CAP.4.

BAZE DE DATE ÎN MICROSOFT ACCESS 2007
4. EXTRAGEREA INFORMAŢIILOR DINTR-BAZĂ DE DATE 4.1. CĂUTAREA UNEI ÎNREGISTRĂRI
După ce a fost creată o bază de date, este necesară gestionarea informației din respectiva bază de date. Două dintre tehnicile de gestionare sunt reprezentate de a) sortarea înregistrărilor în ordine ascendentă sau descendentă; b) filtrarea anumitor înregistrări dintr-o bază de date. a) Sortarea înregistrărilor realizează schimbarea ordinii în care apar înregistrările într-un tabel. Sortarea se poate realiza după valorile dintr-un câmp : P1. În modul Foaie de calcul se poziționează cursorul în coloana după care se dorește sortarea; P2. Se selectează tabulatorul Pornire; P3. Din grupul Sortare și filtrare se selectează butonul Ascendent sau Descendent. Observaţie : pentru anularea sortării, din grupul Sortare și filtrare se selectează butonul Ştergere totală sortări. P2 P1 P3

Brebenel George – Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu”-2010

1

P4. iar pentru aceeași valoare în acest câmp. P4. sortarea se poate reliza după următorul câmp. Celealte coloane se selectează ținând apăsată tasta Shift și făcând clic pe antetul coloanei. sortarea după NumePrenume).Sortarea se poate realiza după valorile aflate în două câmpuri. Se execută clic pe antetul coloanei pentru a o selecta. P3. P2. Se selectează o coloană și se trage cu mouse-ul anteturile de coloană pentru a le rearanja astfel încât să fie adiacente. Astfel se poate realiza sortarea după valorile aflate într-o coloană. P3 P2 P4 b) Filtrarea înregistrărilor realizează afișarea doar a anumitor înregistrări în funcție de o anumită valoare dintr-un câmp sau în funcție de mai multe valori din mai multe câmpuri. Se repetă pații P1-P3 pentru utilizarea unor câmpul suplimentare la filtrare. În modul Foaie de calcul se face clic pe butonul cu săgeată al listei câmpului ce se dorește filtrat. Din grupul Sortare și filtrare se selectează butonul Ascendent sau Descendent. Pentru aceasta : P1. P3. (de exemplu sortarea după Seria clasei. P2. P1. iar pentru elevii aceleaieși clase. Se selectează casetele de validare ale elementelor cu care trebuie să corespundă înregistrările pentru a fi incluse în tabel. Se selectează tabulatorul Pornire. Pentru a utiliza filtele prefabricate se selectează Filtre text / Filtre numerice și apoi opțiunea de filtrare. Brebenel George – Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu”-2010 2 .

P3 P5 P2 P1 4. c) Interogări încrucișate sau bidimensionale (crosstab query). fără indicarea modului de obținere. Interogările sunt reținute într-un fișier de cereri și la execuție se obține un set dinamic de date.  Interogări de ștergere (delete query). de selecție (select query) b) Interogări pentru actualizare  Interogări de adăugare (append query).  Interogări de modificare (update query). Tipuri de interogări : a) Interogări simple. Brebenel George – Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu”-2010 3 . Spunem că rezultatul interogării este un fișier virtual de date. Pentru eliminarea unui filtru se selectează Golire filtru din <nume coloana>.P5. DEFINIREA DIFERITELOR TIPURI DE INTEROGĂRI ÎN ACCESS Interogările (sau cererile) reprezintă solicitări de date specificate de utilizator în mod direct.2.

Fereastra de proiectare a unei interogări are două părți : prima. INTEROGĂRI DE SELECȚIE (SELECT QUERY) Interogările de selecţie sunt cele mai utilizate dintre toate formele de interogare pentru că oferă posibilitatea extragerii informațiilor din una sau mai multe tabele. tabelele și relațiile dintre ele. Pentru adăugarea câmpurilor în interogare se face dublu clic pe fiecare câmp din tabela deschisă în partea de sus a ferestrei de proiectare. Pentru eliminarea unui câmp. Pașii definirii unei interogări de selecție utilizând fereastra QBE (Query By Example) : P1.3. prezintă sursele de date. P2 P1 Aplicație : Să se creeze o interogare de selecție utilizând tabelele Clase și Elevi ai bazei de date Scoala. Precizarea câmpurilor și tabelelor din care provin ce vor forma coloanele rezultatului sau vor fi folosite în selecția articlolelor. A doua parte conține o grilă pe care se precizează coloanele ce vor forma rezultatul și criteriile pe baza cărora este definită interogarea. în partea de sus. Specificarea surselor de date (tabele sau alte interogări). P2. selectând din tabulatorul Creare grupul Altceva butonul Proiectare Interogare. Pentru a adăuga toate câmpurile tabelei la interogare se face dublu clic pe asterisc (*). Deschiderea ferestrei QBE (Query By Example).4. P3. se selectează coloana din partea de jos a ferestrei de proiectare și se Brebenel George – Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu”-2010 4 .

Aplicație : Să se afișeze elevii clasei „10A” sau „10B”. Pentru precizarea condiției de selecție a articolelor în rândul Criterii se introduc condițiile ce trebuie îndeplinite de înregistrări utilizând operatorii de selecție : . să se adauge un câmp calculat în care să se calculeze numărul total de absențe după formula : TotalAbsente: [absm]+[absn]. P4. Brebenel George – Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu”-2010 5 . Observație : Pentru afișarea câmpurilor selectate se va bifa Afișare. Media. Aplicație : Să se afișeze elevii care sunt din clasa „10A” sau au media 10. Filtrarea înregistrărilor. dar pe rânduri diferite.apasă tasta Delete. De asemenea. Aplicație : Să se adauge la interogare câmpurile Seria din tabela Clase și NumePrenume.Operatorul OR aplicat la câmpuri diferite plasează condiţiile în coloane și pe rânduri diferite.Operatorul AND aplicat la nivel de câmp și între câmpuri. Pentru adăugarea câmpurilor calculate în interogare se introduce în linia Câmp numele coloanei calculate urmat de „:” și de o expresie care să conțină câmpuri ale tabelelor între paranteze drepte. Aplicație : Să se afișeze elevii clasei „10A” care au media cuprinsă între 8 și 10. . În exemplu TotalAbsente: [absm]+[absn].Operatorul OR aplicat la același câmp plasează condiţiile în aceeași coloană. . Absn din tabela Elevi. Absm.

De asemenea pentru filtrarea datelor pot fi folosite interogările cu parametrii.Folosirea măştilor pentru selectarea unei submulţimi de valori utilizând operatorul Like. Sortarea înregistrărilor prin precizarea cheilor de ordonare/grupare. Rularea (lansarea în execuție).. (exemplu =[cls]) Aplicație : Să se afișeze elevii clasei [cls] cu media mai mare decât [med]. P6. Sortarea se poate realiza Ascendent sau Descendent după mai multe câmpuri. pentru ca filtrul aplicat asupra datelor să fie variabil. iar pentru elevii aceleiaţi clase după numele şi prenumele elevilor. Se realizează selectând butonul Executare sau pe butonul Brebenel George – Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu”-2010 6 . Aplicație : Să se ordoneze informaţiile despre elevi după seria clasei. Astfel. P5. Aplicație : Să se afișeze elevii clasei a 10-a. ordinea acestor câmpuri dă prioritate cheilor. în câmpul Criterii se introduce în locul etichetelor nume de variabile între paranteze drepte. Se poate preciza un şablon care conţine caracterul de substituire „*” pentru înlocuirea unui grup de caractere şi „ ?” pentru înlocuirea unui singur caracter.

Seria. Brebenel George – Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu”-2010 7 . Elevi. Elevi.Media.Seria = Elevi.NumePrenume.Seria WHERE (((Clase. opţiunea SQL Vizualizare SQL.Absm. Elevi.NumePrenume. P4 P6 P5 P3 P7 Observaţie : Pentru vizualizarea comenzii SELECT SQL se selectează butonul Vizualizare.Absn.Seria.Seria)=[cls]) AND ((Elevi. [absm]+[absn] AS TotalAbsente FROM Clase INNER JOIN Elevi ON Clase. Elevi. Închiderea şi salvarea interogării de la butonul de închidere. Se va afişa comanda SQL : SELECT Clase.Media)>[med])) ORDER BY Clase.Vizualizare din grupul Rezultate. P7. Elevi.

În fereastra Adăugare se introduce numele tabelului în care se adaugă informaţiile. Rularea (lansarea în execuție). P2. Închiderea şi salvarea interogării de la butonul de închidere.4. Brebenel George – Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu”-2010 8 . butonul Adăugare. selectând din tabulatorul Creare grupul Altceva butonul Proiectare Interogare. Media. Sortarea înregistrărilor prin precizarea cheilor de ordonare/grupare. P6. Selectăm forma interogării din tabulatorul Proiectare. NumePrenume. Deschiderea ferestrei QBE. Aplicație : Să se creeze o interogare pentru adăugarea la tabela BURSIERI a informațiilor (NrMat. P3. Filtrarea înregistrărilor pentru precizarea condiției de selecție a articolelor în rândul Criterii. Se realizează selectând butonul Executare sau pe butonul Vizualizare din grupul Rezultate. P1. grupul Tip interogare. INTEROGĂRI DE ACTUALIZARE  Interogări de adăugare (Append Query) În vederea adăugării unui set de articole dintr-o tabelă în altă tabelă. Sortarea se poate realiza Ascendent sau Descendent după mai multe câmpuri. se poate folosi o interogare care va selecta datele ce trebuie adăugate şi le va trimite în câmpurile tabelei destinaţie. ordinea acestor câmpuri dă prioritate cheilor. P5. Precizarea câmpurilor și tabelelor din care provin ce vor forma coloanele rezultatului sau vor fi folosite în selecția articlolelor. P8. Specificarea surselor de date (tabele sau alte interogări). Seria) tuturor elevilor bursieri (MEDIA>8) ordonate descrescător după MEDIA. P9. P4. baza de date în care se află tabela şi se selectează OK. P10.4. Observație : Tabelul al cărui nume este introdus în câmpul Nume tabel trebuie să fie creat. P7. Precizăm pe linia Adăugare la numele câmpului destinație (numai în cazul în care nu are același nume).

P9 P8 P6 P2 P3 P5 P7 P4 Brebenel George – Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu”-2010 9 .

selectând din tabulatorul Creare grupul Altceva butonul Proiectare Interogare. P5. P8. Aplicație : Să se creeze o interogare pentru modificarea tabelei CLASE. P4. Interogări de modificare (Update Query) Corecția mai multor aricole care verifică o anumită condiție cu aceeași valoare se poate face printr-o interogare de tip Update (UPDATE QUERY). dacă se știe că noua sală în care învață elevul ”MATEI VICTOR” este SALA 7. P7. Specificarea surselor de date (tabele sau alte interogări). Filtrarea înregistrărilor pentru precizarea condiției de selecție a articolelor ce vor fi modificate în rândul Criterii. Brebenel George – Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu”-2010 10 . grupul Tip interogare. P2. P1. Selectăm forma interogării din tabulatorul Proiectare. Precizăm pe linia Actualizare la noua valoare pe la care va fi actualizat câmpul respectiv. Deschiderea ferestrei QBE. P6. P3. Rularea (lansarea în execuție). Precizarea câmpurilor și tabelelor din care provin care stau la baza selecției înregistrărilor sau care urmează să fie modificate. butonul Actualizare. Închiderea şi salvarea interogării de la butonul de închidere. Se realizează selectând butonul Executare sau pe butonul Vizualizare din grupul Rezultate.

P4 P7 P6 P5 P2 P3 Brebenel George – Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu”-2010 11 .

P7. P3. Specificarea tabelei din care vor fi șterse datele. P4. P5. Precizarea câmpurilor care stau la baza selecției înregistrărilor care vor fi șterse. grupul Tip interogare. P6 P2 P5 P3 P4 Aplicație : Să se creeze o interogare pentru ștergerea informațiilor din tabela ELEVI despre elevii cu un număr mai mare de 50 de absențe nemotivate. Filtrarea înregistrărilor pentru precizarea condiției de selecție a articolelor ce vor fi șterse în rândul Criterii. Interogări de ștergere (Delete Query) Cu ajutorul interogărilor putem obține seturi de date care pot fi supuse operației de ștergere. P2. Închiderea şi salvarea interogării de la butonul de închidere. butonul Ștergere. Rularea (lansarea în execuție). Brebenel George – Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu”-2010 12 . Selectăm forma interogării din tabulatorul Proiectare. selectând din tabulatorul Creare grupul Altceva butonul Proiectare Interogare. Deschiderea ferestrei QBE. P1. P6. Se realizează selectând butonul Executare sau pe butonul Vizualizare din grupul Rezultate.

butonul Tabel încrucișat.4. P2. grupul Tip interogare. iar pe linia TOTAL alegem GRUPARE DUPĂ. iar pe linia TOTAL alegem GRUPARE DUPĂ. Din lista TABEL ÎNCRUCIȘAT alegem TITLU DE RÂND. P4. Plasăm pe a treia coloană câmpul NRMAT care va fi folosit drept conținut al matricei. Plasăm pe prima coloană câmpul SERIA care va fi folosit pentru linii. Selectăm forma interogării din tabulatorul Proiectare. Rularea (lansarea în execuție). din fiecare clasă. selectând din tabulatorul Creare grupul Altceva butonul Proiectare Interogare. P7. Brebenel George – Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu”-2010 13 . Plasăm pe a doua coloană câmpul MEDIA care va fi folosit pentru coloanele interogării. INTEROGĂRI ÎNCRUCIȘATE SAU BIDIMENSIONALE (CROSSTAB QUERY) O încrucișare este rezultatul unei interogări speciale care permite analiza relației dintre un câmp al tabelei de date și alt câmp al aceluiași tabel. iar pe linia TOTAL alegem COUNT. Deschiderea ferestrei QBE. Din lista TABEL ÎNCRUCIȘAT alegem TITLU DE COLOANĂ. P6. P1. P5. cu aceeași medie. Specificarea surselor de date (tabela Elevi). Închiderea şi salvarea interogării de la butonul de închidere.5. P3. Aplicație : Să se determine numărul de elevi. Se realizează selectând butonul Executare sau pe butonul Vizualizare din grupul Rezultate. P8. Din lista TABEL ÎNCRUCIȘAT alegem opțiunea VALUE.

P7 P4 P3 P2 P5 P6 Brebenel George – Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu”-2010 14 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful