You are on page 1of 45

       

2  

      

        

 

# 

!

   

"

! 

  

(

'

&'

$% 

)

- 

+   

   

 

%  

#  

)

, 

*  

3

1

0

!   

/ 

% 

" 

.

2   " 

$%  

6 

19

18

1

&

1

'

&

0

1' 

! 

4

7

5  

3#

/ 

"  

   

%   

"

:  

*    

#

4 

3   

" / 

 

!  

F 

<

L

KC

J

IJ

@H

E

A

<C

B

@A

<

@

?

?

?

<

<

; 

% 

"   

  

% 

 

 

" 

4

>

G

>  

>

>  

*

=

D

= 

E

A

<C

B

@A

<

@

IJ

@H  

      

M

G  

D 

(

'

&' 

    

h

b

q

l

P

p

U

Q

P

Vm

Ul

O

]

V

^
T

^k

PQ

j

N

f

ef

cd

`

^

Y

^]

Z

^

\]

X

V

U

Z

O

PY

U

X

P

UV

Q

PT

S

OPQ

N

r

g

a

i

n

no

R

W

[

[

_

W

[

i

R_

[

W

W

R

u

^

Q

^

S

]

P

^

O

]

U

]

Z

V

j

^

Y

^

}

T

^

Y

]

V

O

T

V

P

U

]

\

X

V

Q

V

l

|

{

y

UV

w

m

w

V

qPT

Q

V

v

V

kQ

k

S

s

z

r

rxR_

[

R_

~

R_

[

n

i

[t

R

‚

€

^

PT

U

P

]

^kY

v

^

Q

\

O

]

P

s

\

U

l

Q

m

^

O

]

p

Z

w

^

Y

T

]

l

^

Y

]

O

V

O

]

S

V]

^

l

X

w

x

ƒ

~



R

~

R

[

[

3 

    

    4

 

#

/ 

%

# 5

6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Κατάλογος εικόνων

9
Σύντοµο βιογραφικό

11
1

13

13  

         

     

      

 

      

$  

#   

    

"

!  

22
Εργαλεία χτισίµατος
4

Εισαγωγή

16
2

Σκαλωσιές

18
3

Εκµαγεία

20

20
20

21

22
$ 

& 

% 

22 

$ 

' 

% 

22  

)  

)  

( 

%

+   

* 

22  

,

% 

% 

23
$  

, 

-

% 

23 

$ & 

.

% 

7

23      

# 

% 

!  

)

( 

-  

-   

)  

-  % 

- 

$  

-

- 

!  

)  

.

- 

26  

$    

.  

! 

$   

.     

$  

. 

(

% 

.  

"

$    

         

"  

    

38
Φωτογραφικός κατάλογος
8

28
Περιγραφή του παιχνιδιού
7

26
∆ιερευνητικά εργαλεία
6

24
Άλλα εργαλεία
5

24

24
24

24

25
25

26

26

27

28

29

32

8 

     

 

  

  

(

(

 

(

 

(

 

!

(

 

(

 

(

 

 

0

 

0

0

  

............................................................................................................14
...............................................................................................................................15
..........................................................................................................................................................18
................................................................................29
...............................................................................29
...........................................................................30
.........................................................................................30
..................................31
.............................................................................31  

" " 

#   

&      

!

 

0&    

"    

 

!

%   

 

4

0       

"    

 

!

%   4

&                 

  

$

1   

*    

   

 

%   

#    

"  

  

    

"

"  

+   

# 

+  

.

8 

 

  

9          

   "  

   

#         

#    " 

$

#         

  

.

(         

'

'

0 

! 

#  

" 

7

5          

" 

  

%   "  

% 

4   

!  

#     + 

.

'

0    

#%  

  

 

# 

 

 

 

#  

.

0

0         

 

     

 

  

   

   

% 

4

1  

0 *     

  

 

% 

4

&

0   

*  

*   "  

    

     +  

.

9

0  

*  

*      

    

*   

  

 

"   

$

"  

* 

0 

 

$

8

0 

!

%   0    

#  

" 

 

&   

*   

+ 

 

1         

 " 

9    

*     

#  

# 

 

  

8       " 

 

  

#    

*   

9

! 

%  

!

"

  

 

%  #   

 

  

  

  

  

 

(

 

(

 

(

 

(

 

(

 

(

 

(

 

(

 

(

  

.......................................................................................................................................32
................32
.........................................................................................................33
................................................................................................33
.................................................................34
......................................................................34
......................................35
...........................................35
............................................................................................36
............................................................................................37
..............................................................................................................................................38
....................................................................................................................38
........................................................................................................................................38
.................................................................................................38
.............................................................................................39
..................................................................................................39 

* "    

#    

#%  

 

# 

$

' 

0         

# 

0 

0    

# 

& 

0     

1 

0  

  

#

4

9 

0 

 

 

/

 

 

(

 

  ...............................................................................................................................................................40
...............................................................................................................................................................40
......................................................................................................................................................41
.............................................................................................................................41
................................................................................................................................................42
................................................................................................................................................................42
.............................................................................................................................................................43
...............................................................................................................................................43  

10

 

      

" 

&

(

0 

$%  

%  

 

,               

/  

+ 

/

+        

*

* 

*          

% 

4

%   

!  

*     

 

.         

/  

  

  

#   

*   :

)

%  

+

/

!  

$    

.   

* 

* 

*      

+   

!

#      

8 

0 

# 

+ 

 

 

   

 

 

     

    

/    

*     

/ 

   

 

  

 

OPQ

Z

m

l

x

t  

%   

  

  

  

  

#  

    

*

P

O

T

V

P

U

j

Y

t

R_ 

4   

   

/  

  

 

  

% 

  

% 

/   

*       

!

#     

     

#  % 

/   

             + 

 

u

UV

P

PT

l

P

O

T

V

x

W

t

R_ 

#   

#    

#       

#    

%     

+ 

$ 

*   

4"       

          

#   

   

% 

   

* 

*  

V

PT

^

Q

O

]

V

k

k

ƒ 

  

   

KJ

@

I

K 

! 

# 

      

#  

# 

  4  

11

12      

  

           

0 

! 

!  

#

   

*

7

5  

!    

    

!

#      

#  

! 

   

 

4      

% #   

 

"  

 

   

     + 

%

    

*   

 

#   

! 

! 

"  

 

  

 

  

) 

 

 

  

*          

+      !  

 

#   

 

#  4   

*  

  

 

" 

 

#+ 

  

  

+  

"     

*   

* 

&  

  

*  

!  

  

#    

 

#

"  

#  

!

"    4  

*  

* 

+ 

  

+     

  

 

#

  

    

# 

   

    

* 

* 

 

 

 

!

      

#     

" 

"  !      

4"  

   

%      

 

 

 

  

 

  

 

#%  

*  

*

*

*    

  

!   

!     

  

  

 

 

 #          

 

 

     

!

# 

  

#   

 #         

  4   

* 

* 

#

   

  

#   

    

      

 

!  4  

*    

*            

13 

     

     )

Πρώτη χρήση: Το γραφείο
1.1.2 

Γενικά
1.1.1 1.1 Τα «Εργαλεία»  

 

  

  

!

 

0

0

     

!  

+  

# 

  

   

 

  

 

#   

!

 

,  

* 

* 

*  

  

  

4

  

 

#

 

#  

 

%  

%   

:

 

 

#*  

7  

* 

5    

  

   

7 

5 

14

∆εύτερη χρήση: Κοσµητικά σύµβολα, γούρια
1.1.3

#      

"  

+     

 !

" 

% 

"  

#    

   

#   "                

 " 

!

" 

%  

   

 

" 

 

   

*   

* 

*  

      

*  

" " 

#   

&

0

     

# 

# #  #

 

  4  

*  

" 

  

 

# 

     

  

 

 

#

 

       

15     

 

 

 

 

 4

Τρίτη χρήση: Η κατασκευή ως παιχνίδι
1.1.4  

   

 

   

 

#  

*   

*     

 

#

/   

   

   

       #       

  

   

!

# 

" 

%    *

*  

#

4  

"     

/   

+ 

 

!

#  

 

#   

+   

!  

    

   

 

7 

5      

$ 

$ 

+   

!  

!  

  

. 

*   

4 

 

   

"   

 

  

 

#  

#  

 

 

*  

*

! 

 

# 

#   

  

 

 

#  

 

#   

%

#  

    

*   

"       %  

"   

!

%    

  

  

 /         

,  

  

!

"   

 

 

%  

"          

* 

  

 

" 

" 

% 

!

! 

"   

  

*   

  

 

!    

 

     

  

 

" 

   

*   

4  

$  

# 

  

      

# 

!

# 

!               

  

+ +  

#   

  

 

#   

 

  

  

*    

*  

# 

 

#  

# 

" 

%  

 

"   

 

  

      

*  

*   

1.2 Αναφορές     

*   

*   

% 

 

   

)

I

K

I

< 

E       

   #  

!

# 4     

*  

#

 

"    & 

0

$%

$ 

 

 #

/  

!          

16   

  

#

 

*  4  

$  

* 

*    

 

  

∆ύο οικογένειες πραγµάτων
1.2.1 

   

#  

% 

!

4 

+ 

 

" 

  

%   

  

4 

*     

  

      

" 

# 

  

   

%   

 

 

#     

* 

*   

  

 

# 

! 

 

# 

  

!   

%

%     

*   

" 

!  

  

%  

#  

 

 

 

# 

  

        

 

      

%

 

/     

  

 

*

*

* 

*

*        +

 

# 

 

 

 

%      # 

 

     

*

*  

*

* 

*     

#   

"     

#  

      

# 

 

% 

    

#

%

#  

!

 

   ! 

# 

# 

   

$    

       

 

  #

 

# 

 

#  

     

*

* 

# "  

 !  

 

 

! 

 

  

     

    

5   

 

! 

# 

!  "

%  

 

## 

 /          

*

7  

         

#     

! 

 

 

 

       

# 

 

  

 

  

"  !#!

# 

  

   

 

*

* 

*  

 

# 

 

" 

 

    

 !

       

*    

"  #  

 

%

  # 

 

   

% 

 

  

*   

* 

*  

# 

 

# 

 

  

 

# 

 

  

 

 

: 

#  

 

 

*  

* 

*

*

*   

#    

#   

! 

  

%  

#   

"                     

  

  

  

# 

" 

!   

#

 

"  

 " 

!    

7

5 

* 

!!         

!

  

 

+ 

 

#       

*   

#         

% 

"

$  

  

%

+

# 

$    

*  

%    

 

    

         

 

%   

5     

%    

   

7  

# 

 

   

  +   

+   

  

# 

! 

&  

*   

*   

!  

!

+   

      

"     

 

     

*        

   

%

%  

    

   

+

%

   

*  

*   

17  

0

Για ένα σηµειολογικό ανταρτοπόλεµο
1.2.2 

   

   

 

+  

" 

%  

"   

  

+   

!

 

,  

* 

*   

     

% 

  

 

 

%  

#     

*      

!

 

0&

  

18

  

  

 

 

"   

+   

  

# 

!

  

!  

)      

 

   "  

   

  

 

,  

9

$

1

$  

#  

!   

*     

%   

  

# 

   

*  

 

  

  

!

 

&

&

    

 "  

   

# 

!

  

     

  

 

# 

!

 

,        

   

# 

! 

  

    

  

  

%   

+  #       

 "   

 4 

!   

!   , 

# 

  

    

    

*   

    

  

 +  

  

U

p

]

O

PY

l

^

m

X

V

Q

V

l

O

\

U

Q

V

U

]

O

]

U

^

O

Y

m

^

UV

U

^

^

X

Z

O

Q

p

k

V

O

l

^

Q

PY

l

O

V

V]

l

]

V

O

Q

T

V

k

X

V

]

j

[

n

[

[

W[

n

[

~

R

W

t

nt

[t

U

p

PT

k

V

P

r

R_

19   

3.1 Εκµαγείο για την κατασκευή πλίνθων   

#      

       

 

 

 

  

 

    

      

^

Y

]

O

N

U

p

U

m

kT

X

PY

l

O

V

V]

l

U

]

V

Q

Q

V

]

PT

^

Q

X

^

O

Q

^

PT

V

l

P

^

]

PY

l

O

V

V]

l

]

V

O

Q

V

T

k

X

V

]

j

r

[

n

R

ƒ

n

[

_

W

[

R

ƒ

_

W

i

nt

[t

^

]

OPQ

T

P

\kQ

^

^

T

X

^

^

^

PT

V

l

P

^

O

]

V

O

Z

\

k

X

V

Q

]

PT

]

P

^

m

X

^ 

^

X

\

]

p

]

S

l

V

V

X

U

^

]

P

V

Q

P

]

U

T

r

W

_

t

W

t

_

W

W

t

[

R

R

W

_

S

^

PT

V

l

P

^

]

\

X

V

Q

V

]

S

k

^k

l

^

X

V

V

Q

l

V

k

P

V

Q

P

]

U 

X

O

^

PT

V

l

P

r

_

W

R



ƒ

R

_

W

u

^

k

^

]

^

]

\

S

p

q

V

k

q

^

U

m

kQ

X

\

^

Q

V

]

PT

^

Y

Q

q

\

]

Y

V

^

X

\

U

]

^

]

P

s

r

~

[ 

W

n

[

i

t

W

R_

W

[

R

PT

p

m

O

]

Q

X

V

q

Q

UV

V

Q

O

]

U

^

\]

X

V

\

l

kQ

^

Y

]

P

O

p

PT

^

l

Q

P

Q

V

l

Z

^

Q

l

q

Q

V

U

]

^

]

Q

V

X

V

\
Q

]

Q

V

U
]

P 

PQ

j

[

_

[

n

R

ƒ

W

[t

W

W

[

PY

l

O

V

V]

l

U

O

]

PT

m

]

P

^

m

^

X

]

UV

V

Q

\

l

kQ

Y

^

]

PQ

Z

Q

P

X

UV

PQ

X

Z

X

^

Y

X

V

O

T

V

Y

k

k

k

S

V]

l

r

n

[

[

_

ƒ

R

R

R

_

[

[   

   

#      

  

+ 

  

 

 

 

4      

 

 

!    

 

  

  

       

^

Y

]

O

N

U

q 

Q

Q

V

P

l

PY

l

O

V

V]

Ul

]

V

Q

Q

V

]

PT

^

Q

X

^

O

Q

^

PT

V

l

P

^

]

PY

O

l

V

V]

l

]

V

O

Q

T

V

k

X

V

]

j

r

[

n

R

ƒ

W

R

n

[

_

W

[

R

ƒ

_

W

i

nt

[t

Q

V

l

^

Y

PT

V

l

P

^

Y

]

k

X

V

l

U

O

]

p

U

S

X

P

\

X

Q

V

]

PT

]

P

^

m

X

^ 

^

X

\

]

p

]

S

l

V

V

X

U

^

]

P

V

Q

P

]

U

T

k

r

_

W

[

W

[

t

[

R

R

W

_

l

V

k

k

k

S

V]

l

OP

Q

V

P

]

U 

^

V

q

Q

r

[

n

W

[



R

W

UV

P

O

] 

O

Q

]

Z

S

Q

P

^

Y

]

V

T

U

]

\

X

V

S

V

k

P

V

Q

]

P

Z

Q

X

V

Q

]

P

S

V

X

^

Y

X

q

Q

T

V

P

l

^

]

^

Y

]

O

PY

S

l

P

U

]

S

]

P

s

R

W

W

[

R



o

_

R

W

R

i

n

_

W

[

‚

€

S

U

U

Q

]

V 

Y

^

Y

X

]

Q

UV

PT

V

q

Q

T

V

P

l

V 

^

Y

]

S

^

U

Q

S

^

]

S

V

k

P

PQ

Z

U

P

O

]

r

r

o

W

R

W

_

R

 

^

U

kQ

P

Z

]

O

k

k

k

S

V]

l

PY

l

O

V

V]

l

U

O

]

PT

O

]

V

PY

O

l

V

V]

l

PQ

Z

^

V

Q

V

U

]

^

]

P

^

m

X

^

]

V

q

Q

T

V

P

l

V W

[

_

[

[

n

[

ƒ



W

R

V

p

O

]

Z

X

r

W

20 

 

! 

%   

 

 

 

4

3.2 Εκµαγείο κεραµιδιών

Q

V

l

^

Y

]

^

U

]

\

X

V

Vm

O

]

PY

UV

Q

PT

UV

S

]

Y

V

P

O

]

t

n



R

W

[

n

i

R

W

R

n

‚

€

] 

X

U

O

]

V

V

U

^
T

l

\

l

Q

]

qP

U

O

Y

Q

V

]

PT

]

P

^

m

X

^

]

V

q

Q

T

V

P

l

V

]

j

V

p

O

]

Z

X

^

]

P

O

k

\k

l

O

Y

p

\

k

Q

\

r

[

R

[

W

W

R

W

W

[t

[

_

_

ƒ

qP

S

k

V

V

l

^

Y

]

Q

V

l

Z

O

]

]

^

O

Y

Z

^

Y

]

S

OPQ

U

O

]

S

OPQ

r

t

[

R

~

t

[t

_

[t

W

R

[

i

R " 

#   

!

" 

%  

  

# 

" 

  

4     

*  

*  

PY

l

O

V

V]

l

U

]

V

Q

Q

V

U

]

^

^

Q

X

^

O

Q

^

V]

U

S

^
Q

l

^

]

V

]

V

PT

V

l

P

V

]

PY

O

l

V

V]

l

]

V

O

Q

T

V

k

X

V

]

j

n

[

_

W

[

R

ƒ

t

W

ƒ

[

~

R

_

W

nt

[t

‚

€

PQ

k

S

X

P

]

Q

V

Ul 

q

^

U

p

k

k

k

S

V]

l

O

]

Z

^

m

X

^

]

]

U

\

Q

X

V]

l

Q

V

U

]

^

^

Y

Q

q

V

^

T

X

^

V

]

U 

]

V

]

nt 

[t

_

[

[

[t

[

[t

R_

W

[

ƒ

[

~

R

‚

€

^

PT

V

l

P

^

]

P

S

]

V

]

Q

V

U
]

P 

^

V

q

Q

V

^

T

^

X

O

X

S

k

l

V

k

V

P

^

Y

]

r

_

W

W

ƒ

[

~

R



R

W

[

[

n

W

W

t

21 

V

^

Q

]

Z

]

UV

Q

PT

UV

PQ

X

Z

X

U

q 

Q

Q

V

P

l

U

p

]

PY

l

O

V

V]

l

N

3.3 Εκµαγεία τραβηχτού κονιάµατος   

     

4.1 Σκάφη 

# 

!

!       

    

  

€

\

l

Q

]

qP

U

O

Y

^

q

^

^

l

Q

]

V

V]

SU

^
Q

l

Q

V

U

^

]

S

PY

O

l

V

V

X

S

l

O

U

O

]

PY

l

O

V

V]

l

]

V

O

Q

T

V

k

X

V

]

j

r

t

nt

W

[t

W

o

R

[



[

i

nt

[t

‚

V

q

Y

OP

Q

V

]

P

O

l

T

UV

PQ

X

Z

X

^

^

T

^

X

^

\

k

X

^

Q

V

]

^

PT

Q

X

^

O

Q

V

PY

O

l

V

V]

l

U

O

]

V

V

U

^
T

l

n

R

R

~

R

t

i

t

[

W

[

R

ƒ

t

W

n

[

W

UV

V

Q 

S

l

Q

]

P

O

Q

UV

PT

PY

l

O

V

V]

l

U

O

]

V

Q

]

PT

]

P

^

m

X

^

]

U

V

\

]

^

Y

X

^

U

m

kT

X

U

]

P

O

P

m

U

T

]

V

OP

O

V

O

]

S

V]

l

r

n

R

[ƒ

n

[

[

W

[

[

Q

S

Y

]

^

]

P

Q

V

]

P

qP

UV

V

Q

V

l

S

l

O

U

O

]

V

Q

]

PT

]

P

^

m

X

^

]

\

k

X

^

V

]

\

]

V

q

Y

^

PT

O

\

]

Y

m

Q

X

P

^

]

OPQ

S

]

r

R



W

[



[

t

[

i

t

[

R

W

[

[

W

  

"       

   

  

# 

4     

OP

O

]

Z

^

m

^

X

]

S

^

V

]

P

O

Y

qP

U

S

V

U

]

V

Q

Q

V

]

PT

^

Q

X

^

O

Q

Q

S

Y

]

^

]

PY

O

l

V

V]

l

]

V

O

Q

T

V

k

X

V

]

j

[

[

n

R



W

i

[

[

_

W

[

R

ƒ

R



i

nt

[t

U 

l

kQ

U

Y

p

\

V

q

Q

kQ

T

X

P

S

l

O

V

PT

^

q

V

k

k

k

S

V]

l

r

R

 

W

i

[

o

 

ƒ

[

"     

# 

 

 

    

 

   

  

   

*      

 

 

 

4  

 

   

%   

#   

 

#              

  

  

%   

  

#      

V

O

]

]

O

U

U

]

Q

X

V

^

T

Q

X

^

^

Q

]

]

V

O

Q

T

X

P

^

]

Q

V

l

Q

V

U
]

P 

O

]

V

q

Q

^

V

Y

]

\

l

V

^

]

P

s

r

t

R[t

[

n

R

ƒ

[

R

t

ƒ

[t

W

R

ƒ

R

R



_

R



4.4 Μυστρί  

 

! 

"  

*   

! 

 

"  

"      

   

   

   

4     

22 

 

%  

   

 

# 

)

4.2 Φτυάρι

4.3 Πιλοφόρι (φραγκόφτυαρο)

^

V]

U

S

Q^

l

^

l

Q

]

qP

U

O

Y

^

Y

]

O

]

Z

^

m

X

^

]

U

]

V

Q

Q

V

]

t

W

[

[

[

_

W

[

R

ƒ

R

W

i

nt

[t

S

O

l

U

\]

X

V

^

Y

]

S

^

V

]

P

U

]

^

V]

SU

^
Q

l

^

Y

]

O

Y

qP

U

S

V

U

U

]

q 

Q

Q

V

P

Ul

p

]

U

p

U

m

kT

X

U

p

]

V

]

P

[



[ 

R



W

[

i

t

W

[

[

i

W

R

nW

V

l

^

V

Y

\

]

l

V

^

O

]

r

r 

R



_

R

  

"  

"      

   

   

 

# 

,      

U

p

q

Z

X

V

q

U 

l

V

k

X

U 

Q

V

l

O

]

Z

^

m

X

^

U

]

]

V

Q

Q

V

]

PT

^

Q

X

^

O

Q

S

l

V

V]

^

PY

l

O

V

V]

l

]

V

O

Q

T

V

k

X

V

]

j

i



R

[

[

[

_

W

[

R

ƒ

t

R

W

i

nt

[t

‚

€

U

p

k

k

S

Q

V

l

V

U

V

^
T

l

\

l

Q

]

qP

U

O

Y

^

]

P

V

l

S

k

X

]

O

k

\k

l

O

Y

U

]

V

Q

V

k

]

V

X

]

\

k

V

X

V 

W

W

t

[t

[

[

_

[

_

nt

~

[t

W

[

ƒ 

PY

l

O

V

V]

l

U

O

]

U

p

PT

^

Q

O

]

r

n

[

ƒ 

 

#+ 

!  

  

 

 

%  

   

  

#  

4    

*   

"  

"      

   

     

^

]

P

s

U

p

OP

U 

k

X

V

k

^k

X

^

PT

k

V

P

p

Q

V

]

PT

^

Q

X

^

O

Q

U

Q

S

X

P

l

O

^

]

PY

O

l

V

V]

l

]

V

O

Q

T

V

k

X

V

]

j

r

n

R

ƒ

R_

t

W

[

R

ƒ

R

i

nt

[t

U

]

\

X

V

S

Q

V

l

V

]

U

^

m

k

^k

^

l

X

V

UV

PY

O

l

V

V]

l

U

O

]

S

Q

V

l

U

^

m

]

P

^

m

X

^

]

UV

U

^

^

X

U

Q

S

X

P

l

O

[



R

[

i

n

[



R

[

R

W

R

U

O

]

U

p

PT

^

Q

O

]

U

p

k

k

S

U

p

k

O

k

\k

^

l

X

V

U

]

V

Q

\

k

^

\

l

Q

p

PT

m

^

Q

X

^

O

Q

UV

Q

V

[

ƒ

n[

[

[

_

t

ƒ

W

t

R

W

t

[

W

[

R

ƒ

n

PY

O

l

V

V]

l

l

PY

O

l

V

V]

l

r

n   

    

! 

  

! 

%  

   

 

 

"

)    

*  

*  

]

U

p

]

S

O

Q

Q

X

P

U

p

]

O

p

O

]

q

S

Q

U

]

V

Q

Q

V

]

PT

^

Q

X

^

O

Q

V

O

]

PY

O

l

V

V]

l

]

V

O

Q

T

V

k

X

V

]

j

[t

W

R

ƒ

[

R

[

_

W

[

R

ƒ

R[

i

nt

[t

V

^

T

Q

X

^

^

Q

]

r

t

ƒ

23

PT

^

Q

X

^

O

Q

T

O

]

Y

^

]

PY

O

l

V

V]

l

]

V

O

Q

V

T

k

X

V

]

j

4.5 Ματρακάς

4.6 Σκεπάρνι

4.7 Ξύστρα σοβατίσµατος      

5.1 Πριόνι  

"     

U

p

k

O

p

\

V

q

Q

Q

V

l

^

X

U

l

]

V

Q

Q

V

]

PT

^

Q

X

^

O

Q

U

\
Q

Q

X

^

]

PY

O

l

V

V]

l

]

V

O

Q

T

V

k

X

V

]

j

r[



R

W

n

[

_

W

[

R

ƒ

R

i

nt

[t 

  

 

# 

+ 

!  

  

 

 

%  

   

  

)    

*   

"      

   

  

UV

PT

^

X

V

k

k

k

S

V

v

O

Q

q

S

P

V]

l

V

l

O

l

P

V

Q

V

Q

]

^

PT

Q

^

X

O

Q

UV

T

V

PY

O

l

V

V]

l

]

V

O

Q

T

V

k

X

V

]

j

r

R

W

[

R

[



n

n



_

W

[

R

ƒ[

i

nt

[t

u

U

p

U

Z

PQ

l

U

Q

]

V

V

l

U

p

k

O

k

\k

\

l

X

V

U

]

V

Q

\

k

^

p

Q

V

l

PT

m

^

Q

X

^

O

Q

r

r

r

W[

[

[

_

t

ƒ

W

t

[

W

[

R

ƒ

! 

!  

 

!  " 

 

%  

   

    

4     

*     

    

  

U 

l

kQ

U

Y 

U

V

q

V

V

O

U

Q

O

T

l

^

^l

]

V

Q

Q

V

]

PT

^

Q

X

^

O

Q

^

U

O

Q

\

l

^l

]

PY

O

l

V

V]

l

]

V

O

Q

T

V

k

X

V

]

j

r

R

W

_

W

[

R

ƒ

i

nt

[t

!

!  

 

!  " 

 

%  

   

    

4      

*      

    

! # 

  

V

Ul

p

S

X

U 

l

kQ

Y

S

^

V

]

P

U

]

V

Q

p

U
m

O

Y

Q

V

]

PT

^

Q

X

^

O

Q

kQ

T

X

P

^

]

PY

l

O

V

V]

l

]

V

O

Q

T

V

k

X

V

]

j

r

r

o

W

i

R



W

[

_

t

n

W

[

R

ƒ

W

o

i

nt

[t

U

p

U

Z

PQ

l

U

Q

]

V

r

W

24      

   

   

4

5.2 Αξίνα

5.3 Κόσκινο

5.4 Ζεµπίλι

5.5 Κουβάς 

# !

!  

 

!  "      

*      

   

 

!

   

V

l

^

U

P

U 

l

kQ

U

Y

p

PT

k

V

P

S

^

V

]

P

U

]

V

Q

Q

V

]

^

PT

Q

X

^

O

Q

S

^

Y

l

^

PY

O

l

V

V]

l

]

V

O

Q

V

T

k

X

V

]

j

r

r

R

i

i

R_

R



W

[

_

W

[

R

ƒ

t

~

i

nt

[t

U

p

U

Z

PQ

l

U

Q

]

V

r

W

!

!  

 

!  " 

 

%   

   

    

4      

*     

    

!

 

# 

   

U

p

S

X

U 

l

kQ

U

Y

p

PT

k

V

P

S

^

V

]

P

U

]

V

Q

V

Q

]

PT

^

Q

X

^

O

Q

O

Q

\

]

V

l

^

]

PY

O

l

V

V]

l

]

V

O

Q

V

T

k

X

V

]

j

o

W

i

i

R_

R



W

[

_

W

[

R

ƒ

R

i

nt

[t

U

p

U

Z

PQ

l

U

Q

]

V

V

l

r

r

r

W

25 

 

%  

   

 

#  

,

5.6 Καρότσι    

 

  

6.1 ∆ιαβήτης-κοµπάσο 

! 

#  

!  

 

   

 

%    

*   

!  

+ 

! 

!  

     

  

 

+  

!  

  

*   

"  

"      

   

  

#   

,      

u

U

p

^

l

k

X

^k

X

^

]

Q

V

l

\

O

V

q

Q

P

O

^

]

V

Q

Q

V

]

^

PT

Q

X

^

O

Q

^

O

S

X

^

l

]

V

q

Q

^

PY

l

O

V

V]

l

]

V

O

Q

T

V

k

X

V

]

j

W

ƒ

_

W

[

R

ƒ

W

[t

n

~

i

nt

[t

O

U

Q\

l

PQ

X

V

OP

Q

V

l

U

p

\

]

Q

V

l

U

p

k

l

l

\

O

V

q

Q

P

O

U

^

O

]

p

T

Y

l

Q

V

]

PT

^

Q

X

^

O

Q

U 

^

U 

l

Q

r

[W

ƒ

t

R

W

[

R



R

W

R

U

p

U

V

\

U

l

^

Q

l

U 

U

l

Q

p

Q

PY

l

O

V

V]

l

U

]

V

qPQ

S

V

X

V

Q

p

X

\

U 

^

U 

l

Q

]

P

W

P

p

]

_

P

p

P

r

r

R

n

[

W

_

R

_

t

i



R

W

R

W

_  

+ 

 

!

% 

!   

 

%   

   

 

#%  

4 

*  

*     

!    

  

 

# 

 !   

!   

#  

%  

+  

*   

* 

7 

* 

5

* 

!

%  #%    

!

# 

     

"   

! 

" 

!  

  

          

"  

"       

 

#%  

4       

U

p

PT

^

Q

O

U

]

p

\

V

q

Q

V

]

\

]

]

P

Vm

l

V

Q

]

P

l

O

T

m

S

O

]

]

V

U

^

]

\

q

^

P

PY

O

l

V

V]

l

]

V

O

Q

T

V

k

X

V

]

j

ƒ

R



[

[

R

~

i

[t

W

[t

W

n

_

[

W

i

nt

[t

U

p

^

T

]

U

p

]

V

]

\

]

]

P

Vm

l

V

qPQ

S

V

X

V

Q

p

X

\

PY

O

l

V

V]

l

]

r

ƒ

[

[

W

_

R

_

t

i

nt

[t  #   

      

 

%  

   

  

# 

4     

*  

*  

! 

" 

!  

  

 

!    

  

#   

  

*   

*   

!

%  #%   

 

!

# 

     

"          

"  

"      

   

  

# 

4    

26  

   

  

#   

,

6.2 Νήµα της στάθµης

6.3 Αλφάδι

U

p

\

V

q

Q

V

]

\

]

U

Q

^

]

^

Q

]

O

P

P

U

]

V

Q

Q

V

]

^

PT

R



t

[

R

o

[t

[

R

[

_

W

[

R

ƒ



i

nt

[t

V

q

P

X

S

q

V

O

]

V

Q
qP

S

V

X

V

Q

p

X

\

PY

O

l

V

V]

l

]

U

p

PT

^

Q

O

]

r

W

_

R

_

t

nt

[t

ƒ   

    

! 

  

! 

%  

   

  

,    

*  

*   

* 

U

p

\

V

q

Q

^

q

P

X

T

X

P

UV

Z

OP

O

^

T

X

^

]

V

Y

]

U

]

V

Q

Q

V

]

PT

^

Q

X

^

O

Q

X

^

PY

l

O

V

V]

l

]

V

O

Q

T

V

k

X

V

]

j

R



[

[

[

_

W

[

R

ƒ

[t

ƒ

n

i

nt

[t

V

Q

PT

m

^

Q

X

^

O

Q

UV

PT

^

X

V

k

k

k

S

V

v

^

q

Y

Z

X

V

q

^

Y

]

P

l

S

k

X

^

Q

V

qPQ

S

V

X

V

Q

p

X

\

]

U

p

PT

^

Q

O

]

r

_

[

W

[

R

ƒ

R

W

[

R

t

W

_

R

_

t

i

[t

ƒ

U

p

]

S

U

V

^
Q

l

O

p

U

T

^

]

^

Q

V

Q

l

O

p

O

]

q

S

Q

U

]

r

W

[

R

o

[

R

[

27

Q

X

^

O

Q

q

Q

S

k

V

^

]

PY

l

O

V

V]

l

]

V

O

Q

T

V

k

X

V

]

j

6.4 Πήχης   

    

7.1 Υλικά 

 

"    

#  

4 

* 

!     

! 

 

     '

'

0 

! 

#  

"      

7 

5  

# 

  

   

 

   

 

, 

      

*   

* 

+

   

 

 

! 

!

# 

  

 

#   

 

 

#

 

*       

, 

!   

+   

! 

# ! 

%   

 

  

! $  

"   

*     + 

 

 

 

      

        

  

"        

  

 

! 

!

# 

  

!   

+    

 

   

" 

    

*  

* 

+  

#  

* 

$  

#  

  

# 

 

 " 

" 

%

!  

"  

  

 

"

4     

* 

% 

 

%  

# 

 

%

! 

!     #  

 

"  

%        

* 

%

! 

% 

 

  

#      

 

  

7 

5

* 

O

Q

]

Z

PY

l

O

V

V]

l

U

O

]

^

\

X

]

^

^

Q

]

Z

]

P

Q

V

U

]

^

]

P

^

m

X

^

]

UV

PQ

X

Z

X

V

PT

^

Q

O

]

S

l

^

Q

q

V

]

\
Q

]

Q

V

U
]

P 

PQ

j

n

[

R

W

R

ƒ

W

W

[

l

Q

]

P

O

P

PY

l

O

V

V]

l

V

Q

]

PT

V]

q

Q

UV

^

k

X

^

Y

]

p

OP

U

S

Z

^k

O

]

O

Y

^

Q

Q

V

U

]

^

X

Z

k

^

X

UV

P

O

] 

n

ƒ

W

n

[

R

[

n

[

t

R

[t

~

R

V

O

T

V

Y

r

R

_

28

7.2 ∆ηµιουργία των δοµικών στοιχείων   

"   

  

!

%   

 

4

(

0

       

"    

 

! 

%   

 

4

&

(

     

29             

 

$

1

(

    

*    

  

 

%   

#  

 

(

9

    

30 

"  

  

    

"

"  +   

# 

 +  

.

(

8

          

   "  

   

# 

  

(

    

31

7.3 Κατασκευή   

#   

 

" 

$

#         

  

.

(

(

        

'

'

0 

! 

#  

"  

7 

5     

!

%  

!

" 

  

 

%   

#     

   

(

     

32  

"

  

%   

"  

% 

4

(

     

#   

!  + 

.

'

(

0

    

33 

#%  

  

 

# 

 

 

#  

.

0

(

0

            

    

 

% 

4

&

(

0

    

* 

34  

 

  

    

    

 

% 

4

1

(

0

   

*  

*  

 

"  

    

    

 

+  

.

9

(

0

   

*  

* 

35   

  " 

 

$

8

(

0

      

*

36   

  

" 

 

$ 

(

0

      

*

37  

      

+ 

 

1 

 

" 

 

& 

   0

      

*   

# 

! 

%        

 " 

9 

    

*  

38   

#  

#  

  

8 

       

 

" 

 

  

#  

   

*   

39  

/

( 

  

* "   

  

40 

 

#  

   

#%  

 

# 

$

'

0 

      

41   

# 

0 

0

     

# 

&

0 

   

42   

1

0 

   

 

 

#

4

9 

0

   

43

44 

$

/ 

$ 

! 

"   

#

!

0 

# 

/     

!

+

)

2 

* 

&

(

(

8

0

4  

(

&

( 

(

(

(

'

0

& 

A 

4  

45