Agroturismul sau turismul rural

Agroturismul este, de fapt, o formă a turismului rural care utilizează pentru cazare şi servirea mesei numai pensiunile şi fermele agroturistice, hanuri şi hoteluri rurale, adăposturi, sate de vacanţă etc, beneficiind de un mediu nepoluat, de atracţiile turistice naturale şi de valorile cultural istorice, de tradiţiile şi obiceiurile prezente în mediul rural. http://biomontan.net/turism/agroturism/agroturismul-sau-turismul-rural/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful