0

GÉRARD DE VILLIERS

DOSARUL KENNEDY

Editura electronic Equinox 2011
1

CUPRINS
CAPITOLUL I ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 3 CAPITOLUL II ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 5 CAPITOLUL III ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 9 CAPITOLUL IV ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 16 CAPITOLUL V ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 21 CAPITOLUL VI ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 34 CAPITOLUL VII ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 38 CAPITOLUL VIII ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 47 CAPITOLUL IX................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 54 CAPITOLUL X ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 60 CAPITOLUL XI................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 68 CAPITOLUL XII ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 75 CAPITOLUL XIII ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 87 CAPITOLUL XIV................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 94 CAPITOLUL XV ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 103 CAPITOLUL XVI................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 110 CAPITOLUL XVII ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 115

2

CAPITOLUL I
Afar era o vreme îngrozitoare. Nici m car o pisic sau un câine nu aveai inima s sco i în viscolul din noapte... Cu atât mai pu in un prin autentic, Alte Serenisim , chiar dac era agent secret de lux al CIA i cea mai aleas floare din elita spionajului american. La toate acestea se gândea Malko sau, pe scurt , SAS pentru prietenii din Serviciile Secrete. Se str duia din greu s r mân cu ma ina pe osea, d rumul Presbourg-Viena transformându-se într-un adev rat patinoar i imensul Jaguar Mark 10 erpuia pe asfaltul înz pezit i înghe at. Un vânt rece sufla în rafale. Cu toate c nu era decât ora 14 :00, fusese obligat s aprind farurile. La una din intr rile în ora , un panou anun a: ÅViena ² 32 km.µ. ³ Dac nu cumva alunec m într -o râp , spuse agentul, vom ajunge l a timp. În pofida ce ii, el purta ochelari fumurii care-i ascundeau ochii de o culoare extraordinar : un galben auriu, care, în momentele tensiona te, b tea spre verde. Paltonul din ca mir bleumarin i costumul de culoarea antracitului i se potriveau ca o m nu . Bine instalat în scaunul de piele, conducea cu precizie i non alan . În Liezen, ranii îi spuneau ÅAlte µ. Castelul s u, par ialdistrus, domina toate casele din împrejurimi. Dup restaurare, ar fi devenit cel mai frumos din întreaga regiune, dar mai r m seser înc multe de f cut. Doar pentru ai pl ti pe avizii antreprenori, Malko Margrare de Basse -Lusaca, Maestru al Ordinului Lâna de Aur, Cavaler Onorific al Vulturului Negru, Cavaler deOnoare i Devotament al Ordinului Suveran de Malta, citând doar cele mai importante titluri ale sale, îndeplinea de aproape zece ani rolul de agent secret al CIA.În ciuda aversiunii americanilor pentru amatorism, reu iser s ocupe un loc de frunte printre agen ii Ånegriµ, gra ie memoriei extraordinare, farmecului i ansei sale. Malko nu era adeptul violen ei i evita, în m sura posibilului, recurgerea la orice form de brutalitate. Din p cate, acest lucru nu-l putea aplica întotdeauna... Din nefericire, activitatea lui nu-i adusese suficiente fonduri pentru a termina finisarea castelului. Majoritatea timpului i -o petrecea în Poughkeepsie, într-o vil lini tit din statul New York. Dup mult vreme, de-abia acum î i f cuse timp s petreac o vacan mai lung , în Austria. Din p cate, exceptând vremea urât , v acan a lui p rea compromis ... Elko Krisantem, turcul devotat în totalitate st pânului s u, se str duia s r mân calm. Atunci când nu ofa el însu i, stomacul i se revolta. Printre ochii întredeschi i, privea fulgii de z pad i se gândea cât de departe era Istanbulul 1, cu soarele lui cald i marea mereu albastr . O clip regret amar timpul petrecut acolo ca uciga ul cel mai solicitat, dar î i d du imediat seama c via a lui valora mai mult, chiar dac acum era surprins de o furtun de ninsoare în Austria. Z pada atenua zgomotele. Jaguarul p rea c înainteaz spre o lume ireal . De la plecarea lor din Liezen, nu se încruci aser cu niciun alt vehi cul. ³Trebuie s caut pe cineva, la aeroport, îi spuse Malko. Situa ia st tea cam a a: în cel mai bun caz, urma s r peasc o persoan , iar în cel mai r u caz, s o execute . Chiar înaintea plec rii, Krisantem se ghemuise într -un cuf r, pentru a verifica dac un b rbat de talie medie putea înc pea f r dificultate. Experien a

1

Vezi S.A.S. la Istanbul (n.a.)

3

d duse rezultate bune, chiar dac nu st tuse prea mult timp în untru, pentru a - i putea rec p ta cât mai repede respira ia. Nu era îns cazul s ridici mari preten ii...

4

CAPITOLUL II
Cuplul se îmbr i a pasional. În camera de la etajul opt, domnea o obscuritate aproape total . Numai lic rul ro iatic al cl diriiDepartamentului de Stat, aflat pe Bulevardul Pennsylvania, lumina cele dou corpuri întinse pe o sofa. Una dintre siluete se rostogoli cu suple e direct pe mocheta groas . Era un b rbat blond, cu uvi e de p r ce -i acopereau ochii, îmbr cat doar cu pantaloni foarte mula i. ³ Mi-e sete, spuse el. Se îndrept spre masa cu rotile, turn whisky într-un pahar i se întoarse c tre pat, cu sticla de J&B în mân , privind corpul alungit, cambrat, cu picioarele u or dep rtate. ³ Ce frumos e ti, Jerry! Era vocea grav a unui b rbat de circa cincizeci de ani. Figura lui r m sese în penumbr , având, la rândul lui torsul gol. Cu un suspin, se întoarse pe burt , cu fa a spre perete. ³ Vino,murmur el. Delicat, tân rul blond puse paharul pe mochet , se apropie de partenerul s u cu un surâs indescifrabil pe buze i îi mângâie corpul cu mâna stâng . B rbatul în vârst gemu i schi un gest spre palma care-l alinta. În acel moment, cu toat puterea, tân rul îi înfund gâtul sticlei de whisky direct între fesele desf cute. Un zgomot oribil se auzi, sticla se sparse i b utura se r spândi peste tot. B rbatul avu o tres rire, ridic pu in capul, apoi r mase nemi cat. Jerry r mase imobil pentru o secund , cu gâtul sticlei în mân , parc preg tindu -se s loveasc din nou. Arunc dup câteva clipe arma improvizat i expresia i se transform într una dur i indiferent . Întorcând trupul aproape inert pe spate, desf cu cureaua pantalonului, deschise fermoarul i g si ceea ce c uta: dou chei plate, de o el. R mase în picioarele goale, travers înc perea pân în fa a unui tablou pe care -l d du jos de pe peretele pe care era ag at. În spate se afla o deschiz tur p trat , cu o broasc minuscul . Cu grij , introduse una dintre chei, o învârti i trase. Se auzi un zgomot i o bucat dreptunghiular de perete glis , descoperind o gaur întunecat : un seif ultramodern, ferit pân i de radia iile atomice. Jerry scoase un port-document metalic foarte plat, de culoare neagr . Cele dou închiz tori integrate îl f ceau de neatins. Nici focul i nici apa nu îl puteau degrada. F r a închide seiful, arunc port-documentele pe un fotoliu, puse ch eile în buzunarul pantalonilor i începu s se îmbrace. Dup cinci minute, ie ea din apartament îmbr cat impecabil, cu un costum sport. În mân inea o cutie. B rbatul întins pe sofa nu se mi case. Jerry lu ascensorul direct spre subsol. Fiind singur în cabin , î i aranj în oglind me ele blonde care-i c deau pe frunte, cu o scânteiere de victorie în ochii lui verzi. Niciodat nu câ tigase atât de u or o asemenea gr mad de bani. În garaj se aflau doar câteva ma ini. Era joi seara i aproape to i locata rii imobilului erau pleca i într-un week-end prelungit, între Maryland i Virginia. F r a ezita, tân rul iu i pasul spre un Cadillac sport, cu dou portiere, ce era parcat într-una din boxe. Deschise portiera dreapt , ac ionând sistemul de iluminare. Pe scaunul din stânga era a ezat un b rbat, a c rui privire se îndrept spre blondul pederast oprindu-se la cutia neagr .
5

Ø

³ Asta este? În glasul lui puteai remarca o imperceptibil nuan de excitare. B rbatul avea cam cincizeci de ani i purta o p l rie asort at la un costum de culoare închis . O u oar inflama ie a fe ei îi d dea aerul unui om bolnav. ³ Da. Jerry arunc pe bancheta din spate cutia cu documente, împreun cu cheile seifului. Cel lalt le lu i întreb : ³ Sunte i sigur c acestea sunt? ³ Numai pe astea le avea. Rapid, b rbatul încerc broasca, deschise cutia i arunc o privire în interior, dup care o închise cu un gest scurt. ³ M pl ti i acum? întreb Jerry. Brusc, siguran a din privirile sale disp rur . ³ Bineîn eles. Dar nu aici. B rbatul cu tenul inflamat coborî din ma in i Jerry începu s manevreze Cadillacul pentru a ie i din parcare, moment în care cel lalt scoase de sub vest un pistol cu amortizor. Tân rul fu lovit de primul glon , chiar deasupra cataramei curelei. Scoase un geam t i se pr bu i peste volan. Al doilea glon îl nimeri în urechea dreapt , trântindu-l direct pe caldarâm, în spatele ma inii. B rbatul mai trase un al treileaglon , dar deja o mic dâr de sânge se scurgea din corpul inert. Jerry murise a a cum tr ise: proste te. B rbatul cu cicatrice, care se numea V olodia Grinev, zâmbea în timp ce traversa garajul, inând strâns la piept cutia neagr cu documente. Nu prea avea sim ul umorului, cu toate acestea î i imagina mutra coloneilor din K.G.B .2² Komitat Gesoudarstvennoi Bezo Pasnosti ² când vor afla adev rul despre întâmplare, în cazul în care totul se va sfâr i cu bine... Aceste documente trebuiau s p r seasc S.U.A., dar el nu putea intra în niciun aeroport. Din fericire, totul era prev zut. S-ar fi putut duce la ambasad pentru ca documentele s fie trimise cu valiza diplomatic , numai c el era ambi ios i orgolios, nedorind ca altcineva s trag foloasele din afacere. Înainte de a lua ascensorul, î i întoarse privirea i observ cum Cadillacul ascundea corpul lui Jerry. Dup lunga a teptare, totul fusese destul de u or. Lucra de doi ani la afacere, ca agent Åilegalµ, intrat clandestin, pentru a nu l sa nicio urm . Nici m car nu telefonase efului K.G.B. de la ambasad . Anali tii de la Moscova munciser timp de un an pentru a desemna cele câteva persoane care aveau o ans de a intra în posesia exemplarului raportului. Niciodat K.G.B.-ul nu cheltuise atâ ia dolari i nu f cuse atâtea eforturi demne de luat în considerare. Documentele erau Åpietre pre ioaseµ pentru ru i... Grinev se urc în lift; coborî în parcare i se îndrept calm spre Buickul albastru. Instalându-sela volan, realiz agasat c uitase s -l întrebe pe Jerry, înainte de a-l suprima, dac Liebeler murise. Acum era prea târziu... Ca de obicei dup ora zece seara, Washingtonul era pustiu. Urc pe bulevardul Pennsylvania, trecând prin fa a Casei Albe. Urc apoi pân la hotelul Sheraton, unde închinase apartamentul K 508. Aici se schimb i- i strânse pu inele lucruri personale. Dup zece minute se afla deja pe aeroportul Washington, de unde prinse avionul Convair, apar inând companiei Eastern Airlines. Aparatul decol imediat ,iar el privi cu satisfac ie obeliscul str lucitor luminat al Monumentului Washington. Trei sferturi de or mai târziu, se va afla pe La Guardia, în New York.
2

Centrul de spionaj rus (n. a.)

6

David Liebeler î i rec p ta cuno tin a, cam la u n sfert de or dup plecarea amantului. La început nu- i aminti nimic. Un miros oribil de whisky se impregnase în sofa. Durerea ce o resim ea în spate era foarte mare, iar când se pip i cu mâna iv zu sânge, memoria îi reveni brusc. Cu difi cultate, se ridic în picioare. ³ Jerry?! Deodat , v zu seiful deschis i avu impresia c i se toarn plumb încins în stomac. Împleticindu-se, ajunse pân la deschiz tura încastrat în pere te i realiz c seiful era gol. Înnebunit de furie, se întoarse spre pat i se a ez cu capul între mâini. Îl cuno tea pe tân rul pederast dedoi ani, iar rela ia lor a junsese atât de cunoscut , încât preferase s o expedieze pe nevast -sa la soacra lui, în Missouri. Pentru o clip , vru s - i ia pa aportul, cecurile i s plece cu primul avion spre orice destina ie, dar se temper . Avea el vicii, dar nu era un la . Reali z c , totu i, era un înalt func ionar al Consiliului Na ional de Securitate, atât de integru, încât i se încredin ase i fusese f cut depozitarul dosarului K, atât de important. Cariera lui se terminase, dar se gândea c poate mai exist o ans de a mic ora catastrofa. Cu o mân ferm , form un num r de telefon, unul din cele dou numere secrete pe care nu avea voie nici m car s le noteze undeva. Acesta apar inea unei lumi paralele i complet ascunse popula iei, pe care el tocmai o tr dase. Unul din cele patru telefoane din Sala de Situa ii, aflat în subsolul Casei Albesun . B rbatul a ezat într-un fotoliu futurist din plastic alb ridic imediat. ³ Alo? Camera reprezenta adev ratul creier al Americii. Chiar i atunci când pre edintele dormea, efii se învârteau printre sofisticatele i ultramodernele aparate de comunica ii, r mânând în contact permanent cu diferi ii agen i federali i cu Comandamentul Strategic Aerian. Numai o mân de oame ni cuno tea numerele liniilor directe. Liebeler era unul dintre ace tia. Persoan care r spunse, ascult cu aten ie monologul lui David Liebeler, notându - i câte ceva. Dup un timp, spuse cu o voce neutr : ³ Vom ac iona rapid. Deocamdat , nu v mi ca i de acas . Omul închise i ridic receptorul altui aparat ce se g sea într -oni . F cu s alunece o cartel de plastic i aparatul form singur num rul dorit. Era num rul lui David Wise. În cadrul CIA, avea postul de Director-Adjunct pentru ÅPlanuriµ. Trebuia s fie ori foarte vicios, ori foarte bine informat, pentru a ti c ÅPlanurileµ desemnau toate opera iunile de cap i spad , cu ceva mai mult spad decât cap , duse de CIA în numele devizei sale sacrosante: ÅCombate focul prin focµ. ³ Voi fi acolo în zece minute, spuse David Wise laconic. B rbatul care era de gard mai d du câteva telefoane. edin aextraordinar fusese fixat pentru orele 24:30. Avusese loc i o mic discu ie în privin a necesit ii prezen ei pre edintelui. În final, se hot râse c nu era necesar s fie trezit, persoanele de fa având puterea de decizie asupra m surilor viitoare. Convoca i la acea or târzie din noapte, cei viza i ajungeau pe rând. David Wise era înc în smoching, venind direct de la o recep ie dat de Ambasada Pakistanului. împreun cu al i cinci b rba i trecur imediat la treab . Reuniunea dur pu in, întrerupt doar de câteva telefoane date serviciilor oficiale.
7

Ø

Ø

Ma in ria de cercetare se afla în func iune i mergea f r întrerupere, angrenând CIA, FBI i Consiliul Na ional de Securitate. Dup o discu ie rapid asupra metodelor pe care urmau s le foloseasc , cu to ii se puser de acord s încredin eze problema unui element de baz , a c rui eventual eliminare s nu pun probleme de con tiin . Afacerea nu trebuia s lase nicio urm , ca i cum nu ar fi existat niciodat . David Wise plec primul. Se urc într-un Oldsmobile negru, condus de un ofer i se îndrept spre biroul s u secret ce se afla în apropiere de Linco ln Memorial. De la ferestrele sale se puteau vedea fântâ nile arteziene din gr dina Casei Albe. Pe u nu se afla nicio inscrip ie. Cu toate astea, aici exista unul din Åcentrii nervo iµ ai Diviziei Planuri. în birou, Wise avea circa dou zeci de xeroxuri codificate; legate la principalele centre CIA din întreaga lume. Dup ce telefonase, DavidLiebeler f cu pu in ordine în camer , scoase a ternutul de pe canapea, închise seiful i deschise ferestrele. Avea capul înf urat cu un prosop ud, când au zi telefonul sunând i recunoscu vocea nep s toare i rece a lui David Wise. ³ L-am g sit pe Jerry. Se afl în subsolul imobilului în care locui i, omorât cu trei focuri de arm , de un profesionist. Nici nu gândi i cât de mult ne afecteaz aceast treab ... ³ Nu v pot fi de niciun folos? întreb Liebeler cu vocea sc zut . ³ Nu! Totul este s nu spune i nim nui, nimic! Telefonul se închisese deja. David Liebeler r mase pent ruun moment cu receptorul în mân . Apoi calm î i scoase stiloul i începu s scrie ceva pe o hârtie, o a ez la vedere în fa a fotografiei so iei lui. Wise avea dreptate: nu mai putea servi nim nui. Ceea ce f cuse era foarte grav. Deschise sertarul din stânga al biroului i scoase un pistolet nichelat pe care i-l adusese din voiajul din Mexic, chiar iarna trecut . Era o copie reu it a unui Colt 5. Dup o scurt ezitare, î i trase un glon în gur , cu arma orientat spr e cerul gurii. Pân la auzul detun turii, el se i pr bu ise pe spate, cu craniul sf râmat.

Ø

8

CAPITOLUL III
Serge Goldman, contemplând-ope Marisa Platner, saliva precum câinele lui Pavlov. În meseria lui, fetele ce nu f ceau parte din elit i care nu erau în eleg toare, se aflau în num r mic. Papa Goldman nu avea prea multe de oferit: 92 de kilograme de gr sime g lbuie în costume gen play-boy de ocazie, chipul s u cu mici co uri, chip asem n tor cu al unei meduze i un craniu complet f r p r. Într-o zi, la un bar, chiar fusese prins de guler i scuturat, pentru c se benocla la picioarele micu ei sale prietene. Toate astea îl f ceau s aib complexe de inferioritate. Dar cu Marisa Platner, totulmergea ca pe roate. O luase de la P.J.C larks, un restaurant-bar irlandez din strada Trei, contra 2,75 dolari, pre ul unui London boil3f cându- i din ea o prieten . În ciuda vizonului alb, cump rat pe credit, Marisa tocmai sosise din Chicago, unde fusese stripteuz . La New York venise s cânte i s se angajeze într-o trup de comedie. ³ Eu v pot ajuta foarte mult, îi susur Goldman într-o american stâlcit . Chiar acum, regizez un film... Lucrul era oarecum adev rat« Înro indu-se precum ar fi fost la prima comuniune, proasp ta amic a lui Serge purta în prima zi o rochie ce -i acoperea pu in oldurile i o treime sânii. Ostentativ, î i pusese micu a geant de sear pe birou, l sând -o întredeschis . Din untru ap reau ni te bikini negri. Marisa, care totu i nu era o intelectual , citise cu siguran cartea scris de Dale Carnegie, ÅCum s - i faci prieteniµ. Conversa ia, început pe un ton vesel, se învârtea în jurul celei de -a aptea arte. Dar Serge Goldman, contrar obiceiului, nu mai era mul umit doar cu o scurt conversa ie într-un col de birou. Pentru aceast femeie, avea proiecte gigantice de lux i generozitate: dorea, nici mai mult nici mai pu in, s o duc în week-end în Insulele Virgine. Dorea ca toate acestea s constituie surprize pl cute i, deocamdat , nu-i ceruse decât s - i aduc pa aportul. Studioul s u lini tit de pe strada 52 se preta perfect la o îmbarcare pentru Cythére. A doua zi, Marisa sosise îmbr cat cu o rochie verde, jenat s - i descopere prea mult picioarele de alerg tor-ciclist, dar Serge nu dorea s -i vad decât figura angelic , încadrat de p rul blond. Dup ce o b tu u or peste fese, îi dezv lui planurile lui pentru week end. Ea îl îmbr i a i se lipi de el. Congestionat, b rbatul puse electrofonul în priz i- i scoasevesta. Marisa întreb : ³ Pentru ce ave i nevoie de dou ceasuri? Goldman lu aerul cel mai serios de care era în stare i -i explic : ³ În meseria mea, sunt indispensabile. Cel din dreapta îmi in dic întotdeauna ora Hollywoodului, iar cel din stânga este fixat s arate ora local . Astfel, când doresc s telefonez cuiva, tiu cu precizie c nu -i voi deranja pe oamenii importan i cu care lucrez. Tân ra r mase mut de admira ie. B rbatul profit i -i mai turn whisky în pahar. Zece minute mai târziu, patul oferea un spectacol ce putea împinge la sinucidere o prostituat profesionist . ³ Dac vrei s faci carier încinematografie, trebuie s la i la o parte pudoarea, nu-i a a? insinu Serge. Whisky-ul î i f cuse efectul: Marisa se ridic , indignat .
3

Sortiment de friptur (n. a.)

9

³ Cum m g se ti, Toto? Cu o piruet gra ioas , î i deschise fermoarul rochiei. Dup o mi care din olduri, r mase într-un corset negru. ³ Venus din Milo, spuse ea, dar cu bra e! Se i arunc peste Goldman, introducându- i limba ascu it printrebuzele b rbatului. Din nefericire, soneria de la u începu s zbârnâie, destr mând farmecul i excitarea clipei... B rbatul tres ri. Nimeni nu-i cuno tea adresa, în afara adev ra ilor lui patroni, care trebuiau s tie întotdeauna locul în care se g sea. Pu ini oameni tiau c , înainte de a se ocupa de cinematografie, fusese delegatul Kominternului în Balcani. În acea perioad era s rac i credea în comunism. Remarcabila intui ie i originea lui armean îi fuseser de folos. Kominternul fusese apoi dizolvat. Persoanele din M.V.D. 4 îi propuseser s se infiltreze în Statele Unite, pentru a crea o re ea de informa ii. I se promisese un viitor de aur i posibilit i nelimitate de a cheltui bani. Fusese debarcat la New York, inginer emigrant din Letonia. Se sim ise mândru ca un ÅArtabanµ. New Yorkul era, totu i, un loc mai bun decât Vorkouta. Reg sindu-se în Chicago, ora mare i trist, spera s stabileasc contacte cu re elele deja existente. Dup nici trei luni, se afla îns în penitenciarul din Dennamora, cu o condamnare de treizeci de ani pentru spionaj. Ru ii îl trimiseser s testeze o re ea pe care ei o presupuneau infiltrat cu agen i F.B.I. Din p cate, efii lui avuseser dreptate. Serge Goldman îns avusese noroc: av ocatul s u, de asemenea rus -evreu, sim ea o mare amici ie fa de el; negociase cu CIA.Într-o sâmb t , zi de vizit , un necunoscut îl c ut în celul , oferindu -i perspective optimiste, într -o alt închisoare-model. Trecuse prin fa a unui co mplet de judecat , care îi anulase pedeapsa imediat. Era suficient s le explice ru ilor c americanii l -au eliberat, deoarece lucrase pentru ei. Planul merse bine. Ba chiar fusese trimis cu avionul la Paris, pentru a se reîntâlni cu unul dintre vechile lui contacte. Acolo fusese primit cu bra ele deschise. ³ Veni i la Moscova. Vechii dumneavoastr efi ar fi bucuro i s v revad , i se spusese. În caz contrar, ace tia nu vor mai avea încredere în dumneavoastr . Cu moartea în suflet, debarcase la Moscova. Nici nu atinse bine p mântul, când patru b rba i masiviîl aruncaser într-o limuzin . Ajunse iar la Minsk, într-o închisoare special a K.G.B.-ului, împreun cu al i transfugi suspec i. Timp de trei luni fusese b tut în fiecare zi, f r a i se pune nicio întrebare. Înainte de a fi condus înapoi în celul i se stingea direct pe corp o igar , mereu în alte împrejur ri. Metode sovieto-cre tine... Într-o zi, nu mai fusese b tut cu bastoane de cauciu c, a a cum se întâmpla de obicei. Atunci avusese dreptul la haine curate i la o cravat . Fusese dus în fa a unui colonel al MVD în uniform , care, foarte politicos, îl informase c era condamnat la moarte pentru tr dare, sentin dat de tribunal militar. Ru ii tiau toate propunerile americane ce i se f cuser , ba chiar i marca de ig ri pe care o fuma leg tura lui, din CIA. Serge Goldman î i petrecuse zilele urm toare scriind scr isori. Trebuia s fie executat într-o s pt mân . Un georgian haios i masiv, venise s -l trezeasc i îl anun : ³ Tovar e, ai fost gra iat. De acum înainte, vei lucra cu mine.

4

Poli ia secret sovietic , pân în 1952 (n. a.)

10

B rbatul apar inea Sec iei 9 din K.G.B. Aceast sec ie centraliza toate dosarele emigran ilor ru i, r spândi i în lumea întreag , în acest fel, se relua leg tura cu oameni care î i p r siser patria de pe ste dou zeci sau treizeci de ani. Mereu surâz tor, îl dusese pe Goldman într -un birou confortabil, cu ferestrele orientate spre un parc imens. Malacul îi oferise ceai i ig ri i îl prevenise: ³ Începând de azi, ne pizdi, goloubtchik 5. Pentru a conferi mai mult importan cuvintelor sale, omul î i scosese vesta i începuse s -l chinuiasc pe Serge cu pumnii s i enormi. Din ii trans fugului c zuser unul dup altul. Resemnat, î i spusese c tratamentul era mai pu in dezagreabil decât moartea prin împu care. Uria ul, dup ce îl culese de pe jos, îi spuse politicos: ³ M numesc Igor Zubilin, iar tu, camarade, începând de acum, depinzi numai de mine. Dac tr dezi din nou, eu însumi î i voi rupe toate oasele. Te vei reîntoarce în S.U.A. i vei a tepta ordine. Serge Goldman ascultase f r a riposta i se îmbarc via New York. Când aterizase la Ellis Island, se reg si între doi func ionari F. B.I. Ace tia nu îl torturar , în schimb, fusese nevoit s povesteasc trista întâmplare prin care trecuse. Ru ii nu îi d duser pe moment nicio sarcin precis . Americanii îl puser în rezerv , cerându-i doar s aib cât mai multe contacte cu K.G.B .-ul. Când Goldman ridicase timid problema subzisten ei sale, americanii îi propuser s înceap o afacere în cinematografie. Cu to ii fuseser de acord: meseria în cinemaîi permitea s c l toreasc i s întâlneasc mult lume. Deci, intrase ca produc tor-delegat într-o companie independent mic , indirect controlat de CIA. În acest mod î i câ tiga traiul zilnic. Adesea, avea impresia c americanii i ru ii se joac cu el, precum oarecelecu pisica, a teptând doar s le cad în curs . Eraîns decis s nu-i tr dezepe ru i, decât în ultim instan . Tovar ul colonel Zubilin îi inspira mult mai mult team decât toate închisorile din S.U.A. Ru ii îl foloseau câteodat în misiuni mici, cum era transportarea în afara Satelor Unite a documentelor de mic importan , sa u pentru intrarea de moned , folosit de el pentru remunerarea unor necunoscu i. Când soneria î i f cu auzite cele dou note muzicale, Serge î i spuse c nu puteau fi decât ni te func ionari ai K.G.B. Ceilal i erau mult mai politico i, telefonându-i înainte de a-l vizita i nu o f ceau niciodat în plin noapte. Marisa î i continua num rul s u de caracati parfumat . Cu un gest eroic, b rbatul orespinse. ³ Sun la u . Du-te în cealalt camer . Poate fi ceva important. Vexat , tân ra femeie plec , ondulându- i corsetul negru. Resemnat, rusul se duse s deschid , dup ce ascunse rochia verde în mobilierul port -discuri. Deschise u acu precau ie. Uitându -se bine, î i d du seama c nu îl v zuse în via a lui pe b rbatul ce se g sea în prag. Având cu aproxima ie aceea i vârst , era îmbr cat într-un costumde culoare închis i inea în mân o map neagr port-documente. Dar ceva glacial din privire îl avertiza c omul nuera un simplu trec tor ce gre ise apartamentul. Încercând s r mân impasibil, întreb : ³ Ce dori i? ³ Sunte i singur? Vocea necunoscutului era groas i autoritar . F cu un pas în fa i intr , închizând cu grij u a în urma lui. ³ Da, replic Goldman.
5

Micul meu porumbel: s nu deconspiri ceva (n. a.)

11

Sperac Marisa nu va scoate niciun zgomot. Genul acesta de oameni avea oroare de scandal. Necunoscutul se a ez pe pat, chiar în locul în care st tuse femeia. Dac nu era r cit, cu siguran sim ise parfumul ei. ³ Avem nevoie de dumneavoastr ..., vorbi b rbatul. ³ Cine anume? Goldman se min ea pe el însu i, încercând s câ tige înc pu ine min ute de pace. Cel lalt r spunse: ³ Credem c Igor, colonelul, v -a dat o bun lec ie. Înc mai poza i în postura de imbecil? Serge î i reprim un u or tremurat. Privi cu coada ochiului cutia port documente. ³ Ce trebuie s fac? opti el. ³ Nimic complicat. Dorim ca aceast map s ias din ar . Dumneavoastr o ve i transporta cu primul avion. Goldman clipi des, pu in speriat. ³ Dar, ce sunt... Volodia Grinev scoase un râs sec. ³ Fi i sigurc nu sunt planurile bombei atomice. Sunt doar câteva acte care ne intereseaz pe noi. Nu con in niciun secret militar, a a c nu risca i nimic. Oricum, nu ave i de ales! Nu prea suna a asigurare. Oameni de tipul celui din fa a sa, min eau foarte mult. ³ Când urmeaz s plec? ³ Acum. Poftim... B rbatul scoase din buzunarul hainei un sul de bancnote care îl impresion pe Goldman. Îi num r zece hârtii de câte 100 de dolari, pe care le privi cam nelini tit: generozitatea K.G.B.-ului era întotdeauna suspect . ³ Banii sunt pentru cheltuielile dumneavoastr . Ve i pleca imediat spr e aeroportul Kennedy. Mâine ve i fi a teptat la Viena, în Austria. Acolo, îl ve i suna pe Stephan Grelsky la acest num r de telefon. Va veni s v ia de la aeroport. Este un tip înalt, brunet, de circa doi metri. Îi ve i da obiectul i astfel misiunea dumneavoastr se va încheia. În plus, v rog s pune i cutia cu documente într-o mic valiz , pe care s -o p stra i tot timpul lâng dumneavoastr . A a, totul ar fi mai pu in riscant... Volodia Grinev se ridic i -l str punse pe Goldman cu o privire ce ar fi înghe at pân i soarele. ³ Exist i o cheie lipit dedesubt, care deschide mapa. Nu o folosi i, c ci ar putea fi periculos pentru dumneavoastr . La revedere! Acum v las. În cinci minute trebuie s v urca i în taxi, pentru a ajunge la aeroport. Serge Goldman aprob , f r replic . Ca Într-un vis, îl v zu pe necunoscut ie ind din camer . Numai c banii i cutia neagr se aflau pe masa lui. Volodia Grinev respir profund când se reg si pe trotuarul str zii 52. Zarurile fuseser aruncate. Acest Goldman nu-i inspirase nici cea mai mic încredere, dar nu avea de ales. tia c F.B.I. se afla pe urmele sale i c lucrurile trebuiau rezolvate rapid. Acum îns , considera c misiunea lui era îndeplinit i c , folosindu-se de Goldman i de Grelsky, scurtcircuitas e drumurile clasice ale CIA. Americanii nu mai aveau timp s prind avionul, a a cum el nu avea timp s ri te. Grinev ajunse la col ul str zii 1, exact în momentul în care un taxi î i debarca
12

Ø

pasagerii. Se urc , cu inima u oar i cu sufletul împ cat. Gold man nu ar fi îndr znit niciodat , dup p rerea lui, s deschid cutia cu documente. Sarcinile fuseser bine trasate. Pu in nec jit, Serge Goldman deschise u a spre Marisa, care dormea pe burt , îmbr cat cu corsetul negru. O idee trecu rapid prin capul l ui. Cu m rul lui Adam frem tând, o privi o clip , apoi lu cea mai nebuneasc decizie din via a lui. Oricum nu avea ce pierde... Dup exact o jum tate de or , cei doi treceau pragul apartamentului. Pe jum tate beat i pe jum tate adormit , femeia repeta c a o plac stricata: ³ Spune-mi, Toto, vom face o excursie minunat ? E formidabil! V zând-îns valizele, se nelini ti: ³ Dar lucrurile mele? ³ Î i voi cump ra totul, acolo. Calcul c miade dolari va acoperi atât pre ul biletelor de avion, cât i unele mici extravagan e. Înv at din experien ele trecutului, ignora eventualitatea ca mapa cu documente s con in cu adev rat fapte importante, sau c reprezenta numai o capcan întins de K.G.B. ori de americani. Oricum, era hot rât s - i ofere o indigestie cu ca rne proasp t , a a cum nu mai f cuse de mult timp. Apoi, va vedea. La col ul str zii 1, cei doi g sir un enorm ÅCheckerµ verde cu galben, care rula de-a lungul Harlemului, spre podul Triboro, drumul cel mai rapid spre aeroportul Kennedy, în ciuda circula iei demen iale de vineri seara. În ma in , Marisa se trezi pu in i întreb cu o voce împleticit : ³ În ce ar se afl Viena? Taxiul îi l s în fa a cl dirii International Building, locul de unde plecau toate zborurile transcontinentale. Goldman se gr bi spre biroul de informa ii din holul central, tr gând-o dup el pe Marisa, complet dep it de moment. ³ Doresc s plec în Austria, la Viena, explic el. Ce avion pot lua? Fata blond se aplec deasupra orarului, dup care îi spuse: ³ Nu exist niciun zbor direct. Pute i lua Swissair, Lufthansa sau Scandinavian Airlines. Celelalte au plecat deja. Dar nu v pot elibera biletele. Gr bi i-v totu i, c ci aceste avioane decoleaz în urm toarea or . Îngrijorat, Goldman se gr bi spre cel mai apropiat ghi eu Air France. O mul ime compact încercuia fiecare ghi eu. Ajunsepân în fa a unui func ionar i întreb timid: ³ Mai ave i înc dou locuri? Func ionarul îl privi, ca i cum i-ar fi cerut s vorbeasc direct cu generalul de Gaulle. ³ Peste trei zile, dac dori i. Suntem în grev . Cred c pute i în elege situa ia... Fraza scurt a necunoscutului îi reaminti ceea ce i se spusese: Åmâine trebuie s v Åafla i la Vienaµ. Sala aferent companiei Scandinavian Airlines era arhiplin . Un grup de turi ti bronza i revenea din Mexic i se amesteca cu alt grup, care pleca s ia soarele cu asalt. Serge Goldman ajunse cu greu în fa aunui ghi eu, la care se afla o fermec toare blond ce surâdea. ³ Exist vreun avion care decoleaz cât mai curând spre Copenhaga? o întreb .
13

Ø

Ø

Descoperindu- i din ii str lucitor de albi, fatar spunse : ³ Avem dou zboruri: SK 912 peste o or , adic la ora 20 :00, care ajunge la Copenhaga mâine diminea la ora 08:00. Mai este i cursa SK 904, la ora 21:00. Acest zbor are oprire la Bergen, în Suedia i ajunge pu in mai târziu, adic la 10:40. ³ Nu vreau s r mân la Copenhaga. Vreau s ajung la Viena, în Austria. Am nevoie de o leg tur . Fata se aplec peste repertoarul gros al transporturilor aeriene, iar dup dou minute începu s -i explice: ³ În acest caz, lua i cursa SK 912, cuo escal la Dusseldorf, între ora 13 :05 i 13:35. Sosirea la Viena este la ora 13:10. M voi uita dac mai sunt locuri. Câte persoane? ³ Dou . ³ Clasa turist sau întâi? ³ Turist. Angajata companiei aeriene scandinave manipul cu rapiditate tabelul electronic de rezerv ri care era legat de un ordinator central, în zece secunde, îi i confirm : ³ Îmi pare r u, zborul de la ora 20:00 este complet, atât la clasa turist, cât i la prima clas . V pot oferi îns dou locuri la urm torul zbor SK 904, dar nu ave i leg tur cu Viena. Serge Godlman sim i cum lacrimi de am r ciune îi inundau ochii. Era o nedreptate. Nimeni nu îl va crede. Ce catastrof va declan a oare întârzierea? Se ag de ghi eu, ca un naufragiat: ³ Domni oar , trebuie s plec neap rat cu zborul de la ora 20:00. M car un singur loc... Fata ridic din umeri: ³ Imposibil. Poate doar dac cineva renun . A tepta i aici, iar eu v voi trece pe o list separat . Mai exist totu i posibilitatea de a pleca. Serge Goldman petrecu cea mai lung jum tate de or din via a lui. I se p rea c lumea întreag î i d duse întâlnire în holul companiei Scandinavian Airlies. Îi ura pe to i cei care plecau. I se p rea c exista o coali ie, astfel încât s i se ia locurile de care avea atâta nevoie. Privi spre Marisa. Într-un fotoliu confortabil, tân ra visa cu ochii goi i cu picioarele încruci ate. În sfâr it, func ionara de la ghi euîi f cu un semn. ³ Ave i noroc. Trei persoane nu s -au mai prezentat. Acestea sunt bileteledumneavoastr de avion, iar locurile pentru Vienasunt i ele în regul . Când ajunge i la Copenhaga în tranzit, adresa i -v biroului nostru. Drum bun! Asudat, Goldman se gr bi spre culoarul de îmbarcare, inând -o pe Marisa cu o mân , iar cu cealalt strângând cutia neagr . Marele DC 8, albastru cu argintiu, se afla pe o pist din apropiere. R coarea din avion îl maicalm pu in, b rbatul începânds se destind . O alt blond îl îndrum spre locul s u, ajutându-l s - i scoat paltonul i având grij de vizonul Marisei. Conform instruc iunilor, Serge p stra pe genunchi cutia neagr cu documente. În momentul în care v zu cerul defilând sub aripile avionului, deveni de-a dreptul fericit. Dintr-o mi care, mâna reg si drumul spre picioarele tinerei înso itoare. Pu in mai târziu, se aduse i m su a rulant cu aperitive. Blonda care -i ajutase la îmbarcare, întreb : ³ Whisky, vodc , ampanie, Martini sau ap plat ? 14

Ø

El comand dou pahare cu J&B. Marisa îl d du pe al s u pe gât, dintr-o înghi itur . Serge Goldman, leg nat de torsul celor patru reactoare, reflecta. Cu 960 km/h, zbura spre necunoscut. Documentele din cutie se dovediser a fiextrem de u oare. O band de plastic ro u înconjura închiz toarea, precum i cheia de dedesubt. Dar dac era o capcan pentru a -l încerca? Dac nu era nimic în cutie? ³ Scuza i-m ! Stewardesa îi perturb gândurile, punând în fa a lui o tav cu aperitive tip scandinav, cu heringi îndulci i, somon afumat i caviar .Împreun cu toate astea, mai avea dreptul la o friptur în sos, ale c rei mirosuri te f ceau s fi împ cat cu via a. Dar o întrebare viclean îi m cina creierul. Trebuia sau nus deschid afurisita de cutie cu documente? Nu g sise înc r spunsul, atunci când stewardesa îi lu platoul i îi oferi o masc dintr-o es tur neagr , în form de ochelari, ale c rei bra e fuseser înlocuite de un elastic. ³ Noapte bun ! Nu era cazul s i se spun de dou ori. Totu i, nu tia cât de importanta era întrebarea care îl fr mântase. Adormi cu ideea c la asta se mai poate gândi i a doua zi. Deasupra norilor, într-un calm perfect, cvadrimotorul avionului companiei scandinave îl leg na pe Serge Goldman in drumul lui spre Viena.

15

CAPITOLUL IV
În aeroportul din Schwechat se tremura de frig. Rafalele de vânt f ceau s vibreze geamurile s lii de a teptare. O angaj at a companiei Hertz sosea din parcare, încoto m nat într -un cojoc i înc l at cu cizme înalte din piele. Din cauza vremii, femeia se strâmba de frig, grimasa urâ indu -i frumosul chip. În restaurantul de la primul etaj, ale c rui ferestre d deau spre pi sta de aterizare, Malko, nelini tit, î i privea ceasul: era 15 :40. ³ Nu cred c vor putea ateriza pe un asemenea timp, morm i. T cut, Krisantem bea o oranjad . Printre sorbituri aprob sinistru: ³ Dac nu cumva s-au pr bu it în zbor... Distant i rezervat, Elko Krisantem era încarnarea perfect a intendentului, a a cum trebuia s fie în Austria tradi ionalist . i-l puteai imagina veghind continuu cele mai m runte detalii ale confortului st pânului s u. Nimeni nu trebuia s tie c minuscula umfl tur de de asupra stomacului provenea de la un vechi Parabellum spaniol, dar în stare perfect pentru a trimite pe cineva direct la cimitir. În plus, nimeni nu tia c nu este un austriac autentic, deoarece avea i pa aport american, datorit unei legi emise de CIA î n 1949. Cu ajutorul lui Krisantem, nimeni nu cuno tea dubla identitate a prin ului Linge. Deocamdat , în a teptarea avionului, Malko înc lzea întredegete paharul cu vodc ÅStolitchnaiaµ, pe care-l umpluse pentru a doua oar . Tu ea discret a turcului îi întrerupse gândurile. ³ Am preparat o friptur de c prior pentru contesa Alexandra, Sper c aici vom termina curând... Enervat, Malko d du pe gât paharul cu vodc . Alexandra a tepta. Când î i aducea aminte, i se strepezeau din ii precum o fruct necoapt ... Seara trecut o petrecuser împreun , ca de obicei. Dup cin , se retr seser în bibliotec , unde Krisantem aprinsese focul în emineu. În fa a acestuia se afla o cuvertur imens de blan , foarte moale. Alexandra se întinsese deasupra ei precum o pisic , închizând r ut cios ochii verzi, pu in îngândura i. Malko o îmbr i ase, jucându -se cu mâna prin p rul des, care cobora pân în talie. Alexandra se întinse pe spate i îl l sase s o mângâie. Când degetele alunecar spre spatele ei pentru a-i desface sutienul, femeia chiar îl ajutase. Avea sâni magnifici, grei i cu sfârcurile tari, ce contrastau cu expresia chipului i a staturii asem n toare unei aristocrate. Singur î i tr sese puloverul peste cap, mu când apoi cu furie buzele b rbatul ui i lipindu-se de el. Nu se mai auzea decât trosnetul lemnelor i r suflarea lor... Atunci când mâna lui Malko atinse catarama curelei din jurul taliei, ea se dep rt . Cu o privire ironic ... Nu dorea s -i cedeze. Toate astea se repetau de când se cunoscuser . Prin ul o cuno tea demult vreme. P rin ii ei fuseser omorâ i în timpul r zboiului. Femeia avea un teren agricol,aflat în apropierea castelului s u, teren de care se ocupa foarte mult. De la începutul vacan ei la castel, o v zuse aproape în fiecare sear . Mergeau împreun fie la Viena s u î i petreceau serile la castel .Îns niciodat Alexandra nu consim ise s - i scoat pantalonii de c l rie i nici ghetele. Cu toate astea, violen a s rut rilor sale i patima cu care -l îmbr i a îl f ceau s cread c nu mai era vir gin . Pur i simplu, refuza... ³ Vei pleca dup o s pt mân sau dou , îi spusese într -o sear . Nu doresc s fiu ironizat de nimeni. 16

Malko se gândise mult la aceste vorbe. Nu se mai afla la vârsta la care po i îmbr i a fetele cu for a, a a c era de acord cu ea. Îns orele de flirt petrecute îl epuizau i de fiecare dat î i jura c va fi i ultima. Cu riscul de a - i pierde reputa ia de gentleman, o va face pe Alexandra s îi cedeze. Dorin a îl înnebunea... Dup plecarea femeii, Malko adormise, calmat de ultimele decizii luate. Zbârnâitul telefonului îl trezi la ora nou . Era chemat de la Viena. Imediat, recunoscu vocea lui William Coby, directorulCIA din Austria. Americanul avea un aer îngrijorat: ³ Am nevoie de dumneavoastr , domnule Linge. V sun din partea lui Mike. Mike era numele de cod al lui David Wise, b rbatul de care depindea agentul. În conversa iile externe, oamenii CIA nu întrebuin au niciodat numele lor reale. ³ Exist un tip, Serge Goldman, care ajunge azi la Viena, la ora 15:10, cu zborul companiei Scandinavian, care vine de la Copenhaga. Ne trebuie un Åc l uµ competent, ca dumneavoastr . Este extremde important! spuse Coby. Malko morm i ceva, cu toate c tia bine c astfel de ordine nu se discut . Termenul de Åc l uµ avea un sens bine precizat: trebuia s pui mâna pe persoana respectiv , vie sau moart . ³ V voi trimite o fotografie, încheie Coby. O ve i g si într -un plic pe numele dumneavoastr , la biroul de informa ii. Suna i-m mai târziu. Dup ce închise telefonul, americanul î i turn o cafea de la ma ina automat . Ca to i responsabilii CIA, nu prea dormise cu o noapte înainte. F.B.I. f cuse o treab extraordinar . Volodia Grinev fusese arestat la numai o or dup ce îl vizitase pe Serge Goldman. O sut de agen i federali cercetaser la sânge toate taxiurile. Datorit uzurii lor, a numeroaselortampon ri i revizii, g siser urma lui Goldman pe lista companiei aeriene scandinave. Malko studia chipul omului din poz . Fotografia pe care o g sise la aeroport nu era foarte clar , dar lui îi era suficient pentru a identifica persoana. Se gândea la strategia pe care urma s o aplice. Va încerca s -l roage cu blânde e pe Goldman s îl urmeze pân la cel mai apropiat cimitir. Doar era pe post de Åc l uµ... Microfonul din sala de a teptare îl smulse din gândurile în care era adâncit: ³ Compania Scandinavian anun c zborul SK 675 de la ora 16 :40, va întârzia din cauza timpului nefavorabil... Restaurantul din aeroport era aproape pustiu. Totu i, la câteva mese dep rtare, era a ezat un cuplu care atr gea irezistibil aten ia. Dac nu ar fi avut ochelarii negri, insisten a cu care îi privea pe cei doi ar fi putut p rea deplasat . De la sosirea în restaurant, cuplul se îndopa întruna, alternând por ii gigantice de carne de porc cu boia, mun i de cartofi pr ji i i de ni ele. Cu gesturi încete i m surate, îngurgitau bun t ile, asortându-le cu Tokay, vin din care terminaser deja trei sticle. Cei doi erau impresionan i. Malko îi observase înc din momentul intr rii în restaurant. Apreciase c , împreun , puteau cânt ri circa un sfert de ton , dar, în pofida acestei greut i, degajau i o impresie de for redutabil . ³ Un adev rat cuplu de hipopotami, îi opti lui Elko. A fi curios s le v d copiii... În acela i moment, în difuzor se auzi: ³ Compania Scandinavian anun sosirea zborului 875 care vine de la Copenhaga i Hamburg.
17

Ø

Ø

Malko se sim i extrem de obosit, având un presentiment nepl cut. Cu toa te astea, fotografia lui Goldman nu -l ar ta ca pe un tip dificil de neutralizat. Agentul puse pemas o hârtie de 50 de ilingi i îl urm pe Krisantem. Turcul pip i ma inal buzunarul drept al pantalonilor, locul în care se afla la ul de piele pe care nu-l p r sea niciodat . La ul era mult mai discret decât un pistolet, dar la fel de eficace, în special în rile supercivilizate. În spatele lor, se ridic i cuplul celor doi gra i. În picioare, p reau i mai impresionan i. Avionul tip Caravelle al companiei scandinave ateriz în momentul în care ajunseser la parter. Se proptir de bariera de la vam , al turi de ghi eul unde se vindeau taleri de argint pentru turi tii care soseau. Primii pasageri începur s umple banda cu bagaje. Malko îl identific imediat pe Goldman. Omul nu era atât de scund, precum i-l imaginase. Cu capul descoperit, p rea înghe at i inofensiv. Un detaliu îns îl f cu s tresar . Goldman nu era singur. Ro cata ag ata de bra ul lui nu putea trece neobservat . D dea impresia c era goal pe sub blana de vizon alb, c ci de sub ea nu se întrevedea nicio alt îmbr c minte. ³ Sunt doi, spuse Malko. Asta complic lucrurile. Krisantem ridic din sprâncene. ³ Poate c ar fi mai bine s -i l s m s ajung la Viena i s a tept m pân ce se instaleaz într-un hotel. ³ E prea riscant. Discu ia lor se încheie aici. Vame ii austrieci, îngrijora i s nu înghe e, scurtar la maxim formalit ile. Brusc, Serge Goldman se trezi lâng Malko. Agentul realiz imediat un lucru, pe care distan a îl ascunsese: b rbatul dârdâia de fric . Gura îi tremura, iar tenul era cenu iu. Strângea valiza cu a tâta putere, încât încheieturile mâinii deveniser albicioase. Pa aportul îi c zu, dar, fiind atât de nervos, trebui s se aplece de trei ori pân s -l ridice. Dimpotriv , ro cata afi a o lini te bovin . Malko observ în special unghiile lungi i înf i area pu in ciudat . Avans i apuc bra ul lui Serge. ³ Domnule Goldman... Pe moment, avu impresia c b rbatul o va lua la fug . Întorcând spre Malko ni te ochi ca de câine b tut, spuse în englez , cu o voce optit . ³ Nu sunt eu. E o gre eal ... În acela i timp, încerc s se i degajeze din strânsoarea agentului. Acesta îns , îi strânse i mai tare bra ul, în timp ce Krisantem avea grij de ro cat . Pentru prima oar , îi revenise i lui cea mai bun parte. Produc torul nu se ar ta a fi str lucitor. Minuscule cearc ne de culoare închis atârnând de pleoapele sale interioare, gura moale i urechile imense îi confereau un aer de iepure nefericit. Malko încerc s îl calm eze. ³ Prietenii no tri din Washington v vor fi extrem de recunosc tori dac , în drum spre Viena, ve i face o oprire la castelul meu, împreun cu înso itoarea dumneavoastr . În tot acest timp, Krisantem se apropiase afectuos de um rul ro catei, arborând un surâs de încredere. Curând se petrecu un lucru de necrezut: Serge Goldman se opri din tremurat i îl lu de bra , tr gându-l câ iva metri i întrebându-l: ³ A i spus din Washington? E adev rat? Dac i s-ar fi spus c va regiza textul Bibliei color, pe un ecran lat, n-ar fi fost mai fericit.
18

³ Bineîn eles, confirm agentul. Goldman îi strânse bra ul, aproape s -l rup . ³ Conduce i-m repede. Spune i-mi totu i, nu lucra i Jura i?

i pentru ceilal i?

³ Nici chiar a a... ³ Atunci s plec m repede, implor Gold man. Repede, pentru c nimeni nu trebuie s m vad . Toate astea erau destul de stranii. Serge ar fi trebuit s aib o oarecare team în fa a lui Malko i nicidecum s se arunce în bra ele sale. De ce era oare atât de terorizat? Evident, el nu putea ti c între Copenhaga i Viena, în avionul companiei scandinave, spionul rus citise con inutul documentelor din cutia neagr , considerând toat treaba a fi o diabolic capcan a K.G.B -ului. În elesese doar un lucru: de aceast dat , con tiin a îl obliga s tr deze Moscova. Marisa, abandonat în grija lui Krisantem, începea s se plictiseasc . Goldman se întoarse c tre ea, tr gându -l pe Malko i spunându-i surâz tor: ³ Draga mea, doresc s - i prezint un vechi prieten, si... ³ Prin ul Malko, îi sufl agentul. Acesta din urm s rut mâna tinerei, care deschise ni te ochi mari. Nimeni, niciodat nu se mai purtase atât de galant cu ea. Malko îi conduse spre ie ire. ³ Ma ina mea este afar . În drum spre ie ire, Marisa îi opti lui Goldman la ureche: ³ Spune, Toto, este un prin adev rat? ³ Cu certitudine, r spunse demn produc torul. Un suflu de aer rece le t ie r suflarea. Afar continua s ning . Jaguar -ul era deja acoperit de un strat alb. Malko se a ez la volan, bucuros c totul se sfâr ise bine. Dar îl agasa atitudinea lui Goldman. Frica acestuia nu p rea a avea justificare. Zilnic, agen ii dublii schimbau tab ra. Era un joc atât al celor din K.G.B., cât i al celor din CIA. Krisantem ioaspe ii s i erau deja congela i în momentul în care Jaguar -ul ajunse în fa a lor. Se înghesuir în ma ina neagr , Marisa în fa , iar Serge în spate, subprivirea rece a turcului. ³ Castelul meu se g se te în apropierea satului Liezen, la frontiera Austro Ungar . Goldman tres ri. ³ Mergem în Ungaria? ip el. Asta e o curs . Lucra i pentru colonelul Igor. ³ Asculta i-m bine, vorbi Malko. Nu mergem în Ungaria, ci la castelul meu. În plus, ti i foarte bine pentru cine lucrez. Agentul era furios din cauza acestei afaceri. Cum s -i explice Alexandrei prezen a celor doi? Seara era deja compromis . Încerc s se concentreze asupra modului de a men ine ma ina pe drumul ce p rea din ce în ce mai periculos. Z pada c dea cu fulgi mari. Goldman t cu pân în clipa în care p trunser în curtea castelului, cu toate c pe osea fuseser cât pe ce s fac o pan . Malko observ imediat Volkswagen -ul Alexandrei. Mai multe ferestre de la parter erau luminate. Coborî i îi deschise portiera Marisei, care profit de ocazie pentru a schi a o mi care gra ioas a piciorului, dezvelind ciorapul înflorat. Surâsul iui îi demonstrafemeii c sângele albastru avea ceva se spus. ³ Deci, acum sunte i sigur? Nu ne afl m în Ungaria, îi spuse agentul lui Serge. Spionul rus încerc un zâmbet.
19

Un zgomot îi f cu s întoarc privirile spre intrarea în castel. Un Mercedes 600 p trundea încet în curte. Ma ina se opri în spatele Jaguar -ului, portiera stâng se deschise i ap ru masivul tip, întâlnit în restaurantul aeroportului. Prin geamul ma inii se putea observa i jum tatea lui. Grasul înaint cu pa i greoi spre grup, afi ând un zâmbet pu in Åalbastruµ.

20

CAPITOLUL V
Serge Goldman scoase un ip t ascu it, precum al unui oricel. S rind din ma in , o lu la fug de-a lungul cur ii, alergând într-un stil comic, din teama de a nu aluneca. În mâna dreapt strângea cu putere c utia neagr cu documente. Hipopotamul demar i el cu o suple e surprinz toare pentru num rul mare de kilograme. Krisantem, cu toate c p rea a nu se fimi cat din loc, bar calea masivului necunoscut. Acesta în ele se i se opri brusc. Micii lui ochi negri acoperi i de sprâncene stufoase îl s getar pe t urc. Marisa privea cum Goldman se pierdea deja, intrând în castel. Femeia, surprins , p rea c vorbe te de una singur : ³ Cred c a înnebunit Toto! Din fericire nu v zuse Parabellumul lui Elko. Acesta i se ad res foarte galant: ³ Alte a Sa nu v-a rugat s intra i? Grasul murmur , f r a se mi cat: ³ Alte a Sa? Care Alte ? ³ Prin ul Malko, proprietarul castelului, r spunse prompt Krisantem într -o german stricat . În acest moment v afla i pe domeniul s u. Agentul înaint spre hipopotam. A a îl denumea în gând pe uria ul de la aeroport. B rbatul era inut la respect de turcul credincios. ³ Cine sunte i dumneavoastr ? Necunoscutul descoperi un rând de canini g lbui, într -un surâs ce evoca doi crocodili gata de lupt . ³ M numesc Grelsky. Stephan Grelsky. Vorbea nem e te cu un accent greu de definit. ³ Sunt în trecere..., sunt polonez... Mâinile îi erau acoperite de p r negru, dar expresia fe ei scotea la iveal mult inteligen . Al turi de el, Malko avea aerul unui pitic.. ³ Ce c uta i aici? Grelsky încerc s schi eze din nou un surâs. Discret, Krisantem î i înfu nd mâna dreapt în buzunarul acestuia, f r a l sa arma din cealalt mân . ³ Aveam întâlnire cu... eh... Goldman, dar am ajuns un pic prea târziu. A plecat cu dumneavoastr . Atunci m -am gândit c cea mai bun metod de a -l reg si este aceea de a v urm ri. Deci, iat c am ajuns aici. Omul surâse din nou i, întorcându -se spre Mercedes, strig : ³ Grete! Înso itoarea coborî maiestuos din voluminoasa ma i n . Sub greutatea sa, z pada se afunda cu circa zece centimetri.P rea a fi mai gras decât el. Doi ochi alba tri de por elan te fixau de pe un chip ce sem na cu al unei gardiene de închisoare. Avea p rul blond platinat, de culoarea eroinelor cinematograful ui mut. Cei doi mon tri r m seser planta i în fa a lui Malko. ³ Ea este so ia mea, Grete, o prezent politicos Grelsky. Din ce în ce mai frumos... F r aerul sinistru al lui Krisantem, puteai spune c te afli în fa a unei gravuri engleze ti. Înf urat în haina de vizon, Marisa privea scena, f r a în elege nimic. Nec jit , b tu din picioare: ³ Ce facem? Dac mai st m aici, vom înghe a de frig! Eu, una mai bine m întorc în Insulele Virgine... Ignorând-o, Malko i se adres Gretei:

21

³ Nu tiu dac avea i întâlnire cu domnul Goldman, dar mi s-a p rut c acesta nu era prea dornic s v vad . Acum este invitatul meu, a a c m v d nevoit s -mi iau la revedere de la dumneavoastr . ³ Este o simpl neîn elegere, contest enorma femeie. Un înger trecu, aplecând pudic ochii i, dezgustat, se îndep rt b tând din aripi. Agentul se d du un pas înapoi i f cu un semn discret din cap. În acela i moment, u a castelului sedeschise i din spatele ei ap ru o siluet de femeie: ³ Malko! De ce întârzii atât? Krisantem plec ochii. Aveai impresia c cei doi hipopotami îl introduseser , cu o bucurie aparte, într-o scen de teatru. Malkoera furios la culme. Ochii s i aurii luar culoarea verde. Povestea devenea din ce în ce mai complicat . Trebuia s -i elimine pe cei doi musafiri nepofti i, înainte ca Alexandra s pun întreb ri. Dar, era prea târziu. Ea coborâse deja sc rile esplanadei, îmbr cat cu un pulover pe gât, care -i scotea în valoare robuste ea sânilor. În pantaloni i cu cizmele înalte din piele, silueta îi era minunat conturat . ³ Ce face i acolo, în curte, pe frigul sta n prasnic? Intra i în untru. Grelsky spuse cu vocea sa joas : ³ Ave i dreptate. Noi tocmai ne luam r mas bun. Nu vrem s v deranj m. ³ Intra i cu to ii, spuse Alexandra, ca i cum ea ar fi fost st pâna casei. Avem suficient mâncare pentru toat lumea. Nu pute i pleca pe gerul sta. Intra i! Atmosfera era încins , de i rafalele de ninsoare î i înghe au i inima... Grelsky f cu o plec ciune, având o gra ie de elefant. Era imposibil s refuzi o asemenea încânt toare invita ie. Nici la curtea regelui Louis al X IV-lea nu ai fi g sit ceva mai galant. Krisantem murea de ner bdare, având perspectiva de a s pa în solul înghe at înc dou gropi enorme. Alexandra o m sur pe Marisa, prezent mereu în mijlocul grupului, întrebând-o cu pu in ironie în ochi s u verzi: ³ Veni i i dumneavoastr ? În glasul amfitrioanei se sim ea o nuan de regret. Nefericita prieten a lui Goldman se cl tina. Picioarele îier au aproape vine ii din cauza frigului. Ciorapii din nailon i minijupele nu erau prea indicate la temperaturi polare. Cu gesturi de automat, femeia îl urm pe Grelsky. Malko intr primul în hol, întrebându-se unde dracu· era Serge? Travers rapid biblioteca i micul salon cu pere ii c ptu i i cu lemn i perdele grele din catifea ro ie. Pe parchetul perfect lustruit, aranjase câteva covoare de valoare, aduse din Teheran, unde fusese în misiune 6. Tot ansamblul era mobilat cu piese de epoc , imensele i masive le mobile din lemn de culoare închis potrivindu-se perfect cu plafonul înalt de patru metri. Ajungând în spate, arunc o privire spre buc t rie, a c rei u o deschise. Adolf i Ilse, cuplul de b trâni austrieci care ajutau câte pu in la aproape toate treburile casei, erau ocupa i cu tran area c priorului. ³ Nu a i v zut pe nimeni intrând în castel? îi întreb Malko. ³ Nein, Hoheit. Uimit, închise u a. Castelul se compunea din trei corpuri de cl dire, aflate în acela i plan. Fusese în întregime distrus în timpul r zboiului, incendiat de dou ori, ocupat de nem i i apoi de ru i, care nu mai l saser decât pietrele. Luaser cu ei
6

Ø

Vezi SAS contra CIA (n. a.)

22

pân i emineurile! Agentul mai avea foarte pu in i termina restaurarea p r ii centrale, mobilând deocamdat parterul i primul etaj. Celelalte dou aripi nu erau decât culoare goale i camere nemobilate. Spera c într -o zi le va folosi i pe acestea... Evitând scara principal , urc cu pa i mari micu a scar de piatr situat în apropierea buc t riei. Înc lzirea central func iona i oc ldur pl cut se r spândea pe culoarul primului etaj, unul dintre culoarele Åbogateµ: aici exista mochet . Etajul avea ase camere. Primele dou erau goale. A treia, vecin cu a sa, era încuiat pe din untru cu o cheie. B tu u or în u i a tept . ³ Goldman, e ti aici? Nimic. ³ Goldman! R spunde sau sparg u a! Se auzi un chi it de oarece: ³ Nu! ³ Deschide i! E ridicol! Nu risca i nimic! Malko auzi respira ia gâfâit a celuilalt, care probabil st tea lipit de u . ³ Este o capcan . Îi cunosc. Vor s m ucid . Insulele Virgine erau departe... Pur i simplu pierdut, Serge nu tia c rui sfânt s se roage. Ezita între KGB, CIA, Malko, Grelsky i to i cei care-l atr seser în curs . Nu tia ce e bine s fac . În ma in , cu oor înainte, era hot rât s -i dea cutia cu documente austriacului. Acum, ceilal i îl v zuser deja. În plus, ace tia tiau c el se afl în posesia hârtiilor importante. Precum un animal confruntat cu o problem imposibil de rezolvat, era pe cale s înnebuneasc ... Malko Sim ea toat panica omului, chiar dac îi desp r ea o u . Îi spuse lui Goldman ocrotitor: ³ Doresc s v protejez. Îns nu am putut s -i împiedic s intre... Agentul îi explic interven ia Alexandrei, jur c -i va da afar pe nepofti i imediat ce va fi posibil. Deoare ce Goldman nu spunea nimic, el conchise: ³ Dac nu dori i s ie i i, voi pleca împreun cu Krisantem i cu prietena mea. V vom l sa s v descurca i singur cu cei doi hipopotami... Geam tul s rmanului b rbat ar fi f cut s plâng pân i un samurai. întredeschise u a cu precau ie. Mai mult ca niciodat , sem na cu un iepure h ituit. O transpira ie abundent acoperea craniul chel. Lui Malko îi fu mil de Serge. ³ Ce dore te familia Grelsky? Vrednic de toat compasiunea din lume, Goldman declar : ³ Este adev rat. Aveam întâlnire cu ei la aeroport. ³ Bine, bine, dar pentru ce? ³ Pentru a le înmâna cutia cu documente care mi s-a încredin at la New York. Produc torul ridic spre el ni te ochi rug tori: ³ ti i ce con ine? Nu tiu dac în elege i c eu nu le -o pot da lor... adic celorlal i... eh..., ai no tri m vor ucide. Pentru Malko,parc se vorbea limba greac .Ce con ineau oare misterioasele documente? Goldman era i altceva decât un nenorocit de transfug? Aplec ochii s u aurii spre cei ai iui Serge, car e clipeau cu disperare. ³ În acest caz, da i-mi-le mie. Omul î i fr mânt mâinile. ³ Imposibil. Grelsky m va omorî. Groaznic dilem : s dore ti s îndepline ti dorin ele tuturor. ³ Unde se afl documentele? ³ Le-am ascuns.
23

S mori de râs! În castel existau o sut de locuri în care putea g si o ascunz toare pentru cutia neagr . Malko se hot rî s revin cu întrebarea, dar ceva mai târziu. Alexandra putea considera bizar absen a sa. Era ea capricioas , dar nu i idioat . ³ Bine! Veni i cu mine i str dui i-v s ave i o figur cât mai calm , l -am promis prietenei mele o cin romantic , nu o excursie la Dracula. ³ Agentul îl împinse pe Goldman spre cap tul sc rii mari. Din bibliotec se auzeau frânturi de conversa ie, u a fiind întredeschis . Valizele lui Goldman se aflau într-un col al holului. Malko intr , tr gându -l discret dup el pe produc tor. Cei doi Grelsky se l f iau în fotolii, Ma risa alesese o banchet micu , lâng emineu, înconjurându- i genunchii cu bra ele i ar tându - i ciorapii înflora i, sub privirea furioas a Alexandrei. Aceasta se afla lâng m su a cu rotile, înc rcat cu sticle pline cu diverse b uturi. Evident, pantalonii de c l rie nu îi permiteau s produc asupra celorlal i acela i efect ca i Marisa. Krisantem st tea în picioare, într-un col , îmbr cat cu vesta alb de majordom, afi ând un aer impasibil i impecabil. Pentru a ascunde umfl tura datorat armei, luaseo pozi ie pu in înclinat . V zându-l pe Grelsky, Goldman se comport ca i cum i s -ar fi introdus un p ianjen dup guler. Se a ez pe o canapea, cât mai departe posibil de cei doi, verde la fa ca o frunz de spanac, încercând s destind atmosfera, Malko le spuse celor prezen i: ³ I-am ar tat prietenului meudormitorul s u. Accentu pe cuvântul prieten. ³ Ce dori i s be i? propuse Alexandra.Coniac? Vodc ? Whisky? ³ Coniac, r spunse slab Goldman. Arfi avut nevoie de un litru. Tân ra femeie se îndrept spre bar. În ciuda inutei mai mult masculine, degaja o senzualitate animalic . Se a ez apoi între Marisa i Malko, îndreptând spre acesta o privire plin de semne de întrebare. El învârtea între degete paharul de vodc . Gestul avea darul s -l calmeze. În fotoliile lor, cei doi Grelsky degajau aerul a dou pachiderme aflate în plin siest . Agentul surprinse îns o privire ascu it în micii lui ochi negri, ce erau fixa i pe Serge i care nu prevesteau nimic bun. Probabil c erau înarma i, dar nu doreau s foloseasc violen a. Înc ... Oricum, în afara armei lui Krisantem, Malko avea asupra lui pistoletul extraplat, invizibil sub cureaua de la pantaloni. Pus la punct în laboratorul CIA, valora sute de milioane. Func iona atât cu cartu e normale, cât i cu gaz. În plus, era atât de plat, încât se putea purta i sub un smoching. Ce mizerie! gândea el. S fie obligat s poarte o arm în propriul castel! Ar fi dorit din tot sufletul s fie înconjurat de câ iva prieteni adev ra i, în locul agen ilor dubli sau tripli, ce erau a eza i acum în fotoliile sale. Aruncând o privire spre fereastr , nu z ri decât o cea deas i auzi doar zgomotul surd al ur urilor care se topeau sub stre inile castelului. Vântul se mai domolise parc ... Serios precum un Pap , Krisantem a nun : ³ Alte a Sa este servit . Sufrageria se afla în cealalt parte a holului de la intrare. Alexandra deschise drumul. În pofida oric rui protocol, sub ochiul reprobator al lui Krisantem, Goldman se strecur între ea i Malko. Acest lucru îl f cea s se afle la o mai mare distan de Grelsky.
24

Ø

O fa de mas str lucitor de alb acoperea o mas din lemn masiv. Marisa scoase un Åohµ, descoperind dou sfe nice enorme cu apte bra e, puse pe mas , ce reprezentau singura surs de lumin din camer ? Era pentru p rima dat când vedea un dineu la lumina lumân rilor, în afara scenelor vizionate la cinematograf. Malko se a ez în capul mesei, cu Alexandra în dreapta lui. Goldman se strecur în stânga, cu Marisa lâng el. Stephan Grelsky lu loc în dreapta Alexandrei, iar so ia sa, în cel lalt cap t al mesei, în fa a lui Malko. Krisantem, care disp ruse, î i f cu o intrare impun toare, aducând o tav mare de argint pe care era aranjat c priorul tran at i preg tit. În urma lui, Ilse aducea aperitivele. Stephan scoase un mic Åhochµ de satisfac ie. Masa începu cu aperitivele. Serge mânca pu in. Din fericire, Grelsky î i înghesui pe farfurie un munte de legume i de Åcârn raieµ ungureasc . Grete î i puse doar câ ivamorcovi i un pic de pateu. Ce s-ar fi întâmplat oare dac ace tia nu ar fi luat micul dejun? Mâncau atât de lacom încât se putea crede c la fiecare înghi itur ron iau i câte un pic din furculi . În mod vizibil, cuplul de hipopotami era cel mai h mesit . Imen ii din i g lbui ai lui Grelsky cl mp neau, cu o mi care regulat , ce îl fascina pe nefericitul Goldman. B rbatul privea îngrijorat spre partea inferioar a corpului lui Stephan, a teptându-se s întind spre el enormele labe, pentru a -l strangula. Marisa era departede toate astea. Se apleca cât mai des posibil spre Malko, pentru a-i cere pâine. Se vedea clar c pe sub rochia verde nu purta sutien. Alexandra începuse s fie cu adev rat intrigat de stranii oaspe i. Niciodat nu b nuise care era adev r ata natur a ocupa iilor lui Malko. tia doar c este director comercial la I.B.M., care avea o sucursal în Poughkeepsie. Pe sub mas , piciorul ei îl atingea pe al lui Malko, din ce în ce mai tare. Avea îns o privire de mil îndreptat spre Marisa. Cei doi Grelsky priveau cu nelini te spre farfuriile lor deja goale. Din fericire, Krisantem pusese de jur-împrejurul c priorului un munte de pireu de castane. ³ Ce minunat este totul, se trezi vorbind Marisa în englez . Alexandra îi arunc o privire batjocoritoare i-i spuse lui Malkocu voce sc zut , vorbind în german : ³ Unde ia-i g sit pe ace ti kramme 7? Era greu de r spuns la întrebare... C priorul, g tit sub form de friptur , f cu înconjurul mesei. Hipopotamii î i puser o cantitate atât de mare, încât s le ajung pentru toat iarna. Grelsky înfulec jum tate dintr-o pulp i apoi spuse cu vocea lui aspr : ³ Delicios! Friptura disp ru în numai trei minute din farfuriile cuplului. Krisantem era prins într-un du-te-vino continuu, între buc t rie i sufrageri e, având grij s aprovizioneze masa cu vin de Tokay. Parabellumul îl ap sa din ce în ce mai tare, dar con tiin a profesional era mai presus de orice. Alexandra încerc s abordeze oconversa ie monden , dar nimeni nu o urm rea. Mâhnit , renun . Malko se gr bea s termine cina, pentru a-i putea da afar pe cei doi, f r s i te un scandal. A teptând momentul prielnic, supraveghea discret masa. Era un adev rat spectacol! În timp ce Stephan ron ia oasele ultimei buc ele de friptur , Grete lu din geant o cutie cu fistic i o r sturn pe deasupra. Neglijent, so ul obezei î i înfund mâna p roas i o scoase plin cu fistic. Fascinat, Goldman contempla scena. Cei doi aproape c îl hipnotizaser . Între dou înghi ituri, Grelsky plesc i:
7

Cârna i, în dialect vienez (n. a.)

25

³ Ce p cat c nu ne-am întâlnit la aeroport... Totu i, dac se întâmpla a a, am fi ratat magnificul dineu... Craniul chel al lui Goldman deveni de culoare cenu ie. ³ Din p cate, nu putem mânca f r oprire, continu grasul. Mai trebui e s imuncim, din când în când. Aducând desertul, Krisantem întrerupse discu ia. Ca de fiecare dat , cei doi Grelsky se repezir la farfurii. Serge, cu apetitul t iat, privea doar spre sortimentele de patiserie ce defilau pe sub nasul lui. Marisa, care golise singur o sticl de Tokay, îi c uta privirea lui Malko, atras irezistibil de ochii lui aurii. Numai gândul de a se reg si în acela i pat cu Toto, îi d dea frisoane. Pe ntru a se r zbuna, o analiza pe Alexandra. Aceasta din urm , ca o gazd perfect , se ridic i toat lumea se îndrept spre bibliotec . Cafeaua fusese deja adus . To i î i reluar locurile dinainte. Malko î i privi ceasul: era ora 21:30, or decent pentru a-i expulza pe cei doi musafiri. Seîndrept discret spre hol, deschizând u a. O rafal de vânt înghe at p trunse în sal . Viforul se înte ise. Ningea atât de intens, încât nici Mercedes -ul din curte nu se mai z rea. Ni te pa i u ori îl f cur s se întoarc . Chiar dac purta cizme, Alexandra avea un mers gra ios. El închise u a. ³ Ce faci? Tonul ei era cam îndoielnic. ³ Verificam dac vremea e mai bun ... ³ Ai inten ia s pleci undeva? Malko o lu de talie. ³ Nu! Doream doar s r mânem singuri. Ea se degaj scurt i îi apuc cu vârful degetelor mâna, declan ând un mic, dar minunat scurtcircuit. ³ Nu sunt eu cea care i-a invitat! Mi se par cam bizari. Cel gras îmi inspir team , cu aerul la de m celar... ³ Am fost obligat s o fac. A a sunt rela iile de afaceri. Acum îns , pentru c au terminat cina... ³ E ti nebun? Ai v zut doar ce timp e afar ! Nu se pot întoarce la Viena în seara asta. Avem destule camere de oaspe i, pentru a g zdui pe toat lumea, nu -i a a? Era sincer indignat . Malko sim i c subiectul poate declan a o dram , dar era hot rât s insiste. Miza era prea mare. Ca i cum ar fi avut urechi la spate, masivul Steph an ap ru, inând în mân in imens pahar cu coniac. F cu o plec ciune în fa a Alexandrei, sco ân d un morm it cu con inut monden: ³ Drag micu doamn , am profitat deja de ospitalitatea dumneavoastr . Plec mimediat. Tipul p rea candid. Ochii lui mici i neg ri str luceau în penumbr . Cu gra ia unui urs brun, se înclin : ³ Auf Wiederschen. ³ Deloc! Ve i r mâne aici! Afar , vremea e cumplit ! Alexandra strig : ³ Krisantem! Turcul se ar t imediat. Nimeni nu observase atitudinea lui stranie, cu totul deosebit de a unui majordom obi nuit: mâna dreapt era plasat deasupra stomacului, în locul în care se închidea vesta, gest ce d dea de în eles c ar fi avut dureri de burt . 26

Ø

³ Preg te te o camer pentru familia Grelsky, îi ordon Alexandra. Vor dormi aici! Stephan, cople it de recuno tin , l s paharul i cuprinse mâinile femeii între labele sale p roase. În acest timp, Krisantem disp ru pentru a începe aranjarea dormitorului. Mul umit , Alexandra se reîntoarse în bibliotec . Malko o urm , sub privirile ironice ale lui Stephan Grelsky. Goldman se va c ra pe perdele, atunci când va auzi vestea... ³ Liebe, îi spuse Grelsky so iei sale, prietenii no tri insist s r mânem. ³ Ach!Ce gentili! Pironit lâng emineu, Marisa spuse: ³ Mor de somn. Ochii fixa i asupra prin ului, confirmau exact contrariul. El nu recep ion îns mesajul. Culoarea lui Serge vir spre verde, în contrast cu canapeaua albastr .Deschise gura, probabil pentru a urla, dar Malko era deja al turi. În graba de a-i servi ceva de b ut, aproape c -l oblig s dea pe gât un pahar plin cu coniac, dup care se a ez lâng el. Scandalul trebuia evitat cu orice pre . Pentru prima dat , familia Grelsky îi veni în ajutor, ridicându-se amândoi i scuzându -se: ³ Suntem cam obosi i... Malko profit de ocazie. ³ Alexandra, e ti atât de amabil s le ar i camerele? Întorcându- i ochii precum mierea asupra Marisei, ad ug : ³ Nu dori i s v alege i i dumneavoastr camera? Femeia era deja excitat . Dac ar fi putut cu adev rats aleag , atunci ar fi s rit pe genunchii lui. ³ Toto, tu r mâi aici, spuseea cu o voce ascu it . Vreau s aleg ceva minunat pentru noi. În trecere, se frec de piciorul lui Malko. Pe Toto nu îl interesa îns nimic, în încercarea de a se confunda cu canapeaua. În momentul în care toat lumea pleca, el explod : ³ Tic losule! Asta e o capcan ! Din acest motiv m -a i atras aici. Aia doi vor s m omoare! Vocea urcase atât de mult ca tonalitate, încât Malko se v zu nevoit s -i apese pu in carotida. Goldman începu s se sufoce, deveni vine iu i t cu . Dar expresia ochilor fic i, pe lâng acuza ia sa , era i mai patetic . Agentul îl b tu pe um r, încercând s -l consoleze. ³ V promit c mâine v voi conduce eu însumi la Ambasada American din Viena. Un surâs de speran lic ri în ochii lui Serge, asem n tori cu cei ai unui iepure speriat. ³ Adev rat? Dar ceilal i? ³ Ceilal i nu v pot face nimic. Marisa va sta tot timpul cu dumneavoastr . Nici eu nu voi dormi, iar la primul ip t, voi ac iona. S rmanul Goldman inspira mil ... F r a r spunde, d dea din cap. ³ De ce nu sc pa i de cutia care v produce atâta team ? propuse M alko. În creierul precum compotul lui Goldman, începu s înoate o idee: era periculos s - i p streze atuurile, dar de o mie de ori mai pu in periculos decât dac ar sc pa de ele. ³ Dac mai întâi i-a i omorî pe ei?! gemu b rbatul. Mi-e îngrozitor de fric . Vor afla totul... în final. ³ Ce dori i s fac, de fapt?
27

³ Nu tiu. Întâi s se dest inuie, s vorbeasc . Nici dumneavoastr nu -i cunoa te i... Serge avea lacrimi în ochi. Lui Malko înc nu-i venea s cread c un om atât de ters ca imagine i de nesemnificativ, putea de ine un secret atât de important. Afacerea sem na a intoxicare: era, probabil, un cod vechi, de vreo zece ani, pe care îl trambala dup el, crezând c e vorba de s ecretul razei mortale... ³ Duce i-v s v odihni i. A a nu-i ve i revedea pe cei doi Grelsky. Mâine, când v ve i trezi, vor fi deja pleca i. ³ Ei se afla acum pe scar ... Ma lko se ridic i îl lu de bra . ³ Veni i cu mine. Vom urca pe scara din spate. ³ Ce-i cu tine? murmur Alexandra. E ti sup rat? St tea lungit al turi de el, în imensul pat cu baldachin. Bluza, puloverul i sutienul st teau aruncate pe un scaun. Vârfurile sânilor erau îndreptate spre tavanul pictat într-un albastru închis.Totu i, nu- i scosese pantalonii. Malko î i dezbr case doar vesta. Pistoletul extrapla t fusese vârât sub saltea, iar el pândea pân i cel mai mic zgomot ce se putea auzi între zidurile str vechiului castel. Nu era deloc o ambian propice unui flirt. Familia Grelsky avea o camer la acela i nivel. Urma apoi camera lui i cea alui Krisantem. Turcul primise sarcina de a l sa u a deschis , deoarece d dea i spre camera în care fuseser caza i Goldman, împreun cu ro cata lui. Dac ar fi func ionat sistemul de înc lzire, agentul i-ar fi dus în aripade vest. Trebuia o colaborare i mai lung cu CIA, pentru a putea termina restaurarea castelului. Mâna stâng se crispase pe sâniiAlexandrei, care scoase un geam t de pl cere. Tocmai auzise un scâr âit suspect ce venea de pe culoar. Ori provenea de la rondul efectuat de Krisantem, ori de la mâr avul Step han. Alexandra se lipi de el ii înfund capul sub um r. Pudoarea îi fu din n ou salvat : un ip t str punse zidurile groase ale castelului, f când -o s tresar i s se dep rteze de corpul iubitului. F r nicio îndoial , fusese un glas de femeie. ³ Mojicii! Ar trebuie s ..., murmur Alexandra, tremurând. Malko era deja în picioare, având chiar timpul necesar pentru a - i introduce în buzunar pistolul extraplat, f r ca femeia s remarce. Uimit , ea îl urm rea doar cum se îndrepta spre ie irea din camer . U a dormitorului lui Serge Goldman era deschis . Agentul se împiedic de m nu a de o el, provenit de la o armur rezemat de un perete al camerei, pe care o arunc în mijlocul od ii. Un nou urlet se f cu auzit. P trunzând în camer , observ c era goal , cu excep ia unei mici umfl turi, aflate sub pledul de pe pat, chiar în mijlocul acestuia. Cuprins de un groaznic presentiment, se apropie i trase p tura. De data asta, urletul izbucni exact sub nasul lui... Marisa era ghemuit i chircit , având doar o mini-c ma de noapte, care -i ajunsese la sub ioar . În plus, era i transparent ... Corpul ei p rea ciudat: bustul era a â tor, cu sâni în form de par , dar femeia avea picioare groase. Pe tot corpul se vedeau pete ro iatice. Malko nu prea avu timp s admire: Marisa îl trase spre ea , precum o caracati i-l f cu s cad pe pat. ³ Ap ra i-m , domnule prin .... Din cauza ochilor imen i, o puteai compara cu o drogat . Agent ul î ireveni. ³ Ce s-a întâmplat? Unde este Goldman? Femeia tremura:
28

Ø

Ø

³ Toto? Nu tiu! Când m-am trezit, eram singur , iar u a era deschis . Mam ridicat din pat i am v zut-o pe femeia cea gras pe culoar. Ea m -a prins de gât. Privi i urmele... Era adev rat: avea o dâr ro ie în jurul gâtului. Imaginea pe care i -o f cu în gând, era complet ! Goldman dorise s - i recupereze cutia neagr cu documente, iar ceilal i doi îi întinseser o capcan . Toate se p uteau sfâr i printr-un masacru. ³ M duc s -l caut, spuse Malko. Nu v mi ca i de aici! ³ Nu! ip ea s lbatic. P rea un bebelu ce tr gea de mama lui. Malko se ridic , tr gând -o dup el. Ro cata se prinse cu toat greutatea, încercând s îl fac s cad din nou pe pat: ³ Nu-mi pas de Toto! Sinceritatea femeii nu era deplin . Corpul tres rea sub nailon-ul transparent, f r a da vreo dovad de fric . Eroic, Malko reu ise s desprind bra ele ce-l încercuiau, exact în momentul în care o exclama ie se auzi în pragul u ii: ³ Schweinhund8! Alexandra p trunsese în camer , sco ând scântei de furie. Marisa îi d du drumul b rbatului i c uta ceva pentru a se ap ra. Era i cazul: tân ra austriac î i scosese deja ghearele. ³ M p r se ti în toiul nop ii, pentru a veni s stai cu aceast Kramell 9?! F r a cunoa te germana, Marisa în elese sensul frazei. Strânse pumnii i a tept ocul. Nu era îns ora explica iilor. Cu un gest rece, Malko o arunc pe Marisa în bra ele Alexandrei i se îndrept spre u . Înainte de toate, trebuia s îl salveze pe Go ldman. În drum, încas totu i o lovitur . Alexandra s ri spre pat cu picioarele înainte, cizmele ei putând r ni u or. Din fericire, Marisa avusese timp s apuce o perie de argint cu mâner lung. ³ Dezm ato! uier Alexandra, am s - i scot ochii. Malko alerga deja pe culoar, gândindu-se c era mai bine ca iubita lui s cread c are o aventur . Era mai pu in complicat. Se întreba îns unde era Krisantem! Nu c ut prea mult r spunsul la întrebare. Turcul escalada sc rile de piatr , cu un aer foarte preocupat, având ochii aproape ie i i din orbite. ³ Grete a încercat s m sufoce, spuse el indignat. Auzisem zgomote i m am dus s v d ce se petrece. Grasul, lipit de perete, m a tepta. Mi -a întors bra ele la spate i apoi m-au strâns între ei, ca pe un sandvi . Am încercat s mu c , dar mam sufocat imediat, în plus, femeia mirosea atât de urât! Din ce în ce mai bine! reflect Malko. ³ Vom inspecta fiecare câte o arip , decise el. Exact în acel moment, auzir un urlet inuman, ce provenea dinspre aripa vestic . Amândoi o luar într -acolo. Traversar parterul i ie ir afar , c ci nu aveau alt cale de comunicare. Aripa de vest, nelocuit , se compunea dintr -o cl dire dreptunghiular ce avea, în vârf, un gen de turn. La parter i la primul etaj nu g sir pe nimeni. ip tul se repeta i murea într-un geam t. La etajul al treilea, u a era închis i de acolo venea strig tul. Krisantem i Malko nici nu avur timp s se retrag , când u a se i deschise brusc,

Ø

8 9

Porc (n. a.) Pa achin (n. a.)

29

din spatele ei auzindu-se un urlet atroce. Vocea r gu it a lui Grelsky se auzi brusc: ³ Intra i, Alte a Voastr ... Serge Goldman era culcat pe spate, iar Grete, senin , st tea di rect pe pieptul am râtului, ca i cum ar fi stat într-un fotoliu. Fesele enorme debordau de -o parte i de alta a fe ei victimei, dar nu suficient pentru a putea ascunde spectacolul sinistru. Ochiul stâng al lui Goldman atârna deasupra obrazului, în mijlocul unei dâre de sânge închegat. Picioarele nefericitului s zb teau u or. Ochii alba tri ai Gretei r m seser de aceea i culoare, dar mâna puternic , inea întin s , spre Malko i Krisantem, un P 38, ce aproape c disp rea între degetele groase. ³ V cer câteva minute de r bdare, coment Stephan. Doar atât îmi va lua pentru a terminadiscu ia. Foarte sobru, omul molf ia o enorm igar . inea un pistol în mâna stâng i o arm improvizat în dreapta. Malko recunoscu una din str vechile l nci ce decorau holul. Vârful acesteia era p tat cu sânge. Grelsky îi arunc agentului o privire ucig toare: ³F r prostii! Este doar o conversa ie monden . Cu o mi care din picior, trânti u a i învârti cheia în broasc . Malko i Krisantem nu l saser mâinile de pe pistoalele lor. Agentul ezita: bineîn eles, ar fi putut trage. Erau acum doi contra doi. Finalul se putea sfâr i cu patru cadavre, sau cu cinci, dac era inclus i Goldman. Înceti or, Grelsky se apropie de Serge, având mult grij fa de nevasta lui i se aplec deasupra b rbatului întins. Agentul auzi câteva cuvinte: se vorbea în idi . Goldman ridic u or capul. Stephan f cu o mimic dezolat . Înfigând lancea în parchet, lu igara i o stinse pe gâtul victimei, care scoase un urlet teribil. Grasul, luând din buzunar o brichet Zippo, reaprinse igara i o îndrept spre acela i loc, urmând de repetate ori tratamentul. Malko era aproape bolnav pentru c nu putea interveni. M irosul de carne ars devenea insuportabil. Goldman îns , nu deschidea gura decât pentru a urla. Grete, impasibil , p rea o Giocond oribil a inocen ei. Stephan arunc igara i îi vorbi din nou la ureche chinuitului. Acesta din urm mi c u or din cap i îl scuip în fa . El, micu ul iepura înfrico at! Calm, Grelsky continua. Scoase din buzunar un instrument la care nimeni nu se a tepta: un tirbu on. R suflând cao foc , imobiliz capul lui Goldman i îi înfund arma în nara stâng , ap sând i învârtind. Malko încet s mai respire. tia c la cap tul n rii existau cartilagii extrem de fragile, cu termina ii inervate. Serge încet s se mai vaite, ca i cum i s-ar fi dat lovituri de picior. Grelsky ap s mai tare i victima url cumplit. Când primul î i ap lec urechea spre fa a torturat , Malko v zu cum buzele r nitului se mi c . Goldman vorbea. Nimic nu p rea surprinz tor în aceste circumstan e, suferin a având o limit ce nu putea fi dep it . Hipopotamul se ridic de deasupra lui Serge i , cu o sclipire de r utate în ochii negri, spuse: ³ Va rog s m scuza i o clip , sehr Geehrter HerrMalko. Arma Gretei nu se mi case din pozi ia dinainte. So ul ei se repezi la u , o deschise, lu cheia i o închise pe dinafar . Nimeni nu scoase un cuvânt. Goldman gemea u or isângele i se scurgea din nas. Stephan nu lipsi mult. Cheia se auzi în broasc . B rbatul intr , aducând cu el o cutie neagr . Malko v zu privireade disperare din ochii lui Goldman. Lini tit, c l ul înconjur tr upul pr bu it, smulgând lancea în trecere i o înfipse în buricul nefericitului. În camer se f cu auzit trosnetul f cut de coloana vertebral rupt . Stephan ap s cu toat greutatea, iar corpul transfugului se contract cu o asemenea violen , încât o arunc de pe el pe Grete. Din ran â ni
30

un uvoi de sânge. Malko îl privea pe Grelsky. tia c acesta era gata s -l lichideze, dac ar fi putut. R utatea ce se citea în ochii polonezului era terifiant . Sentimentul degajat p rea îns a fi c tocmai revenise de la un spectacol foarte distractiv. Dup un moment de t cere, c l ul, politicos, întinse mâna spre so ia lui, care se ridic f r a- i sc pa din ochi adversarii. Malko v zuse multe orori în timpul misiunilor sale, dar niciuna nu se putea compara cucele petrecute aici. Grelsky, trecându - i mâinile prin p r, surâse: ³ Acest imbecil ne -a ratat seara. Tonul p rea monden, cu atât mai mult cu cât în mâini avea cutia neagr . Agentul, inexpresiv, dar excesiv de amabil, spuse ironic: ³ Seara nu s-a terminat. Nu-mi place felul în care l -a i tratat pe Goldman i asta chiar invita i fiind în propria mea cas . ³ Dragul meu, eu execut mai întâi ordinele. Nu tiu ce con in documentele. Nu cred c ve i apela la poli ia austriac pentru a le explica în final c dumneavoastr sunte i unul din cele mai apreciate personaje ale CIA?! ³ Nu am alt solu ie, exceptându -o pe aceasta. ³ St!... st!... Grete, arat -i Alte ei Sale, talentele tale... Femeia f cu un pas i un glon se înfipse în perete, launcentimetru deasupra capului lui Malko. Krisantem se f cu alb ca varul. Ar fi trebuit s reac ioneze, dar f r discu ie cei doi criminali aveau mult sânge rece. ³ S ne desp r im prieteni, spuse polonezul, ipocrit. Nu v vom mai deranja... Singurul lucru pe care vi -l cer este s ave i grij de acest... Ar t spre Goldman. ³ Trebuie s ave i undeva, în spatele gr dinii, un col i or lini tit. Nimeni nu îl va c uta. Poate doar colegii dumneavoastr dela CIA. Ar fi îns mult mai bine dac austriecii nu i-ar b ga nasul în afacere. Ar r mâne oca i. Vorbind continuu, cei doi mon tri se apropiaser de u . Se produse o secund de tensiune, gen Åora Hµ. Apoi se auzir zgomote de pa i pe scar , precum i vocea Alexandrei. ³ Malko?! ³ Sunt aici! U a se deschise. Ca i cum ar fi fost comandate prin acela i circuit electronic, cele patru pistoale disp rur . Tân ra austriac se apropie. Î i pusese puloverul, iar agentul o trase spre el, înainte ca femeia, furioas de altfel, s poat vedea cadavrul. ³ Coborâm imediat, spuse îi cu voce tare. Prietenii no tri i -au schimbat planul i nu vor mai dormi aici. Cu to ii se îndreptar spre scar . Uluit , Alexandra îi privea. ³ Cum a i ajuns aici? ³ Vizitam castelul, spuse Grelsky politicos. ³ Lamiezul nop ii? ³ Nu vroiam s plec f r a-l cunoa te bine. Alexandra î i d dea seama c min ea, dar nu pricepea ce motiv ar fi avut. Dac ar fi fost mai pu in ocupat în a - i regla conturile cu Marisa, ar fi auzit ipetele. ³ Dar domnul Goldman unde este? Doa rme? ³ Trebuie s doarm , r spunse Malko. Stephan se amestec în discu ie. ³ Nu v nelini ti i, knee Fräulein.... Noi ne luam r mas bun de la Alte a Sa« 31

Ø

Accentuase titlul, cu o urm de ironie. Grelsky, împreun cu Grete coborau deja pe scar . Un iz u or i ieftin de paciulie te f cea s strâmbi din nas la trecerea obezei. Malko se întreb din nou ce con ineau misterioasele documente, pentru care cei doi c l i îl omorâser atât de s lbatic pe Serge Goldman. O lu pe Alexandra de bra i îi spuse cu maxim au toritate: ³ Du-te la culcare. Voi veni i eu pu in mai târziu. Între ochii auri i cei verzi avu loc o mic prob de for , pentru ca apoi tân ra femeie s o ia totu i spre culoarul ce ducea în cealalt arip . Între timp, agentul se afla deja în spatele fami liei Grelsky, cu Krisantem pe urmele lui. ³ F r zgomot, f r scandal, avertiz Malko. Ajunser la intrare, în momentul în care Stephan deschidea u a. Krisantem î i dubla st pânul i, la nivelul celei de -a treia trepte, plonj asupra masivului spate ce i se oferea. În pumnii strân i, inea la ul ce era cât pe ce s -l stranguleze pe Malko la Istanbul. Acest gen de arm era silen ios i foarte eficace. Grelsky par atacul prea târziu, Malko îl v zu pe turc arcuindu-se. La ul se afla deja în jurul gâtului. În mod normal, polonezul ar fi trebuit s moar în urm toarele cinci minute. Se zb tea cu furie. Krisantem st tea lipit deasupra lui, ca o umfl tur monstruoas . Malko avu timpul necesar de a da un picior în femeie, pentru a evita s fie transformat în strecur toare. Aceasta îl împingea cu bra ele inute în fa i cu un aer feroce. Cele 125 de kilograme aveau puterea unei prese hidraulice. Ratându -l pe Malko, pulveriz o m su i se r sturn , gata s atace din nou. Chiar atunci, se auzi o trosnitur seac . Înnebunit, Krisantem se trezi cu cele dou capete ale la ului în mâini. For a lui Grelsk y era asem n toare mu chilor gâtului, care rezistaser strângerii mortale. Turcul nici nu avu timp s mediteze asupra înfrângerii. Precum un elefant r nit, Stephan, cu o dâr ro ie în jurul gâtului i cu fa a congestionat , apuc cu o singur mân adversar ul, ap sând pe carotid . În acela i timp, îl d dea atât de puternic cu capul de perete, încât o plac de lemn se rupse în do u . Luptându-se cu Greta, lui Malko i se frânse inima: acea pies de lemn data din secolul al XVII-lea i îl costase ochii din cap. Krisantem c zuse deja pe jos, cu ochii închi i. Ocupat s evite ghearele Gretei, agentul nici nu avu timp pentru a se ap ra. Polonezul îl atac atât de rapid, încât nu mai v zu decât sclipirea din micu ii ochi negri. inând bine cutia neagr în mân , hipop otamii ie ir , l sând u a deschis . Nimeni nu spusese vreun cuvânt i nici nu scosese vreun strig t. Adev ra i gentlemeni! Din aerul romantic al serii nu mai r m sese nimic. Mercedesul demar , în timp ce Malk o se ridica. Se repezi afar , v zând cum luminile ro ii ale ma inii deja disp reau în rafalele de z pad . În plus, frontiera ungar sau ceh nu se afla decât la circa dou zeci de kilometri dep rtare. Turcul se ridic i el, mut de furie. ³ S încerc m s -i ajungem înainte de a trece frontiera, decise Ma lko. Ajun i în curte, pornir Jaguar-ul. În ciuda farurilor puternice cu iod, instalate de speciali ti, nu puteau vedea nimic la o distan mai mare de câ iva metri. Le trebuir cinci minute pentru a reg si oseaua Viena-Bratislava. La o intersec ie, agentul realiz c arepan . Opri ma ina i, cu lanterna în mân , control roata stâng . Un piron în epase pneul. Privi oseaua din spatele ma inii: o duzin de astfel de cuie se aflau pres rate în z pad . Familia Grelsky nu l sase nimic la voia întâmpl rii. În timp ce Krisantem scotea roata de rezerv , agentul descoperi un lucru surprinz tor. Urmele ce se distingeau în z pad , l sate de
32

Mercedes, coteau la dreapta, spre Viena. Se aflau în mare întârziere fa de cei doi, dar poate mai aveau o ans de a -i întâlni. Dou zeci de minute mai târziu, ajunseser înapoi la castel . L sându-l pe Krisantem s parcheze Jaguar-ul, Malko intr în hol. Trebuia s anun e situa ia lui Serge Goldman. Austria era o ar civilizat , în care cadavrele nu se g seau pe strad cu una, cu dou , iar el era un bun cet ean. Gâfâind, ajunse la etajul trei. U a era deschis . Stând în picioare în fa a mortului, înve mântat cu mini-c ma a de noapte i cu blana alb de vizon, Marisa plângea convulsiv. V zându -l pe st pânul castelului, se repezi la fereastr , cu ochii m ri i de groaz . Suspinând, opti: ³ V implor, nu m omorâ i...

33

CAPITOLUL VI
Cei doi r maser pentru o secund fa în fa , f r a scoate o vorb . Tân ra tremura convulsiv. Nu purta ciorapi, iar pe picioare i sef cuse pielea ca de g in . Agentul se apropie i o lu în bra e. Femeiase l s cuprins , cu ochii m ri i de spaim , îndrepta i spre cadavrul lui Serge Goldman. ³ Cum a i ajuns aici? o întreb , tr gând -o afar din camer . Marisa r spunse optit. ³ Mi-a fost team s r mân singur ... Dup tot ceea ce s-a întâmplat, am fost în camera dumneavoastr . V -am c utat peste tot, pân ce am v zut c a i intrat aici. M-am ascuns, pân în clipa în care au plecat cu to ii. U or, o împinse spre scar . Tân ra se întoarse, privindu-l cu ochii mari: ³ Pentru ce l-a i omorât pe Toto? S-ar fi putut spune c femeia aproape îi c uta o scuz . Malko în l capul: ³ Nu l-am omorât eu. Dac a fi putut, a fi împiedicat asasinatul. ³ Dar de ce? ³ Nu v pot explica. De altfel, eu însumi nu cunosc motivele pentru care a fost ucis. Dumneavoastr îl cuno tea i de mult timp? ³ De patru zile. ³ ti i de ce a venit aici? Marisa d du din cap, luând mutra unui copil. ³ Urma s mergem în Insulele Virgine, într-un loc cu soare. Cel pu in, a a mi-a spus. Din p cate, în seara în care trebuias lu m avionul, a venit cineva la el acas . Nu am v zut persoana, deoarece Toto m -a trimis în alt camer . Dup ce aceasta a plecat, Toto mi-a spus c vom zbura spre Europa, i nu spre insule, a a c ne-a i întâlnit la aeroport. Discutând, ajunser în bibliotec . Malko se îndrept spre bar i turn vodc în dou pahare mari. Aveau amândoi nevoie de un înt ritor. ³ Nu cumva ave i o buc ic de carne crud ? ³ De carne? ³ Da! Pentru ochiul meu. Într-adev r, ochiul femeii începuse s arate r u. Malko se ridic , se duse în buc t rie i reveni cu bucat de carne pe care Marisa i -o aplic deasupra vân t ii. Pe nea teptate, se auzir pa i pe scar . U a bibliotecii se deschise brusc i ap ru Alexandra. Malko nu o v zuse niciod at atât de frumoas . Î i despletise p rul lung de culoarea mierii, care -i încadra umerii. Ochii verzi, sco i în eviden de dermatograful negru, p reau imen i. Ea, care nu se farda niciodat , se rujase i î i rimelase genele. În privin a sânilor, probabil i-i umflase, astfel încât amenin au s rup marginea de la gât a puloverului. F cu o piruet , punând în valoare fesele cambrate i strânse în pantalonii de c l rie, spunându -le cu o voce angelic : ³ Bonsoir. Se a ternu o t cere sideral . B rbatul r m sese mut, precum o statuie, la aceast apari ie de vis. ³ Nu r spunde i amândoi o dat , spuse Alexandra, pe un ton din ce în ce mai dulce. F cu un gest dezinvolt, apoi continu : ³ Lieber 10, am trecut doar pentru a v spune bun seara. La revedere, frumosule prin ...

10

Drag (n. a.)

34

Se întoarse cu un surâs ironic, iar tocurile cizmelor r sunar pân în hol. Malko s ri din fotoliul s u i o prinse din urm . ³ Unde te duci? ³ S m culc... la mine, acas . Femeia st tea dreapt precum litera I, furioas , dar sigur deea. ³ R mâi. Zgomotul pe care Alexandra îl scoase sem na cu o scrâ neal din din i. ³ Pentru ce? Ai de gând s organizezi o orgie cu Å oapaµ ta american ? În acel moment ar fi vrut s-o ucid . ³ E ridicol. Eu n-am« ³ Desigur, tu n-ai avut timp... Acum, las -m s plec. ³ De ce te-ai machiat a a... Alexandra arbor o figur îndr gostit , iar buzele sale le atinser pe cele ale lui Malko, impregnându-le cu un parfum delicat. ³ Doar pentru a- i ar ta ce pierzi, mein Schatz 11. Adio, micul meu prin prostu . U a se închise în nasul lui, înfrigurându-l. Câteva secunde mai târziu, auzi motorul unei ma ini tu ind i ambalându -se. Reveni cu triste e în bibliotec . Marisa nu se mi case, inându - i în continuare buc ica de carne aplicat pe ochiul vân t. Pentru o frac iune de secund , Malko dori s uite de CIA, Goldman sau Marisa i s o readuc pe Alexandra înapoi. Din p cate, mai avea multe de rezolvat, înainte de a putea face acest gest. ³ Duce i-v la culcare, îi spuse Marisei. M gândesc c ar fi cu mult mai bine dac a i r mâne aici pentru câteva zile. Femeia era prea obosit pentru a riposta. Dup ce î i termin vodca, urc sc rile, urmata de Malko, îndreptându -se direct spre camera lui, în care intr imediat. ³ Mi-e prea fric s r mân singur , se plânse timid tân ra. ³ Culca i-v . Voi reveni. Krisantem nu dormea. A ezat pe pat, era ocupat s taie în patru gloan ele armei sale. Era un Parabellum fabricat în Coreea. Cu ajutorul lui, putea trimite pe oricine direct în infern. Nu -i pl cuse deloc f ptul c Stephan Grelsky îi dejucase planul. ³ Nu îl pot l sa sus pe Goldman, îi spuse Malko. Krisantem se sim i brusc foarte obosit. Cu ceva timp înainte, ucidea oame ni, dar nu era nevoit s îi i îngroape. Din nefericire, acum trebuia s se ocupe i de Åcur ireaµ locului, fapt cu atât mai stresant, cu cât, în cazul de fa , nu omorâse pe nimeni. Era un lucru nedrept. ³ M voi ocupa de el imediat. Lini tit, Åagentul se duse la culcare. µ tia c trebuie s -l contacteze pe eful CIAdin Viena, cu atât mai mult, cu cât acesta îl rugase s -l intercepteze pe Serge Goldman, f r a-i spune îns ce transporta acesta . Marisa adormise, îmbr cat cu blana de vizon. Malko se dezbr c rapid i se b g u or în pat, al turi de ea. Adormi cu gândul la Alexandra. Dac ea ar fi tiut...

Ø

Ø
11

Comoara mea (n. a.)

35

A s pa un mormânt nu este un lucru agreabil, cu atât mai mult cu cât afar temperatura era de -7°C, iar vântul înghe at b tea violent, solul devenind tare precum granitul. Învelit într-o p tur , Serge Goldman a tepta lini tit. Krisantem, cu o lantern de miner, muncea de zor în spatele gr dinii, chiar lâng un gard d in sârm ghimpat , ce marca teritoriul. Cu zece metri mai departese afla ÅCortina de Fierµ, care-l enerva pe Malko. Datorit rea ez rii frontierelor, castelul pierduse mult din terenul aferent, de i agentul se zb tuse pentru fiecare metru. Krisantem lucra de zor, ca i cum via a lui ar fi depins de acest lucru. Totul era în van. Dup o or plin de efort, nu reu ise s sape mai adânc de zece centimetri. Descurajat, î i mas rinichii durero i. Ce meserie! Instantaneu, îi veni o idee genial . În gr din , la zece metri distan de locul ales pentru mormânt, se afla o caban din lemn, unde se puneau mobilele de gr din pe timpul iernii. Îl puse pe Goldman pe umeri i, cu mare greutate, se îndrept într-acolo. În caban era i mai frig. Krisantem depuse macabra înc rc tur pe p mânt i privi în jurul lui. În apropierea u ii, exista un balansoar vechi, pu in stricat, dar înc solid. Cu precau ie, îl a ez pe Serge i îl înveli cu p turile pe care le g si. Fotoliul se balans i scâr âi din încheieturi, leg nând u-l u or pe cel mort. Aici era mai bine, decât într -o groap în p mânt. Krisantem plec în vârful picioarelor, p r sind cabana i încuind -o bine cu lac tul. Goldman va sta lini tit acolo pân la prim var . Va fi apoi înmormântat, odat cu prima îns mân are. William Coby era întotdeauna impecabil îmbr cat i în pas cu moda. Fusese recrutat de CIAcu ajutorul unui antrenor de canotaj al Universit ii din Yale. S-ar fi spus c nu se a teptase niciodat la aceast surpriz . Studiile sale în diploma ie îi asiguraser o ascensiune rapid , ocupând destul de u or func ii importante. Era mai degrab un analist, nicidecum un om brutal. Avea oroare de genul de misiuni în care era implicat Malko i îl f cea pe acest a din urm s-o simt . Acum era totu i foarte îngrijorat. ³ Am primit instruc iuni, vorbi Coby, cufundat într-unul din marile fotolii de piele, ce se aflau în birou. Cu orice pre , trebuie s -l g si i pe acest Stephan Grelsky. Se pare c documentele pe care le de ine sunt extrem de importante. David Wise m-a sunat, personal. ³ Bine, dar nu sunt singur în CIA, spuse agentul, agasat. i dup cum ti i, sunt în concediu. Jenat, Coby î i aranj p rul i a a impecabil: ³ tiu! Bineîn eles! Dar nu v am decât pe d umneavoastr în acest... gen de ac iune. Cel mai bun agent al nostru din Viena, pe care , de altfel, îl cunoa te i, Kurt von Hasel este plecat. În plus, se pare c ... David Wise dore te ca numai dumneavoastr s v ocupa i de caz. ³ Sunt extrem de flatat. Am uitat s men ionez c am g sit, cel pu in deocamdat , un loc provizoriu, dar nu etern, pentru Goldman. Îl voi pune într-o lad , pe care vi-o voi trimite zilele astea. Coby tres ri: ³ Aici?! E imposibili ³ Ei, tiu c ave i destule cuptoare la Ambasad « Cel lalt cânt rea abominabila supozi ie, încercând s - imen in aerulde demnitate. ³ Din p cate, eu nu v pot ajuta prea mult. Nimeni de aici nu tie unde se afl Stephan Grelsky. 36

Ø

³ Cunoa te i m car cine este acest individ? ³ Exist un dosar din care reiese , f r nicio îndoial , c lucreaz pentru Est. În ultimii ani, a înfiin at în Europa mai multe, societ i fantom pentru a facilita contrabanda cu metale strategice. Sediile principale erau la Z ürich i la Hamburg. Acum, s-a lansat pentru prima dat într -o adev rat opera iune Åneagr µ. ³ Cu alte cuvinte, nu ti i nimic! Cred c a fi aflat mai mult citind ÅBuletinul Oficialµ. Coby f cu un gest de neputin . Vizibil, nu inea mor i s se ocupe de problem . Totu i, avu un ultim cuvânt de bun voin : ³ Dac dori i s folosi i telexul codificat pentru Washington, acesta v st la dispozi ie. Precum în mai toate ambasadele, CIA de inea o re ea proprie de comunica ii, la care Åadev ra iiµ diploma i nici nu aveau acces. Cu aceste cuvinte, William Coby se ridic , semn ce d dea de în eles c întâlnirea se terminase. Cei doi b rba i î istrânser mâinile, iar Malko ie i pe culoarul pictat în cenu iu deschis. Oficial, CIAocupa cel de-al treilea etaj al Ambasadei Americii. Bineîn eles c toat lumea tia acestlucru, dar se men inea un gen de secret politicos, gra ie pancartelor ce indicau servicii absolut fanteziste. Ca i î n alte p r i, exista i un Åambasadorul rus la Vienaµ. Omul era unul dintre cele mai bune elemente ale KG Bului, scorul devenind astfel egalîntrecele dou mari centre de spionaj. Malko se reîntâlni cu Krisantem, carea tepta în curte, la volanul ma inii. Timpul se mai îmbun t ise, nu mai ningea, dar cerul r m sese cenu iu , iar temperatura era constant siberian . William Coby nu discutase nimic despre M arisa i nici Malko nu adusese vorba despre ea. îi era oarecum mi l de fata care se trezise amestecat într-o istorie sângeroas . Se gândea c , în m sura posibilului, o va proteja. ³ Dragul meu, îi spuse turcului, avem ca misiune s -i g sim pe fermec torii no tri hipopotami, împreun cu ceea ce au furat de la Goldman. Surâsul lui Elko Krisantem însemna c nu existau motive pentru a -i displace ideea. Turcul î i pip i cu tandre e la ul..., era la locul lui. În ciuda a tot ce se spunea, nu for a era atributul turcilor, ci ranchiuna.

37

CAPITOLUL VII
Malko demar lent cu Jaguar-ul spre Annagasse, o strad mic i strâmt , prost luminat , ce d dea spre K ärntnerstrasse, considerat un fel de Champs Ely ees al Vienei. O prostituat cu cizme, îmbr cat într -o hain de blan de iepure,privea avid la ma ina frumoas , c utând s atrag aten ia oferului. Întotdeauna se g sea o mul ime de fete de acest gen, chiar la cap tul str zii, nu departe de luminile Clubului Play-Boy. Câteodat , mo teneau de la un client foarte înc lzit o lec ie de moral rigid i nu banii pe care -i a teptau... Portarul clubului se gr bi pentru a parca Jaguar-ul. Malko intr rapid. În pofida orei târzii, sala de la parter era aglomerat . La bar nu mai exista niciun loc liber, multe cupluri aflându-se în c utarea unuia. Ringul de dans se asem na cu o magm suprarealist a lui Salvador Dali. Pu teai credec localul ardea, datorit fumului dens din interior, de i instala ia de climatizare func iona la maxim. Malko se îndrept spre scara din spate. O gr mad de fete îl urm rir cu privirea. Una dintre ele îl ciupi, inten ionat. În spatele ochelarilor s i negri, surâdea la vederea fustelor ridicate deasupra picioarelor. Cu un pahar det rie în mân , o fat , complet beat , îi f cu cu ochiul. Îns Malkodisp ru, urcând spre primul etaj. Clubul nu era un adev rat loc gen ÅPlay-Boyµ, a a cum sunt cele din Statele Unite, pline de bunnes, adic mici iepura i reprezenta i prin fete frumoase, înve mântate într-un maiou foarte mic, cu o fund mare la spate. Aici, la V iena, era o simpla discotec , loc de întâlnire al tuturor vienezilor. Sala de jos era rezervat prostituatelor, iar toate coafezele i vânz toarele din ora veneau cu inten ia de a pescui un amant frumos i bogat. ³ La primul etaj se afla adev ratul club p rivat, în care se putea cinasau dansa. Paznicul, un b rbat bine educat, cu o musta Åpe oal µ, îl l s s intre. Nu-l cuno tea, dar înf i area lui distins îi era suficient . Malko se îndrept spre bar. Acolo, trei b rba i a eza i pe taburetele înalte, beau lini ti i. O femeie tân r , cu un chip fermec tor, încadrat de un p r m t sos, îl privi cu interes. St tea pe un taburet, iar fusta îi era mult ridicat , sco ând la iveal într-un mod indecent picioarele-i superbe. O cuno tea... Era Gräfin12 Thala von Wisberg. Divor at de dou ori, bogat , ea nu - i alegea aman ii decât dintre tinerii chipe i ai clubului. Malko f cu o plec ciune în fa a ei i îi apuc vârful degetelor. ³ Küss die Hand, Grüfin13. Era o formul str veche a aristocra iei vieneze. Sim indu -se în elementul s u, agentul î i reg si instinctiv accentul nazal al nobililor înainta i. Contesa îi surâse. ³ C uta i pe cineva? ³ PeAlfi. L-a i v zut? . ³ Da, e pe aici. Cred c este în apropierea ringului de dans. Face curte unei micu e baroane unguroaice, care se va afla în patul lui chiar în aceast sear . Malko mul umi printr-un semn al capului i se îndrept spre ring. Îi pl cea mult acest loc: femeile erau frumos îmbr cate, mediul era filtrat i nu existau decât gentlemen sau pe aproape. Contele Alfred von Windcratz, Alfi pentru toat lumea, st tea cu distinsa-i calvi ie aplecat spre tân ra baroan , în momentul în care Malko îl atinse u or pe um r. Întrerupându-se din discu ie, acesta ridic ochii.

12 13

Contes (n. a.) S rut-mâna, Contes (n. a.)

38

³ Malko! Grüss Gott14. Ce surpriz pl cut . Te credeam plecat în America, printre s lbatici. ³ Am sosit. Alfi, cu non alan , f cu prezent rile. Decolteul tinerei baronese era cu adev rat nemaipomenit. ³ E ti singur? întreb Alfi. ³ Da. Caut pe cineva. O lumini se aprinse în ochii contelui. ³ Frumoas ? ³ Urât i gras . Nu vine prea des pe -aici. Dar tu cuno ti atâta lume... Alfi reprezenta ultima ans . Toat ziua b tuse Viena în lung i -n lat, f r a g si nici cea mai mic urm l sat de Grelsky. Scânteierea se stinse brusc din privirea amicului. Alfi se scuz fa de partener i propuse: ³ Vino! î i ofer ceva de b ut la bar. Pân în momentul în care ajunser la bar i coma ndar o sticl de vodc , nu scoaser un cuvânt. Agentul remarc privirea plictisit a prietenului s u. Pentru un autentic conte austro-ungar nu reprezenta decât o nebunie faptul de a între ine un club de noapte, fie el i monden. Alfi era unul din cei doi manageri ai clubului PlayBoy. Ru ii îi confiscaser ceea ce mama lui nu pierduse la jocurile de noroc. Datorit bunicului s u, decedat sub ruinele Presbourgului, era primit înc la marile baluri. Nu putea s se c s toreasc cu o fat de rangul lui, cu toate c un mare num r de tinere vieneze înst rite ar fi fost încântate s îi ofere ofranda virtu ilor. Aceste lucruri f ceau parte din conduita unui b rbat bine educat, ce nu î i striga originea nobil de pe acoperi uri. La rândul lui, Alfi îl cuno tea pe Malko de mult timp. Trecea cu vederea îndeletnicirea acestuia,spunându - i c nu- i putea reconstrui castelul printr -un miracol... Oricum, între oamenii cu bun cre tere, exist lucruri despre care nu se discut . i dac se gândea bine, nici el nu era chiar curat... curat... În schimb, tia totul despre Viena, ca despre propriul buzunar, nefiind singurul dintr -o familie nobil care exercita o meserie mai pu in întâlnit la str bunii s i: Kurt von Wisgerg tr ise cu o dubl personalitate, împ r indu -se între decorarea interioarelor i spionaj... ³ Cuno ti cumva un tip pe nume Stephan Grelsky? întreb agentul. Un tip enorm. So ia lui are acela i gabarit. ³ Grelsky... Alfi c zuse în contemplarea paharului gol. Contesa tr sese dup ea, pe ringul de dans, un adolescent. Ca i cum ar fi vorbit cu el însu i, b rbatul murmur : ³ Are o sl biciune pentru feti e, acest Grelsky al t u, dac vorbim despre aceea i persoan . Al meu vinde metale rare, fiind un soi de reprezentant. ³ tii unde locuie te? ³ Nu. Dar dac te duci din partea mea l a Reisbar, i se va spune. Este aproape de aici. Lâng Neumarkt. Malko nu mai avutimp de mul umiri. Un grup mare intr în incint i patronul barului le surâse comercial, gr bindu -se s -i întâmpine. Pentru o clip , îi fu mil de conte.

Ø
14

Dumnezeu s te binecuvânteze (n. a.)

39

Travers din nou sala de la parter, la fel de plin de fum i ie i în aerul curat dar rece de afar . Reisbar se afla la doi pa i, pe o stra d minuscul i dreapt . Era vitrina uneia dintre cele mai bune re ele Åkall-girlsµ din Viena. Ghizii turistici nici nu mai trebuiau s-o men ioneze, atât de binecunoscut era. Un barman somnoros st tea în spatele barului. Într-un col , doi b rba i jerpeli i jucau yan 15. Malko se apropie i spuse: ³ Sunt un prieten al lui Alfi. Îl caut pe Stephan Grelsky. Barmanul lu uri aer vis tor. ³ Nu-i aici, r spunse o voce cavernoas . Nici nu a trecut pe la noi în ultimul timp. ³ ti i unde-l pot g si? Dup o pauz , barmanul se decise: ³ Dac este prieten cu dumneavoastr , înseamn c ti i unde s -l g si i, nu-i a a ? ³ Era logic. Agentul se întoarse. Unul dintre juc tori îl privea cu total neîncredere. Enormele sprâncene negre se îmbinau deasupra nasului i o dâr de murd rie trona pe reverele hainei. Malko scoase o hârtie de 100 de ilingi, se apropie de om i, vârându -i-o în buzunar, îi opti: ³ Am pierdut num rul de telefon al prietenului meu... Un zâmbet serafic lumin fa a celuilalt. ³ Ah, bine! Asta e cu totul altceva! Jacob, uit -te în agend . Cred c avem telefonul domnului Stephan. Malko frem ta la ideea c într-o bun zi, aceast voce, animat de Tokay, ar putea spune ÅDomnule Malkoµ« ³ Îl avem, spuse Jacob ferm. Nu era genul de om expansiv, a a c se for s adauge: ³ ti i c domnului Stephan nu-i prea place s fie deranjat? i apoi, nu se afl tot timpul în acel loc... Cel lalt, împ turind deja bancnota, sublinie: ³ Este foarte adev rat. Malko mai scoase un teanc de hârtii, fapt ce avu efectul ape i de Lourdesasupra unui paralitic. ³ Jacob, du-te i sun -l pe domnul Stephan. A a e mai corect. Apoi i -l vom da la telefon pe domnul. ³ Voi vorbi chiar eu. Jacob scoase un aparat de sub raftul recep iei, timp în care Malko nu îl p r sea din ochi. Momentul era extrem de delicat. Creierul înregistr zgomotul f cut de discul ce se învârtea, în func ie de asta, reconstitui num rul de telefon i îl memor . Cu ochii închi i, Åsim iµ: 8...3..., era prefixul celui de -al treisprezecelea arondisment, cartierul vilelor elegante, destul de departe de Innerstadt, spre vest. Apoi urmar alte cifre, din care reu i s afle num rul atât de c utat: 9532, Telefonul sun de cinci ori, de ase ori , i nimic. Jacob, trist, spuse: ³ Se pare c nu-i acolo« Închise. Între timp, o a doua bancnot de 100 de ilingi îi fu strecurat în mân . Emo ionat, bâlbâi: ³ Trebuie s reveni i. Nu v putem da num rul de telefon al domnului Stephan. Nu v cunoa tem. Malko mul umi politicos, f r a insista i p r si incinta Reisbarului. Partida de yan reîncepuse.
15

Joc japonez de zaruri (n. a.)

40

Jaguar-ul era acoperit cu o minuscul pelicul de z pad , iar el reg si cu pl cere mirosul de piele din interior. Scrise în carnet num rul memorat. Porni ma ina i se opri pu in mai departe, lâng o cabin telefonic din Kärtnerstrasse. Cu un iling, ob inu informa iile ce -i erau necesare. Num rul corespundea unei adrese din al treisprezecelea arondisment, Hietzing, 28 Winzerstrasse, al c rui abonat se afla pe numel e societ ii Dryam. Întorcându-se la ma in , privi planul ora ului. Cartierul era ocupat de vile luxoase i lini tite, pe o mic str du ce întret ia Hietzingerstrasse, pe dealurile din cartierul de vest. Timp de o secund , regret c nu -l avea pe Krisantem al turi. Apoi se gândi c pentru cercetarea în care se aventurase, era mult mai discret s fie singur. În plus, turcul se ocupa de castel. Dup zece minute, sosi în Winzerstrasse. Acolo descoperi practic o p dure de brazi. Nu existau decât pavilioane sp a ioase, dar neluminate. Un strat gros de z pad acoperea oseaua i Jaguar -ul derap de-a lungul drumului, imediat ce încercase s accelereze. Malko parc ma ina i continu drumul pe jos. Num rul 28 era cea de-a asea cas , o vil modern , cu un singur e taj, în mijlocul unei mici gr dini. Neagr i t cut , p rea a fi abandonat . Ap s pe sonerie i por ile de fier se deschiser automat. În drum spre cas , observ un garaj închis. Stratul de z pad era neatins, chiar i pe ale ea ce ducea spre u a de la intrare. Nic ieri nu se vedea vreo urm de pa i. Î i scoase pistoletul de sub centur i îl introduse în buzunarul paltonului din ca mir albastru. Dup ce str b tu aleea pân la u a de la intrare, ap s calm pe sonerie. Nimic! Ap s din nou i - i lipi urechea de vizor; era imposibil s auzi dac soneria func iona. Dup ce a tept trei minute, puse mâna pe clan i împinse. U a nu era închis cu nicio cheie... Rapid, se lipi de perete. Dintr -o s ritur , p trunse în întunericul din interior, dar nu se întâmpl nimic. Cu arma preg tit , pip i de-a lungul peretelui i sfâr i prin a g si un comutator. Când lumina se aprinse de la o lamp ag at de plafon, i se dezv lui un decor banal: o comod , un cuier i câteva u i. Dup ce închise u a exterioar , v zu c avea o închiz toare încastrat , protejând astfel locuin a de orice intrus, dac era încuiat din interior. Începând din acest moment, Malko î i d du seama c nu exist nimeni în cas . Urcând la primul etaj, descoperi sufrageria, oribil decorat , cu mobile imitând Rena terea. În alt camer se afla dormitorul. G si în curând buc t ria i un oficiu. La toate ferestrele existau z voare, ceea ce demonstra c f amilia Grelsky era foarte prudent . În timp ce urca o scar interioar , telefonul începu s sune. În ciuda sângelui rece, tres ri. Aproape c se a tepta s vad ap rând enorma form a lui Stephan. Zgomotul rezona înfrico tor în casa goal . Ar fi dorit s r spund , dar î i d du seama la timp c ar fi fost imprudent. Dup mai multe apeluri, se l s t cerea. Fiind în criz de timp, Malko se decise s perchezi ioneze rapid locul. La parter nu g sise nimic, dar când era pe punctul de a p r si buc t ria, lanterna lumin o scobitur sub frigider. Obiectul fusese deplasat, f r a fi fost pus înapoi. Ap s , i o trap prev zut cu un inel ap ru. Trase de inel i acesta se ridic u or. Acolo exista o deschiz tur p trat i o scar în genul celor de pe un submarin,Malko începu s coboare scara, dup ce ap sase pe un buton electric ce lumina partea de jos. La a cincea treapt , atinse solul. Într-un col , pe jos, se aflau mai mul i saci înveli i în plasticverde. Îl deschise pe cel mai mare, care avea dimensiunea unui sac cu cartofi. Era unemi torradio, model ce nu se g sea în comer . Era prev zut cu o anten i cu un fir careîl conecta la p mânt. Apoi v zu 41

Ø

un dispozitiv automat ce utiliza o band magnetic , ce permitea o transmisie ultrarapid , banda învârtindu-se cu vitez foarte mare. Într-un sac din hârtie maro, aflat mult mai în spate, se g seau fi icuri de aur cu monede de câte dou zeci de dolari fiecare. În total, num r cam 6000 de dolari. Stephan Grelsky nu p rea a avea încredere în b nci « Exista îns ceva care îl intriga. Dup câte tia, era singurul care îl urm rea pe polonez, iar acesta avusese suficient timp pentru a lua decizii. De ce î i abandonase locuin a? În mod cert, afacerea devenea din ce în ce mai misterioas . Sui treptele, trase trapa la locul ei i î i relu c ut rile. Din pricina întunericului, se împiedic de unobiect. Când î i aprinse bricheta pentru a - i lumina drumul, un fior de groaz îi trecu prin corp. Casa nu fusese complet goal : Grete Grelsky nu se va mai îndopa niciodat . Femeia z cea pe jos, cu ochii larg deschi i i cu sângele închegat deja pe fa . Malko atinse fruntea moartei. Femeia decedase cu mult timp în urm . O alt pat mare se întindea deasupra rochiei imprimate. Fusese împu cat cu un glon în piept i apoi torturat pân ce murise. Dar de ce? Trecu peste cadavrul care emana un miros dulceag i ie i din camera ce avea înc u a deschis . A ezat pe marginea patului, se gândea la ce reprezentase cu pu in timp înainte aceast doamn Grelsky. Atmosfera sinistrei case începea s -l sufoce. Inspect rapid dormitorul i g si în primul sertar al comodei un pistolet P 38 înc rcat, diverse medicamente, printre care o cutie mare i galben cu pastile. Scotocind, g si i dou pa apoarte. Unul dintre ele era pe numele Jane Smith i cel lalt pe numele Robert Niamez, amândou persoanele fiind de origine canadian . Fotografiile erau îns ale familiei Gre lsky. Malko aflase suficient de multe lucruri.Întorcându-se la Grete, î i aminti de moartea lui Serge Goldman, pe care nu-l putuse plânge i se gândi c se afla din nou b gat într -o conjunctur de neîn eles, dar mortal . Luându- i paltonul înainte de a p r si casa, închise u a dup el i înaint pe alee. Atent la tot ceea ce era în jur, observ o ma in neagr . Din întuneric, o voce îi spuse în german : ³ Intra i în cas , mein Herr. Repede! Ar fi putut trage cu pistoletul chiar prin buzunar. Dar asupra cui? U or, se retrase pân la u . Portiera ma inii se deschise i pentru o secund lumina din interior l s s se vad o siluet feminin la volan, precum i un b rbat înalt i slab. Acesta îl împinse pe Malko spre interio r, ajutându-se de cap tul unui pistol camuflat. F r ezitare, necunoscutul aprinse lumina de la intrare. ³ Nu b ga i mâinile în buzunare. Nu am niciun chef s v omor! Era o veste bun . i mai bine era c putea vedea fa a celui care -l somase. Agentul remarc accentul u or unguresccu care vorbea b rbatul i spuse: ³ Nu s-ar zice! Vorbise ungure te, astfel încât cel lalt îl privi curios. ³ Ce s vezi? Prietenii no tri din CIAau început s înve e limbi str ine?! Bravo! Individul era înf urat într-o hain lung din piele neagr .Era foarte înalt i îngrozitor de slab. P rul negru, piept nat spre spate, dezvelea o frunte înalt , de intelectual. Tr s turile chipului erau regulate, dar o serie de ticuri îi crispau f r încetare fa a. Ochii îlm surau pe Malko destul de lini ti i, ca i cum s-ar fi întâlnit în fa a unei sticle cu t rie. Un lucru atr gea aten ia: o cicatrice lung i albicioas îi împ r ea p rul în dou uvi e, ca o c rare. P rea c fusese scalpat. 42

Ø

³ Cine sunte i dumneavoastr ? sparse ghea a agentu l. Unii îmi spun Ferenczi. Nu sunt îns absolu t sigur c acesta este adev ratul meu nume. De altfel, asta n-are nicio importan , îl c uta i pe porcul de Stephan? ³ Din ce motive l-a c uta? Ferenczi continu , ca pentru el: ³ Niciodat nu trebuie s te înc rezi în oamenii care nu au niciun ideal. Tonul era aproape dureros. Îl str punse cu ochi p trunz tori. ³ Va reveni aici, deoarece exist unele lucruri de care are absolut nevoie. Malko avea nervii întin i la maximum i c uta ocazia s sar asupraindividului, dar pistoletul ungurului nu se mi case. ³ Ar putea s - i pl teasc un co ciug frumos, conchise Ferenczi. Amintindu- i de ochii mici, negri i r ut cio i ai lui Gre lsky, agentul î i d du seama c omul era înc în via , numai c pentru mersul anchetei, dorea s afle mai multe. Lini tit, Ferenczi puse pistoletul în buzunar i scoase o tabacher din aur masiv, întinzând-o spre Malko. ³ Fuma i? Brusc, agentul intr în alert . Tonul fusese prea destins i mult prea amical. În loc s accepte, se repe zi spre u . În acela i moment se produse o mic explozie i dintr-o igar ie i o scânteie de o el, asem n toare unui glon ce îi era destinat. Dac nu s-ar fi mi cat, acesta i s -ar fi înfipt în creier. Gestul ungurului era ciudat, c ci avusese ocazia s -l împu te, numai c în ultimul caz, el ar fi fost avertizat. Chiar i r nit de moarte, ar fi putut riposta. Fusese deci una din precau iunile pe care o v zuse des în ultimul timp. Malko se rostogoli, scoase arma lui i trase. Auzi zgomotul surd f cut de c derea individului care, acoperit cu z pad , fugi în spatele casei. Dup un minut, o ma in demara. Oricum, lovitura fiind ratat , Ferenczi nu va avea curajul de a reveni, cu atât mai mult cu cât în acest cartier burghez nu se prea auzeau împu c turi în toiul nop ii... Zgomotul motorului era din ce în ce mai slab. Malko î i d du seama c adversarul era un profesionist. Vrusese probabil s -l suprime din obi nuin , profitând de fericitul concurs de împrejur ri. Dar de unde tia cu atâta siguran c lucra pentru CIA? Se urc în Jaguar i se întoarse spre Reinzingerstrasse. În drum, se încruci cu un Volkswagen al poli iei, care urca cu toat viteza spre Hietzing . Ferenczi telefonase probabil poli iei, reclamând c într -o vil nelocuit se afla un b rbat înarmat. Malko se întoarse imediat la clubul Play-Boy. Ceasul indica ora dou f r un sfert. Sala de la parter era aproape goal , în schimb la etajul unu r m sese mult lume. Contesa Thala von Wisberg se afla înc la bar, sorbind din paharul cu ampanie. Agentul î i l s paltonul de ca mir impregnat cu z pad , î i perie costumul impecabil i îi comand o vodc lui Toni, bar manul. Imediat, începu s -l caute din priviri pe Alfi. Acesta dansa, strângând -o pe micu a baroan ce- i l sase capul pe umerii lui masivi. Din locul în care se afla, observa u oara balansare a oldurilor femeii, lipite de cele ale cavalerului ei. Ce departe erau valsurile lui Offenbach! Romantic incurabil, Alfi dansa cu ochii închi i, observând cu toate astea întoarcerea lui Malko. Agentul îi f cu un semn, ar tând spre bar i plec într -acolo, unde continu s - i bea vodca. Ori de câte ori sc pa de un pericol, sim ea o dorin extraordinar de a face dragoste. O foarte frumoas brunet cu o rochie scurt , argintie i cu ciorapi
43

Ø

asorta i, a ezat singur la o mas de lâng bar, î i încruci foarte înalt picioarele, aprinzându- i o igar , dar ochii erau a inti i spre el. Alfi sosi i omorî din fa idila. ³ N-au fost bune informa iile mele? ³ Ba da. Dar înc mai am nevoie de tine. ³ V d c ai mult succes... ³ Nu despre asta este vorba. Cuno ti un ungur foarte înalt,foarte slab, brunet, cu o cicatrice care seam n cu o c rare? Cu un aer contrariat, Alfi îl întrerupse i îl chem pe Toni, care puse în fa a lui un pahar cu t rie. B u o înghi itur i vorbi uluit: ³ Ai rela iiextrem de periculoase... Eu te credeam lini tit, în castelul t u... ³ De ce? Învârtindu- i paharul între degete, contele avea o privire de nedefinit. ³ Acest tip... ungurul, se nume te Janos Ferenczi. A fost de multe ori pe aici, împreun cu amanta lui, o brunet înalt , foarte frumoas , cu p rul lung, dar cu un aer bizar, gen camee. Se a ezau unul în fa a celuilalt i r mâneau a a o or , f r a- i spune un cuvânt i f r s danseze. Doar se priveau. ³ Dar cu ce se ocup sta? optit, Alfi r spunse: ³ Întreab la Stadtpolizei 16. Ace tia doreau s se debaraseze de el, numai c este persona grata: pa aport diplomatic i tot ca include acest lucru. Omul este de neatins. ³ Totu i, cu ce se ocup la Viena? ³ Se r zbun . Ai observat cicatricea? tii cum i-a ap rut pe cap? ³ Probabil, o reglare de conturi... ³ A fost împu cat. Î i aduci aminte de revolta de la Budapesta din 1956? Ferenczi lucra la A.V.O., poli ia secret ungar . Fusese la studii în Rusia i, de altfel, nimeni nu cunoa te adev ratul s u nume. Când revolu ionarii au ocupat ora ul, primul lucru pe care l-au f cut, a fost s -i pun la zid pe to i membrii A.V.O. pe care i-au g sit. Ferenczi a fost unul dintre ultimii prin i. Ru ii se aflau în curs de a ocupa ora ul. Totu i, el a fost împu cat în fa a cl dirii agen iei Reuter. Cu toate astea, n-au mai avut timp pentru a-i da lovitura de gra ie. Omul a r mas cu cinci gloan e în corp, din care dou în pl mâni. În plus, a stat acolo pân seara, ascuns sub cadavre. Cred c numai frig ul l-a salvat. Fata care umbl acum cu el l -a g sit i i-a alertat pe ru i. L-au transportat la Moscova pentru a fi bine îngrijit. A ap rut dup un an, pentru a participa la finalul represiunii. Se pare c mul i oameni s -au aruncat pe fereastr din cauza lui. În 1958 a ajuns la Viena, în func ia de consilier cultural al Ambasadei Ungariei. De atunci, s-au înregistrat zeci de ucideri sau de dispari ii printre refugia ii unguri. To i fuseser oameni ce tr daser revolu ia. ³ În eleg. În fond, tipul nu se ascunde deloc. ³ Nu. Locuie te în Landstadt, într-un apartamentfrumos. S nu treci îns noaptea pe acolo, c ci este foarte nervos. Fermec tor ora devenise Viena! Din ¶45, agen ii poli iilor secrete înfloriser precum orhideele într-o ser . ³ Spune-mi, zise Malko, pentru cine lucreaz Stephan Grelsky? ³ sta e secretul lui Polichinel le: cobaltul. ³ Ce cobalt? ³ tii doar despre ce vorbesc, nu -i a a? Este un metal strategic. i ru ii i chinezii i-l disput . Grelsky cump n pentru ru i, vânzându -l bineîn eles cu un pre mai mare, dar ei sunt mul umi i. Este bun prieten cu acest Ferenczi. Vorbe ti
16

Poli ia de Stat (n. a.)

44

despre un consilier cultural, numai c acesta se specializeaz în problema crizantemelor... Între cobalt i transfugii de la Budapesta, nu în elegea totu i care era începutul pove tii. Ce l sase oare Grelsky la el acas , lucru ce -i era absolut necesar, în afara cadavrului Gretei? Reveni la conversa ie, f r s -l alarmeze pe Alfi. ³ Stephan Grelsky nu era la el acas . Nu tii unde... ³ N-am nicio idee. Încearc la ceain ria Sacher, în jurul orei cinci. Acolo se îmbuib cu pr jituri, împreun cu nevast -sa. Hotelul Sacher era celebru în lumea întreag pentru pr jiturile sale cu ciocolat , acoperite cu jeleu de caise, numite ÅSachertorteµ, a c ror re et nu se schimbase de aproape un secol. Contesa von Wisberg se întorcea de pe ringul de dans, str lucitoare în mini rochia neagr de sear , care nu necesitase mai mult material decât pentru un maiou. Surâsul ei ironic era adresat, cu mult gra ie, lui Alfi. ³ Cecilia este probabil furioas . Va b nui poate c sunt pederast, îi opti lui Malko, surâzând. Sper c i-am dat suficiente informa ii. ³ E ti o comoar , îi mul umi agentul. Dup ce f cu o reveren în fa a contesei, l s 200 de ilingi lui To ni i coborî, pu in nelini tit.Î i uitase pistoletul în buzunarul paltonilor . Femeia de la vestiar i-l înapoie cu un surâs i f r comentarii. Cinci minute mai târziu, Malko rula pe strada Presbourg, întorcându -se acas . Stephan Grelsky dip ruse, Serge Goldman murise, iar singura persoan care îl mai putea ajuta era Marisa. Dar, se pare c tân ra nu cuno tea nimic din evenimentele care declan aser afacerea.Întrebarea era: de ce Grelsky i Ferenczi se înver unaser brusc, unul contra celuilalt? Ce explica ie putea g si pentru atitudinea celor doi? De-abia dup o jum tate de or ajunse la castel, unde nu v zu lumin la niciuna din ferestre. L sând Jaguar-ul în curte, intr i î i ag paltonul în hol. Era aproape ora patru diminea a. În mai-pu in de dou ore,Ilse se trezea pentru a- i începe lucrul. Lui Malko nu-i era somn. Intr în bibliotec , aprinse lumina i puse un disc cu Albinoni, dup care î i turn un deget de vodc . Totul se petrecuse atât de rapid, încât avea nevoie s reflecteze asupra celor întâmplate. În aceast poveste, d e fiecare dat când ridica o piatr , îi ap rea un animal resping tor i periculos. Janos Ferenczi nu era cel mai r u dintre acestea. Auzind un scâr âit pe scar , îi p ru r u c - i l sase pistoletul în palton. U a se deschise i Krisantem ap ru în picioarel e goale, înf urat într-o tunic militar veche i cu ochii umfla i de somn. ³- V-am auzit venind, spuse acesta. Ave i un mesaj. ³ Da? Turcul complet : ³ Grelsky. A telefonat asear , la ora nou i v va suna mâine diminea . ³ Ce dorea? ³ Nu a spus nimic. Era culmea ciud eniei! În c utarea polonezului, fusese pe punctul de a fi lichidat cu atâta u urin de Ferenczi! Se întreb dac nu e cazul s -l sune pe William Coby, dardecise apoi s a tepte telefonul. Oricum, nu avea nicio ans de a -l g si la acea or la Ambasad . ³ Hai la culcare, îi spuse lui Krisan tem. Urcar împreun i, trecând prin fa a camerei turcului, observ o form omeneasc . ³ Dar«
45

Krisantem se înro i pân în vârful urechilor. ³ Ea a venit la mine. Îi era fric s doarm singur . Atunci, m rog, m-am gândit... F cuse mai mult decât gândise. A ternuturile în dezordine, precum i trupul gol al Mariseidovedeau cu totul altceva.

46

CAPITOLUL VIII
De la primul sunet al telefonului, Malko s ri din pat. Enervat de a teptare, nu dormise decât cu un ochi. R spunse din bibliotec , în timp record. ³ Alo, prin ul Linge? Recunoscu vocea r gu it a lu i Stephan Grelsky. ³ Da. La cel lalt cap t al firului, auzi un suspin disperat, asem n tor r sufl rii unui animal ce trage s moar , dup care polonezul articula foarte rar: ³ Peste trei orevoi fi în fa la Pataky, în Seilgasse. Veni i singur. Spune i efilor dumneavoastr c de in Åmarfaµ pe care o doresc i c nimeni altcineva nu a v zut-o. Sunt dispus la un schimb. S nu v vin idei... Dac mi se întâmpl ceva, Åmarfaµ se va afla pe biroul lui Alexander Selepin, în mai pu in de 24 de ore. Guten morgen. Închisese deja telefonul... Malko se duse în camer , începând s se îmbrace în grab . Nu era momentul pentru supozi ii. Dup un sfert de or era gata i î i lu rapid micul dejun, în bibliotec . Afacerea îl agasa enorm, sim ind c i se ascund anumitelucruri. Krisantem p trunse u or, ca de obicei, iar agentul îl puse la curent cu întâlnirea, în cazul în care« ³ Nu v mi ca i de aici, îi ordon turcului. Voi avea poate nevoie de dumneavoastr . Dac îl vede i cumva pe Janos Ferenczi, trage i în plin. O.N.U. v va recompensa cu o prim de stul de gras ... Înainte de a pleca, o trezi pe Marisa, Tân ra se afla tot în patul lui Elko. V zându-l, femeia deschise ni te ochi mari, panica i. ³ Nu v fie team . V las în grija lui Krisantem, totu i, a dori s aflu un lucru: înainte de a veni aici,îl cuno tea i pe Stephan Grelsky sau pe so ia lui? Ea ridic din umeri. ³ Nu i-am v zut niciodat . ³ tia i ce transport Serge Goldman în geant ? ³ Care geant ? ³ Bine. Ar fi prea complicat s v explic. Pu in mai calm , ro cata îi surâse cu încredere. Age ntul îi s rut mâna i se scuz . Jaguar-ul îl a tepta în curte. Cinci minute mai târziu, rula spre Viena. Frigul era la fel de ascu it, iar oseaua se întindea între dou mormane de z pad , precum o pist de bobsleigh. Agentul încerca s trag o concluzie dup noapteaplin ce trecuse. În aparen , existau cel pu in dou tr d ri: Goldman i Grelsky. Totu i, nu în elegea de ce ace ti oameni î i asumau riscul. Doar perspectiva de a câ tiga mul i, foarte mul i bani?! Dup o or , ajunse la Viena i se îndrept direct spre ambasad . Wiliam Coby nu sosise înc . Secretara îl introduse în sala cu telex ul. Imediat, stabilileg tura cu Washington, dorind s discute cu David Wise. Încercarea îi lu cam dou zeci de minute, în fine, unul dintre telefoane sun .Era directorul adjunct al sec iei planuri, abia trezit din somn. Cu ajutorul sistemului codor -decodor, se putea vorbi în lini te. David Wise era acas , deoarece la Washington era abia ora trei diminea a.
47

Ø

Malko rezum situa ia, spunându-i despre întâlnirea cu polonezul. Cel lalt asculta, f r a comenta. ³ Nu crede i c ar fi mai util s -l recrut m pe Grelsky, pentru noi? tie multe despre organiza iile comuniste din Europa, suger agentul. Spre marea lui surpriz , Wise nu ar ta un interes debordant. Totu i, pen tru recuperarea unor tr d tori, se cheltuise adesea mun i de dolari i ore de ingeniozitate. Ne vom ocupa mai târziu de acest aspect. Deocamdat , recupera i ceea ce are asupra lui. ³ Cât pot s -i ofer? Dup o scurt t cere, David Wise spuse sec: ³ Pute i merge pân la 500000 de dolari. Dac v cere mai mult, m contacta i. R masef r grai. CIAavea un buget anual de 700 de milioane de dolari, pe care nu-i cheltuia cu mult u urin . ³ În interesul misiunii mele, întreb Malko, a putea tii despre ce este vorba? ³ Nu. R spunsul era clar i definitiv. Pentru a -l îndulci, Wise ad ug : ³ Explica ia nu v-ar putea ajuta la nimic. Este vorba de un secret de stat. De altfel, m simt nevoit s v las s ac iona i de unul singur, deoarece vreau s evit ca opera iunea s ia amploare. Malko în elese i promise s - i recheme eful în timpul zilei. ³ Am s dau ordine ca agentul nostru local, Kurt van Hasel, s se ocupe de protec ia dumneavoastr , cât i de cea a lui Stephan Grelsky. Ar fi o adev rat catastrof dac ar c dea în mâinile adversarilor no tri. William Coby, îmbr cat mai modern ca niciodat , ajunse exact în momentul în care agentul p r sea ambasada. Chiar dac se salutar cu r ceal , Malko îl puse la curent cu întâlnirea stabilit i îi aminti de rolul lui Kur t von Hasel. ³ Îl voi contacta imediat, promise Coby. Pataky se afla pe o strad pu in frecventat ,situat în centrul Vienei. Oamenii veneau aici mai ales seara, pentru a asculta orchestra de igani, dar în momentul în care Malko se opri, în untru nu se afla decât un b iat care sp la mesele. Ajunsese cu o jum tate de or mai devreme. Î i parc Jaguar-ul pu in mai în fa , departe de restaurant, deschise radioului i a tept . La ora 11 fix, Mercedes-ul d dea col ul str zii Spielhgasse. Nu mai era aceea i ma in mare, tip 600, ci un 250 cenu iu. Automobilul se opri chiar în spatele Jaguar -ului. Stephan Grelsky se afla singur la volan. Malko a tept un minut, apoi, v zând c polonezul nu se mi c , înaint pân la Mercedes, prin z pada proasp t . Portiera din dreapta se deschise din interior. ³ Urca i, îl invit Grelsky. Locul spa ios, p rea minuscul. B rbatul se rev rsa datorit gr simii, astfel încât agentului îi fu team s nu fie strivit. Stephan se schimbase mult în aceste ultime dou zile: cu toate c enormele sprâncene degajau aceea i impresie de for , tenul era ceu iu, iar sub ochi avea cearc ne mari, vine ii. Era îmbr cat cu un palton cu guler de vizon, un Parabellum fiind plasat între cele dou scaune, la îndemân . Polonezul arunc o privire spre Mal ko. ³ Sunte i într-adev rsingur? ³ Da. Omul râgâi, fapt ce produse un zgomot asem n tor unei râz tori. 48

Ø

³ V fac o propunere, deoarece dumneavoastr ti i ce se afl în posesia mea. Dac a trece în Est, mi s -ar oferi un post important i avantaje materiale considerabile. Agentul a tepta cifra, frem tând. Brusc, în spate, sim i mi care i o r suflare cald în ceaf , fapt ce îl f cu s tresar . ³ Este Taky, explic uria ul. Singurul meu prieten. Vocea b rbatului era înc rcat cu o tandre e special . Malko întoarse capul i se trezi nas în nas cu un enorm berger german, care -i contempla gâtul, cu un aer gurmand. Câinele deschise larg gura i Malko izbucni în hohote de râs: to i caninii animalului erau îmbr ca i în aur. ³ Ave i un câine de lux... ³ Taky, culcat! ordon polonezul. Acum trei ani, a avut un accident. A c zut de la o în l ime de dou zeci de metri, pierzându - i din ii. Atunci i-am f cut o punte din aur, dar nu v sf tuiesc s -i încerca i mu c tura, fie ea i fals . Agentul nici nu ar fi dorit a a ceva. ³ S nu mai pierdem timpul. Cât dori i? Polonezul îl privi cu o expresie indescifrabil . ³ Poate c nici nu-mi pute i da ceea ce pretind eu. ³Totu i, cred c efii mei sunt preg ti i deja s fac un mare efort financiar. Grelsky izbucni în hohote de râs, fapt ce zgudui Mercedes-ul în spate. Taky ciuli urechile. Numai c râsul nu avea nimic vesel. El puse laba enorm pe bra ul lui Malko. Dac m-a i duce în aceast sear la Ambasada U.R.S.S ., a i fi decorat cu ordinul Lenin i vi s-ar da titlul de cet ean de onoare. Atunci, eforturile dumneavoastr « Vocea i se în spri: ³ Asculta i, dac nu mi-ar fi omorât-o pe Greta a mea, niciodat nu a i fi intrat în posesia documentelor. Cred c m în elege i. Ah! Dac a fi tiut! ³ V credeam mai degrab specialist în co balt, spuse Malko. O lucire nostalgic trecu prin ochii mici i negri. ³ Ya Ya. Numai c ru ii s-au ars deja Åcolaborândµ cu chinezii. Cobaltul meu nu mai avea valoare. Povestea documentelor ar fi fost o ans nea teptat de a câ tiga cât pentru zece tone de cobalt. ³ În acest caz, preten iile « Stephan Grelsky îl privi drept în fa . ³ Niciun ban. Sublinie r spunsul cu vocea sacadat : ³ Vreau s -mi aduce i o cutie cu o sut de fiole dintr -un produs care nu se g se te aici, dar al c rui nume o s vi -l dau. Este un gen de insulin sintetic . Sunt un om foarte bolnav. Am diabet. Trebuie s -mi fac o injec ie pe zi, în fiecare zi, altfel intru în com . Aici nu am nicio ans s g sesc a a ceva. Pân acum, Åeiµ îmi furnizau medicamentele, din care mi -au mai r mas doardou fiole. Trebuie s ac iona i rapid. Ferenczi m caut . Îl cunoa te i pe Janos Ferenczi? Dac într -o zi ve i avea ocazia s -l omorâ i, f ce i-o. Este omul care i-a lichidat pe to i membrii organiza iei ÅNesyom Tiranam Smertµ, în Germania. Îi urm rea pân aproape de palier, apoi pft...cu pistolul. Teme i -v de el i de tabacher ... Oricum va fi lichidat atunci când se va ti cauza stupidit ii sale. Epuizat de lunga tirad , Stephan Grelsky se l s mai comod pe scaun. Scoase din buzunarul hainei o hârtie i i-o întinse lui Malko. ³ Iat numele medicamentului care -mi trebuie. Repede. În plus, cutiile s fie etichetate de fabricant. Îi cunosc pe speciali tii dumneavbatr de la CIA.
49

Studiindu-l, agentul era surprins de figura descompus a polonezului. Avea un aer atât de echilibrat i de periculos când îl întâlnise prima dat ... Sângele rece de care d duse dovad prin asasinarea lui Goldman era al unui criminal de profesie. ³ OK, termin Grelsky. Mâine v voi telefona la castel, între 6 i 8. Dac nu mi ve i r spunde, voi c uta pe altcineva pentru a face schimbul. Chiar i pe Ferenczi. Am poft de via . ³ Unde se afl documentele? ³ Mai târziu. Când ve i fi în posesia a ceea ce v -am cerut. Nu le am la mine. În pofida frigului, polonezul era transpirat i r sufla cu greutate, ca i cum enormul s u piept nu mai func iona. Îi deschise lui Malko portiera i -i mai spuse: ³ Pleca i întâi dumneavoastr . Agentul se sui în Jaguar i demar . Mercedes -ul nu se mi case. În ciuda asasin rii lui Goldman, îl admira pe aces t om singur, avându-l ca prieten numai pe câinele s u. Kurt von Hasel avea aerul unui papagal distins, înspecial datorita nasului coroiat i a expresiei seme e. A ezat într -un fotoliu i fumând lini tit o igaret , asculta Åafacereaµ lui Malko. Instalat în spatele biroului s u, William Cobuy privea cu o invidie evident cele dou odoare ale r zboiului clandestin. El nu lucra decât cu ordinatoare electronice. ³ S m preveni i asupra viitoarei dumneavoastr întâlniri, spuse von Hasel preadulce, asemenea unui semipederast. Înainte de asta, nu pot face nimic. C utându-l pe acest Grelsky, risc sa îl pun pe Ferenczi pe urmele lui! Cred c tipul e destul de masiv, a a c se poate ap ra. În tot cazul, a tept s mi se transmit ordine directe. Îndrepta spre Malko o privire ciudat : ³ La revedere i pe curând. Ave i num rul meu de telefon. M pute i c uta în orice moment, chiar i în ma in . Imediat ce b rbatul ie i din birou, agentul se îndrept spre camera cu telexuri i compuse un mesaj pentru David Wise, rugându -l s procure urgent insulina sintetic . Dup ce refuz invita ia la dejun a lui Wiliam Coby, p r si ambasada. Cerul se degajase i soarele lumina, f când s str luceasc z pada. Trecând prin fa a gigan ticelor statui negre de pe Ring, strada circular ce înconjura centrul ora ului, sim i nevoia de a se destinde. Întoarse în fa a gr dinii publice Burgtheater i parc ma ina, luând -o pe jos. Cafeneaua Havelka spre care se îndrepta, se afla pe o str du mic , în apropierea teatrului. Acesta era unul din locurile pe care îl prefera la Viena, poate singurul care - i p strase farmecul pu in desuet al capitalei muzicii i non alan ei. Administrat de un cuplu în vârst ce p rea nemuritor, Cafeneaua Havelka era locul de întâlnire al studen ilor universit ii vecine, al intelectualilor i a multor fete dr gu e,cover-girls sau studente. Pere ii erau tapeta i cu lemn de culoare închisa, lemn la fel de b trân ca i proprietarii, iar b ncile luceau din cauza milioanelor de folosiri. Malko împinse u a i î i c ut un loc. Patroana se înclin amabil în fa a lui. Aici se salutau chiar i necunoscu ii, acordându-se credit tuturor. Puteai r mâne întreaga zi în fa a unui ceai, f r s fii invitat a face o alt coman d .

Ø

Ø

50

Reu i s se strecoare între doi b rbo i i o feti can ce i -ar fi provocat un infarct pân i arhiepiscopului de Cantenbury. Când se a ez , tân ra îi arunc o privire cu coada ochiului, fals indiferent . Comand un schnaps, pentru a se înc lzi i pentru a- i pune gândurile în ordine. Dar prezen a fetei îl incita. Cu toate c nu era parfumat , trupul emana s n tate i prospe ime. Nu avea mai mult de dou zeci de ani. Agentul sesiz privirea ei i sim i c nu era indiferent v zându -i ochii aurii. Ar fi vrut s o invite la Lindtmayer, restaurantul pesc resc de pe malul Dun rii, uitând în acestfel de toate necazurile. Dac fata ar fi cunoscut adev rata lui ocupa ie, probabil ar fi fugit ipând... Dintr-odat , se sim i deplasat în mijlocul acestor tineri care nu aveau probleme cu adev rat, fiind doar preocupa i s - i g seasc partener pentru dragostea de-o sear . Se gândi la Marisa. Oare ce trebuia s fac cu ea? Nu putea s o g zduiasc la infinit. R mase cam o jum tate de or privind intrarea i ie irea clien ilor. Lâng el, fata nici nu se mi case. Poate c nu a tepta pe nimeni. Î i înfrânse accesul de timiditate i se jur c dac pân la ora 13 nimeni nu va veni s o caute, îi va vorbi. La ora 12:50, fata se ridic i î i lu geanta. În picioare, era mai scund . Avea pieptul înalt, oldurile cambrate i talia sub ire. Instinctiv, Malko se scul i l s pe mas o hârtie de 10 ilingi. Lâng el, unul dintre b rbo i rânji: ³ Schöne Putzl!17 Malko i fata aproape se ciocnir unul de altul la ie ire. Ea se întoar se i îl privi drept în ochi. Agentul surâse i spuse: ³ Am fost un prost. Puteam conversa în untru. Fata ridic din umeri i îi r spunse într -o german stricat : ³ Aici, afar , e frig. ³ Sunt cu ma ina. S mergem s mânc m la ÅCzardas Furstinµ. ³ Ce este asta? ³ Nu sunte i din Viena? ³ Nu. Din Stockholm, îi r spunse tân ra. ³ Din Stockholm! Ar fi crezut mai degrab c venea din Bangkok sau din Hong -Kong. ³ ÅCzardas Furstinµ este un restaurant foarte bun, o l muri. Dac dori i, mergem s vedem dac am dreptate. O lu de bra i o trase dup el. V zând imensul Jaguar, fata respir adânc. ³ Cred c sunte i bogat... Malko înconjur ma ina i îi deschise portiera. Ea se a ez înc ruci ându- i picioarele, ceva mai înalt decât o f cuse la cafenea. Din fericire, purta un colant... Imediat ce termin manevrele demar rii, puse încet o mân pe pulpa ei. Fata privea drept în fa i î i îndrept picioarele. ³ Cum v numi i? o întreb . ³ Vivelka... Restul numelui nu se putea pronun a, ne având decât consoane. Brusc, Malko sim i o dorin brutal de a o avea pe aceast Vivelka... Îi tia doar numele, dar o sim ea în aceea i stare cu a lui. Ajunser la intersec ia str zii Ring. Pentru a ajunge la Dun re, trebuia s o ia la dreapta, pe podul KaiserFriedrich. Prudent, arunc o privire în oglinda retrovizoare. Ma ina neagr ce se afla în spate nu avu timp s se ascund dup o
17

Ø

Frumoas gagic ! (n. a.)

51

alta. La volan, recunoscu fruntea lui Janos Ferenczi, al turi de care se afla a ezat un alt b rbat. O furie neagr îl cuprinse. Instinctiv, mâna strânse pulpa fetei. Timid, ea î i puse palma deasupra genunchiului lui Malko, luând gestul drept o invita ie. Agentul coti la dreapta. Cealalt ma in îl urm . Fa a lui Ferenczi e ra perfect vizibil prin parbriz. ³ Unde mergem? întreb Vivelka. F r a r spunde, Malko încetini i opri lâng trotuar, în apropierea unei sta ii de tramvai, unde a teptau deja mai multe persoane. ³ Nic ieri. Aici ve i coborî. ³ De ce? Fata era uimit . Prin ul suspin . ³ Nu v pot explica. V rog s coborâ i i s a tepta i un tramvai. R mâne i lâng cei ce a teapt i nu m urm ri i. Ea nu în elegea nimic. Întorcându- i ciudata fa asiatic , propuse: ³ Nu mai mergem s mânc m... Tân ra avusese deja timp s înve e obiceiurile vienezilor care aveau oroare s fac amor dup ce se ghiftuiau. Ma ina lui Ferenczise oprise în spatele Jaguar -ului. Niciunul din cei doi b rba i nu se mi caser . Malko se aplec i deschise portiera. ³ Poate în alt zi, la Havelka. O înv lui cu o privire destinat a o face s priceap c nu avea nicio vin pentru a merita acest afront, apoi î i întoarse ochii. Nu avea niciun drept de a o pune în pericol, doar pentru pl cerea de a se culca cu ea. ³ Fi i atent , repet Malko. R mâne i pe refugiu i lua i tramvaiul, chiar dac nu circul în direc ia dumneavoastr . Dac cineva se apropie prea mult, ipa i. ³ Cine sunte i? murmur fata. Avea deja picioarele afar din ma in . Agentul nu va ti, poate, niciodat dac o f cuse inten ionat, dar rochia se ridic deasupra feselor i pentru o clip nu mai avu nimic de ascuns. Tân ra închise portiera f r a o trânti, iar el îi urm ri silueta alb . Fata se întoarse i schi un surâs, dup care, resemnat , se îndrept spre sta ia de tramvai. Din fericire, nu fusese o mediteranean care ar fi sfâr it prin ipete i lovituri. Malko ezita. Dac Ferenczi se ar ta atât de vizibil, însemna c dorea un contact direct cu el. Asta mai însemna c nu îl g sise înc pe Grelsky. De ce s accepte contactul? Ungurul era periculos i nu-i aducea nimic nou. Demar brusc. Surprins, Ferenczi pierdu câteva secunde pre ioase. Pu in mai departe, se afla un semafor aprins pe ro u. Malko trecu exact pe muchie de cu it. Ferenczi sosi i se decise s treac . Poli istul din inter sec ie f cu un pas înainte i se plas în fa a ma inii. La Viena, nu te joci cu regulamentul rutier. Când ungurul reu i s porneasc , agentul era deja departe, rulând pe oseaua Presbourg. Janos Ferenczi se întoarse spre tovar ul s u i îi spuse: ³ Nu face nimic. Oricum, n-ar fi acceptat. Trebuie s a tept m întâlnirea i s ac ion m dup aceea. Partenerul ridic privirea: ³ Este cam periculos, tovar e colonel. Î i va lua precau ii. Ferenczi lovi volanul cu mâna. ³ Obligatoriu îl vom g si pe Grelsky i -l vom face s vorbeasc pe acest imbecil. Asta este treaba dumneavoastr . Dup cum bine ti i, nu avem mult timp. ³ L-am g sit deja, tovar e colonel, dar l-am pierdut, protest u or omul. Am g sit-o pe so ia lui.
52

³ La ce-mi folose te grasa? Dac îl prindem peStephan, tiu cum s -l fac s vorbeasc . Cel lalt râse, în elegând sensul vo rbelor. ³ Cu metodele clasice, ne va lua s pt mâni. Dac a descoperi ceva în dosarul lui. tiu c este foarte bolnav i c are nevoie în f iecare zi de un anumit medicament. Dac nu-l are, suferin ele sunt cu mult mai mari decât cele pe care i le-am putea produce noi, monolog agasat Ferenczi. ³ În eleg, tovar e colonel, îl perie avortonul, cu u n surâs larg. ³ Atunci, g si i-l! explod un ordin amenin tor. Ma ina se opri în fa a unui imobil i coborâr amândoi.

53

CAPITOLUL IX
La castel, era o sear lini tit . Fl c rile str luceau juc u e, reflectându -se pe lemnul de culoare închis , dând na tere la umbre chineze ti. Parc era o imagine din calendarele vechi... Malko i Marisa st teau tol ni i în fotolii. Fiecare avea propriile lui gânduri: femeia era îngrozit c va fi suprimat cât de curând, iar agentul a tepta vizita lui Janos Ferenczi. Cât despre Elko Krisantem, acesta supraveghea intrar ea de la o fereastr a primului etaj, cu o carabin Remington 44/45, sub bra . Nu lipsea decât Serge Goldman, care z cea înghe at în balansoarul din gr din . El nu mai avea l a ce s se gândeasc . Pendula de la intrare b tu de nou ori. David Wise lucrase rapid. Cu o or înainte, Malko primise un mesaj din partea lui. Firma farmaceutic Parke Davis trimisese un avion special, împrumutat de Air Force, înc rcat cu un container ce con inea medicamentul cerut de Stephan Grelsky. To ate problemele de vam fuseser reglate în timp record. Alte trei laboratoare î i d duser întregul stoc, pentru a se ajunge la cantitatea dorit . Produsul nu se fabrica decât în laborator. A doua zi, marfa ajungea la Viena. Malko a tepta telefonul polonezului, în speran a c Ferenczi n u pusese înc mâna pe el. Imediat, sim i privirea femeii îndreptat asupra lui, atât de intens, încât în l capul. ³ M ve i sugruma ca i pe Toto? ³ Nu spune i prostii. Marisa ridic umerii, cu un gest de neputin . ³ Dac nu o ve i face dumneavoastr , v a fi un altul, nu sunt nebun . N-a i cunoscut-o pe Jada, stripteuza care a lucrat la cabaretul lui Jack Ruby, la Dallas? Era una dintre prietenele mele, care, dup o încurc tur , s-a retras la New York. Îi era atât de fric , încât i-a abandonat Cadillac-ul alb cu toate valizele în untru, în parcarea din Dallas. Dup trei luni, a fost g sit asfixiat în apartamentul s u. S -a spus c terminase de g tit i c nu închisese bine butonul aragazului. Din p cate, eu tiu c avea oroare de a pune piciorul în buc t rie. Malko nu r spunse, tiind c Marisa avea dreptate. Exis ta un lucru implacabil în modul în care protagoni tii acestei pove ti disp reau, unii dup al ii. Se ridic , se a ez pe bra ul fotoliului i îi puse mâna dup umeri. ³ V-am mai spus deja! Atâta timp cât v afla i aici, nu risca i nimic. V dau cuvântul meu de onoare. Femeia tremura i se lipea de el. Purta o bluz de dantel ajurat , care îi scotea la iveal un sutien negru, dar îi i în l a sânii grei i rotunzi. Telefonul sun i Malko ridic receptorul. La aparat era chiar Stephan Grelsky, ³ Deci? întreb acesta. ³ Medicamentul se afl pe drum. Polonezul scoase un soide oftat trist. Vocea, deformat din cauza, leg turii telefonice, izbi urechile lui Malko. ³ Cât valoreaz en-gross? 40, 50 de dolari? Puteam s v cer un milion de dolari i dumneavoastr mi i -a i fi dat... ³ Acum sunte i în m sur de a v ine de cuvânt, în privin a datoriei fa de mine, nu-i a a? ³ NU m h r ui i. Nu am spus decât un lucru. Probabil c m ve i lichida dup ce-mi voi respecta promisiunea, continu Grelsky, indiferent. Asta, în cazul în
54

care nenorocitul de Ferenczi nu m g se te înainte. Ar fi o grea lovitur pentru dumneavoastr , nu-i a a ? Bine, bine... Ve i avea marfa. Mâine, la ora ase. ³ Sper. ³ ti i unde se afl Neuwaldegger, parcul sporturilor? ³ Da. ³ V a tept în dreptul intersec iei ce duce spre Schloss Schwarzenbergh. Veni i, bineîn eles, singur. De acord? ³ De acord. Polonezul închisese deja telefonul. Marisa îl prive a cu ni te ochi plini de team . ³ Nu va reveni niciodat . Nici m car nu tiu cât timp va maitr i. Femeia p ru i mai speriata. Nici acum nu îl întreb nimic, în leg tur cu bizarele evenimente. Politicos, agentul îi spuse: ³ Duce i-v la culcare. Mai amde dat câteva telefoane. Ascult toare, Marisa plec . Malko îl sun pe Kurt von Hasel iaranj cu el toate detaliile. Înainte de întâlnire, va trece pe la ambasad pentru a lua medicamentele. ³ Dac ne întinde o capcan ? suger Kurt. ³ Nu cred. Este încol it de vechii lui st pâni. Oricum,nu v ar ta i înainte de încheierea tranzac iei. ³ Bine, r spunse Kurt în sil . Pe mâine. Malko închise telefonul. Von Hasel îi producea o ciudat impresie. Acest vienez, gen play-boy, ce se d dea drept decorator, nu îi inspira nicio încredere. Ar fi preferat s fie protejat de Ågorilele saleµ obi nuite, Chris Jones i Milton Brabeck. 18 Pentru a- i risipi senza ia, încerc s -i telefoneze Alexandrei, dar telefonul r mase mut, cu toate c era sigur c femeia era acas . Decep ionat i sup rat, se duse la culcare. Marisa îl a tepta în pat, cu p tura tras sub b rbie. Ea nu spuse nimic, dar îl înl n ui în momentul în care el se lungi pe pat. F cur dragoste, aproape cu tandre e. Apoi, ea vorbi îndelung, precum f cea la începutul carierei de stripteuz , în New York Jersey, în cluburile de ultim spe , unde pl teai doar 20 de dolari pe noapte. Îi vorbi despre alte fete care încercau s - i fac o carier , dar ajungeau pe strad , din cauza unor impresari, mai mult sau mai pu in neserio i... Dup ce- i termin povestea vie ii, adormi pe um rul lui Malko, cu bra ul întins peste pieptul s u. Pielea fin , era marcat de pete ro iatice, emanând un u or iz am rui. Agentul încerc s se culce, dar somnul nu se lipea de gene. ÅDac ar fi fost mai urâ ic , ar fi devenit mam într-o familie lini tit , m ritat cu un inginer din AtlanticCityµ, gândea în timp ce o studia pe biata tân r , prins într-o plas ca a unui p ianjen« Când închise ochii i adormi, era trei diminea a. Dup martiriul suferit din pricina Marisei ce dormea pe piep tul lui, începu s viseze la Alexandra i la p rul ei lung i blond. Strada Neuwaldegger era alunecoas , precum un patinoar. În plus, era în pant . Dup dou sute de metri, ajunse la ie irea din Viena, la curba Dombach. De aici începea drumul spre SchwarzenbergSchlos, ce se putea distinge datorit unui imens transformator. În fa a intersec iilor,exista un loc f r vizibilitate.

Ø

18

Vezi ÅRendez-vous la San Franciscoµ i ÅS.A.S. la Istanbulµ (n. a.)

55

Malko îl dep i i apuc pe drumul din fa . Parc apoi ma ina, supraveghind astfel toate cele trei direc ii. Tramvaiele nu urcau pân în acel punct, dar la fiecare zece minute, un autobuz plinsosea dinspre ora . L s motorul Jaguar-ului în func iune, pentru a p stra c ldura. Afar erau -10°C. Era deja ora ase i un sfert, iar Grelsky nu ap ruse. Un presentiment ciudat îl încerca. Ma inal, verific pachetul care se g sea pe bancheta din spate. La un moment dat, observ o ma in ce se îndrepta spre terenul de sport i ale c rei faruri albe coborau spre el. Era un Ford Taurus vechi, condus de un malac. Î i privi din nou ceasul: 18:20. Probabil, lui Stephan Grelsky i se întâmplase ceva, aceast întâlnire fiind mult prea important pentru el, încât s nu se prezinte. Un autobuz dep i Jaguar-ul, l sând o dâr care murd ri z pada. Imediat, urm o ma in ce se îndrepta spre Malko: era un Mercedescenu iu. Vehiculul mergea în zig -zag, rulând foarte lent. În clipa în care se afla la circa cincizeci de metri, recunoscu dimensiunile polonezului. Mercedesul frân foarte brusc, a ezându -se de-a curmezi ul drumului. Agentul v zu, prin parbriz, fa a crispat a lui Grelsky. B rbatul trase tare de volan i parc în spatele Jaguar -ului. Malko era atent ca nu cumva hipopotamul s fi fost urm rit. Dar, cu excep ia autobuzului, nu z ri nimic. Cu mâinile înfundate în buzunarele paltonului de ca mir albastru se îndrept spre Mercedes. Stephan era pr bu it în scaun, cu fruntea pe volan. Pentru prima dat , agentul remarc uvi ele c runte ce ap ruser prin p rul negru. Când deschise portiera, polonezul îl privi. Ochii lui vii erau injecta i de sânge, iar fa a avea culoarea cretei. Malko se a ez pe scaunu l de lâng el: ³ Sunte i r nit? Omul se bâlbâi: ³ Ferenczi! M-au g sit... Idio ii... Se aplec spre spate i cu un gest furios î i deschise pardesiul i vesta: c ma a era plin de sânge. ³ Îmi este râu. Ave i insulina? ³ De ce au încercat s v omoare? Nu este în interesul lor. ³ A fost o eroare. Tâmpitului i-a fost team de Taky i a tras. ³ Unde este câinele? ³ Aici, în spate. Nu puteam s -l las celor care m-au g zduit. Nu a murit înc , a a c l-am luat cu mine. Este un prieten formidabil i in mult la el. Imediat, vocea sl bi în intensitate, iar fruntea i se acoperi de sudoare. Deschise larg gura, ca i cum ar fi c utat aer. Îi f cu un semn lui Malko. Acesta deschise repede fereastra. Se vedea c polonez ul era pe moarte. Dup o lung t cere, Grelsky spuse: ³ Vreau s mor... ³ În niciun caz. O astfel de ran se poate îngriji. Omul refuz , reg sindu- i ironia mu c toare. ³ i ce dac mor acum? În primul rând, n-a mai avea nevoie de insulin ... Dar dac mi-a schimba p rerea? F r a l sa timp pentru r spuns, continu : ³ E greu s faci s cânte un tip ce se afl pe moarte... El face Ågloupµ i o pat de sânge îi apare pe cravat . Ave i insulina? Agentul se îndrept spre Jaguar i se întoarse cu o cutie de car ton sigilat cu cear , punând-o pe podeaua ma inii. Polonezul nici nu încerc m car s o deschid . Cu ochii înce o a i, c uta s - i recapete suflul. ³ Acum e prea târziu, murmur el.
56

Malko nici nu mai tia ce s îi spun . Cu mare greutate, Grelsky î i scoa se portofelul i îl puse pe genunchi. Degetele groase, pline de sânge, scoaser cev a ce sem na cu o bancnot maro, împ turit . Agentul recunoscu jum tatea unei bancnote cehe ti de 10 coroane. ³ Lua i-o. Când îi ve i înmâna, ve i primi servieta cu documente . Persoana c reia i-am dat-o, de ine cealalt jum tate. Vocea îi era aproape imperceptibil . ³ Cine este? ³ Da i-mi ceva... s v scriu... ³Îi întinse stiloul i carne elul s u. Concentrat, Grelsky scria, oprindu -se la fiecare cuvânt, întinzând apoi hârtia lui Malko. Dup ce citi, agentul tres ri: ³ Ce? La Bratislava? Stephan Grelsky afi un surâs ironic. ³ Korrekt, menin lieber Kamerad. Trebuia s le pun la ad post. Dac Ferenczi ar ti, ar cr pa. Era singrul loc în care aveam o prieten de n dejde. ti i c se poate ajunge foarte u or la Bratislava, ca turist. S sper m c nu v vor recunoa te. Cine ar b nui c un agent CIAs-ar pierde în Cehoslovacia? Dac trece i de Praga, ve i merge s -i saluta i i pe amicii no tri chinezi. ³ Dar cum le-a i trecut dincolo? ³ Într-o cutie cu alimente pentru bebelu i. Este singurul lucru pe care vama nu îl cerceteaz . În plus, s rmaniinou-n scu i au mare nevoie de a a ceva. Efortul de a vorbi îl epuizase. Se aplec peste volan, declan ând accidental claxonul. Tres ri. Pungi mari i cenu ii îi ap ruser sub ochii. Oricine, mai pu in robust, ar fi fost deja mort. ³ Dac acest avorton m-a g sit, nici ceilal i nu vor întârzia. Acum, trebuie s ne desp r im. Nu v doresc drum bu n, nicht waht? Agentul nu în elese ironia. Avea deja mâna pe portier cândGrelsky ad ug : ³ Înainte de a pleca, ajuta i-m ! Nu vreau s m întorc în ora cu corpul acestui nemernic. Malko arunc o privire în spate. O form uman , cu un pardesiu în carouri, era înghesuit pe podea, cu fa a în jos. Pebanche t , Taky, câinele lup, nu mi ca. Avea gura deschis i ochii închi i. Stephan Grelsky coborî cu greutate i deschise portiera. Cu greu trase jum tate din corpul necunoscutului. ³ Ajuta i-m , spuse el, suflând din greu. Malko înconjur ma ina, dezgustat. Îl lu pe necunoscut deumeri i îl întoarse. Pe fa a lui era sânge, provenit de la o ran de sub b rbie, iar trupul era înc moale. ³ V prezint pe tovar ul Navotny, zis i Åplo ni a neagr µ. Stephan trase violent de pardesiul mortului. es tura se d e ir pân la buzunare i un mic obiect metalic c zu, alunecând sub ma in . Malko îl ridic cu vârful degetelor. Dup ce îl duse la ureche, auzi un sunet asem n torunei mu te care s-ar fi aflat în interior. Era un post de radio în miniatur , emi tor-receptor: ³ Uita i, ce avea la el « Grelsky se întoarse i lu aparatul între degetele enorme, dup careîncepu s înjure în polonez i în german . Trântind emi torul de p mânt, îl c lc în picioare i îi arunc resturile sub ma in . Ochii injecta i e rau plini de o ur animalic . Gura se strâmb într-un rictus: ³ Iat cea de-a doua surpriz . Ne ascultausau nu? Agentul nu r spunse. Privea doar spre cadavrul întins pe jos. Apar inea unui om scund i slab. Polonezul îi d du un picior. R suflând din ce în ce mai greu, se urc în Mercedes, iar Malko se apropie de geam.
57

³ Unde v duce i? ³ S mor lini tit, într-un col de lume. Simt cum mi se scurge sângele din mine. Fi i atent la Bratislava. Ferenczi este foarte puternic i dore te documentele, cu orice pre . ³ Poate c Ferenczi nu ne-a ascultat, spuse Malko. ³ Nu poate fi decât Ferenczi! Porni motorul i trecu în mar arier. Ma ina s lt deasupra picioarelor mortului. Grelsky conducea aproape incon tient, neuitându -se deloc spre Malko. Mercedes-ul coti la dreapta, luând-o spre ora i disp ru dup prima curb . Instantaneu, din spate â ni o micu ma in neagr , ce avea farurile stinse. În momentul în care micul Austin 1100 trecu prin fa a lui Malko, acesta semnal cu farurile, dup un cod prestabilit. În ma in se aflau pa tru b rba i. V zând ma ina neagr , agentul se gândi la un dric în miniatur . De fapt, tia c era condus de oamenii lui Kurt, care nu - i pierdeau vremea degeaba.Cu siguran îns , Stephan Grelsky nu constituia Åafacereaµ secolului. Jaguar-ul demar . Agentul mai avea o datoriede îndeplinit: urma s ia parte la o ceremonie religioas . Asta, numai din cauza lui Goldman. Dup trei minute, ajunse din urm celelalte dou ma ini. Polonezul rula cu vitez mic , îndreptându-se spre centrul ora ului. Circula ia devenise intens , iar Mercedes-ul se frecase deja de mai m ulte ma ini. Malko era din ce în ce mai aproape. La intersec ia cu Hernalser, semaforul ar ta culoarea ro ie. Ca i cum nu ar fi v zut nimic, Stephan trecu. Imediat, se auzir zgomotele claxoanelor i ale frânelor. Un camion înc rcat cu lapte evitase la timp Mercedes -ul. În toat aglomera ia, se putea strecura i micu ul Austin. Malko trecu într -a treia i travers primul, în clipa în care semaforul ar ta Åverdeµ, ajungându-l din urm pe Grelsky. Îl v zu c zut peste volan, luând-o spre Alsenstrasse. Se apropia de intersec ia cu Schottenring, una dintre cele mai aglomerate artere din Viena. Precum un uliu, Austinul îl urma la o oarecare distan : Mer cedesul trecu prin intersec ie, ca un bolid. Vatmanul tra mvaiului frân cu disperarea unui nebun. C l torii începuser deja c urle . Cele dou tone ale Mercedes -ului percutaser prima u , cea din dreapta tramvaiului. Într-un zgomot însp imânt tor de metal strivit, acesta se r sturn cu pasagerii bloca i în untr u. Mercedesul se rostogoli, r mânând apoi imobilizat pe-o parte. Malko opri Jaguar-ul pe una din aleile învecinate i alerg spre locul accidentului. Doi poli i ti r s ri i ca din p mânt, începuser deja s - i fac datoria. Când se apropie mai mult, unul dintre ofi eri era aplecat deasupra ma inii r sturnate. Mâna lui Stephan Grelsky atârna printr-o portier . Fa a îi era sprijinit de volan, iar el nu mai d dea niciun semn de via . Cadavrul câinelui se afla în jurul gâtului st pânului, ca un guler de blan sumbru... Un poli ist îl interog pe agent: ³ Îl cuno tea i? ³ Nu. ³ Este mort. Credc a suferit un stop cardiac. Malko ie i din mul imea care începea s se adune, curioas . Din tramvai se auzeau gemetele r ni ilor. Sirena unei ambulan e anun a c vin aju toare. Girofarurile ma inilor de poli ie luminau sinistru locul accidentului. Austinul oprise i el. Niciunul dintre ocupan i nu coborâse. Stephan Grelsky avusese un drum ce luase o turnur proast . Malko se sui în Jaguar i demar . Nu era supersti ios, da r un lucru îl uimise: tot ceea ce se întâmplase, sem na al dracului cu o concesiune la cimitir: Goldman, Grete Grelsky 58

Ø

i acum so ul ei. În mod normal, el ar fi fost urm torul de pe list , mai ales în încânt toarea perspectiv a deplas rii la Bratislava... i înc nu tiatotul! Chiar dac Ferenczi nu ascultase cu ajutorul emi torului miniatural, misiunea r mânea, în continuare, periculoas . Dac ascultase conversa ia, expedi ia ar fi fost una pentru care prime ti o decora ie. Cu titlu postum...

59

CAPITOLUL X
Micul post de frontier respira o triste e cumplit , sem nând mai mult cu o gar abandonat . S r c cios i murdar, avea pere ii plini cu igrasie. Multe dintre ferestre erau sparte, în locul lor fiind puse cartoane. Dar peste tot se aflau reclame despre Cehoslovacia, paradisul turismului popular. Doi mili ieni în uniform albastr îi f cur semn lui Malko s trag pe dreapta, la marginea drumului. În fa a lui, se g sea o imens Tatra neagr , apar inând corpului diplomatic ceh.Din ea coborâse un b rbat înalt i distins, în jur de cincizeci de ani. Discuta cu mili ianul, ar tându -i pa aportul diplomatic. Vame ul în, uniform ridic privirea i ar t spre portbagajul ma inii. Vizibil enervat, omul îi deschise i scoase o valiz din piele galben , pe care o d use el însu i în interiorul postului de control. Mili ianul blond se apropie apoi de Malko i coborî glasul: ³ Austriac? ³ Da. ³ Portbagajul este încuiat cu cheia? Agentul opri motorul i coborî. Mili ianul arunc o privire neîncrez toare în ma ina goal . ³ Nu ave i bagaje? ³ Merg la Bratislava doar pentru o zi, explic Malko. Cel lalt ridic din umeri, deloc convins. Ca mai toate rilecomuniste, Cehoslovacia era atins de Åspionit acut µ. ³ Nu ave i nici m car un aparat foto? ³ Nu. Mili ianul privi suspicios spre paltonul luxos i înc l rile impecabile ale occidentalului. I se p rea un tip suspect. ³ Duce i-v s vi se pun viza pe pa aport, spuse el, cu regret. Malko nu a tept s i se spun de dou ori. L sându-l pe vame la punctul de frontier , parlamentând cu autorit ile, se îndrept spre biroul cu vize. Erau în jur de -15°C. Strada era pustie pe ambele sensuri, cu excep ia unei Skode antice, care apar inea, probabil, vreunui mili ian, posesor al unei averi de miliarde de coroane! La cinci sute de metri dep rtare de Cehoslovacia, oseaua avea de -o parte i de alta câte o p dure. Acestease terminau cu grilaje de fier duble, care se repetau la intervale regulate, p zite ziua i noapte de jandarmi înarma i, posta i de -a lungul întregii frontiere. Sim ea s inima îi era strâns cu o menghin . În afara riscului de a fi fost ascultat de c tre oamenii lui Ferenczi, mai exista i posibilitatea unei r zbun ri diabolice a lui Stephan Grelsky. Oricum, pentru un agent Ånegruµ al CIA, nu prea era indicat plimbarea în spatelegrilajelor de fier. În cazul unei lovituri dure, ambasadorul nu va face efortul de a-l recupera. Un spion nu prezint pentru nimeni o importan major . Î i aduse aminte c pân la plecarea spre Cehoslovacia, nu fusese c utat la castel. Pentru mai mult siguran , Krisantem r m sese de -a lungul drumului, timp de un sfert de or . Nimeni nu tia c va trece frontiera, nici m car von Hasel. Pa aportul, furnizat de William Coby, era irepro abil, CIAfiind maestr în fabricarea unor asemenea documente. Acum se numea herr Gustav Altkirch i era arhitect vienez.
60

Ø

Malko împinse u a postului de vam . La stânga, o vitrin pr fuit expunea câteva mostre de artizanat cehoslovac: vaze de cristal, p pu i i o rochie din lân multicolor . Totul era deprimant. Interiorul era înc i mai sinistru fa de ce era afar . În fa a lui, un mili ian gras i neb rbierit, f r caschet , cu o stea me talic pe epolet, mo ia în spatele unui ghi eu. Îi lu pa aportul i îi indic , într-o german stricat : ³ La vam . De-a lungul înc perii se g sea o band pe care treceau valizele pentru examinare. În spate, în dreapta, exista un bar. În stâng , într-o ni , era biroul de schimb valutar.Opancart în patru limbi explica turi tilor c era interzis s schimbi mai pu in de 100 de coroane de persoan . În Cehoslovacia, doar magazinele de stat acceptau moned str in . Cu toate c nu avea nicio valiz , Malko se apropie de banda rulant . Vame ul era o femeie. O tip în vârst , burtoas , îmbr cat într -o fust i bluz gri, cu p rul tras deasupra frun ii ro covane. Chiar în acel moment se preg tea s r scoleasc valiza diplomatului, ajuns din întâmplare în fa a lui. Insta ntaneu, elegantul domn ro i precum un bujor: sub o trus de toalet , femeia descoperise ultimul num r din Play-Boy! Oripilat , privea coperta pe care se afla o încânt toare creatur . Dup ce o r sfoi rapid, tremurând de dezgust, desf ur accidental Åinimaµ revistei, unde se afla un nud de 30 de centimetri lungime! În culori! Aparent, în aceast ar , imunitatea diplomatic nu însemna mare lucru... Indignat , vame a avea senza ia c nu mai poate respira. Malko avu pentru moment impresia c se i aud deja împu c turile trase de plutonul de execu ie. În Cehoslovacia, nu se glumea cu devia ionismul. Diplomatul aproape c - i pierduse prestan a. Îmbujorat, bâlbâi o explica ie. Femeia ezit un moment, apoi arunc violent revista pe jos i închise valiza cu un gest sec. Crucea pe care o tras cu o cret ro ie era mai mult un stigmat de infamie, decât o iertare a p catelor...Ru inat, omul ie i cu umerii apleca i. Mili ienii i vame a îl urm rir cu o privire înc rcat de amenin ri: ce alte miasme mai adusese oare din Occident? Malko îi adres nefericitului un surâs, dar r ul se produsese deja... Ce s -i faci?! Dac magazinele din Est, din punctul de vedere al distrac iei, nu s-ar situa între cartea de telefon i raportul Cur ii de Conturi, poate c s -ar mai ierta câte o tenta ie, dou ... Pentru un str in cum era Malko, burtoasa î i reg si zâmbetul. Neavând bagaje, nu avea nici probleme. Schimb 200 de coroane, la ghi eul valutar, în spatele c ruia se afla o fat zâmbitoare, i î i recuper pa aportul. La ie ire, v zu revista r mas aruncat pe jos, ca un obiect plin cu microbi. Se întreba care dintre mili ieni o va lua primul. O astfel de revist , valora aici o avere. Drumul r m sese pustiu, iar Tatra disp ruse. Malko urc în Opel-ul închiriat, mai pu in atr g tor decât Jaguar-ul. De la Greclav, ora ul de frontier , pân la Bratislava, erau circa 12 kilometri. Pe osea nu întâlni decât dou camioane rablagite i o Skoda. Z pada acoperea tot p mântul. La grani , i se d duse un plan al ora ului. Chiar avea nevoie de a a ceva, deoarece nu mai pusese piciorul în aceste locuri de la vârsta de trei ani! Dup ce dep i un lac înghe at, se trezi pe un imens pod metalic ce trecea peste Dun re. La cealalt extremitate, opri la semafor. Era chiar la intrarea în ora . Dup o mic ezitare, coti la dreapta, pe cheiul Marta Novicova i apoi opri. În acest ora binecuvântat, nu aveai nicio problem pentru a- i parca ma ina, din simplul motiv c nici nuexistau ma ini. 61

Ø

Imediat ce puse piciorul pe p mânt, în elese de ce majoritatea trec torilor purtau cizme: solul era numai noroi cu ghea , fapt ce putea u or s te murd reasc pân sub gulerul hainei. Merse pe jos i intr pe strada principal din Bratislava, Dostojevskeho. Ce departe era luxul Vienei! Fa adele caselor erau cenu ii spre negru, rarele automobile care treceau scâr âiau din toate încheieturile i v zu mul i, mul i bicicli ti urma i de ni te ro i înalte, stranii, dar solide. Era ora prânzului i o mare de oameni se înghesuia pe trotuare. B rba ii purtau înc pardesie lungi pân la glezne, iar femeile nu aveau niciun stil. Cu to ii disp reau subp l rii mari de fetru, de parc ar fi fost ni te ciuperci. Malko se uita în van dup o vitrin atr g toare. Totul era trist,inclusiv fe ele trec torilor. Nu v zu nicio femeie frumoas sau m car interesant . Toate expresiile erau plate i triste. Se opri în fa a vitrinei unui librar pentru a- i consulta planul. Femeia la care se ducea, locuia în ora ul vechi, pe strada Heydukova. Reper strada pe planul ora ului i arunc un ochi spre libr rie. Acolo se f cea o adev rat propagand în favoarea analfabetismului. Dintre lucr rile expuse, cea mai ciudat era ÅEvolu ia socialismului în Somalia µ. Din fericire, magazinele erau na ionalizate, altfel librarul ar fi murit de foame. Malko nu se putea d uce la întâlnirea stabilit decât la or a 14, deoarece acestea fuseser instruc iunile date de Grelsky. Pentru a- i omorî timpul, se gândi s intre într-un restaurant. Dup o jum tate de or , parcursese cea mai mare parte a ora ului, f r a g si altceva decât ni te cantine ale c ror mirosuri fetide te îngre o au, interzicându- i pân i intrarea! Asta pentru a crede c socialismul poate înlocui apetitul. La cap tul puterilor, intr la Sindicatul de Ini iativ . Angajatul de la oficiu se oferi, politicos, s îl conduc prin ora . Pierdur un tramvai, care,î l stropi pân la genunchi. Tramvaiele din Viena erau Rolls-uri în compara ie cu cele din Bratislava. De altfel, vatmanii le conduceau cu o grij infinit , ca i cum le -ar fi fost team c s-ar fi putut dezmembra f r preaviz. În fine, ajunser ... Restaurantul era ascuns în spatele unei arcad e. împingând u a, Malko descoperi o alt lume. Decorarea era modern i agreabil , pu in aducând custilul scandinav. Existau banchete pe care se aflau grupuri de tineri, fete i b ie i. Ace tia nu aveau privirile stinse, ca restul oamenilor pe care -i z rise pe strad . Unele dintre fete erau frumos coafate, machiate, altele chiar atr g toare. B ie ii aveau p rul lung. În mod sigur, era un reper al Åviperelorµ lubrice cripto-imperialiste. Majoritatea celor din local îl privi cu mult curiozitate. Hainele îi desemnau în mod evident ca pe un occidental, ca i cum ar fi avut înscris acest lucru pe guler. La vestiar, g si unicul compromis f cut regimului: pe tipul ce îi lu paltonul i care avea un aspect masiv, de poli ist în civil. Lui Malko i se f cu team : nu reu ise s - i ia cu el nicio arm , deoarece ar fi fost mult prea periculos. În cazul unui incident, singurul ajutor era un radio emi tor-receptor în miniatur , lipit direct pe pielea spatelui, între omopla i. Pentru orice eventualitate, Krisantem, care s e afla în apropierea frontierei, de inea cealalt jum tate a aparatului. Interesul lui era s plece cât mai repede. Dac ar fi fost arestat, cehii l-ar fi demascat u or, r mânându -i anse minime de a - i revedea castelul. Se îndrept spre bar. Fata car e servea, cu un piept impun tor ie ind din rochia mulat din aten negru, veni i-i aduse meniul. Lista era scris în ceh , în afara unui singur fel de mâncare: sup din m duv de vac , preparat indicat în
62

german . Malko lu o por ie de sup , împreun c uÅKnedlikyµ, ignorând total ce ar fi putut însemna, de fapt, acest al doilea fel de mâncare. Încrederea i se baza doar pe mimica fetei. Pân când chelneri a se întoarse cu cele comandate, studie din nou interiorul restaurantului. Fe ele de mas i erve elele crep onate p reau a face parte dintr-un decor mai mult luxos, înc perea era primitoare i cald , iar serviciul era prompt. Dup foarte pu in timp, farfuria cu sup st tea în fa a lui, împreun cu o sticl de vin ro u. Îl gust i constat c era, de fapt, o po irc foarte tare. Supa nu avea niciun gust, dar, din fericire, în ea se aflau i câteva crutoane. Într-un col , stând în picioare, fata îl privea cu interes, pentru ca b rbatul nu avea nici aer de turist, dar nici de om de afaceri. În plus, nu prea avea ocazia de a serviastfel de persoanevenite la Bratis lava, în plin iarn . Sosi i ÅKnedlikyµ. S-ar fi putut spune c erau nuci învelite într-un sos de ciocolat . Gust una: nu era rea. Dar ce te faci cu gustul de pe te? Mânc jum tate, împreun cu un pireu de cartofi care data de la sfâr itul r zboiului. La sfâr itul Åfestinuluiµ î i c ut ig rile, dar constat c le uitase în ma in . Contra a ase coroane, i se aduse un pachet albastru de ÅJezerkaµ, igaretele de lux ale regimului. Gustul lor nu putea fi definit. Dup câteva fumuri, filtrul luase o culoare maro i se deta definitiv. Acest gen de ig ri provocau, probabil, nu numai cancer, ci i lepr , împreun cu alte boli contagioase... Î i privi ceasul: era 13:30. Îi f cu semn picoli ei i îi pl ti patruz eci i cinci de coroane, adic nici m car un dolar. i când te gânde ti c acesta era unul dintre pu inele restaurante de lux... Malko î i lu pardesiul de la garderob i ie i. Timpul nu se ameliorase. Privi cu nostalgie fa adele cenu ii i austere ale imobilelor, precum i mul imea trist . Când era foarte mic, venise la Brastislava, care pe atunci se numea Presbourg.Era un ora vesel i viu, renumit pentru s rb torile sal e de pe malul Dun rii. Era o mic Vien . Acum... Pia a 29 August era ocupat de un târg. Pierdute din vedere, se etalau co ule e cu mere. Puteai crede c cehii reu iser s produc i carne din mere, s fac omlet cu mere i probabil, chiar i cafea, dac se lua dup gustul celei pe care o b use în local. În fa a unei b c nii care anun a sosirea unui transport de banane, se formase o coad de circa tr eizeci de persoane, ce a teptau , resemnate. Mai mult pentru a- i da seama dac nu e urm rit, intr într -un gen de Department Store 19 cu ase etaje, unde întâlni mult lume i lucruri ce p reau de proast calitate. Remarc , aproape cu stupefac ie, ni te ma ini de sp lat antediluviene, care se vindeau la pre ul greut ii lor în aur. Când p r si raionul, luând ascensorul, Åeiµ îl reperaser . Doi b rba i, în haine de piele maro, cu p l riile bine trase deasupra ochilor, urcaser , probabil, pe sc ri. Malko z ri privirea unuia, care întoarse rapid capul. Inima îi b tea cu putere: ace ti poli i ti îl c utau chiar pe el? Împingând oamenii, agentul ie i din lift la etajul întâi i o lu rapid spre ie ire. Practic, cei doi nu avuseser suficient timp pentru a coborî cele ase etaje. Cu pas alerg tor, trecuse pia i ajunse în strada Polna, strad f r trotuare i f r ma ini, ce ducea spre ora ul vechi. Trecu pe sub o arcad din piatr i ajunse în dreptul unei str zi în pant . Avea planul ora ului întip rit în minte, iar locul pe care îl c uta nu se afla prea departe. Uitându-se în spate, nu observ pe nimeni.
19

Ø

Super-market

63

În câteva minute, se afla în fa a unui magazin cu por elanuri, de pe strada Heydukova, num rul 16. Aici se opri i intr într-un hol. Dup indica iile polonezului, urma s urce la etajul al doilea, ceea ce i f cu, într -un întuneric complet. Pe palierul etajului nu era decât o singur u , în fa a c reia se opri i ascult . Din interior, r zb tea încet sunetul unei muzici. B tu de dou ori, apoi o dat i iar de dou ori, dup care a tept . În acest timp, se gândea la cei do i b rba i cu haine de piele. În aceast meserie, nu exist coinciden e. Cei ce au crezut în a a ceva, erau deja mor i... U a se deschise doar zece centimetri. ³ Ce dori i? întreb în ceh o voce de femeie. ³ Vin din partea lui Stephan, se auzi un r spuns în german . U a se deschise ceva ma i larg, iar agentul fu tras în untru de omân osoas . Dintr-o dat , se trezi în fa a unei femei de cincizeci de ani, violent fardat , foarte slab i cu p rul ascuns sub un voal. Machiajul desena o gur imens , iar p rul avea me e c runte. Probabil c în t inere e fusese foarte frumoas . Ochii mari, c prui, priveau cu neîncredere spre musafir. ³ Cine sunte i dumneavoastr ? îl întreb într -o german stâlcit . F r a-i r spunde, Malko scoase jum tatea de bancnot de 10 coroane. Femeia o lu , se r suci pe c lcâ ie i disp ru în camera vecin , închizând u a dup ea. Acolo avu loc o mic dezbatere pe ton sc zut. Dup cinci minute, ap ru un blond. Ochii mari, privirea deschis i chipul primitor, îi pl cur prin ului, tân rul devenindu-i imediat simpatic. ³ El este Mi ka, nepotul meu, spuse femeia pe un ton ceva mai dulce. ³ Sunte i binevenit, vorbi blondul în german . Scuza i-ne pentru primirea neprietenoas , dar am trecut prin multe... întâi nem ii, acumcomuni tii. Sper ca într-o zi s veni i s ne elibera i, termin tân rul plin de speran , dar un pic emo ionat de prezen a str inului. ³ Care Ånoiµ? ³ Voi! Cei de dincolo! Nepotul vorbea bine germana, iar Malko era impresionat de entuziasmul vârstei, numai c timpul îl presa. ³ Cunoa te i scopul vizitei mele? ³ Bineîn eles, r spunse femeia. Tân rul se îndrept spre cealalt camer i reveni cu mapa neagr port documente. Încuietoarea p rea intact , dar banda ro ie de plastic -adeziv disp ruse. M tu a lui Mi ka se uita spre obiect cu îngrijorare, î i împreun mâinile în semn de rug ciune i spuse: ³ Acum, v rog s pleca i cât mai repede. Mi -e team ... Malko nu mai avu timp de nimic, deoarece Mi ka îl i tr gea demân . ³ Spune i-mi, domnule, merge i des la cinematograf? Tonul s u aproape c -l implora. ³ Din când în când. Dece? ³ Iubesc cinematograful, în special pe cel adev rat . La universitate, mai cump r câteodat reviste str ine de pe pia a Åneagr µ. Dar sunt atât de scumpe, încât ajung pân la 40 de coroane. ³ De ce nu evada i în Vest? Nu cred c este imposibil. ³ Voi pleca, dar numaidup ce-mi voi termina studiile, îi explic tân rul. Malko r mase surprins de tonul b iatului, ce contrasta puternic cu fa a lui aproape adolescentin . Tocmai se preg tea s -i r spund , când auzi pa i pe scar . Mi ka deveni brusc alb ca va rul i-i puse un deget pe buze. Pa ii se apropiau i se oprir . Prima b taie în u pocniasurzitor. Inima lui Malko b tea ca la galop,
64

f cându-se cât un purice.Acum era sigur c Ferenczi ascultase convorbirea cu Grelsky. To i trei r maser imobili, în mijlocul înc perii, inându- i r suflarea. Femeia luase expresia tragic a unei statui din Greci antic . O nou lovitur , mai puternic decât prima se auzi, înso it de o voce aspr : ³ Deschide i! Poli ia! Mi ka strânse pumnii i tot corpul îi fu cuprins de un tremur nervos. Malko se afla i el în mare încurc tur : era singur, neînarmat i într -o ar ostil . Se gândea c ar trebui s distrug documentele. Asta în primul rând... Mi ka îl trase imediat de mân ; î i rec p tase calmul. U or, mergând în vârful picioarelor, trecur în camera al turat . M tu a se a ezase pe un scaun, privind spre agent cu o infinit triste e. Acesta nu se putu ab ine s n -o întrebe: ³ Din ce motiv a i acceptat s ascunde i cutia? tia i cât de periculoase sunt? Ea ridic mâna stâng i îi ar t un num r din ase cifre, tatuat pe bra . ³ Stephan mi-a salvat via a, cu mult timp înurm . Era la Vilna, în Polonia, unde fusesem amândoi deporta i. Malko se întoarse spre Mi ka: ³ Mai exist o alt ie ire? F r a vorbi, tân rul deschise fereastra. La zece metri dedesubt, se afla un râu înghe at ce erpuia de -a lungul ora ului. ³ Putem coborî pe-aici. Am o coard . ³ Noi? ³ Voi merge cu dumneavoastr , altfel sunte i pierdut i nu ve i putea trece niciodat frontiera. F r a-i l sa timp de reac ie, b ietanul disp ru. Dup dou minute, reveni cu o coard f cut colac. Î i pusese o geac din piele i cizme. Fixând rapid coarda de marginea ferestrei, se arunc în gol. O serie nou de b t i violente zdruncinar u a de la intrare. O voce de b rbat spunea ceva de neîn eles, urlând. ³ Repede, spuse nepotul. Vor intra în câteva secunde. Deschizându- i geaca din piele, scoase la iveal crosa unuipistolet, pe care i l ar t cu mândrie. Malko recunoscu un model vechi al unui Colt 45, de tip militar. ³ L-am g sit mai demult, într-o p dure. E plin cu cartu e. ³ Mi ka, dragul meu.. . Femeia suspinase, cu lacrimi mari ce -i împânzeau ochii. R mas imobil pe scaun, se uita fix la scena din fa a ei. Pe chip i se putea citi disperarea. ³ Ce se va întâmpla cu ea? întreb Malko. ³ O vor interoga i apoi o vor elibera. tie bine s se descurce. A fost arestat de multe ori... ³ De ce nu r mâi aici? Mi ka îl împinse spre fereastr ,în timp ce -i explica: ³ Dac m prind, m vor tortura. În plus, ave i nevoie de mine ca s g si i drumul spre frontier . i eu am nevoie de dumneavoastr , pentru c vreau prea mult s ajung dincolo, s citesc, s gândesc, s fiu liber... B iatul avea lacrimi în ochi. Agentul înc lec fereastra i începu s alunece de-a lungul corzii, inând mapa cu documente între din i. Picioarele se frecau de perete i se a tepta, în orice moment, s primeasc un glon în spate.Cu toate astea, amândoi ajunser cu bine pe râul înghe at. ³ Urma i-m .

65

Tân rul începu s alerge de-a lungul râului. La circa dou zeci de metri se afla un tunel.O împu c tur se auzi brusc deasupra lor. La câteva secunde, se auzi i vocea unui b rbat ce urla: ³ Opri i-v ! Glasul îi era cunoscut lui Malko. Înainte de a intra în întunericul tunelului, avu timp s - i întoarc privirea i s -l recunoasc pe Ferenczi. ³ Da i-mi mâna, spuse Mi ka. Repede! Tunelul are ceva mai încolo o pant la care nu putem ajunge înainte de l sarea nop ii. Un prieten care are o ma in va veni i ne va scoate din ora . Alergar împreun , cu toate c solul era plin cu hârtoape. Dup nici cinci metri, v zur lumin i ni te sc ri t iate în roc . Sc rile le permiteau s ajung la nivelul str zii. Cei foi fugari p trunser pe o str du pustie. Dup ce d dur col ul, v zur o m cel rie. Mi ka îl trase spre magazin. ³ A tepta i-m . Plec s -mi caut prietenul. Dac nu se afl aici, ne vom ascunde pân desear , în magazin. Malko r mase ascuns, în a teptarea tân rului, supraveghind str du a i oseaua. Ferenczi cuno tea motivul pentru care se afla în zon . Ce bine ar fi prins acum Opel-ul închiriat... Cu toate c trecuse prin ora ca Åarhitectµ, nici nu se punea problema de a - i recupera ma ina. În plus, frontiera era la dou zeci de kilometri. Avea un singur avantaj fa de cei care îl c utau: ace tia ig norau faptul c era ajutat de un ceh. Gândurile negre fuser întrerupte de un zgomot. Poarta cea mare de lâng m cel rie se deschise. O triciclet cu motor, condus de un m celar tân r, rotofei, cu p rul grizonat i cu un nas caraghios, ie i cu viteza melcului. Noul partener de drum îi f cu semn s urce în spate. Agentul îndep rt o semiprelat i se strecur în interior. Mirosul fad al c rnii îl scârbea, dar nu era momentul potrivit pentru un nas sensibil. Când pornir , fu aruncat spre Mi ka. Acesta st tea, la rândul lui, î nghesuit în spate. Amândoi erau complet ascun i de un mald r de carne. ³ Mergem spre grani , opti nepotul. Ne va l sa cât mai departe de acest loc, dup care va trebui s ne descurc m... Mirosul c rnii era greu de suportat. Ar fi preferat de o mie de ori s fie r cit. Dar i mai mult i-ar fi dorit ca cele dou Ågorileµ ale lui, Chris i Milton s -i fie al turi. Triciclul urca, cobora, oprea i o lua din nou la drum cu viteza maxim de care era în stare. ³ Ie im din ora prin oseaua Praszka, spuse Mi ka. Vom face un ocol, dar a a vom fi mai siguri. Agentul începea s aib frisoane. Un vânt rece str b tea prin spa iile goale ale prelatei. Dac str mo ii lui l-ar fi putut vedea, înghesuit în spatele tricicletei, într-un morman de carne! Era o nebunie s mor i de pneumonie, doar pentru a sc pa de Ferenczi. ³ În fa sunt ni te solda i, url cel ce conducea vehiculul. Fugarii se privir . B iatul avea un aer din ce în ce maiîndr zne , mai hot rât. Scoase Coltul. ³ F r prostii, spuse Malko. Tricicleta încetini i opri. Conversa ia se auzea foarte clar. Probabil, în jurul lor se aflau trei solda i! Unul dintre ei începu s glumeasc cu ceilal i doi. ³ Nu vezi c -l înfrico ezi pe b iat? Nu cred c aici trebuie c utat spionul. B iatul este un bun cet ean, nu-i a a ? 66

Ø

R spunsul tân rului nu se auzi, dar triciclul se puse în mi care. Mi ka râse nervos. Acum, motorul parc rula mai repede. De dou ori fur dep i i de camioane, recunoscându -le dup uruitul specific.. Mai mult ca sigur, se g seau pe autostrad . La scurt timp, se oprir i fa a caraghioas a oferului se întoarse spre cei de sub prelat : ³ Ne afl m la întret ierea drumului dintre Viena i Budapesta. M opresc o secund pentru a livra marfa, dar nu tiu ce trebuie s fac dup aia... ³ S ne duci cât mai departe posibil, îl rug Mi ka. Pe aici nu sunt decât livezi, unde nu ne putem ascunde. Mai departe, de -a lungul frontierei, sunt p duri... Malko aprob . Imediat ce va putea folosi radioul prin care comunica cu Elko Krisantem, spera c vor fi salva i. Dup trei minute, triciclul î i relu drumul. Era doar ora patru, dar afar deja se întunecase. Pentru moment, totul era bine. Dintr-o dat , se auzi motorul unei ma ini ce se apropia în spatele lor. Tân rul ofer frân i le opti: ³ Sunt ni te b rba i, într-o Tatra neagr . Au oprit i îmi fac semn s opresc i eu. ³ Asculta i-i, îi r spunse Malko. ³ Dac e o Tatra, înseamn c sunt poli i ti. De aceast dat , nu mai aveau de -a face cu bie i solda i pu i pe glume. În ma in nu puteau fi decât oameni ai poli iei secrete sau chiar Janos Ferenczi în persoan .

67

CAPITOLUL XI
Triciclul opri la marginea drumului, în timp ce în apropiere se auzi o portier trântit . oferul îi anun pe fugari: ³ Doi b rba i se îndreapt spre noi. Înainteca Malko s -l poat re ine, Mi ka dep rt pu in prelata i se a ez pe vine, cu pistolul în mân . ³ Nu mi ca, spuse agentul. Poate fi doar o verificare de rutin . Ascun isub prelat , îl auzir pe unul dintre b rba i vorbind cu oferul: ³ Unde te duci? ³ S livrez carnea la Breclav. ³ Ai un permis de trecere a frontierei? ³ Nu. Nu t... ³ Bine! În acest caz, vii cu noi. Ne vom ocupa de tine. Dar mai întâi, vom verifica dac nu cumva transpor i marf la negru. Malko surâse ironic la auzul cuvântului Ånegruµ. Brusc, prelata fu ridicat . Într-o frac iune de secund , agentul observ ni te din i îmbr ca i în aur ai unui necunoscut, apoi Coltul r bufni i din ii disp rur . Omul c zu la marginea drumului. Distan a mic transformase glon ul într-un adev rat obuz. Mi ka s rise deja afar , când se auzi a doua împu c tur . Malko ie i dintre buc ile de carne, s rind i el jos. Cehul se inea de triciclu, fiind foarte palid. B rbatul cu din ii îmbr ca i în aur era pe spate, iar partea inferioar a fe ei devenise o plag r o ie, cu mandibula de jos atârnându -i pe piept, ca o zdrean oribil . Un alt individ era doborât, inându- i mâinile ap sate pe stomac. apca îi c zuse al turi. Dup un horc it, omul r mase cu gura deschis . Mi ka, privind spre cele dou cadavre, se întoa rse i vomit , tergându-se eu mâna în care inea arma. ³ Eu... scuza i-m , bâlbâi el. Este prima oar când v d pe cineva murind. Avea figura vinovat a unui copil ce sp rsese un obiect pre ios? Malko îl lu de bra , având impresia c atinsese un pickamar, a a de tare tremura b iatul. ³ S plec m de aici! Pu in mai departe, Tatra era oprit iar portierele îi erau deschise. ³ Ce distan mai avem pân lafrontier ? întreb agentul. ³ Trei-patru kilometri. ³ Ar fi mai bine s lu m ma ina. S -l l s m pe prietenul t u s se întoarc la Bratislava, unde va spune cu certitudine c nu a v zut nimic. Singurii care l -ar putea contrazice sunt mor i. Nehot rât, tipul cu nas de trompet privi cele dou cadavre întinsepe jos. Mi ka îl lu de-o parte i-i vorbi aspru: ³ Hai, terge-o repede, altfel te vor prinde i te vor împu ca. B iatul nu spuse nimic, urc pe triciclu i f cu cale -ntoars . Malko îlprivi cum se îndep rteaz . Ce ciudat. Dac ar fi vrut vreodat s -i mul umeasc , nu tia cui... Nu-i cuno tea nici m car numele... ³ S lu m Tatra i s încerc m s trecem. Este singura noastr an s . ³Alergar spre ma in . Uitându-se înapoi, observar c f r existen a triciclului cadavrele sevedeau de la un kilometru dep rtare. Ceea ce f cea ca dispari ia lor de la locul Åaccidentuluiµ s devin imperios necesar ,dac vroiau s i salveze via a.

68

Agentul se a ez la volanul Tatrei, sim ind în interior mirosul aspru de sudoare i de tutun. Imediat, percepu zgomotele scoase de un post de radio. O voce strident repeta: ³ Alo! Slavin, alo! Slavin, ce se întâmpl ? Am auzit focuri de arm . Alo! Slavin« Malko învârti butonul i vocea t cu. Dup dou -trei nereu ite, g si viteza întâi i ambreie. În retrovizorz ri o alt ma in ce se apropia în for . ³ Accelera i, îl rug Mi ka. Poa te c nu vor avea timp s trag . O luar drept înainte, pe o osea ce era înconjurat de o p dur e rar . Malko v zu, la un moment dat, ceva anormal. Drumul era blocat de un camion, înconjurat de mai mul i oameni. Se uit cucoada ochiului la pu tanul de lâng el. Tân rul î i reg sise calmul i începu s umple arma cu cartu ele lips . ³ oseaua este blocat . Mi ka deschise ochiiplini de mirare. ³ Preg te te-te. Ne vom zdruncina pu in, îi aten ion Malko. Cealalt ma in nu se afla decât la 100 de metri. Agentul acceler i sim i c patineaz pe câmpul înghe at. Tatra aluneca precum o sanie. Încerc s p streze controlul vehiculului, dar preeria era un adev rat patinoar. Ajunsese la 80km/ h. Ca printr-un miracol, evit un stâlp de ciment, merse în zig -zag de-a lungul unei bariere i v zu cum se apropie de ei un arbore imens. ³ Aten ie! Aripa din dreapta disp ru complet, Tatra se învârti cu 180° i se opricu motorul ambalat. Ma inal, agentul opri i el contactul. Cu o lovitur din um r, deschise portiera din partea sa. Mi ka, de i sângera la gur , s ri i el din ma in . Se afundar în z pad pân la glezne. Ar mai fi avut de mers trei sute de metri. Brusc, ap rur dou siluete. Ocupan ii celeilalte ma ini trebuiau s fie încredin a i c fugarii avuseser un accident. Pe aici, îi opti Mi ka, ce începuse s alerge deja prin lizier . De pe osea se auzeau strig te. Malko nu se întoarse. Dou focuri de arm plesnir dar, la acea distan , nu riscau mare lucru. Alerta îns era deja dat . Jenat de mapa cu documente, Malko alerga mai încet decât tân rul partener. B iatul îl a tepta din când în când, ascuns dup un arbore. Timp de o secund , privir oseaua. Se p rea c urm ritorii se pierduser . ³ Vor c uta înt riri. Nu prea avem mult vreme la dispozi ie, remarc agentul. F r a- i spune un cuvânt, merser dou zeci de minute. P durea era destul de rar . Gropile erau acoperite cu z pad , iar mar ul era din ceîn ce mai greoi. ³ Mai e mult? ³ Un kilometru, r spunse tân rul. Agentul se gândea la Krisantem. Turcul se g sea la cât eva sute de metri pentru un zbor de pas re, dar într-o cu totul alt lume. Între ei doi existau grilajul dublu,reflectoare i solda ii ce p zeau Åcortina de fierµ. Î i duse mâna între omopla i pentru a se asigura c lui. ³ Ajut -m , îl rug pe Mi ka. Am ceva lipit pe spate. Un radio, ia-l, te rog. Malko se aplec i cehul î i strecur mâna dup guler. Între omopla i, acesta reper o cutie mic i neagr , pe care o scoase. Banda adeziv cu care fusese lipit aparatul se deta u or. Mi ka privi cutia cu surprindere. ³ Ce-i asta?
69

Ø

radioul se afla la locul

³- Un mini-radio. Emi tor-receptor. O bijuterie a miniaturiz rii, în Austria, am un prieten care are cealalt jum tate i care ar putea s ne ajute. ³ Atunci, dumneavoastr ... dumneavoastr sunte i un spion adev rat? Ochii tân rului str luceau de excitare. ³ Din p cate... suspin Malko. Dintr-odat , Mi ka nu mai sim i aceea i bucurie. Aproape c î i vedea numele gravat pe un monument funerar. Asta însemna, de fapt, prostia uman . Malko întinse minuscula anten i apel cu voce sc zut : ³ Elko, Elko, m auzi i? Nu se auzir decât sunete emise de aparat. Repet apelul de mai multe ori, din ce în ce mai speriat, apoi întrerupse contactul. ³ Orise afl prea departe, ori nu are radioul deschis în acest moment. Mi -e team c va trebui s ne baz m numai pe noi doi. Mapa cu documente p ru dintr -o dat mai grea... Malko era cuprins deo furie oarb , gândindu-se c î i risca via a i libertatea pentru un secret ce nu va mai exista în urm toarele as e luni, o dat cu progresul tehnicii. De departe, se auzeau strig te i fluier turi. ³ Nu se gr besc, spuse agentul cu am r ciune. tiu bine c suntem încercui i. ³ S mergem spre râu, hot rî Mi ka. Îl putem trece. Au mai f cut-o i al i prieteni de-ai mei. Este suficient s plonj m i s r mânem sub ap , timp de un minut. Curentul ne împinge de la sine. ³ E ti sigur c nu exist nicio capcan ? Tân rul ceh ridic din umeri. ³ Nu au încercat decât concet eni care tiau c apa este suficient de adânc pentru a se ascunde. În plus, poate i cei care au construit barajul au f cut o inten ionat. Mergeau acum printr-un mic antier înghe at, cu Mi ka în fruntea coloanei. Brusc, b iatul se opri. ³ Iat râul. Era mai degrab un pârâu ce curgea paralel cu frontiera, Mi ka o lu spre stânga, urmând drumul de la marginea copacilor. Dintr -o dat , avur în fa grilajul defier. Studiind Ånoul zidµ european al Chinei, Malko fu extaziat în fa a muncii de furnic pe care o îngloba. Drumul începea cu povârni uri ce înconjurau închiderea din fier. Partea ceh era compus dintr -un grilaj gros, de patru metri în l ime, sus inut din zece în zece metri de stâlpi de ciment. Totul se termina cu ase rânduri de fire curbate de fier, cu epi spre interior. Urmaapoi un spa iu liber de cinci- ase metri, de jur împrejur, urmat de o a doua închidere asem n toare primei. Ambele se întindeau cât vedeai cu ochii, de fiecare parte a zidului . Din loc în locerau fixate proiectoare, a ezate pe postamente de ciment. ³ Nu trebuie s atinge ifirele de fier, opti Mi ka. Sunt electrificate, dar nu într-atât încât s v omoare pe loc, ci mai ales pentru a declan a semnalul de alarm . Gardienii vin cu ma ini, folosind drumul în rotond . Sunt plasa i la fiecare kilometru. Oricum, le-ar fi trebuit ni te ustensile, pe care niciunul i nici cel lalt nu le aveau. Era imposibil s scurmi p mântul înt rit de ghea . Asta le -ar fi luat ore întregi, ori la ei se punea problema de minute. Barajul înconjura râul. Malko în elese imediat pl anul tân rului. Postamentele de ciment erau înfundate pe fiecare mal, iar grilajul se afla în ap . Lor nu le trebuia decât un mic spa iu pentru a se strecura. Mi ka avans cu precau ie, iar Malko îl v zucum coboar . Dintr-odat , tân rul se opri: râul era complet
70

înghe at. Mergând în pa tru labe pe stratul gros de ghea , Mi ka avans , lu o piatr mare i încerc s sparg ghea a. Din p cate, doar câteva buc ele din masa compact s rir . Nimic mai mult! Le -ar fi fost necesar un explozibil. Agentul suspin , v zând privirea disperat aceh ului, a intit asupra lui. ³ Mai bine ne întoarcem în ora i ne ascundem, suger disperat agentul. ³ Dumneavoastr nu cunoa te i aceast ar . Nimeni nu ne va ajuta, pentru c ar fi prea periculos. i am i ucis doi oameni. Chiar i m tu a mea m -ar da afar ... ³ S încerc m totu i... Ghea a râului, cu asperit ile sale, oferea o bun priz . Cu triste e, o luar spre Est. Malko se gândea unde ar fi putut s g seasc o ascunz toare sigur pentru mapa cu documente. Merser în t cere cinci sute de metri. Râul se l rgea, având pe malul stâng o colin . Imediat, agentul observ o sp rtur galben în colin . În partea de josse g sea un gen de turn metalic, o barac , iar pe terasament, câteva motoare mecanice. ³ Ce este asta? ³ O carier , îl l muri Mi ka. ³ Hai s ne uit m! Poate vom g si i instrumentele de care avem nevoie. Cabana era închis cu un lac t enorm. Malko studie locul i se minun când z ri un buldozer acoperit cu pânz de sac. R mase în contemplare, ca i cum ar fi v zut ultimul tip de Rolls expus în salonul auto. Mi ka se apropie i privi, f r a comenta. ³ B trâne, zise agentul, Åhai s încerc m s punem în func iune motorul. µ M-a mira dac grilajul ar rezista... Cehul se repezi, îndep rtând prelata i începu s treb luiasc sub buldozer. Dup o clip , vorbi plin de speran : ³ Are combustibil, dar va dura ceva pân când o vom pune pe picioare, mai ales pe frigul sta. L sa i -m pe mine s m ocup. B iatul alerg spre antier, reveni cu o cutie goal de conserve i un cap t de eav . În câteva secundeextr sese pu in combustibil din rezervor, suficient pentru a umple cutia, ad ug p mânt i scoase o brichet din buzunar. O flac r alb struie se ridic la treizeci de centimetri. Lu cutia i se b g sub buldozer, dup care se ridic cu ochii str lucind. ³ În zece minute, uleiul va fi cald. Sunt sigur c îl vom putea urni cu ajutorul manivelei. Cred c avem noroc! Se scursese deja un sfertde or din clipa în care p r siser oseaua. Cu toate c în acest timp cei care îi c utau avuseser vreme s se organi zeze, aveau acum i ei ansa de a sc pa. Din fericire, flac ra palid nu se vedea prea departe. Poate c acum erau c uta i înapropierea barajului. Malko scoase radioul i îl deschise. Vocea lui Krisantem rupse t cerea atât de puternic, încât tres ri. ³ Aici Elko, aici Elko, m auzi i? Turcul repet de trei ori. Malko se repezi i r spunse: ³ Elko, v aud foarte bine. Unde v afla i? ³ Pe un drum din nord, la un kilometru de frontier . Dar dumneavoastr ? ³ Tot în nord, cam la aceea i distan . Poli ia se afl pe urmele noastre. Vom încerca s spargem barajul cu ajutorul unui buldozer, Veni i în întâmpinarea noastr . ³ Bine. De-abia a tept s v rev d. ³ OK! Suna i la fiecare cinci minute. Întrerupse leg tura. O sclipire de triumf dansa în ochii s i aurii. Din nou se l s t cerea. Agentul se ruga cu mult sârg pentru ca ma in ria s func ioneze.
71

Chiar i cu ajutorul lui Krisantem, f r buldozer, nu ar fi avut timpul necesar de a sparge barajul. Malko î i privi ceasu l trecuser nou minute de când Mi ka se apucase de lucru. ³ Hai s încerc m, propuse b iatul. Se repezi spre manivel . Malko î i d duse seama cum trebuie pus în mi care Åmonstrulµ. Acesta se conducea precum o c ru , fiecare din cele dou orcicuri comandând câte o enil . ³ Hai! S vedem ce iese... Mi ka ap s pe manivel , dar uleiul nu era complet dezghe at. Venele de pe frunte îi ie ir în relief din cauza efortului. Puteai crede c va face apoplexie. Brusc, dinspre p dure se auzi o voce cavernoas : ³ Å tim unde sunte i. P durea este împânzit . Preda i-v !µ Era glasul lui Ferenczi, amplificat de o portavoce. Pentru a fi mai liber în mi c ri, cehul pusese arma pe jos. Malko trase puternic de starter i f cu o rug ciune. La a dou zecea tura ie, auzi un fâ âit, iar motorul începu s vibreze. Triumf tor, tân rul î i reveni. În ciuda gerului, sudoarea îi curgea pe fa . ³ Ast sear vom fi la Viena, url agentul. Nu era momentul de a menaja motorul. L sând starterul, Malko ambreie i trase pân la cap t de pedala stâng . Strângea între genunchi pre ioasele documente. Încet-încet, buldozerul porni pe solul înghe at. Dintr-o s ritur , Mi ka se urc în spatele lui. Ma in ria ajunse în dreptul râului, sco ând un zgomot ce se auzea cu certitudine la cel pu in doi kilometri dep rtare. Dup dou sute de metri, nu se întâmplase nimic deosebit. Crispat, agentul încerca s conduc prudent. Cursa de dou zeci i patru de ore de la Le Mans era o plimbare, în compara ie cu ceea ce f cea el! ³ Aten ie, la stânga!, url cehul. Dintre arbori, ap ru o siluet în uniform i cu o apc de blan , î n plus, se vedea lucirea de o el a unei mit raliere! Tân rul partener trase, iaromul disp ru. Dup câteva minute, o alt rafal se auzi din dreapta. Gloan ele se înfigeau în copaci. Se tr gea la întâmplare. Dup înc cincisute de metri, se au zi din nou vocea lui Ferenczi. ³ Preda i-v ! Dac nu, vom fi obliga i s v împu c m! Ecoul relua ultimele lui silabe. Mi ka trase de dou ori asupraaltor siluete. Chircit în scaun, Malko v zu un soldat ce se afla chiar în fa a buldozerului. ³ Mi ka, aten ie! Cehul se ridic pentru a trage, chiar în momentul în care o rafal de mitralier m tura zona. ocul unui glon îl proiect pe b iat spre Malko. La rândul lui acesta trase, dup care arma scoase un sunet sec: era desc rcat . Pe chipul b iatului se citea durerea. La dou zeci de ani se crezuse invulnerabil... Dup ce d du ochii peste cap, scoase u n geam t prelung. ³ Tine-te bine, b iete! Aproape am ajuns la Viena! Mi ka respira cu greutate, tu ea i o imens pat ro ie c p ta un contur din ce în ce mai mare pe c ma a lui. ³ Ebine, opti el. E bine... Vocea nu mai era aceea i. Sprijinit de agent, î i înc rca arma cu gesturi lente, ca i cum ar fi trebuit s depun un efort extrem pentru fiecare gest. Grilajul de fier era la cincizeci de metri. Tân rul ridic arma i trase ase focuri. Dinspre solda ii cu epci i mantouri lungi, gri -alb strui se auzir vocifer ri. O rafal de
72

Ø

gloan e veni din nou spre buldozer. Solda ii primiser instruc iuni pentru a-i captura vii.Nu tr geau direct la int . Chipul b iatului era livid. La fiecare zgomot, strângea din din i. Dintre buze i se scurgea o spum ro iatic . Cu greu reu i s încarce Coltul. Malko se uit în spate: ase solda i se îndreptau spre buldozer, în pas alerg tor. ³ Mi-e foarte r u, opti Mi ka. Trebuie s cobor i a a îi voi opri. Dumneavoastr , împreun cu prietenul dumneavoastr , ve i veni mai târziu s m c uta i. ³ Sunte i nebun. N-am s pot reveni... ³ Nu-i nimic! Simt c mor, a a c « Un glon trecu deasupra capetelor lor. Mi ka trase. ³ L sa i-mi radioul. V voi spune unde m aflu. Malko îi întinse cutia neagr , pe care b iatul o înfund în buzunarul hainei de piele. Privirile li se încruci ar . Agentului îi p rea teribil de r u pentru soarta tân rului. ³ Adio, spuse Mi ka. ³ Adio... Pentru a se în elege unul cu cel lalt, fuseser nevoi i s urle. Cehul alunec de-a lungul buldozerului i se rostogoli pe p mânt. Cu coada ochiului, agentul îl v zu cum se izbe te de un copac. Coltul r sun i o und de recuno tin îl înv lui. Mi ka f cu un mic gest cu mâna i continu s trag . Din pozi ia în care se afla, comanda orice mi care. Malko ap s cufurie nebun pe accelerator, iar buldozerul intr i se r suci spre în fa . enilele ce patinau îl determinar s dea înapoi i s reînceap ac iunea. Ma in ria tremura furioas , precum un elefant r nit. Coltul p c ni înc de dou ori, dup care se auzi o lung rafal de mitralier , urmat de un strig t. Malko se n pusti spre cea de-a doua împrejmuire, f r a avea suficient elan. De data asta, buldozerul fu aruncat înapoi ca o minge de tenis. Î i lu din nou elan. Toat manevra dur cel pu in un minut. O eternitate... ³ Hei! Era vocea lui Krisantem. Turcul îl v zu. Era lipit de grilaj, chiar în fa a lui, cu Remington-ul în mâna dreapt . Prea-fericit ar tare.. ³ Acoper -m , url Malko, pentru a se face auzit peste zgomotul motorului. Krisantem îi f cu semn c a în eles. Se prinsese de grilaj, cu ochiul lipit de luneta armei. Prima împu c tur scoase un fum albicios, urmat de un urlet, caun ecou. Krisantem continua s trag exact c a la jocurile de la bâlci, unde trebuie neap rat s nimere ti inta. Gr bi i, solda ii care sc paser de gloan ele lui Mi ka, se puser acum la ad post de tirul lui Elko. De aceast dat , buldozerul î i luase elan i, în plin for , decup o bucat de grilaj. Brusc, motorul se cal i r mase în pan . Lui Malko nu-i mai r mânea decât s escaladeze grilajul deja distrus. Un zgomot de motor îl determin s întoarc privirea. O ma in decapotabil sosea în vitez , înc rcat cu solda i. Krisantem o v zu i el. Malko avu impresia c se afla în posesia unei mitraliere, atât de rapid se auzeau împu c turile Remington -ului. Parbrizul se f cu nd ri, iar oferul î i duse ambele mâ ini la ochi, vehiculul percutând grilajul. Unul dintre solda i urla, cu intestineleînmân . În picioare, pe capota buldozerului, Malko arunc mapa cu documente la mare distan , aceasta aterizând pe teritoriul austriac. Când se uitase din nou în urm , îl v zu pe Mi ka lungit la r d cina unui copac, nemi cat. Arma desena o pat neagr pe z pad , aflându -se înc în mâna lui dreapt .
73

Escaladând grilajul, s ri pe teritoriul occidental, sigur i se rostogoli de câteva ori. Bra ele puternice ale lui Krisantem îl aju taser s revin la pozi ia vertical . Turcul era de un calm olimpian. ³ E frig, Alte . Malko în f c documentele i îl urm pe credinciosul lui majordom. Arborele la r d cina c ruia murise Mi ka va r mâne pentru totdeauna în amintirea lui. Arfi dorit s -l îngroape el însu i... Dar acest lucru nu -l va putea face niciodat ... Dup ce traversar un câmp înghe at, acoperit de z pad , intrar pe osea. La punctul de frontier era o tevatur de nedescris. Austriecii aprinseser proiectoarele, iar eful v mii, c a scos din min i, cerea înt riri de la Viena. Se i vedea în postura de prim victim a celui de -al treilea r zboi mondial!

74

CAPITOLUL XII
Sunt o mul ime de oameni care- i petrec via a f urind proiecte pentru ziua ce vine, ca i cum ar fi siguri de existen a acestui Åmâineµ. Pentru al ii, a doua zi este o Åproblem µ. Malko sim ea acut aceast diferen . Cu ochii închi i, a ezat comod pe scaunul din piele el Jaguar -ului, rememora evenimentele din ziua ce înc nu se sfâr ise. Lipsise extrem de pu in pentru a r mâne i el, definitiv, în universul întunecat i f r speran al Estului. Soarta îi surâse i de aceast dat ! Ma ina demarase f r probleme, avându-l pe Krisantem la volan. Remington-ul fusese pus la loc, în torpedoul ma inii. Deodat , un girofar albastru ap ru în fa a lor. Un microbuz Volkswagen al poli iei austriece venea din sens opus, cu vitez mare. Turcul surâse ironic. Din cauza paznicilor de la frontiera ceh , uci i recent, raporturile de bun vecin tate nu se puteau îmbun t i sub nicio form cu cei de dincolo de Åcortin µ. Epuizat, Malko adormi. Noaptea se l sase, iar strada era acoperit de z pad . Jaguar-ul p rea s alunece spre o lume ireal . Tumultul de la grani se estompa. Pe jum tate adormit, sc p cutia neagr cu documente i, spre marea lui surpriz , aceasta se deschise cu un sunet sec. Trezit brusc, constat c încuietoarea fusese lovit de un glon i se stricase. Deschise complet cutia, în untru era un document dactilografiat cam pe cincizeci de pagini, legat în pânz cenu ie. La lumina bordului, observ c textul era redactat în limba englez . Krisantem coti spre stânga. Silueta sumbr a celor trei corpuri de cl dire se desprinse din peisajul nins. Malko sim i c dore te s îmbr i eze fiecare piatr a castelului s u. În realitate, toate puteau s -l coste via a. ³ Am s v preg tesc o baie, spuse Krisantem, foarte stilat . Era incredibil de crezut c plecase în aceea i zi, diminea . Parc trecuse o eternitate. Agentul intr în hol i - i scoase paltonul. Era epuizat complet. ³ Cred c e cam târziu! Cu un pahar în mân , Marisa îl privea, sprijinit de u a bibliotecii. Nelini tea se citea în ochii ei. Pe lâng asta i nive lul sc zut din sticla cu vodc spunea multe. În dou cuvinte, era beat pulbere, nelipsindu -i îns farmecul. Femeia purta o rochie de m tase neagr din care cu greu ai fi putut confec iona doi bikini. În partea de sus, decolteul atr gea irezistibil ochiul s pre pieptul somptuos, iar fusta se oprea la dou zeci de centimetri deasupra g enunchiului. Ciorapii negri, fila i, cu model floral, fuseser calcula i întru rec p tarea for ei ve chilor sau b trânilor admiratori ai Operei din Viena. Cu ochii lubrici, Marisa se întoarse rapid, efectuând o piruet pe tocurile de doisprezece centimetri, ceea ceavu ca efect ridicarea rochiei cu al i centimetri. Pe dedesubt, purta ni te superbe portjartiere negre. Stratul de polite e a lui Krisantem nu mai rezist . R m sese planta t în mijlocul holului, cu ochii u or ie i i din orbite. Marisa îi arunc o privire furioas : ³ Ce-i? Gorila ta n-a mai v zut niciodat o rochie? Krisantem, cu voce coborât , profer o serie de obscenit i înturc i plec spre buc t rie, dornic s bea un paharcu ap rece. Agresiv , femeia îl atac pe Malko: ³ Ce? O preferi pe ranca ta în cizme? i când m gândesc cât timp mi -a luat pentru a deveni o adev rat castelan . Hai, s rut -mi mâna.
75

Prin ul Linge se înclin cu respect. Niciodat nu trebuia s ref uzi a s ruta mâna unei dame. Marisa tres lt de bucurie, sprijinindu -se de el, precum o caracati cald i parfumat . Se bâlbâi a, încâlcind cuvintele: ³ Unde a i fost amândoi? Mi-a fost foarte fric . Am r mas singur între aceste ziduri. Ai fi putut construi un Hilton« Pe jum tate asfixiat de efluviile amestecate de parfum i vodc , Malko o respinse u or. Se îndrept spre telefon i îl sun pe William Coby. Pu in contrariat, se hot rî s supravegheze pre ioasele documente pân a doua zi. În aceast sear nu mai dorea s se gândeasc la nimic, nici chiar la Alexandra care era, probabil, nebun de furie. Pentru a-i reintra în gra ii, va a tepta plecarea Marisei. Chiar de a doua zi va lua m suri pentru a o trimite cu avionul la New York. Dac va r mâne îmbr cat la fel, î i va g si un logodnic chiar înainte de a survola prima jum tate a Atlanticului. ³ Am o foame de lup, spuse Malko. Spune i -i lui Elko s preg teasc cina. Dup ce o s rut u or pe vârful nasului, urc . Primul lucru pe urma s -l fac , era s încuie documentele într -un seif. Nu dorea s le p streze mult timp. Ferenczi era acum sigur de persoana care se afla în posesia lor i ar fi f cut orice pentru a le recupera. Malko î i schimb hainele, îmbr când unul dintre costumele sale de culoare închis i î i perie p rul blond. Sclipiri de jad dansau în ochii lui aurii. Dup gustul de cenu al mor ii, acum resim ea bucuria victoriei. Marisa îl a tepta în sufragerie, a ezat pe o banchet lâng emineu, într-o pozi ie ce ar fi f cut pân i un orb s viseze. Avea un zâmbet provocator, întip rit pe buzele ce sorbeau vodc . O lu de mân i o conduse la mas . B trâna Ilse intr , aducând supiera: ³ Am preg tit un Ålecsoµ, pentru Alte a Sa. La auzul titlului, Marisa deschise ochii mari. Înc nu-i venea a crede, Ilse o servi cu generozitate. Felul de mâncare numit Ålecsoµ avea aspectul unei supe ro iatice, pu in mai dens . Femeia începu s soarb cu poft , iar Malko o privea, râzând. Primele trei înghi ituri trecur cu bine, apoi l s lingura i se uit la farfurie, nevenindu-i a crede. Dup un moment, gâtul i se învine i i lacrimi mari îi umplur ochii. Tatonând, c ut carafa i, neglijând paharul, b u râgâind, sco ând ni te zgomote imposibil de descris. Nu avea de unde s tie c aceast sup se prepar numai cu zeam din carne de pui, la care se adaug ardei iu i, verzi i ro ii, boia iute i dulce, dregându se în final cu ou i pres rându-se verdea . Totul depindea de cantitatea de ardei iute, ro u i verdecare se îngloba. Buc t reasa cuno tea bine gusturi le st pânului. ³ Dar e foc curat. Ce-i mecheria asta? Malko nu r spunse, ocupat s - i deguste mâncarea preferat . Marisa îl privea, uluit : cum poate o fiin uman s îngurgiteze un asemenea amestec, f r s ia foc?! Puteai crede c are faringele ignifug ... Carafa fiind deja golit , Marisa realiz c usturimea pe care o mai sim ea se putea administra i în altfel de circumstan e! ³ Nu mi-a da locul, nici pentru un imperiu... Stând în picioare într-un col al camerei, Krisantem se f cu a nu în elege. Modest, Malko î i re inu i el cuvintele. Complet dezbr cat în patul s u, sim indu -se bine, Malko o a tepta pe Marisa. Femeia intr , dup ce b tuse discret în u . P rul lung i ro cat îi era despletit i-i atârna pe umeri. La Londra, ceea ce purta ea s-ar fi numit o rochie mini, acceptabil . În Austria îns , era considerat ca o extrem de scurt c ma de noapte. 76

Ø

Marisa d du la o parte pledul ce -l acoperea pe Malko i se lungi al turi. Doar un cadavru ar fi putut r mâne insensibil la c ldura ce o degaj a corpul înfierbântat. Pleoapele tinerei erau închise, iar buzele întredeschise. Partea de jos a corpului începu s se mi te ca un pe te prins în plas . Oricât de obosit ar fi fost cineva, n-ar fi rezistat unei astfel de provoc ri. Malko o atinse i avu se nza ia c este scurtcircuitat. Lipi i unul de cel lalt, alunecar pân la marginea patului. Brusc, femeia începu s -i s rute buza inferioar , cu o expresie de pl cere egoist , dar exteriorizat în pupilele dilatate. În aceea i clip , telefonul sun , dar Ma lko nu segr bi s r spund . Marisa alunecase peste el, emanând o sudoare parfumat . Bra ul stâng atârna în jos, iar ochii îi erau închi i. La al cincilea apel, agentul ridic , totu i, receptorul. ³ Alo?! ³ Care sunt nout ile? Era voceadulceag i de necon fundat a lui William Coby. Lui Malko îi fu extrem de greu s treac dintr -un univers în altul. ³ Sunt în posesia a ceea ce c utam. Vocea de la telefon, u or tensionat , continu : ³ Nici nu m îndoiam. Ultima edi ie a ziarului ÅKurierµ este plin cu ispr vile dumneavoastr : trei mili ieni uci i, ase r ni i. Cehii ip i a u închis grani ele, pân la noi ordine. Mâine diminea v voi aduce documentele. Dormi i lini tit. ³ OK i bravo! Odihni i-v bine, Malko arunc o privire spre Marisa care deja adormise. ³ A a voi face. Închise telefonul, dup aceast minciun sfruntat . Cu con tiin a împ cat a b rbatului s tul, se ridic încet i se îndrept spre seif. Dup ce scoase dosarul ce con inea documentele, reveni în pat i se întinse. Curiozitatea era mai mare decât pl cerea. Trebuia s afle pentru ce î i riscase via a. Ochii se desprinser cu greu de titlul primei pagini:

Ø

RAPORT ASUPRA ASASIN RII PRE EDINTELUI KENNEDY
Ini ial, crezu c e o glum . Raportul Comisiei Warren, îns rcinat cu anchetarea mor ii lui Kennedy, fusese u n document public, vândut cu un dolar, bucata. Totu i, începu s citeasc . La cea de-a patra pagin , puse foile pe fundulgol al Marisei. Acum în elegea de ce tr dase Stephan Grelsky de ce îl urm rea Janos Ferenczi i de ce David Wise se ocupa personal de acest caz. Raportul era mult mai exploziv decât tot ceea ce Julius i Ethel Rosenberg fuseser capabili a fura, cu zeceani în urm , legat de bomba atomic . Aici existau nume, preciz ri i explica ii redactate cu claritate, ca într-un raport de jandarmerie. Documentele puteau s dea întregii Americi o lovitur grea, în fa a întregii lumii. Soarta SUA era periclitat complet, i definitiv. Citi de dou ori raportul autopsiei: Kennedy i gu vernatorul Connally nu fuseser lovi i de acela i glon . Însa, dup filmul asasinatului efectuat de c tre un amator, aceasta ar fi fost condi ia esen ial pentru existen a unui singur asasin. Ceea ce era scris negru pe alb, bulversa totul: existau doi asas ini, deci Oswald fusese dublat. În paginile urm toaredescoperi din ce motiv Comisia Warren se înc p ânase s acrediteze versiunea crimei unui nebun, urmat de alte am nunte, precum asasinarea lui Lee Oswald de c tre Jack Ruby. Raportul era plin de gre eli 77

frapante. Ap rea vizibil faptul c fusese dactilografiat de un amator, în scopul evit rii oric ror indiscre ii posibile ale unei secretare. Adâncit în lectur , nu-i mai d duse aten ie Marisei. Ea se mi c , se întinse u or i î i trecu o mân peste pieptul lui. Cu un mic morm it începu s îl mângâie, înfigându- i dinadins unghiile în pielea lui. Oare ce visa? În fa a lipsei oric rei reac ii, ea alunec aproape de picioarele lui, încercând s fac totul pentru a -i reanima dorin a. Probabil c absolvise de fo arte tân r bacalaureatul de prostituat ; în alte circumstan e, Malko ar fi s rit în tavan. Lectura îns era de natur s in în frâu o hoard de Me saline. Pagin dup pagin , descoperea nume i date, care îi d deau frisoane. Co mplotul pentru asasinarea lui Kenndy i se ar ta drept în fa , cu precizia unei bombe cu efect întârziat. Fiecare î i avea locul s u: Lee Oswald, nebunul manipulat, Jack Ruby, patronul unui club de noapte i în special ceilal i, cei despre care raportul Warren nu vorbise niciodat , adic adev ra ii vinova i « Cu cât avansa în lectur , cu atât dezgustul cre tea. Ra iunile uciderii erau sordide i meschine. Sem na cu o ceart între ni te oameni simpli, în realitate fiind una între cei atotputernici. Toate r spunsurile la întreb rile ce s-ar fi putut pune dup asasinat se aflau aici: al doilea asasin, atitudinea stranie a poli iei din Dallas, aparenta nepedepsire a lui Oswald pân la crim , ciudatele întâlniri ale poli istului Tippit. Totul era logic, iar buc ile din jocul de puzzle se îmbinau perfect. Efectul: cele patru gloan e din 22 noiembrie 1963, de la ora 12 :30. Niciun gr unte de nisip nu st tuse în calea mecanismului. Sau poa te c da: existau zece gr un e. La pagina 38 a documentului pe care îl citea, ap rea o lung list de nume: Warren Reynolds, martor în asasinarea lui Tippit; Nancy Moony, martor la uciderea lui Warren Reynolds; Domingo Benavides, alt martor la uciderea lui Tippit; Alonso Benavides, fratele precedentului; Bill Hunter, ziarist, prieten cu Ruby; Jim Koethe, ziarist, prieten cu Ruby; Tom Howard, prieten cu Ruby; William Whaley, oferul de taxi care îl condusese pe Oswald; Dorothy Killgallen, ziarist , confidenta lui Ruby; Lee Bowers, gardian aflat în apropierea locului atentatului. Fiecare, în urma raportului, de inea o parte din adev r. To i muriser ... Ciudat?! Warren Reynolds, cu un glon în cap; Nancy Mooney, spânzurat într-o celul de închisoare; Domingo Benavides, omorât de un necunoscut; Alonso Benavides, la fel; Dorothy Killagallen, g sit moart în apartamentul ei, cauza decesului necunoscut ; Bill Hunter, omorât accidental într-un comisariat; Jim Koethe, asasinat în apartamentul lui; Tom Howard, mort într-un spital din Dallas, cauza mor ii necunoscut ; WiIliaYh Whaley, mort într-un accident de ma in ; Lee Bowers, la fel. În urma acestei macabre enumer ri, o fraz î i d dea mult de gândit: ÅAnchetarea asupra acestor dispari ii nu este încheiat , dar s -a probat c unii dintre cei enumera i se aflau în raport direct cu asasinarea pre edintelui µ.

78

Malko se ridic din pat. Cei ce efectuaser ancheta trecuser prin acelea i sentimente. Oare pentru ce, tiind ce cuprindeau paginile, l saser Comisia Warren s îngroape mâr via? La pagina 43, g si r spunsul: dou nume . Dou nume ce se g seau, cu siguran , printr e destinatarii anchetei ce îi acuza. În ciuda eforturilor i a puterii pe care o de ineau, cuno teau realitatea: persoanele implicate erau tocmai cele care lucraser la g sirea vinova ilor. Leg turile celor doi adev ra i vinova i cu execu iile, precum i motivele lor erau perfect explicabile. A-i introduce în cauz , ar fi însemnatruinarea definitiv a unei anumite imagini a Americii în ochii lumii întregi, ace tia nemaiputând ridica nicio preten ie în fa a liderilor Occidentului. Totul urma s r mân o afacere de familie. Poate c într-o zi, conturile se vor regla, dar cu mult discre ie. Niciun guvern, chiar condus de un Kennedy, nu ar fi acceptat proces public. Nimeni nu va vorbi niciodat . Lee Oswald se odihnea într un mic cimitir din Dallas, iar Jack Ruby nu va supravie ui mult timp cancerului generalizat care îi fusese diagnosticat în 1966. Ceilal i disp ruser , unul dup altul, în indiferen a general . Raportul reprezenta acum unicul act al procesului. Între timp, o exclama ie îl f cu s tresar . Maris a, stând în genunchi, în pat, goal îl contempla cu un aer furios: ³ Asta este efectul mângâierilor mele? A fi putut, mai bine, s mângâi un manechin...La dracu·! Într-o mare confuzie, Malko realiz c nu reac ionase decât extrem de modest fa de savantele delicii sexuale. Nici nu avu timp s - i cear scuze pentru c , furioas , femeia s ri din pat, î i îmbr c scurta c ma de noapte i plec , trântind u a. Malko nu încerc s-o conving s se întoarc . Acum, nu avea niciun chef s fac amor. Citea, aproap e cu nelini te, ultimele pagini ale raportului, rev zând fotografiile mor ii tragice a lui Kennedy, c zut în Lincoln -ul alb. Cei ce doriser acest lucru se aflau acum la comanda SUA i nimeni nu putea întreprinde nimic împotriva lor. Dar, în acest minut, el, Malko, micul agent al influentei CIA, era mai puternic decât to i. Putea cutremura întreaga America i putea împinge spre suicid pe cei vinova i. Ceea ce citea nu era nicicum un document anonim, deoarece în josul ultimei pagini erau semn turi. Erau trei semn turi olografe ale unor oameni al c ror nume era sinonim cu for a, decizia unui popor i cu integritatea. Numele lor d deau o putere deplin acuza iilor din raport. Ce bucurie ar fi sim it ru ii sau chinezii dac ar fi comunicat acest dosar la ONU... Malko î i imagina un oarecare pre edinte negru sau galbencitind de la tribun povestea asasin rii lui Kennedy de c tre propria -i administra ie, exact ca în cele mai s race republici bananiere din America Central sau Africa... Ignor complet întortocheata filier prin care raportul c zuse în mâinile lui Serge Goldman. Oricum, era o fantastic reu it a spionajului sovietic: înc i mai puternic decât dispari ia discursului lui Hru ciov, la cel de -al 23-lea Congres al Partidului Comunist. Dac se gândea mai bine, ar fi vrut s nu-l fi citit niciodat . Brusc, îi în elese pe dezertorii ideologici, savan i pe care îi reg seai la Moscova i care î i proclamau dezgustul fa de Occident i fa de capitalism. Probabil, ei fuseser confrunta i prea dur cu un secret oribil, de neînchipuit... Era cam acela i lucru, dar Ådincoloµ... Deprimat, se ridic i- i îmbr c halatul din catifea ro ie. Puse dosarul cu coperta albastr în seif i îl încuie cu cheia. Cu pa i mari, coborî laparter. Castelul era adormit. Marisa se consolase cu restul de vodc , în cazul în care nu fusese recuperat de Krisantem.
79

Malko se a ez în fotoliul preferat, inând în mân un pahar i având al turi, pe m su a cu rotile, o sticl de vodc . Hot rî c nu se va culca pân ce sticla nu va fi goal . Cerul era albastru i z pada încetase. Trecând pe sub podul de cale ferat din apropierea Vienei, Malko se sim i lini tit. În ciuda prezen ei lui Krisantem, a la ului s u, a str vechii Astra, precum i a pistoletului personal extraplat, rulase cu maximum de vitez . Ferenczi trebuia s fie la pând dar, din fericire, nu se întâmplase nimic. Ambasada American se g sea pe Schwetzenberg Pla tz. Krisantem, mereu politicos, intr în curte i se gr bi s -i deschid portiera. Agentul coborî i î i anun prezen a, pentru a fi primit în biroul lui William Coby. Sub bra avea mapa neagr , a c rui fermoar era pe jum tate deschis. Foarte repede, un tân r blond, func ionaral Ambasadei, îmbr cat impecabil i cu multe pixuri în buzunar, venipentru a-l conduce pân la biroul efului CIA, dar nu intr împreun cu el. William Coby înconjur biroul stil Empire. Î i inea mâna întins , vizibil maiprietenos decât de obicei. ³ A i revoltat frontiera, dragul meu. Cehii au trimis un protest diplomatic i ne vor trimite facturile de plat pentru buldozer. Surâsul lui monden îl agasa... ³ Ave i nout i despre b iatul care m -a ajutat s fug? Nu-i cunosc decât prenumele: Mi ka. Americanul se sc rpin discret. ³ Cehii au anun at c a fost omorât... Puteai spune u or c diplomatul comenta un meci de golf. De altfel, nici nu -i l s timp lui Malko pentru a se interesa mai mult asupra mor ii b iatului. ³ V v d cu... eh... obiectul... Goodjob. Agentul nu r spunse. A ezat într -un fotoliu, cu documentele pe genunchi, încerca s -i întâlneasc privirea, dar ochii mari ai lui Coby, cu gene p u in prea lungi, se aflau în mi care continu . Când se uitau la tine, aveai senza ia c sunt transparen i. Americanul se aplec pentru a - i lua pachetul de ig ri dintr-un sertar al biroului, iar Malko v zu c are p rul foarte lung. Era un gen de pletos yé-yé. Brusc, dori s nu se mai afle în acel loc i s uite toat povestea. Mai avea multe lucruri de rezolvat la castelul s u. Ridicându -se, puse documentele pe birou, cu fermoarul rupt, scos în eviden : ³ Acestea v apar in. V sf tuiesc s le încuia i în cel mai sigur loc. Ochii lui William Coby clipir de mai multe ori, privind mapa cu documente ca i cum omul din fa a lui ar fi puspe mas o sut ce erpi cu clopo ei... ³ Cine a deschis-o? Vorbea atât de încet, încât parc ar fi scos pe gura cuvinte obscene. Morga i dezinvoltura diplomatic disp ruser . Privirea ce o ridic spre Malko nu mai avea nimic amical. ³ Gloan ele prietenului nostru Ferenc zi, veni r spunsul, sarcastic. Noroc c ele nu tiu s citeasc . ³ Le-a i citit? Era mai mult o afirma ie. Agentul î i înfipse ochii aurii în ochii celuilalt. Nu dorea s mint , chiar dac pruden a i -o recomanda. ³ Da. William Coby, f r a spune nimic, ap s pe un buton ce se afla pe birou. Tân rul blond ap ru atât de rapid, încât ai fi pututcrede c st tuse cu urechea lipit de gaura cheii. 80

Ø

³ Allen, V rog, spune i-i Excelen ei Sale c prezen a sa este absolut necesar aici. Erapentru prima oar când vedea cum un secretar de la ambasad d dea ordine unui ambasador. Tân rul blond disp ru. Coby r mase t cut, neatingând sub nicio form mapa cu documente. ³ Nu verifica i con inutul? întreb agentul ironic. ³ Nu am calitatea de a face a a ceva. Ambasadorul intr , f r a bate la u . Avea ochi foarte alba tri, p rul tuns extrem de scurt, iar dou cute îi încadrau gura mare i senzual . Agentul îl întâlnise deja. Î i strânser mâinile, iar diplomatul se întoarse spre Wiliam Coby. ³ Ave i nevoie de mine? ³ Da. Rapid, îi povesti despre map , f r a -i preciza ce con inea. Ambasadorul i -o t ie scurt i sec: ³ Nu doresc s aflu nimic. Am raportat acest lucru i la Washington. Dezaprob complet utilizarea ambasadei în asemenea scopuri. William Coby insist : ³ Excelen , nu v cer decât un lucru: s încuia i documentele în seiful dumneavoastr personal, dup ce le ve i închide ermetic. În fa a figurii constipate a diplomatului, trase adânc aer în piept i vorbi foarte rar: ³ Excelen , este vorba de secrete c e intereseaz direct securitatea SUA. Dac va trebui, v voi face leg tura cu Departamentul de Stat. ³ Deci nu au încredere în dumneavoastr , spuse ambasadorul. Era un exemplu impresionant despre camaraderia ce domnea între personalul diplomatic i oamenii CIA. Malko se f cuse mic, în col ul s u. ³ Insist s încuia i aceast map la dumneavoastr , silabisi Coby, ro u ca un rac. Ambasadorul schi un surâs i strig : ³ Allen! Tân rul blond intr în birou. ³ V rog s merge i în biroul meu i s -mi aduce i ceara i tampila. T cerea care urm pe timpul absen ei tân rului, putea fi t iat cu cu itul. William Coby era înc ro u pân în vârful urechilor. Cât despre ambasador, acesta contempla cu un interes nemeritat un afi ce reprezenta Opera din Viena i care e ra ag at deasupra biroului. Blondul reveni cu ceara ro ie i cu tampila. Ambasadorul scoase o brichet de aur din buzunar ise apropie debirou. Cu o figur impenetrabil , întinse ceara de -a lungul fermoarului, pân se transform într -un strat gros. Coby urm rea toate mi c rile, într-o stare de extaz. Dup ce opera ia se termin , Excelen a Sa sufl i lu tampila. Cu grij , imprim vulturul american în trei puncte diferite. Documentele nu se mai puteau deschide, decât prin ruperea sigiliului. Cu un râs sec, ambasadorul întreb : ³ E de-ajuns? ³ Pân la noi ordine, a i fi amabil s -o încuia i în seiful dumneavoastr ? F r un cuvânt, b rbatul lu mapa i p r si înc perea, dup ce f cu înspre Malko un mic semn din cap. Surâsul lui William redeveni c lduros. Apuc bra ul agentului, spunând: ³ Înc odat , bravo, dragul meu. Nu v -a idezmin it reputa ia. Sper s ne mai aduce i multe servicii de acest gen. Malko nu dorea s eternizeze momentul desp r irii. Americanul îns , inea cu tot dinadinsul s îl înso easc de -a lungul culoarului, din ce în ce mai amabil.
81

³ Ce s-a mai întâmplat cu tân ra femeie care îl înso ea pe Serge Goldman? Se mai afl la dumneavoastr ? ³ Vre i s vi-o trimit? ³ Nu asta doream, dar m gândeam c ... ³ Mâine o voi expedia cu avionul spre New Yo rk. Nu a fost implicat cu nimic.,. ³ Bine, bine. Coby r mase în fa a cl dirii pân ce ma ina ie i din curte. Malko presim ea ceva. În mod sigur, acest tip îi era profund antipatic. ³ Ne întoarcem acas , îi spuse lui Krisantem. O ma in mic , neagr rula cu aten ie pe drumul înghe at. Plecase din Viena cam în acela i timp în care Malko p r sise castelul. În interior, cei doi ocupan i nu schimbau niciun cuvânt. Nici nu aveau ce s - i spun . În plus, avocatul lor îi înv ase c t cerea valoreaz mult. Cel ce conducea, Erwin Tiebel, era chel, având capul i corpul aproape rotunde: era o reclam vie pentru un magazin cu mezeluri. Era genul de persoan ce- i devenea pe loc simpatic i care oferea bucuros de b ut. Avea mâini mici, dar cu unghii lungi i cu murd rie sub ele. Gulerul costumului cenu iu era plin de m trea . Heinz Felfe, cel lalt ocupant al ma inii, avea aerul unui cleric. Nici el nu avea prea mult p r. Î i ascundea micii s i ochi negri în spatele unor ochelari de miop, de form p trat i f r bra e. Musta a t iat zilnic cu foarfeca, deci foarte îngrijit , sublinia nasul enorm, acvilin. Avea mâini îngrijite i lungi, cu manichiur la unghii. El era tehnicianul Åechipeiµ. Lucra de mult vreme cu Erwin, fost m celar, ale c rui cuno tin e de anatomie îi fuseser de multe ori pre ioase. Acesta era îns un tip susceptibil, ce se înfuria cumplit, f r a avea motive serioase de mânie. Îi era groaz s fie numit asasin. Totu i, împreun , formau o bun echip . Heinz Felfe aprinse o igar i spuse pe un ton senten ios: ³Prive te spre castelul din stânga. Acolo a locuit una din cele mai importante familii austriece, numit ... ³ De ce ar trebui s m intereseze? E înc departe de locul în care ne afl m. Erwin era pu in mai monden. ³ Mai sunt doar dou zeci de borne. ³ Cine mai st acolo, în afar de guvernant ? Întotdeauna nervos înaintea unei ac iuni, Erwin nu avea totu idecât succese în palmaresullui. ³ Un cuplu de b trânei, care nu vor fi o problem pentru noi. Coborând vocea dup ce arunc igara pe jum tate fumat ,Erwin continu : ³ Cred c nu suntem suficient de bine pl ti i . Oricum, e vorba de o pipi . i aici discu ia lu sfâr it. Mai târziu, intrau în Liezen. Heinz Felfe scrut drumul, deoarece se aflau în fa a unei bifurca ii. Panoul indicator era acoperit cu z pad , totu i ordon : ³ Ia-o la dreapta. Marisa se trezise târziu, având impresia c înghi ise un pachet mare, de vat hidrofil . Dup ce s rise din pat, deschise u a i ascult pe culoar: nimic. În picioarele goale, se îndrept spre camera lui Malko i se uit în untru: nimeni.
82

Ø

Ø

Femeia se întoarse în dormitor i începu s - i fac toaleta. Dup o or , terminase cu machiatul. La un moment dat, auzi voci pe hol. Când privi pe fereastr , v zu o ma in neagr , oprit în mijlocul cur ii. Chiar atun ci,Ilse o strig : ³ Fräulein Marisa! În prip , se îmbr c cu rochia mulat de jers é, dup care ie i din camer . În hol erau doi b rba i. Cel înalt, cu p l rie i ochelari, îi zâmbi i -i spuse într-o englez stricat : ³ Venim din partea prin ului Malko, pentru a v duce la Viena. ³ La Viena? De ce? Zâmbetul b rbatului se accentu . ³ S lua i masa. Prin ul nu dore te s v lase singur . Dânsul nu poate veni înainte de c derea serii. Cel scund i gras nu scosese niciun cuvânt. Marisa îl g si îns chipe . Acesta î i trecu limba peste buze, ca i cum ar fi dorit -o. Femeia era atât de încântata de invita ie, încât nu - i mai puse nicio întrebare. ³ M duc s m preg tesc, se fandosi ea. Intra i în bibliotec . Revin în cinci minute. Urc scara, având grij cum î i mi c oldurile la fiecare treapt . B trâna Ilse se duse s - i supravegheze buc t ria. tia totu i c Malko va reveni la prânz, dar nimeni nu o întrebase nimic. Heinz i Erwin r m seser în picioare, într-un col al bibliotecii, destul de impresiona i de ceea ce vedeau. Puteai fi uciga , dar s ai totu i respect fa de obiectele rare. ³ Aici se g sesc bibelouri de valoare, remarc Heinz, pe un ton doct. Ai v zut micul scrin? Erwin morm i ceva i î i privi ceasul. ³ Plec m? Heinz Felfe arunc o privire plin de regret fa de tot ceea ce îl înconjura, apoi d du din cap: ³ Urmeaz -m . Dup ce ascultar pre de o secund pe hol, se îndreptar spre scar . Amândoi purtau t lpi de cauciuc i încercau s urce pe marginea lateral a treptelor, pentru anu face zgomot. Ajun i sus, se duser spre camera Marisei. Femeia fredona o melodie, u a fiind deschis . Heinz intr primul. Tân ra st tea în fa a oglinzii, r sucindu- i un cârlion , neobservându -i imediat pe cei doi. Când îi v zu, reflecta i în oglind , Erwin se afla deja la un metru dep rtare. ³ Ce se întâmpl ? B rbatul strânse din buze i o apuc de bra , imobilizându-i-l la spate. O ridic apoi ca pe un fulg, tr gând-o spre pat, unde o arunc pe burt , continuând s o in , Marisa reu i s ipe: ³ Nu! Doar nu vre i s m viola i? Sunte i nebuni? Heinz Felfe avusese grij c închid u a, iar ipetele femeii nu erau atât de puternice, încât s fie auzite în buc t rie. În timp ce Marisa se zb tea în încle tarea cu Erwin, Heinz scoase o tr us din buzunar i o deschise. Con inea o sering hipodermic de metal, cu o cros , exact ca un mic pistolet. Jubilând, Heinz îi aranj piesele componente. În tinere e, visase s devin chirurg. Cu cât femeia se zb tea ca s scape din mâinile lui Erwin, dup ce realizase c nu era vorba nici de viol i nici de o glum proast , cu atât b rbatul se a eza mai comod, dar cu putere deasupra ei, inându -i mâinile îndoite la spate. Rochia se
83

ridicase, dezgolindu-i fundul, dar niciunul nu p rea interesat de priveli te. Doar nu se aflau acolo pentru pl cere. Heinz terminase cu preparativele. Se apropie de pat, evitând loviturile ce -i puteau fi provocate de picioarele Marisei. ³ Aten ie, îi spuse lui Erwin. Acesta din urm se l s cu toat greutatea. Cu mâna stâng Heinz îi ridic cu un gest rapid p rul ro cat. Cu un gest sigur, înfund acul negru înceaf i ap s pentru a for a lichidul s intre. Totul dur mai pu in de o secund . Marisa scoase doar un mic ip t. Tot ceea ce i se întâmplase nu o duruse, dar imediat sim i o senza ie stranie: ni te pi c turi în mâini i picioare, apoi senza ia c inima nu-i mai bate. Vru s ipe, dar nu reu i. Avea impresia c fusese introdus brusc într -un frigider. Felfe se ridic i-i aranj p rul pe umeri, acoperind astfel minuscula ran , dup care îi f cu se mn partenerului s o lase . Erwin se scul i- i aranj dunga pantalonilor, cu un gestmecanic. Tân ra femeie se post în coate i -i privi. Deja ochii îi erau înce o a i, avea frisoane i era amor it . Lichidul pe care i-l injectaser se numea Aulocardyl. Cin ci miligrame erau suficiente pentru sc derea pulsului de la 80 la 50. Ei i se injectaser de zece ori mai mult.Mu chiul cardiac paralizat nu mai îndeplinea niciuna din func ii. Din fericire, produsul nu se g sea în farmacii, fiind rezervat doar laboratoarelor. Cei doi ie ir din camera. Marisa încerc s deschid gura, dar nu reu i. Holul era pustiu. Heinz i Erwin se afundar în pietri ul din curte, apoi se suir în ma in . ³ Unde ne îndop m desear ? Iar mergem la Czardas Furstin? ³ Nu, r spunse Heinz demarând. Cunosc o cas de oaspe i pe malul Dun rii, unde se g te te foarte bine. Vei vedea! În Liezen, se încruci ar cu un Jaguar negru, ce se îndrepta spre castelul de unde tocmai plecaser . Malko era bine dispus în drum spre cas ; îi disp ruse starea proast pe care o încercase la ambasad . În pofida frigului, timpul era magnific. Se gr bea s - i reia vacan a cu Alexandra, întrerupt din cauza ultimelor evenimente. În plus, mai avea destul de multe de f cut la castel. Nici nu d du aten ie ma inii mici i negre cu care se întâlnise pe drum. Ca de fiecare dat , Krisante m parc Jaguar-ul, iar el urc la primul etaj, arzând de ner bdare s discute cu Marisa în leg tur cu plecarea ei. Cu pu in tact, tia c nuva întâmpina probleme. B tu la u . Nimic. Împinse i v zu corpul femeiiîntins pe pat. Zâmbi: spectacolul era încânt tor. Picioarele lungi erau dezvelite pân sus, iar p rul ro u o înconjura din toate p r ile. Malko se apropieu or i -i trecu bra ul pe dup umeri. Femeia nu se mi c . O strig u or: ³ Marisa... Niciun r spuns. O întoarse spre el. În clipa în care îi v zu ochii larg deschi i, avu un oc. Nu era nevoie de nicio examinarespecial « era moart . Corpul îi r m sese totu i suplu i cald, deci murise de curând. Se uit cu aten ie. Aparent, nu avea nicio ran . Îi privi apoi bra ele i picioarele, încercând s g seasc vre o urm . În final, îi ridic p rul i observ în ep tura care l sase un semn aproape invizibil, dar suficient: metoda fusese folosit i în Est i în Vest. Cuno tea bine procedeul, nu i otrava ce -i fusese administrat . Ie i rapid din camer , cu gândul c asasinul nu ajunsese prea departe. ³ Krisantem? 84

Ø

Dup dou zeci de secunde, turcul î i f cuapari ia. Agentul îi povesti ce se întâmplase. ³ Preg te te ma ina. Între timp, eu m duc s vorbesc cu Ilse. În buc t rie, femeia îi povesti despre vizita unor b rba inecunoscu i. Malko nici nu o l s s - i termine vorba. Din nou sim ea o furie oarb împotriva meseriei pe care o alesese. Dup dou minute, Jaguar-ul rula cu 120km/h, pe drumul acoperit cu ghea , cu Malko la volan. Krisantem, cu o figur sumbr , se inea de portier . P strase doar vechea arm Astra, mai pu in voluminoas decât Remington-ul. Evident, luase i la ul de care nu se desp r ea niciodat i pe care îl pusese în buzunar. Ilse vorbise de un Volkswagen. Exista o ans din dou ca acesta s se fi întors la Viena, iar agentul gândea corect. Rular o jum tate or f r a vorbi. Drumul nu era circulat, deci deplasarea era fluid . Deodat , la intrarea într -un viraj, ap ru i Volkswagen -ul negru, la o distan de un kilometru. Se aflau la aproximativ dou zeci de kilometri de ora i Malko ap s pe accele ra ie, pentru a-i ajunge din urm . Erwin remarc primul apari ia Jaguar-ului. ³ La dracu·! E tipul de la castel! Proprietarul! Imediat transpir i mâinile i se crispar pe volan. Heinz Felfe observ i el automobilul rulând cu vitez mare. Se aflau îns prea departe pentrua di stinge cine era în interior. ³ Nu te enerva. Nu e singurul Jaguar din ar . Erwin înjur i, conducând cu o mân , scoase cu cealalt un Luger, punându- i-lpe genunchi. Heinz încerc s -l lini teasc : ³ Ce risc m? Doar suntem pe un drum na ional?! ³ Prive te! Jaguar-ul era la numai dou zeci de metri în spatele lor. Erwin ap s pe accelera ie, dar claxonul ma inii din spate le sparse timpanele. Ajunser s ruleze bar la bar . Erwin, terorizat, scotea scântei. Acum vedea bine i figurile celor doi indivizi, în elegând c niciodat nu va mai ajunge la Viena, viu i nev t mat. ³ Ce ne facem? Heinz era obi nuit cu improviza iile, dar nu dorea s - i dea arama pe fa . ³ Nu tel sa dublat. Când ajungem la aeroport, opre ti. Acolo nu risc m nimic. Locul este plin cu poli ai. ³ U or de spus... Cramponat de volan, avea un ochi în retrovizor, iar cu cel lalt observa manevrele Jaguar-ului. Dintr-o dat , în fa a lor se ivi un camion, care tocmai ie ise din curb . oferul fu obligat s se aplece pe o parte, pentru a evita ciocnirea frontal , neavând îns suficient timp pentru a se redresa i a reveni pe mijlocul oselei. Ca un fulger, Jaguar-ul trecu pe lâng ei. Pentru o frac iune de secund , Erwin recunoscu figura lui Krisantem. ³ Urm re te-i, url Heinz. ³ Nu pot! Ruleaz cu vitez prea mare. Instantaneu, în fa a lor ap ru oalt ma in . Jaguar -ul fu obligat s treac în spatele ei. Erwin prefer mijlocul oselei. Mâinile îi tremurau pe volan i îl v zu pe Krisantem cum, înarmat, deschide portiera. ³ Vor s ne împu te! ³ Uite aeroportul. În realitate, la dou sute de metri mai înainte, se aflau luminile de pe Schwahat.
85

³ Vireaz odat ! comand Heinz. Altfel, suntem pierdu i... Cu ambele mâini pe volan, Erwin r sufl adânc. Un surâs plin de r utate i se întip rise pe figur . Acum, pân la lumini nu mai erau decât zece metri. Vir la stânga, în clipa încare un autocar ie ea pe drumul îngust. Instinctiv, Erwin frân . Poleiul f cu restul. Volkswagen-ul negru efectu o piruet complet . Învârtindu-se ca o bab , o lu spre partea s tâng a oselei. Un camion greu, cu remorc ajunse în dreptul ma inii, care, a a mic cum era, intr pur i simplu în camion, încastrându -se sub botul acestuia. Scena nu durase mai mult de zece secunde. Malko frânase i evitase la ancaccidentul. El i Kri santem alergar spre Volkswagen. Toat partea dreapt a ma inii era strivit . Printre resturi, distinser o form uman . Când Malko se apropie, din interior se auzi un urlet sfâ ietor. ³ Capul meu... Ajuta i-m ... Erwin Tiebel era în via . Avea capul prin s în portiera r mas deschis . Pe el z cea toat greutatea ma inii. Ochii înnebuni i întâlnir privirea rece a agentului. ³ Cine v-a trimis? Tiebel plângea în hohote: ³ Tic losule! Las -m în pace! ³ Tac - i gura! Nu e frumos s vorbe ti a a! i s-a pus o întrebare, îl dojeni Krisantem. ³ Pleca i de aici! ³ Vom pleca, dar nu imediat. Ca i cum nu s-ar fi întâmplat nimic, turcul se l s cu toat greutatea pe ma in , strivind i mai tare craniul omului. Urletul r bufni, atroce: ³ M omorâ i. Îmi strivi i capul! Pentru numele lui Dumnezeu, l sa i-m ! Tic lo ilor... Erwin profer tot soiul deinvective la adresa celor doi, apoi închise ochii i gemu din nou, disperat. Impasibil, Malko se aplec deasupra lui. Nu avea timp de uet . Unul dintre oferii camionului se apropia, urmat de cei din autocar. ³ V scot de aici, dac îmi spune i cine v -a trimis. ³ Kurt, bâlbâi omul. Acel bulangiu, acel homo... De departe puteai crede c cei doi fac tot posibilul pentru a -i ajuta pe r ni i. Agentul era chiar gata s ridice ma ina, mai ales c acum nu mai dorea s -i provoace bietului om alte durer i. Dar caroseria c zu i o dat cu asta se auzi i ultimul urlet at victimei. Din urechi îi â ni sânge, apoi r mase nemi cat. Zece minute mai târziu, când în jurul ma inii se strânsese deja o duzin de oameni, din untru reu ir s scoat dou cadavre. Heinz Fe lfe fusese omorât pe loc, strivit de partea de sus a Volkswagen-ului. Malko i Krisantem se pierdur discret în mul ime. Cu siguran , asta nu mai însemna niciun fel de vacan . Agentul î i aminti de promisiunea pe care i -o f cuse Marisei. Femeia fusese convins c la castel va fi ocrotit . Nu îi pl cuse niciodat sa - i încalce promisiunile.

86

CAPITOLUL XIII
³ Domnul doarme înc . E pu in suferind. Dac dori i, veni i mai târziu.. . ³ Stt! f cu Krisantem. Cu delicate e, îl îndep rt pu in pe Malko i strânse gâtul majordomului, spre care îndrept un pumnal. Bietul om c sc ochii m ri i se d du înapoi cu câ iva pa i, spa iu suficient pentru intrarea musafirilor neanun a i. Exist mo ravuri cam rar întâlnite la Viena, nedemne pentru un gentilom, dar, în anumite circumstan e... ³ Unde este? Bietul om, cu ochii spre pu mnal, r spunse încet: ³ În camer . Dar... ³ Dac mai sco i un cuvânt, i -o t ie turcul, î i tai gâtul. Pronun ate pe un ton atât de serios, încât vorbele lui te puteau îndemna lao profund medita ie. Uluit, majordomul c zu pe scaun, privind bovin sper cei doi, care plecaser deja spre camera st pânului. Arfi trebuit s cheme poli ia, dar înc sim ea pe gât urma lamei pumnalului... Malko intr f r s bat la u , cu pistolul în mân . Cu sigura n , nu era o vizit de curtoazie. Avusese timp pentru a se gândi la o serie de fapte reprobabile, întâmplate înainte chiar de moartea Marisei. Într-adev r, Kurt von Hasel se afla întins pe pat. Un pat superb, cu baldachin, în carest tea rezemat pe dou perne. Era îmbr cat într -o pijama gen veston, încheiat pân la gât. În fa a lui se afla un platou cu o sticl ÅMoet et Chandonµ, o cutie cu caviar ÅBelugaµ, ce avea o linguri în untru, iar al turi, un co cu pâine pr jit . Când îi v zu pe cei doi, o expresie abject de teroare îi transform tr s turile. Reu i s se concentreze rapid i surâse, ignorând delibera t pistoletul îndreptat spre el. ³Ce surpriz ... Dup cum vede i, sunt cam boln av. ³ i se mai spune c o crim nu e r spl tit , îl ironiz Malko, ar tând spre delicatese. Înc perea nu avea aspectul unei camere. Într-un col era un birou masiv, iar în fa a uneia din cete trei ferestre trona un pian cu coad . O mochet groas , de un albastru-regesc, împreun cu ni te perdele asortate, confereau o atmosfer intim . Totul respira lux. Pentru un decorator, Kurt se descurca bine. Deasupra pianului l cuit se afla un sutien. Omul urm rea privirea lui Malko. Exact în momentul în care se preg tea s deschid gura, o u acoperit de o oglind se deschise u or i o voce spuse: ³ Liebe... Sst! De dup u , învelit cu un prosop de baie cese oprea deasupra genunchilor, ap ru o superb fat brun , ce nu p rea deloc intimidat de ambian . Ea le zâmbi, dup care se întinse dezinvolt spre sutien, apoi disp ru, precum o creatur izvorât din lampa lui Aladin. Fermec toarea apari ie nu îl f cu îns pe Malko s uite scopul vizitei sale. ³ Cred c dori i s p r si i aceast lume, l sând în urm numai impresii bune? spuse cu r ceal în glas. ampanie, caviar, fete frumoase... Probabilc ele v vor închide ochii! Kurt tres ri. ³ Sunte i nebun! Ce dori i? ³ S termin de reglat socotelile cu dumneavoastr . Uciga ii pe care i -a i pl tit au omorât o femeie ce era g zduit la castelul meu. ³ Dar... 87

Dezgustat, agentul se a ez pe marginea patului. ³ Nu face i pe prostul. Tipii sunt deja mor i. Dar au Åciripitµ înainte. Din ce motiv a i ordonat uciderea femeii? Pu in mai st pân pe el din cauza tonului calm al lui Malko, Kurt ridic ochii spre cer, împreun cu o felie de pâine pr jit , uns din abunden cu caviar. ³ Mein lieber Kamerad , în toat afacerea, eu nu sunt decât un modest Åoperatorµ. Este adev rat, am dat...instruc iuni în privin a acelei persoane. Dar primisem eu însumi un ordin chiar în acest sens. ³ Din partea cui? Vocea lui Kurt se îndulci. ³ De la William Coby. i el primise un ordin de la David Wise. ³ De ce? Din baie seauzea un cântec: ³ Nu tiu despre ce e vorba. Sincer. Tot ce am f cut a fost s a scult de al ii. Exact ca i dumneavoastr . Nici nu o cunosc pe femeie. Îmi pare r u dac ... Malko nu-l mai asculta, ci se gândea. Marisa murise pentru c fusese împreun cu Serge Goldman. În ochii lui Wise, ea avusese posibilitatea, poate, de a lua cuno tin de documente. Asta era suficient pentru a o condamna la moarte. Cunoscând el însu i ce cuprindea mapa neagr , în elegea ordinele date de David Wise.Nimeni nu trebuia s poat vorbi dup recuperarea hârtiilor compromi toare.NIMENI! Realiz imediat care era situa ia lui, revizuind bizara atitudine a lui William Coby. ³ Nu a i primit ordin pentru a m lichida i pe mine? Kurt ridic încet cupa cu ampanie. ³ Sunte i de-ai no tri, nu-i a a? Ochii s i îl priveau pe Malko cu o infinit inocen . Nu mai era ni mic de ad ugat. Agentul î i d du seama pân la ce punct ar fi fost inutil a se bate pentru o femeie asasinat în numele ra iunii de stat i de a c rei soart nimeni nu era interesat. Kurt avea dreptate, eficacitatea american impunea dispari ia Marisei. În acest fel, gre eala ar fi fost complet tears . Era un mod de sp lare a rufelor altuia, dar în familie, împreun cu sângele celeilalte persoane. Kurt v zu ezitarea lui Malko i ridic cupa, arborând un aer persiflant: ³ S tr i i! S tr i i, cel pu in atât timp cât mai sunte i în via . Nu v mai gândi i la mor i, mai ales la mor ile inutile. Nimic nu se uit mai u or. Lua i exemplul meu. În fiecare zi încerc s iau din via maximum de pl cere. Nimeni nu tie câtva dura via a... Cu regret, agentul se scul . Nu ar fi servit nim nui s -l omoare pe von Hasel. Omul spusese adev rul: era doar un instrument. ³ Sper s nu v mai v d niciodat , spuse Malko, cu r ceal în glas. ³ Nimeni nu v oblig s o face i, veni r spunsul. Totu i, dac ave i aceast meserie, ave i i curajul de a privi lucrurile drept în fa . Dup acest discurs, s ri din pat i disp ru în baie. Krisantem se retr sese discret pe culoarul în care se afla majordomul. ³ Hai s mergem s bem ceva la Eden, propuse Malko. Am chef s m îmb t. Barul Eden era în vog la Viena: o ambian discret i pere i tapisa i cu catifea ro ie, te relaxau. Ajunser pe Rauhensteig i Krisantem g si un loc de parcare în fa a lui ÅSteffelµ, cel mai mare magazin din ora . Nici unul, nici cel lalt, nu remarcaser un Mercedes 250 negru, cu patru b rba i în untru, care îi filaser 88

Ø

de la ie irea din casa lui von Hasel. Ma ina parcase ceva mai departe, dar cei patru nu coborâser . Agentul reg si cu pl cere atmosfera, observând totu i c localul era pustiu. Alese o mas din apropierea barului i comand o vodc i un suc de portocale. Nu dorea s se gândeasc la nimic. Dup ce î i b u vodca, comand o a doua. Posomorât, Krisantem doar se juca cu sucul de portocale pe care -l comandase. Ca un adev rat musulman ce era, nu bea n iciodat alcool. Dup o jum tate de or , Malko sim i c b use suf icient, deci pl ti i plecar . ³ Hai s d m o rait la Sacher. Ilse m-a rugat s cump r ceva pentru buc t rie. Dac uit, se va nec ji. Portarul înfiretat de la Sacher seprecipit în fa a Jaguar-ului i deschise portiera. Agentul-coborî i-l rug pe Krisantem s -l lase pe portar s parcheze ma ina, dup care intr în magazin. Crema Vienei nu sosise înc . Malko se apropie de vitrina cu produse de patiseriechiar în momentul în care o explozie asurzitoare zgudui Hotelul Sacher. Cele dou geamuri mari care încadrau u a rulant de la intrare se f cur zob, proiectând buc i de sticl în tot holul. Un vânz tor scund în uniform fusese proiectat la zece metri i ateriz pe genunchii unor americani. R ni i de cioburi, oamenii începur s urle. F r a se consulta între ei, Malko i Krisantem traversar holul devastat i ie ir . În fa a hotelului, v zur fl c ri i un fum negricios. În acest morman recunoscur caroseria Jaguar-ului i se apropiar cât de mult le permiteau fl c rile. Din ma in lipseau i portierele, i capota. Explozia stricase alte trei ma ini care, la rândul lor, ardeau. Reconstituind accidentul, în eleseser c portarul încerca s le parcheze, în timp ce deflagra ia se produse. O mul ime t cut începuse s se îngr m deasc în jurul ma inilor avariate . Fusese o minune c în acel momentnu se aflau trec tori prin fa hotelului. Între timp, se auzir sirenele i v zur doi poli i ti ce încercau s regleze circula ie. Din nefericire, portarul fusese grav r nit i deasupra lui se aruncase o p tur . Malko îl trase pe Krisantem, îndep rtându -se amândoi în t cere. Turcul avea un tic nervos în col ul gurii, iar agentul, în ciuda frigului, sim ea cum transpirase. Merser pân înPia a Operei i oprir un taxi. ³ Rupelstrasse, 27. Era adresa lui Hertz. ³ Bun treab . Precis c totul s-a f cut atâta timp cât noi eram la Eden Bar, deci am fost urm ri i de la Kurt... Deci... Malko nu- i termin fraza, dar Krisantem strângea cu dragoste la ul din buzunar. ³ Cum... cum au f cut asta? ³ Clasic, iei doi-trei litri de ciclonit i îi pui împreun cu un detonator electric cu reac ie întârziat . Montezi totul pe o plac de o el, pe care o lipe ti sub asiu în numai zece secunde. Idiotul de Kurt tia despre ce e vorba. Eu sunt urm torul pe list . A primit ordinul de a-i lichida pe to i cei care au fost în posesia documentelor. Deci, eu care le -am i citit... Taxiul tip Mercedes opri în fa la Hertz. Agentul pl ti i coborâr . ³ Mai d m o rait pe la Kurt. Poate a fost suficient de imprudent pentru a r mâne acas . Ajungândacas la von Hasel, nu observar nimic suspect. Majordomul deschise u a imediat. V zându -i pe cei doi, se f cu cenu iu la fa . ³ Nu... Domnul a plecat.
89

³ Vom verifica, spuse Krisantem. Înv at din experien , omul f cu un salt în l turi i încerc s se fac una cu peretele. ÅMusafiriiµ inspectar rapid apartamentul, dar acesta era pustiu. ³ Nu va veni curând, opin agentul. Ie ir împreun , iar în trecere, turcul îi d du majordomului o palm peste frunte. Malko ezita: prima mi care ar fi fost s intre cu for a în ambasad i s -l strâng de gât pe William Coby, ajutându -se de propria-i cravat elegant , pân ce l-ar fi omorât... Dar la ce bun? i Coby era doar un executant! În privin a ambasadorului, acesta s-ar fi sp lat pe mâini, cu condi ia s nu - i murd reasc pere ii. Ordinul venea de la Washing ton, dat de oameni ce nu se l sau influen a i de sentimente. Serviciile pe care le adusese pentru C IA nu erau garan ia securit ii lui viitoare. Dac nu g sea rapid o solu ie viclean , era mort. Deocamdat , dorea s se întoarc acas pentru a reflecta. Moartea portarului de la Sacher îi oferea câteva ore de r gaz, dup care vân toarea reîncepea. Pentru a se destinde, î i aduse aminte de o glum involuntar f cut de angajatul de la Hertz: ³ Asigurare pentru orice risc? întrebase el. ³ E de preferat, r spunsese Malko. Momentan, str zile sunt alunecoase din cauza poleiului. Ie it din blocajul circula i ei de la Simmeringerhauptstrasse, se mai relax pu in i încerc s trag o concluzie. Era sigur de un lucru: pentru CIA, el era o persoan ce trebuia lichidat . Era prima oar când se g sea într -o asemenea situa ie. Fusese asaltat de multe ori, dar mereu avuses e o porti de sc pare. Bineîn eles, ar fi putut s ia un avion spre Frankfurt i de acolo în oricare alt direc ie, dar apoi? Ar mai fi existat solu ia de a r mâne într-o ar din Vest, unde CIA l-ar g si f r discu ie, deoarece nu avea, precum nazi tii, o re ea care s -l ajute i s -l protejeze. Evident, dac ar fi cerut azil politic în Rusia, acolo ar fi fost primit cu bucurie, ca orice transfug. tia bine cum s -ar fi terminat povestea: ori ar fi cr pat într -un birou de propagand , ori l-ar fi retrimis în Vest, ca agent dublu i, de aceast dat , vechii lui prieteni ar fi avut un motiv în plus pentru a -l omorî... Când intr în curtea castelului, înc nu rezolvase problema. Tem tor, r mase în Mercedes, în timp ce Krisantemplecase în recunoa tere. Dup câte va minute reap ru i-i f cu semn c totul era în ordine. Malko se instal în bibliotec i î i turn o vodc , în timp ce turcul, prev z tor, se retr sese pentru a - i reînc rca Remington-ul 44/45. Dup un timp, sun telefonul. Era Alexandra. Când îi recunos cu vocea, tonul lui Malko deveni brusc indiferent. Dac ar fi tiut ce se întâmplase cu nefericita ei rival , ar fi fost poate mai amabil ... ³ Vreau s vorbesc cu Krisantem, min i ea. Urma s vin s m ajute s repar tractorul. Malko ar fi vrut cu înfrigurare s o invite la cin , dar înc nu era momentul. Se for s r spund simplu: ³ Bine, i-l dau la telefon. Îl strig pe Krisantem. Acesta vorbi câteva secunde, dup care îi întinse receptorul lui Malko: ³ Dore te s v vorbeasc . 90

Ø

Tonul femeii se îndulcise considerabil: ³ Au plecat prietenii t i? ³ Da. Spusele erau pe jum tate adev rate: Marisa îl reîntâ lnise pe Goldman în cabana gr dinarului. i-o imagin pe Alexandra în pantalonii de c l rie, cu pieptul înalt, sub un pulover din lân groas , cu ochii c e aveau mereu o str lucire insolent i lasciv . Un val de c ldur îi inund trupul. ³ R mâi acas , desear ? o întreb . ³ Da. ³ Vrei s trec s - i spun Åbun searaµ? ³ De ce nu m invi i la mas ? ³ Prefer s vin la tine. Dusese cuvântul pecare nu trebuia s -l spun . Fu nevoit s dep rteze receptorul de ureche, pentru a nu fi asurzit. Niciodat nu- i imaginase c dintr-o gur atât de frumoas puteau ie i asemenea cuvinte oribile. Alexandra îi arunc i ultimainjurie: -³Mi elule! E ti înc împreun cu acea Graben 20! Vrei s ne s ru i pe amândou în aceea i sear . i eu care... Sufocat de mânie, femeia trânti receptorul cu for . Malko nu mai putea ti care erau inten iile Ålogodniceiµ. Probabil c centralista din Lieze n se distra de minune, ascultând conversa ia lor... Trist, agentul termin vodca i puse din nou mâna pe telefon. Dorea s se asigure sut la sut c nu se în ela. Form num rul Ambasadei Americane din Viena i a tept . ³ American Embassy in Viena , r spunse o voce cristalin . ³ Vreau s vorbesc cu William Coby. ³ Cine îl caut ? Tonul era complet indiferent. Pentru o secund , avu impresia c tr ie te un co mar. ³ Prin ul Malko Linge. ³ O clip , v rog. Auzi cum se întrerupe leg tura, dup care, aceea i voce cristalin îl anun : ³ Domnul Cobvy nu a venit. Îi pot transmite vreun mesaj? ³ Când îl pot g si? Dup o secund de lini te, fata continu : ³ Domnul Coby va lipsi câteva s pt mâni. ³ Mul umesc. Sunte i amabil s mi -l da i pe domnul ambasador? În timp ce vorbea, sim i stupefac ia fetei care, bine striat , r spunse: ³ Nu tiu dac a sosit. Voi vedea. Din nou lini te, dar mai lung , apoi centralista, mai degrab jenat , spuse: ³ Excelen a Sa declar c nu v cunoa te. Pute i s -i aduce i la cuno tin printr-o scrisoare care este motivul vizitei dumneavoastr ? Dac intr în atribu iile sale, v va primi, în mod cert. ³ Nu, nu este necesar. ³ You are welcome. Apoi fata închise telefonul. Era minunat aceast polite e american . Dup nereu it , î i d du seama c nu mai avea decât o ans . Luând nou receptorul, ceru serviciul interna ional.

20

Târf . (n. a.)

91

³ O convorbire la num rul 351.11.00, Washington, în S UA. Cu tax de urgen . Era ora cinci, deci unsprezece diminea a la CIA. Num rul apelat era unul standard. Când telefonul sun , Malko tres ri. ³ Washingtonul pe linie, anun telefonista. Ca întotdeauna, operatoarea de la CIA se mul umi s repete: ³ Aici, 351.11.00. Agentul ceru s vorbeasc cu David Wise i -i spuse secretarei num rul s u de cod. Dup o serie de p c nituri, aceasta îi transmise: ³ Domnul David Wise se afl într-o conferin a. Pute i s -i l sa i un mesaj? În acest moment nu poate fi deranjat. Era o minciun sfruntat : oriunde s-ar fi aflat, Wise avea întotdeauna la el un telemobil. ³ Bine. Spune i-i s m sune. Dup ce î i l s num rul de telefon, o rug pe centralist : ³ Pute i s -mi face i leg tura cu William Marshall? Din fericire, auzi imediat timbrul jovial al lui Bill, vechiul s u prieten. El îi supervizase toate misiunile din Orientul Mijlociu. ³ Ce mai faci? întreb americanul. Sper c ai sunat în P.C.V.! ³ Fac prost. Po i s îmi faci o favoare? ³ Desigur! ³ Te rog, încearc s afli ce se bârfe te în leg tur cu mine. ³ Cu tine? Omul p rea sincer mirat. ³ Da. Nu pot s - i explic. Sunt expus, poate i mai râu. Sun -m mai târziu. ³ OK, OK. Dar nu în eleg nimic. Sper c nu ai f cut vreo prostie... ³ Nu. Dac a fi f cut, nu te-a fi sunat. Dup ce închise, Malko r mase mult timp nemi cat în fotoliul s u. Bill reprezenta ultima lui leg tur cu CIA. Deja, el nu mai exista nici pentru americanii din Viena, nici pentru David Wise. Acesta din urm se pare c nu îl va mai c uta niciodat . Dup o jum tate de or , sun telefonul. Abia dup al treilea apel r spunse. Bill, cu vocea încordat i mirat , îi tran smise: ³ Nu am aflat nimic. Oficial, nu ai nimic! Se sim ea c ar fi dorit s spun mai multe, dar agentul tia s îi interpreteze chiar i t cerile. Dac Marshall aflase ceva, nu putea fi decât un zvon vag. Era sigur c ordinul lichid rii venea chiar de l a Wise însu i i, poate, chiar mai de sus. ³ Mul umesc, îi spuse americanului. Oricum, problema nu are prea mare importan . Lui Malko nu i-ar fi folosit la nimic s -i povesteasc prin ce trecea. Bill nu ar fi avut cum s -l ajute,chiar i dac ar fi ascuns dosarul lui. Zece ani de servicii aduse CIA erau ter i cu buretele,din ra iuni de stat. Probabil, îi vor trimite o coroan de flori la înmormântare i îl vor reabilita postmortem. Privea cu triste e spre decorul castelului, pe care -l iubea enorm. Pentru toate aceste obiecte pre ioase, pentru mobilele antice i pentru pere ii tapeta i cu lemn, î i riscase via a... Dar toate lucrurile care -l înconjurau aici, în Liezen, însemnau, de fapt, lini tea i pacea lui sufleteasc .
92

Chiar în momentul în care începuse s poft s fie ucis...

se bucure de toate, nu avea nicio

Sorbea trist din paharul cu vodc . Analiza lucid a situa iei nu îi d dea prea mul i sor i de izbând . În Europa, CIAdispunea de o re ea ce îi era fidel i pe care o folosea la diverse ac iuni Åmurdareµ: aparatul Gehlen din Germania, în numele patronului s u,Wilhelm Gehlen, mai vechi ef în Abwehr. Nimeni nu -l mai fotografiase din 1945, nici m car la vila din Pullach, lâng M ünchen. Oamenii lui fuseser forma i excelent de c tre Gestapo sau de gr upuri speciale din preajma S.S., pe frontul din Est. Excelent specializa i, asasinaser cu bucurie un mare num r de agen i sovietici din Europasau pe ce i b nui i a fi agen i. Erau cei mai buni de pe continent, iar gurile rele ziceau c mai f cuser servici i unor particulari. Dar se vorbe te atâta... Cu condi ia de a nu- i transforma castelul în bunker, Malko avea minime anse de a sc pa mult vreme nev t mat, chiar i ajutat de Krisantem. Se ridic i puse un disc cu Albinoni. Totu i, peundeva, exista o sol u ie. Krisantem îi întrerupse firul gândurilor, anun ând lugubru: ³ Masa e servit . Risca s fie ultima, a a c se hot rî s profite di n plin.

Ø

93

CAPITOLUL XIV
Insistent , soneria telefonului îl enerv pe Malko, tiind deja c la cel lalt cap t nu va r spunde nimeni. Auzea doar o respira ie calm , urmat de Åcliculµ aparatului. Cei ce f ceau acest joc, nu prea d deau dovada unui exces de fine e. Nici nu se ascundeau. Fusese sunat de mai multe ori, dorindu -se obosirea nervoas sau verificarea prezen ei la castel. Malko înclina mai mult spre a doua ipotez . Trecuser trei zilede la atentat, iar el nu mai p r sise zona din acel moment. Dac ar fi reclamat la poli ie cum c ni te criminali din subordinea CIA atentaser la via lui, i s-ar fi râs în nas. Krisantem se instalase în aripa de vest, cu Remington -ul în mân i cu suficiente cartu e, cât pentru a face fa r zboiului de 100 de ani. Superviza teritoriul ungar, dar existau pu in anse ca de acolo s apar uciga ii l ui Gehlen. Fiecare dintre ei avea, la ru i câte o fi personal , lung precum Biblia. Privea spre cerul albastru. În ciuda frigului, timpul era frumos, iar ninsoarea încetase. Ar fi vrut s - i încal e ghetele i s -i fac o vizit Alexandrei. Visul era la fel de imposibil, precum o c l torie pe Lun . Dac ie ea din castel, era în pericol de moarte. i în untru se puteau g si metode de a -l omorî. Totu i, chiar ajutat de Krisantem, nu- i puteau petrece toate nop ile stând de veghe. R mase f r ig ri, astfel c se hot rî: mai bine murea, dar nu se va l sa de fumat. În realitate, era doar un pretext: nu era obi nuit cu inactivitatea i dorea cu disperare s constate dac Åceilal iµ erau la posturi. ³ Krisantem! Turcul veni în vitez , strângândarma în mân . Dac factorul po tal ar fi intrat, ar fi c zut mort. ³ Mergem în sat, spuse Malko. A a vom vedea i dac a ap rut ceva suspect. Elko accept t cut, ie ind s scoat Mercedes -ul închiriat de la Hertz. Agentul î i îmbr c paltonul de ca mir bleumarin i î i pus e pistolul la centur . Niciodat nu se acomodase cu curelele de piele po rt-arm , care deformau îmbr c mintea. Rular f r s - i vorbeasc , pân în sat. Acolo, Malko observ câteva ma ini sta ionate în fa la Gasthaus-Weinstube 21, unde î i f ceau plinul. Dou dintre ele erau înmatriculate în Germania, cu ÅMµ de la München, iar cea de a treia era un Austin 1100 negru, prev zut cu o anten telescopic destul de mare. Dup ce parcase Mercedes -ul al turi, urmat de Krisantem, intr în magazin. Un b rbat se afla în cabina telefonic construit în întregime din geamuri, postat în spatele cafenelei. Purta ochelari i avea din i ca de iepure, iar o p l rie mare, verde, îi era tras peste ochi. Când îl v zu pe Malko, puse mâna în buzunarul pardesiului cu care era îmbr cat. Gestul fusese f cut prea repede... Ostil, agentul se îndrept spre bar, dar aten ia tuturor era atras de Krisantem, care intrase cu Remington -ul sub bra . Turcul puse arma pe tejghea, cu eava a intita ca din întâmplare spre b rbatul chel, a ezat la bar. Omul avea craniul ras, ochi negri, proeminen i, un nas în form de trompet i o hain de piele, neagr . B rbatul bea în t cere, împreun cu un altul, a c rui figur era i mai resping toare. Tipul era masiv, pântecos i cu fundul mare. P rul era uns cu briantin , purta ochelari de miop i avea pe degetul mic un ghiul de aur, ornat cu

21

Cafenea (n. a.)

94

un diamant. Amândoi r maser cu halbele de bere în aer. Patronul îl salut pe Malko: ³Gruss Gott, Hoheit!22 A i ie it la vân toare? ³ Am ie it s vânez un mistre , r spunse agentul. ³ Succes! Dac patronul ar fi tiut c Åvânatulµ era chiar în cafeneaua lui, nu ar mai fi r mas la fel de lini tit. Agentul comand ceva tare pentru el i un ceai pentru Elko, apoi arunc o privire în local. Patru b rba i st teau lâng fereastr , jucând c r i i supraveghind drumul spre castel. Doi dintre ei erau cu spatele, dar to i p reau ni te namile, cu obrajii ro ii i cu lodene verzulii. Cei ce st teau cu fa a spre Malko nu p reau prea siguri de ei. Unul purta ochelari fumurii i avea o mic musta , iar fa a îi era acoperit de bube. Cel laltavea un cap de cal spaniol i puteai spune cu u urin c este fiul natural al lui Fernandel, în negativ, cu doi ochi mari, tri ti. Krisantem nu pierdea nicio secund din spectacol. Imperceptibil , degetele sale se apropiaser de piedica armei. Juc torii nu prea mai erau aten i la c r ile lor , iar scaunele de sub ei scâr âiau cu putere. Din fericire, Malko rupse t cerea: ³ Ave i str ini? ³ Da, confirm patronul. Ace ti domni au o reuniune ca între vechi combatan i. Cred c sunt fo ti poli i ti i au venit pentru c este o zon lini tit . Netwar?23 Continuându- i ideea, omul ad ug : ³Sunt persoane foarte, foarte serioase. În plus, le place s bea mult... Ah! Dac a avea mai mul i clien i ca ei... Oricum, tipul cu craniul ras ar fi pl tit scump pentru a se afla în alt parte, arma lui Krisantem apropiindu-se din ce în ce mai mult de ei. Probabil c se apucase s calculeze în câte buc ele i s -ar fi sf râmat capul. Juc torii c utau s fac pl ile, deoarece cu to ii aveau mâinile b gate adânc în buzunare. Patronul îi aduse lui Malko cartu ul cu ig ri, iar acesta îl lu sub bra ul stâng, salutând amabil i spunându -i turcului: ³ Ne întoarcem acas . Cu pa i len i, turcul ie i primul. Politico i, cei p atru juc tori î i ridicar p l riile, Malko se a ez la volan, iar Krisantem arunc o privire de regret spre cafenea: ³ Am fi putut face ravagii, murmur în barb . ³ Nu sunt prea sigur. Erau apte... Destul de mul i. i apoi, la ce bun? Mâine, i-ar fi înlocuit al ii. Ce puteam spune poli iei? Am fi devenit noi în ine ni te asasini. Pornir ma ina închiriat i se îndreptar spre castel, încercând s g seasc împreun o cale de sc pare. ³ Ce facem acum? ³ Am o idee, dar mai întâi trebuie s -i împr tiem pe tipi. Malko îi explic planul s u, cu care Elko era de acord. În clipaîn care intrar în holul castelului, telefonul sun . ³ Chiar c sunt idio i! Furios, ridic receptorul.
22 23

Ø

Dumnezeu s v binecuvânteze, Alte ! (n. a.) Nu-i a a? (n. a.)

95

³ Alo, Alte ea Sa, Prin ul Linge? ³ Eu sunt, f cu agentul surprins. ³ A tepta i o clip , v va vorbi Excelen a Sa , Ambasadorul URSS. Dup ce se auzir câteva p c nituri, timp în care se cuplau câteva microfoane, auzi o voce jovial i destins , ce vorbea o german perfect . ³ Drag prietene,cred c nu am avut niciodat pl cerea de a ne întâlni, dar ast sear v invit la o mic petrecere pe care o ofer la ambasad . A dori s v afla i printre noi. ³ Ce surpriz pl cut ! spuse Malko. M simt extrem de flatat s primesc invita ia direct de la dumneavoastr , Excelen ... ³ Ei! Ce avem noi de-a face cu protocolul... Cred c avem cel pu in o tr s tur comun : vodca bun . Am primit de curând ni te sticle din b trâna Strestaia. Un adev rat regal! B rbatul uitase un lucru: era unul din a ii KGB-ului, exact ca în secretul lui Polichinelle. Americanii care î i împânziser deja ambasadele cu consilieri culturali agen i, nu avuseser înc acest curaj de a numi i ambasadori-agen i. Rusul tia c Malko era la curent, iar Malko tia, în aceea i m sur , ceea ce cuno tea i cel lalt: în asta st tea sarea i piperul convorbirii lor. ³ Nu tiu dac voi putea veni, continu agentul. Acum am foarte multe lucruri de f cut. ³ Nu m îndoiesc. A dori totu i s face i un efort, pentru ca noi doi s discut m. Sunte i un om fascinant, prin e. Malko mul umi politicos pentru invita ie. Nu avea nici cea mai mic inten ie de a se duce la Ambasada URSS. Nu ar fi fostprimul pe care ru ii l -ar fi r pit pur i simplu, trecându-l grani a într-ovaliz diplomatic . Nout ile se auzeau rapid... Cu siguran , printre americani exista cineva care mânca la dou mese; ambasadorul rus era foarte bine informat. Krisantem intr în bibliotec , în timp ce agentul înc vorbea la telefon. ³ Totul este gata. ³ Perfect. Malko se scuz rapid fa de ambasador, promi ându -i c va face tot posibilul pentru a r spunde invita iei. În curte, al turi de Mercedes-ul închiriat, Krisantem scosese b trânul Opel break, ce servea la cump r turi. În Mercedes se g seau dou valize, câte una pentru fiecare dintre ei, cu strictul necesar pentru câteva zile. Cele dou ma ini ie ir u or pe poarta castelului. Aruncar o privire nostalgic înapoi, întrebându -se când i dac vor reveni. Drumul era neted ca-n palm . Pân la intrarea în sat, nimic deosebit nu se întâmpl . Dar în Liezen, observar cum perde aua în carouri a cafenelei începu s se mi te u or. Accelerar . Grupul de uciga i se n pusti afar , în strad , mai-mai s ajung sub ro ile Opel-ului. Krisantem le arunc un zâmbet r ut cios; regreta sincer c nu avea la el i grenade. Mercedes-ul demar pe drumul acoperit de polei. În linie dreapt , avea în fa cam ase kilometri. Nu -i str b tuse înc , în momentul în care v zu ivindu -se în spate trei puncte negre. Vân toarea începuse. Malko tia c urm ritorilor le -ar fi trebuit cam zece minute pentru a -i ajunge. Dar dup nici cinci, Mercedes -ul era talonat de un Austin 1100 negru, prev zut cu o anten radio.Era ma ina lui Kurt, numai c altcineva se afla în interior. Ma ina avea pneuri cu tungsten, ce îi permiteau s ruleze la fel de bine pe polei i pe uscat. Trecur de satul Triesten,
96

Ø

f r ca situa ia s se fi schimbat. Celelalte dou ma ini, un Kapitan i un BMW, îl ajunseser din urm . Începea din nou o lung linie dreapt . Acum era momentul: Malko claxon de dou ori, cu toate c din fa nu venea nim ic.Frân i opri pe margine, apoi s ri din ma in , cu arma în mân . Krisantem tr sese tare de volan, a ezând Opel -ul dea latul. Surprins, oferul Austin-ului frân i se opri la un metru de break. Era tipul cu craniul ras. Turcul s rise deja i portiera se deschise spre Malko, protejându -l i de caroseria Opel-ului.Rapid, el învârti cheia ce închidea portiera i alerg spre Mercedes. Tipul cu din i de iepure ie i din Austin. Zgomotulscos de Remington f cu s cad z pada de pe crengile copacilor i neferici tul zbur înapoi, ca i cum ar fi fost atins de un pumn invizibil. Niciodat nimeni nu-i va mai spune c are din i urâ i, deoarece acum nu mai avea deloc. Malko trase dou focuri în pneurile Opel -ului, care explod . Krisantem s rise deja în Mercedes. Agentu l se urc i el în ma in , demarând. Ceilal i aveau nevoie de mult ti mp pentru a putea împinge ma ina aflat în mijlocul drumului, cu pneurile sparte. În Austin, b rbatul cu hain de piele neagr luase deja telefonulspecial. Probabil c existau multe perso ane care ar fi dorit s -l vad pe prin ul Linge mort, dac ar fi dat de el. Rular cu vitez mare, timp de dou zeci de kilometri. Le mai era necesar înc o jum tate de or .Era timpulde care aveau nevoiepentru a ajunge la aeroport. Nu f cuser nicio rezervare înainte, tocmai pentru ca linia aerian s nu fie supravegheat . ³ Privi i, îi ar t Krisantem. Chiar în spatele lor, un elicopter survola drumul, la cincizeci de metri altitudine, în aceea i direc ie. Malko încerc s disting sem nele particulare. Când aparatul vira, observ litera ÅDµ, indicativul Germaniei. Era un elicopter francez, cu dou locuri. ³ Ei sunt, murmur Malko. S-au gândit la toate! ÅAparatul Gehlenµ nu- i dezmin eareputa ia în privin a eficacit ii. Agentul ap s pe accelerator, viteza r mânând singura salvare. Elicopterul f cu o rota ie i apoi se opri în spate, deasupra oselei, la foarte joas altitudine. Când ma ina trecu pe sub el, Malko v zu o lumini ro atic-portocalie i imediat o gaur în form de stelu ap ru în geamul portierei stângi din spate. Krisantem înjur i coborî geamul pentru a scoate eava armei. Aparatul se afla îns departe, în urma lor. Cei doi se privir . ³ Are o arm cu lentil i cu amortizor. Ne poate împu ca, la fel cum ar vâna doi iepuri. Încorda i, a teptar cel de-al doilea atac. Zgomotul scos de elicopter ar ta c se apropie. Se auzi un Åzbangµ i o gaur ap ru în mocheta ce acoper ea arborele de transmisie, la doi centimetri de mâna lui Malko. Acesta avu timp suficient ca s îl vad pe criminalul ce st tea al turi de pilot, cu arma pe genunchi. Deschisese u a aparatului pentru a se mi ca în voie, purtând o casc alb , asemenea unui pilot de curse. Malko observ cum îi vorbea pilotului. Elicopterul avans pu in. Coborî i r mase suspendat în aer la câ iva metri de sol, paletele rotorului învolburând aerul, cam la 100 de metri de ma in . Krisantem scoase un ip t: ³ Opri i. Mercedes-ul se opri dup dou zeci de metri. Turcul s rise deja din mers, cu arma în mân . Pilotul elicopterului urc pu in, îndreptându-se apoi spre ei. Pentru un tr g tor de elit , ma ina era o int
97

u oar . Krisantem se lungi pe spate chiar pe solul înghe at al oselei, l sând elicopterul s se apropie de el. Ezitarea pilotului se resim ea datorit balans rii aparatului. Chiar uciga ul de lâng el îi ordon s înainteze. Krisantem începu s trag atunci când aparatul se g sea la treizeci de metri. Zgomotul turbinei era atât de asurzitor, încât nici fo curile de arm nu se mai auzeau. Primele dou se pierdur , iar al treilea nimeri în plexi glasul cockpit-ului. Al patrulea glon f cu s sar în aer tabloul de bord. Elicopterul trecu razant de deasupra Mercedes -ului, precum un rac, r sturnându-se pe câmpul din apropiere. Krisantem se ridic i s ri din ma in . Malko demar imediat. Aparatul disp ruse în spatele unei perdele de co paci i nu se mai vedea. Aeroportul Schwechat se g sea la doar apte kilometri. Când Mercedes-ul intr pe aleea ce ducea spre aeroport, ma inile care îl urm reau nu ap ruser înc . Agentul condusese ca un nebun, ne inând cont de polei. ³ Voi încerca s plec. Dar sunt obligat s prevenim ce poate fi mai r u. Iat ce ave i de f cut. Dup ce îi ascultase instruc iunile, Krisantem se duse s parcheze ma ina. Malko intr în micul hol al aerog rii i se îndrept spre gh i eul Austrian Airlines . ³ Care este urm toarea plecare? ³ În ce direc ie, domnule? ³ În oricare... Blonda coafat de la ghi eu, pentru a - i disimula surpriza, î i aranj basc mic , timp în care surâse comercial. Apoi se aplec asupra orarelor. ³ Într-o or i zece minute. Exist un zbor cu destina ia Cologne i Hamburg. Voi verifica dac mai exist locuri. ³ Perfect, aprob clientul neobi nuit. Femeia telefon i primi imediat r spuns. ³ Clasa întâisau turist? ³ Prima... Dac murea, m car s o fac stilat .. în timp ce blonda scria biletul, el supraveghea intrarea. Fiecare secund care trecea, era o secund câ tigat . În momentul în care se îndrepta spre intrarea B, rezervat zborurilor interna ionale, Åeiµ ap rur . Întâi observ craniul ras, apoi pe cei doi malaci cu spate taurin i, în sfâr it, pe cel ce se afla la telefon când intraser în cafenea. To i erau foarte calmi. Ochii lor se plimbar lent prin hol, virar spre Malko, dar niciunul nu tres ri. Cu un pas lini tit, cel cu craniul ras se a ez pe o ba nc , punându- i p l ria pe genunchi. Ceilal i disp rur , fapt ce nu -l încuraja în niciun fel. Totu i, se hot rî s plece cu orice pre . Avea în buzunar biletul de avion, iar holul era locul cel mai sigur. Ceilal i, tiindu-l înarmat i în mul imea de oameni din aeroport, nu puteau încerca nimic. Erau genul de indivizi care aveau oroare de scandal. Agentul începu s fac cei o sut de pa i între ceas i chio cul cu ziare. Cu toate c multe avioane plecau la acea or , pe aeroport erau pu ini c l tori, din car e cei mai mul i oameni de afaceri. Prezen a b rbatului ras în cap îl nelini tea. Acesta putea fi înarmat cu un pistol cu amortizor, ucigându-l f r probleme. De exemplu, putea ine arma ascuns în p l rie, pe când el nu avea cum s treac prin vam cu un pistol în mân . Austriecii sunt în eleg tori, totu i. El a tept ultimul apel pentru zborul s u. Tipul nici nu se mi case i nici nu aruncase vreo privire în direc ia lui.
98

La un moment dat, îi veni o idee: se duse calm spre un poli ist în uniform , care dirija circula ia taxiurilor. Era un b rbat rotofei, ro u în obraji, îmbr cat întrun impermeabil alb, din vinilin. ³ Bite schön... Am observat ceva cam ciudat. Îl vede i pe b rbatul de acolo, cel care st pe banchet ? Are un pistol de calibru mare i m întreb dac nu cumva o fi vreun so gelos care - i a teapt so ia, sau ceva de genul sta... Neîncrez tor, omul îl privi. ³ Crede i? Poate fi o glum ... Malko lu un ton mai autoritar. ³ Asculta i, dac ave i impresia c glumesc, m voi duce s semnalez ace st lucru la comisariatul de pe aeroport. Voi men iona c tot ceea ce v -am spus, v-a l sat rece... ³ Nu spune i asta... în elege i -m , e jenant... Poate c b rbatul acela nu face nimic r u... ³ Prefera i s a tepta i pân va omorî pe cineva? Suspinând, poli istul se hot rî. Î i pip i etuiul cu arma, apoi oscoase i se îndrept cu pa i grei spre criminal. Malko v zu scena de departe. Poli istul întrebase ceva, dar cel lalt nu scosese niciun cuvânt. Brusc, primul î i scoase cascheta i t cu un pas înapoi: în mân inea un pistol enorm, ce se sfâr ea cu o protuberan în form de cutie de conserve. În mân strângea Parabelumul din dotare i urla: ³ Nu mi ca! Cu cealalt mân , le f cu semn angaja ilor din vam s plece pentru a-i aduce înt riri. Dar b rbatul de pe banc ridic o privire blând spre arma ce îl amenin a i nu opuse nicio rezisten . Din fericire pentru poli ist, arma avea piedica tras . Al i doi poli i ti ap rur , iar primul îndep rt cu un gest delicat pistolul ce se afla pe genunchii tipului, for ându-l s se ridice. Chiar atunci, Malko trecu i î i privi adversarul. Pe chipul uciga ului nu se vedea nici ur , nici enervare, ci doar un gen de repro condescendent, ca al unui profesor care î i ceart elevul pentru o glum proast . Trecu de vam i de poli ie, reg sindu-se la primul etaj, în sala de a teptare. Pasagerii zboruluise aflau deja grupa i în fa a u ii. Un func ionar al Liniilor Aeriene Austriece, strig : ³ Persoanele cu bilete ro ii s se prezinte pentru îmbarcare, v rog. Patru indivizi, printre care i Malko, f cur un pas înainte. Aparatul era un Boeing 727. C l torii prezentau stewardesei biletul i femeia le f cu semn s a tepte. Avionul se afla la circa o sut de metri, neexistând îns un autocar pentru transportul pasagerilor pân la nav . Malko se uit spre terasa restaurantului, v zând doar câteva familii, dar nicio urm a uciga ilor lui Gehlen. În stânga, z ri Mercedesul,cu Krisantem la volan. Brusc, al aselea sim îi spuse s nu plece. B rbatul scund care st tuse pe banc fusese mult prea sigur de el. În plus, absen a celorlal i i se p rea ciudat . Adev rul îi str fulger mintea: ei nu f cuser nimic pentru a-l împiedica s plece . Cu alte cuvinte, trebuia s nu piard avionul. Tipul de pe banch et nu era acolo decât pentru a se asigura c el va pleca. Cu un pas lini tit, o lu la stânga, spre barier . Stewardesa îi atrase aten ia: ³ Domnule, a i gre it drumul! Pe aici!

Ø

99

Tonul îi era foarte amabil. Malko m ri pasul, dar femeia începuse s ipe. Începuse s fug , trecând rapid pe sub barier . Uimi i, pasagerii se opriser , considerându-l nebun. Krisantem îl v zuse i se aplec pentru a-i deschide portiera. Agentul intr în ma in iar turcul demar imediat. ³ Eiau plecat. Au luat cele trei ma ini, iar poli ia l-a luat pe tipul în negru. Unde mergem? ³ La Viena. Ei cred c m aflu în avion, ceea ce îmi d cel pu in o or de lini te. Cu siguran sunt a teptat la Cologne. Rular pân la Viena, f r incidente. Intrar pe Ring, cotir la dreapta, trecând podul Alpern i ajunser la Praterstrasse. Krisantem c sc ochii mari: nu v zuse niciodat aceast parte a ora ului. Malko îl ghid pân în Henmardt, o strad sordid , dar extrem de frecventat de prostitutate care cereau clien ilor 100 de ilingi. Câteodat , pe aici mai trece a câte o contes ce se întâlnea pe ascuns cu un student s rac, pe care dup partida de amorîl ducea la Bristol sau la Imperial. Cel mai vestit hotel i cel mai frecventat din toat zona era ÅGoldener Spinerµ24, cu condi ia s nu r mâi mai mult de o noapte. Dep ir hotelul i parcar mult mai departe. În spatele perdelelor colorate se z rea o mân de be ivi care se uitau invidio i spre Mercedes. Malko i Krisantem se întoarser pe Henmardt, f r ca nimeni s le acorde vreo aten ie. Imediat, din cadrul unei u i ap ru o siluet : era o fat înve mântat într-un impermeabil alb-murdar, cu ochi de c rbune, ce putea avea 17 -18 ani. Ea îi f cu bezele lui Malko i -i opti: ³·gen, lieber? Se opri în fa a fetei, care îl lu repede: ³ Îmi oferi cevade b ut? E foarte frig , ³ De ce s nu mergem la Golde ner Spiner? Fata râse ironic: ³ Dar nu pentru a bea naps, nu-i a a? ³ De acord, zise Malko. Fata îl lu de bra , remarcându -l pe Krisantem, ce se postase pu in mai departe. ³ Vine i prietenul t u? ³ Da. ³ Atunci, v cost 300 de ilingi. Turcul tres ri. Cuno tea gusturile st pânului pentru femei, totu i... Malko îi spuse rapid: ³ Când mergi la un hotel ca sta, este mult mai bine s nu intri, niciodat singur... Nu uita c suntem c uta i de oameni periculo i i extrem de bine informa i. Holul hotelului era sinistru. Afi e vechi de c l torie acopereau buc ile rupte de pictur mural . La recep ie, un tip cu ochelari cu lentile groase, se u ita neîncrez tor la acest trio. Fata surâdea, dar Krisantem st tea cu ochii în p mânt. Malko puse o hârtie de 500 de ilingi în fa a tipului. ³ Vreau o camer . Mai ad ug înc 100 de ilingi. ³ i o sticl de vodc .

24

P ianjenul de aur (n. a.)

100

Banii disp rur , ca i cum ar fi fost înghi i i de un aspirator. B rbatul lu o cheie i reu i o strâmb tur ce sem na a surâs. La acest pre , puteai urca cu o duzin de feti e. ³ Etajul unu, camera 7. Dup ce î i termin treaba, omul c zu din nou în lectura ziarului Kronenzeitung 25, la pagina curselor. Fata luase cheia i le ar ta drumul. Intrând în camer , Malko sim i un miros ciudat: un amestec de sudoare înghe at , murd rie i brockenwurst 26. Nu exista sal de baie, ci doar o chiuvet cu dou prosoape dubioase. Plafonul era atât de jos, încât de-abia puteai r mâne în picioare. Fata î i scoase impermeabilul, r mânând într-o rochie verde din lân . Dintro mi care, i-o scoase i r mase într -un slip i un sutien, ce fuseser odat albe. Se auzi o b taie în u : tipul de la recep ie adusese pe o tav sticla de vodc i trei pahare. Sticla nu avea etichet . Malko o deschise i o mirosi: pu tea trece drept vodc . Probabil c individul o fabrica înpropria baie. Imediat ce b rbatul ie i, fata se arunc spre sticl . ³ Pot s beau? Malko d du din cap, iar tân ra goli o bun cantitate din con inut. Dup aceea se întinse pe pat, acoperindu -se cu pledul murdar. Cei doi se a ezar în fotoliile de un maro decolorat. Dup o lung t cere, din pat se auzi un hohot de plâns. ³ Ce s-a întâmplat? întreb Malko. ³ Un nemernic, logodnicul meu. ³ V-a p r sit? ³ Cam a a ceva. A murit! Sâmb t sear , a derapat cu motocicleta pe polei i s-a lovit cu capul de un copac, iar creierul s-a împr tiat de jur-împrejur. Când îmi aduc aminte, plâng. Î i terse repede ochii, scoase un oftat i continu : ³ Asta nu are nimic de-a face cu voi. Putem începe. Vre i amândoi odat , sau pe rând? ³ Avem destul timp. V-am dat 500 de ilingi ca s r mâne i toat seara cu noi. Fata deschise ochii mari. ³ Ce trebuîe s fac, de fapt? Ceva perversiuni? ³ Nu. În niciun caz! Malko î i scoase vesta i se lungi pe pat, lâng ea. Imediat, fata întinse mâna pentru a-l mângâia, dar el i-o îndep rt u or. ³ A tepta i, m gândesc. ³ Spune drept, e ti cam vicios, nu? Din fotoliul s u, Krisantem, cam dezgustat, urm rea scena. Agentul închise ochii. Înc din aceast noapte va încerca s g seasc o ascunz toare mai bun . Mai avea nevoie de înc patru sau cinci ore. În mintea lui, singura persoan capabil s -l ajute era Alfi. Cu o condi ie îns : ca acest lucru s -i aduc ceva. Epuizat, a ipi, asemenea fetei de lâng el. Se trezi spre ora nou , v zându-l pe Krisantem care nici nu se mi case din fotoliu. Fata sfor ia u or, culcat pe o parte. În camer se l sase un frig cumplit. Malko se ridic încet. ³ Elko, du-te s cau i ni te cârna i. La miezul nop ii îi scot calzi.

25 26

Cotidian popular vienez (n. a.) Sos foarte popular la Viena (n. a.)

101

Turcul î i puse paltonul i ie i. Reveni dup o jum tate de or cu chifle, cârna i i cu edi ia de sear a ziarului Kurier. Deschise ziarul i -i ar t titlul de pe man et . Cu caractere mari, chiar enorme, cuvintele acopereau o pagin întreag :

ÅAVIONUL VIENA-COLOGNE A EXPLODAT ÎN TIMPUL ZBORULUIµ
Cu un tremur u or al mâinilor, Malko citi articolul. Zborul Viena -Cologne se dezintegrase la sud de Frankfurt. Cauzele accidentului nu erau cunoscute. oferii de pe autostrad v zuser o sfe r în fl c ri ce c dea din cer i care se pr bu ise în p dure. Turnul de control nu primise niciun mesaj care s indice f ptu l c aparatul se afla în dificultate. Cei 68 de pasageri i 5 membri ai echipajului muriser . L s ziarul, aducându- i aminte de b rbatul în hain de piele neagr de pe aeroport i de privirea lui. tia c avionul se va pr bu i. Moartea lui avea în mod sigur o foarte mare importan . De obicei, acest gen de accidente nu se întâmpl decât efilor de stat. Sim i o strângere de inim , gâ ndindu-se la cei 73 de condamna i la moarte f r apel, din cauza lui.

102

CAPITOLUL XV
Strângerea de mân a lui Alfi fusese mai pu in c lduroas decât de obicei. Nu reu ise nici acum s -i întâlneasc privirea. Patronul de la Play -Boy p rea indispus. Ve tile circulau rapid« În club era pustiu. Într-un col al barului, Toni mo ia. Lui Malko i-ar fi pl cut s - i petreac seara împreun cu prietenul s u, bând i bârfind, dar în momentul de fa nu mai era sigur c Alfi n -ar fi fost capabil s telefoneze celor de la CIA care îl urm reau, pentru a primi o recompens gras . Contelui trebuia, întotdeauna, s -i ias ceva... în toat Viena nu mai g seai un loc sigur! Brusc, Malko renun s -i mai cear protec ie patronului de la Play -Boy. Omul era prea sensibil pentru a fi atras de ni te ilingi, iar atitudinea lui nu prea îl f cea s se simt lini tit. ³ Plec, îi spuse lui Alfi. Ne mai vedem! Ridicându-se de pe scaun, auzi o voce înalt , frumos timbrat , chiar în spatele lui: ³ Malko! Wie Geht·s? Contesa Thala von Wisberg p r sise ringul de dans. Agentul îi admir îmbr c mintea, model Balenciaga. Dar nu se opri la atât .Îi studie cu aten ie umerii cubra ele dezgolite, minunat conturate. Ridurile minuscule i multe din jurul ochilor îi d deau aerul unei feti cane de d ou zeci de ani. Studentele care se înclinau în fa a farmecului ei, avea u motive. Prin ulf cu o plec ciune: ³ Küss die Hand, Gräfin. Contesa î i abandon mâna, cu o jum tate de secund maimult decât de obicei. ³ Nu fi i atât de ceremonios. M cheam Thala. Oferi i-mi un pahar de ampanie, pentru c mor de sete. În scurt timp, pe mas ap rur b uturile: vodc pentru el i ampanie pentru ea. Alfi profit pentru a se scuza. Probabil c jos, a teptând în ma in , Krisantem începuse s se nelini teasc . Malko asculta p l vr geala contesei. Era inteligent , plin de farmec i dotat cu o voin de fier. Pe m sur ce o auzea p l vr gind, i se p rea c dialogul nu era o pur întâmplare. ³ Dans m? întreb contesa. Era mai mult un ordin, decât o invita ie. Thala von Wisberg dansa foarte dreapt , cu chipul impenetrabil, cu mâna pus u or pe um rul partenerului, dar cu trupul foarte lipit de al acestuia. Ca o mic picanterie, Malko î i amintea c femeia nu poart niciodat nimic pe dedesubt... Dup ce dansul lu sfâr it, timp în care nu vorbir deloc, sereîntoarser la bar. ³ Aici este un loc sinistru, spuse Thala. Hai s plec m. V invit la mine, s bem ceva... Malko accept . În timp ce o ajuta s - i îmbrace mantoul superb din blan de panter de Somalia, privirile li se încruci ar , iar pe buzele contesei se ivi un surâs. ³ Sunte i cu ma ina? îl întreb . Agentul ezita. Krisantem se afla la dou zeci de metri, a teptând în Mercedes, dar era curios s vad pân unde poate merge aceast femeie. ³ Nu, o min i. ³ Poftim! Conduce i dumneavoastr ! 103

Îi întinse un port-chei. Ma ina îi era parcat Rover mare, ro u închis.

în fa

la Play-Boy

i era un

Din Mercedes, Krisantem urm rea scena. O dezaprob total. Bine c , deocamdat , st pânul s u se sim ea bine. Thala se a ez în ma in , î i aprinse o igar i î i încruci picioarele , l sând s se vad ciorapii fumurii. Printre gene, îi adres o rug minte: ³ Da i drumul la înc lzire. În seara asta va fi ger. Malko demar , cu un ochi în oglinda retrovizoare. Krisantem îi urma. Agentul tia unde locuia contesa: în apropierea castelului Sch ônbrunn, în afara ora ului. ³ Sunte i un b rbat pasionant, dar exist la dumneavoastr câteva lucruri care m intrig , o for , un mister... Trase din igar un fum adânc, apoicontinu pe un ton melancol ic: ³ Sunte i cu atât mai interesant, cu cât pot face compara ie cu to i tinerii ce se cred romantici, deoarece vorbesc despre dragoste, înainte chiar de a ti ce înseamn . Thala st tea r sturnat pe spate, cu ochii pe jum tate închi i. Chipul î i pierduse aerul sofisticat cu care î i intimida aman ii care erau mult mai mici ca vârst decât ea. Prin ul p ru pu in surprins. O cuno tea de mult vreme, dar intimitatea lor nu dep ise pragul s rutului de mân . Se întreba de ce avusese loc schimbarea. Ma ina urca lent pe strada Schlos, pustie la acea or . În urma lor se z reau farurile Mercedes-ului. În buzunarul drept al paltonului, Malko avea pistolul extraplat, preg tit. ³ Sunt încântat de complimentele pe care mi le face i. Contes , sunte i una dintre cele mai frumoase femei din Viena. M gulit , femeia încerc s disimuleze surpriza, atr gându -i, aten ia la drum: ³ Aici, coti i la dreapta. Malko ascult . Se g seau pe una din nenum ratele str du e strâmte, care erpuiau de-a lungul colinelor, Breitensee. Farurile luminar o barier pe care era scris: Sackstrasse 27. Frân imediat i opri. ³ V-a i în elat. ³ Nu... Înainte de a putea r spunde, Thala îl s rut . Îl îmbr i a cu violen , în timp ce mâna întrerupea contactul. F r ca el s - i dea seama, femeia î i d duse paltonul jos. Prin es tura rochiei, îi sim ea vârfurile înt rite ale sânilor, întimp ce se r sucea complet, deasupra lui. Acum, ea îi murmura cuvinte provocatoare la ureche, în timp ce mâinile febrile îl mângâiau pe tot corpul. Prin ul avu impres ia c este atacat de cineva mai puternic decât el, parc ar fi fost violat. Contrastul între accentularistocratic al femeii i expresiile crude ce le spunea, îl f cu s uite de toate problemele. El o strânse în bra e. Vocea contesei era din ce în ce mai as pr . Parfumul delicat fran uzesc se amesteca cu cel al pielii cu care era tapisat ma ina. îmbr i area lor avea aerul unei lupte dintr-un mic univers, limitat de scaunele de piele i de bordul ma inii. Mâinile fine se crispar pentru a zgâria. Auzi un fâ âit de es tur rupt . Thala gemu, iar rochia neagr , elegant , c zu pân deasupra oldurilor. Se l s cu toat greutatea pe Malko, precum o p pu dezarticulat . B rbatul o a ez în col ul
27

Ø

Drum închis (n. a.)

104

scaunului ei. Îl dureau buzele pe care femeia i le mu case, i se gândea la Krisantem, spectator f r voie. Ce aventur nebuneasc ... Thala se întoarse spre el: avea ochi str lucitori i îi lu mâna, ducând -o la buze. ³ Scuz -m , îi opti, Sunt foarte excitat . E nemaipomenit s faci sex a a, ca noi, într-o ma in . Te sim i pu in în pericol. Dac am fi fost surprin i.... Prin ul, cu c ma a asudat , î i reprim un surâs. Eleganta contes n -ar fi riscatnici contraven ie i nici scandal cu acest tip de comportament. Ce fericire i eliberare c Elko se afla în apropiere... ³ De ce tocmai ast zi? întreb el. Femeia ezit mai mult de cincisprezece secun de, apoi vorbi cu voce joas : ³ Alfi mi-a spus c a i fost un b rbat... periculos, c sunte i..., c acum sunte i un adev rat pericol, Acest lucru mi -a provocat dorin a. Vroiam ceva... neobi nuit... ³ Am observat... În el exista i tenta ia de a o p lmui, dar i acea de a face dragoste... Femeia înc i se oferea, cu rochia ridicat atât de sus, încât i se vedea pielea de deasupra ciorapilor. Thala îl privea intens. Parc ochii îi er au plini de umilin . ³ E adev rat ce mi-a spus Alfi? ³ Da. Chiar i în acest moment m aflu în pericol de a muri... Ca i dumneavoastr , de altfel, datorit întâlnirii cu mine... Instantaneu, femeia îi puse mâna pe bra : ³ Vreau s v ajut. Veni i la mine. Ve ifi în siguran . Tonul îi redevenise aristocratic. Malko surâse, aproape cu tandre e. Era cea mai frumoas tr s tur a contesei, aceast solidaritate de clas . Nu putea ti dac el era un bun amant, asta nu conta, femeia tot ar fi reac ionat. ³ Poate c a a voi face în ast sear . Dar a sta la dumneavoastr mai mult timp, ar fi periculos. În orice caz, v jur c nu am f cut nimic dezonorant. ³ De ce nu alerta i poli ia? ³ Pentru c este vorba de cu totul alt lume, despre care nici m car nu b nui i c exist . Nu m întreba i mai multe. Exist îns o problem ... Îi explic de prezen a lui Krisantem. Thala tres ri i încerc s str bat cu privirea întunericul de afar , dar Mercedes -ul parc devenise invizibil. ³ Îi pot da i lui o camer ... Agentul se întoarse, uitându-se în spate: ma ina ap ru din neant i se post lâng Rover. Krisantem era din ce în ce mai perplex. Dup cinci minute, ajungeau acas la contes . Traversar un parc i oprir în fa a unei cl diri sumbre. Thala von Wisberg se îndrept cu pa i fermi spre cas i descuie u a. ³ M v d obligat s v dau o singur camer . Asta numai din cauza copiilor i a servitorilor. Malko în elese perfect. Se îndrept spre Mercedes i -i explic lui Krisantem situa ia. ³ Sunte i sigur c nu e o capcan ? ³ Da. Am încredere deplin în Thala. i sta era adev rul gol -golu . Numai c în Alfi nu prea avea mare încredere. Holul era luminat. O b trânic scund , cu ochi veseli, se inea scai de contes . ³ Maria nu se poate culca pân nu m întorc acas , le explic contesa. Se afl în familia noastr de peste cincizeci de ani. B trânica r spunse în dialect vienez: 105

Ø

³ Contesa frecventeaz totfelul de locuri dubioase. Ar trebui s se gândeasc mai mult la rangul pe care-l poart . Cu aceste cuvinte dojenitoar e, femeia disp ru. Poate c spusese adev rul, dat fiind c o cuno tea atâtde bine pe st pâna ei... Thala îi conduse pe oaspe i în camera lor. ³ Gute Nacht, lieber. Und Grüss Gott28. Micul dejun se serve te la ora opt, din cauza copiilor. Voi avea grij i d e prietenul t u. Apoi se pierdu, peculoarul ro u, ondulându- i oldurile. Înainte de a disp rea, se întoarse i -i zâmbi.Era o gazd perfect . Aventura din ma in îl epuizase. Î i ascunse pistoletul sub saltea i verific modul de închidere al ferestrelor i a u ii. Nu se tie niciodat ... Apoi se dezbr c i f cu un du . Aproape imediat, adormi mole it i destins. Krisantemnu reu ise s - i ascund aerul nelini tit. Cele dou fiice ale Thaliei îl priveau cu coada ochiului, în timp ce - i beau cafeaua. Mama lor ap ruse, discret machiat i îmbr cat într -o rochie de interior, din bricard auriu, mulat pe corpul irepro abil conturat. Malko se uit spre Krisantem, cu o privire de repro . Turcul avea aerul a ceea ce era în realitate: un bandit la drumul mare, di n Anatolia. Dar, toate lucrurile frumoase au un final. Dup ce înghi ise ultimul dumicat, î i luar r mas bun de la contes . Thala îi conduse pe cei doi musafiri . În timpul nop ii ninsese i Mercedes -ul era acoperit cu un strat alb. Krisantem porni motorul. Contesa î i pusese mâinile pe umerii lui Malk o. ³ Dac m i ave i nevoie de mine... Era o figur se stil, care pl cea întotdeauna . Agentul se înclin în fa a ei i a mâinii fine: ³ Küss dieHand, Gräfin.29V mul umesc din suflet pentru ospitalitatea dumneavoastr . Mercedesul f cu z pada s scâr âie. Dup ce rular câteva minute pe drumul înghe at, Malko se opri într -un cap t al oselei Lainzerstrasse, cea care cobora spre Ring. Tramvaiele ie iser deja dindepouri, impregnate cu miros de bere i de transpira ie, foarte diferite de cele din San Francisco! Unde era vesela Vien a lui Offenbach? Krisantem îi întrerupse brusc gândurile: ³ Am o idee. ³ În ce sens? Turcul lu un aer grav, dar i o lucire angelic în ochi. ³ Cunosc un loc, unde nu v va c uta nimeni. ³ Unde? ³ A i auzit vorbindu-se despre dervi i? Agentul parc pic din cer. Da, dar destul de vag. tiu c sunt o sect religioas musulman . i ce? Krisantem zâmbi cu modestie: ³ Eu sunt dervi . Malko îl privi, de parc s -ar fi transformat în femeie. ³ Dumneavoastr ? ³ Nu e ceea ce v imagina i.Noi suntem pacifi ti, nu ca dervi ii url tori. Chiar dac guvernul Ataturk a închis templul nostru din Turcia, avem dreptul ca o dat pe an s ne reunim.
28 29

Ø

Noapte bun , dragule. Dumnezeu s te aib în paz . (n. a.) S rut-mâna; contes (n. a.)

106

³ Bine, accept Malko, pu in agasat, dar dup câte tiu, acum nu tr ie ti într-un templu. Krisantem surâse, din ce în ce mai modest. ³ Nu! Îns oamenii de acolo au nevoie de bani pentru a - i între ine templul. Dac i-a i ajuta pu in... Sigur, acolo nimeni nu v-ar c uta. În timpul ceremoniilor, intrarea str inilor este interzis . ³ Ce s caut eu acolo? S urlu sau s m învârtesc? ³ Nimic din toate astea, îl lini ti Krisantem, pe un ton extrem de serios. Exist ni te celule mici, rezervate novicilor. Nimeni nu v va cere s face i ceva deosebit. ³ Dar dumneavoastr ? V ve i roti, cântând psalmi? ³ Da. Suntem dervi i din tat -n fiu. Eu am fost ini iat la dou zeci de ani, dup care am frecventat edin ele cu regularitate. Ve i vedea. E foarte frumos... i poetic... ³Unde se afl acest templu? ³ În districtul al doilea, nu prea departe de Dun re. Trebuie s tr ie ti întrun templu, pentru a fi dervi . Din momentul în care ordinul a fost interzis în Turcia, ne mul umim cu reuniuni anuale pentru rug ciuni i ini ieri. În restul timpului, ducem o via normal . ³ Bine, dar suntem în Viena, nu în Turcia. ³ i în Viena exist un templu. Suntem în a doua s pt mân a lunii decembrie. Timp de zece zile, noi... vreau s spun aceast congrega ie, se va reuni acolo. ³ Ascult , n-am timp de glume! ³ Nu glumesc deloc, afirm Krisant em. V-am explicat c guvernul turc a interzis dervi ii. Din acest motiv, ei s-au refugiat în diverse ri, în Maroc, Persia, chiar i în Austria. În timpul r zboiului au fost urm ri i de nazi ti, acum îns comunitatea i-a acceptat. ³ Unde se afl templul dervi ilor din Viena? ³ Pe Judengasse, în apropierea portului Birgitta. De obicei, publicul nu are acces. În acest moment, este locuit doar de doi preo i -dervi i care-l între in. ³ Bine. S mergem acolo cu ma ina. Am i euo idee: vreau s vizitez castelul Schönbrunn. Asta îmi va lua dou ore , timp în care nimeni nu m va urm ri. ³ Voi fi acolo peste dou ore, hot rî Krisantem. Turcul se sui la volan i dup câteva minute îl l s pe Malko în fa a castelului. Ultimul se pierdu în mul imea de turi ti, dup care pl ti cinci ilingi i intr . Pân ce ap ru Mercedes -ul, agentul fu nevoit s se mai plimbe înc zece minute, împreun cu grupurile de turi ti. ³ S-a aranjat, anun Elko. Trebuie s face i o dona ie c tre templu, în valoare de 10000 de ilingi, dar asta numai în momentul în care ve i pleca. Cu oamenii care doresc s - i salveze via a, nu se discut . Brusc, speran a ren tea. Cu pu in timp la dispozi ie i stând în siguran , va g si o solu ie pentru situa ia în care se g sea. Chiar dac va fi nevoit s îi telefoneze însu i pre edintelui SUA. ³ S l s m ma ina în parcarea turi tilor, propuse Malko. Nimeni nu o va remarca. Vom lua un taxi. Fiecare î i lu propria-i valiz din portbagaj. Cu regret, turcul l s în untru Remington-ul. 107

Ø

³ Elko, îmi salva i via a... ³ i dumneavoastr mi-a i salvat-o la Istanbul... În taxi, agentul încerc s afle mai multe despre dervi i . ³ Sunt oameni extrem de cump ta i, explic Krisantem. Secta a fost fondat în 1247, de c tre un turc, pe nume Mevlana. La moartea lui au ven it i cre tini, i evrei. Mausoleul construit în cinste a lui exist înc în Anatolia, l a Konia, care a devenit un ora sfânt. Dervi ismul este o coal de gândire i poezie, dar i o religie... Ajun i în centrul Vienei, taxiul o lu pe Schottenring , apoi încetini. ³ De aici, ar fi mai bine s mergem pe jos, propuse Elko. Coborâr amândoi, cu bagajele în mân . Frigul eraatât deascu it, încât agentul fu cuprins de o criz de tuse. O umiditate glacial urca dinspre Dun rea semi-înghe at . Krisantem era s se l oveasc de vitrina murdar a unui Weinstube 30. Probabil, în untru era cald. Trotuarele erau atât de acoperite cu polei, încât trebuiau s se in de mân pentru a înainta! ³ Iat Judengasse, spuse Krisantem, suntem foarte aproape. Casele sem nau cu un decor din desenele animate. Din cauzapietrelor vechi i deplasate, din untru se auzea orice zgomot. Amândoi str b teau pavajul inegal, precum cel al unei antice str zi romane. Trecur prin fa a unei sinagogi. Într-un col , o fat îmbr cat într-un palton din blan de iepure, cu cizme înalte de cauciuc, ridic spre ei ochii mari i negri, optind: ³ Lieber... es macht ein hundert Schillingt !31 Privirea ei implora, p rând c este în stare s mearg oriunde pentru ace ti bani. Malko scoase o bancnot din buzunar i, f r a se opri din drum, i-o strecur fetei, surâzându-i c lduros, dup care nu- i mai întoarse capul. Oare f cuse o fapt bun ?! Spera din toat inima... ³ Am ajuns, spuse turcul. Casa spre care se îndreptau avusese patru etaje, dar prin tasare, r m sese r doar trei. Malko clipi din ochi, pentru a se obi nui cu întunericul. De undeva venea un curent de aer rece. Krisantem b tu la o u i a tept . Din spatele ei se auzi o voce i se schimbar câteva cuvinte în limba turc , din care agentul nu în elese nim ic. U a se întredeschise i Elko îl împinse în untru. Malko se trezi în fa a unei apari ii de o cu totul alt vârst : era un b rbat filiform i scheletic, b rbos, înve mântat într -un soi de rochie lung i care purta o p l rie conic . F r a scoate un cuvâ nt, necunoscutul se înclin i le f cu semn s -l urmeze. Dup ce str b tur un culoar lung, cotind ba la stânga, ba la dreapta, ghidul se opri în fa a unei u i de lemn, pe care-o deschise. Aici ap ru o celul de 3/4 metri, cu un pat, un scaun i o mas . Singura deschidere spre înafar o constituia un gen de vitraliu,de un metru în l ime, care d dea spre o curte interioara pustie, înconjurat de coloane i cu pavajul din lemn. ³ Aici voi locui? întreb nelini tit Malko. ³ Da. Eu sunt Åcazatµ în camera de al turi. Nimeni nu v va c uta prin aceste locuri. Era incredibil de crezut c o astfel de cl dire se afla în mijlocul Vienei! Te puteai crede în mijlocul Turciei, în secolu l al XIII-lea. Pe mas era un bol umplut cu o crem alb . ³ Este iaurt, explic Elko. Suntem obliga i s ne ab inem de la mâncarea tradi ional .
30 31

Cabaret (n. a.) Drag , cost 100 de ilingi (n. a.)

108

Preotul dervi a tepta în t cere, cu mâinile ascunse în mânecile largi . Agentul îi adres un zâmbet i se înclin . Omul înclin doar capul, iar cel lalt disp ru într-un fo net u or. ³ Cine a fost sta? ³ Paznicul templului, cel ce locuie te aici întregul an, inând contactul cu fra iidervi i din Europa. Tot el trimite invita ii pentru adunarea anual i gestioneaz fondurile comunit ii. Celor s raci le pl te te biletul de tren pentru a putea veni s se roage. ³ Când încep ceremoniile? ³ Au început deja. Acum mediteaz . Dansurile vor avea loc mai târziu. Este ultimul stadiu, în apropierea fa de Dumnezeu. Krisantemvorbea foarte serios. Malko se întreba dac se roag cu la ul în buzunar... Juxtapunerea celor dou universuri în care el se afla acum avea un gr unte de nebunie: CIA i dervi ii, avionul pr bu it i celula monahal ... Se a ez pe pat i î i scoase vesta. Acest loc nesperat de lini tit îi putea salva via a. Planul s u era simplu: dup câteva ore de concentrare, gra ie memoriei fantastice, va reconstitui raportul Kennedy. Urm torul pas va consta în a intra în contact cu Foster Hillman, num rul unu din CIA, eful grupului 54/12, b rbatul care avea puteri egalecu pre edintele. Singura lui speran era ca acesta s nu gândeasc la fel ca i subordona ii lui, fiind un om politic, nu un uciga . Va fi un poker mortal. Dac Hillman nu intra în joc, nimic i nimeni nu-l va mai putea salva. Cu pistoletul armat, ascuns sub saltea, începu s sc rie, chit c celula p rea s semene cu cea a unui condamnat la moarte. Via a are ironiile ei. Pentru un moment, se gândi la Alexandra, îndep rtând -o apoi, pentru a se putea concentra. Paginile defilau prin fa a sa, de parc le-arfi cunoscut de când lumea. Era adev rat c era în stare s - i aminteasc o figur pe care o întâlnise timp de un minut, chiar i dup dou zeci de ani. Din ce înainta în scris, se înfuria i mai mult: era vorba de via a unui om ce se afla în posesia unor secrete, via pe care nu se mai d dea niciun ban, atât în Vest, cât i în Est. Scrisese atât de mult, încât începu s -l doar ochii. Înfometat, mânc pu in iaurt, dar gustul era infect. În clipa în care î i relu lucrul, privi pe fereastr . Un fior rece de-a lungul irei spin rii îl înghe : în ir indian, circa dou zeci de persoaneasem n toare celui ce le deschisese u a, intrau în spa iul din interiorul cl dirii. Ace tia se a ezar într un cerc perfect, cu mâinile pe genunchi i începur s se roage, cu voce sc zut . Malko le vedea b uzele mi cându-se, dar nu în elegea niciun cuvânt. În exterior, în Viena, la un milion de ani lumin , uciga ii lui Gehlen, dirija i de Kurt, r v iser probabil toate ascunz torile posibile. Herr Gehlen risca, datorit e ecului, lipsuri majore în colaborar ea cu CIA.

109

CAPITOLUL XVI
Un urlet satanic str b tu prin vechii pere i umezi ai celulei. Trezit brusc, scoase pistolul i se îndrept spre u , dar aceasta era încuiat . Un la doilea ip t, la fel de inuman ca i primul, îl determin s se duc spre vitraliul ce d dea în curtea interioar . De acolo venea totul. Îmbr cându- i rapid pantalonii, se ag de grilajul din fier forjat, dup care, oripilat, se d du înapoi. O figur de co mar se leg na la numai un metru dep rtar de el: ochii persoanei erau complet sco i din orbite i o spum ro iatic îi curgea din gur spre barb . În mijlocul frun ii avea un cui enorm, lung i ruginit, înfipt între ochi. Pironul evoca un desen suprarealist. Nu exista îns nici a pic tur de sânge. Ciudat... Malko se întreba dac nu are halucina ii din cauza iaurtului. Dar omul exista i atârna la fereastr , în fa a lui... Îmbr cat în negru, corpul se leg na înainte i înapoi, cu mâinile ascunse în mânecile largi ale ve mântului. Capul se mi ca, a ijderea unui somnambul. În spatele Åmortului-viuµ, observ un grup impasibil de muzican i, ce mânuiau ni te instrumente bizare. Unul dintre eia tepta în fa a a dou tamburine. Brusc, omul începu s bat în ele, într -un ritm asem n tor cu jazz -ul. Dansatorul scoase un muget s lbatec, iar mânadreapt ie i din mânec , în armat cu un fel de ciocan din lemn aurit. Cu toat for a, d du în cui! Malko sim i în toate oasele lui ocul o elului ce se înfunda în craniu . Vârful disp ruse, l sând afar doar câ iva centimetri. Tetanizat, dansatorul f cu un efort, ochii i se rotir ma i repede, dup care î i relu balansarea lent , acompaniat de muzica discordant . ³ Dumnezeule! Va muri, strig Malko. Silueta în perpetu balansare îl fascina precum o cobr . La fel i cuiul! Sim ea nevoia acut de a i -l scoate cu din ii. Era inuman. ³ Nu v fie team , auzi o voce în spate. Krisantem intrase u or, fiind i el îmbr cat într -o rochie lung pân la glezne. ³ Elko, doar nu... Foarte demn, în l ând capul, turcul îi potoli: ³ Nu. Acela este un dervi url tor. Acum sunt în num r mic. Nu suntem de acord cu ei în privin a anumitor puncte ale doctrinei, dar este, v asigur, un b rbat extrem de s n tos. ³ Bine, dar va muri! Turcul d du din cap. ³ Nu. Este în trans . Câteodat , î i freac pielea cu c rbuni încin i, ner mânându-le niciun semn 32. ³ Atunci ar putea s se fac impenetrabil i fa de gloan e?! ³ Cred c da... ³ Ar fi bine s -i cerem re eta... ³ N-ar putea s ne-o dea. Înainte de toate, ine de suflet. Lui nu -i este team de moarte... Krisantem p rea s g seasc foarte natural spectacolul, dar Malko, aruncându- i pistoletul pe pat, nu-l sc pa din ochi pe b rbatul pironit. Acum dansa un fel de balet, în jurul unui punct imaginar. Cuiul nici nu se mai vedea. Încet încet, bra ele i se ridicar spre cer, deschizându - i ochii extazia i i exprimând o bucurie de nedescris. Apoi c zu i nu mai mi c . Muzica se opri i ea.
32

Toate acestea sunt strict autentice (n. a.)

110

³ E mort, opti Malko. ³Nu. Se va trezi dup câteva ore. Se afl doar în criz mistic . Al i patru dervi i ridicar trupul cu precau ie, capul atârnând ca cel al unui cadavru. Fiind p rta la toat agita ia, agentul era pe cale de a pierde sim ul realit ii i al timpului. ³ V p r sesc o clip , spuse Krisantem. În curând începe o ceremonie religioas , iar eu trebuie s ... dansez. Dup ce se înclin respectuos, ie i. Trecuser cinci zile de când se afla în templu. Adic o sut dou zeci i cinci de ore de tensiune. De trei zile terminase reconstituirea, identic cu originalul. Dup ce o citise, în elese pentru ce i de ce murise John Kennedy i, în special, cine îi dorise moartea. Dac într-o zi, cineva ar urca la tribuna ONU cu aceste documente sub bra , peste o duzin de persoane s -ar sinucide, chiar înainte de începerea discursului. Se sim ea destul de trist, gândindu -se c lumea putea s nici nu afle secretul... Sau, poate îl va cunoa te mult mai târziu, într-un alt secol, din manualelede istorie ale unei alte ri... Asta pentru a încerca s fie optimist... Din punctul lui de vedere, f cuse tot ce era omene te posibil pentru a - i salva via a. Expediase documentul, îm preun cu o scrisoare. Plicul fusese trimis direct la domiciliul personal al lui Foster Hillman, unde nimeni, în afara lui, nu l -ar fi putut citit. Pe de o parte, în scrisoare îl asigura pe Hillman în leg tur cu devotamentului s u. Pede alt parte, îi dezv luia faptele pe care ar fi trebuit s le tie cu privire la Åafacerea Kennedyµ, accentuând pe ideea c nu avea niciun chef s dea ortul popii. În plus, îl avertiza c va aduce la cuno tin a întregii lumi dosarul K. Evident, o copie nu avea valoarea origi nalului plin cu semn turi, dar numele i am nuntele existau din abunden . Malko decise: va l sa s treac o perioada de timp, cât pentru a fi sigur c demnitarul primise scrisoarea i c , dup citirea ei, se va duce directla Ambasad . Acolo va intra în contact, prin intermediul unui num rul de cod al agentului. William Coby nu- i va lua responsabilitatea de a i se opune. Pentru a- i terge din minte abominabila viziune a dervi ului url tor, î i turn pu in vodc . Obi nuit cu obiceiurile lui, Krisantem îi l sase o sticl în bagaje. Devotatul i bunul Elko! Întotdeauna cu un pas înainte, pentru a- i mul umi st pânul... Muzican ii nu se mi caser din loc. Î i luar instrumentele i cântarea începu. Agentul arunc o privire în curtea interioar : v zu trei fl auti ti, doi tobo ari i un fel de violonist-recitator. Dervi ii intrar în ir indian, Krisantem fiind al patrulea. Num r , în total, opt indivizi. To i purtau straie lungi din lân , iar pe cap aveau un gen de fes conic. Înaintau cu bra ele încruci ate, c u ochii în jos i cu picioarele goale. Malko observ c totul era bine organizat, în spatele fiec ruia dintre Ådansatoriµ aflându-se un ru gros, de lemn. Fiecare întinse piciorul stâng spre ru , prinzându -se de el cu degetul gros. Apoi, foarte lent, î ncepur s se învârteasc în sensul invers acelor de ceasornic. În acela i timp, o melodie ritmat , înso it de versuri, acoperi muzica: dervi ii cântau cu buzele strânse. Malko se chinui timp îndelungat s nu -l piard pe Krisantem din ochi. Din p cate, nimic nu-l distingea de ceilal i.
111

Ø

Ø

Brusc, muzica încet , la fel ideclamarea versurilor. Acum nu se mai auzea decât fo netul rochiilor lungi i frecarea picioarelor goale de lemnul lustruit. Dervi ii se învârteau din ce în ce mai repede, p rând ni te automate ce pivotau în jurul unei axe.Muzica începu din nou. Dervi ii, într -o rota ie nebun , p reau c zboar . Agentul privi ceasul i tres ri: ceremonia dura deja de o jum tate de or ! O parte din indivizi aveau un bra ridicat spre cer, iar pe cel lalt îndreptat spre soare. Elko îi explicase semnifica ia gestului: comuniunea între Åspiritualµ,reprezentat de cer, i Åmaterialµ, simbolizat de sunetele i fo netele rochiilor, precum o muzic stranie. Ace ti b rba i sem nau teribil cu ni te p s ri albe ce- i g siser culcu în t cerea abisal a pere ilor de piatr ... Totul era fantasmagoric. Malko avea impresia c va disp rea, sub atingerea unei baghete magice... Cam a a era s se i întâmple ... Un zgomot nea teptat acoperi de -o dat sunetul fluturilor. Malko fu nevoit s se for eze pentru a distinge zgomotul scos de ni te toruri înalte. Aproape instantaneu, o femeie ap ru, intrând pe aceea i u pe care intrase i orchestra. O recunoscu imediat: era prostituata c reia îi d duse bani. Era îmbr cat cu acelea i haine, dar î i schimbase cizmele cu ni te pantofi. Ochii negri se m rir de surpriz , v zându-i pe dervi i în plin spectacol. Înnebunit , privi în jurul ei, dup care strig : ³ Achtung!33 Fata nu avu timp s - i termine fraza, pentru c imediat se i auzir bubuituri care aproape erau acoperite de muzica orchestrei. Tân ra fu azvârlit în fa , împins parc de o mân invizibil . Corpul se pr bu i în fa a orchestrei i geanta i se deschise. Tres ri de dou ori, apoi muri. Malko era deja cu pistolul în mân . Trei b rba i ap rur pe aceea i u , se repezir spre cadavru i se oprir vizibil stupefia i de spectacolul de care nu aveau habar. Unul dintre ei avea tr s turi de mongoloid, iar la ceilal i doi, capetele sem nau cu cele de m celari la abator. Dar aveau un atu: erau înarma i. Dac tân ra nu ar fi dat alerta, cei trei ar fi avut timp s încercuiasc curtea i s -l ia pe Malko prin surprindere, intrând prin spate. El nu va mai afla niciodat cum de a reu it prostituata s intre înaintea lor. Concluzia final era c Åeiµ îl g siser i c Foster Hillman nu inuse cont de scrisoare. Agentul fu cuprins de o furie oarb i apuc pistolul, numai c între el i uciga i existau muzican ii i dervi ii. Indeci i, ace tia se priveau. Dervi ii nu se oprir din Åhor µ. Brusc, se auzi o alt bubuitur , iar unul dintre necunoscu i c zu pe spate, cu mâna dus spre piept. Ceilal i doi î i învârteau automatele silen ioase. Niciunul dintre ei nu v zuse din ce direc ie plecase glon ul. Timp de o secund , nu se întâmpl nimic. Krisantem continua s se roteasc , precum Åfra ii lui întru credin µ, dar mâna dreapt strângea cu putere b trâna arm Astra... Era el dervi , dar era i con tiincios... Agentul v zu cum Elko î i scoate rapid arma din mâneca hainei lungi i cum trage, f r a se opri din dans. Numai c de data asta, rat inta. Uciga ii, înc vii, schimbar câteva cuvinte, apoi ridicar armele în acela i timp i începur s trag înspre dervi i. S-ar fi putut spune c e un bombardament cu dopuri de la sticle de ampanie. Trei dervi i fur doborâ i i pete mari de sânge ap rur , pe straiele lor.

Ø

33

Aten ie! (n. a.)

112

Din acest moment, începu panica. Bie ii sectan i alergau speria i în toate direc iile. Muzican ii î i p r siser instrumentele i, înm rmuri i, îi priveau pe criminali . Krisantem se aruncase pe jos. Linia de tragerea a lui Malko era acum liber . Ochi i în fruntea mongolului ap ru o gaur mic i ro ie. F r o vorb , omul se pr bu i, sc pând din mân pistolul, chiar în fa a unuia din tobo ari, care scoase un ip t ascu it. Altreilea criminal î i îndreptase arma spre un dervi , a a cum se face în bâlciurile cu standuri de tras la int . Veni rândul lui Krisantem la ochit. Îl nimeri, în schimb arma lui f cu un zgomot asurzitor. Acum, nici ultimul asasin nu mai mi c . Dintr-o s ritur , Krisantem se ridic , î i scoase ve mântul lung i se înc l cu ni te sandale. Malko ie ise deja pe culoar i v zu cele apte cadavre. Elko avea chipul trist i îi spuse: ³ Au ucis trei fra i... Agentul se gândea la proverbul turcesc: ÅDac turcul ip , s te fereasc Dumnezeu, c ci pân i câinilor, ba chiar i leilor, le va fi fric . µ. P r sind împreun templul ale c rui u i erau larg deschise, clipir des din ochi, orbi i de z pada ce str lucea în soare i care acoperea str zile i acoperi urile caselor. Nu erau îns atât de obosi i încât s nu disting o siluet ce se afla la col ul sinagogii,purtând ve nica p l rie verde, înfundat bine pe cap i un loden înf urat pe trup. Omul tres ri când îi v zu ap rând i apoi când o luar la s n toasa. B rbatul înainta cu dificultate din cauza poleiului i c zu, r spândind în jurul lui o mul ime de obiecte. i Krisante m era v dit incomodat de sandalele cu care era înc l at. În vitez , se ciocni de b rbat, în momentul în care acesta urma s urce o scar ce ducea spre unul din cheiurile de la Dun re. De departe, p reau doi prieteni care c zuser unul în bra ele celuilalt. Când sosi i Malko, uciga ul se afl a în agonie, cu la ul strâns în jurul la ului. Dup câteva zbateri, c zu moale în bra ele lui Elko. Turcul îl l s s alunece u or pe z pada înghe at . Figura lui r m sese la fel de trist . ³ S coborâm, spuse agentul. M întreb în ce direc ie se ducea individul. P r sind cadavrul, o luar pe treptele alunecoase. La cincizeci de metri, Dun rea murdar î i etala sloiurile plutitoare. Un Buick mare, cu geamuri fumurii, era parcat în locul în care se termina scara. Din eava de e apament ie ea o dâr de fum. În spate, se afla Austinul 1100 al lui Kurt von Hasel. Pentru o clip , chiar îi z ri tr s turile crispate, apoi ma ina demar . Krisantem se apropie i trase în direc ia portierei din stânga -fa a Buickului. Stupefac ia întip rit pe chipul omului era atât de grotesca, încât Malko nu o putea compara cu nicio alt figur cunoscut , aflat într -o asemenea ipostaz . Persoana avea o Ågur de iepureµ care-i descoper din ii i, pe deasupra, era chel. Individul nu avusese timpul necesar pentru a - i lua pistolul pus pe genunchi. Arma de foc a lui Krisantem bubui i o gaur mare i ro ie ap ru în gâtul b rbatului, chiar deasupra gulerului c m ii. Se pr bu i peste volan, gâlgâind sinistru. Din vehicul ie i rapid un al doilea ocupant. Agentul încerc s -l ocheasc , dar b rbatul nu observ tramvaiul 26 ce venea dinspre Friedenbrock i care f cu restul. Vatmanul url , crezând c omul dorea s se sinucid . Nimeni nu auzise focurile de arm i nici nu remarcar persoana decedat din ma in . Gr bind pasul, Malko i Krisantem p r sir locul. Turcul nu mai avea nici m car sandale. Oricum, doreau s se îndep rteze de templul dervi ilor, unde poli ia nu va întârzia s apar . Oprir un taxi i îi cerur oferului: ³ Schwartzenberg Platz. În ma in , Elko nu se putu ab ine i întreb :
113

³ Este vorba despre Ambasada Sovietic ? ³ Dragul meu Elko, cred c am ajuns la cap tul c l toriei. Nu -mi fac prea mari iluzii.Ru ii m vor lichida, dup ce vor scoate de la mine tot ceea ce -i intereseaz . N-am nici cea mai mic inten ie de a gusta din paradisul socialist... Totu i, nu vreau s mor înainte de a pl ti Ådinte pentru dinteµ. ³ Indivizii de adineauri nu ne vor mai deranja. ³ Aceia, nu. Vor veni îns al ii. CIA are bani, iar eu tiu anumite lucruri. M vor h itui în lumea întreag . Aduce i -v aminte de Trotzky. Ru ilor le -au trebuit zece ani pân s -l g seasc i s -l omoare, în Mexic. Când ai timp i mijloacele necesare, po i ucide oricând pe oricine. ³ Taxiul trecu prin fa a Operei i a Hotelului Bristol. Malko se uita cu melancolie la cl dirile înnegrite, pline de amintiri. Revedea în memorie Viena anilor 1945, când ora ul devenise doar un morman de ruine i cartierul Kärntnerstrasse un lung ir de magazine din lemn. Acum îns , totul str lucea sub luminile de neon. Opera se redeschisese, complet ref cut , iar Viena î i reg sise farmecul, a a numitul Wiener Schmah. Doar el era condamnat la moarte. ³ Acum în eleg de ce David Wise a inut mor i s -mi încredin eze misiunea. Era deja hot rât s -i lichideze pe to i cei ce erau implica i în afacere. Cu mine în via , se sim eau mai vinova i, iar eu nu sunt un american adev rat ... Krisantem, care- i freca mâinile înghe ate, ridic privirea: ³ Dar le face i servicii de ani de zile, chiar unele inestimabile! Mu v pot b nui de tr dare. ³Treaba e ceva mai complicat . Furtul dosarului ultrasecret nu ar fi trebuit s aib loc niciodat . Ei sunt nevoi i s ajung di n nou la situa ia ini ial i din acest motiv se v d obliga i s -i suprime pe to i cei care, într -o bun zi ar putea deveni martori i ar spune adev rul. Taxiul opri în pia a Schwartzenberg, lâng Catedrala Sfântul Petru. Ca i alte ambasade, cea a U RSS era amplasat într-un vechi palat vienez, cu ferestre imense, încastrate în piatr . Poarta era închis , iar un drapel ro u era suspendat deasupra imobilului acoperit cu z pad . Malko pl ti i cobor î la o cabin telefonic . Elko îl urm rea îndeaproape, vân t de frig. ³ Ce vre i s face i? ³ S -i explic lui David Wisec a f cut cea mai Åsuperb gaf µ din întreaga lui carier , ale c rei consecin e vor face mult z gomot. Turcul era înc dezorientat. ³ i eu? ³ Cercul e închis. V-am cules din Istanbul, în plin catastrof . Acum ve i disp rea definitiv i v ve i reîntoarce în Turcia, unde ve i fi în siguran . Ei nu doresc s r mâne i învia , dar nici nu vor depune mari eforturi pentru a v reg si. În sfâr it, a a sper eu... ³ Voi r mâne, se decise Krisantem sumbru. Cineva tot va trebui s se ocupe de castel. ³ Oh, castelul... Odat ce eu nu voi mai fi, cine va avea grij de el? ³Nu vreau s m întorc în Turcia... Înc p ânat, Krisantem se uita la picioarele goale. Îmbr i ându-l cu afec iune, agentul intr în cabina telefonic ...

114

CAPITOLUL XVII
Malko introduse o moned de un iling i form num rul Ambasadei Americane, savurând dinainte gustul amarei sale victorii. În câteva minute, se va afla la ad post de CIA i sub auspiciile Ambasadei U RSS. ³ American Embassy in Vienna, auzi la cel lalt cap t al firului. ³ A vrea s vorbesc cu William Coby. ³ Cine îl caut ? ³ Prin ul Malko. Tonul lui era f r replic . Dac William Coby se juca de -a omul invizibil, trebuia s -i comuniceunde se afl , fapt ce l-ar fi convins c nu glume te. Dup un timp, voceaplin de c ldur a americanului se auzi în aparat: ³ Malko! Unde dracului a i fost? V-am c utat peste tot! De emo ie, agentul era cât pe ce s scape receptorul, dar imediat redeveni calm: ³ tiu c la Yale sunte i înv a i cum s min i i!Putea i lua chiar medalia de aur la aceast disciplin ! De c utat, tiu c m c uta i, dar înarma i cu bombe, ba poate i cu grenade. Mijloacele voast re scad, a a c mai nou, m-a i c utat doar cu pistoalele... ³ Ce? Mirarea diplomatului p rea sincer , numai c Malko era cuprins de o furie oarb . ³ Asculta i. Lucrez în aceast meserie de mult mai mult timp decât dumneavoastr i tiu c sunte i bine informat. Doresc s v spun unsingur lucru: peste trei minute m voi afla la Ambasada U RSS, iar acolo nu cred c m pute i c uta, chiar dac v mobiliza i toate tunurile. Nu am avut niciodat inten ia de a m sinucide, dar dac m obliga i... Oricum nu voi pleca singur! Cred c în urm toarele zile morga din Washington va fi plin ... William Coby se îneca de furie i emo ie. ³ Dar Malko, sunte i nebun! La mijloc e o eroare regretabil . ³ ...de tir. Diplomatul î i reg si suflul. Agentul i -l imagina. ³ Foster Hillman a sosit ieri la Viena, special pentru a v întâlni. De dou zile v telefonez din zece în zece minute. tiu c ... aexistat o neîn elegere. Dar acum s-a terminat. S-a terminat definitiv! O und de bucurie înc lzi sufletul lui Malko. Foster Hillman! Era prea frumos. ³ Da i-mi-l la telefon, ceru agentul. ³ Imediat. Se afl la ambasador. Se auzir eternele p c nituri. În ciuda gerului, Malko transpirase. În mintea lui se amestecau mii de gânduri: dac Hillman venise s supervizeze el însu i sunetul de goarn ? P rea pu in probabil, c ci omul nu se preta la asemenea opera iuni vulgare. ³ Alo, SAS? Era vocea efului suprem al spionajului american. Malko îl întâlnise o singur dat . ³ Da. ³ Unde sunte i? ³ Sper s m scuza i dac nu v voi indica locul exact. Nu vreau ca acest cartier s fie bombardat din gre eal ... Vocea deveni i mai brutal . 115

³ Nu face i prostii! Am primit scrisoarea i tot ce o înso ea... Din acest motiv m i aflu aici. Am dat ordinele necesare pentru încetarea oric rei ac iuni împotriva dumneavoastr i, de obicei, m in de cuvânt! ³ În acest caz, s ti i c ordinele nu au fost respectate. În urm cu jum tate de or , am reu it s scap de ase criminali, care au ucis mai multe persoane, numai pentru a pune mâna pe mine. Dac înc sunt viu, n-a fost vina lor... ³ Imposibil! ³ Din p cate, e purul adev r. Altfel, nu a fi gata s m refugiez la Ambasada Sovietic , asumându -mi toate consecin ele un ui asemenea gest. Pentru prima oar , Fo ter Hillman î i ie i din fire. ³ Pentru numele lui Dumnezeu! Nu face i a a ceva! V dau cuvântul meu c de acum încolo nu ve i mai p i nimic. M auzi i? ³ Da. ³ Veni i la ambasad . V a tept. Malko nu era pe deplin convins. Înfruntase moartea prea direct, astfel încât avea acum propriile-i preten ii, chiar dac Hillman spunea adev rul. ³ Prefer s -ne întâlnim într-un loc public. ³ Dac asta este dorin a dumneavoastr ... ³ V a tept peste o jum tate de or la Universitatea Krankenhaus, pe culoarul din fa a sec iei de radiologie, condus de profesorul Karl Fellinger. Foster Hillman nu coment i -i r spunse scurt: ³ OK. Agentul mai strânse câteva se cunde receptorul în mân . Dac eful suprem al CIA d duse într-adev r asemene ordine, însemna c în urm toarele zile multe capete vor c dea. Când ie i din cabina telefonic , nu îl z ri nic ieri pe Krisantem. Dup un timp îl v zu în cafenea, cu un pahar de naps în mân , realizând c nepre uitul Coran fusese învins de frigul siberian de afar i de emo iile prin care omul trecuse de curând. ³ Am nout i, îl avertiz Malko. Dup ce-i rezum conversa ia avut , concluzion : ³ Foster Hillman este un tip loial, i nteligent i prudent. A analizat bine situa ia i a hot rât c are mai mult de câ tigat dac m las în via , decât dac voi muri. Nu spun îns c ar fi un sentimental... Chemar prin telefon un taxi, dup ce pl tir napsul. Dup zece minute, oferul opri în fa a intr rii spitalului, pe Garnisonstrasse. Cei doi intrar , sub privirile nep s toare ale portarului eu bluz alb . Serviciul profesorului Fellinger, de la primul etaj, se g sea în cl direadin stânga. Cei doi urcar enorma scar vopsit în verde deschis. Malko împinse o u de sticl , ce purta o pl cu cu indica ia ÅRadio i Izototerapieµ. Krisantem îl urma, cam nesigur, cu picioarele vinete de frig. În sala de a teptare nu se vedea nicio infi rmier . Agentul se a ez , pu in mai departe de Elko, aruncând o privire spre lumea adunat în sala de a teptare. To i p reau a fi cu adev rat bolnavi. Nu a teptar mult, deoarece Foster Hillman î i f cu apari ia. Ma lko îi recunoscu imediat datorit tr s turilor sale severe, marcate i de pungile de sub ochi. Putea trece drept unul dintre pacien ii profesorului... Nu acela i lucru se putea spune despre cei doi tipi în impermeabile negre, care-l înso eau. Copia i parola dup tiparul lui King-Kong, având acela i gabarit, ei plesneau de s n tate, în pofida p rului rar. Încadrându- i eful, î i ineau mâinile în buzunare, iar ochii li seroteau în toate p r ile. R m seser pu in în spate, în momentul în care profesorul se apropie de Malko.
116

³ Deci? întreb Hillman. ³ Ar fi trebuit s m aflu de mult vreme în morga s pitalului... ³ Hmmm... Iat c sunte i totu i lâng mine! David Wise tia bine motivul pentru care d duse anumite ordine. Eu îl disculp complet. Sunt extrem de mul umit c inta lui nu a fost atins . Dumneavoastr sunte i un element de valoare. Foster Hillman avea stofa unui om de stat. Aforismele curgeau din gura lui precum mierea. Cele dou Ågorileµ se a ezaser mai la distan , chiar în fa a lui Krisantem, care supraveghea discret dialogul, cu mâna strâns pe arm . Foster Hillman scoase un lung port- igaret din aur i i-l întinse lui Malko. ³ De ce a i refuzat s veni i la ambasad ? ³ Din cauza oamenilor dumneavoastr sau ai celor care lucreaz pentru Gehlen. Au încercat s m omoare chiar ast zi. Povesti rapid ce se întâmplase. Americanul, cu o fa impen etrabil , îl asculta. În clipa în care termin , profesorul surâse: ³ Undeva a intervenit o neîn elegere. Nu se va mai repeta. Malko î i aminti de vorbele care circulau l a Washington: cândHillman zâmbea, la mijlocul afacerii era ceva periculos... ³ Cui i-a i transmis ordinele? întreb de curiozitate agentul. ³ N-am transmis nimic. Le-am dat verbal lui David Wise i William Coby, dup ce au luat decizia final . Deci în urm cu dou zile. ³ Atunci, de ce a i mai venit? ³ Aveam deja stabilit o deplasare la Bonn, iar data reîntoarcerii nu era foarte important . Nu doream s mai existe vreo neîn elegere, imaginându -mi în ce stare v afla i. V ajunge cuvântul meu? ³ Da. ³ Bine. Atunci s uit m totul! Povestea nu a existat niciodat ! R mâne un singur lucru: copia despre care mi-a i scris?! ³ Copia se afl doar în memoria mea. Hillman se ridic , urmat de Malko. Chemat printr -un semn discret, Krisantem se alipi grupului. Americanul se uit lung spre picioarele descul e... P r sir cu to ii spitalul, f r ca cinev a s - i dea seama despre ce era vorba. Ma ina lui Hillman era parcat în fa : un enorm Cadillac negru, prev zut cu multe antene. Profesorul se a ez în spate, între Malko i una dintre Ågorileµ. Cealalt se post lâng ofer i Krisantem. Agentul remarc cele trei oglinzi retrovizoare de care dispunea oferul. Geamurile erau groase, ca ni te hublouri de cuir asat. CIA f cea treab bun ! Pân la Ambasad , nimeni nu scoase un cuvânt. Ajun i acolo, turcul iÅgorileleµ r maser în a teptare, ia r HilIman îl conduse pe Malko în biroul lui William Coby. ³ I-a i dat de alalt ieri ordine lui Kurt s înceteze urm rirea mea? întreb agentul. ³ Bineîn eles. ³ Fi i sigur c nu v-a ascultat! Poate c ine cont de ordinele altcuiva... Coby î i schimb tr s turile, pe m sur ce asculta povestirea. ³ Kurt poate min i pe oricine, dar nu i pe mine! Convoca i -l de urgen ! ³ Face i exact ce vi s-a spus! ad ug Hillman. Coby telefon imediat, bucuros s risipeasc orice îndoial . Hillman îi f cu semn lui Malko i amândoi se instalar în biroul al turat. Primul nu mai sem na cu un super-spion, ci cu un pastor anglican, a a cum fusese tat l s u.
117

³Ce crede i despre dosarul K? Sufletul i con tiin a dumneavoastr dicteaz ca el s r mân confiden ial? ³ Ne-am pus i noi problema, r spunse americanul, aprinzându- i o igar . Am g sit chiar i r spunsul. Agentul dorea s în eleag ce se afla în str fundul sufletului acestui om atotputernic, deci continu : ³ În 22 noiembrie 1963, a i pierdut un om, iar asasinii lui se plimb liberi... Nu v deranjeaz ? Omul se înro i brusc, fapt nemaiv zut la o persoan sigur de ea, uns cu toate alifiile, astfel încât lui M alko îi fu jen c -i pusese întrebarea. Privind în gol, cu gândurile departe, Foster Hillman spuse: ³ V dau cuvântul meu de onoare c a da orice, numai ca asasinii lui John Kennedy s - i primeasc pedeapsa. Poate c într -o bun zi se va ajunge i aici, sau poate c noi vom fi deja pe cealalt lume, atunci când adev rul va fi posibil de zis. Dar, în actuala conjunctur ... Niciun ef se stat responsabilnu î i va asuma riscul în fa a istoriei, adic riscul unei lovituri asupra propriei ri. Eu, cu atât mai pu in... ³ În eleg. O imens triste e se l sase peste cei doi. Nu pronun au nici nume, dar nici cuvinte în plus. Cuno teau situa ia i pân i asta era prea mult... Foster Hillman rupse t cerea: ³ SAS, ne-a i adus multeservicii i sper c le ve i face i în viitor. Deocamdat , nimeni nu trebuie s treac peste ordinele mele. Malko nu mai avu timp s spun nimic. Una dintre Ågorileµ deschise u a: ³ Kurt este aici. Foster se ridic cu greutate. ³ Vreau s -l întâlnesc pe ambasador. Dumneavoastr ve i rezolva cât mai bine problema legat de von Hasel. Ne revedem curând. Malko intr în biroul lui William Coby. Kurt von Hasel era cu spatele i nu-l v zu intrând. Dar paloarea lui Coby îl f cu s se întoarc . ³ Ce surpriz pl cut . William nu mi-a spus c v afla i aici. Dac William Coby s-ar fi g sit într-un tren, cu siguran ar fitras semnalul de alarm , pentru a s ri cât mai departe. Aerul lui flegmatic disp ruse, având oroare de astfel de situa ii, înc rcate de tensiune. Malko nu pie rdu timpul. ³ Când a i primit ordinul de a nu m ucide? ³ Cred c în urm cu dou zile. Atunci ce a i c utat azi diminea , împreun cu uciga ii? ³ Dar« ³ V-am v zut în Austin, al turi de Buick-ul lui Gehlen. A fost o simpl coinciden ? ³ Nu a fost o coinciden ... Mâna se îndrepta spre old. U a de comunicare între birouri se deschise brusc. La început, agentul nu v zu decât o perni galben . inea de ja în mân crosa pistoletului s u, când auzi dou bubuituri care veneau dinspre birou. Kurt von Hasel p rea tasat în fotoliul i un mic Colt 32 nichelat alunec pe mochet , f r zgomot. Chipul lui von Hâsel, tr da o mare suferin . Gloan ele trase de Malko îi atinseser ficatul. Acum era pe moarte. William Coby tremura convulsiv. La Yale nu i se vorbise i despre acest aspect... De data asta, cadavrul din birounu mai reprezenta ceva abstract. ³ Ar fi interesant de tiut pentru cine lucra, spuse agentul. Int uiesc doar c m-ar fi lichidat chiar azi. Din acest motiv a fugitatunci când m -a v zut.
118

Intrarea lui Hillman le întrerupse discu ia. eful CIA se plant în fa a fotoliului i îl privi pe Kurt cu infinit mil . ³ Avem o meserie dificil . Nu tim niciodat c are ne sunt adev ra ii prieteni i du mani. Focul trosnea în emineu. Înainte de a se întinde pe cuvertura de blan , încuiase biblioteca. În camer domnea o c ldur pl cut . Înc perea era luminat doar de dou candelabre, pe care le adusese din sufragerie. Îngenunchiat lâng foc, Alexandra se juca cu p rul despletit, c ruia fl c rile îi d deau o nuan ro iatic . Era imposibil de ghicit dac reflexele din ochiiei proveneau de la str lucirile focului sau din propriile-i gânduri. Malko ridic paharul cu vodc . ³ Pentru noi! Ciocnir i b ur licoarea pân la fund, dup care se îmbr i ar tandru. ³ N-ar fi trebuit s m aflu aici, opti ea. E ti un porc dezgust tor... ³ De ce? ³ Târfa aia! Sunt sigur c înc mai este aici, la castel. Dac o g sesc, îi scot ochii, iar tu« ³ A murit! Eu am omorât-o... pentru ochii t i frumo i. ³ Nu spune prostii. ³ Vrei s -i vezi cadavrul? E chiar în cabana gr dinarului. Un frison delicios str b tu spinarea Alexandrei pentru o secund , apoi se cuib ri la pieptul lui. Agentul îi mângâie afectuos genunchii, dându - i seama c , pentru prima dat de când o cuno tea, femeia purta un superb taior din piele verde, cu ciorapi asorta i. Alexandra se întinse languros i întinse bra ele spr e el. Ve mintele erau deja împr tiate prin toat biblioteca. Cu ochii închi i, femeia strângea cu putere corpul amantului, murmurându i la ureche: ³ Meine vervögelte Kaiseerliche Hoheit.34 - sfâr it -

Ø

34

Tu« chiar ca o Alte

Imperial (n. a.)

119

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful