikerült minden falatot megemésztenie. hogy muszáj volt megállniuk csevegni és kérdezősködni felőle. és ilyen is maradt egész életében. Olyan nagy. Olyan volt. vásárolni. hamarosan szikár és sovány lett. Feneketlen bendője volt. Még sráckorában is degeszre ette magát időnként. én pedig elszántan próbáltam eleget szoptatru a kicsimet.nem éreztem még ilyen boldognak és szerencsésnek magam. Mi pedig Beatie-vel nagyon büszkén tologattuk a babakocsit. akit úton-útféien megcsodálnak az emberek. és mindig azt jelzi. Nem tudom. ezért pár nap múlva már kását is kevertünk hozzá. és egyszerűen "kis cápának" nevezte. így már pár hetes korában kénytelen voltam levágni egy cumisüveg tetejét. sétálni. de ezt senki sem tartotta jó ötletnek. miért. Nicknek már az első pillanattól fogva farkasétvágya volt. amelyiknek elromlott a műszerfalon az üzemanyagszintet jelző mutatója. A szülészem csak nevetett azon. Habár az első évben nagyon pufók kisbaba volt. szép és életerős volt. de még ez sem csillapította éhségét. Mohón falt. Nick az a fajta kisbaba volt. lányom még az iskolába is elvitte egyszez Mondanom sem kell. Olyan telhetetlen volt. mindig többet akart. hogy üres a tank. hogy két hét múlva felhagytam a szoptatással. a templomba. 26 . Bármilyen sok tejet kapott. és rosszul lett (ez szintén a máruákusságának volt köszönhető). azonban amint elkezdett szaladgálni. és kásával etetni. akár egy kerekded angyalka. Mindenhova magunkkal vittük. mint egy kocsi. Átálltunk a tápszerre. hogy nem lehetett jóllakatni. ami furcsa módon később is jellemző volt rá. Ezt a csatát ugyanis ily módon nem lehetett megnyerni.

Az ilyen emlékeket szívesen idézik fel magukban az emberek. ezért gyakran szinte fellöktük egymást az ajtóban.Mosolygós arca volt. mint egy kis Buddha. Amikor elaludt a vállamon. ez egy kerekeken gu27 . Csak néztem. Órákon át el tudtam ücsörögni vele. Olyan volt. Még szinte félálomban voltunk. mint egy egyéves kisbaba. hogy szinte észre sem vettem az idő múlását. Amikor pedig Nick éjszakánként felébredt. és ahogy magamhoz szorítottam. és izgatottan fedezte fel az őt körülvevő világot. hanem Beatie-é is. Uettünk neki egy holdkompot. az ablakon pedig beragyogott az égbolton dagadó hold. mint szerintem kellett volna. Felöltöztette. Szerettem a hintaszékben üldögélni és a karjaimban ringatni őt. Amikor felült. és órákon át játszott vele a barátnőivel. hogy kinek a köre következik. annyit szorgoskodtam körülötte. és úgy nézett ki. elég volt egyet felsírnia. de néha kétszer is felkelt enni. Az első néhány hónap hamar elröppent. Nem csupán az én gyermekem volt. Fényt hozott az életünkbe. és nagyon elszántan próbálkozott a járással. élveztem kicsi testének a melegét. Félévesen már felült. levetkőztette. éreztem. és a lányommal mindketten már rohantunk is a szobájába. Ráadásul minden éjjel legalább egyszer. és sokat nevetett. Csodálatos éjszakák voltak ezek. Összevissza csúszottmászott a lakásban. a viszszavonultság és az együttlét percei. mintha egy nagylemezt gyorslejátszáson hallgatnánk. miközben vasgyúró kezecskéivel a nyakamat kulcsolta át. Mindig viháncolt. evés után énekeltem neki. Ilyenkor mindig meg kellett gyorsan vitatnunk. ahogy lebicsaklik a fejecskéje. azonban kevesebbet aludt. a babái közé ültette. úgy nézett ki. és én sok ilyet őrzök a szívemben. állandóan nevetett. ahogy a kezecskéjében fogja a cumisüveget.

mondani szeretne valamit. és ettől kezdve elszabadult a pokol. és órákon át csacsogott neki. hogy a kétnyelvű családban felnövő kisbabák. Semmi sem állíthatta meg. A lakás egyik végéből pillanatok alatt a másikban termett. különösen a fiúk. Nagyjából ez idő tájt kezdett el beszélni is. Megragadta a terítő sarkát. Romelia és én spanyolul szóltunk hozzá. és még nézru is rossz volt. akárcsak Romelia. pedig mindenki azt tanácsolta. Azt mondták. és egyszerre kezdett el beszélru és járru. Miután először beültettük. a guatemalai házvezetőnőm. Nyolc hónaposan tette meg az első lépéseit. Majomszeretettel babusgatta a fiamat. Ahogy teljes sebességgel menekült a zsákmányával. ezt ne tegyük. ahogy végigimbolygott a lakáson. képtelen volt visszatartani a nevetést. azonban engem már kevésbé. és aztán hét-nyolc hónapos korában meg is szólalt. ahogy a lépcső megmászásának gondolatával kacérkodott (fel is szereltünk ajtókat!). De a fiamról ezt el sem tudtam volna képzelni. Én spanyolul beszéltem hozzá. Aki ránézett. Kedvenc szórakozása a konyhaasztal megtámadása volt. Beatrix angolul. így a lábával hajtva magát szabadon száguldozhatott. a terítővel együtt mindent magával rántott. Teljes sebességgel suhant keresztül a szobákon. A padlóra lehulló teríték csörömpölése jókedvre derítette. aki mosolyra fakasztja a környezetét. Nick sajátos módon robbant be az életünkbe. nagymértékben lemaradnak a beszédfejlődés terén. és elviharzott vele. Magától ér28 . rögtön elviharzott. hogy mindig azt hittem. Olyan értelmesen csillogott a szeme. hogy esetleg évekig nem fog egy értelmes mondatot kinyögni.ruló keretre erősített ülés. Nick olyan gyerek volt. Figyelmeztettek arra. Hajmeresztő volt. amelyet alkalmanként szépen feldíszítettem.

semmi különöset nem talált ebben. habár most már tisztában vagyok azzal. és amikor megállítottak minket. ekkor már a holdkomp segítsége nélkül fedezhette fel az őt körülvevő világot. Aki Nickkel később megismerkedett.tetödően. Mire egyéves lett. Megtudtam. hogy megcsodálják a gyermekem és megkérdezzék a nevét. Uele is ez volt a helyzet. ettől összezavarodhatott és azt gondolta. Azonban ekkor még semmit sem tudtam e betegség tüneteiről. hogy nem minden gyerek lesz máruás depressziós. és csak ennyit mondott: "Elképesztő vagyok. Beatrixnek angol. Rome-nak és nekem pedig spanyol szavakat mondott. hosszan eldiskuráltunk egymással. ehhez kétség sem fér Miközben a környéken tologattam a babakocsijában. hogy hiányzik egy kerekem. és aztán felém fordulva egyszerűen csak ennyit nyögtek ki: "Ez elképesztő!" Annyiszor mondták ezt neki. Akik messziről láttak minket. neki legalábbis ez természetes volt. Akkoriban még mindig kivittem babakocsival sétálni. Az emberek megálltak. Két nyelv elsajátítása még nem kötötte le az energiáit. biztos azt hitték. Körbe-körbe rohangált a lakásban. illetve angolul. Erre mindenki elismerően felkapta a fejét. ez a neve. Ettől fogva többé szusszanásnyi szünetet sem tartott. hiszen normális nő nem beszélget ilyen elánnal a kisbabájával. beszéltek vele. De mit tehettem. széles mosoly ült ki az arcára. de a legtöbb mániás depresszióban szenvedő ember hamarabb kezd el beszélni. és ezért érthetően dagadt a mellem a büszkeségtől. aki már ilyen fiatalon beszélni kezd." Természetesen az is volt. Megállás nélkül csicsergett spanyolul. hogy ez az első intő jelek egyike volt. ő szeretett lo29 . mint mások. amelyik nyelvhez éppen kedve szottyant. már mondatokat fogalmazott meg. hogy ~azt hiszem. illetve lehetett.

ha nem érte el azt. ami ekkor még divatban volt. hogy kifejezésre is juttatja az akaratát. szőkés hajával úgy nézett ki. A kedvence Gloria Gaynor "1 will survive" (Túl fogom élni) című száma volt." Először az első születésnapi bulija megrendezésekor rúgtuk össze komolyan a port. habár öt hónapos korában 39 termete alapján két.vagy akár háromévesnek is kinézett. Olyan nagyszerű egyensúlyérzéke volt. A frizuráját én csináltam meg. mami. melyik lemezeket kedveli. Ráadásul. Mindez szokatlan volt egy ilyen korú gyerektől. Ez elég különös kérés egy egyéves gyerektől. az autókázást és már ekkor a zenét is. Jópofa ízlése volt a zenét illetően. hogy a bohóc nem a legjobb ötlet. és én is szerettem. a játékait.csogni velem. és az sem biztos. Felismerte a borítóról. hiszen a vele egyidős gyerekek többsége megijedne tőle. és hívjunk meg egy bohócot is. Egy olyan babazsúrt álmodtam meg neki. Nick rengeteg mindent imádott: a nővérét. hogy diszkózenét akar hallgatru. hogy könnyedén járkált fel s alá a lakásban. amire sok vele egykorú kis barátját hívjuk meg. Kialakult benne a diszkózene iránti szenvedély. mint egy holland kisfiú. gondoltam. Kijelentette. Ráadásul imádott "dolgozni' az írógépemen. és ellenkezést nem tűrve adogatta őket a kezembe. 30 . megállás nélkül táncikált. Amikor lemezeket hallgattunk a szobámban. mint ő. de az még inkább meglepett. Megpróbáltam elmagyarázni neki. Néhány barátom és esetleg Bill is eljöhetne. akkor még ki is állt az igaza mellett. hogy a többiek is ugyanolyan szórakoztatónak találnák a diszkózenét. amit szeretett volna. "Most ezt. és természetesen a nővérét is.

és így is lett. mert nem akart többé benne aludni. ha szüksége van rám vagy beteg. és már pirkadat előtt fenn kukorékolt. ha megengedem neki. Azonban továbbra sem jutottunk közös nevezőre a zenét illetően. Azonban én sokkal nyugodtabban aludtam volna. De Nicket nem volt könnyű lebeszélni. amikor óriási patáliát csapott. A Gloria Gaynor-lemezemet akarta hallgatni. mire teljesen dühbe gurult. és tegyek fel valami mást. Lehet. amit azért tettem a szobájába. de számomra a rácsos gyerekágy kényelmet és biztonságot jelentett. ha a rácsos gyerekágyában tér nyugovóra. hogy vegyem le a lemezt. hogy neki nem. és egyre jobb társaságnak bizonyult. hogy a franciaágyban aludjon. Inkább a régi franciaágyba feküdt volna. amibe ekkoriban belekényszerített. hogy nevetnem kellett rajta. Pont egyéves lett. Amikor megmondtam neki. amit ő nem kedvelt. Gyermeki természetességgel juttatta kifejezésre a véleményét. ezért elképesztően szabadon mászkált összevissza az egész lakásban. akkor meztelenül kirohant a szobámból a fürdőszoba felé. Egyik este egy olyan lemezt tettem fel a lemezjátszóra. mint vele egyidős társai. hogy valami galibát csinál az éj leple alatt. Gyakran késő estig ébren maradt. majd hirtelen megállt a lemezjátszó mellett. vagy még mielőtt reggel felébrednék. hogy mellette lehessek. hogy erről szó sem lehet.Azonban Nickkel csúnyán hajba kaptunk az első szülinapi zsúr megtervezése közben. A második ultimátum. Még ekkoriban sem aludt túl sokat. Mivel hamar megtanult járni. Nagyon niclrys volt ez a megnyilvánulása. és annyira gyalázatos eszközt választott. a rácsos gyerekágya volt. Jelentősen gyorsabban fejlődött. Azt akarta. és csintalan pillantással lepisilte. Azonban végül a bohóc meghívását egy éwel sikerült elodázni. ha egyszer 31 . Attól tartottam.

Csöbörből vödörbe jutottam. A saját ágyában kellett aludnia. hogy a gyerekágyból kizuhanva kitöri a nyakát. mire ő leverten visszakullogott. és kész. mielőtt az ágyamat birtokba veszi. ezért nevetségesnek tűnt számára. Mint egy magasugró vagy rúdugró hátrálni kezdett. Öt perc múlva aztán megint visszadugta az orrát. Az esetek többségében az én szobámban kötött ki reggelre.a fejébe vett valamit. hogy nem vagyok haj32 . Természetesen megint ő lett a győztes. és könyörgött. hosszú. álmatlan éjszakákat okozva nekem. Egyedül terpeszkedtem egy hatalmas ágyban. ahol megpihenhet. Utána egy percig a földön ülve boldogan levegő után kapkodott. Én elég naivan egy kis kaput szereltem fel a szobája ajtajára. De ezúttal szilárdan ellenálltam az akaratának. "Menj vissza a saját szobádba.mondtam rendíthetetlenül. amin "Elképesztő vagyok!" különösebb nehézség nélkül átjutott. Olyan hatalmas termetű és erős volt. högy a szobájában lévő ágyat csak köztes állomásnak tekintette. hogy aztán újult erővel felpattanjon és kivágtasson a szobája ajtaján. Egy egész éjszakás csata vette kezdetét. Gyorsan megtanulta. A rácsos gyerekágynak mennie kellett. Ezután hónapokon át tartott a küzdelem. Az én szobámban és velem akart aludni. hogy könnyedén véghez tudta vinni ezt a mutatványt. Megint attól kellett hát rettegnem. hogy éjjel fel-alá mászkál a lakásban. Legjobban attól féltem. ő pedig már egyévesen a saját új ágyában hajthatta álomra a fejét. Egyszerű megoldást választott. és e téren később sem változott meg. Kiderült. hogyan lehet óvatosan leszerelni. hogy velem alhasson. Nicky" . majd lendületből átvetette magát a kiságy oldalsó rácsai felett. A rácsos ágy száműzetése után elkezdődött a "második menet".

Imádtam a közelében lenru. Ez azt jelentette. és korát meghazudtoló kije42 lentései voltak. teli vidámsággal. Ezen a ponton megakadt az előretörése. ott szuszogott mellettem.landó megosztaru vele a helyemet. hogy megtartsuk a látszatot. és gyaníthatóan az IQ-teszten figyelemre méltó eredményt érne el. nyughatatlan kölyök volt. és az arca ragyogott a boldogságtól. Ezt a megoldást mindketten elfogadhatónak találtuk. hogy szeretne velem aludni. ahogy szőke tincsei selymesen csiklandozzák az arcomat. és hangtalanul mellém feküdt. kerekecske-gombocskát játszani. De már ekkor azt forgattam a fejemben. ha velem aludt. ezért nem tartottam valami jó ötletnek. Ekkoriban még egyáltalán nem aggódtam e jelenségek miatt. összesimulni vele. és érezni. de különösen Beatie-t és engem kápráztatott el. Másfél éves korára. Egyszerűen megvárta. ahogy az illik. egyértelművé vált. de legalább hagyta. hogy rendszeresen velem aludjon. ha nem is aludni. és hagyta. Szinte soha nem aludt. ezért az emberek hamar megkedvelték. Olyasmiket tett. Volt értelem és humor a mondataiban. amíg elalszom. és az igazat megvallva. Önzőnek tarthatott. Egy ennivaló. és már nem keltett fel. szerettem. de mondjuk inkább úgy. hogy 33 . Felhagyott a parttalan vitával. Amikor reggel felébredtem. Végül kompromisszumot kötöttünk. valójában már korábban is. szeretettel és ragyogó ötletekkel. Uagyis a saját ágyában feküdt le. hogy ő győzött. amit senki sem várt el tőle. majd besurrant a szobámba. Mindenkit elbűvölt Nick. hogy egy napon egy nála idősebb férfival osztom majd meg a fekhelyemet. hogy kiemelkedően értelmes. hogy én is a saját ágyamban hajtsam álomra a fejemet.

mami?" . aki ilyen idős korban minden délután hosszú álomba zuhant. Nickkel azonban más volt a helyzet. Egy kibérelt tengerparti nyaraló felé autóztunk. Én egyik szeszélyének könyveltem el ezt a sok közül. hogy neki hihetetlenül kevés alvásra van szüksége. Úgy tűnt. és már kora hajnalban fenn kukorékolt. Kétségtelenül teljesen más volt. és idővel ez a sorscsapás az ő életét is véglegesen megkeserítette. Még jóval a második születésnapja előtt belém hasított a felismerés. és ezt a szokását körülbelül hatéves koráig meg is tartotta. Különben egész éjjel fenn fog virrasztani. Egyszerűen úgy tűnt. mint általában. pedig általában késő estig dolgozom. "Ébren vagy már.nem eleget. és nyitogatta a szemhéjam. amikor éjjel ő is elaludt. A műsor kezdetéig egypár órát beszélgettem vele. mire én morogva felnyögtem: "Most már igen. Még felnőtt fejjel is nagy kihívást jelentett számomra. hogy nincs szüksége sok alvásra. Volt egy másik figyelmeztető jel is. senki nem fogott gyanút. még akkor is. A gyógyszerek rá gyakorolt hatására gondolok. Ez egy újabb figyelmeztető jel volt." Végül a Sesame Street című műsornak köszönhetően sikerült megőriznem a józanságomat.kérdezte szemembe bámulva. A mániás depresszióban szenvedők éjjel nem tudnak aludru. de útközben szinte elviselhetetlenül erös széllökések próbálták letéríteru az autónkat az útról. mint a nővére. En már aludtam. és ezért nem főtt emiatt a fejem. hogy nem szabad délután letennem szundikálru. hogy Nicky mellett kialudjam magam. aztán bezsuppoltam a tévé képernyője elé. amikor én már rég elaludtam. Azonban az ő korában ebben nem találtak semmi különöset. habár ez nem mindig hordozza magában a veszélyt. Nem volt messze. és így még néhány órát tudtam aludni. Persze Nick. rosszul lett az autózás34 .

Semmi sem segített. Ahelyett. hegyi úton és a tengerparthoz közeli széles úton is. és legszívesebben a falra is felmászott volna. hogy elálmosította volna. mentünk rövid úton. és ez a helyzet csak akkor változott meg. hogy a Dramamine-t egy életre elfelejtettük. Mint egy versenyautó száguldozott körbe-körbe. kerülő úton. és ez szintén a bipoláris kórban szenvedő betegekre jellemző. hogy szinte beletört a nyelve. hogy milyen gyógyszert adok neki. hihetetlenül felpörgött a gyógyszertől. Ezt paradoxikális reakciónak hívják. amikor egy köhögés és megfázás elleru. hogy Dramamine-t adok be neki. ezért egy héttel az indulás előtt kipróbáltam. úgy hadart. és aztán beletaposok a gázpedálba. és végül úgy határoztam. hogy helyrebillenjen az állapota. azzal nyugtatott. Bizonyos gyógyszerekre egészen az élete végéig érzékeny maradt. aki valószínűleg álomba is merül majd. Mindent megpróbáltam. Pont ellentétes hatást váltott ki belőle az orvosság. Ugyanez történt. hogy elpilledt volna. Mondanom sem kell. hogy a gyógyszer elálmosíthatja a gyereket. 35 . hogy ilyesmi időnként elő szokott fordulni. Később is történt hasonló eset. amikor gyógyszeres kezelést kapott. Azonban ahelyett. hogy minél hamarabb odaérjünk. Amikor a doktornak beszámoltan erről. Az orvosom figyelmeztetett. míg másokat mély álomba taszított. hogy semmi baja nem lehet tőle. a szemem láttára teljesen felpörgött tőle a gyerek. Ez tűnt az egyetlen jó megoldásnak. Ezért különös figyelemmel válogattam meg. és végül a tengerparti házhoz sem jutottunk el. és ez aggodalomra adott okot. A kávétól pedig elálmosodott. Azonban megnyugtatott. mint amilyenre számítottam.tól. A legtöbb meghűlésre adott medicina Nicket felpörgette. gyermekeknek készült orvosságot adtam be neki.

és csaknem mindent felvett. "Nem gondolhatod komolyan. hogy egy másfél éves gyerekkel álljak le arról vitatkozni. Indulás előtt mindig ürügyet szolgáltatott egy kiadós veszekedésre az. inkább anyaszült meztelenül rohangált körbe a lakásban. vagy húsvét táján nyulacskákkal díszítetteket. Nick mindig elborzadt. hogy én ezt felveszem. és közben rám mered. Ebből adódóan totyogós korában ki nem állhatta. ha felöltöztetik vagy más ruhát adnak rá. Ezt ugyan fel nem veszem!" . hogy milyen ruhát óhajt felvenni. de azért még mindig be kellett osztanom a pénzt. Nickkel azonban nem ment ilyen simán a dolog. Ezen 36 . Kilométerekről lehetett hallaru a hangját. gödröcskés popsijával átmászik az ágyamon vagy átszalad a szobámon. tizennégy. amelyeken a csupasz. Ez egyike volt azoknak a dolgoknak. Néha kis zsiráfokkal. Gyakran öltöztettem Beatie-t és Nicket hasonló ruhákba. és extrém ötletekkel rukkolt elő. Százszámra vannak otthon olyan fényképeim. Mint a hasonló korú gyerekek általában. amit kikészítettem neki. Amikor azt mondta. de kétévesen már biztosan. A lányom vevő volt a dologra. De nevetségesnek tűnt. az esetek többségében határozott elképzelése volt arról.Nick erős személyiség volt. hogy milyen ruhát vegyen fel. Másfél éves korában. tizenöt vagy akár hétéves korban ez teljesen érthető. akkor azt komolyan is gondolta. ő sem szeretett ruhát viselni. Jó kilátásaim voltak akkoriban az írói pályámat illetően.jelentette ki sokszor felbő" szülten. hogy miért vegye fel például a pasztellkék pulóverét. amitől felbőszülten tudott üvölteni. virágokkal. Tizenkettő. Azonban imádtam ruhákat vásárolru mindkettőjüknek. hogy "Ezt ugyan fel nem veszem!". amikor meglátta őket.

akibe több életerő szorult volna. Mindenkinél gyorsabban vágott az esze. imádnivalóan aranyos volt benne. Mellesleg én sem hittem. ha valaki túl értelmes. mintha valami rejtélyre próbálna nálam választ találni. mintha egy bölcs öregember nézett volna rám. Kétségkívül nem mindennapi gyerek volt. hogy olyan érzésem támadt. Úgy nézett rám. ízlése. hogy az baj lehet. hogy nagyon más volt. és megijedtem. Bármilyen kérdésben volt mersze megmondani nekem a véleményét. Sárga pettyes pizsamát viselt. így az öltözködésről is. volt véleménye. egyszer összenéztünk. az olyan volt. mint a kortársai. Amikor találkozott a tekintetünk. De ezt mindig egy órán keresztül tartó szenvedélyes vita előzte meg. Tizennyolc hónapos volt. aki egy kisgyerek testét öltötte magára.egy zsiráf van!" . Emlékszem. hogy ennyire más. ő megnyugtatott.kiabált velem. Másfél éves korára Nick már kiforrott személyiségnek mutatkozott. ragyogóbb ötletekkel rukkolt elő. és engem valami rossz érzés fogott el. és persze vérig volt sértve. hogy legalább az én kedvemért vegye fel. Fél szemmel mindig engem figyelt. Amikor nem sokkal később elmondtam aggodalmaimat az orvosomnak. ami egyben sok kérdésre is megadja a választ. de azt sem szabad elfelejtenünk. Nicknek már nagyon hamar határozott véleménye volt a világ dolgairól. és mégis bujkált valami különös a tekintetében. és legtöbbször meg is tette nekem. Azonban már pusztán a feltevéstől is bűntudatom támadt. és még soha nem láttam olyan gyereket. ami szörnyen aggasztott. túl 37 . hogy esetleg mégsem normális az. akire túl nagy figyele~m összpontosult. Könyörögtem neki. mint a kortársai és a nővére. vágyai és szeszélyei. amikor először elgondolkoztam azon. Nick szerinte egy szokatlanul ragyogó elme volt. mintha egy felnőttel beszélgetnék.

Azonban a fiam nem. szükségem van rá. Azóta már a tudomásomra jutott. és nagyon előreszaladt a fejlődésben. Végül azonban megpróbáltam úgy megszervezru az életem. mint a többiek. Bolondnak és hálátlannak tartottam magam. Az ilyen gyereknek el kell fogadni néhány szeszélyét és azt.agyafúrt. T Sokáig lekötötték a gyerekek minden energiámat. 38 . ugyan mi rossz történhet? 3. és kedvem se volt hozzá. Bill már régen kiszállt az életemből . hogy sok esetben a dekoncentráltság klasszikus tünetei voltak felfedezhetők nála. A munkám és a gyermekeim mellett nem maradt sem időm. amiért megkérdőjeleztem isteni tehetségét. Egy ilyen gyerekkel. Akkoriban még magam előtt is nevetségesnek tartottam. Nick nyilvánvalóan nem mindennapos intelligenciával rendelkezett. A legtöbben tényleg kinövik. illetve ragyogóbb. amikor sikerült az aggályaimat kiverni a fejemből. mint a többiek. és megkönnyebbültem. Ennyi idő távlatából visszatekintve. Casanova ickyvel a szoknyám mellett randevúzni rémálom volt. és ezért a doktorok és a pszichiáterek nem szívesen állítanak ki ilyen diagnózist. De idővel úgy éreztem. már világosabban látszik.ik forgott az életem. De akkor még az orvosok sem látták ezt egyértelműen. ha csak alkalmanként tudunk találkozgatni. hogy aggódjak miatta. és szinte csak körülötti. hogy Beatie-t és Nicket istápolgassam. nekem pedig egyedül sok fáradságot okozott. sem pedig erőm férfiakkal találkozgatni. hogy a hozzá hasonlóan viselkedő gyerekek kilencven százaléka kinövi ezt. hogy másokra is jusson időm. hogy ismét legyen férfikapcsolatom még akkor is. mint Nicky. hogy néha más.

mint angolul. Egész életében gúnyolódott velem. mert Beatrix és én is többet beszélünk franciául. Azonban bármilyen nyelvet is beszéltek az udvarlóim. Azonban Nick már egészen apró gyerekként gyűlölte a francia nyelvet. hogy vigyázzon rájuk. A lányom kiskorától Franciaországban élő családtagoknál töltötte a vakációit. Továbbá volt egy csodálatos salvadori házvezetőnöm. Én pedig csúfolódtam vele. Ilyenkor megpróbált utánozni. Egész életében kétnyelvű maradt. Nekem francia az anyanyelvem. és egy porcikája sem kívánta egy betolakodó felbukkanását. az még időben ágy39 . Ezt többször is félreérthetetlenül a tudomásomra hozta. már spanyolul és angolul is kiválóan ki tudta fejezru magát. Jelenleg is nálam dolgozik. és nyersen visszautasította. hogy aki a gyerekekre vigyáz. összevissza hadovált. Már korán elhatározta. Nick csavaros eszével hamar elbűvölte és vég nélkül szórakoztatta őket. Lucy. és gyakran egymással is spanyolul beszéltünk. Amikor nem töltöttem otthon az estét. mindig hívtam valakit a gyerekeimhez. Nekem is kényelmesebb volt franciául társalogni vele. és eltúlozva a hangok kiejtését. így folyékonyan beszélt e nyelven. amikor franciául szólaltam meg. hogy nem lesz tekintettel a származásomra. Arra számítottam. Azt sem tűrte. ezért már korán megpróbáltam Nick repertoárját is bővíteru e nyelwel. elsősorban azért. mert spanyol akcentussal majmolta a beszédemet. hogy megtanulja ezt a nevetséges nyelvet. Mire kétéves lett. sem pedig használni. és imádta Nickyt. hogy én használjam a társaságában. és nem volt hajlandó megtanulni. majomszeretettel csüngött rajtam és a nővérén. aki nem sokkal Nick első születésnapja után szegődött a házhoz.Ekkorra azonban Nick már teljesen kisajátított magának.

akárcsak az éppen akkor gyermekfelügyelettel megbízott leányzó a tévé előtt. Az egyik barátomnak. Kéz a kézben mentek fel az emeletre. hogy hazatérve Nicket ágyában összekuporodva találom. Nicky pedig éberen virrasztott. Aztán lementem felébreszteni a gyermekfelügyelőt. hogy felajánlja az udvarlómnak: megmutatja neki a játékait. gonoszkodva megcsillant a szeme. Várakozásaimhoz hiú ábránd volt olyan reményeket fűzni. és jól megnézte magának. majd hosszan a mit sem sejtő lovagomra bámult. őt ott találtam az előszobában. aki a ritka fegyverek szakértője volt. míg távozik. és a randevúzgatás első éveiben csak álmodhattam erről. Beatie már az igazak álmát aludta.ba dugja őket. én már a tévé előtt horpasztottam. hogy ilyenkor majd elsüllyedtem szégyenemben. Töredelmesen be kell vallanom. Azért jött. azt javasolta. Ezalatt a mit sem sejtő lovagom töltött magának egy italt. hogy meghallja a zárban elforduló kulcs hangját. de persze nem tette. hogy nézzék meg a fegyvergyűjteményét. és megparancsolni neki. A férfi nem tudott ellenállni ennek a csábításnak. Azonban elrugaszkodtam a valóság talajától. és elég az ajtóból szerető pillantásokat lövellnem felé. és megvártam. de azért megpróbált csábító ajánlatot tenni. hogy Nick hamar leengedje. Persze amikor épp kitessékeltem az ajtón a gyermekfelügyelőt. és ugrásra készen várta. ismét megjelent a fiam pizsamában. hogy maradjon is ott. kifizettem a bérét. Az udvarlóim elbűvölőnek ta40 . Ilyenkor rendszerint nekem kellett az ágyba dugnom Nicket. cilikosan rám nézett. Mire sikerült megszabadulnia Nick fogságából. Habár mesterkélten hangzott. Amikor óvatosan kinyitottam az ajtót. én pedig a díványon várva azért fohászkodtam. és egyből a szívébe zárta a fiamat. Amikor hazaértem. és hajnali két óra körül járt az idő.

Ez a nevetés mindent elárult. A szerelmi életem Nick "háziúr" jelenlétében egyenlő volt a nullával.lálták a fiamat. cirógatta őket. Megint el41 . lehetetlen volt az ágyba parancsolni. mivel Nick az egész mellényét összekente mentolos csokoládéreszelékkel. és úgy viselkedett. Egyszer az egyik barátommal engedtem el fagyizni. Nicket a nők is teljesen elbűvölték. nem pedig hozzám. nekem pedig néha már szinte az agyamra ment. Tapogatta. Hiszen ismertem már annyira. Soha nem feküdt le időben. mint korábban. akikkel még ma is tartom a barátságot. aki szintén egy született Casanova volt. állandóan ártatlan szemeket meresztve állt be a sorba. a mai napig szeretettel emlegetik fel az éjszakába nyúló diskurálásaikat Nickkel. Akárcsak Nick. Azok. Addig settenkedett a házvezetőnőm mögött. ölelgette. és meg mertem volna arra esküdni. és megpaskolhatta a fenekét. aztán felnyerített. pedig egy kétéves gyerektől ugyan ki várna többet. Azt hiszem. gyorsan megpaskolta. hogy egy totyogós kisgyerek bőrébe bújt felnőttel van dolgom. mintha a férfiak hozzá jöttek volna látogatóba. De nyilvánvaló volt. aki igen bosszúsan érkezett vissza. aztán amikor könnyen elérhető közelségbe került valamelyik nő feneke. vagy hallok felőlük. hogy már kétévesen is a Don Juant lássam benne. Ugyanaz az érzés fogott el. hogy nem csak erről volt szó. En. hogy szándékosan csinálja ezt velem. és a nagymamám elmondása szerint már kisfiúként is a csinos nők után kajtatott. A csinos nők iránti szenvedélyes vonzalma természetesen az ő korában elég extrémnek számított. mígnem a szoknyája alá tudott mászni. Ebben mindig is az apámra emlékeztetett. mint egy kis dédelgetést. ebben néha igaza is volt. Amikor elvittem a környéken fagyizni.

és azzal kezdte hosszú elmefuttatását. és egy kicsit megborzongtam a gondolattól. ezért világéletében körberajzották a nők. hogy úgy dongták körül a nők. és mivel azt hitte. hogy ez legtöbbször engem is elkápráztatott. hogy menjünk le a partra és "tapizzuk a hölgyeket". Mr Nickyt. hogy jobb belátásra tért volna. Sétálni is gyakran eljártunk a parkba. máskor inkább a szobája kis teraszán vagy a kertben ücsörögtünk órákon át. illetve imádnivaló volt.játszotta a szokásos fenékpaskoló játékát. De aztán jelentőségteljesen rám nézett. ahelyett. Be kell vallanom. Ki hinné el neki..". olyan ártatlan kedvességgel és vonzerővel rendelkezett. hogy egy kétéves gyermek ilyesmire vetemedik? Amikor leruccantunk tengerparti bérelt nyaralónkhoz. Imádta a hölgyeket! Mindig! És ez a rajongása idővel csak tovább erősödött. hogy "amikor nagy voltamř. jó hangosan elküldte melegebb éghajlatra. mint méhek a mézet. Mindig sármos. vidáman azzal a javaslattal állt elő. hogy meg sem próbálta leleplezni a bűntett valódi elkövetőjét. és úgy magyarázta el. Nem lehetett ellenállru neki. 42 . Furcsa volt egy gyerektől ilyet hallani. Az egyik ilyen beszélgetésünk alkalmával töprengve rám nézett. de most megint kicsi vagyok. Órákon kereszti. megfordult.. hogy "amikor nagy voltam. hogy ne kérdezzem meg. Szegény barátom annyira zavarba jött. mit ért azalatt. dédelgető. Nem tudtam megállni. mint a lánygyermekesek. (A fiúgyermekes anyák teljesen másképp viszonyulnak az ilyesmihez. A kiszemelt áldozat persze éktelen haragra gerjedt. hogy Nick kísérője tette ezt a csúfságot vele.il tudott megállás nélkül beszélni. "IZéges-régen nagy voltam. mintha közben megpróbálna visszaemlékezru valamire.) Kiskorában érdekes történetekkel szórakoztatott engem.

mint amikor világra jött. Kétéves koráig. ugyanolyan isteni ajándékként tekintettünk rá. amiben körülötte forgott minden. Beszélgetett és játszott velük. a házvezetőnő tette ezt vele. és mi imádtuk őt. Máig nem tudom eldönteru. csókolgattam. Időnként férfitársaság után epedezett. Kiemelkedően magas intelligenciájához és koraérettségéhez természetesen egy gyermeki énje is párosult. Hiába 43 . Ennivaló teremtés volt. vagy élénk fantáziájában született meg ez a történet.. Nicky szeretett engem és Beatie-t teljesen kisajátítani. hogy fantasztikus ajándékot kaptunk Nicky személyében. Felépített magának egy tökéletes kis világot. Nem volt könnyű Nickyt szobatisztaságra nevelni. és akkor nagy voltam' . és amikor én éppen nem kényeztettem. és még azután is egy ideig. mert kezdett ingoványos talajra terelődni a beszélgetésünk. Elég kényelxnetlenül éreztem magam.Amikor még nagy voltam. de az is lehet. Ez elég furcsán hangzott. hogy csak zagyvaságokat beszélt a maga értelmes és intelligens módján. de furcsán nézhettem rá. Ezt akkor sem tudtam eldönteru. akikkel találkozgattam. de sohasem ragaszkodott komolyan egyikhez sem. mert ismét rám meredt. és a lányommal együtt imádtuk. és most sem tudom. és nem feszegettem tovább a kérdést. és magyarázni kezdett: "Én már egyszer jártam itt." Aztán megint folytatta a mondandóját. hogy ennél többről volt szó. és ilyenkor ráakaszkodott azokra a férfiakra.mondta csendesen.. A lányom és én is úgy éreztük. akkor ő vagy Lucy. Azt hiszem. Így voltam ezzel én is. az ember legszívesebben megdögönyözte volna ezt a gyengéd és szeretettel teli kis kölyköt. Nicknek megvolt a saját kis háreme. babusgattam és szeretgettem. Imádnivaló volt. Azonban ezt soha nem felejtettem el.

mintha ő lenne a Pók44 . Egy játék. amit minden fiúnak tudnia kell. Es ő legtöbbször úgy járkált közöttünk. ezért úgynevezett "pisiltető papírkákat" vettem neki. hogy elsüllyedjenek. de legalább megtanulta Nick. ma is mosolyra derítenek. ezt a dolgot. és természetesen volt Pókember babája is. akkor célba vehette őket. Habár napközben használta a WC-t is. és ahhoz képest. hogy pelenkát adok rá este. Az volt a cél. Ualamelyik szekrény mélyén még őrzök párat. Érte élt. Minden Pókemberből volt. Mivel azt a tudást én sem tudtam átadni. Bizonyos dolgok iránt teljesen elragadta a szenvedélye. Pókemberes pizsamában feküdt le aludni. úgy tűnt. és ha a kezembe kerülnek néhanapján.. így nem volt. Ezek kis papírhajók voltak. ha nem vagyok olyan dörzsölt. unalmasnak találja. egy szereplő vagy egy film szinte a rögeszméjévé vált. hogy nem volt férfi a háznál.tanult meg mindent nagyon gyorsan. Pókember volt a pólóján. de aztán hamarosan a Pókember kötötte le minden figyelmét. Mindig harsányan felnevetett örömében. mint én vagy a lányom. hogy ezt másképp is lehet csinálru. amiket ha a WC-kagylóba tettem. és minden vele kapcsolatos dolgot meg akart szerezni. amit nekem sem állt módomban elsajátítani. azonban ugyanúgy az ülőkére ült.. Két és fél éves korában még mindig az ágyába pisilt. pókemberes tányérból evett. és az enyémbe is belepisilt volna. pókemberes tornacipőben sétált a parkban. pókemberes bögréből ivott. amikor sikerült elsüllyesztenie egyet. Egy darabig a Sesame Streettel volt így. Jól bevált ez a módszer. és ezért nem szentelt neki különösebb figyelmet. Nem volt férfi az életemben. Nick egész jól megtanulta a leckét. aki megmutatta volna neki. És akkor a pókemberes születésnapi tortát még nem is emlitettem. Vicces játék volt ez.

hogy részt vegyen benne. Vajon tényleg azért vette semmibe a szabályokat és az utasításokat. Már ebben a korban is rázós feladatnak bizonyult. amikor panaszkodtam neki Nick viselkedésére. Amint feketén-fehéren leírt szabályok gátolták rögtön elment a kedve a játéktól. amit elvártam tőle. Könnyű lett volna azzal elhessegetni a gondokat. Ilyenkor könnyen dühbe gurult. A Pókember után a Star Wars korszak következett. akkor szinte lehetetlen volt rávemni arra. és ellenségesen viselkedett. Az orvosom is ezt tette. sokat töprengtem ezen. mert nem tudta követni őket? Hiszen a fantáziája nagyon élénk volt. Később. hogy e mellett nem tudtam szó nélkül elmenni. Időnként emiatt komolyan aggódtam. mert sokszor nem akarta azt csinálni.ember Ez egy nagy szerelem volt. Nick szerette az olyan játékokat. hogy el van kényeztetve. mert ha nem tetszett neki valami. Azonban a fiam néha annyira megmakacsolta magát. akkor pokollá tudta változtatru az életemet. és kedvére alakíthatta a cselekmény menetét. Sokkal jobban szerette ezeket mint amikor megmondják. amelyeket hosszú évek során sikerült összegyűjterue. és ma már én is tisztában 45 . Tömérdek apró figura népesítette be a házat. Ha nem tetszett neki a program. Tapasztalt és bölcs orvosom volt. megmakacsolta magát. de ezt ekkor még elképzelni is nehéz lett volna. hogy milyen szabályok szerint kell játszaru. ahol ő lehetett a központban. Nicknek már egész fiatalon határozott elképzelései voltak. amelyek megmozgatták a fantáziáját. és másra fordította inkább a figyelinét. ha ki akartam mozdulni vele otthonról. amikor a tanulási nehézségeivel szembesültünk. így már két és fél éves fejjel is nagyon megnehezítette a dolgomat. és csak nagy sokára tudta egy másik rögeszme kitörölni a fejéből.

mert túl sok szeretgető nő veszi körül. hogy meglássuk. elég lett volna néhanapján felemelnie a hangját és helyretenrue egy kicsit. Nem kellett volna elvernie. Ám hiába adtak megnyugtató magyarázatot a fiam viselkedésére. Olyan megnyugtató volt hallgatni. Olyan könnyű a szőnyeg alá söpörni a problémákat. és nincs ott az apja. vagy csak legyinteni rájuk. Csak remélni tudtam. mindenki ezt mondta. Nick úgy nőtt fel. és kiöntöttem a szívemet valamelyik barátomnak. hová vezethet mindez. hogy csupán el van kényeztetve. Mindig lehet magyarázatot találni. akiről példát vehetne. Még két és fél éves korában is "elképesztőř volt. és ezért időnként bátorságot vettem. hogy ez csak azért van. Így könnyű volt azzal csillapítani az aggodalmamat. a rossz előérzet továbbra is mardosta a szívemet. Roman46 . és a fiam valójában ugyanolyan normális. Minden hóbortját nekünk kellett volna megreguláznunk. Engem azonban már ekkor is egyre inkább aggasztott Nick különcsége. akkor azonban jóstehetség kellett volna ahhoz. aki csak találkozott vele. aki atyai szigorával megfegyelmezte volna. akkor kézenfekvőnek tűnt.vagyok azzal. Két nő és egy fiatal lány babusgatta majomszeretettel. ahogy a vészjósló jeleket elbagatellizálják. hogy képtelen voltam a fegyelmezésére. Ekkoriban bukkant fel az életemben John Traina. Utólag könnyű okosnak lenru. Nem volt férfi a háznál. mint a többi gyerek. aki teljesen elvarázsolt a lényével. de én annyira szerettem ezt a kis csodabogarat. Így voltak ezzel a többiek is. A kialakulásuk teljesen magától értetődőnek és természetesnek tűnik. hogy mindig ő volt a figyelem középpontjában. hogy nekik van igazuk. hogy ezek a kisgyermekkori különcségek a legtöbb esetben lényegtelenek. Ha időnként nehezen lehetett elviselni.

sokkal inkább. mint vele élni. akit megálmodtam magamnak. hogy már évek óta jó barátok voltunk. Mellette. jóképűségével. A lányom révén már évek óta ismertem őket. és hathétnyi randevúzás után Ualentin-napon megkérte a kezemet. amikor pedig időnként megpróbáltam randevúzgatni. John nagyon kedveli Nicket. de egy olyan világba csöppentem bele. Habár egyszer-kétszer megjegyezte. Szeretett társaságba járni. nem éreztem semmi különösebb vonzalmat a lovagjaim iránt. John hamar levett a lábamról. sármosságával és figyelmességével. Nekem viszont már régóta egyedül kellett megvívnom a mindennapok küzdelmeit. Trevort és Toddot. hogy nem egy könnyű eset. álmaink valóra válnak. aki teljesen elkápráztatott a kedvességével. Sokat nyomott az is a latban. El sem tudtam volna csodálatosabb dolgot képzelni. és úgy tűnt. hogy szemlátomást szerette a gyerekeimet. akárcsak én. Ezek után John higgadt. Ugy tűnt. hiszen sokszor átjöttek Beatie-hez és Nickyhez játszaru. és én is szerettem a fiait. elegáns és rámenős férfinak a megjelenése. Az előző házasságomban csalódtam. hogy John is akar még gyerekeket. mint én. Nagyon jól kijöttek négyen egymással. ami tényleg megrémített. A Billel töltött hónapok komoly traumát okoztak nekem. Tizenhat év együttélés után nemrég költözött el a volt feleségétől. és örültem. Tökéletes családot alkottunk. Ezt onnan tudom. Azonban sok éven át biztonságban és boldogan éltünk együtt. elegáns és józan világa biztonságosnak tűnt számomra. Ennyi idő alatt nem ismerhettük meg egymást eléggé.tikus fordulat volt ennek a jóképű. figyelmezte47 . ha csak részben is. és ennek később meg kellett fizetnünk az árát. Két kisfia volt. és házassága alatt igen jó apának bizonyult. Fülig beleszerettem. Ő volt a fehér lovon érkező herceg.

hogy ez nekem és a gyerekeknek is egy gyümölcsöző kapcsolat lehet. gondoltam. hogy ettöl igen zavarba jöttem. ahol két báttyal és egy apával is meg kellett osztoznia a szeretetünkön. de nagy megkönnyebbülésemre leperegtek róla fiam szavai. még gyanakvóbbá vált. ezzel minden álmom valóra vált. Megpróbáltam befogni a száját. Hosszú és boldog életre számítottam mellette. de máris eljegyeztük egymást. Azonban Nicky elég borúsan szemlélte a kilátásba helyezett két báty megjelenését. hogy John is megtalálja benne a számítását. hogy ezáltal tompítsam a rémes szavakat. amelynek minden napját bearanyozzák a gyermekeink. én pedig már régen egy ilyen férfira vágytam. Emlékszem. Bolondultam értük. Amikor érezte. Kománcunk mindent elsöprő szélvihar volt. de Nick olyan nyomatékosan adott hangot a nemtetszésének. és reméltem. hogy tárt karokkal fogadták a lelkesedésemet. Nick nem könnyítette meg a helyzetünket. Végül sínre kerültek a dolgok. 48 . hogy kezd komolyra fordulni a kapcsolatunk. Bármikor élces megjegyzéseket tett. John megpróbált a kedvében járni. Én azonban úgy éreztem. Nicky pedig új apára talált.tése ekkor még nem aggasztott. és helyette is boldog voltam. A napnál is világosabb volt számomra. Johnt sem látom többet az életben. és most egy olyan igazi családba csöppent. és szép volt tőlük. ha úgy szottyant kedve. Nagy reményekkel és álmokkal telve vágtunk bele e kapcsolatba. és soha nem türtőztette magát. egyszer még a randevúzgatások idején egyfogatú hintóval vitt ki minket a mólóhoz. A fiam azonban vehemensen ellenkezett. Addig csak nők vették körül. Pontosan négy hónappal később össze is házasodtunk. és ránk mosolygott a szerencse. John erős vállaira lehetett támaszkodni. Még csak hat hete randevúzgattunk.

John biztos volt abban. hogy én nem mentem el a nászutunkra. Mindig is ők töltötték be az életemet. Érdekes módon úgy alakultak a dolgok. hogy nem tudok majd kétfelé szakadru John és a gyerekek között. ezért a három idősebb gyerekkel vágott neki a nászutunknak. aki felvehette volna velük a versenyt. Tréfásan "üzleti heteknek" neveztem az utunkat. és három nagyobb gyerekünket is magunkkal visszük majd Európába. hogy később majd utánuk megyek. és tudtam. hogy vakbélgyulladásom van. Azért csalódott is voltam. hogyan fog elsülni a dolog. mert nem szívesen hagytam volna otthon Nickyt. hogy öt héttel elhalasztjuk a mézesheteket. Nekem azonban komoly aggályaim voltak. Eddig csak neki és nővérének szenteltem az életemet. elsősorban Niclry. amiért nem csatlakoztam később a többiekhez. hogy ha egy férjjel is megosztom azt. úgy terveztük. Aggasztott egy kicsit. és ennek még a puszta gondolatától is szívdobogást kaptam. és kissé izgatottan néztem elébe. hogy rendbe jövök. Ezért nem tudtam. és mit szólnak majd ehhez a gyermekeim. és arra számított. nem pe49 . hogy végül is az én nászutamról volt szó. akkor az bizonyos fokú allcalmazkodást követel meg majd tőlük. hogy magára hagyjam. ami bizonyos szempontból nagy megkönnyebbülés volt. és semmi komolyról nincsen szó. és arra gyanakodtak az orvosok. kötötték le a figyelmemet. Még sohasem bukkant fel az életemben olyasvalaki.Az esküvőnk után mindkettőnket New Yorkba szólitott a munka. még soha nem mentem el nélküle. Ezt ellensúlyozandó. Éppen indulás előtt megbetegedtem. elsősorban rájuk ontottam a szeretetemet és értük éreztem felelősséget. Erre azonban nem került soz Inkább otthon maradtam Nickyvel. Amióta Nick megszületett. hiszen egy porcikám sem kívánta. Arról már nem is beszélve.

akkor őt teljesen ágynak döntötte a nátha. Nem sokkal az indulás előtt Nick megjelent a hálószobánkban. akartunk gyermeket. és becsapta maga mögött az ajtót. Kiderült. hogy ez milyen hatással lesz majd Nickyre. 4. Azonban nem sokkal az esküvőnket követően. és látni akarta a fiát. Mezítláb megállt a szobánk közepén. de nem kötöttük rögtön a gyerekek orrára. Ha valamelyikünk megfázott. hogy teherbe estem. Én pedig aggódtam. ha teherbe esek. Ahogy lesújtó tekintetével az új apjára nézett. mogorván Johnra nézett és ezt mondta: "Traina úr. és később is mindig őszintén kimondta. Kis testvérek állnak a házhoz és egyéb változások Már amennyire én ezt meg tudom ítélni. és nem tudtam. hiszen nem változtatott addigi életvitelén. ön képtelen felfogni. csak az átázott pelenkája. nagyon nehéz volt megállni. John abban reménykedett. Általában elég hamar megérzem." Nicky már ekkor sem kendőzte el az érzéseit. Nehéz lett volna félreérteni. Nem pusztán a véletlen műve volt. Én otthon maradtam Nickyvel. hogy kislány lesz. az eljegyzésünk után egy héttel fogant meg Samantha lányom. Nagyon boldogan fogadtuk a hírt a férjemmel. hogy ne mosolyogjunk rajta. hogy nem a bennem bujkáló vakbélgyulladástól voltam rosszul. mivel bőven volt alkalmam kifejleszteni ezt a képességemet. a legnagyobb megdöbbenésemre Nick apja ismét felbukkant.dig a gyerekekéről. hogy valamilyen rejtélyes okból kifolyólag Nick különösen fogékony a fertőző betegségekre. hogy az anyámat akarom. csípőre tette a kezét. hanem Samanthától. kivonult a szobából. vagy még rosszabb esetben tüdőgyul50 . Aztán sarkon fordult. Semmi más nem volt rajta. amit érzett. Ekkoriban tűnt fel nekem.

Mintha azt akarta volna bizonyítani ezzel. Mindezek tükrében még annak a puszta gondolatától is dührohamot kaptam. Ugyanebben az időben kezdtem felfigyelni arra. Kétségbeejtő volt ez a helyzet. illetve én csak az övé vagyok. nem volt ínyemre a dolog. hogy sikerült meggyőznöm. Ha elvágta az ujját. akkor elfertőződött a sebe. Megengedték Billnek. Bill sokszor ellátogatott hozzánk. és senki sem állhat közénk. Ha pedig arra gondoltam. akár hiperérzékenynek is nevezhetném. Egyik napról a másikra valami ördögi csillogás jelent meg a szemében. hogy találkozzon a fiával. hogy ő az én gyermekem. hogy valószínűleg az immunrendszere nem a legtökéletesebb. és ráadásul fölöttébb csalódott a születendő kisbaba miatt.ladást kapott. de csak a mi házunkban találkozhattak az én felügyeletem mellett. 51 . hiszen akkor már kimondottan kötődött Johnhoz. hogy el is viszi valahová. és attól tartottam. és ott megértéssel fogadták az érveinket. hogy Nick sokszor nagyon érzékeny. és közben szerfelett aggódtam Nick miatt. Soha senki nem jött rá az okára. hogy Bill betoppan majd hozzánk valamelyik szintén drogfüggő ismerősének a társaságában. és ilyenkor világosan láttuk. Véleményem szerint nem volt joga ezt tenni. hogy összezavarodik majd szegény. Mi pedig azt hittük. Hogy őszinte legyek. Próbáltam nyugtatgatni. Úgy éreztem. hogy meglátogassa Nicket. hogy még mindig nem sikerült megoldania a problémáit. de egész életében hajlamos volt a fertőző betegségekre. A bírósághoz fordultunk. hogy a felbukkanásával nem tesz jó hatást a fiam életére. Samanthával voltam ekkor terhes. akkor legszívesebben a tejemet vertem volna a falba. és még erősebben kezdett el ragaszkodni hozzám. de nem hiszem.

mert tudta. A mi gyermekeink voltak egytől egyig. A gyerekek még viszonylag fia52 . Úgy határoztunk. akikhez alkalmazkodnia kellett. sem édestestvérezni. hogy Nick nagyon zokon venné. mennyire szeretem. Az egész családot érintő fontos döntést hoztunk. Nick szemében én csak az övé voltam. Nem kellett többé féltestvérezni. ami számára mindennél ijesztőbb lehetett. Sok időt töltöttem Nickkel. A helyében én csak ennyit tudtam volna kinyögni: Hát ezek meg kicsodák?" " John rendkívül figyelmes és gyengéd volt Nickhez. sem pedig a megszületendő kisbabával. Én pedig hiába imádtam ugyanannyira. Mostohaapja és két bátyja lett. Az egyik oldalon Nick állt. Késöbb elmondta nekem. azért nem akart beleavatkozni ebbe. hiszen ezt minden hároméves gyereknek nehéz feldolgoznia magában. és kisbabát vártam. mint egy idegenre. a másikon pedig a többiek. és respektálta a fiamhoz fűződő szoros kapcsolatomat. függetlenül attól. Ez máig így maradt. Ezt még a vak is láthatta. sem pedig más megkülönböztető jelzőket használni. Ez kézenfekvő volt. de már mások is beléptek az életembe. Továbbá új házba költöztünk. és még inkább ki akart sajátítani magának. és az övébe is. sem a fiaival. Ráadásul a vér szerinti apja is felbukkant az életében. de ettől csak még telhetetlenebb lett. hogy ki kitől és honnan származott. sem mostohatestvérezni. habár úgy tekintett rá. Gyakran úgy éreztem magam. Rövid időn belül gyökeresen megváltozott körülötte a világ.Nehéz időket élt át ekkor Nick. mintha két tűz közé kerültem volna. mintha csak ezzel bizonyíthatnám. és nem akart megosztozni rajtam sem Johnnal. hogy testvérekként neveljük fel a gyerekeket.

Ilyenkor Drakulát utánozta. a szabadidejét Európában töltötte. Nem tiltottuk sem Beatie-t az apjától. másrészt pedig elkápráztatta a fiamat. Ahogy egykor a Pókember hatása alá került. Trevor és Todd nagyjából tizenhárom. sem a srácokat az anyjuktól. de időnként üzeneteket hagyott Nicknek az üzenetrögzítőnkön. A srácok szerették Nickyt. Még Nicky is. ugyanott töltötték a nyári vakációjukat. Beatrix. ráadásul John Beatie apjának nővérével valaha randevúzgatott is. Habár ő nehezebb esetnek bizonyult. mint a többiek. Ekkoriban. hiszen az apja háromezer mérföldre élt tőlünk. és már az első pillanattól kezdve mint a kis öccsüket fogadták el őt. Beatrix számára is kellemes volt ez. Ez egyrészt megrémítette. Végül Bill látogatásai abbamaradtak. tizenkettő és tizenegy évesek voltak. hanem Drakuláról. Állandóan róla beszélt. Ezeken öldökölték egymást az emberek. hiszen gyerekkoruk óta jól ismerték egymást Johnnal. Nagyon meghitt kapcsolat volt közöttünk. Valójában Beatie apja többször is nálunk vendégeskedett. a levágott végtagokról pedig csepegett a vér Még soha életemben nem találkoztam olyan gyerekkel. nem az apjáról. a gyerekek jól kijöttek egymással. és aztán még jó sokáig. így nem volt napi kapcsolatban a lányával. most a Drakulának lett a megszállottja. igazi kis közösséget alkottak. Trevor és Todd már évek óta jó barátok voltak. ami nekünk elég volt e döntés meghozatalához. Ekkoriban kezdett el borzasztó fekete-fehér képeket rajzolni. akinek ilyen mélyről tört volna fel a sírás a rajzain 53 . Beatrix. mindenki nagyon boldog volt.talok voltak és szerették egymást. Azt hiszem. hiszen neki több mindenhez kellett alkalmazkodnia. Újra eltűnt az életünkből. kihúzott karddal a kezükben. Amikor összeházasodtunk. A srácok felváltva az anyjukkal és velünk éltek.

Keserűen kellett tudomásul vennem. mint derült égből a villámcsapás. értelmesnek. A doktor nem látott további aggodalomra okot. mint puszta testvérrivalizálás. hogy mindez csupán a gyerek élénk fantáziájának köszönhető. Nick ebbe szinte belesápadt. márpedig állandóan ezt csinálta. hogy megvitassam vele a kérdést. Egy pillanatra sem hagyott nyugodni a dolog. Aztán egyik percről a másikra hirtelen elpárolgott a haragja. Azonban minden egyes alkalommal. Ez már több volt. Dühös és felháborodott volt. Legtöbbször csak dúltfúlt mérgében. ami tovább rontotta a helyzetet.keresztül. és otthon különösen nehéz volt bírrü vele. hogy fölösleges aggódnom emiatt. de megint csak azzal küldtek haza. ennek nem volt tudatában. és a képei is egyre sötétebbek és gonoszabbak lettek. hogy az apja látogatásainak bármi köze is lett volna a rajzaihoz. hogy egy másik pszichiáternek is megmutassam. Az óvodában azonban udvariasnak. amikor a fiam ilyen rajzokat készített. de azt hiszem. Nehezen kezelhető gyerek volt. engem elkapott a frász. vissza nem változott. Több mint egy évig egyáltalán nem használt vidám színeket. de mindössze azt a választ kaptam. Ekkoriban még mindig bepisilt éjszakánként. Csak sötét tónusúakat. hogy megcsalták. Egyre többet rajzolt a fiam. Két héttel Nick negyedik születésnapja után megszületett Samantha. Mérges pillantásokat lövellt rám és a kisbabára. de a témaválasztása nem hagyott nyugodni. Több száz rajzot raktam el. Albumba raktam a képeit. míg megint. úgy érezte. Elmentem hát egy pszichiáterhez. kedvesnek és 54 . Nem gondolom. aki időnként dührohamot kapott. egy ideig kedvesen és szeretetre méltóan viselkedett. hogy leplezetlenül féltékeny Samanthára. és legtöbbször mérgelődött valamin. annyira aggódtam miatta.

mialatt John és gyermekeink az igazak álmát aludták. ezúttal Victoriával. Négy hónappal Samantha világrajötte után ismét teherbe estem. Azokon vezette le a mérgét.meglepően felnőttesnek tartották (ezzel nem sok újat mondtak nekem. aztán értük mentem. szakkörre. csupán idővel egyre szaporodott a számuk. ahol előhozakodtam azzal. Ismét a fia láthatását követelte. este pedig általában az idősebbekkel ruccantunk ki. esténként dolgoztam. Reggel iskolába vittem a gyerekeket. és Nickynek nehéz volt megbirkóznia ezzel. és mi is kivizsgáltattuk a sajátunkkal. Azonban még két hét sem telt el. Ezúttal a bíróság elrendelte. Ez idő tájt bukkant fel újra Bill. és ismét megfogantam. ahol egy harmadik személy is jelen lesz megfigyelőként. és sok örömömet leltem bennük. A környezetében mindenkit elbűvölt a személyiségével. Nicky mindig is hihetetlenül karizmatikus egyéniség volt. de erről még akkor sem szereztek tudomást a gyerekek. akik egy fedél alatt éltek vele. amikor két és fél hónap múlva elvetéltem. nappal pedig a gyerekekkel foglalkoztam. hogy menjünk el egy pszichiátriai rendelőbe. Megint a bíróságon kötöttünk ki. Nehéz időket élt át ekkor a fiam. elvittem őket edzésre. hogy ne kelljen elmenni. Ekkor már sikeres író voltam. Nick gyakran hisztizett és könyörgött. 55 . A bíróság miatt is el kellett vinnünk pszichiáterhez. Nem sokat traktáltam őket az írással. még mindig a gyerekek töltötték ki az életemet. Ugy tűnt. Lóverseny volt az életem. Nagyon büszke voltam a gyermekeimre. hogy a legutóbb is mennyire kudarcba fulladtak a láthatásai. traumát okoz neki ez az egész eljárás. aki levette a lábukról az embereket. A munkámra csak éjjel jutott időm. hiszen mindig is koraérett volt). Ahogy az elmúlt években is. Csak szórványosan látogatta meg a fiát.

Egy másik alkalommal meg szétkente a falon a kakiját. hogy az újabb testvérek traumát okoznak. Négyéves fejjel Nicky még mindig ágyba pisilt. Egyszer pedig még a párnájára is. eljött a megfelelő alkalom. Ekkoriban azonban még az volt az uralkodó nézet. Nem jutottam egyről kettőre. hogy runcs minden rendben. Azonban a pszichiáterek ezúttal is ugyanazt a nótát fújták. Továbbra is úgy hittem. legtöbbször igen mérgesen viselkedett. hogy valahol mélyen a személyiségében gyökereznek a problémái. de senkire sem voltak különösebb hatással. hogy a vér szerinti apa nélkülözhetetlen a gyermek fejlődéséhez. Semmiképp nem 56 . Idővel ismét abbamaradtak Bill látogatásai. Nick mindenképp vesztese volt ennek a helyzetnek. Éreztem. hogy előkotorjam a fiam rémisztő és sötét tónusú rajzaival megtöltött több tucat albumot. hogy valamilyen'mélyről eredő problémáról van szó. és az volt a szilárd meggyőződésem. és természetes. és ki nem állhatta Bill erőltetett látogatásait. mégsem hallgatott rám senki sem. Hiába emésztettem magam és éreztem. Senkire nem tettek különösebb hatást. és valami runcs rendben a fiammal. Úgy tűnt. Időnként az is előfordult. Ezekből a jelzésekből biztosan éreztem. Nekem azonban állandó fejtörést okoztak. ha az illető defektes vagy követelődző. hogy kifejezetten gonoszak ezek a rajzok. hogy brillírozik és zseniális. Örüljek. egyre féltékenyebb volt Samanthára. Visszatettem hát az albumokat a fiókom mélyére. ne kényeztessem el. azonban nem a körülményekben kerestem a hibát. hogy nincs minden rendben Nickyvel. hogy a kádba kakilt.hogy független szakvéleményt is kapjunk a láthatások hatásáról. Engem azonban komolyan aggasztottak. és az sem számít.

és másnap reggel már haza is hozhattam a kisbabát. Nick mindig keserű szájízzel jött haza. hogy elviselhetőbbé tegyem számára a helyzetet. Nicknek ezen az estén olyan erős asztmás rohama volt. hogy miért háborgott a lelke. de a viselkedésével még ezt figyelembe véve is meszsze túllőtt a célon. Bármilyen mély sebeket okozott is ez mindkettőjük lelkében. habár ilyen erős rohama még nem volt ezt megelőzően (nekem és hét gyermekem közül ötnek szintén asztmája van). ha indulnunk kellett. Amikor azonban Bill valamilyen okból kifolyólag időnként elmulasztott eljönni. Ilyenkor aggasztó volt. A látogatások egyszer s mindenkorra abbamaradtak. Legtöbbször minden gyűlöletét és haragját Samanthára zúdította. hogy kórházba kellett szállítani. és természetesen Bill ismételt eltűnése is felkavarta. mert úgy érezte. csupán egy estét töltöttem a kórházban. Victoriának sem örült. Ezek az okok magyarázatot adhatnak arra. és nem volt túl lelkes. Nem most fordult ez először elő. Mindig azon voltam. Any57 . A fiamnak jobb volt így. és elégtételt akart venni az őt ért sérelmekért. hogy ő bosszantotta fel valamivel. hogy milyen mélyen átéli a visszautasítást. Állandóan csitítanom kellett. Érthetően féltékeny volt Samanthára és Victoriára. Nick öt és fél éves volt. hiszen látogatásaival túl nagy traumát okozott neki Bill. Könynyű szülés volt (ez volt az egyetlen ilyen). mégis megkönnyebbültem. a szorongást és a bűntudatot. mert többé nem bukkant fel a fiam életében. mások előtt pedig magyarázkodásra kényszerültem. de az idő múltával közömbös lett iránta. amikor Victoria világra jött. Elveszett a saját élete útvesztőiben. amiben szintén nem volt semmi meglepő.akart elmenni a találkozókra. Nick mérgesen fortyogott magában. Azonban Billnek ez volt az utolsó felszívódása.

Az egyik pszichiáter. szeretetre méltó gyerek. Végül is én árultam el őt és hoztam haza az új kisbabákat. mindig úgy éreztem. sem pedig csitítani. és én voltam az egyetlen. és ez sokkal inkább kikészíti. Négyéves korában már szinte biztos voltam abban. Már ekkor is felsejlett bennem. azt mondta. Azonban nem tudtam. hogy képtelen voltam elviselni a boldogtalanságát. Nem volt könnyen kezelhető. Engem is sokszor ostorozott. mégis nagyon erősen kötődött hozzám. a védelmére keltem. amikor mérges volt rám. még akkor is. Akárcsak Nicky. akkor dühös kirohanásokkal hűtötte le a lelkesedésemet. Akármivel próbálkoztam. Azonban legtöbbször még rám is mérges volt. mint a nyilvánvalóan bosszantó körülmények. hogy ennél többről van szó. hogy a ' benne feltámadó indulatokat nem tudta kezelni. és mindössze egy kis fegyelemre van szüksége a fiamnak. hogy valami nincs rendben a fiammal. 58 . Körbebástyázta magát. én is úgy éreztem. Bármennyire haragudott rám. és mindig felülemelkedtem a sérelmeimen. hogy ". de ezt sosem vettem a szívemre. mindig mentségeket kerestem számára. már kétségem sem maradt efelől. hogy süket fülekre találnak szavaim. Teljes mellszélességgel kiálltam Nicky mellett. miképp adhatnék hangot aggodalmamnak. Bízott bennem. végre sikerült megnyernem a kegyeit és a bizalinát. akinek időnként sikerült lerombolnom az őt körülvevő falakat. és ő tisztában volt ezzel. hogy minden a legnagyobb rendben. Amikor azt hittem. Nick minden próbálkozásnak ellenállt. nehezen lehetett kijönni vele.nyira szerettem. Én azonban tudtam. de mire ötéves lett. Utólag visszatekintve úgy látom. hogy belülről emészti magát. Hiába próbálta meg bárki is felrázni és szórakozni vinni. akihez elvittem.

hogy később ennyire kivirágzik a kapcsolatuk Szenvedélyes. mint a többi testvérrel. Amikor Nick hat és fél éves volt. és még mindig nem tudtam megbocsátani neki. ismét a bírósághoz fordultunk. Gyűlöltem azért. ezért megvonták tőle apai jogait. senki sem tudott volna tiszta lelküsmerettel más kiutat találni. amikor Nick hétéves volt. egy újabb kislánnyal gyarapodótt a családunk. Fordult a kocka. ami szorosabb volt. Nehéz napokat élt át ekkor a fiam. így John a nevére vehette a fiamat. Végül azt az ítéletet hozták. és évekig hasonló intenzitású szeretetbe csapott át. aki bálványozta őt. ha előre tudom. A csönd rabságába burkolóztam. Nem voltunk beszélő viszonyban Billel. és John örökbe fogadhatja Nickyt. Csak mi tudtuk. Sokkal felhőtlenebb lett volna az életem. hogy a benne lángoló indulatok őt is felemésztik. mintha a pokol tüze fortyogott volna benne. Tizenkét vagy tizenhárom éves lehetett. Hat hónap elteltével. Ekkor az apja már évek óta nem látta. A tárgyalás Nick hetedik születésnapján vette kezdetét. Nick is ezt akarta. aztán egyik napról a másikra kihunyt. amikor Samantha lett a legkedvesebb testvére. és azt hiszem. és ekkor sikerült megvonnunk Billtől apai jogait. hogy mivel Bill már évekkel ezelőtt elhagyta a fiát. Ettől fogva egészen élete végéig rajongott a húgáért.mintha nem tudnám ledönteni a körém magasodó falakat. amiért megkeserítette a fiam életét. lojális és bizalomra épülő vonzalom fűződött közöttük. és azontúl imádták egymást. Sok-sok éven át lángolt iránta a gyűlölete. Még ekkor is szakadatlanul gyötörte Samanthát. és szintén elhalmozta szeretetével. Akárcsak mindannyian. Talán e közös tudatnak és érzésnek köszönhetően fonódott még szorosabbra a kapcsolatunk. hogy hűtlenül 59 . Szerencsére Nicknek nem kellett megjelennie a bíróság előtt.

Ez fontos volt neki. aki mellett felnőtt. és mi respektáltuk az óhaját. és Nick boldognak tűnt. az iskolában is jól szerepelt. hogy egyszer s mindenkorra eltűnt az életemböl. mi váltotta ezt ki belőlem. és az egész család a Hawaü szigeten töltötte a nyári vakációját. Nem érdekelték a hagyományos játékok. de Nick ragaszkodott ahhoz. hiába viselkedett gyakran teljesen normálisan. Ualójában ő volt az. Az idősebb gyerekek tudták. Továbbra is ontotta magából erőszakkal teli fekete-fehér rajzait. Soha nem tetszett neki. aki minden játékát tönkreteszi. Nem tudom megmondaru. Végre úgy tűnt. hogy reménytelen a helyzet. hogy Nicket John örökbe fogadta. és Nick nem akart kilógni a sorból. és sírni tudtam volna. akkor ő inkább otthon maradt volna. és ennek alkalmából vendégeket hívtunk meg. továbbra is furcsán viselkedett. sem pedig azt. de egyszer csak azt éreztem. és nehezen kezelhető maradt. ami körülötte zajlott és amit mások tettek. hogy neki nem John az igazi apukája. Nick felvette John nevét. Ekkor Nick hétéves volt. Hiába fogadta Nick boldogan az örökbefogadás tényét. miért. de továbbra is lobbanékony. akkor viszont mehetnékje támadt. és mindig árral szemben próbál úszni. hogy a kisebbeknek ne mondjuk meg azt. miről van szó. problémás gyerek maradt. Csak néztem a fiamat. csak a háborúsdi és azok a játékok. Nagyon sok barátunk eljött a partira. Hatévesen végre leszokott az ágyba pisilésről.elhagyott. Ha el akartunk menni valahova. Még sok éven át sikerült titokban tartanunk a kis testvérei előtt. Kü60 . amelyekben szabadjára engedhette élénk fantáziáját. Ha otthon akartuk eltölteni a napot. A napnál is világosabb volt számomra. hogy nagyon komoly lelki sérülései vannak.

Néha kedvelte. Ugyanazt a zenét hallgatta és szerette. Ötéves kora óta rajongott érte. Halványlila gőzöm sem volt. illetve statisztikákat nagy alapossággal lejegyezte. miképp segíthetnék neki. a zene. Amikor megpróbáltam az orvosomnak vagy a fiam tanárainak ecsetelni az aggodalmamat. Én azonban a lelkem mélyén éreztem. ha éppen nem baseballozott. Először azt hitték. változtathatnám meg és tehetném jobbá az életét. Habár azóta már John bevallotta nekem. briliáns elmére utalnak. hogy komoly az érdeklődése. Attól féltem. Ezek a figyelemre méltó táblázatok. Ekkor már volt egy másik szenvedélye is. és az eredményeket. Nick vegyes érzelinekkel viseltetett iránta. Az öccsével vetélytárs érkezett a házhoz. hogy csak be akar vágódni náluk. hogy neki is hasonló félelmei voltak. de nem merte megosztani velem a véleményét. Teljesen átitatta az életét. Gyakran sündörgött az ismerőseik körül. Még bajnokságot is szervezett az általa kitalált baseballcsapatok között. akkor a tévében nézett egy meccset. hogy valami nagyon nem stimmel nála. Ekkoriban Nick a baseball rabja lett. Elképesztően jártas volt a zenéjük61 . mint az idősebb testvérei. Az ő szemükben minden a legnagyobb rendben volt. hogy soha nem kupálódik már ki. Amikor Nick nyolc és fél éves volt. hogy otthonosan mozog a témában. és kérdezősködött a zenekarokról. Ekkor még mindig nem látta rajtam kívül senki sem ilyen sötétnek a helyzetet. amelyeket máig örzök. Csupán én aggodalmaskodtam. süket fülekre találtam. Látták rajta. de aztán rádöbbentek.lönösen mások előtt tudott uralkodni magán. a kis öccse. Később azonban szerfelett büszke lett rá. Egész halom van belőlük. megszületett Ma~oc. máskor pedig halálra rémült és féltékenységi rohamot kapott. segítséget kérni tőlük.

Egy életre szóló szenvedély volt ez. Egy tornádót is könnyebb lett volna megfékezni. és testileg sem bántalxnazta őket. Ütött-vágott maga i körül. aztán varázsütésre kezessé és gyengéddé vált. Azonban engem egyre jobban aggasztott a viselkedése. Az ütemérzéke és a gondolatfGzése szinte tökéletesnek számított. Annak ellenére. de sosem támadt rájuk. hogy kedvét lelje benne. habár írói vénával is rendellcezett. Ez idő tájt kezdett elhatalinasodni Nicken a betegsége. ami soha egy percre sem hagyott alább. mindinkább felszínre tört. akik imádnivalónak és szórakoztatónak találták. Már elég idős volt ahhoz. hogy tehetségesebb volt. és ezen a téren volt a legjobb. amikor a barátaik előtt bemutatta tánctudását. ami évek óta emésztette. mint őt lecsillapítani. habár szándékosan soha nem bántott senkit sem. A zene volt az első számú szerelme. és nem rémisztette meg (viszont néha még ekkoriban is megkeserítette Samantha életét). amikor az utolsó gyermekünk. Amikor pedig a brake táncőrület söpört végig az országon. mint én. Ez érthetően gyakran nagyon irritálta a bátyjait. Szeretett a barátnőikkel is flörtölni. Trevor tizenhatodik születésnapján is ő vitte el a pálmát. Nick tizenegy éves volt. Az egyik percben még kibírhatatlanul viselkedett. az idősebb testvérei szóhoz sem jutottak a megdöbbenéstől. A mélyen benne gyökeredző fájdalom. Ekkor hatéves lehetett. Zara megszületett.ben. Egyre megzabolázhatatlanabbá vált. továbbá rendkívül ügyesen bontotta ki a cselekményt. Ezúttal teljesen elbűvölte a csecsemő. Gyakran mondogattam a későbbiekben. nehezen lehetett bírru vele. hogy több 62 . Időnként túl durván játszott a kis testvéreivel.

hogy rajtam kívül senki sem érti meg igazán. akárcsak én. Minden gyerek megrémült és összezavarodott. Ebben az évben John otthon csaknem halálos balesetet szenvedett. Mintha egy sárkány hatalmasodott volna föléje. Nicken azonban úgy tűnt. és én halálra voltam rémülve. még az eddiginél is szélsőségesebben. Nickyt azonban különösen megrázta ez az esemény. Ha azt mondtuk neki. habár ez nem tartott sokáig. Még az idősebb gyerekeink is. amikor John már kezdett lábadozni. Ösztönösen éreztem. mennyi fájdalom van a szívében. hogy ijesztő méreteket öltött benne a lelki zava~ elhatalmasodik rajta. nehogy feleméssze. mint az időjárás. hogy tanulási nehézségei voltak. Csak akkor nyugodott meg ismét. Annak ellenére. mint nyolc testvérének együttvéve.ti. hogy teljesen eluralkodott a pánik. és ismét elkezdett az ágyba pisilru és a kádba kakilni. A védőszárnyaim alá szerettem volna voni. Tizenegy éves fejjel Nick tovább játszotta a szerepét. akik pedig már a tízes éveik végén. és ő is érzi. és ez mindannyiunkat iszonyúan felkavart. mégis úgy éreztem. visszafordíthatatlanul és alattomosan. Olyan magas volt az IQ-ja. továbbra is jó bizonyítványokat hozott haza az iskolából. ru. akkor lezser vffágos nad63 . hogy az iskolai ünnepségre sötét nadrágot és fehér inget vegyen fel. hogy messze a képességei felett teljesített. Azonban ez a felmerülő lelki zavar nem kapott kellő figyelmet. és senki sem szabhat gátat neki. Tudtam. amire nem sokan lettek volna képesek. hogy a legszorosabban hozzá kötődöm. Azonban ez még ekkor is elkerülte mások figyelinét.irelemre és törődésre volt szüksége. illetve a húszas éveik elején jártak. mert a többiek is meg voltak zavarodva. és szeszélyes volt.

hogy a világ összes zenekarát. hát a szeretetemmel. Ó. Nemcsak a mindenki által jól ismert és a felkapott zenekarok terén volt jártas. hogy csak "blöfföl' . 5.. Hiába vettek körül a gyermekeim. rend64 . Hatodik osztály: a démonok láthatóvá válnak ick a tizenegyedik évében járt. az örök szerelme továbbra is a zene maradt. istenem. a gördeszkázásnak. Mindenáron meg akartam óvru. és ezzel mindenkit elkápráztatott. Lehet. vagy féltek szembenézni a valósággal. feltörekvő bandáról is tudott. Nekem pedig le kellett parancsolnom a színpadról. hogy elűzzem a fájdalmát és a fölé tornyosuló sárkány árnyékát. hanem minden új. hogy ezt mások miért nem látták akkor Egyszerűen képtelen vagyok felfogni. dalát és zenészét ismeri. hogy mások értékelték az "önállósulási törekvéseit".rágban és fekete garbóban jött el.. de én nem. A mai napig nem értem.Először a sok nagyokos mindig azt hitte. hogy ezek mélyen gyökeredző és komoly lelki zavarokat okozó problémájának a jelei. miről beszél.. A sárkány árnyéka pedig lassan tovább növekedett. hogy sérült a lelke. és a karácsonyi ünnepség kellős közepén öltözött csak át. és egy újabb szenvedéT lyének kezdett el hódolni.. én tudtam. vagy nem tudták. Talán nem akarták... gyógyítani. akiről tudtam. Úgy tűnt. Tudta. De én tudtam. De természetesen erről szó sem volt... és annyira aggódtam miatta. Azonban az igazi szenvedélye... De még ekkor sem voltam képes erre. Tudtam. a szívem mélyén még ekkor is Nick volt az én kisbabám.. mint a többieknek. A vele egyidős gyerekekhez képest kimondottan kifinomult ízléssel rendelkezett a rock műfajban. Ha mással nem. és akinek másra volt tőlem szüksége. Leginkább idősebb testvéreinek a barátai estek hasra a tudása előtt.

mint a bejáró közepét. Jo elvitte magával Nicket a nagyobb koncertekre. Úgy tűnt. mindig társult egy további szenvedélye is. amit szeretett. Megismerkedésük első percétől fogva egészen a fiam haláláig imádták egymást. Most pedig a gördeszkázás ideje jött el. És természetesen ugyanez volt a helyzet ezt megelőzően a Pókember és a Star Wars korszakában is. Nicky mindenhez egocentrikusan állt hozzá. újabb alkatrészeket vett hozzá és cserélgette őket. Még a felnőtteket is lepipálta. A Napában fekvő vidéki házunk közelében egymaga egy hatalmas rámpát épített. Jo Schumant.szerint sokkal jobban. Ezt annak köszönhette. Például a kitalált (és valódi) baseballmeccsek. Egyike volt azon keveseknek. hogy megkaphassa vagy elérhesse azt. amit éppen akart. ahol természetesen az öltözők világába is bekukkanthatott. közülük sok dedikálva is volt. mint a többiek. aki szintúgy rajongott érte. Baseballkártya-.és labdagyűjteménye figyelemre méltó lett. és mint mindig. ütő. Egyedülállóan szenvedélyeinek a 65 . Azonban a zenéhez. ez is a szenvedélyévé vált. Nick életében Jo volt a földre szállt angyal. A családon belül bárkin átgázolt. Jobb helyet nem is találhatott volna neki. Egész jelentős gyűjteménye volt. mint a fiam. Éjt nappallá téve gördeszkázott. és hatodikos korában már befelé fordulóvá vált. és mint minden más. aki ugyanolyan jártasságra tett szert a zene világában. állandóan tökéletesítette a felszerelését. Nagyon jó játékos volt. ami az igazi szerelme volt. hogy mások igényei és problémái nem izgatják különösképpen. Baseballereklyéket is gyűjtött. ebben a témában is nagy tudásra tett szert. Tizenegy éves korában már réges-régen őrülten szerette az egyik jó barátomat. hogy az egyik unokatestvére alapította meg és vezette az egyik legnagyobb lemezkiadó vállalatot.

és emiatt sokat emésztettem magam. hogy homokszem került a gépezetébe. keményebb. dehogy. ha el akart érni vagy meg akart szerezni valamit. bármilyen kifogásokat is keresek utólag neki. Hatodikos korában.rabja volt. és állandó fejfájást okozott nekem. amikor tört-zúzott maga körül. Mindig volt min rágódnom. gyorsabb. és amikor hangot adtam az aggodalmaimnak. Ualójában nem. hát persze. tizenegy éves fejjel. Nem pattantam ki egy szép reggelen az ágyból. Elesebb eszű. hogy vajon ők mindent rendben találnak-e nála. amikor éppen úgy szottyant kedve. és nem nekik kellett gyakran szenvedélyes viselkedését elviselniük. nem szembesültek a lassanként egyre erősebb dühkitöréseivel. minden addiginál nehezebben tudtam kijönni vele. _ Nem állítom. Mintha élesebb és ragyogóbb szí` nű képet festett festett volna magáról. Bizonyos időközönként továbbra is rágtam a tanárai fülét. nem kiáltottam fel. Továbbra is jól teljesített az iskolában. hogy én mindvégig kövefni tudtam az eseményeket. mint a többiek. mintha hiányozna egy kerekem. nem csaptam a homlokomra. Ilyenkor nem ismert kegyelmet. Teljesen különbözött a vele egyidős gyerekektől. Ők nem látták. Könyörtelen is tudott lenni. Azonban ők nem éltek vele együtt. a kicsimnek máruás depressziója van!". Mintha egy beépített radar jelezte volna nekem. Ekkor még minderről fogalmam sem 66 . Máskor pedig kenyérre lehetett volna kenni. mindig úgy néztek rám. hangosabb és önzőbb volt. hogy Nicky problémákkal küzd. Nicky? Á. istenem. Utólag nem akarok okosnak látszani. Ekkoriban még mindössze azt éreztem. Azonban ezt az érzést nem tudtam szavakba önteni. hogy "Ó. Nick minden téren különcnek számított.

hogy mások ne lássák a problémákat. Még a férjem előtt sem tártam ki a szívemet. és ha kellett. hogy továbbra is ilyennek lássák. Ekkoriban Nicket leginkább az iskolai dalfesztivál hozta 67 . aggasztják a kis testvérei. sem pedig a tanárok nem láttak semmi szokatlant a fiam viselkedésében. Mivel mindenki konokul egy nehezen kezelhető. a tanárai nem tudják. Ez az én sötét titkom maradt. Azóta már megbocsátottam nekik. náthás. "Fáradt szegény. a lelkem mélyén abban bíztam. a gyógyulására nem volt esély Csupán elviselhetőbbé vált volna az élete. Nem azért kellett volna fohászkodnom. de ha keresztre feszítenek. de briliáns elmének tartotta. azonban csupán egy lett volna helyes. hogy idővel majd kinövi. Nem szerettem volna. és később még sokáig nagyon zokon vettem ezt. de maguk sem látták a problémák forrását. De ez a hanyagságunk miatt homályban maradt. Mindössze azt reméltem tiszta szívemből. akik felnyithatták volna a szemünket. még akkor sem. mert nem hinném. hogy más nem is szerez tudomást róla.volt. Senkit nem avattam be ebbe. mi a baja. Csupán annyit éreztem. Azt hiszem. hogy valami nincs rendben a fiammal. akkor sem tudtam volna megmondaru." Számos magyarázatot lehetett találni a viselkedésére. hogy megváltoztathattuk volna a dolgok végkimenetelét. nehéz időket él át. ha ök is rájönnek. hogy valami nagyon nincs rendben a fiammal. az idősebb testvérei féltékenyek rá és nem értik meg őt. habár magamban meg voltam győződve erről. titkon azért fohászkodtam. és a szakembereknek sem kellett volna hinnem. mit beszélnek. ha tudomásunkra hozták volna a betegségét. bármikor képes voltam mentségek garmadáját keresni neki. Sem az orvosom. Orvosi segítséggel csak tünetileg kezelhettük volna.

csak foglalták a helyet a szekrényben. akárcsak korábban Michael Jackson. amelyeket sohasem hordtam. nagy odafigyeléssel válogatta ki a "zenekar" tagjait és a dalaikat. ügyetlenül felbotorkáltak a színpadra. amelyeket én sohasem viseltem. amikor ismét visszakaptam őket. időnként pedig nyakig beleásta magát a ruhásszekrényeimbe. illetve kosztümökkel bukkant fel. és félórányi tipródás után még azt sem tudták eldönteni. A kedvenc westerncsizmámnak lába kelt. A srácok számára ez jelentős esemény volt. Nickyvel más volt a helyzet. Ugyanerre a sorsra jutottak gyönggyel hímzett pólóim. Azonban édesek voltak. Ezt minden év februárjában tartották meg. és legtöbbször jól elszúrták az egészet. Ilyenkor ny~lt számára alkalom. de a legtöbbjük csak ötölthatolt. és parókákkal. és nagyon aranyosan adták elö magukat. Guns and Roses és még sokáig sorolhatnám). Rendszeresen próbára nógatta a többieket. Olyan volt számára ez a verseny. hogy a figyelem középpontjába kerüljön és teljes fényében tündököljön. Az ő számára eljött a kellő pillanat. Ilyenkor morogtam egy kicsit: "Miért kell neked a fél osztályt az én ruhásszekrényemből felöltöztetned és az én parókáimmal elmaszkíroznod?" Azonban Nick a dalfesztivál bűvöletében élt. szinte egymás sarkára léptek. Minden évben már hónapokkal a fesztivál kezdete előtt elkezdett készülődru. majd a The Police. mint a sportolóknak az olimpia. Sting. hogy milyen dalt és milyen felállásban adjanak elő. A dalfesztivál allcalmával kegyesen szétosztogatta a parókáimat. Amikor pedig eljött a verseny ideje. A régi diszkókabátomra is lecsapott. hogy 68 .tűzbe. Nirvana. amikor egyszer Halloween alkalmából Prince-nek öltözött (Prince is a szenvedélyei közé tartozott. Természetesen rájuk sem lehetett ismerni.

Diszkófényeket és igazi felszerelést használt. Ezzel egy kis ízelítőt adott abból. Megmutatta. és mennyire tűzbe tudja hozni a többieket (függetlenül attól. Mire a "bandája' a próbákon végigküzdve magát eljutott a fellépésig. ha megláttam a fiamat valamelyik parókámban. Ilyenkor örömömben legszívesebben én is dalra fakadtam volna. Elképesztően jóképű srác volt már gyerekkorában is. már tényleg egy igazi rockbanda benyomását keltették a koncerten. milyen kreatív tud lenru. Nicky remekül teljesített. Leginkább önmagára hasonlitott. Mindenkit elkápráztatott. hogy mindkettőnkre és egyikünkre sem ütött. hatalmasakat szökkent a levegőbe.` pár órára "valódi" rocksztár lehessen. akivel megpróbált versenyre kelni. hogy ennyi áldozatot megér ez a verseny Imádtam. mint én. Bármilyen sokat is panaszkodtam a parókáim és kedvenc westerncsizmám miatt. milyen keményen tud dolgozni. 69 . A nők iránti vonzalma pedig az évek előrehaladtával csak tovább erősödött. Imádták a nők! Már ekkor is atletikus termettel rendelkezett. Ilyenkor mindig rádöbbentem. és a legtökéletesebben utánozta azt az énekest. Legtöbbször azonban az apjára emlékeztetett. milyen ragyogó jövő áll előtte. Az igazság valójában az volt. és sok hónapnyi kemény munka után általában őket kiáltották ki győztesnek. Még a lélegzete is elállt a közönségnek az ámulattól. hogy azok mennyire fiatalok. elkápráztatta a közönségét. fejest ugrott a tömegbe. És ezzel még csak felvillantotta. amivé később vált a zene világában. habár ez a hatodikos osztálytársaira még vagy már nem volt jellemző. és sohasem hagyott alább. Jókedvre derített. illetve tapasztalatlanok). már ekkor is tudtam. Uonaglott a színpadon. hogy a megfelelő frizurával éppen úgy néz ki.

Szeretett írni. Később. Azonban a fejébe vette. Mindegy volt neki. amikor a benne lakozó démonok a jó irányba taszították. Úgy ringatóztam szavai zenéjére. és magabiztosan bánt a nyelvi eszközökkel. rémisztően kifinomult rövid történeteket. hogy a hétvégi házban vagy otthon van-e. és közben ízlelgettem az írásai ritmusát. fogékony és éles eszű elme szüleménye. Régebben elolvastam a történeteit. hogy a szabad ég alatti időtöltés nem elég "menőř. amely átitatta a prózáját. ezért ' soha nem is tulajdonított ennek különösebb jelentőséget. Ekkoriban sokat írt. Elegáns shlusa volt. és lirával próbálkozik. és azontúl már inkább a szobájában szeretett üldögélni és zenét hallgatni. ahogy ő akarta. ezért inkább rövidebbre fogja a szót. Soha nem tartotta valami sokra az írásait. Természetes hangvétele és erőteljes st~lusa veleszületett adottság volt.Nagyszerűen baseballozott és teniszezett. ráadásul a célnak és az adottságainak ez a műfaj jobban megfelelt. Ezekben egy felnőtt látásmódjával boncolgatott kényes témákat. Éreztem a lüktetést. bölcs. Valójában csak később jöttem rá. hogy nem a "menőségről" volt szó. Kiemelkedően jó ütemérzékkel áldotta meg a sors. hogy már nem képes többé ilyen nagy terjedelinű történetek megírására koncentrálni (a kezdetekben igen hosszú novellákat írt). és mindig baljós csattanóval végződtek. amit ő magától értetődőnek tartott. és lendületesen úszott. de a zene ennél is fontosabb volt számára. Másnap szobája rendezése közben ismét átolvastam néhány 70 . egy szép napon világosan a tudtomra hozta. Rövid történeteihez hasonlóan néhány verse szintén remekmű volt. hanem ekkor kezdett elszigetelődni a világtól. A történeteiben gyakran találkoztam erőszakkal. Egy briliáns. Így is kiélhette szenvedélyét.

hogy elolvassam őket. és megint letaglózott azok nagyszerűsége. amiről mások hallgattak volna. mert annyira érdekelt. Azonban hatodikban a dühödt panaszkodásaiból és megjegyzéseiből már kiolvashatóak a mentális zavarok. amelyekbe szinte beleborzongtam. Még akkor is tagadta. tizenegy évesen még egész jónak mondható volt az állapota. Az olvasottak mélyen felkavartak. Ekkoriban egy nagyon különös dologra lettem figyelmes Nick viselkedésével kapcsolatban. Azt hiszem. és olyan dolgokat is teljes őszinteséggel a tudomásomra hozott. Korábban soha nem voltam olyan tapintatlan. Bepillantást akartam nyerni abba. és már ny~ltan beszélgettünk ilyesmikről. akkor mindig lehet találni párat. rossz nevelés. Sok mindenre lehetett fogru lázadó viselkedését: napkitörések. hogy "rákapott" volna a Tylenolra. tévé. és néhány kettétört pirula is a kezem ügyébe került. A Tylenol tabletták rohamosan fogyni kezdtek. amikor felnőtt. "kölcsönvettemř tőle egyet.novelláját. Azonban a Tylenol tablettákat sosem vallotta be. hogy szedte. Mindenhol üres dobozokra leltem. habár az esetek többségében dühös hangvételben írt. Azonban egysze~ még tizennégy éves korában. hogy ekkoriban már kezdte na71 . milyen komoly problémával kell megbirkóznia. Nick csaknem mindig őszinte volt. Most átlapozgatva a naplóit. Ilyenkor mindig meglepődést színlelt és ártatlannak tettette magát. mint a sí~ A későbbiekben is következetesen ragaszkodott az igazsághoz. Az esetek többségében az üres tylenolos üvegek az ő szobájából kerültek elő. habár én biztos vagyok abban. újabb kis testvérek. és bármily meglepően is hangzik. Ha elég kitartóan próbálunk mentségeket keresni szokatlan magatartására. mi játszódik le benne. már gyerekfejjel is bevallott olyasmiket. Emellett számos naplót is teleírt.

Azt hiszem. hogy hová lehetne vinni terápiára. attól ő lelassult. és a mellékhatását leszámítva. Végül elzártuk a Tylenolt és az összes otthon található orvosságot. Mint mindig. így nem estem pánikba az esettől. Az öngyógyítás következő eszköze a Sudafed tabletta volt. és idöpontot kértem Nickynek. hogy egy kicsit fájt a feje. Azonban Nick még ekkor is látszólag ellentmondásosan reagált a legtöbb gyógyszerre. Vagyis amitől a legtöbben felpörögtek. a benne lakozó démonokat. amely megkönnyítette a helyzetét. ha nem is elnémítani. amelyeket nyilvánvalóan tetemes mennyiségben szedett. Jómagam allergiás vagyok a Sudafed tablettára. hogy felpörögnek tőle. A Tylenol és a Sudafed tabletták pedig. Felkavaró naplójába belelapozva úgy ítélem meg.gyon rosszul érezni magát a bőrében. Habár elég ügyetlenül. Én pedig időnként megtaláltam a vékony kis fémfóliákat szétszórva Nick szobájában. Amikor megpróbáltam sarokba szorítani a kérdéseimmel. hát pár szem Sudafedet John mindig tartott a zsebében. Nem is tagadta. A legtöbben azt mondják. de ekkor próbálta meg először megfékezni. a Sudafed is pont ilyen hatással volt rá. már egy szemtől is alig férek a bőrömbe. A fiam ezt hamvába holt ötlet72 . hogy már ekkor is csak nagy küzdelmek árán tudta lecsillapítani őket. Ez nem volt veszélyes gyógyszer. minden további nélkül csak annyit felelt. de ha mást nem is. A férjem szedte fejfájás ellen. akkoriban is aggódtam miatta. így nem juthatott hozzájuk. Utánajártam hát. és mindig az orra alá dörgöltem a felbukkanó bizonyítékokat. és kapva kapott minden olyan lehetőségen. Az aggodalmam azonban megmaradt. A kisgyerekek miatt minden orvosságot elzárva tartottunk. megkongatták bennem a vészharangot.

észbontóan nézett ki. A doktort Nick "menőnek" találta. Más részét meg annak. Ekkoriban nagy örömét lelte az ellenszegülésben. ha az ember reggelenként megpróbálta az iskolába illő ruhába bújtatni.nek tartotta. amikor elszökött hazulról. és ennek a ruházkodás volt az egyik legjobb módja.de mégsem sikerült ezzel eloszlatnia az összes félelmemet. ő azonban visszautasított. hogy cserélje át a cipőjét. Én biztosan nem ismertem hozzá hasonlót. ezért kirohanásainak egy részét egyszerűen testvérrivalizálásnak tulajdonítottuk. Soha semmilyen alkalomra nem akart illően felöltözru. és első nekifutásra csökönyösen ellenállt. annyira egyedi volt. egy géniusszal van dolgunk. habár ezt akkor egyáltalán nem találtam szórakoztatónak. Nickyt nem lehetett senkihez sem hasonlitani. Még ekkoriban is igen féltékeny volt Samanthára. megkértem Nicket. pedig amikor végül sikerült mégis rávennem. hogy majd hetente egyszer-kétszer elmegyünk egy beszélgetésre. Ő sem talált semmi rémisztőt Nick viselkedésében . hogy félig-meddig. és szerintem mások sem nagyon. és belegyezett. Mivel családi összejövetelre indultunk. vagy esetleg teljes valójában. Azonban biztos vagyok abban. Minden allcalommal hatalmas küzdelinekbe torkolltak a 73 . Briliáns és fogékony elme volt. Hogy lehetne jellemezni? Nicky az Nicky. Azonban már az is felért egy olimpiai edzötábor viszontagságaival. Még akkor is mosolyra fakasztott. Végül azonban beadta a derekát. noha időnként nem túl szívderítő gondolatok forogtak a fejében. hogy nem csak erről beszélgettek. A fiam nem mindennapi srác volt. aki megdöbbentően jól átlátott az őt körülvevő embereken és a felnőttek világán. mivel ő is lelkesedett a baseballért.

vitáink az inge. hogy szürke flanelnadrágot és blézert vegyen fel. Nick azt szerette a leginkább. a haja vagy a cipője miatt. és mindenképp az alkalomhoz egyáltalán nem illő ruhában akart maradru. hogy kapja össze magát. Azonban időnként annyira próbára tette a türelmemet. hogy bosszantson. azt vártam el tőle. kössön nyakkendőt. Természetesen végül makulátlan ruhába bújt és olyan volt. a lábára pedig kopott 74 . Megpróbáltam humorosan felfogru a dolgot. Legtöbbször hosszú távon gondolkodtam. mint egy földre szállt angyal. az idősebbek pedig az iskolai uruformisukat vették fel. továbbá alkalomhoz illő cipőt húzzon fel. Tehát a szóban forgó napon. Néha biztos csak azért. Felzavartam. Amikor Nick még fiatal volt. a nadrágja. Elég konzervatív család vagyunk. amely az elszökéséről vált híressé. mint az normális lett volna. köteles alkalmazkodni bizonyos normákhoz. mivel családi kiruccanásra készültünk. Ezt látva senki sem tudta volna elképzelni. de azért túl nagy jelentőséget sem szabad tulajdonítaru neki. Ő azonban néha kötötte az ebet a karóhoz. és ne csináljon nemzeti tragédiát egy felöltözésből. szerettem a kis testvéreit csinos ruhába bújtatni. A férjem ekkoriban egy kimondottan konzervatív és elegánsan öltözött férfi benyomását keltette. A viselkedésében nem volt semmi szokatlan. Úgy éreztem. Ehelyett vad öltözékben jelent meg. ha megbotránkoztathat minket. milyen küzdelmek árán sikerült ezt elérnem. hogy ő is. és megpróbáltam ragaszkodni az elképzeléseimhez. Ez nem csupán egy kis csínytevés volt. Nick azonban más véleményen volt. és a józan ész keretein belül teret engedni egyéni ízlésének. hogy kijöttem a sodromból és kiabáltam vele. mint bárki más a mi kis meghitt családi fészkünkben. azonban sokkal tovább elment.

hogy belementem egyáltalán 75 . Azonban biztosan egy olyan visszafogott családi összejövetelnek néztünk elébe. A cipő azonban továbbra is téma maradt. Az anyám és mostohaapám jött hozzánk látogatóba. Ilyenkor vagy méltóságteljesen visszavo~ulót fújtam. Idönként kikényszerítette ezt belőlem. és vádlón csak ennyit sziszegnek a fogaik között: " Miért nem tudsz már csinálni vele valamit?" Az igazat megvallva. de soha nem emeltem rá kezet. és ha mégis. hogy végül elvesztettem a türelmemet. Nem volt hajlandó átcserélni. Tudta. de csak akkor. később még azt is megbántam. Az öltözékének minden egyes ruhadarabját egytől egyig megvitattuk. aki hamarabb ki tudta volna hozni a felnőtteket a sodrukból. akkor ennek aztán én ittam meg a levét. csak a szája járt. amelyek annyira untatták a fiamat. Mint oly gyakran. hajlandó volt levenni minden egyes nem alkalomhoz illő ruhadarabot. hogy milyen alkalomból. néha el tudtam érni nála valamit. Gyakran olyan éles hangot ütött meg. Nem ismertem más olyan kölyköt. ahogy másokra sem. ekkor is miatta késtünk el. de arra már nem emlékszem. Azonban én sem akartam engedni ebben. hogy mindenki ferde szemmel néz rám. Ha nem. ha Nick épp jó napot fogott ki.gumitalpú sportcipőt húzott. és rákiabáltam. Éreztem. és ő sajnálkozva bár. vagy két napon át hadakoztam vele. kinek mi a sebezhető pontja. Nick nem adta be könnyen a derekát. Ő sem rám. Nick nem volt erőszakos. hogy elsírták magukat. akkor pechem volt. A hozzáállását és a vehemenciáját látva. Kivéve a cipőjét. belegázolt mások lelkébe. Be kell vallanom. De nagyon! Amikor pedig úgy szottyant kedve. Nem volt hajlandó másik cipőbe bújni.

legfeljebb egy kicsit szórakoztatónak találta a helyzetet. de kitekintettem az ablakon. és elkezdtük átfésülni a környéket. Felmentem a szobájába. amit elvártunk tőle. hogy megtette. de megéreztem. Aztán isten tudja. V'iszonylag hamar megérkezett egy barátságos rendőr. ezért a gyerekeket sehova nem engedtük el egyedül. Megtorlás. hogyan. hogy ezúttal valami szokatlan történt. felvett egy elfogadható cipőt. hogy ilyen nagy felhajtást csináltam egy nyomorult tornacipő miatt. Akárhogy is nézzük. de nem találtam ott. miért. és mivel már hírnevet szereztem magamnak a könyveimmel. A házunkkal szemben az út túloldalán egy kis park volt. Vagyis azt. Ezen mosolyognom kellett. de mielőtt még kereket oldott volna. mintha ezzel akart volna búcsúüzenetet hagyni maga után. mivel bűntudatom volt.ebbe a kötélhúzásba. és közben fánkot majszolgatott. mint egy kis ügyvéd vagy bankár. és bejelentettem az eltűnését. Mindannyian kirajzottunk a házból. és ott talált engem zokogva. Rögtön éreztem. de az esőkabátját is felvette. mivel kissé lehűlt az idő. Nick hol lehet. aki épp most hagyta el az 76 . átvette-e már a cipőjét. El sem tudtam képzelni. és mindenfelé keresni kezdtük. blézer és rendes cipő volt rajta. Úgy nézett ki. nemcsak ing. A kezeimet tördelve magyaráztam el neki a helyzetét. még csak tizenegy éves volt ekkor. Nick elszökött. hogy megnézzem. Láthatólag egyáltalán nem izgatta magát. Felhívtam a rendőrséget is. de most majd megmutatja nekünk. Azonban szépen felöltözött. Nem tudom. Az elnyűtt tornacipője a szobája közepén hevert. nyakkendő. Pánikba estem. és ott üldögélt a fiam az orrunk előtt egy kis barna táskával a kezében.

Azonban idővel Nicky őt is jobb belátásra bírta. Úgy kell viselkedniük. és ráijesztett. Később már egészen odáig volt fiam észbontó. mert megértette. Neki is meg kellett tanulnia. ezért mindenki eléggé kijött a sodrából. Ekkor legalábbis így gondolta.irodáját. míg a többiek ziláltak és ingerlékenyek voltak. hogy a parkban üldögélve fogyassza el az ebédjét. akinek láthatóan már elpárolgott a haragja. mint az ő idejében. akárcsak a többieket. és még az orrkarikát is el tudta fogadni. hogy Nick más. vagy mint ahogy én tettem. hogy milyen erélytelen vagyok. Ki tudott volna ellenállni neki? Megköszönte a rendőrnek a segítségét. A velem tartó rendőr jól megleckéztette." Kösz. vad öltözetéért. 77 . mint a többi gyerek. kiegyensúlyozottan és makulátlan ruhában szállt be a kocsiba. majd megkínálta egy fánkkal. kezet rázott vele. Halálra rémültünk miatta. és otthon egy kiadós fejmosást kapott. és nem szabad szájalniuk. hogy ki van mögötte. Kisétáltam hát kis renegátomhoz. Nehéz lett volna ellenállni neki. Az anyám még a régi időkben diákoskodott. Az anyám elborzadva mondta a szemembe. anya. "Mindig ilyesmi történik nálatok? Milyen gyakran szokott elszökni hazulról? Református iskolába kellene járatnod. de akkor rettenetesen dühös voltam rá. Pár óra múlva végül mégis elmentünk a családi összejövetelre. tiszteletteljesen felállt. Véleménye szerint a gyerekeknek mindig szem előtt kell lenruük. és ráadásul egy elég szigorú iskolába járt. Később csak nevettem ezen. színesre festett hajáért. hogy javítóintézetbe küldi csavargásért. Nick nyugodtan. bocsánatot kért. Mi pedig hazamentünk. Már egy órája a környéken vizslattunk utána. Nicky ártatlan szemekkel felpislogott rá.

6. és ez sikerült is. mint ezt lehetett nehéz feldolgozru a fiamnak. hogy Nick néha igen szokatlanul viselkedett. és olyan szorosan kötődtünk egymáshoz. Nem adtam interjúkat és nem mentem író-olvasó találkozókra. Mások természetesen hamar ráfogták az öt. Az elszökés nem Nick műfaja volt.A két elszökése közül ez volt az első. A bohóckodásai néha igen szórakoztatóak voltak. Egyre ünnepeltebb íróvá váltam. amire az ember joggal kaphatta volna fel a fejét: "Ajjaj. Az írást estére hagytam. többnyire azonban kevésbé lehetett derülni rajta. és csak ritkán traktáltam vele a többieket. Teljesen hétköznapi anyuka voltam. Szerettük egymást. Azonban azt kár lett volna tagadni. Hetedik osztály: lassan tovább romlik az állapota ~z eddigiek alapján világosan látható. Időnként annyira önző tudott lenni. Kínosan ügyeltem arra. napközben még mindig teljes mértékben szeretteimnek szenteltem magamat. és a másodikat is alig lehetett komolyabban venni. valami nagyon nem stimmel ezzel a sráccal!" A viselkedése alapján eddig nehéz lett volna diagnosztizálni a betegségét. hogy nem akart elszakadni tőlünk. hogy a karrierem ne menjen a családom rovására. és nem szívesen hagyta el az otthonát. és ezt bizony valóban nehéz 78 . hamarjában megszületett kis testvér okozta sokkra és növekvő hírnevemre. azonban nem voltak anynyira szélsőséges megnyilvánulásai. hogy ettől legszívesebben a falra másztam volna. de inkább az előbb emlitetteket. hiszen az akartam lenni. Azonban erre is lehetett magyarázatot találni. hanem csak egy a kilenc közül. hogy a figyelem középpontjából kikerülve már nem ő volt a kedvenc. Ragaszkodott megszokott környezetéhez. Fiatal korát például.

Samantha miatt is aggódtam. Azonban a hetedikes tiam lassan elindult a lejtőn. Azonban a lányomnak sikerült ezt kihevernie. Nicknek köszönhetően egy új képességet fejlesztettem ki magamban. Elkezdett az iskolában is feltűnősködni. Most már azonban nekik is sok fejfájást okozott a viselkedésével. Tizenkét éves fiam még mindig folyamatosan piszkálta. hogy végül pálfordulat állt be a fiam viselkedésében. és időnként nagyon durván bánt vele.lehetett feldolgoznia. Tovább bővült ezzel az anyai erényeket és hőstetteket felsorakoztató repertoárom. és udvariatlan volt a tanáraival. Azonban egyre gyakrabban csörrent meg a telefon. egyre többször hívtak fel az iskolából telefonon. hogy sikerült magára vonnia a figyelmet. hogy panaszkodjanak. Nekem elhihetik. hogy minden rendben van-e a fiammal. Többek között ez is sok 84 álmatlan éjszakát okozott nekem. hogy emiatt a nyolcéves lányom önbecsülése csorbát szenved majd. Mindent megtettem. hogy teljesen elbűvölő a gyermekem. Ekkoriban még mindig gyűlölte Samanthát. és egyszer csak elkezdte imádni őt. nehogy kirúgják Nickyt az iskolából. Már hét éve kérdezgettem a tanárait és azt megelőzően az óvónőket is. hogy nem "normális' szegény. a megalázkodást. amire azt megelőzően még nem volt példa. Nem rejtette véka 79 . Olyasmit tett. Hátralevő diákévei során sikerült tökélyre fejleszteni ezt a képességemet. ami talán annak is köszönhető volt. de ők kitartottak azon véleményük mellett. Sokat aggódtam. Nagyszájúskodott az iskolában. Egész embert kívánó feladat volt nyilvánvaló önzőségének a megzabolázása. és egy alkalmat sem mulasztott el. Végül már nylltan azt is felvetettem. hogy hangot adjon ennek. Amikor hetedikes volt.

Azonban a fiam a tanárok hecceléséb8l továbbra is szinte sportot űzött. Ettől teljesen pánikba esett. Semmitől sem riadt vissza. Ha akarja. okos és mókás diáknak. hogy ő sért80 . hogy többé már az iskola keretein belül s ~m villog a fiam. Megpróbáltam elmagyarázni ne~'. és nem érdekelte különösképpen. Rendszeresen hanyagul dolgozott. Még azzal is megfenyegették.alá a véleményét. Kezdett rossz kép kialakulni róla. hogy tényleg fel vannak háborodva. Hát ezzel nem sok újat mondtak. mennyire komoly visszatetszést kelt a viselkedésével. Azonban nekem azzal kellett szembesülnöm. Nicky nagyon mulatságosnak találta a helyzetet. akinek érthetően nem voltak ínyére a problémás áiákok. Azt hitte. és ijedten szemlélik az eseményeket. és az arcomba vágták. hogy nem engedik indulni az az évi iskolai fesztiválon. amivel hatni tudtak rá. ott az igazgató az ú~ és az ő szabályai szerint kell játszani. és egy ideig visszazökkent a régi kerékvágásba. Korából és az alkatából kifolyólag azonban ehhez is úgy viszonytilt. amíg eljött a verseny napja. és olyan dolgokat is megengedett magának. hogy az iskolában nem élvezi a hazai pálya elönyeit. továbbá "különcködik" is. illetve hozzáállásának köszönhetően már nem tartották aranyos. Ehelyett hirtelen nekem támadtak. és a viselkedésének. hogy megváltoztassam. hogy értessem meg vele. hogy a viselkedése tűrhetetlen. Tovább nehezítette Nick helyzetét. mint minden máshoz. Azt akarták. Tőlem várták volna. Ez volt az egyetlen dolog. hogy nemrégiben új igazgat6 került az iskola élére. és szép lassan a perifériára szorult. Nicky tóbbé már nem akart megfelelni. hogy az igá~ atónak a kedvére tegyen. bármikor lezavarhatja a pályáról. Úgy tűnt. amik nemtetszést váltottak ki a tanáraiból.

amit én természetesnek vettem. Gyarutom. hogy ilyen korai állapotában még nehezen 81 . mert azt hittem. Azonban nem biztos. ezért ne is reménykedjenek abban. Azt várták tőlem. Nem volt átlagos gyerek. amiket a többiek minden zokszó nélkül betartottak. Megpróbáltam elmagyarázni nekik. de a fiamban kiterebélyesedő kór jelei az ő figyelmét is elkerülték. nem lehet velük egy kalap alá vonni. és ami bevált három idösebb testvérénél. ekkor már kezdtem gyanítani. Ugy gondoltam. nekem mindent szabad. Amikor megcsörrent a telefon. nála teljesen hiábavaló próbálkozásnak bizonyult. Az iskolaigazgató minden héten. Nem volt hajlandó beállni a sorba. És valóban különleges srác volt. mert különleges srác vagyok. Még családon belül is felrúgta azokat a normákat és szabályokat. mint a többi gyerek. Az iskola ajánlására azonnal elvittük egy terápiás kezelésre. hogy ha akarná sem tudná betartani azokat. erre nem voltam képes. hogy az iskolából hívnak. A családot is górcső alá vette. Úgy tűnt. mint a többiek. ahol az orvos nagy buzgalommal próbált okot találni Nick furcsa viselkedésére. és ami még ennél is rémisztőbb. Ahogy azt egy későbbi naplójába le is írta:. Nick ezt képtelen megérteni. hogy a kívülállók is hasonló lelkesedéssel fogadták. hogy változtassak a fiam viselkedésén.hetetlen. Felrúgta a szabályokat. de legalább kéthetente egyszer felhívott. hogy hétköznapi módon reagál és visellcedik." Ezt is még hetedikes fejjel. másképp viselkedett. tizenkét éves korában írta. Azonban őszintén szólva nem élveztem a helyzetet.. mint a többiek. Nick vitathatatlanul más volt. de hiába tettem meg minden tőlem telhetőt. hogy nekem egyszerű halandó nem árthat.Azt hittem. hogy Nick más. bármit megtehetek. én már vettem is a kabátomat és indultam bocsánatot kérni.

amit leírt. hogy kerülje az alkalmi kapcsolatokat. A fejébe próbáltam verru. Aztán egypár barátja társaságában év vége felé kipróbálták az LSD-t. Ebben az évben rohamosan gyülekeztek a viharfelhők Nick felett. abba is hagyták az egészet. Nem tudom. akik kicsit idősebbek nála. egyikünk sem vett róla tudomást. Csak akkor szereztem minderről tudomást. Nick rendszerint elég őszinte volt. Azonban Nicknek ez is. Sokat papoltam neki a felelősségtudatról. En legalább hajlandó voltam szembenézni a problémával. mint egy parázsló cigarettacsikk. csaknem mindig kertelés nélkül válaszolt. amelyet egy nyári szárazság kellős közepén az erdőszéli gazba hajítottak. A többi vele egyidős gyerek is kipróbálta. hogy jól benyakalt. Ha ez akkor a tudomásomra jutott volna. amikor később elmondta nekem. Nick olyan volt. Azonban csak néhány hónappal később számolt be nekem erről. Azonban amikor árulkodó jelekre bukkantam és nekiszegeztem a kérdést. A naplóját olvasva. és csak olyan lányok82 . Azt hiszem. Elkezdett kábítószerezni. mivel azt hitte. a máruás szenvedélyévé vált. mi volt vele. akkor biztos. hogy hetedikes korában kezdett el nemi életet élni. ha csak részben is igaz mindaz. hogy náluk többet elérhet. Ha elkezdett inru. osztályozta és csillagokkal jutalmazta őket. ha nem is kötött mindent az orromra. Amíg az erdötűz ki nem tört és a tűzvész pusztítaru nem kezdett.lehet diagnosztizálni. Hosszú listákba szedte a lányok neveit. mint annyi más. biztos halálra rémülök. de amint kezdeti lelkesedésük alábbhagyott. nem fogott mellé ezzel. és hogy nem szabad belegázolnia mások lelkébe. Pedig a lángok belülről már nyaldosták a szívét. és rendszerint olyan lányokat választott. azt hiszem. amikor ez történt.

forróvérű srác volt. és azontúl óvszert használt. De legalább figyelmesen végighallgatott. Jóképű srác volt. Sokkal fontosabbnak tartottam a biztonságos szexet. hogy a kedvemben járjon ezzel. és inkább a színészi pályával kezdett el kacérkodni. pusztán megelőző hatásúakat bármikor bevegyen. és ezzel szép lassan kinylt előtte a veszélyes külvilághoz vezető kapu. Megígértem neki. A felvételi próbán mindenkinek a szívébe lopta magát. mint hogy állandóan vallassam a gyógyszerekről. és különösebben nem szállt tőle fejébe a dicsőség. ami a sármosságával együtt szintén nem kerülte el mások figyelmét. Azt hiszem. Ezt azonban túl 83 . akik iránt érez is valamit. hogy erősebb hatású pirulákat szedjen. A gyógyszerekkel kapcsolatban pedig megtiltottam neki. hogy ebben az esetben nem fogom a kérdéseimmel zaklatni. hogy jól érezze magát. Nick mindössze jókat derült romantikus eszméimen. Ő vette az üzenetemet. Csak abba egyeztem bele. Nézzünk szembe a tényekkel! Ez csak az én lelküsmeretem megnyugtatására volt jó. Elment Los Angelesbe néhány meghallgatásra. azonban abba belegyeztem. vagy legalább a társaságában lenni. Ide a férjem vitte el. hogy modellt álljon. hogy a nyári szünetben és hétvégenként szerepelhessen Los Angelesben. akit mindenki csodált. valójában hamar ráunt. aki minden alkalmat megragadott. és nem is tettem. hogy gyengébb. de legalább ennyire felfigyeltek a dühkitöréseire is. Mindenki hozzá akart hasonlitaru. Ez nem tartott azonban sokáig. Ebben az évben kérték fel arra is. de engem nem lehetett ilyen könnyen levenni a lábamról. Ő egy fiatal. Továbbá hajlamos volt túl nagy kockázatot vállalni és kényekedve szerint cselekedni. Így hát hetedikes korában beköszöntött az életébe a szex és a kábítószer.kal feküdjön le.

Néhány osztálytársa lelépett az egyik ismerősénél rendezett buliról. A dáma és a lovag. hogy a "menők" még nem érkeztek meg. akikkel mindig együtt lófrált a suliban. Már a vége felé járt a tanév. mihelyst elolvastam. A lányok közül őt zárta leginkább a szívébe. és ezen biztos azt értette. és akihez a legjobban kötődött. éjjel s nappal tudtak egymással telefonon csevegni. Ha ná84 . Ilyenkor jól kibeszélték a barátaikat és kis szerelmi kalandjaikat. Órákon keresztül. amit azon a nyáron forgattak volna. és azok a lányok. akiket a legjobban kedvelt. azok a srácok. amikor felvételi meghallgatás végett ismét Los Angelesbe repült. Ő színésznő lesz. Ezért aztán úgy döntöttek. Rögtön kiakasztottam. borzasztó tragédia történt. Minden bizonnyal a társaság egy kissé korán érkezett meg a bulira. Köztük voltak a legjobb barátai. ha már ott van.macerás lett volna megoldani. Együtt fogunk dolgozni. Sarah-nak hívták. ezért lemondtak róla. Miközben Johnnal hazafelé tartottak. de a szó legnemesebb értelmében igaz barátok voltak. hogy átruccannak az út túloldalán lévő Marinába. Ebben az évben kezdtek el lányokkal is összejárru." Ez máig a dolgozószobám falán díszeleg. "Még senki sem volt ott" . Nálunk ilyesmi soha nem fordulhatott volna elő. akit már óvodáskora óta ismert. ami az ő korukban teljesen magától értetödőnek számított. őt akarom majd elvenni feleségül. ott elidőznek egy kicsit. Ekkor már nem "jártak" együtt. Ettől őrült dühbe gurult. én pedig énekes. Egy tévéshow-ba próbált meg bekerülni. és az a csodaszép kislány is velük volt akkor. aztán visszamennek majd a bulira. és gyönyörű volt. és nagyon megorrolt rám. akkor ott is marad. Senki nem mehet el a buliról. és már elsős korában azt írta az egyik házi feladatában: "Ha felnövök.magyarázta késöbb Nick a barátaitól hallott történetet.

akinek hosszú. A baleset részletei és következményei egyáltalán nem nevezhetők szívderítőnek. Napnyugta lehetett. Ő még annyira sem 85 . ami egy széles és veszélyes útszakasz. akár egy madárraj. Ezt elsősorban miattuk tettem. Sarah egy hétig feküdt kórházban komoly agysérüléssel és egyéb sebesülésekkel. Többségük a zebrán ment át. akkor szigorúan megtiltottam a kölyköknek. és ilyenkor nagy rajta a forgalom a Golden Gate híd irányában. A kölykök átvágtak a Marina sugárúton. amikor nincsenek szem előtt. ezért tudom. hatalinas szemei. hogy egy bizonyos napszakban. A csoport minden bizonnyal kettévált. Nem akartam azért is én vállalru a felelősséget. Nick is közéjük tartozott. amelyiknek a szélvédőjét az elgázolt Sarah betörte. Valamilyen okból azonban Nick barátainak egy "menő" csoportja lelécelt a buliról. Az egyik lányt csak súrolta az a jármű.lunk jöttek össze. Soha nem hallottam a baleset részleteit. ami házon kívül történik velük. egyesek azonban más utat választottak. Jó páran olyan sokkot kaptak. amit teljesen soha nem fognak kiheverru. Közéjük tartozott Sarah is. A gyerekek is váratlanul és veszélyesen vágtak át az úttesten. És mindezen báj egy tizenhárom éves csitriben öltött testet. aki elgázolta Sarah-t. és egyik gyerek sem tudta könnyen feldolgozni. hogy ilyesmit tegyenek. például napnyugtakor. babaarca és hosszú. olyan vakítóan süt az ember szemébe a nap. kecses végtagjai voltak. ahogy azt kiskorukban a lelkükre kötötték. A vezetö látóterét feltételezhetőleg takarta egy elhaladó furgon. Ez a tragédia mindenkit mélyen megrázott. hogy nem lehet észlelni a közelgő veszélyt. Talán azzal a soförrel is ez történt. Mivel már jómagam is autóztam arra. de nem is bírtam volna végighallgatru. lobogó szőke haja.

Egy héttel azután. hogy bemenjünk a kórházba. Egyszerűen nem tudtam elhinni. és a többiek számára is. hogy meg akar halni. és nem tudtam megakadályozni. Soha nem felejtette el. évekig Sarah fotóival vette körül magát. és Nick minden intelmem ellenére ragaszkodott ahhoz. és meg akartam óvni ettől a traumától. neki. De megtörtént. és vele akar lenni. Róla álmodott. a naplóiban állandóan arról írt. hogy elgázolták. hogy ilyen borzasztó dolog megtörténhet. hogy csak a gyerekek élénk fantáziája színezte ki a történetet. hosszú szőke sörényét levágták. és nem heverte ki az elvesztését. szinte megállt az idő. hogy odamenjen a kórházhoz. Nem akartam. amit tőle kapott. hogy lelkileg nincs felkészülve erre. miközben egymásnak továbbadták. túl sérülékeny. Számára. 86 . Főiskolás korában is visszatért hozzá írásaiban. A következő héten teljesen magánkívül volt. Sarah elvesztése depresszióba taszította Nicket. Sarah meghalt. amikor reggel baseballozru vittem. hozzá szálltak a gondolatai. és olyan szenvedélyesen és rajongással szerette. Nem hinném. és egy olyan csodára vártak. Legalább ötven gyötrődő és pokoli feljegyzés található a naplóiban. elöl tartott minden olyan emléket. illetve róla írt. És velük történt meg. A többi gyerekkel együtt az épület körül gyülekeztek. Abbahagytuk a játszmát. amelyek mind a lányhoz szólnak. Valószínűleg ekkor élte át Nick élete legpokolibb óráit. ami végül sosem jött el.tudta túltenni magát a történteken. ahogy csak a gyerekkori barátokat lehet. Akkor jutott a fülébe a hír. Valahogy éreztem. és azt hittem. Ő volt a legjobb barátja. Én először nem vettem komolyan. és nem lanyhult az iránta érzett szenvedélye. hogy bármelyikük is kiheverte ezt a tragédiát. A baleset estéje óta Sarah kómában feküdt. mint a többiek. hogy Nick így lássa őt.

és a szépségük mindenkit elkápráztat a mennyországban. ez idő alatt is gondoskodott a "szórakoztatásomról". Olyan rejtély. a koszt és a természetet. sok közös vonásunk volt. A fiam igényeit azonban ez nem elégítette ki. Még ma is ott vannak a lány képei a szobájában. Mint mindig. Három alkalommal is elküldtük nyári táborba vakációzni. gyötrelmekről és tortúráról számolt be. mint ő. végül egyszerüen el kell fogadnunk a helyzetet.Akárcsak a gyerekek. 7. Volt egy házunk a Napa-völgyben. Az igazat megvallva. Nyolcadik osztály: a katasztrófa kitörése Anyarakat mindig nehezen vészelte át Nick. durva bánásmódról. hogy kiderítsem. kegyetlen és szörnyű csapás volt ez. jól 87 . én több élménnyel gazdagodtam. Mindketten utáltuk a bogarakat. Mivel John imádott Napában lenni. Ahogy kéz a kézben szabadon szaladnak. és itt töltöttük el az egész szünidőt a gyerekekkel együtt. hogy rátalált a másvilágon. és megtudjam. és ezen régebben néha sokat nevetgéltünk. Szinte ötpercenként kapkodtam fel a telefonkagylót. Ahogy azt Nick később mondta. ha arra gondolok. de ahogy az egyik táborvezető megfogalmazta. Most számomra talán csak az nyújt egy kis vigaszt. Akárcsak a fiamnak. és tovább kell lépnünk. nekem is elképesztően fárasztó volt az ott töltött idő. Mivel nincs jobb megoldás. hajmeresztő sérülésekről. én sem rajongtam érte. amelyre nem lehet választ találni. Ez azonban Nickynek nem ment könnyen. valósak-e az állításai. A fiamnak azért mégis megpróbáltam kiutat találni. A haza írt leveleiben megcsillantotta élénk képzelőerejét. Annyira tisztességtelen. számomra nem volt menekvés. én sem tudtam elfogadni a sors igazságtalanságát. Unatkozott.

Most már tudom. Halálra rémített. és rengeteg új ismerősre tehetett szert.van-e. hanem bevetette magát a habokba.ik az eseményeket. és Nicky is boldogan jött ide. és úgy gondolta. hogy ez a dekoncentráltság egyik tipikus tünete. Hawaü tálcán nyújtotta neki a lehetőségeket. és még most is szívesen visszajönnek velünk. és végül már gyógyszerek segítségével is csak alig lehetett kordában tartani. Azt hitte. hogy ily módon jövőre elveheti a kedvemet a táboroztatástól. Azonban Hawaüt legalább annyira imádta. mi azonban rettegve szemlélti. akkor ezt is megtette. ha úszni szottyant kedve. Ha pedig az erkély korlátján támadt kedve egyensúlyozru. akkor nem mérlegelte az ebben rejlő kockázatot. akkor az a barátai nagy örömére rögtön elhatalmasodott az elméjén. Nemcsak a legkisebbek. Mindannyian szerettünk itt nyaralni. Egy tengerparti luxus üdülőhelyen szálltunk meg. mégis marihuánás cigarettát szívott. Hiába papoltam neki állandóan és tartottam rajta a sze88 . Azonban számára olyan veszélyeket és kihívásokat rejtett magában ez a hely. Számára ez a hely volt a paradicsom. és nemcsak a férjemmel szórakoztunk nagyszerűen. Végül sikerült meggyőznie. Ha valamit a fejébe vett. Az évek múlásával ez jelentősen rosszabbodott. ivott a barátaival. Számtalan merész hőstettet hajthatott végre. Hiába voltunk mindig résen. és állandóan a nők után kajtatott a parton. mint amenynyire a táborokat utálta. Nick betegsége eleinte többek között abban nyilvánult meg. hanem az idősebbek is imádtak itt lenni. hogy ez jópofa ötlet. Hiába volt piros jelzés érvényben (a veszélyes árhullám miatt). hanem a gyerekek is a mennyországban érezték magukat. Ki nem állhatta a táborokat. amelyektől a többiek esetében nem kellett félnem. akárcsak én. hogy nem tudott uralkodni az érzelmein.

kérdeztem ártatlan szemeket meresztve. . nem sok nő tudott nemet mondani. Időnként azonban még így sem győztünk mentegetődzru miatta. és tudtam. Az egész családot be kellett vonni.memet. a~tAhogy én láttam. tizenkét-tizenhárom éves korában tizenhét-tizennyolc éves lányok körül legyeskedett. Annyira elbűvölő.A betegségére gondolok. Tinédzser fejjel nyMtan felszedett húszas éveikben járó nőket. mint a vele egyidős tinikkel. szellemes. Azonban Nicket ismerve tudtam.Bambán bólintottam. és közben azon tűnódtem. Mindenki az ő lépéseit figyelte. Velük sokkal jobban megértette magát. hogy a főétel majd a 89 . aki mellesleg lélegzetelállítóan mutatott bikinijében. hogy azonnal gyanút fogtam. És mint mindig. . Ekkor tizenkét éves volt a fiam. és vártam. de ez nem bizonyult könnyü feladatnak. hogy nem kell rosszra számítanom. hogy kibújjon a szög a zsákból. ezúttal sem kellett csalódnom benne. illetve kicsapongó volt. hogy az ő tizenkilenc éves lányára fáj a foga. Megpróbáltam rajta tartani a szemem. és emellett még kedvesen és dédelgetően is bánt a nőkkel. Legnagyobb 'bosszúságomra mindig ellenállhatatlannak és mókásnak tartották a kis csábítót. Egyik este koktélpartira mentem. hogy "Milyen kár Nickyért". hogy nem lehetett ellenállni neki.Kár? . ha egyáltalán volt ilyen. nehogy szem elől tévesszük. Az előétel alapján azt tudtam elképzelni. különösen amikor Hawaün nyaraltunk. és az egyik tizenkilenc éves lány anyukája azzal lépett oda hozzám. hogy vajon mit lódíthatott nekik. Elmesélek egy Nickre annyira jellemző történetet. Olyan gyengéd szeretetet éreztem a hangjában. tréfás. . Tizenegy évesen a tizenhat évesek barátságát kereste. néha még a barátai anyukáit is sikerült horogra akasztania.

hogy vajon ezúttal milyen mesével rukkolt Nick elő..Légy oly kedves. a mirigyrendszeri problémája . én pedig továbbra is ártatlanul bólogattam.adtam a nő alá a lovat. . valóban. mert holnap reggelre már akár halott is lehet.Elinesélte nekünk. hogy néha még én is igen jót szórakoztam fiam szertelen bohóckodásain. Különösen akkor szárnyalt élénken a fantáziája. igen. . amíg nem csinál valami nagy szamárságot. természetesen egyáltalán nem látszott huszonegy évesnek. Még hogy huszonegy? Ne nevettess. tartottam magam az egyezséghez. .mondta. Bármennyire is begerjedt arra a tizénkilenc éves lányra.. Ami engem illet.Mármint a mirigyrendszeri problémájára .. nagyon büszke lehet rá.Ááá. Megállapodtunk. hogy mindaddig nem leplezem le. hogy az utolsó estéjét töltse vele a lány.. . Ez jó nagy gurítás volt. Természetesen nem néz ki huszonegy évesnek.leukémia lesz. ha nőkre vadászott..Á. Be kell vallanom. hogy sajnálatos módon tizenkét éves korában a betegsége miatt megállt a növekedésben. Azonban olyan csodálatos fiú. Biztos azt kérte. . hogy ezúttal túllött a célon. .. leültem elbeszélgetru vele. de amint megszólalt. és inkább ötévesnek tűnt. Olyan átkozottul mókás tudott lenni. és ráadásul annyira jóképü. Amikor visszamentem a szobába. Nicky . és közben azon jártattam az eszem. azonban nem vagyok olyan 90 .Ez nem állt messze az igazságtól.Hát bizony Sokat aggódunk miatta. Kerek perec megmondtam neki. .folytatta a mama. azonban nem igazán a mirigyei miatt aggódtam. . és csak ez mentheti meg az életét. mint huszonegynek.Ne má~ anya . és ne mondd meg nekik. Nick. bennem máris minden kétség elpárolgott a korát illetően. Milyen figyelemre méltó fia van magának.Huszonegy.

és reménytelennek láttam a helyzetet. és nem tudtam. Nem tudták feldolgozru a kislány elvesztését. mivel nagyon sokat szomorkodott akkoriban Sarah miatt. ha a Harvardot adta volna be nekik. Habár én már megtapasztaltam. Akárcsak a többiek. hogy serdülőkorban a nemi hormonok felszínre hozhatják őket. és nem enyhült a fájdalmuk sem. Ó. Állandóan Sarah-ról beszélt. Ilyenkor a viselkedése és a hozzáállása miatt panaszkodtak. ha Nick rövid időn belül nem kapja össze magát.biztos abban. Nagyon depressziósnak látszott. Leginkább amiatt aggódtam. Állandóan rágtam a fülét. Nicky Nick zökkenőmentesen kezdte a nyolcadik osztályt. Még a többiek is szomorúbbak voltak. Négy hónappal a lány halála után. Még arról is beszámolt nekik. hogy ő is. mint általában. hogy melyik egyetemre járt. hogy pontosan mit is mondott. hogy még egyikük sem heverte ki ezt a tragédiát. Nem sok vizet zavart. A fiúkat egysze91 . A mániás depresszióra utaló egyértelmű jelek ekkor még mindig elkerülték a figyelmünket. Újabb és újabb próbaidőt adtak neki. szinte már egymás agyára mentünk. mondván. de Nickyt ismerve még azon sem lepődnék meg. A nyolcadikos bulik még vadabbá váltak. hogy igazán semmi sem segített a fiam állapotán. Az iskolában elég rosszul állt a szénája. és az igazgató elkezdett az intézményből való elbocsátással is fenyegetődzni. Szinte betegesen aggódtam miatta. hogy nem veszi komolyan a feladatait. Már elfelejtettem. mitévő legyek. Ez nem Nick éve volt. és még a tavalyinál is többször hívtak fel a tanárai. de hiába próbáltam segíteni neki. de nem állt be drámai fordulat az állapotában. szeptemberben úgy tűnt. képtelen voltam jobb belátásra bírni. Nick még mindig ugyanarra a terápiás kezelésre járt.

azonban nem hittem. aki hajdan Sarah egyik legjobb barátnője volt. Egyre nehezebb volt kirángatni a búskomorságából. Nick ekkoriban abba a lányba bolondult bele. ami bizonyos szempontból tovább súlyosbította a helyzetet. egyenesen a szobájába siettem. Még ekkor is beismerte a tetteit. akik nagy hatást gyakoroltak a társaikra. Állandóan róla beszéltek. amikor időnként árulkodó jelekre bukkantam. állandóan a szobájában gubbasztott. Sarah osztálytársnői pedig még mindig gyászolták elhunyt barátnőjüket. A naplóiba írt feljegyzések szerint egész téleri felkavart lelkiállapotban volt. ezért még ekkor is mindennapos téma maradt. amikor bementem 92 . Nem repestem a boldogságtól. hogy még nem volt ideje begyógyulni. és ráadásul minden ellen lázadt. Ha ezt akkor tudtam volna. Sarah is azon kevesek közé tartozott. Habár látszott. és pokoli patáliát csaptam. biztosan pánikba esek. ami ebben a korban oly gyakori. hogy ne tudjam fülön csípni. ami soha nem jó jel. hogy ennyire mély depresszióba zuhant. Elég ravasz volt ahhoz. Azonban mindig nagyon hálás volt. Még a családtagokat is kerülte. mennyire szomorú Sarah elvesztése miatt. Akárcsak Nick. legalábbis az esetek többségében. Más szempontból viszont megkönnyítette a dolgomat. Az elvesztése olyan mély sebet ejtett. Én lettem szemében a fő ellenség. Valójában éktelen dühre gerjedtem csalódottságomban. A vak is láthatta. Magába zárkózott. hogy a fiam tizenhárom évesen továbbra is marihuánát szívott és alkoholt ivott. ''Nick naplóiból kiderül.rűen nem lehetett megzabolázni. Azonban amikor a tudomásomra jutottak bizonyos dolgok. hogy régi barátai nehezen tudnak megbirkózni ezzel a traumával.

" 1992 januárjában. Ahogy elolvasom e sorokat. Viszont állandóan baj volt vele. egy magányos. Ez neki is megnehezítette az életét. Többé nincs értelme az életemnek. nem tudok beilleszkedni. és nem olvastam el a feljegyzéseit. Nick nagy elánnal vetette magát a naplóírásba. hogy mennyire magányos és boldogta93 .. még több fájdulomnak nézek ele'be.. LÍgy érzem. Februárban aztán ismét visszatér a témához. ugyanis tiszteletben akartam tartani személyes érzéseit. mit tartogat számomra a jövő. O volt a legjobb barátom. és egyre rosszabb osztályzatokat kapott.az iskolába. Most olvasgatva őket. Magányos farkas vagyok. Saját szavaival így ír erről: "Mindig depressziós vagyok.Igy érzem. és hogy "belebetegszik a bánatba". szomorú.. pedig már vészesen közeledett a középiskolai felvételije. "Véget akarok vetni ennek az egésznek. megöl a magány. és megköszönte közbenjárásomat. Annyira hiányzik Sarah. l. megrémült és szégyenkező kisfiú rajzolódik ki előttem... Erről így írt: "Nehezemre esik. de eröt vettem magamon. hogy mennyire hiányzik neki Sarah." Újra és ú~ra és újra fölbukkant Sarah a naplójában: "Hiányzik Sarah.. Már tizenhárom évesen önmagát korholta azért.. hogy beszéljek az érdekében. hogy nem akarok nélküle élni. az önbecsülése pedig nagyon alacsony volt. " Arról ír. de azt hiszem."Nyomorúságosan és elszigetelve érezte magát. tizenhárom éves fejjel ezt írta: "Nem tudom. hogy másokat szeressek. Ekkoriban kezdett a naplója oldalain leveleket írni Sarah-nak. még mindig majd megszakad a szívem.. pedig emberek vesznek körül. Nagyon szomorú vagyok. Annyira szeretem. Ilyenkor roppant kedvesen viselkedett.. melyekben elpanaszolta a lánynak. amiért annyira egocentrikus. nem tartozom sehova. Az öngyilkosság gondolatával foglalkozom." Ekkor emliti először az öngyilkosságot a feljegyzéseiben..

Így zárta sorait: "Foglalj nekem ís helyet. ő nem látta annyira kétségbeejtőnek a fiam boldogtalanságát de az is lehet hogy csak megtartotta magának a véleményét. és én is gyúlölök mindenkit. azonban nem tudtam. csak magamat nem. és akkor mindennek vége lenne. majd áprilisban ismét: "Hamarosan öngyilkosságot követek el. Úgy tűnt." Aztán befelé fordul és önmagát boncolgatja: "Annyira nyomott a hangulatom. 1992 februárjának végén (ekkor még mindig csak tizenhárom éves) ezeket a sorokat vetette papírra: "Bárcsak meghalnék. hogy ismét foglalkozik az öngyilkosság gondolatával. hogy csak nagyszájúskodott az altatókkal kapcsolatban. Úgy éreztem. Habár tisztában voltam azzal. Lehet. mennyire hiányzott neki a lány. a hírnevemről és a többi gyermekemről akart volna beszélgetni. hogy mit tehetnék ez ellen. Azonban lehet. ugyanis ez biztosan a tudomásomra jutott volna. " Kétségtelenül egy rémálom lehetett az élete. Két héttel később azonban megint azt írja. és levette. Mindenki gyűlöl. " Márciusban azt írja. amelyekből megtudhatjuk. Valószínűleg csak a szája járt. Amikor erről panaszkodtam a terápiát vezető orvosnak. nemsokára ismét találkozunk. hogy nagyon maga alatt van. a fiam válságba került. hogy egy fejére kötözött szemeteszacskó segítségével megpróbált végezru magával. Nem tudok mit kezdeni az életemmel.lan nélküle. aki 94 . hogy enynyire kétségbe van esve."Állítása szerint ekkor már volt egy sikertelen öngyilkossági kísérlete. mintha inkább a munkámról. Szeretem az életet és az embereket is. Végül azonban meggondolta magát. Továbbra is Sarah-ról és Sarah-nak írt feljegyzések hemzsegnek a naplóiban. de nem volt senki. hogy mániás depresszióm van. Azt sem tudtam. és egyre messzebb sodródik tőlünk.

és mindent napvilágra hoztak a múltammal kapcsolatban. Kilenc évig voltunk házasok. amikor az első házasságomban vájkálva próbáltak valami szenzációsat a felszínre hozru. Nyugodt és békés éveket éltem az első férjemmel. ellenben vigasztalhatatlanul boldogtalannak látszott. Hallottam. és a válásunk is csöndben zajlott. Nick lakrésze pont az én irodám és a hálószobám felett volt. amiket soha nem követtem el. Még olyasmikre is fény derült. Ő egy nagyon illusztris és nagyra becsült francia bankárcsaládból származott. hogy az általam javasolt gyógyszereket szedje. Nem voltak könnyű helyzetben. hogy írjon fel Nicknek valamilyen orvosságot. Bármilyen hajnali órában is nyitottam be. Egész nap utánam szaglásztak. Fiam még túl fiatal volt ahhoz. Az én életem sem ment akkoriban zökkenőmentesen.szintén így látta volna. Nem éltünk hivalkodó életet. beleértve a könyveim mellett készített filmjeimet is. de ez nem lett volna túl jó hatással a fiamra. Ráadásul egy igen nagyra becsült pszichiáterhez járt terápiás kezelésre. soha nem tűnt álmosnak. és ilyenkor felmentem hozzá. akit később nemi erőszakért elitéltek és börtönbe 95 . Azonban az ezt követő két fiatalkori "ballépésemet" hatalmas szalagcímek verték nagydobra szerte a világon. de nem értett egyet velem. egy olyan férfival. hogy végül már szenzációhajhász firkászok hada vett körül. Mellesleg ezen az őszön egy új. nagy házba költöztünk. Reménytelennek éreztem a helyzetet. és szintén bankár volt. Kértem az orvost. Az is megfordult a fejemben. amikor esténként fel s alá járkál. Olyan magasságokba repített a siker. Az első kapcsolatom tiszavirág-életű volt. hogy esetleg pszichiátert kellene váltanunk.

a szennylapoknak és a tévében leadott szenzációhajhász műsoroknak köszönhetően csaknem teljesen elvesztettem lábam alól a talajt. Velem együtt a gyermekeim is gyötrelmes napokat éltek át. Nagy törést okozott ez az életemben. Egy gyötrelmes időszak emlékeí éledtek fel bennem az erősen kiszínezett és eltorzított történetet olvasva. és nem voltak titkaim előtte. és én is ugyanúgy el voltam keseredve. hanem a családomat is meggyalázták. habár tudott mindkét előző házasságomról. összetörte a szívem ez a felfordulás. Hiába éltem már jó ideje harmonikus családi életet. Habár nem fűztem megjegyzést a megjelentekhez. A barátaim. hiszen nemcsak engem. amikor elolvasta e cikkeket. A rólam festett képnek. Megalázva éreztem magam. a népszerűségemnek végül meg kellett fizetnem az árát. Nick mélységesen felháborodott. 96 . A második napvilágot látott "baklövésem' a teherbe esésem és az ezt követő házasságkötésem volt. Nagy traumát okozott ez nekem akkoriban. mégis inkább a bölcsebb megoldást választottam. A férjem is össze volt zavarodva. a szennylapokban megjelentek teljesen letaglóztak. Csak pár hónapig éltünk együtt. és egyszerűen nem vettem tudomást róluk. Habár Johnnak elmeséltem mindent. mégsem mondhatnám. Fiatal és jóhiszemű voltam. amikor a szennylapokban megjelent cikkeket elolvastam.csuktak. És ennek a családom itta meg a levét. hogy boldogan és büszkén osztottam volna meg a világgal is. A sztoriknak köszönhetően elég rossz lelltiállapotban voltam akkoriban. én a húszas éveimben jártam. Habár némelyik sztori nem tükrözte pontosan a valóságot. A Nick apjával kötött házasságomat is nagy szenzációként tálalták az olvasóközönség elé. a férjem és a gyermekeim szemében mi marad belőlem? Finoman fogalmazva.

azonnal felhívta. és telefonon üzenetet hagyott nekik. és rólam mesélt a tévében (akárcsak régi "kedvesemř. EI sem tudom képzelni. Azért aggasztották ennyire a szennylapokban megjelent cikkek. hogy miképp léphetne kapcsolatba Billel. Mindannyiunk számára nehéz idők voltak ezek. megmondta. hogy nem tud uralkodni az érzelmein. Nem bírta elviselni. Megint teljesen nyilvánvaló volt. mert Bill apai jogainak a megvonásáról és az ő örökbefogadásáról is szóltak. Képernyőre került. hogy egyszer futólag találkoztak. Bill. Pedig ekkor még csak tizenhárom éves volt. a közigazgatási hatóságok kérés nélkül új születési anyakönyvi kivonatot bocsátottak ki számára. hogy ne fecseghessen rólam összevissza. és én őszintén azt feleltem neki. és nem akarta. és eltökélt szándéka volt. hogy az anyját összetörve lássa. hogy fogalmam sincs. akiket szeretett. hogy ez miképp maradhatott titokban előttem. hogy a védelmemre kel. Amikor John örökbe fogadta a fiamat. hogy John nem a vér szerinti apja. Minden esetben így jár97 . Mármint azt. de azt is látni kellett. hogy mit gondol az apjáról. Azonban tudta Bill szüleinek a nevét. hogy arany szíve van és könyörületes. Nick nagyon szenvedélyesen kiállt azok mellett. Valójában még az esküvönk időpontját is Nick kívánságához igazítottuk.A nagy felhajtás kellős közepén még Nick apját is meginterjúvolták. "Jobb belátásra' akarta bírru. amint megkapta Nick üzenetét. Gondolom. Csak Nick feljegyzéseiben olvastam. hogy a kis testvérei megtudják az igazságot. Megkérdezett. aki még mindig a börtönben csücsült). Nick még ekkor is hajthatatlan maradt. habár erről nem szereztem tudomást. de különösen Nicket viselték meg a történtek. hogy ő is "törvényes' gyerek lehessen.

hogy soha senki nem fogja megtudni a teljes igazságot és az én szemszögemből is megismerni a történetet. hogy többször is. Úgy gondoltam. amikor az országos magazinok és más újságok is elkezdtek szemezgetru a szennylapokban megjelent cikkekből. Ahogy megtudtuk. hónapokon át eltorzították a valóságot és durván belegázoltak a lelkembe. ugyanis a házasságkötésünk időpontja valójában három éwel a megszületése utánra esett. Nehéz időket éltem át. ami bennünk is megvolt. Ez azonban elég fonák helyzet volt a fiam számára. de egyben azt is jelentette. mégsem voltam hajlandó pereskedru velük.nak el. Csak további olaj volt a tűzre. amikor Nick néhány héttel a ballagás előtt óhatatlanul szemtanúja lett egy kábítószeres ügyletnek. A tehetetlenség érzése. kivétel nélkül mindig ezt az eljárást követik Kalifornia államban. automatikusan járt el. ezért inkább némán és méltósággal tűrtem. Az egyik srác "anyagot" adott egy másik diáknak. és Nicket majd szétvetette a düh. A szennylapok mocskolódásával szemben továbbra is tehetetlen voltam. Így hát Nick felvette John nevét. és nyilvánosságra hozták őket. Válságos helyzetünk azonban májusban jutott el mélypontjára. Annak ellenére. A szenzációhajhász firkászok továbbra sem hagytak nyugodru minket. Nem tudtam elhallgattatni őket. A bíróság egy másik esetben is a kérésünk nélkül. amikor a fiam is ott 98 . Ez tűnt a legbölcsebb megoldásnak. hogy ettől mindannyiunk számára csak tovább rosszabbodna a helyzet. még inkább depresszióba taszította a fiamat. így ismét "törvénytelenř gyerekké vált. Nick örökbefogadásának teljes anyagát zárolták az érdekében. mintha már a születésekor együtt lettünk volna. megkeserítve ezzel az életünket. és úgy nézett ki.

Azonban abba már nem egyeztek bele. De mindhiába. elég viccesnek hangzik. és mindannyian le voltunk taglózva. Könyörögtünk. hogy a ballagáson is részt vegyen. hogy a fiam csak szemlélője. "Mindig úriember módjára viselkedj. ami hűen tükrözi. Nicket szinte sokkolták a történtek. Természetesen megvolt ehhez a joguk. Vele együtt még sokan mások is az iskolán kívül találták magukat. és most pár héttel bizonyítványosztás előtt egyszerűen kirúgták. Lehet. hogy az is közrejátszott döntésük meghozatalában." Mivel Nick látta. . hogy befejezze az évet. Ilyesmi nem történhet meg. Ezzel 99 . mi cserélt gazdát. Azonban szigorú szabályaik voltak. és így végül is bizonyítványt kaphatott. Pusztán azért hogy írásos nyoma is maradjon az esetnek. de engem jobban megcsapott ennek az egész hercehurcának a szele. ám nem avatkozott közbe és nem is tett jelentést erről. Már kilenc éve ebbe az iskolába járt. Mindössze azt tudtuk kicsikarni belőlük. hogy Nick csupán szemlélte az eseményeket. Nem engedték meg Nicknek. hivatalos levélben kértem igazolást arról. mennyire komolyan vették ezt az esetet. és nem vett részt benne. Ő sokkal higgadtabban szemlélte az eseményeket. és természetesen meg is alázkodtunk.volt. Azt hiszem. Nem dobhatták sutba a saját szabályaikat. amiket az iskolán kívül és belül is be kellett tartani.. érveltünk. fogadkoztunk.. hogy az iskola érdeke ezt kívánja. nem pedig résztvevője volt a kábítószeres ügyletnek. Ráadásul a táncos mulatságot sem az iskola támogatta. Nick megértette. pár héttel a ballagás előtt kipenderítették az iskolából. hogy a fiam magántanulóként fejezhesse be az évet. hogy már két éve tüske volt a szemükben. Az iskola vezetősége egyáltalán nem kételkedett abban. mint Nickyt. és nem jelenhetett meg a ballagáson sem. csúsztunk-másztunk előttük.

de nem vehetett részt a ballagáson. hogy magántanárokat találjak neki. és szerintem az övé is. akinek ilyen irányú összeköttetése lehet. Szeretném látni. hogy a tízes éveik közepén járó gyerekek bentlakásos iskolába járjanak. hogy az otthon melege vegye körül őket. mint nekem. hogy tizennégy és tizennyolc éves koruk között mivel foglalatoskodnak a gyermekeim. ahol eddig tárt karokkal várták. Addig azon100 . Meglátásom szerint csak akkor érettek arra. és végül találtam egy bentlakásos iskolát. Még több megalázkodás. Viszont neki sokkal jobban tetszett a bentlakásos iskola gondolata. Nick tanult a leckéből. A középiskolák. és egy kicsit visszafogta magát. Azonban ennél sokkal súlyosabb problémákkal kellett a későbbiekben szembenéznünk.kellő példát statuáltak. Majd megszakadt a szívem. most egytől egyig visszavonták az ajánlatukat. Nagyszerűen haladt. év végén bizonyítványt kapott. még több könyörgés és még több magyarázkodás következett. hogy kilépjenek nélkülem a felnőttek világába. és családi környezetben nőjenek fel. amelyik hajlandó volt felvenni a fiamat. Mellettük akarok lenni. Azonban a hangulata érthetően továbbra is nyomott volt. hiába volt kilenc évig az iskola diákja. most már volt mihez tartaniuk magukat a jövőbeni gazfickóknak. Nick előtt minden iskola kapuja bezáródott. Szerintem mindennél fontosabb. és minden magántanárára mély benyomást tett. amikor már elérték az egyetemista kort. Tehát Nick egész nap otthon volt. amikor meghozzák a döntéseiket. Nem értek egyet azzal. és ezért mindenkinek hálás voltam. és így befejezhesse az iskolát. aki csak segített. én pedig fejvesztve rohangásztam fűhöz-fához. Minden ismerősömet körbetelefonáltam. Csoda történt. Ahogy megígérték.

ha kiszakad a megszokott környezetéből. A kitűzött időben repülőre szálltunk. Nick esetében azonban nem volt választási lehetőségünk. akármilyen nagy púpnak is éreznek a hátukon. hogy szinte bármit bevigyen magával. Már kezdtem én is azt hinni. mellettük akarok maradru. Nagyon hálás voltam. Augusztusban pedig már teljes gőzzel készülődtünk az előtte álló nagy kalandra. A legtöbb patinás bentlakásos iskolához hasonlóan. mint egy Sarah-nak emelt oltár Káadásul az iskolából történő kirúgásának szégyene is nyomta a vállát. törülközőket. hogy jót fog tenni neki. Egyetlenegy olyan iskola sem akadt a városban. Városi házunkban és vidéki nyaralónkban is már úgy nézett ki a szobája.ban. lelkileg kiegyensúlyozottabb lett. Nap mint nap szembesülnie kellett vele. és megérkezvén egy 101 . sztereó magnót. Gondoltam. Aligha szolgált előnyére. hűtőszekrényt. ahol úgy tűnt. ezért németországi barátaimhoz küldtem két hétre. Örültem. hogy az új iskolában tiszta lappal indulhat. és egy új helyen tiszta lappal indulhatott. és a kedvenc csecsebecséit is becsomagoltuk neki. itt is megengedték. bekeretezett posztereket. amiért felvették. hogy ne legyen annyira honvágya. Egyetlen lehetősége az a bentlakásos iskola maradt. számítógépet. jót fog tenni neki egy kis levegőváltozás. Természetesen vagy fél tucat bekeretezett fényképet is magával vitt Sarahról. kivéve persze a saját kuckóját. Új életet kellett kezdenie. amelyikre rátaláltam. amelyik hajlandó lett volna felvenni a diákjai sorába. üzenőtáblát. Vettünk neki ágyneműt. és a maga módján ő is izgatottan várta a tanév kezdetét. biciklit. hogy nyolcadikos korában kipenderítették.

ha továbbra is ott maradna. mire berendeztük a szobáját. Azt mondták. Semmi jelét nem észleltem. Miután végül magára hagytuk.mondogattam magamban. egyszer csak megcsörrent a telefon. hogy fiam a rengeteg holinijával mint egy vándorcigány megérkezett. ha kellett. Nagyszerűen fogja érezni magát. és nagy reményeket fűzti. hogy ügyesen szárnyal majd. "Hagyd abba az aggódást" . ő is hozzászokik majd új iskolájához. De hogy tehettem volna ezt? Egész életében aggódtam miatta. és kihívnánk magunk ellen a sorsot. és azt hiszem. Akit szerettem. Már csak abban reménykedhettem. mintha egy kis madarat szabadon engednék. mindig mellette voltam. Ami pedig ezután következett.furgont béreltünk. Azzal nyugtatgattam a bennem feltámadó kételyeket. sikerül elkerülnie a bajt. mentségeket kerestem neki vagy tartottam a hátam érte. üzembe helyeztük a gépeket. felneveltem és istápoltam éveken át.ink az ottlétéhez. hogy valami komoly probléma van a fiammal. most felröppent az égre. vele együtt sírtam és nevettem. 8. Nem akarták egy újabb kizárással rontani a bizonyítványát. Olyan volt ez az egész. hogy valami nincs rendben. hogy minden személyes holmiját és féltve őrzött kincsét el tudjuk szállítaru az iskolához. hogy akár a többi gyerek. igazuk volt. és a feje fölött köröző ragadozó madarak nem csapnak le rá. csupán szemernyi izgalom maradt bennünk. Egy egész napba telt. Aztán tíz nappal azt követően. azonban meg voltak győződve arról. megvetettük az ágyát és felinstalláltuk a számítógépét. Elég nyers modorú hívást kaptam az iskolából. gondoltam magamban. Nick összeomlik észjóslóan rövidre sikeredett a bentlakásos iskolában elTtöltött idő. hogy ha ott ma102 . az még inkább felkavaró volt.

azzal további bajt zúdít a fejére. Nem tudtam. hogy valamit tennünk kell. Különösen a második nem volt képes dűlőre jutni vele. illetve kihez fordulhatnék segítségért. és végül rátaláltam egy olyan férfira.rad. hogy eddigi pszichiáterei a legjobb szándékuk ellenére sem tudták igazán orvosolni a problémáit. Pont erre volt 103 . Kezelésre van szüksége" . és az sem kerülte el a figyelmüket. Érezték. Egyszerűen képtelen volt zenére együtt masírozni a többiekkel. Fokozatosan elvesztette a kontrollt önmaga felett. hogy valami hibádzik nála. mert őrült dolgokat művelt. mintha nem is akarna. úgy éreztem. Tökéletes. Ismét körbetelefonáltam hát az összes szóba jöhető ismerősömet. de ők voltak az elsők. Iskolákat is ajánlott. hogy nem tud uralkodni az indulatain. hogy valami nincs rendben nála. Ezzel én is tisztában voltam. Csupán az volt a bökkenő. és liberális szellemű megoldásokat keresett. Azonban nyilvánvalóvá vált. aki problémás gyerekekkel foglalkozott. Világossá vált. hogy ez nem pusztán az akaratán múlik.állították. Nem tudták pontosan meghatározru problémáinak okát. Hiába tettek meg minden tölük telhetőt. hogy ezek után mitévő legyek. és én beláttam. én is felmértem. Többé már nem tudta betartani a mások által diktált szabályokat. Nem volt képes betartani a szabályokat. hogy nem tudtam. hogy Nick nem képes az elfogadott keretek között teljesíteni. "Nem képes beilleszkedru. Akárcsak ők. mit tegyek. és inkább úgy tett. mielőtt még maga alá temeti a fiamat. Nem rosszindulatból tett vagy nem tett meg bizonyos dolgokat. akik ezt ki is mondták. de érezték. Ők azonban keresztülláttak rajta. nehogy ez kiderüljön. hogy ezt a lassú és visszafordíthatatlannak tűnő folyamatot meg kell állítanom.

szükségünk. látva megrökönyödésemet. Egyetlen vágyam az volt. . Ez semmire sem lett volna jó. Más ment ki Nickért és tengernyi holmijáért a reptérre. Nick. A zöldről aztán átváltott kékre. hogy leborotválta a haját. . hanem csak azt mondták. hogy segítsek neki.mondta kétségbeesetten. Széles vigyor ült ki az arcára. Nem érezted volna ott jól magad.. rögtön szemet szúrt.Tetszik? . hogy nem vagy odavaló. mint a páfrányaim. szinte megállt a szíwerésem a látványtól. hogy nem fogom elveszteni a hidegvéremet. Bombasztikus. Nem rúgtak ki.Nem. . . a türkizkék és a szőke színek mellett egyszer még egy pirosas-szőkés árnyalatot is kiagyalt magának. Amint a páfrányaim előtt üldögélő fiamra néztem.Hát. ő már a nappaliban üldögélt. másnap reggel már találkoztunk is. majd ismét a zöld következett. Pont olyan zöld színűre festette be a haját. anyu . . Vé104 . dehogy.Megint elcsesztem a dolgokat. Azonban a szobába belépve döbbenetes látvány fogadott. hogy megöleljen. Amikorra kész lettem. Ugyana~ a széles és mafla vigyor ült ki az arcára.kérdezte reménykedve. Így kezdődött Nick egzotikus hajviseletének korszaka.. Szilárdan elhatároztam. hogy megcsókoljam. én meg elintéztem ezalatt a telefonokat. hanem beleolvadt környezetbe. Valójában nem a haját borotválta le. amit a bentlakásos iskolából való eltávolítása jelentett. mint amikor rossz fát tett a tűzre. Amikor felállt. én pedig megpróbáltam nyugalmat sugározva belépni a szobába. tényleg. Miután felhívtam. miközben felé tartottam. A zafír. Érthetően roszszulesett neki a visszautasítás.

és alvásproblémákkal küszködött. és mindenki boldog volt. és segít a fiamnak iskolát találni. hogy meg tudjon küzdeni a problémáival. ami jól állt neki.) Nem örült annak. és én is egészen megkedveltem. hogy el kellett jönrue a bentlakásos iskolából. 105 . Ismét az otthon melege vette körül. és már fel sem tűnt volna. Azonban már régen beletörődtem abba. Egész este alig tudtunk betelni egymással. ahová felveszik. hogy másoktól eltérően az én normáimat nem lehet a fiam esetében is allcalmazni. ehhez idővel egészen hozzászoktam. hiányozru fog neki a suli. de az igazat megvallva. A zöld természetesen igencsak szemet szúrt. Megígértem neki. Azt is mondhatnám. hogy ekkor csak a zene iránti szenvedélye vehette fel a versenyt ezzel a hajszínmániájával. másnap korán reggel azonban (Nick legnagyobb szomorúságára) beállított hozzánk az a férfi. hogy találok egy jobb megoldást. hogy tanácsot ad majd. a depressziójával és a lobbanékony természetével. Világéletében sokáig fenn virrasztott. Azt azonban ekkor még nem tudtam. új barátokra tett szert. Akkor teljesen pánikba estem volna. Nick sosem kedvelte a reggeli találkozókat. Valahogy segítenünk kellett neki. ha egyszer nincs befestve a haja.gül a szurokfeketénél kötött ki. és ott sem tudnak mit kezderu vele. Így azonban csak pokolian aggódtam miatta. Soha többé nem láttam a haját eredeti színében pompázni. konzervatív beállítottságú vagyok. Megfogadtam magamban. Sok kedves emberrel ismerkedett meg. aki megígérte. és azt mondta. Már bebizonyosodott. hogy újra köztünk van. hogy kerítek egy iskolát a városban. így hát nem találtam a zöld hajszínt sem "mókásnak". hogy már kilenc hónapja foglalkozik az öngyilkosság gondolatával. (Amióta az eszemet tudom. hogy nem bírja a bentlakásos iskolát.

hogy kapcsolatot tartson fenn a külvilággal. és ahol nem engedik meg. hogy néhány "barát" már telefonon beszélt vele a régi iskolájából. hiszen erre van szüksége. hogy nincs olyan iskola a városban. és már eljutott fiam híre a fülébe. mintha börtönbe küldenénk a fiunkat. A segítségünkre kelt férfi ismerte Nick bizonyítványát. hogy oda küldjük. Én nem akartam lerázni magamról Nickyt. és másokra hárították át a problémáikat. Ez nem az én st~lusom. 106 . Nincs menekvés egy olyan helyről. Volt egy másik ehhez hasonló iskola Dél-Kaliforniában is. Meg sem fordult a fejünkben. Habár itt sokkal jobb helye lett volna a fiamnak. Két javaslatot kaptunk. de ez is úgy hangzott. mint aki mindjárt elsírja magát. de mindkettő elfogadhatatlan volt. Ezért aztán hajóra tették őket. Aztán egy olyan európai iskolát javasolt. (Nyilvánvaló volt. ahonnan nem lehet telefonálni.) A bentlakásos iskolából is tájékoztatták. akik nem tudtak mit kezdeni velük. ahol Nick két-három vagy négy évig tanulhatna.Reggel sosem volt csúcsformában. szegény Nick olyan képet vágott. Otthon akartam támaszt nyújtani neki. mint akik citromba haraptak. és köntörfalazás nélkül megmondta. amelyik felvenné Nicket. de ez úgy hangzott. hogy itt majd egykettőre jól gatyába rázzák a fiamat. Szerinte csak két lehetőség állt nyitva előttünk. hogy segítségére legyek. mintha bebörtönöznénk. és mindent megtettem azért. Olyan képet vághattunk a fiammal. Amikor az illető azzal állt elő. de ezt nem ajánlotta. már nem emlékszem pontosan). Az egyik egy isten háta mögötti iskola volt (Utahban vagy Nevadában vagy Coloradóban. Itt elzárva a világtól egy évig meg sem látogathattuk volna. Ide olyan gazdag szülők dugták be problémás gyermekeiket. ahol nincs szünidő.

hogy már több olyan gyerekkel is találkozott. és otthon fog tanulni. amíg nem találunk neki egy közeli iskolát. Szerinte ez tökéletes hely lenne Nickynek arra a pár hétre. hogy nem lesz könnyű ilyen helyet találni. akkor magántanárokat fogadok. Őszintén megmondta. ahol visszatérte után azonnal folytathatja a tanulmányait. hogy ez csábító ajánlatnak tűnt. Ezt megmondtam a segíteni akaró férfinak is. mi vár rá. Be kell vallanom. hogy csak az idejét pazarolja ezzel. így hasznosan eltöltheti ezt az átmeneti időszakot. akik részt vettek ezen a programon. Biztosított arról. nem küldjük el sehová. Erre részben 107 . amikor négyszemközt megsúgta nekem. Ezt speciálisan olyan sérült gyerekeknek szervezték. Amíg a természet lágy ölén helyrebillen az önbecsülése. Pár nap múlva aztán egy érdekes javaslattal állt elő. Természetesen én is láttam. Ez lényeges része a programnak. akik valamilyen problémával küzdöttek. Mivel nem tudott rövid időn belül olyan iskolát találni. és ha kell. és az a legjobb. hogy elég biztonságos hely-e. Csupán az nem tetszett. Egy olyan közeli iskolára volna szükségünk. mi megtehetjük a szükséges előkészületeket. Szerinte Nicknek nem szabad tudrua az egészről. Kerek perec kijelentettem. amíg rábukkanunk. milyen előnyös lenne ez a fiamnak. ha nem készül fel lelkileg arra. ahová otthonról nap mint nap bejárhat. Egy kicsit azért bizalmatlan voltam. ezért azt javasolta. hogy köztes megoldásként addig is menjen el egy túlélőtáborba. ahová hajlandóak lennénk elkülderu Nickyt. és tudru akartam. aki továbbra is kitartott az általa felvázolt két lehetőség mellett.Megnyugtattam Nicket. és időbe telik majd. ha más megoldáson kezdené el törni a fejét. és jobban tenné. hogy a "meglepetés' erejével kell a fiam tudtára adru a terveinket. hogy vele ilyesmi nem fordulhat elő.

így egészen olyan volt a haja színe. máig emlegeti az esetet. hogy visszahőkölne. ha megmondanánk neki. mint egy hóhéL Legalább kétméteres volt. ha egyáltalán előfordult ilyesmi. és megrémíteni sem akartam a fiamat. aki átfestette. Nem tetszett nekem az ötlet. amikor újszerű és riasztó kihívással találja szembe magát. hogy ez okta108 . Azonban Nick lelkileg kétségtelenül le volt eresztve. amikor reggel hatkor betoppant. és úgy nézett rám. hogy ez nem volt könnyű feladat. de tudtam. Kivéve persze azt a három éwel ezelőtti megszökést.azért van szükség. Nekem elhihetik. Mezítláb és hálóköntösben tessékeltem be. és alig fért be a bejárati ajtón. Úgy éreztem magam. miközben fánkot eszegetett. és ritkán engedtem meg másoknak. mint eredetileg. mert a legtöbb gyerek visszariad. Mit keres ez az idegen a szobájában? Közbe akartam lépni. hiszen még csak reggel hat körül járt az idő. akkor most gólya lenne. és megmenteni a fiamat.) Nick arcát meglátva azonban majd megszakadt a szívem. de nem kellett volna hallgatnom rá. (Eddigre már sikerült rávennem. hogy a meglepetés erejével hasson az egész. Nickben biztosan egy óriás benyomását keltette. Nick esetében ez alaptalan félelemnek tűnt nekem. Végül azonban a férfinak sikerült meggyőzrue. Én ismertem a fiamat. Így meg mint egy morgós medve kászálódott ki álmosan az ágyából. ugyanis ő még soha nem futamodott meg. mélypontra került. és ha jól alakultak volna a dolgok a bentlakásos iskolában. hogy átfestesse a haját. és én hagytam magam meggyőzni arról. Láthatólag halálra volt rémülve. hogy közénk álljanak. amikor a park egyik padján találtunk rá. A fodrász. Néhány nap elteltével az egyik reggelen megjelent egy alak a túlélőtáborból. mint egy áruló. Hiszen ekkor csupán tizennégy éves volt.

pedig majd beleőrültem. Legalábbis ezt mondták. Fiam ölni tudott volna a tekintetével. megosztottam vele minden aggodalmamat. és azzal rémisztgetne. Szemernyi kétely nélkül idegenre bíztam az életét. Mi van akkor. Mindössze három hétről volt szó. hogy egy túlélőtáborba fognak menni. hogy ř veszélybe sodortam. és még az is lehet. Johnnal alaposan megtárgyaltuk a témát. ami nem egy örökkévalóság. Világosan látszott. 109 . hogy a férfi által magasztalt túlélőtábor nem keltette fel az érdeklődését. Ha másként nem megy hát kirángatja az ágyból. ha valami történik vele? Nem tudtam kiverru ezeket a gondolatokat a fejemből. ř ugyanis látszott a fickón. Végül abban maradtunk. a vállára veszi és úgy cipeli magával. hogy megragadja a grabancomat és kirángat magával a semmi közepébe. Azonban szörnyetegnek éreztem magam. hogy elinduljon az önállósulás útján. Ez korábban soha nem fordult elő. hogy akár tetszik Nickynek. de én nem hibáztatom ezért. rám tört a magány és az aggódás. Ha valaki az én szobámba toppanna be reggel hatkor. ha nem megbízhatóak? Mi van akkor. ő azonban nem engedte. Fél óra elteltével már el is hagyták a házat. Még soha életemben nem éreztem ilyen aljasnak magam. amikor a tagbaszakadt férfi elmagyarázta Nickynek. Nick is olyan képet vágott. Nick nem ellenkezett. De ez nem számított. Megpróbáltam búcsúpuszit nyomni fiam fejére.lanság lenne. és ez jó alkalomnak tűnt. tőrbe csaltam. hogy eddig egy kicsit burokban neveltem. Zokogva mentem vissza a házba. hogy Nicknek így lesz a legjobb. Úgy éreztem. Tisztában voltam azzal. mintha neki is épp ez járna a fejében. akár nem ő bizony magával viszi. valószínűleg előkapnám a párnám alól a pisztolyomat és lelőném.

nehogy valami borzasztó történjen vele. Amikor telefonált. Azonban életünkben először nem voltunk beszélő viszonyban a fiammal. és megnyugtatott. mégis kedves. és ebbe majd belepusztultam. Én a régi Nickymmel is kiegyeztem volna. Az elkövetkező három hét örökkévalóságnak tűnt. hogy gyűlöl. Azonban ettől nem párolgott el a dühe. hogy ezt tegyék vele. Esténként róla álmodtam. Biztosított arról. Egy-két évig "speciális iskolába" kellene járatnunk.A kísérője megengedte neki. úgy éreztem. hogy változásra van szüksége. miután hazajön a vadonból. Bármilyen áron is. hogy otthon kell ma110 . és rettegtem. bármi legyen is az. bölcs és finom lelkű személyiség benyomását keltette. Kétnaponként felhívott a felügyelője. hogy ideje lenne iskola után néznem Nicknek. ahol megbirkózhat a "problémáival". és a fiam nagyszerűen érzi magát. Azonban nekem még mindig az volt a szilárd meggyóződésem. Nagyon könnyen kijött a sodrából. A fiam a fejemhez vágta. még nem látja elérkezettnek az időt arra. Azt is mondta. hogy csak nekí akartam jót. A felügyelője olyan volt. akár egy hegyi ember. Egy dologban biztosak voltunk. amiért hagytam. A háromhetes túlélőtábor vége felé azonban teljesen elbizonytalanodtam. hogy otthon normális életet éljen. igencsak kedveli Nicket. és azt válaszoltam. de tudtam. és idővel egyre nehezebben tudott koncentrálni. mert addigra teljesen új embert faragnak belőle. hogy rá sem fogok ismerni. és lecsapta a kagylót. Többé-kevésbé igazat adtam neki. hogy egy szörnyeteg vagyok. A felügyelője azt közölte velem. de helyre kellett billenteni az önbizalmát. hogy minden a legnagyobb rendben halad. mert hiába állta meg a fiam a helyét a vadonban. hogy felhívjon a reptérről. hogy a saját kezébe tudja venni életének irányítását.

akinek igencsak megnyerte a tetszését. Egy közeli barátjától hallott róla. Én is beszéltem az illetővel. Ez egy kis bentlakásos iskola volt. Megint egy börtön képe rajzolódott ki előttem. Annak még a gondolatába is tetőtől talpig beleborzongtam. amiket mindig is annyira utált.radrua. hanem beteg gyerkőc. amit a felügyelője javasolt. Az orvos ódákat zengett erröl a helyről. ha jó volt a magaviselete. akik valamilyen okból nem tudnak kijönru vagy nem akarnak bajlódni a kölykeikkel. miközben a természet lágy ölén Nick ádáz harcot vívott a sárral és a bogarakkal. és inkább börtönnek hangzott. hiszen öt kisgyereket kellett istápolgatnom. hogy elküldjük máshová tanulni. Idáig semmi eredményre nem jutottunk. Ráadásul az összes iskola. hogy a fiam családi környezetben már nem tudna normális életet élni. Nehéz lett volna a látogatását megoldani. mint iskolának. Azonban ő nem tágított. Azonban az egyik orvos ismerősöm végül előállt egy életképesnek hangzó ötlettel. Az egyik ilyen hely már korábban is szóba jött. hiszen az én kisfiam volt. hiába mozgattunk meg minden követ a városban. nagyon távol volt az otthonunktól. és "rendszerezettebb" keretek közé kell szorítani. Nem akartam rosszat neki. Hétvégenként engedélyezték a látogatást. hogy Nick nem rossz. de engem egyáltalán nem kápráztattak el a hallottak. Így hát ismét felkerekedtem iskolát keresni neki. Ez úgy hangzott. és időnként a gyerek is hazajöhetett. Személyiségzavaros gyerekeket oktattak egy olyan eldugott városban. mintha szögesdrót kerítést akarnának köré vonni. A 111 . és továbbra is kitartott azon véleménye mellett. és az általa ajánlott iskolák sem rajongtak a látogatás gondolatáért. Emlékeztetnem kellett arra. amelyről még soha nem hallottam. ahová olyanok küldik a gyerekeiket.

Ekkor félbeszakítottam. Ezért hát úgy döntöttem. és megmondtam neki. kérlelt. Teli volt reménnyel. és egy elveszett társát is megmentette. hogy visszatérve sínre teszi az életét. hogy egy speciális bentlakásos iskolába fog járni. Csak arra vágyott. csak ő nem tudott erről. hogy ne küldjem még egyszer el. akárcsak a pszichiáterük. és pár nappal Nicky hazatérte elött megengedték. Minden fenntartásom ellenére ez a hely tökéletesnek tűnt Nicky számára. de éppen akkoriban ledöntött a 112 . A tanárok az iskolában laktak. hogy a város bármelyik iskolájában jól fog viselkedni. A túlélőtábor ekkor már a vége felé közeledett. még azt is megígérte. ahol egykét napig teljesen magára hagyták a vadonban. mint egy orgyilkos. Elsősegélynyújtó tanfolyamon vett részt.doktor barátjának erőszakos volt a fia. hogy hazajöhessen és bizonyíthasson. és kis híján tényleg végeztem vele. Úgy éreztem magam. ha otthon maradhat. aki testileg többször is bántalmazta az apját. Még "egyéru bevetésen' is volt. hogy minden keserűségünk ellenére úgy gondoltam. Fizikailag soha nem bántalmazott másokat. Ez annyira jól hangzott. könyörögtem neki. hogy beadom a derekam. A saját biztonsága kedvéért azonban ezalatt is rajta tartották a szemüket. Azt azonban beláttam. Telefonon már beszéltem az iskolával. mégis megérte. Hát az ilyesmi nagyon távol állt Nickytől. hogy legalább próbáljuk meg. hogy telefonon beszéljek a fiammal. és biztos volt . abban. Nekem is ugyanúgy potyogtak a könnyeim. a próbálkozásaim nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. és a dühét önmagán vagy a személyes holmijain vezette le. Ö nem magatartásbeli. hogy hiába tettem meg eddig minden tőlem telhetőt. és nap mint nap segítették tanácsaikkal a diákokat. Zokogott. hanem lelki zavarokkal küzdött.

lábamról az influenza, ezért John ment el helyettem személyesen felinérni a terepet. Pedig saját magam akartam elmenni oda. Legtöbbször én vittem a prímet a Nicket érintő fontos döntések meghozatalakor, de ezúttal férjem nagylelkűen felajánlotta, hogy szemügyre veszi az iskolát, és meggyőződik arról, hogy elég jó-e. Repülőgépre szállt hát, és azzal a hírrel tért vissza, hogy nagyon megfelelőnek látszik ez a hely. John és jómagam is abban reménykedtünk, hogy Nickynek is tetszeni fog majd. Úgy terveztük, hogy két nap múlva kimegyünk a reptérre a hazatérő fiam elé, ott eltöltünk vele néhány órát, aztán egyből továbbrepül a kiválasztott iskolájába. Döntésünk meghozatalakor a túlélőtábor felügyelőjének tanácsára támaszkodtunk, aki szerint ha csak egy-két órára vagy napra is megengedjük neki, hogy hazajöjjön, akkor már túl nehéz lenne ismét elszakadrua az otthonától. Ezért jobbnak tűnt, ha a reptéren együtt megebédelünk, majd egyből továbbrepül jövendő iskolájához. Az utolsó néhány nap alig akart eltelni, annyira hiányzott nekem a fiam. Már nagyon vártam, hogy megérintsem, átöleljem, megcsókoljam, és érezzem a teste melegét meg az illatát. Olyan voltam, mint egy kislány, aki kétségbeesetten keresgéli a kutyuskáját az erdőben. Mindig is bensőséges kapcsolatban álltam a fiammal. Lehet, hogy azért, mert nehezen jött világra. Az is elképzelhetó, hogy én jobban ki tudtam tapintaru láthatatlan sérüléseit. Azonban az is lehetséges, hogy pusztán egy különleges kapocs kötött össze minket, és nagyon hasonlítottunk egymáshoz. Olyan volt, mintha össze lettünk volna nőve, és nagyon fájt, amikor eltávolodtunk egymástól. Az évek múltával sem lazult meg a minket összetartó lelki kötelék, inkább még szorosabbra fonódott. Többi gyermekemhez is ugyanilyen szorosan kötö113

döm, és akkor vagyok a legboldogabb, amikor velük lehetek. Azonban jobban el tudom viselni, ha el kell távolodnunk egymástól, mivel ők egészségesek. Nick esetében ez mindig nehezebben ment nekem. Ezt a levelet a túlélőtábor utolsó napjaiban írtam neki, és csak nemrég találtam meg az egyik naplójában. Édes kisfiam! 1992. október 13. Kedd. Kavarognak a fejemben a gondolatok, a szívem majd megszakad, a nyelvem nem forog... Belehalok, ha nem láthatlak!!! Amióta elinentél, nincs egy nyugodt percem sem, hozzád repít a képzelet, mindenféle szamárság megfordult már a fejemben. Már arra is gondoltam, hogy feljegyzéseket készítek arról, hányszor hangzott el ez a mondat: "Hiányzik Nicky." (Olyan sokszor mondták ~zt, hogy végül már nem tudtam számba venni.) Állandóan utánad epekedik a szívem, gondolataimban téged akarlak megkeresni. Végül úgy gondoltam, legjobb lesz, ha magamba fojtom ezt a vágyat, és némán ábrándozok rólad. Megfagyott a levegő közöttünk, és ezt szinte la már elviselhetetlennek érzem. Mint egy ketrecbe zárt tigris járkálok körbe s körbe a házban, nem jön álom a szememre, a szívem majd megszakad, és nem találom a helyem. Hiányzol. Kitöltöd minden gondolatomat, nem tudiak kiverru a fejemből, mintha nem csuktad volna be magad mögött az ajtót, amikor elmentél. Egyetlen férfi sem ismeri azt a különös és szoros köteléket, ami egy anyát a gyermekével összeköt. Belesajdul a szívem, annyira vágyódom utánad. Magamhoz szeretnélek szorítani, megsimogatni az arcodat, hogy érezzem, jól vagy. (Néha szó szerint belebetegszem, ha Zara vagy Maxx nincs mellettem. Ilyenkor felébred bennem a vágy, hogy védőszárnyaim alá vonjam őket, és tudjam, minden a legnagyobb rendben van velük.) Te még mindig ugyanolyan közel 114

állsz a szívemhez, mint ők. A minket összetartó szoros köteléket, hál' istennek, te soha nem fogod olyan fojtogatónak érezru, mint most én, hiszen fel kell nönöd, és a saját lábadra kell állnod. Azonban egy anyának nagyon sok időbe telik, amíg sikerül meglazítania a gyermekéhez fűződő köteléket. Szeretlek. Annyira szeretlek. Es ha tudnád, hogy mennyire hiányzol!!!!! Naponta százszor is bemegyek a szobádba, megigazítom a szőnyegedet vagy a lámpádat, arrébb teszem a párnádat, mindez hihetetlenül fontossá vált számomra. A magazinjaidat olyan nagy gonddal rendezgetem, mintha nap mint nap lapozgatnád őket. ií Soha nem fogom teljesen felfogni, hogy min mentél keresztül. A lelki kínjaidat, a félelmeidet, a sérülés okozta válságodat. A változás mindannyiunk számára fájdalmas. Mindenkinek meg kell küzdenie a saját démonjaival, és mások soha nem érthetik meg igazán, hogy ez egyeseknek milyen iszonyú feladat. Azt hiszem, én tudom, hogy ez mennyire nehéz neked. Tiszta szívből szeretlek, és ezért mindenáron meg a.... akarlak érteni. De kérve kérlek, ha néha ez nem sikerül, ha esetleg félreértelek, akkor mondd el nekem, tárd ki előttem a szívedet, és bocsásd meg a butaságomat. Igyekszem mindent megtenni azért, hogy ne értselek féke. Ha pedig van valami, amit tudnom kellene, akkor azt is mondd el nekem, mert csak így lehet jobb a kapcsolatunk. Én igazán mindent meg fogok próbálni, Nicky Megígérem. Mindannyiunknak sokat kell még tanulnia. Hatalmas hőstettet vittél véghez az elmúlt három és fél hétben. E huszonnégy nap alatt bátor srácnak bizonyultál. Azt is tudni akarod, hogy hány óra és perc telt el, mióta elmentél? Biztos meg tudnám számolni, De komolyra fordítva a szót, 115

édes kisfiam, tényleg nagyszerű teljesítmény volt ez. Nem sokat tudok erről a túlélőtáborról, hiszen én nem voltam ott, ezért nem is ismerhetem igazán, de mégis ez a véleményem. Hogyan is tudnám elképzelni egy kényelines ágyban fekve, milyen lehet a vadonba kitaszítva küzdeni az életben maradásért? Nemcsak arról van szó, hogy élelmet és biztonságot nyújtó meleg helyet kell keresned, hanem lelkileg is meg kell próbálnod teljesen áthangolódru. A lelki kihívásokat még a testi nélkülözésnél is többre tartom, ezért minden tiszteletet megérdemelsz. Olyan büszke vagyok a teljesítményedre, Nicky. Soha nem fogod megtudni, milyen hatalmas lelkierőre volt szükségem, amikor ide küldtelek Csak annyit mondhatok neked, hogy fájdalinas szakítás volt, és pusztán a kétségbeesés vezetett. Minden jel arra utalt, hogy végzetes zuhanásba kezdtél, és nem tudtam, miképp állíthatnálak meg. Olyan volt ez, mintha egy fuldokló után zongoraszéket dobnánk, mert csak ezzel menthetjük meg az életét... Csupán attól rettegtem, hogy a gyógymód még a betegségnél is rosszabbnak bizonyul. Azonban ha jól döntöttünk, akkor az csak valami pokoli szerencsének volt köszönhető. Nem akarok nagyokosnak látszani. Az éppen kínálkozó lehetöségek közül a legjobbnak tűnő után kaptam, és szörnyen féltem. Ahogy apunak is mondtam, ha minden jól végződik, akkor az lesz életem legmerészebb cselekedete, hogy ebbe a táborba küldtelek. Persze a tied is!!! Ha pedig bármi is rosszul sül el, akkor ezt soha nem fogom megbocsátani magamnak. Nagyon sokat gyötrődtem, és azt hiszem, a csönd mindennél jobban kikészített. Az első tíz napban egyáltalán nem hallottunk felöled. A képzeletem, ami egyébként olyan sokat hozott a konyhára, most magasan szárnyalt, és még Stephen King is belesá116

padt volna kísérteties képzelgéseimbe. Ha szabadjára engedem a fantáziámat, rémisztő dolgok kelhetnek életre!!! Hála istennek, jól vagy, és úgy érzed, megérte elinenned ebbe a túlélőtáborba. Tudom, hogy a visszatérés nagyon nehéz lesz majd számodra. Bőven volt időd gondolkodni és számba venni eddigi életed. Gondolom, a téged körülvevő emberekről is számvetést készítettél magadban. Még egyszer nagyon régen a pszichiáterem (aki szintén nő volt) figyelmeztetett arra, hogy hiába vittem nagyon sokra az életben, a többiek nem jutottak egyről kettőre, ezért nem szabad túl sokat elvárnom tőlük. Ők nem sokat változtak, de én igen. Ez bizony néha szíven üti az embert. Önmagamnak sem volt könnyű feldolgozni, milyen magasra jutottam, és letekintve gyakran csak együgyű törpékként láttam az életemet végigkísérő embereket. Némelyek hasra esnek a teljesítményemtől, mások tudomást sem vesznek róla, vagy nem érdekli öket. Uan, akit hidegen hagy, amit elértem, mások viszont még többet várnak el tőlem. Ez nagy teher a vállamon. Te is próbálj meg türelmes maradni. Ne mulaszd el egyszer sem megveregetni a válladat, hiszen igenis elértél valamit. Aztán megpróbálhatsz még feljebb kapaszkodni a csúcs felé. Majd te is rájössz, édes kisfiam, hogy ennek az útnak soha nincsen vége. Amikor már azt hiszed, hogy feljutottál a csúcsra, és hátradőlve büszkén tekintenél jól elvégzett munkádra, akkor az élet mindig újabb kihívásokkal rukkol elő. Gyakran ezeket csak púpnak érezzük a hátunkon, máskor meg érdemesnek tűnik belevágni az újabb feladatba. Így megy ez. A kihívások elől nem szabad megfutamodni, a problémák pedig azért vannak, hogy megoldjuk őket. Már felcsillantottál olyan erényeket, amelyek felvértezhetnek majd az utad során. Használd ki őket, vágj bele, soha ne add fel!!! 117

Most elkaptad a fonalat, és mi tudjuk és díjazzuk azt, hogy jó úton jársz. Százszázalékosan. Tudom, hogy bizonyos szemszögből átmenetileg korlátozva leszel ebben az iskolában, és ez biztosan elkeserít, de ez is az élet velejárója. Nem mi hozzuk a szabályokat. Te sem, én sem, és apa sem. Tudjuk, hogy honnan s hová jutottál el eddig. Most neked kell megtenned az első lépéseket, és beilleszkedni a világba. Sikerülru fog. Ha jól viselkedsz és rendesen dolgozol, akkor kiváltságos helyzetbe kerülhetsz és több mozgásteret és szabadságot kapsz. Ha nem sikerül, akkor fátylat borítunk az egészre. Az én életemből teljesen kimaradtak az ilyen iskolák, de szerencsére előtted nyitva állnak a kapuik. Kérlek, próbálj meg így hozzáállni a dolgokhoz. Nem tudnám elviselni, hogy olyan iskolába járj, aminek büntetés-végrehajtó szerepet szánnak. (Most nem erről az iskoláról beszélek. Ez nem ilyen. Itt minden nagyon barátságos.) Az a szilárd meggyőzödésem, hogy ezzel megteszed az első lépést a felnőtté válás útján. A függetlenné válás mellett ez az iskola egyben védőhálót is kifeszít alád. Föld alá süllyednék szégyenemben, ha egyszer egy gyenge pillanatodban tönkretennéd az összes eddig elért szép eredményedet. Én nem látom olyan borúsnak a helyzetet, és te majd úgyis szólsz, ha esetleg tévedek. Viszont van egy olyan érzésem, hogy olyan "nagyfiús" iskolába kerülsz. Nem küldenélek ide, ha rossz helynek tartanám. Úgy tekints rá, mint életed egy érdekes állomására, ahol továbbfejlődhetsz. Ez egyben híd is, amely jövőd következő lépcsőfokára vezet. Rajta felkapaszkodhatsz oda, ahová eljutni szeretnél. Minél serényebben dolgozol, annál hamarabb érkezel meg. Szerintem egy szép napon úgy tekintesz majd vissza minderre, hogy szerencsésnek mondhattad magad, hiszen már egész fiatalon olyan so118

kat megtanulhattál. Nagyon sok olyan ember van, aki az egész életét vagy annak egy jelentős részét elkótyavetyéli. Sokan csak idősebb fejjel lesznek olyan érettek, mint te. Ez lebegjen szemed előtt, mert nagy ajándékot kaptál az élettól azzal, hogy most iskolát válthatsz, és továbbfejlődhetsz. Nemcsak azoknak kell ezért köszönetet mondanod, akik segítettek ráébreszteni erre, hanem magadnak is. Ezt saját magad érdekében kell megtenned, Nick. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy apád és én mennyire büszkék vagyunk rád. Nem tartom ezt a helyet rád nézve büntetésnek, és azt akarom, hogy ezt te is tudd. Szerintem nem büntetés. Inkább egy lépcsőfok, amelyre rá kell lépned, ha el akarsz bármit is érru az életben. Szabadságot, otthont, jó értékítéletet, kellemes életet és egy jó iskolát nyújt neked. Őszintén megvallva, azt várom el tőled, hogy gatyába rázd magad. Kérlek. Ennyit tegyél meg, hiszen én már a bentlakásos iskolákkal is megpróbálkoztam, pedig tudod, hogy sosem szerettem őket. Nem is fogom soha. Ualójában azt szeretném, ha itthon maradnál velünk, chilit főznél a konyhában, és én állandóan nógathatnálak, hogy takarítsd már végre ki a szobádat. Azt szeretném, ha a jelenléteddel életem végéig borzolnád a kedélyeket, és a többiek is így vannak ezzel. Azonban most mindannyian, én, apa és a kis testvéreid is azt akarjuk, hogy sikerüljön összekapnod magad annyira, hogy aztán hazajöhess hozzánk El kell jutnod erre a pontra. Tudom, hogy szerinted már eljutottál oda, de az iskolák természetesen még nem így látják ezt. Ezért te sem hibáztathatod őket. Nem képesek a te fejeddel gondolkodni. Nem tudják, hogy már letisztultak benned a dolgok. Ha egy zöld lámpácskával be lehetne világítani az orrodon át a fejedbe, és ily módon olvasru tudnának a gondolataidban, akkor sokkal egyszerűbb lenne a helyzet. Így viszont időbe te119

Néhányan még sokáig a régi Nickyt fogják látni benned. Ez csakis tőled függ. Nem azt állitja. hanem mi is nagyon félünk. hogy rádöbbenjenek a változásra. nem pedig légből kapott." Számomra ebben a mondásban mindig is ezek voltak a kulcsszavak: a "mindig". A dolgok általában végül jóra szoktak fordulru. Arról van szó. habár én szeretném. Nekem már sokszor vigaszt nyújtott ez a mondás. Jó osztályzatokkal és elfogadható magaviselettel elérheted ezt.. amit a templomban hallottam: "Az isteni szeretet mindig kielégített és ki is fog elégíteru minden emberi szükségletet. Elképzelhető. és ezzel nagy terhet raknak majd a válladra. kivétel nélkül és mindig. Ha a legutóbbi iskolából való kirúgásoddal egy olyan helyre taszítottak. ezért lehet. Az isteni szeretet mindig kielégített és ki is fog elégíteru minden emberi szükségletet. ahol a te szavaiddal szólva "meg lesz mentve az életed". a "minden' és az "emberi'. hogy nagyszerűen érzed majd magad az iskolában. hogy néhány szükségleted valamikor ki lesz elégítve. ha itthon maradnál közöttünk. amíg megbizonyosodnak erről. Van egy mondás. hogy egy új Nickyvel van dolguk. ha itthon lennél. (Ha pedig később TE AKARSZ bentlakásos iskolában tanulru. hogy az összes igényed. és talán ne120 . hogy ez a rövid kisiklás volt az életed legszerencsésebb pillanata. Elég érett vagy már ahhoz. Ráadásul "emberi'.. akkor könnyen elveszíthetnéd az éppen csak visszanyert lelki egyensúlyodat. akkor lehet. hogy átmenetileg ez a legjobb megoldás. Allandóan bizonyítanod kell majd nekik. akkor azt is megteheted. Időre van szükségük a barátaidnak és enyhe túlzással az egész világnak is.) Hadd untassalak még egy rövid kis eszmefuttatással. Ettől nemcsak te.lik nekik. Ráadásul. hogy ezt te is tudd. spirituális vagy vallási igényeket emlit.

Ne hagyd. hogy egy hajón utazol. tehát csak nyugi. Nagyszerű síutakra szoktak menni. Komolyra fordítva a szót. komor és fárasztó helyre kerültél. (Nem olyan nagy kihívásról van most szó. ó. Gondolj arra. hogy mi nagyon szeretünk téged. az is ösztönzőleg hat rád. Bízom benne. hogy tizennégy éves fejjel még túl korai erról írnom. illetve szórakoztatónak találod majd. és minden évben egy mesés külföldi országban töltik a tavaszi szünetet. hogy semmi rossz vagy kellemetlen dolog sem tart örökké. milyen rettenetesen szeretünk téged!!! Lehet. akár az igazi életben. és liberális szellemünek. tetszik neked az ötlet. Senki és semmi sem tökéletes. Néha az élet is csak pufogtatás.. tanulj sokat és fejlődj. Hamarosan révbe érsz. Azonban ha kiderül. ha nem is annyira. hogy úrrá legyen rajtad a csüggedés. hogy mindössze negyven sráccal kell együtt tanulnod egy fa alatt üldögélve vagy bárhol a szabadban. és nagy örömödet leled majd benne. mint a túlélötáboL Hasznosan fogod itt eltölteni az idődet. A többi csak pufogtatás. de az utóbbi három hétben annyit komolyodtál. rögvest eljössz onnan.. Magukkal sodornak az események. Remélem. Töltsd el hasznosan az idödet. Mindebben az a legfontosabb. de még csak a tanulmányaidat sem kell ezen a helyen befejezni. hogy mi szeretünk. hogy remélhetőleg megértesz. és idővel a legnagyobb nehézségek is leküzdhetők. Talán ez is megnyeri a tetszésedet. akkor se add fel. Egyik iskola vagy hely sem 121 . és próbálj meg a cél érdekében kitartaru. Felnőtté válva rájössz. Nem fogsz az életed végéig ott rostokolni. mint amit a túlélőtábor jelentett. hogy tetszeni fog neked az új iskolád.) Remélem. hogy egy unalmas. ami néha már az idegeidre megy.ked is azt fog. Amint elérkezik az ideje. azt kell jól a fejedbe vésned.

) Ezt nekem elltiheted. és te annyit fejlődtél az utóbbi időben.. 122 .. és ismét láthatlak. és akkor mindannyian ismét szabadon dönthetünk. A kényelmem. remélem. hogy most a vadonból visszatérsz. már csak egypár órát kell kibírnom. netán gondolkodsz valamin.? Ezt az estét átvirrasztottad. és te a legjobb úton vagy efelé. hogy egy percre sem hunytad le a szemedet. milyen nagyszerű tetteket vittél végbe. tanulj meg néhány jó szabályt. sétálgatsz. Hiába szerezted már meg az egyiket. hogy mennyire szeretlek. mint a színes karateövek. Talán mostanra már elaludtál. Mindezt te is jobban meg fogod mostantól becsülni.. Édesem. mert tanulságos volt az ott eltöltött időd. az Isten is örökké szeret majd. Egy kis fává cseperedtél. amit ebben a táborban elértél. Biztosan izgalmas és ijesztő lehet egy kicsit. életed során azonban nem csupán egy hegyet. hanem egy egész hegyláncot kell megmásznod. Az élet állandó változások sorozata. mint ahol jelenleg étkezel. Már számtalanszor megpróbáltam elképzelni.. Alszol. Ahogy egykor azt Alex Haley mondta: "Mindenben a jót keresd!" (A koszt ott biztosan jobb lesz.az. Tudom. hiszen engem annyira megedzett az élet. Szeretlek. hogy éppen mit csinálhatsz. Ez olyan. édes kisfiam. hogy így lesz. a munkámat. eszel. lehet... Vésd jól az eszedbe. hogy én nagyon sokra tartom. és remélem. az egészséget és minden egyes ragyogó szemű gyermekemet. Senki sem vonja kétségbe. hogy mások szabályai szerint éljek és ti is így éljetek. hogy nagyra becsülöm minden egyes ajándékát. de a feketéért még keményen meg kell küzderu... te sem fogod soha elfelejteni. és oltalmaz téged. Én már belefáradtam abba. Egész este ezt súgta a szívem. Most pedig megyek lefeküdni. Szeretlek. és amikor holnap reggel felkelek.

Jó volt hallani.. ha egyszer sikerül eldöntenem. amiket mondtál telefonon. és már huszonöt éves korom előtt elpatkolnék. hogy viszontláthassam. Ezt csak akkor találtam meg. aki azt akarja most. miután már eltávozott közülünk. hogy szeretsz minket. Hiszek ebben. soha nem tekintenék vissza. kezembe nyomják a pénzt. hogy választani tudjak a kettő közül. hogy képes vagyok erre. a türelmetlen énem. 123 . Van egy harmadik identitás is bennem. aztán lelépjek. Nagyon tetszett. jó leszek. Ha pec~ig sikerül eldöntenem. és én elolvastam a naplóit. De addig legalább jól szórakoznék. alig vártam. édes Nickym! Anyucid Ui. Amíg én az íróasztalom fölé görnyedve papírra vetettem e sorokat. " A küldetésem: Azt akarom. (Mindössze tizennégy éves fejjel körmölte le e feljegyzéseket. akik viszontszeretnek engem. melyik legyek. hogy hiányzunk neked. amiről meséltél!!! Szeretlek!!! A.Teljes szívből és tiszta lélekkel mondom. hogy elküldjenek valamilyen iskolába. Ekkor már nagyon hiányzott nekem. a másik pedig rossz. Nick a következő feljegyzéseket készítette a naplójába. Most minden erőmmel azon vagyok.. és mindazt a csodálatos dolgot. hogy képes legyek megváltoztatni mások életét. Vigyázz magadra. akkor az akarok lenni. Életem hátralevő részét bulizással tölteném. szeretem a többieket. Az egyik kétségtelenül jó. hogy szeretlek.) "Kettős identitásom van. hogy ilyen akarok lenni. összepakoljam a cuccomat. Az első identitásom: Haza akarok menni a családomhoz. Tudom. amit mindenhová magával vitt a vadonban. hogy döntsek. Egy kicsi jegyzetfüzetbe írt. A második identitásom: Azt akarom.

hihetnek nekem és bízhatnak bennem. akkor mindig rossz érzés fogott el. én leszek majd az. Oszinte akarok lenni. és ezzel alátámasztani. Az nem elég. kerülöm az ilyesmit. Többé nem akarok az lenni. hogy csak felszínesen ítéljenek meg az emberek. " "Ilyen ember válik majd belőlem: Erős akarok lenni. Mindössze arra vágyom hogy ezt teljesen eg. Most épp edzem magam. a valódi énemet. hogy milyen csábítás vonja el a figyelmemet. utána mindig hatalmas hullámokban tört rám a bűntudat. Jó akarok lenni. Nick akarok lenni. Valójában azt akarom. hogy nagy tettet vittem véghez. aki hajdan voltam. Jól akarom magam érezni a saját bőrömben. Ha pedig valami okból szándékosan tettem ilyet. ha mások is jól éreznék magukat velem. ezért ha lehet. Nem akarom~.yedül vigyem véghez. ha csak meg tudom különböztetni a jót a rossztól. aki hagyja magát eltéríteni. megbízható és gondoskodó akarok lenni. hogy megbízható és felelősségteljes embernek tartsanak. Meg akarom mutatni a családomnak. " "Tényleg nem szeretek másokat megbántani. Önmagam akarok lenni. mégpedig saját magam! Teljesen mindegy. hogy az apám árnyéka rám vetődjön. hogy valójában mennyi szeretet és törődés van a szívemben. Egyszerűen boldog akarok lenni. és végig fogok menni az elkezdett úton. hogy lássák az új. Amikor eljön majd az ideje. Boldogtalanságomban még saját magamban is megrendült a bizalmam. És közéjük akarok tartozni. Többé nem akarom álarcok mögé rejteni. önmagam és mások tiszteletét is ki akarom vívni. hogy tudják. Hinni akarok abban. csak egy dolog cseszheti el a küldetésemet.Őszinte. Azt akarom. hogy megváltoztam. Ha véletlenül belegázoltam mások lelke'be. és szeretném. hanem cselekedeteimben is a jót kell követnem." 124 . ezért nem szabad ennyire csapongónak lennem. Nem akarom. Azt akarom.

Remélem igen. hogy igazán megértett-e. akkor ettől rendkívül jó érzés fog el. " "Ha még ma meg kellene hnlnom. Szeret engem. és be is tudom majd tartani a szavamat.. de ezt nem meri vagy nem akarja bevallani.. aki már túl sokat látott. . Azért vagyok e túlélőtáborban. hogy elmondjam mindezt neki.. Mérges. ak125 . De amint mondtam. Látok egy kisfiút. Belepusztulok. egy kicsit. .. Sokkal inkább csalódott lennék. hogy küszködik. de nem túl mérges. akkor olyan érzésem támad. Szomorú. azt hiszem. nem igazán szomorkodnék miatta. Ezt már neki is elmondtam. Szüksége van rám. akkor utána ötször akkora bűntudattól szenvedek. mint másokkal szemben. mert száznyolcvan fokos fordulatot akarok venni.. A barátaim és a családom támogat ebben. hogy én sem értem meg őt. Nem ért meg. és megpróbálom megváltoztatni az életemet. de mégis minden rosszul sül el. Ha most a létra legfelső fokán állva halnék meg. akárcsak ő irántam. lehet. ez a túlélőtábor bátorságot ad majd ahhoz.. Megpróbálja kiönteni nekem a szívét. Anynyira szeretem. hogy tisztában van-e ezzel. Remélem. hogy az szinte már fáj. Sebzett vad. látom rajta. remélem. Ez az utolsó és egyben legnehezebb lépés a normális és rendes élet felé. Ha kiöntöm neki a szívemet. hogyan mutathatnám ki iránta az érzéseimet. " "Egy fáradt és összezavarodott kisfiút látok. minthn visszaéltem volna a bizalmával.. de nem tudom. Ha megbántom valamivel. még csak egy kisfiú. Azonban ha később véletlenül vagy szándékosan a lelke'be gázolok.."Elfojthatatlan érzelmek támadnak bennem anyám iránt. Nem tudom.. Feltétel nélküli szeretetet érzek iránta. de nem tudom..

Továbbá abban is biztos vagyok. Meg lehet bízni benne. aki minden esetben kitart mellettem. Ez persze kölcsönös lenne. ami nem fér bele a barátról kialakított képbe. Áldozatokat is hajlandó hozni értem. hogy arra az emberre emlékezzenek majd vissza. akárcsak én érte. hogy bajba keveredjek. hogy nem búcsúzhattam el a családomtól. de az igazi énem mögött egy érző szívű kisfiú rejtőzködik. anélkül hogy bárkit is megfélemlített vagy összeszidott volna. hogy az emberek erős emberként tartsanak meg az emlékezetükben. még többet is. és nem hagy cserben akkor sem. " "Nagyon sokoldalú személyiség vagyok. Bántana az is. aki voltam. Olyannak. Ő az igaz barát.kor az nagy csalódás lenne. aki képes volt önszántából megváltoztatni mások életét. Mégis azt hiszem. Csak azért várok el ilyen sokat egy baráttól. aki lenni akarok. mennyire őszinte volt az irántuk érzett barátságom. akkor egy olyasvalaki jelenik meg lelki szemeim előtt. Az a fajta ember vagyok. Természetesen azt is nagyon bánnám. hogy nem veszteném el soha. aki másokra is ráerőszakolja a saját magával szemben támasztott követelményeit. aki szeret engem és törődik velem. mert én is mindezt megtenném érte. hogy elsődlegesen csalódottságot éreznék. Nem hozna rázós helyzetekbe. és nem hagyná. Azt akarom. SEMMI sem ingatná meg az igaz barátomba vetett hitemet. Ha tényleg meghalok." "Amikor egy igaz barátot képzelek el magamnak. Sőt. és nem mondhattam el nekik. hogy mennyire szeretem őket. a nézeteimet és a véleményemet megoszthatom vele. nem pedig arra. akkor azt akarom. ha le vagyok eresztve (lojalitás). " Nick ezen feljegyzéseit olvasva két gondolat ötlik fel ben126 . hacsak nem tennék valami olyasmit. ha nem állna módomban elmondani a barátaimnak.

és szerették a barátai. mert beteg. de idővel másfelé sodorta őket az élet. esetleg még ki is kúrálhatom. Pedig nem tudnak megváltozni. Olyan igazán jó barátok. A másik dolog. akiket életének későbbi szakaszában gyűjtött maga köré. Ő jó gyerek volt. és olyanok is. akik ragaszkodtak hozzá. Jó barát volt. és akikhez ő is egész életében hű maradt. és végül bebizonyították nekik. de legalább soha életében nem érezte egy percig sem azt. hogy nem szeretik. Nekem pedig legfeljebb azt lehet felróru. akkor azzal változást érhetek el nála. egy rossz betegség áldozata. hogy senki sem szereti őket. ha eléggé elhalmozom Nickyt a szeretetemmel. hogy rengeteg barát vette körül. Ez volt az én ajándékom. Lehet. vagy segíthetek neki. Uannak köztük olyanok. Ők azok. vagy az óvodában egy csoportba jártak. Egy dühöngő kór tartotta markában. amit tényleg adnom kellett neki. Bár időnként magába fordult. s már kezdte átvenni az irányítást a személyisége felett.nem. A hozzá hasonló gyerekeket és felnőtteket is oly gyakran rossznak tartják ezért. és akiket még ma is gyakran megvendégelek. Elszántan küzdöttem a fiamért. ahová elzárták ezeket a beteg embereket. Én mindig is azt hittem. Gyűlöltem azokat a helyeket. akik a végső pillanatig mellette maradtak. hogy beteg volt. Nem ő tehetett róla. akik csak keresztezték az életét. de 127 . akikkel együtt nőtt fel. hogy egész életében nem voltam hajlandó hátat fordítani neki. és megbüntetik. ami szíven ütött a naplójában talált feljegyzéseket olvasva az volt. hogy ne legyenek szem előtt. az egyetlen olyan ajándék. hogy ezzel nem tudtam meggyógyítani. A legtöbbjük soha nem szakadt el tőle. Az egyik az. hogy megbüntessék pusztán azért. Itt megbüntették őket a másságukért. Ráadásul olyan különleges barátokra is szert tett az évek során. Soha nem akartam.

Mindenki izgatottan várta. ahol kikapcsolódhattak. Továbbá azt is megígértük neki. és együtt mentünk el meglátogatni Nickyt. de nem felejtettem el. mint ahogy azt beharangozták. Mielőtt elindult az iskolájába. Tudtam. hogy szavamat adtam Nicknek. hogy viszontlássa őt. látszólag egészségesen és boldogan szállt le a gépről. hogy telefonáljon. John azonban emlékeztetett arra. Amikor Nick visszatért a túlélőtáborból. hogy magába zuhanjon. akkor nem kell ott maradnia. Ha nem tartja kellemes helynek. hogy az iskola tényleg olyan kicsi. vagy ha szerinte nem neki való.soha nem vesztette szem elől őket. Elengedtem ezt a mondatát a fülem mellett. ha esetleg nem tetszik neki az a hely. ahová járhatott volna. Zátonyra futott. és úgy bámultak ránk. Azonban a "tanárok" nekem inkább éjszakai szórakozóhely kidobóembereinek tűntek. mint ahogy a koncentrációs táborok túlélői néznek. és volt egy közösségi terem is. nem engedik meg neki. hogy később majd kiveszem onnan. láttam. volt pár óránk beszélgetni. Soha nem engedték. A repülőtéri vendéglőben mesélte el nekünk az élményeit egy pizza fölé hajolva. és egyáltalán nem tűnt visszataszítónak. Nem tetszettek nekem a lá128 . reménytelen emberek benyomását keltették. Megígértem. Komoly aggályai voltak az iskolát illetően. és ők is ragaszkodtak hozzá és felrázták szomorúságából. Míután megérkeztünk. A fiúk lakópavilonokban éltek. akikből valahogy kiveszett már az élni akarás tüze. hogy akkor is maradnia kell. ha nem érzi jól magát. hogy hétvégén meglátogatjuk. Nem volt más iskola. de hajlandó volt adni neki egy esélyt. Így hát vasárnap az egész család útra kerekedett. és ráadásul a diákok arcáról sem lehetett túl sok jót leolvasni. Egész héten nem hallottam felőle.

Amikor találkozott a tekintetünk. Igaza volt abban. hogy mit fogok tenni. ami megint ' csak szöges ellentétben állt azzal. Ahogy ránéztem. amit mondtak nekünk. és nekem akaratlanul is eszembe jutottak végeérhetetlen. Allandóan kamerákkal figyelik a kölyköket. mint ahogy azt korábban állitotta. mennyire borzasztó ez a hely. hogy megcsaltam valakit. hogy segítsek. Még beszélgettünk egy kicsit. összetákolt meséi.tottak. Akkor tudtam. hogy csak azért beszél verekedésekről. Egész éjjel fel s alá járkáltam. Még egyszer megcsókoltam hát Nicket. és éreztem. Most azonban tudtam. Ráadásul pszichiáterük sem volt. hogy nem áll Nick előtt más 129 . egyből láttam. akit szeretek. de ő úgy gondolta. szemernyi kétely sem maradt bennem afelől. összeszorult a szívem. hogy vajon elvinném-e onnan. Félrehívott. emberi ürüléket láttam a lépcsőn. és amikor John felébredt. amiket még a túlélőtáborban fabrikált. Nick könyörgött nekem. Ritkán éreztem ennyire erősen. hogy pánikban van. hogy nem hagyhatom ott. alig tudtam aludni egy keveset. ' "Félek. Minden kétséget kizáróan igazat mondott. anya' . Csak mi mentünk látogatóba azon a napon. és nehéz szívvel búcsút intettem neki. majd a testvéreivel együtt távoztunk.mondta. és elmondta. mert egyszerűen jót szórakozik a történetein. hogy egész másról van szó. és amint megláttam Nicket. megmondtam neki. és ki akarja próbálni. hogy most őszintén beszél. és legalább addig kellene várnunk. és amikor együtt elhagytuk a lakópavilonját. hogy az igazgató mégsem lakik az iskolában. Megtudtam. amíg nem találunk valamilyen más megoldást. akiknek a legtöbbje nemcsak erőszakos. Szóltam is Johnnak. támadásokról és kínzásokról. hogy nem szabadna ilyen hamar feladnunk. hanem őrült is.

hogy hazahozattam abból az iskolából. és megmondtam nekik. A hit. Ismét felhívtam azt az embert. de semmi esetre sem hagyhatom ott. de még nem szólt az érdekünkben. Tudtam. és elinondta. de ez még nem mentség arra. a bizalom és a szeretet pillanatai voltak ezek. hoztam már jó és rossz döntéseket is. Ekkor pontosan öt napja volt már Nick ott. hogy egy ilyen helyen hagyjuk. Sok év elteltével egy szép napon felhívott egy ügyvéd. Nick számára pedig ez azt jelentette. Állítólag a gyerekeket testileg durván bántalmazták. aki délután már otthon is volt. hogy nézzen valami mást. Még soha életemben nem ölelt meg úgy. mint akkor. Ha kell. Nagyon sok mindent csináltam már életemben. hogy képes vagyok helyesen cselekedni. Felhívtam hát az iskolát. hogy kiveszem a fiamat. és fülig érő szájjal vigyorgott. hogy esetleg tudna egy megoldást számunkra. akkor saját magam veszem kezembe az oktatását. Erre az volt az első reakciójuk. volt aki meg is sérült. hogy megtarthatják a pénzt. hogy minden eddiginél jobban megbízhat bennem. és még soha nem szerettem ennyire. de adják vissza a fiamat. hogy Nick hazahozatala életem egyik legjobb húzása volt. Tudtam. Ez visszaállitotta az önmagamba vetett hitemet. hogy ezt kell tennem az érdekében.lehetőség. és még bírósági ügy is kerekedett a dologból. hogy még aznap reggel tegyék repülőre Nicket. hogy ki kell hoznom onnan. Egy percig sem bántam. Megkértem őket. Pár éve vádat is emel130 . Közöltem. hogy nem tudják visszafizetni a tandíjat. Nem érdekelt. bármiről is legyen szó. Foghegyről odavetette. cselekedtem már bölcsen és balgán is. azonban tudtam. aki hajdanán segített iskolát keresni a fiamnak. akkor arra akár mérget is vehet. és ha a szavamat adom valamire. és megint éreztem. Ennyivel tartoztam neki. hogy bezárták az iskolát.

és megteremtenünk azt a hátteret. Nick azok után. amire támaszkodhat. hogy azt egyhamar nem felejtik el. de a vád oldalán. Megmondtam. teljesen megbízott bennem. Úgy beolvastam nekik. hogy mellettük tanúskodjak. és neki is. és megvolt róluk a véleményem. amelyek nem tetszenek vagy nem nyerték el a bizalmamat. Ettől a perctől fogva biztos voltam abban. 9. Azt hiszem. milyen barátságos hely az iskolájuk. Minden tőlem telhetót megtettem ez érdekében. Nem akartam sem megszabadulni tőle.tek az iskola vezetői ellen. amíg nem láttam már úgy. megint kezdhettünk mindent elölről. hogy balul süljön el a dolog. hogy soha többé nem küldöm el a fiamat. Hová fogjuk beíratru? Hogyan tudunk majd segíteni neki? Legalább ezer telefont lebonyolitottam. sem pedig mások gondjaira bízru. Démonok Miután Nicket visszahoztuk az előző iskolájából. és nem hagyjuk. Nagyon is ismertem azt a helyet. többé-kevésbé egész hátralevő életében tudtam tartani magam ehhez az ígéretemhez. amibe kerül. Miután lecsaptam a telefonkagylót. A lehető leggyorsabban iskolát kellett találnunk neki. Ők dőrén arra kértek. hogy boldogan tanúskodom. Kerül. 131 . Megfogadtam magamban. és minden követ megmozgattam az érdekében. hanem minden más helyet is. ha nem megoldható az. soha többé nem hallottam felőlük. Azt hiszem. de megoldást fogunk találni a számára. és mondjam el. hogy kihoztam erről a helyről. Nemcsak azokat az iskolákat fogom messze ellcerülni. Emellett azonban még egy új pszichiátert is kerítenünk kellett. hogy minden tőlem telhetőt megteszek érte. hogy Nicky otthonról járjon be. hogy ezzel saját magára is veszélyes lehet.

Így hát rávettem Nicket. és beszéljünk velük. Barátságos helynek tűnt. Azt mondta. de a kedvemért megtette. hogy érdemes lenne beszélni velük. amely támaszt nyújthat a fiamnak. hogy én nem tartottam ezt Nick esetében szükségesnek. Nem nagyon akaródzott neki. Egy-két napon belül már el is fogadták a jelentkezését. Az egyik nőismerősömtől hallottam egy gyerekeknek szervezett kábítószer-ellenes foglalkozásról. azt hiszem. aki ezúttal egy kis iskolát ajánlott a szomszédos megyében. ő mégis azt gondolta. és hajlandók voltak felvenni Nickyt. megvesztegettem. de ezt nem volt nehéz elintézni. tud időt szakítani a fiam kezelésére. az iskolákon. Néhány ajánlólevelet kellett hoznunk a régi iskolájából. Tehát az iskolát és a pszichiátert már ki lehetett pipálni. Az első teendőm az volt. Ez azt jelentette volna. Ismét felhívtam szaktanácsadó ismerősünket. Nick. hogy ennél többre van szükség. Annak ellenére. hogy felhajtottam egy új pszichiátert. és megint sikerült egy jó hírűre találnom. és mindenki nagyon kedves volt hozzánk. hogy Nicknek nap mint nap ingázrua kell.A barátoktól kezdve a szaktanácsadókon. John és én együtt mentünk el megnézni. az orvosokon és a pszichiátereken keresztül szinte mindenkit felhívtam. de ezt elég könnyen meg lehetett oldani. aki csak eszembe jutott. Aztán jöhetett az iskola. én azonban tudtam. Ekkor még a megvesztegetéstől sem riadtam visz132 . és felveszi a betegei sorába. hátha ők tudnak ajánlani egy olyan foglalkozást. amelyet minden bizonnyal nagyon érdekes emberek tartanak. ~lalamilyen mozifilmmel vagy kínai vacsorával tudtam jobb belátásra bírni. hogy jöjjön el. Ha jól emlékszem. Tetszett az iskola szellemisége.

Kreativitást aztán lehetett Nicktől tanulni. Nem mulasztottam el emlitést tenni arról a borzalmas iskoláról sem. unott képet vágott. Emlékszem. Aztán elénk toppant az a nő.sza. Amióta a legutóbbi iskolájából kimenekítettem. A kábítószer-ellenes programot egy elég nagy házban tartották. hosszú sötétszőke hajjal és hatalmas zöld szemekkel. és azon a csípös hideg reggelen visszagondoltam arra a göröngyös úúa. és mindehhez alkalmazkodrua kellett. hogy nem akar sokáig időzni. Mindezekről tetszett a véleménye. amin a fiam nyár óta végigment. hogy a közelmúltban két iskolából is kirúgták. Igazság szerint csak az egyikből rúgták ki. Egész úton le sem vette a fülhallgatót a fejéről. és miközben a várószobában ücsörögtünk. csupán annyit mondtam. és nagy hatással volt rá a fiam teljesítménye. Julie-nak hívták. megtekinthettük a falfirkákat és a ki-be járkáló fiatalok maroknyi csoportjait. Ekkor már javában októberben jártunk. virágmintás ruhát viselt. ráadásul Nick újabb keletű problémáival kapcsolatban is szimpatikusan nyilatkozott. ahonnan legutóbb kürattuk Nicket. hogy szerintem mentális problémákkal küzd a fiam. a másikból pedig eltanácsolták. ezért nagy várakozással tekintettem a találkozásunk elé. Tudtam. A hangja alapján fiatalnak. hogy viszonylag helyrezökkent a lelki egyensúlya. hosszú. Nick azonban nem. Meséltem neki a túlélőtáborról is. és melegen mosoly133 . hogy beszéljünk az ismerösömmel. egyre jobban összekapta magát. hogy ez komoly nehézséget jelentett számára. csinos volt és fiatal. és várakozással tekint az új iskolára. és kijelentette. energikusnak és lelkesnek képzeltem el. Azonban úgy tűnt. akivel megbeszéltük ezt a találkozót. Nem árultam el neki. Sok minden megváltozott az életében. Elmentünk hát erre a kábítószer-ellenes foglalkozásra.

és érdeklődést mutatott a fiam iránt. és annyira csodáltam nyMt és őszinte természetét. hogy a fiam számára az lesz a legjobb. hogy Nick időnként látogasson el hozzá. Nem tudtuk pontosan megmondani. Ualószínűleg a kedvessége és értelemtől sugárzó tekintete lehetett rám ilyen hatással. hogy Nick életéből nem hiányozhat ez a nő. miért kerestük fel. Csupán az volt a szándékunk. Aztán bemutatkozott Nickynek. hogy hetente egyszer egyénileg foglalkozzon a fiammal. Mivel nyilvánvalóan meg tudta találni a közös hangot a fiammal. Ekkor még nem is sejtettem. és mint egy igaz testvér segít majd Nick túlélésért folytatott küzdelmében. Öt perce sem beszélgettünk még. de annyira a szívembe lopta magát. és én rögtön a szívembe zártam. sem pedig azt. miközben kezet ráztunk. Ráadásul Nick lelkesedése is ugyanolyan magasra hágott. ezért azt akartam. hogy nagyon jártasnak tűnt a problémáinkban. Sem ő. hogy mit is várunk tőle. hogy életre szóló barátság fűződik közöttünk. hogy ő eredményt érhet el nála. és valami azt súgta nekem. hogy ez miben válhat Nick hasznára. Így legalább látjuk majd. mint az 134 . ha hetente egyszer eljön hozzá kibeszélni a problémáit. de nekem tetszett Julie kisugárzása. Rögtön megfogott a személyiségével. Abban maradtunk. Semmi értelme sem lett volna a kábítószer-ellenes foglalkozásra járrua. A kábítószer-ellenes foglalkozás mellett maradt még annyí ideje. meg persze az is. és én máris biztos voltam abban. miként boldogul a pszichiáterével. Erőt és reményt adott az élethez. sem pedig én nem láttuk tisztán. hogy milyen sokat fog jelenteni nekem és a fiamnak is. hogy ragaszkodtam ehhez. Meséltünk neki az új iskoláról és a pszichiáteréről is. hogy Nick tiszta lappal indulhasson.gott rám. Hogyan is tudhattam volna előre.

enyém. csupán többéves tapasztalattal rendelkezik. Ő tartotta kézben a serdülőknek tartott foglalkozásokat ezen a helyen. hiszen rengeteg függőben lévő 135 . Erre én nem mindig voltam képes. Szerette őket. Úgy éreztem. hogy hamar rá tud majd hangolódru Nick problémáira. Akárcsak én. hogy tanácsokkal látja el a tizenéveseket. de én máris megkönynyebbülten sóhajtottam fel. ha velük foglalkozhatott. ő is megkedvelte Julie-t. ugyanis a látottak alapján egyértelmű volt számomra. Továbbá Nick tizenéves lázongó természete és az én evilági és konzervatív szemléletem közt tátongó űrt is képes lehet áthidalni. hogy tizenéves fejjel saját maga is kipróbálta a drogokat. és ez előnyösnek tűnt Nick számára. Számomra mindennél fontosabb volt azonban. azonban számunkra a legnagyobb értéke abban rejlett. habár nem titkolta el előlünk. hogy nincsen ilyen irányú képzettsége. és azóta ideje nagy részét azzal tölti. akik általában. hogy ő a mi emberünk. Emiatt azonban nem izgattam magam. hogy megtalálta a közös hangot Nickkel. Elárulta Nicknek. Csupán pár napja jött haza a fiam. hogy értett a tizenévesek nyelvén. Viselkedési zavarokkal küzdő gyerekekkel is foglalkozott. Julie-tól megtudtuk. és nemrégiben ő vezetett egy másik nagy hírű kábítószer-ellenes programot. és örömét lelte abban. de nem mindig. Ugy tűnt. hogy betöltheti a híd szerepét a pszichiátria tudománya és a fiam egyedi problémái között. és felszínre tudta hozni belőle az érzéseit. Elmondása szerint már tíz éve abbahagyta a kábítószerezést. Olyan problémás tizenévesekre szakosodott. kábítószeres ügyletekbe keveredtek. habár az igényeivel és a félelmeivel jómagam is tisztában voltam. hogy ő mindössze a függőség kémiai kialakulásában jártas.

Mindenkinek pontokat kellett szereznie. ami egy pontozásos rendszerre épült. ahonnan hetente többször is visszajött a pszichiáteréhez. és 136 . azok a fránya szabályok. Reggel az egyik hídon át elutazott az iskolába. Őt valójában izgalommal töltötte el mindaz. akkor azt megfenyítették. ami körülötte történt. amit csinál. A mondandójából azt tudtam leszűrni. akkor a segítségünkkel sikerülhet egyenesbe jönnie. akárcsak Nick. és hosszú idő után először végre ismét feléledt bennem a remény a jövőjét illetően. hogy a fiam egy elkényeztetett lurkó. Ha szerencsések vagyunk. és nem volt rá panasz. Szerencsésnek mondhatta magát. nagy csalódást okozott. Úgy éreztem. akit találtunk számára. Ismét felvetődött bennem a pszichiáterváltás gondolata. Nicknek láthatóan nehezére esett megfelelni ennek az elvárásnak. Ráadásul úgy tűnt. hogy élvezi azt. de szinte már minden szóba jöhető szakembert felkutattam. Ez nagy szó lett volna tizennégy éves fiam esetében. Elég bonyolult fegyelmezési módszerük volt. Már megint a régi nóta. Ezzel persze sikerült kivívnia Nick utálatát. hogy nem igazán érdekli Nick. de mindezek ellenére úgy tűnt. A későbbiekben egy lóverseny lett a fiam élete. aki egyszerűen csak "seggfejnek" nevezte. Azonban egy-két hónap elteltével kissé meggyűlt a baja az iskola hatalinasságaival. ha néhanapján sikerült ebédidőre hazavetődnie. és nem szimpatikus neki a fiam. akinek csupán csip-csup problémái vannak. hogy Julie segítségét elfogadja. és szeret hozzá járni.problémájára sikerült megoldást találnunk. Legalábbis egy ideig. hetente egyszer pedig egy másik hídon át ellátogatott Julie-hoz. Azonban igyekezett minden tőle telhetőt megtenni. Egyik napról a másikra bizakodva tekintettem a jövő elé. és ha valaki pontokat vesztett. A pszichiáter viszont.

és ettől pánikba estem. nem vette ki részét a családi életből. mégsem volt boldog. ami valószínűleg csak még mélyebb depresszióba taszította. a kábítószerek széles skálájába belekóstolt. hanem az iskolának hittem. Néhány hónapig Nick tartani tudta magát. Ekkor még nem alakult ki függőség nála. a "bolondgombán'. hogy feldobja magát. hogy Nick nem vevő a pszichiátriára. hogy azon a télen. hogy már a szünetek alatt is volt erre példa. de ezt Nick vehemensen tagadta. hogy kábítószerekkel él. és annak ellenére. ekkor még nem jutott a tudomásomra. Az iskolából azt az információt kaptam. A naplóit utólag átolvasva már tudom.úgy tűnt. Azt hiszem. hogy reménytelen vállalkozás számára megfeielő lélekbúvárt találni. A marihuánától kezdve. Ezúttal azonban nem neki. amiben örömét leli az. de az öngyógyításnak ezt a módját már elsajátította. a kokaint is kipróbálta. Ekkor már hallottam arról. mintha svédasztalról csipegetett volna. Habár alaposan rajta tartottam a szememet. az LSD-n. de végül lassan rosszabbra kezdtek fordulni a dolgok. az ecstasyn át egészen a speedig szinte mindent kipróbált. Ráadásul ekkoriban úgv látszott. és újra és újra a kábítószerek után nyúlt. Ismét minden egyre jobban nyomasztani kezdte. Már kezdtem azt hinni. eleinte jól teljesített az iskolában is. még mielőtt betöltötte volna a tizenötödik életévét. hogy julie sok szempontból betöltheti a szerepüket. hogy nem voltak komoly problémái az iskolában. Azt hiszem. Ismét a szobájába zárkózott. hogy az ilven típusú prob137 . marihuánából elég tetemes mennyiséget elszívhatott. ha találkozhat Julieval. Úgy tűnt. Egyszer aztán egy üres kéjgázdobozra leltem a szobájában. hogy az egyetlen dolog.

őrült szokásokat kezdett el felvenni. egyre inkább elszigetelődött. Egy percig sem csüggedt el.lémák. Mindig oda lyukadtak ki. hogy más. hogy rajta kívül más is elolvassa őket. Mind nehezebben lehetett ekkor már kordában tartaru. és fáradhatatlanul olyan megoldásokat próbált találni. akkor vagy alsógatyában. mint a többi gyerek.l küzd. egyre mélyebb depresszióba zuhant. De ekkor még senki sem állitotta egyértelműen. ha állandó depresszióval párosulnak. vagy a szüleikkel nem tudtak kijönni. és egyre ellenségesebbé vált a környezetével szemben. de elkényeztetett gyerek. vagy pedig az ágyneműjébe burkolózva jelent meg. Akkor talán mindannyiunknak sokat segíthettek volna. Azonban én túlzott tiszteletben tartottam fiam magánéletét. hogy vacsorázru jöjjön. Bárcsak már ekkor elolvastam volna a naplóit. és nem akartam. hogy Nick egy éles eszű. Minden nap külön csatát kellett vívnunk azért. Amikor pedig végre lejött a szobájából. aki nehéz napokat él át serdülőkorban. serdülőkorban rohamos romlásnak szoktak indulni. Olyan tizenéveseket keresett fel a saját otthonukban. akiknek iskolán belüli viselkedési zavaraik voltak. Azonban úgy tűnt. de még csak a gondolatát sem vetette fel annak. hogy a fiamnak komoly problémái lennének. hogy jöjjön el hozzánk. és sokkal nehezebb boldogulni vele. Az igazat megvallva. és magánbetegekkel kezdett el foglalkozni. és az itthoru környezetben próbáljon meg segítséget nyújtaru Nicknek. Julie tavasszal kiszállt a kábítószer-ellenes foglalkozásokból. Még Julie is azt mondta. Így hát én is megkértem. hogy ez nem szegi kedvét. A hormonrendszerben bekövetkezett változás még nagyobb kihívást jelent. és odaadtam volna ezeknek a szakembereknek. ha az illető komoly mentális problémákka. amelyek elviselheto bé teszik Nick 138 .

Anélkül. mint a család "meghibbant nagynérukéjét". egyértelműen kijelentette. hogy a fiam saját pszichiátere nem szentel különösebb figyelmet ennek. Ekkor még csak tizennégy éves volt a fiam. Akkor is megtalálta a fiam szívéhez vezető utat. Azt is megemlitette. Julie-t isteru tehetséggel áldotta meg a sors ezen a téren. akkor sokkal jobbra fognak fordulni a dolgok. amikor mi nem. amik rajta kívül senkit 139 . hogy ha nem várok el Nicktől olyasmiket. amelyek még komolyak is lehetnek. böfögött. Mit változtat az a helyzeten. és már pusztán annak a gondolatába is beleborzongtam. pedig tudtam.számára az életet. hogy mentális zavarokkal küzd. amikor más nem. amit mondott. Először nem fogadtam el a véleményét. Ekkor mondott nekem valamit. Meglepődött azon. fingott. amiket a normális gyerekektől szoktak. hogy nem az. Nicknek semmi sem tetszett. Igaza volt abban. Úgy látszott. mivel állandóan aggasztott. A közös vacsorák szinte minden este rémálommal értek fel. ami akár skizofrénia vagy mániás depresszió is lehet. és úgy kezelem a továbbiakban. ha lejön vacsorázni? Ualójában mindannyiunk számára sokkal könynyebb lenne. Teljesen halálra rémített a szavaival. Ez letaglózott. hogy gyaníthatóan komoly mentális zavarokkal küszködik. mindenbe és mindenkibe belekötött. amivel azelőtt még soha senki sem rukkolt elő. de nem tudtam megcáfolni Nicket. hogy a fiam teljesen normális. és olyan távoli dolgokkal hozakodott állandóan elő. hogy mi lesz vele. é~ kitartottam amellett. szürcsölt. ha nem ülne le közénk. ráförmedt a többiekre. Szinte megszakadt a szívem. hogy a fiammal találkozott volna. Ekkoriban a saját pszichiáteremnek is előhozakodtam Nick problémáival. hogy még akkor is meg tudja találni vele a közös hangot.

Irracionális viselkedése egyik napról a másikra hatalmas méreteket öltött. Néha a mindennapok csekélyke problémáit segített megol140 . Láttam. Azonban életében most először viselkedett gyalázatosan és agresszíven. és egy nála három éwel idősebb lányba volt szerelmes. hogy kicsúszik lába alól a talaj. hanem a mi helyzetünket is nagyon megkönnyítették. A belőle sugárzó nyugalom. Különösen az étkezések közben volt elemében. úgy süllyedt megállíthatatlanul egyre mélyebb depresszióba. hogy örömét leli abban. azonban az iskolaév vége felé. és elveszti az önbecsülését. hiszen a többiekre is gondolnom kellett. hogy három hónap múlva ki fogja majd elvinni valamilyen koncertre. és ettől összetört a szívem. és úgy tűnt. kötekedett és huzakodott velem. amikor fiam tizenötödik születésnapja már vészesen közeledett. Olyan volt. Ekkor tizennegyedik évében járt. Nélküle képtelen lettem volna megbirkózni a problémákkal. Megpróbáltam megregulázru. minden nap felkeresett minket. az élete pedig összekuszálódott. Pár hónap leforgása alatt minden igyekezetünk ellenére úgy tűnt. hogy ne tegye tönkre a családi vacsorát. éles meglátásai és bölcs tanácsai nemcsak a fiam életét tették sokkal elviselhetőbbé. mert még több olyan szabálylyal találta szembe magát. Kezdte elhanyagolni magát. Mindenáron el akarta venni feleségül. Ez azonban csak olaj volt a tűzre. amiket nem tudott vagy nem akart betartani. és reggeltől estig nyaggatott. hogy szenved. Mint egy ólomnehezék. nem volt hajlandó megfésülni vagy kikefélni a haját. mint egy békebíró a harcoló felek között. ha másokat gyötörhet. Például azzal. Különösen én voltam a bögyében. és a többi gyerek nem tudott mellette szóhoz jutru.sem érdekeltek. Lehetetlenné tette a társalgást. Julie eleinte hetente egyszer vagy kétszer jött el hozzá.

hogy a kis testvéreit háborgassa. az iskolai előmenetele. hiszen nem volt nálunk. leült beszélgetni Nickkel. Az egészsége. mind-mind nyomasztottak minket. amit a többi gyerek lát tőle. Nick problémái kötötték le a teljes figyelmemet. habár minden tőlünk telhetőt megtettünk azért. Ebben az időszakban különösen rémálomnak tűnt a fiammal egy fedél alatt élni. hogy Julie kéznél volt. és akkor még finoman fogalmaztam. a negatív vagy pozitív példa. például rávette Nicket. időnként Johnnak és nekem is eltérő nézeteink voltak. hogy nem csoda. időnként beugrott helyettem. Még szerencse. Annyi mindent szem előtt kellett tartanunk. de eltörpültek azon félelmünk mellett. Azonban erre nem volt mindig mód. A Nickkel folytatott nap mint napos küzdelmeink csaknem pattanásig feszítették a húrt közöttünk. így kellő figyelinet tudtam fordítani a többiekre is. Ez mindannyiunk számára kimerítő. Máskor meg sokkal komolyabb problémákkal kellett szembenéznie. fájdalmas és elszomorító volt. hogy esetleg a serdülőkor elmúltával nem növi ki ezt a féktelen duhajságát. és azt sem engedtük. John és én is egyaránt sokat aggódtunk miatta.daru. hogy lezuhanyozzék vagy felvegye a cipőjét. és valamilyen teljesen triviális dologról kezdett el vitatkozru. 141 . hogy időt szakítsak a többi gyermekemre is. Nick viselkedése mindenkinek nagy terhet jelentett. Előfordult. akkor sem ment könnyen. aminek a házaséletünk látta kárát. mint az összes problémás gyereket nevelő szülőnek. ha sokat fájt miatta a fejünk. és ha mégis. hogy ne a többiek lássák ennek kárát. Ekkor még Julie segítségére sem számíthattunk. és minden nap erőnek erejével kellett rávennem magam. az otthoni viselkedése. hogy Nick hajnali három óra körül betoppant a hálószobánkba. Ráadásul.

mert úgy éreztem. nem riadt vissza. úgy éreztem. hogy az enyém mit mondott a fiammal kapcsolatban. és üvöltöttem volna. Ráadásul még mindig nem javasolt senki sem gyógyszeres kezelést. hogy ez teljesen hamvába holt próbálkozás lenne. de Nick nem adta ki őket a kezéből. hogy belássa. Csak ő tudta. A megoldás kulcsa bennük található. Hiába agyaltuk ki a lehető legésszerűbb és a számára is betartható megállapodásokat. Inkább azt javasolta. ezért tudtam. Megpróbáltunk szerződést kötni vele. és természetesen az orvosok is. Nick nem zavartatta magát miattuk. Most már tudom. miképp segíthetnék neki. a fenyegetéstől és a cselekedetei következményeitől pedig. Az egészben áz volt a legrosszabb. soha nem tartotta be őket. Az egész olyan volt. a fiam komoly betegségben szenved. Türelemmel és észérvekkel nem sokra lehetett vele menni. különben megőrülök. és ezeket senkinek sem árulta el.Néhanapján pedig legszívesebben a földre vetettem volna magam. Amikor Nick pszichiáterének megemlítettem. hogy milyen gyötrelmeket él át. Orákon át huzakodtunk. hogy nagyon 142 . hogy még több "rendszert" vigyünk az életébe. de pár perccel vagy néhány órával a szerződés aláírása után már meg is szegte azt. ha akkor elolvastuk volna őket. mintha a megkötés időpontjában a leírtak rögtön hatályukat veszfették volna. Ez a próbálkozásunk is kudarcba fulladt. és ez aggasztott. nem osztja a véleményét. éjszakába nyúló tárgyalásokat folytattunk. és írjunk egy újabb megállapodást. hogy a naplóiból választ kaphattunk volna a viselkedésére. Mi mindössze csak annyit láttunk az egészből. Nem éreztem elég hatékonynak a pszichiáterénél eltöltött időt. Ekkor már az egész házat kitapétázhattam volna az addig lefektetett megállapodásainkkal. Még nem jutott el odáig. Egy napig sem. hogy nem tudtam.

az ágyneműjébe burkolódzik. mert bekaptam a horgot. A hnttérben csak egy szürke acélfal magasodik ezért csak a rombolás halmait bámulom. Előttünk egy olyan fiú képe jelent meg. Ezt a nevet ekkoriban ő aggatta saját magára. Ekkor még mindig senki sem volt a környezetemben. ahol anynyira magányos lehetett. szomorú. agresszív. Néhány feljegyzés teljesen széteső. Sátáni körmüket a húsomba mélyesztik. amit a megkínzóim hagytak maguk után. Kis barátnője már csaknem két éve halott volt ekkor.össze van zavarodva. hogy "Majomkodó fiú'.. Csúszok-mászok előttük. aki kócosan mászkál a házban. Azonban még mindig nem gyógyultak be a fiam sebei. ellenséges. és a fél éjszakát átvirrasztja. ha elolvasom 143 . Az a címet adta a naplójának. és csak utána vágyódott. A következőkben Nick naplójából idézek feljegyzéseket. Belesajdul a szívem. és köhögve színes vért öklendezek fel. hetedik osztályban hagyott itt minket. ezért csak himbálódzom rajta. a többségük viszont briliáns elmére vall. de elfog az émelygés. Ez a feljegyzés is hemzseg a Sarah-ról szóló történetektől. haldoklom. Az érzékek csődöt mondtak. Nem könnyű feladat egy kampóra akasztva élni. és csipkelődnek velem.. aki osztotta volna a véleményemet. rettegő. és néha a földön alszik. kíno-kat kiállva. és főleg egy tizennégy éves gyerektől nem várna ilyesmit az ember "Démonok" Démonok fészkelte7c be magukat a fejembe. Kitépném magam a körmeik közül. ott járják kacagva őrült táncukat. és hittem a nagy szökésben. Aztán megnyúltak előtte saját poklának kapui. Vihognak rajtam.

"Jöjj be. Véget nem érő harcot folytatok. és egy dohányzóasztalon pihentetni a lábamat. Azt a kicsi és békés helyet. Nem szeretem őket. távol a rossz dolgok világától. Melegséget és kényelmet akarok. Azt akarom. vesd le a kalapod és a cipődet. hogy szépnek tartsanak. Csak azt akarom. " Én nem így érzem. hogy 144 . a kép elhomályosodik. Egyszerüen nem tudom megtalálni azt a helyet. Megbántanak. öregek és önzőek. érezd magad otthon. "Megbántás" Belebetegszem és belerokkanok! Egyfolytában megteszek minden tőlem telhetőt. és hagyjanak végre magamra. Azt akarom. öklükkel vernek engem. Én nem vagyok rossz. és ujjal mutogatnak rám. ahol nyugodtan hátradőlhetek." Erezni akarom. álmosan. Ezt mondják nekem: "Rossz vagy. hogy mindenki csöndben maradjon. Itt ülök magamba roskadva.ezeket a sorokat. Az sem számít. hogy megöleljenek. A tekintetek szétszóródnak. Az égett hús szaga facsarja az orromat. és feltehetem a lábam az asztalra. és viszketek. ahol kedvemre henyélhetek az embergyűlölet füstös termeiben. aki nem olyan. és hideg tekintetük gyűlölete mindenkit utolér. Beszélgetnek. Tökéletes vagyok. mint ők. Egyszerűen le akarom venni a cipőimet. Én nem vagyok őrült. hogy másoknak szükségük van rám. Azt akarom. hogy örökké tartson ez az érzés. Távol minden embertő1. a véget nem érő szürke hétköznapoktól. amit tennem kell. és vigyázzanak rám. teli haraggal. Azt teszem. hogy eljussak arra a helyre. Minden lágy és pelyhes. hogy nincs szükség rám. Soha nem mondanak nekem ilyesmiket. és úgy érzem. Gyülölöm ezt az érzést. az önző emberektő1. ahol szürke emberek szenvednek a taposómalmaikban. vörös a fejük. maradj egy kicsit. Már megint rossz fiú voltál. hogy ismét elfogjon az a bizsergető érzés. a hátam mögött kinevetnek. Mindannyian furcsán méregetnek.

bárhová is próbálok elszaladni előlük. le kell söpörnöm a port a ruhámról és a vért az arcomról. hogy ez nekem milyen nagy erá feszítésembe kerül. mit akarnak tőled. és meg fogd a kezüket? Érezted-e már valaha csúnyának és értéktelennek magadat? Kutattál-e már valaha az eredeted után naphosszat a tükörbe bámulva? Kinevettek-e már valaha? Érezted-e valaha magad idegennek és különcnek? Kiközösítettek-e már valaha. Én 145 . Az életemmel játszol. A sötétben rángatódzom egy kötél után tapogatva. mintha megpróbálnák keresztülsétálni a falon. mintha senki sem törődne ezzel. zokogok és remegek. és beleremegek. mire van szükségük. mert attól féltél. Fel kell térdelnem.sírni tudnék ettő1. baszogattak-e már valaha. Le kell vetnem ezt a terhet. hogy megszólítsd az embereket. Teszem és teszem és csak teszem a kötelességemet. Olyan. Azonban amint közelebb mászok hozzá. Nem jöttél rá. egy helyben szaladok. Minden megpördül körülöttem. hogy úgy érezd. milyen mélyre taszíthatsz. "Erő" Fontad-e már valaha is magad köré a karjaid. Ebbe belebetegszem. valaki mindig arrébb rántja. üdvösséget hozva rám. Bármilyen gyorsan is szedem a lábam. Nem éri meg. hogy én könnyezek. hogy különben eltaposnak? Nos. Annyira tele vagyok haraggal és gyűlölettel. és közben nevet azon. Innen már nem lehet mélyebbre süllyedni. és te bevetsz minden fortélyt. Minden küzdelem és próbálkozás értelmetlen. Ez csak a te játszmád. Az értelmetlen gyűlöleted szálkái pedig továbbra is belém fúródnak. meg kellett-e már eró szakolnod önmagadat? Nem értetted. hogy lásd. én igen. pusztán azért. ami kihúzhat a csávából. mígnem már verejtékben úszom. Elrejtetted-e már valaha a valódi érzéseidet. Senki sem veszi észre. hiába fetrengek nyakig a mocsokban. Aztán el kell mennem. hogy már nem látok. Magam mögött hagyom a nevetésed és az örömöd. izzadok és ezer sebbő1 vérzek. valaki megölel? Kívántad-e már valaha. Úgy érzem. Nem tudok elrejtőzni elő1e.

nevetés és dicséret nélkül esak a túlélésre kell összpontosítanom. Barátaim lesznek. füstös. A kis papírsárkányomat reptetem majd. és hagyom. és meg kell birkóznom a feladattal. Családom lesz. hogy mindennek megfeleljek. össze kell szorítanom a fogaimat. hogy mindennek meg kell felelnem. tisztának kell tettetnem magamat. A fájdalom és a tűz felperzseli majd a mellkasomat. Ökölbe kell szorítanom a kezemet. amely végigvezet az utamon és akitő1 összecsinálom magam a félelemtő1. Már belefáradtam abba. és szaladgálok a szélesen elterülő nyMt mezőn. pedig én esak arra vá146 . 4 "Gyáva féreg" Én esak egy dühös fiú vagyok. és a gyomromat elönti a vér. Erősnek kell lennem. Én mindezt már átéltem. A tüdőm behorpad. Nem vagyok gyengeelrnéjű. a fekete kátrány kibuggyan az ajkaim közül. hogy innen hová megyek majd. Most is erről szól az életem. Ha meghalok. Nem tudom. és a következményektő1 nem visszariadva tennem kell a saját dolgomat. Az ablakpárkányon üldögélek. Saját magam gondoskodom a társaságomról. hogy végre egy hangos. és az utolsó eseppjéig kisajtolncm. Csak azzal a verejtékező és rothadó fogú esontvázzal kell foglalkoznom. hogy az eső átáztassa a hátamat. Amikor esak előrehajolok. és megpróbálok elképzelni magamnak valakit. hogy 3H képes legyek erre. aki szereti az én gyűlölettő1 meggyötört testemet és lelkemet. Étel. Nlár elegem van ebbő1 az életbő1. Mindenki máshoz igazodnom kell. én is porrá válok. Meg kell találnom a végső káros szenvedélyt. kibaszott tapsvihar közepette meghajolhassak.mindezt már megtettem. már belefáradtam abba. de ennek ellenére ' uralkodnom kell az érzéseimen.

zihálva. hogy miért vagyok ennyire gonosz fiú. és úgy érzem. amilyen egyáltalán nem vagyok. és az életem hátralevő részében nem akarom.gyom. és én aztán ott 39 maradjak a földhöz esapódva. amit most a markukba szorítanak. Hogy meg fogok gyógyulni. és sátáni kacaj törne fel torkukon. akik foszlányokra hasítják felettem a levegőt. Dühödt és erőszakos akarok lenni. a kiegyensúlyozott élet szart sem ér. gyűlölöm a világot. hogy megszabaduljak ettő1 a mocskos fekete gyűlölettő~. kipréselve belő1e a vért. Olyan egyszerű ez az egész. félmeztelenül és verejtékezve akarok teli tüdőből üvölteni. Nem akarok senkit sem felhívni telefonon. és eközben állandóan azt mondogatják nekem. hogy rögtön szétrobbanok. Többé már nem tudom kezemben tartani a gyeplőt. Mindig is erre vágytam álmnimban. mert akkor boldognak kellene színlelnem magam. De mégsem engednék. Megragadncík a karom. hogy ott kiüvölthessem és ököllel verhessem magam. Fejest akarok ugrani az örvénybe. ha er~ szakos és hangos vagyok. hogy minden felkavarodjon bennem. Nem látok keresztül a vízen. és soha nem akartam ennél többet. Azt kérdezik tőlem. ami belülrő1 szétrohaszt engemet. hogy miért teszem ezt vagy azt. esak a fel147 . hogy ide-oda rakosgassanak. hogy jobban leszek. Csak nekifeszülök az elmezavaruk falának. ha nem sikerül áttörnöm rajta. De én nem tudok választ adni ezekre a kérdésekre. és olyannak kellene látszanom. és hogyan férhet belém ennyi rosszaság. Ki akarom szabadítani a szívemet. a szüleimet és önmagam is. robbanjanak fel az égen portyázó szirének. hogy megtegyem. A mocskos padlón akarok hemperegni. Dühös és magányos akarok lenni. "Robbanás" A normális rossz. Át kell jutnom a másik oldalra. Meg azt is. ahol már nem számít.

puffadt vörös sárkányokkal van teli a fejem. EI kell szabadulnom tőlük. és egy másik biztonságosabb világba kell repítenem magam. a falak és a kezeim? A szex erőszakos. Zsibbadt dermedtség marad utána. Egy hurrikán kellős közepén állok. Szoktad az utcán sétáló párocskákat nézegetni? A fiatalok azért járnak kézen fogva. és szinte már lnfakadnak kidülledő szemhéjaim alól. mintha egy jégkocka esiklandozná a nyelvemet. Miért nem mennek el maguktól ? Attól tartok. hogy engem is magával ragad a forgószél. akkor az olyan. Az idősek pedig azért. 4O Ez a félelem és a remény elegyének végső érzése. Mások is ezt mondják. de kielégülök. és ebben a hatalmas mészárlásban testrészek pörögnek és röpködnek szerte körülöttem. nehogy elessenek. de egyben izgatott is vagyok. aminek Józanság a neve. Édes ronda brutális világ' " Miért vagyok mindig annyira összezavarodott. boldogtalan és kibaszottul dühös? Mi játszódik le az agyamban. Émelygek. akkor miért véres a föld. ideges. a fájdalom csöndes. nehogy megöljék egymást. Ha szerelmes vagyok. mintha hideg kezekkel érintenének. amitöl minden ilyen kifacsart és lepra lesz? vagy lehetséges. Nem tudok megmozdulni. ilyen egyszerűen többé már nem tudok megszabadulni tőlük. hogy minden ennyire ronda és rossz? Ez nem lehet. Ha szeretnek. 148 . De ha nem. mert attól tartok. az olyan.

de rémisztő. Itt akarok maradni a sötétségben. zihálva. "Álom " Egy álom szakadt rám ma délután. hogy képtelen lennék erre. Gyenge vagyok. vérezve. hogy minden egyes fojtogató éjszakát itt kell átvészelnem egyedül a szobámban. beesett az arcom. Nincs hová mennem. és hadonászok a sötétben. Nem veszthetem szem elő1 azt a fényt. Most már túl sok a vesztenivalóm. és tudom. De nem. Mindössze annyit tudok. mint hagyni az ujjaim közül kifolyni ezt az álmot. megöl a magány. sápadtan. becsukom a szemem. Beleüvöltök a visszhangzó szakadékba. hogy nem vagyok itt egyedül. akirő1 a szüleim meséltek. de ez legalább olyan nehéz lenne. nincs mit látnom. és kérem a Teremtőt. Nincsen Isten. az ökleimmel verve a levegőt. és már kezdem én is annak érezni magamat. Magányos vagyok. de nem fog. nem akarom érezni a fény melegségét és gyógyító erejét. a szívem pedig megszakadt. az agyam beszakadt. Be vagyok zárva a ketrecembe. A végtelen fekete égbolthoz imádkozom esténként. hogy helyre tudnám hozni a dolgokat. és mennyország sincsen. Ennek még a gondolatától is könnybe lábad a szemem. A lelkem üres. Bárcsak beleüthetnék valakibe. Már sokkal 149 . A koponyám betört. amelynek az eléréséért olyan keményen küzdöttem. Vágyom a valóságba. "Irányítás" Megtört gonosz napsugarak szűrődnek át a cellám falain. Habár egy rózsaszín pihe-puha felhőn ücsörgök. mint egy vadállat. mégis kényelmetlenül érzem magam. de engem nem izgat. Tudom.Kellemes. de nem találok oda kiutat. mert akkor tudnám. Többé már nem akarok sötétségben élni. aki vigyázna rám. hogy mentsen meg engem. ahol várnák az érkezésemet.

Ekkor még mindig csak tizennégy éves volt. Aztán betöltötte a tizenötödik életévét. ha magamból is a lehető legtöbbet kihozom. és meg akarom próbálni gyorsan elérni. Ez az utolsó feljegyzés. Tudom. hogy valamilyen kezelésre van szüksége. de 150 . mint azt valaha gondoltam volna. és már vannak ötleteim. hogy ismét erős legyek. Nincsenek már fegyvereim. Már láttam a fényt. Összedugtuk hát Julie-val a fejünket. hogy miképp találhatnám meg a hozzá vezető ösvényt. habár pokolian nyers és gyötrődő. A benne háborgó démonok lassan átvették az irányítást.több örömöm volt eddig az életemben. Többé nem akarok rémült és gyenge lenni. hogy miképp hozhatnánk vissza a "normálisř életbe. és John is ezen tipródott. de ezt csak akkor valósíthatom meg. A tanév vége felé közeledve egyre inkább meggyűlt a baja az iskolával is. és azt is tudom. Mindennél jobban törekszem a boldogságra. hogu képes vagyok erre. még mielőtt ősszel visszaülne az iskolapadba. Ekkoriban Nick már belekóstolt a kábítószerezésbe. hogy sikerülni fog. Behívattak minket. úgy tűnik. és próbáltunk megoldásokat találni arra. Számunkra azonban kétség sem fért ahhoz. és segít nekem abban. hogy reménykeltő sorokkal fejeződik be. amivel a valóság ellen felvehet42 ném a küzdelmet. Már nem tudok többé hideg közönnyel viszonyulni hozzá. A lehető legtöbbet ki kell hoznom az életembő'I. Biztos vagyok abban. Az ő segítségére van szükségem ahhoz. hogy valaha az életben megint ezt akarom majd. hogy a bai kezemmel az élet után nyúljak. és azt mondták. A szerelmem fogja a jobb kezem. és nem vagyok abban sem biztos. hogy valójában milyen nehezen vágok bármibe is bele. Julie és én hosszú órákon át beszélgettünk erről. hogy egyre betegebb lesz.

nem megyünk semmire. a mentális kezelést nyújtó kórházak pedig túl kegyetleneknek tűntek. és úgy tünt. miközben az orvosa nyugtatgatni próbálta. Mindent hajlandó volt kipróbálni az érdekében. Az ő szakterülete a kábítószeres visszaélés és a hétköznapi tizenévesek problémái voltak. Mivel ő nem élt Nickkel. ha mások számára nem is egészen. hogy nem érez iránta tiszteletet. akárcsak én. és a fiamat nem izgatta különösképpen. hogy nem voltak előítéletei. milyen kezelést vagy kórházat ajánlana a fiam részére. aki dűlőre tud jutni vele. mint mi. hogy mindenáron segíteni akart neki. hogy nincs képzettsége a mentális betegségek területén. Azonban a mentális betegségben szenvedők világa számára is ismeretlen volt. Tavasszal leültünk Nick pszichiáterével és a fiammal egy közös elbeszélgetésre. Azonban nyilvánvalóan lelki enyhülésre lelt bennük. sem pedig szimpátiát. hogy Julie az egyetlen. hogy ő is tevékenyen részt vegyen a kezelésben. hogy a fiam mentális betegségben szenved. de Nick mindvégig csak egy helyben ült és inzultálta a férfit. nem tartja elég válságosnak a fiam helyzetét ahhoz. Egyszer megkérdeztem tőle. V'~lágossá vált számomra. akár van a "problémájának" valamilyen orvosi megnevezése. Azonban számunkra már ekkor is világos volt. Úgy látszott. Azonban ekkorra már annyira megkedvelte Nicket. Az egészben az volt a legszebb. habár bevallotta. akár 151 . A kábítószer-ellenes foglalkozásokat nem igazán neki találták ki. ráadásul a pszichiátere sem ment volna ebbe bele. Négy éven belül Nicknek ez már a harmadik pszichiátere volt. hogy be lehessen utalni valahová.komolyan még nem kapott rá. hogy orvosi vagy 43 pszichiátriai oldalról megközelitve a problémát. Úgy tűnt. nem láthatta olyan tisztán a problémáit.

hogy bizonyos szempontból hasznára lehet Nicknek. Más ötletünk nem volt. hogy gyorsan meg kell találnunk és össze kell varrnunk. hiszen rengeteg pszichiáter lesz kéznél. Főleg azért nem. Különben belehal. mintha meg akarnánk akadályozni. és mi tudtuk. 152 . Olyan volt ez az egész. akárcsak mi. akikkel bármikor megbeszélheti a problémáit. mert a figyelmüket elsősorban a kémiai anyagokkal szemben kialakult függőségre összpontosították. Johnon. és úgy érezte. és ráadásul ez a hely kiváló hírnévnek örvendett. Hatalmas elinekórtaru repedéseket próbáltunk meg kétségbeesetten befoltozni. valamikor a nyár folyamán Nick eltölthetne itt egy kis időt. így az iskolája is meg lenne elégedve. Az első év elvégzése után. Julie-n és rajtam kívül más nem segíthetett rajta. 45 10. hogy elvérezzen. Ekkoriban már mindannyian tisztában voltunk azzal. Végül arra a megállapításra jutottunk. Julie hajlandó lett volna képeznie magát ezen a területen. és nem voltunk biztosak abban. Foglalkozások.nincs. Azonban őket ismerte Julie a legjobban. Ekkor töltötte be a tizenötödik életévét. hogy a Nicket gyötrő betegség mentális eredetű. Ualahol a lelke mélyén elvágott egy ütőeret. hogy egy kórház igazán megfelelő hely-e a számára. és remélhetőleg neki is jót tenne. és ebben hármunkon kívül senki másra nem számíthattunk. kiértékelések és végül gyógyszeres kezelés. hogy ártani nem árthat. Feldereng egy halvány reménysugár em sokkal a tanév vége előtt Julie ajánlott egy másik ál~ lamban fekvő kórházat. ahol serdülőkori zavarokkal küszködő tizenéveseknek tartanak foglalkozásokat.

hogy valamit tennünk kell. aki épp most végzett 153 . fülig ért a szája. és kék hajfesték folyt végig a nyakán és az arcán. hanem a padlót és az egész fürdőszobát összemaszatolta a festékkel. anya? . tudtam. Ráadásul a pszichiátere is melegen ajánlotta azt a helyet. és úgy tűnt. hogy egyetlen értelmes szót sem tudott kinyögni. hogy valami rémisztő dolog történik odabenn. Hogy tetszik. sehová sem tudja beutalni Nicket orvosi kezelésre. és azzal fenyegetőztem. hogy a fiam napról napra egyre mélyebb depresszióba süllyed. Ott állt az ajtóban. hogy nem volt teljesen alaptalan a rossz elöérzetem. hogy a pszichiátere nincs annyira kétségbeesve. habár nem lelkesedett az ötletért. "Ez egy új szín. amit muszáj megtennie. mi volt ennek az oka. Azt mondta. Volt egy szörnyű megérzésem. Azt mondta. ha nem nyitja ki azonnal. Elkezdtem dörömbölni az ajtón. Nick beleegyezett abba. ahová a fiamat szándékoztuk elküldeni. habár mindannyian tisztában voltunk azzal. hogy kórházba vigyük. Türkizkéknek hívják. mint egy óvodás. mivel nem sokkal az indulás előtt bezárkózott a fürdőszobába. hogy betöretem valakivel. hogy van még valami elintézruvalója indulás előtt. hogy gumikesztyűvel a kezén bevette magát a fürdőszobába. A haja még nem száradt meg. Tapasztalatszerzésként próbálta meg felfogni. és nemcsak magát. ezért nem volt sok választása ebben a kérdésben. mint mi.Ugy nézett ki. Azonban én teljesen pánikba estem. amikor valakitől megtudtam. A naplóit átolvasva most már világosan látom. Amikor végül kinyitotta az ajtót és én megláttam a fiam. Nicknek csaknem sikerült lekésrue a repülőgépét. Mivel az iskolája az őszi tanévkezdés előtt valamilyen kezelést ajánlott. Még az is előfordult.Tudtuk.

ennél jobbat már el sem tudok képzelni. hogy zökkenőmentesen letelik majd az a harminc nap. Azt reméltem. hanem szeretem őket. Azonban már ismertem annyira Nickyt. hogy minden ilyen simán megy majd. és együtt jönnek majd haza. elmondja. hogy ilyesmit reméljen az ember Ahogy a naplójába írt feljegyzéseiből megtudtam. Azt hiszem. akkor ők a seggfejek. "Ha kedves vagy a többiekhez. Nem lehetett haragudni rá. Az utolsó hétre is elmegy hozzá. Így én is hasonló bánásmódra számíthntok. nem pedig én. az első néhány napban minden nagyszerűen ment a maga útján.ujjával készített első festményével. hogy még álmaimban sem reménykedtem abban. Nick időről időre felhív közben telefonon. Félnótásnak kellene ahhoz lenni. Julie vele repült a kórházbas ahol úgy terveztük. és végül kivirulva csatlakozik hozzánk Napában. hogy milyen jól megy a sora. helyet. Ha egy segg fej vagy. hogy vele tölti legalább az első hetet a kórházban.Nem tetszik?" Hajjaj. Nicky Ezek után siettetnem kellett. Ekkor még legalább képes volt tiszta fejjel gondolkodni. ha azt hittem. Pedig az eddigi tapasztalataim erre nem adtak okot. ha befejeződött a kórházi kezelése. itt nagyon fontos így 154 . akkor te sem érdemelsz jobbat. és csak akkor megy el. hogy ezúttal békésen telik majd a nyarunk. . még akkor is. Ha ők ennek ellenére mégsem viszonozzák a kedvességemet. Julie úgy tervezte. En Napába utaztam a többi kölyökkel. meg kellett bocsátani az őrültségeit. akkor azoknak is kedvesnek kellene lenniük hozzád. ha Nick már megszokta a . Megpróbálom tiszteletben tartani a többieket. ahová majd ő is utánunk jön. Elég szamár voltam. hogy egy hónapig marad majd a fiam. nehogy lekésse a repülőjáratot.

tőlük pedig azt várod el. Nagyra becsülöm az anyámat. mert mindenért megdolgozott.hozzá állni a dolgokhoz. Inzultálni kezdte a szakembereket. nem volt hajlandó be155 . hanem bölcsebb és edzettebb emberek lettek. De ő nem megkeseredett. 1. A naplójában található feljegyzésekből ez világosan látszik. Nem a fizikai erőre gondolok. mert egy munkahelyen sem lehet azt megtenni. Elbódítottam magam az utazással. Ki tudja fejezni az érzéseit. Háború vagyok. én azokat csodálom. Szegényként vágott bele az életbe. és háborgó elméje mindezt erőszakos képzelgésekbe sűrítette. mivel állandóan velük vagy a foglalkozásokon. amije csak van. Nagyon kedves. és néha nagyon nehéz időkcet kellett átélnie. " Egyértelműen látszik. továbbá tud szeretni. mert valóban össze vagyunk uírva. a kreativitást. Nagyra becsülöm az őszinteséget. Az itt tanultakat a jövőben majd jól tudom hasznosítani. hogy rendesek legyenek veled. Különösen a csoportod többi tagját nem tudod elkerülni. Azt írja. de ettő1 nem törtek össze. nagylelkű és őszinte. Halál. hogy mániás depressziója van. fájdalom és ürülék köszön vissza a lapokról. hogy időnként átnézel másokon. vagy pedig megőrült. és kicsúszott a gyeplő a kezéből. Egy visszafejlődést mutató grafikon vagyok. a fogékonyságot és az erőt. Hazudok. Szenny tapad hozzám. a lojalitást. Gyűlölet vagyok. hanem megedzett lett. a nagylelküséget. kifacsarnak. vér. mindent megtesz a családjáért." Azonban az első néhány nap után valami összetört benne. Én vagyok a legalsóbbrendü teremtmény az evolúciós körforgásban. hogy nem volt magánál ekkor Nem tudom elképzelni. a kedvességet. akik nehéz időket éltek át. Így ír: "A kisgyermekkor csapdájába estem. Mocskos vagyok. mi lohasztotta le ennyire a közbeeső napok alatt. 2.

hogy védelem alá helyeztetheti magát a bíróságon. és még azt is 47 kijelentette. mielőtt még inkább összezavarodna. és most megvadulva szaladt vele. Teljesen össze volt zavarodva. Azonban roppantul megnehezítette a helyzetünket azzal. Valami megkattant benne. és védelem alá helyezteti magát. Amikor Julie visszatért a kórházba. és Julie-t is gyűlölte. Erre felvilágosították. de maga sem tudta. nem járt a csoportos foglalkozásokra. Oket is gyűlölte. Minden bizonnyal valaki bogarat tett a fülébe. hogy a törvény védelme alá akarta helyeztetru magát. merre kell támadni. vagy leráztam magamról. Mindenkit gyűlölt. Eg~-két hét elteltével már azt sem tudta. Talán jóindulatúan sugalmazták neki. s nem tudott megbirkózru ezzel. hogy túl nagy nyomás nehezedik rá. hogy gyűlöl minket. azt felelte. engem is gyűlölt. milyen állapotba került Nick. Úgy érezte a fiam. milyen nagy teher lehet a számára. és ebben a kórház orvosai is egyetértettek vele. hogy otthon bántalmazták-e. hogy én nem foglalkoztam vele eleget. és mániákusan viselkedett. Johnt is gyűlölte. hogy a saját életemet élhessem. Julie közölte velünk. hogy ilyen híres az édesanyja. hogy soha többé nem jön haza hozzánk. habár már ő sem tudta biztosan. Végül felhívtam az ügyvédemet. hogy amilyen gyorsan csak lehet. rögtön látta. Julie szerint a fejébe vette. hogy melyik csapatban játszik. aki ismert valakit a kórházhoz közeli egyik 156 . sem pedig a helyzetével nem nagyon volt tisztában.tartani a szabályokat. Nick elkapta a felé dobott labdát. hogy a bírósághoz fordul. igen. ha akarja. és pokolian elszántan kitartott azon elhatározása mellett. miképp jutott erre az elhatározásra. hozzuk haza Nicket. és amikor megkérdezték töle. és Julie szerint sem önmagával. ftémült volt.

akárcsak a miénket. ahol szép lassan összekaphatja magát. Egy olyan ideiglenes bázisra volt szüksége. aki segített hazahozni a fiamat. és nekünk ismét azzal a problémával kellett szembenéznünk. hogy jobb lesz. Felhívtam a pszichiáterét. Most teljesen elmeháborodottnak tűnt. Ők ugyanolyan szívesen megszabadultak volna tőle. hanem függőségben szenvedő gyerekekkel foglalkoztak.városban. miképp háborodhatott meg ennyire a kórházban. és mivel Nick teljesen össze volt zavarodva és csak nehezen lehetett bírni vele. hogy Julie attól tartott. hogy könynyebb legyen Nicket hazahoznia. bepánikolt. amint a repülőtérre értek. Nick olyan válságos állapotban volt. hogy mit kezdjünk vele. Habár depressziósan ment be. mint amilyen szívesen mi hazavártuk. Minket azonban az aggasztott leginkább. Ekkor már két hete tartózkodott a kórházban. fogadjunk valakit mellé. de akkor még beszámítható volt. esetleg szökést kísérel meg. A megnyilvánulásai alapján egyáltalán nem volt még arra felkészülve. Julie rögtön felhívott. ha leszállt már a gépről. és nem tudta már összekapni magát. Az ügyvédem barátja beszélt az érdekünkben telefonon a kórházzal. Mi odaküldtünk egy nagyon kedves embert. ezért a kórház is úgy gondolta. és nem tudta kontrollálni a cselekedeteit. hogy hazajöjjön. Nick problémái messze meghaladták a felkészültségüket. ami Nick számára megfelelő lett 157 . 48 Julie azt kérte tőlünk. vagy bepánikol a repülőút során. de egyetlen olyan helyet sem tudott ajánlani. Ekkorra Nicky már egészen lenyugodott. A kórházat elhagyva. A kórházban pedig nem elmebetegekkel . összezavarodott. ha hazatér Valahogy teljesen leeresztett.

és mennyire nem törődöm vele. Ekkorra már teljesen hozzászoktam a reményvesztettség érzéséhez. Mindig le voltam maradva egy lépéssel. Hiába is emlékeztettem volna arra. Az elmúlt héten többször is a fejemhez vágta telefonon. hogy kellő időt szenteljek rá. hogy egyenesen hazajöjjön a reptérről. A nap huszonnégy órája nem volt elég arra. máskor meg órákon át le sem tet49 tem a telefonkagylót. Izgatottan vártam Nicket a reptéren. hogy valamilyen okból ezzel Nick nem volt teljesen tisz158 . hogyan tehettem ezt. Egyedül nem tudtam volna ráncba szedni. Ez egész embert próbáló feladat volt. A fiam sem önmagára. miközben ő bent csücsül a kórházban. nem állt kórházi kezelés alatt. hogy Nick még túl beteg ahhoz. Teljesen elrugaszkodott a valóságtól. hogy minden problémájáért engem okol. sem pedig másokra nem jelentett veszélvt. Szerinte csak a karrieremmel és a hírnevemmel foglalkoztam.volna. mennyire gyűlöl engem. és szinte reszkettem. és Julie-val együtt nagyon sokat törtük a fejünket miatta. Este pedig a könyveimen és a tévéműsoraimon kellett dolgoznom. és a többi gyerekemmel is érdemben foglalkozni tudjak. Nick ekkor már teljes embert kívánt. és úgy tűnt. hogy milyen sok időt töltöttem el vele és a testvéreivel. de lehet. Állandóan a késéseim miatt kellett mentegetődznöm. Számomra nyilvánvaló volt. Állandóan az iskoláival és a pszichiátereivel bajlódtam. ha éppen Nick számára kellett felhajtanom valakit. Hiábavaló próbálkozás lett volna telefonon keresztül érvelni az igazam mellett. és a doktor szerint még ékkor sem szorult gyógyszeres kezelésre. és az otthon lévő többi gyerekre is gondolnom kellett. Szinte alig aludtam. amikor leszállt a gépről.

Annak viszont örülhettünk. hogy megpróbáljunk segítséget találni a számára. július ötödikén a reptéren arra vártam. ragyogó szemekkel rohanni kezdett felém. és valóban szöget ütött a fejébe mindaz. hogy ezt csak a viszontlátás öröme mondatta vele. hogy végre megérkezzen. Akár a hozzá hasonló korú gyerekek többsége. amit hallott. és egy hatalmas öleléssel üdvözölt. Azonban amikor 1993. Ezért nem hibáztathatom őket. Annyi beigazolódott. és ez különösen rám vonatkozott. de az biztos. hogy valójában mi is történhetett. de az is lehet. Amikor ott állva megláttam Nicket. hogy a csoportos foglalkozások terhelték meg túlzottan az idegrendszerét. Csak csibészes mosolya lebegett a tekintetem előtt. Amint meglátott. miért gerjedtem olyan féktelen haragra irántad. amivel a többi tizenéves gyerek is. mint azon a napon. Nem tudta. hogy nap mint nap hány órát szentelünk arra. hogy mi nem tetszik neki az életében. hogy mások neki áldozzák minden idejüket és figyelmüket. hogy nem tett neki jót. minden bajom szertefoszlott. Az első mondandója az volt: "Szeretlek. mint amikor elment otthonról." Tudom. hogy ez törvényszerű velejárója a betegségé159 . ő is elképesztően egocentrikus és követelődző volt. Többé nem beszélek őrültségeket. össze voltam zavarodva. és a kórházban csak még depressziósabb lett. ugyanaz az érzés fogott el. A kórházban tényleg összezavarodtak a gondolatai. . és hozzátette: . Ő csak azzal volt elfoglalva. A kezelés során valami nagyon balul üthetett ki. A kórházi kezeléshez fűzött reményeink nem váltak valóra. anya. hogy megkönnyebbült a találkozásunkkor Az is lehet.tában. Most már minden rendben van. Nem volt könnyű rájönni. Azt hiszem. Azt akarta. amikor világra hoztam.Aztán lenézett rám.Nem tudom. hogy betegebb volt.

160 . hogy ez a kábítószer-ellenes program nem iga) zán megfelelő Nick számára. Ekkor a fiam még nem tisztult le annyira. Azt forgattuk a fejünkben. hogy mi lehet a fiam igazi baja. számunkra még nem volt világos. mégsem vethettük el Julie javaslatát. ami nem felelt meg teljesen az igényeinknek. Habár tudtuk. hogy beilleszkedjen az otthoni környezetbe. ahol többé-kevésbé vissza tudja nyerni a megingott lelki egyensúlyát. ahol sok ismerőse volt Julie-nak. Bármi is bántotta. hogy mentális kezelést kapjon valamilyen kórházban. Azonban ekkor még nem tűnt úgy. ugyanis nem állt más lehetőség előttünk. és mi már csak abban bízhattunk. és ezt kár is lett volna tagadni. Felhívta hát őket. hogy Julie segítségével sikerül egy kábítószer-ellenes foglalkozásra beíratnunk. Azonban továbbra is segítségre volt szüksége. ami isteru szerencse volt. Megint egy kábítószer-ellenes foglalkozá= son vett részt a fiam. Mindenképp meg kell emlitenem. és bárhol megtörténhetett volna. és nekünk nem volt olyan ismerősünk. Az időzített bomba ketyegett. és végül Julie hozakodott elő egy átmeneti megoldással. hogy mi az. nem pedig kábítószer-függőségi problémákkal küszködött. Egy olyan helyet kellett hát találnunk. és a segítségüket kérte. és nem hagyta nyugodni Nickyt. hogy ekkor még egyikünknek sem volt határozott elképzelése arról. aki be tudta volna vinni egy ilyen helyre. hogy olyan foglalkozásra fogjuk járatru. Ekkor még 5O senki sem adott biztos diagnózist a bajára. és járható kiutat sem tudtak mutatni.nek. Hajlandók voltak Nicket felvenni. Ez idáig egyetlen orvos sem tartotta szükségesnek. mivel pszichiátriai. hogy mentális kezelésre jogosult lenne. és a reptérről egyenesen hozzájuk mehetett.

és nem kételkedik a szavamban. Egy kicsi épületben tartották a foglalkozásokat. és kertje sem volt. Abban bíztunk. ugyanis itt nem találta a helyét. Azonban úgy éreztük. Azonban senki máshoz nem tudtunk fordulni. A foglalkozáson részt vevő emberek reakcióját viszont figyelmen kívül hagytuk. és ezúttal Nick sem nagyon ellenkezett. hogy nem ez a megfelelő hely a számára. Míg egyrészről nagy hatással volt rájuk az. Egyszer csak egy olyan ellentmondással találtam szembe magam. Habár már sokkal nyugodtabban viselkedett. hogy nincs más választásunk. hogy ezek a kábítószer-ellenes foglalkozások csak még mélyebben tépik fel a sebeit. hogy egy ünnepelt íróval és annak fiával van dolguk. Ráadásul ekkor még nem tudatosult bennünk. Még ekkor is csak a sötétben tapogatódzva próbáltunk kiutat találni. másrészről viszont ez nemtetszést is kiváltott belőlük. ahol Nick elmélkedhetett és mozoghatott volna. ott legalább volt ismerősünk. még mindig össze volt zavarodva. Tudtam. Ő is tudta. Amint beléptünk. hogy megbízik bennem.Bármilyen kevés haszna is származott ebből Nicknek. és túl frissek voltak ahhoz a lellci sebei. de a látottak alapján úgy éreztem. Azonban első látásra neki sem tetszett az a hely. amelyet mára már megszoktam. és nem tudta rendesen ellátni a feladatát. Még aznap elvittük az első foglalkozásra. Csaknem biztos voltam benne. Mindössze annyit tehettem. hogy hazajöhessen. hogy megígértem neki. mint néhány nappal ezelőtt. rögvest hazahozom. hogy még nincs elég jól ahhoz. hogy néhány hétig ott tarthatjuk. habár ezt is mérlegelnünk kellett volna. hogy hazavihettük volna a többi gyerek közé. egyből lerohan161 . hogy nem az. amiben nem voltak i: növények. amint lehet.

hiába is próbálta meg tartani magát a látszat kedvéért. Megpróbáltam felhívni telefonon. míg ő a szabályok és korlátok közé szorítva egyre inkább elvesztette a lába alól a talajt. hogy nem hivatalos minöségben részt vegyen Nick az általa kiválasztott foglalkozáson. hogy mit vehet fel. és ő is részt vehetett a fiam kezelésében. A látszat pedig csalóka volt. szinte ódákat zengtek róla. hogy hétköznapi emberek módjára kezeljenek minket.tak. hogy aláírást kérjenek tőlem. de nem volt elérhető. Nick számára az jelentette az egyik legnagyobb problémát. aztán hagyta magát félrevezetni. ezért beleegyeztek. hogy a továbbiakban nem engedi meg Julienak. amire nehezen tudtam magyarázatot találni. Először általában sokkal "normálisabbnak" látszott. Ekkor döntött úgy a foglalkozást vezetö szakember. mint amilyen valójában volt. és nem akartam kiváltságokat kieszközölni ma162 . Julie-nak több ismerőse is volt ott. hogy mindent meg kell tennem annak érdekében. Kis idő elteltével aztán megkísérelték rá is kiterjeszteni hétköznapi szabályaikat. látogatnia kellett a csoportos foglallcozásokat. és megmondták azt is. A többiekhez képest egyre kevésbé tudott megfelelni az elvárásoknak. Briliáns észjárásával és mókás modorával mindenkit levett a lábáról. Azonban úgy éreztem. mint ők. A képességei és a tapasztalata alapján előnyben volt a többiekkel szemben. Az ember könnyen abba a csapdába esett. és az állapota tovább romlott. ráadásul jobban is ismerte Nicket. hogy részt vegyen Nick kezelésében. hogy a többi gyerek a kábítószer megvonásával egyre normálisabb és kiegyensúlyozottabb lett. Felelősséggel ruházták fel. Nick nem volt hajlandó vagy képes együttműködni velük. hogy túl sokat remélt tőle. ráadásul elzárkóztak minden együttműködéstől még a legjelentéktelenebb kérdésekben is.

ezúttal nem csinált semmilyen galibát. cirógattam és kényeztettem. ami meghaladja a képességeit. túl nagy kihívással találta szembe magát. és hazahozzuk. ki sem kelt az ágyból. Olyan mély depresszióba zuhant. és már csak vegetált. Ezt azonban nem lehetett az ő rovásukra írni. Nem akart már a törvény védőszárnyai alá menekülni. Minél jobban szorítják a hurkot Nick nyaka körül. ha kivesszük a kábítószer-ellenes programból. Az elmúlt hónap során annyira szétesett. Sokáig azonban ezzel sem mentem semmire. A nyár során teljes kudarcba fulladt minden törekvésünk. Azonban pár nap leforgása alatt nyilvánvalóvá vált. ő annál kevésbé fogja tenni a kötelességét. amiből Julie és én együttesen sem tudtuk felrázni. babusgattam. míg végül aztán teljesen leáll. és 52 minden bizonnyal az ő számukra is. Még jobban elhatalmasodott a betegsége. hiába próbáltuk kezeltetni. Minden eddiginél rosszabb állapotba került. Hosszas tépelődés után Julie-val arra a végső elhatározásra jutottunk. Mindössze arra volt képes. hogy nem tudott eleget tenni a vele szemben támasztott elvárásoknak. Egy dolog viszont világossá vált számunkra. és naphosszat aludt.gunknak. Julie min163 . ahogy csak tudtam. Lassan kiszállt belőle az életerő. Magammal vittem hát Napába. soha nem látott működési zavarok léptek fel nála. Úgy tűnt. A többi gyerek problémái eltörpültek a fiamé mellett. egyre inkább elveszett számunkra. A reakciói törvényszerűek voltak betegségének ebben a stádiumában. hogy magába fojtsa az érzelmeit. hogy válságos mentális állapotba került. hogy a jelenlegi állapotában képtelen alkalmazkodni a szabályaikhoz és megfelelni az elvárásaiknak. aki annak ellenére. hogy ebben a helyzetben az lesz a legjobb.

akkor megkéri Nick pszichiáterét. egy-két napba telt. akihez Nick az elmúlt évben járt. 164 . hogy határozott intézkedésekre van szükség. Azonban nem tehettem mást. Ká kellett ébrednem. Nick óráról órára még mélyebb depresszióba zuhant. Julie javaslatára felhívtam azt a pszichiátert. és nem tudtam. Azt mondta. és nem akartam tovább halogatru. a látogatás után néha csak leroskadt mellém a konyhában. hogy kidugja az orrát a szobájából. A doktornak. akitől azt reméltem. Először azonban el kellett készíteni a kiértékelést. hogy a lehető legrövidebb időn belül felméri a fiam állapotát. hogy mindaddig nem írhat fel neki gyógyszereket.den nap eljött hozzá. megígérte. Azt válaszolta. amíg kiértékelést nem készít az állapotáról. és elmondtam neki. Arra is alig lehetett rávenni. milyen nagy lelki fájdalmakat él át Nick. mint egy percet sem várva tárcsáztam. hogy Nick ezt az időt hogyan fogja majd átvészelni. Mindkettőnket szíven ütött. és együtt zokogtunk tehetetlenségünkben. és én igencsak csalódott vol53 tam. míg sikerült végre visszahívnia. Engem azonban aggodalommal töltött el. aki ezt elvégezheti. Nicknek égetően szüksége lett volna a gyógyszeres kezelésre. Megadta az illető nevét és telefonszámát. sokszor még az ágyából sem akart kikászálódni. hogy hamarjában kiértékelést készít majd Nick állapotáról. hogy tovább húzódnak a dolgok. alapos munkára törekedett. és ha ő is szükségesnek tartja. Ezalatt Julie-n és rajtam még jobban elhatalinasodott a pánik. Miután ecseteltem a helyzet komolyságát az orvosnak. hogy a segítségünkre siet. szinte teljesen leállt az életműködése. Ajánlott hát egy másik orvost. hogy írja fel a szükséges gyógyszereket. hogy szerintünk azonnal gyógyszeres kezelésre van szükség. Nem akarta ellcapkodru a dolgot.

hogy az eddig elvégzett pszichológiai tesztek alapján arra gyanakszik. Nagyon megkönnyebbültem. Ugy éreztem ekko~ hogy egy hajszálon múlik a fiam élete. hogy nem tudja már tovább tartani magát. amikor láttam. 165 . hogy Nick máruás depresszióban szenved. Az egyik elbeszélgetés után a pszichiáter azzal a hírrel lepett meg. hogy hajlandó beszélni. ami már önmagában is kész csoda volt. és együttműködik a tesztek elkészítésében. hogy Nicket kirimánkodjam végre az ágyból. Én azonban azt akartam. hogy ő is érezte. és elvigyem a doktor rendelőjébe. A fiam nem zárkózott el a beszélgetés elől. és egyáltalán nem biztos abban. és nekem minden egyes alkalommal hatalmas erőfeszítésembe került. Azt mondta. Lehet. hogy vélemé54 nye szerint szokatlan egy tizenöt éves fiúnál a mániás depresszió fellépése. Ekkor egyáltalán nem viselkedett mániákusan. és később a naplóit átolvasva igazolódott is ez az aggodalmam. Először minden tesztet ki kell értékelrue. hogy nem tudja most befejezni a kiértékelést. mennyire beteg. Nem akart elhamarkodottan túl merész diagnózist adni. hogy Nickben egyre inkább kihuny a reménysugá~ és Julieval mindketten attól tartottunk. hogy még az ágyból sem volt ereje felkelni. de nem volt mit tennie. de a felinérés ilyen korai stádiumában nem akar elhamarkodottan diagnózist adni. hogy csipkedje magát.Nick annyira magába roskadt. A kiértékelést állítólag csak többszöri találkozás alapján lehetett elvégezni. Nagyon sajnálkozott emiatt. Szentül meg voltam győződve arról. Továbbá azt is közölte velem. mivel el kell utaznia. csak a depressziója volt kétségbeejtő. Válságos időket éltünk át. hogy célszerű lenne gyógyszeres kezelést alkalmazru.

akiknek hiányzik az életükből egy olyan bátorító társ. türelmesnek kell lennünk. akik félnek vagy nem mernek beszélni a problémáikról. Jómagam a cselekvés embere vagyok. Borzalmas volt érezru. akkor egy percig se várjanak. nála sem tudtam siettetru a dolgokat. Aszpirinért. hogy a fiam tényleg beteg. jó összeköttetéseim vannak. ne toporogjanak egy helyben. akik nem tudnak eligazodru az őket körülvevő világban. hogy meg van kötve a kezünk. ami segíthet Nicket felszínen tartani. ésszerűen és racionálisan rendezem el a dolgaimat. és meg kell várnunk.Amikor felhívtam Nick pszichiáterét. Azonban a pszichiátere azt mondta. mint Julie. hogy ha szerintük a környezetükben valaki mániás depresszióban vagy egy ehhez hasonló betegségben szenved. akkor annak még a gondolatába is beleborzongok. Nem tehettünk hát mást. és éveken át erőt adott a küzdelem folytatásához. mint Julie? Az eddigi tapasztalataim alapján mindenkinek azt tanácsolnám. amíg a doktor visszatér a városba. nem kapnak kellő segítséget. amíg a kiértékelés elkészül. bőséges anyagi javakkal rendelkezem. elég erős az akaratom. és képes vagyok gyorsan rendbe tenni a dolgokat. Ha nekem nem sikerül sínre tennem Nick életét és segítséget találni számára. mint vártunk. Ő megerősített abban a hitemben. De mi lesz azokkal. csak így tudnak segí166 . Rolaidsért vagy bármilyen orvosságért. Legalább lélegzetvételnyi szünethez juthatott volna a fiam. Minden elérhető követ mozgassanak meg. Váliumért. Ebben az átmeneti időszakban mindent megadtam volna egy szem Prozacért. vagy akik mellett nem áll egy olyan segítőtárs. mivel nem tartózkodott a városban. és úgy érzik. magas az intelligenciám. hogy mi vár azokra. hanem forduljanak valaki máshoz. ne legyenek türelmesek.

de még mindig nem volt valami jó bőrben. van amelyik törődik a betegeivel. elhivatottsága és állandó segítsége mentette meg. 55 Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk azért. és plántálta fiamba a reményt. Nem szabad feladni. Azt mondta. Julie. Nem hittem volna. hogy a segítségünkkel végül egyenesbe jöhet. aztán visszamentünk ugyanahhoz az orvoshoz. és mindannyiunk nagy örö167 . ha sikerül egy jó orvost találni. elszántsága. Ekkor már Nick is felfogta. ez legfeljebb néhány napot vehet igénybe. Hajlandó is lett volna ennek alávetnie magát. hogy összegzi az eredményeket. mi módon. Biztos lehet olyat találni. Egyszerűen nem volt hajlandó feladni a küzdelmet. Rengeteg orvoshoz lehet fordulni. vannak köztük jók és rosszak is. Nem tudom megmondani. és ez mindenkinek jogában áll. Csupán egyetlen ember tartotta benne a lelket. ha találtunk volna valakit. hiszen másoknál jobban ismerjük a beteget. Gondoltam. Az ő szeretete. hogy ennél sokkal tovább kell várni. könyörögni kell. mások viszont kontárok. és eredményt ér el. hanem próbálkozni. aki segíteni is tud rajta. hogy ne csüggedjen el. aki felirja a szükséges orvosságokat. Mindent megváltoztathat. azt. Hallgassunk az ösztöneinkre. Végül sikerült elkészítenie a kiértékelést. Mindenkinek jogában áll kiválasztaru a neki megfelelőt. hogy gyógyszeres kezelésre van szüksége.teni rajtuk. hogy megtaláljuk azokat. mindent megtett azért. némelyikük briliáns elme. aztán írásba foglalja. Ismét elkezdett iskolába járni. akik segíthetnek. és van amelyik nem. aki tudja orvosolni a problémáikat. érdeklődni. milyen következtetésekre jutott. de sikerült felszínen maradnunk egy teljes álló hónapig. Nicknek eddigre már sikerült többé-kevésbé talpra állnia.

hogy ez akár végzetes kimenetelű is lehet. Julie állandóan rágta a fülemet. és főleg ez tartotta benne a lelket. ezért többször is felhívtam a doktort. vagy pedig az ágyában szunyókált. Amikor pedig megpróbáltam rávenni a fiamat. hogy mikor végez már a kiértékeléssel. Julie állandóan bátorította erre. hogy kezdjen el megint a pszichiáteréhez járni. ami elég bizarr volt.. Nem tudom pontosan. A "Shunker" (Lábszárcsont) nevet adta az együttesének. mintha a háromkirályokra kellene várnom." jezte be a jelentését de megígérte hogy "hamarosan pontot tesz a végére. ezért hozzá fordultam segítségért. de visszautasítottak. hogy hetente többször is fogadja majd Nicket. de legalább egy kis örömöt villantott fel az életében. ezt kerek perec elutasította. amíg nem méri fel teljesen a fiam állapotát. Ereztem. De még ekkor sem volt hajlandó gyógyszeres kezelést elrendelru. de már kezdtek jobbra fordulni a dolgok. Újjáéledt benne a zene iránti régi szenvedélye. amik kétségtelenül a depresszió klasszikus tünetei. hogy pról5fi báljak meg ismét gyógyszereket feliratni Nicknek. Ekkor még egyáltalán nem volt csúcsformában. Azonban kedvelte a kiértékelést végző orvost. Amikor azonban éppen nem volt iskolában vagy a próbateremben. amit meg is tettem. de úgy éreztem magam. hogy mi tartott ilyen sokáig.mére és az én legnagyobb megdöbbenésemre elég jól érezte már magát ahhoz. hogy zenekart toborozzon maga köré. Mikor jelennek már meg a tevéik hátán ülve. akkor legtöbbször a díványon ücsörögve televíziózott a sötét szobában. ho. Bennem egyre inkább elhatalmasodott az az érzés. és hozzák el 168 . Még mindig nem fe. Ő pedig beleegyezett.gy egy halálos reménytelenség fészkelte magát a szívébe.

amikre szerintem nyilvánvalóan szüksége volt? Nem vagyok biztos abban. ha nem is egyértelműen. Elég komor képet vágott. azonban egy-két hét leforgása alatt végre elkészítette a kiértékelést. Ez volt az első alkalom. hogy "feltehetőleg a mániás viselkedése egy kedélybetegségnek köszönhető. Bár nem látszott rajta. hogy senki sem tud segíteni rajta. és azt mondta. Elementáris erővel ragadt át rám Nick kétségbeesése. Mit mond majd akkor. halálra rémülve vártam. aki ekkor még csak tizenöt éves volt. hogy tényleg meg lenne győződve arról. Ezért nem lehetett őt hibáztatru. előfordulhat. hogy ezt is emlitette a beszélgetésünk során. még mielőtt hathatós segítséget nyújthatnánk. de azt hiszem. hogy megöli magát. Nick tanulásbeli nehézségeiről beszélt. a Prozacot? Leginkább az maradt meg az emlékezetemben 1993 őszével kapcsolatban. és felirja a szükséges orvosságokat. hogy a fiam ko169 .magukkal Keletről a betlehemi csillag fényében tündöklő ajándékukat. ha meglátja a fürdőköntöse övén himbálódzó gyermekemet? Sajnálkozik majd? Mi kell ahhoz. hogy a fiam dekoncentrált és öngyilkosságra hajlamos lett volna. amikor átléptem a szobája küszöbét. hiszen számára úgy tűnt. hogy egyáltalán felmerült a bipoláris betegség lehetősége Nickkel kapcsolatban. hogy ez adta meg neki a végső lökést. Végül aztán teketóriázás nélkül közöltem az orvosával. Habár azt nem írta le a jelentésében. milyen látvány fogad majd. ezért minden egyes alkalommal. és ezzel magyarázhatóak a különböző bipoláris rendellenességei'. Halálos sebeket nem lehet egy elsősegélynyújtó táska eszközeivel ellátni. hogy végre valaki segítsen neki. hogy szinte már féltem bemenni a fiam szobájába. amikor behívott a rendelőjébe. hogy egy reggel felakasztva találjuk a fiamat. Attól féltem.

Viszont hajlandó volt gyógyszeres kezelést javasolni.57 moly depresszióba zuhant volna. a "Shanker"nek. Teljesen egyedül vagyok. hogy Nick megérhette ezt a napot. Íme egy dal. Teljesen egyedül vagyok. de csak az Isten áldása száll rám. Ebből könnyen lemérhető. végzetem. bár már nem volt annyira félelmetesen nyomott a hangulata. A fiam még mindig depressziós volt. mert csak fecsegek folyton. Hurrá! Amennyire én ezt meg tudom ítélni. de véleményem szerint nem érte el a kellő hatást. A Prozac segített egy kicsit. nincs menekvés nekem. Teljesen egyedül vagyok. Az ég fehér. A fájdalom ragyog. De csak az Isten áldúsa száll rám. mert állandóan lógok a telefonon. hogy ekkoriban milyen érzések kavarogtak a lelkében. Végzet. Talán az anyám. talán az apám. végzet. kész csoda volt. amelyet Nick írt zenekarának. kérlek. táncolj velem. végzetem. Kövezzetek meg. Az anyám siránkozik. az anyám sóhujtozik. 170 . Azonban még mindig sokat kellett volna javulnia az állapotának.

az apám hiányát. végzet. és ahhoz nem lehetett hozzáférru. de azért ez is több volt a semminél. Az életrajzi könyv szerkesztője viszont azzal fenyegetődzött hogy nyilvánosságra hozza ezt az ügyet és ettől Nick . Kaliforrua államban minden gyereknek törvény biztosítja azt a jogot. Ualójában kérés nélkül lepecsételték a dossziéját.. Mi soha nem kérvényeztük ezt.. és ez nagyon felbosszantott. Már éreztem törött csontjaimban a szeretet hiányát. de gyászos színezetű.Már feltártam kőszívem. 5H Fülbemászó melódia ez. ron a tudtunkra jutott. Végzet. hogy az örökbefogadása ne kerüljön nyilvánosságra. amikor hétéves korában John '= örökbe fogadta. Amikor először olvastam el. de mivel minden gyerek esetében ezt az eljárást követik. Mindannyian nehéz időket éltünk át akkoriban. 171 .. Már nyái `'. majd beleszakadt a szívem. ezért Nick ügyében is így tettek. Ráadásul az egyik kéziratba valahogy sikerült belevenruük a fiam örökbefogadásával kapcsolatos feljegyzéseket is. végzetem. Nyomasztó időszak volt a tél Nick számára. nincs menekvés nekem. hogy két nem hivatalos életrajzi munka van készülöben rólam. végzetem. Magamra hagytatok romjaimban. Magamra hugytatok romjaimban. táncolj velem kérlek. és ráadásul a gyógyszeres kezelés sem segített eléggé.

Az újságok az a hírt kürtölték világgá. Főleg a kis testvérei előtt nem akarta felfedru. Azonban nem az önéletrajzok miatt főtt leginkább a fejünk. Különösen ebben a depressziós állapotában nem akarta. Az ügyvédünk tombolt dühében. és be akarjuk perelni az életrajzírót. Neki jogában állt volna fellebbeznie ezen döntés ellen. Ráadásul ekkor még rendkívül sérülékeny volt. hogy bárkinek is tudtára jusson az 's" örökbefogadás ténye. Számára ez nagyon sokat jelentett. és Nick csalódottságában nagyon megkeseredett. Ebben az esetben minden bizonnyal személyesen is meg kellett volna jelennie a bíróságon. de elvesztette a pert. Csöndes volt. John tehát elment a bíróságra. és úgy 172 . noha ez nem állt szándékunkban. hogy neki nem John a vér szerinti apja. hogy meg akarjuk akadályozni a könyv megjelenését. amihez mint kiskorúnak és mint Kalifornia állam szülöttjének joga volt. de nem volt ekkor olyan 59 lelkiállapotban. októberben és novemberben is.éktelen dühre gerjedt. ezért Nick magánéletét és örökbefogadásának az ügyét nem lehet a nyilvánosság elől elrejteni. így előttük nem kellett "másnak" érezrue magát. Ezért inkább ejtettük az ügyet. ezért nem akartuk. John bírósághoz fordult. Kérésére mi továbbra is bizalmasan kezeltük az ügyét. hogy mivel ünnepelt személyiség vagyok. Nick pedig teljesen összeomlott. Nem akartunk mást. Nick elég furcsán viselkedett az iskolában egész szeptemberben. hogy még emiatt is fájdítsa a szívét. hogy Nick örökbefogadási iratait megpróbálja hozzáférhetetlenné tenni. ezért ez izgatott minket a leginkább akkoriban. A bíró azzal támasztotta alá a döntését. hogy foglalkozni tudott volna ilyesmivel. Ezt egyébként világosan a tudtunkra is adta. csak Nicket megvéderu.

Ha továbbra is ebben az intézményben marad. hogy nem rosszindulatból tette.tűnt. vállalva azt. Már akkor is tetszett neki 173 . és ez nem is állt volna módjukban. A hálaadás ünnepe előtti héten felhívtak az iskolából. A cselekedetére nem tudott magyarázatot adni. de az biztos. és az egész osztály előtt lazán egy pohár vizet öntött a cipőjére. de be kellett látnom. ami akkor még valahogy furcsának tűnt nekünk. hogy vegyem ki onnan a fiamat. Nick a hír hallatán teljesen felvillanyozódott. akkor érzelmileg sérült gyereknek könyvelték volna el. Ez nyilvánvalóvá vált. Még hónapokkal ezelőtt Nickkel ellátogattunk egy másik iskolába is. hogy egy problémás gyerekkel kell majd elboldogulnia valahogy. az üres pohárral a kezében visszasétált a helyére. mintha kedélyes hangulatban lenne. Azonban nem végezte rendesen a munkáját. hogy megbeszéljem vele a helyzetet. Ekkor már egy teljes évet eltöltött ezen a helyen. az egyik óra kellős közepén felállt. Elmentem hát az újabb iskola igazgatójához. A tanára teljesen kikelt magából. hogy Nicket "különleges bánásmódban' kell részesíteru. elmondása szerint pusztán unalomból. Egyik nap például. lassan a tanárához sétált. Fájó szíwel. és melegen azt ajánlották. Semmit sem titkoltam el előle. Erre azonban egyáltalán nem voltak felkészülve a tanárai. most azonban eljött a váltás ideje. és időnként teljesen elvesztette az önuralmát. Hajlandó volt felvenru a fiamat. én pedig egyre gyakrabban kaptam felháborodott telefonhívásokat az iskolájából. Többé már nem tudott normális gyerekekkel együtt iskolába járni. aztán pedig mintha semmi sem történt volna. de ekkor már ennél jobb helyet el sem tudtunk volna képzelni számára. amire egyre nehezebben tudtunk a tanárainak magyarázatot adni.

60 Nick decemberben kapcsolódott be a tanulásba. De én még gondolni sem akartam olyasmire. hogy foglalkozzon Nickkel. Felfedező körútján Julie olyan kórházakra próbált rábukkanni. Julie aztán úgy döntött. aki a kiértékelést elkészítette. és tovább boncolgassák a bipoláris zavarait. és úgy éreztem. hogy felfedező körútra indul. és amíg otthon is ki lehetett jönru v. csak csekély erőfeszítést tett a fiam érdekében. és ahová Nicket is elküldhetjük átmenetileg egy kis időre. és azzal a pszichiáterrel is beszélt. Ekkor is nap mint nap eljött hozzánk. ahol mentális betegekkel foglalkoznak.ele. legalábbis egy-két hónapig. hogy soha többé nem teszek ilyet. amelyet Nick orvosa készített az elmúlt nyáron. Sokat beszélgettünk arról. Nem voltam megelégedve azzal a felméréssel. Azonban többé már nem lehetett tagadru. hogy Nick kórházi kezelésre szorul-e. és kétségtelenül nehezen lehetett már otthon tartaru. hogy a fiam egyre betegebb. Ráadásul legnagyobb meglepetésünkre nem riadt vissza Nick problémái hallatán. addig nem szándé174 . hacsak nem kényszerülünk rá erre. az igazgató ragyogó és kreatív ötleteivel irányította az iskolát. hogy hosszabb időre elküldjük valahová. John szerint ez segíthetne rajta. szinte állandóan ez volt a téma. Arra biztosan jó lenne egy ilyen hely. Ekkoriban vetette fel John egy híres kansasi kórház gondolatát is. Nick állapota csak lassan javult. és minden úgy ment. mint a karikacsapás. amikor legutóbb ott jártunk.az iskola. hogy egy alapos kiértékelést készítsenek. Pici és közvetlen helynek tűnt. ha esetleg megint összeomlik vagy öngyilkossági rohamai lesznek. Megígértem Nicknek. ahol mentális betegségekben szenvedő betegekkel foglalkoznak.

Egy percre sem akart elszakadni tőlem. amely híreket sugárzott gyerekek részére. ezért nem lett volna ésszerű. mint minden más mániás depresszióban szenvedő beteg esetében. hogy Nick számára a legjobb megoldás. ha a családi kötelékben marad. Azonban ez egy na. sok örömét lelte ebben a munkában. különben biztos bepánikolt volna. persze felnőttek felügyelete mellett. és John szerint itt segíthetnének Nicken. Arra azonban legalább jó volt ez a lehetőség. Vissza nem térő alkalom volt ez számára. Gyerekek is készítették el a műsort. Akkoriban indítottak be egy televíziós showműsort. akkor nem állna módunkban rendszeresen meglátogatni őt.gyszerű hely volt. hogy elhagyja a családi házat. Szedte a gyógyszereit. beilleszkedett az új iskolájába. hogy láthassuk őt. ha mondjuk Kansasba kezdenénk el ingázni. és lelkileg is helyrebillenti. hogy külső segítségben bíztam. Aztán Nick egy kissé fellélegezhetett. Julie-tól vagy a testvéreitől. Kisgyermekeket kellett otthon ellátnom. En viszont nem akartam. AIDS-es tizenévesekkel készített riportokat. Már az első meghallgatások egyikén kiválasztották Nicket az egyik vezető "riporterüknek". amitől azt reméltem.koztam megszegni a szavamat. belső folyamatok szabályozzák vagy inkább béklyózzák meg a viselkedést. Azonban az ő esetében is. és egy nem várt fordulat is bekövetkezett az életében. Ha "jégre tennénk" és egy ehhez hasonló helyre küldenénk. Ezekről a beszélgetéseinkről Nicknek egy szót sem szóltunk. sem pedig Johntól. és eleinte nagyon szerette. tetoválósza175 . hogy kellemes tapasztalatokkal gazdagodjék. hogy ta6 lán visszaadja majd az önbecsülését. Még ekkor is előfordult időnként. Mellesleg a szívem mélyén biztosan éreztem.

ezért vonult le a színről. Azonban inkább az volt a helyzet. és a képükbe vágta. és hiába nyújtott nagyszerű teljesítményt. Hiába lelte időnként rengeteg örömét a munkájában. illetve vad részei is. és mindenki a kegyeibe fogadta. Azonban végül az vetett véget e rövid tévés pályafutásának. mi pedig boldogan láttuk. Egyre többször vitába bocsátkozott kiszabott feladatával kapcsolatban. Nick személyisége és megnyerő megjelenése tökéletesen illett ebbe a műsorba. Megint nem volt képes uralkodni az idegein. és később csupán annyit fűzött ehhez hozzá. Szóval becsapta maga mögött az ajtót.lonokba látogatott el. mint a legtöbb dologgal kapcsolatban is. Különösén a Halloween napján készített show-jával ragadtatott el mindannyiunkat. Egy ideig egész jól elboldogult a munkájával. és nemegyszer a producerrel és a direktorral is szembeszállt. hogy nem tudott kibújru a saját böréből. hanem ereje nem volt már hozzá. hogy nem kedve. és a gyerekekkel készített interjúihoz aztán kommentárt is fűzött. Azonban utólag visszagondolva szerintem többé már nem bírta elviselni a rá nehezedő nyomást. hiszen 176 . és az egész interjú alatt egy hatalmas rózsaszín tütüt viselt. A show-nak voltak komoly és bohókás. A Nagy dobbantások egyik részének elkészítésében is közreműködött. hogy "ilyen baromságról" nem hajlandó riportot készíteru. ha nem tetszett neki a téma. és egy műhelyt is felkeresett munkája során. milyen lelkesen veti bele magát a munkába. Ez mégis nagy csalódás volt. Egy szép napon aztán csapot-papot otthagyott. hogy már nem volt kedve tovább csinálni. mégsem tudott már megbirkózni a rá nehezedő teherrel. Néhány butikban riportokat készített az év legdivatosabb kosztümjeiröl. Ualójában szeretett ebben a show-ban dolgozni.

és Nicket is sikerült rábeszélnünk az elutazásra. hogy mellette maradjon. Már korábban is ugyanez a probléma merült fel a modellkedéssel kapcsolatban is. hogy tetemes mennyiségű Válium tablettát vitt magával. és a mentális betegségek egész garmadája volt felvonultatva benne. egy hét alatt kiértékelést készítsenek az állapotáról. ráadásul Julie is meg tudta volna szervezni. de biztosan idegeskedett az útja miatt. mint az előzőt. Ez a hely viszonylag közel volt. Amikor Nick pontot tett tiszavirág-életű médiás karrierje végére. hogy csupán egy hétről lesz szó. itt az anyám és a mostohám is meg tudta volna látogatru. ugyanis később észrevettük. amikor nem volt hajlandó felvenni egy fellépésen a számára kikészített ruhát. Pontosan egy hét elteltével már haza is utazhatott. Azt pedig tudta. hogy sem mániás depressziót. Természetesen ezt senkinek sem kötötte az orrára. de megígértük neki. hogy februárban.láthatólag annyira jó hatással volt Nickre ez a munka. hogy bízhat a szavunkban. Azonban még tovább bonyolitotta a helyzetet. és azon fáradozott. Nem repesett ugyan a boldogságtól. sem pedig dekoncentráltságot nem mutattak ki nála. és ezt követően tanácsot adjanak a fiam problémáival kapcsolatban. ahogy azt előre megígértük neki. Végül aztán sikerült egyre rábukkannia. Minden akadékoskodás nélkül elment hát. Ráadásul nem is volt annyira 177 . Készek voltak arra. Kapva kaptunk az alkalmon. Sokkal hamarabb kézbe kaptuk ezt a jelentést. ahol szükség esetén segíthetnek rajta. amíg Nick iskolájában síszünet van. hogy egy olyan különleges kórházat kutasson fel a számára. Julie már három hónapja járta az országot. Ennek ellenére sikerült kiértékelést készíteni az állapotáról.

hogy állandóan telefonálgatok és orvosok. Fel-le. Új pszichiátert talált Nick számára. Mint a mérleghinta. Aztán Julie egy újabb meglepetéssel rukkolt elő. segített nekünk is megtalálni a közös hangot. aki fényt. pszichiáterek. életet és örömöt vitt Helen Keller életébe. Én már szinte mindenkit felhívtam. így téve mindannyiunk számára kellemesebbé az életet. Nélküle elveszett ember lettem volna. a Vl fiam ismét visszatért az új iskolájába. El sem lehet mondani. Akkor Nick még csak tizennégy éves volt.szörnyű az egész. de biztos nem véletlenül keresztezte egymást az életünk. mindössze csupán újabb kérdések merültek fel a személyiségzavarával kapcsolatban. ahová ekkor már két hónapja járt. fel-le. Ekkor javasolt egyet Julie. Ráadásul állandóan ötletek garmadáját zúdította ránk. Engem időnként Anne Sullivanre emlékeztetett. Nick mellett egy rémálomnak tűnt az életem. jobb és rosszabb. végül pedig diagnózis ~iután Nick egyhetes kórházi tartózkodása véget ért. Azonban ezzel sem mentünk sokkal többre. mint egy egyszemélyes zeneka~ és nehezen tudnám összeszámolni . De Julie szót értett vele. aki csak az eszembe jutott. meg persze önzetlen szívéért. és segített is megvalósítani őket. Jobb és rosszabb. ami kész csodának számított. De válaszokat nem kaptunk. hogy a sors szeszélyének köszönhetöen botlottunk-e egymásba azon a szeles októberi napon. . Olyan voltam. Julie csodálatos dolgokra volt képes. örökké hálás leszek neki. iskolák és kórházak után érdeklődök. mennyire. de nem találtam pszichiátert a fiam számára. Nem tudom. A környezetem már hozzászokott ahhoz. 178 . mint amennyire tartott tőle. és ezért.

"nem. nem' Nicky. akik a kifogások egész tárházát sorolták fel arra vonatkozóan. "Nem. nem' Nicky. És az isten szerelmére. nem' Nicky. Még a legegyszerűbb feladatokkal sem tudott ilyenkor megbirkózni. Képtelen volt etetru a háziállatokat. hogy vajon szoktam-e "nem'-et mondani Nicknek. elfelejtette kivirmi a szemetet.. "Nem. és semmit sem lehetett rábízni. hajnali négykor 179 .. miért nem tudnak fogadni minket. és nem64 csak Nicky.. Akkor rendült meg benne a bizalmam. de a kérdés szöget ütött a fejembe. nemř Nicky. Időnként nehezen lehetett elfogadni azt. hogy reggel kikászálódjon az ágyból. Olyan érzésem támadt. hogy nem igazán képes átlátru ezt a különösen bonyolult helyzetet. "Nem. hanem én is kiábrándultam belőle. ennyire nyomott hangulatban és meggyötört arckifejezéssel mutatkoznod. és aztán valahol a padlóra kuporodva és az ágyneműdbe burkolódzva álomba zuhannod. Azonban én tudtam. hogy nem sok haladást ért el a fiamnál az elmúlt fél évben az orvosa.. hogy sürgősen találnom kell valakit. Eddigre már fél tucat pszichiáter nevét sikerült összegyűjtenem. nem kellene egész éjszaka fel-alá bolyonganod a házban. nem kellene félmeztelenül ebédhez ülnöd. mert ettől majd megszakad a szívem. de nem vállalt új betegeket. A legtöbbjük ugyan kedves volt. hogy Nick nem csupán fegyelmezési problémákkal küszködik. és magadba roskadnod. Nemegyszer még arra is alig volt képes.hány évig fújtam ugyanazt a nótát. Természetesen igennel válaszoltam. nem kellene öngyilkossággal kacérkodó ábrázattal. Úgy éreztem. nem kellene három '' napon keresztül a sötét szobádban ücsörögnöd. Nem tudta ellátni a mindennapos teendőit. amikor az idő tájt valamivel kapcsolatban megkérdezte tőlem.

szoktam nemet mondani Nickynek. hogy már azt is sikerként könyveltük el. hogy alaposan szemügyre vehessem őket. ha valamelyik gyerek kilógott az ablakon. Többé már nem volt képes elviselni az együttéléssel járó súrlódásokat. Azonban a dok65 tor kérdésére nem felelhettem mást. hanem mások számára is veszélyt jelentett. a mindennapos jövés-menés. és az sem zavartatta. a 180 . ezért különösen nehezen lehetett kijönni vele. csonkig égette a gyertyát. ha nem felejtette el lehúzni maga után a WC-t. hogy fellépett nála egy ugyanilyen mértékű figyelmetlenség is. hanem azért. de ezzel semmire sem megyek nála. Nem lustaságból. az új dolgok. mielőtt a fiamat kiteszem egy újabb terápiának.nem csukta be maga után a hűtőszekrény ajtaját. Négy új pszichiátertől kértem időpontot. Le akartam káderezni őket. Tűzveszélyes anyagokat hagyott villanykörték mellett. mint ő. Természetesen a nagyfokú felelőtlenségénél sokkal inkább rémisztő volt. mint hogy IGEN. Az igazat megvallva. mert a fiamat láthatólag megviselték idegileg az új emberek. Gondatlansága miatt nemcsak önmagára. Ráadásul az idő előrehaladtával egyre többször kellett szembesülnünk ezzel. és gyakran a segítségét is felajánlotta a fiamnak. Egyszerűen nem volt képes bevetru az ágyát. Amikor tizenöt éves volt. az új környezet és az új kihívások. mert zavarok léptek fel nála. Minden egyes alkalommal nagyon hálás voltam neki ezért. a hatéves kis húga sokkal inkább el tudta látni a feladatait. Annyira kevés dolgot vártunk el tőle. A beágyazás pedig már teljesen meghaladta a képességeit. így minden kiengedett. Az otthoru környezet. Mivel nem tudott uralkodni az idegein. Nick nehezen tűrte a stresszt vagy bármilyen feszültséget.

Uan köztük szektás és olyan is. Ha pedig a "tágabb családi kört" szeretnénk összetrombitálni . aki ostorral és bőrszerkóban jön el vigyázru a gyerekekre. hogy a fiam kevesebb stresszhelyzetnek legyen kitéve.háziállatok és a látogatóink láthatólag teljesen kikészítették az idegeit. Úgy látszott. akkor ez további kilenc ember ideutaztatásával járna együtt. mint London. huszonkét emberrel szeretett volna elbeszélgetni. Miközben egyik orvostól a másikhoz mentem. Amíg a család többi tagja hozzászokott ehhez. és a többiek sem sokkal idősebbek náluk. halálosan komolyan 181 . Az egyik furcsább szerzet. így aligha lehet bennük keresni Nick problémáinak forrását. mint a másik.és nyolcévesek. amelyben Diane Keaton dadusok közül válogat. hogy kellő rálátást nyerjen Nick problémáira. hét. a nagynéniket és a nagyszülőket is. de néhányuk ugyanolyan mulatságosnak bizonyult. Úgy tűnt azonban. hogy szűkebb családi körünkben is tizenegyen vagyunk. ráadásul a legfiatalabbak még csupán hat-. amelyik családterápiát tartott szükségesnek. beleértve a távolabbi rokonokat. végig a Baby Boom című film egyik jelenete járt a fejemben. mint száz. Egy szó. Az általam felkeresett pszichiáterek nem voltak enynyire szélsőségesek. a nagybácsikat. Azért akartam először magam felderíteni a terepet és beszélru a pszichiáterekkel. Nekem különösen az tetszett. New York és Tokió. hogy a felvázolt nehézségeken nem igazán izgatta fel magát. és megpróbáltam elmagyarázni neki. Ezen nagyon jót mulattam magamban. akik olyan távoli helyeken élnek. ő az idő előrehaladtával egyre kevésbé tudott megbirkózni ezzel az élénkséggel és felfordulással.

gondolta azt, amit mondott. 66 Egy másik pszichiáter pedig annyira depressziósnak tűnt, hogy teljesen lelombozódtam tőle. Kötve hiszem, hogy elnyerte volna Nick tetszését. A jobbak pedig (legalábbis szerintem) nem vettek fel újabb betegeket. A kevésbé felkapottak azonban rengeteg időt tudtak volna szánni a fiamra, de magam sem tudom, miért nem voltam megelégedve velük. Azonban Julie-nak olyan pszichiátert sikerült felhajtania, aki egyszerűen káprázatosnak látszott. Dr Seifried intelligens, fogékony, gyakorlatias és ésszerű orvos benyomását ' keltette. Az orvos-beteg kapcsolatban legalább az egyik félnek józanul kell gondolkodrua, és akkor úgy tűnt, hogy az összezavarodott fiam nem alkalmas erre. Már az első tele"a fonbeszélgetésünk is igen hosszúra nyúlt, és már ekkor ráérzett arra, hogy Nicknek a benne lejátszódó kémiai folyamatok okozhatják a problémáit. Az elmondottak alapján több mint valószínűnek tartotta, hogy a család szerepe elenyészően kicsi a fiam betegsége kialakulásában. Nem érdekelte a többi gyerek, és engem, illetve Johnt sem akarta górcső alá venru, a madarakról, a kutyákról és Maxx nyuláról már nem is beszélve. Minden figyelinét Nickre összpontosította, és kijelentette, hogy az olyan problémákkal küszködő embereknél, mint a fiam, a bajok forrását sem a családjukban, sem pedig az öket körülvevő környezetben nem kell keresru. "Igazság szerint - mondta legnagyobb örömömre és meglepetésemre - ha a benne lejátszódó kémiai folyamatok felelősek a betegségéért, akkor még én sem tehetek ez ellen semmit sem. Számára valószínűleg mindennél fontosabb, hogy 182

megfelelő gyógyszeres kezelést kapjon." Halleluja! Szavait hallgatva legszívesebben dalra fakadtam volna, és csókot nyomok a homlokára. Én már legalább egy éve rájöttem , ;~Í hogy igazából gyógyszeres kezelésre van szükség. Nick, amint hazatért a kórházból, elkezdett járni hozzá, és gyakran találkoztak, még mielőtt eljött volna hozzánk, hogy személyesen is megismerkedjen velem. Első látásra megkedveltem. Intelligens arcáról boldogság sugárzott, meleg tekintete és könnyed mosolya volt, és nagyszerű humorérzékkel áldotta meg a sors. Hihetetlenül gyors észjárásához elképesztően gyakorlatias gondolkodásmód társult, és kétségtelenül értett a munkájához. És ami még ennél is fontosabb, a beszélgetéseik során Nick is igazán megkedvelte őt, ami már csak hab volt a tortán. 67 Amikor Nick problémáiról beszélgettünk, nem köntörfalazott. Minden leletét áttanulmányozta a fiamnak. Az első kiértékelést és a másodikat is, amelyet a legutóbbi kórházban készítettek, továbbá a bizonyítványait. Közben rengeteg, a témához kapcsolódó kérdést tett fel nekem. A diagnózisában pedig nem ködösített. Szerinte Nick betegségét dekoncentráltság és depresszió okozta, és annak is fennállt a lehetősége, hogy kisebbfajta idegrendszeri sérülései is vannak. Lehet, hogy az elmúlt három évben további károsodásokat is szenvedett a kábítószereknek köszönhetően. Továbbá a korábban már kimutatott sajátos bipoláris zavarait is ismét számításba kellett vennünk, ugyanis nem könnyű feladat ezt diagnosztizálni. Tizenéves korban sokkal nehezebb kimutatni a máruás depressziót, mint felnőttkorban, ami magyarázatot adhat arra, hogy miért tépelődött fiam leg183

utóbbi pszichiátere annyit a diagnózis felállításával. Van még egy dolog, ami éveken át sok bosszúságot okozott nekem, mégpedig az úgynevezett jó barátok megjegyzései. Szerintük ugyanis Nick mindössze egy teljesen "normális kamaszř, illetve "túlfűtött srác' volt csupán. Süket fülekre talált minden az irányú erőfeszítésem, hogy ráébresszem őket, mennyire mélyen gyökereznek szerintem a problémái. Ettől aztán elveszettnek éreztem a helyzetet, és magamra maradtam a küzdelemben. Miközben dr Seifriedet hallgattam, legalább húsz percig a megkönnyebbülés kellemes érzése lett rajtam úrrá. A gyanúm, ami majdnem Nick egész élete során motoszkált bennem, beigazolódott. Tényleg nem stimmelt valami nála. ~1alami komoly baja volt. És ezt nem csak én magyaráztam be magamnak. ~lalójában teljesen össze volt zavarodva. Azonban mégis rendkívül megkönnyebbültem, hogy egy másik hús-vér ember szájából hallom vissza a szavaimat. Beigazolódtak a félelmeim. Azonban hamarosan a pánik váltotta fel bennem a megkönnyebbülést és az izgatottságot. Olyan érzésem támadt, hogy legszívesebben azt mondtam volna: "A francba... most aztán mihez kezdünk, mit tehetünk érte?" Igen fontos kérdés volt ez, és nem lehetett rá egykönnyen választ találni. Ahogy azt a doktor már a kezdetekkor is gyanította, mindenekelőtt a benne lejátszódó kémiai folyamatok elégtelenségét kellett helyrehoznunk. Minden azon múlott, hogy sikerül-e megtalálnunk a számára megfelelő orvosságot. Sem6B mire sem megyünk, ha továbbra is a toalett-tréninggel próbálkozunk, vagy ha leszokunk a "nemezésről", és az írásban rögzített megállapodásoknak sincsen sok értelmük. Legin184

kább gyógyszeres kezeléssel lehetett helyrebillenteni Nicket. Emellett természetesen pszichiátriai kezelést is kapott volna, hiszen ezt is érdemes megpróbálni a lelki egyensúlya megőrzése érdekében. Ez ráadásul segít féken tartaru az indulatait is, habár ez is a benne lejátszódó kémiai folyamatokra vezethető vissza. Mindössze csak annyit akartunk elérni, hogy a lehető legnormálisabb és legboldogabb életet tudja élni. Azonban mindennél fontosabb, valójában létfontosságú volt számára, hogy gyógyszeres kezelést kapjon. - Hogyan tudjuk megtalálni a számára megfelelő gyógyszereket? - kérdeztem, és naivan abban reménykedtem, hogy létezik egy csodaszer, ami fiam minden bajára gyógyírt jelenthet majd. Eddig ugyanis még nem hallottam Nick számára kitalált megfelelő orvosságról. Azok a tabletták, amiket eddig szedett, nem sok eredményre vezettek nála. - ó kérdés - felelte az orvos. - Hogy tudományosan fejezJ zem ki magam - mondta mosolyogva -, mostantól fogva elkezdünk nyilakat löni egy sziklafalra, és reméljük, hogy valamelyik majd beleáll. Ez nem lesz egy leányálom, de ennél többet nem tehetünk. Nicknek türelmesnek kell lenrue. A türelem nem volt Nick erős oldala, és az enyém sem. Azonban ez úgy hangzott, mintha nem lenne más választásunk. Az adott erőt, hogy a doktor őszintén és nyMtan be`~ szélt velünk. Sokkal jobban megkedveltem, mint azt valaha is gondolni mertem volna. Neki köszönhetően felszabadultan éreztem magam és megkönnyebbültem. Megerősítette a hitemet, és ismét láttam kiutat. Nick előtt végre felcsillant egy reménysugár, de ez egyben azt is jelentette, hogy egy egész sor újabb problémával kell szembenéznünk. Próbáltam arra terelru a szót, hogy hosszú távon mire számítha185

tunk Nick betegségével kapcsolatban, de a doktor ezt még túl korainak tartotta. Rengeteg dolgot kellett hamarjában rendbe tennünk, és Nick még mindig túl fiatal volt ahhoz, hogy hosszú távon tervezni lehessen. Dz Seifried szerint nagyon ritkán lehet tizenöt éves kamaszoknál egyértelműen mániás depressziót diagnosztizálni, ezért vonakodott ettől a legtöbb orvos, akihez korábban ellátogattunk. Hiszen könynyen helytelen diagnózist állíthatnak fel, és nagy bátorság kellett volna ahhoz, hogy bipoláris zavarokat állapítsanak 69 meg. Arról nem is beszélve, hogy megközelitőleg tizenkéttizenhárom éves kora óta már fennálltak nála ilyen zavarok, amit senkinek sem lehet könnyű megemészteru. Mint utóbb kiderült, nála már nagyon korán felütötte a fejét ez a betegség, ami rendszerint csak a húszas éveik elején járóknál szokott jelentkezru. Akaratlanul is felötlött bennem a gondolat , hogy ebben a korban Nicknél vajon milyen tünetek fognak majd fellépni. A legtöbb mentális betegségben szenvedő emberhez képest tíz év előnyre tett szert a fiam, és most az volt a kérdés, hogy ettől sokkal rosszabb helyzetbe kerizlt-e, vagy esetleg időközben kigyógyulhat-e a betegségéből vagy megtanulhat-e megfelelő gyógyszeres kezelés mellett együtt élni vele. Az orvos, akit annyira megszerettem, nem tudott választ adru erre, de volt egy olyan kellemetlen érzésem, hogy nem látja túl rózsásnak a jövőt. Azonban ekkor erre még nem voltam felkészülve. Aznap már épp eleget hallottam, és már így is forgott körülöttem a világ, ha Nick feketén-fehéren kimondott betegségére gondoltam. Pedig tényleg átéreztem a fiam problémáit, és megkönnyebbültem attól, hogy valaki más is a nevén nevezte őket. 186

A következő négy év során gyakran mandogattam, hogy Nick betegségét leginkább a fiatalkori cukorbetegséghez lehet hasonlítani, ami rendszerint sokkal komolyabb lefolyású, mint a felnöttkori. Aki ebben a kórban szenved, annak szintén állandóan arra kell szentelni a figyelmét, hogy az orvosságot rendesen megkapja, mert csak így maradhat életben, illetve kerülheti el az összeroppanást. Ezt nem lehet csak időszakosan kúrálni, az egész életre rávetődik a betegség árnyéka. Nicky esetében is ez volt a helyzet, és amikor ifjúkorban lép fel valakinél ez a kór, akkor sokkal komolyabb következményekkel jár Amikor ezt végiggondoltam magamban, még sürgetőbben érdeklődtem az orvosunknál, hogy milyen gyógyszereket kellene Nicknek szednie, de ekkor még nem volt biztos a dolgában. A gyors eredmény érdekében nem akart olyan komoly gyógyszereket alkalmazru, mint a Lítium. Abban sem volt biztos, hogy ennek eljött-e már az ideje, ráadásul nagy kockázatot jelentett volna egy ilyen gyógyszer szedése. Különösen a vesékre lett volna ez veszélyes. Úgy nézett ki a helyzet, hogy Nicknek ezzel a betegséggel meg kell tanulni a továbbiakban együtt élrue. Az élete hátralevő részében gyógyszerfüggőségre kell berendezkedrue. Az ő beteg70 ségére nincs gyógymód, és ez főleg akkor igaz, ha idővel eluralkodik majd rajta a bipoláris kór Már csak egyetlen dologgal nem voltam ekkor teljesen tisztában, mégpedig azzal, hogy a mániás depresszió milyen könnyen halálos kimenetelű is lehet. Ekkor még halvány elképzelésem sem volt arról, hogy milyen magas a bipoláris kórban szenvedő betegek körében az öngyilkossági ráta. Mára már a tudomásomra jutott, hogy az összes mániás depressziós betegnek a hatvan 187

százaléka kísérel meg öngyilkosságot, és harminc százalékuknak sikerül is végeznie magával. Ha ezt akkor tudom, bizonyára pánikba esek, habár nem vagyok biztos abban, hogy bármit is másképp csináltam volna. Azt azonban tudtam, hogy küzdenünk kell, mert így könnyebbé és jobbá tehetjük Nick számára az életet. Ekkor még nem fogtam fel, hogy valójában az életben maradásáért kell küzdenünk, és azzal sem voltam tisztában, hogy milyen nagy az esélye annak, hogy alulxnaradunk ebben a küzdelemben. Csupán abban lettem d~ Seifried szavait hallgatva biztos, hogy nem kell megbélyegeznünk magunkat a fiam problémáiért. Szomorú voltam Nick miatt, és sajnáltam azért, amiért ilyen nagy terhet kellett cipelnie, de egyben megkönynyebbülést is éreztem, mert legalább már halvány sejtelmünk volt arról, hogy mi a teendőnk. Azonban nem kellett szégyenkeznem miatta, és nekünk sem volt takargatruvalónk. Annyit bizton állíthatok, hogy minden korábbinál erősebben éreztem, hogy meg kell védelmeznem őt. Továbbá hálát adtam az égnek, amiért ilyen sokáig eljutottunk és végül sikerült ilyen jó doktorra találnunk. Hittem abban, hogy ő segíthet a fiamon. A gyógysze~ amit alkalmazni akart a fiam kezeléséhez, a Prozac volt. Ha ez beválik, akkor majd további orvossággal, illetve orvosságokkal egészítjük ki. Azonban ekkor dr Seifried még nem tudta eldönteni, hogy melyek lehetnek majd ezek. A Prozachoz azt a reményt fűztük, hogy segít a depresszió leküzdésében. A doktor szavait idézve, egy olyan ; társasjáték szabályait kellett elsajátítanunk, amelyben csak i sok próbálkozás és hibázás révén érhetünk el eredményt. Abban mindketten egyetértettünk, hogy ezt nem fogjuk elmondani Nicknek, mert ekkor még túl sérülékeny volt ah188

Az új iskolájával is meg volt elégedve. Ettől legfeljebb csak egy hajléktalan benyomását keltette. Krízis alatt értem például azokat a vitáinkat. és krízishelyzetben hétvégén is eljött hozzánk. habár időnként még nyomott hangulatban volt. és úgy tünt. ami az ő vékony szálú selymes hajával egy kulturális kihívással ért fel. hogy "raszta' frizurát csinál magának. hogy hónapokon keresztül nem volt képes megfésülködru. Ualószínűleg ebben több dolog is együttesen közrejátszott. és még mindig nem tudott éjjel aludni. amik akörül robbantak ki. hogy ezt feldolgozza magában. A frizurájánál sokkal inkább érdekelt az. Julie mindig felkereste a hétköznapokon. hogy csak az idő szépítette meg az emlékeimet. de ő örömét lelte benne. hogy bevált nála az új gyógyszez Az új pszichiáterét is nagyon kedvelte. Neki csupán annyit kellett tudnia. de most úgy emlékszem vissza ezekre az napokra. gyakran nehezen lehetett kijönni vele. Úgy kószált fel s alá a házban. En azonban már kevésbé. A tavasz beköszöntével úgy tűnt. de emiatt a legkevésbé sem aggasztottam magam. 7 Eleinte úgy tűnt. hogy jobban elboldogul. hogy milyen gondolatok kavarognak a haja alatt a fejében. mint egy mérgezett 189 . A fejébe vette. Ekkoriban még mindig elég régimódi nézeteket vallottam. habár Nick párszor már megleckéztetett a "normákat" és az "elvárásokat" illetően. Néha még én is csinosnak találtam őrületes gönceiben. hogy például melyik koncertre szeretett volna elmenni.hoz. hogy a jelenlegi orj osságát egy másikkal váltjuk fel. hogy felszálló ágba került a kedélyállapota. Lehet. és ezentúl Prozacot kell ma d szednie. hogy időnként őrületbe tudott kergetni a borzas hajával. és igen "menőnek" tartotta. Továbbá azt is válságosnak tartottam.

Hosszú 72 listát állitottam össze azokból a telefonszámokból. hogy egybefolynak a nappalok és az éjszakák. Teljesen más volt Seifried doktorral együttműködni.egéz Most már tudom. ha pedig túl kicsit. és reggel. de mindenesetre segített rajta. Azonban nem zárkózott el az elől sem. ahol szükség esetén elérhetem őt. Azonban egyértelműen csökkent az agresszivitása. Elég sokáig elbíbelődtünk ezzel. mint korábban. mire úgy éreztük. hogy hajnali négyig. ugyanis a doktor a lassú előrehaladás híve volt. Az ő esetében ez azt jelentette. amikor megpróbáltuk felébreszteni. mit csinál. Ha telefonon kerestem. de néha egy-két percbe sem telt. illetve ötig is fent virrasztott. Még a nővére és Ohióban élő szülei telefonszámát is megadta. hogy ez a mániás depresszió egyik klasszikus szimptómája. hogy sikerült megtalálni az ideális egyensúlyt. ami mára már egy egész oldalt betölt a telefonos füzetemben. Bármikor elérhető volt. akkor pár órán belül mindig visszahívott. hogy szükség esetén újabb gyógyszereket is alkalmazzunk. Lehet. és ismét letargikus és depressziós állapotba süllyedt. és már nem volt annyira búvalbélelt. ugyarus a Prozacot este és reggel is be kellett vennie. A gyógyszer megfelelő dózisának beállítása mindennapos téma volt. hogy nem ez volt a tökéletes megoldás a számára. szinte kómás állapotban találtuk. A gyógyszeres kezelés ezért nagy kihívást jelentett számára. és együtt érzően állt mellénk a kihívások viharában. akkor izgága és ideges lett. Egyelőre más gyógyszerekkel még nem egészítettük ki ekkor a kezelését. tudta. 190 . Ha túl nagy adagot kapott. Jellemző az ilyen kórban szenvedőkre. mint a fiam addigi pszichiátereivel. és máris vonalban voltunk. akkor az nem érte el nála a megfelelő hatást. nagy figyelmet fordított Nickre.

Ha csúcsformában volt. akkor is legfeljebb egy tíz. mint ahogy azt tőle már megszoktuk. Ráadásul a gyógyszeres kezelés ellenére sem volt könnyű kijönni vele. teljesen figyelmen kívül hagyva. elszigetelve. hogy ez milyen potenciális veszélyt rejt magában. hogy Nick számára valami elfoglaltságot kellene keresnünk a nyárra. Nick nem tudta felmérni. hanem inkább sétál egyet. nagy buzgalommal vetette magát a munkába. hogy nyári munkát vállaljon. Még nem volt elég érett és megbízható ahhoz. hogy Nick makacsul ragaszkodott a megszokott környezetéhez. Nem lett volna jó neki. A probléma csupán az volt. Pár héttel korábban például úgy döntött. hogy minden bizony73 nyal a fájdalomérzete sem működik megfelelően. Jelenlegi állapota és csapongó természete ezt nem tette lehetővé. Hiába töltötte be már a tizenhatodik életévét májusban. Azonban az minden bizonnyal depressziót váltott volna ki belőle. távol a barátaitól. ha csak Napában lógatja tétlenül a lábát. ha egész nyáron Napában hervadozik. ami lendületben tartja. és illik is a személyiségéhez. Dr Seifried azt is elmagyarázta. mégsem jöhetett szóba nála a nyári munka. ezért úgy döntöttünk. Ez nem a gyógyszeres kezelésnek volt betudható. hogy nem megy egyenesen Julie-hoz. EIkezdtünk hát egy nyári elfoglaltság után kajtatni a számára. És ezt meg is tette a főúton. Julie. hogy bizonyos dolgokkal milyen nagy kockázatot vállal. és ha valamit a fejébe vett.Elég optimista hangulatban voltunk Julie-val. akkor azt bármikor gondolkodás nélkül megtette. Még mindig nem lehetett figyelmen kívül hagyru lobbanékony természetét.vagy tizenegy éves kissrác felelősségtudatával rendelkezett. hanem inkább a dekoncentráltsága és valószínűsíthető mániás depressziója 191 .

hogy nem tetszik a frizurája. és úgy nézett ki. egytől egyig elutasító választ kaptunk. Ez ismét ráébresztett arra. amikor megsérülnek. ezért bármikor levághatott volna egy darabot az ujjából. ami tovább nehezítette a dolgunkat. mert nem tetszett a frizurája. hogy saját kezűleg készítse el legújabb "vadóc' frizuráját. már legalább száz sebből vérzett. ahol hajlandók felelősséget vállalni nemcsak a normális gyerekekért. De ezzel csak azt érte el. amikor az egyik este fejébe vette. Állandó felügyeletre volt szüksége. nyugodtan ollót vehetett kezébe. hogy nemcsak magára. Vele együtt sírtam. Azonban amikor felhívtuk ezeket a nyári táborokat. legalábbis szerinte. ha megfelelő nyári elfoglaltságot akartunk találni számára. hanem az ő gyógyszeres kezeléséért is. hogy teljesen összevissza kaszabolta a fejét . De a vadóc frizura nem sikerült valami jól. Ráadásul a fájdalomérzetével sem volt minden rendben. A dekoncentrált emberek nem mindig veszik észre. hanem másokra nézve is potenciális veszélyt jelent. Mivel egyedül volt. így hát úgy döntött.eredményezte. és tovább folytatják a tevékenységüket. mint akit megkéseltek. Összevissza nyirbálta velük a haját. Potyogtak a könnyei is. ő sem mulaszthatta el egyetlen adag orvosság beadását sem. hanem azért. Olyan nyári tábort kellett keresnünk. hogy nem 192 . Akárcsak egy cukorbeteg. és amikor belépett a szobámba. mondjuk uzsonnakészítés közben a kenyérszeletelővel. Azt mondták. Hetekig sapkában járt. mert a betegségének ilyen szemmel látható bizonyítékába belesajdult a szívem. és később a borotva is előkerült. hogy eltakarja a forradásokat. hogy az egészet leborotválja. Csöpögött a vér az álláról. Ezt már nekünk is bebizonyította. de nem az önmagának okozott sérülései miatt.

ugyanis erre nincsenek felkészülve. akik rábízzák magukat. Így minden olyan tábort el kellett felejtenünk. Mennyi őrültséget kiagyaltunk. 193 . és nem lapozgattam át újra a papírokat és a feljegyzéseket.). Níek ismét megoldhatatlannak tűnő feladat elé állitott minket. legalábbis látszólag. John és jómagam szerint is tökéletesen megfelelt számára. de itt is azt a választ kaptuk. akiknél sokkal komolyabb rendellenességek mutatkoztak. megj. amelyekben kalandos megpróbáltatásokat kell kiállniuk . A fiam jobban elboldogult. hogy nem voltunk elég kreatívak. Azzal tényleg nem lehetett vádolni minket. tényleg nem tudom elképzelni. hogy ide olyan gyerekek és tizenévesek járnak. Erre csak az emlékeim közt kotorászva döbbentem rá. John javaslatára az Outward Bound-mozgalmat is fontolóra vettük (itt olyan szabadidős programokat állítanak össze fiataloknak. addig fel sem fogtam. de kár is lett volna tagadni. Nick nagyszerű kölyök volt. hanem azokra a srácokra is potenciális veszélyt jelentenek. Ezekből azonban nem volt hiány Viszont hamar rájöttünk.a ford. hogy nem lehetett rábízni másokat. ami Julie. amit normális gyerekeknek szerveztek. mint Nicky. hogy Nick és a hozzá hasonló gyerkőcök nemcsak önmagukra nézve veszé74 lyesek. így túl nagy lenne a kockázat. mint ők. hogy miként tudtuk mindezt végigcsinálni. Utólag visszatekintve ezekre az időkre. amelyeket sérült gyerekeknek szerveztek. Amíg nem fogtam bele ennek a könyvnek a megírásába. hogy menynyi mindent megtettünk érte. Aztán mégis sikerült egy olyan megoldást találnunk.tudnak felelősséget vállalni olyan problémás gyerekekért. Így csak azok a szabadidős programok maradtak számunkra.

Mindezzel nem akarom rossz színben feltüntetru Nicket az olvasók előtt. Nehogy azt higgyék. habár ő szerette mondogatni. Ezért aztán megfelelő választásnak tűnt ez a hely Csak fiúk népesítették be a tábort. hogy semmiben sem különbözik a többi hétköznapi tizenévestől. függetlenül attól. Sajnálatos módon azonban nem lett volna arra mód. ahol "különleges bánásmódot igénylő' gyerekekkel foglalkoztak. Csökönyös és megzabolázhatatlan volt. vagy sem. Julie-val együtt sikerült Nicket meggyőznünk. Persze voltak nem annyira elrugaszkodott próbálkozásaink is. 194 . Úgy látszott. Barátok vették körül. hogy a távolléte után a fiam csatlakozzon hozzánk. Még nem volt arra felkészülve. hogy az elmúlt évek 75 során mást sem csinált. mennyire utálja a természetet. hogy élvezni fogja majd az ott eltöltött időt. mint ücsörgött a szobájában és üres tekintettel maga elé bámulva pityergett. akik már kábítószereztek korábban. Kívülről a legtöbben úgy látták. Már évek óta képtelennek bizonyult erre. aminek hangot is adott. Épp ellenkezőleg. és még az eddigieknél is jobban elmerült a zene világában. hogy azok népszerűek voltak-e a többiek körében. hogy elsősorban olyan gyerekekre összpontosítják a figyelmüket. Mindenről megvolt a saját véleménye. és én ezalatt elmehettem volna a kisebb gyerekekkel vakációzni. egészséges környezetben terült el. hogy velünk együtt utazzon.hogy segítsünk rajta. ami a természet lágy ölén. Ezúttal Julie-nak egy olyan szabadtéri táborra sikerült rábukkania. és a divathóbortjaival őrületbe kergette a környezetét. de elmondásuk szerint volt néhány Nickéhez hasonló problémákkal küszködő gyerek is a gondozásuk alatt. és ezt még ő is belátta. Csak négy hétről lett volna szó.

vagy lekapcsolják a villanyt. Más tizenéves gyerekeknek nem okoz különösebb nehézséget. bármiről is volt szó. mint a többi gyerek. Valójában ezen a tavaszon jutottunk el arra a mindannyiunk számára nagyon fontos elhatározásra. rajtunk. A vele egykorú gyerekek nem virrasztották át az éjszakát. akik háborgatták volna őket. hiszen a tizenévesek általában nehezen kezelhetők. hogy gondozót fogadunk mellé. hogy felöltözzenek. és ne vágják le az egyik ujjukat szendvicskészítés közben a kenyérszeletelővel. Julie-n és az orvosain kívül azonban senki nem tudott róluk. tisztálkodjanak. rendszerint süket fülekre találtam. Ep ésszel nem lehetett volna másképp kibírni. illetve lehúzzák maguk után a WC-t. Ideig-óráig jól tudta leplezni ezt a többiek előtt. hogy a 195 . hogy "normálisnak" látszódjék. mondván. és mi is mindent megtettünk azért. és mi tudtuk ezt. A gondosan megfestett díszletek mögött démonok ólálkodtak. Az én fejemből pattant ki az ötlet. hogy fel. becsukják a fagyasztóláda ajtaját. sármosságával és megnyerő kinézetével elkábította a környezetét. Amikor pedig néhanapján megpróbáltam a közeli ismerőseimmel bizalmasan megosztaru a véleményemet. Nem vettek komolyan. hogy Nick sem más. Rajta kívül nem ismerek más tizenéveseket. Nicken. de késöbb bebizonyosodott. és nem voltak saját démonjaik. és ezért a legtöbben csupán egy nehezen kezelhető srácnak tartották. Azonban azok elől. hogy beteg. Azonban Nickkel is el kellett ezt fogadtatni. Azonban Nick nagyon különbözött a többiektől. Végül is csak egy tizenéves suhanc volt. Nicknek viszont sikerült viszonylag jól lepleznie ezt.Viszont a valóság nem volt ilyen rózsás. nem igaz? Éles eszével. akiknek egy egész csapatra lett volna szükségük ahhoz. akik közelebbről ismerték. egy percig sem titkolhatta el.

ezért úszómestereket fogadtam. Ez pedig szinte megoldhatatlan feladat elé állított minket. A vele egyidős gyerekekhez hasonlóan. A kilenc gyerekhez még hozzá kell adnunk vagy tíz barátot is. Úgy gondoltam. és elviszi autóval a megadott helyekre. Nicket úgy kellett betaszigálni a zuhany alá. hogy kilenc gyerek valójában nem kilenc gyereket jelent. hanem még kedvére valónak is találta. Ugyanilyen megfontolásból vettem fel Nick mellé a gondozókat. és ez mindennél többet ért nekem. Hogy legyen mellette mindig valaki. nyaranta mindig megleptem magam egy kis ajándékkal. Idővel Nick nemcsak hogy hozzászokott ehhez a helyzethez. Ettől egy kicsit megnyugodott há~6 borgó lelkem.fiam betegségével ily módon mindannyian sokkal könnyebben együtt tudunk élni. és valaki megfullad. vigyáz a biztonságára. segíteni kellett neki a hajmosáskor 196 . Napában minden egyes nap legalább tíz-tizenöt kölyök fürdött a medencében. Amikor a gyerekek még kisebbek voltak. Mivel a nyaralónkhoz egy nagy. hogy állandóan rajta kellett tartanunk az egyik szemünket. hogy a gondozók gyökeres változást hoznak majd az életünkbe. Kár is lett volna tagadni. de neki még a hatéves kis testvérénél is több felügyeletre és ellenőrzésre volt szüksége. hogy állandóan figyeljenek a medencében lubickoló porontyaimra. A nyári vakáció idejére fiatal főiskolás fiúkat alkalmaztam. nyitott medence is tartozott. Hat kisgyerekkel és három tizenévessel körülvéve állandóan attól rettegtem. aki rajta tartja a szemét. Mellesleg azt is meg kell emlitenem. őt is sokat kellett hurcolászni. hiszen a többi gyerek igényeit is figyelembe kellett vennünk. így hát az úszómesterek jelenléte létfontosságú volt. Így megnyugodhatott a lelkem. hogy baleset történik majd a medencében.

Ismét beigazolódott. mintha ötéves lenne. és bíztak abban. Mivel nem jutott jobb megoldás eszünkbe. és csinálja meg a házi feladatát. Aztán egy csapásra haragossá változott. Eleinte mindannyian túláradó optimizmussal vetették magukat a munkába.(egy idő után felhagyott a "raszta' frizurával). ugyanis gyakran semmi jelét sem mutatta annak. és 197 . és felvették az eléjük dobott kesztyűt. mindenkinek mélyen belegázolt a lelkébe. de azért a legtöbben szíwel s lélekkel elkötelezték magukat Nicky mellett. hogy egyenesbe tudják hozni Nicket. és a gyógyszereire is oda kellett figyelru valakinek. Azonban eltartott egy ideig. Azt hiszem. akik kábítószer-ellenes foglalkozásokat tartottak a serdülőknek a régi munkahelyén. Egy gondozó isteni ajándék lett volna. és sikerült találnunk egyet. hogy hiányozna egy kereke. vagy pedig úgy viselkedett. semmi sem tetszett neki. akikről tudtuk. Néhányan közülük hamar belerázódtak a szerepükbe. hogy mennyire be tudja húzru a kívülállókat a csőbe a viselkedésével. mint a többi gyerekkel. az egyik férfit (és valójában volt egy ilyen nő is) teljesen felkészületlenül érte a feladat. hogy csupán egy olyan tizenéves sráccal van dolguk. Továbbá azokat a mindennapi küzdelmeket is meg kellett vívru vele. akinek hiányzik egy-két atyai pofon. A mi 77 esetünkben másfajta problémák merültek fel. Azt hitték. de azért néhányan közülük hajlandóak voltak új vizekre evezru. Olyan emberek között próbálkozott. Julie nekilátott gondozót keresni. Például nógatni kellett. Olyanokkal beszélgetett el. míg Nick beadta a derekát. hogy már volt dolguk problémás gyerekekkel. ezért Julie a régi ismerőseinél kezdett el először puhatolódzni. hogy takarítsa ki a szobáját (ezeket a szavakat rendszerint elengedte a füle mellett).

Paul valamivel több mint három évig volt a gondozója. Cody pedig egy évig állt mellette. Nem nehézedett rám olyan nagy stressz. Másoknak ez sosem sikerült. és ők is elhalmozták szeretetükkel a fiamat. és már rövid itt-tartózkodás után visszavonulót fújtak. szükség esetén pedig helyettesítették egymást. hiszen nem kellett annyit aggódnom a fiam miatt. aki mellette dolgozott. és volt köztük néhány olyan kivételesen csodálatos ember is. mennyire szerették Nickyt. Állandóan két ember dolgozott Nick mellett. mire rájöttünk. különösen a szívünkbe zártuk. és rá összpontosították minden figyelmüket. amit elvártam tőlük. hogy Nicknek valójában mire is van szüksége. Tudtam. Oda vitték el autóval. Négy évig voltak gondozók mellette. mert egy megbízható gondozó áll mellette. Nem minden nap botlik az ember 198 . hogy ők a testőrei. akik reggeli és esti műszakban váltották. minden szavát lesték. és ettől fontos embernek érezte magát. pszichiátriai gondozókat vettünk fel mellé. hosszú órákon keresztül elválaszthatatlanul mellette álltak. és ebben a fiamnak sem kellett csalódrua. hogy egy gondozó vigyáz Nickre. Nekünk is időbe telt. Ők pontosan azt tették. hogy Nicknek mire van szüksége. aki mellett biztonságban van. amikor már jobban átláttuk. hogy jó kezekben van. ahová csak akarta. A későbbiekben. Miután már Nick is megbarátkozott annak gondolatával. valójában egészen megkedvelte gondozóit. Máig sem felejtettük el. hogy vigyáznak rá. Fiatalabb korában ez nagyon tetszett neki. Az utolsó két 78 férfit. A hét minden napján.villámgyorsan összeszoktak Nickkel. akit mindannyian nagyon szerettünk. A barátainak azzal hencegett. Nekem megkönnyítette az életemet.

" Mindezek tükrében visszatekintve a múltra. akiket Nick egy idő után már szinte a bátyjainak tekintett. barátaikkal vagy éppen a gyermekeikkel. annak rögtön neki akart látni. A gondozói mindenki másnál több időt töltöttek el mellette. amilyen gyorsan csak lehetett. ez nem lehetett mindig hálás feladat. azt kell mondanom. amíg ő hurcolászta Nicket. hogy milyen volt a fiam programja és aznapi elképzelése. Nicket ismerve. cselekedni akart. Állandóan heves kitörései voltak. hogy a három év alatt. hogy ha annyi baleset történt volna azon a hídon. Ennek köszönhetően mindig késésben voltak. mindenbe "azonnal" akart belevágru. Néhány nappal vagy órával korábban történt dolgok neki évekkel ezelőtti eseményeknek tűntek. mire átért az ember Ezt neki és a gondozójának is számításba kellett vennüik. 199 . és ilyenkor nem tudott józanul gondolkodni.olyanokba. hogy még húsz percbe sem kerül megtenni ezt az utat. ami naponta tizennégytől huszonnégy óráig tartó elfoglaltságot jelentett. Az időérzéke gyakran cserbenhagyta. Julie háza egy jó órányi autóútra volt az enyémtől. Paultól megtudtam. hogy: "Mondd azt anyunak. Mintha sürgette volna valami. ha sürgették. Amint kipattant valami a fejéből.iltek volna meg. Aminek pedig csak a távol jövőben lett volna itt az ideje. de a nap forgalinas időszakában másfél órába is beletellett. és nevetve csak annyit mondott. Minden bizonnyal több időt töltöttek el vele. ugyanis Nick nem szedte eléggé a lábát. a fiam végig azt állította. Akkor minden rendben lesz. amikor nap mint nap megtették ezt az utat. hogy baleset volt a hídon. kedvesükkel. attól függően. mint Paul és Cody. mint amennyit a fiam állitott. mint a saját szüleikkel. akkor ott többen sebesi. mint a koreai háborúban.

. és ezért Nicket rám vagy Julie-ra hagyta. hogy ha dolga akadt.. szintén fontosak voltak a számára. akik közel álltak a szívéhez.. és megjelent rajta a vészhelyzet üzenet. akkor elineno en szinte mindig csipogru kezdett a személyhívója. Ualahogy megérintette az ember szívét az a kedvesség. hogy ők is viszontszerették a fiamat. Ez különösen Paul és Cody esetében volt így. ezért azonnal visszacsörgött. egy csók kíséretében megölelt engem.. de ahogy közben felém nyúlt és megérintett. Mindig fülig érő szájjal esett be a konyha ajtaján. és elnézést kért azért. 79 Sokszor csak azért járt a nyomomban. Szeretlek." Nehezen lehetett a. Szeretett fizikailag is közel lenni azokhoz. Mindig ilyesmiket mondott: "Szia. hogy megtudja. A maga módján szerette őket. Már akkor is nyilvánvaló volt és most is az. Szeretett a gondozói nyakán is lógni. Paultól mostanában megtudtam.Azonban úgy tűnt." Nem esett nehezére ilyesmiket mondaru. Mivel Nicknél sosem lehetett tudni. mint egy kisgyereket. ha a közelemben lehet. A gondozói pedig. És ő tudta ezt. amiért az ebéd kellős közepén ért haza. Mi újság? Csak tudru akartam. Bizonyos szempontból ezek az emberek bárki másnál job200 . rögtön éreztem. hogy hányadán áll a helyzet. mi történt. Szükségem van rád.. ahogy elkövette őket. Julie-val kapcsolatban is ez volt a helyzet. mert boldoggá tette. illetve tisztelt.. akik mindenhová elkísérték és állandóan törődtek vele. Paul. és ez különösen idösebb korában volt így. hogyan boldogulsz. hogy valójában nagyon fontos vagyok neki. Ilyenkor mindig Nick vidám hangja válaszolt: "Szia. hogy Nicky nem igazán izgatja magát a pontatlanságuk miatt. Nicket mindig úgy kellett dédelgetni.fiamra haragudni az ilyen csínytevéseiért. akikre felnézett és akiket nagyra becsült.

és pénz helyett egy egész doboz cigarettát adott neki.ban ismerték őt. akik arra vállalkoztak. és a hétvégéiket. Ők pedig nézhették Nicket énekelni. Máskor meg ti80 zenöt órán keresztül ültek kilenc tizenéves kölyök társaságában egy mikrobuszban. Szegény fickók. akárcsak a testvéreit és engem. Codytól hallottam egy újabb történetet. akkor Nick mindig megállt. vagy ajándékokkal lepte meg őket. ami a fiam nagylelkűségét példázza. az erősségeit és elborult pillanatait is. Mellette az élet mindig tartogatott meglepetéseket. az éjszakába nyúló beszélgetésekkel. A gondozói munka leginkább azokban az években jelentett különösen nagy kihívást. izzadó és tetovált testek nyomódnak egymáshoz a tömegben. Ráadásul Nick zenéjétől minden bizonnyal halláskárosodást is szenvedtek. és segíthettek a srácoknak a színpadról fel-le hurcolászni a felszereléseket. illetve nyaralásaikat sem tölthették sokszor együtt. Ismerték a gyengéit. amikor Nick turnézott a zenekarával. Nick máskor is nagylelkűen adakozott. Ha bármikor elhaladtak egy hajléktalan ember mellett az utcán. Azonban Nick szeretete részben kárpótolta őket mindezért. Egy másik. ahol cikázó fények alatt kimelegedett. A leg201 . Ennek érdekében a saját családjukra szánt időt kellett megkurtítaniuk. hogy a gondját viseljék és figyelemmel kísérjék a gyógyszeres kezelését. Gondolkodás nélkül odaadta a barátainak a kedvenc cuccait. akkor elment venni egyet. Nick életében nem a kábítószer volt a központi téma. egyik napról a másikra egy fülsiketítő koncerten találták magukat. Ha pedig éppen nem volt nála. Szeretett ajándékokat adni (én is szeretek). miközben egyik városból a másikba mentek át koncertezru. embert próbáló feladattal is szembe kellett nézruük a gondozóinak. a félelmeit.

hogy távol kell tartania magát az alkoholtól és a kábítószerektől. és befolyásolta volna a gyógyszerei hatását. azonban a külvilágra minden további nélkül ontotta hajmeresztő történeteit.nagyobb kihívást az jelentette a számára. hogy található-e benne kábítószer. börtönben volt. akkor alaposan leszidtuk. amikor valami célja volt ezzel. vagy ami még rosszabb. hogy nem fogyasztott kábítószert. Sokkal "nyugisabb" lettem. mert azt hitte. hogy ettől érdekesebb lesz a többiek szemében. ha biztosra akartunk menru. mint azt valaha is hittem volna. Ezeken az éjszakába nyúló beszélgetéseken felvértezte magát a kísértés ellen. anya. 202 . akkor azt mesélte a barátainak. Amikor pedig leszidtam ezért. Ilyen azonban nem túl gyakran fordult elő. hogy rehabilitáción. Csupán azért tette ezt. és ha nem volt valami rendben. Hiába állította azt. Habár rendszerint figyelemreméltóan őszinte volt hozzánk. vagy elvesztette a fonalat. mégis tesztet kellett készítenünk. Nagyon is. Amikor azonban leeresztett. A biztonság kedvéért minden nap megvizsgáltuk a vizeletét. ami csak tovább bonyolitotta volna a helyzetét. Amikor például egyszer mentális kezelésre ment be egy kórházba. ő csak nevetett rajtam. akkor a kábítószer mindig nagy csábítást jelentett számára." Az évek során már megtanultam nyugisan viselkedni. vagy nem kapta meg a megfelelő mennyiségű orvosságot. Nick szilárdan hitte. Nick alaposan feladta a leckét. és azt felelte: "Csak nyugi. hogy mindenféle mesét talált ki a kezeléséről. vagy csak egyszerűen kedve volt szabadjára engednie a fantáziáját. Betegségének ebben a kezdeti stádiumában leginkább az csüggesztett el. hogy megtanuljon együtt élru és megküzderu a mániás depressziójával.

és bevittük a kórházba. az alkohol és a szex csábító erejének. Azonban az utolsó éveiben már soha nem került erre soz Kordában tudta tartani magát. amikor öngyilkosságot kísérelt meg elkövetni. Akárhogy is vesszük. mint azt bárki is el tudná képzelni. felváltva állandóan két gondozó felügyelt rá. hogy egy kis sört vagy egy slukk marihuánás cigarettát engedélyez magának. Tisztának kellett maradnia. Júruusban aztán elment a "sérült gyerekeknek" szervezett 203 . ő mégis vadul dacolt velük. Egyébként pedig mi mindig résen voltunk. mert fanatikusan ellenáll a kábítószerek. és ha megláttuk. Olyanná vált. Ilyenkor ismét a fejébe kellett vésni. és tisztán átlátta a helyzetet. mint akiket a kölykök egyszerűen csak "kockafejűnek" hívnak. és könnyen kibillenhet az egyensúlyából. A harmadik miatt pedig épp eleget hecceltük szegényt. Élete utolsó éveiben csak akkor használt már kábítószert. és bármilyen "menő' dolognak számítottak ezek a tízes évei vége felé. e három dolog közül kettőnek biztosan sikerült nemet mondania. és erősen ellenállt nekik. iskolába járt. de meg nem engedett kábítószerek után nyúljon. akkor azonnal leteremtettük. hogy a saját egészségi állapotát teszi kockára. hogy a könnyebb megoldást választva a könnyen beszerezhető. és erre ő is megérdemelten büszke volt. Részéről ez igazi sikernek könyvelhető el.8 Bármilyen nézeteket is vallott korábban a kábítószerekr8l. A betegsége és az ezzel járó kihívások sokkal nehezebb feladat elé állították. amikor tavasszal betöltötte a tizenhatodik életévét. Tehát ilyesmikkel kellett Nicknek foglalkozrua. és nem volt szabad engedrue a csábításnak. hogy újra beállitsák a gyógyszere adagolását. hogy ez mennyire kemény küzdelem volt Nicknek. Nemrégiben Julie kifejtette nekem. Prozacot szedett.

hogy ki nem állhatom a természetet. hogy ismét visszatérhessen a városba. hogy együtt zenélhessenek. hogy Nick nem lehetett velünk. Otthoni idő szerint ekkor már késő éjszaka volt. Alig várta hát. hogy nagyszerű tapasztalatokkal fog majd gazdagodni távol a világ zajától. és máig sok barátom él ott. Végül azonban sikerült meggyőznünk arról. Egy kicsit húzta a száját emiatt.. inkább itthon marad és koncertekre járt volna. mert nem szeretett a természet lágy ölén hancúrozni. Csak azt sajnáltam. ugyarus Johnnal és a többi gyerekkel az öreg kontinensre utaztam. és már majd szétvetett a vágy. és a gyerekekkel épp felszálltunk a metróra. Először pár nappal Párizsba érkezésünk után hívott fel a fiam. Ő mégis sokat csipkelődött velem. és a hangján kétségbeesés érződött. Julie vitte el a táborba. hogy minden simán fog menni. akárcsak ő. ahol elérhet minket. még minden a legnagyobb rendben volt. Amikor Johnnal és a gyerekekkel elrepültünk Párizsba. Épp ekkoriban szállt be egy "Link 80" (80-as kapcsolat) nevű zenekarba. mert tudta. Nick orvosa is hosszú listát állított össze a fiamnak a teendőiről. Felírta neki az összes olyan telefon182 számot. és megint együtt próbálhassanak.. a családom egy részéről már nem is beszélve. Francia iskolákba jártam. hogy a gyerekeimnek is megmutathassam. de csak azért. Számomra különös jelentőséggel bírt ez az út. Hiú ábránd volt azt remélni. Már évek óta nem jártam itt. és nagyon izgatottan várta. és becsomagolt négy hétre elegendő gyógyszeradagot is. és én ekkor tőle hatezer mérföldnyire voltam. hogy hol nőttem fel. 204 . ugyanis a gyerekkorom és a serdülőkorom nagy részét ott töltöttem. De talán majd egy napon.nyári táborba. még az én európai számomat is.

Hallhatóan szívére vette kétkedésemet. . édesem? . a nap előrehaladtával egyre inkább megőrülök. hogy "őrültnek" nevezi magát. . .kérdeztem könnyedséget színlelve. hogy tizenhat éves fejjel már megérett erre a helyzetre. hogy ezt megérezze a hangomon. sem Julie és még a gondozói sem voltak mellette. hogy még korai volt ez.folytattam. Ezt egyrészt lelki eredetűnek tartottam. hogy a hangomból erőt merít majd. hogy hátha csak azért fújja fel ennyire a dolgokat. Azonban hallottam a hangján. ugyanis eddig még soha nem mentem el ilyen messzire otthonról. Viszont bíztunk abban. -Nem adják oda a gyógyszeremet.Ötévesnek tűnt a hangja 205 . hogy szükség esetén bármikor kéznél vagyok. Az ő korában szokatlan szeparációs félelmei voltak. és Nick szerette érezni. remélve. .Haza akarok menni. sem John. anya. Nem szerette. hogy még soha nem hagytam magára.Hát hogyne lennék biztos. anya. hogy engem gyötörjön velük. . és sok év után először sem én. de nem akartam. Eszembe jutottak a régi történetei. amit még tízévesen talált ki a táborban kiállt szenvedéseiről. ha magára maradt.kezdtem el aggódni.Hogy boldogulsz. hanem az is közrejátszott ebben. . de a pszichiátere szerint ezt nemcsak a betegsége okozta.Ideges volt a hangja. .Fel fogom hívru Julie-t .Mi a helyzet? .ígértem meg neki.. hogy mennyire szüksége van a gyógyszerére. Azonban a hangját hallva egyből gyanítottam.Biztos vagy ebben? . és nem volt megszokott tőle. pusztán azért. hogy nagyon ideges. Azt is ritkán látta be. 183 . hogy hazahozzuk. Egy percig azon tépelődtem.

ígértem meg neki. Mire mennék nélküle? Nicket kitartásra biztattam. .. Felhívta hát a tábort. hogy a fiam felelősségére bízzák.Tudom. Az isten sem tudja. Julie-t.Julie-t. Ezt ő nem volt képes kézben tartani. ö is valószínűtlennek tartotta. Ilyen nagy feladattal nem tu206 . . Azonban az túl nagy elvárás lett volna vele szemben. hogy mit vett magához. Akárcsak én. nem pedig arra.bátorítottam. mint rajtunk.Hamarosan mindannyian hazamegyünk. és ha reggel hétig nem jelenti be az orvosi szobában a gyógyszerigényét. hogy a könnyeivel küszködik.alapján. . hogy a táborban gondoskodnak majd Nick gyógyszeres kezeléséről. hogy valamilyen gyógyszerhez juthasson. mindkettőnket azonnal elfogott a pánik. és ettől nagyot dobbant a szívem.. és kétségbeeshetett. ahol azt a választ kapta. Azonban ő soha nem panaszkodott. Eddig azonban nem volt erre képes. Féktelen haragra gerjedtek emiatt. mivel Nick teljes embert kívánt. hogy minden reggel hét órakor bebotorkáljon az orvosi szobába. Hallatszott a hangján. édes kisfiam. Ezt hallva. . és feltörte a gyógyszeres szekrényt.Oda fogják adni . Nem adják oda a gyógyszeremet. . hogy ezzel enyhítse az idegességét. hogy Nicknek saját magának kell a gyógyszereiről gondoskodrua. aki minden krízist és problémát megold.Felhívom Julie-t. Nicken biztos még jobban eluralkodott a pánik. de tarts ki . Mi arra számítottunk. mivel aznap éjjel betört a betegszobába. . aki már réges-régen lemondta a többi magánbetegét. akkor nem kaphat aznapra. és azonnal felhívtam Julie-t. habár ekkor az otthoni idő szerint az éjszaka kellős közepén jártunk. ha krízishelyzetben kései órán zavartam. hogy Nicktől megvonnák a gyógyszereit.Juttass ki innen.

Másnap.Már eltöltött nála egypár hétvégét. .Nem tudok várni . halálra van rémülve. anyu. Nem tudok tovább itt maradni. hogy nagyon kétségbeesett. ezért minden bizonnyal a béka feneke alatt lehetett az önuralma. hogy kimenjünk a londoni repülőgéphez. . 184 . egyszer csak megcsörrent a telefon.Nick.Elmegyek innen. amiért nem jött össze ez a tábor Olyan jó lett volna a változatosság kedvéért. Holnap majd elhoz onnan. és 207 . Azonban őt sem hagyhattam magára. hogy azonnal menjen el érted. .mondta Nick flegmán. Nemcsak aggódtam. . és éreztem a hangján. nem mehetsz el. Elintézem. . hanem csalódott is voltam.Megint Julie. hogy kivágja magát egy ilyen helyzetből. Most aztán repülőre szállhat. hogy Nick megmentésére siessen. amikor épp kiléptünk párizsi szállodai szobánk ajtaján. Nick hívott teljesen kétségbeesve. Csak a Jóisten a megmondhatója.A francba. amikor a gondozóknak szabadságra volt szükségük. Addig is vele maradhatsz majd. Mivel nem kapta meg a gyógyszereit. Mindössze annyit tehettem. ha egyszer végre normális körülmények között tudja megállni a helyét. hogy megpróbáltam nyugodt hangon beszélni hozzá. Csak holnapig kell kihúznod. . Nem kérhetem meg Julie-t.De tudsz. hogy holnapra odamenjen Julie. Még mindig nem adták ide az orvosságomat.dott megbirkózni. pedig ekkor otthoni idő szerint hajnali két óra volt. Csak egy napot bírj még ki. Hatezer mérföld választott el minket egymástól. nehogy lekéssük a londoni járatot. és aztán hamarosan én is hazajövök. és nekünk sietnünk kellett. mi mindenre lehet képes. Annyira égett az arcom a szégyentől. Csak egy napot adj nekem.

185 . amíg érted nem megy valaki.gyors fejszámolást végeztem .kérdeztem.körülbelül három óra múlva Londonból. Hallottam. .tudtam. Egyértelmüen lehiggadt már. . Megérkezvén épp csak beléptem a hotelszobámba.Megpróbáltam leküzdeni a kétségbeesésemet és határozottnak hangzani. ígérem. huszonnégy órán keresztül. ha el akart érni valamit. Addig ülj szépen a fenekeden. Nick. dehogy ..Figyelj. A hangja mintha boldogabban csengett volna.Igen. és figyelembe véve a jelenlegi helyzetét. Az igazgató irodájából hívott fel. prímán vagyok.mondta Nick őszintén. Igérem.Nick. hogy ezt így is gondolja. Egy kicsit még mániákusnak is hangzott. . hogy szólnak hozzá. . . . . örültem annak.A fenekeden fogsz csücsülni még. Ugyanis nem voltam Kaliforniában. Túl felszabadult volt a hangja. ftajtakapták. amiért felhívta az anyját Kaliforniában. hogy használja az eszét. és ettől fellélegezhettem egy kicsit.Hirtelen elbizonytalanodtam. Azonban a gyógyszereit nem szedte.Anya. és tudtam. Nick volt az. Pbntosan tudta az útitervünket. így lesz. Most is ez volt a helyzet.Nem.Ekkor valaki megzavarhatta a beszélgetésünket. és jól leszidják azért. visszahívlak körülbelül. . amikor beleszólt a kagylóba. és már alig tudtuk elérni a londoni járatot.Jól vagy? . Párizsban tartózkodtam éppen. .Nem. . hogy nagyon jól érezte magát.Letettem a telefont. Nick soha nem riadt vissza. . ezért ettől sem lepődtem volna meg. én elhúzom innen a csíkot. máris megcsörrent a telefon. hogy három óra múlva visszahívlak . Nem teszel ilyet. 208 ..

kétségbeesés fogott el. . akkor a portáról hívj fel. Leginkább attól féltem. hogy Nick mellett az élet állandó drámává változott. Nick? .kérdeztem nyugodtan.Hol vagy most. és ott állt a semmi közepén egy országút mentén. . és mindörökre nyoma vész. miközben John aggódó kifejezéssel az arcán elslattyogott mellettem.Az út másik oldalán. hogy legalább az én kedvemért menjen viszsza a táborba. Habár megpróbáltam uralkodni az idegeimen. és tudtam. Nem tudtam volna észérvekkel meggyőzni.mondta vidáman. .Mi van a közelben Nick? Látsz valamit? Esetleg egy várost? . Nick. mert nagyon komolyan beszélek.Mi a neve? . de hajthatatlan maradt.Hát mégis megtette. Kár is lett volna tagadni. . hogy visszaforduljon.kérdezősködtem a sötétben tapogatódzva. Az éjszaka kellős közepén kisétált a táborból. Nem lehetett egy laza napot sem engedélyezni magunknak. És mint másko~ most is minden figyelmemet Nickre kellett összpontosítanom.Egy telefonfülkében az országút mentén. Ha szükséges. magához vett két hétre elegendő orvosságot.Ott van egy motel . . én pedig gyorsan lejegyeztem egy cetlire. Megkértem. Más megoldást kellett hát keresnem..Megmondta nekem. .Már jó messzire elsétált az országút mentén. . amitől heves szívdobogást kaptam. hogy lestoppol egy kamiont. a gondtalan vakációzásról már nem is beszélve. hogy ezzel nem megyek nála semmire. és már túlontúl elvesztette az uralmat önmaga felett ahhoz.Most pedig jól figyelj. . és vegyél ki 1H6 egy szobát. Menj be a motelba. és én 209 .Hol? .

Tudom. mint az normális lett volna. addig egy tapodtat sem mozdulhatsz el onnan! . különben NAGY bajban találod magadat.En is szeretlek. jókedvre derítette ez az ötlet." Hányszor kellett már ezt hallaruuk. anya. A délutáru programunk füstbe ment a gyerekekkel. és felvázoltam neki a helyzetet. De ők ezzel a tudattal nőttek fel. De már hozzászoktunk ehhez. John városnéző körútra vitte el őket nélkülem. és megértették a gondjainkat. Menj be a szobába. Szeretlek. Még fogalmam sem volt arról. és maradj ott. . . Ualakinek mindig csalódást okoztam. a mi szeretett régi dadusunk.Megpróbáltam ráijeszteru egy kicsit. de meg kell ígérned. Annyira szerettem! .megadom nekik a hitelkártyám számát. hogy kit fogok érte küldeni. ha már tudom. És ne felejtsd el. Ugyanúgy pánikba esett.Úgy hangzott. 210 . Felhívtam Julie-t. hogy ki megy érted. amikor Nickről kellett gondoskodnom.Persze. Nem lehetett mindenki számára kedvező megoldást találni. de én is örültem annak. ha átragad rá a rettegésem. de most rögtön nem hagyhatta magára a férjét és a gyerekeit. hogy többször. Nálam biztos boldogabb volt. odaküldök valakit érted. akárcsak az övék és Johné is.Egyre vidámabbnak tűnt a hangja. . Rendelj annyit. komolyan gondolom azt. mert telefonálgatnom kellett. Nem lett volna jó. . "Anyunak Nickyről kell gondoskodnia. Amilyen gyorsan csak lehet. Legalábbis remélem. mint jómagam.Rendben. Majd felhívlak. hogy lássa. hogy legalább egy motel volt a közelben. hogy egy tapodtat sem mozdulsz onnan. De ez az életem része volt. amennyit csak akarsz. amit mondok. Ezután Camilla következett. Nick.Rendelhetek pizzát? .

de Londonban sem 211 . akkor két olyan gépre is át tud majd szállni. hogy vajon ők mit mondanak majd. és még legalább öt órát át kellett vészelnem. Az otthoni üzenetrögzítőmet már korábban lehallgattam. hogy egy falat sem ment volna le a torkomon. és ő is megkönnyebbült a hírek hallatán. Felhívtam. hogy a védöszárnyai alá vette. hogy már mindent kézben tudok majd tartani. aztán szép nyugodtan hazahozná őt Julie-hoz. amíg Camilla oda nem ér Julie-t is felhívtam. amivel öt órán belül már ott is lehetne.mondtam. hogy mi a helyzet. Ismét felhívtam hát Nicket. Aztán pedig. hogy elmondjam neki a fejleményeket. Ha ennyi ideig sikerülne a motelszobában tartanunk. Megáll az eszem. Camilla ott fel187 mérné a helyzetet. és ő megígérte. ahonnan Nick nemrég kisétált. hanem otthon maradt. odatelefonáltam a táborba is. Öt percen belül már vissza is hívott. azt mondta. és már a pizzát is megrendelte reggelire. És akkor én is megnyugodhatnék már öt óra múlva. miért kellett ennek így lennie. nehogy el merje hagyru a motelt. Mégiscsak van Isten. és nem hagytak nekem üzenetet rajta. még váltóruhát vagy fogkefét sem vitt magával. és ahogy azt később elmondta. Kíváncsi voltam arra. remélve. és nem húzza az időt a bepakolással.Kérlek siess! . és megmondtam neki. Teljesen nyugodtnak tűnt. . otthon találtam. Most már tudtam. hogy ott marad. hogy Camilla már úton van felé.Istennek hála. akkor az ö szerető kezeibe kerülne. és ő azonnal felkerekedett. Ők is ismerték az útitervünket. Ismét halálosan megfenyegettem. En annyira ideges voltam. Ha észveszejtve kirohan a reptérre. nem jött velünk az útra. és neki is elmondtam. hogy televíziózik.

Szerintünk nekik kellett volna gondoskodni arról. Délután ismét felhívtam őket.Lovagol . azt a választ kaptam. hogy elveszett a fiam. . hogy elfoglalt a fiam. hogy Nickkel szeretnék beszélni. szintén nemmel feleltek. Mindent azzal rontottak el. A harmadik hívásom allcalmával azonban kiugrattam a nyulat a bokorból. hogy nem.lódítottak. . De azt mondták. hogy tudomására hozták-e a seriffnek. náluk ekkor reggel volt. és ezt a képükbe is vágtam. . kiengesztelhetetlen maradtam. Hazudtak nekem.kérdeztem bűbájos hangon. 188 Belesápadtam a dühbe. hogy elveszett egy emocionális zavarokkal küszködő tizenéves gyerek. és a hotelban is kerestek.ködösítettek tovább. Ekkor azt állították.Hamarosan . ha 212 . ság volt. és ők továbbra is azzal etettek. Akkor mit tettek volna. hogy elfoglalt a fiam. hogy veszélybe sodorták a fiamat. hogy Nick megkapja a szükséges gyógyszereit. amire a lelki egyensúlya megőrzése érdekében szüksége volt. Mindezek alapján úgy éreztem. és végül kénytelenek voltak bevallani. Amikor pedig aziránt érdeklődtem. és még arra sem voltak eddig képesek.Nick ki nem állhatta a lovakat. Megkérdeztem tőlük hogy tudják-e. Nem volt számukra mentség. hol van a fiam.És mikor lesz ismét telefonközelben? . de lehetett hallaru a hangjukon az idegességet.Milyen csodálatos. hogy "majd" felhívják. . .hívtak még fel. Amikor közöltem velük. ami szemenszedett hazug. hogy nem adták neki oda az orvosságát. hogy egész nap otthon próbáltak elérru. hogy felhívjanak és megmondják.Ualóban? És mit csinál? .

másra sem tudott gondolni. éppen pöfékelt. hogy Nick szinte azonnal a tudtukra hozta. Egy szivart is vett magának. hogy elérje a csatlakozást. Nick vidám hangulatban volt. de beszállás közben egyikük sem vette észre a másikat. hogy mániákusan viselkedik. Egy kis gépről volt szó. Innen aztán együtt mentek el a motelba. Ó egy másik géppel érte el ugyanazt a csatlakozást. Annyira aggódott Nickért. ahogy ígérte. hogy elfoglalja a helyét. főleg az akkori állapotában? És ha tényleg baja esett volna? Végül azt mondtam nekik. mint Camilla. ha már megtaláltuk a fiamat. Ez csak megerősítette abbéli hitemet. Megtudtam tőlük. mert nem akartam.tényleg eltűnik a fiam. és életében először azt kérte Julie-tól. Julie volt az. Amikor pedig leszállt a második gépről. Ő megint csak hozta a szokott formáját. hogy visszavigyék a táborba. hogy teljesen szét van esve. amíg Camilla odaér. hogy vigye el egy kórházba. Camilla. az már Julieról szólt. így hát nem is nézett körül a fedélzeten. hogy felhívom majd őket. egy ismerős arcot látott maga mögött lejönni a lépcsőn. Csak Nick járt a fejében. ott találták Nicket fülig érő szájjal mosolyogva és szivarozva. Nem sokkal később Camilla telefonált. és mindent rendben talált. hogy végül a családját elhagyva útra kelt. és négyszáznyolcvan dollárért rendelt pizzát magának. és amikor beléptek a szobába. Azonban a folytatás már messze nem volt ennyire szórakoztató. amíg ismét 213 . és minél hamarabb Nicknél lehessen. de azt még mindenképp meg akartam várni. Már nem bíztam bennük. és még arra is alig maradt ideje. és amikor Camilla belépett a szobába. Már a motelba érkezett. Amit ezek után Camilla elmondott nekem. lóhalálában a reptérre rohant.

de én szinte ideg214 . Nagyon jó benyomást tett rá ez a hely. és ő azt a kórházat javasolta. hogy a fiam jó helyen van. és ez elgondolkoztató volt számomra. hogy teljesen ki van vet189 kőzve magából. habár a bűntudat is mardosott. Ezután a kórház igazgatóját hívtam fel. Határtalan megkönnyebbülés volt számomra. A gyerekek és John visszatértek közben a városnéző körútról. amelyet még négy hónappal ezelőtt talált a fiamnak. Viszont megígérték. ugyanis mindketten vállalták. de én még mindig nem tudtam rájuk összpontosítani a figyelmemet. Sem Camillának. Ráadásul dr Seifried is megígérte. hogy elkísérik odáig. hogy vele vannak. és ettől maga is megrémült." normális' nem lesz. Azt is elmondta Julie-nak. amikor Nicket Julieval és Camillával együtt a kórházba kellett repítenem. hogy hazaküldik majd a holmiját. és ezt ő is tudta. amiért én nem lehetek ott. aki a körülményekre való tekintettel szintén jó elgondolásnak tartotta a kórházi kezelést. Először a táborral közöltem. aki vállalta. aztán az orvosát is felhivtam. és Nick is minden cuccát a táborban hagyta. Már régen nem vette be a gyógyszereit. hogy biztonságban van. amint odaérünk. Hogyan is beszélgethettem volna velük. hogy szabad ágyat biztosít a fiam számára. Az egész napomat a telefon mellett töltöttem. Két órával később már megint egy repülőn ültek. Azonban legalább annak örülnünk kellett. hogy odarepül megvizsgálni Nicket. hogy saját maga kérte a kórházi kezelését. Ez volt az első alkalom. Aztán megint Julie számát tárcsáztam fel. Ezúttal is sikerült a kudarcból sikert kovácsolnunk. és ketten is vigyáznak rá. sem pedig Julie-nak nem volt váltóruhája.

A tizenegy éves ~ctoria azonban sokkal gyakorlatiasabban gondolkodott nála. Hiába próbáltam eltitkolni előlük a történteket. Nick elmondta neki. és így voltak ezzel a többiek is. Ekkor már régen elásták a csatabárdot Nickyvel. amíg a fiam kórházban lesz. hiszen te is tudod. és ezt ők is tudták. Ekkor már elhatároztam magamban. mennyire gyűlöli a foglalkozásokat és a kórházi kezeléseket. Sammie mérges volt rám.Bólintottam. és egyben biztosítottam arról. Látta az arcomon. és azonnal kérdezősködni kezdett. Tudtuk. Amikor Sammie lehordott engem azért. de ezt hihetetlennek találta. hogy már útban van egy kórház felé. Néha nehéz volt feloldani a fagyos hangulatot. Julie pedig egy közeli hotelban fog megszállni. hogy egy-két héten belül a Prozacnak köszönhetően ismét visszazökken a régi kerékvágásba. hogy mennyire aggódik miatta. Elég nagy teher nehezedett a vállamra. Kezelésre van szüksége. Sam. ahonnan hamarosan hazatér majd. amikor letettem a kagylót." Már kisgye215 . Miután letettem a telefont. visszamentem a többi gyermekemhez. Rajongott érte.roncs voltam. szerinte én ezzel akartam valamiért megbüntetni. Különösen Sammie. Elmagyaráztam hát neki. "Nickről van szó. ugye?" . ők valahogy mindig megérezték. aki ekkor tizenkét éves volt. Azonban láttam a sze19O mén. hogy ezúttal önszántából megy kórházba. cserbenhagyom Nicket. Most már legalább biztonságban van. és nagyon a szívén viselte a sorsát. hogy Európából hazatérve együtt veszszük fel Nicket. amiért a testvérét bedugtam egy kórházba. hogy beteg. és ezzel hűtötte le a kedélyeket: "Hagyd már. Samrnie úgy érezte. mert "Nicket rács mögé dugtam'. Victoria csak megvonta a vállát. hogy baj van.

Ezzel a tudattal nőttek fel. Egyáltalán nem voltam abban biztos. És szerencsére ezt a fiam is tudta. a közömbös anya és ehhez hasonlók. Még gyógyszeres kezelés mellett is úgy tűnt. mitévő legyek. hogy egyre tovább romlik az állapota ahelyett. Nem tudtam. Első hallásra a gondozók és a terápiavezetők is érdeklődést mutattak a fiam iránt. A gyerekek jól érezték ma t. Azonban azt senki sem tagadhatta. Nick nyomorúságosan érezte magát e hír hallatán. Ahogy teltek a napok. hogy segíteru tudnak rajta. elhúzódik még egy ideig. az elkényeztetett kölyök. Azonban a kórházból nem túl szívderítö híreket kaptam Nick állapotáról. a fiam egyre kevésbé volt hajlandó együttműködni velük. Hiába számítottunk rövid ideig tartó kezelésre. mégis nagyon szerették. kemény nyár ~z európai utazásunk hátralevőgié~e zökkenőmentes volt. és a hasznára válna. és hamar megkedveltem. amíg ismét magára talál. hogy ezt 216 . Nagyszerű. hogy javulna. Lehet. akárcsak John és én. Egy hosszú. Az igazgatóval is beszéltem már. amit én már kívükől fújtam. azonban az orvosok biztosítottak afelől. ha huzamosabb időt náluk töltene. Az ünnepelt anya elhanyagolt gyermeke. és a gondozók már egyre ingerültebbnek hangzottak. hogy Nick nincs valami jó bőrben. 12. Di. amilyen volt. Szerintük kórházi ellátásra volt szüksége a fiamnak. Olyannak fogadták el Nicket. Csalódottnak tűnt a hangja.ihödt és agresszív volt velük szemben. hogy az egész nyara vagy még több idő is rámegy erre. most úgy tűnt. Azonban pár nap elteltével az igazgató egy hónapos nyári szabadságot vett ki.rekkoruktól mindannyian tisztában voltak ezzel. és megint kezdődött a régi nóta elölröl. és ha időnként megnehezítette is az életüket és különösen sok időmet elrabolta tőlük.

Dr Seifried. és minden korábbinál kevesebb hajlandóságot mutatott az együttműködésre. és kétségbeesésében irracionális dolgokat mondott. és nem voltam elragadtatva a látottaktól. ezt nem tehettem meg mindaddig. Azt hitte. viszont megtalálták a közös hangot. Haza akart jönni velem. amíg nem lesz ismét a régi. A serdülőkorú társai és néhány gondozója viszont szinte már a falra másztak Nicktől. bár nemigen volt közös témájuk. hogy megvizsgálja. de túl becsavarodottnak látszott ahhoz. ott fű nem termett. ahogy azt korábban megígérte. ahová lépett. és a terápiás csoportban sem volt probléma. a feleség és a munkahely problémáival megküzderue. Hiába szerettem volna kihozni a kórház falai közül. ahol egyre inkább szétesett. hogy örökre ott kell maradnia. ezért mindez nagyon távol állt tőle. hogy valóban rosszabbodott az állapota. A kórháznak az volt a legfőbb problémája Nickkel. hogy mi otthon kezelni tudjuk. odarepült. Először le kellett csillapodnia. Ahogy azt már tőle megszoktuk. nem fogta fel. hogy cserbenhagyom. hogy Nick állapota nem teszi még lehetővé a hazajövetelét.a kórház miatt érzett csalódottsága okozza. Amikor a felnőttek közé helyezték el. A fiamnak nem kellett a gyerekek. Ismét képtelen volt betartani a szabályokat. hogy sehova sem tudott beilleszkedni. és arról sem voltam meggyőződve. nem vette figyelembe a dohányzásra vonatkozó tilalma217 . Nekik egészen más élettapasztalataik voltak. Ismét kór192 házban kellett hát maradnia. Johnnal hazafelé jövet bementünk hozzá. és ő is arra a megállapításra jutott. Sápadtnak és fáradtnak tűnt. Hiába próbáltam ezt neki elmagyarázru. ezért nem jött ki velük. és lehet. Túl értelmes és finom lelkületű volt a többi vele egyidős gyerekhez képest.

Egyszer pedig az egész falat megperzselte. hogy ez romboló hatással van rá. Mindössze annyit tehettünk. hogy megpróbáltam együttműködésre bírru a fiamat a kórház személyzetével. és csak a Prozac kéthetes megvonása hozta ilyen zaklatott állapotba. hogy a betegsége rosszabbodott. hogy vártuk. hacsak nem láttam én is úgy. mi fog kisülni a dologból. De ekkor már két hete nem állt gyógyszeres kezelés alatt. és a szobájában lévő szőnyeget is felgyújtotta. mert így akart egzotikus. Szerencsére nem sérült meg. Ualójában úgy tűnt. Azonban amikor én meglátogattam. de ezek alkalmazására mindeddig nem került sor. és 218 . de egyben roppant veszélyes módon cigarettára gyújtani. hogy Nick a legutóbbi találkozásunkhoz képes sokkal rosszabb állapotban van. én megyek érte. hogy Nick csupán átmenetileg került "vakvágányra'. majd Johnnal és a többi gyerekkel hazarepültünk. a kórházi dolgozóknak már kezdett elegük lenni belőle. senki sem tud erre választ adni. Úgy tűnt. Nem voltam biztos abban. Dr Seifried újabb gyógyszereket akart kipróbálni. és tudtam.kat. Azonban az aggodalxnam megmaradt. Nem állt szándékomban. de eddig nem volt a munkájuknak 193 kézzelfogható eredménye. Tehetetlenül vártuk. És ezt komolyan is gondoltam. Nehéz szíwel hagytam ott Nicket. hogy amint hazaengedik. és zavaros és irracionális dolgokat hordott össze. amikor egy konnektorba gemkapcsot rakott. és megtettem minden tőlem telhetöt. A kórházban természetesen bizakodtak. hogy lecsillapítsam. Az is lehet. hogy egy isten háta mögötti helyre bedugjam. Mindössze annyit tehetem. hogy ezzel segíthetek rajta. és Nick sem lelkesedett ezért a gondolatért. hogy mi fog kisülni a dologból. Továbbá azt is megígértem neki.

Fejemet verem a falba. hogy csak áltatni akarjuk.). Ekkor már elég beteg volt. ismét rádöbbenek arra. Biztos volt abban. aki semmivel sem józanabb. hogy mentsenek meg. menynyire gyűlöl. Amikor a kórházi tartózkodása alatt írt naplóit lapozgatom. Az ég felé szállnak imáim.a ford. rikoltozó állat. és megállás nélkül folyt belőle a szó. Még Julie-nak sem sikerült lecsillapítania. Azonban a fiam egyre jobban elvesztette a józan ítélőképességét. Az Isten üres tekintettel mered rám. A fejemhez vágta. Hab csöpög az összezárt állkapcsai közül. és valójában ott fogjuk hagyni őt. nem rakja össze széthullott darabjaimat. megj. Ettő1 194 még üresebbnek látszik. 1994 júliusában vetette papírra ezeket a sorokat. hogy cserbenhagytam és meg akarok szabadulru tőle. Ördögi kör volt ez. aki a hosszú és rázós út ellenére mindig selyemruhában és gyöngysorral a nyakában toppant be hozzá. csupasz és egyszerü minden. mint egy veszett rágcsáló. amit nem is látok. Nick naponta többször is felhívott. Úgy tűnt. Miután hazaértem. hogy naplót vezessen. hogy mennyire össze volt zavarodva és mennyire úrrá lett rajta a kétségbeesés. Sorait olvasva sajog a szívem. bezárva.ettől nyomott hangulatba kerültem. A tőle megszokott makulátlan öltözékében leült a kócos fiammal Scrabble-t játszaru (szókirakós társasjáték . körbe-körbe járok. matrac a szoba közepén. és mind kevesebb esély maradt a hazajövetelére. hogy csupán az anyám látogatásainak van némi eredménye. "A magánzárka" Ketrecben. Térden állva rikoltozok a vastag és szilárd falaknak dőlve. amikor mindössze a tizenhatodik évében járt. egy köpködő. nem enyhíti fájdalmam. nem gyógyít 219 . amiből akkor nem volt menekvés. de még megőrizte annyira az értelmét. heves lelki kínokat élt át. fehér a plafon.

Ha valaki hallja szavaim. hogy esetleg kárt tehetek magamban. Kisfiúlábak nem visz220 . Soha nem fogok ebbő1 a pokolból kiszabadulni. Valahol elvesztettem. Biztosan ők is ilyennek látnak engem. az általuk felajánlott megváltásért könyörögUe. Magamban sem tudok megbízni. hogy ne kelljen látnom ezt a szürke. hogy összetörök majd. eltakarom a szemem. Magamba szállok. és én mindvégig magamban beszélek. nem több ez. minden érzékszervem felmondta a szolgálatot. ezt a borzalmas valóságot. műanyagból és fából készült ketrecbe zártak. hogy szemernyi esélyem se maradjon a szabadulásra. Egy megrémült kisfiú vagyok. mint egy délibáb. hová szaladjon. hogy elvesztem vagy a falba verem a fejem. Bármi is történjék. Azt hiszik. és nem lelek gyógyírt fájdalmaimra. ami kikészít és kétségbe ejt. Biztosan azt hiszik. ennek soha nem lesz vége. De ők hátat fordítanak nekem. A sarokban kuporgok. de ez is dróthálóval van bevonva. sírva kérem. A műanyag tükörbe nézek. Minden a mentális állapotomat kérdőjelezi meg. Csupán az ajtó közepén elhelyezkedő üvegablakon keresztül szürődik be egy kis fény. Egyedül vagyok. hogy szabadítsanak ki. Ettő1 kicsúszik lábam alól a talaj. ahonnan számomra nincs menekvés. Az aggodalmaskodás már kikészítette az idegeimet. aki nem tudja. Az elszigeteltség és a düh gátolja a felépülésemet. De nem tudnak megtörni. hogy észhez térjek végre. akkor keverjen le egy hatalmas pofont. lehajlik a fejem. Nincs válasz. A lelki egyensulyom kibillent a keserűség felé. lecsupaszított valóságot. nem ment meg. Az egész világomat kiábrándultság és szánalom itatja át. és egy elvadult fiú tekint vissza rám. de már nem lelem.meg. és annyira frusztrált engem. és megpróbálom a felszínre emelni a lelkemet. Össze vagyok zavarodva.

nek engem messzire. hamuvá rothndtak réges-régen a fejem hátsó csücskében. Én vagyok a kibaszott dilinós. őrült vagyok? Lökdöstek és szurkáltak. akibe szerelmes. normális voltam. hogy vajon dobog-e még a szívem. Szaladj. pedig régen éreztem magamban az erőt. tudom. Gondoltam. Azt is megemliti. kaparom a mellkasomat. de most már belátom. Némelyik mégis briliánsra sikeredett.. Gyenge vagyok. a fejem pedig a földön van. Robogón" " Zavaromban összevissza rángatom a kormányt. Aztán elvették a józan eszemet. mnjd egy szűk dobozba taszigáltak. Hol hagytam az eszem?.. szaladj. Szintén ebben a feljegyzésében ír a barátairól és arról a lányról is. és megpróbálok rájönni. mely megmérgezi az anya tejét. belehajították egy darálóba. a levegőben kaszálok karjaimmal. szaladj. nem értettem meg. és ezen a helyen tényleg begolyózom. megcímkéztek. talpra tudok állni. és minden 221 . A lábam a levegoáen. hogy beteg és 195 elvesztette a józan eszét. A düh tulipánokat szór az arcomba.. A feljegyzései először teljesen öszszefüggéstelenek és irracionálisak. és teljesen különböző hangvételűek. A valóság megpörgetett. és most a csontvázak életre kelnek a szobámban. de ehhez többre lett volna szükség. és a megfertőzött gyerekeket megn7catja. Azt hittem. Azt hiszed. mint a korábbiak. vagy egyáltalán van-e még szívem. A titkokra por rakódik. hogy kényelmesen hátradőlhessek. megkérdeztem hát magamtól. mit jelent férfinak lenni. szétkarmoltam az ágyneműmet. Hogyan fogom ezt kibírni? Hogyan tudom majd a testrészeimet vezetés közben összetartani? Szétharapdáltam az ajkamat. apád bujaságának kiköpött terméke.. Mielőtt bedugtak volnn ide. Kifolynak a szemeim. az ég pedig nem hajlandó szétválni az énem előtt.

mint egy kiásott sír. Annyira magányosnak érzed magad. "Kell" Kell. Öt percig ráztam a fejemet. hogy 222 . hogy ez a gennyel telt harag éjt nappallá téve marcangoljon engem. Azt hiszem. Szerinte semmire sem viszem. és adok is. Kapja be. és csak az emberi faj silány terméke vagyok. 196 "Kibaszott rongyemberek" Miért mond nekem ilyesmiket? Miért buknak ki egy művelt ember ajkán ilyen istenkáromló szavak? Nekem van szívem. hogy a lelkem megnyugodjon végre. En üres vagyok. mint egy üzemben. Szeretnek. hogy felmérje. Akarom. Kell.. Kell. Másokkal is nap mint nap ezt teszik. és neki ennyi idő is elég volt ahhoz. A dühöm olyan. Tő~e értéktelennek érzem magam. lelketlen és nemkívánatos személy lennék. Kell. Nem pedig ez a gyűlölet és ez a megvetés.. hogy te ki vagy. van ielkem. hogy egy langyos eső kiáztassa belő1em a félelmet és az utálatot. Nem akarom. de ezek hamis vádak. ami már évek óta szétrohusztja a bensőmet. ahol a nappalaimat és az éjszakáimat bezárva töltöm el. Azt akarom. ha még azt sem tudod. Hogyan találhatom meg a nyugodalmamat? Akarom. mint egy gyárban.. hn jó érzés és boldogság töltené be a szívemet. Ezeket a szavakat tényleg elhiszi? Tényleg ilyen embernek lát engem? Hát én nem. Békét akarok.. Pusztán azt szeretném. kisajtolnak minket. hogy a neheztelés és a harag elpárologjon belőlem. Én gyenge vagyok. bizonyos szempontból tényleg úgy működik itt minden. mintha egy érzéketlen. tudok szeretetet adni. Hogyan gyógyíthatnám meg magamat? Hogyan távolíthatnrím el magamból ezt a rákos daganatot? Azt akarom. Azt sem tudja rólam. mennyire nagy nulla vagyok.mentális értéket kisajtoltak belő1e.

hogy szeretem őket. Jó ember vagyok. akkor ez ellen nem tehetek semmit. hogy másoknak fájdalmat okozzon lemoshatatlan szavaival. hanem csak ülök. Minden állítása hamis. akiket nem is ismer? Felettem áll és hiába is próbálnám meg elmagyarázni neki. Ki hinne nekem? Ha ő kijelenti. Helyén van a lelkem és a szívem is. és tőle egy nagy kalap szarnak érzi magát az ember. aki leszarja. Ki ő. Lehet. Érzik. és minden kegyetlen feltevését megerősítem.fiú vagyok-e vagy lány. hogy nem vagyok életre való. aki a sárga földig lehordhat minket. Hiszen ő a SZAKEMBEK. Sok embert szeretek. Mert mit tehetek én ez ellen? Semmit. Honnan is tudhatná? Csak ül az irodnjában. egynek sincs semmi alapja. Nem vagyok értéktelen. Nem tudom elküldeni a picsába. Faszfej. és nem szeretem. hogy másoknak milyen nagy fájdalmnt okoz. hogy ő élvezi ezt. ha leszarják ő1cet. Hát nekem vannak érzéseim. tisztességtelenek és valótlanok a vádjai egytő1 egyig. Azt hiszem. A kibaszott rongyember. Olyan 223 . hiszen az ő szava felér az Istenével. kerekedjünk fel és keressünk néhány igazi szakembert. Kegyetlenek. hogy ő a lelketlen és szívtelen alak. Én tudok szeretetet adni. 197 "Határozatlanság" Mi történik? Hová tartok? A cellám csöndjében ülök. bambán bólogatok. hogy ilyen cudarul érezzem magam. Miatta annyira semmirekellőnek. olvasgatja a kórlapokat. Ezért vagyok itt? Hogy összetörjenek és szembesítsenek azzal hogy semmire sem vagyok jó? Na. már jó ideje nem sikerült rajta kívül senkinek sem elérnie. Nem ismer engem. és nem is kíváncsi rám. Lehet. van egy jó ötletem. szánalomra méltónak és alsóbbrendűnek érzem magam. hogy ilyen ítéleteket hozhasson mások feje felett? Ki ő. hogy nincs igaza. ráadásul olyanoknak.

A düh felbuggyan belőlem. Keggel megnéztem a napfelkeltét. egyre jobban összetörök. ha feltör belő1em az indulat. "Fáradtság" Annyira belefáradtam már abba. lassan rágcsálta a harmatáztatta füvet. Lehet. hogy lefognak hogy visszafognak. és én elérem majd. Zavaros gondolataim jelentik csupán a társaságot számomra. Hova vezet ez az út. amire már egész lelkemmel szomjúhoztam. Még mindig fáj. Ez a látvány leírhatatlan hatással volt rám. mert tudják. és ahogy forog velem a mókuskerék. hogy csak nem akarok szembesülni az igazsággal. Azonban ők nem hagyják abba a piszkálódást. és mikor lesz már végre vége? Mi történik? Egyszerűen nem tudom. mint a határozatlanságom. A dobhártyám lüktet és hangokért sajdul. és nem törődve a közelségemmel. és soha nem leszek képes győzedelmeskedni felettük. Szeretik.nagy a csend. Egy olyan sötét szakadék. A ligetből egy szarvas merészkedett elő. De nem figyelnek rám. Békesség öntötte el a szívemet. Olyan. Továbbra is a szabadság és a szeretet reményével nyugtatgatják a szívemet. De ez a zűrzavar és nyugtalanság szétrohasztja az agyamat. hogy szinte már fáj. Belefáradtam és belebetegedtem már ebbe a küzdelembe. ami felemészti minden energiámat. mert szeretik nézni a küzdelmemet. és láttam a reggeli szellőktől remegni a fákat. amelynek a mélyén jelenleg is sodródom. hogy ugyanolyan pokoli a válasz. mintha egy mókuskerékben szaladnék. De ez is kevés volt. de az is lehet. amint meleg sugaraival megsimogatja a csiripelő madarakat. Megaláznak. rúgkapálok és üvöltök. majd ugyanüyen gyorsan kialszik bennem. Megsebeznek és haragra gerjesztenek. hogy egy másik emberi lény hangja zendítse meg. Arra a kellemes érzésre epekedik. Lassan az őrületbe kerget engem. miközben forog velem a kerék. de mégsem jutok előre egy tapodtat sem. Most már semmi sem állít224 . hogy úgysem győzhetek. Néztem. mert túl erősek.

Ezt magam miatt teszem meg. és jól érezzem magam a bőrömben. Az igazság és a vágy visszhangzik a fejemben. ha mérgesen vicsorognak rám. hogy visszatérek a helyes útra. Eddig mindig elbasztam a dolgokat. Az álmaim végül valóra válnak majd. a jóság. amit mások mondanak vagy gondolnak. Leszarom. az önbecsülés és a szeretet ösvényére. Ezért keményen meg kell küzdenem. Tényleg véghez fogom vinni.hat meg. hogy jobban legyek. a titkaim terhétő1 megszabadultam. nem számít. Tényleg meg fogom csinálni. hogy többé nem törődöm azzal. hogy ez milyen következményekkel járt. minden egyes porcikcímmal aka225 . nincs több szarakodás. Ha tehetném. Nem vesznek emberszámba. Azonban ezektől függetlenül is őszinte és jó akarok lenni. SEMMI SEM ALLHAT AZ UTAMBA. mert többé már semmi sem számít nekem. Akarom. hogy gyötrődjek. és most könnyedén lélegzem. Végül visszataláltam az általam kijelölt útra. egytő1 egyig kinyírnám őket. hogy úrrá legyen ezen a felforduláson. hog~y kihozza belőlem a legjobb énemet. Soha. a boldogság. Nem bírom tovább. Mindössze annyit kell tennem ezért. igazán kihozom magamból a leges-. de leszarom. Faszfejek. mert azt akarják. azért. Kapják be. Csak saját magam és az esendőségem. "Végül" Végül eljött az igazság. Tiszta szívembő1 érzem. Én őszintén mondom. Nem fogom többet elbaszni. Nem számít. és mindent megtegyek. Soha nem adom fel. leges-. az igazság. ha lehugyoznak. hogy valójában ki is vagyok. függetlenül attól. hogy hű maradjak magamhoz. amint potyognak a könnyeim. Olyan könnyünek érzem a lépteimet. és látni akarják. Végül az igaz útra térek. Nincs több hazugság. legjobbat. amit magam elé kitűztem. és megtudhatom. Megőrjít ez a hely teljesen felőrli az idegeimet.

Pont amikor éppen csillapítani akartam háborgó lelkemet. de támadások értek. Nem tudta betarta226 . Így nem okozhatok annyi bajt. egyszer csak minden oldalról tüzelni kezdtek rám. Őszintébb voltam az elmúlt húsz percben önmagamhoz. bárcsak otthon lehetnék. mint egy idegen. Nincs bennem más. S francba ezzel az egész szarsággal! Azt ígérték nekem a kórházban.rom ezt. Nem hinném hogy az első lépések megtételéért ezt érdemeltem volna. Hiányzik a családom. Annyira egyedül vagyok. amikor beszéltem vele. A francba ezzel az egész szarsággal. Szar van az agyuk helyén. ~sszazártak a ketrecembe. és le se szarják a fejemet. Szóbeli fenyegetéseket kaptam minden oldalról. Összeszidtak. hiányzik a barátnőm. hogy beteg vagyok. minden erőfeszítésem kudarcba fulladt. Ők mindannyian azt hiszik. Minden egyes lélegzetvétellel jobb ember leszek. és összeszedni a bátorságomat. elvágva a külvilágtól. Szó volt kezelésről. igazam van? Nem éri meg. ajkamba harapva és lecsukott szemekkel is felszaladok a felettem tornyosuló lépcsőfokokon. csak fájdalom. Végül aztán lehúzta a redőnyt. Miért történt ez? Úgy érzem magam. Sötétben akarnak tartani. de ez lett a vége. Meg tudom tenni!!! "Felejtsük el ezt az egész szarságot" Akkora hülyeség és átbaszás ez az egész. patáliáztak és üvöltöztek velem. Én mindössze csak őszinte akartam lenni. és a legjobbat akartam kihozr2i magamból. mint az egész azt megelőző hat hónapban! Már megtettem az első lépést. és már senkivel sem volt hajlandó beszélni. Én megpróbáltam. hogy mindent megtesznek Nick állapotának jobbulása érdekében. Összetörten és eszementen magamra hagytak. hazug vagyok meg hogy nem tudom megkülönböztetni a rosszat a jótól. terápiáról és gyógyszerek alkalmazásáról is. Kibaszottul őszinte akartam lenni. Tisztességes és korrekt eljárás. De a fiam minden egyes alkalommal nyomottabb hangulatban volt. azt mondták. készen állok.

csak tovább súlyosbították a helyzetet. Ő hozzánk tartozott. amikor átvette a telefont. és követeltem. édesem. Mi tudtunk gondoskodni róla. Ismét csalódottak voltunk. Nem tudtak segíteni rajta. Julie. ahol az ideje nagy részét átaludta. és semmit sem értek el nála. Ismét az az érzés keritett hatalmába. és bedugták a "magánzárkába". Ő már csak arra vágyott. A gondozók arra próbáltak rávenni minket. Bármilyen állapotban is volt ekkor a fiam. ami nemcsak eredménytelennek bizonyult. Hányszor lehet szundikálni egy nap alatt? Négyszer-ötször is felhívtam naponta. hogy ébresszék fel a fiamat. 227 . . ahol rendszeresen kiütik szegényt Thorazinnal. Kótyagos volt a hangja. és hamar elhatározásra jutottunk. ők pedig erre telitömték Thorazinnal. és mindig aludt. hogy távol a családjától és az otthonától egy kórházban tespedjen. Olyasmivel próbálkoztunk. miszerint nincs értelme továbbra is a kórházban tartaru őt. Ráadásul még mindig nem próbálkoztak meg más gyógyszerek alkalmazásával. hogy éppen "szundikál".Haza fogsz jönni. hanem amitől még tovább romlott az állapota. hogy hagyjuk bent a fiamat. Teljes mértékben elzárkózott az együttműködéstől. hogy hazahozzuk.Könnybe lábadt a szemem. amikor minden egyes telefonhívás alkalmával azt a választ kaptam. Nick orvosa és én alaposan megtárgyaltuk a helyzetet. Véleményem szerint nem volt semmi értelme annak. hogy hazajöhessen. Aznap délután ismét felhívtam hát a kórházat. és dr Seifried is osztotta a nézetünket. . eljött az ideje. amit mondtam neki. bármilyen következményei is lesznek. Erre akkor jöttem rá. de különösebb nehézség nélkül meg tudta érteni.ni a kórházi szabályokat. hogy cserbenhagytam őt.

hogyr Nicknek még egy napig a kórházban kell maradnia. Most már senki sem állíthat meg minket. mint egy kocsit a garázsba. Nick örömében rikkantott egyet. Már alig vártuk. A döntésüket meg lehetett érteni. Felhívtam a kórházat. és követeltem tőlük.Tényleg? . hogy ismét repülni tudjon. hogy egy órán belül csomagolják össze a holmiját. de mégis aggasztott minket ez a dolog. Ekkor már harminckilenc napja rostokolt a kórházban. Haza fogjuk 228 . hogy hazahozhassuk. amikorra a távozását terveztük. mert nem tudtak mit kezdeni vele. Kárba veszett idő volt ez. Semmit sem tudtak elérni. Csupán abban reménykedtem. csupán bezárták a fiamat. hogy törött szárnyai összeforrtak már annyira. Nagyon nehéz időket élt át az elmúlt hat hétben. Hetek óta nem éreztem ennyire józannak a hangját. . Felhívták Julie-t a szállodájában. A magánzárkában kellett eltöltenie ezt a napot. Sikerült engem is kihozniuk a sodromból.Mikor? . még egyszer azért megleckéztették. de ők is tudták.amikor ezeket a szavakat kimondtam. Mielőtt elhoztuk volna Nickyt a kórházból. Julie éktelen dühre gerjedt. és telefonált nekem. Nem sérült meg.Holnap. ahogy mosolyra derül a szavaim hallatán. de ezzel megszegte a szabályokaf. amelynek nagy részét a "magánzárkában' töltötte.Szinte láttam magam előtt. ismét rágyújtott egy cigarettára. Mintha kalitkába zártak volna egy gyönyörű szárnyaszegett madarat. Elegünk lett ebből. Szegény kisfiam. és a falat sem perzselte fel. Először hőzöngtek egy kicsit. . hogy nem a levegőbe beszélek. Ezúttal sikerült nem felgyújtarua a szőnyeget. Aznap reggel. hogy meglakoljon az elkövetett szabálysértésért. és közölték vele.

Ez volt minden vágyunk és reményünk. és senki sem állhat az utunkba. nem pedig azért. az utolsó percekben elkövetett ballépés. Annyira biztosak abban. Gyűlölöm ezt a helyet. és bizakodva nézek a jöv8 elé. mint bárki más. Hát. és már tűkön ülök. mert cigizni akartam. Azért gyújtottam rá a fürdószobában. Normális életkörülményekre van szükségem. hogy ott lehetett. azt sulykolják belém. Mi is csupán ezt szerettük volna. de a fiamat ez már nem érdekelte. betették a magánzárkába. kapjátok be. Már alig várom. Addig is. Azonban 229 . hogy kudarcot fogok vallani. Szélsőséges érzelemkitörései voltak. Most nem fogom elszúrni. és piromániás sem vagyok. Annyira fáj.hozni. hogy útban van a felmentő sereg. Életében először boldog volt. De legalúbb hazamehetek. és elhalmozott minket a szeretetével. feljött hozzánk Napába. ~ssza akarok térni az életbe. mert az állapotom rosszabbodása visszafordíthatatlan. hogy sikerülni fog. 13. hogy nem leszek képes megtenni. hogy a repülőn lehessek. Az utolsó percig kötötték az ebet a karóhoz. Bárcsak bízruínak bennem az emberek. Jobban ismerem magam. és tudom. Tudta. Megint elbasztam" Ó. Kiegyensúlyozott akarok lenni. Ki akarok jutni innen. és ne olvasnának a fejemre ilyen cudar dolgokat. amíg Nick Julie érkezésére várakozott. A rémálom ezzel véget ért. Öt és fél hetes kórházi tartózkodás után még Napa is jó helynek tűnt számára. Uj otthon Nickynek Miután július huszonkilencedikén Nick hazatért. Haza kell mennem. Borzongok az izgatottságtól. mert tudat alatt itt akartam maradni. hogy itt a magánzárkában ücsörögve kell megvárnom a távozásomat.

Ekkor már két és fél hete elhagyta a kórházat. de a kislány szülei letagadták. Nicknek sikerült rászednie. ami egyáltalán nem volt meglepő. leszámítva persze azt az esetet. Arról már nem is beszélve. és meglógott mellőle. Ilyesmi eddig nem fordult elő. nagy megrázkódtatást élt át. Ezt azért tette. Néhányszor együtt játszott a zenekarával. Megpróbáltam úrrá lenni a pánikon.sokat idegeskedett. és felltivtam egy rendőrtiszt ismerősömet. és már idősebb. mennyire beteg a fiam. Azonban nem sokkal a megérkezése után Julie kétségbeesve felhívott. ezért megengedtük neki. Ezek után felhívtam őket. habár sokkal vidámabb volt a hangja. hogy megszökött. Nick hol tartózkodik. és még mindig kétségtelenül össze volt zavarodva és furcsán viselkedett. Azonban pár óra sem telt el. és ezért nehéz volt elképzelni. mint amikor elhagyta a kórházat. hogy Julie-hoz utazzon pár napra. hogy még távolról sincs elég jól. Két 230 . hogy rájöjjünk. Most azonban igazándiból megszökött. és Julie rájött. Erte küldtünk két rendőrt. Szó szerint ez volt az egyetlen alkalom. ezért kénytelen voltam kipakolni nekik. és onnan nevetett fánkot majszolgatva a családján. hogy hamarosan rosszul fog kinézni. mint a telefonbeszélgetéseink során. illetve betegebb volt. Tudtuk. és már nem volt olyan jól. hogy az orvosságát sem vitte magával. és elmagyaráztam nekik a helyzetet. Julie pedig az összes barátját körbetelefonálta. Másképp nem lehetett zöld ágra vergődni velük. Nekem úgy tűnt. hogy ugyan hová mehetett. de végül elunta magát Napában. hol lehet Nick. amikor a park padjára telepedett. Azt hiszem. mert nem akarta átcserélni a cipőjét. és elmondani. Elég labilis lelkiállapotban volt ekko~ ezért az eltűnése komolyan aggasztott minket. Az egyik lányisinerősénél kötött ki. hogy ott van.

de mi mást tehettünk volna. és felvettük Nicket majd kínos csendben bevittük a kórházba. Ezúttal Nicknek egy rossz szava sem volt hozzánk. de ha kezd elszökdösru. Nem nézett a szemembe. hogy küldjük el egy olyan kis kórházba. de ha állandóan elszökdösik. Nick nyilvánvalóan még mindig elég rossz bőr ben volt. akkor különösen nem tehettünk mást. hogy ezzel nem segítünk rajta. Vérzett Nickért a szívem. Még azt sem kérdezte meg. Belesajdult a szívem ebbe a látványba. aztán felmentem a fiam szobájába. ahová a betegeit szokta néha beutalni. ráadásul az orvos minden nap foglalkozott vele. Azt hiszem. Azzal is tisztában voltam. ezért azt javasolta. nagyon meg volt rémülve. de gondoskodtak a kényelinéről és a biztonságáról. összetörten elfordult tőlem. és ekkor már Nick orvosa is ott volt. hogy mit tegyünk. Sírva töltöttem ki a bejelentkezési lapot. 231 .perc sem telt bele. hogy meddig kell itt maradnia. Ez nem volt felkapott hely. Az autóban ülve felhívta néhány barátját. és már be is engedték a rendőröket. és megpróbált lazán viselkedru. és akkor a gyógyszeres kezelésének a biztosításáról még nem is beszéltem. Julie-val a kórházban találkoztunk. mert nem akartam megint kórházba záratni. akkor ezzel sokkal nagyobb probléma elé állít minket. tiszta. Ez egy kicsi. jól karbantartott hely volt. hogy a gyógyszerek sem elég erősek. és megbeszéltük. ami úgy nézett ki. és azt sem kérdezte meg. hová visszük. mint hogy ismét kórházba küldjük. mint egy kellemes hotel. Felhívtam a fiam pszichiáterét. Nick náluk volt. hogy búcsúzóul még egyszer megcsókoljam. V'~lágos volt számomra. mint korábban bármiko~ Veszélybe sodorta volna magát az eltűnéseivel. Johnnal San Franciscóba autóztunk.

az állapota egyre rosszabbodott. amivel kapcsolatban nyugodt voltam. hogy mennyire gyűlöl engem. A szívem mélyén éreztem. Ahogy a nyár a vége felé közeledett. és nem is mutatott ilyen szándékot. és az ápolók is nagyon kedvesek voltak. az maga a kórház volt. hogy valaha is felépülhet. hogy Napából felkerekedve meglátogassam a fiamat. és törődnek majd vele. Két órán keresztül hallgattam. hanem a reményt is. és falhoz vágott egy széket. akinek nincs hová menekülrue. Egy egész napomat igénybe vette egy ilyen kiruccanás. megint nem 232 .Az egyetlen dolog. Azonban soha nem nyúlt hozzám. Nagyon mérges volt. tlvöltözött velem. Még azt is alig tudtam elképzelru. akik egytől egyig kimondottan kedvesek és gondoskodóak voltak. amint elfogyasztja. mint egy ketrecbe zárt fenevad. és nem tudott már uralkodni magán. Minden egyes alkalommal ez körülbelül háromórás autóutat jelentett. bár minden egyes látogatásom alkalmával tomboló düh söpört végig rajta. Nemcsak a józan eszét vesztette el. Pizzát vagy rántott sertésbordát vittem neki. és egy bezárt szobában ülve néztem. ráadásul nagy forgalomban és döglesztő melegben. Egy takaros és kényelmes szobában helyezték el. ahonnan nagyszerű kilátás nyílt az úszómedencére. hogy mit hozhat számára a jövő. Azonban a visszaút során nagyon fájt Nick miatt a szívem. ami további három órámba tellett. Hetente kétszer-háromszor is kocsiba ültem. Azonban nem párolgott el az irántam érzett dühe. Különösen a nővérek és az orvosok lopták magukat a szívembe. Olyan volt. Makulátlan tisztaság és rend uralkodott mindenütt. aztán autózhattam vissza Napába. hogy itt biztonságban lesz. Ahogy azt már megszokhattam. Fájdalmas volt belegondohti.

vagy ha velük vagyok. felváltva hívtam Julie-t. fenyegetődzött és vádaskodott. azt hiszem. és természetesen mint a legtöbb ember. pszichiátriai szakkifejezéssel élve. Végeláthatatlannak tűntek az utazások. hogy melyik volt a legnyomasztóbb időszak számunkra. a kórházat és az orvosokat. és közben hetente többször is meglátogattam a fiamat. hogy ilyesmit érzett. és ezt később sem tudta túlszárnyalni. ebben a reménytelennek tűnő helyzetben mi is egymás torkának ugrottunk. Biztos vagyok abban. vagy éppen saját magunkat hibáztattuk. John talán úgy érezte. hogy ismét normális életet élhet. ha megkérdeznék. Ekkor tizenhat évesen. hogy nem volt eredményes Nick kezelése. Igen csalódottnak éreztem magam. minden korábbinál nagyobb elmezavar hatalmasodott el rajta. mindkettőnknek kedvét szegte. sivár kilátásaim voltak. Utólag visszagondolva.tudtam elég időt szakítani Nick miatt a többi gyerekre. Aggódtam a fiam miatt. és a Johnnal kötött házasságom is a romjaiban hevert. amiért nem tudok több időt eltölteru a többi gyerekkel. Kimerült és összetört voltam. és ezen a nyáron először éreztem azt. hogy élete végéig kórházi kezelésre szorul majd. Napjaimat a telefon mellett töltöttem. hogy ilyén reménytelennek láttuk Nick helyzetét. és már egyre nehezebben tudtam tartaru magam. és egy ideig szemernyi reményem sem maradt. 233 . habár nem sokat beszélgettünk erről. hogy túl sokat vagyok távol. de ebben a helyzetben nehéz lett volna optimistának maradru. Elég borúsan láttam az állapotát. akkor sem rájuk összpontosítom a figyelmemet. káromkodott. és az is nagyon levert. egyre jobban kételkedtem már abban. Már kezdtem attól tartani. Azt hiszem. ezt a nyarat választanám ki az összes közül. hogy a családom felett megkondulnak a vészharangok. Miközben tombolt.

és már nem volt annyira agresszív. a nem hivatalos életrajzi kiadványokat. Az állapota nyilvánvalóan sokat romlott az elinúlt hónapok során. Könnyen kijött a sodrából. hogy ha így mennek tovább a dolgok.Csak abban voltunk mindketten biztosak. illetve a Nickkel kapcsolatos aggasztó fejleményeket emlitem. Ez tovább rontotta a hangulatomat. Többé már nem voltak békés családi estéink. visszahúzódóan és gyakran durcásan visellcedett. Az otthoru életünk pokollá változott. Aztán jött a munka ünnepe. és lett ettől egy kicsit vidámabb. Elég. hogy az egyik helyi rádió becsmérelni kezdett az egyik show-műsorában. akkor annak a többi gyerek fogja meginni a levét. ha a szennylapokat. de még csak egy nyugodt 234 . Ehhez már csak ráadás volt. hanem a saját magáét is. én pedig továbbra is Nicket látogattam rendületlenül. hogy boldogtalanok vagyunk egymás mellett. és sikerült felzárkóznia. dühkitörései voltak. mint korábban. idegesen. ekkor már lényegében három és fél hónapja kórházi kezelés alatt állt. és a gondozása teljes embert kívánt. amikor október elsején hazahoztuk. amelyek minden házasságot kikezdenek. Jelentősen rosszabbodott az állapota. Nemcsak John. Leteltével a gyerekek megint iskolába kezdtek járni. Szeptember végére legalább egy kicsit jobb lelkiállapotba került. nekem még mindig szétesettnek tűnt. A kórházban írta meg a leckéit. Hat hetet töltött el ebben a kórházban. a gyerekek és az én életemet keserítette meg. és beláttam. és semmi sem változott. Hiába kezdett el megint Prozacot szedru. Az elinúlt pár évet nem lehetett sétagaloppnak nevezru. ami pokolian hosszú idő. és akkor még nem beszéltem azokról a hétköznapi buktatókról. és még jobban elszomorodtam. Az augusztusban köztünk eltöltött két hetet leszámítva.

hogy Nick költözzön hozzájuk. hogy a vacsorákat Nick arra használja fel. aki hajlandó volt megpróbálkozni ezzel a ötlettel.órát vagy egy hangulatos ebédet sem lehetett remélni. Nem hinném. Először hallani sem akartam róla. Az orvossal sokat tanakodtunk. Már megbeszélte a férjével. Még az én házamban is minden talpalatnyi helyet körbelengett Nick szelleme. Ötpercnyi szusszanást sem engedélyezett. Ráadásul a házuk sokkal kisebb volt. Még a saját gyermekeim is meggyötört arckifejezéssel ültek asztalhoz. és ez nekem is szörnyű veszteséget jelentene. mert tudták. hogy előtérbe helyezze magát. Chris. és egyre nagyobb lett a szája. milyen ajánlattal álltak elő. hogy ilyesmi szóba sem jöhet. Egy hónap elteltével Julie olyan javaslattal ált elő. Tudtam. Micsoda javaslat az. hogy félrevonuljanak egy percre. milyen nagy áldozatot hoznának ezzel. Serena. és ilyenkor válsághelyzetek és kirohanások határozták meg az ebédlő hangulatát. mint az enyém. Billel is a dolgot. Julie-nak két gyermeke volt. Tudtam előre. hogy ezzel az egész életük gyökeresen megváltozna. Felcsattant mindenen. Hiába volt nagyon eltökélt Julie és Bill azon elhatározása. és a békés magánéletnek és a csendes napoknak búcsút mondhatnak. ami számomra nézve igen szomorú volt. aki akkor a nyolcadik évében járt. ha Nick a házban tartózkodott. Ez mindannyiunk életét gyökeresen megváltoztatná. Ha velük fog élni. akkor többé egy nyugodt percük sem lesz. Julie is állandóan nálunk volt. Azt mondtam. beleértve az ő családját is. hogy Hsztában volt azzal. és éljen az ő családjával. hogy magukhoz veszik Niclryt. és négyéves kisfia. Esélyük sem lenne ott arra. Túl jól ismertem már Nicket. én foggal-körömmel ragasz235 .

de még ha továbbra is ilyen marad. Hiába szakadt bele a szívem. akkor komor hangulatban befészkelte magát a szobájába. Amikor pedig éppen nem ellenem intézett márüás kirohanásokat. hogy velünk éljen. amíg csak élek. Tudtam. Ha elköltözne tőlem. akkor az felérne egy totális vereséggel. amiért természetesen nem lehet a fiamat hibáztatni. Azonban a többi gyerek miatt fontolóra kellett vennem a dolgot. nem halogathattam a végtelenségig a döntést. Ez volt az otthona. a szobáját és mindenféle témát. Azonban ez egyre inkább lehetetlennek tünt számomra. akkor legalább annyival tartozom a többi gyereknek. és mindent megtettem volna érte. hogy ha nem tudok megbirkózni ezzel a feladattal. és nem tudtam százfelé szakadru. és nem adtam fel az érte folytatott küzdel236 . a frizuráját. Tudtam. a kajáját. a barátait. akkor többé nem tudnék elég figyelmet fordítani a testvéreire. akkor betoppant a hálószobánkba. Állandóan utána kellett szaladgálnom. Tarthatatlanná vált már ez a helyzet. hiszen ez már korábban bebizonyosodott. Nem állt szándékomban lerázru őt magamról. biztonságban van-e. mi voltunk a családja.kodtam a fiamhoz. Rá kellett jönnöm. és órákon át huzakodott velem. Ez túl nagy áldozat lett volna. hogy ha Nick állapota tovább rosszabbodik. ami csak eszébe jutott. hogy megbizonyosodjak arról. hogy a többi gyerek húzná a rövidebbet. a kutyáját. hogy szemfényvesztő ügyességgel magam is kézben tudom tartani a gyerekeimet. hiszen egész éjszaka fenn virrasztott. Ilyenkor felhozta a koncerteket. mindig veszekedtünk. és ha úgy szottyant kedve. Eddig az volt a szilárd meggyőződésem. Egyszerűen képtelen volt arra. a terveit. hogy valami szamárságot csinál. és én attól rettegtem. Választanom kellett a fiam és a többi gyermekem között. hogy nem változtatom rémálommá az életüket. én voltam az anyja.

Egész nap mellette akartam lenni. hogy egy próbálkozást mindenképp megér ez az ötlet. hogy engedtem máshol élni a fiamat. és boldog volt Julie családjában. A saját pszichológusommal és az övével is megvitattam a helyzetet. amit az akkori állapotában végzetes hibának éreztem. ha eszembe jutott. valaki más gondjaira bízom. és bizonyos szempontból annyi is volt. A mi házunk túl nagy volt ahhoz. és mindketten úgy gondolták. amikor először megpillantottam. Ráadásul házasságom Johnnal egyértelműen rossz hatással volt Nickre. habár megromlott kapcsolatunkat nem akarom az ő nyakába varrni. Azonban én mindig sírva fakadtam. Habár számára nagyszerűen sült el a dolog. de számára ez a legjobb megoldás. Minden este sírva zuhantam álomba. de ezek közé tartozik az is. mintha még nem tizenhat. Azzal érveltek. mire meghoztam a döntést. Elsősorban a testvérei fizettek magas árat az együttélésért. és nem lehetett vele tovább egy fedél alatt meglenni. hogy állandóan szemmel lehessen tartaru. és nem tett jót a lelki békéjének. engem éveken át bűntudat gyötört. Most pedig lemondok róla. Sokat gyötrődtem. Úgy tűnt. ez egyikünknek sem jó megoldás. de már pokollá vált az életünk. hogy ha nekem nem is.met sem. ha hagyom elköltözru. Véleményem szerint ez volt életem talán legrosszabb döntése. Ezt fogadtam meg magamban. Kevés dolgot bántam meg az életemben. ráadásul a mi nyüzsgő családi életünk idegesítette. Magamban kudarcként könyveltem el. miután Nick a hajnali órákban végre elhagyta a hálószobánkat. Nem akartam elengedni magam mellől. Úgy éreztem. Öt hónappal a 237 . Még két gondozóval a sarkában is nehezen lehetett ezt megoldani. hanem csak kétéves lenne a fiam. Még mindig ő volt az én kisbabám.

hogy beilleszkedjen egy rendszerbe. Azt is mondta. Az első pillanattól fogva egészen az utolsóig Nick anyjaként tekintett rám. ahogy azt a fiam mondogatta. Bocsánatot kértem tőle. sem pedig Nickkel. és nagyon szeret engem. és azt válaszolta. soha nem próbált meg a helyembe lépni és átvenni a szerepemet. Nick anyjaként kezelt. hogy kibeszéltem magam. Továbbá a nagylelkűsége is sokat nyomott a latban. Ez az új környezet jó hatással volt rá. és a Julie családjában leélt évek bizonyították. hogy mindvégig tiszteletben tartotta a személyemet. ' Ekkor ő a karjaiba vett. hogy két nőnek kell anyáskodrua felette. ami a fiam halála után is megmaradt. Továbbá nem voltak kicsinyes játékai sem velem. nagyon mély szeretet és tisztelet alakult ki közöttünk. számára megfelelő életet élhetett. hiszen már nem kellett többé nap mint nap viselniük a beteg bátyjuk terhét. Ő "anyapótló csapatnak" nevezett minket. Valóban anyapótló csapatként működtünk együtt.halála előtt bizonyos okokból felhoztam ezt a témát. és azt is el kell ismerni. Annyira boldog voltam. Azt hiszem. Sokat nevettünk azon. és ő nem neheztel rám miatta. és így a többi gyermekem is kivirulhatott. hogy ennél jobbat nem is tehettem volna vele. mint a karikacsapás. hogy mennyire sajnálom. hogy el mertem neki ezt mondani. és ez Julie Nick iránt érzett elapadhatatlan szeretetének volt köszönhető. Amikor 238 . amiért fájdalmat okoztam neki. Náluk boldog volt Nick. mennyire szereti Campbelléket. Végül nekik sikerült elérru. Valahogy megkönnyebbültem ettől. és könnyáztatta arccal megmondtam. A Campbell család önzetlenül hozott áldozatokat a fiam kedvéért. és talán ez a könyv megfelel ennek a célnak. Ment minden. hogy erről egyszer egy könyvet kellene írnunk. ezt komolyan is gondolta.

Ha tudom előre. Túl sok ember népesítette be a házat. Eleinte megosztoztunk a fiamon. aki elég sok estéjét otthon töltötte. és alaposan kipanaszkodhattam magam Nick őrültségei miatt. habár napközben gyakran hazaugrott. az önbecsülést és a függetlenséget. túl nagy volt a gyerekricsaj. miképp adjam meg a fiamnak a szabadságot. ő pedig megtanított engem arra. akkor kompromisszumos megoldást kerestünk. Julie-nál boldogabbnak érezte magát. arru számára a legmegfelelőbb volt. 239 . Mindketten sokat tanultunk egymástól. felhívhattam Julie-t. ő hívott fel engem napjában ötször is. Végül azonban már annak örült a legjobban. Időnként konzervatívabb lett Julie a hatásomra. Amikor pedig nála volt. hogy milyen is az igazi anyaszerep. és ha nagy ritkán nézeteltérésünk támadt. ha mindvégig Julie családjában lehetett. mintha kettős őrizetet kapott volna. Én új turpisságokat tanultam tőle. és este a vacsorákat is sokszor velünk töltötte. mondván.velem volt a fiam. Karácsonykor és a szünidők alatt is otthon töltötte az éjszakáit. és ez kikészítette az idegeit. Olyan volt ez. és a mi életünk is sínen maradhatott. és hisztérikus hangon kifakadt. hogy őrületbe kergeti ez a gyerek. Julie pedig mindig megnyugtatott. Minden döntést közösen hoztunk meg. Szövetséget kellett kötnünk a fiam érdekében. és közben átadtam a régebbi tapasztalataimat. és számára elviselhetetlen volt ez a felfordulás. Már csak azért is hazajött. állandóan kutyákba botlott. hogy ilyen jól fognak elsülni a dolgok. Ez igazi kötéltánc volt a részünkről. Mégis ezzel sikerült valahogy megtalálnunk azt a tökéletes egyensúlyt. Igazság szerint a házunkban állandó sürgés-forgás volt. hogy a testvéreivel lehessen egy kicsit.

de különösen neki volt kedvező: Mindabból. hogy mi a helyes. törődik vele. Mindannyiunknak valamilyen módon hasznára vált. világossá vált. amit nekem elmondott. három éven át nagyszerűen működött. amiért két nő is anyáskodik felette. amikor kórházba vagy táborokba küldtük. Azonban Nick minden egyes alkalommal kudarcot vallott. Az anyapótló csapat. és milyennek kell lennie egy jó anyának. amit irántam érez: Meg szeretném osztani néhány gondolatomat és érzésemet Nickkel és Danielle-lel kapcsolatban.azért. Julie szavai mindent elmondanak. Soha nem adta fel. Olyan sokat tanultam tőle. ami miatta kelt életre. hogy dugja be a fiát egy mentális betegekkel foglalkozó intézménybe. Nagyszerű csapatot alkottunk. Szerencsés fiúnak mondhatta magát. és azzal a tudattal éli le az életét. mennyire jól érezte magát ebben a helyzetben. Nickkel egyáltalán nem lehetett bírni. Danielle igazán ámulatra méltó személyiség. Annak el240 . hogy hozzám költözzön. Megtanított arra. Nem szabad a könnyebb utat választani. Ehelyett ő megengedte.akkor nem zokogtam volna annyira az elköltözése napján. mindig kirúgták. nagyon sokan ajánlották neki. Nagyon könnyű lett volna Danielle számára. és egészen a haláláig nagyon szerette Julie-t. Mi voltunk az ő anyapótló csapata. és elhalmozza szeretetével. ha az egészet a fia nyakába varrja. hogy ő minden lehetőt megtett. hogy segítsen rajta. Először is világossá szeretném tenni. Ezt mindennél fontosabb elinondanom. Az írásban lefektetett megállapodásokkal sem mentünk nála semmire. Bármilyen iskolát is sikerült találnunk a számára. hogy Danielle odaadó és állandó támogatása nélkül nem tudtam volna boldogulni Nickkel. és briliáns megoldásnak bizonyult Nick számára. Mielőtt Nick hozzám költözött volna.

hogy vajon neki milyen meséket adott be rólam. hogy valaha is ne tudtunk volna közös nevezőre jutni. Ez ellen nem tehettünk semmit. miszerint ha valamelyikünknek elege lesz valamiből. Kötöttünk egy megállapodást. ennek az a magyarázata. hogy igazán jól kiegészítetti. hogy mi mindenen mentünk keresztül Danielle-lel. akkor szinte felrobban az agyám. és huzakodott velem miatta. hogy éppen mit érez. a dolgozókkal sikerült elhitetrue.lenére. Egy241 . Amikor eljött hozzánk valaki. mert nekem eltört az állkapcsom. Ilyenkor ő átvette a stafétabotot. akkor a másik kiáll mellette. és én ezt nem engedtem meg neki. Ha visszagondolok arra. függetlenül attól. Teljesen tehetetlenek voltunk. Ha Nick a fejébe vett valamit. Ezalatt én kifújtam magamat. és néhány órán keresztül ő veszekedett vele. és elmondjam neki. bármiről képes volt meggyőzni a másikat és saját magát is. hogy Nick az én házamban élt.ik és támogattuk egymást. milyen történeteket agyalt ki rólunk. először mindig az jutott az eszembe. És ennél még meghökkentőbb. hogy ezeket másokkal is el tudta hitetni. Ilyenkor akár óránként is felhívtam Daruelle-t. Aztán megint jöhetett a műszakváltás. őt szó szerint minden Nickkel kapcsolatos döntésbe bevontam. Nicknek hihetetlenül csavaros esze volt. Amikor visszagondolok arra. mindig elcsodálkozom azon. Egyszer például. hogy kieresszem magamból a gőzt. hogy igazolja önmagát és a cselekedeteit. Nicknek pedig közösen tálaljuk a dolgot. akkor órákon át a sarkamban volt. és nagyon zsémbes lettem emiatt. Azt hiszem. amikor rövid időre kórházba küldtük. hogy öt pusztán azért dugtuk be. hogy miképp voltunk minderre képesek. mert így nem tud egymással szembefordítani minket. amikor kirugták az iskoláiból. mennyire az agyamra megy már ez a gyerek. Nem emlékszem arra.

akkor előtte mindig okozott valami gikszert. hogy milyen erők vezérelték az irodámhoz azon a napon Danielle-t és Nicket. Azonban hiszek a sorsszerűségben. Annyir'a szerettem Nicholast. végül is mindannyian ugyanolyan sokat kaptunk egymástól. Ilyenkor ő sértve érezte magát. Nagyon nagy erőfeszítésébe telt. Legalább egy éven keresztül ebbe a hibába estünk. és közel engedjen minket magához.szer sikerült azzal beetetnie a felügyelő tanárát és az osztálytársait. mert megfájdult a feje. mint amilyen sokat adtunk. amiért ellopott. hogy nap mint nap megküzd a boldogságáért. hogy az anyja kényszerítette hosszú haja levágására. és ezért nem engedtük meg neki. mint bárki másra. mert nyilvánvalóan embert próbáló feladat volt fiatalabb korában boldogulni vele. Ha valamit nagyon szeretett volna. Nem tudom. hogy elmenjen. és gyűlölte az egész világot. Azt is kár lenne tagadni. használt és összetört egy elektromos golfautót. de ilyenkor Nick megrémült. akkor kezdte megint érdemesnek találni a küzdelmet. Azt hiszem. Egyszerre csak egy téglát volt szabad levenni. Egyszer valami rosszaságot csinált. Nem szükséges sok szót fecsérelni ezekre a történetekre. Azt hiszem. Megtanultunk Nickre úgy tekinteni. hogy ledöntse az őt körülzáró falakat. amikor ezt érezte rajtunk. hogy egymásra kellett találnunk ahhoz. hogy mindhárman jobb és egészségesebb emberekké válhassunk. Ezért aztán ezzel a bizonyos koncerttel kap242 . és tudom. mi pedig szomorúan és tehetetlenül néztük szegényt. ezért nem volt szabad kimennie. és becsültem azért. pusztán azért. Néha hármat is megpróbáltunk egyszerre. hogy egyszer az éjjeliőrök elóállították azért. Azonban nagyon nagy várakozással tekintett egy bizonyos koncert elé. nem pedig mint egy rakás viselkedésbeli problémára. és rögtön visszatett hatot.

Es Danielle is. Ez biztosan így volt. amit előtte a kezébe nyomtam. Megmondtuk hát neki. Megkérdezte. Nick elmondta. és Nick felolvasta azt a szöveget. hogy szóról szóra azt mondta el. és fátylat borítunk a túlkapására. En is ezt tettem. menynyire szeretne elmenni. mert látjuk. az én agyam is legalább olyan jól forgott. Hála istennek. és segíteni kezdtük egymást. és megpróbálja megérteni a másik érveit. Inkább együtt hívtuk fel Daruelle-t. egyszer például Nick bajba sodorta magát.csolatban úgy döntöttünk. Ekkor jöttem rá arra. hogyan tegye ezt. hogy időnként milyen nehezen tud csak uralkodni az idegein. miért. amilyenek lenru szerettünk volna. mint az övé. Ettől fogva lassan kezdtek megváltozrü a dolgok. mivel nem nagyon tudott mit kezdeni a benne keletkezett fájdalommal. mennyire fontos ez neki. és ilyenkor gyakran önfejű dolgokat tett és mondott. hogy inkább meggyőzte magát arról. mire mi azt feleltük. ho~y elkezd figyelni. Az egészben az volt a bámulatos. hogy "a faszomat sem érdekli". Aztán annyira rosszul lett emiatt. és a benne lévő értékek miatt ezúttal eltekintünk a büntetéstől. hogy Nick tényleg a jóra törekszik. mert felvette a hívást az üzenetrögzítő. Emlékszem. hogy pusztán azért. és nemcsak annyit vetett foghegyről oda. Nagyon könnyen kijött a sodrából. Órákon át vitatkoztunk piszlicsáré dolgokon. Ez volt az én szerencsém. Nick megtanított ar243 . és mégsem rohant egyből a telefonhoz és hívta fel az anyját. hogy figyelembe vesszük. hogy mások hibáztathatók a történtekért. Először kis feladatok elé állítottam. Annyira alkalmatlannak érezte magát erre a földi életre. de nem tudja. hogy jól leteremtse. hogy elengedjük. aztán egyszer csak láttam rajta. amit én leírtam neki. majd kiátkozza őt. Egyre inkább olyan emberekké váltunk. Ráadásul a mentségei nagyon hihetőnek hangzottak.

Tőlem azt tanulta meg Nick. Leginkább azért vagyok hálás neked. a szeretet viszont állandó. de még mindig nem tudtam eldönteni. ezért rám maradnak a gyakorlati és konkrét dolgok elintézései. ha a régiek már tönkrementek.ra. hogyan betűzzem helyesen a szavakat. én nézem meg a balettelőadásukat. Nick halála óta már eltelt néhány hónap. hogy nem minden kérdésre lehet választ találni. akkor valószínűleg mindent ugyanígy csinálnék. Én töltöm be az anya szerepét a családban. és én veszek nekik új játékokat. hogy igazából mit jelent a becsületesség. Ha még egyszer belevághatnék. hogy mire számíthatnak. addig John időnként sokkal fontosabb eredményeket ért el. Nick arra tanította meg az anyját. hogy mitévő legyek. hogy az ilyen mértékű kölcsönös szeretettel és bizalommal csak kevésszer ajándékoz meg bennünket a Jóisten. amiért megtanítottál arra. Lassan kezdek rádöbbenni arra. A fájdalom mulandó. és nyelvtanozott is velem. mint amennyiről le kellett mondanom miattuk. ha szükségük van rám. Tőlem mindig tudják. és hogy te is feltétel nélkül szerettél engem. mint az eszére. 14. Én veszem meg a cipőt a gyerekeinknek. én kenem meg reggel a mogyoróvajas szendvicsüket. Daruelle. hogyan kell szeretru a másikat. Mindig kéznél vagyok. és köszönöm. Végre csoda történt Miközben én pszichiáterek után rohangásztam és megpróbáltam új megoldásokat találni a fiam számára. Danielle megtanította Nicket. hogy megosztottad velem a fiadat. hogy inkább a szívére hallgasson. én viszem el őket az orvoshoz és a fogászatra. Julie-nak is meg kellett ta244 . Annyira megbénított az elvesztése. Szeretlek. és hogyan lehet megkülönböztetni a barátokat az ellenségektől. Danielle és Nick sokkal több dologhoz segített hozzá.

Ualójában neki köszönhetjük. aki pszichiátriai problémákra szakosodott. Én sokszor nem értékeltem eléggé ezen fáradozását. és mindkét szakterületéhez kiválóan értett. hogy a mindannyiunknak enyhülést hozó új orvosságokat és kezeléseket megtalálja. Néha nem könnyű a malária új gyógymódjaira összpontosítani a figyelmet. és ő arra bátorított. ez a Los Angeles-i orvos is dekoncentráltságban szenvedett. Mindössze pár hónappal Nick halála előtt John ellátogatott egy stanfordi gyógyszerészhez. 245 . és néha egész vad ötletek pattantak ki a fejéből. Ő mindig új ötletekkel rukkolt elő. akkor nem tágít. és tanulmányokon és újságcikkeken rágta át magát. John igazi erősségét azonban néha sokkal nehezebb volt felismerni. Továbbá néhány teljesen új orvosságot is talált a számára. mint egy vérbeli kopó. de azt hiszem. eljutott hozzánk egy egyetemi professzor híre. ha egy harmadikat is szednek mellette. Nem sokkal azután. Ha akkor nem megyünk el hozzá. és rájött arra. ő szervezte meg a felügyeletét és hajtogatta össze a ruháját. hogy látogassunk el hozzá. valószínűleg sokkal hamarabb bekövetkezik a tragédia. új orvosságok híre jutott a fülébe. hogy új nyakörvet vegyek a kutyának. ez az együttélés velejárója. Azonban John olyan. amit valójában még máig nem sikerült senkinek sem megtalálnia. és megkeressem Zara fél pár tornacipőjét. Kikértük dz Seifried véleményét. Ha egyszer szagot fog. Azt hiszem. Sajnos nem volt már időnk kipróbálni őket. Belemélyedt a gyógyszerészetbe. amikor azzal kell törődnöm. hogy a fiam által szedett két orvosság ellenkező hatást vált ki. hogy Nick Julie-hoz költözött. aki mániás depreszszióra és dekoncentráltságra szakosodott.nulnia együtt élni a fiammal. hogy egyszer s mindenkorra megváltozott a fiam élete.

Azt is mondta még. Mit kezdenénk az egészséges veséivel. a szülésemmel és Nick csecsemőkorával kapcsolatban. elbeszélgetett Nickkel. Az elbeszélgetés a professzorral nagyon jól sikerült. még akkor is. Ekkor már annyi volt belőlük. és nem húzta tovább az időt. hogy szerinte a fiam mániás depresszióban szenved. és elvitték Nicket Los Angelesbe. Egész csokorra való kérdésre kellett válaszolnom a terhességemmel. Először vérvizsgálatra volt szükség. ha öngyilkosságot követne el. amiben Nickkel kapcsolatos kérdések voltak. Egy próbálkozást mindenképp megért a Lítium. John és Julie kezükbe vették a kérdőíveket. és ekkor már Nick élete jobbá tétele érdekében még a veséit is hajlandó voltam kockára tenni.Küldtek nekünk egy százoldalas kérdőívet. Mindenesetre úgy hangzott. Amikor elmagyarázta. akkor ez elég magas volt nekem. Ellenben ha beválik ez a gyógysze~ akkor háromnégy héten belül a szemünk láttára fog csoda történni. amikre csak úgy tudtam válaszolni. hogy a megfelelő dózist meg lehessen állapítaru. Sokra közülük már magam sem tudtam választ adru. Átnézte a kérdésekre adott válaszainkat. Ekkor azonban már úgy éreztük. hanem rögtön felírta a Lítiumot. vagy végül mégis vala246 . mivel rajtam kívül senki sem rendelkezett elegendő információval. hogy ha a Lítium nem használna. mint a New York-i telefonkönyv Miután elkészültem. hogy megéri belevágni a dologba. Én töltöttem ki. hogy nincs más választásunk. ha ez potenciális veszélyt jelentett Nick veséire. Ez volt az első egyértelmű diagnózis. Azt mondta. hogy vastagabb köteget alkottak. ha elővettem fiam nagy halom orvosi papírjait. amit kaptunk. Más jellegű kérdések is voltak persze. akkor sem okozhat komoly károsodást a fiamnak. hogy mi a teendő. Döntenünk kellett a veséi és az élete között.

és kijelentette. hogy hamvába holt ötletnek tartja. amikor az egyetemről recepttel a kezében hazatért. Azonban ettől a naptól fogva többé nem jött szóba köztünk az öngyilkosság. hogy kóros betegségben szenved. és bármit megtettem volna ennek elkerülése érdekében. hogy mániás depresszióban szenvedne. Teljes mértékben egyetértett a Los Angeles-i kolléga diagnózisával. mint a többiek. Megint csak szembesülnünk kellett azzal. és a naplóiban sem említette meg. Egyszer-kétszer még azt is kijelentette. hogy sürgősen segítségre van szüksége. A Lítium mellett a Prozacot továbbra is szedhette.melyik elmegyógyintézetben kötne ki? Ez ekkor még valós lehetőségként merült fel előttünk. Nick nagyon izgatottan tekintett a Lítium szedése elé. Ekkor Nicknél már tényleg máruás depresszióra utaló jelek mutatkoztak. és hasonlóan vélekedett dr Seifried is. Azonban azzal is szembesült egyben. és ő is a Lítium szedését javasolta. Már egy év eltelt azóta. Nick novemberben kezdte el szedru az új orvosságát. Aznap este. hogy az első pirulákat felirták neki. szó nélkül felment a szobájába. ezért ennek a gyógyszernek a szedése komoly traumát okozott neki. Szerencsére hamar sikerült lenyugtatnunk. Azonban mégis furcsa volt. hogy egy Los Angelesben eltöltött viszonylag kellemes nap után ez volt az első reakciója. Ha beválik nála ez a szer. ak247 . hogy nincs rá szüksége. és továbbra is kitartott azon véleménye mellett. A Lítium Nickben azt az érzést keltette. hogy ugyanolyan normális. de azért hajlandó volt rögtön alávetni magát a vérvizsgálatnak. Nem látta be. A professzor ezt egy ideális gyógyszer-kombinációnak tartotta. hogy leveti magát a tetőről. és mi a Lítium hatásától vártunk végső választ erre a kérdésre.

248 . Végre meghozta gyümölcsét a hosszas keresgélésünk.kor ez egyben azt is bizonyítja. hogy ez a szer fog csodát tenni a fiammal. ha rajta kívül mindenki más ezt állította volna. hogy láttam milyen hatást ért el Nicknél ez a gyógyszer. amit a továbbiakban maximálisan ki is használt. ami az életembe is kerülhet. mintha valójában nem foglalkoztatna annyira minket ez az egész. Azonban ekkor már ismét visszaült az iskolapadba. még akkor sem. Három hét elteltével azonban már kár is lett volna tagadru. ami igaz is volt. mint egy kísérleti nyúlra. Megtörtént a csoda. amire különben esélye sem lett volna. Ekkor még mindig a "Link 80"-ban énekelt. Mivel én allergiás vagyok a penicillinre. és ő biztos állandóan érezte. Nem volt könnyű megállni. kiegyensúlyozottá és nyugodttá vált. Az öflet nagyszerűen bevált. és sok örömét lelte a zenekarában. józanná. Ezzel feltehetjük a pontot egy vég nélküli boszorkányüldözés végére. örökre az imáimba fogom foglalni a professzor nevét. Eleinte kicsit émelygett tőle. és így megnylt Nick előtt a lehetöség egy új életre. hogy a régi sejtelmünk beigazolódott. humorossá. Még be kellett lőnünk a fegyvert és megtalálnunk a helyes dózist. Nick mintha újjászületett volna. Boldoggá. Bevált! Segített rajta a gyógyszer! Ezzel a csodálatos szerrel teljesen új életet kezdhet majd. Azok után. de kétségtelenül kezünkbe került a megoldás kulcsa. Normális és tevékeny életet élhetett. és továbbra is mindenki tette a maga dolgát. ráadásul az iskolából is csak ötösöket hozott haza. hogy titkon lessük. ezért soha nem gondoltam volna. A veséivel pedig semmilyen téren nem merült fel probléma. Próbáltunk úgy tenni. hogy ne úgy nézzünk Nickre. de aztán elmúlt ez az érzése. hogy eredményes volt a gyógyszer alkalinazása. gyakran hazalátogatott hozzánk.

Nick kielégítette a kíváncsiságát. mint az oxigén. Nagyon óvatosan kellett egyensúlyoznunk. vagy előre megtervezték. Soha. és azt hiszem. Nélküle mi sem segíthettünk volna rajta. Bármikor mély depresszióba zuhanhatott vagy öngyilkosságba menekülhetett volna. Nick elborzadva látta. hogy milyen sok időt töltött az elmúlt másfél évben kórházi kezelés alatt. mert tudtam. Az elkövetkező évben háromszor is befeküdt körülbelül egy hétre a kórházba. Egy-két órát együtt töltöttek. Azonban három éven keresztül egy valóra vált álom volt számunkra és Nick számára ez a gyógyszer Ugyanolyan részévé vált az életének. a vér vagy a szíwerése. és törődnek vele. és ezzel mindannyian tisztában voltunk. Itt jól érezte magát. hogy beállítsák a gyógyszeradagját. akkor már egyetlen megcsúszás is elég ahhoz. Ráadásul abba a barátságos kis kórházba ment vissza. vagy csak túl keveset vesz be belöle. hogy Nicknek sikerült az egyik délután pár órát eltöltenie a vér szerinti apjával. és nem tudom. Ha nem kapja meg az orvosságát. amit dr Seifried ajánlott nekünk. Ha figyelembe vesszük. Soha nem inoghattunk meg.Az orvosság azonban csak akkor ért el megfeleló hatást nála. micsoda pusztítást végzett Bill életében a kábítószer Ezt a délutánt leszámítva többé már nem találkoztak egymással. Így azonban teljes életet élhetett. hogy ott biztonságban van. soha sem ellenkezett a befekvés ellen. és én azért is szerettem azt a helyet. akkor ez valóságos csodának számított. ha pontosan meg tudtuk határozni a számára szükséges szintet. Az iskolájánál futottak össze. Szintén ekkoriban történt. és továbblépett rajta. Ez egy kötéltáncos-mutatvánnyal ért fel. hogy halálos tragédia történjen. 249 . hogy ez csupán a véletlennek volt köszönhető.

Mindannyiuk számára eljön az a pillanat. mintha Mick Jagger anyukája lennék. A következő évben minden idejét a zenekarának szentelte. azaz dalszövegeket írt. leesett az állam az ámulattól. akárcsak a többiek. egyben a hátránya is. Amikor aztán abbahagyják a gyógyszeres kezelést. Szorgosan tette a dolgát. hogy teljesen meggyógyultak. de a saját tehetségét illetően elég visszafogottan nyilatkozott. hogy milyen jó zenét csinálnak és mennyire felkapott a zenekaruk. Hihetetlenül lebilincselő volt! Mindig is sokat áradozott a zenekaráról. Egyre többször visszahallottam azonban. azonban azt nem tudtam eldönteru. hogy ez nagyon fontos számára. már jól vannak. Nick két évig szedte a Lítiumot. 15. Az egyik barátomnak meg is jegyeztem.A Lítium szedése mellett Nicknek sikerült normális életet élnie. mármint hogy normálisnak érzik magukat a betegek. Azonban a Lítium nagy előnye. Én pedig szinte örömmámorban úsztam. próbált. ZENE. Tudtam. Zene. mennyire tehetséges. Még abban sem vagyok biztos. Iskolába járt. és erre akár mérget is lehet venni. és emellett minden flgyelmét lekötötte a zenéje. hogy tisztában volt nagyszerű adottságaival. fel250 . és nagyon jól mozgott a színpadon. annyira energikus és karizmatikus énekes benyomását keltette. Tehetsége vitathatatlan volt. és többé már nem szükséges szedniük az orvosságukat. hogy a színpadon látva a fiamat úgy éreztem magam. Szinte még a lélegzetem is elállt. és addig nagyon sok örömét lelte az életében és a zenéjében. akkor beüt a katasztrófa. A benne rejlő veszéllyel minden mániás depresszióban szenvedő betegnek számolnia kell. ZENE! Amikor először láttam Nicket a "Link 80"-nal együtt játszani. amikor úgy érzik.

hány óra van. A közös fellépé251 . Az első reakcióm az volt erre. "Nickhez fűződő barátságom a San Franciscóban található Cocodrie Klubban kezdődött. Nick rámenős st~lusának nem lehetett ellenállni. hogy tartsunk egy közös fellépést az én The White Trash Debutantes (Fehér Szemét Elsőbálozók) nevű bandámmal. Nick keresett a közös fellépéssel kapcsolatban. Tisztán emlékszem. rendelkezett azokkal az adottságokkal. illetve szervezett és tálalta a nagyközönségnek a zenekarát. Ő intézte a szobafoglalásokat és terembérléseket. hogy reggel hívjon fel ismét. majd megkértem. ezért kellemes élmény volt egy ilyen energikus és tettre kész fiatal sráccal megismerkedni. azonban ezen a délutánon találkoztunk előszöz A "Link 80" koncertje után azzal a javaslattal álltam elő. később azonban egy ügynököt bíztak meg ezzel a munkával. hogy megkérdeztem tőle. A zene világában dolgozók háromnegyede "naplopó'. Mire azonban észbe kaptam. Ezt bizonyítják a következő levelek is. A díszlet megrendelésében és elkészítésében is az élen járt. és látásból már ismertük is egymást. milyen hatalmas tisztelet övezte a zene világában tevékenykedők körében. Már mindketten sokat hallottunk egymás zenekaráról. és hajlandó volt mindent megtenni annak érdekében. tudja-e. ahol ő is fellépett a "Link 80"-nal. amelyek ezek megvalósításához szükségesek. Csak most látom igazán. így hát felírtuk egymás telefonszámát. már nagyon belemelegedtünk a beszélgetésbe. és ami még ennél is fontosabb. és már legalább egy órája társalogtunk. miközben én épp lámpaoltáshoz készülődtem. hogy eladhatóvá tegye a zenéjüket.lépett. Nagy tervei voltak a zenekarát ületően. A rákövetkező három hétben nem beszéltünk. Tényleg istenáldotta tehetség volt. hogy hajnali egy órakor megcsörrent a telefon. Ő tartott kézben mindent. továbbá a turnéik során árult holmikat is ő rendelte meg.

Nagyön fog nekem hiányozni. így volt viszonyítási alapja. Habár ekkor még csak tizenhét éves volt. mert ő is hasonló fájdalmakon ment már keresztül. Nick mindenkivel megosztotta lelki küzdelmeit a zenéjén keresztül. amikor jól kiveséztük az élet buktatóit. hiszen annyira össze akarta kapni magát. amikor ezzel "menőzní' lehetett. hanem azok a beszélgetéseink is. a művészet és a költészet ugyanúgy megragadta. aki mellett nem lehetett szó nélkül elinenni. Talán azért érzett valamilyen rokonságot velük. mivel egy héttel a kitűzött időpont előtt botrány tört ki a klubban. Nick Traina egy különleges csodabogár volt. Őt a szépség. Az igazi szereline a ZENE volt. akkor minden keserűségét kiontotta magából.sünket le kellett fújni. Nemcsak a tehetséges zenész fog nekem hiányozni. szerintem a korához képest nagyon éretten gondolkodott. Azonban bennem az hagyta a legmélyebb nyomot az előadásmódjával kapcsolatban. Mindenkivel szemben megértő volt. ezért ez a buli sajnos elinaradt. és ezért ebben vágyott sikerre. Mindig figyelinesen meghallgatta a véleményemet. a 252 . Olyan nagy reményt fűzött az új zenekarához. The White Trash Debutantes Nick túraszervező ügynöke így írt a fiamról: "Nick nem csupán egy forrófejű punk volt. Azonban a barátságunk nem szakadt meg. Hálás volt nekik. és nem csak akkor állt ki a "lecsúszott ürgék" mellett. Amikor fellépett a színpadra. Nagyon megkedveltem Nick gyermeki ártatlanságát. hogy mennyire alázatosan hajtott fejet a közönség előtt. a "Know(edge"-hez (Tudás). akárcsak én az övét. mint a düh. Ez egy bizonyos fokig gyógyítólag hatott rá." Ginger Coyote. ebben biztos vagyok. így téve az előadást még érdekesebbé és vadabbá. hogy az anyukája büszke lehessen rá.

Sok jót hallott a stúdióról. és további felvételeket készítenek majd. Sokszor álmodom vele. és Nick beleegyezett. Nyugodjon békében a lelke. és bíztam abban. hogy álmomban megint találkozunk. hanem mindenkit cserbenhagyott. akik engem megelőzve látták meg a másvilágot. Hiányzik. Mintha a démonok már visszahúzódtak volna. és adott neki egy "Link 80" pólót is. és kimondottan kedves hangot ütött meg. és sokat gondolok rá. hogy még ekkor is mennyire nehezen lehetett kijönni vele. Továbbá azt is megígérte. és ő azt kívánta. hogy további két felvételt készítsünk. Így vagyok minden szerettemmel. hogy 253 .fájdalom és a rosszindulat. Úgy tűnt." Munkájuk végeztével Nick megajándékozta a legújabb "Link 80" CD-jével. és Myk késöbb megírta. hogy felvehetné-e ezt a két dalt egy készülőben lévő "Ramen Core" című válogatásra. Ezúttal teljesen más benyomást tett rám. Aztán így folytatja a levelében: "Legközelebb 97 májusában találkoztam Nickkel. hogy már jól van. hogy a fiam milyen nagy hatást tett rá. aki szerette őt. Ekkor a fiam még csak a tizenhetedik évében járt. mondhatnám úgy is. és be akart jönni. Myk leírja még azt is. Nick helyette akarta a "szkreccselést" megcsinálni. Tisztában volt a szerepével. hogy a barátságunk és a kapcsolatunk egy életre szóló lesz majd. hogy beadta a kulcsot. és ezzel nemcsak engem. Ozark Tehetséggondozó A Burnt Ramen stúdióban dolgozó Myk Malin 1995 vége felé készített vele egy demofelvételt. a Tizenhét okkal." Steve Ozark túraszervező ügynök. Máig nem tudom neki megbocsátani. Figyelemmel kísértem a személyes és a zenei fejlődését is. A lendületessége magával ragadó volt. hogy hamarosan visszajön. Myk megkérdezte tőle.

és azt hittem. elhatalmasodott az őrület. A látottak teljesen felkészületlenül értek. hogy a fiam a színpadra lépjen. Örömmel láttam. Ámulva néztem a hömpölygő tömeget. energikus zenéje. miközben arra vártam. akik többsége punköltözékben jelent meg. a hangja. Imádtam a stílusát! Két szám között elmondta a közönségnek. Rám rövid élete alatt írt nyersgyémánt-költészete volt nagy hatással. Amikor a zenekar színpadra lépett. hogy mi tesz valakit különlegessé. akkor most nem állhatna a színpadon. a színpadi mozgása és egész előadásmódjának a magas színvonala. jót fogok majd szórakozni rajta. üvöltöttek. Habár én elfogult vagyok a fiammal. A villódzó fényekben a szivárvány minden árnyalatában tündökölt a hajuk. és ráadást követeltek. 254 . "Nehéz lenne általános érvényű szabályt adni arról. hogy én is ott vagyok közöttük. hogy végre a színpadon láthassam. és én öregasszonynak éreztem magam közöttük. amelyik annyira szerette őt. pörgött-forgott és jobbra-balra dőlt. Nick mégis lehengerelt. Szökellt. ugrált. és ha én nem tettem volna meg annyi mindent érte. könnybe lábadt a szemem.bárcsak a segítségére lehetne. Már alig vártam. amikor egy füstös kis klubban lépett fel. mennyire megőrül érte a közönsége. a közönségen. Feszült várakozás előzte meg a fellépésüket. Én arra az esetre emlékszem vissza a legszívesebben. Nem fűztem különösebb reményeket a fellépéséhez. Sok vad tekintetű kölyköt láttam ott. Teljesen felkészületlenül ért profi hozzáállása." Ezt a témát mélyen boncolgatta is a levelében. Először behangolták és beállították a hangszereiket. Felényújtották a karjukat. együtt énekeltek vele. Amikor ezt mondta. majd egy gyors mikrofonpróba után egyik pillanatról a másikra vadul a húrok közé csaptak.

Továbbá azt is megtudtam a barátaitól. pedig ő sokkal otthonosabban mozog és jártasabb a zene világában. hogy én ott voltam-e vagy sem. Amikor a színpadra lépett. Mint a háborgó tenger. hogy milyen nagy hatást tett rám. Sikítottak. és én elmondtam neki. Tetszett. függetlenül attól. Itt komorabb és idősebb közönség sereglett össze. Soha nem gondoltam volna. Később megkeresett. Nick mágikus erővel hatott a közönségre. Amikor pedig ismét a kis klubhelyiségben léptek fel. és próbáltam észrevétlen maradni. Szerettem a koncertjeire járni. Örökre felejthetetlen pillanat marad ez számomra. hogy a közelébe kerülhessenek. Szemernyi kétség sem maradt bennem afelől. hogy minden koncerten. a közönség elég fásultnak látszott. de aztán pár perc múlva ismét elszabadult a pokol. Felejthetetlen élmény volt látni őt a színpadon. Legközelebb egy éjszakai lokálban láttam fellépni. legalább egy dalt nekem ajánlott. és ellenállhatatlan előadásmódjának elsöprő ereje is nagy hatással volt rám. hogy egy szép napon rocksztár lesz belőle. amikor izzadságtól gyöngyöző testtel átkarolt. Jo Schuman barátunk is velem volt. akit szintén bűvöletbe ejtett a koncert. hogy Nick fényes karrier előtt áll. amit csinált és ahogyan előadta magát. daloltak és kiabáltak.Az előadás után pedig a rajongók egész hada ostromolta. Eközben lányok sereglettek köré. Egy hihetetlenül jóképű fiatalem255 . Egy kicsit feszengve csaptak a húrok közé. táncoltak. egy anya figyelmét ez nem kerülhette el. úgy kavargott előtte a számára vadidegen emberek hatalmas tömege. Ő pedig szerintem ideges volt. és sokkal többen befértek a terembe. Erre gondolva mindig jókedvre derülök. én a háttérbe húzódva figyeltem. Annyira büszke voltam Nickre.

Ráadásul tehetség is szorult belé. Olyanok voltak ketten. Ha kinyújtotta a karját a közönség felé. Leszorítottam. és megértettem a lányokat. mennyire vonzó külseje van a fiamnak. Nagyszerű hanggal áldotta meg a sors. tizenkilenc éves. de ha az éneklésről volt szó. hogy a fiam is elérje azt. Én fel256 . "Mindig megpróbáltam éneklés közben kizökkenteni Nicket a szerepéból. amikor az első könyvem sorait papírra vetettem. A fiam és én is nagyon szerencsésnek mondhattuk magunkat. Sam máig emlegeti a fiam zene iránti olthatatlan szenvedélyét. akkor tényleg úgy tűnt. Egyszer aztán elég nagyot esett. akkor a fiam nem ismert tréfát. és olyan szédítő volt a mosolya. közben és után gyakran ökörködtek együtt. hogy kölcsönösen nagyra tartottuk egymást. A többiek és Nick is Sammy the Mick"-nek nevezték. és annyira szerettem a koncertjeire járni. Talán ő volt a legjobb barátja. Sam Ewing. Hihetetlenül karizmatikus egyéniség volt. Én is hasonló korú voltam. amit akar Ráadásul örömét lelte ebben. és rádöbbentem. Az egészben az volt a legjobb. akik sikítva tülekedtek a színpad felé. Izmos és formás teste volt. A világon a zenéjét és a zenekarát szerette a legeslegjobban. Olyan büszke voltam rá. amit énekelt. mintha magához akarná ölelni őket. A fiam koncertjei előtt. mint két játékos kölyökkutya. És sikerült megérnem. Annyira sármosan nézett. dobáltam.ber nézett le rám a színpadról. és hogy mennyire szeretett Nick énekelni. és próbáltam lelökru a színpadról. ami szintén nem mellékes szempont. és nagyon jó dalszövegeket írt. Már nagyon fiatalon megtaláltuk a számunkra kijelölt utat. csak éppen nem mindig lehetett megérteru. Nickhez legközelebb egy másik fiatal zenész állt.

257 . Sammy néhány rövidebb turnéjára is elkísérte. és szürke öltönyükben úgy néztek ki. együtt énekeltek és ökörködtek. "Sammy the Mick mindig mellette állt. Rávetettem hát magam. és meglepődve hallottam. Nick az egyik fellépésük után egy születésnapi tortával lepte meg Sammyt a Cocodrie Klubban. és nyakon lódítottam vele is ugyanezt tette velem. vagy ha kimerítette a koncertek és elöadások sorozata. Sammy the Mick" abban az évben velünk jött Hawaüra va" kációzni. Hátat fordítottam neki. és ez elkerülhetetlenül egy hatalmas tortacsatát eredményezett.ugrottam. Eközben Nick még mindig szívből dalolt. Együtt mentek el csajozni. Más üvöltött volna a helyében. és hátulról elgáncsoltam. Ugyanazt a szót tetováltatták mindketten magukra. és támaszt nyújtott Nicknek. hogy nem hagyja abba az éneklést. hogy ők ketten mindig nagyon jól szórakoztak. mint két vadóc kiskölyök. Ő térdre rogyott. Még sok száz történetét lehetne elmesélni róluk. amikor együtt bohóckodtak. hogy lelket öntsön bele. de az biztos. és állandóan hergelték egymást. Eközben Nick egy másodpercre sem hagyta abba az éneklést. Az egész tömeget lelocsoltuk. és ledöntöttem a lábáról. Lehajoltam hozzá. de még ekkor is énekelt. hogy a földre borítsam. és felvidítsa egy kicsit. de 8 lehúzta a pólómat. ha maga alatt volt. Ő volt a fiam legjobb barátja. Imádta a tetoválásokat. de ő tovább folytatta az éneklést. " Nem volt az összes fellépésük és bulizásuk ennyire durva. A színpadon adta át neki. Ez is a mániás szenvedélyeinek az egyike volt. Megint odacikáztam hát mögé. mint két betlehemező gyerek. és birkózni kezdtünk. és mindig melegség öntötte el a szívemet. M~ogtam hát egy vizespalackot. TESTVEREK.

Hajtotta a szenvedélye. mint kölcsönös tiszteletről. amin indult Maxx öccse is. Maxx a "Link 80"zenekart parodizálta. Ennek élt. Csak ámult s bámult. amit annyira komolyan vett. Szemfényveszt8 ügyességgel tizenkét ember munkáját fogta össze. Az általános iskolai dalfesztiválok győzteséből egy csapásra igazi rocksztárrá vált. és egy videofilm elkészítését is megszervezte. A színpadról lelépve is ő irányított. Nick teljesen el volt kápráztatva ettől. hogy valóra váljon az álma. nyilvánosságot biztosított a zenekarnak. és be is zselézte. ~ctoria pedig nagy gonddal ráfestette a Nick testét díszítő tetoválásokat. hogy az egyik fiam mennyire élethűen utánozza a másikat a színpadon. Azt hiszem. és Maxx ettől csak még jobban felvillanyozódott. és a közönség soraiból bátorítólag mosolygott az öccsére.ink. miközben fülig ért a szája. hogy sokra viheti. Rit258 . amikor megláttam. hanem egyben menedzsere is volt. hogy olyan kreativitást igénylő területen dolgoztunk. amit szeretti. Legjobb úton volt afelé. hogy kísértetiesen hasonlitson Nickre. Ez neki persze természetes volt. elment ismét erre a dalfesztiválra. Uele volt a zenekar többi tagja is. Mindkettőnkben az volt a közös.Tizennyolc éves korában Nick nemcsak a zenekar énekese. akik részben a karnerjének a kovácsai voltak. mivel őt is ebbe az iskolába írattuk be. Tudtam. Szerettem a munkájáról beszélgetni vele. az utolsó velünk töltött tavaszon lopta be magát leginkább a szívembe. Még én is beleborzongtam a látványba. Mielőtt turnézni indult volna. ugyanis hajlandó volt szíwel s lélekkel dolgozni. Samantha úgy öltöztette fel. mint Nické. Minderre az állandó fellépések és próbák között sikerült időt szakítania. Mindig is nagyra tartottuk egymást. A haját is pont olyan feketére festette be. de ekkor már többröl volt szó.

miután hosszú éveken át megvívta saját fájdalmas küzdelinét. Soha nem fogom elfelejteni. azonban az évek során bölcsebb és belátóbb lett. védelmező és lelküsmeretes báttyá vált. és lettek ennyire szépek?" . ahogy Nick az öccsére mosolygott. sok szeretettel a te nagy bátyódtól. Nick pedig imádta őt. Azonban valahol mélyen a lelkében ott lapult még mindig a hamisíthatatlan nickys tréfálkozás.' Maxx szinte istenítette a "menősége'.kán adódnak az ember életében ilyen nagyszerű pillanatok.kérdezte tőlem. Ekkoriban Nicknek minden testvérével kimondottan jó volt a kapcsolata. imádta a legkisebb húgát. és Maxx bátyjára vetett csodáló pillantása is kitörölhetetlen emlék marad. ugyanakkor csodálta is őket. mert mindketten fiúk voltak. heccelte. Szeretett csúfolódru a húgaival. Nick adott neki egy dedikált posztert a tizenegyedik születésnapjára. és soha nem kellett nógatni erre. Nicktől. és megadta a nekik kijáró tiszteletet is. aki ekkor még csak csecsemő volt. különösen Sammie-t vonta az oltalma alá. mindig megdöbbentem. "Hogyan nőhettek fel ilyen gyorsan. amin ez állt: "Az utánam legmenőbb Trainának. Bármilyen csetepatéik is voltak a korábbi években. és öregnek éreztem magam. miután már elég érett lett és a Lítiumot is szedni kezdte. talán azért. Zarát. Mások iránt több könyörületet és figyelmességet mutatott. Nick soha nem vesztette el gyerekes játékosságát. Számára Nick volt az igazi hős. és teljes mellszélességgel kiállt valamennyiük mellett. Különös lelki kötelék szövődött Maxx és közte. egy szerető. a zenéje és az ökörségei miatt. 259 . Teljesen odáig volt értük. Amikor ilyesmiről beszélt velem négyszemközt. Mindannyiunknak sokat adott. és erre mindig boldogan fogok visszaemlékezni.

Finoman és meggyőzően beszélt vele. Különösen arra volt büszke a fiam. hogy Beatie esküvőjének tevékeny részese lehe260 . Beatie biztosan ugyanolyan nehéz napokat élt át. ő is foggal-körömmel küzdött érte. amiért Nick tisztelte és szerette őt. akkor senki sem férkőzhetett be közéjük.Nick és Sam között mindig is volt egy láthatatlan kötődés. Azonban a gyászt és a bánatot nem lehet mérru. Az évek során láthattam. mint mi. Tudom. de szerintem ő is tisztában volt ezzel. Amikor kettesben maradtak. milyen szoros kötelék fűzi őket egymáshoz. akárcsak bennem. Ezért rázhatta meg Samet a legjobban. hogy minden egyes testvérében kitörölhetetlen nyomot hagyott Nick elvesztése. és bármikor a védelmére kelt. Mintha a lelkükben sziámi ikrek lettek volna. Habár nagyon jól tudtam. hogy az egész család mennyire szenved Nick elvesztése miatt. Habár Sam mindig nekünk támadt. amikor én a barátaimmal mentem el nyaralni. ami ezek után bekövetkezett. hogy lekicsinylően szóljak mások érzéseiről. Mindenkinél jobban megbíztak egymásban. mint arra a csecsemőre. Akárcsak Sam. és bármit megtett volna. hogy támaszt adjon Nicknek. amikor már senki sem tudott szót érteni vele és a Lítium szedését is felfüggesztette. és a saját pszichiátriai szakképzettségét is felhasználta. Az utolsó két évben mindig beugrott helyettem. hogy Nick fejében nincs rendben valami. Sam bármit megtett volna érte. ha azt állítottuk. és megtett minden tőle telhetőt. és ki vagyok én. hogy a bátyját megvédje a további sérülésektől. mégis néha attól féltem. Ő egész életében úgy nézett rá. aki azért született erre a világra. hogy Samet mindannyiunknál jobban megviselte ez a tragédia. hogy az ő kisbabája legyen. Ilyenkor felelősségteljes döntéseket hozott. amikor ezzel segíthetett neki. Egyszer kórházba is küldte.

nincs kiút számomra.ilöttem mindenki gyászol. mert próbára tettek az események. ez az én selyemgubóm. hogy százévnyi terhet cipelek. Miután Nick elment közülünk. egy békés sziget. ami legtöbbször nagyon jó viszonyt jelentett. Őrülten fel-le rohangászom. Nincs balzsam. hogy kegyesen engedjen vissza hozzánk. Te voltál a fény az életemben. Nincs kegyelem. Ostorozzák magukat. mely enyhülést hozna mély sebeimre. hogyan élhetnék nélküled. Könnyek Fuldoklok a könnyeimben. Nincs menekvés számomra. Beatie írt az érzéseiről. Félek reggel az ágyban maradni. A szívemből felszakad a gyötrelem. Fáradtan botorkálok. Álmomban kérdőre vontalak. A mosolyod reményt adott nekem. Nem tudom. A lelkem megkérgesedett. A szemed kacagott. 261 . a napok összefolynak. Köri.tett. A rémálmaim és a sötétség foglya vagyok. E sorok tanúsága szerint nagy lelki gyötrelmeken ment keresztül. a mosolyod átölelt. Könyörögtem az éghez. megnyugvást ebben sem találok. Nick mindig szoros kapcsolatban állt a családtagjaival. az éjszakák rettenetesek. hogy miért nem maradtál közöttünk. Hiába írok. Harminc vagyok. A szürkületben nap mint nap rémálmok ébresztenek. de úgy érzem.

Az asztma gyakran fölém kerekedik. hogy megszabaduljak a démonjaimtól. hogy "nem maradhatok". Csak zihálok. Küzdöttem. Megnyugvást még mindig nem lelek Kényelmetlenül érzem magam a saját bőrömben. hát lenézek a szakadék széléről. hogy karácsony reggelén nem leszel közöttünk. Minden lélegzetvétel nehezemre esik. Nick Trevorhoz és Toddhoz.Minden egyes alkalommal ezek a szavaid csengtek fülembe: "Hiszen úgyis tudod. a két bátyjához is nagyon szo262 . mert nem akartam elengedni a kezedet. Minden reggel korán kelek. Semmiben sem vagyok biztos. Kifakad a kínom. mint érzem szaggatott köhögésemet. Annyira fáradt vagyok. Szinte belepusztulok. Az érdes hang még a fülhallgatómon át is szúrja a dobhártyámat. Gombóc van a torkomban. Nem szoktam hozzá a küzdelemhez. Hatalmas űr maradt utánad." A "hiszen úgyis tudod" aztjelentette. és én egy cérnaszálon függök. Vég nélkül járom a városokat. és nem látom az út végét. Hiába keresem. Kíváncsi vagyok. A Télapó nem létezik. mert még érezni akartam az illatodat és az érintésedet. Olyan vagyok. Sokszor elöbb hallom. mint egy meztelen csiga. de csak zokogok. ha arra gondolok. Pedig próbálnék biztonságos helyre visszahúzódni. és nem békél meg a lelkem. Küzdöttem.

vort. habár mindkettőjüket egyformán szerette. és nincs ellenére egy kis murizás sem. továbbá a funky-punky öltözékéhez jól illett a fülbevalója és az orrkarikája. de tíz év választja el őket egymástól. aki természeténél fogva konzervatív beállítottságú. de már a kezdetektől fogva arra törekedtünk. Ők John gyerekei.rosan kötődött. Éveken át 263 . Ő komoly városi polgá~ egy fiatal üzletember. és különböző az érdeklődési körük és az irányultságuk is. Trevort rendkívül "menönek" tartotta (tőle ez volt a legnagyobb dicséret). Beatie mellett valószínűleg Trevor örvend a legnagyobb tiszteletnek a családon belül. hogy nem igazi testvére Trevornak vagy Toddnak. Nick radikális és modern cuccokban járt. és ez sikerült is. Nick mindig is azt mondogatta. Los Angelesben élt. és fiatal feltörekvő filmesként sokkal több közös témát talált Nickkel. Náluk különbözőbb embereket senki sem tudott volna találni. ami sajnos már csak a fiam halála után látott napvilágot. Azonban ő is szeret nevetni. Szerinte tök rendes és kedves" pasas volt. Szerette és tisztelte Treásokra. Trevor ezzel ellentétben úgy nézett ki. Todd azonban az avatatlan szemlélő számára sokkal "menőbb" volt. Trevor egy Nickről és az együtteséről szóló honlapot is összeállított. Mindketten jóképűek. hogy számára ő a tökéletes férfi megtestesítője. ha együtt láttam öket. hogy egy családként neveljük fel öket. és ők is így éreztek iránta. Nem lehet őket egy kalap alá venni. Nick és Todd között azonban sokkal több hasonlóságot lehetett észrevenni. és gyakran mentek együtt moziba és előad Azonban nekem mindig mosolyognom kellett. mint aki egy IZalph Lauren-hirdetésből lépett ki. hiszen a zene világához hasonlóan itt is bármi megtörténhetett. Nick soha nem érezte úgy.

Nick elvesztésekor Todd is úgy érezte. "Kedves Nick. és már soha nem lesz a régi. akit valaha is ismertem. hogy az egész együttesével nála szálljon meg rövid Los Angeles-i turnéi némelyikén. és mindez világossá válik: "Büszkén kijelenthetem. Sikertörténet az övé. akkor Nick egyből ráhajtott a barátnőjére.hasonló zenei ízlésük volt. habár kilenc éwel idősebb volt nála. akárcsak mi mindannyian. és Todd elég nagy kópénak bizonyult ahhoz. Ez mindent elmondott a fiam iránti érzelmeiről. Boldogan gondolok vissza minden együtt töltött percünkre. Igaz pajtásnak bizonyültál. tehetséggel áldotta meg a sors. az árnyékom voltál. Bizonyos szempontból rokon lelkek voltak. Azt is mondhatnám. ami mélyen megérintette a szívemet. Büszke volt Nickre. Többször is elmondta nekünk. hogy mennyire szeret minket. ők is szerettek a fingópárnával megtréfálni másokat. Nick erős volt. és végül már csak ettől tudott megenyhülni. Akárcsak a többiek. Örökre a 264 . aki lenrú szeretett volna. aki lenni szeretett volna. Ha egy pillanatra is lankadt Todd figyelme. hogy Nick Traina volt az egyik legsikeresebb ember. Todd és Nick csodálták és jól megértették egymást. Todd még azt is megengedte neki. hogy belemenjen Nick csínytevéseibe." A síremlékére pedig olyan üzenetet helyezett el. hogy Nick azzá vált. hogy kiszakadt egy darab a szívéből. Elég csak ezeket a dicsérő szavait felidéznem. ugyanazokon a tréfákon nevettek. Akárcsak én. és a maga módján irányítani tudta az életét. Mindig erőt tudtam meríteni belőled. közel álltak egymáshoz. és az igaz úton járt. törődött másokkal. Tudott szeretetet adni. Tisztában volt önmagával. Nick a világon mindennél jobban szeretett Toddhoz ellátogatni Los Angelesbe. Azzá vált.

alig látható rókával. és ez mindkettőnknek traumát okozott. és nemcsak az eldugott helyeken. hogy eltávolíttassa. hogy egy szép napon neki is ilyen tetoválása lesz majd. és miután elkészült. akkor ott kö kövön nem maradt. Azonban. egy kis lila rókát tetováltatott magára. aranyos. amit világéletében látott. Nick a tetoválásaival is messze "túllött a célonř. habár ez biztos nagyon fájdalmas lehetett. de ezt is leszedette a kedvemért. és szerinte ez volt a "legmenőbb" dolog. és minden bizonnyal nem is fogom soha!) Nick tizenhét évesen rakatta fel az első tetoválását. 265 . Beleegyezett hát abba. Nem szeretett fél munkát végezni." Amikor Todd tizenkilenc éves volt. neonszínű tetoválásokkal díszítette magát. Én ki nem állhattam. Ő nem elégedett meg egy kicsi. Annyira fogsz hiányozni.é sóm maradsz. (Todd mára már legendává váló tetoválása még mindig téma a családon belül. de Nicken valahogy tetszettek. Aztán tovább fokozta a dolgot egy mellkasára készült tetoválással. ahogy azt már Nick esetében megszokhattuk. Azon a nyáron tetováltatott a két lapockája közé gótikus nagybetűkkel egy "Trainař feliratot is. Todd. már Nicknek sem tetszett. Azonban Nick kiszúrta. Szeretlek. Ő annyiz'a jóképű volt. de még nem volt szerencsém látru. és így is tett. Ekkor már valójában az egész karját tetoválások borították. hogy valaha is bármelyikünk megláthatta volna." Én általában utálom a tetoválásokat. ő nem tudott mértéket tartaru. Merész. Aztán jött a második. ahol nem valószínű. A harmadiknál azonban feladtam a hiábavaló küzdelmet. és megint csak végletekbe esett. amely prófétai hangon ennyit állított: "Csak az Isten ítélhet meg engem. Erről senki sem tudott. Meg is fogadta akkor. Ha valamibe belevágott. Olyan helyre került ez a tetoválás. Már sokat hallottam róla.

Bárcsak több időm lenne egyszer. Ha mindig a boldogságot keresed. “Idő” Minden időmet reménybe mártva LIj utak nytlnak meg előttem. Később még több felvételt is készített. mintha akár az idők végezetéig fent tudna maradni a színpadon. hogy ne törődjünk ezzel. Amikor én utoljára láttam koncertezni. Még rólam és az apjáról is írt pár dalszöveget. És nem tömhetitek be a számat. az erőszakról. Mert túl sok mondandó tör fel belőlem. mert volt üzenete számukra. Ráadásul a dalszövegeit is szerette a közönség. Tizenhét évesen megjelent Nicknek két kislemeze. A barátságról. az izmai hullámzottak. Nagyon kimerítő lehetett végigcsinálni egy koncertet. és ezt a többi zenész és előadóművész is tudta. de ő sohasem látszott fáradtnak. habár én ezt nem mondhattam el magamról. a teste pedig csillogott az izzadságtól. A kölykök nagyon szerették a számait. hogy énekeljen a lemezeiken. Annyira büszke voltam rá. Olyan volt. a rasszizmusról és olyan fiatalokról szóltak a dalai. Próbálsz a saját lábadra állni. akik felülmúlják az öregeiket. és úgy tűnt. és mások is felkérték arra. De ezt elfecsérelt időnek érzedů 266 . Akkor elkerüli figyelmed a lényeg. tizennyolc éves korában pedig napvilágot látott az első CD-je.és valahogy illettek az énekes személyiségéhez. akkor félmeztelenül táncolt. nagyon is jó. Mert túl rövid az élet Ahhoz. hogy minden szavát fogják. Jó énekes volt. az egységről.

Ha nem küzdesz meg érte. valaha erős voltam. Ezt neked is be kell ismerned.Mert először magadat kell megtalálniů Hogy a hazugságokat kivesézhesd. Hogy ki vagyok. Miért is küzdenél velemů Hiszen már elvesztem.. 267 . Mert az élet elrepül feletted. Szörnyen erősnek kell lenned. Az élet állnndó küzdelem. Meg soha nem hajoltam. Földi pokolban élek. Te semmit sem tudsz. Leteszem előtted kardom. Egyáltalán nem az. Valahaů. Én már eleget szenvedtem. Mindenki csak mondja a magáét. Az életem értelmetlen. Mindenem elvesztettem. Minden nap fejemet meghajtom. De férfivá nyomorodtam. És remélem nem tart Sokáig szenvedésem. Valaha kissrác voltam. Hogy kit~zött célod szem elő1 ne téveszd. elfeledtem. Hiába futsz. De ez akrír hazugság is lehet.. A haldoklás nem élet. És mindighelyesen cselekedj.

Mintha sötétben sétálnék. hogy ezek voltak Nick öngyilkossági jegyzetei. az életem. "Spaceytő1" .Tudom rosszabb is lehetne.. mint egy árnyék. Semmi sem maradt nekem.. . Julie egyszer azt mondta. sokkal pozitívabb 268 .. Meghaltam. Semmi sem maradt nekem. Hogy a saját lábamra állok. Így hát minden úgy végződik Ahogy elkezdődött Semmim sem lesz amikor meghalok Sohasem győzök. Később boldogabb. Szeretnék inkognitóban maradni. Így inkább tovább szundikálok. amelyekben kiöntötte bánatos szívét. Nagyon sok dalszöveget írt. "Hahaha-tól " Feje tetejére állt a világ Phtetikus és szomorú minden Miközben jót cselekszem Boldognak kellene lennem De a boldogság nekem Úgy tűnik ismeretlen. Senki sem töri össze a szívemů Ha olyan vagyok. Félig csukott szemekkel álmodom. mikor megszülettem. De így is elég rossz nekem Az életem. Azonban közülük sokat a düh és a lázadás itatott át. Most céltalan az életem. De mindig a helyemre parancsoltak.

mint ő. kiabált és énekelt. Én is ugyanazt a boldogságot éreztem esténként az írógépem előtt ülve. ami a zene világába tartozott. ordított. Elég jó eredményeket ért el abban az iskolájában. Ezzel nem igazán vívott ki elismerést a tanárai körében. Nick ugyanígy volt az énekléssel. Én örömmel láttam ezt. ha írhatok. hogy nagy kő gördült le a szívéről. Minden tetszett neki. Nick megváltásként fogadta a hírt. Magam is meglepődtem azon. Nagyon szeretett turnézni. amikor felsőbbéves hallgatóként engedélyezték neki. Olyan volt ez az egész. táncolt. Ezt egy jó kalandként fogta fel. de ekkor már az új együttesében. ahová másodéves kora óta járt. Szerette a közönségét és a klubokat is. Az 269 . és időről időre megtartotta a beszámolóit is. hanem egyszerűen lerogyott oda. amit szeret. és ő soha nem zavartatta magát. Így több ideje maradt a próbákra és a gyakorlásra. Hétvégenként turnékat kötött le. Egyrészről késő estig fennmaradt. Ebbe nem tudok belefáradni. hogy magántanulóként folytassa tanulmányait. ugrált. de valójában ennek előzményei voltak. Mégis azt hiszem. mintha pontosan az lett volna belőle. és hangosan horkolva álomba merült. Amikor pedig erőszakkal betuszkolták az osztályterembe. és reggelente fáradtan ment be az iskolába. Az iskola előtt állt egy pad. hogy magántanuló lehet. mert ilyenkor az arcára volt írva. hogy mindez nem ment a tanulás rovására. ha érces hangján énekelt. Boldog voltam. a "Knowledge"-ben énekelt. Órákon át játszott.gondolatok is megjelentek a dalaiban. hogy valami olyasmit csinál. mint ami mindig is lenni szeretett volna. ott is egykettőre el tudott aludru. ahol felléptek. sem pedig az éjszaka. akik úgy érezték. Nem lehet elég hosszú a nappal. hogy nem mutat elég lelkesedést a tantárgyuk iránt.

Ő azonban láthatólag nagyon szórakoztatónak találta az esetet. Egy kényesebb ügy miatt jutottak végi. és amennyire csak lehetett. hogy az osztályterem légkörét megszokja. de azért nagyon szerették. mint a csibészes mosolya. hogy "hűtsem le magam'. ezúttal semmi kedvem nem volt lehűteru magam. és ezt meg is mondtam neki. és nem akartak a későbbiekben is ilyen ügyekkel foglalkozni az osztályteremben. és kitartottam amellett. miszerint ezt elfogadhatatlan viselkedésnek tartom.igazgató rendszeresen felhívott. Komoly képet vágtam. Én azonban nem engedtem. Úgy gondolták. nem is gátolták meg ebben. és közben ostoba vigyor ült ki az arcára. Ez teljesen más volt. hiszen a suliban mindenki ezt csinálja!" . hogy megvitassuk ezt a helyzetet. 270 . Azt hiszem. Azonban a saját bőréből ő sem tudott kibújni. amikor kérdőre vontam ezért. ez volt a végső lökés. az egész osztály előtt letolta a gatyáját. Nem. hogy magántanulói státusba helyezik. és később a délután folyamán én is elbeszélgettem Nickkel ezzel az üggyel kapcsolatban.akadékoskodott továbbra is. mire a fiam. Azonban hajlandóak voltak beleegyezni abba. ami meggyőzte őket arról. és elég jó eredményei is voltak. ugyanis akkor nem hívtak volna fel engem telefonon. "Anya. és a lehengerlö színpadi nevetésével sem lehetett összetéveszteni.il arra a döntésre. Nagyon elszomorított ez az eset. Ualamilyen nézeteltérése támadt valakivel. és csak annyit mondott nekem. hogy túl különc és szabadelvű ahhoz. hogy ilyesmit biztos nem csinál "mindenki" a suliban. Azonnal felhívtak telefonon. Az esetek többségében a saját feje után ment. Nick sohasem rejtette véka alá a véleményét. hogy ezzel túllőtt a célon. pusztán a tréfa kedvéért. és tudtára adtam a véleményemet.

hogy ezt mindenki viccesnek tartotta. Azonban Sam annyira szerette őt. Nick pályafutására mindig is nagyon büszke voltam. Egy esettől eltekintve. amikor megtudtam. Rövid időn belül fényes karriert futott be. szinte már a rajongója volt. mindaddig. hogy továbbra is az iskola diákja maradhasson. hogy nem kapta fel a vizet. 16. hogy ö az én fiam. mit tett. Azonban biztos vagyok abban. Í' amíg bemegy megírni a dolgozatokat és beadja a házi feladatait. Bárcsak ott is maradhatott volna. Amikor tizennyolc éves volt. és Samanthának is a lelkébe gázolt ezzel. szinte dagadt a mellkasom a büszkeségtől.`. amikor összeálltak. Megint csak beigazolódott. és azt mondta. Nick nagy örömmel fogadta ezt a hírt. Amikor pedig Nick nagy turnéja idején Európába repültem és egy londoni lemezboltba besétálva megláttam a fiam CDjét. Pokoli haragra gerjedtem. Könnyen elveszti az önuralmát. Legszívesebben mindenkinek ott helyben eldicsekedtem volna azzal. Ettől az esettől eltekintve soha többet nem tolta le a gatyáját a színpadon. hogy a rajongóinak és különösen az állandóan a nyomában járó bandababáknak ez nagyon tetszett volna. főleg ha azt is figyelembe vesszük. egy igazi rocksztár! Ő az én kicsim! Milyen nagyszerű munkát végzett! Mint egy fényló üstökös robbant be a zene világába. hogy Nick időnként nem tudja türtőztetni magát. és soha ne némult volna el szívből jövő éneke. Egyszer csak a csúcson találta magát. Nézzék csak. Két figyelmeztető lövés 271 . hogy milyen fiatalok és tapasztalatlanok voltak. és a "Link 80" különösen sokra vitte. a mennyei magasságokban. többé már sehol sem tolta le a nadrágját. Samantha iskolájában léptek színpadra a gólyabál allcalmából rendezett táncmulatságon.

A munka ünnepén mondtuk el. míg októberben két hétre ismét kór272 . Miután bejelentettük a kölyköknek is a döntésünket. Azonban legnagyobb bánatomra azóta ennél rosszabb napjaim is voltak. és hetekig így viselkedett. örökre így is maradhat.dördül el a csendben Amikor John és én 1995 nyarán különköltöztünk. Ualójában már augusztusban különváltunk. Már három éve elég nehezen bírtuk csak ki egymást. Nick ekkor tizenhét éves volt. Amikor Nick meghallotta. hogy azt hitték. és lehet. Azonban ahogyan ez már a rossz híreknél lenni szokott. ez az egész családunkat az alapjaiban rengette meg. és gyakran volt köztünk fagyos a hangulat. hogy elszakadt a biztonságot nyújtó családi kötelék közöttünk. és egyelőre nem is tettünk mást. hogy különköltözünk. mi történt. Teljesen hűvösen fogadta a hírt. Néha még bennem is felmerült ez a gondolat. Sok időbe telt. de szeptemberig ezt nem mondtuk meg a gyerekeknek. Mindannyian porig voltunk sújtva. én azt hittem. A gyerekeket azért is rázta meg különösen ez a hír. Johnban és bennem összetört egy álom. Azonban két nap elteltével elkezdett patáliázni. Egyikünknek sem volt könnyű meghozni ezt a döntést. mire idáig jutottunk. hogy őt teljesen közömbösen érinti. a gyerekek pedig arra ébredtek rá. nem adódott ilyen alkalom. hogy az életem legszomorúbb napját éltem át. szinte a füle botját sem mozgatta. mert addig nem vertük nagydobra a közöttünk támadt nézeteltéréseket. amikor ezt be lehet nekik jelenteni. ami a többiektől eltérően úgy látszott. Azonban a gyerekek ehhez már hozzászoktak. A megfelelő alkalomra vártunk.

hogy én úgy szeretem őt. mennyire remegett a hangom. amilyen. Miután letisztultak benne a dolgok. Es azt hiszem. hogy feldolgozza magában ezt a hírt. Lelkileg túl labilis volt ahhoz. Ez különösen a vakációk idején volt így. Nem voltak közeli barátaim. és hogy elfogadtam a sorsunkat.házba nem dugtuk. ami tőle tellett. ő is ugyanolyan jól állt már hozzá. A többiek először csöndbe burkolóztak. decemberben jártunk. Nemcsak nekik. Számomra nagyon fontos pillanat volt ez. Ez egyben alkalmat is teremtett nekem arra. ma sem mondanék mást. aztán feltettek nekem pár kérdést. hogy nagyon büszke vagyok rá. és ezt megelőzően nem hoztam nyilvánosságra a fiam betegségét. hogy ez a csodaszer mentette meg az életét. Ebből az idöszakból csak egy lényeges mérföldkövet tudok felidézni magamban. Elég nehezen vészeltük át azt a telet. nemcsak Nick. Emlékszem. hogy elmondhassam. hogy Nick máruás depresszióban szenved. mint a többiek. Azonban meg kellett tennem az első lépéseket. mennyire büszke vagyok a fiamra. hanem magamnak is elmondtam ekkor. és megpróbált alkalinazkodni a fejleményekhez. és a Lítiumnak köszönhetően nagyon jó teljesítményt nyújtott. miközben válaszoltam nekik. Mégis azt kell mondanom. A család többi tagja sem tudott egykönnyen megbirkózru az új helyzettel. és én ebéd közben egy baráti társaságban bejelentettem. Ekkoriban Nick minden figyelmét a zenéje kötötte le. Eljött az ideje. 273 . Emlékszem. hanem nyitottan kezeljük őket. Még ekkor is úgy gondoltam. Johnnal még ekkor is megpróbáltunk beszélő viszonyban maradru. Azonban mindenki megtette. és még együtt is töltöttük néha az időnket a gyerekek kedvéért. hogy ne rejtegessük tovább Nick problémáit. hogy mindenki nehéz napokat élt át ekkoriban.

de persze erről szó sem lehetett. és ennek nem igazán örült.1995-ben Elkezdett azzal fenyegetőzni. és szednie kellett a gyógyszereit is. Julie is szemmel tartotta. még akkor sem. hogy mások elvárásainak kelljen megfelelnie és az ő szabályaik szerint élnie. Még ekkor is gondozók jártak hozzá. 274 . és még mindig nagyon könnyen kijött a sodrából. Talán túlontúl nagy jelentőséget tulajdorutott neki. és ez fontos mérföldkő volt számára. Szerintem titkon azt remélte. Azonban nagykorúvá válva sem tudott kitörni a korlátai közül. és attól a naptól kezdve mindenki más emberként tekintsen rá. Mintha azt várta volna. "Már elmúltam tizennyolc éves. hogy minden változzon meg körülötte. Általában még azoknak a gyermekeknek sem jelent rendszerint teljes függetlenséget a tizennyolcadik életévük betöltése. mintha ötéves lenne. akik nem küzdenek a fiaméhoz hasonló problémákkal. rendszeres pszichiátriai kezelés alatt állt. amit elvártunk tőle. Még ekkor is hajlamos volt arra. A korához képest emocionálisan még éretlennek számított. olyan volt. Azt akarta. hogy ezt kellene tennie. Neki ez jelentette a szabadságot és a felnőttkor kezdetét. A tizennyolcadik születésnapjától kezdve mindennapossá váltak a veszekedések közöttünk. többé nem ugráltathattok!" Amikor ezt mondta. akinél ekkor már csaknem két éve lakott. ha ő is belátta.Nick 1996 májusában töltötte be a tizennyolcadik életévét. Természetesen szó sem volt ilyesmiről. hogy május elsején dördüljenek el az ágyúk a tiszteletére. amin a gyógyszeres kezelés sem tudott sokat segíteni. hogy a tizennyolcadik évét betöltve minden baja egy csapásra elillan majd. Nick azonban már belefáradt abba. hogy elköltözik Julie-tól. Egyik napról a másikra makacskodru kezdett. és nem tette meg. hogy elvesse a sulykot.

ami már tökéletesen megfelelt mindkettőnk igényeinek. hízelgéssel. amire mindannyian nagyon büszkék voltunk. akkor ott aludhat. Azonban hiába próbálkoztunk édes szavakkal. Megpróbáltuk hát más téren hosszabb pórázra ereszteni. továbbá a kert végében is állt egy házikó. hogy bevegye a gyógyszereit. és az igazat megvallva. egyes ápolók elmagyarázták neki és a hozzá hasonló betegeknek. hogy hol és mikor fog becsapni a mennykő. hogy jogukban áll a saját lábukra állni és döntéseket hozni. nem tudtuk kényszeríteni a gyógyszeres kezelés folytatására. és hogy a Lítium már meggyógyította. Nick első döntése szeptemberben az volt. Mindezek ellenére ő úgy érezte. Sokuk abbahagyja a gyógyszeres kezelést. hogy valami komolyabb dologgal kell kinyilvárutania a nagykorúvá válását. és mi mindannyian tudtuk. Teljesen 'elzárkózott attól. rendszerint azért. ahol tőlük teljesen külön is élhetett. Júniusban leérettségizett. nem tudtuk elérni. Hivatalosan már felnőttnek számított. Ha jól viselkedik és az állapota is megengedi. mert a Lítiumnak köszönhetően úgy 275 . amiben Nicknek is volt külön szobája. Ez a viselkedés jellemző a mániás depresszióban szenvedő betegekre. Julie az összel új házba költözött a családjával. és aztán egy helyi főiskolán folytatta a tanulmányait.Amikor a mentális problémái miatt időnként kórházban töltött egy kis időt. Csak azt nem tudtuk előre. de mégis biztonságos közelségben maradt Julie-hoz. hogy abbahagyta a Lítium szedését. hogy ismét szedni kezdje az orvosságát. még fenyegetéssel sem mentünk semmire. ezért fölösleges lenne továbbra is szednie. hogy nagyszerűen érzi magát. hogy ez előbb-utóbb katasztrófához vezet majd. Azt mondta. Nagy és kényelmes házat vehetett birtokba a családjával. Nagyon tetszett ez az ötlet a fiamnak.

hogy önveszélyes. és rögtön hozzá siettem. hiszen valójában soha nem is volt az. és kétségbeesetten vártam. és az itt töltött idő alatt állandóan hívogatott Julie. de ő ebbe nem egyezett bele. már elillantak. hogy a mániás rohamait követően mély depresszióba zuhan majd. de csalódniuk kell. Olyan volt. Ördögi körbe kerültünk. Azonban végül sikerült rávenni a fiamat. hogy mi fog történru. és tudtuk. A gyógyszerek nélkül egyre vadabbá vált. Másokra nézve sem jelentett veszélyt. Ezúttal Beatrix lányom ment el Julie-hoz. egyszerűen 276 . Szerinte Nicknek azonnal kórházba kellett volna menrue. hogy a problémáik. Nickkel sem volt ez másként. Pokolian nehéz órákon mehettek keresztül. Ebbe neki is bele kellett egyeznie. Pár napra mindenképpen Angliába kellett utaznom. már nem kényszeríthettük erre. és elhagyta a kórházat. hogy menjen be végre a kórházba. Minél tovább romlott az állapota. Meggyőzik magukat arról. nem lehetett agresszívnak nevezni. de természetesen nem adta be a derekát. hogy szükség esetén kórházba küldjük. annyira kiborította a fiam. és nehezebben lehetett kijönni vele. hogy már rendbe jöttek. Nem tudnánk bebizonyítani. Én még aznap este hazarepültem. ő annál inkább ellenkezett ez ellen. hogy meg van kötve a kezünk. amik miatt szedni kezdték ezt az orvosságot. Mivel betöltötte a tizennyolcadik életévét. mint egy vakvágányon száguldó expresszvonat. de kétnapos benttartózkodás után már ismét elege lett az egészből. A napok és hetek előrehaladtával egyre kezelhetetlenebbé vált. és közben engem is többször felhívtak az éjszaka kellős közepén. Többé már nem volt jogunk ahhoz. Másnap beszéltem a pszichiáterével. de ő azt mondta. ezért nem tehetünk semmit sem. Kétségtelenül segítségre szorult.érzik. és órákon keresztül rágta Nick fülét.

hogy a következő héten meghívhat-e hozzánk valakit vacsorára. ami biztos. főleg akkor. ami még nálam sem volt általánosnak nevezhető. hogy beválik-e.Ismét elkezded szedru a Lítiumot. Ha megvesztegetéssel lehet csak eredményt elérni nála. Lélegzet-visszafojtva vártam. hogy mire lenne szüksége. . mintha egy háborús övezetbe mennél el vakációzru. Nick csupán azt szerette volna megtudni. Másnap aztán én hívtam fel őt. és egy olyan ötlettel rukkoltam elő. Aztán félóránként megint rám telefonáltű. hogy van valami. még egyszer rákérdezzen. hogy ennek nincs semmi akadálya. Erre akkor döbbentem csak rá igazán.felelte könnyedén. hiszen nem lehetett könnyű együtt lakni a fiammal. hogy Nick mennyire gyerekes tudott időnként lenni. Nem lehet valami kellemes. 277 . de hallaru lehetett a hangján. hanem egyből nekiszegeztem azt a kérdést. akkor az sem számít. Nick hosszú perceken át morfondírozott magában. amit nagyon szeretne.Rendben . Történetesen éppen fent voltam ebben a hajnali órában. Julie már biztos falra mászott tőle. A lényeg az. amelyről még magam sem tudtam. majd végül kibökte. Egy mániás alak mellett az életed olyan. ha nem szedte az orvosságát. hogy már nagyon ziláltak az idegei. hogy vajon milyen kéréssel áll majd elő. ha ezt megkapod? . Biztosítottam arról. Barátságos és szeretetre méltó hangon beszélt velem. hogy biztos. Nem kerülgettem a forró kását.csak őrültségeket művelt. amikor csaknem két hét elteltével hajnali négykor hívott fel a fiam Julie-éktól. Egy pillanatra nem mértem fel. hogy bármi áron ismét szedru kezdje a Lítiumot és a Prozacot. Azonban mindenre képes voltam. hogy rávegyem a gyógyszeres kezelésfolytatására. mivel be kellett fejeznem egy munkámat.

hogy a tesztek elemzésével nem volt egészen kész. intelligens és tiszteletre méltó férfi. Nekem állandóan mondogatta. Nick valamilyen rejtélyes módon átlátott az embereken. Lehet. pattanásig feszültek az idegei. Csupán ingerlékeny volt. de az is lehet. Miután letettük a kagylót. Tom őszinte. és egyből szoros barátság szövödött köztük. habár állandó telefonkapcsolatban voltam Nickkel és Julie-val. Nagyon jól éreztük magunkat Los Angelesben azon a bizonyos hétvégén. hogy a vérvizsgálat eredményét kellett megvárnunk. hogy Nickre komolyabb veszély lesellcedik. és arra nógatott. és csak a hétvége után akarta újra kezdeni a gyógyszeres kezelést. Nem volt közömbös senki iránt sem. akkor rajtam nem fog múlni a dolog. ha pólókat veszek az együttesének? A megkönnyebbüléstől csaknem sírva fakadtam. vagy szeretett. hogy tegyek már végre valamit.Pólók kellenének az együttesemnek. amit Nick egyből megérzett. Nick nagyon szerette őt. Úgy tünt. de ő bizonyos okokból azt javasolta. és eléggé mufurcan viselkedett. Csupán erről lenne szó? Ez minden? Hajlandó lenne ismét Lítiumot szedni. Ualami lényeges dolgot kellett először lezárnia. A fiam ekkor már hat hete nem szedte az orvosságait. hogy mennyire szereti őt. egyből feltárcsáztam az orvosát. hogy várjunk még hétfőig. akivel ekkor már több mint egy éve találkozgattunk..Mi lenne az? . Így hát én sem akadékoskodtam. Ő volt az egyetlen férfi az életemben. és az orvosa nyugodt szíwel várru akart még pár napot. ami annyira jellemző volt a fiamra. kedves. Nem hittem volna. Nick tényleg beadta a dere278 . amióta különköltöztünk Johnnal. vagy utált. Azon a hétvégén Los Angelesbe utaztam Tommal. Ha Julie még el tudja viselni három napig.

Órákon át hívogattam az ismerőseimet. hogy hétfőn ismét elkezdje a gyógyszeres kezelést. és azt sikította a telefonba. mi újság Nickkel. Ekkor már megérkeztek a mentősök. ezért inkább megígértem neki. Julie hívott fel. nem tudtam leszakadni a telefonról. mint engem. akárcsak én. hogy velünk tart. Nickről is sokat beszélgettünk. Mindig is állandó téma volt közöttünk Nick. Hétfő reggel azonban egy csapásra egy egész világ dőlt össze bennem. de olyan viszszás lett volna ez a helyzet. halálra rémültem és remegő kezekkel próbáltam tárcsázni John számát. amikor hazaérkeztem. hogy ekkor már órák óta eszméletlen volt. és első ízben kezdtünk el komolyan beszélgetni a jövőnkről. de a szíve csak éppen ezt megelőzően állhatott le.kát. Ő is porig volt sújtva. a lélegzetem is elállt. Tom is felajánlotta. és már alig vártuk. Hatalmas pánik lett úrrá mindannyiunkon. és próbálták újraéleszteni. Én időközben Tommal és a barátainkkal Los Angelesben múlattam kedvemre az időt. Pár percen belül a kórházba siettünk Johnnal. A mentősöknek sikerült újraindítani Nick szívét. A mentősök később azt mondták. Pár perc múlva Tomot is felhívtam. Az első pillanattól fogva kedvelte a fiamat. hogy Nick halott. Egyértelinűen túladagolásról lehetett szó. Még mindig a kellemesen töltött hétvége hatása alatt voltam. hogy mit és miért vehetett be. de senki nem tudta megmondani. Hogy történhetett meg mindez? Julie éppen porszívózott. amikor a betegsége jött szóba. és mindig érdeklődött a hogyléte felől. hogy megnézze. 279 . Hisztériás rohamot kaptam. és neki is elmondtam. és Tom soha nem volt tolakodó. Ezért hátrament a kertvégi lakba. mi történt. ami aztán a mentőkocsiban még kétszer leállt. Tomot ugyanúgy aggasztotta a fiam állapota. amikor egyszer csak furcsa érzése támadt.

Egy traumásokkal foglalkozó kórház sürgősségi osztályán feküdt a fiam. Bármi áron életben 280 . ha agykárosodást szenvedett. Beszélni sem volt képes. Megérkezett a kórházba Beatrix is. rémes állapotban találtam Nicket. hogy elveszítem Nickyt. és ha netán sikerül is felépülnie. valószínűleg a Lítium hiányát nem tudta tovább elviselni. Amennyire azt meg tudtuk ítélni. Nem ismert fel senkit se m. A heroinon kívi. hogy nem lát. ha egy marék lepke is okosabb nála. mint egy cséphadaró. amely egy szörnyeteg hörgésére emlékeztetett. vajon örökre ilyen marad-e majd. Engem felkészítettek arra. Azonban egy dologban szinte azonnal biztos voltam. mivel attól rettegtem. és csatlakozott hozzánk.hogy majd később felhívom. Soha nem fogom elfelej. ugyanis semmiképp sem akartam elveszteni. és pár percen belül a fiam pszichiátere is megérkezett. Engem az sem érdekelt volna. Julie már ott várt engem. Ráadásul szörnyű hangokat adott ki közben. Teljesen összefüggéstelen dolgokat hadováltam össze. Hamarosan Camilla is csatlakozott hozzánk. hogy hn esetleg felépül.il többféle orvosság és méreg is bekerült a szervezetébe. és vadul forgatta a szemeit. valószínűleg maradandó a károsodással kell szembenéznünk. Amikor berohantam a kórházba. teni ezt a hangot. akkor nem biztos. Pokoli kínokat éltem át. hiába volt nyitva a szeme. Óhataflanul is felmerült bennem a gondolat. Egész úton azért imádkoztam. és állandóan forgott a karja. hogy ha ilyen helyzetbe kerülnének. aki nem tudott egy értelmes szót sem kinyögni. amikor odaérünk. hogy Nick még életben legyen. hogy válságos állapotban van. Sokan mondják. úgy tűnt. főleg akkor nem. ho mindenáron életben akarnák tartani a gyermeküket. és minden bizonnyal ezért követett el öngyilkosságot.

Nick.. Egy órán keresztül beszéltem megállás nélkül a fiamhoz. amíg a mentősök megérkeztek... szeretlek. ami ekkor még egyáltalán nem volt biztos. közel hajoltam a füléhez.. és nem tudott magáról. Az egész intenzív osztály a fiam köré sereglett.. ha egyáltalán rendbe is jön.. Ő mentette meg az életét. nézz rám. Azonban még órákon keresztül nagyon rossz bőrben volt. hiszen neki kellett életben tartarua addig. és még semmi jelét sem adta a javulásnak. .. Időről időre Julie is megpróbált beszélni hozzá.. Reménytelennek látszott a helyzet. Párszor kimentem kibögni magam.Gyerünk. és csak arra várok. akkor annak viszonylag hamar ki kell derülnie. Nick továbbra is csak hörgött. Ráadásul az orvosok szerint. Négy-öt óra telt már el. és újra és újra elmondtam neki. hogy térjen vissza hozzánk. és tehetetlenül nézték a fejleményeket. Azonban nem volt mit mondanom neki. hogy visszatérjen hozzánk. Ebben halálbiztos voltam. és ilyenkor felhívtam Tomot is. Teljesen kiborította ez az egész. . Ha öt perccel tovább porszívózik..akartam tartani. nyisd ki a szemed. akkor Nick már nem lenne közöttünk. itt vagyok. hogy mennyire szeretem. A fiam életét. és nézzen végre ránk. Megfogtam a kezét. én vagyok az. elkezdtem beszélni hozzá. anya. Fbntosan tudtam. és nem érdekelt.. mellette vagyok. hogy nem hallja a hangomat.Gépiesen 281 .. már ha sikerül túlélnie ezt. semmi sem számított. Ekkor már nyolc órája a kórházban voltunk. John és Beatie is mellettem állt. még rá is kiabált. hogy milyen sokat köszönhetek neki. Végül úgy döntöttem. hogy leülök mellé.. Nicky. de nem jutottak semmire.

hogy elmondjam a testvéreinek a történteket. Szörnyű volt a hangja. Ekkor még mindig nem látták tisztán. Olyan volt ez az egész. Hazamentem hát néhány órára. aztán összeszorította az ajkait. . Azonban nekem sikerült meggyőznöm magamat arról. egy sötét gödör fenekén hallja a szavaimat. hogy pontosan milyen agyi károsodásokat szenvedett. habár még nem keveredett ki teljesen az erdőből. hogy véglegesen vagy csak átmenetileg vesztette-e el a hallását. Ráadásul a lábai is lebénultak. Nem voltam biztos abban. ahoválezuhantszegény Pár óra múlva elszállították a sürgősségi osztályról. hogy lát-e engem. és ez akár még több napig is eltarthat. hogy valahol. Úgy éreztem.nyögte ki. A karjaiban sem működtek valami jól a motorikus reflexek. de mégiscsak azt mondta. hogy "mami'. a lépe. Károsodott a mája. Már csaknem én is feladtam. Mindenki halálra aggódta magát miatta. és én sírva ott ültem mellette. és sokáig teljesen reménytelennek látszott a helyzet.Mmmmmaaaaammmmmüiü . mintha mondaru szeretne valamit. majd egy percig ismét hörögni kezdett. Amikor elhagytam a kórházat. mintha a halál torkából húztam volna ki. amikor egyszer csak vad tekintettel felém fordult. és meg is süketült. a veséje. de azt még nem tudták. az orvosok szerint már nem volt életveszélyben. Csak találgatni tudták. 282 . és valószínűleg a látása és esetleg a szíve is megsínylette a történteket. miközben az orvosok is megpróbáltak segíteni rajta. mivel kicsit összekapta magát.ismételgettem ezeket a szavakat. Tovább beszéltem hát hozzá. de az állapota ekkor még nem stabilizálódott. mintha egy mély szakadékból húztam volna ki. hogy vajon milyen orvosságokat és mérgeket vehetett be.

mint egy gyermek. John volt mellette. és vesespecialista orvosok is megvizsgálták. A következő nap is felért egy rémálommal. Volt például az idegosztályon. nagyon vicces. amit mindig is annyira szerettem. Az én csodálatos kisfiam a halál torkában lebegett. Nagyon szerette a 283 . de aztán Nick napról napra jobban lett. amíg meg nem ígéri. Három nap elteltével Halloween köszöntött ránk. hogy többé nem csinál ilyesmit. Még a gondolatába is beleborzongtam annak. ha éppen nem kell dolgoznia. hogy alaposabban kivizsgálhassák és felinérjék az állapotát. ezért nem tudott józanul gondollcodni. hogy felváltva maradunk bent Nicknél a kórházban. És Beatrix is megpróbál minél több időt bent tölteni. ott legalább cigizhetnék. és úgy zokogott. és én egy egész köteg dekorációval léptem be a szobájába. Az egyik osztályról a másikra tologatták át. Másnapra javult Nick állapota. hogy csaknem elvesztettem őt. mert depresszió lett rajta úrrá. és nem tudtam erre magyarázatot találni.Megegyeztünk abban. és már nagyon ki volt borulva." Mondhatom. és csak ennyit fűzött mindehhez: "Miért nem hagynak inkább a parkolóban. hogy hárman nyolcóránként váltjuk egymást. hogy azért tette ezt. Bevallotta. Legszívesebben jól megtéptem volna a grabancát. amíg én vissza nem értem. a szívsebészeten. a gondozója is az ágya mellett ült. és immár Paul. Mindannyian ezt tettük. és addig nem engedtem volna el. amíg csak szükség van erre. Nick azzal a mosollyal nézett rám. Több száz vizsgálatot végeztek el rajta. Az ideggyógyász már pár órával a kórházba érkezése után ismét Lítiummal és Prozackal kezelte. aztán abban állapodtunk meg Julie-val és Camillával. Vittem neki egy idétlen pólót és narancsos tortát is. de csak kismértékben.

A hétvégére még mindig nem tudta mozgatni a lábujjait. és úgy tűnt. Nick nyolc napot töltött ebben a kórházban. hogy aztán egy órát autózzak hazafelé a többi gyermekemhez. továbbá a hallását is visszanyerte. örül annak. és nem akartam. hogy ekkor már megtette a Lítium vagy a Prozac a hatását. Lila parókát húztam a fejemre. Ekkor még nem is sejtettem. hiszen ők csak traumás betegekkel foglalkoztak. Nem tudták volna garantálni a biztonságát. Azt hiszem. hogy szállíttassuk át máshová a fiamat. azonban sete-sután bá~ de tudott sétálni. és boszorkányruhába bújtam. Naponta ingáztam a kórház és az otthonom között. de egy hét elteltével már nyomatékosan megkértek bennünket. illetve hisztériás rohamok közt hánykódtunk. Biztos voltam abban. hogy ezzel jobb kedvre derítsem. hogy ismét öngyilkosságot kísérel meg. Gyengéd szeretet áradt belőle. de különösen a kis testvérei borultak ki. Állításuk szerint nem voltak felkészülve arra. mindannyian nehezen tudtunk uralkodni az érzelmeinken. hogy tanult ebből a leckéből. mert nem tudtuk felfogni. miképp tehette ezt velünk Nicky Ráadásul hajszál híján sikerült is végeznie magával. A többi szerve még mindig eléggé le volt robbanva. Azonban az is lehet. Teljesen össze voltunk törve. ami számomra teljesen abszurdnak hangzott. A barátai is rendszeresen meglátogatták. Ezúttal szerencséje volt a fiamnak. Attól tartottak. Kétszer is bementem hozzá. hogy ez lesz az utolsó Halloween az életében. hogy életben maradt. és düh-. Mindannyiunkat nagyon megráztak a történtek.Halloween ünnepét. hogy pszichiátriai kezelést nyújtsanak a számára. hogy elmulassza. de legalább már túl volt az életveszélyen. és a bélrendszere is jól működött. és láthatóan jó lelkiálla284 . hogy a szíve egészséges maradt. Ekkorra már kiderült.

Az orvosok szerint akár fél év vagy még hosszabb idő is eltelhet. és több időt tudtam eltölteni a többi gyermekemmel. akik folytatták az újraélesztést. Azt a pszichiátert is ki kell emelnem. Valamilyen csoda folytán már kezdték azt hinni az orvosai. és azt is meg kell emlitenem. és nem találtak nála semmilyen maradandó károsodást. A traumatológián mindenki határtalanul segítőkész volt. aztán a mentősök.potban volt. Annyi embernek kellett köszönetet mondanom! Ott volt mindjárt Julie. Ha másért nem is. Nyolc nap ott-tartózkodás után Nicket mentőautóba fektették. Terápiás kezelést javasoltak hát. a kórházi dolgozók és az a csodálatos ideggyógyász is. hogy a lábai részlegesen még mindig le voltak bénulva. Már kezdtem megnyugodni. aki annyira a szívén viselte Nick sorsát. Már csupán a májműködése nem akart teljesen helyreállru. mire teljesen rendbe jön. kimerültek és lestrapáltak voltunk. és mindent megtettek érte. a sürgősségi osztály egész személyzete. hiszen tudtam. Így egy kicsit könnyebbé vált az életem. Ő javasolta. ami kész csoda volt. Az agyműködése eddigre már stabilizálódott. Mi azonban. Még soha életemben nem éltem át enynyire idegtépő napokat. ráadásul én is sokkal könnyebben tudtam itt meglátogatni. nehogy öngyilkosságot kövessen el. ahol állandóan figyelték. Olyan szobában helyezték el. hogy ezzel is segítsék a gyógyulását. f8leg Julie és én. aki már rögtön az első találkozásuk alkalmával elkérte Nicktől a telefonszámát. hogy Nick jó 285 . hát az ő kedvükért megtettem ezt. amelynek van pszichiátriai osztálya is. ezért végtelenül hálás voltam nekik. és átszállították egy olyan kórházba. hogy minél hamarabb vigyük át másik kórházba a fiamat. hogy esetleg teljesen felépülhet. ugyanis nem kellett átrágnom magam a forgalmas városon.

már nem csupán a lelkiállapota volt jónak mondható. de ha csak egy kicsit is közel állnak a valósághoz. 286 . Soha nem gondoltam volna. hogy ezek a statisztikák helyesek. és ezeknek a harminc százaléka "sikeresř kimenetelű. hogy min mentünk keresztül. hogy nem szedte a Lítiumot. Teljesen félrevezettem magam. hogy ha ismét gyógyszeres kezelés alatt tartjuk. Ekkor azonban mindent annak a számlájára írtam. már akkor is nagyon elgondolkodtatóak. Lehet.kezekben van. Ekkor úgy láttam a helyzetet. mert soha nem mondták nekem. hogy még köztünk volt. és megfelelő mennyiségű Lítiumot is a szervezetébe kellett juttatni. és már nem kellett halálra aggódnom magam miatta. és valahogy elkerülte a figyelmem az ebben rejlő veszély. Azonban alábecsültem a betegségét. A mániás depresszióban szenvedő betegek mintegy hatvan százaléka kísérel meg öngyilkosságot. Tudtam. Figyelemmel kellett kísérnünk a májműködését. és minden percben hálát rebegtem azért. hogy azért nem vettem eléggé komolyan. Nem vagyok teljesen biztos abban. akkor biztosan pánikba esek. de eszembe sem jutott volna. Már csak talpra kellett állitanunk. habár rendszerint nem vagyok hajlamos ilyesmire. Ha figyelembe vesszük. akkor ez már semmiségnek tűnt. hogy talán az egész életét megkeserítheti. Ha ezt tudtam volna. amit akár szó szerint is lehetett érteni. Az igazat megvallva. hogy Nicknek harminc százalék esélye van arra. hanem szinte majd szétvetette az életkedv A barátai bejártak hozzá látogatóba. hogy végzetes is lehet. hogy belehaljon a betegségébe. akkor valószínűleg nem ismétlődik meg ez az eset. hogy ismét lenyugodjon. hogy a benne lakozó kór akár halálos is lehet. amióta stabilizálódott Nick állapota.

Mégis az életet választottam. Senki sem segít. mint egy ajándékot megkaptalak. azt mondta. Nick mindig a tárcájában hordta. nehéz volt a döntés. hogy tetszik neki. mert szeretlek Az életembe nem könnyedén és zökkenőmentesen jöttél. Hánykolódtam. 287 . NICKYNEK azért. bár nem tudtam. váratlanul érkeztél.Írtam neki egy verset. hogy meleg és biztonságos otthont hogyan teremtek neked. és magamban sem voltam biztos. mert nagyon akartalak. döntöttem. mi lesz velünk. nem ismertelek. senki sem törődik velem. akartalak. ha megszületünk. amiben mindent elmondtam az érzéseimről.

az a baba hétmérföldes lehet. Mintha egy nagy dinnyét hordtam volna a ruhám alatt. és én fogtam a kezed. Az étvágyad 288 . Megígértem. És már akkor sem volt melletted könnyed és zökken8mentes az életem. de nem éppen könnyedén és zökkenőmentesen.Csak én és Beatie várom a gyermekem. Az életembe ajtóstul beestél. Beatie és én nagyon 254 vártunk téged. És aztán megjöttél. Üvöltöttél. és csak mosolyogtak és kuncogtak az emberek. A mi babánk voltál. hogy majd örökké szeretni és védeni foglak. ahogy csak a torkodon kifért.

A szívem csücske vagy. és én százszor jobban szerettelek. be nem állt a szád. a legmókásabb és a legszebb gyermekem. te isteni ajándék. Annyira izgattak az élet dolgai. és fejedbe nyomtad a kalapom.egy tucat gyerekét lepipálta. felpróbáltad a gyöngysorom. mint egy kis bohóc. Kisajátítottad az ágyamat. táncoltál. Túlkönnyedén és zökkenőmentesen tanultál meg beszélru. pedig még nagyon kicsi voltál. mindig járt a lábad. és mindent elmondtál nekem. a szívemet és az egész életemet. beszéltél hozzám. Fehér ing helyett fekete garbóban mentél iskolába. az ingecskédre pedig a szívemet varrtam. noha még rugdalódzó volt rajtad. 289 .

hogy más vagy mint a többiek. ami belülről csaknem felemésztett. A világot túl tisztán láttad. És mindketten tudtuk. lelkét és gondolatát. Mindentudó okoskám. szívét. A szemeiddel láttam a világot. bizony vak is voltál. Benned egy olyan tűz égett. hogy 290 . és amikor visszafelé sültek el a dolgok. és megígértem. mint egy papírrepülővel. a vakító fényeket. Úgy játszottál a szívemmel. eső kopogott a tetőcserépen. és mégsem értetted. a szikrázó naplementéket.és mindent tökéletesen megtanultál. Mindketten ismertük egymás rezdüléseit. de viharba is keveredtünk sokszoz Kéz a kézben álltunk a szélben. megmosolyogtattál és megrllcattál.

Bújócskáztál. a fejemből. hogy senki nem találhat rád. szeretett kisfiam. De tegnap. és egy pillanatra magad is 255 azt hitted. Ezúttal biztos. elbújtál előlem. hogy olyan helyre menj el. ahol senki sem találhat rád. a függöny mögé. hogy megmondják. Az ágyam mögé. hogy ott nem találhatok rád. 291 . Hogy kitépted magadat a szívemből. a szekrénybe rejtőzködtél. a fejembe. mint hajdan gyermekkorodban.mindig veled leszek. szinte halálbiztos. meghaltál. Felhívtak.

amint ott rejtózködtél mint a terror és a csend kicsinyke fekete labdája. Üres volt a tekinteted. Megtaláltalak. meghúzod magad egy órára. amíg rátalálsz a fehér fényekre.Gondoltad. mivel ismertem a rejtekhelyeidet. Esőtől terhes sötétségben szaladtam. hogy elmenj mellólem könnyedén és zökkenömentesen. tudtam. tudtam. De még ekkor sem hagytam. egy napra. De én. hogy milyen nagy a fájdalinad. Megpróbáltad megszabadítani magad a kínjaidtól. amik a földhöz láncoltak. hogy rád találok. nem vártad ajándékkal a nyertest. ha hagyják. amíg kijátszod magad. Mindig is a kisfiam leszel. 292 .

de ezúttal te választottad ezt az utat. Nincs ennél nagyobb bánat. nevetés és mosoly nélkül. mitévő legyél.Nem hagyom. de még egyszer kinyújtom feléd a kezem. milyen gyötrelmeket 256 és fájdalmakat 293 . hogy a halálba menekülj. Te magadba roskadva ültél. mert tegnap nagyon mélyre zuhantál. és melyik úton menjél. nem én. miért lenne érdemes élnem. Tudtam. sokáig nem tudtad. hogy elbújj és elszaladj. Lemerültem hát a sötétség fenekére. Ha elmész. és megragadtalak. nem hagyom. és többé már nem engedlek el.

rám néztél.. és azt mondtad. Es most itt vagy. 294 . találkozott a tekintetünk. Könnyedén vagy zökkenőmentesen. nem hagyom soha. Mami. alig észrevehetően. amikor utoljára nem kel fel a nap. Ismerem a rettegés benned égő lángnyelveit. Ismét kéz a kézben. nagyon lassan. de ismét visszahozlak téged. az utolsó óra ezúttal elmaradt. ismét elkezdtél felka~aszkodni a hegyen. szinte leheletfinoman felém fordultál. párkány szélén egyensúlyozó madár. Aztán lassan.éltél át. még mindig az enyém. És aztán lassan. még mindig itt. hogy elmenj.. és még mindig fáj.

és úgy. hát miattam. ha megérintettük és beszéltünk vele. többé nem tehetsz ilyet. A többi gyermekemmel terveztem együtt tölteni a hétvégémet. Most már maradnod kell. mert szeretlek téged.Örökre belém vésődött a fájdalinad. hogy még mindig közöttünk van. Miután Nick a másik kórházban berendezkedett. Tommal még csütörtök este meglátogattuk Nicket a kórházban. Tudtam. Toddal is összefutottunk a kórházban. 295 . és Tom megígértette a fiammal mindenre. hogy ezzel nyugtassuk meg a szívünket. ahogy jöttél. megpróbáltam megnyugodni végre. is nézett ki. nem hagyom többé. Mindannyiunkat halálra rémített Nick tette. hogy minél többször meglátogathassa. Különösen Sam égett a vágytól. nem mehetsz el úgy. amit mond. és legszívesebben mindig ott ültünk volna az ágya mellett. Samantha elment egypár percre. Nick nem szerette a kórházi kosztot. ha másért nem. Nick a szavát adta erre. mint aki komolyan gondolja. hogy soha többé nem fog ilyesmit tenni. hogy enruvalót hozzon. Akkor éreztük csak biztosan. de ettől eltekintve kényelmesen és boldogan teltek a gyógyulás napjai. ami csak szent. hogy korábban már Trevor és Beatrix is bent járt nála. és négyesben leültünk beszélgetni egy kicsit. hogy a sötétbe iszkolj.

és haza akart menni. Túl mérges voltam Nickyre. és gyorsan a tudtomra adták. illetve dr Seifriedet is felhívtam. Micsoda dolog egy mentális betegnek kábítószert bevinrü a pszichiátriai osztályra. Amikor engem felhívtak. és ő nem sokkal később távozott." Én az ilyesmit nem nevezném baráti tettnek. mint akit kifacsartak. én megnyugodva hátradőltem. mi történt. és Tom is nagyon lehangoltnak látszott. de legalább annak örülnöm kellett. hogy a Nickben lakozó démonok a fiam fölé kerekedtek.Tommal és a gyerekekkel egy csodálatos estét töltöttünk el pénteken. hogy megemésszem a történteket. Ekkor megcsörrent a telefon. de nem tettem ezt. Már biztonságban volt. Életben maradt. és átvették az irányítást. Julie-val beszélgettünk a dologról telefonon. Szerintük a barátai hozhattak be neki kábítószert. és ezzel tudta túladagolni magát. Kétségtelen volt számunkra. és Johnt. hogy már túl van az életveszélyen. Összetört szíwel feküdtem le aznap este. A kórházból telefonáltak. de sikerült megmenteni az életét. és miközben ő átkarolta a vállam. legjobban tenném. Nagyon kifárasztották az utóbbi napok eseményei. nekem pedig időre volt szükségem ahhoz. és nem akartam meglátogatni. miközben az épp öngyilkossági kísérlet miatt áll megfigyelés alatt. Tudtam. ha azonnal bemennék a kórházba. Csaknem azonnal rátaláltak. úgy érezték. Tom úgy gondolta. Minden olyan gyorsan játszódott le. Egyszerűen nem lettem volna képes erre. Ráadásul semmit sem tehettem akkor érte. már nem forog veszélyben az élete. hogy Nick ismét megkísérelt végezni magával. Mindannyian úgy éreztük magunkat. hogy kipihenje magát. és ezúttal háromszor kellett újraindítani a szívét. hogy ismét túlélte az öngyil296 . "Barátok. Elmondtam neki. A megdöbbenéstől először szóhoz sem jutottam.

és még mindig nem tért teljesen magához. Hamar álomba zuhantam. Hirtelen rádöbbent. Amikor aznap este Tom megérkezett. Egy családot alkottunk. hogy mit vesz azzal a vállára. nyen nézett ki. A lábai újra lebénultak. hogy levetkőzzek. nagyon nyomasztott a fiam életében beállt fordulat. Próbáltam a fejébe vésni. mi is együtt süllyedtünk a hajójával. és nem volt éppen rózsás az arca azok után. hogy mindannyiunkra hatással vannak a cselekedetei. és az egymáshoz fűződő kapcsolatunk egy életre összekötött minket egymással. Csalódottan mentem haza. és még arra sem volt erőm. és tudom. ha továbbra is együtt maradunk. Beszélgettünk erről. Pedig a megelőző délutánon megpróbáltam elmagyarázni neki. Falfehér volt. Döntése porig sújtott engem. Ször-. de hiába. hogy vajon még hányszor kell hálát adnom a sorsnak. hogy háromszor újra kellett indítani a szívét. hogy lelküsmeret-furdalást érzett. akkor mint az utasok. hogy fel is fogta a szavaimat. hogy letisztuljanak benne az érzései és átgondolja a kapcsolatunkat. amelyet a fiam már többször is kihívott maga ellen. Már kezdtem azon tűnődru. akkor a tettével egy egész életre öszszetörte volna Samantha szívét. az enyémet és a család többi tagjáét már nem is emlitve. de még a csalódottságom ellenére sem tudtam őt hibáztatni érte. Nélküle egyikünk sem lenne már a régi. Ha süllyedni kezdett. egyértelinűen látszott rajta. hogy ha sikeres lett volna az öngyilkossági kísérlete. hogy ő is alaposan meghányta-vetette magában a dolgokat. Azt mondta. Reggel aztán meglátogattam Nicket. azonban abban nem vagyok biztos. Nick kétszer is megjárta a poklot az elmúlt 297 . hogy egy kis időre van szüksége ahhoz. A szervezete egy újabb hatalmas lórúgást kapott.kossági kísérletét.

mi a helyzet. Nem kellett egy szót sem szólnom. mindent megértett. hogy mennyire törékeny Nick. és én ismét megpróbáltam elmagyarázni. hogy így is minden rendben lesz. hogy Tom jó csóka. Jól kibeszéltük és kisírtuk magunkat. Még én is tisztában voltam azzal. A betegsége és annak megnyilvánulásai miatt el kell vesztenem egy olyan embert. Megértettem hát a döntését. aki iránt gyengéd szeretetet éreztem. Szerinte Tom reakciója összefüggésben volt az utóbbi időben lejátszódott drámai eseményekkel. Megpróbáltam elhessegetni a dolgot. Reméltem. hogy milyen életre számíthat mellettem. Én ebben nem voltam olyan biztos. Az elkövetkező néhány napban bánat és neheztelés kavargott a szívemben. mennyire összeroppanna az életem nélküle. de legalább megint volt közös témánk. és mivel annyira közel álltunk egymáshoz. és hogy ez milyen könnyen tragédiába torkollhat. és megbeszélhettük. és vissza fog jönni hozzám. már mindent tudott. de végül Nick nyugtatott meg engem. mi a baj. megöleltük egymást. és amikor a tekintetünk összetalálkozott. hogy rémisztő kilátásai voltak. hogy a fiamnak nem volt más választása. de életemben először dühös voltam Nickyre. De nem tudtam eltitkolni a szomorúságomat. és Tomnak el kellett gondolkodnia azon. hogy mi mindent tett értünk Tom. ha összeházasodunk. alaposan megfontolta a döntését. de természetesen szó sem volt erről. Úgy éreztem. Biztos vagyok abban. és azt mondtam. Azt mondta. hogy megértett. habár nem mondtam neki ezzel kapcsolatban egy árva szót sem. egyből tudta. Azt hiszem. Nick már a következő látogatásomkor megérezte ezt rajtam. és képes lesz majd valami 298 . de aztán Tom felől kezdett el érdeklődni.tíz napban. ekkor még nem értettem meg teljesen. Megkérdezte. és én ködösíteni próbáltam.

és sokkal megértőbbnek mutatkozott a helyzetet illetően. hogy kegyes volt hozzánk. és hálásak voltunk a Jóistennek azért. hanem a fiam életben maradására is. én csendben Nickre emeltem a tekintetemet. Nicknek természetesen bejött a jóslata Tomot illetően. és nyakkendőt kötöttek. persze állandó felügyelet alatt. de azzal. és ismét Julie-nál lakott. és soha ne hagyjon el minket.módon megváltozru. Ezt a hálaadásnapi ünnepséget soha nem fogom elfelejteni. Nagyon szerencsésen alakult ez az évem. Szép inget vettek fel az öltönyükhöz. ami nekem nagyon hosszúnak tűnt. Nick és "Sammy the Nick" barátja vacsorára érkeztek meg. és visszagondoltam arra. A szívem mélyén szerettem volna hinni abban. Nick a hálaadás ünnepe előtti napon hagyta el a kórházat. hogy nem fog ilyesmi megtörténni. Jobban szerettem volna. Ez volt az utolsó hálaadás napi ünnepe. A "szusszanásnyi pihenője' csaknem három hétig tartott. akárcsak John. de nem tudott. hány áldomást és imát rebegtem el azért. és mindketten nagyon elegánsak voltak. Hálaadáskor az összes gyerek nálam volt. Az egész napot belengte az életvidámság. 17. ha ezt nem kell átélnem. Amikor asztalhoz ültünk és nekiláttunk a pulyka elfogyasztásának. hogy soha többé ne tegyen ilyesmit. mivel mindig együtt töltöttük a gyerekekkel az ünnepeket. hogy majd később rendezzük a sorainkat. egyelőre nem szövögetünk terveket a jövőt illetően. A hálaadás ünnepe előtti estén jött vissza hozzám. Harmadik figyelmeztetés Nick a második öngyilkossági kísérletével akaratlanul is egy nyerő lapot adott a kezünkbe. hogy kétszer is ve299 . bocsánatot kért. és nemcsak Tom visszatérésére gondolok. Abban maradtunk.

ha nem áll gyógyszeres kezelés 300 . és nem tudtam megnyugodru. Mintha kitörölték volna a fejéből a traumatológián velünk együtt eltöltött szörnyű napok emlékét. de ez hátrányokkal is járt volna. A gyerekek kedélyállapota is javult.szélybe sodorta az életét. Bármikor fejbe kólinthattuk az 5150-es közegészségügyi törvénycikkel. amire már bőséges bizonyítékokat szolgáltatott. mire képes. ahogy a Nick által okozott sokkon túltették magukat. Nyakig belevetette magát az együttesével a munkába. Ennek ellenére bennem állandóan ott bujkált a félsz. ami lehetővé tette számunkra. Mindenkit halálra rémisztett ez az eset. a fiam megint normálisan viselkedett. Úgy tűnt. és megint a rocksztár szerepében tündökölt. hogy a törvényes jogainkkal élve bármikor kórházba küldjük. és három napra kórházba küldjük. Karácsonykor már ismét a színpadon ugrabugrált. hogy megfosszuk a jogaitól. nem kell hat hétig várnunk. Még a gondnokság alá helyezés kérdése is felvetődött. ismét talpra állt. ha ezt szükségesnek találjuk. Többé nem tagadhatta meg a gyógyszeres kezelést. Nick megmutatta. Miután ismét magasra szökött Nick litiumszintje. megadta nekünk azt a lehetőséget. már az első tabletta kimaradása után kórházba dughatjuk. Nincs több vita és magyarázkodás ebben az ügyben. amivel további két héttel meghosszabbíthattuk a benntartózkodását. hiszen ezzel a saját életét tette kockára. hogy mindannyiuknak sikerült feldolgozru az eseményeket. a "Link 80" töltötte ki az életét. csak őt nem. ezért ezt a lehetőséget elvetettük. Ha abbahagyja a Lítium szedését. és viszonylag jól helyrerázódott lelkileg. Az 5250-es törvénycikk is kéznél volt szükség setén. Megint az együttese ügyes-bajos dolgai foglalkoztatták.

de sajnos a törvény nem tette volna lehetővé. ezúttal az ő házában. hogy rátalál. Ebbe beleszakadt volna a szívem. Januárban rövid Los Angeles-i turnéra ment az együttesével. ő már magánál volt és mozogni is tudott. hogy nagyon komolyra fordult a helyzet. mást 301 . de tudta. hogy nem tudunk kellő felügyeletet biztosítani a számára. Aztán egyszer csak felhívott Julie egy kora reggeli órában. és Julie gyermekei is a házban tartózkodtak. hogy én legyek a gondnoka. ha úgy tartottuk jónak. hogy némasági fogadalmat tettünk. Viszont már nem ellenkezett. Kétségbeesett segélykiáltás volt ez a részéről. hogy öngyilkosságot kíséreljen meg. Kiderült. Több ügyvéddel és egy bíró ismerősömmel is megvitattam a gondnokság alá helyezés lehetőségét. és ezért csaknem biztos. Nick megint ugyanannak a kórháznak a pszichiátriai osztályára feküdt be. Julie ismét felélesztette. és amikor a mentősök megérkeztek. Az orvosokkal nem csupán a gondnokság alá helyezésének kérdését vitattam meg. és a közönség állandóan visszatapsolta őket. és rendesen szedte a gyógyszereit. hogy Johnon kívül nem szólunk senkinek. de ezúttal abban maradtunk Julie-val. hanem még annak a lehetőségét is felvetettem. ez vihette rá. ha elmegyógyintézetbe dugnánk. Nem vertük nagydobra az esetet. Az éjszaka leple alatt túladagolta magát. tudtuk. Megint megpróbálta a fiam. Végül már én is kezdtem megnyugodni egy kicsit. hogy mi lenne. amikor szem előtt volt. inkább a tenruvalókra akartunk összpontosítani. de a napnál is világosabb volt. Most azonban már jogunkban állt kényszeríteni az orvosság bevételére. hogy Julie a közelében van. A legutóbbi rémálom már két és fél hónappal a hátunk mögött volt. Annak ellenére.alatt. hogy alacsony volt a litiumszint a szervezetében.

jelöltek volna ki erre. Leginkább attól tartottam, hogy ha Nicket önveszélyesnek vagy túl nehezen kezelhetőnek, netán őrültnek nyilvánítja a bíróság, akkor a későbbiekben már nem dönthetek a sorsa felett, és így segíteru sem tudok rajta. Hiába helyeztetném el egy elmegyógyintézetben, ott is fennáll annak a lehetősége, hogy becsavarodik a fiam, de akkor már nem tudnám onnan kihozni. Ezt komolyan meg kellett hát fontolni, és ezt a döntést egyedül kellett meghoznom. Azért kikértem John és Julie véleményét is, mielőtt elhatároztam volna magam. Ezalatt Nick meglepően hamar visszazökkent a régi kerékvágásba, és ismét elég normálisan viselkedett. Az orvosaival hosszabb ideig tartó kórházi elhelyezését is fontolgattuk, de nekik is be kellett látniuk, hogy Nick nem úgy viselkedik az intézmények keretein belül, mint általában az emberek. Ekkor már megint talpra állt a fiam, és felfelé ívelt a karrierje az együttesével. Bűn lett volna bezárni valahová, de a kórház pszichiátere kijelentette, hogy ne tévesszen meg bennünket a látszat, mert Nick nem tudta még eléggé rendezni a sorait. Ezt nehezen lehetett elhinru. Miután hosszasan megvitattuk mindkét pszichiáterrel és egy jogtanácsossal is a helyzetet, elvetettük a gondnokság alá helyezés gondolatát, és két héttel később megengedtük Nicknek, hogy visszaköltözzön Julie házába. A kórházi pszichiáter szerint, ha harmincéves koráig életben tudnánk tartani, akkor elég nagy esélyünk lenne arra, hogy egy egész emberöltőt leéljen. Az öngyilkosságok a tízes éveik végén és a húszas éveik elején járók között fordulnak leggyakrabban elő, és ez igaz a "véletlenül" elkövetettekre is. Ez akkor nagyon hosszú időnek tűnt. Azonban úgy 302

látszott, hogy Nick ezúttal "fogja az adást". Mindannyian hosszasan elbeszélgettünk vele, és az észérvek mellett megpróbáltunk a lelkére is hatni. Elég szomorú képet vágott, amikor megkérdezte az orvosától, mennyi ideig kell még gyógyszeres kezelés alatt állnia. Azt hiszem, már előre tudta, milyen választ fog kapni a kérdésére. "Orökkéř - fogta rövidre az orvosa a szót, és erre Nick csak bólintott. Végül neki is szembe kellett nézni azzal a ténnyel, hogy élete végéig mániás depresszióban fog szenvedni. Elég nehezen tudta ezt a keserű pirulát lenyelni. Mi a cukorbetegek helyzetét hoztuk fel példának. Azt is világosan a tudtára adtuk, hogy ha csak egyetlen tablettát elfelejt vagy megtagad bevenni, akkor hosszú időre kórházba fogjuk dugni. Három hónap leforgása alatt három öngyilkossági kísérletet elkövetni elég hajmeresztő dolognak számított. Es égnek is állt ettől a hajam. Mielőtt a kórházat elhagyta volna, ezt a levelet írtam a fiamnak. Előzőleg egy bocsánatkérő levelet kaptam tőle, amiben tiltakozik a kórházi elhelyezés puszta gondolata ellen is, és mint mindig, ezúttal is megpróbáltam válaszomban a szívére és a józan eszére hatni. 1997. január 30., Kedves kisfiam! csütörtök este. A ma kézhez kapott leveled mélységesen megérintette a szívemet, és én annyira szeretlek téged, hogy ezt szavakkal el sem lehet mondani. Csodálatos dolog ez tőled, hogy hozzám fordulsz segítségért, hogy megosztod velem az érzéseidet, és bocsánatot kérsz azért, amiért olyan sok szomorúságot okoztál nekem. De azt akarom, hogy egyszer s mindenkorra megjegyezd, milyen hihetetlenül büszke vagyok rád. És nemcsak a sike303

redre, hanem az egész emberi mivoltodra. Nagyon, nagyon, nagyon büszke leszek rád, ha sikeres leszel a zene világában, és abban is biztos vagyok, hogy nagyon tehetséges vagy, de ez csak hab a tortán, ugyanis a jelen pillanatban is dagad a szívem a büszkeségt8l, pedig most éppen semmi világraszóló dolgot nem vittél végbe, mert szerintem egy csodálatos és nem mindennapi ember vagy, és mindig is az voltál, és örökre az is maradsz. Azt mondod, hogy néha szomorúságot és aggodalmat látsz a szememben. Ez azért van, mert tényleg aggódom érted, és nem tudok boldog lenni, ha te szomorú vagy. Tudom, hogy most nagyon nehéz időket élsz át. Mindig elfog a szomorúság, ha arra gondolok, hogy csaknem kicsúsztál az ujjaink közül. Persze hogy szomorú vagyok, ha látom, hogy nem érzed jól magad a saját bőrödben, és te is szomorkodsz miattam, ha én nem vagyok kibékülve az életemmel. De a csalódottságomnak" nem te vagy az oka, és soha nem is voltál az. Benned még sohasem "csalódtam". Te mindig megérinted a szívemet és bennem élsz. Csodálatos módon képes vagy érzékelni a legapróbb rezdüléseimet is, és mindig olyannak látsz, amilyen éppen vagyok. Az elmúlt egy-két rázós év során a környezetemben te voltál az, aki leginkább a szívembe lopta magát, és aki a legtöbb örömet szerezte nekem. Azt akarom; hogy tudd ezt!!! Csalódottnak látsz engem, de nem miattad vagyok csalódott, és soha nem is voltam miattad az (állandóan hencegek veled!). Sokkal inkább a saját életem aggaszt. Sok éve azón fáradozom, hogy megteremtsek valamit. Egy családot, egy karriert és apával egy életet, de nézd meg, hová jutottam. Jelenleg lefelé csúszom a lejtőn, és már csaknem valahol a béka feneke alatt tartok. (Mint aki banánhéjra lép. Már csaknem felkapaszkodtam a csúcsra, de aztán megcsúsztam, és egy csa304

pásra megint a hegy lábánál találtam magamat - időnként te is pont így érzel.) De remélem, hogy tanultam a hibámból, és ismét fel tudok majd kapaszkodni. A csalódottság, amit a szememben látsz, a kisiklott életemnek köszönhető. A felbomlott házasságomnak, amibe időnként majd beleszakad a szívem, és a reménytelen küzdelemnek, mert úgy érzem, hogy hiába próbálok meg segíteni neked, nem tudok eléggé. De nem benned csalódtam. Azonban néha ilyen az élet, néha mindenki pofára esik, néha mindenki valamilyen módon hullámvölgybe kerül, de aztán kilábal belőle. Ualójában most már rózsásabbnak látom a helyzetet, mint korábban. Már látom az alagút végében a fényt, és nemcsak az én életemmel kapcsolatban, hanem a tiéddel is. Ha kéz a kézben haladunk és a szeretteink és a barátaink vesznek körül, akkor egy kis szerencsével ismét visszakapaszkodhatunk, hiába taszított le a sors. Sokkal többször nyújtottál segítő kezet nekem, mint azt gondolnád. És te is bármikor megfoghatod a kezem. Mindig melletted leszek, édesem, és ha szomorú vagy, mindig az ölembe hajthatod a fejed, és megpihenhetsz egy kicsit. Nem számít, hogy ilyenkor milyen kibírhatatlan, zsémbes, csalódott vagy haragos is vagy. Uannak dolgok, amiket egyedül kell megtennünk. Ha át akarjuk ugrani az előttünk tátongó mélységes szakadékot, akkor nekifutás közben csak a saját hitünk adhat erőt. Nekünk kell ugranunk, és hinnünk kell magunkban. És tudom, hogy te is hiszel magadban, és még mindig van miből erőt merítened. De azt is tudom, milyen nehéz megtenni az első lépéseket, és azok gyakran hatalmasnak tűnnek. De csak így mászhatsz ki a gödörből. Ha megbotlasz, mindig lesz melletted valaki, aki szeret, elkap és felsegít. Például én, Julie, a barátaid vagy bárki a családból. Mi mindannyian szorítunk ér305

ted, édesem... és főleg én. Köszönöm, hogy törődsz az érzéseimmel, és hálás vagyok mindazért a csodáért, amit tettél, és amivel bearanyoztad az életem. Lehet, hogy te e pillanatban nem érzed túl csodálatosnak magad, de az vagy. A lehető legjobbat kívánom neked. Azt, hogy a zenéd sok örömöt, sikert és megelégedettséget hozzon, de ha a nyilvánosság előtt nem lesz belőled nagy "sztár", az én szememben akkor is az leszel, és most is az vagy Már pusztán az emberi mivoltodban is egy csillag vagy, édes Nickym, és sokkal fényesebben ragyogsz, mint te azt gondolnád. Hát porold le a ruhád, emeld fel a fejed, nevess, és soha ne felejtsd el, hogy az életem öröme vagy - nem pedig csalódása. Csupán azt szeretném, hogy te biztonságban, jól és boldogan élj. Ha pedig időről időre be kell zárnunk valahová a biztonságod érdekében, akkor az olyan, mintha egy értékes ékszert raknánk egy széfbe. Így nem tud tündökölni és csiszolódni sem, de legalább nem tűnhet el, és biztonságban van. Tudom, hogy suta hasonlat ez, de számomra te egy értékes ékszer vagy. Nem tudnám elviselni, ha elveszítenélek. Ha pedig szerinted mostanában néha szomonínak látszom, akkor próbáld meg elképzelni, hogy akkor milyen szomorú lennék, ha valami szörnyűség történne veled. Még rágondolni is rossz. Tehát vigyázz magadra, légy báto~ mássz ki a gödörből, ha másképp nem megy, hát négykézláb, mint a kisbabák, meríts minél nagyobb erőt a hitedből, aztán ugorj, és én kitárt karokkal várni foglak... A szívem örökre a tiéd, és sokkal több szeretet van benne irántad, mint azt szavakkal el lehetne mondani. Még a legrosszabb helyzetekben is van valami apróság, aminek örülni lehet. Ragadd meg ezt, fogd erösen, és ne engedd el. Nekem gyakran te jelentetted ezt a kapaszkodót... 306

Talán a szeretetem fényt hoz a te életedbe is, és kikászálódsz végre ebből a sötét sarokból. Mi összetartozunk, és ennél sokkal, de sokkal többre is képesek vagyunk. Mosolyogj hát, szeretett gyermekem... és legyél büszke magadra, hiszen én is az vagyok rád!!! (Holnaptól megint műsorra tűzik a Star Wars-t a mozikban... Lehet, hogy a régi idők kedvéért megint együtt kellene elmennünk megnézni. "Az erő legyen veled, Nick." Kis tündérem, ugye tudod, hogy mindig is veled volt.) Hát vigyázz magadra, édesem - nagyon, nagyon vigyázz. Tiszta szívből szeretlek, Mami Miután elhagyta a kórházat, mindig összeugrott a gyomrom, ha megcsörrent a telefon. Azt hiszem, tudtam, mi fog bekövetkezni. Azonban a legutóbbi öngyillcossági kísérlete óta úgy tűnt, Nick jobb bőrben van, mint előtte bármikor Még soha nem láttam ilyennek. Életében először úgy látszott, hogy elfogadja a betegségét, és megpróbál együtt élni vele. Azontúl már hetente megnéztük a litiumszintjét, hogy biztosan minden rendben legyen. Az együttese nagyszerű produkciót nyújtott, Nick CD-k és videók elkészítésén fáradozott, és rövid turnékra mentek. Amikor csak időt tudott szakítani ránk, mindig hazajött hozzánk, és nagyon jó lelkiállapotban volt. Fantasztikusan nézett ki. A családdal együtt vakációzott Hawaün, amire már évek óta nem volt példa. Amikor láttam a többi gyerekkel együtt játszaru, melegség öntötte el a szívemet. Sammy the Mick és Julie is velünk jött, hogy szemmel tartsák a fiamat. Nagyon jól éreztük magunkat Nick társaságában, aki egész nap a tengerparton ugrabugrált, nagyokat úszott a ba307

rátjával, Sammy the Mickkel, és mindannyiunkról felvételeket készített a videokamerájával. A társaságában nagyszerűen érezte magát az ember, és örültünk, ha vele lehettünk Ez volt a legkedvesebb nyaralásunk, ami azért is sokat jelentett nekünk, mert már évek óta nélküle kellett vakációznunk. Ezt megelőzően tényleg nem engedte meg az állapota, hogy velünk jöjjön. A nyaralás közben is ellenőriztük a szervezete litium- és prozacszintjét. Míg a legtöbb ember három-négy hónaponként ellenőrizteti ezt, mi hetente megvizsgáltuk, mivel az orvosságok nem mindig szívódnak fel ugyanolyan mértékben. Igy azonnal ki tudtuk szúrni a legkisebb eltérést is, maj d ettől függően változtattunk a gyógyszerek adagolásán. Ehhez ragaszkodtam, mert csak így tudtam nyugodt szíwel álomra hajtaru a fejemet, és Nick is készségesen alávetette magát ennek. Két pszichiáterhez is járt, az egyik a régi orvosa, dr Seifried volt, a másik pedig abban a kórházban dolgozott, ahol Nicket is kezelték. Továbbá két hónapig egy olyan pszichiátriai kezelésen is részt vett, ahol szabadabb volt az orvos és a beteg közti kapcsolat, de ezt abbahagyta, mert nem ért rá a sok koncert, próba és turné miatt. A "Link 80" egyre inkább befutott, és Nick nagy kedvét lelte a munkájában. Rákapott a siker ízére, amely feltartóztathatatlanul robogott felé. Lekötöttek egy tízhetes országos turnét a nyárra, és szó volt egy ősszel esedékes európai és egy karácsony utánra tervezett japán koncertsorozatról is. Ez sok energiáját felemésztette, de úgy tűnt, hogy fel van készülve a feladatra, és annyira szerette, amit csinált, hogy ameddig az egészségi állapota ezt lehetővé tette, nem lett volna értelme beleavatkozni a dolgaiba. Julie és én alaposan rajta tartottuk a sze308

hogy ismét megfeledkezik majd magáról. Felmerült közöttünk a kérdés. akkor Julie-hoz fordult a problémájával. Végül mégiscsak sikerült felnőnie. Trevor és Todd kísérőkként vettek részt a szertartáson. Egész jól sínen tudott maradni. de rá sem lehetett panasz. törődő és felelősségteljes fiatalember lett belőle. Zara a virágot tartotta. Maxx vitte a gyűrűket. akárcsak a gondozói. Nagyszerűen nézett ki. hogy szamárság lenne ilyesmi miatt aggódni. hogy megpróbáljon erőt meríteni azon elhatározásához. ha az oltár előtt álldogálva egyszer csak elunná magát. Ekkor már három hónap eltelt a legutóbbi öngyilkossági kísérlete óta. és minden testvérét bevonta a ceremóniába. Nick. Mi is minden tőlünk telhetőt megtettünk az érdekében. és ez meghozta az eredményét. Ekkoriban uralkodni tudott magán. hogy soha többé nem szed kábítószereket. A húgai voltak a nyoszolyólányok. Nick éjszakába nyúló foglalkozásokra is eljárt. Csupán azon évődtünk félig-meddig viccesen. és megint hozná a régi formáját. Eközben mindannyian nagy várakozással tekintettünk Beatie közelgő esküvője elé. de nagyon jó állapotának fényében úgy tűnt. és a karrierjét is kézben tartotta. és amire eddig még soha nem volt példa. rendesen szedte az orvosságát. hogy sikerült mostanra teljesen ki309 . amikor nem érezte jól magát. Azonban az akkori viselkedése alapján nem tűnt valószínűnek. Egy szeretettel teli. és lehengerlő volt a hangja.münket. mikor esik le a lítiumszint a szervezetében. aki a pszichiáterek segítségével ismét beállitotta a gyógyszerének az adagolását. hogy rá lehet-e bízni Nickre egy ilyen feladatot. és még a betegségével járó felelősséget is el tudta fogadni. Ki tudja. hogy mi történne. és érez megint leküzdhetetlen vágyat a kábítószerek enyhítő hatása iránt. Már csak egy hónap volt hátra. és úgy tűnt.

Az ő szíve is aranyból volt. és még a humorunk is hasonló volt. Egyszer csak azon kaptam magam. hogy neki is szembe kell néznie majd ennek a nehézségeivel. A Johnnal kapcsolatban felinerült problémáim. Jóképű. Mindketten ugyanolyan megértőek. hogy bármit megbeszélhetek vele. mivel biztos voltam abban. Igazság szerint annyira jól összejött a család Hawaün. ha az ember ünnepelt személyiség. másrészt pedig megpróbáltak hasznot húzru belőle.törölnie fejéből az önpusztító gondolatokat. ezért igazán értékelni tudtuk azt. hogy milyen veszélyekkel jár. mint az enyém. Minél idősebb lett a fiam. szenvedélyesek. hogy megtaláltam benne a társamat. és boldog volt. nagylelkűek. a munkám és még a szerelmi életem is nyitott könyv volt előtte. Bíztam benne. Mindketten ugyanolyan szemszögből szemléltük a világ dolgait. Ekkor még mindig őrülten szerette Tomot. Ráadásul ő azzal a bámulatba ejtő képességgel is rendelke310 . Nagyon sok bölcsességet tanítottunk meg egymásnak. és a családdal kapcsolatos minden aggodalmamat megosztottam vele. hogy nagyon szoros kapcsolat tartott minket össze. és ilyenkor mindig nagyon jól szórakoztunk. ha jobb idők köszöntöttek ránk. az ő esze is ugyanolyan gyorsan forgott. és ezzel mindketten tisztában voltunk. bolondosak és időnként naivak voltunk. annál inkább hasonlított rám. Én pedig felhívtam a figyelmét arra. sikeres és nagyon boldog volt. hogy attól fogva hétvégenként közös ebédet tartottunk. ráadásul egyik napról a másikra érett férfi benyomását tette az emberre. Már mindketten átéltünk válságos időszakokat az életünk során. akik egyrészt irigyek voltak a sikerére. Már ekkor is elkápráztatta személyiségével az embereket. Azonban mindezeknél sokkal fontosabb. Soha nem éreztem még ennyire közel a szívemhez.

akiket nem nagyon kedveltünk. Tudtam. Minden eshetőségre gondoltunk. Ezeket az ajándékait becses kincsekként őrzöm a szívemben. antit nagyon izgatottan várt már Ennek én nagyon örültem. akárcsak a többi útjára.zett. Hetente egyszer együtt ebédeltünk a fiammal. A gondozói ide is elkísérték. És ő is tudta. ahol a litiumszintet ki tudták mutatni a szervezetében. és egyáltalán nem aggódtam miatta. Évekkel ezelőtt még legmerészebb álmaimban sem gondoltam volna. Nick néha támaszt is nyújtott nekem. Annyira megértő és bölcs volt a fiam! Tudtam. hogy mindig mellette állok. és fontos neki a boldogságom. Beatie esküvője után egy ideig mindketten a saját ügyesbajos dolgainkkal voltunk elfoglalva. Ilyenkor mindig kibeszéltük azokat. amit nem volt könnyű megszervezni. és neki csak a zenére kellett összpontosítania a figyelmét. Hihetetlenül közel álltunk egymáshoz. és hogy féltett kincsként kell vigyáznom az életére. és jót mulattunk rajtuk. A próbái és a megbeszélései között. Mindig számíthattunk egymásra. 311 . hogy számíthatok rá. ami csodálatos érzés volt. amelyek zömét értékeltük és csodáltuk egymásban. hogy első látásra küsmerte az embereket. és volt valami gyermeki ártatlanság mindkettőnkben. ő is túlbecsülte és alábecsülte az embereket. és egy jót csevegti. Én hat hétre Európába vittem a gyerekeket. és sohasem kellett csalódnunk a másikban. Nick pedig tízhetes turnéra ment. beugrott hozzám. és soha nem fogom magára hagyni. hogy ellenőrizze az állapotát. hogy nagyra becsül. Gyenge poénokat sütöttünk el.ink a dolgozószobámban. Julie pedig hetente utánarepült. Ezt megelőzően mindig egyeztetett a közeli kórházakkal. amikor csak tehette. hogy ennyire a szívemhez nő és ilyen nagyon tisztelem majd. Akárcsak én. Átkozottul sok közös vonásunk volt.

Beatie lélegzetelállítóan nézett ki levendulaszínű szaténruhájában. Nick hihetetlenül jól festett az új szmokingjában. és felsétált a két bátyja mellé az ol312 . amihez egy leopárdmintás papucsot húzott fel. Az esküvő előtti napon próbavacsorát tartottunk.Még soha nem volt ilyen jó bőrben. . Ráadásul. megfontoltnak és erősnek látszott. együtt lépkedtünk végig méltóságteljesen a padsorok között a templomban. most nagyon jól kell viselkedned . "Nick. hogy ne tudna uralkodru az idegein. és másnap az esküvő előtt rengeteg fényképet készíttettünk. Az egész ceremónia alatt példásan viselkedett a fiam. mennyire szeret. és Nick legnagyobb örömére a házban csak úgy hemzsegtek a fingópárnák. odakísért a templomi padomhoz. Azt feleltem neki. hogy én is nagyon szeretem. a haját csillogó feketére festette.mondtam gyengéden. Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat. A legapróbb jelét sem mutatta annak. de ő még a többieken is túltett.Szeretlek" . A fiam észbontó frizurát csináltatott erre az alkalomra. és Nick is szenzációsan mutatott fekete öltönyében. ahogy azt már korábban megígérte nekem.suttogtam a fülébe. megcsókolt. és elmondta nekem. ezért megsimogatta a kezemet. Rendkívül jóképű volt. Egy kicsit ideges voltam. ami igazán jól állt neki. Még arra is emlékszem. amikor a vaku felvillant. ő a tenyerébe fogta a kezemet. Az egyik fénykép meg is örökítette ezt a kedves pillanatot. és hogy egy anya számára minden gyermeke isteni ajándék. amikor végigsétáltunk a padsorok között. Közben egymásba karoltunk. és ő érezte ezt rajtam. Május vége felé már mindannyiunk figyelmét Beatie esküvője kötötte le. hogy szeret. mivel többször megajándékozott az életével. Aztán még egyszer azt mondta.

és nem is akart. Tudta. A furgonban ült má~ és én megígértem neki. Katasztrofális nyár em sokkal a turné kezdete előtt Nicknek megsérült a háta. aki akkor éppen a sofőr szerepét töltötte be. Nick nem tanult meg vezetni. Nick viszont keresztül-kasul beutazta az egész amerikai kontinenst. Aznap este jó párszor megtáncoltatott. Gyönyörü volt Beatie esküvője. elmentek a fogadásról. Az esküvő vége felé a legcsinosabb hölgyek egyikével távozott. és osztozott Beatie boldogságában. Nick turnézni indult a zenekarával. hogy nagyszerfi nyár elébe nézünk. amikor Cody kíséretében. Mindenki nagyon szép volt. és mindannyian életünk egyik legszebb élményeként őriztük meg az emlékezetünkben. aki vezetett helyette. Annyira a turné lázában égett. hogy Európába érkezvén elsőként fogom felhívru. aki harmincéves volt. Valójában nem is volt erre szüksége. aztán pedig London. ami Casanováéval vetekedett. 18. de nem hozott szégyent a hírnevére sem. ugyarus először Párizsba mentünk. egy közös és nevetéstől hangos családi vacsora után. hiszen mindig volt mellette valaki. jól érezte magát. majd DélFranciaország következett. A keletkezett gyulladás nagyon aggasztotta. Még soha nem láttam ennyire elragadónak. Én sokkal könnyebben utol tudtam őt érni. Tudtam. hogy ez meghaladja a képességeit.tárhoz. és végül egy hétvégét egy angol vidéki házban is eltöltöttünk. Olyan csodálatos volt látru. miközben mindenhol elkápráztatta a közönségét. és én örömmel láttam ezt. Különösen Nick karjaiban nyújtott lenyűgöző látványt. és új rajongókat szerzett. mint ő engem. én pedig a gyerekekkel átruccantam Európába. rá313 . Két héttel később. hogy az egész család együtt van.

illetve a zenével kapcsolatosan nem merültek fel problémák. és mindenkinek szemet szúrtak a súrlódásaik. ha nem sikerült valami. rángatódzott és pörgött. Ugrált. és szóvá tették. Azt javasoltam neki. hogy napi tizenkét-tizenöt órát is zötykölődniük kell a városok között egy kis mikrobuszba összezárva.adásul a színpadi fellépéseken különösen nagy fizikai igénybevételnek volt kitéve. hogy időnként elviselhetetlen hátfájások gyötörték. de valahogy elszámolta magát. hogy fájdalomcsillapító tablettákat vesz be. hogy jegelje a hátát. és amikor csak lehet. Nick nem akarta a gyógyszeres kezelését megzavarni azzal. hogy a kialvatlan és gyakran a hőségtől tikkadozó srácok civakodni kezdtek egymással. Ezen senki sem csodálkozott. azonban beismerte. Kilenc társával kellett összezsúfolódruuk. Törvényszerű volt hát. feküdjön le. Az időérzéke mindig is csapnivaló volt. 314 . Azonban Nick tudta. beleértve a fiamat is. Csak a turné közben derült ki. ami fájós háttal senkinek sem megy könynyen. és ő is tudta. ezért gyakran őt vádolták. nagyokat szökkent. Mivel ő állt a zenekar élén és ő volt felelős a turné megszervezéséért is. Egyikük sem rejtette véka alá a véleményét. ha nem tetszett valami. azonban még nagyon fiatalok voltak a zenekar tagjai. A turné mindannyiuk számára nem várt nehézségekkel járt. hogy ezt napi tizenöt órán keresztül nehezen tudja majd elviselru. Úgy kötötte le a fellépéseiket. Eleinte minden a legnagyobb rendben ment. így hát kitartott az eredeti elképzelése mellett. a fellépéseikkel. hogy naponta mindöszsze négy-öt órát kelljen utazással tölteniük. ugyanis a fárasztó és éjszakába nyúló fellépéseik után nem lehetett könnyü napi tizenkét órát egy mikrobuszba összezárva tölteniük. hogy ez fontos a jövőjük szempontjából.

A tizenegy hetes nyári turné után európai koncertsorozatot terveztek. és akkor a dalszövegek megírásáról. a fellépésekről és a próbák összehozásáról még nem is beszéltem. hogy 315 . a koncerttermekben időpontot lefoglalnia. és fáradhatatlan erőfeszítéseit sem értékelik. Ettől úgy érezte. hogy nem becsülik meg eléggé. és tudták. Karácsony után pedig a japán nagyközönség meghódítását tűzték ki célul.Csak később árulta el nekem Julie. már könnyebb észrevenni. és teljes mértékben a közös munkának szentelték magukat. hiszen neki kellett mindent megszerveznie. Úgy érezte. hogy valójában milyen nagy veszély rejlett a fiam számára ebben a turnéban. A zenekar két további tagja is abbahagyta a főiskolai tanulmányait. Ráadásul a tanulást a későbbiekben bármikor folytathatja. Alaposan végiggondolták ezeket a terveiket. egy harmadik pedig magántanulói státusba helyeztette magát. mennyire bosszantotta a fiamat a többiek elégedetlenkedése. Nick hét hónappal ezelőtt saját maga határozott úgy. Minden befektetett munkája ekkor térült meg. és a zenekar előtt sem állt más út. hogy az életben még egyszer ilyen sikeres jövő előtt álló együttesben játszhat majd. Az együttes csaknem minden baja az ő vállát nyomta. Egész évre be voltak táblázva. hogy abbahagyja a főiskolát a zenei pályafutása érdekében. állandóan telefonon egyeztetnie az ügynökökkel. ha az amerikai sikeres lesz. mert nem biztos. Ezek a turnék mindennél többet jelentettek a számára. Ez így is volt. Számukra ez a nyári turné még csak a kezdetet jelentette. meg kell ragadnia a kínálkozó alkalxnat. Egytől egyig hatalinas áldozatokat hoztak a zenekar érdekében. ha sikeresek akartak lenni. hogy megvalósítsa az elképzeléseit. Így utólag visszagondolva. Azonban akkor mindannyiunknak az volt fontos.

Így hát nem gördítetti. szkeptikusabb és aggódóbb voltam. óvatosabb.ink Cody és Paul számára. hogy Julie hetente utánuk repül. és Julie is hasonlóan érzett. Julie még egy listát is összeállított. Amikor júniusban útnak indultak.ink elé akadályt. Ő azonban még nálam is jobban ráérzett arra. hogy minden rendben menjen. és így még a védőszárnyaink alól is kikerül. hogy Nick bírja-e a fizikai és az idegi igénybevételt. milyen fontos a fiam számára a siker és a szabadság érzése. Azonban ab316 . Mint mindig. Azonban mindanynyian tudtuk. Én mindig is nehezebben adtam be a derekam. és az egészsége se forogjon veszélyben. ami az útközben érintett kórházakat tartalmazta. hogy ekkor minden korábbinál egészségesebbnek és józanabbnak látszott. hanem inkább minden tőlünk telhetőt megtettünk annak érdekében. A terveinkben szerepelt az is. Úgy tűnt. én egész életében vattába csomagolva babusgattam volna.a "Link 80" jövője nagymértékben ezeknek a koncertsorozatoknak a sikerétől függ. Ha nem adjuk áldásunkat a dologhoz. és megpróbáljuk visszatartaru. hogy ellenőrizni tudjuk a litiumszintjét. akkor is minden bizonnyal elment volna. milyen sokat jelent ez Nicknek. Ő bátorította. Munkabeosztást készítetti. ha a turné alatt a fiamra gondoltam. hogy minden téren felkészültünk erre a turnéra. azt hittük. Egy kicsit összeszorult a szívem. és velük tölt egypár napot. Ha rajtam áll. mert így teljes mértékben megbizonyosodhatunk arról. Ráadásul az bátorítólag hatott ránk. hogy mindent rendeljen alá a zene iránt érzett szenvedélyének. így a gondozói felváltva kísérhették őt el a koncertjeire. hogy ennél jobbkor már nem is jöhetett volna ez a turné. most is Julie kardoskodott Nick függetlensége érdekében. Végtére is ő volt az én "kisbabám'.

hogy egyszer öngyilkossági kísérletet tett a kerti lakban. Ekkor én fűztem nagyobb reményeket ahhoz. egyszer csak elkezdett nálam is jobban aggodalmaskodni. és mégis csak pár lépésnyire volt Julie házától. Mindennél fontosabb volt azonban. és olyan nagyon akarta ezeket a koncerteket. hogy a fiam képes lesz végigcsinálni. Azonban Julie úgy érezte. ha egy különálló házban Iakik. hogy számára ez időnként már elviselhetetlen volt. akkor mi mindössze annyit tehetünk. Viszont Julie. és egyedül tölti az éjszakáit. Így mi sem tudtuk azt az illúziót kelteni benne. Ettől a turnétól is azt reméltük. Időnként Julie jobban ráérzett arra. Nekem az volt a véleményem. hogy ebben segít majd. Az igaz. Sőt. hogy megpróbáljuk a lehető legnormálisabb életet biztosítani Nicknek. Ha már egy betegség árnyékában kell élnie. és ilyenkor én is hajlandó voltam beadni a derekam és nem viselkedtem "paranoiásanř. mintha rossz előérzetei támadtak volna. hogy a fiam szavával éljek. de ezt Julie házában is megtette.ban egyetértettem Julie-val. és csak másnap reggel tértek vissza hozzá. Nicknek igazán tetszett ez a megoldás. hogy legalább a függetlenség érzését biztosítanunk kell a fiam számára. később a kórházi személyzet vizslató tekintetétől sem zavartatta ma317 . Ismét sokat törtük együtt a fejünket a helyes megoldáson. A gondozói késő este mentek el. hogy nem tudjuk eléggé Nicken tartani a szemünket. Olyan szoros őrizet vette körül és annyi figyelő szempár szegeződött rá. hogy Nick annyira elszántan dolgozott. hiszen szerinte felnőttnek akarta érezni magát. A különálló "kéglijébenř nagyfiúnak érezhette magát. hogy Nicknek magánéletre és szabadságra van szüksége. akárcsak Julie kert végi házikójával kapcsolatban. hogy már felnőttként kezeljük. hogy a fiamnak mire van szüksége.

amikor napjában többször is megbeszéltük a tennivalókat. a szűk mikrobusz. hogy mindezt neki köszönheti. és minden nap egyeztettünk telefonon. és a legszebb éveit is a zene aranyozta be. amikor én nem. Julie mindig is támogatta Nick zenei törekvéseit. Én ekkor éppen Európában jártam. mi semmi szokatlant nem láttunk ebben. Ennek szentelte az életét. hogy legalább egyszer ne telefonáltunk volna. Meg kellett hát találnunk az arany középutat. Korábban már többször is felhívott. ritkán fordult elő az. és mindkettőnknek megvoltak a magunk fenntartásai. még akkor is. Julie és én is vegyes érzelmekkel bocsátottuk útjára. Most az egyszer azonban szinte teljesen biztos voltam abban. Ualóban biztosítanunk kellett számára a függetlenség érzését. amiért meggyőzött engem. Uolt. Ezt ís csak egy múló fellángolásnak tartottam. azonban a felügyeletéről sem volt szabad lemondanunk. Azonban a turné tizedik napján Julie csörgött rám. és a fiamat erre az útra terelte. amikor a fiam azon a nyáron felkerekedett. Egy szó. hogy rossz társaságba keveredik. és attól féltem. ez adott erőt neki az élethez. mint száz. hogy minden a legnagyobb rendben megy Habár a srácok állandóan panaszkodtak a hőség. Így hát mindkettőnknek megvolt a maga igaza. mint akkor Cody naponta többször is felhívott. Eleinte én nem sok figyelmet szenteltem ennek. és nem tud majd úrrá lenni a helyzeten. 318 .gát. a kaja és a hosszú úttal járó kellemetlenségek miatt. Még amikor otthon voltunk is. Azonban ezúttal Julie-nak teljes mértékben igaza volt. A zene tartotta Nickben a lelket. Az induláskor már Julie is így érezte. hogy képes lesz végigcsinálni. és megnyugtatott. Nick még soha nem volt olyan jó lelkiállapotban. Mindig hálás leszek. Nicky is tudta. azt hiszem.

hogy az együttes néhány tagja állandóan neki panaszkodik. hogy pár nappal a tervezettnél hamarabb csatlakozzon hozzájuk. hogy bízhatok a megérzéseiben. ami erre az elhatározásra vezette. és idő előtt hazahoznunk őt. Nick felhívta Julie-t.Uagy azt mondtuk el ilyenkor egymásnak. Azonban amikor megkérdeztem tőle. és hittem abban. és már maga is gondolt arra. és később akár bele is roppanhat ebbe. és örökre elvesztené az önmagába vetett hitét. Attól tartottam. vagy egyeztettük a véleményünket. ha problémák merültek fel. akkor ez derékba törné kibontakozó zenei pályafutását. Az egyik pillanatban még teljesen biztos abban. Viszont én tudtam. hogy az 319 . a hangulata is nyomott. és bosszantotta az. Ualahogyan az az érzésem támadt. Nehéz lett volna felbecsülni. Most az egyszer én ragaszkodtam ahhoz. nem tudott egyértelmű választ adni. hogy rendben mennek a dolgok. hogy történt-e valami rendhagyó dolog. hogy a fiam milyen hullámzó kedélyállapotú. Igencsak meglepődtem. és felvetette annak a lehetőségét is. hogy szerinte túl nagy falat ez a turné a fiam számára. hogy ha hazahoznánk. hogy tovább csinálhassa. és azt is elárulta neki. hogy a kiszállását kudarcként élné meg. hogy elég kellemetlenül érzi magát. Másnap már maga Nick is beismerte neki. hogy melyik döntés hordoz magában nagyobb potenciális veszélyt. Azonban azt is tudtam. hogy kiszáll a buliból. hogy nem szabad feladnia. hogy képes lesz végigcsinálni. Nick szerinte eléggé ki volt borulva. hogy le kellene fújnunk az egészet. Julie-t hallgatva aggódni kezdtem. amikor kifejtette. hogy nem lesz képes végigcsinálru ezt a koncertsorozatot. öt perccel később pedig már foggal s körömmel küzd azért. Ezúttal aggódó volt Julie hangja.

akkor megfelelően tálalják majd a kiválását a többieknek. magára haragította a társait. hogy elege van belőlük. Julie még aznap este repülőre szállt. nem szereti őket. Azonban még indulás előtt megígértette Nickkel. a srácok között már nyolc órája heves vita zajlott. és elegánsan lépnek le a porondról. hogy alaposan átbeszélik a dolgot a fiammal. Egy útba eső kórháztól is ezen okból kellett idópontot kérnie. de az elegáns távozás kedvéért Julie hajlandó lett volna azzal előállni. megszegette vele. Mielőtt Julie gépe földet ért volna. a fiam már a saját kezébe vette a dolgokat. hogy a megérkezéséig nem tálal ki a zenekar többi tagjának. Eddig semmi rendellenességet nem mutattak ki a vizsgálatok. Nicknek tökéletes mentsége lett volna a kilenc hónappal korábban elkövetett első öngyilkossági kísérlete. és ezért rendszeresen vizsgálatokra kellett járrua. Azonban Nick nem adta meg neki ezt az esélyt. Julie segíteru akart neki a hír bejelentésében. és aztán ha tényleg szükséges. és találkozott vele. Nicket féreg320 . A turné kezdete előtt még nem lehetett pontosan tudni. a többiek egyből nekiestek. ha tényleg komolyan gondolta. Ehelyett mindenkibe belekötött. és kilép a zenekarból. és egy szót sem szól kilépési szándékáról. Ahogy az előre látható volt. hogy problémák merültek fel. hogy a betegségére hivatkozott volna. Azonban Nick labilis természete ezt az ígéretét is. és mire Julie megérkezett. megmondta nekik.együttes többi tagja előtt sem kendőzi el a távozási szándékát. Ualójában a betegségét titokban tartotta előttük. hogy a továbbiakban is állandó vizsgálatoknak kellett alávetnie magát. mint már oly sokat. Természetesen a fiam a szavát adta. hogy milyen mértékben károsodott a szíve. Ahelyett. és soha egy szóval sem emlitette nekik. Ez fizikailag annyira kikészítette. Julie hiába tervezte úgy.

Rá összpontosult a legnagyobb figyelem. mit és hogyan mondjon el nekik. és még a saját kudarcát sem sikerült feldolgoznia. Az érveit nem tudták elfogadru. Julie egy forró veszekedés közepébe csöppent. mint a 321 . és hogy milyen komolyan kell venrue a gyógyszeres kezelését. hogy ők a testőrei. hogy nem érzi jól magát. hogy valójában nagyon csalódott. és a fiam válasza sem késett. Egy porcikája sem kívánta. és arra sem volt korábban példa. és a "Link 80"-nak befellegzett volna. ezért úgy gondolta. Talán a későbbiekben felelősségteljesen próbálja majd kezelni a problémáit. Ekkor ismerte be először a tiam. aki úgy vonzotta a rajongókat és a bandababákat. hogy megtudják. kritikus hangnemben inzultálta áket. hogy ez bölcs döntés lenne. Nick nélkül azonban az egész turné kudarcra lett volna ítélve. hogy segítséget kért volna. Nick mindenkinek azt mondta.nek titulálták azért. hogy Julie-ról milyen kép alakult ki bennük. ő volt az énekes. a zenekar sztárja. Abban azonban nem vagyok egészen biztos. hogy Cody és Paul valójában pszichiátriai gondozók. Nem tudták. A zenekar többi tagjának halvány fogalma sem volt arról. és mivel ő is a hazatérésről beszélt. A hónapokkal korábban elkövetett három öngyilkossági kísérlete után úgy tűnt. Julie tudta. Nicknek a legnagyobb problémát az jelentette. és Nick később bevallotta neki. hogy maga sem tudta. hogy a fiamnak nap mint nap milyen küzdelineket kell megvívnia. mennyire komoly mániás depresszióban szenved. hogy mennyire függ tőlük. hogy nem akarta a többiek orrára kötni a betegségét. akiket a híres és túlzottan aggódós mamája vett fel. és azzal sem voltak tisztában. amiért el akarja hagyni az együttesét. hogy ezzel egy fontos lépést tett meg a betegsége szempontjából.

és ezzel ők is tisztában voltak. Ekkor még nélküle nem tudtak volna talpon maradni. Ez hatalmas lelki teher volt a fiam számára. mint a többiek. Neki köszönhetően szaglászott körülöttük az ügynökök siserahada. hogy ugyanolyan normális. hogy nem lehet tovább titokban tartani Nick betegségét. miközben Nick aludt. nem igazán tudta megnyerni a szimpátiájukat. aki megijedt a saját árnyékától. Hogyan is érthették volna ezt meg. akkor orvosságokkal kell csillapítania a lelki fájdalmait. hogy ha a turné során Nick lába alól kicsúszik a talaj. és másnap. A szemükben egy elkényeztetett kis tacskó volt a fiam. és akár katasztrofális is lehet. öt órán át próbálta elmagyarázni a többieknek a helyzetet. hogy átérezzük. Tudta. Julie-nak estére sikerült mindenkit lecsillapítania. nehogy esetleg ismét öngyilkosságot kövessen el. Julie mégis elárulta nekik. hogy a fiam továbbra is abban az illúzióban akarta ringatni őket. Elismerésre sem. A többiek pedig mit sem tudtak a betegségéről. Elmondta nekik.mágnes. hogy "faszfejnek" nevezte őket és nyíltan kifejezte az irántuk érzett utálatát. hogy ez mennyire komoly következményekkel jár. milyen halálos fenyegetést jelent ez Nick számára. részvétre sem iá számíthatott tőlük. és elég nehezen tudta feldolgozru. és ettől érthetően nagyon felháborodtak. Nagyon megbántották a többiek. Ezért nem lehet hibáztatni őket. Azonban érthető módon nem tudták felfogni. hogy ilyen csúnyán beolvastak neki. Gyanítom. ha nekünk több év sem volt elég arra. Nick azonban a hallottaktól még mélyebb depresszióba zuhant. Annak ellenére. és már nem tudja elviselni a feszültséget. hogy Julie-t paranoiásnak 322 . és Julie-val sokáig rágódtak azon. hogy Nick mániás depresszióban szenved. hogy mi lenne a teendő ebben a helyzetben. Azzal.

illetve jó kedélyállapotát. Amikor Nick ezt meghallotta. amelyre a legtöbben csak legyintenek. Mindenáron végigcsinálja a turnét. és ezen idő alatt visszanyerheti felborult lelki egyensúlyát. milyen nagyra becsülik őt. hogy hallgasson az ösztöneire. hogy ha akarata ellenére hazakényszeríti őt. 323 . Julie-nak már sikerült rávennie a többieket arra. Ezt meg is tették. és ezúttal már nem lesz visszaút. hogy túllihegi a helyzetet. és minden bizonnyal az ügynökök sem toleráltak volna egy két-három hetes megszakítást a turnéban. hogy semmi sem késztetheti távozásra. Ezalatt Julie hazahozhatta volna Nicket. ezért arra kérte a fiamat. Julie-nak továbbra is aggályai voltak. hogy elmondják a fiamnak. Azonban nem fogadták kitörő lelkesedéssel a javaslatát. Azonban Nick körül nagyot fordult a világ az elmúlt huszonnégy órában. akkor megint megszökik. úgy döntött. Azt is megígérték. és azt hitték.tartották. hogy tartsanak egy két-három hetes szünetet. Ha szükséges. akkor ne tegye. akkor a gyógyszeres kezelésén is igazítanak. hogy mégis folytatja a turnét. és ez az együttes hírnevének sem tett volna jót. hogy tartozik nekik ennyivel. Azt mondta. mert úgy érezték. akár a mennyekbe jut a végére. rögtön telefonálnak nekünk. hogy amint a felvázolt problémák bármelyikével találkoznak nála. Kerek perec megmondta Julie-nak. Végül Julie azzal a kompromisszumos javaslattal állt elő. Mindezek ellenére ragaszkodtak ahhoz. Ezt a pénztárcájuk bánta volna. és ha nehézséget okoz neki a többiekkel együtt maradru. és ezt be is jelentette nekik. hogy Nick velük maradjon. akár a pokolba. mert ezzel próbál mentséget találni Nicknek. Végül is még csak tizenévesek voltak. és olyan betegséggel találták szemben magukat. Mire Nick felébredt. és rajta tarthatta volna a szemét.

Nem azért ragaszkodtak a maradásához. hogy nem csak előnyöket hordoz magában ez az utazás. Ők is tudták. hogv Nick egyenesbe jöjjön. hogy lellcileg nagyon törékeny Még mielőtt Julie távozott volna. és a koncertek lázában égtek. Ezt egyikünk sem akarta. aki végül úgy döntött. hogy jó úton járnak. aki ismét kezdett lelkileg helyrerázódni. hanem mert nem fogták fel. és nekem sem. tudták. és már nekem sem fájt miattuk a fejem. és csak így válhat belőlük igazi nagy zeneka~ Julie végül nyugodt szívvel hagyta el őket. és szemmel tartotta a fiamat. és szilárdan kiállt azon elhatározása mellett. Az együttes tagjait lekötötték a teendőik. Anynyi mindent megtettünk azért. A fiam ismét elkapta a fonalat. és a fiamon tartja a szemét. megnyugodott.julie hiába próbálta meggyőzni. mert nem vették figyelembe a fiam érdekeit. hát mi az istenért tette volna bármelyikünk is kockára az életét. Nagyon nem tetszett neki a többiek viselkedése. Nick megígérte ne324 . Bárcsak felfogtuk volna. és hogy milyen következményekkel járhat. Végül ez lett a veszte. mint hogy Julie egy ideig velük maradt. ha velük marad a fiam. Azonban afelől sem volt kétségünk. még Julie és én sem és a pszichiátere sem. milyen nagy kockázattal jár egy ilyen turné. Nem maradt más lehetőségünk. hogy velük marad még egy darabig. Azt hiszem. mégis hajthatatlanok voltak a távozását illetően. ha Nick szembesül saját teljesítőképességének a határaival. A turné sikeres volt. egyikünk sem mérte fel helyesen. ő hányaveti módon elutasította. a keserves utazgatásaik. hogy ez mekkora kockázattal jáz Nick nélkülözhetetlen volt számukra. hogy milyen nagy kockázattal jár. akkor biztosan nem engedjük el. Én telefonon tartottam a kapcsolatot Julie-val. hogy folytatja a turnét.

Julie ellenőriztette Nick litiumszintjét az ott-tartózkodása során. A turné során én is rendszeresen felhívtam Nicket a mikrobuszban. és zárkózottabbá vált. mint korábban. és azóta már mi is jó barátokká váltunk. és ezekben túláradó köszönetekkel halmozott el engem. és most bekeretezve lógnak a szobám falán. és az együttes többi tagjával is ismét egyre jobban összerázódtak. Csaknem minden városból. Ráadásul nem sokkal Julie távozása után Nick az egyik koncerten a lábát is eltörte. de különösebben depressziósnak sem látszott. és egy nashville-i ortopéd sebésszel rögzítést tetetett a lábára. Julie ismét odarepült. Tényleg olyan kedves és aranyos orvos. és Nick hamar összebarátkozott vele. és kipihente magát. Amikor megálltak valamelyik városban. hogy ha ismét depresszió lesz rajta úrrá. Úgy tűnt. és ez alapján is úgy tűnt.ki. vicces képeslapokat küldött nekem. Olyan rögzítőkötést alkalmazott a fiamnál. amiért megengedtem neki. hogy boldoggá teszik a koncertezések. ahol megálltak. ami lehetővé tette számára a fellépések folytatását. Ezt az elképesztően kedves orvost dr Greg White-nak hívták. és még támogattam is ebben. Ekkor már nem volt a tőle megszokott felhevült lelkiállapotában. hogy egyelőre minden a legnagyobb rendben van. A későbbiekben is tartotta vele a kapcsolatot. Ezalatt a többiek kiruccantak egy kicsit. Igy utólag azt kell mondanom. 325 . A legtöbb képeslapot megtartottam. akkor nem fogja kockára tenni az egészségi állapotát. hogy kevésbé volt szociális. akkor Nick a szabad idejét inkább a motelszobájában töltötte el. hogy elmenjen az együttesével turnézni. mint ahogyan azt Nick leírta nekem. és nagyokat mókáztak. és nekem is normálisnak tűnt a hangja. és tényleg kiszáll.

kacsingatott. Nick talált egy táblát. de Codyt mégis ámulatba ejtette . de az biztos. hamar a rács mögött találná magát. amikor a mellettük elhaladó autóban meglátott egy nőt. és felírt erre egy olyan szöveget. Nick nem tudott sokáig egy helyben ücsörögni. Ettől biztos minden nö meghökkent. Cody vezetett. és tizedmagával kellett összepréselődnie egy mikrobuszban. Egyszer. szóval elbájolta. és Nicken kívül még az együttesükhöz csapódott és a többiek által nagyon kedvelt Stonynak is helyet kellett szorítaruuk. hogy órákon keresztül mulattatja majd ezzel a társaságot. még akkor sem. Ez kétségtelenül durva és sértő üzenet volt. hogy kezdett felkapott rocksztár lenni. némelyikük talán még a szívéhez is kapott ijedtében. Annak ellenére. Azonban volt ebben valami nickys. és minden fortélyt bevetett az elcsábítására. integetett neki. hogy ha bárki más ezzel próbálkozna. ami szerinte jó mulatságot jelent majd. ha fáradt volt. Utánozhatatlan humora a turné során sem hagyta el. mások nyil326 . hogy igen sokan ezt olvasva eleget tettek a kérésüknek.Annyira nickysek.és valószínűleg a többieket is -. képeket vágott. és ő azt hitte. hogy szembe kellene néznie a nők kitörő haragjával. mégsem vesztette el azt a bájosan gonoszkodó gyermeki csintalanságát. Két mellet rajzolt rá. miközben megálltak pihenni. és föléjük írta: "ELŐ A DIDIKKEL!" Persze mindezt nagybetűkkel. Amikor pedig már kellőképpen megnyerte magának a hölgyet. akkor előkapta a saját gyártmányú tábláját. ráadásul a lába is el volt törve. akkor arra rámosolygott. Nyolc tagot számlált a zenekaruk. és így is lett. nevetett. és a mikrobusz ablakához tartotta. Cody elmondása szerint. Bár minden bizonnyal néhányan kiakadtak ettől. Bejött neki! Cody is egyetértett velem abban.

és a telefonon keresztül úgy hangzott. amit Cody mesélt el nekem. akárcsak a hozzájuk fűződő történettől. Egy darabig minden a legnagyobb rendben ment. nevetésre fakadt az ember. hogy hamar kilábaljon belőle. Nem volt benne semmi rosszindulat. mert ezt a gyermeki ártatlanságot és őszinteséget látva. hogy nagy örömét leli a turnéban. de nem tudom elképzelru. és a fellépéseik tüzében égett egész útjuk során. Legalábbis én ezt hittem. amit szintén keretbe foglaltattam. de Nick szeretett új emberekkel megismerkedni. Nem tudott betelni kiagyalt tréfájával. Ez egy olyan nickys műalkotás. még a betegsége ellenére is.vánvalóan szórakoztatónak találták. sem pedig hátsó szándék. hogy van olyan doktor. Nem hinném. aki ezt a gyógymódot javasolná. jókedvre derülök tőlük. és elbővölte őket a fiam. Mindannyian nagyon belefáradtak az autózásba. Azonban ő még elég fiatal volt ahhoz. 327 . hogy ezt is bekereteztettem. este pedig a színpadról ugráltak a tömegbe. Néha felébresztettem a hívásaimmal. A turné végén a kezembe került ez a tábla. és annyira jót szórakoztam rajta. Nem lehetett haragudru rá. hogy nagyszerűen érzi magát. Távolról sem voltak ezzel kapcsolatban mocskos gondolatai. amitől mindig kitör belőlem a nevetés. Most a szobájába vezető lépcső melletti falon lóg a mikrofonja alatt. amikor éppen két isten háta mögötti város között zötykölődtek a mikrobuszba zárva. hogy már javul a hátfájása. és legszívesebben a keblére ölelte volna. és a haláláig meg is maradt ilyennek. Ekkorra már nyilvánvalóvá vált számomra. Születése óta megvolt benne ez a gyerekes csibészség. amikor egész nap a mikrobuszban kuporogtak. és hatalmasakat kacagott jókedvében. Azt mondta. mitől.

a kialvatlanság és a rendszertelen étkezés miatt nem fog rendesen felszívódni a Lítium a szervezetében. hogy gyakran rosszul érezte magát. mert így négyszemközt tudtak beszélgetni. Hétről hétre biztató híreket halottam a fiamról tőle. habár ezt ekkor már csak nehezen tudta megoldani.julie is megelégedetten szemlélte az események menetét. de ezt nem árulta el Nicknek. hogy az éjszakázás. Nemrég jött rá ugyanis. habár az továbbra is aggasztott. ahogy elmosolyodik. Olyan volt az egész. hogy terhes. Először Londonba és Párizsba vittem a gyerekeket. Ekkor már két hónapja jártuk külön-külön a nagyvilá328 .Szétesel! . ahol Tom teljesen megkergült. Ilyenkor mindig autót bérelt és kikocsikáztak valahova. ahol kettesben lehettek. Tommal az európai utunk kezdetekor ismét elkezdtünk terveket szövögetru a jövőre nézve. és felmérhette Nick tényleges állapotát. de mindeddig nem voltak erre utaló jelek. . mint amikor a rajzfilmQkben kupán vágnak valakit. Nick sokat panaszkodott a kényelinetlen rögzítőkötés miatt. hogy látogatása mennyire fontos a fiamnak. Hát az én szerencsecsillagom biztos összeütközött valamelyikkel. . ami aktuális téma volt.mondtam. és a feje körül csillagok keringenek. és ilyenkor több napot is együtt töltött a fiammal. Tudta.Ahogy ezt mondta. A hetente mért litiumszintje mindvégig normális maradt. .Ja. ezért annak ellenére. Ahogy azt megígérte. aztán Dél-Franciaországba mentünk. Aztán a szerelmi életem felől kezdett el érdeklődni. szinte láttam magam előtt. hogy vele lehessen. és én ilyenkor mindig ugrattam őt. hetente egyszer elrepült hozzá. mégis repülőre ült. és ő nevetett.

és most. Visszarepültem a gyerekekkel New Yorkba. és sajnáltam. Utólag könnyű megmagyarázru a dolgokat. hogy mi adja meg a kezdő szikrát ahhoz. Egyik napról a másikra elhagyta Dél-Franciaországot. Azonban tetszett neki az előadás és az unokája is. Én nem értettem egyet az indokaival. aztán átpasszoltam őket Johnnak a vakáció idejére. Ennek még a gondolatától is mosolyognom 290 kellett. Osszetört szíwel mentem vissza Párizsba. Olyan nagy reményt fűztem a jövőnkhöz. hogy kimaradtam ebből. A nyár hátralévő felét Tommal akartam eltölteru. hogy milyen bonyolult az életem. hirtelen furcsa érzés fogott el minket. Teljesen meg volt győződve arról. hogy a kapcsolatunk már menthetetlen és a végére ért. ahol édes órákat töltöttünk el együtt. és ezzel a románcunk is elillant. de arról sikerült teljes mértékben meggyőznie. Azonban Nicknek egy szót sem szóltam erről. hogy az egész nyaram ráment. amint több ezer punk és rocker között elvegyül. és minden olyan helyet felkerestem zokogva. Szívesen megnéztem volna a selyemruhájában pompázó anyámat gyöngysorral a nyakában. Azonban az az igazság. mert már nagyon elszoktunk egymástól. hogy előre senki sem tudja megmondani. Most. én pedig otthon nyalogattam a sebeimet. és az anyám is elment az egyik barátjával az ottaru fellépésére. onnan hazafelé vettük az irányt.got. mire talpra tudtam állni. hogy a részéről legalábbis tényleg véget ért. Kétségtelenül hatalmas pofont kaptam a sorstól. a különcsége már nem bántotta a 329 . hogy sikeres lett. hogy újra találkoztunk. mert megrémült attól. de ez a tervem kútba esett. Nick egy csapásra megborzongatta a New York-i közönség szívét. hogy a kapcsolatok szétrobbanjanak.

és a turnéval járó terhek már kikezdték az idegeit. és a fiam barátja. Nick dolgai kezdtek rosszra fordulni. amihez korábban már hozzászokott. akire nagy hatást tettek. és nagyon hálás volt nekem ezért. Akárcsak a többiek. ami tovább javította a megjelenését. Nyolc hét elteltével arra kellett rádöbbennie. A festett haja. hogy képtelen így élni. A New Yorkban töltött időt többek között arra használta fel a fiam. Julie mellette volt. hogy eddig milyen jól tartotta magát. amitől még varázslatosabbá vált. Fáradt volt. Ekkor már nyolc hete úton voltak. ~lolt benne valami elegancia. Figyelemre méltó volt tőle. és Nicknek sikerült egy csúnya náthát összeszednie. hogy ha nem tud hozzászokni a turnézással járó életformához. Hullafáradtnak látszott. most megfizethetetlennek érezte. Ahogy azt később maga is bevallotta Julie-nak. ő is kime330 . Ezúttal egy rendes hotelszobát vettem ki neki. és még további három hét állt előttük. Azonban New Yorkot elhagyva. A szálloda nyújtotta kényelmet. Thea is segített tartani benne a lelket. ennek ellenére Nick elég frányán érezte magát. hogy felveszi őket a kliensei közé. mert volt valami természetesség a stilusában. az orrkarikája és a tetoválásai már hozzátartoztak a személyiségéhez. akkor a zenei pályafutásának befellegzett. Lassan depresszióba süllyedt. New Yorkban egyhetes szünetet tartottak. és ő nem győzte levelekben és telefonon megköszönni nekem. még mindig nem sikerült kilábalnia a náthájából. és vállalta. Azonban azt hiszem.szemét. ez elkerülhetetlen. a fülbevalói. hogy elvitte a zenekart egy zenész körökben jól ismert ügyvédhez. Nick soha nem nézett ki "hard-coreř majomnak. de lelkileg már kezdett belefáradni ebbe. világossá vált számára. hogy a fáradtsága valós okát nem a kimerültségben és a megfeszített tempóban kell keresru.

hogy európai. Ekkor már nagyon rosszul érezte magát a terhessége miatt. tartotta benne bátorító szavaival a lelket. Ebből azt szűrte le magának. ha továbbra is ezt az életst~lust folytatja. de visszájára sültek el a dolgok. Ha pedig nem turnézik. Ez túl sokat kivett belőle. Csak nagy erőfeszítések árán tudta megőrizni lelki egyensúlyát. és ezért depresszióba zuhant. és mivel nem akartuk még inkább lelombozru. Többé már nem álmodozott arról.rült volt. és ezzel kiszakad a zene világából. akkor nem is játszhat. hogy szerinte többé már turnézru sem fog. hogy győzelemre segíti majd. és ezt ő is tudta. Annyi331 . A turné utolsó napjaiban Julie hazajött. Ha nem csinálhatja azt. ha valaha is eljut. Pedig Julie már hetek óta vele töltötte az idejét. mint egy törött szárnyú madár. hogy teljes kudarcot vallott. Ez túl sok volt neki. Nap mint nap depresszióval küszködött. hogy végigcsinálja a turnét. és a koncerttermekben és éjszakai szórakozóhelyeken sem hagyta magára. A turnétól azt remélte. ezért beleegyeztünk ebbe. napi tizenöt órán keresztül össze voltak zárva a mikrobuszban. ahová egyikünk sem szerette volna. amit szeret. hogy rájött. Még ekkor is ragaszkodott ahhoz. Olyan volt a fiam. és akkor meg minek éljen. illetve japán koncertsorozatra indul. nem képes így élni. Közösen jutottunk arra a megegyezésre. ami legutóbb csak nehezen billent helyre. Eljutott arra a pontra. Codynak és Julie-nak is elmondta a turné utolsó heteiben. akkor ezzel értelinét veszti az élete. és ezzel ő is tisztában volt. de Nick még mindig nem tudott erről. hogy a terhességét az utolsó pillanatig titokban tartjuk a fiam előtt. és sokba került volna neki. Codynak még azt is kijelentette. Azonban velük ellentétben neki a mindennapos küzdelmeit is meg kellett vívrua a betegségével. Nicket mindig földhöz vágták a változások.

hogy gyere haza. Ez a fiam esetében egy igennel ért fel. Teljesen kétségbe volt esve.És akkor mit felelsz. Nemcsak a fiamért. és csaknem annyira megviselte őt is a turnéímint Nicket. és még kábítószerezett is. Szinte az egész nyarat azzal töltötte. Julie megkérdezte tőle. és ő azt felelte neki. és amikor visszaértek a motelba. Egy nappal Nicky hazaérkezése előtt elvesztette a kisbabáját. Az együttes New Yorkot elhagyva a Középnyugat felé vette az irányt. Mint mindig. hogy ez végzetes lehet. Az egyik alkalommal az együttes többi tagjával az éjszakai életbe vetette magát.ra szüksége volt ekkor Julie-ra. jól felöntött a garatra. hogy egy születendő csecsemő híre halálra rémisztette volna. Julie ezúttal is feláldozta magát és az egészségét Nick érdekében. hogy szétesőben van. és beszámoltak neki a történtekről. hogy a családja és a fiam között ingázott. hogy Nick körül látszólag rendben mentek a dolgok. hogy bármit megtenne a kedvéért. bár ő is tudta. hogy ez azt jelenti. a fiam valójában nem volt valami jól. ami nagyon lesújtotta.Jövök . hanem érte is aggódtam. visszarázódjon a régi kerékvágásba. és csak utána tudja meg a gólyahírt. hogy már nem bírja tovább. kipihenje magát. Paul elment a fiamért. Julie így folytatta: . A többiek ígéretükhöz híven rögtön felhívták Pault. Nick gondozóját a motelban. és ezzel mindannyian tisztában voltunk. ha azt mondom. Azonban még ekkor is csak Nicken járt az esze. hogy haza akar-e jönni. Es nem alaptalanul. hogy előbb hazajöjjön. de annak ellenére. Azt akartuk. hogy felépüljön ebből a traumából. Nicky? . Még arra sem volt ideje.mondta a fiam bánatosan. Ő a kábítószerezéssel és az alkoholizálással hozta a tudtunkra. Nick telefonált Julie-nak. Minden ellenkezés és 332 . hiszen ő is tudta.

Ezt nem ellenezték. és mivel meg akarta menteni magát a kirúgás kellemetlenségétől. a hazamenetelével együtt azt is bejelentette nekik. Már alig vártuk. Ő is tudta. hogy ez számára további következményekkel is jár majd. hogy befejezi a turnézást. amint megérkezett. és már belefáradtak Nick nyűgeibe. már elég volt nekem ahhoz. De azzal is tisztában volt. Mindenki másnál jobban ismerte a saját fogyatékosságait és gyengéit. mert csak otthon kaphatja megint össze magát. hogy halálosan meg van sebezve a szíve. hogy haza kell mennie. Julie várt rá a reptéren. Nick tudta. hogy számára a turné véget ért. hogy három éve tartó szerelme a "Link 80"-nal véget ért. Ebben ő állapodott meg velük. pedig tudta. Lemondtak róla. még mindig rögzítőkötést viselt. és Nick nélkül ezt le kellett fújni. hogy az ital után nyúlt. Nem szokott ilyet csinálni. Amikor megláttam. Már csak alig két hét volt hátra. rajtam már teljesen úrrá lett ekkorra a kétségbeesés. és rögtön hazahozta. Őket is kimerítette a turné. Nicknek pedig szembesülnie kellett a totális kudarccal. majd Minneapolisban felszállt egy hazafelé tartó gépre. amiért kiszállt a buliból. fáradt és sápadt volt. még inkább elszontyolodtam. mennyire nagy szamárságot csinál. Azonban azzal is tisztában volt.vita nélkül belement. vékony. hogy ismét láthassuk egymást. Nagyon mérgesek voltak rá. Nicket porig sújtotta. hogy belássam. hogy a többiek ebben az esetben a megállapodásuk szerint kirúghatják őt az együttesből. és látszott rajta. hogy kilép a "Link 80"-ból. Ekkor már csaknem kilenc és fél hete turnéztak együtt keresztül-kasul az országon. Hiába volt a turné első ki333 . Pusztán az a tény. En is teljes mellszélességgel kiálltam azon elhatározása mellett. Lefogyott a turné alatt. milyen lepukkadt lelkiállapotban lehet. Nick szép csöndben távozott.

hogy sérültként kezeljük. ahol mindannyian értékes tapasztalatokkal lettek gazdagabbak. Így utólag visszagondolva könnyű okosnak lenni és kijelenteni azt. ebbe belehalt egy kicsit. mert mi is nagy reményeket fűztünk hozzá. mert tudtam. A következő két hétben minden balul sült el. és már túl késő volt ahhoz. Az utolsó tíz napban Nick már térdre rogyott. ezért élt-halt és dolgozott. amiért elengedtem. ő kudarcként élte meg. hanem az is fájt neki. A "Link 80" volt mindene. akkor az olyan nagy pofont jelentett volna a számára. hogy megvalósítsa azt az álmát. En azt szerettem volna. Nagyon berágtak a fiamra. ha sikerül végigcsinálnia. 334 . akárcsak Nick önmagához. nagyon sok problémát okozott a többieknek. de mégsem hibáztatom őket a történtekért. Mi mindannyian ezt akartuk. Hiába volt Nicky istenáldotta tehetség. és ő tudta ezt. hogy azok után. hogy tegyünk ez ellen. Természetesen engem is furdal a lelküsmeretem. Igazából nem értették meg. Azonban ha nem engedem el. milyen nagyon akarja. mégsem marasztalták. amiért olyan sokat dolgozott. Ez azt jelentette volna. pusztán azért. amit lelkileg soha nem hever ki. amit ő az együttesért tett az elmúlt három évben. ha Nick kilépéséhez másképp állnak hozzá és nem annyira hajthatatlanok. Azt hiszem. Azonban őt párukkal töltötte el. akkor már ki volt ütve. és soha nem lesz alkalma arra. Én inkább győzelemnek könyveltem el ezt a turnét. mert nem tudta végigcsinálni. semmint vereségnek. Amikor végül hazaért. de lassan efelé tartott.lenc és fél hete sikeres. Habár örültem volna annak. még nem fogott padlót. Nemcsak abba szakadt bele a szíve. és meg sem próbálták lebeszélni a döntéséről. hogy nem lett volna szabad turnéra mennie. hogy kilépett az együttesből. hogy kilépett a zenekarból.

hogy tudjanak az őt felemésztő betegségről.Vissza fognak venni . lenyugodva és az út fáradalmait kipihenve ezt teszik majd. mint ő. hogy ők is ugyanolyan kimerültek voltak már.kérdezte pánikba esve és a könnyeivel küszködve. milyen rosszul sült el ez az utunk. Mellesleg elég merész kérés lett volna arra kérni őket. hogy amikor ők is visszajönnek. hogy mire a többiek is visszajönnek. Ekkor a fiammal együtt én is azt hittem. A hazaérkezése estéjén Nick abban reménykedett. Úgy éreztem. hogy racionálisan döntsenek. Végtére is szerették a fiamat. hogy hazatérve. . már elcsitulnak a kedélyek. hogy megértsék. hogy egymás torkának esnek. mit jelent egy ilyen betegséggel együtt élni. kilenc és fél hétnyi éjszakázás és fárasztó munka után több mint valószínű. anyu? . ezúttal is Tom felől érdeklődött. Próbáltam elmagyarázru a fiamnak. Teljesen biztos voltam abban. hogy szálljon be ismét a zenekarba. Este sokáig beszélgettünk erről.ígértem meg neki.milyen súlyos betegségben szenved. és végül Nick az európai utunkra is rákérdezett. ha nem vesznek vissza. hogy az adott pillanatban túl nyűgösek voltak ahhoz. Bolondok lettek volna nem visszavenni. Nem akarta. már minden el lesz felejtve. akkor a koruktól és a személyiségüktől függetlenül. és azt sem. Jómagam biztos voltam abban. Még mindig bíztam abban. Erre mérget vettem volna. hiszen még csak pár hete hagyott el Tom. Nem akartam elmondani neki. és megkérik őt. hogy rendbe jönnek köztünk a dolgok. hiszen Nick sokáig nem fedte fel előttük. hogy végül szakítottunk. ugyanis még csak tizenéves srácok voltak. Mint mindig. és ezen nem is lehet csodálkozni. és én is. .És mi van akkor. ha kilenc embert összezárnak egy mikrobuszba. és ezt sikerült is előlük eltitkolrua. Ráadásul. 335 .

és lefekszik. Julie és én is sírva fakadtunk. Szörnyű kétségbeesés lett rajtunk úrrá. Az együttesből senki sem hívta fel. A viszontlátás örömére megöleltük egymást. Nem fedtem fel előtte a kártyáimat. Nick megsebezve és összetörve hánykódott kétségbeesésében. Egyszer beállítottak váratlanul Julie házába. hogy össze van törve. és sikerült vidámnak mutatkoznom. Megpróbáltuk rávenni arra. hogy visszatérjen. hogy kórházba menjen. és inkább az ágyban zokogta végig ezeket a kellemetlen perceket. Most azonban elsősorban nem magamra és a kútba esett románcomra. Hosszú napokon és heteken át ágyban maradt. de azért látszott rajta. és soha nem kérték meg arra. de ő ezúttal nem akart. mint a sajátomé. Elég furcsa helyzet alakult ki közöttünk. Ezt tette. és három hétig ki sem szállt az ágyból. Másnapra olyan mély depresszióba zuhant. hogy nincs jogunk az akarata ellenére beszállíttatni. ezért nem akartam még a magamét is a nyakába sózni. hogy még mozdulni sem tudott. hanem rá kellett gondolnom. de láthatólag nem leselkedett halálos veszély rá. ha hazamegy szépen. Sokkal jobban foglalkoztattak az ő problémái. amikor megbeszéltük a történteket. és egy kicsit sikerült megnevettetnem. Ő cserbenhagyta 336 . A fiam nagyon nyomott hangulatban volt. pedig kutyául éreztem magam. Azt mondtam neki. mert el akarták vinni a felszerelésüket. és a sok alvás közben egyre közelebb sodródott az összeomláshoz. hogy legjobb lesz. Nickyt ez anynyira összetörte. és a kórházban is azt mondták. ami ekkor még mindig a mi mikrobuszunkban volt. az enyém azonban nem.hogy Nicknek épp elég a maga baja. Az ő élete mindig veszélyben forgott. Ő volt a bizalmasom és időnként a tanácsadóm is. hogy még lejönni sem volt hajlandó. Nem tudtuk megvéderu ettől.

Tetteinek a következményét is vállalnia kellett. Mi mindössze annyit tehettünk érte. Egyre mélyebbre rántotta magával az örvény Nick álma szertefoszlott. ezért nem várta el tőle. hogy egy napon igazi sztár váljék belőle. most kétségbeesetten figyeltük. hogy ekkor már teljesen tisztában volt azzal a fiam. de azért őt sem hagyta nyugton ez a gondolat. hogy elnyeljék a hullámok. ez volt eddig a legnagyobb törés az életében. hogy felkeljen korán reggel bevenni az orvosságát. hogy megpróbáljuk a jövőre összpontosítaru a figyelmét. és vitte oda neki a gyógyszereit. most is ő tartotta benne a lelket. Azonban a turné során történt vele valami. ő nem hagyta. Egy kicsit persze korholta is emiatt. Szembe kellett néznie a saját korlátaival és gyengéivel. Julie elkezdte rágni a fülét. akik szerettük. Julie állandóan biztatta. érzelmileg azonban nem 337 . ami még ennél is sokkal veszélyesebb volt rá nézve. hogy miként tudja ezt elviselni. addigra már hatru fognak a szerek. hanem inkább maga pattant ki hajnali ötkor az ágyból. és erre csak később döbbentem rá. hogy ez segített egy kicsit. és azok nem marasztalták.a többieket. Biztos vagyok abban. mennyire depressziós a hangulata. Ez természetes velejárója a betegségének. de még ez a törődés sem tehetett csodát. Azt remélte ettől. hogy nem lenne képes alkalmazkodni ehhez a fárasztó életformához. Cody és Julie is úgy érezte. hogy képes lenne összehozni egy új együttest. Nick először hallani sem akart erről. Habár megvolt a tehetsége ahhoz. A betegségét leszámítva. és bármennyire is elhagyta magát a fiam. hogy mit'e pár óra múlva tényleg felébred a fiam. Mint mindig. Mivel Julie tudta. Nicket kétségtelenül földhöz vágta és depressziós állapotba taszította az együttese elvesztése. és mi. hogy miért nem alakít egy új zenekart.

és ezért értelmét vesztette az élete. végleg sikerült megoldani a gondjait. ez egyet jelentett számára azzal. mint egy büszke törött szárnyú sas. hogy szakítania kell nagy szerelmével. hogy ez olyan áldozatokat követelne tőle és olyan nagy stresszel járna. hogy soha életében nem szabadulhat meg a béklyóitól. amikor már csaknem felemésztette fiamat a fájdalom. Julie még abban sem volt biztos. mert a túlfeszített húr könynyen elpattanhat. aki mindig is lenni szeretett volna. 338 . hogy nem képes erre. hogy túl magas árat fizetne érte. hogy nem lehetett az. ami olyan nélkülözhetetlen volt számára. akit gyerekkora óta ismert. Nick ekkoriban julie házában aludt. Olyan volt. Chuck odaköltözött Nick kis házikójába. hogy mennyire tudná elviselni az egymást követő turnék megpróbáltatásait. akit Nick már jó ideje ismert a zene révén. Elkezdtek együtt zenét szerezni. hogy sokkal inkább telmérte a saját korlátait. és hajdan tartottak közös koncerteket is. és Nick sem. Még nem volt olyan állapotban. Max. Tudta. és éjjel-nappal vele volt. hogy külön épületben alhatott volna. Sammy the Mick. Valami csoda folytán. hogy mit szűrt le magának ebből az esetből. a zenével. Nick annyit biztosan felfogott. Nem lehet sokáig túllépni a teljesítőképességünk határait. Talán abba halt bele. és egy Chuck nevű fiú is felbukkant.tudta elviselni az ezzel járó terheket. Zenei pályafutásának a sikere attól függne. Tudta. Nick nem osztotta meg velünk a félelmeit. Ő a "Creeps"nevű együttesben játszott. a barátai mellé álltak. hogy nem válthatja valóra az álmát. hogy a gyógyszeres kezelés segítségével. Ez lesújtó felismerés volt számára. de Julie és Cody is úgy érezte. Mivel látta. és azt sem mondta el. akit a végzete a földhöz láncolt.

hogy képes legyen megtenni ezt. Azonban Nick nem lehetett jelen. és a Mont Everestet is inkább meg tudta volna mászru. Annyira frusztrálta ez a helyzet. és ezúttal tényleg indulni készült. és bejelentette. IZitkán fakadt ki ennyire az utóbbi idöben. hogy időnként minden ok nélkül felkapta a vizet. egyszer csak megcsörrent a telefon. Egy héttel később. amikor tényleg eljött a születésnapom ideje. és eljött a születésnapom ideje.Ekkor augusztus közepén jártunk. és nekem nagyon jólesett. hogy Tom minden tőle telhetőt megtett azért. aki első osztályos koromban a legjobb barátnőm volt. Ez volt az egyetlen fénypontja az egyébként katasztrofálisra sikeredett nyaramnak. Nick hívott. Ő otthon maradt. és patáliát csapott. Már elég felnőtt volt ahhoz. de Nick irántam érzett szeretete sem volt elég ahhoz. A gyerekeim is részt vettek az ünnepségen. A köztünk lévő nézeteltérések ellenére Tom meglepett egy csodálatos születésnapi partival. és én épp leültem a gyerekek által megterített asztalhoz. Nick ekkor már próbált talpra állni. Ekkor még csak egy hete jött haza. hogy ne viselkedjen ilyen csúnyán. 339 . és még az a svájci barátnőm is elrepült hozzánk aznap estére New Yorkból. hogy ö is eljöjjön. és olyan bánatosnak érezte magát. A legkedvesebb ismerőseim mind eljöttek. Késöbb megtudtam. mint hogy eljöjjön a partira. Már elege volt a "szarakodásaiból". Azonban kezdett mániákusan viselkedni. hogy álinodni sem mertem volna. de ez nem ment egykönnyen. hogy szemmel tartsa a fiamat. Néha nagyon nehezen lehetett kijönni vele. A lufik színe valami csoda folytán úgy passzolt a köntösömhöz. Valójában még az ágyból sem tudott kikászálódni. Minden olyan tökéletes volt. hogy azon nyomban elköltözik Julie-tól. a régiek és az újak egyaránt. Julie sem tudott eljönni.

Túl depressziós volt ahhoz. és hogy milyen volt a kettőnk kapcsolata. hogy még 340 . Átsegített a nehéz napokon. Nick részvételére is számítottunk. és én megmondtam neki. és valószínűleg egész életemen át erőt ad. hogy velünk tartson. és sem érvekkel. hogy maradjon. milyen kivételes kölyök volt a fiam. Ha csüggedek. hogy egyszerűen nem tud eljönni. Erről a levélről mindig eszembe jut majd. Ez lenne a legnagyszerűbb születésnapi ajándék számomra. És valóban nem maradt bennem tüske. Ebédhez ültem a gyerekekkel. egy igazi érző lélek. A szeretete mellett azzal is megajándékozott. Örökre szívembe zártam a sorait. hogy szinte már kívülről tudom az egészet. hogy aznap este mindannyian együtt megyünk el vacsorázni az egyik kedvenc éttermünkbe. sem pedig babusgatással nem vesződtem. legalábbis én ezt hittem. Aztán gyorsan letettem a kagylót. Ekkor már elég jól összekapta magát ahhoz. hogy valójában milyen is vagyok. mert a sorai közül kirajzolódik. de talán ez volt a legjobban sikerült és számomra a legkedvesebb levele. hogy teljes mértékben megértem. Úgy terveztük. hogy ő ismét jól legyen. és olyan sokszor elolvastam a halála óta. Amikor vacsora után hazamentünk. és nyomott hangulatban azt mondta. akkor bátorságot meríthetek belőle. Azonban vacsora előtt felhívott. Ez volt az utolsó levél. Egyszerűen megmondtam. hogy ott kell maradru és kész. még mielőtt vitába szállhatott volna velem. Csak az volt fontos nekem. átfaxolt nekem egy gyönyörű levelet. Sokszor írt nekem. de ezúttal nyomatékosan arra "kérem'. amit tőle kaptam. hogy kimozduljon a szobájából. és megpróbáltam nem aggódni. hogy még soha nem kértem tőle semmit.Most az egyszer nem álltam le vitatkozru vele. Azt is közöltem vele.

Tudom. ". Annyira szeretlek. hányszor kellett már elnézést kérnem tőled.. hogy ezt szándékosan tetted-e. Julie szemtanúja volt ennek. Néha még saját magam is. Mintha az igazi énem. Akár komolyan gondoltad ezt. és veled együtt vidáman ünnepelnem. EI sem tudom mondani. Olyan sokat edződtem az elmúlt évben. mint nekem. Elástuk a csatabárdot. Kedves anyukám! 1997/OS/17 11:41 du Ma van a születésnapod. amit csak adhatsz nekem. Megint elcsesztem a dolgokat. tényleg ilyen vagyok. Ez volt az utolsó ajándéka. ami eddig a sok szarság alatt szunnyadt. Most már azért hívtuk fel egymást. a tényeken ez mit sem változtat. Én pedig alig vártam. Már nem akartál állandóan bábáskodni felettem. milyen nagyszerű embernek tart. fő1eg az utolsó hét hónapban. ezúttal is nagylelkűen megpróbálod elhessegetni a lelküsmeret-furdalásomat. de most ismét csak annyit mondhatok. ha büszke lehetnél rám. A születésnapodon melletted kellene lennem. amely eddig nem tudott a felszínre törni. Megtaláltad az éveken át zavaros vízben vergődő halat. mennyire sajnálom. csodálatosan érezted magad a vacsora közben.. Mindenki őrültnek tartott. hogy te is így láttad. Tudom. A barátaim is. hogy lrís341 . De én rossz bőrben vagyok. hogy mint mindig. hogymár legalább annyira a könyöködön jön ki ez a szó. akár nem.egyszer a tudtomra adta. ha megint sínre teszed az életed. de egy kicsit hosszabb pórázra eresztettél. Nem tudom. Tudom. kitört volna belőlem. mint korábban bármikor. amiért nem lehetek veled. és remélem. Ismét jól érezted magad a társaságomban. és olyan nagyon jó lenne. Jó volt a sorait olvasni. mondván. Már annyiszor elcsesztem a dolgokat és elvesztettem a fejemet. és sokkal bensőségesebb kapcsolat alakult ki közöttünk. hogy szinte új embernek érzem magam. hogy "a legnagyszerűbb születésnapi ajándék. hogy ismét találkozhassak veled. hogy már mindenki azt hitte. hogy sajnálom. Nem tudom.

és hnzudtál nekem. hogy nem így van. én akkor is szerettelek téged. nem úgy értem. és magamat sem kíméltem. Mégsem hibáztatlak ezért. Tudom. és rosszakat mondtál rám. hogy feltétel nélküli szeretet köt össze minket. és mindenféle intézménybe dugtál. és megint eltávolodsz tőlem. Fájó az igazság. En csupán attól tartok. de érzem. Magamat sem akarom kábítani ezzel. hogy a köztünk lévő szoros kapcsolat. Nem akarlak untatni azzal. Az elmúlt hét évben csak egy hatalmas púp voltam a hátadon (majdnem elgépeltem ezt a sort. hogy mindig is szeretni fogsz. Mindig is erős lesz bennem a kényszer az elhajlásra. de be kell látnom. ha szar alaknak tartottál. Ki szeretne egy dilinyós tökfejjel bajlódni. hogy sokszor csalódást okoztam neked. hogy ne haragudj rám ezért. pedig én bőven adtam neked okot arra. és már te is épp elégszer hallottad ezt a szar szöveget. most megbomlik. de mégis úgy érzem. hogy te ezt nem ismered be. igazam van? És am. hogy elfordulj tőlem. miképp boldogul a másik. hogy "púp voltam a hatalmas hátadon'). Tudom. Tudom. Te minden körülmények között kiálltál mellettem. hogy eltaszítasz magadtól. ami nagymértékben az utóbbi időben feljavult állapotomnak köszönhetően alakult ki közöttünk. te viszont mindig teljes mellszélességgel kiálltál mellettem.suk. hogy lemondj rólam. Félek. kóros betegségben szenvedek. hogy "ez a betegségemmel együtt jár. Rendben. Az sem érdekelt. én azért mégiscsak arra kérlek. nem lehet segíteni rajta". Én is megtettem veled ezt. Lehet. és azt írtam. és én is feltétel nélkül szeretlektéged. hogy ellen tudok állni ennek a 342 . Egyszerűen nem akarom. de most talán szép lassan jóra fordulnak majd a dolgok. és a holmijaim közt turkáltál. ami miatt én hátat fordítanék neked. ugye. Bízz bennem. pompás. hogy eltávolodsz tőlem. ikor azt írom. hogy ismét egy dilinyós tökfejnek tartasz engem. Nem tudsz olyasmit tenni. mindent sikerült romba döntenem.

amiket nem tudok szavakba önteni. és már az agyamra megy ez az egész. és akár már most is vissza tudnék zökkenni a régi kerékvágásba és ismét sikeres lehetnék. a megbánás. Ez az én bajom. Három héttel ezelőtt még a csúcson éreztem magam. hogy maradjak. hogy valami ökörséget hebegve 343 . Szar alaknak érzem magam. hogy nem ez az igazság. Tudom.vágynak. hogy pontosan mit is érzek irántad. Szar helyzet. hogy sajnáltassam magam veled. Most úgy nézek ki. De csak magam vádolhntom ezért. és te felhívtál és azt mondtad nekem. hiszen mindketten ismerünk olyanokat. a reménykedés és olyan érzések. akkor ezért elnézést kérek. hogy rengeteg lehetőség áll előttem. és nagyszerü érzés kerített hatalmába. ezért még a szokásosnál is jobban túl vagyok pörögve. hogy még soha az életben nem kértél tő1em semmit. de ebben a szent pillanatban mégis szarul érzem magam a bőrömben. És nagyszerűen néztem ki egy sikeres együttessel jártam az országot. Nincs zenekarom. hogy erőt öntsön belém. na? Valószínűleg ez a levél végül már csak egy holdkóros zagyvaságaít tükrözi majd vissza. akiknek sikerül nap mint nap leküzdeniük a gyengeségüket. de most arra kérsz. és összekapnom magam. Ma reggel le akartam lépni Julie-tól. Le voltak tisztulva a gondolataim. Egy kis szülinapi ajándék.. bla bla bla. Még arra sem hagytál időt. Tudom. Tudod. Mindössze megpróbálom megosztani veled a gondolataimat. Nem tőled. Olyan kibaszottul betegnek érzem magam.. A fejemben összevissza kavarognak a gondolatok. ftáadásul elég sok kávét is megittam. Saját magamból kell erőt merítenem. és ha te is így érzed. Nem az a célom. Helyetted is épp eléggé sajnálom magamat. Istentől vagy Julie-tól várom azt. mint egy nagy rakás szerencsétlenség. Pusztán megpróbálom minél jobban kifejezni. hogy eddig válogatás nélkül bárkinek belegázoltam a szívébe. Egyszerűen leszartam a többieket. de csak múlt időben tudok beszélni magamról.

feladta a hurcot. A normális emberi agy nem képes erre. Már abba is belefáradtam. hogy kell eg. Lehet. Ezért mindig úgy fejezem ki magam. hogy előbbutóbbúgyis megértesz. ha megvan minden kereke. hogy úgyis megértesz. hogy ennek van-e valami jelentősége. Ezért nem mentem el a vacsorára. de van bennünk valami közös hibbantság. Hát. és aztán mégis a maradás mellett döntöttem. és én belebetegszem a szégyenbe és a szomorúságomba. és elköszöntél. te.y kis idő számodra. Annyira szeretlek. hogy a te őrületed magasabb fokú. Nem akartam csalódást okozni neked. Julie-val meg kellene írnotok egy könyvet az anyapótló csapatmunkáról. még azok után is. És még tudod. hogy magamnak keressem a bajt. Végtére is csak fontolgattam magamban.megpróbáljak visszavágni. az Isten vagy én. mint mi. hogy miért nem? Mert tudtam. Szeretlek. és te egy kicsit másképp vagy holdkóros. hogy elmegyek. és annyira szerettem volna ma este veled lenni. a Traina testvérek 344 . Végül arra a megállapításra jutottam. hogy kereket akartam oldani. Soha nem tudom pontosan kifejezni a gondolataimat. Ez az amit Julie nem ért meg! Ő fafejű! Természetesen nem rossz értelemben. Meg persze azért is. Én már belefáradtam abba. hogy a lelkedbe gázoljak. Mi. mert az anyám vagy. Csak összevissza beszélek. nem léptem le. de tudtam. mert egy kicsit te is őrült vagy. Biztos egy nagy rakás szerencsétlenségnek tartasz engem. de valamelyikünk. A borítón profi birkózóként viríthatnátok. Nem tudom. Senki nem lehet olyan fantasztikusan briliáns elme. mint egy szellemi fogyatékos. A francba. szomorú és savanyú képű Nick még mindig nagyobb csalódást jelentene neked. Lehet. Véleményem szerint azért értesz meg a legtöbb esetben engem. Azt hiszem. Sajrálom. Gyorsan lezártad a vitát. mint egy távol maradó. hogy egy beteg.

Mindketten szeretjük a csúnya kis kutyákat. Dagad a mellem. Olyan sok közös vonásunk van.vagyunk a legszerencsésebb gyerekek a világon. Biztos olyan ez a levél. Én tényleg az anyámra ütöttem. Minden. Mást már tul vagyunk a szülinapodon. 345 . Büszke'bb leszel rám. Mindketten rögtön fejest ugranánk a házasságba. Mindketten romantikus természetűek vagyunk. ". Nyugodtan kijavíthatod a helyesírásí hibáimat és az írásjeleimet?/. mint egy egy szuszra elmondott és hosszú lére eresztett zagyvaság. sár stb. Mindketten utáljuk a természetet (bogarak. Mindketten túl sokat dohányzunk. de lélekben veled voltam. Büszke vagyok rád. Mindketten nevetünk. hogy milyen nehéz helyzetekben álltad meg a helyed. amiért ilyen nagyszerű anyával áldott meg minket a sors. mit tudok. ha szerelembe esünk. és sajnálom. Nem hinném. sikerült kihámoznod valamennyit ebbő1 a levélbő1. vagy bizalmatlanok vagyunk. Vagy tulontúl megbízunk másokban. Büszke vagyok arra. hogy a te fiud vagyok. mert tudom. hu arra gondolok. mint amilyen büszke én vagyok rád. hogy kimaradtam belő1e. azt tő1ed kaptam. Remélem. és csodálatos anya vagy. Boldog hnrmincnegyedik születésnapot. Mindketten akár hegyeket is képesek vagyunk megmozgatni. Bennünk sokkal több közös vonás van.). Ha testileg nem is. Mindketten egekbe emeljük a szeretteinket. Egy szép napon majd megmutatom. Még annál is büszke'bb leszel. amiért ilyen nagyszerűen kormányzod a családunk hajóját. Mindketten szeretjük a tojásrántottát. Ezt megígérem. hogy rajtad kívül bárkí más ennyire hitt volna bennem. A nagylelkűségünknek mindig mi adjuk meg az árát. ami jó és rossz bennem. ha zavarba jövünk. Mindkettőnknek nagyon jó érzéke van a divathoz. Én kalapot emelek a sikered előtt. mint valaha is gondoltad volna. Mindketten maximalisták vagyunk. hogy nem vagyok éppen csúcsformában. mint azt bárki gondolná. Gyűjtjük a cipőket. Ez különösen rám igaz. mint amilyen te vagy.

Ekkor már az első felvételeket elkezdték CD-re felírni.Örökké szerető fiad. Nagyszerűen sikerült számára a fellépése estéje. a fiam ezúttal is tűzön-vízen át hajtotta az együttesét. IZeménnyel és új álmokkal telve lépett színpadra. akkor nem lehet vele felvenni a versenyt. Először még remegnek kicsit a lábai. Ha pedig egyszer lendületbe jön. és Nickben csupán egyetlen dolog tartotta a lelket azokon a zord napokon. Az új együttesét "Knowledge"-nek (Tudás) keresztelte el. más zenészeket is bevontak a munkába. sem pedig én nem tudtunk ráakadni erre a levélre. mennyire büszke vagyok rá. Olyan volt ez az egész. aki csak hallotta őket játszani. és augusztus végére már lényegében össze is állt a kép. ezúttal Chuckkal. és félelmetesen jó anyagot állítottak össze Chuckkal. Minden reményét egy új együttes megalapításába fektette. mintha egy megsebesült telivér próbálna ismét lábra állni. Napról napra egyre inkább feltüzelte magát. Augusztus vége felé járt az idő. és egy zenei stúdióba is bejelentkezett. és végül a sors is igazságot szolgáltatott. Az első fellépésüket augusztus harmincadikára tervezték. Azonban később sem julie. és lángra kapott ettöl. Nick elég ideges volt a koncert előtt. Mindenkinek megnyerték a tetszését. de büszke. és ezalatt Chuckkal dalszövegeket írtak és zenét szereztek. A dalaik és zenéjük az eddigieknél is jobban tetszettek nekem. és hogy mennyire szeretem. Kalapot emeltem a fiam teljesítménye előtt. Nick kibérelt egy próbatermet. Felhívták az ismerőseiket. A "Link 80" tagjai 346 . Hamar utolérte magát. és ebben még aznap éjjel elmondtam neki. Julie felcsillantotta előtte a lehetőséget. méltóságteljes és kecses. Akárcsak a "Link 80" esetében. Nick Azonnal visszafaxoltam egy válaszlevelet Nicknek.

és sokat tanultam tőle már korábban is. Olyan büszke voltam rá ezért a dalért. Ma már kijöttem a fényre De nem is olyan régen Még egy sötét lyukban éltem.is eljöttek felmérru a terepet. és a mai napig az vagyok. Megmutatta. a remény és a szeretet. Nick megköszönte az invitálásukat. lelkileg leeresztve Gondolataimat magamba beszegezve. mennyire szerettem ezért! Olyan átkozottul büszke voltam rá. Azt is tőle tanultam meg. Ő soha nem tolatott. Pokolian férfias is tudott lenni. hogy jöjjön vissza hozzájuk. Nem törődtetek velem Csak nevettetek a gyötrelmemen Gondolom azt hittétek rólam Hogy a csúcson tériszonyom van. Ezt hamarabb kellett volna megtenruük. mit jelent a bátorság. de a sors nem így akarta. és visszautasította őket. 347 . Állva maradru Kimondtátok és végrehajtottátok Heccbő1 az ítéletet. szembe tud nézru a nehézségekkel és át tudja ugrani az előtte tornyosuló akadályokat. és az előadás után megkérték Nicket. hogy milyen sokat jelent az ember önmagába vetett hite. Ha Nick talpra tud állru. Es mindig is az leszek. Milyeri alapon nyafoghatnék. ami a "Link 80"-nal szerzett tapasztalatairól szólt. csak előre tudott haladru. ha Nick összeszorított fogakkal tud küzderu? Istenem. Összetört szívvel. Aznap este a "Knowledge"-dzsel előadtak egy olyan dalt is. akkor előttem és mások előtt sincs lehetetlen. de az átok Tudom hogy majd visszaszáll rátok De én mégis egyedül vagyok.

hogy kik az igaz barátok.Eddig húztátok. Úgygondolom melléfogtam. Szeptember elsejére Nick ismét elkapta a fonalat. halasztottátok De barátaim most ütött az utolsó órátok.. csavarhatjátok Én nem szolgáltatok igazságot De felegyenesedve előttetek állok És már tudom. Ez példátlan teljesítmény volt. Rántotta éjfélkor zeptember első napjaiban nagyon elfoglalt volt a fiam. 19. Mintha a kíesett időt próbálta volna meg bepótolni. Kitárt karokkal csapódtam a földbe De most látom. egy kazettányi dala és több lekötött koncertje. és olyan profi módon állították össze. Végül is Végül is ismét egyenesbe jöttem. . hogy valami komoly lemezkiadó céggel piacra dobjuk. de 348 . hogy jelenleg épp azon fáradozunk. Elképesztően nagyot alakított azon az estén. Szeptember közepére már kész is lett a teljes hanganyag. próbálta megszervezni a dolgokat. Szavaimat csűrhetitek. Végül is Végül is ismét egyenesbe jöttem. C Állandóan rohant valahova. dalokat vett fel és próbákra járt. csalfa barátok vettek körbe Pedig végig mellettem voltak Kik végül segítő jobbot nyújtottak Ezért úgy gondolom. A hónap közepére már volt zenekara. telefonálgatott. hogy egyenesbe jött. Egyenesbe jöttem. és láthatólag talpra állt. írt. Hát az biztos.

és sajtot is reszeltem bele. Nekem pedig az volt a dolgom. hiszen gyakran csak éjfél körül értek véget a próbáik. hogy beszélgessünk egy jót. Mindig azt az érzést próbáltam ébreszteni benne. Most nem tudnék tojásrántottát csinálni anélkül. hogy rajta kívül bolygónk egyetlen teremtménye sem vélekedik így. Tudom. Nem vitt rá a lélek. A pirítósomért is rajongott. és megosztotta velem a problémáit. mintha ez lett volna minden vágyam az éjszaka kellős közepén. Mégis az volt mindebben a legjobb. 349 . nem is csináltam. Ezúttal is úgy éreztem. A "Knowledge" zenéje számomra még a "Link 80"-én is túltett. és nagyszerűen érezte magát a bőrében.egyben annyira nickys is. Ilyenkor mindig megeredt a nyelve. néha késő este lementünk együtt a konyhába. Együltében egy tucat tojást is be tudott lapátolni. Ha nem ették meg az egész adagjukat. Nem árultam el neki. hogy ne legyen túl száraz. Sokkal érettebbnek tűnt a hangzása. Ismét talpra állt. hogy tojásrántottát készítsek nekik. hogy ne jutna eszembe Nicky. Szerette a főztömet. hiszen ilyenkor lehetőségünk ny~lt arra. Gyakran késő éjjel toppant be hozzám. mert én időben levettem a gázról a rántottát. mert ettől csalódott lett volna. hogy Nick engem is bevon a munkájába. és ezúttal a szöveget is meg tudtam érteni. Amikor néha otthon töltötte az éjszakát. és ilyenkor rendszerint az együttes néhány tagját vagy az összest magával hozta. és közben az egekig magasztalta a szakácsművészetemet. és a többieket is evésre nógatta. Az igazat megvallva. amióta itt hagyott minket. Bizonyos szemszágből ez így is volt. és megosszuk egymással a gondolatainkat. hogy Nicket ez annyira boldoggá tette. akkor az ő tányérjukról is befalta a maradékot. Azonban a tojásrántottámat szerette a legjobban. és én főztem neki valami finomat.

Próba után egy fél tucat haverjával állított haza. A konyhaasztalomat szedett-vedett kölykök hada ülte körbe. Akárcsak én. és örültem. nagyon elfoglalt volt ekkoriban. hogy. Csak álltam a konyha közepén. én pedig megpróbáltam rendbe tenni az életem. mint akik épp most léptek ki egy pocsék filmből. Miközben a pit bullok erényeit taglalták a konyhámban. hogy még egyszer összedobhassak neki egy rántottát. Ez is együtt járt Nickyvel. mintha egy koncert szünetében lakókocsiból hot dogot árulnék. és olyan sokat jelentett nekem az. De jól éreztem magam ebben a szerepben. A világon mindent megadnék azért.. a tápszeren felnőtt kutyuskáim heverésztek a lábaiknál...." Ettől mindig nevethetnékem támadt. De én is megpróbáltam kirobbantani magam 350 . még jó ideig nem fogok rántottát csinálni. A színpadról így szólt a tömeghez: "Íme az anyukám. hogy erre a jelen pillanatban sem lennék még képes. akik a tetoválásaikkal. mint amikor bemutatott a koncertjei közben. és ismét átéljem vele azokat a meghitt pillanatokat. és nem bírtam abbahagyru a kacagást. hogy szinte hisztérikusan tört fel belőlem a nevetés.. amott van.. Nagyon hajtotta őket. Úgy éreztem magam. Már több mint két hónap eltelt Tom szakítása óta. hogy hová akar eljutni. Azt hiszem.hogy elsírnám magam közben. Lehet. A többi gyereknek elkezdődött az iskola. a fülbevalóikkal és az idétlen hajukkal úgy néztek ki. integessetek neki. és nekem még mindig fájt a szívem utána. és képesnek érezte magukat erre. Az egyik ilyen este különösen megmaradt az emlékezetemben. Ez annyira ellentmondásos volt. Mint mindig. Soha nem fogom elfelejteni azt a borzongatóan jó érzést. Egy szó mint száz. mert tudta. ha bejöttek. ezúttal is tojásrántottát csináltam nekik.engem is bevon az életébe.

Sokáig aludt. Volt valami a hangjában. de neki tényleg nagyon feszítettek voltak a napjai. és ehhez ez is hozzátartozott. hogy léhaságnak hangzik. és nekem nagyon sok dolgom volt aznapra. Ő nevetve válaszolt. Este a barátaimmal találkoztam. hogy lefújom az esti programomat. és ezzel elhessegette minden aggodalmamat. Ha csak az ideje engedte. amikor felhívott telefonon. hogy vasárnap estére eljön a közös családi vacsorára. és péntek este már fellépése volt. hogy csak álmosan ébredt. Nehéz és hosszú nyár állt a hátam mögött. és örültem. Egy pénteki délutánról lett volna szó. Ezt szinte sohasem mulasztotta el. Szeptember tizenkilencedikén is úgy terveztük. Viszont megígérte. hogy már ezer éve nem láttam. hogy aznap délután egy olyan nő351 . Megkérdeztem tőle. Volt valami szomorkás. Túl lustának érezte magát ahhoz. ezért ritkán adódott erre alkalom. és arra is egyenesen rákérdeztem.a melankóliámból. hogy találkozunk és együtt ebédelünk majd. Pár nappal ezelőtt beugrott hozzám egy tojásrántottára. de Nick erre is nemet mondott. Azonban az elmúlt pár hétben nagyon elfoglalt volt. Nickkel párszor együtt is ebédeltünk. de új életet kezdtem. elszontyolodott vagy magányos a hangjában. nem érzi-e szomorúnak vagy magányosnak magát. és nem sok kedve volt ebédelni. ezért még azt sem mondhattam. de az is lehet. hogy az egész városon átutazzon egy ebéd kedvéért. Ez lehet. de előtte még meg akartam csináltatni a hajamat is. hogy jól van-e. Csak később jöttem rá. akkor mindig hazaugrott vasárnap estére. Épp két nappal ezelőtt fejezte be a stúdiómunkálatokat az új lemezén. Felajánlottam neki. akárcsak Nick tette. Már javában tartott a nap. ami megütötte a fülemet. hogy már túl vagyok rajta.

és siker koronázta a fiam ostromlását. Mind a ketten elég rohanós életet éltek. mivel Nick nem tudott megnyllni olyan könynyen az apja előtt. Nem azért. mintha a tükörbe néznék. Hogy rövidre fogjam. Abban maradtak. Több közös vonással rendelkeztünk. én pedig megcsináltattam a hajamat. Nem volt semmi különös. amit aznap este meg kellett volna beszélnünk. és már jó ideje nem látták egymást. Már régóta kujtorgott utána. amit az utolsó vacsoránk alkalmával mesélt el nekem. Azonban sehogy sem jött álom a szememre. ezért könnyebben megnyllt előttem. és lefeküdtem aludni. Örülök. Kétségtelenül lelkileg nagyon közel álltunk egymáshoz. Aznap este már hamar hazajöttem a vacsoráról. úgy éreztem. Viszont igaz szeretettel beszélt Johnról. és a következő hétre megbeszélt vele egy közös ebédet. mint az apjához. mert nem szerették egymást eléggé. hanem egyszerűen velem sokkal jobban összeszokott. hogy jól érezte vele magát. jóban voltak. és minden bizonnyal őrülten beleszeretett ebbe a nőbe. hogy inkább vele ment el ebédelni. nem találkoztunk aznap délután. 352 . akibe egy képes újság poszterén látva szeretett bele. Igaz. és a stllusunk is hasonló volt. és én utólag örülök. Nem sokszor fordult ez elő. és később hosszú levelet is kaptam tőle. de nem tartottak túl szoros kapcsolatot. és Nick mindig is közelebb állt hozzám. és mi lelkileg is közelebb álltunk egymáshoz. Néha amikor Nickkel beszélgettem. hogy másnap este ismét találkoznak. csak színesebb és bohókásabb arc tekintett vissza rám. A fiam elvitte ebédelni a poszterlányt. Nick akkoriban John felé is megpróbált közeledni. Ekkor randiztak először. Én sokkal inkább részese voltam a mindennapos küzdelmeinek.vel randevúzott.

Ezeket a szavakat ismételgettem megállás nélkül.Éreztem a hangján a meglepettséget. Csak úgy ömlött belőle szó.NEM viccelek. Meghalt. Ám aznap este csak álmatlanul hánykolódtam az ágyamban. . hogy ösztönösen megéreztem valahogy.Ugye.HALOTT! . Újra és újra. Teljesen normális volt a hangja.ami ritkaságszámba ment nálam..Csak ennyit tudtam kinyögni. Nem lehet halott.. honnan tudom ezt. . Utólag elemezve a helyzetet. Hajnali fél ötkor bújtam csak ismét vissza az ágyba. amikor végül sikerült elaludnom. .Ebből már mindent tudtam. Nem kiabált. és most megállás nélkül ontja magából a csavarokat és a szögeket. hogy mi is történt valójában. Ezt nem mondhatod komolyan.Ugye viccelsz. de biztos vagyok abban. .üvöltött rám végül Julie. legalább százszor elismételtem ezeket a szavakat.Meghalt . Másnap reggel kilenckor megcsörrent a telefon.. szinte nyomban elszundítok. .... Nick és én egy időben hajtottuk álomra a fejünket aznap este. Mindössze gépiesen kimondta a nevemet. Egy nagy adag morfiummal végzett 353 . Ő járt a fejemben.csúszott ki akaratlanul is a számon. . Nem sírt. Olyan közel voltunk egymáshoz.Daruelle.Ugye viccelsz... . Soha nem fogok magyarázatot találni arra. mint egy gép. . hogy bajban lehet.Igen. felkeltem és vettem egy forró fürdőt.. . Ugye viccelsz. viccelsz. hogy a lelkem mélyén valahol éreztem. Ezt nem mondhatod komolyan. Ugye viccelsz. amelyiknek elromlott a programozása. . hogy nehéz perceket él át... Julie volt az. hogy miért virrasztottam át azt az estét. azt hiszem. . majd végül már nem bírtam tovább. Aztán sietve elmondta. mert nem tudta.. . Rendszerint amint leteszem a fejem a párnára. és öt óra előtt még biztos ébren voltam.

Paul hajnali fél ötkor hagyta magára. milyen érzékenyen reagál a szervezete erre a szerre. most már nincs közöttünk. hogy ezúttal nem menthetik meg az életét. A szándék biztos megvolt benne. Akárcsak én. Mintha orosz rulettezne. amikor én is ágyba bújtam a fürdő után. és ő talált rá a fiam holttestére. és ismét kihívta maga ellen a sorsot. Ez egy olyan módja az öngyilkosságnak. a fejét az ágyra hajtotta. Igy is lett. Állítólag rögtön meghalt. hiszen annyira jól állt a szénája. Soha 354 . ez az elbűvölő. mivel már háromszor is volt dolga vele. hogy eltitkolta előlünk a depreszszióját. Tudta. és olyan boldog volt. vagy esetleg mániás rohama volt? Bármi is történt. hogy a sors kezébe tette az életét. hogy Nick tisztában volt azzal. hogy ezúttal nem lesz mellette senki. amiről a beavatottak csak annyit mondanak. És halálbiztos volt a dolgában.magával. Ezúttal biztosra ment. Előző este nagyszerűen sikerült a koncertje. Térdre rogyva találtak rá a szobájában. pont akkor. hogy részt vegyen Santa Cruzban egy éjszakai karneválon. aki megakadályozhatná tette elkövetésében. julie pedig életében először elment hazulról. amiről biztosan tudta. Ott volt mellette a tű. akkor az a halálát okozza majd. Ráadásul az orvosok is egyértelműen a tudtára adták. nem szenvedett. És a sors ezúttal nem kegyelmezett neki. Akármilyen elszántan próbáltuk is megvédeni önmagától. Nick tudta. és egy olyan adag morfiumot juttatott a szervezetébe. Tisztában volt azzal.. tehetséges. hogy az előző adagoknak a többszörösét fecskendezte magába.hogy Bill csak reggel hat és hét között néz majd be hozzá. Teljesen egyedül maradt. Julie úgy saccolta. Lehet. Nem találtunk magyarázatot a tettére. Julie is tudta. hogy végez majd vele. szép és szeretettel teli fiú most halott. Ezúttal biztosra akart menni. hogy ha még egyszer belövi magát.

amikor már elég erősek ehhez. le. hogy vajon tényleg komolyan gondolta-e... és legfeljebb csak találgathatunk. hogy én megérezném a hangján a szándékát.. Nekem is odacsöröghetett volna. mialatt én fel-alá járkáltam a szobámban. a "Knowledge".nem fogjuk megtudni.. Tisztában volt azzal. zokogva. amint meglegyinti a halál szele. Patakokban folyt a könnyem. és egy kicsit máruás állapotba kerülve akkor végeznek csak magukkal. de tudta. Még mindig a saját szavaim csengtek a fülembe. vagy mániás rohama volt? Ezt már soha nem fogjuk megtudni. Ezt nem mondhutod 355 . vagy csak ismét orosz rulettezni akart egyet... Sammy the Mick nincs a közelben. és az is közrejátszhatott. sem én. hogy érezze. Újra és újra. Megvárják.. Egy tucatnyi barátját felhívta hajnali három és négy között. amiből következtetni lehetne az öngyilkossága okára.. hogy megállíthassa. Ma már tudom... Viszont az utóbbi időben annyira tűzbe hozta az új együttese. Lehet. hogy tényleg komolyan gondolta? Talán a betegsége győzte le végül. sem pedig a barátja. Nem hagyott maga után búcsúüzenetet.. le. Ezúttal nem akarta. amikor mélyponton vannak. Minden ok nélkül elkezdtem lefelé rohanni a lépcsőn.. le. amikor a telefonkagylót finoman visszahelyeztem a helyére. hogy az útjába álljanak. Ugye viccelsz?. bele a semmibe. amíg kilábalnak a hullámvölgyből. Mi játszódhatott le benne azon a végzetes éjszakán? Mi járhatott a fejében? Mi történhetett? Kétségbeesett. Nem hagyott semmi olyan nyomot maga után. és akkor megpróbálnám megakadályozni. hogy a "Link 80'-nal turnézva rá kellett döbbennie teljesítőképessége korlátosságára.. hogy sem Julie.. hogy a mániás depresszióban szenvedő emberek ritkán végeznek magukkal akkor.... sem Paul..

a feszültséget és a rettegést. mikor szabadulhatok. akit a halál szele megcsapott szédítő sebességgel száguldj örökké a semmi határán. a tetted mindenkit halálra rémít aki figyeli utadat. most egyik pillanatról a másikra kihunyt. szereted a tömeg hullámzását. Olyan sötétség borult rám. lezuhan vajon? meg meri tenni? neki nem számít. amelyik oly fényesen ragyogott az égen és amelyik oly sokáig bearanyozta fényével az életemet. A csillag.komolyan. Ezúttal az Isten komolyan gondolta. vagy él? tényleg megteszi? 356 . a levegő morajlását és az általad keltett borzongást.. amiből nem tudtam megmondani. a hisztériahegyeket. a pánikot.. az érted lelkesedő rajongást. hogy meghal-e.

rettegés. nem túl magas ár ez a glóriafényért? 3 az elveszett fiú szegény elveszett fiú a saját útvesztődben bolyongasz vég nélkül. azt akarod. magad körül csapkodsz. hogy a szellemek viseljék mázsás terhedet. de csak a te neved visszhangzik 357 . a szívünkkel játszol és a saját életeddel is. kihívod magad ellen a sorsodat. az ajkad remeg s haragtól kékül. düh. a ködben árnyékok után kapkodsz. és csúfot űzöl a tátongó űrből.ez biztonságos? milyen vérfagyasztó! a semmi határán száguldasz.

és azt hiszed. hogy valamikor 358 . hogy Julie-val beszéltem.a sötétben. mi szeretünk téged. Sárga rózsák tengere ár perccel azt követően. de hiszen itt vagyunk. sajgó szíved fájdalmát csillapítanánk. üvöltesz. 20. hogy zuhansz. Nick. mi fogjuk a kezed. kitárt karral várunk rád. 314 sreretünk téged itt vagyunk a sötétben. megszorítanánk. és melletted maradunk. mi törődünk veled. megfognánk. Tudtam. kétségbeesetten hívsz. csapkodsz. de a törött csont hangja felébreszt. felhívntam három közeli ismerősömet.

hazaindul. Jo Schuman. Kathy Jewett és Beverly Dreyfous egyben Nick barátai is voltak. Időbe telik neki. ha én mondom meg a testvéreinek a történteket. Alig tudtam felfogru. Arcok és hangok kavallcádja vett körül. fájó emlékek jöttek szóba. és már azt is elfelejtettem. hogy később mi lesz. hogy milyen keserves lesz megtennem az elsö lépéseket.a reggel folyamán bejönnek majd hozzám. hogy velem együtt akarja-e a többi gyereknek bejelenteni a szomorú hírt. Azonban legalább a gyermekeim kedvéért józanságot kellett magamra erőltetnem. Ekkor még rajtuk és rajtam kívi. Julie hívása után remegő kézzel tárcsáztam fel John számát. de előbb még be kell zárnia a napai házat. Mi lesz majd velem. hogy az időközben megérkező három barátomat én hívtam át.il csak Julie. ha majd magamhoz térek ebből a kábulatból? Ennek szinte még a gondolatába is beleőrültem. Megkérdeztem tőle. Rájuk is gondolnom kellett. Csak azt tudtam. de ő azt mondta. hogy amint csak lehet. Szerintem Nick is azt szerette volna. Pusztán az lebegett a szemem előtt. Victoria Leonard és Nancy Montgomery barátn8im csak később jöttek meg. Tudtam. hogy ha a gyerekek lépten-nyomon kisírt arcokba botlanak 359 . és fájdalmamban lépten-nyomon elsírtam magam. De azt nem. és igencsak nyersen rajzolódott ki előttem a valóságból a rám váró gyötrelmek képe. Bill és John tudott a történtekről. hogy szerinte jobb lesz. hogy mi történik körülöttem. mintha a szívemet kettéhasították volna egy bárddal. Olyan volt ez az egész. és az ő érdekeiket is szem előtt akartam tartani. hogy közölnöm kell a gyerekeimmel is a hírt. ha már a megérkezése előtt én közlöm velük. Azonban én ennek még a gondolatát sem voltam képes elviselni. amíg vidéki útjáról ideér Megígérte. és ő a döbbenettől szinte szóhoz sem tudott jutni.

a házban, akkor rögtön tudru fogják, hogy tragédia történt. És minden bizonnyal nagy sürgés-forgás lesz a házban, mert az utóbbi egy-két évtized alatt megismert barátaim mindegyike eljön majd, hogy kinyilvánítsa a részvétét, a házvezetőnőktől kezdve egészen a gyermekfelügyelőkig. Hisztériás rohamok és letargikus hangulatok közt hánykolódtam, és úgy éreztem magam, mint egy zombi, de tekintettel kellett lennem a többi gyermekemre is. Nemcsak Nickre, hanem a testvéreire is. Az ismerősök még ráérnek megtudni a hírt. A gyerekek közül ketten a barátaiknál töltötték az éjszakát, és nekem úgy kellett hazahoznom őket, hogy út közben ne fogjanak túlságosan gyanút. Felhívtam hát őket telefonon, és megmondtam nekik, hogy vacsorára haza kell jönniük. Nagyon mérgesek lettek rám, amiért ennyire rájuk telepszem, és elrontom ezzel a szórakozásukat. Én azonban ragaszkodtam ahhoz, hogy együtt akarok velük vacsorázni, mire ők fanyalogni kezdtek. Közben arra is ügyelnem kellett, hogy az otthon lévők előtt se fedjem fel a valóságot. Már dél volt, mire ötüket sikerült összetrombitálnom. A legfiatalabb gyermekem, Zara a következő héten töltötte be a tizedik életévét. Ma~oc ekkor tizenegy, Uanessa tizenkét éves volt. Victoria épp két héttel korábban ünnepelte a tizennegyedik születésnapját, Sammie pedig már betöltötte a tizenötöt. Nem könnyű ebben a korban feldolgozni egy ekkora veszteséget. Leginkább Sam miatt aggódtam, aki lelkileg nagyon közel állt Nickhez. Csodálta őt, és mint egy igazi hősre tekintett fel rá. Mindannyian istenítettük, és így volt ezzel mindenki más is, aki csak ismerte. Olyan sokat elért, és anynyiszor sikerült győztesként elhagyrua a pástot, pedig a sors nem volt kegyes hozzá. Nick igazi nyerő típus volt. A hálószobámból egy kis nappali nyllik, ahonnan nagy360

szerű a kilátás. Itt vártam a sárga virágmintás bútorok között a gyermekeimre. Mindig itt röffent össze a családi kupaktanács, mert nagyon hangulatos szoba volt. Most viszont aggódó tekintettel léptek be az ajtón. Semmi okom nem volt látszólag arra, hogy tönkretegyem a szombatjukat, és hangot is adtak ezen véleményüknek. Én meg közben arra készülődtem, hogy menthetetlenül keresztülhúzzam a napjukat, és egy olyan bejelentést zúdítsak rájuk, amelyet soha életükben nem fognak kiheverni. Őket nézve úgy éreztem magam, mint egy hóhéz Csak nevettek rajtam, amikor megkértem őket, hogy formáljunk kört, és szorosan karoljunk egymásba. Ilyesmit még soha nem csináltam velük korábban, de nem tudtam másképp megmondani nekik, mi történt. Mindegyikőjüket a védőszárnyaim alá akartam vonni, és szorosan összebújva szerettem volna érzékeltetru velük, hogy a szeretetünk olyan erős kötelék, amely még egy ilyen halálos sorscsapástól sem szakad el. Nick is ebbe a körbe tartozott, és mindig is benne marad. Ők csak csúfolódtak velem ezért, és csoportos ölelkezésnek titulálták az ötletemet. Az egyikük még azt is mondta, hogy micsoda baromság ez, de amint meglátták az arckifejezésem és találkozott a tekintetem az övékkel, hirtelen rémült képet vágtak, mert már ők is érezték, hogy mi következik. Alapos okuk volt erre. Aztán gyorsan elhadartam nekik, hogy most valami nagyon borzasztó dolgot fogok mondani, amit soha életükben nem fognak majd elfelejteni. Sam szeme csupán arasznyira volt az enyémtől, és amikor összetalálkozott a tekintetünk, elsírtam magam. - Mi történt? - kérdezte elcsukló hangon. - Nick... - feleltem. - Mi van...? - Rémült tekintetük rám szegeződött, és én 361

kiböktem végül. - Elment - nyögtem ki nagy nehezen. - Hogyhogy "elxnent"? - nézett rám Sam kétségbeesetten. - Hát, elment... Itt hagyott minket... Szeretlek titeket... Mindannyiótokat annyira szeretem... Akárcsak ö szeretett benneteket... Nick ma reggel meghalt. Nem tudtam volna ennél jobb módot kitalálni arra, hogy miként lehet egy ilyen halálos sorscsapással szembesíteni őket. És ekkor mintha az öt kicsi szívbe egyszerre kést szúrtam volna, mindannyiuk torkából felszakadt a hangos zokogás. Ezt a hangot soha nem fogom elfelejteru... Miközben egymást ölelve sírtunk, betöltötte a szobát fájdalmuk sikolya. Rettenetes, hosszan elnyúló és vonító hang volt ez. Örökre belém vésődött ez a pillanat. Tudtam, hogy ettól kezdve bármit is teszek, arra örökké emlékezni fogunk, és ezen múlik, hogy miképp tudják majd a későbbi életük során feldolgozni ezt a tragédiát. Szörnyű teher volt ez nekem. Hosszasan sírtunk egymás vállain. Aztán megmondtam nekik, hogy bármit is tesznek most, bárhogy is próbálják meg feldolgozru ezt a sorscsapást, az csak helyes lehet, és tegyék azt, amit jónak tartanak (mindaddig, amíg ez nem veszélyezteti a testi épségüket). Ha úgy látják jónak, akkor találkozzanak a barátaikkal, vagy sétáljanak egyet, vagy húzódjanak vissza a szobájukba, vagy ha akarnak, akkor maradjanak velem. Viszont azt is kihangsúlyoztam, hogy nem engedhetjük el magunkat, és mindössze annyit kértem tőlük, hogy szeressék egymást. Egymás mellett maradtak, úgy sodródtak át az egyik szobából a másikba, egymás vállain zokogtak, és beszélgetés 362

közben potyogtak a könnyeik. Én is ugyanennyire le voltam taglózva, és képtelen voltam megérteni és feldolgozni a történteket. Hamar kiröppent a hír a házból, és nemsokára már minden sarokban zokogó emberek voltak körülöttem. A nap hátralevő részéből csupán felvillanó arcokra, a könnyekre és a tragikus hangulatra tudok visszaemlékezni. Emberek jöttek-mentek a házamban. Döntenem kellett a továbbiakat illetően. Egyszer csak azon kaptam magam, hogy a temetéséről beszélgetünk, és ez annyira abszurdnak hangzott nekem. Odáig rendben van, hogy a nyakkendőjét, a pólóit, a gördeszkáját, a kutyáját, esetleg az orvosságait vagy,a barátnőit emlegetjük, de hogy jöhet szóba a TEMETESE? Ez örültségnek hangzott. Még ma sem tudom ezt teljesen elhinni. A püspök úr is eljött hozzám beszélgetru, de én csak zokogni tudtam. Egyeztettük a temetés időpontját. Aztán John is befutott, és elintézett helyettem néhány telefont. Én hiába állítottam össze listákat, mégsem tudtam senkit sem felhívni. A gyerekekre ügyeltem, és próbáltam helyes döntéseket hozni. Aztán felhívtam Julie-t. Az ő otthonát is ugyanannyira feldúlták az események, mint az enyémet. Az ő szíve is összetört, és az ő gyerekei is kiborultak, akárcsak az enyémek. Ő volt a második anyja Nicknek. Az anyapótló csapat végül vesztesen hagyta el a pályát. Nem tehettünk róla, de Nick mégis kicsúszott az ujjaink közül. Saját kezűleg végzett önmagával, akár a nagyfiúk vagy a felnőttek. Elvesztettük. Máig nem tudtam ezt feldolgozni, és azt sem tudom megmondani, hogy ez milyen hatással lesz a jövőnkre nézve. Abban biztos vagyok, hogy én akartam zenés temetést. 363

Olyan dalokat, amelyek neki is tetszettek volna. A saját szerzeményeit. John még ekkor is eszelősen próbálta elérni a két nagyobbik fiát, és végül sikerült is utolérnie őket. Beatie és a férje még mindig nem kerültek elő. Mindössze annyit tudtam róluk, hogy Lake Tahoe-ban töltik a hétvégét. Életében csupán egyetlenegyszer fordult elő vele az, hogy elfelejtette meghagyni nekem a telefonszámát, amin elérhetem. Pont ekkor Es én sehogyan sem tudtam a nyomára akadni. Mindössze abban reménykedhettem, hogy ő fog előbb-utóbb felhívni engem. Meghívtam Julie-t és a családját hozzánk ebédre, és megmondtam neki, hogy mennyire szeretem, és hogy milyen sokat köszönhetek neki nemcsak én, hanem a fiam is. Ő valahogy attól félt, hogy őt fogom vádolni a történtekért. Hogyan is tehettem volna ezt? A fiamnak szentelte az életét, befogadta az otthonába és teljes szívből szerette Nicket. Öt éven keresztül olyan sokat adott neki, amire más ember nem lett volna képes. Semmilyen körülmények között sem lehet erről megfeledkezni, és nem is fogok soha. Felhívtuk szép sorjában az ismeröseinket, akik virágokat küldtek, és mindig új arcok bukkantak fel a bejárati ajtóban. Olyan zavaros így utólag ez az egész. Én ki-be járkáltam a gyerekeim szobáiból, és szinte állandóan zokogtam. Még ma is ezt teszem. Beültem Nick szobájába is, és egyszerüen nem voltam képes elhinni, hogy ez megtörténhetett. Úgy éreztem, hogy bármelyik pillanatban betoppanhat. Mintha csak egy rossz vicc lett volna ez az egész. Ugye csak vicceltél, kisfiam? Olyan őrültségnek és értelmetlennek tűnt a halála. Ezek után hogyan élhetek tovább? Aztán egyszer csak valaki egy telefont nyomott a kezembe. Annyira ismerősen csengett a hangja. Tom hívott. Valaki 364

elmesélte neki a történteket. Azt mondta, hogy átjön hozzám. Pár perc sem telt el, és ö már ott is volt mellettem. Átkarolt, sugárzott belőle az erő, és én tudtam, hogy a jelenléte nekem is erőt ad majd a továbbiakhoz. Nem tudom, hogy pontosan kinek a kedvéért bukkant fel. A fiam iránt érzett szimpátiája hozta ismét a házhoz, vagy valami többről volt szó? Azt hiszem, hogy akkor ezzel még Tom sem volt tisztában. Az is lehet, hogy egyszerűen csak úgy érezte, hogy ott kell lennie velünk. Bármi is vezérelte hozzánk, én nagyon hálás voltam neki, amiért eljött. A következő héten végig mellettem volt, egy percre sem hagyott magamra. Többé már nem számított, hogy korábban mit tett, hogy mitől riadt vissza, és hogy milyen nagy fájdalmat okozott nekem ezzel. Amikor igazán kellett, akkor számíthattam rá. Nick mindig is mondogatta, hogy Tomra számíthatok, ha bajba jutok. Abban is biztos vagyok, hogy Nick is hálás lenne neki ezért, akárcsak én. Szinte hallom, amint a fiam azt mondja neki: ,~gyázz a mamámra a kedvemért, jó?" Nick, nekem elhiheted, hogy senki sem tudott volna jobban vigyázni rám, mint Tom. Egy csapásra elfelejtettem azt a fájdalmat, amit nyáron okozott nekem. Csak ő tartotta bennem a lelket. Nekem pedig minden tőlem telhetőt meg kellett tennem azért, hogy erőt öntsek azokba, akik rám próbáltak meg támaszkodni. Mindenki tőlem várta, hogy átsegítsem ezeken a nehéz napokon. Most az egyszer bujkált bennem a félsz, hogy mi van akkor, ha nem leszek képes végigcsinálni, de tudtam, hogy valahogy át kell vészelnünk ezt az időszakot. Úgy döntötti.ink, hogy sárga rózsát rendelünk a temetésre. Felhívtam New Yorkban az unokahúgomat, Sashát, és megkértem, hogy repüljön el hozzánk, és Nick temetésén is énekelje el az "Ave Maria"-t, ahogy Beatie esküvőjén. Nick 365

teljesen odáig volt érte, ezért biztos örült volna annak, ha eljön és énekel neki. Végighallgattuk Nick kazettáit, hogy eldöntsük, melyik szám illene leginkább az alkalomhoz. Közben állandóan csörgött a telefon. Én is felhívtam az anyám New Yorkban élő legjobb barátnőjét, és megkértem arra, hogy személyesen mondja el az anyámnak, hogy mi történt. Johnt pedig arra kértem meg, hogy Bill szüleit hívja fel. Nekik is joguk volt tudniuk, hogy mi történt az unokájukkal, akárcsak a vér szerinti apjának, bárhol is legyen. Nick mégiscsak az ő fia volt. Azt akartam, hogy ő is megtudja, milyen tragikus véget ért az élete. john nagyon kedvesen és udvariasan közölte velük a hírt. Ekkor még mindig nem tudtunk Beatie nyomára bukkanru. Aznap este legalább húszan ültük körbe az asztalt vacsora közben, és én bambán bámultam az oly ismerős arcokra. Ott volt Carole Baron, aki kiadja a könyveimet, és a férje, Richard Baron is. Eljött Lucy, aki sok éven keresztül vigyázott Nickre, és nagyon szerette őt. Továbbá az asztalunkhoz ült Nick pszichiátere, dr Seifried, Julie, a férje, Bill, és a gyerekeik is, akiket szintén letaglózott a fiam halálának híre. Nálunk vacsoráztak még a barátaim, a személyi titkárom, Heather, és Tom is. Meg persze hét gyermekem is velünk volt. Csak Nick és Beat ~ hiányzott. Habár Johnt is megkértem, hogy maradjon velünk, ő mégis hazament pár órára, arra hivatkozva, hogy vissza akarja nyerni a lélekjelenlétét. Minden bizonynyal kínosan érezte magát Tom társaságában, habár ő ekkor már két éve az életem része volt, így bőven lett volna ideje hozzászokru a gondolathoz. Végül a vacsora után felhívott Beatie. Azt hiszem, egy falat sem ment le aznap a torkomon. Egész vacsora közben Nick 366

Beatie-t azonban talán még a többieknél is jobban megrázta ez a hír Végtére is Nick a "mi kisbabánk volt. hogy koporsót válaszszunk Nick számára. egyből kifordultam az ajtón. hogy elmondja. hogy többé nem kel fel. Aztán kiválasztottunk Nickynek egy sírhelyet. Másnap elmentünk a temetőbe. mennyire szeret. hogy milyen hálátlan feladat várt rám. hogy soha nem fogunk felébredni. Nick úgy döntött végül. Egy szóval sem kellett kérnem. mint korábban a kis testvéreiből. hogy segítsen "lefixálni" a megbeszélt teendőket. és mégis az összes alkalmazottam az egész hétvégét munkával töltötte. Olyan volt ez. Nem volt 367 . A médiák már kiszagolták valahogy a hírt. Az események továbbra is összemosódtak bennem. de legalább már ő is velünk volt. john. Ugyanaz az ismerős hang rengette meg a dobhártyámat. mint egy rémálom. két hű barátom. és egész nap kerestek engem telefonon. amit majd ráadnak a temetésre. Heather.születésnapomra írt levelét olvasgattam az asztalnál. Azonban én nem várhattam tovább. ha a lányomnak a tévéhíradóból vagy a sajtón keresztül jut tudomására az öccse halála. Az irodából mindenki eljött. hogy azonnal hazafelé veszik az irányt. otthon pedig egy öltönyt. Beatie azzal kezdte a beszélgetésünket. Ezt a szót mindig is utáltam. Jo és Kathy. Egyszerűen nem tudtuk abbahagyru a sírást. és pár órán belül meg is érkeztek. Nem szerettem volna. Amikor az alagsor mélyén megláttam azokat a kísérteties koporsókat. amiből tudom. Ugyanolyan sikoly tört fel belőle. a személyi titkárom. mert senki sem szívesen viszonzott volna egy ilyen szerető gesztust akkora fájdalommal. Beatie azt mondta. hogy csupán azért hívott fel. illetve Beatie kísért el. Szavakkal talán ki sem lehet fejezni. mint amit Nick halálának híre jelentett.

könnyű eldönteru. A három legidősebb gyermekem még egy utolsó pillantást vetett rá. hogy nagyon jó sírhelyet találtak a számára. és belebújik valamelyikbe. hogy egy szép napon betoppan majd. A cipői az öltözőszobám padlóján hevertek szanaszét szórva. Bólintottam. Az öltönyét is ki kellett még vasaltatru. ezért inkább úgy döntöttem. mire az összes cipőjét elpakoltam végre. és nem is tudtam evésre gondolni. Emiatt bűntudatom volt. Még egyszer utoljára magamhoz akartam szorítani. illetve cipőre essen a választásunk. mint egy szomorú kis feketerigó. mit értenek azon. Ráadásul lógott rajtam a ruha. El kellett döntenem. Olyan abszurd dolgokba tud az ember ilyen helyzetekben kapaszkodni. hogy ők is nagyon szerették Nicket. akkor azt nem élem túl. ha már Nick eltávozott az élők sorából? Aznap este mentünk el először a ravatalozóba. De féltem attól. így nem volt nehéz ráak~adnom a megfelelő párra. Magamhoz akartam még egyszer ölelni. hogy megnézzem. A ravatalozó szobájából feltörő zokogástól csaknem elájultam. A gyerekek és a közeli ismerőseink is velünk jöttek. mintha arra vártam volna. hogy melyik nyakkendőre. Hétfőn elmentem a temetőbe. mint amikor még csecsemő volt. és elringatni egy kicsit. Napokba telt. John és Bearie is velem tartottak. ugyanis már jó ideje nem ettem. hogy mégsem nézem meg. Julie és még páran mások is megnézték. mi pedig ott 368 . hogy ha szembesülök a valósággal. Úgy nézhettem ki. hogy akarom-e még egyszer látni a fiamat. Ualamilyen csoda folytán azonban nem ájultam el. engem elfogott az émelygés. Amikor a temetői dolgozók azt mondták. Kedden több száz ember jött el a temetésre. vagy ő teszi a helyükre őket. Minek is ennék. és lesújtotta őket a látvány.

Azonban annyira sokkos állapotban voltam ekkor. megöleltük egymást. 369 . Még szerencse. és Julie is ott állt a családjával a tömegben. Végül együtt sétáltunk a koporsóhoz. Ekkor már Tom ismét visszatért az életembe. hogy nem sok mindenre tudok visszaemlékezni. hogy Tom mindvégig mellettem volt. hogy milyen szomorú vagyok a történtek miatt. és azóta nem sok dolog volt az életemben. hogy ismét összehozott Tommal. amely egy sárga rózsákkal borított szemfedővel volt letakarva. Talán ez volt az utolsó ajándék. hogy megajándékozott a fiammal. és még felismertem jó pár ismerős arcot is. ami ennyire boldoggá tett volna. Mindannyian szerettük. amint a családjával tétován álldogál. hogy így legyen. Közben mindvégig sírt. és fogadta a barátok köszönését és részvétnyilvánításait. fogta a karom. Nick egy életre összekapcsolt minket. és lassan barátsággá szelidült. rögtön az jutott az eszembe. és sok szempontból semmit sem változott. és megmondtam neki. Ő is annyira szerette volna. Odasétáltam hozzá. aminek Nick határtalanul örült volna. majd csalódásba torkollott és szétszakadt. Annyi mindent el szerettem volna mondani neki Nickről.ültünk Nick lezárt koporsója mellett. amit a fiamtól kaptam. most a gyász pillanataiban ismét egybeforrt. és ez a kapocs a halála után is megmaradt közöttünk. Nagyon elegáns volt. Amikor megláttam. A gyerekek is ott voltak és zokogtak. A ravatalozóban ülve egyszer csak nagyon megdöbbentem. Ami hajdanán szerelemnek indult. John arca is feltűnt. Oltönyt viselt. hogy Nick egy életre összekapcsolt minket. hiszen ő is szerette Nicket. hogy egyenesbe jött az élete. Abban biztos vagyok. Már csaknem húsz év telt el azóta. és rögtön láttam. Felnéztem és megláttam Billt.

rendszeresen szoktunk találkozru. Nickyvel. és soha nem fogok rosszat kívánru neki. Az elmúlt húsz év során még soha nem sikerült neki ilyen sokáig "tisztának" maradnia. és ettől begyógyultak a régen szerzett sebeim. Bízom abban. hogy le tudta győzni magát. Mindennél fontosabb azonban számomra. hogy a koporsóvivők megjelenjenek. Már épp azon morfondírozott magában. A sors kegyetlen játéka volt ez. hogy ennyivel tartozom neki. hogy egy nagyszerű gyerekkel ajándékozott meg. és visszatérhetett hozzánk. Másnap a templom lépcsőjén álldogálva ismét láttam Billt a szülei és a barátai társaságában. és sokat beszélgetünk.Annyi mindent elmulasztott az elmúlt évek során. Ott voltak Nick barátai. hogy meg fogja látogatni a fiát. Bill azt is elárulta nekem. és úgy éreztem. és persze a családtagokon kívül végső búcsút vettek a fiamtól a kiadóim is. hogy Nick mint egy védangyal fog majd vigyázni rá. Ismét megöleltem. Most azonban visszahozta őt az apály. hogy egy hónappal ezelőtt belekezdett egy kábítószer leszoktató programba. Trevor és Todd Bill Campbell-lel 370 . ami csodálatosan festett. és igaz barátság szövődött közöttünk. amikor Nicky elment közülünk. Rajtunk keresztül Bill megismerte a fiát. Félrehúzódva várták velem együtt. Szép temetése volt a fiamnak. de ezúttal egy szót sem szóltunk. Billt elsodorta a családjától az életsúlusa és a benne őrült táncukat járó démonok hada. Én ekkor mindössze részvétet és szomorúságot éreztem Bill iránt. de ezt Nick már nem érhette meg. Tragédiából egy is épp elég. Bill kedves volt hozzám. Ezeregyszáz ember jött el a katedrálishoz. Jelenleg is tartjuk egymással a kapcsolatot. Ezért életem végéig hálás leszek. Találkoztam a zene világából ismerős arcokkal. Hálát adtam a sorsnak azért. és az enyémek is. és azóta nem él ajzószerekkel.

ami teljesen kifejezte a fiam iránti érzéseimet. hogy egyedül kísérem végső útjára. Ezt a kis fehér báránykát Lambie-nek nevezte el a fiam. Beatrix és Max Leavitt ódákat zengett a fiamról. amitől mindenki nagyon meghatódott. Paul és Cody is. Minden dicsfény rám hullott. Most az asztalomon tartom. " Sasha unokahúgom elénekelte az "Ave Maria -t. de nincs egyedül. sárga rózsák tengere vett 371 . az eredetiket pedig megtartottam magamnak. az "Annyira egyedül vagyok"-ot. én kissé lemaradva egymagamban bandukoltam mögöttük. Nick öccse.." Bárhová néztem. Velem volt az egyik kedvenc plüssállata.. Miközben a koporsót az oltárhoz vitték. mi pedig lejátszottuk Nick egyik szerzeményét. illetve a fiam szívéhez oly közel álló Stony is. amivel kiskora óta együtt aludt. Velük tartott Nick két barátja. tartozom annyival a fiamnak.. Még évekkel korábban beszereztem ezekből az állatkákból egy-egy tartalék példányt. és segített nekik Nick két gondozója.együtt koporsóvivők voltak. A "Szárnyaim mögötti szárnyak"-at még a "Beaches" nevű együttessel játszották. most pedig én kísértem őt. hogy mennyire szeretem. Négy hónappal ezelőtt ugyanezen a lépcsősoron sétáltunk le együtt Beatie esküvőjén.. hogy Gizmo. hogy te vagy az én hősöm. és ettől nemcsak a gyerekek és én fakadtunk sírásra. mert mellé ültettem a másik kedvenc állatkáját is. Úgy éreztem. "Gondoltad-e valaha. hanem az ezeregyszáz gyászoló is. Todd. Akkor ö kísért engem. Ezt a kis bozontos állatkát úgy hívtuk. miközben minden erő a te markodban összpontosult. Maxx pedig mellettük sétált. amelyeket mellé tettem a koporsójába. Végül Val Diamond egyik dalát hallgattuk meg. Max Leavitt és Sam Ewing (Sammy the Mick). Trevor. Ekkor mondtam meg Nicknek.

Mindenkit felhívtam. és hajnali hatkor végül arra az elhatározásra jutottam. és végignéztem a hatalmas tömegen. A jövőben mindig Nicky fog eszembe jutru erről a virágról. akiket már így is épp eléggé megviselt a gyászszertartás. Mindannyian a lehető legocsmányabb göncökben jelentünk meg. hogy elhagyott minket. és ráadásul ezzel még a gyerekek számára is elviselhetőbbé tudtam tenni a fájdalmukat. amit még a rocksztárok is megirigyeltek volna. ez nagyon tetszett volna Nicknek. aki olyan napszemüveget vett fel. Annak ellenére. Már nem adtam a külsőségekre. és elmondtam nekik. Amikor kijöttünk a templomból. és közben megkondultak a domboldalon a templom harangjai. hogy még a légy zümmögését is meg lehetett volna hallani. Másnap még el kellett hantolnunk. Egész este álmatlanul hánykolódtam. amitől neki is leesik az álla. A szertartás után háromszázan jöttek el a házunkhoz.körül. hogy addig fekete ruhákon kívül mást nem viseltem. Csiricsáré és tarkára festett ruhákban vagy éppen virágmintás katonai bakancsban. Neki is pont ilyen morbid humora volt. még én is 372 . De számunkra még hátravolt valami. Uolt. Több mint ezer gyászoló arc nézett vissza rám olyan tiszteletteljes csendben. Hosszú tömött sorokban álltak az emberek mozdulatlanul. Mivel elég ízléstelen tréfa volt tőle. Hiszen ez alkalommal már csak a családtagok és egy maroknyi barátunk fog eljönni a temetőbe. mintha szobrok lennének. hogy nem akarom még egyszer a gyászos fekete ruháikba bújtatni a gyermekeimet. Az igazat megvallva. hogy Nicky tiszteletére az "Ízléstelenség napját" fogjuk ünnepelni. aztán ezzel vége lett a temetésnek. egy pillanatra megálltam Nick koporsója mögött. John pedig Uersace-ba öltözött. ezért mi is olyan ruhába akarunk bújni.

Ezt soha nem tudnám elveszteni. Milyen lesz nélküle az életem? Időnként elviselhetetlenül üresnek érzem. hiszen megnyitottuk egymás előtt a szívünket. búcsút kellett volna vennünk Nickytől a temetésen. Nicktől rengeteg dolgot tanultam. A temetőn kívül pedig a motoros rendőrök egész raja gyűlt össze. Mi sikerre születtünk. Sőt még ennél is nagyobb. mint 373 . Az egyik barátunk rövid kis dallamokat játszott el. és mindig újabb és újabb dolgokkal próbálkoztunk. hogy távol tartsák az újságírókat. A közösen eltöltött évek. ahogy én is benne élek. és semmissé tenni az egészet. Olyan dolgokra tanított meg.színes cuccokat vettem fel aznap. ha zsákutcába jutottunk. mint Texas. sem pedig őt. Soha. A gyerekeknek ez nagyon tetszett. sem pedig szőnyeg alá söpörni. Amikor kezet fogtam velük. hogy ők is nagyon meg vannak hatódva. és ezek közül talán az a legfontosabb. Akkora űr maradt utána a szívemben. Ezer apró szállal fog továbbra is hozzám kötődni. Nem tudok elszakadru tőle. de nem értem. és a könnyeikkel küszködnek. két pap is végső búcsút vett röviden a fiamtól. a kudarcaink és a sikereink mind-mind örökre összekötnek. Hittünk magunkban. Hiszen nem hagytuk el egymást. az együtt potyogtatott könnyek. Nem azért halmoztam el a fiamat szeretettel. például a Sesame Streetből. amiket nem lehet elfelejteru. láttam. nem tudom kitépni a szívemből. amivel elhalmoztuk egymást. és hamar lezajlott a temetés. Bennem él. Hogy teljes szíwel szeressek még akkor is. az utolsó percig reménykedtünk. mert veszru látszott az élete. Azt hiszem. A szívemben máig ott él. ha ebbe belepusztulok. akárcsak az a tengernyi öröm. Színpompás rózsákkal körülvéve. hogy megtanított szeretru. miért tettük volna ezt. olyan hatalmas.

Nem akarom. hogy valaha is elhalványuljon az emléke. és olyan lyuk maradt utána. hogy tényleg itt hagyott minket. Erősen gyanítom. 'Tudom. és az összes naplóját végigolvastam. és egytől egyig ugyanolyan szeretetet érdemelnek. hogy túléljem a nappalokat és az éjszakáimat. Soha. Kiszakadt a szívemből. hogy mi mindannyian mennyire szerettük Nickyt. mint egy fánkban. Nicken kívül még további nyolc csodálatos gyermekem van. és mennyire éles eszű és melegszívű volt. máskor pedig szótlanul bolyongok. mennyi örömmel aranyozta be az életünket. hogy soha nem fog. és hogy milyen szorosan kötődtünk egymáshoz. Mindenkinek tudni kell. Ekkor már javában ezen a könyvön dolgoztam. Mennyire sokat kacagott. Éveket áldoztam rá. Megszerveztem neki egy búcsúkoncertet. Beforr valaha is az utána maradt seb? Kétlem.Nicky. neki szenteltem az életemet. és megőriznék az emlékezetükben. szenvedélyesen és fáradhatatlanul. ha az emberek megismernék őt. hogy egy szép 374 . Mellettük soha nem érzem magam magányosnak. Próbálom elfoglalni magam. Róluk szól az életem. Beszéltem egy New York-i ügyvéddel is az utolsó felvételeinek kiadásával kapcsolatban. Ezt nem lehet pótolni. mint Nicky. akárcsak ezt megelőzően. Néha őrültként. akiket szerethetek és akikkel törődnöm kell. Máig nem tudom elhinru. és ezt világgá akarom kiáltani. A többi családtagnak is készíttettem belőlük másolatot. A videokazettáit is rendszereztem. A fényképalbumokat lapozgatom. hogy mások is megtudják. milyen nagy tehetséggel áldotta meg a sors. A fiam nem volt hétköznapi jellem. Azt szeretném. és a képeit nézegetem. amin a kedvenc zenekarai léptek fel. Ezeket az éveket magával vitte a sírba. és alapítványt hoztam létre.

Tetszik ez az eszmefuttatás. hogy egy szép napon betoppanhat. mint egy hosszú koncert. mintha arra számítanék. Most még semmiképp sem tudnám elviselni az ezzel járó fájdalmat. Időnként kitakarítja. hogy csodálatos dolgok történnek még velünk. akkor azt meg is akarom osztani Nickyvel. és állandóan forrott körülötte a levegő. és megint élettel telik meg a házunk. mint én Nick szobájában. hogy meghalt. Még gondolni sem tudok arra. talán majd egyszer később odamegyek. Julie ugyanazt csinálja ott.napon ismét nevetni fogunk majd. Az élet számára olyan volt. Mégis szívesebben venném. és nem az jut majd eszünkbe róla. illetve megszerette őt. Abban a házban. hogy egy szép napon majd úgy fogunk visszaemlékezru rá. habár lehet. és amikor majd ilyesmiben lesz részünk. 375 . aki csak megismerte. hogy szétszedjük vagy szétosztogassuk a holmijait. keményen küzdött. hogy egyszer erre is sor kerül. hanem mindenki másnak is szeretetet és reményt adott. mint aki köztünk élt. határtalan szeretet vette körül. abban a szobában hajtotta örök álomra a fejét. nemhogy a látványát. ha mindörökre így maradna. Julie-hoz még nem mentem át. Persze kitakarítottam és rendbe tettem a dolgait. és békésen elüldögél benne. Nicknek jó élete volt. és mindent betöltött a zene. Ugrált és szökdelt a hangzavarban. Nemcsak a családtagjai életét borította fénybe a személyiségével. Nem lesz könnyű kitörni ebből az ördögi körből. Ekkor fog majd csak igazán hiányozni. és számomra mindig is ez marad. Ennek még a gondolatát is alig tudom elviselni. hanem egy személyben a legjobb barátom is. fények cikáztak körülötte. Ez volt Niclry valójában. Továbbá azt is remélem. A szobája máig érintetlen maradt. hogy megnézzem Nick kis házikóját. hiszen Nick nemcsak a fiam volt. Valaki azzal vigasztalt.

Rövid idő alatt nagyon sokra vitte. hogy tényleg elment közülünk. hogy a legcudarabb félelmeimmel és a leghatalmasabb démonokkal kellett megküzdenem. akiket itt hagyott. egyre többször gondolunk nevetve vissza rá. Szeretném azt hinni. akkor láthatja. Bizonyos szemszögből az egyik legnagyobb ajándéka az volt a fiamnak. Mindannyiunk számára nagyon nehéz észrevenni ezeken a nehéz napokon a jót. ezért nem tudom eldönteni. Mindig is ezt várta el tőlem. Kifogyhatatlan a vele kapcsolatban felmerülő történetek tárháza. El kellett fogad376 . és rengeteg embernek hozott fényt az életébe. elég változó hangulatban múlik az idő. vagy csak a vágyaim játszanak velem. hogy egyszer elvesztem. ha boldog lenne. és hogy megnyugodott a háborgó lelke. Mindannyian nagyon sokat kaptunk tőle. Elajándékozta önmagát. Néha egyik pillanatról a másikra úgy érzem. Egész életemben attól rettegtem. hogy lát minket. En is mindig úgy érzem. akárcsak mi. Mindennél jobban szeretném. Végül is az élete sikeresnek nevezhető. Még soha nem történt velem hasonló. és látni vélik. Olyan nagy veszteség volt számomra a fiam halála. kész tények elé állított a fiam. mintha a közelemben lenne.Mi pedig. hogy megtanultam elviselni a saját fájdalinaimat. A többiek álmodnak vele. hogy siker és nagylelkűség kísérte életét. Nem volt választási lehetőségem. hogy bátran szembenézzek a megváltoztathatatlannal. Vannak jobb és rosszabb napjaink is. Nehéz elhinni. hogy tényleg a közelemben van-e. pedig ha valaki hajlandó odafigyelni. Megérdemli. vagy úgy akarom érezni. hogy itt van közöttünk. hogy már nincs köztünk. Most. és a Nicktől tanultak segítettek abban. hogy még mindig velünk él. és egyre vidámabb történeteket idézünk fel.

Nick halála után egy éwel a Campbell családban kisbaba fog születru. még sokáig belengi az életünk. Egy fényesen ragyogó csillag volt. Nick azonban mindörökké a szívünkben él. Mintha Nick utolsó ajándékaként valamilyen módon mindannyiunk szívébe belopta volna a reményt. a reményről és a bátorságról szól. mint egy édes parfüm illata. hiszen ha neki volt bátorsága meghozni ezt a döntést. Előbb-utóbb megint sok örömteli percben lesz részünk. Gyenge pillanataimban még ma is néha elpityeredek. egy emléket és egy kis bátorságot. mint valaha. Nick olyan 377 . és még sok örömet fogunk szerezru egymásnak. és már ismét látom mosolyogni a gyermekeimet. és ekkor majd mindig eszünkbe jut. de meg kell tanulnom ezzel együtt élnem. egy álmot. Az élet az álmokról. és nevetősebb és dinkább. aztán a nyár.nom a döntését. akit sosem felejtünk el. hogy talpra álljunk és továbbmenjünk akkor is. amikor még ő is velünk nyaralt. akkor nekem is ki kell bírnom. Még ma is ott táncol az emlékezetünkben. Azonban időnként nem tudom elviselni az elvesztése miatt érzett fájdalmat. Mi mindig számíthatunk majd egymásra. hogy milyen volt. Egyre többször csendül fel ismét a házban a nevetés. és gyakran kísértenek az emlékeim. Ez gyakran elviselhetetlen érzés. Nélküle nem mernénk kergetni ennyire ködös álmokat. Eljön majd a tavasz. Az emléke. hogy nem tudom elviselni a hiányát. és még sok boldog nyaralás elébe nézünk. mert csak így élhetünk megint teljes és boldog családi életet. ha elveszítjük a szeretteinket. Bátorság kell ahhoz. De muszáj. és azt mondom magamban. és már eddig is volt pár boldog pillanatunk. Mindannyian kaptunk tőle valamit. mert a gyermekeink és a barátaink szeretete átsegít a nehéz napokon.

sok örömet szerzett nekem. Amikor úgy érzem. . többet nem remélhetsz. hogy ezzel tíz életet is kitöltene. Nick. és a Jóisten vigyázzon rád utadon. Szeretlek. és minden rendbe jön. Mindent köszönök. és azt mondja. egyszer a gyózelem repít magasba. Ne add fel. mert már túl sok csalódás ért. hanem gyűlölettől is terhes. letaszítva és összetörve. Van aki küzdeni szeret. Hát ilyen az élet. Keresd a jót és használd a fejed. akkor a csapatból valaki átkarol. És ezt senki sem veheti el tólem. vannak dolgok. Időnként nagy dolgokat vittem véghez. amik ellen semmit sem tehetsz. Soha ne add fel. . hát így megy ez. és már a csúcson is elidőztem. Ez nemcsak egy szépséggel teli világ. Egy napon majd ismét találkozunk. ne adjam fel. és akkor minden rendben lesz. 378 . hogy már nem bírom tovább. máskor meg földhöz vág a kudarca. de már a romjaimban is hevertem.

amikor örökkévalóságnak tűnnek a percek. gyengeségem sohasem titkoltam el.másokat meg megőrjítenek a szerek. amíg a felkavart vizek letisztulnak. milyen érzés lesz majd tíz vagy húsz év távlatából visszatekinteru a fiamra. és olyan voltam. Megpróbáltam szembefordulni az idő sodrásával. az idők végezetéig haladj tovább. és ebbe szinte belezavarodnak. idő379 . Sokak szíve gyűlölettel teli. Aszerint ítélnek meg. és magad után is olyan nyomot hagysz. Ez végtelenül hosszú idő. Nick Traina utószó Jó ideje befejeztem Nickyről szóló könyvemet. mint amennyit adsz. hogy eltávozott közüli. hiszen már tizenkilenc hónap telt el azóta. máskor meg elillannak egy szempillantás alatt. Egy teljes emberöltőhöz viszonyítva most még nagyon közelinek tűnik a halála. Az mindenkinek id8be telik. Minden éjszakámon negatív hullámok sodortak el. az idő tovább pereg. mint egy kutya. de az élet nem áll meg. Bizonyított tény az. ahogyan éltél. nehezen peregtek a napjaink.ink a fiam. akit a pórázánál fogva kell átráncigálni az úttesten. Bárhogy is rúgkapálunk. Még a gondolatától is rettegek. Hosszú időnek tűnt ez számunkra. hogy annyit kapsz. Uan. A tudás útján nincs megállás.

A szobát kissé még mindig belengi az illata. nadrágtartóban. mintha egy lehullt levélen állnék. Nap mint nap szóba jön. olyan érzésem támadt. "Emlékszel." vagy "egykor Nickynek 380 . elköltöznek.. Nekik munkájuk. amikor éppen bekukkantottam. gyermekeik. Szinte látom magam előtt. mindig szakadt gatyában. megházasodnak. hiszen hasonlóan telnek a hétköznapjaink. Pár hónappal ezelőtt. tornacipőben és azzal a szinte már ragályos vigyorral az arcán fog majd előbukkanni az emlékeimből. Ha eszembe jut. de érzem az elmúlás szelét. és saját gyermekeik születnek. és mindannyian így vagyunk ezzel. és ugyanazokra a helyekre járunk. Semmi sem változott. pólóban. Nicknek soha. Azonban ez az idő még nem jött el. De ez nem lesz így örökké. Nem tudom. de a széle már rojtozódik és sárgul egy kicsit. és kétlem. Máig úgy érzem. majd ráncaik lesznek. Ő akkor is egy kamasz marad az én szívemben. mint egykoron. hogy köztünk van Nicky is. hogy közel áll hozzám. Most még sokszor úgy érezzük. de azért újra és újra körbenézek a szobájában. mint hajdanán vele. ha a testvérei már rég felnőttek. A fogkeféje a fürdőszobatükör alatt hever a többi tisztálkodószer között. A ruhái a szekrénybe vannak akasztva. de mégis valami más lett. habár már nem annyira. amikor Nicky. Kínos rend és tisztaság uralkodik bent. Egyre ritkábban megyek be. ahogy idős fejjel a szobájában ücsörgök és rá gondolok. A szobája és házikója máig háborítatlan. A testvérei felnőtté válnak.vel minden változik.. ami még mindig zöld. hiszen továbbra is ő marad vicces történeteink és kacagtató anekdotáink főhőse. hogy valaha is képes leszek erre. mi változott meg a szobája falaí között. még nap mint nap csaknem karnyújtásnyi közelségben érezzük Nicky lényét. A mai napig sem volt még erőm öszszepakolni a holmijait.

mondogatjuk ilyenkor Az öccse. Átugrik valamin vagy szaladru kezd. amibe báltermet is építettek. és nekem elakad a lélegzetem. Nicky és a többiek is önmaguk maradnak. hogy a nyaralásaink soha nem lesznek az igaziak nélküle. és mivel nagy család vagyunk. hogy ha mindenki egy kicsit arrébb kerülne.is tetszett.időnként egy mozdulatában. Emlékszem. Ma~oc kezd hasonlítani rá. mennyire rettegett attól. Mégis ." . de ez sem tűnt jó megoldásnak. Itt játszanak a gyerekek. A másodikat már egy kicsit könnyebben átvészeltük. Habár egyikünk sem beszél róla. Gyanítom. hogy betölti majd a huszadik életévét. Nagy fejtörést okozott az elinúlt két alkalommal. sőt ha lehet. hogy mi legyen Nick "sarkával". és az is maradt. ódon házban él a családunk. nem pedig Nicky. még nála is jóképűbb. de azért megvan a saját egyénisége. Miközben bontogatjuk az ajándékokat. Még mindig fülembe csengnek Nick szavai. itt tartjuk a partikat és az ünnepeket is. pedig tudom. Nick után olyan ür maradt. ahol a meglepetéseket megtalálhatja. és jókat beszélgetünk egymással.mondta. Az első nélküle töltött karácsonyunk kínszenvedés volt. Sok mindenre használjuk. Mitévő legyek? Valaki más ajándékait tegyem oda? Ki tudná elviselni azt a szörnyű érzést. gesztikulációjában Nickyre ismerek. Az ajándékokat is itt bontjuk ki karácsonykor.. akkor Nick régi helye eltűnne.. hogy Nick helyébe lép? Először azon töprengtem. Senki sem bújhat ki a saját bőréből. nagyokat nevetve járjuk körbe a báltermet. itt dobáljuk le a cuccainkat. de óhatatlanul is odatéved a tekintetünk az ajándékok bonto381 .talán a családi légkör miatt . Így hát a helye máig üresen áll az ünnepek alatt. ezért mindenkinek megvan a saját "sarka". "Orökre kamasz akarok maradniř . hogy ő Ma~oc. amit nem lehet betölteru. Egy nagy.

neki is tetszene ez a könyv. de ö akkor is tovább él és hamisíthatatlanul nickys marad. ami a1á az utolsó CD-je zenéjét kevertük. miután eltávozott közülünk. A temetésről egy börkötéses fényképalbumot készíttettünk. és minden egyes levél egy ajándék számomra. hiszen ezeket olvasva újra és újra átélem a bohókás történeteket. hogy életének színes mozaikjait egy képpé illesztettem össze. Azt hiszem. hogy megírtam ezt a könyvet. és ilyenkor még inkább i örülök annak. Megpróbáltuk összegyűjteni az utána maradt képeket. Ne léphet senki sem a helyébe. Különösen az első évben akadt nagyon sok tennivalónk. fickándozik. illetve állóképek is vannak rajta. de már tudok mosolyogni rajta. a versei és a dalszövegei fölé görnyedek. amin Nick fellépés közben és a családi körben látható. Sokáig nem bírtam elviselni a látványát a képernyőn. mindenki számára feltártam őt. és azzal. és megelevenednek az emlékeink. Aki csak ismerte. Időnként azon kapom magam. mindmáig érzi a közelségét. és mindenkinek ellcüldtük. Nicky nem olyan embe~ akit könynyen el lehet felejteni. Azonban mára már lelki megkönynyebbülést érzek. mint egy kenguru. és ha csak az emlékeinkben is. kazettákat és emlékeket. ami az 382 .gatása közben. hogy a feljegyzései. aki csak jelen volt a szertartáson. Több tucat koncertfelvételt őrzök töle. hiszen annyira életszerúen elevenedett fel előttem. Ezzel kifejez' tem iránta a tiszteletemet. kiabál. Látjuk lelki szemeink előtt. A család számára egy videoanyagot is összeállitottunk. majd ugrabugrál. amikor néhanapján megnézem öket. és nem tudjuk kiverni a fejünkből. Ezrével kaptam leveleket a barátaimtól és idegenektól is. Ilyenkor hiányzik persze. A lakás telis-tele van a képeivel. amint a háta mögé hajítja a leszakított csomagolópapírt és felkacag.

szülők. Nyolcszáz ember szeretete és zene töltötte meg az egész termet. A többi meghívott zenekarral vagy kapcsolatba került. Stony énekelt helyette. Hajnali háromkor sikerült csak leengedni a füg383 . hogy bárcsak találkozhattak volna vele. Az ország minden sarkából érkeztek zenészek. Azt akartam. ha láthatja. A fiatalok órákon át álltak sorba a jegypénztáraknál. úgy érezték. Laikusok. akárcsak nekünk. pszichiáterek. és a halála után nyolc hónappal káprázatos élményben volt része mindenkinek. és ez különösen Nickról mondható el. tiszteletet és megbecsülést kapott az emberektöl. Link 80" is. barátok és vadidegenek ismerték meg az életét ezen a könyvön keresztül. amelyeket már hetekkel a koncert előtt elkapkodtak.egész világon nagy visszhangot keltett. Akik nem ismerték. a . és akárhogyan is alakultak végül a dolgok. és csodálatos érzés. amiben az egyik legjobb barátja. Levetítettük a Nickről készített videofilmet. Mindenkinek különleges élményt nyújtott az az este. Az együttes azóta is jól muzsikál. mindannyian megtettünk minden tőlünk telhetőt. amint a könnycseppek végigperegnek a meghatott arcokon. hogy belépőhöz jussanak. szeretetét és tiszteletét. és éreztük az emberek irántunk érzett és elsősorban Nick felé áramló csodálatát. Nagyon küzdelmes élete volt. Nyolc zenekar lépett fel. A fiam emlékére rockkoncertet szerveztünk. és köztük volt a régi csapata. Biztos örült volna. és a néma csöndben hallani lehetett. olyan szeretet lengte be a termet. és máig szeretettel beszélnek Nickyről. hogy mennyi szeretetet. és ezt sikerült is elérnem. A koncert végén senki nem akart elmenni. ami félelmetesen jól sikerült. hogy ezt mások is megtudják. hogy részt vegyenek az emlékkoncerten. vagy nagy becsben tartotta őket.

amit kamaszok csináltak kamaszoknak.gönyt. ahol Nickről. Az utolsó videoklipjeiket pedig bemutatta a tévé. és szinte mindenki ott volt. a máruás depresszióról és a könyvemről beszélgettünk. Barbara Walters műsorában is szerepeltem. Remélem. a First Cut. Nick utolsó CD-je is kiadásra került. és elég jó visszhangra talált. és a szívem legmélyén érzem. ami általában Lítium. Nick nyilvánvalóan nem merült a feledés homályába. és már figyelemre méltó változások következtek be. A legújabb hírek pedig még ennél is nagyobb lelkesedésre adnak okot. a 20/20-ban. Ő is elégedett lett volna vele. akárcsak Nickét. és írják fel nekik a megfelelő gyógyszereket. Szóba jött Nick tizennégy éves fejjel átélt tévészereplése is. a "Knowledge" feloszlott. Az utolsó zenekara. hanem a sok hozzá hasonló sorsú társának és az érdekükben a hangjukat felemelö embereknek is. ami persze nemcsak neki köszönhető. Egyre többször diagnosztizálnak kamaszoknál máruás depressziót. Rengeteg cikk látott napvilágot pszichiátriai folyóiratokban. Azt az estét egyikünk sem fogja sohasem elfelejteni. hogy a fiam tragédiájából okulva emberéleteket menthetünk meg és hozhatunk egyenesbe. hogy Nick és a hozzá hasonlóak esetei kellő bátorságot adnak majd a pszichiátereknek ahhoz. hogy az eddigieknél korábban diagnosztizálják és gyógyszeres kezelésben részesítsék a máruás depresszióban szenvedőket. és nem csak a zenei körökből jöttek el. hogy Nicky is köztünk volt. de ez a CD megőrzi majd emléküket. de néha Depokata vagy akár más is lehet. Szeretném azt hinni. aki számított. nyomot hagyott maga után. Általa sikerült az emberek figyelmét a mániás depresszióra és a fiatalok problémáira terelni. A pszichiáterek már 384 .

azokat sok. Tehát van remény Az alagút végén már látni a fényt.5-6 éves korban diagnosztizálják és kezelik azokat a kisgyermekeket. de nem megfelelő kezelés csökkentheti késo b az olyan szerek hatékonyságát. Lehullt a lepel az emlékműről. hogy a megkésett. szorosan egymáshoz simuló ciprus veszi körül. megemlékezést tartottunk. Egy márványtalapzatra pedig egy hosszú üvegládát állíttattunk. ha netán kedve szottyan hozzá. az emlékmű maga egy nagy fekete gránittömb. És talán meginenthetjük az életét. amelyet a fiam számára építtettünk. egy verset. de maga a fekete gránittömb is kávézóasztal magasságban van elhelyezve. ahol fehér márványpadokra lehet leülni. Utólag úgy érzem. akiket ők kétpólusú babakórban (Baby Bypolar) szenvedőknek találnak. elzárva így a temető látványát. ami kikívánkozott belőle. egy levelet vagy bármit. parkszerű terepet képzeljenek el. míg a korai években sikeresen beállított gyógyszeres kezeléssel növelhető a kétpólusú babakórral szemben a védekezés. Ez alatt nyugszik a fiam. Ezt veszik körbe a kis fehér márványpadok. hogy Nick már négyéves korában egyértelinűen mániás depresszióban szenvedett. Egy nagy. A háttérben egy fekete gránitfal van. Van benne Teddy mackó. ami mindannyiunk életében igen zord napnak számított. mint például a Lítium. Várhatóan egyre több életet tudnak majd megmenteni. amin négy nagy fa áll. mert akkor kezeltethettük volna. Napfényes hely ez. Buddha-szobor. ró385 . illetve a korai. amibe a család és Campbellék minden egyes tagja belevésetett valamit. és bárcsak már ekkor ilyen ny~ltan beszéltek volna. amelyet négy márványoszlop vesz körül. így bárki lecsücsülhet rá. levelek. amibe mindenféle elképzelhető emléktárgyat helyeztek el az emberek. Nick halálának évfordulóján. Némelyeknek ma már az a meggyőződése.

ahelyett hogy külön-külön bánatosan ücsörögnénk a szobáinkban. ennek Nick is nagyon örülne. hogy Nickynek ne legyen karácsonyfája. tűnt számunkra a legméltóbb járműnek arra. hogy összegyűljünk és emlékezzünk. amiben oly sok időt töltött el a barátai társaságában. cigaretta és mindenféle. cukorkák. Karácsonykor felállítottam és feldíszítettem neki egy fenyőfát. Még a mentális segítségre szoruló zenészeknek is jutott a pénzből. Ilyenkor a családtagok mellett eljönnek az orvosai. Sok fejtörést okozott nekünk a döntés. Ha kimegyek a temetőbe. mindig találok valami újat közöttük. mivel ő 386 . Sok pénzt adományoztunk olyan nonprofit szervezeteknek. Elképzelhetetlennek tartottam volna. Csillagok húborúja-alakok. amelyek mániás depressziósokon. A könyv bevételéből és más adományokból létrehoztuk a Nick Traina Alapítványt is. és azt hiszem. Épp most tartottuk a huszonegyedik születésnapját. egymagunkban. Uagy ötvenen összejövünk. Egy verőfényes szeptember délután helyeztük itt végső nyugalomba. Mindig elszomorít ez a hely. hogy benne az utolsó útjára kísérjük. és mindannyian szeretettel gondolunk vissza Nickyre. akik szintén szerették a fiamat. a növérek. és azzal a mikrobusszal jöttünk. szellemi fogyatékosokon és bántalmazott gyermekeken próbáltak meg segíteni. a zenészek és a barátai is. amiben az együttesével turnézott. de végül úgy határoztunk. Az alapítvány egyre gyarapszik. Ez jó alkalom mindannyiunk számára. Ez a graffitikkel ékesített autó. Nem volt könnyű nap. noha békés és rendezett. mint egyedül. hogy megünnepeljük a születésnapját.zsafüzér. játékok. a pszichiáterek. és ez is a fiam emlékét őrzi. de még mindig jobb volt olyanok között tölteni.

igazán nagylelkű és adakozó jellem volt. Nem lehet igazán szavakba önteni. és nekem segít az irodában. sem pedig zenével kifejezni. Nap mint nap érzem a fiam közelségét. ha Nick most is köztünk élne. Az életünk visszafordíthatatlanul megváltozott. Mi a szük családi körön belül nehéz és könnyű. mindannyiunk nagy örömére. Paul és Cody a mai napig köztünk vannak. Most már ők is a család részévé váltak. és úgy érzem. Látom szemeim előtt. és oltári jópofa. bennem él és mindhalálig a részem marad. hiszen a fiam az "ő babájař is volt. illetve szomorú és vidám napokat élünk át. gyönyörűséges fiatalasszony lett belőle. Nem tudom elveszteni és magára hagyni őt. Szofia. hogy szinte meg tudnám érinteru. Cody az alapítványnál dolgozik. Rajtunk keresztül ő is megismerheti a fiát. és a húgai is egyre inkább kivirágoznak. Számomra ő az élet egyik legnagyobb ajándéka. de mi is változunk. Mindannyian elábrándozunk néhanapján arról. Kisbabájuk született. 387 . Nick vér szerinti apja. és rendszeresen ellátogat hozzánk. és egymásból próbálunk erőt meríteru. ahogy a széles vigyor kiül az arcára. Sok szempontból azonban máig köztünk van. és családtagként kezeljük. hogy milyen lenne. Paul a biztonsági szolgálatban vesz részt. Megnyugtató érzés nap mint nap látni ezeket a régi arcokat. A barátai is gyakran felhívnak és meglátogatnak minket. Ragaszkodunk a Nick után maradt ezernyi emlékünkhöz. Sammie majd kicsattan az egészségtől. Campbellék is jól vannak. Sam Ewing barátja minden héten legalább egyszer benéz. Bill is jól van. Beatie-t nagyon megviselte Nicky elvesztése. Máig szörnyen hiányzik mindannyiunknak. igazi baráttá vált. Ma~oc már kamaszodik. Szinte pont egy éwel Nick halála után jött világra.

1999. akik elolvasták a róla szóló könyvemet.hogy milyen is ő valójában. méhem édes gyümölcse. május 18. S. D. szeretett. Nyomta és kötötte a Kinizsi Nyomda Kft. Ő az élet fölé emelkedett. ISBN 963 203 065 6 Maecenas Könyvkiadó Felelős kiadó: a Maecenas Könyvkiadó igazgatója Szerkesztette: Katona Ilona Tipográfia és müszaki szerkesztés: Szakálos Mihály Szedte és tördelte az Alineu Kft. Debrecen FelelBs vezetó: Bördós ]ános ügyvezet8 igazgató Terjedelem: 29.5 (A/5) ív _ 388 . és teljes szívemmel sem tudnám utolérni őt. végre szabad vagy. Szeretettel mindazoknak. és elhalinozott minket az ajándékaival.. És most. Élt. nevetett.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful