OPPOSITIONAL DEFIANT

Defi nitions: Displays a pattern of negativistic, hostile, and defi ant behavior toward most adults. Often defi es or refuses to comply with reasonable requests and rules. Consistently is angry and resentful. Often is spiteful or vindictive. Goals: Replace hostile, defi ant behaviors toward adults with respect and cooperation. Reach a level of reduced tension, increased satisfaction, and improved communication with family and / or other authority fi gures. Parents learn and implement good child behavioral management skills. 1. Identify situations, thoughts, and feelings that trigger angry feelings, problem behaviors, and the targets of those actions. 1. Actively build the level of trust with the client through consistent eye contact, active listening, unconditional positive regard, and warm acceptance to help increase his / her disclosure of thoughts and feelings. 2. Thoroughly assess the various stimuli (e.g., situations, people, thoughts) that have triggered the client’s anger and the thoughts, feelings, and actions that have characterized his / her anger responses. 2. Learn and implement calming strategies as part of a new way to manage reactions to frustration and defi ance. 1. Teach the client calming techniques (e.g., muscle relaxation, paced breathing, calming imagery) as part of a tailored strategy for responding appropriately to angry feelings and the urge to defy when they occur. 3. Identify, challenge, and replace

OBJECTIVES INTERVENTIONS

Opoziţie sfidător definiţii Defi: Afişează un model de furnică negativistic, ostil, şi defi Comportamentul faţă de majoritatea adultilor. Adesea es deficienţe sau refuză să se conformeze cu cererile rezonabile şi norme. Consecvent este mânie şi resentimente. Adesea, este plin de ură sau răzbunător. Goluri: Înlocuiţi ostile, comportamente deficienţe furnică faţă de adulţi în ceea ce priveşte şi cooperare. Ajunge la un nivel redus de tensiune, crescut nivelul de satisfacţie, şi îmbunătăţirea comunicării cu familia şi / sau alte Fi autoritate gures. Părinţii să înveţe şi să implementeze copil cuminte comportamentale abilităţi de management. OBIECTIVE INTERVENŢII 1. Identificarea situaţii, gânduri, şi sentimentele care declanşează furie sentimentele, comportamentele problemă, şi obiectivele acestor acţiuni. 1. construi activ nivelul de încredere cu clientul prin consecventă contact vizual, ascultare activa, neconştientizate vicii în vedere pozitiv, şi cald de acceptare pentru a ajuta la creşterea lui / ei divulgarea de gandurile si sentimentele. 2. evalueze foarte bine diferitele stimuli (de exemplu, situatii, oameni, gânduri), care au declanşat clientului furie şi gândurile, sentimentele, şi acţiunile care au caracacterized lui / ei răspunsurile furie. 2. Aflaţi şi punerea în aplicare a calmant strategii ca parte a unui nou mod pentru a gestiona reacţii la frustraTION şi asigurare defi. 1. Învăţa tehnici de client calmant (De exemplu, relaxarea musculară, ritmul respiraţie, imagistica calmant) ca parte a unei strategii adaptate pentru a răspundeING adecvat la sentimentele de furie şi nevoia de a sfideze atunci când să apară. 3. Identificarea, provocare, şi înlocuiţi auto-talk, care duce la mânie şi comportament inadecvat cu auto-talk, care 1. Exploreaza clientului auto-talk, care midiates lui / ei sentimentele de furie şi acCIB (de exemplu, cerând aşteptările 8 ADOLESCENTULUI PSIHOTERAPIE TRATAMENT PLANNER facilitează o mai constructiv reacţie. refl ectate în ar trebui, trebuie, sau trebuie să declaraţii); identifice şi provocare distorsiunilor, asistarea el / ea în Generaprecieri bre şi auto-talk, care corectează pentru deviaţiilor şi facilitates mai fl exibile şi temperate răspuns la frustrare. 4. Aflaţi şi punerea în aplicare a crezut căoprire pentru a gestiona intruzive gânduri nedorite care declanşează mânie şi acţionând afară. 1. Atribui client pentru a pune în aplicare un "Crezut că-oprire" tehnica pe

reinforce success. modeling. şi McInnis). Peterson. 7. 1. demanding expectations 8 THE ADOLESCENT PSYCHOTHERAPY TREATMENT PLANNER facilitates a more constructive reaction. de Jongsma). refer him / her to an assertiveness training class / group for further instruction. assisting him / her in generating appraisals and self. pentru a identifica propriile reacţiei învăţământul superior. 1. Peterson. revizuire în sesiune. assertive way. and / or role. ostile şi comportamente defi furnici şi problemarezolva soluţii (sau atribui "Stop Strigând "sau" depunerea unei plângeri " în temele Terapie adolescent . şi alte practici pierderi-de-privilegiu Introducere 9 pentru comportament problema (sau atribui "Trecerea de la Aparare la Offense "în Terapie adolescent Tema Planner. şi consecventă a abilităţi. 1. dacă indicate. must.stopping” technique on a daily basis to manage intrusive unwanted thoughts that trigger anger and acting out between sessions (or assign “Making Use of the Thought. providing corrective feedback toward improvement.talk that leads to anger and misbehavior with self.self. Verbalize feelings of frustration. 2-a ediţie. se referă el / ea ca la oformare sertiveness clasă / grup pentru mai departe de instruire. 2nd ed. 3.Stopping Technique” in the Adult Psychotherapy Homework Planner.talk that corrects for the biases and facilitates a more fl exible and temperate response to frustration. 1. Utilizarea de instruire. consolida succes. disagreement.playing to teach the client assertive communication. Learn and implement thoughtstopping to manage intrusive unwanted thoughts that trigger anger and acting out. de Jongsma.g. 6. Înveţe părinţii cum să implemuncă cheie practici parentale în mod constant. Track frecvenţa şi intensitatea de sentimente negative.. 2. 5. determinat de un comportament pozitiv în mediu. şi interacţiuni cu defi furnică părinţi / adulţi. identify their own reac- o bază de zi cu zi pentru a gestiona intruzive gânduri nedorite care declanşează mânie şi acţionând în perioada SESsions (sau atribui "utilizarea de Gândul-oprirea Tehnica " în Adult Temă Psihoterapie Planificator. punerea în aplicare revizuire. Assign the client to implement a “thought. Parents learn and implement Parent Management Training skills to recognize and manage problem behavior of the client. utilizarea adecvată. inclusiv stabilirea realist norme adecvate vârstei pentru acceptabile şi inacceptabile comporIOR. Părinţii să înveţe şi să implementeze Mamă Management Training abilităţi de a recunoaşte şi de a gestiona comportamentul problema a clientului. 5. oferind feed-corective înapoi spre îmbunătăţire.talk that mediates his / her angry feelings and actions (e. by Jongsma). identify and challenge biases. 4. 2-a ediţie. consecinţele corespunzătoareconsecinţe "în Terapie adolescent Tema Planner. Înveţe părinţii cum să specificaţii Cally ne deficienţele şi de a identifica problema comportamente. în timp. review implementation. utilizarea de pozitive armare pentru a încuraja comporIOR (de exemplu. Scade frecvenţa şi intensitatea negativistic ostile. 6. furnizarea de corfeedback corective spre îmbunătăţit. Verbalizeze sentimentele de frustrare.. refl ected in should. de Jongsma. determinaţi dacă reacţia încurajează sau descurajează comportamentul. şi / sau role-playing pentru a preda clientului comunicare asertiva. Teach the parents how to specifi cally defi ne and identify problem behaviors. Explore the client’s self. şi McInnis). 1. dezacord. laudă). if indicated. Atribuie casa părinţilor exerciţii în care pun în aplicare şi a înregistra rezultatele implementării exerciţii (Sau atribui "reguli clare. utilizarea de clare calm instrucţiuni directe. asertiv fel. 1.talk that 1. la comportament. or have to statements). 2-a ediţie. and anger in a controlled. şi genalternative moderaţi la problema comportament. de modelare. şi într-o furie controlate. pozitive Armare. Use instruction.

1. for problem behavior (or assign “Switching from Defense to Offense” in the Adolescent Therapy Homework Planner. review in session. Appropriate Consequences” in the Adolescent Therapy Homework Planner. and other loss. use of calm clear direct instruction. and defi ant interactions with parents/ adults. şi McInnis).tions to the behavior. 8.g. by Jongsma. and McInnis). Asista clientul în a deveni capabil să recunoască sentimentele şi vrea. 1. 2nd ed. Assign the parents home exercises in which they implement and record results of implementation exercises (or assign “Clear Rules. respectuos. 2nd ed. including establishing realistic age. Identifica ceea ce este dorit de la părinţi şi alţi adulţi.appropriate rules for acceptable and unacceptable behavior. 2nd ed. şi modul de a le exprima în construcţie moduri tive. 7. Identify what is wanted from parents and other adults. 2. and McInnis). Decrease the frequency and intensity of hostile. negativistic. Positive Reinforcement. by Jongsma. 2. punerea în aplicare a Planul spre descrescătoare a frecvenţei şi intensitate. 8. determine whether the reaction encourages or discourages the behavior. Peterson.of. use of positive reinforcement to encourage behavior (e. 3. Peterson. praise). by Jongsma. Teach the parents how to implement key parenting practices consistently. appropriate.privilege practices INTRODUCTION 9 Planificator.. 2-a ediţie. implement plan toward decreasing frequency and intensity. . Peterson. hostile feelings and defi ant behaviors and problemsolve solutions (or assign “Stop Yelling” or “Filing a Complaint” in the Adolescent Therapy Homework Planner. şi McInnis). 2-a ediţie. conectarea la comportamentul lor. and McInnis). and consistent use of skills. Asista clientul în recadrarea comreclamaţii în cererile de pozitive schimbare (sau atribuie exercitarea "FilING o reclamaţie "sau" If I Could Run Familia mea "de la adolescent Terapie Tema Planner. and generate alternatives to the problem behavior. Track the frequency and intensity of negative. Peterson. Peterson. time out. de Jongsma. de Jongsma. prompting of positive behavior in the environment. providing corrective feedback toward improved.

Peterson. Assist the client in reframing complaints into requests for positive change (or assign the exercise “Filing a Complaint” or “If I Could Run My Family” from the Adolescent Therapy Homework Planner. 2nd ed. 2. and McInnis). by Jongsma. Assist the client in becoming able to recognize feelings and wants. respectful ways. and how to express them in constructive.1. . their connection to behavior.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful