KESAN KERUNTUHAN AKHLAK

• • • •

Mendatangkan kesusahan atau penderitaan psikologi, mental atau fizikal kepada individu atau kumpulan yang mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat yang sama. Merupakan ancaman atau cabaran hebat kepada sistem nilai atau kepentingan tertentu masyarakat. Berlaku dalam jangka waktu yang lama kerana kaitannya dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat. Menimbulkan pelbagai strategi tetapi masih sukar menyelesaikannya kerana pandangan dan penilaian yang berbeza antara kumpulan-kumpulan dalam masyarakat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful