Dancing in the flash, de Stefan Caraman

PERSONAJE : FEMEIA AGENTUL REPORTERUL CAMERAMANUL UN MILITAR AL DOILEA MILITAR AL TREILEA MILITAR OFI ERUL PREOTUL DASC LUL FEMEIA ÎN NEGRU UN B RBAT ALT B RBAT MORTUL UN CURIOS ACTUL I (pe mijlocul scenei este reprezentat un cimitir - o mic movil acoperit cu cruci; cimitirul este încercuit de un gard mai mult schi at; printre cruci se afl un num r de apte cadavre în picioare care se rotesc în cerc, în lini te, dând impresia c danseaz ; cadavrele sunt în diferite stadii de putrefac ie, au diverse infirmit i, hainele lor sunt, de asemenea, putrezite; asupra lor este proiectat o lumin difuz , restul scenei fiind acoperit de întuneric; pe tot parcursul spectacolului se va auzi o muzic persistent iar spectatorii vor avea impresia c aceasta provine de undeva din cimitir; este obligatorie muzica promovat de casa E.C.M.; sugestii pentru muzic : Eberhard Weber, David Darling, Ketil Bjornstadt, Terje Rypdal; dup ridicarea cortinei, lumina se amplific progresiv i se aude cântatul coco ilor - e diminea ; prin fa a cimitirului se distinge acum un drum, sau o strad ; din culise apare o femeie în vârst plimbându- i c elul; este concentrat asupra animalului i nu observ mi carea cadavrelor decât atunci când ajunge în dreptul movilei; observându-i se opre te brusc, are un moment de stupefac ie, dup care începe s strige isterizat ; fuge înapoi abandonând câinele; dup o vreme aceea i femeie intr în scen înso it de un agent de strad ; agentul înainteaz prudent; în spatele lui femeia se ad poste te într-o atitudine aproape comic ; agentul se apropie de gardul cimitirului i urm re te intrigat mi carea cadavrelor; toate replicile personajelor vii trebuie s par ireale, adev rat este doar ceea ce se întâmpl în cimitir)

FEMEIA (arat cu degetul c tre cadavre) : A i v zut «? A i v zut«? Credea i c sunt nebun « uite c n-am înnebunit« mor ii au ie it din mormintele lor« a venit Apocalipsa ! AGENTUL : Cine ? FEMEIA (uimit ) : Apocalipsa ! AGENTUL : A-ha ! Unde ? FEMEIA : NU !!! Domnule, Apocalipsa nu se vede; Apocalipsa înseamn sfâr itul lumii. AGENTUL : Nu cred; poate fi vorba de o fars - s-au mai întâmplat astfel de lucruri« FEMEIA : Fars !?! Domnule, am impresia c v bate i joc de mine. V reamintesc c am pl tit i pl tesc taxe mari ca dumneavoastr s v face i datoria, iar datoria dumneavoastr este s ne ap ra i. Pe noi, cet enii onorabili ai ora ului« AGENTUL : Datoria mea, doamn , este s nu m pripesc. Regulile noastre sunt foarte clare, iar înc lcarea lor m poate costa libertatea. FEMEIA : Ce reguli, domnule, ce reguli ? invadeaz ora ul ? Dac ne omoar ? tia au ie it la suprafa i dumneata îmi vorbe ti mie de reguli ? Dac

AGENTUL : Sincer s fiu, nu prea tiu ce s fac. N-am fost niciodat instruit cum s m comport la vederea unui mort, ca s zic a a, viu. V-au f cut vreun r u ? V-au amenin at într-un fel sau altul ? FEMEIA : Cine ? AGENTUL : tia« mor ii.

FEMEIA : Ei a ! Au mai apucat ? AGENTUL : Atunci ? FEMEIA : Atunci ce ? AGENTUL : Doamn drag , mort sau viu, cet eanul are dreptul de a nu fi deranjat atâta vreme cât respect legea. Domnii de colo nu fac altceva decât s se învârt . E drept nu arat tocmai a cet eni, dar« FEMEIA (exasperat ): Domnule« simt c înnebunesc... Eu î i spun c mor ii au ie it din morminte i dumneata o dai cu legea. Sfâr itul lumii« am s m plâng efului dumneavoastr « AGENTUL (oarecum impacientat) : Doamn , doamn , s nu face i asta! Doamne Dumnezeule, asta îmi mai lipsea - o reclama ie. Haide i s ne mai gândim, s mai cânt rim« FEMEIA : Ce s mai cânt rim, domnule, ce s mai cânt rim ? Trece i la ac iune; la fapte! AGENTUL : S trec la ac iune« FEMEIA : Dovedi i-mi c sunte i, înainte de toate, un b rbat adev rat. AGENTUL : În rest, le aveam pe toate« FEMEIA : La atac !

AGENTUL : Pot angaja oricând un avocat« mai degrab este o situa ie f r ie ire. Ei vor ti ce s fac . a a« AGENTUL (încurajat. dar nu este b gat în seam ) FEMEIA : A i v zut ? A i v zut ? Oameni f r Dumnezeu« AGENTUL (introduce teatral pistolul în teac ) : Doamn . nu prea v d ce pericol pot constitui pentru societate. FEMEIA : Cum adic ? Îi l sa i în pace ? De ce nu trage i ? AGENTUL : Pentru c nu fug« FEMEIA : Atunci merge i acolo i pune i-le c tu ele. Toate metodele permise de lege s-au epuizat. hai. AGENTUL : Se învârt în cerc« FEMEIA : Atunci lua i unul la nimereal « AGENTUL (tem tor) : Eu tiu dac e bine ? FEMEIA : Legea v confer acest drept. sunt dezolat. AGENTUL : Nu am decât o pereche.strig ) sunte i aresta i ! mâinile la ceaf ! (nu este b gat în seam ) sunte i aresta i ! Voi n-auzi i. dar« în sfâr it (se întoarce i pleac ) FEMEIA (se aga de el) : Dar« domnule agent !« domnule agent !« (ies) ACTUL II . FEMEIA : Atunci aresta i numai unul«Cel care e ef« AGENTUL : Care ? FEMEIA : Nu tiu« acela« care e primul. acum m cunosc.AGENTUL (se adreseaz grupului de cadavre) : Domnilor« alo. love te cu bastonul în palm ) : N-am mai b gat de mult vreme pe cineva la mititica. FEMEIA : Bine. Nu mai am nici o siguran « AGENTUL : Sincer s fiu. s-a cam f cut frig pe acolo« ia. FEMEIA (repro ator) : Spune i mai bine c v este fric « AGENTUL (se face c nu aude aceast ultim replic ) : Voi merge la sec ie i îmi voi anun a superiorii. De aici încolo cred c nu mai ine de competen a mea. dar eu ? Eu ? Ei m-au v zut. trage un foc în aer. încolonarea i acas . fir-ar mama ei a dracului de treab !?! (nu este b gat în seam . b ie ii« se aude acolo ? (nu este b gat în seam ) FEMEIA : A a. altfel v bag la bul u« (nu este b gat în seam ) Hopa ! aici avem de-a face cu recalcitran i ( scoate brusc pistolul i îl îndreapt asupra lor. dup cum arat .

toate replicile personajelor vii trebuie s par ireale. îi dau eu de cap. REPORTERUL: Când. dar p streaz o distan respectabil .(mor ii se învârt în legea lor. adev rat este doar ceea ce se întâmpl în cimitir) REPORTERUL: Rudi. în jurul a ceea ce se întâmpl în cimitir. bestie« AGENTUL : V rog s degaja i« REPORTERUL: Nu plec nici dac arunci cu napalm« AGENTUL : Domnule reporter nu m obliga i s recurg la m suri extreme. de data aceasta intr în scen un grup format dintr-un cameraman. haide i degaja i zona (c tre toat lumea) Toat lumea s se retrag . un agent. gata ? CAMERAMANUL (me tere te ceva la camer ): Numai o secund « nu tiu ce dracului!« REPORTERUL: Gr be te-te pân nu vin ceilal i« CAMERAMANUL : M gr besc. m gr besc« REPORTERUL: Ce are ? CAMERAMANUL : Habar n-am« probabil bateria« nu tiu« REPORTERUL: Sunt pe cale s fac o criz de nervi« CAMERAMANUL : Lini te te-te amice. ordinul primarului. o s vezi« REPORTERUL: La dracu¶!« (intervine un agent) AGENTUL : Domnilor nu ave i voie s filma i. toate scenele vor avea acela i decor. curio i. aceea i muzic . la anul ? Parc vezi c îi apuc pe sta« CAMERAMANUL : Nu pierzi nimic. UN CURIOS : i dac nu vrem« ? AGENTUL : Dumneata s taci. E ti doar un curios. to i discut aprins. S tii c dac pierd reportajul . REPORTERUL: Ce ? AGENTUL : Ordinul primarului« REPORTERUL: Lumea asta s-a umplut de tâmpi i« CAMERAMANUL (continu s repare) : Î i dau eu de cap. tia dorul de subsol i dispar. un reporter.

dar este împiedicat. UN CURIOS : i dac nu vrem ? CAMERAMANUL : Gata ! AGENTUL : Poftim ? CAMERAMANUL (nu-l bag în seam ) : Gata efu¶. AGENTUL : Iar eu te umflu imediat pentru ofens adus autorit ii.REPORTERUL (miroase situa ia) : Da« i dac nu vrem (c tre public) Domnilor a venit vremea s lu m atitudine. începând de ast zi zona intr în supraveghere special « UN CURIOS (cu ochii int la camer ) : i dac nu vrem ? AGENTUL : Alt întrebare nu ai ? REPORTERUL (în casc ) : Ce dracului s -i fac ? Vrei s intru la bul u ? AGENTUL : Nimeni nu are voie s intre decât cu autoriza ia municipalit ii« REPORTERUL: Parc e un robot (râde nervos) . nu filma i ! CAMERAMANUL : Dac te atingi de camera asta î i dau cu ea în cap. ne invit s degaj m zona. În ora ul nostru se întâmpl un fapt nemaiîntâlnit i m ria sa domnul primar. din când în când face cu mâna) L-am luat« UN CURIOS ( se insinueaz i el în fa a camerei i face cu mâna) : Mama ! sta« REPORTERUL (se al tur agentului i curiosului încercând s ocupe cadrul. REPORTERUL(c tre cameraman) : Ce mai stai ? CAMERAMANUL : M încurc REPORTERUL: Ia-l în cadru« CAMERAMANUL (ridic camera i începe s -l filmeze pe agent. (c tre agent) Putem tii i noi de ce ? UN CURIOS : A a e ! AGENTUL (imperturbabil) : Ordinul primarului. cic e ordinul primarului«(ascult ) A a i-am spus i eu« AGENTUL (prive te spre camer . am imagine. ca o vedet ) : V rog s degaja i. începe totu i s vorbeasc ) Jimi! M auzi ? Jimi« (pauz în care i se r spunde în c ti) Jimi sUnt gata s transmit« (pauz în care i se r spunde) Zice c nu avem voie s film m. dar nu iese nici o clip din raza de ac iune a camerei. acest brusc ia un aer mar ial i se lini te te. REPORTERUL: Bag ! AGENTUL (se repede c tre cameraman) : Dac am spus c nu e voie s filma i.

Nu e ti mai bun« REPORTERUL: Rudi dac pleci« CAMERAMANUL : Prietene e ti jalnic. m faci s v rs. avansare. ne declar m nemul umi i de modul în care autorit ile« REPORTERUL: De unde dracului ai mai venit i dumneata ? UN CURIOS : E dreptul meu la liber exprimare« AGENTUL (îl împinge pe curios) : Nu vezi c nu mai e loc« ? (c tre camer ) Toat lumea se retrage« imediat« UN CURIOS ( se retrage dar face cu mâna camerei): i dac nu vrem ? REPORTERUL: Parc e un robot (râde nervos. Mare brânz . Iar la final bag . nu m sabota« (ascult ) CAMERAMANUL : Ce fac ? REPORTERUL (c tre cel din casc ) : E ti o bomboan « (c tre cameraman) Stop! CAMERAMANUL (las camera jos) : Dac zici tu« REPORTERUL (îl trage pe agent deoparte) : efule« cum s .UN CURIOS (cu ochii la camer ) : Noi. în sfâr it« efule.i-o în cur. se adreseaz cameramanului) Rudi. s mai medit m« cât ? 100 ? 200 ? AGENTUL : Adic m mitue ti ? REPORTERUL (ironic) : Nu. pe cai ! CAMERAMANUL (ridic camera dar o las imediat jos) : Ce dracu¶!« REPORTERUL: Ce mai e ? CAMERAMANUL : Nimic. imaginea municipalit ii. tocmai fac un act de caritate. pl titorii de impozite.i spun« hai s ne mai gândim. Ce zici dac te bag la tirile de sear . i-am v zut. vacan « ei? AGENTUL : P i« REPORTERUL: Ei ? (agentul d din cap. prime. nimic« REPORTERUL (url ) : Cum nimic !?! Mor ii ma-mii ei de camer ! Am s te concediez« adun tur de incompeten i ! CAMERAMANUL (îi trânte te camera în bra e) : Atunci filmeaz tu. . stai!« Unde dracului pleci ? CAMERAMANUL (îi r spunde cu spatele) : Eu mi-am satisf cut curiozitatea. a ? Vedeta zilei. brusc devine atent la ceea ce i se transmite în casc ) : Jimi nu-mi face asta !« e reportajul meu« cu sta iau un premiu la anul. REPORTERUL: Rudi.ni te cadavre dansând nep s toare.

Îl las« UN MILITAR (prive te lung c tre dansul cadavrelor) : Ce idee mi-a venit«! AL DOILEA MILITAR : Dovada clar c ai creier« AL TREILEA MILITAR : To i oamenii au creier«(nu i se r spunde. dar este privit cu ironie. o întinde) : Na« AL TREILEA MILITAR : Mai ai una ? AL DOILEA MILITAR : Mai sunte i ?(îi ofer i acestuia o igar . las -l« AL DOILEA MILITAR : Îl las. unul în picioare. ceilal i pe jos. inclusiv reporterul care înjur de mama focului) ACTUL III (acela i decor. AL DOILEA MILITAR (scoate o igar . adev rat este doar ceea ce se întâmpl în cimitir) UN MILITAR (celui de lâng el) : Fane. UN MILITAR (ironic) : Ba a m -tii! (râde) AL DOILEA MILITAR : De ce îl înjuri ? UN MILITAR : E prea de tept (râde) AL TREILEA MILITAR : Nu m sup r pe el. d AL DOILEA MILITAR : Ziceai c te la i« UN MILITAR : De mâine. acelea i cadavre dansând în legea lor. aceea i muzic . pentru pu in vreme) În sfâr it. le aprind i trag adânc în piept) i tu o mahoarc « AL TREILEA MILITAR (prive te fumul) : Via a e ca un fum. UN MILITAR (ridic arma la ochi i inte te c tre grupul mortuar) : Care din ei ? (al doilea militar râde) AL TREILEA MILITAR (impacientat) : Ce vrei s faci ? . cimitirul este p zit de trei militari. ace tia stau oarecum dezordonat. (to i se îndep rteaz . toate replicile personajelor vii trebuie s par ireale.AGENTUL (î i scoate cascheta i î i aranjeaz p rul) : Când începem ? REPORTERUL: Ce anume ? AGENTUL : Emisiunea ? REPORTERUL: tii ceva ? Te bag în m -ta ! AGENTUL : Degaja i zona imediat ! Cine nu se supune ordinului va fi arestat. este doar o prezum ie.

AL DOILEA MILITAR : Ba ca un ghibor . urmeaz pedeapsa. AL TREILEA MILITAR : Îmi aminte ti de bancul cu a treia broscu . nu m nânc pe te. mai pu in al treilea militar) AL TREILEA MILITAR (primului) : Seceta a ucis orice boare de vânt.i induci în eroare aliatul´ AL DOILEA MILITAR (ridic arma i o îndreapt c tre al treilea. . UN MILITAR : Da ? Cui ? AL TREILEA MILITAR : Domnului locotenent. AL DOILEA MILITAR : Ia-l pe la f r o ureche« nici nu o s aud (râsete) UN MILITAR : Îi înfiin ez o pereche de bronhii. oarecum în glum . sau poate serios) : Aliatul s-a prins. UN MILITAR : Ba ca o babu c . AL DOILEA MILITAR : i ce spune bancul cu a treia broscu ? AL TREILEA MILITAR : A treia broscu era mincinoas . UN MILITAR (las pentru moment arma jos) : Cum ? AL TREILEA MILITAR : Tactici de diversiune.UN MILITAR : Pu in curent« AL DOILEA MILITAR : Poate învie vreunul. AL TREILEA MILITAR : Siren « UN MILITAR : Ba ca un caras. AL DOILEA MILITAR (las arma jos) : E ti prea prost. voi fi nevoit s raportez. AL DOILEA MILITAR : O s arate ca o pl tic . capitolul ³cum s . AL DOILEA MILITAR : Cu sau f r barb ? UN MILITAR : În sfâr it. AL DOILEA MILITAR : Tragi dat ? AL TREILEA MILITAR : Dac tragi. UN MILITAR (ridic din nou arma la ochi) : M car s -i fac s se opreasc « încep s m calce pe nervi. UN MILITAR : Pe care ? AL DOILEA MILITAR : Sau poate moare« (încep s râd .

mai bine decât b inile tale (râd) AL TREILEA MILITAR : Via a e ca un fum. scoate o igar i o ofer ) Mul umesc. AL DOILEA MILITAR : Va trebui s dovede ti.UN MILITAR : Abia a tept. bravo. OFI ERUL: A a b ie i. moment de suspans) (apare un ofi er) AL DOILEA MILITAR (îl observ ) : Aten iune ! (to i sar în picioare i iau pozi ia de drep i) OFI ERUL : Continua i« (militarii se relaxeaz .. L-am somat. s tr i i ! OFI ERUL: Ce mai e nou ? UN MILITAR : Nimic deosebit« a a cum am g sit. dar nu se mai a eaz ) Cum e ? UN MILITAR : S tr i i ! St m i noi« AL DOILEA MILITAR : A tept m« AL TREILEA MILITAR : Via a e ca un fum« OFI ERUL (în glum ) : Ba a m -tii!« AL TREILEA MILITAR : Am în eles. AL DOILEA MILITAR : Va trebui s îi iei pulsul« (râde) UN MILITAR : Respira ie gur la gur «(râde) AL DOILEA MILITAR : Am auzit c nu miros prea bine« (râde) UN MILITAR (c tre al treilea) : Oricum. UN MILITAR : Domnu¶ lent« . AL DOILEA MILITAR : Ast noapte pe la dou am avut impresia c cineva a vrut s se apropie de cimItir. UN MILITAR : O s te trimit în cimitir s -l aduci pe la mort. MILITARII (în cor) : Servim Patria ! OFI ERUL (se a eaz ) : Am obosit« zilele astea« cine îmi d o igar ? (al doilea militar scoate repede pachetul din buzunar. UN MILITAR : Cine a fost boul la care te-a primit în armat «? AL DOILEA MILITAR (c tre primul) : Tragi ? (primul militar armeaz .. dar pân la urm n-a fost decât un câine.

aceea i muzic . plec m. Când tragi în unu¶ viu îl omori. adun echipamentul sumar de pe jos. dac era s dea iama prin ora o f ceau demult. doi« (militarii se agit . se aliniaz ). Hai! Unu. aici Copilul. AL DOILEA MILITAR : Plec m ? UN MILITAR : Plec m ? AL TREILEA MILITAR : Curios« OFI ERUL: S-a ajuns la concluzia c nu prezint nici un pericol i ne-au retras la cazarm . recep ie!« (ascult ) S tr i i domnule maior!« (ascult ) La datorie« (ascult . Pân acum îi mâncau de zece ori« nu mai r mâneau decât oasele din ei. UN MILITAR : i dansau a a. AL DOILEA MILITAR : De cine efu¶ ? OFI ERUL: De câinii vagabonzi. UN MILITAR : S m ierte Dumnezeu. Ca ni te schelete. dar nu v d ce r u poa¶ s fac ei. alinia i) Gata. în frunte un preot i dasc lul. toate replicile personajelor vii trebuie s par ireale. o pune la loc) B ie i. fuga mar ! (se adun în fa a lui. dând impresia unui carusel sc pat de sub control) . Poate c doar îi ap r m (arat spre cadavre). nu domnu¶ lent ? (râde) AL DOILEA MILITAR : Le auzeam oasele cum trosnesc«(râde) AL TREILEA MILITAR : i nu am mai fi avut motiv s îi p zim« (nu râde) OFI ERUL: Am presupus i eu« (sun sta ia de la brâu. în spate câteva persoane care jelesc înceti or. radiaz ) Am în eles ! S tr i i! (închide sta ia. la o adic . o ridic la ureche) Aici Copilul. În treizeci de secunde vreau s v v d ca la carte. C . V alinia i ! Drep i ! Tonul la cântec ! UN MILITAR : Trece i batalioane române Carpa ii«! OFI ERUL: Cu cântec înainte. adunarea la mine. AL DOILEA MILITAR : i dac sunt mor i. n-avem cum s -i oprim. de cimitir se apropie o procesiune. în mijloc ase b rba i c rând pe bra e un sicriu cu un mort în untru.OFI ERUL: Ce e m . dar expresia fe ei i se schimb subit. mar ! MILITARII : Trece i batalioane române Carpa ii«! (ies) ACTUL IV (acela i decor cu cadavrele dansând în legea lor. Gic ? UN MILITAR : Care mai sUnt ordinele ? Dac nu sUnt curios« AL DOILEA MILITAR : SUntem aici de dou s pt mâni i nu facem altceva decât s îi p zim pe ia de acolo. adev rat este doar ceea ce se întâmpl în cimitir. Dar dac tragi în unu¶ mort ? OFI ERUL: Eu tiu m i b ie i?« Respect m i noi ordinele. replicile se vor succeda rapid f r pauz .

iart -l ! Dumnezeu s -l ierte. n-au s pat înc groapa« FEMEIA ÎN NEGRU: De ce ? PREOTUL : Nu tiu« le e fric . . ca s -l aud to i) :« i dac a gre it cu vorba. ce facem ? PREOTUL : P i. jafuri. dracu¶ te-a pus s mori acuma« PREOTUL : Dumnezeu s -l ierte. de preot se apropie femeia în negru. unde pleci tu M rine ? DASC LUL : Unde ? PREOTUL : E chiar în tine. se opresc i FEMEIA ÎN NEGRU : Cui m la i tu M rine ! PREOTUL (tare. M rine. dar eu în cimitir nu intru. ceilal i din procesiune se a eaz sau stau în picioare în grupule e i discut stins. DASC LUL : Doamne ap r ceilal i. DASC LUL : Mi-e team de o rebeliune. anarhie« Doamne Dumnezeule ! PREOTUL : Piei Satan ! FEMEIA ÎN NEGRU (boce te) : M rine. PREOTUL : Îndreptat împotriva cui ? DASC LUL : A noastr « Dac nou ne este team « în cine vor mai crede ? Sistemul lor ontologic se va r sturna« de aici lupte. cei care l-au purtat se terg de sudoare i se a eaz pe marginea acestuia. so ia mortului) FEMEIA ÎN NEGRU: P rinte. TO I: Dumnezeu s -l ierte ! (preotul face un semn i sicriul este l sat jos. cu fapta sau cu gândul. DASC LUL : P rinte« PREOTUL : Acolo e mâna diavolului« DASC LUL : i ce facem cu mortul ? PREOTUL : Sufletul lui e deja în rai.PREOTUL (c tre dasc l) : Ne apropiem« DASC LUL : Domnul cu mila« PREOTUL : Tot ce e posibil. moment de t cere) i p ze te (s-au apropiat de poarta cimitirului. de când au ap rut alea (arat c tre cadavrele dansând) n-a mai intrat unul în cimitir« FEMEIA ÎN NEGRU: Dar mi se împute b rbatul« (c tre mort ) M rine. trece a a o vreme. preotul i dasc lul se opresc.

PREOTUL : Foarte bine. UN B RBAT : Intr m ? Eu am curaj. FEMEIA ÎN NEGRU: Cum ? PREOTUL : Acolo e Satana. ne-am odihnit. d -ne banii înapoi. PREOTUL : Ce bani ? FEMEIA ÎN NEGRU: Unde pleci tu M rine ? ALT B RBAT : Banii care i i-am dat pentru slujb .FEMEIA ÎN NEGRU: Amin« UN B RBAT: P rinte. PREOTUL : Necunoscute sunt c ile Domnului« FEMEIA ÎN NEGRU (cade în genunchi la capul mortului) : M rine! M rine ! Unde te duci tu M rine ? PREOTUL : Deocamdat nic ieri. PREOTUL : Te rog s . FEMEIA ÎN NEGRU (c tre b rbat) : Las -l m . gata. slujba a fost inut . Ilie. UN B RBAT (c tre mort) : Bine c nu mai tr ie ti. da ? UN B RBAT : E ti un pop ca to i ceilal i. c -i luai gâtu¶. UN B RBAT : i-e fric popo ? PREOTUL : Mi te adresezi cu p rinte. UN B RBAT : Cum s -l las ? Nu vezi c .i m sori cuvintele. PREOTUL : Nu i-i dau. MORTUL (se ridic brusc în capul oaselor) : Pe ce te bazezi ? (toat asisten a sare ca ars ) . PREOTUL : Z u ? UN B RBAT : Ce-o s -mi fac ? Sunt aici de câteva s pt mâni bune i n-au f cut r u nim nui.i bate joc de noi ? ALT B RBAT : P rinte dac nu intri. Marine. FEMEIA ÎN NEGRU: Cum adic ? PREOTUL : Eu în cimitir nu intru.

i veni ? MORTUL : Nu tiu ce« ? Visez ? DASC LUL : i ne izb ve te de cel viclean« MORTUL : Lini te te-te dasc le. n-ai murit« PREOTUL ( ine crucea întins ) : Piei Satan ! Acatist ! Acatist ! ALT B RBAT : B . DASC LUL : Ar fi fost o glum bun « MORTUL : Nu ? PREOTUL : Dac îl ai pe dracul. ce m-ai speriat ! PREOTUL (întinde crucea c tre mort) : Piei Satan ! DASC LUL : Tat l nostru care e ti în ceruri« FEMEIA ÎN NEGRU: A înviat mortu¶ ! A înviat mortu¶ ! MORTUL : Ce-ave i fra ilor ? FEMEIA ÎN NEGRU (cu repro ) : M rine. prive te crucea ! MORTUL : O v d. eu sunt. M rine ! MORTUL : Evident ! FEMEIA ÎN NEGRU: Ce. ce ai ? DASC LUL : M rog. nu chior. ce dracului ai ? FEMEIA ÎN NEGRU: Da¶ e ti mort. sta chiar vorbe te ! MORTUL : M rie. leap d -te ! MORTUL (dup ce sloboze te un vânt) : M obosi i« FEMEIA ÎN NEGRU : L-a lep dat. o v d« sunt mort. ce facem acum ? . MORTUL : M rog« PREOTUL (cu o voce inchizitorial ) : M rine.FEMEIA ÎN NEGRU: Aoleu ! UN B RBAT : Marine ! ALT B RBAT : Crucea m -tii.

DASC LUL (începe s râd ) : Ce bou ! ALT B RBAT : Pe cine faci tu bou. trei patru. sunt pu in confuzat « presupun c trebuie s ajung în p mânt pân la urm « nu ? DASC LUL : E ceea ce se nume te logic . aten ie ! stai ! (militarii se opresc) CAMERAMANUL (me tere te ceva la camer ) : De data asta i-o pun ! REPORTERUL: Rudi s nu m la i tocmai acum« OFI ERUL : V alinia i ! Drep i ! Pe loc repaus ! MORTUL : Treaba se complic « REPORTERUL (siderat) : Ai auzit ? Rudi ! Mortul vorbe te ! Trebuie s film m asta. doi. imediat« AGENTUL (se apropie de reporter) : 200 ajunge« REPORTERUL: 200. trebuie ! CAMERAMANUL: Imediat. iart -l i tu« DASC LUL : Îmi cer scuze« ALT B RBAT : Mai vedem noi« FEMEIA ÎN NEGRU : M rine« ce ai de gând ? MORTUL : Nu tiu. pe cai ! AGENTUL : Elibera i zona.UN B RBAT : Eu zic s -l imobiliz m. trei patru. condu i de ofi er) REPORTERUL: Rudi. ordin de la prim rie ! OFI ERUL : Un. sunt urma i îndeaproape de agent i de plutonul de solda i. doi. (apar în scen reporterul i cameramanul. ce ? . un. m ? DASC LUL : Vorbe ti prostii« ALT B RBAT (se apropie de dasc l amenin tor) : Las c î i ar t eu prostii« UN B RBAT (îl opre te) : Ce dracului ai cu el ? ALT B RBAT : M-a jignit« UN B RBAT : A gre it. ALT B RBAT : Îl ducem la poli ie.

impresionat) : Ce dracului!« . FEMEIA ÎN NEGRU : A i înnebunit ! OFI ERUL : La ochi arm¶! FEMEIA ÎN NEGRU (se a eaz în fa a plutonului i ridic bra ele) : Mai întâi va trebui s m omorâ i pe mine. aoileu. OFI ERUL (abia acum observ . înc pu in« MORTUL (se ridic ) : S termin m odat cu spectacolul sta. gata ! OFI ERUL : Ordinul nu se discut . FEMEIA ÎN NEGRU : Aoileu.AGENTUL : tii tu« REPORTERUL (îl pocne te peste bot) : Na ! De 200« Boule ! AGENTUL (cade secerat. PREOTUL : O s ne vad toat lumea« OFI ERUL : Preg ti i arm¶! FEMEIA ÎN NEGRU (se îndreapt iute c tre ofi er) : Ce vre i s face i ? OFI ERUL: Am primit ordin s tragem. se ridic cu greutate i se îndep rteaz pu in) : Te arestez ! E ti arestat ! Mâinile sus ! (încearc s scoat arma dar nu reu e te) REPORTERUL: Dac nu te lini te ti î i mai trag una«(agentul iese) AGENTUL : Ne mai vedem noi« CAMERAMANUL (me tere te în continuare la camer ) : Hai feti a« fata mea« UN B RBAT : S-a cam aglomerat pe aici. trage în M rin al meu ! DASC LUL : Cam for at rima« UN B RBAT : Nu se poate. ci se execut . DASC LUL : Shakespeare ? Nu« REPORTERUL: Rudi ! Rudi ! CAMERAMANUL (tot nepreg tit) : Înc pu in. ALT B RBAT : Doamne Dumnezeule ! DASC LUL : i ne iart nou gre elile« PREOTUL (î i scoate patrafirul i îl trânte te de p mânt) : M apuc de afaceri.

de-aia am murit. râde isterizat) OFI ERUL : Pe loc repaus ! UN MILITAR : efu¶. dar am primit ordin s -i doborâm ! OFI ERUL : M mai gândesc. (cameramanul continu s îl loveasc i s -l înjure) În cimitirul central acelea i cadavre cadavrele danseaz imperturbabile« se pare c apari ia lor a produs unele modific ri psihice la nivelul celor care le-au v zut« chiar acum« chiar acum sunt victima unui astfel de comportament deviat« CAMERAMANUL (îi smulge casca cu microfon. c nu mai rezist«(ascult i se ap r în acela i timp) Live ? Stima i radioascult tori sunte i în direct la cea mai spectaculoas emisiune a anului. s mor eu!« vorba vine«(ascult în casc ) Cum dracului s -l înregistrez când incompetentul sta repar de-o lun la camer ? CAMERAMANUL (îl aude. strig ) : L-a i ascultat pe cel mai imbecil reporter de pe mapamond« Bucura i-v ! Tocmai v-am sc pat de el« (trânte te casca de p mânt i continu s -l bat pe reporter. eu vreau acas « OFI ERUL : To i vrem acas . .UN MILITAR : Ce facem efu¶ ? AL DOILEA MILITAR : Ce facem efu¶? AL TREILEA MILITAR : Via a-i ca un fum« OFI ERUL (celui de-al treilea militar) : R mâne cum am stabilit. fug degeaba (c tre ofi er) : Miros deja« REPORTERUL (în casc ) : Vorbe te. Jimi! (ridic bra ele) M love te ! Po i s dai în direct ? Jimi! În direct ! CAMERAMANUL (începe s -l loveasc cu pumnii i picioarele) : Incompetent ! Eu ! REPORTERUL (în casc ) : Jimi! Am live ? Spune odat . AL DOILEA MILITAR : Adio permisia noastr « AL TREILEA MILITAR : A fuma o igar « UN MILITAR : efu¶. FEMEIA ÎN NEGRU : Las c ai timp« Fugi ! MORTUL : Oricum. tuto ? Eu vreau s m odihnesc. FEMEIA ÎN NEGRU : Fugi. o duce la gur . M rine ! Fugi unde o-i vedea cu ochii ! MORTUL : Unde s fug. UN MILITAR : Eu trag. boule !(se apropie amenin tor de reporter) REPROTERUL (în c ti) : A trântit camera ! Dumnezeule. m . trânte te camera de p mânt) : Pe cine m -ta faci tu incompetent.

OFI ERUL : Vei trage doar când am s . .AL DOILEA MILITAR : De data asta sper s nu te mai opre ti. (cameramanul reia b taia) PREOTUL : Apelez la credin a voastr « l sa i armele jos. sta i cumin i« ALT B RBAT : M . dar discret) DASC LUL : Logic« AL TREILEA MILITAR : Am putea continua a a o ve nicie« DASC LUL : Via a e ca un fum. dac era tac-tu.i abandona umanitatea pe trei zile de concediu. AL DOILEA MILITAR : Trag i eu« UN B RBAT : M i copii. e acoperit (râd amândoi.i ordon eu. apoi îi zâmbe te condescendent) Enchante« DASC LUL : În sfâr it. cineva« AL DOILEA MILITAR (primului militar) : Trage frate ! FEMEIA ÎN NEGRU : Copii «! Nu v uita i la p rul meu alb ? AL TREILEA MILITAR (c tre dasc l) : Nu se vede. UN MILITAR : Tu s taci. AL TREILEA MILITAR : Nu. nu-i a a ? AL TREILEA MILITAR (uimit) : Fantastic ! De unde tii ? REPORTERUL (cameramanului care a luat o pauz ca s se odihneasc ) : Mi-ai rupt un dinte. ce f ceai ? UN MILITAR : Tata e mort« AL TREILEA MILITAR : Prea mul i mor i« Dumnezeule! DASC LUL (se apropie de al treilea militar) : Gândim la fel« AL TREILEA MILITAR (îl prive te pre de o clip . ai în eles soldat ? UN MILITAR : Nu am în eles ! Vreau acas ! OFI ERUL : Pred arma ! UN MILITAR : Nu vreau ! OFI ERUL : E un ordin ! UN MILITAR : Ordinul este s tragem.

DASC LUL : Ideea e aceea i . pe-nserat. . AL TREILEA MILITAR (dasc lului) : i-a recita ceva din Blaga« DASC LUL : În sfâr it cineva care s m în eleag « OFI ERUL : V m nânc curtea mar ial ! AL TREILEA MILITAR : Pasiv ? DASC LUL : Ca o floare în lumina dimine ii« (râd excita i) OFI ERUL : R mâne i pe loc ! Ordin ! AL TREILEA MILITAR (dasc lului) : Peste trei zile iau permisie« DASC LUL : La poarta mân stirii. venim i noi imediat. AL DOILEA MILITAR (c tre mort) : Domnu¶ Marin. AL DOILEA MILITAR : Acas .UN MILITAR : Uite i popa« AL DOILEA MILITAR : Parc te apucai de afaceri.când eroul principal este sabotat. Locul meu este lâng oameni. DASC LUL : O hot râre rezonabil « OFI ERUL : Preda i armele ! (solda ii cedeaz . las armele jos i se îndep rteaz . AL DOILEA MILITAR : i eu. UN MILITAR : Fac ceva pe ordinul t u. La fel. OFI ERUL : Înc un pas i trag ! UN MILITAR : Trage ! i a a m-am cam s turat de via a asta. mai pu in al treilea care r mâne lâng dasc l. amândoi încep s se mângâie) Unde pleca i ? UN MILITAR : Acas . cu glas mic) : Bunuel ? AL TREILEA MILITAR : Eu tiu ? Mai degrab Jarmush« la început. PREOTUL : M-am r zgândit. MORTUL : Nu pot s cred« FEMEIA ÎN NEGRU : Ce ? MORTUL : Totul parc e decupat dintr-un film prost. DASC LUL (celui de-al treilea militar.

FEMEIA ÎN NEGRU (mortului) : E ti i tu nervos« a a e când te duci. AL TREILEA MILITAR : În cazul nostru nu se sus ine. o urmeaz agentul) AL TREILEA MILITAR (o observ ) : Nu înc « FEMEIA : Au plecat ! AGENTUL : Ordinea a fost restabilit .AL TREILEA MILITAR (arat c tre mort) : Îi în eleg frustrarea. primii doi militari spre margine scenei. MORTUL : M-am s turat de voi ! M-am s turat de to i ! Plec ! FEMEIA ÎN NEGRU (se aga de mort) : Unde pleci M rine ? MORTUL (se desprinde cu greutate de ea) : Alt întrebare nu mai ai ? (se întoarce cu spatele i intr pe poarta cimitirului. toat asisten a îl urm re te brusc încremenit în pozi iile surprinse de replic . cameramanul c lare pe reporter. DASC LUL : M întristezi« AL TREILEA MILITAR : De ce ? DESAC LUL : Deja m contrazici. dasc lul cu mâinile împreunate i ochii spre cer. S fie pentru sufletul lui M rin. AL TREILEA MILITAR : Percep iubirea ca pe un fenomen dureros. DASC LUL (celui de-al treilea militar) : O apari ie absolut inutil « AL TREILEA MILITAR : Ca toate celelalte« DASC LUL : i dou excep ii« AL TREILEA MILITAR : Noi ? DASC LUL : Evenimentele mari au fost provocate de oameni mici. DASC LUL : Crezi ? PREOTUL : Urmeaz pomana ! FEMEIA ÎN NEGRU : Toat lumea este invitat . apoi se organizeaz într-un ir indian i se îndreapt c tre coama dealului. b rba ii i preotul lâng ofi er.ceilal i în diverse alte pozi ii. femeia în negru lâng poarta cimitirului. ofi erul cu arma la ochi îndreptat c tre ace tia. fac câteva mi c ri împreun . mortul se al tur grupului de cadavre. FEMEIA : Dar dumneata nu ai f cut nimic pentru asta. . o traverseaz i dispar) DASC LUL : Ce final prost ! (apare femeia cu c elul din actul I.

filmeaz ) : Frumoase cruci« AL TREILEA MILITAR : Abia acum« (el i dasc lul râd) OFI ERUL: Înainte mar ! (forma ia începe s se mi te dar nu spre ie ire ci spre cimitir. ajung printre cruci i încep s se învârt în cerc. Mâine demisionez. CAMERAMANUL (prive te c tre cimitir. OFI ERUL (militarilor) : V alinia i ! (se aliniaz toat lumea. inclusiv civilii) AL TREILEA MILITAR (dasc lului) : Eu plec« DASC LUL : Desear ? AL TREILEA MILITAR : Poate« CAMERAMANUL ( privind prin camer ) S moar mama. aceea i muzic ) CORTINA .FEMEIA : i eu ? FEMEIA ÎN NEGRU : Lui M rin i-au pl cut femeile« FEMEIA : Odihneasc -se în pace. merge ! REPORTERUL (se afl în spatele lui) : Nu m mai intereseaz .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful