You are on page 1of 139

NSZ Kentleme, getiimiz yzylda olduu gibi bu yzylda da varln ve nemini koruyan bir olgu durumundadr.

Kentlemenin sreklilii, kentsel topraklarn artn ve srekli bir deer artna konu olmasn da beraberinde getirmektedir. Acaba, kentsel topraklarda oluan ve nemli bir servet biriktirme arac haline gelen bu deerler nasl yaratlmaktadr?, Kentsel toprak rant olarak adlandrlan bu deer artlar kimler arasnda nasl bllmektedir?, Kent ve kentleme ile ilgili sorunlara are bulma amacn gden kent planlamas, kentsel toprak rantnn yaratlmas srecinde nasl bir role sahiptir? v.b. sorular, bir ehir plancs olarak beni bu almay yapmaya ynlendirmitir. Ancak, almann hazrlanabilmesi iin bir yandan iktisat, ehircilik, siyaset ve ynetim bilimleri gibi ok sayda disiplini aratrma gerei, bir yandan rant olgusunun karmak yaps, dier yandan da kentsel toprak rant konusuyla ilgili aratrmalarn ve almalarn yetersiz sayda olmas, tez hazrlama srecinde karlalan glkler olarak sralanabilir. Bu almann hazrlanmasnda deerli yardmlar ile engin hogrs ve sabrndan dolay Tez Danmanm Sayn Prof Dr. Kemal GRMEZe en derin kranlarm sunarm. Ayrca, almamn son eklini almasn salayan deerli eletirilerinden dolay, Sayn Do. Dr. Aziz KONUKMAN ve Sayn Yrd. Do. Dr. Tuncay NDERe de teekkr ederim. Yksek lisans eitimim boyunca tarafma her trl kolayl salayan, bata amirlerim olmak zere tm mesai arkadalarma da teekkr bir bor bilirim. Son olarak, yirmi bir senedir devam eden renim hayatmn her aamasnda beni srekli destekleyen, attm her admda sonsuz inan ve sevgileriyle varlklarn hep yanmda hissettiim aileme ne kadar teekkr etsem de yetersiz kalacan bilmeme ramen teekkr eder, bu almay sevgili annem erefnur YEL ve sevgili babam Kadir YELe ithaf ederim.