www.referat.

ro

Ţările Române între Imperiul Otoman şi marile puteri catolice vecine
-după întemeiere, politica externă a statelor româneşti a urmărit menţinerea independenţei faţă de Ungaria şi Polonia, mari puteri catolice din zonă. -la sfârşitul sec. al XIV-lea Imperiul Otoman ajunsese pe linia Dunării, după victoriile împotriva bizantinilor, sârbilor şi bulgarilor ale căror state sunt desfiinţate.

-relaţiile internaţionale ale Ţărilor Române trebuie plasate în contextul cruciadelor târzii organizate de puterile creştine împotriva înaintării otomanilor în Europa. 1. Mircea cel Bătrân ( 1386-1418 )-domn al Ţării Româneşti a. prima etapă- orientarea spre Polonia pentru a contracara presiunea maghiară - în primii ani ai domniei politica expansionistă a Ungariei a determinat o apropiere de regatul Poloniei. - prin intermediul lui Petru I Muşat ( domnul Moldovei) Mircea cel Bătrân încheie un tratat la Radom, în 1389, cu regele Poloniei b. a doua etapă- lupta antiotomană -ameninţarea otomană a determinat o reorientare a politicii externe şi o apropiere de Ungaria, la fel de ameninţată ca şi Ţara Românească de expansiunea otomană -la 7 martie 1395 - tratatul de la Braşov între Mircea cel Bătrân şi Sigismund de Luxemburg ce se constituia în prima alianţă antiotomană din istoria sud-estului european. - tratatul prevede sprijinul reciproc împotriva turcilor. - abilitatea diplomatică a domnitorului reiese şi din recunoaşterea de către regele Ungariei a titlurilor lui Mircea ca duce de Făgăraş şi ban de Severin, anterior contestate. Cauza luptei antiotomane: -otomanii s-au instalat la Dunăre - politica domnului îndreptată împotriva stăpânirii otomane în Peninsula Balcanică, - sistemul de alianţe cu statele creştine - sprijinul militar acordat sârbilor - stăpânirea Dobrogei Acţiuni militare -sultanul Baiazid îşi propune să cucerească Ţara Românească. -Mircea cel Bătrân a evitat la început lupta directă, a adoptat tactica hărţuielii, a evacuat satele, a dezlănţuit atacuri prin surprindere -lupta decisivă se dă la Rovine ( 1394 sau 1395) ,Ţara Românească obţine victoria.
- Mircea cel Bătrân continuă lupta antiotomană - participă la o mare coaliţie antiotomană iniţiată de regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg, cu sprijinul unor cavaleri occidentali, burgunzi şi germani.

pacea e încălcată de creştini şi se organizează o nouă cruciadă -creştinii sunt înfrânţi la Varna (1444) şi regele Vladislav cade în luptă. al XV-lea situaţia internaţională a fost marcată de ascensiunea puterii otomane . fapt ce sporeşte deruta în rândul armatelor sale. oştile creştine fiind înfrânte de otomani -spre sfârşitul domniei sale turcii ocupă Dobrgea.riposta otomană. la care participă şi regele Vladislav.domn al Ţării Româneşti .1476. condusă de Mehmed al II-lea . alianţele şi acţiunile lor militare contribuind la stoparea expansiunii otomane Politica externă : dominată de două obiective: lupta antiotomană integrarea tuturor Ţărilor Române în efortul antiotoman 1442 – Iancu înfrânge armata otomană în Transilvania şi apoi intervine în Ţara Românească .lupta sa antiotomană se încadrează în acelaşi efort al cruciadei târzii . domnul muntean lansează atacul de noapte de lângă Târgovişte (1462 ) .Vlad Ţepeş lansează expediţii în sudul Dunării pentru a dezorganiza forţele otomane -1462. dar venirea iernii şi greutatea aprovizionării întrerup campania cea lungă 1444 -se încheie o pace avantajoasă pentru creştini.momentul era bine ales deoarece papa Pius al II-lea se arăta dispus să sprijine financiar un nou război antiotoman . sperând că Matia Corvin îşi va onora angajamentele faţă de papalitate .aici obţine o importantă victorie pe râul Ialomiţa împotriva otomanilor 1443. -implicarea lui Iancu în lupta antiotomană continuă şi după alegerea sa ca guvernator al Ungariei.în sec.prin implicarea în lupta antiotomană Ţările Române se integrează în cruciada târzie. 1456-1462.după ce întăreşte în interior puterea domnească în raport cu marea boierime. fratele lui Vlad . pe o perioadă de 10 ani .. Vlad Ţepeş ( 1448. de lângă Belgrad -prin acţiunile sale militare şi prin diplomaţie.la scurt timp moare în tabăra de la Zemun. regele Ungariei -1461-1462. Iancu de Hunedoara ( 1441-1456 )-voievod al Transilvaniei Context: .Vlad Ţepeş încheie o alianţă cu Matia Corvin. dovedindu-se un apărător al creştinătăţii 3.victoria nu poate fi fructificată deoarece boierimea îl acceptă ca domn pe Radu cel Frumos. capitala Imperiului bizantin -planul otoman viza extinderea Imperiului spre Europa Centrală.acesta preferă să se debaraseze de domnul muntean ce e acuzat de trădarea cauzei creştinilor şi închis la Buda .sultanul Mehmed al II-lea cucereşte Constantinopolul. Ştefan cel Mare ( 1457-1504).este organizată o nouă campanie antiotomană . 1476).armata creştină trece Dunărea în 1443 şi cucereşte oraşele Niş şi Sofia cu ajutorul populaţiei locale. „ cheia Europei centrale” 1456.Ungaria tinde reluarea luptei antiotomane şi Vlad e eliberat şi impus domn la sugestia lui Ştefan cel Mare . la Seghedin.Iancu de Hunedoara obţine o victorie categorică la Belgrad.în acelaşi an îşi pierde viaţa datorită unei conspiraţii boiereşti 4. pentru a întârzia cât mai mult noi atacuri împotriva Ungariei . puternică acţiune militară în interiorul Peninsulei Balcanice . unde principala sa ţintă devenea Ungaria. oprind înaintarea otomană spre Europa Centrală .Vlad se refugiază în Transilvania.Cruciada de la Nicopole ( 1396) a fost un eşec.aceasta era o încercare de a dezorganiza forţele otomane pe propriul teritoriu.organizează campania cea lungă. -deschiderea porţilor Europei putea fi asigurată prin cucerirea Belgradului. (1446) 1453. evită lupta decisivă .pe la 1460. Iancu de Hunedoara a reuşit să întârzie pătrunderea turcilor înspre Europa Centrală.turcii îşi aşează tabăra lângă Târgovişte.Vlad Ţepeş aplică tactica tradiţională de retragere şi pustiire în calea unei armate foarte numeroase. pe care domnitorul român o inclusese Ţării Româneşti 2.domn al Moldovei . în 1459 refuză plata tributului .

Imperiul habsburgic. .bătălia decisivă şi victoria categorică a lui Ştefan .în vederea confruntărilor cu Imperiul otoman Mihai încheie un tratat cu Sigismund Bathory. Mihai Viteazul ( 1593-1601) Lupta antiotomană . Moldova era autonomă faţă de Poartă. Sigismund Bathory.de aceea. având un prestigiu deosebit pe plan internaţional şi beneficiind de o înflorire culturală şi artistică unică în istoria ei medievală. Diplomaţie şi conflict în secolul al XVI-lea . principele Transilvaniei.armata otomană. ce avea în jur de 120. Spania. la Vaslui.în iulie 1475 el încheie cu Matei Corvin un tratat de alianţă .la moartea lui Ştefan.armata moldoveană e înfrântă .consecinţa: organizarea unor campanii otomane de pedepsire împotriva Moldovei.în 1521 turcii cuceresc Belgradul . .ţara urma să fie condusă de un sfat alcătuit din 12 boieri. la sfârşitul sec. domnul Moldovei. Mantova şi Ferrara. prin refuzul plăţii tributului -intervine în Ţara Românească pentru impunerea unor domni favorabili luptei antiotomane .expediţia otomană. Austria şi ducatele italiene Toscana.Ştefan cel Mare şi-a dat seama că sultanul nu va renunţa la gândul cuceririi Moldovei de aceea încearcă să obţină sprijin diplomatic şi militar în cazul unui nou atac. puternică.1484 .1487 – Ştefan încheie pace cu Imperiul Otoman . Ungaria. în schimbul conservării autonomiei ţării .Imperiul Otoman cucereşte Chilia şi Cetatea Albă . caută noi aliaţi.în iarna 1594.iulie 1476.aplicând tactica terenului pustiit.victoria de la Vaslui a fost cea mai importantă victorie a lui Ştefan împotriva turcilor. 1474. -vara 1476.în 1541 partea centrală şi sudică a Ungariei au devenit paşalâc .otomanii nu pot valorifica victoria deoarece cetăţile moldovene rezistă . . la Alba Iulia ( 20 mai 1595 ). după ce încercase fără succes să-i alunge pe otomani din Ungaria cu forţe proprii.-a avut ca principal obiectiv în politica externă contracararea tendinţelor hegemonice ale marilor puteri vecine. -locul ales de Ştefan era unul îngust ce nu permitea desfăşurarea numeroasei armate otomane.boierii acceptă suzeranitatea principelui Transilvaniei . 6.Ştefan avea o armată de aproximativ 40000 de oameni la care se adaugă trupe din Ungaria şi Polonia . . Cu această ocazie.în 10 ianuarie 1475. .Mihai iniţiază răscoala antiotomană la Bucureşti prin: .uciderea creditorilor levantini şi a garnizoanei otomane din capitală . . alianţă la care aderă: principele Transilvaniei.în anii următori Ştefan caută noi aliaţi.la rândul său Moldova promitea libertatea comerţului pentru negustorii unguri. . la Războieni ( Valea Albă). în 1504.acceptă plata tributului. -25 ianuarie Ştefan a trimis o scrisoare capetelor încoronate creştine din Europa pentru a cere sprijin împotriva turcilor.Imperiul Otoman a atins în această perioadă maxima expansiune în timpul sultanului Soliman Magnificul . al XVI-lea iniţiază o alianţă antiotomană numită Liga Sfântă.domnia lui coincide cu relansarea de către papa Clement al VIII-lea a Ligii Sfinte.biserica ortodoxă din Transilvania este pusă sub jurisdicţia Mitropoliei Ţării Româneşti . Polonia. la care au participat Statul Papal. dar Veneţia şi Ungaria încheie pace cu turcii .000 de soldaţi pătrunde în Moldova sub comanda lui Soliman .dec. domnul având la calitatea de locţiitor al principelui Ardealului . moldovenii s-au retras spre nord. condusă de sultanul Mahomed al II-lea e precedată de raiduri ale tătarilor . Imperiul Otoman Lupta antiotomană -lupta antiotomană e declanşată în 1457. 5. Aron Vodă şi Mihai Viteazul. domn al Ţării Româneşti. într-o scrisoare către Veneţia. prin care: .prin acest tratat regele Ungariei promitea ajutor militar şi refuzul de a acorda azil politic duşmanilor domnitorului. Moldova este denumită ”poartă a creştinătăţii”.

în condiţii foarte avantajoase pentru Ţara Românească: se recunoştea domnia lui Mihai pe viaţă şi se diminua semnificativ tributul -1598. deoarece Mihai a fost ucis în tabăra de pe Câmpia Turzii de mercenarii valoni plătiţi de generalul Basta. dar nu au putut opri înaintarea acesteia . eliberează Târgovişte si Bucureşti .consecinţe: . cu sprijin din Transilvania. declarându-se gata să rupă pacea cu turcii Uniunea politică .după un secol de politică defensivă ce a urmat cuceririlor lui Soliman Magnificul.la Giurgiu s-a dat bătălia care s-a soldat cu victoria creştină şi alungarea turcilor peste Dunăre .în 27 mai 1600. apropiat de Polonia şi partizan al păcii cu otomanii .în anii 1597. în iulie 1599.în oct. încercând să-l convingă pe Rudolf al II-lea să-şi recapete domnia .asediul otoman asupra Vienei. turcii au reluat ofensiva spre Europa Centrală în ultimele decenii ale sec.încheiat cu victoria coaliţiei antiotomane -înfrângerea turcilor la Viena are consecinţe deosebite. Polonia) şi al ostilităţii nobilimii ardelene -septembrie 1600. al Ardealului şi a toată ţara Moldovei” -principatele rămân politic şi administrativ separate .în mai 1600 politica ostilă a lui Ieremia Movilă.încheie pace cu turcii. . . Polonia şi Rusia.încheie tratatul de la Mănăstirea Dealu cu Rudolf al II-lea de Habsburg.Mihai pleacă în exil la Praga şi Viena.în Moldova. noul domn Ieremia Movilă era susţinut de Polonia şi acţiona în vederea tronului Ţării Româneşti pentru fratele său.Mihai revine în Transilvania cu ajutor militar imperial şi îl înfrânge pe Sigismund Bathory la Guruslău (august 1601) .Mihai îşi reafirmă poziţia antiotomană. Imperiul Otoman şi Rusia.creaţia politică a lui Mihai Viteazul nu a durat decât patru luni. 1595. prin care i se recunoştea domnia ereditară şi i se promitea sprijin militar antiotoman .victoria nu a permis refacerea unităţii politice româneşti.16 septembrie Mihai Viteazul este înfrânt la Mirăslău şi pierde Transilvania .Sigismund Bathory renunţă la tronul Transilvaniei în favoarea vărului său Andrei Bathory.în aceste circumstanţe.Bucureştiul e ocupat de turci. iar la 1 noiembrie intră triumfător în Alba Iulia. pe care o ocupă . -1683.prin tratatul de la Karlowitz (1699). Mihai solicita îngăduinţa intervenţiei în Ardeal . 7. Secolul al XVII-lea -aduce o modificare a raporturilor internaţionale din spaţiul central şi est european -ca urmare a afirmării Rusiei teritoriul românesc a intrat în zona de influenţă a patru mari puteri: Imperiul Habsburgic.-un tratat asemănător este încheiat de către Aron Vodă al Moldovei. Simion . instigat de Polonia.nobilimea maghiară se revoltă . Dimitrie Cantemir. al XVII-lea.Mihai se retrage spre munţi şi aşteaptă sprijinul principelui Transilvaniei.o armată otomană condusă de marele vizir Sinan-paşa vine într-o campanie impotriva lui Mihai . astfel că Sigismund Bathory devine suzeranul ţărilor române extracarpatice . iar otomanii încep organizarea ţării în paşalâc (introduc garnizoane şi transformă bisericile în moschei) .românii au cauzat mari pierderi armatei otomane. Imperiul Otoman. .1595. .Imperiul otoman pierde Ungaria şi Transilvania care trec sub stăpânire habsburgică -domnitorii români au urmărit să ducă o politică de echilibru între turci şi marile puteri intrate în competiţie cu aceştia: Imperiul Habsburgic.în această perioadă în care diplomaţia a rămas cea mai importantă activitate s-au afirmat câteva personalităţi importante: Vasile Lupu. . îl face pe Mihai să pătrundă în Moldova. Matei Basarab. la fel Târgoviştea. printr-o solie trimisă la Praga.Mihai Viteazul pătrunde în Transilvania şi învinge oastea ardeleană la Şelimbăr. Polonia.1598 Mihai desfăşoară o importantă activitate diplomatică: .1597. Şerban Cantacuzino şi Constantin Brâncoveanu. prăbuşindu-se ca efect al puternicilor competitori externi (Imperiul habsburgic.lupta prin care se încerca oprirea invaziei otomane s-a dat la Călugăreni ( august 1595) .se poate intitula „ Domn al Ţării Româneşti.

Rusia.acţiunile domnilor români eşuează şi la scurtă vreme.adoptă politica de echilibru -şi-a creat un adevărat cabinet diplomatic cu oameni pricepuţi în negocieri şi a stabilit legături cu Franţa.se orientează spre Rusia care promitea eliberarea tuturor ortodocşilor de sub dominaţia otomană . în negocieri antiotomane . urmând mazilirea şi executarea sa.în 1711 încheie la Luck un tratat cu ţarul Petru I. Veneţia. Consecinţa:.acţiunea sa eşuează o dată cu înfrângerea de la Stănileşti unde otomanii i-au înfrânt pe ruşi şi pe moldoveni. în secret. -Dimitrie Cantemir (1710-1711). .în 1711.-Constantin Brâncoveanu ( 1688-1714). Imperiul otoman pune capăt domniilor pământene pe care le înlocuiesc cu cele fanariote . Statul Papal.Cantemir a fost nevoit să se refugieze la curtea ţarului unde va trăi până la moarte. într-o luptă dintre turci şi ruşi. domn al Moldovei. -s-a implicat. unul din marii săi dregători a trecut cu o parte a armatei de partea ruşilor -pe fondul unor intrigi acest lucru a fost văzut de otomani ca o trădare. . etc. obţinând împotriva otomanilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful